Page 1


,661

Yerel ve Global Platformlarda %XOXèPDNh]HUH

0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 6$17ú&/7'û7ú$G×QD İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ

Kemalettin AKSÖZ

&LJNUBSJIMFSJBSBT‘OEBłTUBOCVM'VBS.FSLF[JOJO WFJODJ IPMMFSJOEFHFSÎFLMF̄UJSJMFDFLPMBO6MVTMBSBSBT‘"MàNJOZVN5FLOPMPKJMFSJ .BLJOBWFÃSàOMFSJłIUJTBT'VBS‘OEBCJ[EF"-6"SUWF8JO"351SPKF %FSHJMFSJPMBSBLHoll 9 - F 170OVNBSBM‘TUBOUUBZFSJNJ[JBMBDB˘‘[

Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü Handan AKSÖZ handan@winartproje.com Reklam Departmanı Kadir AKSÖZ kadir@winartproje.com

(MPCBMBMàNJOZVNTFLUÚSàOàOFOÚOFNMJGVBSMBS‘OEBOCJSJPMBSBLUBO‘OBO "-6&910 'VBS‘ 5àSLJZFOJO ÚOEF HFMFO BMàNJOZVN àSFUJDJMFSJ JÎJO BMàNJOZVNàSàOMFSJOJLVMMBOBOUàNmSNBMBSB CJSJODJMBMàNJOZVNEBO ZBS‘ CJUNJ̄ WF CJUNJ̄ IFS UàSMà BMàNJOZVN àSàOF LBEBS IFS UàSMà JIUJZBÎMBS‘O‘ LBS̄‘MBZBCJMFDFLMFSJ WF IFS UàSMà NàIFOEJTMJL VZHVMBNBMBS‘OB ZÚOFMJL BMàNJOZVNÎÚ[àNMFSJOJUBO‘UBCJMFDFLMFSJCJSQMBUGPSNTVONBLUBE‘S

Özden KURMA pazarlama@winartproje.com

"-6&910EB BMàNJOZVN àSàOMFSJO ZBO‘ T‘SB VMVTBM WF VMVTMBSBSBT‘ UFEBSJLÎJMFSJO TFSHJMFEJ˘J BMàNJOZVN àSFUJNJOEF LVMMBO‘MBO TPO UFLOPMPKJ JMF àSFUJMNJ̄ NBLJOF FLJQNBO IBNNBEEF WF TBSG NBM[FNFMFSJ EF ZFS BMNBLUBE‘S#VQMBUGPSNEBBMàNJOZVNJMFJMHJMJFOZFOJUFLOPMPKJMFSJWFUàN BMàNJOZVNàSàOMFSJJMFJMHJMJCJMHJTBIJCJPMBDB˘‘O‘[HJCJmSNBO‘[‘OHFMJ̄JNJOJ WF HàÎMFONFTJOJ TB˘MBZBDBL ZFOJ J̄ CB˘MBOU‘MBS‘ LVSBCJMFDFL WF 5àSLJZF "WSBTZBBMàNJOZVNTFLUÚSàOàZBL‘OEBOUBO‘NBG‘STBU‘CVMBCJMFDFLTJOJ[

Web Master Aydoğan A. GÜRSOY editor@winartproje.com

(FÎUJ˘JNJ[ HàOMFSEF UFL 5àSL ZBZ‘O LVSVMV̄V PMBSBL :VSU E‘̄‘ ½[FM 4BZ‘N‘[JMF5BISBOEBLJłSBO$POGBJS :VSUE‘̄‘½[FM4BZ‘N‘[JMFEF %VCBJEFLJ8JOEPXT %PPST'BDBEFT&WFOUo(VMGHMBTT'VBS‘OB LBU‘M‘N TB˘MBZBSBL HMPCBM QB[BSMBSEBLJ ZFOJ J̄ CB˘MBOU‘MBS‘N‘[B JN[BN‘[‘ BUU‘L:VSUE‘̄‘½[FM4BZ‘N‘[JMFEF#BUJNBU1BSJT'VBS‘OEBUFL 5àSLZBZ‘OLVSVMV̄VPMBSBLZJOFZFSJNJ[JBMBDB˘‘[ .JNBSU :BZ‘OD‘M‘L UBSBG‘OEBO LFTJOUJTJ[ PMBSBL ZBZ‘OB IB[‘SMBE‘˘‘N‘[ "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF %FSHJMFSJNJ[JO CV TBZ‘T‘O‘ JTF ZVSU JÎJOEF .BLUFL "-6&910 łOUFSNPC łTUBOCVM,PNQP[JU "OUBMZB:BQ‘ łTUBOCVM ,BVÎVL'VBSMBS‘OEBUBLJQFEFCJMJSTJOJ[ 4FLUÚSQSPGFTZPOFMMFSJOJOIFEFGWFCFLMFOUJMFSJOJEP˘SVCFMJSMFZFSFLGBSLM‘ QSPKFMFSHFMJ̄UJSFO"-6"SUo8JO"351SPKF%FSHJMFSJNJ[TFLUÚSàNà[à UFNTJMFEFOTJ[EF˘FSMJmSNBUFNTJMDJMFSJNJ[JOTFTJPMNBZBEFWBNFEJZPS łTUBOCVM ,BQ‘ 1FODFSF $BN "MàNJOZVN 'VBS‘ WF łTUBOCVM :BQ‘ 'VBS‘ LBU‘M‘ND‘ WF [JZBSFUÎJMFSJOJO GPUP˘SBnBS‘O‘O ZFS BME‘˘‘ TBZ‘ )RWRêUDI AlbümündeTJ[TFLUÚSUFNTJMDJMFSJNJ[EFOLBSFMFSJCVMBCJMJSTJOJ[ "ZS‘DB %FSHJMFSJNJ[ "-6"SU o 8JO"35 1SPKF ("-4ł"% PSUBLM‘˘‘OEB ZBZ‘OBIB[‘SMBE‘˘‘0SUBL"L‘M#VMV̄NBMBS‘WF"MàNJOZVN4FLUÚS1BZEB̄MBS‘ ±PSMV5PQMBOU‘OPUMBS‘O‘EFSMFZFSFLEF˘FSMJÎÚ[àNPSUBLMBS‘N‘[‘OEJLLBUJOF TVOEV CàMUFO JÎJOEFLJ EFUBZMBS‘  &LJN UBSJIMFSJ BSBT‘OEB łTUBOCVM 'VBS .FSLF[JOEF Eà[FOMFOFDFL "-6&910 'VBS‘OEB ZFS BMBDB˘‘N‘[Holl 9 - F 170OVNBSBM‘TUBOE‘N‘[EBJODFMFZFCJMJSTJOJ[ $VNIVSJZFUJNJ[JOLVSVMV̄VOVOàODàZ‘MEÚOàNàOàCàZàLCJSHVSVSJMF LVUMBE‘˘‘N‘[ CVHàOMFSEF i#FOJN OBÎJ[ WàDVEVN FMCFU CJS HàO UPQSBL PMBDBLU‘S BODBL 5àSLJZF $VNIVSJZFUJ JMFMFCFU QBZJEBS LBMBDBLU‘Sw Ú[Mà TÚ[àZMF CàZàL ÚOEFS .VTUBGB ,FNBM "UBUàSLà POVO LBISBNBO TJMBI BSLBEB̄MBS‘O‘ WF LBOMBS‘ZMB CV UPQSBLMBS‘ A7BUBO ZBQBO B[J[ ̄FIJUMFSJNJ[J SBINFUMFBO‘ZPS HB[JMFSJNJ[FTPOTV[NJOOFUWF̄àLSBOMBS‘N‘[‘TVOVZPSV[

Editör Nükhet KÜÇÜK haber@winartproje.com

Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com T: +49 80312315930 - +49 170 92 38666 F: +49 80312315931 Yayın Danıșma Kurulu GALSİAD Yön. Krl. Bșk. / Celalettin KIRBOZ Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Bșk. / Fikret YILMAZ Kompozit San. Der. G. Sekreteri / İsmail Hakkı HACIALİOĞLU Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER Mimar Osman GÜDÜ Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFł45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS %DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ$OPLQ\XPVHNW|UQH\|QHOLNWLU

(.ú0.$6,0<×O6D\×

$/8 $UW%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS $/8 $UW%FSHJTJCBT‘OZBZ‘ONFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[WFSNJ̄UJS %FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


icindekiler 38

64

136

118

150

112

130

48

20

Hi-Finity Sonsuz Görünümlü Yeni Sürme Kapılar

124

Alüminyum Sektörü Ağustos 2017 Değerlendirmesi

38

Alüminyum Sektörünün Tüm Yeniliklerini ‘ALUEXPO 2017’de Birlikte Keșfedelim!

130

İsviçreli Dünya Devi Sika, ABC Kimya’yı Satın Aldı

62

“Kuzeyler Alüminyum, Yeni Yapılanmasıyla Sektöre Dinamizm ve Farklılık Kazandıracak”

134

“ALUTEAM’de Uluslararası Yapılanma Çalıșmaları Devam Ediyor”

64

Ersaș Alüminyum; PAL System Serisiyle, 17. Confair 2017 İran Uluslararası Yapı & İnșaat Fuarı’nda

136

İSO Enerji Verimliliği Ödülleri Sahiplerini Buldu

112

142

Powerline Dünya’ya Türkiye’den Açılan Bir Marka

Rıdvan MERTÖZ; “Metal Ürünleri İhracatında Artıș Sürüyor”

146

Çelik İhracatının 4,7 Milyar Dolarını Üstlenen Firmalara Ödül

150

Ali KİBAR; “İș Dünyası Siyasi Gündemden Uzak Durarak Yoluna Devam Etmeli”

114

Selena, Yapı Sektörünün Sürdürülebilir Büyümesi İçin Destek Veriyor ve Çözüm Üretiyor

118

ALUEXPO 2017; 5 Ekim Tarihinde Kapılarını Açıyor


Sektör

14

“ALUEXPO Fuarı, Yeni İș Bağlantıları Kurma Fırsatı Sunacaktır” Alfa Metal Alüminyum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali BAKANER, ALUEXPO 2017 Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. sergileme fırsatına sahip olacaklardır. ALUEXPO Fuarı, var olan iș ilișkilerini tazeleme, yeni iș bağlantıları kurma ve yeni iș anlașmalarına imza atma fırsatını da sunacaktır. Küresel alüminyum sektörünün en önemli fuarlarından biri olarak tanınan ALUEXPO Fuarı, Türkiye’nin önde gelen alüminyum üreticileri için alüminyum ürünlerini kullanan tüm firmalara, birincil alüminyumdan, yarı bitmiș ve bitmiș her türlü alüminyum ürüne kadar ihtiyaçlarını karșılayabilecekleri ve mühendislik uygulamalarına yönelik alüminyum çözümlerini tanıtabilecekleri bir platform sunmaktadır. ALUEXPO Fuarı’nda alüminyum ürünlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası tedarikçilerin sergilediği, alüminyum üretiminde kullanılan son teknoloji ile üretilmiș makina, ekipman, hammadde ve sarf malzemeleri de yer almaktadır.

Alıcılarla satıcıların buluștukları bir pazar niteliği tașıyan fuarlar, ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Ticarete konu olan mal ve hizmetlerle ilgili teknolojik gelișme, bilgi ve yeniliklerin tanıtımını ve aktarımını amaçlayan fuar organizasyonları, ilgili sektörlerde pazarların büyütülmesi ve geleceğe yönelik ticari ilișkilerin kurulması açılarından önemli etkinliklerdir. Firmaların fuar organizasyonlarına katılımı; satıș çalıșmalarının desteklenmesi, yeni müșteri gruplarının tanınması, kârlılığın artırılması, dağıtım ağının genișletilmesi, yeni temsilci ve bayilerin bulunması, sunulan yeni ürünün piyasadaki bașarısının değerlendirilmesi, piyasaya sunulması düșünülen ürünlerin kabul

edilebilirlik durumunun incelenmesi, basınla ilișkilerin geliștirilmesi, bilgi alıșveriși yolu ile araștırma ve satıș faaliyetlerinin geliștirilmesi, ihracat imkânlarının değerlendirilmesi gibi önemli destekler sunmaktadır. ALUEXPO Fuarı, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı ve ziyaretçileriyle Avrasya Bölgesinin lider ticaret fuarları arasında yer almaktadır. ALUEXPO Fuarı’nın amacı, teknolojik gelișmelerin, ürünlerin ve servislerin sergileneceği, iș gelișimi ve Türkiye’ye yatırım imkânlarının sağlanacağı bir platform olușturmaktır. Fuar katılımcıları ve ziyaretçileri, alüminyum endüstrisinin gelișimini izleme, deneyimlerini paylașma ve ürünlerini ve servislerini

ALUEXPO Fuarı’na katılım ile firmalar; Türkiye ve Avrasya alüminyum sektörünün tüm bileșenlerine ulașabilecek, ülkemizin lider alüminyum üreticilerine erișebilecek, farklı sektörlerden gelen profesyonellerle tanıșabilecek, üretim kapasitesinin sürekli arttığı ve yatırımların büyüdüğü Türkiye, Ortadoğu ve Avrasya alüminyum sektörünü keșfedebilecek, sektördeki pazar paylarını artırabilecektir. ALUEXPO 2017 - 5. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı’nın ülkemize, sektörümüze ve firmalarımıza hayırlar getirmesini diliyorum.

“ALUEXPO Fair to Offer New Business Connections” Alfa Metal Alüminyum Inc. Chairman of the Board of Directors Ali BAKANER, made evaluation about the ALUEXPO 2017 Fair.


Ürün

20

Hi-Finity Sonsuz Görünümlü Yeni Sürme Kapılar Reynaers tarafından geliştirilmiş olan Hi-Finity, zeminden tavana kadar uzanan pencerelerin tamamen şeffaf bir duvardan oluştuğu izlenimini vermektedir. Bu yeni sürme kapılar, neredeyse hiç görünmeyen ince hatlı profillere sahiptir.

Șık Tasarım Hi-Finity özgün tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Hi-Finity sürme kapı sistemi, șık, hafif ve zarif görünümüyle șeffaflık hissi vermektedir. Büyük ebatlı panellerin olușturulmasına olanak veren sistem, iç ve dıș mekânları birleștirerek sonsuz bir görünüm sağlamaktadır. Görsel olarak belirgin olmamasına rağmen, sürme sistem; aluminyum ve camı özel bir yapıștırma sistemi ile birleștirerek birlikte hareket etmesini sağlayacak șekilde teșkil edilmektedir. Bu sayede geniș cam panel 500 kg ağırlığına kadar sürülebilmektedir.

Kapı kolu, ince, șık, minimalistik görünümüyle modern evler için idealdir. Büyük Boyutlar 2’li ray, 3’lü ray veya hareketli orta kanatlar gibi farklı açılma seçenekleri, 6 adet hareketli cam panelin teșkil edilmesine imkân sağlar. Böylelikle olușan büyük boș alan, evin içinden dıșarıya kesintisiz uzanan, tamamen șeffaf ve erișilebilir bir alan yaratır. Özel olarak tasarlanan tekerlek mesafesi ve teflonla kaplı contalar, cam panellere akıcı bir hareket sağlar. Büyük bir açılır kanat bile kolaylıkla elle çalıștırılabilir. Daha yüksek bir konfor ve kolaylık için, gizli bir motor kanadın kilidini tek bir düğmeyle açabilir.


Ürün

22

Kalite ve Güvence Reynaers tedarik zincirinin her așamasını sıkı kalite kontrol kuralları ile düzenliyor. Bu sayede ürünlerimiz her zaman istediğimiz kalite düzeyini korurken aynı zamanda global ve bölgesel normları fazlasıyla yerine getirebiliyor. Reynaers, sitemlerine verdiği 10 yıl garanti ile sistemlerinin güvenilirliğini ve kalitesini kanıtlamıș oluyor. Ayrıca ISO 9002 sertifikası ile siparișten satıș sonrası hizmete kadar geçen sürecin verimliliğini ispatlamıș oluyor.

Yüksek Enerji Performansı

Güvenlik

Büyük cam yüzeyler termal verimlilik ve konforun yarattığı sıcaklık hissiyle son derece uyumludur. Hi-Finity 2’li ve 3’lü ısıcamlı çeșitleriyle yüksek termal yalıtım çözümleri sunmaktadır.

Kilit mekanizması, kapının üst kısmında duvarın arkasına saklanmıș olup, hırsızlara karșı güvenlik sağlamaktadır.

Sistemin hava geçirmezliği, rahat ve enerji verimli ortam olușturmak için, sistemin termal yalıtımı kadar önem tașımaktadır. İyi bir hava geçirmezlik sağlamak için, teflonla kaplı contalar sıkı bir bariyer olușturmaktadır.

Katmanlı camlarıyla Hi-Finity, RC2 ile test edilmiștir ve hırsızlığa karșı yüksek koruma sunmaktadır. Kilit mekanizması çok zor görünse de kullanımı gayet basittir: tek yapılması gereken uzaktan kumandayı kullanmak veya kapı kolundaki düğmeye basmaktır.

Cam panellerin orta kanat birleșimleri, Reynaers patentli olarak, mükemmel sızdırmazlık için mükemmel uyum garanti eden, ayarlanabilir profillerden tasarlanmıștır.

Yüksek enerji performansı ve șeffaflığın birleșimi, bu ürüne modern bir görünüm verirken, düșük enerji kullanımıyla günümüz evlerine en iyi çözümü sunar.

Hi-Finity New Sliding Doors With Infinite View Hi-Finity that developed by Reynaers, is giving the impression that the windows extending from the floor to the ceiling are made of a completely transparent wall. These new sliding doors have slimline profiles that are almost invisible.

Reynaers Hakkında: Reynaers Aluminyum 40 yılı așkın tecrübesiyle, giydirme cephe sistemleri, kapı pencere sistemleri, sürme sistemler, kıș bahçeleri, güneș kontrol sistemleri ve enerji dönüșüm sistemleri ile sektörüne yenilikçi ve sürdürülebilir alüminyum çözümler sunan Avrupa’nın lider tedarikçisidir. Reynaers, standart çözümleri ile geniș bir ürün yelpazesi sunmanın yanı sıra, bireysel müșteri ve projeler için özel çözümler de geliștirmektedir. Bünyesindeki 100 kișiyi așkın AR GE çalıșanıyla her zaman yenilikçi çözümler üreten ve kendi test enstitüsüyle ihtiyaç duyulan tüm testleri gerçekleștirebilen firmamız, merkezi Belçika Duffel olmak üzere 40 farklı ülkedeki satıș ofisiyle Dünya üzerinde yaklașık 70 farklı ülkeye çözümlerini ulaștırıyor.


Sektör

24

Moskova Türk Ticaret Merkezi Yılsonunda 34 Bin Metrekare Alanda Faaliyete Geçecek Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Coface’ın desteğiyle düzenlediği ve 10 ülkeyi kapsayan ‘İhracat Pusulası Programı Rota: Rusya’ etkinliği ile devam etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hedef pazarları daha yakından tanıtmak için düzenlediği ‘İhracat Pusulası’ etkinlik zincirinin üçüncüsü ‘Rota: Rusya’yı düzenledi. Etkinliğin açılıșında konușan TİM Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ, hedef pazarlarda Türk Ticaret Merkezlerinin (TTM) açılıșlarının devam ettiğini, Moskova TTM’nin yılsonunda faaliyete geçeceğini söyledi. BÜYÜKEKȘİ, “34 bin metrekare alanda firmalarımız ürünlerini Türk müșterilerine ilk elden sergileyecekler. Mobilya, tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerinden talep topluyoruz” diye konuștu. 2017’nin ilk 7 ayında Türkiye’nin Rusya’ya ihracatının yüzde 60 artarken, Rusya’dan ithalatın yüzde 18 artıș kaydettiğini söyleyen BÜYÜKEKȘİ, sözlerini șöyle sürdürdü: “Ancak yine de bu rakamlar bizim için yeterli değil. Türkiye Rusya’ya ihracatta yaș meyve ve sebze, tekstil ve hazır giyim, makine

ve aksamları gibi ürünlerde büyük bir potansiyel barındırıyor. Türkiye ile Rusya, dünyada belki birbirini tamamlama kabiliyeti en yüksek olan iki ülke. Dolayısıyla, aradaki engelleri kaldırıp dıș ticaretimizi bir an önce artırmamız gerekiyor. İhracatta potansiyeli en büyük sektör, yaș meyve-sebze. Bu sektörün önündeki engellerin kalkmasıyla 2017’de ihracatımız yüzde 150 oranında arttı.” Tüm Engeller Kaldırılsın TİM Bașkanı olarak ihracatçıların kendisine ilettiği iki sorunu bizzat dile getirmek istediğini kaydeden BÜYÜKEKȘİ, “Birincisi vize konusunda iș insanlarımızın Rusya’ya ziyaretlerinde bazı kolaylıklar sağlanmasını talep ediyoruz” dedi. İkincinin ise gümrüklerde yașanılan sıkıntılar olduğunu anlatan BÜYÜKEKȘİ, “İhracatçılarımız, Rusya gümrüklerinde uzun süre bekletildiklerini, tırlarının

tamamen boșaltılarak gereğinden fazla kontrole tabi tutulduklarını iletiyorlar. Yine gümrüklerde ihracatçılarımızdan yüksek oranlarda sigorta ve depozito bedelleri tahsil edildiğini üzülerek duyuyoruz” diye konuștu. Etkinlikte DEİK Türkiye/Rusya İș Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Osman AKSOY, bir açılıș konușması gerçekleștirirken, TİM Genel Sekreter Yardımcısı Medine ATAY, Rusya pazarına yönelik bilgiler içeren bir sunum yaptı. TİM Dıș Ticaret Koordinatörü Erkan KAPLAN’ın moderatörlüğünü üstlendiği panalde ise sırasıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı Rusya Önceki Ticaret Müșaviri Atilla Gökhan KIZILARSLAN, Rusya Federasyonu Ticaret Müșaviri Aidar GASHİGULLİN, Coface Satıș Birim Yöneticisi Uğur ÇETİN ve LC Waikiki Operasyon Direktörü Burç KORKMAZLAR katılımcılara Rus pazarı ile ilgili deneyimlerini aktardı. Moscow Turkish Trade Center will start the business at the end of the year in 34 thousand square meters field. The “Export Compass Program Route’’ organized by the Turkish Exporters Assembly (TIM) with the support of Coface and covering 10 countries continue with the programme of Russia.


Rรถportaj 1


Sektör

28

IQ Alüminyum Sistemleri, Bayilik Sistemi İle Rekabette Fark Yaratıyor Alüminyum sektöründe Deceuninck kalitesi ve inovatif ürünleri ile öne çıkan IQ Alüminyum; cephe sistemleri, açılır sistemler, menfezler, güneş kırıcılar, skylight sistemleriyle tüm çözüm alternatiflerini tüketiciye ulaştırıyor. Sahip olduğu ürünler ile rakipleri arasında fark yaratan IQ Alüminyum Sistemleri, bayilik sistemi ile çalışarak müşteri memnuniyetini de garantiliyor.

Deceuninck güvencesiyle alüminyum sektöründe ön plana çıkan ve müșteri memnuniyeti vizyonu doğrultusunda bayilik sistemi ile çalıșan IQ Alüminyum Sistemleri, alüminyum sektöründe yetkili kiși bulamama sıkıntısına da çözüm sunuyor. IQ Alüminyum Sistemleri Bayi Eğitimlerine Öncelik Veriyor IQ Alüminyum, bayilik sistemi ile çalıșırken önce teknik ekipler aracılığıyla bayilerine kapsamlı bir eğitim veriyor. Müșterilerden ve bayilerinden olumlu geri dönüșler alan IQ Alüminyum Sistemleri, rakiplerinden sıyrılarak sektöre yön veriyor.

IQ Alüminyum Sistemleri, Yüksek Yalıtımlı ve Geri Dönüștürülebilir Tasarımları İle Tercih Ediliyor 2014 yılından bu yana sektördeki çalıșmaları ile adından söz ettiren IQ Alüminyum Sistemleri, Deceuninck kalitesi ile fiyat performansı ve ömür bileșiminde rakipsiz olma yolunda ilerliyor. Kurumsal yapısı ile üretim așamasından tüketiciye ulaștırma sürecine kadar büyük bir sorumlulukla ilerleyen IQ Alüminyum Sistemleri, mükemmelleștirme politikası ile her zaman tercih edilen bir kuruluș olmayı temel ilkesi olarak sayıyor. Sürme sistemleri, açılır sistemler, menfez, güneș kırıcı, skylight ve cephe sistemlerinde

21 serisi bulunan IQ Alüminyum Sistemleri; yüksek yalıtımlı, uzun ömürlü, kaliteli, dayanıklı, geri dönüștürülebilir tasarımları ve çevreci olması sebebiyle yașam alanlarında öncelikli olarak tercih ediliyor. Ayrıca, çok geniș renk yelpazesi ile de müșterilerine sınırsız seçenek sunuyor. IQ Alüminyum Systems is making a Difference in Competition with Dealership System IQ Alüminyum leading with innovative products and Deceuninck quality in aluminum industry takes all solution alternates to its customers including façade systems, opening systems, culverts, sun breakers, skylight systems. IQ Alüminyum Sistemleri making a difference between its competitors with its products guarantees the customer satisfaction by operating its dealership system.


Sektör

30

“Türkiye Ticaret Merkezi, New York’un Sembolü Empire State’e Komșu Oldu” Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hedef pazarlarda Türk ihraç ürünlerinin sürekli tanıtımı için depo, antrepo ve lojistik hizmetleri vermek üzere kurduğu Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) dördüncüsünü New York’ta açtı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hedef pazarlarda Türk ihraç ürünlerinin sürekli tanıtımı için depo, antrepo ve lojistik hizmetleri vermek üzere kurduğu Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) dördüncüsünü New York’ta açtı. New York’un merkezinde sembolik önem tașıyan Empire State Binası ile arasında iki bina bulunan New York TTM’de 1550 metrekare alanda ev tekstili, iș kontratları, halı ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren 30 firma bulunuyor. TİM Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ; “New York’un en dinamik noktalarından birinde merkezimizi açtık. ABD ile

ticaret hacmimizi daha da artırmak için, TTM bize çok büyük katkılar sağlayacak. Deri ve ayakkabı sektörleri de birkaç ay içerisinde burada yerini alacak. Sektörler Türkiye’nin ihracatında önemli bir bașlangıç yapacak. Çünkü iyi bir bașlangıç yapmak, fırsatı yakalamak yarı yarıya bașarı demektir.” Açılıșa katılan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ; “New York çok iyi bir örnek. Her șeyin ilk bașladığı, ilk tasarlandığı, doğduğu ve bütün dünyaya yayıldığı yer burası. Burada kritik bir noktada ihracatçılarımız için önemli bir yer edindik. Gerekirse çok daha büyümesi ve genișletilmesi için çalıșmalarımızı

yaparız. Oturduğunuz yerde müșteri bekleme șeklinde olmayacak burası” diye konuștu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hedef pazarlarda Türk ihraç ürünlerinin sürekli tanıtımı ile depo, antrepo ve lojistik hizmetleri vermek üzere kurduğu Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) dördüncüsünü Tahran, Șikago ve Dubai’nin ardından New York’ta açtı. New York’un merkezinde sembolik önem tașıyan Empire State Binası ile arasında iki bina bulunan New York TTM’de 1550 metrekare alanda ev tekstili, iș kontratları, halı ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren 30 firma bulunuyor.


Sektör

32

seviyesinde gerçekleștiği bilgisini veren BÜYÜKEKȘİ, “Amerika’nın dünyanın en büyük ticaret devi olduğunu düșündüğümüzde bu rakamlar gerçekten son derece yetersiz. Mutlaka bunları çok daha yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Bu yıl çok önemli adımlar da atıldı aslında. Șu anda 8 aylık rakamlara baktığımızda ABD’ye ihracatımızda yüzde 36 artıș var ve 5,1 milyar dolara ulaștık” dedi. Firmalar Sadece Yüzde 25’ini Ödüyor TTM’lerdeki firmaların hiçbirinin merkez içinde șirket olarak faaliyet göstermediğini aktaran BÜYÜKEKȘİ, ișleyiși șöyle anlattı: “Buradaki firmaların hiçbiri șirket kurmayla ilgilenmiyor, onun için ayrı bir masrafa girmiyor. Buradaki șirket TİM’in șirketi. Bu șirket ortakları da ihracatçı birlikleri. Normalde devlet yardımlarında firmaların masrafı ödemesi, ondan sonra devletten talep etmesi gerekiyor. TTM’lerde sistem böyle değil. Biz TİM olarak 30 milyon lira sermayeli Türk Ticaret Merkezi A.Ș. adı altında bir șirket kurduk. Bütün paraları bu șirket ödüyor. Tamamını biz ödüyoruz, onlardan sadece yüzde 25’ini alıyoruz. Evrakları tamamlayınca ekonomi bakanlığına müracaat edip, yüzde 75’ini alıyoruz. Refinansman yapıyoruz.” Gerekirse Büyümesi İçin Çalıșmaları Yaparız

Açılıș törenine Bașbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ, Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL, AK Parti Genel Bașkan Yardımcısı Mehdi EKER, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ, Dıș Ekonomik İlișkiler Kurulu (DEİK) Bașkanı Ömer Cihad VARDAN, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bașkanı İbrahim BURKAY, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Bașkanı İsmail GÜLLE, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Bașkanı Hikmet TANRIVERDİ ile Müstakil Sanayici ve İșadamları Derneği (MÜSİAD) Bașkanı Abdurrahman KAAN katıldı.

Firma Sayısı 40’a Çıkacak TİM Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ șunları söyledi; “New York’un en dinamik noktalarından birinde merkezimizi açtık. ABD ile ticaret hacmimizi daha da artırmak için, TTM bize çok büyük katkı sağlayacak. Deri ve ayakkabı sektörleri de birkaç ay içerisinde burada yerini alacak. Firma sayısı 40’a çıkacak. Sektörler Türkiye’nin ihracatında önemli bir bașlangıç yapacak. Çünkü iyi bir bașlangıç fırsatı yakalamak yarı yarıya bașarı demektir.” ABD ile geçen yıl ihracatın 6,6 milyar dolar, ithalatın ise 10,9 milyar dolar

Açılıșa katılan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ; “New York çok iyi bir örnek. Her șeyin ilk bașladığı, ilk tasarlandığı, doğduğu ve bütün dünyaya yayıldığı yer burası. Burada önemli bir nokta da ihracatçılarımız için önemli bir yer edindik. Gerekirse çok daha büyümesi ve genișletilmesi için çalıșmalarımızı yaparız. Oturduğunuz yerde müșteri bekleme șeklinde olmayacak burası” diye konuștu.

