Page 1


Kemalettin AKSÖZ

'VBSMBS CJSÎPL mSNB UBSBG‘OEBO àSàO HSVQMBS‘O‘O TFSHJMFOEJ˘J TFLUÚS QSPGFTZPOFMMFSJ JMF àSFUJDJMFSJO CVMV̄UV˘V LÚQSà OJUFMJ˘J UB̄‘ZBO UJDBSFUJ HFMJ̄UJSNFQMBUGPSNMBS‘E‘S#VUJDBSJQMBUGPSNMBSEBTFSHJMFOFOàSàOHSVQMBS‘O‘O ZBO‘OEB TFLUÚSàOVMB̄U‘˘‘TPOJOPWBUJGHFMJ̄NFMFSEFUBLJQFEJMNFLUFEJS 3FFE5àZBQUBSBG‘OEBOHFSÎFLMF̄UJSJMFOWF"WSVQBO‘OJLJODJ 5àSLJZFOJOJTF FOCàZàLJIUJTBTGVBSMBS‘PMBO"WSBTZB1FODFSF ,BQ‘ $BN'VBSMBS‘ "MàNJOZVN½[FM#ÚMàNàJMFCJSMJLUFàMLFEFOEFOGB[MBNBSLBWF NBSLBUFNTJMDJMJ˘JOJOLBU‘M‘N‘ZMBTBMPOEBUBNLBQBTJUFHFSÎFLMF̄UJSJMJZPS :FSMJ WF ZBCBOD‘ TFLUÚS QSPGFTZPOFMMFSJOJ CJS BSBZB HFUJSNF IFEFmZMF Eà[FOMFOFO GVBS EàOZBO‘O GBSLM‘ OPLUBMBS‘OEBO łTUBOCVMB HFMFDFL PMBO BM‘NIFZFUMFSJOFEFCVMV̄NBOPLUBT‘PMNBZ‘BNBÎM‘ZPS"ZO‘[BNBOEBGVBS LBQTBN‘OEB ZBQ‘TFLUÚSàOEFOIJ[NFUBMBOÚOFNMJJISBDBUΑTFLUÚSMFSEF QFODFSF DBN LBQ‘ BMàNJOZVNTFLUÚSàOàOHFSÎFLQPUBOTJZFMJOJHÚSNF TFLUÚSàWFEJOBNJLMFSJZBL‘OEBOUBO‘NBWFEBIBGB[MBLBUNBEF˘FSMJIJ[NFU BMBCJMNF̄BOT‘OBLBWV̄VZPS #BT‘O UPQMBOU‘MBS‘O‘O ÚEàM UÚSFOMFSJOJO TFLUÚS [JSWFMFSJOJO ZBL‘O UBLJQÎJTJ PMBO "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF %FSHJMFSJNJ[ ZFSFM WF VMVTMBSBSBT‘ UJDBSJ QMBUGPSNMBS‘OEBWB[HFÎJMNF[MJEFSZBZ‘OLVSVMV̄VPMBSBLTFLUÚSàNà[FZÚO WFSFONBSLBMBS‘OOBC[‘O‘UVUNBZBEFWBNFEJZPS "-6"SUWF8JO"351SPKF%FSHJMFSJFLJCJNJ[ZVSUJÎJOEFFOÚOFNMJTFLUÚS CVMV̄NBMBS‘BSBT‘OEBZFSBMBOłTUBOCVM,BQ‘ łTUBOCVM8JO.FUBM8PSLJOH "EBOBłŌBBUWFZVSUE‘̄‘OEBJTF#"6"MNBOZB:VSU%‘̄‘½[FMTBZ‘N‘[ JMFEFłSBO%P8JOUFDI 1PMPOZB#VENB:BQ‘ 5àSLNFOJTUBO:BQ‘łŌBBU 4FOFHBM:BQ‘4FODPO łSBO#VJMEFY 6LSBZOB:BQ‘$PONBD $JEEF5IF#JH  #BU‘NBU 3VTZB 'VBSMBS‘OEB ZFS BMBSBL TJ[ TFLUÚS QSPGFTZPOFMMFSJZMF CJS BSBZBHFMNFG‘STBU‘ZBLBMBE‘ (FÎFO Z‘MMBSEB PMEV˘V HJCJ CV Z‘M EB ZVSU JÎJOEF 3FFE 5àZBQ UBSBG‘OEBO Eà[FOMFOFO"WSBTZB,BQ‘ 1FODFSF$BN'VBS‘OEBWFF̄[BNBOM‘PMBSBL HFSÎFLMF̄UJSJMFDFL "MàNJOZVN ½[FM #ÚMàNàOEF 5àSLJZFOJO WF EàOZBO‘O GBSLM‘CÚMHFMFSJOEFOHFMFOZFSMJZBCBOD‘TFLUÚS[JZBSFUÎJMFSJZMF5àZBQ'VBS WF,POHSF.FSLF[JOEFCVMV̄VZPSPMBDB˘‘["ZS‘DB3 5'VBS‘ łTUBOCVM8JO 0UPNBTZPO 4BNTVOłŌBBU #VSTB:BQ‘ "OLBSB:BQ‘EFDPPS'VBSMBS‘OEB EB ZFS BMBSBL TJ[ EF˘FSMJ ÎÚ[àN PSUBLMBS‘N‘[ JMF CJS BSBZB HFMFDF˘J[ :VSUE‘̄‘OEBJTF:VSU%‘̄‘½[FMTBZ‘N‘[JMF4‘SCJTUBO4FFCCF $F[BZJS #BUJNBUFD #JH /PSUI "GSJDB 1SPKFDU 2BUBS 1SPKFDU -àCOBO (àSDJTUBO $BVDBTVT'VBSMBS‘OEBZFSBMBSBLÚOFNMJQSPKFMFSFJN[BN‘[‘BUBDB˘‘[ 4FLUÚSàNà[àOFOÎPLUBLJQFEJMFOEFSHJMFSJPMNBÚ[FMMJ˘JOJV[VOZ‘MMBSEBO CFSJ LPSVZBO "-6"35 WF 8JO"35 1SPKF EFSHJMFSJNJ[ JMF CJSMJLUF 'VBS ½[FM4BZ‘N‘[‘.BSUUBSJIMFSJBSBT‘OEB5àZBQ'VBSWF,POHSF .FSLF[JOEF 6DORQ 6WDQG $ 6DORQ 6WDQG WF 6DORQ 6WDQG&EFJODFMFZFCJMJS GVBSBWFTFLUÚSFEBJSHÚSà̄MFSJOJ[JCJ[JNMF QBZMB̄BCJMJSTJOJ[ "-6"SUWF8JO"351SPKFEFSHJMFSJNJ[JZBL‘OEBOUBLJQFUUJ˘JOJ[JÎJOTJ[ EF˘FSMJEPTUMBS‘N‘[BUF̄FLLàSMFSJNJ[JJMFUFSFL±BOBLLBMF;BGFSJOJOZ‘M EÚOàNàOEFCB̄UB(B[J.VTUBGB,FNBM"UBUàSLWFTJMBIBSLBEB̄MBS‘PMNBL à[FSF WBUBO‘OCÚMàONF[CàUàOMà˘àWF5àSLNJMMFUJOJOIV[VSWFHàWFOMJ˘J JÎJO IBZBUMBS‘O‘ GFEB FUNFLUFO ÎFLJONFZFO B[J[ ̄FIJUMFSJNJ[J NJOOFU WF TBZH‘ZMBBO‘ZPSV[

,661

)XDUODUÖQ9D]JHoLOPH]L 'HUJLOHULPL]

0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 6$17ú&/7'û7ú$G×QD İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü Handan AKSÖZ handan@winartproje.com Reklam Departmanı Kadir AKSÖZ kadir@winartproje.com Özden KURMA pazarlama@winartproje.com Editör Nükhet KÜÇÜK haber@winartproje.com Web Master Aydoğan A. GÜRSOY editor@winartproje.com Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com T: +49 80312315930 - +49 170 92 38666 F: +49 80312315931

Yayın Danıșma Kurulu Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI Mimar Osman Güdü (Araștırmacı-Yazar) Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR İsmail Hakkı HACIALİOĞLU / Kompozit Der. Fikret YILMAZ / Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Baș Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFł45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L % &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ3YFVHNW|UQH\|QHOLNWLU

0$571ú6$1<×O6D\×

8JO"35130+&%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS 8JO"35130+&%FSHJTJCBT‘OZBZ‘O NFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[ WFSNJ̄UJS%FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


icindekiler 30

22

144

138

170 184 188 10

Sektörde Bir İlk: Egepen Deceuninck Assist Tüm PVC Profil Kapı ve Pencerelerin Sorunları Çözülecek

144

“Jenerik Marka Yöneticileri SWOT Analizleriyle Stratejilerini Belirlemeli”

22

“Türkiye’nin Her Bölgesine Yayılan Etkin Bayi Ağına Eriștik”

148

PÜKAD 2016 Yılı Türkiye Pencere ve Cam Pazarı Raporu

30

“ACCADO Ayrıcalıktır”

154

PAGEV’de Yavuz Eroğlu Oybirliği İle Yeniden Bașkan

92

“Markamızın İvme Trendi Sürekliliği Sağlamıștır”

170

“Sektörde Yeni Yatırımlarla Dikkat Çekiyoruz”

114

“Akıllı Vidalar, Memnun Müșteriler”

184

138

“Markamız Sektördeki Markalara İlham Kaynağı Olmuștur”

Antimikrobiyal ve Antiviral Formülasyonların Geliștirilmesi ve Yapı Malzemelerinin Üretiminde Kullanılması

188

“PÜKAD Binalarda Isı Yalıtımını ve Enerji Verimliliğini Önemsiyor”

222

“2016 Yılında Sizleri Temsilen, Profesyonel Platformlarda Birlikteydik”

142

“Nitelikli Cam Üretimi Yapan Firmaların Malzeme Tedarikinde Dıșa Bağımlılığı Ortadan Kaldırdık”


Sektör

10

Sektörde Bir İlk: Egepen Deceuninck Assist

Tüm PVC Profil Kapı ve Pencerelerin Sorunları Çözülecek Egepen Deceuninck, başlattığı Assist projesiyle birlikte tüm Türkiye’ye yayılan teknik servis bayileri ile kullanıcılarının yaşadığı sorunlara kısa sürede çözüm buluyor. Türkiye’nin 55 ilinde, 150 bayide başlatılan ve PVC sektöründe ilk kez gerçekleştirilen Assist projesiyle birlikte kullanıcıların PVC ürünlerinde yaşadığı tüm sorunlar gideriliyor. A First in the Industry: Egepen Deceuninck Assist

All Problems related with PVC Profile Door and Windows will be Resolved Egepen Deceuninck swiftly resolves the problems experienced by its users thanks to technical service agencies spread in Turkey along with Assist project it has started. In 55 provinces of Turkey, all problems experienced by the users on PVC products are resolved with the Assist project realized for the first time in PVC industry by 150 agencies.

Türkiye’nin önde gelen PVC markası Egepen Deceuninck, Assist projesiyle birlikte yine sektöründe bir ilke imza attı. Egepen Deceuninck, organize ettiği teknik servis bayileriyle birlikte, kullanıcıların sorunlarını artık profesyonelce ve hızlı bir șekilde çözmeye bașladı. Proje kapsamında Türkiye’nin 55 ilinde, 150 farklı bayi Assist hizmeti vermeye bașladı. Egepen Deceuninck bu projeyle birlikte PVC’lerinde sorun yașayan kullanıcılara “tek fiyat politikasıyla” hizmet veriyor. Projeyle ilgili bilgiler veren Egepen Deceuninck Satıș ve Pazarlama Müdürü Tamer ÖZEN, 2017 sonuna kadar Türkiye’nin her yerinde Assist projesini hizmete sokacaklarını belirtti. En çok ağırlık verilen bölgelerin İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Adana ve Antalya olduğunu ifade eden ÖZEN, hem bayilerden hem de kullanıcılardan projeyle ilgili çok olumlu geri dönüșler aldıklarını vurguladı. Yașanan Problemler Havuzda Toplanıyor ÖZEN, en çok karșılașan problemlerle ilgili “PVC pencerelerindeki kanat ayarsızlıkları, çift açılım arızası, ısı kaybı, su ve rüzgâr girmesi ve buna benzer

konularda șikâyetler aldık. Bu problemleri eğitimli personel kadromuz hızlıca çözüyor. Ayrıca bir daha bu sorunların yașanmaması için de Egepen Deceuninck olarak, tüm bilgileri bir havuzda topluyoruz. Kullanıcılarımızın problemlerini kalıcı bir biçimde çözmek için çalıșmalarımız sürüyor” dedi. “Servis Kalitesinde Standart Belirledik” Tüm kapı ve pencere ürünlerine hizmet vereceklerini ifade eden ÖZEN, 2 yıllık garanti süresi dolan ürünlerde yașanılan sıkıntılara çözüm bulacaklarını, Assist’te tek fiyatlı servis hizmet uygulamasının geçerli olduğunu ve yașanılan probleme göre standart fiyat uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. Proje kapsamında eğitimden geçirilen bayilerin kurumsal kimlik çerçevesinde belirlenen ortak kıyafet ve ekipman kullanacağına da not düșen ÖZEN, “Assist’le birlikte Egepen Deceuninck olarak, servis kalitesinde de bir standart belirledik” açıklamasını yaptı.


16-19 È&#x2DC;UBAT ADANA YAPI FUARI


Röportaj

22

“Türkiye’nin Her Bölgesine Yayılan Etkin Bayi Ağına Eriștik” CAMODA Ürün Satış Müdürü Müfit ATLAS, gerçekleştirdiğimiz söyleşide 8 - 11 Mart 2017 tarihinde Tüyap’ta düzenlenecek olan Avrasya Kapı Pencere Fuarı’nda yer alacaklarını ifade ederek; “Ar-Ge faaliyetleriyle sürekli yenilikler yaratan markamız yurt içi ve yurt dışında sergilediği başarı grafiğini bu yıl da devam ettirecektir” dedi. ürüne sahip olabilmemiz için gerekli bilgi birikimini bizlere aktarıyor. Yapılan tüm bu çalıșmalarla amacımız, hizmet kalitemizi ve ürün çeșitliliğimizi geliștirerek bayilerimizin ve tüketicilerin nezdindeki ayrıcalıklı konumumuzu daha ileri götürmektir. Markanızın pazardaki bașarı grafiğine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? CAMODA 2014 yılında Deceuninck Grup bünyesine katıldıktan sonra güçlü bir büyüme grafiği yakaladı. Özellikle 2016 yılında satıșlarımız yaklașık 2 katı arttı. Zor bir yıl olacağı düșünülen 2017 yılında da büyüme hedefimiz bir önceki yıldan az olmayacaktır.

Türkiye’deki yatırımlarınıza, faaliyetlerinize ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? Son teknolojinin kullanıldığı farklı segmentlerdeki ürünleri ile balkon camlama sektörünün ihtiyaç duyduğu sistemleri piyasaya sunan CAMODA, Türkiye’nin PVC sektöründeki öncü firması Pimaș tarafından 2007 yılında üretilmeye bașlandı. Kısa süre içerisinde farklı konseptlerdeki ürünleri ile sektördeki yerini kuvvetlendirerek, Türkiye’nin her bölgesine yayılan etkin bir bayilik ağına eriști. 2014 yılında ise PVC sektörünün dünyadaki en güçlü markası Deceuninck grubuna katılarak, artan yatırımlarla birlikte bir yandan ürünlerini son teknoloji ile yenilerken diğer yandan ürün gamını da genișletti. Balkon camlama sektöründe yatırımlarımızı șuan için katlanır ve sürme seriler üzerine devam ettiriyoruz. CAMODA bugün özel tasarım ürünleri ile sektördeki öncü ve inovatif yapısını büyütmeye devam

ediyor. Faaliyetlerimizi yoğunlaștırmıș olduğumuz sistemlerimiz; ısıcamlı katlanır ve sürme sistemlerdir. Bella, Largo, Ondula Katlanır Sistem olarak, Vista Slider, Vista Unico Eșikli-Eșiksiz Sürme Serilerimiz olarak ön plana çıkmaktadır. Ürünlerimizde kalite olgusunu ön planda tutuyoruz. Günümüzün en önemli konularından enerji verimliliği ile ilgili olarak da optimum ısı yalıtımını sağlarken estetikten ödün vermemeye özen gösteriyoruz. Sektörün en iyileri olan CAMODA bayileri gelecekte de en iyi

CAMODA’yı rakiplerinden ayıran en önemli özelliği; ürünlerimizi tercih eden tüketicilerin, sadece üstün nitelikli balkon camlama ürünü değil bununla birlikte optimum ısı yalıtımı sunan, aksesuarları ile kompakt bir sistem olan, montaj öncesi teknik destek ve satıș sonrası hizmetleri de beraberinde satın almasıdır. Grubumuz PVC pencere sektörünün en seçkin markalarına sahip. Türkiye’de bu sektöre stratejileri ile yön veren ve her konuda öncü konumda olan bayilerimiz bizi her alanda en iyi șekilde temsil ediyor. Yaklașık 1000 adedi üretici olmak üzere toplam 3000 satıș noktası bulunuyor. Türkiye’nin her yerinde bulunan bayilerimiz bizi rakiplerimizden ayıran en önemli farkımız.


Röportaj

24

Bu nedenle CAMODA üreten ve satan bayilerimizin sayısını artırırken önceliğimiz, grubumuz bünyesindeki bayiler ve cam balkon sektörünün profesyonellerinden olușuyor. Geliștirmeyi planladığınız hedef pazarlarınızı ve mevcut ihracat noktalarınızı öğrenebilir miyiz? İç pazardaki payımızı artırmak en önemli önceliklerimiz arasındadır. Türkiye’nin her noktasında ulașılabilir olmak her marka için olduğu gibi CAMODA için de çok önemli. İhracatta ise politikamız grubumuzun ihracat politikası ile uyumlu olarak daha çok gelișmekte olan pazarlara yönelik. Örnek vermek gerekirse Güney Amerika, Hindistan ve Asya ülkeleri ürünlerimiz için belirlediğimiz öncelikli ihracat noktalarıdır. Katılmayı planladığınız / katılım sağladığınız fuar organizasyonları söz konusu mu? Fuarların markanıza yansımaları hakkında görüș bildirir misiniz? Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 - 11 Mart 2017 tarihinde Tüyap’da düzenlenecek olan Kapı ve Pencere Fuarı’na katılacağız. Bu fuar tüm sektörümüzde olduğu gibi CAMODA için de oldukça önemli. Fuarların CAMODA için en özel yanı bayi ve tüketicilerin ürünlerimizi yakından inceleme fırsatı bulmasıdır. Fuarlar ana firma, bayi, yatırımcı ve nihai tüketicinin buluștuğu en önemli mecralardır.

Ayrıca katılacağımız bir diğer etkinlik 14 - 15 Nisan 2017 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleștirilecek Mimari Tasarım Zirvesi. ‘Mimari Tasarım Sürecinde Disiplinler Arası Etkileșim’ temasıyla düzenlenecek etkinlikte mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar ve diğer yaratıcı endüstri profesyonelleri bulușturacak. Bu organizasyonda biz de yeniliklerimizi profesyonellere sunmak için orada olacağız. Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedef ve projelerinizi, pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? CAMODA’nın hedefi sektörünün sahip olduğu en iyi ürün grubuna sahip olmaktır. Her açıdan sektörün takip ettiği ve sektöre öncülük eden marka olmak ve bunu sürdürülebilir kılmak gurur verici. Gelecekteki vizyonumuz ürünümüzü dünyadaki en iyi örnekler seviyesinde tutmak, yenilikleri takip etmek ve büyük önem verdiğimiz Ar-Ge faaliyetleriyle yenilikler yaratıp ürünlerimize, markamıza ve sektöre değer katmak olacaktır. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? CAMODA olarak en büyük avantajımız kriz dönemlerinde dahi ișimize yaptığımız yatırımlara devam etmemizdir. Ülkemizde sıkça karșılașılan krizler, bizim gibi güçlü firmaların bayileri için kaçırılmayacak fırsatlar sunar. İyi ürün, iyi hizmet ve müșteri odaklı yaklașımla, kriz dönemlerinde

bile verdiğimiz kaliteli hizmetin sürekliliği, markamızı hem sektör hem de tüketici nezdinde farklı bir konuma getirmektedir. Mesleki bilgi ve donanım açısından sürekli kendini geliștiren bir ekibe sahip olan CAMODA, yurt içi ve yurt dıșında her yıl yükselen bașarı grafiğini bu yıl da devam ettirecektir. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Yeniliklerimiz ile önümüzdeki günlerde adımızdan sıkça söz ettireceğiz. Mart ayı içinde gerçekleșecek olan Avrasya Kapı Pencere Fuarı sektörün bulușma noktası olacak. 2017 yılında ekonominin, inșaat sektörünün iyiye gitmesi yatırımların artması hepimizin mutluluğu için önemli. Fuara nitelikli ve yoğun bir katılım olması dileğimizdir. Ayrıca markamıza göstermiș olduğunuz yakın ilginiz sebebiyle șahsınız nezdinde tüm ekip arkadașlarınıza teșekkür eder, yayın hayatınızda bașarılar temenni ederiz. “We have accessed the effective dealership web spread over all regions of Turkey” Müfit ATLAS, the Product Sales Director of CAMODA stated that “Our trademark will continue to its charts of success shown in Turkey and abroad by creating constant innovations with R&D activities.” after stating that they will participate Eurasia Door and Window Exposition to be organized in Tüyap between 8th and 11th March, 2017 in the conversation we had.


Sektör

26

PAGEV Yönetim Kurulu Üyeleri İSO Bașkanı Erdal Bahçıvan’ı Ziyaret Etti Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir heyet, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal BAHÇIVAN’ı ziyaret etti. PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz EROĞLU Başkanlığındaki heyetin ziyareti İSO ana binada gerçekleşti. Ziyarette İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Nahit KEMALBAY ve Nurhan KAYA ile İSO Meclis Üyesi Ömer KARADENİZ de yer aldı. Sektör meclisinin kurulmasındaki katkıları hatırlatılarak İSO Bașkanı Erdal BAHÇIVAN’a teșekkürlerini ileten PAGEV heyeti, İSO’dan iki konuda destek istedi. Bunlardan birincisi bütün ihracatçıların limanlarda yașadığı ihracat konteynerlerinin tartımı ile ilgili sıkıntıların giderilmesi. İkincisi ise ham madde konusunda yerli petrokimya ürünlerinin payını artırmak.  PAGEV temsilcileri özellikle Yumurtalık petrol bölgesinde bir uluslararası kümelenme projesiyle rekabetçi plastik mamul üretimi yapmak istediklerini dile getirdi. Sektör temsilcilerini tek tek dinleyen ve aktarılan konuları not alan BAHÇIVAN șunları söyledi: “Türkiye’nin her șeyden evvel büyük mega petrokimya yatırımlarına ihtiyacı var. Bu konudaki güçlü ülkelere cazip imkânlar sunarak yatırımları buraya çekmemiz gerekiyor. Bu konuda bir model olușturmalıyız. Büyük firmalara pazar tavizleri verirken, ülkemizde yatırım yapmaları noktasında biraz daha teșvik edici ve ısrarcı olmamız lazım. Sektörün bu kadar güçlü bir üretici konumu varken ham maddede yüzde 85 ithalat bağımlılığını ortadan kaldırmamız kaçınılmaz. PAGEV olarak artık ortaya koymanız gereken en önemli gelecek vizyonunuzun da bu olması gerekiyor. Sizin sektörünüz gelișirken bu kadar dıșa bağımlı olması, yeni bir vizyon değișimini gerektiriyor. Türkiye’nin artık bu anlamda büyük dönüșümlere kapı açması gerekiyor. Makinemizi de kendimiz yapmalı, ham maddemizi de kendimiz üretebilmeliyiz. Yeni düșünce yapımız bu olmalı.” PAGEV heyetinin ziyareti sırasında, PAGEV Yönetim Kurulu Bașkanı Yavuz EROĞLU tarafından Vakıf hakkında ayrıntılı bir sunum yapıldı. Sunumda sektörün aralıksız büyüdüğüne ve plastik ürünlerin birçok malzemenin yerini almasına dikkat çekildi. Plastik sektörünün malzeme olarak sürekli büyüyen ve Türkiye’nin dünyada altıncı, Avrupa’da da Almanya’dan

sonraki ikinci büyük üretici olduğu ifade edildi. Ayrıca 250 bin kișiye istihdam sağlayan ve ekonomiye katkısı 15 milyar dolar olan sektörün ihracatının 12 milyar dolar olduğu bilgisi aktarıldı. PAGEV’in plastik sektörünün bütün değer yaratan kurum ve kurulușlarından olușan zinciri temsil eden bir vakıf olmasına dikkat çekildi. Sunumda ham maddenin ve makinenin yüzde 15’inin üretildiği ve geri kalanın ithal edildiğine dikkat çekilerek bu döngünün bir an önce kırılması için gerekli adımların atılmasının zorunluluğuna dikkat çekildi. Sektörde yıllık 900 milyon dolarlık bir makine pazarı bulunduğu dile getirildi. PAGEV Yönetim Kurulu Bașkanı Yavuz EROĞLU halen sektörün katma değer yaratma noktasında da sıkıntıları olduğunu dile getirdi ve “Kilogram bașına yarattığımız 2.6 dolarlık katma değer oldukça düșük. Çin’de de düșük katma değerden bahsedildiğini ama kilogram bașına 6 dolarlık değerleri ile bizden daha ilerde” dedi. EROĞLU: “Bu konuda devletin de desteği ile Ar-Ge ve inovasyon çalıșmaları içine girmeliyiz ve ürünlerimizdeki katma değeri artırmalıyız. Bunun için sektörün vizyonunun geliștirmek için gerek yurt içi gerekse yurt dıșında düzenlediğimiz fuarlar ve eğitimlerde sektörü bir araya getiriyoruz” șeklinde konuștu.

BAHÇIVAN, yapılan sunum ve değerlendirmelerin ardından PAGEV heyetine son olarak șunları söyledi: “Burası sizin eviniz, sektörün en güçlü șekilde temsil edildiği bir oda. Gelecek vizyonunun sizin elinizden yazılması gerekiyor. Bu vizyonu bașkalarının yazmasına izin vermemelisiniz. Bugün üretenler olarak, iși, așı ve ihracatı bu kadar güçlü düșünebiliyorsak, gelecek vizyonunu da ortaya koyma noktasında insiyatif almalıyız. Sadece üretmek, yatırım yapmak ve iș aș olușturmak için bunu yapmalıyız. Bundan daha büyük bir servet olamaz. Bizim istediğimiz tek șey taș üstüne taș koymak. Bu çerçevede vizyonumuzu olușturalım.” BAHÇIVAN, her sektörün kendi gücünü ortaya koyarak bir vizyon olușturması gerektiğini düșündüklerini söyledi ancak son așamada İSO üst kimliğinin sektörlerin sıkıntılarının belli yerlere tașınması konusunda yardımcı olabileceğini kaydetti. PAGEV heyetinde PAGEV 1. Bașkan Yardımcısı Ahmet MERİÇ, 2. Bașkan Yardımcısı Ali KARADENİZ,  Yönetim Kurulu Üyeleri Cemil ÇAKAR, Özge AVCI, Burak ÖNDER, Kadir TOPUÇAR ve Danıșma Kurulu Üyesi Oğuzhan GÜRLEK yer aldı. Board Members of PAGEV Visited President of Istanbul Chamber of Industry, Erdal Bahçıvan A committe composed of Board members of Turkish Plastic Industrialists Research, Development, and Training Foundation (PAGEV), paid a visit to Board Chairman of İstanbul Chamber of Industry Erdal BAHÇIVAN. The visit of comittee headed by Board Chairman of PAGEV Yavuz EROĞLU is realised at the main building of Istanbul Chamber of Industry. Board members of Istanbul Chamber of Industry, Nahit KEMALBAY and Nurhan KAYA and Council member of Istanbul Chamber of Industry, Ömer KARADENİZ, took part in the visit.


Sektör

30

“ACCADO Ayrıcalıktır” ADO Şirketler Grubu bünyesinde pencere ve kapı aksesuar sistemlerinde uzmanlaşmış marka ACCADO İran Dowintech 2017 Fuarı kapsamında fuarın üçüncü günü 26 Ocak 2017 tarihinde Tahran Parsian Azadi Hotel’de bayilerine ürün ve firma tanıtım toplantısı düzenledi. PVC Kapı & Pencere aksesuarları sektöründe, 2009 yılından bugüne hizmet veren ACCADO Kilit Sistemleri; Antalya merkezli olup, 16.000 metrekare kapalı alanlı fabrikasında üretim yapmaktadır. TSE, GOST, RAL, IFT sertifikalarına sahip ACCADO, Avrupa standartlarına uygun üretilen; İspanyolet grupları, kapı ve pencere kolları, menteșeler, çift açılım aksesuarları, paralel sürme aksesuarları gibi geniș ürün yelpazesi ile müșterilerine, yüksek kalite önceliğiyle hizmet vermektedir.

misafirlere hitap eden ACCADO İran Distribütörü Alireza TAGHİZAD sektöre yönelik açıklamalarda bulunarak ürün ve firma tanıtımı gerçekleștirdi. TAGHİZAD konușmasında “Müșterilerine en güvenilir pencere ve kapı aksesuar ürünlerini kaliteli hizmeti politikasıyla sunduklarını” ifade etti. Çok sayıda bayinin bir arada bulunduğu toplantı keyifli yemek organizasyonu ile son buldu.

4 kıtaya birden ihracat yapmakta olan ACCADO, aynı zamanda iç pazarda da kalitesi ve teknolojik yenilikleri ile sektörün önde gelen tercihlerindendir.

ACCADO, which is a brand specialised in window and door accessories system within the body of ADO companies group, has organised a product and company introduction meeting for their dealers at Tehran Parsian Azadi Hotel on the 26th of January, 2017 on the third day of Iran Dowintech 2017 Fair.

ACCADO Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı Kemal GÜNGÖR’ün de aralarında bulunduğu bayi toplantısında

“ACCADO is a Privilege”


05-08 OCAK Ä°STANBUL KAPI FUARI


Röportaj

42

VHS, Avrasya Pencere Fuarı’nda Yeni Ürün Gruplarıyla Dikkat Çekecek VHS Dış Ticaret Müdürü Rıfat BAYSAL, gerçekleştirdiğimiz söyleşide Mart ayında gerçekleştirilecek olan Avrasya Pencere 2017 Fuarı’na katılım sağlayacaklarını ifade ederek; “Bilinilir ve güvenilir bir marka olma hedefiyle çıktığımız yolda, edindiğimiz tecrübe ile kaliteden ödün vermeden daima müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Firmanızın günümüz faaliyetlerine ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? Firmamız; plastik kapı ve pencereler için kilit barelleri, basit havalandırma ve kilitleme aksesuarları imalatı ile sektöre adım atmıștır. Kapı ve pencere sektöründeki ilerlemelerle birlikte firmamız, üretim süreçleri de geliștirilerek ürün çeșitliliğini artırmıștır. Kapı ve pencere mekanizmaları firmamızın lokomotif ürünlerinden biridir. Yapılarda sistem çözümleri üreten firmamız; kapı ve pencereler için çift açılım ve çift kanat sistemleri, kilit ve kilitleme sistemleri, sürme sistemleri ve benzeri ürün çeșitleriyle sektörün önde gelen aksesuar üreticilerinden biri olmuștur. Önümüzdeki günlerde piyasaya sunmayı planladığınız yeni ürünleriniz, yeni projeleriniz, makine parkuru yatırımlarınız hakkında neler söylemek istersiniz? Firma olarak yeniliklerimiz ve yeni yatırımlarımız bu dönemde de varlığını sürdürüyor. Ürün grubu olarak barel üretimine bașladık ve ürünü çeșitlendirdik. Barel üretimi ve bunun toplanıp paketlenmesine kadar olan prosesi kendi ekibimiz ve Ar-Ge çalıșmalarımızla yaptık. Kilit grubunda da bir takım yeniliklerimiz oldu. Kol grubu döküm grubunda yeni çalıșmalarımızı sürdürüyoruz. Çift açılımda yaptığımız bir takım inovasyonlarımız da bulunmakta. Ürünün daha pratik șekilde montajını sağlayacak yeniliklerin yanı sıra daha farklı ürünlerimiz de var. Bu ürünlerimizi Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda da sergileyeceğiz. Bunun yanında tüm bu ürünleri çıkarmamıza çok büyük fayda sağlayan bir makine

yatırım grubumuz var. İlave teknolojik makineler aldık ve bu makineler Kalıphane ile ilgili olarak CNC ișlemeler, tel erozyonlar gibi makinelerdir. Bizim için en önemlisi otomasyonla ilgili olan kısım. Otomasyonla ilgili ciddi bir yatırım yapıp, mühendisler ile çalıșıyoruz. VHS olarak mekanik, makina ve otomasyon anlamında birçok șeyi kendi bünyemizde yapmaya bașladık. 2017 yılında pazarda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yapar mısınız? Bilinilir ve güvenilir bir marka olma hedefiyle çıktığımız yolda, edindiğimiz tecrübe ile kaliteden ödün vermeden daima müșteri memnuniyetini ön planda tutarak çalıșmalarımıza devam edeceğiz. VHS olarak yeni pazarlarda mümkün olduğunca marka bilinilirliğini artırıcı çalıșmalar, yeni üretimler gerçekleștirmeye devam edeceğiz.

