WinNovan perustutkintoesite 2021 - yhteishaku ja jatkuva haku

Page 1

SUUNTA OMALLE ALALLE WWW.WINNOVA.FI/KOULUTUKSET

PERUSTUTKINNOT 2021 #yhteishaku2021 #väylätauki #jatkuvahaku2021 #oppisopimus

Millainen on sinun urapolkusi?

Hakijan opas ammatillisiin perustutkintoihin 2021


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #Win

LÖYDÄ OMA SUUNTASI

W

inNovan yhteishaussa mukana olevia koulutuksia järjestetään Porissa, Raumalla, Laitilassa ja Ulvilassa. Tässä esitteessä on tietoa perustutkinnoista, opiskelupaikan hakemisesta, opiskelijavalinnasta sekä tärkeitä yhteystietoja. Koulutusesittelyistä näet mm. missä haluamaasi tutkintoa järjestetään. Ota sinäkin suunta WinNovaan!

AMMATILLISEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSEN 2021 HAKUAIKATAULUT Tammikuu

Helmikuu

Mihin hakeutua? Tutustu aloihin! Mikä ala tai ammatti kiinnostaa?

Maaliskuu Kevään yhteishaku peruskoulun päättäville ja VALMA-haku

Kysy lisätietoja opinto-ohjaajilta ja tutustu koulutuksiin www.winnova.fi!

opintopolku.fi

23.2.–23.3.2021

Huhtikuu Kutsu yhteishaun mahdolliseen pääsykokeeseen tai kielikokeeseen. Kutsu VALMA-haun haastatteluun. Lisätiedot

www.winnova.fi/hakeminen

Osaan tutkinnoista jatkuva haku kaikille www.winnova.fi/koulutukset

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Kevään yhteishaun ja VALMAn Yhteishaun tai VALMAn -opiskelijavalintojen julkistus paikan vastaanotto aikaisintaan 17.6.2021 viimeistään 1.7.2021

Hyvää kesää!

Elokuu Tsemppiä syksyyn!

VALMA - jatkuva haku vapaille paikoille www.winnova.fi/valma

Osaan tutkinnoista jatkuva haku kaikille www.winnova.fi/koulutukset

JATKUVA HAKU WINNOVA.FI/KOULUTUKSET YHTEISHAKU OPINTOPOLUSSA

JATKUVA HAKU

Opintopolun sähköisen hakulomakkeen on oltava tallennettuna viimeisenä hakupäivänä klo 15.00 mennessä osoitteessa www.opintopolku.fi.

Sähköisen hakulomakkeen on oltava tallennettuna viimeisenä ilmoitettuna hakupäivänä.

Paperihakulomakkeen on oltava perillä Opetushallituksen Ohjaus- ja neuvontapalveluissa (PL 380, 00531 Helsinki) viimeisenä hakupäivänä klo 15.00 mennessä.

OPINTOJEN ALKAMINEN

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen suunnitelma, HOKS. Yhteishaun kautta hakeneille on ennen varsinaisten opintojen alkua orientaatio- ja HOKS-viikot ja jatkuvan haun kautta hakeneille erillinen HOKS-päivä. Seuraa opintojen alkamista koskevia tietoa nettisivuiltamme ja tarkemmat tiedot ilmoitetaan myös valintakirjeessä.

Tekstissä ja www-sivuilla usein käytettyjä lyhenteitä oa = osaamisala, osp = osaamispiste, HOKS = henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

2 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #WinNova #

TUKEA JA OHJAUSTA OPISKELUUN

OPISKELIJOIDEN KANAVAT

inNovan opiskelijapalvelut vastaa opiskelijoiden oppimista tukevista hyvinvointipalveluista sekä opiskelijahuoltoon liittyvästä moniammatillisesta verkostotyöstä. Opiskelijapalvelut toteutetaan yhteistyössä koulutusalojen kanssa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus seurata ajantasaisesti omia opintosuorituksiaan, poissaoloja ja ohjausta StudentaPlussan järjestelmässä (https://winnova-plus.solenovo.fi/student).

W

WinNovan opiskelijapalvelut tukevat opiskeluasi. Opinto-ohjaajat ja erityisopettajat auttavat, kun tuntuu, että kaipaat opintoihisi henkilökohtaista ohjausta. Opiskelijaterveydenhuolto auttaa, kun sairastut tai tarvitset muuta apua terveyteen liittyen. Opiskelijakuraattorin puoleen voit kääntyä, kun sinulla on esimerkiksi elämäntilanteeseen liittyviä murheita tai huolia.

WWW.WINNOVA.FI/OPISKELIJAPALVELUT

Kaikille opiskelijoille luodaan opiskelijatunnus automaattisesti opiskelijan aloittaessa opinnot WinNovassa. HUOLTAJATUNNUKSET WinNova haluaa olla aktiivinen myös kodin ja oppilaitoksen välisessä yhteistyössä. Alaikäisten opiskelijoiden huoltajat saavat myös tunnukset StudentaPlussaan, jossa voi seurata nuoren opiskelujen etenemistä.

Tietoa opinto-ohjaajille: www.winnova.fi/opot

KYSYTT ÄVÄÄ O PISKELU WINNO S VASSA TAI HAK TA EUTUMI SE

Sähköpo

STA?

sti: haku palvelut

HUOM. Ennen opintojen aloitusta WinNovassa, voit seurata opintojen aloitukseen liittyvää uutisointia sekä mahdollisia tarvittavia hankintoja sivuillamme:

WWW.WINNOVA.FI/OMAWINNOVA

Facebook WinNova/Suunta eteenpäin @WInNovaKoulutus Instagram @winnova_koulutus

Pinterest #WinNova

Google+ Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Kysy Fac ebookiss a: WinNova /Suunta e teenpäin @WinNo vaKoulut us Verkkosiv uil lu, josta v lamme on uusi, o pastava c oit tiedus hat-palve tella lisät misesta t ie ai kysy li sää opinn toja myös hakeut www.win u o ista sivuil nova.fi/ve lamme rkko-opo WinNova n opintooh yhteystie dot aloitt jaajien suorat ain löydä t takakan nesta.

Twitter @WinNovaOnline

LinkedIn Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

SlideShare WinNovaOnline/WinNova

@winnov a.fi

iSSUU (sähköiset esitteet) Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

YouTube WinNovaOnline/ Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

#WinNova

#WinNova #opiskelu #Opintopolku #yhteishaku2021 #perustutkinto #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #ammatti 3


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #Win

HAKIJAN INFOPAKETTI WinNovaan hakeudutaan sähköisesti joko Opintopolun tai WinNovan verkkosivujen kautta.

ENNEN HAKEUTUMISTA

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN

Tutustu WinNovan tarjoamiin perustutkintoihin ja pyydä apua tarvittaessa opinto-ohjaajilta. Lisätietoja www.opintopolku.fi ja www.winnova.fi/koulutukset.

Tutustu huolellisesti ammatissa edellytettäviin terveydellisiin vaatimuksiin ja suosituksiin. Aloihin, joihin sisältyy tehtäviä, jotka liittyvät alaikäisten turvallisuuteen, potilas- tai asiakasturvallisuuteen tai liikenteen turvallisuuteen, voidaan soveltaa lakia, joka mahdollistaa opiskeluoikeuden peruuttamisen.

Saat pääsääntöisesti sähköpostitse valintakirjeen/tiedon opiskelupaikasta yhteishaun osalta aikaisintaan 17.6.2021 ja jatkuvassa haussa hakutiedoissa määriteltynä ajankohtana. Kirjeessä on ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Mikäli et ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikan.

HAKEUTUMINEN

MIKÄLI JÄÄT ILMAN OPISKELUPAIKKAA •

Mikäli jäit kokonaan ilman opiskelupaikkaa, voit hakea vapaille paikoille jatkuvassa haussa yhteishaun jälkeen sivuillamme www.winnova.fi/koulutukset

WinNovan jatkuvan haun koulutustarjonta on tarkoitettu kaikille hakijoille. Valintaperusteet löytyvät koulutuksen tiedoista.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet •

Lentokoneasennuksen ja musiikin perustutkinnoissa järjestetään pääsykoe. Sosiaali- ja terveysalalla soveltuvuuskokeet (muutos 02/2019). Saat erillisen kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin. Et voi tulla valituksi koulutukseen, jos et ole osallistunut pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Lisätiedot www.winnova.fi/paasykokeet

OPISKELUJEN ALOITTAMINEN: •

Ennen opiskelujen aloittamista löydät tärkeää tietoa osoitteesta www.winnova.fi/omawinnova. Tutustu siellä ennen opiskelujen aloittamista mm. opiskelijan oppaaseen ja alakohtaisiin tiedotteisiin.

