Page 1


,661

´.DUDUOÖ$GÖPODUOD <DUÖQODUÖæQèD(GL\RUX]µ

0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 6$17ú&/7'û7ú$G×QD İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ

Kemalettin AKSÖZ

:VSU JÎJ WF ZVSU E‘̄‘ GVBS PSHBOJ[BTZPOMBS‘O‘O ̄FLJMMFOEJ˘J CV HàOMFSEF TJ[ EF˘FSMJ ÎÚ[àN PSUBLMBS‘N‘[ "-6"SU EFSHJNJ[JO JODJ TBZ‘T‘O‘ JODFMFSLFO CJ[MFSEFQSPGFTZPOFMFLJCJNJ[JMFCJSMJLUF"-6&910 "OLBSB:BQ‘ łOUFSNPC ł[NJS :BQ‘ łTUBOCVM ,PNQP[JU "OUBMZB :BQ‘ łTUBOCVM ,BVÎVL 'VBSMBS‘OEB EB˘‘U‘NEB PMBDBL PMBO "-6"SU VODV TBZ‘N‘[‘O ÎBM‘̄NBMBS‘OB EFWBN FEJZPSPMBDB˘‘[ :VSUE‘̄‘OEBJTFUFL5àSLZBZ‘OLVSVMV̄VPMBSBL:VSUE‘̄‘½[FM4BZ‘N‘[JMF 5BISBOEBLJłSBO$POGBJS'VBS‘OBLBU‘M‘NTB˘MBZBSBL HMPCBMQB[BSMBSEBLJZFOJ J̄CB˘MBOU‘MBS‘N‘[BJN[BN‘[‘BUU‘L:VSUE‘̄‘½[FM4BZ‘N‘[JMFEF%VCBJEFLJ 8JOEPXT %PPST 'BDBEFT 'VBS‘OEB UFL 5àSL ZBZ‘O LVSVMV̄V PMBSBL ZJOF ZFSJNJ[J BMBDB˘‘[ 4J[MFS EF CV ÚOFNMJ TBZ‘N‘[EB NBSLBO‘[‘O ZFS BMNBT‘O‘ JTUFSTFOJ[ CJ[MFSFJMFUJ̄JNCJMHJMFSJNJ[EFOVMB̄BCJMJSTJOJ[ #J[MFSJ̄EàOZBT‘UFNTJMDJMFSJPMBSBLCBS‘̄ IV[VSPMNBEBONFWDVUSFLBCFUÎJMJ˘J LPSVNBO‘O WF FLPOPNJZF LBUL‘ TB˘MBNBO‘O JNLÉOT‘[ PMEV˘VOV CJMJZPSV[ )FEFnFSJNJ[F VMB̄NBL JÎJO JIUJZBÎ EVZEV˘VNV[ FOFSKJZJ CJ[F TB˘MBZBDBL PMBOJ̄IV[VSVOBIFS[BNBOLJOEFOÎPLJIUJZBD‘N‘[WBS#àUàOCVHFMJ̄NFMFS ‘̄‘˘‘OEB àMLFNJ[JO PSUBL ZBSBSMBS‘ EP˘SVMUVTVOEB EBIB HàWFOMJ WF EBIB àSFULFOCJSHFMFDF˘JOTB˘MBONBT‘BNBD‘ZMBWBSHàDàNà[JMFÎBM‘̄NBZBEFWBN FEFDF˘J[5àNHàDàNà[àWFFOFSKJNJ[J TJ[EF˘FSMJÎÚ[àNPSUBLMBS‘N‘[EBO BMBDB˘‘[ TJ[MFSJOEFTUF˘JWFLBUL‘MBS‘ZMBPSUBLIFEFnFSJNJ[FVMB̄BDB˘‘[ #VPSUBLIFEFnFSEP˘SVMUVTVOEBIBJOEBSCFHJSJ̄JNJOFUFLZàSFLPMBSBLDFWBQ WFSJMNFTJOJO WF NFZEBOMBSB ΑLBSBL NJMMÔ JSBEFZF TBIJQ ΑL‘MNBT‘O‘O CJSJODJ Z‘M EÚOàNàOEF VOVUVMNBNBM‘E‘S LJ 5FNNV[ CJSMJL WF CFSBCFSMJ˘JO [BGFSJ PMNV̄UVS ÃMLFNJ[J JIBOFUUFO LVSUBSBO DVNIVSCB̄LBO‘N‘[B CB̄CBLBO‘N‘[B TJZBTFUÎJMFSJNJ[F TJWJMUPQMVNLVSVMV̄MBS‘N‘[B GFEBLÉSFNOJZFUNFOTVQMBS‘N‘[B WF WBUBO‘OB NJMMFUJOF TBE‘L LBISBNBO TJMBIM‘ LVWWFUMFSJNJ[F IBJO EBSCF HJSJ̄JNJOF LBISBNBODB EJSFOFSFL UBSJIJ CJS [BGFS LB[BOBO B[J[ NJMMFUJNJ[F UF̄FLLàSFEJZPSV[ .JMMFUJNJ[FZBQ‘MBOIBJOTBME‘S‘OFUJDFTJOEFNJMMFUJNJ[WFUàNEàOZBHÚSNà̄UàS LJCJSUPQMVNFMFMFWFSEJ˘JUBLEJSEFàTUFTJOEFOHFMFNFZFDF˘JCJS̄FZZPLUVS 5FNNV[ .JMMÔCJSMJLWFCFSBCFSMJ˘JNJ[JO[BGFSJEJS#VCJSMJLSVIVZMB àMLFNJ[J ÎPL EBIB HàÎMà WF LBSBSM‘ BE‘NMBSMB ZBS‘OMBSB UB̄‘ZBDB˘‘N‘[B JOBOD‘N‘[ UBNE‘S 5àNCVQBZMB̄‘NMBS‘̄‘˘‘OEBCJSLF[EBIBOFUCJS̄FLJMEF UFSÚSà WF IFS UàSMà EBSCF HJSJ̄JNJOJ L‘OBE‘˘‘N‘[‘ JGBEF FEFSFL (B[J .VTUBGB ,FNBM "UBUàSLàO ÚOEFSMJ˘JOEF UàN ZPLMVLMBSB SB˘NFO "OBEPMV JOTBO‘O‘O B[NJZMF LB[BO‘MBO 6MVTBM,VSUVMV̄NàDBEFMFTJOJO[BGFSMFUBÎMBOE‘˘‘"˘VTUPT;BGFS#BZSBN‘N‘[‘ LVUMBSCVUPQSBLMBS‘CJ[MFSFWBUBOZBQBOB[J[̄FIJUMFSJNJ[J HB[JMFSJNJ[JTBZH‘ NJOOFUWF̄àLSBOJMFBOBS‘[

Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü Handan AKSÖZ handan@winartproje.com Reklam Departmanı Kadir AKSÖZ kadir@winartproje.com Özden KURMA pazarlama@winartproje.com Editör Nükhet KÜÇÜK haber@winartproje.com Web Master Aydoğan A. GÜRSOY editor@winartproje.com Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com T: +49 80312315930 - +49 170 92 38666 F: +49 80312315931 Yayın Danıșma Kurulu GALSİAD Yön. Krl. Bșk. / Celalettin KIRBOZ Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Bșk. / Fikret YILMAZ Kompozit San. Der. G. Sekreteri / İsmail Hakkı HACIALİOĞLU Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER Mimar Osman GÜDÜ Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFł45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS %DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ$OPLQ\XPVHNW|UQH\|QHOLNWLU

$ø86726(</h/<×O6D\×

"ZS‘DB VNVUMBS‘N‘[‘O IFQ ZB̄‘ZPS PMNBT‘ IP̄HÚSàOàO CJ[MFSJ LVDBLMBNBT‘ EFWMFUJNJ[JO CBLJ LBMNBT‘ BZS‘M‘LΑ UFSÚSàO CJUNFTJ HFMFDFL OFTJMMFSJNJ[F ZB̄BO‘MBT‘ CJS àMLF C‘SBLNBN‘[ EJMFL WF UFNFOOJMFSJ JMF ,VSCBO #BZSBN‘O‘[‘ ̄JNEJEFOLVUMBS‘[ $/8 $UW%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS $/8 $UW%FSHJTJCBT‘OZBZ‘ONFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[WFSNJ̄UJS %FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


icindekiler 82

104

42

74

76

48 14

Alfa Metal; “İSO’nun ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kurulușu’ Listesinde Yerimizi Aldık”

22

AKPA; FD 60 / FD 60 THERMO

36

ASAȘ; Bilim, Sanat ve Sanayiyi Bulușturarak Büyüyor

42

Alüminyum Sektör ve Paydașları Çorlu’da Toplandı

48 64 66

Norm PVC Aksesuarları, Açılıș Kokteylinde İstihdam Müjdesi Verdi ADG; “Bizim Ülkemizin Neden Büyük Markaları Olmasın?” Çetin Cıvata, Kendi İçinde Kurumsal Yapıya Geçiș Yaptı