Gelecekte de mevcut durumumuzu en iyi noktalara tașımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde katılım sağlamayı düșündüğünüz fuar organizasyonları hakkında bilgi paylașır mısınız? Her sene düzenli olarak iștirak ettiğimiz, bu sene de Mart ayında gerçekleștirilecek olan Avrasya Pencere 2017 Fuarı’na katılım sağlıyoruz. Ayrıca yurt dıșında gerçekleșen ve bayilerimizin iștirak ettiği fuarlara da ziyaretlerimiz ve desteğimiz her zaman olduğu gibi devam edecektir. Düzenli olarak katılımını gerçekleștirdiğimiz Fensterbau Frontale 2018 hazırlıklarımız da șimdiden bașlamıș durumda. Markanızın yurt içi ve yurt dıșı pazarlarındaki konumunu değerlendirir misiniz? Biz VHS markasını en baștan beri bilinir, güvenilir bir marka yapmayı


Röportaj

44

hedefledik. Bunun da meyvelerini toplamaya bașladık. Ciddi, profesyonel bir kadroya ulaștık. Bu zaman içerisinde kazandığımız bir sonuç oldu.

çalıștığımız bayilerimiz var. Birebir son tüketiciye ürün dağıtımımız kesinlikle yok. Yurt içi ve yurt dıșında belli bașlı profil fabrikaları ile çalıșmaktayız.

çalıșanları için hayırlı ve bol kazançlı olmasını temenni ediyorum. 2017 yılının da sektörümüz açısından hayırlı, bereketli ve çok hareketli bir yıl olmasını diliyorum.

Firmamız, marka bilinilirliğini ve güvenilirliğini gerek yurt içinde gerek yurt dıșında pekiștirmiș bir firmadır.

Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Mart ayında gerçekleștirilecek Avrasya Pencere 2017 Fuarı her sene olduğu gibi bu sene de tam anlamıyla bir sektör bulușması niteliğinde olacak. Her șeyden önce fuarın sektörümüz, sektörümüze hizmet eden tüm firmalar ve sektör

Ayrıca VHS ailesi olarak, sektörümüzü yakından takip eden yayınlarınız ALU&Art ve Win&ART Proje dergilerine bașarılarının devamı ile birlikte teșekkürlerimizi sunuyoruz.

% 95 oranında üretimimizle ihracat yapan bir firmayız. Çalıștığımız ülkelerin hemen hemen hepsinde yıllardır sistemini oturttuğumuz, daha da geliștirmeye

VHS in Eurasia Window Fair Attention to New Product Groups VHS Foreign Trade Manager Rıfat BAYSAL stated that they will participate in Eurasia Window 2017 Fair to be realized in March. “We aim to become a well-known and reliable brand on the road, we continue our work by keeping the front-line of customer satisfaction without sacrificing quality with our experience.”


Röportaj

48

Penkid Kilit Yeni Fabrikasına Tașındı Penkid Kilit Firma Sahibi Murat SEZER gerçekleştirdiğimiz söyleşide Hadımköy’de Sanayi Sitesi içerisinde yer alan yeni fabrikalarına geçiş yaptıklarını ifade ederek; dış ticarette uzmanlaşmış ve sürekli yeni pazar arayışında olan bir kurum olduklarını sözlerine ekledi.

Firmanızın günümüz faaliyetlerine ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? Özgün tasarımlar ile pencere emniyet kilitleri üreten bir firmayız. Piyasada hali hazırda var olan ürünleri daha ucuza yapmak yerine, benzeri olmayan ve elimizden geldiğince daha iyi ürünler çıkarmayı amaçladık. Ürünlerimiz sürekli olarak kalite ve yük testlerine tabi tutulmaktadır. Bu sayede gönül rahatlığı ile 5 yıl garanti verebilmekteyiz. Tașındığınız yeni yeriniz hakkında bilgi verir misiniz? Yeni ișyerimiz Hadımköy’de Sanayi Sitesi içerisinde 4 kat 600 m2 civarı müstakil binadır. 2017 yılında pazarda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yapar mısınız? Firmamız dıș ticarette uzmanlașmıș ve sürekli yeni pazar arayıșında olan bir kurumdur. Pazarlama faaliyetlerimize Tüyap Pencere Fuarı’nın yanı sıra bazı yurt dıșı fuarlara katılım ve müșteri ziyaretleri ile devam edeceğiz. Gelecek vizyonumuz; müșteri görüșleri doğrultusunda ihtiyaçları

belirleyerek, yeni ve özgün ürünler tasarlamaktır. Son olarak neler eklemek istersiniz? Son olarak fuarımızın tüm meslektașlarımıza hayırlı olmasını diler, sektörümüze katkılarından dolayı dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeye teșekkür ederiz. Penkid Kilit Moved to its New Factory Murat SEZER, the owner of Penkid Kilit stated that they moved to their new factory at Industrial Zone of Hadımköy and added that they are an establishment looking for a sustainable new market with expertise in foreign trading.


Röportaj

50

Conta, Ürün Lansmanı İle 2017 Tüyap Pencere Fuarı’nda Conta Elastik Ürünler Teknik Satış Uzmanı Hüseyin GÜNEŞ gerçekleştirdiğimiz söyleşide Mart ayında düzenlenecek olan Pencere 2017 Fuarı’nda ürün lansmanı gerçekleştireceklerini ifade ederek; “Müşterilerimizi Conta’nın konforunu yaşamaya davet ediyoruz” dedi. faaliyetine 2004 yılında bașlamıștır. 2010 yılında 30.000 m2 modern üretim tesisine tașınmıștır. Bünyemizde yer alan ArGe, kalıphane ve tasarım bölümleri ile birçok sektörde müșterilerimize kaliteli ve sorunsuz hizmet vermeye devam etmekteyiz. Amerika ve Çin’de yer alan üretim tesislerimiz ile servis konforumuzu dünya çapında müșterilerimize sunuyoruz.

Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? 1988 Konya doğumluyum. Öğretmen lisesini bitirerek, 2013 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra üretim ve kalite gibi departmanlarda çalıștım. Teknik satıș alanında ilerlemeye karar verdim.

Bir süre alüminyum sektöründe teknik satıș sorumlusu olarak görev aldım. 2016 yılından bu yana Conta Elastik Ürünler firmasında teknik satıș uzmanı olarak görev yapmaktayım. Conta Elastik Ürünler, termoplastik elastomer (TPE) bazlı extrüzyon üretim

Markanızın pazardaki bașarı grafiğini değerlendirir misiniz? Conta Elastik Ürünler olarak kurulușumuzdan bu yana lokomotif sektörümüz olan yapı sektörü ve sürekli geliștirerek uzmanlaștığımız beyaz eșya ve buzdolabı sektörleri bașta olmak üzere, her yıl hedeflerimizi bașarı ile gerçekleștirdik. Satıș grafiğimizin her sene artmasında ki en büyük etken, taviz vermediğimiz kalite politikamızdır. Bu sayede yakalamıș olduğumuz ürün kalitesi ve sağlamıș olduğumuz servis konforu ile müșterilerimizin daima memnuniyetini kazandık. Türkiye’deki fabrikamızdan 25’den fazla ülkeye ihracat yapmaktayız. 2014 yılında faaliyete geçen USA Michagan eyalatindeki Conta North America Inc. ve Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Ningbo Conta Sealing Products Co., Ltd. isimli fabrikalarımızla global TPE conta üreticisi hayalimizi gerçekleștirdik.

TÜRKİYE Conta Elastik Ürünler A.Ş.

USA Conta North America Inc.

CHINA Ningbo Conta Sealing Products Co. Ltd.


Röportaj

52

Rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza değinir misiniz? Șirket olarak en büyük önceliğimiz; bütün sektörlerimiz için değer yenilemesi yaratan, yüksek kaliteli çözümleri sunmaktır. Bunun için firma içerisinde her zaman gelișmeye önem verdik. Mavi okyanuslar olușturarak rekabeti kendi bünyemizde yaratmaya çalıștık. Bu konudaki en büyük șansımız; gerek yeni sektörlerde, gerekse mevcut sektörlerde bu gelișimi sağlayacak, özverili bir Ar-Ge yapısına sahip olmamız. Pencere Fuarı’nda tanıtımını yapacağınız ürününüzden bahseder misiniz? Yapı sektörü için geliștirdiğimiz bir mavi okyanus projesi olan ve ilk defa Pencere Fuarı’nda tanıtımını yapacağımız ürünümüzden sizlere

bahsetmek isterim. Sahada yaptığımız araștırmalar ve müșterilerimizden gelen talepler doğrultusunda, pencere contalarında yașanan ortak problemleri tespit ettik. Bu problemlerin bașında, contaların PVC profil sistemlerine montajları esnasında yașanan katlanma sorunu, yani contanın ısırma problemi gelmektedir. Montaj esnasında ısırma problemi olușan conta yapılarının sağlıklı bir sızdırmazlık sağlaması mümkün olmamaktadır. Ayrıca estetik açıdan montaj sonrası göze hoș gelmemektedir. Bir diğer problem ise, montaj yapılmak üzere uygun boyda kesilen contanın zaman içerisinde boylarının kısalması problemidir. Kısalan contalar profillerin kaynatılması sırasında problemlere neden olmaktadır. Ayrıca contaların doğal yapısından kaynaklanan pürüzlü dıș yüzey, toz tutmayı kolaylaștırmakta ve temizlenmesini güçleștirmektedir. Pencere contalarında yașanan bu ortak problemlere çözüm bulmak amaçlı, Ar-Ge’miz otomotiv sektöründe kullanılmakta olan kaplama teknolojisi ile yaptığı çalıșmalar neticesinde, kapı pencere sektörü için ’u geliștirmiștir. Geliștirilen ürünümüz, Türk Patent Enstitüsü tarafından firmamız adına patentlenmiștir. ürünümüz 3 ana kısımdan olușmaktadır. 1. Kısım yumușak TPE malzemedir. Özellikle hammadde seçiminde çalıșma koșullarında en düșük kalıcı deformasyonu verecek hammadde seçilmiștir. Bu sayede uzun ömür ve mükemmel sızdırmazlık sağlanmaktadır.

2. Kısım özel geliștirilmiș sert TPE hammaddeden üretilmektedir. Yeni geliștirilen formülasyon sayesinde, profilde kısalma ve kanaldan çıkma problemlerinin önüne geçilmiștir. 3. Kısım ise yumușak kısmın dıș yüzeyine yapılan ince TPE kaplamadır. Bu kaplama sayesinde, conta pürüzsüz bir yüzey ve estetik bir görünüme sahip olmaktadır. Bu pürüzsüz yüzey kolay temizlenme imkânı sağlarken aynı zamanda contaların içe doğru kıvrılmasını engellemektedir. Ayrıca kullanılan hammaddenin formülasyonu contaya mükemmel hava ve așınma direnci kazandırmaktadır. Yani kısaca özetlemek gerekirse ’un profilinize katacağı avantajlar, t,BZHBOE‘ŗLBQMBNBUFLOPMPKJTJJMFUP[ kir ve su tutmaz, t%‘ŗLBQMBNBTBZFTJOEF LBUMBONBWF ısırma yapmaz, t:FOJHFMJŗUJSJMFOTFSUL‘T‘NTBZFTJOEF profil üzerinde kısalmaz, șeklinde sıralanabilir. pencere sistemlerinde kullanılmakta olan her türlü kesite uygulanabilmektedir. Ürünlerimiz sektörde en çok tercih edilen RAL 7040, RAL 7035 ve siyah renklerde üretilmektedir. Geliștirmeyi planladığınız hedef pazarlarınızı, mevcut ihracat noktalarınızı ve üretim kapasitenizi öğrenebilir miyiz? Birçok markette proje çalıșmaları yapmaktayız. 2017 yılı içinde treyler


Röportaj

54

sektöründe büyük bir atılım yapmak istiyoruz. Üretici ve kullanıcılar için kolaylık sağlayan, geliștirdiğimiz yeni ürünleri bu sektörde piyasaya sunmanın heyecanı içerisindeyiz. Amerika ve Çin’de yer alan üretim fabrikalarımızın da katkısı ile șu anda dünyanın neredeyse her noktasına hizmet vermekteyiz. Müșterilerimize özellikle kendi dillerinde hizmet vererek, servis konforunu en iyi șekilde sağlamaya çalıșıyoruz. İnșası bitmek üzere olan ve yakın zamanda faaliyete geçecek 39.000 m2 alana sahip yeni fabrikamıza yatırımlarımız devam etmektedir. Üretimde yeni aldığımız robotlar sayesinde insan gücüne dayalı üretimden, robota dayalı üretime geçiș yapmaktayız. Bu sayede üretim maliyetlerimizi düșürürken, kapasitemizi ve kalitemizi artırmayı planlamaktayız. Halen 25 milyon metre olan aylık üretim kapasitemizi yeni binamızda kademeli olarak 75 milyon metreye çıkarmayı planlamaktayız. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Kriz dönemlerinde önemli olan profesyonelliktir. Profesyonelliği olușturan da sıkıntılı süreçlerde almıș

olduğunuz aksiyonlar, uyguladığınız stratejilerdir. Alıșılmıș düșünce tarzını değiștirmekle bașlar. Yağmur yağınca, her kaldırım bașında șemsiye satıcıları belirir. Șahsi fikrim, șemsiye üretmek için yağmur yağmasını beklemekten ziyade, meteorolojiyi takip ederek, șemsiye satıcılarının sizi her zaman tanımalarını sağlamaktır. Bu noktada fuar organizasyonlarının ve pazarlama faaliyetlerinin șirketler açısından önemini vurgulamak isterim. Önümüzdeki günlerde katılmayı planladığınız fuar organizasyonları söz konusu mu? Fuarların yansımaları hakkında görüș bildirir misiniz? Bu sene içerisinde, Türkiye’de Mart ayında Pencere ve Aralık ayında Plastavrasya ile Çin’de Kasım ayında düzenlenecek Fenestration China Fuarına katılımcı olacağız. Mart ayında katılacağımız Pencere Fuarı 2017’de amacımız ürünümüzün lansmanını yapmak. Fuarlar, o anki dünya ve ülke șartlarına göre değișkenlik göstermektedir. Fakat bunun için beklentilerinizin ne yönde olduğunu belirlemek gerekir. Bizim beklentimiz, katkı sağlayabileceğimiz veya bizlere katkı sağlayabilecek sektör öncüleri ile tanıșmak, yeteneklerimizi sergileyebilmektir. Bu güne kadar katıldığımız fuarların kısa sürede faydalarını

göremesek de, ilerleyen süreçte faydalarını göreceğimizi düșünmekteyiz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Conta Elastik Ürünler olarak, genç ve dinamik kadromuzla, aldığımız her projeyi en iyi șekilde sonuçlandırmaya çalıșıyoruz. Teknolojiyi her zaman takip ederek, mevcutta ki ürünlerimizi geliștiriyor, yeni ürünlerimizi heyecan ve büyük bir istekle müșterilerimize sunuyoruz. Zira ürünlerimizin, uygulandıkları alanda, sahip oldukları büyük sorumluluğun farkındayız. Bundan dolayı her müșterimiz, aynı zamanda çözüm ortağımızdır. Müșterilerimizi Conta’nın konforunu yașamaya davet ediyor, yayın hayatınızda bașarılar temenni ediyoruz.

Conta is at Tüyap Window 2017 Fair with the

Product Launch

During the interview we held with him, Technical Sales Specialist of Conta Elastic Products, Hüseyin GÜNEȘ stated that they will realise launching of their product at Window 2017 Fair which will be realised in the month of March, and he said: “We are inviting our clients to experience the comfort of Conta.”


Tek Türk Medya Partneri Olarak Fuarı’nda Yer Aldık Dünyanın önemli fuarlarından sayılan BAU 2017 Yapı ve İnşaat Fuarı, 16-21 Ocak 2017 tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlendi. İki yılda bir düzenlenen BAU 2017 Fuarı bu yıl 45 ülkeden yaklașık 2.120 firmayı ağırladı. 250 binin üzerinde profesyonel ziyaretçisi ile Avrupa’nın prestijli Yapı ve İnșaat Fuarı olarak kabul edilen BAU 2017’de Türkiye’den 50 firma katılımcı olarak yer aldı. 185 bin metrekare alanda gerçekleștirilen BAU 2017’de dört tema öne çıktı. Bu temalar ‘Dijital Dizayn, İnșaat ve Yönetim’, ‘Akıllı Cepheler’, ‘2020 Yașam ve İnșaat’ ve ‘Akıllı Binalar’.

BAU 2017 Fair has Attracted Attention with the Number of Visitors BAU 2017 Building and Construction Fair, which is among the most important fairs in the world, is realised between the 16th and 21th of January, 2017 in the city of Munich in Germany.


16-21 Ocak Almanya Münih BAU Yapı Fuarı


16-21 Ocak Almanya Münih BAU Yapı Fuarı


16-21 Ocak Almanya Münih BAU Yapı Fuarı


16-21 Ocak Almanya Münih BAU Yapı Fuarı


Röportaj

70

Burçin BİLKAY; “Her Alanda Liderliğe Koșuyoruz” Mardav Yalıtım Birim Direktörü İnşaat Mühendisi Burçin BİLKAY gerçekleştirdiğimiz söyleşide; markalarının 27 yıllık tecrübe ve uzmanlığı ile yalıtım sektörünün lider markası olduklarını ifade etti. Röportaj: Nükhet KÜÇÜK

Dünyaca ünlü ısı yalıtım markaları olan Dow-Styrofoam, Ravaber ve çeșitli tedarikçilerce sağlanan tamamlayıcı ürünler ile olușturulan sigortalı ve garantili Mantolama Sistemleri ile sektöre hizmet verdiklerini ifade eden BİLKAY; bu alandaki markalarının RockManto, EPS Manto, Blue Safe Mavi Kale olduğunu belirtti. Kurulduğu günden bu yana satıșını gerçekleștirdiği ve uygulaması yapılan dıș cephe ısı yalıtımı ve çatı ısı yalıtımı sistemleri ile çevreye ve ülke ekonomisine uzun soluklu katkı sağladıklarını sözlerine ekledi. Türkiye Genelinde 300 Satıș Noktamızın Varlığından Söz Edebiliriz 1989 yılında ilk temelleri atılmıș olan markamızın ana iștigal konusu yalıtımdır diyen BİLKAY; “Isı, su, ses, yangın ve bunun gerektirdikleri diğer ișlerle cephede, çatıda, alt yapıda faaliyet gösteren bir satıș ve pazarlama firmasıyız. Markamızın bütün kıtalarda varlığından söz ederken, Türkiye genelinde ise 300 satıș noktamızın mevcut olduğunu ifade etmeliyiz. Yalıtım adına kullanılabilen bütün ürün gruplarımızı bayilerimiz kanalıyla son kullanıcının hizmetine sunmaktayız. Silikon da bunlardan bir

tanesi, taș yünü de bunlardan bir tanesi, PVC sentetik örtülerde bunlardan bir tanesi diyebiliriz. 6 ana grupta, 21’den fazla marka ile çalıșmaktayız. Sektöründe önde gelen firmalarından da bir tanesiyiz. Merkezimiz İstanbul olmakla birlikte Ankara ve İzmir’de ofislerimiz var. Antalya, Adana, Kayseri, Ordu’da home office çalıșan arkadașlarımız mevcut” dedi. Ürün Gamımızı Genișleterek, Türkiye Pazarına Ağırlık Vereceğiz Bundan önceki yıllarda daha güçlü ihracat rakamlarına sahiptik diyen BİLKAY; “Eskiden Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, İran, Irak, Suriye, Ürdün, Filistin, İsrail, Mısır, Libya çok güçlü

İnșaat sektörüne sunduğu ürün ve hizmetler ile her zaman lider konumda olan Mardav Yalıtım, satıș ve dağıtımını yaptığı ürün gruplarıyla sektörün tercihi olmaya devam ediyor.


Röportaj

72

ihracat noktalarımızdı. Son dönemde o bölgelerdeki hareketlilik, siyasi belirsizlik nedeniyle ihracatımız șu anda ölçülmeye değer bir kalem gibi görünmemektedir. Bu bölgelerin dıșında geliștirmeyi planladığımız son pazarlara değinecek olursak, aslında bir yurt dıșı pazarının haricinde iç pazara yönelik çalıșmalara öncelik vermiș durumdayız. Ürün gamımızı genișleterek, Türkiye pazarında ağırlıklı çalıșmalara imzamızı atacağız” dedi. Çevreye Duyarlı ve Çevre Dostu Bir Markayız Mardav’ın yeni logosunda bulunan ağaç ile çevreye duyarlı ve çevre dostu bir șirket olma vurgusunu özenle yapan BİLKAY; doğal enerji kaynaklarının korunmasına katkıda bulunarak ve yalıtım ile sağlanan düșük emisyonlar ile çevrenin korunmasında enerji verimliliğini artırmak adına Mardav Yalıtım’ın önemli bașarılara imza attığını sözlerine ekledi. Farkımız; Önceliklerimizi Belirleyerek Pazara Yön Vermek “Mardav Yalıtım olarak rakiplerden farkımız öncelikleri iyi belirlemek, pazara yön vermek ve geleceği iyi tahmin ederek bu günden hazırlık yapmak. Bu da bizi hep bir adım önde yapıyor” diyen Burçin BİLKAY; biz mantolamada ilk kez sistem çıkaran, ilk kez sisteme garanti veren,

Krizler; dinamik yapısı mümkün, ekonomik yapısı sağlam șirketler için bir fırsattır. Biz Mardav olarak Türkiye’deki her krizde büyüme ivmesi sergiledik. sektöre bilgimizle yön veren bir markayız dedi. Mantolama Pazarı Büyüme İvmesini Sürdürecek Mantolama pazarı özellikle taș yünü anlamında büyümesini sürdürecek diyerek görüș bildiren BİLKAY; “Yaptığımız analizlere göre bugün için taș yünü mantolama toplam pazarından % 10 15’ler gibi bir pay alıyor. Bu payın daha da yükseleceğini öngörmekteyiz. Burada en önemli sorun her zaman olduğu gibi kalitesiz ürünler, yanlıș uygulamalar ve her önüne gelenin kendince bir paket sistem çıkarması. Bunun bir denetim altına alınması lazım. Arkasında bilgi birikimi, fabrika desteği olmayan sadece tesadüfen bir araya getirilmiș ürünlerin paket sistem diye sunulmasının önüne geçilmesi lazım” dedi.

Her Alanda Liderliğe Koșuyoruz Mardav Yalıtım olarak sektördeki büyümemiz aralıksız olarak devam edecek diyerek olumlu görüș bildirimde bulunan Burçin BİLKAY; birçok yeni ve mevcut ürünümüz ile her alanda liderliğe doğru koșuyoruz. Sergilediğimiz bu ivmeyi eğitimli, șirketini seven ekibimiz yanında Türkiye’nin en güçlü dağıtım ağı ve bayilerine borçluyuz. Bizi tercih ettikleri için kendilerine sonsuz teșekkürlerimizi iletiyoruz” dedi. İnsanların Yașamlarına Artı Değer Katacağız Mardav Yalıtım Birim Direktörü İnșaat Mühendisi Burçin BİLKAY son olarak marka vizyonuna değinerek; “Mottomuz; sektörü büyüteceğiz, büyüyen sektörde insanların çözüm ortağı olacağız, çözüm ortağı olduğumuz bu firmalarda da insanların yașamlarına artı değer katacağız” dedi.

Burçin BİLKAY; “We are running for Leadership in all Fields” Burçin BİLKAY, the Civil Engineer and the Director of Insulation Department of Mardav stated that their trademark is the leading trademark in the insulation industry with 27 years of experience and expertise in the conversation we had.


Sektör

14

Devletten Yatırımcıya Hazır Sanayi Parseli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı Üretim Reform Paketi’nde son aşamaya gelindi. Sanayicinin önündeki engelleri kaldıracak paket, özellikle uygun şartlarda sanayi arsası temininde yaşanan problemleri giderecek. Yatırım yapmak isteyen sanayicilerin en büyük sorunlarından biri olan ‘arazi’ temini meselesi çözülüyor. Yatırımı ve üretimi artırmak için art arda mevzuat değișiklikleri ve destek imkânlarını hayata geçiren hükümet, yasalașan Ar-Ge Reform Paketi’nin ardından Üretim Reform Paketi’ni de Meclis’ten geçirmeye hazırlanıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ, “Pakette son așamaya gelindi. Bu paketle sanayicinin önündeki engelleri kaldırmak ve daha çok desteklemek istiyoruz” dedi. Bakan ÖZLÜ, “Nitelikli teknolojik organize sanayi bölgelerinin kurulmasının önünü açacağız. Devlet olarak bütün ișlemleri bizim yürüttüğümüz, tamamladığımız ve sanayicinin gelip kazmayı vurduğu, temelini attığı bir modele geçmek istiyoruz” șeklinde konuștu. Bakanlık Halledecek Hali hazırda yatırım yapmak isteyen sanayiciler, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, teșvik araștırması gibi birçok prosedür ile karșı karșıya kalıyor; ancak yeni paketle birlikte bütün bunları Bakanlık halledecek. Konu hakkında açıklama yapan Bakan Faruk ÖZLÜ, “Yurt içi ve yurt dıșından gelecek yatırımcılar sanayi parseli bulmakta zorlanmayacaklar, onlara hazır sanayi parseli üreteceğiz. Yasalașan Ar-Ge Reform Paketi’nin ardından, Üretim Reform Paketi’nin de Meclis’ten geçmesi halinde Türkiye, yatırımcılar ve yüksek

teknolojili ürün geliștirmek isteyenler için bir cennet olacak” dedi. Parsel Fiyatına Sınır Parsel birim fiyatlarına üst limit getireceklerini belirten Bakan ÖZLÜ, böylece bu alanlardan haksız kazanç elde edilmesini engelleyeceklerini kaydetti. ÖZLÜ, ayrıca paketin organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan parsel veya dükkânlardan, emlak vergisi alınmamasını öngördüğünü kaydetti. Yeni Siteler Kurulacak Șehir merkezlerine yakın birçok sanayi bölgesi ve sanayi siteleri bulunuyor. Paket kapsamında buralar da makul uzaklıklarda, șehrin dıșına tașınacak. Yeteri kadar büyüklükte dükkânlardan olușan yeni siteler kurmayı hedeflediklerini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ, șu anda organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin var olduğu kıymetli arazileri de yerel yönetimlerin değerlendirmesini istediklerini söyledi. Özel Endüstri Bölgesi Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerini, çalıșma alanlarına göre kategorize edeceklerini aktaran Bakan ÖZLÜ, özel sektör tarafından ‘özel endüstri bölgesi’ kurulmasının da önünü açacaklarını vurguladı.

Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağında Çevre Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, KOSGEB Kanunu, Mera Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Yükseköğretim Kanunu gibi birçok kanunda değișiklikler de öngörülüyor. Sanayi Parseline SAGYAȘ Bakacak Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı’nda dikkati çeken bir bașka konu da, kurulan Sanayi Gayrimenkul Yatırım Anonim Șirketi (SAGYAȘ). Sermayesi tamamen Hazine’ye ait bu șirketin amaçları șunlar: Sanayi Parseli Arzını Artırmak t:BU‘S‘ND‘MBS‘OZBU‘S‘NTFSNBZFTJ ihtiyaçlarını azaltarak farklı finansman yöntemleriyle üst yapılı veya üst yapısız sanayi alanlarına ulașmasını sağlamak. t:BCBOD‘ZBU‘S‘ND‘O‘OJIUJZBÎEVZEVļV sanayi üretim alanlarını geliștirerek, yabancı sermayeyi ülkeye çekmek. t"SB[JTUPLVOVàMLFOJOTBOBZJ politikaları doğrultusunda hızlı ve etkin șekilde sanayiye yönlendirmek. Tasarıdaki Önemli Değișiklikler Sanayi Bakanlığı tarafından hazırlanan Üretim Reform Paketi Kanun Tasarı Taslağı’nda șu unsurlar öne çıkıyor: Emlak Vergisi Muafiyeti: Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ile sanayi sitelerindeki binalar, inșalarının


Sektör

76

bittiği tarihten itibaren uygulanan 5 yıl süreli geçici muafiyet maddesine, “5 yıl sonunda üretimde olurlarsa yüzde 75 indirim uygulanır” İfadesi eklendi. Organize Sanayi Bölgesi Kuruluș ve Planlama: OSB alanı içinde Hazine veya kamuya ait arazilerin bulunması halinde; bu araziler, talep edilmesi ve bașkaca bir sakıncası bulunmaması durumunda, 2004 tarihli 5084 sayılı kanun kapsamındaki illerde bedelsiz devredilir. Diğer illerde ise 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. maddesindeki harca esas değerleri üzerinden peșin veya taksitle ödenmek üzere OSB’lere satılır. OSB’lerdeki Parsellerin Tahsisi: Emek yoğun sektörlerde anahtar teslimi fabrika binası yapımı desteği kapsamında OSB’lerde yer alan ve üzerinde bina inșa edilecek olan parsellerin mülkiyeti Hazine’ye tamamen bedelsiz olarak devredilir. OSB Üst Kurulușu (OSBÜK): Ülke genelindeki tüm OSB’lerin tek üst kurulușu olarak kurulan OSBÜK’ün merkezi Ankara’dır.

uygulama merkezlerinde, araștırma enstitülerinde, ders vermeyen, sadece araștırma-geliștirme faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri projelerde yardımcı olmak üzere, varsa üstlendikleri mecburi hizmetlerini yerine getirdikten sonra, en fazla üç yıl süre ile doktora sonrası araștırma çalıșmaları kapsamında araștırmacı görevlendirilebilir.

Lisans Düzeyinde Eğitim: Üniversitelerin beceri ve yeterlilik kazanımlarını sağlamak üzere eğitimlerin en az bir yarıyılının ișyerinde yapılması zorunlu kılınabilecek. Teknoloji Transfer Ofisi: Yükseköğretim kurumları, YÖK’ten izin alarak, sermaye șirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilirler. Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi - Haber Adem ORHUN

OSB Gelirlerine Haciz: Yönetim aidatlarının yüzde 50’sinden fazlası ile su, elektrik, doğalgaz ve arıtma tesisi ișletme gelirleri haczedilemez. Araștırmacı İstihdamı: Devlet yükseköğretim kurumlarında, araștırma,

Temel Bilimler Mezunu İstihdamı: Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliștirme Bölgeleri firmalarına, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin asgari ücretin brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karșılanır.

