Page 1

Osebna izkaznica


Spoštovani! V rokah imate osebno izkaznico podjetja AJM okna-vrata-senčila, d. o. o., s katero se vam predstavljamo. AJM je največji slovenski proizvajalec stavbnega pohištva in največje družinsko podjetje v Sloveniji. Ukvarjamo se s proizvodnjo PVC-, ALU- in lesenega stavbnega pohištva. Začeli smo pred dvajsetimi leti, ko je Janez Ajlec skupaj z ženo Marijo ustanovil prvo zasebno podjetje za proizvodnjo stavbnega pohištva iz umetnih mas v tedanji Jugoslaviji.

AJM, največje družinsko podjetje v Sloveniji …

S poslovnimi enotami in prodajnimi zastopstvi, razpršenimi po vsej Sloveniji, nam uspeva biti blizu ljudem tam, kjer so doma. Uspešni smo tudi v tujini. Hčerinsko podjetje imamo na Hrvaškem, v Italiji, uspešno poslujemo v Avstriji, Nemčiji, Švici, … Naše največje bogastvo so zaposleni. Trudimo se skrbeti za zdravo, stimulativno in predvsem družini prijazno delovno okolje. Začelo nas je manj kot deset, danes nas je več kot tristo! Spodbujamo razvoj zaposlenih, družbe in okolja, zato ne sodelujemo zgolj znotraj svojega poslovnega sveta, ampak skušamo pozitivne sledi puščati naši ožji in širši družbi. Od ustanovitve naprej naše podjetje beleži nenehno rast. Nismo rasli samo po številu zaposlenih, ampak tudi po prodaji, investicijah in številu trgov. Vse kar smo dosegli, potrjuje pravilnost življenjskega mota, da samo trdo in pošteno delo prinese rezultat. Spoštovani, vabim vas, da nas spoznate, hkrati pa vam želim prijetno počutje v naši družbi.

Trivo Krempl direktor AJM okna-vrata-senčila, d. o. o.

»Vse kar smo dosegli, potrjuje pravilnost življenjskega mota, da samo trdo in pošteno delo prinese rezultat.«


3

... z več kot 20- letno tradicijo.

V družinskem podjetju AJM okna-vrata-senčila, d. o. o., iz Kozjaka nad Pesnico pri Mariboru vse od ustanovitve leta 1990 beležimo nenehno rast obsega proizvodnje in izdelkov, števila trgov in števila zaposlenih. Z načrtnim delom, poštenim odnosom do kupcev, zaposlenih in poslovnih partnerjev in z vlaganjem v razvoj danes nismo le med vodilnimi proizvajalci PVC-, ALU- in lesenega stavbnega pohištva v Sloveniji, ampak na tem področju postavljamo trende. Nismo zgolj vrhunski proizvajalci, pač pa smo tudi strokovnjaki za montažo stavbnega pohištva, saj ga vgradimo v skladu z najsodobnejšimi standardi. Dober glas seže v deveto vas …, najboljši pa še dlje. Kakovost podjetja je po tem, ko jo je spoznalo in preverilo domače tržišče, vse bolj prepoznana tudi navzven, na trgih EU in sveta. Naši izdelki so uveljavljeni v Avstriji, Italiji, Nemčiji in na Hrvaškem. Našo kakovost cenijo tudi v Švici in v Skandinaviji. Prepoznavnost pridobivamo v Franciji in v mnogih drugih državah Evrope in sveta.

Primarna dejavnost, proizvodnja PVC- oken, je z leti prerasla v široko ponudbo PVC-, ALU- in lesenega stavbnega pohištva, kot so okna, vrata, senčila, zimski vrtovi in nadstreški. Proizvodni program dopolnjuje velik izbor senčil, polic, komarnikov, kompletov za čiščenje in vzdrževanje naših proizvodov, prezračevalnih in najsodobnejših varnostnih sistemov. Ukvarjamo se tudi z investicijsko gradnjo objektov in z energetsko prenovo zgradb (okna, vrata, fasada). V gradnji namreč vidimo dopolnitev svoje ponudbe stavbnega pohištva kot novo poslovno priložnost in zapolnitev vrzeli, ki je nastala v slovenskem gradbeništvu zaradi krčenja in zapiranja gradbenih podjetij. Danes, ko stojimo v prvi vrsti ponudnikov PVC-, ALU- in lesenega stavnega pohištva v Sloveniji in v tem delu Evrope, svoj razvoj usmerjamo predvsem v proizvodnjo energetsko učinkovitih in okolju prijaznih izdelkov stavbnega pohištva.


