Page 1

KUNST OG KRISE NOAHS DRØMMEREJSE STONER DEN STORE DJÆVLEKRIG FYLDT AF GLÆDE OVER LIVETS UNDER KONFIRMATION FORÅRSTUREN MED LOV SKAL LAND BYGGES PÅSKEMIDDAG C. S. LEWIS DEN ISBLÅ SANG FASTELAVN BYENS BEDSTE BILLEDER

DYSSEGÅRDSKIRKEN

FEBRUAR 2016


ARTIKEL

Fy l d t Alle kender den skønne fornemmelse ved at føle sig frisk og næsten som et nyt menneske, når sved og døde hud­ celler er skyllet væk, og huden er ren og håret blødt. Denne friskhed og for­ nyelse gælder hele vores eksistens, når vi kalder dåben for et bad. Dåben er også en symbolsk handling. Et symbol forener noget ydre med no­ get indre, forener krop med ånd og det synlige med det usynlige. I den sym­ bolske handling er der noget, vi kan se og noget, som vore øjne ikke kan se. Der sker ikke nogen synlig forandring med det barn, som bliver båret ind i kirken for at blive døbt og efter dåben bliver båret ud igen, og der er noget meget uskyldigt og smukt ved dåbs­ ritualet med et lille barn som midt­

LISBET RØMER

Sognepræst siden 1999 i Dyssegård. Master i luthersk spiritualitet.

2

punkt. Men dåben er i virkeligheden en meget dramatisk handling, og den er også det mest gavmilde tilbud om kærlighed, vi nogensinde kommer ud for. I dåben bliver barnet forenet med Kristus i hans død og opstandelse, og ved dåben siger Gud til det lille barn: ”Jeg vil altid elske dig!”

Dåben er et bad. Ikke et helt almin­ deligt bad, som når vanddråberne pibler ned over kroppen i brusebadet, men vi kan alligevel godt kalde dåben for et bad, selv om den er det aller­ mindste bad, vi kan forestille sig.

a f glæd

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje, er vi født på ny til liv i Kristus, til et åbent liv i tro og ­tillid Salme nr. 448 vers 4

Vi har altid brug for kærlighed, og ofte er vi i stand til at vise den kær­ lighed, vi føler. Men der er kærlighed, der kan være usynlig, og det gør den ikke mindre virkelig af den grund. Der sker noget i dåben, som ingen kan se, og som alligevel er virkeligt. Hvad vi kan se, er korsets tegn over barnets ansigt og bryst, og vi kan også se van­ det risle over barnets hoved, mens vi hører ordene ”Jeg døber dig i fade­


ARTIKEL

e over livets under rens og sønnens og helligåndens navn”. Trosbekendelsen og Jesu ord om at lade de små børn kom­ me til ham, hører vi også, og vi ser det, når præsten til sidst lægger sin hånd på barnets hoved som en forbøn og velsignelse af barnet.

Du skænker os din gode Ånd i ordet og i vandet Salme nr. 450 vers 2

Derimod er det usynligt, at bar­ net i dåben får helligånden som gave, og at der derved knyttes et stærkere bånd mellem Kristus og barnet, end døden kan rive over. Ved dåben bliver det også særlig tydeligt, hvilken slags kærlighed Guds kærlighed er. Med et ord, der næsten er gået ud af sproget,

kalder vi Guds kærlighed for nåde – ren nåde. Det betyder, at hans kærlighed ikke kræver nogen be­ taling af os, hvilket vi nu heller ikke kan give, fordi Guds kærlig­ hed er en kærlighed, som overgår al forstand. Hvis en voksen bliver bevidst om denne virkelighed i sin dåb og sætter sin lid til den, kan det give en oplevelse af at mod­ tage Guds rige som et lille barn. Dåben er på en måde blot en ­ eget stærk forkyndelse af det m glædelige budskab, vi kalder evan­ geliet. Det budskab, som vi hører og synger om i kirken og også ser i kærlighedens gerninger. Deri­ mod er der ikke noget magisk ved ­dåben, som får den til at virke af sig selv, men den virker, når den får lov til at leve i en sammen­ hæng, hvor vi giver vore børn mulig­hed for at lære kristendom­ men at kende, så de selv en dag kan tage stilling.

