__MAIN_TEXT__

Page 1


,661

Onlarca Ülke Yüzlerce Fuar Binlerce Dergi

0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 6$17ú&/7'û7ú$G×QD İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ

Kemalettin AKSÖZ Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü Handan AKSÖZ

'VBSMBS CJSÎPL mSNB UBSBG‘OEBO àSàO HSVQMBS‘O‘O TFSHJMFOEJ˘J TFLUÚS QSPGFTZPOFMMFSJ JMF àSFUJDJMFSJO CVMV̄UV˘V LÚQSà OJUFMJ˘J UB̄‘ZBO UJDBSFUJ HFMJ̄UJSNF QMBUGPSNMBS‘E‘S #V UJDBSJ QMBUGPSNMBSEB TFSHJMFOFO àSàO HSVQMBS‘O‘O ZBO‘OEB TFLUÚSàO VMB̄U‘˘‘ TPO JOPWBUJG HFMJ̄NFMFS EF UBLJQ FEJMNFLUFEJS #J[MFS EF "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF %FSHJMFSJ PMBSBL GVBSMBS‘ CBT‘O UPQMBOU‘MBS‘O‘ ÚEàM UÚSFOMFSJOJ TFLUÚS [JSWFMFSJOJ ZBL‘OEBO UBLJQ FEFSFL ZFSFM WF VMVTMBSBSBT‘ UJDBSJ QMBUGPSNMBSEB TFLUÚSàNà[F ZÚO WFSFOFULJOMJLMFSJOOBC[‘O‘UVUNBZBEFWBNFEJZPSV[ "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF %FSHJMFSJNJ[ JMF ZVSU JÎJOEF łŌBBU ,POVU ,POGFSBOT‘ łTUBOCVM,BQ‘ 8JO.FUBM8PSLJOH "EBOBłŌBBU %JZBSCBL‘S :BQ‘ 4BNTVO:BQ‘ ,POZBłŌBBU #VSTB:BQ‘WF"WSBTZB,BQ‘ 1FODFSF $BN GVBSMBS‘OEB ZVSU E‘̄‘OEB JTF "MNBOZB 4UVUUHBSU 3 5 WF /àSOCFSH 'FOTUFSCBV 'SPOUBMF GVBSMBS‘OEB ZFS BMBSBL TJ[ TFLUÚS QSPGFTZPOFMMFSJZMF CJSBSBZBHFMNFG‘STBU‘ZBLBM‘ZPSV[

handan@winartproje.com Reklam Departmanı Kadir AKSÖZ kadir@winartproje.com Özden KURMA pazarlama@winartproje.com Web Master Aydoğan A. GÜRSOY editor@winartproje.com Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com

 ̃VCBU o .BSU UBSJIMFSJ BSBT‘OEB "MNBOZB 4UVUUHBSUUB Eà[FOMFOFDFL PMBO 3 5 6MVTMBSBSBT‘ 1BOKVS 5FOUF ,BQ‘ WF (FÎJ̄ 4JTUFNMFSJ'VBS‘OEBTPOTBZ‘MBS‘N‘[‘OEB˘‘U‘N‘O‘HFSÎFLMF̄UJSFDF˘J[

T: +49 80312315930 - +49 170 92 38666

4FLUÚSàNà[àOFOÎPLUBLJQFEJMFOEFSHJMFSJPMNBÚ[FMMJ˘JOJV[VOZ‘MMBSEBO CFSJ LPSVZBO "-6"35 WF 8JO"35 1SPKF EFSHJMFSJNJ[ JMF CJSMJLUF 'VBS ½[FM4BZ‘N‘[‘.BSUUBSJIMFSJBSBT‘OEB3FFE5àZBQUBSBG‘OEBO 5àZBQ 'VBS WF ,POHSF .FSLF[JOEF Eà[FOMFOFO "WSVQBO‘O JLJODJ 5àSLJZFOJOJTFFOCàZàLJIUJTBTGVBS‘PMBO"WSBTZB1FODFSF ,BQ‘ $BN GVBS‘OEB TJ[MFSMF CVMV̄UVSBDB˘‘[ "MàNJOZVN ½[FM #ÚMàNà JMF CJSMJLUF F ZBL‘O NBSLB WF NBSLB UFNTJMDJMJ˘JOJO LBU‘M‘N‘ZMB TBMPOEB UBN LBQBTJUF HFSÎFLMF̄FDFL PMBO GVBSEB  WF 6DORQODUGD CVMVOBO TUBOUMBS‘N‘[EBO ZFOJ TBZ‘MBS‘N‘[‘ JODFMFZFCJMJS GVBSB WF TFLUÚSF EBJS HÚSà̄MFSJOJ[JCJ[JNMFQBZMB̄BCJMJSTJOJ[

GALSİAD Yön. Krl. Bșk. / Celalettin KIRBOZ

F: +49 80312315931 Yayın Danıșma Kurulu

"WSVQBO‘OFOCàZàLJIUJTBTGVBS‘PMBO.BSUUBSJIMFSJBSBT‘OEB "MNBOZBO‘O /àSOCFSH ̄FISJOEF Eà[FOMFOFO 'FOTUFSCBV 'SPOUBMF 'VBS‘OEBWHN 7UNPHG\DSDUWQHULPMBSBLZFSJNJ[JBMBDB˘‘[$) OPMVTUBOE‘N‘[MBCJSMJLUFCBT‘OTUBOUMBS‘OEBOWF*'53PTFOIFJNTUBOE‘OEBO EFSHJMFSJNJ[FVMB̄BCJMJSTJOJ[ "ZS‘DB łSBO %P8JOUFDI GVBS‘OB Ú[FM PMBSBL IB[‘SMBE‘˘‘N‘[ :VSU %‘̄‘ TBZ‘N‘[JMF 1PMPOZB#VENB 4‘SCJTUBO*OUFSCVJME 5IF#JH4IPX4BVEJ 5IF #JH 4IPX 0NBO GVBSMBS‘OEB TFLUÚS QSPGFTZPOFMMFSJ JMF CVMV̄VZPS PMBDB˘‘[ "-6"SUWF8JO"351SPKFEFSHJMFSJNJ[JZBL‘OEBOUBLJQFUUJ˘JOJ[JÎJOTJ[ EF˘FSMJEPTUMBS‘N‘[BUF̄FLLàSMFSJNJ[JJMFUFSFL±BOBLLBMF;BGFSJOJOZ‘M EÚOàNàOEFCB̄UB(B[J.VTUBGB,FNBM"UBUàSLWFTJMBIBSLBEB̄MBS‘PMNBL à[FSF WBUBO‘OCÚMàONF[CàUàOMà˘àWF5àSLNJMMFUJOJOIV[VSWFHàWFOMJ˘J JÎJO IBZBUMBS‘O‘ GFEB FUNFLUFO ÎFLJONFZFO B[J[ ̄FIJUMFSJNJ[J NJOOFU WF TBZH‘ZMBBO‘ZPSV[

Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Bșk. / Fikret YILMAZ Kompozit San. Der. G. Sekreteri / İsmail Hakkı HACIALİOĞLU Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER Mimar Osman GÜDÜ Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFł45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS %DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ$OPLQ\XPVHNW|UQH\|QHOLNWLU

û8%$70$57<×O6D\×

$/8 $UW%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS $/8 $UW%FSHJTJCBT‘OZBZ‘ONFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[WFSNJ̄UJS %FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


icindekiler 14

156

18

90

26

112

78

166 14

Fatih ÖZMERT ile Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2018’e dair

78

Bilal BELGE; “PAL System İle Gücümüze Güç Katıyoruz.”

18

2017’de Yurt İçinde ve Yurt Dıșında 71 Fuarda Temsilciniz Olduk

90

Osman BULUT; “Kendi İnsanımıza Ekmek Kapısı Olacak Yatırımlara Öncelik Veriyoruz.”

20

İran Do-Wintech Fuarındaydık

96

Sika Türkiye Genel Müdürü Turgay ÖZKUN Oldu Ortadoğu Bölge Müdürlüğü Bora YILDIRIM’a Emanet

26

Saray Alüminyum 2017 Yılını Yüzde 8 Büyüme ile Kapattı

112

Ural YAZICIOĞLU; “Geniș Bir Ürün Yelpazesine Sahip Olmamız Bize Rekabetçi Avantajlar Sağlıyor.”

28

İran Pencere ve Kapı Üreticileri Derneği Çalıșmalarına Ara Vermeden Devam Ediyor

116

Mahmut MARANGÖZ; “Amacımız Kalite ve Sürdürülebilir Hizmet Vermek!”

32

Adil IȘILDAK; “Albert Genau Bir Tasarım, Ar-Ge ve Satıș-Pazarlama Șirketidir.”

156

Kalitede Güvence, Müșteride Memnuniyet: 4 El Kalıp

72

Türkiye’nin “En Parlak” 100 Șirketi Belli Oldu

166

Celalettin KIRBOZ; Kalkınma


Röportaj

14

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2018 Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarlarının ve Alüminyum Özel Bölümünün Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin dinamik inşaat sektörü için benzersiz bir tedarik merkezi olduğunu söyleyen REED TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Fatih ÖZMERT’e fuara dair röportaj sorularımızı yönelttik. repütasyona sahip markaların katılımı ile dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerinin bulușma noktası konumundadır. Fuarın Türk yapı sektöründeki yeri ve önemi nedir? Yapı sektörünün birbiriyle bağlantılı 3 önemli kolunun yani pencere, cam ve kapıya dair tüm ürünlerin, aksesuarların, sistemler ve tamamlayıcı ürünlerin sergilendiği fuar üçlüsü, alanında Türkiye ve Avrasya’daki en önemli ticaret platformu konumunda. Dolayısıyla fuarlarımızın Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin dinamik inșaat sektörü için benzersiz bir tedarik merkezi olduğunu söyleyebiliriz.

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2018 hakkında bilgi verir misiniz? Fuarlarımız Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nin 12 salonunu tam kapasite doldurarak, 700’e yakın markanın katılımıyla gerçekleșiyor. Fuarların ve ürün gruplarının yerleșimini kısaca șöyle özetleyebiliriz: 2012 yılında temellerini atmıș olduğumuz Alüminyum Profil, Cephe Sistemleri ve Aksesuarları Özel Bölümü geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Hall 14’te yer alıyor. 2, 3, 8, 9 ve 10 no’lu salonlarımızda ağırlıklı olarak pencere, PVC profil, pencere sistemleri, aksesuarları firmaları yer alıyor. 7 no’lu salonda geçmiș yıllarda olduğu gibi profil üretim ve ișleme makineleri üretici ve distribütörleri bulunuyor. Avrasya Kapı Fuarı 4, 5 ve 6 no’lu salonda ziyaretçileri bekliyor. 11 ve 12 no’lu salonlarda ise cam ürünleri, uygulamaları ve üretim-ișleme makineleri firmaları

yer alıyor. Alanında dünyanın önde gelen firmalarının yer aldığı fuarlarımız önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bașta Avrasya Coğrafyası olmak üzere dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerine ev sahipliği yapıyor. Fuarımızı alternatif organizasyonlardan farklılaștıran hatta eșsiz bir konuma tașıyan özelliği; ayrı ancak eș zamanlı üç fuarın bir araya gelișinden olușması. Benzer kurguya sahip fuarlar olsa da pencere, kapı ve cam sektörlerinin kendilerine ait ayrı fuarlarını bir arada aynı tarihte gerçekleștiren bașka bir organizasyon yok. Farklı birer marka olușları ve kendilerine özel salonları ile ayrılan ancak aynı tarihte tek çatı altında yer alan fuarların ortaklığı etkinliğin bașarısına büyük katkı sağlıyor. Fuarlarımız, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da global düzeyde

Fuarın büyüklüğü katılımcı-ziyaretçi profili hakkında bilgi verir misiniz? Beklentileriniz neler? Fuarlarımız 2017 yılında 585 firma ve firma temsilciliği katılımı ve 97 ülkeden 61.129 sektör profesyonelinin ziyareti ile gerçeklești. Fuarlarımızın her geçen yıl daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını göz önünde bulundurursak 2018 yılında 100’den fazla ülkeden 65.000’in üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapacağımızı öngörüyoruz. Fuarda ne tür etkinlikler gerçekleștirilecek? Dünyanın en önemli ve prestijli cam endüstrisi seminerlerinden Glass Performance Days(GPD), Türkiye ayağını bu yıl dördüncü kez Avrasya Cam Fuarı bünyesinde, 4 gün süreyle gerçekleștirecek. Etkinlik yeni bir alanda, yeni bir zaman çizelgesine bağlı kalınarak fuar alanının içinde, inovasyon alanı ile entegre halde düzenlenecek. Ayrıca dünyaca ünlü mimarlara, akademisyenlere ve inovatif çözümleri olan Start-Up firmalarına ev sahipliği yapacak. Bunun dıșında PÜKAD tarafından pencerelerde doğru montaj ve


Röportaj

16

İșleme Makinelerinde kalite ve hız anlamında dünya devleri ile rekabet edebilecek konuma geldik.

enerji verimliliği temalı bir eğitim semineri de fuarlar bünyesinde düzenlenecek. Fuarın sektörün ihracatına olan katkısı hakkında neler söylenebilir? Kaç ülkeden alım heyeti katılacak? Fuar ve sektör arasında karșılıklı birbirini besleyen bir ilișki var. Önceden de belirttiğim gibi, pencere kapı ve cam sektörlerimiz uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürün kalitesine ve üretim kapasitesine sahipler. Sektörümüzün gücü, fuarlara yurt dıșından gelecek ziyaretçi sayısını olumlu yönde etkiliyor. Aynı șekilde doğru fuar kurgusu ve etkili pazarlama faaliyetlerimiz sayesinde sektörün dıș pazarda daha çok tanınmasına katkı sağlıyoruz. İstatistikler de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Son 5 yılda fuara gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 kat arttı. Bir önceki yıla göre uluslararası ziyaretçi sayısında %23’lük bir artıș gerçeklești. Bu sonuçlar fuarın uluslararası etkisinin ve dıș pazarlardan pay almada üretici firmalarımıza olan katkısının sürekli arttığına ișaret ediyor. Katılımcılarımızdan da bu yönde geri bildirimler alıyoruz ve sektörümüzün ilerleyișinde pay sahibi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Fuarlarımız 2017 yılında 28 ülkeden alım heyetlerine ev sahipliği yaptı. Tanıtım çalıșmalarımız ve Tüyap Yurt

dıșı Ofisleri’nin çalıșmaları neticesinde bu yıl daha çok ülkeden alım heyetleri ağırlayacağımızı düșünüyoruz. Dünya ile Türkiye’deki kapı, pencere, cam sektörü nasıl, kıyaslar mısınız? Her üç sektörde de Türk firmaları global düzeyde rekabet edebilecek seviyeye gelmiș durumdalar. Türkiye’de üretilen PVC profilinin global piyasalarda rekabet gücü sürekli artıyor ve șimdiden dünyanın önde gelen profil üreticileri arasında yer almıș durumdayız. Cam sektörünü değerlendirecek olursak; özellikle cam ișleme makineleri konusunda Türk firmalarının oldukça bașarılı olduğunu söyleyebiliriz. Cam

Gelecek dönem hedef ve planlarınızı iletir misiniz? Fuarlarımızın yurt içi ve yurt dıșı tanıtım çalıșmalarına bașlarken öncelikle katılımcılarımızın hedeflerini daha iyi anlamaya çalıșıyoruz. Katılımcılardan ve iș birliği yaptığımız derneklerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda fuarın ziyaretçi hedeflerini belirliyoruz. Tüm amacımız sektörün yeni pazarlara erișimini artırmak ve pazar paylarını büyütmek için katılımcıları doğru ve nitelikli alıcılarla bulușturmak. Her yıl geliștirdiğimiz programlarla bu etkileșimi daha verimli hale getirmek için çabalıyoruz. Gelecek fuarımızda da alım gücü yüksek ziyaretçileri fuarda ağırlayıp katılımcılarımızın yatırım getirilerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Tüyap bünyesinde bașlattığımız dijital dönüșüm ile teknolojik gelișmeleri fuarcılığa entegre etme konusundaki çalıșmalarımızı arttırarak sürdürüyoruz. Geçen yıl faaliyete geçen B2B Matchmaking sistemi bu yıl daha etkin bir șekilde kullanılabilecek. Sistem sayesinde e-davetiye dolduran ziyaretçilerimiz ilgilendikleri ürün grubu kapsamında bulunduran firmaları görebilecek ve bu katılımcılara dijital ortam üzerinden randevu talebi gönderebilecek. Eklemek istedikleriniz… Bir kez daha fuar katılımcılarımıza, değerli sektör derneklerimize ve fuara ilgi gösteren ziyaretçilerimize fuarlarımıza verdikleri destekten ötürü teșekkür etmek istiyorum. Bașarılı, bol kazançlı ve verimli bir fuar geçirmelerini diliyorum.

Eurasia Window, Glass and Door Exposition 2018 We have directed our interview questions to Fatih ÖZMERT, Deputy General Director of REED TÜYAP who stated that Eurasia Window, Glass and Door Exposition is a unique procurement center for the dynamic construction industry of Turkey and the region.


02-05 ȘUBAT 2018 İRAN DO-WINTECH FUARI


02-05 ȘUBAT 2018 İRAN DO-WINTECH FUARI


02-05 ȘUBAT 2018 İRAN DO-WINTECH FUARI


Sektör

26

Saray Alüminyum 2017 Yılını Yüzde 8 Büyüme ile Kapattı 1980 yılından bugüne inşaat sektörüne hizmet veren ve geliştirdiği yenilikçi iç ve dış cephe sistemleri ile sektörün önde gelen kuruluşlarından olan Saray Alüminyum, 2017 yılını 560 milyon TL ciro elde ederek yaklaşık yüzde 8 büyüme göstererek kapattı.

Alüminyum sektörünün 5 milyar dolarlık iș hacmiyle Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında yer aldığını dile getiren Saray Grup Yönetim Kurulu Üyesi Talin SARAYLI 2017 yılına ilișkin sektörel değerlendirmelerde bulundu. SARAYLI “Alüminyum sektörü, Türkiye ekonomisinin yanı sıra, inșaat sektörüyle de entegre ișleyiș gösteriyor. Dolayısıyla, inșaat sektöründe bir süredir yașanan talebe endeksli canlanma, sektörümüzü de hareketli tutuyor. Sektörümüzün yıllık kapasite miktarı 1 milyon tonun üzerinde. 2017 yılında da hem Türkiye ekonomisi, hem de inșaat sektöründe büyüme yașandı. Tabi bu durum sektörümüzdeki

canlılığın da devam etmesini sağladı. Sektörün öncü kurulușlarından Saray Alüminyum olarak, 2017 yılını 560 milyon TL ciro ile yani, yüzde 8 civarında büyüme göstererek kapattık.

kompozit panelin imalatında mutlaka Polivinilden Florür (Pvdf) boya kullanılması gerektiğine dikkat çeken Saray Grup Yönetim Kurulu Üyesi Talin SARAYLI șunları ifade etti:

2018’de sektörün yüzde 10 civarında büyüme gerçekleștirmesini bekliyoruz. Bu sene alımını gerçekleștirdiğimiz panjur üretim hattımızı 2018 yılının ilk çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz. Artan talebi hızla karșılayabilmek için yeni bir kompozit hattı alımı yönünde görüșmelerimiz ve kapasite artırımına yönelik yeni yatırımlarımızın görüșmeleri de devam ediyor.”

“Alüminyum kompozit panel imalatında kullanılabilecek en dayanıklı boya, kimyasal dayanım, nem dayanımı, renk ve parlaklık kalıcılığıyla Polivinilden Florür (Pvdf) boyadır. Pvdf boyalar asit dayanımı ve UV dayanımı ile de diğer boyalardan kalite olarak ayrılıyor. Yapının dıș cephesinin kısa zamanda deforme olmasını önlemek amacıyla, özellikle İstanbul gibi deniz kenarı ve asit yağmurunun yüksek olduğu yerlerde, binaların dıș cephesinde mutlaka Pvdf boya tercih edilmelidir.”

Saray, Pvdf tercih ederek binaların dıș cephesinin uzun yıllar ilk günkü gibi kalmasını sağlıyor Yaklașık 40 senedir sektöre hizmet veren Saray Alüminyum, binalarda dayanıklılığı ve estetiği bir arada sunuyor. Kaliteden ödün vermeden, tüketicilerini daima en kaliteli ürünlerle bulușturan Saray, alüminyum kompozit panel imalatında nem dayanımı, asit dayanımı, UV dayanımı renk ve parlaklık stabilitesi açısından dünyada bilinen en dayanıklı boya olan Polivinilden Florür (Pvdf) tercih ederek binaların dıș cephesinin uzun yıllar ilk günkü gibi kalmasını sağlıyor. İstanbul gibi deniz kenarı, egzoz ve hava kirliliğinin yüksek olduğu șehirlerde, yapıların dıș cephelerinde kullanılacak olan alüminyum

Saray Alüminyum, alüminyum kompozit panel imalatında sadece Pvdf boya kullanarak, binalarda dıș cephe dayanımını ve kalitesini maksimum seviyeye ulaștırıyor. Saray Aluminum closed 2017 with 8 percent growth A leading establishment of the industry with innovative internal and external facade systems and serving the construction industry since 1980, Saray Aluminyum closed the year of 2017 with approximately 8 percent growth in addition to an indorsement of 560 million TRY.


Röportaj

28

İran Pencere ve Kapı Üreticileri Derneği Çalıșmalarına Ara Vermeden Devam Ediyor İran’daki Kapı Pencere sektörünün hızla gelişmesi sonucu kurulan İran Pencere ve Kapı Üreticileri Derneği Sekreteri, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vahid JALALIPOUR ile derneğin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. İran’da sektör temsilcilerine eğitimler vererek kamuoyunu bilgilendirmiș, bu amaçla birçok faaliyete imza atmıștır. İran Pencere ve Kapı Üreticileri Derneği; tüm atölye ve fabrikalarda standart pencere üretimini sağlamak için standartlara uyulmasını ve sağlıklı rekabet ortamını teșvik etmiș ve sağlamıștır. Kendi üyeleri için yükümlü kurul tarafından onaylanan standartlara uymayı taahhüt altına almıștır. Sektörümüzde ve ülkemizde uluslararası standartlara sahip bir ürün elde etmek için çalıșanları eğitmek bir zorunluluktur. Derneğimiz kendi üyeleri için bu bağlamda çalıșmalar düzenlenmektedir. Bu çalıșmalarda iyi faktörler, pencere kalitesini etkileyen seçim kriterleri, profiller, bağlantı parçaları, aksesuarların yanı sıra pencere ve kapıların doğru kurulumunu belirleyen çalıșmalar yapılmak üzere derneğimiz hedefler belirlemiștir.

İran Pencere ve Kapı Üreticileri Derneği’nin faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? İran Pencere ve Kapı Üreticileri Derneği; sanayide uzman, öncü bilgilerden yararlanan, sektörün deneyimlerini artıran ve müșteri memnuniyetini ön planda tutarak pazara sunan hedef projeler için İran’da kuruldu. Biz, UPVC kapı ve pencere, çelik profil kapı pencere, aksesuarlar, üretim makineleri ve yeni dıș cepheler konusunda faaliyet gösteriyoruz. Derneğin hedeflerine ve projelerine değinir misiniz? İran Pencere ve Kapı Üreticileri Derneği; Kapı, Pencere sektörünün piyasasını düzenleme ve aynı zamanda kaliteli ürün sunmayı amaçlamaktadır. 19 yıldan beri

Derneğimiz, bu sektördeki firmalar arasındaki irtibatı en iyi șekilde gerçekleștirip bunun devamını sağlamıștır. Protokollerin dürüst bir șekilde devam etmesini, uygulamaların tarif edilen standartlarla yapılmasını bașarmıștır. İleri teknolojiye sahip ülkelerle sürekli bir bağlantı içinde olup yeni teknolojilerin dünyayla birlikte İran’da da uygulanmasına imkân vermiștir. İran’da inșaat kalitesinin artması için ne tür çalıșmalara imza atıyorsunuz? Sadece kaliteli ürünler dünya standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dernekçe yaptığımız eğitim çalıșmaları sonrasında yapılan anket ve fabrikalardan elde edilen istatistiklere göre bu konuda insanların daha bilinçli hale geldiği görülmüștür. Uygun olmayan malzeme ile pencere yapma modası geçmiș; pazar müșteri memnuniyetine göre odaklanmıștır. Bu da İran’da inșaat kalitesinin artıșına yol açmıștır. Buna ek olarak dernek kendi standartlarına

bağlı fabrikalarda uygun gördüğü, profesyonel üretim gerçekleștiren tüm șirketlere periyodik ziyaretler, forumlar düzenlemektedir. Standart pencere üretiminde derneğin faaliyetleri, diğer ülkelerden gelen uzmanlarla fikir alıșverișinden sonra incelenerek üyelerine rutin toplantılar ile tanıtılmaktadır. Bu bilgiler inșaat sektöründe yer alan dergi ve gazetelerde uzmanlar tarafından değerlendirildikten sonra, sektör için bilgi bankasına aktarılmaktadır. İran Dowintech Fuarı hakkında neler söylemek istersiniz? Dowintech Fuarı, tanınan ve önemli olan fuarlardan biridir. Her sene, sektörde faaliyet gösteren İran firmaları ve yabancı firmaların katılımıyla gerçekleșir. Her yıl yurt dıșından ziyaretçilerin İran’a gelmeleri ve İran piyasasını görmeleri bizim sektörümüz açısından çok önemli ve iyi bir fırsattır. Bu sayede İran, iș ve ticaret bağlantılarını uluslararası arenada devam ettirmiș oluyor. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Alüminyum sektörünü yurt dıșında ve uzun yıllardır İran’da da tanıtımını sağlayan tek Türk yayın kurulușu dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Proje’ye yayın hayatında bașarılar dilerim. Ayrıca bize ve firmamıza zaman ayırarak dergilerinizde yer verdiğiniz için sonsuz teșekkürlerimi sunarım. Association of Iranian Window and Door Manufacturers continues its Works recurrently We have realized an interview regarding activities and objectives of the association with Vahid JALALIPOUR, Deputy Chairman of Board of Directors, Secretary of Association of Iranian Window and Door Manufacturers established as result of swift development of Door and Window industry in Iran.


Röportaj

32

“Albert Genau Bir Tasarım, Ar-Ge ve Satıș-Pazarlama Șirketidir” Cam balkon sistemlerinin öncü markalarından Albert Genau Yönetim Kurulu Başkanı Adil IŞILDAK ile gerçekleştirdiğimiz röportajda yeni binaları, bayilikleri, ürünleri ve marka yeniliklerinden bahsettik. Yeni ofis binanızdan biraz bahseder misiniz? Nisan 2017’de yeni ofis binamıza tașındık. Kendimize ait 5 katlı yeni binamızda, sayısı artan çalıșma arkadașlarımıza da rahatlıkla yer verebiliyoruz. Çünkü eski ofisimize sığamıyorduk. Tamamlanması 4 yıl süren ve 1000 m2 olan bu binanın inșaatına büyük emek harcandı. Bir taraftan bayilerle ilișkilerimiz devam ederken, bir taraftan da ürün geliștirme devam ediyordu. Tabii bu da bizi zorladı. Karar verirken de bir mimar, bir içmimar arkadașımız ve ben; birçok șeyi gözeterek ve en ince detaylara kadar inerek çalıștık. Türkiye’de standart dıșı ürün aradığınızda ve içinize sinen ürün

bulamadığınızda maalesef tek bir yol kalıyor; bunu çevrenizde yapabilecek insanlara ulașmak ve onlar yoluyla hayallerinizi gerçeğe dönüștürmek. Biz de bu șekilde hayallerimizi gerçekleștirmeye çalıșıyoruz.

yıldan beri onlarla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Biz böyle șeyleri dıșarıya yaptırsaydık, çok daha ucuza mal ederdik elbette. Ama içimize sinmesi için bizim tarafımızdan yapılması ve tasarlanması gerekiyordu.

Dekorasyonunuzda imalatı size ait kısımlar oldu mu? Evet, çoğunu kendimiz imal ettik. Parkenin rengini veya dokusunu bile değiștirdik. Bütün masa ve sabit mobilyalar bizim tarafımızdan tasarlandı. Önceleri çelik kapı ve ahșap kapı imalatı yapan ve uzun yıllardır bizimle çalıșmaya devam eden arkadașlarımız var. Onlar çok kalifiye elemanlar ve yaklașık 15-20

Buraya geldiğinizde bir teknoloji firmasına geldiğinizi hissediyorsunuz. Bu bina çok büyük bir ihtiyaçtı. Așağıda bir showroom katımız var ve orada ürünlerimizi elimizden geldiğince sergileyeceğiz. Müșterinin kaç kiși çalıșıyorsunuz, teknolojiniz nedir gibi sorularının cevabını binanın kendisinden almasını istiyoruz. Albert Genau bir tasarım, Ar-Ge ve satıș pazarlama


Röportaj

34

geliștirebilmek için mevcut çalıșanlarımıza ek olarak İspanyolca ve Rusça bilen personeller istihdam ettik. Yurtdıșı pazarlardaki bayilik altyapımız güçleniyor, markamızı temsil edecek bayiliklerle bulunduğumuz coğrafyalarda marka bilinirliğimizi geliștirmeye odaklanıyoruz. Sektörün tüm dünyada kalbinin attığı fuar olan Fenster Bau’da yerimizi alıyoruz. Almanya’nın Nürnberg șehrinde düzenlenen bu fuarda, katlanır cam sistemlerinde dünyada söz sahibi markalarla aynı alanda bulunacağız. Dünyadaki tanınırlığımızı artırmak için güçlü bir adım olduğunu düșünüyoruz.

firmasıdır. Bunları müșteriye gösterecek bir konsept yaratmak istedik ve bunu bașardığımıza inanıyorum. Bunda mimar arkadașlarımızın payı büyüktür. Bina girișinizdeki Zen bahçesini çok sevdim. O bir içmimar arkadașımızın tasarrufuydu, “Böyle yapalım” dedi. Ben de sadelikten çok hoșlanırım. Albert Einstein’ın șöyle bir sözü var: “Her șey sade olmalı, ancak basit olmamalı.” Tasarımla ilgili bir șey duymuștum: Ne fazla ne de eksik olmalı, her șey kıvamında olmalı. Minimalizm bize bu konuda ıșık tutuyor. Ancak orada șöyle bir sorun karșımıza çıkıyor, minimalizmi abartırsanız, yavanlașma ihtimali var. Binanın olușumundan bahsedecek olursak, ne șekilde detaylandırıldı, bu binada neler var? Giriș katında, gelen misafirlerimize firmamızın hangi ürünleri yaptığının anlatılacağımız bir showroom bölümü bulunuyor. Burada görüșlerimizi paylașıp onlardan kesitler sunacağımız bir masamız var, buna 365 günlük bir fuar merkezi diyebiliriz. Onun bir kat üstünde ise satıș pazarlama katımız var. Orada genel koordinatör odası ve 15 kișilik toplantı salonu mevcut. Bir üst kat ise Ar-Ge katımız. 5 katlı olarak tasarladığımız binanın özellikle bir katını Ar-Ge’ye ayırmak istedik. Firmamızın esas kimliğini olușturan unsur, Ar-Ge konusundaki bașarılarımızdır. Onun üstündeyse yönetim katı var. En üst katta da kafeterya ve misafir ağırlama salonumuz bulunuyor.

