Page 1

LÖYDÄ OMA ALASI WWW.WINNOVA.FI/KOULUTUKSET

PERUSTUTKINNOT 2018

SUUNTA ETEENPÄIN autonkuljettaja

Hakijan opas ammatillisiin perustutkintoihin 2018


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #Win

LÖYDÄ OMA SUUNTASI

W

inNovan yhteishaussa mukana olevia koulutuksia järjestetään Porissa, Raumalla, Laitilassa ja Ulvilassa. Tässä esitteessä on tietoa perustutkinnoista, opiskelupaikan hakemisesta, opiskelijavalinnasta sekä tärkeitä yhteystietoja. Koulutusesittelyistä näet mm. missä haluamaasi tutkintoa järjestetään. Ota sinäkin suunta WinNovaan!

AMMATILLISEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSEN 2018 HAKUAIKATAULUT Helmikuu

Tammikuu

Huhtikuu Kutsu kevään pääsykokeeseen tai kielikokeeseen.

Mihin hakeutua? Tutustu aloihin! Mikä ala tai ammatti kiinnostaa?

Kevään yhteishaku 20.2. - 13.3.2018

Kysy lisätietoja opinto-ohjaajilta ja tutustu koulutuksiin www.winnova.fi!

Toukokuu

Maaliskuu

Lisätiedot www.winnova.fi/hakeminen

www.opintopolku.fi

Vapaat perustutkintopaikat siirtyvät jatkuvaan hakuun kaikille www.winnova.fi/koulutukset

Kesäkuu

Heinäkuu

Kevään haun opiskelijavalintojen julkistus 14.6.2018

Elokuu VALMAn opiskelijavalintojen julkistus 3.8.2018 ja paikan vastaanotto 17.8.2018 mennessä!

vastaanotto 28.6.2018 Hyvää kesälomaa! Paikan mennessä!

Tsemppiä syksyyn!

Jatkuva haku www.winnova.fi/koulutukset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) haku 22.5.–24.7.2018 www.opintopolku.fi

Uudet perustutkintoopiskelijat aloittavat opinnot.

JATKUVA HAKU WINNOVA.FI/KOULUTUKSET YHTEISHAKU OPINTOPOLUSSA

JATKUVA HAKU WWW.WINNOVA.FI

Opintopolun sähköisen hakulomakkeen on oltava tallennettuna viimeisenä hakupäivänä klo 15.00 mennessä osoitteessa www.opintopolku.fi.

Sähköisen hakulomakkeen on oltava tallennettuna viimeisenä ilmoitettuna hakupäivänä.

Paperihakulomakkeen on oltava perillä Opetushallituksen Ohjaus- ja neuvontapalveluissa (PL 380, 00531 Helsinki) viimeisenä hakupäivänä klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Tekstissä ja www-sivuilla usein käytettyjä lyhenteitä oa = osaamisala, osp = osaamispiste, HOKS = henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

2 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #WinNova #

TUKEA JA OHJAUSTA OPISKELUUN

W

inNovan opiskelijapalvelut vastaa opiskelijoiden oppimista tukevista hyvinvointipalveluista sekä opiskelijahuoltoon liittyvästä moniammatillisesta verkostotyöstä. Opiskelijapalvelut toteutetaan yhteistyössä koulutusalojen kanssa. WinNovan opiskelijapalvelut tukevat opiskeluasi. Opinto-ohjaajat ja erityisopettajat auttavat, kun tuntuu, että kaipaat opintoihisi henkilökohtaista ohjausta. Opiskelijaterveydenhuolto auttaa, kun sairastut tai tarvitset muuta apua terveyteen liittyen. Opiskelijakuraattorin puoleen voit kääntyä, kun sinulla on esimerkiksi elämäntilanteeseen liittyviä murheita tai huolia.

KYSYTT ÄVÄÄ O PI WINNO VASSA? SKELUSTA Sähköpo

sti: opisk e

WWW.WINNOVA.FI/OPISKELIJAPALVELUT

Tietoa opinto-ohjaajille: www.winnova.fi/opot

lu@winn

ova.fi

Kysy opo lta Faceb oo WinNova n verkko- kissa: op @WInNo vaVerkko o Opo tai nettis ivuillamm e: www.w innova.fi/ verkko-o WinNova po n opintoohjaajien löydät ta yhteystie kakannes dot ta.

OPISKELIJOIDEN OMAWINNOVA OmaWinNova on WinNovan opiskelijoille tarkoitettu sovellus, jossa on mahdollisuus seurata ajantasaisesti omia opintosuorituksia, poissaoloja ja ohjausta. Kaikille opiskelijoille luodaan opiskelijatunnus automaattisesti opiskelijan aloittaessa opinnot WinNovassa. WinNova haluaa olla aktiivinen myös kodin ja oppilaitoksen välisessä yhteistyössä. Myös alaikäisten opiskelijoiden huoltajat saavat tunnukset OmaWinNovaan, jossa voi seurata nuoren opiskelujen etenemistä.

HUOM. Ennen opintojen aloitusta WinNovassa, voit seurata opintojen aloitukseen liittyvää uutisointia sekä mahdollisia tarvittavia hankintoja osoitteessa:

WWW.WINNOVA.FI/UUSIOPISKELIJA

Facebook WinNova/Suunta eteenpäin @WInNovaKoulutus Instagram @winnova_koulutus

Pinterest #WinNova

Google+ Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Twitter @WinNovaOnline

LinkedIn Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

SlideShare WinNovaOnline/WinNova

iSSUU (sähköiset esitteet) Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

YouTube WinNovaOnline/ Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

#WinNova

8 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 3


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #Win

HAKIJAN INFOPAKETTI YHTEISHAKU WWW.OPINTOPOLKU.FI Kevään valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville.

JATKUVA HAKU WWW.WINNOVA.FI/KOULUTUKSET

Jatkuva haku on avoinna kaikille - myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.

ENNEN HAKEUTUMISTA •

Tutustu WinNovan tarjoamiin perustutkintoihin ja pyydä apua tarvittaessa opinto-ohjaajilta. Lisätietoja www.opintopolku.fi ja www.winnova.fi/koulutukset.

Tutustu huolellisesti ammatissa edellytettäviin terveydellisiin vaatimuksiin ja suosituksiin. Aloihin, joihin sisältyy tehtäviä, jotka liittyvät alaikäisten turvallisuuteen, potilas- tai asiakasturvallisuuteen tai liikenteen turvallisuuteen, voidaan soveltaa vuoden 2012 alusta voimaan tullutta lakia, joka mahdollistaa opiskeluoikeuden peruuttamisen.

MIKÄLI JÄÄT ILMAN OPISKELUPAIKKAA •

Mikäli jäit kokonaan ilman opiskelupaikkaa, voit hakea vapaille paikoille jatkuvassa haussa yhteishaun jälkeen sivuillamme www.winnova.fi/koulutukset

WinNovan jatkuvan haun koulutustarjonta on tarkoitettu kaikille hakijoille.

OPISKELUJEN ALOITTAMINEN: •

Ennen opiskelujen aloittamista löydät tärkeää tietoa osoitteesta www.winnova.fi/uusiopiskelija. Tutustu siellä ennen opiskelujen aloittamista mm. opiskelijan oppaaseen ja alakohtaisiin tiedotteisiin.

