Page 1


Kemalettin AKSÖZ

&LJNUBSJIMFSJBSBT‘OEBłTUBOCVM'VBS.FSLF[JOJO WFJODJ IPMMFSJOEFHFSÎFLMF̄UJSJMFDFLPMBO6MVTMBSBSBT‘"MàNJOZVN5FLOPMPKJMFSJ .BLJOBWFÃSàOMFSJłIUJTBT'VBS‘OEBCJ[EF"-6"SUWF8JO"351SPKF %FSHJMFSJPMBSBLHoll 9 - F 170OVNBSBM‘TUBOUUBZFSJNJ[JBMBDB˘‘[ (MPCBMBMàNJOZVNTFLUÚSàOàOFOÚOFNMJGVBSMBS‘OEBOCJSJPMBSBLUBO‘OBO "-6&910 'VBS‘ 5àSLJZFOJO ÚOEF HFMFO BMàNJOZVN àSFUJDJMFSJ JÎJO BMàNJOZVNàSàOMFSJOJLVMMBOBOUàNmSNBMBSB CJSJODJMBMàNJOZVNEBO ZBS‘ CJUNJ̄ WF CJUNJ̄ IFS UàSMà BMàNJOZVN àSàOF LBEBS IFS UàSMà JIUJZBÎMBS‘O‘ LBS̄‘MBZBCJMFDFLMFSJ WF IFS UàSMà NàIFOEJTMJL VZHVMBNBMBS‘OB ZÚOFMJL BMàNJOZVNÎÚ[àNMFSJOJUBO‘UBCJMFDFLMFSJCJSQMBUGPSNTVONBLUBE‘S "-6&910EB BMàNJOZVN àSàOMFSJO ZBO‘ T‘SB VMVTBM WF VMVTMBSBSBT‘ UFEBSJLÎJMFSJO TFSHJMFEJ˘J BMàNJOZVN àSFUJNJOEF LVMMBO‘MBO TPO UFLOPMPKJ JMF àSFUJMNJ̄ NBLJOF FLJQNBO IBNNBEEF WF TBSG NBM[FNFMFSJ EF ZFS BMNBLUBE‘S#VQMBUGPSNEBBMàNJOZVNJMFJMHJMJFOZFOJUFLOPMPKJMFSJWFUàN BMàNJOZVNàSàOMFSJJMFJMHJMJCJMHJTBIJCJPMBDB˘‘O‘[HJCJmSNBO‘[‘OHFMJ̄JNJOJ WF HàÎMFONFTJOJ TB˘MBZBDBL ZFOJ J̄ CB˘MBOU‘MBS‘ LVSBCJMFDFL WF 5àSLJZF "WSBTZBBMàNJOZVNTFLUÚSàOàZBL‘OEBOUBO‘NBG‘STBU‘CVMBCJMFDFLTJOJ[ (FÎUJ˘JNJ[ HàOMFSEF UFL 5àSL ZBZ‘O LVSVMV̄V PMBSBL :VSU E‘̄‘ ½[FM 4BZ‘N‘[JMF5BISBOEBLJłSBO$POGBJS :VSUE‘̄‘½[FM4BZ‘N‘[JMFEF %VCBJEFLJ8JOEPXT %PPST'BDBEFT&WFOUo(VMGHMBTT'VBS‘OB LBU‘M‘N TB˘MBZBSBL HMPCBM QB[BSMBSEBLJ ZFOJ J̄ CB˘MBOU‘MBS‘N‘[B JN[BN‘[‘ BUU‘L:VSUE‘̄‘½[FM4BZ‘N‘[JMFEF#BUJNBU1BSJT'VBS‘OEBUFL 5àSLZBZ‘OLVSVMV̄VPMBSBLZJOFZFSJNJ[JBMBDB˘‘[ .JNBSU :BZ‘OD‘M‘L UBSBG‘OEBO LFTJOUJTJ[ PMBSBL ZBZ‘OB IB[‘SMBE‘˘‘N‘[ "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF %FSHJMFSJNJ[JO CV TBZ‘T‘O‘ JTF ZVSU JÎJOEF .BLUFL "-6&910 łOUFSNPC łTUBOCVM,PNQP[JU "OUBMZB:BQ‘ łTUBOCVM ,BVÎVL'VBSMBS‘OEBUBLJQFEFCJMJSTJOJ[ 4FLUÚSQSPGFTZPOFMMFSJOJOIFEFGWFCFLMFOUJMFSJOJEP˘SVCFMJSMFZFSFLGBSLM‘ QSPKFMFSHFMJ̄UJSFO"-6"SUo8JO"351SPKF%FSHJMFSJNJ[TFLUÚSàNà[à UFNTJMFEFOTJ[EF˘FSMJmSNBUFNTJMDJMFSJNJ[JOTFTJPMNBZBEFWBNFEJZPS łTUBOCVM ,BQ‘ 1FODFSF $BN "MàNJOZVN 'VBS‘ WF łTUBOCVM :BQ‘ 'VBS‘ LBU‘M‘ND‘ WF [JZBSFUÎJMFSJOJO GPUP˘SBnBS‘O‘O ZFS BME‘˘‘ TBZ‘ )RWRêUDI AlbümündeTJ[TFLUÚSUFNTJMDJMFSJNJ[EFOLBSFMFSJCVMBCJMJSTJOJ[ "ZS‘DB %FSHJMFSJNJ[ "-6"SU o 8JO"35 1SPKF ("-4ł"% PSUBLM‘˘‘OEB ZBZ‘OBIB[‘SMBE‘˘‘0SUBL"L‘M#VMV̄NBMBS‘WF"MàNJOZVN4FLUÚS1BZEB̄MBS‘ ±PSMV5PQMBOU‘OPUMBS‘O‘EFSMFZFSFLEF˘FSMJÎÚ[àNPSUBLMBS‘N‘[‘OEJLLBUJOF TVOEV CàMUFO JÎJOEFLJ EFUBZMBS‘  &LJN UBSJIMFSJ BSBT‘OEB łTUBOCVM 'VBS .FSLF[JOEF Eà[FOMFOFDFL "-6&910 'VBS‘OEB ZFS BMBDB˘‘N‘[Holl 9 - F 170OVNBSBM‘TUBOE‘N‘[EBJODFMFZFCJMJSTJOJ[ $VNIVSJZFUJNJ[JOLVSVMV̄VOVOàODàZ‘MEÚOàNàOàCàZàLCJSHVSVSJMF LVUMBE‘˘‘N‘[ CVHàOMFSEF i#FOJN OBÎJ[ WàDVEVN FMCFU CJS HàO UPQSBL PMBDBLU‘S BODBL 5àSLJZF $VNIVSJZFUJ JMFMFCFU QBZJEBS LBMBDBLU‘Sw Ú[Mà TÚ[àZMF CàZàL ÚOEFS .VTUBGB ,FNBM "UBUàSLà POVO LBISBNBO TJMBI BSLBEB̄MBS‘O‘ WF LBOMBS‘ZMB CV UPQSBLMBS‘ A7BUBO ZBQBO B[J[ ̄FIJUMFSJNJ[J SBINFUMFBO‘ZPS HB[JMFSJNJ[FTPOTV[NJOOFUWF̄àLSBOMBS‘N‘[‘TVOVZPSV[

,661

Yerel ve Global Platformlarda %XOXèPDNh]HUH

0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 6$17ú&/7'û7ú$G×QD İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü Handan AKSÖZ handan@winartproje.com Reklam Departmanı Kadir AKSÖZ kadir@winartproje.com Özden KURMA pazarlama@winartproje.com Editör Nükhet KÜÇÜK haber@winartproje.com Web Master Aydoğan A. GÜRSOY editor@winartproje.com Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com T: +49 80312315930 - +49 170 92 38666 F: +49 80312315931 Yayın Danıșma Kurulu GALSİAD Yön. Krl. Bșk. / Celalettin KIRBOZ Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Bșk. / Fikret YILMAZ Kompozit San. Der. G. Sekreteri / İsmail Hakkı HACIALİOĞLU Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER Mimar Osman GÜDÜ Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFł45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L % &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ3YFVHNW|UQH\|QHOLNWLU

(\OO(NLP<×O6D\×

8JO"35130+&%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS 8JO"35130+&%FSHJTJCBT‘OZBZ‘O NFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[ WFSNJ̄UJS%FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


icindekiler 42

70

138

132 130 62

150 14

25-27 Eylül 2017 Dubai Windows, Doors & Facades Gulf Glass Fuarı’ndaydık

22

Winsa Bayisi Sungurpen, Yeni Showroom’una Tașındı

28

Pencerenin Lideri Fıratpen, Profesyonellerle Buluștu

30

Adopen’e ATSO’dan 2 Ödül

32

REHAU Geneo Inovent İle 7/24 Havadar Evler

42 58

62

Norm PVC Aksesuarları, Açılıș Kokteylinde İstihdam Müjdesi Verdi

70

İsviçreli Dünya Devi Sika, ABC Kimya’yı Satın Aldı

84

PÜKAD Yönetim Kurulu, Dernek Merkezinde Buluștu

130

Cemal SÜNBÜL; “Kendi Sermayemiz ve Patentli Sistemlerimiz İle Pazarda Lider Marka Konumundayız”

132

Egepen Deceuninck Sürdürülebilir Bașarısını Bayileriyle Kutladı

Ersaș Alüminyum; PAL System Serisiyle, Dubai Windows, Doors & Facades Event Fuarı’nda

138

Semih GÖRÜR; “Küresel Yapılanmamız Büyük ve Emsalsiz”

İno Makine CNC Profil İșleme Makinesi

150

Tetra Çelik Kapı’dan, Aydın’a Showroom


Sektör

10

Ege Profil, Ar-Ge Merkezi İle Tasarım ve İnovasyonda Çığır Açacak Türkiye’nin PVC profil sektöründeki öncü kuruluşu Ege Profil, 36 yıllık tecrübesinden aldığı güçle tasarım ve inovasyon çalışmalarını ürüne dönüştürerek, pazarın ihtiyacı olan yenilikçi ürünleri yurt içi ve yurt dışında sunmak amacıyla Ar-Ge Merkezi kurdu. Ege Profil, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen Ar-Ge Merkezi ile sektör içinde gerçekleştireceği yenilikçi çalışmalar ile gücüne güç katacak. kurulan Ar-Ge Merkezi ile yenilikçi ve öncü çalıșmalarına hız katacaklarını belirten Ege Profil Genel Müdürü ve Deceuninck İcra Kurulu Üyesi Ergün ÇİÇEKÇİ “Ege Profil olarak, nitelikli ekibimiz ve yenilikçi yaklașımlara verdiğimiz önemle kurduğumuz Ar-Ge Merkezimiz ile PVC sektöründe Türkiye ve dünya pazarını belirleyen trendler olușturmayı hedefliyoruz. Ar-Ge; ürün geliștirme, yeni ürünler tasarlayabilme ve teknolojinin kaynağı olan bilimi üretebilme açısından oldukça önem tașıyor. Ege Profil olarak kurmuș olduğumuz Ar-Ge Merkezi ile PVC sektörünün ihtiyacı olan teknolojileri üretmeyi amaçlıyoruz. Böylece sektöre dinamizm katacağımız inancındayız” dedi. Ege Profil, dünyanın en büyük PVC profil üreticisi Deceuninck Grubu’nun kattığı güçle birlikte dünya standartlarında üretim gerçekleștirerek hedef büyütmeye devam ediyor. 1981 yılında kurulduğu günden bugüne teknolojiye yaptığı yatırımlar, kalite anlayıșı ve sürdürülebilirlik politikaları ile Türkiye’de PVC sektörünün nabzını değiștiren lider kuruluș Ege Profil, İzmir’de Ar-Ge Merkezi kurdu. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından

Araștırma Geliștirme faaliyetleri teșvik kapsamına alınan Ege Profil, böylelikle PVC sektöründeki inovatif çalıșmaları ile adından söz ettirmeye devam edecek. “PVC Sektöründe Türkiye ve Dünya Pazarını Belirleyen Trendler Olușturmayı Hedefliyoruz” İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrika içerisinde

Ege Profil 200 Milyon TL Yatırım, Yılda 100 Bin Ton Üretim İle Gücüne Güç Katacak Ar-Ge Merkezi, Egepen Deceuninck’in 200 milyon TL’lik yatırımla kurduğu yeni fabrikası içerisinde faaliyet gösterecek. Fabrika, 110 bin metrekare arazi üzerinde 30.000 m2 lojistik merkezi, arsa üzerine 22.300 m2 kapalı alan, üretim fabrikası ve idari alanı ile 80.000 m2 arsa üzerine 56.000 m2’lik kapalı alana kuruldu. Avrupa ve Amerika’nın En Büyük PVC Üretim Merkezi olma özelliğini tașıyan fabrikada yıllık üretim 100 bin ton olarak hedefleniyor. Son teknolojik sistemleri bünyesinde barındıran fabrikada Ar-Ge Merkezi kurulması ile inovasyon çalıșmaları hız kazanacak. Ege Profil will break ground in Design and Innovation with R&D Center Ege Profil the leading establishment in PVC profile industry of Turkey established a R&D Center to present its innovative products required by the market both in Turkey and abroad by turning its design and innovation works from experience of 36 years. Ege Profil will add to its power with innovative works to be realized in the industry with its R&D Center registered by Ministry of Science, Industry and Technology.


25-27 EYLÜL 2017 DUBAI WINDOWS, DOORS & FACADES–GULF GLASS FUARI


25-27 EYLÜL 2017 DUBAI WINDOWS, DOORS & FACADES–GULF GLASS FUARI


25-27 EYLÜL 2017 DUBAI WINDOWS, DOORS & FACADES–GULF GLASS FUARI


Sektör

20

Kümelenmeye 25 Milyon TL Hibe T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlıÄ&#x;ı, â&#x20AC;&#x2DC;kümelenmeâ&#x20AC;&#x2122; için destek veriyor. Kümelenme Destek Programıâ&#x20AC;&#x2122;nın genel hedefleri Å&#x;unlar: EFTUFLLBMFNJCB[Â&#x2018;OEBJTFZà [EFJOJ HFÃ&#x17D;FNF[ En Az 20 Firma Ä°le Ä°È&#x2122;birliÄ&#x;i 1SPHSBNÂ&#x2018;OIFEFGLJUMFTJ SFLBCFU FEFCJMJSMJLMFSJOJWFZFOJMJLÃ&#x17D;JMJLMFSJOJ BSUÂ&#x2018;SNBLJTUFZFO FLPOPNJL GBBMJZFUMFSJOJPSHBOJ[BTZPOFMCJSZBQÂ&#x2018; JÃ&#x17D;FSJTJOEFLàNFMFONFCJMJODJJMF HFSÃ&#x17D;FLMFÅ&#x2014;UJSNFMFSJOJCFLMFEJļJNJ[CFMJSMJ CJSSFLBCFUÃ&#x17D;JMJLWFTàSEàSàMFCJMJSMJLTFWJZF WFQPUBOTJZFMJOFTBIJQLàNFMFONF CJSMJLUFMJLMFSJEJS

t 5à SLTBOBZJOJOSFLBCFUFEFCJMJSMJļJOJO ZFOJMJLÃ&#x17D;JMJļJOJOWFWFSJNMJMJļJOJO ZàLTFMUJMNFTJ

t ,à NFMFONFCJSMJLUFMJLMFSJOFUJDFTJOEF EJļFSJÅ&#x2014;MFUNFMFSMFJÅ&#x2014;CJSMJļJTFWJZFTJWF LBMJUFTJOJBSUÂ&#x2018;SBOGJSNBTBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018;

t ,Ã SFTFMJISBDBUUBOEBIBGB[MBQBZ BMÂ&#x2018;ONBTÂ&#x2018;

t ,Ã NFMFONFCJSMJLUFMJLMFSJTPOVDV PMVÅ&#x2014;UVSVMBOPSUBLLVMMBOÂ&#x2018;NBZÃ&#x161;OFMJL ZBQÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018;OWFCVZBQÂ&#x2018;MBSEBOGBZEBMBOBO JÅ&#x2014;MFUNFTBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018;

t "ļÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LMÂ&#x2018;PMBSBLZà LTFLUFLOPMPKJMJ àSàOMFSJOàSFUJMNFTJ t /JUFMJLMJJÅ&#x2014;HàDàOFTBIJQ BZOÂ&#x2018;[BNBOEB Ã&#x17D;FWSFZFWFUPQMVNBEVZBSMÂ&#x2018;CJSTBOBZJ ZBQÂ&#x2018;TÂ&#x2018;OBEÃ&#x161;OàÅ&#x2014;UàSàMNFTJ

t ,à NFMFONFCJSMJLUFMJLMFSJTPOVDVOEB PMVÅ&#x2014;UVSVMBOWFQJZBTBZBTàSàMFOZFOJ ZFOJMFÅ&#x2014;UJSJMNJÅ&#x2014;WFWFZBHFMJÅ&#x2014;UJSJMNJÅ&#x2014;àSàO TBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018;

Daha Güçlü Ä°È&#x2122;birliÄ&#x;i

Destek Kapsamı

1SPHSBNÂ&#x2018;OBNBDÂ&#x2018;Là NFMFONF CJSMJLUFMJLMFSJOJOCBÅ&#x2014;MBUÂ&#x2018;MNBTÂ&#x2018; FULJOCJS Å&#x2014;FLJMEFJMFSMFUJMNFTJJÃ&#x17D;JOHFSFLMJJÅ&#x2014;CJSMJļJ PSUBNÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OHàÃ&#x17D;MFOEJSJMNFTJPMBSBL Ã&#x161;[FUMFOFCJMJS

#FMJSMJCJSTà SEàSàMFCJMJSMJLWFSFLBCFUÃ&#x17D;JMJL TFWJZFWFQPUBOTJZFMJOFTBIJQLàNFMFONF CJSMJLUFMJLMFSJOJO

#VBNBDBZÃ&#x161;OFMJLJMFSMFNFBÅ&#x2014;BļÂ&#x2018;EBLJ HÃ&#x161;TUFSHFMFSMFUBLJQFEJMFDFL t ,à NFMFONFCJSMJLUFMJLMFSJOJO LPPSEJOBTZPOV TFWLWFJEBSFTJ BNBDÂ&#x2018;ZMBPMVÅ&#x2014;UVSVMBOWF#BLBOMÂ&#x2018;L UBSBGÂ&#x2018;OEBOBLSFEJUFFEJMFO ZBTBMCJS TUBUàZFTBIJQLVSVNWFLVSVMVÅ&#x2014;TBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018; t ,àNFMFONFCJSMJLUFMJLMFSJOJOJÃ&#x17D;JOEFBLUJG SPMBMBOàOJWFSTJUFTBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018; t ,àNFMFONFCJSMJLUFMJLMFSJOJOJÃ&#x17D;JOEFBLUJG SPMBMBOJÅ&#x2014;MFUNFTBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018;

,à NFMFONFCJSMJLUFMJļJ CFMJSMJCJS DPļSBGZBEBZPļVOMBÅ&#x2014;NÂ&#x2018;Å&#x2014;WFCJSCJSMFSJZMF JMHJMJWFZBJMJÅ&#x2014;LJMJTFLUÃ&#x161;SZBEBLPOVMBSEB GBBMJZFUHÃ&#x161;TUFSFOGJSNBMBSJMFLVSVN LVSVMVÅ&#x2014;WFÃ&#x161;[FMIVLVLUà[FMLJÅ&#x2014;JMFSJOJO ,àNFMFONF%FTUFL1SPHSBNÂ&#x2018; LBQTBNÂ&#x2018;OEBZBQUÂ&#x2018;LMBSÂ&#x2018;JÅ&#x2014;CJSMJLMFSJOJJGBEF FEFS,àNFMFONFCJSMJLUFMJļJ LàNF FLPOPNJLDPļSBGZBTÂ&#x2018;OEBZFSBMBOFOB[ CJSTBOBZJPEBTÂ&#x2018; ZPLTBUJDBSFUWFTBOBZJ PEBTÂ&#x2018;JMFFOB[CJSàOJWFSTJUF[PSVOMV PMNBLà[FSFLVSVN LVSVMVÅ&#x2014;WFÃ&#x161;[FM IVLVLUà[FMLJÅ&#x2014;JMFSJOJEFJÃ&#x17D;FSFCJMFDFL CJSMJLUFMJLUJS"ZSÂ&#x2018;DB LàNFOJOBOBGBBMJZFU BMBOÂ&#x2018;OEBZFSBMBOFOB[GJSNBTÃ&#x161;[ LPOVTVCJSMJLUFMJLJMFJÅ&#x2014;CJSMJļJZBQNBZÂ&#x2018; UBBIIàUFUNFMJ ,BZOBL)BCFS"INFU,BSBUBÅ&#x2014; Ä&#x152;45"/#6-5Ä&#x152;$"3&50%"4*(";&5&4Ä&#x152;

B ,à NFLPPSEJOBTZPOVOV GBSLÂ&#x2018;OEBMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;OÂ&#x2018;WFWFZBFULJOMJļJOJHFMJÅ&#x2014;UJSNF C 'BLUÃ&#x161;SLPÅ&#x2014;VMMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;WFWFZB QJZBTBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;HFMJÅ&#x2014;UJSNF D 7FSJNMJMJLWF E :FOJMJLGBBMJZFUMFSJEFTUFLMFOFDFL

25 Million TL Grant for Cluster

Geri Ã&#x2013;deme Yok )JCFÅ&#x2014;FLMJOEFTBļMBOBDBLEFTUFL ZÂ&#x2018;MJÃ&#x17D;JONJMZPO5-EJS(FSJ Ã&#x161;EFNFTJ[EFTUFLPSBOÂ&#x2018; IFSCJSJÅ&#x2014; QMBOÂ&#x2018;UBNBNMBOEÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;OEBJÅ&#x2014;QMBOÂ&#x2018;UPQMBN Cà UÃ&#x17D;FTJOJOZà[EFTJOJ IFSCJS

T. C. The Ministry of Science, Industry and Technology provides support for â&#x20AC;&#x2DC;clusteringâ&#x20AC;&#x2122;. The overall objectives of the Cluster Support Program are:


Sektör

22

Winsa Bayisi Sungurpen, Yeni Showroom’una Tașındı PVC pencere ve kapı sistemleri sektöründe kaliteli hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla 1999 yılında kurulan Sungurpen, Tuzla’daki yeni showroomuna taşındı. devam ettiriyor. Toplam 1.000 m 2’lik yeni binasında showroomun yanı sıra idari ofisler, depo ve üretim bölümü de yer alıyor. Winsa PVC Pencere Sistemleri’nin Revotech, Panorama HS 76 ve Comfort Slide gibi sistemlerinin yanı sıra Camoda balkon camlama sistemleri de showroomda sergileniyor. 2 yıldır Camoda üretici bayisi de olan Sungurpen, balkon camlama sistemleri alanında da müșterilerine büyük bir titizlikle, kaliteli hizmet veriyor.

Winsa Dealer Sungurpen Moved Its New Showroom

10 yıldır Winsa bayisi olan Sungurpen, Winsa PVC Pencere Kapı Panjur Sistemleri’nin sahip olduğu dünya standartlarında,

kaliteli ve geniș ürün yelpazesini tüketicilere, sektör profesyonellerine tanıtmak ve hizmet kalitesini daha da ileri tașınmak için yatırımlarını

In order to provide service quality and to provide customer satisfaction in PVC window and door systems sector established in 1999 Sungurpen, moved to its new showroom in Tuzla.