Showroomunuzda Leonardo Da Vinci gördüm, size nasıl bir ilham kaynağı oldu? Da Vinci’nin hayatını çok bilmememe rağmen, çizimleriyle ve her alanda yaptığı kombine çalıșmalarla, onun sadece bir mekanik tasarımcı değil, insan anatomisiyle ve bilimle de alakalı komple bir entelektüel olduğunu görüyorum. Bize o açıdan ilham kaynağı oldu, tek yönlü bir kiși değil, her alana kafa yoran bir insan. Biz de yarattığımız ürünlerde, bu nasıl kolay kullanılır, montajı nasıl daha kolay yapılır, nasıl sökülür, bakım kolaylıkları nasıl sağlanır gibi soruların hepsini çok yönlü düșünerek tasarlamaya çalıșıyoruz. Yeni Ofis binası dıșındaki yeniliklerinizden de bahseder misiniz? Albert Genau, sektörün lideri olarak yeni ürünlerini tasarlarken sadece kaliteyi değil imalatı ve montajı düșünmek sorumluluğunu tașıyor. Daha gelișmiș ürünler tasarlandıkça imalat daha karmașık ve hassas hale geldi. Bayilerimizin imalatını hızlandırmak ve ürün kalitesini artırmak için Ar-Ge bünyemizde cam balkon Punch-pres makinesi tasarladık. Bu makine, ısıcamlı katlanır sistem Tiara Twinmax ve ısıcamlı sürme sistem SlideMaster özel ișlemlerini hızlıca ve hatasız yapıyor. Albert Genau cirosunda ihracat, gözle görülür șekilde yerini almaya bașladı. Dıș Ticaret Birimi kapasitesini arttırıyor. Benim de odağımdaki ișlerden bir diğeri Albert Genau’nun ihracat ayağı. Müșterilerimize farklı dillerde verdiğimiz hizmeti

Albert Genau olarak tasarım kimliğimizi güçlendirecek yeni ürünleri piyasaya sunmaya devam edeceğiz. Ar-Ge ekibimiz, balkonları farklılaștıran camlı küpește sistemleri üzerine odaklandı. 2017 içerisinde ısıcamlı küpește sistemi Balcomax isimli ürünü piyasaya sundu. Isıcamlı küpește sistemi hem ısıcamlı konseptimize uygun hem de tüm cam balkon sistemlerimiz ile kusursuz uyum içerisinde kullanılabilen bir sistem. Sizin ürünlerinizin bayileriniz açısından bir özelliği ve onlara yararı var. Bize bayilikleriniz ve satıș politikalarınızdan bahseder misiniz? Bizim iki ana hedefimiz var: Bir tanesi bayilik yapımızı güçlendirmek, diğeri de son kullanıcıyı tetikleyerek bayimize göndermek. Aslında balkon camlamayı biraz tarif edecek olursak, arka arkaya birkaç evre geçirdi. Birincisi, bu ürünün hiç bilinmediği bir zamandı. Biz 15 yıl kadar önce ilk kez fuara katıldığımızda 43 m2’lik bir standımız vardı, o fuara altı tane seriyle gittik, bütün müșteriler bize uzay mekiği görmüș gibi bakıyorlardı. O dönemde 1311 bayilik bașvurusu oldu, fakat o yıl 20 tane bayilik verdik. Bu, ișin seçicilik tarafı! Zira bizim ișimizin sağlıklı bir șekilde devam edebilmesi için uzun dönemli bir yapı olması gerekiyordu. İș geliștirme ve pazarlama çalıșmalarımız sayesinde müșteriyi direkt bayilerimize gönderiyoruz. Bunun için kurduğumuz ekip, sabah akșam bunun üzerine çalıșıyor. Bu bayilerimizin de hoșuna gidiyor, müșteri “Albert Genau markası sizde var mı?” diye geliyor. Balkon camlamanın bașlangıç dönemlerinde bilen bilmeyen, herkes


Röportaj

36

Birliği onaylı test raporlarımızı istediler. Projelerine nasıl destek olacağımız konusundaki danıșmanlığımız hakkında görüștük. Bir bayimiz bu iși aldı ve orada çalıșmaya bașladı. Bu akılcı bir yaklașım, neden? Çünkü o binaya baktıkları zaman onu bir bütün olarak görecekler ve hiç kimse bir parçasını değiștiremeyecek.

ișin içine girdi. Bu karmașa yaklașık 7-8 sene sürdü. Sonradan diğer firmalar da kendilerini geliștirip eli yüzü düzgün sistemler yapmaya bașladı; ancak bu firmaların hemen hemen hepsi esnaf olarak hareket ettiler, her gelene malzeme verdiler. Sizde de aynı malzeme var, yanınızdaki dükkânda da aynı malzeme var; belirli bir süre sonra ürün marka değil de emtia haline geldi. Emtia haline gelince müșteri, piyasadan en ucuzunu almaya çalıștı. Bu sefer kâr oranları düștü. Alüminyumcular bu ișin karlı bir iș olduğunu düșündü, bütün ekstrüzyon firmaları bu ürünleri kendi raflarına koymaya bașladılar. Bu ișe girmiș olan, yani apolet olarak “Ben cam balkoncuyum” diyen firmalar da bu sefer kâr edememe sorunu yașadılar ve yol ayrımına girdiler. Biz de o dönemde sorduk, “Siz ne yapıyorsunuz?” Bazıları dediler ki, “Biz hem bu ișin montajını yapıyoruz, hem de tali bayilerimiz var, onlara ürün veriyoruz.” “Peki biz bu ürünü size Albert Genau markasıyla versek” dedik. “Verin ama sizin ürününüz bize fiyat olarak yüksek gelir, tamam kalite özellikleri çok iyi, ama mevcut müșteri potansiyelini kaybedebiliriz” dediler.

Statü markasıdır ve biz size karlılığınızı yükseltecek bașka bir ürün daha verelim. İșletmenizi ileri götürebilecek ve gelecekte sizin kar edebileceğiniz sürdürülebilir bir yapı olușturalım.” “Tamam” dediler. Önerimizin altında matematiksel bir denklem var; bu denklem hem son kullanıcıya kazandırıyor, hem de bu iși yapan kișiye kazandırıyor.

Bizim bir Statü markamız vardı, bu markamıza bir anlam yükledik. Dedik ki, biz de emtia ürünü Statü markası altında verelim, bizim de serimiz olsun, aynı iki ürünü aynı bayilik adı altında birleștirelim. Bayilik görüșmelerine gittiğimizde onlara șu teklifi götürdük: “Siz bu bardaktan mı su içiyorsunuz, bunun içindeki su mu, bardağı değiștirin, bizim bardağımızla su için, fiyat aynı, ürün aynı, hatta biz iki yıl garanti veriyoruz. Bir marka veriyoruz, bu

Projelere giriyor musunuz ve bu konuda bayilerinize destek oluyor musunuz? Ankara’da YDA Söğütözü Projesi var, Cumhurbașkanlığı Külliyesi’nin karșısında, galiba beș veya altı blok, bildiğim kadarıyla bunlar Ankara’nın en değerli daireleri. Geçen sene mimarları, hem yeni yaptığımız küpeșteyi, hem de üzerindeki balkon camlamayı incelemek üzere bir grup halinde fuara geldiler, Avrupa

Vilfredo Pareto’nun 20/80 diye bir oranı var. Bizim satıșımızın ortalama yüzde 20’si Statü, yüzde 80’i de Albert Genau. Penetrasyonumuz hep gelir düzeyi yüksek olan illerde idi. Küçük il ve ilçelere penetrasyonumuz çok zordu. Șimdi oralara Statü’yle gidiyoruz. İlçelere kadar penetrasyonumuz yükseldi. Bu bayilik sayımızın son bir yıl içerisinde altmıș kadar arttırdı. Önceleri cam balkoncu yapmak istediğimiz firmalara giderken, șimdi cam balkoncu olmuș ve biraz önce konuștuğumuz yol ayrımına gelen firmalar bizi tanıyor, bayilik bașvurusu için buraya dönüyorlar. Biz de bu konuda seçici davranmaya çalıșıyoruz. Șu an bayi adetimiz 160. Kısmet olursa, 2018 yılı içinde 200’ün üzerine çıkarmaya çalıșacağız.

Danıșmanlık dendiğinde akılda șekillenmiyor olabilir. Burada ismini vermeyeceğim bir proje söyleyeyim, üç ay uğraștık, önceleri bu projenin mimarı ve proje müdürü, “Balkonlar camlanmayacak” demiș. Satın alanlardan da çok büyük tepkiler almıșlar. Satıcılar 20 m2 balkonunuz var, “Camlayabilirsiniz” demiș. Oturum bașlayacak, biri beni aradı, “Adil Bey gelin bir bakın” dedi. Dedim ki “Bizi çağıran falan olmadı, hatta arkadașlarımı gönderdim proje için, bir șeyler yapabilir miyiz diye, bizi reddettiler.” “Siz ona takılmayın, ben sizi patronla görüștüreyim” dedi. Patrona gittik, “Biz bunu böyle yaptık ama bu iși nasıl çözeceğiz?” dedi. Biz o binaya konsültasyon yaptık, balkonlar nasıl camlanabilir hale gelir diyerek bir çalıșma yaptık. Mevcut balkonun üzerine hareket edecek șekilde yeni bir profil tasarımı yaptık ve kadavrayı yeniden diriltmiș olduk, mimariyi kurtardığımızı düșünüyoruz. Dediler ki, “Siz tekelsiniz.” Neden tekel olalım, bizim Ankara’da 13 bayimiz var. Hepsi farklı fiyatlar verebilir. Mimarlara, yüklenici inșaat firmalarına ve hali hazırda yașanılan konut sitelerine ulașan ekibimiz, akıllara takılan sorulara cevap buluyor. Mimarların ve proje uygulayıcı firmaların proje hazırlarken, balkon ve cephe ile ilgili bizden de görüș almaları her iki taraf için de olumlu sonuçlar getiriyor. Bir proje birimimiz oluștu, bunun bizim açımızdan bir faydası var, toplu iș olarak alıyoruz, bayilerimize aktarıyoruz. Aynı zamanda da, hem kullanıcıya, hem yapının yatırımcısına, hem de mimarına faydamız olduğunu düșünüyorum. Albert Genau is a design, R&D and sales-marketing company In the interview we made with Adil IȘILDAK, the Chairman of Board of Directors of Albert Genau, a leading trademark in Glass Balcony Systems, we discussed the new buildings, agencies, products and innovations of the trademark.


Sektör

38

ASAȘ’tan Anaokullarına Akıl Oyunları Hediyesi ASAŞ Ailesi, odağına geleceğimizin güvencesi çocukları alarak başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk hareketi kapsamında, bölgedeki anaokullarını ziyaret ederek akıl oyunları hediye etti.

Akyazı Cumhuriyet Anaokulu bahçesinde düzenlenen ve șiirler, çocuk konseri, deney, akıl oyunları ve defileyle dopdolu geçen programda alüminyum folyo giydirilerek ASAȘ Çocuk olan Yüșa Kuș ilgi odağı oldu. Programın açılıș konușmasını yapan ASAȘ İnsan Kaynakları ve Stratejik Planlama Direktörü Birol BÜYÜKSİVRİ; sahile vuran denizyıldızlarını kurtarmaya çalıșan adamın hikâyesiyle, her küçük dokunușun birileri için büyük anlamlar ifade edebileceğini, bu amaç ve bilinçle ASAȘ sosyal sorumluluk hareketinin çocuk, eğitim ve spor odaklı faaliyetler planladığını ifade etti ve ilerleyen günlerde bașlayacak olan ASAȘ Basketbol Kulübü ile ulusal takımda kalbinde Akyazı ve ASAȘ olan gençleri hayal ettiklerini belirtti. Açılıș konușmalarının ardından Akyazı Kaymakamı Ömer KALAYLI, “Devletimizin en önemli önceliği eğitimde bașarıyı yakalamak, eğitimde kaliteyi yükseltmek. Okul öncesi eğitimi yaygınlaștırmak için çalıșmalar bașlattık. Eğitimde fırsat

eșitliği yarattık. Maddi durumu olmayan öğrencilere eğitim imkânı sağladık. Bu sosyal sorumluk projesinin tüm sanayi kurulușlarına örnek teșkil etmesini istiyorum. Bir okul ile sanayi kurulușunu ya da ișletmeyi eșleștirerek; kardeș okul kardeș kurum çalıșması yapmak istiyoruz. Tabii ki bu gönüllülük esasına dayanan bir proje. ASAȘ yetkililerine eğitime ve spora verdikleri katkılarından dolayı șahsım adına teșekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. ASAȘ yöneticilerine eğitime olan desteklerinden dolayı plaket takdim edildikten sonra, Kaymakam Ömer KALAYLI ve ASAȘ yetkilileri sınıfları dolașarak miniklere akıl oyunları setlerini dağıttı. Akyazı Cumhuriyet Anaokulunda gerçekleșen programın ardından ASAȘ İnsan Kaynakları Grup Müdürü Hakan SALİM, İnsan Kaynakları Uzmanı Sabiha ÖZTÜRK ve idari ișler çalıșanları Kerim SALİM ve Nuri KURU, Akyazı’daki diğer anaokullarını da ziyarette ederek öğrencilere onlu setten olușan akıl oyunlarını hediye ettiler.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde çocuklarımız için yapılan yatırıma büyük önem veren ASAȘ ailesi, bugüne kadar 23 Nisan resim yarıșması, eğitime destek için tablet hediyesi, İș’te Annem İș’te Babam ve Güvenlik Minik Ellerde bașlıklı etkinlikler ve çocuk esirgeme kurumundaki çocuklarla eğlence parkı ziyareti gibi projelere imza attı. ASAȘ ailesi çevre okullardan bașlayarak hayata geçirdiği bu kampanya ile çocuklarımızın hayatlarına dokunmak, onların eğitsel ve psikolojik gelișimlerine katkıda bulunmak ve diğer tüm sanayi kurulușlarına örnek olmayı amaçlıyor.

Mind Games to Preschools from ASAȘ The ASAȘ Family presented the mind games by visiting the kindergartens in the region as part of the corporate social responsibility movement that we launched with the children of our future safety.


Sektör

42

Yumurtalık Kaymakamlığından BALBAY’a Teșekkür Plaketi Zahit BALBAY’dan “Ahde Vefa” Örneği Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Zahit BALBAY, Adana’nın Yumurtalık İlçe Kaymakamı Asalet KARABULUT ve Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş FİLİK’i ağırladı. Kaymakam KARABULUT ve Başkan FİLİK, ziyarette BALBAY’a ilçeye ve eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Bölgesi’ndeki (AOSB) tesislerinde ziyaret ettiler. Kaldırım İlköğretim Okulu mezunu olan BALBAY’la sohbet eden KARABULUT ve beraberindekiler, eğitime katkılarından dolayı BALBAY’a teșekkür plaketi sundu. “Okuyun” Tavsiyesi Ziyarette, Kaldırım Köyü anıları tazelenen BALBAY, ilköğretim yıllarında okumaya çok düșkün olduğunu, öğretmenlerinin de kendisinde gelecek görmesine rağmen babasının maddi imkânsızlıkları nedeniyle okuyamadığı anlattı. Bu yüzden eğitime büyük önem verdiğini ifade eden BALBAY, “Bugün olsa yine okumak isterdim. Her ne kadar atıldığım zanaatta hedefime ulașmıș olsam da bu elbette kolay olmadı. Geleceğimizin teminatı tüm çocuk ve gençlerimize okumaktan vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum” diye konuștu. Protokol İmzalandı Ziyaret kapsamında Zahit Alüminyum ile Yumurtalık Kaldırım İlkokulu arasında, Okul Tabanlı Değerlendirme, Akredite ve Kalite Sistemi Projesi (ODAK) kapsamında imzalanan ișbirliği protokolünün il milli eğitim müdürlüğü onaylı belgesi BALBAY’a sunuldu. Protokol uyarınca ODAK projesi çerçevesinde Zahit Alüminyum ve Yumurtalık Kaldırım İlkokulu ve öğrencileri ile ortak çalıșmalar yürütülmesi kararlaștırıldı. Acknowledgement Plaque To Balbay From Yumurtalık District Governorate An Example Pacta Sunt Servanda From Zahit BALBAY

Balbay’ı Duygulandıran Ziyaret Yumurtalık İlçesi Kaymakamı Asalet KARABULUT, Yumurtalık Belediye Bașkanı Türkeș FİLİK, İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mustafa EMRE, Kaldırım İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Arif VELİOĞLU ile birlikte, Zahit BALBAY’ı, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi

Zahit BALBAY, the Chairman of the Board of Directors of Zahit Aluminyum hosted Asalet KARABULUT, District Governor of Yumurtalık District, Adana and Türkeș Filik, Mayor of Yumurtalık Municipality. The Governor KARABULUT and Mayor FİLİK thanked BALBAY for his supports to district and education.


Sektör

44

İhracat, Ocak ayında yüzde 16,3 artışla 12 milyar 198 milyon dolara çıktı

TİM Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ: “İhracatta Rekorlar Yılına Çift Haneli Artıșla Bașladık.” Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 12 milyar 198 milyon dolara yükseldi. Böylece 2018 Ocak ayı, ihracat tarihindeki en iyi 3. ocak ayı oldu. TİM Başkanı BÜYÜKEKŞİ, “12 aylık ihracatımız 158 milyar doları aştı. 1-2 ay içerisinde 160 milyar dolar barajını da aşacağız, yıl sonunda 170 milyar doların üzerine çıkacağız” şeklinde konuştu.

Soldan sağa: TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer BURHANOĞLU, TİM Başkanı Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Toyota Genel Müdürü Hiroshi KATO, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan SABUNCU.

Cumhurbașkanlığı himayesinde “İhracat Bilgi Platformu” adında bir sistem geliștirdiklerini kaydeden BÜYÜKEKȘİ, “Tek bir tıkla, ürünlerimizi hangi ülkelere hangi koșullarda ihraç edebileceğimizi göreceğiz. Hangi ülkelerin hangi ürünlerde ithalat potansiyeli var, hangi pazarlar bizim için daha uygun, pazardaki firmalara nasıl ulașabilirim, gümrük vergileri ve lojistik maliyetleri nelerdir, hükümetimiz bu konuda nasıl destekler veriyor gibi birçok soruya yanıt veren bir sistem” dedi. TİM Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ, Afrin’deki operasyonun bașarı ile sürdüğünü ifade ederek, “Kahraman ordumuzun ihtiyaç duyduğu dövizi ülkemize kazandırmak, biz ihracatçıların boynunun borcu. Zeytin Dalı operasyonuna verebileceğimiz en iyi destek, ihracatta yeni rekorlar. İhracatçılarımızın ülkemize kazandıracağı

fazladan her 1 dolar, terörizme karșı verilen mücadelede adeta bir kurșun kadar etkili olacaktır” diye konuștu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 12 milyar 198 milyon dolar olarak gerçeklești. Böylece 2018 Ocak ayı, ihracat tarihindeki en yüksek 3. Ocak ayı oldu. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,1 artarak 158 milyar 4 milyon dolara ulașırken, miktar bazında ihracat ise Ocak’ta yüzde 9,8 yükselișle 9,7 milyon tona çıktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ, Ocak ayı ihracat rakamlarını 1 Șubat’ta düzenlenen toplantıda açıkladı. Toyota’nın Sakarya Fabrikası’nda gerçekleștirilen toplantıya, Sakarya Valisi İrfan BALKANLIOĞLU, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Bașkanı

Mahmut KÖSEMUSUL, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Bașkanı Orhan SABUNCU, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer BURHANOĞLU ve Toyota Genel Müdürü Hiroshi KATO da katıldı. Toplantıda konușan TİM Bașkanı BÜYÜKEKȘİ, “12 aylık ihracatımız 158 milyar doları aștı. 1-2 ay içerisinde 160 milyar dolar barajını da așacağız, yıl sonunda 170 milyar doların üzerine çıkacağız” dedi.

The Exportation reached to 12 Billion 198 Million Dollars with 16,3 Increase in the month of January Mehmet BÜYÜKEKȘİ, the Chairman of TIM stated that “we started with double digit increase to the year of record highs in exportation” According to the data of Turkish Exporters Council (TIM), the exportation reached to 12 Billion 198 Million Dollars by increasing 16,3 percent at the January compared to previous January. Thus, January, 2018 became the 3rd best January in the history of exportations. BÜYÜKEKȘİ, the Chairman of TIM stated that “our exportations of 12 months exceeded 158 Billion Dollars. We will pass the resistance of 160 Billion Dollars in few months and exceed 170 Billion Dollars at the end of year.


Sektör

48

Ersaș Alüminyum; Polonya Budma Yapı Fuarı’nda PAL System Serilerini Tanıttı Ersaş Alüminyum; 30 Ocak - 02 Şubat 2018 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen Budma Yapı Fuarı’na katılım sağlayarak global pazarlardaki yerini güçlendirdi. Dünyada da bir ilk olan PAL System Composite profilden pencere profili ile marka bilinirliğinden söz ettiren Ersaș Pal System A.Ș., bașarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Ersaș Alüminyum, sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu fuarda en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliștirilip üretilen yeni PAL System Serisini tanıttı. Polonya’da Avrupa’nın en büyük PVC pencere üretici bayileri, Ersaș Alüminyum’un yaptığı PAL System demonte pencere profili imalatlarını hızlandırdığı, nakliyede ve tașıma ișçiliğinde avantaj sağlaması ilgi odağı oldu. Ersaș Alüminyum yetkilileri, tüm Avrupa’daki yapı marketlerin PVC pencere tedarikçilerinin ve Polonya’daki PVC Pencere firmalarının PAL System Demonte toplanmasını ve hacim kaplamamasının büyük buluș olduğu fikrine sahip olduklarını bildirdiler. Fuarda sergilenen bir bașka sistem olan PAL Demonte System, global ziyaretçiler tarafından dikkat çekti. Tüketicinin Ersaș PAL Demonte System ile 20 dakikada kendi penceresini yapabileceği uygulamalı șekilde gözler önüne serildi. Stantlarına gösterilen yakın ilgiden son derece memnun kalan Ersaș Alüminyum yetkilileri, bașarılı bir fuar organizasyonuna daha Ersaș imzasını attıklarını dile getirerek yurt dıșında birçok fuar organizasyonunda bayileri ve iș ortakları ile bulușmaya devam edeceklerini ifade etti. Ersaș Aluminyum presented PAL System Series in Poland Budma Construction Exposition Ersaș Aluminyum fortified its place in the global markets by participating Budma Construction Exposition organized in Poland between 30th January and 2nd February, 2018.


Sektör

54

Göksal GÜNGÖR, Global Alüminyum Folyo Üreticileri Birliği’nin Yeni Küresel Bașkanı Oldu Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal GÜNGÖR, Global Alüminyum Folyo Üreticileri İnsiyatifi (Global Aluminium Foil Roller Initiative - GLAFRI) küresel başkanı seçildi. Alüminyum Sanayicileri Derneği’nde (TALSAD) Yönetim Kurulu Üyesi, European Aluminium Foil Association (EAFA) Üreticiler Grubu Üyesi, European Aluminium Association (EAA) Üreticiler ve İstatistik Grupları Üyesi olarak ulusal ve uluslararası dernek ve kurulușlardaki görevlerini de aktif olarak sürdürmektedir.

Global Alüminyum Folyo Üreticileri İnsiyatifi’nin Șubat ayının ilk haftasında düzenlediği toplantısında, 2016 yılından bu yana bașkanlığı yürüten Oliver HOMMEL görevini Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal GÜNGÖR’e devretti. Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren yassı alüminyum sektörünün lider kurulușu Assan Alüminyum’un Genel Müdürü Göksal GÜNGÖR 2016 yılından itibaren GLAFRI’nin Bașkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Uluslararası bir dernek olan GLAFRI, dünya çapında (Amerika, Avrupa ve Çin dahil olmak üzere Asya kıtalarında) 28 ülkede operasyonları olan 60

alüminyum folyo üreticisi üyeye sahip ve küresel folyo üretiminin yaklașık yüzde 50’sini temsil ediyor. GLAFRI, yenilikçi girișimleri ve folyo pazarlarının gelișimini global anlamda desteklemek amacıyla sürdürülebilirlik çalıșmalarının koordinasyonunu yürütüyor. Göksal GÜNGÖR 1973 doğumlu olan Göksal GÜNGÖR, Kibar Grubu’na 1999 yılında katıldı. Assan Alüminyum’da 1999-2011 yılları arasında Satıș Fonksiyonlarında çeșitli görevler alan GÜNGÖR, 20142015 yılları arasında Global Satıș ve Pazarlama Direktörü, 2015 Haziran ayından itibaren satıș-pazarlama ve tedarik zinciri fonksiyonlarından sorumlu Ticaret Genel Müdür Yardımcısı (CCO) olarak çalıșmalarını sürdürdü. GÜNGÖR, 19 Temmuz 2016 tarihi itibarı ile Assan Alüminyum Genel Müdürlüğü’ne atandı. GÜNGÖR, Dıș Ekonomik İlișkiler Kurulu’nda (DEİK); Meksika İș Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Türkiye

Göksal GÜNGÖR became the New Global Chairman of Global Association of Aluminum Foil Roller Manufacturers Göksal GÜNGÖR, the general manager of Assan Alüminyum has been elected as Global President of GLAFRI (Global Aluminum Foil Roller Initiative during the GLAFRI General Meeting on February 1, 2018.


Sektör

56

MÜSİAD Vizyoner’17 de Türkiye’nin Dönüșüm Geleceği Konușuldu Dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri olan Türkiye için bir yol haritası niteliğinde olan ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) düzenlediği Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi tamamlandı. ‘Niçin Dönüşüm’, ‘Nasıl Dönüşüm’, ‘Ne’ye Dönüşüm’ ve ‘Türkiye’nin Dönüşümü’ ana başlıklarının konuşulduğu zirveye katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK yaptığı konuşmada, “Büyük Türkiye’nin on yıllardır önünü açan kurumların başında Anadolu ruhunu taşıyan MÜSİAD geliyor. Bizim için MÜSİAD ruhuyla, aklıyla farklı bir kurumdur” dedi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman KAAN ise şöyle konuştu: “Vizyoner bir gelecek imajıdır. Vizyoner aynı zihinde hemfikir insanların birbirlerini inşa etme alanlarıdır.”

Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi, iș adamları, sektör temsilcileri ve sivil toplum kurulușlarının da aralarında bulunduğu geniș bir katılımla İstanbul Wow Hotel’de yapıldı. İki yılda bir düzenlenen ve iki gün süren zirvede konușan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK, “Vizyon güçlü Türkiye için çok önemli bir kelime. 15 yıldır ekonomimiz güçlendirmek ve Yeni Türkiye’yi inșa etmek adına çok önemli adımlar kararlılıkla atıldı, atılmaya da devam ediyor. 15 yıldır sınırımızda süren bir savaș var, dünya küresel bir kriz içinde ama Türkiye büyümesini emin adımlarla sürdürüyor” dedi. Yapay Zekâ Kullanım Alanı Yaygınlașmalı Yerli ve milli kaynakların önemine değinen ALBAYRAK, “Türkiye enerjideki yerli kaynaklarını sonuna kadar en verimli șekilde kullanmalı. Kadın ve gençlerimiz de ülkemizin en önemli kaynaklarından. Tasarım yeteneği, zekâsıyla kadınlarımızın; müteșebbis ruhuyla gençlerimizin öne çıktığı insan kaynağından en yüksek fayda sağlayacağımız bir sistem kurmalıyız.

Dünya değișiyor, erkek kadın ayrımı yapmadan insan kaynağımızı sistemin içine maksimum düzeyde dâhil etmeliyiz. Geleceğimizde söz sahibi olacak sektörlerde mesleki eğitim ve Ar-Ge çalıșmaları kurum kültürüne girmeli. Yapay zekânın kullanım alanının yaygınlașması dünyanın dönüșümüyle ilgili ipuçları veriyor” diye konuștu. ALBAYRAK sözlerini șöyle noktaladı: “Bakanlık olarak Vizyoner’17’de iki gün boyunca yapılacak olan beyin fırtınalarını yakından takip edeceğiz.”


Sektör

58

Dönüșümün İktisat ve Ticaretteki Adı Yeni Ekonomi Dönüșümün iktisat ve ticaretteki adının yeni ekonomi olduğuna dikkat çeken MÜSİAD Genel Bașkanı Abdurrahman KAAN, bu model adını, iktisadi faaliyete konu olan girdinin yapısından ve bu girdi etrafında biçimlenen iktisadi kültürün değișiminden aldığını belirtti. KAAN, “Yeni ekonominin ana girdisi ve dayanağı bilgidir. Bilgi ekonomisinde kurulușların en önemli kaynakları klasik üretim faktörleri değil bilgi ve beșerî sermayedir. Yeni ekonomi dijitaldir ve sanallașma belirgin karakteridir. Yeni ekonomi bir ağ ekonomisidir. Veri akıșı ve iletiminin hızı rekabet avantajı sağlar. Günümüzün piyasa sisteminde ayakta kalacak firmalar bilișim akımına anında tepki verebilen ve hızlı stratejik kararlar alabilenlerdir. Nihayet yeni ekonomi küresel bir dönüșüm ekonomisidir” dedi. KAAN sözlerini șöyle sürdürdü: Hayalleri olan insanların idealleri olmalı. İdealleri olan insanların planları olmalı. Planları olan insanların ise gelecek hakkında fikirleri ve bu fikirleri paylașabileceği platformları olmalı.’’

AR-GE Politikalarımızı Gözden Geçirmeliyiz Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi, Sektör Kurulları Komisyonu ve Vizyoner 17 İcra Kurulu Bașkanı Bayram ȘENOCAKLI’nın açılıș konușmasıyla bașladı. Endüstri 4.0 olarak isimlendirilen bir döneme girdiklerini belirten ȘENOCAK, teknolojinin liderlik ettiği akıllı makinelerin etkin olacağı döneme geldiklerine dikkat çekti. 2002 yılından sonra, siyasi ve ekonomik hayatta yașanan istikrarla birlikte Türkiye’nin büyük bir değișim ve dönüșüm sürecine girdiğini söyleyen ȘENOCAK bu değișim ve dönüșüm ekonomi, siyaset, dıș politika, enerji, endüstri, dijital ve bilgi teknolojileri bașta olmak üzere bütün alanlarda etkisini hissettirdiğini vurguladı. ȘENOCAK sözlerine șöyle devam etti: “Endüstri 4.0 ile birlikte Ar-Ge politikamızın da yeniden gözden geçirilmesi söz konusu olacak. Özellikle Endüstri 4.0’e hazırlık olması itibariyle yapay zekâ uygulamaları, otonom araçlar, nesnelerin interneti, robotik teknolojiler gibi yeni nesil teknolojilere özel bir yönlendirme ve liderlik yapılması gerekiyor. Özetle yeni sanayi devriminde geç kalmamalıyız.” Zirveye Dönüșüm Damgasını Vurdu Zirvenin ilk gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Bașkanı Hasan BÜYÜKDEDE, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Bașkanı İlker AVCI, MÜSİAD Genel Bașkanı Abdurrahman KAAN’ın katılımıyla ‘Niçin Dönüșüm’, ‘Nasıl Dönüșüm’ oturumları gerçekleștirildi.

