Page 1

2013

25e J . 6

1

 2013


Algemeen bestuur Technische commissie Dhr. G. Westerveld (Gerrit) 0365315223 / 0640704298 Dhr. Th. Verhagen (Theo) 0640108232 td@dewindhoek.com

De bestuursleden

Dagelijks bestuur Voorzitter Dhr. C. Dekker (Chris) 0365313266 voorzitter@dewindhoek.com Vice-voorzitter Dhr. H. van der Horst (Hein) 0365315487 vice-voorzitter@dewindhoek.com Secretaris Mw. M. van Os (Mireille) 06-24814971 secretaris@dewindhoek.com Penningmeester Dhr. R. Hofs (Rinus) 036-5318071 geld@dewindhoek.com Werkgroepen Werkgroep Natuurlijk Tuinieren Dhr. R. Hofs (Rinus) 036-5318071 geld@dewindhoek.com Werkgroep Oogstdag Mw. R. Wouts (Rina) 036-5315200 H.Wouts@chello.nl

Tuinuitgifte Dhr. C. Dekker (Chris) 0365313266 tuinuitgifte@dewindhoek.com In- en verkoop (tuinwinkel) Dhr. W. Moerings (Willem) 0355268577/0612865138 Dhr. H. van der Horst (Hein) 0365315487 Dhr. V. Aerts (Viktor) 0365386000 inkoop@dewindhoek.com Kantine Mw. W. Eevenaar (Wieb) 0365313735 / 0365317676 kantine@dewindhoek.com Tuincommissie Dhr. J. Roetert (Jan) 0626616313 Dhr. J. Callaars (Jos) tuincie@dewindhoek.com Beoordelings– en bouwcommissie Dhr. J.F. Van den Bos (Jan) Dhr. B. v.d. Boogaard (Ben) Dhr. H. Van der Horst (Hein) bbcommissie@dewindhoek.com

Werkgroep Bee-Wise Dhr. P. Mansvelt (Paul) 036-5317868 / 06-28616675 Bee-wise@dewindhoek.com Werkgroep Speeltuin Mw. M. van Os (Mireille) 06-24814971 secretaris@dewindhoek.com

Overige functies (niet bestuursleden.) Website beheer en onderhoud Dhr. N. Bryson (Norbert) 0621828819 website@dewindhoek.com Redactie De Windwijzer Dhr. T. Lap (Theo) 0613369917 redactie@dewindhoek.com

25e J . 6

2

 2013


NTV de windhoek is een vereniging die bestuurd wordt door vrijwilligers. Daardoor kunnen contributie en kosten van andere activiteiten zo laag mogelijk worden gehouden. Colofon “De Windwijzer”

NTV De Windhoek Windhoekweg 1 1357 JX ALMERE-HAVEN 036 5317676

‘De Windwijzer’ is een uitgave van Nutstuinvereniging ‘De Windhoek’. © ‘De Windhoek’ 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke of materiële schade, veroorzaakt door onjuistheden in deze uitgave.

Opgericht: 14 mei 1988 Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 40656017 ING rekeningnummer: 67.06.78.503 ING rekeningnummer: 66.18.06.081 Website: www.dewindhoek.com Contact De Windwijzer: Theo Lap 0613369917 redactie@dewindhoek.com

De Windwijzer verschijnt zes keer per jaar (vanaf 2014 vier keer)

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.

1 2 3 4 5 6

Deadline kopij:

Verschijnt in:

31 29 30 30 31 31

januari maart mei juli september november

december februari april juni augustus oktober

Advertentietarieven per jaar/per keer 1/4 pagina € 25,- / € 7,50 1/2 pagina € 50,- / € 12,50 Hele pagina € 100,- / € 25,-

25e J . 6

3

 2013


In dit nummer :

Pagina

Bestuursleden……………………………………………………………………………….. 2 Belangrijke data……………………………………………………………………………

5

Van de voorzitter…………………………………………………………………………..

6

Onderhoud van uw fruitbomen…………………………………………………….. 10 Flora op en rondom de Windhoek………………………………...…………….. 12 Mededelingen van het bestuur en Technische Dienst…………………. 14 Tuincommissie / onderhoud………..………………………………………………. 16 Impressie Oogstdag 2013……..……………………………………………………. 18 Eettafel “Meenten en Grienden”………………………………………………….

21

Fauna op en rond de Windhoek……...….………………………………………. 22 Winkel…………...……………………………………………………………………………… 24 Vergeten groente (Aardpeer) ………………..……............................ 26 Vergeten groente (Pastinaak)…….……………………………………………….. 28 Plant- en verzorgingstips nov/dec..……...………………………………….. 31 Sprekershoek………….l………………………….……………..………..…..….…..

32

Openingstijden kantine...………………..…………………………………………… 34

De nieuwsbrief wordt vanaf heden weer 1 x per maand digitaal toegezonden. Wilt u de nieuwsbrief ook graag via de mail ontvangen, geef u dan op bij onze secretaris Mireille van Os, secretaris@dewindoek.com Als uw e-mail adres

gewijzigd is, geef dit dan ook even door, en u ontvangt de nieuwsbrief op het nieuwe adres.