12-15 AĞUSTOS 2017 İRAN CONFAIR FUARI


12-15 AĞUSTOS 2017 İRAN CONFAIR FUARI


Sektör

28

Pencerenin Lideri, Profesyonellerle Buluștu Fıratpen, “Pencerenin Lideri Profesyonellerle Buluşuyor” projesi kapsamındaki seminerini 200’ün üzerinde müteahhit, mimar ve sektör temsilcisinin katılımıyla Swiss Otel İzmir’de gerçekleştirdi. sağlayan bir sürme sistemi olduğunu belirterek sürdürdü. Hem Yerli Hem de Milli, Türkiye’nin ve İhracatın Lideri

Toplantının açılıș konușmasını gerçekleștiren Profil Pazarlama Müdürü Dr. Mehtap ULUCEVİZ, sunumuna Fırat hakkında genel bilgilendirme yaparak bașladı. Türkiye’nin ilk 50 sanayi firmasından biri olan Fıratpen’in PVC pencere sektörünün iç pazar ve ihracat lideri olduğunu vurgulayan ULUCEVİZ, hem yerli hem de milli sermaye ile bunu bașardıklarının altını çizdi. Sektörün Lokomotifi Selenit 75 Serisi, Zevkinize Uygun Renkleri ve Desenleriyle ULUCEVİZ șöyle devam etti. “Selenit 75 serimiz sektörün lokomotifi. Değișimin șahikası Selenit șu an sektörün standart üstü serisi. Selenit’in tüm profilleri 75 mm, 6 odacıklı. Isı ve ses yalıtımı rakip 70’liklerin

ve 75’liklerin çok üzerinde. Hem de “damla kanatlı”. Rakiplerin standardı ise bildiğiniz gibi hala 70’lik ve düz kanat. Aynı zamanda 75’lik Selenit’i 70’lik fiyatına veriyoruz. Rakiplerimiz daha yüksek fiyata düz kanatlı, daha düșük yalıtımlı 70’lik seriyi satmaya çalıșıyor. Bu karșılaștırmayı projelerinizde yaparak kararınızı vermenizi tavsiye ediyoruz. Selenit’i projelerinizin ihtiyaçlarına göre 3 contalı ve A sınıfı et kalınlığında da üretebiliyoruz ve sektörün en geniș renk kartelasına sahibiz. Zevkinize uygun renkleri ve desenleri hızlıca üretebiliyoruz. “ Farklı Projelere Farklı Çözümler Sunan Serilerimiz Var Opsiyonel olarak A ve B sınıfı et kalınlıklarında üretilebilen 80 mm genișliğindeki 3 contalı Elegance; 85 mm genișliğinde, yine 3 contalı, A sınıfı et kalınlığına sahip 7 odacıklı Redonit ve sektörün en yuvarlak hatlara sahip serisi Opal ile ilgili de bilgi veren ULUCEVİZ, Ege bölgesi için oldukça önem verdikleri % 100 yalıtımlı Sürme Sistemi Zenia Slide için ayrı bir parantez açtı. ULUCEVİZ sözlerini, Zenia’nın Fırat tarafından özel olarak tasarlandığını, sektörde ilk ve tek olduğunu, Ege’nin sıcağına ve rüzgârına uygun olarak tasarlanan projeler için mükemmel yalıtım

Konușmasının son bölümünde yerli ve milli sermaye vurgusu yapan ULUCEVİZ șöyle devam etti. “Bir ülkenin, bir ekonominin milli olabilmesi için sermayesinin en az % 60’ının yerli sermeye olması gereklidir. Bu gerçeklik, bir sektörün de milli olabilmesi için en az % 60’ının yerli sermaye olmasını gerektirir. O zaman o ülkede o sektörün varlığından bahsedilebilir. Ancak bu șekilde o sektörün olușturduğu kâr o ülkede kalır. Biz bu sektörün en büyük milli sermayeli firması olarak bunun garantisiyiz. Peki, yabancı sermayeli firmalar ne yapıyor? Kârı alıp kendi ülkelerine götürüyor. Karın bizim yaptığımız gibi bu ülkede kalması gerekir ki sanayimiz büyüsün. Bize, ithal-yabancı markaların ürünleriyle yarıșamayacağımız bir ürün söyleyebilir misiniz? Üstüne basarak söylüyorum. Sektörün ilerisinde ürün gamına sahibiz. Siz șartnamenizin gerekliliğini iletin, biz çözüm üretelim.” Serilerle ilgili Profil Üretim Müdürü Ahmet KOLTUK’un teknik bilgi vermesiyle seminer tamamlandı ve yemeğe geçildi. Yemekte sahne alan Aslı ZEN misafirlere keyifli anlar yașattı. The Leader of Window meets with Professionals Fıratpen organized its seminary I scope of project “Leader of Window meeting with Professionals” at Swiss Hotel Izmir with participation of contractors, architects and industry representatives.


Sektör

30

Adopen’e ATSO’dan 2 Ödül Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) geleneksel olarak her yıl düzenlediği ödül töreninde Adopen, en çok ihracat döviz geliri elde eden firma ve ilk 500’e giren sanayi kuruluşu olarak iki kez ödül aldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) 2016 yılında en fazla vergi ödeyenler ile döviz kazandırıcı, istihdam sağlayıcı faaliyetlerde bulunan firmaları ödüllendirdiği Geleneksel Ödül Töreni, ATSO Atatürk Konferans Salonunda yapıldı. Adopen Plastik ve İnșaat Sanayi A.Ș.; ihracat döviz geliri matrah ($) kategorisinde birinci, Türkiye’nin ilk 500 sanayi kurulușu arasında yer alan Antalya firmaları üretimden satıșlar (TL) kategorisinde ise ikinciliği elde etti.

2 Awards given to Adopen from ATSO In the awarding ceremony annually organized by Chamber of Commerce and Industry of Antalya (ATSO), Adopen owned by Mustafa SAK was awarded twice as the company with biggest exportation foreign currency income and industry establishments in the first 500 companies.


Ürün

32

REHAU GENEO INOVENT İle 7/24 Havadar Evler Yapı teknolojileri alanında lider firmalardan biri olan REHAU, GENEO INOVENT teknolojisi ile dünyada gerçek anlamda bir ilki sunuyor. Çelik takviyeye gerek duymayan GENEO pencereler, tamamen entegre edilmiş havalandırma sistemi ile eşi görülmemiş avantajlar sunuyor. Münih’teki İlk Büyük Proje GENEO INOVENT dünya çapında oldukça büyük inșaat projelerinde tercih edilmeye bașladı. Örneğin; yeni havalandırma sisteminin konsepti Münih’teki büyük çaplı projelerin geliștiricisi Baugenossenschaft München-West des Eisenbahnpersonals eG tarafından yalnızca bir planlamada 170’ten fazla proje için 850 adet havalandırmalı pencere sistemi kuruldu. Bu sistem sayesinde pencereler günün 24 saati kapalı olsa bile temiz hava giriși sağlıyor.

GENEO INOVENT İle Isı Geri Kazanımı İçin Etkili Havalandırma GENEO pencere profil sisteminin yüksek stabilitesi ve profil yapısında çelik takviyesine ihtiyaç duyulmaması havalandırma sisteminin doğrudan pencere çerçevesine entegre edilebilmesini mümkün kılarken, bu da sistemi yenileme çalıșmasına özellikle uygun hale geliyor. Çerçevesinin içine yanlamasına entegre edilmiș iki fan setinden olușan GENEO INOVENT pencere, entegre ısı dönüștürücü sayesinde yüzde 68 oranında ısı geri kazanımına olanak tanıyor.

7/24 Spacious Houses with REHAU GENEO INOVENT REHAU, a leading company in construction technologies presents a first to the world with GENEO INOVENT technology. GENEO windows which do not require steel reinforcement presents unique advantages with completely integrated ventilation system.


Sektör

34

tremco illbruck Avrupa’daki Üretim Alanları Yatırımlarına Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Reiner EISENHUT tremco illbruck Group CEO’su

Mike LIPTROT Sızdırmazlık Malzemeleri ve Kaplama İș Birimi Lideri

“JF100, düșük emisyonlu ürünler ve sağlık konusunda farkındalıkla üretilen ürünler için sıkça sorulan sorulara verdiğimiz cevaptır” dedi. JF100 ün EC1PLUS sertifikası olması nedeni ile “çok düșük emisyona” sahiptir. İç bağlantı yerlerini sızdırmaz hale getirerek izole eden bu ürün, bina sakinlerinden anaokuluna devam eden çocuklara kadar, bina kullanıcılarına ve uygulayıcılarına çok sayıda fayda sağlamaktadır. Tank sistemi ve diğer yatırımlar, geleceğin gereksinimlerine uyarlanmıș yeni formülasyonlar geliștirilirken daha fazla verimlilik ve esneklik sağlar.

Wigan, Arkel ve İstanbul’da Yeni Üretim Tesisleri Avrupa’da faaliyet gösteren yüksek performanslı sızdırmazlık, yapıștırma ve kaplama ürünlerinin önde gelen üreticisi olan tremco illbruck, 2017 mali yılı boyunca üretim sahalarında önemli yatırımlar yaptı. Üretim kapasitesindeki artıșa bağlı olarak, șirket șu anda bireysel piyasa gereksinimlerini karșılamak için daha da güçlü bir konuma geldi. Son 12 ay boyunca, tremco illbruck 9 üretim tesisinin 3’ünde büyük yatırımlar yaptı. Toplam yatırım tutarı çift basamaklı milyon Euro’lara ulaștı. tremco illbruck Group GmbH CEO’su Reiner EISENHUT, “Daha hızlı üretim süreleri, yüksek ürün kalitesinin yanı sıra müșteri ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verme isteği bu yatırımların hedefi olmuștur ve olmaya da devam edecektir” diye açıklamıștır. Örneğin; tremco illbruck’un köpükler için ana merkezi olan Hollanda’daki Arkel fabrikasında, JF100 derz dolgusu için üretim sürecine yeni bir tank sistemi entegre edilmiștir. Reiner EISENHUT

İstanbul’daki Sızdırmazlık Ürünleri Üretiminde Artıș Bu bahar, İstanbul’da șirketin sızdırmazlık ürünleri üreteceği yeni bir üretim tesisi faaliyete geçirildi. Yeni tesis, yüksek viskoziteli son derece kalın ve macun benzeri ürünlerin ișlenmesinde kullanılacak ve șu anda piyasada önde gelen tesislerden biri konumundadır. EISENHUT: “Küresel yapımız giderek daha çok bașarı elde ediyor. Bu bașarı, mükemmellik merkezlerimiz dediğimiz fabrikalarımız ile mevcut ve yeni üretim alanları arasındaki kapsamlı teknoloji alıșverișinin doğurduğu bir sonuçtur” diye izah etmektedir. İstanbul’daki yeni fabrikada artan çalıșma hızı, sızdırmazlık ürünlerinin ișleme sürelerinin önemli ölçüde azalması anlamına geliyor; bu, imalatın daha hızlı ve verimli olmasını sağlıyor. tremco illbruck özellikle ana ürünlerinden biri olan çift komponentli çiftcam ikincil sızdırmazlık dolgu macunu taleplerine gereken hızla cevabı verebilir. Wigan’da Yeni Otomatik Yangın Durdurucu Plaka Makinesi Manchester’ın batısında bulunan Wigan’daki pasif yangın koruma üretim

alanında otomatik yangın durdurucu plaka makinesi, üretimin yeni merkezi haline gelmiștir. Nullifire ürün serisi burada tremco illbruck’un pasif yangın koruma markası olarak üretilmektedir. Reiner EISENHUT: “Yüzey teknolojisi veya kaplama, rekabet gücümüzü önemli derecede arttırdığımız ve müșterilerimiz için katma değeri artırdığımız bir üretim alanıdır. İște bu yüzden bu yeni makineye yatırım yapmayı seçtik” dedi. Yeni makine, mineral fiber levhalara kaplama uygulamaktadır. Bu ablasyon kaplama, ısıya maruz bırakıldığında kimyasal olarak değișen maddeler içerir. Bu nedenle levhalar soğutulur ve alev geciktirici etkisi olan maddeleri dıșarı salar. Sızdırmazlık Malzemeleri ve Kaplamalar İș Birimi Lideri Mike LİPTROT: “Yeni tesis vazgeçilmezdir” dedi ve ekledi “Oldukça yüksek bir otomasyon düzeyi sonucunda, sürekli yüksek seviyede kalite, daha kısa teslimat süreleri ve aynı zamanda fabrikada çalıșanlar için gelișmiș çalıșma koșulları sağlayabiliyoruz.” Nullifire serisi temel ürünlerden biri olan FB750’deki talep artık çok daha hızlı ve esnek bir șekilde yönetilebiliyor. FB750 yakın zamanda AB onayını alacak ve İngiltere dıșındaki Avrupa pazarlarında satıșa sunulabilecek.

tremco illbruck is continuing its Investments in its Production Fields in Europe rapidly tremco illbruck, the leading manufacturer of high performance insulation, bonding and coating products in Europe, made important investments in production fields during the financial year of 2017. With the increase in production capacity, the company is now at a stronger place to satisfy individual market requirements.


Sektör

42

Ersaș Alüminyum; PAL System Serisiyle, Dubai Windows, Doors & Facades Event Fuarı’nda Alüminyum pencere sistemlerine farklı yenilikler getiren Ersaş Alüminyum; Dubai’deki Windows, Doors & Facades Event Gulfglass 2017 Fuarı’na katılım sağlayarak global pazarlardaki yeni iş bağlantılarına imzasını attı.

Dubai’de Global İș Bağlantıları Gerçekleștirildi 25 – 27 Eylül 2017 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen Windows, Doors & Facades Event – Gulfglass 2017 Fuarı’nda sektörün gelișimi için sunduğu ileri teknoloji sistem serilerini sektör profesyonelleriyle paylașan Ersaș Alüminyum; fuarda pek çok global iș bağlantısı gerçekleștirerek bu yılki Dubai fuarını da verimli bir șekilde tamamladı. Ersaș PAL System Seri Özellikleri Tanıtıldı Ersaș Alüminyum; inșaat sektörü açısından önemli bir fuar olan yapı fuarı olan Windows, Doors & Facades Event – Gulfglass 2017 Fuarı’nda en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliștirilip, üretilen yeni PAL System Serisini tanıttı. Tanıtımda; Almanya Rosenheim ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden

alınan test sonuçlarına göre PAL System Kompozit Profilin ısı geçirgenlik kat sayısının 1,5 olduğu önemle vurgulandı. Profilin her tarafının alüminyum olduğuna, 1,5 olan ısı geçirgenliğinin dünyada șimdiye kadar hiçbir alüminyum profilde elde edilemedildiğine dikkat çekildi. Plastik Pencere İle Aynı İmalat ve Montaj Prosesine Sahip Mevcutta uygulanan plastik pencere ile aynı imalat ve montaj prosesine sahip olduğu için ekstra bir teknik gerektirmediği, stant alanında canlı üretim performansı ile ziyaretçilerinin ve sektör temsilcilerinin ilgi ve beğenisine sunuldu. Canlı üretim performansına ve stantlarına gösterilen yakın ilgiden son derece memnun kalan Ersaș Alüminyum yetkilileri, yurt dıșında birçok fuar organizasyonunda bayileri ve iș ortakları ile bulușmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ersaș Alüminyum is at Dubai Windows, Doors & Facades Event Exhibition with its PAL System Series Ersaș Alüminyum bringing various innovations to aluminum window systems acquired new business connections in global markets by participating Windows, Doors & Facades Event – Gulfglass 2017 Exhibition in Dubai.


Sektör

44

Çetin Cıvata İhracat Șampiyonu Oldu TECDE Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çetin Cıvata, Çelik İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği ödül töreninde 2016 yılı ‘Bağlantı Elemanları’ ihracatı kategorisinde birinci oldu.

Cıvata, vida ve bağlantı elemanları sektöründe Avrupa’nın beș büyük üreticisinden biri olma hedefiyle çalıșmalarını sürdüren Çetin Cıvata, Türkiye’nin toplam ihracatına katkı yapmaya devam ediyor. Hali hazırda 35 ülkeye ihracat gerçekleștiren șirket, Çelik İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği 2016 yılı ‘Bağlantı Elemanları’ ihracatı ödül töreninde birinci oldu. Üretiminin yüzde 40’ını Avrupa ülkelerine ihraç eden Çetin Cıvata, Avrupa dıșındaki ihracat pazarlarını da radarına aldı. Üretimin Yüzde 40’ı Avrupa’ya İhraç Ediliyor Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Bașkanı Mustafa TECDELİOĞLU, ‘Çelik İhracatının Yıldızları’ ödül töreninde bağlantı elemanları kategorisinde

birinci olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Türk ekonomisinin istikrarlı büyümesinde cari açığın büyük önem arz ettiğini ifade eden TECDELİOĞLU, “Dıș ticaret açığımızın kapanması için ülke olarak çok çalıșmalıyız. Bu açığın kapanması, ihracattan geçiyor. Sürekli üreten ve ürettiğinin önemli bir bölümünü ihraç eden bir yapımız var. Günde ortalama 20 milyon adet cıvata, vida ve bağlantı elemanları üretiyoruz. Üretimimizin yüzde 40’ını Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Ürünlerimiz otomotiv, beyaz eșya, mobilya ve inșaat sektöründe kullanılıyor. Avrupa’da en fazla ihracatı Almanya’ya gerçekleștiriyoruz. Avrupa pazarındaki payımızı artırmak için çalıșmalarımızı sürdürüyoruz. Asya’daki gelișmekte olan Türkî Cumhuriyetler de hedef pazarlarımız arasında” diye konuștu.

700 Kișiye İstihdam Sağlıyor 2010 yılında Malatya’ya da fabrika yatırımı yaptıklarını belirten Mustafa TECDELİOĞLU, “OSB içinde cıvata, somun, vida fabrikası kurduk, 2011’de hizmete açtık. 25 bin metrekare kapalı alanımız, 300 kișilik istihdamımız var. Orada somun da üretiyoruz. Toplamda sanayi tarafımızda 700 kiși çalıșıyor. Șu anda Malatya’da ve İstanbul’da Avcılar, İkitelli ve Çatalca’da olmak üzere toplam 4 fabrikamız var” dedi. Çetin Cıvata became the Champion of Exportation Çetin Cıvata continuing its activities in TECDE Group became the first in ‘Connection Parts’ exportation category for 2016 in ceremony organized by Steel Exporters Association.


Sektör

48

Türkiye İMSAD ‘Gündem Bulușmaları’nda, Dıș Politikadaki Değișimler Konușuldu Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan; “Jeopolitik konumumuz nedeniyle dış politikadaki her gelişme, inşaat sektöründe önce Türk müteahhitlerini, dolayısıyla istihdamı ve sonrasında inşaat malzeme üreticilerini etkiliyor.” Orta Asya ülkeleriyle birlikte Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri de önemli pazarlarımız arasında yer alıyor” dedi.

İnșaat Malzemesi İhracatındaki Düșüșün Sebeplerinden Biri de Jeopolitik Sorunlar

İnșaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından düzenlenen 2017 yılının üçüncü ‘Gündem Bulușmaları’nda, Türkiye’nin uluslararası konumu, jeopolitik sorunlar, dıș politikadaki gelișmeler, 2017 yılı ikinci yarı beklentileri gibi gelișmeler ele alındı. Türkiye’deki inșaat malzemeleri ihracatında jeopolitik etkilerin ağırlıklı olduğuna dikkat çeken Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkanı Ferdi ERDOĞAN, “Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle dıș politikadaki her gelișme, önce dıș ülkelerde inșaat ișleri yapan Türk müteahhitlerini, sonrasında onlarla birlikte hareket eden malzeme üreticilerini ve istihdamı etkiliyor. 2014-2016 arası inșaat malzemesi ihracatında yașanan düșüșlerin en önemli sebebi bu bölgede yașanan krizlerden kaynaklanıyor” dedi. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Buğra KAVUNCU’nun moderatörlük yaptığı Gündem Bulușmaları’nda, Ekonomi Danıșmanı Prof. Dr. Kerem ALKİN dünya ve

ülke ekonomisini, Dr. Can Fuat GÜRLESEL inșaat malzemesi sektörünün mevcut durumu ve beklentilerini, konuk konușmacı E. Büyükelçi Hakkı AKİL ise dıș politikada ve dünyada yașanan değișimlerle ilgili görüșlerini paylaștı.

“Uzak Olmasına Rağmen En Çok İhracat Yaptığımız Pazar ABD Oldu” Açılıș konușmasında, Türkiye’nin inșaat malzemeleri sanayisi için önemli bir pazar çeșitliliğine sahip olduğunu vurgulayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkanı Ferdi ERDOĞAN, “Potansiyel tüm pazarlara uzaklık tanımaksızın ihracat yapabiliyoruz. Nitekim ABD, uzak bir pazar olmasına karșın, 2016 yılında en çok ihracat yaptığımız pazar olarak zirveye oturdu. ABD’nin bu yükselișinde yakın pazarlara ihracatımızdaki gerilemenin de etkisi kaçınılmaz. Avrupa Birliği ülkeleri de bizim için çok önemli bir pazar. İhracatımızın yüzde 35’i AB ülkelerine yapılıyor. Rusya,

Dünyadaki en büyük müteahhitlik firmalarını belirleyen ENR verilerini de değerlendiren Ferdi ERDOĞAN, “ENR tarafından yapılan tespite göre, 2013 yılında dünyada müteahhitlik yapan 250 firma 544 milyar dolarlık iș yaparken, 2 yıl üst üste yüzde 4,1 oranında azalma gösterip toplam gelirleri 500 milyar dolara düșmüș durumda. Müteahhitlerimiz bu düșüșü 2 soruna bağlıyorlar; bunlardan bir tanesi uluslararası likiditede sıkılașma, diğeri ise jeopolitik sorunlar. Türkiye’ye baktığımızda, ülkemiz 40 firmasıyla ENR 250 listesinde 2. sırada yer alıyor. 2012-2014 döneminde yurt dıșı yeni proje tutarları 25-30 milyar dolar iken, 2016 yılında 12,5 milyar dolara iniyor. Yaklașık yüzde 60’a yakın bir küçülme var. Sebebi ağırlıklı olarak jeopolitik sorunlar. Dolayısıyla dıș politikadaki her gelișme önce Türk müteahhitlerini, sonrasında onlarla birlikte hareket eden malzeme üreticilerini ve bașta yurt dıșı inșaat ișlerinde çalıșan istihdamı etkiliyor” dedi.

“Beklentilerin Üzerinde Büyüme Gerçeklești” 2017 yılı ikinci çeyreğinde gerçekleșen referandumun ve Haziran ayındaki Ramazan ve bayram tatilinin piyasalara olumsuz etki yaratacağı beklentisi olduğunu ifade eden Ferdi ERDOĞAN, șöyle konuștu: “Bu beklentinin aksine iktisadi faaliyetlerimizde önemli ölçüde artıș meydana geldi. Referandum sonrası Anayasa değișikliğinin kabul edilmesi ile idari olarak yeni bir süreç bașlamıș oldu. Buna paralel olarak ekonomimizde de yeni beklentiler ortaya çıktı. Yılın ilk yarısını değerlendirecek olursak; ekonomimizin ilk yarıda gerçekleștirdiği yüzde 5,1 oranındaki büyüme ilk yarıyıla ilișkin olumlu bir tablo çiziyor. Beklentilerin üzerinde gerçekleșen bu büyüme ilk yarıda sanayi sektöründe yüzde 6,5, hizmetler sektöründe yüzde 6,0 olarak gerçeklești. Yılın ilk yarısında


Sektör

50

yüzde 6,4 büyüyen inșaat sektörü genel ekonomik büyümenin de üzerinde bir performans gösterdi. Gayrimenkul sektörü ise 2017 yılı ilk yarısında sadece yüzde 1,7 büyüme gerçekleștirdi. Bu yüzden gayrimenkul sektöründeki ișler önemli ölçüde yavașladı. Toplam inșaat harcamaları 2017 yılının ilk yarısında 190,6 milyar TL olarak gerçeklești. İnșaat harcamaları 2016 yılı ilk yarısına göre cari fiyatlarla yüzde 32,5 yükselme gösterdi. İnșaat malzemeleri ihracatı yüzde 3,5 artarak 8,04 milyar dolara yükseldi. İthalatımız ise ihracatın aksine aynı dönemde yüzde 18,8 gerileyerek 4,22 milyar dolara indi.”

“Bugün Dünyada Yașanan Birçok Gelișme Sovyetler Birliği’nin Çöküșü İle Bașladı” Türkiye İMSAD’ın konuk konușmacısı E. Büyükelçi Hakkı AKİL, bugün dünyada yașanan birçok gelișmenin, 1990’larda Sovyetler Birliği’nin çöküșü ile çok dramatik bir değișim içine girmesiyle ortaya çıktığını savundu.

“AB Çıtasını Çok Sağlam Tutmamız Gerekiyor” “Belki sizi șoke edebilir ama Batıdaki görevlerim sırasında edindiğim tecrübeye göre Biz Batılı değiliz” diyen E. Büyükelçi

Hakkı AKİL, “Bizim bir olay karșısında verdiğimiz tepki ile Batılıların verdiği tepki çok farklı. Örneğin Suriyelilere yaptığımız harcama GSMH’nin yüzde 1’ini geçti. Türkiye’de hiçbir zaman bu önemli bir konu haline getirilmedi. Bizim politikacılar da bunu seçim malzemesi olarak kullanmadı çünkü halkın prim vermeyeceğini biliyorlar” dedi.