74 76 78

Burak Alüminyum; “A’da Z’ye, Hayatın Her Yerinde” GALSİAD ile Birlikte Tekirdağ Valisi Mehmet CEYLAN’ı Makamında Ziyaret Ettik BKS; “Hedeflerimize Yönelik Direkt Çalıșmalar Yapmaktayız”

82

Bülent İNAL; Oradaydım; “Marș Mira 2017”

88

İlk Türk Ticaret Merkezi Tahran’da Açıldı

104

GALSİAD Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Gerçeklești

108

Statik Toz Boya Uygulamaları Konulu Mesleki Eğitim Gerçekleștirildi


Sektör

14

“İSO’nun ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kurulușu’ Listesinde Yerimizi Aldık” Alfa Metal Alüminyum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali BAKANER, 2017 yılının ilk yarısını değerlendirerek, 2017 yılının ikinci yarısındaki hedeflerini açıkladı. müșteri portföyünü genișletmeyi hedeflemektedir” dedi. “Ürün Çeșitlendirmesine Gideceğiz” BAKANER; “2017 yılının ikinci yarısında tamamlayacağımız yeni yatırımımızla döküm kapasitemizi % 80 artıracağız. Yatırımımızın tamamlanmasıyla üretim, kapasite ve satıș hasılatı bakımından ciddi bir büyüme sağlayacağız. Dünyanın en gelișmiș sistemlerini kurarak ürün çeșitlendirmesine gideceğiz. 2017 yılında araștırmageliștirme çalıșmalarına ve reorganizasyon faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Yurt dıșı fuar organizasyonlarına katılarak teknolojik gelișmeleri ve yenilikleri yakından takip edeceğiz” dedi. Ali BAKANER; “Firmamız açısından 2017 yılının ilk yarısı oldukça verimli geçti. Kapasitemizin tamamını kullandık ve 153 milyon TL net satıș hasılatı elde ettik. İSO’nun “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kurulușu” araștırmasında; 2014 ve 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da listedeki yerimizi aldık. Firmamız 2017 yılı üretimden net satıș tutarları itibariyle daha üst sıralarda yerini alacak.”

“Yeni Pazarlara Yönelim Gösteriyoruz” Alüminyum ekstrüzyon firmalarının hammaddesini olușturan billet dökümü yapan firmamız, birçok ülkeye ihracat yapmakla beraber, tüm dünyaya açılmayı planlamaktadır diyen BAKANER; “İhracatını son yıllarda sürekli olarak artıran firmamız, yeni pazarlara yönelerek 2017 yılında

We took our place in ISO’s List of “Turkey’s Second 500 Biggest Industry Companies” Ali BAKANER, the Chairman of Board of Directors of Alfa Metal Alüminyum A.Ș. evaluated the first half of 2017 and expressed their targets for the second half of 2017.


Sektör

16

‘Alüminyum Sektör Paydașları Bulușma Toplantısı’nda Görüș Bildiriminde Bulundu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü ev sahipliğinde ve Tekirdağ Valiliği, Çorlu Ticaret ve Sanayi odası ile birlikte düzenlenen “Alüminyum Sektör Paydașları Bulușma Toplantısı” Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tesislerinde Tekirdağ Valisi Mehmet CEYLAN Bașkanlığında yapılmıștır. Toplantıya Çorlu Kaymakamı Levent KILIÇ, KOSGEB İl Müdürü Tolga ERKAN, THY Teknik Aș Genel Müdür Danıșmanı Halil TOKEL, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metaller Șubesi Mehmet DEMİR, Savunma Sanayi Müsteșarlığı yetkilileri İnci Yıldız KAHYA, Bașak AYSIN, Roketsen A.Ș. yetkilileri Emre TURHAN, Anıl ALKAN, MKEK yetkilileri Sn. Deniz DOĞAN, Aselsan yetkilileri Mustafa Kemal İLİK, Murat ASLAN, ALUTEAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ebubekir KOÇ,

Trakya Kalkınma Ajansı yetkilisi Melih ERGENE, N.K.Ü’den Prof. DR. Bülent EKER, Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Ayșegül AKDOĞAN EKER, TÜDEP Bașkanı Ahmet ERKOÇ ve çok sayıda sektör temsilcisi katılmıșlardır. Ülkemizde gerçek anlamda paydașların ve ilgili üniversitelerin katıldığı bu toplantı bir ilk olması açısından çok önemlidir. Burada talep tarafı olan ve ülkemiz genel durumunda çok önem arz eden özellikle “Milli ve Yerli” tanımının tam karșılığı olan gelișmeler tüm gün boyunca masaya yatırılmıștır. Karșılıklı beklentiler ve yapılabilirlikler tartıșılmıș son gelinen noktada özet çıkarılmıștır. Toplantı Tekirdağ İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müdürü Fahrettin AKÇAL’ın yönetiminde Tekirdağ Valisi Mehmet CEYLAN’ın açılıș konușması

ile bașlamıș olup, Prof. Dr. Ayșegül AKDOĞAN EKER’in alüminyum konu bașlıklı sunumu ile devam etmiștir. Süreçte GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ; ülkemizde ve ilimizde alüminyumun genel durumu hakkında yaptığı konușma sonrasında ALUTEAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ebubekir KOÇ; dünyada ve Türkiye’de alüminyumun geldiği noktayı teknik olarak ve rakamsal detaylar ile anlatmıșlardır. THY Teknik A.Ș. Danıșmanı Halil TOKEL kendilerinin yaptıkları çalıșmalar konusunda bilgi paylașımında bulunur iken aynı zamanda özellikle Alüminyum nihai ürünler konusunda neden halen “Milli ve Yerli” imalatta gerekli noktaya gelinemediğini tartıșmaya açmıștır. Konu hakkında söz alan GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ gelinen noktayı üç ana temel üzerinde değerlendirmiș ve șöyle devam etmișlerdir; “İlk olarak üretim konusunda önümüzde bilgi ve know how olarak hiçbir engelimiz yok, ancak bilinmelidir ki burada toplantı düzeninde sol tarafımızda oturan talep grubu olan. SSM, Roketsan, Aselsan, MKE, THY gibi firmalarımızın istedikleri ürünleri temin edebilecekleri yerli sanayi halen ülkemizde teknik olarak gelișmemiș ve istenilen düzeye gelmemiștir. İstenen standart ve ölçülü imalat yapacak yatırımlar henüz çok az düzeyde gerçekleșmektedir. Oysa halen kapasite kullanım oranı % 70’lerde olan alüminyum mamul üretimi için standart dıșı ve teknolojik kapasitesi düșük, özellikleri eksik, uzak doğu menșeili makine ekipman grubu yatırımları devam etmektedir. Șimdilerde uygulanan yeni teșvik sistemi ile bu daha da ileri seviyeye gelmiș ve devam etmektedir. Bu


Sektör

18

yatırımlarda muhakkak farklı ürün gruplarına ülkemizde üretilmeyen kapasite eksiği olan gruplara yönelmek gerekmektedir. Esas olan da bu yatırımların desteklenmesidir. Aksi halde hem ülkemiz ihtiyacı malzeme üretimi söz konusu olmayacak, hem de mevcut fazla kapasitelere ilaveler gelerek daha da rekabetçi bir piyasada çalıșmak zorunda kalınacaktır. Diğer konu akademisyen ile sanayicinin bulușmasıdır. Bu konu muhakkak bir yönteme bağlanmalıdır. Çünkü akademisyen ve sanayici farklı beklentiler içerisinde birbirleri ile çalıșma ortamı bulamamaktadır. Bu çalıșma metodolojisini belirleyecek kuram ve kanunlar olușturulmalı, bu birlikteliklerden iki tarafta azami faydayı temin edebilmelidir. Aksi halde akademisyendeki teorik bilgi ve sanayicideki imalat kabiliyeti asla tek tarafın masaya koyacağı bir detay değildir. Bu karșılıklı paylașım bir șekilde garanti altına alınmaz ise ilerlemek mümkün değildir. Diğer bir konu sadece üretmek değil, aynı zamanda bunu pazara sunmak önemlidir. Bu sunumda standart ve kalite belgeleri önemli yer tutmaktadır. Halen en basit konu olan doğrama; inșaat sektöründe bile yabancı mala yönelmeler söz konusudur. Çünkü ülkemizde tüm tarafların kabul ettiği bir test merkezi ve referans kaynağı bulunmamaktadır. Bu konuda halen yabancı referanslar mimar, mühendisler ve iș sahipleri tarafından sahiplenilmektedir. Șüphesiz