25e J . 6

4

 2013


BELANGRIJKE DATA Bestuursvergaderingen vinden iedere 1e maandag van de maand plaats in het clubgebouw om 19.30 uur. Heeft u vragen of wilt u een vergadering bijwonen, dan kan dit altijd. Graag even van te voren aanmelden, zodat uw aanwezigheid wordt opgenomen in de agenda. (Aanmelden: Mw. M. van Os, tel:06-24814971, emailadres: secretaris@dewindhoek.com) Eerstvolgende bestuursvergadering Maandag 2 december 19.30 uur. Eerstvolgende activiteiten Zaterdag 21 december 20.00 uur Zaterdag 11 januari 15.00 - -17.00 uur

Bingo Nieuwjaarsreceptie

Alle belangrijke data vindt u ook in “de agenda 2013/14� op onze website www.dewindhoek.com

Niet vergeten! Bingo 21 december Nieuwjaarsreceptie 11 januari

Kom ook eens langs op de koffie

25e J . 6

5

 2013


Van de voorzitter Beste mede-tuinders, De mooie zomer ligt alweer even achter ons en we kijken alweer uit naar het nieuwe tuinseizoen. Oogstdag We kunnen terugkijken op een zéér geslaagde oogstdag. Ook nu had men weer zuurkool (35 kilo) wat binnen 2 uur was uitverkocht en vonden 650 kilo appels en peren een nieuwe eigenaar. De jam, soep en zal&es vonden gre'g a(rek en met een zonnetje op de achtergrond viel er weinig te mopperen. Dames van de oogstdaggroep , maar ook alle vrijwilligers die mee hebben geholpen met het opze*en van de tenten enz.; “enorm bedankt voor deze goed georganiseerde dag”. Reanima ecursus Zeer geslaagd was ook onze door Arjen Niezing verzorgde reanima'ecursus met gebruik van de bij ons in de kan'ne hangende AED (Automa'sche Externe Defibrillator) 15 leden hadden zich voor deze cursus opgegeven waaronder Mar'n Filanski ,die zelf aan den lijve hee( ondervonden wat reanimeren voor iemand kan betekenen. Mar'n, ik vond het zeer dapper dat je bij deze cursus aanwezig was. Ook volgend seizoen staat deze cursus weer op het programma Verzekering De afgelopen jaren hebben wij regelma'g van de leden de vraag voorgelegd gekregen of het niet mogelijk is het eigen tuinhuisje/hutje te verzekeren. Sinds kort bestaat de mogelijkheid om een brand/diefstal verzekering af te sluiten via de AVVN. Informa'e hierover staat in de laatst uitgekomen “De Tuinlie=ebber” en via de online module www.avvn.nl kunt u heel eenvoudig een offerte aanvragen. De inlogcode, geldig tot het verschijnen van de nieuwe uitgave is PR8BOLEET. Eén van onze tuinders, Ben van den Boogaard, hee( inmiddels een dergelijke verzekering afgesloten. Dus als u daar iets over wilt weten, vraag dat dan gerust aan hem. 25e J . 6

6

 2013


Tuinuitgie Op dit moment staan er 22 aspirant tuinders op de wachtlijst en deze lijst wordt regelma'g aangevuld. Grote tuinen die vrijkomen worden daarom ook gesplitst in meerdere tuinen waardoor meer wachters de mogelijkheid krijgen om te tuinieren. Per tuinder mogen wij van de gemeente maximaal 300m² verhuren. Op dit moment zijn er nog een aantal leden die meer meters huren, maar dat stamt nog uit de 'jd dat veel tuinen niet verhuurd waren. Zodra deze tuinen echter vrijkomen worden ze weer los van elkaar verhuurd. Om het maximum van 300m² per tuinder te ontlopen krijgen wij steeds meer aanvraagformulieren binnen van huisgenoten die in aanmerking willen komen voor een tuin. Op dit moment is het mogelijk dat bijvoorbeeld een echtgenoot 300 m² huurt en echtgenote of samenwonende ook, waardoor een huishouden over 600m² kan beschikken. Om dit, zeker gezien de wachtlijst, te voorkomen, stelt het bestuur bij de aankomende ALV (21 november) voor, om de maximale tuingroo*e per huisadres i.p.v. per tuinder tot maximaal 300m² te beperken. (oude rechten worden natuurlijk gerespecteerd). Als de leden hierin toestemmen wordt het HH reglement aangepast en in de voorjaarsvergadering voorgelegd. De winkel. Als u regelma'g op de tuin komt hee( u gezien dat de zijkanten van de winkel compleet in de steigers stonden. Eerder dan verwacht bleek dat het Hollandse weer zijn werk goed hee( gedaan ofwel, dat “het weer” er goed in zat. Gerrit Westerveld en Theo Verhagen de mannen van de Technische Dienst hebben geen halve maatregelen getroffen en hebben beide slechte (houtrot) wanden vervangen. Hetzelfde koppel hee( er voor gezorgd dat er 3 stellingen in de winkel bijgekomen zijn voor uitbreiding van het assor'ment en dat we gronddoek of andere op rol geleverde producten net als bij het tuincentrum zo van de rol kunnen snijden.