Ready Industrial Parcel from the Government to the Investor It is reached to the final stage regarding the Production Reform Package that is prepared by the Ministry of Science, Industry, and Technology. The package, that will help eliminate the obstacles in front of the industrialists, will especially enable to overcome problems lived through while procuring industrial areas with reasonable conditions.


Sektör

80

İSO’nun Düzenlediği Toplantıda Bakan Faruk ÖZLÜ’den Sanayicilere Müjde

“OSB’lerde Emlak Vergisi Kalkacak” İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği İstanbul OSB’lerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri toplantısında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Dr. Faruk ÖZLÜ, “Sanayiciyi yolunacak kaz yapmaya asla tahammülümüz yok. OSB’lerde emlak vergisini ya kaldıracağız ya da makul seviyeye getireceğiz. 2023 yılına kadar 70 yeni OSB açarak 1 milyon ilave istihdam oluşturacağız” dedi.

İSO Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal BAHÇIVAN, “Biri Avrupa’da diğeri Asya’da olmak üzere İstanbul’daki sanayimizin dönüșümüne imkân sağlayacak iki yeni OSB kurulmasını talep ediyoruz” dedi. İstanbul Sanayi Odası (İSO), șehirde bulunan tüm Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) ve Bölge firmalarının sorunlarını ve çözüm önerilerini düzenlediği geniș katılımlı bir toplantıda ele aldı. İSO Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal BAHÇIVAN’ın ev sahipliğinde gerçekleșen “İstanbul OSB’lerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” bașlıklı toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Dr. Faruk ÖZLÜ ve bazı bürokratların yanında İstanbul’da bulunan tüm OSB ve Bölge Kooperatifleri Yönetim Kurulları da katıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması için daha

verimli, rekabetçi ve nitelikli üretim yapan sanayi sektörüne sahip olması gerektiğine dikkat çekerek; “Sanayiciyi yolunacak kaz yapmaya asla tahammülümüz yok. İșimiz rekabetin önünü açmak. Bir sanatçı düșünün. Hangi konuklar gelecek, ne ikram edilecek’ gibi șeyleri düșünürse,

sahneye çıkıp sanatını icra edemez. Sanayicimizin de sanatçı gibi diğer konularla uğrașmak yerine, üretim, katma değer ve ihracata odaklanması gerek. Amacımız, sanayicinin ihtiyaç duyduğu tüm alt yapının Bakanlığımız, devletimiz tarafından yapılması” dedi.

2023 Yılına Kadar 70 Yeni OSB ve 1 Milyon Ek İstihdam Üretime uygun altyapı olușturmak için OSB ve endüstri bölgeleri ile çalıșmaya devam ettiklerini söyleyen ÖZLÜ, “OSB’lerde emlak vergisini ya kaldıracağız ya da makul seviyeye getireceğiz. Parsel maliyetlerine üst sınır getirmek, șehir merkezlerindeki sanayi sitelerini modernize etmek, OSB’lerin KOSGEB’e yatırdığı payı kaldırmak ve sanayicilerin parasını arsaya bağlamadan doğrudan üretimi artırmasını sağlamak istiyoruz” dedi. Bakan Faruk ÖZLÜ, Türkiye’de 2023 yılına kadar 70 yeni OSB açarak 1 milyon


Sektör

82

ilave istihdam olușturmak istediklerini de söyledi. ÖZLÜ, “Halen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 295 OSB’de 1 milyon 645 bin kiși çalıșıyor. Halen mevcut OSB’lerde yüzde 70’ler civarında olan doluluk oranını da artırmaya çalıșıyoruz” dedi. Bakan ÖZLÜ, İSO ile belli periyodlarda bir araya geleceklerinin de altını çizdi.

Yeni Nesil OSB’ler Sanayinin Dönüșümüne Katkı Yapacak İSO Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal BAHÇIVAN da toplantıda yaptığı konușmada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırlığını yaptığı “Yeni Nesil OSB”lerin sanayinin dönüșümüne katkı yapacağını belirterek; “Biri Avrupa diğeri Asya’da olmak üzere İstanbul’daki sanayimizin dönüșümüne imkân sağlayacak iki yeni OSB kurulması talebimizi Sayın Bakanımıza bir kez daha ifade ediyorum. Bu OSB’lerin ihtisaslașmaya uygun olarak kurulması teșvik edilmeli. Yeni nesil OSB’lerin altyapısı, lojistik olanakları, arıtma ve geri çevrim tesisleri ile enerji olanaklarının kamu tarafından karșılanması gerekli. Buralarda teknoloji geliștirme ve mükemmeliyet merkezleri yer almalı, üniversite-sanayi iș birliği daha da güçlendirilmeli. Bu yaklașım, sanayi 4.0’a da uyum sağlamamıza zemin hazırlayacak. Yine fikri Odamız tarafından geliștirilen ve Üretim Reform Paketinde olduğunu gördüğümüz, sanayi arazilerinin uzun dönemli kiralanabileceği bir modelin, buralarda hayata geçirilmesini bekliyoruz. Üretim Reform Paketi taslağında bütünsel bir vizyon, șehrin ekonomisinden, birikimlerinden ve tecrübesinden en iyi șekilde yararlanmayı odağa alan bir yaklașımla, Sanayi Odaları ile OSB’lerin bağının güçlü tutulmasına önem verilmelidir. Bu yaklașım nitelikli bir gelișmeyi sağlarken kaynak israfını da engeller” dedi. BAHÇIVAN, ayrıca Fikri Sınai Mülkiyet Hakları kanun tasarısının kabul edilmesinin sanayinin teknolojik ve ekonomik ilerlemesine katkı sağlayacağına, katma değer yaratan, daha nitelikli bir patent sistemi olușturulmasına, marka ve bulușların daha etkin korunması ve daha kolay bir șekilde ekonomiye kazandırılmasına büyük katkı yapacağının da altını çizdi.

Türkiye’nin Amiral Gemisi İstanbul, Sanayisiz Olamaz Sanayi sektöründe diğer illere göre açık farkla lider olan İstanbul’un, Türkiye’nin amiral gemisi olduğuna dikkat çeken İSO Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal Bahçıvan, “Türkiye sanayi sektörü üretiminin yaklașık üçte birini İSO üyeleri gerçekleștiriyor. Sanayi ihracatının yaklașık yarısını, ödenen vergilerin de yaklașık yüzde 40’ını sağlamaktayız. İstanbul sahip olduğu bu ekonomik güçle dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olan Türkiye’nin de amiral gemisidir. İstanbul sanayisiz olmaz. Geçen ay Bayrampașa’da geniș çaplı maddi hasara neden olan yangın da gösterdi ki İstanbul’un daha nitelikli bir sanayi yerleșimine ve gelișmiș bir altyapıya ihtiyacı var. Sanayinin yerleșik bir düzende olması, geleceğini daha iyi planlaması açısından önemlidir. OSB’lerin sanayiye yerleșiklik kazandırmak noktasında büyük bir önem tașıyor” dedi.

OSB’lerde Bir Binada Birden Fazla Üretime İzin Çıkmalı Tuzla OSB Yönetim Kurulu Bașkanı Recep Bilal HANCI, İstanbul’daki sekiz OSB adına yaptığı konușmada sanayiciye daha çok üretim alanı açılması konusunda bir binada birden fazla üretim yapan sanayiciye izin verilmesi, imar parsellerinin emsal uygulamaları gibi 16 farklı konuda mevzuat değișikliği talep etti. HANCI, özetle șunları söyledi: “İstanbul’daki OSB’lerde bir binada birden fazla üretim yapan sanayiciye çalıșma izni verilmemesi en önemli sorun. Nanoteknoloji ile birlikte makine ebatları küçüldü ve sanayi tesislerinde kullanılmaya hazır boș alanlar oluștu. Firmalar lojistik, zaman ve maliyet kaybı yașıyor. Bu nedenle bir parselde birden çok üretim yapan sanayiciye izin

verilmesi gerekiyor. Aynı șekilde daha çok üretim alanı için bodrum katı emsal dıșı sayılmalı. OSB’lere yüzde 5 indirimli doğalgaz tarifesi uygulanmalı. Asansör tescil ișlemleri yetkisi, OSB sınırlarındaki yerlerde Belediyeler yerine tekrar OSB’ye verilmeli. Emlak vergisi kaldırılmalı.” OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Ömer ÜNSAL ise Türkiye ve İstanbul’daki OSB’lere ilișkin bilgiler vererek șunları söyledi: “Üretim ve ihracat kapısı olan OSB’lerimizde yurt içinde ve yurt dıșında büyük bașarılara imza atan sanayicilerimiz, üreterek büyüyor. Ülkemizdeki toplam 307 OSB’nin 295’i Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 12 OSB ise Gıda ve Tarım Bakanlığı’na bağlıdır. Toplam 1 milyon 700 bin çalıșana sahip OSB’lerde 50 bin sanayi kurulușu faaliyet göstermektedir. İstanbul’da ise sekiz OSB faaliyet gösteriyor ve yüzde 90 doluluk oranına sahip. Toplam 340 bin çalıșana sahip” dedi. Good News from Minister Faruk ÖZLÜ to the Industrialists at the Meeting Organised at İSO “Real Property Tax will be Removed for Organised Industrial Zones” Minister of Science, Industry and Technology Dr. Faruk ÖZLÜ, who spoke during the meeting held at İstanbul Chamber of Industry (İSO) as relating with the problems of Organised Industrial Zones and Proposals for Solutions, said, “We have got no tolerance for the Industrialists to be used. We will either remove the real property tax applied at Organised Industrial Zones or we will reduce them to reasonable levels. By opening 70 new Organised Industrial Zones till year 2023, we will provide potential for employment of 1 million additional people.”


Röportaj

88

DNG Yağmur, Yeni Ürün Gruplarıyla Sektöre İvme Kazandıracak DNG Yağmur Yapı ve Bağlantı Elemanları A.Ş. Genel Müdürü Özgür Emre ÖZTÜRK gerçekleştirdiğimiz söyleşide yurt içinde Avrasya Kapı Pencere ve Yapı Fuarı’nda, yurt dışında ise Avrupa’nın en büyük Bağlantı Elemanları Fuarlarından biri olan Stuttgart Fastener Fair’de yer alacaklarını ifade etti. Fuarlarından biri olan Stuttgart Fastener Fair’de standımızı açacağız. Yine yıl içinde Yapı Fuarı’nda da yer alacağımızı ifade edebiliriz.

Firmanızın günümüz faaliyetlerine ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? Firmamız Bağlantı Elemanları ve Yapı Malzemeleri sektöründe faaliyet gösteriyor ve bu alandaki firmalara hizmet veriyor. PVC, alüminyum, alçıpan, mobilya, havalandırma, makine ve benzer bir sürü sektöre yönelik üretimimiz ve satıșımız var. Ürün gruplarımız arasında; matkap uçlu vidalar, ispanyolet vidaları, alçıpan vidaları, sunta vidaları, cıvata, somun, dübel, sıva filesi, derz bandı, sineklik ve yapı kimyasalları grupları var. Bu ürün gruplarına yakın zamanda yeni ürünler de eklenerek büyüyecek. Üretim, iç satıș, ihracat rakamlarınız ile birlikte ticari ilișkiler geliștirmeyi planladığınız ülkeler hakkında bilgi verir misiniz? DNG Yağmur üretim ve ithalat kanalına sahip bir firma. Üretici firmamız Yağmur Vida ve ithalat firmamız DNG’nin birlikteliğinden doğan DNG Yağmur sektöre taze bir kan getirecek. Üretim konusunda son rakamlara göre fabrikamız Yağmur Vida İstanbul’da adet ve tonajda lider durumda. DNG Yağmur’un kuruluș amacı; üretimden ve ithalat kanalından olușan ürün portföyünü

paydașlarına iyi kalite ve dürüst ticaret mantığıyla sunmak. Bașlangıcımız bu hedefi doğrular nitelikte. İhracatta hedef ülkelerimiz Rusya, Romanya, Bulgaristan, İran ve Almanya. Önümüzdeki dönemde katılım sağlamayı düșündüğünüz fuar organizasyonları söz konusu mu? Mart ayında Tüyap’ta düzenlenen Avrasya Kapı Pencere Fuarı’nda olacağız. Ardından ihracat hedefimize uygun olarak Avrupa’nın en büyük Bağlantı Elemanları

Markanızın pazardaki bașarı grafiğine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Bizim temel farklılığımız; ithalat ve üretim konusunda yıllara dayanan tecrübemizin avantajıyla etkin ve kaliteli üretim ve kaliteli ürün ithalatını harmanlamamız. Üretim hattımızın büyüklüğü ve kendi ısıl ișlemimize sahip olmamız üretim așamasında birçok sorunu ortadan kaldırmamıza yardımcı oluyor. İthal hammadde kullanımımız da malzeme kalitesine doğrudan etki eden unsurlardan. Grup firmalarımızdan ithalat alanında çalıșan DNG; hem bu konuda hem de ithal vida, cıvata, yapı kimyasalları konusunda DNG Yağmur’un ana tedarikçisi. 2017 yılında pazarda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yapar mısınız? 2016 yılı ülkemiz için zor bir süreçti. 2017 yılında krizlerin fırsatlara


Röportaj

90

dönüșeceği, ülkenin yeniden sağlıklı yatırım ve ticaret ortamına kavușacağı konusunda inancımız tam. Firmamız için öngördüğümüz; yılın ilk yarısında pazarda marka bilinirliğini olușturmak, kalite algımızı oturtmak olacaktır. İkinci yarısında ise hem iç, hem de dıș piyasaya dönük satıșımızı doğru bir ivmelenme ile artırmak olacaktır. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Krizler fırsatları da beraberinde getirir. Ülkemiz zor bir sene geçirdi. Ancak tüm bu sorunları așacak bir potansiyele sahibiz. Burada ișletmelere düșen görev; yatırım ve ticaret ortamından kesinlikle ayrılmamak ve tam da bu dönemde yatırımlarına hız vermek olacaktır. Ülkemiz Avrupa için bulunmaz bir kaynak niteliğinde. İç piyasanın daraldığı dönemlerde potansiyelimizin bir kısmını dıș piyasaya dönmek hem ișletmeleri rahatlatacaktır, hem de ülkeye döviz girdisi sağlayacaktır. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? 2017’nin ülkemiz ve sektörümüze güzellikler getirmesini diliyor, ALU&Art ve Win&ART Proje dergilerine yayın hayatında bașarılar temenni ediyoruz. “DNG Yağmur, will gain momentum in the sector with new product groups” DNG Yağmur Yapı ve Bağlantı Elemanları A.Ș. General Manager Özgür Emre OZTURK stated that they will take place at the Stuttgart Fastener Fair, which is one of the biggest Fittings Exhibitions of Europe, at the Eurasian Door Window and Construction Fair in Turkey and abroad.


Röportaj

92

“Markamızın İvme Trendi Sürekliliği Sağlamıștır” Ender Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Orçun KESİKBURUN gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “Pazarlama her şeydir” misyonuna değinerek kalitemiz ile markamız doğru orantıda yukarı doğru grafik çizerken rakiplerden bizi ayıran birçok farklılığımızın olduğunu ifade etmeliyiz dedi. Bize kısaca Ender Cıvata’nın kuruluș ve gelișim hikâyesini anlatır mısınız? Babadan oğula geçen ticaret geleneği ile temeli 1988 yılında atılan firmamız, bağlantı elemanları sektöründe faaliyet göstermektedir. Yılların verdiği iș ve piyasa tecrübesi, kalite felsefesini her daim ön planda tutarak, pazarlamasını yaptığı ürünlerin uygun fiyat, yüksek kalite, iyi hizmet mantığı ile mutlu müșteri kitlesine dönüștürmeyi ilke edinmiștir. Stoklama ve pazarlama gücünü profesyonelliği ile birleștirerek; müșteri memnuniyetini kalite ve bașarıya dönüștürüp hizmet anlayıșında sürekliliği sağlamıștır. Sizce pazarlamaya ilk nerden bașlamalı? Bence; pazarlamada ilk adım bir “Pazar Araștırması” yapmaktır. Satıș ile pazarlama birbirine karıștırılır, oysa bunlar birbirlerinden farklı ișlerdir. Günümüzde satıș olmadan pazarlama, aynı șekilde pazarlama olmadan da satıșın olmayacağı kabul edilmektedir. Satıșın ne olduğunu bilmeyen yoktur. Oysa “Pazarlama” dendiği zaman herkesin farklı bir fikri vardır; çoğunlukla da ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. Girișimci ruhumuzla dünyaya örnek olan bir milletiz. Avrupalıların diline yerleșmiș bir deyim vardır, “Türk gibi bașlamak…” denir, yani “Bir ișe büyük bir heves, cesaretle ve dört bir elle sarılarak bașlamak…” anlamında kullanılır. Her ișe büyük bir hevesle, fazla da ölçmeden, biçmeden atlar, ama ne yazık ki ișin devamında pürüzler ortaya çıktıkça, iși yeniden organize etmek veya düzeltmek için çok daha fazla enerji, zaman ve para sarf etmekteyiz. Oysa gerek iç pazarda olsun, gerekse dıș pazarlarda olsun, doğru adımlarla iș hayatında ilerlemek için “Pazarlama”ya gereken önemi vermek ve “Pazarlama” yapmak gerekmektedir. “Pazarlama” yapmadan girișilen ișlerde,


Röportaj

94

kavradık. Marka olmanın kolay olmadığını, uzun süreli, istikrarlı bir çabanın sonucu tüketicinin güvenini, sadakatini kazanarak olduğunu tüm ekibimiz çok iyi biliyor. Aslında marka olma sürecinde profesyonel desteğin yanında tüm takımın inancını kazanarak, ortak amaç için hep birlikte yürümenin de çok önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Dolayısı ile kalitemiz ile markamız doğru orantıda yukarı doğru grafik çizerken rakiplerden bizi ayıran birçok fark olușuyor. Katılmayı planladığınız / katılım sağladığınız fuar organizasyonları söz konusu mu? Fuarların markanıza yansımaları hakkında görüș bildirir misiniz? Firmamız fuar katılımlarını yine partner firmamız ve iș ortağımız Standart Cıvata ile beraber yapmaktadır. Fuar katılımlarımız ve müșteri ziyaretlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Sürekli katıldığımız yurt içi fuarları bașta Fastener Fair / KapıPencere Fuarı / Yapı fuarlarıdır.

bir yerlerde mutlaka bir takım sorunlar yașanacaktır. Dünyada pazarlamacıların sıkça kullandığı ve çok sevdikleri bir söz vardır; “Marketing is everything” yani, “Pazarlama her șeydir”, ne yaparsanız yapın, pazarlayamıyorsanız, hiç bir șey yapmamıșsınız demektir. Benim naçizane sektörde pazarlamacılık yapmıș ve sonra kendi ișletmesini açan arkadașlara tavsiyem hesaplarını iyi yapsınlar. İçinde bulunduğumuz șartlar ağır ve çok zor. Zorda oyunu bozuyor. Markanızın pazardaki bașarı grafiğine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Biz firma olarak her ișin profesyonelce yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Markalașma konusunda da temel yaklașımımız bu doğrultuda. Partner firmamız ve iș ortağımız, vidalarımızı üreten MS VİDA ile birlikte ilk önce kaliteden yana olduğumuzu ve bu konuda kesinlikle taviz vermediğimizi ifade etmek isterim. Markalașmanın belli bir istikrarın ürünü olduğunu hepimiz çok iyi

Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Sevdiği bir insanı kalp krizi nedeniyle kaybeden bir insanın kendi yașam alıșkanlıklarını gözden geçirip daha sağlıklı alıșkanlıklara yönelmesi krizden fırsat çıkarma örneğidir. Bir insanın kendisinde veya ailesinde önemli bir sağlık sorunu ile karșılaștığında sigarayı bırakma kararı vermesi gibi. Özellikle 2017 yılının ikinci çeyreğinde ekonominin yeniden ivme kazanacağını düșünüyorum. 2017’nin 2016’dan çok daha iyi geçeceğini belirtmek isterim. 2016 yılında Türkiye’nin büyük badireleri ufak sıyrıklarla atlatmayı bașardığını hepimiz gördük. Türkiye’nin yașanan tüm olumsuzluklardan daha güçlü çıktığı konusunda hemfikiriz. Tüm sıkıntılara rağmen 2016 yılı verimli bir yıl oldu. Yatırımcılar, ekonominin dalgalanmalar yașadığı bu dönemde, rotayı gayrimenkule, krizi ise fırsata çevirdi. İnșaat sektöründe doğru zamanda, doğru yerde, doğru proje üreten markalar, dövizdeki artıșla birlikte gayrimenkule yönelen yatırımcının ilk tercihi oldu. Bu da bize bir kez daha, kriz dönemlerinde gayrimenkulün en doğru yatırım aracı olduğu gerçeğini gösterdi.

Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Evet, son olarak eklemek istediğim piyasalarla ilgili rekabet konusu. Bildiğiniz üzere ülkemizin geçirdiği zor zamanlarda birbirimize kenetlenmek ve üreterek, çalıșarak katkımızı sürdürmek çok önemli. Fakat șöyle bir durum var ki; herkes para kazanmak istiyor ama kimse çalıșmak istemiyor ya da kimse kâr marjını gözetmiyor. Sadece günü geçirebilmek adına yapılan bir takım ișler meydana geliyor. Bana kalırsa firmalar arası rekabet düzeyinin geliștirilmesi sağlanmalıdır. Dolayısı ile yerli üretime destek verilmeli ve önü açılmalıdır. Bu sırf bizim sektörümüzle alakalı değil, üretim adına ne yapılıyorsa destek tam verilmeli. Biz tedarikçi ve toptan üstü pazarlama firmaları olarak da onların ürettiği malı dünyaya daha çok satmalıyız diye düșünüyorum. İlginize teșekkür ediyor, yayın hayatınızda bașarılar temenni ediyorum.

“The Increasing Trend Related with our Brand has Created Sustainability” Board Chairman of Ender Cıvata, Orçun KESİKBURUN emphasized the mission as “Marketing is everything” and he further said: “While our quality and our brand form an uptrend with direct proportion, we must state that we have got many differences which separate us from the competitors.


SektĂśr

1

XP ve XT CNC Ä°Č&#x2122;leme Teknolojileri YapÄą ve endĂźstriyel imalat sektĂśrĂźnde sĂśz sahibi olan Ä°no Makine AlĂźminyum ve PVC Kesim - Ä°Ĺ&#x;leme Makineleri, CNC Profil Ä°Ĺ&#x;leme Merkezleri ve cephe imalatÄąna yĂśnelik CNC Panel Ä°Ĺ&#x;leme Merkezi taleplerini karĹ&#x;Äąlamaya devam ediyor. XT SERÄ°SÄ° XT XT XT XT

2165 1665 1640 1535

Ekipmanlar 6.500x2.100mm. 6.500x1.600mm. 4.000x1.600mm. 3.500x1.500mm.

Referans dayama sistemi: Makine baČ&#x2122;Äąnda, ortasÄąnda ve yanlarÄąnda pnĂśmatik referans pinleri. CAD-CAM ProgramÄą: Ä°nocam Panel optimizasyon yazÄąlÄąmÄą

YĂźksek hÄązlÄą iČ&#x2122;leme kafasÄą, vakum tabla, referans pistonlarÄą ve toz emme tertibatÄąyla donatÄąlmÄąČ&#x2122; Gantry eksen çalÄąČ&#x2122;an CNC ROUTER.

Toz Emme TertibatÄą: 1.600 m3 / saatlik toz emici ve elastik hortum

GĂśvde:

Makine çalÄąČ&#x2122;ma tablasÄą: t.FUBMLPOTUSĂ LTJZPOĂ TUĂ QPMZFTUFS alaČ&#x2122;ÄąmlÄą fitilsiz ve MDFâ&#x20AC;&#x2122;siz vakum tabla

Tamamen metal profil ve platina çelik konstrĂźksiyon. Ă&#x2013;n gerilim giderme iČ&#x2122;lemi ve ÄąsÄąl iČ&#x2122;lem yapÄąlmÄąČ&#x2122; metal gĂśvde.

Freze Motoru:

3.500 m3 / saatlik toz emici ve çelik borulu tesisat (opsiyonel)

t$/$LPOUSPMMĂ Ă&#x17D;PLMVWBLVNCĂ&#x161;MNFTJÄ&#x152;Ĺ&#x2014;MFOFDFLQBOFMFCBEÂ&#x2018;OB gĂśre vakum bĂślmelerinin kendini otomatik ayarlamasÄą.

t6GBLQBSĂ&#x17D;BMBSÂ&#x2018;EBSBIBUJĹ&#x2014;MFZFCJMNFLJĂ&#x17D;JOĂ&#x161;[FMUBCMBUFSUJCBUÂ&#x2018; YĂźksek devirli ana freze motorlarÄą seramik yataklÄą, Hava soÄ&#x;utmalÄą, ISO 30 adaptĂśre uygun. Ä°Č&#x2122;e ilk baČ&#x2122;lama anÄąnda yataklarÄą otomatik BĂźyĂźk tabla avantajlarÄą: ÄąsÄątma sistemi. tÂąJGUJTUBTZPOĂ&#x17D;BMÂ&#x2018;Ĺ&#x2014;NBQSFOTJCJJMFCJSQBOFMJĹ&#x2014;MFOJSLFOEJÄźFSJOJO Eksenel Ă&#x2013;zellikler: deÄ&#x;iČ&#x2122;tirebilme. Panel yĂźkleme boČ&#x2122;altma zamanlarÄąnÄąn optimize edilmesi X Ekseni: Gantry Ă&#x2021;ift Motor Teknolojisi Helisel Kramayer DiČ&#x2122;li 65 mt./dk. KĂśprĂź hareketi için iki adet paralel çalÄąČ&#x2122;an redĂźktĂśrlĂź 3 Profil iČ&#x2122;leme opsiyonu: t7BLVNUBCMBĂ [FSJOFCBÄźMBOÂ&#x2018;Q Nm AC servo motor. sĂśkĂźlebilen pnĂśmatik mengene sistemiyle Profillerin ĂźstyĂźzeyden iČ&#x2122;lenebilmesi. Y Ekseni: RedĂźktĂśrlĂź AC servo motor sistemi 3 Nm Helisel Kramayer DiČ&#x2122;li 65 mt/dk. Makine Ăźzerinde iČ&#x2122;lenebilecek malzemeler: AlĂźminyum Kompozit Panel, Paslanmaz Ă&#x2021;elik Kompozit Panel, Kompkat laminat panel, Z Ekseni: Frenli AC Servo motor sistemi 3 Nm, enerji kesildiÄ&#x;inde 20 mm et kalÄąnlÄąÄ&#x;Äąna kadar saf alĂźminyum panel, Akrilik panel, kafanÄąn parça Ăźzerine yÄąÄ&#x;ÄąlmasÄąnÄą engeller. 30 mt./dk. MDF, ahČ&#x2122;ap ve benzeri paneller. Z ekseni 25/10 vidalÄą mil ile tahrik edilir. Ă&#x2013;n yĂźklemeli yataklar kullanÄąlmaktadÄąr. Ă&#x2021;ift istasyon iČ&#x2122;leme ĂśzelliÄ&#x;i olan vakum tabla toplam 13 ayrÄą vakum bĂślmesine sahiptir. Vakum bĂślmeleri iČ&#x2122;lenecek olan panel ebadÄąna gĂśre kendini otomatik olarak ayarlamaktadÄąr. 2 ayrÄą istasyondaki vakum sistemi ve referans dayama pinleri otomatik olarak kendini ayarlamakta operatĂśrĂźn inisiyatifine hiçbir Č&#x2122;ey kalmamaktadÄąr. Freze kafasÄąnÄą taČ&#x2122;Äąyan kĂśprĂź sistemi iki baČ&#x2122;Äąnda iki adet redĂźktĂśrlĂź servo motor ile 0,1 mm./1m. Hassasiyette hareket etmektedir. XT SERIES / 18.000 rpm Ä°lk takÄąmla derzleme yaptÄąktan sonra takÄąm deÄ&#x;iČ&#x2122;tirme magazininden kesme takÄąmÄąnÄą alarak ebatlama iČ&#x2122;lemini yapar. XQ SERIES / 24.000 rpm 8â&#x20AC;&#x2122;li servo pnĂśmatik takÄąm deÄ&#x;iČ&#x2122;tirme sistemi.


!, ,øėg9%2 %3øh "%,' )2 6!2$

xt 2165

6.500 x 2.100 mm.

xt 1665

6.500 x 1.600 mm.

xt 1640

4.000x 1.600 mm.

xt 1535

3.500 x 1.500 mm.

XP 4000

3.000 mm.

XP 7000

6.000 mm.

XPA 8000 7.000 mm. XPA 1000

12.000 mm.

!,)ė ,øėg9%2 %3øh "%,' )2 6!2$

Satış: info@ino.com.tr Servis: servis@ino.com.tr

İno Makine Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Oruçreis Mh., Giyimkent 13. Sk. 52/A, 34235 Esenler – İstanbul / Türkiye Tel: +90 (212) 629 21 21 Fax: +90 (212) 629 06 18 www.ino.com.tr


Sektör

2

XP SERİSİ XP

4000

3.000 mm.

XP

7000

6.000 mm.

XPA

8000

7.000 mm.

XPA

1000

12.000 mm.

Yüksek hızlı ișleme kafası, vakum tabla, referans pistonları ve toz emme tertibatıyla donatılmıș Gantry eksen çalıșan CNC ROUTER.

Çift istasyon ișleme özelliği olan vakum tabla toplam 13 ayrı vakum bölmesine sahiptir. Vakum bölmeleri ișlenecek olan panel ebadına göre kendini otomatik olarak ayarlamaktadır. 2 ayrı istasyondaki vakum sistemi ve referans dayama pinleri otomatik olarak kendini ayarlamakta operatörün inisiyatifine hiçbir șey kalmamaktadır. Freze kafasını tașıyan köprü sistemi iki bașında iki adet redüktörlü servo motor ile 0,1mm./1m. Hassasiyette hareket etmektedir. XP4000/5’li Makine bașına yerleștirilmiș takım değiștirme.

Gövde:

XP7000/8’lİ servo pnömatik takım değiștirme sistemi.

Tamamen metal profil ve platina çelik konstrüksiyon. Ön gerilim giderme ișlemi ve ısıl ișlem yapılmıș metal gövde.

Ekipmanları

Freze Motoru:

Referans dayama sistemi: Makine bașında ve arkasında pnömatik referans pinleri.

Yüksek devirli ana freze motorları seramik yataklı, Hava soğutmalı, Pnömatik profil sıkma ekipmanları: Profil ebadına göre ISO 30 adaptöre uygun. İșe ilk bașlama anında yatakları otomatik genișliği değișebilen ricit mengeneler. Gerektiğinde arka dayama ve pistonları demonte ederek 600 mm genișliğe kadar parça ısıtma sistemi. bağlayabilme imkânı.

Eksenel Özellikler:

X Ekseni: Gantry Çift Motor Teknolojisi Helisel Kramayer Dișli 65 mt./dk. Köprü hareketi için iki adet paralel çalıșan redüktörlü 3 Nm AC servo motor. Y Ekseni: Redüktörlü AC servo motor sistemi 3 Nm Helisel Kramayer Dișli 65 mt/dk. Z Ekseni: Frenli AC Servo motor sistemi 3 Nm, enerji kesildiğinde kafanın parça üzerine yığılmasını engeller. 30 mt./dk. Z ekseni 25/10 vidalı mil ile tahrik edilir. Ön yüklemeli yataklar kullanılmaktadır.