Gudstjeneste hver søndag kl. 10.30 Dåbslørdag den anden lørdag i måneden 3


TEATERDYSSEN DEN ISBLÅ SANG Teatret Månegøgl for børn fra 2 til 8 år 31.01.2016 KL. 15 DYSSEGÅRDSKIRKEN

INDENI Barkentins Teater for børn fra 1½ til 4 år 28.02.2016 KL. 15 DYSSEGÅRD BIBLIOTEK

HOV Teater Blik for børn fra 1½ til 4 år 03.04.2016 KL. 15 DYSSEGÅRDSKIRKEN

Teaterforestillingene for børn er arrangeret i samarbejde imellem Dyssegårdskirken og Dyssegård Bibliotek. BILLETTER SÆLGES PÅ DYSSEGÅRD BIBLIOTEK FRA 14 DAGE FØR FORESTILLINGEN. BILLETPRISEN ER 30 KR.

FAMILIEGUDSTJENESTER FASTELAVN

Vi begynder med en festlig familiegudstjeneste i Dyssegårdskirken. Herefter går vi i samlet flok over gaden til Dyssegårdsskolen, hvor FDF´erne står for tøndeslagningen. Dagen slutter i sognegården med fastelavnsboller samt kåring af kattekonger og katte­dronninger. Kom som det, du allerhelst vil være!

SØNDAG 07.02.2016 KL. 14

LYSGUDSTJENESTE

Vi fejrer kyndelmisse med en stemningsfuld lysgudstjeneste for hele ­familien. Efterfølgende er der aftensmad i sogne­gården, hvor alle også er ­hjertelig velkomne. Tilmelding til kirkekontoret senest 03.02.2016. Pris 30 kr. pr. deltager.

ONSDAG 10.02.2016 KL. 17

JULIE WOLF SEIDELIN

B&U-­medarbejder ved Dyssegårdskirken siden 2014. Cand. mag. i religion. Mor til to piger på 5 og 9 år. dyssegaardskirken@live.dk 20 14 57 16

Mere info og tilmelding på dyssegaardskirken.dk


B&U-AFDELINGEN

TEATERFORESTILLING FOR BØRNEHAVER

MINIKONFIRMAND

Minikonfirmand er et tilbud til børn, der går i 3. klasse på Munke­ gårdsskolen og Dyssegårds­skolen eller har tilknytning til Dyssegårdskirken.

De ældste børn fra børnehaver i Dysse­gård inviteres til forestillingen Noas drømmerejse. I denne forestilling om Noas ark dramatiseres Noas drøm om en verden, hvor alle er venner, i en fortælling om enhver børnegruppes evige rejse mod venskab. Børnehaverne kan tilmelde sig til Julie senest 15.03.2016.

TIRSDAG 19.05.2016 KL. 10 KONFIRMATION

Indskrivning til konfirmation 2017 er åben og sker elektronisk på kirkens hjemmeside. Har du spørgsmål til undervisningen eller tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte præsterne eller kirke­ kontoret.

SALMESANG FOR VUGGE­STUE OG DAGPLEJE

Børn i alderen 1 til 3 år tilbydes salmesang i Dyssegårdskirken: Sang og leg, glæde, nærvær og fællesskab samt sansemotorisk stimulation.

Undervisningen tager udgangspunkt i børnenes verden: Bevægelse, sanser, ­kreative ­aktiviteter og lege er med i ­formidlingen af de bibelske historier, ­kirkens højtider og fadervor.

HOLDSTART DYSSEGÅRDSSKOLEN: AUGUST-OKTOBER 2016

Vi synger og danser kendte salmer og sange i kirkens smukke rum. Yder­ligere information hos Julie.

BABYSALMESANG

Vi synger og bevæger os med barnet i en fredfyldt stund, hvor barnet får en bred sanse­stimulering. Kom og syng med på salmer og sange led­saget af ­fagter og helt enkle danse. Der kræves ingen særlig sangstemme for at være med. Den mest elskede stemme for dit barn er mors eller fars stemme. Undervisningen er tilrettelagt for ­babyer fra 2 til 10 måneder. Pris 150 kr., der dækker udgift til Min første salmebog.

HOLDSTART 06.04.2016 OG 17.08.2016 ONSDAGE KL. 10 I KIRKEN 5


B&U-AFDELINGEN

DEN STORE DJÆVLEKRIG Foredrag med forfatteren Kenneth Bøgh Andersen, som vil fortælle om de tanker, temaer og ideer, der ligger til grund for ungdomsserien Den Store Djævlekrig, hvor han bruger bibelhistorierne på sin helt egen måde og får læseren til at tænke over godt og ondt. Kenneth Bøgh Andersen vil også læse lidt op, og der vil naturligvis være god tid til spørgsmål. Dyssegårdskirken og Dyssegård Bibliotek er arrangør. Gratis entré.