25e J . 6

7

 2013


Ook in het beheer, van de winkel zijn er wat wijzigingen . Willem Moerings blij( aanspreekpunt en verantwoordelijke binnen het bestuur en verzorgt de inkoop. Hein van der Horst (tuin 194) en Viktor Aerts (tuin 52) gaan hem daarbij helpen. Ook de service wordt uitgebreid. Zo is het nu mogelijk om tussendoor bij aanwezigheid van Hein en of Viktor potgrond of compost te krijgen. Ze zijn al'jd bereid mee te denken (wel eerst netjes vragen hoor) Ook is het de bedoeling om de openings'jden in het nieuwe seizoen te verruimen, bijvoorbeeld met de zaterdagmiddag. Daarnaast zijn de heren druk doende om de winkel te moderniseren en een vraagbaak via de PC op te ze*en. Kortom, er wordt druk gewinkeld. Vanaf januari staan de openings'jden van de winkel voor het hele seizoen op de site en worden deze via de Windwijzer, de nieuwsbrief en ons mededelingen bord bekend gemaakt. We zijn nieuwsgierig hoe ĂŠĂŠn en ander er uit komt te zien. Tot slot hoop ik u allen te zien op onze ledenvergadering donderdag 21 november 20.00 uur en schrij( u onze Nieuwjaars recep'e vast in de agenda, namelijk zaterdag 11 januari van 15.00 tot 17.00 uur. Met hartelijke tuingroet; Chris

25e J . 6

8

 2013


praktische workshops en cursussen en interessante lezingen leerzaam tijdschrift met ledenpas korting bij kwekerijen website: almere.groei.nl informatie: info@almere.nl

25e J . 6

9

 2013


Onderhoud van uw fruitbomen Fruitboom snoeien Als je optimaal wilt profiteren van je fruitboom dan is het verstandig om hem goed te snoeien. Er zijn twee soorten vruchtbomen, namelijk pitvruchtbomen en steenvruchtbomen. Deze moeten allebei op een ander moment gesnoeid worden. Fruitbomen snoeien doe je zodat er weer nieuwe takken kunnen groeien. Knip oude takken en takken die weinig vrucht geven weg met een snoeischaar of takkenschaar. Verwijder takken altijd op ongeveer tien centimeter vanaf de stam. Wanneer een tak in twee takken splitst (vergaffeling), dan moet je een van de twee takken verwijderen. Ook naar beneden of naar binnen groeiende takken kun je wegknippen.

Pitvruchtbomen snoeien Met pitvruchtbomen worden appelbomen en perenbomen bedoeld.

Appels en peren worden op dezelfde manier gesnoeid. Een appelboom snoeien is belangrijk, anders blijft hij groeien en maakt hij geen appels. Om meer fruit te krijgen, zorg je dat de appelboom veel bloesemhout maakt. Dit zijn kortloten, korte takjes met veel bloemknoppen en weinig groeiknoppen. Een perenof appelboom snoeien doe je in de winter, vanaf begin januari tot eind maart. Snoei niet eerder, de bomen zijn dan nog gevoelig voor ziektes. Schimmelziekte kan de stam en takken aantasten en verspreidt zich vooral in november en december tijdens vochtig weer. Snoei altijd met droog weer en liever niet tijdens een strenge vorstperiode. Het is ideaal snoeiweer wanneer het ‘s nachts licht vriest en de temperatuur overdag iets boven nul uitkomt.

Winter- en zomersnoei Je kunt appelbomen en perenbomen twee keer per jaar snoeien. Tijdens de wintersnoei knip je dikke oude takken weg en spaar je de kortloten. Dit is het bloemhout. Let bij het snoeien goed op wat bloem- en bladknoppen zijn, bloemknoppen ‘staan’ op de tak en bladknoppen ‘liggen’ op de tak. Wacht bij twijfel met snoeien tot het voorjaar. De eerste knoppen in de boom die groen worden zijn altijd bloemknoppen. Bladknoppen volgen een week of twee later, stel het snoeien uit tot dit moment. Laat een paar waterloten (rechte jonge takken) staan. Hierop ontstaan in het volgende jaar de nieuwe bloemknoppen. In juni kun je eventueel nog een keer de appelboom snoeien. Als reactie op een te sterke winterse snoei, maakt de boom veel waterlot. Dit zijn de snelgroeiende recht omhoog schietende takken. Trek waterlot weg. Zo komt het niet terug.

25e J . 6

10

 2013


Steenvruchtbomen snoeien Steenvruchten zijn vruchten zoals pruimen, kersen, perziken en abrikozen. Deze bomen kun je in de winter beter niet snoeien. In deze periode kunnen ze namelijk besmet worden met loodglansschimmel. Sommige rassen steenvruchten zijn hier erg gevoelig voor. Bijvoorbeeld het pruimenras ‘Victoria’ kan sterven door deze ziekte. Daarom kun je steenfruit beter vlak na de bloei in april/mei of vlak na de pluk in augustus/september snoeien.

In welke periode snoeien? Abrikoos

Vóór half september, direct na de pluk en/of direct na de bloei.

Appel

Jonge bomen: januari t/m eind maart. Oude bomen: juli t/m augustus.

Braam

Nijp regelmatig waterloten weg die op de takken omhoog komen. Vruchten groeien namelijk aan kortloten. Die moet je laten zitten.

Framboos

Direct na de pluk oude scheuten wegknippen.

Kers

Vóór half september, direct na de oogst.

Peer

Jonge bomen: januari t/m eind maart. Oude bomen: mei t/m augustus

Perzik

Net vóór en net na de bloei.

Pruim

Vóór half september, direct na de pluk of na de bloei (eind april/mei)

Walnoot

Beste periode tussen mei en september. Snoei zo weinig mogelijk: Alleen gebroken, schurende en steile takken (bovenzijde van takken)

Rode bes

Van januari tot begin april.

Witte bes

Van januari tot begin april.

Zwarte bes Kort na de oogst (juni tot eerste helft juli.