“Japonya Gibi Bulunduğumuz Coğrafyayı Kalkındırabiliriz” Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada büyük bir ekonomiye sahip olduğunu vurgulayan E. Büyükelçi Hakkı AKİL, “Londra’dan Roma’ya bir çizgi çekin, bir de Pekin’den


Sektör

52

sonra, Endonezya ile birlikte üçüncü en yüksek büyüme ülkemizde gerçeklești. AB’de bizden daha hızlı büyüyen ülkeler bizimle karșılaștırılabilecek ülkeler değil. Nüfus büyüklüğü itibariyle bize yakın ekonomiler olarak baktığımızda, Almanya’da yüzde 2,1, Fransa’da yüzde 1,8, İngiltere’de yüzde 1,7 büyüme gerçeklești. Dolayısıyla gelișmiș ekonomilerin büyümesinin yüzde 2’ye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Tüm dünya ekonomisindeki ortalama büyüme açısından baktığımızda așağı yukarı 2 puan yukarıda gittiğimiz söylenebilir.”

“Ekonomiye Yönelik Destekler Kademeli Olarak Azalacak”

Yeni Delhi’ye bir hat çekin, bu aradaki büyük coğrafyada en büyük ekonomi Türkiye ekonomisidir. Rusya’yı saymıyorum çünkü onların savunma sanayisi dıșında bir üretim kapasitesi yoktur. Bu bölgenin ekonomik dinamizmini sağlayacak motor gücü, Türk ekonomisidir. Türk ekonomisinin büyümesi için amacımız bölgedeki siyasi istikrarın sağlanmasıdır. Siyasi istikrar olmazsa ekonomik büyüme de olmaz” dedi.

Türkiye İMSAD Ekonomi Danıșmanı Dr. Can Fuat GÜRLESEL, inșaat ve inșaat malzemeleri sektöründe yașanan gelișmeler ve beklentileri güncel rakamlar ve tablolar eșliğinde değerlendirdiği konușmasında, tek tip İmar Yasası’nın hayata geçeceğini, Eylül ayı sonu itibariyle KDV ve tapu harçları indirimi gibi desteklerin sona ereceğini, orta vadeli program ve Bakanlık programlarının açıklanacağını hatırlattı. Dıș politika ve jeopolitik risklerin arttığına ișaret eden Dr. Can Fuat GÜRLESEL, ekonomiye yönelik diğer desteklerin de kademeli olarak azalacağına dikkat çekti.

“Gelișmekte Olan Ekonomilerin Ortalama Büyümesinin 1 Puan Üzerindeyiz”

It is disscussed at Turkey’s İMSAD ‘Agenda Meetings’, Foreign Policy Changes

Türkiye ekonomisi performansının, gelișmekte olan ekonomilerin performansının üzerinde seyrettiğini belirten Türkiye İMSAD Ekonomi Danıșmanı Prof. Dr. Kerem ALKİN, șöyle konuștu: “Neredeyse gelișmekte olan ekonomiler ortalama büyümesinin 1 puan üzerindeyiz. G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan’dan

President of Turkey İMSAD Ferdi Erdoğan said that “Due to our geopolitical position, every development in foreign policy affects the Turkish contractors first in the construction sector, thus employment and after construction material producers.”


Sektör

54

İhracat Pusulası’nda Rota Gana’yı Gösterdi Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Coface’ın desteğiyle düzenlediği ve 10 ülkeyi kapsayan ‘İhracat Pusulası Programı Rota: Gana’ etkinliği ile devam etti. İlki 25 Temmuz tarihinde ‘Rota: Güney Kore’ sloganı ile bașlayan zincirin ikinci toplantısında konușan TİM Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ, “Sahra altı Afrika’da bağımsızlığını elde eden ilk ülke Gana, aynı zamanda bölgesinin güçlü ekonomilerinden biri. 2016’da Gana’ya olan ihracatımız 298 milyon dolar, ithalatımız ise 180 milyon dolardır.” Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), “İhracat Pusulası” etkinlikleri kapsamında Güney Kore’nin ardından Gana pazarını masaya yatırdı. TİM Dıș Ticaret Kompleksi konferans salonunda gerçekleștirilen toplantıda Gana pazarının Türk ihracatçıları için risk ve fırsatları, pazara giriș yöntemleri, Ganalı firmalara nasıl ulașılacağı konularının yanı sıra ihracatçılara nakliye, gümrükleme ve sigorta konuları ele alındı. TİM Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ’nin açılıș konușması ile bașlayan İhracat Pusulası etkinliği, Gana Cumhuriyeti İstanbul Bașkonsolosu Muhammed Nurudeen İSMAİLA, DEİK/Türkiye-Gana İș Konseyi Bașkanı Pelin GÜNEȘOĞLU, TİM Genel Sekreteri Bader ARSLAN, Coface Ticari Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali GENÇTÜRK, T.C. Ekonomi Bakanlığı Akra Önceki Ticaret Müșaviri Ziya ÇAMUR ve Elvan Grup İhracat Müdürü Adem KARADUMAN’ın katılımı ile gerçeklești. “Bugün de Rotamız Gana” TİM Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ, İhracat Pusulası etkinliklerine Güney Kore pazarı ile start verdiklerini hatırlatarak, “Güney Kore pazarı ile ilgili ihracatçılarımızı detaylı olarak bilgilendirdik. Bugün de rotamız Gana. Sahra altı Afrika’da bağımsızlığını elde eden ilk ülke Gana. Aynı zamanda, bölgesinin güçlü ekonomilerinden biri. Daha 8 yıl önce GSYH’sinin yüzde 45’i tarımdan olușurken, șu an milli hasılasının yarısından fazlası hizmet sektöründen olușuyor. Gana altın ve petrol gibi zengin yer altı kaynakları ve meșhur kakaosuyla geniș bir ürün yelpazesine sahip” diye konuștu.

TİM Başkanı BÜYÜKEKŞİ: “13 milyar dolar ithalatı olan Gana’dan bugün sadece yüzde 2,6 pay alıyoruz. Bu rakamlar bizim gibi iki dost ülke için yeterli değil. Ticaret hacmimizi artıracağız.” “Ticaretin Önündeki Engelleri Bir Bir Așmalıyız” İhracat Pusulası etkinlikleri ile amaçlarının ihracatçı firmaları doğru pazara kanalize ederek, sağlıklı bir dıș ticaret ekosistemi olușturmak olduğunu ifade eden BÜYÜKEKȘİ, sözlerini șöyle sürdürdü: “2016’da Gana’ya olan ihracatımız 298 milyon dolar. İthalatımız ise 180 milyon dolardır. 13 milyar dolar ithalatı olan Gana’dan bugün sadece yüzde 2,6 pay alıyoruz. Bu rakamlar bizim gibi iki dost ülke için yeterli değil. Türkiye, Gana’ya ihracatta motorlu kara tașıtları, örme giyim eșyaları, demirçelik çubuklar ile dokuma halılar gibi ürünlerde büyük potansiyel barındırıyor. Aynı șekilde Gana’nın Türkiye’ye ihracatında da kimyevi maddeler, maden cevherleri ile gıda ürünlerinde ciddi bir potansiyel mevcut. Bu potansiyeli kullanmak da iki ülkenin iș insanlarına düșüyor. Birlikte daha güzel ișler ortaya koymalıyız. Ticaretin önündeki engelleri bir bir așmalıyız.”


Sektör

56

İhracatçıları Gana Pazarında Zorlayan Sorunlar TİM Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ, ihracatçılar tarafından bizzat dile getirilmesi istenilen sorunları șu sözleri ile ifade etti: “Ganalı firmaların güvenilirliği hakkında tereddüt eden ihracatçılarımızın bilgi edinebilecekleri yetkin bir makam bulunmuyor. Bu da diğer birçok Afrika ülkesine olduğu gibi Gana pazarına yönelmemizde engel arz ediyor. Gana’daki gümrük vergilerinin sıklıkla değișmesi pazarın öngörülebilirliğini azaltıyor. Bu da firmalarımız için caydırıcı olabiliyor. Son olarak, Afrika’nın iç kesimlerinde yer alıp deniz yolu ile bağlantısı olmayan Nijer, Mali gibi ülkelere yapılan ihracatta Gana limanları kullanılıyor. Ancak, Gana limanlarına gelen ürünlerin diğer ülkelere geçiși sırasında zaman alıcı ve masraflı uygulamalar mevcut. Bu da, ihracatçılarımızı zor durumda bırakıyor. Biz de diyoruz ki; kuvvetli insanlara has olan irade, her șartta bir yol açıp geçmesini bilir.”

“Gana, Çin Ürünlerine Olumsuz Bakıyor, Bu da Türk Firmalar İçin Avantaj” Gana Cumhuriyeti İstanbul Bașkonsolosu Muhammed Nurudeen İSMAİLA, “24 milyon nüfusu olan Gana ile çok büyük bir nüfusa sahip olan Türkiye arasında önemli fırsatlar var. Türkiye bizim için büyük bir market. İki ülke arasındaki ilișkilerimizi birlikte daha da güçlendireceğiz” dedi. DEİK/Türkiye-Gana İș Konseyi Bașkanı Pelin GÜNEȘOĞLU ise Gana’nın Türk firmaları için önemli bir üs olduğunu belirterek, “2016 yılında Gana 3 milyar dolar yabancı yatırımı çekmiș. İki ülke arasındaki ticari ilișkileri artırmak en büyük hedefimizdir. Özellikle Gana’da tarım ve tarıma dayalı sanayi ve gıda üretimi konusunda önemli bir üretim sağlanamadığını görüyoruz. Bu anlamda gıda sektöründe önemli bir ticaret potansiyeline sahipler. Yatırım yapmak isteyenler için Gana’da büyük fırsatlar var. Tekstil, turizm, enerji sektörlerinde de iș fırsatları çok fazla. Potansiyel ürünler arasında iș makineleri, kanatlı etler, balıklar, tedavi amaçlı ilaçlar sayılabilir. Gana’da Çin ürünlerine karșı olumsuz bakıyorlar. Daha kaliteli ürün üreten Türkler için

bu Çinli firmalara karșı önemli bir avantajdır” diye konuștu. TİM Genel Sekreteri Dr. Halil Bader ARSLAN da Gana’nın toplam ithalatında istikrarlı bir artıș olduğuna dikkat çekerek, “Binden fazla firmamız Gana’ya ihracat yapıyor. Gana Afrika’daki ülkeler arasında en rahat ticaret yapılacak ülkedir” dedi. Coface Ticari Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali GENÇTÜRK Gana pazarındaki ticari riskler, alacak sigortası ve bu alanlara Coface’ın ihracatçılara sunduğu hizmetleri aktarırken, T.C. Ekonomi Bakanlığı Akra Önceki Ticaret Müșaviri Ziya ÇAMUR, müșavirlik görevi süresince elde ettiği deneyimleri firmalarla paylaștı. Gana’ya en çok ihracat gerçekleștiren firmalarımızdan Elvan Grup’un İhracat Müdürü Adem Karaduman ise firmalar özelinde Gana pazarına bakıș açılarını ve deneyimlerini aktardı. The Way to go in Exportation Compass indicated Ghana The Event “Exportation Compass Program, Route: Ghana” was continued with 10 countries organized by Turkey’s Exporters Council (TIM) Coface.


CNC PROFİL İȘLEME MAKİNESİ XQ SERIES Yüksek hızlı ișleme kafası, vakum tabla, referans pistonları ve toz emme ter tibatıyla donatılmıș Gantr y eksen çalıșan CNC ROUTER. Gövde: Tamamen metal profil ve platina çelik konstrüksiyon. Ön gerilim giderme ișlemi ve ısıl ișlem yapılmıș metal gövde. Ana Freze Motoru: Yüksek devirli ana freze motorları seramik yataklı, Hava soğutmalı, ISO 30 adaptöre uygun. İșe ilk bașlama anında yatakları otomatik ısıtma sistemi.

ú ö & 4 üö 3 4 !3 9/. ú !, ) ø-! 0 2% .3 ö "ö

XT SERIES Eksenel Özellikler: X Ekseni: Gantr y Çif t Motor Teknolojisi Helisel Kramayer Dișli 65 mt./dk. Köprü hareketi için iki adet paralel çalıșan redük törlü 3 Nm AC ser vo motor. Y Ekseni: Redük törlü AC ser vo motor sistemi 3 Nm Helisel Kramayer Dișli 65 mt /dk. Z Ekseni: Frenli AC Ser vo motor sistemi 3 Nm, enerji kesildiğinde kafanın parça üzerine yığılmasını engeller. 30 mt./dk. Z ekseni 25/10 vidalı mil ile tahrik edilir.Ön yüklemeli yataklar kullanılmak tadır.

Çif t istasyon ișleme özelliği olan vakum tabla toplam 13 ayrı vakum bölmesine sahiptir. Vakum bölmeleri ișlenecek olan panel ebadına göre kendini otomatik olarak ayarlamak tadır. 2 ayrı istasyondaki vakum sistemi ve referans dayama pinleri otomatik olarak kendini ayarlamak ta operatörün insiyatifine hiçbir șey kalmamak tadır. Freze kafasını tașıyan köprü sistemi iki bașında iki adet redük törlü ser vo motor ile 0,1 mm./ 1m. hassasiyette hareket etmek tedir.

X T SERIES / 18.000 rpm İlk takımla derzleme yaptık tan sonra takım değiștirme maga zininden kesme takımını alarak ebatlama ișlemini yapar.

XQ SERIES / 24.000 rpm 8’lİ ser vopnömatik takım değiștirme sistemi.

XQ 2165

6.500 x 2.100 mm.

XT 2165

6.500 x 2.100 mm.

XQ 1665

6.500 x 1.600 mm.

XT 1665

6.500 x 1.600 mm.

XQ 2140

4.000 x 2.100 mm.

XT 1640

4.000 x 1.600 mm.

XQ 1640

4.000 x 1.600 mm.

XT 1535

3.500 x 1.500 mm.


12. PAGEV Türk Plastik Endüstrisi Kongresi 5 Aralık’ta Geleneksel olarak Plast Eurasia Fuarı’ndan bir gün önce düzenlenen Kongre bu yıl “Ev Eșyaları ve Bahçe Mobilyalarında Plastikler” teması ve EVSİD - Ev ve Mutfak Eșyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği iș birliğiyle gerçekleștirilecek. Oldukça geniș bir ürün yelpazesine sahip olan plastik ev ve mutfak eșyaları neredeyse 400 milyon dolarlık ihracatı ile büyümeye devam ediyor. Tasarım ve marka değerinin ön planda olduğu plastik ev eșyaları ve bahçe mobilyaları sektöründe yeni teknolojiler, trendler, pazar, inovatif gelișmeler, markalașma ve tasarım gibi konular Kongrede mercek altına alınacak. TOBB Plastik, Kauçuk, Kompozit Sanayi Meclisi’nin destek verdiği kongrede ayrıca firmalara tanıtım imkânı sağlanacak.

12th PAGEV Turkish Plastic Industries Congress on 5 December The Congress that held traditionally a day before the Plast Eurasia Fair, this year will be organized with the cooperation of EVSID Association of Home Appliances and Kitchenware Manufacturers and Exporters and with the theme of “Plastics in Home Furnishings and Garden Furnitures”.


Sektör

62

Norm PVC Aksesuarları, Açılıș Kokteylinde İstihdam Müjdesi Verdi Norm PVC Aksesuarları Yönetimi ve kadrosu 21 Temmuz Cuma günü Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi’ndeki yeni adresinde geniş katılımlı açılış kokteylinde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. vermek durumuna gelmiștir. 2.200 m2 depo ve sevkiyat alanı ile daha fazla çeșit ve ürün ile çalıșmaktayız. 21 Temmuz Cuma günü yaptığımız açılıșımızda bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza bu vesile ile tekrar teșekkür ederim.” “Yeni Dönemde Norm Group, İstihdam Yaratmaya Devam Edecek” ALKAN; “Bu yeni dönemde Norm PVC Ailesi, Norm Group bünyesindeki Standart Cıvata Mavi Nokta konseptine dâhil olmak sureti ile tüm bağlantı ürünlerinde Marmara Bölgesi bașta olmak üzere tüm Türkiye genelinde bu Norm PVC Aksesuarları Yönetim Kurulu Üyesi Barıș ALKAN firmalarına dair görüș bildiriminde bulunarak, açılıș kokteyline katılan tüm misafirlerine teșekkürlerini dile getirdi. “Koșulsuz Müșteri Memnuniyeti Önceliğimiz” Barıș ALKAN; “Norm PVC olarak 1994 yılından itibaren sektörümüzde yer almaya bașladık. Eskoop Sanayi Sitesi’nde mevcut yerimizden 2013 Mart ayı itibari

ile İkitelli Sinpaș Modern’deki 1.000 m2 depomuza tașındık. Zaman içerisinde bu depomuz da küçük gelmeye bașladı. Çünkü firmamız müșterilerini memnun edebilmek adına her türlü malzemeyi barındırmak ve zamanında tedarik konusunu misyon edinmiș durumdadır.” “Açılıș Davetimize İcabet Eden Dostlarımıza Teșekkür Ederiz” ALKAN; “Günümüzde ise firmamız yeni adresimizde değerli müșterilerimize hizmet

konuda satıș ve pazarlama çalıșmaları bașlatmıștır. PVC bölümü dıșında; cıvata, somun, endüstriyel bağlantı elemanları, mobilya ahșap ve hırdavat ürünleri ile de yeni dönemde müșterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Firmamız bu yönde istihdam olușturarak bünyesine konusunda eğitilmiș yeni arkadașlar katmaya devam edecektir.” Açılıș kokteyline katılan sektör temsilcileriyle birebir ilgilenen Norm PVC Yönetim Kurulu Üyesi Barıș ALKAN, “Șahsım ve değerli büyüğüm İrfan ÖZER adına; Norm Group ve Standart Cıvata ailesine destekleri için teșekkür ediyor, bașarılarımızın bu vesile ile artarak devamını diliyorum” dedi.

Norm PVC Aksesuarları Announced that they are Hiring in the Opening Cocktail The executives and personnel of Norm PVC Aksesuarları met with the representatives of the industry in the opening cocktail in its new address at Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi on 21st July, Friday.


Sektör

70

İsviçreli Dünya Devi Sika, ABC Kimya’yı Satın Aldı İsviçre merkezli Sika Grubu’nun Türkiye’de 27 yıldır faaliyet gösteren lider şirketi Sika Yapı Kimyasalları A.Ş., pazarın önde gelen mastik ve yapıştırıcı üreticilerinden olan ABC Kimya ve Dış Tic. A.Ş.’yi satın aldığını Swissotel’de gerçekleşen davetle duyurdu. ABC Kimya ve Dıș Tic. A.Ș. adına konușan Murat KARADAYI, bundan sonraki yapıda “Yapı kimyasalları sektöründe dünya lideri bir firmanın sahip olduğu tecrübelerin ıșığında, yalnızca Sika Türkiye için değil, hem global Sika organizasyonu içerisinde hem de yurt içinde ve yurt dıșındaki diğer ülkelerde, dünya standartlarında çözüm üretmeye devam edeceklerini” ifade etti. İșleyiș ve organizasyonun mevcut haliyle devam edeceği, üretim ve Ar-Ge altyapısının geliștirilmesine yönelik yeni çalıșmaların da gerçekleștirileceği bilgisinin aktarıldığı sunumların ardından verilen kokteylde konuklar sektöre dair sohbet olanağı da buldu. Swissotel The Bosphorus Chalet Garden’da gerçekleșen davette, yapı kimyasalları ve endüstriyel yapıștırıcılar sektörlerinin önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Ev sahipliğini; Sika Türkiye Genel Müdürü Bora YILDIRIM ve ABC Kimya Genel Müdürü Murat KARADAYI’nın yaptığı etkinliğe; her iki firmanın bayi ve distribütörlerinin yanı sıra, yapı sektörünün belli bașlı dernek ve birliklerinin üst düzey temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Sika Türkiye Genel Müdürü Bora YILDIRIM gerçekleștirdiği sunumda, satın almaya dair bilgileri paylașmasının ardından “Sika olarak bu satın alma ile birlikte yapıștırıcı ve sızdırmazlık ürün grubundaki

pazar konumumuzu çok daha güçlü bir șekilde geliștirme fırsatına sahip olacağımıza inanıyoruz. Bir yandan ABC’nin geniș ürün portföyünü Sika’nın dağıtım kanalı ile buluștururken, diğer yandan Sika’nın ilgili ürün portföyünü ABC’nin satıș kanalı ile bulușturmayı ve böylece önemli bir sinerji etkisi yaratarak bu pazardaki büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu satın almayla birlikte yurt içi pazarın yanı sıra özellikle Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da Sika’nın mevcut satıș kanalı ABC ürün portföyünden istifade edeceğinden, ülkemizin ihracat potansiyeline de katkı sunacağız. ABC çalıșanlarına Sika Ailesi’ne hoș geldiniz derken, hep birlikte daha büyük ve güçlü takım olarak çalıșacak olmanın heyecanını duyuyoruz” dedi.

Davet öncesinde gerçekleșen satıș stratejisi toplantısı hakkında bilgi veren Sika Pazarlama ve Kurumsal İletișim Yöneticisi Fazlı BULUT ise, her iki firmanın satıș ekiplerinin bir araya geldiklerini ve yeni yapı sonrasındaki planlar üzerinden geçtiklerini ifade etti. Sika, Swiss World Giant purchased ABC Kimya. Sika Yapı Kimyasalları A.Ș., the leading company acting in Turkey for 27 years of Sika Group with its headquarters in Switzerland announced that it has purchased ABC Kimya ve Dıș Tic. A.Ș. one of the leading mastic and adhesive manufacturers of the market in the organization made in Swissotel.


Sektör

78

Milli Tanıtım Grubu “Türkiye Tanıtım Grubu” Kuruldu Sektörel Tanıtım Gruplarının kapatılmasının ardından daha etkili bir Türkiye ve Türk malı imajı oluşturmak amacıyla 12 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye Tanıtım Grubu kuruldu. Konuyla ilgili olarak Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Plastik, Kauçuk, Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz EROĞLU açıklamada bulundu. İhracatçıdan Yapılan Kesintinin Tavanı 10 Kat Azaltıldı

Bakanlığın kontrolünde TİM koordinasyonunda olușturulacak bu yeni yapının amacı ihracatı artırmak için yurt dıșında ‘TÜRK MALI’ ve ‘TÜRKİYE’ imajını güçlendirecek faaliyetler yapmak olacak. Ülke İmajı Malın Satıșı ve Fiyatını Artırıyor Dünyada bugün ülke imajları, tüketici kararında çok önemli yer tutuyor. Örneğin; bir ürünün Alman, İsviçre ve Japon olması ile Çin, Hindistan ve Uruguay’a ait olması o ürünün satıșını ve fiyatını doğrudan etkiliyor. Bu sebeple Türk mallarının ve Türkiye’nin imajının yurt dıșında yükseltilmesi ihracatımıza direkt olumlu etki yapacaktır. Özellikle son yıllarda yașadığımız yurt dıșındaki Türkiye imajı aleyhine geliștirilen havanın düzeltilmesi adına da Türkiye Tanıtım Grubu önemli bir rol oynayacaktır. Türk’ü Türk’e Tanıtmaya Son Bu yönetmelik ile artık birliklerin önemli bir kısmında yașanan anlamsız tanıtım grubu olușturma çabaları, Türk’ü Türk’e tanıtma uygulamaları ve ihracatçıdan zorunlu kesilen bedellerin çarçur edilmesinin önüne geçilmesi maksadıyla sektörel projelere ayrılan kaynak maksimum yüzde 20 ile sınırlandırılmıș ve kontrol altına alınmıștır. Kaynağın yüzde 80’i “Türk Malı” imajının güçlendirilmesine harcanacaktır.

