Page 1


Kemalettin AKSÖZ

'VBSMBS CJSÎPL mSNB UBSBG‘OEBO àSàO HSVQMBS‘O‘O TFSHJMFOEJ˘J TFLUÚS QSPGFTZPOFMMFSJ JMF àSFUJDJMFSJO CVMV̄UV˘V LÚQSà OJUFMJ˘J UB̄‘ZBO UJDBSFUJ HFMJ̄UJSNFQMBUGPSNMBS‘E‘S#VUJDBSJQMBUGPSNMBSEBTFSHJMFOFOàSàOHSVQMBS‘O‘O ZBO‘OEB TFLUÚSàO VMB̄U‘˘‘ TPO JOPWBUJG HFMJ̄NFMFS EF UBLJQ FEJMNFLUFEJS #J[MFS EF "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF %FSHJMFSJ PMBSBL GVBSMBS‘ CBT‘O UPQMBOU‘MBS‘O‘ ÚEàMUÚSFOMFSJOJ TFLUÚS[JSWFMFSJOJZBL‘OEBOUBLJQFEFSFLZFSFM WF VMVTMBSBSBT‘ UJDBSJ QMBUGPSNMBSEB TFLUÚSàNà[F ZÚO WFSFO FULJOMJLMFSJO OBC[‘O‘UVUNBZBEFWBNFEJZPSV[ "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF %FSHJMFSJNJ[ JMF ZVSU JÎJOEF łŌBBU ,POVU ,POGFSBOT‘ łTUBOCVM ,BQ‘ 8JO .FUBM 8PSLJOH "EBOB łŌBBU %JZBSCBL‘S :BQ‘ 4BNTVO:BQ‘ ,POZBłŌBBU #VSTB:BQ‘WF"WSBTZB,BQ‘ 1FODFSF $BN GVBSMBS‘OEB ZVSU E‘̄‘OEB JTF "MNBOZB 4UVUUHBSU 3 5 WF /àSOCFSH 'FOTUFSCBV'SPOUBMFGVBSMBS‘OEBZFSBMBSBLTJ[TFLUÚSQSPGFTZPOFMMFSJZMFCJS BSBZBHFMNFG‘STBU‘ZBLBM‘ZPSV[

,661

Onlarca Ülke Yüzlerce Fuar Binlerce Dergi

0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 6$17ú&/7'û7ú$G×QD İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü Handan AKSÖZ handan@winartproje.com Reklam Departmanı Kadir AKSÖZ kadir@winartproje.com Özden KURMA pazarlama@winartproje.com Web Master Aydoğan A. GÜRSOY editor@winartproje.com

̃VCBUo.BSUUBSJIMFSJBSBT‘OEB"MNBOZB4UVUUHBSUUBEà[FOMFOFDFL PMBO3 56MVTMBSBSBT‘1BOKVS 5FOUF ,BQ‘WF(FÎJ̄4JTUFNMFSJ'VBS‘OEBTPO TBZ‘MBS‘N‘[‘OEB˘‘U‘N‘O‘HFSÎFLMF̄UJSFDF˘J[

Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com T: +49 80312315930 - +49 170 92 38666 F: +49 80312315931

4FLUÚSàNà[àO FO ÎPL UBLJQ FEJMFO EFSHJMFSJ PMNB Ú[FMMJ˘JOJ V[VO Z‘MMBSEBO CFSJLPSVZBO"-6"35WF8JO"351SPKFEFSHJMFSJNJ[JMFCJSMJLUF'VBS½[FM 4BZ‘N‘[‘ .BSU UBSJIMFSJ BSBT‘OEB 3FFE 5àZBQ UBSBG‘OEBO 5àZBQ 'VBS WF ,POHSF .FSLF[JOEF Eà[FOMFOFO "WSVQBO‘O JLJODJ 5àSLJZFOJO JTF FO CàZàL JIUJTBT GVBS‘ PMBO "WSBTZB 1FODFSF ,BQ‘ $BN 'VBS‘OEB TJ[MFSMF CVMV̄UVSBDB˘‘[ "MàNJOZVN ½[FM #ÚMàNà JMF CJSMJLUF F ZBL‘O NBSLB WF NBSLBUFNTJMDJMJ˘JOJOLBU‘M‘N‘ZMBTBMPOEBUBNLBQBTJUFHFSÎFLMF̄FDFLPMBO GVBSEB6DORQ6WDQW$6DORQ6WDQWWF6DORQ6WDQW·WH ZFOJ TBZ‘MBS‘N‘[‘ JODFMFZFCJMJS GVBSB WF TFLUÚSF EBJS HÚSà̄MFSJOJ[J CJ[JNMF QBZMB̄BCJMJSTJOJ[

Yayın Danıșma Kurulu GALSİAD Yön. Krl. Bșk. / Celalettin KIRBOZ Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Bșk. / Fikret YILMAZ Kompozit San. Der. G. Sekreteri / İsmail Hakkı HACIALİOĞLU Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER Mimar Osman GÜDÜ Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI

"WSVQBO‘OFOCàZàLJIUJTBTGVBS‘PMBO.BSUUBSJIMFSJBSBT‘OEB "MNBOZBO‘O/àSOCFSH̄FISJOEFEà[FOMFOFO'FOTUFSCBV'SPOUBMF'VBS‘OEB WHN 7UN PHG\D SDUWQHUL PMBSBL ZFSJNJ[J BMBDB˘‘[ $)  OPMV TUBOE‘N‘[MB CJSMJLUF CBT‘O TUBOUMBS‘OEBO WF *'5 3PTFOIFJN TUBOE‘OEBO EFSHJMFSJNJ[FVMB̄BCJMJSTJOJ[ "ZS‘DB łSBO %P8JOUFDI 'VBS‘OB Ú[FM PMBSBL IB[‘SMBE‘˘‘N‘[ :VSU %‘̄‘ TBZ‘N‘[JMF 1PMPOZB#VENB 4‘SCJTUBO*OUFSCVJME 5IF#JH4IPX4BVEJ 5IF #JH4IPX0NBOGVBSMBS‘OEBTFLUÚSQSPGFTZPOFMMFSJJMFCVMV̄VZPSPMBDB˘‘[ "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF EFSHJMFSJNJ[J ZBL‘OEBO UBLJQ FUUJ˘JOJ[ JÎJO TJ[ EF˘FSMJ EPTUMBS‘N‘[B UF̄FLLàSMFSJNJ[J JMFUFSFL ±BOBLLBMF ;BGFSJOJO Z‘M EÚOàNàOEFCB̄UB(B[J.VTUBGB,FNBM"UBUàSLWFTJMBIBSLBEB̄MBS‘PMNBL à[FSF WBUBO‘OCÚMàONF[CàUàOMà˘àWF5àSLNJMMFUJOJOIV[VSWFHàWFOMJ˘JJÎJO IBZBUMBS‘O‘GFEBFUNFLUFOÎFLJONFZFOB[J[̄FIJUMFSJNJ[JNJOOFUWFTBZH‘ZMB BO‘ZPSV[

Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFł45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS %DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ3YFVHNW|UQH\|QHOLNWLU

)XDUg]HO6D\×V×

8JO"35130+&%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS 8JO"35130+&%FSHJTJCBT‘OZBZ‘O NFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[ WFSNJ̄UJS%FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


icindekiler 54

60

14

114 42 68

198

14

2017’de Yurt İçinde ve Yurt Dıșında 71 Fuarda Temsilciniz Olduk

36

Fatih ÖZMERT ile Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2018’e dair

42

13. PÜKAD Olağan Genel Kurulu Toplantısı Yapıldı

44

Ersaș Alüminyum; Polonya Budma Yapı Fuarı’nda PAL System Serilerini Tanıttı

48 54 60

68

Șule BARAN; “Para Kazanmanın Her Türlü Yolu Mubah Değildir!”

114

Adil PELİSTER, İKMİB Bașkan Adaylığını Açıkladı

124

PVC Doğrama Montajcısı Mesleki Yeterlilik Konferansı

138

Ural YAZICIOĞLU; “Geniș Bir Ürün Yelpazesine Sahip Olmamız Bize Rekabetçi Avantajlar Sağlıyor”

İran Do-Wintech Fuarındaydık

142

ERDURAK; “İddia Ediyorum, Tüm Dünyada Bütün Pencereler ‘Ersaș PAL System’ Gibi Olacak”

Ekstra Güvenlik İhtiyacı Olan Herkes, FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü’yle Artık Daha Güvende

148

Volkan SARI; “Tecrübe En İyi Referanstır”

Maral Profil Dünyada İlk Olan Ersaș PAL SYSTEM’i Tanıttı

198

Kalitede Güvence, Müșteride Memnuniyet: 4 El Kalıp


AVRASYA KAPI PENCERE CAM ALÜMİNYUM 2017 FUARI TÜYAP KATILIMCI FİRMALAR


AVRASYA KAPI PENCERE CAM ALÜMİNYUM 2017 FUARI TÜYAP KATILIMCI FİRMALAR


Röportaj

28

Saray Alüminyum 2017 Yılını Yüzde 8 Büyüme ile Kapattı 1980 yılından bugüne inşaat sektörüne hizmet veren ve geliştirdiği yenilikçi iç ve dış cephe sistemleri ile sektörün önde gelen kuruluşlarından olan Saray Alüminyum, 2017 yılını 560 milyon TL ciro elde ederek yaklaşık yüzde 8 büyüme göstererek kapattı.

Alüminyum sektörünün 5 milyar dolarlık iș hacmiyle Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında yer aldığını dile getiren Saray Grup Yönetim Kurulu Üyesi Talin SARAYLI 2017 yılına ilișkin sektörel değerlendirmelerde bulundu. SARAYLI “Alüminyum sektörü, Türkiye ekonomisinin yanı sıra, inșaat sektörüyle de entegre ișleyiș gösteriyor. Dolayısıyla, inșaat sektöründe bir süredir yașanan talebe endeksli canlanma, sektörümüzü de hareketli tutuyor. Sektörümüzün yıllık kapasite miktarı 1 milyon tonun üzerinde. 2017 yılında da hem Türkiye ekonomisi, hem de inșaat sektöründe büyüme yașandı. Tabi bu durum sektörümüzdeki

canlılığın da devam etmesini sağladı. Sektörün öncü kurulușlarından Saray Alüminyum olarak, 2017 yılını 560 milyon TL ciro ile yani, yüzde 8 civarında büyüme göstererek kapattık.

kompozit panelin imalatında mutlaka Polivinilden Florür (Pvdf) boya kullanılması gerektiğine dikkat çeken Saray Grup Yönetim Kurulu Üyesi Talin SARAYLI șunları ifade etti:

2018’de sektörün yüzde 10 civarında büyüme gerçekleștirmesini bekliyoruz. Bu sene alımını gerçekleștirdiğimiz panjur üretim hattımızı 2018 yılının ilk çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz. Artan talebi hızla karșılayabilmek için yeni bir kompozit hattı alımı yönünde görüșmelerimiz ve kapasite artırımına yönelik yeni yatırımlarımızın görüșmeleri de devam ediyor.”

“Alüminyum kompozit panel imalatında kullanılabilecek en dayanıklı boya, kimyasal dayanım, nem dayanımı, renk ve parlaklık kalıcılığıyla Polivinilden Florür (Pvdf) boyadır. Pvdf boyalar asit dayanımı ve UV dayanımı ile de diğer boyalardan kalite olarak ayrılıyor. Yapının dıș cephesinin kısa zamanda deforme olmasını önlemek amacıyla, özellikle İstanbul gibi deniz kenarı ve asit yağmurunun yüksek olduğu yerlerde, binaların dıș cephesinde mutlaka Pvdf boya tercih edilmelidir.”

Saray, Pvdf tercih ederek binaların dıș cephesinin uzun yıllar ilk günkü gibi kalmasını sağlıyor Yaklașık 40 senedir sektöre hizmet veren Saray Alüminyum, binalarda dayanıklılığı ve estetiği bir arada sunuyor. Kaliteden ödün vermeden, tüketicilerini daima en kaliteli ürünlerle bulușturan Saray, alüminyum kompozit panel imalatında nem dayanımı, asit dayanımı, UV dayanımı renk ve parlaklık stabilitesi açısından dünyada bilinen en dayanıklı boya olan Polivinilden Florür (Pvdf) tercih ederek binaların dıș cephesinin uzun yıllar ilk günkü gibi kalmasını sağlıyor. İstanbul gibi deniz kenarı, egzoz ve hava kirliliğinin yüksek olduğu șehirlerde, yapıların dıș cephelerinde kullanılacak olan alüminyum

Saray Alüminyum, alüminyum kompozit panel imalatında sadece Pvdf boya kullanarak, binalarda dıș cephe dayanımını ve kalitesini maksimum seviyeye ulaștırıyor. Saray Aluminum closed 2017 with 8 percent growth A leading establishment of the industry with innovative internal and external facade systems and serving the construction industry since 1980, Saray Aluminyum closed the year of 2017 with approximately 8 percent growth in addition to an indorsement of 560 million TRY.


Röportaj

36

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2018 Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarlarının ve Alüminyum Özel Bölümünün Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin dinamik inşaat sektörü için benzersiz bir tedarik merkezi olduğunu söyleyen REED TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Fatih ÖZMERT’e fuara dair röportaj sorularımızı yönelttik. repütasyona sahip markaların katılımı ile dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerinin bulușma noktası konumundadır. Fuarın Türk yapı sektöründeki yeri ve önemi nedir? Yapı sektörünün birbiriyle bağlantılı 3 önemli kolunun yani pencere, cam ve kapıya dair tüm ürünlerin, aksesuarların, sistemler ve tamamlayıcı ürünlerin sergilendiği fuar üçlüsü, alanında Türkiye ve Avrasya’daki en önemli ticaret platformu konumunda. Dolayısıyla fuarlarımızın Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin dinamik inșaat sektörü için benzersiz bir tedarik merkezi olduğunu söyleyebiliriz.

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2018 hakkında bilgi verir misiniz? Fuarlarımız Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nin 12 salonunu tam kapasite doldurarak, 700’e yakın markanın katılımıyla gerçekleșiyor. Fuarların ve ürün gruplarının yerleșimini kısaca șöyle özetleyebiliriz: 2012 yılında temellerini atmıș olduğumuz Alüminyum Profil, Cephe Sistemleri ve Aksesuarları Özel Bölümü geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Hall 14’te yer alıyor. 2, 3, 8, 9 ve 10 no’lu salonlarımızda ağırlıklı olarak pencere, PVC profil, pencere sistemleri, aksesuarları firmaları yer alıyor. 7 no’lu salonda geçmiș yıllarda olduğu gibi profil üretim ve ișleme makineleri üretici ve distribütörleri bulunuyor. Avrasya Kapı Fuarı 4, 5 ve 6 no’lu salonda ziyaretçileri bekliyor. 11 ve 12 no’lu salonlarda ise cam ürünleri, uygulamaları ve üretim-ișleme makineleri firmaları

yer alıyor. Alanında dünyanın önde gelen firmalarının yer aldığı fuarlarımız önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bașta Avrasya Coğrafyası olmak üzere dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerine ev sahipliği yapıyor. Fuarımızı alternatif organizasyonlardan farklılaștıran hatta eșsiz bir konuma tașıyan özelliği; ayrı ancak eș zamanlı üç fuarın bir araya gelișinden olușması. Benzer kurguya sahip fuarlar olsa da pencere, kapı ve cam sektörlerinin kendilerine ait ayrı fuarlarını bir arada aynı tarihte gerçekleștiren bașka bir organizasyon yok. Farklı birer marka olușları ve kendilerine özel salonları ile ayrılan ancak aynı tarihte tek çatı altında yer alan fuarların ortaklığı etkinliğin bașarısına büyük katkı sağlıyor. Fuarlarımız, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da global düzeyde

Fuarın büyüklüğü katılımcı-ziyaretçi profili hakkında bilgi verir misiniz? Beklentileriniz neler? Fuarlarımız 2017 yılında 585 firma ve firma temsilciliği katılımı ve 97 ülkeden 61.129 sektör profesyonelinin ziyareti ile gerçeklești. Fuarlarımızın her geçen yıl daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını göz önünde bulundurursak 2018 yılında 100’den fazla ülkeden 65.000’in üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapacağımızı öngörüyoruz. Fuarda ne tür etkinlikler gerçekleștirilecek? Dünyanın en önemli ve prestijli cam endüstrisi seminerlerinden Glass Performance Days(GPD), Türkiye ayağını bu yıl dördüncü kez Avrasya Cam Fuarı bünyesinde, 4 gün süreyle gerçekleștirecek. Etkinlik yeni bir alanda, yeni bir zaman çizelgesine bağlı kalınarak fuar alanının içinde, inovasyon alanı ile entegre halde düzenlenecek. Ayrıca dünyaca ünlü mimarlara, akademisyenlere ve inovatif çözümleri olan Start-Up firmalarına ev sahipliği yapacak. Bunun dıșında PÜKAD tarafından pencerelerde doğru montaj ve


Röportaj

38

İșleme Makinelerinde kalite ve hız anlamında dünya devleri ile rekabet edebilecek konuma geldik.

enerji verimliliği temalı bir eğitim semineri de fuarlar bünyesinde düzenlenecek. Fuarın sektörün ihracatına olan katkısı hakkında neler söylenebilir? Kaç ülkeden alım heyeti katılacak? Fuar ve sektör arasında karșılıklı birbirini besleyen bir ilișki var. Önceden de belirttiğim gibi pencere, kapı ve cam sektörlerimiz uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürün kalitesine ve üretim kapasitesine sahipler. Sektörümüzün gücü, fuarlara yurt dıșından gelecek ziyaretçi sayısını olumlu yönde etkiliyor. Aynı șekilde doğru fuar kurgusu ve etkili pazarlama faaliyetlerimiz sayesinde sektörün dıș pazarda daha çok tanınmasına katkı sağlıyoruz. İstatistikler de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Son 5 yılda fuara gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 kat arttı. Bir önceki yıla göre uluslararası ziyaretçi sayısında %23’lük bir artıș gerçeklești. Bu sonuçlar fuarın uluslararası etkisinin ve dıș pazarlardan pay almada üretici firmalarımıza olan katkısının sürekli arttığına ișaret ediyor. Katılımcılarımızdan da bu yönde güzel geri bildirimler alıyoruz ve sektörümüzün ilerleyișinde pay sahibi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Fuarlarımız 2017 yılında 28 ülkeden alım heyetlerine ev sahipliği yaptı. Tanıtım çalıșmalarımız ve

Tüyap Yurt dıșı Ofisleri’nin çalıșmaları neticesinde bu yıl daha çok ülkeden alım heyetleri ağırlayacağımızı düșünüyoruz. Dünya ile Türkiye’deki kapı, pencere, cam sektörü nasıl, kıyaslar mısınız? Her üç sektörde de Türk firmaları global düzeyde rekabet edebilecek seviyeye gelmiș durumdalar. Türkiye’de üretilen PVC profilinin global piyasalarda rekabet gücü sürekli artıyor ve șimdiden dünyanın önde gelen profil üreticileri arasında yer almıș durumdayız. Cam sektörünü değerlendirecek olursak; özellikle cam ișleme makineleri konusunda Türk firmalarının oldukça bașarılı olduğunu söyleyebiliriz. Cam

Gelecek dönem hedef ve planlarınızı iletir misiniz? Fuarlarımızın yurt içi ve yurt dıșı tanıtım çalıșmalarına bașlarken öncelikle katılımcılarımızın hedeflerini daha iyi anlamaya çalıșıyoruz. Katılımcılardan ve iș birliği yaptığımız derneklerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda fuarın ziyaretçi hedeflerini belirliyoruz. Tüm amacımız sektörün yeni pazarlara erișimini artırmak ve pazar paylarını büyütmek için katılımcıları doğru ve nitelikli alıcılarla bulușturmak. Her yıl geliștirdiğimiz programlarla bu etkileșimi daha verimli hale getirmek için çabalıyoruz. Gelecek fuarımızda da alım gücü yüksek ziyaretçileri fuarda ağırlayıp katılımcılarımızın yatırım getirilerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Tüyap bünyesinde bașlattığımız dijital dönüșüm ile teknolojik gelișmeleri fuarcılığa entegre etme konusundaki çalıșmalarımızı arttırarak sürdürüyoruz. Geçen yıl faaliyete geçen B2B Matchmaking sistemi bu yıl daha etkin bir șekilde kullanılabilecek. Sistem sayesinde e-davetiye dolduran ziyaretçilerimiz ilgilendikleri ürün grubu kapsamında bulunduran firmaları görebilecek ve bu katılımcılara dijital ortam üzerinden randevu talebi gönderebilecek. Eklemek istedikleriniz… Fuar katılımcılarımıza, değerli sektör derneklerimize ve fuara ilgi gösteren ziyaretçilerimize fuarlarımıza verdikleri destekten ötürü bir kez daha teșekkür etmek istiyorum. Bașarılı, bol kazançlı ve verimli bir fuar geçirmelerini diliyorum.

Eurasia Window, Glass and Door Exposition 2018 We have directed our interview questions to Fatih ÖZMERT, Deputy General Director of REED TÜYAP who stated that Eurasia Window, Glass and Door Exposition is a unique procurement center for the dynamic construction industry of Turkey and the region.


Sektör

42

13. PÜKAD Olağan Genel Kurulu Toplantısı Yapıldı Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD) “Olağan Genel Kurul Toplantısı” 14 Şubat 2018 tarihinde yoğun katılımla 2018-2019 döneminde görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulları Asil ve Yedek üyelerin seçilmesiyle gerçekleşti.

PÜKAD 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı; açılıș ve yoklama, divan bașkanı ve üyelerin seçiminden sonra șehit askerlerimiz için saygı durușu ile bașladı. “Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu”, “Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporları”nın okunması ve tahmini bütçenin görüșülerek onaylanmasının ardından Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danıșma Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçilmesi ile devam etti. Genel kurul seçiminin ardından toplantı, davetlilerin katıldığı akșam yemeğiyle son buldu. 2018-2019 dönemi Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Dr. Muzaffer TAMER, KURUCU ÜYE, Başkan Abdülkadir ERMURAT, PİMAPEN, Üye Mehmet AKTEKE, KOMPEN, Üye Mustafa KAS, ADOPEN, Muhasip Üye Mehtap ULUCEVİZ, FIRATPEN, Üye

Yedek üyeliklere; Șevket KILIÇ, TECNOPLAS Hasan YILDIRIM, TECNOPLAS Suat HOȘVER, KURUCU ÜYE Danıșma Kurulu Üyeliklerine; Tamer ÖZEN, EGE PROFİL Oktay ALPTEKİN, KURUCU ÜYE Genel Sekreter; Aynur ACAR PÜKAD, yeni dönemde yeni yönetime bașarılar diler.

Yedek Üyeliklere; Ahmet KOLTUK, FIRATPEN Cem KORKMAZ, EGE PROFİL İ. Haluk TÜRE, HATÜPEN Ergün ÇİÇEKÇİ, EGE PROFİL Yalçın KARSLIOĞLU, PİDOSAN Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Mutlu SUNER, FIRATPEN Hasip MUYİR, PİMAPEN Seyfettin ASLAN, PİMAPEN

13th PÜKAD Ordinary General Assembly was Held The “Ordinary General Assembly” of Association of Industry of Window and Door (PÜKAD) was realized on 14th February 2018 with significance participation for selection of Original and Substitute Members of Board of Directors and Supervision Board to act during the period of 2018-2019.


Sektör

44

Ersaș Alüminyum; Polonya Budma Yapı Fuarı’nda PAL System Serilerini Tanıttı Ersaş Alüminyum; 30 Ocak - 02 Şubat 2018 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen Budma Yapı Fuarı’na katılım sağlayarak global pazarlardaki yerini güçlendirdi. Dünyada da bir ilk olan PAL System Composite profilden pencere profili ile marka bilinirliğinden söz ettiren Ersaș Pal System A.Ș., bașarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Ersaș Alüminyum, sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu fuarda en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliștirilip üretilen yeni PAL System Serisini tanıttı. Polonya’da Avrupa’nın en büyük PVC pencere üretici bayileri, Ersaș Alüminyum’un yaptığı PAL System demonte pencere profili imalatlarını hızlandırdığı, nakliyede ve tașıma ișçiliğinde avantaj sağlaması ilgi odağı oldu. Ersaș Alüminyum yetkilileri, tüm Avrupa’daki yapı marketlerin PVC pencere tedarikçilerinin ve Polonya’daki PVC Pencere firmalarının PAL System Demonte toplanmasını ve hacim kaplamamasının büyük buluș olduğu fikrine sahip olduklarını bildirdiler. Fuarda sergilenen bir bașka sistem olan PAL Demonte System, global ziyaretçiler tarafından dikkat çekti. Tüketicinin Ersaș PAL Demonte System ile 20 dakikada kendi penceresini yapabileceği uygulamalı șekilde gözler önüne serildi. Stantlarına gösterilen yakın ilgiden son derece memnun kalan Ersaș Alüminyum yetkilileri, bașarılı bir fuar organizasyonuna daha Ersaș imzasını attıklarını dile getirerek yurt dıșında birçok fuar organizasyonunda bayileri ve iș ortakları ile bulușmaya devam edeceklerini ifade etti. Ersaș Aluminyum presented PAL System Series in Poland Budma Construction Exposition Ersaș Aluminyum fortified its place in the global markets by participating Budma Construction Exposition organized in Poland between 30th January and 2nd February, 2018.


02-05 ȘUBAT 2018 İRAN DO-WINTECH FUARI


02-05 ȘUBAT 2018 İRAN DO-WINTECH FUARI


02-05 ȘUBAT 2018 İRAN DO-WINTECH FUARI


Röportaj

54

Ekstra Güvenlik İhtiyacı Olan Herkes, FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü’yle Artık Daha Güvende Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları ve Metal San. Tic. A.Ş. markalarından biri olan Fornax’ın Yurt İçi Satış Müdürü Fatih SARI, FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü ürünü hakkındaki bilgileri ve ürünü benzerlerinden farklı kılan yönleri sorularımızı yanıtlayarak tüketicilerle paylaştı. Tüketiciler, FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü’nü neden tercih etmeliler? FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü, her türlü kapı ve pencere donanımında kullanılabilen bir ürün. Dolayısıyla ekstra güvenlik ihtiyacı duyan herkes bu ürünü tercih edebilir. FGS hırsızlara karșı uygulanabilecek güvenilirliği yüksek bir üründür. Ayrıca kapı ve pencere üzerinde çocukların ulașamayacağı yerlere montajlandığında, herhangi bir talihsiz kazaya karșı çocuklar için de yüksek emniyet sağlar.