Kaikille opiskelijoille luodaan opiskelijatunnus automaattisesti opiskelijan aloittaessa opinnot WinNovassa.

Kielitaidon osoittaminen •

Opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito tavoitteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Jos kielitaitosi ei ole riittävä, voit yhteishaussa hakea harkintaan perustuvan valinnan kautta. Kielitaito määritetään kielitaitokokeen avulla. Lisätiedot ja kokeen ajankohdat päivitetään sivulle www.winnova.fi/kielitaitokuvaukset

Harkinnanvarainen valinta/yhteishaku •

Voit hakea yhteishaussa harkinnanvaraisessa valinnassa seuraavilla syillä: oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen/todistusten vertailuvaikeudet tai tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Mikäli et ole varma, mitä tutkintoa haluaisit opiskelemaan, täytä yhteydenottolomake sivuillamme www.winnova.fi/hakuohjaukseen. Opinto-ohjaajamme ottavat sinuun yhteyttä.

AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA?

Mikäli haet opiskelupaikkaa harkinnanvaraisen valinnan kautta, lähetä haun perusteluna olevat lausunnot, todistukset yms. alla olevaan osoitteeseen: WinNova Pori, Ulvila/Harkinnanvarainen valinta PL 17, 28101 PORI

Lue lisää s. 23

WinNova Rauma, Laitila/Harkinnanvarainen valinta PL 197, 26101 RAUMA

WinNovan jatkuvassa haussa olevasta monipuolisesta koulutustarjonnasta löydät eri alojen perustutkintojen lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkintoja päivä-, ilta- ja monimuotokoulutuksina. Koulutuksia voidaan järjestää omaehtoisina, työvoimakoulutuksina sekä oppisopimuksella (www.winnova.fi/koulutukset). Voit koulutusreformin myötä hakea suorittamaan myös tiettyä tutkinnon osaa.

HAKU PERUSOPETUKSEN JÄLKEISEEN VALMENTAVAAN KOULUTUKSEEN (VALMA) •

OLETKO EPÄVARMA ALASTA?

Lisätietoja esitteen s. 22 sekä www.winnova.fi/valma ja www.opintopolku.fi

JATKUVA HAKU

4 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #WinNova # AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien ammatillisten perustutkintojen ja niiden tutkinnon osien mitoituksen peruste on osaamispiste. Osaamispiste korostaa ammatillisten tutkintojen osaamisperusteisuutta. Osaaminen Tutkinnon osien osaamispisteet ovat määräytyneet sen mukaan, mikä on niihin sisältyvän osaamisen kattavuus, vaikeusaste ja merkittävyys suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Opiskelijalle kertyy osaamispisteitä sitä mukaa, kun hän on suorittanut tutkinnon osan eli osoittanut tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen. Rakenne Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillisten perustutkintojen rakenne: •

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp, joihin sisältyy työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuva oppiminen sekä näytöt

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yksilöllistä opiskelua Henkilökohtaistamisessa jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan oma yksilöllinen koulutuspolku. Henkilökohtaistamisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä mahdollisia ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. HOKSilla, tutkintoihin sisältyvillä valinnaisuuksilla ja tutkinnon osien erilaisilla suorittamismahdollisuuksilla pyritään opiskelijan yksilöllisiin, joustaviin opintopolkuihin ja vähentämään turhaa päällekkäisyyttä koulutuksessa. Arviointi Tutkinnon osien arvosana perustuu osaamisen arviointiin. Ammatillisissa tutkinnon osissa osaaminen arvioidaan näytöissä asteikolla 1-5. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Oppimisen arvioinnilla seurataan ja arvioidaan opiskelijan kehittymistä sekä tuetaan ja ohjataan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisessa, mutta oppimisen arvioinnin perusteella ei muodosteta tutkinnon osien arvosanoja. Erityisopetus sekä erityinen tuki ja opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot WinNovassa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat integroituna yleisopetuksen opetusryhmien mukana. Opiskelijan erityisen tuen tarpeisiin vastataan yksilöllisillä tukitoimilla. Opiskelijalla on WinNovassa oikeus erityiseen tukeen ja opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin, joiden tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen

perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityisen tuen tarve määritellään henkilökohtaistamisen (HOKS) yhteydessä.

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJA OSANA AMMATILLISTA PERUSTUTKINTOA JA JATKO-OPINNOT Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatkoopintovalmiuksia voi vahvistaa suorittamalla ammatillisen tutkinnon rinnalla omaehtoisesti ylioppilastutkinnon tai yksittäisten lukioaineiden oppimääriä. Voit perustutkinnon suorittamisen ja työkokemuksen karttumisen myötä hakeutua jatkamaan opintoja myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Katso lisää WinNovan verkkopalvelusta www.winnova.fi/koulutukset. Ammatillista perustutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa yksittäisiä opintoja. Ammatillisen perustutkinnon aikana suoritetut amk-opinnot hyväksiluetaan myöhemmin, mikäli opiskelija aloittaa ko. alan opinnot korkea-asteella. NOPSA-opinnoissa toisen asteen opiskelija suorittaa opintojensa aikana SAMKin avoimen AMKin opintoja 15 op ja saa sitten ”pääsylipun” SAMKiin samaan tai vastaavaan koulutusohjelmaan. SAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille maksuttomia. Lisätietoa WinNovan opinto-ohjaajilta, www.winnova.fi/ jatko-opinnot sekä Satatakunnan ammattikorkeakoulun sivuilta.

YHDISTÄ URHEILU JA OPISKELU WinNovassa ammatillisen koulutuksen opintojen ohessa on mahdollisuus kilpaurheilla Satakunta Sport Academyn (SSA) kautta. Valinnat SSA:han tekee lajiliitot ja Porin kaupungin sivistystoimi yhteistyössä WinNovan kanssa. Tällä hetkellä mahdollisuus SSA:n kautta urheilun liittämiseen ammatillisiin opintoihin on Porin opiskelijoilla. WinNovassa on yhteishaun kautta hakeneilla mahdollisuus hakeutua opiskelemaan myös Esport-opintoja yhteistyössä Incoach Esport Oy:n kanssa. Kilpapelaamiseen varaamme 10 opiskelijalle mahdollisuuden osallistua 5 osp kokonaisuuteen.

OPINTOJEN RAHOITUS Voit saada opintoihin taloudellista tukea, kun sinut on hyväksytty oppilaitokseen ja opiskelet siellä päätoimisesti. Tukea voi saada peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Tuen saaminen riippuu omasta elämäntilanteestasi. Selvitä opintojen rahoitus ennen opiskelun aloittamista. Erilaisia tukimuotoja ovat opintotuki, opintoraha, valtion takaama opintolaina, yleinen asumislisä, koulumatkatuki, aikuiskoulutustuki, vuorotteluvapaa ja vuorottelukorvaus sekä työttömyysetuudella opiskelu. Lisätietoa www.kela.fi tai https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/opintojenrahoitus

#WinNova #opiskelu #Opintopolku #yhteishaku2021 #perustutkinto #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #ammatti 5


TUTKINNOT

PAIKKAKUNTA

Liiketoiminnan perustutkinto

Pori, Rauma, Laitila

TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE 8 OHJELMISTOKEHITTÄJÄ TIETOVERKKOASENTAJA

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Pori

RAKENNUSALA JA TALOTEKNIIKKA PUTKIASENTAJA (KYLMÄASENTAJA)

Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen oa (Kylmäasennuksen oa)

Pori, Rauma (Pori)

TALONRAKENTAJA

Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen oa

Pori, Rauma

MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJA

Rakennusalan perustutkinto Maarakennuskoneenkuljetuksen oa

Ulvila

ALAT/AMMATIT

SIVU

LIIKETOIMINTA JA YRITTÄJYYS MERKONOMI 8

9

SUUNNITTELUASSISTENTTI

10

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Pori

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA KONEISTAJA, LEVYSEPPÄHITSAAJA MUOVI- JA KUMITUOTEVALMISTAJA (UUSI) ASENTAJA

10

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Tuotantotekniikan oa Tuotantotekniikan oa Asennuksen ja automaation oa

Pori, Rauma (Laitila) Rauma Pori

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO SÄHKÖASENTAJA AUTOMAATIOASENTAJA

11

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

MEDIA-ALA 11 MEDIAPALVELUJEN TOTEUTTAJA ELINTARVIKEALA 12 LEIPURI-KONDIITTORI ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJA LIHATUOTTEIDEN VALMISTAJA LABORATORIOALA 12 LABORANTTI

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto Julkaisutuotannon oa/Painoviestinnän oa Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan oa Elintarviketeknologian oa Liha-alan oa Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan oa

Pori, Rauma Pori

Rauma Rauma, Pori Rauma, Pori Rauma, Pori Pori

PROSESSITEOLLISUUS 13 PROSESSINHOITAJA

Prosessiteollisuuden perustutkinto Biotekniikan oa Kemianteollisuuden oa Metallien jalostuksen oa Paperiteollisuuden oa

Pori Pori Pori Pori

PINTAKÄSITTELYALA 13 MAALARI LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ PINTAKÄSITTELIJÄ PINTAKÄSITTELIJÄ

Pintakäsittelyalan perustutkinto Rakennusmaalauksen oa Lattianpäällystyksen oa Teollisen pintakäsittelyn oa Tuotemaalauksen oa

Pori Pori Pori Pori

HUOMIO - UUSI TUTKINTO! LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO S. 18 RAUMALLA / HAKU OPINTOPOLUSSA VARALAN KAUTTA! TÄRKEÄÄ! •

Kevään valtakunnallinen yhteishaku opintopolku.fi on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville.