25e J . 6

11

 2013


Flora op en rondom de Windhoek Haagwinde Waarschijnlijk een van de minst welkome gasten in de Nederlandse tuin De haagwinde onderscheidt zich van de akkerwinde doordat de steelbladen groot zijn en de kelk bedekken. Bij de haagwinde zitten geen en bij de akkerwinde wel twee korte, smalle (draadvormige) schutblaadjes halverwege de bloemsteel. Ze geuren iets naar vanille. Verder is de bloemkroon van de akkerwinde vijf of meer keer langer dan de kelk. De plant vraagt een natte tot vochtige, voedselrijke grond waar flink wat zonlicht komt. Bovendien groeit de haagwinde graag omhoog naar het licht toe. De plant heeft een enorm wortelgestel bestaand uit lange vlezige witte wortels die als een soort enorme spaghetti door de grond woelen en op verschillende plaatsen naar boven komen om bovengrondse delen te vormen die dan weer grote hoeveelheden wurgende ranken met bladeren, en later bloemen produceren. De bloeitijd is van juni tot de herfst. De bloemen bloeien maar ĂŠĂŠn dag en sluiten zich als het donker wordt of als het gaat regenen. De bloemkroon is wit en varieert in grootte van 5-7 cm.

Onkruid De haagwinde is een hardnekkig onkruid. De haagwinde komt veelal stiekem onuitgenodigd de tuin binnen via aangrenzende stukken openbaar groen, de tuin van de buren of uit goedkope zakken tuinaarde/compost die niet gestoomd of gezuiverd zijn en vol onkruidzaden en worteldelen van onkruiden kunnen zitten. Maar ook kunnen de witte worteldelen in kluiten van planten zitten die u elders gekregen, en soms zelfs gekocht heeft. De bloem is niet eens lelijk om te zien, maar de ranken met het vele blad overwoekeren alles wat in hun weg komt en kunnen zonder problemen een tuin overnemen. Dit woekerende onkruid verspreid zich niet zo zeer alleen via zaden, maar vooral ook via de ondergrondse worteldelen die ongezien enorm woekeren. Natuurlijk vormen de witte bloemen van de plant zaden en zal de verspreiding via zaad ook zijn weg vinden in de directe omgeving.

25e J . 6

12

 2013


In Nederland wordt de haagwinde ook wel pispotje genoemd naar de vorm van de bloem. Aan de andere kant zijn er duidelijk ook altijd liefhebbers van deze sierlijke plant geweest, die er de lieflijke naam lievevrouweglazeke aan gegeven hebben. Veel tuinders zijn niet bang om de handen flink uit de mouwen te steken en halen het ‘besmette’ stuk tuin leeg en gaan flink aan de gang met riek of spitvork om alle worteldelen uit de grond te halen. Dit veroorzaakt echter vaak meer ellende omdat tijdens de werkzaamheden de worteldelen vaak in kleinere stukjes worden gestoken en ze onmogelijk allemaal gevonden, en verwijderd kunnen worden. Het gevolg is vele kleine stukjes wortels die allemaal weer zullen uitgroeien tot individuele planten die gestaag verder woekeren in de met zweet doordrenkte grond van de tuin. Er zijn goede chemische bestrijdingsmiddelen te krijgen, maar velen zullen dat niet willen. Dat hoeft ook niet, want er zijn ook genoeg middelen die bestaan uit natuurlijke bestanddelen. Informatie daarover kunt u bij elk goed tuincentrum krijgen. Haagwinde is wel één van die plagen waar zachte heelmeesters stinkende wonden achterlaten. Pak het daarom één keer goed aan en hou daarna de boel goed in de gaten! Dan kan je eraf komen, anders is het ieder jaar opnieuw een gevecht.

25e J . 6

13

 2013


Mededeling van het Bestuur Beste leden, Dit is alweer het laatste nummer in ons jubileumjaar. Volgend jaar zal het boekje 4 x uitkomen i.p.v. de huidige 6. Dit wordt echter weer goed gemaakt doordat de nieuwsbrief, die u een tijdje om organisatorische rede- Jubileumjaar nen heeft moeten missen, vanaf heden 1 x per maand wordt uitgebracht. Hiervoor moet wel uw emailadres bij de vereniging bekend zijn. Let u ook even op de aangepaste data rond de feestdagen, met name die van de kantine (zie pagina 34) . Rest ons nog om u nu alvast prettige feestdagen toe te wensen en een goed begin voor 2014. Wij hopen straks samen met u een toast op het nieuwe jaar te kunnen uitbrengen tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 11 januari 2014. (15.00 - 17.00 uur)

Bericht van de Technische Dienst De waterpompen van de vereniging zijn geschikt om rechtstreeks water af te tappen voor het bijvullen van uw watertank(s). Om hiervan gebruik te maken, dient u zelf te beschikken over een door elektriciteit of benzine aangedreven waterpomp plus een dikke slang met klemkoppeling van minstens 10 meter of meer, afhankelijk van de afstand van uw tuin tot het afgiftepunt. Beschikt u over een elektrische pomp, dan heeft u ook nog een aggregaat nodig om stroom op te wekken. Gebruik van de aansluiting is toegestaan tijdens de volgende uren: Maandag t/m zondag Maandag t/m vrijdag

van 09.00 tot 12.00 uur van 18.00 tot 20.00 uur.