The future of Turkey’s Transition has been discussed in MÜSİAD Vizyoner’17 Vizyoner’17 Sectors Summit which is in the quliafication of a road map for Turkey, one of the most rapidly changing countries of the world and is organized by independent industrialists and businessmen’s association (MÜSİAD), has been completed.


Sektör

60

ASAȘ, Mat4Rail Projesi ile Horizon 2020 Shift to Rail Programına Kabul Edilen İlk Türk Firması Oldu Geçtiğimiz aylarda ASAŞ’ın da dahil olduğu Horizon 2020 (AB Projeleri Çerçeve Programı) Shift to Rail programı kapsamında yer alan Mat4Rail projesi kick off toplantısı 4-5 Ekim tarihlerinde San Sebastian-İspanya’da yapıldı. Projede, İspanyol Ar-Ge kuruluşu CITEDEC koordinatörlüğünde, 7 ayrı ülkeden (İspanya, İsviçre, İsveç, Türkiye, Almanya, Avusturya ve Belçika) 16 farklı firma yer alıyor. AB tarafından odaklı çağrılarla desteklenen uluslararası konsorsiyum projeleri kapsamında, 4-5 yıllık dilimler halinde çerçeve programlar açıklanarak güncelleme yapılıyor. 2014-2020 yılları arasında uygulanan çerçeve program Horizon 2020 (Ufuk 2020) adıyla anılıyor. AB Üyesi ülkeler ve henüz üye olmayan ülkelerin yıllık olarak verdikleri mali destek, bu projeler ile özel șirketler veya kamu șirketlerine projeler vasıtasıyla dağıtılıyor. Türkiye șimdiye kadar Avrupa Birliği Projelerine sağladığı maddi katkıyı geri döndüremediği için Horizon programı kapsamında, AB katkı payını ülkeye geri kazandırmayı ve yeni projeler yaparak gelișimini arttırmayı amaçlıyor. Shift to Rail bașlığı altındaki “2R-CFM-IP1-01-2017: Development of new technological concepts towards the next generation of rolling stock, applied to major subsystems such as Carbody, Running Gear, Brakes, Doors and Modular interiors” çağrısına ASAȘ, Mart 2017’de Mat4Rail “Designing the railway of the future: Fire resistant composite materials and smart modular design” projesi ile bașvuruda bulundu ve Haziran 2017’de projenin kabul edildiği açıklandı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen Shift to Rail programı

kapsamında Türkiye’de ilk defa bir firma Mat4Rail projesi ile AB’den hibe almaya hak kazandı. Mat4Rail projesi; geleceğin demiryolu tașıtlarında yangın, dayanımı yüksek, yenilikçi malzemeler kullanılması ile ağırlık hafifletme, ısı yalıtımını geliștirme, ses izolasyonunu artırma ve inovatif,

akıllı, modüler dizaynlar ile kullanıcının konfor seviyesini artıran iç mekân tasarımlarının yapılması bașlıklarından olușuyor. Söz konusu proje kapsamında ASAȘ, inovatif çıkıș kapısı tasarımında rol alacak. Ar-Ge projeleriyle nitelikli ürünlerin, yenilikçi proseslerin geliștirilmesi çalıșmaları için her geçen yıl daha çok kaynak ayıran ASAȘ, ülke ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra uluslararası proje yapma deneyimini ve ișbirliği kültürünü de geliștirmeyi hedefliyor. ASAȘ became the first Turkish Company accepted to Horizon 2020 Shift to Rail Program with Mat4Rail Project The kick-off meeting of Mat4Rail Project in scope of Shift to Rail program of Horizon 2020 (EU projects Framework Program) which ASAȘ got into was realized in San Sebastian-Spain on 4th and 5th September. 16 different companies participated from 7 countries coordinated by CITEDEC, a Spanish R&D establishment in the Project.


Sektör

62

Șișecam 480 Milyon TL’lik Yatırımla Türkiye’deki Düzcam Kapasitesini 1,9 Milyon Tona Çıkaracak Şişecam Topluluğu, Ankara-Polatlı Düzcam Fabrikası’nda yapacağı yeni fırın yatırımıyla Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Topluluk bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam’ın yaklaşık 480 milyon TL’lik yatırımla hayata geçireceği yeni fırın yıllık 220 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. cam ambalaj ve Balıkesir’deki cam elyaf yatırımlarının ardından yeni yılda da Ankara Polatlı’daki düzcam yatırım kararını açıklamanın memnuniyetini yașıyoruz. Türkiye pazarındaki potansiyel talep doğrultusunda geçekleștirilecek yatırımla Polatlı Düzcam Fabrikası’nda ikinci fırını devreye alacağız. Böylece Türkiye’deki düzcam üretim kapasitemiz yıllık 1,9 milyon tona ulașacak.”

Șișecam Topluluğu Yönetim Kurulu Bașkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, söz konusu yatırıma ilișkin olarak yaptığı açıklamada, Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüklerinin altını çizerek, “Topluluk olarak sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalıșmalarımızı yürütüyoruz. Geçen yıl açıkladığımız Mersin ve Eskișehir’deki cam ambalaj ve Balıkesir’deki cam elyaf yatırımlarının ardından yeni yılda da Ankara Polatlı’daki düzcam yatırım kararını açıklamanın memnuniyetini yașıyoruz. Türkiye pazarındaki potansiyel talep doğrultusunda geçekleștirilecek yatırımla Polatlı Düzcam Fabrikası’nda ikinci fırını devreye alacağız. Böylece Türkiye’deki düzcam üretim kapasitemiz 1,9 milyon tona ulașacak” dedi. Düzcam, cam ev eșyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileșiklerini kapsayan iș kollarında küresel bir oyuncu olan Șișecam Topluluğu, yeni yılda da yatırımlarına hızla devam ediyor. Șișecam Topluluğu yaklașık 480 milyon TL’lik bir yatırım ile Ankara

Polatlı Düzcam Fabrikası’nda 220 bin ton/ yıl kapasiteli yeni bir fırın yatırımını hayata geçirecek. Yeni yatırım Șișecam Topluluğu bünyesindeki Trakya Cam Sanayii A.Ș. tarafından gerçekleștirilecek. Șișecam Topluluğu Yönetim Kurulu Bașkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, konuya ilișkin olarak yaptığı açıklamada, bugün 22 bine yakın çalıșanı, 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeye ulașan satıșlarıyla uluslararası ölçekte bir topluluk olduklarına dikkat çekti. “Türkiye için değer yaratmayı sürdürüyoruz” Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, șöyle konuștu: “Topluluğumuz, kurulușundan bu yana geçen 82 yılı așkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmıș ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiștir. Șișecam Topluluğu olarak sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalıșmalarımızı yürütüyoruz. Geçen yıl açıkladığımız Mersin ve Eskișehir’deki

“Türkiye yüksek katma değerli cam üretim merkezimiz olacak” Yeni fırın yatırımıyla Ankara Polatlı Düzcam Fabrikası’nın yıllık üretim kapasitesinin 520 bin tona çıkacağını belirten Ahmet KIRMAN, șunları söyledi: “Ankara Polatlı’daki yeni fırın yatırımı düzcamda üretim çeșitliliğimizi artıracak. Ayrıca yeni bir kaplamalı cam yatırımımız da Bursa Yenișehir Düzcam Fabrikası’nda bu yıl devreye girecek. Mevcut kaplamalı cam kapasitemize ek olacak bu yatırım sayesinde Türkiye yüksek katma değerli cam üretim merkezimiz olacak. Bugün pazara sunduğumuz kaplamalı cam ürünlerimiz yazın güneș ısısı girișini kontrol ederek, kıșın ise ısıyı içeride tutarak, binalarda önemli oranlarda enerji tasarruf sağlamaktadır. Yatırımlarımız tamamlandığında pazara daha geniș bir yelpazede, yazın güneș ısısı girișini kontrol eden, kıșın ise ısıyı içeride tutan ‘akıllı’ cam ürünleri sunuyor olacağız.” Șișecam will increase its Sheet Glass capacity in Turkey to 1,9 million tons with an investment of 480 million TRY Șișecam Community is adding a new investment in Turkey with a new oven to be put in its Ankara-Polatlı Sheet Glass Facilities. Conducting activities within the scope of the community, Șișecam Düzcam will have an annual production capacity of 220 thousand tons with an investment of approximately 480 million TRY.


Sektör

64

in Projesine Birincilik Ödülü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi çatısı altında alüminyum sektörüne yönelik çalışmalar gerçekleştiren Alüminyum Test, Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM), İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği “Enerji Verimliliği Ödülleri”nde Özel Kategoride birinciliğe layık görüldü. Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal BAHÇIVAN’ın elinden aldı.

İstanbul Sanayi Odası’nın sürdürülebilir kalkınmaya yönelik enerji verimliliği konusunda bașarılı uygulamaları ödüllendirmek amacıyla düzenlediği “Enerji Verimliliği Ödül Töreni”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK’ın katılımıyla İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleștirildi. ALUTEAM ile Girișimci Alüminyum Sanayici ve İș Adamları Derneği (GALSİAD) ortak girișimi ve İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen “Alüminyum İmalat Tesislerinde Enerji Verimliliği ve Sera Gazlarının Azaltılması Projesi”, 55 projenin yarıștığı Enerji Verimliliği Ödülleri’nde, Özel Kategoride 1.’lik ödülünün sahibi oldu. Ödülü, ALUTEAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ebubekir KOÇ ve ekibi ile GALSİAD

Alüminyum İmalat Tesislerinde Enerji Verimliliği ve Sera Gazlarının Azaltılması Projesi Alüminyum sektöründe hizmet veren firmaların ürün ve süreç geliștirme faaliyetlerine katkı sağlayan ve üniversite-sanayi ișbirliği çerçevesinde eğitim, araștırma ve test merkezi olarak çalıșmalarını sürdüren ALUTEAM, 2014-2015 döneminde gerçekleștirilen “Alüminyum İmalat Tesislerinde Enerji Verimliliği ve Sera Gazlarının Azaltılması Projesi” ile alüminyum üretimi yapan firmalarda test ve ölçümler gerçekleștirdi. Gerçekleștirilen saha çalıșmaları ile birlikte sahada ve merkezde olmak üzere çeșitli eğitimler düzenlendi, firmalara özel raporlar hazırlandı. Bu sayede enerji verimliliği konusunda alüminyum sektöründe farkındalık olușturulması, firmaların kayıp enerji miktarlarının ve sera gazı salınımlarının düșürülmesi amaçlandı. 2014 yılında bașlayan, firmaların enerji maliyetinin ve sera gazı salınımının azaltılması, firmaların ürün ve süreç geliștirme faaliyetlerini desteklenmesi amacıyla hazırlanan proje 2015 yılında

sona erdi. Firmalardan gelen yoğun talep sonrasında proje kapsamında gerçekleștirilen faaliyetler, ALUTEAM’in bir sonraki projesi olan Güdümlü Projeye de dâhil edildi. 25 mesleki ve teknik eğitim verildi, alüminyum imalatı yapan 33 firmada 50 saha çalıșması gerçekleștirildi, test ve ölçüm çalıșmaları ile birlikte ALUTEAM laboratuvarlarında firmalar için 839 test yapıldı. Test ve ölçümler sonrası firmalara özel hazırlanan saha raporları, her firmanın kendine özgü bir verimlilik tablosu olușturmasını sağladı. Elde edilen sonuçlara göre firmaların toplam enerji kaybı 2.252.219 kWh.Ay olarak tespit edildi, firmalar tarafından iyileștirme çalıșmaları yapıldı. ALUTEAM’s Project Received First Prize Aluminum Test, Education and Research Center (ALUTEAM) realizing works for aluminum industry under the roof of Fatih Sultan Mehmet Foundation University was awarded with first prize in Special Category in “Energy Efficiency Prizes” organized by Chamber of Commerce of Istanbul.


Sektör

66

Enerji Verimli Bina Projesiyle Mimarlık Ödülü Kazandılar İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri Aslıhan YUMURTACI ile Gülfem ASLAN’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Enerji Verimli Bina Tasarım Yarışması” için hazırladıkları proje, ödüle değer görüldü. Bina kendi elektriğini üretecek, doğal yöntemlerle soğutulup ısıtılacak ve gün ışığından maksimum fayda sağlayacak şekilde tasarlandı. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen, “Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması” teknik yardım projesi kapsamında, Çevre ve Șehircilik Bakanlığı himayesinde düzenlenen Enerji Verimli Bina Tasarım Yarıșması’nda ödül kazandı. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri Gülfem ASLAN ve Aslıhan YUMURTACI’nın akademisyenlerin yönlendirmeleri doğrultusunda tasarladıkları proje, bir binanın hem kendi enerjisini üretmesi hem de enerji tasarrufu yapması fikri etrafında șekillendi. Çevre Karakteristiği Yarıșmaya gönüllü olarak katılan Aslıhan YUMURTACI ve Gülfem ASLAN, yoğun bir tempoyla hazırlıklara bașladı. Projeye ilișkin bakanlığın belirlediği sınırlı veriler doğrultusunda, önce tasarlanacak binada yașayacak aile tipleri belirlendi ve senaryo olușturuldu. Konum belirtilmeden sadece çevre karakteristiğini yansıtan birkaç ipucu verilen parselin, Sapanca Gölü civarında olduğu öngörüldü. Proje alanını belirledikten sonra Sapanca ve çevresindeki iklim özellikleri, bitki örtüsü, coğrafi konum, yeryüzü șekilleri ve geleneksel konut mimarisi araștırıldı. Birkaç haftada bir yapılan kritikler dıșında proje, tamamen öğrencilerin araștırma ve gayretleriyle devam etti. Yaklașık üç aylık bir çalıșmadan sonra tamamlanan proje Çevre ve Șehircilik Bakanlığı Yarıșması’na gönderildi. Proje, dünyada nüfusun hızla artması paralelinde yoğunlașan çevre kirliliği, kaynakların sürdürülebilmesi, insan faaliyetlerinde enerjinin verimli kullanılması konuları dikkate alınarak tasarlandı.

210 Güneș Paneli Kullanıldı Proje kapsamındaki konutta toplam 93 kișinin farklı tiplerdeki 29 dairede barınması hedeflendi. Türkiye’de 4 kișilik bir ailenin ortalama yıllık enerji tüketiminin 3 bin 36 kWh olduğu gerçeğinden hareketle 29 daire için toplam tüketilecek yıllık elektrik miktarı 88 bin 44 kWh olarak hesaplandı. Elektrik ihtiyacının, parselin batısında yer alan ve en çok güneș alan binanın çatısına 210 adet güneș paneli yerleștirilerek karșılanması öngörüldü. Bu amaçla orman tarafındaki panellerin yerleștirileceği bina yüksekliği artırıldı. Doğal Klima Kuzeyden esen rüzgârların yazın serinletici etkisi olduğu için bina tasarımında pasif havalandırma kullanıldı. Güneyden esen rüzgârların kıșın ısıtıcı etkisinden faydalanmak için de avlulu sistem tasarlandı. Pasif havalandırmaların yanı sıra çatıya yerel rüzgârlara paralel

yerleștirilen türbin de çatı havalandırması için kullanıldı. Genç odası, ebeveyn odası, dadı odası, bebek odası, çalıșma odası gibi oda tipleri ile konutlar zenginleștirildi. Komșuluk ilișkilerinin güçlü olması hedeflendiği için aynı tip planlar bir araya getirilmedi. Kaynak: İstanbul Ticaret Odası Gazetesi.

They Gained Architecture Award with Their Energy Efficient Building Project The project prepared for “Energy Efficient Building Design Contest” of Ministry of Environment and Urbanization, by Aslıhan YUMURTACI and Gulfem ASLAN, who are third class students at Architec-ture Division of Istanbul Trade University, was given award. Building is designed in a way to produce its own electricity, to be heated and cooled with natural methods, and to make benefit of day light at maximum level.


Sektör

72

Türkiye’nin “En Parlak” 100 Șirketi Belli Oldu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve Londra Borsası işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’nin “En Parlak” 100 Şirketini kapsayan liste açıklandı. Listede yer alan şirketler 2013-2016 yılları arasında Türkiye’nin aynı dönemdeki GSYH artış hızının iki katı üzerinde büyüme gösterdi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Beșler Makarna Un İrmik Gıda San. ve Tic. A.Ș.: 45,04 Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ș.: 44,46 Sepaș Plastik Kimya İnșaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ș.: 39,11 TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ș.: 37,66 Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ș.: 37,77 AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ș.: 35,33 Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ș.: 35,13 Elvan Gıda San. ve Tic. A.Ș: 33,70 Bașhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama San. ve Dıș Tic. A.Ș: 33,29 Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ș.: 32,64 Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Ști: 35,57 Farplas Oto Yedek Parçaları İmalatı İthalatı ve İhracatı A.Ș.: 32,45 Melike Tekstil San. ve Tic. A.Ș.: 31,20 Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ș.: 30,94 Ankara Ofis Yem Gıda ve Makina San. Tic. A.Ș: 30,19 Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç ve Dıș Tic. A.Ș.: 29,96 Memișoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. ȘTİ.: 29,93 İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ș.: 29,88 Yayla Agro Gıda Sanaiay ve Nakliyat A.Ș.: 29,44 Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ș.: 28 Șireci Tekstil San. ve Tic. A.Ș.: 28,27 Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ș.: 28,19 Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. ȘTİ.: 28,08 Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ș.: 27,80 Pilenbak Ambalaj San. ve Tic. A.Ș.: 27,52 Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ș.: 27,14 Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ș.: 26,79 Özyılmaz Fındık Tic. ve San. LTD. ȘTİ.: 26,74 Șirikçioğlu Mensucat San. ve Tic. A.Ș.: 26.60 Erișler Yem San. ve Tic. A.Ș.: 26,46 Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ș.: 26,28 Mega Metal San. ve Tic. Ltd. ȘTİ.: 26,09 Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ș.: 25,75 Kartal Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ș.: 25,65 Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ș.: 25,39 Șık Makas Giyim San. ve Tic. A.Ș.: 25,37 Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ș.: 24,87 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ș.: 24,87 Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnșaat San. ve Tic. A.Ș.: 24,65 Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ș.: 24,48 Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ș.: 24,48 Safa Tarım A.Ș.: 24,43 Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ș.: 24,28 Tankar Oto Petrol Gıda Tekstil San. Tic. LTD. ȘTİ.: 23,29 Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. LTD. ȘTİ.: 23,67 Alfa Metal Alüminyum San. ve Tic. A.Ș.: 23,60 Matlı Yem San. ve Tic. A.Ș.: 23,33 Kozlu Gıda İmalat San. Tic. ve Tașımacılık A.Ș. -23,31 Öz-Sel Ecza Depoları Ticaret ve Paz. A.Ș.: 23,27 Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ș.: 23,13 Gümüșdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ș.: 23,01 Torun Bakır Alașımları Metal San. ve Tic. A.Ș.: 22,97 Aster Tekstil San. ve Dıș Tic. A.Ș.: 22,79

54. Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ș. 55. Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ș.: 56. Altaș Yağ Su ve Tarım Ür. Gıda İnș. Oto. Nak. San. ve Tic. A.Ș.: 57. Sanica Isı Sanayi A.Ș.: 58. Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ș.: 59. Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. LTD. ȘTİ.: 60. Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ș.: 61. Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ș.: 62. Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii A.Ș.: 63. Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ș.: 64. Ege Kimya San. ve Tic. A.Ș.: 65. Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Ști. 66. Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ș.: 67. Ümran Çelik Boru San. A.Ș.: 68. Alce Elektrik San. ve Tic. A.Ș. 69. Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ș.: 70. Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ș.: 71. Hatboru San. ve Tic. A.Ș.: 72. Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ș.: 73. Șahinler Metal San. ve Tic. A.Ș.: 74. Beșler Tekstil San. ve Tic. A.Ș.: 75. Yasin Kaplan Tekstil ve Halı San. Tic. A.Ș.: 76. Yașar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ș.: 77. Safi Katı Yakıt Sanayi ve Tic. A.Ș.: 78. Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ș.: 79. Sadık Otomotiv Akaryakıt Ev Aletleri Tic. LTD. ȘTİ.: 80. Koruma Klor Alakli San. ve Tic. A.Ș.: 81. Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ș.: 82. Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ș.: 83. ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ș.: 84. Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ș.: 85. Umur Basım San. ve Tic. A.Ș.: 86. Akım Metal San. Ve Tic. A.Ș.: 87. Mescier Demir Çelik San. ve Tic. LTD. ȘTİ.: 88. Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ș.: 89. Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ș.: 90. Uludağ Maden Suları T.A.Ș.: 91. Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ș.: 92. Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ș.: 93. Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. A.Ș.: 94. Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ș.: 95. Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ș.: 96. Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ș.: 97. Çekok Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ș.: 98. Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ș.: 99. Reis RS Enerji Elektrik Üretimi San. ve Tic. A.Ș.: 100. Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ș.:

-22,65 22,49 22,29 22,27 22,15 22,09 21,96 21,95 21,75 21,59 21,37 -21,37 21,33 21,33 -21,26 21,28 20,15 20,57 20,48 20,34 20,28 20,10 20,18 19,79 19,78 19,75 19,71 19,65 19,63 19,54 19,52 19,50 19,37 19,33 19,23 19,25 19,08 19,01 18,85 18,76 16,66 18,61 18,59 18,56 18,48 18,37 18,32

Turkey’s ‘Brightest’ 100 Companies Announced Turkish Enterprise and Business Confederation and the London Stock Exchange prepared in cooperation with Turkey’s ‘most promising’ list was announced involving 100 companies.


Sektör

74

Șișecam Topluluğu İtalya’da İkinci Düzcam Üretim Tesisini Satın Almak Üzere Teklif Verdi

Düzcam Üretiminde Avrupa’nın En Büyüğü Olan Șișecam’dan Yeni Hamle Şişecam Topluluğu yeni yatırımlarının yanı sıra inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor. Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi konumundaki topluluk, İtalya’da Sangalli Porto Nogaro’dan sonra ikinci düzcam tesisine sahip olmak amacıyla Sangalli Grubu’nun ülkenin güneyinde yer alan Sangalli Manfredonia tesisi için teklif verdi. Şişecam Topluluğu 2016 yılında Sangalli Grubu’nun İtalya’nın kuzeyinde yer alan Sangalli Porto Nogaro tesisini yaklaşık 85 milyon euro karşılığında satın almıştı. bin ton üretim kapasitesiyle Sangalli Manfredonia tesisinin de Avrupa’daki düzcam faaliyetlerimiz açısından stratejik fayda sağlayacağını öngörüyoruz. Sangalli Manfredonia tesisini satın almamız durumunda, İtalya’daki düzcam üretim kapasitemizi ikiye katlarken, Avrupa’daki liderliğimizi daha da pekiștirmiș olacağız. Halen İtalya’daki en büyük Türk yatırımcısı olan Topluluğumuz, değinilen satın almanın gerçekleșmesi durumunda bu alandaki liderliğini de geliștirirken, düzcam alanında da İtalya’nın en büyük iki üreticisinden biri haline gelecektir.”

Düzcam, cam ev eșyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileșiklerini kapsayan iș kollarında dünyanın önde gelen oyuncularından olan Șișecam Topluluğu, yeni yatırımlarının yanı sıra inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor. Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi konumundaki Topluluk, İtalya’da Sangalli Porto Nogaro’dan sonra ikinci düzcam tesisine sahip olmak için harekete geçti. Șișecam Topluluğu bünyesine faaliyet gösteren Trakya Cam Sanayii A.Ș., İtalya merkezli düzcam üreticisi Sangalli Grubu’nun Monte Sant’Angelo’da yer alan Sangalli Manfredonia tesisinin satın alma ișlemine ilișkin ihale sürecine dahil olmaya yönelik teklif verdi. İhale sürecinin de önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. İtalya’nın güney bölgesinde yer alan 190 bin ton/yıl kapasiteli düzcam üretim tesisinde ayrıca, 4 Milyon metrekare/yıl kapasiteli lamine hattı,

4 Milyon metrekare/yıl kapasiteli kaplama hattı ve 1,5 Milyon metrekare/yıl kapasiteli satine hattı bulunuyor. Șișecam Topluluğu 2016 yılında Sangalli Grubu’nun İtalya’nın kuzeyinde yer alan Sangalli Porto Nogaro tesisini yaklașık 85 Milyon Euro karșılığında satın almıștı. “İtalya’daki kapasiteyi ikiye katlarken, Avrupa’daki liderliğimizi pekiștirmiș olacağız” Șișecam Topluluğu’nun bugün yurt dıșında 12 ülkede üretim faaliyetlerini yürüttüğünü vurgulayan Ahmet KIRMAN, șunları söyledi: “İtalya’da krom bileșikleri üretim tesisimiz Cromital SpA ile kimyasallar alanında uzun yıllardır faaliyet göstermekteyiz. 2016 yılında Sangalli Porto Nogaro ile birlikte düzcam da İtalya’daki faaliyet alanlarımıza eklendi. Bu satın alma ișlemi Bulgaristan’daki düzcam operasyonlarımızla birlikte sinerji yaratarak, Avrupa’daki rekabet gücümüze önemli katkı sağladı. Gerek coğrafi konumu gerekse yıllık 190

Yıllık 190 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Sangalli Manfredonia tesisinde lamine ve kaplama hatlarının da bulunduğuna dikkat çeken KIRMAN, “İtalya’daki düzcam operasyonumuzda olușan yetkinlik, Manfredonia tesisinin alınması durumunda artarak devam edecektir. Söz konusu hatlar sayesinde ürün gamımızı daha da genișletmeyi ve İtalya’da mimari camlar pazarında en büyük üretici konumuna gelmeyi hedefliyoruz” dedi. New Movement from Șișecam, Europe’s Biggest Growing Flatware Șișecam Group has bid to buy the second biggest flat glass production plant in Italy Șișecam Group continues to evaluate new growth opportunities as well as inorganic growth opportunities (by merge). The largest European producer of flat glass, after the Sangalli Porto Nogaro in Italy submitted an offer for Sangalli Manfredonia of Sangalli Group which is located in the south Italy, in order to have a second flat glass plant. In 2016, the Șișecam Group bought the Sangalli Porto Nogaro plant of Sangalli Group at the north of Italy, for about 85 million euros.


â&#x20AC;&#x2DC;AlĂźminyum AlaČ&#x2122;ÄąmlarÄąnÄąn Fiziksel MetalĂźrjisiâ&#x20AC;&#x2122; Konulu Mesleki EÄ&#x;itim GerçekleČ&#x2122;tirildi Fatih Sultan Mehmet VakÄąf Ă&#x153;niversitesi AlĂźminyum Test EÄ&#x;itim ve AraĹ&#x;tÄąrma Merkezi (ALUTEAM), Ä°stanbul Demir ve Demir DÄąĹ&#x;Äą Metaller Ä°hracatçĹlarÄą BirliÄ&#x;i (Ä°DDMÄ°B) ve GiriĹ&#x;imci AlĂźminyum Sanayici ve Ä°Ĺ&#x; AdamlarÄą DerneÄ&#x;i (GALSÄ°AD) iĹ&#x;birliÄ&#x;i ve Ä°stanbul KalkÄąnma AjansÄą (Ä°STKA) desteÄ&#x;i ile yĂźrĂźtĂźlmekte olan AlĂźminyum Test EÄ&#x;itim ve AraĹ&#x;tÄąrma Merkezi GĂźdĂźmlĂź Projesi kapsamÄąndaki mesleki eÄ&#x;itimler devam ediyor.

DÄąČ&#x2122; Ticaret Kompleksiâ&#x20AC;&#x2122;nde gerçekleČ&#x2122;tirilen eÄ&#x;itimde, Sakarya Ă&#x153;niversitesi MĂźhendislik FakĂźltesi MetalĂźrji ve Malzeme MĂźhendisliÄ&#x;i BĂślĂźmĂź Ă&#x2013;Ä&#x;retim Ă&#x153;yesi Prof. Dr. Sakin ZEYTÄ°N katÄąlÄąmcÄąlarÄą â&#x20AC;&#x153;AlĂźminyum AlaČ&#x2122;ÄąmlarÄąnÄąn Fiziksel MetalĂźrjisiâ&#x20AC;? konusunda bilgilendirdi. DĂśrt BĂślĂźmden OluČ&#x2122;an EÄ&#x;itimde, t"MĂ NJOZVN"MBĹ&#x2122;Â&#x2018;NMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;O4Â&#x2018;OÂ&#x2018;nBOEÂ&#x2018;SÂ&#x2018;MNBTÂ&#x2018; t"MBĹ&#x2122;Â&#x2018;N&MFNFOUMFSJWF(Ă&#x161;SFWMFSJ t*TÂ&#x2018;MÄ&#x152;Ĺ&#x2122;MFN4Ă SFĂ&#x17D;MFSJ 5FNQFS,PEMBSÂ&#x2018; Ä&#x152;Ĺ&#x2122;MFN1BSBNFUSFMFSJ t"MĂ NJOZVN"MBĹ&#x2122;Â&#x2018;NMBSÂ&#x2018;OEB:Ă&#x161;OFMJNMFS t.BLSPWF.JLSPZBQÂ&#x2018;"OBMJ[MFSJEFÄžFSMFOEJSJMEJ Ä°nteraktif Č&#x2122;ekilde ilerleyen eÄ&#x;itim boyunca katÄąlÄąmcÄąlar soru ve fikirlerini Prof. Dr. Sakin ZEYTÄ°N ile paylaČ&#x2122;tÄąlar. Fatih Sultan Mehmet VakÄąf Ă&#x153;niversitesi MĂźhendislik FakĂźltesi DekanÄą Prof. Dr. Fevzi YILMAZâ&#x20AC;&#x2122;Äąn da katkÄą saÄ&#x;ladÄąÄ&#x;Äą ve sektĂśrden çok sayÄąda firma temsilcisinin katÄąldÄąÄ&#x;Äą eÄ&#x;itim, genel deÄ&#x;erlendirme ile son buldu

The Occupational Education on â&#x20AC;&#x153;Physical Metallurgy of Aluminum Alloysâ&#x20AC;? was realized The Guided Project of Aluminum Test, Education and Research Center realized with cooperation of Fatih Sultan Mehmet Foundation University Aluminum Test, Education and Research Center (ALUTEAM), Istanbul Iron and Metals other than Iron Exporterâ&#x20AC;&#x2122;s Association (Ä°DDMÄ°B) and Entrepreneur Aluminum Industrialists and Businessmen and Women Association (GALSÄ°AD) and contributions of Istanbul Development Agency (Ä°STKA) continues.


Röportaj

78

“PAL System İle Gücümüze Güç Katıyoruz” Ersaş Alüminyum Aksaray Üretici Bayisi BİF Belge PVC ve Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Bilal BELGE, 16 Şubat 2018 tarihinde Ahsaray Hotel’de mimar, mühendis ve müteahhitler için organize ettiği Ersaş Alüminyum PAL System Serisi tanıtım toplantısında sorularımızı yanıtladı. BİF Belge olarak, PAL System’in alüminyum kapaklarının PVC profillere yapıștırılmıș olarak gelmesi, yani 6 m halinde, Composite profil olarak gelip yine Ersaș’ın geliștirdiği köșe takoz sistemi ile çok hızlı üretim yapmamız, üretim maliyetlerimizi düșürdü.