Talaș tahliye konveyörü: İșleme esnasında düșen talașları otomatik olarak tahliye eden motorlu sistem. CAD-CAM Programı: İnocam profil optimizasyon yazılımı Makine çalıșma tablası


Röportaj

102

Pidosan Grup, Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda Sektör Profesyonellerini Ağırlayacak Pidosan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın KARSLIOĞLU gerçekleştirdiğimiz söyleşide Mart ayında İstanbul Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Avrasya Pencere 2017 Fuarı’na dair görüş bildiriminde bulunarak; “Fuarda standımızı ziyaret edecek olan tüm misafirlerimize, sektör profesyoneli dostlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi. Pidosan olarak Türkiye’deki yatırımlarınız, faaliyetleriniz, yeni yapılanma süreci hakkında bilgi verir misiniz? Pidosan markasına duyulan güven ve kalitesinden aldığı güçle; PVC Kapı Pencere ve tüm PVC Sistemleri imalatı, Alüminyum Doğrama ve Cephe Sistemleri imalatı, Panjur Sistemleri, Çelik Kapı, Yangın Kapısı, Ahșap Kompozit İç Mekân Kapıları alanlarında hizmet vermektedir. Pidosan Grubu olarak 2016 yılı itibari ile Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 20.000 m2 üzerine kurulu son teknoloji ile donatılmıș olan fabrikamızda, üretimin bașından sonuna büyük bir titizlikle kalite standartlarına uygun, insan sağlığını ön planda tutularak PVC Profil üretimine de bașlamıș bulunmaktayız. % 100 yerli sermaye ile faaliyetlerini devam ettiren Pidosan ülkesine duyduğu güven ile sosyal sorumluklarının da farkında olarak, bütün yatırımlarını kendi ülkesinde yapar.

Üretimlerimiz; İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde 42.000 m2 kapalı alana sahip fabrikamızda kapı ve pencere üretimlerimiz yapılmaktadır. Üretim tesislerimiz, günlük 100-110 daire imalat kapasitesine sahip olup günümüz teknolojisi ile modernize tam otomatik makineler kullanılarak, her türlü talebe cevap verebilecek șekilde dizayn edilmiștir. Pidosan; genç ve dinamik yöneticileri ve çalıșan personelin azim ve gayretiyle 1993’den günümüze Pidosan üretimleri ile Türkiye birinciliklerine ulașmıștır. Amacımız sektörde en iyi hizmeti vermek ve en kaliteli ürünü üretmektir.

Grubumuz; bünyesinde alanında uzman 500 daimi personel istihdam etmektedir. Merkeze bağlı 5 șube ve 200’e yakın bayii ile Ankara’nın tüm semt ve ilçelerinde hizmet verdiğimiz gibi Türkiye’nin birçok iline ve dıș pazarlara da eksiksiz ve kusursuz olarak hizmet götürmektedir.

Bu bütünleșme Pidosan Grubunu Türkiye’de PVC pencere üretimi sıralamasında birinciliğe tașımıștır. Pidosan markası, sahip olduğu geniș bayii ağı ve uzman kadrolarla verdiği hizmetler sayesinde müșterilerin kolaylıkla ürünlere ulașmasını sağlamaktadır. Grubumuzun hedefleri arasında; entegre bir global șirket mantığı ve sistemi ile çalıșmak, pencere, kapı ve tüm PVC Sistemleri imalatı ile müșterilerimizin beklentilerini așarak ihtiyaçlarını en üst düzeyde karșılamak bulunmaktadır. “Çözüm merkezi” sloganı ile vizyonumuz “2023 yılına kadar sektördeki liderliğimizi koruyarak, bölgemizdeki marka bilinirliğini ulusal bir markaya dönüștürmek ve uluslararası pazarlara tașımak”; misyonumuz “Yașam alanlarında güvenilir, yenilikçi ve konforlu çözümler sunmak”; temel değerlerimiz “Dürüstlük, yetkinlik, sürekli gelișim, sorumluluk, katılımcılık, müșteri odaklılık, değerlere saygı, takdir, sürat”tir. Pidosan Grubu olarak mükemmelliğe olan tutkumuz müșterilerimizden


Röportaj

104

aldığımız güçten kaynaklanır. Her zamanki gibi üretmeye, araștırmaya, yeni tasarımlara, istihdam olușturmaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya aralıksız devam edeceğiz. Marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınız ile bayiliğini yaptığınız markalar hakkında bilgi paylașır mısınız? Marka bilinirliğini sağladığımız ürün gruplarımız; PVC Profil, PVC Kapı Pencere, Çelik Kapı, Cam Balkon, Alüminyum Cephe ve Doğramadır. Bayiliğini yaptığımız markalar ise; Salamander PVC Kapı ve Pencere Sitemleri, Ado Kapı İç Kapı Sistemleri’dir. Geliștirmeyi planladığınız hedef pazarlarınızı, mevcut ihracat noktalarınızı ve üretim kapasitenizi öğrenebilir miyiz? Geliștirmeyi planladığımız hedef pazarlarımızı Umman, Cezayir, Suudi

Arabistan, Libya, Cezayir, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Almanya, Fransa, Fildiși, Gana, Belçika, Lübnan olarak sıralayabiliriz. Tamamı ihracatla ilgili olarak da mevcut ihracat noktalarımıza 2018 yılı sonuna kadar 20’ye yakın ülke ilave etme arzusundayız. Rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza değinir misiniz? Rekabet noktasında bizi diğer markalardan ayıran ana unsur; geniș ürün yelpazemiz ve geniș ürün yelpazemize rağmen hızlı cevap verebilme, çözüm sunabilme özelliğimizdir. Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedef ve projelerinizi bizimle paylașır mısınız? 2018 yılı sonu itibari ile ihraç kayıtlı ve ihracat noktası olmak üzere daha geniș alanda ve ürün çeșitliliği esas

alınarak ülke-ürün bazlı satıș stratejisi ile 5.000.000 $’ın üzeri satıș rakamına ulașmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Önümüzdeki günlerde katılmayı planladığınız fuar organizasyonları söz konusu mu? Pidosan Grup olarak Mart ayında İstanbul Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda yer alacağımızı ifade etmek isteriz. Fuara gelen ziyaretçilerin tüm ürün ve markaları bir arada bulabiliyor olmalarını oldukça önemsiyor, fuarın sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, standımızı ziyaret edecek olan tüm misafirlerimize, sektör profesyoneli dostlarımıza teșekkürlerimizi iletiyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Markamıza göstermiș olduğunuz yakın ilgi ve haber desteği için sizlere teșekkürlerimizi iletir, dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Proje’ye yayın hayatında bașarılar temenni ederiz.

Pidosan Group at Eurasia Window 2017 Fair Will welcome industry professionals Pidosan Group Chairman Yalçın KARSLIOĞLU made a comment on the Eurasia Window 2017 Fair, which will be held in Istanbul at Tüyap Fair Center in March, “We thank all of our guests who will visit our stand at fair, thanks to our industry-friendly friends.”


Plise Sineklikte Üretim Nasıl Artırılır Ferruh ÇİFTÇİ Șafaks Metal Șafaks Metal olarak yaklașık 20 yıldır sineklik üretmekte, aksesuarlarını imal etmekte ve satıșını yapmaktayız. Yirmi yıldır ürünlerimiz piyasada. Hala aynı tip ve bu mekanizmalarımızdan kullanılan satıșta olan modellerimiz mevcut. Ancak son yıllarda pazarda plise sinekliğin etkinliği oldukça artmıștır. Firmamızda buna uyarak plise sineklik üretimi ve malzemeleri satıșına hız vermiștir. İstikrarlı olarak da pazarını genișletmekte, müșterilerinin bu konuda memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Firmamız bu konuda ürün portföyünü genișletmekte ve müșterilerine nasıl daha fazla üretim yaptırırım sorusuna cevap aramaktadır. İște bu konuda yaptığımız çalıșmalar sonucu makina parkımızda da yaptığımız değișiklikler ile satmakta olduğumuz plise sineklik tüllerini üreticilere ipi, șeridi takılı olarak sunmaya devam etmektedir. İșin esası; üreticinin standardını kendinin belirlemesi yani satmıș olduğumuz tül boylarında minimum firelere göre kesme paylarını ayarlayıp gerisini bize bırakması. Birinci așama üretici satıșta olan tül boylarımızdan seçimini yapacak (2 m - 2.2 m - 2.4 m - 3 m). İkinci așamada ise tül katsayısını belirlemek ve her iki baștan bırakılacak boșluğu tespit etmek. Son olarak ise kaç adet ip atılacak onu bildirmektir. Bu șekilde imalatçı kısa süren sineklik döneminde büyük zaman alan tül kesme șeritleme kușgözü basma ve ipleme zamanlarından kurtulmakta günlük maksimum 25-30 adet olan üretimi minimum ikiye hatta üçe çok rahatça katlamaktadır. Ayrıca usta eleman gereksinimini tamamen kaldırmaktadır. Bu hizmetle firmamız üreticimizin her zaman yanındadır. Firmaların tülü ille bizden alması da sorun değildir, fason olarak da bu hizmeti verebilmekteyiz. Değerli müșterilerimize her iki șekilde de hizmet verebileceğiz.


Röportaj

114

“Akıllı Vidalar, Memnun Müșteriler” Tekno Bağlantı Elemanları Yönetim Kurulu Üyesi Nihat TECDELİOĞLU gerçekleştirdiğimiz söyleşide markalarının 2017 yılı hedeflerine değinerek; “Hedefimiz müşteri odaklı çalışarak kapasitemizi en az % 15 artırmak. Katıldığımız yurt içi ve yurt dışı fuarları en iyi şekilde değerlendirerek müşteri portföyümüzü geliştirmek” dedi.

Markanızın faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Tecde Grup’un bağlantı elemanları sektöründe üretime yönelik yatırımlardan ikincisi 1998 yılında kurulan Tekno Bağlantı Elemanları Pazarlama ve Ticaret Limited șirketidir. İstanbul’da faaliyetlerine bașlayan șirket 2010 yılında Malatya’da fabrika yatırımı yapmıștır. Fabrika

alanımız toplam 40.000 metrekare açık alan üzerinde, 27.000 metrekare kapalı entegre tesislerinde 200 personeli ile üretim gerçekleștirmektedir. Marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınız nelerdir? Markamız sunta vidası, matkap uçlu vida, alçıpan vidası, trapez-panel

vidaları, sac vidası, somun ve cıvata üretme kabiliyetine sahiptir. 2.9 mm ile 22 mm çap arası standart ve özel bağlantı elemanlarını, son teknoloji dövme tezgâhlarında soğuk șekillendirme metoduyla üretmektedir. Müșterilerinden gelen talepler doğrultusunda, tüm yüzey ișleme, tel çekme ve ara tav ișlemlerini kendi bünyesinde yapabilmektedir. Rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza değinir misiniz? Tekno Bağlantı Elemanları Pazarlama ve Ticaret Limited Șirketi sahip olduğu mühendislik ve dizayn departmanı sayesinde tüm kalıp dizayn ve tasarımlarını özel yazılım ve simülasyon eșliğinde yapar. Tekno Bağlantı Elemanları Pazarlama ve Ticaret Limited Șirketi bünyesinde bulunan 1 adet continue tip PLC kontrollü fırında karbonitrasyon ve ıslah tipi ısıl ișlemlerini yapmaktadır.


Röportaj

116

Tekno Bağlantı Elemanları Pazarlama ve Ticaret Limited Șirketi bünyesinde bulunan 1 adet tam otomatik Elektro Çinko Kaplama tesisi ile Șeffaf (Beyaz), Mavi, Sarı, Siyah Pasivasyon kaplamalar ve ebatlarına uygun olarak paketlemeleri yapılabilmektedir. Üretim için gerekli olan tüm prosesleri kendi bünyesinde entegre olarak gerçekleștirebilmesi Tekno Bağlantının önemli avantajlarındandır. Tekno Bağlantı Elemanları müșterilerine istendiği takdirde sahip olduğu 4 adet seçme makineleriyle hatasız parça sevk etmeyi taahhüt etmektedir, ayrıca akredite kalite kontrol laboratuvarıyla yaptığı

ürünler ile ilgili her türlü hammadde, mekanik, kimyasal testler yapabilmektedir. Pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? Tekno Bağlantı yeni yatırımlarına müșterilerinin ihtiyaçlarını Türkiye’de üreterek, katma değer katarak, kısa sürede teslim edebilmek adına devam edecektir. Ürettiği ürünleri mobilya, yapı, pencere, beyaz eșya, makine, elektrik ve diğer birçok sektöre hitap etmektedir. Bu sektörler ile ilgili fuarlara katılarak müșteri taleplerini son kullanıcısından öğrenebilmektedir.

Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedeflerinizi değerlendirir misiniz? Bizim 2017 yılı için hedefimiz müșteri odaklı çalıșarak kapasitemizi en az %15 artırmak. Katıldığımız yurt içi ve yurt dıșı fuarları en iyi șekilde değerlendirerek müșteri portföyümüzü geliștirmek istiyoruz. Tekno Bağlantının misyonu geliștirdiği ürünleri müșterilerinin kullanımına en uygun șartlarda sunarak onlara destek olabilmek ve sorunlarını çözebilmektir. Birlikte gerçekleștirilen projelerde teknik bilgi ve tecrübesini yansıtarak yardımcı olmaktır. Vizyonumuz gelișen teknolojileri takip ederek müșterilerimize en iyi ürünü düșük maliyetler ile sunarak onların çözüm ortağı olabilmektir. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeyi beğeni ile takip ediyor, bașarılı ve etik yayın ahlakınızı takdir ediyor, șahsınız ve değerli ekip arkadașlarınızı tebrik ediyoruz. “Smart Screws, Satisfied Customers” In the interview we held with him, Board of Member Tekno Bağlantı Elemanları, Nihat TECDELİOĞLU mentioned their targets for year 2017 and he said: “Our target is to work as customer focused and to increase our capacity by at least %15. We are aiming to utilise domestic and foreign fairs in the best way and to improve our client portfolio.”


Sektör

118

Akseki Yapı, Belgrad’a Tur Düzenledi Türkiye çapındaki binlerce müşterisiyle ve uluslararası piyasada birçok ülkeye sağladığı ihracat ağı ile sektörünün liderleri arasında yerini konumlandıran Akseki Yapı, 17 - 20 Şubat 2017 tarihleri arasında 45 kişilik çözüm ortağı grubuna Belgrad - Sırbistan seyahati düzenledi. Düzenlenen gezi kapsamında misafirlere Akseki Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan UYSAL, Genel Koordinatör Tevfik CAN ve Satış Müdürü Erkan SERTKAYA eşlik etti.

“Bayilerimizi Destekliyor, Olumlu Performanslarını Takdir Ediyoruz” Panjur sektöründe konumlanan çözüm ortakları ile 3 gece 4 gün süren Belgrad - Sırbistan gezisinde bir arada bulunma fırsatı yakalayan Akseki Yapı yönetimi; misafirleri ile hem iș konuștular, hem de Belgrad’ı gezme fırsatı yakaladılar. Özellikle Osmanlı mimarisinin izlerinin yoğun olarak bulunduğu seyahatte bol bol hatıra fotoğrafı çektiren misafirler, dördüncü günün sonunda yurda dönüș yaptılar. Önümüzdeki günlerde de bayilere yönelik bu tarz seyahatlerin devamının geleceğini ifade eden Akseki Yapı Yönetim Kurulu Bașkanı Hasan UYSAL; “Biz çözüm ortaklarımız ile büyük bir aileyiz. Ailemiz üyeleriyle sık sık bu tip bulușmalar düzenleyerek fikir alıșverișlerinde bulunmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelen bayilerimiz ile daha sıkı bağlar kuruyoruz. Düzenlemiș olduğumuz Belgrad gezisi de bunlardan biri oldu. Ayrıca böyle geziler

sayesinde ișimizin bașına yüksek moral depolayarak dönüyoruz” dedi. Genel Koordinatör Tevfik CAN ise; “Türkiye’deki büyüme stratejilerimiz çerçevesinde bayilerimizi destekliyor, onların olumlu performanslarını takdir ile karșılıyoruz. Bayilerimizin bașarıları ve özverili çalıșmaları sayesinde pazarda büyümeye ve markamızın değerini yükseltmeye devam edeceğiz. Bir kez daha özverilerinden dolayı çözüm ortaklarımızı tebrik ediyoruz” dedi.

White Form Bir ‘Akseki Yapı’ Markasıdır PVC pencere ve kapı üreticisi olarak Türkiye’de ilk üç içerisinde yer alan Akseki Yapı; Türkiye’nin panjur ve kepenk alanındaki en büyük tedarikçilerinden biri olmakla birlikte, kendi panjur ve kepenk markası olan White Form’un ve kendi tubular motor markası olan White Step ve White Plus’ın da sahibidir. Akseki Yapı’nın markası olan White Form, Türkiye’de binlerce müșteriyle

bulușurken, uluslararası piyasada da birçok ülkeye sağladığı ihracat ağı ile çok kısa bir sürede sektörünün liderleri arasına girmiștir. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya kıtalarında da müșterileri bulunan Akseki Yapı; çözüm ortaklarına sundukları hizmeti daha da geliștirmek amacıyla yakın gelecekte tüm ürünlerinin imalatını tek bir çatı altında ve tek bir alanda birleștirmeyi planlamaktadır. Akseki Construction Organized a Tour to Belgrade Having positioned itself among the leaders of the industry with its thousands of customers all over Turkey and the export network it provides to many countries in the international market, Akseki Yapı has traveled to Belgrade - Serbia for a group of 45 solution partners between 17 - 20 February 2017. Within the scope of the trip, guests were accompanied by Hasan UYSAL, Chairman of Akseki Yapı, General Coordinator Tevfik CAN and Sales Manager Erkan SERTKAYA.


Sektรถr 120


24-27 OCAK Ä°RAN TAHRAN DOWINTECH FUARI


24-27 OCAK Ä°RAN TAHRAN DOWINTECH FUARI


Röportaj

130

“Egepen Deceuninck’le İșbirliğimiz Markamıza İvme Kazandırıyor” Baysallar Pen Kurucusu Hasan BAYSAL gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “Profesyonelliği ilke edinen markamız her geçen yıl birkaç basamak birden yükselmektedir. Bölgenin en büyük kuruluşlarından biri olarak bölgemizde istihdam sağlamak, yatırım yapmak ve ekonomiye katkı sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır” dedi. Markanızın günümüz faaliyetlerine ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? Baysallar Pen olarak Adana çevresinde, 2004 yılından bu yana dek PVC sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Egepen Deceuninck ile devam ettiğimiz faaliyetlerimizde çok yol kat ettik. Birçok sorunun üzerinden bașarı ile geldik. Profesyonelliği ilke edinen Baysallar Pen, her geçen yıl birkaç basamak daha yükselmektedir. Baysallar Pen olarak, yaptığımız ișler bașarımızı da ön plana çıkarttı. Geride bıraktığımız süre boyunca ürün yelpazemizdeki çeșitlilik ve kalite standardımızdaki yüksek performansla hızla markalaștık. Egepen Deceuninck ile devam eden bayilik çalıșmalarınız hakkında bir değerlendirmede bulunur musunuz? Egepen Deceuninck sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı PVC markalarından bir tanesi. Sektörde öncü bir marka. Aynı zamanda yüksek itibarı var.

Egepen Deceuninck’in hem kaliteli malzeme seçenekleri, hem de kurumsal yapısı bizim de kendimizi geliștirmemize yardımcı oldu. Egepen Deceuninck’in bize sunduğu malzeme seçenekleriyle imalatımızı çeșitlendirdik ve tüketicilerimizin taleplerine daha hızlı cevap vermeye bașladık.

Adana’da tesisleriniz, üretim kapasiteniz ve ihracat noktalarınız hakkında neler söylemek istersiniz? Baysallar Pen, Adana’da 2 bin metrekarelik alanda son sistem makinalarla üretim yapmaktadır. Günlük 2 bin 500 metre tül birleșmiș malzemenin satıșını gerçekleștirmekteyiz. Sürme serisi ve açılır sistem olmak üzere uygunluğu sağlanmıș kemer șekli ile de güzel bir görünüme sahip ürünlerin satıșını Baysallar Pen olarak bölgemizde üstlenmiș durumdayız. Ayrıca kullanıcılarımızın talebi doğrultusunda renkli malzemeden imalat da yapmaktayız. Müșterinin talebine göre yönlendirmeler yapıp müșteri memnuniyetini ön plana çıkarmaktayız. Yatırım planları oluștururken hangi kriterlere öncelik veriyorsunuz? Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yapar mısınız? 2017 yılında pazarda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Temel hedefimiz daha yüksek cirolu ișletme olmak. Bu doğrultuda ilerlemeyi sürdürüyoruz. 2016 yılındaki hedeflerimize ulaștık. Bölgemizde istihdam sağlayarak, ekonomimize katkı vermek en büyük


Röportaj

132

hedefimiz. Gelecek vizyonumuzu da bu hedeflerimiz șekillendiriyor. 2017’de de bölgemizde itibarlı ve saygın bir marka olarak kullanıcılarımıza fayda sağlamak, onların ihtiyaçlarını karșılamak temel hedefimiz. Bölgenin en büyük kurulușlarından bir tanesi olarak bölgemizde istihdam sağlamak, yatırım yapmak ve ekonomiye katkı sağlamak hedefindeyiz. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Kriz dönemleri, markalar için bir fırsata dönüștürülebilir dönemlerdir. 2016 zor bir yıl oldu. 2017’nin de zor geçmesi bekleniyor. Ancak, biz büyümemizi

sürdürüyoruz. Bunun nedeni bölgemizde itibarlı bir marka olmamız ve Egepen Deceuninck’le ișbirliği yapmamızdır. Genellikle krizli ortamlarda tüketiciler ve profesyoneller güvenilir markaya gider. Bizim için bu bir avantaj. Günlük kaygılarla değil, gelecek odaklı vizyon ve strateji inșa eden kurulușlar, bu avantajı kriz dönemlerinde yașayabilir ve bu dönemleri fırsata çevirebilirler. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay var mı? Markamıza göstermiș olduğunuz ilgi için teșekkür eder, dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeye yayın hayatında bașarılar temenni ederiz.

“Our Collaboration with Egepen Deceuninck, Makes our Brand Gain Momentum” During the interview we held with him, the founder of Baysallar Pen, Hasan BAYSAL, said: “Our brand which adopts professionality as a principle, is getting a few more steps higher in each passing year. As being one of the biggest institutions in the region, generating employment opportunities in our region, making investments, and providing support for the economy are among our primary targets”.


Röportaj

134

Makrowin Grup Avrasya Pencere Fuarı’nda Makrowin Cam Balkon Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Birol NALÇACI gerçekleştirdiğimiz söyleşide Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda yer alacaklarını ifade ederek; “Sektör fuarlarını önemsiyor, gerek üreticiler gerekse yerli ve yabancı müşterilerle etkileşim sağlaması açısından fuarların markamıza katma değer yarattığını düşünüyoruz” dedi. 2017 yılında yeni ürün olarak ise “Amortisörlü Mafsallı Tente”yi müşteri beğenisine sunacaklarını ifade eden NALÇACI piyasalardaki durgunluğa rağmen sadece işimize konsantre olmaya devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. YENİ ÜRÜN

“Amortisörlü Mafsallı Tente”

Türkiye’deki yatırımlarınıza, faaliyetlerinize ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? Türkiye’deki operasyonlarımızı imalat tarafında İmes Organize Sanayi Bölgesi Dilovası-Kocaeli’nde bulunan 12.800 m2 kapalı alanda gerçekleștirmekteyiz. Yönetim merkezimiz ve showroom ise Atașehir / İstanbul lokasyonunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Makrowin Cam Balkon, Kıș Bahçesi ve Gölgelendirme Sistemleri olarak piyasaya birçok yenilikçi sistemler sunmaktadır. Gölgelendirme sistemlerinde rolling roof (alüminyum tavan), cam tavan, branda sistemleri, garaj ve havuz kapama sistemleri ile müșterilerimize çeșitli ve kaliteli ürün sunmaktayız. Katlamalı sistemlerde ise katlanır cam balkon, sürme sistemleri ve kelebek sistemler ile bu ürünlerin ısıcamlı modelleri de ürün gamımızda yer almaktadır.

Yeni Ar-Ge çalıșmalarımız ve müșterilerimizin geri bildirimlerinden yapılan çıkarımlarla, geliștirilen hareketli küpește ile piyasaya yepyeni bir soluk getirmemizin de haklı gururunu yașıyoruz. Müșterilerimize sunduğumuz bu ürünlerin yanı sıra estetiğe hitap eden aksesuar çeșitliliğimizle de görsel olarak uygulamalarımıza farklı bir hava katıyoruz. Örneğin; perde sistemi, makro car (garaj kapatma), açma kapama aksesuarları, desenli cam seçenekleri, gövde rengi seçeneklerimizle de ürünlerimizin kișiye özel tasarımlarını geliștiriyoruz. Bunun yanı sıra 2017’de yepyeni bir ürünü daha “Amortisörlü Mafsallı Tente”yi değerli müșterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bu üründe de gerek sektöre katkımız ve gerekse ürün satıșlarından beklentimizin yüksek olduğunu belirterek, global piyasalardaki durgunluğa rağmen Makrowin olarak sadece ișimize konsantre oluyor ve heyecan duymaya devam ediyoruz.

Markanızın pazardaki bașarı grafiğine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Sektördeki diğer firmalardan bizi ayıran en önemli özelliğimiz kalitemiz ve yaptığımız Ar-Ge çalıșmalarımızdır. Bunların yanı sıra sunduğumuz satıș sonrası hizmetlerimiz, aksesuar avantajımız ve kișiselleștirme seçeneklerimiz de diğer markalardan farklılașmamızda büyük rol oynuyor. En özgün tasarımlı kıș bahçesi sistemlerimizle, sektörde Makrowin adının sıkça duyulmasını sağlıyor. Uygulamalarımızdaki kusursuz görünümüyle ve ihtiyaca % 100 hitap eden ısı yalıtımıyla çevreye, bütçeye ve kullanıcılarına yaptığı katma değer ile tüm yönleriyle diğer firmalara açık ara fark atmamıza sebep olmaktadır. Yaptığımız kusursuz uygulamalarda iș tesliminde aldığımız olumlu geri bildirimlerle uygulamamızın Makrowin adını tașıyacak șekilde kullanıma açılmasında büyük rol oynamaktayız. Makrowin olarak satıș oluștururken ve uygulama sırasında da gösterdiğimiz azami özeni satıș sonrası memnuniyeti sağlamak için de kullanmaktayız. Baștan sona tüm ekibimiz yaptığımız ișleri sadece kâra dönüștürmek için değil aynı zamanda sistemlerimizin ömrü boyunca kullanıcılarıyla maksimum iletișimi hedeflemektedir. Geliștirmeyi planladığınız hedef pazarlarınızı, mevcut ihracat noktalarınızı ve üretim kapasitenizi öğrenebilir miyiz? “Her yașam alanında olmak” çalıșma prensibiyle, hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dıșı pazarlarındaki her lokasyonu potansiyel hedefimiz gözüyle değerlendiriyor ve her geçen gün ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını ve


Röportaj

136

hacimlerini artırıyoruz. Bunlar arasında; Avrupa ve Balkan ülkeleri bașta olmak üzere Bulgaristan, Bosna Hersek, Polonya, Makedonya, Fransa, ABD, KKTC, Sırbistan gibi ülkelere ihracat gerçekleștiriyoruz.

Nİ YE N Ü R Ü

Katılmayı planladığınız / katılım sağladığınız fuar organizasyonları söz konusu mu? Fuarların markanıza yansımaları hakkında görüș bildirir misiniz? Her yıl olduğu gibi bu yılda 08 - 11 Mart 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Avrasya Pencere 2017 Fuarı’ndaki yerimizi almıș olacağız. 21. yüzyılda tüm pazarlarda oldukça yoğun bir rekabet yașanmakta ve bu rekabet ortamında üretimden gelen liderlik gücü, yerini pazarlama ve tanıtım çalıșmalarının bașarısından gelen liderliğe bırakmaktadır. Fuar organizasyonların katılımcı firmalar için bu kadar önem arz eden bir çalıșma haline gelmesinin nedenlerinden bir tanesi bu tipteki organizasyonların çok sayıdaki firmayı bir araya getirmesi; bu sayede de firmalara “rakiplerini izleme” șansı vermesidir. İhtisas fuarlarında firmalar, sektördeki rakiplerinin birçoğuyla aynı alanda hatta yan yana ya da karșı karșıya olan fuar standardına da sahip olmakta, onları yakından gözlemleme fırsatı bulmaktadır. Bu sayede de rakiplerin ulaștıkları mevcut durumu görme rakip firmaların müșterileri ile kurdukları ilișkileri, onlara davranıș biçimlerini ve iș yapma yöntemlerini takip edebilme gibi sektörle ilgili bilgi toplama açısından son derece önemli çalıșmaları yürütebilmektedir. Bu da sektöre katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda ihtisas fuarları, rakiplerin müșterilerini görme ve fuar sırasında yürütülecek çeșitli ve pazarlama ve tanım aktiviteler ile ilgili söz konusu müșterilere ulașma, onlarla da bağlantı kurma șansı veren organizasyonlar olma bakımından da önem tașınmaktadır. Bu bağlamda sektör fuarlarını önemsiyor ve gerek üreticiler gerekse yerli ve yabancı müșterilerle etkileșim sağlaması açısından da markamıza katma değer yarattığını söyleyebiliriz.

“Isı Yalıtımlı Rooling Roof”

Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedef ve projelerinizi, pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? Hedefimiz, yüksek kalite stratejimizle beraber; Avrupa, Doğu ve deniz așırı ülkelerine yaptığımız ihracatı artırmak, patentli ürünlerimizi tüm dünyaya ihraç ederek, bir dünya markası olmaktır. Etkin pazarlama yapılabilmesi için hedefe doğru, alternatifli çözümlerle yaklașılması gerekir. Bunun içinde vizyonun, mesleki bilgi ve donanım açısından sürekli canlı tutulması, kuvvetli ve mesnetli tespitlerle yola çıkılması doğru faaliyetin ana unsurları arasındadır. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Aslında durmanın veya beklemenin sürdürülebilir bir faydası yok, yola devam diyoruz. Ancak devam ederken de risk losyonlarını göz önünde bulundurarak sağlıklı sürdürülebilir büyüme ve kârlılık ilkelerini de prensip edinip, ekonomik sisteme katkı sağlamaya devam etmek durumunda olduğumuzu düșünüyoruz. Son yıllarda dünyanın yakasını bırakmayan küresel kriz, ticaretin kurallarını da sil baștan değiștirdi. Yeni dönemi iyi okuyan șirketler için global oyuncu olarak krizi fırsata çevirme fırsatları olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra

küresel kriz, tüm dünya coğrafyalarında etkisini sürdürmeye devam ederken küresel ticaret oyununda șirketlerin oldukça dikkatli adımlar atmalarını vurgulamak gerekir. Girișimcilerin yapması gereken, öngörüleriyle ters gidebilecek șeylerin provasını önceden yaparak gafil avlanmaktan kaçınabilmeleri olacak. Bu șekilde, bașına gelebilecekleri hiç aklına getirmediği için șok yașayan ve geri çekilen rakiplerini gölgede bırakabilirler. Kriz veya krizlere rağmen motivasyonun gücü, etkin pazarlamanın lokomotifi olacaktır. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Proje’nin bașarılı yayın politikasını takdir ediyor, șahsınız nezdinde sizi ve değerli ekip arkadașlarınızı tebrik ediyoruz. Makrowin Group in Eurasia Window Fair Makrowin Cam Balcony Systems Chairman Birol NALÇACI stated that they will take part in the Eurasia Window 2017 Fair. “We care about the sector fairs and we think that the fairs create added value for the fairs in terms of enabling the producers to interact with local and foreign customers.” As a new product in 2017, we will continue to concentrate on our business, despite the recession in the NALÇACI market, which expresses that they will present “Artful Tent” as a customer pleasure.