“Turkey’s Commercial Center became neighbors with Empire State, the Symbol of New York” Turkey’s Exporters Council (TIM) opened its fourth Turkey’s Commercial Center (TTM) constructed for storage, storing and logistics services for constant promotion of Turkish Exported Goods in the target markets.


Röportaj

34

Assan Alüminyum Aluexpo Fuarı’nda Dikkat Çekecek Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal GÜNGÖR gerçekleştirdiğimiz söyleşide ALUEXPO Fuarı’nın yeni pazarlara açılma ve sektör tanıtımı konusunda sağlamış olduğu avantajlara değinerek; “Ülkemizin Asya-Avrupa arasında önemli bir bağlantı noktası olması sayesinde, ALUEXPO Fuarı sektörümüz için büyük önem taşıyor” dedi. Firmanızın günümüz faaliyetlerine, markanızın pazardaki bașarı grafiğine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Assan Alüminyum, Kibar Grubu çatısı altında 1988 yılında kuruldu. İstanbul Tuzla ve Kocaeli Dilovası tesislerinde üretim yapan Assan Alüminyum, yassı alüminyum sektöründe yıllık 300 bin tona ulașan kurulu kapasitesi ile Türkiye’nin açık ara lider kurulușudur. Yakın bir dönemde ulașılacak olan 100 bin ton alüminyum folyo üretim kapasitesi ile ise Avrupa’nın ilk üç üreticisinden biridir. 1300’ü așkın çalıșanı bulunan Assan Alüminyum’un levha ve folyo olmak üzere iki temel ürünü vardır. Assan Alüminyum rulo, levha, folyo ve boyalı rulo ürünleri ile distribütör, inșaat, otomotiv, dayanıklı tüketim ve ambalaj gibi çok çeșitli sektörlere hizmet veriyor. Avrupa’nın en önemli üreticilerinden biri olarak, her yıl birçok müșterimiz tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görülüyoruz.

Röportajımıza sizi tanıyarak bașlayabilir miyiz? 1994 yılında bașladığım çalıșma hayatıma 1999 yılında Assan Alüminyum’a katılarak devam ettim. Șirketimizde sırasıyla Satıș Uzmanı, Satıș Yöneticisi, Satıș Müdürü, Satıș Direktörü, Global Satıș ve Pazarlama Direktörü, Satıș-Pazarlama ve Tedarik Zinciri fonksiyonlarından Sorumlu Ticaret Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldım. 19 Temmuz 2016 tarihinden beri ise Assan Alüminyum Genel Müdürü olarak görevime devam ediyorum. Ayrıca Eylül 2016’dan beri de Küresel Alüminyum Folyo Üreticileri Girișimi’nin (GLAFRI) Bașkan Yardımcısıyım. Yani çalıșma hayatımın çok büyük bir kısmı Assan Alüminyum ailesinin bir parçası olarak geçti.

Bunda esnek ve müșteri odaklı çalıșma anlayıșımızın etkisi büyüktür. Assan Alüminyum’un temel marka değerleri güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik ana bașlıkları altında toplanıyor. Yenilikçilik ilkesinden yola çıkarak, tecrübe ve uzmanlığımızı kullanarak ürün ve süreçlerin her boyutunda faydalı yenilikler yapıyoruz. Daha kaliteli ve daha verimli çıktılar elde etme amacıyla sürekli iyileștirme çalıșmalarını sürdürüyoruz. Proses inovasyonları sayesinde sektöre ve müșterilerimize özel geliștirdiğimiz ürünler, müșterilerimizin nihai üretimlerinden ve ürünlerinden daha iyi performans almalarına olanak sağlıyor. Bu sayede müșterilerimizin gözünde Assan Alüminyum hem hızlı değișen rekabet koșullarına göre esnek çözümler sunan, hem de uzun süreli ve güvene dayalı ilișkilere önem veren bir iș ortağı olarak konumlanıyor. 2016 yılında T.C. Bilim,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Ar-Ge Merkezimiz ile tüm müșteri ve paydașlarımız için değer yaratan inovatif çözümler geliștiriyoruz. Planlanan/hayata geçirilen yatırımlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Öncelikle yatırımlarımızı planladığımız esnada, dünyamızdaki kaynakların hızla tükendiğini göz önünde bulundurarak çevreye verdiğimiz önemi her zaman ön planda tutuyoruz. Alüminyum yüzde 100 geri dönüștürülebilirliği sayesinde doğası gereği çevre dostu bir üründür. Assan Alüminyum bünyesinde hali hazırda faaliyet gösteren geri dönüșüm tesisimizde, geri dönüșümün en etkili biçimde yapılması sağlanıyor. Bunun yanı sıra 2016 senesinde bünyemize bir de yenilenebilir enerji üretim tesisi dâhil ederek sürdürülebilirliği sağlamak için bir önemli adım daha atmıș olduk.


Röportaj

36

Sektörünüzün mevcut konumu ve geleceği hakkında görüș bildirmek ister misiniz?

Kurum olarak ara vermeden büyümeye ve alüminyuma yatırım yapmaya devam ediyoruz. Pazar liderliği konumumuzdan aldığımız güçle ve ayrıca teknolojik birikimimiz ile alüminyum döküm ve folyo kapasitemizi artırmak üzere yeni yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Yatırımların ilk așaması kapsamında sene ortası itibariyle Dilovası’nda iki yeni döküm hattımızı devreye aldık. Ayrıca yüksek hızlı ve ileri seviye otomasyon sistemli yeni folyo hadde yatırımımız da sene sonu itibariyle devreye girecek. Bu yatırımlarımız özellikle esnek ambalaj sektöründe, katma değeri yüksek ürünlere daha fazla yönelmemizi sağlayacak. Öte yandan müșteri memnuniyetinin ve kurumsal performansın maksimize edilmesinde günümüz dünyasında dijital dönüșümün büyük rolü bulunuyor. Biz de bu konuda önemli bir yatırım yaparak tüm süreçlerimizi entegre eden ERP sistemimize geçișle ilgili bir süreci tamamladık. Endüstri 4.0 Sanayi Devrimi Assan Alüminyum için çok önemli bir kavram. Sene bașında devreye aldığımız ERP sistemimiz ile Endüstri 4.0 çalıșmalarımız önemli bir baz olușturarak avantaj elde edebiliyoruz. Bununla beraber süreç verimliliğimizi daha da artıracak ve paydașlarımızın memnuniyetini daha da üst seviyelere tașıyacak Tedarik Zinciri Optimizasyonu Projemiz de 2017 senesinin en büyük çalıșmalarından biri olacak. Fuar organizasyonlarının ve özellikle de ALUEXPO Fuarı’nın yeni pazarlara açılma ve sektör tanıtımı konusunda sağlamıș olduğu avantajlara değinir misiniz? Fuarların markanıza yansımaları hakkında neler söylemek istersiniz? Assan Alüminyum olarak satıșlarımızın yaklașık yüzde 75’ini ihracat olușturuyor. Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkeleri bașta olmak üzere dört kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracatımız var. Bizim büyüme stratejimizde ihracatın çok önemli bir payı var. Bu nedenle her

geçen yıl daha da gelișerek, uluslararası bir kimlik kazanan ülkemizin tek alüminyum fuarı ALUEXPO 2017’de önem kazanmaya devam ediyor. ALUEXPO 2017, Türk alüminyum sanayisinin önde gelen üreticilerinin yanı sıra otomotiv, yapı, beyaz eșya, paketleme, savunma sanayi, enerji, havacılık ve ulaștırma gibi sektörlere alüminyum ürün sağlayan lider firmaları da ağırlıyor. Bu yıl beșincisi düzenlenen ALUEXPO Fuarı hem Türkiye alüminyum sektörü mensupları ve paydașları, hem de uluslararası katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Ülkemiz alüminyum sektöründeki artan üretim ve ihracat grafiği, aynı zamanda ülkemizin AsyaAvrupa arasında önemli bir bağlantı noktası olması sayesinde ALUEXPO sektörümüz için büyük önem tașıyor. Assan Alüminyum olarak biz ise Türkiye yassı alüminyum sektöründeki üretimin ve ihracatın yarısından fazlasını gerçekleștiriyoruz, yani bu artan grafikte önemli bir paya sahip olduğumuzu söylemek mümkündür. Yassı alüminyumda Turquality programına dâhil edilen ilk üretici oldunuz. Bu süreci biraz açıklar mısınız? Assan Alüminyum; rulo, levha, folyo ve boyalı rulo ürünleri ile distribütör, inșaat, ulaștırma, dayanıklı tüketim ve ambalaj gibi çok çeșitli sektörlere hizmet veriyor. Avrupa’nın en önemli üreticilerinden biri olarak, her yıl birçok müșterisi tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görülen Assan Alüminyum, geçen sene bașında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen ve marka bilinci olușturmayı, șirketlerin marka gücünü ve kurumsal altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen Turquality programına katılan ilk yassı alüminyum üreticisi oldu. Turquality programı ile marka gücümüzü daha da artırarak ihracat pazarlarındaki bașarımızı pekiștirebileceğimize inanıyoruz.

Alüminyum Türkiye’nin en hızlı gelișen sektörlerinden biridir. Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) verilerine göre ülkemizde kiși bașına tüketim 10-15 kg arasındayken; Avrupa’da kiși bașına 25-30 kg alüminyum kullanılıyor. Alüminyum sektörü 10 yıl içinde ortalamada yüzde 10 büyüme gösterdi. Yaklașık 10 yıl önce kiși bașı alüminyum kullanımı 3,5 kilogramdı. Bu rakamlar ülkemizde alüminyum sektörünün potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Hafiflik, yüzde yüz geri dönüștürülebilirlik, ısı ve nem geçirmemesi, iletkenlik gibi sayısız avantajı nedeniyle endüstride alüminyum kullanımının daha da artacağını ve önemli bir rol oynayacağını öngörüyoruz. Sanayileșmiș ülkelerin metali olan alüminyumun kullanımı Türkiye geliștikçe ve büyüdükçe artacaktır. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Özellikle Amerika ve Avrupa’yı etkileyen, ihracatçı pozisyonumuzdan dolayı ülkemize de belli ölçüde sirayet eden 2008 krizi sırasındaki örneğimizden de yola çıkarak, Kibar Grubu’nun ve Assan Alüminyum’un yatırım projelerini ve planlarını ara vermeden devam ettirdiğini belirtmek isterim. Sürekli büyümemizi ve yatırımlarımızı devam ettirme kararımızın altında ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine olan güvenimiz yatıyor. Kararlarımızın doğruluğunu ise hem Türkiye’de, hem de ihracat pazarlarımızdaki kuvvetlenen pozisyonumuz ve müșterilerimizden aldığımız pozitif geribildirimler gösteriyor. Assan Alüminyum olarak biz de temel marka değerlerimiz olan güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik sayesinde müșterilerimizle sağlıklı ve uzun soluklu ilișkiler kuruyoruz. Bu sayede de kriz dönemlerimizi konjonktürden daha az etkilenerek atlatmamız mümkün oluyor.

Assan Alüminyum will attract attention at the Aluexpo Fair Assan Alüminyum General Manager Göksal GÜNGÖR referred to the significance of the ALUEXPO Fair for the exploration and building of new markets and for promoting the aluminium sector; stating: “Thanks to the fact that our country is an important link between Asia and Europe, ALUEXPO Fair is of great importance for us.”


Sektör

38

Alüminyum Sektörünün Tüm Yeniliklerini ‘ALUEXPO 2017’de Birlikte Keșfedelim! Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ALUEXPO 2017 – 5. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı öncesinde sektöre ilişkin gelişmelerin paylaşıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ș. Genel Müdürü İbrahim ANIL, Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Metin YILMAZ’ın da katıldığı toplantıda bir sunum yapan TALSAD Bașkanı Ali KİBAR sektöre ilișkin tüm merak edilenlere açıklık getirdi. ALUEXPO 2017 - 5. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı, Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ș. tarafından 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi 9, 10 ve 11. hollerinde gerçekleștirilecek.

ALUEXPO 2017 Fuarı, TALSAD Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası tarafından desteklenmekte. Bașta TALSAD üyeleri olmak üzere Türkiye’nin önde gelen alüminyum üreticilerinin yer aldığı 9. holde profil, levha, folyo, külçe, çubuk gibi bitmiș veya yarı bitmiș alüminyum ürünler ile alüminyum pencere, kapı ve cephe kaplama sistemleri ve farklı endüstriler için alüminyum ürünler sergilenirken; 10. ve 11. hollerde, global alüminyum sektörünün önde gelen firmalarının da içinde bulunduğu yerli

ve yabancı üretici ve tedarikçi firmalar, alüminyum üretiminde kullanılan ürün ve teknolojilerini tanıtacak.

ALUEXPO Fuarları Her Tekrarında Büyümeye Devam Ediyor En son gerçekleștirilen ALUEXPO 2015 Fuarı, bir önceki fuara göre artıș göstererek, 34 ülkeden 166’sı yabancı olmak üzere toplam 352 katılımcıyı, 70 ülkeden 10.640 sektörü yakından takip eden ziyaretçi ile bulușturdu. Global alüminyum dünyasının tamamlayıcı bir platformu olma noktasına gelen ALUEXPO 2017, sektörün önde


Sektör

40

firmaların yanı sıra Türkiye’nin önde gelen alüminyum firmaları da fuarda yer almaktadır.

ALUEXPO 2017, Alüminyum Sektörünün Lider Markalarını Bir Araya Getiriyor ALUEXPO 2017, Türkiye’nin önde gelen alüminyum üreticilerini ve alüminyum sektöründe dünyanın önde gelen firmalarını bir araya getiriyor. Alüminyum sektörünün lider firmaları, alüminyum teknolojisinde gerçekleșen yenilikleri ve tüm alüminyum ürünlerini otomotiv, inșaat, beyaz eșya, ambalaj, savunma sanayi, enerji, havacılık, ulașım ve daha birçok sektör için ALUEXPO 2017’de sergileyecekler. Bu platformda alüminyum ile ilgili en yeni teknolojileri ve tüm alüminyum ürünleri ile ilgili bilgi sahibi olacağınız gibi; firmanızın gelișimini ve güçlenmesini sağlayacak yeni iș bağlantıları kurabilecek ve Türkiye ve Avrasya alüminyum sektörünü yakından tanıma fırsatı bulabileceksiniz.

Alüminyum Sektörünün Uzmanları 8. Alüminyum Sempozyumu’nda Bulușuyor Sempozyum süresince sektörün önde gelen isimleri, uzmanlar ve akademisyenler alüminyum sektörü ile ilgili teknolojik gelișmeleri tanıtacak ve sektörde karșılașılan problemlerin çözümü konusunda dinleyicilerle bilgi ve görüș paylașımında bulunmak için etkin bir ortam yaratacaklar. Sempozyum; sektörü ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda irdelemeyi, yeni gelișmeler hakkında bilgilenmeyi ve Türkiye’nin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceği için bir vizyon olușturmayı amaçlamaktadır.

Let’s discover all the Innovations of Aluminum Sector together in ALUEXPO 2017!

gelen uzmanlarıyla, yeni yatırımlar için Türkiye’nin potansiyel fırsatlarını değerlendirmek isteyen yabancı firmalar ve aynı zamanda farklı ülkeler ile ișbirliği yapmak isteyen yerli firmaları yine bir araya getirecek.

Katılımcı Ülkeler Almanya, İngiltere, Hindistan, İran, Singapur, Fransa, Belçika, İtalya, Özbekistan, Kanada, Çin, Tayvan, İsviçre, Katar, Danimarka, Rusya, İsrail, İspanya, Amerika’dan katılan

Before the Hannover Messe Ankiros Fairs Inc. ALUEXPO 2017 - 5th International Aluminum Technologies, Machinery and Products Special Fair to be held in Istanbul Expo Center between 5-7 October 2017, a press conference where the developments in the sector were shared.


Sektör

42

Nükleer Araștırma Merkezi (CERN) Türk Șirketi ASAȘ’ı Tercih Etti Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin bakanlık onaylı ilk Ar-Ge merkezini kuran ve haberleşme uyduları için eksenel oluklu alüminyum ısı boruları üreten ASAŞ Alüminyum, projeleriyle ilklerin öncüsü olmaya devam ediyor. Atomaltı parçacık fiziği konusunda bilimsel araştırmaları ve buluşları ile tüm dünyada tanınan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)’de yürütülen bir proje kapsamında açılan iki ihaleyi kazanan ASAŞ, CERN’ün alüminyum sektöründeki ilk ve tek Türk tedarikçisi oldu.

Șimdiye kadar inșa edilmiș en büyük ve karmașık deneysel tesisleri bünyesinde bulunduran CERN, maddenin temel bileșenlerini inceleyerek; doğanın anti maddeye karșı maddeyi tercih etmesi, evrenin olușmasından itibaren madde davranıșı ve doğa kanunlarının temeli gibi konularda bilgi edinmek üzere çeșitli deneyler yürütüyor. Dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıștırıcısında (LHC), süper iletken elektromagnetler tarafından sağlanan manyetik alanda yönlendirilen iki yüksek enerjili parçacık çarpıștırılarak, Büyük Patlama’dan hemen sonra olușan plazma ortamındaki maddeye dair bilgi edinilmesi amaçlanıyor.

neredeyse ıșık hızına ulaștığı CERN’in ikinci büyük hızlandırıcısı olan Super Proton Senkrotonunda (SPS) yer alan radyo frekans koaksiyal kablo takımları ile güç yükselteçleri arasındaki hatlarda kullanılacak olan özel imalat alüminyum boruları üretmek üzere prototip çalıșmalarına bașladı. Düzenlenen ikinci ihalenin konusu olan kozmik ve nadir yeraltı sinyallerinin görüntülenmesi projesi (ICARUS) kapsamında, CERN’de yapımı ve modernizasyonu devam eden, 600 ton sıvı argon gazı ile çalıșan T-600 Dedektöründe soğutma kalkanı olarak kullanılacak alüminyum paneller de numunelerin onaylanmasının ardından yine ASAȘ tarafından temin edilecek.

LHC’de 2012’de elde edilen verilerle Higgs Bozonunun varlığını ispatlayan CERN, Hilumi LHC adı verilen ve 2015 yılından 2026’ya kadar devam edecek büyük altyapı yatırımları ile daha büyük enerjili çarpıșmalara hazırlanıyor. Bu kapsamda düzenlenen ihaleyi kazanan ASAȘ, LHC’deki çarpıșmalardan önce protonların

Malzeme, șekil, boyutlar, toleranslar, iç yüzey hassasiyeti, elektriksel direnç gibi özel șartlar aranan bu ürünlerin imalatı ile yüksek teknolojilere odaklı çalıșan ASAȘ, Türkiye’nin CERN’e ürün verebilen sayılı sanayi kurulușlarından biri, alüminyum sektöründe ise tek tedarikçisi konumunda. Türkiye’nin en büyük alüminyum ekstrüzyon presine sahip

olan ve alüminyum sektöründe Avrupa’daki lider üreticilerden biri konumunda olan ASAȘ, yenilikçi ürünleri, Ar-Ge merkezi ile desteklediği teknolojisi ve sunduğu hizmetlerle bulunduğu her sektör için çözüm üretmeye, hem ülke ekonomisine hem de hayata değer katmaya devam ediyor.

The European Organization for Nuclear Research Preferred ASAȘ ASAȘ continues to be the pioneer in aluminium sector after establishing the first ministry approved R&D Center in Turkey last year and producing axial corrugated aluminium heat pipe for the communication satellites. By winning two tenders under a project carried out by the European Organization for Nuclear Research (CERN), which is recognized worldwide by scientific researches and inventions on particle physics, ASAȘ became the first and only Turkish supplier of CERN in the aluminium sector.


Sektör

44

Zahit Alüminyum, Yeni Pazarlar Keșfediyor Türkiye’nin sektöründe lider kuruluşları arasında yer alan ve yaklaşık 35 yılı bulan deneyimi ile yurt içinin yanı sıra yurt dışı pazarlarda da rekabet avantajlarını en iyi şekilde kullanan Zahit Alüminyum, yeni pazarlara yelken açtı. dikkati çekti. Hammaddede dıșa bağımlılık ve yüksek enerji maliyetlerine rağmen dünya pazarlarında boy gösterdiklerini belirten Elif BALBAY ÖZ, șunları kaydetti: “Hali hazırda üretimimizin % 20’lik kısmını ihraç ediyoruz. Geriye kalan kısım yurtiçi pazarında satıșa sunuluyor. Önümüzde kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. İhracattaki hedefimiz ise bunu kademeli olarak her yıl artırmak. Çünkü yapılan her ihracatı, ülkemizin dıș ticaret açığına sunduğumuz bir katkı olarak değerlendiriyoruz.”

Adana OSB’de, 65 bin metrekaresi kapalı, toplam 100 bin metrekare alanda yer alan iki ayrı tesiste; alüminyum profil, kompozit panel ve güneș ıșığını elektrik enerjisine dönüștüren fotovoltaik güneș paneli üreten Zahit Alüminyum’un Yönetim Kurulu Üyesi Elif BALBAY ÖZ, kaliteli üretim kozunu dünya pazarlarında en iyi șekilde değerlendirdiklerini bildirdi. Hedef Pazarlar Elif BALBAY ÖZ, Almanya, Romanya, Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, İtalya, Polonya, Kıbrıs, Gana, Suriye, Etiyopya, Gürcistan, Kosova, Togo, Cezayir, Filistin, Tunus, Türkmenistan, İsrail, Mısır, Irak, İran, Azerbaycan ve Suudi Arabistan ağırlıklı olarak yaptıkları ihracatla yetinmediklerini, yeni pazarlara yelken açtıklarını belirtti. Avrupa Pazarı İçin Berlin’e Ofis Yüksek alım gücü nedeniyle Türk sanayicisi için her zaman en büyük ihracat kapısı olan Avrupa pazarını çok önemsediklerini belirten Elif BALBAY ÖZ, “Bu pazarda yenilikçi ürünlerimizle etkinliğimizi artırmak istiyoruz. Onun için Almanya Berlin’i merkez seçtik. Avrupa pazarına yönelik tüm operasyonlarımızı, 2016 yılında Berlin’de açtığımız bu ofisimizden yürütüyoruz. Buradan Avrupa’da bizim sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların büyük bölümüne ulașmayı hedefliyoruz. Yoğun gayretimiz ve yüksek kaliteye sahip ürünlerimizle, diğer pazarlarda elde ettiğimiz bașarıyı Avrupa’da da tekrarlayacağımıza inanıyoruz” dedi. Elif BALBAY ÖZ, Avrupa’nın yanı sıra Güney Afrika’nın da hedef pazarları arasında yer aldığını, ayrıca Amerika

pazarı için fizibilite çalıșmalarının devam ettiğini vurguladı.

Zahit Alüminyum discovers new Markets

Üretimin Yüzde 20’si İhraç Ediliyor

Zahit Alüminyum, one of the leading companies in its industry in Turkey using the competitive advantages in the best way possible in the local and foreign markets with an experience of approximately 35 years sails forth for new markets.

BALBAY ÖZ, pazarlarda en büyük kozlarının kaliteli ve inovatif ürünler olduğuna dikkati çekerek, geçtiğimiz aylarda kurdukları Ar-Ge Merkezi ile bu kozlarını daha da güçlendirdiklerine


Sektör

48

Türkiye İMSAD, ‘Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm’ Temasıyla Sektöre Işık Tutacak

‘8. Uluslararası İnșaatta Kalite Zirvesi’ Tüm Sektörü Bulușturuyor Türkiye İMSAD tarafından 2009 yılından bugüne gerçekleştirilen ‘Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’ bu yıl da inşaat sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. 26 Ekim Perşembe günü İstanbul’da düzenlenecek Zirve, ‘Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm’ temasıyla gerçekleştirilecek. ödül töreninin yapılacağı ‘8. Uluslararası İnșaatta Kalite Zirvesi’nin her oturumunda, alanında uzman isimler, değerlendirmelerini katılımcılarla paylașacak.

Sektörü Gelecekte Neler Bekliyor? 2 oturumun yer alacağı Zirve’nin “Geleceğe Yatırım Oturumu”nda; ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’, ‘Sanayide Dönüșüm İhtiyaçlarımız, Eksiklerimiz’, ‘Dönüșüm Sürecinde Eğitime Yatırımın Önemi/e-eğitim’de Ne Durumdayız?’ ‘Markaların Geleceği Dijital Pazarlamanın Elinde mi?’ konu bașlıkları yer alacak. “Dijital Dönüșüm Oturumu”nda ise ‘Mimaride Dijitalleșme’, ‘BIM’, ‘3D Printing’, ‘Sanayi 4.0’, ‘Sanayide Dijitalleșme’, ‘Türkiye Dijital Dönüșümün Neresinde?’ konu bașlıklarıyla son gelișmeler değerlendirilecek. Ayrıca 4 farklı sunum ve 2 söyleși programına yer verilecek Zirve’de ‘Döngüsel Ekonominin Neresindeyiz?’, ‘Dijitalleșme Sürecinde Değișen Yönetim Anlayıșı’, ‘Geleceğin akıllı/dijital fabrikaları nasıl olacak/olmalı?’, ‘Dijital Dönüșümün Getireceği Siber Tehditlerle Nasıl Mücadele Etmeliyiz? gibi sorulara da cevap aranacak.

Türkiye İMSAD’ın hayata geçirdiği, sektörün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ‘Uluslararası İnșaatta Kalite Zirvesi, bu yıl ‘Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüșüm’ temasıyla Hilton Bomonti Hotel’de yapılacak. Toplam üretimi, dıș ticaret hacmi ve istihdamdaki payının yanı sıra etkili birçok sektörle yakın ilișkisinden dolayı ülke için stratejik öneme sahip inșaat malzemesi sektörünün çatı örgütü Türkiye İMSAD, ‘8. Uluslararası İnșaatta Kalite Zirvesi’ ile sektöre yine yön verecek.

Zirvede, bilișim çağında var olabilmek için, sektör olarak bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği, geleceğin șehirleri, fabrikaları ve binalarının nasıl olacağı ve gelișim sürecinde ihtiyaçlara cevap verecek teknolojik çözümler masaya yatırılacak. İș, ekonomi, medya ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin konușmacı olarak yer alacağı ‘8. Uluslararası İnșaatta Kalite Zirvesi’nde sektörün her kesiminden 500’ü așkın katılımcı bulușacak. İki oturum, dört sunum, iki söyleși programı ve

Turkey IMSAD will enlighten the Industry with ‘Investment for Future: Digital Transformation’ ‘8th International Summit for Quality in Construction’ Brings the Whole Industry Together ‘International Summit for Quality in Construction’ which was organized from 2009 to this day by Turkey IMSAD will bring all shareholders of construction industry again this year. The Summit which will be organized in Istanbul on 26th November Thursday will be realized with theme ‘Investment for Future: Digital Transformation’.


Röportaj

50

“Kendi Sermayemiz ve Patentli Sistemlerimiz İle Pazarda Lider Marka Konumundayız” CMS Makine Yönetim Kurulu Başkanı Cemal SÜNBÜL röportaj sorularımızı yanıtlayarak firma ya da kurum olma kültürüne atıfta bulundu. Servis ve garanti hizmeti kurum misyonunun içini dolduran çok küçük bir detaydır aslında diyerek; sektördeki yeni teknolojilerin öncü kurgulayıcısı ve çözüm merkezi olmayı sürdürmeye geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiklerine vurgu yaptı. Markanız sistemlerinin sunduğu yenilikler ve sağladığı avantajlar hakkında neler söylemek istersiniz?

Geçmișten günümüze baktığınızda markanız hedeflediğiniz yerde mi? Markamızın kendi misyonu söz konusu. Cam makineleri üretimine baktığımız zaman çözüm sunma bakımından dünya markası birkaç firmadan bir tanesi. Kendi strateji ve planlamasına göre yoluna devam etmekte. Amacımız sektörümüzde iyi bir danıșman olmak. Bu iși yapacak firmalara; hem teknik anlamda, hem ürün proses anlamında destek vermek. Bunun için de sürekli Ar-Ge çalıșmalarımız devam etmekte. Zaten görüldüğü üzere yeni patentli ürünlerimiz piyasada yerini almaya devam ediyor. Son üç senedir özellikle, kendi sermayemiz ve patentli sistemlerimiz ile pazarda konumlanmıș bulunmaktayız.

Firmamız, cam sektörüne geniș bir yelpazede sunduğu makineler ile anahtar çözümler sağlamaktadır. Geliștirdiğimiz ürünlere yapmıș olduğumuz teknolojik yenilikleri uygulayarak makinelerimizi daha entegre çalıștırmayı vizyon edinmiș bulunmaktayız. Makineler arası haberleșme sistemlerimizle cam kesme, ișleme ve veri girișlerinde harcanan zamanları minimuma indirerek müșterilerimize daha farklı kazanımlar kazandırmayı sağladık ve çözümlerimizi sürekli geliștirmeye devam ediyoruz. Sektöre sunmuș olduğunuz yeni ürünleriniz ve teknik özellikleri hakkında bilgi verir misiniz? Yenilikçi çözümlerimiz arasında, cam kesimi sonrasında verimliliği artırmak ve camların ayrıștırılmasını kolaylaștırmak için otomatik cam etiketleme ve barkodlama sistemini geliștirerek sektörün kullanımına sunduk. Bu yenilikçi sistem ile kesim ișlemi yapılmadan önce cam plakanın üzerine her cam parçasına ait müșteri bilgileri, ölçü bilgisi, barkod, firma logosu vb. bilgileri barındıran etiketin otomatik olarak

basımını sağlayarak ișlemi bitmiș camların ayrıștırılmasındaki zorlukları kaldırdık. Cam kesim makinelerimizde yapmıș olduğumuz diğer teknolojik gelișme ise yumușak kaplamalı (Low-E) camların sıyırılması yönteminde kullanılan metal fırça ve keçe yerine taș motorlu disk yöntemini kullanıma sunmak oldu. Sektördeki bütün yeniliklere hızlıca uyum sağlamayı hedef edinerek yeni teknolojilerin öncü kurgulayıcısı ve çözüm merkezi olmayı sürdürmeye geçmiște olduğu gibi bugün de devam ediyoruz. Ayrıca dünyada bir ilki gerçekleștirerek dıș cephe cam üretiminde sorun haline gelen uzun üretim süreçlerini, ișçilik masraflarını ve yer sorunlarının önüne geçen ve tamamen otomasyon sistemi ile donatılmıș ve otomatik çalıșan cephe camı ve kaset bondinglemesi ișlemi için PLX-Otomatik Dıș Cephe Cam Bondingleme ve Kaset Birleștirme Hattı’nı üreterek bir ilke imza atarak cam ișleme prosesi için kullanılan birden fazla makineyi bir araya getirerek kesimi yapılmıș camların rodajlanması, delik açılması, frezelenmesi, zımparalanması, delik içi rodaj ișlemi ve

Ürün gamımız son derece geniș. 50 ana üründen türetilmiș 200 ürün çeșidimiz söz konusu. Bu da sektörümüzün bütün ihtiyaçlarının neredeyse markamızca karșılandığını göstermektedir.