yabancı kurumlarda kendi markalarını korumak adına bir yaptırım içerisinde bulunmaktadır. Bu konu bizim üretim hatlarımızı ters yönlü etkilemektedir. Yine yukarıda bulunan ve bu ișin müșterisi konumunda olan kurum ve kurulușlarımız alım standartları oluștururken yeni araștırmalar yapmak yerine eskiden gelen ve nedeni bilinmeyen șartları önümüze koymaktadırlar. Bence bizlerin yaptığı Ar-Ge çalıșmaları bu kurumlar tarafından da yapılarak dıș bağımlı șartname kurallarından kendilerini de bizleri de acilen kurtarmaları gerekmektedir. Gerektiği halde biz Galsiad olarak bu kurumlara imalat anlamında teknik destek vermeye her zaman hazırız. Özellikle ALUTEAM bu konuda hiçbir müracaatı cevapsız ve karșılıksız bırakmamaktadır. Ülkemizde yapılması planlanan yatırımların önü birtakım bürokratik engeller ile kesilmektedir. Özellikle ülkemizde üretilmeyen, ancak buradaki kurumların kaçınılmaz ihtiyacı olan konularda acilen bizlerin önü açılmalı gerekli teșvik ve destekler sağlanarak yatırım ortamımız yaratılmalıdır. Bu konularda geri kaldığımızda ki șu an gerçek anlamda zaman kaybettik ve kaybediyoruz gelecekte ülkemiz savunma, havacılık, uzay, ulaștırma, nükleer konularında bağımlılıktan kurtulmayacaktır.” Bașkanımız Celalettin KIRBOZ’un tespitlerini taraflar onaylamıș ve acilen bir yol haritası çıkarılmasını bu konuda

tüm desteklerin sağlanabilmesi için ulașılacak bütün mevkilerde konunun gündeme getirileceği özellikle Halil TOKEL tarafından beyan edilmiștir. Daha sonra MKE, Roketsan, Aselsan sunumlar yapmıș ve THY Teknik Danıșmanı Halil TOKEL kurumlarında geldikleri noktayı ve yașanan süreci bizlere aktarmıșlardır. Toplantıya katılan tüm firmalar kendilerini ve çalıșma standartlarını anlatarak kurumlara ön bilgi vermișlerdir. Tüm gün devam eden bu çalıștay; sektörel olarak alüminyum konusunda yapılan ilk çalıștay olmasına karșın, gerek kamu kurumlarından, gerekse özel sektörden bu derece ilgi görmesi açısından çok önemli ve verimli bir organizasyon olmuștur. ALUTEAM ve eğitim programını tanıtan ALUTEAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ebubekir KOÇ son olarak Tekirdağ ilinde bir eğitim merkezi kurulması konusunda yapılan çalıșmaları katılımcılara anlatarak toplantı bitirilmiștir. Valimize, Çorlu Kaymakamımıza, Bilim ve Sanayi Teknoloji İl Müdürümüze, Halil TOKEL’e, Ahmet ERKOÇ’a, KOSGEB’e ve ALUTAEM’e bu toplantıya yaptıkları ev sahipliği ve verdikleri desteklerden dolayı tüm alüminyum sektörü adına teșekkür ederiz. GALSİAD Yönetim Kurulu


Sektör

20

Kale Endüstri Holding’e Yeni İnsan Kaynakları Direktörü Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen entegre güvenlik şirketi Kale Endüstri Holding’in İnsan Kaynakları Direktörü Yılmaz ÖZTÜRK oldu. ÖZTÜRK, daha önce Toprak Holding, PepsiCo, Danone ve Eczacıbaşı Yapı Grubu’nda insan kaynakları yöneticiliği yaptı.

Șișecam Düzcam, ‘Cam Danıșmanı’ Uygulaması Geliștirdi Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olan Şişecam Düzcam, yeni bir mobil uygulama hayata geçirdi. ‘Cam Danışmanı’, adıyla hayata geçirilen uygulama, projelerin farklı ihtiyaçlarına yönelik cam kombinasyonlarının performans değerlerini karşılaştırarak, doğru cam çözümlerine kolayca ulaşma olanağı sunuyor. Cam sektörünün global oyuncusu Șișecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olan Șișecam Düzcam, projelerde cam seçimini kolaylaștırmak amacıyla yeni bir uygulama bașlatıyor. Șișecam Düzcam, ‘Cam Danıșmanı’ adı ile hayata geçirdiği uygulama kapsamında karar vericilerin proje ihtiyaçları doğrultusunda doğru cam seçimleri konusunda mobil danıșmanlık hizmeti veriyor. ‘Cam Danıșmanı’ mobil uygulamasıyla proje özelinde doğru cam seçiminin yapılmasını sağlarken, ısı ve/veya güneș kontrolü, gürültü kontrolü, emniyet ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda en uygun cam önerilerini sunuyor.

Türkiye’nin güvenlik markası Kale Endüstri Holding’in İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Yılmaz ÖZTÜRK atandı. Farklı sektörlerde ve coğrafyalardaki ulusal ve uluslararası firmalarda İnsan Kaynakları alanında görev yapan ÖZTÜRK, son olarak Eczacıbașı Yapı Grubu’nda, Türkiye ve uluslararası organizasyonlardan sorumlu İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Cam Danıșmanı uygulaması, proje özelinde ihtiyaca yönelik yapılan seçimler sonucunda uygun cam önerilerini alternatifli olarak sunuyor. Ürünlere ait teknik bilgileri ve örnek referans proje görsellerini inceleme imkânı da tanıyor.

Deniz Harp Okulu Yöneylem Araștırması ve Yönetim Bölümü’nden mezun olan ÖZTÜRK, kariyerine deniz subayı olarak bașladı. Toprak Holding İnsan Kaynakları Yöneticiliği ile özel sektöre adım atan ÖZTÜRK, Toprak Holding’in ardından 17 yıl boyunca PepsiCo ve Danone șirketlerinde İnsan Kaynakları alanında çeșitli görevler üstlendi. Uluslararası bu șirketlerde sırasıyla Fabrika İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Satıș İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Doğu Akdeniz Bölge İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve Orta Avrupa İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevlerinde bulunan ÖZTÜRK, çok iyi derecede İngilizce biliyor. ÖZTÜRK, evli ve ikiz çocuk babasıdır.

New Human Resources Director for Kale Endüstri Holding The new Human Resources Director of Kale Endüstri Holding, the leading integrated security company of Turkey is Yılmaz ÖZTÜRK. ÖZTÜRK previously worked as human resources director in Toprak Holding, PepsiCo, Danone and Eczacıbașı Yapı Grubu.

Șișecam Düzcam developed the ‘Cam Danıșmanı’ (Glass Consultant Application) The leader of sheet glass market of Turkey and biggest manufacturer of Europe, Șișecam Düzcam developed a new mobile application. The application named ‘Cam Danıșmanı’ compares the performance values of glass combinations for different needs of the projects and allows customers to easily access to correct glass solutions.


Ürün

22

FD 60 / FD 60 THERMO


Sektör

24

Guardian Glass, YDA Center’ı Ișıkla Bulușturuyor YDA Group girişimiyle Ankara’da inşa edilen ve Yazgan Tasarım Mimarlık tasarımı etkileyici formu ile dikkat çeken YDA Center, projede kullanılan Guardian SunGuard® HP Neutral 50/32 ve Guardian SunGuard® HP Silver 35/26 ürünleriyle cephe tasarımına yeni bir soluk getiriyor. Guardian Glass tarafından geliştirilen ve pek çok ikonik binaya biçim veren ürünler, güneş kontrolünü ve ısı yalıtımını tek bir kaplama üzerinde buluşturarak camın çevreyle eşsiz uyumunu pekiştiriyor.

bir kaplama üzerinde bulușturarak yapının kullanıcılarına ıșıkla dolu yașam alanları sunacak.