Röportaj

138

Antimikrobiyal ve Antiviral Formülasyonların Geliștirilmesi ve Yapı Malzemelerinin Üretiminde Kullanılması Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Kurucusu aynı zamanda Bölüm Başkanı Fikrettin ŞAHİN ‘Kontrol Edilebilir Antimikrobiyal ve Antiviral Formülasyonların Geliștirilmesi ve Yapı Malzemelerinin Üretiminde Kullanılması’ konulu teknolojik çalışma hakkında röportaj sorularımızı yanıtlayarak; hedefinin tüm canlı gruplarının hayatında olası kontaminasyon risklerinin tamamen devre dışı bırakabilecek teknolojileri geliştirmek olduğunu sözlerine ekledi. Röportaj: Nükhet KÜÇÜK Röportajımıza sizi ve okulunuzu tanıyarak bașlayabilir miyiz? Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nün kurucusuyum, șu anda da bölüm bașkanlığını yürütmekteyim. Bölüm olarak genetik ile biyomühendisliği birleștirdiğimiz bir bölüm. Genetik mühendisliği ile ilgili eğitim ve Ar-Ge çalıșmaları ile birlikte biyoteknolojinin bütün uygulama alanlarında eğitim, Ar-Ge ve teknoloji geliștirme çalıșmalarını yürütmekteyiz. Kurumsal olarak da kendimizin geliștirdiği teknolojik alanların üretimini de gerçekleștirebiliyoruz. Bölüm olarak biz 2004 yılında eğitim çalıșmaları yapmak üzere kurulmuș bir bölümüz. Burası Türkiye’nin ilk genetik ve biyomühendislik bölümüdür. 2007 yılında okulumuzda araștırma ve öğrenci yetiștirmeye yönelik master programını da bașlatmıș bulunmaktayız. 2011 yılında da doktora programımızı açtık. Șu anda da Türkiye’nin genetik ve biyomühendislik bölümleri içerisinde hem lisans öğrencisi açısından, hem de yüksek lisans doktora programı açısından Türkiye’nin en büyük bölümüyüz. Bașka üniversite bünyesinde bu bölüm söz konusu mu? Biz kurulduktan bir süre sonra birçok üniversite bünyesinde genetik ve biyomühendislik bölümünün varlığından söz edebiliriz. Ne hedeflediğinize değinir misiniz? Genetik ve biyomühendislik bölümünde insan ve biyolojik sistemlerle ilgili bütün teknolojiler hedeflenir. Malzemeden bașlayıp, insanoğlunun ve canlı sistemlerinin ihtiyaç duyduğu bütün teknolojiler diyebiliriz. Șöyle de açıklayabiliriz; insan açısından düșünecek olursanız ilaç sanayisi, yeni ilaçların geliștirilmesi çalıșmaları ve Ar-Ge

çalıșmalarının üretilmesi noktası, gıda sektörü açısından düșünecek olursak; yeni gıda sektörünün geliștirilmesi, kullandığımız gıdaların insan genetiği ile ilgili olan uyumluluğu, aynı zamanda insan olarak kullanmıș olduğumuz evimizde, hastanemizde, okulumuzda, toplu tașıma araçlarında bulunan yüzeylerin insan sağlığı açısından nasıl sağlıklı konuma getirilir noktasında bütün teknolojik çalıșmalar hedeflenmektedir. Diğer canlılar açısından; yem teknolojileri geliștirmek, tarımla ilgili olarak; bütün GDO dedikleri ürünlerin geliștirilmesi, üretilmesi ya da tarımsal biyoteknolojileri hedeflenmektedir. Dolayısı ile hayata yönelik ne var ise malzemeden ürüne kadar bütün süreçleri ve son ürüne kadar ürün kullanımı ile ilgili olarak olası çıkabilecek biyolojik süreçlerle ilgili her türlü bilimsel çalıșmayı yapan ve teknolojik gelișmeleri üreten alan hedeflenmektedir.

‘Kontrol Edilebilir Antimikrobiyal ve Antiviral Formülasyonların Geliștirilmesi ve Yapı Malzemelerinin Üretiminde Kullanılması’ hususunda bizimle neler paylașmak istersiniz? Küf, maya ve bakteri gibi mikroorganizmalar ve viral ajanlar bilinen bütün yüzeylerde bulunabilirler. Bu tür mikroorganizma ve ajanlardan bazıları insan, hayvan ve bitkiler üzerinde görülen enfeksiyon hastalıklarına neden olan birincil veya fırsatçı patojenlerdir. Mikroorganizmalar bulundukları ortamlarda mineral, ahșap, metalik, polimerik veya kompozit yüzeylere kolayca tutunurlar. Yüzeylerde bulunan inorganik ve organik besinleri kullanarak çoğalan mikroorganizmalar özellikle hastane ortamındaki savunma sistemi baskılanmıș ve savunma sistemi kuvvetli olmayan bireylerde hastalıklara neden olurlar. Yüzeylerden insanlara solunum, doğal açıklıklar, deri ya da beslenme yolu ile giriș yapan mikroorganizma ve ajanlar, hastane dıșındaki yașam alanlarında görülen çevresel kaynaklı hastalıklara, salgınlara, akut ve kronik alerjik reaksiyonlara sebep olurlar. Ayrıca mikroorganizmalar kolonize olduğu yapı malzemelerinin yüzeylerinde biyolojik korozyonlara neden olurlar ve malzemelerin ekonomik ömrünü azaltırlar. Günümüzde yașam koșullarının değișmesi ve bireylerin zamanlarının çoğunu ev dıșında geçirmeleri, değișen beslenme alıșkanlıkları, toplu tașımanın yaygın olarak kullanılması ve uluslararası seyahat olanaklarının artması gibi nedenler, mikroorganizmaların toplu yașam alanlarında kolayca bireyden bireye bulașmasına ve her yıl yeni pandemilere neden olurlar. Mikroorganizmaların ve/veya ajanların riskli yüzeylerden yok edilebilmesi için antibiyotikler, antiseptikler, dezenfektanlar ve sentetik ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak bu ürünlere karșı patojenlerin zamanla direnç geliștirdikleri ve uygulanıldığı yüzeylerde


Röportaj

140

kısa sürede parçalanarak etkinliklerini kaybettikleri bilinmektedir. Bu nedenle uzun süreli etkili olabilecek yeni antimikrobiyal ve antiviral formülasyonların geliștirilmesi ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılmasının son derece önemli ve gerekli olduğu kabul edilmektedir. Son yıllarda benimde bașkanlığını yaptığım Genetik ve Biyomühendislik bölümümüzde yürütülen bilimsel çalıșmaların sonucu bitki, insan ve çevre dostu olan birçok antimikrobiyal ve antiviral formülasyon geliștirilmiș ve farklı yapı malzemelerinin üretiminde bașarıyla kullanılmıștır. Geliștirilen yeni ve uzun ömürlü antimikrobiyal ve antiviral yapı malzemeleri, sağlık, gıda, tarım, tekstil ve savunma sektöründe kullanıma sunulmuștur.

konusu ise o kullanım alanında bilimsel test sonuçlarını görmek istiyor. Tarafsız laboratuvarlarca yapılan test sonuçlarını görerek ürünün içeriğine sizin öngörmüș olduğunuz yeni teknolojik içeriğe yer vermek istiyor. Dolayısı ile geliștirdiğiniz teknoloji hangi bakanlık ile ilgili ise o bakanlığın; Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Savunma Bakanlığı v.s onay sürecinden geçmektedir.

Bu geliștirdiğiniz projenin ÜR-GE sonrası lansesinde ürün üzerinde açıklama/detaylandırma zorunluluğu mevcut mu? Elbette ki böyle bir zorunluluk söz konusudur. Hem dünyada hem de Türkiye’de bu alandaki ürün gruplarını ticarileștirirken nasıl ruhsatlandıracağınızla ilgili sonuçlar sözkonusudur. Mesela yapı malzemeleri ile ilgili bakanlığa bilgi vermek zorundasınız. Bakanlık yeni yapı malzemeleri geliștiriyorsanız ve onun kullanım alanı söz

Hedeflerinize ve geliștirdiğiniz teknolojinin avantajlarına da değinir misiniz? Hedefime değinecek olursam; tüm canlı grupların hayatında olası kontaminasyon risklerinin tamamen devre dıșı bırakabilecek teknolojileri geliștirmek. Bizim geliștirdiğimiz teknolojinin avantajına değinecek olursam; bütün canlıların yașamını riske eden patojen grupların hepsini hedef almaktadır. Dolayısı ile amacımız anti bakteriyel bir yüzey elde etmek değil, anti

Geliștirilen ürünün stabilite süreci hakkında da bilgi verir misiniz? Stabilite sürecini; geliștirilen söz konusu ürünün ömrünün ne kadar olduğunu, kullanım koșullarının ne olduğunu yapmıș olduğunuz Ar-Ge ve ÜR-GE çalıșmaları sonucunda belirleyebilmektesiniz.

mikrobiyal bir yüzey elde etmek. Mikro organizmaların tamamını kontrol eden bir yüzey elde etmek. Bununla birlikte de canlı sağlığını riske etmemek. Bu sebep ile oldukça akıllı bir teknoloji geliștirdiğimizi gururla ifade edebiliriz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Projemize haber desteği sağlayarak, okurlar ile paylașma fırsatı veren ALU&Art ve Win&ART Proje Dergisi yönetim ve ekibine teșekkürlerimi iletir, yayın hayatınızda bașarılar temenni ederim. Development of Antimicrobial and Antiviral Formulations Usage of Building Materials in Production Yeditepe University Department of Genetics and Bioengineering also responded to our interview questions about the technological study on the topic of “Development of Controllable Antimicrobial and Antiviral Formulations and Their Use in the Production of Building Materials” by the Head of Department Fikrettin ȘAHİN; Adding that the goal is to develop technologies that can completely disable the risk of possible contamination in the lives of all living groups.


“Nitelikli Cam Üretim Malzemeleri & Kimyasalları”

“Nitelikli Cam Üretimi Yapan Firmaların Malzeme Tedarikinde Dıșa Bağımlılığı Ortadan Kaldırdık”

Nitelikli cam üretim malzemeleri ve kimyasalları üretimi yapan Erpasan; üretimini yaptığı ürünlerle nitelikli cam üretimi yapan firmaların ürün tedariklerinde dıșa bağımlılığı ortadan kaldırmıștır. Erpasan müșteri memnuniyetini ve kalite anlayıșını ilke edinmiștir. Üretimde teknolojiyi yakından takip edip, teknolojisini sürekli yenileyen ve sektördeki değișimleri

sürekli takip eden firma, nitelikli cam üretimi yapan firmaların aranan tedarikçisi olmuștur. Bünyesindeki ürün çeșitliliği, üretim teknolojisi, makine yatırımları ve üretim kapasitesi göz önüne alındığında firma sektörde önemli bir gücü ve misyonu temsil etmektedir.

“Customer Satisfaction and Quality Understanding” Erpasan; Has removed the dependency of the factories that produce quality glass in the supply of materials.


Röportaj

144

“Jenerik Marka Yöneticileri SWOT Analizleriyle Stratejilerini Belirlemeli” Makine Yüksek Mühendisi, Türkiye İMSAD Başkan Vekili, Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı, Enka Pazarlama İhracat İthalat Yönetim Kurulu Üyesi Oktay ALPTEKİN röportaj sorularımızı yanıtladı. Geçmiş mesleki tecrübelerini değerlendiren ALPTEKİN; ‘jenerik marka’ olmak kavramına açıklık getirdi. Röportaj: Nükhet KÜÇÜK

Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? Geçmiș mesleki tecrübelerinize de değinir misiniz? İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum. 1975 yılında Pimaș’ta görev almaya bașladım. Ondan öncesinde kısa bir iș hayatım söz konusu olmuștu. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmekteyim. Zaman içerisinde Fransızca ve Rusça’yı da bildiğim diller arasında ekledim. 1975 yılından 2014 yılına kadar tam 39 yıl boyunca Pimaș’ta farklı pozisyonlarda görev aldıktan sonra ayrıldım. Pimaș’ta görev almaya bașladığım yıllarda daha ortada PVC pencere diye bir șey yoktu. Boru ve yağmurlamasulama sektörüne hizmet veriyorlardı. Ben o dönemlerde Pimaș’ın Ar-Ge bölümünde yer alıyordum. Ürünlerin araștırılması-geliștirilmesi pozisyonunu yönetmekteydim. Zaten Pimaș’a

girdiğim yıllarda pencere iși takip edilir noktadaydı. 1979 yılında pencereye yönelik çalıșmalarımız Ar-Ge bölümünde olmamız sebebiyle ben ve birkaç arkadașıma yönlendirildi. Avusturya’da ve Almanya’da araștırmalara ve üretim eğitimlerine katıldık. Avusturya’da bulunan bir firma ile anlașarak kalıplar ve makine ekipmanları alımı yaparak sisteme giriș yaptık. Sonrasında ben bașka bir projeye geçerek Suudi Arabistan’a gittim ve burada PVC boru fabrikası kurduk. Bende bu fabrikada iki yıl satıș müdürü olarak çalıștım. İki yıl sonra ülkeme dönerek, Pimaș’ın Satıș Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıșmalarıma devam ettim. 1989 yıllarında Pimaș boru ișini tamamen bırakarak sadece pencere sektörüne yöneldi. 1994 yılında Rusya’ya giderek orada pencere üretimleri ve satıșları gerçekleștirdik. Bu çalıșma daha sonra Rostov’da bir profil fabrikası

kurulmasına yol açtı. Pimaș’ın Rusya’daki yatırımı olarak yer aldı. 1996 yılında PKD adını verdiğimiz bir șirket kurarak yeni nesil çift açılım ispanyoletleri üretmeye bașladık. Buradan birçok sektöre de kalifiye eleman yetiștirmiș olduk. Daha sonra Almanlar ile ortaklık yaparak G-U markasına devrettik bu markamızı. Ben daha sonra 2001 yılından 2014 yılına kadar Genel Müdür’lük pozisyonunda görev aldım. 2014 yılından sonra sektörün durumunu Enka ile karșılaștırdığımızda Enka’nın sektöre ilgisinin azaldığını fark ettik ve markayı Deceuninck markasına satıșını gerçekleștirdik. Pimaș Türkiye’de ilk yıllarda plastik boruyu tanıtmıș, adına markasının ismini vermiș olan Pimaș 1985 yılından sonra PVC Pencereyi Türkiye’ye tanıtarak Pimapen markasını da bir yerde jenerik marka haline getiren firma oldu. Ben özellikle Pimapen kısmında çalıșma hayatımın çok büyük kısmını geçirmiș oldum. Yaklașık 2,5 yıldır da Enka Grubu bünyesinde bulunan Çimtaș Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ș.’de Yönetim Kurulu Danıșmanı ve Enka Pazarlama İhracat İthalat Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktayım. Toplamda bakacak olursanız yaklașık 41 yıldır Enka Grup bünyesinde görev almaktayım. Enka İnșaat’ın yürütmüș olduğu operasyonlara değinir misiniz? Enka İnșaat’a da değinecek olursak; 1954 yılında taahhüt șirketi olarak kurulmuș, inșaat sektöründe uzmanlașmıș sektörün lider markalarındandır. Enka, Türkiye’nin en büyük inșaat șirketi olmakla beraber, 1982 yılından bu yana ENR En İyi Uluslararası Müteahhitler arasında yer almaktadır.


Röportaj

146

Türkiye’nin en değerli markaları arasında yer alan Enka, 2015 senesi içerisinde, șirketin bașlıca faaliyet alanlarında yürütmüș olduğu operasyonlar ile 4,5 Milyar ABD Doları iș hacmi gerçekleștirmiștir. Enka, 6 Milyar ABD Dolarından fazla piyasa değeri ile Borsa İstanbul (BIST)’de halka arz edilmiștir. Enka, bugüne kadar Türkiye’de toplam 7 Milyar ABD Doları sözleșme bedeli tutarında 121 proje tamamlamıș ve yurt dıșında toplam 35 Milyar ABD Doları sözleșme bedeli ile 376 projeye imza atmıștır. Görev aldığınız Çimtaș Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ș.’deki yapılanmaya ve faaliyetlere değinir misiniz? Çimtaș 1970’lerin bașında kurulmuș olan ve o yıllar Enka İnșaat’ın yapmakta olduğu özellikle fabrika ve bina inșaatlarının çelik ișlerini neden biz yapmıyoruz diye düșünerek kurdukları bir șirket. O yıllardan bu yıllara oldukça büyüme ivmesi göstermiș bir șirket. İstanbul Tuzla’daki tesislerini Gemlik ve Gölcük’e tașımıș bir marka. Yıllar içerisinde birçok șirketten olușur hale gelerek Çimtaș Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ș. olarak günümüz faaliyetlerine devam etmektedir. Referans gösterebileceğimiz projeler olarak; Türkiye’nin en prestijli projelerinden olan Osmangazi Köprüsü’ndeki bütün çelik çalıșmalar Çimtaș tarafından yapılmıștır. Gölcük’de yer alan tersaneden özel bir gemi ile tașınması sağlanmıștır. Ayrıca Mekke’de bulunan dünyanın ikinci uzun kulesi ve üzerinde yer alan saatin tüm çelik konstrüksiyon çalıșmaları yine Çimtaș tarafından yapılmıștır. Yine Moskova’da bulunan büyük çelik binalarının birçoğu Çimtaș tarafından yapılarak kullanıma sunulmuștur. Türkiye’de bulunan rüzgâr santrallerinin ayakları da markamız Çimtaș tarafından yapılarak, yurt dıșına da satıșı söz konusudur. Personel sayımıza değinecek olursak gerçekleștirdiğimiz projeler ile doğru orantılı olarak bu sayı artıș gösterebilir. Çimtaș’ın ayrıca Gemlik’te Serbest Bölge’de yüzde yüzü ihracat olan birkaç șirketi olduğunu da ifade etmeliyiz.

etmek ya da tüketici için yeni talep alanları yaratmak ve dolayısıyla bir kategoriyi yoktan var etmek her ticari markanın rüyasıdır. Öte yandan hayat verilen markanın büyüme evresinde kan kaybetmeden, aksine güçlenerek yola devam edebilmesi ise doğru zamanda, doğru pazarlama hamleleriyle mümkündür.

Bunlardan bir tanesi Çimtaș Boru. Bu șirketimizde de gerek Türkiye’de, gerekse dünyanın birçok yerinde yapılan Termik Santrallerin borulama ișlerini üretir. Çimtaș Hassas İșleme markamızla da gaz tribünlerinin yanma odaları üretimi gerçekleștirilmekte. Bunlar dar toleranslı hassas parçalar. Çok özel alașımlardan üretilmektedir. Dünyanın en modern çelik ișleme merkezleri konumundadır. Bu merkezimizde sadece yerde olan değil gelecekte uçan (uçak) tribünlerinin de üretimi hedeflenmektedir. Bu konuyla ilgili yetkinlik sertifikalarımızın varlığından da söz edebiliriz. Ayrıca Çimtaș Gemi firmamızla da özel gemi üretimlerimiz söz konusu. Mesela elektrik üreten santral gemilerin üretimini yapmaktayız. Dolayısı ile Çimtaș’ı Enka Grup’un içinde yer alan sanayi kurulușu olarak nitelendirebiliriz. Röportajımızın bu noktasında ‘jenerik marka’ olmak kavramına açıklık getirir misiniz? Pazardaki fırsatları, tüketici nezdinde karșılanmayı bekleyen ihtiyaçları tespit

Jenerik marka yöneticilerine düșen; kategorinin rekabetin devreye girmesiyle değișen dinamiklerini doğru okuyup SWOT analizleriyle günün koșulları dâhilinde stratejilerini, hatta belki de ürünlerini revize etme yoluna gitmek, söz konusu ürünü rakiplerden ayrıștıran fonksiyonel faydalarını doğru iletișim stratejileriyle vurgulayarak tüketicinin bilinçlenmesini sağlamak, bayi ve satıș ağını marka algısı hususunda bilgilendirmek ve eğitmek olabilir. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Sektörümüzün ilkeli yayın kurulușu dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeyi bașarılı buluyor, șahsınız nezdinde sizi ve değerli ekip arkadașlarınızı tebrik ediyoruz. Generic Trademark Managers must determine their Strategies with SWOT Analyses Mechanical Engineer Msc Oktay ALPTEKİN, the Deputy Chairman of TÜRKİYE IMSAD, the Counsellor of Board of Directors of Çimtaș Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ș., The Member of Board of Directors of Enka Marketing answered our questions in the interview. Evaluating his previous career experiences, clarified the concept of being “generic trademark”.


ad ır. ol uş m ak t bö

lü m de n

I. B ÖL ÜM

Ra po

ri ki

2016 Yılı Türkiye Pencere ve Cam Pazarı Raporu GİRİȘ Bu rapor 2016 yılı Türkiye pencere pazarının genel durumunu özetlemekte ve PVC pencereler ve bu pencerelerde kullanılmıș olan cam ve aksesuarlarla ilgili rakamsal bilgileri vermektedir.

durumların gerçekte hangi oranlarda olduğu bilinmemektedir. Bu durum fiili pencere ve cam kullanım hesaplarını oldukça hatalı hale getirmektedir. (Kaynak olarak TÜİK istatistikleri kullanılmıștır.) (Tablo-2)

RAPOR ÖZETİ 2016 yılında 31,7 milyon m2 PVC pencere üretilmiștir. Bu pencereler eski/yeni ve konut ve konut dıșı olmak üzere ve tipik konuta indirgenmiș olarak 1,760 milyon konut için üretilmiștir. Bu pencereler için 55 milyon m2 düz cam kullanılmıștır. Kanatların açılıp kapanması için 13,5 milyon adet ispanyolet kullanılmıștır; bunların yaklașık yarısı tek açılım, yarısı da çift açılımdır. PVC profil sektörünü ilgilendiren bir diğer rakam da șudur: 2016 yılında 432.000 ton PVC profil üretilmiș, bunun 290.000 tonu iç piyasada pencereye dönüșmüș, kalanı ihraç edilmiștir. İthal profiller iç pazarda yaklașık %3 bir pay elde etmektedir. (Tablo-1)

KONUT SATIȘLARI (ADET) (TÜİK’E GÖRE) Yıllar

YENİ

2013

529.129

628.061 1.157.190

2014

541.554

623.827 1.165.381

2015

598.667

690.653 1.289.320

2116

559.894

638.846 1.198.740 (Aralık hariç)

2016 toplam 630.000

ESKİ

TOPLAM

720.000 1.350.000 (tahmini) Tablo -2

Son 10 yılda gerek yüzölçümü bazında, gerekse daire sayısı bazında alınmıș olan yapı kullanım izin belgelerinde yaklașık 2 kat bir artıș olmuștur. Ortalama yıllık artıș yaklașık % 7’dir. İlginç bir nokta da șudur: Aynı 10 yıllık dönemde alınmıș olan yapı ruhsatları gerek yüzölçümü, gerekse adet olarak toplamda yaklașık % 50 daha fazladır. Buradan șu sonuç çıkmaktadır: Yapı ruhsatı alınmıș olan ișlerin bir bölümüne hiç bașlanmamıș, bir bölümü yarım kalmıș, bir bölümü ise fiilen tamamlanmıș olmasına rağmen değișik nedenlerle yapı kullanım izni almamıștır. Bu farklı

TUİK’in yukarıdaki istatistiklerinde yeni konut satıșlarının ne kadarının yapı kullanım izni alınmıș konutlar olduğu verilmemektedir. Yine de her iki tablo karșılaștırıldığında, yeni konut satıșlarının 4 yıllık toplamının aynı dönemdeki yapı kullanım izni toplamının biraz altında kaldığı görülmektedir. Yeni satıșların bir bölümünün yapı kullanım izni olmayan binalardan olduğu düșünüldüğünde, yapı kullanım izni almıș olan binaların bir bölümünün satılmamıș olduğu anlașılmaktadır.

KONUT ÜRETİM VE SATIȘ İSTATİSTİKLERİ SON 10 YILDA ALINMIȘ OLAN YAPI İZİNLERİ VE YAPI KULLANIM İZİN BELGELERİ YAPI İZİNLERİ Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (9 ay) 2016 tahmini 10 YIL TOPLAMI

YAPI KULLANIM

İZİN BELGELERİ

Yüzölçümü (m2)

Daire Sayısı (Adet)

Yüzölçümü (m2)

Daire Sayısı (Adet)

125 067 023 103 846 233 100 726 544 176 429 366 123 621 864 158 749 723 175 807 606 220 417 468 187 893 778 143 514 251 180.000.000 1.552.559.605

584 955 503 565 518 475 907 451 650 127 771 878 839 630 1 030 715 888 914 692 136 850.000 7.545.710

63.403.212 70.957.036 94.567.729 85.281.468 105.650.512 106.950.602 138.495.060 152.289.957 142.857.826 100.968.528 130.000.000 1.090.453.402

326.484 357.286 469.981 429.755 556.769 556.331 726.339 773.429 731.351 504.814 650.000 5.577.725 Tablo -1


Yıllık ruhsat alımları, verilen yapı kullanım izinleri ve yeni konut satıșları istatistikleri inșaat malzemeleri satıșları ile oldukça uyumludur. Gerçekten son 10 yılda sektör her yıl ortalama % 6 civarında büyümüștür. TÜİK 2011 yılında ülke genelinde ankete dayalı bir araștırma raporu yayınlamıștır. Bu rapora göre Türkiye’de konutta ikamet eden hane halkı sayısı 19.454.000’dur; ortalama kat sayısı 4’dür. Aynı yıl ülke nüfusu 74,7 Milyon olduğuna göre hane halkı büyüklüğü 3,84’dür. Aradan geçen 6 yılda ülke nüfusu 79,8 Milyona ulașmıș ve beklentilere göre de hane halkı büyüklüğünün 3,6 veya 3,5’e düșmüș olması gereklidir. Bilindiği gibi bu rakam Avrupa’da 2,9’dur ve Türkiye’nin de önümüzdeki 30 yılda bu rakama inmesi öngörülmektedir. Buna göre 2016 yılı sonunda ülkemizde hane halkı sayısının 22-23 Milyona ulașmıș olması hesaplanmaktadır. Artıș yaklașık 3 Milyondur ve yılda en az 500.000’dir. 2011 TÜİK raporundaki ortalama kat sayısı rakamından hareketle o yıl ülkede konut olarak kullanılan yapı sayısının yaklașık 8,5 Milyon adet olduğu ve bu rakamın bugün 9 Milyonun biraz üstüne çıkmıș olması gerektiği hesaplanmaktadır. Hane halkı artıș rakamları raporun diğer bölümlerinde yapılmıș olan tahminlerle uyum içindedir. (Bu tabloda pratikte hane halkı = konut sayısı kabul edilebilir) KONUT DIȘI BİNALAR VE YENİLEME PİYASASI Bilindiği gibi istatistikler yeni konutlarla ilgilidir. Konut dıșı binalarla ilgili malzeme kullanımına yönelik pratik sonuçlar çıkarılabilecek istatistikler yoktur. Fabrika, depo, hastane, okul, sivil ve askeri binalar, geçici barınma evleri, AVM ve diğer ticari kullanım amaçlı binalarla ilgili istatistiklerden malzeme ve özellikle pencere kullanımına yönelik sonuçlar çıkartmak mümkün olmamıștır. Bu konuda derneğimiz üyelerinin yapmıș oldukları ișlerle ilgili tahminleri esas alınmıștır. Bu noktada konut dıșı binalar için öncelikle eșdeğer konut birimi tanımlanmıștır. Yapılmıș olan ve bu türe giren binaların büyüklükleri birbirinden çok farklıdır. Adet dıșında pencere ihtiyacı da farklıdır. Eșdeğer konut tanımı esas alındığında bir konut için gerekli olan malzemeyi kullanan bir konut dıșı bina bir eșdeğer konut olarak alınmıștır. Bu esasa dayanarak, derneğimiz üyeleri, yeni konut sayısının % 20’si kadar eșdeğer konut yapılmıș olduğunu belirtmektedir. Yani yıllık konut dıșı binaların pencere ihtiyacı aynı yıl yapılan konutlara giden pencerelerin %20’si kadar olmuștur. Bu tartıșmaya açık bir noktadır. Mevcut yapıların yenilenmesi inșaat malzemeleri sektörünün önemli bir kullanım alanını teșkil etmektedir ve sağlıklı tahminler yapılmasında güçlükler vardır. Pencere sektörü açısından șu tespiti yapmaktayız: Kentsel dönüșüm kavramının ortaya çıkması ile mevcut birçok konut pencere yenileme konusunu bir süre ertelemiș veya vazgeçmiștir. Bu da pencere üreticilerinin faaliyetlerini olumsuz olarak etkilemiștir.

Yenileme ișindeki azalmayı sadece kentsel dönüșümün ortaya çıkmasına bağlamak gerçekçi değildir. 1990’ların ortasından itibaren çift cam üniteli PVC pencereler özellikle eski ve büyük ısı kaçağına neden olan pencerelerin değiștirilmeye bașlanmasını sağlamıștır. Aradan geçen yaklașık 20 yılda çok sayıda pencere değiștirilmiș ve değiștirilmemiș pencere stoku azalmıștır. Bu konuda PVC pencere sektörü, yeni nesil üstün nitelikli PVC pencerelerin, eski PVC pencerelerle değiștirilmesinin sağlayacağı ekonomiklik ve konforu ön plana çıkarması gerekmektedir. Yeni nesil pencereler aynı zamanda daha estetik ve fonksiyoneldir. Aksesuar sektöründe de bu yıllarda bu değișimi sağlayacak büyük gelișmeler olmuștur. Raporda, üretilen PVC pencerelerin ne kadarının değiștirme ișlerinde kullanıldığı ile ilgili olarak bir kabul yapılmıștır. Bilindiği gibi sistem üreticileri profilleri üretmekte ve pencere üreticilerine vermektedir. Nihai müșteriye pencere üreten ve sayıları on bini bulan irili ufaklı çok sayıda pencere üreticisi, ürettikleri pencerelerin ne kadarını yeni, ne kadarını eski yapılar için ürettiklerini oldukça kaba bir șekilde tahmin edebilmektedir. Kaldı ki pencere üretmeyip üretici bayiye ürettirip sadece montaj yapan firmaların da varlığı bu tahminleri daha da güç kılmaktadır. Dolayısıyla raporda PVC pencere üreticilerinin bu konudaki tahmini de daha ayrıntılı bir araștırmayı yararlı hale getirmektedir. İnșaat malzemeleri sektörünün yıllık büyüme oranları alt sektörlerle birebir benzerlik göstermemekte ve her sektörün kendi özelliklerinden dolayı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Yenileme piyasasından her sektör eșit pay almamaktadır. Genel olarak inșaat malzemelerinin toplam kullanımının konut ve konut dıșı bina üretimi ile doğrudan orantılı olmamasının bir diğer nedeni de șudur: Altyapı yatırımları (kara ve demiryolları, barajlar, göletler, havaalanları, spor tesisleri, limanlar gibi) için özellikle demir çelik ve çimento kullanımı daha fazla olup miktarı bilinmemektedir. TÜRKİYE PENCERE PAZARI Pencere genel adını alan ürünlerin ortak özelliği profillerden olușması, boșlukların tamamen veya kısmen camla doldurulması ve donanım yardımıyla açılıp kapanabilmesidir. Pencere tanımına așağıdaki ürünler girmektedir:

t

Pencereler

t

Camlı Balkon Kapıları

t

Giydirme Cepheler

t

Kıș Bahçeleri

Bina içi ayırıcı bölmelerde de pencere sektörünün ürünleri kullanılmaktadır. Bu raporda konunun daha ayrıntılı bir tanımına ve anlatımına girilmemiștir.


Pencere sektörü, doğrama malzemesi olarak șu farklı ürünleri kullanmaktadır:

t t t t t

t

Bir konuta ortalama 5 açılır kanat, 1,5 balkon kapısı takılmaktadır. Toplam alan yaklașık 15 m2’dir. Bu değerler eski ve yeni yapıların ortalaması olarak alınmıștır.

t

Buna göre konut bașına 15 m2 x 9 kg/m = 135 kg PVC profil kullanılmaktadır.

PVC doğramalar Alüminyum doğramalar Ahșap doğramalar Demir doğramalar

Kompozit doğramalar (PVC/Alu/Ahșap malzemelerden ikisinin, hatta üçünün birlikte kullanıldığı ürünler)

Özetle; hesaplarda 1 konutta 15 m2 pencere, dolayısıyla 1 konutta 135 kg PVC profil kullanıldığı hesaplanmaktadır.