Ayrıca daha önceki Sektörel Tanıtım Grupları tebliğinde ihracatçıdan zorunlu yapılan kesintide üst sınır binde 3 iken bu tebliğle maksimum on binde 3’e indirilmiștir. Yani ihracatçıdan yapılacak kesinti 10 kat daha düșük bir oranla sınırlanmıștır. Bu 10 katlık düșüș ihracatçımız yönünden olumludur. Bașta Sayın Nihat ZEYBEKCİ olmak üzere Bakanlık ekibimize bu konuda șükranlarımızı sunuyoruz. Bu olumlu adımın ileride bir adım daha öteye götürülüp bedelin kamu kaynaklarından yahut ithalatlardan yapılacak kesinti ile karșılanması daha iyi sonuçlar verecektir șeklinde düșünüyoruz. Birlikleri Bölme Çabası İçindekilere Yönetmelikle Mesaj Bu arada önümüzdeki Nisan ayında ihracatçı birliklerinde yapılacak seçimin hemen öncesinde ortaya atılan sektör sayısını 26’dan 42’ye çıkarma, yeni isimlerle birlikler olușturma çabaları içinde olanların da bu yönetmeliği iyi incelemesi gerektiğini düșünüyoruz. Nitekim șu anki mevzuat gereği iki dönem süreleri dolan 60 birlik bașkanından 40’nın bir daha bu birliklere bașkan seçilme șansları yok. Bu sebeple samimiyetten yoksun bir çaba içinde birlikleri bölüp yeni isimler altında tekrar seçilme çabası içindeler. Bu yönetmelikle ihracatçıdan yapılan zorunlu kesintinin en fazla yüzde 20’si sektörel tanıtım projelerine harcanacak. Bunların sektörler arasında bölüneceğini düșünürsek sektör sayısı 26’dan 42’ye çıktığında bu rakamın yüzde 40 düșeceği görülmektedir. Yani șahsi koltuk kaygısıyla sektör sayısını artırıp daha da küçük yapılar olușturmak, birlikleri etkin olmayan yapılara dönüștürecek ve kaynak yetmediği için ihracatçıdan yapılan kesintilerin artmasına sebebiyet verecektir. Peki, Türkiye Tanıtım Grubu Ne Yapacak? Dünya üzerinde Türkiye ve “Made in Türkiye” algısını geliștirip tüketicileri Türk ürünlerini almaya sevk edecektir. Bu amaçla

hedef pazarlarda ülkemizin bilinirliğini artıracak, insanların aklına Türkiye denilince belirli bir kalite seviyesi gelmesini sağlayacak, insanları Türkiye’ye gelmeye, Türk ürünleri kullanmaya ve Türkiye’de yatırım yapmaya teșvik edecek ve bunu bașkalarına tavsiye edecek kadar Türkiye Markasını seven sadık tüketiciler haline getirecektir. Son yıllardaki gerek ülkemizde gerek komșularımızda olușan istikrarsızlıkların yarattığı olumsuz ortamı așmaya çalıșırken; ülkemizdeki alt yapı, girișimci sayısı, teknoloji kullanımı yanında tarihi zenginliğimizin sunduğu sanat ve çok kültürlülük, ülkemizin doğal güzellikleri, turizmde kalite fiyat uyumu, turizm altyapımız, mutfağımız da elimizdeki büyük kozlar olarak bu süreçte değerlendirilecektir. Ülkenin tanıtımı bilimsel bir konu olup, bu konu muhakkak ehline verilecektir. Burada tek ses olușturmak adına da tanıtımda; ihracatçı birliklerimiz, dıș temsilciliklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve ihracatçılarımız da TTG tarafından olușturulacak milli strateji ile tam uyumlu bir șekilde ‘Made in Türkiye’ mesajını her mecrada güçlü bir șekilde vurgulayacaktır. Bu yönetmelikle Sektörel Tanıtım Gruplarında yașanan kaos yerine tek hedefe kilitlenmiș, ‘Made in Türkiye’yi odağına almıș Milli Tanıtım Grubu olușturulmuș olmakla birlikte hedefe ulașmak adına paydașların ortak çalıșması esas alınacaktır.”

“Turkey Promotion Group”, the National Promotion Group was established After the termination of Sectoral Promotion Groups, Turkey Promotion Group was established for a more efficient Turkey and Turkish goods image on August 12, 2017. Yavuz EROĞLU, the Chairman of Board of Directors of Turkish Plastic Industrialists Research, Development and Education Foundation and Chairman of TOBB Plastic, Rubber, Composite Industry Council made statements regarding this issue.


Somfy İle Perdelerinizi Hareketlendirin Dekoratif bir perde ve şık bir tül, evlerde bambaşka bir atmosfer yaratabiliyor. Bina otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy ile perdeler şimdi evlerde estetik yaratmakla kalmıyor, üstün konfor da sağlıyor.

Ev dekorasyonunun en önemli parçalarından biri olan perdeler, üstün Somfy teknolojisi ile üretilen perde motorları sayesinde artık tek dokunușla estetik bir biçimde açılıp kapanabiliyor. Uzaktan kumanda veya akıllı telefonunuza basit bir dokunușla, perdelerinizin pozisyonunu istediğiniz gibi ayarlayarak yașam stilinize uygun ortamlar yaratabiliyorsunuz. “MY” fonksiyonu ile tek bir tușa bastığınızda perdeleriniz favori konumunuza gelebiliyor. Üstelik kablosuz ürün seçenekleri sayesinde bu konfora ulașmanız çok daha rahat, çünkü evinizde tadilat gerekmeden kolay montaj imkânınız da bulunuyor. Somfy motorlu perde sistemleri, birçok avantajı daha beraberinde getiriyor. Öncelikle evinize giren güneș ıșığı kolayca kontrol altına alınarak konforlu ortamlar olușması sağlanıyor. Bu șekilde mesela yaz aylarında evinizin içi serin kalırken, mobilya ve halılarınız güneșin zararlı ıșınlarından korunmuș oluyor ve daha az klima kullanımı ile enerji tasarrufu da sağlanıyor. Diğer yandan; açıp kapatırken elinizle çekmenize gerek kalmadığı için perdeleriniz daha az yıpranıyor ve daha uzun ömürlü oluyor. Oldukça sessiz çalıșan perde motorları, Somfy’nin akıllı ev sistemi TaHoma ile de uyumlu olduğundan perdelerinizi evin dıșındayken bile kontrol ve kumanda etmeniz mümkün oluyor. Mobilize Your Curtains with Somfy A decorative curtain and an elegant tulle may create an utterly different atmosphere in houses. Somfy, world-renowned trademark of building automation systems does not only create aesthetics at houses but also high comfort.


Sektör

82

Ersaș Alüminyum; PAL System Serisiyle, 17. Confair 2017 İran Uluslararası Yapı & İnșaat Fuarı’nda Alüminyum pencere sistemlerine farklı yenilikler getiren Ersaş Alüminyum; 17. Confair 2017 İran Fuarı’nda bu yıl da yerini alarak, yeni PAL System Serisinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Fuarda Global İș Bağlantıları Gerçekleștirildi 12-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında İran’ın Tahran șehrinde düzenlenen 17. Confair 2017 İran Uluslararası Yapı & İnșaat Fuarı’nda sektörün gelișimi için sunduğu ileri teknoloji sistem serilerini sektör profesyonelleriyle paylașan Ersaș Alüminyum; fuarda pek çok iș bağlantısı gerçekleștirerek bu yılki fuarı da verimli bir șekilde tamamladı. Ersaș PAL System Seri Özellikleri Anlatıldı Ersaș Alüminyum; sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu, inșaat sektörü açısından en önemli yapı fuarı olan 17. Confair

Fuarı’nda en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliștirilip, üretilen yeni PAL System Serisini tanıttı. Tanıtımda; Almanya Rosenheim ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden alınan test sonuçlarına göre PAL System Kompozit Profilin ısı geçirgenlik kat sayısının 1,5 olduğu önemle vurgulandı. Profilin her tarafının alüminyum olduğuna, 1,5 olan ısı geçirgenliğinin dünyada șimdiye kadar hiçbir alüminyum profilde elde edilemedildiğine dikkat çekildi. Mevcutta uygulanan plastik pencere ile aynı imalat ve montaj prosesine sahip olduğu için ekstra bir teknik gerektirmediği, stant alanında canlı üretim performansı ile ziyaretçilerinin

ve sektör temsilcilerinin ilgi ve beğenisine sunuldu. Canlı üretim performansına ve stantlarına gösterilen yakın ilgiden son derece memnun kalan Ersaș Alüminyum yetkilileri, yurt dıșında birçok fuar organizasyonunda bayileri ve iș ortakları ile bulușmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ersaș Alüminyum; with PAL System Series, is at 17. Confair 2017 Iran International Construction & Construction Fair Ersaș Alüminyum which brings different innovations to aluminum window systems; took its place at the 17. Confair 2017 Iran Fair this year and realized the introduction of the new PAL System Series.


Sektör

84

“Bayi Eğitimleri” Büyük Önem Arzediyor! Mesleki Yeterlilik Kurumu, Pencere Montajcılarının Mesleki Yeterliliğine Belgelendirme zorunluluğu getirdi. bu belgeyi alması hem zorunlu ve hem de ücreti devlet tarafından karșılanacak olup, belgelendirme bașvurusu esnasında ödenecek olan ücret aynen MYK tarafından belgelendirme sonrası iade edilecektir. MYK belgesini almaya hak kazanan kimselere veya onları çalıștıran ișverenlere bir maliyeti olmayacaktır. Ancak șu an yürürlükte olan kanuna göre bu % 100 teșvik 31 Aralık 2017 tarihine kadar olup, daha sonraki iki yıl teșvik oranı % 50 ye düșürülecektir. Tebliğin içeriğine ve listeye așağıdaki linkten ulașabilirsiniz. http://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2017/09/20170926-12.htm Bu belgeyi alabilmek için ise MYK Belgesi Bașvuru Formunu doldurup, kimlik fotokopisi ve 850.-TL ücret dekontu ile birlikte belgelerini alabilirler. 26 Eylül 2017 tarih ve 30192 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bir tebliğ ile ek listenin 27’nci sırasında 14UY0195-3 Ulusal Yeterlilik Koduyla yer alan “PVC Doğrama Montajcısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu” yeterlilik belgesi alınması gereken meslekler arasına alınmıș oldu. 1 yıl süre tanınan belge alma zorunluluğu “PVC Doğrama Montajcısı” olacak kișilerin

Bu belgelendirmeden sonra binalarda enerji verimliliği konusunda daha önemli adımların atılacağı düșünülmektedir. Ancak PÜKAD Genel Sekreteri Aynur ACAR verilen “Mesleki Yeterlilik Belgeleri”nin bir eğitimden geçirilerek verilmesi gerektiği kanısında. ACAR, “Yetkilendirilmiș kurulușlarla yaptığım görüșmeler beni çok șașırttı. Ustadan

kalfaya, kalfadan çırağa aynı yanlıșlarla öğretilen ișler, aynı kalitesiz üretim ve montajla devam eder. Her bir belge alacak olan elemanın bir eğitim așamasından geçirilerek, standartlar çerçevesinde montaj yapmasını öğrenmesini ve yaptığı ișin önemini anlatan seminerleri alma zorunluluğu koșulmalıdır. Örneğin; pencere montajcısının “İklim Değișikliği” üzerine seminer alması lazım. “Enerji Verimliliği” üzerine seminer alması lazım ki, yaptığı ișin önemini ve ciddiyetini kavrasın” dedi. Bu konudaki 15 yıldır verdiği seminerleri genișleterek Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi yapılacak kișilerinde seminerleri alması hususunda görüșmelere bașlayacağının altını çizen ACAR; “Yanlıș öğretilenlerle belge verilecekse ișçiye ve ustaya, o zaman belgelendirmelerin bir anlamı kalmaz” diyerek, bayi eğitimlerinin burada büyük önem tașıdığını belirtti. “PVC Joinery Installer” MYK Vocational Qualification Certificate Obligation! In 2013 PÜKAD Window and Door Sector Association entered into force the Standard of Vocational Qualification for Window Assembly.

PÜKAD Yönetim Kurulu, Dernek Merkezinde Buluștu PÜKAD Yönetim Kurulu toplantısı, 18 Eylül 2017 tarihinde üyelerin katılımıyla dernek merkezinde yapıldı. Gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, sektöre yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri Muzaffer TAMER, Mustafa KAS, Mehmet AKTEKE, Kadir ERMURAT, Kemalettin AKSÖZ, Aynur ACAR katıldı.


DJAAT ve û$+ú1Ailesi’nin Mutlu Günü

Fouzia – Ahcene – Said DJAAT ve Selamet – Ali ŞAHİN çiftlerinin değerli evlatları

Meriem&Hasan ŞAHİN 3 Eylül 2017 tarihinde Alzen Düğün Salonu Hendek’te düzenlenen düğün merasimi ile hayatlarını birleştirdi. Çok sayıda misafirin katıldığı düğün merasiminde, ailenin yakınları, akrabaları, davetliler hazır bulundu. Genç çiftin bu mutlu gününe ortak olan değerli davetliler ömür boyu mutluluk dileklerini paylaştılar. Kendilerini yalnız bırakmayan misafirlerine tek tek teşekkürlerini ileten Meriem&Hasan ŞAHİN çiftine biz de ALU&Art ve Win&ART Proje Dergileri olarak mutluluklar diliyoruz.


)ร–UDW3ODVWLN$รฆ<|QHWLP.XUXOX%DรงNDQร– 6D\ร–Q1HY]DW'(0รช5ยทLQoRNNร–\PHWOLDPFDVร–

6D\ร—QgPHU'(0รบ5ยทL ND\EHWPLรงROPDQร–QGHULQย]ยQWยVยQยSD\ODรงร–\RU 0HUKXPD$OODKยทWDQUDKPHW NHGHUOLDLOHVLEDรงWDROPDNย]HUHWยPVHYHQOHULQHVDEร–UYH EDรงVDรฉOร–รฉร–GLOL\RUX]


KAMUOYU DUYURUSU Work PVC Kilit Sistemleri olarak; kurulduğumuz günden bu yana misyonumuz olan “kalitesiyle bilinen ürünleri sektöre saygılı bir biçimde sürekli geliștirmek’’ ilkesinden taviz vermeden, sektöre katmıș olduğumuz yeniliklerle vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Tasarım ve geliștirme süreci tamamen firmamıza ait olan onlarca patent belgeli ürünümüz, firmamız bünyesinde üretilmeye devam etmektedir. Ancak, sektörde “merdiven altı” olarak tabir ettiğimiz bazı imalathanelerde, resmi olarak Work PVC Kilit Sistemleri adına tescilli bazı ürünlerin, yasa dıșı yollarla, tamamen korsan bir șekilde üretildiğini üzülerek öğrenmiș bulunmaktayız. Firma avukatlarımızın çalıșmaları sonucunda tespit edilen imalathaneler takibe alınmıș olup, ilgili firmaların yetkilileri hakkında, “Sınai Mülkiyet Kanunu” doğrultusunda , “Patent veya faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü, kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek, kısmen veya tamamen taklitle meydana getirildiğini bildiği ya da bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla üretilen buluş konusu ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle kullanmak, bu ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak, patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu usulü kullanmak veya bu usulün izinsiz olarak kullanıldığını bildiği ya da bilmesi gerektiği halde buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak ya da bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünlerle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak” maddesi uyarınca yasal ișlem bașlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Sektör

100

İSO Başkanı, Yapay Zekânın Üretim Ekonomisi Üzerindeki Olası Etkisine Dikkat Çekti:

“Robotik Teknoloji, Sanayinin İstihdam Yaratma Kapasitesini Azaltabilir” İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal BAHÇIVAN, dünya gündeminde yer alan yapay zekânın üretim ekonomisi üzerindeki risklerine dikkat çekerek “Sosyal ve siyasal kurumlarımızla olası olumsuzlukları önleyecek tedbirler düşünüyor muyuz? Robotik teknoloji gelişmeleri, gelecekte sanayi kuruluşlarının istihdam yaratma kapasitesini daha da azaltabilir” dedi. Yüksek Teknoloji Yoğunluklu Sektörlere İhtiyaç Var

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin Ağustos ayı olağan toplantısı, “Küresel Rekabet ve Nitelikli Üretim İçin Bilim ve Teknolojinin Ișığında Yeni Bir Sanayileșme Perspektifi” ana gündemi ile gerçekleștirildi. İSO Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal BAHÇIVAN’ın açılıș konușmasını yaptığı toplantıya, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Bașkanı Ziya ALTUNYALDIZ konuk olarak katılarak gündeme ilișkin değerlendirmelerde bulundu. Ortak Akıl, Teknolojiye İnsan Odaklı Bakmalı Silikon Vadisi gibi örneklerin çok daha az çalıșanla yüksek ekonomik performansı ortaya koyduğunu dile getiren BAHÇIVAN “Ancak madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak bu gelișme ciddi sosyal eșitsizliklere de neden oluyor. Elbette, olumsuz etkilerini düșünerek teknolojiye karșı çıkmak söz konusu olamaz. Ancak yaklașan sorunları öngörerek toplumsal yașamın diğer alanlarında tedbirler alınması gerektiği de açık bir gerçek. O halde siyasal, kurumsal ve toplumsal akıl, teknolojik akıldaki hızlı gelișmeye ayak uydurmaya çalıșmalıdır.

Siyasal, kurumsal ve toplumsal akıl, gelișmelere ‘insan odaklı’ bakıp teknolojik gelișmeyi bu çerçevede izlemelidir” dedi. Teknoloji Ekonomisi, Finans Ekonomisi Gibi Tehdit Olabilir Buna benzer kontrolsüz bir gelișmenin nasıl bir tehlike olușturduğuna daha önce 2008 küresel finans krizi sürecinde tanık olduklarını belirten BAHÇIVAN, sözlerini șöyle sürdürdü: “İnsan odaklı olmayan finansal gelișmeler nasıl bütün dünyada dengesiz ve sorunlu bir ekonomik yapının olușmasına neden olduysa, önümüzdeki dönemde teknolojinin de benzer bir sorunu tetiklemesi tehlikesi bulunmaktadır. Dengesiz gelișen bir teknolojinin beklenen faydayı sağlamaması tehlikesine OECD de son zamanlarda dikkat çekiyor. OECD’nin “Verimliliğin Geleceği” bașlıklı raporuna göre, son yıllarda yașanan teknolojik gelișmeler, bu gelișmeleri ortaya koyanlar tarafından yeterince paylașılmadığı için ekonominin bütününe fayda sağlayamıyor. Doğru kullanılmadığı takdirde “Teknoloji Ekonomisi”, aynen “Finans Ekonomisi” gibi bir balona dönüșerek yeni bir tehdit haline gelebilir.”

Türkiye’deki sanayide yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlere dönüșüm ihtiyacının ise devam ettiğine dikkat çeken BAHÇIVAN, șu değerlendirmede bulundu: “Son İSO 500 araștırmasına göre yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun yaratılan katma değer içindeki payı 2015 yılında yüzde 3,2 iken, çok küçük bir artıșla 2016 yılında yüzde 3,7 oldu. Bu veri, bu konuda henüz yeterli ilerleme sağlanamadığını bize gösteriyor. Maalesef yasal düzenlemelerin etkisini uygulamada arzu ettiğimiz derecede göremiyoruz. Küresel rekabetin anahtarı; bilgi ekonomisine dayalı olmaktan ve teknoloji üretmekten geçiyor. Türkiye olarak zamanın ruhuna uygun olarak bir sanayileșme perspektifi benimsememiz ve bunu bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarıyla entegre bir halde kurgulamamız gerekiyor. Dijital devrime dayanan yeni sanayileșme perspektifi, kalkınma stratejimizin merkezinde yer almalıdır. Teknolojide de tüketici değil, üretici konumda olmamız gerekiyor. Tarih boyunca kendi özgün teknolojisini, kendi yerli teknik kapasitesini geliștirebilen ülkeler her alanda fark yarattılar. Bașkalarının geliștirdiği teknolojiye bağımlı olarak kalkınan bir ülke örneği yok.” ISO President Attracted Attention to the Possible Effect of Artificial Intelligence on the Production Economy: “Robotic Technology Can Reduce Industry’s Employment Creation Capacity” İSO Chairman of the Board of Directors Erdal BAHÇIVAN, by drawing attention to the risks of the artificial intelligence in the world agenda on the production economy, said that “Do we consider measures to prevent potential negative effects from our social and political institutions? Robotic technology developments may further reduce the employment creation capacity of industrial enterprises in the future” .


Sektör

102

Hedef Pazar Nijerya Kasım Ayında, Türk İnșaat ve Yapı Malzemeleri Sektörünü Ağırlıyor 2-4 Kasım 2017 tarihleri arasında Nijerya Lagos’ta düzenlenecek olan Nijerya Build Expo, inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe Nijerya pazarının potansiyelini göz önüne getiriyor. ve Türkiye arasındaki yakın siyasal ilișkiler ve gelișen ekonomik yatırımlar, ülkede Türklere ve Türk firmalarına karșı olumlu bir bakıș olușturmaktadır. Hâlihazırda ülkede ve Afrika kıtasında yer alan Türk yatırımları potansiyelin en büyük kanıtı. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan YILDIRIM’ın verdiği bilgilere göre; Afrika’daki Türk yatırımlarının 6,3 milyar dolara ve Türk müteahhitlik firmaları tarafından kıtanın tamamında üstlenilen projelerin değerinin ise 55 milyar dolara ulaștı. Bu avantajın yanı sıra Nijerya hükümetinin yabancı firma ve yatırımcılara sağladığı avantajlarla, Nijerya’ya ihraç yapmak ve ülkede iș yapmak kolaylașmaktadır. Nijerya, Milyon Dolarlık Yatırımlarla Yeniden İnșa Ediliyor Afrika kıtasının gelișmekte olan ülkeleri sıralamasında ilk sıralarda yer alan Nijerya, yatırım avantajları olarak birçok pazara sahip. Yapılan altyapı çalıșmalarıyla da bu pazarların gelișmesi hükümet tarafından destekleniyor. Gelișen pazarlar arasında ise ilk sıralarda inșaat ve yapı malzemeleri sektörü geliyor. Nijerya Ulusal İstatistik Ofisinin (NBS) verilerine göre Nijerya inșaat sektöründe, yıllık büyüme % 13’tür. Sektörün bu denli gelișmesindeki ana faktör ise Nijerya hükümetinin 2020 ve 2043 master planlarına dayanan yatırım ve projeleri geliyor. Bu planlara göre 2043 yılına kadar altyapı geliștirme yatırımları, yenilenebilir enerji, konut projeleri, üretim merkezleri, sağlık ve eğitim komplekslerinin tamamlanması planlanıyor ve ulusal yapı sektöründeki büyümeyi olumlu etkileyeceği öngörülüyor. Tüm bu projeler Nijerya’da gelecek 25 yıl içinde yapı ve inșaat sektöründeki makine, malzeme vs. sektör ürünlerine olan talebin artacağını bize gösteriyor. Hâlihazırda inșaat ve yapı sektöründe % 85 oranında ithalat yapan Nijerya, Ulusal Bütünleșik Altyapı Master 2043 Planı’yla (NIIME) altyapısını uluslararası standartlara getirirken inșaat ve yapı sektörü ithalatında büyük bir potansiyel barındırıyor. Eko Atlantic Projesi Dubai’ye Rakip Oluyor Nijerya’nın inșaat ve konut sektöründeki yatırımları arasında Eko Atlantic ön sıralarda

yer alıyor. Eko Atlantic, 250 bin kișiye konut; 150 bin kișiye ișyeri sağlamayı hedefleyen, 9 milyon metrekare düzeltilmiș arazi üzerine kurulan ve 10 kilometre deniz duvarı ile korunan bir metropol. First Bank, FCMB, Access Bank PLC ve GT Bank gibi yerel bankaların yanında, BNP Paribas Fortis ve KBC gibi uluslararası bankalar tarafından da desteklenen proje, Dubai’ye rakip olarak gösteriliyor. Eko Atlantic dünyanın en hızlı gelișen ekonomik bölgelerinden birindeki ekonomik gelișimin en güzel örneği. Bu metropol sadece Nijerya’nın en büyük șehirlerinden Lagos’u değil, Sahraaltı Afrika’daki ülkelerin tamamını değiștirecek. Projenin Türkiye’ye tanıtılmasına öncülük eden DEİK Türk - Nijerya İș Konseyi Bașkanı Hakan ÖZEL, Eko Atlantik’in yatırımcılar için fırsat olduğunu belirtiyor. Yatırımın 5 yılda geri dönebileceğini belirten ÖZEL, “Yatırımcılar özellikle marina için ortak arıyor” dedi. Türkiye Nijerya’daki Potansiyelini Keșfetmeli Nijerya inșaat, yapı sektörü ve malzemeleri sektöründe büyük bir potansiyel barındırıyor. Gerek ülkedeki yatırımlar gerekse diğer büyüyen sektörlerden gelen taleplerle bu sektördeki ivmenin hızlanacağı ön görüler arasında. İnșaat, yapı ve malzemeleri sektöründe % 85 oranında ithalata sahip olan bu pazarda, Türk firmalarının zaman kaybetmeden yer alması gerekli. Nijerya

Nijerya BuildExpo’ya Devlet Teșviki Pazara Giriși Kolaylaștırıyor Nijerya’daki inșaat ve yapı sektöründeki potansiyelin farkına vararak uluslararası bir ticaret platformu hazırlayan Nijerya BuildExpo her geçen gün bașarısını katlıyor. Nijerya BuildExpo katılımcıları devlet teșvikinden yararlanarak, pazara girmek ve keșfetmek için büyük bir avantaj kazanıyor. Devlet teșviki avantajını sağlayan Nijerya BuildExpo, uygun fiyatlara Nijerya ve Afrika pazarını daha elverișli hale getiriyor. Geçtiğimiz yıl 12 farklı ülkeden 72 katılımcı ve 3200 yerel - uluslararası ziyaretçiyi ağırlayan Nijerya Build katılımcı ve ziyaretçilerden beğeni aldı. Fuar açılıșına davetli olan devlet yetkilileri, yerel yönetimler, sektör temsilcileri ve seçkin ișadamları katılımcı firmaları stantlarında ziyaret ederek görüșmeler gerçekleștirmiș, hem sektör tanıtımında hem de uluslararası ortamda ișbirliği yolları konusunda büyük rol oynamıșlardır. Targeted Market, Nigeria hosts for Turkish Construction and Building Materials Industry in November Nigeria Build Expo to be organized at Nigeria, Lagos between the dates of 2nd and 4th November, 2017 brings the potential of Nigerian market in construction and building materials industry.