SunGuard® ürünleriyle güneș kontrolünün yanı sıra, sunduğu șeffaflık ile konutlara ve iș alanlarına ferahlık kazandıran Guardian Glass, modern bir mimari bakıș açısıyla bașkentin kalbinde yükselen YDA Center’ın cephelerini șekillendiriyor. Minimum güneș enerjisi ve maksimum görünür ıșık geçirgenliği özellikleriyle dikkat çeken Guardian SunGuard® HP Neutral 50/32 ve Guardian SunGuard® HP Silver 35/26 ürünleri güneș kontrolü ve ısı yalıtımını tek

Sadece bir iș merkezi değil, mekânsal, görsel ve sosyal anlamda yılın her günü yașayacak kentsel bir mimari ortaya koymayı hedefleyen YDA Center projesinde kullanılan, renk ve yansıma derecesi bakımından bol çeșit ve seçici kombinasyon kaplamaları sunan SunGuard® High Performance serisinin temperlenebilir, bükülebilir ve kaplamasında seramik baskı yapılabilir ürünleri, kullanıcıyı üstün netlikle bulușturarak projede yaratılan canlı kent dokusunu iç mekânlara tașıyor. Yüksek derecedeki șeffaflığın yol açtığı ısı ve mor ötesi ıșık artıșını engelleyen

SunGuard® çağdaș güneș kontrol camları serisinden Guardian SunGuard® HP Neutral 50/32 ve Guardian SunGuard® HP Silver 35/26, yansıtılmıș ve geçirilmiș ıșıkta homojen renk elde edimi sağlarken, lamine güvenlik camı üzerinde mevcut bulunabiliyor ya da sonradan lamine edilebiliyor. Tempersiz ve temperli versiyonu için tek ürün avantajı ile öne çıkan bu ürünler aynı zamanda tam ya da kısmi olarak temperlenebiliyor veya bombelenebiliyor. Guardian Glass Brings together YDA Center and Light YDA Center which was constructed by the initiative of YDA Group drawing attention with the impressive design of Yazgan Tasarım Mimarlık is bringing a new breath to facade designs with products such as Guardian SunGuard® HP Neutral 50/32 and Guardian SunGuard® HP Silver 35/26. The products developed and shaping many iconic buildings by Guardian Glass brings sun control and heat insulation together on a single coating and emphasizing the unique harmony of the glass with the environment.


Sektör

28

Șișecam Düzcam Yapı Fuarı’nda Yenilikçi Ürünlerini Tanıttı Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olan Şişecam Düzcam, bu yıl 40.’sı düzenlenen ve sektörün en prestijli fuarlarından biri olan Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul 2017’deki yerini aldı. Şişecam Düzcam fuarda, cephe camlarından dekorasyona, emniyet ve güvenlikten gürültü kontrolüne kadar birçok ürününü ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul 2017’de yeni ürünlerini ziyaretçilerle bulușturan Șișecam Düzcam, cephe camlarından dekorasyona, emniyet ve güvenlikten gürültü kontrolüne kadar farklı kullanım alanlarına yönelik birçok yeni ürününü tanıttı. 190 metrekarelik standında cephe camlarından dekorasyona, emniyet ve güvenlikten gürültü kontrolüne kadar birçok ürününü sergileyen Șișecam Düzcam, sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu fuarda, yenilikçi ve ileri teknoloji ürünleri hakkında da bilgiler verdi. Șișecam Düzcam, fuar alanında düzenlenen “6. Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri” töreninde İstanbul’un Yeni Havalimanı Projesi için geliștirdiği Temperlenebilir Solar Low-E Cam ile “Yılın Cephe Malzemesi Ödülü”nü aldı. 2018’in ilk çeyreğinde birinci fazı tamamlandığında yıllık 90 milyon, tüm

fazları tamamlandığında ise yıllık 200 milyon yolcuya hizmet sunacak projenin 200.000 m²’yi așan cephe ve çatı ıșıklığında tercih edilen camlar, projenin etkin enerji tasarrufu, gürültü kontrolü, estetik, emniyet ve güvenlik ihtiyaçlarına çözümler sunuyor. Șișecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam ile olușturulan Isıcam kombinasyonu % 51 ıșık geçirgenliği ile projede ihtiyaç duyulan optimum ıșık geçirgenliğine ulașılmasını sağlıyor ve düșük yansıtma özelliğiyle șeffaf tasarım imkânı sunuyor. Ayrıca Yeni Havalimanı projesinde tercih edilen Isıcam kombinasyonu yazın güneș enerjisinin sadece % 29’unun içeri girmesine izin vererek soğutma giderlerinden, kıșın ısı kayıplarını % 50 azaltarak ısıtma giderlerinden tasarruf sağlıyor. Fuarda özel olarak sergilenen ürünlerin test edilmesini sağlayarak, fark yaratan Șișecam Düzcam, özel sergi bölümünde ‘İstanbul’un Yeni Havalimanı Camı’nın yanı sıra ‘Șișecam

Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 50/33’, ‘Șișecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 41/27’ ve ‘Șișecam Ultra Clear Lamine Cam vitrin uygulaması’ ile ürünlerini tanıtırken ziyaretçiler bu ürünlerin farkını gözlemleme fırsatı yakaladı. Șișecam Düzcam ayrıca, canlı müzik dinletisiyle ziyaretçilerine keyifli anlar yașattı.

Șișecam Düzcam Promoted Innovative Products at Building Exposition As the leader of corrugated sheet glass market of Turkey and biggest manufacturer of Europe, Șișecam Düzcam took its place in 40th Turkeybuild Istanbul 2017 which is one of the most prestigious expositions of the industry. Șișecam Düzcam presented many products to its visitors from façade glasses, decoration to security and safety and noise control in the exposition.


Sektör

36

ASAȘ; Bilim, Sanat ve Sanayiyi Bulușturarak Büyüyor İstanbul Sanayi Odası’nın, her yıl Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşunu belirlediği İSO 500 listesi açıklandı. Kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren ASAŞ, 17 yıldır yer aldığı İSO 500’de bu yıl 79. sıraya yükseldi. Bu başarının arkasında firmanın stratejisinde yer alan sürekli gelişim, yenilikçilik ve teknolojiye verdiği önem yatıyor. talasyon çalıșmalarının hayata geçtiği sanat atölyesini kurarak sanayi ve sanatı bulușturdu. Sanatçı ve akademisyenlere profesyonel atölye ve artizan desteği veren, bünyesinde çalıșan heykeltırașlarla etkileyici eserler ortaya koyan ASAȘSANAT; üniversitelerle ișbirliği yaparak öğrenciler için de eğitimler düzenliyor. Firma; sanatın daha da yaygınlașması toplumdaki herkesin sanatla etkileșiminin artması için katıldığı fuarlarda, kendi atölyesinde hayata geçirilen sanat eserlerini de mümkün olduğunca sergilemeye özen gösteriyor.

Son teknoloji ile donatılmıș 5 üretim tesisi ve 2.200’den fazla çalıșanı ile ASAȘ, sektöre yön veren öncü yatırımlara imza atmıș olmanın haklı gururunu tașıyor. ASAȘ; Türkiye’de alüminyum ekstrüzyon sektöründe ürettiği en büyük ve en geniș kesitli profillerle; ülkemizde ilk defa ASAȘ tarafından kurulan Alüminyum Kompozit Panel Üretim Tesisindeki sektöre yön veren ürünleriyle; Alüminyum Yassı Mamuller Sektöründe kurduğu Avrupa’nın en modern ve teknolojik tesisinde ürettiği 2.200 mm eninde, 2.600 mm çapında ve 26 tonluk alüminyum bobinlerle ve PVC & Panjur Üretim tesisindeki her ihtiyaca çözüm sunan geniș ürün yelpazesiyle müșterilerine değer yaratmaya devam ediyor. Sektörde birçok ilkin Türkiye’ye kazandırılması dolayısıyla daha nitelikli ürünlerin ülkemizde üretilmesinde öncülük yapan ASAȘ; bu bașarısını 2016 yılında kurduğu sektörün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk AR-GE merkeziyle de sağlam temeller üzerine otur-

tulmasını sağladı. Ülkemiz için özellikle stratejik önemi bulunan sektörlerdeki üretiminin yerlileșmesini destekleyen firma; tren sektörü, otomotiv sektörü, savunma sanayi ve haberleșme uydusu gibi birçok alanda yenilikçi ürünlerini AR-GE Mühendislerinin çalıșmalarıyla hayata geçiriyor. Sürekli gelișimin temelinde yatan eğitim çalıșmaları için firma 2016 yılında ASAȘ AKADEMİ’yi kurarak bünyesindeki eğitim faaliyetlerini tek bir çatı altında toplayarak daha odaklı bir yaklașımla çalıșmalarını sürdürüyor. ASAȘ AKADEMİ bünyesinde; çalıșanlarının kariyer basamaklarında ihtiyaç duyduğu mesleki, kișisel eğitimlerin yanında, müșterilerine daha iyi hizmet verebilmek için bayilerine yönelik eğitimler de organize ediliyor. Ülkemizin gelișimi için çalıșmalarını sadece bilimle sınırlı tutmayan ASAȘ; 2015 yılında ASAȘSANAT ile sektördeki ilk ve tek alüminyumdan mamul heykellerin, rölyeflerin, tabloların, ens-

Büyümenin rakamlardan daha fazlası olduğuna inanan ASAȘ’ın; odağında geleceğin büyükleri olan çocuklar var. Yükseköğrenim gören çalıșanların çocuklarına verilen burs, sünnet șöleni, Çocuk Esirgeme Kurumu ile geliștirilen ortak projeler ve ihtiyacı olan anaokullarına destek bu kapsamda yapılan projelerden sadece bir kısmı. Çalıșanlarının da yapılan kurumsal sosyal sorumluluk projelerine katkısını önemseyen ASAȘ’ın kan, trombosit ve kök hücre bağıșı kampanyası, huzur evinde iftar, altıntop projesi ve daha niceleri kurum içinde birlikte iyi șeyler yapmanın ve hayata değer katmanın mutluluğunun paylașılmasında ortak bir platform ișlevi görüyor.

