Page 1

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

1


De bestuursleden

Dagelijks bestuur Voorzitter Dhr. P. Mansvelt (Paul) 0365317868/0628616675 voorzitter@dewindhoek.com Vice-voorzitter Dhr. C. Dekker (Chris) 0365313266 vice-voorzitter@dewindhoek.com Secretaris Mw. M. van Os (Mireille) 06-24814971 secretaris@dewindhoek.com Penningmeester Dhr. R. Hofs (Rinus) 036-5318071 geld@dewindhoek.com Werkgroepen Werkgroep Natuurlijk Tuinieren Dhr. R. Hofs (Rinus) 036-5318071 geld@dewindhoek.com Werkgroep Oogstdag Mw. R. Wouts (Rina) Mw. W. Eevenaar (Wiep) 036-5315200 H.Wouts@chello.nl Werkgroep Bee-Wise Dhr. P. Mansvelt (Paul) 036-5317868 / 06-28616675 voorzitter@dewindhoek.com Werkgroep Speeltuin Mw. M. van Os (Mireille) 06-24814971 secretaris@dewindhoek.com

Algemeen bestuur Technische commissie Dhr. G. Westerveld (Gerrit) 0365315223 / 0640704298 Dhr. Th. Verhagen (Theo) 0640108232 td@dewindhoek.com Tuinuitgifte Dhr. C. Dekker (Chris) 0626616313 bbcommissie@dewindhoek.com In- en verkoop (tuinwinkel) Dhr. W. Moerings (Willem) 0355268577/0612865138 Mw. R. Lap (Riet) 0650604228 inkoop@dewindhoek.com Kantine Mw. W. Eevenaar (Wiep) 0365313735 kantine@dewindhoek.com Tuincommissie Dhr. J. Roetert (Jan) 0626616313 Dhr. J. Callaars (Jos) tuincie@dewindhoek.com Beoordelings– en bouwcommissie Dhr. J. Aarts (Jan) Dhr. B. v.d. Boogaard (Ben) Dhr. C. Dekker (Chris) bbcommissie@dewindhoek.com Overige functies (niet bestuursleden.) Website beheer en onderhoud Dhr. N. Bryson (Norbert) 0621828819 website@dewindhoek.com Redactie De Windwijzer Dhr. T. Lap (Theo) 0624438827 Mw. G.A. Justus-Broekmaat (Lien) redactie@dewindhoek.com

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

2


NTV de windhoek is een vereniging die bestuurd wordt door vrijwilligers. Daardoor kunnen contributie en kosten van andere activiteiten zo laag mogelijk worden gehouden.

NTV De Windhoek Windhoekpad 1 1357 JX ALMERE-HAVEN 036 531 7676

Colofon “De Windwijzer” ‘De Windwijzer’ is een uitgave van Nutstuinvereniging ‘De Windhoek’. © ‘De Windhoek’ 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke of materiële schade, veroorzaakt door onjuistheden in deze uitgave.

Opgericht: 14 mei 1988 Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 40656017 ING rekeningnummer: 67.06.78.503 ING rekeningnummer: 66.18.06.081 Website: www.dewindhoek.com Contact De Windwijzer: Theo Lap 0624438827 redactie@dewindhoek.com

De Windwijzer verschijnt zes keer per jaar

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.

1 2 3 4 5 6

Deadline kopij:

Verschijnt in:

Verschenen Verschenen Verschenen verschenen 31 augustus 31 oktober

Januari Maart Mei Juli September November

Advertentietarieven per jaar/per keer 1/4 pagina € 25,- / € 7,50 1/2 pagina € 50,- / € 12,50 Hele pagina € 100,- / € 25,23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

3


In dit nummer:

Pag.

Bestuursleden……………………………………………………………………………….. 2 Colofon…………………………………………………………………………………………..

3

Belangrijke data…………………………………………………………………………...

5

Van de voorzitter…………………………………………………………………………..

6

Ludieke kalender…………………………………………………………………………..

7

Verslagen dagelijks bestuur / Info wisselteelt………..………………....

8

Tuincommissie …………………...………………………………………………………. 10 Mededeling bestuur / Technische Dienst……………………………………. 12 Het jaar van de vleermuis deel III………..…………………………………... 14 Rubriek: “Tuinder aan het woord”…………………………………………….. 16 Winkel / Verkooplijst....………………………………………………………………. 18 Rubriek: “Sprekershoek”...…………………………………………………………. 21 Ervaringen van een beginnend tuinierster………………………………..

22

Bijensteken en geitenwollen sokken…………………………………………….. 26 Rubriek: “Een kijkje bij…..”………..……………………………………………….. 28 De speeltuin………………..……………………………………………………………... 30 Activiteiten 2011……………….………….…………………………………………...

32

Terugblik “open dag”……....…………………………………………...…………... 33 Kruidenwandeling en kruidenrecepten..……………………………………... 34 Oogstdag 25 september………………………………………………………………..36 Plantengeneeskunde..…………………………………………………………………. 37 Persbericht Historische Groentehof…………………………………………….. 38 Openingstijden kantine..………………………………………………..………….. 39 Als bijlage treft u het jaarlijkse bestelformulier voor aardbeiplanten aan. Heeft u een e-mail adres, dan ontvangt u dit ook digitaal. Wilt u planten bestellen, vult u het formulier dan in vóór 15 augustus en lever dit in bij de winkel of kantine. 23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

4


BELANGRIJKE DATA Bestuursvergaderingen vinden iedere 1e maandag van de maand plaats in het clubgebouw om 19.30 uur. Heeft u vragen of wilt u een vergadering bijwonen, dan kan dit altijd. Graag even van te voren aanmelden, zodat uw aanwezigheid wordt opgenomen in de agenda. (Aanmelden: Mw. M. van Os, tel: 06-24814971, emailadres: secretaris@dewindhoek.com) Eerstvolgende bestuursvergadering Maandag 1 augustus om 19.30 uur. Vergaderingen natuurlijk tuinieren Maandag 12 september om 20.00 uur Maandag 14 november om 20.00 uur. Eerstvolgende activiteiten 17 juli Barbeque 24 juli Klaverjassen 10 augustus Mosseldag

13.00 uur

Voor meer activiteiten en data klaverjassen zie pagina 32 Alle belangrijke data vindt u ook in “de agenda 2011� op onze website www.dewindhoek.com en in de maandelijkse nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid.

