Page 1


Kemalettin AKSÖZ

:B[BNFSIBCBEFEJ˘JNJ[̄VHàOMFSEFTFLUÚSEFZB̄BOBOUàNHFMJ̄NFMFSJ TJ[ EF˘FSMJ PLVZVDVMBS‘N‘[B BLUBSNBL JÎJO EPQEPMV IBCFS JÎFSJLMJ CJS ZFOJ TBZ‘N‘[‘ EBIB UBNBNMBN‘̄ CVMVOVZPSV[ 4FLUÚSàNà[à UFNTJM FEFO NBSLBMBSTF[POBZP˘VOCJS̄FLJMEFIB[‘SMBO‘SLFO CJSZBOEBOEB.àCBSFL 3BNB[BOBZ‘NàOBTFCFUJZMFJGUBSPSHBOJ[BTZPOMBS‘Eà[FOMFEJMFS #J[EFZFSFMWFVMVTMBSBSBT‘UJDBSJQMBUGPSNBMBS‘OWB[HFÎJMNF[MJEFSZBZ‘O LVSVMV̄VPMBSBLCBT‘OUPQMBOU‘MBS‘O‘O ÚEàMUÚSFOMFSJOJO TFLUÚS[JSWFMFSJOJO TFLUÚSàNà[FZÚOWFSFONBSLBMBS‘OOBC[‘O‘UVUUVL .JNBSU :BZ‘OD‘M‘L PMBSBL ZBZ‘OB BME‘˘‘N‘[ EFSHJMFSJNJ[ "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF LBQ‘ QFODFSF DBN WF BMàNJOZVN TFLUÚSMFSJOJO ÎPL EF˘FSMJ UFNTJMDJMFSJ PMBO 1Ã,"% 1FODFSF WF ,BQ‘ 4FLUÚSà %FSOF˘JOF 1Ã,"# 1FODFSFÃSFUJDJMFSJ,BMJUF#JSMJ˘J%FSOF˘JOF 5"-4"% 5àSLJZF "MàNJOZVN 4BOBZJDJMFSJ %FSOF˘JOF WF ("-4ł"% (JSJ̄JNDJ "MàNJOZVN 4BOBZJDJMFSJ WF ł̄ "EBNMBS‘ %FSOF˘JOF WF 5àSLJZFEF GBBMJZFU HÚTUFSFO TFLUÚSFMZBZ‘OD‘mSNBMBS‘ONFTMFLJCJSMJ˘JOJPMV̄UVSNBLBNBD‘ZMBGBBMJZFUUF PMBO 4&:"% 4FLUÚSFM:BZ‘OD‘MBS%FSOF˘JOFàZFPMBSBL TFLUÚSUFNTJMDJMFSJ JMFCJMHJBM‘̄WFSJ̄JWFEBZBO‘̄NBZ‘TB˘MBNBL PSUBLZBSBSQBZEBT‘OEBHàÎ CJSMJ˘JPMV̄UVSNBLBNBD‘ZMBÎBM‘̄NBMBS‘OBBSBM‘LT‘[EFWBNFUNFLUFEJS #V TPO TBZ‘N‘[EB ZJOF EFWBNM‘ PMBSBL LBU‘ME‘˘‘N‘[ ZVSU JÎJ WF ZVSU E‘̄‘ GVBSMBSEBO J[MFOJNMFSJNJ[J CVMBDBLT‘O‘[ :VSU JÎJOEF Eà[FOMFOFO łTUBOCVM :BQ‘WF$IJOB)PNFMJGF5VSLFZ'VBS‘OEBZFSJNJ[JBMBSBLTJ[MFSJHFOJ̄LJUMFMFSF VMB̄U‘SNBZBEFWBNFUUJL:VSUE‘̄‘OEBJTF"MHFS#BU‘NBUFD$F[BZJSEFUFL 5àSL ZBZ‘O LVSVMV̄V PMBSBL TFLUÚSEFLJ HFMJ̄NFMFSJ ZBL‘OEBO UBLJQ FUUJL ,BU‘ME‘˘‘N‘[ GVBSMBSEB ZFSMJ WF ZBCBOD‘ mSNBMBS JMF UFNBTMBSLVSBSBL UJDBSJ BMBOEB CJSCJSMFSJZMF HÚSà̄NFMFSJOJ TB˘MBE‘L #V Z‘M ‘OD‘T‘ Eà[FOMFOFO łTUBOCVM:BQ‘'VBS‘IFSTFOFPMEV˘VHJCJZBQ‘TFLUÚSàOEFLFOEJOJJTQBUMBN‘̄ mSNBMBS‘CJSBSBZBHFUJSEJ:P˘VO[JZBSFUÎJWFLBU‘M‘ND‘O‘OEJLLBUÎFLUJ˘JGVBS TàSFTJODFGBSLM‘TFNJOFSWFLPLUFZMMFSFEFFWTBIJQMJ˘JZBQU‘ 4J[ EFSHJMFSJNJ[JO ZFOJ TBZ‘MBS‘O‘ JODFMFSLFO CJ[ "˘VTUPT BZ‘OEB łSBO 5BISBOEBEà[FOMFOFDFLPMBO$POGBJS:BQ‘'VBS‘JÎJO:VSU%‘̄‘½[FM TBZ‘N‘[‘ IB[‘SMBNBZB EFWBN FEFDF˘J[ #V Ú[FM TBZ‘N‘[EB TJ[ EF ZFS BMNBLJTUFSTFOJ[ CJ[MFSFJMFUJ̄JNCJMHJMFSJNJ[EFOVMB̄BCJMJSTJOJ[ )FSHFÎFOZ‘MTFLUÚSàNà[FIBCFSWFSFLMBNMBS‘ZMBEF˘FSLBUBO"-6"SU WF8JO"351SPKFEFSHJMFSJNJ[JUFSDJIFEFO CJ[FEFTUF˘JOJIJÎCJS[BNBO FTJSHFNFZFOEF˘FSMJEPTUMBS‘N‘[BUF̄FLLàSàCJSCPSÎCJMJS 3BNB[BOBZ‘O‘O IBZ‘SMBSBWFCFSFLFUFWFTJMFPMEV˘VEà̄àODFTJZMF3BNB[BO#BZSBN‘O‘[‘ UFCSJLFEFSJN

,661

5DPD]DQÖçHULILQL]0EDUHN %D\UDPÖQÖ].XWOX2OVXQ

0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 6$17ú&/7'û7ú$G×QD İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü Handan AKSÖZ handan@winartproje.com Reklam Departmanı Kadir AKSÖZ kadir@winartproje.com Özden KURMA pazarlama@winartproje.com Editör Nükhet KÜÇÜK haber@winartproje.com Web Master Aydoğan A. GÜRSOY editor@winartproje.com Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com T: +49 80312315930 - +49 170 92 38666 F: +49 80312315931 Yayın Danıșma Kurulu GALSİAD Yön. Krl. Bșk. / Celalettin KIRBOZ Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Bșk. / Fikret YILMAZ Kompozit San. Der. G. Sekreteri / İsmail Hakkı HACIALİOĞLU Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER Mimar Osman GÜDÜ Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFł45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L % &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ3YFVHNW|UQH\|QHOLNWLU

7HPPX]$ùXVWRV<×O6D\×

8JO"35130+&%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS 8JO"35130+&%FSHJTJCBT‘OZBZ‘O NFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[ WFSNJ̄UJS%FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


icindekiler 36

56

74

10

58 32

100 6 10 22

Dergilerimiz, Turkeybuild İstanbul’da Çözüm Ortakları İle Bir Araya Geldi

36

Oktay ALPTEKİN; “Sektör Temsilcilerimizin Bir Araya Gelerek, Sektöre Katkı Sunmaları Gerektiğine İnanıyorum”

Egepen Deceuninck’ten, İzmir’e 200 Milyon TL’lik Fabrika Yatırımı

56

Çetin Civata’nın Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Ali Pandır Oldu

58

PÜKAD Yönetim Kurulu Florya’da Toplandı PÜKAD Develi Restoran’da İftar Yemeği Verdi

72

REHAU’dan Sürdürülebilir İnșaata Yönelik Yenilikçi Çözümler

74

Karslıoğlu Ailesi’nin Mutlu Günü

Pimapen, Bayi Gelișim Çalıștayları İle Türkiye’nin Dört Bir Yanında Bayilerini Ağırladı

24

İSO, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulușu-2016” Araștırmasını Açıkladı

26

Winsa’dan 7 İlde Çalıștay

28

TİM İlk 1000 İhracatçı Firmayı Açıkladı

32

Sedat ÇİMEN; Ersaș Alüminyum, Ürettiği Sistemlerin Pazarlaması ve Satıșı Konusunda Ankara’yı Üs Olarak Seçti

100

Türkiye’nin En Gözde Marka Șehirler Zirvesi’ne Dergilerimiz ALU&Art ve Win&ART Proje Basın Sponsoru Oldu

122

Fırat GÖK; Yurt Dıșı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi


Dergilerimiz, Turkeybuild İstanbul’da Çözüm Ortakları İle Bir Araya Geldi Mimart Yayıncılık tarafından yayına hazırlanan ALU&Art ve Win&ART Proje Dergileri; Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’a 23-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında katılım sağlayarak, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde çözüm ortakları ile bir araya geldi.

Katılım sağladığı fuar organizasyonlarında sektörümüzü temsil eden değerli firma temsilcilerinin etkin șekilde tanıtımını sağlayan ALU&Art ve Win&ART Proje Dergileri, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 7. Hol 554 numaralı stantta dikkat çekti. Türk yapı sektörünü farklı etkinlikleriyle bir araya getiren Turkeybuild İstanbul’da bu yıl “İș Geliștirme Platformu” etkinlikleri kapsamında, “Konuk Bölge Projesi”nde yeniden toparlanma yașayan Kuzey Afrika Bölgesi ülkeleri ağırlandı.

Fuarda sektör profesyonellerine bilgi akıșı sağlamayı hedefleyen 40. yılına özel 40 farklı etkinlik ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Fuar süresince düzenlenen etkinliklerde mimarlık, gayrimenkul, yeni ürün, yeni iș fırsatları, yapı ürünlerinin geleceği, sürdürülebilirlik, iș güvenliği, tasarım, pazarlama ve kariyer bașlıklarında dünyaca ünlü pek çok önemli isim konușmacı olarak yer aldı. Sektörümüzün en çok takip edilen dergileri olma özelliğini uzun yıllardan beri koruyan ALU&Art ve Win&ART Proje

dergilerimizin standı ziyaretçiler tarafından da büyük ilgi görerek, fuarın yarattığı sinerji ortamına renk kattı.

Our magazines came together with Solution Partners in Turkeybuild Istanbul ALU&Art and Win&ART Project Publications prepared by Mimart Publishing met with solution partners at the Tuyap Fair and Congress Center by participating in Building Fair-Turkeybuild Istanbul between 23-27 May 2017.


Sektör

10

Egepen Deceuninck’ten, İzmir’e 200 Milyon TL’lik Fabrika Yatırımı Türkiye’nin önde gelen PVC markası Egepen Deceuninck, İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 200 milyon TL’lik yatırımla yeni fabrikasını hizmete sundu. Avrupa ve Amerika’nın en büyük PVC üretim merkezi olan fabrika yılda 50 - 55 bin ton aralığındaki üretimi 100 bin tona çıkaracak.

35 yıllık tarihiyle sadece Türkiye’de değil, global arenada da PVC sektörünün önde gelen markası Egepen Deceuninck, tek çatı altında sadece PVC kapı ve pencere profil üretimi yapan Avrupa ve Amerika’nın en büyük fabrikasını İzmir’de faaliyet geçirdi. İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika için 50 milyon Euro’luk bir yatırım yapıldı. Fabrika, 110 bin metrekare arazi üzerinde 30.000 m2 lojistik merkezi, arsa üzerine 22.300 m2 kapalı alan, üretim fabrikası ve idari alanı ile 80.000 m2 arsa üzerine 56.000 m2’lik kapalı alana kuruldu. “Üretimi 100 Bin Ton İle İki Katına Çıkaracağız” Egepen Deceuninck Genel Müdürü ve Deceuninck İcra Kurulu Üyesi Ergün ÇİÇEKÇİ fabrikanın açılıș sürecini ve hedeflerini “Sektörümüz büyümesini sürdürmeye devam ediyor ve elbette sektörün gelișmesine dair gelecekte yeni yatırımların da yapılacağını tahmin ediyoruz. 2016 yılı Türkiye için zor bir yıldı. Ancak elbette ki kriz dönemleri her daim yeni fırsatlara olanak sağlayan bir süreçtir. Uzun süredir üzerinde çalıștığımız yeni fabrikamızın inșaatına 2015 yılında bașladık. Șu an hizmet veren yeni fabrikamız 200 milyon TL’lik bir yatırımla faaliyete geçti. Bu fabrika

ile İzmir’de 50 - 55 ton aralığında olan üretimimizi 100 bin tona, yani iki katına çıkaracağız. Yeni fabrikamız ile aynı zamanda birçok kișiye istihdam da sağlamıș oluyoruz. Önümüzdeki bir buçuk ay içerisinde Amerika Birleșik Devletleri’ne ilk ihracatımızı gerçekleștireceğiz. Yılsonuna kadar 33 milyon TL’lik bir ihracat hedefliyoruz” sözleriyle değerlendirdi. Deceuninck Grubu’nun içerisinde bir numarada Türkiye’nin yer aldığını belirten Ergün ÇİÇEKÇİ, “Deceuninck’in Türkiye’deki yatırımı, grup içindeki en önemli yatırımlardan biri. En büyük ciro sıralamasında da biz varız. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde yüzde 15’lik ihracat payımızı yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyoruz” diyerek gelecek dönem planlarını dile getirdi. Avrupa ve Amerika’nın En İyisi Egepen Deceuninck’in çevreci yaklașımını bir kez daha destekleyen fabrika, PV solar panel ve trigenerasyon sistemleri ile düșük enerji tüketim stratejisine dayalı yatırımlar ile inșa edildi. Fabrika aynı zamanda, çatıya biriken yağmur sularının proses suyu rezervlerinde tekrar kazanımı ve çevre yeșillendirmesinde kullanımı yapılacak șekilde tasarlandı. Bu kapsamda yağmur suyunu akıllı bir șekilde biriktiren fabrika, tüm su ihtiyacını bu havuzdan karșılıyor.

Fabrika, tüm bu özellikleriyle tek çatı altında sadece PVC kapı ve pencere profil üretimi yapan Avrupa ve Amerika’nın en büyük fabrikası olma özelliğini tașıyor. Aynı zamanda son teknoloji sistemleri de bünyesinde barındırıyor. Merkez Üssü Güneș enerjisinin de kullanılabileceği fabrika, Deceuninck’in Hindistan, Brezilya ve Avustralya gibi gelișmekte olan pazarlardaki tüm faaliyetlerini destekleyecek. Ayrıca Türkiye merkezinden Șili ve Brezilya’ya giden malların tasarımı da bu merkezden yapılacak. Fabrikayla birlikte Deceuninck’in gelișen pazarlardaki merkez üssü Türkiye olacak.

Factory Investment in 200 million TL to İzmir from Egepen Deceuninck Turkey’s leading PVC brand Egepen Deceuninck open to service its new factory that done with 200 million investment, at İzmir Menemen Plastic Specialized Organized Industrial Zone. The factory which is the largest PVC production center in Europe and America, will increase the production from 50-55 thousands tons to 100 thousands tons.


Sektör

14

Șișecam Düzcam Yapı Fuarı’nda Yenilikçi Ürünlerini Tanıttı Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olan Şişecam Düzcam, bu yıl 40.’sı düzenlenen ve sektörün en prestijli fuarlarından biri olan Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul 2017’deki yerini aldı. Şişecam Düzcam fuarda, cephe camlarından dekorasyona, emniyet ve güvenlikten gürültü kontrolüne kadar birçok ürününü ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul 2017’de yeni ürünlerini ziyaretçilerle bulușturan Șișecam Düzcam, cephe camlarından dekorasyona, emniyet ve güvenlikten gürültü kontrolüne kadar farklı kullanım alanlarına yönelik birçok yeni ürününü tanıttı. 190 metrekarelik standında cephe camlarından dekorasyona, emniyet ve güvenlikten gürültü kontrolüne kadar birçok ürününü sergileyen Șișecam Düzcam, sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu fuarda, yenilikçi ve ileri teknoloji ürünleri hakkında da bilgiler verdi. Șișecam Düzcam, fuar alanında düzenlenen “6. Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri” töreninde İstanbul’un Yeni Havalimanı Projesi için geliștirdiği Temperlenebilir Solar Low-E Cam ile “Yılın Cephe Malzemesi Ödülü”nü aldı. 2018’in ilk çeyreğinde birinci fazı tamamlandığında yıllık 90 milyon, tüm

fazları tamamlandığında ise yıllık 200 milyon yolcuya hizmet sunacak projenin 200.000 m²’yi așan cephe ve çatı ıșıklığında tercih edilen camlar, projenin etkin enerji tasarrufu, gürültü kontrolü, estetik, emniyet ve güvenlik ihtiyaçlarına çözümler sunuyor. Șișecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam ile olușturulan Isıcam kombinasyonu % 51 ıșık geçirgenliği ile projede ihtiyaç duyulan optimum ıșık geçirgenliğine ulașılmasını sağlıyor ve düșük yansıtma özelliğiyle șeffaf tasarım imkânı sunuyor. Ayrıca Yeni Havalimanı projesinde tercih edilen Isıcam kombinasyonu yazın güneș enerjisinin sadece % 29’unun içeri girmesine izin vererek soğutma giderlerinden, kıșın ısı kayıplarını % 50 azaltarak ısıtma giderlerinden tasarruf sağlıyor. Fuarda özel olarak sergilenen ürünlerin test edilmesini sağlayarak, fark yaratan Șișecam Düzcam, özel sergi bölümünde ‘İstanbul’un Yeni Havalimanı Camı’nın yanı sıra ‘Șișecam

Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 50/33’, ‘Șișecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 41/27’ ve ‘Șișecam Ultra Clear Lamine Cam vitrin uygulaması’ ile ürünlerini tanıtırken ziyaretçiler bu ürünlerin farkını gözlemleme fırsatı yakaladı. Șișecam Düzcam ayrıca, canlı müzik dinletisiyle ziyaretçilerine keyifli anlar yașattı.

Șișecam Düzcam Promoted Innovative Products at Building Exposition As the leader of corrugated sheet glass market of Turkey and biggest manufacturer of Europe, Șișecam Düzcam took its place in 40th Turkeybuild Istanbul 2017 which is one of the most prestigious expositions of the industry. Șișecam Düzcam presented many products to its visitors from façade glasses, decoration to security and safety and noise control in the exposition.