Röportaj

51

çentik açma ișlemlerinin otomatik olarak yapılması için GPX – CNC Dikey Cam İșleme Merkezi’nin üretimini gerçekleștirdik. Cam kesim makinelerimizde bugünkü teknoloji ile gelinebilecek en son noktaya ulașarak elektromanyetik sistem ile çalıșan EML – Lineer Motorlu Elektromanyetik Cam Kesim Hattı’nı üreterek cam kesme hızlarındaki limitleri maksimum seviyelerde zorladık.

donatılmıș makinelerimize uzaktan erișim sağlayarak gerekli kontrolleri yaparak, üretimin kesintisiz sürmesini sağlayabilme teknolojisine ve bilgisine hakim olmanın verdiği avantajla global pazarlarda öncelik sağlamıș durumdayız.

Yerel ve global pazarlarda sergilemiș olduğunuz faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz?

Cam makine üretiminde anahtar çözüm sunma yeteneğine sahip bir marka olarak Ar-Ge çalıșmalarına sürekli yatırımlar yapmaktayız. Üniversiteler ve cam sektörüne hammadde sağlayan öncü tedarikçi kurulușlar ile koordinasyonlu çalıșmalarımız devam etmekte olup burada edinilen sonuçlar ile Ar-Ge çalıșmalarımıza yön vermekteyiz. Sektörde iz bırakan yeni ürünlerimizin daha farklı ve otomasyon alt yapısı daha da geliștirilmiș çözümlerimizi önümüzdeki aylarda sunmaya devam edeceğiz.

CMS Makine yılların vermiș olduğu bilgi birimi ve tecrübe ile șu anda 120 farklı ülkeyi kapsayarak bütün kıtalara makilerini ihraç etmekte olup, pazarlama satıș ve satıș sonrası servis hizmet ve desteklerine gerek ana bayileri, gerek kendi yapılandırdığı ofisler ile hızla sunmaya devam etmektedir. Sektör fuarlarında sahip olduğumuz tecrübemizi sektöre daha iyi aktarabilmek için sponsorluk yapmayı tercih etmekteyiz. Amacımız sektörün gelișmesine katkıda bulunmak, global pazarlarda da Türkiye’yi en iyi șekilde temsil etmektir. Teknik servis konusunda satıș sonrası müșterinize ne gibi hizmetler sunmaktasınız? Satıș sonrası servis hizmetine önem veriyor ve bu konunun sürdürebilirlik prensibimizin temeli olan koșulsuz müșteri memnuniyetinin temeli olduğuna inanıyoruz. CMS olarak bu konuyu makine satıșının da üstünde konumlandırmaktayız ve hassasiyetle müșterilerimizin isteklerini ve ihtiyaçlarını karșılamaktayız. Dünyanın birçok farklı ülkesinde müșterilerimiz bulunduğu ve bu ülkeler arasında zaman farkı bulunduğundan dolayı kesintisiz hizmet anlayıșımız ile her müșterimize yanıt verme kabiliyetine ulașmıș bulunmaktayız. Makinelerimizin tasarımı ve imalatı sırasında yapmıș olduğumuz testler ve uzun süreli Ar-Ge çalıșmalarımız sayesinde müșterilerimize sorunsuz çalıșan makine teslim etmek en büyük hedeflerimiz arasındadır. Güçlü otomasyon altyapısı ile

Markanızın Ar-Ge yatırımları hakkında neler söylemek istersiniz?

CMS Makine Ar-Ge konusuna verdiği önem doğrultusunda yeni nesillerin gelișimine de önem vermektedir. Pnömatik, hidrolik, elektronik sistemlerin hepsini bir arada kullanabilen bir kuruluș olarak yeni nesillerin gelișmesinde bir misyon üstlenerek bu konuda gençlerin yetiștirilmesinde bir misyon üstlenerek bu konuda gençlerin yetiștirilmesine öncülük etmektedir. Markamız her sene Ar-Ge çalıșmalarına yaptığı yatırım ile ülkemizin cam makineleri sektöründe dünyada önemli bir konuma gelmesini sağlarken bu konudaki çalıșmalarımızın devamlılığı ile en üst seviyelere tașıyacağız. Makine sektörünün üretim ve kalifiye eleman istihdamı noktalarına değinir misiniz? Bir ülkenin ekonomisinin gelișimi için üretim ve istihdam önemli değerlerdir. Türk makine sektörü bu her iki unsuru bünyesinde barındırmaktadır. Sektörün büyümesi ve kendisini her geçen gün yenilemeye devam etmesi bizleri gururlandırmaktadır. CMS Makine yenilikçi teknolojilere verdiği önem ile sektörün gelișimine katma değer sağlama

CMS Makine Türkiye’de bütün ürün gamında % 44 ile pazar lideri. Teknolojik anlamda baktığınız zaman ilk 4’ün içinde yer aldığımızı araștırmalar sonucunda görüyoruz.

amacı ile çalıșmalarına devam etmektedir. Ancak daha yapmamız gereken çok çalıșmalar var. Dünya teknoloji gelișiminde hiç durmuyor. Biz de hiç durmamalı ve çalıșmaya devam etmeliyiz. 2016-2017 yılı sektör ve marka değerlendirmenizi alabilir miyiz? 2016 yılında Türkiye çok sıra dıșı bir ortamdan geçti. Bu süreç içerisinde tabi ki etkilenmeyen hiçbir sistem neredeyse söz konusu bile değildi. Dolayısı ile 2016 yılı bir takım beklentilerimizin gerisinde kaldı. 2016 yılının toparlanmasından sonra 2017 yılı bir önceki yıldan daha iyi diyebiliriz. Ama ülkemizin bulunduğu coğrafya, etrafımızdaki olaylar bizim de stratejilerimize büyük etkide bulundu. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Ülkemizdeki ve dünyadaki geniș müșteri veri tabanımızdan kazandığımız bilgi birikimimizi her zaman daha iyisini üretmek için değerlendiriyoruz. Amacımız müșterilerimizin makilerimiz ile daha hızlı ve kazançlı olmalarını sağlamak. Son yapmıș olduğumuz stratejik yapılanma ve ürün portföyümüzde yaptığımız yeni gelișmelerle uluslararası pazarda daha fazla söz hakkımız olacağına inanıyoruz. Yakın ilginiz ve söz hakkınız için dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeye teșekkür ediyor, yayın hayatınızda bașarılar diliyoruz. “We are the leading brand in the market with our own capital and patented systems” CMS Makine Chairman Cemal SÜNBÜL responded to our interview questions and became a company or institution. The fact that service and warranty service is a very small deterrent to the corporate mission; he emphasized that they continue to be the pioneering fictional and solution center of new technologies in the sector as they have been in the past.


Ürün

52

Amanos Mimari Yapı Sistemleri Farkıyla Ağır Doğa Șartlarında Üstün Performans CWA 50C ve WAT 63 İle...

CWA50C sistemi, içerisinde bulunan kapaklı, twoside, fourside ve strüktürel silikonlu kullanım seçenekleri ile farklı mekânlar yaratma imkânı sağlar.

CWA50C Girdiği testlerden, Hava Geçirgenliği Class 4, Su Sızdırmazlığı E1500 ve Rüzgâr Yüküne Dayanımında Class 4 değerlerini alarak zorlu iklim șartlarına dayanıklılığını kanıtlamıștır.

Farklı boyutlarda ve formlarda kapaklar ve konsept kapak dizaynları ile mimari tasarımları gerçek hayata uyarlama olanağı sağlar.

Soğuk iklimler için önerilen WAT63, aksesuar alternatifleriyle uygulamacı dostu ısı yalıtımlı kapı ve pencere sistemidir.

Girdiği testlerden, Hava Geçirgenliği Class 4, Su Sızdırmazlığı E1200 ve Rüzgâr Yüküne Dayanımında Class 5 değerlerini alarak zorlu iklim șartlarına dayanıklılığını kanıtlamıștır.

Pervaz profili için özel olarak tasarlanmıș PVC adaptör aksesuarları ile montaj için harcanan süreyi minimuma indirir.


12-15 AĞUSTOS 2017 İRAN CONFAIR FUARI


12-15 AĞUSTOS 2017 İRAN CONFAIR FUARI


Sektör

62

“Kuzeyler Alüminyum, Yeni Yapılanmasıyla Sektöre Dinamizm ve Farklılık Kazandıracak” 2014 yılında ticari faaliyetlerine başlayan Kuzeyler Alüminyum San. ve Tic. Ltd. Şti. kurucu ortaklarından Sabit AKKAYA ve Saim KAYAALP sektörün öncü markası Çuhadaroğlu’nda yöneticilik yapmış Ekrem ORUÇ ile yollarını birleştirdi. Kuzeyler Alüminyum San. ve Tic. Ltd. Ști.; Mimari Alüminyum Cephe ve Doğrama sektöründe bilinirliğini sağlamıș prestijli markalarla yaptığı ișbirlikteliklerini, güven ve hizmet kalitesiyle birleștirerek İstanbul Atașehir’de yaklașık 3.000 m2’lik yeni yerlerinde çok daha güçlü bir vizyon ile dikkatlere sunuyor. Bayisi olduğu ve satıșını yaptığı Çuhadaroğlu Asaș Naturalbond, Albond, Alpolic, Alucobond, Soudal, Selectron, Lineflex, Siegenia, Giesse, Master, Securistyle, GU, Roto, Dorma, İnterax gibi dünyaca ünlü prestijli markalar ve her șeyden önce sektöre verdiği mimari çözümler ile sektörde fark yaratan Kuzeyler Alüminyum; bünyesinde teknik olarak mimarı, teknikeri olmayan veya çözüm arayan firmalara detay çözümü, metraj çalıșması ve malzeme analizi yaparak destek sağlamaktadır. Kuzeyler Alüminyum ayrıca; mevcut ürün satıșlarının yanı sıra, iș yoğunluğu olan veya atölyesi olmayan firmalara yönelik de fason imalat ve kompozit derzleme konusunda destek sağlamaktadır. Yurt içi ve yurt dıșı satıșlarıyla her geçen gün müșteri ağını geliștiren Kuzeyler Alüminyum, yeni bayilik ve farklı ürün alternatifleriyle sektöre güçlü bir dinamizm ve farklılık kazandırarak, ‘Mimari Alüminyum Sistemleri’ alanında kararlı ve güçlü adımlarla ilerlemektedir.

“Kuzeyler Alüminyum Will Bring to Sector Dynamism and Difference with its New Structure” Starting commercial operations in 2014 Kuzeyler Alüminyum San. ve Tic. Ltd. Ști. Founding partners Sabit AKKAYA and Saim KAYAALP have brought Ekrem ORUÇ who has been the manager of the leading brand in the sector Çuhadaroğlu.


Sektör

64

Ersaș Alüminyum; PAL System Serisiyle, 17. Confair 2017 İran Uluslararası Yapı & İnșaat Fuarı’nda Alüminyum pencere sistemlerine farklı yenilikler getiren Ersaş Alüminyum; 17. Confair 2017 İran Fuarı’nda bu yıl da yerini alarak, yeni PAL System Serisinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Fuarda Global İș Bağlantıları Gerçekleștirildi 12-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında İran’ın Tahran șehrinde düzenlenen 17. Confair 2017 İran Uluslararası Yapı & İnșaat Fuarı’nda sektörün gelișimi için sunduğu ileri teknoloji sistem serilerini sektör profesyonelleriyle paylașan Ersaș Alüminyum; fuarda pek çok iș bağlantısı gerçekleștirerek bu yılki fuarı da verimli bir șekilde tamamladı. Ersaș PAL System Seri Özellikleri Anlatıldı Ersaș Alüminyum; sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu, inșaat sektörü açısından en önemli yapı fuarı olan 17. Confair

Fuarı’nda en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliștirilip, üretilen yeni PAL System Serisini tanıttı. Tanıtımda; Almanya Rosenheim ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden alınan test sonuçlarına göre PAL System Kompozit Profilin ısı geçirgenlik kat sayısının 1,5 olduğu önemle vurgulandı. Profilin her tarafının alüminyum olduğuna, 1,5 olan ısı geçirgenliğinin dünyada șimdiye kadar hiçbir alüminyum profilde elde edilemedildiğine dikkat çekildi. Mevcutta uygulanan plastik pencere ile aynı imalat ve montaj prosesine sahip olduğu için ekstra bir teknik gerektirmediği, stant alanında canlı üretim performansı ile ziyaretçilerinin

ve sektör temsilcilerinin ilgi ve beğenisine sunuldu. Canlı üretim performansına ve stantlarına gösterilen yakın ilgiden son derece memnun kalan Ersaș Alüminyum yetkilileri, yurt dıșında birçok fuar organizasyonunda bayileri ve iș ortakları ile bulușmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ersaș Alüminyum; with PAL System Series, is at 17. Confair 2017 Iran International Construction & Construction Fair Ersaș Alüminyum which brings different innovations to aluminum window systems; took its place at the 17. Confair 2017 Iran Fair this year and realized the introduction of the new PAL System Series.


Sektör

66

Sistem Alüminyum’un Yeni Paketleme Hattı Faaliyete Geçiyor Türkiye alüminyum profil ve mimari cephe sistemleri imalatı sektöründe 23 yılı geride bırakan Sistem Alüminyum A.Ş. üretim teknolojisi yatırımları ile büyümeye devam ediyor. Yeni Paketleme Hattı Kuruldu 2017 yılının ilk aylarında bitirdiği dökümhane ve elektrostatik toz boyahane yatırımlarıyla üretim kapasitesini önemli ölçüde artıran Sistem Alüminyum, yakın zamanda tamamladığı ve Eylül ayı itibariyle tam olarak faaliyete geçecek “otomatik profil paketleme” hattıyla, artan ihracat ve sevkiyat taleplerini daha hızlı ve yüksek paketleme kalitesiyle karșılamayı hedefliyor.

Erdoğan YILMAZ: “Bize Sürat Katan Bir Yatırımı Çevreci Bir Anlayıșla Yaptık” Sistem Alüminyum Mimari Sistemler Satıș Müdürü Erdoğan YILMAZ; son dönemde artan pazar talebini karșılamak üzere art arda kapasite yükselten yatırımlar yaptıklarını belirtti. YILMAZ ayrıca; “Dünya çapında inșaat sektöründe giderek büyüyen pastadan, ülkemiz adına

payımızı almak amacıyla uluslararası standartlarda üretim ve lojistik hizmeti sunmak için çalıșıyoruz ve 40’a yakın ülkede satıș ve pazarlama çalıșmalarımızı bu hassasiyetle sürdürüyoruz” dedi. İtalya’dan satın alınan yeni paketleme hattının seçiminde özellikle dikkat ettikleri hususların; ‘sürat, enerji tasarrufu ve müșteri noktasında ortaya çıkan atıklarının ve dolayısıyla çevreye zararın azaltılması’ olduğunu ifade eden YILMAZ; kullandıkları tekniklerle ‘ambalaj atıklarında % 20’ye varan azalma sağlanabileceğini’ ifade etti. Erdoğan YILMAZ makine tercihi yaparken; bilhassa nakliye esnasında ürünlerde olușabilecek zararları en üst seviyede engelleyerek, müșteri memnuniyetini artıracak teknoloji odaklı çözümleri dikkate aldıklarının altını çizdi.

Sistem Alüminyum New Packaging Line is now Working Sistem Alüminyum A.Ș that have left 23 years behind in the manufacturing sector of Turkey aluminum profile and architectural façade systems, continues to grow with investments in production technology.


CNC PROFİL İȘLEME MAKİNESİ XQ SERIES Yüksek hızlı ișleme kafası, vakum tabla, referans pistonları ve toz emme ter tibatıyla donatılmıș Gantr y eksen çalıșan CNC ROUTER. Gövde: Tamamen metal profil ve platina çelik konstrüksiyon. Ön gerilim giderme ișlemi ve ısıl ișlem yapılmıș metal gövde. Ana Freze Motoru: Yüksek devirli ana freze motorları seramik yataklı, Hava soğutmalı, ISO 30 adaptöre uygun. İșe ilk bașlama anında yatakları otomatik ısıtma sistemi.

ú ö & 4 üö 3 4 !3 9/. ú !, ) ø-! 0 2% .3 ö "ö

XT SERIES Eksenel Özellikler: X Ekseni: Gantr y Çif t Motor Teknolojisi Helisel Kramayer Dișli 65 mt./dk. Köprü hareketi için iki adet paralel çalıșan redük törlü 3 Nm AC ser vo motor. Y Ekseni: Redük törlü AC ser vo motor sistemi 3 Nm Helisel Kramayer Dișli 65 mt /dk. Z Ekseni: Frenli AC Ser vo motor sistemi 3 Nm, enerji kesildiğinde kafanın parça üzerine yığılmasını engeller. 30 mt./dk. Z ekseni 25/10 vidalı mil ile tahrik edilir.Ön yüklemeli yataklar kullanılmak tadır.

Çif t istasyon ișleme özelliği olan vakum tabla toplam 13 ayrı vakum bölmesine sahiptir. Vakum bölmeleri ișlenecek olan panel ebadına göre kendini otomatik olarak ayarlamak tadır. 2 ayrı istasyondaki vakum sistemi ve referans dayama pinleri otomatik olarak kendini ayarlamak ta operatörün insiyatifine hiçbir șey kalmamak tadır. Freze kafasını tașıyan köprü sistemi iki bașında iki adet redük törlü ser vo motor ile 0,1 mm./ 1m. hassasiyette hareket etmek tedir.

X T SERIES / 18.000 rpm İlk takımla derzleme yaptık tan sonra takım değiștirme maga zininden kesme takımını alarak ebatlama ișlemini yapar.

XQ SERIES / 24.000 rpm 8’lİ ser vopnömatik takım değiștirme sistemi.

XQ 2165

6.500 x 2.100 mm.

XT 2165

6.500 x 2.100 mm.

XQ 1665

6.500 x 1.600 mm.

XT 1665

6.500 x 1.600 mm.

XQ 2140

4.000 x 2.100 mm.

XT 1640

4.000 x 1.600 mm.

XQ 1640

4.000 x 1.600 mm.

XT 1535

3.500 x 1.500 mm.


Sektör

70

Teknik Alüminyum’dan Alüminyum Sempozyumuna Katkı Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşu Teknik Alüminyum, endüstrinin ülkemizdeki en önemli buluşmalarından ALUEXPO 2017 Fuarı ve eş zamanlı gerçekleşecek 8. Alüminyum Sempozyumu’nda dikkatleri bir kez daha üzerine çekecek. Teknik Alüminyum, fuar katılımının yanı sıra, 4 uzman konuşmacıdan 8 farklı konuşmayla sempozyum içeriğine de katkı sağlayacak. 5-7 Ekim tarihleri arasında, ALUEXPO 2017 Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile eș zamanlı gerçekleștirilecek olan 8. Alüminyum Sempozyumu, ülkemiz alüminyum sanayinin en önemli bilgi paylașım platformları arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk alüminyum yassı ürün üreticisi ve kendi alanının en ileri teknoloji platformuyla sürekli döküm öncüsü olan Teknik Alüminyum, fuar katılımının yanı sıra; sempozyum içeriğine, 4 farklı uzman konușmacı ve sektörün bugününe ve geleceğine ıșık tutan toplam 8 konușma ve sunumla değer katıyor. Türkiye’nin İhracat Lideri, Küresel Pazarı Değerlendirecek Geleceğin metali olarak isimlendirilen alüminyum konusunda, 60 yılı așkın endüstriyel uzmanlığı, insan ve mükemmellik odaklı kültürel dönüșümüyle geleceğe tașıyan Teknik Alüminyum’un, sempozyumdaki ilk konușmacısı Satıș Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Mert DEMİRCİ olacak. Aynı zamanda Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği bünyesinde de görev ve sorumluluk yüklenen DEMİRCİ, 5 Ekim 2017 günü, 13:00 - 13:40 saatleri arasında “Dünya Alüminyum Pazarı ve Ticaretinde Türkiye’nin Yeri” bașlıklı bir konușma yapacak. Kurumsal esnekliği ve çevikliği ön plana çıkaran, insan ve performans odaklı, Teknik Alüminyum Mükemmellik modeli (TAM) yaklașımı ile rekabet gücünü artıran Teknik Alüminyum, aynı zamanda 20’den fazla ülkeye gerçekleștirdiği yaklașık 71,5 milyon dolarlık ihracatla, kendi alanında liderliği de elinde bulunduruyor. Teknik Alüminyum, güçlü global markaları

Mert DEMİRCİ

Ali ULUS


Sektör

72

geliștirerek ülkemizin ihracatını artırma misyonuyla dünyada bir ilk olma özelliği ® tașıyan TURQUALITY programı kapsamında desteğe uygun görülen ihracat öncüleri arasında da yer alıyor. Alüminyum Endüstrisinde İșçi Sağlığı, Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı ve Çevre Güvenliği Uygulamaları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ‘Ar-Ge Merkezi’ Belgesi almaya hak kazanan Teknik Alüminyum’un bu alandaki çalıșmaları, stratejik endüstrilerin stratejik ihtiyaç ve beklentilerinin, nitelikli bir șekilde karșılanabilmesini sağlamak amacıyla Ar-Ge çalıșmalarında ürün geliștirme, üretim ve ürün kalitesi konularına odaklanıyor. Müșteri beklentilerini tam olarak belirlemek ve karșılamak hedefiyle Ürün ve Proses Geliștirme alanlarında yürütülen Ar-Ge çalıșmalarında, ișçi sağlığı ve çevre sürdürülebilirliği konularına da öncelik veriliyor.

Hamdi EKİCİ

8. Alüminyum Sempozyumu’nda, șirketin bu alandaki uzmanlığını ve uygulamalarını paylașacak olan Teknik Alüminyum Ar-Ge Merkezi Direktörü Ali ULUS, 7 Ekim günü 10:00 - 10:20 saatleri arasında “Alüminyum Dökümhanelerinde İș Güvenliği ve İșçi Sağlığı Riskleri ve Güncel Çözüm Önerileri” ve aynı gün 14:50 15:10 saatleri arasında “Alüminyum Levha Üretiminde Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri” konulu iki farklı konușma gerçekleștirecek. Öncü Teknolojiler Sempozyumda Paylașılacak Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleșecek sempozyumda, Teknik Alüminyum Ürün ve Prototip Geliștirme Uzmanı Hamdi EKİCİ 6 Ekim günü iki farklı konușma yapacak. EKİCİ’nin “Alüminyum Sürekli Döküm Alașımlarında Alașım Kombinasyonuna Bağlı Olarak Cüruf İçeriğinin Yapısal ve Elementel Analizi” bașlıklı konușması, 15:00 - 15:30 saatleri arasında, “Alüminyum Levha Üretimi: Döküm Prosesi İçin Rafinasyonun Genel Prensipleri” bașlıklı konușması ise, 16:10 16:30 saatleri arasında gerçekleșecek. Teknik Alüminyum Ürün ve Prototip Geliștirme Uzmanı Kaan İPEK ise, 6 Ekim günü 15:50 - 16:10 saatleri arasında “Alüminyum Sürekli Levha

Kaan İPEK

Ürünlerinde Alașıma Bağlı Olarak Akıșkanlık Karakterinin İncelenmesi ve Optimizasyonu”, aynı gün 16:50 17:10 saatleri arasında “Sürekli Döküm ve Soğuk Haddeleme Rotası Sonrası Tavlama Sıcaklığının Korozyon Özellikleri Üzerine Etkisi” ve 7 Ekim günü 16:10 - 16:30 saatleri arasında “Alüminyum Sürekli Levha Dökümü, Soğuk Haddeleme ve Isıl İșlem Prosesleri Sonrasında Levha Kesitinde Elementel Dağılımın İncelenmesi” olmak üzere 3 farklı konușma gerçekleștirecek.

Contribution from Teknik Alüminyum to Aluminum Symposium Turkey’s well-established industrial organization Teknik Alüminyum, will draw attention once more at the industry’s most important meeting in the country at the ALUEXPO 2017 Fair and the simultaneous 8th Aluminum Symposium. Teknik Alüminyum will contribute to the contents of the symposium with 8 different speeches from the 4 specialist speakers as well as the exhibition participation.


Șișecam Ailesi Çocuklarını Ödüllendirdi Şişecam Topluluğu’nun “İş Sağlığı ve Güvenliği” bilincini artırmak amacıyla çalışanlarının çocuklarına yönelik olarak düzenlediği geleneksel resim yarışması sonuçlandı. Șișecam Çayırova Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ödül töreninde konușan Șișecam Topluluğu Yönetim Kurulu Bașkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, Topluluk olarak daha rahat ve güvenli çalıșma ortamı yaratmak adına sürekli çalıștıklarını belirterek, “Sağlıklı ve güvenli bir çalıșma ortamına sahip olmamız en önemli önceliğimizdir” dedi. Șișecam Topluluğu tarafından “İș Sağlığı ve Güvenliği” bilincini artırmak amacıyla bu yıl beșincisi düzenlenen resim yarıșması sonuçlandı. Topluluğun faaliyet gösterdiği 13 ülkedeki çalıșanlarının çocuklarının toplamda 135 resimle katıldığı yarıșmanın bu yılki ana teması “Sosyal Hayatta İș Sağlığı ve Güvenliği” olarak belirlendi. Șișecam Çayırova Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ödül törenine Topluluğun faaliyet gösterdiği farklı ülkelerden katılan çocuklar ve aileleri eğlenceli etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Ödül töreninde konușan Șișecam Topluluğu Yönetim Kurulu Bașkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet KIRMAN; düzcam, cam ev eșyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileșiklerini kapsayan iș kollarında küresel bir oyuncu olduklarını belirterek, 13 ülkede üretim yapan ve ürünlerini 150’yi așkın ülkede müșterilerle bulușturan topluluğun 22 bine yakın kișiye istihdam sağladığını kaydetti. Șișecam olarak büyük bir aile olduklarına dikkat çeken KIRMAN, “Çalıșanlarımız bize ailelerinin ve çocuklarının emanetidir. Bu bilinçle ‘İș Sağlığı ve Güvenliği’ kültürünün yayılması için yapılan çalıșmaları sadece çalıșanlarımızla sınırlı tutmuyor, ailelerini de kapsayacak șekilde geniș bir çerçevede planlanıyor ve hayata geçiriyoruz” dedi. Topluluk olarak daha rahat ve güvenli çalıșma ortamı yaratmak adına sürekli çalıștıklarını ifade eden KIRMAN, “Sağlıklı ve güvenli bir çalıșma ortamına sahip olmamız en önemli önceliğimizdir. Bu hedef doğrultusunda ‘İș Sağlığı ve Güvenliği’ kültürünü bir yașam tarzı haline getirmek hepimizin birincil görevidir” diye konuștu.

Șișecam Family Awarded Their Children In order to raise awareness of “Health and Safety” of Șișecam Group, a traditional painting contest organized by the employees for their children has been concluded. 135 pictures were evaluated in the competition held among the children of employees in the 13 countries where the group operates.


Sektör

82

BAKİEL Sektörü Meksika’dan Umutlu Döndü Meksika’da düzenlenen Expo Nacional Ferretera Fuarı’na bu yıl ilk kez katılan bağlantı elemanları, kilit ve el aletleri (BAKİEL) sektörü ülkeye yeni bağlantı ve işbirlikleriyle döndü. geliștirilmesi yönünde iș birliği yapılması için görüșmeler gerçekleștirdik. Meksikalı yetkilileri, 8-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleștirilecek Yapı Fuarı’na davet ettik. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği kapsamında Birliğimiz tarafından organize edilecek bir alım heyeti organizasyonu kapsamında Meksikalı 10-15 firma yetkilisinin fuar süresince İstanbul’da misafir edilebileceği, fuar gezisinin yanı sıra fabrika gezisi ve ikili iș görüșmeleri yapılabileceğini ifade ettik” șeklinde konuștu.

Türk Diziler İlgiyi Artırdı

Yılın ilk 8 ayında ihracatı yüzde 7 artan bağlantı elemanları, kilit ve el aletleri (BAKİEL) sektörü Meksika’yı hedef ülke olarak belirledi. Bu yıl ilk kez Meksika’da bir fuara katılan Türk heyeti bu ülkenin 15 büyük firmasını Türkiye’ye davet etti. İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) organizasyonu ile Meksika’da düzenlenen hırdavat, yapı, elektrik, aydınlatma, endüstriyel güvenlik sistemleri fuarına katılan BAKİEL komitesi umutlu döndü. İDDMİB BAKİEL Komitesi Bașkanı Çetin TECDELİOĞLU, uzak bir pazar olan Meksika’da 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen Expo Nacional Ferretera Fuarı’na katılım gerçekleștirdiklerini söyledi. Sektörün önemli fuarlardan biri olan ve 29. kez düzenlenen fuara İDDMİB olarak info stant ile katılım sağladıklarına dikkat çeken TECDELİOĞLU, “Fuara 19 ülkeden yüzde 35’i uluslararası olmak üzere bin 390 firma katıldı. Türkiye’den bizimle birlikte Kale Kilit ve Kalıp Sanayi, K Metal, Erikoğlu Emaye Bakır olmak üzere 4 firma katıldı” dedi.