Tuincontroledata 2011 In 2011 zullen op de volgende data tuincontroles plaatsvinden: 15 juli 15 september 23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

5


Van de voorzitter Beste tuinvrienden, De open dag was, mede vanwege het prachtige weer, een groot succes. De plantenverkoop liep zo goed, dat we in de loop van de middag nog even op-en-neer naar Naarden zijn gereden om de voorraad aan te vullen, zodat iedereen zijn/haar portie groenteplanten kon aanschaffen. Alle “standhouders” waren uiterst tevreden en we kunnen terugkijken op een geslaagde dag. Dank aan alle vrijwilligers! Foto’s hiervan zijn terug te vinden op www.dewindhoek.com. Zoals u kunt zien is er een begin gemaakt met de aanleg van de speeltuin. Mireille (die overigens de “trekker” is van dit project) heeft samen met de TD, diverse vrijwilligers, de gemeente, allerlei sponsoren en spontane donateurs, zoveel materiaal en geld opgehaald, dat er geen beroep gedaan hoeft te worden op de verenigingskas en dit project zichzelf dus bedruipt. Kijk, daar zijn we nou trots op! Hebt u zelf nog wat tijd over om mee te werken aan de realisatie van de speeltuin?? U kunt Mireille bereiken op 06-24814971.

Herhaalde oproep!! Zoals u weet wordt de grasmat op ons terrein regelmatig gemaaid. Een steeds terugkerende, zeer grote, klus die steeds stilzwijgend wordt gedaan door Jan Wolkers. Toch is het voor hem uitgesproken hinderlijk wanneer er laaghangende fruitboomtakken boven de paden hangen en er scherpe uitsteeksels van bramen, rozen en andere planten of struiken door de hekken steken. Het zal niet de eerste keer zijn dat Jan gewond van zijn grasmachine stapt. Een vriendelijk verzoek……….. let er op en doe er wat aan!! Succes met het kweken van de grootste pompoen. Op 25 september zal tijdens de oogstdag de prijswinnaar bekend gemaakt worden en zal ook de bijenstal officieel worden geopend. Met vriendelijke tuingroet, Paul. 23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

6


J U L I Ook genaamd: HOOIMAAND. Die naam werd gegeven door Karel de Grote. Dit klinkt eigenlijk vreemd, want het hooi ligt al lang opgestapeld. Zou OOGSTMAAND hier niet beter zijn? Een zeer oude benaming die we nog terugvinden is VENNEMAAND. "Venne" komt van "fenne" wat "weide" betekent. Onlangs vond ik een citaat uit een volkskalender van 1944. Deze luidt als volgt: Juli zet voort wat Juni begonnen is en eindigt met wat in Augustus wordt voortgezet. Zo geeft Juli nog een hand aan Juni en steekt het de andere hand reeds uit naar Augustus om met hun gedrieën een rondedans rond de oogst te doen. Want de grote oogst staat nu voor de deur en als 't goed meevalt blijft er voor Augustus niet veel meer dan stoppels over. Opdat het jaar goed zou zijn, moet het in juli warm zijn. Juli is de zevende maand van het jaar.

AUG USTUS Ook genaamd: OOGSTMAAND. Deze maand is toegewijd aan Ceres, de Romeinse godin van de oogst. Sommige volkskalenders beweren dat de naam van deze maand afkomstig is van de Romeinse keizer Augustus. In Friesland was het de " rispemaene " dat is afgeleid van " rispen " en dat betekent: " verzamelen " eigenlijk dus: oogsten. In augustus korten de dagen het méést, nl. 1 uur en 58 minuten ten voordele van de nacht. De spreuken die in augustus op de volkskalender voorkomen handelen bijna allemaal over de oogst. Guido Gezelle noemde augustus: de KOORNMAAND. 23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

7


Kort verslag ABV vergadering 4 april 2011 Inmiddels hebben we de beschikking over internet. Als Willem Moerings i.v.m z’n geplande ziekenhuisopname niet aanwezig is zullen er geen plantjes verkocht worden. Na de Algemene Leden Vergadering heeft Jo van Oeveren zich aangemeld voor de kascommissie. Op Koninginnedag is de winkel gesloten. Vanaf 1 april zijn er warme snacks in de kantine te koop. De chemisch toiletten mogen niet in het toilet geleegd worden. Dit is chemisch afval. De speeltuin is afgekeurd en wordt afgebroken. Mireille gaat op zoek naar kanalen om de speeltuin weer op te bouwen. Kort verslag ABV vergadering 2 mei 2011 Er is tot op heden nog geen verbinding met de webcam en de bijenstal op internet. In de windwijzer wordt een sprekershoekje geplaatst voor de tuinders. Voor de winkel is het zand binnen en compost is besteld. Mireille is een werkgroepje gestart voor de te realiseren speeltuin. Inmiddels zijn er een aantal speelmaterialen uitgezocht. Tijdens de open dag worden de bezoekers gevraagd een donatie te doen voor de speeltuin. Willem Moerings gaat met 3 mensen van de “Running” de boomgaard beheren.

Informatie wisselteelt De laatste tijd zijn er veel vragen binnengekomen over het waarom van wisselteelt voor aardappelen. Dat heeft te maken met zéér beruchte palingvormige larven die binnendringen in de wortels van de aardappelplant. Dit zogeheten aardappelcystenaaltje tasten de wortels zodanig aan, dat het opnamevermogen van de planten vermindert en de planten blijven daardoor in groei achter. Bij erge aantasting treedt “een valplek” in het gewas op. De aangetaste plekken worden vervolgens steeds groter. Trekt men in de zomer op zo’n plek een plant op, dan zijn de vrouwelijke aaltjes of cysten (bolletjes) aan de wortels zichtbaar. Ter bestrijding van dit aaltje zijn destijds vanuit de overheid zeer ingrijpende maatregelen genomen. Op grond van de Wet op de Aardappelmoeheid mochten op alle cultuurgronden slechts één keer per 3 jaar aardappelen worden geteeld. Op alle besmette gronden werd de teelt verboden. Ondanks deze maatregelen is de uitbreiding verder gegaan. Daarom is het tegenwoordig zo, dat aardappels nu maar één keer per 4 jaar op dezelfde grond mogen worden geteeld.