FGS’nin benzerlerine göre kullanım avantajları var mıdır, bunlar nelerdir? FGS birçok açıdan benzerlerinden bir adım öne çıkıyor. FGS’nin en büyük avantajı, montajlanacak parçaların çok az ve montajının gayet kolay olmasıdır. Bir diğer avantajı ise pencere ve kapı üzerinde çok fazla yer ișgal etmemesi! Güvenilirliği çok yüksek olan bu ürünün kilitleme piminin rahatça açılıp kapanması kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar, “açık” ya da “kapalı” konumu kolayca görebiliyor.

șartlara uygun çapta matkap ucu kullanılmalı. Delme ișlemi sırasında matkap ucunun karșıdan çıkmaması önemli bir ayrıntı. Vidalama esnasında vida boyları dikkate alınmalı. Vida boyu profile uygun değilse müșterilerimiz, vidanın boyunu kısaltarak kullanabilirler. Ayrıca FGS’nin montajı sırasında ürünün herhangi bir parçasına veya montajın gerçekleștirileceği alana zarar vermekten kaçınılmalıdır. FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü ile birlikte sunduğumuz Montaj Uygulama Talimatı herkesin, ürünü kapı veya pencerelerine kolayca uygulamasına imkân sağlıyor.

FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü direnci ne kadardır? FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü, 1 tonun üzerindeki basınç ve zorlamalara karșı dirence sahiptir. FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü paketi kaç parçadan olușuyor? FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü; kasa bağlantı gövdesi, güvenlik pimi, kanat bağlantı sacı, bağlantı gövdesi kapağı 1 ve 2, kanat gövde kapağı, 3 adet kasa ayar plakası, 5 adet kanat ayar plakası, 6 adet ‡4,8 x 50 YHB vida (DIN 7982) ve 2 adet ‡3,5 x 13 YSB vida (DIN 7981)’dan olușuyor. FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü’nün montajını yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle, montaja bașlamadan önce FGS’yi kullanacağınız kapı veya pencerenin, ürünün montajına uygunluğu kontrol edilmeli! Ürünün montajlanacağı en ideal yer, pencere veya kapının kullanım açısına uygun olarak seçilmeli. Matkapla açılacak deliklerde muhakkak, ürünün kullanma talimatında belirtilen

Everyone who needs extra security is hereafter in secure by means of FGS’s Extra Security Latch (Ekstra Güvenlik Sürgüsü) Domestic Sales Manager Fatih SARI at Fornax that is one of the brands of Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları ve Metal San. Tic. A.Ș. shared the information about “FGS Extra Security Latch” product and the characteristics of the product that make it different from other similar products by answering our questions.


Sektör

60

Maral Profil Dünyada İlk Olan Ersaș PAL SYSTEM’i Tanıttı İran’ın Julfa Aras Endüstriyel Serbest Bölgesinde kurulan, PAL System üretiminin yapıldığı Maral Profil Aras Co., 2 – 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenen İran – Tahran Do-wintech Fuarına 300 m2’lik stant ile katılım gösterdi. Fuar boyunca standı yoğun ilgi gören Maral Profil Aras Co., İran Bölgesinde bayilikler verdi.

Sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu Do-wintech Fuarına ilk kez katılan Maral Profil Aras Co., en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliștirilip üretilen ve dünyada da bir ilk olan PAL System Serisini 300 m2’lik standında tanıttı. Fuarda sergilenen bir bașka sistem olan PAL Demonte System, global ziyaretçiler tarafından dikkat çekti. Tüketicinin PAL Demonte System ile 20 dakikada kendi penceresini yapabileceği uygulamalı șekilde gözler önüne serildi.

Maral Profil has presented Ersaș PAL SYSTEM which is first in the world Maral Profile Aras Co., where PAL System production was made, established in Julfa Aras Industrial Free Zone in Iran, participated in Iran- Tehran Do-wintech Fair between 2nd and 5th February. Maral Profile Aras Co., which had a great interest in the stand during the fair, gave dealerships in the Iranian Region.


Sektör

66

Bir Varmıș, Bir Yokmuș… Çocuklar Çizmiș Heykel Olmuș ASAŞ; çocukların yeteneklerini geliştirmek, kendilerini keşfetmelerini sağlamak ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olması için geliştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. “Kim Demiş Masallar Gerçek Değil Diye” sloganıyla başlatılan heykel yarışmasında ASAŞlı miniklerden hayalindeki masal kahramanının resmini yapması ve kahramanın sahip olduğu güçlerin küçük bir kompozisyonla anlatılması istendi. ASAŞ; bu yeni projesiyle sanatçılara, sanat ve tasarım öğrencilerine açmış olduğu ASAŞSANAT Atölyesinin kapılarını bu sefer de çalışanlarının çocuklarına açmış oldu.

Yarıșma duyurusu 6-12 yașları arasındaki ASAȘlı miniklere, kendileri için özel olarak hazırlanmıș davetiyelerle, firmanın kurumsal sosyal medya hesaplarından ve firma içine asılan afișlerle yapıldı. 433 ASAȘlı minik; boyut fark etmeksizin yaptıkları renkli ya da karakalem resimlerindeki masal kahramanlarını kısa birer yazıyla tanıtarak, kahramanlarının neler yaptığını ve nasıl güçlere sahip olduğunu anlattılar. Dünyayı daha güzel bir yer haline getirmeye çalıșan, kötülükleri özel güçleriyle yok edip insanlara mutluluk așılayan kahramanlar arasından ilk 3 zorlukla seçildi. Yarıșmada birincilik ödülünü, güzel ve yeni bașlangıçları hayata geçiren “Kalem” heykeliyle 10 yașındaki Ali Fuat KARAÇOBAN; ikincilik ödülünü güçlü ve yenilmez özelliğiyle ormanların kralı “Aslan” soyut çalıșmasıyla 11

yașındaki Beyzanur BABİOĞLU ve üçüncülük ödülünü üzüntüleri yok eden, savașın olduğu yerde silah ve tankları boynuzlarıyla galaksinin dıșına fırlatan “Bob” isimli kahramanıyla 7 yașındaki Ahmet Kuzey ATLI aldı. Çocukların eğitim ve gelișimine katkı sağlanması amacıyla ipad hediye edildi. Yarıșma sonunda çocuklara ödülünü ASAȘ Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar YAVUZ takdim etti. Bu yarıșma ile hem minik ASAȘlıları hayal güçlerini özgürce kullanmaları yönünde teșvik etmek, hem de yazılı ve görsel ifade yeteneklerini geliștirerek sanat ile bulușturmak amaçlanıyor. Proje kapsamında ayrıca resimleri uygulanmak için seçilen minikleri üretim așamasında fabrikaya davet ederek, anne babalarının çalıștıkları ortamı deneyimlemelerine olanak tanınması planlanıyor. Yarıșma sonucunda dereceye giren resimler

ASAȘSANAT atölyesi bünyesinde çalıșan heykeltıraș Çiğdem ÖZ tarafından alüminyum heykellere dönüștürülecek ve Heykel Park’ta sergilenecek. Once upon a time… Children drew pictures and sculptures were made ASAȘ added a new project to its corporate social responsibility projects developed for children to develop their abilities, discover their characters and have a better future. The minors of ASAȘ were asked to draw a picture of fairy tale hero of their dreams and explain the powers of theirs heroes with a small composition in the sculpture competition started with motto “Who says that Fairy Tales are not Real”. Thus, ASAȘ opened the doors of ASAȘSANAT Workshop to the children of its employees after students of art and design and artists with this new project.


Röportaj

68

“Para Kazanmanın Her Türlü Yolu Mubah Değildir!” Beka Aksesuar Dış Ticaret Müdürü Şule BARAN ile sektör değerlendirmesinden sektörü daha iyiye taşımak için yapılması gerekenlere kadar geniş bir perspektifte, Mall of Istanbul The Office ofislerinde bir röportaj gerçekleştirdik. Bize kendinizden bahseder misiniz? Bu sektöre çok uzun yıllar önce bașladım. Önceleri plastik kapı-pencere ürün grubu ile bașladım. Daha sonra aksesuar satıșı ile devam ettim. Son 15 yıldır da dıș ticaret alanında çalıșma hayatıma devam ediyor, deneyimlerimi firmamızı daha ileriye götürmek için kullanıyorum.

2017 sizin için nasıl geçti, 2018’den beklentileriniz nelerdir? 2017’nin bizim sektörümüz için çok güzel geçtiğine inanıyorum, bu güzellikten biz de payımızı aldık. Birçok firma üretimi çok fazla zorladı; malzemeleri yetiștiremediler, mesaili çalıșmalar yapıldı. Bu da sektörde iș ve hareketin olduğunu gösteriyor. Sene bașları çok fazla fikir vermese de geçen yılın bitimiyle bu yılın gelișine baktığımızda 2018 için de aynı hareketin olacağını düșünüyoruz. Öngörülerimiz 2018’in de geçen yıl gibi, iyi bir yıl olacağı yönünde.

Sektörde eski bir firma olduğunuzu biliyoruz; fakat geçtiğimiz seneden itibaren yeni bir olușum ile devam ediyorsunuz. Firmanız hakkında bilgi verir misiniz? 2005 yılında kurulan firmamız, 2017 yılının Eylül ayında unvan değiștirerek yeni bir firmaymıș gibi göründü fakat biz, eski ve deneyimli bir firmayız. Ortaklarımızla, uzun yıllar güzel bir șekilde devam eden ișbirliğimizi yine aynı șekilde sonlandırarak Beka Aksesuar Dıș Ticaret firması olarak yolumuza devam ediyoruz. Sektör partnerleriniz hakkında neler söylersiniz? Çalıștığımız birçok farklı partnerimiz var. Çalıștığımız ve temsil ettiğimiz firmaların alanında güçlü, tecrübeli, uzman ve iyi firmalar olmasına dikkat ediyoruz. Beraber yürüdüğümüz firmalar kendi konularında gayet uzmanlașmıș firmalardır ki bunlar sektörün öncü isimleridir. Ürün gruplarınız nelerdir? Plastik pencere yapımında kullanılması gereken profil ve destek sacı dıșında ne kadar ekipman varsa bunların teminini gerçekleștiriyoruz. İspanyolet, kol, menteșe, vida grubu, makine grubu,

kimyasal grup gibi bir pencerenin üretimi için ne gerekiyorsa, müșterilerimiz bu ürünlere bizden ulașabiliyor. Katıldığınız ya da katılmayı planladığınız fuarlar var mı? Beka, henüz çok yeni bir olușum. Eğer Beka olarak düșüneceksek çok kısa bir geçmișimiz var. Bu kısa olușuma çok verimli geçen bir Dubai Doors Window Facades Fuarı sıkıștırdık. 2018 yılı içerisinde, katılmayı hedeflediğimiz en az 2-3 tane yurt dıșı fuarı var. Beka bir dıș ticaret firması olduğundan yurt dıșı fuarlarını çok önemsiyoruz ve mümkün olduğunca bu fuarlara katılmayı planlıyoruz.

“Belli bir standardın altındaki ürünü müșteriye satmıyoruz. Kendilerini alıp bize gönderdiği ürünleri yüklemeyi kabul ediyoruz ama düșük kaliteli bir ürünü asla kendimiz alıp müșteriye pazarlamıyoruz. Bunu da artık müșterilerimiz çok iyi biliyor. Bu bizim en büyük farkımız; yani para kazanmanın her türlü yolunun mubah olmadığını düșünüyoruz.”

İç piyasada çalıșmamanızın buna bir etkisi olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Bir de biz çalıșırken pazarımızın riskini bölüyoruz. Tek bir taneye ya da 2-3 pazara yoğunlașmadan; uzanabildiğimiz kadar farklı pazarlara ulașmaya çalıșıyoruz. Bunun bizim için büyük artıları var. Çalıștığımız herhangi bir pazarda bir risk oluștuğu takdirde yoğunlașacağımız ikinci pazarımız zaten elimizin altında oluyor. Ülkelerin inanıșları ve yașayıșlarına göre tatil olan bir pazar, diğer bir pazarda tatil olamayabiliyor. Boșlukları bu șekilde doldurarak bir çalıșma yapıyoruz. Șimdi tüm bunların meyvelerini yiyoruz. İhracatta her sezonumuzu dolduracak bir pazar olușturuyoruz bir șekilde. Firmanızın maliyetlerinde, markanızın pazardaki bașarı grafiğinde ve rekabet noktasında sizi diğer firmalardan ayıran öncü farklılıklarınızdan bahseder misiniz? En büyük farklılığımız, ticareti olması gerektiği gibi yapıyoruz. Bu bizim kendimize söylediğimiz bir șey değil, müșterilerimizden aldığımız geri dönüșlerdir. Biz müșterilerimize asla kendi istediğimiz ürünü değil șartlar neyi gerektirirse gerektirsin onların istediği ürünleri veriyoruz. Yüklediğimiz her araca kendi aracımız gözüyle bakıyoruz. Aracın yükleniș tarzından tonaj detaylarına kadar müșteriyi bilgilendiriyoruz. Eğer eksiklik ya da onların zararına bir șey varsa mutlaka buna müdahale ediyoruz ki bu da müșterilerimizin çok beğenerek bizi


Röportaj

70

bu rekabetin neticesinde firmaların kâr marjları çok cüzi oluyor. Yani üretici de satıcı da bu rekabetten dolayı yeterli kârı elde edemiyor. Aslında baktığımızda aksesuar grubundaki üretici sayısı az. Bu iși layıkıyla yapan firma sayısı bu kadar azken böylesi bir rekabetin olușması ve firmaların birbirlerinin kârlarıyla bu kadar oynaması bana çok enteresan geliyor. Firmaların bir an önce bir araya gelip aksesuarda ve diğer ürün gruplarında birlik olușturup en azından bir dip fiyat politikası uygulamaları gerektiğine inanıyorum.

taktir ettiği bașka bir konudur. Müșteri talep etmiș dahi olsa, belli bir standardın altındaki ürünü müșteriye satmıyoruz. Kendilerini alıp bize gönderdiği ürünleri yüklemeyi kabul ediyoruz ama düșük kaliteli bir ürünü asla kendimiz alıp müșteriye pazarlamıyoruz. Bunu da artık müșterilerimiz çok iyi biliyor. Bu bizim en büyük farkımız yani para kazanmanın her türlü yolunun mubah olmadığını düșünüyoruz. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini fırsata nasıl çeviriyor? Bunu tamamıyla kendi sektörümüz için yorumlayacağım. Krizler düșük kâr marjlarını biraz daha yükseltip standartlara yaklaștırma fırsatlarıdır

aslında. Biz hammadde olarak dövize ve Londra Metal Borsasına endeksliyiz, büyük bir hammadde grubumuz buradan ișlem görüyor. Döviz son 4-5 aydır hareketli olduğu için ve her gün farklı rakamlardan ișlem gördüğü için müșterilere günlük fiyatlar veriyoruz. Bu, bir kriz gibi görünüyor ancak bunu fırsata çevirebiliriz. Bu fiyat geçișlerini müșterilere anlatırken kâr marjlarımızı biraz daha zorlayabilirsek en büyük fırsat bu olacak. Ben en güzel paraların kriz zamanlarında kazanıldığını düșünüyorum; çünkü geçmiște yașadığımız tüm krizler bize bunu gösterdi. Bu noktada ekonomik kriz diyebileceğimiz kur artıșları çok iyi fırsatlar olabilir. Ülke olarak bize dezavantaj oluștursa bile dövizin güçlenmesi, bizim dıș piyasadaki Türk Lirası karșısındaki gücümüzü de arttıracağı için aslında bunları çok güzel değerlendirebileceğimizi düșünüyorum. Sektörle ilgili neler söylemek istersiniz? Sektörümüzle ilgili söylenecek çok fazla șey var aslında. Bunların en önemlisi sektörümüzde bir birlik olmaması. Özellikle aksesuar grubu içinde ciddi bir rekabet söz konusu ve

Sanırım bu, çok zor bir șey. Bireysel yürütülen faaliyetler çok fazla yankı uyandırmıyor ve bir yaptırımı olmuyor. Aksesuar sektörünün içinde bulunduğu durum biraz zorlu! Bütün anlamıyla aksesuarcı diyemeyeceğimiz, atölye mantığıyla çalıșan çok fazla imalatçı var. Bu imalatçılar kendi devamlılıklarını sağlamak adına bireysel önlemler alıyorlar ve bu durum, sektöre pek yaramıyor, dezavantajı oluyor. İvedilikle, tüm imalatçıların bir araya gelip yürütülen farklı fiyat politikalarıyla ilgili bir paydada bulușmaları gerekiyor. Belki aralarında fiyat politikasını yine oturtamayacaklar; ama büyük ve küçük ölçekli üreticileri koruyacak önlemler alabilirler. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Çok uzun yıllardır bu sektörün içindeyim. 20 yılı așkın süre içerisinde, dönüp geriye baktığım zaman ilk zamanlara göre tabii ki çok yol kat ettik. İftiharımız olan birçok ürünümüz var. Özellikle bu konuda partneri de olduğumuz Reze markasını vurgulamak istiyorum. Fakat 20 senede gelinen nokta olması gerektiği gibi değil. Üretim ve sistem anlamında ve birçok üründe çok daha iyi ișler çıkarabiliriz diye düșünüyorum. “Not All Ways to Make Money is not Fair!” We have realized an interview with Șule BARAN, Foreign Trade Director of Beka Aksesuar at their Office located at Mall of Istanbul The Office discussing from the industry evaluation to the ways to improve the sector.


GALADO Makina Metal ve Cam Sanayi Ltd. Ă&#x17E;ti.

Makina MĂźhendisi Hamdullah Ă&#x2013;ZĂ&#x2021;ELĂ?K Ă&#x17E;irketimiz, dĂźnyada yeni bir ĂźrĂźn olan Ă&#x2021;ift TabancalĂ˝ Otomatik Tiyakol Robotunu hizmete sunmuĂžtur. Almanya, Ă?talya ve TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki 50 yĂ˝llĂ˝k bilgi ve tecrĂźbemiz Ă˝sĂ˝cam makinalarĂ˝ Ăźretimine olanak saĂ°lamýÞtĂ˝r. FirmamĂ˝zda tam ve yarĂ˝m otomatik cam yĂ˝kama makinalarĂ˝, butil, tiyakol, silikon pompalarĂ˝, cam kesme, vakumlu dĂśner sehpa, cam kumlama makinalarĂ˝ ve en son olarak da Ă&#x2021;ift TabancalĂ˝ Otomatik Tiyakol Robotunu hizmete sunmaktan gurur duymaktayĂ˝z. DoĂ°anĂ˝n dostu CAM, camĂ˝n dostu Ă?NSANâ&#x20AC;&#x2122;dĂ˝r. Ancak cam sĂ˝radan bir ĂźrĂźn deĂ°ildir. Maliyet ve kalite açýsĂ˝ndan; teknoloji, bilgi, tecrĂźbe ve artan kullanĂ˝m alanlarĂ˝ ile baĂžlĂ˝ baÞýna bir uzmanlĂ˝k dalĂ˝dĂ˝r. Piyasada bulunan makina ve kimyasallarĂ˝n seçiminde â&#x20AC;&#x2DC;Uzmanâ&#x20AC;&#x2122; kiĂžilerden bilgi almak gerekir. BazĂ˝ kimyasallar, karýÞýmdaki uçucu maddelerin, basĂ˝nç altĂ˝nda gaz haline geçmesi ve sĂ˝caklýðýnĂ˝n yĂźkselmesi nedeniyle tehlike arz eder. Ă?nfilak bile sĂśz konusudur. AmacĂ˝mĂ˝z, halkĂ˝mĂ˝za hizmettir. MakinalarĂ˝nĂ˝zda meydana gelen sorunlarĂ˝n giderilmesinde menfaat gĂśzetilmeksizin yardĂ˝mcĂ˝ olmak isteĂ°imizin bilinmesini Ăśnemle rica ederiz.

7 - 10 Mart 2018 TĂźyap KapÄą Pencere ve Cam FuarÄą 12. Salon No: 1214 / A

OSB Teksan Sanayi Sitesi I5 Blok No:5 EskiČ&#x2122;ehir Tel & Fax: 0222 237 39 03 - 0222 217 20 14 (TNtHBMBEPNBLJOB!HNBJMDPN


Röportaj

100

Kemal KIR; “İnovatif Gelișmelere Kucak Açmalıyız, Geliștiren, Üreten Kesime Destek Olmalıyız” Kemal Kır Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Kemal KIR gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “Ersaş Alüminyum’un kendi bünyesinde Ar-Ge’sini yapıp geliştirdiği yüzde yüz Türk Sermayeli ve Türk Patentli sistem serileri olan PASCal® ve PAL System Serilerini tercih ederek doğru bir yatırıma imza attıklarını” ifade etti.

Kemal KIR; “Biz Ersaș Alüm inyum’un kend i bünyesinde Ar-Ge’sini yapı p geliștirdiği yü Türk Sermayel zde yüz i ve Türk Patent li system seril olan PASCal ® eri ve PAL System Serilerini tercih ederek doğru bir yatırıma im zamızı attık. Rekabet noktas ında çok avan tajlı olduğumuz dikkat çekmek a isterim. Nedeni ne gelince PAL System Serisin i ve PASCal ® Sy stem Serisini mukayese edeb ilecek bașka bi r ürün söz konusu değil.”

Markanız hakkında bilgi paylașır mısınız? Markamızın geçmiși 7 seneye, ama sektördeki tecrübemiz 1989 yılına dayanmaktadır. Üretim tesisinizi ne zaman kurdunuz? Mevcut olan tesisimizi 2015 yılında kurarak, tam kapasite çalıșmalarımıza 2016 yılı itibariyle devam etmekteyiz. Tesis kurulumuyla ilgili nelere dikkat ettiniz, neye göre kuruluș kararı verdiniz ve boyahane tesisi ihtiyacınız neden gerekti? Bu tesisi kurmamıza teșvik eden Ersaș Alüminyum’dur. Ersaș Alüminyum PASCal® seri üretimlerini tesisimizde yapmaktayız. Oldukça dikkat çekici bir System serisi. Bu sebep ile PASCal® System Serisini çok daha profesyonel șekilde üretebilmek için makine çeșitlerini de bünyemize dâhil ettik. Makine ve çıta kesmeleri 45 derece, gönye șerit 90 derece olduğu için ekstra kalıplar hazırlattık. Bunlar ile birlikte tekrar üretime bașladık ayrı bir bölüm olarak. Tek hol olarak sadece PASCal®

System Serilerini üretmeye bașladık. Daha sonra Mart ayında düzenlenen Kapı Pencere Fuarı sonrası PAL System Serisi için yatırıma geçtik. Bunun için ikinci ve üçüncü hollerimizi devreye aldık. 450 m2’lik holümüzde çeșitli makine teçhizatı ile birlikte imalathane kurduk. En son olarak da elektrostatik toz boya holümüzü kurarak devreye aldık.

Ayrıca PAL Sytem dıș ve iç kapaklarını pres olarak stokta tutmaktayız. İnșaat firmaların numune pencerelerde farklı renk alternatifi görmek istediklerinde, bir veya iki günde boyatılıp müteahhit ve mimarlara göstererek zaman kazanımı sağlamıș oluyoruz. Bu yetkinlikler ile profesyonel üretim çalıșmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Bu tesis toplamda kaç m2’lik bir alana sahip? Üretim tesisimiz 1.400 m2, yönetim ofislerimiz ile birlikte toplamda 1.600 m2’lik bir alana sahibiz diyebiliriz.