Firmanızın günümüz faaliyetlerine ve bayiliğini yaptığınız markalara değinir misiniz? İnșaat sektöründeki kalitenin artması ile birlikte BİF Belge olarak biz de müșterilerin beklentisine cevap vereceğine inandığımız ve üretim gücümüze dâhil ettiğimiz Ersaș Alüminyum ve Kompen firmasının bayilik desteği ile emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz. Bu güne kadar alüminyum pencere konusunda yaptığı atılımlar ve ortaya koyduğu yeniliklerle bu sektörde ses getiren Ersaș Alüminyum ile yaptığımız bayilik anlașması, bize PAL System ve alüminyum doğrama ürünlerinde müșterilerimize alternatif ürünler sunma fırsatı verecek. 2018 yılında pazarda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Yeni yatırım, ürün ya da pazar arayıșları söz konusu mu? Hedefimiz yakın zamanda hem personelimizi, hem üretim kapasitemizi daha da artırarak bulunduğumuz pazara uzun vadede daha seri ve kaliteli hizmet sunarak pazar payımızı yükseltmektir. Yakın zamanda bayiliğini aldığımız Ersaș Alüminyum PAL System’i inșaat sektöründeki kullanımına hız

İki yüzü alüminyum kapaklı ve cam çıtası alüminyum olan Composite profil PAL System seri üretiminden dolayı maliyetlerinin düșük olması müșterilerimizin beğenisini kazandı.

kazandırarak müșterilerimizin tercihi haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Bugüne kadar yaptığımız ve bu süreçte hayata geçirdiğimiz tüm projeler referansımız olacaktır. PAL System tanıtım toplantısı, katılımcıları ve toplantıya dair bilgi paylașır mısınız? 16 Șubat 2018 tarihinde Ahsaray Hotel’de düzenlediğimiz Ersaș Alüminyum’a ait PAL System tanıtım toplantısında Aksaray ve çevre bölgelerdeki inșaat sektörü temsilcilerini, mimar, mühendis ve müteahhitleri bir araya getirdik.

Pencere Sistemleri Tanıtım Toplantısına katılan inșaat firmaları, mimarlar ve inșaat mühendisleri, Composite profilin statik dayanımından dolayı rüzgâr yüküne ne kadar dayanıklı olduğunu gösteren cihazlara ilgi gösterdi. Destek saçsız Composite profile 100 kg’lık yük uygulandığında, 10,5 mm esnediği görülen Pal System, mimarlar, müteahhitler ve inșaat mühendisleri tarafından șașkınlık ile birlikte takdir topladı. Ersaș Alüminyum, Ersaș Pazarlama Koordinatörü Sedat ÇİMEN tarafından Ersaș Alüminyum PAL SYSTEM serilerinin kullanım alanları hakkında bilgiler verdi. Seminer sonrası akșam yemeği düzenlendi. Firmamız tarafından organize edilen Ersaș Alüminyum PAL System tanıtım toplantısına katılım sağlayan değerli dostlarımıza teșekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca ALU&Art ve Win&ART Proje Dergileri’nden Kadir AKSÖZ’e de davetimize katılım gösterdikleri için teșekkür eder, sektördeki bașarılarından dolayı tebriklerimizi sunarız. We get stronger with PAL System Ersaș Aluminium Aksaray Producer Dealer BİF Belge PVC and Aluminium Chairman Bilal BELGE, on 16th February 2018, in Ahsaray Hotel, answered our questions at the presentation meeting of Ersaș Aluminium PAL System Series organized for architects, engineers and contractors.


Sektör

82

Metsan Ürün Tanıtım ve Uygulamaları Eğitimini Tamamladı

Metsan Vaka Analizi

Metsan Eylül ayında bayi destek çalışmaları kapsamında Ortaklar Teknik Hırdavat firması satış temsilcileri ile “Ürün Tanıtımı ve Uygulamaları” eğitimini tamamladı. Ürün teknik özellikleri ve uygulama metotlarının tüm detayları ile ele alındığı bu programda, ürün oluşum (kür) mekanizmaları incelendi. Ürünlerin uygun kullanım alanlarının belirlenmesi ve doğru kullanım yöntemleri üzerinde durarak satış temsilcilerinin ürün sunma becerileri güçlendirildi. Eğitim çalıșmasını tamamlayan satıș temsilcileri Metsan ürünlerine dair elde edilen detaylı bilgilerin yüzeysel bilgiler ile kıyaslanamayacağını ifade ederek, eğitim sonrası kazanımlarının satıș performanslarını pozitif yönde etkileyeceğine inandıklarını dile getirdi. Teknik konularda doğru ve detaylı bilgi paylașımının, müșteriler ile karșılıklı iletișim halinde olmanın șirket satıș temsilcilerinin performanslarını olumlu yönde etkilediğini ifade eden Ortaklar Teknik Hırdavat șirket ortağı Hüseyin AFȘAR, yapılan bu eğitim çalıșmasının bayiler ve tüketiciler nezdinde de olumlu yansımaları olacağını, özellikle edinilen bilgilerin paylașımı ve tekrarlanmasının öğrenilen bilgiyi daha kalıcı kılacağını önemle vurguladı.

Metsan Completes Training on Product Promotion and Applications Metsan completed training on “Product Promotion and Applications” with sales representatives of Partner Technical Hardware Company in the scope of dealer support studies in September. This program, which deals with all the details of the product’s technical specifications and application methods, examines product formation (curing) mechanisms. Focusing on the proper use of the products and proper methods of use, sales representatives’ product presentation skills have been strengthened.

Üzerinde Çalıșma Yapılan Malzeme: Kauçuk ve poliüretan malzemeler ile üretilen hız kesici yol kasisi. Problem: Kauçuktan üretilmiș olan siyah ana gövde üzerine sarı renkli poliüretan plakaların yapıștırılması sırasında güçlükler yașanıyordu. Yapıștırma ișleminde uygulaması çok pratik olduğu için hızlı yapıștırıcı kullanılması benimsenmiș ancak yapıșma kuvveti çok yetersiz bulunuyordu. Problemin Nedeni: Yüzeyler incelendi ve siyah kauçuk malzemede sorununun yüzey nemi düzensizliği, sarı poliüretan yüzeyde ise yüzey duyarsızlığı olduğu anlașıldı. Kısmen yüzey temizliğinin de probleme sebep olduğu fark ediliyordu. Çözüm: Yapıșma yüzeylerine EMS FORCE CA Yüzey Primeri uygulanarak yüzey duyarlılığı artırıldı, yüzey bağıl nemi düzenli hale getirildi ve yüzey temizliği sağlandı. Primer uygulanmıș yüzeyler EMS Force MC-1500 hızlı yapıștırıcı ile yapıștırılarak bir araya getirildi. Sonuç: Yapıștırılmıș parçaları birbirinden ayırmak için soyma kuvveti uygulandı. Yapıșma birleșim yerlerinde ayrılma olmadığı, kuvvet artırıldığında ise parçaların yırtıldığı gözlemlendi.


15-18 ȘUBAT 2018 ADANA İNȘAAT FUARI


Sektör

88

Türkiye İMSAD Bașkanı Ferdi ERDOĞAN: “Hayaller Dijital, Gerçekler Manuel” Boğaziçi Üniversitesi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘İnşaat Ekonomisi Zirvesi’nde, sektörün önde gelen isimleri bir araya geldi. İnşaat sektörünün, girdi malzeme olan madencilikle başlayan ve sonu inşaat malzemesinin uygulamacısına kadar giden uçtan uca entegre bir sektör olduğunu belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi ERDOĞAN, dijitalleşmenin önemine dikkat çekerek Türkiye’nin dijital dönüşüm süreciyle ilgili “Biz sanayiciler için hayaller dijital, müşteriler için gerçekler manuel” yorumunda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araștırma Merkezi’nin düzenlediği ‘2. İnșaat Ekonomisi Zirvesi’, GYODER ișbirliği ile 19 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de gerçeklești. Zirvede, PwC Gayrimenkul Sektörü Ülke Lideri Ersun BAYRAKTAROĞLU’nun moderatörlüğünü yaptığı, “Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Daha İyi Bir 2018 için Neler Yapılmalı?” bașlıklı ilk paneline konușmacı olarak katılan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkanı Ferdi ERDOĞAN, Türkiye Müteahhitler Birliği Bașkanı Mithat YENİGÜN, Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim Merkezi Bașkanı Prof. Dr. Vedat AKGİRAY, RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi Bașkanı Dr. Emre ÇAMLIBEL ile birlikte sektörün bugünü ve geleceğini değerlendirdi. “Çatı Örgüt Olarak Sektörün Yüzde 75’ini Temsil Ediyoruz” Sözlerine, inșaatta ekonomi tarafının çok önemli olduğuna dikkat çekerek bașlayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkanı

Ferdi ERDOĞAN, Türkiye İMSAD’ın 83 büyük sanayi kurulușundan olușan ayrıca 32 sektörel derneği de bünyesine barındıran, 21 bin noktada satıș ağı bulunan, yaklașık 1,5 milyon insanın istihdam edildiği sektörel bir dernek olduğunu vurguladı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkanı Ferdi ERDOĞAN, “Çatı örgüt olarak sektörün yüzde 75’ini temsil ediyoruz. TÜİK’in son verilerine göre, 2016 yılında 862 milyar dolar milli gelir içerisinde 106 milyar dolarlık inșaat malzemeleri sanayisinin payı var. İnșaat malzemesi sanayicileri olarak sektörümüz istihdamda sünger sektör olarak nitelendiriliyor. Türkiye Ekonomisi için lokomotif sektör olan İnșaat Malzemeleri olarak yıllık 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleștiriyoruz. Türkiye ekonomisi yüzde 5 ve üzeri büyüdüğünde inșaat sektörü de bundan ciddi katkı alarak büyüyor. Bilhassa Kentsel Dönüșüm ve alınan teșviklerle ekonomi küçülse bile inșaat sektörü büyümesini sürdürmeye devam ediyor” dedi. Panelde Türkiye İMSAD Sanayi Bileșik Endeksi ile ilgili bilgiler veren Ferdi ERDOĞAN, tüm endekslerde 2016 Aralık ayında yașanan düșüșe dikkat çekti. 2017 Nisan ayıyla birlikte olușan karamsar tablonun ise silindiğini ifade etti. “İnșaat Sektörü, Uçtan Uca Entegre Bir Sektördür” “İnșaat sektörü, uçtan uca entegre bir sektördür. Bașı madenciliktir, sonu ise inșaat malzemesinin uygulamacısına kadar gider” diyen Ferdi ERDOĞAN, șöyle devam etti: “Bu sistemin ortasında yer alan üretim ve lojistiği için ‘dijitalleșme’ ve ‘Endüstri 4.0’ı konușuyoruz ama șimdi bir tarafta kazma kürekle üretilen madenler var diğer tarafta

mala, çekiç, kerpeten ile uygulama var. Dolayısıyla sanayici için hayaller dijital iken müșteri için gerçekler manuel. Bu sistemin tümünün baștan sona doğru yürütülmesi gerekiyor. Üretimin teknolojik değișimi ile geliștirilmesi planlanırken uygulayıcı ustaların eğitilmesi ve tümünün sertifikalı hale gelmesi gerekiyor.” “Eğitimsiz Ustalarla Sektör İleri Gidemez” Üniversite öğrencilerine çağrıda bulunan Ferdi ERDOĞAN, “Eğitimsiz ustalarla sektör ileri gidemez. Ülkemizde Sertifikalı Usta programı 01 Ocak 2012’de bașladı. Ustaların sertifikalandırılması konusunda sanayiciler çok ciddi destek veriyor. Sertifikalı usta sayısını hızla artırmalıyız. Üniversitelerdeki arkadașlarımızın ise bu süreçte ‘Endüstri 4.0’ ve ‘dijitalleșmeye’ önem vermelerini istiyoruz. Çünkü ülke olarak fark yaratmalıyız. Bugün inșaat malzemesi sanayisinin yurt dıșına sunduğu ürünün ihracat değeri 50 cent/kilogram. Bu kadar düșük. 30 milyon ton malzeme tașıyoruz ama ortalaması 50 cent değerinde. Gelișmekte olan ülkelerin nerdeyse tamamında üretilebilen ürünler. Farklılık prosesi doğru yapmakta, geleneksel üretim sürecini optimize ederek, uçtan uca doğru yönetmekte ve uygulama dâhil doğru, kaliteli hizmet vermektedir, bu nedenle sürece dâhil herkesin konusuyla ilgili, teknolojik değișime uyumlu eğitimli olmasından geçiyor ”diye konuștu.

The president of Turkey İMSAD, Ferdi ERDOĞAN: “The dreams are digital, the truths are manual” The outstanding names of the sector met in 2nd “Construction Economy Summit” in Boğaziçi University. Chairman of Turkey IMSAD Ferdi ERDOĞAN stated that the construction sector is an integrated sector starting with mining, input material and ending with practitioner of construction materials and added “The dreams are digital for businessmen like us and the truths are manual for the customers” related with digital transformation process of Turkey by drawing attention to the importance of becoming digital.


Röportaj

90

“Kendi İnsanımıza Ekmek Kapısı Olacak Yatırımlara Öncelik Veriyoruz” “Bulunduğumuz her bir an bizim için gelecek anlamına geliyor. Gelecek ileride değil bugünde. Biz bugünü inşa etmenin derdini yaşıyoruz” diyen Process Alüminyum Plastik Sanayi Limited Şirketi Genel Müdürü Osman BULUT röportaj sorularımızı cevapladı. Yatırım planları oluștururken hangi kriterlere öncelik veriyorsunuz? İlk önce milli ekonomi anlayıșı doğrultusunda ülke ekonomisine kazanç getirecek, istihdam sağlayarak kendi insanımıza ekmek kapısı olacak yatırımlara öncelik veriyoruz. Bunun yolunu da yapılan yatırımı yüzde yüz verimlilik esasına göre çalıștırmakta bulduk. Harcanılan her para yatırım anlamına gelmez. Ülkeyi makine çöplüğüne çevirmeden katma değeri yüksek endüstriyel ürünleri üretebilirsek gerçekten bu ülkeye yatırım yapmıș oluruz diye düșünüyoruz. Sektörümüzün fotoğrafını çekip bu fotoğrafı doğru okuyarak gerçekten hangi noktalarda ihtiyaçlar var, bunları tespit edip o alana yöneliyoruz.

Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle, firmamıza verdiğiniz fırsattan dolayı teșekkür ederim. İsmim Osman BULUT. Temmuz 2016’dan beri Process Alüminyum Plastik San. Ltd. Ști. Genel Müdürü olarak görev icra etmekteyim. Plastik kapı pencere sektöründe 2003 yılından itibaren farklı șirketlerde pazarlama ve genel koordinasyon birimlerinde vazifeler icra ettim. Process Alüminyum ustalık durağımız oldu. Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Process Alüminyum Plastik San. Ltd. Ști., Yönetim Kurulu Bașkanımız Mehmet BAĞRIAÇIK tarafından kurulmuș ve bugünlere tașınmıștır. Plastik kapı pencere aksesuarlarının plastik enjeksiyon sistemi ile üretimini yapan ve ürünlerini kendi bünyesindeki pazarlama satıș sistemi ile toptancı bayilere ulaștıran bir yapıya sahibiz. Türkiye genelinde bütün bölgelerde 800 civarında bayi ile sektöre hizmet üretmekteyiz. Bunun yanı sıra sektörün kalbi olan İstanbul’da Marmara Bölge Müdürlüğü olarak 2.500 m² kapalı stok alanı ile İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasına, Marmara Bölgesi’ne ve Balkan ülkelerine üretimlerimizi ulaștırmaktayız. Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlamaktasınız? Oldukça geniș bir ürün yelpazesine sahibiz. Plastik ve alüminyum menfez banyo ve wc menfezleri; pileli sineklik sistemleri, plastik aksesuarları, alüminyum kasa kanat profilleri ve pileli tüllerinin imalat ve satıșı. Ayrıca 17 x 25 ve 10 x 20 sineklik sistemlerinin plastik aksesuarları, alüminyum profilleri ve tüllerinin imalat satıșı; cam balkon sistemlerinde Gold Sistem ve Fırtına Sistem olarak iki ayrı modelin komple aksesuarlarının üretimini yapmaktayız. Yine PVC kapı pencere aksesuarlarının kol grubu, kilit grubu menteșe grubunda

markamız altında üretilen ürünlerin satıș ve pazarlamasını yapmaktayız. Üretimlerin yanında yine kalite olarak sektörde kabul görmüș olan sineklik tülleri ve kıl fitilleri ithal etmekteyiz. Yeni yatırımlarınız nelerdir, bilgi verir misiniz? 2017 yılı itibari ile hedeflerimiz doğrultusunda hizmet kalitemizi ve makine parkurumuzu artırmak, aynı zamanda satıșını yaptığımız alüminyum profil gruplarını kendi bünyemizde üretmek için Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde 10.000 m² kapalı alanda yeni bir tesis kurduk. Burada istihdam ettiğimiz çalıșan sayımızı iki katına çıkardık. Aylık 350 ton üretim kapasiteli alüminyum ekstruzyon hattı kurarak müșterilerimize daha kazançlı ürünler sunmaya bașladık. Hattımız Nisan ayı itibariyle tam kapasite üretime bașlamıș olacak. Yine günlük 12 ton kapasiteli elektrostatik boyahane ile ürettiğimiz alüminyum profilleri kendi tesislerimizde boyayabiliyoruz.

Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? En bașta hizmet! Bizim sektörümüzde bunun karșılığı stok demektir. 750 çeșit ürün ve bunların kendi içinde renk grupları, ölçü grupları bunların tamamını bir arada eksiksiz bulundurup bayilere üç günlük termin süresi ile ulaștırmak bizim en büyük avantajımız. Diğer avantajımız belli ürünlerde odaklanarak hem kaliteyi hem fiyat avantajını bir arada sunmaktır. Hedeflerinizden bahseder misiniz? Bulunduğumuz her bir an bizim için gelecek anlamına geliyor. Gelecek ileride değil bugünde. Biz bugünü inșa etmenin derdini yașıyoruz. Marka kalitemizi artırmak ve markamızı uluslararası alana tașımak bugün için en büyük hedefimizdir. We Prioritize the Investments which will employ our people Osman BULUT, the General Director of Process Alüminyum Plastik Sanayi Limited Șirketi stated “Each moment we are in is a future for us. The future does not lie in future but today. We strive to build today.” and answered our interview questions.


Sektör

92

Șișecam Düzcam Enerji Tasarrufu Sağlayan Ürünlerini ENIPE 2018 Fuarı’nda Tanıttı Ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarında enerji verimliliğini en önemli öncelikleri arasına koyan Şişecam Düzcam, 11-14 Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen ENIPE - Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler 2018 Fuarı’nda ileri teknoloji ürünlerini sergiledi. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet CEYLAN ve beraberindeki heyeti ağırladı. test edip deneyimleyebildikleri “Isıcam K Test Tüneli” ve “Isıcam S Test Buzdolabı” düzeneklerine büyük ilgi gösterdiler. Fuarın açılıș gününde, standı ziyaret eden Çevre ve Șehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet CEYLAN ve beraberindeki heyeti de yeni havalimanı camı hakkında detaylı bilgi aldı. CEYLAN, “Isıcam K Test Tüneli” ve “Isıcam S Test Buzdolabı”nı bizzat deneyimlerken kendisine Isıcam Sistemleri’nin ısı yalıtımı, güneș kontrol, emniyet, güvenlik ve gürültü kontrol özellikleri aktarıldı. Șișecam Düzcam presented its Products ensuring Energy Saving in ENIPE 2018 Exposition Cam sektörünün global oyuncusu Șișecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olan Șișecam Düzcam, ileri teknoloji ürünlerini ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler 2018 Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sundu. 11-14 Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda Șișecam Düzcam, ürün geliștirme ve Ar-Ge çalıșmalarında enerji verimliliği konusundaki uzmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. İnșaat, yenilenebilir enerji, teknoloji üreticileri ve hizmeti gibi sektörlerden lider kurulușların bulunduğu fuarda Șișecam Düzcam, özel dekorasyonlu standında enerji tasarrufu sağlayan camlarını tanıttı. Șișecam Düzcam, standında mega proje İstanbul Yeni Havalimanı için geliștirdiği yeni ürünü “Temperlenebilir Solar Low-E Cam”ı tanıttı. İstanbul Yeni Havalimanı projesinde tercih edilen üstün nitelikli Șișecam ürünleri ile maksimum ısı yalıtımı, güneș kontrolü, emniyet, güvenlik ve gürültü kontrol özellikleri bir arada sağlanmaktadır.

Fuarda Șișecam Temperlenebilir Solar Low-E camlarının yanı sıra maksimum enerji tasarrufu sağlayan üçlü Isıcam üniteleri Isıcam S 3+ ve Isıcam K 3+ camlarını tanıttı. Standı ziyaret eden katılımcılar, bir yandan enerji tasarrufu sağlayan cam ürünleri hakkında yerinde bilgi alırken bir yandan da Isıcam’ın sıcak ve soğuğa karșı üstün yalıtım özelliklerini

Putting the energy efficiency as most important features in product development and R&D works, Șișecam Düzcam exhibited its high technology products in ENIPE – Energy Efficient Industry and Products 2018 Exposition realized in Istanbul between 11th and 14th January 2018. Mehmet CEYLAN, the Deputy Minister of Environment and Urbanization and his council participated to the expo organized at Istanbul Exposition Center.


Sektör

94

Zahit Alüminyum Ar-Ge Merkezinden Tübitak’a İki Proje Yenilikçi anlayışı ve 35 yıllık sektör tecrübesiyle Türkiye’nin 512’inci, Adana’nın 3’üncü Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) Merkezini Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile geçtiğimiz Haziran ayında faaliyete geçiren Zahit Alüminyum, TÜBİTAK’a iki proje sundu, iki projenin de hazırlığı sürüyor. Zahit Alüminyum Ar-Ge Merkezi Danıșmanı ve Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa GÜNEȘ, günümüzde, teknolojik gelișmelerin ve rekabet avantajının Ar-Ge faaliyetlerine verilen önem sonucunda elde edildiği gerçeğini kavrayan ișletmelerin, Ar-Ge faaliyetlerine önem verdiklerini bildirdi. Yenilikçi kurulușların, Ar-Ge ’ye yaptıkları yatırımlarla pazardaki rakiplerine üstünlük sağladıklarını ifade eden Doç. Dr. GÜNEȘ, bu çalıșmaların firmalar kadar ülke ekonomisine de güç kattığını vurguladı. Küresel rekabet ortamında sanayide faaliyet gösteren ișletmelerin Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleștirmelerinin artık bir zorunluluk olduğunu belirten Doç. Dr. GÜNEȘ, bu kapsamda, Zahit Alüminyum’un geçtiğimiz haziran ayında faaliyete geçirdiği Ar-Ge Merkezi’nde, Ar-Ge Merkezi Müdürü Sayın Dr. Koray TURBALIOĞLU’nun yönetimindeki nitelikli personel altyapısı ve laboratuvar imkânlarıyla hazırlanan iki önemli projenin TÜBİTAK’a sunulduğunu ifade etti. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde, Aluminance, Vetrina ve Zahit markaları ile alüminyum profil, Aluminance ve Vetrina markaları ile kompozit panel, Solarfield markası ile de gün ıșığını elektrik enerjisine dönüștüren fotovoltaik güneș paneli üretimi gerçekleștiren Zahit Alüminyum’un Ar-Ge Merkezi’nde, öncelikle ürün kalitesini iyileștirmeye yönelik çalıșmalar yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. GÜNEȘ, “Ürün kalitesinden kastımız; ürünlerin pazardaki rekabet gücünü arttırmak, daha yüksek katma değerli ürün haline dönüștürmektir” dedi. 3 yıl sürmesi planlanan Endüstriyel Ürün Tasarım Projesi’nin Ekonomi Bakanlığına sunulduğunu kaydeden Doç. Dr. GÜNEȘ, “Proje kapsamında yüksek teknolojik cihaz ve yazılımlar ile katma değerli ürün portföyünü arttırmayı ve ürün kalitesini üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz” șeklinde konuștu. Bu üç yıl zarfında ihracat rakamlarının mevcut olandan daha yukarılara çıkartılacağının altının çizen Doç. Dr. GÜNEȘ, “Endüstriyel ürünü üretmek için kalifiye mühendis ve elemanlara ihtiyaç var. Yine bu proje kapsamında umarım firmanın

Özellikle Avusturalya ve İstanbul’da yașanan otel yangınlarında bu malzemelerin yanmazlık özelliğinin önemi anlașıldı ve hatta binaların yangından korunması yönetmeliğine göre, bina yüksekliği 21,5 metreden fazla olan yapılarda A2 sınıfı yanmaz malzeme kullanılması yasal bir zorunluluk halen getirildi.

da daimi personeli olacak. 3 yıl içerisinde istihdam edeceğimiz personeller olacak. Makine, teçhizat, yazılım konusunda da yine bu proje firmanın mevcut kapasitesini artıracak, mevcut teknolojik altyapı daha da güçlenecek” dedi. Doç. Dr. GÜNEȘ, projenin, firmanın mevcut Ar-Ge Merkezinde kalifiye eleman, mühendis sayısının arttırılmasında, endüstriyel ürün tasarlayabilen mühendis, teknisyen veya teknik kișilerin istihdamına önemli katkı sunacağını ifade etti. Üretim Maliyetini Düșürecek Proje Doç. Dr. GÜNEȘ, Ar-Ge merkez müdürü ile birlikte, piyasanın ihtiyacı olan ve firmanın üretme kapasitesi olan Ar-Ge yoğun ürün tasarımları belirleyerek ilk etapta Tübitak’a sunulmak üzere iki adet proje hazırlandığını da dile getirdi. TÜBİTAK’a sundukları iki proje ile ilgili özet bilgi de veren Doç. Dr. GÜNEȘ, șunları kaydetti: “Bu projelerden bir tanesi maliyetleri düșüren bir proje. Bir yazılımla gerçekleștirilecek bu proje sayesinde döviz ödediğimiz bazı girdi maliyetlerini așağıya çekmiș olacağız. Böyle bir projeye sadece Zahit Alüminyum tesislerinin değil, sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların ihtiyacı var. Biz o firmalara da hizmet sunma imkânı bulabileceğiz. 18 Ar-Ge personeli bir fiil bu projenin üzerinde çalıșıyor. Sunduğumuz diğer proje yapı malzemelerine dönük. Firmanın hali hazırda ürettiği bir kompozit panel yapı malzemesi var. Firma șu anda B1 ve B2 normlarında kompozit panel üretiyor. Yeni yıldan itibaren de A2 sınıfı üretime geçecek. Bu sınıf alüminyum kompozit panellerin en büyük özelliği yangına karșı en üstün performans sağlayan yanmaz özelliği tașımasıdır.

TÜBİTAK’a sunduğumuz ikinci projemizde, yanmazlık özelliğini farklı bir malzeme ile sağlamaya çalıșacağız. Ürünün yanmazlık direncini artıracak bu malzeme ile üretime bașladığımızda hammadde sıkıntısı yașar mıyız? Biz bunu da araștırarak projeyi hazırladık. Mevcut A2 sınıfı üretimde yanmazlık Çin polietilen denilen bir malzeme kullanılıyor. Bizim kullanacağımız ikame bir malzeme olacak. Bu malzeme ithal bir malzeme olmaması açısından büyük önem tașıyor.” Doç. Dr. GÜNEȘ, “Zahit Alüminyum’un Ar-Ge Merkezi ile fark yaratacak bilimsel çalıșmalarıyla, yüksek kaliteli Alüminyum malzeme ve ürünlerinin farklı sektörlerde kullanıldığı her noktada, endüstri-sanayi gelișimine, ülke ekonomisine, çevreye ve son tüketici yașam kalitesine katkı sunacağını sözlerine ekledi. Yapılan bu çalıșmalar üniversite-sanayi ișbirliğini slogan olmaktan çıkarıp fiiliyata tașımak adına önemli bir adımdır. Üniversite-Sanayi İșbirliğine önem veren Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Sayın Rektörü Prof. Dr. Mehmet TÜMAY’ın destekleri ve sağlamıș olduğu sanayi merkezli çalıșma ortamı burada bahsi geçen bu ve sonraki projeler adına önem tașımaktadır. Kendisine bir kez daha ortaya koymuș olduğu iș birliği vizyonu ve ülke kalkınmasından olmazsa olmaz üniversite-sanayi ișbirliğinin pratikte gerçekleștirmek adına verdiği destekten dolayı teșekkürlerimi sunarım” dedi. Two Projects to TUBITAK from R&D Center of Zahit Alüminyum Launching its R&D Center as 3rd one in Adana, and 512th in Turkey in last June with the approval of Ministry of Science, Industry and Technology with 35 years of experience and innovative approach, Zahit Alüminyum submitted two projects to TUBITAK; the preparations for the projects continue.


Sektör

96

İsviçreli Dünya Lideri Sika’nın, 20 Ülkelik Ortadoğu Bölge Müdürlüğü Bora YILDIRIM’a Emanet Sika Türkiye Genel Müdürü Bora YILDIRIM, 1 Mart 2018 itibariyle Sika’nın Ortadoğu Bölge Müdürü oldu.

Sika Türkiye Genel Müdürü Turgay ÖZKUN Oldu Turgay ÖZKUN, 1 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sika Türkiye Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Yapı kimyasalları ve endüstriyel yapıștırıcılar sektörünün dünya lideri İsviçre merkezli Sika Grubu, 2009 yılından bu yana Sika Türkiye Genel Müdürlüğünü yürütmekte olan Bora YILDIRIM’ı, 1 Mart 2018 tarihinde Ortadoğu Bölge Müdürü olarak atandı. Yeni görevini Sika Türkiye ofisinden yürütecek olan Bora YILDIRIM bu atama ile birlikte, Sika global yapılanması içerisindeki en büyük bölge olan ve 60 ülkeyi kapsayan EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesinin Su Yalıtımı Hedef Pazar Müdürü sorumluluğunu da üstlenecek. Doğu Akdeniz Üniversitesi İnșaat Mühendisliğinden lisans, Marmara Üniversitesinden MBA derecesine sahip olan Bora YILDIRIM, çalıșma yașamına șantiye ve saha deneyimi ile bașladı, ardından satıș mühendisi olarak yapı kimyasalları sektörüne geçti. 2000 yılında Satıș & Pazarlama Müdür Yardımcısı olarak katıldığı Sika Türkiye bünyesinde, 2006 yılında Bayi Dağıtım Kanalından Sorumlu İș Birimi Müdürü, 2007 yılından itibaren ise mevcut görevi ile birlikte Sika’nın IMEA (Hindistan, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesinden Sorumlu İș Birimi Bölge Müdürü olarak da ilk global tecrübesini yașadı. 2009 yılında gerçekleșen yeni bir atama ile de hem Sika Türkiye’nin genel müdürü hem de 10 ülkeden olușan Türkiye bölgesinin müdürü oldu. Türkiye’nin İnșaat Ve Yapı Malzemeleri Sektöründeki Bașarısı, Memnuniyet Verici Atama haberinin ardından, ülkemiz adına da çok büyük gurur duyduğunu belirten YILDIRIM; Türkiye’nin inșaat ve yapı malzemeleri sektöründeki bașarısının, global çevrelerde gördüğü ilgi ve takdirden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Bora YILDIRIM “Bu alanlarda ülke olarak sahip olduğumuz deneyimlerimiz, özellikle Ortadoğu bölgesinde çok kıymetli ve birçok verimli çalıșmaya da katkı sağlıyor” dedi.