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

8


Hobbykassen op maat voor u gemaakt, geleverd en geplaatst voor een zéér scherpe prijs. Voorbeeld: 3.40 x 4.00 meter voor € 1240,Voor een vrijblijvende offerte gaat u naar: www.davestorm.nl

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

9


Van de Tuincommissie Algemeen werk Het algemeen werk bestaat uit het bijhouden van het complex en het onderhoud van boomcirkels, hekwerk en kantine. Twee keer per jaar wordt de buitenzijde van de kantine schoongemaakt. Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop, dat het vanaf 1 januari 2009 niet meer mogelijk is de algemene werkplicht af te kopen. Indien u niet op een zaterdag of zondag beschikbaar bent, verzoeken wij u vriendelijk dit via een briefje kenbaar te maken bij: N.T.V. de Windhoek, t.a.v. J. Roetert, Windhoekpad 1, 1357 JX Almere. Er wordt dan contact met u opgenomen om te zoeken naar een passende oplossing. Data voor 2011 ( Betreft deelname van 3 x 2,5 uur van 09.30 - 12.00 uur)

Zaterdag Zondag Zaterdag Zondag Zaterdag Zaterdag

23 juli 14 augustus 03 september 25 september (vervallen) 15 oktober 05 november

Groente-afvalpunten De groente-afvalpunten kunnen worden gebruikt voor tuinafval zoals snoeihout, gras- en tuinproducten. Het afval dient er bovenop gegooid te worden, dus niet ervoor. Neem dus even een riek of een spitvork mee. Er liggen rijplanken. Gelieve geen wortels van koolsoorten en geen aardappel– en tomatenresten te storten. Dit met het oog op ziektes als knolvoet, fytophtora (Plasmodiophorabrassicae) en het aardappelcysteaaltje. Vanzelfsprekend ook geen geverfd hout of plastic storten. Gevraagd: Een paar handen die op de algemene werkdagen tuinders willen helpen. Voor info: Jan Roetert tel. 06-2661.6313 23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

10


praktische workshops en cursussen interessante lezingen leerzaam tijdschrift met ledenpas korting bij kwekerijen website: almere.groei.nl informatie: info@almere.nl

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

11


Mededeling van het Bestuur Diverse vrijwilligers zijn bezig om weer een mooie nieuwe speeltuin voor de kinderen te maken. Daarbij zijn we soms afhankelijk van gulle en belangeloze bijdragen van bedrijven en/of personen. Ook nu hebben we speciaal voor dit doel een mooie partij boomstammen gekregen, die op maat waren gemaakt voor de trappetjes op de speelheuvel. Een prachtige geste. Alleen, ze zijn gestolen!! Niet de volwassenen, maar de kinderen zijn gedupeerd. Wij hopen dat de dader tot bezinning komt en alsnog deze partij terugbrengt. Dat kan, net zoals ze zijn ontvreemd, op een anonieme manier gebeuren. U zou daarmee de kinderen alsnog een goede dienst bewijzen.

Bericht van de Technische Dienst Vorig seizoen zijn er op de waterpompen van de vereniging aansluitingen gemaakt, die het mogelijk maken rechtstreeks water af te tappen voor het bijvullen van uw watertank(s). Om hiervan gebruik te maken, dient u zelf te beschikken over een door elektriciteit of benzine aangedreven waterpomp plus een dikke slang met klemkoppeling van minstens 10 meter of meer, afhankelijk van de afstand van uw tuin tot het afgiftepunt. Beschikt u over een elektrische pomp, dan heeft u ook nog een aggregaat nodig om stroom op te wekken. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om uitgebreid uw tuin te besproeien, maar uitsluitend ter aanvulling van uw waterreservoir. Gebruik van de aansluiting is toegestaan tijdens de volgende uren: Maandag t/m zondag Maandag t/m vrijdag

van 09.00 tot 12.00 uur van 18.00 tot 20.00 uur.

Van het handmatig pompen kan overigens gewoon gebruik gemaakt worden wanneer er een elektrische pomp is aangesloten en in bedrijf is. Voor vragen en technische gegevens kunt u terecht bij de Technische Dienst. (Voor telefoon en e-mail zie pagina 2)

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

12


23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

13


Het jaar van de vleermuis deel III

Het voedsel van de Vleermuis In de hele wereld zijn bijna 1000 verschillende soorten vleermuizen. Om concurrentie met andere vleermuizen te voorkomen heeft elke vleermuissoort zijn eigen leefgewoonten. Het dieet van vleermuizen is het meest divers van alle zoogdieren. Zo bestaan er vegetarische vleermuizen die zich vooral voeden met fruit en nectar. Andere soorten zijn vleeseters, van insecten tot kikkers. Ook bestaan er vleermuizen die zich uitsluitend voeden met het drinken van bloed. De kleinere soorten doen zich te goed aan nectar en stuifmeel. Deze vleermuizen spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van tropische planten. Veel van deze planten zijn speciaal aan de vleermuizen aangepast qua vorm en afmeting. Ook bloeien ze 's nachts en maken ze voor de vleermuizen lekkere geuren. De meeste grote soorten zoals de vleerhonden zijn vruchteneters en komen vooral af op rijp fruit. Het kan een ramp zijn voor een bananen- of mango plantage. Na een paar happen laten ze een stuk fruit al vallen en gaan ze verder met het volgende stuk fruit. Een aantal vleermuissoorten voedt zich met vlees zoals kikkers, vissen en kleine zoogdieren. Dit zijn voornamelijk grotere tropische soorten. In Europa is alleen van de Grote rosse vleermuis, die voorkomt in Zuid-Europa, vastgesteld dat hij soms kleine visjes vangt. Vampiervleermuizen, zijn enkele soorten Zuid-Amerikaanse vleermuizen die zich uitsluitend voeden met bloed ,dat ze 's nachts na een kleine beet oplikken van slapende slachtoffers, meestal vee. Alle Nederlandse vleermuissoorten zijn insecteneters. Een vleermuis moet om te overleven per nacht een kwart tot een derde van zijn lichaamsgewicht aan insecten eten. Voor een vleermuis betekent dat per nacht wel 300 muggen, motjes en kevertjes. Dit betekent dat bijvoorbeeld ĂŠĂŠn enkele watervleermuis in de periode van 15 mei tot 15 oktober ruim 40.000 muggen kan verorberen. Een gemiddelde kolonie eet per zomer enkele tientallen kilo's insecten. Er zijn geen andere dieren die zoveel nachtinsecten eten. 23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