Makale

20

Sokakta Su Satan Kızın CEO’ya Verdiği 4 Ders Cimri.com’un CEO’su Serkan KOÇ, sokakta su satan kız çocuğundan etkilendi ve onu deneyimlerini anlatması için davet etti. Bir CEO su satan çocuktan ne öğrenebilir? İşte çocuğun verdiği ders… Bu 13 yașındaki kızın adı Gülru. Cimri.com CEO’su Serkan KOÇ sokakta su satarken görmüș ve ondan alacağı dersler olduğunu düșünmüș. Serkan KOÇ linkedin hesabından paylaștığı yazısında, “Șimdi, ‘13 yașında bir küçük kız size satıș eğitimi mi verdi? Vay halinize’ sözlerini duyar gibiyim. Ama değerliydi ve sizin de okuyunca hak vereceğiniz yıllarca edinilemeyen deneyimleri bize feyz verdi” diyor. Sekan KOÇ yazısında aldığı dersi șöyle anlatıyor; “Gülru’nun caddede su satmaya bașladığı gün ișe bașlamıșım. Gülru’yu cadde üstüne koyduğu suları satarken görüp bir kaç su aldım. Sonra bir kaç kez daha aldım. Camdan bakarken Gülru’nun sürekli aynı motivasyonla (iki ıșık arasında gücünü toplayarak) kırmızı ıșıkta su satmasına tanık oldum. Gülru’yu davet edip motivasyonu ve hevesini öğrenmek istedim. Sapık gibi görünmemek için Ezgi ismindeki çalıșma arkadașımdan ofise davet etmesini rica ettim. Gülru geldi. DERS 1: Hedef Kitlesinin Anladığı Dilden Konușun Biz 4 kardeșiz. Babamın tekstil ișinden kalan penyeleri metroda satıyorduk. Kendimize “5 Lira sigaradan ucuz” sloganını bulmuștuk. (Hedef kitlesinin anladığı dilden konușmuș) Midye satan biri su satıyordu. O 1 hafta tatile gidince su satmaya bașladık. Sonra midyeci geldi ve bizi kovdu. O metro koridorunda satıyordu. Aklıma girișe gitmek geldi. Böylece hem çıkanlara hem de girenlere ilk biz satıș yapıyorduk. (Rekabette tıkanmıș ve yeni ve daha iyi bir yol bulmuș.) Bunu gören midyeci yeğeni ve 1 arkadașını çağırıp onların sattığı yerde su sattırmaya ve Gülru’lara sataștırmaya bașlamıș. (Onlar yine yılmamıș.) DERS 2: Tedarik Zamanlaması ve Ürünün En Taze Haliyle Sunulmasını Sağlayın 2 kardeși penyeye dönmüșler. Gülru Atatürk Caddesi Kozyatağı girișinde evlerine yakın yerde su satmaya bașlamıș.

‘Neden’ dediğimde öncelikle güvenlik, ‘eve yakınım’ dedi ama en önemlisi su ısınmasın diye ablası sürekli su tedariki sağlıyormuș. (Tedarikin zamanlaması ve ürüne göre soğuk veya taze olması önemli.) DERS 3: Müșterilerinizi İyi Analiz Edin ve İhtiyaca Göre Önceliklendirin Caddede satarken yayalar çok su almıyormuș ama arabada olanların uzun süre sıcaktan bunaldığını düșünerek arabalara satmaya bașlamıș. Zaman içinde ki, 2 haftada hangi araba su alır? Suratında yorgunluk olan mı alır, yoksa sakin olan mı alıra göre gideceği arabayı önceliklendirerek daha fazla satıș yapmaya bașlamıș. (Segmentasyon yapmıș ve ihtiyaç anını tespit etmiș.) DERS 4: Müșterilerinizin Sizinle İlgileneceği Özel Anı Kollayın ve Tüm Enerjinizle İletișime Geçin Cuma günü çok önemliymiș. Cuma namazından sonra herkes ya yardım amaçlı ya da cuma namazı sonrası susuz kaldıkları için su alıyormuș. O yüzden bu saatte çok çalıșıp tüm gün sattığımı 1 saatte satıyorum diyor. (Rekabet avantajını sağladığı anda tüm enerjisiyle maximum fayda sağlıyor.) Gülru’ya bunları yazıp hazırlar bize pazartesi anlatır mısın dedim. “Bilgisayar vardı ama kırıldı tamirde kâğıda yazsam olur mu” dedi. “Tabi” dedim. “Siz șimdi bunu neden yapıyorsunuz ki?” dedi. “İnsanlar büyüyünce deneyimlerinden dolayı maalesef çaresizlik üzerlerine yapıșıyor. Sen yılmadan önündeki engelleri așmıșsın, bunları görüp biz de senin gibi olmaya çalıșabiliriz” dedim. “Ayrıca deneyim satmak daha değerlidir. Sen bunu bize anlatınca tüm günde kazandığından çok fazla parayı kazanabiliyorsun” dedim. (Günde 70 TL kazanmak için, 70 tane su satıyor.) Neyse ki ikna oldu. Çok uzatmayayım. Gülru bugün bize geldi ve deneyimlerini aktardı. Ben umudumu kaybedersem artık Gülru var. Onu hatırlar tekrar koșmaya devam ederim. Yașı tutsa kesin birlikte çalıșmak isterdim. Gülru’ya ekip olarak bir notebook hediye ettik. Belki deneyimlerini yazar ve ilerde iyi bir satıș eğitimcisi olur. Küçük mü? Hayır! Olgun ve en önemlisi yılmadan deniyor, iyileștiriyor çalıșıyor. Bence değerliydi. Ne dersiniz?

4 Lessons which the Girl Selling Water on the Street Gave to CEO CEO of Cimri.com Serkan KOÇ, was impressed by the girl who was selling water on the streets and he invited her to tell about her experiences. What can a CEO learn from a child who is selling water? Here is the lesson which the child gave …


Sektör

22

Pimapen, Bayi Gelișim Çalıștayları İle Türkiye’nin Dört Bir Yanında Bayilerini Ağırladı Pencereye adını veren Pimapen, tüm Türkiye’de sahip olduğu bayi ağını genişletmeye ve farklı etkinliklerle desteklemeye devam ediyor. Pimapen son olarak, alışılagelmişin dışına çıkmak ve geleceği bayileri ile birlikte kurgulamak için “Bayi Gelişim Çalıştayları” düzenledi.

Bayi Gelișim Çalıștayları sayesinde bayilerini dinleme ve markanın gelecek ile ilgili planlarını aktarma fırsatı bulan marka 5 farklı ilde 7 toplantı organize ederek yaklașık 220 bayisini ağırladı. İstanbul’da hem Anadolu, hem de Avrupa yakası, Ankara, İzmir, Adana ve Trabzon’da bayileri ile bir araya gelen Pimapen, çeșitli otellerde iki günlük toplantılar düzenledi. Eğitim Danıșmanı Fırat ÇAPKIN’ın moderatörlüğünde gerçekleștirilen çalıștaylar, Pimapen Pazarlama ve Satıș Müdürü Seyfettin ASLAN’ın açılıș konușması, genel değerlendirme ve satıș rakamlarını paylaștığı sunumla bașladı. Farklılașma konusuna değinen ASLAN; enerji verimliliği ve enerji tasarrufu hakkında çok önemli bilgiler paylașarak, Türkiye ve dünyadaki rakamlarını

değerlendirip, pencerenin bu alandaki etkin rolü üzerinde durdu. ÇAPKIN’ın çeșitli konulardaki sunumları ile devam eden toplantılarda; dünya markalarındaki gelișmeler, Pimapen ekibi ve bayilerinin birlikte yaptığı SWOT analizleri, markanın geleceğe yönelik adımlarına yön verecek farklı grup çalıșmaları yapıldı. Pimapen Teknik Destek Kısım Müdürü Kadir ERMURAT yaptığı sunumla ürünlerdeki yenilikler, teknik detaylar ve kullanılan teknik programlar, geleceğe yönelik yapılması gerekenler ve sağlanacak faydalar hakkında bilgi vererek bayilerden gelen soruları da cevapladı. Kartepe İșletmeleri Grup Müdürü Dr. Nuri ASLAN ise fabrikadaki üretim ve yenilikleri, yapılan yeni düzenlemeleri,

fabrika ile ilgili genel bilgileri bayilere aktardı. Sunum sonrası yine bayilerden gelen sorular da cevaplandı. Șișecam’ın da Isıcam Kumbara Kart sistemi ve Isıcam montaj eğitimi sunumları ile destek olduğu çalıștaylar hem marka hem bayi kanalında oldukça keyifli ve verimli geçti.

Pimapen welcomed from all Turkey’s dealers with Dealer Development Workshop Pimapen who gave the window the name of the window, continues to expand its dealership network in Turkey and support it with different events. Pimapen finally, to get out of the ordinary and to work with the future fellow organized “Dealer Development” workshops.


Sektör

24

İSO, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulușu-2016” Araștırmasını Açıkladı İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016 araştırması sonuçlarına göre, sanayinin zirvesinde 32 milyar 594 milyon lira üretimden satışları ile Tüpraş yer aldı. Listede ikinci Ford, üçüncü ise Tofaş oldu. İSO ilk 500 arasına giren sektör temsilcilerimiz de bu listede yer aldı. gerilerken, Ar-Ge yapan șirket sayısı da 239’a düștü. Ar-Ge konusunda sanayiciler olarak eleștirel bir pay çıkarmak gerektiğini belirten BAHÇIVAN, “Veriler, Ar-Ge yatırımları konusunda verilen destek ve teșviklere sanayicilerden yeteri kadar yanıt alınamadığını göstermektedir. Sanayiciye Ar-Ge yatırımları ile ilgili olarak daha fazla sorumluluk düșmektedir” dedi.

Sanayi devlerinin üretimden satıșları bir önceki yıla göre yüzde 8,8’lik artıșla 490 milyar liraya, toplam faaliyet karı yüzde 18,6 artıșla 52,4 milyar liraya ve toplam ihracatı da yüzde 3,1 artıșla 55,1 milyar dolara yükseldi. Sanayi kurulușları, elde ettikleri 52 milyar liralık esas faaliyet karının yarısından fazlasını ise finansman gideri olarak kaybetti. İSO Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal BAHÇIVAN: “Türk sanayisi, finansman zorluğu, kur dalgalanmaları, sosyal, siyasal, terör ve jeopolitik olumsuzlukları barındıran bir yılda, ‘bașarma’ azim ve kararlılığını korudu. Yüzde 3,9’luk büyüme performansıyla ekonominin en yakın yol arkadașı, zor günlerin dostu olduğunu gösterdi. Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasına girmesine en güçlü katkıyı yapacak yegane sektör olan sanayi, üretim ekonomisine dönüș için her türlü desteği almayı hak etti.” Faaliyet Karının Yarıdan Fazlası Finansman Giderine Gitti Ana faaliyetlerinde bașarılı olan sanayide, finansman yönetimi son

yıllardaki en temel problem olmaya devam etti. Sanayi kurulușları, elde ettikleri 52 milyar liralık esas faaliyet kârının yarısından fazlasını finansman gideri olarak kaybetti. Finansman giderleri 2016 yılında yüzde 3,6 oranında artarak 29 milyar TL’ye yükseldi. Finansman giderlerinin net satıșlara oranı ise 0,3 puan düșerek yüzde 5,2 oldu. Yine sanayi devlerinin FAVÖK mutlak büyüklüğü 76,1 milyar TL olarak hesaplandı. 2015 yılında bu büyüklük 62 milyar TL olmuștu. Yani FAVÖK büyüklüğü yüzde 22,8 arttı. Dönem kar ve zarar toplamı da 2016 yılında yüzde 33,2 artarak 28,3 milyar liradan 37,7 milyar liraya yükseldi. İSO Bașkanı BAHÇIVAN, “Finansman noktası rahatlatıldığı zaman, bu kadar zorluklarla mücadele edebilen bir sektörün, daha bașka neler yapabileceğinin de ipuçlarını bu raporda görmekteyiz” dedi. Ar-Ge Konusunda Sanayicilere Eleștiri Ar-Ge harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 16,3’lük azalma ile 2,8 milyar liraya indi. Ar-Ge harcamalarının üretimden satıșlara oranı 2016 yılında yüzde 0,57’ye

İSO 500 ÖDÜLÜ ALAN SEKTÖR TEMSİLCİLERİMİZ Adopen Plastik ve İnșaat Sanayi A.Ș. Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ș. Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ș. Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ș. Anadolu Cam Sanayii A.Ș. Anadolu Cam Yenișehir Sanayi A.Ș. Arslan Alüminyum A.Ș. Asaș Alüminyum San. ve Tic. A.Ș. Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ș. Ege Profil Tic. ve San. A.Ș. Eti Alüminyum A.Ș. Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ș. Mega Metal San. ve Tic. Ltd. Ști. Nitto Bento Bantçılık San. ve Tic. A.Ș. Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ș. Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ș. Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ș. Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ș. Trakya Cam Sanayii A.Ș. Trakya Yenișehir Cam Sanayii A.Ș.

ISO Explaned “Turkey’s 500 Big Industry Establishments – 2016” Research According to Turkey’s 500 Big Industry Establishments – 2016 research of Chamber of Industry of Istanbul (ISO), Tüpraș was at the top with 32 billion 594 million liras worth of production. Ford was at the second place while Tofaș was at the third place.


Sektör

26

Winsa’dan 7 İlde Çalıștay

Winsa PVC Pencere Kapı ve Panjur Sistemleri, bayilerinin kurumsal yönetim ilke ve uygulamalarıyla sürdürülebilir ve rekabetçi yapılar olușturmalarına destek sağlamak, günümüzde yașanan önemli gelișmelerin ayrıntılı bir șekilde aktarılması, amacıyla 7 ilde çalıștaylar düzenledi. Șubat ayında ilki İstanbul’da gerçekleștirilen çalıștaylar, 5 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen çalıștay ile tamamlandı. “Kurumsal Yapıya Sahip Olmak Çağın Gerekliliğidir” Günümüzde yükselen tüketici beklentisi ve artan rekabet nedeniyle pazarlama ve satıș daha profesyonel yapılması gereken olgular haline geldi. Pazarlama çalıșmalarının doğru yürütülebilmesi ve șirketlerin

sürdürülebilir bir bașarı yakalaması için mutlaka kurumsal bir yapıya sahip olması ve çağın gerekliliklerine uyum sağlaması gereklidir.

olarak bilgilendirdi. Winsa, Teknik Destek Denetim Kısım Müdürü Kadir ERMURAT ise teknik uygulamalar ve yeni ürünlerle ilgili sunum gerçekleștirdi.

“Çalıștayda Winsa Bayileri Bilgilendirildi” Fırat ÇAPKIN’ın moderatörlüğünde yapılan çalıștayların programında, dünyadan bașarılı șirket örneklerinin yer aldığı sunumlar, bayilere yönelik grup çalıșmaları ve değerlendirmeler yer aldı. 2 gün süren programda Winsa Pazarlama ve Satıș Müdürü Ekrem PURSİN, satıș rakamları hakkında detaylı bilgiler paylaștı. Kartepe İșletmeler Grup Müdürü Nuri ASLAN ise yaptığı sunumda üretimle ilgili yapılan çalıșmalar hakkında Winsa bayilerini ayrıntılı

Katılımcılar açısından oldukça verimli geçen çalıștaylarda Șișecam’da partner olarak yer aldı. Winsa organizes Workshops in 7 Provinces Winsa PVC Window Door and Blinds Systems organized workshops in 7 provinces to ensure its branches to create sustainable and competitive structures with principles and implementations of corporate administration and transmit the important development in the industry in detail.


Sektör

28

TİM İlk 1000 İhracatçı Firmayı Açıkladı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 15 yıldır yapılan ve 26 sektörün tamamını kapsayan İlk 1000 İhracatçı Firma araştırmasının 2016 yılı sonuçları düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. TİM İlk 1000 arasına giren sektör temsilcilerimiz de bu listede yer aldı. Türkiye ihracatının yüzde 9,5 artarak, 156 milyar dolar olarak tahmin edildi. TİM olarak biz de yılsonunda 155 milyar dolar olarak koyduğumuz hedefi așacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan ‘İlk 1000 İhracatçı Firma-2016’ araștırmasına göre, en fazla ihracat yapan șirketler sıralamasında zirvenin sahibi 3,96 milyar dolar ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ș. oldu. İkinci 3,19 milyar dolar ile Tofaș Türk Otomobil Fab. A.Ș., üçüncü 2,8 milyar dolar ile OyakRenault Otomobil Fab. A.Ș. oldu. Firmaların geçen yıl toplam ihracat rakamı yüzde 1,13 azalarak 81,4 milyar dolar olurken, otomotiv sektörü yüzde 27,2 pay ile lider, İstanbul ise 434 firma ile iller bazında birinci oldu. En çok ihracat yapılan Almanya’dan elde edilen ihracat geliri yüzde 4,3 artarak, 14 milyar dolar olarak gerçekleșirken, ilk 10 ülke arasında en çok daralan pazar Irak oldu. TİM Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ, “2023 yılı hedefimiz 50 firmamızın 1 milyar dolar ihracat barajını așması. Hedefe ulașmak için yüksek katma değere sahip ürünler ihraç etmeli, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalașmaya daha fazla yatırım yapmalıyız” dedi. BÜYÜKEKȘİ: “İlk 1000 firmanın yılsonu dolar kuru tahmini 3,86, Euro kuru tahmini ise 4,11 oldu. Bu yıl Türkiye ihracatının yüzde 9,5 artarak, 156 milyar dolar olarak tahmin edildi.” TİM İlk 1000 verilerine göre; firmaların geçen yılki toplam ihracat rakamı yüzde 1,13 azalarak 81,4 milyar dolar olurken, toplam ihracat içindeki payı ise yüzde 57,3

olarak gerçeklești. Toplam ihracatının yüzde 48,8’ine ilk 500 firma, yüzde 8,5’ine ise ikinci 500 firma imza attı. Yıllardır en çok ihracat yapılan ülke olan Almanya’dan elde edilen ihracat geliri; yüzde 4,3 artarak 14 milyar dolar oldu. En çok ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında en çok daralan pazar, Orta Doğu’da yașanan gerilimler yüzünden Irak olurken, ülke grupları bazında en fazla ihracatta ise 68,3 milyar dolarlık rakamı ile AB ilk sırada yer aldı. İstanbul En Fazla İhracat Yapan İl Oldu Yine ilk 1000 firmanın bölgesel dağılımında Marmara Bölgesi 586 firma ile birinci sırada yer alırken, İstanbul ise 434 firma ile iller bazında birinci oldu. İstanbul, aynı zamanda 57,4 milyar dolar ile Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ili oldu. İstanbul’u 13 milyar dolar ile Bursa ve 10,2 milyar dolar Kocaeli, 7,9 Milyar dolar ile İzmir ve 6,3 Milyar dolarlık ihracat ile Gaziantep izledi. İlk 1000 firmanın kârlılık durumunda, ilk 500 içinde ihracatçı firmaların ortalama kârlılık oranı artıș trendini devam ettirerek yüzde 6,8’e ulaștı. İkinci 500’deki firmaların ortalama kârlılık oranı ise bir önceki yıla göre düșerek yüzde 5,52’ye geriledi. İlk 1000 firma sermaye yapılarına göre incelediğimizde; özel sermayeli 726 firma bulunurken, yabancı sermayeli 108 ve kamu sermayeli 3 firma oldu. Yılsonu İhracat Tahmini 155 Milyar Dolar BÜYÜKEKȘİ, ilk 1000 firmanın yılsonu tahminlerine ilișkin olarak “Dolar kuru tahmini 3,86, Euro kuru tahmini ise 4,11 oldu. Bu yıl

TİM İLK 1000’E GİREN SEKTÖR TEMSİLCİLERİMİZ Adopen Plastik İnș. San. A.Ș. Akpa Alüminyum San. Tic. A.Ș. Alimex Alüminyum San. Tic. A.Ș. Arslan Metal ve Plastik San. Dıș Tic. Ltd. Ști. Asaș Alüminyum San. Tic. A. Ș. Astaș Alüminyum San. Tic. A.Ș. Beta Kimya San. Tic. A.Ș. Cam Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ș. Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. Tic. A. Ș. Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ș. Enka İnș. San. A.Ș Erdoğanlar Alüminyum San. Tic. A.Ș. Ișık Plastik Sanayi ve Dıș Ticaret Pazarlama A.Ș. Ișılplast Plastik Sanayi ve Tic. A.Ș. İba Kimya San. Tic. A.Ș. Kale Kilit ve Kalıp San. Aș. Kibar Dıș Tic. A.Ș Kurtoğlu Bakır Kurșun Sanayi A.Ș. Norm Civata San. Tic. A.Ș. Özer Metal Sanayi A.Ș. Öztiryakiler Madeni Eșya San. Tic. A.Ș. Panda Alüminyum A.Ș. Petkim Petrokimya Holding A.Ș. Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ș. Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ș Sistem Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ș. Sistem Metal ve Yapı Reklam Malzemeleri ve San. Tic. A. Ș. Șișecam Dıș Tic. A.Ș. Teknik Alüminyum Sanayi A.Ș. Vorne Pencere Kapı Sistemleri Paz. Dıș. Tic. A.Ș

TİM announced the Leading 1000 Exporter Companiesı The results of 2016 Leading 1000 Exporter Company Research including 26 industries which has been conducted for 15 years by Turkish Exporters Council (TIM) were explained in the press meeting organized.