Bora YILDIRIM was assigned as the Middle East Regional Director responsible for 20 Countries for Sika, Swiss World Leader Bora YILDIRIM, the General Director of Sika Turkey became the Middle East Regional Director of Sika starting on 1st March 2018.

2009 yılından bu yana Sika Türkiye Genel Müdürlüğünü yürüten Bora YILDIRIM’ın 1 Mart 2018 tarihinden itibaren Ortadoğu Bölge Müdürü görevine atanması sonrası boșalan Sika Türkiye Genel Müdürlük koltuğu, aynı tarihten geçerli olmak üzere artık Turgay ÖZKUN’un olacak. 2012 yılından bu yana Sika Türkiye’de Beton Hedef Pazar Müdürü olarak görevde olan ÖZKUN, 2004 yılında Ürün Mühendisi olarak Sika Türkiye’de göreve bașladı. Daha sonra Pazarlama ve Teknik Servis Müdürlüğüne terfi eden Turgay ÖZKUN, Sika ürünlerinin Türkiye beton pazarındaki payının artmasında ve müșteri ağının genișlemesi konularında önemli roller üstlendi ve bașarılı çalıșmalar gerçekleștirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnșaat Mühendisliği bölümünden lisans ve Yeditepe Üniversitesinden de MBA derecesine sahip Turgay ÖZKUN, atama haberinin ardından; genel müdürlük görevine getirilmesinden duyduğu gururu dile getirerek, yapı kimyasalları ve endüstriyel yapıștırıcılarda dünya lideri Sika’nın Türkiye’deki bașarılarını daha da ileriye tașımak üzere çalıșmalarına devam edeceğini ifade etti.

Turgay ÖZKUN became the Sika Turkey’s General Director Turgay ÖZKUN is assigned as the General Director of Sika Turkey to be valid from 1st March, 2018.


Sektör

98

Maral Profil Dünyada İlk Olan Ersaș PAL SYSTEM’i Tanıttı İran’ın Julfa Aras Endüstriyel Serbest Bölgesinde kurulan, PAL System üretiminin yapıldığı Maral Profil Aras Co., 2 – 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenen İran – Tahran Dowintech Fuarına 300 m2’lik stant ile katılım gösterdi. Fuar boyunca standı yoğun ilgi gören Maral Profil Aras Co., İran Bölgesinde bayilikler verdi.

Sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu Dowintech Fuarına ilk kez katılan Maral Profil Aras Co., en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliștirilip üretilen ve dünyada da bir ilk olan PAL System Serisini 300 m2’lik standında tanıttı. Fuarda sergilenen bir bașka sistem olan PAL Demonte System, global ziyaretçiler tarafından dikkat çekti. Tüketicinin PAL Demonte System ile 20 dakikada kendi penceresini yapabileceği uygulamalı șekilde gözler önüne serildi.

Maral Profil has presented Ersaș PAL SYSTEM which is first in the world Maral Profile Aras Co., where PAL System production was made, established in Julfa Aras Industrial Free Zone in Iran, participated in Iran- Tehran Dowintech Fair between 2nd and 5th February. Maral Profile Aras Co., which had a great interest in the stand during the fair, gave dealerships in the Iranian Region.


OKSİAD (OTOMATİK KAPI SANAYİCİ VE İȘADAMLARI DERNEĞİ) ÇUKUROVA İSTİȘARE TOPLANTISI


Röportaj

112

“Geniș Bir Ürün Yelpazesine Sahip Olmamız Bize Rekabetçi Avantajlar Sağlıyor” Makrowin Satış ve Pazarlama Müdürü Ural YAZICIOĞLU ile yeni ürünlerinden, kalite anlayışından ve sektöre nasıl yön verdiklerinden bahsettiğimiz bir röportaj gerçekleştirdik. zip perde, hareketli küpește (giyotin sistemleri), A plus tenteler, yarı kasetli tenteler, yelpaze perde, cam balkon, ısı camlı cam balon, sürme cam balkon, katlanır sistemle, HBSB sistemleri, villa ve binalar için ısı yalıtımlı çatı sistemleri vb. gibi ürün gruplarımızla marka bilinirliğini sağladığımızı düșünüyoruz.

Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Makrowin bilindiği gibi hep ilkleri sunan bir firmadır. İlk yıllarda cam balkon sistemleriyle sektörün öncüsü olmuștur; daha sonra tavan sistemlerinde yani gölgelendirme sistemlerinde öncü bir firma olma özelliğini korumuștur. Yeni ürününüz ile ilgili bilgi verir misiniz? Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarında, Türkiye’de ve dünyada bir ilk UPVC olarak çıkartacağımız cam balkon sistemini lanse edeceğiz. Bu sistemde alüminyum profil kullanmıyoruz; tamamıyla özel formüle edilmiș PVC hammaddeden üretilmiștir. Stoklarımızda ana renk olarak kaplamalı eloksal renk, mat siyah, antrasit gri, açık meșe, beyaz sürekli olacaktır, istenildiği taktide her rengi 10 gün içerisinde sevk yapabileceğiz. 2018 Nisan sonu gibi UPVC’den ısı camlı ve sürme ısı camlı sistemlerimiz çıkacaktır. Yine beș ana renkler stoklarımızda mevcut olacak. Bu yeni ürünleri piyasaya sunma sebebimiz bayilerimizin maliyetlerini

minimuma indirerek daha rekabetçi duruma getirmektir. Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlamaktasınız? Gölgelendirme sistemlerinde açılır cam tavan, sabit cam tavan, rolling roof (açılır alüminyum tavan), ısı yalıtımlı rolling roof, açılır tente, sabit tente, tavan, cam tavan sistemlerinde hareketli perde,

Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Firma olarak en büyük rekabetçi avantajımız geniș bir ürün yelpazesine sahip olmamız. Bunun yanında hem yarı mamul olarak bayilerimize hizmet vermemiz, hem de bitmiș sistem olarak hizmet vermeye devam etmemiz firmamızı gerek kalitede gerekse teknik anlamda sektörde lider konuma tașımıștır. Teknik ve Ar-Ge ekibimizin kalifiye elemanlardan olușması; sürekli pazar araștırması; gerek yurt içinde gerekse yurt dıșında pazarlama çalıșmalarımızın aktif olması firmamızı bașarıya tașırken daha bir rekabetçi duruma getiriyor. Yurt içinde ve yurt dıșında katılmayı planladığınız / katılım sağladığınız fuarlar nelerdir? Bu yıl da her yıl olduğu gibi Mart ayında gerçekleșecek olan Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarına katılıyoruz. 2. holdeki standımızda tüm bayilerimizle bulușuyoruz. 2018’de yurt dıșında herhangi bir fuara katılmayı planlamıyoruz; ancak 2019’da 4 farklı yurt dıșı fuarına katılmayı planlıyoruz. Having a Wide Product Range provides us with Competitive Advantages We have realized an interview with Ural YAZICIOĞLU, Director of Sales and Marketing of Makrowin regarding new products, quality understanding and direction of the industry.


Sektör

114

Lojistik Merkezi Bakır Sektörüne 150 Milyon Dolar Katkı Sağlar İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÖNCEL, Türkiye’de lojistik merkezinin olmasının sektöre 150 milyon dolarlık bir katkı sağlayacağını söyledi. 6,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan alüminyum ve bakır sektöründe stokla çalışmanın firmalara büyük yük getirdiğini belirten ÖNCEL, yıllardır talep etmelerine rağmen lojistik merkezine sahip olamadıklarını kaydetti. İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÖNCEL, alüminyum ve bakır sektörü için büyük ihtiyaç olan lojistik merkezinin yıllardır kurulmadığını söyledi. Türkiye’de artık bir lojistik merkezinin kurulmasının șart olduğunu belirten ÖNCEL, “Türkiye kendisine yetecek ürünü üretemediği için maksimum alüminyum, bakır, çinko stoku var. Çünkü herhangi bir aksaklık olduğunda hammaddesiz kalıyor. Enerji sahalarının ortasında olan Türkiye, ancak böyle bir lojistik merkezle etrafımızda üretilen primer malzemelerin stoklarını muhafaza edebilir” dedi. 40 ülkede var Türkiye’de yok “Türkiye’de bir lojistik merkezinin olması alüminyum sektörüne 150 milyon dolarlık bir katkı sağlar” diyen Mehmet ÖNCEL, Türkiye’nin alüminyumda 1 milyon 200 ton, bakırda 500 bin ton, kurșunda 150 bin ton gibi ciddi rakamlarla

ithalatçı ülke olduğunu ifade etti. Enerjinin bol olduğu Ortadoğu, Rusya ve Orta Asya ülkelerinin bu tür madenleri ürettiğini kaydeden ÖNCEL, “Bu ülkeler ürettiği ürünlerin belirli miktarını Türkiye’de satıyorlar, geri kalanını da diğer Avrupa ülkelerine gönderiyorlar. Bir lojistik merkezinin kurulmasıyla bu yolda ürün geçerken hem Türkiye’de dursun, Türkiye’nin ihtiyacında stoklanmıș bir mamul olsun, hem de burada re-export yapılsın, Avrupa, Akdeniz çanağına hizmet etsin. Bunun sistemi de Türkiye’nin tek bir serbest bölge içerisinde lojistik merkez olması ve bu metallerin Londra Metal Borsası’na kote olmasıdır. Bu malzemelerin burada stoklanabilmesi için borsanın kabul ettiği LME depolarının açılması lazım. Bunların da kendisine has kuralları var. Bu eleme depolarındaki bütün malzemeler hangi ülkede olursa olsun aynı değerden satılmak zorunda, üzerine ilave bir bedel binmemesi lazım. Dünyada 40 ülkede açılmıș 700’e yakın noktada LME deposu var, Türkiye’de yok. Bu depolar açılırsa ve Türkiye bir lojistik merkez olur” diye konuștu. Metal koridoru olma potansiyelimiz var Türkiye’nin petrol ve doğalgazda bir enerji koridoru olduğuna dikkat çeken Mehmet ÖNCEL enerjiye bağlı bu metallerde de metaller koridoru olabileceğini kaydetti. ÖNCEL șunları söyledi: “Metal sektöründe güçlü olan her ülke LME deposu bulunduruyor. Dünyada ekonomilerin gelișmesi, kullanabildiği, nakledebildiği metallerle ölçülür. Hedeflerimize ulașmak için metal sektörüne gerekli ilgiyi göstermemiz lazım, enerjimiz șu an yeterli olmadığından enerjisi bol olan ülkeler enerji kaynaklarının katma değerini artırmak için bașta alüminyum olmak üzere üretimi çok enerji gerektiren bu metalleri üretiyorlar. ” Fiyatı her gün değișen malzeme stokta tutulmaz Alüminyum ve bakır gibi değerli metalleri kullanan firmaların bir senelik

malzemeyi stokta bulunduramayacağını belirten ÖNCEL, “Bakır sektörünün 15 günlük, alüminyum sektörünün 1 aylık stoğu vardır, büyük tonajlarda çalıșanlar için sermayeyi bağlamaları mantıksız. Bunlar fiyatı her an değișken olan gün içinde 10 ile 50 dolar oynayan metaller. Türkiye’de lojistik merkezi olması sektöre 150 milyon dolarlık bir katkı sağlar. Bunun için Körfez bölgesi tercih edilmeli. Çünkü Türkiye’de alüminyum, bakır ve buna benzer metallerin yüzde 50’sinden fazlası bu bölgede ikame eden firmalardan karșılanıyor. Lojistik merkezi yaklașık 1,5 -2 yıl içerisinde kendini amorti ediyor. Sektör bunu senelerden beri istiyor. Bunun için Bakanlığa da gittik; gayret ve çalıșmalar var ancak bir sonuca ulașılamadı” dedi. Savunma sanayi için zorunluluk Alüminyum sektörünün 6,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaștığını ifade eden ÖNCEL șunlara dikkat çekti: “Ürünlerin yüzde 50’si iç piyasada tüketiliyor, geri kalan da mobilya sektörü de dahil ihraç ürünlerinin içerisinde kullanılıyor. Metaller, Türkiye’deki ihracatta büyük katkı sağlıyor. Bunların daha uygun maliyetlerle rekabet edebilmesi için lojistik merkezleri ve LME depoları șart. Çünkü malzeme güvenliği her ülke için büyük risk teșkil ediyor. Ülkeler kendi sanayileri ve kendi ihtiyaçlarına göre tedbir almak zorunda. Bu metaller aynı zamanda savunma sanayisinde kullanılıyor. Bu ihtiyaçlar savunma sanayimiz için de zorunluluk.” Logistics Center contributed 150 Million Dolars to Copper Industry Mehmet ÖNCEL, member of Board of Directors of IDDMIB stated that having a logistics center in Turkey will contribute 150 million dolars to the industry. Stating that working with stocks brings a significant load in aluminum and copper industry, ÖNCEL added that they did not get to have a logistics center even though they requested the same for years.


Röportaj

116

“Amacımız Kalite ve Sürdürülebilir Hizmet Vermek!” “Müşterilerimize verdiğimiz hizmet ilk sırada geliyor. Buna ek olarak ürün kalitemiz ve fiyat politikamızla fark yaratıyoruz” diyen Process Alüminyum Plastik İstanbul Bölge Müdürü Mahmut MARANGÖZ’ü yeni binalarında ziyaret ederek kendisine röportaj sorularımızı yönelttik. 3 senedir iștirak ediyoruz; bu sene de katılmayı planlıyoruz.

Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Process olarak plastik kapı, pencere aksesuarları, menfez, sineklik aksesuarları, pileli sineklik, cam balkon sistemleri üretimi yapıyoruz. Ayrıca yeni alüminyum üretimimiz olacak, șu an kurulumları yapılıyor. Maksimum 1-2 ay içinde üretime bașlayacağız. Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlıyorsunuz? Menfez grupları, havalandırma grupları, sineklik grubu, kıl fitil grubu ürünlerimiz müșterilerimiz tarafından oldukça beğeniliyor. Üzerinde çalıștığımız alüminyum üretim profil ile de markamızın güvenilirliği ve bilinirliğini daha da arttıracağız. Markanızın kalite politikasını, sürdürülebilirlik yaklașımı hakkında neler söylersiniz? Firmamız kurulduğu tarihten bugüne kaliteyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutmaktadır. Firmanızın bașarıyı garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Bizi bașarıya götüren yolda

Önümüzdeki dönemde hangi ülkelerle ticari ilișkilerde bulunmayı düșünüyorsunuz? Hâlihazırda Balkanların tamamıyla ve bazı Arap ülkeleriyle ticari ilișkilerimiz mevcut. İlerleyen dönemlerde ticari etkinliğimizi arttıracak farklı ülkelere de satıș yapmayı planlıyoruz.

müșterilerimize verdiğimiz hizmet ilk sırada geliyor. Buna ek olarak ürün kalitemiz ve fiyat politikamızla da fark yarattığımıza inanıyorum. Yurt içinde ve yurt dıșında katıldığınız ya da katılmayı planladığınız fuarlar var mı? Yurt içinde, Mart ayında yapılan Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarı’na katılıyoruz. Yurt dıșında ise Sırbistan’da yapılan Seebbe Yapı Fuarı’na

Yatırım planlarınız neler? Yatırım planımızı șu șekilde olușturuyoruz: Șu an satıșını gerçekleștirdiğimiz ürünlerin büyük bir kısmını zaten üretiyoruz. Müșterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve onları azami ölçüde memnun edebilmek için üretimlerimize devam ederken mevcut portföyümüze farklı ürünler katıyoruz, bu konuda sürekli bir çalıșma içerisindeyiz. Üretim kapasitemizi arttırabilmek adına, Konya’daki fabrikamızda 10.500 m2 kapalı alanda üretimlerimize devam ediyoruz. Buna ek olarak İstanbul’daki depomuzu 350 m2 1.000 m2 çıkardık. Müșterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için mevcut araçlarımızı çoğalttık. Önümüzdeki yıllarda müșterilerimize çok daha iyi ürünlerle, çok daha iyi hizmet vereceğimizi düșünüyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Vatana millete hayırlı bir firma olduğumuzu düșünüyorum. İnsanlar paralarını bankalarda tutup faiz toplarken biz kendi öz sermayemizi ticarete yatırıyoruz ve üretimimize ara vermeden yolumuza devam ediyoruz. Ülkemiz için elimizden geleni yapıyoruz. Our Purpose is to Provide Quality and Sustainable Services! We directed our interview questions to Mahmut MARANGÖZ, Regional Director of Istanbul of Process Alüminyum who stated “The service we provide to our customers has utmost importance. We create difference with our product quality and pricing policies” at their new building.


Röportaj

118

Ekstra Güvenlik İhtiyacı Olan Herkes, FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü’yle Artık Daha Güvende Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları ve Metal San. Tic. A.Ş. markalarından biri olan Fornax’ın Yurtiçi Satış Müdürü Fatih SARI, FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü ürünü hakkındaki bilgileri ve ürünü benzerlerinden farklı kılan yönleri sorularımızı yanıtlayarak tüketicilerle paylaştı. Tüketiciler, FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü’nü neden tercih etmeliler? FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü, her türlü kapı ve pencere donanımında kullanılabilen bir ürün. Dolayısıyla ekstra güvenlik ihtiyacı duyan herkes bu ürünü tercih edebilir. FGS hırsızlara karșı uygulanabilecek güvenilirliği yüksek bir üründür. Ayrıca kapı ve pencere üzerinde çocukların ulașamayacağı yerlere montajlandığında, herhangi bir talihsiz kazaya karșı çocuklar için de yüksek emniyet sağlar.

FGS’nin benzerlerine göre kullanım avantajları var mıdır, bunlar nelerdir? FGS birçok açıdan benzerlerinden bir adım öne çıkıyor. FGS’nin en büyük avantajı, montajlanacak parçaların çok az ve montajının gayet kolay olmasıdır. Bir diğer avantajı ise pencere ve kapı üzerinde çok fazla yer ișgal etmemesi! Güvenilirliği çok yüksek olan bu ürünün kilitleme piminin rahatça açılıp kapanması kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar, “açık” ya da “kapalı” konumu kolayca görebiliyor.

șartlara uygun çapta matkap ucu kullanılmalı. Delme ișlemi sırasında matkap ucunun karșıdan çıkmaması önemli bir ayrıntı. Vidalama esnasında vida boyları dikkate alınmalı. Vida boyu profile uygun değilse müșterilerimiz, vidanın boyunu kısaltarak kullanabilirler. Ayrıca FGS’nin montajı sırasında ürünün herhangi bir parçasına veya montajın gerçekleștirileceği alana zarar vermekten kaçınılmalıdır. FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü ile birlikte sunduğumuz Montaj Uygulama Talimatı herkesin, ürünü kapı veya pencerelerine kolayca uygulamasına imkân sağlıyor.

FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü direnci ne kadardır? FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü, 1 tonun üzerindeki basınç ve zorlamalara karșı dirence sahiptir. FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü paketi kaç parçadan olușuyor? FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü; kasa bağlantı gövdesi, güvenlik pimi, kanat bağlantı sacı, bağlantı gövdesi kapağı 1 ve 2, kanat gövde kapağı, 3 adet kasa ayar plakası, 5 adet kanat ayar plakası, 6 adet ‡4,8 x 50 YHB vida (DIN 7982) ve 2 adet ‡3,5 x 13 YSB vida (DIN 7981)’dan olușuyor. FGS Ekstra Güvenlik Sürgüsü’nün montajını yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle, montaja bașlamadan önce FGS’yi kullanacağınız kapı veya pencerenin, ürünün montajına uygunluğu kontrol edilmeli! Ürünün montajlanacağı en ideal yeri, pencere veya kapınızın kullanım açısına uygun olarak seçilmeli. Matkapla açılacak delikler, muhakkak, ürünün kullanma talimatında belirtilen

Everyone who needs extra security is hereafter in secure by means of FGS’s Extra Security Latch (Ekstra Güvenlik Sürgüsü) Domestic Sales Manager Fatih SARI at Fornax that is one of the brands of Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları ve Metal San. Tic. A.Ș. shared the information about “FGS Extra Security Latch” product and the characteristics of the product that make it different from other similar products by answering our questions.


Sektör

122

Volks Keller; Burada Her Șey Size Özel Volks Keller, Kapatma ve Gölgelendirme sistemlerinde dünya markası olma vizyonuna sahip olan; yurt içi ve yurt dıșı ortaklıklarıyla ve yine yurt içi ve yurt dıșında kuracağı tesislerle Avrupa kriterlerinde Pergole, Tente, Akıllı Çatı ve Yan Kapama sistemlerini tanıtan, son kullanıcı ve bayiler ile bulușturmak için geliștirdiği sistemleri sayesinde, sektörde lider bir marka olma adına çalıșmalar yürüten bir firmadır. Volks Keller; Türkiye’de 2, Fransa’da 1 fabrikası ile Amerika ve Fransa’da kendi ofisleri ve Kazakistan’da ülke bayisi olan, bunların yanında Slovenya ve Almanya’da kendi operasyonunu kurmayı planlayan uluslararası güçlü bağlantılara sahip bir markadır. Sektörde uzun yıllar görev yapmıș olan tecrübeli yönetici Volkan KEBİR tarafından kurulan Volks Keller; fabrikalarında Avrupa ve dünyanın en son teknolojilerini kullanmak, dünya yapılanmasını tamamlamıș tedarikçilerle iș birliği yapmak ve dünyanın dört bir yanında kurmuș olduğu ofisleri ile müșterilerine ve onların kültürlerine uygun çözümler üretmek için profesyonel ekibi ile birlikte var gücüyle çalıșmaktadır. Volks Keller ailesi, alanında tecrübeli bayi ve çalıșanlarıyla, müșterilerine ve paydașlarına yeni bir dünyanın kapılarını aralamak için beklentilerini karșılayacak çözümler sunmaktadır.

Volks Keller; Everything Here Is Special For You Founded by an experienced administrator who had worked in the industry for many years, Volkan KEBİR Volks Keller; factories in Europe and the world using the latest technologies, completed the structuring of the world to cooperate with suppliers who have appropriate solutions to customers with established offices around the world and their cultures and working with a team to produce professional.


Sektör

124

Kibar Holding CEO’su Tamer SAKA Davos Zirvesi’ni Değerlendirdi:

“Türkiye’ye Olan İlgi Hâlâ Diri” Davos Zirvesi’ne katılan Kibar Holding CEO’su Tamer SAKA, zirveden edindiği izlenimleri paylaştı. Türkiye’ye karşı alışılmış ve kabullenilmiş bir yaklaşım olduğuna dikkat çeken Tamer SAKA, “Ülkemize karşı olan ilgi hâlâ oldukça diri. 2018’de Türkiye’nin daha fazla yatırım çekebileceği ortama girebileceğini görebiliyorum. Türkiye’ye gelmek için bekleyen hazır bir ilgi var” dedi. hem de siyasi alanda görmenin mümkün olduğunu belirtti. Burada birçok katılımcının temel endișesinin bu yönde olduğunu kaydeden SAKA, “Siyasi ayrıșmanın ekonomik ayrıșmayı körüklüyor olması ve bunun orta vadede daha da artacağına olan endișe șu andaki tartıșmaları olușturuyor” dedi. Türkiye 2018’de daha fazla yatırımcı çekebilecek Zirvede gözlemlediği Türkiye algısına da değinen Tamer SAKA, geçen yılki olumsuz havanın yerini biraz daha alıșılmıș ve kabullenilmiș bir Türkiye’nin aldığına dikkat çekti. Türkiye’ye karșı olan ilginin hâlâ diri olduğunu söyleyen Tamer SAKA, “Farklı ülkelerle yaptığımız toplantılarda Türkiye’ye karșı hâlâ bir yatırım ilgisinin olduğunu söyleyebilirim. Elbette ülkemiz jeopolitik konumu nedeniyle sıkıntılar yașıyor. O konu da burada gündeme geliyor. Ancak her șeye rağmen 2018 yılında Türkiye’nin daha fazla yatırım çekebileceği ortama girebileceğini buradan görebiliyorum. Buna ilișkin sinyaller var” dedi. Tamer SAKA ayrıca, özellikle Suriye tarafındaki ana sorunların çözüme yakın olmasının Türkiye’ye olan ilgiyi arttırdığını da vurguladı. SAKA, “Türkiye’ye gelmek için bekleyen hazır bir ilgi var. İșlerin biraz daha yoluna girmesiyle birlikte Türkiye’ye karșı çok daha hızlı bir teveccüh olacağını düșünüyorum” dedi. Tamer SAKA, CEO of Kibar Holding evaluated Davos Summit: “THE INTEREST TO TURKEY IS STILL ALIVE”

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF 2018) düzenlediği Davos Zirvesi’ne katılan Kibar Holding CEO’su Tamer SAKA, zirveye ilișkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılki teması ayrıșma ve kutuplașma olan zirvede ekonomik endișelerin siyasi endișelerin gölgesinde kaldığına dikkat çeken Tamer SAKA, bunu hem ekonomik

Tamer SAKA, CEO of Kibar Holding participating in Davos Summit shared his impressions from the Summit. Drawing attention to the fact that there is a known and accepted approach against Turkey, Tamer SAKA stated “The interest to Turkey is still alive. There is still an interest to come to Turkey”.


Sektör

130

Modern ve Șık Yapılara ‘Aluminance’ İmzası Sektöründe 35 yıllık tecrübesi bulunan Zahit Alüminyum’un şık, uzun ömürlü, kullanışlı, çevreci ve ekonomik özellikleri nedeniyle modern mimaride kullanımı hızla artan prestij markası “Aluminance” ile yapılar artı değer kazanıyor. İki alüminyum levha arasına polietilen dolgu yerleștirmek sureti ile elde edilen kompozit panellerin, hafif yapısı, tașıyıcı sistem ve kolonlara ekstra yük bindirmeden yüksek standartlı binaların yapılmasına zemin hazırlamasından dolayı da yoğun tercih gördüğünü belirten Zahit BALBAY, “Kompozit panelde șu anda B1 ve B2 normlarında üretim yapıyoruz. Yeni yılın ilk aylarında hizmete açılacak yeni tesislerimizle A2 normlarında da üretime geçeceğiz” diye konuștu.

Zahit Alüminyum’un, bașta yapı sektörü olmak üzere otomotiv, enerji, reklamcılık, beyaz eșya, mobilya, elektrik-elektronik, makine imalatı, havacılık ve savunma sanayi gibi geniș bir yelpazeye hitap eden alüminyum piyasasına, Zahit Alüminyum güvencesiyle kazandırdığı “Aluminance” sektörde aranan bir marka haline geldi. Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Bașkanı Zahit BALBAY, inșaat sektörünün daha çevreci, șık, uzun ömürlü ve kullanıșlı malzemelere yönelmesiyle “doğa dostu” bir metal olan alüminyumun öneminin daha da arttığını, bu kapsamda Zahit Alüminyum olarak, 2011 yılında sektöre kazandırdıkları ‘Aluminance’ markasıyla alüminyum profil ve kompozit panel üretimi yaptıklarını bildirdi. BALBAY, birinci kaliteyi temsil eden A ve İngilizcede parlaklık anlamına gelen Luminance’nin birleșiminden doğan Aluminance markasının artık Zahit markası gibi güvenle ve kalite ile eșdeğer anıldığını ifade ederek, șu bilgileri verdi: “Aluminance; çevresel

koșullar, boyutsal talebi karșılayabilen dayanım, mimari estetik, kullanım kolaylığı ve optimum fayda faktörleri dikkate alınarak tasarlanan sistemleri ile kullanıcıyı cezbediyor. Aluminance ile tüm sektörel gelișmeleri, teknolojik yenilikleri ve müșteri taleplerini dikkate alarak, proje bazlı yenilikçi çözümler sunuyoruz. Siparișin bașından teslimatına kadar geçen süreçte müșteri memnuniyetini en üst seviyede tutuyoruz.” Zahit BALBAY, günümüz mimarisine çözüm ortağı olan Aluminance sistemlerinin, birçok seçkin ve prestijli konut, iș merkezi, okul, AVM, hastane, banka gibi özel yapılarda ve kamu yapılarında kısaca mimarinin olduğu her yerde güvenle kullanıldığını ifade etti. Kompozit Panel BALBAY, bir yapı sistem markası olan “Aluminance” adı altında alüminyum profilin yanı sıra kompozit panel üretimi de yaptıklarını, bu ürün grubunda “Aluminance Plus” ve “Aluminance Class” markaları ile farklı müșteri beklentileri ve taleplerine cevap verdiklerini bildirdi.

Yenilikçi Çözümler BALBAY, Aluminance markası ile tüm sektörel gelișmeleri, teknolojik yenilikleri ve müșteri taleplerini yakından takip ederek sunduğu yenilikçi çözümler ile her zaman kendi alanında lider olmayı hedeflediğini kaydetti. Globalleșen dünyanın rekabet ortamında, bir ürünü üretirken her bütçeye hitap edilmesinin önemli bir ticari zorunluluk olduğunu belirten BALBAY, “Biz de bunu düșünerek, 2011 yılında satıșa sunduğumuz prestij markamız olan Aluminance’ın yanı sıra yine profil ve kompozit panel üretimi yaptığımız ‘Vetrina’ markamız ile de daha ekonomik koșullarda çözümler sunuyoruz” dedi. Zahit Alüminyum, Aluminance, Vetrina, Zahit markaları ile alüminyum profil, Aluminance, Vetrina markaları ile kompozit panel, Solarfield markası ile de gün ıșığını elektrik enerjisine dönüștüren fotovoltaik güneș paneli üretimi gerçekleștiriyor.

Modern and Stylish Constructed ‘Aluminance’ Signature Zahit Alüminyum, which has 35 years of experience in the sector, gains value thanks to its prestige brand “Aluminance”, which has been increasingly used in modern architecture due to its stylish, durable, useful, environmentalist and economical features.


Sektör

134

Kaldırım Köyü Öğrencilerinden Sanata Dokunuș: Hibe Malzemelerle Resim Yapıp, Sergi Açtılar Adana’nın Yumurtalık ilçesine bağlı Kaldırım Köyü İlköğretim Okulu ikinci kademe öğrencileri, okulun en eski mezunlarından sanayici işadamı Zahit BALBAY’ın hibe ettiği malzemelerle yaptıkları resimleri düzenledikleri sergide sanatseverlerin beğenisine sundular.