Jatkuva haku on avoinna kaikille - myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille. Tässä oppaassa olevat perustutkinnot ovat vaihtelevasti myös jatkuvassa haussa vuoden aikana. Huom. Sulkeilla merkityt ovat vain jatkuvassa haussa oppilaitoksen sivujen kautta.

Muutokset ovat mahdollisia, tarkista ajantasaisin tieto yhteishaun osalta opintopolku.fi ja koko tarjontamme www.winnova.fi/koulutukset


SIVU

ALAT/AMMATIT

TUTKINNOT

PAIKKAKUNTA

AUTOALA 14 AUTOKORINKORJAAJA AJONEUVOASENTAJA

Autoalan perustutkinto Autokorinkorjauksen oa Autotekniikan oa

Pori Pori, Rauma

LENTOKONETEKNIIKKA 15 LENTOKONEASENTAJA

Lentokoneasennuksen perustutkinto Lentokoneasennuksen oa

Pori

LOGISTIIKKA/KULJETUSALA 15 AUTONKULJETTAJA/ YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA VARASTONHOITAJA

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen oa

Pori

Varastopalvelujen oa

Rauma

MERENKULKUALA 16 KORJAAJA VAHTIPERÄMIES VAHTIKONEMESTARI LAIVASÄHKÖASENTAJA

Merenkulkualan perustutkinto Kansi- ja konekorjauksen oa Kansipäällystön oa Konepäällystön oa Sähkökäytön oa

Rauma Rauma Rauma Rauma

TURVALLISUUSALA 17 TURVALLISUUSVALVOJA

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan oa

Pori, Rauma, Laitila

METSÄALA 17 METSÄKONEENKULJETTAJA

Metsäalan perustutkinto Metsäkoneenkuljetuksen oa

Ulvila

SOSIAALI- JA TERVEYSALA LÄHIHOITAJA

18 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon oa Mielenterveys- ja päihdetyön oa Sairaanhoidon ja huolenpidon oa Vammaistyön oa

Pori, Pori, Pori, Pori, Pori

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto Kampaajatyön oa Ihon hoidon oa

Rauma, Pori Rauma, Pori

MATKAILUALA 20 MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA VASTAANOTTOVIRKAILIJA MATKA-ASIANTUNTIJA

Matkailualan perustutkinto Matkailupalvelujen oa Majoituspalvelujen oa Matkailupalvelujen myynnin oa

Rauma, Pori Rauma, Pori Rauma

RAVINTOLA- JA CATERING-ALA KOKKI TARJOILIJA

20

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ruokapalvelun oa Asiakaspalvelun oa

Pori, Rauma Pori, Rauma

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA KODINHUOLTAJA TOIMITILAHUOLTAJA KIINTEISTÖNHOITAJA

21

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Pori Kotityöpalvelujen oa Pori, Laitila (Rauma) Toimitilahuollon oa Pori, Rauma Kiinteistöhoidon oa

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALA KAMPAAJA KOSMETOLOGI

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen oa

19

Rauma Rauma Rauma Rauma

(VÄLINEHUOLTAJA)

(Välinehuoltoalan perustutkinto)

(Pori)

MUSIIKKIALA 21 MUUSIKKO, MUSIIKKITEKNOLOGI

Musiikkialan perustutkinto Musiikin oa Musiikkiteknologian oa

Pori Pori

OHJAAVA JA VALMENTAVA KOULUTUS VALMENTAVA KOULUTUS VALMA

22

Pori, Rauma

YHTEISHAKU WWW.OPINTOPOLKU.FI JATKUVA HAKU WWW.WINNOVA.FI/KOULUTUKSET


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #Win

LIIKETOIMINTA JA YRITTÄJYYS

MERKONOMI Liiketoiminnan alalla tarvitaan yleistä asiakaspalvelu- ja talousosaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista digitaalisissa ympäristöissä. Liiketalouden opinnot suoritetaan nykyaikaisissa oppimisympäristöissä ja niissä korostuu oma-aloitteisuus sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisyys.

LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO

Liiketoiminnan ammattilaisena voit työskennellä: • • • • • •

kaupan alan eri työtehtävissä palveluja tuottavien, myyvien ja välittävien yritysten palveluksessa erilaisten organisaatioiden toimistoissa tilitoimistoissa pankeissa ja vakuutusyhtiöissä omassa yrityksessä

Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Alan sisällä on usein mahdollista siirtyä työtehtävistä toiseen. Tutkinto antaa hyvät tietotekniikkataidot ja mahdollistaa erilaisten opintopolkujen rakentamisen esim. yrittäjyydestä digiosaajaan.

Rauma, Satamakatu 19 C (pk) Pori, Tiedepuisto 3 (pk/yo) Laitila, Turuntie 9 (pk)

Työ edellyttää: • • •

hyvät vuorovaikutustaidot asiakaspalveluhenkisyys järjestelykyky ja vastuuntuntoinen asenne

Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja mahdollisuudet jatkaa esim. tradenomin opintoihin.

TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE

OHJELMISTOKEHITTÄJÄ, TIETOVERKKOASENTAJA Ohjelmistokehityksen ammattilaisena voit työskennellä netti-, mobiili-, muun sovelluksen tai laitteisiin sulautettujen ohjelmistojen suunnittelu-, toteutus- (ohjelmointi), testaus- ja ylläpitotehtävissä. Alalle hakeutuvalla henkilöllä on hyvä olla mm. loogista päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoja, pitkäjänteisyyttä ja kykyä sekä itsenäiseen että ryhmätyöskentelyyn. Tietoliikenneammattilaisena työskentelet monipuolisten ja yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeiden tietoliikennelaitteiden ja –järjestelmien asennustehtävissä ja niiden kunnossapidossa. Työasema- ja palvelinjärjestelmien sekä lähiverkkojen ja internetin lisäksi työ voi kohdistua langattomien verkkojen, kulunvalvonta- ja turvalaitteiden, antennijärjestelmien sekä hyvinvointiteknologian kaapelointeihin, laite- ja järjestelmäasennuksiin. Alalle hakeutuvalla henkilöllä on hyvä olla mm. käden taitoja, tarkkuutta, huolellisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä halua oppia uutta.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Pori, Tiedepuisto 3): • Ohjelmistokehittäjä, tietoverkkoasentaja (pk)

8 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #WinNova # RAKENNUSALA JA TALOTEKNIIKKA

PUTKIASENTAJA, (KYLMÄASENTAJA), TALONRAKENTAJA Talotekniikan ammattilaisena voit työskennellä: • •

LVI-alan yrityksissä lämpö-, vesi-, jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotehtävissä itsenäisenä yrittäjänä

Talotekniikka on yhteinen nimi LVI-, sähkö-, tele- ja muille aloille, jotka palvelevat asumista sekä pidentävät kiinteistöjen elinkaarta. LVI-ala käsittää rakennusten lämmitys-, vesi-, jäähdytys- ja ilmastointilaitteet.