Kun olet aloittanut opiskelun WinNovassa, saat tunnukset OmaWinNovaan. (Lisätietoja s. 3)

PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEET •

Lentokoneasennuksen ja musiikin perustutkinnoissa järjestetään pääsykoe. Saat erillisen kutsun pääsykokeisiin. Pääsykokeeseen tulee osallistua ja opiskelijavalinnat tehdään pääsykokeen perusteella. Lisätiedot www.winnova.fi/ paasykokeet

KIELITAIDON OSOITTAMINEN •

Opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito tavoitteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Jos kielitaitosi ei ole riittävä, sinun tulee hakea harkintaan perustuvan valinnan kautta. Kielitaito määritetään kielitaitokokeen avulla. Lisätiedot ja kokeen ajankohdat päivitetään sivulle www.winnova.fi/kielitaitokuvaukset

AVOIN HAKU Mikäli et ole varma, mitä tutkintoa haluaisit opiskelemaan, täytä avoin hakemus (palvelun tai tekniikan alalle). Opinto-ohjaajamme ottavat sinuun yhteyttä.

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA/YHTEISHAKU •

Voit hakea yhteishaussa harkintaan perustuvassa valinnassa seuraavilla syillä: oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen/todistusten vertailuvaikeudet tai tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

HAKU PERUSOPETUKSEN JÄLKEISEEN VALMENTAVAAN KOULUTUKSEEN (VALMA) •

Lisätietoja esitteen s. 22 sekä www.winnova.fi/valma ja www.opintopolku.fi

Mikäli haet opiskelupaikkaa harkintaan perustuvan valinnan kautta, lähetä haun perusteluna olevat lausunnot, todistukset yms. alla olevaan osoitteeseen:

WinNova Pori, Ulvila/Harkintaan perustuva valinta Professorintie 5, 28600 PORI tai WinNova Rauma, Laitila/Harkintaan perustuva valinta Satamakatu 19, 26100 RAUMA

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN •

Saat valintakirjeen/tiedon opiskelupaikasta yhteishaun osalta kesäkuun puolessa välissä ja jatkuvassa haussa hakutiedoissa määriteltynä ajankohtana. Kirjeessä on ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Muista täyttää lomakkeeseen oikea puhelinnumerosi, jotta saamme sinuun tarvittaessa yhteyden.

Mikäli et ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikan.

MUUT KOULUTUKSET WINNOVASSA WinNovan jatkuvassa haussa olevasta monipuolisesta koulutustarjonnasta löydät eri alojen perustutkintojen lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkintoja päivä-, ilta- ja monimuotokoulutuksina. Koulutuksia voidaan järjestää omaehtoisina, työvoimakoulutuksina sekä oppisopimuksella (www.winnova.fi/koulutukset). Voit koulutusreformin myötä hakea suorittamaan myös tiettyä tutkinnon osaa.

4 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #WinNova # AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien ammatillisten perustutkintojen ja niiden tutkinnon osien mitoituksen peruste on osaamispiste. Osaamispiste korostaa ammatillisten tutkintojen osaamisperusteisuutta. Osaaminen Tutkinnon osien osaamispisteet ovat määräytyneet sen mukaan, mikä on niihin sisältyvän osaamisen kattavuus, vaikeusaste ja merkittävyys suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Opiskelijalle kertyy osaamispisteitä sitä mukaa, kun hän on suorittanut tutkinnon osan eli osoittanut tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen. Rakenne Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillisten perustutkintojen rakenne: •

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp, joihin sisältyy työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuva oppiminen sekä näytöt

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yksilöllistä opiskelua Henkilökohtaistamisessa jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan oma yksilöllinen koulutuspolku. Henkilökohtaistamisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä mahdollisia ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. HOKSilla, tutkintoihin sisältyvillä valinnaisuuksilla ja tutkinnon osien erilaisilla suorittamismahdollisuuksilla pyritään opiskelijan yksilöllisiin, joustaviin opintopolkuihin ja vähentämään turhaa päällekkäisyyttä koulutuksessa. Arviointi Tutkinnon osien arvosana perustuu osaamisen arviointiin. Ammatillisissa tutkinnon osissa osaaminen arvioidaan näytöissä as-

teikolla 1-5. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Oppimisen arvioinnilla seurataan ja arvioidaan opiskelijan kehittymistä sekä tuetaan ja ohjataan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisessa, mutta oppimisen arvioinnin perusteella ei muodosteta tutkinnon osien arvosanoja. Erityisopetus sekä erityinen tuki ja opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot WinNovassa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat integroituna yleisopetuksen opetusryhmien mukana. Opiskelijan erityisen tuen tarpeisiin vastataan yksilöllisillä tukitoimilla. Opiskelijalla on WinNovassa oikeus erityiseen tukeen ja opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin, joiden tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityisen tuen tarve määritellään henkilökohtaistamisen (HOKS) yhteydessä.

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJA OSANA AMMATILLISTA PERUSTUTKINTOA JA JATKO-OPINNOT Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatko-opintovalmiuksia voi vahvistaa suorittamalla ammatillisen tutkinnon rinnalla omaehtoisesti ylioppilastutkinnon tai yksittäisten lukioaineiden oppimääriä. Voit perustutkinnon suorittamisen ja työkokemuksen karttumisen myötä hakeutua jatkamaan opintoja myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Katso lisää WinNovan verkkopalvelusta www.winnova.fi/koulutukset. Ammatillista perustutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa yksittäisiä opintoja. Ammatillisen perustutkinnon aikana suoritetut amkopinnot hyväksiluetaan myöhemmin, mikäli opiskelija aloittaa ko. alan opinnot korkea-asteella. SAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille maksuttomia. Lisätietoa WinNovan opinto-ohjaajilta sekä Satatakunnan ammattikorkeakoulun www-sivuilta www.samk.fi.

KOULUTUSSOPIMUS JA OPPISOPIMUS

OPINTOJEN RAHOITUS

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimus soveltuu kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Koulutussopimuksella opiskellessaan opiskelija ei ole työsuhteessa eli hän on opiskelija eikä saa palkkaa, eikä työpaikalle makseta koulutuskorvausta. Koulutussopimuksesta sovitaan aina tutkinnon osa tai pienempi osio kerrallaan.

Voit saada opintoihin taloudellista tukea, kun sinut on hyväksytty oppilaitokseen ja opiskelet siellä päätoimisesti. Tukea voi saada peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Tuen saaminen riippuu omasta elämäntilanteestasi. Selvitä opintojen rahoitus ennen opiskelun aloittamista.

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Oppisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen työsopimukseen (oppisopimus). Oppisopimus voidaan sopia kerrallaan koko tutkintoon tai tutkinnon osaan/osiin. Opiskelijalle maksetaan palkkaa ja työantajalle koulutuskorvausta. Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Opiskelija etsii koulutusalaansa sopivan työpaikan itse tai koulutuksenjärjestäjän avustuksella.

Erilaisia tukimuotoja ovat opintotuki, opintoraha, valtion takaama opintolaina, yleinen asumislisä, koulumatkatuki, aikuiskoulutustuki, vuorotteluvapaa ja vuorottelukorvaus sekä työttömyysetuudella opiskelu. Lisätietoa www.kela.fi tai https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/opintojen-rahoitus

Lisätietoja www.winnova.fi/oppisopimus, p. 044 455 7500 (Katso myös s. 23.)