ONSDAG 30.03.2016 KL. 19-21 I DYSSEGÅRDSKIRKEN

6


BØGER&FILM

BIOGRAFDYSSEN Har du lyst til at se en god film sammen med andre og få en snak om den bagefter? Så kom i Biograf­dyssen. Vi vælger filmene i fællesskab og har hver måned en ny på plakaten. Efter ­filmen bliver der serveret ost og et glas vin, og så er ordet frit.

17.02.2016 MIN ONKEL (1958) 18.03.2016 JEG ER IKKE BANGE (2003) 20.04.2016 DE URØRLIGE (2011) 04.05.2016 THE KIDS ARE ALL RIGHT (2010) 01.06.2016 THE LAST QUARTET (2012) ALLE GANGE KL. 19-22 I SOGNEGÅRDEN

Prisen er 20 kr., og tilmelding er ikke nødvendig.

BOGDYSSEN Som en optakt til det amerikanske præsidentvalg er temaet for den kommende sæson i Bog­dyssen amerikansk litteratur – både ­klassikere og nyere hits. Man er velkommen enkelte aftner, så skal man bare selv medbringe den bog, der er på programmet. Har du spørgsmål, er du ­vel­kommen til at kontakte:

03.02.2016 MARILYNNE ROBINSON GILEAD (2005) 02.03.2016 HARPER LEE DRÆB IKKE EN SANGFUGL (1960) 06.04.2016 SIRI HUSTVEDT SOMMEREN UDEN MÆND (2011) 11.05.2016 JOHN WILLIAMS STONER (1965) ONSDAGE KL. 19.30-21.30 I SOGNEGÅRDEN

Sara Nørholm sara.noerholm@gmail.com Tlf.: 61306896

7


Menighedsplejen ”NOK, NÅR JEG KUN MIN GUD ALENE HAVER”

Jan Ulrik Dyrkjøb, pastor emeritus (Værløse-Hareskov) vil føre os tilbage til Ribe i 1700-hundredetallet, til bispegården og salmedigteren Hans Adolph Brorson. Foredraget vil belyse Brorsons liv, hans samtid og den religiøse strømning, man kalder pietismen med udgangspunkt i ­Brorsons salmedigtning.

MANDAG 01.02.2016 KL. 14

C. S. LEWIS – TRO, LIV OG ET FORFATTERSKAB

Lektor Bent Bjerring-Nielsen vil fortælle om den engelske forfatter C.S.Lewis (1898-1963). C.S.Lewis underviste på universiteterne i Oxford og Cambridge og skrev en stor og meget varieret mængde af bøger: eventyr for børn, sciencefiction, forsvar for kristendom, litteraturhistorier og meget mere. Hans kendteste bøger er serien om eventyrlandet Narnia. Hans liv er ­blevet dramatiseret både på teatret og i filmen ”Shadowlands”. Foredraget vil fokusere på C.S. Lewis liv, hans bøger og hans centrale tanker og prøve at svare på spørgsmålet om, hvorfor han er en af de mest læste kristne forfattere overhovedet.

MANDAG 14.03.2016 KL. 14

Menighedsplejen i Dyssegårdskirken inviterer til eftermiddags­møder for alle interesserede. Vi begynder i kirken med en ­andagt og fortsætter i sognegården med kaffe/te og samvær omkring et foredrag eller lignende. Det koster 20 kroner at deltage. Der er endvidere mulighed for at bestille kirkebil ved dagen før at kontakte kirke­ kontoret på 39 75 01 00. 8


DET GRÅ GULD

KUNST OG KRISE - HAR KUNST EN HELBREDENDE VIRKNING PÅ OS?

Ja, siger præst og kunst­historiker Anne-Mette Gravgaard. I 2003 mistede hun en arm og et ben ved en lastvognsulykke på Sankt Annæ Plads i København. En skelsættende begivenhed, som gav hendes liv et nyt perspektiv. I mange år har hun arbejdet med kunstens betydning i kirkerummet og få måneder efter ulykken realiseredes et stort anlagt kunstprojekt med moderne kunst i fem kirker, som hun var inspirator til. Kunstprojektet kom til at få af­ gørende betydning både for en ny holdning til kirkekunst og hendes egen tilbagevenden til livet.