Prvi v dejavnosti … Proizvajamo s pomočjo najsodobnejše tehnologije. Računalniško podprta brezpapirna proizvodnja z najsodobnejšimi stroji in tehniko lepljenja stekla v krilo nam omogoča, da v eni delovni izmeni proizvedemo do 670 oken dnevno.

Našli smo odlične rešitve za najsodobnejše trende gradnje, posebej za pasivno in nizkoenergetsko gradnjo.

4

Za omenjeni način gradnje in bivanja smo razvili poseben profil okna, ki s svojimi karakteristikami popolnoma odgovarja zahtevam pasivne in nizkoenergijske gradnje. Nudi trikratno zaščito – toplotno, zvočno, protivlomno. Dosega najboljši rezultat izolativnosti v svojem razredu ter omogoča prihranek energije do 36 odstotkov letno. Izvajamo tudi posebno montažo stavbnega pohištva za tovrstne objekte, in sicer energetsko montažo AJM, izvedeno po standardu RAL, ki je trenutno najbolj dovršen način vgradnje stavbnega pohištva.

... prvi v kakovosti. Podjetje je nosilec Certifikata kakovosti v graditeljstvu, ISO standarda 9001 in »Zelene točke«. Omenjeni certifikati potrjujejo, da so naši izdelki, ki jih razvijamo v lastnem razvojnem oddelku in v sodelovanju z nemškim proizvajalcem profilov Aluplast, najvišje kakovosti. V vseh fazah svojega življenja so prijazni do okolja in na področju varčnosti z energijo kupcu ponujamo daleč najbolj optimalne rešitve.


5

Zavzeto, energično, preudarno …

... odgovorno in pošteno.

Odlikuje nas strokovnost in usposobljenost.

Z optimizmom in pogumom zremo v prihodnost.

Danes nas je že čez 300 takih, ki smo del družine AJM. S podjetjem pa je povezanih še več kot 160 zunanjih sodelavcev. Zavzeto, energično, odgovorno in preudarno delo so smernice, ki nas vodijo pri delu.

Ovire so povodi za nove zmage, zato nas prihodnosti ni strah. S poštenim odnosom do zaposlenih, poslovnih partnerjev in kupcev bomo postali vodilni proizvajalec stavbnega pohištva, ki bo v popolnosti izpolnjeval vse trende sodobnega bivanja v tem delu Evrope. Svoj prodajni delež na domačem trgu bomo še povečali, vidno vlogo bomo igrali tudi v naši evropski soseščini.

Naše delovno okolje je zdravo, stimulativno in prijetno. Zaposleni v AJM-ju se nenehno izobražujemo bodisi v okviru internih izobraževanj bodisi v okviru sejmov, kongresov in strokovnih posvetov. Le v dobri kondiciji lahko dosegamo optimalne rezultate, zato skrbimo tako za zdrav duh kakor tudi za zdravo telo in gojimo različne športne in rekreativne dejavnosti.

Tukaj smo, da izboljšujemo način gradnje in bivanja. Naše poslanstvo je izdelovati najboljše stavbno pohištvo za popolno zadovoljstvo kupcev.


Družina je vrednota, ... Gojimo tradicijo družinskega podjetja. Vseskozi usklajujemo družinsko in poklicno življenje naših zaposlenih. Družina je temelj in vrednota našega delovanja. Družinske vrednote, kot so spoštovanje, medsebojno usklajevanje, pozornost in skrb za bližnjega, usmerjajo naše odnose. Že vse od leta 2007 smo imetniki certifikata Družini prijazno podjetje. Uvrščamo se v prvo generacijo podjetij, nosilk certifikata. Vrednote družini prijaznega podjetja pri nas niso le nabor ukrepov, zapisanih na list papirja, ampak jih dejansko živimo. Zato smo od leta 2010 imetniki stalnega certifikata Družini prijazno podjetje.