Handmatig pompen blijft tijdens het aftappen gewoon mogelijk. Voor vragen en technische gegevens kunt u terecht bij de Technische Dienst. (Voor telefoon en e-mail zie pagina 2)

In de winterperiode worden de pompen ontmanteld voor groot onderhoud en gebruiksklaar gemaakt voor het nieuwe seizoen. 25e J . 6

14

 2013


Bericht van de Technische Dienst

Gerrit Westerveld

Theo Verhagen

Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn Gerrit Westerveld en Theo Verhagen. Sommigen kennen ons wel, maar een aantal en dan voornamelijk nieuwe tuinders kennen ons niet. Alles wat in en om de kantine stuk gaat kunnen wij repareren, maar ook tuingereedschap zoals scheppen ,schoffels, harken en kruiwagens. Wanneer uw kruiwagen een zachte band heeft kunt u deze op laten pompen bij de Romny loods. De waterpompen van de vereniging onderhouden wij ook. Wanneer u onderdelen nodig heeft voor uw priv茅 pomp kunt u deze bij ons bestellen en wanneer u een technische vraag heeft kunt u altijd bij ons terecht. De tuinders die een zwengelpomp hebben, worden geadviseerd deze v贸贸r de winter te demonteren. Voor onderhoud en advies kunt u ons altijd benaderen. Ook willen wij u helpen bij het onderhoud. We gaan elkaar zeker zien!

25e J . 6

15

 2013


Van de Tuincommissie Algemeen werk Het algemeen werk bestaat uit het bijhouden van het complex, zoals de groenteafvalhopen, heggen, boomcirkels, houtrichels in de singel, paden, het plantsoen, terras, de kantine en het onderhoud aan het gereedschap. Wij wijzen u erop, dat afkoop van algemeen werk sinds 1 januari 2009 niet meer mogelijk is. Bij het niet voldoen wordt dan ook â‚Ź 100 euro in rekening gebracht en de verplichte dagen worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Indien u niet in staat bent het algemeen werk te verrichten, wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan: N.T.V. de Windhoek, t.a.v. J. Roetert, Windhoekpad 1, 1357 JX Almere. (tuincie@dewindhoek.com)

Algemeen werk 2014

Nieuwe data volgen in 2014

Tuincontroledata 2014 Nieuwe data volgen in 2014

25e J . 6

16

 2013


Groente-afvalpunten De groente-afvalpunten kunnen worden gebruikt voor tuinafval zoals snoeihout, gras- en tuinproducten. Het afval dient er bovenop gegooid te worden, dus niet ervoor. Neem dus even een riek of een spitvork mee. Er liggen rijplanken. Gelieve geen wortels van koolsoorten en geen aardappel– en tomatenresten te storten. Dit met het oog op ziektes als knolvoet, fytophtora (Plasmodiophorabrassicae) en het aardappelcysteaaltje. Vanzelfsprekend ook geen geverfd hout of plastic storten. De groente-afvalpunten zijn ter plekke aangegeven doormiddel van bordjes en liggen rondom het complex in de singel.

G

Singel

Groente- afval

G

G

G G

Kan ne

Singel G

Verzoek om de kantine rookvrij te houden. De rokers onder U worden dringend verzocht dit buiten te doen in het speciaal daarvoor ingerichte rookhok.

25e J . 6

17

 2013


Oogstdag September 2013

25e J . 6

18

 2013


.

25e J . 6

19

 2013


.

Hobbykassen op maat voor u gemaakt, geleverd en geplaatst voor een zéér scherpe prijs. Voorbeeld: 3.40 x 4.00 meter voor € 1240,Voor een vrijblijvende offerte gaat u naar: www.davestorm.nl

25e J . 6

20

 2013


Eettafel Meenten en Grienden

Geen zin om alleen te eten of gewoon gezellig met anderen genieten van de maaltijd? Bewoners organiseren elke vrijdag een Eettafel. U bent welkom in buurtcentrum Meenten & Grienden. Wanneer: Elke vrijdag van 16.00 tot 18.30 uur.

Mogelijk gemaakt door:

Waar: Buurtcentrum Meenten & Grienden, Jaagmeent 189, Almere Haven. Voor Wie: Alle inwoners van Almere-Haven. Kosten: 4 euro per persoon ( drankjes niet meegerekend). De Eettafel is een initiatief van bewoners uit de wijk, Zorggroep Almere, Nutstuinvereniging de Windhoek en De Schoor. Het wordt volledig gerund door vrijwilligers, die graag een steentje bijdragen aan het gezellig samenzijn van de gasten van de Eettafel. (Yvonne Diesfeldt, Hanneke de Kleijn, Coby de Jong, Wil en Ruud Smits, Rita Seosahai, Greet Vis en Louis Ingenbleek)

Aanmelden (alleen indien vooraf gemeld) Ook mee-eten? Meld u dan dinsdags v贸贸r 12.00 uur aan via het buurtcentrum(036) 5316120, bij Yvonne Diesfeldt 06-28645723 of per e-mail: meentenengrienden@deschoor.nl

25e J . 6

21

 2013


Fauna op en rondom de Windhoek De Merel (Turdus merula) is een vogel uit de familie Lijsters (Turdidae). De naam komt van het Latijnse woord voor merel, merula. De merel is ĂŠĂŠn van de bekendste soorten van deze Lijsterfamilie en daarmee een typisch voorbeeld van een zangvogel. Kenmerken De merel is een soort met duidelijke verschillen in verenkleed tussen mannetjes, vrouwtjes en jongen. Een mannetjesmerel is een middelgrote zangvogel, 24-25 centimeter met een spanwijdte van 34 tot 38,5 centimeter. Ze wegen tussen de 80 en de 110 gram. Zijn hele lijf is egaal zwart, op een opvallende, oranje, spitse snavel, die van groot belang is bij hun onderlinge communicatie, en een ook opvallende gele oogring na.. In de vlucht is te zien dat de veren aan hun vleugelpunten vooral aan de onderkant bleker zijn dan de andere veren. Een vrouwtjesmerel heeft een aardbruin tot licht roodbruin lijf en is dus lichter dan het mannetje, maar donkerder dan alle andere lijsters. Haar snavel is bruingeel gekleurd. Zij heeft donkere strepen op de keel en een gespikkelde of donker gevlekte onderzijde, een onduidelijk patroon.

