Page 1

Kanjertraining: Meester Henk, juf Tanja, juf Mirjam en juf Badiaa hebben hun opleiding voor Kanjertrainer afgerond. Ze gaan nu de lessen voorbereiden die begin volgend jaar van start gaan in alle groepen. Informatie over de Kanjertrainingen is te vinden op www.kanjertraining.nl Uiteraard zullen de gebeurtenissen in de groepen met de ouders gecommuniceerd worden. Website, nieuwsbrief en Windrooster zullen worden ingezet. In het Windrooster van januari komt er een special. Grote plannen Het jaar 2009 is weer in zicht. Het is tijd om na te denken over goede voornemens en nieuwe plannen. Ook ik heb nieuwe plannen, grote plannen. Ik woon inmiddels 15 jaar in Nederland. In die jaren heb ik niet stil gezeten. Ik heb hard gewerkt, veel ervaringen opgedaan en veel mensen leren kennen. Maar toch dacht ik vaak aan mijn geboorteland Turkije. Vaak ben ik er op vakantie geweest. Wat was het fijn om mijn familie weer te zien! Ik kreeg heimwee. En het heimwee ging niet over. Integendeel… Na lang nadenken en praten hebben mijn gezin en ik besloten om terug te gaan naar Turkije, naar mijn familie. Het is een moeilijke beslissing geweest, maar wel de juiste. Wij hebben besloten om ons hart te volgen. Ondanks dat dit de juiste beslissing is, zal ik nog vaak terugdenken aan de Windroos. Vooral aan groep 3 waar ik veel goede herinneringen aan heb. Ik zal ze missen, net als mijn collega’s waar ik goed mee heb samengewerkt.

Keela, Naomi, Jessie, Ruben, Bente, Roos, Timothy en Minke

En voor het nieuwe jaar: volg je hart...... Meltem Website nieuws: De nieuwe site wordt zeer goed bezocht. De inhoud groeit. Zo zijn de klassenfoto’s inmiddels geplaatst en zijn we zo actueel mogelijk. Vanaf volgende week zijn de strooipieten weer te bewonderen en natuurlijk een uitgebreid verslag van de Sintviering. Welkom Sinterklaasje: Wat ziet de school er weer gezellig uit!! We zijn er trots op om op 5 december Sinterklaas in een gezellige school te kunnen ontvangen. Wij willen alle ouders die geholpen hebben met o.a. de school te versieren, pepernoten bakken, en cadeautjes voor de Sint in te pakken, hartelijk bedanken.

Joline, Dechano, Marten, Remi, bedankt voor jullie sportieve inzet. Iedereen die is wezen kijken en heeft aangemoedigd reuze bedankt. Ouderbijdrage: Twee weken geleden hebben de leerlingen een brief meegekregen over de vrijwillige ouderbijdrage. De eerste betalingen zijn gelukkig binnen. Inmiddels staat de dure decembermaand voor de deur en hopen we dat we ook op uw betaling kunnen rekenen. Graag overmaken op 3957248 t.n.v. ouderfonds de Windroos U kunt het bedrag dat is uitgegeven voor de surprise (groep 5 t/m 8) van de ouderraad terugkrijgen. Als u het bonnetje heeft bewaard, betaalt de ouderraad u het bedrag terug. Zij zijn op school aanwezig op: zie mededelingenbord bij de hoofdingang.

Windroos in het nieuws:

Het Damtoernooi: Het damtoernooi heeft een derde plaats voor groep 7 / 8 opgeleverd. De kinderen uit groep 5 hebben uitstekend gespeeld. Er is heel wat talent aanwezig voor de komende jaren.

