Page 1

Nieuwsbrief Hillesluis & Winkelboulevard Zuid

2013

JANUARI EDITIE

Hillesluis en Winkelboulevard Zuid na werkzaamheden in 2013 sterk verbeterd. In Hillesluis worden in 2013 noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd. Om iedereen goed op de hoogte te houden ontvangen bewoners en ondernemers in een groot deel van Hillesluis in 2013 maandelijks deze nieuwsbrief. Vooral in de driehoek Tweede Rosestraat, Beijerlandselaan, Slaghekstraat, West-Varkensoordseweg en Beijerlandsestraat worden projecten uitgevoerd die Hillesluis en het gebied rondom Winkelboulevard Zuid sterk zullen verbeteren. De werkzaamheden lopen uiteen van de aanleg van het Nuon warmtenet door de hele Slaghekstraat tot de nieuwe inrichting van de drukbezochte Beijerlandselaan, de oplevering van seniorenflat Wielslag en de bouw van de Beijerlandse Brug aan de Groningerstraat. Kleine en grote projecten sluiten op elkaar aan of worden tegelijkertijd uitgevoerd. Als alles eind van het jaar klaar is, is Hillesluis aantrekkelijker geworden als woon-, werk- en winkelgebied.

Vragen? Kunt u niet naar het spreekuur komen, maar heeft u wel vragen over deze projecten? Bel dan met deelgemeente Feijenoord op 010 291 60 00 of e-mail naar hillesluis2013@feijenoord.rotterdam.nl. Of kijk op de websites voor de meest actuele informatie (zie achterzijde).

Iedereen die in dit gebied woont, onderneemt, leeft of werkt zal op gezette tijden echter overlast ervaren van de uitvoering van een van deze projecten. Soms is dit bouwverkeer dat bouwmateriaal aflevert, een tijdelijke wegomleiding, enig geluidsoverlast of het moeten parkeren in een andere straat. Vanzelfsprekend worden er allerlei maatregelen genomen om de overlast tot een minimum te beperken. Alle betrokken partijen (gemeente Rotterdam, deelgemeente Feijenoord, Nuon, stichting Winkelboulevard Zuid en de aannemers) streven ernaar het werk zo goed en efficiĂŤnt mogelijk uit te voeren. Informatie voor bewoners en ondernemers De uitvoering van de genoemde projecten is natuurlijk goed gepland. Een aantal projecten is groot en complex en tegenvallende werkzaamheden kunnen snel het geplande tijdspad beĂŻnvloeden. Om iedereen goed op de hoogte te houden wordt maandelijks een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken, in een groot deel van Hillesluis, huis-aan-huis, verspreid. De meest recente wijzigingen staan bovendien op de websites van deelgemeente Feijenoord, gemeente Rotterdam en Winkelboulevard Zuid. Spreekuur In de Boulevardwinkel aan de Beijerlandselaan 34 kan iedereen elke woensdag tussen 08:00 en 10:00 uur terecht voor meer informatie of vragen stellen over (de uitvoering van) de projecten. Specialisten zijn dan aanwezig om u goed te woord te staan of te zoeken naar een oplossing.

www.winkelboulevardzuid.nl


Wat, wanneer en waar?

Projectlocatie Parkeergarage Informatiepunt Beijerlandselaan 34


1

De Beukelaar (oplevering voorjaar 2013) Binnen enkele maanden wordt op de kop van de Beukelaarstraat en WestVarkenoordseweg het nieuwbouwproject De Beukelaar opgeleverd. De Beukelaar bestaat uit twee locaties. Het gebouw aan de West-Varkenoordseweg biedt dagopvang voor senioren, 21 appartementen voor 55plussers en zes groepswoningen. Op de hoek van de Slaghekstraat en de Beukelaarsstraat zijn voor gezinnen drie beneden- en drie bovenwoningen gebouwd. Wanneer alle bouwwerkzaamheden rondom de Slaghekstraat zijn voltooid, worden de straten op een later tijdstip opnieuw ingericht en bestraat.