Sektör

104

Pencerenin Lideri Fıratpen İMSİAD’la Buluștu Fıratpen, “Pencerenin Lideri Profesyonellerle Buluşuyor” projesi kapsamındaki seminerlerine İMSİAD Bursa (İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği) üyesi 200’ün üzerinde müteahhit ve sektör temsilcisinin katılımıyla İstanbul Büyükçekmece’deki Fırat Üretim Tesislerinde 16 Eylül 2017 günü devam etti. Zenia Slide için ayrı bir parantez açtı. ULUCEVİZ sözlerini, Zenia’nın Fıratpen tarafından özel olarak tasarlandığını, sektörde ilk ve tek olduğunu, Bursa’nın sıcağına ve rüzgârına uygun olarak tasarlanan projeler için mükemmel yalıtım sağlayan bir sürme sistemi olduğunu belirterek sürdürdü. “Hem Yerli Hem De Milli, Türkiye’nin ve İhracatın Lideri”

Toplantının açılıș konușmasını gerçekleștiren İMSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Adil GÖKÇADIR, Fırat’a bu gezinin gerçekleșmesi için teșekkür ederek bașladı. GÖKÇADIR “Fırat’ın Kıbrıs Projesi dâhil birçok anlamlı projesi var. Bu tesisler bu ülkenin medarı iftiharıdır. Bunları hepimizin görmesi gerekir. Bu ülkede böyle firmaların olması bizleri onurlandırıyor ve gururlandırıyor” dedi. GÖKÇADIR’dan sonra söz alan Fırat Profil Pazarlama Müdürü Dr. Mehtap ULUCEVİZ sunumuna katılımlarından dolayı İMSİAD’a teșekkür ederek ve bu ișbirliğinin önümüzdeki dönemlerde karșılıklı faydaya dönmesini dileyerek bașladı. Bursa’da gerçekleștirilen kentsel dönüșüm projelerinde markaların yıllarca sorunsuz hizmet vermesinin gerekliliğini ve yerli sermayeli firmaların tercih edilmesinin ülke ekonomisine katkılarını dile getiren ULUCEVİZ, sektörün milli lideri olarak her projeye uygun mühendislik çözümlerinin olduğunu vurgulayarak Fırat hakkında genel bilgilendirmeyle devam etti. Türkiye’nin ilk 50 sanayi firmasından biri olan Fıratpen’in PVC pencere sektörünün iç pazar ve ihracat lideri olduğunu vurgulayan ULUCEVİZ, hem yerli hem de milli sermaye ile bunu bașardıklarının altını çizdi. “Selenit’e Bursa’da Çok Güveniyoruz” ULUCEVİZ șöyle devam etti. “Selenit 75 serimiz sektörün lokomotifi. Sektörde

değișimin șahikası Selenit, sektörün standart üstü serisi. Selenit’in tüm profilleri 75 mm. 6 odacıklı. Isı ve ses yalıtımı rakip 70’liklerin ve 75’liklerin çok üzerinde. Hem de “damla kanatlı”. Rakibin standardı ise hala 70’lik ve düz kanat. Aynı zamanda 75’lik Selenit’i 70’lik fiyatına veriyoruz. Rakiplerimiz daha yüksek fiyata düz kanatlı, daha düșük yalıtımlı 70’lik seriyi satmaya çalıșıyor. Selenit’e Bursa’da çok güveniyoruz ve bu karșılaștırmayı Bursa’daki tüm projelerinizde yaparak kararınızı vermenizi tavsiye ediyoruz. Siz projelerinizin kat yüksekliklerine ve rüzgâr yüküne göre gerekliliklerini iletin, biz sektörün en geniș pencere test kapasitesine sahip FUDEL laboratuvarımızla ve mühendislerimizle çözelim. Selenit’i projelerinizin ihtiyaçlarına göre 3 contalı ve A sınıfı et kalınlığında da üretebiliyoruz ve sektörün en geniș renk kartelasına sahibiz. Zevkinize uygun renkleri ve desenleri hızlıca üretebiliyoruz.” “Farklı Projelere Farklı Çözümler Sunan Serilerimiz Var” Opsiyonel olarak A ve B sınıfı et kalınlıklarında üretilebilen 80 mm genișliğindeki 3 contalı Elegance, 85 mm genișliğinde, yine 3 contalı, A sınıfı et kalınlığına sahip 7 odacıklı Redonit ve sektörün en yuvarlak hatlara sahip serisi Opal ile ilgili de bilgi veren ULUCEVİZ, Bursa bölgesi için oldukça önem verdikleri bir diğer ürün olan % 100 yalıtımlı Sürme Sistemi

Konușmasının son bölümünde yerli ve milli sermaye vurgusu yapan ULUCEVİZ șöyle devam etti. “Bir ülkenin, bir ekonominin milli olabilmesi için sermayesinin en az % 60’ının yerli sermeye olması gereklidir. Bu gerçeklik, bir sektörün de milli olabilmesi için en az % 60’ının yerli sermaye olmasını gerektirir. O zaman o ülkede, o sektörün varlığından bahsedilebilir. Ancak bu șekilde o sektörün olușturduğu kâr o ülkede kalır. Biz bu sektörün en büyük milli sermayeli firması olarak bunun garantisiyiz. Peki, yabancı sermayeli firmalar ne yapıyor? Kârı alıp kendi ülkelerine götürüyor. Kârın bizim yaptığımız gibi bu ülkede kalması gerekir ki sanayimiz büyüsün. Bize, sektörümüzdeki ithal-yabancı markaların ürünleriyle yarıșamayacağımız bir ürün söyleyebilir misiniz? Üstüne basarak söylüyorum. Sektörün ilerisinde ürün gamına sahibiz. Siz șartnamenizin gerekliliğini iletin, biz çözüm üretelim.” Serilerle ilgili Profil Üretim Müdürü Ahmet KOLTUK’un teknik bilgi vermesinin ardından sözü Fırat Plastik A.Ș. Yönetim Kurulu Bașkanı Dr. Nevzat DEMİR aldı. “Egolu olmak insanı mutsuz ediyor, hep en iyisi sensin zannediyorsun ama öyle değil. Hayatta “en” kelimesi kadar tehlikeli bir șey yok, burada kișisel “en”i kastediyorum. İçtenlikle söylüyorum ki ben çok bașarılı bir insan değilim, ama bașarısız da değilim. Çok iyi bir ekibe sahibim. Yani en çok koșan, en çok çalıșan, en çok çaba sarf eden ben değilim. Ben değil biz olduğumuz için bașarıyoruz. Benim bașardığım nokta ise bizi olușturabilmek. İș hayatı güreș değildir. Yani sadece sizin gücünüze


Sektör

106

bağlı değildir. Birliğin ve ekibin gücüne bağlıdır. Bu ekip ise kolay kurulmuyor. Kendime yetmediğim durumlarda gelin arkadașlar, ben bu konuda eksiğim bana yardımcı olun diyorum. Biz bugüne kadar yaptığımız her iși ekip halinde bașardık, birlikte bașararak güçlendik ve güçlenmeye devam ediyoruz” dedi. Bașarı için bilgi ve hayalin bir arada olması gerektiğini de vurgulayan DEMİR, “sadece bilgi ișe yaramaz. Bilginin hayalle yoğrulması gerekir. Bilgin var ama hayalin yok. Olmaz. Ya da hayalin var ama bilgin yok. Yine olmaz. Bașarı için bunların bir araya gelmesi gerekir” diyerek sözlerini tamamladı ve fabrika gezisine geçildi.

Fıratpen, the Leader of Windows met with IMSIAD Fıratpen continued its seminaries in scope of project “The Leader of Window meets with Professionals” at Fırat Production Facilities in Büyükçekmece, Istanbul with participation of more than 200 contractors and industry representatives who are members of IMSIAD Bursa (Construction Contractors, Industrialists and Businessmen and Women Association) on 16th September, 2017.


Sektör

114

Orta Doğu’nun En Büyük Yapı Fuarı Dubai BIG 5 Show’da Türkiye, 250 Firma İle Gövde Gösterisi Yapacak Orta Doğu inşaat piyasasına damgasını vuran Dubai BIG 5 Show 26-29 Kasım 2017’de 38. kez dünya inşaat sektörünü bir araya getirmeye hazırlanıyor. Expotim, fuarda yaptığı çalıșmalar ile Türk firmalarının diğer uluslararası șirketlere kıyasla rekabet payını artırarak, Türkiye’nin bu kârlı pazardan aldığı payı büyütmektedir. Fuarın 80.000’e yakın ziyaretçisinin yaka bağından, kayıt ișlemlerinin yapıldığı masalara, fuar içerisindeki reklam alanlarından, kolon süslemelerine kadar her yerde “Turkey, Discover the Potential” sloganı ile Expotim, fuarda hem Türk firmalarına olan ilgiyi artırırken, hem de Türkiye’nin reklamını yapmaktadır.

Bu yıl, Dubai BIG 5 Fuarı’ndaki 250 Türk firması ile organizasyon geçmișindeki en yüksek Türk Milli Katılımını düzenlemeye hazırlanan Expotim, bugüne kadar gerçekleștirmiș olduğu net 5.000 m2 üstündeki Türk Milli Katılımı ile her sene sürdürdüğü artıșı devam ettirmeyi bașarmıș durumdadır. 2017 yılında 3 milyar $’lık artıș ile șu anda 745.1 milyar $’lık bütçe değerine sahip kentsel gelișim projelerinin yapılmakta olduğu Körfez bölgesi inșaat piyasasını kendi çatısı altında toplayacak olan Dubai BIG 5 Show, her yıl olduğu gibi bu yıl da küresel çapta iș yapan uluslararası yapı șirketlerinin üst düzey satın almacı ve karar vericilerinden olușan bir ziyaretçi kitlesini ağırlamaya hazırlanıyor. Yine, Expo 2020’nin Dubai’de gerçekleșecek olması, Birleșik Arap Emirlikleri’nin (BAE) gerçekleștirdiği inșaat projelerine hız vermiș ve sadece Expo 2020 için toplamda 13 milyar $’lık bir bütçe ayrılmıștır. 2011 yılından bu yana, her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarın en prestijli sponsorluğu olan Platin Sponsorluğunu üstlenmeye hazırlanan

Dubai BIG 5 Show Fuarı’nda yaptığı bașarılı çalıșmalarla adından söz ettiren Expotim Uluslararası Fuar Organizasyonları A.Ș.’den, Satıș Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Çağatay ERȘAHİN yaptığı açıklamada; “Bu sene ilk kez, iș makinaları bölümünden ayrılmıș șekilde düzenlenecek olan Dubai BIG 5 Show’da, hem Türk milli katılımı ile getireceğimiz ihracatçı firma sayısında, hem de fuarın Türkiye içinde pazarlama ve tanıtımı ile bilinirliğini artırmıș olmamızdan dolayı, yıllar içerisinde bu organizasyondaki yukarı doğru giden çizgimizi bu yıl da devam ettireceğiz” dedi. EXPOTİM’in istikrarlı çizgisine vurgu yapan ERȘAHİN, ayrıca Dubai BIG 5 Show’dan ayrılarak, yeni ismi THE BIG 5 Heavy ile inșaat makinaları sektörüne yönelik olarak, 2018’de düzenlenecek olan fuar için; “Ulaștığı bașarılı katılımcı ve ziyaretçi rakamları sayesinde farklı bir etkinlik olarak organize edilme kararı alınan THE BIG 5 Heavy Fuarı’nda da, Dubai BIG 5 Show’da olduğu gibi yıllar içerisinde gerçekleștirdiğimiz bașarılı istatistikleri yakalayacağız” diye ekledi.

Körfez ülkelerinin en önemli fuar alanlarının bașında gelen Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen bu dev organizasyonda 2016 yılında 59 farklı ülkeden 2,586 katılımcı yer alırken, fuarı 142 farklı ülkeden gelen 78,579 kiși ziyaret etmiștir. Ziyaretçiler sektör hakkında bilgilerini artırmanın yanı sıra deneyimlerini paylașma ve yeni bağlantılar kurma imkânı bulmușlardır. Fuarda yapı, yapı malzemeleri, inșaat, panel, mermer, kauçuk ürünler, hazır beton elemanları, prefabrik, ve ısıtma soğutma-havalandırma gibi yapı sektörünün tüm alanlarındaki ürünleriyle dikkat çeken Türk firmaları ziyaretçilerden büyük ilgi görmekle birlikte, ülke pazarına girme konusunda kurdukları bağlantılar ve arttırdıkları tecrübeleri ile kendilerine büyük avantaj sağlamaktadır. EXPOTİM’İN ÖZEL TÜRKİYE TEMSİLCİSİ OLDUĞU TÜM BIG 5 FUARLARI tTHE BIG 5 SHOW EAST AFRICA 1-3 Kasım 2017 Nairobi, KENYA tTHE BIG 5 SHOW CONSTRUCT INDONESIA 8-10 Kasım 2017 Cakarta, ENDONEZYA tTHE BIG 5 SHOW DUBAI 26-29 Kasım 2017 Dubai, BAE tTHE BIG 5 SHOW SAUDI 5-8 Mart 2018 Cidde, SUUDİ ARABİSTAN tTHE BIG 5 HEAVY DUBAI 26-29 Mart 2018 Dubai, BAE tTHE BIG 5 SHOW CONSTRUCT EGYPT 15-17 Eylül 2018 Kahire, MISIR

Turkey will make an Appearance with 250 Companies in Dubai BIG 5 Show, the Biggest Construction Exposition of Middle East Dubai BIG 5 Show marking the Middle Eastern construction market is preparing the bring the construction industry of the world for 38th time between 26th and 29th November 2017.


Makale

116

3D]DUD*LULรง%HOJHOHULQLQ 'HVWHNOHQPHVL Fฤฑrat Gร–K Genel Mรผdรผr E.F.M Mรผhendislik Ltd. ศ˜ti.

Yararlananlar: Tรผrk Ticaret Kanunu hรผkรผmleri oHUoHYHVLQGHWLFDULYHVร–QDLIDDOL\HWWHEXOXQDQYH7ยUN Ticaret Kanunuโ€™nunยทยQFยPDGGHVLQGHEHOLUWLOHQ NROHNWLINRPDQGLWDQRQLPOWGYHNRRSHUDWLIรงLUNHWOHU

Kรผresel Tedarik Zinciri Yetkinlik ProjesiNDSVDPร–QGD รงLUNHWOHULQD]DPLELUSURMHVLSURMHGHEHOLUWLOHQYH*HQHOJH NDSVDPร–QGDNLJLGHUOHUL\ร–OVยUHVLQFHRUDQร–QGDYH WRSODPGD$%''RODUร–QDNDGDUGHVWHNOHQLU

3D]DUD*LULรผ%HOJHOHUL'HVWHรนLoHUoHYHVLQGHรงLUNHWOHULQ (.'HVWHN.DSVDPร–QGDNL3D]DUD*LULรง%HOJHOHUL /LVWHVLQGH\HUDODQEHOJHOHUHLOLรงNLQDOร–PJLGHUOHUL RUDQร–QGDYHรงLUNHWEDรงร–QD\ร–OOร–N$%''RODUร–ยทQD NDGDUGHVWHNYHULOLU

$NUHGLWH(GLOPLรผ.XUXP.XUXOXรผYH$NUHGLWDV\RQ .XUXOXรผXWDQร–PODUร–8\JXODPD(VDVODUร–*HQHOJHVLยทQGH \DSร–OPร–รงROXS$NUHGLWDV\RQ.XUXOXรงODUร–,$) ,QWHUQDWLRQDO $FFUHGLWDWLRQ)RUXP ($ (XURSHDQ&RRSHUDWLRQ )RU$FFUHGLWDWLRQ ,/$& ,QWHUQDWLRQDO/DERUDWRU\ $FFUHGLWDWLRQ&RRSHUDWLRQ YHLOH1$1'2 1HZ $SSURDFK1RWLร€HGDQG'HVLJQDWHG2UJDQL]DWLRQV ,QIRUPDWLRQV\VWHPWDUDIร—QGDQWDQร—QDQDNUHGLWDV\RQYH YH\DRQD\ODPDNRQXVXQGD\HWNLOLNXUXOXรงODUร–

8]PDQOร—NDODQร—QGDNLNRQXODUDLOLรผNLQROXรผWXUGXรนX NULWHUOHUXOXVODUDUDVร—NDEXOJ|UPยรผEDรนร—PVร—] |UJยWOHUYHYH\DEX|UJยWOHULQX]PDQOร—NDODQร—QGDNL NRQXODUDLOLรผNLQRODUDNODERUDWXYDUODUร—PXD\HQHYH YH\DEHOJHOHQGLUPHNXUXOXรผODUร—Qร—GHรนHUOHQGLUPHN \HWNLOHQGLUPHNYHGHQHWOHQPHNDPDFร—\OD JHUoHNOHรผWLUPHNDPDFร—\OD|UJยWWDUDIร—QGDQ DNUHGLWDV\RQ\HWNLVLYHULOHQNXUXPNXUXOXรผODUร—

%HOJHVHUWLILNDGHVWHรชLoHUoHYHVLQGHDรจDรชร–GDEHOLUWLOHQ gider tรผrleri desteklenir. D 0ยUDFDDWYHGRNยPDQLQFHOHPHJLGHUOHUL E %HOJHOHQGLUPHWHWNLNJLGHUOHUL

7DUDIร–QGDQYHULOHQEHOJHVHUWLILNDYH\DWHVWDQDOL] UDSRUXQXQ7ยUN7LFDUHW0ยรงDYLUOLรฉL$WHรงHOLรฉLยทQLQRQD\ร– DUDQPD]

F รชON\ร–ODDLWEHOJHNXOODQร–PยFUHWL o 7HVWDQDOL]UDSRUXJLGHUOHUL G =RUXQOXND\ร–WยFUHWOHUL

%HOJHVHUWLILND\ODLOLรงNLOHQGLULOHPH\HQWHVWDQDOL]UDSRUODUร– GDLOJLOLยONH\HEXUDSRUODLKUDFDW\DSร–OGร–รฉร–Qร–QWHYVLNL ND\Gร–\ODGHVWHNNDSVDPร–QDDOร–QPร–รงWร–U

H 7DUร–PยUยQOHULDQDOL]LQHLOLรงNLQVDรฉOร–NVHUWLILNDยFUHWL I 

7DUร–PยUยQOHULDQDOL]LQHLOLรงNLQDNUHGLWDV\RQยFUHWL

%HOJHVHUWLร€NDGHVWHรนLoHUoHYHVLQGHDรผDรนร—GDEHOLUWLOHQ JLGHUWยUOHULGHVWHNOHQPH] D (รฉLWLPYHGDQร–รงPDQOร–NKL]PHWOHUL

6LVWHPEHOJHYHVHUWLILNDVร–KDULFLQGHNLEHOJHVHUWLILNDODUร–Q yenilemeJLGHUOHULELU|QFHNLEHOJHVHUWLILNDODUร–QJHoHUOL ROGXรฉXWDULKDUDOร–รฉร–QGDDGร–QDEHOJHGย]HQOHQHQรงLUNHW YH\DRUJDQLNEDรฉร–EXOXQDQรงLUNHWWDUDIร–QGDQLKUDFDW JHUoHNOHรงWLULOGLรฉLQLQWHYVLNLKDOLQGHGHVWHNOHQHELOLU

E <ROPDVUDIODUร– F *|]HWLPEHGHOL o 7DUร–PยUยQOHULQHLOLรงNLQPXD\HQHยFUHWOHUL

2UJDQLN%Dรช'HVWHNEDรงYXUXVXQGDEXOXQDQรงLUNHWLQYH\D รงLUNHWKLVVHVLQLQHQD]ยทLQHVDKLSRUWDN\DGDRUWDNODUร–Q HQD]RUDQร–QGDRUWDNROGXรฉXรงLUNHWLLIDGHHGHU


Makale

118

Camda Seçim, Keyfi Değil Kurallara Uygun Olmalı Fikret YILMAZ

ünümüzde yapılan cam uygulamaları standartları olmadığından dolayı olușan ekonomik kayıpların ülkemize çok büyük zararı olmaktadır. Henüz bunlara bir çözüm bulunamamıșken cam mamulleriyle ilgili ürünlerin inșaat ve mobilya bașta olmak üzere birçok sektörde müteahhitin mimarın, kișilerin istediğine göre estetik ya da ekonomik durumları gözetilerek yapılan uygulamalar ileride özellikle insan yașamını tehlikeye atacak boyutlardadır.

G

Binalarda balkon ya da açılan camların önünde kullanılan korkuluk camlarının temperli ve laminasyon șeklinde imalatı yapılan camların kullanılması zorunluğu getirilmelidir. Spor salonu, okullar, kreșler ve benzeri yerlerde aynaların arkalarına kırılmaları halinde dağılmalarına mani olacak bantların kullanılması zorunluğu getirilmelidir. Yine AVM’ler bașta olmak üzere birçok merdiven korkuluğuna ve benzer yerlere yapılan camların temperli ve laminasyonlu camlar olmalı ki gerçek anlamda güvenlikli camlar kullanıma sunulmalı.

Dıș cephe camlarında önemli bir hususta kullanılan kimyasalların denetimi değerlerinin yapılan ișlere uygunluğu ve imalat safhasının denetiminin çok önemli olduğu yapılan ișlerin uygunsuz olușu birçok mahkeme süreci ile de görülmektedir. Cam ve cam mamullerinin kullanılmalarının ișin uzmanı olanlar tarafında belirlenmemesi yașanan ve yașanacak olan birçok olumsuzluğa sebep olmaktadır. Kullanım yerlerine göre asgari standartlarda da kullanılacak cam ve cam mamullerinin belirlenmesi temperli, lamine, enerji tasarruflu camlar özelliklerine göre kullanım yerlerinin bakanlıklar tarafından alt seviyelerinin olușturulması can güvenliği için önemli olmakla beraber maddi zararlarında önlenmesinde çok önemli katkı sağlayacaktır. Sektörün önde gelenlerinin bu hususta katkı vererek ilgililere iletmesi cam ve cam mamullerinden ziyade tüketicilere daha çok faydası olacağı gibi esasen ülkemizde kazanacaktır

Mobilya sektöründe kullanılan camların temperli olması yerine göre laminasyonlu camların kullanılması gereklidir.

Ülkemiz ekonomisine, cam ve cam mamulleri sektörüne fayda sağlayacak standartların bir an önce belirlenmesi için ilgili bakanlıkların gereğini yapmasını diliyorum.

Dıș cephe camlarının uygunluğuna göre temperli, lamineli camların hatta enerji tasarrufuna yönelik uygun camların kullanılması sağlanmalıdır.

Aydınlık ve șeffaflığın temsilcisi olan cam ve cam ürünleri temsilcileri bașta olmak üzere tüm okurlara selam ve saygılar sunarım.


Röportaj

120

Powerline Dünya’ya Türkiye’den Açılan Bir Marka Powerline Dış Ticaret İnşaat Kurucu ortaklarından Perviz İSMAİLOĞLU gerçekleştirdiğimiz söyleşide yeni markaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler vererek; ihracat ile piyasayı biraz daha geliştirip sektörü canlandırmayı planladıklarını ifade etti. deniz yolu, Türkî Cumhuriyetlere kara yolu ile çalıșmaktayız. Ufak sevkiyatlarımızda ise uçak kargoyu tercih ediyoruz. İhracat gerçekleștirdiğiniz ülkelerdeki sektör konumu hakkında neler söylemek istersiniz? Dünya ticaret pazarının biraz daha önünün açılması gerektiğini düșünüyorum. Özellikle para transferi konusunda ihracat noktalarının önünün açılması gerektiğine inanmaktayım. Zorlu prosedürlerin esnek noktalara çekilmesi ve ticaret yapanların önünün açılması gerektiğini söyleyebilirim. Türkiye ticaret noktasında kendini ispatlamıș bir ülke. Dünya pazarlarındaki ticari sıkıntının azalmasını umut ediyorum. Önümüzdeki yıllar için bir hedef belirlediniz mi?