Röportaj

102

Bulunduğunuz çevrede Alüminyum doğrama sektörüne hizmet veren bu tarz bir üretim tesisinin olmadığını biliyoruz. Bu tesisi kurmanızdaki amaca değinir misiniz? Bulunduğumuz çevrede alüminyum doğrama sektörüne 1.600 m2’lik bir alanda üretim yapan bașka bir marka yok. Biz Ersaș Alüminyum’a duyduğumuz güven çerçevesinde üretim tesisimi çeșitlendirip büyütme kararı aldık. Bundan önceki atölyemizde daha küçük olması sebebiyle atölye olarak adlandırıyorum zaten, makine çeșitliliği bakımından daha farklı bir noktadaydık. Biz üretim tesisimizi büyütüp bünyemizdeki makine teçhizatlarımızı çeșitlendirdikten sonra müșterilerimiz tarafından da ilgi görür olduk. Ersaș Alüminyum System Serisi olan PASCal® ve PAL System Serilerini incelemeye gelen çözüm ortaklarımızdan gayet olumlu geri bildirimler almaya bașladık. Elbette ki yeni üretim tesisimizde çok daha fazla düzen, çok daha fazla kalite müșterilerimizi cezbetmekte. Ersaș Alüminyumdan temin ettiğimiz malzeme ve ürün grubu da zaten bașlı bașına dikkat çekici. Ersaș Alüminyum dıșında bașka bayilikleriniz söz konusu mu? Bünyemizde ürün grubu olarak; bahçe kapılarından, fotoselli demonte

arını dıș ve iç kapakl KIR; “PAL Sytem yı ta ta tutmak z. pres olarak stok elerde numune pencer İnșaat firmaların ek rm gö ifi at farklı renk altern boyatılıp r veya iki günde kl istedi erinde, bi erek er st imarlara gö müteahhit ve m uz.” or uy ol ıș ı sağlam zaman kazanım

ve endüstriyel kapılara kadar ürün çeșidi bulunduruyoruz. Dolayısı ile bu markaları temsil eden değișik bayiliklerimiz söz konusu. Ama alüminyum olarak bakacak olursanız Ersaș Alüminyum’un dıșında bir bayiliğimiz yok. Bir tek Ersaș Alüminyum ile çalıșmaktayız. PVC Doğrama olarak Ersaș’ın ürünü PAL System Serisini ișlemekteyiz. Markanız için 2017 yılı değerlendirmesini yapar mısınız? 2017 yılı bizim için yatırım ve büyüme yılı oldu. Bu yıl PAL System Serilerini kullandığımız bir Ankara projemiz oldu. Kendi ilçemizde ve Adapazarı’nda olmak üzere ciddi projelerde yer aldık. Teklif verip ön çalıșmalarını yaptığımız önemli projelerimiz söz konusu. Aralıksız olarak büyüme ivmemize devam edeceğiz. 2018 yılı hedefleriniz arasında neler var, bir de bu hedeflere değinir misiniz? Bu yıl tesisimizdeki büyüme, niteliklendirme çalıșmalarımızı tamamladık. 2018 yılında çok daha büyük projelerde yer alarak marka bilinirliğimizi yükseltmek istiyoruz. Alüminyum bölümümüzde Ersaș Alüminyum PASCal® System Serisi ile çalıșmalarımıza devam edeceğiz. Isı yalıtımlı PVC sektöründe de PAL System Serisi ile önemli projelerde yerimizi alacağız. Henüz tarihini belirlemedik ama 2018 yılının ilk aylarında Adapazarı ve çevre ilçelerdeki çözüm ortaklarımız ile yemekli bir etkinliğe imza atmayı planlıyoruz. Dolayısı ile 2018 yılının markamıza büyüme ivmesi getireceğine inanıyor, bu anlamda profesyonel çalıșmalarımıza hız veriyoruz. Ersaș Alüminyum ile çalıșan çözüm ortaklarınıza neler söylemek istersiniz? Tesisimizi metrekare bazında bu denli büyütme nedenimiz Ersaș Alüminyum’un kendi bünyesinde geliștirdiği PASCal® System Serisiydi. Daha sonra Ersaș PAL System Serisi ile tanıșınca sektörde çok daha emin adımlar ile üretimler yapmaya bașladık. Verdiğimiz doğru kararın karșılığını memnuniyetle ifade edebilirim. Rekabet noktasında çok avantajlı olduğumuza dikkat çekmek isterim. Nedenine gelince PAL System Serisini ve PASCal® System Serisini mukayese edebilecek bașka bir ürün söz konusu değil. Dolayısı ile sizi diğer PVC markalarından veya Alüminyum doğrama

markalarından bir adım öne tașıyacak bir sistem serisi ile çalıșmak çok büyük bir avantaj. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Ülke ekonomimizin büyüme ivmesi bizi mutlu ediyor. Biz de bu büyüme ivmesine katkı sunuyoruz. Her ne kadar denizdeki bir kum tanesi kadar olsak da netice itibariyle tam da içindeyiz. Toplamda 9 kiși istihdam ediyoruz. Yerimizde saymayı tercih edip, 250 m2’lik küçük bir atölyede de çalıșmalarımıza devam edebilirdik, ama biz Ersaș Alüminyum’un kendi bünyesinde Ar-Ge’sini yapıp geliștirdiği yüzde yüz Türk Sermayeli ve Türk Patentli system serileri olan PASCal® ve PAL System Serilerini tercih ederek doğru bir yatırıma imzamızı attık. Ürünlere güvenimiz sonsuz. Karșılığını da aldığımızı ve duyduğumuz memnuniyeti tekrar tekrar dile getirmek isterim. Çok daha önemli projelere imzamızı atıp, markamızdan ve ürün çeșitliliğimizden söz ettireceğiz. İș dünyasına yeniliklerden uzak kalmamalarını tavsiye etmek isterim. İnovatif gelișmelere kucak açmalıyız; geliștiren, üreten kesime destek olmalıyız. Özellikle milli ürün gruplarını desteklemeliyiz. Milli ürün gruplarına destek çıkmak, ülkemiz ekonomisine destek çıkmak anlamına gelmektedir.

Kemal KIR; “We must embrace innovative developments, Developing, Producing Cutting Support” Kemal KIR Alüminyum Chairman of the Board Kemal KIR; “Ersaș Aluminum made a right investment by choosing PasCAL and PAL System Series which are 100 % Turkish Capital and Turkish patented system series which they have developed and developed in their own R&D.”


Sektör

106

Gönye Proje Tasarım “Tasarım Merkezi” Oldu Çözüm ortağı olduğu inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere birçok iç mimari çalışmaya imza atan Gönye Proje Tasarım; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kısa süre önce hayata geçirdiği ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması hedefiyle ortaya koyduğu teşvik desteğini almaya hak kazanarak “Tasarım Merkezi” unvanının sahibi oldu. Türkiye’nin önde gelen markalı konut ve ofis projelerinin iç mekan tasarımlarına imza atan Mimar Yelin EVCEN ve İçmimar Gönül ARDAL ortaklığındaki Gönye Proje Tasarım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen “Tasarım Merkezi” unvanını almaya hak kazandı. Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak Türkiye’de “Tasarım Merkezi” belgesini alan 55. firma olan Gönye Proje Tasarım aynı zamanda ülkemizdeki “Tasarım Merkezi” unvanı almaya layık görülen 3. içmimarlık firması. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ağustos 2016’dan bu yana uygulanan “Tasarım Merkezleri” teșviki, ekonomide katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler geliștirilmesini, özel sektörde ürün veya ürünlerin ișlevselliğini artırma, geliștirme, iyileștirme ve farklılaștırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılmasını ve tasarım personeli ve nitelikli ișgücü istihdamının artırılmasını desteklemeyi hedefliyor. Bakanlığın “Tasarım Merkezleri” projesinin, sunduğu avantajlar nedeniyle hedefleri yolunda önemli bir fırsat olduğunu düșünen Gönye Proje Tasarım ortaklarından Mimar Yelin EVCEN, bu unvan ile tasarım faaliyetlerinin estetik, ișlevsel ve yenilikçilik anlamında da tescillendiğini șu sözlerle dile getiriyor: “Süreç boyunca hem akademisyenlerden ve sektör temsilcisinden, hem de bakanlıktan aldığımız, tasarımlarımız ve kurduğumuz sistemle ilgili pozitif geri bildirimler yaptığımız iște doğru yönde çok yol kaydettiğimizi bize göstermiș oldu. Bundan sonraki süreçte hak kazandığımız vergi avantajları ile tasarım personeli sayısı ve niteliğini arttırma, tasarım ekipmanları ve yazılımları yatırımını çoğaltma ve her zaman desteklediğimiz ve çok inandığımız eğitimlere yenilerini ekleyerek devam etme avantajlarımız olacak.” 2010 yılındaki kurulușlarından itibaren tasarladıkları büyük çaplı projeler sayesinde çok hızlı bir büyüme gösteren Gönye

Proje Tasarım’ın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen bu ünvanı alma serüvenini ise firmanın diğer ortağı İç Mimar Gönül ARDAL aktarıyor: “Büyüme sürecini hem șirketimiz, hem müșterilerimiz, hem de çalıșanlarımız açısından sorunsuz ve en verimli șekilde geçirebilmek adına 2012 yılından itibaren danıșmanlık almaya bașladık. Zaman içinde beliren ihtiyaçlar sebebiyle, “Gönye El Kitabı”, “Verimlilik Değerlendirme Süreçleri”, “Proje Süreç Raporlamaları” ve “Proje Bazlı Değerlendirme Sistemi”ni hazırladık. Bütün bunları yaparken de birlikte belirlediğimiz hedefler doğrultusunda tüm ekibimizin gelișimlerini takip ederek destekledik. Gerek toplu, gerek bireysel eğitimlerle yurtiçi-yurtdıșı fuar ve etkinlik katılımlarını sağladık. Bir yandan da teknik ihtiyaçlar sebebiyle “Gönye Çizim Standartları” olușturduk. Tüm bu hazırlıklarımız, sistemli çalıșmaya inanmamız ve sistemin getirdiği kolaylıkları fark etmemiz nedeniyle yapıldı. Tasarım Merkezi bașvurusunda istenen șartlara baktığımızda da 4 yıldır yaptığımız çalıșmalardan farklı bir șey olmadığını,

zaten çalıșma sistemimizin beklentileri karșıladığını gördük ve gerekli raporları hazırlayarak bașvurumuzu yaptık.” “Tasarım Merkezi” olarak bundan sonraki süreçteki vizyonlarının kaliteden ve nitelikli tasarımdan ödün vermeden büyümeye devam etmek olduğunu dile getiren Gönye Proje Tasarım ortakları, kendi mobilya ve aksesuar markalarını hayata geçirmenin ve uluslararası projelerde yer almanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguluyor. Gönye Proje Tasarım became the “Design Center” Successfully finishing many interior architecture works in residence, mass housing and office projects with construction and real estate investment companies, Gönye Proje Tasarım was entitled as “Design Center” with incentive support of Ministry of Science, Industry and Technology to have the economy of the country at an internationally competitive level in design.


Röportaj

108

“Kendi İnsanımıza Ekmek Kapısı Olacak Yatırımlara Öncelik Veriyoruz” “Bulunduğumuz her bir an bizim için gelecek anlamına geliyor. Gelecek ileride değil bugünde. Biz bugünü inşa etmenin derdini yaşıyoruz” diyen Process Alüminyum Plastik Sanayi Limited Şirketi Genel Müdürü Osman BULUT röportaj sorularımızı cevapladı. Yatırım planları oluștururken hangi kriterlere öncelik veriyorsunuz? İlk önce milli ekonomi anlayıșı doğrultusunda ülke ekonomisine kazanç getirecek, istihdam sağlayarak kendi insanımıza ekmek kapısı olacak yatırımlara öncelik veriyoruz. Bunun yolunu da yapılan yatırımı yüzde yüz verimlilik esasına göre çalıștırmakta bulduk. Harcanılan her para yatırım anlamına gelmez. Ülkeyi makine çöplüğüne çevirmeden katma değeri yüksek endüstriyel ürünleri üretebilirsek gerçekten bu ülkeye yatırım yapmıș oluruz diye düșünüyoruz. Sektörümüzün fotoğrafını çekip bu fotoğrafı doğru okuyarak gerçekten hangi noktalarda ihtiyaçlar var, bunları tespit edip o alana yöneliyoruz.

Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle, firmamıza verdiğiniz fırsattan dolayı teșekkür ederim. İsmim Osman BULUT. Temmuz 2016’dan beri Process Alüminyum Plastik San. Ltd. Ști. Genel Müdürü olarak görev icra etmekteyim. Plastik kapı pencere sektöründe 2003 yılından itibaren farklı șirketlerde pazarlama ve genel koordinasyon birimlerinde vazifeler icra ettim. Process Alüminyum ustalık durağımız oldu. Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Process Alüminyum Plastik San. Ltd. Ști., Yönetim Kurulu Bașkanımız Mehmet BAĞRIAÇIK tarafından kurulmuș ve bugünlere tașınmıștır. Plastik kapı pencere aksesuarlarının plastik enjeksiyon sistemi ile üretimini yapan ve ürünlerini kendi bünyesindeki pazarlama satıș sistemi ile toptancı bayilere ulaștıran bir yapıya sahibiz. Türkiye genelinde bütün bölgelerde 800 civarında bayi ile sektöre hizmet üretmekteyiz. Bunun yanı sıra sektörün kalbi olan İstanbul’da Marmara Bölge Müdürlüğü olarak 2.500 m² kapalı stok alanı ile İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasına, Marmara Bölgesi’ne ve Balkan ülkelerine üretimlerimizi ulaștırmaktayız. Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlamaktasınız? Oldukça geniș bir ürün yelpazesine sahibiz. Plastik ve alüminyum menfez banyo ve wc menfezleri; pileli sineklik sistemleri, plastik aksesuarları, alüminyum kasa kanat profilleri ve pileli tüllerinin imalat ve satıșı. Ayrıca 17 x 25 ve 10 x 20 sineklik sistemlerinin plastik aksesuarları, alüminyum profilleri ve tüllerinin imalat satıșı; cam balkon sistemlerinde Gold Sistem ve Fırtına Sistem olarak iki ayrı modelin komple aksesuarlarının üretimini yapmaktayız. Yine PVC kapı pencere aksesuarlarının kol grubu, kilit grubu menteșe grubunda

markamız altında üretilen ürünlerin satıș ve pazarlamasını yapmaktayız. Üretimlerin yanında yine kalite olarak sektörde kabul görmüș olan sineklik tülleri ve kıl fitilleri ithal etmekteyiz. Yeni yatırımlarınız nelerdir, bilgi verir misiniz? 2017 yılı itibari ile hedeflerimiz doğrultusunda hizmet kalitemizi ve makine parkurumuzu artırmak, aynı zamanda satıșını yaptığımız alüminyum profil gruplarını kendi bünyemizde üretmek için Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde 10.000 m² kapalı alanda yeni bir tesis kurduk. Burada istihdam ettiğimiz çalıșan sayımızı iki katına çıkardık. Aylık 350 ton üretim kapasiteli alüminyum ekstruzyon hattı kurarak müșterilerimize daha kazançlı ürünler sunmaya bașladık. Hattımız Nisan ayı itibariyle tam kapasite üretime bașlamıș olacak. Yine günlük 12 ton kapasiteli elektrostatik boyahane ile ürettiğimiz alüminyum profilleri kendi tesislerimizde boyayabiliyoruz.

Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? En bașta hizmet! Bizim sektörümüzde bunun karșılığı stok demektir. 750 çeșit ürün ve bunların kendi içinde renk grupları, ölçü grupları bunların tamamını bir arada eksiksiz bulundurup bayilere üç günlük termin süresi ile ulaștırmak bizim en büyük avantajımız. Diğer avantajımız belli ürünlerde odaklanarak hem kaliteyi hem fiyat avantajını bir arada sunmaktır. Hedeflerinizden bahseder misiniz? Bulunduğumuz her bir an bizim için gelecek anlamına geliyor. Gelecek ileride değil bugünde. Biz bugünü inșa etmenin derdini yașıyoruz. Marka kalitemizi artırmak ve markamızı uluslararası alana tașımak bugün için en büyük hedefimizdir. We Prioritize the Investments which will employ our people Osman BULUT, the General Director of Process Alüminyum Plastik Sanayi Limited Șirketi stated “Each moment we are in is a future for us. The future does not lie in future but today. We strive to build today.” and answered our interview questions.


Röportaj

112

“Amacımız Kalite ve Sürdürülebilir Hizmet Vermek!” “Müşterilerimize verdiğimiz hizmet ilk sırada geliyor. Buna ek olarak ürün kalitemiz ve fiyat politikamızla fark yaratıyoruz” diyen Process Alüminyum Plastik İstanbul Bölge Müdürü Mahmut MARANGÖZ’ü yeni binalarında ziyaret ederek kendisine röportaj sorularımızı yönelttik. 3 senedir iștirak ediyoruz; bu sene de katılmayı planlıyoruz.

Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Process olarak plastik kapı, pencere aksesuarları, menfez, sineklik aksesuarları, pileli sineklik, cam balkon sistemleri üretimi yapıyoruz. Ayrıca yeni alüminyum üretimimiz olacak, șu an kurulumları yapılıyor. Maksimum 1-2 ay içinde üretime bașlayacağız. Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlıyorsunuz? Menfez grupları, havalandırma grupları, sineklik grubu, kıl fitil grubu ürünlerimiz müșterilerimiz tarafından oldukça beğeniliyor. Üzerinde çalıștığımız alüminyum üretim profil ile de markamızın güvenilirliği ve bilinirliğini daha da arttıracağız. Markanızın kalite politikasını, sürdürülebilirlik yaklașımı hakkında neler söylersiniz? Firmamız kurulduğu tarihten bugüne kaliteyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutmaktadır. Firmanızın bașarıyı garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Bizi bașarıya götüren yolda

Önümüzdeki dönemde hangi ülkelerle ticari ilișkilerde bulunmayı düșünüyorsunuz? Hâlihazırda Balkanların tamamıyla ve bazı Arap ülkeleriyle ticari ilișkilerimiz mevcut. İlerleyen dönemlerde ticari etkinliğimizi arttıracak farklı ülkelere de satıș yapmayı planlıyoruz.

müșterilerimize verdiğimiz hizmet ilk sırada geliyor. Buna ek olarak ürün kalitemiz ve fiyat politikamızla da fark yarattığımıza inanıyorum. Yurt içinde ve yurt dıșında katıldığınız ya da katılmayı planladığınız fuarlar var mı? Yurt içinde, Mart ayında yapılan Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarı’na katılıyoruz. Yurt dıșında ise Sırbistan’da yapılan Seebbe Yapı Fuarı’na

Yatırım planlarınız neler? Yatırım planımızı șu șekilde olușturuyoruz: Șu an satıșını gerçekleștirdiğimiz ürünlerin büyük bir kısmını zaten üretiyoruz. Müșterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve onları azami ölçüde memnun edebilmek için üretimlerimize devam ederken mevcut portföyümüze farklı ürünler katıyoruz, bu konuda sürekli bir çalıșma içerisindeyiz. Üretim kapasitemizi arttırabilmek adına, Konya’daki fabrikamızda 10.500 m2 kapalı alanda üretimlerimize devam ediyoruz. Buna ek olarak İstanbul’daki depomuzu 350 m2 1.000 m2 çıkardık. Müșterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için mevcut araçlarımızı çoğalttık. Önümüzdeki yıllarda müșterilerimize çok daha iyi ürünlerle, çok daha iyi hizmet vereceğimizi düșünüyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Vatana millete hayırlı bir firma olduğumuzu düșünüyorum. İnsanlar paralarını bankalarda tutup faiz toplarken biz kendi öz sermayemizi ticarete yatırıyoruz ve üretimimize ara vermeden yolumuza devam ediyoruz. Ülkemiz için elimizden geleni yapıyoruz. Our Purpose is to Provide Quality and Sustainable Services! We directed our interview questions to Mahmut MARANGÖZ, Regional Director of Istanbul of Process Alüminyum who stated “The service we provide to our customers has utmost importance. We create difference with our product quality and pricing policies” at their new building.


Sektör

114

Adil PELİSTER, İKMİB Bașkan Adaylığını Açıkladı Kimya Sektörünün Birleştirici Gücü İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği-İKMİB’de seçim yaklaşırken sektörün önemli oyuncularından Beta Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil PELİSTER, İKMİB için başkan adaylığını açıkladı.

Adaylığını ana kimya ve kimyanın diğer alt sektörlerinden temsilcilerin katıldığı ve birlik vurgusunun yapıldığı bir basın toplantısıyla açıklayan PELİSTER, “Biz Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla sektörün birlikte büyümeye devam edeceğini ve bașkan olması durumunda yönetimde kimyanın bütün alt sektörleri hep birlikte çalıșacaklarını belirtti. 6 binden fazla ihracatçıyı temsil eden İKMİB’in, șu anki Bașkanı Murat AKYÜZ’le büyük bir gelișme gösterdiğini ve ihracatçının ciddi bir büyüme kaydettiğini vurgulayan PELİSTER, bayrağı devraldıktan sonra kimya ihracatının gelișimine katkı yapmaya devam edeceklerini ve hedeflerinin kimya ihracatını genel ihracat içinde ikinci sıraya sabitlemek olduğunu söyledi. Ana kimya sektörü ve alt sektörlerin tamamını kucaklayan bir çalıșma biçimi benimseyeceklerinin altını çizen PELİSTER, “Beta Kimya AȘ.’nin Yönetim Kurulu Bașkanı olarak sektörümüzün önemli yapılarından İKMİB’e bașkan adayı olmaktan gurur duyuyorum. Ancak benim adaylığımı bireysel bir adaylık olarak değil, Türkiye ekonomimizin ihracatında önemli bir yere sahip olan kimya sektörünün gücünün birleștiği bir adaylık olarak değerlendirmenizi isterim. Çünkü biz, kimya ihracatçımızın birliğinde, birlikte güçlüyüz. Bizim kimyamız bir ve önceliğimiz birlikte bașarmaktır. Seçim çalıșmalarımız

hızla devam ediyor. İhracatçımızdan ve sektörlerimizden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu da bizi heyecanlandırıyor ve sorumluluğumuzu artırıyor. Elbette seçimlerde rekabet olacak. Diğer aday arkadașlara bașarılar diliyoruz. Seçim yarıșının adil bir șekilde sürmesini ve sonuçlanmasını temenni ediyoruz” diye konuștu. “Hedefimiz ikinci sıraya yerleșmek” Toplantıda kimya sektörü ihracatıyla ilgili bilgi veren PELİSTER, “İhracatta Atılım Yılı ilan edilen 2017 yılında, değerli Bașkanım Murat AKYÜZ’ün büyük katkıları ve ihracatçımızın gücüyle, hep birlikte önemli bir bașarı elde ettik. Yıl boyunca özellikle yakın coğrafya ve komșu ülkelerde yașanan sıkıntıların sektör ihracatını olumsuz yönde etkilemesine rağmen 16 milyar dolarlık kimya ihracatı hedefimize ulaștığımız için gururluyuz. Seçim sonrasında hedefimiz değerli yönetimimizden devralacağımız bayrağı ileriye tașımak. 2017 yılında Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleștiren üçüncü sektörü konumundaki Türk Kimya Sektörünün ikinci sıraya yerleșmesi ilk hedefimiz olacak. Bununla birlikte; ülkemizin büyüme hedeflerine ulașmasında ihracatçılar olarak üzerimize düșen sorumlulukların bilincindeyiz. Sektörümüzün yurtdıșı pazarlarda güçlü bir konuma gelmesi ve ihracatın artırılması için birçok faaliyetimizi artıracağız. Sektörlerimizin

büyüklükleriyle orantılı bir bütçe dengesi kuracağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da; ihracatın artması, ihraç ürünlerinin çeșitlendirilmesi ve ürünlere rekabet gücü kazandırılması için çalıșmalarda bulunmaya, üyelerimizin menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Üyelerimizin uluslararası arenada güçlü bağlantılar kurmasını ve yeni pazarlara açılmasını temin edeceğiz. Üyelerimize olan desteklerimizi önceki yıllarda olduğu gibi var gücümüzle sürdüreceğimizi ve sektörümüzün hedeflerine ulașmak adına çalıșmalarımıza büyük bir motivasyon ve ivme ile devam edeceğimizi belirtmek isterim” dedi.

Biz BİRLİK’te Güçlüyüz

Adil PELİSTER announced his Candidateship for Chairmanship of İKMİB While the election is drawing closer at Istanbul Association of Exporters Chemical Agents and Products (İKMİB), Adil PELİSTER, the Chairman of Board of Directors of Beta Kimya A.Ș., an important character in the industry announced his candidateship for chairmanship of İKMİB.


15-18 ȘUBAT 2018 ADANA İNȘAAT FUARI


Sektör

118

Katar ve Türkiye Arasında Kurulan Dostluk Ve Ticaret Köprüsünde İttifak Holding de Yer Aldı İttifak Holding Ceo’su Tahir ATİLA: “Katar’la olan ticaretimizin daha da gelişeceğine inanıyoruz.” Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ana partnerliğini üstlendiği ve 150 Türk firmasının katıldığı 2. Expo Turkey by Qatar Fuarı, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirildi. İttifak Holding, “Expo Turkey by Qatar” fuarında inşaat, makine, gıda sektörlerindeki markalarının tanıtımını yaptı. İttifak Holding, MÜSİAD ana partnerliğinde, bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Expo Turkey by Qatar Fuarı’na grup șirketlerinden Seha Yapı, Selva Gıda, İmaș Makine ve Selet ile katıldı. Anadolu’nun markalașmaya önem veren ve marka değerini her yıl daha da ileri tașıyan șirketlerinden biri olan İttifak Holding, uluslararası arenadaki ișbirliklerine yenilerini eklemeyi hedefliyor. Bu çerçevede 2. Expo Turkey by Qatar Fuarı’nda yerini alan İttifak, fuardaki makarna ve yumurta ürün gruplarının tek temsilcisi olarak dikkat çekti. Șirket, 3.000 profesyonel olmak üzere yaklașık 10.000 ziyaretçinin katıldığı fuarda çok sayıda bire bir iș görüșmesi yaptı. İttifak Holding Yönetim Kurulu Bașkan Vekili ve Ceo’su Tahir ATİLA fuar ile ilgili olarak; “Hem Katar hem de bölge ile olan ticaretimizin güçlendirilmesinde katkısı olacağına inandığımız bu fuarı grup olarak önemsiyoruz. İki ülke arasında kalıcı ve sürdürülebilir ișbirliğini artıracak projelerin geliștirilmesi çok kıymetli. Türkiye ve Katar arasındaki kadim dostluk ve ilișkilerin gelișmesine katkı sunacağına inandığımız bu fuarın iki ülke için de hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. İttifak grubu olarak 120 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten ATİLA, ürünlerinin dünyada milyonlarca insana ulaștığını vurguladı. ATİLA sözlerini șöyle sürdürdü:

“30 yıllık köklü bir grup olarak dünyanın birbirinden farklı birçok noktasında ticari faaliyetler yürütüyoruz. Perakende, gıda, inșaat, makine ve tarım-hayvancılıktan olușan 5 ana sektör ve bu sektörleri destekleyen yan sektörlerle birlikte toplam 18 iștirakimiz var. Grup olarak 1 milyar TL’nin üzerinde ciroya ve yaklașık 5.000 çalıșana sahibiz. Özellikle gıda ve makine sektörlerindeki ișlerimizle 120 farklı ülkeye ulașıyoruz. Makine șirketimizle bugüne kadar 90’ın üzerinde ülkede anahtar teslim değirmen fabrikaları kurduk. Makine sektörünün bir bașka kulvarında testere tezgâhlarımızı dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Bunların yanında çelik konstrüksiyon yapılar

inșa ediyor ve endüstri alanında çeșitli firmalara anahtar teslim projelerde destek veriyoruz. Gıda sektöründeki markamız Selva’nın ise ürünlerini 80’in üzerinde ülkeye gönderiyoruz. Yurt dıșındaki bazı pazarlara özel ürünler geliștiriyoruz. Bunlarla birlikte yine gıda alanında yumurta ihracatı yapıyoruz. Katarlı müșterilerimizle de uzun süredir çalıșıyoruz. Mevcut ticaretimizi daha da geliștirip çeșitlendirmek ve yeni bağlantılarla daha da güçlendirmek adına fuarda yerimizi aldık. Birlikte iș yapabilme kültürüne sahip bir șirket olarak Katarlı iș adamlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Katar ve Türkiye arasında kurulan dostluk ve ticaret köprülerimizi daha da güçlendirmek adına fuarda güzel iș bağlantıları kurduk. Yaptığımız bağlantılar neticesinde Katar’la olan ticaretimizin daha da gelișeceğine inanıyoruz. Fuarın meyvelerini yakın zamanda toplayacağımıza inanıyorum. Organizasyonda emeği geçenlere ve destek veren tüm kurumlarımıza teșekkür ediyorum” dedi.