6

Družinske vrednote živimo.

Podjetje kot velika homogena družina.

Imamo prilagojen delovnik družinskemu tempu življenja. S svojimi družinami se družimo na piknikih. V podjetju so zaposleni ljudje, posebej zadolženi za usklajevanje družinskih potreb in želja naših zaposlenih. Vse od ustanovitve konec leta ne mine brez zaključka in božičnice.

Podjetje diha kot velika homogena družina. Vrata vodstva so vedno na široko odprta. Lahko vstopi vsak, ne glede na uro in dan v tednu. Pozitivni učinki družini prijazne politike se kažejo na zadovoljstvu in dobrem počutju zaposlenih.

Enako tradicijo ima tudi obdarovanje otrok zaposlenih, ki jih obišče prvi od dobrih mož Miklavž.

polni c ertifi kat


… okolje pa zaveza. AJM ne živi neodvisno in izolirano od okolja, v katerem se nahaja. Zavedamo se, da ni uspeha brez zaupanja ljudi, posebej kupcev in poslovnih partnerjev. Na leto nam zaupa več kot 27 tisoč različnih strank. Razveselimo se sleherne izmed njih. Vsak je edinstven. Naš tim strokovnjakov, ki ga sestavljajo komercialisti in merilci, pripravi za vsakega posameznega individualno ponudbo.

Spoštujemo ljudi in okolje. Za prihodnje rodove ohranjamo naše okolje. Naša kurilnica deluje na lesne sekance, imamo lastno biološko čistilno napravo. Pri proizvodnji ne ustvarjamo za okolje škodljivih odpadkov in emisij, odrezki PVC-ja pa so v celoti reciklirani. Tudi naše stavbno pohištvo je v celoti primerno za reciklažo. Zaradi vsega imamo pravico do uporabe ekološkega znaka »Zelena točka«. Tako se pridružujemo trajnostnemu razvoju okolja.

Brez potrditve ožje in širše lokalne skupnosti nas ni. Pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni. V skladu z našo družinsko tradicijo posebej hitro priskočimo na pomoč otrokom in družinam, ki se znajdejo v stiski.

Podpiramo šport in rekreativno dejavnost. Verjamemo v uravnoteženost telesa in duha, ter v rek »Zdrav duh v zdravem telesu«. Zato podpiramo rekreativno dejavnost naših zaposlenih in okolja, v katerem smo. Ustanovili smo Športno društvo AJM, kjer se zaposleni in njihovi družinski člani družijo v različnih rekreativnih dejavnostih. Pripravljamo tudi rekreativno kolesarsko prireditev AJM Team Time Ride, ki s svojim konceptom postavlja v ospredje ekipno sodelovanje in ne tekmovanja. Prav tako podpiramo mlade športnike in uspešne športne profesionalce pri gradnji športne poti v smučanju , tenisu,… Soudeleženi smo tudi v manjših polprofesionalnih oz. ljubiteljskih športnih klubih v lokalnem okolju.

7


Spodbuda za prihodnost je v izkazanem zaupanju kupcev. Težko si je pridobiti zaupanje, še težje ga je ohraniti. Mi ga ohranjamo že 20 let. Z leti smo si pridobili številne izkušnje, se dokazali na številnih področjih. Pohvalimo se lahko z mnogimi uspešno izpeljanimi projekti.

8


Od leta 1990 do danes smo z našim stavbnim pohištvom opremili mnogo individualnih in poslovnih objektov v Sloveniji in tujini.

9


Prehojena pot. Zgodba se začne v začetku 90-ih let, ko Janez Ajlec skupaj z ženo Marijo ustanovi prvo zasebno podjetje, ki se na takratnem jugoslovanskem prostoru ukvarja s proizvodnjo PVC- oken. Sledila so leta trdega in poštenega dela. Danes na prehojeno pot spominjajo številni mejniki.

