Page 1

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014 april 2012


Het actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid is opgesteld met medewerking van:

• Deelgemeente Feijenoord • Woonstad Rotterdam • Dienst Stadsontwikkeling Rotterdam • Zakenexpert • Perron 14 • Stadsmarinier Hillesluis • Aad Hoogendoorn (fotografie) • Jan van der Ploeg (fotografie) • vanPOOK (vormgeving)

Het actieprogramma is besproken en afgestemd met de ondernemersstichting Winkelboulevard Zuid en het eigenarenplatform. Eindredactie: • Duco de Bruijn, Maurice Schweitzer Gebruikte notities: • Ruimtelijke economische visie Winkelboulevard Zuid ..........Deelgemeente Feijenoord, december 2007 • Horecanota Deelgemeente Feijenoord .........................................Deelgemeente Feijenoord 2007 • Veiligheidsindex 2009.................................................................................Gemeente Rotterdam, februari 2010 • Brancheringsvisie Groene Hilledijk.....................................................Deelgemeente Feijenoord, december 2010 • Projectplan Efro Winkelboulevard Zuid..........................................Stadsontwikkeling Rotterdam, februari 2011 • Communicatieplan Winkelboulevard Zuid....................................Perron 14, maart 2011 • Toekomst winkelgebieden Rotterdam Zuid..................................DHV, maart 2011 • Verkenning Beijerlandselaan/Brabantsestraat...............................Woonstad, Stadsontwikkeling Rotterdam, april 2011 • Economische visie Feijenoord...............................................................Deelgemeente Feijenoord, mei 2011 • Actieprogramma Veilig Hillesluis...........................................................Stadsmarinier Hillesluis/Gebiedsregisseur dg Feijenoord mei 2011

De revitalisering Winkelboulevard Zuid is mede gefinancierd met steun van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling van de Europese commissie.


Inhoud

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

1 Inleiding............................................................................................................................ 5 1.1 Historie................................................................................................................ 5 1.2 Kengetallen..................................................................................................... 7 1.3 Gebiedsaanduiding................................................................................... 7 2 Winkelboulevard Zuid: de analyse............................................................. 7 2.1 Ruimtelijk en demografisch.................................................................. 7 2.2 Branchering..................................................................................................... 9 2.3 Veiligheid....................................................................................................... 11 2.4 Buitenruimte................................................................................................. 11 3 Probleemstelling..................................................................................................... 13 3.1 Algemeen....................................................................................................... 13 3.2 Sterk en zwak............................................................................................... 15 4 Eindbeeld....................................................................................................................... 15 4.1 Toekomstperspectief.............................................................................. 15 4.2 Eindbeeld....................................................................................................... 17 5 Wat is er bereikt?.................................................................................................... 19 6 Doelstelling en maatregelen........................................................................ 23 6.1 Gewenste branchering......................................................................... 23 6.2 Veiligheidsfocus........................................................................................ 25 6.3 Streefbeeld buitenruimte.................................................................... 27 6.4 Bebouwing..................................................................................................... 29 7 Resultaten en lange termijn effect........................................................... 31 7.1 Overzicht activiteiten en resultaten............................................. 31 7.3 Lange termijn effecten en monitor............................................... 33 7.4 Evaluatie en nazorg................................................................................. 33 8 Ondernemers en eigenaren........................................................................... 35 9 Communicatie en marketing....................................................................... 37 10 Organisatie.................................................................................................................. 41 11 Kosten en financieringsplan......................................................................... 43 12 Revitalisering Winkelboulevard Zuid in een notendop.......... 45 pagina 1


BEVERSTRAAT

BEVERSTRAAT GRONINGERSTRAAT SLAGHEKSTRAAT BRABANTSESTRAAT

BEIJERLANDSELAAN BEIJERLANDSELAAN

STRIJENSESTRAAT

STRIJENSESTRAAT

HILLEDIJK

POLDERSTRAAT

SLAGHEKSTRAAT

POLDERLAAN PUTSELAAN


BREE

RANDWEG

UTRECHTSESTRAAT RIEDERLAAN

WALRAVENSTRAAT

BREE

GROENE HILLEDIJK HILLEVLIET

HEINLANTSTRAAT

Werkgebied Programmateam Winkelboulevard Zuid

STREVELSWEG


Deelgemeente Feijenoord Winkelboulevard Zuid


1 Inleiding 1.1 Historie De Beijerlandselaan en het noordelijk deel van de Groene Hilledijk vormen een langgerekt winkelcentrum op Rotterdam Zuid, sinds de jaren ’60 bekend als (Winkel)boulevard Zuid. De Winkelboulevard ligt in de deelgemeente Feijenoord aan de rand van de wijk Hillesluis. Door een veranderende bevolkingsopbouw en de opkomst van concurrerende winkelcentra is de Winkelboulevard - ooit een succesvol winkelgebied - in de loop der jaren minder populair geworden. De Winkelboulevard heeft voor en na de Tweede Wereldoorlog lange tijd gefunctioneerd als het grootste winkelcentrum van Rotterdam zuid en had ook een belangrijke regionale functie voor de (toen nog) dorpen ten zuiden van Rotterdam. In de jaren vijftig en zestig zijn er in Rotterdam zuid veel woningen gerealiseerd die een behoefte aan extra winkels genereerde. Iedere wijk zijn eigen winkelcentrum was het motto, opdat de nieuwe bewoners niet lang hoefden te lopen en fietsen om boodschappen te doen. Vrij snel daarna begin jaren ‘70 besloot het gemeentebestuur een nieuw, regionaal opererend winkelcentrum te realiseren, het Zuidplein. In de jaren zeventig, tachtig en negentig heeft zich als gevolg van de suburbanisatie ten zuiden van Rotterdam een vergelijkbaar proces voltrokken, waardoor ondermeer Spijkenisse en Hellevoetsluis

over compleet uitgeruste (hoofd)- winkelcentra beschikten. In de loop van de jaren zijn vrijwel al deze winkelcentra weer in een nieuw jasje gestoken en uitgebreid, zodat ze, de concurrentieslag met andere winkelcentra weer slagvaardig aan konden gaan. De herontwikkeling van winkelcentrum Keizerswaard in de deelgemeente IJsselmonde is in volle gang en recentelijk is groen licht gegeven aan het integrale programma Hart van Zuid, waaronder de herontwikkeling van winkelcentrum, Zuidplein. Terwijl de afgelopen 30 jaar het speelveld van de Winkelboulevard Zuid in allerlei opzichten fundamenteel veranderde - marktomstandigheden waarop eigenlijk periodiek flexibel zou moeten worden ingespeeld - hebben zich op de Winkelboulevard Zuid geen structureel vernieuwende ontwikkelingen voorgedaan. Mede daarom is de concurrentiepositie van het winkelgebied verslechterd en stijgt het winkelgebied op dit moment niet uit boven een bescheiden wijkniveau. De ontwikkelingen in de grootstedelijke winkelmarkt worden gekenmerkt door schaalvergrotingsprocessen. Dit betekent ondermeer dat consumenten zich meer en meer richten op grotere, goed uitgeruste winkelcentra, maar ook dat retailers en het grootwinkelbedrijf steeds grotere vlakke winkelvloeroppervlakte nodig hebben om hun formule goed in de markt te zetten. Een belangrijk probleem is dat het vastgoed op de Winkelboulevard - natuurlijk met de wetenschap van nu – ooit te

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

kleinschalig is opgezet (winkelunits van ca. 60 m2) en dat het versnipperde eigendom een grootschalige aanpak van dit probleem altijd ernstig heeft gefrustreerd. Een samenloop van omstandigheden die verlammend heeft gewerkt omdat geen van de andere grote winkelcentra met deze set van complicerende factoren worstelde en dus wel op tijd konden inspelen op de wijzigende marktomstandigheden. Gedane zaken nemen geen keer. Dat betekent dat het huidige speelveld met concurrerende winkelcentra voor de Winkelboulevard Zuid een gegeven is en het alleen zin heeft binnen die specifieke context de kansen voor de Winkelboulevard in de nabije toekomst te bezien. De laatste 10 jaar is er natuurlijk wel het een en ander gebeurd op de Winkelboulevard, maar behalve de realisatie van het nieuwe Winkeleiland aan de Beijerlandselaan rond 2000 zijn er tot zo’n 3 jaar geleden geen structurele ingrepen en fysieke verbeteringen geweest. In de afgelopen decennia hebben investeringen in de broodnodige, grotere winkelunits te weinig plaatsgevonden.Veel wat op dat terrein is gebeurd (Winkeleiland en de Mediamarkt) heeft zich afgespeeld op de Beijerlandselaan. Vanaf 2008 is - als onderdeel van het stedelijk Actieprogramma winkelgebieden - een hernieuwde overheidsinzet op de Boulevard gaande. Door een integrale benadering is een duurzame verbetering van de Winkelboulevard Zuid binnen bereik. Vanaf 2008 functioneert een interdiciplinair project-

team dat een Integraal Actieprogramma Winkelboulevard Zuid 2008 - 2011 heeft opgesteld dat tot nu toe als leidraad fungeerde voor de aanpak. Het voorliggende Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014 is hierop het vervolg en geeft aan welke activiteiten de komende jaren additioneel op de reguliere gemeentelijke activiteiten worden ingezet op het gebied van Economie, Buitenruimte, Bebouwing, Veiligheid en Communicatie. De afgelopen jaren is het economisch profiel van de Winkelboulevard versterkt door het formuleren van een Ruimtelijk Economische Structuur (RES) en het aantrekken van ondernemers die passen binnen dit profiel. Daarnaast is gewerkt aan de veiligheid in het gebied en aan het bevorderen van de kwaliteiten van zittende ondernemers en het verbeteren van de uitstraling van bestaande winkels en het winkelgebied. Zo is mede door de inzet van een brancheringsmanager de winkelleegstand enorm teruggebracht van ca. 25% in 2006 naar ca. 8% in 2010. Er is succesvol ingezet op saneringen van zwakke ondernemingen en het aantrekken van meer grote en sterke winkelconcepten naar het winkelgebied (o.a. Aktiesport, Hunkemöller, Van Haren, The Read Shop, Bonus Bed, Game Mania, Dandy Store, enz). Dit heeft er toe geleid dat er op bepaalde delen van de Winkelboulevard een kentering zichtbaar is. Maar deze aanpak is nog maar gedeeltelijk geslaagd. De buitenruimte is nog veel te weinig uitnodigend. Ook is het brancheringsprofiel op een aantal delen van de straat te zwak.

pagina 5


Putselaan

Beijerkop

Slaghekplein

Beijerlandselaan

BLOEMHOF

HILLESLUIS

Groene Hilledijk

Sandelingenplein


2 Winkelboulevard Zuid: de analyse Daarom wordt de aanpak de komende jaren voortgezet waarbij voorliggend actieprogramma 2012– 2014 de leidraad zal zijn. Voor het project is door de gemeente Rotterdam een subsidie aangevraagd bij het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). Hiertoe is een projectplan Efro Winkelboulevard Zuid ingediend dat een looptijd heeft van drie en een half jaar (01-08-2010 t/m 31-12-2013).

1.3 Gebiedsaanduiding De Winkelboulevard Zuid wordt begrensd door de Putselaan, 2e Rosestraat en Colosseumweg aan de noordzijde en het Sandelingenplein aan de zuidzijde. Ook een deel van de Slaghekstraat, Riederlaan en Hilledijk is onderdeel van de Winkelboulevard Zuid. Het projectgebied is te onderscheiden in drie delen: noordelijk ligt de Beijerkop, vervolgens de Beijerlandselaan midden tussen het Slaghekplein en het Randwegplein. Zuidelijk ligt de Groene Hilledijk.

1.2 Kengetallen Omvang bruto winkelvloeroppervlakte Winkelboulevard Zuid................ca. 27.000 m2 Totaal aantal winkelpanden..........................................................................................226 Aandeel landelijke grootwinkelbedrijven................................................................. 35% Totaal aantal woningen aanliggende wijken Bloemhof en Hillesluis...................11.300 Directe achterland in bewonersaantal............................................................. ca. 35.0001

opgave Stadsontwikkeling Rotterdam

1

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

2.1 Ruimtelijk en demografisch De Winkelboulevard Zuid is ter plaatse van de Beijerlandselaan een brede, ruim ogende straat. De Groene Hilledijk oogt smaller maar daardoor ook knusser. Er is druk (auto)verkeer op de Winkelboulevard dat ter plekke van de Randweg gekruist wordt door verkeer in oost-west richting. De Boulevard is goed bereikbaar met het openbaar vervoer via de tramlijnen 20 en 25 (Schiebroek - Carnisselande en Lombardijen), 2 (Charlois IJsselmonde) en 23 (Schiedam - Beverwaard). In Bloemhof en Hillesluis is de stedelijkheid geconcentreerd op de knopen van wegen en langs de doorgaande straten als Putselaan, Dordtselaan en de Winkelboulevard Zuid. De woongebieden liggen meer in de luwte van de stedelijkheid. De bevolking van de wijk Hillesluis bestaat uit ruim 11.000 mensen verdeeld over ongeveer 4050 huishoudens. De wijk is jong en multicultureel. Bijna 38% van de bevolking is 23 jaar of jonger. Van de bewoners is 82% allochtoon en de grootste bevolkingsgroep in de wijk is Turks (30%). Bijna de helft van de bevolking geeft aan moeilijk financieel te kunnen rondkomen. In Hillesluis heeft ruim 28% van de huishoudens een inkomen tot 120% van het wettelijk minimum loon. Onder de bevolking van 23 jaar en ouder zijn relatief veel mensen met een bijstandsuitkering Van het totaal aantal huishoudens ontvangt 19% een bijstandsuitkering. Er wonen in de wijk relatief weinig mensen met een opleiding op mbo-niveau of hoger.

Het aantal ondernemingen van niet-westerse allochtone ondernemers is de afgelopen jaren sterk toegenomen: In 2011 is op de Winkelboulevard inmiddels ca. 60% van alle ondernemingen in de detailhandel van niet-westerse allochtone ondernemers. De samenstelling van het assortiment van allochtone winkels hangt sterk samen met het aantal allochtonen in een bepaalde wijk. Kenmerk van deze winkels is dat zij hun producten van andere toeleveranciers betrekken dan de reguliere detailhandel. Ook bij autochtonen neemt de belangstelling voor deze ‘exotische’ winkels toe. Toch bestaat de klantenkring vaak nog vrijwel geheel uit allochtonen. De overlevingskansen van allochtone detailhandelsbedrijven nemen toe. Dit is vooral te danken aan het feit dat het aandeel van startende ondernemers van de tweede generatie stijgt en ook professionalisering in bedrijfsvoering en huisvesting toenemen. Er staan in Hillesluis ruim 4.000 woningen waarvan ruim driekwart dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. Een klein deel daarvan bestaat uit koopwoningen. Er staan relatief weinig eengezinswoningen of galerijwoningen met lift. Het aandeel beneden- en etagewoningen is hoog. Op de Winkelboulevard Zuid staan vooral kleine woningen, veelal appartementen met in de plint ruimte voor bedrijvigheid (vooral detailhandel). De oude bebouwing dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw.

pagina 7


Kop van Feijenoord

Parkstad

Vuurplaat

Stadionpark BLOEMHOF

HILLESLUIS Zuidplein

VREEWIJK

Deelgemeente Feijenoord Winkelboulevard Zuid


De mobiliteit in Hillesluis is hoog en vooral de particuliere woningen aan de Beijerlandselaan trekken nieuwkomers uit het buitenland aan. De panden zijn in hoofdzaak in particulier eigendom. De meeste woningen boven winkels zijn verhuurd. Er zijn slechts enkele ondernemer-eigenaren. De meeste ondernemers wonen niet op de Winkelboulevard Zuid en vaak zelfs niet in Rotterdam. Meer dan de helft van de woningen heeft een WOZ-waarde onder de € 58.000,-. De gemiddelde WOZ-waarde van de woningen is daarmee één van de laagste van de deelgemeente. Relatief veel particuliere woningen verkeren in slechte staat. Ten behoeve van de woningverbetering wordt door de gemeente aan de Winkelboulevard zowel aanschrijvingsdrang toegepast als worden subsidies ter beschikking gesteld. De bedrijfsruimten zijn over het algemeen klein ca. 60 m2 en voorzien van een ongelijke vloer. De meerderheid van de gevelpuien vraagt om vernieuwing. Aan de Beijerkop is een start gemaakt met het vernieuwen van de begane grond puien. Parkstad Een belangrijke ontwikkeling in de wat verdere toekomst voor de Winkelboulevard Zuid is het project Parkstad, het gebied tussen de Kuip en de Kop van Zuid en tussen Maasoever en de Hilledijk. Hoewel dit project momenteel sterk wordt getemporiseerd staan op het nu braakliggende terrein op termijn 2.000 tot 3.000 woningen, kantoren en voorzieningen gepland.

2.2 Branchering Detailhandelsontwikkeling in de deelgemeente Feijenoord De Winkelboulevard Zuid is met ruim 240 bedrijven de grootste detailhandelsconcentratie in de deelgemeente Feijenoord. Daarnaast zijn er in de meer directe omgeving winkelconcentraties op de Kop van Zuid (Vuurplaat) en in de Winkeldriehoek Afrikanerwijk en twee kleine buurtvoorzieningen in Bloemhof en Vreewijk. De recentelijk vastgestelde Economische Visie Feijenoord stelt dat op drie winkelgebieden in de deelgemeente de focus komt te liggen: Vuurplaat en de Winkeldriehoek en wijst de Winkelboulevard Zuid aan als het belangrijkste detailhandelscentrum van de deelgemeente.

dat bij de herontwikkeling van Parkstad, naast de nu bekende ontwikkeling van AH en de 1.000 tot 1.500 m2 BVO van Vestia, de komende 10 tot 15 jaar géén extra m2 retail dient te worden ontwikkeld die direct of indirect conflicterend is met de plannen voor de herontwikkeling van de Winkelboulevard Zuid. Het bestemmingsplan Parkstad laat dit weliswaar toe maar de noodzaak om meer detailhandel in het gebied toe te voegen is niet aanwezig. Langs de Laan op Zuid zal, naast het behoud van een goede buurtwinkelfunctie, worden ingezet op de woon- en kantoorfunctie en/of werken aan huis. Branchering Winkelboulevard Zuid De economische functie van de Winkelboulevard Zuid is - zoals hiervoor aangegeven - in de loop van de tijd veranderd van een regionale functie in de jaren vijftig in de huidige meer wijkgerichte functie. De meeste bezoekers komen uit de directe omgeving van het winkelgebied. Inwoners van Vreewijk bezoeken vooral de winkels op de Groene Hilledijk.

gevallen buiten de deelgemeente aangeschaft en daarom is de rol van Winkelboulevard Zuid hierin aanzienlijk minder prominent. De aantrekkingskracht van de Winkelboulevard Zuid voor mensen uit de wat verdere omgeving is gering. Ook heeft de Winkelboulevard Zuid een te geringe trekkracht op de potentieel recreatieve winkelbezoekers. Grote concurrenten zijn het Centrum en Zuidplein. Daar is een completer aanbod te vinden, al dan niet in combinatie met recreatief winkelen. Ook qua uitstraling is dit een aantrekkelijk alternatief. Op de Winkelboulevard zitten een aantal kleine marginale zaken en is het aanbod grotere ketenbedrijven laag.