ASAS Grows by Combining Science, Art and Industry Istanbul Chamber of Industry announced the list of Turkey’s Top 500 industrial enterprises. ASAȘ, who continues its growth since its establishment and has been taking place on the list for 17 years, rose to 79th place this year. Behind this success lies the importance given to continuous improvement, innovation and technology in the company’s strategy.


Sektör

38

tremco illbruck Avrupa’daki Üretim Alanları Yatırımlarına Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Reiner EISENHUT tremco illbruck Group CEO’su

Mike LIPTROT Sızdırmazlık Malzemeleri ve Kaplama İș Birimi Lideri

“JF100, düșük emisyonlu ürünler ve sağlık konusunda farkındalıkla üretilen ürünler için sıkça sorulan sorulara verdiğimiz cevaptır” dedi. JF100 ün EC1PLUS sertifikası olması nedeni ile “çok düșük emisyona” sahiptir. İç bağlantı yerlerini sızdırmaz hale getirerek izole eden bu ürün, bina sakinlerinden anaokuluna devam eden çocuklara kadar, bina kullanıcılarına ve uygulayıcılarına çok sayıda fayda sağlamaktadır. Tank sistemi ve diğer yatırımlar, geleceğin gereksinimlerine uyarlanmıș yeni formülasyonlar geliștirilirken daha fazla verimlilik ve esneklik sağlar.

Wigan, Arkel ve İstanbul’da Yeni Üretim Tesisleri Avrupa’da faaliyet gösteren yüksek performanslı sızdırmazlık, yapıștırma ve kaplama ürünlerinin önde gelen üreticisi olan tremco illbruck, 2017 mali yılı boyunca üretim sahalarında önemli yatırımlar yaptı. Üretim kapasitesindeki artıșa bağlı olarak, șirket șu anda bireysel piyasa gereksinimlerini karșılamak için daha da güçlü bir konuma geldi. Son 12 ay boyunca, tremco illbruck 9 üretim tesisinin 3’ünde büyük yatırımlar yaptı. Toplam yatırım tutarı çift basamaklı milyon Euro’lara ulaștı. tremco illbruck Group GmbH CEO’su Reiner EISENHUT, “Daha hızlı üretim süreleri, yüksek ürün kalitesinin yanı sıra müșteri ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verme isteği bu yatırımların hedefi olmuștur ve olmaya da devam edecektir” diye açıklamıștır. Örneğin; tremco illbruck’un köpükler için ana merkezi olan Hollanda’daki Arkel fabrikasında, JF100 derz dolgusu için üretim sürecine yeni bir tank sistemi entegre edilmiștir. Reiner EISENHUT

İstanbul’daki Sızdırmazlık Ürünleri Üretiminde Artıș Bu bahar, İstanbul’da șirketin sızdırmazlık ürünleri üreteceği yeni bir üretim tesisi faaliyete geçirildi. Yeni tesis, yüksek viskoziteli son derece kalın ve macun benzeri ürünlerin ișlenmesinde kullanılacak ve șu anda piyasada önde gelen tesislerden biri konumundadır. EISENHUT: “Küresel yapımız giderek daha çok bașarı elde ediyor. Bu bașarı, mükemmellik merkezlerimiz dediğimiz fabrikalarımız ile mevcut ve yeni üretim alanları arasındaki kapsamlı teknoloji alıșverișinin doğurduğu bir sonuçtur” diye izah etmektedir. İstanbul’daki yeni fabrikada artan çalıșma hızı, sızdırmazlık ürünlerinin ișleme sürelerinin önemli ölçüde azalması anlamına geliyor; bu, imalatın daha hızlı ve verimli olmasını sağlıyor. tremco illbruck özellikle ana ürünlerinden biri olan çift komponentli çiftcam ikincil sızdırmazlık dolgu macunu taleplerine gereken hızla cevabı verebilir. Wigan’da Yeni Otomatik Yangın Durdurucu Plaka Makinesi Manchester’ın batısında bulunan Wigan’daki pasif yangın koruma üretim

alanında otomatik yangın durdurucu plaka makinesi, üretimin yeni merkezi haline gelmiștir. Nullifire ürün serisi burada tremco illbruck’un pasif yangın koruma markası olarak üretilmektedir. Reiner EISENHUT: “Yüzey teknolojisi veya kaplama, rekabet gücümüzü önemli derecede arttırdığımız ve müșterilerimiz için katma değeri artırdığımız bir üretim alanıdır. İște bu yüzden bu yeni makineye yatırım yapmayı seçtik” dedi. Yeni makine, mineral fiber levhalara kaplama uygulamaktadır. Bu ablasyon kaplama, ısıya maruz bırakıldığında kimyasal olarak değișen maddeler içerir. Bu nedenle levhalar soğutulur ve alev geciktirici etkisi olan maddeleri dıșarı salar. Sızdırmazlık Malzemeleri ve Kaplamalar İș Birimi Lideri Mike LİPTROT: “Yeni tesis vazgeçilmezdir” dedi ve ekledi “Oldukça yüksek bir otomasyon düzeyi sonucunda, sürekli yüksek seviyede kalite, daha kısa teslimat süreleri ve aynı zamanda fabrikada çalıșanlar için gelișmiș çalıșma koșulları sağlayabiliyoruz.” Nullifire serisi temel ürünlerden biri olan FB750’deki talep artık çok daha hızlı ve esnek bir șekilde yönetilebiliyor. FB750 yakın zamanda AB onayını alacak ve İngiltere dıșındaki Avrupa pazarlarında satıșa sunulabilecek.

tremco illbruck is continuing its Investments in its Production Fields in Europe rapidly tremco illbruck, the leading manufacturer of high performance insulation, bonding and coating products in Europe, made important investments in production fields during the financial year of 2017. With the increase in production capacity, the company is now at a stronger place to satisfy individual market requirements.


Sektör

42

Alüminyum Sektör ve Paydașları Çorlu’da Toplandı Alüminyum Sektör Paydaşları Buluşma Toplantısı 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü organizasyonunda Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim GÖNÜL’ün iştirak ettiği toplantıya; Tekirdağ Valisi Mehmet CEYLAN, Çorlu Kaymakamı Levent KILIÇ, Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin AKÇAL, Tekirdağ KOSGEB Müdürü Tolga ERKAN, sanayi kuruluşlarının temsilcileri ve ALU&Art ve Win&ART Proje Dergileri İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ katılım gösterdi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araștırma Merkezi’nin de katıldığı toplantıda Savunma Sanayi Müsteșarlığı, KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, GALSİAD (Girișimci Alüminyum Sanayicileri ve İș Adamları Derneği), Yıldız Teknik Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, TÜDEP (Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği), THY Teknik A.Ș., TUSAȘ/TAİ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ș.), Aselsan A.Ș., Roketsan A.Ș., MKEK (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu) ile birlikte bölgede faaliyet gösteren çok sayıda alüminyum firması yer aldı. Çözüm Önerileri Katılımcılar İle Paylașıldı Toplantı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Bașkanı İbrahim GÖNÜL, Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin AKÇAL ve Tekirdağ Valisi Mehmet CEYLAN’ın açılıș konușmalarıyla bașladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Müh. Bölüm Bașkanı Prof. Dr. Ayșegül AKDOĞAN EKER’in “Alüminyum’un

Sanayide Kullanım Alanları ve Önemi” sunumunun ardından Alüminyum Test Eğitim ve Araștırma Merkezi (ALUTEAM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ebubekir KOÇ ve GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ’un; “Dünyada ve Türkiye’de Alüminyum” bașlıklı sunumuyla sektörün rahatsız olduğu problemler ve çözüm önerileri katılımcılar ile paylașıldı.

Kümelenmesi ve Alüminyum Sektörü” bașlıklı sunumuyla TÜDEP Yönetim Kurulu Bașkanı Murat YETİȘGİN ve tekrar FSM Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araștırma Merkezi’nin tanıtımı, Alüminyum firmaları çalıșanlarına ALUTEAM tarafından eğitim verilmesi ve Enerji Verimliliği çalıșması hususunun görüșülmesi ile toplantı sona erdi.