15 Firma Türkiye’ye Davet Edildi Meksika Yapı Endüstrisi Odası (CMIC) yetkililerini ziyaret ederek İDDMİB ve BAKİEL sektörü hakkında bilgi verdiklerini anlatan TECDELİOĞLU, “Meksika - Türkiye arası ticaret ilișkilerinin

Meksika’nın yıllık 5 milyona yakın otomotiv sanayisi olduğunu vurgulayan Çetin TECDELİOĞLU, “Çok büyük bir otomotiv ve otomotiv yan sanayi pazarı var. Bu da bağlantı elemanları, kilit ve el aletleri sektörünü doğrudan ilgilendiriyor. 450 milyar dolar resmi ihracatı olan ama sınır ticaretinden dolayı 100 milyar dolar da gayri resmi bir ihracatı olduğu düșünülen bir ülke. 120 milyon insan yașıyor ve Türkiye’nin 3 katı büyüklüğünde büyük bir coğrafyaya sahip. Ciddi petrol kaynakları var ve hızla zenginleșen bir ülke. Bu pazara girebilmemizin önünde en büyük engel Türkiye’den Meksika’ya direkt uçușun olmaması. Saat farkından dolayı ve direkt uçușların olmaması nedeniyle Meksika’ya minimum 24 saatte ulașabiliyorsunuz. Bunu minimize etmek için havayolu șirketlerinin Meksika’nın herhangi bir șehrine direkt uçuș koyması ihracatçıların ișlerini kolaylaștırır” diye konuștu. Meksika pazarına girerken Türk dizilerinin olușturduğu sempatinin fayda sağlayacağına dikkat çeken Çetin TECDELİOĞLU, “Türk dizilerinin olușturduğu sempati nedeniyle standımıza ilgi yoğundu. Bize olan bu sempatiyi ziyaretlerimiz ile pekiștirmeli ve fuarlara katılım göstermeliyiz. İyi partnerler bulduğumuz takdirde hızlı bir șekilde iș geliștirmesini yapabiliriz” dedi.

Çin’den Daha Avantajlıyız Özellikle otomotiv, hırdavat, el aletleri, otomotiv yan sanayi, inșaat sektörü, inșaat yan sanayi ve çelik sektörü gibi sektörlerin büyük imkanlar sunduğunu kaydeden TECDELİOĞLU șu bilgileri paylaștı: “Meksika, bağlantı elemanları sektöründe 2.8 milyar dolarlık ithalat gerçekleștiriyor. Bu noktada payımız çok az. Bu pazarda

büyümek için kat etmemiz gereken uzun bir yol var. İthalatın yüzde 30’unu Almanya’dan, yaklașık yüzde 20’sini Fransa ve İtalya’dan, yüzde 20-25’lik kısmını Çin’den alıyorlar, yani Çin’in ithalattaki payı düșük. Düșük olduğu için katma değerli ürün üretip yüksek maliyetle alıyorlar. Bu yüzden bizim șansımız çok yüksek. Bununla birlikte Gümrük Birliği Anlașması sebebiyle bizim vergilerimiz yüzde 3-5 arası, Çin’de ise yüzde 15. Bu bizim için büyük bir avantaj. Meksika B2B görüșmeler için de çok uygun bir yer. Acilen sektör toplantıları yapmalı ve hedef fuarları iyi tespit etmeliyiz, milli katılımlar düzenleyip bu fuarlara sanayici ve iș adamlarımızı göndermeliyiz.” Meksika’ya gidecek firmalara önerilerde bulunan BAKİEL Komitesi Bașkanı Çetin TECDELİOĞLU, “İspanyolca bilen bir tercümanın görüșmelerde yer alması ișleri çok daha hızlandırır. Çok genç nüfus olmasına rağmen çok az İngilizce biliyorlar. Mümkünse katalog ve broșürlerde İngilizcenin yanında İspanyolca da bulundurmaları fayda sağlayacaktır. İspanyolca olan her doküman, broșür ve mail ile çok daha hızlı iletișime geçilebiliyor.”

Yüzde 7’lik Büyüme İthalatı az, yerli kullanımı fazla olan bir sektör olduklarına dikkat çeken TECDELİOĞLU, “Daha çok yerli hammadde, yerli makina, yerli teknoloji kullanarak üretim yaptığımız için katma değerli bir sektörüz. BAKİEL sektörü olarak 1.3 milyar dolarlık ihracatımız var. BAKİEL ihracatta ilk 8 ayda yaklașık yüzde 7 büyüme gösterdi. Bu büyüme daha çok Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ve yeniden açılan Rusya pazarı ile hareketlendi. Sektör olarak bu yılın tamamı için de yüzde 7 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

BAKIEL Sector Come Back With Hopes From Mexico The fasteners, locks and hand tools (BAKIEL) sector, which joined the Expo Nacional Ferretera Fair in Mexico for the first time this year, have returned with new connections and collaborations.


Metsan Çin Pazarında Metsan, 5-7 Eylül tarihlerinde 6’ncısı düzenlenen ISH Şanghay & CIHE-HVAC (Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme & Ev Konfor Sistemleri) Fuarı’nda katılımcı olarak yerini aldı.

Doğu ve merkez Çin’de ekonomik gelișme tüm hızıyla devam ederken, daha iyi yașam standartları için duyulan talep de artmaya devam ediyor. Doğu ve merkez Çin’de çevreci ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemleri ve ev konforu teknolojileri için büyük bir pazar potansiyeli bulunuyor. Bu yıl 5-7 Eylül tarihlerinde 6’ncısı düzenlenen ISH Șanghay & CIHE-HVAC (Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme & Ev Konfor Sistemleri) Fuarı’nda katılımcı olarak yerimizi aldık. 20’ye yakın önde gelen Avrupa markasının son teknoloji HVAC ürünlerini sergilediği Avrupa pavyonunda hazır bulunduk. ISH Șanghay & CIHEHVAC ısıtma, soğutma ve iklimlendirme çözümlerini Çin’in doğu ve merkez bölgelerine tanıtmada önemli bir rol oynuyor. Fuar, endüstri profesyonelleri, tedarikçiler, üreticiler ve ürün geliștiriciler için paylașım, bilgi alıșveriși ve yenilikçi HVAC çözüm uygulamalarının yer aldığı

eșsiz bir platform olarak hizmet veriyor. Çin’in en hızlı gelișen bölgelerinden birinde markanızı tanıtma imkânı sunan ISH Șanghay & CIHE- HVAC Fuarı tanınmıș markalar ile üreticiler, dağıtıcılar, ürün geliștiriciler ve ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sektörünün dünyanın farklı yerlerinden gelen nihai tüketicilerini bir araya getiren bir platform ișlevi görüyor.

oldu. Sıcakkanlı, alçak gönüllü ve oldukça misafirperver insanlar ile bir arada olabilmenin mutluluğunu yașadığımız bu fuarda ziyaretçilerimizin ürünlerimiz ile ilgili teknik bilgi ihtiyaçlarını sunumlarımız ile dikkatlere sunduk. Metsan olarak Çin pazarında markalarımızı güçlendireceğiz ve ülke distribütörlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

Çinli tüketiciler ve dağıtıcılar ile bir araya gelme fırsatını değerlendirdiğimiz bu fuarda 100’ü așkın bağlantı edindik. Rusya, Güney Kore, Japonya ve İtalya gibi farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerimizi de standımızda ağırladık. Çin pazarına dair büyük bir heyecan duyarak, oldukça güçlü ve olumlu hisler ile geldiğimiz fuarın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğradık. Fuarın bașladığı andan fuar sonuna kadar ziyaretçi yoğunluğumuzun devam etmesi bize hislerimizde yanılmadığımızı göstermiș

Fuar süresince standımızda hazır bulunan ve organizasyonla ilgili izlenimlerini aktaran firma kurucu ortaklarımızdan İbrahim ÇABUK, “Ülkemizi temsilen Türkiye’den yalnızca beș firma bu fuarda katılımcı olarak yer alıyordu. Bu gerçekten çok șașırtıcı bir durum”, sözleriyle Çin pazarındaki Türk girișimci eksikliğinin altını çizerken, Türk üreticilerine tavsiyede bulunmayı da ihmal etmiyor: “Çin’de geçirdiğimiz bir hafta boyunca fark ettiğimiz șey, Çin’in giderek zenginleștiği ve her türlü mal ve hizmete açık bir pazar haline


Sektör

88

gelmekte olduğuydu. Çin pazarı ile ilgili önyargılarınızı bir kenara bırakın. Ürünleriniz ve hizmetleriniz ile ilgili size en uygun olan fuarı tespit edin ve bir an önce katılın.” ISH Shanghai & CIHE-HVAC Fuarı’nın Çin pazarına girișimizde bize çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz; ürünlerimiz ve markalarımız ile Çin pazarında çok güçlü bir șekilde yer alacağız. İhracat Direktörümüz Neslihan EKER ve Metsan İhracat Departmanı gelecek nesil yöneticileri Ilgaz ORHAN ile Galip Safa ÇABUK’a fuar süresi boyunca verdikleri destek, özverili çalıșma ve sergilemiș oldukları göz doldurucu performanstan dolayı teșekkürlerimizi sunuyor ve bașarılarının devamını diliyoruz. Yüzölçümü bakımından dünyanın 3’üncü büyük ülkesi olan Çin, 1.3 milyar nüfusuyla dünyanın en büyük pazarı konumunda bulunuyor. 1948 yılında Mao Ze Dong (Mao Zı Dong) tarafından kurulan Çin, günümüzde halen Çin Komünist Partisi tarafından yönetilse de, 1978 yılında gerçekleștirmeye bașladığı reformlar sayesinde dıșa açılımı bașlatmıș ve dıș dünya ile ekonomik ilișkileri hızla geliștirmiștir. 1980 yılında yurt dıșından ilk yatırımı alan Çin, devletin 5 yıllık planları ile stratejik önem arz eden sektörlerde gelișme göstermiș, son 40 yılda ortalama % 10 büyüme göstererek 2010 yılında cari fiyatlarla 5,9 trilyon ABD doları GSYIH ile Japonya’yı geçerek dünyanın 2. büyük ekonomisi olmuștur. 2014 yılı Ekim ayında IMF verilerine göre satın alma paritesinde 17.6 trilyon GSYH’ye ulașan Çin, Amerika’yı geçerek dünyanın en büyük ekonomisi konumuna yerleșmiștir. 2016 yılı Dünya Bankası verilerine göre ise satın alma paritesinde 21 trilyon dolara ulașmıștır. Ticaret rakamları açısından değerlendirildiğinde 2,1 trilyon dolar ihracat ile dünyanın en fazla ihracat yapan ülkesi ve1,5 trilyon doları așan ithalatı ile Çin

dünyanın 2’nci en fazla ithalat yapan ülkesi konumunda bulunuyor. Son yıllarda Çin ekonomik büyüme modelinde, katma değeri düșük olan ürünlerden ziyade katma değeri yüksek olan ürünlere (elektrikli otomotiv, güneș panelleri, elektronik, vb.) yönelim gözlemleniyor. 2016 yılında yapmıș olduğu ihracatın % 23’ünü elektrik ve elektronik ürünleri, % 18’ini makine ürünleri olușturmaktadır. 2016 yılı ekonomisinin % 39.8’ini sanayi, % 51.6’sını hizmet, % 8.6 ’sını ise tarım sektörleri olușturuyor. Çin’de kiși bașına düșen yıllık gelir satın alma gücü paritesine göre 15,500 $’dır. 1,3 milyar nüfusa sahip Çin’in son yıllardaki tüketici eğilimlerinde etkili olan en önemli faktörlerden biri sayıları 200 milyonu bulan üst gelir grubundaki tüketicilerden olușuyor. Büyük çoğunluğu ülkenin doğu kısmında yoğunlașmıș olan nüfusun % 57’si büyük șehirlerde yașıyor. Yaklașık 150 șehrin nüfusunun 1 milyondan fazla olduğu Çin’in kuzeyinde yer alan Bașkent Pekin’in nüfusu 21,5 milyon, Çin’in doğu kıyılarının orta kesiminde yer alan, sanayi, ticaret ve finans alanında en büyük ve en önemli șehir olan Șanghay’ın nüfusu 24,5 milyon, Çin’in güneyinde yer alan en önemli sanayi

șehirlerinden olan Guanzghou’nun nüfusu 20 milyondan fazladır. Bu șehirlerin satın alma gücü paritesinde kiși bașına düșen geliri 30,000 dolardan fazladır. Dünyanın önde gelen birçok firmasının üretim merkezinin Çin’de bulunmasına rağmen üretilen ürünlerin çoğu ihraç ediliyor ve bu ürünler iç pazara sunulmuyor. Her ne kadar son yıllarda üreticiler internet üzerinden doğrudan ürünler satmakta olsa da bu satıșlar istenilen seviyede bulunmuyor. Çin hükümeti ihracata dayalı büyümekle birlikte iç tüketime dayalı büyümeyi de önemsiyor ve teșvik ediyor. Öte yandan, Çinli tüketicilerin yerel ürünlerden ziyade ithal ürünlere ilgi gösterdiği gözlemleniyor. Zengin kesim arasında alıșveriș turizmi kültürünün yaygın olduğu görülüyor: Fransa ve İtalya’dan tekstil ve takı alanında dünya markalarını, Japonya ve Kore’den elektronik ürünleri satın almayı tercih ediyorlar. Çin bugün lüks tüketimde dünyanın en büyük ülkesi konumunda bulunuyor.

Metsan, in China Market Metsan, took part in the 6th ISH Shanghai & CIHE-HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning & Home Comfort Systems) Fair on 5-7 September.


Röportaj

98

“Bașarı Yolun Sonu Değil, Yolun Kendisidir” Konmetsan Alüminyum San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Muhammed Sait ARLI gerçekleştirdiğimiz söyleşide ileriye dönük hedeflerine değinerek; “Pazarda hem alüminyum korkuluk aksesuarları, hem de profil imalatında sektörde önemli bir yere gelmeyi hedeflemekteyiz” dedi. ay üretim kapasitesiyle sektörünün en güçlü üreticisi konumundadır. Konmetsan Aüminyum bununla da yetinmeyip üretimine yıllık 4.200 ton profil imalatını da eklemiștir. Konmetsan alüminyumu rakiplerinden ayıran; müșteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi șekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun ürün ve değer önerilerini sunan, yaygın dağıtım kanalları ile geniș ürün ve hizmet yelpazesini sektörün her kesimine en hızlı ve en etkin șekilde ulaștıran, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak dünya standartlarında sürdürülebilir kârlılık ve verimlilikle faaliyet gösteren, müșteri memnuniyetini her șeyden üstün tutan bir șirket olmaktır. Belirlemiș olduğumuz șirket politikalarımız çerçevesinde kendine güvenen, yenilikçi fikirlerimiz, ürüne ve hizmete dönüșür. Gelișme ve ilerlemenin hızlı ve sürekli olduğu dünyamızda gündemi takip edebilmek, yașama ayak uydurup yerimizi koruyabilmek ve hep daha ileriyi hedefleyerek çaba, emek, bilgi, cesaretimizle bizde varız. Planlanan/hayata geçirilen yatırımlarınız-projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Röportajımıza sizi ve tanıyarak bașlayabilir miyiz? Konya’da doğdum. İlköğretimimi ve liseyi Konya’da okudum. Üniversite eğitimimi Bașkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret okuyarak tamamladım. Üniversite hayatımın hemen ardından iș hayatına atılarak Konmetsan Alüminyum serüvenim bașladı. Firmanız hakkında bilgi paylașır mısınız? Konmetsan Alüminyum 2005 yılından bugüne kadar küpește aksesuarları imalatında yüksek kalite standartlarında seri imalat felsefesi ile üretim yapmaktadır. Konmetsan, üretime bașladığı günden

bu güne sürekli gelișim göstermiș, kalite ve teknoloji yatırımlarını sürdürmüștür. Ulaștığı üretim kapasitesi ile mevcut fabrikası ihtiyaca cevap veremeyince, inșaatını ve makine yatırımını tamamladığı yeni fabrikasına 2015 yılında tașınmıștır. Toplam 20.000 metrekare alana kurulu bu yeni fabrikasıyla Konmetsan, sektöründe dünyanın en büyük üreticileri arasında yerini almıștır. Firmanızın günümüz faaliyetlerine, markanızın pazardaki bașarı grafiğine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Konmetsan Alüminyum korkuluk aksesuarları üretiminde 1,5 milyon adet/

Konmetsan Alüminyum; 2016 yılında girmiș olduğu profil imalatında pazar payını güçlendirmek ve müșterilerine daha iyi hizmet verebilmek adına 2018 yılının sonunda yeni 2.000 ton proses kontrollü ikinci alüminyum ekstrüzyon hattını ișletmesine kazandıracaktır. Bununla birlikte pazarda hem alüminyum korkuluk aksesuarları imalatında, hem de profil imalatında sektörde önemli bir yere gelmeyi hedeflemektedir. Fuar organizasyonlarının yeni pazarlara açılma ve sektör tanıtımı konusunda sağlamıș olduğu avantajlara değinir misiniz? Günümüzde tüm sektörlerde yașadığımız gelișmeler ve pazarda meydana gelen yeni olușumlar rekabetin yoğun bir șekilde yașadığı ortam doğurmuștur. Bugün artık sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek; bașarı elde etmek ve satıș yapabilmek için yeterli görülmemektedir. Çünkü günümüz koșullarında tüketiciler aynı


Röportaj

2

malın değișik fiyat, kalite ve biçimleri ile karșılașabilmekte ve ihtiyacı olan mal ya da hizmetin değișik alternatifler arasından seçme șansına sahip olmaktadır. Bu sebeplerden fuar katılımları hem firma tanıtımı, hem de ürün tanıtımı konusunda biz değerli üreticilere birçok olanak sunmaktadır. Kısaca fuarların avantajlarına değinecek olursam t Fuarda bulacağımız yeni müșterilerle satıșlarımız artar, t Fuarlarda müșteri ilișkileri sağlamlaștırılır, t Fuarda kaltılımcı olmayan rakiblerimize karșı rekabet gücümüz artar, t Fuara katılan rakiplerimizden bilgi akıșı sağlanır, t Yeni ürün tanıtımları yapılır, t Yeni yatırım tanıtımları yapılır. Sektörünüzün mevcut konumu ve geleceği hakkında görüș bildirmek ister misiniz? Alüminyum korkuluk aksesuarları ve alüminyum profil imalatında yenilikler hiçbir zaman bitmemektedir. Bu sektörler de hizmet veren firma ve kișilerin sürekli

Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? değișime hazır olmaları gerekmektedir. Bu da sektörün canlılığını hep diri tutmakta, sektör çalıșan ve sektör temsilcilerinin monotonluktan uzaklaștırmaktadır. Firmamızda sektörün ve çağımızın gerisine düșmemek adına yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? İșletmeler, çevredeki belirsizliklerden ve değișikliklerden dolayı, sürekli beklenmedik tehlike ve fırsatlarla da karșılașmakta ve yașamlarını sürdürebilmeleri de bu tehlikelerden korunmaya ve fırsatları değerlendirebilmelerine bağlı olmaktadır. Öte yandan, sürekli değișen çevre șartları karșısında stratejik çalıșmalara yer vermeyen firmaların bașarılı olma șansı oldukça düșüktür. Krizde ișletmeler için onlarca fırsat karșılarına çıkar. Fakat burada ișletmeler hızlı hareket etme ve çabuk karar vermek zorundadırlar. Bunları yapabildikleri ölçüde krizi fırsata çevirebilirler.

Konmetsan Alüminyum olarak; 2018 yılında sektörümüze yeni çıkaracağımız birçok ürünle katkıda bulunacağız. Bu ürünlerin estetik, kaliteli ve hesaplı olmalarına özen göstereceğiz. Mimar ve mühendislerimizin tasarladığı bu birçok ürün 2018 yılı Mart ayında Tüyap’ta yapılacak olan Alüminyum Fuarı’nda sergileyerek değerli müșterilerimizin beğenisine sunacağız. Ayrıca dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Proje’ye yayın hayatında bașarılar temenni ediyor, ilginiz için teșekkür ediyoruz.

“The Success is not the End of the Road, but is the Road itself” Muhammed Sait ARLI, the General Director of Konmetsan Alüminyum San. Tic. Ltd. Ști. Stated “we aim to have a significant place in the aluminum rail accessories and profile manufacture industries while emphasizing its future aims in the conversation we have realized.


Sektör

102

Teknik Alüminyum Küresel Ayak İzini ® TURQUALITY İle Büyütecek Alüminyum endüstrisinin öncü kuruluşu kendi alanının ödüllü ihracat lideri Teknik Alüminyum, TURQUALITY ® desteğine uygun görüldü. Teknik Alüminyum’un TURQUALITY ® desteği kapsamına alınması, Ekonomi Bakanlığı’nın 20.07.17 tarihli yazısıyla tescillendi. Ülkemiz alüminyum endüstrisinin öncüsü Teknik Alüminyum, güçlü global markaları geliștirerek ülkemizin ihracatını artırma misyonuyla dünyada bir ilk olma özelliği tașıyan TURQUALITY® programı kapsamında desteğe uygun görüldü. Türkiye’nin ilk yassı ürün üreticisi ve kendi alanının en ileri teknoloji platformuyla sürekli döküm öncüsü olan Teknik Alüminyum, aynı zamanda 2016 yılında gerçekleștirdiği yaklașık 71,5 milyon dolarlık ihracatla, kendi alanında liderliği de elinde bulunduruyor.

Teknik Alüminyum Genel Müdürü Arbek AKAY, rekabet yetenekleri, nitelikli iș gücü, kendisini farklılaștıran iș yapıș șekilleri ve uzun vadeli planları ile program kapsamına kabul edildiklerini belirtti. AKAY șunları söyledi: “Çalıșanlarımızın bilgi ve becerisi, insan, gelișim ve rekabet odaklı mükemmellik kültürümüz ve Türkiye’de öncü yassı alüminyum sektöründeki tecrübemizle, ülkemizde olduğu gibi geniș bir coğrafyaya yayılan ihracat pazarlarımızda ülkemizin ihracat ve rekabet gücüne katkı sağlıyoruz. Ar-Ge, ürün geliștirme,

ölçümleme, test / analiz yetkinliklerimiz, dünya standartlarında üretilen ürünlerimiz, tavizsiz kalite ve üst düzey hizmet anlayıșımızla, ülkemiz ihracatına katkı yapmaya devam edeceğiz.” TURQUALITY® kapsamında Teknik Alüminyum, 5 yıl boyunca uluslararası pazarlarda marka gücünü artırma adına yapılan tüm çalıșmalarında belirlenen limitler dâhilinde destek alacak ve bu sürenin sonundaki denetime bağlı olarak desteğin 5 yıl da uzatılması gündeme gelebilecek.

Teknik Alüminyum Global Footprint will Grow with TURQUALITY ® Teknik Alüminyum which is leading enterprise of aluminum industry and award winning export leader of its field, is appropriated for TURQUALITY ® support. Technical Aluminum has been registered in the scope of TURQUALITY ® support by the Ministry of Economy dated 20.07.17.


Sektör

106

Zahit Alüminyum “Yeșil Rekabetle” Büyüyor Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren güneş paneli ve alüminyum güneş panel konstrüksiyonları üretimiyle enerji sektörüne katkı sunan Zahit Alüminyum A.Ş., Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yeşil rekabetçiliği artırmak adına ‘Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi’ne de güç katarak, büyümesini sürdürüyor.

Alüminyum sektöründe yaklașık 35 yıllık deneyimi ile ZahitSolarfield markasıyla anahtar teslim güneș panelleri üretimi de yapan firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Elif BALBAY ÖZ, yenilebilir alternatif enerji kaynaklarının önemine dikkat çekti.

uluslararası standartların ve uygulamaların üzerine yapılandırılan en yeni ve en iyi uygulamaları temsil eden ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili alt yapı çalıșmalarını tamamladık. Belgelendirme sürecindeyiz” dedi.

Enerji verimliliği konusunda çok hassas hareket ettiklerini dile getiren Elif BALBAY ÖZ, yenilenebilir enerji alanında yapılan ve yapılmakta olan yatırımların yanında, Birleșmiș Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ve Birleșmiș Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından müșterek yürütülen “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi”ne katıldıklarını ifade etti.

“Anahtar Teslim Güneș Panelleri”

“ISO 50001’in Alt Yapı Çalıșmalarını Tamamladık” Elif BALBAY ÖZ, organize sanayi bölgelerinde yeșil rekabetçiliği artırmak adına ‘Türkiye için Yeșil OSB Çerçevesinin Geliștirilmesi Projesi’ ile ilgili çalıșmalara da katkı sunduklarını bildirdi. ÖZ, “Bu çerçevede tesislerimizde enerji verimliliği uygulamalarına önem vermekteyiz. Ayrıca,

Firma olarak, güneș paneli üretimiyle insanların karbon emisyonlu enerji kaynakları yerine sonsuz ve temiz enerji kaynaklarını kullanması için çalıștıklarını ve bu açıdan yenilenebilir enerji alanındaki çalıșmalara önemli katkılar sunduklarının altını çizen ÖZ, șunları kaydetti: “Boyutları ürettikleri elektrik gücüne bağlı olarak değișkenlik gösteren ZahitSolarfield markalı güneș panelleri üretiminin yanı sıra alüminyum çerçeve ile arazi ve çatı uygulamalarında kullanılan alüminyum konstrüksiyon üretimi de yapıyoruz. Ayrıca güneș panelleri uygulanmasındaki boșluğu doldurmak ve pazarın gelișimine yardımcı olmak amacıyla bünyemizdeki organizasyon ile endüstriyel tesislerin çatılarına anahtar teslim güneș panelleri kuruyoruz. Aynı zamanda küçük çatı uygulamalarında beraber çalıșmıș

olduğumuz firmalara ürün tedariki konusunda yardımcı oluyoruz. Bu bağlamda çok yönlü organizasyon yürüten nadir firmalar arasında yer almanın mutluluğunu yașıyoruz.” Elif BALBAY ÖZ, Türkiye’nin Güneș Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneșlenme süresinin 2.737 saat (günlük toplam 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneș enerjisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük toplam 4,2 kWh/m²) olduğunu anımsatarak, bu potansiyelin en iyi șekilde değerlendirilmesi konusundaki çalıșmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Zahit Alüminyum Grows in “Green Competition” Zahit AlüminyumInc., which contributes to the energy sector by producing solar panels and aluminum solar panel constructions that convert solar energy to electricity, in order to increase green competitiveness in Organized Industrial Zones (OIZ) ‘Continues to grow, adding strength to Turkey’s Green OSB Framework Development Project.


Sektör

112

MERTÖZ; “Metal Ürünleri İhracatında Artıș Sürüyor” Geçtiğimiz seneye göre olumlu bir ivme ile yükselişe geçen Demir ve Demir Dışı Metaller ihracatı Ağustos ayında da büyümeye devam etti.

İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği Ağutos ayı sektör ihracat rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla demir ve demir dıșı metaller sektörü ihracatı yüzde 17’lik bir büyüme ile 623 milyon doları buldu. Bu rakamların ihracatçıyı ümitlendirdiğine değinen İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Bașkanı Rıdvan MERTÖZ, “2017 yılında geçen seneye göre Șubat ayı dıșında sürekli artıș kaydeden sektör ihracatı Temmuz ayında yüzde 30 artıșla rekora imza atmıștı. Türkiye geneli ihracat artıșının yüzde 11,9 oranında gerçekleștiği Ağustos ayında, sektörümüzün yüzde 17’lik bir büyüme ile gerçekleștirdiği 623 milyon dolarlık ihracat, genel ihracat büyümesinin üzerinde seyreden sektörümüzü hedefleri doğrultusunda umutlandırdı” dedi. Sektörün 2017 yılında yakaladığı büyüme ivmesine dikkat çeken Rıdvan MERTÖZ “Ocak-Ağustos dönemi ihracatına bakıldığında toplamda 4 milyar 505 milyon dolarlık ihracat

gerçekleștirildiği görüldü. Bu dönemde metal ürünleri ihracatı miktar bazında yüzde 6,2, değer bazında ise yüzde 10,8 arttı. Sekiz aydaki sektör ihracatında ilk 10 ülke, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Irak, Romanya, Bulgaristan, Polonya, İspanya, ABD olarak sıralandı. Alt sektörler bazında bakıldığında ise birliğimiz bünyesinde ilk 8 aylık süreçte gerçekleștirdiği 1 milyar 273 milyon dolarlık ihracat ile alüminyum sektörümüz birinci sırada yer aldı ”dedi. “Ur-Ge Projeleri Etkilerini Göstermeye Bașladı” Daralan ihracat pazarlarını çeșitlendirmek ve ihracatçılara yeni pazarlar açmak için Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleștirilen Ur-Ge projelerinin ihracat rakamlarına yansımaya bașladığını da vurgulayan MERTÖZ, șunları söyledi; “Sektör ihracatı, alternatif pazarlarda ciddi bir artıș kaydetti. Özellikle birliğimizin bu pazarlara yönelik çalıșmaları ve 2018 planlarındaki Ur-Ge projeleri

faaliyetlerinde yer verdiğimiz alternatif pazarlarda yașanan bu gelișmelerin ihracatçının motivasyon ve bașarı ivmesini artıracağına inanıyorum” diye konuștu. Birlik olarak son dönem faaliyetlerinde özellikle Güney Amerika’ya odaklandıklarını belirten MERTÖZ, “İhracat rakamlarımıza baktığımızda da ne kadar doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz. Orta ve Güney Amerika bölgesinde ise miktarda yüzde 38,5 ve oranda yüzde 24 artıș kaydedildi. Asya ülkelerine gerçekleștirdiğimiz ihracatta da çok ciddi bir büyüme ivmesi yakaladık. Asya kıtasına ihracat değerde yüzde 39,3, miktarda ise yüzde 47,4 artıș gösterdi. Özellikle Çin yüzde 111 ile Güney Kore de yüzde 49 değerinde artıș göstererek ön plana çıktı” dedi. MERTÖZ; “Increase in Metal Products Exports” Exports of Iron and Non-Ferrous Metals continued to grow in August with a positive momentum as compared to the past.


Sektör

114

Selena, Yapı Sektörünün Sürdürülebilir Büyümesi İçin Destek Veriyor ve Çözüm Üretiyor 25 yıldır yenilikçi ürünleriyle yapı sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sunan Selena, inşaatlarda yüksek oranda enerji ve maliyet tasarrufu yapılmasına olanak sağlayan çözümler üzerinde çalışıyor. Modern teknolojilerin yanı sıra kullanıcı ve çevre dostu ürünlerle küresel rekabet gücünü artıran Selena Türkiye, yapı sektörünün yaşadığı güçlüklere karşı akıllı çözümler üretiyor. Türkiye Selena’nın Büyüme Stratejisinde Kilit Rol Oynuyor Polonya’daki genel merkezde görev yapan yönetim kurulu üyeleri ise toplantıda, yerel ekiplerin Selena Grup’un bașarısındaki mutlak önemine değindi.