Momenteel werkt de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Feijenoord samen met de woningbouwcorporatie Vestia en projectontwikkelaar Leijten aan de ontwikkeling van Parkstad en de Afrikaanderwijk. Een van de onderdelen van deze ontwikkeling is de versterking van detailhandel in het gebied bij de winkelconcentratie Vuurplaat (nieuwe vestiging AH). Daarnaast beziet Vestia of op de hoek Brede Hilledijk/Laan op Zuid nog 1.000 tot 1.500 m2 bvo detailhandel meegenomen moet worden. Het recent vastgestelde bestemmingsplan Parkstad geeft echter de mogelijkheid nog veel meer detailhandel (ca. 35.000 m2) te realiseren.

Het directe verzorgingsgebied met ca. 35.000 mensen wordt gevormd door (delen van) de wijken, Bloemhof, Hillesluis, Vreewijk en de Afrikaanderwijk. Het totale aan te boren marktgebied lijkt overigens wat groter te zijn.

Het gebrek aan grotere sterkere vestigingen is een belangrijk probleem. Normalerwijs heeft een klein stadsdeelcentrum zoals de Winkelboulevard Zuid een aandeel ketenbedrijven van ca. 60%. Op de Boulevard is dit momenteel ongeveer 35%. Te weinig panden zijn groter dan 100 m² en dus geschikt voor dit soort formules.

Verdere realisatie van detailhandel heeft echter een negatieve uitwerking voor de bestaande detailhandelconcentraties. Daarom hebben Gemeente en Deelgemeente Feijenoord afgesproken

Uit koopstromenonderzoek blijkt dat tweederde van de inwoners van Feijenoord zijn dagelijkse boodschappen in de deelgemeente doet. Nietdagelijkse producten worden in vier van de vijf

De Winkelboulevard Zuid is ongeveer 1,2 kilometer lang, een product van de vooroorlogse stadsuitbreidingsgedachte. Echter de huidige consument prefereert mogelijk een korter winkelgebied

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

Veel kleinere ondernemers hebben te maken met hoge huisvestingslasten in verhouding tot de behaalde omzetresultaten.

pagina 9


en een veel compacter winkelcentrum. Er staan nog veel verouderde winkelpanden die niet voldoen aan de moderne eisen van grootwinkel bedrijven qua omvang, indeling en entree. Vooral daardoor ontbreken een aantal warenhuizen en winkelketens als bijvoorbeeld de Hema, Action en H&M. Er is vrij veel detailhandelvloeroppervlakte. Met 27.000 m2 heeft het winkelgebied een omvang die voor een stadsdeelwinkelcentrum realistisch is maar zeker niet groter moet worden. Ook door het nieuwe winkelen neemt over het geheel gezien de vraag naar m2 af. Het huidige verzorgingsgebied rechtvaardigt overigens wel een stadsdeelwinkelcentrum. De leegstand op de Winkelboulevard Zuid is momenteel 16 panden wat een ‘normale’ frictieleegstand is. Aan de Beijerkop-Oost is een begin gemaakt met het rigoureus en structureel aanpakken van de winkelbranchering. Ook op de Groene Hilledijk heeft een eigenaar geïnvesteerd in het samenvoegen van winkelruimten. Dit en zeker ook de start van de nieuwbouw op de Beijerlandselaan midden bij de Groningerstraat door Kikx Development zal de Boulevard als winkelgebied een verdere impuls geven. Aan de Beijerkop heeft de Mediamarkt een prominente plek en hebben zich recent Actiesport en de Readshop gevestigd. Op de Beijerkop valt verder het grote aantal horecazaken op.

Op de Beijerlandselaan-midden is het winkeleiland de centrale plek met twee grote supermarkten en een aantal winkelketens. Aan de oostzijde bevinden zich nogal wat kleine vrij marginale zaken die overigens wel redelijk te lijken overleven. Aan de westzijde van de Beijerlandselaan-midden zijn ter plaatse van de verbreding aldaar een aantal horecazaken geconcentreerd. Wel zijn de huidige ruimtes op dit ‘Horecaplein’ onvoldoende groot zijn om bijvoorbeeld een iets grotere restaurant/eethuis in te huisvesten. De Groene Hilledijk is momenteel het meest aantrekkelijke deel van de Winkelboulevard Zuid. De Groene Hilledijk kenmerkt zich momenteel door zijn specialistische en onderscheidende winkelaanbod, bestaande uit: multiculturele supermarkten & kruideniers, wooninrichting & huishoudelijke zaken, specialistische heren- en damesmode en persoonlijke dienstverlening met loketfunctie. 2.3 Veiligheid In de veiligheidsindex kreeg Hillesluis in 2010 met een 4,3 (gemeten over het jaar 2009) het predikaat ‘probleemwijk’. Dit wordt vooral veroorzaakt door (jeugd-)overlast, drugsproblematiek en bedreigingen met geweld. Ook het aantal meldingen van woonoverlast is in Hillsluis beduidend hoger dan het stedelijk gemiddelde. Daardoor is de bewonerstevredenheid met hun buurt met 51% veel lager dan het stedelijk gemiddelde van 71%. Ondanks een slechte score op de veiligheidsindex zijn op de Winkelboulevard Zuid zowel ondernemers als passanten steeds positiever

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

over de ontwikkeling van de veiligheid. In 2009 voelde 69% van de ondernemers zich veilig in hun winkel. Er was in 2010 en 2011 sprake van een relatief rustige zomer met weinig grote incidenten. De politie heeft over deze jaren een afname geconstateerd van inbraken, zakkenrollerij, winkeldiefstal en drugsoverlast. Er is echter een toename van overlast, bedreigingen en geweld. Deze toename is vooral geconcentreerd in de late uren in en rondom horecagelegenheden. Naast bovengenoemde is er zowel in een aantal horecagelegenheden als in een aantal woningen sprake van illegale tewerkstelling, overbewoning en illegale verhuur. Gelukkig zijn bewoners en ondernemers actiever in het signaleren van misstanden en melden steeds meer. De politie heeft haar inzet afgestemd op deze tendens en dit lijkt direct resultaten op te leveren. Helaas zijn er eind 2011 drie overvallen gepleegd op juwelierszaken aan de Boulevard. Dit vraagt om extra actie.

cijfermatig verbeterd (minder overvallen en winkeldiefstallen). Wel is het onveiligheidsgevoel bij ondernemers en bewoners vooral in de avond en nachtelijke uren nog hoog. 2.4 Buitenruimte Kenmerkend voor de buitenruimte van de Winkelboulevard Zuid is de lange doorgaande lijn met op het middeldeel de Beijerlandselaan de pleintjes bij het Winkeleiland en bij de Strijensestraat. Het totale profiel is ruim en goed in verhouding met de aanliggende bebouwing. Wat opvalt is de driedeling die wordt versterkt door het Slaghekplein maar vooral door het kruispunt Beijerlandselaan Randweg Hillevliet. Daardoor wordt de Winkelboulevard Zuid niet als een geheel ervaren en is het lastig het publiek goed over deze kruispunten te leiden.

Onveilig verkeersgedrag blijft een probleem. Dan gaat het om te hard rijden en onverantwoord gedrag op de kruispunten van wegen.

De buitenruimte op Winkelboulevard Zuid maakt als totaal een versleten en grauwe indruk. De buitenruimte oogt steenachtig, verouderd en er is relatief weinig groen aanwezig. Dit geldt ook voor de Groene Hilledijk ondanks de middenberm met grote monumentale platanen

Ca. 10% van de ondernemers is inmiddels actief op het gebied van veilig ondernemen. Dit is voor ondernemers de manier om naast de overheid ook zelf bij te dragen aan de veiligheid op de Winkelboulevard. De veiligheidssituatie op de Winkelboulevard zuid zelf is het afgelopen jaar

Ook de veelheid aan reclame-uitingen en straatmeubilair maken de buitenruimte rommelig en onaantrekkelijk. Het is er nog weinig echt gezellig. Op de Beijerkop en Beijerlandselaan is de trambaan erg dominant. Deze verdeelt de straat en belemmert de oversteekbaarheid voor de bezoekers.

pagina 11


3 Probleemstelling Er is daardoor ook weinig ruimte voor de voetganger en de fiets. Ook de auto is erg nadrukkelijk aanwezig op de Winkelboulevard Zuid en niet echt te gast in dit winkelgebied. De Beijerlandselaan en Groene Hilledijk worden gebruikt als doorgaande route van de Kop van Zuid richting de zuidelijke tuinsteden. Dit gaat gepaard met nogal wat opstoppingen gaat ten koste van de verblijfskwaliteit voor de bezoekers en de bereikbaarheid op de fiets. De opstopping van het autoverkeer op bepaalde momenten van de dag geeft grote irritatie bij de ondernemers en maakt op dat moment de winkels moeilijk bereikbaar. Met name de bereikbaarheid vanaf de Laan op Zuid via het kruispunt bij de 2e Rosestraat is problematisch.

Een onvoldoende autoverkeersafwikkeling op het Sandelingenplein veroorzaakt vaak grote opstopping op de Groene Hilledijk. Ook blijkt de weg naar de twee parkeergarages (Winkeleiland en de Strip) voor de klant nog lastig te vinden. Wat opvalt zijn de luifels. Deze zijn dominant aanwezig, mismatchen met de bebouwing en maken de winkels donker en slecht zichtbaar. Ze zorgen in combinatie met de uitstallingen van winkeliers en de veelheid aan reclame-uitingen voor een sombere uitstraling van de winkelpanden en voorkomt de intrede van het normale dag- en zonlicht. De luifels zorgen echter wel voor een droogloop, iets dat een aantal eigenaren en ondernemers zeer belangrijk vinden.

3.1 Algemeen De situatie op de Winkelboulevard Zuid werd een aantal jaren geleden gekenmerkt door een cumulatie van problemen op economisch, fysiek en op veiligheidsgebied. Deze situatie wijzigt zich inmiddels in positieve richting. Zo is de leegstand inmiddels teruggebracht tot een normale frictieleegstand en is de belangstelling van ondernemers om zich op de Winkelboulevard te vestigen bemoedigend. Toch bestaat een deel van de problematiek nog steeds. De verschillende problemen versterken elkaar en hebben een negatieve uitwerking op bewoners, eigenaren en ondernemers. Dit uit zich in een onvoldoende uitstraling, nog te geringe bezoekersstromen gecombineerd met lage omzetten. Binnen de pijlers waarop dit actieplan Revitalisering Winkelboulevard Zuid inzet is de problematiek kort samengevat als volgt: Ten aanzien van de branchering is het gewenste profiel is bekend maar blijkt het lastig om dit te realiseren. Er is een gebrek aan grotere winkelketens. Daarbij is er te veel detailhandelvloeroppervlakte en lijkt het huidige winkelgebied te lang (1,2 km). Daarbij onderscheidt de Winkelboulevard Zuid zich nog niet expliciet genoeg van andere winkelcentra in Rotterdam. De objectieve veiligheid in het gebied is redelijk. Het aantal overvallen en geweldsmisdrijven is de afgelopen jaren gedaald. Helaas hebben echter eind 2011 drie overvallen op juweliers plaats gevonden. De veiligheidsbeleving van ondernemers, bewoners

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

en bezoekers is zeker in de avonduren dan ook nog niet optimaal. Daarnaast is het afgelopen jaar een toename geconstateerd van illegale tewerkstelling en overbewoning. De buitenruimte maakt een versleten en grauwe indruk, oogt steenachtig en verouderd en het groen ontbreekt. Een groot probleem is de opstopping van het autoverkeer op bepaalde momenten van de dag waardoor de winkels slecht bereikbaar worden. De moeizame verkeersafwikkeling op het kruispunt bij de 2e Rosestraat de Laan op Zuid vraagt om verbetering. Hierdoor is de bereikbaarheid van de parkeergarage de Strip onvoldoende. De onderhoudstaat van de bebouwing is matig. Ook zijn er dringend grotere winkelunits nodig voor het huisvesten van grotere bedrijven. De woningvoorraad aan de Winkelboulevard bestaat voornamelijk uit huurwoningen. Er is o.a. door het ontbreken van voldoende koopwoningen (eigenaarbewoners) een lage betrokkenheid van bewoners bij het gebied en onvoldoende mogelijkheid om hogere inkomens aan te trekken. De Winkelboulevard Zuid heeft nog steeds last van een matig imago. Dit beeld is eenzijdig en doet geen recht aan de investeringen die op de Winkelboulevard Zuid gedaan worden. Maar het nog ontbreken van een herkenbare identiteit en imago maakt het lastig de Winkelboulevard ‘goed te verkopen’. Ook kunnen ondernemers meer initiatief nemen voor promotie van hun producten en van de Winkelboulevard als geheel.

pagina 13


4 Eindbeeld 3.2 Sterk en zwak Sterk • Onderscheidend brancheringsprofiel: afwisselend dagelijks en niet-dagelijks aanbod allochtoon-autochtoon • Goede bereikbaarheid • Geringe leegstand • Boodschappencluster Winkeleiland • Mediamarkt • Organisatie ondernemers • Inzet brancheringsmanagement

Zwak • Financiële positie van een aantal ondernemers • Eentonig allochtoon aanbod • Kleine winkelunits • Uitstraling van de buitenruimte • Zichtbaarheid van de parkeergarages • Winkelgebied niet compact • Slechte uitstraling winkels • Geen goede oversteekmogelijkheden • Slechte kwaliteit panden en luifels

Kansen • Startersplek voor ondernemers • Nieuwbouw Groningerstraat • Samenvoegingen winkelunits • Sfeer Groene Hilledijk • Concentratie op Middengebied • Kwaliteitsprong op Zuid • Nieuwe winkelen

Bedreigingen • Concurrentie ontwikkeling Zuidplein en Keizerswaard • Te verbrokkelde en te lange ruimtelijke structuur • Versnipperd eigendom • Huidige recessie • Internet winkelen

4.1 Toekomstperspectief Wat zijn nu tegen bovenstaande achtergrond de mogelijkheden voor de Winkelboulevard Zuid? De Winkelboulevard Zuid heeft als direct verzorgingsgebied de wijken Hillesluis, Bloemhof en Vreewijk. Met meer dan 200 winkels heeft de Winkelboulevard een dominante positie en voorziet in de dagelijkse behoeften van de omwonenden. Het aantal van ca. 35.000 bewoners die tot het directe marktgebied van de Winkelboulevard behoren is voldoende voor een wijkoverstijgend winkelcentrum, in casu een stadsdeelcentrum en voldoende voor de bestaande meters in het winkelgebied. Uitbreiding is echter ongewenst. Qua omvang is het winkelgebied vergelijkbaar met dat van winkelcentrum Hoogvliet. Indien er kwalitatief hoogwaardig wordt geïnvesteerd in een nieuw winkelhart, kan de Winkelboulevard potentieel ketenformules zoals H&M, HEMA, Action en een aantal gerenommeerde modeformules aan zich te binden. Ook hier geldt dat goede ketenformules andere winkels meetrekken naar een hoger omzetniveau. Allochtone ondernemers Er wonen in de deelgemeenten Feijenoord, Charlois en IJsselmonde ruim 100.000 mensen met een buitenlandse achtergrond. Een complete middelgrote Nederlandse stad! Enerzijds doet een groot deel van deze consumenten zijn inkopen bij ‘gewone’ Nederlandse winkels, anderzijds hebben ze op bepaalde deelterreinen (food, mode, mode-

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

accessoires, woninginrichting e.d.) behoefte aan specifieke multiculturele formules. Een flink aantal van dit soort multiculturele formules heeft zich de laatste jaren al aan de Winkelboulevard gevestigd. Deze huidige concentratie kan de start betekenen van een unieke verkoop positie waarop de Winkelboulevard zich ten opzichte van andere gebieden ook in kan onderscheiden. Enkele voorbeelden van dergelijke goed functionerende themagebieden zijn de Rotterdamse West-Kruiskade, Amsterdam Osdorp (Shopperade), Amsterdam Bos en Lommer, de multiculturele markt in Vleuten en Beverwijk en in Brussel de Rue de Brabant. Juist de koppeling van aansprekende multiculturele formules met een goede selectie aan ketenformules op de Beijerlandselaan, gekoppeld aan onderscheidende kleinschalige, speciaalzaken op de Groene Hilledijk, biedt voor Winkelboulevard-Zuid het meeste toekomstpotentieel. Beide thema’s/brancheprofielen kunnen elkaar onderling versterken. Het beoogde totaalconcept dat zich als ‘best of all worlds’ laat omschrijven, is binnen het speelveld van concurrerende winkelgebieden in de regio zonder meer onderscheidend en bijzonder te noemen. Structuur en kwaliteit Tegenwoordig hebben moderne winkelcentra korte looplijnen voor de consument, een logische

pagina 15


FYSIEK • Concentratie: hart in middengebied • Grotere units > 150 m2 • Geen uitbreiding totaal aantal m2 BRANCHERING • Shop for fun & get your Daylies • Best of all worlds • Ketens en specialistische winkels


groepering van winkelformules die elkaar aanvullen en een goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheid. Daarbij geldt dat er in alle opzichten comfortabel moet kunnen worden gewinkeld. Ook een veilige omgeving en een kwalitatief optimale buitenruimte zijn hier onderdeel van.