Geluid Merels zijn uitbundige zangers. Ze hebben een groot aandeel in de ochtendconcerten op vroege lentedagen in buitenwijken en bosland. Daar zingen ze vanuit boomtoppen of van de daken. Het mannetje zingt vanaf februari, meest 's morgens en 's avonds. Hun zang is een subliem, vol, aangenaam, melancholisch en weemoedig muzikaal lied met vele variaties, dat vaak eindigt in zachte, krassende geluiden. Naast hun zang maken ze ook nog een laag, zacht 'tsjoek' en een luid, scherp 'pink pink pink'. Hun alarmsignaal is een snelle opeenvolging van scherpe, harde, ratelende tonen, 'tsjink-tsjink-tsjink', dat blijft aanhouden tot het gevaar geweken is.

Voortplanting In het baltsseizoen gedraagt het mannetje zich erg opvallend en rent met opgezette stuitveren, uitgespreide staart en hangende vleugels rond. Ze bakenen een territorium af, dat vaak ongeveer de grootte heeft van een tuin. De in de natuur levende merels bouwen hun nest in de struiken en de kruinen van lage bomen, zelden hoger dan twee meter; de stadsmerels nestelen op houtachtige planten in tuinen en parken en op gebouwen.

25e J . 6

22

 2013


Ook kunstmatige plekken, zoals tuinhuisjes, zijn vaak erg in trek. Hun nest, dat grotendeels door het wijfje wordt gebouwd, bestaat uit een compact, diep holletje van droog gras en mos, van binnen bepleisterd met modder en gevoerd met fijn plantenmateriaal en gras. Twee tot vier keer per jaar leggen ze tussen de 3 en de 5 eieren, die in ongeveer 12 à 15 dagen worden uitgebroed. De eieren zijn blauwgroen en bedekt met rood- of geelbruine vlekken. Hun broedtijd loopt van half maart tot begin augustus. Na de geboorte zijn de jonge mereltjes nog volledig naakt. Na iets minder dan twee weken hebben ze een volwaardig verenkleed. Zolang ze in het nest liggen, blijven ze doodstil. Als één van de ouders met voer op de nestrand neerstrijkt, steken de jongen de kopjes omhoog en houden de snavel wagenwijd open. De jongen worden de eerste tijd om de beurt door hun ouders gevoederd met vruchten, zaden en insecten. Na ongeveer twee weken verlaten de jongen het nest, nog voordat ze kunnen vliegen. Ze blijven nog ongeveer drie weken voor hun voedsel van hun ouders afhankelijk.

Voedsel Merels zijn alleseters en voeden zich onder meer met wormen, insecten, bessen, brood, zaadjes en afval. Ze hebben een territorium dat door het mannetje vinnig wordt verdedigd tegen soortgenoten en ook wel tegen kleinere vogels. Hun voedsel is erg gevarieerd. Ze foerageren meestal hippend op de grond en in de grond hakkend. Daarbij werpen ze mos en bladeren op, een techniek waar het bos zelf ook van profiteert, want zo wordt de bodem verlucht. Als de vogels op zoek zijn naar regenwormen houden ze hun kop scheef, waarschijnlijk om de wormen te zien met de ogen die aan de zijkant van de kop zitten. Hun grote ogen zijn karakteristiek voor het feit dat ze oogjagers zijn, ze zoeken met andere woorden hun prooien door de grond af te speuren. Ook eten ze in de late zomer bessen en vlezige, zoete vruchten uit struiken en dat wordt hen soms kwalijk genomen door de fruittelers. Vooral gevallen fruit en bessen zijn dan in trek. Hun grote aantallen geven natuurlijk ook nog een schaduwkant. Zo wordt hij gezien als een vogel die aanmerkelijke schade kan aanbrengen aan de kersen in een boomgaard.

25e J . 6

23

 2013


Openingstijden winkel Officieel is de winkel na 7 september gesloten. Mocht u dringend toch nog wat nodig hebben en iemand van het winkelpersoneel is aanwezig op de tuin (vraag even in de kantine), dan is het wellicht mogelijk dat men u nog kan helpen, mits de sleutel beschikbaar is.

In het voorjaar jonge planten te koop

25e J . 6

24

 2013


Werk aan de winkel De afgelopen maanden is er aan en in de winkel het een en ander gebeurd Zo zijn er een nieuwe voor en achterpui geplaatst, dit vanwege houtrot. Dit was zo erg dat het niet meer te repareren was. Alles heeft natuurlijk een grondige verfbeurt gehad, zowel binnen als buiten. Ook zijn er in de winkel nieuwe stellingen geplaatst en heeft de toonbank een andere plek gekregen. Direct naast de winkel is een rek gemaakt waar de rollen kas en vliesdoek etc. op een makkelijke manier afgerold kunnen worden wat de verkoop vergemakkelijkt. Weer een flinke klus voor onze specialisten van de Technische Dienst: Theo Verhagen en Gerrit Westerveld.