8 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 5


ALAT/AMMATIT

SIVU

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 8 LIIKETALOUS JA KAUPPA MERKONOMI Luonnontieteiden ala TIETOJENKÄSITTELY 8 DATANOMI Tekniikan ja liikenteen ala ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN

TALONRAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJA

Liiketoiminnan perustutkinto (1.8.2018 alk.) Pori, Rauma

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ohjelmistotuotannon oa

Pori

Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen oa

Pori, Rauma

Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen oa

Pori, Rauma

Rakennusalan perustutkinto Maarakennuskoneenkuljetuksen oa

Ulvila

10

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Tuotantotekniikan oa Asennuksen ja automaation oa

Pori, Rauma, Laitila Pori

Tekniikan ja liikenteen ala SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA SÄHKÖASENTAJA

10

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (1.8.2018 alk.)

Tekniikan ja liikenteen ala TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA ICT-ASENTAJA

11

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan oa

12

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan oa Elintarviketeknologian oa

Tekniikan ja liikenteen ala ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA LEIPURI-KONDIITTORI ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJA

PAIKKAKUNTA

9

PUTKIASENTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala KONE-, TUOTANTO- JA ENERGIATEKNIIKKA KONEISTAJA, LEVYSEPPÄHITSAAJA ASENTAJA

TUTKINNOT

Pori, Rauma

Pori

Pori Pori, Rauma

Tekniikan ja liikenteen ala PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA LABORANTTI 12

Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan oa

Pori

PROSESSINHOITAJA 13

Prosessiteollisuuden perustutkinto Biotekniikan oa Kemianteollisuuden oa Metallien jalostuksen oa Paperiteollisuuden oa

Pori Pori Pori Pori

MAALARI 13

Pintakäsittelyalan perustutkinto Rakennusmaalauksen oa Lattiapäällystyksen oa Teollisen pintakäsittelyn oa Tuotemaalauksen oa

Pori Pori Pori Pori

Puuteollisuuden perustutkinto (1.8.2018 alk.) Puusepänteollisuuden oa

Pori

PUUSEPPÄ 14

TÄRKEÄÄ! •

Kevään valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville.

Jatkuva haku on avoinna kaikille - myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.


ALAT/AMMATIT

SIVU

TUTKINNOT

PAIKKAKUNTA

Tekniikan ja liikenteen ala AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA Autoalan perustutkinto Autokorinkorjauksen oa Autotekniikan oa

Pori Pori, Rauma

LENTOKONEASENTAJA 15

Lentokoneasennuksen perustutkinto Lentokoneasennuksen oa

Pori

AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA 15 VARASTONHOITAJA

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen oa Varastopalvelujen oa

Pori Rauma

KORJAAJA 16 VAHTIPERÄMIES VAHTIKONEMESTARI LAIVASÄHKÖASENTAJA

Merenkulkualan perustutkinto Kansi- ja konekorjauksen oa Kansipäällystön oa Konepäällystön oa Sähkökäytön oa

Rauma Rauma Rauma Rauma

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan oa

Pori, Rauma, Laitila

AUTOKORINKORJAAJA AJONEUVOASENTAJA

14

Tekniikan ja liikenteen ala MUU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN KOULUTUS 17 TURVALLISUUSVALVOJA Luonnonvara- ja ympäristöala METSÄTALOUS 17 METSÄKONEENKULJETTAJA Tekniikan ja liikenteen ala MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJA 9 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala SOSIAALI- JA TERVEYSALA LÄHIHOITAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala KAUNEUDENHOITOALA KAMPAAJA PARTURI KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Metsäalan perustutkinto Metsäkoneenkuljetuksen oa Rakennusalan perustutkinto Maarakennuskoneenkuljetuksen oa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

18

19

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen oa

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon oa Mielenterveys- ja päihdetyön oa Sairaanhoidon ja huolenpidon oa Vammaistyön oa

Ulvila

Ulvila

Pori, Pori, Pori, Pori, Pori,

Rauma Rauma Rauma Rauma Rauma

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto (1.8.2018 alk.) Rauma Kampaajatyön oa Parturityön oa Rauma Ihon hoidon oa Rauma, Pori Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan oa Rauma, Pori

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala MATKAILUALA 20 MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

Matkailualan perustutkinto Matkailupalvelujen oa

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA KOKKI TARJOILIJA

20

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto (1.8.2018 alk.) Ruokapalvelun oa Pori, Rauma Asiakaspalvelun oa Pori, Rauma

21

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (1.8.2018 alk.) Kotityöpalvelujen oa Pori Toimitilahuollon oa Pori (Rauma) Kiinteistöhoidon oa Pori

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUT KODINHUOLTAJA TOIMITILAHUOLTAJA KIINTEISTÖNHOITAJA

Kulttuuriala MUSIIKKI 21 MUUSIKKO, MUSIIKKITEKNOLOGI VALMENTAVA KOULUTUS (VALMA)

22

Musiikkialan perustutkinto Musiikin oa Musiikkiteknologian oa

Rauma

Pori Pori Pori, Rauma


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #Win

LIIKETALOUS JA KAUPPA

MERKONOMI Liiketoiminnan alalla tarvitaan yleistä asiakaspalvelu- ja talousosaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista digitaalisissa ympäristöissä. Liiketalouden opinnot suoritetaan nykyaikaisissa oppimisympäristöissä ja niissä korostuu oma-aloitteisuus sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisyys. Liiketalouden ja kaupan ammattilaisena voit työskennellä: • • • • •

LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO (1.8.2018 alk.) Rauma, Satamakatu 19 C Pori, Tiedepuiston kampus

vähittäis- ja tukkukaupoissa palveluja tuottavien, myyvien ja välittävien yritysten palveluksessa julkishallinnon organisaatioissa, toimistoissa ja virastoissa pankeissa ja vakuutusyhtiöissä omassa yrityksessä

Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Alan sisällä on usein mahdollista siirtyä työtehtävästä toiseen. Työ edellyttää: • • •

joustavuutta järjestelykykyä myönteistä ja vastuuntuntoista asennetta

TIETOJENKÄSITTELY

DATANOMI Tietojenkäsittelyn ammattilaisena voit työskennellä: • • • •

alan tehtävissä eri toimialoilla ohjelmistotuotannossa, kun sinulla on erikoistuneempaa osaamista peli-, sovellus- ja Internet-sovellusten ohjelmoinnin parissa omassa ohjelmointiyrityksessä

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Pori, Tiedepuiston kampus): • Ohjelmistotuotannon osaamisala

Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja hyvät mahdollisuudet jatkaa esim. alan AMK-opinnoissa. Suosituksia alalle: • • • •

oma-aloitteinen ja paineensietokykyinen luotettava, yhteistyökykyinen ja joustava noudattaa aikatauluja, tietoturvasäädöksiä sekä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta englannin kielen hallinta on eduksi

Opinnot pitävät sisällään mm. ohjelmiston tuotantoa, palvelutehtävissä toimimista, järjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon liittyviä opintoja sekä multimediatuotantoa.

8 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #WinNova # ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN

PUTKIASENTAJA TALONRAKENTAJA Talotekniikan ammattilaisena voit työskennellä: • •

LVI-alan yrityksissä lämpö-, vesi-, jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotehtävissä itsenäisenä yrittäjänä

Talotekniikka on yhteinen nimi LVI-, sähkö-, tele- ja muille aloille, jotka palvelevat asumista sekä pidentävät kiinteistöjen elinkaarta. LVI-ala käsittää rakennusten lämmitys-, vesi-, jäähdytys- ja ilmastointilaitteet.