Internetwinkelen2 De omzet van internetwinkels in Nederland is in 2010 met 17 procent gegroeid. In totaal kochten consumenten voor 6,4 miljard euro aan producten en diensten. De groei is wel lager dan in voorgaande jaren.

Daarom wordt gekozen voor ruimtelijke clustering en thematisering om de consument via korte looplijnen langs verschillende verblijfsgebieden te geleiden. Zo wordt ook voor de verschillende typen retailers een overzichtelijk investeringsklimaat gecreëerd en weet men waar men met een bepaalde formule moet gaan zitten. Om zo ook maximaal van de aanwezigheid van collega-formules die zich op dezelfde doelgroep richten, te kunnen profiteren.

Wel doen internetwinkels het veel beter dan de detailhandel als geheel in Nederland. Die zag de omzet afgelopen jaar met bijna 5 procent dalen door de economische recessie. Volgens ´Thuiswinkel.org´ maken internetaankopen nu 7 procent van de totale detailhandelsomzet uit.

Landelijke winkelbedrijven richten zich op plekken waar voldoende moderne ruimte beschikbaar is of kan worden gemaakt. Het gevolg hiervan is een langzame verschuiving van met name het ketenbedrijf - dat veel meters nodig heeft - naar de Beijerlandselaan. Hier is namelijk de mogelijkheid om de nodige ruimte voor de grotere winkelketens te realiseren. Ook geldt dat deze ketenbedrijven doorgaans zich naast elkaar willen vestigen omdat zij gegroepeerd goed functioneren. Het is logisch om deze al ingezette vastgoedontwikkeling op de Beijerlandselaan-midden verder uit te bouwen. Ook de Groene Hilledijk zal hier ook sterk van profiteren omdat door deze ingrepen veel meer bezoekers het winkelgebied gaan bezoeken. Toekomst winkelgebieden Rotterdam Zuid, DHV maart 2011

2

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

In totaal zijn er 8,65 miljoen Nederlanders die inmiddels een internetaankoop hebben gedaan. In de eerste helft van 2010 steeg de omzet van internetwinkels met tien procent tot 3,85 miljard euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De verwachting is dat de omzet over heel 2010 uitkomt op 8 miljard euro. In vergelijking met de ‘normale’ detailhandel (omzet -1 procent) is er nog steeds sprake van een forse groei. Reizen en hotels (44 procent van de totale omzet) en telecom en kleding vormen het belangrijkste segment.

4.2 Eindbeeld De Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk vormen samen één winkelgebied en versterken elkaar door een complementair winkelaanbod. De Winkelboulevard Zuid heeft zich ontwikkeld tot hét deelgemeentelijk (wijkoverstijgende) winkelcentrum. Hier kunnen consumenten niet alleen terecht bij de grotere supermarkten voor de dagelijkse boodschappen, maar men kan er ook recreatief winkelen in een aantrekkelijke mix van het aanbod van de grotere winkelketens en van aansprekende multiculturele formules en kleinschalige, speciaalzaken. Op het Streijenseplein kan men genieten van uiteenlopende maaltijden en gerechten van over de gehele wereld. Het hart van de Winkelboulevard ligt op de Beijerlandselaan-midden aansluitend aan het Winkeleiland en het Horecaplein. Dit eindbeeld wordt verder uitgewerkt in de hoofdstukken zes (Doelstelling en maatregelen) en zeven (Resultaten en lange termijn effect).

De verwachting is dat telewinkelen structureel is en in marktaandeel gestaag zal toenemen. Vooral de segmenten niet-dagelijks en doelgericht krijgen hiermee te maken. Over het tempo waarin deze ontwikkeling doorzet, wordt gespeculeerd en zijn er uiteenlopende prognoses. Ook de Winkelboulevard Zuid zal zich op deze ontwikkeling aanpassen.

pagina 17


5 Wat is er bereikt? Vanaf 2008 wordt gewerkt aan de integrale aanpak van de de Winkelboulevard Zuid. Deze inzet heeft een duurzame verbetering van de Winkelboulevard binnen bereik gebracht. De tot nu toe behaalde resultaten vormen de basis om te komen tot een structurele oplossing voor de lange termijn. Belangrijk element bij de aanpak is om het gewenste eindbeeld - zoals omschreven in het actieprogramma 2009-2011 - steeds scherp op het netvlies te hebben en steeds met alle uitvoerders te delen. Het in 2008 geformuleerde eindbeeld staat nog steeds duidelijk overeind. Kort gezegd betekent dit een compacter winkelcentrum waarvan het hart ligt op de Beijerlandselaan-midden, aansluitend op het Winkeleiland en het Horecaplein. De wijze waarop dit gerealiseerd wordt is niet door actieve verplaatsingen maar via de weg van investeringen waarbij de markt vervolgens haar werk doet. Dan gaat het om investeringen in het vastgoed aan de oostzijde van de Beijerlandselaan-midden richting Groenen Hilledijk. Ook de aanpak van het zogenaamde Horecaplein past hierin. Wel is het toekomstbeeld van de Groene Hilledijk enigszins verschoven. In de Ruimtelijke economische structuur Winkelboulevard Zuid uit 2007 wordt nog gesproken over ‘afbouw’’ van de Groene Hilledijk. Dit wordt inmiddels veel minder stringent opgepakt. De Groene Hilledijk is een deel van de Boulevard dat redelijk functioneert en ook qua uitstraling niet slecht scoort. Dit betekent dat ook op de Groene Hilledijk geïnvesteerd wordt. Wel zal het accent aldaar richting

het middeldeel opschuiven. Uitgangspunt blijft dat de totale omvang van het winkelgebied niet toeneemt. Binnen de kaders van het toenmalig actieprogramma is de afgelopen drie jaar het volgende gerealiseerd. Branchering Om leegstand te voorkomen en het gewenste brancheringsprofiel te realiseren wordt winkelstraatmanagement ingezet dat zich bezig houdt met het binnenhalen van nieuwe bedrijven en met ondersteuning van individuele bedrijven. Per december 2011 bedraagt de winkelleegstand op de Winkelboulevard Zuid 21 winkelpanden. De winkelleegstand is derhalve teruggebracht van 24,5% (56 eenheden) in 2007 naar 8% in 2011. Van de 15 leegstaande winkelpanden staan er 9 winkelruimten leeg op de Groene Hilledijk. Verder staan er 6 winkelpanden leeg op de Beijerlandselaan. Op de kop van de Beijerlandselaan worden 6 winkelruimten bewust leeg gehouden in afwachting van samenvoeging ten einde grotere winkelformules te kunnen huisvesten. Er zijn in 2011 14 bedrijven begeleid bij de bedrijfsvoering en conceptverbetering en hebben zich 16 nieuwe bedrijven gevestigd op de Winkelboulevard Zuid. Daarbij is winkelstraatmanager momenteel in onderhandeling met 14 potentiële bedrijven. De 16 nieuwe ondernemers hebben samen met de eigenaren ruim € 1,34 miljoen geïnvesteerd in de eigen onderneming. Bovendien hebben deze bedrijven 16 nieuwe arbeidsplekken gecreëerd.

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

Stichting Winkelboulevard Zuid Er bestond in 2009 geen actieve winkeliersvereniging op de Boulevard. In 2010 hebben de ondernemers de stichting Winkelboulevard Zuid opgericht die zich inzet voor de ondernemersbelangen en een goede gesprekspartner is voor de overheid. Alle activiteiten die op de Winkelboulevard Zuid worden uitgevoerd, worden dan ook met de stichting besproken. De stichting heeft een eigen jaarlijks budget dat gevormd wordt door een extra precarioheffing die door de Belastingdienst geïnd wordt en aan de stichting wordt uitbetaald. De stichting heeft een aantal commissies ingesteld die - samen met de gemeente - werken aan veiligheid, branchering, buitenruimte en evenementen. De bestuursleden van de stichting hebben in 2011 training in vergadertechniek en samenwerken gehad. De stichting heeft de afgelopen jaren elk kwartaal de zogenaamde boulevardlounge voor de ondernemers georganiseerd waar zij informatie geeft over de diverse maatregelen op de Boulevard en verantwoording aflegt over haar activiteiten. Bebouwing In maart 2008 heeft projectontwikkelaar Celestian in samenwerking met toen nog corporatie Com Wonen aan de Beijerkop oost het project Sunsetboulevard opgeleverd. Dit betekende de realisatie van ca. 60 woningen en een groot oppervlak aan detailhandelsruimte waar zich de Mediamarkt heeft gevestigd.

De Mediamarkt is een belangrijke aanjager gebleken voor verdere ontwikkelingen in het vastgoed aan de Beijerkop. Zo heeft Smit b.v., eigenaar van een twaalftal bedrijfspanden, zijn winkels verbeterd en in sommige gevallen samengevoegd. Gevestigd zijn hier o.a. Actiesport en de Readshop. Ook een tweede eigenaar van een aantal bedrijfspanden, de Witte b.v., heeft inmiddels plannen opgesteld voor verbetering van ca. 6 bedrijfsruimten. In september 2011 is de sloop gestart ten behoeve van de nieuwbouw Groningerstraat op de Beijerlandselaan midden tegenover het Winkeleiland. De geplande nieuwbouw bevat winkelruimten en woningen. Najaar 2010 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen gemeente en Woonstad over de ontwikkeling van de locatie Beijerlandselaan/ Brabantsestraat aan de Beijerlandselaan midden oorstzijde. Medio 2011 is de programmatische en ruimtelijke verkenning hiertoe ambtelijk vastgesteld. De bebouwing aan de Beijerkop oost is via particuliere woningverbetering - soms met uitvoering van gemeentewege - opgeknapt. In de afgelopen drie jaar is aan de Winkelboulevard het proces particuliere woningverbetering verder doorlopen. Er zijn aan de Beijerkop-west voor 124 eenheden (85 woningen + 39 bedrijfsruimten) bouwtechnische opnames gedaan en aanschrijvingen verstuurd en aan de Groene Hilledijk voor 248 eenheden (176 woningen + 72 bedrijfsruimten) bouwtechnische opnames

pagina 19


Festiviteiten van de afgelopen tijd;

De stichting bestaat uit een algemeen bestuur: Bayram Köse (voorzitter) - Keukenexpress André van de Weteringh (vice voorzitter) - Mediamarkt Nico Oosterhof (penningmeester) - Easywash Melek Atak (secretariaat) - Emry Mode Desiree Mostert (algemeen bestuurslid) - Van Haren John den Uijl (algemeen bestuurslid) - Multivlaai

Koninginnedag en Moederdag

De septembermaand is volgepland met verschillende belangrijke festiviteiten. U bent van harte uitgenodigd om aan deze feestelijkheden deel te nemen:

FashionEvent

zaterdag 10 september, 10.00 - 17.00 uur Voor de derde keer alweer organiseert winkeliersstichting Winkelboulevard Zuid op 10 september a.s. een fashion- en lifestyle-event. Hoe meer ondernemers hier aan deelnemen, hoe gezelliger het wordt. En dat is goed voor de boulevard en uw omzet. Niets staat u in de weg, want de winkeliersstichting Winkelboulevard Zuid geeft gratis kramen weg aan de ondernemers van de Groene Hilledijk en Beijerlandselaan. Heeft u zich nog niet aangemeld? Mail dan naar info@winkelboulevardzuid.nl.

je Koninginnedag vier Zuid! op Winkelboulevard

donderdag 15 september, 10.00 - 11.00 uur Het winkelierscollectief bepaalde samen met politie, brandweer en Gemeente Rotterdam welke maatregelen genomen moesten worden om de straat veiliger te maken. Het actieplan heeft inmiddels de eerste KVO-ster opgeleverd. Het binnenhalen van de ster is ècht iets om trots op te zijn. Het betekent dat onze 1,2 kilometer lange straat officieel voldoet aan de eerste serie landeHet kan u niet zijn; de afgelopen weken heeft de Stichting Winkelboulevard Zuid lijkeontgaan veiligheidseisen. niet stilgezeten en organiseerde zij, samen met de Deelgemeente Feijenoord, een aantal acties en feesten; onder andere Koninginnedag en Moederdag.

Colofon

gever alisatie ografie maak ukker lage

Stichting Winkelboulevard Zuid Perron 14 Aad Hoogendoorn vanPOOK De Resolutie 400 stuks

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede gefinancierd met steun van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling van de Europese commissie.

het !

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

e adressen: rlandselaan 48 rt – Beijerlandselaan 111-117 Hilledijk 149 nfo@winkelboulevardzuid.nl

Uitreiking KVO-ster

W VER ORDT VO LG D!

Stichting College Hillesluis werkt volgens een competentiegericht groeimodel: Werk wordt op verschillende niveaus van doelstellingen aangeboden met een passende vergoeding. Voor iedere deelnemer is het mogelijk ‘carrière te maken’. Wat de jongeren van College Hillesluis voor de Winkelboulevard Zuid gaan betekenen leest u in de volgende nieuwsbrief!

in uw toekomst. Hier wordt geïnvesteerd nancierd met steun Dit project is mede gefi voor regionale van het Europees fonds commissie. ontwikkeling van de Europese

Ondernemerslounge

Koninginnedag woensdag 28 september, 17.30Moederdag - 20.00 uur Zaterdag 30In april kwamen er er ruim de zonnige zaterdagop het programma. De bijeenkomst is september staat een50.000 nieuwe Op Ondernemerslounge bezoekers bedoeld naar Winkelboulevard Zuid.op de vanWinkelboulevard 7 mei deelden vier voor alle ondernemers Zuid. Tijdens deze lounge wordt iedereen Dit jaar besteedde de over organisatie veel jonge mannen aangelegenheid alle geïnformeerd nieuwe ontwikkelingen, is er volop om elkaar beter te leren kennen VOOR DE aandacht aan van de moeders verschillende en de te positie netwerken enwinkeliers praten weensamen over plannen voor het komende jaar. Alleen door elkaars ALLERL IEFSTE winkelstraat uit.van Luchtjes, bood zij henideeën een gratis kraam te delen enaan. samen te werken,cadeaus kunnen we onze winkelboulevard de leukste MOEDE R! En met succes; in totaalmaken. hebbenKom ruim van Rotterdam dus60 ook! body lotion, sponzen, ondernemers hun deuren geopend voor tasjes en andere leuke producten, allemaal het publiek Voor en stond een kraam voor alleer belangrijke datadeverwijzen we u naar www.winkelboulevardzuid.nl. ingang van hun winkel. Hiermee werd de verkrijgbaar op de eerste stap gezet in het weer betrekken van Winkelboulevard, zorgden ervoor ondernemers bij de Koninginnedag. Ook was dat alle moeders in het zonnetje tijdens werden het de relatie tussen braderie en vrijmarkt goed gezet. Mondeling en per mail kwamen er FashionEvent, voor alle ondernemers! georganiseerd. In overleg met stadstoezicht leuke reacties van het winkelend publiek! en politie was het verboden om een kleedje (vergeet u niet tijdig aan te melden per email!) neer te leggen op de stoep (onder de luifel), Stichting Winkelboulevard Zuid kijkt terug waardoor de winkeliers voor hun etalage een op twee succesvolle dagen. De ondernemerskraam kregen en makkelijker open konden. stichting organiseert diverse activiteiten Ook mochten commerciële verkopers niet om klanten te trekken. Met hulp van Europa tussen de vrijmarkters plaatsnemen. Dit maat- (financieel), de gemeente Rotterdam, regelenpakket, in combinatie met het extra Deelgemeente Feijenoord en andere profesde stichting gezelligheid en podium bij de Mediamarkt en de Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de kleinere stichting sionals en het brengt programmateam Winkelboulevard Zuid. podia bij de horecazaken, zorgden voor een enthousiasme terug op straat. geslaagde Koninginnedag 2011 voor winkeFotografie Aad Hoogendoorn, Hilbert Krane Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. liers,is bewoners en kraamhouders. Opmaak vanPOOK Dit project mede gefinancierd met steun En, laten we niet vergeten dat het mooie weer ook Drukker De Resolutie van het Europees fonds voor regionale bijdroeg geslaagde dag! Oplage 400 stuks ontwikkeling vanaan de de Europese commissie.

GRATIS KRAAM

Colofon

november / december

Zaterdag 3 december

Sinterklaas en Pieten op de Winkelboulevard Zuid

Donderdag 8 december

Kerstbomen worden geplaatst en kerstmuziek klinkt onder de luifels Maandag 29 augustus a.s. starten de sloopwerkzaamheden van de panden aan de Beijerlandselaan 96 t/m 110. In plaats van deze inmiddels verpauperde Oudejaarsborrel Winkelboulevard Zuid of zelfs uitgebrande panden worden er nieuwe panden op de hoekondernemers met de Groningerstraat gebouwd. Er worden een nieuw winkelcomplex en bovenwoningen met parkeervoorzieningen gerealiseerd. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 10 weken gaan duren. Kerst Koopavond

Woensdag 14 december 22 & 23 december

Beijerlandse Brug Het nieuwbouwproject gaat van start onder de naam ‘Beijerlandse Brug’. Bijzondere nieuwbouw met winkels en woningen. Danny van Eck, ontwikkelaar bij Kikx: “Er komt in ieder geval een grote Bas van der Heijden supermarkt, Dirck III slijterij en Dirkx drogisterij. Ideaal voor de mensen die er nu wonen en voor nieuwe bewoners. Maar ook voor de bestaande winkeliers. Zo’n supermarkt wordt de trekker die winkelpubliek uit de omliggende wijk naar de Winkelboulevard Zuid haalt.”

Colofon

GROENE HILLEDIJK & BEIJERLANDSELAAN

Bayram Köse - voorzitter Commissies Bereikbaarheid & Verkeer, Evenementen, Veiligheid, Branchering KeukenExpress Beijerlandselaan 3 -5 (010) 291 08 44

Stichting College Hillesluis biedt jongeren uit Hillesluis een programma van werk en trainingen waarmee een stevig CV gebouwd kan worden. Tegelijkertijd stellen de jongeren zich door hun werkzaamheden in dienst van de wijk waardoor netwerken ontstaan, de veiligheid (objectief en subjectief) verbetert en de sociale cohesie duurzaam hersteld wordt.