25e J . 6

25

 2013


Vergeten groente Aardpeer

Aardpeer is een knolgewas met een zachte, zoete smaak. Ze is familie van de zonnebloem. In Frankrijk noemt men de knollen ‘topinambour’, in Engeland ‘Jerusalem artichoc’. Het aroma doet een beetje aan artisjok denken. De smaak van aardpeer is tamelijk bijzonder en kan een etentje aardig opfleuren. Aardpeerknollen zijn bijzonder voedzaam, licht verteerbaar en ze hebben een helende werking. De knollen bevatten namelijk veel inuline.(niet te verwarren met insuline) Deze suiker (polysacharide) is goed voor diabetici omdat bij de vertering van inuline geen - voor diabetici moeilijk afbreekbare - glucose vrijkomt. Daar ligt dan vooral de gunstige werking. Daarnaast bevat aardpeer ook nog biotin (een vitamine), calcuim, cilicium, ijzer en natrium (mineralen). Daarom heeft de groente ook een weldadig effect op reuma, jicht en verstopping. De meest gebruikelijke bereidingswijze bestaat erin de knollen gedurende 10 à 15 minuten te koken met een weinig water (vooral niet te lang koken, want dan vallen ze uit elkaar). Je kan aardpeer ook bakken (in schijfjes) of als smaakmaker toevoegen aan soep. Rauw geraspt als een salade zijn ze ook erg lekker en smaken dan nootachtig. Andere namen voor de aardpeer zijn: Topinamboer en Jerusalem-artisjok. De Latijnse naam is Helianthus tuberosus. Aardperen hebben een grillige vorm en zijn ongeveer 4 - 8 centimeter groot. Een pas geoogste aardpeer is crèmekleurig. Door blootstelling aan licht wordt de kleur van de knol violet of lichtbruin. Let er bij aankoop op dat de knollen stevig aanvoelen en niet verschrompeld zijn.

25e J . 6

26

 2013


Smaak: De smaak van de knol is lichtelijk zoet en heeft iets van een artisjok. Bewaren: Meestal maar kort, in de groentelade van de koelkast. (Tip: Laat aardperen uit eigen tuin zo lang mogelijk in de grond zitten en oogst naar behoefte.) Verkrijgbaarheid: Aardperen worden op zeer kleine schaal geteeld. Soms zijn ze verkrijgbaar in biologische winkels en op (biologische) markten, maar ook steeds vaker bij de gespecialiseerde groentewinkel. Schoonmaken: Jonge crèmekleurige aardpeer kan met schil gegeten worden, oudere knollen schillen of na het koken pellen. Sierwaarde: Omdat de aardpeer familie is van de zonnebloem, bloeit hij ook met kleine zonnebloem-achtige bloemen op 2 tot 3 meter hoge stengels. Teelt: Plant de knollen ca. 5 cm diep in normale, liefst iets losse tuingrond op een plek, waar ze mogen uitdijen, want ze kunnen nogal woekeren. Ze zijn winterhard tot wel min 30 Graden. Oogst vanaf september tot in het voorjaar de verse knollen naar behoefte. Door de hoogte en de stevigheid van de stengels zijn ze ook best geschikt als windsingel.

Voor recepten: zie pagina 29 25e J . 6

27

 2013


Vergeten Groente Pastinaak

Pastinaak, pinksternakel of w itte peen is een inheemse groente die al heel oud is en ze wordt de laatste tijd opnieuw in ons land verbouwd. Pastinaak is vooral zeer mineraalrijk en bevat inuline, een koolhydraat, dat bij splitsing fructose oplevert. (Dit in tegenstelling tot riet-of bietensuiker, welke bij splitsing fructose ĂŠn glucose oplevert). Dit maakt de groente dus zeer geschikt voor diabetici. Na de oogst wordt de wortel gauw slap. Bewaar pastinaak daarom niet langer dan 3 Ă 4 dagen en liefst in een geperforeerde plastic zak in de groente-la van de koelkast. Smaak: De w itte w ortel is minder zoet dan de gew one w ortel, de smaak heeft iets weg van knolselderij. Teelt: Zaaien in april, zoals w ortelen w orden gezaaid. Pastinaak heeft een vrij lange ontwikkelingstijd. Oogsten kan pas vanaf oktober. Vorst kan geen kwaad, maar als er voor langere tijd strenge vorst wordt verwacht, dan beter rooien en inkuilen in vochtig grof zand. In de keuken: Pastinaak is zeer smakelijk. Bereiden zoals wortelen, hoewel de kooktijd ietsje korter is. In plakken gesneden en gebakken is een traktatie. Hiernaast nog wat recepten:

25e J . 6

28

 2013


Recepten Pastinaak en Aardpeer: Aardappelpuree met pastinaak 2 pastinaken, 8 aardappelen, 2 grote uien, snuifje tijm, ca 1 dl melk, Peper, nootmuskaat, zout en 1 eetlepel olijfolie.