NOT: Farklı malzemelerin pazarda kullanım oranları ile ilgili dernek bilgilerimiz așağıdadır. Ancak bu bilgiler kesin olmayıp teyide muhtaçtır.

t

Konut üretiminde pencerelerin yaklașık % 94’ü PVC, % 5’i Alüminyum, % 1’i ise ahșap ve sair malzemelerdendir.

t

Konut dıșı binalarda bu oranlar ise șöyledir: PVC % 35, Alüminyum % 64, sair malzeme % 1

PVC PENCERELERLE İLGİLİ KABULLER VE TEKNİK VERİLER PVC Pencere özelinde ise hesaplarda așağıdaki kabuller kullanılmıștır: t 1 m2 PVC pencerede ortalama 5,5 mtul ana profil kullanıldığı sektör istatistikleri olarak kabul edilmektedir. t 1 m2 PVC pencerede ortalama 9 kg PVC profil kullanılmaktadır (1 mtul profil çıta vs. yardımcı profillerden pay aldığı göz önünde bulundurularak 1,6 kg PVC profil eșdeğeri kabul edilmektedir. (1,6 g/mtul X 5,5 mtul/m2 = 9,0 kg/m2)).

1- Bilindiği gibi PÜKAD üyesi PVC Pencere sistem üreticilerinin pazar payı % 60’ın üzerindedir. Sistem üreticisi firmalardan malzeme alarak pencere üreten firmalardan da PÜKAD üyeleri mevcuttur. Kabuller PÜKAD üyesi sistem üreticileri ve pencere üreticilerinden toplanan verilerle olușturulmuștur ve ülke genelini temsil etmektedir. 2- “2016 senesi Pencere ve Cam Pazarı Raporu” yönetim kurulumuzca görülmüș ve kabul edilerek sektörün görüșüne sunulmuștur. Sektörde bu tür çalıșmaların eksikliği her zaman hissedilmektedir. PÜKAD olarak hazırladığımız bu raporun yararlı bir çalıșma olduğunu düșünmekteyiz. Șayet daha fazla sektör uzmanı ve alt sektör firmaları üye olur, katkıda bulunurlarsa rapora katılımları ile rapor daha sağlıklı değerlere ulașacaktır.

* 2016 Yılı Türkiye Pencere ve Cam Pazarı Raporu iki bölümden oluşmaktadır. Bir sonraki sayımızda raporun ikinci bölümünü siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.


Sektör

154

Plastik Sektörü Genel Kurulda Birlik Mesajı Verdi

PAGEV’de Yavuz Eroğlu Oybirliği İle Yeniden Bașkan Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan plastik sektörünün temsilciliğini üstlenen PAGEV 2016 Genel Kurulu’nda Yavuz EROĞLU oy birliği ile yeniden başkan seçildi. EROĞLU, “Biz birlikte daha güçlüyüz. Önümüzdeki dönemde de çözüm odaklı projelerimizle sektörün önünü açmaya ve ekonomiyi büyütmeye devam edeceğiz” dedi. yürüyecek yolumuz var. PAGEV’in güçlenerek sektöre daha fazla katkı sağlaması için ekip olarak önümüzdeki dönemde de çok çalıșacağız” dedi. EROĞLU sözlerini șöyle sürdürdü: “Plastik sektörünün birleștirici gücü PAGEV, her zaman üyelerinin ve sektör temsilcilerinin yararına faaliyetler yürüttü. Bu bizim asli görevimiz. Misyonumuzu yerine getirmek için gece-gündüz proje üretmeye devam edeceğiz. Herkesle uyum içerisinde çalıșarak çözüm odaklı yaklașımlar üretmek için buradayız. Ancak sektörün zararına olacak hiçbir adıma izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu mücadelemizi ‘PAGEV çok kavgacı’ diye çarpıtmak isteyenler varsa bugün buradan söylüyorum PAGEV yönetimi bundan sonra da sektörün yararı için her zeminde hukuki ve yasal yollardan mücadelesini vermeye ve sektörün haklarını korumaya devam edecek.”

Türk Plastik Sanayicileri Araștırma, Geliștirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), 29. Genel Kurulu’nu gerçekleștirerek yeni bașkan ve yönetim kurulu üyelerini seçti. 18 Șubat Cumartesi günü Küçükçekmece’deki PAGEV Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan seçimlerde PAGEV Bașkanı Yavuz EROĞLU, oy birliği ile yeniden bașkanlığa seçildi. Tarihi katılımla gerçekleșen PAGEV 2016 Genel Kurulu’nda; Bașkan, Bașkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri seçildi. Üç yıllık süre için yeniden seçilen EROĞLU ve yönetim kurulu üyeleri PAGEV tarihindeki en yüksek oyu alarak tek liste ile girilen seçimden güçlenerek çıktı. PAGEV Bașkanlığına seçilen EROĞLU yaptığı konușmasında, son 3 yıl içerisinde imza attıkları faaliyetleri bașlıklar altında hatırlatarak “Sektör için önemli ișler yaptık. Ama sizlerle birlikte

Birlikte Daha Güçlüyüz PAGEV Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleștirilen Genel Kurul’un yapıldığı salonda bulunan, “Birlikte Daha Güçlüyüz” sloganına dikkat çeken Yavuz EROĞLU, önümüzdeki dönemde PAGEV’in güçlenmesi, plastik sektöründeki katma değerinin artması ve sonuçta Türkiye ekonomisinin daha da büyümesi için çalıșmaya devam edeceklerini söyledi. EROĞLU, özellikle Bașkanlığını yaptığı TOBB Plastik Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi’nin sektörün içindeki tüm sivil toplum örgütlerini de kucaklayan yapısıyla büyük ailenin evi olmaya devam edeceğini de belirtti. Yavuz EROĞLU, gelecek döneme ait plan ve projelerinden biri olan PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi’nin, Ar-Ge ve inovasyon çalıșmalarının önünü açarak, sektördeki katma değeri arttıracağının müjdesini verdi. Firmaların sertifikasyon, test, laboratuvar maliyetlerini azaltırken, zaman kaybını ortadan kaldıracak PAGEV Mükemmeliyet Merkezi gibi pek çok projeyi önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini ifade eden Yavuz EROĞLU, sektörün sorunlarını çözerken; hem yurt içinde, hem de küresel anlamda yürüttükleri çalıșmaları hızlandırarak yola devam edeceklerini belirtti. EROĞLU, Genel Kurul’da kendisini ve yönetimini yeniden göreve oy birliği ile seçen tüm üyelere ve sektör temsilcilerine teșekkür ederek, PAGEV’deki birlik ve beraberliğin artarak sürmesi gerektiği temennisinde bulundu.


Sektör

156

PAGEV 2016 Genel Kurulu’nda Yapılan Seçimde Yeni Yönetim PAGEV YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Bașkanı Yavuz EROĞLU - Sem Plastik A.Ș. Bașkan Yardımcısı Ahmet MERİÇ - Enformak A.Ș. Bașkan Yardımcısı Ali Zeki KARADENİZ - Hakan Plastik Burak ÖNDER - Lüks Plastik A.Ș. Kazım ÖZTÜRK - Petek Plastik A.Ș. Aziz ÖZAY - Aziz Plastik Cengiz KARABOLAT - Meltem Makine Abdullah KARATEPE - Öznar Plastik Ltd. Ști. Özge AVCI - Netpak A.Ș. İsmail Eren ÜNLÜ - Akümsan Plastik A.Ș. Orhan GÖÇER - Credoy A.Ș. YEDEK ÜYELER Orçun Hakan AKARSU - Ayka Plastik Mehmet ASLAN - Astan Plastik A.Ș. Serkan KARATAȘ - Karataș Makine Ömer ERTEMİZ - Gamma Makine Oğuzcan ÇETİNALP - Pilsan Plastik A.Ș. Cavit İlker İNAN - Durden Plastik A.Ș. Yusuf PALA - Akay Stand Ltd. Ști. DENETİM KURULU ASİL ÜYE Dursun Cemal BAK - Polinet Plastik A.Ș. Șaban GÜLBAHAR - Üstün Plastik A.Ș. Cuma ÇEKİCİ - Mensad DENETİM KURULU YEDEK ÜYE Ersoy KAYA - Nazkaya Ambalaj Erkan İNDİBAY - Zirve Polimer Aziz TURAN - Turan Plastik A.Ș.

PAGEV Yavuz EROĞLU re-unanimously President Yavuz EROĞLU voted again at the PAGEV 2016 General Assembly, which is the representative of the plastics sector, which is among the leading sectors of the Turkish economy. EROĞLU, “We are stronger together. In the upcoming period, we will continue to open up the sector with our solutions-focused projects and grow the economy.”


Röportaj

158

“Sektörün Çözüm Noktası Olmayı Hedefliyoruz” Artım Kimya Firma Sahibi Bülent ÇELİK gerçekleştirdiğimiz söyleşide sektöre ART markasıyla hizmet verdiklerini; tüm yapıştırıcı, hırdavat grubu, vida çeşitleri ve cephe sektöründe kullanılan ürün gruplarını bünyelerinde bulundurduklarını ifade etti. Röportajımıza bașlarken markanızın faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Artım Kimya olarak 04-04-2016 tarihinde firmamızı açtık. 20 yılı așkın süredir inșaat, alüminyum toptan ve cephe sektöründe satıș ve pazarlama bölümünde çalıșmaktaydım. Son bir yıldır da kendi firmamda bu sektörlere yapı kimyasalları satmaktayım. Bu sektörü çok iyi bilmemle birlikte sektördeki gelișmeleri yakından takip ederek hangi ürünün doğru yerde kullanılacağını müșterilerimize sunmaktayım. Benim bu alanda bașarılı ve hırslı olmamdaki ilk nedenlerden biri ve tek önemli kiși olarak rahmetli Ișık Perde Rayları Yönetim Kurulu Bașkanı Kemal IȘIK abimi gösterebilirim. Bana kattığı değerlerden dolayı hiçbir zaman kendisini unutmayacağım. Kendisi șimdiye kadar tanıdığım; insanlığı, satıș tekniği, yöneticiliği ve insanları motive etme bașarısı ile en üst düzeyde bir insandı. Bayiliğini yaptığınız markalar ile birlikte marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? Artım Kimya olarak bayiliğini yaptığımız ürünlerin en bașında Den Braven firması gelmektedir. Ayrıca VRL, Bostik, Tecnowol markalarını da satmaktayız. Kendi markamız olarak ART markasıyla hizmet vermekteyiz. Tüm yapıștırıcılar, hırdavat grubu, vida çeșitleri ve cephe sektöründe kullanılan ürün grupları çeșitliliğimiz mevcuttur. Rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Artım Kimya olarak bizi diğer markalardan ayıran öncelikli farklarımız; hizmet kalitemiz, fiyat politikamız ve insani ilișkilere verdiğimiz sonsuz önemdir.


Röportaj

160

Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedef ve projelerinizi, pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? Öncelikli hedefimiz bu sektörde tüm müșterilerimizin ihtiyaçlarını en hızlı șekilde karșılamaktır. Daha ileriki yıllarda da Artım Kimya olarak sektörde çözüm noktası olmayı hedefliyoruz. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Bence kriz dönemlerini çok ama çok çalıșarak ve hatta ișe ilk bașlamıș gibi hırs ve azimle çalıșarak atlatabiliriz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? “Hedefi Olmayan Gemiye Hiç Bir Rüzgâr Yardım Edemez” ilkesini her zaman benimsemișimdir. Kendi ișimi yapma konusunda bana her zaman destek olan sevgili eșim Özlem Hanım’a sonsuz teșekkürlerimi sunarım. Ayrıca dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Proje yönetim ve ekibini firmamıza gösterdikleri yakın ilgi sebebiyle teșekkür eder, uzun soluklu yayın hayatınızda bașarılar temenni ederim.

“We are Targeting to Become the Solution Place for the Sector.” During the interview we held, company owner of Artım Kimya, Bülent ÇELİK stated that they are providing services under the brand of ART and that they have got all kinds of adhesives, ironmongery group, screw types, and product groups being used in facade sector within their body.


‘Türkiye İnșaat Sektörü 2017 Yılı Öncelikler ve Hedefler’ Toplantısı Sonrası, Türkiye İMSAD’ın 35. Olağan Seçimli Genel Kurulu Yapıldı Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), 35. Olağan Genel Kurulu öncesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin katılımıyla ‘Türkiye İnşaat Sektörü 2017 yılı Öncelikler ve Hedefler’ toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ, Türkiye ekonomisinin yüzde 27’sinin inşaat sektörüne dayalı olduğunu ve sektörün yüzde 100 yerli ve milli olduğunu söyledi. 250 sektörü etkileyen inșaat sektörünün önünün çok açık olduğunu ifade eden ÖZHASEKİ, “Milyonlarca insan İnșaat sektöründen ekmek yiyor. Köyden șehre göçler hala devam ediyor. İnsanların refah düzeyi artıyor ve daha lüks konutlarda oturmak istiyorlar. Organik yapılarda, bahçeli yerde oturmak istiyorlar. Bu nedenle inșaatın önü açık” dedi. 2030’a kadar İstanbul’da 7 șiddetinin üzerinde bir deprem beklendiğini ve bu gerçekleșmeden önce 7 milyon binanın bir an önce değișmesi gerektiğini söyleyen ÖZHASEKİ, her sene İstanbul’da 200 bin, Anadolu çapında ise 300 bin olmak üzere 500 bin binanın değiștirilmesi gerektiğini belirtti. Toplantıda konușan Türkiye İMSAD Bașkanı Fethi HİNGİNAR, Türkiye İMSAD’ın bugün 78 büyük sanayici, 30 alt sektör dernek ve 11 paydaș

kurum üyesiyle sektörü büyük bir çatı altında topladığını belirtti. HİNGİNAR, “Türkiye İMSAD, 33 yıldır, yatırımları ve ticari faaliyetleriyle, yarattığı istihdamla ve dıș ticaretteki bașarısıyla ülkemizin kalkınmasına en yüksek katkı sağlayan sivil toplum kurulușlarından biri konumundadır” dedi. HİNGİNAR, ülkenin sanayicileri ve inșaat sektörünün temsilcileri olarak, ülkeye ve sektöre fayda sağlayacak çalıșmaları yapmakla birlikte, birtakım eksiklere de dikkat çekmeyi görev bildiklerinin altını çizdi. Güvenli Yapılar Eğitim Merkezi Yolda HİNGİNAR, Türkiye İMSAD’ın; Türkiye’nin deprem gerçeği ve kentsel dönüșüm, binalarda enerji verimliliği, yüksek kaliteli ve katma değerli malzeme üretimi, inșaat malzemeleri ihracat pazarını büyütme, konut kalitesini ve güvenliğini artırarak insanımızın yașam kalitesini

yükseltmek gibi konularda önemli projeler yürüttüğüne dikkat çekti. “Kentsel Dönüșümde Yasal Altyapı Tamamlanmalı” Türkiye İMSAD’ın kentsel dönüșümü desteklediğini belirten HİNGİNAR, “Ülkemizde bașlatılan “Kentsel Dönüșüm” faaliyetini bizler de destekliyoruz. Ancak, yine her fırsatta șunu da anlatmak istiyoruz ki, kentsel dönüșüm, yasal altyapısı tamamlanmadan devam ettirilirse, daha çok rantsal dönüșüm olarak adlandırdığımız șekle dönüșmekte ve ülkemize yarardan çok zarar verecek boyuta ulașmaktadır. Bu nedenle, çok geç kalmadan yasal altyapıyı tamamlamaya daha fazla önem verilmesi çok doğru ve olumlu bir yaklașım olacaktır. Bașka bir deyișle bizlerin geleceğe dönük yașam șartlarını karșılayacak konutlar üretmemiz gerekiyor. Öyle ki 20-30 yıl sonra tekrar


Sektör

164

kentsel dönüșümü konușmak durumunda kalmayalım” dedi. “Konutlara Yenileme de KDV İndirimi Kapsamına Dâhil Edilmeli” Ülke ekonomisine daha çok katkı sağlayabilmek amacıyla inșaat sektörün teșvik gören sektörler arasında olmasının önemli olduğunun altını çizen HİNGİNAR, “Konut satıșlarının artırılması ve sektöre hız kazandırması amacıyla konutta KDV indiriminin doğru șekilde düzenlenmesi ve uygulanması halinde hem konut maliyetinin düșeceği, hem de kayıt dıșı ișlemlerin azalacağı ve kontrol altına alınacağı görüșündeyiz. Öte yandan, inșaat malzemelerinde KDV indiriminin kapsamının genișletilerek mevcut konutlardaki “yenileme” çalıșmalarının

da bu kapsama dâhil edilmesi, evini yenilemek isteyecek vatandașlarımızı teșvik edecek ve ekonomimizin canlanmasına da vesile olacaktır” dedi. Türkiye İMSAD’ın Yeni Bașkanı Ferdi ERDOĞAN Oldu Türkiye İMSAD’ın (Türkiye İnșaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) 35. Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı. Yönetim kurulunun iki yılda bir seçildiği Türkiye İMSAD’da bașkanlık görevine, Kale Yapı Ürünleri Grubu Bașkanı Ferdi ERDOĞAN geldi. Bașkanlık görevini Fethi HİNGİNAR’dan devralan Ferdi ERDOĞAN, önceki dönemde Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Genel kurulda konușan Türkiye İMSAD’ın yeni bașkanı Ferdi ERDOĞAN, sektörde

kalitenin, rekabet ve istihdam konularının önemine değinerek, Türkiye İMSAD’ın bu konularla ilgili çalıșmalarına devam edeceğini kaydetti. Enerji verimliliğinin de çok önemli olduğunu ifade eden ERDOĞAN, sektörün madencilik ve lojistik alanında çalıșmalar yapması gerektiğinin altını çizdi. HİNGİNAR: “Ulașılan Her Hedef, Bir Sonrakinin İlk Basamağı Olmalı” Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkanlığı görevini devreden F. Fethi HİNGİNAR, bașkanlık sürecinin kariyer ve yașantısındaki en önemli iki yıl olduğunu söyledi. HİNGİNAR, “Hayatta ulaștığımız her hedef bir sonraki hedefin ilk basamağı olmalı. Bașkanlığım süresinde çok değerli arkadașlarla, yöneticilerle ișbirliği yaptık. Derneğimizin bugünlere gelmesinde katkısı olan tüm üyelere ve yönetim kurullarına teșekkür ediyorum” dedi. ERDOĞAN: “Burada Ortak Akıl Üretiyoruz, Aynı Șekilde Devam” Șu ana kadar Türkiye İMSAD’ın birçok proje ve yeniliğe imza attığını söyleyen Türkiye İMSAD’ın yeni Yönetim Kurulu Bașkanı Ferdi ERDOĞAN, İstanbul Tuzla’da yapılacak Güvenli Yapılar Eğitim Merkezi’nin çok kıymetli bir proje olduğunu söyledi. Önceki dönemde Türkiye İMSAD’ın bașkanlığını yürüten F. Fethi HİNGİNAR’a ve yönetim kurulu üyelerine teșekkürlerini ileten ERDOĞAN, “Yönetim kurulu ve denetim kurullarını sürekli


Sektör

166

yenilemek gerek. Șu anda bünyemize katılan 30 dernek var. Ayrıca her üyenin temsil ettiği bir dernek de var. Hep birlikte yeni dönemde çok iyi ișler yapacağız. Bir önceki dönemde birçok proje yapıldı, komiteler çalıșmalar yaptı. Yeni dönemde de aynı hassasiyetle çalıșmaların sürmesi sektör adına çok önemli. Burada ortak akıl üretiyoruz. Bu çok kıymetli, aynı șekilde devam” dedi. ERDOĞAN: “Deprem Gerçeği İle Yașamayı Öğrenmeliyiz” Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve depremin önüne geçilemeyeceğini söyleyen ERDOĞAN, “Bu gerçekle yașamayı öğrenmemiz ve buna uygun yapılar inșa etmemiz gerekiyor” dedi. Akıllı binalar ve akıllı kentlerin kaynakların verimli kullanılması olarak gördüğünü ifade eden

ERDOĞAN, “Dünya hızla kentleșiyor ve kaynakların kullanılmasında sıkıntı var. Özellikle enerji, su ve gıda bu anlamda önde. Akıllı binalarla kaynaklar verimli kullanılabilir. Sektöre bu konuda çok iș düșüyor” diye konuștu. Türkiye İMSAD 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri Ferdi ERDOĞAN - Kale Yapı Ürünleri Grubu Bașkanı F. Fethi HİNGİNAR - Türk Ytong Yönetim Kurulu Bașkanı Arif Dündar YETİȘENER - Fibrobeton Yönetim Kurulu Bașkanı Kenan ARACI - Çuhadaroğlu Genel Müdürü Oktay ALPTEKİN - Aluform Pekintaș Temsilcisi Arif Nuri BULUT - İzocam Genel Müdürü

Çetin TECDELİOĞLU - Çetin Cıvata Genel Müdürü Erdem ERTUNA - Türk Demirdöküm Yönetim Kurulu Üyesi - CMO Müfit ÜLKE - Duravit Genel Müdürü Tayfun KÜÇÜKOĞLU - Betek Boya Genel Müdürü Ebru ȘAPOĞLU - Trakya Cam Pazarlama ve Satıș Bașkan Yardımcısı Nevra ÖZHATAY - Çimsa Genel Müdürü Bora TUNCER - Schneider Elektrik Türkiye, İran ve Orta Asya Ülke Bașkanı Ercüment YALÇIN - Wilo Türkiye Genel Müdürü Kemal YILDIRIM - TİMDER - Tesisat İnșaat Malzemecileri Derneği Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı H. Yener GÜR’EȘ - TUCSA Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Buğra KAVUNCU - BASF Türk - CEO Mehmet Nazım YAVUZ - ÇATIDER Çatı Sanayicileri ve İș Adamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı A. Münir İSKER - Tepe Betopan Genel Müdürü 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Mehmet TUNAMAN - Saint-Gobain Rigips Genel Müdürü Ece Ceylan BABA - Seranit Grup Bașkan Yardımcısı Mehmet Ercan ECEMİȘ - Dekor Ahșap Yönetim Kurulu Bașkanı Mustafa TOLUNAY - Prefabrik Yapı Genel Müdürü Korhan IȘIKEL - TÜYAK - Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Turkey’s Construction Sector 2017 Yearly Priorities and Targets’ Meeting, Turkey 35th Ordinary General Assembly Meeting of İMSAD was held Türkiye İMSAD (Turkish Construction Material Industry Association) held the “Turkish Construction Sector 2017 Priorities and Targets” meeting with the participation of Minister of Environment and Urbanization Mehmet ÖZHASEKİ before the 35th Ordinary General Assembly. Speaking at the meeting, Minister of Environment and Urbanism Mehmet ÖZHASEKİ said that 27% of the Turkish economy is based on the construction sector and that the industry is 100% domestic and national.


Röportaj

170

“Sektörde Yeni Yatırımlarla Dikkat Çekiyoruz” Özerpan Yönetim Kurulu Başkanı Bayram GÜLTEKİN gerçekleştirdiğimiz söyleşide Winsa Bayi toplantısında takdim edilen ödüle dair; “Winsa’dan 1998 yılından bu yana 18 yıldır üst üste birincilik ödülü kazanmaktayız. Takdir edilen bu ödül ile gurur duymaktayız” dedi. Türkiye’deki yatırımlarınıza, faaliyetlerinize ve marka bilinirliğini sağladığınız bayiliğini yaptığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? Kayseri merkezli firmamızın Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde 8.000 m2 kapalı, 6.000 m2 açık olmak üzere cam ve PVC kapı pencere sistemleri üretimi yaptığımız fabrikamızda Winsa sürgülü ve sürgüsüz her çeșit PVC pencere kapı sistemleri ve Trakya Cam ısı ve ses yalıtımı sağlayan ısıcam ve yalıtım camlar, cephe camları üretiyoruz. Yine 4.000 m2 kapalı alanlı 2. fabrikamızda montaja hazır garaj kapısı, uzaktan kumandalı akıllı ev sistemleri, panjur kepenk sistemleri, sineklik çeșitleri üretiyoruz ve tüm Türkiye’ye gönderiyoruz. Șimdi bunlara ilave olarak Winsa CAMODA ve Winsa balkon camlama sistemleri üretimine bașlamıș bulunmaktayız. Yine Trakya Cam bayisi olarak üretimimizi ve ürün çeșitliliğimizi de sürekli artırmaktayız. Markanızın pazardaki bașarı grafiğine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Özerpan olarak rakiplerimizden farkımız; 30. yılın verdiği tecrübe ve güven ile sektörde kalıcı olan, bir gün değil her gün müșterisinin yanında olan, sadece garanti süresince değil garanti bittikten sonrada müșterilerine hizmet eden, müșteri memnuniyetini ilke, müșteri mutluluğunu gaye edinmiș bir firma olmamızdır. Hiçbir șey bizi kalitemizden ödün vermeye zorlayamaz. Firmamız TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile Avrupa normlarında üretim yapmaktadır. Ürünlerimiz hem TSE, hem de CE belgelidir.


Röportaj

172

Winsa Bayi toplantısında almıș olduğunuz ödüle dair bilgi verir misiniz? Winsa’nın kurulduğu 1998 yılından bu yana 18 yıldır üst üste birincilik ödülünü kazanmaktayız. Bu ödül artık bizim için geleneksel hale gelmiș durumdadır. Winsa denince zaten ilk akla Özerpan gelmektedir. Geliștirmeyi planladığınız hedef pazarlarınızı, mevcut ihracat noktalarınızı ve üretim kapasitenizi öğrenebilir miyiz? PVC pencere sektöründe yakaladığımız bașarıyı Panjur- Kepenk sektöründe de yakalamak bu konuda da Türkiye’de bir numara olmak istiyoruz. Bunun için gereken yatırımları yaptık. Özellikle Panjur Kepenk Sistemleri konusunda Ar-Ge’ye çok önem veriyoruz. Kendimize özgü geliștirdiğimiz sistemlerle; özellikle patentli amortisör sistemli makaslı panjur ürünümüzle iddialıyız. Ürünlerimize hem sağlamlık, hem de estetik katıyoruz. Yine cam

konusunda her geçen gün kendimizi geliștirmekte yeni yatırımlar yapmaktayız. Katılmayı planladığınız / katılım sağladığınız fuar organizasyonları söz konusu mu? Fuarların markanıza yansımaları hakkında görüș bildirir misiniz? Özerpan olarak yurt içi ve yurt dıșında sektörle ilgili fuarları çok yakından takip etmekteyiz. Katılımcı olamadığımız fuarlara bile gözlemci personel göndererek gelișmeleri yakından izlemekteyiz. Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedef ve projelerinizi, pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? 2017 yılında da yine kaliteden ödün vermeden, müșteri memnuniyeti ilkesi, 30. yılın tecrübesi ve bilgi birikimiyle çalıșmalarımızı devam ettireceğiz. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Bir yılda bile 4 mevsim var. Ticarette böyledir. Yazı var, kıșı var. Kıș olmadan yaz gelmiyor.

Bu nedenle krizler yașanacak ki sonrası bir yükselme dönemi olsun. Bizler kriz dönemlerinde bu düșünce ile çalıșmalarımızı yapıyor, gelecekteki yükselișimiz için geleceğimizi planlıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Proje’ye yayın hayatında bașarılar diler, șahsınız nezdinde ekibinize teșekkür ederiz.

“We are Attracting Attention with New Investments in the Sector.” In the interview we held with him, as relating with the award presented at Winsa Dealer Meeting, board Chairman of Özerpan, Bayram GÜLTEKİN said: “We are gaining the first prize from Winsa since 1998 for 18 successive years. We are feeling proud with the award given to us.”


Sektör

178

Plastik Sektörü, 2017’de Yüzde 4’ün Üzerinde Büyümeyi Hedefliyor PAGEV Başkanı Yavuz EROĞLU; sektörün 2017 yılında yüzde 5,5 ile 7,4 aralığında büyüme potansiyelinin olduğunu belirterek, dünya ekonomisinde ve Türkiye’nin ihracat pazarlarındaki olumsuz gelişmelerin sürmesinin büyümeyi yüzde 4’te bırakabileceğini açıkladı.