Agenda

Wie-is-wie bij Stichting Nieuwsbrief Winkelboulevard Zuid Winkelboulevard Zuid? Winkelboulevard Zuid verdient het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Zaterdag 24 december

Sloop Beijerlandselaan Kerstfeest op de Winkelboulevard Zuid De sloop van panden aan de Beijerlandselaan start met het braakliggende terrein aan de achterzijde. Hierdoor zal het verkeer op de Beijerlandselaan weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden. Aan de Beijerlandselaan worden voorzieningen aangebracht, zodat het winkelend publiek zo min mogelijk last heeft van de werkzaamheden. Voor meer belangrijke data verwijzen wij u naar de website

www.winkelboulevardzuid.nl

Op deze manier proberen projectontwikkelaar Kikx en Gemeente Rotterdam het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Het openbaar gebied wordt zo min mogelijk belast, maar het is mogelijk dat u last heeft van geluidshinder. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie? mede gemaakt deinformatie stichtingkunt en het programmateam Winkelboulevard EenDeze anderuitgave voordeelisvan het mogelijk nieuwe winkelVoordoor meer u bellen met de heer Gjaltema van Stads- Zuid. hart aan de Beijerlandselaan is de voet- ontwikkeling op telefoonnummer (010) 288 47 16 of neemt u contact Fotografi Aad Hoogendoorn gangersdoorsteek naar het Brabantseplein. De op met mevrouw Melek Atak vanede stichting Winkelboulevard Zuid via Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Opmaak vanPOOK achterliggende buurten kunnen nu gemakkeKijk voor alle laatste ontwikkelingen en Dit project is mede gefinancierdinfo@winkelboulevardzuid.nl. met steun Drukker De Resolutie lijk en snel de Winkelboulevard Zuid betreden. nieuws op www.winkelboulevardzuid.nl. van het Europees fonds voor regionale Oplage 400 stuks ontwikkeling van de Europese commissie.

Richard Voogt - commissielid Commissie Evenementen Het Stofzuigerhuis Beijerlandselaan 48 (010) 419 02 07

Monique Bijl - commissielid Desiree Mostert Commissie Evenementen - secretaris Snoopy Mode Donderdag 15 september nam ondernemersstichting Commissie Evenementen Groene Hilledijk 165 Winkelboulevard Zuid de eerste HBD-ster in ontvangst Van Haren Schoenen (010) 484 15 22 voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Beijerlandselaan 111 – 117 484 32 77en de in Ferry Heshmati Deze ster is een bekroning voor de(010) ondernemers - commissielid Rotterdam actief zijnde diensten, die samen afspraken hebben Nico Oosterhof Commissie Veiligheid gemaakt om de veiligheid op de Winkelboulevard Zuid te - penningmeester Netanya Grillroom verbeteren. De voorzitter Veiligheid Peter Turkenburg (Albert Commissies Branchering, Beijerlandselaan 50 Heijn) nam samen met deelraadsvoorzitter Seyit Yeyden van Bereikbaarheid Verkeer (06) 53 41 04 60 Deelgemeente Feijenoord en wethouder Karakus de & eerste Easy Wash ster in ontvangst uit handen van Hendrik-Jan Kaptein, HoofdGroene Hilledijk 149 Peter Turkenburg bedrijfsschap Detailhandel (HBD). (06) 46 34 57 33 - commissielid Commissie Veiligheid Onder begeleiding van het HBD hebben ondernemers, (deel-) Melek Albert Heijn gemeente, politie en brandweer een plan van Atak aanpak opgesteld - algemeen bestuurslid Strijensestraat 77 - 79 om samen de veiligheid van de Beijerlandselaan en Groene 79 47 Hilledijk te verbeteren. Om tot goede Commissie afspraken te Marketing komen zijn &v.l.n.r.: Hamit Karakus, Hendrik-Jan Kaptein, Seyit(010) Yeyden484 en Peter Turkenburg Communicatie onder andere enquêtes gehouden onder de ondernemers en de Emry Bruidsmode bezoekers van het winkelgebied. Ook werd door deskundigen Beijerlandselaan Pieteens de Kant goed rondgekeken in de omgeving om te beoordelen 81 welke Daarnaast is vrijwel iedereen het er over dat achterstallig - commissielid technische verbeteringen mogelijk zijn.(06) 58 82 25 49 onderhoud aan panden, luifels en straat snel aangepakt moet Commissie Buitenruimte worden. Op basis van dit onderzoek zijn maatregelen gemaakt Collegedoor alle Uit het onderzoek bleek onder andereJohn dat den 47% Uijl van de onder- en vastgelegd in een convenant dat Albeda is ondertekend - algemeenop bestuurslid (06) 16is47de34boulevard 50 nemers op de Winkelboulevard Zuid winkeldieven heterdaad betrokken partijen. Kortom, met deze mijlpaal op Buitenruimteweg om oude tijden te laten herrijzen. betrappen. Dat is ruim 10% meer dan Commissie het landelijk gemiddelde. Multivlaai Groene Hilledijk 245 André Weenink (06) 15 12 97 81 - commissielid Commissie Veiligheid College Hillesluis Loop gerust eens bij een van ons binnen Beijerlandselaan 34 of bel! Wij luisteren graag naar uw wensen, (06) 47 57 67 61 ideeën en ambities.

Feestverlichting gaat weer branden

De eerste tekenen van de winter zijn voelbaar, temperaturen dalen, regen, wind en vroeg donker. De donkere wintermaanden staan alweer voor Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de stichting ende hetdeur, programmateam Winkelboulevard Zuid. tijd om de feestverlichting te ontsteken! In de nacht van 29 op Fotografi e Aad Hoogendoorn 30 oktober, zodra de wintertijd ingaat, Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Opmaak vanPOOK worden de lichten ontstoken. Dit project is mede gefinancierd met steun Drukker De Resolutie van het Europees fonds voor regionale Ze blijven branden tot medio maart Oplage 400 stuks ontwikkeling van de Europese commissie. 2012.

feb 2012

GROENE HILLEDIJK & BEIJERLANDSELAAN

nov 2011

Winkelboulevard Zuid september 2011

Jongeren uit de buurt Nieuwsbrief Winkelboulevard Zuid gaan aan de slag! Sloopwerkzaamheden Beijerlandselaan van start

sep 2011

GROENE HILLEDIJK & BEIJERLANDSELAAN

mei 2011

Agenda

Nieuwsbrief Winkelboulevard Zuid

rs

Nieuwsbrief Winkelboulevard Zuid GROENE HILLEDIJK & BEIJERLANDSELAAN

Winkeltijden op zondag voortaan in heel Rotterdam gelijk Winkeliers mogen van 12.00 tot 22.00 uur open zijn op zondag Per 1 januari 2012 biedt de gemeente alle winkeliers in de stad de mogelijkheid hun winkel op zon- en feestdagen te openen tussen 12.00 en 22.00 uur. Op werkdagen, maandag tot en met zaterdag, mogen de winkels geopend zijn tussen 6.00 en 22.00 uur. Dit is ongewijzigd. Uiteraard is het aan u zelf om gebruik te maken van de toegestane openingstijden. Echter wil het bestuur van de winkeliersstichting graag eenduidige openingstijden hanteren om zo duidelijkheid naar onze klanten te scheppen. Het voorstel voor de openingstijden* op de Winkelboulevard Zuid zijn: • Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.30 uur • Vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur • Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur • Zondag van 12.00 tot 17.00 uur *horeca en dienstverlenende ondernemingen uitgezonderd Vanaf 1 januari 2012 zijn de winkeltijden op zon- en feestdagen in heel Rotterdam gelijk. Met het aanpassen van de winkeltijden op zon- en feestdagen komt Rotterdam zo optimaal mogelijk tegemoet aan de wensen van de winkelende consument.

Stichting Winkelboulevard Zuid geeft geen garantie voor veel publiek, maar doet er alles aan om de klanten te informeren en het winkelend publiek terug te winnen. Dit kan de stichting niet alleen en heeft hiervoor uw hulp nodig door gelijke tijden aan te houden! Mocht u hierover vragen hebben neem dan contact op met info@winkelboulevardzuid.nl.

Zaterdag 11 februari a.s. is het Valentijn op de Winkelboulevard Zuid Een speciaal promotieteam trekt zaterdag 11 februari a.s. van 11.00 – 16.00 uur over de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk om Valentijnsgeschenken van chocola uit te delen aan alle bezoekers. Deze attentie wordt aangeboden door Stichting Winkelboulevard Zuid met het doel: Gezelligheid terugbrengen op de Winkelboulevard Zuid.

Colofon

Evenementen 2012 Naast de Valentijnsfestiviteiten organiseert Stichting Winkelboulevard Zuid de komende maanden meerdere activiteiten. Een overzicht van 2012 is inmiddels al uitgedeeld, voor alle zekerheid vindt u op pagina 2 nog een overzicht.

23-01-12

14:08

1 A4_DEF_II.indd ntenKalender_2012_ WBLVDZ_Eveneme

WBLVDZ_Nieuwsbrief_sep2011-DEF.indd 1-2

27-05-11 10:33

WBLVDZ_Nieuwsbrief_nov2011_DEF.indd 1-2

24-08-11 11:23

WBLVDZ_Nieuwsbrief_feb2012_DEF.indd 1-2

03-11-11 11:36

01-02-12 15:33


gedaan en aan 33 eenheden aanschrijvingen verstuurd. Eigenaren van totaal 12 panden hebben op eigen initiatief met subsidie hun bezit opgeknapt. Tot slot heeft projectontwikkelaar Blijie-Vastgoed in 2011 een nieuw plan ontwikkeld voor de nieuwbouw in een open gat aan de Groene Hilledijk hoek Adriaen Nimantsstraat. Buitenruimte In 2010 zijn op dringend verzoek van de eigenaren en ondernemers aldaar de trottoirs op de Groene Hilledijk geheel vernieuwd. Aansluitend daarop is er een nieuwe feestverlichting over de gehele Winkelboulevard aangebracht. Daarnaast zijn er in de buitenruimte diverse kleinere quick wins gerealiseerd in vergroening, straatmeubilair en bewegwijzering van de parkeergarages. Ook worden er sinds 2009 extra schoonmaakactiviteiten op de Groene Hilledijk uitgevoerd. Bij de noordelijke entree van de Winkelboulevard is de buitenruimte bovenop de ondergrondse parkeergarage inmiddels geheel nieuw ingericht als een openbaar toegankelijke parkachtige omgeving met verblijfsruimte en ruimte voor activiteiten. Op verzoek van de Winkeliersvereniging is in 2010 het Shop & Stop 010-tarief aan de Winkelboulevard ingevoerd. Bezoekers van de winkels kunnen het eerste half uur voor 10 cent parkeren. Daarna gaat het normale tarief in. Het Shop & Stop tarief geldt ook in de parkeergarages.

Ten einde een oplossing te vinden voor de vele opstoppingen van het autoverkeer gedurende een aantal uren van de dag is in 2011 een grote verkeerstudie uitgevoerd naar de Winkelboulevard en het aanliggende gebied. Dit heeft een aantal suggesties opgeleverd die verwerkt zijn in een voorstel voor aanpassing van het Sandelingenplein en het nieuwe inrichtingsplan van de noordelijke helft van de Beijerlandselaan.

Ter beperking van de overlast van de horeca vooral in de nachtelijke uren zijn in 2010 met de betreffende ondernemers daartoe afspraken gemaakt. Ook de Winkeliersvereniging werkt samen met gemeente en het Bedrijfschap Detailhandel hard aan het vergroten van de veiligheid op de Boulevard. In 2011 is de eerste ster Veilig ondernemen uitgereikt door het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel.

Het definitieve ontwerp voor het nieuwe inrichtingsplan voor het noordelijk deel van de Beijerlandselaan is inmiddels vastgesteld door het dageliojks bestuur van de deelgemeente. Start uitvoering is gepland in augustus 2012.

In 2010 heeft de politie een project gestart dat ondernemers stimuleert om sneller en vaker aangifte te doen van diefstal.

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

Ten behoeve van de externe en interne communicatie is een huisstijl ontwikkeld die inmiddels door zowel de ondernemers als de gemeente op de Winkelboulevard wordt gehanteerd. Als het gaat om marketing en externe communicatie zijn jaarlijks samen met de winkelierstichting drie grote evenementen georganiseerd en zijn de nodige winkelacties tijdens de feestdagen en dagen als vader/moederdag gedaan. Ook zijn de afgelopen jaren inmiddels een zestal advertentiecampagnes uitgevoerd via de huis aan huisbladen.

Veiligheid Veiligheid blijft een groot aandachtspunt. Zeker gezien de lage score op de Veiligheidsindex in Hillesluis is op de Winkelboulevard de afgelopen jaren boven de reguliere inzet van politie en stadstoezicht extra toezicht uitgevoerd met name in de avonduren. Ten behoeve van vooral de horecaondernemingen is een calamiteitenkaart ontwikkeld die in elke horeca gelegenheid aanwezig moet zijn.

Communicatie en marketing De afgelopen jaren is sterk ingezet op het promoten van de Winkelboulevard Zuid door alle activiteiten, winkelopeningen e.d. uitgebreid te vieren en in het nieuwe te brengen.

In november 2011 startte stichting College Hillesluis officieel. College Hillesluis biedt jongeren uit de wijk Hillesluis een programma van werk en trainingen waarmee ze aan hun CV bouwen. Daarmee vergroot de kans op de arbeidsmarkt. Om het CV te vullen biedt College Hillesluis diensten aan die bijdragen aan de ontwikkeling voor de wijk en de Winkelboulevard. In 2012 werken de medewerkers als ‘Laan Ambassadeurs’.

Ten behoeve van de interne communicatie is tweemaandelijks een nieuwsbrief verspreid onder gemeentelijke en externe werkers en ondernemers. In 2011 is voor ondernemers en relaties een promotieboek ‘Trots op Winkelboulevard Zuid’ gepresenteerd. Tot slot levert de website van Winkelboulevard Zuid (www.winkelboulevardzuid.nl) zowel voor ondernemers als externe partijen in de nodige actuele informatie en voorziet in de mogelijkheid om alle documenten over de Boulevard te downloaden.

pagina 21


SLAGHEKSTRAAT BEVERSTRAAT BREE BEVERSTRAAT GRONINGERSTRAAT RANDWEG BRABANTSESTRAAT

UTRECHTSESTRAAT RIEDERLAAN

BEIJERLANDSELAAN BEIJERLANDSELAAN

STRIJENSESTRAAT

STRIJENSESTRAAT

HILLEDIJK WALRAVENSTRAAT POLDERSTRAAT BREE

SLAGHEKSTRAAT

GROENE HILLEDIJK

POLDERLAAN PUTSELAAN

HEINLANTSTRAAT

HILLEVLIET

STREVELSWEG

Winkelboulevard Zuid plattegrond // versie 1.0 // februari 2012 Boodschappenfunctie Bloemhof

Winkelformules media & niet modisch non-food

Food gespecialiseerd

Nieuwbouw gerealiseerd

Buitenruimte vernieuwd Dienstverlening, ambachten, (zorg-)winkels

Nieuwbouw Horeca in ontwikkeling

Studielocatie nieuwbouw

Buitenruimte vernieuwing, gepland najaar 2012 Non-food gespecialiseerd

Aanschrijving particuliere woningverbetering

Winkelfourmules food, modisch recreatief, niet modisch non-food

Particuliere woningverbetering gerealiseerd


6 Doelstellingen en maatregelen De overkoepelende doelstelling van het actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid is:

‘Shop for fun & get your Daylies’ in een context van ‘the best of all worlds’ is het leidende thema.

‘de Winkelboulevard Zuid te revitaliseren tot een goed functionerend woon-, werk- en winkelgebied, waar in een aantrekkelijke omgeving ondernemers succesvol kunnen ondernemen en bewoners en bezoekers veilig en tevreden kunnen winkelen en verblijven’

Het winkelgebied Boulevard Zuid heeft een lokale boodschappenfunctie voor de aanliggende wijken door de diversiteit aan dagelijks aanbod. Daarnaast heeft dit winkelgebied door de vele speciaalzaken (vooral allochtone winkels) een stedelijke/boven-wijkse functie. Het bezoekmotief van de Winkelboulevard Zuid zal dus vrij breed zijn. Echter grootschalige functies als bouwmarkten, meubelzaken, tuincentra en camping/ outdoor horen niet thuis op de Winkelboulevard Zuid.

De uitwerking van deze overkoepelende doelstelling wordt hieronder beschreven. Ten aanzien van de verbetering van het imago van de Winkelboulevard worden de in te zetten maatregelen omschreven in hoofdstuk 9: ‘Communicatie en marketing’. 6.1 Gewenste branchering Doelstelling: Een compact winkelcentrum met een breed assortiment en een juiste mix tussen grotere winkelketens en specialistische zaken waar niet alleen bewoners uit de directe omgeving maar ook uit de wat verder gelegen wijken op afkomen. De vastgestelde Ruimtelijke Economische Structuurvisie (RES) vormt het vertrekpunt voor de branchering op de Winkelboulevard Zuid. De gewenste branchering op de Winkelboulevard Zuid wordt gekenmerkt door een combinatie van op het achterland gerichte multiculturele formules, een verscheidenheid aan ketenformules en kleinschalige, specialistische bedrijven.

Voor het huidige winkeloppervlak (ca. 27.000 m2) is koopkracht in het verzorgingsgebied (ca. 35.000 bewoners) rond de Boulevard aanwezig. Uitbreiding van m2 is echter ongewenst gezien de huidige omvang van het winkelgebied ten opzichte van het verzorgingsgebied. Uitgangspunt is daarom dat er geen uitbreiding van het aantal m2 winkeloppervlakte komt. Daarbij wordt als nul-meting gehanteerd het huidige m2 winkeloppervlak + de geplande nieuwbouw Beijerlandselaan/Groningerstraat. Dit betekent dat er binnen het huidige aantal m2 zal moeten worden samengevoegd om het gewenste grotere vloeroppervlak per winkel te krijgen. Uiteindelijk zullen er dus minder winkels op de Winkelboulevard terecht kunnen. De kwaliteit en het imago van de winkels die er dan zijn, zijn dan wel van veel betere kwaliteit dan veel van de huidige winkels. Het noordelijk deel, de Beijerkop biedt bij uitstek mogelijkheden voor doelgericht en recreatief winkelen met specifiek karakter. Winkels die aansluiten bij

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

het aanbod van de daar gevestigde Mediamarkt of juist een dieper assortiment hebben zijn kansrijk. De Beijerlandselaan midden wordt het winkelhart van de winkelboulevard, de wandelpromenade van de boulevard met grotere winkels (150 tot en 500 m²) om filialen van winkelketens te huisvesten. Hier wordt uitgegaan van recreatief winkelen en dagelijkse boodschappen. Naast een fullservice supermarkt en een discounter is dit de plek voor het modesegment. Het brancheringsprofiel wordt gekenmerkt door een mix van reguliere ketenformules en (deels multiculturele) speciaalzaken, gekoppeld aan gespecialiseerde, aansprekende internationale formules. Het accent ligt op reguliere ketenformules, grootschalig food (supermarkten), grootschalige modischrecreatieve formules (HEMA, H&M, ‘Turks’ warenhuis) en grootschalig niet-modisch non-food-(Mediamarkt). Tevens ligt hier het Horecaplein waar een verdere clustering van horecazaken gestimuleerd wordt. Een deel van het gebied wordt gereserveerd voor zowel winkelgerelateerde horeca als restaurants. Als thema voor de branchering op de Groene Hilledijk wordt uitgegaan van de gegeven structuren die van oudsher zo gegroeid zijn. De Groene Hilledijk zal zich in de toekomst met name kenmerken door de thematische specialistische brancheprofielen en het deels wijkverzorgende winkelaanbod (food). De kleinschaligheid en het serviceniveau van de winkel is dan de onderscheidende verkooppositie. Op dit moment zijn er al enkele speciaalzaken op het gebied van food (Dunya supermarkt, de Turkse bakker, enkele toko’s en de visboer).