10

1990 1994 1997 1998 1999 2002 2004 2005 2007 2009 2010 2011 2012

Ustanovitev podjetja »Podjetniška družina leta« Certifikat »ISO 9001:2000« »Znak kakovosti v graditeljstvu« Priznanje »Urejeno poslovno in delovno okolje« »Znak kakovosti za montažo stavbnega pohištva AJM« »Naj direktor leta« in »Naj podjetje leta za mala in srednja podjetja« Rim – mednarodna nagrada za poslovno uspešnost in rast »International Throphy For Quality« Certifikat »Družini prijazno podjetje« Certifikat »ISO 9001:2008« Trajni certifikat »Družini prijazno podjetje«, obnovljen »Znak kakovosti v graditeljstvu« in »Naj malo in srednje veliko podjetje l. 2010 po izboru revije Mariborčan Prejem ocene bonitetne odličnosti AAA, »Znak kakovosti za montažo stavbnega pohištva AJM«, »Naj direktor leta« in Naj podjetje leta za mala in srednja podjetja in Polni certifikat »Družini prijazno podjetje« Prejem edinstvenega znaka »Zaupanja vredna blagovna znamka« po izboru bralce revije Reader's Digest, Zlati »Znak kakovosti v graditeljstvu« za montažo stavbnega pohištva, Zlato priznanje Celjskega sejma za leseno okno AJM pasiv 90, Certifikat »Konzorcij pasivna hiša« za sistem AJM 8000 energeto®


Poslovne enote in zastopniki Matično podjetje: AJM okna-vrata-senčila, d. o. o.

E- naslovi:

Kozjak nad Pesnico 2a

Splošne informacije: info@ajm.si

2211 Pesnica pri Mariboru

Prodaja: prodaja@ajm.si Servis in reklamacije: reklamacije@ajm.si

Tel.: +386 (0)2 655 04 10

Računovodstvo: racunovodstvo@ajm.si

Faks: +386 (0)2 655 04 12

Odprema: odprema@ajm.si

Spletna stran: www.ajm.si

Nabava: nabava@ajm.si Marketing: marketing@ajm.si

Poslovne enote: AJM PE Ljubljana

AJM PE Celje

AJM PE Dravograd

Šmartinska cesta 105, 1000 Ljubljana

Aškerčeva ul. 14, SI-3000 Celje

Meža 24, SI-2370 Dravograd

Tel.: +386 (0)1 524 28 01

Tel.: +386 (0)3 492 11 00

Tel.: +386 (0)59 227 011

Faks: +386 (0)1 541 45 26

Fax: +386 (0)3 492 11 09

Fax: +386 (0)59 227 012

E- naslov: ljubljana@ajm.si

E-naslov: celje@ajm.si

E-mail: dravograd@ajm.si

AJM PE Kranj

AJM PE Murska Sobota

AJM ITALIA S.r.l.

Cesta Staneta Žagarja 53, 4000 Kranj

Markišavska ul. 10, 9000 Murska Sobota

Via Flavia 9, 34148 Trieste

Tel.: +386 (0)4 234 28 08

Tel.: +386 (0)2 522 11 00

Tel./Fax: +39 040 2413791

Faks: +386 (0)4 234 28 09

Fax: +386 (0)2 522 11 01

E-mail: ajmitalia@gmail.com

E- naslov: kranj@ajm.si

E- naslov: murska.sobota@ajm.si

E-mail: ajmitalia@legalmail.it

Lovex, d. o. o.

Robert Borovnik, s. p.

Košir Teja, s. p.

Solkan

Ptuj

Petrovče

Marko Zibelnik, s. p.

Enigma F. K. , d. o. o.

Koch Siniša, s. p.

Ljubljana

Gornja Radgona

Hrastnik

Helena Lebeničnik, s. p.

BB – Borut Bajec, s. p.

Kozina in Koper

Litija

Monterko, s. p.

Jomont, d. o. o.

Velenje

Domžale

Pooblaščeni prodajni zastopniki:


BoljĹĄi pogled na svet!

AJM okna-vrata-senÄ?ila d.o.o. Kozjak nad Pesnico 2a 2211 Pesnica pri Mariboru

Osebna izkaznica podjetja AJM okna - vrata - senčila, d. o. o.  

Predstavitev podjetja AJM okna - vrata - senčila, d. o. o.

Advertisement