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19 C): • Putkiasennuksen osaamisala (Putkiasentaja) (pk) Osaamisalat (Pori, Professorintie 5): • Putkiasennuksen osaamisala (Putkiasentaja) (pk) • (Kylmäasennuksen oa (kylmäasentaja), vain jatkuva haku)

Rakennusalan ammattilaisena voit työskennellä: • • •

rakennusalan vaihtelevissa työmaatehtävissä erikoistumisesta riippuen kirvesmiehen, muurauksen, laatoituksen, betonoinnin tai raudoituksen tehtävissä itsenäisenä yrittäjänä

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO (pk) Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19): • Talonrakennuksen osaamisala (Talonrakentaja) (pk)

Suosituksia alalle: • • •

hyvät kädentaidot hyvät vuorovaikutustaidot tarkkuus ja täsmällisyys

Osaamisalat (Pori, Luuta-Kreetantie 1): • Talonrakennuksen osaamisala (Talonrakentaja) (pk)

RAKENNUSALA

MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJA Maarakennuksen ammattilaisena voit työskennellä: • • •

kaivinkoneenkuljettajana pyöräkuormaajankuljettajana tienhoitoautonkuljettajana

Erikoistumisesta riippuen voit toimia erikoiskoneiden kuljettajana tai piha- ja viherrakentamisen tehtävissä. Koulutus antaa perusteet toimia itsenäisenä yrittäjänä maarakennuksen alalla. Suosituksia alalle: • • •

hyvät kädentaidot hyvät vuorovaikutustaidot tarkkuus ja täsmällisyys

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Ulvila, Sahalahdentie 57): • Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala (pk) Muuta: • Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku. fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ terveydelliset-vaatimukset-tekniikan-ja-liikenteenalalla/ • Osalla valituista on mahdollisuus saada opiskelijaasuntolapaikka. • Opintoihin sisältyy kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja C-ajokortti.

#WinNova #opiskelu #Opintopolku #yhteishaku2021 #perustutkinto #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #ammatti 9


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #Win RAKENNUSALA

SUUNNITTELUASSISTENTTI Teknisen suunnittelun perustutkinnon suorittanut suunnitteluassistentti •

kokoaa ja välittää tietoa rakennusten arkkitehti-, rakenne-, sähkö- ja LVI- suunnitteluprojekteissa uudis- ja korjausrakentamisen alueilla

hyödyntää ja tuottaa tietomalleja sekä suunnitelmaasiakirjoja suunnitteluohjelmistoilla

voi toimia visualisointiin tai 3D-mallinnukseen ja -tulostusosaamiseen liittyvissä tehtävissä

työskentelee asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti, myös globaalissa toimintaympäristössä erilaisissa tiimeissä.

TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO Pori, Luuta-Kreetantie 1 • Rakennusteknisessä suunnittelussa toimiminen (pk)

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA

KONEISTAJA, LEVYSEPPÄHITSAAJA, ASENTAJA, MUOVI- JA KUMITUOTEVALMISTAJA Kone- ja tuotantotekniikan ammattilaisena voit työskennellä: • • • • • •

monipuolisissa kone-, metalli-, muovi- ja kumiteollisuuden valmistus-, kokoonpano- ja asennustehtävissä myös kansainvälisesti metalleja jalostavassa terästeollisuudessa tai valimoissa muovi- ja kumiteollisuuden erilaisissa tehtävissä mm. laitteiden ohjelmointi, kunnossapito, käyttö ja huolto sekä muottien asennus ja laadunvalvonta elektroniikkateollisuuden osavalmistus- ja kokoonpanotehtävissä muun teollisuuden tai yhdyskuntateknisten laitosten käyttö- ja kunnossapitotehtävissä itsenäisenä yrittäjänä

Suosituksia alalle: • • •

hyvät kädentaidot hahmottamis- ja keskittymiskyky tarkkuus ja huolellisuus

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19): • Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja, levyseppähitsaaja (pk/yo) muovi- ja kumituotevalmistaja (pk) Osaamisalat (Pori, Professorintie 5): • Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja, levyseppähitsaaja (pk) • Asennuksen ja automaation osaamisala, asentaja (pk) Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat (Laitila, Turuntie 9: Tuotantotekniikan osaamisala, levyseppähitsaaja, vain jatkuva haku)

10 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #WinNova #

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALA

SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA Sähkö- ja automaatioalan ammattilaisena voit työskennellä mm.: • • • • •

rakennusten sähköverkkoja tekevässä urakointiliikkeessä teollisuuslaitoksissa asennus- ja käynnissäpitotehtävissä huolto- ja asennustoimintaan liittyviä asiakaspalvelutöitä ammatti- ja kulutuslaitteita myyvissä yrityksissä itsenäisenä yrittäjänä

Suosituksia alalle: • • • • • •

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN PERUSTUTKINTO Rauma, Satamakatu 19 • Sähköasentaja (pk) Pori, Tiedepuisto 3 • Sähköasentaja, automaatioasentaja (pk)

ammatin kannalta hyvä näkö (erityisesti värinäkö) kiinnostus tekniseen alaan hahmottamis- ja keskittymiskyky asiakaspalveluhenkisyys yhteistyötaidot tarkkuus ja huolellisuus

MEDIA-ALA

MEDIAPALVELUJEN TOTEUTTAJA Media-alan ja kuvallisen ilmaisun ammattilaisena voit työskennellä: • •

media-alan ja kuvallisen ilmaisun monipuolisissa työtehtävissä julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen tai toimijoiden palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana Julkaisutuotannon osaamisalan suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristön, hallitsee julkaisutuotannoissa toimimisen, osaa mediamateriaalien valmistuksen sekä valitsemiensa valinnaisten tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot.

MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19): • Julkaisutuotannon osaamisala (pk) • Painoviestinnän osaamisala (pk)

Painoviestinnän osaamisalan suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristön, hallitsee painotuotannoissa toimimisen sekä valitsemiensa valinnaisten tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot.

#WinNova #opiskelu #Opintopolku #yhteishaku2021 #perustutkinto #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #ammatti 11


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #Win ELINTARVIKEALA

ELINTARVIKKEIDEN TAI LIHATUOTTEIDEN VALMISTAJA, LEIPURI-KONDIITTORI Elintarvikkeiden valmistajana: • • •

valmistat, käsittelet ja pakkaat elintarvikkeita perehdyt kasvisten, kalan, lihan, marjojen ja hedelmien käsittelyyn sekä jalostukseen voit työskennellä elintarvikkeiden valmistus-, pakkaus- ja varastointitehtävissä pienyrityksissä tai suurteollisuudessa, esimerkiksi ruokavalmiste-, säilyke-, makeis- ja juomateollisuudessa

Liha-alan ammattilaisena voit työskennellä: •

lihanleikkaamoissa, lihavalmistetuotannossa tai teurastamoissa tai lihan käsittely - ja myyntitehtävissä

Leipomoalan ammattilaisena voit työskennellä: •

pienissä ja keskisuurissa leipomoissa tai konditorioissa, teollisuusleipomoissa, paistopisteissä sekä kahvila-konditorioissa

ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19/Pori, Tiedepuisto 3): • Elintarviketeknologian osaamisala, elintarvikkeiden valmistaja (pk) • Liha-alan osaamisala, lihatuotteiden valmistaja (pk) • Leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori (pk) Osaamisalat (Pori, Tiedepuisto 3): • Elintarviketeknologian osaamisala, elintarvikkeiden valmistaja (pk) • Liha-alan osaamisala, lihatuotteiden valmistaja (pk) • Leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori (pk)

Alan ammattilainen on luotettava, täsmällinen, hygieenisesti työskentelevä, laatutietoinen, vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen.