Daha sonra sırasıyla; “Alüminyum’un Havacılık Sektöründeki Kullanım Alanları” ve “Savunma Sanayi Alanında Alüminyum Kullanımı” bașlıklı sunumuyla Uçak Y. Mühendisi – THY Teknik A.Ș. Danıșmanı - TUSAȘ/TAİ Danıșmanı Halil TOKEL, Alüminyum Ürünler konulu sunum ile NKU Rektör Danıșmanı NKÜTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent EKER, Roketsan A.Ș. Firma Uzmanı Emre TURHAN, Aselsan A.Ș. Firma Uzamanı Murat ASLAN, MKEK Firma Uzmanı Deniz DOĞAN, Savunma Sanayi Müsteșarlığı Sunumu ile İnci Yıldız KÂHYA, “Savunma Uzay Havacılık ve Nükleer Santral Ekipmanları

Sonuç ve Değerlendirmeler Çalıștay; savunma ve havacılık için stratejik bir malzeme olan alüminyumun, maden olarak üretim ya da yurt dıșından tedarik edilmesinden, döküm, hadde, ekstrüze vb. yöntemlerle ișlenmesine ve tedarik ile kullanım süreçlerine kadar olan pek çok konunun görüșüldüğü, yararlı bir program olmuștur. Çalıștayda, katılımcı ana firma temsilcileri ile sektörel ișletmelerin temsilcilerinin memnuniyeti gözlemlenmiștir. Ortak istek; bu çalıșmaların, belirli bir sistem ve disiplin dâhilinde sonuç alınacak șekilde devam ettirilmesidir.


Sektör

48

Norm PVC Aksesuarları, Açılıș Kokteylinde İstihdam Müjdesi Verdi Norm PVC Aksesuarları Yönetimi ve kadrosu 21 Temmuz Cuma günü Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi’ndeki yeni adresinde geniş katılımlı açılış kokteylinde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. vermek durumuna gelmiștir. 2.200 m2 depo ve sevkiyat alanı ile daha fazla çeșit ve ürün ile çalıșmaktayız. 21 Temmuz Cuma günü yaptığımız açılıșımızda bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza bu vesile ile tekrar teșekkür ederim.” “Yeni Dönemde Norm Group, İstihdam Yaratmaya Devam Edecek” ALKAN; “Bu yeni dönemde Norm PVC Ailesi, Norm Group bünyesindeki Standart Cıvata Mavi Nokta konseptine dâhil olmak sureti ile tüm bağlantı ürünlerinde Marmara Bölgesi bașta olmak üzere tüm Türkiye genelinde bu Norm PVC Aksesuarları Yönetim Kurulu Üyesi Barıș ALKAN firmalarına dair görüș bildiriminde bulunarak, açılıș kokteyline katılan tüm misafirlerine teșekkürlerini dile getirdi. “Koșulsuz Müșteri Memnuniyeti Önceliğimiz” Barıș ALKAN; “Norm PVC olarak 1994 yılından itibaren sektörümüzde yer almaya bașladık. Eskoop Sanayi Sitesi’nde mevcut yerimizden 2013 Mart ayı itibari

ile İkitelli Sinpaș Modern’deki 1.000 m2 depomuza tașındık. Zaman içerisinde bu depomuz da küçük gelmeye bașladı. Çünkü firmamız müșterilerini memnun edebilmek adına her türlü malzemeyi barındırmak ve zamanında tedarik konusunu misyon edinmiș durumdadır.” “Açılıș Davetimize İcabet Eden Dostlarımıza Teșekkür Ederiz” ALKAN; “Günümüzde ise firmamız yeni adresimizde değerli müșterilerimize hizmet

konuda satıș ve pazarlama çalıșmaları bașlatmıștır. PVC bölümü dıșında; cıvata, somun, endüstriyel bağlantı elemanları, mobilya ahșap ve hırdavat ürünleri ile de yeni dönemde müșterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Firmamız bu yönde istihdam olușturarak bünyesine konusunda eğitilmiș yeni arkadașlar katmaya devam edecektir.” Açılıș kokteyline katılan sektör temsilcileriyle birebir ilgilenen Norm PVC Yönetim Kurulu Üyesi Barıș ALKAN, “Șahsım ve değerli büyüğüm İrfan ÖZER adına; Norm Group ve Standart Cıvata ailesine destekleri için teșekkür ediyor, bașarılarımızın bu vesile ile artarak devamını diliyorum” dedi.

Norm PVC Aksesuarları Announced that they are Hiring in the Opening Cocktail The executives and personnel of Norm PVC Aksesuarları met with the representatives of the industry in the opening cocktail in its new address at Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi on 21st July, Friday.


CNC PROFİL İȘLEME MAKİNESİ 80ü3%2ö3ö Yü k s e k h ız lı i șl e m e k a f a sı , t a k ı m de ğișt ir me magazin i, p rofil sı k m a p i s t o n l a r ı , re f e r a n s nokt a la r ı ve ü ç b oy u tlu p ro g r a m i l e d o n a t ı l mı ș Ga nt r y e kse n ça lıș a n C N C R OU T E R .

An a F r ez e Motor u : Yükse k de v ir li a na fre z e mot or la r ı se r a m i k yatakl ı , ha v a soğut ma lı, I SO 30 a da pt öre uy g un. İș e i l k ba șla ma a nında y a t a kla r ı ot oma t ik ısıt ma si s tem i .

Gövde: Tam a m en m e t a l p ro f i l v e p l a t i n a ç e l i k k o n st r üksiy on. Ön ge r ilim gid e r me i șl e m i v e ı sı l i șl e m y a pılmıș me t a l g övd e .

E ksen el Öz ellikler : X Eks eni : G a nt r y Çift Mot or Te knoloj i s i Hel i s el K r a ma y e r Dișli 65 mt ./dk. K öpr ü ha re ke t i iç in iki a de t pa r a le l ç a lıșa n redüktörl ü 3 Nm AC se r v o mot or.

úö &4ü ö 3 4!39 / . ú! , ) ø-! 02% .3ö"ö

Y Eks eni : Redüktörlü AC servo motor sistemi 3 Nm Helisel Kramayer Dișli 65 mt/dk. Z Eks eni : Fre nli AC Se r v o mot or sistem i 3 Nm , e ne r ji ke sildiğinde ka fa nın pa rç a üz e r ine yı ğı l m as ı nı e nge lle r. 30 mt ./dk. Z e kse ni 25/10 v i dal ı m i l i l e t a hr ik e dilir. Ö n yükl em el i y a t a kla r kulla nılmaktadı r. Çift istasyon ișleme özelliği olan XP 7000 modeli, 3000 mm’ye kadar olan profilleri iki ayrı istasyonda ișleyebilmektedir. İki ayrı yüksek hızlı ișleme kafasından biri takım değiștirme özelliğine sahip 9,0 kw 24.000 rpm üstten çalıșmakta, ikincisi yatay bir șekilde makinenin önüne konumlandırılmıș 3,0 kw 18.000 rpm profilin iki yanından çalıșmaktadır. Freze kafasını tașıyan köprü sistemi iki bașında iki adet redüktörlü servo motor ile 0,1 mm./1m. hassasiyette hareket etmektedir. XP 4000/5’li Makine bașına yerleștirilmiș takım değiștirme. XP 7000/8’li servopnömatik takım değiștirme sistemi.

3- AXIS MACHININ G

4- AXIS MACHINING

XP 4000

3 .0 0 0 mm.

XP A 8 0 0 0

XP 7000

6 .0 0 0 mm.

XP A 1 0 0 0 1 2 .0 0 0 m m .

7 .0 0 0 m m .


Șișecam Düzcam’dan Gürültü Kontrol Simülatörü Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olan Şişecam Düzcam, “Cam Akustik” adlı mobil uygulamayı hayata geçirdi. Yeni mobil uygulamayla tüketiciler farklı gürültü yoğunluklarındaki ortamlarda Şişecam Düzcam ürünlerinin performansını deneyimleme imkânı buluyor. Cam sektörünün global oyuncusu Șișecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olan Șișecam Düzcam, ihtiyaca uygun cam seçimini kolaylaștıracak yeni bir mobil uygulamayı tüketicilerinin beğenisine sundu. “Cam Akustik” adıyla hayata geçirdiği yeni uygulamayla, tüketicilerine cam konusunda verdiği mobil danıșmanlık hizmetlerine bir yenisini ekleyen Șișecam Düzcam, tüketicileri ses ve ısı yalıtım değerleri ile emniyet ve güvenlik gibi özellikler hakkında bilgilendiriyor. “Cam Akustik”, șehirleșme ile daha çok maruz kalınan gürültü kaynaklarına karșı Șișecam Düzcam ürünlerinin performanslarını deneyimleme imkânı veriyor. Benzerlerinde olmayan ortam sesi kaydı özelliği ile kontrol altına alınması istenen herhangi bir gürültü kaynağına karșı sağlanabilecek ses yalıtımı da deneyimlenebiliyor.