Verder bestaan op de Groene Hilledijk al 11 bedrijven die actief zijn in de branche Wonen. Deze speciaalzaken in wooninrichting en huishoudelijke artikelen exploiteren momenteel al ruim 3.500 m2 detailhandelvloeroppervlakte op de Groene Hilledijk. Ook worden hier ook een aantal kleinschalige, specialistische modewinkels aangetroffen die consumenten trekken die doelgericht komen. Tot slot is er behoefte aan winkels en dienstverlening op het terrein van zorg aanvullende aan wat in de directe omgeving in het dienstencentrum ’t Slag wordt gevestigd. Er wordt op de Groene Hilledijk dan ook gestreefd naar verdere uitbouw van deze brancheprofielen: ‘Specialistische food bedrijven’, ‘Wonen&Assecoires’, ‘Mode’ en ‘Zorg’. Activiteiten Om genoemde doelstelling te behalen worden op het terrein van de branchering winkelstraatmanagement en een brancheringsinstrument ingezet: 1. Winkelstraatmanager Om het gewenste economische profiel te realiseren worden met ondernemers en eigenaren afspraken gemaakt over samenvoeging van panden, aantrekken van ondernemers die passen in het gewenste beeld en over de kwaliteit van de ondernemers. Hiertoe wordt een winkelstraatmanager ingezet die het contact legt tussen eigenaren en gewenste winkelformules en actief de gewenste winkels voor de winkelboulevard werft. Daarnaast ondersteunt de manager (startende) ondernemers door als eerste aanspreekpunt te fungeren en hen door te verwijzen naar de juiste instanties (o.a. Ondernemershuis Zuid).

pagina 23


Inrichtingsplan Beijerlandselaan


Belangrijk resultaat van het werk van de winkelstraatmanager is dat de leegstand beperkt blijft tot de normale frictieleegstand van maximaal 16 panden (7%). Met de daarmee gepaard gaande vestiging van nieuwe bedrijven wordt jaarlijks werkgelegenheid van zeker 10 fte’s gerealiseerd. Te weinig panden zijn qua omvang geschikt voor grotere ketenbedrijven. Via het winkelstraatmanagement worden eigenaren gestimuleerd om een aantal panden kleiner dan 100 m² samen te voegen en uit te bouwen tot winkelruimtes van 150 m² tot 500 m². De winkelstraatmanager werft nieuwe bedrijven via voorlichtingsacties, persoonlijke gesprekken en het opsporen van geïnteresseerde formules. Daartoe ontwikkelt de manager promotiemateriaal, zet advertenties en benadert zoveel mogelijk media. In overleg met de eigenaren voert de winkelstraatmanager een selectiebeleid t.a.v. nieuwe ondernemers. Nieuwe ondernemers worden gescreend op hun ondernemersvaardigheid en concept en er wordt kritisch gekeken naar de levensvatbaarheid en of zij passen binnen de brancheringsvisie. De winkelstraatmanager wordt gestuurd door de brancheringscommissie Winkelboulevard Zuid die wordt gevormd door de deelgemeente Feijenoord, Stadsontwikkeling en een vertegenwoordiger van de Winkeliersstichting. 2. Brancheringsinstrument Om het werk succesvol te kunnen doen maakt de winkelstraatmanager gebruik van een brancheringsinstrument. Hiermee worden gewenste ondernemers die dit naar oordeel van de gemeente nodig hebben via een huurgewenning gestimuleerd om zich te vestigen

maar worden ook ondernemingen die niet passen binnen de branchering gestimuleerd zich elders te vestigen. a. Huurgewenningsbijdrage: Dit is een gemeentelijke subsidie voor een bepaalde periode aan de huurder teneinde de met de eigenaar afgesproken huurprijs te kunnen betalen (huursubsidie). Om ervoor te zorgen dat het bedrag wordt aangewend waarvoor het bedoeld is wordt in de subsidiebeschikking opgenomen dat de gemeente het bedrag rechtstreeks aan de eigenaar betaalt, nadat de gemeente het bewijs van betaling van de huur heeft ontvangen. Gewenste nieuwe ondernemers op de Winkelboulevard Zuid krijgen zo net het duwtje in de rug om zich te gaan vestigen en vastgoedeigenaren worden verleid om de gewenste ondernemer ruimte te bieden. Ondernemers worden verplicht ook na de huurgewennings periode op de gewenste locatie te blijven en vast goedeigenaren worden verplicht de huur na dat jaar niet significant te verhogen. De huur gewenning bedraagt maximaal € 6.000,-- voor een periode van een jaar. b. Verhuiskostenvergoeding: Dit is een bijdrage van de gemeente aan de ondernemer als onder deel van de uitkoopsom die een vastgoedeigenaar met een ondernemer afspreekt. De vastgoed eigenaar sluit een uitkoopovereenkomst met de betreffende ondernemer en de gemeente neemt een gedeelte van dat bedrag (met een maximum van €15.000,-) op zich.

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

3. Sociale inzet Er heerst armoede onder een aantal zelfstandige ondernemers. De deelgemeente Feijenoord (Expertiseteam Sociaal en Economie) en de dienst Sozawe werken sinds medio 2011 samen in een aanpak voor ondersteuning van 20 ondernemers. 6.2 Veiligheidsfocus Doelstelling: Er kan veilig en aangenaam worden gewerkt en gewinkeld op de Winkelboulevard Zuid. De veiligheidsaanpak Boulevard Zuid richt zich op verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid via het bestrijden van criminaliteit en het bevorderen van het veiligheidsgevoel van bewoners en ondernemers. De grootste problemen voor bezoekers, bewoners en ondernemers als overlast, bedreigingen en vervuiling op straat worden zowel preventief als repressief aangepakt. Daarbij moeten ook de ondernemers met elkaar afspraken maken hoe de Winkelboulevard als winkelgebied zo aantrekkelijk mogelijkte presenteren. Het gaat dan om afspraken over gelijke openingsen sluitingstijden, uitstraling van de etalages te hebben, onderhoud van luifels en faciliteiten voor digitaal betalingsverkeer. Dit zorgt voor een betere veiligheidsbeleving van zowel ondernemers als consumenten in en om de winkel.

Activiteiten Om bovengenoemde doelstelling te behalen worden op het terrein van veiligheid de volgende maatregelen ingezet: 1. Extra toezicht Om de veiligheidsbeleving op de Winkelboulevard te vergroten worden overlastgevende jongeren, drugsoverlast en vervuiling op straat stevig aangepakt. Daartoe wordt boven de bestaande inzet van politie en stadstoezicht extra toezicht ingesteld door het inschakelen van een extern beveiligingsbureau. Hierdoor worden misstanden sneller gesignaleerd en aangepakt. Deze extra inzet zal het eerste jaar het grootst zijn en in de volgende twee jaren mogelijk verminderd kunnen worden. Hiertoe wordt samengewerkt met het ’college Hillesluis’ waarbij jongeren uit de wijk als gastheer worden ingezet. Door nauwe samenwerking en maandelijkse afstemming tussen deelgemeente, politie, STZ, Roteb, RET, Stadsmarinier, particuliere beveiliging en de commissie veilig van de winkelierstichting wordt de inzet direct gekoppeld aan de actualiteit. 2.Veilig ondernemen Er wordt extra inzet gepleegd op het terrein van veilig ondernemen via het traject ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’, waarin door ondernemers geïnitieerde maatregelen worden getroffen teneinde de objectieve en subjectieve veiligheid van de ondernemers en bezoekers te verbeteren. De activiteiten betreffen het aanbieden van voorlichtingstrainingen voor groepen ondernemers, het stimuleren van digitaal betalingsverkeer (pinautomaten) en het aanbrengen van technische maatregelen zoals bij voorbeeld DNA-

pagina 25


nieuwbouw Groningerstraat BEIJERLANDSELAAN

locatie Beijerlandselaan/Brabantsestraat

BEIJERLANDSELAAN

ADRIAEN NIMANTSSTRAAT

nieuwbouw Adriaen Nimantsstraat GROENE HILLEDIJK


select.In overleg met de politie worden de betreffende winkels op een basis van een risicoanalyse geselecteerd. Met extra kwetsbare ondernemingen (juweliers) wordt apart overlegd om te bezien hoe de veiligheidssituatie verbeterd kan worden. 3.Taskforce Schoon Er is sprake van aanhoudende vervuilingsproblematiek op de Winkelboulevard. Ondank zes keer per week schoonmaak door de Roteb blijft de vervuiling een probleem. Na inventarisatie van de belangrijkste aandachtspunten zullen deelgemeente, handhavende diensten, Roteb, ondernemers, bewoners en ander belanghebbenden middels een gezamenlijke aanpak de situatie verbeteren. 4.Veilig Uitgaan De winkelboulevard vraagt ook in de nachtelijke uren om een actieve inzet. Veel horeca is op of direct rond de Boulevard geconcentreerd. Gebleken is dat extra aandacht voor misstanden in horeca nodig is. Met horecaondernemers worden in 2012 opnieuw afspraken gemaakt om de overlast te beperken. 5. Interventiegericht handhaven Pand, Onderneming en Persoon Om gerichter op te treden tegen illegale praktijken zoals oneigenlijk gebruik van vergunningvrije inrichting, ontduiken van regel en wetgeving op het gebied van werk en inkomen, illegale bewoning, onderhuur etc. wordt de bestaande systeeminformatie (eigendom, huur) gekoppeld aan meldingen uit de wijk (bewoners, ondernemers, politie). Op deze wijze komt in beeld of e.e.a. volgens de daarvoor geldende regels verloopt.Via

extra capaciteit bij de deelgemeente zal bij constatering van overtredingen direct opgetreden worden. 6.3 Streefbeeld buitenruimte Doelstelling: Er is meer en betere verblijfsruimte voor de bezoekers te voet. De bereikbaarheid per fiets is verbeterd en het doorgaande autoverkeer op de Winkelboulevard wordt geweerd. De buitenruimte heeft een nieuwe eigentijdse uitstraling.

voorzien. De bestaande bomen blijven gehandhaafd. Bomen zullen over de gehele lijn een constante factor vormen en daarmee de intimiteit van de straat benadrukken. Straatmeubilair, verlichtingsarmatuur worden in overeenstemming met de Rotterdamse Stijl ingepast.

met het winkeleiland. Ook op het Horecaplein wordt de inrichting vernieuwd en aangepast. Met nieuwe luifels aldaar onstaat voor deze ondernemers de mogelijkheid winterterrassen in te richten. Inmiddels is het definitieve ontwerp voor het inrichtingsplan gereed. Start uitvoering is gepland medio 2012.

Het eindbeeld voor de Winkelboulevard Zuid laat zien dat deze goed bereikbaar is per auto en openbaar vervoer maar ook comfortabel is voor voetgangers en fietsers met als doel dat zij langer verblijven in het winkelgebied. Er worden maatregelen genomen om de opstopping van het autoverkeer op de Groene Hilledijk tegen te gaan.

2. Plaatsen luifels In het kader van het gewenste eindbeeld van de straat worden op het noordelijke gedeelte van de Winkelboulevard (tussen Mediamarkt en Slaghekplein) en op het Horecaplain nieuwe transparantere en lichtere luifels geplaatst. Deze locaties zijn gekozen omdat op die plekken wordt aangesloten bij de aanpak van de buitenruimte en er onder de ondernemers veel draagvlak is om de luifels te vervangen.

De kwaliteit en bereikbaarheid van het openbaar gebied in samenhang met een goede branchemix zijn mede bepalend voor het succes van de herontwikkeling. De voetganger en de fietser staan bij de herinrichting van de Beijerlandselaan centraal, tram en auto zijn te gast. Het profiel zal worden aangepast aan het winkelend publiek. Dat betekent dat de nu nog dominante tramverbinding op een 3-tal plaatsen zal moeten worden onderbroken door forse oversteekplaatsen waardoor er interactie ontstaat tussen de oostelijke en westelijke winkelwand van de Beijerlandselaan zodat voorkomen wordt dat men 450 m moet lopen om over te steken. Omdat een belangrijk deel te voet of met de fiets komt worden ook voor de fietser goede voorzieningen (stallingmogelijkheden) geboden. De aankleding van het openbaar gebied wordt aangepast zodat een ‘behaaglijk’ verblijfsgebied voor voetganger en fietser gecreëerd wordt.

De luifels aan de Beijerkop hebben een moderne transparante vormgeving en het publiek heeft al bij het benaderen van Boulevard een indruk van een moderne eigentijdse winkelstraat. Er is eenheid in straatmeubilair (Rotterdamse stijl) en er is meer groen in het straatbeeld. Het ‘horecaplein’ aan de westzijde van de Beijerlandselaan midden is opnieuw ingericht met meer eenheid terrassen, luifels en uitstraling.

De Boulevard Zuid is een stadsstraat in de typering van de stadsdeeluitwerking van de Rotterdamse stijl. Conform de Rotterdamse Stijl en het functioneren van de winkelstraat wordt aan beide zijden geparkeerd en wordt de ruimte van een doorlopende boomstructuur

1. Herinrichting van een deel van de Beijerlandselaan Het noordelijk deel van de Winkelboulevard tussen Mediamarkt en Winkeleiland wordt volgens bovenstaande uitgangspunten opnieuw ingericht Dit betreft het deel vanaf het kruispunt 2e Rosestraat tot en

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

Activiteiten Om bovengenoemde doelstelling te behalen worden op het terrein van de buitenruimte de volgende maatregelen ingezet:

3.Verbetering doorstroming Groene Hilledijk Met name in het zuidelijk deel van de Winkelboulevard op de Groene Hilledijk is de opstopping van het autoverkeer een probleem waaroor de bereikbaarheid onder druk komt te staan. Om de doorstroming van het autoverkeer aldaar te bevorderen wordt direct voor het kruispunt bij de zuidelijke entree van deWinkelboulevard (Sandelingenplein) een tweede opstelstrook aangelegd en wordt de verkeersregelinstallatie aangepast. 4.Verbeteren uitstraling Over de gehele Winkelboulevard wordt structureel LED-sfeerverlichting aangebracht en op de Groene Hilledijk wordt betere verlichting onder de luifels aangebracht. Daarbij worden er naast de reguliere inzet extra schoonmaakactiviteiten verricht. De trambaan wordt ‘vergroend’ en afgeschermd en ook het deel van

pagina 27


SLAGHEKSTRAAT BEVERSTRAAT BREE BEVERSTRAAT GRONINGERSTRAAT RANDWEG BRABANTSESTRAAT

UTRECHTSESTRAAT RIEDERLAAN

BEIJERLANDSELAAN BEIJERLANDSELAAN

STRIJENSESTRAAT

STRIJENSESTRAAT

HILLEDIJK WALRAVENSTRAAT POLDERSTRAAT BREE

SLAGHEKSTRAAT

GROENE HILLEDIJK

POLDERLAAN HILLEVLIET PUTSELAAN

HEINLANTSTRAAT

STREVELSWEG

Winkelboulevard Zuid plattegrond // versie 1.0 // februari 2012 Studielocatie nieuwbouw Studielocatie nieuwbouw Buitenruimte vernieuwd Studielocatie nieuwbouw Buitenruimte vernieuwing gepland najaar 2012 Buitenruimte vernieuwd Buitenruimte vernieuwing, gepland najaar 2012 Aanschrijving particuliere woningverbetering Buitenruimte vernieuwing, gepland najaar 2012 Buitenruimte vernieuwd

Aanschrijving particuliere woningverbetering

Aanschrijving particuliere woningverbetering

Nieuwbouw gerealiseerd Nieuwbouw gerealiseerd

Nieuwbouw in ontwikkeling Nieuwbouw gerealiseerd Particuliere woningverbetering gerealiseerd Nieuwbouw in ontwikkeling Particuliere woningverbetering gerealiseerd Nieuwbouw in ontwikkeling