Powerline olarak ürün tedarikimizi marka bilinirliği yüksek firmalardan gerçekleștirmekteyiz. Sayacak olursak; Kale Kilit, Windoform, Akpen ve diğer lider markalar diyebiliriz.

Markamız Mayıs ayı itibariyle faaliyete bașladığı için yaklașık 7 aylık süreç için bir değerlendirmede bulunabiliriz. 2018 yılında tamamen farklı ülkelere, farklı pazarlara ve farklı sektörlere Powerline markasının imzasını atmak istiyoruz. Tamamen nakit girdisi ile çalıșmalar yapmak istiyoruz. Biz dünyayı fethetmiș dedelerin torunlarıyız. Nakit girdi sağlayacak ülkeleri de bulup, onlarla çalıșabilir, ülkemize döviz girdisi sağlayabiliriz. Yeter ki ticari ahlakımızı bozmadan, verdiğimiz sözler, hizmet kalitesi ve doğru termin sürecine uyum sağlayabilelim. Ticaret bir kereye mahsus yapılan bir șey olmamalıdır iș adamı için. Kalıcılık ve hizmet kalitesine önem vermeliyiz.

Marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınızdan bahseder misiniz?

Neden Türkiye diye sorsak size neler söylemek istersiniz?

Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu?

Markamız Mayıs 2017 tarih itibariyle sektöre giriș yaptı. Hızlı bir ihracat yapılanmasıyla bașarılı çalıșmalara imzasını atmaya devam ediyor. Ürün gruplarımız arasında PVC Profil Aksesuarları, Kapı Pencere Aksesuarları, Kapı Pencere Kolları, Bağlantı Aksesuarları, Menteșeler, Yalıtımlı Sistem Malzemeleri, Alüminyum Kapı Pencere Profil Aksesuarları ürün gamımızı olușturmaktadır. Cephe Giydirme Sistemleri de markamız bilinirliğini sağlamaktadır. Ayrıca pnömatik ve elektrikli makinelerde bünyemizde bulunmaktadır.

20 yılı așkın süredir Türkiye’deyim ve sektörün içindeyim. Dolayısı ile var olan piyasayı biraz daha geliștirip, sektördeki profesyonelliğimiz ile sektörümüzü canlandırmayı hedefledik. Ülkemize biraz daha döviz girdisi sağlamak amacımızdır. Ayrıca Türkiye dünyaya açılan bir pazar. Bugün Türkiye’den dünyanın her yerine malzeme satıșı gerçekleștirebilirsiniz. Dünyanın her yerine ihracat yapıp, ithalat gerçekleștirebilirsiniz.

Benim geleceğe dair umutlarım, planlarım ve en önemlisi inancım var. İnanıyorum ki 2018 yılında her șey çok daha güzel olacak. Bu umut ıșığında firmamıza göstermiș olduğunuz yakın ilgi sebebiyle ALU&Art ve Win&ART Proje Dergisi yönetimine ve ekibine sonsuz teșekkür eder, yayın hayatınızda bașarılar temenni ederim.

Biraz kendinizden bahseder misiniz? Hem Türkiye Cumhuriyeti, hem de Azerbaycan vatandașıyım. 1996 yılından beridir sektörün içinde sektöre hizmet vermekteyim. Özellikle ihracat ve satın alma pozisyonunda görevler aldım. Daha önce çalıștığım yerden ayrılarak markamı kurmayı ve yurt dıșı bağlantılı ihracat gerçekleștirmeyi hedefledim. Mayıs ayı itibariyle Powerline markasını olușturarak çalıșmalarımıza bașladık. Tamamen ihracata yöneldik, ilerleyen zamanlarda imalat noktasında da çalıșmalara imzamızı atmayı planlamaktayız.

İhracat noktasında markanız konumunu değerlendirir misiniz? Powerline Dıș Ticaret olarak tamamen ihracata yönelmiș durumdayız. İç piyasada

kesinlikle satıș politikamız söz konusu değil. İhracatımızı Sovyetler Birliğinden dağılmıș ülkeler olan Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan’a bir de Arap ülkelerinde Cezayir, Umman ve Yemen’e yapmaktayız. Ürün tedarik noktasında kimler ile çalıșmaktasınız?

Sevkiyatlarınızı nasıl gerçekleștiriyorsunuz? Biz Powerline olarak sevkiyatlarımızı ağırlıklı karayolu üzerinden gerçekleștiriyoruz. Deniz yolu üzerinden ise konteyner olarak sevkiyat gerçekleștirmekteyiz. Umman ve Cezayir’e

Powerline A Brand From The World To Turkey Perviz İSMAİLOĞLU, one of the founders of Powerline Foreign Trade Construction, gave information about new brands and activities in our interview; and that they plan to revive the sector with export by developing a little more market.


Röportaj

122

“Kalite Yönetimini Önemsiyor, Sektörde Katma Değer Yaratıyoruz” DİES Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DİNDAŞ gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “Sağladığımız verimlilik, verdiğimiz güven ve makul fiyat garantisi ile kalite oluşturma potansiyelimiz temel ilkelerimizi oluşturmaktadır” dedi. Rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Ar-Ge çalıșmalarına önem veren firmamız; sürekli yenilenerek firmalara farklı ürünler sunma gayreti içerisindedir. Her geçen gün hızla artan müșteri portföyü ile ismini aranılan ve tercih edilen bir marka konumuna tașıyan markamız; müșteri memnuniyeti odaklı ürünleriyle sektöre katma değer yaratmaktadır. Ar-Ge’ye verdiğiniz öneme değinir misiniz? Ar-Ge çalıșmalarıyla değișime ve gelișime açık firma kültürünü geliștiren markamız; pazar ihtiyaçlarına da cevap veren çalıșmalarına aralıksız devam etmektedir. Firmanız faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Markanızın kalite yönetimi hakkında neler söylemek istersiniz?

Firmamız 2012 yılında kurulmuș olup, ahșap, çelik, alüminyum kapı ve pencereler ile firmaların isteklerine göre değișik çalıșmalar yaparak fitil ve conta üretimi yapmaktadır.

Kalite ve koșulsuz müșteri memnuniyetini kendine ilke edinen DİES Plastik; kalite yönetimini üretimin ve yönetimin her safhasında uygulamaya devam ediyor. Sağladığımız verimlilik,

verdiğimiz güven ve makul fiyat garantisi ile kalite olușturma potansiyelimiz temel ilkelerimizi olușturmaktadır. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeye sektörümüze katkılarından dolayı teșekkür eder, yayın hayatınızda bașarılar temenni ederiz.

“We do not care about quality management, we create added value in the sector” Chairman Mehmet DİNDAȘ, Chairman of DİES Plastik, said: “The productivity we provide, the confidence we provide and the reasonable price guarantee, together with our quality creation potential, constitute our basic principles.”


Makale

128

PVC Doğramanın Tarifi ve Uygulandığı Yerler Nevin GÜNEY TOK Makine Mühendisi Petrolün türevlerinden olan etilenin, klorlu ortamdan geçirilmesi ile elde edilen vinilklorür monomerlerinin bir araya getirilmesiyle polivinilclorür (PVC) elde edilir. Plastikler genellikle ısı ve basınç uygulanarak, kalıba döküm, haddeleme gibi yöntemlerle biçimlendirilen yapay maddelerdir. Plastik sözcüğü “Biçimlendirme” anlamında ki Yunanca Plastikos sözcüğünden gelir. İlk elde edilen plastik, İngiliz kimyacısı ve mucit Alexsander PARKES’in 1862’de selüloz Nitratı, bitkisel yağlar ve kâfur ile yumușatarak geliștirdiği daha sonra ‘perkesin’ adını verdiği maddedir. ABD’li matbacı John Wesley HYATT ise kâfurun plastikleștirme etkisini keșfederek, 1868’de ‘selüloit’ adı verilen bu yeni maddenin patentini aldı. Selüloit uzun ömürlü, ama çok yanıcı bir madde idi. İlk kuru fotoğraf yapımında kullanılan selüloit; tarak, bıçak sapı, yapay takı, giysilerde yaka, oyuncak, telefon, su șișeleri, yiyecek kapıları, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır. 1909’da ABD’li kimyacı Leo BAEKELAND, fenol ve formaldehitten tümü ile yapay plastik ilk malzeme olan bakaliti hazırladı. Daha sonuncuda da naylon, polivinilklorül (PVC), poliüretan, polietilen gibi pek çok plastik türü geliștirildi. Kimyacılar PVC’yi hem de polistreni 19 yy’de laboratuvar deneyleri sırasında, polietileni ise 1933’de İngiltere’de yapılan araștırmalarda keșfetmișlerdir.

Pencereler bir inșaatın hem maddi, hem uygulama, hem de ișlev olarak en önemli kalemlerinden biridir. Bu bakımdan mimar ve müteahhitler binalarında pencereleri uygulamadan önce detaylar üzerinde dururlar. Binaların estetik görünüșünü, ısı yalıtımını etkilemenin yanı sıra sakin görünseler bile çalıșan aksamı ve mekaniği olan birer cihazdırlar. Bunun için pencerelerin önemi düșündüğümüzden daha fazladır. Gelișen mimari kavramlar ve inșaat teknikleri, değișen ekonomik durum ve anlayıșlar bu gün bir pencereden beklenilenlerin artmasını sağlamıștır. Sözgelimi kullanılan malzemelerin doğa ve çevre bağlantıları, ilk maliyet, ișletme maliyeti ve ișletme maliyetine etkisi gibi ekolojik ve ekonomik yaklașımlar ile son çeyrek asırda kısmen pencerelerin yerini alan giydirme cephe ve șeffaf çatı örtüleri gibi bașkaca özellikleri ve teknik gerekleri olan, bir nevi yapının ana esprilerine yön veren imalatlardaki gelișmeler, bu beklentilerdeki önemin uygulanmasına yeterli olacaktır. Binalardaki pencerelerin detaylarına Göre uygulama alanları binanın aldığı rüzgâr yükü dikkate alınarak detaylandırılmalıdır. (Türbülans yükü hesabı) kör kasasız sistemlerde (L) profil, kör kasalı dıștan binili sistemlerde (T) profil, kör kasalı içten binili sistemlerde (Z) profil kasa olarak uygulanır. Pencere detaylarına isim koymak gerekirse; fix, tek kanat, sabit tek kanat, sabit çift kanat, topal kapı kombinasyonları, kemerli doğrama sistemleri, sabit sürme kanat, çift sürme kanat, çift kanat, pivot açılır, kılıç kasa vs. gibi adlandırılır.


Röportaj

130

“Kendi Sermayemiz ve Patentli Sistemlerimiz İle Pazarda Lider Marka Konumundayız” CMS Makine Yönetim Kurulu Başkanı Cemal SÜNBÜL röportaj sorularımızı yanıtlayarak firma ya da kurum olma kültürüne atıfta bulundu. Servis ve garanti hizmeti kurum misyonunun içini dolduran çok küçük bir detaydır aslında diyerek; sektördeki yeni teknolojilerin öncü kurgulayıcısı ve çözüm merkezi olmayı sürdürmeye geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiklerine vurgu yaptı. Markanız sistemlerinin sunduğu yenilikler ve sağladığı avantajlar hakkında neler söylemek istersiniz?

Geçmișten günümüze baktığınızda markanız hedeflediğiniz yerde mi? Markamızın kendi misyonu söz konusu. Cam makineleri üretimine baktığımız zaman çözüm sunma bakımından dünya markası birkaç firmadan bir tanesi. Kendi strateji ve planlamasına göre yoluna devam etmekte. Amacımız sektörümüzde iyi bir danıșman olmak. Bu iși yapacak firmalara; hem teknik anlamda, hem ürün proses anlamında destek vermek. Bunun için de sürekli Ar-Ge çalıșmalarımız devam etmekte. Zaten görüldüğü üzere yeni patentli ürünlerimiz piyasada yerini almaya devam ediyor. Son üç senedir özellikle, kendi sermayemiz ve patentli sistemlerimiz ile pazarda konumlanmıș bulunmaktayız.

Firmamız, cam sektörüne geniș bir yelpazede sunduğu makineler ile anahtar çözümler sağlamaktadır. Geliștirdiğimiz ürünlere yapmıș olduğumuz teknolojik yenilikleri uygulayarak makinelerimizi daha entegre çalıștırmayı vizyon edinmiș bulunmaktayız. Makineler arası haberleșme sistemlerimizle cam kesme, ișleme ve veri girișlerinde harcanan zamanları minimuma indirerek müșterilerimize daha farklı kazanımlar kazandırmayı sağladık ve çözümlerimizi sürekli geliștirmeye devam ediyoruz. Sektöre sunmuș olduğunuz yeni ürünleriniz ve teknik özellikleri hakkında bilgi verir misiniz? Yenilikçi çözümlerimiz arasında, cam kesimi sonrasında verimliliği artırmak ve camların ayrıștırılmasını kolaylaștırmak için otomatik cam etiketleme ve barkodlama sistemini geliștirerek sektörün kullanımına sunduk. Bu yenilikçi sistem ile kesim ișlemi yapılmadan önce cam plakanın üzerine her cam parçasına ait müșteri bilgileri, ölçü bilgisi, barkod, firma logosu vb. bilgileri barındıran etiketin otomatik olarak

basımını sağlayarak ișlemi bitmiș camların ayrıștırılmasındaki zorlukları kaldırdık. Cam kesim makinelerimizde yapmıș olduğumuz diğer teknolojik gelișme ise yumușak kaplamalı (Low-E) camların sıyırılması yönteminde kullanılan metal fırça ve keçe yerine taș motorlu disk yöntemini kullanıma sunmak oldu. Sektördeki bütün yeniliklere hızlıca uyum sağlamayı hedef edinerek yeni teknolojilerin öncü kurgulayıcısı ve çözüm merkezi olmayı sürdürmeye geçmiște olduğu gibi bugün de devam ediyoruz. Ayrıca dünyada bir ilki gerçekleștirerek dıș cephe cam üretiminde sorun haline gelen uzun üretim süreçlerini, ișçilik masraflarını ve yer sorunlarının önüne geçen ve tamamen otomasyon sistemi ile donatılmıș ve otomatik çalıșan cephe camı ve kaset bondinglemesi ișlemi için PLX-Otomatik Dıș Cephe Cam Bondingleme ve Kaset Birleștirme Hattı’nı üreterek bir ilke imza atarak cam ișleme prosesi için kullanılan birden fazla makineyi bir araya getirerek kesimi yapılmıș camların rodajlanması, delik açılması, frezelenmesi, zımparalanması, delik içi rodaj ișlemi ve

Ürün gamımız son derece geniș. 50 ana üründen türetilmiș 200 ürün çeșidimiz söz konusu. Bu da sektörümüzün bütün ihtiyaçlarının neredeyse markamızca karșılandığını göstermektedir.


Röportaj

131

çentik açma ișlemlerinin otomatik olarak yapılması için GPX – CNC Dikey Cam İșleme Merkezi’nin üretimini gerçekleștirdik. Cam kesim makinelerimizde bugünkü teknoloji ile gelinebilecek en son noktaya ulașarak elektromanyetik sistem ile çalıșan EML – Lineer Motorlu Elektromanyetik Cam Kesim Hattı’nı üreterek cam kesme hızlarındaki limitleri maksimum seviyelerde zorladık.

donatılmıș makinelerimize uzaktan erișim sağlayarak gerekli kontrolleri yaparak, üretimin kesintisiz sürmesini sağlayabilme teknolojisine ve bilgisine hakim olmanın verdiği avantajla global pazarlarda öncelik sağlamıș durumdayız.

Yerel ve global pazarlarda sergilemiș olduğunuz faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz?

Cam makine üretiminde anahtar çözüm sunma yeteneğine sahip bir marka olarak Ar-Ge çalıșmalarına sürekli yatırımlar yapmaktayız. Üniversiteler ve cam sektörüne hammadde sağlayan öncü tedarikçi kurulușlar ile koordinasyonlu çalıșmalarımız devam etmekte olup burada edinilen sonuçlar ile Ar-Ge çalıșmalarımıza yön vermekteyiz. Sektörde iz bırakan yeni ürünlerimizin daha farklı ve otomasyon alt yapısı daha da geliștirilmiș çözümlerimizi önümüzdeki aylarda sunmaya devam edeceğiz.

CMS Makine yılların vermiș olduğu bilgi birimi ve tecrübe ile șu anda 120 farklı ülkeyi kapsayarak bütün kıtalara makilerini ihraç etmekte olup, pazarlama satıș ve satıș sonrası servis hizmet ve desteklerine gerek ana bayileri, gerek kendi yapılandırdığı ofisler ile hızla sunmaya devam etmektedir. Sektör fuarlarında sahip olduğumuz tecrübemizi sektöre daha iyi aktarabilmek için sponsorluk yapmayı tercih etmekteyiz. Amacımız sektörün gelișmesine katkıda bulunmak, global pazarlarda da Türkiye’yi en iyi șekilde temsil etmektir. Teknik servis konusunda satıș sonrası müșterinize ne gibi hizmetler sunmaktasınız? Satıș sonrası servis hizmetine önem veriyor ve bu konunun sürdürebilirlik prensibimizin temeli olan koșulsuz müșteri memnuniyetinin temeli olduğuna inanıyoruz. CMS olarak bu konuyu makine satıșının da üstünde konumlandırmaktayız ve hassasiyetle müșterilerimizin isteklerini ve ihtiyaçlarını karșılamaktayız. Dünyanın birçok farklı ülkesinde müșterilerimiz bulunduğu ve bu ülkeler arasında zaman farkı bulunduğundan dolayı kesintisiz hizmet anlayıșımız ile her müșterimize yanıt verme kabiliyetine ulașmıș bulunmaktayız. Makinelerimizin tasarımı ve imalatı sırasında yapmıș olduğumuz testler ve uzun süreli Ar-Ge çalıșmalarımız sayesinde müșterilerimize sorunsuz çalıșan makine teslim etmek en büyük hedeflerimiz arasındadır. Güçlü otomasyon altyapısı ile

Markanızın Ar-Ge yatırımları hakkında neler söylemek istersiniz?

CMS Makine Ar-Ge konusuna verdiği önem doğrultusunda yeni nesillerin gelișimine de önem vermektedir. Pnömatik, hidrolik, elektronik sistemlerin hepsini bir arada kullanabilen bir kuruluș olarak yeni nesillerin gelișmesinde bir misyon üstlenerek bu konuda gençlerin yetiștirilmesinde bir misyon üstlenerek bu konuda gençlerin yetiștirilmesine öncülük etmektedir. Markamız her sene Ar-Ge çalıșmalarına yaptığı yatırım ile ülkemizin cam makineleri sektöründe dünyada önemli bir konuma gelmesini sağlarken bu konudaki çalıșmalarımızın devamlılığı ile en üst seviyelere tașıyacağız. Makine sektörünün üretim ve kalifiye eleman istihdamı noktalarına değinir misiniz? Bir ülkenin ekonomisinin gelișimi için üretim ve istihdam önemli değerlerdir. Türk makine sektörü bu her iki unsuru bünyesinde barındırmaktadır. Sektörün büyümesi ve kendisini her geçen gün yenilemeye devam etmesi bizleri gururlandırmaktadır. CMS Makine yenilikçi teknolojilere verdiği önem ile sektörün gelișimine katma değer sağlama

CMS Makine Türkiye’de bütün ürün gamında % 44 ile pazar lideri. Teknolojik anlamda baktığınız zaman ilk 4’ün içinde yer aldığımızı araștırmalar sonucunda görüyoruz.

amacı ile çalıșmalarına devam etmektedir. Ancak daha yapmamız gereken çok çalıșmalar var. Dünya teknoloji gelișiminde hiç durmuyor. Biz de hiç durmamalı ve çalıșmaya devam etmeliyiz. 2016-2017 yılı sektör ve marka değerlendirmenizi alabilir miyiz? 2016 yılında Türkiye çok sıra dıșı bir ortamdan geçti. Bu süreç içerisinde tabi ki etkilenmeyen hiçbir sistem neredeyse söz konusu bile değildi. Dolayısı ile 2016 yılı bir takım beklentilerimizin gerisinde kaldı. 2016 yılının toparlanmasından sonra 2017 yılı bir önceki yıldan daha iyi diyebiliriz. Ama ülkemizin bulunduğu coğrafya, etrafımızdaki olaylar bizim de stratejilerimize büyük etkide bulundu. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Ülkemizdeki ve dünyadaki geniș müșteri veri tabanımızdan kazandığımız bilgi birikimimizi her zaman daha iyisini üretmek için değerlendiriyoruz. Amacımız müșterilerimizin makilerimiz ile daha hızlı ve kazançlı olmalarını sağlamak. Son yapmıș olduğumuz stratejik yapılanma ve ürün portföyümüzde yaptığımız yeni gelișmelerle uluslararası pazarda daha fazla söz hakkımız olacağına inanıyoruz. Yakın ilginiz ve söz hakkınız için dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeye teșekkür ediyor, yayın hayatınızda bașarılar diliyoruz. “We are the leading brand in the market with our own capital and patented systems” CMS Makine Chairman Cemal SÜNBÜL responded to our interview questions and became a company or institution. The fact that service and warranty service is a very small deterrent to the corporate mission; he emphasized that they continue to be the pioneering fictional and solution center of new technologies in the sector as they have been in the past.


Egepen Deceuninck Sürdürülebilir Bașarısını Bayileriyle Kutladı 2018’e Çeyrek Kala Yine Hedef Büyüttü PVC profil sektörünün öncü kuruluşu Egepen Deceuninck, birlikte ilklerin öncüsü olduğu bayileriyle İzmir Çeşme’de bir araya geldi. Türkiye’nin dört bir yanından katılan bayilerin olduğu toplantı, gala gecesinde ünlü sanatçı Ebru YAŞAR’ın şarkılarıyla renklendi. Programda konuşan Egepen Deceuninck Pazarlama ve Satış Grup Müdürü Tamer ÖZEN, Egepen Deceuninck’in sürdürülebilir başarısında bayilerin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Teknolojiye yaptığı yatırımlar, kalite anlayıșı ve sürdürülebilirlik politikaları ile Türkiye’de PVC sektörünün nabzını değiștiren lider kuruluș Egepen Deceuninck, 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında Ceșme Sheraton Hotel’de bayileriyle bir araya geldi. 21 Eylül Perșembe günü bayilerin giriș yapması ile bașlayan toplantı, akșamında Hoș Geldiniz Partisi’nde Ata ve Orkestrası ile devam etti. Ertesi gün bayiler, Egepen Deceuninck’in İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikasını ziyaret etti. 3’üncü günün sabahında bașlayan toplantının açılıș konușmasını yapan Deceuninck CEO’su Mr. Francis Van EECKHOUT, “Dünyanın en büyük PVC profil üreticisi Deceuninck Grubu olarak 2000 yılında Ege Profil grubuyla güçlerimizi birleștirmiștik. 17 yıldır, global gücümüzü yerel güçlerle

perçinlediğimiz, deneyiminden büyük fayda sağladığımız bayilerimize teșekkür ederim” dedi. “Bayilerimizle Birlikte İlklerin Öncüsüyüz” Egepen Deceuninck olarak paydașlarla olan iș birliğini, özellikle bayilerle sürekli etkileșim içinde olmayı, geri bildirim mekanizmalarını kullanmayı önemsediğini belirten Egepen Deceuninck Pazarlama ve Satıș Grup Müdürü Tamer ÖZEN, “Bugün burada, Egepen Deceuninck olarak geniș bayi ağımız ile birlikte ilklerin öncüsü olmaya ve bașarı hikâyemizi yazmaya devam ediyoruz. Oldukça önemsediğimiz bayi toplantılarımız bizi, daha iyiyi üretme ve tasarlama konusunda motive eden, memnuniyet verici gelișmeleri de beraberinde getiriyor. Egepen Deceuninck’in sürdürülebilir bașarısında bayilerimiz büyük önem tașıyor” dedi.


Toplantıya, Günaydın Restaurantları sahibi Cüneyt ASAN konuk konușmacı olarak katıldı. Cüneyt ASAN’ın ardından bayilere ödüllerinin takdim edilmesi akabinde toplantının kapanıșını Ege Profil Genel Müdürü ve Deceuninck İcra Kurulu Üyesi Ergün ÇİÇEKÇİ yaptı. Toplantı, gala gecesinde ünlü sanatçı Ebru YAȘAR’ın sahne alması ile son buldu. Egepen Deceuninck celebrated its Sustainable Success with its Vendors And Increased its Objectives Even Higher one Quarter to 2018. The leading establishment of PVC profile industry, Egepen Deceuninck met with its vendors which achieved firsts in the industry together. The meeting which the vendors from all corners of Turkey participated was enlivened by the famous musician Ebru YAȘAR on the gala night. Tamer ÖZEN, the Director of Marketing and Sales Group of Egepen Deceuninck drew attention to the contribution of vendors to the sustainable success of Egepen Deceuninck.