Ittifak Holding took part in friendship and trade bridge established between Qatar and Turkey Tahir ATİLA, the Ceo of İttifak Holding said: “We believe that our business with Qatar will further develop.” The 2nd Expo Turkey by Qatar Fair, in which 150 Turkish companies participated in the main partnership of the Independent Industrialists’ and Businessmen’s Association (MUSIAD), was held in Qatar’s capital Doha. İttifak Holding promoted its brands in construction, machinery and food sectors at “Expo Turkey by Qatar” fair.


Turquality Tabanlı Endüstri 4.0 ve Robot Sistemlerde Kümelenme İș Modeli “Turquality ve Kümelenme rekabeti artıran iş modelidir. Her iki iş modeli de aynı amaca hizmet ediyorsa bunları birleştirdiğimizde rekabetimiz inanılmaz bir güce sahip olur” diyen Progroup Genel Müdürü Salih ÇAM röportaj sorularımızı yanıtladı. Turquality Programını yașam tarzı haline getiren danıșmanlık firması olarak konumlandırılıyorsunuz. Firmanızdan bahseder misiniz? 2003 yılında İstanbul’da kurulan Proaktif Uluslararası Danıșmanlık Șirketi (PROGROUP), 20’yi așkın profesyonel danıșman kadrosu, 120’nin üzerinde eğitmeni ile bugüne kadar Dünya ve Türkiye’de danıșmanlık ve eğitimde 3.500 iș ortağına dokunmuș, iș ve yönetim rehberi organizasyonudur. Müșterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda entegre çözümler üreten, teknolojik gelișmeleri takip eden Progroup, hizmetlerinde her zaman yenilikçi, “Geleceğin Peșinde Değil, Geleceğin Önünde” vizyonuyla adımlar atan, ișleri sanatsallaștıran bir danıșmanlık firmasıdır. Peki ne tür ișler yapıyorsunuz? Global hizmet kalitesinde danıșmanlık ve eğitim alanında müșterilerine çözüm ortağı olan, ülke ekonomisine katkı sağlayan, referans firma Progroup Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği Turquality Destek Programına dahil olan ya da olma yolunda emek veren șirketlerin rehberidir. Firmaların ihtiyaçlarını doğru analiz ederek en uygun stratejileri belirlemelerine yardımcı olur. Ortaya çıkabilecek profesyonel, teknik ya da müșteri hizmetleri sorunlarını zamanında, karșılıklı saygı çerçevesinde ele alarak çözüme ulaștırır. Zirveye ulașan müșterilerini yalnız bırakmayan Progroup, devamlı analiz ve takip sistemi ile bașarının katlanmasını sağlar. Ayrıca Progroup, Turquality, Stratejik Yol Haritası, Bütçe Yönetimi, Maliyet Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Aile Șirketleri Yönetimi, Yalın Yönetim ve Süreç Yönetimi gibi danıșmanlık


hizmetleri ile birlikte, Șirket Analizleri ve uygulamalı eğitimler vermektedir. Turquality ne yapmayı hedefliyor, siz bu hedeflere ulașıldığını düșünüyor musunuz? Bildiğiniz gibi, Turquality, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalașma potansiyeli olan firmalarımızın, kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri için devlet destekli markalașma programıdır. Turquality almıș bir firmanın, marka gücü, yurt içi ve yurt dıșı marka bilinci ve farkındalığı, finansal gücü, markalarının gelișimlerine yönelik strateji, kurumsal, operasyonel, organizasyonel, teknolojik alt yapısı ve tutundurma faaliyetleri ile ilgili tecrübesi ortalamanın üzerinde bir performansa ulașması beklenmektedir. Bu performansa ulașan Türk markalarının uluslararası rekabette küresel oyuncu olarak Türkiye’nin marka elçisi olması beklenmektedir. İstenilen performansa baktığımızda Turquality almıș firmaların ihracat kilogram fiyatı 3,5 dolara yaklașmıștır. Türkiye ihracat ortalaması 1,5 dolar civarındadır. Bu da istenilen performans hedeflerine ulașıldığını gösteriyor. Daha önce Turquality integral modelini olușturup, küresel markalașma teori ve pratiğine katkınız oldu. Șimdi Turquality ile Endüstri 4.0 ve Robot Sistemlerinin Kümelenme İlișkisini kurmușsunuz. Nasıl ilișkilendirdiniz? Günümüzde dijital ve teknolojik gelișmeler, ülkeler arasında rekabet yapısını değiștirmiș ve yukarıda rekabet edebilecek performansa gelen firmalar TURQUALITY sayesinde değișen bu rekabette global oyunculuk yapmaktadır. TURQUALITY de KÜMELENME de rekabeti artırıcı iș modelidir. Her iki iș modeli de aynı amaca hizmet ediyorsa bunları birleștirdiğimizde rekabetimiz inanılmaz bir güce sahip olur.

Turquality tabanlı kümelenme, Endüstri 4.0 ve Robot Sistemler için gerekli ürün gruplarına sahip Turquality almıș markaları bir araya getirmeyi hedeflemekteyiz. Böylece markalașma için gerekli alt yapıya sahip markalar arasında ağı yapılarını olușturarak kendi aralarında güçlenmesi sağlanır. Bunun için Endüstri 4.0 ve Robot Sistemler için gerekli ürün ve hizmetleri üreten Turquality almıș firmaları birbiriyle benzer alt grup ve sınıflandırma yapılmakta ve markaların sahip oldukları karakteristik özelliklerinden sinerji olușturmaktadır. Türk șirketleri hızını artırmak, maliyetlerini düșürmek ve uluslararası seviyede rekabet edebilmek için Endüstri 4.0 ve Robot Sistemlerini tüm operasyonlarda kullanmaları gerekmektedir. Türk firmalarının bu sistemleri Turquality almıș yerli teknolojik firmalardan almaları kaynaklarımızın hem dıșarı çıkmasını engelleyecek hem de Turquality almıș firmalara referans olușturarak ihracatın artıșını sağlayacaktır. Endüstri 4.0 ve Robot Sistemler, neredeyse tüm sektörleri ilgilendirmesi nedeniyle, bu sektörün ekonomik anlamda rekabet edebilir duruma getirilmesi için kümeleme ile ilgili çalıșmalara bașlanması ve desteklenmesi gerekir. Turquality tabanlı Endüstri 4.0 ve Robot Sistemlerde kümelenme dağıtım kanallarına, müșterilere, birbirini tamamlayan ürünlerin üreticilerine kadar uzanır. Üniversiteler, AR-GE kurumları, standardizasyon kurumları, düșünce kurulușları, mesleki eğitim kurumları, teknik destek sağlayan kamu kurumları ile özel kurulușlar kümelenme iș modelinin birer aktörleri olarak bir araya gelerek iș modeli üretmeliler. Ülkemizin tüm șirketlerinin uluslararası rekabet gücü yüksek olan çok uluslu șirketler ile rekabet edebilmesi için

Turquality tabanlı Endüstri 4.0 ve Robot Sistemlerde bir an önce kümeleme iș modeline geçilmelidir. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliștirilmesi İçin Turqualıty ve Endüstri 4.0 ve Robot Sistemlerde Kümelenme İș Modeli Kümelenme 1990’lı yıllardan beri Batı, Orta ve Doğu Avrupa’dan Amerika Birleșik Devletleri’ne, Çin Halk Cumhuriyeti’nden Japonya’ya kadar birçok ülkede bașarıyla uygulanmıș ve etkin sonuçlar vermiș bir iș modelidir. Hızla büyüyen ülkemizde teknoloji sektöründe üretim yapan ișletmelerin kümelenme olgusu ile dıș ticarette uluslararası rekabet edebilirliğini korumak ve bu rekabet güçlerini sürdürülebilir kılmak ișletmelerin sektörlerinde daha güçlü bir yapıya ulașmalarını sağlayarak kümelenme modelini geliștirmek gerekmektedir. Endüstri 4.0 ve Robot Sistemlerle ilgili ürünü marka olmuș kümelenme iș modeli ürünü olușturan Turquality almıș alt grup firmalarının bir araya getirilmesidir. Bunula birlikte markalar arasında bir köprü kurularak kendi aralarında güçlenmeleri sağlanmıș olur. Türk șirketleri uluslararası pazarda rekabet edebilmek için Turquality tabanlı Endüstri 4.0 ve Robot Sistemlerine hızla geçiș yaparak kümelenme iș modelini firmalarında uygulamalıdırlar. Clustering Business Model in Turquality Based Industry 4.0 and Robot Systems Salih Çam, the General Manager of Progroup, said “Turquality and Clustering is a business model increasing the competition. If both business models serve the same purpose, our competition will have an incredible power when we combine them” and responded our interview questions.

Proaktif Uluslararası Danıșmanlık, Eğitim, Bilișim, Araștırma ve Tic. A.Ș Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı. No: 76 Kat:4 D.:12 Beșiktaș / İSTANBUL - TÜRKİYE T: +90 (212) 356 29 60 (4 Hat) F: +90 (212) 356 29 65 www.progroup.com.tr tinfo@progroup.com.tr


OKSİAD (OTOMATİK KAPI SANAYİCİ VE İȘADAMLARI DERNEĞİ) ÇUKUROVA İSTİȘARE TOPLANTISI


Sektör

124

PVC Doğrama Montajcısı Mesleki Yeterlilik Konferansı Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD), Resmi Gazete’ de yayımlanan ve “PVC DOĞRAMA MONTAJCISI MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu” yeterlilik belgesi alınması gereken meslekler arasına Doğrama Montajcılığı da girdiğinden artık inşaatlarda belgesiz çalışılamayacağının altını çiziyoruz. Bu zorunluluktan yola çıkan PÜKAD, tüm üyelerini, bayilerini ve bayi montaj elemanlarını ve sektör temsilcilerini daha kapsamlı bilgilendirmek, ilan edilen tebliğe dikkat çekmek ve belge almak isteyen doğrama montajcılarını daha detaylı bilgilendirmek için 7-10 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde “2018 Avrasya Pencere Fuarı” bünyesinde 8 Mart 2018 tarihinde “PVC DOĞRAMA MONTAJCISI MYK Mesleki Yeterlilik Konferansı” düzenliyor. PÜKAD, kayıt yaptıran katılımcılara konferansın ardından “Katılım Belgesi” verecek. Tarih : 8 Mart 2018 Saat : 13.00-16.00 arası Yer : TÜYAP Fuar ve Kongre Alanı “Karadeniz Salonu”

Konferans içeriği;

13.00-13.30

Kayıt – Çay - İkram

13.30-14.00

Aynur ACAR, PÜKAD Genel Sekreteri Takdim ve Hoș geldiniz. “Doğru PENCERE Montajı” Video Gösterimi

PÜKAD olarak hazırlamıș olduğumuz “PVC DOĞRAMA MONTAJCISI MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu” Ulusal Meslek Standardı bilindiği üzere 30192 sayı ve 26 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

14.00-14.15

Hakkı BUYRUK, TUREEFF Teknik Müdürü “Enerji Verimliliğinde Pencere ve Kapının Önemi”

Resmi Gazetede yayınlanan TEBLİĞ Ek listenin 27. sırasında 14UY01953/00 Ulusal Yeterlilik Koduyla yer alan Yeterlilik Belgesi alınması gereken meslekler arasına alınmıș oldu.

14.15-14.30

Didem KALE, PÜKAD Üyesi Eğitim Danıșmanı “İklim Değișikliğinde Pencere ve Kapının Etkileri”

Kayıt için: Aynur ACAR, PÜKAD Genel Sekreteri, pukad@pukad.org (mail gönderilmesi)

Açılıș Konușması Adem CEYLAN MYK Bașkanı (Teșrifleri halinde)

14.30-14.45

Kadir ERMURAT, PÜKAD Yön. Krl. Üyesi Teknik Danıșman “Doğru Montaj Kuralları”

14.45-15.00

Mutlu SUNER, PÜKAD Yön. Krl. Üyesi Mesleki Yeterlilik Danıșmanı “Belgeli PVC Doğrama Montajcısı Olabilmek, Teorik ve Pratik Uygulama”

15.00-16.00

Esra Günay TOKLUOĞLU, MYK Uzmanı “PVC Doğrama Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu” Tebliği, Koșulları ve Devlet Teșvikleri.

16.00

Soru-Cevap-Kapanıș

# Yeterlilik Kodu 14UY0195-3

Occupational Competence Conference for PVC Cutting Assemblers Association of Window and Door Industry (PÜKAD) draws attention to that one may not be employed in constructions as Cutting Assemblers are within the occupations requiring competence certificate “PVC CUTTING ASSEMBLER MYK Occupational Competence Certificate Obligation” published in the Official Gazette. With this obligation, PÜKAD is organizing “PVC CUTTING ASSEMBLER MYK Occupational Competence Conference” on 8th March 2018 in scope of “2018 Eurasia Window Exposition at TÜYAP Exposition and Congress Center to be realized between 7th and 10th March 2018 to inform the cutting assemblers who wish to be certified and draw attention to the notice announced and inform all its members, dealers, dealers’ assemblers. PÜKAD will issue “Participation Certificate” after the conference who registered.

Yeterlilik Adı

Seviye

Sektör

Revizyon

PVC Doğrama Montajcısı

Seviye 3

İnșaat

14UY0195-3/00

Yetkilendirilmiș Belgelendirme Kurulușları

UY Onay Tarihi Ve Sayısı 2.04.2014 2014/23

Belge Zorunluluk Tarihi 26.09.2018


Sektör

126

Șișecam’dan Kızılay’a Kan Bağıșı İçin Destek Türkiye’nin en köklü sanayii kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu, Türk Kızılayı’na destek kampanyası başlattı. Kampanya kapsamda Şişecam Topluluğu çalışanları Türk Kızılayı’nın gönüllü kan bağışçıları olacak.

Düzcam, cam ev eșyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileșiklerini kapsayan iș kollarında küresel bir oyuncu olan Șișecam Topluluğu, Türk Kızılay’ının kan bağıșı kampanyasına destek veriyor. Ülkenin ihtiyacı olan kan bağıșının, bilinçli ve düzenli kan bağıșçılarından karșılanması için bașlatılan destek kampanyası kapsamında Șișecam Topluluğu çalıșanları, 8 ildeki 17 farklı noktada Kızılay’a kan bağıșında

bulunacak. Kampanya, Topluluğun Mersin, Bursa, Eskișehir, Denizli, Kırklareli, Ankara ve Kocaeli’nde yer alan üretim tesislerinin yanı sıra, İstanbul’da yer alan Șișecam Genel Merkezi ve Kocaeli Gebze’deki Șișecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde de uygulanacak. Kızılay Kuzey Marmara Bölge Müdür Vekili ve Kartal Kan Bağıș Merkezi Müdürü Dr. Tanju Levent ÇETİNKAYA, Șișecam Topluluğu ile imzalanan protokolü teslim etmek üzere Șișecam Genel Merkezi’ni

ziyaret etti. ÇETİNKAYA’yı Șișecam Topluluğu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletișim Bașkanı Șengül DEMİRCAN ağırladı. Blood Donation Support by Șișecam for the Red Crescent (Türk Kızılayı) Șișecam Group, one of the well-established industrial corporations in Turkey launched a support campaign for Turkish Red Crescent. Within the campaign context the employees of Șișecam Group will be voluntary blood Donators to Turkish Red Crescent.


Ürün

128

Sistem Makina Endüstriyel Fırınlar, Son Teknoloji ve Standartlara Uygun “Düșer Tabanlı Çözeltiye Alma Isıl İșlem Tesisi” Üretti Sektörün öncü firmalarından Sistem Makina müşterilerine çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Alüminyum ekstrüzyon hatlarında pres öncesi ve sonrasına dair yüksek verimlilikte ısıl işlem fırınları üreten Sistem Makina, Onat Profil için CQI-9, AMS2750E standartlarına uygun olarak ve TS EN 60204-1, EN ISO 12100, TS EN 746-2 standartlarını baz alarak ‘Düşer Tabanlı Çözeltiye Alma Isıl İşlem Tesisi’ üretti. Böylece ürün yelpazesini geliştirdi. Üretilen tesis 4 ana parçadan olușmaktadır. Fırın haznesi, Quench Tankı, Sepet ve Transfer arabasından olușan fırının çalıșma mantığı șu șekildedir; Profil parçalar sepetlere manuel ya da otomatik olarak yüklenir. Otomatik fırın arabası ile sepet; fırın yükleme pozisyonuna getirilir. Pnömatik asansör ile sepetler fırın haznesine çıkartılır. Kapı kapatılıp, baskı sistemi ile sızdırmazlık sağlandıktan sonra belirlenen ısıl ișlem programına (prosese) göre ısıtılan parçalar fırın alt kapaklarının açılmasıyla yaklașık 6 saniyede quench tankına indirilir. Quench tankındaki sıvı, istenilen sıcaklığa önceden rezistans yardımıyla ısıtılır ve malzeme içindeyken de sıvı belirlenen sıcaklıklarda sabit kalacak șekilde ayarlanır. Tankta ki eksilen sıvı, seviye sensörleri ile tespit edilerek otomatik pompalar ile doldurulur. Soğutma prosesi tamamlandığında sepet otomatik olarak kaldırılarak, transfer arabasının bekletme bölümüne indirilir.

Tüm bu ișlemler isteğe göre otomatik veya yarı otomatik olarak yapılabilir. Isıtma prosesi boyunca tüm sıcaklıklar kayıt cihazları ile kayıt altında tutulur. Ürettiği fırın ve tesislerde ergonomi, iș güvenliği ve standartlara oldukça dikkat eden Sistem Makina, yüksek verimli fırınlar üreterek müșterilerine fayda sağlamayı kendisine ilke edinmiștir.

Sistem Makina Produced “drop bottom type solution heat treatment plant” Sistem Makina, one of the leading companies in the sector, continues to be a solution partner to its customers. Producing heat treatment furnaces with high efficiency before and after press on aluminum extrusion lines, Sistem Makina added “drop bottom type solution heat treatment plant” for Onat Profil for the first time!


Röportaj

130

Boyka Group, PAL System Pencere Sistemleri Tanıtım Toplantısını Gerçekleștirdi Kusursuz bir müşteri memnuniyeti oluşturmak, kendi sektöründeki aksaklıkları doğru tespit etmek ve bu alanda kendini geliştirmek misyonunu taşıyan Boyka Group, Ersaş Alüminyum’a ait PAL System Pencere Sistemleri Tanıtım Toplantısını 100’e yakın katılımcıyla Malatya Divalin Otel’de gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında Boyka Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut BOYRAZ röportaj sorularımızı yanıtladı. Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mahmut BOYRAZ. 1982 Malatya doğumluyum. Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi bölümü mezunuyum. İnönü Üniversitesi İșletme bölümünde yüksek lisans yaptım. Evliyim ve 2 çocuğum var. Boyka Group Yönetim Kurulu Bașkanıyım. Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Firmamız 1979 yılında babamız Lütfi BOYRAZ tarafından kuruldu. 2000 yılına kadar Ahșap pencere ve kapı üretimi yaptık. 2000 yılında Boyka PVC Ltd. Ști. firmasını kurduk ve PVC doğrama üretimine bașladık. Yine o yıl Fıratpen üretici bayiliğini aldık. 2010 yılında Malatya 2. OSB’de 10.000 m² alan üzerine kurulu 5.500 m² olan fabrikamıza tașınıp CNC Makinelerle üretim kapasitemizi daha da arttırdık. 2011 yılında ahșap kapı ve mobilya sektöründe üretim kapasitemizi artırıp Nova Hazır Mutfak ve Kapı A.Ș.yi kurduk. Yine 2011 yılında inșaat sektöründe Eksen Life İnșaat Ltd. Ști. firmasına ortak olduk. 2015 yılında Ersaș Alüminyum Üretici Bayii olarak Pascal pencere sistemleri üretimi yapmaya bașladık. 2015 yılında Enderun Eğitim Kurumları’na ortak olduk. 2017 yılında Ersaș Alüminyum PAL System üretimine bașladık. Halen 100 kișilik profesyonel çalıșma ekibimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bașta Malatya olmak üzere Türkiye’nin pek çok șehrinde çoğunlukla İstanbul’da seçkin projelerde pencere ve kapılarımız kullanılıyor. Bunun yanında Fas, Tunus, Cezayir, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere ihracatlarımız devam ediyor. Hangi ürün gruplarınız ile sektöre hizmet vermektesiniz? Boyka Group olarak geniș bir ürün yelpazesine sahibiz. PVC Pencere ve Kapı Sistemleri, Alüminyum Kapı ve Pencere

konușmasının ardından Ersaș Alüminyum PAL System serilerinin kullanım alanları hakkında bilgiler verdi. Kompozit profilin statik dayanımından dolayı rüzgâr yüküne ne kadar dayanıklı olduğunu ve destek saçsız kompozit profilin 100 kg yük ağırlığında, 10,5 mm esnediğini gösterdi. Ürünün özelliklerinden ve firmalara sağladığı kolaylıklardan bahsetti.

Sistemleri, Ahșap İç Oda Kapısı, Mobilya Üretimi, Mutfak ve Banyo Dolapları, Çelik Kapı ve Yangın Kapısı ürün gruplarımızı olușturuyor. Aynı zamanda Boyka Group olarak konut ve ticari alan inșaatları yapıyoruz. Yine bize ait bir eğitim kurumumuz var. Bayisi olduğunuz markalar nelerdir? Boyka Group, her zaman Türkiye’nin iyileriyle çalıșır. Fıratpen, Ersaș Alüminyum, Kent Çelik Kapı, Nova Mutfak, Nova Door bayisi olduğumuz markalardır. Son olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleștirdiğiniz toplantı hakkında neler söylemek istersiniz? Ersaș Alüminyum’a ait PAL System Pencere Sistemleri Tanıtım Toplantısını 24 Șubat 2018 tarihinde Divalin Otel’de düzenledik. Toplantıda Malatya ve çevre bölgelerdeki inșaat sektörü temsilcilerini, mimar, mühendis ve müteahhitleri bir araya getirdik. 100’e yakın katılımcı tarafından oldukça beğenilen bu yeni sistemin ilerleyen günlerde de ilgi göreceğinizi düșünüyoruz. Ersaș Alüminyum, Ersaș Pazarlama Koordinatörü Sedat ÇİMEN açılıș

PAL System’in alüminyum kapaklarının 6 m halinde PVC profillere yapıștırılmıș kompozit profil olarak gelmesi ve Ersaș Alüminyum tarafından geliștirilen köșe takoz sistemi ile çok hızlı üretim yapabildik. Bu da üretim maliyetlerimizi düșürdü. Müșterilerimiz, iki yüzü alüminyum kapaklı ve cam çıtası alüminyum olan kompozit profil PAL System seri üretiminden dolayı maliyetlerinin düșük olmasından oldukça memnun kaldılar. Pencere Sistemleri Tanıtım Toplantısına katılan inșaat firmaları, müteahhitler, mimarlar ve inșaat mühendisler beğenilerini sunarak PAL System’i tercih edeceklerini ifade ettiler. Seminer sonrası düzenlenen akșam yemeğinde katılımcılar keyifli anlar yașadılar.

Boyka Group realized its Promotion Meeting for PAL System Window Systems With the mission to create a perfect customer satisfaction, validly determine the problems in its own industry and develop itself in this field, Boyka Group realized its Promotion Meeting for PAL System Window Systems of Ersaș Aluminum at Malatya Divalin Hotel with almost 100 participants. After the meeting, Mahmut BOYRAZ, Chairman of Board of Directors of BOyka Group answered our interview questions.


Röportaj

138

“Geniș Bir Ürün Yelpazesine Sahip Olmamız Bize Rekabetçi Avantajlar Sağlıyor” Makrowin Satış ve Pazarlama Müdürü Ural YAZICIOĞLU ile yeni ürünlerinden, kalite anlayışından ve sektöre nasıl yön verdiklerinden bahsettiğimiz bir röportaj gerçekleştirdik. zip perde, hareketli küpește (giyotin sistemleri), A plus tenteler, yarı kasetli tenteler, yelpaze perde, cam balkon, ısı camlı cam balon, sürme cam balkon, katlanır sistemle, HBSB sistemleri, villa ve binalar için ısı yalıtımlı çatı sistemleri vb. gibi ürün gruplarımızla marka bilinirliğini sağladığımızı düșünüyoruz.

Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Makrowin bilindiği gibi hep ilkleri sunan bir firmadır. İlk yıllarda cam balkon sistemleriyle sektörün öncüsü olmuștur; daha sonra tavan sistemlerinde yani gölgelendirme sistemlerinde öncü bir firma olma özelliğini korumuștur. Yeni ürününüz ile ilgili bilgi verir misiniz? Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarında, Türkiye’de ve dünyada bir ilk UPVC olarak çıkartacağımız cam balkon sistemini lanse edeceğiz. Bu sistemde alüminyum profil kullanmıyoruz; tamamıyla özel formüle edilmiș PVC hammaddeden üretilmiștir. Stoklarımızda ana renk olarak kaplamalı eloksal renk, mat siyah, antrasit gri, açık meșe, beyaz sürekli olacaktır, istenildiği taktide her rengi 10 gün içerisinde sevk yapabileceğiz. 2018 Nisan sonu gibi UPVC’den ısı camlı ve sürme ısı camlı sistemlerimiz çıkacaktır. Yine beș ana renkler stoklarımızda mevcut olacak. Bu yeni ürünleri piyasaya sunma sebebimiz bayilerimizin maliyetlerini

minimuma indirerek daha rekabetçi duruma getirmektir. Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlamaktasınız? Gölgelendirme sistemlerinde açılır cam tavan, sabit cam tavan, rolling roof (açılır alüminyum tavan), ısı yalıtımlı rolling roof, açılır tente, sabit tente, tavan, cam tavan sistemlerinde hareketli perde,

Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Firma olarak en büyük rekabetçi avantajımız geniș bir ürün yelpazesine sahip olmamız. Bunun yanında hem yarı mamul olarak bayilerimize hizmet vermemiz, hem de bitmiș sistem olarak hizmet vermeye devam etmemiz firmamızı gerek kalitede gerekse teknik anlamda sektörde lider konuma tașımıștır. Teknik ve Ar-Ge ekibimizin kalifiye elemanlardan olușması; sürekli pazar araștırması; gerek yurt içinde gerekse yurt dıșında pazarlama çalıșmalarımızın aktif olması firmamızı bașarıya tașırken daha bir rekabetçi duruma getiriyor. Yurt içinde ve yurt dıșında katılmayı planladığınız / katılım sağladığınız fuarlar nelerdir? Bu yıl da her yıl olduğu gibi Mart ayında gerçekleșecek olan Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarına katılıyoruz. 2. holdeki standımızda tüm bayilerimizle bulușuyoruz. 2018’de yurt dıșında herhangi bir fuara katılmayı planlamıyoruz; ancak 2019’da 4 farklı yurt dıșı fuarına katılmayı planlıyoruz. Having a Wide Product Range provides us with Competitive Advantages We have realized an interview with Ural YAZICIOĞLU, Director of Sales and Marketing of Makrowin regarding new products, quality understanding and direction of the industry.


Sektör

142

ERDURAK; “İddia Ediyorum, Tüm Dünyada Bütün Pencereler ‘Ersaș PAL System’ Gibi Olacak” Ersaş Alüminyum A.Ş. Amiral Gemisi olarak tabir ettiği markası ile Ersaş PAL (Kompozit Profil), PASCal® (Pencere Sistem), AL M (Alüminyum Market), Ersaş (Alüminyum Pencere), Ekspres Makina (Köşe Birleştirme Makine) Grup şirketlerini oluşturarak; yerel ve global pazarda da bu markaları ile % 100 Türk sermayeli - patentli ürünleri ile ses getirmeye devam etmektedir. içerisinde yer alan montaj kılavuzunun yardımı ile kiși pencerenin kurulumunu yaklașık 10 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleștirebilecek. % 100 Türk Sermayeli ve Türk Malı Patentli Sistem Serilerimiz Ergene 1. Organize Sanayi’de yer alan yeni tesisimizin inșaat çalıșmaları devam ediyor. Fabrikanın 15 bin metrekaresinde çalıșmalar tamamlanmıștı, nitekim PAL System’in PVC aksamı burada imalat ediliyor. İnșaat çalıșmalarını önümüzdeki ilkbaharda tamamlamayı planlıyoruz. PAL System pencere profili hazır paket sistemini de bu fabrikada üretip, % 100 Türk sermayeli ve Türk Malı patentli sistem serimizi tüm dünyaya ihracatını gerçekleștireceğiz.

ERDURAK; “Çok Daha Fazlasını Yapabilecek Gücümüz Var” Ersaș Alüminyum A.Ș. Murahhas Yöneticisi Esat ERDURAK, 100 dönüm arazi üzerine kuracakları Ar-Ge fabrikalarıyla % 100 Türk Malı patentli, Ersaș Alüminyum imzalı PAL System Serileri üreterek tüm dünyaya satıș yapacaklarını açıkladı.

tabii ki yorucu bir mücadele veriyoruz. Türkiye’deki bayi sayımızı her geçen gün artırarak yükseltiyoruz. Yurt dıșında ise Asya, Avrupa, Amerika, Afrika, Avusturalya kıtalarında yerleșik 100 üzerinde bayimiz var. Ersaș olarak potansiyelimizi daha da yükseklere tașıyacağız” dedi.

ERDURAK yaptığı açıklamada ülke olarak ve hatta Ersaș Alüminyum olarak çok daha fazlasını yapabileceklerinin altını çizerek; “Biz kendi sistemlerimizi kendimiz üretiyoruz. Bütün sistemlerimiz, ürün gruplarımız kendi Ar-Ge çalıșmalarımız sonucu ürettiğimiz ürünler. PASCal® serimiz ile geldiğimiz nokta, yurt içinde olduğu gibi dünyada da ses getirdi. Türkiye’de ve dünyada 50 fuar organizasyonumuzu tamamladık bu sistem serilerimiz ile. Tek bașımıza

Hazır Paket Sisteminde Pencere Ersaș Alüminyum olarak dünyada bir ilk olan PAL System pencere profilini bulmuș, geliștirmiș ve bu yıl Türkiye ile aynı anda tüm dünyaya sunmuștuk. PAL System pencere profili üzerinde çalıșmaya devam ettik. Bu çalıșmalarımız neticesinde PAL System pencere profilini, hazır paket sistem șeklinde dizayn ettik. Modüler bir yapıya sahip olan bu sistemi, tamamlayıcı ürünleri ile paket içerisinde ambalajlı bir șekilde müșteriye ulaștırıyoruz. Paket

ERDURAK; “İddia Ediyorum, Tüm Dünyada Bütün Pencereler Ersaș PAL System Gibi Olacak” Bütün dünyada tüm pencerelerin PAL System gibi olacağına yönelik iddiamın arkasındayım. Pal System’i ısı geçirgenlik özelliğinden dolayı Emlak Konut, TOKi projeleri șartnamelerinde yer aldı. Alüminyum pencerelerde ısı geçirgenliği 1,5 isteniyor. Șu anda projelerde kullanılan bizim markamız PASCal® gibi tüm sistemlerin ısı geçirgenliği 6. PAL System’in ise ısı geçirgenliği 1,5 olması nedeniyle enerji verimliliği sağlıyor. Yeni fabrikamızda bu talebi karșılayacak makine yatırımımızı da yaparak, iddiamızın arkasında duracağız.

ERDURAK; “I claim, All Windows in the World ‘Ersaș PAL System Will Be Like’ Ersaș Alüminyum Inc. Ersaș PAL (Composite Profile), PASCal® (Window System), AL M (Aluminum Market), Ersaș (Aluminum Window) and Ekspres Makina (Corner Combination Machine) group companies with its trademark named as Admiral Ships; local and global markets with these brands and 100 % Turkish capital - patented products continues to bring sound.


Sektör

144

İstanbul ve Ankaralı Yapı Malzemeleri İhracatçılarından Bir İlk Yapı Malzemeleri İhracatçısı Kanada ve ABD Pazarlarına Göz Dikti İhracatçı birliklerinin bu güne kadar ayrı ayrı katıldığı fuarlarda bir ilk yaşandı. Ülke kaynaklarının daha etkili kullanılması adına İstanbul ve Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birlikleri Kanada ve Amerika’da düzenlenen iki fuarda info stantta Türk yapı malzemeleri sektörünü beraber tanıttılar. İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği ile Ankara Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği, Kanada ve Amerika’daki fuarlara aynı stantta katılarak sektör için güç birliği yaptılar. İki birliğin daha önce hiçbir birlik tarafından yapılmamıș bir birlikteliğe imza atarak info stant katılımda bulunması sektör açısından bir kazanç olarak değerlendirildi. Amerika’nın Florida eyaletinde gerçekleșen ve bölgenin en büyük

fuarlarından biri olan NAHB International Builders Show’a (IBS) birlikte katılım gösterdi. 55.000 m2 üzerine kurulu fuar alanında bin 500’den fazla firma yer alırken 85.000 ziyaretçi fuarı gezdi. Fuar kapsamında 150 eğitim semineri düzenlendi. Fuar ve sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Yapı Malzemeleri Sektörü Komite Bașkanı Serdar URFALILAR, “IBS Fuarı yapı malzemeleri sektörü için oldukça verimli geçti. 2016 yılı sonrası düșen ivmeyi uzak pazarlara açılarak yükseltmeyi planlıyoruz.

Komite olarak bu sene İngiltere, Amerika, Kanada gibi pazarlara yoğunlaștık. Sektör için gerekli araștırmalar yapılıyor. Bu fuarları ve heyetleri ihracatçılarımızın kaçırmaması gerekiyor” dedi. İki birlik, Kanada’nın Toronto șehrinde düzenlenen Kuzey Amerika’nın en fazla ziyaretçisini ağırlayan fuarlarından olan Construct Canada The Buildings Show’a da birlikte katılım gösterdi. Üç gün boyunca Türk yapı malzemelerinin tanıtıldığı fuarda en fazla alüminyum, doğal taș ve mermerler hakkında ziyaretçilere bilgi verildiğini belirten Serdar URFALILAR, “600 katılımcısı olan fuara 30.000’den fazla ziyaretçinin geldiğini ifade etti. 350 sektörel seminerin yapıldığı fuarda standımızı en fazla mimarlar ziyaret etti. Adeta mimar akınına uğradık. Fuarda standımızı Toronto Bașkonsolosumuz Erdeniz ȘEN de ziyaret ederek Türk yapı malzemelerinin Kanada pazarında çok önemli bir yere sahip olduğunu aktardı. Kanada’nın komșu ülkelerle siyasi atmosferin önceki yönetimlere göre daha dalgalı olmasından ötürü birçok Kanadalı firmanın deniz așırı ülkelere açıldığını aktardı. Bașkonsolosumuz Türk yapı malzemeleri sektörünün bu durumu değerlendirilmesi gerektiğini belirterek 2018’de kesinlikle Kanada’ya ticaret heyeti yapılmasını uygun gördüğünü iletti” diye konuștu.

A first from Istanbul and Ankara building materials exporters Exporters of building materials looked into the Canadian and US markets It was the first time that the Exporters’ Associations had participated into fairs separately until today. Istanbul and Ankara Iron and Non-ferrous Metals Exporters’ Associations have introduced the Turkish building materials industry at the info stand in two fairs in Canada and the United States in order to use the country resources more effectively.


Sektör

146

Mükemmel Performans İçin İçeride Gizlenen Kalite Maksimum Isıl Performans Sağlayan Özel Bir Çözüm Bugünün doğrama tasarımcıları için en büyük zorluk, ısı performansındaki iyileștirmelerin devamlılığını sağlayabilmektir. Technoform Bautec, hem klasik açma/kapama, hem de sürme sistemlerde ısı geçirgenlik değerlerini azaltacak çözümler geliștirmiștir. Low Lamda Polyamid (LLPA) Yeni nesil polyamid, Low Lamda Polyamid (LLPA) ile % 30 daha düșük ısı iletkenlik değeri elde edilmiștir. Tüm pazarlarda yaygın olarak ve büyük bașarıyla senelerdir kullanılan, % 25 cam elyaf takviyeli polyamid (PA66GF25) malzemeyi referans kabul eden Technoform Bautec, özel bir üretim prosesi geliștirmiștir. Bu özel üretim teknolojisi ile 0.21 W / mK lamda, ısı iletkenlik değeri sağlanmıștır. (Bu değer Fraunhofer Institute Stuttgart IBP tarafından sertifikalandırılmıștır. Standard polyamid ısı iletkenlik değeri 0.30 W / mK’dir). Bugüne kadar 20’den fazla yeni geliștirilmiș sistemde, 100’den fazla Low Lamda polyamid yeni tasarım bariyer uygulaması yapılmıștır. Bu yeni tasarım Low Lamda bariyerlerden 20’den fazlası standart ürün olarak satıșa sunulmuștur. (Özellikle 28 mm, 34 mm ve 39 mm seriler). Low Lamda Polyamid malzeme için, 2017 yılında ATG ve CSTB/NF 252 sertifikaları alınmıștır.

Low-E Bant Technoform Low-E bant, sürme sistemlerin ısı performansını iyileștirmek için geliștirilmiș yenilikçi bir üründür. Technoform patentli bu ürün sayesinde, sistemin estetik ve fonksiyonelliği bozulmaksızın, radyasyonla olușan ısı kayıpları minimize edilir. Verimlilik, yüzey emissivite değeri düșük bu bantın kanat kenarına özel pozisyonunda yerleștirilmesi ile sağlanır. Bir yüzeyi kendinden yapıșkanlı, diğer yüzeyi Low-E folyo kaplı PE bant emissivite değeri 0,02 olarak, IFT Rosenheim Institute tarafından sertifikalandırılmıștır. Emissivite ve iletkenlik değerleri, ISO 10077-2’ye göre yapılacak ısı transferi hesaplarında, çarpım faktörü eklenmeden kullanılabilir. Technoform’un sunduğu tüm bu yenilikçi ürünler sayesinde, tasarımcıların uygun geometri ve aynı zamanda enerji performansı elde etmeleri için çözümler olușturulabilir. Çözüm ortaklığı çerçevesinde ișbirliği çok önemlidir. Bu bağlamda, Technoform, inovasyonun yanı sıra sadece ‘kullanıma hazır çözümler’ sunmakla kalmayıp disiplinler arası ve giderek zorlașan șartları yerine getirebilmek için müșterileri ile birlikte yeni fikirler geliștirmeyi hedeflemektedir. Low Lamda Polyamid (LLPA)

Low-E Folyo Low-E folyo, radyasyon yoluyla yayılan ısı iletimini azaltmak için, polyamid profiller üzerindeki finlere uygulanan ince alüminyum film tabakasıdır. (EN ISO 10456’ ya göre sertifikalandırılmıș emissivite değeri 0,02’dir.) Low -E folyo takılmıș polyamid bariyerlerde kullanılan alüminyum film, boya ve eloksal ișlemlerine dayanıklıdır.

Low-E Folyo Low-E Bant


Röportaj

148

Volkan SARI; “Tecrübe En İyi Referanstır” Geniş pazarlama ve dağıtım ağına sahip iyi eğitilmiş teknik personelle çözüm odaklı olarak yollarına devam ettiklerini söyleyen, Win-Aks Alüminyum PVC Kapı Pencere Aksesuarları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Volkan SARI röportaj sorularımızı yanıtladı. “Tecrübe En İyi Referanstır’’ sözü firmamızı tanımlayan bir sözdür. Bayisi olduğunuz markalar ve üretimini yaptığınız ürünler nelerdir? Win-Aks; Endow (Ensan Kalıp), Standart Cıvata, Esra Menteșe, Bautech, Uğur Kalıp ve sektörümüzün diğer öncü markaları ile çalıșmaktadır. Bunun yanı sıra imalatını yaptığımız “WIN-FLY” pileli sineklik ve “WIN-TEK” markamızla da yapı market sektörüne hizmet vermekteyiz. Demir çelik sektörüne çatı semeri imalatımız da mevcuttur.

Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? Firmamız 2011 yılında PVC kapı pencere, alüminyum doğrama ve cephe sistemleri imalatçı ve montaj firmalarına aksesuar ve yarı mamul malzeme satıșı ile sektördeki yerini almıștır. Sektörün lider firmaları ile yapmıș olduğu bayilik anlașmaları ve sektördeki yenilikleri daimi takip ederek kısa sürede aranılan firmalar arasına girmiștir. İnsana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğu bilinci ile yetiștirdiğimiz deneyimli kadromuz, bol ve çeșitli stok, 1.000 m2 kapalı alan ve geniș araç parkurumuz ile yüksek kalitede iyi hizmet politikamız doğrultusunda sektörde hizmetimize devam ediyoruz.

Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Firmamız İzmir merkezli olup genellikle Ege Bölgesi’nde hizmet vermektedir. Geniș pazarlama ve dağıtım ağı ve yüksek kalitedeki teknik personellerimiz ile çözüm odaklı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlamaktasınız? İmalat așamasında kullanılan tüm ürün grupları Win-Aks bünyesi stoklarında var olup satıșını yaptığımız ürünlerin tümü ile ilgili teknik detay ve montaj desteği veren firmamız kendi marka bilinilirliğini olușturmaktadır.

Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Üretimini ve satıșını yaptığımız ürünlerin tamamında fiyat odaklı değil kalite odaklı çalıșmamız ürünlerimizin yegâne rekabetçi avantajıdır. Yurt içinde ve yurt dıșında katılmayı planladığınız / katılım sağladığınız fuarlar nelerdir? Win-Aks olarak önümüzdeki yıl İzmir Yapı Fuarına katılmayı planlıyoruz. Yatırım planları oluștururken hangi kriterlere öncelik veriyorsunuz? Sektörün istekleri doğrultusunda yaratılan sinerji ile kalitesi yüksek teknik detayları, üretim detayları ile tamamlanmıș imal edilebilir malzemeye yatırım yapıyoruz. Ürünün satılabilirlik unsurları da öncelikli kriterlerimiz arasındadır. The Experience is the best Reference Volkan SARI, the Chairman of Board of Directors of Win-Aks Alüminyum – PVC Kapı Pencere Aksesuarları answered our questions in the interview while stating that they continue their solution focused way with highly trained technical personnel and wide marketing and distribution web.


Sektör

150

“Türkiye Ticaret Merkezi, New York’un Sembolü Empire State’e Komșu Oldu” Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hedef pazarlarda Türk ihraç ürünlerinin sürekli tanıtımı için depo, antrepo ve lojistik hizmetleri vermek üzere kurduğu Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) dördüncüsünü New York’ta açtı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hedef pazarlarda Türk ihraç ürünlerinin sürekli tanıtımı için depo, antrepo ve lojistik hizmetleri vermek üzere kurduğu Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) dördüncüsünü New York’ta açtı. New York’un merkezinde sembolik önem tașıyan Empire State Binası ile arasında iki bina bulunan New York TTM’de 1.550 m 2 alanda ev tekstili, iș kontratları, halı ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren 30 firma bulunuyor. TİM Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ; “New York’un en dinamik noktalarından birinde merkezimizi açtık. ABD ile

ticaret hacmimizi daha da artırmak için, TTM bize çok büyük katkılar sağlayacak. Deri ve ayakkabı sektörleri de birkaç ay içerisinde burada yerini alacak. Sektörler Türkiye’nin ihracatında önemli bir bașlangıç yapacak. Çünkü iyi bir bașlangıç yapmak, fırsatı yakalamak yarı yarıya bașarı demektir.” Açılıșa katılan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ; “New York çok iyi bir örnek. Her șeyin ilk bașladığı, ilk tasarlandığı, doğduğu ve bütün dünyaya yayıldığı yer burası. Burada kritik bir noktada ihracatçılarımız için önemli bir yer edindik. Gerekirse çok daha büyümesi ve genișletilmesi için çalıșmalarımızı

yaparız. Oturduğunuz yerde müșteri bekleme șeklinde olmayacak burası” diye konuștu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hedef pazarlarda Türk ihraç ürünlerinin sürekli tanıtımı ile depo, antrepo ve lojistik hizmetleri vermek üzere kurduğu Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) dördüncüsünü Tahran, Șikago ve Dubai’nin ardından New York’ta açtı. New York’un merkezinde sembolik önem tașıyan Empire State Binası ile arasında iki bina bulunan New York TTM’de 1.550 m 2 alanda ev tekstili, iș kontratları, halı ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren 30 firma bulunuyor.


Sektör

152

seviyesinde gerçekleștiği bilgisini veren BÜYÜKEKȘİ, “Amerika’nın dünyanın en büyük ticaret devi olduğunu düșündüğümüzde bu rakamlar gerçekten son derece yetersiz. Mutlaka bunları çok daha yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Bu yıl çok önemli adımlar da atıldı aslında. Șu anda 8 aylık rakamlara baktığımızda ABD’ye ihracatımızda yüzde 36 artıș var ve 5,1 milyar dolara ulaștık” dedi. Firmalar Sadece Yüzde 25’ini Ödüyor TTM’lerdeki firmaların hiçbirinin merkez içinde șirket olarak faaliyet göstermediğini aktaran BÜYÜKEKȘİ, ișleyiși șöyle anlattı: “Buradaki firmaların hiçbiri șirket kurmayla ilgilenmiyor, onun için ayrı bir masrafa girmiyor. Buradaki șirket TİM’in șirketi. Bu șirket ortakları da ihracatçı birlikleri. Normalde devlet yardımlarında firmaların masrafı ödemesi, ondan sonra devletten talep etmesi gerekiyor. TTM’lerde sistem böyle değil. Biz TİM olarak 30 milyon lira sermayeli Türk Ticaret Merkezi A.Ș. adı altında bir șirket kurduk. Bütün paraları bu șirket ödüyor. Tamamını biz ödüyoruz, onlardan sadece yüzde 25’ini alıyoruz. Evrakları tamamlayınca ekonomi bakanlığına müracaat edip, yüzde 75’ini alıyoruz. Refinansman yapıyoruz.” Gerekirse Büyümesi İçin Çalıșmaları Yaparız

Açılıș törenine Bașbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ, Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL, AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Mehdi EKER, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ, Dıș Ekonomik İlișkiler Kurulu (DEİK) Bașkanı Ömer Cihad VARDAN, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bașkanı İbrahim BURKAY, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Bașkanı İsmail GÜLLE, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Bașkanı Hikmet TANRIVERDİ ile Müstakil Sanayici ve İșadamları Derneği (MÜSİAD) Bașkanı Abdurrahman KAAN katıldı.

Firma Sayısı 40’a Çıkacak TİM Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ șunları söyledi; “New York’un en dinamik noktalarından birinde merkezimizi açtık. ABD ile ticaret hacmimizi daha da artırmak için, TTM bize çok büyük katkı sağlayacak. Deri ve ayakkabı sektörleri de birkaç ay içerisinde burada yerini alacak. Firma sayısı 40’a çıkacak. Sektörler Türkiye’nin ihracatında önemli bir bașlangıç yapacak. Çünkü iyi bir bașlangıç fırsatı yakalamak yarı yarıya bașarı demektir.” ABD ile geçen yıl ihracatın 6,6 milyar dolar, ithalatın ise 10,9 milyar dolar

Açılıșa katılan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ; “New York çok iyi bir örnek. Her șeyin ilk bașladığı, ilk tasarlandığı, doğduğu ve bütün dünyaya yayıldığı yer burası. Burada önemli bir nokta da ihracatçılarımız için önemli bir yer edindik. Gerekirse çok daha büyümesi ve genișletilmesi için çalıșmalarımızı yaparız. Oturduğunuz yerde müșteri bekleme șeklinde olmayacak burası” diye konuștu.

“Turkey’s Commercial Center became neighbors with Empire State, the Symbol of New York” Turkey’s Exporters Council (TIM) opened its fourth Turkey’s Commercial Center (TTM) constructed for storage, storing and logistics services for constant promotion of Turkish Exported Goods in the target markets.


Röportaj

154

İsviçreli Dünya Lideri Sika’nın, 20 Ülkelik Ortadoğu Bölge Müdürlüğü Bora YILDIRIM’a Emanet Sika Türkiye Genel Müdürü Bora YILDIRIM, 1 Mart 2018 itibariyle Sika’nın Ortadoğu Bölge Müdürü oldu.

Sika Türkiye Genel Müdürü Turgay ÖZKUN Oldu Turgay ÖZKUN, 1 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sika Türkiye Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Yapı kimyasalları ve endüstriyel yapıștırıcılar sektörünün dünya lideri İsviçre merkezli Sika Grubu, 2009 yılından bu yana Sika Türkiye Genel Müdürlüğünü yürütmekte olan Bora YILDIRIM’ı, 1 Mart 2018 tarihinde Ortadoğu Bölge Müdürü olarak atandı. Yeni görevini Sika Türkiye ofisinden yürütecek olan Bora YILDIRIM bu atama ile birlikte, Sika global yapılanması içerisindeki en büyük bölge olan ve 60 ülkeyi kapsayan EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesinin Su Yalıtımı Hedef Pazar Müdürü sorumluluğunu da üstlenecek. Doğu Akdeniz Üniversitesi İnșaat Mühendisliğinden lisans, Marmara Üniversitesinden MBA derecesine sahip olan Bora YILDIRIM, çalıșma yașamına șantiye ve saha deneyimi ile bașladı, ardından satıș mühendisi olarak yapı kimyasalları sektörüne geçti. 2000 yılında Satıș & Pazarlama Müdür Yardımcısı olarak katıldığı Sika Türkiye bünyesinde, 2006 yılında Bayi Dağıtım Kanalından Sorumlu İș Birimi Müdürü, 2007 yılından itibaren ise mevcut görevi ile birlikte Sika’nın IMEA (Hindistan, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesinden Sorumlu İș Birimi Bölge Müdürü olarak da ilk global tecrübesini yașadı. 2009 yılında gerçekleșen yeni bir atama ile de hem Sika Türkiye’nin genel müdürü hem de 10 ülkeden olușan Türkiye bölgesinin müdürü oldu. Türkiye’nin İnșaat Ve Yapı Malzemeleri Sektöründeki Bașarısı, Memnuniyet Verici Atama haberinin ardından, ülkemiz adına da çok büyük gurur duyduğunu belirten YILDIRIM; Türkiye’nin inșaat ve yapı malzemeleri sektöründeki bașarısının, global çevrelerde gördüğü ilgi ve takdirden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Bora YILDIRIM “Bu alanlarda ülke olarak sahip olduğumuz deneyimlerimiz, özellikle Ortadoğu bölgesinde çok kıymetli ve birçok verimli çalıșmaya da katkı sağlıyor” dedi.

Bora YILDIRIM was assigned as the Middle East Regional Director responsible for 20 Countries for Sika, Swiss World Leader Bora YILDIRIM, the General Director of Sika Turkey became the Middle East Regional Director of Sika starting on 1st March 2018.

