Page 1

Van de directie 50 euro naar Ronald mcDonald:

Ouderbijdrage

Bij de traditionele glühwein, chocomelk en koekjes op 18 december kon u een donatie doen voor het Ronald mcDonald kinderfonds. De opbrengst hebben we als school aangevuld tot € 50,00 en dit bedrag wordt overgemaakt naar bovengenoemd goed doel.

Er zijn nog veel ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald hebben. Wilt u zo vriendelijk zijn de bijdrage (€ 35,00) over te maken?? Dat kan op rekeningnummer 3957248 t.n.v. ouderfonds de Windroos. Mocht u een betalingsregeling willen treffen dan kunt u contact opnemen met Hans.

Dvd kerstmusical Als uw een kopie wilt maken van de dvd die is gemaakt tijdens de kerstmusical kunt u aan Hans het “origineel” vragen. Opbrengst kaartverkoop De actie met de door de kinderen getekende schoolkaarten is nog niet helemaal afgerond. Niet alle kaarten zijn weer terug op school. We kunnen dus nog niet het uiteindelijk bedrag, dat we als school aan techniek gaan besteden, bekend maken. We houden u op de hoogte. Anouska bevallen Anouska die bij ons op school de administratie doet is op 30 december bevallen een zoon. Hij heet Aslan Peter en zowel moeder als zoon maken het goed. Wij wensen Anouska, haar man Peter en natuurlijk Aslan heel veel geluk. Extra groep 1/2 Eindelijk kunnen we door de groei van de school extra formatie inzetten. Dat betekent dat we de groepen 1/2 kunnen verkleinen en we vanaf 2 februari met een extra instroomgroep gaan starten. Juf Regien en juf Jose zullen, tot de zomervakantie, deze groep onder hun hoede nemen. Juf Jose werkt op dit moment in Zwolle en gaat vanuit de invalpool ons ondersteunen vanaf 16 maart. M.i.v. 2 februari draait juf Regien ’s ochtends de groep

Nieuwbouw Aan de kant van de Deining (voorheen de Bekius) zal volgens planning in de meivakantie gestart gaan worden met de aanbouw van drie nieuwe lokalen. De oplevering zal dan aan het begin van het nieuwe schooljaar plaatsvinden. (ook weer volgens de nu bekende planning)

Obs de Windroos, Karveel 22-28, 8231 BG Lelystad Tel. 0320221451


Nieuwsbrief voortaan via de mail?

Schoolvoetbal

Het is nog steeds mogelijk de volgende Windroosters per mail thuis gestuurd te krijgen. Graag even een mailtje aan henk.bruin@obsdewindroos.nl met daarin de vermelding van de naam van uw oudste kind en de groep

Onze school gaat weer voetballen. Een meisjes- en een jongensteam gaan op het voetbaltoernooi spelen. We zoeken voor de jongens nog een enthousiaste coach. Juf Ali

Van de MR Beste Ouders, -Schoolschoonmaak: De eerste schoolschoonmaak van het nieuwe schooljaar zit er weer op. Zoals bekend zal deze 2x per jaar plaatsvinden. De datum voor de tweede van dit schooljaar is verplaatst naar 21 april a.s. Wij willen nogmaals alle ouders bedanken die zich hebben ingezet en hopen op een wederom hoge opkomst in april. -MR Denktank avond: Op verzoek van meerdere ouders tijdens de Algemene ouderavond is er een discussie avond georganiseerd om wat dieper op allerlei (zelf aan te dragen) thema’s cq. vragen in te gaan. Deze avond vindt plaats op 10 februari a.s. U ontvangt hiervoor een uitnodiging met antwoord/invul strook. Wij Verzoeken u deze uiterlijk 30 januari, ingevuld, in de MR postbus te deponeren.

Na het vertrek van juf Meltem naar Turkije is juf Ali in groep 3 begonnen. In het volgende Windrooster zal ze zich wat uitgebreider aan jullie voorstellen. We wensen haar veel succes. Belangrijke data: 29 januari rapportage 03 februari rapportage 03, 04 en 05 februari Cito eindtoets groep 8 13 februari studiedag 1 t/m 8 vrij 16-februari t/m 20-februari Voorjaarsvakantie 20 maart nieuwe Windrooster

Wij horen graag van u! MR De Windroos e-mail: mr.dewindroos@obs-dewindroos.nl

Schaatspret

En toen was het winter. Groep 3 t/m 8 trokken met schaatsen en slee naar buiten. Ook deze twee Windgosers vermaakten zich opperbest. De schoolsite Op onze site staan alle foto’s van de afgelopen maanden. De Sintviering, het Kerstfeest en de schaatsavonturen van de kinderen staan voor iedereen te bewonderen.

Obs de Windroos, Karveel 22-28, 8231 BG Lelystad Tel. 0320221451


Een fotoverslag van het schaatsen

Obs de Windroos, Karveel 22-28, 8231 BG Lelystad Tel. 0320221451


Obs de Windroos, Karveel 22-28, 8231 BG Lelystad Tel. 0320221451


Obs de Windroos, Karveel 22-28, 8231 BG Lelystad Tel. 0320221451

Windrooster januari 2009  

Windrooster

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you