Röportaj

138

“Küresel Yapılanmamız Büyük ve Emsalsiz” Somfy Türkiye Genel Müdürü Semih GÖRÜR gerçekleştirdiğimiz söyleşide markalarının sektörel geçmişi ve bu süreçteki gelişimi hakkında detay bilgiler verdi. GÖRÜR; “Somfy akıllı ev çözümleri şu an dünyanın farklı köşelerinde binlerce evde. 500 binden fazla obje Somfy ürünleri üzerinden birbiri ile iletişim kurabiliyor” dedi. konforları çok fazla etkileniyor olmasına rağmen, manuel kontrol ettirilen ürünler çok fazla hareket görmüyor. Normal șartlarda bir penceredeki gölgelendirme unsurunun günde ortalama 2 kez hareket ediyor olmasını beklersiniz. Bu ve benzeri sistemlerin otomasyon altyapısı ile entegre çalıșması hem konfor hem de enerji verimliliği açısından önemli bir gereklilik. Bizim ürünlerimiz ile olușturabileceğiniz doğru gölgelendirme sayesinde, iklimlendirme giderlerinizde % 30’a varan enerji tasarrufu sağlamanız mümkün.

Firmanızın sektörel geçmiși ve bu süreçteki gelișimi hakkında bilgi verir misiniz? 1969 yılında Fransa’da kurulan Somfy, konutlardaki ve ticari binalardaki açılırkapanır mekanizmalar için ileri teknolojili motorlar ile akıllı ev sistemleri üreten dünya çapında bir marka. Șirketimiz kurulduğu günden bugüne 100 milyondan fazla motor üretmiș bulunuyor. Fabrikalarımızda, her gün 70 bin adet motor üretiliyor. Dünya genelinde her yıl 20 binin üzerinde profesyonel müșteri ve milyonlarca tüketici, yașam alanlarında Somfy ürünlerini kullanıyor. Türkiye pazarına girișimiz 80’li yılların bașlarına dayanıyor. Önceleri distribütörler aracılığıyla sağladığımız hizmeti; 2004 yılından beri Somfy Türkiye olarak direkt kendimiz sağlıyoruz. İstanbul merkez ofisimiz ve ana lojistik merkezimiz dıșında Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bakü ve Tahran’da bölge temsilciliklerimiz bulunuyor. Somfy Grubu, % 80’in üzerindeki pazar payı ile motor ve otomasyon sistemlerinde açık ara dünya lideri konumunda bulunuyor. Ürün gamımız içinde perde, panjur, kepenk, tente, pergola, pencere,

güneș kırıcı, garaj ve bahçe kapıları için üretmiș olduğumuz motorlar, kumandalar, kontrol üniteleri, sensörler ile birlikte uzaktan kontrol ve izleme de sağlayan akıllı ev ve bina sistemleri yer alıyor. Otomatik uzaktan kumandalı perde sistemleri nedir? Bunlar uzaktan kumanda ile perdelerinizi kolayca açıp kapatmanızı sağlayan sistemlerdir. Somfy perde sistemleri ile perdelerinizin konumunu tek bir tușa dokunarak istediğiniz șekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece hem hayatınıza konfor katmıș olursunuz, hem de perdeleriniz daha az yıpranacağı için daha uzun ömürlü olur. Somfy perde sistemlerinin bir diğer avantajı ise enerji tasarrufu sağlamasıdır. Bu noktada Avrupa’da yapılmıș olan bir araștırmadan bahsetmek istiyorum. Gölgelendirme unsurlarının manuel olarak kontrol edildiği bir bina cephesi, 1 sene boyunca kamera ile izlenmiș. 1 sene sonunda alınmıș olan sonuçlara bakıldığında bu binadaki perde, panjur gibi gölgelendirmeye yönelik ürünlerin haftada ortalama 1,7 kez hareket ettiği saptanmıș. Yani bu da gösteriyor ki insanların

Ayrıca bina dıșına yerleștireceğiniz güneș sensörleri veya ev içine yerleștireceğiniz sıcaklık sensörleri aracılığıyla, perdelerinizin otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Buradaki amaç, doğal ıșıktan maksimum ölçüde istifade ederken ısı değișimlerini de kontrol altına almaktır. Ek olarak, doğru gölge kontrolü sayesinde optimum seviyede ıșık yoğunluğu sağlayabilir, fazla ıșık kaynaklı parlama ve kamașmaların önüne geçebilirsiniz. Avrupa’da her iki evden birinde olan bu sistemin Türkiye’deki yaygınlık oranı ve pazar payı nedir? Türkiye’de tabii ki șu anda böyle bir yaygınlık söz konusu değil. Bu noktada son kullanıcının ev otomasyon teknolojileri ile ilgili bilinç seviyesini artırmak çok önemli. Bu ürünlerin aslında lüks değil ihtiyaç olduğunu, bu ürünlere ulașmanın çok da maliyetli olmadığını; konfor, güvenlik ve enerji verimliliğine olan katkılarının gerekliliğini her fırsatta anlatmak lazım. Hatta devlet nezdinde de bilinç seviyesinin artırılması gerekli. Binaların kalitesi sadece binaların tașıyıcılığı ve kullanılan malzeme kalitesi açısından ele alınmamalı, aynı zamanda konfor, enerji verimliliği ve gelecekteki teknolojilere uyumu açısından da değerlendirilmeli. Binaların detayları daha proje așamasında doğru olușturulmalı. Güvenlik çözümleri nelerdir? Firmamız, güvenlik ürünleri ile ev sakinlerinin evlerinde değilken alarm durumunda anında bildirim almalarına ve


Röportaj

139

kameralar yardımı ile evlerini izlemelerine olanak sağlamaktadır. Ürünlerimiz daha çok evde olușabilecek hırsızlık durumunu engelleme ve bu anlarda ev sahiplerine bildirim yapma alanında çalıșmaktadır. Bunun yanında evde olușabilecek yangın ve su basma durumlarında yine ev sahiplerine bildirim yaparak gerekli önlemleri almalarını sağlamaktadır. Somfy olarak kendimizi alarm bildirim sistemleri uzmanı olarak tanımlıyoruz. Kapı ve pencerelere takılan sensörler ve hareket sensörleri ile hırsız eve girmeden bir uyarı veriyoruz. Bununla birlikte IP kameralarımız sayesinde ev sahipleri anlık olarak evlerini izleme ve alarm durumunda otomatik kayıt alma olanaklarına sahip oluyorlar. Firmamız bu alanda yeni geliștirdiği ürünler ile de öncü olma yolunda ilerliyor. 2018 yılı itibariyle sunacağımız yeni akıllı kilit sistemi ile ev sahipleri kapılarını uzaktan yönetebilecekler ve evlerine kim girmiș görebilecekler. Buna ek olarak yeni sunacağımız pencere ve kapı sensörleri sayesinde kapı veya pencerelerin açılmasını beklemeden zorlanma anında da ev sahipleri bildirim alacaklar. Ayrıca; Ar-Ge merkezimiz tarafından yeni teknolojiler geliștirilmeye ve kullanıcıların beğenisine sunulmaya devam ediyor. Ürünlerimiz ve tasarımlarımız ödüllere layık görülüyor. Örneğin; evinizi dıșarıdayken de gözetim altında tutmanızı sağlayan Somfy One adlı ürünümüz buna en güzel örneklerden biri. Yakın zamanda satıșa sunulması planlanan bu ürünün üzerinde elektrik kesildiğinde de hizmet vermesini sağlayan bir bataryası var. Ayrıca eve kontrolsüz bir giriș olduğunda devreye giren bir sireni de var. Kamerasının önünde de küçük bir kapakçık mevcut. Siz istediğinizde bunu devreye alabiliyorsunuz. Kamera sistemlerinde kullanıcılar “Acaba izleniyor muyum? Birileri sistemime sızıp özel hayatımı görebiliyor mu?” endișesi tașıyor. Bunu bilen mühendislerimiz yeni bir sistem geliștirdiler. İstediğinizde kameranın önündeki kapakçığın kendiliğinden kapanması sağlanıyor. Bu ürün Las Vegas’ta yapılan Tüketici Elektroniği Fuarı’nda tasarım ödülü aldı. Her yıl ortalama 400 adet patent alıyorsunuz. Bu konudan biraz bahseder misiniz? Somfy’nin en güçlü yönlerinden birisi de bu konu aslında. Sektörünün öncüsü olarak sürekli yenilikler geliștirmek, bütün dünyadaki son kullanıcıların ve sektörümüz ile ilgili ticari çalıșmaları bulunan firmaların

trendlerini belirlemek. Bu nedenle satıș gelirlerimizin % 10’u inovasyona ayrılır. Her gün, 400 Somfy mühendisi evlerde konfor ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yeni yollar geliștirmektedir. Bu mühendislerin yenilikler geliștirme ve hayatınızı iyileștirme arzusundan her yıl yaklașık 400 patent doğmaktadır. Tüm ev aletlerini bir düğmeye dokunmak yoluyla internet üzerinden kontrol etmeye yönelik geliștirilen Somfy TaHoma® ev otomasyonu uygulaması bunun örneklerinden yalnızca biri... Bizim strateji sürecimiz çok detaylı ve kapsamlıdır. Her sene tüm dünyadan sektörel datalar toplanır ve trendlerle birlikte büyük bir bilgi havuzunda derlenir. Hepimizin çok yakından tanıdığı ve ürünlerini her gün kullandığı diğer global teknoloji devleri ile de istișareler sonucu bu bilgiler yorumlanarak ürün stratejileri haline dönüștürülür. Birçok fabrikadan daha büyük bir alana yayılan bir test ve Ar-Ge merkezimiz mevcut. Burada yüzlerce mühendis arkadașımız çalıșıyor, ürünlerimiz kullanıma ve satıșa sunulmadan önce yıllarca problemsiz bir șekilde çalıșabilmelerini garanti edebilmek için on binlerce kez test ediliyor. Somfy’nin küresel yapılanması gerçekten çok büyük ve emsalsiz. Kısa süre önce yeni ofisinize geçiș yaptınız. Bu yatırımınız ıșığında Türkiye pazarına bakıșınızı yorumlar mısınız? Türkiye pazarında çok büyük potansiyel görüyoruz. Türkiye’nin her köșesine yayılmıș olan satıș noktalarımız sayesinde de son kullanıcılara çok yakınız. Pazarlama yatırımlarımız ile ürünlerimizin son kullanıcı tarafından bilinirliği ve ürünlerimize olan ilgi her geçen gün artmakta ve pazar büyümekte. Bizim çözümlerimizi kullanan müșterilerimiz, Somfy markasının dünyadaki bilinirliği sayesinde ihracat pazarlarında daha rahat hareket edebiliyorlar. Bunların ıșığında Türkiye’deki yapılanmamıza yatırım yapmaya da devam ediyoruz. Haziran ayında yeni binamıza tașındık. Hatırı sayılır bir yatırım bütçesi ayırdığımız yeni tesisimiz sayesinde direkt müșterilerimize ve son kullanıcılara daha yakın durabilecek, daha iyi hizmet verebilecek bir yapılanma sağlamıș olacağız. Müșterilerimize en üstün kalitede hizmet verme anlayıșımıza paralel olarak dizayn edilen tesisimiz, Somfy’nin Türkiye pazarına ne kadar önem verdiğinin de bir göstergesi. Ek olarak; satıș sonrası hizmetimizi de güçlendirmiș olduk. Teknik ekip yapılanmamızı da güçlendirmeye devam ediyoruz.

Günümüzde artık elektronik cihazlar birbirleri ile iletișim kurabiliyor. Somfy olarak bu konuda hangi çalıșmaları yapıyorsunuz? Kablosuz iletișim ve dijital dünya, her geçen gün daha da önem kazanıyor. Somfy de bu gelișmeleri oldukça yakından takip ediyor. Bu konularda tüm dünyanın geleceğine yön verecek stratejilerde söz sahibi, her gün isimlerini duyduğumuz dünyaca ünlü teknoloji firmalarıyla yoğun iș birliği içerisinde çalıșıyoruz. Uzun zamandır kullanmakta olduğumuz RTS radyo iletișim protokolüne ilave olarak, geleceğin teknolojik gelișmelerine de cevap verebilmek adına Avrupa’da yaygın olarak kullanılmakta olan IO teknolojisini de Türkiye pazarına sunmaya bașladık. Bu teknoloji sayesinde hem kendi ürünlerimizi hem de yașam alanlarımızdaki diğer ürünleri aynı kaynaktan kumanda etmek mümkün oluyor. Artık kullandığımız bütün eșyaların birbirleriyle iletișim kurması söz konusu. “Internet of Things” dediğimiz sistemle birbirleriyle iletișim kurabilen cihazlar geliștiriliyor. Somfy olarak biz de bu sürece hızlı bir șekilde dâhil olduk, bu konunun dünya çapında gelișmesine öncülük ediyoruz. Ayrıca; akıllı ev çözümlerini yaklașık 10 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde pazara sunmuș durumdayız. Șu an dünyanın farklı köșelerinde binlerce evde, 500 binden fazla obje Somfy ürünleri üzerinden birbiri ile iletișim kuruyor. Bu ürünlerin her gün yaklașık % 70’i akıllı ev sistemleri üzerinden kumanda ediliyor. Somfy akıllı ev çözümleri ile ilgili son kullanıcıların memnuniyet oranı ise % 93. Bu çok büyük bir bașarı. Bu ürünleri Türkiye pazarına daha yakın tarihlerde sunduk. Oldukça yoğun talep alıyoruz ve fiyatlarımız da oldukça ulașılabilir. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Yakın ilginiz sebebiyle teșekkür eder, uzun soluklu yayın hayatınızda bașarılar temenni ederiz.

“Our Global Structuring is Big and Unique” Semih GÖRÜR, the General Director of Somfy Turkey provided detailed information regarding industrial history of their trademarks and their development in this process in the conversation we had. GÖRÜR stated “Somfy smart house solutions are in thousands of houses all over the world at the moment. More than 500 thousand objects may communicate with each other over Somfy products.


Sektör

140

Oradaydım; “Marș Mira 2017” Alpena Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İNAL’ın kaleminden; Barıș Yürüyüșü 2017 Bir belgesel kanalında Boșnaklara 1992-1995 yılında Sırplar tarafından Türk (Müslüman) oldukları için uygulanan vahșet ve soykırımın; 12 yıldır ‘3 günlük 78 km’lik ‘Marș Mira’ (Barıș Yürüyüșü) ve 4’üncü gün gerçekleștirilen defin ve anma etkinlikleriyle binlerce kișiyle tamamlandığını görünce 13’üncüsü 2017’de yapılacak programa katılmaya karar vermiștim. Boșnak șehitlerini onlarla birlikte saygıyla anmak, yakınlarının acısını paylașmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek, birazda hayatlarına dokunmak hayatımda yaptığım en anlamlı ișlerden biri oldu belki de. Șehitlerin mekânı cennet, ruhları șad olsun. Herkesin en az bir kez; belki de hayatlarını ve bazı șeyleri anlamayı bașlatacak bu etkinliğe katılması dileğiyle… Șubat ayında bir yurt dıșı seyahatinde rehberimiz olan Boșnak Ahmed-i Nejat… Lütfen Bosna’yı yalnız bırakmayın, her fırsatta gelin sizlere ihtiyacımız var demiști. Șimdi onu daha çok anlıyorum. 20. yüzyılda hümanizmin beșiği (!) olan Avrupa’nın göbeğinde, binlerce Müslüman Boșnak’ın Birleșmiș Milletler korumasındayken maruz kaldığı ve tüm dünyanın seyirci kaldığı utanç abidesi soykırım, Srebrenica Boșnak Soykırımı 22. yılında ve yine binlerce dünya vatandașı tarafından hep birlikte kınandı. Srebrenica Bosna Hersek’in doğusunda bulunan; bașkent Saraybosna’ya 132 km, Sırbistan sınırına 10 km uzaklıkta olan bir kenttir. Coğrafi konumu ve doğal kaynakları nedeniyle de tarih içinde önem tașımıș bir kenttir. 1992-1995 yıllarında Yugoslavya’nın parçalanma sürecinde yașanan savaș öncesi nüfusunun % 75,2 Müslüman Boșnaklardan, % 22,7’si Sırplardan olușan küçük bir Müslüman șehriyken; savaș sonrası Srebrenitsa’da Sırp ordusu tarafından gerçekleștirilen soykırım sonrası bu oran tam tersine dönmüș, Sırplar çoğunluk durumuna gelmiș, büyük Sırbistan hayallerine yaklașmıșlardır. 1992’de bașlayan ve üç yıl boyunca devam eden Bosna Savașı, aralıklarla

sürmektedir. Savaștan önce bölgede beraber barıș, huzur ve kardeșlik içinde yașayan Sırp, Hırvat ve Boșnak milletleri, emperyalist güçlerin etkisi ile artık çatıșmakta ve bu yangın bir türlü sönmemektedir. 1995 Temmuz’unda küçük bir Müslüman șehri olan Srebrenitsa’da tarihin en büyük, en acımasız ve en insanlık dıșı olaylarından birisi yașanır. Hem de bu vahșet bütün dünyanın gözü önünde yașanır ve BM’ler ve hümanizmin beșiği olduğunu savunan Avrupa’da dâhil olmak üzere kimse kılını kıpırdatmaz. Savaș bașladıktan sonra Srebrenitsa, BM bünyesindeki Hollanda Barıș Gücü askerleri tarafından korunmaya bașlanmıș ve “güvenli bölge” ilan edilmiștir. Bu nedenle; KuzeyBosna’daki Sırplardan kaçan Boșnak siviller hayatta kalabilmek umuduyla Srebrenitsa’ya kaçar ve 10.000 olan nüfus bu sığınma sürecinden sonra 30.000’i așkın kișiyi barındırmaya bașlar. Sığınmacı Boșnak Müslümanlar șehrinin içinde büyük bir akü fabrikası içinde yirmi beș gün çok ağır șartlarda yașam mücadelesi verirler. Fakat bundan daha zor olan, Birleșmiș Milletlerin yaptığı alçaklığa katlanmaktır. 8 Temmuz 1995’te Sırp ordusu Srebrenitsa’yı kușatır ve Hollanda Barıș Gücü’nden Boșnakları teslim etmelerini isterler. BM bünyesindeki Hollandalı komutan BM’lerden destek ister ancak 1995 Mayıs ayında imzalanan; İngiliz, Fransız ve ABD

arasında yapılan gizli anlașma uyarınca BM’ler yardım göndermez ve Boșnak kardeșlerimiz Sırplara teslim edilir, adeta öldürmeleri için... Sırp caniler tarafından, komutan Radko Mladiç’in emriyle, önce on binlerce kadın ve çocuk, otobüslerle fabrikadan alınır ve bilinmeyen bașka bir yere nakledilir. Özellikle kadınlar nakil esnasında insanlıktan nasibini almamıș Sırp askerler tarafından tecavüz ve taciz bașta olmak üzere, birçok insanlık dıșı muameleye tabi tutulurlar. 12-80 arasındaki erkekler de akü fabrikasında kalır ve kaçmasınlar diye ayakkabıları alınır. Bu erkeklerin büyük kısmı fabrikada kurșuna dizilerek katledilir. Çıplak ayakla kaçmayı bașaranların yine büyük çoğunluğu yolda pusu kurularak öldürülür ve bu șehitler bazen topluca, bazen de 15-20 kișilik gruplar halinde ve kamyonlarla ölüm çukurlarına götürülürler. Öldürürken bazen kurșuna dizme, bazen yakma ve bazen de diri diri gömmek gibi insanlık dıșı yöntemler uygulanır. Resmi kayıtlara göre üç gün içinde 8.372 kiși katledilir, gayri resmi olmayan kayıtlara göre ise sayının 15 binden fazla olduğu belirtilmektedir. 11 Temmuz 2017’de, yani 22 yıl sonra bile hâlâ cesetlerin önemli bir bölümü bulunamamıștır. Kaçan Boșnaklardan çok azı kurtulabilmiș ve hayatta kalabilmiștir. ‘Marș Smitri’ (Ölüm Yürüyüșü) denen ve Potoçari’den bașlayıp Nezuk Köyü’nde biten yürüyüșün tersi bugün ‘Marș Mira’ (Barıș Yürüyüșü) olarak anılmakta olup 8-9-10 Temmuz tarihlerinde 3 günlük etapta yaklașık 78 km olarak aynı güzergâhtan yapılmakta olup 11 Temmuz tarihinde defin töreni ve anma programı ile sonlandırılmaktadır. Srebrenica Boșnak Soykırımı; çoğu Müslüman oldukları için Boșnakları Türk olarak adlandıran ve “Türklerden intikam aldık” sloganıyla dișlerini birbirine vuran Sırp ordusu ve çeteleri aracılığı ile gerçekleștirilmiștir. 78 Km 3 Gün Temmuz Sıcağında… Güneș altında, dağlarda, çamurda sıcak asfaltta, tozda, bazen susuz, bazen de aç durmadan ortalama her gün 11 saat yürüdük. Geceleri çadırlarımızda yardımlașarak geçirdik 4 kamp noktasında...


Sabah ilahiler eșliğinde hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra açılıș konușmalarını takiben yola koyulduk. Herkesin elinde, sırt çantalarına asılı Türk ve Bosna bayrakları gurur kaynağımızdı. 23 km’lik Nezuk-Liplje arası yol benim gibi sporla pek ilgisi olmayan katılımcıları oldukça yordu; akșam soluğu Kızılhaç tedavi çadırında aldık su toplayan ayaklarımıza ilk tedaviler yapıldı…

Birbirimizin eksiklerini tamamladık; yaralı, su toplamıș, patlamıș ayaklarımıza pansuman yaptık en önemlisi onları anlamaya çalıștık, onlar aç susuz ve çıplak ayakları ve mermiler altında sadece bir kısmı bu yolu tamamlayabildiler. O yol öyle bir yoldu ki; çocukların annelerine “çocukları küçük kurșunlarla öldürürler değil mi anne” diye sordukları yol… Mavi kelebekleri izledik; Srebrenitsa mavi kelebeklerin hazin öyküsüne sahiptir. Bugüne kadar tespit edilen 500 kadar toplu mezarın 300 kadarı mavi kelebekler yardımı ile ortaya çıkarıldı. O yüzden mavi kelebeklerin hikâyesi çok yürek yaralayıcıdır. Bosna Hersek’te bulunan toplu mezarların üzerinde mavi kelebeklerin uçtuğu fark edilmiș, bir iki derken bunun tesadüf olmadığı anlașılmıș. Durum biraz incelendiğinde toplu mezarların olduğu yerlerdeki toprağın yapısının değiștiği, mezarların üzerinde farklı bitkiler oluștuğu ve bu bitkilerin kokusunun mavi kelebekleri çektiği anlașılmıștır. Birçoğumuz için hüzün dolu olan bu olay Bosnalı kardeșlerimiz için bir umuttu. Sadece sevdiklerinden bir iz, bir kemik parçası, elbisesinden bir kalıntı bulmak umudu ile binlerce kiși günlerce mavi kelebekleri izlemeye bașladı. Birçoğunun ömrü mavi kelebeğin peșinde geçti... Yol arkadașlarımızın çoğu Boșnak; yakınlarını șehit verenler o günleri yașayanlar ve yakınları olmak üzere, ülkemizden katılanlar; Marș Mira Türkiye, Ahbap Grubu, Haydarpașa Srebrenitsa Gençlik Treni, Bursa Belediyesi ve birçok ülkeden İran, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Alman ve hatta beni enerjisiyle șașırtan Șilili 65 yașlarında bir katılımcı idi, kendisine hayran kaldım. İlk gün Nezuk Köyü’nde yaptığımız kamptan sabah ezan vakti uyanıp çadırlarımızı toplayıp nakil aracına teslim ettik.