Dünya genelindeki 30 șirketi, 17 üretim tesisi ve bin 800 personeliyle 70’ten fazla ülkeye satıș yapan ve daha iyi binalar yapılmasına katkı sunmak üzere çalıșan Selena Grup, 25. kuruluș yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutluyor. Bu çerçevede İstanbul’da da 24 Ağustos’ta bir basın toplantısı gerçekleștirildi. Toplantıya, Selena Grup Satıș ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı Marcin MACEWICZ ve Gelișim Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi Agata GŁADYSZ’in yanı sıra Pazarlama Direktörü Michal SPECJALSKI ve Selena Türkiye Genel Müdürü İrfan ÇETİNDAMAR katıldı. Toplantıda grubun geçmiși ve stratejisi ile Selena Ar-Ge merkezlerinin geliștirdiği ve dünya genelindeki pek çok pazarda satıșa sunduğu inovatif ürünlere değinildi. Selena Türkiye Genel Müdürü İrfan ÇETİNDAMAR toplantıda Selena’nın 2008 yılında Polyfoam’u satın alarak Türkiye pazarına girdiğini ve kısa bir süre içinde yüzde 16’lık bir pazar payı elde ettiğini belirtti. ÇETİNDAMAR,

“Türkiye, inovasyon ve gelișmiș çözümler isteyen genç ve açık fikirli bir nüfusa sahip. Bu faktör, inovasyon konusunda dünya lideri olan Selena’nın Türkiye’deki bașarısının temelini olușturuyor. Selena, uzun ömürlü ve enerji verimliliğine sahip binaların geliștirilmesine yardımcı olmayı; yenilikçi ürünleri sayesinde binaların sağlam, ses, ısı ve su yalıtımına sahip ve yangına karșı daha dirençli olmasını hedefliyor” dedi. ÇETİNDAMAR sözlerine șöyle devam etti: Türkiye, stratejik konumu nedeniyle Selena Grup için muazzam potansiyele sahip bir ülke. Grup, hem Türkiye’deki hem de Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkî Cumhuriyetlerdeki faaliyetlerini Türkiye’den yürütüyor. Ayrıca Türkiye’deki inșaat sektörü her yıl önceki yıla kıyasla iki kat büyüyor. Bu büyümenin kaynağını devlet tarafından desteklenen ‘kentsel dönüșüm’ olușturuyor. Bu durum, söz konusu gelișimin uzun yıllar boyunca devam edeceğini gösteriyor ve Selena’nın yerel pazarlarda büyümesini sağlıyor.”

Satıș ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı Marcin MACEWICZ ise șu ifadeleri kullandı: “Șirkete olan bağlılıklarını, bilgilerini ve uzmanlıklarını her gün ortaya koyan tüm șirket çalıșanlarımız, müșterilerimizle ve iș ortaklarımızla yakın șekilde çalıșıyor. Türkiye’deki çalıșanlar da dâhil olmak üzere bu yerel “kahramanlar” Selena Grup’un küresel bașarısında mutlak bir role sahip. Sürekli artan bir potansiyele sahip Türkiye’de deprem riskiyle ilgili yenileme projelerini destekleyen devlet programları uygulanmakta ve eski ve yeni binalar için termal yalıtım yatırımları zorunlu tutulmaktadır. Bütün bu etkenler nedeniyle Türkiye, grubumuzun kalkınma stratejisinde kilit bir konuma sahip. Bolu’da yer alan fabrikanın 2015 yılında gerçekleșen çalıșmalarla 5 bin metrekareden 10 bin metrekareye çıkarılması da bu stratejik önemin bir göstergesi.” İnșaat Sektörünü Değiștirecek Ürünler 25. kuruluș yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Grubun ürün portföyüne yeni katılan ürünler de sunuldu. Bu ürünler arasında son derece yenilikçi bir çatı teknolojisi olan COOL-R ve köpük formunda sunulan yeni bir modern yapıștırıcı kategorisi olan FOAD bulunuyor. Șirketin modern uygulama yaklașımıyla geliștirilen bu ürünler, kısa süre içinde inșaat dünyasının bugün bildiğimiz halini tamamen değiștirecek. COOL-R, çatı ısısını etkili bir șekilde düșüren ve bina içindeki sıcaklığı


Sektör

116

Selena’nın sunduğu benzersiz ve devrim niteliğindeki çözümler arasında köpük yapıștırıcıları kapsayan FOAM ADHESIVE (FOAD) ürün grubu bulunuyor. Bu ürün grubuyla ilgili açıklama yapan Agata GŁADYSZ “Poliüretan köpük yapıștırıcılar, modern binalar için mükemmel bir çözüm. Selena’nın Ar-Ge uzmanları, çalıșmalarını etki gösterme hızı, yapıștırma gücü, dayanıklılık ve uygulama kolaylığı gibi kilit özellikler üzerinde yoğunlaștırıyor. Bu sayede bu ürün grubundaki ürünler, ilgili maliyetleri düșürmeye ve onarım tekrarından kaçınmaya yardım ediyor. Kullanımı kolay ve yüksek verimli köpük yapıștırıcıların sahip olduğu özellikler, bu ürünün geleneksel harçların ve diğer yapıștırma teknolojilerinin yerini almasıyla birlikte kullanıcıların rahatlık ve konforunu da artırıyor. Bu ürünleri geliștirirken, hem kișisel hem de kurumsal seviyede ürünleri uygulayan tarafların ve yatırımcıların beklenti ve ihtiyaçlarına ve ayrıca enerji tasarrufu, güvenlik, kullanıcıyı ve çevreyi koruma alanlarındaki güncel trendlere ve düzenlemelere uygun olmalarına da özen gösteriyoruz” diyor.

azaltmaya yardım eden son derece yansıtıcı ve su geçirmez bir kaplama. Ürün, yoğun bir havalandırma gerektirmeksizin depolar, üretim tesisleri, hipermarketler ve depolama tesisleri gibi binalara daha konforlu bir iç hava ortamı sağlamaya katkıda bulunuyor. Bu teknoloji, hayvan çiftlikleri gibi havalandırma kullanılmayan binalarda da son derece etkili oluyor. COOL-R kaplaması, çatı sıcaklığını anında yaklașık yüzde 70 oranında azaltmaya yardım ederek aynı zamanda iç sıcaklıkta 10ºC’ye varan bir azalma sağlayabiliyor. COOL-R aynı zamanda, çatıya tam bir su geçirmezlik sağladığı için yapıyı koruyor ve eskiyip yıpranma sürecini yavașlatıyor. Ürün, özelliklerini 10 yıldan uzun bir süre koruyor. COOL-R, Selena’nın sürdürülebilir inșaatı desteklemeye ilișkin çözümler uygulama konusunda AB ilkelerine

yönelik sorumlu ve etkili yaklașımının da bir göstergesi niteliğinde. Selena Grup tarafından geliștirilen teknoloji, șirketin 25 yıllık deneyimine ve Polonya, Çin, İspanya ve Türkiye’de bulunan laboratuvarlarının güçlü bilimsel birikimine dayanan muazzam potansiyelini de kanıtlıyor. Marcin MACEWICZ sözlerini șöyle sürdürdü: “Enerji tüketimini çok artırmadan çatı yüzeyini soğutma ve dolayısıyla bina içinde ısı konforu sağlama dünyanın bir yerinde yapı sektörü için bir ihtiyaçtı. COOL-R gibi öncü çözümler, Selena Grup’un inșaat kimyasalları pazarına gelișmiș teknolojiler sunma konusundaki lider rolünü pekiștiriyor. Grubun araștırma ișlevini güçlü bir șekilde artırma stratejisi, aralarında bu çatı kaplamasının da bulunduğu benzersiz ürünlerin geliștirilmesiyle ilk meyvesini veriyor.”

Selena Grup’un ürün portföyünde köpükler, silikon ve mastikler, yapıștırıcılar, su geçirmezlik ürünleri, yalıtım sistemleri, sabitleyiciler ve tamamlayıcı ürünler yer alıyor. Grubun Polonya, Brezilya, Güney Kore, Çin, Romanya, İspanya, Kazakistan ve Türkiye’de üretim tesisleri bulunuyor. Çeșitli pazarlarda kazandığı uluslararası deneyim sayesinde Selena Grup, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun yeni çözümler geliștiren yenilikçi bir șirket olarak hızla büyüyor. Grubun portföyü Tytan Polyfix, Quilosa, Artelit ve COOL-R gibi öne çıkan markalarla güçleniyor.

Selena, Providing Support for the Sustainable Growth of Building Sector and Producing Solutions Selena that contributes to the sustainable growth of the building industry with its innovative products for 25 years, is working on solutions that enable high-energy and cost-saving in construction. Selena Turkey which enhances global competitiveness with modern technologies as well as user and environment friendly products, produces intelligent solutions to the difficulties experienced by the building industry.


Röportaj

118 1

ALUEXPO 2017; 5 Ekim Tarihinde Kapılarını Açıyor Alüminyum sektörünün ülkemizdeki tek buluşma noktası ALUEXPO 2017 Fuarı ile ilgili olarak Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü ve Murahhas Azası İbrahim ANIL ile görüştük.

Alüminyum Sektörü Büyük Bulușmaya Hazır Bize öncelikle ALUEXPO Fuarı’nın geçmiși hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bu süreçte firmanızda da değișiklikler oldu. Okuyucularımızı firmanız hakkında bilgilendirir misiniz?

Alüminyum, yıldızı yeni parlayan bir element. Sanayideki kullanım alanlarının bulunması ile genișlemesi birbirini izleyen iki süreç olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’deki fuar süreci de bundan bağımsız değil. 1993 yılında ilk ANNOFER 1. Uluslararası Demir Dıșı Metaller, Teknolojileri, Makina ve Ürünleri Fuarı’nı, ANKIROS 2. Uluslararası Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makina ve Ürünleri Fuarı ile birlikte düzenlediğimizde alüminyum, demir dıșı metaller sektörünün bir parçası olarak yerini almıștı. Üretim ve ihracat rakamları sürekli artan bir sektör olarak dikkat çekiyordu. 2008 yılında, TALSADTürkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği ile ișbirliği içinde ayrı bir fuar olarak düzenlenebilecek genișliğe ulaștığına karar verdik. Böylelikle 2009 yılında ilk ALUEXPO Fuarı ortaya çıktı. Alüminyum sektörü; üreticileri, tedarikçileri ve kullanıcıları ile buluștuğu tek ve bağımsız platformuna kavuștu. 2009 yılından beri her iki yılda bir ALUEXPO Fuarı kapılarını ülke içinden ve dıșından gelen yüzlerce katılımcı binlerce sektör profesyoneline açıyor.

Türkiye metal sektörünün büyümesine paralel biçimde sektörün fuarı da büyüme gösterdi. Yabancı yatırımcıların sektöre ilgisi arttı. Bugün 70. yıldönümünü kutlayan endüstriye yönelik dünya çapında ses getiren Hannover Messe gibi çok sayıda fuarı düzenleyen Deutsche Messe AG, Türkiye’de kendi bağımsız varlığının yanı sıra bașarılı yerli fuarlar ile ortaklıklar kurmaya bașladı. Bu süreçte Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ș. ortaya çıktı. Deutsche Messe AG’nin yaygın uluslararası bağlantıları ile katılımcı ve ziyaretçi firmalar ile kurduğumuz yoğun ilișki sonucunda ALUEXPO sadece Türkiye için değil tüm Avrasya bölgesi için en önemli ticaret platformu oldu. ALUEXPO 2017 Fuarı’nı ziyaret eden profesyoneller, hangi firmalar ve ürünler ile karșılașacak? 350 civarında katılımcının yer aldığı ALUEXPO 2017 Fuarı’nda ziyaretçilerimiz hiç kușkusuz öncelikle alüminyum üreticileri ile karșılașacak. TALSAD ile ișbirliği içinde yürüttüğümüz çalıșmamızda, yerli

üreticilerimizi tek bir holde topladık. 9. holde alüminyum ham madde, birincil metaller ve yarı bitmiș alüminyum ürünlerini üreten yerli firmalarımız yer almaktadır. Ziyaretçilerimiz; alüminyum levha, çubuk, külçe, tel, boru, profil ile kompozit ve ekstrüzyon ürünlerinin yerli üreticilerini bu holde bulabilecekler. Global alüminyum üreticileri ve sektörün tedarikçileri ise 10. ve 11. hollerde yerlerini aldılar. Ziyaretçilerimiz aynı zamanda, alüminyum üretiminde kullanılan en son teknoloji ve ürünleri de ALUEXPO 2017 Fuarı’nda görebilecekler. Ekstrüzyon teknolojisinden preslere, ergitme, ısıl ișlem ve ham madde tedarikçilerinden fırınlara, her türlü alüminyum döküm makina ve ekipmanlarından tel çekme teknolojisine, talașlı imalattan metal konstrüksiyon ișlerine, her türlü yüzey ișlemden toz boyaya, çevre korumadan kalite kontrol ve test sistemlerine kadar alüminyum üretiminde kullanılan tüm ürün ve teknolojileri bu fuarda bulabilecekler. ALUEXPO 2017 Fuarı’nı kimlerin ziyaret etmesini bekliyorsunuz? Bildiğiniz gibi alüminyumun girmediği sektör kalmadı. Her sektördeki kullanım oranları artıyor.


Röportaj

119

Eğer sektörel bazlı bir tanımlama yapmak gerekirse, profil, levha ve her türlü alüminyum çözümleri için yapı sektörü, alüminyum levha, ekstrüzyon ürünleri ve döküm parçaları için otomotiv ve ulaștırma sanayi, profil, levha ve döküm ürünleri için beyaz eșya sektörü, alüminyum folyo ve tüm alüminyum ürünleri için ambalaj sektörü, dayanıklı ve yüksek alașımlı alüminyum malzemeleri için savunma ve havacılık sanayi, her türlü profil ve kesme makinaları için kapı ve pencere üreticileri temsilcilerinin ziyaretini bekliyoruz. Doğal olarak tüm alüminyum kullanıcılarımız bu sektörlerle sınırlı değil. Güneș enerjisinden, aydınlatmaya, makina imalatından ısıtma, soğutma havalandırmaya, ev gereçleri imalatından asansöre kadar geniș bir alanda kendine yer bulan alüminyumun tüm kullanıcılarını fuarımıza bekliyoruz. Alüminyum üreticilerimiz, dünyanın dört bir yanından ve ülkemizden katılan tedarikçilerimiz ile ALUEXPO 2017 Fuarı’nda bulușacaklar. Ham madde, birincil metal ve yarı bitmiș ürünlerden, her türlü ekstrüzyon ile șekillendirilmiș çubuk, boru, tel, levha ve profil üreten firmalara kadar genișlikte alüminyum üreticileri gereksinim duydukları tüm makina, malzeme ve ekipmanları bu fuarda bulabilecekler. Dövme teknolojilerinden kesme makinalarına, yüzey ișlemden fabrika ekipmanlarına kadar üretimde, bașlangıçtan ürüne son biçim verilene kadar yer alan süreçteki tüm gereksinimlerini; hem de teknolojide ulașılan son noktayı da kapsayacak biçimde ALUEXPO 2017 Fuarı’nda karșılayabilecekler.

ALUEXPO 2017 Fuarı alüminyum üreticileri, tedarikçileri ve kullanıcılarının buluștuğu büyük bir bayramdır. Alüminyum üretiminin her așamasında yer alan yöneticiler ve çalıșanlar, alüminyum ürünlerini son kullanıcılara ulaștıran yetkili satıcılar, bayiler, üretimde kullanılan makina ve malzemeyi sağlayan tedarikçiler, kesintisiz üretimin vazgeçilmez parçası bakım ve onarım hizmeti verenler ve alüminyumu kendi üretimlerinde kullananlar iki yılda bir araya gelirler. Birbirlerini görür, sorularını sorar, sorunlarını paylașır, çözüm önerilerini değerlendirir, yeni fikirler ve ürünler ile fuardan ayrılırlar. Bu yönüyle alüminyum üretiminde yer alan, ham madde, makina ve malzeme sağlayan, her türlü hizmeti veren, dıș ticaretini yapan ve alüminyum ürünleri kullanan herkesi fuarımızda ağırlamak istiyoruz.

yer alıyor. Yurt içinden ve yurt dıșından fuarımıza havayolu ile gelenleri servislerimiz karșılayacak. Taksim yönünden gelenler AKM önünden otobüsler ile fuar alanına ulașabilirler. Deniz otobüsü ile Bakırköy İskelesine gelen ziyaretçilerimiz servislerimizden yararlanabilirler. Fuar alanına metro ile gelen ziyaretçilerimiz her yirmi dakikada bir hareket eden servislerimiz ile fuar alanına ulașabilecekler. Alüminyum sektörünün yoğun olarak yer aldığı Alkoop ve Çağlayan’dan fuara ulașım için servislerimiz kalkacak. Hiç kușkusuz tüm servislerimiz ücretsizdir.

ALUEXPO 2017 Fuarı hangi saatler arasında ziyaret edilebilecek?

Alüminyum kullanıcı firmaların yetkilerinin fuarınızı ziyaret etmelerinden nasıl bir sonuç elde etmelerini bekliyorsunuz?

Fuarımız 5, 6 ve 7 Ekim tarihleri arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerimize açık olacaktır. Ziyaretçilerimizin İstanbul gibi bir metropolde, iyi bir planlama yapabilmeleri için ziyaret saatlerine dikkat etmeleri önemlidir. Ziyaretçilerin ALUEXPO 2017 Fuarı’na hızla ulașabilmeleri için yaptığınız hazırlıklardan bahseder misiniz? ALUEXPO Fuarı’nı beșinci kez İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenliyoruz. Atatürk Havalimanı’na beș dakikalık bir mesafede

İstanbul dıșından fuarımıza ulașmak isteyen ziyaretçilerimiz kendi șehirlerindeki Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüklerine, Sanayi ve Ticaret Odalarına ve ilgili mesleki kurulușlarına bașvurarak, ücretsiz otobüs servislerinin bilgisini edinebilirler.

Günümüzde fuarlar; en fazla sayıda firmanın katıldığı, en son yeniliklerin sergilendiği en büyük sektörel bulușmalar olmaktadır. ALUEXPO 2017 Fuarı’nda örneğin alüminyum profil kullanan pencere üreticisi, alüminyum folyo kullanan ambalaj firması, dıș cephe kaplamasını alüminyum olarak tasarlayan mimar ya da alüminyum levhayı gövdede kullanan otobüs üreticisi ziyaretçilerimiz, bașta alüminyum üretici firmalarımızı toplu halde görme ve her biri ile ayrı ayrı


Röportaj

120

tanıșma olanağı bulacaklardır. Ürün, kalite ve fiyat konusunda çok hızlı ve çok net bir pazar araștırması yapmıș olacaklardır. Yeni ürünler ve yeni firmalar hakkında bilgi edinecek, yeni teknoloji ve uygulamalarını yakından tanımıș olacaklardır. Bütün bunlar satın alma sürecini verimli kılacaktır. Alüminyum sektöründen gelen ziyaretçilerimiz ise tedarikçi firmalarımız ile bulușacaklar. Yeni ürünler ve teknolojiler ile tanıșacaklar. Ülkemizde ve dünyada artan rekabet koșullarının gerektirdiği daha ekonomik ve daha nitelikli üretim için gerekli olan ürün ve hizmetlere ulașacakladır. Okuyucularımızın, ALUEXPO 2017 Fuarı’ndan en yüksek verimi alabilmeleri için önerileriniz nedir? ALUEXPO 2017 Fuarı 5, 6 ve 7 Ekim tarihleri arasında açık olacak. Avrupa’da yaygınlașan üç günlük fuar organizasyonunu, yaptığımız anket sonucunda 2015 yılından beri uyguluyoruz. Üç günü verimli biçimde kullanabilmek için öncelikle www. aluexpo.com adresinden ön kayıt yaptırmak çok önemlidir. Ziyaretçilerimiz fuar alanı girișindeki kayıt süresini ortadan kaldırıp, alınan numara ile yaka kartını edinerek hızla fuar alanına ulașabilirler. Eğer ön kayıt yapılmamıș ise yaygın olarak ilgili sektörlere ulaștırdığımız ya da yine web sitesinden indirilebilecek ziyaretçi davetiyelerini fuar alanına gelmeden önce doldurmak zaman kazanmaya yardımcı olacaktır.

İkinci önemli konu, fuarı gezmek için en fazla üç günün olduğu ve alanda yüzlerce katılımcının bulunduğu göz önüne alınarak ziyaret edilecek firmaların önceden tespit edilmesidir. Web sitemizden katılımcı listesi indirilebileceği gibi, site üzerinden interaktif yerleșim planından da yararlanılabilir. Bunların ötesinde, fuar alanı girișinde her ziyaretçimize katılımcı firmalarımızı ve hol planındaki yerlerini gösteren el broșürleri dağıtılacaktır. Her holün girișinde katılımcı listesi ve fuar alanının birçok yerinde çok yönlü arama yapılabilecek kiosklar bulunacaktır. Her șey, ziyaretçilerimizin hızla ilgilendikleri ürün ve hizmetleri sağlayan katılımcılarımıza ulașabilmelerini sağlamak üzere düzenlenmektedir.

ALUEXPO 2017 Fuarı’na yurt dıșından gösterilen ilgi konusunda neler söylemek istersiniz? Öncelikli olarak yurt dıșı katılımcılarımızın oranının aynı düzeyde sürdüğünü söylemek isterim. Uluslararası ve ulusal konjonktürde ortaya çıkan gelișmeler tüm ekonomimizi olduğu gibi alüminyum sektörünü ve dolayısıyla fuarını da etkilemektedir. Ancak ülkemizin gerek iç pazarının, gerekse Avrasya’daki konumunun önemini bilen global firmalar katılımlarını artırarak sürdürmektedir. Ziyaretçi konusunda geçtiğimiz organizasyonlarda olduğu gibi T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği sürmektedir. Geçtiğimiz yıllarda her sektör için hedef pazarlar saptanmıșken, bu


Röportaj

122

yıl tüm dünyadaki Ticari Atașeliklerimiz üzerinden fuarımızın ilgili sektörlere tanıtımı yapılmaktadır. Satın alma heyetleri için İMMİB organizatör olarak tespit edilmiș ve gerekli çalıșmaları yürütmektedir. Biz de, yurt dıșından nitelikli satın alma heyetlerinin fuarımızı ziyaret etmesi için çalıșmalar yapıyoruz. Özel kurulușlar ile yaptığımız çalıșmalarda, özellikle Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde ilgili firma yetkilerine tek tek ulașarak fuarımızı ziyaretlerini destekleyecek olanaklar yaratıyoruz. Ülke içinden ve dıșından ALUEXPO Fuarı katılımcılarının yurt dıșındaki potansiyel müșterilerini fuara davet ettiklerini biliyoruz. Alüminyum sektörünün farklı ülkeler ve bölgelerde kurulu dernekleri üyelerine, fuarımız hakkında bilgi aktarıyorlar ve uluslararası medya ortağımız olan yayınlar, okuyucularına fuarımızı tanıtıyorlar.

üretici ve tedarikçilerinin üye olduğu TALSAD, fuarımızın katılımcı ve ziyaretçisinin artırılması için bizimle birlikte çalıșmaktadır. TALSAD aynı zamanda ALUEXPO 2017 Fuarı’na paralel olarak düzenlenen Alüminyum Sempozyumu’nun da düzenleyicileri arasındadır. ALUEXPO Fuarı’nın düzenlendiği her dönemde eșzamanlı olarak organize edilen Alüminyum Sempozyumu bu yıl 8. kez düzenlenecek. TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası ve TÜBİTAK Marmara Araștırma Merkezi sempozyumu TALSAD ile birlikte düzenlemekteler.

ALUEXPO 2017 Fuarı’nda hangi kurulușlar ile ișbirliği yapmaktasınız?

Alüminyum sektörünün dernekleri ile çok yönlü ortak çalıșmalar organize etmekteyiz. GALSİAD Girișimci Alüminyum Sanayici ve İș Adamları Derneği ve AYİD Alüminyum Yüzey İșlem Derneği ile fuarımızın yurt içinde ve yurt dıșında tanıtımı, kimi özellikli satın almacıların davet edilmesi gibi ortak çalıșmalar yürütmekteyiz. Özellikle GALSİAD ile birlikte ziyaretçilerin fuar alanına kolaylıkla ulașabilmeleri için sektörel yoğunluğun olduğu noktalardan servis kaldıracağız.

Bașta, hiç kușkusuz TALSAD’ı söylememiz gerekir. Alüminyum

Hiç kușkusuz sektörel yayınlar, fuarımızın tanıtımında çok kilit bir rol

Bütün bu çalıșmaların ALUEXPO 2017 Fuarı yurt dıșı ziyaretçisi üzerinde olumlu etkileri olacaktır.

oynuyorlar. Her yayın kendi sektörünün en uç noktalarına kadar ulașarak; yazıları, haberleri ve reklamları ile ALUEXPO 2017 Fuarı’nın bilgisini okuyucularına ulaștırıyorlar. Son olarak eklemek istediğiniz bir șey var mı? ALU&Art Dergisi’ne ALUEXPO 2017 Fuarı’nın tanıtımı konusunda gösterdiği katkı için teșekkür ederiz. Sizin yayınınız aracılığı ile en üst yöneticisinden üretim sürecindeki elemanına kadar tüm alüminyum sektörünü ve tüm alüminyum kullanıcı firmalarımızın yetkililerini; iki yılda bir düzenlenen ve alüminyum sektörünün gücünü gösteren ALUEXPO 2017 Fuarı’nı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Aluminum Sector Ready for Big Meeting ALUEXPO 2017 is Opening Doors on 5th October We met with Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ș. General Manager and Executive Director Ibrahim ANIL about ALUEXPO 2017 Fair which is the only meeting point of the aluminum industry in our country.


Alüminyum Sektörü Ağustos 2017 Değerlendirmesi A. Yönetici Özeti:

B. Alüminyum Alt Sektör GTIP Listesi

Demir ve Demir Dıșı Metaller sektörü ihracatında değer olarak en büyük paya sahip olan Alüminyum hafifliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle birçok sanayide giderek yoğun bir șekilde kullanılmaktadır. 2016 Ocak - Aralık döneminde alüminyum sektörü ihracatının Demir ve Demir Dıșı Metaller sektöründeki oranı % 36 olup söz konusu dönemde 2.2 milyar dolar ihracat gerçekleștirilmiștir. Türkiye enerji yoksunu bir ülkedir ve toplam enerji ihtiyacının % 71,5’ini ithalatla karșılamaktadır. Düzenli enerji temini zorunludur. EPDK 20102030 yılları arasında, enerji talebini karșılayabilmek için 225-280 milyar dolarlık yatırım öngörmektedir. Türkiye boksit yatakları 57 milyon ton görünür, 365 milyon ton muhtemel olmak üzere toplam 422 milyon ton civarındadır. Buna karșın Bayer Teknolojisi ile ișlenebilecek boksit miktarı 63.3 milyon. Bu boksitten yaklașık olarak 15, 8 milyon ton alüminyum üretilebilir. Yani 1 milyon ton/yıl kapasiteli bir birincil alüminyum tesisi kurulduğunda 15 yıl, 500 bin ton/yıl kapasiteli bir alüminyum tesisi kurulduğunda ise 30 yıl yetecek kadar hammadde vardır. Eğer Türkiye birincil alüminyum tesisi kurma kararı alırsa, alümina ithal etmek durumunda kalacaktır. Maliyetin yanı sıra düzenli alümina temini zorunludur.

C. Alt Sektörün Genel İhracat Değerlendirmesi


t "ľVTUPT"ZÂ&#x2018;%FľFSMFOEJSJMNFTJ

t " MUÃ&#x192;Sà O(SVQMBSÂ&#x2018;OEB"ľVTUPT%Ã&#x161;OFNJ"SUÂ&#x2018;Å&#x2122;"[BMÂ&#x2018;Å&#x2122;

t 0DBL"ľVTUPTWF%Ã&#x161;OFNJ%FľFSMFOEJSNFTJ

t "MUÃ&#x192;SÃ O(SVQMBSÂ&#x2018;OEB0DBL5FNNV[WF%Ã&#x161;OFNJ"SUÂ&#x2018;Å&#x2122;"[BMÂ&#x2018;Å&#x2122;


III. Ülke İhracat Sıralaması t Ağustos 2016 ve Ağustos 2017 Karșılaștırması

IV. İhracata İlișkin Özel/Farklı Bir Durumlar Alüminyum sektörünün Temmuz 2017 ve Ağustos 2017 ihracat rakamlarına baktığımızda miktaren % 18 değer olarak ise % 18 oranında artıș kaydedilmiștir. Alt ürün gruplarında değer ve miktar olarak en çok artıș alüminyum hurda ürün grubunda kaydedilmiștir. Ocak - Ağustos 2016 ve 2017 dönemi için ihracat rakamlarına bakıldığında alüminyum külçede Küba,

t Ocak-Ağustos 2016 ve Ocak - Ağustos 2017 Karșılaștırması

İspanya; çubuk&profilde Avusturya, İsrail; sac&levhada Avusturya, Slovakya; folyoda ABD, İspanya; boruda Almanya, Romanya; inșaat aksamında Cezayir, Belçika; örme halatta, Etiyopya, Litvanya; mutfak eșyalarında Mısır, Kuveyt; hurdada Yunanistan ve Almanya’ya yapılan ihracat rakamlarında artıș görülmektedir. Alt ürün gruplarında ise en çok artıș alüminyum örme halat da olmuștur.

V. İthalat Değerlendirmesi (Cari ay ithalat değeri olduğundan Temmuz olarak alınmıștır.) tTemmuz 2016 ve Temmuz 2017 İthalat Değerlendirmesi

t Ocak - Temmuz 2016 ve Ocak - Temmuz 2017 İthalat Değerlendirmesi


Röportaj

128

“Çok Kısa Bir Zamanda, Birçok Sektör Liderinin Tercih Noktası Olacağız” ELC Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Harun ELCUMAN gerçekleştirdiğimiz söyleşide daha çok genç olan markalarının, sektörde hızlı ve emin adımlar ile ilerlemekte olduğuna vurgu yaparak; “İnsan ve çevre duyarlılığımızı koruyarak mamul ve yarı mamul üretimimizden oluşan katma değeri ülke ekonomimize katabilmek, vazgeçilmez prensiplerimizdendir” dedi. personel yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir. Tarafımızdan talep edilen tüm dizayn ve projeler için minimum maliyet, maksimum gereksinim çerçevesinde müșterilerimize sunmak ilk hedefimizdir. Müșterilerinize hangi ürün ve çözüm alternatiflerinizle hizmet veriyorsunuz? Standart profil taleplerine ek olarak; inșaat, solar, otomotiv, ısıtma ve soğutma sanayi, beyaz eșya, çelik kapı, mobilya vb. gibi birçok sektörde hizmet vermekteyiz. Ayrıca talep edilen her türlü özel kullanım amaçlı tüm mamul ve yarı mamul taleplerini de karșılamaktayız. Üretim kapasiteniz hakkında bilgi verir misiniz?

