Page 1

PIKAOPAS

O

ppisopimuskoulutus on päätoimiseen työ- tai virkasuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa ammatillista koulutusta. Suurin osa oppimistavoitteista saavutetaan käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutusta voidaan järjestää myös oman työpaikan ulkopuolella. Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon.

oppisopimuskoulutukseen

Valittavana on n. 370 erilaista perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Perustutkinnon suorittaminen oppisopimuksella kestää n. 2–3 vuotta ja ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen 1,5–2 vuotta, riippuen koulutukselle asetetuista tavoitteista ja opiskelijan lähtötasosta. Muu ammatillinen lisäkoulutus on aina harkinnanvaraista ja sen kesto on 4–12 kk. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa. Opintojen suunnittelu tehdään yhteistyössä työnantajan, opiskelijan, oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen kanssa. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta täydennetään tietopuolisella koulutuksella. Tietopuolinen koulutus on monimuoto-opiskelua. Se koostuu oppilaitoksessa järjestettävästä lähiopetuksesta, ohjatusta etäopiskelusta ja oppimistehtävistä. Opiskelijalta edellytetään valmiuksia itsenäiseen opiskeluun. Tutkinnot suoritetaan osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa, pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä ja toimissa.

Hyödyllisiä linkkejä Lisätietoja tutkinnoista saa: www.oph.fi, Säädökset ja ohjeet (kohdasta Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet) Osaamisen kartoittaminen: www.osaan.fi

Porin toimipiste Otavankatu 5 A (1. krs), 28100 PORI Rauman toimipiste Satamakatu 19, 26100 RAUMA Vaihde p. 044 455 7500 oppisopimus@winnova.fi www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@winnova.fi

Päivitetty 2/2016


Opiskelija

Työnantaja

• etsi itsellesi koulutustavoitteesi mukainen työpaikka

• mieti mitä koulutusta yrityksesi tarvitsee

• mikäli olet jo työelämässä, keskustele työnantajasi kanssa oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta

• mieti miten oppimista voidaan yrityksessäsi edistää

• jos olet TE-toimiston asiakas, selvitä onko oppisopimuskoulutukseen saatavissa palkkatukea (lisätietoja palkkatuesta saat omasta TE-toimistosta tai www.te-palvelut.fi) • pyydä työnantajaa ottamaan yhteyttä oppisopimuskeskukseen • tietopuolinen koulutus ja tutkintotilaisuudet ovat maksuttomia • opiskelijan maksettavaksi jää vain tutkinnon osallistumismaksu 58 €

Oppisopimus on taloudellinen tapa opiskella • työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa

• ota yhteyttä oppisopimuskeskukseen – voimme yhdessä suunnitella oppisopimuskoulutuksen hyödyntämistä yrityksesi tarpeisiin Oppisopimuskoulutus tarjoaa joustavan mahdollisuuden rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä yrityksen tarpeiden mukaisesti. Tutkintojärjestelmä takaa samalla ammattillisen osaamisen. Oppisopimusta kannattaa harkita, kun: • yritys tarvitsee uutta osaavaa työvoimaa • yritys haluaa kehittää työssä olevan henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa

Oppisopimuskoulutuksen kustannukset • työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa

• olet oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin tietopuolisen koulutuksen aikana, mikäli sinulle aiheutuu ansionmenetystä ko. ajalta. Olet myös oikeutettu saamaan matkakorvausta, jos yhdensuuntainen matka kotoa oppilaitokseen on yli 10 kilometriä

• tietopuolisen koulutuksen aikaisesta palkanmaksusta sovitaan erikseen

Opintososiaaliset edut ovat verottomia.

• TE-toimisto voi myöntää palkkatukea työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen

päiväraha 15 €/pv perheavustus, jos on alle 18-vuotiaita huollettavana, 17 €/pv majoituskorvaus 8 €/pv matkakorvausta halvimman yleisen kulkuneuvon mukaan (Matkahuolto)

• työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta • oppisopimuskeskus järjestää tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet

Palkkatukiasioissa on hyvä olla yhteydessä ko. työ- ja elinkeinotoimistoon, jonka asiakkaana työtön työnhakija on. (Lisätietoja palkkatuesta mm. www.te-palvelut.fi)

Nimeä työpaikkakouluttaja Työpaikkakouluttaja vastaa oppisopimusopiskelijan työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta ja ohjauksesta. Hyvä työpaikkakouluttaja on oman alansa asiantuntija, joka on kiinnostunut opiskelijan tukemisesta ja ohjaamisesta. Työpaikkakouluttajan keskeiset tehtävät: • työssä tapahtuvan koulutuksen suunnittelu ja ohjaus • opiskelijan tukeminen ja kannustaminen • palautteen antaminen ja oppimisen arviointi

Yrittäjä Yrittäjälle voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta omassa yrityksessään. Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu oppisopimuskeskuksen ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen. Yrittäjä voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä muuta lisäkoulutusta. Oppisopimus sopii yrittäjälle, kun • on tarve kehittää uuden yrityksen liiketoimintaa • on tarve vahvistaa ja kehittää omaa yrittäjyysosaamista • on tarve kehittää ja vahvistaa omaa ammattitaitoa • yrittäjävaihdoksessa tarvitaan koulutusta jatkajalle Yrittäjän oppisopimuskoulutus on mahdollinen, kun • yrittäjä on tehnyt ilmoituksen yrittäjätoiminnan aloittamisesta verottajalle • hän maksaa yrittäjän eläkevakuutusta • yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja/tai arvonlisäperintärekisteriin • yrittäjän pääasiallinen toimeentulo tulee yritystoiminnasta • hän on päätoiminen yrittäjä Yrittäjän kouluttautuessa oppisopimuksella oppimisympäristönä on opiskelijan oma yritys. Opiskelunsa tueksi yrittäjä hankkii itse itselleen työpaikkakouluttajan, mentorin. Mentor on osaava ja kokenut yrittäjä tai muu ko. asian ammattilainen, joka ohjaa, neuvoo ja motivoi opiskelijaa suoriutumaan opinnoistaan käytännössä. Mentor ei ole vastuussa yrittäjän koulutuksesta eikä oppimisesta. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa koulutuskorvaus maksetaan mentorin yritykselle. Koulutuskorvausta ei makseta opiskelijan omalle yritykselle. Opintososiaaliset etuudet koskevat myös yrittäjää. Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä tapa kehittää yritystään ja omaa osaamistaan käytännönläheisesti. Osaaminen vahvistaa kilpailukykyä !

Pikaopas oppisopimukseen - Satakunnan oppisopimuskeskus  

Pikaopas oppisopimukseen - Satakunnan oppisopimuskeskus Oppisopimuksena voidaan suorittaa lähes kaikkien alojen perus-, ammatti- ja erikois...

Pikaopas oppisopimukseen - Satakunnan oppisopimuskeskus  

Pikaopas oppisopimukseen - Satakunnan oppisopimuskeskus Oppisopimuksena voidaan suorittaa lähes kaikkien alojen perus-, ammatti- ja erikois...

Advertisement