LABORATORIOALA

LABORANTTI Laboratorioalan ammattilaisena voit työskennellä: •

laboratorioissa, jotka toimivat teollisuuden tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa, yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuksessa, kuntien elintarvikevalvonnassa, maidon- ja lihantarkastamoissa sekä ympäristönsuojelun, energian tuottamisen, tullivalvonnan ja terveydenhuollon alalla työtehtävissä kuten kemialliset, fysikaaliset, biokemialliset, mikrobiologiset ja aistinvaraiset määritykset

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Pori, Professorintie 5): • Laboratorioalan osaamisala (pk)

Suosituksia alalle: • • • •

kyky omaksua itsenäinen ja vastuullinen työskentelytapa ryhmätyötaidot valmius vuorotyöhön ohjeiden noudattaminen ja tarkkuus

12 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #WinNova #

PROSESSITEOLLISUUS

PROSESSINHOITAJA Prosessiteollisuuden ammattilaisena voit työskennellä: • •

teollisuuden prosessien säätö-, valvonta- ja käynnissäpitotehtävissä vesi- ja voimalaitoksissa, kemian- ja metallurgisen teollisuuden yrityksissä sekä paperi- ja sellutehtaissa

Suosituksia alalle: • • • •

kyky omaksua itsenäinen ja vastuullinen työskentelytapa ryhmätyötaidot valmius vuorotyöhön ohjeiden noudattaminen ja tarkkuus

PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Pori, Professorintie 5): • Biotekniikan osaamisala (pk) • Kemianteollisuuden osaamisala (pk) • Metallien jalostuksen osaamisala (pk) • Paperiteollisuuden osaamisala (pk) Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat

PINTAKÄSITTELYALA

MAALARI, LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ, PINTAKÄSITTELIJÄ Pintakäsittelyalan ammattilaisena voit työskennellä: • • • •

maalaus-, tapetointi-, laatoitus- ja lattianpäällystystöissä tuotteiden sekä rakennusosien ruiskumaalaus-, lakkaus-, sivellinmaalaus-, petsaus- ja vahaustöissä mm. puuteollisuudessa ruisku-, jauhe- ja korroosionestomaalarina metallija ajoneuvoteollisuudessa alan myyntitehtävissä mm. maalikaupoissa

Suosituksia alalle • • • •

kyky omaksua itsenäinen ja vastuullinen työskentelytapa kyky pitkäjänteiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn tarkkuus ja huolellisuus hyvät kädentaidot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO (pk/yo) Osaamisalat (Pori, Professorintie 5): • Rakennusmaalauksen osaamisala (Maalari) (pk) • Lattianpäällystyksen osaamisala (Lattianpäällystäjä) (pk) • Teollisen pintakäsittelyn osaamisala (Pintakäsittelijä) (pk) • Tuotemaalauksen osaamisala (Pintakäsittelijä) (pk) Toteutettava osaamisala määräytyy opiskelijaryhmän valinnan mukaan. Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat

#WinNova #opiskelu #Opintopolku #yhteishaku2021 #perustutkinto #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #ammatti 13


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #Win

AUTOALA

AUTOKORINKORJAAJA, AJONEUVOASENTAJA Autokorinkorjaajana voit työskennellä: •

autopeltikorjaamoissa ja maalaamoissa korjaamassa niin pienet kuin suuremmatkin kolarivauriot kuntoon

Autokorinkorjaajan (kutsutaan myös autopeltisepiksi) ammatissa yhdistyvät kädentaidot tekniseen tietämykseen. Ajoneuvoasentajana voit työskennellä: •

huolto- ja korjaustöihin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä korjaamoissa, huoltamoissa, erikoiskorjaamoissa ja kuljetusliikkeissä

Suosituksia alalle: • • • •

säännöllinen elämäntyyli hyvät sosiaaliset taidot hyvät kädentaidot valmiudet asiakaspalvelutehtäviin

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Pori, Professorintie 5): • Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja (pk/yo) • Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja (pk/yo) Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19): • Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja (pk)

Muuta: • Työ sisältää psyykkistä ja fyysistä kuormitusta • Hakijan tulee täyttää ajokortin saamisen edellyttämät terveydentilavaatimukset (työllistymisen edellytys)

OPISKELIJAYHDISTYS WinNovassa on kaikista opiskelijoista muodostuva opiskelijayhdistys, Wino ry. Se on WinNovan opiskelijoiden oma kanava oppilaitoksen asioihin vaikuttamiseen. Opiskelijayhdistystoiminta on ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin perustuvaa ja opiskelijayhdistyksellä on oma tärkeä tehtävänsä oppilaitoksessa. Opiskelijayhdistys käyttää opiskelijoiden puhevaltaa laissa säädetyissä asioissa eli opiskelijat voivat opiskelijayhdistyksen kautta vaikuttaa opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemiseen. Lisäksi hallituksen edustajat osallistuvat erilaisiin koulutuksen järjestäjän nimeämiin erityistehtäviin (mm. kurinpitojaos ja johtokunta). Opiskelijayhdistystoiminnan tehtävänä on ohjata opiskelijat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan opiskelijoiden asemaa koulussa, toimia välittäjänä opettajien ja opiskelijoiden välillä ja edistää harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Wino ry:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallitus valitaan eri alojen opiskelijaehdokkaista vaalilla joka lukuvuosi syyskokouksessa, jossa ehdokasasettelu suoritetaan yhdistyslain mukaisesti. Kutsu kokoukseen tulee jokaisen opiskelijan koulun sähköpostiin. Wino ry:n hallitus pyritään kokoamaan sekä sukupuolten välistä että maantieteellistä tasa-arvoa noudattaen.

Lisätietoja: www.winnova.fi/opiskelijalle/opiskelijayhdistys_wino 14 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #WinNova # LENTOKONETEKNIIKKA

LENTOKONEASENTAJA Lentokoneasennuksen ammattilaisena voit työskennellä: •

ilma-alusten huolto-, korjaus- ja muutostehtävissä sekä muissa teknisissä huolto-, asennus- ja kunnossapitotöihin liittyvissä tehtävissä.

Tutkinnon laaja-alaisuus antaa hyvän pohjan hakeutua jatkokoulutukseen ammattikorkeakouluun.

LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Pori, Tallitie 14): • Lentokoneasennuksen osaamisala (pk/yo)

Vaatimuksia alalle: • •

Tutkinto on yhteiseurooppalaisen ilmailumääräyksen mukainen. Tutkinnon hyväksyttävästi suorittaneelle voidaan hakemuksesta myöntää ilma-aluksen huoltomekaanikon lupakirja edellyttäen, että hakija täyttää ikänsä/työkokemuksensa osalta yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset. (Lupakirjan myöntää ilmailuviranomainen.)

Muuta: • Valtakunnallinen pääsykoe (lisätietoa www.winnova.fi) • Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku. fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ terveydelliset-vaatimukset-tekniikan-ja-liikenteenalalla/

LOGISTIIKKA JA KULJETUSALA

AUTONKULJETTAJA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

VARASTONHOITAJA

Kuljetuspalvelujen ammattilaisena voit työskennellä:

Varastopalvelujen ammattilaisena voit työskennellä:

kuljetusyrityksissä, terminaaleissa ja varastoissa kuljettaen autoja, erilaisia työkoneita sekä toimien varastointitehtävissä

Vaatimuksia alalle (kuljetuspalvelujen oa): •

kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julkisen sektorin palveluksessa tavaran varastoinnin, kuljetuksen, talouden, kierrätyksen sekä tietoverkkojen tehtävissä

Autonkuljettajan ammattiin soveltuva hyvä terveys (terveydentilasta vaaditaan soveltuva lääkärintodistus ennen opiskelijaksi hyväksymistä). LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO (KULJETUSPALVELUT)

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO (VARASTOPALVELUT)

Osaamisalat (Pori, Professorintie 5): • Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja (pk) • Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja (pk)

Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19): • Varastopalvelujen osaamisala, varastonhoitaja (pk/yo)

Muuta: • Porin logistiikan perustutkinto (kuljetuspalvelujen oa): Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku.fi/wp/ ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydellisetvaatimukset-kuljetuspalvelut-alalla/

Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat

#WinNova #opiskelu #Opintopolku #yhteishaku2021 #perustutkinto #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #ammatti 15


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #Win MERENKULKUALA

KORJAAJA, VAHTIPERÄMIES, VAHTIKONEMESTARI, LAIVASÄHKÖASENTAJA Kansi- ja konekorjauksen ammattilaisena voit työskennellä: •

matruusina, konemiehenä, pursimiehenä tai konekorjausmiehenä ulkomaanliikenteen lasti- ja matkustaja-aluksissa sekä kotimaanliikenteen aluksilla.

Osaamisalan suorittaneella on merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (STCW), sitä vastaavan EU-direktiivin ja suomalaisen asetuksen mukainen pätevyys vahdinpitotehtäviin. Kansipäällystön ammattilaisena voit työskennellä: •

vahtiperämiehenä kansainvälisessä liikenteessä, asetuksen säätämin rajoituksin aluksen päällikkönä sekä alusliikenneohjaajana VTS-keskuksissa.

Osaamisalan suorittaneella on merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (STCW), sitä vastaavan EU-direktiivin ja suomalaisen asetuksen mukainen oikeus toimia vahtipäällikkönä komentosiltavahdissa. Konepäällystön ammattilaisena voit työskennellä: •

asetuksen säätämin rajoituksin aluksen konepäällikkönä, konemestarina ja käytönvalvojana sekä kotimaisilla että kansainvälisillä merenkulkumarkkinoilla. Työnimikkeenä aluksilla vahtikonemestari ja teollisuudessa, myös maissa yleisesti mm. asiantuntijoina, huoltomiehinä ja huoltopäällikköinä, käyttöönottajina, suunnittelijoina sekä tarkastajina.

