Page 19

PROF I L EBL ANKS carbi deproducts

CARBI DEPROF I L EBL ANKS PROF I L E S

L

0 STPB1530520 15. 0 STPB3030520 30.

W

T

30. 5 30. 5

2. 0 NoBevel 2. 0 NoBevel

PROF I L E S

L

W

T

STPB3025520 STPB3030520 STPB3035520 STPB4025520 STPB4030520 STPB5025520 STPB5030520 STPB5035520 STPB5040020 STPB6030020 STPB6035520 STPB6040020

30. 0 30. 0 30. 0 40. 0 40. 0 50. 0 50. 0 50. 0 50. 0 60. 0 60. 0 60. 0

25. 5 30. 5 35. 5 25. 5 30. 5 25. 5 30. 5 35. 5 40. 0 30. 0 35. 5 40. 0

2. 0 2. 0 2. 0 2. 0 2. 0 2. 0 2. 0 2. 0 2. 0 2. 0 2. 0 2. 0

PROF I L E S

L

STPB40628215 40. 6 STPB40628220 40. 6 STPB60645620 60. 6 STPB60830215 60. 8

W 28. 2 28. 2 45. 6 30. 2

NoBevel NoBevel NoBevel NoBevel NoBevel NoBevel NoBevel NoBevel NoBevel NoBevel NoBevel NoBevel

T of i l er 1. 5 SuperPr of i l er 2. 0 SuperPr of i l er 2. 0 SuperPr of i l er 1. 5 SuperPr

Weof f e rawi devari e tyofprof i l eBL ANKS. aBOVEAREOURMOSTPOPUL ARSI Z E S.

Pl e a s ec o n t a c to u rs a l e st e a mf o r aq u o t eo no t h e rs i z e s .

Avai l abl ei nmostgrade s othe rsi z e savai l abl e

800. 221 . 5452 F ax: 9 7 8. 56 8. 9 49 7

sal e s@sharptool . com www. sharptool . com

1 8

Sharp Tool Carbide Products Brochure  
Sharp Tool Carbide Products Brochure  

Sharp Tool Carbide Products Brochure