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19 C): • Putkiasennuksen osaamisala Osaamisalat (Pori, Professorintie 5): • Putkiasennuksen osaamisala

Rakennusalan ammattilaisena voit työskennellä: • • •

rakennusalan vaihtelevissa työmaatehtävissä erikoistumisesta riippuen kirvesmiehen, muurauksen, laatoituksen, betonoinnin tai raudoituksen tehtävissä itsenäisenä yrittäjänä

Suosituksia alalle: • • •

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19): • Talonrakennuksen osaamisala Osaamisalat (Pori, Ulasoorintie 21): • Talonrakennuksen osaamisala

hyvät kädentaidot hyvät vuorovaikutustaidot tarkkuus ja täsmällisyys

ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN

MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJA Maarakennuksen ammattilaisena voit työskennellä: • • •

kaivinkoneenkuljettajana pyöräkuormaajan kuljettajana tienhoitoauton kuljettajana

Erikoistumisesta riippuen voit toimia erikoiskoneiden kuljettajana tai piha- ja viherrakentamisen tehtävissä. Koulutus antaa perusteet toimia itsenäisenä yrittäjänä maarakennuksen alalla. Suosituksia alalle: • • •

hyvät kädentaidot hyvät vuorovaikutustaidot tarkkuus ja täsmällisyys

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Ulvila, Sahalahdentie 57): • Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala Muuta: • Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku. fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ terveydelliset-vaatimukset-tekniikan-ja-liikenteenalalla/

8 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 9


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #Win KONE-, TUOTANTO- JA ENERGIATEKNIIKKA

KONEISTAJA, LEVYSEPPÄHITSAAJA, ASENTAJA Kone- ja tuotantotekniikan ammattilaisena voit työskennellä: • • • • •

monipuolisissa kone- ja metalliteollisuuden valmistus-, kokoonpano- ja asennustehtävissä metalleja jalostavassa terästeollisuudessa tai valimoissa muun teollisuuden tai yhdyskuntateknisten laitosten käyttö- ja kunnossapitotehtävissä elektroniikkateollisuuden osavalmistus- ja kokoonpanotehtävissä itsenäisenä yrittäjänä

Suosituksia alalle: • • •

hyvät kädentaidot hahmottamis- ja keskittymiskyky tarkkuus ja huolellisuus

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19/Laitila, Turuntie 9): • Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja, levyseppähitsaaja Osaamisalat (Pori, Professorintie 5): • Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja, levyseppähitsaaja • Asennuksen ja automaation osaamisala, asentaja Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA

SÄHKÖASENTAJA Sähköalan ammattilaisena voit työskennellä: • •

teollisuuden ja kotitalouksien sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennus-, kunnossapito- ja huoltotehtävissä itsenäisenä yrittäjänä

Suosituksia alalle: • • • •

ammatin kannalta hyvä näkö (erityisesti värinäkö) kiinnostus tekniseen alaan hahmottamis- ja keskittymiskyky tarkkuus ja huolellisuus

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN PERUSTUTKINTO (1.8.2018 alk.) Rauma, Satamakatu 19 Pori, Tiedepuiston kampus

10 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #WinNova # TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA

ICT-ASENTAJA ICT-alan ammattilaisena voit työskennellä: • • • • • • •

tietoverkkoja ja -järjestelmiä asentavissa ja ylläpitävissä yrityksissä ICT-alan tuotteita ja palveluja tarjoavissa yrityksissä tietoteknisiä ja elektronisia laitteistoja valmistavassa teollisuudessa datakeskuksissa sekä Internet- ja verkko-operaattorien palveluksessa pilvipalveluja ja IoT-ratkaisuja tarjoavissa yrityksissä ohjelmistojen kehitys-, asennus- ja ylläpitotehtävissä itsenäisenä yrittäjänä

Suosituksia alalle: • • • • • • • •

aito kiinnostus tietoteknisiin laitteistoihin, järjestelmiin ja ohjelmistoihin kyky pitkäjänteiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn ongelmanratkaisutaidot yhteistyötaidot tarkkuus, huolellisuus luotettavuus ja sitoutuminen annettuihin työtehtäviin ja aikatauluihin englannin kieli on tärkeä ICT-alalla matemaattiset taidot ja looginen päättelykyky ovat eduksi

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Pori, Tiedepuiston kampus): • Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala

8 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 11


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #Win ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA

LEIPURI-KONDIITTORI ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJA Leipomoalan ammattilaisena voit työskennellä: •

pienissä ja keskisuurissa leipomoissa tai konditorioissa, teollisuusleipomoissa, paistopisteissä sekä kahvila-konditorioissa

Suosituksia alalle:

ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

• • •

Osaamisalat (Pori, Tiedepuiston kampus): • Leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori • Elintarviketeknologian osaamisala, elintarvikkeiden valmistaja

kyky oppia jatkuvasti uutta kyky hahmottaa kokonaisuuksia kyky työskennellä yksin tai ryhmässä

Elintarvikkeiden valmistajana: • • • •

valmistat, käsittelet ja pakkaat ruokia perehdyt kasvisten, kalan, marjojen ja hedelmien käsittelyyn sekä jalostukseen tutustut luomuelintarvikkeiden ja funktionaalisten elintarvikkeiden, kuten kolesterolia alentavien tuotteiden valmistukseen voit työskennellä elintarvikkeiden valmistus-, pakkaus- ja varastointitehtävissä pienyrityksissä tai suurteollisuudessa, esimerkiksi ruokavalmiste-, säilyke-, makeis- ja juomateollisuudessa.

Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19): • Elintarviketeknologian osaamisala, elintarvikkeiden valmistaja

Alan ammattilainen on luotettava, täsmällinen, hygieenisesti työskentelevä, laatutietoinen, vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen.

PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA

LABORANTTI

Laboratorioalan ammattilaisena voit työskennellä: •

laboratorioissa, jotka toimivat teollisuuden tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa, yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuksessa, kuntien elintarvikevalvonnassa, maidon- ja lihantarkastamoissa sekä ympäristönsuojelun, energian tuottamisen, tullivalvonnan ja terveydenhuollon alalla työtehtävissä kuten kemialliset, fysikaaliset, biokemialliset, mikrobiologiset ja aistinvaraiset määritykset

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Pori, Professorintie 5): • Laboratorioalan osaamisala

Suosituksia alalle: • • • •

kyky omaksua itsenäinen ja vastuullinen työskentelytapa ryhmätyötaidot valmius vuorotyöhön ohjeiden noudattaminen ja tarkkuus

12 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #WinNova #

PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA

PROSESSINHOITAJA Prosessiteollisuuden ammattilaisena voit työskennellä: • •

teollisuuden prosessien säätö-, valvonta- ja käynnissäpitotehtävissä vesi- ja voimalaitoksissa, kemian- ja metallurgisen teollisuuden yrityksissä sekä paperi- ja sellutehtaissa

Suosituksia alalle: • • • •

kyky omaksua itsenäinen ja vastuullinen työskentelytapa ryhmätyötaidot valmius vuorotyöhön ohjeiden noudattaminen ja tarkkuus

PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Pori, Professorintie 5): • Biotekniikan osaamisala • Kemianteollisuuden osaamisala • Metallien jalostuksen osaamisala • Paperiteollisuuden osaamisala Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat

PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA

MAALARI Pintakäsittelyalan ammattilaisena voit työskennellä: • • • •

maalaus-, tapetointi-, laatoitus- ja lattiapäällystystöissä tuotteiden sekä rakennusosien ruiskumaalaus-, lakkaus-, sivellinmaalaus-, petsaus- ja vahaustöissä mm. puuteollisuudessa ruisku-, jauhe- ja korroosionestomaalarina metallija ajoneuvoteollisuudessa alan myyntitehtävissä mm. maalikaupoissa

Suosituksia alalle • • • •

kyky omaksua itsenäinen ja vastuullinen työskentelytapa kyky pitkäjänteiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn tarkkuus ja huolellisuus hyvät kädentaidot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Pori, Professorintie 5): • Rakennusmaalauksen osaamisala • Lattiapäällystyksen osaamisala • Teollisen pintakäsittelyn osaamisala • Tuotemaalauksen osaamisala Toteutettava osaamisala määräytyy opiskelijaryhmän valinnan mukaan. Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat

8 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 13


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #Win

PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA

PUUSEPPÄ Puualan ammattilaisena voit työskennellä: • • •

puusepän-, rakennuspuusepän- ja puutaloteollisuuden palveluksessa puurakentajana itsenäisenä yrittäjänä

PUUTEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO (1.8.2018 alk.) Osaamisalat (Pori, Professorintie 5): • Puusepänteollisuuden osaamisala

AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA

AUTOKORINKORJAAJA, AJONEUVOASENTAJA Autokorinkorjaajana voit työskennellä: •

autopeltikorjaamoissa ja maalaamoissa korjaamassa niin pienet kuin suuremmatkin kolarivauriot kuntoon

Autokorinkorjaajan (kutsutaan myös autopeltisepiksi) ammatissa yhdistyvät kädentaidot tekniseen tietämykseen. Ajoneuvoasentajana voit työskennellä: •

huolto- ja korjaustöihin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä korjaamoissa, huoltamoissa, erikoiskorjaamoissa ja kuljetusliikkeissä

Suosituksia alalle: • • • •

säännöllinen elämäntyyli hyvät sosiaaliset taidot hyvät kädentaidot valmiudet asiakaspalvelutehtäviin

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Pori, Professorintie 5): • Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja • Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19): • Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja

Muuta: • Työ sisältää psyykkistä ja fyysistä kuormitusta • Hakijan tulee täyttää ajokortin saamisen edellyttämät terveydentilavaatimukset (työllistymisen edellytys)

14 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #WinNova # AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA

LENTOKONEASENTAJA Lentokoneasennuksen ammattilaisena voit työskennellä: •

ilma-alusten huolto-, korjaus- ja muutostehtävissä sekä muissa teknisissä huolto-, asennus- ja kunnossapitotöihin liittyvissä tehtävissä.

Tutkinnon laaja-alaisuus antaa hyvän pohjan hakeutua jatkokoulutukseen ammattikorkeakouluun.

LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Pori, Tallitie 14): • Lentokoneasennuksen osaamisala

Vaatimuksia alalle: • •

Tutkinto on yhteiseurooppalaisen ilmailumääräyksen mukainen. Tutkinnon hyväksyttävästi suorittaneelle voidaan hakemuksesta myöntää ilma-aluksen huoltomekaanikon lupakirja edellyttäen, että hakija täyttää ikänsä/työkokemuksensa osalta yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset. (Lupakirjan myöntää ilmailuviranomainen.)

Muuta: • Valtakunnallinen pääsykoe (lisätietoa www.winnova.fi) • Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku. fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ terveydelliset-vaatimukset-tekniikan-ja-liikenteenalalla/

AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA

AUTONKULJETTAJA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

VARASTONHOITAJA

Kuljetuspalvelujen ammattilaisena voit työskennellä:

Varastopalvelujen ammattilaisena voit työskennellä:

kuljetusyrityksissä, terminaaleissa ja varastoissa kuljettaen autoja, erilaisia työkoneita sekä toimien varastointitehtävissä

Vaatimuksia alalle (kuljetuspalvelujen oa): •

kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julkisen sektorin palveluksessa tavaran varastoinnin, kuljetuksen, talouden, kierrätyksen sekä tietoverkkojen tehtävissä

Autonkuljettajan ammattiin soveltuva hyvä terveys (terveydentilasta vaaditaan soveltuva lääkärintodistus ennen opiskelijaksi hyväksymistä). LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO (KULJETUSPALVELUT)

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO (VARASTOPALVELUT)

Osaamisalat (Pori, Professorintie 5): • Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja • Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19): • Varastopalvelujen osaamisala, varastonhoitaja

Muuta: • Porin logistiikan perustutkinto (kuljetuspalvelujen oa): Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku.fi/wp/ ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydellisetvaatimukset-tekniikan-ja-liikenteen-alalla/

Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat

8 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 15


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #Win AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA / MERENKULKUALA

KORJAAJA, VAHTIPERÄMIES, VAHTIKONEMESTARI, LAIVASÄHKÖASENTAJA Kansi- ja konekorjauksen ammattilaisena voit työskennellä: •

matruusina, konemiehenä, pursimiehenä tai konekorjausmiehenä ulkomaanliikenteen lasti- ja matkustaja-aluksissa sekä kotimaanliikenteen aluksilla

Osaamisalan suorittaneella on merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (STCW), sitä vastaavan EU-direktiivin ja suomalaisen asetuksen mukainen pätevyys vahdinpitotehtäviin. Kansipäällystön ammattilaisena voit työskennellä: •

vahtiperämiehenä kansainvälisessä liikenteessä, asetuksen säätämin rajoituksin aluksen päällikkönä sekä alusliikenneohjaajana VTS-keskuksissa

Osaamisalan suorittaneella on merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (STCW), sitä vastaavan EU-direktiivin ja suomalaisen asetuksen mukainen oikeus toimia vahtipäällikkönä komentosiltavahdissa.

MERENKULKUALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Suojantie 2): • Kansi- ja konekorjauksen osaamisala, korjaaja • Kansipäällystön osaamisala, vahtiperämies • Konepäällystön osaamisala, vahtikonemestari • Sähkökäytön osaamisala, laivasähköasentaja Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat

Konepäällystön ammattilaisena voit työskennellä: •

asetuksen säätämin rajoituksin aluksen konepäällikkönä, konemestarina ja käytönvalvojana kotimaanliikenteessä tai lähiliikenteessä

Osaamisalan suorittaneella on merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (STCW), sitä vastaavan EU-direktiivin ja suomalaisen asetuksen mukainen oikeus toimia vahtipäällikkönä konehuoneessa tai vahtivapaana konemestarina aluksessa, jossa on miehittämätön konehuone. Sähkökäytön ammattilaisena voit työskennellä: •

laivasähkömiehenä ja huoltaa ja käyttää aluksen sähköntuotantojärjestelmiä sekä sähköisiä ohjausjärjestelmiä

Osaamisalan suorittaneella on merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (STCW), sitä vastaavan EU-direktiivin ja suomalaisen asetuksen mukainen yleistoimipätevyys vahdinpitotehtäviin sekä pätevyys toimia laivasähkömiehenä aluksella. Koulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus työllistyä sähköalan töihin myös maissa.