Particuliere woningverbetering gerealiseerd


de Winkelboulevard waar geen nieuw inrichtingsplan wordt gerealiseerd, wordt aangekleed met groenbakken en plantenschalen. 5. Pilot Achtertuinen De bewoners van de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk klagen al jaren over ernstig vervuilde achtertuinen. Gezien de ingewikkelde eigendomsituaties is dit niet snel op te lossen. Middels een pilot met een beperkt budget wordt dit aangepakt. 6.4 Bebouwing Doelstelling: De onderhoudstaat van de bestaande bebouwing is minimaal aanschrijvingsvrij. Aan de oostzijde van de Beijerlandselaan-midden is een minimaal de helft van de bebouwing vernieuwd ten einde grotere winkelunits te realiseren. Activiteiten Om bovengenoemde doelstelling te behalen worden op het terrein van de bebouwing de volgende maatregelen ingezet: 1. Particuliere woningverbetering De woningvoorraad aan de Winkelboulevard verkeert in matige staat. Daarom werkt de gemeente sinds eind 2009 op de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan aan particuliere woningverbetering via een traject van aanschrijvingen met subsidie. De aanpak is in 3 projecten verdeeld: Groene Hilledijk (in 4 fasen), Beijerlandselaan en Beijerkop West. Inmiddels zijn op de Groene Hilledijk de meeste opnames en aanschrijvingen verstuurd en zijn eigenaren voorgelicht via een informatieavond. Het streven is eind 2011 de opnames van de totale Groene Hilledijk af

te ronden.Vanaf februari 2011 zijn de opnames Beijerkop West gestart. Dit blok bestaat uit de Beijerlandselaan, maar ook de 2e Rosestraat en de Hilledijk. De Beijerlandselaan midden volgt in 2012. Inmiddels hebben 3 eigenaren voor 12 panden vooruitlopend op de aanschrijving een verbeterplan ingediend. 2. Nieuwbouw Groningerstraat Projectontwikkelaar Kikx-development bv heeft een plan ontwikkeld voor nieuwbouw op de locatie Bijerlandselaan 96 t/m 110 en het achterliggende gebied Groningerstraat. In het plan worden grotere winkelunits gerealiseerd. De nieuwbouw voorziet in de realisatie van bijna 3200 m2 b.v.o. (6 winkelruimten en één supermarkt), 25 woningen en parkeergelegenheid. Het plan geeft tevens een stedenbouwkundig antwoord op het koopeiland aan de overzijde van de Bijerlandselaan. Er wordt er een doorbraak gemaakt aan de Beijerlandselaan om een betere verbinding met de achterliggende buurten te maken. De Groningerstraat wordt daarmee opgeheven. De winkels vanuit de Beijerlandselaan worden de hoek om doorgezet.. De nieuwe bebouwing rondt de koppen van de bestaande bebouwing af waardoor de structuur van de bouwblokken wordt verbeterd en het Brabantseplein beter wordt gedefinieerd. Er is per oktober 2011 gestart met de sloop van de locatie. De planning van de start van de bouw is begin 2012. 3. Locatie Beijerlandselaan/Brabantsestraat November 2011 is de Intentieovereenkomst Beijerlandselaan/Brabantsestraat getekend door Woonstad, Deelgemeente Feijenoord en het OBR. Hierin staat

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

aangegeven dat deze partijen de mogelijkheid van een nieuwbouwontwikkeling onderzoeken op de Beijerlandselaan-oostzijde en de achtergelegen Brabantsestraat. De voorgestelde herontwikkeling betreft een van deel van het oostelijk bouwvolume aan de Beijerlandselaan. Dit volume sluit aan op de voorgenomen herontwikkeling aan de Groningerstraat en wordt begrensd door het Brabantseplein, de Brabantsestraat, de Hollandsestraat, de Riederlaan, de Randweg en de Beijerlandselaan. Doel van deze studie is een kwaliteitsslag te maken in de functiemenging van wonen en werken, die moet leiden tot verbetering van het economisch en fysieke klimaat van dit deel en de Winkelboulevard Zuid.

de eerste doorbraak ligt ter hoogte van de nieuwbouw Groningerstraat en de tweede doorbraak nabij de kruising met de Randweg. Aan de Beijerlandselaan voorziet het plan in een modernisering van de al reeds bestaande functie’s winkelen en wonen. Aan de Brabantsestraat zal met name de woonfunctie bepalend blijven. In het plan wordt een ondergrondse parkeervoorziening opgenomen. Om te voorzien in de behoefte van retailers, worden winkelunits gepland die beduidend groter zijn dan het huidige aanbod. Het woningbouwprogramma bestaat uit ‘grondgebonden’ woningen aan de Brabantsestraat en eengezinswoningen boven de winkels.

Om tot een succesvolle herontwikkeling te komen, heeft Woonstad samenwerking gezocht met een ontwikkelaar. Deze twee hebben de intentie om de ‘Ontwikkelcombinatie WinkelBoulevard Zuid’ (OWBZ) op te richten die de herstructurering zal oppakken. Uit de intentieovereenkomst volgt de opgave om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de OWBZ. Inmiddels is daartoe is een ‘Verkenning’ opgesteld waarin de stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden zijn vastgelegd.

4. Nieuwbouw Adriaen Nimantsstraat Op de hoek van de Adriaen Nimantsstraat en Groene Hilledijk zijn in het verleden twee panden gesloopt. Inmiddels wordt een bouwplan ontwikkeld door Blijie-Vastgoed dat voorziet in realisatie van ca 250 m2 bedrijfsruimte en 2 woningen. De locatie bevindt zich in de kop van een gesloten bouwblok, karakteristiek voor de wijk en grenst aan de Groene Hilledijk en aan de bestaande bebouwing van de achterliggende Haeftenstraat. Dit open gat in de bebouwing veroorzaakt een ruimtelijk hiaat in een van de randen van Hillesluis. Het opvullen van dit gat biedt kansen voor een verdere ontwikkeling van de Boulevard Zuid.

De Verkenning is een onderdeel om tot de samenwerkingsovereenkomst te komen die medio 2012 gereed dient te zijn. Het voorgesteld plan schikt zich in het historisch kader van de wijk dat voornamelijk bestaat uit gesloten bouwblokken. Op twee plaatsen wordt de nu nog gesloten wand aan de Beijerlandselaan doorbroken om de relatie met de achterliggende wijk te vergroten,

Hoewel het een klein initiatief is qua maat, is een invulling met passende architectuur een goede kans om als katalysator te dienen voor verder ontwikkelingen van dit gebied. Het voorstel past niet in het huidige bestemmingsplan. De deelgemeente Feijenoord heeft aangegeven mee te werken aan bestemmingswijziging, nodig voor ontwikkeling van deze locatie.

pagina 29


7 Resultaten en lange termijn effecten 7.1 Overzicht activiteiten en resultaten Pijler

Activiteit

ECONOMIE

1. Inzet winkelstraatmanager

Resultaat per 31-12-2014.............................................................................................. Gerealiseerd 31-12-2011 • De winkel leegstand is teruggebracht naar maximaal 16 verhuureenheden (8%, frictieleegstand) .................... 

2. Inzet Brancheringsinstrument

• Er zijn jaarlijks 10 nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd..................................................................................... 

• Er zijn jaarlijks 20 nieuwe ondernemers geworven conform brancheringsvisie.................................................. 

• De winkelierstichting is getraind in vergadertechniek en samenwerken............................................................. 

• 20 ondernemers zijn ondersteund door deelgemeente en dienst SoZaWe.......................................................... 

• 50% van de ondernemingen bestaat uit ketenbedrijven ..................................................................................... 

VEILIGHEID

1. Extra toezicht op straat

• Er is minimaal 1000 uur (ingevuld door minimaal 2 personen) per jaar extra beveiliging en toezicht op straat... 

2. Veilig ondernemen

• Er zijn bij 30 winkels technische maatregelen (b.v. dna-spray) uitgevoerd.......................................................... 

• Er zijn 20 voorlichtingstrainingen veilig ondernemen gehouden voor groepen ondernemers..................................... 

• Er is in 2011 een eerste en in 2014 de derde ster Veilig ondernemen toegekend door het HBD .................................. 

BUITENRUIMTE

1. Herinrichting noordelijke entree

• Er is ca. 26.000 m2 buitenruimte opnieuw ingericht............................................................................................. 

2. Herinrichting Beijerlandselaan

• Bij 64 panden zijn nieuwe luifels geplaatst........................................................................................................... 

3. Aanpak luifels

• Op het kruispunt zuidelijke entree is een 2e opstelstrook gerealiseerd............................................................... 

4. Verbeteren doorstroming autoverkeer

• De Winkelboulevard is vergroend....................................................................................................................... 

5. Verbetering uitstraling

• Er is LED-sfeerverlichting aangebracht op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk..................................... 

• Extra LED-verlichting op de Groene Hilledijk onder de luifels............................................................................ 

• Er zijn 20 achtertuinen schoongemaakt................................................................................................................ 

• Jaarlijks boven de reguliere inzet extra schoonmaakwerkzaamheden................................................................. 

BEBOUWING

1. Nieuwbouw Groningerstraat

• Realisatie 25 woningen en 3200 m2 b.v.o............................................................................................................... 

2. Particuliere woningverbetering

• Verbetering van 200 woningen............................................................................................................................ 

3. Nieuwbouw Adriaen Nimantsstraat

• Realisatie 2 woningen en 150 m2 b.v.o.................................................................................................................. 

4. Ontwikkeling Beijerlandselaan-midden

• Plan gereed, 50 woningen aangekocht eerste sloop gestart................................................................................. 

5. Verbetering bedrijfsruimten

• 30 bedrijfsruimten door particuliere eigenaren vergroot of opgeknapt............................................................... 

COMMUNICATIE 1. Actief betrekken, informeren van partijen • Er zijn jaarlijks 4 boulevardlounges gehouden.................................................................................................... 

2. Marketing en Imagoverbetering

• Er zijn jaarlijks 8 nieuwsbrieven verspreid.......................................................................................................... 

3. Organisatie evenementen

• De Winkelboulevard komt jaarlijks 3 maal positief in het nieuws......................................................................... 

4. Vergroten organisatiegraad ondernemers • Er zijn jaarlijks 3 grote evenementen op de Winkelboulevard gehouden............................................................ 

• Er zijn jaarlijks 4 advertentiecampagnes gehouden............................................................................................. 

• Er is een actuele interactieve website.................................................................................................................. 

• Minimaal 50% van de ondernemers is betrokken bij de winkeliersfederatie...................................................... 

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

pagina 31


7.2 Lange termijn effecten en monitor Halfjaarlijks worden via periodieke rapportages aan het projectbureau Kansen voor West in het kader van de Efro-subsidie bovengenoemde resultaten van de aanpak gemeten.

7.3 Nazorg Aan het einde van de looptijd van dit projectplan wordt vanaf 2014 de regie over het functioneren van de Winkelboulevard Zuid weer teruggegeven aan de markt.

Na de geplande investeringen in de buitenruimte zullen met ondernemerscollectief en platform vastgoedeigenaren afspraken komen voor een gedeelde verantwoordelijk voor het beheer van de buitenruimte.

Deze rapportages worden tevens aan het college B&W aangeboden om de voortgang te kunnen melden en op tijd te kunnen sturen. Voorafgaand wordt dit besproken in het programmateam en het Bestuurlijk overleg Winkelboulevard Zuid (zie hoofdstuk 10 ‘Organisatie’). Uiteindelijk gaat het er om of bovengenoemde resultaten inderdaad het gewenste effect hebben voor de Winkelboulevard Zuid.

Met dit Actieplan dat gekenmerkt wordt door de integraliteit en samenhang van acties zullen de ruimtelijke condities van Winkelboulevard Zuid in de mate worden verbeterd dat het weer een vitaal en florerend winkelgebied wordt dat op eigen kracht verder kan gaan.

De (deel)gemeente blijft ook in de nabije toekomst betrokken bij het winkelgebied. De rol zal met name faciliterend zijn en waar noodzakelijk zullen instrumenten, zoals wijziging van het bestemmingsplan en toezicht & handhaving, worden ingezet om het basis kwaliteitsniveau van het winkelgebied te behouden.

In 2012 zal een uitgebreide meting plaatsvinden over de lange termijn effecten van de aanpak. Het gaat dan om zaken als leegstand, bezoekersstromen, bezoekerstevredenheid, omzet en verkoopresultaten. Eind 2012 zullen deze resultaten bekend zijn en is duidelijk of de ingezette maatregelen nog steeds het gewenste lange termijn effect hebben zoals in de overkoepelende doelstelling in hoofdstuk 5 is beschreven.

Om dit te bereiken wordt middels het winkelstraatmanagement en in samenwerking met de stichting fors ingezet op vergroting van de zelfredzaamheid en organisatiegraad van de ondernemers. Op termijn moet het voor hen mogelijk worden om gebruik te maken van regelingen, zoals de BIZ, waarbij ondernemers zelf/volledig verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en financiering van acties om het winkelgebied van nieuwe impulsen te voorzien. Daarnaast wordt het Platform Vastgoedeigenaren nieuw leven ingeblazen door toename van het aantal betrokken vastgoedeigenaren dat zich langdurig wil committeren aan Winkelboulevard Zuid. Samen met het ondernemerscollectief worden dit de geĂŤigende partijen die verantwoording nemen over o.a. de branchering en uitstraling van het winkelgebied. Gemeente is in deze gesprekspartner en treedt waar mogelijk faciliterend op.

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

pagina 33


Bestuursleden stichting WblvdZ per december 2011 Naam

Winkel Adres (Bestuurs-)functie

Bayram Kรถse

Keuken Express

Beijerlandselaan 3-5

Voorzitter

Nico Oosterhof

Easy Wash

Groene Hilledijk 149

Penningmeester

Melek Atak

Emry mode

Beijerlandselaan 81

Algemeen bestuurslid

John den Uijl

Multi Vlaai

Groene Hilledijk 245

Algemeen bestuurslid

Desiree Mostert

Van Haren schoenen

Beijerlandselaan 111-117

Secretaris


8 Ondernemers en eigenaren De afgelopen jaren heeft de (deel)gemeente op de Winkelboulevard Zuid de regie op de aanpak naar zich toe getrokken.

Ten einde een nieuwe ondernemersvereniging op te richten hebben deze ondernemers ca. 200 steunbetuigingen verzameld.

De rol van de stichting als adviseur is van belang om wensen en behoeften van alle ondernemers op de Winkelboulevard Zuid te laten horen.

Er zijn de nodige maatregelen uitgevoerd of in gang gezet en inmiddels is het tijd dat de overheid een paar stapjes terug doet en de externe partijen op de Winkelboulevard weer meer aan zet komen.

Op 27 september 2010 is de stichting winkeliersvereniging Winkelboulevard Zuid opgericht en inmiddels al ruim een jaar actief. Het bestuur bestaat uit de volgende personen (zie linkerpagina).

De organisatiegraad onder de ondernemers is de afgelopen tijd sterk verbeterd. Werd er aanvankelijk maar weinig met elkaar gepraat en gezamenlijk aangepakt, inmiddels is er een actieve ondernemersstichting. Met als gevolg dat er meer eenduidige afspraken kunnen worden gemaakt over bijvoorbeeld het onderhoud van luifels, de uitstraling en de beveiliging van winkels.

Secretaris Naast de bestuurleden zijn er een zestal ondernemers actief als commissaris. Een commissaris ondersteunt het bestuur en werkt aan één van de aandachtsthema’s (Veiligheid, Branchering, Buitenruimte, Evenementen, Communicatie, Bereikbaarheid en Verkeer). Het bestuur geeft richting aan de koers van de stichting, onderhoudt contact met de achterban en treedt op als gesprekspartner van overheid en overige stakeholders.

De ondernemersstichting en het programmateam weten elkaar goed te vinden. Zo schuiven met name de deelgemeente, de communicatieadviseur en de winkelstraatmanager geregeld aan bij vergaderingen van de stichting en vindt men elkaar ook buiten de reguliere vergaderingen wanneer concrete zaken geregeld moeten worden.

In dat licht is het verheugend dat inmiddels ook het eigenarenplatform op de Winkelboulevard zich aan het verbreden is. Stichting winkeliersvereninging Winkelboulevard Zuid Er bestond op papier een ondernemersvereniging Winkelboulevard Zuid die echter niet functioneerde. Een betere organisatiegraad van ondernemers was dringend nodig om een platform te hebben dat verantwoordelijkheid neemt voor het wel en wee van de winkelstraat. Een aantal ondernemers aan de Winkelboulevard heeft begin 2010 het initiatief genomen tot verdere samenwerking.

Het bestuur van de stichting is betrokken bij de uitvoering van het actieprogramma ‘Revitalisering Winkelboulevard Zuid’ en adviseert de programmagroep. De stichting wordt ondersteunt door het winkelstraatmangement. Overigens zorgt de mix aan culturen, de wijze van ondernemen en werken nogal eens voor verontwaardiging over en weer. Dat hoeft op zich niet erg te zijn als partijen er vervolgens wel met elkaar uit willen komen. En dat gebeurt gelukkig soms met steun van het winkelstraatmanagement.

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

Het is belangrijk dat de vereniging een eigen budget heeft. Dit motiveert ondernemers om actief te blijven en verantwoordelijkheid te nemen. Het bestuur van de stichting ontvangt jaarlijks, mits wordt voldaan aan de eisen die zijn gesteld in een met de gemeente daartoe afgesproken convenant, een prestatiesubsidie van € 10.000,- en een bedrag van maximaal € 70.000,- dat jaarlijks door de gemeente wordt geïnd bij de ondernemers en eigenaren middels een precarioheffing. De gelden die de stichting uitgeeft zijn vooral gericht op uitstraling en marketing. Om de overige ondernemers op de boulevard te informeren en te horen, wordt er 3x per jaar een ondernemerslounge georganiseerd. Hierbij wordt de achterban door de stichting op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Tevens bieden de lounges de mogelijkheid voor de ondernemers om het bestuur en de commissies te voorzien van input en ideeën.

Eigenarenplatform Al eerder is gemeld dat het grote aantal eigenaren op de Winkelboulevard Zuid het lastig maakt om met de sector goede afspraken te maken. Er zijn op de Winkelboulevard Zuid totaal 117 (!) eigenaren, 1 pand is gemeente-eigendom. Er zijn 59 eigenaren die slechts één winkel/winkel in bezit hebben. Totaal 19 eigenaren hebben 5 of meer panden in bezit waarvan er 8 eigenaren meer dan 8 panden/ winkels. Al geruime tijd is er een eigenarenplatform actief dat getrokken wordt door twee eigenaren op de Groene Hilledijk die kantoor houden op de Groene Hilledijk nr. 163. Helaas is de betrokkenheid van de meerderheid van de eigenaren op de Winkelboulevard bij dit platform gering en is het platform nogal sterk gericht op de Groene Hilledijk. Het is belangrijk dat het eigenarenplatform verbreed wordt. September 2011 is een eerste bijeenkomst gehouden waar ca. 8 eigenaren bij betrokken waren. Hierbij waren ook eigenaren die met name actief zijn op de Beijerkop en Beijerlandselaan. De komende tijd zal dit platform periodiek overleggen met de deelgemeente Feijenoord.

pagina 35


9 Communicatie en marketing Het professioneel invullen van de communicatieopgave is bij een grootschalige aanpak als de Winkelboulevard Zuid een essentieel onderdeel. Het informeren van belanghebbenden, bouwen aan het imago en het organiseren van ondernemers is cruciaal om de aanpak te doen slagen. Via verschillende communicatiemiddelen worden de bewoners, eigenaren en winkeliers actief betrokken bij de revitalisering van de Winkelboulevard Zuid. Ingezet wordt op boulevardlounges voor ondernemers en bewoners (per kwartaal), maandelijkse nieuwsbrief en de interactieve website Winkelboulevard Zuid (www.winkelboulevardzuid.nl). Daarbij overlegt de gemeente intensief met de stichting winkeliersfederatie Winkelboulevard Zuid en het Eigenarenplatform over de aanpak van de buitenruimte, branchering en imagoverbetering. De communicatie aanpak behelst een vernieuwende inzet die zowel partijen voorlichtend informeert en betrekt als marketinginstrumenten gebruikt om het aantal klanten op de Winkelboulevard te vergroten. 9.1 Doelstellingen van de communicatie inspanningen: Met een verhoogde inzet van communicatie- en marketingmiddelen worden de volgende doelstellingen nagestreefd: • Verbeteren imago winkelgebied door te wijzen op de positieve ontwikkelingen en goede winkels. • Vergroten van het aantal bezoekers door het maken van reclame en het realiseren van evenementen.