- Digiborden De digitale schoolborden zijn niet meer weg te denken op onze school. Iedereen is er enthousiast over. In de Flevopost heeft een artikel met een prachtige foto gestaan. Via de schoolsite is het artikel nog steeds op te roepen - Verkeersweek:

Obs de Windroos, Karveel 22-28, 8231 BG Lelystad Tel. 0320221451


Enkele weken geleden stond de school in het teken van verkeersveiligheid. Middels ludieke acties is aan ouders gevraagd om vaker met hun kinderen op de fiets te komen, beter op te letten en wat verder weg en vooral veilig te parkeren. Op maandagochtend liepen kinderen met actieborden langs de toegangswegen. Duidelijk stond te lezen: auto’s opzij, kinderen blij. Bij de ingang van de school en langs de weg was rood-wit lint gespannen en stonden felgekleurde pionnen om aan automobilisten duidelijk te maken waar beter niet geparkeerd moet worden.

Schoolfotograaf: Dit jaar zijn de schoolfoto’s gemaakt door een nieuwe schoolfotograaf. Dat was o.a. naar aanleiding van opmerkingen van ouders over de prijs en kwaliteit van de foto’s. De ouderraad heeft zich laten informeren, heeft verschillende offertes opgevraagd en is uiteindelijk met deze “nieuwe” fotograaf in zee gegaan. Tot nu toe heb ik nog geen ouders gesproken die ontevreden waren. Maar om te bepalen of we volgend schooljaar met deze fotograaf verder gaan, wil ik graag weten of u tevreden was over de geleverde foto’s. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij dat wilt laten weten. Oproepje: Het overblijfteam van de Windroos is op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om af en toe in te vallen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marga. Telefoon: 0320-416777 of 06-25201806 Groep 3 Zoals u in dit windrooster kunt lezen heeft Meltem besloten om naar Turkije terug gaan. Dat betekent dat we op zoek moeten naar een nieuwe collega. De vacature voor een leerkracht staat op de site voor Openbaar Onderwijs en de eerste reacties zijn binnen. Volgende week gaan we de sollicitatiebrieven lezen en nodigen we in de week daarop kandidaten uit. We wensen Meltem en haar gezin het allerbeste.

Een prachtig zelf ontworpen verkeersbord door Lindsay uit groep 7 werd onthuld.

Haar twee bodyguards, meester Bert en meester Henk zorgden voor haar veiligheid. De kleuters van de groepen 1 en 2 gingen met twee collega’s van het politiekorps een rondje lopen rond de school en leerden waar zij goed op moeten letten bij het oversteken. Tot slot kregen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 theorie en praktijkles over veilig fietsen: een fietsparcours op school en een fietstochtje richting station, Agora en via De Kubus weer terug naar het Karveel. Op moeilijke en gevaarlijke punten werd stilgestaan bij het rijgedrag van automobilisten en vooral ook van de fietsers zelf omdat je natuurlijk ook altijd verantwoordelijk blijft voor je eigen veiligheid. Binnenkort hopen we Het Verkeers-veiligheidlabel Flevoland (VVL) te ontvangen. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen in Flevoland op het gebied van verkeerseducatie. Iedereen kijkt terug op een heel geslaagde week.

Belangrijke data: Sintviering (groep 1 t/m 4 vanaf 11.30 uur vrij groep 5 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij)05-12 Weeksluiting 3 en 6 12-12 Kerstviering (s’middags alle kinderen vrij. Kerstdiner start om 17.00 uur) 18-12 Laatste schooldag 2008. (s’middags alle kinderen vrij) 19-12 Kerstvakantie: 22-12 t/m 2-1 Weeksluiting 1/2a en 8 16-01 Nieuw Windrooster 23-01 Rapporten mee naar huis 26-01 e 29-01 1 rapportavond Weeksluiting 1/2b – 7 30-01 2e rapportavond 03-02 In de kalender en op de site staat niet vermeld dat de laatste vrijdag voor de kerstvakantie de kinderen ’s middags vrij zijn. Omdat we dit (te) laat communiceren is er de mogelijkheid om uw kind(eren) op school op te vangen. Wilt u dat a.u.b. bij de leerkracht melden.

Schoolschoonmaak: Alle ouders die zich hebben ingezet om ’s avonds samen met het team de school een keer extra goed schoon te maken. Heel erg bedankt.

Obs de Windroos, Karveel 22-28, 8231 BG Lelystad Tel. 0320221451

Windrooster november 2008  

schoolkrant, windroos, lelystad