1. Kook de aardappelen gaar in de schil en maak intussen de

groenten schoon. 2. Snipper de ui en snij de pastinaak in stukken. 3. Verwarm de olijfolie en fruit de ui. 4. Voeg een snufje tijm, de pastinaak en een bodempje water toe en laat gaar stoven. 5. Voeg een scheut melk bij de pastinaak met ui en mix fijn. 6. Pel de gare aardappelen en pureer ze. 7. Roer de pastinaakpuree door de aardappelpuree. Breng het geheel op smaak. Aardpeer met prei en notenbotersaus 300 gr aardpeer, 1 grote prei, wat olijfolie, 1 el hazelnoten

1. Schrob de aardperen schoon en snij ze in plakjes 2. Snij de gewassen prei in ringen

Stoom of kook beide groenten in 10 tot 15 min. gaar en giet af 3. Hak de noten grof, verhit de olie en voeg de noten erbij. Laat 1 min. Fruiten Breng op smaak met (kruiden-)zout en schenk over de groenten. Variatie: stoof schijfjes aardpeer en ui in olijfolie en werk af met gehakte hazelnoten. Pastinaakchips

500 gram pastinaak, olijfolie, zout Pastinaak schoonmaken. In schijfjes snijden. Door olijfolie (eventueel met wat zout) halen. 20-25 minuten op de bakplaat in een oven van 160 graden. Uitlekken op keukenpapier. Afkoelen. Klaar. (Frituren kan natuurlijk ook heel goed)

25e J . 6

29

 2013


25e J . 6

30

 2013


Plant- en verzorgingstips voor de moestuin in november/december 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Maak de dakgoten van uw tuinhuisje schoon. Geef je op voor een cursus fruitbomen snoeien. Koop goede tuinhandschoenen die snoeischaarbestendig zijn. Plant een haag van bijvoorbeeld bessen, bramen en/of frambozen Plant lentebollen zo snel mogelijk . Knoflook kan tot eind november nog worden geplant Oogst spruiten van onder af en plaats een stok om ze overeind te houden. Oogst de laatste bieten en wortelen en bewaar ze in vochtig zand. Haal verdroogde vruchten van de fruitbomen en het leifruit om verspreiding van ziekte te voorkomen. 10. Check de appelvoorraad en verwijder aangetaste vruchten. 11. Verhuis de tuinslang met of zonder haspel naar de berging 12. Altijd al een kas willen hebben? Plaats de kas tussen nu en eind januari voor het zaaiseizoen begint. 13. Maak alvast een zaai- en plantschema voor het voorjaar. 14. Maak foto’s van de wintertuin en kijk wat verbeterd kan worden. 15. Plant vóór half december en vóór het vriest nog voorjaarsbollen. 16. Bladverliezende bomen en struiken kun je als het niet vriest nu planten. 17. Check de palen van jonge fruitbomen of ze niet te strak zijn aangebonden. 18. Spreid bij vorst vliesdoek over de wintersla. 19. Snoei kiwi rond oud en nieuw (absoluut niet bij vorst) 20. Knip framboos en braam die vrucht hebben gedragen tot de grond toe af. 21. Snoei soorten die hevig ‘bloeden’ zoals druiven, esdoorns, berk en walnoot vóór 15 december. In die periode staat de sapstroom zeker stil. 22. Maak de messenkooimaaier of de maaimachine schoon of breng ze weg voor een onderhoudsbeurt. Komende maanden heeft u ze niet meer nodig. 23. Versnipper takken voordat je ze op de composthoop of in de compostbak gooit. 24. Tap uw watertanks af om vorstschade te voorkomen. 25. Bescherm planten tegen vorst. Houd vliesdoek en noppenfolie bij de hand om planten in te pakken als er strenge vorst wordt voorspeld.

25e J . 6

31

 2013


Sprekershoek Een rubriek, voor en door leden. Heeft u een idee of wilt u een verhaal(tje) kwijt, een recept aan de man brengen, uw (tuin) ervaring delen, een groente-experiment presenteren, een suggestie doen of wilt u iets zeggen over de windwijzer, schroom dan niet en mail uw verhaal naar redactie@dewindhoek.com of bel de redactie 06-13369917. Dan zorgen wij dat uw bijdrage gepubliceerd wordt. “Sprekershoek� ingezonden door: Mireille van Os

De Haagwinde Als kind beminde Ik teer de haagwinde. Niets wou erbij zoemen, Maar ik hield van hun bloemen. Ze heetten pispotjes. Maar ik vond het dotjes, Al wou het plukken Niet bijster goed lukken. Nu ik zelf met plezier Al jaren tuinier, Haat ik de Haagwinde. Want al wat wil groeien, Slaat zij in haar boeien, Pleegt zij te verslinden. van Os

Mireille Bron: Tuin in de branding.

25e J . 6

32

 2013


Heeft u dit seizoen van tijd tot tijd wat groente over, dan is de eettafel (zie pagina 21) daar bijzonder blij mee. De vrijwilligers van dit project voor goedkope maaltijden aan de inwoners van Almere-Haven kunnen dit erg goed gebruiken. Elke woensdag en donderdag kunt u uw overtollige groente en fruit in de kantine voor dit doel afgeven.

25e J . 6

33

 2013


Openingstijden kantine Voor de kantine gelden de volgende tijden: Koffie : dinsdag t/ m zondag Bar: maandag t/ m donderdag vrijdag t/m zondag

10.00 - 11.00 uur 14.00 - 19.00 uur 14.00 - 20.00 uur

Let op! Aangepaste tijden rond de feestdagen Kantine gesloten van 23 t/m 27 dec. en 30 december Open 31 december. Nieuwjaarsdag 16.00 - 20.00 uur.

Bingo: Zaterdag 21 december 20.00 uur. Opgave in de kantine Nieuwjaarsreceptie: Zaterdag 11 januari van 15.00 - 17.00 uur

25e J . 6

34

 2013


25e J . 6

35

 2013


25e J . 6

36

 2013

Windwijzer jaargang 25 no 6  

Windwijzer jaargang 25 no. 6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you