T

ürk plastik sektörünün, hammaddede yüzde 85 oranında ithalata bağımlılık, yüksek enerji maliyeti, bürokratik süreçlerde yașanan zorluklar, ek yükler gibi yapısal sorunları 2016 yılında da sürdü. Diğer yandan siyasi ve ekonomik problemler, Avrupa ekonomisindeki daralma, Ortadoğu ve yakın pazarlardaki istikrarsızlık sektörün ticari faaliyetlerini daha da zorlaștırdı. Buna rağmen büyümeyi bașaran Türk plastik sektörünün 2016 yılını 9 milyon tonluk üretim, mamul ve hammadde dâhil 5 milyar doların üzerinde ihracatla kapatması bekleniyor. İğneden ipliğe kadar hayatı kolaylaștıran ürünler üreten Türk plastik sektörü, bugün ulaștığı üretim rakamları ile dünyada 6’ıncı, Avrupa’da ise Almanya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. 2016 yılında bu konumunu korumayı bașaran sektör, ihracat kapasitesiyle de Türkiye ekonomisindeki yerini güçlendiriyor. Türk plastik sektörünün 2016 yılı sonunda miktarda 9 milyon ton, değerde ise 35 milyar dolarlık üretim gerçekleștireceği öngörülürken sektörün direkt mamul ihracatının 4 milyar doları așması bekleniyor. Plastik hammadde ihracatı ile birlikte ihracatın 5 milyar doları așması bekleniyor. Plastik sektörü, direkt ihracatının yanı sıra otomotiv, beyaz eșya, elektrik-elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalıyla önemli oranda dolaylı ihracata sahip. 2017 yılında Türk plastik sektörünün yüzde 5,5 ila 7,4 aralığında büyüme potansiyeli olmasına karșın, olumsuz koșulların devam etmesi halinde büyümenin yüzde 4’te kalabileceği belirtiliyor. Ekonomik ve siyasi belirsizliklerin devam ettiği 2016 yılının plastik sektörünü de zorladığını ifade eden Türk Plastik Sanayicileri Araștırma ve Geliștirme Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Bașkanı Yavuz EROĞLU, “Dünya genelindeki sorunlar, küresel ticaretteki daralma, emtia

fiyatlarındaki düșüș ve en önemli ihracat pazarlarımızdaki savaș ortamı ticari faaliyetlerimizi olumsuz etkiledi. Bu sorunların yanı sıra sektörümüzün hammaddede yüzde 85 oranında ithalata bağımlılığı, enerjideki yatırım eksikliği, bürokratik ve hukuki süreçlerde yașanan zorluklar, vergi ve ek yükler de rekabet gücünü fazlasıyla zorladı. Ancak sektörümüz yașanan olumsuz șartlara rağmen üretim ve ihracattaki büyümesini sürdürmeyi bașardı. 2016 yılı sonunda Türk plastik sektörümüzün miktarda 9 milyon ton, değerde ise 35 milyar dolarlık üretim gerçekleștireceğini öngörüyoruz. 2016 sonunda sektörümüzün direkt mamul ihracatının 4 milyar doları, plastik hammadde ihracatının da 900 milyon doları așmasını bekliyoruz. Ayrıca yılsonunda yurt içi satıșların değerde yüzde 7 artıșı da beklentilerimiz arasında. 2017 yılında ise sektörümüz yüzde 5,5 ila 7,4 aralığında büyüyebilecek potansiyele sahip. Ancak dünya ekonomisinde ve özellikle ülkemizin önemli ihracat pazarlarında daha olumsuz gelișmeler olması halinde plastik sektöründe büyümenin yüzde 4 civarında kalabileceğini düșünüyoruz” dedi. 2017 yılında büyüme odaklı öngörülere rağmen dünyadaki politik ve ekonomik risklerin sektör için baskı unsuru olușturabildiğini açıklayan Yavuz EROĞLU, “2015 ve 2016 yıllarında küresel ekonomik büyümeyi așağı çeken faktörlerin 2017 yılında da devam etmesi bekleniyor. 2017 yılında yükselen ve gelișmekte olan ekonomilerin zorlu șartlarla karșı karșıya kalacağı ve jeopolitik tansiyonların küresel ekonominin zorluklarını artıracağı tahmin ediliyor. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki bu olumsuz gelișmeler tüm sektörlere olduğu gibi plastik sektörümüze de negatif yansıyor. Plastik sektöründe yerinde sayan hatta gerileyen satıș fiyatları rekabet etmeyi zorlaștırıyor ve kâr


Sektör

180

marjlarımızı daraltıyor. Söz konusu risklerden etkilenmemizin bașında yeterli katma değer sağlayamamamız geliyor. Bu nedenle artık sektörde katma değer sağlamayan geleneksel üretim modelinin ileri plastiklerin üretimine dönüștürülmesi sağlanmalı. PAGEV olarak bu alanda ilk adımı attık. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte çalıșmalarına bașladığımız PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi projemiz yüksek teknoloji gerektiren ürünlerin üretimini sağlayacağız. Böylece ilk așamada 2,8 dolar/kilogram olan ihracat birim fiyatımızın 4 dolara çıkaracağız. Aynı zamanda Ar-Ge ve Ür-Ge’ye önem vermeli, müșteri memnuniyeti odaklı bir değer zinciri de olușturmalıyız. Bu doğrultuda sektöre yönelik teșvik olanaklarının da revize edilmesi gerekiyor. Ayrıca hammaddede yüzde 85 oranındaki ithalata bağımlılığımız için de çözüm getirilmeli. Yerli üreticinin, hammadde ithalatına vergiler konulması yerine üretim ve yatırım maliyetlerini azaltacak teșvikler uygulanarak korunmasından yanayız. Son olarak firmalarımızın riskleri ortadan kaldırabilmeleri için ihracatlarını artırmaları gerekiyor. Elbette ihracatlarını artırırken

pazar çeșitliliği sağlamaları da çok önemli. Ancak alternatif pazarlarla riskleri en aza indirebileceklerini hatta tamamen yok edebileceklerine inanıyoruz. Bizler de hem PAGEV hem de sektörümüzün kanunla kurulmuș üst yapısı TOBB Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi olarak firmalarımıza her konuda desteğimizi sürdüreceğiz” diyerek sözlerine devam etti. 2017 yılında dünya ve dolayısı ile Türkiye ekonomisini ve Türkiye plastik sektörünün büyümesini șekillendirecek gelișmelerin bașında ABD’nin ve Euro bölgesinin toparlanma hızının geleceğini belirten PAGEV Bașkanı Yavuz EROĞLU, “Fed’in para politikasının seyriyle ilgili aldığı kararların gelișmekte olan ekonomilere etki derecesi, Çin ekonomisinin gidișatı ve istikrarsız emtia fiyatlarının seyrini de takip edeceğiz. Diğer taraftan, 2017 yılında Türkiye ekonomisinde iç talebin büyümenin itici gücü olması bekleniyor. Sektörler açısından iç talebin ekonomik büyümeye katkısında beklenen artıșın yanı sıra emtia fiyatlarındaki düșük seyir, AB ülkelerindeki toparlanma eğilimi ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını 2017 yılına ilișkin olumlu gelișmeler olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca 2017’de sektör için olabilecek en güzel gelișmelerden biri Suriye’deki iç savașın sona ermesi olacaktır. İnsani boyutuyla hepimizi memnun edecek bu gelișme ekonomik anlamda da Türkiye’ye büyük fırsatlar sunacaktır. Savașın bitmesi halinde Suriye’nin Türkiye’nin plastik ürün ihracatında en büyük pazar olması mümkündür. Bölgede istikrarın sağlanması Irak’a olan ihracatımızın da artmasına sebep olacaktır.” Plastic Sector is Expecting a Growth of 4 Percent in 2017 Stating that there is a growth potential between 5,5 and 7,4 percent in the sector in 2017, President of PAGEV Yavuz EROĞLU said that in case the negative developments in the global economy and in the export markets of Turkey continues, the growth rate could be limited with 4 percent.


Röportaj

184

“Markamız Sektördeki Markalara İlham Kaynağı Olmuștur” Garanti Yapı Sanayi Şirketi bünyesinde pileli sineklik sektörüne hizmet veren Plisseri Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman GÜNEŞ gerçekleştirdiğimiz söyleşide; ürünlerinin gerek ergonomik tasarımlarıyla, gerekse üretim avantajından sağladığı düşük maliyetleriyle sineklik sektörünün lokomotifi konumunda olduğuna dikkat çekti. Türkiye’deki yatırımlarınıza, faaliyetlerinize ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? Plisseri; ilk olarak 1998 yılında İstanbul’da PVC doğrama ve ısı cam imalatı ile sektördeki yerini almıștır. İlerleyen teknoloji ve talepler üzerine 2003 yılında CNC PVC doğrama üretim sistemine geçmiștir. Kısa bir süre sonra PVC Extruder profil hatlarına da sahip olmuștur. 2005 yılı itibari ile çeșitli bölgelerde konut projelerine bașlamıș, 2007 yılında sektörde kurumsal firma olma yolunda ilerlemek adına Garanti Yapı Sanayi İç ve Dıș Ticaret Limited Șirketi’ni kurmuștur. 2010 yılına kadar inșaat projelerine devam etmiș, aynı yıl içerisinde inșaat yapı malzemeleri imalatına da bașlamıștır. Garanti Yapı Sanayi Șirketi “Plisseri” markasıyla, ilk olarak 2011 yılında İstanbul’da 1.200 m2’lik fabrikasında pileli sineklik sektörüne adım atmıștır. İlk günden itibaren sektördeki her türlü yenilikte öncü firma konumunda olmuștur. Plisseri; plisse sineklik tülü, plisse perde, aksesuar ve profil imalatının tamamını %100 kendi bünyesinde gerçekleștiren tescilli bir markadır. Dünyada Servo Sistem son teknolojiyle maksimum 350 cm’ye kadar plise sinelik tülü katlama yapabilen tek firmadır. Firma politikası olarak “al-sat” mantığının üzerinde “nasıl üretiriz?”e yoğunlașan Plisseri; bu politikası sayesinde hammaddelerin sinekliğe dönüșme serüvenindeki her durakta kaliteyi ve saygınlığı yakalayabilen tek firmadır. Plisseri; “Türkiye’nin Sineklik Fabrikası” olduğunun farkında olarak, üç farklı seri ile yurt içinde ve yurt dıșında müșterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Markanız dünyada ilk ve tek PVC profiller ile üretilen plisse sinekliği üreten bir marka. İlaveten alüminyum profilden de üretim gerçekleștiriyorsunuz. Konuya dair neler söylemek istersiniz? Plisseri olarak pileli sineklik sektörüne adım attığımızda, fabrika bünyemizde


Röportaj

186

PVC Extruder profil hatlarını barındırıyorduk. İnovasyon merkezli ticaret anlayıșımız neticesinde, dünyada ilk ve tek olan PVC profil ile plisse sinekliği ürettik. Sektörde büyük bir etki olușturan bu yenilikçi ürün, maliyeti düșürmekle birlikte pazarlama kolaylıkları da sağladı. Bașlangıçta üretim ve pazar hızına yetișebilmek adına hazır kit șeklinde ürettiğimiz plisse sinekliğe, ufak dokunușlar yaparak özel ölçü üretim hızını rekabet edilemeyecek seviyeye çektik ve üretici bayilikler vermeye bașladık. İlerleyen süreçte tecrübelerimizi, ürünlerimize yenilik olarak yansıttık ve arz-talep esaslı olarak alüminyum profilinden plisse sinekliğin de öncüsü olarak sektöre hizmet etmeye devam ettik. Markanızın pazardaki bașarı grafiğine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Plisseri olarak her yeni güne bir önceki günden daha güçlü, zinde ve umutlu bașlıyoruz. Ticarete sadece kâr odaklı bakmıyoruz. Birlikte ticaret yaptığımız insanlar sadece müșterilerimiz değil, aynı zamanda dostumuzdur. Yani müșteri esaslı değil insan esaslı bir politika izliyoruz. Yenilik ve yerlilik her zaman önceliğimiz olmuștur. Bu anlayıș, Plisseri markasının sektördeki en ayırıcı özelliğidir. Her zaman dürüst ve centilmen bir rekabet ağı içerisinde yer aldık ve marka olarak vazgeçilmez esaslarımızın bașına bu insani değerleri yerleștirdik. Plisseri, köșe takozunda ip sabitleme yeniliğini pileli sinekliğe kazandıran ilk ve tescilli firmadır. Bu yeniliği sayesinde üretim hızını artırmıș ve diğer yeniliklerinde olduğu gibi sektördeki markalara ilham kaynağı olmuștur. Plisseri; gerek

çalıștık ve yolumuza bu vizyonla devam ediyoruz. Son birkaç yıldır plise tül üzerine yoğunlaștık ve çalıșmalarımız bu yönde devam ediyor. Bu konuda diğer yerli sektör temsilcilerini de mutlu edecek atılımlarımıza ivme kazandırdık. Bu yıl içinde neticelenmesi öngörüsüyle hareket ediyoruz.

ergonomik tasarımlarıyla, gerekse üretim avantajından sağladığı düșük maliyetleriyle sineklik sektörünün lokomotifi konumundadır. Katılmayı planladığınız / katılım sağladığınız fuar organizasyonları söz konusu mu? Fuarların markanıza yansımaları hakkında görüș bildirir misiniz? Firma olarak 2012 yılından itibaren Tüyap Pencere Fuarı’na katılım sağlamaktayız. Ziyaretçilerimizle samimi bir atmosferi paylaștığımız Tüyap Pencere Fuarı, ulusal ve uluslararası ticaret ağımızın șekillenmesi için önemli kilit tașı niteliğindedir. Bunun dıșında firma olarak uluslararası fuarları ziyaretçi sıfatıyla takip ederek, sektördeki yenilikleri ülkemize kazandırıyoruz. Dostlarımızla sözleștiğimiz gibi bu yıl da Tüyap’ta olacağız! Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedef ve projelerinizi, pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? Plisseri olarak; kurulduğumuz günden bugüne yerli üretim üzerine yoğunlașarak dıșa bağımlılığı ortadan kaldırmak üzere

Diğer yandan 2017 - 2018 yılında, ergonomik tasarım anlayıșımızın yansıması olarak, “Dar Seri Plisse Sineklik”i müșterilerimize sunuyoruz. Dar Seri; profilindeki incelmeyle maliyetleri minimuma indirirken, daha az alana ihtiyaç duyarak stok kolaylığı sağlamaktadır. Sağlamlığı dört kata kadar artırılmıș köșe takozlarının, kusursuz çalıșma performansının ve alıșılmıș Plisseri kalitesinin bir araya geldiği bu ürün, sektörde șimdiden heyecan uyandırmıș durumda. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? 2017 yılının ülke ve sektör ekonomisi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Diğer sineklik markalarının temsilcilerine önümüzdeki sezon için hayırlı kazançlar diliyorum. Son olarak da firmamıza göstermiș olduğunuz ilgiden dolayı dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Proje yönetim ve ekibine çok teșekkür ediyorum. “Our Trademark became a source of inspiration for the Trademarks in the industry” Süleyman GÜNEȘ, the Chairman of the Board of Directors of Plisseri serving in the pleated swatter industry under the structure of Garanti Yapı Sanayi Șirketi drew attention to the fact that the company became the locomotive in the industry thanks to the ergonomic design of their products and low costs from production advantages in the conversation we had.


Sektör

188

“PÜKAD Binalarda Isı Yalıtımını ve Enerji Verimliliğini Önemsiyor” #JOBMBSEB‘T‘ZBM‘U‘N‘O‘OWFFOFSKJWFSJNMJMJļJOJODFQIF LBQMBNBEBOHFÎUJļJOJTBWVOBOEFSOFļJNJ[1FODFSFWF,BQ‘ t 0DBLBSBT‘OEBEà[FOMFOFO&OFSKJ7FSJNMJMJļJ :BM‘U‘N‘O‘OÚOFNJOFWVSHVZBQBSBLIFSQMBUGPSNEBEJLLBU )BGUBT‘OEBi&OFSKJ7FSJNMJMJļJJÎJO7J[ZPOWF±Ú[àNMFSJw ÎFLNFLJÎJOLPMMBS‘T‘WBE‘ &OFSKJ7FSJNMJMJļJ'PSVNVOBWF (FSFL,àSFTFM*T‘ONBEBOLBZOBLM‘JLMJNEFļJŗJLMJļJOFEFOJZMF t ğVCBUUBSJIMFSJBSBT‘OEBEà[FOMFOFO 5àSLJZFEFCÚMHFTFMIBUUBJMMFSCB[‘OEBHFSÎFLMFŗFOT‘DBLM‘L i6MVTMBSBSBT‘#JOBMBSEB&OFSKJ7FSJNMJMJļJ4FNQP[ZVNVOBLBU‘MBSBL BSU‘ŗMBS‘O‘OÎPLJZJIFTBQMBOBSBLÎJ[JMFOQSPKFMFSEF1FODFSFWF LBUL‘TBļMBE‘L ,BQ‘UBTBS‘NMBS‘O‘OZBQ‘MNBT‘HFSFLUJļJOJWFHFSFLTFLFOUTFM EÚOàŗàNCJOBMBS‘OEBEJLLBUFBM‘ONBT‘HFSFLFONFW[VBUMBSB EJLLBUÎFLJZPSV[ PÜKAD Pencere ve Kapı Sektörü Derneği olarak;

#JMJOEJļJà[FSFIB[‘SMBOBOUàNZ‘M‘&ZMFN1MBOMBS‘OEB t #àUàOCJOBMBSEB i#JOBMBSEB&OFSKJ1FSGPSNBOT‘wZÚOFUNFMJļJ WFi&OFSKJ7FSJNMJMJļJwZÚOFUNFMJLMFSJOJOFULJOPMBSBLVZHVMBONBT‘ t 5àNCJOBMBSBi&OFSKJ,JNMJL#FMHFTJwOJOWFSJMNFTJ t :FOJCJOBMBSEBZ‘MM‘LFOFSKJJIUJZBD‘O‘OFOB[TJOJO ZFOJMFOFCJMJSFOFSKJLBZOBLMBS‘OEBOUFNJOFEJMNFTJ t ½ODFMJLMJLBNVCJOBWFJŗMFUNFMFSJOEFPMNBLà[FSFUàN ZBQ‘MBSEBZ‘MM‘LFOFSKJUàLFUJNJOJOZ‘M‘OBLBEBS B[BMU‘MNBT‘HFSFLUJļJ t Z‘M‘OBLBEBSZFOJZFSMFŗJNBMBOMBS‘OEB NFWDVUZFSMFŗJN BMBOMBS‘OBPSBOMBFOB[TFSBHB[‘FNJTZPOVOVOB[BMU‘MNBT‘ IFEFnFSJWBSE‘S 5PQMBOU‘MBSEBHÚSàŗUàļàNà[CBLBOM‘LZFULJMJMFSJWFV[NBOMBS‘OB Ú[FMMJLMF t 4FNQP[ZVNMBSEBLPOVŗNBD‘PMBOUàNZBCBOD‘V[NBOMBS‘O TVOEVļVÚSOFLQSPKFMFSJOBTM‘OEB5àSLJZFEFEFNàNLàO PMBCJMFDFļJOFWVSHVMBZBSBL LFOUTFMEÚOàŗàNLBQTBN‘OEB ZFOJMFOFOCJOBMBS‘OIJÎCJSJOEFCJSÎPLNFW[VBU‘OVZHVMBONBE‘ļ‘O‘ VZHVMBONBT‘IBMJOEFCàUàOCVCJOBMBS‘OCJSFSZFŗJMCJOBWF FSJŗJMFCJMJSPMBCJMFDFļJOJBOMBUBSBLWFCVLPOVEBCJSTFSJTFNJOFS IB[‘SM‘ļ‘JÎJOEFPMEVļVNV[VCFMJSUFSFLEFTUFLMFSJOJUBMFQFUUJL &TLJEFONJNBSMBSQSPKFÎJ[FSLFOÎFWSFEFLJCJOBMBS‘OHàOFŗJOJ WFSà[HÉSLPSJEPSVOVLFTNFZFDFLŗFLJMEFÎJ[FSFLVTUBM‘LMBS‘O‘ HÚTUFSJSMFSNJŗ#VHàOLàNJNBSMBS‘N‘[JOŗBBUGJSNBMBS‘OB NFW[VBUFONJOJNVNDNPMNBT‘HFSFLFOBTBOTÚSLBQ‘T‘O‘ DNÎJ[FNFZFDFLMFSJOJEBIJBOMBUBN‘ZPSMBS±àOLàNFW[VBUMBS‘ CJMNFEJLMFSJJÎJOEJLLBUFBMN‘ZPSMBS5àNZFOJCJOBMBS‘OTBEFDF ZFOJMFONJŗ BODBLEFOFUJNTJ[MJLUFONFW[VBUMBSBVZHVO PMNBE‘ļ‘O‘OBMU‘O‘Ú[FMMJLMFÎJ[JZPSV[ 1Ã,"%PMBSBLPSUBLÎBM‘ŗNBZBQBCJMFDFļJNJ[LVSVNWF ±FWSFWFğFIJSDJMJL#BLBOM‘ļ‘.àTUFŗBS:BSE‘ND‘T‘)BZSFUUJO (Ã/(½3WF&OFSKJ5BCJJ,BZOBLMBS#BLBOM‘ļ‘:FOJMFOFCJMJS&OFSKJ LVSVMVŗMBS‘EFSOFļJNJ[JOXFCTJUFTJOEFOWFTPTZBMNFEZBEBO UBLJQFEFSFLÎBM‘ŗNBMBS‘N‘[‘EFTUFLMFZFCJMFDFLMFSJOJWFCJ[JNMF (FOFM.àEàSà%S0ļV[$"/‘ZFOJHÚSFWMFSJWFTJMFTJZMFUFCSJL JSUJCBUBHFÎNFMFSJOJCVSBEBOEVZVSNBLJTUFSJ[ FUUJL


Ă&#x153;rĂźn

192

Su YalÄątÄąmÄąnda Temelden Ă&#x2021;atÄąya En GeniĹ&#x; Ă&#x2021;ĂśzĂźm:

â&#x20AC;&#x153;Bostik Boscopur Sistemâ&#x20AC;? Ä°nĹ&#x;aat, endĂźstriyel Ăźretim ve tĂźketici pazarlarÄąnda Ăśnde gelen markalardan biri olan Bostik, su yalÄątÄąm sistemleriyle yapÄą sektĂśrĂźne etkili çÜzĂźmler sunuyor. Bostik BoscoPur poliĂźretan likit su yalÄątÄąm sistemi, yeĹ&#x;il teras ve balkon uygulamalarÄąndan otopark, garaj ve Äąslak zemin yatÄąlÄąmlarÄąna kadar geniĹ&#x; bir alanda kullanÄąlabiliyor. TĂźrkiye pazarÄąna 2013 yÄąlÄąnda giren poliĂźretan esaslÄą likit su yalÄątÄąm malzemesi BoscoPur, geniČ&#x2122; uygulama alanÄąyla Ăśzellikle inČ&#x2122;aat sektĂśrĂźnde aranan bir marka oldu. PazarÄąn Č&#x2122;artlarÄąna ve ihtiyaçlarÄąna gĂśre trendleri Ăśnceden belirleyen Bostik, BoscoPur ile Ăśnemli bir alanda çÜzĂźm sunuyor. PoliĂźretan esaslÄą formĂźlasyon yapÄąsÄą ve Ăźretim teknolojisi ile su yalÄątÄąmÄą için ihtiyaç duyulan pek çok alanda tercih edilen BoscoPur, gĂźnĂźmĂźz moden binalarÄąnda teras ve balkonlarda fark yaratÄąyor. Bu alanlarda yaygÄąn olarak tercih edilen BoscoPur, gerek bodrum kat temel perde beton, gerekse banyo, wc gibi Äąslak hacimlerde; seramik altÄą yalÄątÄąmlarÄąnda her zaman gĂźvenle kullanÄąlacak bir ĂźrĂźn olarak Ăśne çĹkÄąyor. Bitki kĂśklerine dayanÄąklÄą

olmasÄą sayesinde, çatÄąlar ve park alanlarÄąnÄąn su izolasyonlarÄąnda da eksiksiz ve sĂźrekli bir yalÄątÄąm katmanÄą oluČ&#x2122;turuyor. Bostik Boscopurâ&#x20AC;&#x2122;un SunduÄ&#x;u Avantajlar Č&#x2DC;Ăśyle: t ,VMMBOÂ&#x2018;NBIB[Â&#x2018;S t 67ZFEBZBOÂ&#x2018;LMÂ&#x2018; t %Â&#x2018;Ĺ&#x2014;IBWBĹ&#x2014;BSUMBSÂ&#x2018;OBEBZBOÂ&#x2018;LMÂ&#x2018; t #JULJLĂ&#x161;LMFSJOFEBZBOÂ&#x2018;LMÂ&#x2018; t "SBĂ&#x17D;USBGJÄźJWFZBZBUSBGJÄźJOFEBZBOÂ&#x2018;LMÂ&#x2018; t :Ă LTFLBĹ&#x2014;Â&#x2018;ONBZBEBZBOÂ&#x2018;LMÂ&#x2018; t 4VCVIBSÂ&#x2018;HFĂ&#x17D;JSHFOMJÄźJ t :Ă LTFLFMBTUJLJZFUFTBIJQPMNB (600%) t )Â&#x2018;[MÂ&#x2018;WFLPMBZVZHVMBNB t ;BZÂ&#x2018;GLJNZBTBMMBSBEBZBOÂ&#x2018;LMÂ&#x2018; t NNĂ&#x17D;BUMBLLĂ&#x161;QSĂ MFNFĂ&#x161;[FMMJÄźJ t &5"(CFMHFTJ Ă&#x153;ç AČ&#x2122;amali Sistem "LSFEJUFMBCPSBUVWBSMBSEB&5"( 6â&#x20AC;&#x2122;da tarif edildiÄ&#x;i Č&#x2122;ekliyle test edilen ve tĂźm test kriterlerinden baČ&#x2122;arÄą ile geçen BoscoPur; astar katÄą, ana kat ve son kat olmak Ăźzere ßç aČ&#x2122;amalÄą bĂźtĂźn bir sistem olarak satÄąČ&#x2122;a sunuluyor. Su yalÄątÄąm sistemleri için performans kriterMFSJOJUBOÂ&#x2018;NMBZBO&05" &UBHCFMHFTJOFEF sahip BoscoPurâ&#x20AC;&#x2122;un bileČ&#x2122;enleriyse sÄąrasÄąyla Č&#x2122;Ăśyle; t&QP1SJNFS$ (emici olmayan yĂźzey astarÄą) t1VS1SJNFS$ (emici yĂźzey astarÄą) t6OJ4FBM (ana kat) t5PQ-5 IBGJG trafik için son kat) t5PQ)5 BÄźÂ&#x2018;SUSBGJL için son kat)

YĂźksek Elastikiyet BoscoPur bileČ&#x2122;enlerini diÄ&#x;er su yalÄątÄąm ĂźrĂźnlerinden farklÄąlaČ&#x2122;tÄąran en Ăśnemli ĂśzelliÄ&#x;i ise yĂźksek elastikiyete (>800%) sahip olmasÄą. AynÄą zamanda bitki kĂśklerine dayanÄąklÄąlÄąÄ&#x;Äąn arandÄąÄ&#x;Äą yeČ&#x2122;il çatÄą detaylarÄąnda gĂźvenle kullanÄąlan saÄ&#x;lÄąklÄą ve çevreci bir ĂźrĂźn. Su yalÄątÄąm ihtiyacÄąnÄąn olduÄ&#x;u her yerde kolay ve hÄązlÄą uygulanabilir. Sistem, içinde sunduÄ&#x;u farklÄą kompozisyonlar ile çok farklÄą BMBOMBSEBEBJ[PMBTZPOTBÄźMÂ&#x2018;ZPS)BGJG araç trafiÄ&#x;inin olduÄ&#x;u yerler ile stadyum, spor alanlarÄą, endĂźstriyel alanlar gibi aÄ&#x;Äąr Č&#x2122;artlara maruz kalan yerlerde, Ăźzerinin kaplanmasÄąna gerek kalmadan da uzun yÄąllar kullanÄąlabiliyor. Seçkin ve prestijli projelerde referans sahibi olan BoscoPur, yapÄąlarÄąn kalite standartlarÄąnÄą yĂźkseltmeyi, teknolojik ĂźrĂźnler ve çÜzĂźmler Ăźreterek yaČ&#x2122;anÄąlan mekanlarÄąn konforunu arttÄąrmayÄą amaçlÄąyor.

Broadest Solution from Foundation to Roof in WaterprooďŹ ng: â&#x20AC;&#x153;Bostik Boscopur Systemâ&#x20AC;? Bostik, one of the leading brands in construction, industrial production and consumer markets, offers effective solutions to construction sector with its waterprooďŹ ng systems. Bostik BoscoPur polyurethane liquid waterprooďŹ ng system may be used in a broad ďŹ eld from green terrace and balcony applications to parking area, garage and wet ďŹ&#x201A;oor insulations.


Teknik

194

İmar Rantına Yargı Primi Mimar Osman GÜDÜ

K

adıköy’ün önemli yeșil alanlarından, 44.783 m2’lik meteoroloji arazisi maliye hazinesi tarafından özelleștirilerek, kat karșılığı inșaat yapmak üzere ihale edildi. Anadolu yakasının en kalabalık ilçesi olan Kadıköy’ün olası bir depremde toplanacak yeri ve kamuya ait yeșil alanı olan bu yeri 23 Ağustos 2004’de, % 40’ı firmaya, % 60’ı da maliyeye olmak üzere bir inșaat firması ihaleyi aldı. Kadıköy Belediyesinin kamuya ait bu yerin imara açılması ve yoğunluk getireceği sebebi ile yargıya bașvurması sonucu, 11 Ocak 2008’de yürütmenin durdurulması kararı çıktı. Bu karara istinaden Belediye’nin mühürleyip durdurduğu inșaat, hiçbir gerekçe göstermeksizin, bodrum kat ilavesi ile imar alanını da yükseltilip uygulamaya devam etti. Ne yazık ki bu gelișmelere yeni plan değișikliği ile yeni imtiyaz elde eden firmanın bu kez de önünü İ.B.B meclisi açtı. Söz konusu alandaki imar artıșını ortaya koyan plan değișikliği, oy çokluğu ile onaylandı. Kadıköylülerin gözleri önünde tam dört blok 47 kat ile gökyüzünü delercesine bir beton dağı gibi yükseldi ve tamamlandı. Üzerinde devam eden davalar ve halkın tüm itirazlarına rağmen, hazine kendisine ait % 60’lık hisse satıșını da bir ihale ile devredince, aradan tamamen çekilip, kamu yararına kullanılması ve yașatılması gereken bu alanda devletin ticaret çıkarları kamu yararından öne çıkarılarak vatandașa yaratacağı sorunları ile bırakıldı. Özel imar ile bölgedeki yapılașma oranlarının çok üstünde bir yoğunlukla yapılan bu yapılar için % 40 hisse alan müteahhit firma, yürütmeyi durdurma kararı sonucu Kadıköy Belediyesi’nin müdahalesinin haksız olduğu gerekçesi ile

mahkemeye bașvurdu. Bu süre içinde inșaatın tamamlanamaması nedeni ile Kadıköy Belediyesi sorumlu tutularak, “İnșaatın hukuka aykırı ve keyfi eylem ve gecikmeleri” neticesinde İstanbul Anadolu yakası 6. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile Kadıköy Belediyesi 101.859.043.16-TL tazminat ödemeye mahkûm oldu. Karara Belediye Avukatları tarafından yapılan itiraz da reddedildi. Hukuk devleti olan Türkiye’de imar yolsuzluklarının ayyuka çıktığı bir dönemde, toplumun güveneceği en önemli unsur yargı kararları olmalıdır. Bu karar Cumhuriyet tarihinde görülmemiș skandal bir karardır. İmar rantının yasa ile primlenmesi anlamına da gelmektedir. Bu kararın bir üst mahkeme tarafından bozulması olasılığı dahi, alınan bu kararın hukuk sistemi üzerinde bıraktığı lekeyi silemeyecektir. Davada önemli rol oynayan bilirkiși raporu ve bu rapora imza koyanların yașadıkları ülke gerçeklerinden ne kadar uzak bir karara imza atmaları da düșündürücüdür. Son yılların en çok gündemde olan imar rantları konusunun, gerek yönetimler, gerekse onunla ișbirliği içinde olan müteahhit firmaların ne kadar pișkin bir anlayıș ile yürütmesinin ardında ne vardır? Ülke varlıklarının yağma edilmesinin önünü açacak olan bu tür yargı kararları Türkiye’nin geleceğini de ipotek altına alacaktır. Bahsi geçen konu kamuoyunda duyulmuș ve toplumun bilgilenmesine de neden olmuș bir hadisedir. Bu ve buna benzer yüzlerce dosyanın kararların yürütüldüğü günümüz Türkiye’sinde toplumsal barıșın, uzlașının ve huzurun en önemli güvencesi yargıdır. Hangi konuda olursa olsun bağımsız yargı kararlarına, bu gün her zamandan çok ihtiyacımız vardır.


Dosya 198


Dosya

199

Plastikler, dayanıklı borular ve doğramalardan en yeni yalıtım çözümlerine birçok yapı ve inşaat uygulamasında yaygın şekilde kullanılıyor. Yangın güvenliği, plastik sektöründe önemli bir amaç ve ürün tasarımı ile üretiminin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve olmaya devam edecektir. Yıllar boyunca, yapılardaki yangın güvenliği standartlarında iyileştirmeler yapılması ve plastik sektörünün kolay tutuşmayan ve yangına dayanıklı plastik malzeme ve ürünleri geliştirmeye yönelik artış gösteren çabaları sayesinde yangından kaynaklanan can ve mal ayıplarında azalma olmuştur.

Yangın Güvenliğinde Malzeme Seçiminin Önemi Kullanılan malzemelerin türü ve miktarı, olușacak yangın ve sonucunu etkileyen birçok parametreden yalnızca biridir. Diğer faktörler arasında yapı tasarımı, konum, muhtemel tutușturma kaynakları ve çevresel faktörler bulunuyor. Örneğin; Batı Avrupa’da son 20 yıl içerisinde yapılardaki plastik kullanımı neredeyse iki katına çıkmasına rağmen, yangın kaynaklı can kayıpları % 50’den fazla azaldı. Plastik yalıtımın en yüksek pazar payına sahip olduğu Almanya konuya ișaret eden bir örnektir. Almanya’da yangından kaynaklanan can kayıpları yalıtım malzemesi olarak mineral maddelerinden faydalanan Danimarka’nın yarısı kadardır. Geliștirilen Standartlar Güvenlik Sağlıyor Yapı ve inșaatlarda kullanılan ürünler, özellik ve kullanımlarına bağlı olarak birçok kanun ve mevzuata tabidir. AB’de 2011 yılında çıkarılan Yapı Ürünleri Mevzuatı bütün yapı ürünlerinin yangına dayanıklılığa ilișkin uyumlaștırılmıș sınıflandırma sistemine göre test edilerek sınıflandırılmasını gerektiriyor. Düzenli olarak revize edilen ve güncellenen bu sınıflandırmalara göre, AB üye ülkelerinin kendi mevzuatlarında yangına karșı dayanıklılık açısından farklı gereksinimler bulunuyor.