Sektör

30

Vorne İftar Daveti, Üretim Tesislerinde Gerçeklești Vorne Pencere Kapı Sistemleri A.Ș.,17 Haziran 2017 Cumartesi günü İleri Pencere Kapı Sistemleri A.Ș. Üretim Tesisleri Hadımköy adresinde düzenlediği iftar yemeğinde iș ortakları ve misafirleriyle bir araya geldi. Semazen gösterileri ve ilahiler eșliğinde devam eden gece, geç saatlere kadar devam etti. Ramazan ayında düzenledikleri iftar yemeğinin firma için çok anlamlı olduğunu belirten Vorne yönetimi, davetlerine katılım sağlayan tüm misafirlerine teșekkür etti.

Vorne Iftar Invitation, Organized in Production Facilities Vorne Window Door Systems, Inc. came together with business partners and guests on Saturday, June 17, at Production Facilities Hadımköy at the iftar dinner. The night continued in the concert of the whirling dervishes and guards until late hours. The Vorne administration indicated that the Ramadan dinner was very meaningful for the company, and thanked all the attendees for their participation.


Röportaj

32

Ersaș Alüminyum, Ürettiği Sistemlerin Pazarlaması ve Satıșı Konusunda Ankara’yı Üs Olarak Seçti Ürettiği sistemlerin pazarlaması ve satışı konusunda Ankara’yı üs olarak seçen Ersaş Alüminyum yeni yatırımlar ile dikkat çekiyor. Röportaj sorularımızı yanıtlayan Ersaş Alüminyum Pazarlama Koordinatörü Sedat ÇİMEN, “Müşterilerimize daha hızlı, aktif hizmet verebilmek için Ankara’yı üs olarak belirledik ve Merkez Bölge Müdürlüğümüzü burada kurduk. Bu şekilde Türkiye’nin her noktasına sistemlerimizin daha kolay ulaşmasını sağlayacağız” dedi. Röportajımıza sizi tanıyarak bașlayabilir miyiz? 1978 Sivas doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Sivas’ta tamamladım. 1995 yılı Ankara’da PVC, alüminyum pencere sistemleri ile ilk tanıștığım yıllardı. PVC, alüminyum pencere ölçülendirmesi, imalatı, montajı, pazarlaması konusunda her așamasında çalıștım. 2000 yılında Atatürk Üniversite’sinde ön lisans eğitimime bașladım. Üniversite öğrenimimden sonra Sivas’ta PVC atölyemi kurdum. 2007’li yıllarda CNC tezgâhlar ile PVC hazır pencere üretimi bașlayınca atölyemi ortağıma devredip, bölgesinde imalat konusunda CNC tezgâhlar ile PVC pencere üretimi yapan, aynı zamanda PVC profil dağıtıcılığı da yapan firmada pazarlama direktörlüğü yaptım. 2011’li yılların sonundan itibaren Ersaș ailesinin bir ferdi olarak iș hayatıma devam etmekteyim. Ersaș Alüminyum Ankara Bölge Müdürlüğü olarak gerçekleștirmeyi planladığınız faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz? Ersaș Alüminyum A.Ș. kendi sistemlerini üreten bir markadır. Ürettiği sistemlerinin, profil olarak üretim așamasından bașlayıp, bayileri vasıtası ile ürününün nihai tüketici ile bulușmasına kadar takibini yapmaktadır. Bu bağlamda Ersaș’ın müșterilerine daha hızlı, aktif hizmet vermesi için Ankara’yı üs olarak belirledik ve Merkez Bölge Müdürlüğü’nü kurduk. Bu șekilde Türkiye’nin her noktasına

Bölge Müdürlüğü’nde konumlandırdık. Bölgelerdeki yapacağımız ișleyișe göre, yeterli personel istihdamını sağlamayı planlamaktayız. Sektörünüzün mevcut konumu ve geleceği hakkında görüș bildirmek ister misiniz? Șunu net șeklide söyleyebilirim; “Pencere sektöründe hiç bir șey eskisi gibi olmayacak. Dünyada ve Türkiye’de pencere ya alüminyum, ya da PVC profillerden imal ediliyordu. Ersaș Alüminyum A.Ș. 8 Mart’ta 18.si düzenlenen Tüyap Avrasya Pencere Fuarı’ndan sonra, kompozit profilden üretilen “PVC Yalıtımlı Alüminyum Pencere” dönemini bașlatmıștır. Ersaș Alüminyum yenisini yapana kadar bundan sonra pencereler ‘kompozit profil’den imal edilecektir.” sistemlerimizin daha kolay ulașmasını sağlayacağız. Yeni olușumun gayesi, sektörden ve çözüm ortaklarınızdan beklentiler hakkında düșüncelerinizi paylașır mısınız? Ersaș Alüminyum olarak ürettiğimiz sistemlerimizi sonuç odaklı pazarlama ve hızlı sevkiyat koordinasyonu sağlayarak firmalara ulaștırmak en öncelikli gayemizdir. Bunun içinde üs olarak Ankara’yı seçtik. Ürünümüzün üzerine ‘emek’ ve ‘zekâ’sını katarak gelir elde edecek kiși ve kurulușları tercih ediyoruz. Üretici bayiler, tali bayiler bizim hedef müșterilerimiz. Bu sebep ile bayilik sistemi ile çalıșıyoruz. Her ürünümüzün bayilik șekli ve șartları farklı olabiliyor. Konum olarak ne kadar bir alana hizmet vereceksiniz? Kaç personel vs. gibi detay bilgiler verir misiniz? Ankara konum olarak Türkiye’nin orta noktasıdır. Bu sebep ile yedi bölgemizin merkezini Ankara Merkez

Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Kendimizi ifade etme fırsatı verip, heyecanımıza tercüman olduğunuz için ALU&Art ve Win&ART Proje dergilerine sonsuz teșekkürlerimizi sunuyoruz.

Ersaș Alüminyum selected Ankara for its Headquarters for Marketing and Sales of its Systems. Selecting Ankara for its headquarters for marketing and sales of its systems, Ersaș Alüminyum is drawing attention with new investments. Sedat ÇİMEN, the Marketing Coordinator of Ersaș Alüminyum stated “We selected Ankara for headquarters to serve our customers in a faster and active manner and established our Central Regional Management there. Therefore, we will provide our systems to each corner of Turkey in an easier way” during our interview.


Sektör

34

Ado Group, 40. İstanbul Yapı Fuarı’nda Prestijli Ürün Gruplarını Sergiledi Sektörün prestijli markası Ado Group; 23-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 40. Yapı Fuarı’nda yerini aldı.

Türk yapı sektörünün ve bölgenin en büyük bulușması olan 40. İstanbul Yapı Fuarı’nda; 8. salonda yer alan 901 nolu Ado Group standı, fuar süresince yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yaptı. Prestijli ürün gruplarının sergilendiği stantta ilgi beklenenin de üstündeydi.

Fuardan beklentilerinin fazlasıyla karșılandığını dile getiren Ado Group Pazarlama Müdürü Ziya GÜNGÖR; “Standımızı ziyaret eden müșteri gruplarının Ado ürün alternatifleriyle çok ilgili olmaları ve tüm yenilikleri çok yakından takip etmeleri memnuniyet vericiydi” dedi.

Ado Group Exhibits Prestigious Product Groups at 40th Istanbul Construction Fair Ado Group, the prestigious brand in the sector; took its place between 23-27 May 2017 at the Tüyap Fair and Congress Center Istanbul 40th Construction Fair.


Röportaj

36

“Sektör Temsilcilerimizin Bir Araya Gelerek, Sektöre Katkı Sunmaları Gerektiğine İnanıyorum” Makine Yüksek Mühendisi, Türkiye İMSAD Başkan Vekili Oktay ALPTEKİN röportaj sorularımızı yanıtlayarak, geçmiş mesleki tecrübelerini değerlendirdi. Röportaj: Nükhet KÜÇÜK Geçmiș mesleki tecrübelerinize değinir misiniz? İTÜ Makine Yüksek Mühendisiyim. İyi düzeyde Almanca ve İngilizce biliyorum. Hayat içerisinde Fransızca ve Rusçayı da öğrendim. 1975 yılından 2014 yılına kadar Pimaș’ta görev aldım. Yaklașık 3,5 yıldır da ENKA grubunda çalıșmaktayım. Hayatımın çoğu kısmını Enka’da geçirdiğimi söyleyebilirim. Pimaș’a göreve bașladığımda daha o zamanlar pencere falan yoktu. Klasik boru sistemleri, yağmurlama sulama sistemleri mevcuttu. O dönemlerde ben Pimaș’ın Ar-Ge bölümündeydim. Yeni ürünlerin araștırma-geliștirme çalıșmalarını yürütüyordum. 1979 yılında PVC pencere üretimi ile ilgili Ar-Ge çalıșmalarımız sonucu PVC pencere üretim çalıșmalarına bașlandı. Böylelikle PVC pencere üretim çalıșmaları farklı ülkelerdeki yatırım süreçleri sonrası gelișerek ivme kazandı ve günümüze kadar geldi. İlk çift açılım pencere sistemlerini 1986-1987 yıllarında ilk Pimaș üreterek gündeme getirmiștir. Pimaș’ta farklı yıllarda farklı görev ve sorumluluklarla yürüttüğüm çalıșmalarıma 2001-2014 yılları arasında Genel Müdür unvanımla hizmet verdim. 2014 yılında artık sektörün durumunun seyri ve Enka’nın sektöre ilgisinin azalmasıyla Belçika’da

Deceuninck firmasıyla anlașarak devri gerçeklești. Ama Türkiye’de ilk yıllarda plastik boruya adını markasına vermiș olan Pimaș, 1985 yıllında PVC pencereyi Türkiye’ye getirip tanıtarak Pimapen markasını da jenerik hale getirmiștir. Ben de özellikle bu Pimapen sürecinde çalıșma hayatımın çok büyük kısmını geçirme fırsatı yakalamıș oldum. Plastik pencere sektörünü değerlendirecek olursak neler söylemek istersiniz? Avrupa’ya yakın olmamız sebebiyle sürekli kendimizi Avrupa ile karșılaștırıyoruz. Ama Avrupa ile karșılaștırdığımızda sadece pencere sektörü ile ilgili değil, ne üretirsek üretelim Türkiye’nin farkı olduğunu kabul edelim. Oda șu; müșterilerin büyük bir bölümü satın aldığı ürünü niye satın aldığını duygusal olmayan üç cümle ile anlatamıyor. ‘Niye onu almadı da bunu aldı?’ cümlesine yanıtı net değil. Tamamen duygusal. Kalite olgusu çok sonra geliyor. Kaliteli ile kalitesizi ayırt etme deneyimi, araștırma süreci ne yazık ki eksik. Bu sebep ile Türkiye’de bir üretim söz konusu olduğunda dünyanın her yerinde rakibi çıkar. Dünyada gelișmiș ülkelerde bir üretim söz konusu ise bunu üretecek olan ikinci firma; ‘ben bunun nasıl daha iyisini, kalitelisini üretir, müșteriye bak bu daha iyi dedirterek satarım’ı düșünmektedir. Biz de ise bu süreç çoğu kez; ‘ben bunu nasıl ucuzlatır, daha fazla pay kaparım’ın hesabı yapılmaktadır. Bu süreç ne yazık ki tüm sektörlerde olmakla birlikte pencere sektöründe de bu șekilde ilerlemektedir. Dolayısı ile kalite arayıșımızı ve kalite kültürümüzü yükseltmemiz gerekmektedir. Dünyada sektöre dair bir sürü yeniliklerin gelișmelerin varlığından söz ediyoruz. Fakat bu yeniliklere açık değiliz, biz bu yenilikleri kanunlar ve yaptırımlar ile yerleștirmeye çalıșıyoruz. Bugün halen PVC pencereli bir evin bile pencerelerini söküp onun yerine yeni nesil PVC pencere ve yeni nesil cam taktırsak o PVC pencereli evin yakıt giderini yarıdan aza neredeyse 3/1’e indirirsiniz. Dolayısı ile çok ciddi bir enerji kaybından bahsedebiliriz. Türkiye’nin tamamını düșünürseniz bu ciddi bir kayıptır. Ancak ülkemizde bu konuda ilerlemeler çok yavaș. Mesela 3’lü cam ülkemizde çok az kullanılmakta. Bu konuda

devlet teșviklerinin de çok büyük önemi olduğuna da vurgu yapmalıyız. Türkiye İMSAD’daki görevinize değinebilir miyiz? Biz Pimaș olarak İMSAD’ın ilk yıllarında üyesi olmuștuk. Türkiye İMSAD’da yaklașık on yıldır görev alıyorum. En son Türkiye İMSAD Bașkan Vekilliği görevini yürütmekteyim. Türkiye İMSAD inșaat malzemeleri sektörünü bir șemsiye altında derleyen toplayan, devletin de artık bir temsilci olarak kabul ettiği bir kurum konumundadır. Bu sebep ile bütün alt sektör dernekleri de Türkiye İMSAD’ın üyesi olarak faaliyet göstermekteler. Yıllar içinde Türkiye İMSAD’da birçok projeyi yönetme fırsatı yakaladık. En son yeni projemiz de ‘Güvenli Yapılar Eğitim Merkezi’ projemizdir. Ana iștigal konumuz güvenli yapının en temel gerekliliği ‘deprem’dir. Biz bu proje kapsamında özellikle okul çağındaki çocuklarımızı hedef almaktayız. Ortaokul, Lise ve Teknik Lise öğrencilerinin tamamı sistematik olarak bu merkezde zaman geçirerek, değișik birimlerinde deprem ile ilgili bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Sektör temsilcilerimizin bir araya gelip, sektör temsilcisi derneklerine sahip çıkarak söz haklarını ellerine almaları ve sektöre katkı sunmaları gerektiğine inanıyorum. Derneklerimize ne kadar alt sektör firma üye olur, katkıda bulunursa sektörler bazında daha sağlıklı gelișimlere ve verilere sahip olacağımızı düșünmekteyim. Dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Proje’ye yayın hayatında bașarılar diler, sektörümüz sesi olması sebebiyle teșekkürlerimi ve takdirlerimi bir kez daha dile getirmek isterim. “I believe that sector representatives need to come together and submit contributions to the sector” Mechanical Engineer, Turkey İMSAD Deputy Chairman Mr. Oktay ALPTEKİN evaluated past professional experience by responding to our interview questions.


Sektör

40

Endow Geleneksel İftar Davetini Kolcuoğlu | Atașehir’de Düzenledi Ensan Kalıp ve Makine Sanayi Ticaret Ltd. Ști’nin gelenekselleșmiș iftar etkinliği bu yıl 13 Haziran 2017 tarihinde Atașehir - Hasan Kolcuoğlu’nda gerçeklești. Șirket çalıșanlarının, bayilerinin ve sektörün önde gelen isimlerinin katıldıkları bu organizasyonda çözüm ortakları ile iș ortamı dıșında da bir araya gelerek onları daha yakından tanıma fırsatı buldu. Yardım, dayanıșma ve dostluğun hâkim olduğu bu mübarek ayda birlikte olmanın sevinci paylașıldı. Katılımcılara sunulan çeșitli ikramlar iftar yemeğine renk kattı.

Endow Organized its Traditional Iftar Feast Traditional Iftar event of Ensan Kalıp ve Makine Sanayi Ticaret Ltd. Ști was organized at Atașehir – Hasan Kolcuğlu on 13th June, 2017. In this organization where the company employees, dealers and leading names of the industry met, people had to oppurtunity to meet and acknowledge each other. The joy of being together was shared between the people on this holy month. The various treats given to the participants embellished the event.