İkinci gün 28 km’lik Liplje – Mravinjçi arası zorlu etap orman içi ve arazi șartları yoğunluktaydı. Gün içerisinde bizi canlı tutan yol boyunca köylerinde heyecanla; onları yalnız bırakmadığımız için minnet duygusuyla; kaybettikleri eșleriyle içmekten çok keyif aldıkları Boșnak kahvesi bașta olmak üzere, çay, meșrubat, soğuk kuyu kavun karpuz ve bahçelerinden topladıkları ne varsa erik, elma, armut, salatalık ikram ettiler, evlerini en önemlisi gönüllerini açtılar. Çocuklar minik elleriyle șeker, su ikram ettiler. Yolumuzu, zorumuzu kolay eylediler. Üçüncü ve son gün 27 km’lik MravinjçiPotoçari arası çoğunlukla Sırp köyleri ve bölgesinden geçtiğimiz için yolda bizleri motive eden mola noktaları güler yüzlü anneler, nineler çok azınlıktaydı bir ara susuzluktan perișan olduğumu hatırlıyorum. Bir yol arkadașım matarasında kalan bir su bardağı kadar olan suyun yarısını hiç tereddüt etmeden benimle paylaștı. Yol boyunca bizlere destek veren, gıda ve içecek dağıtımı yapan uluslararası kurulușlar; özellikle lokma dağıtımı yapan Türkiye izcilik federasyonuna teșekkürü borç bilirim. Potoçariye akșam saatlerinde ancak varabildik. Tüm gruplar; yaklașık 5.000 kiși ilçeye varmıș, gözü yașlı nineler, anneler, bacılar, kardeșler tarafından karșılanmamız duygu yüklü bir andı. Mezarlıkta Fatihalarımızı okuyup kamp alanına geçtik. Kamp alanımız evini ve gönlünü bize açan ülkemiz kulüplerinin birinde basketbol oynayan Boșnak bir kardeșimizin bahçesiydi. Kendisi ve ailesine müteșekkiriz. Bizi biz yapan ortak değerlerimizin bașında gelir camilerimiz ve mezarlarımız... Anıt mezarlar, șehitlikler ve en acısı da hain kalleș ve tüm dünyanın gözü önünde gözü dönmüșlerin utanç abidesi toplu mezarlar... Her türlü duygu yoğunluğu ile ziyaret ettik, Fatiha okuduk ve çoğu zaman da engel olmayanlara ve yapanlara lanet okuduğumuz bölgelerden geçtik. Anladım

ki gerçekten güçlü ve merhametli bir Türkiye’ye ihtiyacı var dünyadaki mazlum ve güçsüzlerin. “Yüreği yaralı analar”, göz göze geldiğimiz anda birçoğu ile gözlerimi kaçırmak zorunda kaldım. İçin için ağladıklarını ve vahșetin izini okuyordum gözlerinden... Ve ben de sessizce ağlıyordum, çoğu zaman bu yüzyılda böyle bir vahșete engel olamadığımız için…

“Srebrenitsa Çiçeği” Beyaz bașörtülü anneler, nineler ve ortada yeșil örtüsü ile șehit edilen masumlar betimlenmiștir. Bugün 11 Temmuz 2017. Soykırımın 22’inci yılı. Bu yıl 71 aile daha hasretine son verecek. 22 yılda 6.575 șehit huzura kavuștu. Kalanların aranıp bulunması belki de yıllar sürecek. Öğlen yapılan tören ve kılınan cenaze namazı sonrası son bir yıl içerisinde bulunan toplu mezarlardan çıkarılan kemiklere yapılan DNA testi sonrası kimlikleri tespit edilen 71 șehit son yolculuklarına uğurlandı. Bazılarının defin töreni bulunan bir kol kemiğine yapıldı ki bu çok hazindi, ama yakınları için Fatiha okuyacak ve ziyaret edecekleri bir kabir var artık. Siz hiç bir yakınınızı defin etmek için 22 yıl beklediniz mi? Birçok aile 22 yıl sonra umut ve azimle toprak altında yatan șehitlerinin bulunmasını bekliyor. Lütfen gidin görün ve bir daha Srebrenitsalar yașanmasın diye toplumsal bilinç yaratmaya çalıșın… Unutma, unutturma Srebrenitsa 1995… Not; Kamp süresi ve zorlu yolda ekmeğini suyunu paylaşan, çadırlarımızı kurmamıza yardım eden, duygularımızı paylaştığımız Marş Mira Türkiye 2017 ve Ahbap Grubu’na, Sn. Mehmet Akif GÖĞÜSGEREN ve Sn. Tahir Caner BEŞOK ile rehberimiz Mirza MUSIÇ ve ekibine hayatımın enlerinden birini yaşattıkları için minnettarım…

Sektör

141


Makale

144

İstanbul Arkeoloji Müzesinde Neler Oluyor? Mimar Osman GÜDÜ

1

881 yılında Osman Hamdi Bey’in müze müdürlüğüne atanması ile birlikte; 19. yüzyıl sonlarında dönemin ünlü mimarı Alexandre VALLAURY’e yaptırılan,13 Haziran 1891’de ziyaretçilere açılan ve dünyada müze olarak inșa edilen ender yapılardan biri olan İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde yapılmakta olan güçlendirme ve eserlerin sergilenmesine ait restorasyon çalıșmaları durdu. Tam yedi aydır çivi çakılmıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı protokol ile Türkiye’de müzecilikte ilk özerk ișletmeye geçilmiști. Bu anlașma ile 10 yıllık ișletme, bakım ve onarım hakkını alan TÜRSAB’ın 2016 Aralık ayı sonunda protokol süresi doldu. Bakanlık yeni dönemde bu süreyi uzatmadı ve protokolü de yenilemedi. Ancak TÜRSAB döneminde bașlanan, Gür ve Seçkin Yapı tarafından yapılan güçlendirme ve restorasyonuna ait çalıșmalar bu protokolün sona ermesi ile durdu. Yedi aydır dünyanın en değerli eserlerini barındıran İstanbul Arkeoloji kaderine terk edilmiș durumda. Konu ile ilgili görüșünü almak istediğimiz TÜRSAB Bașkanı Bașaran ULUSOY konu hakkında bilgi edinmemiz için

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nü gösterdi. Müze müdürlüğü yetkilileri Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan görüș almamızı istedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne topu attı. Konu hakkında kime ne sorarsak soralım, ilk ifadeleri izin almadan konușmamız mümkün değil oldu. Dolayısı ile bu kurum da bilgi almamız için bizi Müze Uygulamaları Daire Bașkanlığı’na yöneltti. Bu Kurumdan İstanbul Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü’ne yönlendirildim. Burada teknik uygulamalar ile ilgili bilgiler aldığım memurlar da isimlerinin yayınlanamaması ricası ile İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin restorasyonunun devamına ait çalıșmaların yapıldığı, maliyetler ile ilgili değerlendirme raporlarının da Ankara’ya gönderildiği, Bakanlığın incelemesinden sonra da yeniden ihale edileceği bilgisini verdi. Bu projede İtalyan ve Türk firmalarının ortaklașa 2008’den 2011’e kadar çalıșmalar yaptığı; hem güçlendirme, hem de eserlerin sergilenmesine ait bir restorasyon çalıșması ile 2011’de ișe bașlandığı ve 2016’da durduğu belirtildi. 3 etapta yapılacak olan bu projenin ilk etabı sağ bölüm, 2. etabı orta bölüm ve 3. etabı da sol bölüm olarak planlandı. Ancak 7 aydır hiçbir çalıșma yapılamayan tarihi yapı ve içinde çok


Makale

146

değerli eserlerin olduğu inșaat alanında zaman içinde telafisi mümkün olmayan kayıplar da olușmakta. İstanbul’da ki deprem riskini de göz önüne alarak yapılan değerlendirmelerde, yapının deprem riski tașıdığı raporlarla saptanmıș. 1950’li yıllarda ahșap olan çatısının da o dönem betonarmeye çevrildiği, tașıyıcı sistemlerin yığma taș duvar olduğu ve döșemelerinin de ‘Volta Döșeme Sistemi’ ile yapıldığı, döneminin bu görkemli yapısı șimdilerde doğal koșulların her türlü riski altında çürümeye terk edilmiș durumda. Bina içinde ziyaretçilere açık alanlarda da bazı duvarlarda çatlaklar bulunmakta, bazı bölümlerde zemin döșeme mermerlerinin de oynadığı görülüyor. Tüm bu riskler yetmiyormușçasına ön ve arka cephe doğramalarının takılmayan camlarından gelen yağmur suları, yapı cephesinde yer alan iskele ve ona bağlı elemanların hâlâ boșlukta duruyor olması, bazı pano korkuluklar ile kısmen de alınan tedbirlere rağmen ziyaretçiler ve yapı açısından risk tașıyan bu durum ne yazık ki yetkililer tarafından görülmüyor. 1993 yılında Avrupa’da yılın müzesi seçilerek Avrupa Konseyi Müze Ödülünü alan, 2013 yılında 460 bin ziyaretçiye kapılarını açan İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bu eski günlerden bir eser yok șimdi.

Müze bünyesinde bulunan dünyaca ünlü eserlerin çoğunluğu (Büyük İskender Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi, vs.) restorasyon nedeni ile ziyaretçilere kapalı alanda. Müze sergi girișinin sunta levhalar arasından dar bir koridor ile sağlanması, aylardır inșaat hali ve yapı estetiğine hiç uyum sağlamayan bilet satıș bölümü ile giriș bölümünde ve iç avluda yapılmıș olan çelik konstrüksiyon yapıları ile her geçen gün ziyaretçi sayısının olağanüstü düșmesi, depolarında bulunan onlarca yıldır tasnif edilmeyi bekleyen on binlerce eser içindeki dünyaca ünlü eserler için gelenlerin hayal kırıklığı yașadığı, dünyanın en önemli 3. büyük müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde neler oluyor?


Sektör

150

Tetra Çelik Kapı’dan, Aydın’a Showroom Elte Grup şirketleri bünyesinde yer alan Tetra Çelik Kapı Şirketi’nin Showroom’u, Aydın’da açıldı. Efeler Cumhuriyet Mahallesi, 1955 Sokak, 2 numarada hizmete açılan Tetra Çelik Kapı Showroom’un açılış kurdelesini, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan ÜLKEN kesti.

Tetra Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Bașkanı Emrah DEMİR ve Aydın Ticaret Odası Bașkanı Hakan ÜLKEN’in katıldığı açılıșta çok sayıda davetli; Bölge Müdürü Armağan ERTUĞRUL’u tebrik ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu. Armağan ERTUĞRUL; “Gelișim Vizyonu Çerçevesinde, Zirve Yolculuğunu Sürdürüyoruz” Açılıș konușmasını Tetra Çelik Kapı Bölge Müdürü Armağan ERTUĞRUL yaparak; davete icabet eden misafirlere teșekkür etti. Șirket hakkında bilgiler veren ERTUĞRUL, müșteri memnuniyetini önemsediklerini belirterek; “Tetra Çelik Kapı, Elte Grup ailesinin bir bireyi olarak kalite ve güven parolasıyla faaliyetlerine bașladığı ilk günden itibaren yenilikçilik ve gelișim vizyonu çerçevesinde sektörde zirve yolculuğunu sürdürmektedir. Müșteri odaklı firmamız mutlak müșteri memnuniyeti prensibiyle sektörel rekabeti yeni bir boyuta tașıyarak sat-unut modelini asla kabul etmemektedir.

Çünkü gittikçe bozulan toplumsal denge, güvensizlik ve huzursuzluğun tırmanıșına yol açmakta; dolayısıyla huzur ve güven kelimeleri aynı oranda değer kazanmaktadır. Firmamız bu yüzden tüm müșterilerimize olumlu geri dönüșü garanti etmektedir” ifadelerini kullandı.

Yeni fikirlerle her geçen gün ürün kalitemizi artıracağımızdan hiç șüphemiz yoktur. Uluslararası ve yurt içi kalite belgelerine sahip firmamız șüphesiz sizlere en iyi hizmeti sunacaktır. Șahsım ve Tetra ailesi olarak bizlerle beraber burada olduğunuz için çok teșekkür ederim.”

Emrah DEMİR; “3 Bölge, 19 Farklı Șehre Hizmet Vermekteyiz”

Hakan ÜLKEN; “Aydın’a Hem Kaliteyi, Hem İstihdamı Getirecekler”

Tetra İcra Kurulu Bașkanı Emrah DEMİR; “Tetra Çelik Kapı, Elte Grup șirketleri bünyesindedir. Elte Enerji ve Elte Pano, İsta nbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 6 bin metrekare kapalı alanda, Tetra Çelik Kapı ve Kayseri OSB’de 4 bin metrekare kapalı alanda yaklașık 180 kișiye istihdam sağlayan grup șirketlerimizle üretim yapmaktayız. Tetra Çelik Kapı, Ekonomi Bakanlığı’nın da desteklediği Araștırma ve Geliștirme (Ar-Ge) programı içerisindeki 18 firmadan bir tanesidir. Tetra Çelik Kapı olarak 2017 yılına kadar 17 ülkeye tamamen ful kapasite ihracat yapan firmamız, 2017’nin Ocak ayı itibariyle yönetim kurulunun aldığı karar ile makine revizyonu ve üretim yönetimi ile yurt içi pazarına hizmet vermeye bașlamıștır. Akdeniz’de Adana, Marmara’da İstanbul ve Ege’de bugün Aydın ile toplamda 3 bölge, 19 farklı șehre hizmet vermektedir. İnovasyon ve ürün geliștirmeye ayrıca önem veren firmamız 4 ayrı tasarım șirketi ile sürekli çalıșmaktadır. Fabrikadan șantiye montaj teslim șeklinde çalıșan firmamız yurt dıșında da montaj teslim șeklinde projeler yönetmektedir.

Aydın Ticaret Odası Bașkanı Hakan ÜLKEN de, Tetra ailesine ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileterek; “Bașarılarından dolayı kendilerini tebrik etmek istiyorum. Aydın’a hem kaliteyi, hem istihdamı getirecekler. Hem de kazançla birlikte, ekonomiye katkı sağlayacaklarını düșünüyorum. Allah hayırlı, uğurlu kılsın. Bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. İșlerinin daha çok büyümesini, daha çok insanlara iș verilmesini ve daha çok kazanmalarını nasip etsin inșallah” dedi. Açılıș konușmalarının ardından kurdele kesim törenine geçildi.

Tetra Çelik Kapı opened a Showroom in Aydın Tetra Çelik Kapı Șirketi in Elte Group opened a Showroom in Aydın. Located at Efeler Cumhuriyet Mahallesi, 1955 Sokak, No.: 2, Tetra Çelik Kapı Shoowroom’s opening ceremony was realized by Hakan ÜLKEN, Chairman of Chamber of Commerce of Aydın.


DERGiMiZiN DAÄ&#x17E;ILIM PROFiLi

OUR JOURNALâ&#x20AC;&#x2122;S ROUND PROFILE

t 5à SLJZFHFOFMJOEFQSPKFÃ&#x17D;J[FOWFNJNBSJPmTJPMBOUàNNJNBSMBS t "MàNJOZVN 17$ BIÅ&#x2014;BQLBQÂ&#x2018; QFODFSF Ã&#x17D;BUÂ&#x2018;WFDFQIFTJTUFNàSFUJDJWF VZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUQSPKFNàEàSMFSJ NàUFBIIJUMFSJ NàIFOEJTMFSJWFEFLPSBUÃ&#x161;SMFSJ t 5àNNJNBSMÂ&#x2018;LPmTMFSJ t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUNàIFOEJTMFSJPEBMBSÂ&#x2018;àZFMFSJ t (BZSJNFOLVMZBUÂ&#x2018;SÂ&#x2018;NPSUBLMÂ&#x2018;LMBSÂ&#x2018; t 5PQMVLPOVUZBQÂ&#x2018;LPPQFSBUJnFSJ t Ä&#x;BOUJZFMFS ZBMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NWFZBMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NNBM[FNFTJàSFUFO TBUBOmSNBMBS t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[MÂ&#x2018;JÅ&#x2014;ZBQBOJOÅ&#x2014;BBUmSNBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OJMHJMJ EFQBSUNBOMBSÂ&#x2018; t %FLPSBTZPONBM[FNFTBUÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018;WFVZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t ,JMJUWFLJMJUTJTUFNMFSJàSFUJDJWFTBUÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t ,FTJNLBZOBL UFNJ[MFNF LBMÂ&#x2018;QZBQBOmSNBMBS t $BNmUJM EPMHVNBM[FNFMFSJWFBLTFTVBSMBSÂ&#x2018;JMFZBOàSàOMFSJOJJNBM FEFOWFQB[BSMBZBOTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;OPLUBMBSÂ&#x2018; t 50,Ä&#x152;o5$#BÅ&#x2014;CBLBOMÂ&#x2018;L5PQMV,POVUÄ&#x152;EBSFTJ#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;oÄ&#x152;TUBOCVM,POVUÄ&#x152;NBS1MBO4BO7F5JD"Ä&#x; t #BZÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LWFÄ&#x152;TLBO#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBSÂ&#x2018; t 5àNUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018; t 44,Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t .JMMJ&ļJUJN#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5#..,àUàQIBOFTJ t "EBMFU#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t Ä&#x152;/5&4o5àSLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU4BOBZJDJMFSJÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; tÄ&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVMÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBUÃ&#x17D;Â&#x2018;MBS%FSOFļJ

t Ä&#x152;.4"% Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ

t 5Ä&#x152;.4&5à SLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àUFBIIJUÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBSÂ&#x2018;#JSMJļJ t Ä&#x152;.0Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àIFOEJTMFS0EBTÂ&#x2018; t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5àSLJZF(FOÃ&#x17D;Ä&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%o5àN4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%oÃ&#x192;SFULFO4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t #àZàLFMÃ&#x17D;JMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018;OBLBZÂ&#x2018;UMÂ&#x2018;mSNBMBS t :BQÂ&#x2018;TFLUÃ&#x161;SàOEFàSFUJDJ JUIBMBUÃ&#x17D;Â&#x2018; EJTUSJCàUÃ&#x161;SmSNBZFULJMJMFSJ t #BTÂ&#x2018;OZBZÂ&#x2018;OPSHBOMBSÂ&#x2018; GVBSDÂ&#x2018;MÂ&#x2018;LÅ&#x2014;JSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBSÂ&#x2018; t :VSUJÃ&#x17D;JWFZVSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBTFLUÃ&#x161;SMFJMHJMJmSNBMBSWFÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJNFTMFL HSVQMBSÂ&#x2018;OEBOÃ&#x161;OFNMJBESFTMFS

t "MMBSDIJUFDUVSTESBXJOHQSPKFDUBOEXIPPXOPGmDFBMMBSPVOE5VSLFZ t "MVNJOJVN 17$ XPPEEPPS XJOEPX SPPGBOEGSPOUTZTUFNQSPEVDFSTBOE JNQMFNFOUPST t $POTUSVDUJPOQSPKFDUEJSFDUPS DPOUSBDUPS FOHJOFFSTBOEEFDPSBUPST t "MMFOHJOFFSPGmDFT t .FNCFSTPGUIFDIBNCFSTPGDPOTUSVDUJPOFOHJOFFST t 3FBMFTUBUFJOWFTUJHBUJPOQBSUOFST t .BTTIPVTJOHDPOTUSVDUJPODPPQFSBUJWFT t 4IBOUJFT JTPMBUJPOBOEJTPMBUJPONBUFSJBMTQSPEVDFSTBOETFMMFST t $PODFSOJOHEFQBSUNFOUTPGUIFDPOTUSVDUJPODPNQBOJFTXPSLJOHQSPKFDU CBTFEBMMBSPVOE5VSLFZ t %FDPSBUJPONBUFSJBMTFMMFSTBOEJNQMFNFOUPST t -PDLBOEMPDLTZTUFNQSPEVDFSTBOETFMMFST t 8FME[POF DMFBOJOH NPVMEQSPEVDFSDPNQBOJFT t (MBTTSPWJOH CBDLmMMJOHNBUFSJBMBOEBDDFTTPSJFTQSPEVDFSTBOEBEWFSUJTJOH TFMMFSQPJOUT t 50,Ä&#x152;531SJNF.JOJTUSZ.BTT)PVTJOH"ENJOJTUSBUJPO t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM)PVTJOH$POTUSVDUJPO1MBOOJOH*OEVTUSZBOE$PNNFSDF $PSQ t .JOJTUSZPG1VCMJD8PSLT t "MMDIBNCFSTPG*OGVTUSZBDUJWFJO5VSLFZ t "MMDIBNCFSTPGDPNNFSDF t 44,$POTUSVDJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t /BUJPOBM&EVDBUJPO.JOJTUSZ$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t 5#..-JCSBSZ t +VTUJDF%FQBSUNFOU$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t Ä&#x152;/5&45VSLFZ$POTUSVDUJPO*OEVTUSJBMJTU&NQMPZFS4ZOEJDBUF t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVM$POTUSVDUPS"TTPDJBUJPO

t Ä&#x152;.4"% #VJMEJOH.BUFSJBMT1SPEVDFST"TTPDJBUJPO

t 5Ä&#x152;.4&5VSLFZ$POTUSVDUJPO$POUSBDUPS&NQMPZFS4ZOEJDBUF t 5.#5VSLFZ$POUSBDUPST6OJPO t 5..0#VOJPOPGDIBNCFSTPGUVSLJTIFOHJOFFSTBOEBSDIJUFDUT t Ä&#x152;.0$IBNCFSTPG#VJMEJOH&OHJOFFST t 50##UVSLJTIVOJPOPGDIBNCFSTBOEDPNNPEJUZFYDIBOHFT t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%UVSLJTIJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5VSLFZ:PVOH#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%JOEFQFOEFOUJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%5IF"TTPDJBUJPOPG"MM*OEVTUSJBMJTUBOE#VTJOFTTNFO t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%1SPEVDUJWF*OEVTUSJBMJUTBOE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t &NCBTJFTBOE$POTVMBUFT t "MVNJOJVN$PNQBOZSFHJTUFSFEUPDIBNCFSTPGJOEVTUSZBOEDPNNFSDF t $PNQBOZBENJOJTUSBUPSTPGQSPEVDFST JNQPSUFST EJTUSJCVUPSTJODPOTUSVDUJPO TFDUPS t .FEJBPSHBOT GBJSDPNQBOJFTBOEBEWFSUJTJOHBHFODJFT t $PNQBOJFTJO5VSLFZBOEXPSMEDPODFSOJOHBMJNJOJVNTFDUPSBOEJNQPSUBOU BEESFTTFTGSPNWBSJPVTPDDVQBUJPOBMHSPVQT


5HNODPúQGHNV ADANA CAM

148-149

EXPOTİM FUARCILIK

153

RAHME

89

127

ROTA / BAYKAN / LOCUS

83

ADOPEN

31

FEMAY / ERPLAST

AKBULUT PLASTİK

57

FENSTER YAPI

79

ROTAPEN

65

AKDENİZ TANITIM

112

ISIPEN

85

ROYAL GLASS

95

49

IŞILDAK

38-39

İBERAKS

51-93

AKPÜRÇEK AKSEKİ YAPI

Arka Kapak-76-77

ALM ALÜMİNYUM

21

İNO MAKİNE

ARTIM KİMYA

157

İSTANBUL FORM

ATLAS VİDA

125

KALE

BAKUBUILD

126

KARPEN

BEDÜK YAPI BEST MAKİNA

55 67

KAYAPEN KESKES PANJUR

BEST PENCERE

119

KİM PLASTİK

BİRSAN CAM

154

KÜLÇA

59 147 9

SCHTEC SCS YAPI

8

SIEGENIA

155

SOLARWIN

105

SOMFY

159

STARIUM

124

Üst Bant-117 Logo STD / STANDART CİVATA

17

ŞAFAKS

80

111 108-109 TETRADOOR

15

MAKROWIN

CONTA

27

MARMARAPEN

ÇETİN CİVATA

45

MEBAY / ALUWOOD

75

TG EKSPO

96

TREMCO

35

73-81-97-113 Alt Bant-7 TURFAN GIDA TÜYAP FUARCILIK

DERYA PEN

101

MERİDYEN FUARCILIK

94

DİES PLASTİK

123

METSAN

41

EGE KEPENK

103

MİKROSAN MAKİNA

160

EGEPEN

11

ORGADATA

43

ELANEXPO

92

ÖZMAK MAKİNA

87

EMRE KALIP

40

ÖZTÜRK PEN

63

ENDOW

33

PİDOSAN

129

PİMAPEN

ERSAŞ ESRA MENTEŞE EUROLINE

Ön Kapak-Sırt-4-5-12-13 Arka Kapak İçi 71

PROCESS PÜKAD R+T FUAR

151

121

CAMODA

ERMETSAN

98-99

Ön Kapak İçi-1 110-137-143

VHS PLASTİK

19

VORNE

29

WINSA

23

WORK KİLİT

90-91

YAVUZLAR / BAUWİN

46

61

YILMAZ MAKİNE

47

25

YUSUF ALÜMİNYUM

68-69 36 145

LQIR#ZLQDUWSURMHFRP‡ZZZZLQDUWSURMHFRP

ZBS KALIP ZENKE MAKİNA ZİNDE KALIP

115 53 107 60


Win&ART PROJE DERGİSİ SAYI 66  
Win&ART PROJE DERGİSİ SAYI 66  

Kapı Pencere Çatı Cephe Mimari Proje Dergisi

Advertisement