14


Daar komt bij dat veel van deze insecten schadelijk zijn voor de land- en bosbouw. Grootoorvleermuizen eten bijvoorbeeld onder andere veel nachtvlinders waarvan de rupsen schadelijk zijn: Zaaduil, Groenteuil en Eikebladroller. Bij het jagen vangen vleermuizen de insecten meestal in de vlucht en gebruiken daarbij hun vleugels of staartvlieghuid als vangnet. De grillige manier van vliegen van vleermuizen is een gevolg van het achtervolgen van hun prooidieren. Grote vleermuissoorten eten bij voorkeur grote prooien, kleine soorten kleine prooien. Zo eet de laatvlieger graag meikevers, en de dwergvleermuis vooral muggen en kleine vlinders. Doordat iedere vleermuissoort op zijn eigen manier jaagt, is er weinig concurrentie tussen vleermuissoorten. Boven een plas kun je verschillende soorten vleermuizen op verschillende manieren zien jagen: de rosse vleermuis jaagt dan hoog in de lucht, vaak boven de boomtoppen. En tussen de takken van de bomen jaagt de grootoorvleermuis op insecten die op de bladeren zitten. De laatvlieger vliegt een stuk lager, op 5-10 meter hoogte en is veel wendbaarder. De dwergvleermuis vliegt op dezelfde hoogte als de laatvlieger, maar veel dichter bij de begroeiing en jaagt op kleinere insecten. De watervleermuis jaagt enkele centimeters boven het wateroppervlak op insecten die vlak boven of op het wateroppervlak zitten. Om zich in het donker te oriënteren zendt een vleermuis een signaal uit dat weerkaatst op voorwerpen in de omgeving. De weerkaatsing (echo) vangt de vleermuis op met zijn oren en daardoor kan hij de plaats en vorm van die voorwerpen bepalen. We noemen deze manier van ‘kijken met je oren’ echolocatie.

In de volgende Windwijzer meer over de vleermuis. Bron: Zoogdiervereniging Nederland en Studente Biologie

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

15


Tuinder aan het woord: Frans Snoeijs

Al een tijdje geleden – nog voor de lange periode van droogte dit voorjaar – sprak ik met Frans Snoeijs over de Windhoek, over wat hij daar allemaal doet en waarom hij er al zo lang bij betrokken is. Frans’ opa had vroeger een tuintje langs het spoor. De kleine Frans ging daar samen met opa naar toe, achterop de Solex. Hij was vooral van die spannende rit op de Solex gecharmeerd, elke paal langs het spoor ontwijkend, maar zo kwam hij ook in aanraking met het tuinieren. En toen de Windhoek bij de opstart van het tuincomplex in 1980 promotie maakte om leden te werven, leek het Frans erg leuk om lid te worden. En hij is al die tijd blijven hangen. Frans is sowieso elk weekend op de tuin te vinden en zomer zelfs elke dag . Voor Frans biedt de tuin vooral ontspanning. Na een dag werken is het prettig om nog even op de tuin te komen. In het weekend wordt het grote werk gedaan. Naast het tuinieren zelf spreekt de amicale sfeer op de tuin Frans erg aan. Hij kent veel mensen binnen de vereniging en die contacten zijn voor hem belangrijk. Het koffiedrinken op zaterdag en zondagochtend, en samen een biertje drinken als de arbeid verricht is. Dat maakt het gezellig. Frans noemt zichzelf een echte ‘verenigingsgek’. Hij is voorzitter van de tuincommissie geweest en ook vier jaar voorzitter van de vereniging. Maar omdat hij meer ‘een doe-mens’ is, doet hij nu vooral allerhande hand en spandiensten en kun je hem zelfs als paashaas tegenkomen. Nee zeggen is wel eens lastig; Frans is overal voor te porren en vindt het ook leuk om bij van alles betrokken te zijn. Niet voor niets is Frans op de laatste ALV uitgeroepen tot Lid van Verdienste. Dankzij de tuin heeft Frans natuurlijk altijd veel verse groenten in huis. Frans’ vrouw kan daar erg lekker mee koken en zij vriest ook veel in, maar ze is ook niet altijd blij als Frans met twee zakken bonen thuiskomt die nog gepunt moeten worden.

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

16


Er worden ook veel groenten weggegeven aan familie en kennissen, die soms zelf komen plukken Op het werk kan Frans vrienden maken door lekkere aardbeien mee te nemen.

Omdat Frans al vanaf het begin bij de vereniging betrokken is, kon hij me ook veel vertellen over wat er veranderd is in de loop der jaren. Zo herinnert hij zich nog hoe de bouwsels op de tuinen vroeger afgebroken moesten worden als er een lid vertrok en een nieuw lid zijn intrede deed. Dat hoeft niet meer nu alle bouwsels eerst goedgekeurd moeten worden door de vereniging. Alles staat er daardoor ook veel netter bij. Daarnaast nam het recreatieve element in de eerdere dagen van de vereniging een veel kleinere plek in; vroeger ging het alleen om de tuintjes, nu is de vereniging veel meer dan dat. Daar zal Frans zelf ook wel zijn aandeel in gehad hebben! Interview: Esther Veen 23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

.

17


Openingstijden winkel: zaterdag 11.00 - 12.00 uur zondag 11.00 - 12.00 uur Woensdag gesloten

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

18


Winkel verkooplijst 2011

Grond en meststoffen

Prijs

Tuin artikelen

Compost per kruiwagen Potgrond 40 liter Bemeste tuinaarde 40 liter Tuinturf 40 liter Koemest gemalen 25 liter Koemest gemalen 50 liter Koemest korrel 10 kg Koemest korrel 20 kg Kippenmest 25 kg Bloedmeel 1 kg Kalk 1 kg Kunstmest Kas 1 kg Kunstmest (12-10-18) 1 kg Patent kali 1 kg

€ € € € € € € € € € € € € €

Beschermingsmiddelen

Prijs

Spruzit 100 ml Spruzit 250 ml Spuitzwavel microsulfo Pyrethrum vloeibaar Admire vloeistof Finesse vloeistof Antispruit kiemremmer Mierenpoeder Wortelvliegvrij Knolvoetvrij Slakkenkorrels Wespenpoeder Temperzon

€ 10.95 € 19,95 € 9,75 € 9,95 € 8,45 € 9,75 € 7,95 € 5,85 € 7,95 € 7,95 € 8,50 € 8,75 € 3,50

Tonkinstokken 1.80 mtr. Tonkinstokken 2,70 mtr. Tomatenspiraal Tomaat/komk.klemmen 50 st. Tuinnet 5 x 2 mtr. Tuinnet 5 x 3 mtr. Tuinnet 5 x 4 mtr. Tuinnet 5 x 5 mtr. Tuinnet 10 x 2 mtr. Tuinnet 10 x 3 mtr. Tuinnet 10 x 5 mtr. Nethouders plastic Tuintouw jute 75 mtr. Raffia 50 gram Steek etiketten Binddraad Fixit Tuinhandschoenen Slakkenval Semen box Vangplaat