• Het realiseren van een aansprekende identi teit van de Stichting Winkeliersvereniging Winkelboulevard Zuid en het zorgen voor vergroting van de betrokkenheid bij het gebied en verhoging van het aantal actieve ondernemers Informeren van bewoners en ondernemers over de revitalisering van het actiegebied. • Het doorontwikkelen van een eigen Winkel boulevard Zuid identiteit gebaseerd op de volgende thema’s: ‘Shop for fun & get your Daylies’ en ‘best of all worlds’.

samenstelling; tientallen nationaliteiten bevolken deze wijken. Met een zekere getalsmatige nadruk op de mensen oorspronkelijk afkomstig uit Turkije en Marokko. Dit zie je terug in de ondernemers en in het straatbeeld. Met het voorjaars event ‘Werelds Winkelboulevard Zuid’ biedt de Winkelboulevard zichzelf aan als podium aan culturele uitingen van de internationale bevolking. De Winkelboulevard als ‘stage’ voor de omgeving. Dit internationaal event haakt aan bij de jaarlijkse RoPaRun die over de Winkelboulevard gaat.

9.2 Hoe de doelstellingen te realiseren Om bovenstaande doelstellingen te realiseren is gekozen voor het volgende drie-sporenbeleid:

c. Fashion-event in september Als sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw is ‘mode’ één van de kenmerkende onderdelen uit het winkelaanbod van de Boulevard. En zeker ook nu, met zijn internationale winkeliers en ondernemers, is mode, inmiddels opgerekt naar lifestyle, nog steeds prominent aanwezig. Gebaseerd op deze ontwikkeling is de Winkelboulevard één keer per jaar een modestraat in die zin dat er een grote catwalk is waar collecties getoond worden. De modellen worden gecast in de buurt, gekleed met kleding afkomstig van de Winkelboulevard Zuid en de shows gaan van ’s ochtends tot ‘s middags door.

1. Evenementen in het Winkelgebied Er worden jaarlijks 3 grote evenementen georganiseerd: a. ‘Koninginnedag vier je op de Winkelboulevard’ De jaarlijkse Koninginnedag wordt gebruikt om de bekendheid van de Winkelboulevard Zuid te vergroten. Daartoe wordt de viering kwalitatief verbeterd, de betrokkenheid en deelname ondernemers vergroot en meer wijkbewoners en anderen een vrijmarkt plek geboden. Daarmee wordt er meer publiek getrokken dat kennismaakt met de Winkelboulevard. b. Internationale dag in in het Pinksterweekend De bevolking in de omgeving van de Winkelboulevard Zuid is internationaal van

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

Naast de drie grote evenementen wordt tevens aangehaakt bij de feestdagen (Kerst, Pasen) en stedelijke evenementen.

2. Advertenties/uitingen in de buitenruimte en consumentenacties Door consequente reclame- en andere consumentenacties wordt het winkelbezoek vergroot. Via advertentiecampagnes wordt de Winkelboulevard uitgebreid onder de aandacht van het publiek gebracht en met reclameacties worden potentiële bezoekers geïnformeerd over het aanbod op de Winkelboulevard. Het gaat dan om: a. Advertentiecampagne in huis-aan-huishuisbladen en advertenties op de tram en andere media. Op verzoek van de winkeliersvereniging is een overkoepelende afspraak gemaakt met één van de huis-aan-huisblad uitgevers in Rotterdam. De afspraak behelst samenwerking op redactioneel, advertentioneel en internet gebied. Redactioneel doordat iedere nieuwswaardige gebeurtenis verslagen wordt. De advertenties worden opgemaakt in de Winkelboulevard Zuid huisstijl en als verspreidingsgebied is gekozen voor Rotterdam Zuid met als optie doorplaatsen naar de zuidelijk van Rotterdam gelegen gemeenten en plaatsen zoals Barendrecht en Carnisse. b. Consumentenacties De stichting winkeliersvereniging wordt inhoudelijk ondersteund bij het ontwikkelen van consumentenacties (bijv. korting, pre-sales, avondverkoop, outlet, etc.). Hiervoor worden onder meer de internetmogelijkheden aangewend die de huis aan huis uitgever ‘Havenloods-Het Zuiden’ biedt. Met

pagina 37


pandeigenaren, project-

anden ineen geslagen en

eel en veilig’ winkelgebied.

e boulevard van de glimlach,

ankje, die leuke broek,

trots op Winkelboulevard Zuid

oemd en berucht verleden.

trots op Winkelboulevard Zuid

e boodschappen leeft weer.

maar meer ‘kleur’. Winkel-

op te zijn. We zijn de langste

rnationale allure.”

Bei j er l a n d se laan & Groene H i lle d i j k


alle acties wordt het aantal consumenten vergroot én het imago van de straat verbeterd. 3. Campagne ‘Trots op Winkelboulevard Zuid’ Om het imago te verbeteren wordt tevens de campagne ‘Trots op Winkelboulevard Zuid’ uitgevoerd. Hiermee zullen de successen van de aanpak uitgebreid ook in de media gevierd worden. Door gerichte pr wordt positieve media-aandacht gegenereerd. Ook betreft dit de zogenaamde corporate inzet met website, nieuwsbrief, ondernemers bijeenkomsten (ondernemerslounge) onder het motto ‘Trots op Winkelboulevard Zuid’ met de volgende acties:

b. Aankleding Een aantal plekken in de straat vraagt om extra aankleding die tevens gebruikt wordt om de straat te promoten: Het gaat dan om aankleding van lege etalages en de nieuwbouwlocaties Beijerlandselaan / Groningerstraat en Adriaen Nimantsstraat.

9.3 Huisstijl De Winkelboulevard Zuid heeft een huisstijl ontwikkeld die ook de komende jaren gehanteerd en uitgebouwd wordt.

9.4 Realisatie Voor de marketing, communicatie en evenementen 2011 Winkelboulevard Zuid is beschikbaar vanuit het fonds EFRO ca. € 100.000,-.

Binnen de huisstijl onderscheiden we de volgende communicatiesporen:

Daarnaast wordt er voor ca. 2 dagen per week een communicatiemedewerker ingezet.

c. Ondernemersacties Er wordt een ‘Trots op Winkelboulevard Zuid’ Award ingesteld, waarbij ondernemers op verschillende manieren in het zonnetje worden gezet. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de mooiste kerstetalage en de ondernemer van de maand.

1. Marketing gericht op nieuwe en bestaande consumenten.

De ondernemersstichting heeft een eigen budget dat voor een deel (€ 20.000,-) ook voor marketingactiviteiten kan worden ingezet.

a. ‘Trots op’ boek Resultaten en quickwins van de aanpak worden actief gecommuniceerd en uitgebouwd. Er is inmiddels een ‘Trots op Winkelboulevard Zuid’ boek gemaakt waarin de rijke historie van de straat gebruikt wordt om naar de toekomst te kijken. Het boek wordt onder meerdere stakeholders, bewoners en (potentiële) ondernemers verspreid. Het boek is gevuld met uitspraken van ondernemers, programmateam en bewoners en geeft een mooi overzicht alle geboekte successen met zicht op de toekomst (afbeelding linkerpagina).

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

2. Communicatie over meedoen op de Winkelboulevard Zuid met als afzender de ondernemersstichting. 3. Communicatie over ‘lastige onderwerpen’ zoals diefstal, KVO, dna-douches, etc. Het Europees fonds regionale ontwikkeling (Efro) financiert zoals gezegd een stevig deel van de activiteiten op de Winkelboulevard. Daarom dienen alle partijen die mede budget ontvangen, op hun communicatie uitingen het logo van Europa (met tekst) te vermelden.

De besteding van het jaarlijkse programmabudget is als volgt gedacht: • € 50.000,- te besteden aan de drie grote evenementen. • € 40.000,- te besteden aan marketing communicatie. • € 30.000,- te besteden aan corporate inzet: nieuwsbrief, programma Trots op Winkel boulevard, website, Boulevardlounges e.d.

pagina 39


Deelgemeente Raad College Bestuurlijk opdrachtgever

Ambtelijke organistie

Veiligheid

Ambtelijk opdrachtgever

Integrale projectleiding Secretariële ondersteuning Financiële & administratieve ondersteuning Efro

Programma manager

Externe partners

Uitvoering programma

fig. a; Besturingsvierkant Bestuurlijk overleg Winkelboulevard Zuid

Programma Fysiek

Projectleider SO

Bebouwing

Programmagroep Winkelboulevard Zuid

Sturing programma Management organisatie

Buitenruimte

Communicatie

Branchering

fig. b

Programma Buitenruimte

PL deelgemeente

Wijkveiligheidsprogramma Stadsmarinier

Programma Economie

Brancheringsmanager Wijkeconoom SO

ACTIEPROGRAMMA WINKELBOULEVARD ZUID

Communicatie

PROGRAMMAGROEP WINKELBOULEVARD ZUID

Eigenarenplatform Ondernemersstichting

Integrale projectleiding: functionaris Deelgemeente / functionaris PMBR/SO, Projectleider Fysiek SO, Projectleider Economie SO, Stadsmarinier, Secr. ondersteuner, Brancheringsmanager, Strategisch Communicatie Adviseur

BESTUURLIJK OVERLEG WINKELBOULEVARD ZUID Wethouder Stedelijke Economie, Portefeuillehouder Economie, Stadsmarinier Feijenoord, directie deelgemeente, directie Woonstad, directie SO, Integrale projectleiding

BESLUITVORMING DB, COLLEGE, DIRECTIES EXTERNEN

fig. c; Organigram


10 Organisatie Een effectief actieprogramma staat en valt met een heldere rolverdeling op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het bestuurlijk overleg Winkelboulevard Zuid vervult het strategisch niveau (aansturing en besluitvorming op hoofdlijnen). In de programmagroep (afstemming en aansturing uitvoeringsteams) wordt het tactische niveau vorm gegeven waarbij op operationeel niveau in de diverse uitvoeringsteams de daadwerkelijke actie plaats vindt. 10.1 Strategisch niveau Een brede aanpak als op de Winkelboulevard Zuid is complex als gevolg van de gewenste integraliteit van beleid. Deze complexiteit vraagt een eenduidige structuur van opdrachtgeverschap. Omdat meerdere partijen op strategisch niveau betrokken zijn bij het actieprogramma is het nodig het strategisch programmamanagement bijeen te brengen in een bestuurlijk overleg Winkelboulevard Zuid met de volgende taken: • beslissen over gewenste resultaten en doelstellingen; • beslissen over planning, budget & financiering; • beheersen van de complexe omgeving zowel intern als extern; • scheppen van de voorwaarden waaronder het programma een succes wordt; • vertalen van politieke actualiteiten naar de praktijk van het project.

Het bestuurlijk overleg stuurt derhalve niet op programmavoortgang en inhoud. Dit zijn onderdelen die voornamelijk behoren tot het domein van de programmagroep (fig. a op de linkerpagina). Het bestuurlijk overleg zorgt voor beslissingen op strategisch niveau die betrekking hebben op financiering, resultaten en doelstellingen. Het bestuurlijk overleg bestaat uit: Wethouder Stedelijke Economie, Portefeuillehouder Economie, Stadsmarinier Feijenoord, directie deelgemeente, directie Woonstad en directie SO. Het secretariaat wordt verzorgd door de integrale projectleiding. 10.2 Tactisch niveau De programmagroep Winkelboulevard Zuid vult het tactisch niveau in en functioneert als schakel tussen strategisch en operationeel niveau. De programmagroep is geen besluitvormingsorgaan maar juist door zijn positie tussen stuurgroep en operationele werkgroepen hét platform waar onderlinge uitwisseling en afstemming tussen de deelprogramma’s plaats vindt. Sleutelbegrippen zijn ‘spin in het web’ en ‘helikopterview’. Ook is het de plek waar monitoring en rapportage van de uitvoering geschiedt. Besluitvorming vindt - op voorstel van de programmagroep - plaats in het bestuurlijk overleg. De programmagroep bestaat uit de programmaverantwoordelijken van de vier deelprogramma’s, secretarieel ondersteuner en de integrale projectleiding. De deelprogrammaleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

hun programma en dienen hiervoor de juiste uitvoeringsteams te zoeken of te formeren. Bijgaand schema (fig. b op de linkerpagina) laat zien welke rol de verschillende leden spelen in de uitvoering van het totale programma. Kern daarbij is dat de bij de uitvoering betrokken organisaties hun inspanningen in samenwerking richten op de Winkelboulevard Zuid. De integrale projectleiding zorgt voor de paraplu over het totale programma en vormt de schakel met strategisch niveau. Deze geeft sturing aan de projectorganisatie, onderhoudt het organisatorisch netwerk, fungeert als aanspreekpunt voor het bestuur, bereidt de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming voor en bewaakt de voortgang. 10.3 Organigram (fig. c op de linkerpagina)

pagina 41


11 Kosten en financieringsplan 11.1 Kosten activiteiten De in dit actieprogramma opgenomen activiteiten worden deels gefinancierd uit reguliere budgetten van de (deel)gemeente en deels uit extra middelen van de E.U., rijk, gemeente of externen. De verhouding is grosso modo 30% structureel en ca. 70% projectfinanciering. Dit laatste betreft de projecten die additioneel op de reguliere (deel)gemeentelijke inzet op de Winkelboulevard Zuid gedaan worden. Praktisch alle activiteiten zijn van financiering voorzien. Slechts voor een klein deel moet nog financiering gevonden worden. De aanpak van de Winkelboulevard Zuid kent een aantal financieringsbronnen. Tevens is Woonstad als adoptiecorporatie bereid te investeren in de herstructurering van een deel van het vastgoed. In het financieel overzicht wordt uitgegaan van de periode medio 2010 t/m 2014. Dit is gedaan om aan te sluiten bij de E.U.-financiering die ingegaan is op 1 augustus 2010. Naast de structurele (deel) gemeentelijke budgetten zijn er de volgende kostendragers voor de aanpak: a. EFRO-gelden. De aanpak van de Winkelboulevard Zuid wordt in de voorliggende periode voor een groot deel gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Februari 2010 heeft de stedelijke Stuurgroep EFRO aan het project een subsidie toegekend van € 2.870.400,-. Hiertoe is een gemeentelijke

cofinanciering ingebracht groot € 4.306.000,- die hierna nader wordt gespecificeerd. Aanvragende en begunstigde organisatie is de dienst Stadsontwikkeling die de subsidie - bij juiste verantwoording - doorsluist naar de organisaties die de diverse in de subsidieaanvraag opgenomen activiteiten als opdrachtgever realiseren (Stadsontwikkeling - Economie, Stadsontwikkeling Gebiedsontwikkeling en Deelgemeente Feijenoord). Kosten kunnen worden opgevoerd voor de activiteiten die in de periode 1 augustus 2010 (5 maanden voor de definitieve indiening) tot 31 december 2013 (einddatum Efro) uitgevoerd worden. Per medio september is de eerste verplichte half jaar rapportage ingediend bij het projectbureau Kansen voor West (Efro-organisatie in Nederland). b. ISV-3. In het kader van het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing is voor de Winkelboulevard Zuid een bedrag groot € 2.000.000,- gereserveerd voor de herinrichting van een deel van de Beijerlandselaan. Dit bedrag is tevens als Efro-cofinanciering ingezet. c. Deelgemeentelijke gelden. De deelgemeente Feijenoord investeert in de voorliggende projectperiode een bedrag groot € 545.000,- in met name de buitenruimte en veiligheid op de Winkelboulevard Zuid. Dit bedrag is tevens als Efro-cofinanciering ingezet. Daarnaast investeert de deelgemeente € 265.000,- in de luifels fase 0 en € 65.000,- in het brancheringsinstrument en in winkelstraatmanagement.

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

d. Grondexploitatie Hillesluis. Voor de realisatie van het inrichtingsplan Noordelijke entree wordt een bedrag groot € 1.500.000,gefinancierd uit de gemeentelijke grondexploitatie Hillesluis. Dit bedrag is tevens als Efro-cofinanciering ingezet. e. Impulsbudget Wijkeconomie. De dienst Stadsontwikkeling besteedt uit het impulsbudget wijkeconomie 2010 een bedrag groot € 161.000,aan het inhuren van het brancheringsmanagement op de Winkelboulevard. Dit bedrag is tevens als Efro-cofinanciering ingezet. f. Budget bestaande voorraad. De dienst Stadsontwikkeling besteedt uit het budget bestaande voorraad een bedrag groot € 11.604.800,- aan subsidies particuliere woningverbetering op de Winkelboulevard. g. Stichting winkeliersvereniging Winkelboulevard Zuid. Deze stichting heeft een eigen budget dat ingezet wordt voor het verbeteren van de eigen organisatiegraag en het vergroten van de ondernemersbetrokkenheid maar deels ook voor activiteiten op de Winkelboulevard.