Osaamisalan suorittaneella on merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (STCW), sitä vastaavan EU-direktiivin ja suomalaisen asetuksen mukainen oikeus toimia vahtipäällikkönä konehuoneessa tai vahtivapaana konemestarina aluksessa, jossa on miehittämätön konehuone. Sähkökäytön ammattilaisena voit työskennellä: •

MERENKULKUALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Suojantie 2): • Kansi- ja konekorjauksen osaamisala, korjaaja (pk/yo) • Kansipäällystön osaamisala, vahtiperämies (pk/yo) • Konepäällystön osaamisala, vahtikonemestari (pk/yo) • Sähkökäytön osaamisala, laivasähköasentaja (pk/yo) Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat WinNovan vahtiperämiehen tai vahtikonemestarin opinnot suorittaneen on mahdollista päästä ns. väyläopintoihin Satakunnan Ammattikorkeakouluun, jolloin opinnot jatkuvat suoraan päällystötasolta 4 vuoden opinnoista. Muuta: • Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku. fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ terveydelliset-vaatimukset-kuljetuspalvelut-alalla/ • Tutkinnon yleistavoitteena on sellainen ammatillinen aluksen käytön, huollon ja kunnossapidon perusosaaminen, että tutkinnon suorittanut saa koulutuksen ja työkokemuksen perusteella suorittamansa osaamisalan opintoja vastaavan pätevyyskirjan (A508/2018) ja voi aloittaa työskentelyn aluksella tai muissa sellaisissa tehtävissä, joihin tarvitaan edellä mainitun asetuksen mukaista pätevyyttä tai osaamista. (https://www. traficom.fi/fi/liikenne/merenkulku/merenkulunpatevyyskirjat) • Osalla valituista on mahdollisuus saada opiskelija-asuntolapaikka.

laivasähkömiehenä ja huoltaa ja käyttää aluksen sähköntuotantojärjestelmiä sekä sähköisiä ohjausjärjestelmiä

Osaamisalan suorittaneella on merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (STCW), sitä vastaavan EU-direktiivin ja suomalaisen asetuksen mukainen yleistoimipätevyys vahdinpitotehtäviin sekä pätevyys toimia laivasähkömiehenä aluksella.

Vaatimuksia alalle: • Ammattiin soveltuva hyvä terveys: terveydentilasta vaaditaan soveltuva merimieslääkärintodistus ennen opiskelijaksi hyväksymistä.

Koulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus työllistyä sähköalan töihin myös maissa.

16 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #WinNova #

TURVALLISUUSALA

TURVALLISUUSVALVOJA Turvallisuusalan ammattilaisena voit työskennellä: • • • • •

turvasuojauksen ja kiinteistöhoidon suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä vartioimisliikkeissä eri vartiointitehtävissä pelastustoiminnan tehtävissä, kuten teollisuuden palomies, vartijapalomies, yms. ympäristöturvallisuuden eri tehtävissä asiakaspalvelutehtävissä, kuten vastaanottopalvelut, vahtimestaripalvelut ja erilaiset henkilökohtaiset turvallisuuspalvelut

Tutkinto antaa hyvän pohjan hakeutumiselle turvallisuusalan amk, poliisin, palomiehen, tullin ym. turvallisuusalan jatkokoulutuksiin.

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Suojantie 2): • Turvallisuusalan osaamisala (pk)

Osaamisalat (Pori, Tiedepuisto 3): • Turvallisuusalan osaamisala (pk) Osaamisalat (Laitila, Turuntie 9): • Turvallisuusalan osaamisala (pk) Muuta: • Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku.fi/ wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ terveydelliset-vaatimukset-turvallisuusalalla/

METSÄALA

METSÄKONEENKULJETTAJA Metsäalan ammattilaisena voit työskennellä: •

hakkuukoneen- tai kuormakoneenkuljettajana puunkorjuualan yrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Työtehtäviin kuuluu koneellinen puutavaran valmistus ja puutavaran lähikuljetus metsäkoneilla, koneiden huolto ja kunnossapito. Puunkorjuun ammattilaisena tärkeä tehtävä on oman työn suunnittelu ja sen tuottavuudesta huolehtiminen. Koulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä myös muilla järeillä työkoneilla. Vaatimuksia alalle: •

Metsäkoneenkuljettajan ammattiin soveltuva hyvä terveys: terveydentilasta vaaditaan soveltuva lääkärintodistus ennen opiskelijaksi hyväksymistä.

Metsäkoneenkuljettajalta edellytetään hyviä kädentaitoja ja vuorovaikutustaitoja sekä tarkkuutta ja täsmällisyyttä.

METSÄALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Ulvila, Sahalahdentie 57): • Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala (pk) • Koulutuksessa on mahdollisuus suuntautua puutavara-auton kuljettajaksi. Muuta: • Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku. fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ terveydelliset-vaatimukset-luonnonvara-jaymparistoalalla/ • Osalla valituista on mahdollisuus saada opiskelijaasuntolapaikka. • Opintoihin sisältyy kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja C-ajokortti.

Myös Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja Ulvilassa, ks. s. 9.

#WinNova #opiskelu #Opintopolku #yhteishaku2021 #perustutkinto #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #ammatti 17


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #Win

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

LÄHIHOITAJA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän osaa avustaa ja ohjata asiakkaita ja potilaita voimavaralähtöisesti, yksilöllisesti ja tasavertaisesti arjen tilanteissa. Työskentely lähihoitajana: •

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen oa: työpaikkoja ovat kuntoutujan kotiympäristö, kotihoidon ja välimuotoisen asumisen ympäristöt, toiminta- ja työkeskukset, työpajat, palvelutalot- ja keskukset, kylpylät, terveyskeskusten vuodeosastot ja kuntoutumisyksiköt, muistisairaiden yksiköt, vanhainkodit ja sairaalat sekä erilaiset kolmannen sektorin työpaikat. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen oa: työpaikkoja ovat erilaiset varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt esim. päiväkodit, koulut, lastensuojelun yksiköt, lasten ja nuorten sairaalat sekä perhetyö.

Mielenterveys- ja päihdetyön oa: työpaikkoja ovat mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt joko julkisella tai yksityisellä sektorilla esim. kuntoutuskodeissa ja asumispalveluyksiköissä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon oa: työpaikkoja ovat terveyskeskukset, sairaalat, kotihoito, yksityinen terveydenhuolto, vanhainkodit tai palvelukeskukset.

Vammaistyön oa: työpaikkoja ovat vammaistyön toimintaympäristöt esim. erilaiset asumisyksiköt, palvelutalot ja perhetyö.

Vaatimuksia alalle: •

Ammattiin soveltuva hyvä terveys (ks. terveydentilavaatimukset Opintopolusta).

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Steniuksenkatu 8) (pk): • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Osaamisaloille haetaan koulutuksen aikana. Suosituimmat osaamisalat toteutetaan. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin. Koe on maksuton. Osaamisalat (Pori, Tiedepuisto 3) (pk/yo): • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala • Vammaistyön osaamisala Osaamisaloille haetaan koulutuksen aikana. Suosituimmat osaamisalat toteutetaan. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin. Koe on maksuton. Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat Muuta: • Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku. fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-jaliikunta-alalla/ • Rikostaustaote esitettävä, jos työpaikalla oppiminen tapahtuu alaikäisten parissa.

LIIKUNNANOHJAUS

LIIKUNTANEUVOJA Tutkinnon suorittanut ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, laatii fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia, suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja sekä suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtumia. Tutkinnon yhteydessä opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Personal Trainerin pätevyyden antava sertifikaatti. Tutkinto antaa hyvät valmiudet toimia yrittäjänä.

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma) (pk): • Liikuntaneuvoja Huom. Haku Opintopolussa Varalan kautta!