1,00 2,65 1,75 2,60 4,15 7,30 4,70 8,30 5,80 1,50 0,55 1,15 1,15 1,15

Diversen Zoetzuur Zand per kruiwagen Kasdoek 2 mtr. br; p.m. Vliesdoek 3,20 mtr. br; p.m. Gronddoek 2,10 mtr. br; p.m. Grondpennen r.v.s. Sjalotten 250 gram Plantuien 250 gram Plantuien rood 250 gram Pompenset Diverse zaden

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

19

Prijs € 0,55 € 0,95 € 1,65 € 1,30 € 4,00 € 5,55 € 7,40 € 8,95 € 7,60 € 10,75 € 16,95 € 5,75 € 2,60 € 1,40 € 2,75 € 4,95 € 2,00 € 4,50 € 2,65 € 6,25

Prijs € € € € € € € € € € €

7,50 1,50 5,20 1,00 1,30 0,30 1,10 0,95 1,50 9,25 ……


23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

20


Sprekershoek Een rubriek, voor en door leden. Heeft u een idee of wilt u een verhaal(tje) kwijt, een recept aan de man brengen, uw (tuin)ervaring delen, een groente-experiment presenteren, een suggestie doen of wilt u iets zeggen over de windwijzer, schroom dan niet en mail uw verhaal naar redactie@dewindhoek.com of bel de redactie 06-24438827. Dan zorgen wij dat uw bijdrage gepubliceerd wordt. Deze rubriek is overigens niet bedoeld voor klachten. Daar zijn andere kanalen voor. Ook is het niet bedoeld als platform voor vraag en aanbod. Wie weet, doen we op een later moment. We hopen op leuke bijdragen en misschien wel ludieke inzendingen. Ook uw kinderen of kleinkinderen mogen van harte iets inzenden. Een leuke tekening of ervaring op de tuin kan heel mooi zijn. We zullen het zeker plaatsen. Let wel een beetje op de grootte van uw inzending. Maximaal 2 pagina’ s. Verder zijn er geen regels. De redactie houdt zich het recht voor ongepaste inzendingen te weren. Bijdragen van inzenders vindt u op pagina 22, 33 en 34

Wat was het weer een mooie oogst dit jaar! 23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

21


“Sprekershoek”. Inzending door Karin van der Lek - te Meij

Ervaringen van een beginnend tuinierster. Vroeger hielp ik mijn oma wel eens in haar moestuin. Geweldig vond ik dat. Met water knoeien en salamanders vangen. En de afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier mijn ouders geholpen met allerlei bezigheden op hun stukje grond in Spanje, zoals het verzamelen van johannesbroodbonen of het redden van een olijfboom, die gewurgd werd door de omringende struiken. Eigenlijk heb ik er nooit over gedacht om zelf een moestuintje te beginnen, maar toen mijn collega vol enthousiasme begon te vertellen over zijn moestuintje begon het te kriebelen. Dus op internet naar volkstuincomplexen in Almere gezocht. Ik was echt verbaasd om te zien hoeveel volkstuincomplexen er zijn in Almere. Na, op vijf andere volkstuinen de beschikbare tuinen afgestruind te hebben werd ik rondgeleid op de Windhoek. Toen ik tuin 102 zag was ik verkocht. Dit was mijn tuin zoals ik me hem voorgesteld had. Na drie weken zoeken eindelijk de tuin van mijn dromen gevonden. Ik heb meteen getekend voor de tuin en ‘s middags heb ik de tuin aan mijn kinderen laten zien. Die vielen met hun neus in de boter want op zaterdag konden ze meteen meedoen met het Paaseieren zoeken en het pannenkoeken eten. Zondag was het alweer feest en was de hele kantine versierd voor een heerlijke Paasbrunch.

Ik ben hetzelfde weekend begonnen in de tuin want het was inmiddels al half april en er was genoeg te doen. Op de volgende pagina kun je de tuin zien zoals ik hem gekregen heb. 23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

22


Zo trof ik mijn tuin aan toen ik hem kreeg.

De week daarop kwamen de hulptroepen in de vorm van mijn moeder en mijn broertje. Samen hebben we het dak van het huisje en de regenpijp gemaakt, de rozen gesnoeid en het onkruid weggehaald. Omdat de vorige tuinierster meerdere tuintjes aan elkaar had met ĂŠĂŠn ingang, had mijn tuintje geen eigen ingang. Mijn man heeft een mooi hekje gemaakt zodat we nu een eigen ingang hebben. Nadat de tuin gefreesd was door een lid van de tuinvereniging zag de tuin er al een stuk beter uit. Nu moest er natuurlijk nog een ontwerp voor de tuin komen. Er stonden een fruit-, groenten-, kruiden- en vlindertuin op het verlanglijstje. Verder nog twee aparte stukjes tuin voor de kinderen, bloemen, een hut en een pompoenenparadijs. Na een stapel boeken uit de bibliotheek gehaald te hebben en gestoeid te hebben met driejaars, vierjaars, zesjaars en weet ik hoeveel jaars vruchtwisselingsplannen nog meer kwam ik tot de conclusie dat ik geen aardappels kon verbouwen als ik ook nog een stukje wilde overhouden voor een kruidentuin. Dus de aardappels dan toch maar laten schieten. Het ontwerp voor de kruidentuin is ook een verhaal apart. Ik wilde alle keukenkruiden verbouwen maar er zijn zoveel verschillende soorten kruiden dat ik ze onmogelijk allemaal op het kleine stukje van 12 m2, dat ik voor de kruidentuin in gedachten had kon zetten. Toen ik een keuze gemaakt had voor de kruiden die ik neer wilde gaan zetten (wat al vrij lastig was) bleek, na het nog eens goed lezen van mijn kruidenboek, dat sommige kruiden enorm woekeren en dat sommige kruiden beter niet naast elkaar kunnen staan. 23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