2

Nieuwe warmteleiding Slaghekstraat (7 januari t/m eind juni) In de hele Slaghekstraat vervangt Nuon de warmteleidingen. Daarmee sluit de Slaghekstraat straks aan op het omvangrijke nieuwe warmtenet van Rotterdam: de Nieuwe Warmteweg. Een warmteleidingennet van 26 kilometer, dat loopt tussen Rozenburg en hartje Rotterdam. Vanaf eind 2013 is het mogelijk om warmte die over is bij industriële processen in de haven, nuttig in te zetten voor het verwarmen van woningen en bedrijven in Rotterdam. Met als groene winst dat er minder warmte uit steenkool of gas gehaald hoeft te worden. Voordat het zover is, heeft deze operatie tot gevolg dat delen van de Slaghekstraat moeilijker bereikbaar zijn. Van maandag 4 februari tot 11 maart wordt de Slaghekstraat ter hoogte van de Hillevliet deels afgesloten. Doordat in twee fasen wordt gewerkt, is alleen eenrichtingsverkeer mogelijk. De Hilledijk wordt tussen half en eind maart, twee weken in beide richtingen afgesloten. De verkeerssituatie wordt aangepast. Parkeerplaatsen moeten tijdelijk in de omgeving gezocht worden.

3

Nieuwe inrichting Beijerlandselaan in 4 fasen Fase 1 (25 maart t/m 19 mei) De Beijerlandselaan krijgt een nieuwe inrichting. Meer groen, betere verlichting, een rotonde op de kruising met de Slaghekstraat, veilige oversteekplaatsen bij de tram en nieuwe bestrating vergroten de kwaliteit en uitstraling van Winkelboulevard Zuid. De Beijerlandselaan blijft goed bereikbaar, omdat in vier fasen wordt gewerkt. In de eerste fase staat het westelijk deel van de Beijerlandselaan tussen de Beijerkop en het kruispunt Slaghekstraat gepland. Tijdens de uitvoering van fase 1 is het deel tussen de 2e Rosestraat en de Slaghekstraat beperkt toegankelijk. De winkels blijven bereikbaar. Het auto- en fietsverkeer wordt omgeleid. Parkeren kan verderop in de verschillende straten of in de twee parkeergarages in de buurt. De uitvoering van de eerste fase duurt twee maanden. Fase 2 Slaghekstraat - Beijerlandselaan tot aan huisnummer 99 staat gepland van 20 mei t/m 30 juni Fase 3 Oostelijk deel Beijerlandselaan, tussen Beijerkop en Slaghekstraat, en aanleg laatste deel rotonde van 30 juni t/m 11 augustus Fase 4 Beijerlandselaan tot aan huisnummer 114, 12 augustus t/m 22 september

4

Beijerlandse Brug (tot eind 2013) Het afgelopen najaar is begonnen met de bouw van de Beijerlandse Brug. In dit nieuwbouwproject aan de Groningerstraat en de Beijerlandselaan komen woningen en winkels, waaronder Bas van der Heijden, Dirck III slijterij en Dirkx drogisterij. Dit nieuwe winkelhart van de Winkelboulevard Zuid krijgt een voetgangersdoorsteek naar de achterliggende wijk, zodat bewoners de Beijerlandselaan gemakkelijk bereiken. Er zal weinig hinder zijn van de bouwwerkzaamheden, omdat met de aan-

en afvoer van bouwmaterialen rekening wordt gehouden met de winkelopeningstijden.

5

Horecaplein (7 januari t/m 15 april) Ook het Horecaplein aan de Beijerlandselaan krijgt een opknapbeurt. Het doorgaand verkeer ondervindt tijdens de bouw weinig last. Mogelijk wordt op een aantal dagen in februari, ter hoogte van het Horecaplein, de Beijerlandselaan enkele uren afgesloten. Het verkeer kan dan via de Strijensestraat zijn weg vervolgen. Het plein krijgt nieuwe bestrating, straatmeubilair en verlichting waardoor het straks aangenamer en sfeervoller is.