Muuta: • Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku. fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ terveydelliset-vaatimukset-tekniikan-jaliikenteen-alalla/ • Tutkinnon yleistavoitteena on sellainen ammatillinen aluksen käytön, huollon ja kunnossapidon perusosaaminen, että tutkinnon suorittanut saa koulutuksen ja työkokemuksen perusteella suorittamansa osaamisalan opintoja vastaavan pätevyyskirjan (A166/2013) ja voi aloittaa työskentelyn aluksella tai muissa sellaisissa tehtävissä, joihin tarvitaan edellä mainitun asetuksen mukaista pätevyyttä tai osaamista. • Osalla valituista on mahdollisuus saada opiskelija-asuntolapaikka.

Vaatimuksia alalle: • Ammattiin soveltuva hyvä terveys: terveydentilasta vaaditaan soveltuva merimieslääkärintodistus ennen opiskelijaksi hyväksymistä.

16 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #WinNova #

MUU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN KOULUTUS

TURVALLISUUSVALVOJA Turvallisuusalan ammattilaisena voit työskennellä: • • • • •

turvasuojauksen ja kiinteistöhoidon suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä vartioimisliikkeissä eri vartiointitehtävissä tehdaspalokunnissa ja puolivakinaisissa pelastusalaan liittyvissä organisaatioissa ympäristötöiden tehtävissä, koska yrityksiltä vaaditaan tulevaisuudessa hyvää ympäristöasioiden hallintaa palvelutöissä, kuten vastaanottopalvelut, vahtimestaripalvelut ja erilaiset henkilökohtaiset turvallisuuspalvelut

Tutkinto antaan hyvän pohjan hakeutumiselle poliisin, palomiehen, tullin ym. turvallisuusalan jatkokoulutuksiin.

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Suojantie 2): • Turvallisuusalan osaamisala

Osaamisalat (Pori, Tiedepuiston kampus): • Turvallisuusalan osaamisala Osaamisalat (Laitila, Turuntie 9): • Turvallisuusalan osaamisala Muuta: • Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku.fi/ wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ terveydelliset-vaatimukset-turvallisuusalalla/

METSÄTALOUS

METSÄKONEENKULJETTAJA Metsäalan ammattilaisena voit työskennellä: •

metsäkoneyrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tarjoten puunhankintaorganisaatiolle alihankintana puunkorjuuyrittäjäpalveluita ekologisesti ja ympäristönhoidollisesti kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti

Työtehtäviin kuuluu koneiden huolto- ja kunnossapito, puunkorjuutyöt ja oman ammatin ympäristövaikutusten tunteminen siten, että työntekijä osaa suunnitella ja toimia ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa aiheuttaen. Koulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä järeiden koneiden parissa. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suuntautua puutavara-autonkuljettajaksi. Koulutukseen on mahdollista sisällyttää myös energiapuun korjuukoneen käyttöä tai kuljetusta. Vaatimuksia alalle: •

METSÄALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Ulvila, Sahalahdentie 57): • Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Muuta: • Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku. fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ terveydelliset-vaatimukset-luonnonvara-jaymparistoalalla/ • Osalla valituista on mahdollisuus saada opiskelijaasuntolapaikka. • Opintoihin sisältyy kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja C-ajokortti.

Metsäkoneenkuljettajan ammattiin soveltuva hyvä terveys: terveydentilasta vaaditaan soveltuva lääkärintodistus ennen opiskelijaksi hyväksymistä.

Myös Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja Ulvilassa, ks. s. 9.

8 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 17


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #Win

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

LÄHIHOITAJA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän osaa avustaa ja ohjata asiakkaita ja potilaita voimavaralähtöisesti, yksilöllisesti ja tasavertaisesti arjen tilanteissa. Työskentely lähihoitajana: •

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen oa: työpaikkoja ovat kuntoutujan kotiympäristö, kotihoidon ja välimuotoisen asumisen ympäristöt, toiminta- ja työkeskukset, työpajat, palvelutalot- ja keskukset, kylpylät, terveyskeskusten vuodeosastot ja kuntoutumisyksiköt, muistisairaiden yksiköt, vanhainkodit ja sairaalat sekä erilaiset kolmannen sektorin työpaikat.

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen oa: työpaikkoja ovat erilaiset varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt esim. päiväkodit, koulut, lastensuojelun yksiköt, lasten ja nuorten sairaalat sekä perhetyö.

Mielenterveys- ja päihdetyön oa: työpaikkoja ovat mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt joko julkisella tai yksityisellä sektorilla esim. kuntoutuskodeissa ja asumispalveluyksiköissä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon oa: työpaikkoja ovat terveyskeskukset, sairaalat, kotihoito, yksityinen terveydenhuolto, vanhainkodit tai palvelukeskukset. Vammaistyön oa: työpaikkoja ovat vammaistyön toimintaympäristöt esim. erilaiset asumisyksiköt, palvelutalot ja perhetyö.

Vaatimuksia alalle: •

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Steniuksenkatu 8): • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala • Vammaistyön osaamisala Osaamisaloille haetaan koulutuksen aikana. Suosituimmat osaamisalat toteutetaan. Osaamisalat (Pori, Tiedepuiston kampus): • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala • Vammaistyön osaamisala Osaamisaloille haetaan koulutuksen aikana. Suosituimmat osaamisalat toteutetaan. Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat

Muuta: • Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku. fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-jaliikunta-alalla/ • Esitettävä rikostaustaote ennen ensimmäistä työssäoppimisjaksoa.

Ammattiin soveltuva hyvä terveys (ks. terveydentilavaatimukset Opintopolusta).

18 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #WinNova # KAUNEUDENHOITOALA

KAMPAAJA, PARTURI, KOSMETOLOGI, KOSMETIIKKANEUVOJA Kauneudenhoitoalan ammattilaisena voit työskennellä: • • • •

toisen palveluksessa itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä erilaisissa myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä teatteri-, valokuvaus-, televisio- ja elokuva-aloilla

Suosituksia alalle: • •

positiivinen asenne työhön ja asiakkaisiin palveluhenkisyyttä ja kyky olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO (1.8.2018 alk.) Osaamisalat (Rauma, Steniuksenkatu 8): • Kampaamotyön osaamisala, kampaaja • Parturityön osaamisala, parturi • Ihon hoidon osaamisala, kosmetologi • Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja Osaamisaloille haetaan koulutuksen aikana. Suosituimmat osaamisalat toteutetaan. Osaamisalat (Pori, Tiedepuiston kampus): • Ihon hoidon osaamisala, kosmetologi • Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja

8 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 19


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #Win

MATKAILUALA

MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA Matkailualan ammattilaisena voit työskennellä: •

kuljetus-, majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelujen myynnissä ja niihin liittyvissä neuvonta sekä ohjelma-, elämys- ja muiden palvelujen toteuttamistehtävissä matkailun ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa sekä maaseutumatkailu- ja muissa majoitusyrityksissä Suomessa tai ulkomailla

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19/Suojantie 2): • Matkailupalvelujen osaamisala

Suosituksia alalle: • • •

positiivinen asenne sekä työhön että asiakkaisiin tulet toimeen ryhmässä, olet joustava, palveluhenkinen ja terveydentilasi on hyvä alan kansainvälisyyden vuoksi kielitaito on tärkeää

Muuta: • Mahdollisuus suorittaa työssäoppimista laivalla sekä laivan hätätilannetoiminnan opintoja (edellyttää merimieslääkärintodistusta).

MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA

KOKKI, TARJOILIJA Majoitus- ja ravitsemisalan ammattilaisena voit työskennellä: •

anniskelu- ja ruokaravintoloissa, kahviloissa ja liikenneasemilla, pikaruokaravintoloissa, juhla- ja pitopalveluyrityksissä, hotelleissa ja muissa majoitusliikkeissä sekä laivatalouteen suuntautuneena matkustaja- ja rahtialuksilla

RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO (1.8.2018 alk.)

kokkina ravintolan ruoka-annosten suunnittelu-, valmistus- ja esillelaittotehtävissä sekä elintarvikkeiden hankinta- ja varastointitehtävissä

Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19/Suojantie 2): • Ruokapalvelun osaamisala, kokki • Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija

tarjoilijana anniskeluravintolan tarjoilu-, myynti-, kassa- ja muissa asiakaspalvelutehtävissä

Suosituksia alalle: • •

alalla tehdään vuorotyötä ja siksi se edellyttää työntekijältä hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä paineensietokykyä alan kansainvälisyyden vuoksi varsinkin tarjoilijan työssä kielitaito on tärkeää

Raumalla mahdollisuus suorittaa valinnaisena osana Laivatalous (edellyttää merimieslääkärintodistusta) g Opiskelun päätyttyä voi anoa Merenkulkulaitokselta laivakokin/talousapulaisen pätevyyskirjan.

Muuta (Rauma): • Mahdollisuus suorittaa työssäoppimista laivoilla (edellyttää merimieslääkärintodistusta ja laivatalousopintoja). • Osalla valituista on mahdollisuus saada opiskelijaasuntolapaikka.

Osaamisalat (Pori, Tiedepuiston kampus): • Ruokapalvelun osaamisala, kokki • Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija

Lisätietoja osaamisalan valinnasta www.winnova.fi/osaamisalavalinnat

20 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #WinNova # KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUT

KODINHUOLTAJA, TOIMITILAHUOLTAJA, KIINTEISTÖNHOITAJA Kotityöpalvelujen ammattilaisena voit työskennellä: •

kotityöpalveluyrityksissä, palvelukodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa tai pitopalveluyrityksissä ruokailuun, puhtaanapitoon, vaatehuoltoon ja asiakkaiden avustamiseen liittyvissä erilaisissa tehtävissä

Toimitilahuollon ammattilaisena voit työskennellä: •

kauppaliikkeissä, toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, hotelleissa, vanhainkodeissa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sekä erilaisissa tuotantotiloissa ja uimahalleissa tai omassa yrityksessä

Kiinteistönhoidon ammattilaisena voit työskennellä: •

monipuolisissa erilaisten kiinteistöjen huolto- ja käyttötehtävissä sisä- ja ulkotiloissa

mm. kiinteistönhuoltoyrityksissä asuinrakennuksissa, yritysten- ja julkishallinnon kiinteistöissä

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINTO (1.8.2018 alk.) Osaamisalat (Pori, Tiedepuiston kampus): • Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja • Toimitilahuollon osaamisala, toimitilahuoltaja • Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja Osaamisalat (Rauma, Satamakatu 19): • Toimitilahuollon osaamisala, toimitilahuoltaja (vain jatkuva haku)

MUSIIKKI

MUUSIKKO, MUSIIKKITEKNOLOGI Musiikin ammattilaisena voit työskennellä esimerkiksi: • •

itsenäisenä ammatinharjoittajana eli freelancermuusikkona orkesteri-, teatteri-, klubi-, ravintola- tai studiomuusikkona

Musiikin äänentoiston ja äänittämisen ammattilaisena voit työskennellä esimerkiksi: • • •

teattereissa, klubeilla, ravintoloissa ja tapahtumissa äänentoistoyrityksissä ja äänitysstudioissa itsenäisenä ammatinharjoittajana

Tutkinnon suoritettuaan voi hakeutua jatko-opintoihin musiikin ammattikorkeakouluopintoihin tai Taideyliopistoon. Suosituksia alalle: • • • •

aikaisemmat soitin- tai lauluopinnot kyky ajankäytön suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun itsenäisesti kyky työskennellä yhdessä toisten kanssa kyky kestää musiikin opiskelun kuormittavuutta

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Osaamisalat (Pori, Rautatienpuistokatu 7): Palmgren-konservatorio • Musiikin osaamisala, muusikko • Musiikkiteknologian osaamisala, musiikkiteknologi

Muuta: • Pääsykoe: pääsykokeen sisällöstä voi lukea lisää www.palmgren-konservatorio.fi/musiikin-ammatillinen-koulutus/ • Lisätietoa www.winnova.fi/musiikki WWW.PALMGREN-KONSERVATORIO.FI

8 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 21


#WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #Win

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS (VALMA) OMA ALA VIELÄ HUKASSA? Ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä opiskelijoille voidaan järjestää opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa. Tällaista toimintaa ovat valmistavat koulutukset, joiden kautta erilaiset opiskelijat voivat parantaa valmiuksiaan tai valmistautua ammatillisten perustutkintojen suorittamiseen.

PARANNA OMIA VALMIUKSIASI! Valma-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja koulutus muodostuu pakollisista, valinnaisista ja vapaasti valittavista koulutuksen osista. Sisältöjä ovat mm. perustietojen vahvistaminen, opiskeluvalmiuksien parantaminen sekä työelämään ja koulutukseen tutustuminen. Koulutukseen voivat osallistua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi esim. alan vaihtajat tai uudelleen kouluttautuvat henkilöt, joiden opiskeluvalmiuksissa on puutteita. Erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat suomen kielen taitojen opetusta ammatillista peruskoulutusta varten.

HAKEUTUMINEN VALMENTAVAAN KOULUTUKSEEN •

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen haetaan www.opintopolku.fi-sivuilla 22.5.–24.7.2018

WinNovan opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 3.8.2018

Koulutukseen valittujen on vastaanotettava opiskelupaikkansa (= ilmoitus oppilaitokseen) 17.8.2018 mennessä

Kaikkiin hakijoihin otetaan yhteyttä hakuajan päättymisen jälkeen mahdollista haastattelua varten

Katso tarkemmat tiedot hakeutumisesta: www.opintopolku.fi

Lisätietoja valmentavasta koulutuksesta ja mahdollisista vapaista opiskelupaikoista: www.winnova.fi/valma

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia suorittaa ammatillinen perustutkinto. Ajankohtaista tietoa ja lisätietoja löydät sivuiltamme www.winnova.fi/valma