Sektör

44

Pencere ve Kapı Sektörü İçin Yenilikçi Yüksek Performanslı Çözümler

Giesse ve Schlegel 2017 Yapı Fuarı’na Katıldı Mart 2016 tarihinde Giesse ve Schlegel firmaları Schlegel International olarak birleştiler. Bu iki firma Yapı İstanbul 2017 Fuarı’nda 7. Salon 524 nolu stantta kendilerini takdim etti.

etmektedir. Bununla birlikte kontrollü kanat açılımı ve sadece anahtarla komple açılım sağlayan NP Ultra Anahtarlı pencere kolu güvenlik gerektiren uygulamalarda önceliklidir. Motorlu GOS-S T110 HD ağır kanatlara yönelik hızlı ve otomatik Kaldır&Sür uygulamaları için yenilikçi bir çözümdür. Motorun kaldırma kapasitesi 400 kg’a kadar çıkmaktadır ve açılımı 10 saniye gibi bir sürede tamamlamaktadır. Entegre edilmiș ufak motor minimalist profil kullanımına izin vermektedir. Ürün kazaları önlemek için emniyet sistemi bulundurmaktadır ve kumanda, akıllı telefonlar, ev otomasyon sistemleri ile yönetilebilmektedir. Giesse fuarda yeni Motorlu Kaldır&Sür Sistemi GOS-S T110 HD ile beraber yeni NP Ultra kapı kolu ve NP Ultra Anahtarlı pencere kolunu sergiledi. Bunun yanında birçok pencere tipolojisine uygun zincirli operatör Varia Tube ile birlikte Varia Tube Lock yer aldı. Giesse NP Ultra kol minimal kesitli alüminyum kapı ve pencerelerde uygulanabilir. Rozetsiz minimal tasarımına rağmen bu kollar rozetli geleneksel kollar ile aynı sağlamlık ve performansı garanti

İtme/Çekme gücü 350N olan küçük ve güçlü Varia Tube Operatör 24V DC RWA versiyonu ile duman ve ısı tahliye sistemleri için uygundur. Patentli senkronizasyon teknolojisi ile 8 adet Varia Tube operatörü hiç bir dıș cihaz olmaksızın birbirleriyle paralel çalıșacak șekilde bağlamak mümkündür. Alttan dıșa açılımlarda, vasistaslarda ve paralel dıșa açılımlarda Varia Tube 24 V operatörlerle birlikte kombine edilmek üzere Varia Tube Lock, çok noktadan kilitleme

sistemi sağlamak için geliștirilmiș elektromekanik bir cihazdır. Schlegel, Poly-Bond kıl fitil ve Q-Lon süngerli fitil sistemleri konusunda geniș bir ürün gamına sahiptir. Güncellenmiș teknik bilgileri içeren kullanıșlı ürün tabloları, ahșap, PVC ve alüminyum sektöründeki tüm fitil kullanıcıları için vazgeçilmez bir referans kaynaktır. Son olarak, fuarda her iki firmanın ürün gamına ait güncel aksesuar ve fitil broșürleri yeni kurumsal kimliği altında müșterilere sunulmuștur.

Giesse and Schlegel at the 2017 Building Fair

On March 2016, Giesse and Schlegel companies joined together as Schlegel International. These two companies will present themselves at the stand Istanbul 7th Hall 524 at Yapı İstanbul 2017 Fair.


Sektör

46

Yılmaz Makine Geleneksel İftar Programlarını Gerçekleștirdi Yılmaz Makine ailesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Personel, Tedarikçi ve Bayi’ iftar programları bu yılda gerçekleștirildi. Ramazan Bingöl Ümraniye șubesinde gerçekleșen iftar yemeklerinden ilki 31 Mayıs 2017 tarihinde Personel İftar programı ile bașladı. 7 Haziran 2017 tarihinde Tedarikçi İftar programı ile devam eden geleneksel iftar programları son olarak 13 Haziran 2017 tarihinde Bayi İftarı ile son buldu.

Yılmaz Makine, paylașmanın ve bereketin simgesi olan iftar sofralarında, tüm katılımcılar ile sohbet imkânı buldu.

Yılmaz Makine Organized Traditional Ramadan Program The ‘Personnel, Supplier and Dealer’ iftar programs traditionally organized by the Yılmaz Makine family this year.


Sektör

48

Akpürçek Ailesi’nden, Yoğun Katılımlı İftar Organizasyonu Alman devi REHAU kapı ve pencere sistemlerinin bölge ana bayisi Akpürçek PVC, Bartın’da yoğun katılımlı iftar organizasyonu düzenledi. Akpürçek PVC yönetim kurulu Adem AKPÜRÇEK, Ünsal AKPÜRÇEK ve Erdi AKPÜRÇEK tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar organizasyonunda Bartınlı iș adamları, Akpürçek PVC bayileri, yapı sektörü temsilcileri ve Akpürçek ailesinin dostları bir araya geldi. “Bartın’a Hizmet Etmenin Gururunu Yașıyoruz” AS Düğün ve Kongre Salonu’nda gerçekleștirilen iftar yemeğine çok

sayıda davetli ve Akpürçek ailesinin dostları katıldı. Akpürçek PVC Yönetim Kurulu Bașkanı Adem AKPÜRÇEK; firma olarak Bartın’a ve bölgeye hizmet etmenin gururunu yașadıklarını ifade ederek, iftar davetlerine katılan değerli davetlilere teșekkür etti. Yoğun katılımlı iftar organizasyonunda Akpürçek aile bireyleri misafirleriyle tek tek ilgilendi.

güzelliğine biz de iftar programımızla dâhil olmak istedik. Bu akșam çok sayıda dostumuzu bir arada görmek bizi onurlandırdı. Birlik ve beraberlik ayı olan bu ayda böylesi güzel bir tablonun olușmasından mutluluk duyduk” dedi.

Akpürçek PVC Yönetim Kurulu Bașkanı Adem AKPÜRÇEK, “İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının manevi

The main regional dealer of REHAU, the german giant for door and window systems organized an Iftar with huge participation in Bartın.

Alpürçek Family organized an Iftar with Huge Participation


Sektör

50

Lübnan Pazarında Özverili Çalıșmalar Devam Ediyor Metsan Nisan ayında Lübnan ülke temsilcisi ile “Pazar Geliştirme ve Marka Yönetimi” başlığı altında bir dizi tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulundu.

Lübnanlı firma yöneticileri ve çalıșanları ile Metsan ürünlerinin teknik özellikleri ve kullanım alanları detaylı olarak ele alınarak, teknik eğitim çalıșmaları gerçekleștirildi ve satıș sürecinin kritik noktalarına değinildi, “Satıș Süreci Yönetimi” eğitimi tamamlandı. Ülkenin en büyük yerleșim alanları Beyrut ve Trablus (Tripoli) șehirlerinde bulunan uygulamacı müșteriler ile bir araya gelinerek, ürünlerin teknik tanıtımlarının gerçekleștirildiği seminerde 100’ü așkın uygulamacının katılımıyla interaktif bir çalıșma yapılarak doğru uygulama metotlarını birlikte gözden geçirme fırsatı elde edildi. Metsan ürünlerinin uygulama alanları ve yöntemleri ile ilgili bilgi aktarımında

bulunulan ve katılımcıların sorularının cevaplandırıldığı seminer sonrası, karșılıklı sohbetlerde katılımcılar ürünler ile ilgili bilgilendirilmekten dolayı duydukları memnuniyeti Metsan yönetimi ile paylaștı. Lübnan ülke temsilcisi ZMERLY oldukça profesyonel bir yönetim anlayıșına sahip. Satıș ekibi ve teknik kadrosu da kendisi gibi mühendislerden olușan ve eğitimin önemini sık sık ifade eden ZMERLY, “Ürünlerimizi kullanan müșterilerimiz ihtiyaç duydukları bilgileri en doğru kaynaktan ve en doğru șekilde temin edebilmelidir” diyor. Hem firma çalıșanları, hem de firma müșterileri ile ZMERLY arasında güvene dayalı duygusal bir bağ bulunuyor. Firma çalıșanları kendilerini bir aile olarak

görüyor ve bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Firma müșterileri ise ZMERLY gibi dostane ve sıcakkanlı bir çözüm ortakları olduğu için oldukça memnunlar. Ürün ve hizmetlerinde üst düzey bir kalite anlayıșını benimsemiș olan ZMERLY, dostça ve arkadașça kurulmuș ilișkilerini aynı hassasiyetle koruyacaklarını, bașarmak ve hedeflerine ulașmak için prensiplerinden asla taviz vermeyeceklerini belirtiyor. Eğitimler ve tanıtımlar ile bașlayıp Kuzey Lübnan ve Beyrut’ta müșteri ziyaretleri yaparak tamamlanan program süresince göstermiș olduğu profesyonel organizasyon yeteneği, özverili çalıșma performansı ve nazik misafirperverliğinden dolayı ZMERLY ve ekibini tebrik ediyor, Metsan ailesi olarak teșekkürlerimizi sunuyoruz. Commendable Work Continues in Lebanon Market Metsan made promotion and training activities in April with Lebanon representative on the name of “Market Development and Brand Management”.


Sektör

56

Çetin Civata’nın Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Ali Pandır Oldu 37 yıldır Türkiye’nin ve dünyanın birçok büyük şirketinde üst düzey görev yapan Ali PANDIR, Tecde Group bünyesinde faaliyet gösteren Çetin Civata’nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Tecde Group bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük ‘civata, vida ve bağlantı elemanları’ üreticilerinden biri olan Çetin Civata’nın yeni Yönetim Kurulu Üyesi, 2017 yılı bașında Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Bașkanlığı ve CEO görevinden ayrılan Ali PANDIR oldu. Bağlantı elemanları, bilișim, enerji ve inșaat sektöründe 11 șirketi ile faaliyet gösteren Tecde Group, 1.000’in üzerinde kișiye istihdam sağlıyor. Çetin Civata’da bașladığı yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan

Ali PANDIR, “Yönetim Kurulu üyesi olduğum Çetin Civata, hem iç piyasada, hem de ihracatta hızla büyüyen bir aile șirketi. Kurumsal yönetim yapılarını küresel ölçekte bir seviyeye tașıyabilmek ve Avrupa’nın en büyük bağlantı elemanları firmasından biri olma hedefine katkı sağlamak için çalıșmalarımıza bașladık” dedi. İstanbul Teknik Üniversite’sini Yüksek Makina Mühendisi olarak bitirdikten sonra 1980 yılında profesyonel kariyerine bașlayan Ali PANDIR, Koç Holding,

General Motors, Opel, Tofaș, Fiat ve Erdemir Grubu gibi șirketlerde üst düzey görev yaptı.

The New Member of the Board of Directors of Çetin Civata is Ali Pandır Ali PANDIR who has been acting as the senior executive in many big companies of Turkey and the World for 37 started his duty as the member of the Independent Board of Directors of Çetin Civata acting under Tecde Group.


Sektör

58

PÜKAD Yönetim Kurulu Florya’da Toplandı PÜKAD Yönetim Kurulu, üyeleri ile beraber 2017 de gerçekleşen fuarları değerlendirmek üzere Florya’da bir toplantı yaptı.

Tüyap Beylikdüzü’nde yapılan “2017 Pencere, Kapı ve Cam Fuarı” ile YEM “2017 Yapı Fuarı”nı değerlendirmek üzere İstanbul Florya’da bir toplantı yapan PÜKAD Yönetim Kurulu, dernek gündem maddeleri ile gerçekleșen fuarları masaya yatırdı. PÜKAD’ın 2018 hedeflerinin de konușulduğu toplantıya PÜKAD Yönetim

Kurulu Bașkanı Dr. O. Muzaffer TAMER, Ege Profil Genel Müdürü Ergün ÇİÇEKÇİ, Adopen Bașkanlar Kurulu Üyesi Mustafa KAS, PÜKAD Danıșmanı Oktay ALPTEKİN, Kompen Marmara Bölge Müdürü Mehmet AKTEKE, Pidosan Yönetim Kurulu Bașkanı Yalçın KARSLIOĞLU, Pentek Yönetim Kurulu Bașkanı Necdet DOĞRUOĞLU, Pimaș Kadir ERMURAT, Win&ART Proje

Dergisi İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ ve PÜKAD Genel Sekreteri Aynur ACAR katıldı. Toplantıda gündem maddelerinin kararları alınırken, PÜKAD Bașkanı Dr. O. Muzaffer TAMER’in yeni yazdığı “Binalarda Rutubetlenme” ve “Ses Yalıtımı”nın önemine değindiği iki kitabının da basım kararı alındı.

PÜKAD Develi Restoran’da İftar Yemeği Verdi

PÜKAD iftar yemeği; Yönetim Kurulu üyeleri, PÜKAD Yönetim Kurulu Bașkanı Dr. O. Muzaffer TAMER, Ege Profil Genel Müdürü Ergün ÇİÇEKÇİ, Adopen Bașkanlar Kurulu Üyesi Mustafa KAS, PÜKAD Danıșmanı Oktay ALPTEKİN, Kompen Marmara Bölge Müdürü Mehmet AKTEKE,

Pentek Yönetim Kurulu Bașkanı Necdet DOĞRUOĞLU, Pimaș Kadir ERMURAT, dernek üyeleri, Pidosan Yönetim Kurulu Bașkanı Yalçın KARSLIOĞLU, Tüyap Genel Müdür Yardımcısı Fatih ÖZMERT ve Sema TOPALOĞLU ile PÜKAB Yönetim Kurulu Bașkanı Kaan KUTLU, Yönetim Kurulu Üyesi Resul

TÜFEKÇİ, PÜKAB Dernek Yöneticisi Hale KUYUCU, Win&ART Proje Dergisi İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ ve PÜKAD Genel Sekreteri Aynur ACAR’ın katılımı ile gerçeklești. İftar yemeği Dr. O. Muzaffer TAMER’in katılımcılara teșekkürü ile son buldu.


Sektör

60

PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlk Mezunları İftarda Sanayicilerle Buluștu Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), sektör temsilcilerini İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde ağırladı. PAGEV’in ev sahipliğinde organize edilen geceye; plastik sektörünün önemli aktörleri, sektörün tüm sivil toplum örgütleri ve sektöre destek veren çeşitli kurum ve kuruluşlardan 1.000 seçkin davetlinin yanı sıra Küçükçekmece PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ilk mezunları da katıldı.

Türkiye’nin en genç ve en hızlı büyüyen sektörleri arasına adını yazdıran plastik sektörü bugün üretim kapasitesiyle Avrupa’da ikinci, dünyada ise altıncı sırada yer alıyor. 250 bini așkın kișiye istihdam olanağı sağlayan plastik sektörü her yıl ortalama 25 bin yeni nitelikli elemana daha ihtiyaç duyuyor. Sektörün bu önemli sorununa çözüm yaratmak amacıyla okul projeleri hayata geçiren PAGEV, bu yıl ilk mezunlarını veren PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin genç plastikçilerini geleneksel iftar yemeği gecesinde sanayicilerle bir araya getirdi. Mezuniyet heyecanı yașayan gençler sektörde iș bulma fırsatı yakaladı. Bu Liseden Mezun Olana “İș” Var! Her yıl giderek büyüyen bir aile olan Türkiye plastik sektörü, iftar gecesinde bu yıl ilk mezunlarını veren Küçükçekmece PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin genç plastikçilerinin mezuniyet heyecanı da vardı. Sektörün önde gelen

isimlerinden diplomalarını alan yeni mezunlar sektöre ilk adımı attı. Yavuz EROĞLU: “Sektörün Hizmetindeyiz” İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar bulușmasında konușan PAGEV Bașkanı Yavuz EROĞLU, sektör olarak Avrupa’da birinci olma hedefiyle çalıștıklarını belirterek Türk plastik endüstrisinin önümüzdeki dönemde üretim, ihracat ve büyümeye daha fazla katkı yapacağını söyledi. PAGEV olarak sektörün önünü açacak hizmetler sunduklarını anımsatan EROĞLU, yurt içi ve yurt dıșında plastik firmalarının ișini kolaylaștırmak adına her türlü adımı atmaya ve çalıșmaları sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi. PAGEV üyeleri tarafından oy birliğiyle ikinci kez Bașkan seçilmenin sorumluluğu ile daha etkin bir yol haritası çizdiklerini söyleyen Yavuz EROĞLU, “Yönetimde olduğumuz dönem boyunca birçok ilke imza attık. PAGEV olarak bugün itibariyle

düne göre artık çok daha güçlüyüz. Sorunlara çözüm odaklı yaklașımlarımız ile Türk plastik endüstrisini daha iyi noktalara tașımaya kararlıyız. Yeni dönemde, yeni yol haritasıyla sektörümüzün hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi. PAGEV Vocational and Technical Anatolian High School First Alumnaes Meet with Industrialists The Turkish Plastic Industries Research, Development and Education Foundation (PAGEV) hosted representatives of the sector at the traditional iftar dinner held at the Istanbul Convention Center. To the organization done by PAGEV; The first graduates of Küçükçekmece PAGEV Vocational and Technical Anatolian High School, as well as 1.000 distinguished invitees from the major actors of the plastics industry, all non-governmental organizations of the sector and various institutions and organizations supporting the sector participated.


Sektör

64

Büyükoğlu İnșaat, Çözüm Ortaklarıyla Yeșil Vadi Restaurant’ta Bir Araya Geldi Büyükoğlu İnșaat, Yeșil Vadi Restaurant Etiler’de sektörün değerli temsilcileriyle bir araya geldi. İftar programına katılan misafirlerine katılımlarından dolayı bizzat teșekkür eden firma yöneticileri, Mübarek Ramazan ayının bereket ve feyiz ayı olduğuna dikkat çekti.

Büyükoğlu İnșaat met with its Solution Partners at Yeșil Vadi Restaurant Büyükoğlu İnșaat met with the valuable representatives of the industry at Yeșil Vadi Restaurant Etiler. The executives of the company thanking their guests for attending their Iftar organization drew attention that the Holy month of Ramadan is the month of blessing and prosperity.


Sektör

66

Sadık Plastik’ten Personeline İftar Daveti Sadık Plastik yönetimi, personeli ile birlikte 16 Haziran Cuma günü La Terra Restaurant | Șekerpınar adresinde bir araya geldi. Firma yöneticileri iftar programına katılan değerli personeline teșekkür ederek, Ramazan bayramının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Sadık Plastik organized an Iftar for its Personnel Sadık Plastik executives met with their personnel at La Terra Restaurant | Șekerpınar on 16th June, Friday for an Iftar. The executives of the company thanked their esteemed personnel attending the Iftar and wished Ramadan to bring prosperity to all.