23


Ook had ik op dat moment nog geen rekening gehouden met hoe hoog de verschillende kruiden worden, of de standplaats zonnig moet zijn of niet, zandgrond of aarde, vochtdoorlatend of juist droog. Dus het kruidentuinontwerp ging weer op zijn kop en ik begon weer overnieuw. Voor de tuintjes van mijn twee zoons wilde ik een zonnig plaatsje in de tuin uitkiezen en zaadjes kopen die snel en makkelijk groeien zoals juffertje in het groen, zonnebloemen en radijsjes. Voor de bloemen en het fruit moest ik ook een geschikte plaats vinden. De vlinderboom (Buddleja) wordt bijvoorbeeld erg groot, die moet de ruimte hebben. Toen mijn ontwerp klaar en de grond bewerkt was heb ik de tegels gelegd. Daarna kon het planten beginnen. Ik begon met het planten van wat andijvieplantjes die ik van mijn schoonmoeder gekregen had. Van een aardige buurman kreeg ik ook nog sla, tomaten, komkommer, meloen en courgetteplantjes en een collega kwam spontaan langs met een komkommerplant. Mijn zoons Kelvin en Michael konden de zaadjes die ik voor hun gekocht had met grappige namen zoals Sanne Zonnebloem en Thijs radijs, ook in hun tuintjes zetten. Daarna moest de hut nog gerealiseerd worden Dit moest een wilgenhut worden. Hiervoor ben ik druk op zoek gegaan naar verse wilgentenen. Ik heb deze uiteindelijk kunnen ophalen bij een boswachterij. Het grappige aan een wilgenhut is dat hij leeft. De takken die in de grond gestoken zijn, gaan wortelen en zullen in het voorjaar blad krijgen en, wanneer de grond vochtig genoeg is, gewoon doorgroeien. De hut zal dan ook gesnoeid moeten worden op zijn tijd.

Er moeten nog klimplanten geplant worden, zodat de hut bedekt wordt. 23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

24


Tijdens het harde werk was er ook nog tijd voor een gezellige picknick

Het is nu een maand geleden dat ik ben begonnen. Ik heb afgelopen maand met veel plezier in mijn tuintje gewerkt en het is flink opgeknapt. Er moet nog een heleboel gebeuren zoals; het huisje schuren en beitsen, de tegels rechtleggen en de kruiden planten maar hieronder kun je het tot nu toe behaalde resultaat zien. Het werken in mijn tuintje geeft me veel voldoening. Het is erg leuk om je kinderen (en jezelf) iets bij te brengen over de natuur. Die eerste aardbei uit eigen tuin is echt iets bijzonders. En ook de kikker die uit een emmer opsprong, waardoor ik me rot schrok, hoort bij één van de leuke ervaringen op het tuintje. Als beginnend tuinierster heb ik deze maand geleerd dat tuinieren keuzes maken met zich meebrengt en dat je daarnaast goed moet plannen wat je waar neerzet.

Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen in Villa Karin Bont. Tot ziens op de tuin, Karin van der Lek – te Meij

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

25


Bijensteken en geitenwollen sokken! Afgelopen woensdagavond even in de bijenstal gekeken, waar de twee volkjes (met dank aan Flevohoning Almere) heerlijk zaten te eten van het vorige week aangeleverde glucosestroop. Na het vullen van de voerbakken werd ik op een hartelijke manier bedankt door een “bij”die dwars door mijn sok heen een voetspier wist te raken. Na allereerst de Heer aangeroepen te hebben ben ik vervolgens afgedropen. Het is ondertussen wel duidelijk geworden waarom mijn mentor, zelfs op zomerse dagen, geitenwollen sokken droeg…….Het enige wat erop zit is me te troosten met de wetenschap dat reumatische aandoeningen bij imkers zelden voorkomen en dan nog alleen in minder ernstige vormen. Was het niet Johan Cruijff die zei: “ieder nadeel heb z’n voordeel””?? Hartelijke groet, Paul.

Bijenstal

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

26


23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

27


EEN KIJKJE BIJ…………... Dit is alweer het derde bezoekje van de redactie aan een “bedrijfsonderdeel” van onze vereniging in het kader van de rubriek “Een kijkje bij”…… Veel tuinders maken hier gebruik van, namelijk onze verenigingswinkel. Ik heb een gesprek met Willem Moerings, die er nu alweer zo’n 7 jaar elk seizoen voor zorgt, dat de belangrijkste producten voor elke tuinder beschikbaar zijn. Of dat nu gewoon zand en compost is of planten en zaden, hij zorgt ervoor, dat hij de meest gewilde zaken in voorraad heeft. Zoals gezegd 7 jaar geleden nam Willem de activiteiten voor de winkel over van Johan Diender. Het begrip winkel was toen wellicht wat overdreven. Hij zat weggemoffeld in de achterkamer van het kantinegebouw zonder ramen en nauwelijks ruimte om je te bewegen. Een heel klein assortiment waaruit min of meer op afroep werd geleverd. Echt structurele openingstijden waren er toen nog niet. Willem had er echter lol in en begon al snel in die donkere ruimte “zijn winkel” op poten te zetten. Hij inventariseerde wat nu eigenlijk de grootste vraag was van de tuinders en stemde hier zijn inkoop op af. Hij nam contact op met diverse leveranciers en bouwde daarmee een werkbare relatie op, waardoor hij soms tegen heel aantrekkelijke inkoopsprijzen zijn slag kon slaan. En omdat de winkel geen echt winstoogmerk heeft, kon hij dat ook weer relatief goedkoop doorberekenen aan de klant, zodat iedereen tevreden was. De opbouw van de winkel bleek een succes. Steeds meer tuinders vonden hun weg naar het “hok achter”. Wim stelde structurele openingstijden in voor de woensdag, zaterdag en zondag. Ervaring leerde, dat dit de meest geschikte dagen waren. In de weekenden was het druk op de tuin en door op woensdag ook een uurtje open te zijn hoefde men niet tot zaterdag te wachten. Elke dag open was geen optie. Daarvoor is het doordeweeks soms te stil en bovendien, het blijft vrijwilligerswerk. 23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

28


Al snel werd het te klein, werd het een echte winkel en moest men verhuizen naar een andere plek. Ook had hij inmiddels enige assistentie nodig en vond dat in de persoon van Riet Lap. Samen met de Technische Dienst werd uiteindelijk naast de werkschuur achter het kantinegebouw een aparte zgn. Portakabin (merknaam) ingericht als winkel. Willem was de koning te rijk. Een winkel met een echte toonbank, stellingen en wandhouders voor zaden. Zelfs voor een eigen zithoekje was er nog ruimte. Alle belangrijke producten zijn nu uit voorraad leverbaar en dat is best veel. Een tweede uitbreiding kwam nadat de werkschuur werd afgebroken. Op die plek werd de winkel vergroot met een afgeschermde buitenlocatie voor verse (groente)planten en zakken potgrond en tuinaarde. Daarnaast beschikt de winkel nog over een grotere opslag in de Romneyloods (merknaam) Inmiddels wordt Willem geassisteerd door een klein groepje dames, die volgens een heus werkrooster regelmatig achter de toonbank staan. Zo blijft het leuk en worden de werktijden op een regelmatige manier verdeeld. Naast de reguliere taak wordt de winkel ook ingezet bij evenementen zoals de “open dag” . Hoewel de winkel zelf dan gesloten is, verzorgt het “personeel” samen met vrijwilligers altijd een grote plantenmarkt, iets waar Willem eigenlijk best een beetje trots op is. En dat mag ook wel. Het blijkt namelijk altijd weer een groot succes. Ook moet gezegd worden dat, afgezien van een enkeling die ook buiten de openingstijden geholpen wil worden en sommigen die vinden, dat het een supermarkt moet zijn, het overgrote deel van de tuinders zéér tevreden is met de winkel.