2009 yılından bu yana Sika Türkiye Genel Müdürlüğünü yürüten Bora YILDIRIM’ın 1 Mart 2018 tarihinden itibaren Ortadoğu Bölge Müdürü görevine atanması sonrası boșalan Sika Türkiye Genel Müdürlük koltuğu, aynı tarihten geçerli olmak üzere artık Turgay ÖZKUN’un olacak. 2012 yılından bu yana Sika Türkiye’de Beton Hedef Pazar Müdürü olarak görevde olan ÖZKUN, 2004 yılında Ürün Mühendisi olarak Sika Türkiye’de göreve bașladı. Daha sonra Pazarlama ve Teknik Servis Müdürlüğüne terfi eden Turgay ÖZKUN, Sika ürünlerinin Türkiye beton pazarındaki payının artmasında ve müșteri ağının genișlemesi konularında önemli roller üstlendi ve bașarılı çalıșmalar gerçekleștirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnșaat Mühendisliği bölümünden lisans ve Yeditepe Üniversitesinden de MBA derecesine sahip Turgay ÖZKUN, atama haberinin ardından; genel müdürlük görevine getirilmesinden duyduğu gururu dile getirerek, yapı kimyasalları ve endüstriyel yapıștırıcılarda dünya lideri Sika’nın Türkiye’deki bașarılarını daha da ileriye tașımak üzere çalıșmalarına devam edeceğini ifade etti.

Turgay ÖZKUN became the Sika Turkey’s General Director Turgay ÖZKUN is assigned as the General Director of Sika Turkey to be valid from 1st March, 2018.


Röportaj

156

Bilal BELGE; “PAL System İle Gücümüze Güç Katıyoruz” Ersaş Alüminyum Aksaray Üretici Bayisi BİF Belge PVC ve Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Bilal BELGE, 16 Şubat 2018 tarihinde Ahsaray Hotel’de mimar, mühendis ve müteahhitler için organize ettiği Ersaş Alüminyum PAL System Serisi tanıtım toplantısında sorularımızı yanıtladı. BİF Belge olarak, PAL System’in alüminyum kapaklarının PVC profillere yapıștırılmıș olarak gelmesi, yani 6 m halinde, Composite profil olarak gelip yine Ersaș’ın geliștirdiği köșe takoz sistemi ile çok hızlı üretim yapmamız, üretim maliyetlerimizi düșürdü.

Firmanızın günümüz faaliyetlerine ve bayiliğini yaptığınız markalara değinir misiniz? İnșaat sektöründeki kalitenin artması ile birlikte BİF Belge olarak biz de müșterilerin beklentisine cevap vereceğine inandığımız ve üretim gücümüze dâhil ettiğimiz Ersaș Alüminyum ve Kompen firmasının bayilik desteği ile emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz. Bu güne kadar alüminyum pencere konusunda yaptığı atılımlar ve ortaya koyduğu yeniliklerle bu sektörde ses getiren Ersaș Alüminyum ile yaptığımız bayilik anlașması, bize PAL System ve alüminyum doğrama ürünlerinde müșterilerimize alternatif ürünler sunma fırsatı verecek. 2018 yılında pazarda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Yeni yatırım, ürün ya da pazar arayıșları söz konusu mu? Hedefimiz yakın zamanda hem personelimizi, hem üretim kapasitemizi daha da artırarak bulunduğumuz pazara uzun vadede daha seri ve kaliteli hizmet sunarak pazar payımızı yükseltmektir. Yakın zamanda bayiliğini aldığımız Ersaș Alüminyum PAL System’i inșaat sektöründeki kullanımına hız

İki yüzü alüminyum kapaklı ve cam çıtası alüminyum olan Composite profil PAL System seri üretiminden dolayı maliyetlerinin düșük olması müșterilerimizin beğenisini kazandı.

kazandırarak müșterilerimizin tercihi haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Bugüne kadar yaptığımız ve bu süreçte hayata geçirdiğimiz tüm projeler referansımız olacaktır. PAL System tanıtım toplantısı, katılımcıları ve toplantıya dair bilgi paylașır mısınız? 16 Șubat 2018 tarihinde Ahsaray Hotel’de düzenlediğimiz Ersaș Alüminyum’a ait PAL System tanıtım toplantısında Aksaray ve çevre bölgelerdeki inșaat sektörü temsilcilerini, mimar, mühendis ve müteahhitleri bir araya getirdik.

Pencere Sistemleri Tanıtım Toplantısına katılan inșaat firmaları, mimarlar ve inșaat mühendisleri, Composite profilin statik dayanımından dolayı rüzgâr yüküne ne kadar dayanıklı olduğunu gösteren cihazlara ilgi gösterdi. Destek saçsız Composite profile 100 kg’lık yük uygulandığında, 10,5 mm esnediği görülen Pal System, mimarlar, müteahhitler ve inșaat mühendisleri tarafından șașkınlık ile birlikte takdir topladı. Ersaș Alüminyum, Ersaș Pazarlama Koordinatörü Sedat ÇİMEN tarafından Ersaș Alüminyum PAL SYSTEM serilerinin kullanım alanları hakkında bilgiler verdi. Seminer sonrası akșam yemeği düzenlendi. Firmamız tarafından organize edilen Ersaș Alüminyum PAL System tanıtım toplantısına katılım sağlayan değerli dostlarımıza teșekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca ALU&Art ve Win&ART Proje Dergileri’nden Kadir AKSÖZ’e de davetimize katılım gösterdikleri için teșekkür eder, sektördeki bașarılarından dolayı tebriklerimizi sunarız. We get stronger with PAL System Ersaș Aluminium Aksaray Producer Dealer BİF Belge PVC and Aluminium Chairman Bilal BELGE, on 16th February 2018, in Ahsaray Hotel, answered our questions at the presentation meeting of Ersaș Aluminium PAL System Series organized for architects, engineers and contractors.


Sektör

160

Türk Yapı Sektörü, Dubai BIG 5 Show’a Çıkarma Yaptı Orta Doğu’nun en büyük yapı fuarı Dubai BIG 5 Show, 26 - 29 Kasım 2017’de dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonellerini, uzmanları ve uluslararası firma yetkililerini 38. kez en son teknoloji ürün ve hizmetlerle buluşturdu.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu ve 240 firma ile en yüksek ulusal katılımlardan birini gerçekleștirdiği Dubai BIG 5 Show’a 64 ülkeden 2.600 katılımcı ve 140 ülkeden 65.000 ziyaretçi katıldı. Katılımcıların yaptıkları B2B görüșmelerle network haritasını genișletmelerine katkıda bulunan Dubai BIG 5 Show’a katılan firmaların yüzde 50’si gelecek

sene için de yerlerini ayırttılar. 26 Kasım’daki açılıșı Dubai Sivil Havacılık Kurumu Bașkanı ve “Emirates Group” Bașkan ve CEO’su Șeyh Ahmet bin Said EL-MAKTUM tarafından yapılan Dubai BIG 5 Show, 64 ülkeden gelen 2.600’den fazla katılımcı firmayı dev bir organizasyonla bir araya getirdi. Birleșik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti tarafından

sürdürülmekte olan “Dubai Planı 2021” ve “BAE Vizyonu 2021” eylem planlarını destekleyecek șekilde organize edilen BIG 5 Show, bu yıl ayrıca ilk kez düzenlenen Dubai BIG 5 Solar organizasyonuyla eș zamanlı olarak gerçeklești. Körfez ülkelerinin en önemli fuar alanlarının bașında gelen Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen bu dev organizasyonda 2017 yılında 64 farklı ülkeden 2.600 katılımcı yer alırken, fuarın 140 farklı ülkeden gelen 65.000 ziyaretçi yeni iș fırsatları için bir araya geldi. Geçen sene olduğu gibi bu sene de sayısız konferans, seminer ve CPD-sertifikalı atölye etkinliklerinin gerçekleștiği Dubai BIG 5 Show ile katılımcı ve ziyaretçiler sektör hakkında bilgilerini arttırmanın yanı sıra deneyimlerini paylașma ve yeni bağlantılar kurma imkânı buldu.

240 Türk Firmasından Ulusal Katılım Türkiye’nin 240 firma ile fuardaki en yüksek ulusal katılımlardan birini gerçekleștirdiği Dubai BIG 5 Show


Sektör

162

çekerek, Türk firmalarına önemli iș fırsatları sağladı. 2018 yılında gerçekleșecek olan fuarın bașarısını șimdiden görmekte olduklarını belirten Çağatay ERȘAHİN, “Dubai BIG 5 Fuarının prestiji sayesinde, 2018 yılı çalıșmalarını henüz 2017 organizasyonu gerçekleșmeden bașlatmıș bulunmaktayız, çünkü fuara çok yoğun bir ilgi söz konusu. Fuar sırasında ise; katılımcı firmaların yarısından fazlası, 2018 için yerlerini ayırttılar. Bu da; gelecek sene için, 2017 yılındaki 240 firma sayısının üstüne çıkacağımıza dair olumlu bir sinyal olmaktadır” dedi.

Fuarı’nın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine bu yıl da Platin Sponsorluğunu, fuarın Türkiye Temsilcisi Expotim üstlendi. Ekonomi Bakanlığı’nın Prestijli Fuarlar listesinde yer alan Dubai BIG 5 Show’da yaklașık 5.000 m2 stant alanı ile bugüne kadar gerçekleșen en büyük Türk milli katılımını sağlayan Expotim ve Ladin Grubu İcra Kurulu Üyesi Çağatay ERȘAHİN; “Orta Doğu yapı ve yapı malzemeleri sektörünün tartıșmasız en büyük ve en iyi etkinliği olan Dubai BIG 5 Show’a 240 firma ile katılmıș olup, yaptığımız çalıșmalar neticesinde çok iyi geri dönüșler almaktayız” dedi. Fuarda Türk firmaları için çalıșmalar yapan Expotim; fuarın en büyük sponsorluğu olan platin sponsorluğunu üstlenerek, burada ziyaretçilerin yaka bağından, tüm fuar alanı reklam panolarına kadar her yerde ‘Turkey, Discover The Potential’ sloganı ile Türkiye’nin tanıtımını yapmakta ve Ortadoğu’da yapılan reklam ve B2B çalıșmaları ile uluslararası ziyaretçileri Türk stantlarına

Geçen yıla göre, sayısında % 17,4 oranında artıș ile Dubai’de yapımı devam eden 4.627 aktif proje ve tüm ülke genelinde 818,2 milyar dolarlık 11.700 proje ile inșaat sektörü, BAE ekonomisindeki ana sektör konumunu sağlamlaștırmaktadır. Bu noktada; hem yerel hem de bölgesel inșaat sektörünü ve yapımı devam eden mega projeleri; teknoloji, ‘know-how’ ve sürdürülebilirlik gibi konularda destekleyerek büyümeye katkı veren Dubai BIG 5 Show, son teknoloji tesisler, altyapı ve konut inșalarında uluslararası standartlarda bir platform olma görevini de üstlenmiș oldu. Fuarda yapı, yapı malzemeleri, inșaat, panel, mermer, kauçuk ürünler, hazır beton elemanları, prefabrik ve ısıtma soğutma-havalandırma gibi yapı sektörünün tüm alanlarındaki ürünleriyle dikkat çeken Türk firmaları ziyaretçilerden büyük ilgi görmekle birlikte, ülke pazarına girme konusunda kurdukları bağlantılar ve artırdıkları tecrübeleri ile kendilerine büyük avantaj sağlamıș oldular.

Turkish Building Sector Succeeds in Dubai BIG 5 Show The biggest building fair in the Middle East, Dubai BIG 5 Show brought together industry professionals, experts and international company officials from around the world for the 38th time with the latest technology products and services from November 26th to 29th.


Makale

166

Kalkınma Celalettin KIRBOZ Girișimci Alüminyum Sanayicileri ve İș Adamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Derneğimizin bu dönemde özel ihtisas komitesi üyesi olarak ilk kez katıldığı “Türkiye 11. beș yıllık kalkınma planı ve strateji yol haritası” çalıșmalarının ilk iki toplantısı yapılarak yol haritasının taslağı kısmen belirlendi. Özellikle bu çalıșmalarda çok önemli bir așama kat edildi. Uzun zamandır derneğimiz çalıșmalarının önemli maddelerinden biri olan “alüminyum metalinin stratejik önemi ve diğer gruplardan ayrılarak tek değerlendirilmesi” ilk defa bu toplantıda gündeme geldi. Alüminyum komitesi olarak sektörden aldığımız tüm verileri değerlendirerek bu toplantıya katılım sağlamaya gayret gösterdik. Bu çalıșmalarda önerdiğimiz ve önerilen soru ve sorunların, çözüm süreci ve șeklini sizler ile paylașmak bizleri daha da sonuç odaklı çalıșmalara yönlendireceği kesindir. Bu çalıșmalarımızda öncelikle Alüminyum sektörünün artık tek bașına önemli bir faz olarak değerlendirilmesini ve kendisine ait özel bir komite olușmasını sağladık. Bu, bugüne kadar hiçbir dönemde olmamıș, değerlendirme kapsamına alınmamıș bir durumun değișmesi anlamına geliyor. Ülkemizde halen çok da güncel olmayan veriler ıșığında belirlenen Boksit hammadde stokları ve bu stokların nasıl kullanıldığı, stokların çıkarılmasının fizibil olup olmadığı konusu

tartıșmaya açılarak yapılacak çalıșmalar değerlendirilmiștir. Bu kapsamda, gerekli maliyet analizleri yapılarak ikinci bir madenden ișleyen sistemin kurulması bir izabenin ülkemizde faydalı olup olamayacağı konusu detaylıca görüșülmüștür. Öncelikle yurt içi maden yataklarının araștırılması, madenlerin rezerv ve kalite durumuna uygun olarak ülkemizde madenden metal üretimi yapabileceğimiz tesislerin kurulmasının bu araștırmaya göre planlanması konușulmuștur. Yapılacak arama çalıșmalarına paralel olarak büyük ve verimli boksit rezervlerine sahip ülkelerdeki maden, alümina ve birincil alüminyum üretimi ile ilgili projelere ulusal katılım da değerlendirilmelidir. Birincil alüminyum üretiminde kullanılan enerjiye, geçerli olan enerji fiyatından %50 oranında düșük verilerek destek sağlanmalıdır. Örneğin yıllık 200 bin tonluk tesis için verilecek destek enerji fiyatı 4 cent olmalı (bugünkü dolar, TL kuruna göre) ve ișletme süresince de geçerli olmalıdır.


Makale

168

Türkiye, yapılan çalıșmalar sonucunda görüldüğü gibi birincil Alüminyum tesisi kurulmaya elverișli bir yapıda değildir. Bunda önemli üç nokta belirleyicidir: İlki, enerji yoğun bir imalat türü olduğundan ve ülkemiz enerji ithal eden bir ülke olduğundan bu mümkün değildir. Zaten tüm dünyada da maden ve metal imalatı, izabe așaması elektrik enerjisine bağımlı olduğundan enerji ucuz körfez ülkelerinde, jeotermale sahip ülkelerde gerçekleștirilmektedir. Bu konuda bizim önerimiz șudur: Enerji ucuz stratejik iș birliği içinde olabileceğimiz Azerbaycan, İran, Katar vb. ülkerlerde bu tesislerin birlikte kurulması veya mevcut tesislerin kiralanarak dünya pazarından temin edilecek Alümina’nın bu tesislerde Alüminyum’a izabe edilerek dönüștürülmesidir. Birincil Alüminyum üreten Seydișehir tesislerinin enerji maliyeti sorunu ile Türkiye ve dünya pazarında fiyat rekabeti sağlayamadığından üretiminin artması yönünde herhangi bir girișimde bulunmak ticari olarak cazip gelmemektedir. Ülkemizde bu konuda bașka tesis olmadığından konu çözüme ulașamamaktadır. Ülkemizdeki rezervler mevcut araștırma raporlarında yeni bir birincil Alüminyum üretimi için yeterli gözükmemektedir. Ülkemizde raporlanmıș olan Boksit yatakları fizıbıl ișlenebilir yataklar değildir. Tespitli mevcut ișlenebilir yatakların büyük kısmı da Eti Alüminyum ișletmesinde olup özel sektöre devredilmiștir. Ülkemizde birçok sektör enerji girdisi yüksekliği nedeni ile ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edememektedir. Bu konuda devletin özel olarak Alüminyum sektörünü desteklemesi çok gözükmektedir. Bu, șu șekilde olabilir: Ülkemiz ișçilik açısından avantajlı olduğu için, ișçilik üzerindeki așırı verginin azaltılarak bunun üreticiye bir avantaj haline getirilmesi ulusal ve uluslararası pazarda bizim rekabet șansımızı artıracaktır. Genel olarak pazar rekabeti söz konusu olduğunda tüm iș kollarında olduğu gibi sektörümüzde de devlet yardımları çok önem kazanmaktadır. Ancak ülkemizin yapısından sebep bunun altından kalkması çok da mümkün gözükmemektedir. Hammadde ve enerji bağımlısı olan ülkemizin dünya pazarlarında tek artısı genç ve kaliteli iș gücüdür. Bu nedenle öncelikli olarak iș gücü üzerindeki vergi sisteminde düzenleme önerilmiștir. Ülkemizde birçok sektör enerji girdisi yüksekliği nedeni ile ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edememektedir. Ülkemizin hammadde tedariki yaptığı ülkelerin birçoğuyla STA anlașmalarımız bulunmamaktadır. Ülkemizin hammadde alımı ve ihracat yapma potansiyeli olan ülkelerle STA Antlașması yapılmasına öncelik verilmelidir. AB ilișkilerinin yeniden gözden geçirilmesi söz konusu olduğunda AB’nin ülkelerle yaptığı STA anlașmalarından Türkiye’nin de yararlanması hususunun görüșülmesi gerekir. STA anlașmaları hatta büyük üretici firmalar ile sabit fiyatlı büyük mont anlı anlașmalar yapılabilir. Mimari ve diğer uygulamalara yönelik ticari akredite laboratuvarlar yatırım teșviki kapsamına alınmalıdır. Mevcut laboratuvarımız tüm sektöre hizmete açıktır. Akreditasyon çalıșmalarımız bitmek üzeredir. Yeni tesisler açmadan önce mevcut tesisleri yüzde yüz faydalı çalıșır hale getirerek sonrasında kapasite gereği olușması halinde yeni merkezler açma yolu izlenilmelidir.

Türk alüminyum sektörünün artan kapasite ve ihracatına uygun olarak teknik bilgi birikimini arttırması gerekmektedir. Bunun için șirket bünyelerindeki Ar-Ge merkezleri ve üniversitelerle iș birlikleri arttırılmalıdır. Sanayi-üniversite iș birliği çalıșmalarımız devam etmektedir. Șu anda birçok proje hayata geçirilmiș ve geçirilemeye devam edilmektedir. Alüminyum sektör firmaları ile çeșitli üretim projelerinde çözüm ortağı olduğumuz gibi özel sektör ve komu ortaklığı firmalar ile de birçok bașarılı çalıșma sürdürülmektedir. Derneğimiz iștiraki olan mevcut merkezimiz ALUTEAM, sektör firmaları tarafından her türlü iș geliștirme ve Ar-Ge sürecinde kullanıma hazırdır. Sektörel olarak yaptığı ürün, araç gereç ve faydalı projelerden bir kısmı, çeșitli kurumlar tarafından ödüle layık görülmüștür. Marka Destek programı ve Turquality programı kapsamında verilen mevcut destekler alüminyum sektörümüze daha uygun hale getirilmelidir: Sektörümüz ara malı ürettiği ve müșterilerimiz sanayi kurulușları olduğu için satıș ekibimizin müșteri tesislerine yaptığı ziyaretler markamızı güçlendirmek için kullandığımız en önemli pazarlama etkinliklerinden biridir. Halen destek kapsamı dıșında olan bu faaliyetler desteklenmelidir. Sektörümüzde Avrupa gibi bölgelerdeki ülke pazarları müșteri ve rekabet açısından oldukça benzerlik göstermektedir ve birbirleri ile entegre olmușlardır. Hedef pazarlar ülke ülke değil, bölgesel olarak belirlenebilmelidir. Sektörümüzde müșteri ilișkileri uzun soluklu olmakta ve bașlayıp gelișmeleri 5 yıldan uzun süreye yayılmaktadır. Bazı desteklerdeki 5 sene sınırlaması kaldırılmalıdır. Çok önemli noktalardan bir tanesi ise özellikle halen uygulanmakta olan marka destek programları marka olmuș firmaların ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınması programıdır. Burada önemli olan firmaların bu markalașma sürecinde desteklenmeleridir. Mevcut destekler bunu kapsamamaktadır. Bu konuda firmalarımıza tüm süreçte hizmet verecek alt yapı derneğimiz mevcut sistemimiz içerisinde geliștirilerek konuyu destekleyecek diğer kurum ve kurulușlar ile çalıșmalar yapabilecek durumdadır. Özellikle müteahhitlik hizmetleri ihracatında vadeler proje süresine bağlı olarak Eximbank vadelerinin üstüne çıkabilmektedir. Daha uzun vadeli kredi ve sigortalar olușturulmalıdır. Teminat seçenekleri alternatiflendirilmeli ve daha esnek hale getirilmelidir.

İhracat kredilerinin ülke kapsamlarının genișletilmesi Mevcut sigorta sisteminin yapısal yanlıșlıklarının düzeltilmesi, mevcut sistemde bulunan ihracat sigortası çalıșmasının tüm ciro üzerinden değil sadece sigorta kapsamında bulunan projelerde uygulanabilir olmasıdır. Mevcut sistemde tüm ciro üzerinden sigortalama harici olan ülke ve firmaların cirolarından da prim alınmaktadır. Sektör için ek finansman yükü getiren tevkifat uygulamasına son verilmelidir. Sektör üzerinde özellikle profil üreticilerinde ciddi sermaye blokesine neden olmaktadır. Üretici, vadeli


Makale

170

satÄąlan mallarÄąn bedel tahsilatlarÄą yapÄąlmadan %5 civarÄąnda kendi malÄąna vergi Ăśdemektedir. Ă&#x2013;zellikle hurda sektĂśrĂź kaynaklÄą bu uygulama son derece yanlÄąČ&#x2122;tÄąr. Geri dĂśnĂźČ&#x2122;Ăźmde mal, kĂźlçe aČ&#x2122;amasÄąna gelene kadar hiçbir vergi, stopaj, tevkifat vb. uygulanmamalÄądÄąr. DolayÄąsÄą ile bu aynÄą zamanda Ăźlkemizin ihtiyacÄą olan geri dĂśnĂźČ&#x2122;Ăźmden malzeme kazanÄąmÄąnÄą arttÄąracak yolu açacaktÄąr. Yine Ăśnemli bir sorun gĂźmrĂźklerde yaČ&#x2122;anmaktadÄąr. GĂźmrĂźk kapÄąlarÄąnÄąn kesintisiz ve hÄązlÄą hizmet verebilmesi için ilgili bakanlÄąklarÄąn hepsinin gerekli sayÄąda gĂśrevli atamasÄą; YYS, yerinde gĂźmrĂźkleme gibi uygulamalarÄąn yaygÄąnlaČ&#x2122;tÄąrÄąlmasÄą; lojistik altyapÄąsÄąnÄąn gßçlendirilmesi gerekir. AlĂźminyum sektĂśrĂźnĂźn en Ăśnemli ihracat pazarÄą Avrupa Ăźlkeleridir. GĂźmrĂźk BirliÄ&#x;iâ&#x20AC;&#x2122;ne raÄ&#x;men, zaman zaman politik veya bĂźrokratik nedenlerle gĂźmrĂźklerde zorluklar yaČ&#x2122;anmaktadÄąr. Bu geliČ&#x2122;meler takip edilerek bakanlÄąklar dĂźzeyinde çÜzĂźlmelidir. Kuzey Amerika ve diÄ&#x;er potansiyel ihracat pazarlarÄą için de benzer Č&#x2122;ekilde takip yapÄąlmalÄą ve tedbir alÄąnmalÄądÄąr. Mevcut teČ&#x2122;viklerden daha fazla yararlanÄąlabilmesi için Ar-Ge, yatÄąrÄąm, ihracat, marka destek ve diÄ&#x;er bĂźtĂźn teČ&#x2122;vik programlarÄąnÄąn tek elden yĂśnetilmelidir.

gibi kullanÄąm alanlarÄąnda, deÄ&#x;iČ&#x2122;ik ana alaČ&#x2122;ÄąmlandÄąrma elementi kullanÄąmÄą ile nitelikli alĂźminyum yassÄą mamul ĂśzelliÄ&#x;i kazandÄąrÄąlmÄąČ&#x2122;, ÄąsÄąl iČ&#x2122;lem ile mukavemeti artÄąrÄąlmÄąČ&#x2122; katma deÄ&#x;eri yĂźksek alĂźminyum ĂźrĂźnleri Ăźlkemizde henĂźz Ăźretilememektedir. Bunlara yĂśnelik tesis yatÄąrÄąmlarÄą teČ&#x2122;vik edilmelidir. Enerji yoÄ&#x;un alĂźminyum tesisleri için uzun dĂśnemli hidrolik enerji santrali kullanÄąmÄą iČ&#x2122;letme hakkÄą verilmelidir (Kaliteli ve istikrarlÄą ĂśngĂśrĂźlen fiyatlarla enerji temini). Entegre liman yapÄąmÄą, Demiryolu baÄ&#x;lantÄąsÄą, DoÄ&#x;algaz ulusal iletim hattÄąna baÄ&#x;lantÄąlÄą, yĂźksek gerilim ENH, Proses ve İçme suyu ve Karayolu baÄ&#x;lantÄąlarÄą ve proje bazlÄą destek sistemi ile ĂśngĂśrĂźlen diÄ&#x;er teČ&#x2122;vikler verilmelidir. Bu kapsamda Ăźlkemiz Ăźretim kapasite haritasÄą çĹkarÄąlmalÄą, gĂźdĂźmlĂź projeler ile tamamlayÄącÄą Ăźretimleri yapmak Ăźzere iČ&#x2122; birliÄ&#x;i yapabilecek firma ve kuruluČ&#x2122;lara daha kapsamlÄą teČ&#x2122;vik ve destekler verilmelidir. Ă&#x153;lkemizde hiç Ăźretilmeyen ancak Ăźlkemiz ihtiyacÄą olan malzemeyi Ăźretecek tesislerin tamamÄą stratejik kapsamda deÄ&#x;erlendirilmeli, Ăśzellikle GĂźneydoÄ&#x;u teČ&#x2122;vik sitemine Ăźlkemizde kapasitesi olmayan ve yetersiz olan tesislerin kurulumunun desteklenmesine Ăśncelik verilmelidir.