Sektör

72

REHAU’dan Sürdürülebilir İnșaata Yönelik Yenilikçi Çözümler İnşaat, otomotiv ve endüstri alanlarında polimer bazlı çözümler sunma konusunda lider sistem üreticilerinden biri olan REHAU, inşaat sektörüne yönelik yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor. Avrupa’da enerji verimliliği, su yönetimi ve altyapıya ilișkin konularda polimer bazlı çözümler sunan REHAU, sürdürülebilir inșaata yönelik ürünleri ile karbondioksit emisyonlarını aktif biçimde azaltarak, polimer malzemelerin nitelikli biçimde geri dönüștürülmesi ile iklim ve çevrenin korunmasına katkılar sağlıyor. REHAU’nun ekoloji, ekonomi, teknolojik kalite, tasarım ve fonksiyonellik, güvenlik ve konfor alanlarındaki kriterlerle uyumlu akıllı sistem çözümleri geliștirmenin yanı sıra, hizmet paketini tamamlayacak kapsamlı hizmetler sunmaya da odaklandığını söyleyen REHAU Yapı Tekniği Satıș Direktörü Can KÜLEKÇİOĞLU, enerji tasarruflu çözümlere yönelik taleplerin çok yüksek olduğundan söz ediyor. REHAU’nun konut binaları, endüstri, ticaret ve ofis binaları için sunduğu sistem çözümleri ile enerji kayıplarının azaltılmasına olanak tanıdığını aktaran KÜLEKÇİOĞLU, bu sayede enerjinin daha verimli biçimde kullanıldığını söyleyerek, șöyle devam ediyor: “Enerji kayıpları REHAU profillerinin modern pencere ve kapıları ile kesinlikle en aza indirilebilir. Yenilikçi yerden ısıtma ve soğutma sistemleri ve beton ısısı kontrolü enerjinin

yașam döngüsü boyunca korunması açısından belirleyici ve benzersiz bir avantajdır” diyor. REHAU’nun havalimanı inșası, demiryolları istasyonları, otel binaları, okullar, eğitim tesisleri ve tașıma güzergâhı inșası gibi altyapı tedbirlerini ileriye yönelik sunduğunu söyleyen KÜLEKÇİOĞLU, “İster kablo üretimi, kanalizasyon ağı veya karmașık drenaj çözümleri sunuluyor olsun, REHAU güvenilir bir ortak olarak dünya genelinde ortaklarının yanındadır. Teknoloji, lojistik ve müșteriye yakınlık konularındaki müthiș rekabet buradaki bașlıca bașarı faktörleridir” diyor. nasıl sürdürülebilir ve verimli biçimde kullanılabileceğine dair örnek teșkil ediyor. Alternatif enerji temini için, jeotermal ısı veya biyogaz kullanımına yönelik farklı çözümler sürekli olarak geliștirilmektedir.” Sistem bileșenlerinden her birinin enerji tasarruflu ve sürdürülebilir inșaat açısından ayrı ayrı katkı sağladığını dile getiren KÜLEKÇİOĞLU, “REHAU tüm bileșenleri tek bir kaynaktan sunduğu için bunlar en uygun șekilde koordine edilmiș sistem paketleri ile hem ekonomik hem de ekolojik açıdan birleștirilebilmektedir. Bu sadece planlayıcı için değil aynı zamanda bina sahibi için binanın değerinin tüm

Innovative Solutions for Sustainable Construction from REHAU REHAU, one of the leading system manufacturers of polymer-based solutions in the construction, automotive and industrial fields, attracts attention with its innovative solutions for the construction sector.


(<MNGÂJÏGPDG@NDaIDI*POGP$¼I¼ Pidosan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın KARSLIOĞLU ve değerli Eşi Ayşe KARSLIOĞLU’nun biricik oğulları Mevlüt Emin KARSLIOĞLU 26 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen sünnet düğünü ile erkekliğe ilk adımını attı. Çok sayıda misafirin katıldığı sünnet düğününde, ailenin yakınları, akrabaları, davetliler hazır bulundu. Cumhuriyet Saray Tesisleri - Bahçe Saray / Ankara adresinde gerçekleşen düğün töreni oldukça neşeli ve keyifli bir şekilde tamamlandı. Bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına tek tek teşekkürlerini ileten KARSLIOĞLU ailesine, biz de ALU&Art ve Win&ART Proje dergileri olarak hayırlı olsun diyoruz.


Sektör

76

Pidosan Grup’tan Genel Müdürlük Binasında Kan Bağıșı Etkinliği Sosyal sorumluluk projelerinin destekçisi Pidosan Grup, Kızılay ile anlamlı bir iş birliği gerçekleştirdi. Pidosan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın KARSLIOĞLU ve firma çalışanları Türk Kızılay’ı için Genel Müdürlük binasında kan verdi.

Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağıșçılardan karșılamak için “Ulusal Kan Temini Projesi”ni yürüten Kızılay, 19 Mayıs 2017 tarihinde Pidosan Genel Müdürlük – Showroom girișinde konumlanarak kan bağıșı etkinliğini gerçekleștirdi. KARSLIOĞLU; “Kan Verme Projesini Geleneksel Hale Getireceğiz” Çok sayıda Pidosan Grup çalıșanının kan verdiği etkinliğe, Yönetim Kurulu Bașkanı Yalçın KARSLIOĞLU da katıldı. KARSLIOĞLU, kan verme etkinliğini her yıl daha da yüksek katılımla, geleneksel hale getireceklerini ifade etti.

Blood Donation Event on Pidosan Group Headquarters Pidosan Group, a supporter of social responsibility projects, made a meaningful business alliance with the Red Crescent. Pidosan Group Chairman Yalçın KARSLIOĞLU and the company employees gave blood for the Turkish Red Crescent in the headquarters.


Sektör

78

Türkiye İMSAD, Yapı Fuarı’nda İhracat Pazarlarını Artırmayı Hedefledi 23-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 40. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul’da, 1.000’in üzerinde katılımcı firmanın sergilediği 18 bin 640 ürün, 82 bin 427 ziyaretçiyle buluştu. Fuar kapsamında düzenlenen 40. yıla özel, 40 farklı etkinlikte, dünyaca ünlü ödüllü mimarlar, dünyanın dört bir yanından gelen konusunda uzman konuşmacılar; gayrimenkul, yeni ürün, inovasyon, tasarım, mimarlık, yeni iş fırsatları, yapı sektörünün geleceği, sürdürülebilirlik, iş güvenliği, pazarlama ve kariyer konularını sektörün gündemine taşıdı. ispatlamıș durumdayız. Bugün birçok ürün grubunda Avrupa standartlarının da üzerinde malzeme üretiyoruz. Türkiye inșaat malzemeleri sektörü, Türkiye’nin dünya çapında rekabet edebildiği nadir sektörler arasında yer alıyor. Bugün 100’e yakın ülkeye inșaat malzemesi ihracatı yapıyoruz. Birçok alt sektörde -çimento, hazır beton, cam, seramik, doğal taș gibiüretim kapasitesi olarak dünya lideriyiz ya da ilk 5 içerisinde yer alıyoruz.”

Yapı Fuarı’nın ilk günü ‘Konuk Bölge Kuzey Afrika’ kapsamında gerçekleștirilen ‘Kuzey Afrika-Türkiye İnșaat Forumu’na da katılan Türkiye İMSAD temsilcileri, görüșlerini yurt içi ve yurt dıșından gelen katılımcılarla paylaștı. 23-27 Mayıs tarihleri arasında Tüyap’ta gerçekleșen ve Türkiye İMSAD için son derece verimli geçen Yapı Fuarı boyunca, Türkiye İMSAD standında, ‘İnșaat Malzemesi Satın Alma Șartnameleri Komitesi’ üyeleriyle birlikte, ‘Yüksek Fen Kurumu’ ile yapılan ‘Genel İnșaat Șartnamelerinin Yeniden Yazımı’ çalıșmasına ilișkin toplantılar da düzenlendi. “Üretim Kapasitesi Olarak Dünya Lideriyiz” Yapı Fuarı’nın ilk günü ‘Konuk Bölge Kuzey Afrika’ kapsamında gerçekleștirilen ‘Kuzey Afrika-Türkiye İnșaat Forumu’ gerçekleștirildi. Foruma konușmacı olarak katılan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu

Bașkan Vekili Nuri BULUT, Türkiye’nin dünyada en çok inșaat malzemesi ihracatı gerçekleștiren 10 ülkesinden biri olduğunu belirterek șunları söyledi: “Gerçekten kalitemizle de rüștümüzü

Kuzey Afrika’ya Yönelik İhracat Tablomuzu Değiștirmeliyiz Türkiye İMSAD olarak, Türk inșaat malzemeleri sanayini bir bütün olarak ele aldıklarını ve sürdürülebilir büyümeyi, yurt içi ve yurt dıșı ișbirliklerini her geçen gün geliștirilmeyi amaçladıklarını vurgulayan Nuri BULUT, Türkiye’nin, Kuzey Afrika ülkelerinden Cezayir, Fas ve Tunus ile uzun yıllara dayanan ilișkileri olduğunu belirterek, “Bu ülkelerle tarihi, dini ve kültürel bağlara sahibiz. Cezayir ve Fas her ne kadar en çok ihracat yaptığımız ilk


Sektör

80

20 pazar arasında yer alıyor olsa da, bu ülkelerin toplam inșaat malzemesi ithalatı içinde ne yazık ki Türkiye’nin payı düșük. Cezayir’in inșaat malzemesi ithalatı 7 milyar dolara yaklașmıș durumda, ancak bizim bu ülkeye malzeme ihracatımız 336 milyon dolar seviyesinde. Yani % 5’i kadar. Aynı șekilde, Fas’ın inșaat malzemesi ithalatı 3 milyar dolar, bizim bu ülkeye ihracatımız 175 milyon dolarda kalmıș. Bizim bu tabloyu değiștirmemiz gerekiyor. Diğer taraftan, yıllardır Türk müteahhitlerimiz bu bölgelerde çok önemli projeler üstlendiler; bu bölgede çok güçlüler ve etkililer. Müteahhitlerimizin bu bölgede kazandığı güveni bizler de ürünlerimizin kalitesiyle, vereceğimiz hizmetle bir adım öteye tașıyabiliriz. Özellikle Cezayir ve Fas’ta inșaat sektörünün büyüme potansiyeli oldukça yüksek. Umuyorum ki, bugünkü bu forum vesilesiyle gelecek dönemde Cezayir, Fas ve Tunus ile ticari ișbirliğimiz daha da artacaktır” diye konuștu. Türkiye Ürün Kalitesinde Üst Seviyede Fuarın ikinci günü gerçekleștirilen YEM Fuarcılık ve Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) ișbirliğiyle düzenlenen “Yapı Sektöründe Yeni Açılımlar İçin Fırsatlar” panelinde

konușan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkan Vekilli Oktay ALPTEKİN ise Türkiye’nin Çin’den sonra ikinci büyük pazar olduğunu vurguladı. Oktay ALPTEKİN, “Türkiye’de yapı malzemeleri üretimi son 10 yılda kurulan tesislerde yapılıyor. Diğer ülkelerde ise 100 yıllık tesislerde yapılan üretim sonucu çok kaliteli ürünler çıkmıyor, sadece marka satıyor. Türkiye ürün kalitesinde üst seviyede. Ürün ve makineler iyi ama önemli olan bunun sürdürülebilirliğini sağlamak. Sürdürülebilirlik

için sürdürülebilir malzemeler üretmek gerekiyor. Bu sadece sanayici ve kamu ile olabilecek bir durum değil. Türk halkının da bu konuda talepte bulunması ve bilinçlenmesi gerekiyor. İnsanlarımız sürdürülebilirlik konusunda yeterince bilgi sahibi değil. Sıfır enerjili ürünler üretiyoruz, sürdürülebilir ürün üretimi ile ilgili her türlü altyapıya sahibiz; ama halkın da bu ürünleri talep etmesi gerekiyor. Biz sektör olarak hazırız, yeter ki talep olsun” dedi.

Turkey IMSAD aims to incerase their Exportation Market in Turkeybuild Exposition 18640 products exhibited by over 1000 participant companies met with 82427 visitors in 40th Turkeybuild Istanbul Exposition organized between 23rd and 27th May. The globally known architects, expert speakers coming from all around the world carried the real estates, new products, innovations, designs, architecture, new business opportunities, future of construction industry, sustainability, business safety, marketing and career to the agenda of the industry in 40 different events for 40th year of the exposition.


Șișecam, “Türkiye’nin En Çok Ülkeye İhracat Yapan Șirketi” Unvanını Aldı Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında yer alan Şişecam Topluluğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırmasına göre, “Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri” kategorisinde “ihracat lideri” olurken, 154 ülke ile “en çok ülkeye ihracat yapan şirket” unvanını aldı. Șișecam Topluluğu Yönetim Kurulu Bașkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, konuya ilișkin olarak yaptığı açıklamada, ürünleriyle tüm dünyada Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yașadıklarını belirterek, “81 yılı așkın deneyimimiz, 22 bine yakın çalıșanımız ve 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimiz ile bugün satıș yaptığımız ülke sayısı 154’e ulaștı. Ülkemizi ürünlerimizle tüm dünyada temsil etmenini gururunu yașıyoruz” dedi. Uluslararası Satıșların Payı Yüzde 54 Seviyesine Ulaștı Șișecam Topluluğu’nun konsolide satıșları içinde Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dıșı üretimden satıșların toplamını ifade eden uluslararası satıșların payının 2016 yılı sonu itibarıyla yüzde 54 seviyesine ulaștığını belirten KIRMAN, 2016 yılında 1.5 milyar dolar seviyesinde uluslararası satıș gerçekleștirdiklerini kaydetti. Șișecam Topluluğu’nun satıșlarında en büyük payı Avrupa’nın aldığına ișaret eden KIRMAN, “2016 yılı için Topluluk satıșlarının bölgesel dağılımında en büyük pay yüzde 62 Avrupa’ya ait. Satıșlarımızın yüzde 20’si Afrika ve Ortadoğu, yüzde 11’i Asya ve Okyanusya, yüzde 7 ise Amerika olarak gerçeklești. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda dünyada ilk üçe girme, sürdürülebilir karlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda çalıșmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuștu. Șișecam was entitled with “Turkish Company Exporting to Most Countries” Șișecam Community located within the companies which is exporting the most of Turkey was the exportation leader” in “Cement, Glass, Ceramics and Earth Products” category by “Leading 1000 Exporter Companies” of Turkish Expoters Council (TIM); was entitled as the company “exporting to most countries” with 154 countries.


KAMUOYU DUYURUSU Work PVC Kilit Sistemleri olarak; kurulduğumuz günden bu yana misyonumuz olan “kalitesiyle bilinen ürünleri sektöre saygılı bir biçimde sürekli geliștirmek’’ ilkesinden taviz vermeden, sektöre katmıș olduğumuz yeniliklerle vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Tasarım ve geliștirme süreci tamamen firmamıza ait olan onlarca patent belgeli ürünümüz, firmamız bünyesinde üretilmeye devam etmektedir. Ancak, sektörde “merdiven altı” olarak tabir ettiğimiz bazı imalathanelerde, resmi olarak Work PVC Kilit Sistemleri adına tescilli bazı ürünlerin, yasa dıșı yollarla, tamamen korsan bir șekilde üretildiğini üzülerek öğrenmiș bulunmaktayız. Firma avukatlarımızın çalıșmaları sonucunda tespit edilen imalathaneler takibe alınmıș olup, ilgili firmaların yetkilileri hakkında, “Sınai Mülkiyet Kanunu” doğrultusunda , “Patent veya faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü, kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek, kısmen veya tamamen taklitle meydana getirildiğini bildiği ya da bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla üretilen buluş konusu ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle kullanmak, bu ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak, patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu usulü kullanmak veya bu usulün izinsiz olarak kullanıldığını bildiği ya da bilmesi gerektiği halde buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak ya da bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünlerle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak” maddesi uyarınca yasal ișlem bașlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Türkiye’nin Isı ve Ses Yalıtımında En İyi Ürünü;

‘‘Legend Sistemi’’ Seçildi Türkiye’nin PVC devi Egepen Deceuninck tarafından geliştirilen Legend Sistemi, IFT Rosenheim laboratuvarı tarafından test edildi. Sonuçlar, Legend Sistemi’nin ısı ve ses yalıtımında Türkiye’deki en iyi ürün olduğunu ortaya koydu.

Türkiye’nin öncü PVC markası Egepen Deceuninck tarafından geliștirilen Legend Sistemi, uluslararası arenada da kalitesini kanıtladı. 1966 yılında yalıtım sektöründe ürün kalitesini iyileștirmek amacıyla kurulan ve ürünleri araștıran, raporlandıran ve sertifikalandıran IFT Rosenheim, Legend Sistemi’ni test etti. Sonuçlara göre, Legend Sistemi’nin ısı iletkenlik katsayısı, Uf; 0.92 W/m2K olarak belgelendi. Yapılan testte bir doğramada, U pencere değerinin çalıșması da IFT Rosenheim tarafından hesaplanarak raporlandı. Buna göre, Legend Sistemi’nin bir doğrama için U pencere değeri; 0.78 W/m2K olarak tespit edildi. Kusursuz Ses Yalıtımı ve Kullanım Kolaylığı Sonuçlara göre; 80 mm genișliğe, 6 odacıklı kanat yapısına sahip olan Legend Sistemi, Türkiye’deki en düșük ısı iletim katsayısına sahip ve en kullanıșlı ürün. Kusursuz ses ve ısı yalıtımı sağlayan Legend Sistemi, bu özelliklerinin yanı sıra, mekânlara yer kazandırması, kullanım kolaylığı, geniș açıklıklarda uygulanabilme özelliğiyle de öne çıkıyor.

“Legend System” became the Best Product for Heat and Sound Insulation of Turkey Legend System developed by Egepen Deceuninck, the PVC giant in Turkey was tested by IFT Rosenheim Laboratories. The results put forward that Legend System is the best product in Turkey for heat and sound insulation.


Sektör

100

Türkiye’nin En Gözde Marka Șehirler Zirvesi’ne Dergilerimiz ALU&Art ve Win&ART Proje Basın Sponsoru Oldu Turizmcilerin, inşaat yatırımcılarının ve belediye başkanlarının buluşma noktası Marka Şehirler Zirvesi, Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlendi. ALU&Art ve Win&ART Proje Dergilerimiz de Marka Şehirler Zirvesi basın sponsoru olarak plaketini Eventuum Genel Müdürü Pınar KOPUZ’un elinden aldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Proje İstanbul 2. Marka Șehirler Zirvesinde, șehirlerin markalașmasına büyük ivme kazandıran gayrimenkul projeleri, turizm yatırımlarının yanı sıra akıllı șehirler, çevrecilik, enerji verimliliği, kentsel dönüșüm projelerinin önemi, zorlașan rekabet koșulları, sosyo, ekonomik, çevresel ve kültürel tüm kaynakların verimli ve sürdürülebilir yönetimi, șehirleri șehir yapan insani ve sosyal açıdan yașam kalitesini artırmaya yönelik evrensel ortak değerler ele alındı.

Zirvede Önemli İsimler Söz Aldı İNDER Yönetim Kurulu Bașkanı Nazmi DURBAKAYIM’ın konușma yaptığı zirvede, “Marka șehirlerimizin temelinde Anadolu’nun zenginliği yatmaktadır. Anadolu marka arazidir. Bu marka arazi üzerinde bulunan șehirleri daha yașanılır hale getirildiği marka konut alanları ve marka șehirler kurmalıyız.