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

29


De speeltuin Plotseling was er geen speeltuin meer. De speeltuin was helaas afgekeurd en dat was even schrikken. De teleurstelling bij jong en oud was groot en al snel ontstond het idee om weer iets nieuws op te bouwen. Maar ja, hiervoor was niets begroot en er was dus geen geld. Er moest dus op een alternatieve manier aan middelen en spullen worden gekomen en zo werd tijdens de “open� dag gestart met een inzamelingsactie. Er werd gul gegeven en de ontwikkelingen volgden zich toen snel op. Al snel konden we via de gemeente gebruikte speelattributen ophalen en konden we voordelig aan een lading aarde komen. Hiermee was het startsein gegeven voor de realisatie van een vernieuwde speeltuin. Met gezamenlijke krachten werden de nog bestaande wippen uit elkaar gehaald en opgeknapt, evenals het nieuwe klimrek. De berg met aarde kreeg zijn uiteindelijke vorm en de glijbaan werd geplaatst. De heuvel wordt nog voorzien van gras en beplanting en er komt aan weerskanten een speelse trap, die door een tunnel van wilgentenen lopen. Uiteindelijk zal dit de speeltuin een speels en natuurlijk karakter geven. Inmiddels zijn de opgeknapte speelattributen op hun plek gezet en begint de speeltuin vorm te krijgen. Dankzij de inzet van vrijwilligers, de giften van tuinders, leden, donateurs, adverteerders en diverse andere bedrijven lukt het om dit alles te realiseren zonder budget. En hoewel we nog niet klaar zijn, wil ik toch vast iedereen bedanken, die hieraan hebben meegewerkt. En wil je nog helpen, reageer dan op de eerstvolgende oproep, want iedere hulp is welkom. Namens het bestuur: Mireille van Os 23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

30


Voor de kantine zijn verder drie kunstobjecten, die we van de gemeente gekregen hebben, opgeknapt en neergezet. Later zal dit verder aangekleed worden met Lavendel.

Iedereen hartelijk bedankt!

Speciaal dank aan het aannemingsbedrijf “Afezo�, vertegenwoordigd door Cristo van de Loo, voor de inzet van groot materieel.

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

31


Beste klaverjassers, Voor 2011 staan de volgende data gepland voor het klaverjassen: 24 juli 28 augustus 25 september (vervallen) 30 oktober 27 november 18 december KERSTKLAVERJAS Bovenstaande data zijn onder voorbehoud Wij zien u graag terug op de bovenstaande zondagen om gezellig te komen klaverjassen. De bijeenkomsten starten om 13.00 uur.

Activiteiten 2011 Beste tuinders en niet tuinders De feestcommissie heeft nog een aantal data geprikt voor de rest van dit jaar. Niet alle activiteiten zijn gratis. Het doorgaan van de activiteiten is afhankelijk van voldoende deelname. Aanmelden in de kantine. Voor een uitgebreide lijst zie website: www.dewindhoek.com 17 juli

: Barbecue, kosten 10,00 (leden)

10 augustus

: Mosseldag, kosten 10,00 (leden)

25 september : Oogstdag , iedereen van harte welkom 3 december : Sinterklaasfeest voor de kleintjes tot 8 jaar 17 december : Kerstbingo vanaf 16 jaar. 23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

32


“Sprekershoek”. Inzending door Joke Uit de Boogaardt

Geacht bestuur, vrijwilligers en mede tuinders Ook ik was zaterdag 7 mei op de open dag van onze tuinvereniging. Ik was zéér aangenaam verrast over de prachtige uitstalling van alle planten onder de mooie nieuwe tenten. Alles was zeer overzichtelijk uitgestald op de tafels en ook de hangplanten zagen er leuk uit zo onder het dak van deze tenten. Het zag er erg gezellig uit en ik heb dan ook weer mijn slag geslagen. Verder was er de informatie over (natuurlijke) bestrijding van plagen, die onze tuinplanten kunnen treffen, de stal met honing, de bierbrouwers van het Kemphaanbier en ook konden kinderen vogelhuisjes beschilderen. Ook de inwendige mens werd niet vergeten. Langs deze weg wil ik het bestuur en alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet voor deze gezellige dag. Joke Uijt de Boogaardt

Kleine impressie van de “open dag “ mei 2011

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

33


“Sprekershoek”. Inzending door Daphne Spanjersberg

Zaterdag 21 mei was de kruidenwandeling bij de AVVN. Na een ontvangst met koffie en thee starten wij de wandeling in de tuin van het bezoekerscentrum. We kregen daar veel toepassingen te horen van de “gewonere” kruiden. Van salie, tijm, rozemarijn en andere kruiden, die men zoal in de tuin heeft staan. Daarna wandelden wij de woonwijk in die heel bijzonder was, omdat het bezoekerscentrum middenin een oude dorpsstraat staat, die opgeslokt is door een gloednieuwe mega nieuwbouwwijk. Dus de oude bomen en planten wisselde af met nieuw aangelegde tuinen en jonge beplanting. Bij een oude berk hoorden wij dat je het sap van de berk kan aftappen in het voorjaar en dat het je lichaam reinigt en de haargroei bevorderd. Veel hoefde wij niet te wandelen want om de zoveel meter was er weer een plant met een mooi verhaal. Enthousiast vertelde Petra Wilbrink (bioloog en herborist) over de goede toepassingen en eetbaarheid van planten die wij “gewoon”onkruid noemen. Want, jawel; ook heermoes heeft een geneeskrachtige werking! Voor sterke botten en gewrichten en tegen eczeem. Je kunt hier tinctuur van maken. We sloten de wandeling af met heerlijke hapjes, o.a. pesto van zevenblad en kruidenboter van wilde bloemen.