Ă&#x2013;zellikle izabe, dĂśkĂźm ve yĂźzey iČ&#x2122;lem tesislerinin bir araya toplanabilmesini saÄ&#x;layacak â&#x20AC;&#x153;AlĂźminyum Ä°htisas Organize Serbest BĂślgesiâ&#x20AC;? veya â&#x20AC;&#x153;AlĂźminyum Ä°htisas Organize BĂślgesiâ&#x20AC;? kurulmasÄą, bu konuda çok Ăśnemli olacaktÄąr. Burada ortak atÄąk ÄąsÄą yĂśnetimi ve ortak filtre arÄątma tesisleri firmalara ciddi katkÄąlar saÄ&#x;layacaktÄąr.

Č&#x2DC;Ăśyle bir toparlayacak olursak: t"S(FZBQÂ&#x2018;MNBTÂ&#x2018;WFLBUNBEFÄźFSĂ SFUFDFLNBM[FNFWFJĹ&#x2014; bilgisinin oluČ&#x2122;masÄą için muhakkak Ăźniversite iČ&#x2122; birliÄ&#x;i projesi en iyi Č&#x2122;ekilde gĂźndemde tutulmalÄądÄąr.

DĂźnya alĂźminyum hammadde ticareti London Metal Exchange (LME) borsasÄąnda alĂźminyum ve aynÄą zamanda diÄ&#x;er metallerde iČ&#x2122;lem gĂśrmekte olup LME fiyatlarÄą dĂźnya metal piyasasÄąnÄąn %98â&#x20AC;&#x2122;ne referans fiyat oluČ&#x2122;turmaktadÄąr ve bu borsanÄąn akredite ettiÄ&#x;i antrepolarda bĂźyĂźk miktarlarda hammadde depolanmaktadÄąr. Buna baÄ&#x;lÄą olarak; A) Ă&#x153;lkemizde LME akreditasyonuna sahip antrepolarÄąn kurulmasÄą TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin ithalat fiyatlarÄąnÄą olumlu yĂśnde etkileyecektir. B) BĂślge Ăźlkelerde Ăźretilen alĂźminyumun bir kÄąsmÄą TĂźrkiye Ăźzerinden geçecek ve Ăźlkemiz bĂślgesel bir lojistik merkez haline gelecektir.

tÄ&#x152;Ĺ&#x2014;Ă&#x17D;JMJLNBMJZFUJOJOĂ&#x161;OFNMJCJSLÂ&#x2018;TNÂ&#x2018;WFSHJMFSEFOPMVĹ&#x2014;NBLUBEÂ&#x2018;S BunlarÄąn azaltÄąlarak iČ&#x2122;çinin eline geçen gelirin arttÄąrÄąlmasÄą saÄ&#x;lanmalÄądÄąr.

Depolara teslim edilen hammadde ile ilgili KDV ve diÄ&#x;er dĂźzenlemelerin bir kÄąsmÄą yapÄąlmakla beraber tam olarak hayata geçirilmemiČ&#x2122;tir. Bunlar tamamlanmalÄądÄąr. Antrepo mantÄąÄ&#x;Äą ile çalÄąČ&#x2122;acak Ăśzellikle limanÄą olan bir yerde firmalarÄąn alÄąm, satÄąm ve stoklama yapabilecekleri alan yaratmak tĂźm Ăźlkemiz ve Ăźlkemiz ile ticaret yapan ve Ăźlkemiz Ăźzerinden diÄ&#x;er pazarlara çĹkmayÄą hedeďŹ&#x201A;eyen Ăźlkeler için son derece Ăśnem arz etmektedir. Bu sistemin LME tarafÄąndan desteklenmesi ve akredite edilmesi elbette Ăśnemlidir. Ancak bu ikinci aČ&#x2122;amada deÄ&#x;erlendirilebilir. Ä°lk olarak antrepo mantÄąÄ&#x;Äą ile yĂźrĂźtĂźlecek bir liman serbest ihtisas bĂślge hammadde gĂźvenliÄ&#x;i açĹsÄąndan çok Ăśnemlidir. Ă&#x2013;zellikle stratejik Ăśnemi olan HavacÄąlÄąk, Uzay ve Savunma Sanayi; Otomotiv; UlaČ&#x2122;Äąm Sanayi ve Genel EndĂźstriyel Uygulamalar; RaylÄą Sistemler; Paketleme; Genel MĂźhendislik

t&ÄźJUJNUFĹ&#x2014;WJLFEJMNFMJEJS

t#VOMBSBQBSBMFMPMBSBLIBLTÂ&#x2018;[SFLBCFUJOĂ&#x161;OMFONFTJBNBDÂ&#x2018;ZMB kayÄąt dÄąČ&#x2122;Äą iČ&#x2122;çi çalÄąČ&#x2122;tÄąrmaya karČ&#x2122;Äą yaptÄąrÄąmlar arttÄąrÄąlmalÄądÄąr. t5Ă SLJZF"MĂ NJOZVNTFLUĂ&#x161;SĂ OĂ OJISBDBUQB[BSMBSÂ&#x2018;OEBSFLBCFU gĂźcĂźnĂź korumasÄą ve gßçlendirilmesi için nitelikli insan kaynaÄ&#x;Äą Č&#x2122;arttÄąr. AlĂźminyum sektĂśrĂźnĂźn ihtiyacÄą olduÄ&#x;u teknik elemanlar, makine operatĂśrlerinden Ar-Ge araČ&#x2122;tÄąrmacÄąlarÄąna kadar çeČ&#x2122;itlilik gĂśstermektedir. Bu nedenle, iČ&#x2122;letme ihtiyaçlarÄą için teknik lise ve teknik yĂźksekokullarda alĂźminyum sektĂśrĂź ihtiyaçlarÄąna uygun eÄ&#x;itim programlarÄą oluČ&#x2122;turulmalÄądÄąr. Ă&#x153;niversitelerin ilgili fakĂźltelerinde alĂźminyum konusunda uzmanlaČ&#x2122;mÄąČ&#x2122; araČ&#x2122;tÄąrma kadrolarÄą ve laboratuvarlarÄą oluČ&#x2122;turulmalÄądÄąr. Meslek liselerinde metal iČ&#x2122;leme bĂślĂźmlerini seçmeleri için ĂśÄ&#x;renciler teČ&#x2122;vik edilmelidir. Lisan eÄ&#x;itimi tabana yaygÄąnlaČ&#x2122;tÄąrÄąlmalÄądÄąr. t4FLUĂ&#x161;SĂ OMJTFEĂ [FZJOEFOJUJCBSFOĂ&#x17D;PLJZJBOMBUÂ&#x2018;MNBTÂ&#x2018;WF ĂśÄ&#x;retilmesi gerekmektedir. BugĂźn sektĂśrĂźmĂźze ilgi duymasÄąnÄą beklediÄ&#x;imiz eÄ&#x;itimi devam eden ĂśÄ&#x;renciler AlĂźminyum konusunda herhangi bir detay bilgiye sahip deÄ&#x;illerdir. Bu konuda eÄ&#x;itici konferanslar dĂźzenlenmelidir. Bu Č&#x2122;ekilde ĂśÄ&#x;renciler bilgilendirilerek sektĂśrde istihdam edilmeye teČ&#x2122;vik edilmelidir. SektĂśrde çalÄąČ&#x2122;mak isteyen lise ve yĂźksekokul, Ăźniversite mezunu kiČ&#x2122;ilerin teknik olarak fabrikalarda eÄ&#x;itim yapabileceÄ&#x;i mĂźfredatlar ve yĂśntemler oluČ&#x2122;turulmalÄądÄąr.


Makale

174

Savunma Sanayine Yönelik Üretim Celalettin KIRBOZ Girișimci Alüminyum Sanayicileri ve İș Adamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Bu yazımızda son günlerin çok konușulan konudan bahsedeceğiz. Tüm diğer sektörlerde olduğu gibi son günlerde alüminyum sektöründe de “savunma sanayine yönelik üretim” konusu her an karșılaștığımız bir konu halinde. Peki, nedir beklentiler taraflar arsında? Gerçekten bahsedildiği kadar çok iș ve bu kadar yatırıma ihtiyaç var mı sektörümüzde? Nedir veriler? Elimizde bu konuda yapılmıș ne kadar ciddi çalıșmalar var? Sadece kulaktan dolma bilgiler ile mi bir yerlere ulașılmaya çalıșılıyor yoksa? Katma değer açısından bu yaklașım doğru. Çünkü savunma sanayinde kullanılan malzemeler yüksek teknolojik spectlere sahiptir; bunun karșılığında değer olarak da yüksek ederlere ulașırlar. Bu konuda çalıșabilmek için malzeme, makine teçhizat ve nitelikli eleman ihtiyaçları kaçınılmazdır. Bizler uzun zamandır bu konuda teșvik edici ve yol gösterici olduk, çünkü gerçekten ciddi ihtiyaçlarımız vardı. Malzemeyi tanımıyordu üretici, alıcıyı tanımıyordu. Hangi șartlarda hangi üretimleri yapabileceğini bilmiyordu. Daha da detaya gidersek Türkiye Alüminyum sektörü uzun mamul üretiminde inșaat sektörü ile ev içerisinden, binadan dıșarı çıkamamıș, yassı mamulde yine inșaat sektöründe bina kaplaması kompoze bond üretimi, tencere tava, mutfak eșyası ve mutfak folyesi üretimine genel olarak bağımlı kalmıștı. Döküm sektörü otomobil sanayisine ilgisi sayesinde nispeten daha olumlu bir piyasa içerisinde bulunmayı bașarmıștır. Bu üretim hatlarından ve bu üretimleri ülkemizde bașaran sanayicilerimizden bahsederken elbette bu ülkeye 4 milyar dolar/yıl civarında bir ciroyu bu üretimler ile yaptıkları sektörde toplam 300.000 kiși civarında bir istihdamın bașarılı firmaları olduğunu unutmayacağız. Savunma sanayi sektörü ülkemizde de Avrupa’da da konușulduğu kadar büyük çaplı alımların yapıldığı bir sanayi grubu değildir. Ülkemizden örnekler isek 1,3 milyon ton/ yıl cirosu olan sektörümüzde ürüne dönmüș malzemeyi de alüminyum olarak değerlendirirsek ihtiyaç olan malzeme miktarı maksimum 100.000 ton/yıl düzeylerine ulașabileceği düșünülmektedir. Elbette bunun yanında havacılık ve son günlerde yine çok önemli bir üretim grubu olan raylı sistemler bu ciroya dâhil olacaktır. Özellikle uçak sanayinde ülkemizde kurulması gündemde olan ve ülkemizin gerçek ihtiyaç

malzemesi olan sıcak hadde konusunun alüminyum sanayinde katma değerli ürünler konusunda miktar olarak ciddi artıșlar sağlayacağı kesindir. Ancak yine de tüm bu yenilikler ile toplam cironun %15’i civarında bir oranı geçmesi çok da mümkün görünmemektedir. Elbette sanayicimizin ileri malzeme üretimi konusundaki bu çalıșmaları ve yatırımları memleketimiz ihtiyaçları da göz önüne alınarak desteklenmeye devam edilmeli ancak çok önemli bir husus göz ardı edilmemelidir. Plansız programsız bir kapasite olușturmak ve konuya yönelmek, gelecekte bu sektörlere üretim yapabilecek firmaların çoğalması ile rekabet piyasasının açacağı, katma değer cazibesinin her geçen gün gerileyeceği ve bir süre sonra belki de cazibesini yitirebileceği gerçeği unutulmamalıdır. Yapılacak asıl iș ise bașlayan bu rüzgâr ile birlikte ürün geliștirme, tasarım, patent, marka konularında çalıșmaları tüm sektörde hızla devam ettirmektir. Sektörümüzde imalat yapan her firmanın bir marka hikâyesi olmalı! Ürünleri sadece ucuz olduğu için değil, istenen temrinde gece gündüz çalıșan Türk sanayicisi, Avrupalı üreticinin zamansal anlamda sıkıștığı zaman ucuz mal temin edeceği firmalar olmaktan acilen uzaklașmalıdır. Aranan markaların beklemek mecburiyetinde olan müșterilerine mal satacak hale gelmesi gerekmektedir. Yaptıkları Ar-Ge çalıșmaları ile dünya pazarına sürecekleri lisanslanmıș sistemleri ve ürünleri dünyanın her tarafındaki üreticiler tarafından tedarik veya üretim talebi ile gelmelerini sağlayarak çalıșmalar yapmak asıl hedeflerimiz olmalıdır. Birlikte yaptığımız çalıșmalar ile artık ülkemizde alüminyum metali konusu tüm kamuda ve özel sektörde önemine ait yeri bulmuștur. Olușturduğumuz “Test Eğitim ve Araștırma Merkezi” ile toplama yakın tüm testlerimiz yapılabilmekte, ürün geliștirmeden kalıpsız imalata kadar birçok konuda çalıșmalar yapabileceğiniz bir merkez altyapısına ulașmıștır. Buradaki değerli hocalarımız tüm üniversite imkânlarını konuya seferber ederek sizlere hizmet vermek üzere kendilerini donatmıșlardır. İmalatınıza yardımcı olmak adına sektörden gelecek talepleri karșılamak için özveri ile beklemektedirler. Bu, bizleri öncelerdeki durumlardan çok daha ön sıralara tașımaya açık bir olușumdur. Derneğimiz sizlere bu hizmetler hakkında daima bilgi verecek altyapıya sahiptir.


Röportaj

176

Avrasya Uluslararası Pencere Fuarı Sektörümüzdeki En Önemli Fuarlardan Biridir Panjur sistemlerinin son yıllarda gösterdiği artışta, olumlu yöndeki fiyat hareketlerinin, tüketicilerin bilinçlenmesinin ve yapı sektöründeki inovasyonların öncelikli sebepler olduğunu düşünen ve böylesine gelişen ve büyüyen bir pazarda oyuncu sayısının artmasını gayet normal karşılayan Akseki Yapı Panjur Bölüm Müdürü Erkan SERTKAYA’ya röportaj sorularımızı yönelttik. Akseki Yapı firmanızı hatırlatmanızı istesek kısaca neler söylersiniz? Akseki Yapı firması, bu yola ilk olarak 1984 yılında demir doğrama ile bașlamıș olup daha sonra bünyesine Alüminyum, PVC ve Panjur bölümlerini katarak bu günlerine gelmiștir. Șu anda ise Karabağlar’daki Merkez Ofis’te yapılan planlama doğrultusunda Çiğli tesisimizde panjur ve otomasyon, Menderes tesislerimizde ise PVC ve Alüminyum üretimlerimiz ile sektöre hitap etmekteyiz. 2017 yılında hedefleriniz ve beklentilerinizi karșılayabildiniz mi? Gelișme ve yenilikleri anlatabilir misiniz? Geride bıraktığımız yılda hedeflerimizin üstünde bir gelișim gösterdiğimizi söyleyebilirim. Özellikle panjur departmanında yapmıș olduğumuz 2. üretim tesisi ve makine yatırımları ile üretim kapasitemizi 2 katına çıkardık. Ayrıca alüminyum bölümünde de birçok önemli projeye imza attığımızı belirtmem gerekir. 19. Uluslararası Pencere Fuarı Avrasya 2018’den beklentileriniz ve fuar ile ilgili hedefleriniz nelerdir? Öncelikle 19. Uluslararası Pencere Fuarı’nın tüm sektöre hayırlı olmasını dilerim. Bu yıl 4. kez katılım gerçekleștireceğimiz bu fuarda marka bilinirliğimizin artması ve yeni pazarlar edinmek öncelikli hedefimiz olacaktır. Hepimizin de bildiği gibi bu hedeflerin en hızlı ve en basit yöntemleri arasında fuarlar bașta gelmektedir. Sektörümüz ile ilgili baktığımız zaman bu fuarın en önemli

fuarlardan biri olduğunu söylemek doğru olacaktır. Fuarda hangi ürünlerinizi sergileyeceksiniz? Sektöre ilk kez sunacağınız ürünleriniz bulunuyor mu? Bu fuarda, daha önce olduğu gibi panjur ve otomasyon ürünlerimiz sergilenecektir. Bu dalda sahip olduğumuz White Form panjur profilleri, White Step panjur motorları ve otomasyon sistemleri, White Plus – Avrupa Tüp Motorları ve otomasyon sistemlerimiz bașrolü oynamakla birlikte, yeni yatırımımız olan 45 mm panjur lameli ve White Plus tente ve pergole motorlarımız ise ilk defa bu yıl standımızda yerini alacaktır. Pencere fuarının, yıl içinde sektörün içerisinde bulunduğu canlanma döneminde ne gibi etkiler yaratacağını öngörüyorsunuz? Șunu belirtmek isterim ki bu fuar sektörde sezon açılıșı gibi görünmektedir. Ayrıca, özellikle yeni yatırımcıların bu fuarı

beklediği ve kararlarının șekilleneceği göz önünde bulundurulursa sektörün çok acil ihtiyaç duyduğu bu canlanma döneminde fuarın önemi çok büyüktür. Panjur sistemlerinin üretici ve satıcılarının son yıllarda gösterdiği artıșı nasıl yorumluyorsunuz? Geçmișten bugüne baktığımız zaman panjur sistemlerinin kullanımında ciddi bir artıșın olduğunu görüyoruz. Bu artıșta olumlu yöndeki fiyat hareketlerinin, tüketicilerin bilinçlenmesinin ve yapı sektöründeki inovasyonların öncelikli sebepler olduğunu düșünmekteyim. Böyle gelișen ve büyüyen bir pazarda oyuncu sayısının artması da gayet normal karșılanmalıdır. Eurasia International Window Exposition is one of the most Important Expositions of our Industry We have directed our interview questions to Erkan SERTKAYA, Director of Department of Blinds, Akseki Yapı who considers that the awareness of consumers and innovations in construction industry mostly caused the positive price movements and increase of number of manufacturers and dealers of blind systems and that such increase of number of players in the market is normal as the market developing and growing with such speed.


SektĂśr

178

Sistem AlĂźminyum Yeni Ar-Ge LaboratuvarÄą ile YatÄąrÄąmlarÄąnÄą SĂźrdĂźrĂźyor 1994 yÄąlÄąndan itibaren inĹ&#x;aat sektĂśrĂź baĹ&#x;ta olmak Ăźzere birçok sektĂśrĂźn alĂźminyum profil ihtiyacÄąna cevap veren Sistem AlĂźminyum, teknolojik yatÄąrÄąmlarÄą ve sahip olduÄ&#x;u yĂźksek kalite bilinciyle, otomotiv, savunma ve havacÄąlÄąk alanlarÄąnda da hizmet vermeye hazÄąrlanÄąyor.

Teknolojik geliČ&#x2122;melerle artan beklentileri karČ&#x2122;Äąlayacak alĂźminyum profil kalitesinin ancak kalÄąp, hammadde, ekstrĂźzyon ve ÄąsÄąl iČ&#x2122;lem parametreleri gibi birçok deÄ&#x;iČ&#x2122;kenin optimizasyonu ile saÄ&#x;lanacaÄ&#x;ÄąnÄą ifade eden Proje YĂśneticisi IČ&#x2122;Äąk Kaya BERK bu yaklaČ&#x2122;Äąmla yola çĹkarak; zaman zaman dÄąČ&#x2122; destekle birlikte yĂźrĂźttĂźÄ&#x;Ăź geliČ&#x2122;tirme faaliyetlerini kendi bĂźnyelerinde kurduklarÄą Ăśzel bir Ar-Ge laboratuvarÄą ile devam ettireceklerini belirtiyor. Sistem AlĂźminyumâ&#x20AC;&#x2122;da araČ&#x2122;tÄąrma geliČ&#x2122;tirme faaliyetlerinin Ăśncelikli bir konu olduÄ&#x;unu ifade eden IČ&#x2122;Äąk Kaya BERK kuruluČ&#x2122;un anlayÄąČ&#x2122;ÄąnÄą; â&#x20AC;&#x153;Teknik ve ekonomik yĂśnden hÄązla deÄ&#x;iČ&#x2122;en, dinamik bir çevre içerisinde faaliyet gĂśsteren iČ&#x2122;letmelerin varlÄąklarÄąnÄą sĂźrdĂźrebilmeleri ve hedeďŹ&#x201A;erine ulaČ&#x2122;abilmeleri, kendilerinin de devamlÄą bir geliČ&#x2122;me içerisinde olmasÄąnÄą gerektirir. Bu baÄ&#x;lamda iČ&#x2122;letmeler, bĂźtĂźn inovasyonlarÄąn kaynaÄ&#x;Äą haline gelmiČ&#x2122; planlÄą ve sistematik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunarak deÄ&#x;iČ&#x2122;im faaliyetlerini yĂźrĂźtebilirler. Ä°Č&#x2122;letmelerin mevcut sorunlara çÜzĂźm bulmalarÄąnÄąn yanÄąnda, yeni ĂźrĂźn ve proses geliČ&#x2122;tirmeleri ihtiyacÄą dikkate alÄąnÄąrsa, Ar-Ge faaliyetlerinin

Ăśnemi daha kolay anlaČ&#x2122;Äąlabilmektedirâ&#x20AC;? Č&#x2122;eklinde Ăśzetliyor.

bĂślĂźmĂź kapsamÄąnda devam eden çalÄąČ&#x2122;malardÄąr.

Sistem AlĂźminyumâ&#x20AC;&#x2122;un ilk etapta devreye alÄąnan metalografi laboratuvarÄąnÄąn numune hazÄąrlama bĂślĂźmĂźnde; t0UPNBUJLLBCBWFIBTTBTLFTJN t4Â&#x2018;DBLCBLBMJUFBMNBWF t0UPNBUJL[Â&#x2018;NQBSBMBNBQBSMBUNB cihazlarÄą bulunmaktadÄąr.

Sistem AlĂźminyum A.Č&#x2DC;., akreditasyon çalÄąČ&#x2122;malarÄąnÄą da kÄąsa sĂźrede tamamlayarak, en kÄąsa sĂźrede ulusal ve uluslar arasÄą alanda gĂźvenilirliÄ&#x;i olan bir laboratuvar olmayÄą hedeďŹ&#x201A;iyor.

Makro ve mikroyapÄą incelemeleri ve analizleri, baÄ&#x;lÄą bulunan programlar ile bilgisayar kontrolĂźnde otomatik olarak yapÄąlmaktadÄąr. Mekanik laboratuvarÄąnda ise 30 ton kapasiteli çekme cihazÄąnÄąn yanÄą sÄąra; t6OJWFSTBMNBLSPTFSUMJL t6OJWFSTBMNJLSPTFSUMJL t6MUSBTPOJLTFSUMJLĂ&#x161;MĂ&#x17D;Ă N t&MFLUSJLJMFULFOMJLWF t:Ă [FZQĂ SĂ [MĂ MàğàĂ&#x161;MĂ&#x17D;Ă NDJIB[MBSÂ&#x2018; bulunmaktadÄąr. EylĂźl 2017 itibari ile hizmete baČ&#x2122;layan geliČ&#x2122;tirilmiČ&#x2122; Ar-Ge laboratuvarÄąnÄąn baČ&#x2122;lÄąca faaliyetleri arasÄąnda; t#JZFUNJLSPZBQÂ&#x2018;WFIPNPKFOJ[BTZPO kontrolleri, t1SPGJMNJLSPZBQÂ&#x2018;JODFMFNFMFSJWF mekanik testleri, t&LTUSĂ [ZPOLBMÂ&#x2018;QMBSÂ&#x2018;OEBLVMMBOÂ&#x2018;MBOĂ&#x17D;FMJL mikroyapÄą analizi, ÄąsÄąl iČ&#x2122;lem incelemeleri ve hasar analizleri bulunuyor. YĂźksek mukavemetli alaČ&#x2122;Äąmlar için Ăśn çalÄąČ&#x2122;malar devam etmekte olup 7xxx serisi Ăźzerine proje hazÄąrlÄąklarÄą sĂźrmektedir. Bununla birlikte kalÄąplara uygulanan nitrasyonun ekstrĂźzyon verimliliÄ&#x;ine etkileri, homojenizasyon parametrelerinin optimizasyonu gibi konular da Ar-Ge

System AlĂźminyum Continues Investments With New R & D Laboratory Since 1994, Sistem AlĂźminyum has been responding to the need for aluminum proďŹ les in many sectors including the construction sector and is preparing to provide services in automotive, defense and aviation areas with its technological investments and high quality consciousness.


Sektör

180

“ARCH+DSGN SUMMIT 2018” 6-7 Nisan’da Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Mimari Etkinlik Merkezi tarafından geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve tasarım dünyasının yerli ve yabancı önemli isimlerini sektörle buluşturan mimarlık ve tasarım zirvesi “Arch+Dsgn Summit 2018”, ikinci yılında kapsamını genişleterek, sürpriz isimlerle geliyor. 6-7 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek olan etkinlikte, “Mimari ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar” konusu ele alınacak. tanıștığı, ürün ve hizmetlerini kendileriyle paylașma șansı bulduğu B2B Toplantıları 20’șer dakikalık birebir görüșmelerle kurgulanacak. İç Mimar/Endüsriyel Tasarımcı Y. Taner GÜLTEKİN bașkanlığında, Prof. Dr. Nihal ȘENLİER, Prof. Dr. Hale TURGAY GEZER, Yrd. Doç. Dr. Z. Funda ÜRÜK, Yrd. Doç. Dr. Yavuz IRMAK, M. Reyhan GÜLTEKİN, Mehmet ATASALİHİ gibi akademisyen ve sektör profesyonellerinin bilim kurulunu olușturduğu Arch+Dsgn Summit 2018’in bu yıl konușmacı olarak pek çok önemli ismi ağırlayacak.