Röportajımıza sizi tanıyarak bașlayabilir miyiz?

yılı Mayıs ayı itibari ile ELC Alüminyum A.Ș. firmasını kurarak bașladım.

1991 Kayseri doğumluyum. İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Endüstri Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İșletme Fakültesi Mezunuyum. İș hayatına 40 yılı așkın süredir metal sektöründe faaliyet gösteren aile șirketimizde Üretim Müdür Yardımcısı olarak bașladım. Üniversite yıllarımdan beri hayalini kurduğum Alüminyum Ekstrüzyon Profil üretimine 2016

Firmanız faaliyetlerine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Daha çok genç olan ELC Alüminyum, sektöründe hızlı ve emin adımlar ile ilerlemektedir. Önceliğimiz olan müșteri memnuniyeti için gerekli tüm makine ve

Mevcut makine parkurumuzda 5” ve 6” preslerimiz ile yıllık 6.000 ton alüminyum profil üretim hacmine sahibiz. Mevcut eloksal tesisimiz yıllık 2.800 ton kapasitede hizmet vermektedir. Elektrostatik toz boya tesisimiz ile yıllık 1.200 ton boyalı profil talebini karșılayabilmekteyiz. Polisaj ve satinaj uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca mekanik ișlem tesisimiz ile profillerimize istenen ișlemeler yapılmakta ve direk montaja hazır ürün gereksinimleriniz karșılanmaktadır. Planlanan/hayata geçirilen yatırımlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Üretim hattımıza katacağımız 8” pres hattı için fizibilite çalıșmalarımız devam etmekte. Yatırım startını verdiğimiz yeni eloksal tesisi yatırımımız ile yıllık 12.000 ton ve 8.500 mm eloksallı profil taleplerini karșılayabilecek kapasitede olacaktır. Ayrıca sarı eloksal ve inorganik eloksal talepleri için karșılanabilecektir. Elektrostatik toz boya tesisi yatırımımız da devam etmekte olup 8.000 mm boyalı profil taleplerine cevap verebileceğiz. Mekanik ișlem atölyemize ise yeni ișlem merkezleri ilavelerimiz olacaktır.


Röportaj

2

Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, önceliklerinizi ve projelerinizi bizimle paylașır mısınız? Alanlarında tecrübeli ve sektör bilgisine sahip ekip arkadașlarına sahibiz. Her geçen gün kullanım alanlarının genișlediği ve malzeme bakımından tercih sıralamasında yükselen alüminyum için, yüksek kalite standartlarında endüstriyel

profil ihtiyacındaki talep boșluğunu doldurmak, firmamızın en öncelikli hedefidir. İnsan ve çevre duyarlılığımızı koruyarak mamul ve yarı mamul üretimimizden olușan katma değeri; ülke ekonomimize katabilmek, vazgeçilmez prensiplerimizdendir. Firmanızın gelecekteki hedefleri ve planları nelerdir? Kurumsal ve kalite hedefleri olan ELC Alüminyum yatırımlarına hız

kesmeden devam edecektir. İșletmesini geliștiren, yarattığı pozitif yaklașımlar ile sektördeki yerini hızla sağlamlaștıran ELC Alüminyum, çok kısa bir zamanda birçok sektör liderinin tercih noktası olacaktır. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Proje’ye yayın hayatında bașarılar temenni ediyor, ilginiz için teșekkür ediyoruz.

“Very Shortly, We Will Be the Preferred Point of Many Sector Leaders” ELC Board Member of Aluminum Harun ELCUMAN by emphasizing that the younger brands are moving forward with fast and sure steps in the sector said that “ our indispensable principle is To protect our human and environmental sensitivity and to add value to our country’s economy, which is made up of our products and semi-finished products.”


Sektör

130

İsviçreli Dünya Devi Sika, ABC Kimya’yı Satın Aldı İsviçre merkezli Sika Grubu’nun Türkiye’de 27 yıldır faaliyet gösteren lider şirketi Sika Yapı Kimyasalları A.Ş., pazarın önde gelen mastik ve yapıştırıcı üreticilerinden olan ABC Kimya ve Dış Tic. A.Ş.’yi satın aldığını Swissotel’de gerçekleşen davetle duyurdu. ABC Kimya ve Dıș Tic. A.Ș. adına konușan Murat KARADAYI, bundan sonraki yapıda “Yapı kimyasalları sektöründe dünya lideri bir firmanın sahip olduğu tecrübelerin ıșığında, yalnızca Sika Türkiye için değil, hem global Sika organizasyonu içerisinde hem de yurt içinde ve yurt dıșındaki diğer ülkelerde, dünya standartlarında çözüm üretmeye devam edeceklerini” ifade etti. İșleyiș ve organizasyonun mevcut haliyle devam edeceği, üretim ve Ar-Ge altyapısının geliștirilmesine yönelik yeni çalıșmaların da gerçekleștirileceği bilgisinin aktarıldığı sunumların ardından verilen kokteylde konuklar sektöre dair sohbet olanağı da buldu. Swissotel The Bosphorus Chalet Garden’da gerçekleșen davette, yapı kimyasalları ve endüstriyel yapıștırıcılar sektörlerinin önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Ev sahipliğini; Sika Türkiye Genel Müdürü Bora YILDIRIM ve ABC Kimya Genel Müdürü Murat KARADAYI’nın yaptığı etkinliğe; her iki firmanın bayi ve distribütörlerinin yanı sıra, yapı sektörünün belli bașlı dernek ve birliklerinin üst düzey temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Sika Türkiye Genel Müdürü Bora YILDIRIM gerçekleștirdiği sunumda, satın almaya dair bilgileri paylașmasının ardından “Sika olarak bu satın alma ile birlikte yapıștırıcı ve sızdırmazlık ürün grubundaki

pazar konumumuzu çok daha güçlü bir șekilde geliștirme fırsatına sahip olacağımıza inanıyoruz. Bir yandan ABC’nin geniș ürün portföyünü Sika’nın dağıtım kanalı ile buluștururken, diğer yandan Sika’nın ilgili ürün portföyünü ABC’nin satıș kanalı ile bulușturmayı ve böylece önemli bir sinerji etkisi yaratarak bu pazardaki büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu satın almayla birlikte yurt içi pazarın yanı sıra özellikle Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da Sika’nın mevcut satıș kanalı ABC ürün portföyünden istifade edeceğinden, ülkemizin ihracat potansiyeline de katkı sunacağız. ABC çalıșanlarına Sika Ailesi’ne hoș geldiniz derken, hep birlikte daha büyük ve güçlü takım olarak çalıșacak olmanın heyecanını duyuyoruz” dedi.

Davet öncesinde gerçekleșen satıș stratejisi toplantısı hakkında bilgi veren Sika Pazarlama ve Kurumsal İletișim Yöneticisi Fazlı BULUT ise, her iki firmanın satıș ekiplerinin bir araya geldiklerini ve yeni yapı sonrasındaki planlar üzerinden geçtiklerini ifade etti. Sika, Swiss World Giant purchased ABC Kimya. Sika Yapı Kimyasalları A.Ș., the leading company acting in Turkey for 27 years of Sika Group with its headquarters in Switzerland announced that it has purchased ABC Kimya ve Dıș Tic. A.Ș. one of the leading mastic and adhesive manufacturers of the market in the organization made in Swissotel.


Sektรถr

131


Sektรถr 132


Röportaj

134

“ALUTEAM’de Uluslararası Yapılanma Çalıșmaları Devam Ediyor” Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ebubekir KOÇ gerçekleştirdiğimiz söyleşide ALUTEAM’in önümüzdeki günlerde uluslararası yapılanma sürecine geçeceğini ifade ederek; ALUEXPO Fuar çalışmaları ve Tekirdağ bölgesinde bir eğitim merkezi oluşturulması, bu eğitim merkezinin önemli tarafının da ‘Cephe Sistemleri’ üzerine yoğunlaşması hakkında bilgi paylaşımında bulundu. yapılandırma sürecimizi bu çerçevede genișleteceğiz. ALUTEAM’in bir önemli görevi de alüminyumun devlet düzeyinde daha görünür hale gelmesini sağlamaktır. Bununla ilgili plan-programlar, yol haritaları hazırlamak, ilgili bütün devlet kurulușlarına alüminyum ile ilgili süreçlerin nasıl geliștiğine dair veri aktarımını sağlamak görevlerimiz arasında yer almaktadır. En son Tekirdağ Valiliği, Bilim Sanayi İl Müdürlüğü ile birlikte çok sayıda firmamızın katılımı ile Savunma Sanayi Müsteșarlığı, Aselsan, Roketsan, TAİ Türk Havayolları Teknik gibi ülkemizin önemli kurulușlarının temel ihtiyaçları ve süreçleri ile ilgili karșılıklı bir platform olușturarak Tekirdağ’da bir alüminyum çalıștayı düzenledik. Bunlardan çıkan sonuçlar ilgili kurulușlara iletildi. Önümüzdeki süreçte de benzer çalıștaylar gerçekleștirmeyi planlıyoruz.

Alüminyum Test Eğitim Araștırma Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Alüminyum Test Eğitim Araștırma Merkezi (ALUTEAM) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Girișimci Alüminyum Sanayici ve İș Adamları Derneği (GALSİAD) ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile kurulmuș, daha sonra güdümlü projeyle birlikte İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) ortaklığının da eklenmesiyle alüminyum konusunda Türkiye’de ihtiyaç duyulan test, eğitim ve araștırma faaliyetlerini gerçekleștirmektedir. GALSİAD ile yaptığımız anlașma çerçevesinde 2012 yılında düzenlenen ALUEXPO Fuarı’nda ilk imzalarımızı

atarak faaliyetlerimize bașladık. Bu açıdan ALUEXPO Fuarı’nın da ayrı bir önemi vardır bizim için. Daha sonra kademe kademe, değișik proje ve yatırım süreçleri ile bugüne kadar geldik. Bugün neler yaptığımıza bakacak olursak; ALUTEAM șimdi ulusal ama önümüzdeki günlerde uluslararası bir ekibe dönüșecek. ALUTEAM’de test faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Alüminyum konusunda uzmanlașmıș bir ekip ve uygun ekipman alt yapısıyla hem malzeme, hem sistem testleri gerçekleștiriyoruz. Sistem testleri yeni bașladığımız bir alan. Önümüzdeki seneden itibaren bu konuda da kapsamlı bir yatırım planlamaktayız. Uluslararası

ALUTEAM’in eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verecek olursanız neler söylemek istersiniz? Eğitim tarafında ise dergileriniz ALU&Art’ın da katılım sağladığı etkinlikler iki bașlıkta devam etmekte. Teknik eğitimler; daha genel kapsamda sektörün ihtiyaç duyduğu iș güvenliğinden, tasarım, ürün geliștirme vb. gibi teknik elemanların gündelik bilgilerini güncellemeye yönelik konuları içermektedir. Bir de mesleki eğitimlerimiz söz konusu. Mesleki eğitimlerde de daha uzun süreli ve alüminyum konusunda alüminyum malzeme üretim teknolojileri ve bu ișin geleceği ile ilgili konularda alanında uzman eğitimciler ile sertifikalı eğitimler düzenlenmektedir. Bu kapsamda bu yıl içinde birçok eğitim düzenledik ve önümüzdeki yıllarda


Röportaj

135

da düzenlemeye devam edeceğiz. Hemen ALUEXPO Fuarı’ndan önce ‘Alüminyum Alașımlarının Fiziksel Metalürjisi’ eğitimimiz olacak. Buna benzer alüminyum alanında katma değer olușturmaya yönelik eğitim faaliyetlerimiz devam edecek. Çok sayıda firmamız bu eğitimlere katılıyor. Firmaların ilgili birimlerinden temsilciler katıldığı için de oldukça verimli geçiyor. Eğitim bizim ana faaliyetlerimizden bir tanesi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde bir araștırma merkezi olarak, bilginin yaygınlaștırılması temel görevimiz. Bu kapsamda yaptığımız önemli çalıșmalardan bir tanesi; Tekirdağ bölgesinde bir eğitim merkezi olușturulması. Bu eğitim merkezinin ‘Cephe Sistemleri’ üzerine yoğun bir eğitim programı ile faaliyet göstermesi planlanıyor. Șu an detaylar üzerine çalıșmalarımızı yürütüyoruz. Konuyla ilgili uzman isimler bir araya geldiler, sektörün doğrudan uygulama tarafı ile birlikte ihtiyaçları belirledik; uzun soluklu, dinamik ve sertifika programı șeklinde gerçekleștirmeyi planlamaktayız. Bu da sektörün ihtiyaçlarından yola çıkarak organize edilmiș bir çalıșmadır. Sektörümüzün bu alanda önemli bir ihtiyacı olduğunu düșünmekteyiz. Sadece alüminyum profil ve levha konusunda değil, alüminyum ile bağlantılı, cephe konusunda tamamlayıcı olan cam ve elektromekanik konularını da eğitim programına dâhil ediyoruz. Araștırma bașlığında ise; iki faaliyet alanımız söz konusu. Bir tanesi alüminyum malzeme geliștirme ve üretim teknolojisi geliștirme konularında çalıșmalar yürütmek. Malzeme geliștirme konusunda hali hazırda birçok firmamız ile yürüyen projelerimiz söz konusu. Mevcut kapasiteyi artırmak, farklı ürün grubuna girmek isteyen, bu ürün grubunda da know-how ihtiyacı olan firmalarımız ile çeșitli ölçeklerde çalıșmalar yapmaktayız. Ekibimiz bu firmaları bizzat yerinde ziyaret ederek, fabrikada planlanmıș bir program dâhilinde sonuç almaya dönük olarak, çalıșmalar gerçekleștirmektedir. Araștırma faaliyet alanımızdaki bir diğer konu da ürün geliștirme çalıșmalarımızdır. Malzemede ve üretim süreçlerinde olușturduğunuz değerin, aynı șekilde

ürünün tasarlanması ve hızlı üretilebilmesi için de olușturulması gerekmektedir. Milli projelerimizde de çalıșmalarımız söz konusu. Türk Hava Yolları ile doğrudan ürün geliștirme çalıșmalarımız mevcut. Bunun dıșında birçok firmaya ürün geliștirme desteği sağlamaktayız. Bünyemizde hızlı prototipleme alt yapımız mevcut. Bu altyapı ve alanında uzman ekibimiz ile ürün geliștirme süreçlerinin hızlandırılmasına destek oluyoruz. Bunun dıșında butik üretim dediğimiz belli ölçeğin altındaki, katma değerin yüksek olduğu alanlarda üretimler de gerçekleștirebilmekteyiz. Örneğin; bir ürün için küçük adetlerde parça gerekli diyelim, onların üretimini biz gerçekleștirebiliyoruz, böylece kalıp vb. gibi maliyetler ortadan kaldırılabiliyor Bu talepte bulunan çok sayıda firmamız olduğunu söyleyebilirim. Bunu yaparken de alüminyum firmalarımızın daha çok tasarım ișiyle uğrașmasını sağlamaya çalıșıyoruz. Bu vesile ile bütün firmalarımızı merkezimiz ile çalıșmaya davet ediyoruz. Son dönemde bazı stratejik ișlerde Türkiye’de tedarikçiler olușturulması gerekmektedir. Bu konuda firmalarımızla doğrudan çalıșıyor, Ar-Ge’sini birlikte yapıyoruz. Uzun sürede de ana yüklenici için tedariği Ar-Ge çalıșmalarını birlikte gerçekleștirdiğimiz firmamızın yapmasını hedefliyoruz. Bu konuyla ilgili de ciddi bir iș geliștirme potansiyeli söz konusu. Üniversite-Sanayi ișbirliği hakkında düșünceleriniz nelerdir? Üniversite-Sanayi ișbirliği son yıllarda çok konușulan, fakat eskitilmiș bir kavram. Bunu çok konușma taraftarı değilim. Biz bu ișbirliğini sağlayan taraftayız zaten. Bu iș birliği değer olușturabiliyor mu, ekonomik bir katkı sağlayabiliyor mu biz bu soruların cevabı ile ilgileniyoruz. Üniversite-Sanayi ișbirliğinde hep üniversite yukarıda olarak algılanır ama öyle bir șey yok, biz eșit noktadayız. Biz üniversitelerde araștırma metotlarını bilen ekip ile çalıșmaktayız. Firmalarımız ișin içinde ve bütün sıkıntıları onlar çekmekte. Zor olanı onlar yapıyor aslında. Șimdi bu iki yapı yan yana geldiği zaman zaten ortak noktalar birbirini bulmaktadır. Geriye kalan da bunu sağlıklı bir șekilde yürütebilmek. Bunu da biz karșılıklı anlayıș ile yürütmekteyiz. Burada tabi ki

GALSİAD yönetiminin de çok önemli bir katkısı söz konusu. ALUEXPO Fuarı’na dair görüș bildiriminde bulunur musunuz? ALUTEAM olarak sektörel birçok fuara katılımız söz konusu. ALUEXPO Fuarı sektörümüzün önemli fuarlarından biridir. Sektörün önemli aktörlerini bir araya getiren bir fuar. Daha önce de, değișik vesilelerle ifade ettiğimiz gibi bizim bașlangıç noktamız ALUEXPO Fuarı, bu fuarda ALUTEAM’in kurulușu için imzalar atıldı. Bu sebeple de bizim için ayrı bir önemi var. ALUEXPO’da düzenlenecek uluslararası kongre kapsamında bizim de sunumlarımız olacak. Enerji verimliliği ile ilgili topladığımız detay verileri burada dikkatlere sunacağız. Bunun dıșında standımızda değerli sektör temsilcilerimizi ağırlayacağız. Global pazarlar ile ilgili eklemek istediğiniz bir konu var mı? ALUTEAM’in ilk 5 yılı Türkiye’deki gelișimiyle ilgiliydi. Önümüzdeki yıl itibariyle de uluslararası ișleyișe geçecek. Bu kapsamda uluslararası örgütler ile iș birliklerimiz söz konusu olacak. Tabi ki bunu yürütebilmek için belli bir kapasiteye ulașmak gerekiyor. Onlardan bir șey talep ederken, sizin de bir șeyler sunuyor olmanız gerekiyor ki; bir ortaklık, bir ișbirliği platformu olușturabilin. Sanayicilerimizin ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın kıymetli destekleri ile biz bu așamaya kadar geldik. Șimdi bundan sonra da uluslararası așama süreci özellikle test alanında söz konusu olacak. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Ben dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeye sektöre yakın ilgisi, çok kıymetli katkıları sebebiyle teșekkür ediyorum.

International Structuring Works are continuing in ALUTEAM Assistant Professor Ebubekir KOÇ, the Chairman of Aluminum Test Education and Research Center (ALUTEAM) stated that ALUTEAM will enter the international structuring process in the days to come in the conversation we had and shared information regarding concentration on “Façade Systems” in the education center to be constructed in Tekirdağ area and ALUEXPO exhibition works.


Sektör

136

İSO Enerji Verimliliği Ödülleri Sahiplerini Buldu İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat ALBAYRAK’ın katılımıyla enerjiyi verimli kullanarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan firmaları teşvik amacıyla düzenlediği “Enerji Verimliliği Ödülleri” sahiplerini buldu. temsil eden büyük bir oda olduğunun altını çizen ALBAYRAK, “Sorunlara hızlı reaksiyon göstermek adına doğrudan iletișim kanallarının açılması gerekiyor. Sadece sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerler değil, OSB harici bölgelerin de ihtiyaçları doğrultusunda uygun maliyetli ve kesintisiz doğal gaz için çalıșmalara devam ediyoruz. Doğal gaz konusunda kesintileri bitirecek adımlar atıyoruz.” BAHÇIVAN; “Yerli Üretim Sanayiye ve İstihdama Katkı Yapacak”

İSO Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal BAHÇIVAN’ın ev sahipliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat ALBAYRAK’ın katılımlarıyla gerçekleșen ve sanayi dünyasından pek çok ismin de yer aldığı törende, büyük ölçekli ișletmeler kategorisinde birinciliğe “Kurumsal Enerji Hareketiyle Sıfır Kayıp Yolculuğu” projesiyle Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ș. layık görüldü. Törende ikinciliği “Güneș Enerjisinin Üretim Proseslerinde Doğrudan KullanımıSolarDRY” projesi ile Tofaș Türk Otomobil Fabrikası, üçüncülüğü LNG ile Çalıșan Sistemin LFG Çöp Gazı Yakıt Beslemeli Kazan Sistemine Çevrimi” projesiyle İstaç

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret aldı. Törende beș kategoride toplam 13 firmaya ödül dağıtıldı. Özel kategori bașlığı altında “Alüminyum İmalat Tesislerinde Enerji Verimliliği ve Sera Gazlarının Azaltılması” projesiyle Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ALUTEAM & Girișimci Alüminyum Sanayici ve İș Adamları Derneği (GALSİAD) Birincilik Ödülü’ne layık görüldü. ALBAYRAK; “Doğalgazda Kesintiler Bitecek” Türkiye ekonomisini sırtlayan İstanbul’da, İSO’nun da sanayicileri

İSO Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal BAHÇIVAN da İSO olarak yerli kaynakların kullanımının artırılması konusunda büyük çaba içerisinde olduklarını dile getirdi. BAHÇIVAN; “Nükleer enerji konusunda Ekonomi Bakanlığımızın desteğiyle Ur-Ge projesi bașlattık. Bu projeyle nükleer enerji alanında üretim ve ihracat yapacak duruma gelmeleri için 23 sanayicimize destek oluyoruz. Benzer bir Ur-Ge projesini rüzgâr enerjisi alanında yapmak istiyoruz. Firmalarımızın taleplerini topladığımız șu günlerde görüyoruz ki yoğun bir ilgi var. Bu konuya ilgi olmasının önemli nedenlerinden biri de Hükümetimizin enerji alanındaki yeni uygulaması olan kısaca YEKA dediğimiz Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği’dir. İșin bizi heyecanlandıran kısmı ise 1.000’er megawattlık bu ihalelerdeki yerli üretim șartıdır. Sonraki zamanlarda daha da artmak üzere, günește yüzde 60, rüzgârda yüzde 65 olan yerlilik oranı ve yüzde 80 yerli mühendis çalıștırma șartının bulunduğu ihalelerin sanayimize ve istihdama katkı yapacağı așikârdır.”


İSO Enerji Verimliliği Ödülleri Sahiplerini Buldu


A

lüminyum, özellikle inșaat, otomotiv, dayanıklı tüketim, ulaștırma ve ambalaj sektörleri bașta olmak üzere endüstrinin ve yeni teknolojilerin de gelișmesiyle her geçen gün kullanımı artan bir ürün. Dünyadaki alüminyum tüketiminin yıllar içinde artması ve önümüzdeki 10 yıl içinde sektörün yılda yüzde 5 ile 7 arasında büyümesi öngörülüyor. Bu büyüme öngörüleri, önemli bir ihracat potansiyeli olan Türkiye alüminyum sektörü için de bir fırsat. Bu fırsatı değerlendiren Türkiye, gelișmiș ülkelere kıyasla daha düșük olan kiși bașına düșen alüminyum kullanımını artırma fırsatı da yakalayacak. Dünyadaki toplam alüminyum pazarının büyüklüğü 130 milyar dolar, Türkiye alüminyum sektörünün büyüklüğü ise yaklașık 4 milyar dolar ve dünya alüminyum pazarından yüzde 3.25 pay alıyor. Önemli bir büyüme potansiyeline sahip olan ve Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri haline gelen alüminyum sektörünün gelișiminin sürdürülebilirliği için, teknolojik altyapının güçlendirilmesi önem kazanıyor. Bunun yolu ise inovatif çalıșmalara ağırlık vermekten, Ar-Ge yatırımlarının artırılmasından geçiyor. Sektörün gelișmesi, Türkiye’nin alüminyum konusunda bir marka haline gelmesi, dünyada daha da saygın bir yer edinebilmesi için önemli. Böylece dünyada kalite, nitelik ve çeșitlilikte üretimi ile önemli bir ticaret hacmi kazanmıș olan alüminyum sektörü, marka imajını güçlendirdiği takdirde uluslararası pazarlarda daha da rekabetçi hale gelecek.

Birincil Alüminyum Üretiminde Çin Lider Konumda Dünyada 2014 yılında 53 milyar 127 milyon ton birincil alüminyum üretildi. Birincil alüminyum üretimi, dünya toplam alüminyum ticaretine paralel bir yapı gösterdi. Dünyada yașanan ekonomik krizler, birincil alüminyum üretiminin düșmesine, dünya ticaretin-

de ise ithalat ve ihracat dengesinin bozulmasına yol açtı. 2014 yılında 27,5 milyon ton ile dünyanın en büyük birincil alüminyum üretimini yapan Çin, dünya üretiminin yüzde 52’sini gerçekleștirdi. Avrupa ve Amerika’da yıllar içinde birincil alüminyum üretimi azalırken Çin son 20 yıl içinde üretimini katlayarak artırdı ve

dünyanın en büyük birincil alüminyum üreticisi oldu. Son 14 yılda alüminyum sektöründe ortalama her yıl yüzde 6’lık bir büyüme yașanan dünyada 2014 yılı itibari ile 57,3 milyon dolar değerinde 24,9 milyon ton alüminyum hammadde ithalatı gerçeklești. En büyük alüminyum hammadde ithalatı yapan ülkeler sırasıyla ABD, Japonya, Almanya, Hollanda, Kore, İtalya ve Türkiye’dir. Türkiye 2014 yılında dünya alüminyum hammadde ithalatının yüzde 4.4’ünü gerçekleștirerek 7’nci sırada yer aldı. Türkiye 2014 yılında 2,5 milyar dolar değerinde, 1,9 milyon ton alüminyum hammadde ithalatı yaptı. Dünya alüminyum satıșlarında ilk üçe sırasıyla


Ekstrüzyon ürünlerinden farklı olarak yassı mamul ihracatının yapıldığı ilk beș ülke Avrupa ülkeleridir. Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda yașanan siyasi ve ekonomik belirsizlikler alüminyum pazarlarına da etki etti, bu etki bir önceki sene kaydedilen büyüme oranlarını yavașlattı.

Türkiye Alüminyum Sektörünün Gelișimi

Çin, Almanya ve ABD yer alıyor. Türkiye dünyadaki toplam alüminyum satıșının yüzde 1.5’ini gerçekleștirerek 21’inci sırada yer alıyor. Bugün dünyada alüminyum ithalatı yapan birinci ülke Almanya iken onu ABD ve Japonya takip ediyor. Türkiye, toplam dünya alüminyum ithalatından yüzde 2 pay alarak 15’inci sırada yer alıyor. Türkiye en büyük birincil alüminyum ithalatını Rusya’ya yapıyor, ardından Tacikistan, Katar ve Birleșik Arap Emirlikleri gibi ülkeler geliyor.

Dıș Ticarette En Büyük Kalem, Birincil Alüminyum Türkiye’nin alüminyum dıș ticaretinde yıllar içinde en büyük kalemi, birincil alüminyum ithalatı oldu ve bu kalem toplam alüminyum ithalatının yaklașık yüzde 80’inini olușturuyor. Türkiye ithal ettiği alüminyum miktarının yüzde 60’ı kadar alüminyumu ihraç ediyor. Ülkemiz alüminyum hammadde ihtiyacının yüzde 95’ini ithal ederek ara-mamul ve son mamul seviyelerinde dünyada önemli ihracatçı ülkeler arasına girdi. Türkiye alüminyum üretimi ve ihracatının en güçlü olduğu yarı-mamul üretim sektörleri olan ekstrüzyon sektöründe dünya ticaretinin yüzde 4’ünü gerçekleștiriyor ve dünyada 7’nci sırada yer alıyor. Yassı mamulde Türkiye dünya ticaretinin yüzde 2.2’si ile dünyada 11’inci sırada, alüminyum folyo ihracatında da yüzde 2.5 pay ile 7’nci sırada yer alıyor. Yassı mamulde de en büyük ihracat Almanya’ya yapılıyor.

Ülkemizde alüminyum sektörü, özellikle Seydișehir Alüminyum Tesisleri’nin devreye alınması ile birlikte hızlı bir üretim ivmesi kazandı. 1950’lı yıllarda üretim malları grubunda yer almaya bașlayan alüminyum, döküm sanayi ve iletken teli olarak bașlayan üretim sürecine, alüminyum mutfak kapları ve bu kapların üretiminde kullanılan yassı mamullerle birlikte ekstrüzyon sanayi ve diğerleri ile devam etti. 1980’li yıllardan itibaren ülkemize gelmeye bașlayan Uzakdoğu malı ekstrüzyon preslerinin düșük yatırım maliyeti ve alüminyumun sanayi içinde kendisine hızla ikame ürün olarak alan açması, ekstrüzyon kapasitesini hızla artırdı. Avrupa’da ișçilik maliyetlerinin yüksek olması, bizlerden çok önce çevre kanunları ve yaptırımlarının uygulamaya konulması Avrupa’da özellikle kirli ve kimyasal içerikli imalatı zor veya maliyetli hale getirdi. Bu da Türkiye alüminyum sanayisinin pazarda güçlenmesine neden oldu.


Röportaj

142

Powerline Dünya’ya Türkiye’den Açılan Bir Marka Powerline Dış Ticaret İnşaat Kurucu ortaklarından Perviz İSMAİLOĞLU gerçekleştirdiğimiz söyleşide yeni markaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler vererek; ihracat ile piyasayı biraz daha geliştirip sektörü canlandırmayı planladıklarını ifade etti. deniz yolu, Türkî Cumhuriyetlere kara yolu ile çalıșmaktayız. Ufak sevkiyatlarımızda ise uçak kargoyu tercih ediyoruz. İhracat gerçekleștirdiğiniz ülkelerdeki sektör konumu hakkında neler söylemek istersiniz? Dünya ticaret pazarının biraz daha önünün açılması gerektiğini düșünüyorum. Özellikle para transferi konusunda ihracat noktalarının önünün açılması gerektiğine inanmaktayım. Zorlu prosedürlerin esnek noktalara çekilmesi ve ticaret yapanların önünün açılması gerektiğini söyleyebilirim. Türkiye ticaret noktasında kendini ispatlamıș bir ülke. Dünya pazarlarındaki ticari sıkıntının azalmasını umut ediyorum. Önümüzdeki yıllar için bir hedef belirlediniz mi?

Powerline olarak ürün tedarikimizi marka bilinirliği yüksek firmalardan gerçekleștirmekteyiz. Sayacak olursak; Kale Kilit, Windoform, Akpen ve diğer lider markalar diyebiliriz.