Röportaj

64

“Bizim Ülkemizin Neden Büyük Markaları Olmasın?” Sektörün en büyük sorunlarından biri olan nitelikli eleman açığı için harekete geçen ADG Alüminyum, ‘Akademi Alüminyum’ adlı eğitim kurumlarının faaliyete geçmesi için emek harcıyor, projeler geliştiriyor. Sektörün en önemli sorunlarından birinin nitelikli personel olduğunu öngören ADG Alüminyum Kurucu Ortaklarından Makine Endüstri Mühendisi Cengiz YILMAZ, yurt dıșında edindiği tecrübelerini paylașmak için 40 yıldır yașadığı Almanya’dan Türkiye’ye dönüș yaptı ve ADG Alüminyum markasını kısa sürede sektörün önde gelenleri arasına yerleștirdi. Almanya’da sektörün en önemli firmalarından birinde üst düzey yöneticilik yaptığını ifade eden Cengiz YILMAZ, “Almanya’da yöneticilik yaptığım sıralarda Volkswagen, Audi gibi firmaların yedek parçalarını Türkiye’deki alüminyum firmalarına yaptırıyordum. Ancak Türkiye’den ihraç edilen ürünlerde niteliksiz ișçilikler yüzünden geri dönüșler olduğunu gördüm” dedi ve ekledi nitelikli eleman açığını gidermek için ‘Akademi Alüminyum’ adlı eğitim kurumlarını faaliyete geçirmek için projeler geliștirmeye devam ediyoruz. ‘Neden Türkiye’ye Dönüș İhtiyacı?’ Neden Türkiye’ye dönüș sorumuza yanıt veren YILMAZ; “Dünya artık o kadar küçüldü ki, nerede yașadığının çok büyük bir önemi yok. Belirli referansların söz konusu ise, dil biliyorsan, iyi de bir eğitimin var ise dünyanın bütün șehirlerinde yașayabilirsin. Bir Türk olarak Almanya’da yașadığımız tecrübelerimizi nereye aktarmamız gerekiyor? Elbette ülkemize… Dolayısı ile en önemli neden budur. Türkiye’nin genç potansiyel nüfusuna baktığınız zaman geleceği çok parlak. Bizler 5 yıllık, 10 yıllık gelișim planları yapmak durumundayız. Dolayısı ile hedefleri șimdiden belirleyerek ileriye öyle bakmak gerekiyor. Bu da belli bir potansiyel gerektiriyor” dedi. ADG Alüminyum Kısa Sürede Sektörün Önde Gelenleri Arasında ADG Alüminyum (Aluminium Druckguss) uzman kadrosu ve modern kalite anlayıșı ile kurulușundan bu zamana kadar geçen kısa sürede göstermiș olduğu bașarı ile sektörün önde gelen firmaları arasına girmiștir. 1000 ton/yıl kapasite ile dünya

X Odak noktamızı müșteri isteklerinin olușturması, X İletișimde 24 saat erișebilirlik ilkesini önemsememiz, X Üretimde süreklilik, uygun makine, uzman teknoloji ve uzman kadro, X Maliyet avantajları, X Yüksek hizmet kalitesi ve termin performansı, X Eș zamanlı mühendislik anlayıșı ‘Niçin ADG’ sorusunun yanıtıdır.

hammadde spekt normlarına uygun olarak 0,003 kg’dan 5 kg’a kadar her türlü alüminyum basınçlı döküm parçayı üretme kapasitesine sahiptir. ADG mekanik enerji kullanarak kesici takım iș parçasının nispi hareketi yardımıyla talașlı imalat prosesleri șekil, boyut ve yüzey kapasitesi önceden belirlenmiș parçaların metal ișleme makinelerinde tornalama, frezleme, raybalama, matkaplama ve raspalama operasyonu ile șekillendirmesini sağlamaktadır. ADG Alüminyum Kalıp İmalatta Söz Sahibi ADG Alüminyum’un kalıp imalatta söz sahibi olduğuna vurgu yapan Cengiz YILMAZ; CNC İșleme Merkezi, Açık Kasa Freze, Znc Elektroezyon, Manuel Elektroezyon, Ağır Tip Manuel Freza, Kalıpçı Freza ile dikkat çektiklerini ifade etti. ‘Niçin ADG?’ Sorusuna Yanıt Aradık! X Önceliğimizin kalite olușu,

‘Devlet Kurumlarının Desteğine İhtiyaç Duyuyoruz” ADG olarak sektöre katkı sağlamak istediklerini dile getiren YILMAZ, “Almanya’da fabrikaların yakınında nitelikli eleman açığını karșılamak amacıyla eğitim kurumlan bulunuyor. Bunun bir benzerini de ‘Akademi Alüminyum’ adıyla Türkiye’de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bu sorunun çözümü Türkiye’de ekonomiye katkı sağlar. Bu projeyi gerçekleștirmemiz için İstanbul Kalkınma Ajansı, KOSGEB, TÜBİTAK Marmara Araștırma Merkezi gibi devlet kuramlarının desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Alüminyum Akademi’nin olușmasıyla sektöre; kaliteli, nitelikli, MEB sertifikalı personel kazandırmayı hedefliyoruz” dedi. Sektörün Yakın Takipçisi ALU&Art ve Win&ART Proje Dergilerine Teșekkürlerimizle Markamıza haber desteği sağlayarak, okurlar ile paylașma fırsatı veren ALU&Art ve Win&ART Proje Dergisi İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ’e ve değerli ekibine teșekkürlerimi iletir, yayın hayatınızda bașarılar temenni ederim. “Why can’t our country have Big Brands?” ADG Alüminyum acting for the biggest problems of the industry which is the lack of qualified employees is working to start education insitutions named “Academy Aluminum” and developing projects.


Röportaj

66

Çetin Cıvata, Kendi İçinde Kurumsal Yapıya Geçiș Yaptı Çetin Cıvata Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Orkun DİZDAR gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “Yönetici ve alt kadrolar bazında yatırımlara devam ediyor, 2017 yılını 2018 yılına hazırlık gibi görerek kurumsal yapımızı şekillendiriyor, yatırımlarımızı buna göre planlıyor, enerjimizi sektöre pozitif olarak yansıtmak için tüm gerekli çalışmalara imzamızı atıyoruz” dedi. Orkun Bey, geçmiș mesleki tecrübelerinize değinir misiniz? Bundan önceki sektör tecrübelerimi, benim için yeni olan cıvata sektörünün dıșında, bilișim sektörü bașta olmak üzere, perakende, haberleșme ve farklı sektörler olarak sayabiliriz. Çetin Cıvatadan önce İndex Grup bünyesinde yer alan Homend markasında Genel Müdür pozisyonunda görev aldım. Aile ile tanıșıklığımız Boğaziçi Bilgisayar’da Abdullah TECDELİOĞLU ile çalıșırken gerçeklești. Geçmișe yönelik hem dostluğumuz, hem de tecrübemiz bizi bir araya getirdi. Çetin Cıvata’nın daha kurumsal bir yapıya geçmek istemesi ile yollarımız kesiști diyebiliriz. 2016 yılının sonlarında gelen teklif ile aileye tekrar geri dönüșüm mümkün oldu. Șu ana kadar ki gidișat da aynen hayalini kurduğum șekilde aile ortamında, kurumsal bir yapıda paslașarak devam ediyor. Malum, firma sahibimiz Çetin TECDELİOĞLU oldukça sosyal bir kișiliğe sahip. Bizim onu rahatlatarak, potansiyel gücünden faydalanmamız gerekmekte. Onun dıșında șirket verimliliği, kurumsal alt yapıda değișiklik, operasyonel yapılanma üzerine çalıșmalar sergileyeceğiz ileriki günlerde. Umarım, Çetin Cıvata’daki varlığımız sadece Çetin Cıvata’ya değil sektöre de iyi gelir. Dolayısı ile bizim kendi içimizde gerçekleștireceğimiz her türlü iyileșme sektöre olumlu olarak yansıyacaktır. Markaya sunacağınız katkılara değinir misiniz? Tecde Grup köklü bir șirketler grubu, çok uzun yıllar geçmiși olan ve bunu sahaya olumlu yansıtan bir marka. Olumlu yönde ilerleyen iș ilișkisinin de ötesinde kalıcı dostluklarla ilerleyen bir süreç ile karșı karșıyayız. Benim bu markada; lojistik, IT alt yapısı olușturma, pazarlama faaliyetleri üzerine çalıșmalarım söz konusu șu anda. Minik ama radikal değișiklikler ile markaya yeni bir vizyon kazandırma çalıșmalarımız devam ediyor. Sonuçta aile șirketi