22 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018


nNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 #WinNova #

OPISKE

LIJAYHD

ISTYS

WinNova ss Wino ry. a on kaikista opis ke S asioihin v e on WinNovan o lijoista muodostu va opiske aikuttamis piskelijoid lija koulutuks e e esta anne en. Opiskelijayhd n oma kanava op yhdistys, istystoim on oma tä pilaitokse ttuun lak inta iin n rkeä tehtä vänsä op perustuvaa ja op on ammatillisesta p is il a k it e oksessa. lijayhdisty Opiskelija S ksellä yhdistys OPIMU S I P k s ä ä P y tt a O s ä io ä / I is o s F p a . is e k A li e lijoiden opiskeli 19 OV opintoihin akatu .WINN ja muihin jat voivat opiskelija puhevaltaa laissa Satam , a WWW p m sää o ä yh u p ätösten te Ra kemiseen iskelijoiden asema distyksen kautta v detyis5 A / 455 7500 u s t ii a n . a aiku k L n k is oulutukse o tavan p. 044 n järjestä äksi hallituksen ed lennaisesti vaikutt ttaa ja o Pori, O s jä ja Vaihde u avie . n sta johtokunta 5 nimeämii n erityiste jat osallistuvat eri n ). sivulta a t s e h s laitäviin (mm uk Opiskelija . kurinpito koulut s u y im h op seen yhte distystoiminnan ä oppis ä s te li is h ty tä e ö vänä on o hön, pyrk Lu lussa, toim hjata iä para harrastus ia välittäjänä ope ntamaan opiske opiskelijat keskinä li ttajien ja toimintaa iopiskelijo joiden asemaa ko sekä vastu u id u e ta n v yhteisten Wino ry:n asioiden h älillä ja edistää p u h e enjohtaja oidosta. alojen op , vara is sa, jossa kelijaehdokkaista puheenjohtaja ja e v kokoukse hdokasasettelu su aalilla joka lukuv hallitus valitaan e en tulee jo ri oritetaan uosi syys k y hallitus p yritään k kaisen opiskelijan hdistyslain mukais okouksesoko ko teellistä ta es sa-arvoa amaan sekä suku ulun sähköpostiin ti. Kutsu . noudatta p Wino ry u o lt e n välistä en. että maa :n Lisätietoja ntie: opiskelija yhdistys@ winnova.fi

LLA E S K PIMU O S I P OP TTIIN A M M A

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja asetus ammatillisesta koulutuksesta. •

Opiskelija voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. •

kaikki perustutkinnot

Opiskelija voidaan velvoittaa esittämään rikostaustaote, mikäli opintoihin tai työssäoppimiseen liittyy työskentelyä alaikäisten parissa. •

sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Muuta huomioitavaa:

Mikäli opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilastai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, voidaan opiskelijaksi hakeutuva velvoittaa antamaan koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Lävistykset, rakenne-/geelikynnet yms. voivat olla kiellettyjä joillakin aloilla (esim. sosiaali- ja terveysala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala) työssäoppimisessa tai opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä hygienia- tai turvallisuussyistä.

WINNOVA ON SAVUTON OPPILAITOS!

lentokoneasennuksen perustutkinto

logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen oa

merenkulkualan perustutkinto

metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen oa

rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen oa

sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

turvallisuusalan perustutkinto

TÄMÄN OPPAAN KOULUTUSTIETOIHIN TULEVAT MUUTOKSET Tarkista uusimmat tiedot ennen hakua WWW.WINNOVA.FI/KOULUTUKSET WWW.OPINTOPOLKU.FI

8 #WinNova #opiskelu #Opintopolku #perustutkinto #ammatti #Pori #Rauma #Ulvila #Laitila #yhteishaku2018 23


#aut okor

#lentokoneasentaja

inko

#kokki

#ammatti

rjaaj ammatillista koulutusta niin nuorille, aikuisille kuin työelämällekin Satakunnassa ja Vakka-Suomessa. Tässä WinNova järjestää a pä uusepolevat oppaassa on esitelty WinNovan yhteishaussa 2018#p mukana ammatilliset perustutkinnot.#Yhteishaun elintarv jälkeen vapaaksi ikkhakeutumisesta eiden v jääneille perustutkintopaikoille on mahdollista hakeutua jatkuvassa haussa, joka on avoin kaikille. Lisätietoja almistaja aja jett ja#au eri tutkinnoista voi katsoa WinNovan verkkopalvelusta tai tiedustella WinNovan opinto-ohjaajilta. tonkul #maalari

T/PORI A J A A J -OH OPINTO

OPINTO-OHJAAJAT/RAUMA

ly jenkäsitte Eva Elo a ja tieto p p u a k , us Liiketalo A pus M L A V iston kam u 2 7 p 6 e 7 d 5 ie 5 T 044 4 1, Pori/ uistokatu Luvianp ivunen Riitta Ko gistiikka Lo Autoala, m io) rioala strö ervator Laborato otantotekniikka ff o s tu us H kon ollisuus Kone- ja Kla mgrenrosessite kniikka p ja ri l e Pap fi nnete (Pa ikki 1 i ori. tietoliike usi 01 540 m@p 7, Por Tieto- ja M 0 o u 9 7 r 9 t 7 t 5 a 4 5 s 044 4 04 s.hoff uistok Pori rintie 5, klau tatienp Professo la Rau ka uua uusela K a k la k a e oho y- ja p tekniik tö P s ri u ä p Vesam R y l i ja o e l r ra t r a va kk Ha akäsit la ja ta a Luonnon utomaatioteknii k t a ja Pin nnusa ekniik ö k h ä S la ke onet a s a u u is R ll Turva ori tok 010 8019 Len 455 8 tie 5, P 044 455 tie 57, Kullaa n 4 en 04 essori Sahalahd tie 5, Pori f n Pro ri o s Profes usala hto is- ja talo Timo Le ravitsem s -, e ik rv n kampu Elinta depuisto 19 ie 8 T 7 / 5 ri 5 o 4 P , 044 atu 5 npuistok Rautatie t) opiskelija a olevat s is lo a i is rm m Merja Nu terveysala (osaa ja li a pus ia s o S iston kam 7743 /Tiedepu ri o P 044 455 1, uistokatu Luvianp Tomberg Johanna hoitoala en Kauneud terveysala ja li a kampus ia s o S epuiston 7 d 4 ie 7 T 7 / 5 ri 5 044 4 atu 7, Po npuistok Rautatie

Mervi Haapala Liiketalous ja kauppa Matkailu-, ravitsemis- ja talousala VALMA 044 455 8361 Satamakatu 19, Rauma Tiina Leppikorpi Merenkulku Turvallisuusala (Rauma, Laitila) 044 455 8310 Suojantie 2, Rauma Jari Sandholm Tekniikan ja liikenteen alat 044 455 8359 Satamakatu 19, Rauma Virpi Seimelä Kauneudenhoitoala Sosiaali- ja terveysala 044 455 7780 Steniuksenkatu 8, Rauma

ällikkö

upä palvel a j i l e k Opis

ino | Fia He 5 7664 5

ori ie 5, P

int fessor a/Pro

um 044 4 katu 19, Ra a m Sata

WWW.W INNOVA.F I/KOULU TUSTARJ Sähköposti ONTA : opiskelu@ winnova.fi Facebookis sa: WinNo van verkko -opo

KOHTI KAMPUSTA PORISSA Osa WinNovan Porin toimipisteistä/aloista (mm. WinNovan Porin keskustan toimipisteet) siirtyy Tiedepuiston kampukselle ja syksyn 2018 opinnot aloitetaan uusissa tiloissa. Lisätiedot www.winnova.fi/toimipisteet

PORI RAUMA LAITILA ULVILA UUSIKAUPUNKI VAIHDE P. (02) 623 7100 ETUNIMI.SUKUNIMI@WINNOVA.FI

WinNova - perustutkinnot 2018  
WinNova - perustutkinnot 2018  

WinNovan perustutkinto-oppaasta löydät WinNovan tarjoamat perustutkinnot ja paljon lisätietoa opiskelusta ja hakeutumisesta. Yhteishaku peru...

Advertisement