Markamız Mayıs ayı itibariyle faaliyete bașladığı için yaklașık 7 aylık süreç için bir değerlendirmede bulunabiliriz. 2018 yılında tamamen farklı ülkelere, farklı pazarlara ve farklı sektörlere Powerline markasının imzasını atmak istiyoruz. Tamamen nakit girdisi ile çalıșmalar yapmak istiyoruz. Biz dünyayı fethetmiș dedelerin torunlarıyız. Nakit girdi sağlayacak ülkeleri de bulup, onlarla çalıșabilir, ülkemize döviz girdisi sağlayabiliriz. Yeter ki ticari ahlakımızı bozmadan, verdiğimiz sözler, hizmet kalitesi ve doğru termin sürecine uyum sağlayabilelim. Ticaret bir kereye mahsus yapılan bir șey olmamalıdır iș adamı için. Kalıcılık ve hizmet kalitesine önem vermeliyiz.

Marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınızdan bahseder misiniz?

Neden Türkiye diye sorsak size neler söylemek istersiniz?

Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu?

Markamız Mayıs 2017 tarih itibariyle sektöre giriș yaptı. Hızlı bir ihracat yapılanmasıyla bașarılı çalıșmalara imzasını atmaya devam ediyor. Ürün gruplarımız arasında PVC Profil Aksesuarları, Kapı Pencere Aksesuarları, Kapı Pencere Kolları, Bağlantı Aksesuarları, Menteșeler, Yalıtımlı Sistem Malzemeleri, Alüminyum Kapı Pencere Profil Aksesuarları ürün gamımızı olușturmaktadır. Cephe Giydirme Sistemleri de markamız bilinirliğini sağlamaktadır. Ayrıca pnömatik ve elektrikli makinelerde bünyemizde bulunmaktadır.

20 yılı așkın süredir Türkiye’deyim ve sektörün içindeyim. Dolayısı ile var olan piyasayı biraz daha geliștirip, sektördeki profesyonelliğimiz ile sektörümüzü canlandırmayı hedefledik. Ülkemize biraz daha döviz girdisi sağlamak amacımızdır. Ayrıca Türkiye dünyaya açılan bir pazar. Bugün Türkiye’den dünyanın her yerine malzeme satıșı gerçekleștirebilirsiniz. Dünyanın her yerine ihracat yapıp, ithalat gerçekleștirebilirsiniz.

Benim geleceğe dair umutlarım, planlarım ve en önemlisi inancım var. İnanıyorum ki 2018 yılında her șey çok daha güzel olacak. Bu umut ıșığında firmamıza göstermiș olduğunuz yakın ilgi sebebiyle ALU&Art ve Win&ART Proje Dergisi yönetimine ve ekibine sonsuz teșekkür eder, yayın hayatınızda bașarılar temenni ederim.

Biraz kendinizden bahseder misiniz? Hem Türkiye Cumhuriyeti, hem de Azerbaycan vatandașıyım. 1996 yılından beridir sektörün içinde sektöre hizmet vermekteyim. Özellikle ihracat ve satın alma pozisyonunda görevler aldım. Daha önce çalıștığım yerden ayrılarak markamı kurmayı ve yurt dıșı bağlantılı ihracat gerçekleștirmeyi hedefledim. Mayıs ayı itibariyle Powerline markasını olușturarak çalıșmalarımıza bașladık. Tamamen ihracata yöneldik, ilerleyen zamanlarda imalat noktasında da çalıșmalara imzamızı atmayı planlamaktayız.

İhracat noktasında markanız konumunu değerlendirir misiniz? Powerline Dıș Ticaret olarak tamamen ihracata yönelmiș durumdayız. İç piyasada

kesinlikle satıș politikamız söz konusu değil. İhracatımızı Sovyetler Birliğinden dağılmıș ülkeler olan Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan’a bir de Arap ülkelerinde Cezayir, Umman ve Yemen’e yapmaktayız. Ürün tedarik noktasında kimler ile çalıșmaktasınız?

Sevkiyatlarınızı nasıl gerçekleștiriyorsunuz? Biz Powerline olarak sevkiyatlarımızı ağırlıklı karayolu üzerinden gerçekleștiriyoruz. Deniz yolu üzerinden ise konteyner olarak sevkiyat gerçekleștirmekteyiz. Umman ve Cezayir’e

Powerline A Brand From The World To Turkey Perviz İSMAİLOĞLU, one of the founders of Powerline Foreign Trade Construction, gave information about new brands and activities in our interview; and that they plan to revive the sector with export by developing a little more market.


Sektör

144

Tetra Çelik Kapı’dan, Aydın’a Showroom Elte Grup şirketleri bünyesinde yer alan Tetra Çelik Kapı Şirketi’nin Showroom’u, Aydın’da açıldı. Efeler Cumhuriyet Mahallesi, 1955 Sokak, 2 numarada hizmete açılan Tetra Çelik Kapı Showroom’un açılış kurdelesini, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan ÜLKEN kesti.

Tetra Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Bașkanı Emrah DEMİR ve Aydın Ticaret Odası Bașkanı Hakan ÜLKEN’in katıldığı açılıșta çok sayıda davetli; Bölge Müdürü Armağan ERTUĞRUL’u tebrik ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu. Armağan ERTUĞRUL; “Gelișim Vizyonu Çerçevesinde, Zirve Yolculuğunu Sürdürüyoruz” Açılıș konușmasını Tetra Çelik Kapı Bölge Müdürü Armağan ERTUĞRUL yaparak; davete icabet eden misafirlere teșekkür etti. Șirket hakkında bilgiler veren ERTUĞRUL, müșteri memnuniyetini önemsediklerini belirterek; “Tetra Çelik Kapı, Elte Grup ailesinin bir bireyi olarak kalite ve güven parolasıyla faaliyetlerine bașladığı ilk günden itibaren yenilikçilik ve gelișim vizyonu çerçevesinde sektörde zirve yolculuğunu sürdürmektedir. Müșteri odaklı firmamız mutlak müșteri memnuniyeti prensibiyle sektörel rekabeti yeni bir boyuta tașıyarak sat-unut modelini asla kabul etmemektedir.

Çünkü gittikçe bozulan toplumsal denge, güvensizlik ve huzursuzluğun tırmanıșına yol açmakta; dolayısıyla huzur ve güven kelimeleri aynı oranda değer kazanmaktadır. Firmamız bu yüzden tüm müșterilerimize olumlu geri dönüșü garanti etmektedir” ifadelerini kullandı.

Yeni fikirlerle her geçen gün ürün kalitemizi artıracağımızdan hiç șüphemiz yoktur. Uluslararası ve yurt içi kalite belgelerine sahip firmamız șüphesiz sizlere en iyi hizmeti sunacaktır. Șahsım ve Tetra ailesi olarak bizlerle beraber burada olduğunuz için çok teșekkür ederim.”

Emrah DEMİR; “3 Bölge, 19 Farklı Șehre Hizmet Vermekteyiz”

Hakan ÜLKEN; “Aydın’a Hem Kaliteyi, Hem İstihdamı Getirecekler”

Tetra İcra Kurulu Bașkanı Emrah DEMİR; “Tetra Çelik Kapı, Elte Grup șirketleri bünyesindedir. Elte Enerji ve Elte Pano, İsta nbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 6 bin metrekare kapalı alanda, Tetra Çelik Kapı ve Kayseri OSB’de 4 bin metrekare kapalı alanda yaklașık 180 kișiye istihdam sağlayan grup șirketlerimizle üretim yapmaktayız. Tetra Çelik Kapı, Ekonomi Bakanlığı’nın da desteklediği Araștırma ve Geliștirme (Ar-Ge) programı içerisindeki 18 firmadan bir tanesidir. Tetra Çelik Kapı olarak 2017 yılına kadar 17 ülkeye tamamen ful kapasite ihracat yapan firmamız, 2017’nin Ocak ayı itibariyle yönetim kurulunun aldığı karar ile makine revizyonu ve üretim yönetimi ile yurt içi pazarına hizmet vermeye bașlamıștır. Akdeniz’de Adana, Marmara’da İstanbul ve Ege’de bugün Aydın ile toplamda 3 bölge, 19 farklı șehre hizmet vermektedir. İnovasyon ve ürün geliștirmeye ayrıca önem veren firmamız 4 ayrı tasarım șirketi ile sürekli çalıșmaktadır. Fabrikadan șantiye montaj teslim șeklinde çalıșan firmamız yurt dıșında da montaj teslim șeklinde projeler yönetmektedir.

Aydın Ticaret Odası Bașkanı Hakan ÜLKEN de, Tetra ailesine ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileterek; “Bașarılarından dolayı kendilerini tebrik etmek istiyorum. Aydın’a hem kaliteyi, hem istihdamı getirecekler. Hem de kazançla birlikte, ekonomiye katkı sağlayacaklarını düșünüyorum. Allah hayırlı, uğurlu kılsın. Bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. İșlerinin daha çok büyümesini, daha çok insanlara iș verilmesini ve daha çok kazanmalarını nasip etsin inșallah” dedi. Açılıș konușmalarının ardından kurdele kesim törenine geçildi.

Tetra Çelik Kapı opened a Showroom in Aydın Tetra Çelik Kapı Șirketi in Elte Group opened a Showroom in Aydın. Located at Efeler Cumhuriyet Mahallesi, 1955 Sokak, No.: 2, Tetra Çelik Kapı Shoowroom’s opening ceremony was realized by Hakan ÜLKEN, Chairman of Chamber of Commerce of Aydın.


Sektör

146

Çelik İhracatının 4,7 Milyar Dolarını Üstlenen Firmalara Ödül Türk çelik sektörü, 2016 yılında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen miktarda 16,5 milyon ton, değerde ise 9,1 milyar dolar ihracata ulaştı. Böylece toplam ihracatıyla dünya dokuzunculuğu, inşaat çeliği ihracatıyla da dünya ikincisi oldu. Çelik İhracatçıları Birliği 2016 yılı ihracatının 4,7 milyar dolarını üstlenen 37 firmayı düzenlediği “Çelik İhracatının Yıldızları” töreninde ödüllendirdi. Toplam 16 farklı ürün kategorisinde 48 ödül sahiplerini buldu.

Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan çelik sanayi, endüstriyel gelișimde önemli bir rol üstleniyor. Geçtiğimiz 10 yılda üretim ve ihracatıyla dünya çelik piyasalarında önemli bir konuma sahip olan Türk çelik sektörü, 2016 yılında yurt içinde ve yurt dıșında birçok sorunla mücadele etti. Tüm olumsuzluklara rağmen ihracatını değer bazında 9,1 milyar dolar ve miktar bazında ise 16,5 milyon tona ulaștırmayı bașardı. Bugün dünyanın 200 ülkesine ihracat gerçekleștiren sektör, dünya çelik ihracat sıralamasında 9’uncu, inșaat çeliği ihracatında da dünya ikinciliğini üstleniyor. Türk çelik sektörünün ulaștığı ihracat potansiyelinin artması ve küresel düzeyde sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmesi hedefiyle çalıșmalarını sürdüren Çelik İhracatçıları

Birliği, 2016 yılında toplam 9,1 milyar dolarlık ihracatın 4,7 milyar dolarını üstlenen sektör firmalarını bașarılarından dolayı onurlandırmak ve teșvik etmek amacıyla bu yıl ikinci kez “Çelik İhracatının Yıldızları Ödül Töreni”ni düzenledi. Swissotel The Bosphorus İstanbul Hotel’de yapılan törende 16 farklı ürün kategorisinde en fazla ihracat yapan 37 șirkete 48 ödül dağıtıldı. Her kategoride ilk 10’a giren firmalara da toplamda 160 sertifika verildi. Çelik İhracatçıları Birliği’nin Ar-Ge, inovasyon, ürün ve teknoloji geliștirme ile akredite laboratuvar hizmetleri konusunda faaliyet göstermek üzere kurduğu MATİL A.Ș.’ye, faaliyete geçtiği kısa süre içinde çelik sektörüne verdiği katkılardan dolayı “Çelik İhracatının Yıldızları Özel Ödülü” verildi. T.C. Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih METİN, Türkiye

İhracatçılar Meclisi (TİM) Bașkanvekili Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU, Çelik İhracatçıları Birliği Bașkanı Namık EKİNCİ, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, İMMİB Genel Sekreteri Armağan VURDU, Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD), Bağlantı Elemanları Sanayici ve İșadamları Derneği (BESİAD), Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) yöneticileri ile sektör kurulușlarının da hazır bulunduğu törene firmalar da yoğun ilgi gösterdi. Törene katılan T.C. Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih METİN, ekonomideki yüksek büyümede sanayicilerin büyük katkısı olduğunu belirttiği konușmasında, “15 yıllık siyasi istikrar ve yapısal reformlarla Türkiye ekonomi ve sanayisi büyümeye geçti. İhracat rakamlarımızı beșe katladık. Güven ortamı sayesinde sanayicilerimiz ve özel sektör


Sektör

147

temsilcilerimiz de büyük bașarı ortaya koydu. 2016 yılı ülkemiz için zorlu bir yıldı. Buna rağmen özel sektörümüz ve sanayicimiz üretimine devam etmiștir. Bu demokrasi zaferi ile birlikte bir ekonomi zaferidir. 2017 yılında da büyük bir azimle çalıșmalarımıza devam ediyoruz. Ekonomimiz bu yılın ilk ve ikinci çeyreğinde yüzde 5 büyümeye ulașmıștır. Üçüncü çeyrekte beklentimiz yüzde 7 büyüme. Böylece yıl genelinde yüzde 6 büyüme bekliyoruz” dedi. Tören öncesi çelik sektörüne ArGe, inovasyon ve akredite laboratuvar hizmetleri sunan MATİL A.Ș.’yi de ziyaret eden Fatih METİN, çelik sektörünün ihtiyacı olan katma değerli üretim açısından ortak aklın

bir göstergesi olarak nitelendirdiği MATİL’i sektöre kazandırdıkları için Çelik İhracatçıları Birliği’ni kutladı. Türk çelik sektörünün özellikle son 10 yılda büyük bașarılara imza attığını belirten Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Bașkanı Namık EKİNCİ, “Üretim ve ihracatta rekorlar kırdığımız 2012 yılından sonra dünyada yașanan bazı olumsuz gelișmeler Türk çelik sektörü üzerindeki baskısını fazlasıyla hissettirdi. 2016 yılı ise sektörümüz için en zorlu yıllardan biri olmuștur. Dünya çelik fiyatlarındaki düșüș, sektörümüze yönelik haksız anti-damping iddiaları, en büyük pazarlarımız arasında yer alan Ortadoğu’da istikrarın bir türlü sağlanamaması ve özellikle Çin’in


Sektör

148

Dünya Ticaret Örgütü kurallarını tanımayan agresif ihracat politikası nedeniyle çok zorlu bir yıl geçirdi. Ancak sektörümüz üzerindeki bu baskıya rağmen 2016 yılını hedefleri doğrultusunda kapattı. 2016 yılında 33,2 milyon tonluk üretim ile dünya sıralamasında 8’inci, Avrupa sıralamasında ise 2’nci olduk. Sektörümüz 16,5 milyon ton ihracatı ile dünya 9’uncusu, 7 milyon ton inșaat çeliği ihracatı ile dünya 2’incisi konumunda yer alıyor” dedi. 2017 yılına sektör olarak yükselișle bașladıklarını ve bu yükseliș ivmesini artırarak devam ettiğini açıklayan Namık EKİNCİ, “2017 yılı çelik sektörümüz için tekrar eski güçlü günlerine dönüșün bir bașlangıcı oldu. Hem yerli piyasa hem de ihracat için Türk çelik sektörüne kendini adamıș herkes var gücüyle çalıșıyor. Çelik İhracatçıları Birliği olarak biz de üye ihracatçı firmalarımızı 2016 yılında gösterdikleri ihracat performansları dolayısıyla ödüllendirmek, bașarılarından dolayı onurlandırmak ve yeni bașarılar için teșvik etmek istedik. Zor koșullarda ticaret yapmak, hele de yeni fırsatları yakalamak en büyük takdire layık oluyor. Bu sebeple tüm ihracatçı firmalarımızı bașarılarından dolayı kutluyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca sektörümüzün her zaman yanında olan Ekonomi Bakanlığımıza ve bizleri yalnız bırakmayarak törenimize katılan Bakan Yardımcımız Fatih Metin’e Türk çelik sektörü adına teșekkür ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Award to the Companies undertaking 4,7 Billion Dollars of Steel Exportation Turkish steel industry has reached an exportation level of 16,5 million tons in amount and 9,1 billion dollars in value even though all the challenges of 2016. Therefore, Turkey became the ninth for total exportation and second for the construction steel in the World. The Steel Exporters’ Association awarded 37 companies that undertook 4,7 billion USD of exportation in 2016 in “Stars of Steel Exportation” ceremony. 48 awards were given in total of 16 product categories.


Röportaj

150

Ali KİBAR; “İș Dünyası Siyasi Gündemden Uzak Durarak Yoluna Devam Etmeli” Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ALUEXPO 2017 – 5. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı öncesinde sektöre ilişkin görüşlerini bildiren Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali KİBAR; “İş dünyası siyasi gündemden uzak durarak yoluna devam etmeli” dedi.

TALSAD Yönetim Kurulu Bașkanı Ali KİBAR sektöre ilișkin tüm merak edilenlere açıklık getirdi. Özellikle Avrupa ülkeleriyle yașanan siyasi gerginliğin fuara ve sektöre yansımaları konusundaki soruları yanıtlayan KİBAR; iș dünyasının siyasi gündemden uzak kalıp, ilișkilerini kendi platformlarında sürdürerek yollarına devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Sayın Bașkan alüminyum sektörü ve yeni pazarlar hakkında düșüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Alüminyum, gelișmiș ülke pazarlarının tükettiği bir ürün. İnșaat, enerji, havacılık, ulaștırma, ambalaj, beyaz eșya bașta olmak üzere hayatın her

alanında kullanılıyor. Yeni teknolojilerin daha hafif metalleri tercih etmesiyle birlikte, bazı sektörlerde demirin yerini almaya bașladı. Türkiye’de geçtiğimiz yıl % 7 büyüme gösteren sektörümüz, 2015’den itibaren kendini rehabilite ederek, yeni yatımlarında sanayi 4.0 devrimine uyumlu gelișmelere imza attı. Șimdilerde, ABD, Ortadoğu, Afrika ve Türkî Cumhuriyetleri’nde yeni pazarları hedefliyor. Alüminyum sektörüne rakamsal olarak değinecek olursanız neler söylemek istersiniz? Yaklașık 2000 firma faaliyet gösteriyor ve 280 bini așkın kiși istihdam ediliyor.

Yıllık ihracat tutarı 2 milyar dolar olan sektör, yine yılda 2,5 milyar dolarlık hammadde ithalatı yapıyor. Alüminyum % 100 geri dönüștürülebilme özelliği nedeniyle de çevreci bir ürün olarak tercih ediliyor. ALUEXPO Fuarı’na dair detay bilgi verir misiniz? ALUEXPO 2017 Fuarı, 33 ülkeden 156’sı yabancı olmak üzere toplam 314 katılımcıyı, 77 ülkeden 11.000 sektörü yakından takip eden ziyaretçi ile bulușturacak. Global alüminyum dünyasının tamamlayıcı bir platformu olma noktasına gelen ALUEXPO 2017, sektörün önde


Röportaj

152

Katılımcılar KOSGEB desteğinden faydalanabiliyor mu? ALUEXPO 2017 Fuarları KOSGEB tarafından destek kapsamına alındı. KOSGEB desteği KOBİ boyutlu firmalara verilmektedir. Destekten faydalanabilmek için bağlı bulunulan KOSGEB İdaresi Müdürlüğü’ne bașvurmak gerekiyor. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan “Alım Heyeti” desteğine dair neler söylemek istersiniz? ALUEXPO 2017 İhtisas Fuarına, yurt dıșı tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası ziyaretçi sayısının artırılması amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığının koordinatörlüğünde düzenlenen “Alım Heyeti” programından destek geldi. gelen uzmanlarıyla, yeni yatırımlar için Türkiye’nin potansiyel fırsatlarını değerlendirmek isteyen yabancı firmalar ve aynı zamanda farklı ülkeler ile ișbirliği yapmak isteyen yerli firmaları yine bir araya getirecek. Türkiye’nin önde gelen alüminyum üreticilerinin yer aldığı 9. holde profil, levha, folyo, külçe, çubuk gibi bitmiș veya yarı bitmiș alüminyum ürünler ile alüminyum pencere, kapı ve cephe kaplama sistemleri ve farklı endüstriler için alüminyum ürünler sergilenirken; 10. ve 11. hollerde, global alüminyum sektörünün önde gelen firmalarının da içinde bulunduğu yerli ve yabancı üretici ve tedarikçi firmalar, alüminyum üretiminde kullanılan ürün ve teknolojilerini tanıtacaklar. Tüm alüminyum sektörünü ve kullanıcılarını ALUEXPO 2017 Fuarı’na davet ediyoruz.

8. Alüminyum Sempozyumu’na dair neler söylemek istersiniz? ALUEXPO 2017 Fuarı ile eș zaman ve mekânda, TALSAD, TÜBİTAK Marmara Araștırma Merkezi ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası ișbirliği ile 8. Alüminyum Sempozyumu da gerçekleștirilecek. Sempozyum süresince sektörün önde gelen isimleri, uzmanlar ve akademisyenler alüminyum sektörü ile ilgili teknolojik gelișmeleri tanıtacak ve sektörde karșılașılan problemlerin çözümü konusunda dinleyicilerle bilgi ve görüș paylașımında bulunmak için etkin bir ortam yaratacaklar. Sempozyum; sektörü ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda irdelemeyi, yeni gelișmeler hakkında bilgilenmeyi ve Türkiye’nin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceği için bir vizyon olușturmayı amaçlıyor.

Alım heyeti programı kapsamında tüm alüminyum sektörünü hedefleyen heyet çalıșmaları bașlatıldı. Yurt dıșından, alım heyeti kapsamında ziyaretçi olarak katılmak isteyen firma yetkilileri, bulundukları ülkedeki T.C. Büyükelçiliği’nin Ticaret Müșavirliğine bașvurabilecekler. Ali KİBAR; “The Business World Must Proceed Without Becoming a Part of Political Debates” ALUEXPO 2017 - 5th International Aluminum Technologies, Machinery and Products Specialized Fair will be organized at the Istanbul Expo Center between October 5 – 7, 2017, by Hannover Messe Ankiros Fair Inc. The Chairman of the Board of Directors of the Turkish Aluminum Industrialists Association (TALSAD) Ali KİBAR stated: “Business world must keep progressing, while avoiding to become a part of political debates”.


Makale

154

“Nihai Hedefimiz; ‘Türkiye Alüminyum’ Fuarını Gerçekleștirmek Olmalıdır” Celalettin KIRBOZ Girișimci Alüminyum Sanayicileri ve İș Adamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Ülkemiz alüminyum sektörünün geldiği son durumun diğer sektörlerde de olduğu gibi aslında en güzel göstergelerinden birisi fuarlardır. ALUEXPO fuarı bu anlamda aslında oldukça önemli bir yerdedir. Avrupa’da özellikle bu büyüklükte imalatımızın olduğu ve üretim kapasitesi olarak bu kapasite ile çok daha geniș kapsamlı ve büyük alanda dünya çapında bir organizasyon olmasını elbette beklemekteyiz. Fuarın büyüklüğü ve çapı ülkemiz üreticilerini ister istemez yenilik, araștırma ve geliștirmeye önem vermeye itecektir. Bir anlamda fuarlar sunum ve teșhir anlamında katılımcı firmalara rekabet ortamı yaratmaktadır. Bu rekabet ürün geliștirme ile aslında tüm taraflar için olumlu bir durum olușturur. Müșteri anlamında da yeni ve özel ürünlerde fiyatlama çok daha rahat ve kârlı olur. Bu da fuarın asıl amacını gösterir. Aslında tüm sistem birbirini kovalayan ve geliștiren bir organizasyon olup, bir yandan da kârlılığın artmasına neden olur. Katılımcı kalitesi ve sayısı artar ise sunulacak ürünler için yapılacak çalıșmalar hız kazanır, ürün kalitesi ve çeșitliliği artırılır ise ve Ar-Ge, inovasyona ağırlık verilir ise hem katılımcı platformu, hem de rekabet kârlılık oranları katlayarak artar. Fuardan bu kazancı elde eden firmalar daha çok katılım isteği içerisinde olur, ziyaretçilerde daha fazla, daha alıcı ve ilgili olmaya bașlar. Alüminyum sektöründe hammadde, yarı mamul, makine, üretim sistemleri, nihai ürün anlamında ülkemizde yapılan tek fuar ALUEXPO bu anlamda çok önemlidir. Elbette fuarın gelișmesi büyüklük ve fuar alanı açısından çok önemlidir. Gelecekte bu gelișme muhakkak düzenleyici firma ve sponsor

kurulușlar arasında göz önünde bulundurulacaktır. Biz sektör derneği olarak sektörümüze hizmet veren bu tip fuar, tanıtım, basın yayın vb. tüm olușumlara destek vermek durumundayız. Fuar süresince eș zamanlı yapılan seminerler aslında sektörümüzün çok ciddi ihtiyacı olup, fuar ile eș zamanlı yapıldığında daha fazla ilgi görmesi ve farklı gruplar tarafından katılım sağlanarak genișletilmesi olağandır. Gelecekte bu anlamda da fuarın gelișmesini beklemekteyiz. Nihai hedef olarak ülkemizin alüminyum Türkiye fuarını yapmamız kaçınılmazdır. Bu fuarın büyüklüğü de en az alan ve katılım açısından Düsseldorf ayarında olmalıdır. Gözlemlerime dayanarak Düsseldorf’a katılan ülkemiz firmalarının orada kullandığı toplam alanının buradan büyük olduğu görüșündeyim. Bu yabancı firmalar ile çok daha farklı bir büyüklüğe ve yapıya rahatlıkla ulașabilir kanaatindeyiz. Tüm ülkemiz ihracatı için geçerli olan ve sektörümüzde de maalesef hissedilen ihracat büyüklüğü değer olarak düșmektedir. Miktar olarak artan veya yerini koruyan bir sektör eğer değer olarak artmıyorsa katma değer problemi olușuyor demektir. Bu da çok önemli ve negatif bir gelișmedir. Bu fuar ve benzeri çalıșmaların tüm ülkemize ve ülkemiz alüminyum sektörüne faydalar ve kazançlar getirmesi dileğimizdir. Tüm sektörümüze, ülkemize katkı vermesini, ișlerimizi artırmasını, kazançlarımıza katkı vermesini bekleyerek bu fuarın hayırlı olmasını dileriz. Bu fuarın yapılmasında önemli yeri olan TALSAD ve diğer sponsor olușumlara da teșekkür ediyorum.


6082 Rod Profili Solüsyona Alma Prosesinde Fırın Çıkıș Sonrası Bekleme Süresinin Mekanik Özelliklere Etkisi

Makale

156

Osman Halil Çelik 1 , Berk YÖRÜKER 1, Hüsnü ÖZTÜRK 1, Onur GÜLBABA 1 1

ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., Türkiye

Abstract THE EFFECT OF WAITING TIME AFTER FURNACE EXIT ON MECHANICAL PROPERTIES OF AA6082 ROD PROFILE Solution treatment is a thermal process that generally applies to profiles produced by extrusion method or after thermic process when profile could not be as hard as it is needed because of the unsuitable extrusion or thermic process parameters. Process starts with the heating of the profile to exact temperature to dissolve phases inside grains after that wait in that temperature as it required and finally quenching in a water or special solutions to get supersaturated solution. The treatment process’s temperature, holding time and quenching type usually depend on the alloy, profile type and thickness of profile. In this study, 21.5 mm diameter 6082 aluminum alloy rod profiles produced by extrusion process were used in solution treatment experiments. Effect of waiting time after furnace exit on electrical conductivity, hardness, metallographic structures and mechanical properties are studied. Waiting time were found so effective on hardness and mechanical properties in solution treatment process.