MANDAG 11.04.2016 KL. 14

FORÅRSTUREN

Bussen kører fra Dyssegårdskirken ad Strandvejen, hvorfra vi kan nyde den smukke udsigt ud over Øresund til Ven. Ved Mørdrup i Espergærde svinger vi mod den smukt belig­ gende Gurre kirke med muret, hvidkalket alterbord og altertavle udført af Per Kirkeby. I kirken synger vi forårssalmer i forbindelse med en kort andagt. Turen fortsætter forbi Gurre Slotsruiner, Tikøb og Harreshøj til Esrum Kloster, hvor der bliver serveret kaffe/the og lagkage i den hyggelige klosterkælder. Herefter følger en rundvisning på Klostret med fortællingen om munkene, klostret og livet der levedes her i middel­ alderen. Turen hjem følger en meget smuk rute langs Esrum sø gennem ­Fredensborg. Turen koster kr. 100, og tilmelding og betaling bedes senest ske torsdag den 5. maj til: Grethe Nørgaard ­Pedersen, Sønderengen 64, tlf.: 3956 4720 eller Brita Johansen, Ellemosevej 30, tlf.: 3967 1654

TORSDAG 12.05.2016 KL. 13-18

Herresenior Morgensang, morgenbrød og en kop kaffe for mænd i den modne alder, der har lyst til at være sammen og fortælle om egne livserfaringer og høre om andres. En formiddag der gerne skulle give livsmod og glæde. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte: Steen Johansen Tlf. 39 67 16 54 Otto Mønsted Nielsen Tlf. 39 67 89 63 otto@moensted.dk

Første torsdag i hver måned kl. 10-12

Tirsdagsdamerne Hver tirsdag er der tirsdags­ træf i sognegården i det gule værelse, hvor der strikkes, sys, hygges, læses en ­historie og serveres kaffe. Alle er velkomne.

Tirsdage kl. 14-16.30 i sognegården

tilmeld dig kirkens nyhedsbrev på dyssegaard.sogn@km.dk 9


OPLEV OGSÅ

byensbedstebilleder KUNST I KIRKEN

I den kommende periode har vi forsat skiftende udstillinger i sognegården. Men til sommer vil vi prøve noget nyt. Vi vil ikke bede kunstnere om at udstille, men opfordre alle jer i sognet til at skabe en udstilling. Byens bedste billeder hænger ganske givet rundt omkring i private hjem; billeder der måske altid har hængt over sofaen, et billede man har arvet, eller det billede man blot måtte eje og derfor måtte byde på ved auktionen. Ethvert maleri eller enhver radering vil være velegnet, når vi i juni åbner sognegården for byens bedste billeder. Så har du et billede, du gerne vil udstille, kan du kontakte Poul Ebbe Nielsen på mail: poulebbe@dadlnet.dk eller tlf.: 39670593 senest 23. maj. Det vil uden tvivl kunne blive til en spændende udstilling!

FOREDRAG

KONCERTER

Forsoning kom

Miniorgelkoncert

Kunstmaler og tidligere præst Nina Tange vil læse op af sin digtsamling FORSONING KOM, som skildrer tabet af den elskede, sorgen og menings­ tabet som langsomt afløses af forsoning med det nye liv og genvundet livsmod og glæde. Undervejs sker en dybtgående erkendelse af øjeblikkets betydning og døden som et grund­ vilkår. Digtene er formet som en samtale med Gud, hvor tvivl og tro brydes.

ONSDAG 09.03. 2016 KL. 19:30

PÅSKEMIDDAG

SØNDAG 14.02.2016 KL.11.45

Efter gudstjenesten Skærtorsdag spiser vi et påskemåltid sammen i ­ sogne­gården. Der vil blive serveret lam og et glas vin eller en vand for 80 kr. pr. voksen. Børn 40 kr. Tilmelding til kirkekontoret senest Palmesøndag.

Miniorgelkoncert

TORSDAG 24.03.2016 KL. 17

Steen Lindholm fortæller om og spiller gammel fransk orgelmusik. Gratis adgang.

Steen Lindholm fortæller om og giver prøver på den orgelmusik, der vil blive spillet i påsken. Gratis adgang.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Koncert

I det kommende periode afholder menig­hedsrådet møder, hvor dagsordnerne kan fås på kirkekonkoret og hvor alle interesserede er velkomne.

LØRDAG 28.05.2016 KL. 16.00

ONSDAG 16.03.2016 KL. 19 I SOGNEGÅRDEN ONSDAG 18.05.2016 KL. 19 I SOGNEGÅRDEN

SØNDAG 13.03.2016 KL. 11.45 Amatørsymfoniorkestret Euphrosyne.