Okul binasındaki serginin açılıșına; Yumurtalık Kaymakamı Asalet KARABULUT, Yumurtalık Belediye Bașkanı Türkeș FİLİK, Yumurtalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa EMRE, Jandarma Komutanı Ümit YOLU, Okul Müdürü Mehmet Arif VELİOĞLU, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda veli ile sanatseverler katıldı. Zahit Alüminyum sponsorluğundaki sergiyi gezen davetlilere çizdikleri resimler hakkında bilgi veren öğrencilerin doğa ve insan resimlerinin yanı sıra kendi iç dünyalarını yansıtan çizgilere de yer verdikleri gözlendi. Serginin yoğun ilgi görmesinden duydukları mutluluğu dile getiren öğrenciler, Görsel Sanatlar dersine malzeme desteği sağlayarak kendilerine bu imkanı sunan Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Bașkanı Zahit BALBAY’a teșekkür ettiler.

A Touch To Art From Students Of Kaldırım Village: They Painted With Grant Materials And Opened An Exhibition The second degree students of Kaldırım Village Elementary School of Yumurtalık district, Adana presented the paintings they made with materials granted by Zahit BALBAY, industrialist and businessman in addition to being one of the oldest graduates of the school in an exhibition.


Sektör

136

Saray Alüminyum Kullandığı Enerjinin % 22’sini Kendi Üretiyor Ürettiği iç ve dış cephe sistemleri ile sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olan Saray Alüminyum, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda enerji tasarrufuna yönelik adımlarına yenilerini ekliyor. olan etkilerimizi de en aza indirgeyerek, sosyal ve çevresel boyutta da sürdürülebilir olmanın gerekliliklerini çeșitli uygulamalarla yerine getiriyoruz. Geçtiğimiz sene, Avrupa normlarıyla uyumlu EPD belgeleri aldık. Avrupa ve Türkiye’nin büyüyen markası olarak LEED, BREEAM, DNGB ve ÇEDBİK gibi ‘Sürdürülebilir Bina Sertifikalandırma’ sistemlerine ürünlerimiz ile ek puanlar sağlamaktayız. 2016 verilerimizle, karbondioksit salımında sağladığımız azalmayı yine uluslararası kurulușlar denetiminde belgelendirdik. İnsanoğlunun daha iyi bir gelecekte yașaması için yaptığımız çalıșmalardan gurur duyuyoruz.”

Saray Alüminyum birbiri ardına faaliyete geçirdiği 2 rüzgâr enerjisi santrali ile bir yılda 9 milyon kWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleștirdi. Bu sayede üretim tesislerinde kullandığı elektrik enerjisinin yaklașık % 22’sini kendi bașına karșıladı. Karbon ayak izi konusunda da sektöre öncülük eden Saray, üçüncü rüzgâr tribünü ile bu oranı % 30’un üzerine çıkararak iklim değișikliğine olan duyarlılığını daha da pekiștirecek. Saray Alüminyum, dünyada karbon ayak izine karșı giderek yaygınlașan harekete önemli katkılar sunuyor. İstanbul Güneșli ve Tekirdağ Çerkezköy’de, toplam 90 bin m² kapalı alanda üretim yapan Saray, enerji tasarrufunda bulunarak ve yenilenebilir enerji üretimine yaptığı yatırımlar ile karbon ayak izini siliyor, küresel ısınma ve iklim değișikliğine karșı verilen savașa destek oluyor. Saray Alüminyum, yaklașık 4.5 milyon Euro tutarında bir yatırımla Çerkezköy üretim tesisine iki rüzgâr enerjisi santrali kurdu ve ilk yılda 9 milyon kWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleștirdi. Üretimde kullanılan bu enerji sayesinde, Çerkezköy tesisinin toplam kurumsal karbon ayak izi değerinde 5.238 t CO2 azalma sağlandı. Böylece, üretim kaynaklı sera gazında, toplamda %22 oranında bir iyileștirme kaydedildi.

Saray Alüminyum geçtiğimiz yıl üçüncü rüzgâr tribününü de devreye aldı. Rüzgâr enerjisi için son 3 yıl içinde toplamda 6.6 milyon euro tutarında yatırım gerçekleștiren Saray, enerji üretimini daha da artırmayı, karbondioksit salımında daha yüksek oranlarda azalma sağlamayı hedefliyor. Saray Alüminyum kurucusu Ahmet SARAYLI; “Üretim tesislerimizde elimizdeki imkânları en yeni teknolojiler ile buluștururken, içinde yașadığımız dünyayı daha fazla tüketmemeye özen gösteriyoruz” diyor ve ekliyor: “Saray Alüminyum olarak sadece finansal verilere bağlı kalmayıp, aynı zamanda çevreye

Gelișmeyi ve Kaliteyi Sürdürülebilir Kılıyor Saray Alüminyum geçtiğimiz yıl 3 EPD belgesi birden aldı. Saray, tüm uluslararası pazarlarda geçerli olan ve Sürdürülebilir Üretim Ar-Ge ve Tasarım Merkezi bünyesinde bulunan EPD Turkey kanalıyla kayıt altına alınan bu belgeleri, ürettiği Alimünyum Kompozit Paneller, Alüminyum Profil ve PVC Profil alanlarında almaya hak kazandı. Üretici firmalar, “Çevresel Ürün Beyanı – Environmental Product Declaration (EPD)” belgesi için, hammadde elde etme süreçleri, enerji kullanımı ve verimliliği, malzeme ve kimyasal madde içeriği, hava, su ve toprağa verilen emisyonlar, atık olușumu gibi çeșitli kriterlere göre değerlendiriliyor. Yașam Döngüsü Değerlendirmesi ile ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izi ve üretim sürecinde meydana gelen çeșitli emisyon değerleri dikkate alınıyor.

Saray Alüminyum products 22 % of the Energy it consumes Saray Alüminyum which is one of the leading companies of the industry with internal and external façade systems is adding new steps for energy conservation in the direction of sustainability principle.


Sektör

140

Saray, Kompozit Panellerinde PVDF Boya Kullanarak Dış Cephenin Dayanımını ve Kalitesini Artırıyor

Saray Alüminyum Ürünlerinin Ortak Noktası: ‘Kalite’ Kaliteden ödün vermeden, tüketicilerini daima en kaliteli ürünlerle buluşturan Saray, alüminyum kompozit panel imalatında nem dayanımı, asit dayanımı, UV dayanımı renk ve parlaklık stabilitesi açısından dünyada bilinen en dayanıklı boya olan Polivinilden Florür (PVDF) tercih ederek binaların dış cephesinin uzun yıllar ilk günkü gibi kalmasını sağlıyor. İstanbul Güneșli ve Tekirdağ Çerkezköy’de toplam 90 bin m² kapalı alanda üretim yapan Saray Alüminyum, ürettiği iç ve dıș cephe sistemleri ile sektörün önde gelen kurulușlarından biri olarak tüketicilerini daima en iyi ürünlerle bulușturmaya devam ediyor. Yaklașık 40 senedir sektöre hizmet veren Saray Alüminyum, binalarda dayanıklılığı ve estetiği bir arada sunuyor. Ürettiği ürünlerde șehirlerin ihtiyacını göz önünde bulunduruyor. İstanbul gibi deniz kenarı, egzoz ve hava kirliliğinin yüksek olduğu șehirlerde, yapıların dıș cephelerinde kullanılacak olan alüminyum kompozit panelin imalatında mutlaka Polivinilden Florür (PVDF) boya kullanılması gerektiğine dikkat çeken Saray Grup Yönetim Kurulu Üyesi Talin SARAYLI șunları ifade etti: “Alüminyum kompozit panel imalatında kullanılabilecek en dayanıklı boya, kimyasal dayanım, nem dayanımı, renk ve parlaklık kalıcılığıyla Polivinilden Florür (PVDF) boyadır. PVDF boyalar nem dayanımı, asit dayanımı, UV dayanımı renk ve parlaklık stabilitesi ile

de diğer boyalardan kalite olarak ayrılıyor. Yapının dıș cephesinin kısa zamanda deforme olmasını önlemek amacıyla, özellikle İstanbul gibi deniz kenarı ve asit yağmurunun yüksek olduğu yerlerde, binaların dıș cephesinde mutlaka PVDF boya tercih edilmelidir.” Saray Alüminyum, alüminyum kompozit panel imalatında sadece PVDF boya kullanarak, binalarda dıș cephe dayanımını ve kalitesini maksimum seviyeye ulaștırıyor.

Common Point of Saray Alüminyum Products: ‘Quality’ Saray, which brings consumers together with highest quality products without compromising on quality, chooses Polyvinylidene Fluoride (PVDF) which is the most durable paint in the world in terms of moisture resistance, acid resistance, UV resistance color and brightness stability in aluminum composite panel manufacturing.


Sektör

146

Zahit Alüminyum Adana’nın Gururu Oldu Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD), “Yükselen Liderler 2017” listesine giren Zahit Alüminyum’a teşekkür plaketi verdi

Ar-GE Merkezi’nin Geliștirdiği Ürün TSE’nin Testinden Bașarıyla Geçti Alüminyum sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan Zahit Alüminyum Ar-Ge Merkezi, yangına dayanıklı ürün geliştirdi. Ürün, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Yapı Laboratuvarında yapılan yangın dayanım testlerinden başarılıyla geçti.

Adana’da 1982 yılından beri “İstikrar, Güven, Kalite” sloganı ile yaptığı üretimle; alüminyum sektörünün önde gelen kurulușları arasında yer almayı bașaran Zahit Alüminyum A.Ș Yönetim Kurulu Bașkanı Zahit BALBAY’a, Adana Sanayici ve İșadamları Derneği (ADSİAD) tarafından teșekkür plaketi verildi. Adana Sheraton Otel’de düzenlenen ve iș dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı törende, Zahit Alüminyum A.Ș Yönetim Kurulu Bașkanı Zahit BALBAY, teșekkür plaketini Türk Girișim ve İș Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Bașkanı Tarkan KADOOĞLU, Adana Ticaret Odası Meclis Bașkanı Tarkan KULAK ve ADSİAD Bașkanı Süleyman SÖNMEZ’in elinden aldı. Türkiye’nin en parlak 100 șirketi listesine giren Zahit Alüminyum, 2017’de Adana’nın 3’üncü Ar-Ge Merkezini kurarak, dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak inovatif ürünlere geçiș yaptı. Adana OSB’deki tesislerinde, Aluminance ve Vetrina markaları ile alüminyum profil ile kompozit panel, Solarfield markası ile de gün ıșığını elektrik enerjisine dönüștüren fotovoltaik güneș paneli üretimi gerçekleștiren Zahit Alüminyum, Türkiye’nin “İkinci Büyük 500 sanayi firması” arasında yer alıyor. Müșteri memnuniyeti kadar çalıșanlarına verdiği değerle de hep “Zahit Usta” olarak kalan Zahit BALBAY’ın emekle, sabırla ve fedakârlıklarla kurduğu Zahit Alüminyum A.Ș, ikinci kușağın da göreve bașlamasıyla, “İstikrar, Güven, Kalite” sloganıyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Zahit Alüminyum became the Pride of Adana Association of Industrialists and Businessmen and Businesswomen of Adana (ADSIAD) presented an Acknowledgement Plaque to Zahit Aluminum which entered the list “Rising Leaders 2017”.

Adana’da 1982 yılında Zahit Balbay tarafından kurulan ve bugün Türkiye’nin en büyük entegre tesisleri arasında yer alan Zahit Alüminyum’un Haziran 2017’de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak faaliyete geçen Türkiye’nin 512. Ar-Ge Merkezi yürüttüğü katma değeri yüksek nitelikli ürün konusundaki çalıșmalarını sonuçlandırmaya bașladı. Katma değeri yüksek ve nitelikli ürünler geliștiren Zahit Alüminyum Ar-Ge Merkezi, “Yangın ve Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Doğrama Serisi Tasarımı” projesi kapsamında yeni bir ürün geliștirdi. Testleri bașarıyla geçti Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Bașkanı Zahit BALBAY’ın verdiği bilgilere göre, Zahit Alüminyum Ar-Ge Merkezi proje ekibinin tasarladığı “Yangın ve Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Doğrama Serisi” Türk Standartları Enstitüsü Yapı Laboratuvarı’ndaki yangın dayanım testlerinden bașarıyla geçti. “30 dakika” ve “60 dakika”, E Sınıfı Yangın Dayanımına sahip yeni ürün, Zahit Alüminyum’un “E Sınıfı Yangın Dayanımına Sahip Doğrama Serisi” adıyla en yenilikçi ürünü oldu. Yeni ürünler üzerinde çalıșmalar büyüyor Adana Hacı Sabancı Organize Bölgesi’ndeki tesislerde, Aluminance, Vetrina ve Zahit markaları ile alüminyum profil ve kompozit panel, Solarfield markası ile de gün ıșığını elektrik enerjisine dönüștüren fotovoltaik panel üretimi gerçekleștiren Zahit Alüminyum’un Ar-Ge Merkezi’nde, öncelikle ürün kalitesini iyileștirmeye yönelik çalıșmalar gerçekleștiriyor. Ar-Ge Merkezi’nde çalıșmaların aralıksız devam ettiğini belirten Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Bașkanı Zahit BALBAY, E sınıfından bașka, EI sınıfı ve diğer dayanım șartlarında da yangın dayanımına sahip doğrama serisine yeni ürünler eklemeye devam edeceklerini ifade etti.

The Product developed by R&D Center passed the TSE’s test (Turkish Standards Institute) successfully The R&D center in Zahit Alüminyum, one of the exclusive corporations in Aluminum Sector developed a product resistant to fire. The product passed the fire resistance tests successfully conducted in TSE’s (Turkish Standards Institute) Construction Laboratories.


Sektör

148

Mersin Devlet Hastanesi Projesi, Çuhadaroğlu’na Emanet Mersin Devlet Hastanesinin doğrama ve cephe çözümleri için Çuhadaroğlu Sistemleri kullanıldı.

2015 yılında bașlayan, 4.000 m2’lik alanda kurulu entegre sağlık tesisinin kamuoyunda yoğun talep gördüğü açılıșı, Cumhurbașkanı teșrifi ile yapıldı. Yüklenici firması Dia Holding, mimari N.K.Y Mimarlık ve mühendislik olan ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane, yeni doğan üniteleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü, acil müdahale gibi bölümlerden olușan entegre sağlık tesisinde sağlık yetkililerince, günde 4 bin kișiye ulașacak sağlık hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Türkiye’nin İlk șehir hastanesi unvanına sahip, yenilikçi bir sağlık turizmi bașlatmayı hedefleyen hastane projesinin cephe çözümlerinde Çuhadaroğlu’nun, Mikro kondens kanalı özelliği ile yapı içerisine hiçbir durumda su girișine izin vermeyen MN 50 Giydirme Cephe Sistemi kullanıldı. Projenin estetik görüntüsüne uyumlu, konforu da beraberinde sağlayan, enerji tüketimini ciddi ölçüde azaltarak projelere uygun geniș kapsamlı uygulama seçenekleri sunan ST 70 Isı Yalıtımlı Pencere ve Kapı Sistemi projenin Çuhadaroğlu doğrama çözümlerindeki en uygun sistemi olarak tercih edildi. Mersin State Hospital Project, Çuhadaroğlu Escrow Çuhadaroğlu Systems were used for joinery and facade solutions of Mersin State Hospital.


Sektör

152

ASAȘ, Kurduğu Basketbol Okulu İle Daha İyi Bir Gelecek İçin Çocukları Destekliyor Açılışı özellikle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapılan ASAŞ Basketbol Okulunun kurulması için öneri ASAŞ çalışanlarından geldi. Gelen öneri firmanın çocukları odağına aldığı kurumsal sosyal sorumluluk stratejisiyle uyumlu olması dolayısıyla onaylanarak, çalışanlardan oluşturulan gönüllü ekibin katkılarıyla çok kısa bir süre içerisinde hayata geçti.

Akyazı Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleștirilen ASAȘ Basketbol Okulu açılıș töreni, çocukların salona alınması seremonisi ile bașladı. Saygı Durușu ve İstiklal Marșı’nın okunmasının ardından, ASAȘ Basketbol Kulübü Bașkan Yardımcısı Serkan YAYAN, kulübün kuruluș amacı ve hedeflerini slayt eșliğinde sundu. Programın açılıș konușmasında ASAȘ Alüminyum Yönetim Kurulu üyesi Safa Bayar YAVUZ “Bugünü Öğretmenler günü olması sebebiyle özellikle seçtik. Öğretmenlerimizin, çocuklarımızın yetiștirilmesine ve geliștirilmesine yönelik yapmıș oldukları çalıșmalara biz de bu günden destek olmayı arzu ettik.” Spor hayatına küçük yașlarda basketbol ile bașladığını belirten YAVUZ, “Bu çocuklarımızın ileride ekip çalıșmasının ne demek olduğunu ve takım olarak bașarmanın önemini, burada yapacakları faaliyetlerle anlayacaklarına inanıyorum. Biz ASAȘ olarak, bir ticari firma olarak Türkiye’de önemli bașarılara imza attık. Bu bașarılarımızın arkasındaki en büyük faktörün hep ekip olarak çalıșmak olduğunu söyleyebilirim. Akyazı’dan

Dünya Motosiklet Șampiyonu Kenan SOFUOĞLU ve futbolda birçok Akyazılı futbolcu da çıkmıștır. Gelecekte de bașka bașarılı sporcuların buradan çıkacağına inanıyorum. ASAȘ olarak sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz ve bu projelerde odak noktası çocuklarımızı görüyoruz. Bu gün de ASAȘ Basketbol Kulübü’nü devreye almıș olduk. Bünyemizde bir de ASAȘ SANAT birimimiz var ve buradan açıklamak istiyorum ki çocuklarımıza yönelik bir projemiz de șu an aktif. ASAȘ çalıșanlarının 6 ile 12 yaș arasındaki çocukları hayallerindeki kahramanların resimlerini çizecekler ve daha sonra firmamızdaki heykel sanatçılarımız çizilen resimlerin heykellerini yapacaklar. Amacımız burada çocuklarımızın yaratıcılık ruhuna hitap edebilmek, onların eski köye yeni adetler getirmesini ve bizim yapamadıklarımızı bașaramadıklarımızı bașarmalarını sağlamak. Alkıșı en çok hak eden çocuklarımıza kocaman alkıș istiyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teșekkür ediyorum.” ASAȘ Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar YAVUZ’un konușması

ardından kürsüye davet edilen Akyazı Belediye Bașkanı Hasan AKCAN, Türkiye ve Akyazı için ASAȘ Alüminyum’un önemine değinerek “Hayatın sadece para kazanmaktan ibaret olmadığını bu akșam burada gösterdiler. Sosyal projeler anlamında eğitime, spora ve çocuklarımıza yönelik yapmıș oldukları hizmetlerden dolayı bașta Safa Bayar YAVUZ’un șahsında tüm ASAȘ ailesine teșekkür ediyorum. Akyazı’mızda ihtiyaç olan büyük bir eksiğimizi kapattılar. Spor salonunun bir ay önceki halini çok iyi biliyorum. Yüz bin liranın üzerinde masraf yaptılar. Ayrıca yüzden fazla çocuğumuzu hem eğitecekler, hem de sağlıklı kalmaları ve kötü alıșkanlıklardan uzak kalmaları için böyle bir faaliyet sağlayacaklar. Akyazı’da ilk kez böyle bir proje hayata geçti. Buradan diğer kurulușlara da sesleniyorum; eğer örnek olur bir bașka spor alanına yatırım yaparlarsa, çocuklarımız faydalı bireyler olarak yetișir ve ülkemize hizmet ederler” diye ifade etti. Akyazı Kaymakamı Ömer KALAYLI, “Bir yıldan bu yana Akyazı’dayım. 2.400’ü așan çalıșan sayısıyla bölgemizin önemli kurulușu olan ASAȘ sosyal sorumluluk


Sektör

154

salonunun zemin cilasının yenilenmesi, antrenman formalarının yaptırılması, antrenman ekipmanlarının temini ve açılıș organizasyonu için senkronize bir șekilde çalıșmalar yaptı, antrenörler yıllık antrenman planlarını hazırladı. Yıl boyunca devam etmesi planlanan antrenmanlar, 2 profesyonel lisanslı antrenör ve “ASAȘ Benim” gönüllüsü 4 yardımcı antrenör tarafından yönetilecek. Seçmeler sonucunda takım olușturulması halinde, Șubat ayında bașlayacak olan resmi müsabakalar için hazırlıklara bașlanması ve takıma giren oyunculara Türkiye Basketbol Federasyonu onaylı ASAȘ Basketbol Kulübü sporcu resmi lisansı verilmesi hedefler arasında yer alıyor. Amaç çocuklara sporu sevdirmek olduğundan, takımlara giremeyen çocuklar için de antrenmanlar yıl içinde devam edecek olup, hepsine ASAȘ AKADEMİ tarafından katılım belgesi verilecek. Kurumsal sosyal sorumluluk vizyonu ile yola çıkan ASAȘ ailesi, spor ve eğitim yoluyla bulunduğu bölgedeki çocukların hayatlarına pozitif dokunușlar yapmanın gelecek için en doğru insan kaynakları yatırımı olduğuna inancıyla kurduğu basketbol okulunda minik dev adamlar yetiștiriyor. Spor sevgisi ve kültürünün sağlayacağı sosyalleșme, kötü alıșkanlıklardan uzaklașma, disiplin ve sağlıklı yașam imkânları sayesinde ASAȘ; çocukları hayatta daha bașarılı bireyler olarak yetiștirmeyi amaçlıyor.

Açılıș konușmalarının ardından ASAȘ Basketbol erkek ve kızlar takımının gösteri maçı Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar YAVUZ’un basket atıșıyla bașladı.

Proje kapsamında, Sakarya ilinde ikamet eden ASAȘ çalıșanlarının 20042008 doğumlu ve basketbol oynamaya engel sağlık problemi olmayan çocukları tespit edilerek kișiye özel katılım formu iletildi. Beklenilenin çok üstünde bir taleple katılım olması ve bu talebin hatırı sayılır bir kısmının kız çocuklarından gelmesi de organizasyon ekibi tarafından mutlulukla karșılandı. Çocukların gözlerindeki heyecan ve ailelerinin desteği, projenin geleceği için tüm ASAȘ ekibine büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Karizma Show’un trambolin gösterisi salonda coșkuyu artırırken, çocuk ve büyüklerin șut gösterileri de salondaki seyircilerden büyük alkıș aldı.

Basketbol okuluna hazırlık olarak, ASAȘ Gençlik ve Spor Kulübü ve ASAȘ bünyesindeki Sosyal Sorumluluk Ekipleri el ele vererek basketbol

projeleriyle katkı sağlıyor. Kısa bir süre öncesinde okul öncesi eğitime destek olmak amacıyla akıl oyunları dağıtmıșlardı. Spor salonumuzun baștan așağı yenilenmesine destek olan ve bölgemizde bazı projeleri ilk defa hayata geçiren bașta Safa Bayar YAVUZ olmak üzere tüm ASAȘ ailesine teșekkür ediyorum” dedi.

Akyazı Atatürk Spor Salonu’ndaki gecenin finalinde minik sporcular, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep ÖZDEMİR, Akyazı Belediye Bașkanı Emekli Öğretmen Hasan AKCAN ve ASAȘ Basketbol hocalarına çiçek takdim ederek birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler. ASAȘ, with the Basketball School Supporting Children for a Better Future The proposal for the establishment of the ASAȘ Basketball School, which was held on 24th November Teachers’ Day, came from the employees of ASAȘ. The suggestion came in a very short time thanks to the contribution of the voluntary team formed by the employees, as the company was in line with the corporate social responsibility strategy it had adopted for the children.


Röportaj

156

Kalitede Güvence, Müșteride Memnuniyet: 4 El Kalıp Müşteri memnuniyetinin devamlılık ve sürdürülebilirliğini müşterilerinin problemlerini hızlı çözmelerinden ve problemin ne olduğunu öngörebilme güçlerinden aldıklarını söyleyen 4 El Kalıp ve Makine’den Hüseyin KARABACAK’a röportaj sorularımızı yönelttik. Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? 4 El Kalıp ve Makine San. Tic. Ltd. Ști. olarak tamamı yerli sermayeyle kurulmuș, 50 yıllık tecrübeye sahip bir markayız. 1996 yılından itibaren de alüminyum ekstrüzyon kalıp imalatıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kazandığımız uzmanlık, deneyim ve saygınlığın yanında; öncelik verdiğimiz iyi eğitilmiș tecrübeli personel kadrosu ve sahip olduğumuz makine, ekipman parkı ile müșterilerimize kaliteli hizmet veriyoruz. “Kalitede Güvence, Müșteride Memnuniyet” anlayıșı ile ISO 9001-2000 Kalite Sistemi ile çalıșmaktayız. Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? 4 El Kalıp, alüminyum ekstrüzyon sektöründe kalıp konusunda ileri teknolojilerle çalıșan bir firmadır. Tüm ekstrüzyon profil kalıp imalatının Ar-Ge tasarım ve üretim planlarını yaparak sektöründe rekabet gücü yüksek nitelikli ürünler sunma hedefindeyiz. Kendini sürekli geliștiren, durmadan çalıșan bir anlayıșla Avrupa ile paralel giden bir kalitede müșterilerimize ulașıyoruz. Üretimlerimizi, modern fabrikamızda, gelișen teknolojiye uyumlu CNC (torna, freze, testere, tașlama, dik ișleme merkezi, tel erezyon, dalma erezyon) tezgâhlarında; deneyimli, bilgi ve beceriye sahip mühendis, tekniker, teknisyen, usta ve bölümüyle ilgili eğitimi almıș personelle yapıyoruz. Markanızın kalite politikası ve sürdürülebilirlik yaklașımı hakkında neler söylemek istersiniz? Tek prensibimiz müșteri memnuniyetini sürekli kalite ile sağlamaktır. Memnuniyetin devamlılık ve sürdürülebilirliğini müșterilerimizin problemlerini, imalattan geldiğimizden dolayı, daha hızlı çözmemiz ve problemin ne olduğunu öngörebilme gücümüzden alıyoruz. Kalitemiz dünya standartlarındadır ve firmamızın uluslararası isim yapması üzerine çalıșılmaktadır. 4 El Kalıp olarak sürdürülebilirlik yaklașımımız müșterilerimiz ile birebir iletișim kurmak ve dost olmaktır. Tecrübelerimiz dost olduğumuz müșterilerimiz ile daha bașarılı olduğumuzu gösteriyor. Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Bütün kalıplarımız %100 4 El Kalıp garantisindedir. Bir kalıbımızı, hatalı

Șirketimiz Romanya, Rusya, Arnavutluk, Ukrayna, Cezayir, Yunanistan, Bulgaristan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Makedonya, Irak, İran, Libya ve Mısır ile sürekli çalıșmaktadır.

imalattan dolayı bir sefer kırabilirsiniz. Çünkü biz kalıpla birlikte eğitim de veriyoruz. Bu eğitimde kalıbın kırılma nedenini, kırılma renklerine göre zaten çözebiliyoruz. Kalıbın hangi așamada kırıldığını üniversitelerde teknik çalıșmalar yapmadan önce tecrübelerimize dayanarak %10 hata payı ile tespit edebiliyoruz. Sürekli hız kalıpları, imalatı arttırıcı çözümlerin yanı sıra en yüksek seviyede kalite üretip, minimize edilmiș fiyatlarla müșteriye sunarak rekabetçi avantajlarımızı koruyoruz. Yurt içinde ve yurt dıșında katılmayı planladığınız / katılım sağladığınız fuarlar hangileridir? Sektörel fuarlara katılıyoruz. Fuarlarda ana ilgimiz alüminyum ekstrüzyondur. Yurt içi ve yurt dıșındaki tüm sektörel fuarları, katılımcı veya ziyaretçi olarak mutlaka takip ediyoruz. Dünyanın gelișen teknolojisi hakkında bilgilenmek ve bunu kendi sektörlerimizde uygulayabilmek için fuarlara katılmanın, katılımcı olunamadığı durumda ziyaret etmenin firma ve sektörümüze her zaman yarar sağladığını düșünüyoruz. İhracat noktalarınız ile ilgili bilgi verebilir misiniz? İhracat noktaları Ortadoğu’daki savașın etkileri ile hızla değișmektedir. Rusya’da yoğun bir pazarımız varken, bir uçağın düșmesi ile yatırımlarımızı güneye ve Ortadoğu’ya çevirdi. Șu an Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir Arap baharından çıktı. Yeniden yapılanmaya geçtiğinden dolayı Kuzey Afrika bizim ilk hedeflerimizdendir. Olmazsa olmaz dediğimiz Balkanlar kesinlikle kaybedilmeyecek bir pazardır. Bu konuda Ortadoğu ve Türkî Cumhuriyetler ile sürekli irtibat halindeyiz.

Son olarak, sektörünüz ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Türkiye Alüminyum sektörünün hızlı gelișimi, 15 Temmuz olayları sonucu, diğer sektörlerin etkilendiği kadar ciddi etkilendi. Bu olayların Türkiye’nin dünya pazarında ciddi bir konuma geleceğini hisseden dıș güçler tarafından yapıldığını 80 milyon biliyor. Birlik beraberlik içinde, tüm sektörlerimize destek verdiğimiz zaman yeniden kalkınabileceğimizi ve bizim bizden bașka dostumuz olmadığını unutmamalıyız. Ayrıca yurt dıșından gelen paranın hibe değil borç olduğunu, ağır faizlerle geri ödendiğini de unutmamamız gerekir. Tüm sektörlerimizin her bireyi tek tek desteklenmeli. Bu destekleri hiçbirimiz göz ardı etmemeliyiz. Vatan ayakta olduğu sürece sektörler var olabilir. 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık hedef, 15 Temmuz’da darbe görmüștür. Hedeflerimizin 500 milyar dolar olabilmesi için, tüm sektörlerin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu bilmekteyiz. Yalnız unutmamamız gereken 100 milyar dolarlık makine sektörünü destekleyecek olan, 8 milyar dolarlık alüminyum sektörüdür. Alüminyum sektörü gelișirse, makine sektörü 100 milyar doları yakalar. Bu, stratejik ürünlerin alüminyumdan üretilmesi gerektiğini göstermektedir. Alüminyum 100 yılın metali olduğu için sektörümüzün gelecek çağlardaki önemini kavramalı, gelișimini sağlamalı ve teknolojiyi takip ederek kendimizi, sektörümüzü ve dolayısıyla ülkemizi üst basamaklara tașımalıyız. Reliability in Quality, Satisfaction in Customer: 4 El Kalıp We have directed our interview questions to Hüseyin KARABACAK from 4 El Kalıp ve Makine who stated that “we obtain the sustainability and continuation of customer satisfaction with solution of the customer problems swiftly and ability to foresee the problems.”