Marka olmuș șehirlerimizin dıșında potansiyel çok bölgemiz var. Günümüzde marka olamayan artık satamaz. Ülkemizde konut imarında markalașma süreci bașladı ve çok hızlı yol aldı. İNDER olarak 1967’den beri faaliyette olan bir derneğiz. Sektördeki yönetmelikler kanunlarla ilgili görüșleri paylașmaktayız. Sektörde belirleyici rol oynuyoruz. Haliç’imiz eski Sadabat oldu. İstanbul’a yakıșır alanlar yapıldı. İNDER olarak öncelikli amacımız kaliteli binalar, yașanılır alanlar olușturulması konusunda sektörün sesi olarak bu sağladığımız gelișme ve kaliteyi sürdürülebilir hale getirmek” dedi. TURSAB Yönetim Kurulu Üyesi Davut GÜNAYDIN turizmin șehirler, bölgeler ve ülkelerin markalașmasında önemli rolü olduğuna dikkat çekerek; “Türkiye’nin turizmde güçlü ve yeni markalar olușturması, bölgelerden güçlü markalar çıkması için dinamik bir marka


Sektör

101

Dr. Nihat KANDALOĞLU, Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Bașkanı Doğan DAĞ’ın konușmacı olarak, Aremas Yönetim Kurulu Bașkanı Vedat ARSLAN da zirveye katılan isimler arasında yer aldı. Proje İstanbul Platin sponsorluğunda gerçekleșen Marka Șehirler Zirvesi’ne Türkiye’nin önde gelen diğer kurulușları da sponsor oldu. Ana Sponsorlukta Babacan Holding, Ceylan İnșaat, Dağ Mühendislik, Yemek Sponsoru Aremas, Networking Sponsoru Akzirve Gayrimenkul, diğer sponsorlar arasında Fuzul Ev, Lik Yapı, By Oktay Öz İnșaat, Karden İnșaat ve Hasanoğlu İnșaat yer aldı.

yönetimi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bölgesel markalar olușturması için de yerel yönetimlerin bölgesel turizm pazarlama kurulușları kurulması gerekir” dedi. Proje İstanbul Yönetim Kurulu Bașkanı Turhan KARAKAYA konușmasında, hasta bina konusuna dikkat çekerek; binaların yașlandıkça giderek negatif bir enerji yaydıkları ve bunun insan sağlığı üzerindeki etkisi üzerinde durdu. Ceylan İnșaat Yönetim Kurulu Bașkanı Muammer CEYLAN; “2017 yılı inșaatta altın yıl olacak. Kentsel dönüșüm projeleri șehirlerimizin çehresini değiștirecek. Dünya genelinde marka değerini artıracak. Dünya șehirlerine baktığımızda İstanbul 10 bin yıllık bir markadır. Bu güzel șehrin tüm

potansiyelinin ve güzelliklerinin ortaya çıkarılmasında hepimize büyük görevler düșüyor” dedi. Marka Șehirler Zirvesinde, Safranbolu Belediye Bașkanı Dr. Necdet AKSOY, İstanbul Gaziosmanpașa Belediye Bașkanı Hasan Tahsin USTA, Proje İstanbul Yönetim Kurulu Bașkanı Turhan KARAKAYA, Karden İnșaat Yönetim Kurulu Bașkanı Pașa KARADENİZ, BY Oktay Öz İnșaat Yönetim Kurulu Bașkanı Oktay ÖZ, Babacan Holding Yönetim Kurulu Bașkanı İbrahim BABACAN Ceylan İnșaat Yönetim Kurulu Bașkanı Muammer CEYLAN, Lik Yapı Yönetim Kurulu Bașkanı Mehmet KURT, Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Faruk AKBAL, Yeniköy Turizm Yatırımları Yönetim Kurulu Bașkanı

Dünya Artık Akıllı Kentlerin Önemini Kavrıyor Düzenlenen zirveyle ilgili Eventuum Genel Müdürü Pınar KOPUZ, “Türkiye’nin, bulunduğu konum itibariyle ekonomik, sosyal ve kültürel yönden stratejik önemi büyük. Bu özellikler, ülkemizi yabancı yatırımcılar için yeni fırsatlar barındıran önemli bir pazar haline getiriyor” dedi. Daha iyi eğitim, sağlık, barınma kısaca daha iyi yașam koșulları arayan insanlar kentlere doğru yöneltiyor. Șehirlerin insanların istek ve ihtiyaçlarını karșılamaya ne kadar hazır olduğuna dikkat çeken KOPUZ, bu zirvede bütün bu soruların yanıtlarının masaya yatırıldığını belirtti. KOPUZ, “Türkiye ekonomisi durağanlığı kaldırmaz. Ülkemiz küresel güçlerle rekabet edebilecek yüzlerce fırsatı bir arada barındıran kuvvetli bir ülke. Eğitim, sağlık, turizm, inșaat, üretim alanlarında yakın coğrafyanın merkezi durumunda. Bu zirvede amacımız; șehirlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmak. Farklı alanlardan iș birliklerini çoğaltmak, teșvik etmek, kültürel, sosyal, ekonomik, çevresel alanlarda yașam kalitesini artırmak. Markalarımızı ve ülke imajımızı güçlendirmek” dedi. Our Magazines ALU&Art and Win&ART Project became the Press Sponsor for Trademark Cities Summit of Turkey The Trademark Cities Summit was organized at Sait Halim Pasha Mansion as the meeting point of tourism professionals, construction investors and municipal mayors. As the Press Sponsor of Trademark Cities Summit, our ALU&Art ve Win&ART Project magazines were awarded with plaque by Pınar KOPUZ, the General Director of Eventuum.


Sektör

106

Dura PVC & Duraline Alüminyum, İftar Organizasyonunu Cevahir Hotel | Maltepe’de Düzenledi Dura PVC & Duraline Alüminyum bayilerine ve sektördeki iș ortaklarına Cevahir Hotel | Maltepe’de iftar yemeği verdi. Dura PVC & Duraline Alüminyum yönetim ve ekibi, geniș katılımlı davetli topluluğu eșliğinde Ramazan ayının manevi ve kaynaștırıcı

havasını birlikte soludular. Özlemle beklenen bu ayın ülkemiz ve islam alemine huzur ve bereket getirmesini dileyen Dura PVC & Duraline Alüminyum yönetimi ülkemiz ve dünya geleceği için iyi temennilerde bulundular.


Sektör

112

Marmarapen, Geleneksel İftar Davetini Düzenledi Marmarapen, Çanak Kebap Göztepe’de değerli misafirlerine gelenekselleștirdiği iftar programını düzenleyerek Ramazan ayının paylașılası güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Marmarapen yönetimi, yaklașık 500 kișinin katılımı ile düzenlenen iftar organizasyonuna katılan misafirlerine bizzat teșekkürlerini dile getirdi. Mübarek Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Marmarapen, organized its traditional iftar invitation Marmarapen organized the iftar program at Çanak Kebap Göztepe to its precious guests and once again revealed the beauty of the Ramadan moon. The Marmarapan administration expressed its appreciation to the guests who participated in the iftar organization that organized with the participation of approximately 500 people. They wish that Ramadan Bayram will cause good things.


Makale

122

<XUW'ร–รงร–%LULP 0DUNDYH7DQร–Wร–P)DDOL\HWOHULQLQ 'HVWHNOHQPHVL Firat Gร–K Genel Mรผdรผr E.F.M Mรผhendislik Ltd. ศ˜ti.

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi  7ยUNL\HยทGHNL DQD รงLUNHW GRรฉUXGDQ ELULP DoDELOHFHรฉL JLEL \XUW Gร–รงร–QGD IDDOL\HW J|VWHUHQ รงLUNHWL YH\D รงXEHOHUL GH ELULP DoDELOLU %X GXUXPGD \XUW Gร–รงร–QGDNL รงLUNHW LOH 7ยUNL\HยทGHNL DQD รงLUNHW DUDVร–QGD RUJDQLN EDรฉร–Q ROPDVร– JHUHNLU 7ยUNL\HยทGHNLDQDรงLUNHWLOH\XUWGร–รงร–QGDNLรงLUNHWDUDVร–QGD RUJDQLNEDรฉร–QROGXรฉXQDDรงDรฉร–GDNLKDOOHUGHKยNPHGLOLU D รฆLUNHWLQ Wย]HO NLรงLOLN RODUDN \XUW Gร–รงร–QGDNL รงLUNHWH RUWDN ROPDVร– E รฆLUNHWLQ WยP RUWDNODUร–Qร–Q \XUW Gร–รงร–QGDNL รงLUNHWH RUWDN ROPDVร– F รฆLUNHWLQHQD]ยทLQHVDKLSRUWDNYH\DRUWDNODUร–Qร–Q\XUW Gร–รงร–QGDDoร–ODQรงLUNHWHRUWDNROPDVร– o รฆLUNHWLQ KDOND Doร–N ROPDVร– KDOLQGH KDOND Doร–NOร–N RUDQร– GยรงWยNWHQ VRQUD รงLUNHWLQ ยทLQH VDKLS RUWDN \D GD RUWDNODUร–Q\XUWGร–รงร–QGDDoร–ODQรงLUNHWHRUWDNROPDVร–  %LULPLQ Doร–OGร–รฉร– ยONHQLQ XOXVDO PHY]XDWร– NDSVDPร–QGDNL Vร–Qร–UODPDODU\XNDUร–GDNLIร–NUDKยNPยQGHQPXDIWXWXOXU  'HVWHN |GHPHVL \XUW Gร–รงร– RUWDNOร–N RUDQร–QD J|UH KHVDSODQร–U  <XUW Gร–รงร– รงLUNHWLQ 7ยUNL\HยทGHNL DQD รงLUNHWLQ NXUXOXรง WDULKLQGHQ VRQUD Doร–OPDVร– JHUHNLU $QFDN GDKD |QFH RUJDQLN EDรฉร–Q ROPDGร–รฉร– \XUW Gร–รงร–QGDNL รงLUNHWH RUWDN ROXQPDVร– YH\D \XUW Gร–รงร–QGDNL รงLUNHWLQ KLVVHOHULQLQ WDPDPร–Qร–QYH\DELUE|OยPยQยQ7ยUNL\HยทGHNLDQDรงLUNHWLQ NXUXOXรง WDULKLQGHQ VRQUD VDWร–Q DOร–QPDVร– KDOLQGH \XUW Gร–รงร– รงLUNHWLQ DQD รงLUNHWWHQ VRQUD NXUXOPXรง ROPDVร– รงDUWร– DUDQPD]  รชรงELUOLรฉL .XUXOXรงODUร–Qร–Q ย\HOHULQLQ IDDOL\HWWH EXOXQPDVร– DPDFร–\ODNLUDOD\DFDNODUร–\XUWGร–รงร–ELULPOHULQNLUDJLGHUOHUL GHEX7HEOLรฉNDSVDPร–QGDGHVWHNOHQLU

 6ร–QDL YH WLFDUL รงLUNHWOHU YH\D EX รงLUNHWOHUOH DUDODUร–QGD RUJDQLN EDรฉ EXOXQDQ YH \XUW Gร–รงร–QGD IDDOL\HW J|VWHUHQ รงLUNHWYH\DรงXEHOHULLOHรชรงELUOLรฉL.XUXOXรงODUร–WDUDIร–QGDQ\XUW

Gร–รงร–QGD Doร–ODQ ELULPOHULQLQ NLUD JLGHUOHUL UH\RQ ROPDVร– KDOLQGH NLUD YH\D NRPLV\RQ JLGHUOHUL KHU ELU ELULP EDรงร–QD D $oร–ODQELULPLQPDรฉD]DROPDVร–KDOLQGHRUDQร–QGDYH \ร–OOร–NHQID]OD$%''RODUร–QDNDGDU E $oร–ODQELULPLQGHSRRILVVKRZURRPยUยQWHรงKLUVHUDVร– WDUODVร– YH\D UH\RQ LOH ย]HULQH ELQD \DSร–OPDN ย]HUH NLUDODQDQDUVDROPDVร–ROPDVร–KDOLQGHRUDQร–QGDYH \ร–OOร–NHQID]OD$%''RODUร–QDNDGDUGHVWHNOHQLUยต  7LFDULรงLUNHWOHUYH\DEXรงLUNHWOHUOHDUDODUร–QGDRUJDQLN EDรฉ EXOXQDQ YH \XUW Gร–รงร–QGD IDDOL\HW J|VWHUHQ รงLUNHW YH\D รงXEHOHUL WDUDIร–QGDQ \XUW Gร–รงร–QGD Doร–ODQ ELULPOHULQLQ NLUD JLGHUOHUL UH\RQROPDVร–KDOLQGHNLUDYH\DNRPLV\RQJLGHUOHUL KHUELUELULPEDรงร–QD D $oร–ODQELULPLQPDรฉD]DROPDVร–KDOLQGHRUDQร–QGDYH \ร–OOร–NHQID]OD$%''RODUร–QDNDGDU E $oร–ODQELULPLQGHSRRILVVKRZURRPยUยQWHรงKLUVHUDVร– WDUODVร– YH\D UH\RQ LOH ย]HULQH ELQD \DSร–OPDN ย]HUH NLUDODQDQDUVDROPDVร–KDOLQGHRUDQร–QGDYH\ร–OOร–NHQ ID]OD$%''RODUร–QDNDGDUGHVWHNOHQLU

7DQร—Wร—P)DDOL\HWOHULQLQ'HVWHNOHQPHVL  รฆLUNHWOHU YH รชรงELUOLรฉL .XUXOXรงODUร–QFD YH\D EX 7HEOLรฉยทLQ ยทLQFLPDGGHVLQGHEHOLUWLOHQRUJDQLNEDรฉร–Qร–QEXOXQGXรฉX \XUW Gร–รงร– รงLUNHWL YH\D รงXEHOHULQFH 7ยUNL\HยทGH ยUHWLOHQ ยUยQOHUOH LOJLOL RODUDN \XUW Gร–รงร–QD \|QHOLN RODUDN JHUoHNOHรงWLULOHQ *HQHOJHGH EHOLUWLOHQ UHNODP WDQร–Wร–P YH SD]DUODPDIDDOL\HWOHULQHLOLรงNLQJLGHUOHULGHVWHNOHQLU  'HVWHN |GHPHVL \XUW Gร–รงร– RUWDNOร–N RUDQร–QD J|UH KHVDSODQร–U  %X 7HEOLรฉ NDSVDPร–QGD GHVWHNOHQHQ \XUW Gร–รงร– ELULPL EXOXQDQ รงLUNHWOHU YH รชรงELUOLรฉL .XUXOXรงODUร–QFD 7ยUNL\HยทGH ยUHWLOHQยUยQOHUOHLOJLOLRODUDN\XUWGร–รงร–QGDJHUoHNOHรงWLULOHQ YH *HQHOJHGH EHOLUWLOHQ UHNODP WDQร–Wร–P YH SD]DUODPD IDDOL\HWOHULQHLOLรงNLQJLGHUOHULRUDQร–QGDYH\XUWGร–รงร– ELULPLQEXOXQGXรฉXKHUELUยONHLoLQ\ร–OOร–NHQID]OD $%''RODUร–QDNDGDUGHVWHNOHQLU


Makale

123

 'HVWHNOHQHQ \XUW Gร–รงร– ELULPL EXOXQDQ รงLUNHWOHUFH \XUW Gร–รงร– ELULPLQLQ EXOXQPDGร–รฉร– ยONHOHUGH 7ยUNL\HยทGH ยUHWLOHQ ยUยQOHUOH LOJLOL RODUDN \XUW Gร–รงร–QGD JHUoHNOHรงWLULOHQ YH *HQHOJHGH EHOLUWLOHQ UHNODP WDQร–Wร–P YH SD]DUODPD IDDOL\HWOHULQHLOLรงNLQJLGHUOHU\XUWLoLPDUNDWHVFLOEHOJHVL EXOXQPDVร– YH WDQร–Wร–P \DSDFDรฉร– ยONHGH PDUND WHVFLO EHOJHVLQH VDKLS ROXQPDVร– \D GD PDUND WHVFLOL LoLQ EDรงYXUXOPXรง ROPDVร– NRรงXOX\OD  RUDQร–QGD YH \ร–OOร–N HQID]OD$%''RODUร–QDNDGDUGHVWHNOHQLU  %X 7HEOLรฉ NDSVDPร–QGD GHVWHNOHQHQ \XUW Gร–รงร– ELULPL EXOXQPD\DQDQFDN\XUWLoLPDUNDWHVFLOEHOJHVLRODQYH WDQร–Wร–P\DSDFDรฉร–ยONHGHPDUNDWHVFLOEHOJHVLQHVDKLS\D GDPDUNDWHVFLOEDรงYXUXVX\DSPร–รงรงLUNHWOHUFH7ยUNL\HยทGH ยUHWLOHQยUยQOHUOHLOJLOLRODUDN\XUWGร–รงร–QGDJHUoHNOHรงWLULOHQ YH *HQHOJHGH EHOLUWLOHQ UHNODP WDQร–Wร–P YH SD]DUODPD IDDOL\HWOHULQH LOLรงNLQ JLGHUOHU  RUDQร–QGD YH \ร–OOร–N HQ ID]OD$%''RODUร–QDNDGDUGHVWHNOHQLU D <XUWLoLPDUNDWHVFLOEHOJHVLQHVDKLSรงLUNHWLQHQD] RUDQร–QGD\XUWGร–รงร–WDQร–Wร–PIDDOL\HWLQLJHUoHNOHรงWLUHQ\XUWLoL รงLUNHWHRUWDNROPDVร– E <XUW LoL PDUND WHVFLO EHOJHVLQH VDKLS รงLUNHWLQ HQ D] ยทLQH VDKLS RUWDN YH\D RUWDNODUร–Qร–Q \XUW Gร–รงร– WDQร–Wร–P IDDOL\HWLQLJHUoHNOHรงWLUHQ\XUWLoLรงLUNHWHRUWDNROPDVร– F <XUWLoLPDUNDWHVFLOEHOJHVLQHVDKLSรงLUNHWLQKDONDDoร–N ROPDVร– KDOLQGH KDOND Doร–NOร–N RUDQร– GยรงWยNWHQ VRQUD รงLUNHWLQ ยทLQH VDKLS JHUoHN \D GD Wย]HO NLรงLOHULQ \XUW Gร–รงร–QGD WDQร–Wร–P IDDOL\HWLQL JHUoHNOHรงWLUHQ \XUW LoL รงLUNHWH RUWDNROPDVร–