İnsanlarda Risk Algısı Kimya ve plastik sektörü, risk algısının daha da kritikleștirildiği bir durumla karșı karșıyadır. Yașamın daima bir risk unsuru olduğu bir ortamda, sıfır risk yaklașımı gittikçe artan bir popülerliğe kavușmuștur. İnsanlar, riskin daima olanak ve gelișimle eșgüdümlü olduğunu fark etmiyor ve onunla en iyi șekilde mücadele etmek yerine onu görmezden geliyor. Sıfır Risk Belirsizliğini Tespit Edin “Sıfır riskin” ne olduğunu söylemek imkânsızdır. Yine de belirsizliğin bilinmeyen ya da tahminle karıștırılmaması gerekiyor, aksi halde prensip ișlemez hale gelecektir. Belirsizlik, risk değerlendirmesinde elde edilen kanıtın % 100 kesin olmadığı, ancak düzenleyici bir tedbirle yeterli olduğu anlamına gelir. İnsan sağlığına ya da çevreye zarar verebileceğine inanmak için iyi bir nedene sahip olmak gerekir. Bu nedenle yeterli düzeyde bilimsel belirsizlik söz konusu olduğunda ihtiyatlık prensibi uygulanmalıdır. Risk değerlendirme sürecinin önemli olmasının sebebi budur. Kimyasal maddeye maruz kalmanın neden ve nasıl bir endișe yarattığı ile mevcut belirsizliğin boyutunu tespit etmenin iyi yoludur.


Sektör

200

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nde (İFM) SPK ve BDDK Binalarının Temeli Atılıyor

İTO Bașkanı ÇAĞLAR: “Dünyanın Parası İstanbul’a Akacak” İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim ÇAĞLAR, “Finans Merkezi ile İstanbul dünyada fon akımlarının ana yollarından biri olacak. Dünyanın parası İFM ile İstanbul’a akacak” dedi.

İstanbul uluslararası finans merkezi olma yolunda çok önemli bir dönemeci daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Atașehir’de yükselen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin (İFM) kamu finansmanı fiziki altyapısında ilk temeli Bașbakan Binali YILDIRIM’ın katıldığı tören ile atıldı. Toplu Konut İdaresi Bașkanlığı (TOKİ) öncülüğünde inșa edilecek Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) binaları için start verildi. Cumhurbașkanı öncülüğünde İstanbul’un küresel finans merkezi olması yolunda çok önemli bir adım atıldığını belirten ÇAĞLAR, “Yıllardır el birliği ile geliștirdiğimiz küresel İstanbul markasının finans ayağı da böylece tamamlanmıș olacak. İstanbul; Londra, Frankfurt, New York gibi önemli bir finans merkezi haline dönüșecek” dedi.

“Finansa Erișim İstanbul’da Șekillenecek” Bașkan İbrahim ÇAĞLAR, “İFM’de Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi dev kamu bankalarının sağlayacağı finansal hareketliliğin yanı sıra BDDK, TMSF, SPK gibi otoritelerin varlığı İstanbul’un bir küresel finans merkezi olma vizyonuna ciddi katkı sağlayacak. Kamu ve özel sektörün finans politikalarını ve stratejilerini belirleyip uyguladığı merkezlerden biri İstanbul olacak” değerlendirmesini yaptı.

İTO Bașkanı ÇAĞLAR, İFM’nin rakip kentlerdeki finans merkezleri içinde öne çıkabilmesi için pozitif ayrımcılığa tabi tutulmasının yararlı olacağını ifade etti. ÇAĞLAR, “Fiziki altyapının yanında yasal altyapı olarak da özel bir teșvik mekanizmasının kurgulanmasında büyük fayda var. Özellikle İFM dâhilindeki finansal ve mali hizmetlerin vergisel ve ticari yapılarında yeni bir kurgu gerekli. Finansal ürün sayısı artmalı. İhtisas mahkemeleri de bu piyasa için olmazsa olmazlardan” dedi.

“Özel Bir Teșvik Mekanizmasında Fayda Var” ÇAĞLAR, İstanbul’un Avrupa ve Asya’yı birleștiren köprü olmasının yanında 4 saatten kısa bir süre içinde 56 ülkeye uçuș imkânı sunduğunu vurguladı. İbrahim ÇAĞLAR, Finans Merkezi’nin tüm unsurlarıyla tamamlandığında ülkemize global fon akıșını artıracağını, önemli bir istihdam sağlayacağını ayrıca hukuk, sigorta gibi yan sektörleri de besleyerek ekonomiye kaldıraç etkisi olușturacağını belirtti.

İTO President ÇAĞLAR said: “World’s Money will be Pouring to İstanbul” President of İstanbul Chamber of Commerce İbrahim ÇAĞLAR said: “With the establishment of Finance Center, İstanbul will be one of the main roads for fund flows. World’s money will be pouring to İstanbul through İstanbul Finance Center “.


Global sektör bulusması

27 Subat – 3 Mart 2018 Messe Stuttgart, Almanya www.rt-expo.com


=ยPUยWSHQ<|QHWLP.XUXOX%DรงNDQร– 6D\ร–Q0XVWDIDg='(0รช5ยทLQoRNNร–\PHWOLEDEDVร–

6D\ร—Q0HKPHWg='(0รบ5ยทL ND\EHWPLรงROPDQร–QGHULQย]ยQWยVยQยSD\ODรงร–\RU 0HUKXPD$OODKยทWDQUDKPHW NHGHUOLDLOHVLEDรงWDROPDNย]HUHWยPVHYHQOHULQHVDEร–UYH EDรงVDรฉOร–รฉร–GLOL\RUX]


Teknik

206

Cam ve Cam Mamulleri Sektörü, Kendi Federasyonunu Kurmalı Fikret YILMAZ

C

olușturmaktır. Bugün belge sorunu, yarın dıșardan gelen camların meselesi, bir bașka gün cam ve cam mamullerin Türkiye’de ve dünyadaki olması gereken yere ulașma katkıları için çalıșılacaktır.

Sektörün örgütlü olmayıșı, bazı illerde esnaf odalarının yok denecek kadar az sayıda Ticaret ve Sanayi Odalarında temsil edilen cam ve cam mamulleri sektörü maalesef gerekli örgütlenmeyi sağlayamamıștır. Sektörün birçok sorunları olduğu, ișvereninden çalıșanına herkesin malumudur.

Türkiye çimento sektörünün örgütlenmesi bu konuya ıșık tutması bakımından incelenmesini, araștırılmasını öneririm; örneğin belge sorununu, meslek edindirme birimi ile çalıșarak çözüme ulaștırmıșlardır. Diğer meselelerini çözmek için örgütlü bir yapı vardır. Oysa cam ve cam mamulleri sahipsiz, kimsesiz bir durumda… Gemiyi kurtaran diğerlerine dönüp bakmıyor.

am sektörünün personel sıkıntısını gidermek için gerekli adımlar henüz atılmamıșken, mevcut çalıșanların birçoğunun ustalık belgelerinin olmaması önümüzdeki günler de çok baș ağrıtacak gibi görünüyor.

Ben bu yazımda; çalıșanların belgelerinin olmadığından dolayı ișyerlerini kaybetmeleri, ișverenlerin ise eleman bulamadığı gibi, mevcut olanlarında kaybetme risklerini bir an evvel nasıl bertaraf edebiliriz konusunda fikirlerimi paylașmak istiyorum. Cam ve cam mamullerinin değerli çalıșanları, ișverenleri ve sektörün tüm temsilcilerine birinci önerim; her ilde bir dernek çatısı altında toplanıp daha sonra, Türkiye genelini kapsayan federasyon olușturulması ile kuvvetli bir yapının cam sektörüne kazandırılması olacaktır. Bundan sonra cam ve cam mamullerinde yașanan her sorunu, yeniliği ve sektörün ihtiyaç duyulan konularda çalıșmalar yaparak katkılar sunan bir yapı

Çare var; Șișe Cam, Trakya Cam ve Düzce Cam önderliğinde bir yapı bir an evvel olușturulmalı ve sektörün ihtiyaç duyduğu ve ileriye yönelik gelișimine katkı sağlayacak șekilde bir an önce dernekler kurulup, federasyon olușturulmalıdır. Bu yapılırsa, üreten de tüketende kazanır. Türkiye kazanır! Lütfen geç olmadan değerlerimize değer katalım. Hemen șimdi, herkesi bu konuda çalıșmaya davet ediyorum. Șeffaf ve aydınlık günlerin sağlık, huzur içinde geçmesini dilerim.


Sektör

212

Adana Cam, Ürün Gruplarını 11. Adana İnșaat 2017 Fuarı’nda Sergiledi 80 yıl ve üç kuşaktır cam ticaretiyle uğraşan Salt Cam’ın kardeş kuruluşu Adana Cam; 16 - 19 Şubat 2017 tarihleri arasında 11. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri İş ve İnşaat Makineleri Fuarı Adana İnşaat 2017’de sektör profesyonelleriyle bir araya geldi.

Müșteri istekleri doğrultusunda, son teknolojiyi kullanarak yüksek kalite ve standartlarda üretim yaparak müșteri memnuniyetini en üst seviyeye tașımayı misyon olarak kabul eden Adana Cam 6.000 m2’lik kapalı alanda ve yeni tesislerinde üretimlerine devam etmektedir. 11. Yapı Malzemeleri ve İnșaat Teknolojileri Fuarı’nda sektör temsilcilerinin dıșında, nihai tüketici olan sivil katılımcılara ürün grupları hakkında bilgiler aktaran Adana Cam yetkilileri, farklı sunum ve lansmanlar ile çözüm ortaklarının da dikkatini çekti. Pencere doğramalarında Isıcam Sistemleri K Serisi veya Isıcam Sistemleri S Serisi olmayan binalardan daire alınması durumunda enerji kaybının % 35 olacağına dikkat çeken Adana Cam yetkilileri; markalarını temsil eden diğer ürünleri temperli ve lamine cam çeșitlerini, kurșuna dayanıklı cam alternatiflerini, Isıcam Sistemleri ve türevlerini de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisine sunarak bașarılı bir

fuar organizasyonuna daha Adana Cam imzasını attı. Tüyap Adana Fuarcılık A.Ș. tarafından, Çukurova Fuarcılık A.Ș. ve Adana Büyükșehir Belediyesi desteği ile düzenlenen Adana İnșaat 2017 Fuarı’nda açılıș kurdelesini birlikte kesen ve Adana Cam standına ziyarette bulunan Adana Valisi Mahmut DEMİRTAȘ’a, Adana Büyükșehir Belediye Bașkanı Hüseyin SÖZLÜ’ye, Adana Sanayi Odası Bașkanı Zeki KIVANÇ’a, Adana Ticaret Odası Bașkanı Atila MENEVȘE’ye, Çukurova Belediye Bașkanı Soner ÇETİN’e ve Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Bașkanı Mustafa Fidan VURSAVUȘ’a teșekkür eden Adana Cam Yönetim Kurulu Bașkanı M. Arif SALT; “Fuar organizasyonları kapsamında sektörün değișimini, gelișmesini izleyerek geleceğe yönelik planlar, programlar yapma șansı elde ediyoruz. Her açıdan faydalı olacak bu fuar organizasyonlarının markamıza, sektörümüze ve ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacağını düșünüyorum” ifadelerini kullandı.

Adana Cam, Product Groups 11. Adana Construction Exhibited at the 2017 Fair Adana Cam, a sister company of Salt Cam, which deals with glass trade for 80 years and three generations; Between 16th and 19th of February, 2017, 11th Construction Materials, Construction Technologies Construction and Construction Machinery Fair, Adana Construction came together with sector professionals in 2017.


Röportaj

216

“2017 Avrasya Cam ve Pencere Fuarı Sektörü Bir Araya Getiriyor” Firmanın son dönemlerdeki çalışmaları ve Tüyap Pencere Fuarı’na yönelik beklentileri ile ilgili görüşlerini aldığımız Salt Cam Şirket Müdürü Mustafa SUNAY; fuarın uluslararası rekabete ayak uydurmaları açısından uluslararası bir organizasyon haline geldiğini ifade etti. Yeni yatırımlarınıza değinir misiniz? Mevcut 2 adet düz temper, 1 adet bombeli temper fırınımıza ilave olarak 2016 yılı sonlarında 1 adet jumbo ebat konveksiyonel temper fırını, temperlenebilir UV dijital baskı makinası; double edger rodaj makinası ile yatay yıkama makinası alınarak müșterilerimizin hizmetine sunulmuștur.

Son dönemdeki çalıșmalarınız hakkında okuyucularımızı bilgilendirir misiniz? Salt Cam 85 yıldır cam ticareti ile uğrașan Türkiye’nin en eski cam firmalarından bir tanesidir. 1965 yılından beri Türkiye Șișecam Düzcam fabrikasının bayisi konumundadır. 1992 yılından itibaren de șirketleșerek, daha da bir kurumsal yapıya kavușmuștur. Mersin’de ilk ısıcam fabrikası, Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk cam ișleme fabrikası Salt Cam tarafından kurulmuștur. Salt Cam, Organize Sanayi Bölgesi’nde 12.500 m² kapalı alanındaki sanayi tesisinin yanında, Mersin’de de 3.500 m² depo alanında müșterilerine hizmet vermektedir. Ayrıca Adana ve çevresine daha iyi hizmet vermek düșüncesiyle 6.000 m² kapalı depo alanında Konveksiyonel Düz Cam ve Bombeli Cam Temperleme Fırını ile ișleme tesisini kurarak hizmete açmıștır. Yine 2013 yılında İstanbul Beylikdüzü’nde 2.500 m² kapalı depo alanında Konveksiyonel Düz Cam ve

Bombeli Cam Temperleme Fırını ile ișleme tesisini kurarak M. Salt Cam Ürünleri San. Tic. ve Ltd. Ști.’yi hizmete açmıștır. Bugün Salt Cam, cam çeșitleri üzerine sektörde talep duyulan tüm malzeme ve ürünlerin satıșını, imalatını gerçekleștirmeyi kendisine görev olarak görmektedir. Salt Șirketler Grubunun cam faaliyetleri sadece bu ürünlerin kendi yerlerinde teslimatı ile bitmiyor. Salt Cam, 40 araçlık Türkiye’nin en büyük lojistik araç filosuyla uygulamacı ve tasarımcıların ürünün yerine teslimine ve montajına da yardımcı olmaktadır. Salt Cam, müșterilerine mal ve hizmetin yanında her türlü tedarik bilgiyi müșterileriyle paylașarak, hem müșterilerinin gelișmesine katkı sağlamakta, hem de son tüketicinin en kaliteli doğru ürünleri kullanmasını sağlamaktadır. Salt Cam, müșterilerimizin değerli katkıları yanında 200 kișilik çok kaliteli çalıșanlarının sayesinde, Türkiye’nin en çok düz cam, buzlu cam ve dekoratif cam satan kurulușudur.

UV dijital baskı makinasından biraz bahseder misiniz? Temperlenebilir dijital baskı teknolojisi ile bilgisayar ortamındaki her türlü çizim, fotoğraf, desen ve grafikler cam yüzeyine kalıcı olarak aktarılabilmektedir. Diğer baskı yöntemlerinden farklı olarak seramik mürekkebin cam ile birlikte temperlenip camın içine nüfuz etmesidir. Sınırsız renk seçenekleri ve en ince detayların yüksek çözünürlükte cama baskı yapabilmesidir. Temperli camın fonksiyonları ile dijital baskı görselliği birleștiren cam baskı teknolojisi diğer baskı yöntemlerinden farkı; solmayan, UV ıșığına her türlü hava șartlarına dayanıklı olmasıdır. Baskılı camlarda arka yüzeyde de aynı görüntü sağlanabildiği için çift yönlü olarak kullanılabilir. Uygulama alanları ise dıș cephe camları, sabit ve hareketli bölmeler, duvar kaplamaları, mobilyalar, seperatörler, fotoselli kapılar, korkuluklar, zemin ve tavan döșemeleri, dușa kabin camları ve mutfak tezgâh arası camları gibi muhtelif yerlerde kullanılabilir. Salt Door Fotoselli Kapı ile ilgili bilgi verir misiniz? Salt Door, Çin menșeli bir üründür. Fakat sıradan bir Çin malı değildir. Bir yıl boyunca bu konuda araștırma yaptık. Çin’deki üç ciddi firma ile bu hususta görüșmeler yaptık ve onlardan numuneler


Röportaj

218

alıp bir yıl boyunca kendi firmamızda bu numuneleri test ettik. Bu testler neticesinde en iyisine karar vererek ciddi bir sermaye ile yedek parçaları da dâhil olmak üzere büyük bir yatırım yaptık. Ürünlerimizin CE ve TSE belgelerini aldık. Daha sonra ürünlerimizi Salt Door adıyla tanıtıp piyasaya sunduk. Piyasadan ciddi șekilde talep gördük. Çünkü her șeyden önce piyasadaki bu tür kapılar çok ciddi fiyatlarla satılmaktaydı. İnsanlar bu kapıların lüks tüketim ürünü olduğunu düșünmekteydi. Biz bu piyasaya dâhil olduktan sonra bu ürünlerin o kadar da pahalıya mal olmadığı görüldü. Bizim ürünlerimiz piyasadaki en kaliteli ve en uygun üründür. Ürünlerin uygulaması konusunda nasıl bir çalıșma gerçekleștiriyorsunuz? Șu anda hiçbir ürün için uygulama yapmamaktayız. Fakat șöyle bir uygulamamız bulunmaktadır: Bu ișe girmek isteyen müșterilerimize Mersin’de eğitim vererek, uygulamalı olarak iși öğretmekteyiz. Biraz da pazarlama ve lojistik alanından bahsedecek olursak, Salt Cam satıșlarımızın yüzde 90’ı pazarlama ağımız ile gerçekleștirilmektedir. Dağıtım ve lojistik olarak en büyük firmalardan biriyiz. Kendi bünyemizde dağıtım yapan 40 araçlık bir lojistik ağına sahibiz. Salt Cam satıșlarımızda Șișecam (Trakya Cam) ürünlerini kullanıyoruz, tesislerimizde ișleyerek katma değer kazandırıyoruz. Avrasya Cam 2017 Fuarı ile ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Fuara bu yıl 153 m²’lik bir alanla 11. kez katılıyoruz. Avrasya Cam Fuarı artık ulusal düzeyden çıkıp, gerçek bir uluslararası fuar düzeyine yükselmiștir. Yurt dıșındaki cam sektörü ile ilgili fuarlara katıldığımızda görüyoruz ki bizim ülkemizdeki fuarların onlardan hiçbir farkı kalmadığı gibi; fiziki ortam, katılımcı firma sayısı, katılan firmaların uluslararası rekabete ayak uydurmaları, katılan ziyaretçi sayısı açısından, yurt dıșındaki fuarlardan daha ileride olduğunu görüyoruz. Avrasya Cam 2017 Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünler hakkında bilgi verir misiniz? Salt Cam olarak fuarda Salt Door Foteselli (radarlı) Kapı, Sertifikalı Kurșuna Dayanıklı Cam, Temperlenebilir UV baskılı

cam, ısıcam malzemeleri ve cam balkon kapatma sistemlerini sergileyeceğiz. Fuara katılma nedenlerimizden biri de Anadolu’dan gelen müșterilerimizle sıcak bir ortamda beraber olmak, onları görmek, yeni müșterilerimizle tanıșmak, fuarda misafir edip sıcak bir çay-kahve ikramı yapmak. Fuarda bizim ziyaretçilerimizin geneli Anadolu’dan geliyor. Artık Anadolu insanı fuarlara, teknolojiye ve bilime çok ciddi ilgi göstermeye bașladı. Bu amaçla da fuarlara mutlaka katılıp, teknolojiyi yakından takip ediyorlar. Müșteri memnuniyeti sizin açınızdan ne ifade ediyor? Üstlendiğiniz projelerde müșteri memnuniyeti için neler yapıyorsunuz? Müșteri memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanabilmesi için öncelikle çalıșan personelimizin șirket içinde ve dıșında yașam kalitesini en üst düzeye çıkarmaya çalıșıyoruz. Ana prensiplerimizden bir tanesi; “Çalıșanınızı memnun etmezseniz o da sizin müșterinizi memnun etmez”dir. Hizmet alan sadece firma müșterisi değil, son tüketicidir. Müșteri memnuniyetini ne kadar üst düzeye çıkarabilirsek yarınlara daha güvenli adımlar atabileceğimizin farkındayız. Fuar beklentilerinizden ve hedeflerinizden bahseder misiniz? Fuardan en büyük beklentimiz;

müșterilerimizle yüz yüze görüșerek, onlarla aramızdaki diyalogun artması ve birbirimizi daha iyi anlayacağımız bir ortam olușmasıdır. Avrasya Cam 2017 Fuarı’nın kapı, cam ve alüminyum gibi sektörlerle birlikte çok yönlü olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık günümüzde camı pencereden ve kapıdan ayıramayız. Bunlar artık iç içe geçmiș sektörler olmușlardır. Pencere Fuarı’nda bu açıdan bakınca; pencerenin, kapının ve camın bir arada olmasını uyum açısından olumlu görüyoruz. Fuara gelen ziyaretçiler açısından da tüm ürün ve markaları bir arada görebilmelerini oldukça önemsiyorum. Fuarın sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, standımızı ziyaret edecek tüm misafirlerimize teșekkür ediyorum. “2017 Eurasia Brings Glass and Window Fair Sector Together” Mr. Mustafa SUNAY, Salt Cam Company Manager, whom we received opinions about the recent studies of the firm and the expectations about Tuyap Window Fair; Expressed that the fair has become an international organization in terms of keeping up with the international competition.


Makale

220

Bir Pencereden İstenenler Nelerdir? Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER PÜKAD Pencere ve Kapı Sektörü Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı

Bilindiği üzere “Pencere ve Kapı” gerek binalarda Enerji Verimliliğini sağlamak ve gerekse İklim Değișikliği’nin etkilerini azaltmak için en önemli enstrümanlardır. Bu nedenle bir pencere ve kapının nasıl olması gerektiğini kısaca özetleyelim. Pencere ve Kapılarda; 1. Tek cam asla kullanılmamalıdır. 2. Çift camın aralığı en az 12 mm en fazla 20 mm olmalıdır. 3. Pencere asla tek parçalı mermerin üzerine veya direkt kör kasanın üzerine oturtulmamalıdır. 4. Pencerenin fugası uygun șekilde izole edilmeli ve sızdırmaz hale getirilmelidir, iç taraf dıș tarafa göre daha sızdırmaz olmalıdır.

düzeltilse de hepsi kâğıt üzerinde kaldı. Zira henüz kontrol mekanizması ekili halde değil. Önce genelde enerji tasarrufunda mühim olan faktörleri göz önüne alalım: 1. Transmisyon yoluyla ısı kayıplarını önlemek için ‘U’ değeri ve ısı köprüleri ile çizgisel ısı iletim katsayısı <. 2. Güneșten faydalanmak için emisivite g katsayısı, gün ıșığından faydalanmak için W katsayısı. 3. Havalandırmadan doğan enerji kayıplarını azaltmak için eșanjörlü sistemler. 4. Yaz aylarında soğutma enerjisi tasarrufu için güneșten korunma düșünülmeli. 5. Aydınlanma enerjisini azaltmak için gün ıșığından faydalanmayı artırmalı. 6. Binanın dıș kabuğunu enerji tasarruf kaidelerine göre organize etmeli. 7. Pencereler baktığı yöne göre değerlendirilip U, g vs. değerleri saptanmalıdır. Pencere imalatçıları pencerelerinin rengini ve fiyatını ön plana çıkaracakları yerde, diğer pencerelerden ne kadar daha fazla enerji tasarrufu yaptıklarını kanıtlamalıdır. Burada bir Alman firmasının yaptığı reklamı yazmadan geçemedim. Pencerenin mini bir enerji santrali gibi görülmesi dileği ile…

Alman Trafik, İnșaat ve Șehir Geliștirme Bakanı Wolgang TIEFENSEE, bu konularda șunları söylemektedir; ‘Eğer biz küresel ısınmaya karșı bir șey yapmak istiyorsak, önce enerjiyi gerektiği yerde gerektiği kadar kullanmamız ve konutlarda enerji tasarrufunu ön safhaya çıkarmamız gerektiğine inanmamız lazımdır.’ Zira Almanya’da kullanılan toplam enerjinin % 40’lık bölümü, konutlarda kullanılmaktadır. Biz biliyoruz ki; konutlarda büyük enerji tasarruf potansiyeli yatmaktadır. İlk iș olarak binalarda kullanılan toplam enerjiyi, 2012’ye kadar % 30 așağı çekmeye ve 2020’ye kadarda tekrar % 30 tasarruf etmeyi planladık. Bunun için “Biz pencerenin U konutlarda enerji tasarrufu için yapılacak tadilatlara verdiğimiz düșük faizli kredileri değerini 1.8w/m²k’den artırdık ve kapsama alanını çok genișlettik. 1.2 w/m²k’ne indirdik. Enerji ile ilgili bütün aktörlerin bize yardımcı Aradaki fiyat farkını olmalarını bekliyoruz. Enerji tasarrufu için sizden almıyoruz.” yeni fikirlere yeni bulușlara, yeni malzemelere kısacası yeni inovasyonlara acilen ihtiyacımız var. Ayrıca yaz, kıș ve soğuk-sıcak bölge diye ayırım yapmadan Enerji tasarruf kaidelerini sıkı bir șekilde her bölgede bölgesel șartları dikkate alarak uygulamalıyız. Verilere göre, Almanya’da 17 milyon konut bulunmaktadır. 2005 senesinde bu konutlardan ısınma ve soğutma için 191 milyon ton CO2 havaya verilmiștir. Burada yapılacak iș binanın dıș kabuğunu ısıyı geçirmesine müsaade etmeyecek șekilde yapmak, bina tekniği ile ilgili her șeyin enerji tasarrufu baz alınarak yapılmasını temin etmektir. Eski binalar, muhakkak ısı yalıtım teknikleri göz önüne alınarak restore edilmelidir.’ Almanya enerji tasarrufu açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. Türkiye ise bu ișe hiç önem vermeyen ülkelerin içine girmektedir. Son enerji kanunuyla bazı șeyler


“2016 Yılında Sizleri Temsilen, Profesyonel Platformlarda Birlikteydik” Mimart Yayıncılık tarafından yayına hazırladığımız ALU&Art - Win&ART Proje Dergilerimiz ile birlikte İstanbul Pencere Fuarı Özel Sayısı ve yurt dışında düzenlenen fuar organizasyonlarında dağıtımını gerçekleştirdiğimiz Yurt Dışı Özel Sayılarımız ile temsil ettiğimiz sektörü yakından takip etmeye ve günümüz teknolojik yenilikleri siz değerli sektör profesyonellerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. 2016 Yılında Katıldığımız ve Dergilerimizin Dağıtımını Gerçekleştirdiğimiz Yurt İçi Fuarları

2016 Yılında Katıldığımız ve Dergilerimizin Dağıtımını Gerçekleştirdiğimiz Yurt Dışı Fuarları

İstanbul Kapı Win Metal Working Adana İnşaat İstanbul Kapı - Pencere - Cam Win Otomasyon Yapıdecoor Ankara Samsun İnşaat Bursa Yapı ve Yaşam Kalıp İstanbul Yapı Konya İnşaat Maktek Avrasya Ankiros Ankara Yapı İntermob İzmir Yapı Antalya Yapı Kauçuk 2016 İstanbul Plast Eurasia

Do-Wintech – İran Fensterbau Frontale – Almanya Moldconstruct – Moldova Made Expo – İtalya Seebbe – Sırbistan Batimatech – Cezayir Erbil Building – Irak Ashgabat Expobuild – Türkmenistan Caucasus Build – Gürcistan Buildexpo Tanzania – Tanzanya Confair – İran Glasstec – Almanya Project - Irak Cairo Build – Mısır Addis Build – Etiyopya Baku Build – Azerbaycan Build Expo Nigeria – Nijerya Siva Best – Cezayir SIB 2016 – Fas Aluminium Dusseldorf – Almanya The Big 5 – Kenya The Big 5 – Dubai Buildexpo – Irak


Onlarca Ülke Yüzlerce Fuar Binlerce Dergi


5HNODPúQGHNV ADALI DEKORATİF ADANA CAM

187 210-211

ELANEXPO EMİN ARSLAN

84

PİMAPEN

221

PROCESS

ADOKAPI

15

EMRE KALIP

36

PROLINE

ADOPEN

31

ENDER CİVATA

93

PÜKAD

ENDOW

53

R+T FUAR

AKBULUT PLASTİK AKINCI PEN

101 Arka Kapak

EREN PVC

173

AKPESAN

14

ERPASAN

AKPÜRÇEK

49

ERPEN

47

119-182-183

ERSAŞ

Ön Kapak-Sırt-4-5-12-13-33

AKSEKİ

Logo-143

AKSU BIÇAK

83

EUROLİNE

73

ALM ALÜMİNYUM

21

EXPOTİM

205

ALUPLAST

81

FEMAY/ERPLAST

ANT YAPI/WIBER APANEL

231 71

46

FIRATPEN

55-57-59-61-63

GARANTİ YAPI/PLİSSERİ

229

ARMA YAPI

123

GÖKSUN ALÜMİNYUM

ARTI YAPI

163

GÜL YAPI

165

ATLAS VİDA

201

HATÜPEN

95

BAUPEN

226

HOLZ PLAS

BAUWIN

38

HORST KLAES

BEDÜK YAPI

141

IŞILDAK

BEST MAKİNA

113

İNO MAKİNE

BEST PENCERE

66

İSTANBUL FORM

18

207 39 78-79 99 208

BİLDEM

147

KALE

BİRSAN CAM

224

KARPEN

BY PLİSE

151

KAYAPEN

CAMODA

23

KESKES PANJUR

CAMSAN

35

KİM PLASTİK

CONTA

51

KÜLÇA ÇELİK KAPI

219

CYF FUARCILIK

20

MAGNET SİNEKLİK

181

ÇALIK YAPI

27

MAKROWIN

9 Üst Bant-195 Logo 177 124-125

109-117-135-149

ÇETİN CİVATA

115

MARMARAPEN

ÇİÇO

108

MEBAY/ALUWOOD

DERİN ATA YAPI/SWSLINE

157

MERİDYEN FUARCILIK

68

DERYA PEN

153

METSAN

69

DESİ PANJUR

155

NICE

DK KAPI

121

NORM PVC

Alt Bant-7 159

DNG YAĞMUR DOORA DURA PVC EGE KEPENK EGEPEN

89 127 77 133 11

NURİŞ ORGADATA ÖZERPAN PENKID PİDOSAN

196-197 167 75

86-87 65 189 202-203

RAHME

85

ROTA/LOCUS/BAYKAN

97

ROXY/TOREX

129

ROYAL GLASS

139

SADIK PLASTİK

131

SALTCAM

214-215

SARL ALFO

191

SCHÖNLİNE

40-41

SCHTEC

110-111

SCS

8

SIEGENIA

225

SOLARWIN

161

SONAKS

145

SOUDAL

67

STANDART CİVATA

17

STARIUM

96

ŞAFAKS METAL

106

TEMKACAM

168-169

TETRADOOR

227

TOROSLAR PLASTİK

193

TREMCO TURFAN GIDA TÜYAP VHS VINDOSA VORNE VRL/VURAL WINAKS WINSA

Arka Kapak İçi

19

WINTÜRK YAĞMUR VİDA YEM

45 Ön Kapak İçi-1 112-122-176-213-217 43 232 29 174-175 179 25 185 91 209

YILMAZ MAKİNA

37-107

YÜCEL PLASTİK

137

171 6 103-105

LQIR#ZLQDUWSURMHFRP‡ZZZZLQDUWSURMHFRP


Win&art proje dergisi sayi 63  

Win&ArtProje Dergisi PVC, Kapı-Pencere-Çatı-Cephe-Cam-Yalıtım sektörüne yönelik 2 ayda bir yayınlanan, 7.000 adet baskı ile yurt içi ve yurt...

Win&art proje dergisi sayi 63  

Win&ArtProje Dergisi PVC, Kapı-Pencere-Çatı-Cephe-Cam-Yalıtım sektörüne yönelik 2 ayda bir yayınlanan, 7.000 adet baskı ile yurt içi ve yurt...

Advertisement