LÆS MERE PÅ DYSSEGAARDSKIRKEN.DK ELLER WWW.FACEBOOK.COM/DYSSEGAARDSKIRKEN 10

MOGENS HOFF: FEBRUAR-MARTS Fernisering 31.01.2016 FREDDY SOLBERG: APRIL-MAJ Fernisering 03.04.2016 BYENS BEDSTE BILLEDER: JUNI-AUGUST Fernisering 05.06.2016 FLEMMING HOLMGREN: SEPTEMBER Fernisering 28.08.2016 Udstillingerne er åbne mandag til fredag kl. 10-13


?

Danmark er et kristent land At Danmark er et kristent land, står nu for første gang i et ­regeringsgrundlag. Det har skabt debat. Nogen har gjort sig lystig over, at det netop ­skulle være en mindretalsregering, der fandt på dét. ­Andre har snarere fæstnet sig ved, at Venstre, da de senest havde ­regeringsmagten, mente, at religion og politik burde skilles ad. Og måske er der slet ingen grund til at skrive, at Danmark er et ­kristent land. Danmark som en stats­dannelse med Harald Blåtand som grund­lægger kan ikke adskilles fra indførelsen af

KLUMME

THUE PETERSEN

Sognepræst siden 2012 i Dyssegård.

en nation eller et land. Kristen­dommen viser sig på ­mange måder i vores samfund: i kirken, i korset på flaget, i vores kultur og traditioner. Men betyder det, at vi som sådan lever i et kristent land? ”Med lov skal land bygge”, står der på Domhuset. Men kristendommen står i et spændingsforhold til loven. Jesus taler om, at lovens opfyldelse sker gennem kærligheden. Derfor må det blive en anelse uklart, hvad den lovgivende magt i et land kan udrette med kristendommen som grundlag. For kristendommen er jo netop ikke en lov, men tro, håb og kærlighed – og det er svært at gøre til lov. Var kristendommen et lovgrundlag ville det give anledning til en række spørgsmål: Kan vi henvise til kristendommen, når det handler om social­ lovgivning og kontanthjælpsreform? Og hvad med vores flygtninge- og asylpolitik – er den kristen? Hvad med den aktive forsvarspolitik, der ikke

kristen­dommen i Danmark. Og en over tusind­årig lang historie ­vidner om en udvikling og en sammenhæng mellem klostervæsen og velfærdsstat. Danmark er et land, der i den grad er præget af en bestemt ­religion – nemlig kristendommen. 78% af den danske befolkning er medlemmer af folke­ kirken, så man kan da med rette mene, at Danmark er et kristent land.

a­ ltid ­ligger inde for folkerettens bestemmelser – er den kristen? For slet ikke at tale om vores miljøpolitik.

Men kan et land overhovedet være k­ ristent? Er kristendommen ikke en tro? En tro som et menneske kan have for sit liv. Netop et menneske, men ikke

Spørgsmålet er, om vi virkelig er så modigt et land? Det er i hvert fald værd at håbe på!

Som sognepræst skal jeg ikke gøre mig til dommer over regeringsgrund­ lagets behjertede udsagn. Egentlig synes jeg, det er modigt at skrive, at vi er et ­kristent land. Modigt – ikke fordi man muligvis har villet positionere sig i forhold til andre trosretninger. Det er bare symbol­politik. Nej, det er modigt at skrive, at vi er et kristent land – hvis man tager dette udsagn alvorligt – fordi der er en dybde, en konsekvens, en sårbarhed i at kalde sig kristen og på den måde sætte kristendommen som fortegn for ens virkelighed.

11


For- og bagside: Glasmosaik “Nedtagelsen” af Peter Brandes.

DYSSEGAARDSKIRKEN.DK Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup 39 75 01 00, dyssegaard.sogn@km.dk Kirkekontoret: man-fre 9.45-13 desuden tirs 16-18 SOGNEPRÆST LISBET RØMER Dyssegårdsvej 116, 2870 Dyssegård, 39 66 40 66, lr@km.dk SOGNEPRÆST THUE PETERSEN Dyssebakken 8, 2900 Hellerup, 51 26 11 66, tup@km.dk B&U-MEDARBEJDER JULIE WOLF SEIDELIN 20 14 57 16, dyssegaardskirken@live.dk KIRKETJENER SEYED HASHEMI 24 25 40 19, dyssekirketjener@hotmail.com ORGANIST STEEN LINDHOLM 45 41 08 39, lindholm@post8.tele.dk MENIGHEDSRÅDSFORMAND OTTO MØNSTED-NIELSEN 39 67 89 63, otto@moensted.dk

Nr. 4 Redaktion: Thue Petersen Grafisk layout: WindfeldtDesign ApS Tryk: Tarm Bogtryk A/S Papir: Munken Lynx

Dyssegårdskirken 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you