18 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #WinNova #

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALA

KAMPAAJA/PARTURI, KOSMETOLOGI Hius- ja kauneudenhoitoalan ammattilaisena voit työskennellä: • • •

toisen palveluksessa itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä erilaisissa myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä

Suosituksia alalle: • • • •

positiivinen asenne työhön ja asiakkaisiin palveluhenkisyyttä ja kyky olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa kädentaidot oma-aloitteisuus

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Steniuksenkatu 8): • Kampaajatyön osaamisala, kampaaja (pk) • Ihon hoidon osaamisala, kosmetologi (pk) Osaamisalat (Pori, Tiedepuisto 3): • Kampaajatyön osaamisala, kampaaja (pk/yo) • Ihon hoidon osaamisala, kosmetologi (pk/yo) Myös parturityön osaamisala mahdollista suorittaa kampaajatyön osaamisalan opintojen yhteydessä. Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat

SUOMALAINEN KOULUTUS liikuttaa ympäri Eurooppaa Ammatillisen koulutuksen joustavat opinpolut mahdollistavat kansainväliset oppimisjaksot osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Yhteistyöoppilaitoksia ja -yrityksiä on monipuolisesti eri puolilla Eurooppaa. Oman alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden lisätä kansainvälisyysosaamistaan ja työelämässä tarvittavat vuorovaikutustaidot ja itseluottamus karttuvat. Myös jatko-opintojen kannalta tärkeä kielitaito paranee. Koska moni opiskelija on ensimmäistä kertaa ulkomailla, on hyvä valmentautuminen tärkeää. WinNovan opiskelijat valmentautuvat Kohti kansainvälisyyttä –kurssilla ja jokainen vaihtoon lähtevä perehdytetään henkilökohtaisesti mm. turvallisuusasioihin ja osa opiskelijoista osallistuu myös kielivalmennukseen. WinNovan kansainvälisen toiminnan kokonaisuus koostuu niin lähtevistä kuin saapuvista opiskelijoista ja opettajista, maahanmuuttajaopiskelijoista, Erasmus+ -kehittämishankkeista, kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista ja EURES-yhteistyöstä.

Lisätietoa www.winnova.fi/opiskelijalle/opiskelu/kansainvalisyys

#WinNova #opiskelu #Opintopolku #yhteishaku2021 #perustutkinto #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #ammatti 19


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #Win MATKAILUALA

MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, MATKAASIANTUNTIJA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA Matkailualan ammattilaisena voit työskennellä: •

kuljetus-, majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelujen myynnissä ja niihin liittyvissä neuvonta sekä ohjelma-, elämys- ja muiden palvelujen toteuttamistehtävissä matkailun ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa sekä maaseutumatkailu- ja muissa majoitusyrityksissä Suomessa tai ulkomailla

Suosituksia alalle: • • • •

positiivinen asenne, yrittäjähenkisyys tulet toimeen ryhmässä, olet joustava ja palveluhenkinen terveydentilasi on hyvä alan kansainvälisyyden vuoksi kielitaito on tärkeää

Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19): • Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja tai vastaanottovirkailija (pk) • Matkailupalvelujen myynnin osaamisala, matkaasiantuntija (pk) Osaamisalat (Pori, Tiedepuisto 3): • Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja tai vastaanottovirkailija (pk/yo) Muuta: • Rauma: Mahdollisuus suorittaa työpaikalla tapahtuva oppiminen laivalla sekä laivan hätätilannetoiminnan opintoja (edellyttää merimieslääkärintodistusta).

RAVINTOLA- JA CATERING-ALA

KOKKI, TARJOILIJA Majoitus- ja ravitsemisalan ammattilaisena voit työskennellä: •

anniskelu- ja ruokaravintoloissa, kahviloissa ja liikenneasemilla, pikaruokaravintoloissa, juhla- ja pitopalveluyrityksissä, hotelleissa ja muissa majoitusliikkeissä sekä laivatalouteen suuntautuneena matkustaja- ja rahtialuksilla

kokkina ravintolan ruoka-annosten suunnittelu-, valmistus- ja esillelaittotehtävissä sekä elintarvikkeiden hankinta- ja varastointitehtävissä

tarjoilijana anniskeluravintolan tarjoilu-, myynti-, kassa- ja muissa asiakaspalvelutehtävissä

RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19/Suojantie 2): • Ruokapalvelun osaamisala, kokki (pk) • Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija (pk) Muuta (Rauma): • Mahdollisuus suorittaa työpaikalla tapahtuva oppiminen laivoilla (edellyttää merimieslääkärintodistusta ja laiva-talousopintoja). • Osalla valituista on mahdollisuus saada opiskelijaasuntolapaikka.

Suosituksia alalle: • •

alalla tehdään vuorotyötä ja siksi se edellyttää työntekijältä hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä paineensietokykyä alan kansainvälisyyden vuoksi varsinkin tarjoilijan työssä kielitaito on tärkeää

Raumalla mahdollisuus suorittaa valinnaisena osana Laivatalous (edellyttää merimieslääkärintodistusta) g Opiskelun päätyttyä voi anoa Merenkulkulaitokselta laivakokin/talousapulaisen pätevyyskirjan.

Osaamisalat (Pori, Tiedepuisto 3): • Ruokapalvelun osaamisala, kokki (pk) • Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija (pk)

Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat

20 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #WinNova # PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA

KODINHUOLTAJA, TOIMITILAHUOLTAJA, KIINTEISTÖNHOITAJA, VÄLINEHUOLTAJA Kotityöpalvelujen ammattilaisena voit työskennellä: •

kotityöpalveluyrityksissä, palvelukodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa tai pitopalveluyrityksissä ruokailuun, puhtaanapitoon, vaatehuoltoon ja asiakkaiden avustamiseen liittyvissä erilaisissa tehtävissä

Toimitilahuollon ammattilaisena voit työskennellä: •

kauppaliikkeissä, toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, hotelleissa, vanhainkodeissa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sekä erilaisissa tuotantotiloissa ja uimahalleissa tai omassa yrityksessä

Kiinteistönhoidon ammattilaisena voit työskennellä: • •

monipuolisissa erilaisten kiinteistöjen huolto- ja käyttötehtävissä sisä- ja ulkotiloissa mm. kiinteistönhuoltoyrityksissä asuinrakennuksissa, yritysten- ja julkishallinnon kiinteistöissä

Välinehuoltoalan ammattilaisen työympäristöjä mm: •

Sairaalat, hammashoitolat, terveyskeskukset, laboratoriot, lääke-, elintarvike- ja kemianteollisuuden välinehuollot, eläinlääkäriasemien välinehuolto

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Pori, Tiedepuisto 3): • Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja (pk) • Toimitilahuollon osaamisala, toimitilahuoltaja (pk) Osaamisalat (Pori, Ulasoorintie 12): • Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja (pk) Osaamisalat Laitila (Turuntie 9): • Toimitilahuollon osaamisala, toimitilahuoltaja (pk) Osaamisalat Rauma (Satamakatu 19 C/Steniuksenkatu 8): • Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja (pk) • (Toimitilahuollon osaamisala, toimitilahuoltaja vain jatkuva haku) (VÄLINEHUOLTOALAN PERUSTUTKINTO Pori, Tiedepuisto 3: välinehuoltaja, vain jatkuva haku.)

MUSIIKKIALA

MUUSIKKO, MUSIIKKITEKNOLOGI Musiikin ammattilaisena voit työskennellä esimerkiksi: • •

itsenäisenä ammatinharjoittajana eli freelancermuusikkona orkesteri-, teatteri-, klubi-, ravintola- tai studiomuusikkona

Musiikin äänentoiston ja äänittämisen ammattilaisena voit työskennellä esimerkiksi: • • •

teattereissa, klubeilla, ravintoloissa ja tapahtumissa äänentoistoyrityksissä ja äänitysstudioissa itsenäisenä ammatinharjoittajana

Tutkinnon suoritettuaan voi hakeutua jatko-opintoihin musiikin ammattikorkeakouluopintoihin tai Taideyliopistoon. Suosituksia alalle: • • • •

aikaisemmat soitin- tai lauluopinnot kyky ajankäytön suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun itsenäisesti kyky työskennellä yhdessä toisten kanssa kyky kestää musiikin opiskelun kuormittavuutta

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO (PK/YO) Osaamisalat (Pori, Rautatienpuistokatu 7): Palmgren-konservatorio • Musiikin osaamisala, muusikko • Musiikkiteknologian osaamisala, musiikkiteknologi Muuta: • Pääsykoe: pääsykokeen sisällöstä voi lukea lisää www.pori.fi/palmgren-konservatorio • Lisätietoa www.winnova.fi/musiikki

WWW.PALMGREN-KONSERVATORIO.FI

#WinNova #opiskelu #Opintopolku #yhteishaku2021 #perustutkinto #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #ammatti 21


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #Win

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS (VALMA) OMA ALA VIELÄ HUKASSA? Ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä opiskelijoille voidaan järjestää opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa. Tällaista toimintaa ovat valmistavat koulutukset, joiden kautta erilaiset opiskelijat voivat parantaa valmiuksiaan tai valmistautua ammatillisten perustutkintojen suorittamiseen.

PARANNA OMIA VALMIUKSIASI! Valma-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista. Sisältöjä ovat mm. ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen ja osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen.