6

Vervanging verkeerslichten Beijerlandselaan en Randweg (7 januari tot half februari) Nieuwe verkeerslichten, masten en lantaarnpalen worden momenteel aangelegd op de kruising van de Beijerlandselaan en de Randweg. Daarnaast wordt er een nieuwe verkeersregelinstallatie geïnstalleerd. Tegelijkertijd worden er onder de trambaan nieuwe detectielussen aangebracht, zodat de trams en verkeerslichten beter op elkaar zijn afgesteld. Voor een goede uitvoering is het noodzakelijk om de kruising deels af te sluiten. Het verkeer wordt omgeleid met routeborden en voor voetgangers en fietsers is er een tijdelijke oversteekplaats gemaakt. De tramlijnen 20 en 25 rijden gewoon volgens dienstregeling.

7

Wielslag (oplevering voor de zomer 2013) Op de kruising van Afrikaanderwijk, Hillesluis en Bloemhof bouwt woningcorporatie Vestia het complex Wielslag. Voor de zomer wordt deze nieuwbouw aan de Putselaan en de Slaghekstraat opgeleverd en kunnen senioren hun intrek nemen in één van de 70 woningen. Beneden in het gebouw bevinden zich ook een apotheek, een huisartsenpraktijk en andere zorgvoorzieningen.

www.rotterdam.nl/werkzaamheden


Meer informatie? Informatiebijeenkomsten

Voor bepaalde projecten worden zo nodig informatiebijeenkomsten voor bewoners of ondernemers georganiseerd. Deze worden per nieuwsbrief van deelgemeente Feijenoord tijdig aangekondigd en huis-aan-huis bezorgd.

Mobiel Team

Op gezette tijden geeft een Mobiel Team in een van de supermarkten aan de Beijerlandselaan, op de Piramideschool of in de Essalam moskee informatie over de projecten. Op de websites van deelgemeente Feijenoord en Winkelboulevard Zuid staat waar en wanneer de teams aanwezig zijn.

Parkeren in Hillesluis

Dit jaar worden naast de Beijerlandselaan nog meer straten in Hillesluis opnieuw ingericht, waardoor tijdelijk op een andere plek moet worden geparkeerd. Er zijn veel parkeerhavens op en rondom de Beijerlandselaan, maar deze zijn vaak in gebruik. Bezoekers aan Winkelboulevard Zuid worden geadviseerd gebruik te maken van de twee parkeergarages, waar ruime parkeergelegenheid is: • Parkeergarage Boulevard Zuid, Polderstraat 10 • Parkeergarage Colosseumweg, Colosseumweg 13

Websites

Op de onderstaande websites staan de meest recente berichten en wijzigingen over de projecten in Hillesluis en Winkelboulevard Zuid: • www.rotterdam.nl/werkzaamheden • www.winkelboulevardzuid.nl • www.rotterdam.nl/hillesluis

Telefoon & e-mail

Bel voor meer informatie met deelgemeente Feijenoord op telefoonnummer 010 - 291 60 00, op werkdagen tussen 09:00 en 17.00 uur, daarbuiten met 14010 of e-mail naar hillesluis2013@feijenoord.rotterdam.nl.

Volg ons op Facebook en Twitter! Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever is echter niet aansprakelijk voor onvolkomenheden of onjuistheden.

@Feijenoordflits www.facebook.com/winkelboulevardzuid www.facebook.com/feijenoordflits

www.rotterdam.nl/hillesluis

Nieuwsbrief januari 2013  

In Hillesluis worden in 2013 noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd. Om iedereen goed op de hoogte te houden ontvangen bewoners en onderneme...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you