<XUW'ร—รผร—0DUND7HVFLO)DDOL\HWOHULQLQ'HVWHNOHQPHVL  รฆLUNHWOHULQ\XUWLoLPDUNDWHVFLOEHOJHVLQHVDKLSROGXNODUร– PDUNDODUร–Qร–Q \XUW Gร–รงร–QGD WHVFLOL YH NRUXQPDVร–QD LOLรงNLQ JLGHUOHUL  RUDQร–QGD YH \ร–OOร–N HQ ID]OD $%' 'RODUยทร–QDNDGDUGHVWHNOHQLU  รฆLUNHWOHU ยทQFร– PDGGHGH EHOLUWLOHQ PDUND WHVFLOL YH NRUXQPDVร–QD \|QHOLN GHVWHNWHQ HQ ID]OD G|UW \ร–O VยUHVLQFH\DUDUODQDELOLU G|UW \ร–OOร–NVยUHEXNRQXGDNL LONGHVWHN|GHPHVLQHHVDVWHรงNLOHGHQ|GHPHEHOJHVLQLQ WDULKLQGHQLWLEDUHQEDรงODU <XUWLoLPDUNDWHVFLOLJHUoHNOHรงPHGHQ\XUWGร–รงร–PDUNDWHVFLO EDรงYXUXVXQXQ\DSร–OPร–รงROPDVร–GXUXPXQGDGHVWHNEDรงYXUX VยUHVLLoHULVLQGH\XUWLoLPDUNDWHVFLOLรงOHPLQLQJHUoHNOHรงPLรง ROPDVร–รงDUWร–\ODV|]NRQXVXPDUNDQร–Q\XUWGร–รงร–QGDWHVFLOLYH NRUXQPDVร–QDLOLรงNLQJLGHUOHULGHVWHNOHQLU

7ยUNL\H7LFDUHW0HUNH]OHULQLQ'HVWHNOHQPHVL 7ยUNL\H7LFDUHW0HUNH]LQLQGHVWHNNDSVDPร–QDDOร–QPDVร– LoLQ

D 7รช0WDUDIร–QGDQ E 7รช0ยทLQ7ยUNL\HยทGHNXUGXรฉXรงLUNHWWDUDIร–QGDQ F 7รช07รช0ยทLQ 7ยUNL\HยทGH NXUGXรฉX รงLUNHW LOH GLรฉHU รชรงELUOLรฉL .XUXOXรงX.XUXOXรงODUร– RUWDNOร–รฉร–QGD 7ยUNL\HยทGH NXUXODQ รงLUNHWWDUDIร–QGDQELUSURMH\OH%DNDQOร–รฉDEDรงYXUXOPDVร–YH SURMHQLQ%DNDQOร–NoDX\JXQEXOXQPDVร–JHUHNLU  %DNDQOร–NoD GHVWHN NDSVDPร–QD DOร–QDQ 7ยUNL\H 7LFDUHW 0HUNH]OHUL 7LFDUHW 0ยรงDYLUOLรฉL$WDรงHOLรฉL NRRUGLQDV\RQX YHGHQHWLPLQHWDELGLU  7LFDUHW 0ยรงDYLUOLNOHUL$WDรงHOLNOHUL 7ยUNL\H 7LFDUHW 0HUNH]OHULQL LON GHVWHN EDรงYXUXVXQGD YH KHU GHVWHN \ร–Oร– ELWLPLQGH EL]]DW \HULQGH LQFHOHU YH JHUoHNOHรงWLULOHQ IDDOL\HWOHULQ PHY]XDWD X\JXQOXรฉXQD LOLรงNLQ UDSRU KD]ร–UOD\DUDN%DNDQOร–รฉDVXQDU 7รช0GHVWHNNDSVDPร–QDDOร–QDQ7ยUNL\H7LFDUHW0HUNH]LQH LOLรงNLQ KHU GHVWHN \ร–Oร– ELWLPLQGH \ร–OOร–N IDDOL\HW UDSRUX KD]ร–UODUYH%DNDQOร–รฉDVXQDU 7ยUNL\H7LFDUHW0HUNH]OHULQLQEUยWNLUDJLGHUOHUL QHWNLUD YH YHUJLOHU  RUDQร–QGD YH 7ยUNL\H 7LFDUHW 0HUNH]L EDรงร–QD \ร–OOร–N HQ ID]OD PLO\RQ $%' 'RODUร–ยทQD NDGDU GHVWHNOHQLU 7ยUNL\H7LFDUHW0HUNH]LQLQรชรงOHWLFLรฆLUNHWWDUDIร–QGDQVDWร–Q DOร–QPDVร– GXUXPXQGD VDWร–Q DOPD EHGHOLQLQ ยทร– HQ ID]ODPLO\RQ$%''RODUร–ยทQDNDGDUGHVWHNOHQLU  .LUD GHVWHรฉLQGHQ \DUDUODQDQ ELU 7ยUNL\H 7LFDUHW 0HUNH]LQLQ VDWร–Q DOร–QPDVร– GXUXPXQGD YHULOHFHN VDWร–Q DOPD GHVWHรฉLQGHQ |GHQPLรง RODQ NLUD GHVWHN PLNWDUร– GยรงยOยU 6DWร–QDOPDGHVWHรฉLYHULOHQELU7ยUNL\H7LFDUHW0HUNH]LQLQ GDKDVRQUDVDWร–OPDVร–GXUXPXQGDVDWร–รงEHGHOLQLQYHULOHQ GHVWHNRUDQร–QGDNLPLNWDUร–|GHQHQGHVWHNWXWDUร–QGDQD] ROPDPDVร– NRรงXOX\OD VDWร–รง EHGHOLQLQ WDKVLO HGLOGLรฉL D\ร– WDNLSHGHQD\LoLQGH')รช)ยทHJHUL|GHQLU  %DNDQOร–NoD GHVWHN NDSVDPร–QD DOร–QDQ 7ยUNL\H 7LFDUHW 0HUNH]LQLQ NXUXOXPGHNRUDV\RQ JLGHUOHULQLQ ยทร– 7ยUNL\H 7LFDUHW 0HUNH]L EDรงร–QD HQ ID]OD $%' 'RODUร–QDNDGDUGHVWHNOHQLU 7ยUNL\H7LFDUHW0HUNH]LQLQ\XUWGร–รงร–WDQร–Wร–PKDUFDPDODUร– RUDQร–QGDYH\ร–OOร–NHQID]OD$%''RODUร–ยทQD NDGDUGHVWHNOHQLU  7ยUNL\H 7LFDUHW 0HUNH]LQGH รชรงOHWLFL รฆLUNHW WDUDIร–QGDQ %DNDQOร–NoDEHOLUOHQHFHNNRรงXOODUDX\JXQRODUDNLVWLKGDP HGLOHQHQID]OD RQ NLรงLQLQEUยWยFUHWLRUDQร–QGD YH \ร–OOร–N WRSODP HQ ID]OD $%' 'RODUร–ยทQD NDGDU GHVWHNOHQLU  7ยUNL\H 7LFDUHW 0HUNH]LQLQ D\Uร– ELU \HUGH EXOXQDQ GHSRVXV|]NRQXVX7ยUNL\H7LFDUHW0HUNH]LEยQ\HVLQGH NDEXOHGLOHELOLU


Sektör

124

l Fenster Yapı, Çözüm Ortaklarıyla ı y . 20 Fevzi Hoca | Ümraniye’de Bir Araya Geldi Alman devi REHAU Kapı ve Pencere Sistemleri bayisi Fenster Yapı her yıl olduğu gibi bu yılda geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğini Fevzi Hoca | Ümraniye adresinde gerçekleștirdi. Yoğun katılım ile gerçekleșen iftar yemeğine, çözüm ortakları, firmanın üst düzey yönetimi ve personeli de eșlik etti. Fenster Yapı Genel Müdürü Zeki ÇOȘKUN davete icabet eden tüm misafirlerine ayrı ayrı teșekkür etti.

Fenster Yapı came together with Solution Partners at Fevzi Hoca in Ümraniye Fenster Yapı who made it every year, organized their iftar invitation this year at Fevzi Hoca | in Ümraniye. To iftar invitation that done with dense participation, Solution partners, senior management and staff of the company came. Fenster Yapi General Manager Zeki ÇOȘKUN would like to thank all the guests who responded to the invitation and wish the blessed Ramadan Feast to be a means of charity.


Sektör

126

Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödül Töreninde, Dr. Muzaffer Tamer’e Teșekkür Plaketi 24 Mayıs 2017 tarihinde Tüyap Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul’da gerçekleştirilen Çatı ve Cephe Malzemeleri ödül töreninde PÜKAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muzaffer TAMER’e pencere ve cephe sektörlerine sağladığı katkılar ve yaptığı bilimsel çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Mimar Sadık ÖZKAN tarafından sunulan plaketten sonra bir konușma yapan Dr. Muzaffer TAMER; Türkiye’de U değerinin çok yüksek kaldığını ifade ederek, “Avrupa’da yetmișli yıllarda pencereler için dikkate alınan U (ısı geçirgenlik katsayısı) değerlerinin hâlâ çok gerisindeyiz. Almanya’da 1970’lerde bu değer 1.8 W/m2K’di. Türkiye’de doğru pencere yapılsa, doğru yalıtım yapılsa, doğru tavan yapılsa milyarlarca dolar tasarruf edebilecek bir ülke. Hepimizin cebinden paralar havalara uçuyor. Bu paranın en fazlası da yüzde 28 oranıyla pencereden

gidiyor. Duvar, pencere, tavan, zemin gibi tüm elemanların U değerlerini așağı indirmemiz lazım. AB’de pencerelerdeki U değeri artık 1’in altına indi, bizde ise hâlâ 1.8 bile kullanılamıyor. Buna rağmen Türkiye’de inșaat sektöründe tabii ki büyük bir ilerleme olduğunu da unutmamak lazım. Geçmiște yalıtım konusunda çok sıkıntılı olan alüminyum doğramalar bile artık çok geliști. Camda da aynı șekildedir. Türkiye geçmiște yalıtım konusuna gereken önemi vermiyordu ama yavaș yavaș düzelmeye, herkes enerji tasarrufundan söz etmeye bașladı” dedi.

Plaque of Appreciation to Dr. Muzaffer Tamer at Award Ceremony of Roof and Façade Materials A plaque of appreciation was given to Dr. Muzaffer TAMER, the Chairman of Board of Directors of PÜKAD at the Award Ceremony of Roof and Facade Materials organized in Tüyap Construction Exposition Turkeybuild Istanbul on 24th May, 2017 for his contributions to window and façade industries and scientific studies.


Sektör

128

REHAU Türkiye, Çözüm Ortaklarıyla İftar Yemeğinde Buluștu REHAU Türkiye, çözüm ortaklarıyla Adile Sultan Sarayı Borsa Lokantasında bir araya geldi. Mübarek Ramazan ayının coșkusunu ve bereketini değerli misafirlerimizle birlikte yașamanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz diyen REHAU Türkiye’nin yöneticileri; Ramazan ayının kardeșlik duygularını pekiștiren bir ay olduğuna vurgu yaptı.

REHAU Turkey Meets with Solution Partners at Ramadan Dinner REHAU Turkey came together with solution partners in Adile Sultan Palace / Borsa Restaurant. REHAU Turkey’s leaders who said that the happiness of living together with our valued guests and the enthusiasm and abundance of Mubarak Ramadan, emphasized that Ramadan is a month that strengthens brotherhood feelings.


Makale

130

“Cam Sektöründeki İșçi Sorununu Kadınlarımızla Çözeceğiz” Fikret YILMAZ

C

am sektöründeki birçok sorunun yanı sıra, iș yerlerimizde çalıșacak elemanlarla ilgili de sorunlar devam etmekte. İși bilen ya da bilmeyen personel bulmak gün geçtikçe zorlașmaktadır. Bizler öncelikle kendi sektörümüzün sorunlarını - ihtiyaçlarını bilenler olarak beraber çözüm üretmedikçe, bașkalarının çözüm üretmesini beklemek hayalcilik olur ve beklemekten öteye gitmez.

Öyleyse sorun belli, aslında çözüm de bizlerde. Uzunca bir zamandır cam sektöründe çalıșacak personel bulmak oldukça zor. Bu gün için ileri teknolojiyle bir miktar ișçi problemi çözülüyor gibi görünse de, yeni personel kazandırılamadığı için önümüzdeki dönemde daha da sıkıntılı günler yașanacaktır. Özellikle sanayileșmiș, yüksek kapasiteli iș yerlerinde çalıșma șartlarının mahallelerdeki camcılarla eș değer olarak düșünülmesi, çalıșma ihtiyacı olan insanları cam sektöründen uzak tutmaktadır. İșçi arama ilanlarında ‘cam fabrikasına’ diye verilen ilanlardan cam sözcüğünü gördükleri anda uzaklaștıkları görülmektedir. Fabrikalarda birçok makinenin kullanılması, bildikleri gördükleri cam ișleriyle aynı olmadığını, mahalle camcılığından farklı olduğunu anlatmak gerekir. Birçok sektöre göre daha az tehlikeli olduğunu ve gelișen teknolojiyle birlikte daha çok kalifiye elemana gereksinim duyduğumuzu ilgililerle paylașmalıyız. İhtiyacımız olan personelin cam sektörüne kazandırılması için birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek sorunu çözeceğimiz inancındayım. Yetiștireceğimiz elemanların iș garantisi olacağından ve çalıșma ortamının halk arasında bildik șartlarda olmadığından, ișletmelerimizin birçok bölümünde bayanların da rahatlıkla çalıșabilmektedir. Bu görüldüğü zaman daha çok kișinin sektörümüze yöneleceği bir gerçektir. Bu uygulamaları yaparken, aynı zamanda ișletmelerimiz de birer okul olarak görev yapabilecektir. Değerli meslektașlarım; sektörümüzdeki çalıșma hayatına bakıș özellikle erkeklerin olması șeklinde görülmektedir. Hâlbuki șöyle bir etrafınıza baktığınızda kadınlarımızın hemen her iște bașarılı bir șekilde çalıștıklarını göreceksiniz. Cam sektöründe de kadınlarımızın ısıcam üretim ünitesindeki hangi iși yapamaz? Vinçle camın indirilip, bindirilmesindeki iși yapamaz mı? Cam kesim makinasındaki bilgisayarı mı çalıștıramaz? Fabrikanızdaki hangi CNC’yi, hangi makineyi kullanamaz? Ben inanıyorum ki biz erkekler kadar çalıșır ve bașarılı olurlar. Dolayısıyla iș yerlerimize

bay bayan diye ayırmadan iși yapabilecek personeli kazandırmak için çalıșma yapmalıyız. Köyden kentte yoğun göç yașanan ülkemizde, köylerde iș gücü içinde olan kadınlarımız, șehirlere geldiğinde yeterli eğitim ve mesleki bilgi ve beceriye sahip olmaması nedeniyle kentlerdeki iș gücü piyasasının dıșında kalarak ev kadını olmakta ya da sosyal güvencesi olmayan az gelirli ișlerde çalıșmak zorunda kalmaktadır. Oysa Türkiye’de pek çok sektörde kalifiye iș gücüne ihtiyaç vardır. Kadınlarımızın çalıștıkları ișlerdeki bașarıları gerçeğiyle, cam sektöründeki çalıșma hayatına kazandırılmaları her iki yönüyle faydalı olacaktır. İșletmelerimizde birer okul gibi yetiștireceğimiz kadın - erkek personelin çalıșma hayatına kazandırılması, cam sektörünün ihtiyacını gidereceği gibi Türkiye’miz içinde çok faydalı bir çalıșma olacaktır. Mesleki beceri ve nitelik eksiklikleri nedeniyle iș gücü piyasasına girmeleri zorlașan, bu nedenle yoksulluk ve sosyal dıșlanma riskine maruz kalan kadınlarımızı bașta olmak üzere, ülkemizde gelișen camcılık sektöründe istihdama kazandırmak için yapacağımız çalıșmalarda Avrupa Birliği fonlarından da destek alınacağı kanısındayım. Çok daha geç olmadan tüm cam camiasının, küçük büyük herkesin bașta ișçi sorunları olmak üzere tüm sıkıntıları görüșerek çözümlerinde birlikte olmak dileğiyle. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlar, șeffaf ve aydınlık günler dilerim.


Sektör

132

Fıratpen, Anadolu ve Avrupa Yakası Bayileriyle İftarda Buluștu Fıratpen Anadolu Yakası bayileri için Mabeyin Restaurant’ta, Avrupa Yakası bayileri için Kașıbeyaz Restaurant’ta iftar yemeği verdi. Fıratpen yöneticilerinin bizzat hazır bulunduğu iftar programlarına katılan bayiler, bu özel iftar programları vesilesi ile bir araya gelmenin manevi hazzını yașadıklarını ifade ettiler. Her geçen yıl ileri teknolojik yapısı ile sektörüne ve çözüm ortaklarına kaliteli hizmet sunan Fıratpen, her iki iftar programında da her zamanki misafirperverliğini gözler önüne serdi.

Fıratpen met with its Dealers from Anatolian and European Sides in its Iftar Organization Fıratpen organized Iftar dinner at Mabeyin Restaurant for its dealers located in Anatolian Side and at Kașıbeyaz Restaurant for its dealers located in European Side of Istanbul. The dealers participating in the Iftar organization along with the executives of Fıratpen expressed the moral joy of meeting thanks to this special Iftar program. Serving quality service to industry and solution partners with high technological structure each year, Fıratpen showed its hospitality in both Iftar organizations.


Sektör

136

Tecde Grup Ailesi’nden İftar Organizasyonu Tecde Grup’un bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çetin Civata Pazarlama A.Ș.; 22 Haziran 2017 tarihinde ‘Kumsal’, adlı gezi teknesinde muhteșem boğaz manzaralı, semazen gösterili iftar daveti düzenledi. Düzenlenen iftar organizasyonunda misafirleriyle bir araya gelen Çetin Civata Pazarlama A.Ș. Yönetim Kurulu Bașkanı Çetin TECDELİOĞLU ve Çetin Civata Pazarlama A.Ș. Genel Müdürü Orkun DİZDAR; davetlerine icabet eden değerli misafirlerine teșekkür ederek, mübarek ramazan bayramının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Iftar Organization from Tecde Group Çetin Civata Marketing A.Ș. who continues its activities within the scope of Tecde Group.; organized at the sightseeing boat ‘Kumsal’ an iftar invitation with a spectacular view of the Bosphorus and a whirling dervish on June 22, 2017. Chairman Çetin TECDELİOĞLU and Çetin Civata Marketing A.Ș. General Manager Orkun DİZDAR who came together with their guests; thanked their dear guests for their invitations and found that the blessed Ramadan festival was an occasion for charity.