De recepten staan hiernaast, dus: succes en eet smakelijk!!

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

34


KRUIDENRECEPTEN Zevenbladpesto Nodig: 250 gram zevenblad (jong blad) 2 dl. Olijfolie 1 knoflookteen 50 gram geschaafde en gebrande amandelen 25 gram Parmezaanse kaas Een snufje zout Werkwijze Doe alle ingrediĂŤnten bij elkaar in een kom. Gebruik een staafmixer om alles fijn te malen. Lekker op stokbrood. Kruidenboter anders. Er zijn vele variaties mogelijk bij het maken van kruidenboter. Gebruik 150 gram roomboter als basis en meng daar de fijngesneden ingrediĂŤnten door. Laat, voor een fijne smaak, de boter een dag staan. Lekker op stokbrood. Wilde kruidenboter Madeliefjes 3-kleurig viooltje Paardenbloem Bloemen van witte dovenetel Tijmblaadjes Fijngesneden sjalot en /of 1 teen knoflook Knoflookboter 2 eetlepels olijfolie 4 uitgeperste teentjes knoflook 1 eetlepel fijngesnipperde peterselie Vers gemalen peper.

EET SMAKELIJK!!

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

35


Hier een berichtje van de oogstdag commissie……. De voorbereidingen voor de oogstdag op zondag 25 september zijn in volle gang. Van het bestuur hebben we de beschikking gekregen over tuin 214 en half mei hebben we courgette, pompoenplanten en rode - en witte kool in de tuin gezet op een snikhete dag.

De kolen willen we gebruiken om zuurkool en zoet/zuur te maken. Verder was de aardbeien- en frambozenoogst meer dan overvloedig, zodat de wij de afgelopen tijd druk bezig geweest zijn met het maken van potjes jam, compote en chutneys. Van Frans Snoeijs mochten wij zijn frambozenstruik meerdere malen leeg plukken en de eerste courgette is al binnen via hem. Ook van andere tuinders mochten we fruit plukken, bedankt hiervoor! Nu de maand juli begonnen is, zie je dat de courgette oogst op gang begint te komen, dus het soep maken kan beginnen door ons! Ook is Rina Wouts de afgelopen maand druk bezig geweest met het vullen van flesjes olie en azijn met kruiden erin, kortom, we hebben veel eigen gemaakte producten te verkopen op de oogstdag. Nu de goudsbloemen en het St.Janskruid bloeien, zijn de bloemtoppen geknipt en in de biologische zonnebloemolie gedaan. De olie moet een maand lekker in de vensterbank in de zon staan, dit als voorbereiding voor het maken van zalf en crèmes in augustus, omdat je daarvoor goudsbloem- of St. Janskruidolie olie nodig hebt. Omdat we iedereen willen laten proeven, die dat wil, van de verschillende soorten kruidenthee van de tuin op de oogstdag, hangen de citroenmelisse en de valeriaan al te drogen en de citroenverbena staat op dit moment te bloeien. Voor wat betreft de pompoenenwedstrijd, er hebben meer dan 30 tuinders zaad opgehaald in de winkel of in de kantine. We hopen dat hun pompoenen voorspoedig zullen groeien en dat veel tuinders mee zullen doen aan de wedstrijd. Hierbij willen wij nog steeds een oproep doen aan alle tuinders: Heb je fruit of courgettes of andere groenten over, graag inleveren bij Wiep in de kantine of bij Rina Wouts van tuin 61 t/m 63. Dan maken wij er iets lekkers van! Een culinaire groet van de ‘dames’ van de oogstdag. 23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

36


Het groene hoekje van de plantengeneeskunde

Geschiedenis

Heermoes behoort tot de oudste planten op aarde: hij bestaat al 390 miljoen jaar. Omdat er veel kiezelzuur in Heermoes zit, wordt het ook gebruikt voor het poetsen van tinnen vaatwerk. Het kiezelzuur geeft de plant echter ook een waardevolle geneeskrachtige werking, die belangrijk is voor de opbouw van botten, gebit, nagels en de huid. Heermoes voert urine af en de bladeren plakken bloederige wonden dicht. Het kruid helpt bij hoest, kortademigheid en inwendige breuken.

Gebruik Thee: Schenk 150 ml kokend water over 2 tot 3 tl. kruid en laat het 5 minuten pruttelen en nog eens 10 tot 15 minuten trekken (of laat het 10 tot 12 uur staan met koud water); drink dagelijks 3 koppen. Kompressen: Laat 2 tot 3 tl. kruid 20 tot 30 minuten koken in 1 ltr. water, zeef het vocht en laat het afkoelen; doop hierin het verband.

Beperkingen Er zijn geen wetenschappelijke gegevens bekend over het gebruik van Heermoes door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Bij oedeem als gevolg van beperkte hart- of nierfunctie mag Heermoes niet worden gebruikt.

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

37


De nieuwsbrief wordt één keer per maand digitaal toegezonden. Het is leuk, speels en vrolijk opgezet. Veel leden hebben al hun e-mail adres opgegeven. Heeft u dat nog niet gedaan en wilt u de nieuwsbrief ook graag via de mail ontvangen, geef u dan op via Mireillevanos@hotmail.com. Als uw e-mail adres gewijzigd is, geef dit dan ook even door, en u ontvangt het op het nieuwe adres. PERSBERICHT Vanaf 10 juli is de Historische Groentehof weer geopend voor bezoekers. De landelijk gelegen Historische groentetuin is één van Nederlands grootste tuinen op het gebied van vergeten, zeldzame en bijzondere groenten en fruitsoorten. Het is een unieke tuin met cira 450 soorten. Op afspraak rondleidingen. Ook voor diners, proeverijen en kruidenworkshops. www.vergetengroenten.nl Iets boeken via de Windhoek of interesse voor een gezamenlijk bezoek. Neem dan even contact op met Mireille van Os, secretaris@dewindhoek.com

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

38


Openingstijden kantine Met ingang van 1 april gelden de volgende openingstijden: Koffie : dinsdag t/m zondag

10.00 - 12.00 uur

Bar:

14.00 - 19.00 uur 14.00 - 20.00 uur

dinsdag t/m donderdag vrijdag t/m zondag

Maandag gesloten

23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

39


23e JAARGANG NO. 3 JULI 2011

40

Windwijzer jaargang 23 no. 4  

Windwijzer jaargang 23 no. 4

Windwijzer jaargang 23 no. 4  

Windwijzer jaargang 23 no. 4

Advertisement