Page 18

i nse rtkni ve s carbi deproducts

strai ghti nse rtkni ve s T

D

14. 0 14. 6 15. 0 15. 0

2. 0 2. 5 2. 5 2. 5

6. 5 6. 3 6. 3 Hel i xByr d St yl e 6. 3Radi usEdges

L

W

T

D

STI K751215 STI K761215 STI K961215 STI K105105 STI K151215 STI K201215

7. 5 7. 65 9. 6 10. 5 15. 0 20. 0

12. 0 12. 0 12. 0 10. 5 12. 0 12. 0

1. 5 1. 5 1. 5 1. 5 1. 5 1. 5

4. 0 4. 0 4. 0 4. 0 4. 0 4. 0

I nse rts

L

W

T

D

C

STI K301215 STI K401215 STI K501215 STI K601215

30. 0 40. 0 50. 0 60. 0

12. 0 12. 0 12. 0 12. 0

1. 5 1. 5 1. 5 1. 5

4. 0 4. 0 4. 0 4. 0

14 26 26 26

I nse rts

L

W

T

D

C

2. 2 2. 2 2. 2

4. 0 4. 0 4. 0

59 59 59

W

T

D

C

STI K121215SG 12. 0 STI K141420SG 14. 0 STI K151525SG 15. 0

12. 0 14. 0 15. 0

1. 5 2. 0 2. 5

4. 0 6. 5 6. 3

L

W

T

D

I nse rts

L

STI K141420 STI K146146 STI K151525 STI K151525R

14. 0 14. 6 15. 0 15. 0

I nse rts

W

STI K801322 80. 0 13. 0 STI K100132 100. 0 13. 0 STI K120132 120. 0 13. 0

I nse rts

I nse rts

L

STI K30915EB 30. 0 STI K501215EB 50. 0 EndBevel s

9. 0 12. 0

C

C

C

1. 5 1. 5

HI GHE S TQUAL I T YONT HEMARKE T , GUARANT E E D.

othe rsi z e savai l abl e

800. 221 . 5452 F ax: 9 7 8. 56 8. 9 49 7

1 7

Avai l abl ei nmul ti pl egrade s

sal e s@sharptool . com www. sharptool . com

Sharp Tool Carbide Products Brochure  
Sharp Tool Carbide Products Brochure  

Sharp Tool Carbide Products Brochure