Geçtiğimiz yıl “Tasarım Sürecinde Disiplinler Arası Yaklașım” temasıyla Mimari Etkinlik Merkezi tarafından hayata geçirilen Arch+Dsgn Summit gördüğü yoğun ilginin ardından bu yıl 6-7 Nisan 2018 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda ikinci kez düzenleniyor. Bu sene “Kimlik ve Kültür”, “Tasarım”, “Eğitim”, “Mekan” ve “Teknoloji” alt bașlıkları üzerinden “Mimari ve Tasarımda Yeni Yaklașımlar” temasının ele alınacağı Arch+Dsgn Summit 2018, Türkiye’nin ve dünyanın önde giden mimar, içmimar ve tasarımcılarından olușan 25 farklı konușmacıya söz hakkı tanıyacak. Bürosit ana sponsorluğunda Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda iki gün boyunca sürecek olan etkinlikte, “Kimlik-Kültür” bașlığı altında mimari kimlik ve dönüșen mekanlar, insan ve çevre,

gelenek-gelecek ilișkisi, kültürün mimariye ve tasarıma yansıması ele alınırken; “Tasarım” bașlığı kapsamında tasarımtasarımcı ilișkisi ve tasarım kuramları, “Eğitim” bașlığı altında mimarlık ve tasarım eğitimine yaklașım ve standartlar, “Mekan” teması ile mekan kavramının özel, kamusal ve teknolojik kapsamları, “Teknoloji” bașlığında ise bilgisayar destekli tasarım ve görselleștirme teknolojileri konușulacak. İki gün sürecek zirvede mimarlar, içmimarlar, tasarımcılar ve diğer yaratıcı endüstri profesyonellerinden olușan 20 bine yakın ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, sektörler arası iletișim köprüsü kurma hedefiyle Arch+Dsgn Summit bünyesinde gerçekleștirilen ve büyük ilgi gören B2B Toplantıları bu yılki etkinlikte de devam edecek. Yapı sektörü firmalarının, Türkiye’nin önde gelen mimarlık ofisleri ve kamu/özel sektör ișverenleri ile

ARCH+DSGN SUMMIT 2018 Hosting for its visitors on 6th and 7th April The summit of architecture and design which puts the local and foreign significant names of design world being organized by Architecture Center, Arch+Dsgn Summit 2018 is coming with surprise names with wider scope in its second year. “New Approaches in Architecture and Design” will be discussed in the event to be realized at Istanbul Lütfi Kırdar International Congress and Exhibition Palace on 6th and 7th April, 2018.


Sektör

182

Șișecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’ne Fikri Mülkiyet Yetkinliği Ödülü Cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu’nun Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştiren Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Fikri Mülkiyet Yetkinliği ödülüne layık görüldü. Ödülü Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener OKTİK, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ’nün elinden aldı. Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi bu ödül için Bakanlık tarafından desteklenen 889 Ar-Ge ve Tasarım merkezi arasından seçildi.

Türkiye’nin en köklü kurulușları arasında yer alan Șișecam Topluluğu, Ar-Ge alanındaki bașarısını T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tarihlerinde Ankara Congresium’da gerçekleștirilen 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde aldığı ödülle taçlandırdı. Șișecam Topluluğu’nun cam bilimi ve teknolojisi alanında geleceğin ürünlerine ve üretim teknolojilerine yön verdiğini ifade eden Prof. Dr. Șener OKTİK, “Șișecam Topluluğu bünyesindeki Ar-Ge (Araștırma

ve Teknolojik Geliștirme) faaliyetlerinin lokomotifi konumunda olan Șișecam Bilim ve Teknoloji Merkezi, toplam 9.400 m2 kapalı alana ve ödüllü bir yeșil bina olma özelliğine sahip bulunuyor. Alanında Türkiye’nin en büyük ve donanımlı, dünyanın da sayılı Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Șișecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde yurt içi ve yurt dıșında araștırma ve teknolojik geliștirme çalıșmaları alanında 225 yetkin uzmanın görev alıyor. Araștırma ve Teknolojik Geliștirmeye bağlı bir

büyüme hedefleyen Șișecam Topluluğu, bu alandaki yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor” diye konuștu. Sișecam Science and Technology Center, Intellectual Property Competence Award Șișecam Science and Technology Center, which performs the R & D activities of Șișecam Group, the global player of the glass industry; It was deemed worthy of the Intellectual Property Competence Award by the Ministry of Science, Industry and Technology.


Röportaj

198

Kalitede Güvence, Müșteride Memnuniyet: 4 El Kalıp Müşteri memnuniyetinin devamlılık ve sürdürülebilirliğini müşterilerinin problemlerini hızlı çözmelerinden ve problemin ne olduğunu öngörebilme güçlerinden aldıklarını söyleyen 4 El Kalıp ve Makine’den Hüseyin KARABACAK’a röportaj sorularımızı yönelttik. Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? 4 El Kalıp ve Makine San. Tic. Ltd. Ști. olarak tamamı yerli sermayeyle kurulmuș, 50 yıllık tecrübeye sahip bir markayız. 1996 yılından itibaren de alüminyum ekstrüzyon kalıp imalatıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kazandığımız uzmanlık, deneyim ve saygınlığın yanında; öncelik verdiğimiz iyi eğitilmiș tecrübeli personel kadrosu ve sahip olduğumuz makine, ekipman parkı ile müșterilerimize kaliteli hizmet veriyoruz. “Kalitede Güvence, Müșteride Memnuniyet” anlayıșı ile ISO 9001-2000 Kalite Sistemi ile çalıșmaktayız. Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? 4 El Kalıp, alüminyum ekstrüzyon sektöründe kalıp konusunda ileri teknolojilerle çalıșan bir firmadır. Tüm ekstrüzyon profil kalıp imalatının Ar-Ge tasarım ve üretim planlarını yaparak sektöründe rekabet gücü yüksek nitelikli ürünler sunma hedefindeyiz. Kendini sürekli geliștiren, durmadan çalıșan bir anlayıșla Avrupa ile paralel giden bir kalitede müșterilerimize ulașıyoruz. Üretimlerimizi, modern fabrikamızda, gelișen teknolojiye uyumlu CNC (torna, freze, testere, tașlama, dik ișleme merkezi, tel erezyon, dalma erezyon) tezgâhlarında; deneyimli, bilgi ve beceriye sahip mühendis, tekniker, teknisyen, usta ve bölümüyle ilgili eğitimi almıș personelle yapıyoruz. Markanızın kalite politikası ve sürdürülebilirlik yaklașımı hakkında neler söylemek istersiniz? Tek prensibimiz müșteri memnuniyetini sürekli kalite ile sağlamaktır. Memnuniyetin devamlılık ve sürdürülebilirliğini müșterilerimizin problemlerini, imalattan geldiğimizden dolayı, daha hızlı çözmemiz ve problemin ne olduğunu öngörebilme gücümüzden alıyoruz. Kalitemiz dünya standartlarındadır ve firmamızın uluslararası isim yapması üzerine çalıșılmaktadır. 4 El Kalıp olarak sürdürülebilirlik yaklașımımız müșterilerimiz ile birebir iletișim kurmak ve dost olmaktır. Tecrübelerimiz dost olduğumuz müșterilerimiz ile daha bașarılı olduğumuzu gösteriyor. Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Bütün kalıplarımız %100 4 El Kalıp garantisindedir. Bir kalıbımızı, hatalı

Șirketimiz Romanya, Rusya, Arnavutluk, Ukrayna, Cezayir, Yunanistan, Bulgaristan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Makedonya, Irak, İran, Libya ve Mısır ile sürekli çalıșmaktadır.

imalattan dolayı bir sefer kırabilirsiniz. Çünkü biz kalıpla birlikte eğitim de veriyoruz. Bu eğitimde kalıbın kırılma nedenini, kırılma renklerine göre zaten çözebiliyoruz. Kalıbın hangi așamada kırıldığını üniversitelerde teknik çalıșmalar yapmadan önce tecrübelerimize dayanarak %10 hata payı ile tespit edebiliyoruz. Sürekli hız kalıpları, imalatı arttırıcı çözümlerin yanı sıra en yüksek seviyede kalite üretip, minimize edilmiș fiyatlarla müșteriye sunarak rekabetçi avantajlarımızı koruyoruz. Yurt içinde ve yurt dıșında katılmayı planladığınız / katılım sağladığınız fuarlar hangileridir? Sektörel fuarlara katılıyoruz. Fuarlarda ana ilgimiz alüminyum ekstrüzyondur. Yurt içi ve yurt dıșındaki tüm sektörel fuarları, katılımcı veya ziyaretçi olarak mutlaka takip ediyoruz. Dünyanın gelișen teknolojisi hakkında bilgilenmek ve bunu kendi sektörlerimizde uygulayabilmek için fuarlara katılmanın, katılımcı olunamadığı durumda ziyaret etmenin firma ve sektörümüze her zaman yarar sağladığını düșünüyoruz. İhracat noktalarınız ile ilgili bilgi verebilir misiniz? İhracat noktaları Ortadoğu’daki savașın etkileri ile hızla değișmektedir. Rusya’da yoğun bir pazarımız varken, bir uçağın düșmesi ile yatırımlarımızı güneye ve Ortadoğu’ya çevirdi. Șu an Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir Arap baharından çıktı. Yeniden yapılanmaya geçtiğinden dolayı Kuzey Afrika bizim ilk hedeflerimizdendir. Olmazsa olmaz dediğimiz Balkanlar kesinlikle kaybedilmeyecek bir pazardır. Bu konuda Ortadoğu ve Türkî Cumhuriyetler ile sürekli irtibat halindeyiz.

Son olarak, sektörünüz ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Türkiye Alüminyum sektörünün hızlı gelișimi, 15 Temmuz olayları sonucu, diğer sektörlerin etkilendiği kadar ciddi etkilendi. Bu olayların Türkiye’nin dünya pazarında ciddi bir konuma geleceğini hisseden dıș güçler tarafından yapıldığını 80 milyon biliyor. Birlik beraberlik içinde, tüm sektörlerimize destek verdiğimiz zaman yeniden kalkınabileceğimizi ve bizim bizden bașka dostumuz olmadığını unutmamalıyız. Ayrıca yurt dıșından gelen paranın hibe değil borç olduğunu, ağır faizlerle geri ödendiğini de unutmamamız gerekir. Tüm sektörlerimizin her bireyi tek tek desteklenmeli. Bu destekleri hiçbirimiz göz ardı etmemeliyiz. Vatan ayakta olduğu sürece sektörler var olabilir. 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık hedef, 15 Temmuz’da darbe görmüștür. Hedeflerimizin 500 milyar dolar olabilmesi için, tüm sektörlerin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu bilmekteyiz. Yalnız unutmamamız gereken 100 milyar dolarlık makine sektörünü destekleyecek olan, 8 milyar dolarlık alüminyum sektörüdür. Alüminyum sektörü gelișirse, makine sektörü 100 milyar doları yakalar. Bu, stratejik ürünlerin alüminyumdan üretilmesi gerektiğini göstermektedir. Alüminyum 100 yılın metali olduğu için sektörümüzün gelecek çağlardaki önemini kavramalı, gelișimini sağlamalı ve teknolojiyi takip ederek kendimizi, sektörümüzü ve dolayısıyla ülkemizi üst basamaklara tașımalıyız. Reliability in Quality, Satisfaction in Customer: 4 El Kalıp We have directed our interview questions to Hüseyin KARABACAK from 4 El Kalıp ve Makine who stated that “we obtain the sustainability and continuation of customer satisfaction with solution of the customer problems swiftly and ability to foresee the problems.”


Sektör

200

Adana Cam, Nitelikli Cam İșleme Yeteneğini Camdan Langırt Masası Yaparak İlk Kez Adana İnșaat Fuarı’nda Tanıttı Seksen yıldır cam sektöründe hizmet veren Salt Cam’ın kardeş kuruluşu olan Adana Cam; 15 – 18 Şubat 2018’de düzenlenen Adana İnşaat Fuarı’nda sektör profesyonelleriyle bir araya geldi. Şişecam 10 mm ultra clear camdan üretilen, ilk kez fuarda sergilenen langırt masası büyük ilgi gördü.

Her zaman ilkleri bașaran; en iyi, en güzel, en kaliteli ürünleri müșterileriyle bulușturan ve müșteri memnuniyetini en üst seviyeye tașımayı misyon edinen Adana Cam, Șișecam 10 mm ultra clear camdan üretilen langırt masasını Adana İnșaat 2018 Fuarında ilk kez tanıttı. Adana Cam Șirket Müdürü M. Arif SALT, stantlarını ziyaret eden Adana Büyükșehir Belediye Bașkanı Hüseyin SÖZLÜ ile langırt oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Arif SALT, Adana İnșaat Fuarı açılıșında Adana Valisi Mahmut DEMİRTAȘ’tan, Adana Ticaret Odası Bașkanı Atilla MENEVȘE’den ve Adana Sanayi Odası Bașkanı Zeki KIVANÇ’tan ulusal enerji verimliliği için yeni yapılan binalarda LOW-E kaplamalı camların kullanılmasının zorunlu hale getirilmesini istedi. Arif SALT, pencere doğramalarında ısıcam serilerinin kullanılmadığı binalarda enerji kaybının % 35 olacağına dikkat çekerek Adana Büyükșehir Belediye Bașkanı Hüseyin SÖZLÜ’den Adana Șehir Konseyi’nde karar aldırarak, bundan sonra Adana ve ilçelerinde yapılacak tüm binalarda kaplamalı camların zorunlu hale

getirilmesini, bunların kullanılmadığı binalara ruhsat verilmemesini, bunun TSE 825 Yapı Denetim Kanunu’nda belediyelere bu yetkinin tanındığını ve uygulamasının artık fiili olarak hayata geçirilmesini temenni ettiklerini söyledi. Makine parkurunu sürekli geliștiren, kalitesini belgelerle ispatlayan, uluslararası standartlarda üretim yapan, her yıl yeni yatırımlarla büyüyen Adana Cam, markalarını temsil eden diğer ürünleri ziyaretçilerin ilgisine sunarak bașarılı bir fuar organizasyonuna daha imzasını attı. Adana Cam Presented its Soccer Table in Adana Construction 2018 for the First Time The sister company of Salt Cam working with glass trading for eighty years, Adana Cam met with the professionals of the industry in Adana Construction 2018 Exposition organized between 15th and 18th February 2018. The soccer table made of Șișecam 10 mm ultraclear glass and presented for the first time in the exposition drew significant attention.


Sektรถr 202


DERGiMiZiN DAÄ&#x17E;ILIM PROFiLi

DERGiMiZiN DAÄ&#x17E;ILIM PROFiLi

t 5à SLJZFHFOFMJOEFQSPKFÃ&#x17D;J[FOWFNJNBSJPmTJPMBOUàNNJNBSMBS t "MàNJOZVN 17$ BIÅ&#x2014;BQLBQÂ&#x2018; QFODFSF Ã&#x17D;BUÂ&#x2018;WFDFQIFTJTUFNàSFUJDJWF VZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUQSPKFNàEàSMFSJ NàUFBIIJUMFSJ NàIFOEJTMFSJWFEFLPSBUÃ&#x161;SMFSJ t 5àNNJNBSMÂ&#x2018;LPmTMFSJ t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUNàIFOEJTMFSJPEBMBSÂ&#x2018;àZFMFSJ t (BZSJNFOLVMZBUÂ&#x2018;SÂ&#x2018;NPSUBLMÂ&#x2018;LMBSÂ&#x2018; t 5PQMVLPOVUZBQÂ&#x2018;LPPQFSBUJnFSJ t Ä&#x;BOUJZFMFS ZBMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NWFZBMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NNBM[FNFTJàSFUFO TBUBOmSNBMBS t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[MÂ&#x2018;JÅ&#x2014;ZBQBOJOÅ&#x2014;BBUmSNBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OJMHJMJ EFQBSUNBOMBSÂ&#x2018; t %FLPSBTZPONBM[FNFTBUÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018;WFVZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t ,JMJUWFLJMJUTJTUFNMFSJàSFUJDJWFTBUÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t ,FTJNLBZOBL UFNJ[MFNF LBMÂ&#x2018;QZBQBOmSNBMBS t $BNmUJM EPMHVNBM[FNFMFSJWFBLTFTVBSMBSÂ&#x2018;JMFZBOàSàOMFSJOJJNBM FEFOWFQB[BSMBZBOTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;OPLUBMBSÂ&#x2018; t 50,Ä&#x152;o5$#BÅ&#x2014;CBLBOMÂ&#x2018;L5PQMV,POVUÄ&#x152;EBSFTJ#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;oÄ&#x152;TUBOCVM,POVUÄ&#x152;NBS1MBO4BO7F5JD"Ä&#x; t #BZÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LWFÄ&#x152;TLBO#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBSÂ&#x2018; t 5àNUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018; t 44,Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t .JMMJ&ļJUJN#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5#..,àUàQIBOFTJ t "EBMFU#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t Ä&#x152;/5&4o5àSLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU4BOBZJDJMFSJÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; tÄ&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVMÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBUÃ&#x17D;Â&#x2018;MBS%FSOFļJ

t Ä&#x152;.4"% Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ

t 5Ä&#x152;.4&5à SLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àUFBIIJUÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBSÂ&#x2018;#JSMJļJ t Ä&#x152;.0Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àIFOEJTMFS0EBTÂ&#x2018; t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5àSLJZF(FOÃ&#x17D;Ä&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%o5àN4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%oÃ&#x192;SFULFO4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t #àZàLFMÃ&#x17D;JMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018;OBLBZÂ&#x2018;UMÂ&#x2018;mSNBMBS t :BQÂ&#x2018;TFLUÃ&#x161;SàOEFàSFUJDJ JUIBMBUÃ&#x17D;Â&#x2018; EJTUSJCàUÃ&#x161;SmSNBZFULJMJMFSJ t #BTÂ&#x2018;OZBZÂ&#x2018;OPSHBOMBSÂ&#x2018; GVBSDÂ&#x2018;MÂ&#x2018;LÅ&#x2014;JSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBSÂ&#x2018; t :VSUJÃ&#x17D;JWFZVSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBTFLUÃ&#x161;SMFJMHJMJmSNBMBSWFÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJNFTMFL HSVQMBSÂ&#x2018;OEBOÃ&#x161;OFNMJBESFTMFS

t 5à SLJZFHFOFMJOEFQSPKFÃ&#x17D;J[FOWFVZHVMBZBONJNBSJPmTMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFLBQÂ&#x2018;oQFODFSFoDFQIFàSFUJNJWFTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;ZBQBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTJTUFNàSFUJDJWFVZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFNBLJOFJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBOWFUFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFDBNJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBO VZHVMBZBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFBLTFTVBSJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;àTUMFOFOWF UFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFJISBDBUWFJUIBMBUZBQBOmSNBMBS t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUNàIFOEJTMFSPEBTÂ&#x2018;WFNJNBSMÂ&#x2018;LPEBMBSÂ&#x2018; t ("-4Ä&#x152;"%(JSJÅ&#x2014;JNDJ"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t "-65&"."MàNJOZVN5FTU&ļJUJNWF"SBÅ&#x2014;UÂ&#x2018;SNB.FSLF[J t 5PQMVLPOVUZBQÂ&#x2018;LPPQFSBUJnFSJ t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[MÂ&#x2018;JÅ&#x2014;ZBQBOJOÅ&#x2014;BBUmSNBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OJMHJMJ EFQBSUNBOMBSÂ&#x2018; t 50,Ä&#x152;5$#BÅ&#x2014;CBLBOMÂ&#x2018;L5PQMV,POVUÄ&#x152;EBSFTJ#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM,POVUÄ&#x152;NBS1MBO4BO7F5JD"Ä&#x; t #BZÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LWFÄ&#x152;TLBO#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBSÂ&#x2018; t 5àNUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018; t 44,Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t .JMMJ&ļJUJN#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5#..,àUàQIBOFTJ t "EBMFU#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t Ä&#x152;/5&4o5àSLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU4BOBZJDJMFSJÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVMÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBUÃ&#x17D;Â&#x2018;MBS%FSOFļJ

t Ä&#x152;.4"% Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t 5Ä&#x152;.4&5à SLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àUFBIIJUÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBSÂ&#x2018;#JSMJļJ t Ä&#x152;.0Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àIFOEFOEJTMFS0EBTÂ&#x2018; t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5àSLJZF(FOÃ&#x17D;Ä&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ  t 5"-4"%o5àSLJZF"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t ":Ä&#x152;%"MàNJOZVN:à[FZÄ&#x152;Å&#x2014;MFN%FSOFļJ t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%o5àNTBOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%oÃ&#x192;SFULFO4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t #àZàLFMÃ&#x17D;JMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018;OBLBZÂ&#x2018;UMÂ&#x2018;BMàNJOZVNmSNBMBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOàOàSFUJDJ JUIBMBUÃ&#x17D;Â&#x2018; EJTUSJCàUÃ&#x161;SmSNBZFULJMJMFSJ t #BTÂ&#x2018;OZBZÂ&#x2018;OPSHBOMBSÂ&#x2018; GVBSDÂ&#x2018;MÂ&#x2018;LÅ&#x2014;JSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBSÂ&#x2018; t :VSUJÃ&#x17D;JWFZVSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBBMàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàZMFJMHJMJmSNBMBSWFÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJ NFTMFLHSVQMBSÂ&#x2018;OEBOÃ&#x161;OFNMJBESFTMFS


5HNODPúQGHNV ABC SİKA

155

EREN PVC

185

PLASTİNFO

86

ABS ALÜMİNYUM

127

ERPASAN

73

PLASTMAK

164-165

Ö

ACAPEN

40

ERSAŞ ALÜMİNYUM

ACP YAPI

93

Kapak-Sırt-4-5-18-19

ADALI KAROLAJ

95

ESRA MENTEŞE

ADANA CAM

204-205

ADOPEN

39

AKMANLAR

Kalın Yaprak

EVEREST YAPI EXPOTİM FEMAY

Arka Kapak İçi 56 190 72

n

PLATER PROCESS

110-111

PROGROUP

120-121

PÜKAD ROTA / BAYKAN ROYAL GLASS

AKPA ALÜMİNYUM

31

FENSTER YAPI

AKPEN PLASTİK

63

FENSTERBAU FRONTALE

32

SARAY ALÜMİNYUM

AKPÜRÇEK

49

FİLPEN

91

SCHTEC

10-11

AKSEKİ

177

AKTUAL

85

FOM

AKYÜZLER

69

FYT MÜHENDİSLİK

109

ALM ALÜMİNYUM

21

GALADO MAKİNA

80

ALPENA

87

GALSİAD

ALTECO

74

FMG YAPI

161 98

13

SALTCAM

SCS

90 133 84-119 206-207 29 140-141 8

SET PANJUR

143

SIEGENIA

211

SİNUS

81

186

SİSTEM MAKİNA

16

HAS ALÜMİNYUM

33

SKB ALÜMİNYUM

61

25

SOUDAL

67

ARMA YAPI

115

IQ ALÜMİNYUM

ARTİKON MAKİNE

175

İHSAN YAPI

105

SOYTAŞ

169

ATLAS VİDA

179

İMAT AKSESUAR

217

SÖNMEZ MAKİNE

2-3

BAKA YAPI

97

İSTANBUL FORM

193

STANDART CİVATA

17

BAYINDIR

24

KARPEN

BEKA AKSESUAR

Katlamalı Kapak

KAYAPEN

Üst Bant-153 Logo

STARIUM SUREKS /SRX

192 135-171

BİF BELGE PVC ALM

157

KEMAL KIR ALM

101

ŞAFAKS

94

BİRSAN CAM

210

KESKES

187

TALSAD

92

BKS CAM

Ön Kapak içi-1

KGM MENTEŞE

Alt Bant

TECHNOFORM

147

BOYKA GROUP

131

KİM PLASTİK

208-209

TECHNOSOFT

104

BRL / BAYINDIR

26

KONMETSAN

167

TEKSAN CAM

203

KORAKS

191

TROYKA

KÜLÇA

199

TÜYAP FUARCILIK

BULUT PLASTİK CA OTOMASYON CAMEKAN / DORUK CAM

139 Arka Kapak 181

CAMODA

45

ÇAT KAPI

223

MAKROWIN MARMARAPEN MERİDYEN FUARCILIK

136-137 Logo-215 194

UĞUR KALIP VEHAS ALÜMİNYUM VHS PLASTİK

65 196-197 123 99 37-195

ÇİÇO

82

MESAN METAL

DAF KİLİT

57

METSAN

103

VORNE

41

75

MİZAN DIŞ TİCARET

107

WINAKS

149

DEKOTEK

34-35

VINSTONE

125

DESA PLASTİK

117

MONTICELLI

53

WINSA

43

DİES PLASTİK

183

MOR ALÜMİNYUM

71

WINTÜRK

51

DOĞUŞ KALIP

59

NET YAPI

89

YAĞMUR VİDA

DÖRTEL ALÜMİNYUM DÖRTEL KALIP EGE KEPENK EGEPEN ELİT KALIP

9 218-219 159 23 213

NOFLY

145

172-173

NORM PVC

78-79

YAVUZLAR / BAUWIN

96

OBAL

76-77

YELKEN KALIP

55

ÖZGLASS

163

YEM FUARCILIK

201

PENBURADA

189

YILMAZ MAKİNE

83

EMRE KALIP

58

PENKID

ENDOW

47

PİDOSAN

113

221

PİMAPEN

27

EREN KALIP

YAPIPEN

129

12

YUSUF ALÜMİNYUM

151

ZENKE

224

ZİNDE KALIP

LQIR#ZLQDUWSURMHFRP‡ZZZZLQDUWSURMHFRPZZZDOXDUWFRPWU‡LQIR#DOXDUWFRPWU

88


Profile for winartaluart

Win&ART Proje Dergisi Özel Sayı 2018  

Win&ART Proje ve ALU&Art Dergisi ( PVC, Aluminium, door, window, roof, siding, architectural project magazine )

Win&ART Proje Dergisi Özel Sayı 2018  

Win&ART Proje ve ALU&Art Dergisi ( PVC, Aluminium, door, window, roof, siding, architectural project magazine )

Advertisement