AVRASYA KAPI PENCERE CAM ALÜMİNYUM 2017 FUARI TÜYAP KATILIMCI FİRMALAR


AVRASYA KAPI PENCERE CAM ALÜMİNYUM 2017 FUARI TÜYAP KATILIMCI FİRMALAR


Sektör

160

İhracatın Yıldızları Büyük Ödülü Assan Alüminyum’un Oldu Türkiye ihracatına katkıda bulunan şirketlerin Türkiye İhracatçılar Meclisi önderliğinde ödüllendirildiği “İhracatın Yıldızları-Türkiye’nin Gizli Şampiyonları” yarışmasında yılın büyük ihracat ödülü Assan Alüminyum’un oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin önderliğinde, bu yıl 17’incisi düzenlenen “İhracatın Yıldızları - Türkiye’nin Gizli Șampiyonları” yarıșmasının sonuçları İstanbul Bomonti Hilton’da gerçekleșen ödül töreniyle açıklandı. Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren yassı alüminyum sektörünün lider kurulușu Assan Alüminyum bu seneki değerlendirme sonucunda büyük ödülün sahibi oldu.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracatçı firmaları teșvik etmek, ihracatın geliștirilmesini ve ülke ekonomisindeki payının artmasını teșvik etmek amacıyla düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde özel değerlendirmelerle toplam 18 kategoride ödül verildi. Büyük ödülün sahibi olan Assan Alüminyum’un ödülünü Kibar Holding ve Assan Alüminyum Yönetim Kurulu Bașkanı Ali KİBAR ve Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal GÜNGÖR aldı.

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan GÜLDAĞ ile DHL Express Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Boğaç ÖZSAN’ın ev sahipliğinde gerçekleșen ödül törenine Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ, TİM Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ, DEİK Bașkanı Nail OLPAK, ihracatçı birlikleri bașkanları ve iș dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Alınan ödül hakkında açıklamalarda bulunan Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal GÜNGÖR, “Assan Alüminyum olarak yakın bir dönemde ulașacağımız 100 bin ton alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa’nın ilk üç üreticisinden biri olacağız. Toplamdaki 300 bin tonluk kapasite ile de çok önemli bir oyuncu konumundayız. Satıșlarının yaklașık yüzde 75’ini ihraç

eden firmamız, her yıl birçok müșterisi tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görülüyor. Bizi bu noktaya tașıyan esnek ve müșteri odaklı çalıșma anlayıșımızdır. Güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik Assan Alüminyum’un temel değerleridir. Bizim tüm hedeflerimizin odağında bu değerlerimiz bulunuyor. Öte yandan 2016 yılında Turquality programına katılan ilk yassı alüminyum üreticisi olduk. Böylece uluslararası arenada küresel marka gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz.”

The Grand Award of the Stars of Exports was presented to Assan Alüminyum Assan Alüminyum was awarded “The Exporter of the Year”at the “Stars of Exports the Secret Chapmpions of Turkey” contest,led by Turkish Exporters Assembly, held for companies leading exports in Turkey.


Röportaj

162

Tüyap Samsun 4. İnșaat Fuarı Bölge Ekonomisine Güç Katacak Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat ALAGÖZ, Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde 22 - 25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek Tüyap Samsun 4. İnşaat Fuarı hakkında sorularımızı yanıtladı. Fuarın Bölge ekonomisine güç katacağına vurgu yapan ALAGÖZ; “Geçtiğimiz yıl başarılı bir şekilde kapattığımız Tüyap Samsun 3. İnşaat Fuarımızın ivmesini bu yıl daha yukarıya taşımak için çalışıyoruz. Geri sayımın başladığı fuarımızda yeni iş bağlantılarının kurulmasını amaçlıyoruz. Fuarımız sayesinde bölgenin, ticari hacmini artırmasını bekliyoruz” diyerek görüşlerini dile getirdi. Samsun 3. İnșaat Fuarı süresince önemli satıșlar, satın almalar gerçeklești ve firmalara 2017’nin ilk çeyreğinde önemli ve pozitif finansal ivme kazandırdı. Kurulan ticari bağlantılar, önümüzdeki dönemlerde de pek çok ürün satıșı ve anlașmanın gerçekleșeceğinin sinyallerini verdi.

Tüyap Samsun İnșaat Fuarı ile ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Üçüncüsünü gerçekleștirdiğimiz fuarda ürün çeșitliliği ve kalitesiyle fuara damgasını vuran katılımcı firmalar önümüzdeki yıllarda ülke genelinde ve yurt dıșında markalașarak bölgeyi ve kendilerini inșaat sektöründe öne çıkaracaklarını tekrar gözler önüne serdi. Fuarımız, Samsun bașta olmak üzere tüm bölge yatırımlarına yön verecek ve sektörün bölgedeki ticari hacmini artıracak nitelikte bir organizasyon oldu. Sektördeki yeniliklerin sergilendiği fuarımızda; çatıdan tabana, dıș cepheden kapı pencereye, izolasyon ve boya malzemelerinden yalıtıma, tesisattan inșaat makinelerine kadar çok geniș ürün yelpazesi ile yurtiçi ve yurtdıșından gelen 33 binin üzerinde ziyaretçiye aradıklarını bulabilme imkanı sunduk. Yurt dıșında bulunan Tüyap temsilcilikleri kanalıyla gerçekleștirdiğimiz çalıșmalar sonucunda Gürcistan, İran, Lübnan, Tunus, Kuveyt, Irak, Mısır, Suudi Arabistan, Çin olmak üzere 9 ülkeden 100’ü așkın ișadamı, Samsun 3. İnșaat Fuarında katılımcı firmalarımızla bir araya gelerek ikili görüșmeler gerçekleștirdiler. Fuar süresince yurt dıșından gelen iș adamları uluslararası mal ve hizmet satın alımları, bayilik ve inșaat projeleri hakkında önemli bağlantılar kurarak, ülke ve bölge ihracatı için çok önemli ve faydalı adımlar attı. Yabancı ișadamlarımız aynı zamanda fuar vesilesiyle Samsun’un ve Karadeniz Bölgemizin doğal ve kültürel özellikleri ile de tanıșmıș oldular. Bașka bir deyișle

fuarımız ticari hayatın yanı sıra bölge turizmimize de katkı sağladı. Suudi Arabistanlı iș adamları su tankeri, seramik ve kapı, Iraklı iș adamları çelik kapı, küvet ve yer döșemeleri firmaları ile satın alma öncesi önemli bağlantılar kurdu. İranlı iș adamları çelik kapı, ofis ve daire içi kapı, banyo dekorasyonu ve küvet üreticisi firmalar ile ülkelerinde gerçekleștirecekleri projeleri için birebir iș görüșmeleri yaptı. Gürcistan’dan gelen ve otel projeleri için katılımcı firmalardan tuğla, kiremit ve güneș enerjisi firmaları ile görüșen yabancı iș adamları, detaylı bilgiler alarak fiyat teklifleri ve proje süreçlerinin devamı için önemli iș bağlantıları olușturdu. İzmir’den Antalya’ya, Çorum’dan Erzurum’a kadar 20’den fazla șehirden Samsun 3. İnșaat Fuarını ziyaret eden sektör firmaları, katılımcı firmalar ile ürün ve hizmetleri hakkında verimli görüșmeler gerçekleștirerek bayilik ve mal alımı konusunda önemli iș bağlantıları kurdular.

Fuar 2017 yılında önemli oranda gelișim gösterdi. Konuya dair neler söylemek istersiniz? Geçen yıl 29 bin civarında ziyaretçi almıș olan bu fuar, bu yıl 33 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamıș durumda. Geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında % 13’lük bir artıș söz konusudur. Önemli olan fuarı ziyaret eden kișilerin profesyonel ve hedef ziyaretçi olmasıdır, Fuarımızda bunu da bașardığımızı gönül rahatlığı ile ifade etmek isterim. Ulașmıș olduğu bu büyüklükle fuarımız kendi sahasında ülkemizin önemli fuarları arasına girmiș bulunmakta. İki salonda düzenlemiș olduğumuz fuarda yer alan 80 katılımcı firma ürünlerini sergiledi. Birbirinden önemli markaların fuarda yer almasının yanı sıra katılımcı firmaların tamamına yakınının özel tasarımlı, șık stantlar ile fuara katılım sağlamaları bizleri oldukça mutlu etti. Etkili stant tasarımları, ürünlerini sergileyen firmaların kalitesi açısından dolayısıyla fuarın da kalitesini yansıtan önemli unsurlardan bir tanesidir. Yüz yüze ziyaretlerimizde ve anketlerimizde stant açan firmaların iș bağlantıları kurduklarını ve sonuçlarından çok memnun olduklarını öğrendik. İș adamlarımıza yeni pazarların ve ihracat


Röportaj

164

desteği ve ișbirliği ile hazırlanan “Kentsel Dönüșüm, Yapı Denetim ve Yangın Tesisatları ve Mevzuattaki Değișiklikler, Yangın Algılama Sistemleri” konularında, konusunda yetkin panelistler tarafından sektörle ilgili gelișmeler, güncel sorunlar ve çözümleri hakkında detaylı bilgiler verilen paneller gerçekleștirildi.

konusunda yeni fırsatların sağlandığı bir fuar gerçekleștirmiș olmaktan mutluyuz. Fuarımızın bu bașarıya ulașması için sarf ettiğimiz çabanın arkasındaki en büyük motivasyonumuz Tüyap Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Bașkanımız Bülent ÜNAL’ın Anadolu Fuarcılığına ilișkin vizyonu ve Samsun’un sahip olduğu potansiyele inancı olmuștur.

KAYMAK’a, fuarımızın etkin bir biçimde tanıtımı konusunda bizlere büyük destek veren Samsun Büyükșehir Belediyesi Bașkanımız Yusuf Ziya YILMAZ’a, Samsun ekonomisinin geliștirilmesi amacı doğrultusunda fuarlarımıza büyük destek veren, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Bașkanımız Salih Zeki MURZİOĞLU’na bu vesileyle șükranlarımızı sunmak isterim.

Fuarımızın bașarısındaki önemli unsurlardan bir tanesi de Samsun’daki idarecilerimizin, Samsun fuarlarımıza birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıkmaları olmuștur. Bu kapsamda, fuarlarımıza her daim sahip çıkan Samsun Valimiz Osman

Fuarda düzenlenen seminerlere dair bilgi verir misiniz? Samsun 3.İnșaat Fuarı’nda “TMMOB Makine Mühendisleri, Mimarlar Odası, İnșaat Mühendisleri ve Elektrik Mühendisleri Samsun Șubelerinin

Fuar tanıtımlarınızı hangi kanallar üzerinden gerçekleștirdiniz? Yurt içinde ve hedef ülkelerde tanıtım ve pazarlama çalıșmaları yaptık. Dijital pazarlama, sosyal medya, ulusal ve yerel gazeteler, radyo ve birçok önemli noktada giantboard, billboard reklamları ile göz önündeyiz. Tüyap için pazarlama ve tanıtım, fuarlarımızın olmazsa olmaz en büyük yatırımıdır. 2018 yılında gerçekleșecek fuarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Samsun 4. İnșaat Fuarı, 22 - 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleșecektir. Fuarımız 22-23-24 Mart 2018 tarihinde 10.00 19.00, 25 Mart 2018 tarihinde ise 10.00 - 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacaktır. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Türkiye’nin her zaman profesyonel yayın kurulușlarına ihtiyacı var. ALU&Art ve Win&ART Proje dergileri olarak gerçekten profesyonel ișlere imzanızı atıyorsunuz. Marka bilinirliği ve okunurluğu Türkiye sınırlarını așmıș bir yayın kurulușu olarak, șahsınıza ve ekibinize teșekkürlerimizi ileterek, çok daha uzun yıllar sektörün nabzını tutmanızı temenni ediyorum. Tüyap Samsun 4th Construction Fair Power to Regional Economy Tüyap Anadolu Fuarları A.Ș. General Manager Cihat ALAGÖZ, Tüyap Samsun Fair and Tüyap Samsun 4th Construction Fair will take place at the Congress Center between 22 25 March 2018 He answered our questions about. ALAGÖZ emphasized that the fair will strengthen the regional economy; “Tüyap Samsun 3rd Construction Firm, which we successfully closed last year, we are working to move up this year. The countdown begins with our new business contacts. We expect the region to increase trade volume thanks to our franchise” he said.


Makale

166

Kalkınma Celalettin KIRBOZ Girișimci Alüminyum Sanayicileri ve İș Adamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Derneğimizin bu dönemde özel ihtisas komitesi üyesi olarak ilk kez katıldığı “Türkiye 11. beș yıllık kalkınma planı ve strateji yol haritası” çalıșmalarının ilk iki toplantısı yapılarak yol haritasının taslağı kısmen belirlendi. Özellikle bu çalıșmalarda çok önemli bir așama kat edildi. Uzun zamandır derneğimiz çalıșmalarının önemli maddelerinden biri olan “alüminyum metalinin stratejik önemi ve diğer gruplardan ayrılarak tek değerlendirilmesi” ilk defa bu toplantıda gündeme geldi. Alüminyum komitesi olarak sektörden aldığımız tüm verileri değerlendirerek bu toplantıya katılım sağlamaya gayret gösterdik. Bu çalıșmalarda önerdiğimiz ve önerilen soru ve sorunların, çözüm süreci ve șeklini sizler ile paylașmak bizleri daha da sonuç odaklı çalıșmalara yönlendireceği kesindir. Bu çalıșmalarımızda öncelikle Alüminyum sektörünün artık tek bașına önemli bir faz olarak değerlendirilmesini ve kendisine ait özel bir komite olușmasını sağladık. Bu, bugüne kadar hiçbir dönemde olmamıș, değerlendirme kapsamına alınmamıș bir durumun değișmesi anlamına geliyor. Ülkemizde halen çok da güncel olmayan veriler ıșığında belirlenen Boksit hammadde stokları ve bu stokların nasıl kullanıldığı, stokların çıkarılmasının fizibil olup olmadığı konusu

tartıșmaya açılarak yapılacak çalıșmalar değerlendirilmiștir. Bu kapsamda, gerekli maliyet analizleri yapılarak ikinci bir madenden ișleyen sistemin kurulması bir izabenin ülkemizde faydalı olup olamayacağı konusu detaylıca görüșülmüștür. Öncelikle yurt içi maden yataklarının araștırılması, madenlerin rezerv ve kalite durumuna uygun olarak ülkemizde madenden metal üretimi yapabileceğimiz tesislerin kurulmasının bu araștırmaya göre planlanması konușulmuștur. Yapılacak arama çalıșmalarına paralel olarak büyük ve verimli boksit rezervlerine sahip ülkelerdeki maden, alümina ve birincil alüminyum üretimi ile ilgili projelere ulusal katılım da değerlendirilmelidir. Birincil alüminyum üretiminde kullanılan enerjiye, geçerli olan enerji fiyatından %50 oranında düșük verilerek destek sağlanmalıdır. Örneğin yıllık 200 bin tonluk tesis için verilecek destek enerji fiyatı 4 cent olmalı (bugünkü dolar, TL kuruna göre) ve ișletme süresince de geçerli olmalıdır.


Makale

168

Türkiye, yapılan çalıșmalar sonucunda görüldüğü gibi birincil Alüminyum tesisi kurulmaya elverișli bir yapıda değildir. Bunda önemli üç nokta belirleyicidir: İlki, enerji yoğun bir imalat türü olduğundan ve ülkemiz enerji ithal eden bir ülke olduğundan bu mümkün değildir. Zaten tüm dünyada da maden ve metal imalatı, izabe așaması elektrik enerjisine bağımlı olduğundan enerji ucuz körfez ülkelerinde, jeotermale sahip ülkelerde gerçekleștirilmektedir. Bu konuda bizim önerimiz șudur: Enerji ucuz stratejik iș birliği içinde olabileceğimiz Azerbaycan, İran, Katar vb. ülkerlerde bu tesislerin birlikte kurulması veya mevcut tesislerin kiralanarak dünya pazarından temin edilecek Alümina’nın bu tesislerde Alüminyum’a izabe edilerek dönüștürülmesidir. Birincil Alüminyum üreten Seydișehir tesislerinin enerji maliyeti sorunu ile Türkiye ve dünya pazarında fiyat rekabeti sağlayamadığından üretiminin artması yönünde herhangi bir girișimde bulunmak ticari olarak cazip gelmemektedir. Ülkemizde bu konuda bașka tesis olmadığından konu çözüme ulașamamaktadır. Ülkemizdeki rezervler mevcut araștırma raporlarında yeni bir birincil Alüminyum üretimi için yeterli gözükmemektedir. Ülkemizde raporlanmıș olan Boksit yatakları fizıbıl ișlenebilir yataklar değildir. Tespitli mevcut ișlenebilir yatakların büyük kısmı da Eti Alüminyum ișletmesinde olup özel sektöre devredilmiștir. Ülkemizde birçok sektör enerji girdisi yüksekliği nedeni ile ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edememektedir. Bu konuda devletin özel olarak Alüminyum sektörünü desteklemesi çok gözükmektedir. Bu, șu șekilde olabilir: Ülkemiz ișçilik açısından avantajlı olduğu için, ișçilik üzerindeki așırı verginin azaltılarak bunun üreticiye bir avantaj haline getirilmesi ulusal ve uluslararası pazarda bizim rekabet șansımızı artıracaktır. Genel olarak pazar rekabeti söz konusu olduğunda tüm iș kollarında olduğu gibi sektörümüzde de devlet yardımları çok önem kazanmaktadır. Ancak ülkemizin yapısından sebep bunun altından kalkması çok da mümkün gözükmemektedir. Hammadde ve enerji bağımlısı olan ülkemizin dünya pazarlarında tek artısı genç ve kaliteli iș gücüdür. Bu nedenle öncelikli olarak iș gücü üzerindeki vergi sisteminde düzenleme önerilmiștir. Ülkemizde birçok sektör enerji girdisi yüksekliği nedeni ile ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edememektedir. Ülkemizin hammadde tedariki yaptığı ülkelerin birçoğuyla STA anlașmalarımız bulunmamaktadır. Ülkemizin hammadde alımı ve ihracat yapma potansiyeli olan ülkelerle STA Antlașması yapılmasına öncelik verilmelidir. AB ilișkilerinin yeniden gözden geçirilmesi söz konusu olduğunda AB’nin ülkelerle yaptığı STA anlașmalarından Türkiye’nin de yararlanması hususunun görüșülmesi gerekir. STA anlașmaları hatta büyük üretici firmalar ile sabit fiyatlı büyük mont anlı anlașmalar yapılabilir. Mimari ve diğer uygulamalara yönelik ticari akredite laboratuvarlar yatırım teșviki kapsamına alınmalıdır. Mevcut laboratuvarımız tüm sektöre hizmete açıktır. Akreditasyon çalıșmalarımız bitmek üzeredir. Yeni tesisler açmadan önce mevcut tesisleri yüzde yüz faydalı çalıșır hale getirerek sonrasında kapasite gereği olușması halinde yeni merkezler açma yolu izlenilmelidir.

Türk alüminyum sektörünün artan kapasite ve ihracatına uygun olarak teknik bilgi birikimini arttırması gerekmektedir. Bunun için șirket bünyelerindeki Ar-Ge merkezleri ve üniversitelerle iș birlikleri arttırılmalıdır. Sanayi-üniversite iș birliği çalıșmalarımız devam etmektedir. Șu anda birçok proje hayata geçirilmiș ve geçirilemeye devam edilmektedir. Alüminyum sektör firmaları ile çeșitli üretim projelerinde çözüm ortağı olduğumuz gibi özel sektör ve komu ortaklığı firmalar ile de birçok bașarılı çalıșma sürdürülmektedir. Derneğimiz iștiraki olan mevcut merkezimiz ALUTEAM, sektör firmaları tarafından her türlü iș geliștirme ve Ar-Ge sürecinde kullanıma hazırdır. Sektörel olarak yaptığı ürün, araç gereç ve faydalı projelerden bir kısmı, çeșitli kurumlar tarafından ödüle layık görülmüștür. Marka Destek programı ve Turquality programı kapsamında verilen mevcut destekler alüminyum sektörümüze daha uygun hale getirilmelidir: Sektörümüz ara malı ürettiği ve müșterilerimiz sanayi kurulușları olduğu için satıș ekibimizin müșteri tesislerine yaptığı ziyaretler markamızı güçlendirmek için kullandığımız en önemli pazarlama etkinliklerinden biridir. Halen destek kapsamı dıșında olan bu faaliyetler desteklenmelidir. Sektörümüzde Avrupa gibi bölgelerdeki ülke pazarları müșteri ve rekabet açısından oldukça benzerlik göstermektedir ve birbirleri ile entegre olmușlardır. Hedef pazarlar ülke ülke değil, bölgesel olarak belirlenebilmelidir. Sektörümüzde müșteri ilișkileri uzun soluklu olmakta ve bașlayıp gelișmeleri 5 yıldan uzun süreye yayılmaktadır. Bazı desteklerdeki 5 sene sınırlaması kaldırılmalıdır. Çok önemli noktalardan bir tanesi ise özellikle halen uygulanmakta olan marka destek programları marka olmuș firmaların ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınması programıdır. Burada önemli olan firmaların bu markalașma sürecinde desteklenmeleridir. Mevcut destekler bunu kapsamamaktadır. Bu konuda firmalarımıza tüm süreçte hizmet verecek alt yapı derneğimiz mevcut sistemimiz içerisinde geliștirilerek konuyu destekleyecek diğer kurum ve kurulușlar ile çalıșmalar yapabilecek durumdadır. Özellikle müteahhitlik hizmetleri ihracatında vadeler proje süresine bağlı olarak Eximbank vadelerinin üstüne çıkabilmektedir. Daha uzun vadeli kredi ve sigortalar olușturulmalıdır. Teminat seçenekleri alternatiflendirilmeli ve daha esnek hale getirilmelidir.

İhracat kredilerinin ülke kapsamlarının genișletilmesi Mevcut sigorta sisteminin yapısal yanlıșlıklarının düzeltilmesi, mevcut sistemde bulunan ihracat sigortası çalıșmasının tüm ciro üzerinden değil sadece sigorta kapsamında bulunan projelerde uygulanabilir olmasıdır. Mevcut sistemde tüm ciro üzerinden sigortalama harici olan ülke ve firmaların cirolarından da prim alınmaktadır. Sektör için ek finansman yükü getiren tevkifat uygulamasına son verilmelidir. Sektör üzerinde özellikle profil üreticilerinde ciddi sermaye blokesine neden olmaktadır. Üretici, vadeli


Makale

170

satÄąlan mallarÄąn bedel tahsilatlarÄą yapÄąlmadan %5 civarÄąnda kendi malÄąna vergi Ăśdemektedir. Ă&#x2013;zellikle hurda sektĂśrĂź kaynaklÄą bu uygulama son derece yanlÄąČ&#x2122;tÄąr. Geri dĂśnĂźČ&#x2122;Ăźmde mal, kĂźlçe aČ&#x2122;amasÄąna gelene kadar hiçbir vergi, stopaj, tevkifat vb. uygulanmamalÄądÄąr. DolayÄąsÄą ile bu aynÄą zamanda Ăźlkemizin ihtiyacÄą olan geri dĂśnĂźČ&#x2122;Ăźmden malzeme kazanÄąmÄąnÄą arttÄąracak yolu açacaktÄąr. Yine Ăśnemli bir sorun gĂźmrĂźklerde yaČ&#x2122;anmaktadÄąr. GĂźmrĂźk kapÄąlarÄąnÄąn kesintisiz ve hÄązlÄą hizmet verebilmesi için ilgili bakanlÄąklarÄąn hepsinin gerekli sayÄąda gĂśrevli atamasÄą; YYS, yerinde gĂźmrĂźkleme gibi uygulamalarÄąn yaygÄąnlaČ&#x2122;tÄąrÄąlmasÄą; lojistik altyapÄąsÄąnÄąn gßçlendirilmesi gerekir. AlĂźminyum sektĂśrĂźnĂźn en Ăśnemli ihracat pazarÄą Avrupa Ăźlkeleridir. GĂźmrĂźk BirliÄ&#x;iâ&#x20AC;&#x2122;ne raÄ&#x;men, zaman zaman politik veya bĂźrokratik nedenlerle gĂźmrĂźklerde zorluklar yaČ&#x2122;anmaktadÄąr. Bu geliČ&#x2122;meler takip edilerek bakanlÄąklar dĂźzeyinde çÜzĂźlmelidir. Kuzey Amerika ve diÄ&#x;er potansiyel ihracat pazarlarÄą için de benzer Č&#x2122;ekilde takip yapÄąlmalÄą ve tedbir alÄąnmalÄądÄąr. Mevcut teČ&#x2122;viklerden daha fazla yararlanÄąlabilmesi için Ar-Ge, yatÄąrÄąm, ihracat, marka destek ve diÄ&#x;er bĂźtĂźn teČ&#x2122;vik programlarÄąnÄąn tek elden yĂśnetilmelidir.

gibi kullanÄąm alanlarÄąnda, deÄ&#x;iČ&#x2122;ik ana alaČ&#x2122;ÄąmlandÄąrma elementi kullanÄąmÄą ile nitelikli alĂźminyum yassÄą mamul ĂśzelliÄ&#x;i kazandÄąrÄąlmÄąČ&#x2122;, ÄąsÄąl iČ&#x2122;lem ile mukavemeti artÄąrÄąlmÄąČ&#x2122; katma deÄ&#x;eri yĂźksek alĂźminyum ĂźrĂźnleri Ăźlkemizde henĂźz Ăźretilememektedir. Bunlara yĂśnelik tesis yatÄąrÄąmlarÄą teČ&#x2122;vik edilmelidir. Enerji yoÄ&#x;un alĂźminyum tesisleri için uzun dĂśnemli hidrolik enerji santrali kullanÄąmÄą iČ&#x2122;letme hakkÄą verilmelidir (Kaliteli ve istikrarlÄą ĂśngĂśrĂźlen fiyatlarla enerji temini). Entegre liman yapÄąmÄą, Demiryolu baÄ&#x;lantÄąsÄą, DoÄ&#x;algaz ulusal iletim hattÄąna baÄ&#x;lantÄąlÄą, yĂźksek gerilim ENH, Proses ve İçme suyu ve Karayolu baÄ&#x;lantÄąlarÄą ve proje bazlÄą destek sistemi ile ĂśngĂśrĂźlen diÄ&#x;er teČ&#x2122;vikler verilmelidir. Bu kapsamda Ăźlkemiz Ăźretim kapasite haritasÄą çĹkarÄąlmalÄą, gĂźdĂźmlĂź projeler ile tamamlayÄącÄą Ăźretimleri yapmak Ăźzere iČ&#x2122; birliÄ&#x;i yapabilecek firma ve kuruluČ&#x2122;lara daha kapsamlÄą teČ&#x2122;vik ve destekler verilmelidir. Ă&#x153;lkemizde hiç Ăźretilmeyen ancak Ăźlkemiz ihtiyacÄą olan malzemeyi Ăźretecek tesislerin tamamÄą stratejik kapsamda deÄ&#x;erlendirilmeli, Ăśzellikle GĂźneydoÄ&#x;u teČ&#x2122;vik sitemine Ăźlkemizde kapasitesi olmayan ve yetersiz olan tesislerin kurulumunun desteklenmesine Ăśncelik verilmelidir.

Ă&#x2013;zellikle izabe, dĂśkĂźm ve yĂźzey iČ&#x2122;lem tesislerinin bir araya toplanabilmesini saÄ&#x;layacak â&#x20AC;&#x153;AlĂźminyum Ä°htisas Organize Serbest BĂślgesiâ&#x20AC;? veya â&#x20AC;&#x153;AlĂźminyum Ä°htisas Organize BĂślgesiâ&#x20AC;? kurulmasÄą, bu konuda çok Ăśnemli olacaktÄąr. Burada ortak atÄąk ÄąsÄą yĂśnetimi ve ortak filtre arÄątma tesisleri firmalara ciddi katkÄąlar saÄ&#x;layacaktÄąr.

Č&#x2DC;Ăśyle bir toparlayacak olursak: t"S(FZBQÂ&#x2018;MNBTÂ&#x2018;WFLBUNBEFÄźFSĂ SFUFDFLNBM[FNFWFJĹ&#x2014; bilgisinin oluČ&#x2122;masÄą için muhakkak Ăźniversite iČ&#x2122; birliÄ&#x;i projesi en iyi Č&#x2122;ekilde gĂźndemde tutulmalÄądÄąr.

DĂźnya alĂźminyum hammadde ticareti London Metal Exchange (LME) borsasÄąnda alĂźminyum ve aynÄą zamanda diÄ&#x;er metallerde iČ&#x2122;lem gĂśrmekte olup LME fiyatlarÄą dĂźnya metal piyasasÄąnÄąn %98â&#x20AC;&#x2122;ne referans fiyat oluČ&#x2122;turmaktadÄąr ve bu borsanÄąn akredite ettiÄ&#x;i antrepolarda bĂźyĂźk miktarlarda hammadde depolanmaktadÄąr. Buna baÄ&#x;lÄą olarak; A) Ă&#x153;lkemizde LME akreditasyonuna sahip antrepolarÄąn kurulmasÄą TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin ithalat fiyatlarÄąnÄą olumlu yĂśnde etkileyecektir. B) BĂślge Ăźlkelerde Ăźretilen alĂźminyumun bir kÄąsmÄą TĂźrkiye Ăźzerinden geçecek ve Ăźlkemiz bĂślgesel bir lojistik merkez haline gelecektir.

tÄ&#x152;Ĺ&#x2014;Ă&#x17D;JMJLNBMJZFUJOJOĂ&#x161;OFNMJCJSLÂ&#x2018;TNÂ&#x2018;WFSHJMFSEFOPMVĹ&#x2014;NBLUBEÂ&#x2018;S BunlarÄąn azaltÄąlarak iČ&#x2122;çinin eline geçen gelirin arttÄąrÄąlmasÄą saÄ&#x;lanmalÄądÄąr.