11.2 Projectkosten De projectkosten Winkelboulevard Zuid bestaan uit de kosten van gemeentelijke personeelsinzet, huisvesting en organisatie. Kosten externe inzet communicatie en winkelstraatmanagement worden uit de subsidie Efro betaald. Daarbij financiert Woonstad een externe projectleider. De kosten gemeentelijk personeel worden betaald uit: • de subsidie Efro (integraal projectleider, secretariële ondersteuning, projectadmini stratie en projectcontrol. • budget deelgemeente (projectleider fysiek, projectleider deelgemeente). • De huisvestingskosten (huur en energie Boulevardwinkel) en de organisatiekosten (telefoon, computers e.d.) worden betaald uit de subsidie Efro. 11.3 Overzicht kosten en budgetten periode medio 2010 t/m eind 2013 (op de linkerpagina) 11.4 Financieringsplan periode medio 2010 t/m eind 2013 (op de volgende pagina)

pagina 43


fig. b; 11.4 Financieringsplan periode medio 2010 t/m eind 2013 3 Budget bestaande voorraad wordt mogelijk in 2012 heroverwogen


12 Revitalisering Winkelboulevard Zuid in een notendop4 12.1 Inleiding In 2003 wordt Hillesluis aangemerkt als een ‘onveilige wijk’ door de gemeente Rotterdam. De media duiken er weer bovenop. “Teloorgang van Boulevard Zuid lijkt niet te stuiten” kopt Trouw. Maar een jaar later schrijft dezelfde krant dat de winkelstraat op begint te krabbelen. Het zijn voorzichtig positieve berichten, maar wel: positief.

winkelen en tijd door te brengen. Ten behoeve van dit project werd het programmateam Winkelboulevard Zuid in het leven geroepen. Een multidisciplinair team van professionals met kennis en ervaring op ieder van de te verbeteren punten. Relatie met bestaand beleid Het project staat niet op zichzelf, maar houdt verband met het stadsoverstijgende ambitieprogramma ‘Kansen voor West’ én met een aantal gemeentelijke programma’s en beleidsnotities zoals Kwaliteitsprong op Zuid, Ondernemershuis Zuid en de Economische visie Feijenoord.

Achter de schermen is de gemeente Rotterdam druk in de weer om de stad op allerlei fronten aan te pakken. Plannen maken kost tijd. Dan heb je een lange adem nodig. Maar er gebeurt tenminste iets. Het Rotterdams college ontwikkelt een aantal beleidskaders en stedelijke programma´s met als doel om Rotterdam onder meer op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om je als ondernemer te vestigen. Oók op de Beijerlandselaan of de Groene Hilledijk met een florerende wijkeconomie als achterland. Hieruit ontstaat in 2008 het project Revitalisering Winkelboulevard Zuid.

De samenwerkende factor binnen al deze initiatieven zorgt voor de energie, het ambassadeurschap en de slagkracht van Revitalisering Winkelboulevard Zuid. De overlap met alle bestaande programma’s zorgt ervoor dat betrokkenen elkaar scherp houden, zich aan elkaar optrekken en inhaken op elkaars projectdoelen.

Het project is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam, deelgemeente Feijenoord, pandeigenaren én de lokale ondernemers. De subsidie voor het project komt sinds 2011 enerzijds van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en anderzijds van de gemeente Rotterdam. Primair doel is om van de winkelstraat op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk weer een gebied te maken waar je graag naartoe wilt. Zowel voor ondernemers om zich te vestigen, als voor bezoekers om te

Ambitieus en ingewikkeld Revitalisering Winkelboulevard Zuid vertrekt met een gezamenlijk doel, gebaseerd op vijf speerpunten: wijkeconomie, veiligheid, buitenruimte, bebouwing en communicatie. De punten staan nauw met elkaar in verbinding. Dat maakt het project ambitieus, maar ook ingewikkeld. Heel veel belangen van allerlei partijen - winkeliers, pandeigenaren, omwonenden, (deel)gemeente, projectontwikkelaars en andere participanten - lopen dwars door elkaar.Vingerwijzen

Overgenomen uit het promotieboek ‘Trots op de Winkelboulevard Zuid’

4

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

heeft geen zin. Iedereen moet water bij de wijn doen en zich concentreren op het gemeenschappelijke doel. Alleen dan zal de langste winkelboulevard van Rotterdam succesvol zijn. Winkelierscollectief In 2010 richt een aantal ondernemers aan de Winkelboulevard een nieuw winkelierscollectief op: de stichting Winkelboulevard Zuid. Een goede zaak, want de bestuursleden bijten zich stuk voor stuk vast in één of meerdere van de vier pijlers. De opeenstapeling van problemen in het verleden zorgde er voor dat ondernemers, eigenaren en bewoners hun verantwoordelijkheden niet meer wilden nemen. De problemen werden daardoor alleen maar groter; weinig toeloop in de winkelstraat, omzetdaling en verpaupering van de buitenruimte. De stichting doorbreekt die cirkel. De verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levendige straat blijft een zaak van iedereen. De winkelierstichting zet dat standpunt kracht bij, wijst partijen op tekortkomingen en dwingt zaken af. Het besef dat een beter milieu begint bij jezelf, begint ook echt bij jezelf. De winkeliers laten zien dat het hen menens is. 12.2 Een bloeiende winkelstraat Te kleine winkelpanden Het ontbreekt Winkelboulevard Zuid aan grotere winkels, die een ruim en niet alledaags assortiment bieden. Deze ketens zijn een welkome afwisseling op het authentieke en gevestigde winkelaanbod. Maar voor grotere partijen is winkelruimte nodig. Ruimte

die er onvoldoende is. De afzonderlijke panden zijn te klein. Dus moet er tussen de verschillende pandeigenaren samengewerkt worden om winkelruimtes samen te voegen. Die samenwerking kost tijd. En tijd… is geld. Pandeigenaren hebben die tijd niet altijd en willen hun eigendom zo snel mogelijk weer verhuren. Kwaliteit van winkelaanbod Een volgend dilemma: leegstand. Leegstand is vervelend, dus snel verhuren lijkt een goede oplossing. Toch moet hier goed over nagedacht worden. Een aantrekkelijke winkelstraat heeft veel verschillende winkels. De eerste de beste huurder is op korte termijn goed voor de portemonnee van pandeigenaren, maar niet altijd de beste oplossing voor Winkelboulevard Zuid. De winkelstraat wil gemotiveerde winkeliers die zich onderscheiden ten opzichte van de anderen. Hiermee wordt de boulevard voor buurtbewoners een stuk aantrekkelijker. Opmerkelijk aan de Winkelboulevard Zuid is trouwens dat de leegstand best meevalt; maar wel een constant aandachtspunt is. Wat is het idee? De Winkelboulevard moet een buitenwinkelcentrum worden, een lint met de juiste mix van winkeltjes en grotere ketens, waar omwonenden én mensen van buitenaf op afkomen. De winkelstraat zal als het ware in drieën worden gehakt. Op de kop van de Beijerlandselaan kunnen mensen vooral funshoppen en bij speciaalzaken terecht. Het middengedeelte van

pagina 45


de laan vormt het winkelhart, waar de klant vooral de grotere winkels zal treffen. En op de Groene Hilledijk zijn weer meer gespecialiseerde winkels te vinden. Een voor dit project aangestelde winkelstraatmanager benadert nieuwe en kansrijke ondernemers. Hij gaat ook in gesprek met pandeigenaren en stroomlijnt alle ideeën en meningen van de mensen om zo te komen tot samenvoegen van panden en een afgewogen mix van winkelaanbod afgestemd op de grootstedelijke consument. 12.3 Een veilig en prettig winkelgebied Een kwestie van gevoel? Een onveilig gevoel komt vooral voort uit gebrek aan leefbaarheid in de straat. Het verlies van ‘ankers’ in de buurt, een bakker of slager waar je al je hele leven naartoe gaat, is funest. Minder verloop van winkels, zal het veiligheidsgevoel doen toenemen. Hier is een rol weggelegd voor de laanmanager. In zijn zoektocht is het aan hem om dié partijen te enthousiasmeren die de mentaliteit en de visie hebben die bij de Winkelboulevard past. Schoon en heel Maar ook het verzorgen en onderhouden van de buitenruimte en de winkeluitstraling zorgen ervoor dat klanten en bezoekers met andere ogen naar Winkelboulevard Zuid kijken. In eerste instantie ligt hier een grote verantwoordelijkheid bij ondernemers zelf. Het aanbieden van vuilnis en het onderhouden en schoonhouden van de eigen winkel is een begin. De winkeliersstichting heeft met haar Commissie

Buitenruimte een belangrijke stuwende rol om onderlinge afspraken te maken over tijdstippen van openen en sluiten, het inrichten van aantrekkelijke etalages, onderhouden van de luifels en mogelijkheden om overal met pin te betalen. Daarnaast onderneemt de stichting zelf ook actie: de verlichting onder de luifels, tijdelijke opvulling van lege etalages, welkomstborden aan de uiteinden/ het begin van de Winkelboulevard, meer groen, boom- en sfeerverlichting, reiniging van de straten en regelgeving met betrekking tot uitstalling van producten. Overlast neemt af Dat de Winkelboulevard niet alleen steeds veiliger (lees: prettiger) moet gaan voelen, maar ook daadwerkelijk veiliger wordt, toont de deelneming van de winkeliers in het overleg Keurmerk Veilig Ondernemen (Hoofd Bedrijfschap Detailhandel). In september 2011 ontving de stichting de eerste HBD-ster voor het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het bewijs dat er niet alleen wordt gepraat, maar er ook echt wat gebeurt. De overlast van hangjongeren, zwervers, bedelaars en drugsdealers neemt af. De continue aandacht vanuit de stichting voor veiligheid, het extra toezicht door een beveiligingsbedrijf én het toenemende bewustzijn onder de ondernemers zorgt ervoor dat Winkelboulevard Zuid ook echt prettig toeven is.

12.4 Een verzorgde straat Flaneren Een prachtig winkelgebied is één, maar hoe kom je er? En... hoe relaxed kun je er winkelen? Winkelboulevard Zuid biedt kansen voor klantvriendelijkheid. Het (her)inrichten van de buitenruimte heeft daar een belangrijke plaats in. Op dit moment heeft de straat teveel een doorgangsfunctie en is het een wirwar van auto’s, voetgangers en trams. Het toekomstbeeld laat zien dat de boulevard goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en de auto, maar dat vooral ook fietsers en voetgangers meer comfort krijgen. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om langer te verblijven in de winkelstraat. Klanten willen niet zomaar ‘even snel iets kopen’ maar flaneren. Lekker even neuzen, om vervolgens uit te kunnen blazen op een terras. Daar hoort een prettig verblijf bij met leuke bankjes, meer groen en een betere afstemming tussen de winkeliers. Verkeersmaatregelen De plannen met het verkeer zijn ambitieus. De winkeliersstichting maakt zich hard om doorstroming te verbeteren en opstoppingen te voorkomen. Het Noordelijk deel van de Beijerlandselaan wordt fietsvriendelijker en krijgt enkele nieuwe oversteekplaatsen. Dit zorgt voor een betere bereikbaarheid van de winkels. Het parkeerdek bij de Noordelijke entree kreeg een nieuwe inrichting met verblijfsruimte en ruimte voor activiteiten. En de opstopping op de Groene Hilledijk wordt de kop ingedrukt met een tweede opstelstrook en aangepaste instellingen van de verkeerslichten.

Groen en gezellig Om de winkelstraat ook gezelliger te maken, krijgen de terrassen op het horecaplein een meer eenduidige uitstraling, waardoor ondernemers ook winterterrassen kunnen inrichten. Waar het kan, worden bomen en planten aangeplant. En het hele jaar is er sfeerverlichting. Niet alleen het verblijfsklimaat, ook het vestigingsklimaat voor ondernemers is hiermee een stuk aantrekkelijker. 12.5 Een goed imago Goede PR Het internationale karakter van de winkelstraat is uniek. Zo uniek, dat we het moeten koesteren. Alleen gaat het internationale enthousiasme soms ten koste van georganiseerd ondernemerschap. Beeldvorming over Winkelboulevard Zuid kan verbeteren als winkeliers één lijn te trekken in normen en waarden en georganiseerd naar buiten treden om goede PR voor hun winkel en de straat te genereren. Dit is ook één van de redenen waarom de samenwerkende winkeliers hebben besloten zich te verenigen in een ondernemersstichting. Prikkel de zintuigen Marketing en communicatie kun je niet aanraken. Toch is het een belangrijke successleutel. De fysieke aanpak van een schone en verzorgde winkelstraat kun je zien en - als je wilt - voelen. Een mooie en gezellige winkelstraat moet je beleven. En de lekkerste kebab van de stad moet je proeven. Om meer bezoekers en klanten te kunnen laten ervaren wat Winkelboulevard Zuid is, moet de Winkelboulevard ervoor zorgen dat méér mensen te weten komen


dat het er zo leuk, lekker, mooi, schoon en gezellig is. Het laten ervaren van de straat is dé manier om reclame voor Winkelboulevard Zuid te maken. Events Met het organiseren van evenementen lukt het om mensen de straat op te krijgen. Letterlijk. En niet alleen bezoekers. Ook winkeliers treden buiten gebaande paden en zoeken de interactie met voorbijgangers. Evenementen zijn een prachtig affiche voor een specifieke winkel en een uithangbord voor de laan in z’n geheel. Natuurlijk, het is anders dan anders om met je spullen de straat op te gaan. Winkeliers zijn het niet gewend. Althans, niet in die vorm. Evenementen zijn dé kans voor winkeliers om zich van hun beste kant te laten zien aan heel veel potentiële klanten. De stichting Winkelboulevard Zuid tracht de drempel voor winkeliers om deel te nemen aan evenementen zo klein mogelijk te maken. Onder andere met gratis kramen en advies over hoe je producten op ’een dergelijke dag’ aan de man kunt brengen. Succesvolle evenementen die de stichting de afgelopen jaren heeft geïnitieerd en georganiseerd zijn de Fashionevents, een Kerst- en Sinterklaasfeest, Nationale Kinderdag en het jaarlijkse Koninginnedagfeest. Bijkomend effect van evenementen in de winkelstraat is de gratis publiciteit in de media. Winkelboulevard Zuid Het doel van Revitalisering Winkelboulevard Zuid is om de winkelboulevard weer de nummer 1 winkelstraat van Rotterdam-Zuid te maken. Succes in de straat, zoals de opening van nieuwe winkels,

worden uitgebreid gevierd en breed uitgedragen in de eigen communicatiekanalen. Positieve belevingsmomenten zorgen voor goede verhalen. Bij de ondernemers thuis, bij de bezoekers thuis, op de sportclubs en op verjaardagen. De werking van mond-op-mond reclame is ongekend. Naast het organiseren van evenementen en een gerichte PR, is er ook structureel aandacht voor de winkelstraat op de website www.winkelboulevardzuid. nl, in de maandelijkse nieuwsbrief voor winkeliers en in de vorm van advertenties in de regionale kranten en uitgaven. Dankzij goede reclame en PR lukt het om het imago van Winkelboulevard Zuid een positieve boost te geven. Winkelboulevard Zuid is langzaamaan een begrip aan het worden, dat nieuwsgierig maakt en smaakt naar meer. Positionering De afgelopen jaren heeft de Winkelboulevard Zuid zich gepositioneerd als langste winkelstraat van Rotterdam. Met haar 1,2 kilometer doet deze positionering de Winkelboulevard eer aan. Ook de slogan ‘Shop for fun & get your Daylies’ is terecht, want het winkelaanbod voorziet zowel in de dagelijkse boodschap als in winkelplezier. Alle uitingen van Winkelboulevard Zuid zijn herkenbaar aan de kleurrijke huisstijl. De kleurenbalk en de winkelwagen zijn inmiddels een bekend beeld, dat veel ondernemers - en inmiddels ook bewoners - regelmatig gebruiken om een evenement, een winkelactie of een festiviteit ‘in te kleuren’ met de herkenbaarheid van de Winkelboulevard Zuid. Dit sneeuwbaleffect zet de Winkelboulevard nog nadrukkelijker op de kaart.

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

12.6 Tot slot De doelen Goed toeven op Winkelboulevard Zuid. Het kan. Het heeft alleen tijd nodig. Zonder de beslommeringen uit het oog te verliezen, kan ‘Het langste warenhuis van Rotterdam’ het gevecht in het voordeel beslissen. De Beijerlandselaan en Groene Hilledijk hunkeren naar de goede tijden. De tijden van winkelplezier en creatief ondernemerschap. Maar dan moeten nú de doelen richting de toekomst scherp in het vizier blijven. Dan komen die tijden er weer. Samenwerken Revitalisering Winkelboulevard Zuid is geen politiek plan dat ergens in een achterkamertje is ontwikkeld. Het programma is waargebeurd, speelt zich af op dit moment en heeft een aantal belangrijke hoofdstukken welke onlosmakelijk met elkaar samenwerken. En met dat woord ‘samenwerken’ raken we ook een gevoelige snaar. De mix aan culturen, nationaliteiten, normen, waarden en kijk op verantwoordelijkheden zorgt dikwijls voor verontwaardiging. Voor onbegrip. Voor scheve gezichten. En voor een niet altijd vlekkeloze afhandeling. Dat hoeft niet erg te zijn. Helemaal niet zelfs. Als de wil er maar is en we blijven normaal met elkaar praten, gaan we er uitkomen. Dan hebben we een deal!

tegenkomen. En of dat nu op de Beijerlandselaan is of op de Groene Hilledijk, dat doet er niet toe. Wat er wel toe doet is tijd. We hebben te maken met een deadline. Dat mag ook wel na meer dan 10 jaar plannenmakerij. Het is goed dat er een kop en een staart zit aan dit project. Dat dwingt iedereen tot het maken van keuzes. De laatste pagina van Revitalisering Winkelboulevard Zuid schrijven we op 31 december 2013. Dan moet de buit verdeeld zijn. Hopelijk kijken we op die datum terug op een aantal stevige, maar succesvolle jaren. Op onze lauweren rusten we nooit. Dan is het hoog tijd voor de volgende bestseller: ‘Terugblik op de wederopstanding van Winkelboulevard Zuid.’

Want de boulevard zorgt ook voor de glimlach. Voor het praatje. Voor een hapje, een drankje, een leuke broek, een bijzonder cadeau, wat dan ook. Voor elk wat wils. Voor bezoekers, maar ook voor pandeigenaren, winkeliers, projectontwikkelaars en de gemeente. Ergens in het midden wil je elkaar

pagina 47


www.winkelboulevardzuid.nl De revitalisering Winkelboulevard Zuid is mede gefinancierd met steun van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling van de Europese commissie.

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014  

Actieprogramma Revitalisering Winkelboulevard Zuid 2012 t/m 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you