Özet Solüsyona alma prosesi ekstrüzyon veya termik ișleminden çıkan profillerin istenilen sertlik ve mukavemet değerini elde etmemesi sonucunda ekstrüzyon sonrası yapıya dönülmek üzere yapılan bir ișlemdir. Genel olarak, alașımın uygun bir sıcaklığa ısıtılması, o sıcaklıkta alașım türü, profil cinsi ve kalınlığa göre değișebilecek șekilde belli süre beklenilmesiyle bir veya daha fazla bileșenlerin katı - katı çözünmesi gerçekleștirerek yapı içerisinde çözünmesi ve ardında hızlı bir șekilde soğutarak çözünmüș yapının tekrar çökmesinin engellenmesinden olușan bir prosestir. Bu çalıșmada 6082-T6 alașımından ekstrüzyon yöntemi ile üretilmiș fakat istenilen çıkıș sıcaklıkları elde edilememiș 21,5 mm çapındaki rod profilin solüsyona alma ișleminde fırın çıkıșındaki bekletme süresinin sertlik ve iletkenlik üzerine etkisi incelenmiștir.

uygulanan belli ısıtma ve soğutma ișlemleridir [1, 2]. Alüminyum alașımlarından ürün eldesi sürecinde içyapı, fiziksel ve mekanik özelliklerin kontrolü için çeșitli ısıl ișlem metotları çökelme sertleșmesi gösteren sert ve döküm alașımlarına uygulanmaktadır. Bu alașımlara ısıl ișleme uygun alașımlar da denilmektedir. Isıl ișlem ile mukavemet arttırma ișlemleri solüsyona alma, su verme ve yașlandırma ișlemlerinden olușmaktadır [3]. Son yıllarda askeri, savunma ve ulașım sektörlerinde sert alüminyum alașımlarının kullanımı artmıștır [4]. Çelik ile kıyaslandığında yaklașık üçte bir ağırlığı ve belli alașımlarda standart birçok çeliğe nazaran üstün mekanik özelliklerinden dolayı alüminyum alașımlarının kullanımı daha da artacaktır [5]. Özellikle 2000, 6000 ve 7000 serisi alüminyum alașımlarının bu sektörlerde kullanımı fazladır. Parçaların büyük bir çoğunluğu hadde yöntemiyle üretilse de kritik alanlardaki birçok parça ekstrüzyon yöntemi ile üretilmektedir [5]. Ekstrüzyon yöntemi ile üretim sonrası parçaların birçoğu O ve T4 kondisyonlarında olmaktadır [6]. Bu kondisyonlardaki profillerin mekanik özellikleri askeri, savunma ve ulașım sanayinde istenilen değerlerin çok altındadır. Bu sorunun üstünden gelmek için farklı termik - yașlandırma ișlemleri gerçekleștirerek istenilen mekanik özellikler elde edilebilmektedir. Çökelme sertleșmesinin verimli bir șekilde olması için öncelikli olarak katı çözeltinin homojen bir șekilde olması gerekmektedir. Ekstrüzyon veya termik ișlemi sırasında olușan problemler nedeniyle istenilen mekanik özellikler elde edilemediği zaman profilin T4 kondisyonuna (bașlangıç - ekstrüzyon çıkıșı) geri getirilmesi için solüsyona alma ișlemi yapılmaktadır [7]. Solüsyona alma ișlemiyle alașım içindeki çözünebilir sert elementlerin yapı içerisinde çözünmesi sağlanmıș olur. Bu ișlem yapılırken ürün belli bir sıcaklığa kadar ısıtılır, bu sıcaklıkta bekletilir ve su veya farklı çözeltiler içerisinde soğutulması ile yapılmaktadır. Solüsyona alma sıcaklığını etkileyen yegâne faktör alașımın kimyasal kompozisyonudur. Kimyasal kompozisyon değiștiğinde alașımın faz diyagramındaki yeri de değiștiği için solüsyona alma sıcaklığı değișmektedir. Genel olarak sıcaklık belirlenirken solvüs ve ötektik bașlangıç sıcaklıkları arasındaki bölgede kalınır. Belli alașımlarda sıcaklık aralığı 6-10 °C değișiklikten etkilenmezken, sert alașımlarda bu aralık çok daha dar belirlenmektedir. Bekletme süresi kullanılan malzemenin kalınlığı ile doğru orantılıdır. Kalın malzeme için sürenin uzun tutulması içyapıdaki fazların homojen bir șekilde çözünmesi için yeterli sürenin verilmesidir. Bekletme süresi ardından soğutma ișlemi, su, yağ, sıvı azot vb. sıvılar kullanarak yapılabilir. Soğutma ișleminin ana amacı, çözünmüș ve așırı doymuș çözelti olușturmuș fazların yapı içerisinde hapsolmasını sağlayarak tekrar çökelmesinin önüne geçmektir [8,9]. Bu çalıșmada 6082 alașımdan üretilmiș ve T6 kondisyonu / sertliği istenilen değerde olmayan 21,5 mm çapında rod profillerden 50 ve 200 mm boylarında kesilmiș 540 °C’ye çıkarılarak 2 saat bekletilmesi ardından fırından çıkarılarak; farklı sürelerde bekletilerek su içerisinde soğutulmasının sertlik, iletkenlik, akma ve çekme mukavemeti üzerine etkisi incelenmiștir. Termik ișlemleri ardından metalografik olarak inceleme de yapılmıștır.

2. Deneysel Çalıșmalar 2.1. Malzeme ve Yöntem

1. Giriș Isıl ișlem geniș bir aralık içerisinde düșünüldüğünde metal ürünlerin mekanik özellikleri, metalürjik yapısı ve stresi azaltmak için

Deneysel çalıșmalarda direkt soğutmalı döküm yöntemi ile 8 inch çapında 6082 alüminyum alașımlı billet üretilmiștir. Billetin kimyasal bileșimi Çizelge 1’de verilmiștir.


Makale

157

2.2. Solüsyona Alma Deneyleri ve Termik İșlemi Çizelge 1. 6082 alașımlı billetin kimyasal kompozisyonu

Üretilmiș bilet ekstrüzyon tekniği kullanılarak iki figürlü olacak șekilde 21,5 çapında rod profil üretimi gerçekleștirilmiștir. Ekstrüzyon üretim parametreleri Çizelge 2’de verilmiștir. Üretim ile ilgili görsel Șekil 1’de verilmiștir.

Deneyler sırasında 9 adet deneme olușturulmuștur. Her deneme için 2 adet profil ile ölçümler yapılarak verilerin doğruluğu artırılmaya çalıșılmıștır. Deney planı Çizelge 3’de verilmiștir.

Çizelge 2. Ekstrüzyon prosesi için üretim parametreleri

Çizelge 3. Solüsyona alma deney planı SA=Solüsyona alma – tX_ X.bekleme süresi

Solüsyona alma ve termik ișlemleri Nabertherm B150 fırını ile yapılmıștır. Deneyler sırasında çekilen görseller Șekil 3’de gösterilmiștir.

Șekil 1. Ekstrüzyon üretim görseli

Üretilen rod profillerin ilk ve son kısımları hurdaya ayrılmıștır. Kalan kısımlardan 50 ve 200 mm boylarında numuneler kesilmiștir. 50 mm kesilmesinin nedeni kısa ve uzun boylar arasında soğumanın ürün boyutuna etkisi incelenmesidir. Solüsyona alma deneylerinde kullanılacak numunelere ait görsel Șekil 2’de gösterilmiștir.

Șekil 3. Deneyler sırasında çekilen görseller-1

Șekil 4. Deneyler sırasında çekilen görseller-2

3. Sonuçlar Deneyler sırasında hazırlanan profillerin sertlikleri ve iletkenlikleri; solüsyona alma ișlemi öncesi, sonrası ve termik ișlemi sonrasında ölçülmüștür. Sertlik ve iletkenlik ölçümleri sonrasında çekme test numunesi hazırlanarak akma ve çekme mukavemetleri belirlenmiștir. Șekil 2. Solüsyona alma deneyleri için numune hazırlanması

Deneyler așamasında iletkenlik değeri EMKO Test M4C 025 G3M ve çekme testi Zwick Roell Z 250 cihazları ile ölçülmüștür.

3.1. İletkenlik ve Sertlik Sonuçları Deneylerde kullanılan 6082-T6 rod profillerinin solüsyona almadan önceki iletkenlik ve sertlik değerleri Çizelge 4’de verilmiștir.


Makale

158

Çizelge 4. Solüsyona alma ișlemi öncesi ölçülen iletkenlik ve sertlik değerleri

Çizelge incelendiğinde deneyler sırasında kullanılan malzemelerin iletkenlik ve sertlik değerleri oldukça yakındır. Kullanılan 6082 alașımının T6 termik kondüsyondaki sertlik değeri normalde 95 ve üzeri çıkmaktadır. Bu çalıșmada özellikle düșük sertlikteki profiller üretilerek kullanılmıș ve solüsyona alma ișleminin etkisi incelenmiștir. Solüsyona alma ișlemi 540 °C’de 2 saat bekletilerek gerçekleștirilmiștir. Solüsyona alma ișlemi sonrasında ölçülen iletkenlik ve sertlik değerleri Çizelge 5’de verilmiștir. İșlemden 15 saat sonra ölçümler yapılmıștır.

Șekil 5. Fırın çıkıș sonrası bekletme süresinin sertlik üzerindeki etkisi

3.2 Metalografik İncelemeler Termik ișlemleri tamamlanmıș profillerin metalografik incelenmeleri için numune hazırlama ișlemleri yapılmıștır. Șekil 6, 7, 8 ve 9’da yapılan incelemeler sonucunda elde edilen siyah - beyaz ve polarize metalografik sonuçlar gösterilmiștir. Metalografik incelemeler için Zeiss Axio Scope A1 modeli ile yapılmıștır.

Çizelge 5. Solüsyona alma ișlemi sonrası ölçülen iletkenlik ve sertlik değerleri

Solüsyona alma ișlemi sonrasında profillere termik ișlemi uygulanarak T6 kondisyonu elde edilmiștir. Termik ișlemi bir gün sonrasında ölçülen iletkenlik ve sertlik değerleri Çizelge 6’da verilmiștir.

Çizelge 6. Termik ișlemi sonrası ölçülen iletkenlik ve sertlik değerleri

Șekil 6. Fırın çıkıșı direk ve 1 dakika bekletilerek soğutulmuș numune incelemeleri

Șekil 7. Fırın çıkıș sonrası 3 ve 5 dakika bekletilerek soğutulmuș numune incelemeleri


Makale

160

ile yapılan bir ișlemdir. Genellikle otomotiv, savunma, uçak ve uzay sanayinde yüksek sertlik ve mukavemet istenen durumlarda ısıl ișlem sürecinin ilk adımı olarak yapılmaktadır. Bu çalıșmada 21,5 mm çapında 6082 alüminyum alașımlı rod profilin solüsyona alma ișleminde fırın çıkıșı sonrası bekletme süresinin iletkenlik, sertlik ve çekme mukavemeti üzerine etkisi incelenmiștir. Yapılan ölçümler sonucunda iletkenlik değeri ve sertlik değeri arasında ters orantı olduğu gözlemlenmiștir fakat iletkenlik değerinde 1-2 μS birimlik yükseliș sertlik değerinde 40-50 Brinell düșmeye karșılık geldiği belirlenmiștir.

Șekil 8. Fırın çıkıș sonrası 10 ve 15 dakika bekletilerek soğutulmuș numune incelemeleri

Solüsyona alma ișlemi sonrasında bekletme süresinin iletkenlik, sertlik ve mukavemet değerleri üzerine etkisinin fazla olduğu yapılan çalıșma sonucunda gözlemlenmiștir. Bekleme süresi ne kadar artarsa sertlik ve mukavemet değeri o derece düșmektedir. Özellikle beș dakikadan fazla bekletilmiș numunelerde sertlik ve çekme mukavemeti değerinin düștüğü görülmüștür. Fırın çıkıș sonra beklemeden soğutma ișlemine tabi tutulan profilin sertliği 110 Brinell gelirken, 1 saat bekletilmiș profilin sertliği 58 Brinell civarında ölçülmüștür. Aynı durum çekme mukavemeti için de geçerli olduğu belirlenmiștir. Direk soğutulan profillerin çekme mukavemeti değeri yaklașık 382 N/mm2 gelirken, 1 saat bekletilen numunenin yaklașık 190 N/mm2 gelmektedir.

Referanslar [1] T. Sheppard, Mater. Sci. Technol., Vol 4, July 1988, p 636 [2] J.E. Hatch, in Aluminum Properties and Physical Metallurgy, American Society for Metals, 1984, p 165-166 [3] MK Banerjee, Fundamentals of Heat Treating Metals and Alloys, Jaipur, 2017, Hindistan [4] HMMA Rashed and AKM Bazlur Rashid, Heat Treatment of Aluminum Alloys, Dhaka, 2017, Hindistan Șekil 9. Fırın çıkıșı 30 ve 60 dakika bekletilerek soğutulmuș numune incelemeleri

3.3. Çekme Deneyi Sonuçları

[5] King, F. Aluminium and Its Alloys; Ellis Horwood: Chichester, 1987. [6] Garrett, R. P.; Lin, J.; Dean, T. A. An Investigation of the Effects of Solution Heat Treatment on Mechanical Properties for AA 6xxx Alloys: Experimentation and Modelling. International Journal of Plasticity 2005, 21 (8), 1640–1657. [7] Toda, H.; Nishimura, T.; Uesugi, K.; Suzuki, Y.; Kobayashi, M. Influence of High-Temperature Solution Treatments on Mechanical Properties of an Al–Si–Cu Aluminum Alloy. Acta Materialia 2010, 58 (6), 2014–2025. [8] Ma, W.; Wang, B.; Yang, L.; Tang, X.; Xiao, W.; Zhou, J. Influence of Solution Heat Treatment on Mechanical Response and Fracture Behaviour of Aluminium Alloy Sheets: An Experimental Study. Materials & Design 2015, 88, 1119–1126.

4. Genel Değerlendirme

[9] Cuniberti, A.; Tolley, A.; Riglos, M. V. C.; Giovachini, R. Influence of Natural Aging on the Precipitation Hardening of an AlMgSi Alloy. Materials Science and Engineering: A 2010, 527 (20), 5307–5311.

Solüsyona alma ișlemi profil ve levha ürünlerinin belirli sıcaklığa kadar ısıtılması, bu sıcaklıkta bekletilmesi ve soğutulması

Anahtar kelimeler: 6082 Alüminyum Alașımı, Rod Profil, Solüsyona Alma, Isıl İșlem

Șekil 10. Fırın çıkıșı bekletme süresinin çekme mukavemetine etkisi


Makale

162

Giydirme Cephe Bileșenleri Nevin GÜNEY TOK Makine Mühendisi Giydirme cephelerin esas maddesini olușturan camın yapı strüktürü tarafından tașınması için doğramaya, montaj aksamına ve yardımcı montaj malzemelerine gereksinim vardır. Camın doğrama ile ilișkisi ve tașınma biçimi giydirme cephenin türünü de belirlemektedir.

Ana Profil İșlevi; cephe düzleminde bulunan cam ve dolgu birimlerinin ağırlıklarından doğan düșey yükleri ve bunları etkileyen yatay yükleri tașıyarak fazla ötelenmelerini engellemektir. Ana profil, düșey ve yatay konumlarda olmakta ve çoğunlukla cephe düzleminin iç tarafında yer almaktadır. Cam ve dolgu birimlerinin iç yüzey kenarları bu profil ile dıștaki baskı profili arasında sıkıștırılır.

Dıș ve İç Contalar Bu bileșenler, dıș ortamdan iç ortama iki dolgu birimi arasından su ve hava sızıntısını önlemenin yanında birimlerin metal profillerle yan yana getirilmesine olanak tanırlar. Dıș ve iç contaların her biri ayrı olabileceği gibi dıș-dıș, dıș-iç veya iç-iç șeklinde birleștirilmiș olarak da tasarlanabilir. Baskı profilli sistemlerde dıș contalar bu profilin iç yüzünde bulunmakta ve dolgu birimini sıkıștırmaktadır. İç contalar da aynı șekilde ana profil üzerine yerleștirilmektedir. Dıș contalar çoğunlukla birleșimin simetri aksı üzerindedir. Bu konumdakilerde iki çözümle karșılașılmaktadır. İlkinde dıș conta tek veya iki bileșenli olarak iki dolgu birimi arasında bir tıkaç gibi sıkıștırılmaktadır. İkinci çözümde ise dıș conta ek profil ile ana profil arasında kalmaktadır.

Çift Cam Birimi Bu birimin yeterli fiziksel çevre kontrolü sağlamanın yanında rüzgâr ve darbe yüklerine karșı da yeterli mekanik dayanım göstermesi beklenir. Söz konusu birim cephe tașıyıcı ızgarasının dikme ve kayıtları arasına yerleștirilir. Çubuk sistemlerde birim ızgaraya doğrudan yerleștirilirken, panel sistemlerde cam birimi çerçeve ile fabrikada birleștirilir ve yapı tașıyıcı ızgarası üzerinde bu çerçeveler yan yana getirilir.

Isı Kesici Cam ve dolgu birimleri arasındaki birleșimde çoğunlukla metal birleșenler kullanılır. Isı kesici, bu birleșimin dıș ve iç bölümlerini birbirinden ayırarak iç ortamdan dıș ortama doğru olan ısı iletimini azaltır. Baskı profilli sistemlerde ısı kesici iç taraftaki 44 ana profilin dıșa doğru olan çıkıntısı ile dıș taraftaki baskı profilini birleștirir. Strüktürel Silikonlu (tașıyıcı macunlu) sistemlerde ise ısı kesici çoğunlukla dıș ek profil ile iç ek profil arasında bulunmaktadır. Isı kesiciler, ince iki lamadan olușabildiği gibi, içi dolu veya boș bir profil de olabilmektedir. Bazı çözümlerde ayrıca bir ısı kesici bulunmamakta, bu ișlev iç contalar tarafından üstlenilmektedir.

Baskı Profili Bu bileșen cam veya dolgu birimini iç taraftaki ızgara bileșenine doğru bastırarak mekanik bir bağlantı sağlar. Baskı profili, cam veya dolgu biriminin dıș yüzeyi kenarlarında bulunur. Birim ile arasına dıș conta yerleștirilir.

Dıș ve İç Ek Profiller Bu bileșenler Strüktürel Silikonlu (tașıyıcı macunlu) sistemlerde cam biriminin ızgaraya mekanik bağlantısını sağlar. Dıș ek profil cam birimi kenarı ile ısı kesicinin arasına yerleștirilir. İç ek profil ise ısı kesici ile ızgara arasında bulunur ve bazı çözümlerde dıș ek profil gibi cam birimi ile de Strüktürel Silikon (tașıyıcı macun) yardımıyla birleștirilebilmektedir. Isı kesiciliğin iç conta tarafından üstlenildiği durumlarda ayrı ayrı dıș ve iç profiller yerine tek bir profile yer verilmektedir. Bu profillerin mekanik olarak yerleștirildikleri durumlarda araya ısı kesici olarak bir yassı conta yerleștirilmektedir.

Strüktürel Silikon (Tașıyıcı Macun) Strüktürel Cephe silikonu, iki komponentli, nötr bir yapıștırıcı olup cam, metal ve diğer yapı malzemelerinin konstrüktif bağlanması için özellikle dizayn edilmiștir.


Sektör

168

Makina Sektörünün Kalbi İzmir’de Atacak MAKTEK Fuarı, Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği’nin de desteği ile bu yıl kapılarını ilk kez İzmir’de açacak. 4-7 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda, takım tezgâhları, metal - sac işleme makineleri, tutucular - kesici takımlar, kalite kontrol - ölçüm sistemleri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren katılımcılar yer alacak. Endüstri 4.0’ın Ayak İzleri Yüksek teknolojiye sahip hem yerli üretim, hem de ithal takım tezgâhlarını ve aksesuarlarını bir arada inceleme fırsatının bulunabileceği MAKTEK İzmir Fuarı’nda on binlerce ziyaretçi bir araya gelecek. 11 ülkeden 250 firma ve firma temsilciliğinin katılacağı fuar, 4 gün boyunca sürecek. Yerli ve yabancı firmaların katılacağı fuarda, son teknoloji ürünler sergilenecek. Ayrıca endüstri 4.0’ın da ayak izleri bu fuarda görülecek. Șirketler ikili görüșmeler ve yeni anlașmalara da imza atacak. İzmir Ekonomisine Katkı Takım Tezgâhları Sanayici ve İșadamları Derneği (TİAD) Bașkanı Hakan AYDOĞDU, șu açıklamayı yaptı: “MAKTEK, Türk makina sektörü için stratejik bir öneme sahip. İzmir ise Türkiye sanayisinin yüzde 16’sını kapsıyor. Bu nedenle İstanbul’un ardından fuarımızı İzmir’de yapma kararı aldık. İzmir ekonomisine bu fuarın büyük katkısı da olacak. Çevre illerden katılımcılar İzmir’de harcama yapacak. Uçak, konaklama, restoranlar vb. harcamalar İzmir’i hareketlendirecek. Biz bu fuarı Konya’da yaptığımızda otellerin doluluk oranları yüzde yüzü buluyor. MAKTEK’i bundan sonra bir yıl İstanbul’da bir yıl İzmir’de olacak șekilde planlıyoruz.”

The Heart of Machine Industry in İzmir

TÜYAP tarafından organize edilen MAKTEK İzmir Fuarı, Takım Tezgâhları Sanayici ve İșadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği’nin (MİB) ișbirliği ve İzmir Büyükșehir Belediyesi, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve

Sanat Etkinlikleri A.Ș. (İZFAȘ), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) değerli destekleriyle makina sektörünün Ege Bölgesi’ndeki en büyük bulușma noktası olacak.

MAKTEK Fair, With the support of Machine Tools Industrialists’ and Businessmen’s Association, this year’s doors will be opened in İzmir for the first time. The fair will be held between 4-7 October 2017, participants will be active in the fields of machine tools, metal - sheet processing machines, retainer - cutting tools, quality control - measurement systems, CAD / CAM, PLM software and production technology.


Alfabetik olarak sıralanmıştır


DERGiMiZiN DAÄ&#x17E;ILIM PROFiLi

OUR JOURNALâ&#x20AC;&#x2122;S ROUND PROFILE

t 5à SLJZFHFOFMJOEFQSPKFÃ&#x17D;J[FOWFVZHVMBZBONJNBSJPmTMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFLBQÂ&#x2018;oQFODFSFoDFQIFàSFUJNJWFTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;ZBQBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTJTUFNàSFUJDJWFVZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFNBLJOFJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBOWFUFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFDBNJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBO VZHVMBZBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFBLTFTVBSJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;àTUMFOFOWF UFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFJISBDBUWFJUIBMBUZBQBOmSNBMBS t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUNàIFOEJTMFSPEBTÂ&#x2018;WFNJNBSMÂ&#x2018;LPEBMBSÂ&#x2018; t ("-4Ä&#x152;"%(JSJÅ&#x2014;JNDJ"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t "-65&"."MàNJOZVN5FTU&ļJUJNWF"SBÅ&#x2014;UÂ&#x2018;SNB.FSLF[J t 5PQMVLPOVUZBQÂ&#x2018;LPPQFSBUJnFSJ t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[MÂ&#x2018;JÅ&#x2014;ZBQBOJOÅ&#x2014;BBUmSNBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OJMHJMJ EFQBSUNBOMBSÂ&#x2018; t 50,Ä&#x152;5$#BÅ&#x2014;CBLBOMÂ&#x2018;L5PQMV,POVUÄ&#x152;EBSFTJ#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM,POVUÄ&#x152;NBS1MBO4BO7F5JD"Ä&#x; t #BZÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LWFÄ&#x152;TLBO#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBSÂ&#x2018; t 5àNUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018; t 44,Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t .JMMJ&ļJUJN#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5#..,àUàQIBOFTJ t "EBMFU#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t Ä&#x152;/5&4o5àSLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU4BOBZJDJMFSJÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVMÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBUÃ&#x17D;Â&#x2018;MBS%FSOFļJ

t Ä&#x152;.4"% Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t 5Ä&#x152;.4&5à SLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àUFBIIJUÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBSÂ&#x2018;#JSMJļJ t Ä&#x152;.0Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àIFOEFOEJTMFS0EBTÂ&#x2018; t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5àSLJZF(FOÃ&#x17D;Ä&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ  t 5"-4"%o5àSLJZF"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t ":Ä&#x152;%"MàNJOZVN:à[FZÄ&#x152;Å&#x2014;MFN%FSOFļJ t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%o5àNTBOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%oÃ&#x192;SFULFO4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t #àZàLFMÃ&#x17D;JMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018;OBLBZÂ&#x2018;UMÂ&#x2018;BMàNJOZVNmSNBMBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOàOàSFUJDJ JUIBMBUÃ&#x17D;Â&#x2018; EJTUSJCàUÃ&#x161;SmSNBZFULJMJMFSJ t #BTÂ&#x2018;OZBZÂ&#x2018;OPSHBOMBSÂ&#x2018; GVBSDÂ&#x2018;MÂ&#x2018;LÅ&#x2014;JSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBSÂ&#x2018; t :VSUJÃ&#x17D;JWFZVSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBBMàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàZMFJMHJMJmSNBMBSWFÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJ NFTMFLHSVQMBSÂ&#x2018;OEBOÃ&#x161;OFNMJBESFTMFS

t "SDIJUFDUVSBMPGmDFTESBXJOHQSPKFDUTBOEJNQMFNFOUJOHUIFOBMMBSPVOE 5VSLFZ t $PNQBOJFTQSPEVDUJOHEPPSXJOEPXGSPOUBOETFMMJOHJOBMVNJOJVNTFDUPS t "MVNJOJVNTZTUFNQSPEVDFSTBOEJNQMFNFOUPST t .BDIJOFQSPEVDFST TFMMFSTBOETVQQMJFSTJOBMVNJOJVNTFDUPS t $PNQBOJFTQSPEVDJOH TFMMJOHBOEJNQMFNFOUJOHHSBTTJOBMVNJOJVNTFDUPS t $PNQBOJFTQSPEVDJOH TFMMJOHBDDFTTPSJFTJOBMVNJOJVNTFDUPSBOETVQQMJFST t $PNQBOJFTFYQPSUJOHBOEJNQPSUJOHJOBMVNJOJVNTFDUPS t $IBNCFSPGDJWJMFOHJOFFSTBOEDIBNCFSTPGBSDIJUFDUVSF t ("-4Ä&#x152;"%&OUSFQSFOFVS"MVNJOJVN*OEVTSJBMJTZ"OE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t "-65&"."MVNJOVN5FTUJOH5SBJOJOHBOE3FTFBSDI$FOUFS t .BTTIPVTJOHDPOTUSVDUJSFDPPQFSBUJWFT t $PODFSOJOHEFQBSUNFOUTPGCVJMEJOHDPNQBOJFTQSPKFDUCBTFEBMMBSPVOE 5VSLFZ t 50,Ä&#x152;531SJNF.JOJTUSZ.BTT)PVTJOH"ENJOJTUSBUJPO t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM)PVTJOH$POTUSVDUJPO1MBOOJOH*OEVTUSZBOE$PNNFSDF *ODPSQPSBUFE$PNQBOZ t .JOJTUSZPG1VCMJD8PSLT t "MM*OEVTUSZ$IBNCFSTBDUJWFBMMBSPVOE5VSLFZ t "MMDIBNCFSTPGDPNNFSDF t 44,$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t /BUJPOBM&EVDBUJPO.JOJTUSZ$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t 5#..-JCSBSZ t +VTUJDF%FQBSUNFOU$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t Ä&#x152;/5&45VSLFZ$POTUSVDUJPO*OEVTUSJBMJTU&NQMPZFS4ZOEJDBUF t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVM$POTUSVDUPS"TTPDJBUJPO t Ä&#x152;.4"% #VJMEJOH.BUFSJBMT1SPEVDFST"TTPDJBUJPO

t 5Ä&#x152;.4&5VSLFZ$POTUSVDUJPO$POUSBDUPS&NQMPZFS4ZOEJDBUF t 5.#5VSLFZ$POUSBDUPST6OJPO t 5..0#VOJPOPGDIBNCFSTPGUVSLJTIFOHJOFFSTBOEBSDIJUFDUT t Ä&#x152;.0$IBNCFSTPG#VJMEJOH&OHJOFFST t 50##UVSLJTIVOJPOPGDIBNCFSTBOEDPNNPEJUZFYDIBOHFT t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%UVSLJTIJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5VSLFZ:PVOH#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%JOEFQFOEFOUJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5"-4"%5VSLFZ"MVNJOJVN*OEVTUSJBMJTU"TTPDJBUJPO t ":Ä&#x152;%"MJNJOJVN4VSGBDF.BOJGBDUVSF"TTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%5IF"TTPDJBUJPOPG"MM*OEVTUSJBMJTUBOE#VTJOFTTNFO t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%1SPEVDUJWF*OEVTUSJBMJUTBOE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t &NCBTJFTBOE$POTVMBUFT t "MVNJOJVN$PNQBOZSFHJTUFSFEUPDIBNCFSTPGJOEVTUSZBOEDPNNFSDF t $PNQBOZBENJOJTUSBUPSTPGQSPEVDFST JNQPSUFST EJTUSJCVUPSTJOBMVNJOJVN TFDUPS t .FEJBPSHBOT GBJSDPNQBOJFTBOEBEWFSUJTJOHBHFODJFT t $PNQBOJFTJO5VSLFZBOEXPSMEDPODFSOJOHBMJNJOJVNTFDUPSBOEJNQPSUBOU BEESFTTFTGSPNWBSJPVTPDDVQBUJPOBMHSPVQT


5HNODPúQGHNV ADA TRUSTAR ADANA CAM AGTA RECORD $.'(1ê=7$1,7,0

73 164-165 90 

AKOTHERM

25

$.3$$/h0ê1<80$.7ê)0ê0$5/,.AKTUAL METAL

61

ALCAS

13

ALCO METAL

155

ALDOM / SAPA

31

$/)$0(7$/$/0$/h0ê1<80 ALTECO $1.$$/h0ê1<80

 103 

,4$/h0ê1<80 ,æ,/'$.

 

ê120$.ê1(KALE

23

KARAKALEM .$53(1.$5$/h0ê1<80 .$<1$.0(7$/ .210(76$1$/h0ê1<80 KORAKS 0$55ê10$.ê1$ MAUD 0(5ê'<(1)8$5&,/,. MESAN METAL

163 $OW%DQW  105 169 56-57

0(76$1

 

$1.ê526)8$5&,/,.025$/h0ê1<80

$56/$1$/h0ê1<80NORM PVC

94-95

$57,0.ê0<$2%$/$/h0ê1<80$57.ê0)8$5&,/,.ORGADATA

67

$6$æ$/h0ê1<8032:(5/,1($6ê67$/$/h0ê1<80$66$1$/h0ê1<80$7/$69ê'$$9$17$-0$.ê1(%$.$<$3,%$.8%8,/'%$5$16$1$/h0ê1<80 %$<5$0/$5$/h0ê1<80 %('(/2è/8$/h0ê1<803526(67h5. PÃ&#x153;KAD 57)8$55ê9$6<$3,6(<.2d$/h0ê1<806,(*(1,$6,50$0(7$/6ê67(00$.ê1$

%ê56$1&$062/$5:,1

&%$/h0ê1<80

Ã&#x2013;n Kapak $UND.DSDN/RJR

æê0æ(.$/h0ê1<806&2$/ TALSAD

d(7ê1&ê9$7$7(&+12)250

'(.27(.$/h0ê1<80TETRADOOR

'2è8æ.$/,3EGE KEPENK

101

 

77

113

 ECEHAN METAL

 $UND.DSDNêoL

æ$)$.60(7$/

d$è$7$3(1$/h0ê1<80

67$5,80'225,80

CORAL METAL

'g57(/$/h0ê1<80

161 /RJR

5(<1$(56

%ê5(5$/3(1$.6 BKS CAM75(.60$.ê1$ 75(0&2,//%58&. 7h<$3)8$5&,/,. 8=81(5$/h0ê1<80

gQ.DSDNêoL6Ã&#x2013;UW 151 145 /RJR  

ELANEXPO

54

ERMETSAN

159

h0ê7$/h0ê1<80(56$æ$/80ê1<809(+$6$/h0ê1<80(;327ê0)8$5&,/,.VORNE

37

*$/6ê$'<$98=0(7$/<$98=/$5%$8:,1+$6$/h0ê1<80LQIR#DOXDUWFRPWUÂ&#x2021;ZZZDOXDUWFRPWU


Profile for winartaluart

ALU&Art DERGİSİ SAYI 49  

ALÜMİNYUM CEPHE YAPI MİMARİ PROJE DERGİSİ

ALU&Art DERGİSİ SAYI 49  

ALÜMİNYUM CEPHE YAPI MİMARİ PROJE DERGİSİ

Advertisement