Depolara teslim edilen hammadde ile ilgili KDV ve diÄ&#x;er dĂźzenlemelerin bir kÄąsmÄą yapÄąlmakla beraber tam olarak hayata geçirilmemiČ&#x2122;tir. Bunlar tamamlanmalÄądÄąr. Antrepo mantÄąÄ&#x;Äą ile çalÄąČ&#x2122;acak Ăśzellikle limanÄą olan bir yerde firmalarÄąn alÄąm, satÄąm ve stoklama yapabilecekleri alan yaratmak tĂźm Ăźlkemiz ve Ăźlkemiz ile ticaret yapan ve Ăźlkemiz Ăźzerinden diÄ&#x;er pazarlara çĹkmayÄą hedeďŹ&#x201A;eyen Ăźlkeler için son derece Ăśnem arz etmektedir. Bu sistemin LME tarafÄąndan desteklenmesi ve akredite edilmesi elbette Ăśnemlidir. Ancak bu ikinci aČ&#x2122;amada deÄ&#x;erlendirilebilir. Ä°lk olarak antrepo mantÄąÄ&#x;Äą ile yĂźrĂźtĂźlecek bir liman serbest ihtisas bĂślge hammadde gĂźvenliÄ&#x;i açĹsÄąndan çok Ăśnemlidir. Ă&#x2013;zellikle stratejik Ăśnemi olan HavacÄąlÄąk, Uzay ve Savunma Sanayi; Otomotiv; UlaČ&#x2122;Äąm Sanayi ve Genel EndĂźstriyel Uygulamalar; RaylÄą Sistemler; Paketleme; Genel MĂźhendislik

t&ÄźJUJNUFĹ&#x2014;WJLFEJMNFMJEJS

t#VOMBSBQBSBMFMPMBSBLIBLTÂ&#x2018;[SFLBCFUJOĂ&#x161;OMFONFTJBNBDÂ&#x2018;ZMB kayÄąt dÄąČ&#x2122;Äą iČ&#x2122;çi çalÄąČ&#x2122;tÄąrmaya karČ&#x2122;Äą yaptÄąrÄąmlar arttÄąrÄąlmalÄądÄąr. t5Ă SLJZF"MĂ NJOZVNTFLUĂ&#x161;SĂ OĂ OJISBDBUQB[BSMBSÂ&#x2018;OEBSFLBCFU gĂźcĂźnĂź korumasÄą ve gßçlendirilmesi için nitelikli insan kaynaÄ&#x;Äą Č&#x2122;arttÄąr. AlĂźminyum sektĂśrĂźnĂźn ihtiyacÄą olduÄ&#x;u teknik elemanlar, makine operatĂśrlerinden Ar-Ge araČ&#x2122;tÄąrmacÄąlarÄąna kadar çeČ&#x2122;itlilik gĂśstermektedir. Bu nedenle, iČ&#x2122;letme ihtiyaçlarÄą için teknik lise ve teknik yĂźksekokullarda alĂźminyum sektĂśrĂź ihtiyaçlarÄąna uygun eÄ&#x;itim programlarÄą oluČ&#x2122;turulmalÄądÄąr. Ă&#x153;niversitelerin ilgili fakĂźltelerinde alĂźminyum konusunda uzmanlaČ&#x2122;mÄąČ&#x2122; araČ&#x2122;tÄąrma kadrolarÄą ve laboratuvarlarÄą oluČ&#x2122;turulmalÄądÄąr. Meslek liselerinde metal iČ&#x2122;leme bĂślĂźmlerini seçmeleri için ĂśÄ&#x;renciler teČ&#x2122;vik edilmelidir. Lisan eÄ&#x;itimi tabana yaygÄąnlaČ&#x2122;tÄąrÄąlmalÄądÄąr. t4FLUĂ&#x161;SĂ OMJTFEĂ [FZJOEFOJUJCBSFOĂ&#x17D;PLJZJBOMBUÂ&#x2018;MNBTÂ&#x2018;WF ĂśÄ&#x;retilmesi gerekmektedir. BugĂźn sektĂśrĂźmĂźze ilgi duymasÄąnÄą beklediÄ&#x;imiz eÄ&#x;itimi devam eden ĂśÄ&#x;renciler AlĂźminyum konusunda herhangi bir detay bilgiye sahip deÄ&#x;illerdir. Bu konuda eÄ&#x;itici konferanslar dĂźzenlenmelidir. Bu Č&#x2122;ekilde ĂśÄ&#x;renciler bilgilendirilerek sektĂśrde istihdam edilmeye teČ&#x2122;vik edilmelidir. SektĂśrde çalÄąČ&#x2122;mak isteyen lise ve yĂźksekokul, Ăźniversite mezunu kiČ&#x2122;ilerin teknik olarak fabrikalarda eÄ&#x;itim yapabileceÄ&#x;i mĂźfredatlar ve yĂśntemler oluČ&#x2122;turulmalÄądÄąr.


Makale

172

Savunma Sanayine Yönelik Üretim Celalettin KIRBOZ Girișimci Alüminyum Sanayicileri ve İș Adamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Bu yazımızda son günlerin çok konușulan konudan bahsedeceğiz. Tüm diğer sektörlerde olduğu gibi son günlerde alüminyum sektöründe de “savunma sanayine yönelik üretim” konusu her an karșılaștığımız bir konu halinde. Peki, nedir beklentiler taraflar arsında? Gerçekten bahsedildiği kadar çok iș ve bu kadar yatırıma ihtiyaç var mı sektörümüzde? Nedir veriler? Elimizde bu konuda yapılmıș ne kadar ciddi çalıșmalar var? Sadece kulaktan dolma bilgiler ile mi bir yerlere ulașılmaya çalıșılıyor yoksa? Katma değer açısından bu yaklașım doğru. Çünkü savunma sanayinde kullanılan malzemeler yüksek teknolojik spectlere sahiptir; bunun karșılığında değer olarak da yüksek ederlere ulașırlar. Bu konuda çalıșabilmek için malzeme, makine teçhizat ve nitelikli eleman ihtiyaçları kaçınılmazdır. Bizler uzun zamandır bu konuda teșvik edici ve yol gösterici olduk, çünkü gerçekten ciddi ihtiyaçlarımız vardı. Malzemeyi tanımıyordu üretici, alıcıyı tanımıyordu. Hangi șartlarda hangi üretimleri yapabileceğini bilmiyordu. Daha da detaya gidersek Türkiye Alüminyum sektörü uzun mamul üretiminde inșaat sektörü ile ev içerisinden, binadan dıșarı çıkamamıș, yassı mamulde yine inșaat sektöründe bina kaplaması kompoze bond üretimi, tencere tava, mutfak eșyası ve mutfak folyesi üretimine genel olarak bağımlı kalmıștı. Döküm sektörü otomobil sanayisine ilgisi sayesinde nispeten daha olumlu bir piyasa içerisinde bulunmayı bașarmıștır. Bu üretim hatlarından ve bu üretimleri ülkemizde bașaran sanayicilerimizden bahsederken elbette bu ülkeye 4 milyar dolar/yıl civarında bir ciroyu bu üretimler ile yaptıkları sektörde toplam 300.000 kiși civarında bir istihdamın bașarılı firmaları olduğunu unutmayacağız. Savunma sanayi sektörü ülkemizde de Avrupa’da da konușulduğu kadar büyük çaplı alımların yapıldığı bir sanayi grubu değildir. Ülkemizden örnekler isek 1,3 milyon ton/ yıl cirosu olan sektörümüzde ürüne dönmüș malzemeyi de alüminyum olarak değerlendirirsek ihtiyaç olan malzeme miktarı maksimum 100.000 ton/yıl düzeylerine ulașabileceği düșünülmektedir. Elbette bunun yanında havacılık ve son günlerde yine çok önemli bir üretim grubu olan raylı sistemler bu ciroya dâhil olacaktır. Özellikle uçak sanayinde ülkemizde kurulması gündemde olan ve ülkemizin gerçek ihtiyaç

malzemesi olan sıcak hadde konusunun alüminyum sanayinde katma değerli ürünler konusunda miktar olarak ciddi artıșlar sağlayacağı kesindir. Ancak yine de tüm bu yenilikler ile toplam cironun %15’i civarında bir oranı geçmesi çok da mümkün görünmemektedir. Elbette sanayicimizin ileri malzeme üretimi konusundaki bu çalıșmaları ve yatırımları memleketimiz ihtiyaçları da göz önüne alınarak desteklenmeye devam edilmeli ancak çok önemli bir husus göz ardı edilmemelidir. Plansız programsız bir kapasite olușturmak ve konuya yönelmek, gelecekte bu sektörlere üretim yapabilecek firmaların çoğalması ile rekabet piyasasının açacağı, katma değer cazibesinin her geçen gün gerileyeceği ve bir süre sonra belki de cazibesini yitirebileceği gerçeği unutulmamalıdır. Yapılacak asıl iș ise bașlayan bu rüzgâr ile birlikte ürün geliștirme, tasarım, patent, marka konularında çalıșmaları tüm sektörde hızla devam ettirmektir. Sektörümüzde imalat yapan her firmanın bir marka hikâyesi olmalı! Ürünleri sadece ucuz olduğu için değil, istenen temrinde gece gündüz çalıșan Türk sanayicisi, Avrupalı üreticinin zamansal anlamda sıkıștığı zaman ucuz mal temin edeceği firmalar olmaktan acilen uzaklașmalıdır. Aranan markaların beklemek mecburiyetinde olan müșterilerine mal satacak hale gelmesi gerekmektedir. Yaptıkları Ar-Ge çalıșmaları ile dünya pazarına sürecekleri lisanslanmıș sistemleri ve ürünleri dünyanın her tarafındaki üreticiler tarafından tedarik veya üretim talebi ile gelmelerini sağlayarak çalıșmalar yapmak asıl hedeflerimiz olmalıdır. Birlikte yaptığımız çalıșmalar ile artık ülkemizde alüminyum metali konusu tüm kamuda ve özel sektörde önemine ait yeri bulmuștur. Olușturduğumuz “Test Eğitim ve Araștırma Merkezi” ile toplama yakın tüm testlerimiz yapılabilmekte, ürün geliștirmeden kalıpsız imalata kadar birçok konuda çalıșmalar yapabileceğiniz bir merkez altyapısına ulașmıștır. Buradaki değerli hocalarımız tüm üniversite imkânlarını konuya seferber ederek sizlere hizmet vermek üzere kendilerini donatmıșlardır. İmalatınıza yardımcı olmak adına sektörden gelecek talepleri karșılamak için özveri ile beklemektedirler. Bu, bizleri öncelerdeki durumlardan çok daha ön sıralara tașımaya açık bir olușumdur. Derneğimiz sizlere bu hizmetler hakkında daima bilgi verecek altyapıya sahiptir.


Makale

182

Alüminyum Pencere Doğramacılığı Nevin GÜNEY TOK Makine Mühendisi günümüzde alüminyum profiller üretilirken, ısı yalıtımını sağlamak amacıyla ısı bariyerleri kullanılarak bu sorunda giderilmiștir.

Șekil 1.1: Açılıș türlerine göre alüminyum pencereler

Bir yapının duvarına açılan boșluğa iç mekânı doğal ıșığın girmesini dıș ortamın görünmesini, gereğinde havalandırmayı ve ısı yalıtımını da sağlayan camlı açıt yapı elemanlarına pencere adı verilmektedir. Yapıların ihtiyacı olan pencereler ıșık ve havalandırma amacının dıșında da iyi bir ısı yalıtıma sağlaması artık günümüzde zorunlu hale gelmiștir. Alüminyum profiller kullanılarak olușturulmuș pencerelere de alüminyum pencere adı verilmektedir. Günümüzde mimari yapılarda; konut, büro, iș merkezi vb. pek çok kullanım alanlarında alüminyum doğramalardan olușmuș pencereler sıklıkla kullanılmaktadır. Alüminyum pencerelerin diğer doğrama pencerelerle karșılaștırılması Günümüzde pencere yapımında kullanılabilen belli bașlı dört cins malzeme sayılabilir bunların demir, ahșap, PVC ve alüminyumdur. Bunlardan demir doğramalar, yüksek ısı geçirgenliğinden dolayı endüstriyel yapılarda tercih edilirler. Ahșap, plastik ve alüminyum günümüzde farklı özellikleri ile doğrama ürünlerinde (kapı, pencere vb.) kullanılan malzemelerdir. Çok yağıș alan ve nemli bölgelerde ahșap doğramalar korunamadığı takdirde tamiri mümkün olmayan zararlar görürler. Gece ile gündüz arasında ve mevsimler arası sıcaklık farklıklarının fazla olduğu bölgelerde ise PVC doğramalar uygun değildir. Buna karșılık her iklim koșullarında ve doğa șartlarına karșı en uygun malzeme olarak alüminyum doğramalar karșımıza çıkmaktadır.

Alüminyum Doğrama Pencerelerin Üstünlükleri > Darbelere karșı mukavemetlidir. > Dıș etkenlere, gazlara, neme, yağıșlara ve ıșığa karșı dayanıklıdır. > Düșük ve yüksek sıcaklıklarda mekanik özellikleri iyidir. > Korozyona karșı dayanıklıdır. > Ülkemiz zengin alüminyum rezervine sahiptir, bu nedenle ham madde sıkıntısı yoktur. > Diğer malzemelerden üretilen pencerelere nazaran daha hafiftir. > Bakımı kolaydır, kullanım suresince boya veya bașka bir ișlem gerektirmez. > İșlenmesi kolay bir malzemedir. > Isı yalıtım bariyerli profiller ile enerji tasarrufu sağlanabilir. > Kimyasal bileșimi diğer doğramalara nazaran daha sağlıklıdır. > Alüminyum geri dönüșümlü bir malzeme olmasından dolayı, çevreyi kirletmez. > Alüminyum pencereler yangına karșı dayanıklıdır. Alüminyum Doğrama Pencere Çeșitleri Yapılarda kullanılan pencere biçimleri, iklim koșullarına, kültürü, imalat tekniklerine ve kullanılan malzemelere göre farklıklar gösterir. Günümüz mimarisinde en çok kullanılan alüminyum doğrama pencerelere șekil 1.1’deki gibidir. Alüminyum Doğrama Pencereleri Olușturan Elemanları Alüminyum profiller kullanılarak olușturulacak, alüminyum doğrama bir pencerede bulunması gereken elemanlar șekil 1.2’de gösterilmiștir.

Alüminyum doğramadan yapılmıș pencereler, bakım gerektirmeden uzun yıllar kullanılabilirler.

Alüminyum Doğrama Pencerelerde Kullanılan Profiller Alüminyum doğramalarda belli statik mukavemetlere ve çeșitli fonksiyonları yerine getiren tırnak, yuva, kulak vb. girinti ve çıkıntılara sahip, ekstrüzyon yoluyla elde edilmiș olan alüminyum profiller kullanılır. Alüminyum doğramacılığı tekniğine uygun imalat gerçekleștirebilmenin önemli basamaklarından birisi de, imalatı yapılacak ișe uygun Profil ve aksesuarları seçmektir. Doğramayı olușturacak profillerin seçiminde pek çok alternatifle karșı karșıya kalacaksınız. Gerek yerli gerekse yabancı menșeli profillerin satıldığı ülkemizde geniș bir ürün yelpazesi bulunmaktadır.

Alüminyum doğrama pencerelerin diğer doğramalara göre tek olumsuz yönü, ısı geçirgenliğinin fazla olmasıdır. Ancak

Alüminyum Profil üreticisi firmaların, üretim kataloglarından faydalanarak Profil seçimini yapabilirsiniz. Alüminyum profil


Makale

184

Alüminyum Pencere Cam Çıtası Profilleri Alüminyum doğrama cam çıtası profilleri; kasa, kanat veya orta kayıt profillerinde bulunan tırnaklara takılması suretiyle, camın doğramaya sabitlenmesinde kullanılır. Cam çıtası profilleri sistem serisi içindeki cam çıtalarında, camın kalınlığına uyuyun olanı seçilerek kullanılmalıdır. Alüminyum Pencere Ortak Kayıt Profilleri Alüminyum doğrama orta kayıt profilleri, kasa veya kanat üzerinde herhangi bir bölüntü yapılmak istenildiğinden kullanılan profillerdir. Bu profiller vidalamaya maruz kalacaklarından, en az 2 mm kesit kalınlığında olmaları gerekir. Pencere orta kayıt profilleri, kullanılacak yerin özelliğine göre, normal veya ısı yalıtımlı sistem serilerden seçilebilir.

Șekil 1.2: Alüminyum pencereyi olușturan elemanlar

üreticileri, ürettikleri sistemlerin serilerinde kullandıkları Profillere sistem profili adını vermektedir. Sistem profili deyimi; teknik, ekonomik, estetik, fonksiyonellik gereklerine uygun olarak tasarlanmıș ve üretilmiș seriler için kullanılır. Örneğin; bir pencerenin imalatına girecek tüm elemanların, en ince detayına kadar belirlenmesi ve ret ilmesi ile olușan serilerdir. Sistem profilleri kullanılarak olușturulacak doğramalarda, kaliteden bașlayarak zamanlamaya kadar pek çok sorun çözülmüș olacaktır. Bu nedenle profil seçiminde, sorunsuz bir doğrama olușturmak için sistem profilleri ve aksesuarları tercih edilmelidir.

Alüminyum Doğrama Pencerelere Kesim Planı Hazırlanma Alüminyum doğrama pencerelerin imalatının gerçekleștirilmesi için, kullanılacak sistem profillerinin seçilmesinden sonra bu profillerin hangi ölçülerde kesileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Alüminyum profillerin hassas ölçülere sahip olmaları ve hassas ölçüler içerisinde çalıșmaları nedeniyle doğru bir kesim planı ile hatasız ölçüye sahip doğrama imalatı yapmak mümkün olmaktadır. Günümüz teknolojisinde kesim ölçülerinin belirlenmesinde, bilgisayar ortamında da yararlanılmaktadır. Doğramanın yapılacağı boșluk ölçüsünün, bilgisayar programına girilmesi ve kullanılacak profilin seçilmesi ile birlikte, doğramaya ait tüm profillerin kesim ölçüleri program tarafından belirlenebilmektedir. Alınan bu veriler sayesinde, CNC alüminyum ișleme tezgâhlarında, her türlü kesim, delik, kanal vb. ișlemler tek așamada yapılabilmektedir. Her atölye ortamında bu tip program ve makineler bulunamayabilir, bu durumda alüminyum doğramacısı, kesim ölçülerini kendisi belirlemek durumundadır.

Alüminyumun ısı geçirgenliği çok yüksektir, bu nedenle de uzun yıllar konutlarda kullanımı mümkün olamamıștır. Enerji tasarrufunun günümüzde çok çok önemli bir konu haline gelmesi, alüminyum profillerin ısı yalıtımda olacak üretilmelerini de sağlamıștır. Alüminyum profillerde kullanılan ısı bariyerleriyle, ısı geçirgenliği ahșap doğramalar seviyesine inmiștir.

Alüminyum profilleri kesit ölçüleri yardımı ile de kesim planı çıkarılabilir. Alüminyum profil üreticisi firmaların ürün kataloglarında seçilen sistem profillerinin, kesit ölçüleri bu kataloglarda yer almaktadır. Profil kesit ölçülerinin ve sistemin gerektirdiği durumlar göz önüne alınarak kesim planı hazırlanır.

Alüminyum Pencere Kasa Profilleri Alüminyum doğrama pencerelerin tașıyıcı profili olarak adlandırılan kasa profilleri, gerekli mukavemetleri karșılayarak ve fonksiyonlarını yerine getirecek kesit kalınlığında seçilmelidir. Bu profiller vidalamaya maruz kalacaklarından, en az 2 mm kesit kalınlığında olmaları gerekir. Pencere kasa profilleri, kullanılacak yerin özelliğine göre, normal veya ısı yalıtımlı sistem serilerden seçilebilir.

Kesim planın hazırlanmasında önce doğramanın takılacağı boșluğun ölçüsünün doğru bir șekilde alınması gerekmektedir. Yatay ve düșey ölçüler tek bir yerde alınmamalı, farklı noktalardan da alınacak ölçülerle boșluk ölçüsü belirlenmelidir. Boșluğun köșelerinden çapraz ölçü alınarak gönye kontrolü de yapılmalıdır. Boșluktan daha büyük üretilmiș bir doğrama, bu boșluğa giremeyeceği için sorun yașanır ve aynı șekilde daha küçük alması durumunda ise, olușan boșlukları kapatmak yine sorun olmaktadır. Bu nedenle, doğramanın boșluğa montajının, sorunsuz olarak gerçekleșebilmesi için tüm ölçülerin doğru bir șekilde alınmıș olmaları bir zorunluluktur.

Alüminyum Pencere Kanat Profilleri Alüminyum doğrama pencerelerin kanat profilleri, gerekli mukavemetli karșılayacak ve fonksiyonlarını yerine getirecek kesit kalınlığında seçilmelidir. Bu profiller vidalamaya maruz kalacaklarından, en az 2 mm kesit kalınlığında olmaları gerekir. Pencere kanat profilleri, kullanılacak yerin özelliğine göre, normal veya ısı yalıtımlı sistem serilerden seçilebilir.

Doğramanın yapılacağı ölçünün belirlenmesinden sonra, profillerin kesim ölçüsü belirlenir. Kasa, kanat ve orta kayıt profilleri için seçilen alüminyum profiller kesim için hazırlanır. Cam çıtası profilleri de, bu kesim planı içerisinde yer almalıdır ancak ölçüsünün bulunmasında zorluk yașıyorsanız, doğrama olușturulduktan sonra da doğrama üzerinden ölçü alarak kesimini gerçekleștirebilirsiniz.


DERGiMiZiN DAÄ&#x17E;ILIM PROFiLi

OUR JOURNALâ&#x20AC;&#x2122;S ROUND PROFILE

t 5à SLJZFHFOFMJOEFQSPKFÃ&#x17D;J[FOWFVZHVMBZBONJNBSJPmTMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFLBQÂ&#x2018;oQFODFSFoDFQIFàSFUJNJWFTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;ZBQBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTJTUFNàSFUJDJWFVZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFNBLJOFJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBOWFUFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFDBNJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBO VZHVMBZBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFBLTFTVBSJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;àTUMFOFOWF UFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFJISBDBUWFJUIBMBUZBQBOmSNBMBS t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUNàIFOEJTMFSPEBTÂ&#x2018;WFNJNBSMÂ&#x2018;LPEBMBSÂ&#x2018; t ("-4Ä&#x152;"%(JSJÅ&#x2014;JNDJ"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t "-65&"."MàNJOZVN5FTU&ļJUJNWF"SBÅ&#x2014;UÂ&#x2018;SNB.FSLF[J t 5PQMVLPOVUZBQÂ&#x2018;LPPQFSBUJnFSJ t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[MÂ&#x2018;JÅ&#x2014;ZBQBOJOÅ&#x2014;BBUmSNBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OJMHJMJ EFQBSUNBOMBSÂ&#x2018; t 50,Ä&#x152;5$#BÅ&#x2014;CBLBOMÂ&#x2018;L5PQMV,POVUÄ&#x152;EBSFTJ#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM,POVUÄ&#x152;NBS1MBO4BO7F5JD"Ä&#x; t #BZÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LWFÄ&#x152;TLBO#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBSÂ&#x2018; t 5àNUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018; t 44,Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t .JMMJ&ļJUJN#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5#..,àUàQIBOFTJ t "EBMFU#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t Ä&#x152;/5&4o5àSLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU4BOBZJDJMFSJÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVMÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBUÃ&#x17D;Â&#x2018;MBS%FSOFļJ

t Ä&#x152;.4"% Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t 5Ä&#x152;.4&5à SLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àUFBIIJUÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBSÂ&#x2018;#JSMJļJ t Ä&#x152;.0Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àIFOEFOEJTMFS0EBTÂ&#x2018; t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5àSLJZF(FOÃ&#x17D;Ä&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ  t 5"-4"%o5àSLJZF"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t ":Ä&#x152;%"MàNJOZVN:à[FZÄ&#x152;Å&#x2014;MFN%FSOFļJ t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%o5àNTBOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%oÃ&#x192;SFULFO4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t #àZàLFMÃ&#x17D;JMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018;OBLBZÂ&#x2018;UMÂ&#x2018;BMàNJOZVNmSNBMBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOàOàSFUJDJ JUIBMBUÃ&#x17D;Â&#x2018; EJTUSJCàUÃ&#x161;SmSNBZFULJMJMFSJ t #BTÂ&#x2018;OZBZÂ&#x2018;OPSHBOMBSÂ&#x2018; GVBSDÂ&#x2018;MÂ&#x2018;LÅ&#x2014;JSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBSÂ&#x2018; t :VSUJÃ&#x17D;JWFZVSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBBMàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàZMFJMHJMJmSNBMBSWFÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJ NFTMFLHSVQMBSÂ&#x2018;OEBOÃ&#x161;OFNMJBESFTMFS

t "SDIJUFDUVSBMPGmDFTESBXJOHQSPKFDUTBOEJNQMFNFOUJOHUIFOBMMBSPVOE 5VSLFZ t $PNQBOJFTQSPEVDUJOHEPPSXJOEPXGSPOUBOETFMMJOHJOBMVNJOJVNTFDUPS t "MVNJOJVNTZTUFNQSPEVDFSTBOEJNQMFNFOUPST t .BDIJOFQSPEVDFST TFMMFSTBOETVQQMJFSTJOBMVNJOJVNTFDUPS t $PNQBOJFTQSPEVDJOH TFMMJOHBOEJNQMFNFOUJOHHSBTTJOBMVNJOJVNTFDUPS t $PNQBOJFTQSPEVDJOH TFMMJOHBDDFTTPSJFTJOBMVNJOJVNTFDUPSBOETVQQMJFST t $PNQBOJFTFYQPSUJOHBOEJNQPSUJOHJOBMVNJOJVNTFDUPS t $IBNCFSPGDJWJMFOHJOFFSTBOEDIBNCFSTPGBSDIJUFDUVSF t ("-4Ä&#x152;"%&OUSFQSFOFVS"MVNJOJVN*OEVTSJBMJTZ"OE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t "-65&"."MVNJOVN5FTUJOH5SBJOJOHBOE3FTFBSDI$FOUFS t .BTTIPVTJOHDPOTUSVDUJSFDPPQFSBUJWFT t $PODFSOJOHEFQBSUNFOUTPGCVJMEJOHDPNQBOJFTQSPKFDUCBTFEBMMBSPVOE 5VSLFZ t 50,Ä&#x152;531SJNF.JOJTUSZ.BTT)PVTJOH"ENJOJTUSBUJPO t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM)PVTJOH$POTUSVDUJPO1MBOOJOH*OEVTUSZBOE$PNNFSDF *ODPSQPSBUFE$PNQBOZ t .JOJTUSZPG1VCMJD8PSLT t "MM*OEVTUSZ$IBNCFSTBDUJWFBMMBSPVOE5VSLFZ t "MMDIBNCFSTPGDPNNFSDF t 44,$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t /BUJPOBM&EVDBUJPO.JOJTUSZ$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t 5#..-JCSBSZ t +VTUJDF%FQBSUNFOU$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t Ä&#x152;/5&45VSLFZ$POTUSVDUJPO*OEVTUSJBMJTU&NQMPZFS4ZOEJDBUF t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVM$POTUSVDUPS"TTPDJBUJPO t Ä&#x152;.4"% #VJMEJOH.BUFSJBMT1SPEVDFST"TTPDJBUJPO

t 5Ä&#x152;.4&5VSLFZ$POTUSVDUJPO$POUSBDUPS&NQMPZFS4ZOEJDBUF t 5.#5VSLFZ$POUSBDUPST6OJPO t 5..0#VOJPOPGDIBNCFSTPGUVSLJTIFOHJOFFSTBOEBSDIJUFDUT t Ä&#x152;.0$IBNCFSTPG#VJMEJOH&OHJOFFST t 50##UVSLJTIVOJPOPGDIBNCFSTBOEDPNNPEJUZFYDIBOHFT t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%UVSLJTIJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5VSLFZ:PVOH#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%JOEFQFOEFOUJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5"-4"%5VSLFZ"MVNJOJVN*OEVTUSJBMJTU"TTPDJBUJPO t ":Ä&#x152;%"MJNJOJVN4VSGBDF.BOJGBDUVSF"TTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%5IF"TTPDJBUJPOPG"MM*OEVTUSJBMJTUBOE#VTJOFTTNFO t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%1SPEVDUJWF*OEVTUSJBMJUTBOE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t &NCBTJFTBOE$POTVMBUFT t "MVNJOJVN$PNQBOZSFHJTUFSFEUPDIBNCFSTPGJOEVTUSZBOEDPNNFSDF t $PNQBOZBENJOJTUSBUPSTPGQSPEVDFST JNQPSUFST EJTUSJCVUPSTJOBMVNJOJVN TFDUPS t .FEJBPSHBOT GBJSDPNQBOJFTBOEBEWFSUJTJOHBHFODJFT t $PNQBOJFTJO5VSLFZBOEXPSMEDPODFSOJOHBMJNJOJVNTFDUPSBOEJNQPSUBOU BEESFTTFTGSPNWBSJPVTPDDVQBUJPOBMHSPVQT


5HNODPúQGHNV $%&6ê.$ $%6$/h0ê1<80 $&3<$3, $'$75867$5 $'$1$&$0 $*7$5(&25' $.0$1/$5$/h0ê1<80 $.3$$/h0ê1<80 $.7ê)0ê0$5/,. $.78$/0(7$/ $.<h=/(5$/h0ê1<80 $/$d$0&(3+( $/%(57*(1$8 $/%ê6$1 $/&$6 $/&20(7$/ $/'(5$/h0ê<80 $/'260$.ê1$ $/)$0(7$/ $/.2/6$1 $/0$/h0ê1<80 $/7(&2 $/h0ê1<800(66( $1.$$/h0ê1<80 $50$<$3, $56/$1$/h0ê1<80 $57,0.ê0<$ $6%ê/(. $6$æ $6ê67$/$/h0ê1<80 $7/$69ê'$ %$.$<$3, %$æ*583 %$<5$0/$5$/h0ê1<80 %('(/2è/8 %ê)%(/*( %ê56$1&$0 %.6&$0 &(%ê5<$3, d(/ê.$/ d(7ê1&ê9$7$ dêd2 '(.27(. '2è8æ.$/,3 'g57(/$/h0ê1<80 'g57(/.$/,3 (*(.(3(1. (5*%(<$/h0ê1<80 (56$æ$/h0ê1<80 (;327ê0)8$5&,/,. (<<h32è/8$/h0ê1<80 )(167(5<$3, )(167(5%$8)5217$/( *$/6ê$' *(%=(7(.1ê.h1ê9(56ê7(6ê *gd0(10(7$/ +$6$/h0ê1<80 +ê/$/$/h0ê1<80 ,4$/h0ê1<80 ê0$7$.6(68$5

   .DOÃ&#x2013;Q<DSUDN                gQ.DSDN        /RJR    /RJR

.$/( .$/6$1.$/,3 .$1$$7$/h0ê1<80 .$5$.$/(0 .$53(1 $OW%DQW .(0$/.,5$/h0ê1<80 .(17$/h0ê1<80 .2&$$/h0ê1<80 .210(76$1 .25$.6 /$0(/ 0$.52:,1 0(5ê'<(1)8$5&,/,. 0(76$1 025$/h0ê1<80 125039& 2%$/$/h0ê1<80 2..$&$0 2.<$186$/h0ê1<80 20$1(;32 g=*/$6625-ê1 3526(67h5. 3868/$ .DWODPDOÃ&#x2013;.DSDN 5$'ê)<$=,/,03(1&(5($/ 5ê9$6<$3, 6$/7&$0 6$3$<$3, 6$5$<$/h0ê1<80 6(73$1-85 6(9ê1d$/h0ê1<80 6,(*(1,$ 6,50$0(7$/ $UND.DSDNêoL 6ê1(5-ê)8$5&,/,. 6ê67(00$.ê1$ 6.%$/h0ê1<80 62/$5:ê1 628'$/ 67$5,80 æ$)$.60(7$/ æê0æ(.$/h0ê1<80 6Ã&#x2013;UWgQ.DSDNêoL 7$/6$' 7(&+12)250 75(0&2 7h<$3)8$5&,/,. /RJR 8/86$1$/h0ê1<80 867$.2032=ê7 8=$<.$/,3 8=81(5$/h0ê1<80 9(+$6$/h0ê1<80 92/.$1$/h0ê1<80 9251( <$è0859ê'$ <$98=0(7$/ <$98=/$5%$8:,1 <(0)8$5&,/,. <,/0$=0$.ê1( =$+ê7$/h0ê1<80 $UND.DSDN

LQIR#DOXDUWFRPWUÂ&#x2021;ZZZDOXDUWFRPWU


Profile for winartaluart

ALU&Art Dergisi Sayi 51  

Alüminyum Cephe, Yapı, Mimari Proje Dergisi Aluminum Facade, Building, Architectural Project Journal

ALU&Art Dergisi Sayi 51  

Alüminyum Cephe, Yapı, Mimari Proje Dergisi Aluminum Facade, Building, Architectural Project Journal

Advertisement