HAKEUTUMINEN

Opintopolussa 23.2.-23.3.2021 opintopolku.fi •

Haastattelut maalis-huhtikuussa

Paikan vastaanotto viimeistään 1.7.2021

Yhteisen haun jälkeen vapaat paikat jatkuvassa haussa sivuillamme WWW.WINNOVA.FI/VALMA •

Kaikkiin hakijoihin otetaan yhteyttä aina hakuajan päättymisen jälkeen mahdollista haastattelua varten.

Lisätietoja valmentavasta koulutuksesta ja mahdollisista vapaista opiskelupaikoista ympäri vuoden: WWW.WINNOVA.FI/VALMA

Koulutukseen voivat osallistua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi esim. alan vaihtajat tai uudelleen kouluttautuvat henkilöt, joiden opiskeluvalmiuksissa on puutteita. Erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat suomen kielen taitojen opetusta ammatillista peruskoulutusta varten. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia suorittaa ammatillinen perustutkinto.

22 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2021 #WinNova #

KOKO T UTKINT O TAI TU OPPISO TKINNO PIMUKS N OSA ELLA? Oppisop

ELLA S K U OPIM S I P P O TIIN T A M S AM PIMU

PPISO

A.FI/O INNOV

im tehtävien uskoulutus on pä äo y netään ta hteydessä järjeste sin työpaikalla kä rvittaessa ytännön ttävää ko ty osaamise m n hankkim uissa oppimisym ulutusta, jota täy öd p vuotta tä enisella. Op äristöissä y p seen työs ttäneen opiskelija isopimuskoulutus tapahtuvalla n o Opiskelija pimukseen (oppis ja työnantajan vä perustuu 15 liseen kir opimus) ja etsii koulu ja lutuksen järjestäjä tusalaansa sopiva opiskelija saa palk llin n kaa. työnantaja työpaikan avustukse n ll it a s k . e a K n ta o s u i s a k lu Oppisopim outuksen jä oppisopim r kinnon o us voidaan sopia k uskoulutuksen jä jestäjä sopii sa rje e ammatti- an/osiin. Oppisop rrallaan koko tutk stämisestä. intoon ta ja erikois imuksella i tu ammattit utkintoja voi suorittaa pe t- OLE YL rus-, tai osia n PEÄSTI O iistä. PP

ojantie ma, Su u a R / 0 isto 3 iedepu 044 455 750 ova.fi Pori, T n p. win pimus@ oppiso

.W WWW

2

ISOPIN

UT! KOULUT USSOPIM US OSAN Kou A

lutusso TUTKINT OA opiskelijo pimus soveltuu k ille (työp a aikalla ta ikille ammatillisen sopimuks e p hän on o lla opiskellessaan ahtuva oppimine koulutuksen piskelija e n). Koulu opiskelija tu ik koulutuks e en järjestä ä saa palkkaa. Ko i ole työsuhteess sa u tussopim jä lu eli n tussopim ja työ uk us tehdää kerrallaan sesta sovitaan ain paikan edustajan n vä a tutkinno . n osa tai p lillä. Kouluienempi o sio

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja asetus ammatillisesta koulutuksesta. •

Opiskelija voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. •

kaikki perustutkinnot

Opiskelija voidaan velvoittaa esittämään rikostaustaote, mikäli opintoihin tai työpaikalla oppimiseen liittyy työskentelyä alaikäisten parissa. •

sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Muuta huomioitavaa:

Mikäli opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilastai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, voidaan opiskelijaksi hakeutuva velvoittaa antamaan koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Lävistykset, rakenne-/geelikynnet yms. voivat olla kiellettyjä joillakin aloilla (esim. sosiaali- ja terveysala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala) työssäoppimisessa tai opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä hygienia- tai turvallisuussyistä.

WINNOVA ON SAVUTON OPPILAITOS!

lentokoneasennuksen perustutkinto

logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen oa

merenkulkualan perustutkinto

metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen oa

rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen oa

sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

turvallisuusalan perustutkinto

TÄMÄN OPPAAN KOULUTUSTIETOIHIN VOI TULLA MUUTOKSIA Tarkista uusimmat tiedot ennen hakua WWW.WINNOVA.FI/KOULUTUKSET WWW.OPINTOPOLKU.FI

#WinNova #opiskelu #Opintopolku #yhteishaku2021 #perustutkinto #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #ammatti 23


#aut okor

#lentokoneasentaja

inko

#ammatti

#kokki

rjaaj ammatillista koulutusta niin nuorille, aikuisille kuin työelämällekin Satakunnassa ja Vakka-Suomessa. WinNova järjestää a pä uusepWinNovan #pkatsoa Lisätietoja hakeutumisesta ja eri tutkinnoista voi verkkopalvelusta tai tiedustella #elintar WinNovan opintovikkeide ohjaajilta. n va #autonkuljettaja

#maalari

I/ULVILA R O P / T HJAAJA i Ruoho O O T N I kka OP Harr eteknii

la on Lentok telyala, Puua ka sit iik ä n k k a e t t in lo P la, Ta a s u n n Rake 5 8010 044 45 intie 5, Pori or s Profes ffström rikivi ha Saa Klaus Ho -konservatorio) u J n kka (Palmgre Logistii 8430 i k k 5 ii 5 s u 4 M , Pori 044 5401 rintie 5 o s .fi s ri e o f 044 701 p o Pr ffstrom@ klaus.ho uistokatu 7, Pori erg p n a Tomb Rautatie Johann ja terveysala liSosiaa 7747 5 sti 044 45 to 3, Pori Sari Kara neudenhoitoala uis p s e u tu ka oulu Tied Hius- ja entava k lm a v ja Ohjaava tekniikka viestintä Tieto- ja 7315 044 455 to 3, Pori is Tiedepu

Eva Elo inta Liiketoim 72 76 5 044 45 to 3, Pori is u p Tiede

ivunen Riitta Ko Autoala rioala Laborato otantotekniikka tu Kone- ja llisuus eo it s s e s ro P 7990 5 5 044 4 Pori rintie 5, Professo sela kka Kuu Vesa-Pe metsäalat ja kniikka Luontomaatiote to u a ja Sähköuusala Turvallis 8019 044 455 tie 57, Kullaa en d Sahalah to 3, Pori is u p Tiede hto Timo Le eala ik rv Elinta ring-ala - ja cate la to in Rav la ala palvelua Matkailu kiinteistö ja s u Puhta 7819 044 455 to 3, Pori is Tiedepu

lmistaja

OPINTO-OHJA AJAT/ RAUMA/LAIT ILA Mervi Haapala Elintarvikeala Liiketoiminta Matkailuala Ravintola- ja ca tering-ala 044 455 8361 Satamakatu 19 , Rauma Päivi Kompuin en Sosiaali- ja terv eysala 044 455 7492 Steniuksenkatu 8, Rauma Tiina Leppikor pi Merenkulkuala Turvallisuusala (Rauma) 044 455 8310 Suojantie 2, Ra uma

Jari Sandholm Media-ala Puhtaus- ja ki inteistöpalvelua la Rakennusala Sähkö- ja auto maatiotekniik ka Talotekniikka 044 455 8359 Satamakatu 19 , Rauma Virpi Seimelä Hius- ja kauneu denhoitoala Puhtaus- ja ki inteistöpalvelua la Autoala ja logi stiikka Kone- ja tuotan totekniikka 044 455 7780 Steniuksenkatu 8, Rauma

LAITILA Regina PruelAnna-Kaisa N Santanen ieminen Ohjaava ja valm Liiketoiminta entava koulut us 044 455 7376 Kone- ja tuotan totekniikka Rauma Puhtaus- ja ki inteistöpalvelua la Sosiaali- ja terv eysala Turvallisuusala 044 455 7769 Turuntie 9, La itila

WWW.W INNOVA.F I/KOULU Hakuun liit TUSTARJ tyvät asiat ONTA h a k u palvelut@ Facebookis winnova.fi sa: @WinN ovaKoulutu s

F

Johtaja, ia Heino |

palvelut

Opiskelija

to 3, Pori 664 044 455 7 /Tiedepuis a m u a R , tu 19 lut Satamaka olkupalve

ö, Urap elupäällikk lv a P | to is Saija Kuus

Pori 378 epuisto 3, 044 455 7 auma/Tied R , 19 tu a k Satama

PORI RAUMA LAITILA ULVILA VAIHDE P. (02) 623 7100 ETUNIMI.SUKUNIMI@WINNOVA.FI


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.