Sektör

138

Karpen’den Çözüm Ortaklarına İftar Daveti Karpen PVC, çözüm ortaklarına Türkiye’nin farklı bölgelerinde, farklı tarihlerde iftar daveti verdi. İftar yemeğinin ev sahipliğini yapan Karpen PVC Yönetim Kurulu Bașkanı Halil CANKAR, Yönetim Kurulu Üyeleri Fahrettin CANKAR, Nurettin CANKAR mübarek Ramazan ayı münasebetiyle iș ortakları ve değerli dostları ile bir araya gelmekten duydukları mutluluğu dile getirdiler. Ramazan ayının son derece kutsal bir ay olduğuna dikkat çekilen iftar yemeğinde, tüm İslam âlemi için barıș ve huzur dileğinde bulunuldu. Konuklarıyla yakından ilgilenen firma yöneticileri ve en iyi șekilde ağırlanan misafirler bir arada sık sık sohbet etme imkânı buldular. Bölgesel Düzenlenen İftar Programları; Akdeniz Bölge; Denizim Park Restaurant / ANTALYA İç Anadolu Bölge; Hilton Otel / ANKARA Doğu Marmara Bölge; Sahan / İSTANBUL - Kurtköy Ege Bölge; Wyndham Grand / İZMİR

Samsun Bölge; Sheraton Hotel / SAMSUN Batı Marmara Bölge; Hilton Garden Inn / İSTANBUL - Güneșli Güney Marmara Bölge; Sheraton HOTEL / BURSA Gaziantep Bölge; Teymur Continental / GAZİANTEP Șanlıurfa Bölge; Çulcuoğlu Resturant / ȘANLIURFA

Karpen invites its Solution Partners to Iftar Karpen PVC organized Iftar at different dates and different areas of Turkey for its solution partners. Halil CANKAR, the Chairman of Board of Directors, Fahrettin CANKAR and Nurettin CANKAR the Members of Board of Directors of Karpen PVC hosting for Iftar stated that they were happy to with their business partners and valuable friends thanks to sacred Ramadan. In the Iftar where the holiness of month of Ramadan was emphasized, peace and tranquility was wished for the whole Islam world. The company managers who attended with their guests were fortunate to talk with their most esteemed guests.


Makale

146

Kıșın Ortasında Sürmene Çamburnu Orman Yangını ve Düșündürdükleri? Mimar Osman GÜDÜ

T

ürkiye’de son yıllardaki imar rantlarının önündeki en önemli alanlar Orman arazileri. Hele bu araziler, SİT alanı veya doğal ve milli park olarak tescilli ise, durum daha da karmașık. Oysa Anayasa ve hukuk, bu alanların korunması için her türlü güvenceyi veriyor. Ancak yașanmıșlıklar bu konudaki güvencelerin de yeterli olmadığını söylüyor. Trabzon Akyazı stadının açılıșı sırasında Katar Emirinin de Türkiye’de bulunması, Cumhurbașkanı R. Tayyip ERDOĞAN tarafından da ağırlanıp Karadeniz’in en güzel yaylaları ve bölgelerinin gezdirilmiș olmasının hemen ardından, 7 Ocak 2017 tarihinde kıșın ortasında dünyada benzeri olmayan ve 2 önemli tabiat harikası alanlardan biri olan Sürmene’deki Çamburnu mevkiinde çıkan orman yangını kafaları karıștırdı. Zira hükümetin Karadeniz’de yeșil yol projesi uygulaması ile yaylaların Arap turizmine açılması ve hatta Araplara satılması konusunda kamuoyunda tartıșılan bu konunun hemen ardından gündeme gelmesi, birçok senaryoyu da ortaya koydu. Yangının aynı anda 7 ayrı yerde çıkmıș olması, Karadeniz iklimi içinde, hele kıș mevsiminde bu boyutta bir yangının olması ve yetkililerin çıkan yangına müdahalede çaresiz kalması kafaları iyice karıștırmıștı. Konu ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasında “Orman yangınında zarar gören alanlar, yasalarla güvence altına alınmıș olup, bu alanlar yılı içinde tekrar ormanlaștırılmaktadır” denilmiș olmasına rağmen, çevreciler tarafından kaygılı bir bekleyișin sürdüğü anda, bölgeden gelen yeni haberlerle konu tekrar gündeme geldi. Orman yangınının hemen yanında orman alanı içinde, dik istinat duvarlarının

temelleri üzerinde yapılmasına bașlanan 15 adet binanın çevresine verdiği zararlarla ilgili haberleri ve görselleri, bu alandaki korku ve endișeleri tekrar gündeme tașıdı. Konu ile ilgili Bakanlığın yaptığı açıklamada; bahsi geçen yerde yapılmakta olan inșaatların 29 Eylül 2015 tarihinde doğa koruma ve milli parklar müdürlüğünce onaylanan vaziyet planında ișli bir projeye ait uygulama olduğu ifade edildi. Bu projede daha önce burada bulunduğu iddia edilen tesislere ait yapılacak, 15 adet ahșap ev, lokanta, 29 kamelya, 2 adet çocuk parkı, 1 adet macera parkı, 2 adet seyir terası, 2 adet kuș gözlem evi, yürüyüș ve spor alanları yeniden inșa edilmekte. 50 bin m2’lik alana yayılan bu projenin dünyada eși bulunmayan ladin ve sarı çam ağaçlarının denize birleștiği ve 400 metre boya eriștiği ender bölge. Bakanlığın imar izni var diyerek savunduğu bu projenin yapıldığı alan ve çevreye verdiği tahribatı düșündüğümüzde konunun hangi değerlendirmeler içinde ele alındığı da tartıșılmalıdır. Konu ile ilgili CHP Trabzon Milletvekili Haluk PEKȘEN’in açıklamaları da, orman alanlarının korunması konusunda ne kadar sıkıntılı bir durum içinde olduğumuzu gözler önüne sermektedir. 2007 yılında Güvercinlik koyunda çıkan orman yangınında 238 hektar alan kül olmuș, ağaçlandırılacak denilen bu alanda da oteller yapılmıștı. Tüm bu gelișmeler çerçevesinde 50 bin m2 alan içinde kime hangi verilere göre hazırlatıldığı ve tartıșmalı bir proje, bölgede çevresine zarar vererek inșaatı devam etmekte. Ormanı ve çevreyi korumakla yükümlü orman bakanlığının konu ile ilgili açıklamaları ve tahrip edilen doğa, buna karșı koyan insanlar. Sonuç; inșaatlar devam ediyor. Orman yangınları da devam ediyor.


Sektör

150

Salt Cam, Yurt Genelindeki İș Ortaklarıyla Bir Araya Geldi 85 yıldır cam ticareti konusunda faaliyet gösteren Salt Cam, yurt genelinde 9 il ve 4 ilçede bayi ve müșterilerine düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi. 1965 yılından beri Türkiye Șișe Cam fabrikalarının bayisi olarak hizmet veren firma, yıllardan beri birlikte çalıștığı iș ortaklarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yașadı. Salt Cam’ın davetine katılan tüm misafirler hem oruçlarını hep birlikte açmanın mutluluğunu, hem de bir araya gelerek birbirlerini yakından tanımanın keyfini yașadılar. Bu tür organizasyonların insanları bir araya getirdiğini ve aradaki bağları daha da güçlendirdiğini ifade eden Salt Cam Yönetim Kurulu Bașkanı Metin SALT, yurdun farklı bölgelerinde de iftar

yemekleri gerçekleștirerek, camcı esnafını bir araya getirdiklerini ifade etti. Önümüzdeki yıllarda da bu tür organizasyonlarla bir araya geleceklerini ifade eden Metin SALT ve diğer firma yetkileri, yemek süresince davetlilerle yakından ilgilendi. Salt Cam met with its local Business Partners The company which has been acting as the dealer of Türkiye Șișe Cam factories since 1965 was overjoyed by meeting its business partners of years. All guests attending for the invitation of Salt Cam both enjoyed opening their fastings together and meeting with each other.


2

1

3

3

Ev Sineması

Kusursuz tasarımlı sürme kapılar, bir düğmeye basarak harekete geçiyorsa: İste bu mekân konforudur.

➊ Hemzemin geniş cam satıhlı kanatlar içeriyi ışıkla doldururken, sınırlara tabi olmayan mekanlarda manzaranın tadını çıkarın. Doğal ışık evinizin her kösesine ulaşacak ve tabiatı oturma odanıza getirecektir. ➋ Nerdeyse tamamen hemzemin bir eşik ve motorlu kaldırsür (Hebeschiebe) engelsiz ve daha kolay bir hayat sağlamaktadır. ➌ Bu arada sizin akıllı telefonunuz bizim App’imiz ile, bir uzaktan kumanda olacaktır. Eğer iyi tasarımlar kapalı mekânlarda yaşamı daha da kolaylaştırıyor ise, iste bu mekân konforudur. Size uygun mekân konforunu kendiniz keşfedin: www.raumkomfort.com SİEGENİA Pencere Sistemleri · Kapı Sistemleri · Konfor Sistemleri


DERGiMiZiN DAÄ&#x17E;ILIM PROFiLi

OUR JOURNALâ&#x20AC;&#x2122;S ROUND PROFILE

t 5à SLJZFHFOFMJOEFQSPKFÃ&#x17D;J[FOWFNJNBSJPmTJPMBOUàNNJNBSMBS t "MàNJOZVN 17$ BIÅ&#x2014;BQLBQÂ&#x2018; QFODFSF Ã&#x17D;BUÂ&#x2018;WFDFQIFTJTUFNàSFUJDJWF VZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUQSPKFNàEàSMFSJ NàUFBIIJUMFSJ NàIFOEJTMFSJWFEFLPSBUÃ&#x161;SMFSJ t 5àNNJNBSMÂ&#x2018;LPmTMFSJ t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUNàIFOEJTMFSJPEBMBSÂ&#x2018;àZFMFSJ t (BZSJNFOLVMZBUÂ&#x2018;SÂ&#x2018;NPSUBLMÂ&#x2018;LMBSÂ&#x2018; t 5PQMVLPOVUZBQÂ&#x2018;LPPQFSBUJnFSJ t Ä&#x;BOUJZFMFS ZBMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NWFZBMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NNBM[FNFTJàSFUFO TBUBOmSNBMBS t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[MÂ&#x2018;JÅ&#x2014;ZBQBOJOÅ&#x2014;BBUmSNBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OJMHJMJ EFQBSUNBOMBSÂ&#x2018; t %FLPSBTZPONBM[FNFTBUÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018;WFVZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t ,JMJUWFLJMJUTJTUFNMFSJàSFUJDJWFTBUÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t ,FTJNLBZOBL UFNJ[MFNF LBMÂ&#x2018;QZBQBOmSNBMBS t $BNmUJM EPMHVNBM[FNFMFSJWFBLTFTVBSMBSÂ&#x2018;JMFZBOàSàOMFSJOJJNBM FEFOWFQB[BSMBZBOTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;OPLUBMBSÂ&#x2018; t 50,Ä&#x152;o5$#BÅ&#x2014;CBLBOMÂ&#x2018;L5PQMV,POVUÄ&#x152;EBSFTJ#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;oÄ&#x152;TUBOCVM,POVUÄ&#x152;NBS1MBO4BO7F5JD"Ä&#x; t #BZÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LWFÄ&#x152;TLBO#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBSÂ&#x2018; t 5àNUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018; t 44,Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t .JMMJ&ļJUJN#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5#..,àUàQIBOFTJ t "EBMFU#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t Ä&#x152;/5&4o5àSLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU4BOBZJDJMFSJÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; tÄ&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVMÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBUÃ&#x17D;Â&#x2018;MBS%FSOFļJ

t Ä&#x152;.4"% Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ

t 5Ä&#x152;.4&5à SLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àUFBIIJUÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBSÂ&#x2018;#JSMJļJ t Ä&#x152;.0Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àIFOEJTMFS0EBTÂ&#x2018; t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5àSLJZF(FOÃ&#x17D;Ä&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%o5àN4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%oÃ&#x192;SFULFO4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t #àZàLFMÃ&#x17D;JMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018;OBLBZÂ&#x2018;UMÂ&#x2018;mSNBMBS t :BQÂ&#x2018;TFLUÃ&#x161;SàOEFàSFUJDJ JUIBMBUÃ&#x17D;Â&#x2018; EJTUSJCàUÃ&#x161;SmSNBZFULJMJMFSJ t #BTÂ&#x2018;OZBZÂ&#x2018;OPSHBOMBSÂ&#x2018; GVBSDÂ&#x2018;MÂ&#x2018;LÅ&#x2014;JSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBSÂ&#x2018; t :VSUJÃ&#x17D;JWFZVSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBTFLUÃ&#x161;SMFJMHJMJmSNBMBSWFÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJNFTMFL HSVQMBSÂ&#x2018;OEBOÃ&#x161;OFNMJBESFTMFS

t "MMBSDIJUFDUVSTESBXJOHQSPKFDUBOEXIPPXOPGmDFBMMBSPVOE5VSLFZ t "MVNJOJVN 17$ XPPEEPPS XJOEPX SPPGBOEGSPOUTZTUFNQSPEVDFSTBOE JNQMFNFOUPST t $POTUSVDUJPOQSPKFDUEJSFDUPS DPOUSBDUPS FOHJOFFSTBOEEFDPSBUPST t "MMFOHJOFFSPGmDFT t .FNCFSTPGUIFDIBNCFSTPGDPOTUSVDUJPOFOHJOFFST t 3FBMFTUBUFJOWFTUJHBUJPOQBSUOFST t .BTTIPVTJOHDPOTUSVDUJPODPPQFSBUJWFT t 4IBOUJFT JTPMBUJPOBOEJTPMBUJPONBUFSJBMTQSPEVDFSTBOETFMMFST t $PODFSOJOHEFQBSUNFOUTPGUIFDPOTUSVDUJPODPNQBOJFTXPSLJOHQSPKFDU CBTFEBMMBSPVOE5VSLFZ t %FDPSBUJPONBUFSJBMTFMMFSTBOEJNQMFNFOUPST t -PDLBOEMPDLTZTUFNQSPEVDFSTBOETFMMFST t 8FME[POF DMFBOJOH NPVMEQSPEVDFSDPNQBOJFT t (MBTTSPWJOH CBDLmMMJOHNBUFSJBMBOEBDDFTTPSJFTQSPEVDFSTBOEBEWFSUJTJOH TFMMFSQPJOUT t 50,Ä&#x152;531SJNF.JOJTUSZ.BTT)PVTJOH"ENJOJTUSBUJPO t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM)PVTJOH$POTUSVDUJPO1MBOOJOH*OEVTUSZBOE$PNNFSDF $PSQ t .JOJTUSZPG1VCMJD8PSLT t "MMDIBNCFSTPG*OGVTUSZBDUJWFJO5VSLFZ t "MMDIBNCFSTPGDPNNFSDF t 44,$POTUSVDJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t /BUJPOBM&EVDBUJPO.JOJTUSZ$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t 5#..-JCSBSZ t +VTUJDF%FQBSUNFOU$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t Ä&#x152;/5&45VSLFZ$POTUSVDUJPO*OEVTUSJBMJTU&NQMPZFS4ZOEJDBUF t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVM$POTUSVDUPS"TTPDJBUJPO

t Ä&#x152;.4"% #VJMEJOH.BUFSJBMT1SPEVDFST"TTPDJBUJPO

t 5Ä&#x152;.4&5VSLFZ$POTUSVDUJPO$POUSBDUPS&NQMPZFS4ZOEJDBUF t 5.#5VSLFZ$POUSBDUPST6OJPO t 5..0#VOJPOPGDIBNCFSTPGUVSLJTIFOHJOFFSTBOEBSDIJUFDUT t Ä&#x152;.0$IBNCFSTPG#VJMEJOH&OHJOFFST t 50##UVSLJTIVOJPOPGDIBNCFSTBOEDPNNPEJUZFYDIBOHFT t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%UVSLJTIJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5VSLFZ:PVOH#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%JOEFQFOEFOUJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%5IF"TTPDJBUJPOPG"MM*OEVTUSJBMJTUBOE#VTJOFTTNFO t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%1SPEVDUJWF*OEVTUSJBMJUTBOE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t &NCBTJFTBOE$POTVMBUFT t "MVNJOJVN$PNQBOZSFHJTUFSFEUPDIBNCFSTPGJOEVTUSZBOEDPNNFSDF t $PNQBOZBENJOJTUSBUPSTPGQSPEVDFST JNQPSUFST EJTUSJCVUPSTJODPOTUSVDUJPO TFDUPS t .FEJBPSHBOT GBJSDPNQBOJFTBOEBEWFSUJTJOHBHFODJFT t $PNQBOJFTJO5VSLFZBOEXPSMEDPODFSOJOHBMJNJOJVNTFDUPSBOEJNQPSUBOU BEESFTTFTGSPNWBSJPVTPDDVQBUJPOBMHSPVQT


5HNODPúQGHNV ADALI DEKORATİF ADANA CAM

83

EREN KALIP

160

148-149

ERMETSAN

Arka Kapak İçi

ADOPEN

35

ERSAŞ

AKBULUT PLASTİK

85

EUROLINE

67

AKDENİZ TANITIM

118

EXPOTİM

141

AKPÜRÇEK PVC

49

AKSEKİ YAPI

Arka Kapak-134-135

ALM ALÜMİNYUM

21

FEMAY / ERPLAST

42

HORST KLAES

39

ISIPEN

97 73

ARTIM KİMYA

157

İNO MAKİNE

ATLAS VİDA

119

İSTANBUL FORM

BAKUBUILD

88

KALE

BATIPEN

113

KARPEN

BAUWIN

102

KAYAPEN

BAYINDIR / BRL

54-55

Ön Kapak-Sırt-4-5-12-13

BEDÜK YAPI / EGESU

61

KİM PLASTİK

BEST MAKİNA

65

KOÇLAR TURİZM

52

KÜLÇA ÇELİK KAPI

59

ROTA / BAYKAN / LOCUS

81

ROTAPEN ROYAL GLASS SCHTEC

152

MAKROWIN

89 90-91

SCS YAPI

8

SIEGENIA

153

SOLARWIN

107

SONAKS AKSESUAR

63

SOUDAL

43

STANDART CİVATA

17

STARIUM / DOORIUM

84

ŞAFAKS METAL

82

TETRADOOR

151

TG EXPO

116

92-93 TRAKYA CAM

15

TREMCO

37

144 125 TROYEXPO

BİRSAN CAM

70-71

Logo

115

KESKES PANJUR

RAHME

Üst Bant-139

131

45

145

9

KAYRA CAM BALKON

BECKER

BEST PENCERE

155

R+T

77-95-103-111

CAMODA

29

MARMARAPEN

CAMSAN

33

MEBAY / ALUWOOD

117

CONTA

25

MERİDYEN FUARCILIK

104

ÇETİN CİVATA

57

METSAN

DİES PLASTİK

109

EGE KEPENK

159

Alt Bant-7

TURFAN / PANOCAM TÜYAP FUARCILIK UĞUR KALIP

120 Ön Kapak İçi-1 143-147 105

VHS

19

51

VORNE

31

ORGADATA

53

WINAKS

99

ÖZTÜRK PENCERE

79

WINSA

27

EGEPEN

11

PİDOSAN

75

WINSTONE

ELANEXPO

98

PİMAPEN

23

WORK KİLİT

EMRE KALIP

38

PROCESS

ENDOW

41

PÜKAD

68-69 127

LQIR#ZLQDUWSURMHFRP‡ZZZZLQDUWSURMHFRP

121 86-87

YILMAZ MAKİNE

47

ZİNDE KALIP

94


Winart proje dergisi sayi 65  

KAPI PENCERE ÇATI CEPHE MİMARİ PROJE DERGİSİ

Winart proje dergisi sayi 65  

KAPI PENCERE ÇATI CEPHE MİMARİ PROJE DERGİSİ

Advertisement