Röportaj

68

görünümünü, geleneksel yapıyı bozmadan çağdaș modern yapımıza yerleștirmek için emek harcıyoruz. Kurumsallașmak adına hantallașmadan, mevcut çevikliği bozmadan yapılanmak gerekliliğinin farkındayız. Önümüzdeki süreçte Çetin Cıvata ne tür çalıșmalara imzasını atacak? Çetin Cıvata olarak büyümeye yönelik agresif hedeflerimiz söz konusu. Yılbașında yılın ilk yarısı için cirosal anlamda % 30 büyüme öngörüyorduk. Yılın ikinci yarısında ise % 45 olarak revize edelim diye düșünmeye bașladık. Bunun haricinde doğru ürünü, doğru yerde konumlandırmak ile ilgili bir takım çalıșmalarımız söz konusu. Kendi içimizde sektörel bazda bir takım yapılanmalara imzamızı atacağız. İstiyoruz ki; her sektörün ihtiyacı olan yeterli ürün gamını bünyemizde bulunduralım, bununla ilgili de en doğru adres biz olalım. Bünyemizde satın alma, stok tutma noktasında bir takım çalıșmalarımız söz konusu. Ayrıca grup șirketlerimiz olarak insan kaynağına büyük önem veriyoruz. Bizim için veri çok önemli. Eğer rakamsal değerleri kontrol altında tutmazsanız nereye koștuğunuza dair bir fikriniz olamaz. Bununla ilgili çok ciddi çalıșmalarımız var. Raporlama, bir takım uyarı sistemleri, kiși hatasına mahal vermeyecek tamamen sistemsel çözümler geliștirebileceğimiz yenilikler peșindeyiz. Kendi depomuzun içinde modern çağın gerektirdiği organizasyonları geliștirmeye çalıșıyoruz. Dolayısı ile kendi iç düzenimiz ile ilgili yapısal

değișikliklerimiz söz konusu. Elbette ki yatırım planlarımız da mevcut, fakat yeri gelmeden isimlendirmek ve dile getirmek istemiyoruz. İleriki günlerde farklı birçok yerde Çetin Cıvata markasını görebileceğimizi söyleyebilirim. Fabrikalarımızın çok ciddi anlamda kapasite büyütme, alan ve makine parkuru büyütme aksiyonları mevcut. Katılım sağladığınız / katılmayı planladığınız fuarlara dair görüș bildirir misiniz? 2017 yılında farklı sektörleri içeren fuarlara katılım gösterdik. YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul Yapı Fuarı’na, Tüyap Kapı Pencere ve Elektrik Fuarı’na katıldık. Bu fuar organizasyonlarında sektör temsilcileriyle, çözüm ortaklarımızla güzel bir takım yansımalar yakaladık. Önümüzdeki yıl içinde fuar organizasyonlarını daha ciddiye alarak, belki yöresel fuarlara katılım gerçekleștirmeyi planlıyoruz. Temsil ettiğiniz sektöre dair neler söylemek istersiniz? İnșaat sektöründeki ivme cıvata ve bağlantı elemanları sektörüne de yansıdığı için gayet memnuniyet uyandırıcı bir durum. Hiç küçülmeyen; hep ihtiyaç olan, ekmek su gibi bir sektörün lider markasıyız. Hayatımızın her noktasında varlığından söz edebiliriz. Yurt dıșı satıș pazarlama ağınıza değinebilir miyiz? Yurt dıșı bağlantılarımız bizim fabrika ayağından yürüttüğümüz bir faaliyet. Bizim tarafta ithalat daha fazla. Ağırlıklı Almanya

olmak üzere birçok Avrupa ülkesine faaliyetlerimiz mevcut. Ama bunlar direkt fabrika ile çalıșan firmalar. Bu yüzden bu operasyon detayları fabrikayla paylașılarak alınabilir. Türkî Cumhuriyetlerine birebir operasyonlarımız söz konusu. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Çetin Cıvata Pazarlama A.Ș. olarak yönetici ve alt kadrolar bazında yatırımlarımıza devam ediyor; 2017 yılını 2018 yılına hazırlık gibi görerek kurumsal yapımızı șekillendiriyor, yatırımlarımızı buna göre planlıyor, pozitif enerjimizi sektöre pozitif olarak yansıtmak için gerekli tüm çalıșmalara imzamızı atıyoruz. Ayrıca sektörümüze ve markamıza yakın ilginiz sebebiyle șahsınız nezdinde size ve ekibinize teșekkür ederek, dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeye yayın hayatında bașarılar temenni ederiz.

Çetin Cıvata switched to Corporate Structure Internally Orkun DİZDAR, the General Director of Çetin Cıvata Pazarlama A.Ș. stated “We continue investing in administration and departments and consider 2017 as a preparation for 2018 and shape our corporate structure and plan our investments accordingly and sign on all necessary works to reflect our positive energy to the industry” in the conversation we have conducted.


RĂśportaj

70

â&#x20AC;&#x153;TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin GĂźvenilir ve SaygÄąn Bir KuruluČ&#x2122;u Olarak, GeleceÄ&#x;e Emin AdÄąmlar Ä°le Ä°lerliyoruzâ&#x20AC;? Konmetsan AlĂźminyum San. Tic. Ltd. Ĺ&#x17E;ti. Genel MĂźdĂźrĂź Muhammed ARLI sĂśyleĹ&#x;imizde;

â&#x20AC;&#x153;BaĹ&#x;arÄą azim gerektirir, azim ise irade. BazÄą hedefler, baĹ&#x;arÄąsÄąz olmaya da deÄ&#x;er. Gerçek baĹ&#x;arÄą, baĹ&#x;arÄąsÄąz olma korkusunu yenebilmektirâ&#x20AC;? dedi. t ZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEBTFLUĂ&#x161;SĂ OEFCJSJMLFJN[B atarak tamamÄą patentli ĂźrĂźnleri olan altÄągen sistemi Ăźretmeye baČ&#x2122;lamÄąČ&#x2122;tÄąr. t ZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEBNĂ Ĺ&#x2014;UFSJMFSJOFEBIB iyi hizmet verebilmek adÄąna Konya organize sanayi bĂślgesinde Nâ&#x20AC;&#x2122;lik fabrikasÄąnÄą tamamlayarak bĂźtĂźn Ăźretimini buraya taČ&#x2122;ÄąmÄąČ&#x2122;tÄąr. t ZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEBTFLUĂ&#x161;SEFIFNLFOEJ hem de mĂźČ&#x2122;terilerin elini gßçlendirme BEÂ&#x2018;OBUPOMVLQSPTFTLPOUSPMMĂ  ekstrĂźzyon presini bĂźnyesine katmÄąČ&#x2122; bĂśylelikle tam bir entegre Ăźretime geçmiČ&#x2122;tir.

Ă&#x153;retim kapasitemizi geniČ&#x2122;letiyoruz. MĂźČ&#x2122;terilerimize daha iyi hizmet verebilmek, rekabet gßçlerini artÄąrmak ve taleplerini daha iyi karČ&#x2122;Äąlayabilmek BNBDÂ&#x2018;ZMBZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OTPOĂ&#x17D;FZSFÄźJOEF Ă SFUJNBMBOÂ&#x2018;NÂ&#x2018;[BCJON ek bir alan daha ilave ediyoruz. Ă&#x153;retim alanÄą geniČ&#x2122;letme çalÄąČ&#x2122;mamÄąz ve yeni makine/ ekipman yatÄąrÄąmlarÄąmÄąz tamamlandÄąÄ&#x;Äąnda IBMJIB[Â&#x2018;SEB NJMZPOBEFUBZWF ton/yÄąl olan aksesuar Ăźretimi kapasitemiz NJMZPOBEFUBZWFUPOZÂ&#x2018;M dĂźzeyine ulaČ&#x2122;mÄąČ&#x2122; olacak. Yuvarlak, kare ve petek (altÄągen) sistem ĂźrĂźnlerinin profil ve aksesuarlarÄąnÄą aynÄą çatÄą altÄąnda Ăźretiyoruz. Konmetsan olarak rekabet gĂźcĂźmĂźzĂź hep koruduk. SĂźrekli artan ĂźrĂźn çeČ&#x2122;itliliÄ&#x;imiz, Ăźretim kapasitemiz ve yeni yatÄąrÄąmlarÄąmÄąz ile mĂźČ&#x2122;terilerimizin ihtiyaçlarÄąnÄą daha hÄązlÄą karČ&#x2122;ÄąlÄąyoruz. Bu yĂśnĂźmĂźz ile sektĂśrĂźmĂźzde daha rekabetçi bir konumda olabiliyoruz. Kolay eriČ&#x2122;ilebilir olmak tĂźketici açĹsÄąndan çok Ăśnemlidir. TĂźrkiye HFOFMJOEF ZVSUEÂ&#x2018;Ĺ&#x2014;Â&#x2018;OEBCBZJWFTBUÂ&#x2018;Ĺ&#x2014; noktasÄą ile mĂźČ&#x2122;terilerimizin hizmetindeyiz. MĂźČ&#x2122;terilerimize online alÄąČ&#x2122;veriČ&#x2122; yapabilme imkânÄąnÄą sunduk. MĂźČ&#x2122;terilerimiz ĂźretmiČ&#x2122;

olduÄ&#x;umuz alĂźminyum profil ve aksesuar çeČ&#x2122;itlerimizi bu site Ăźzerinden de satÄąn alabiliyorlar. Konmetsan AlĂźminyumâ&#x20AC;&#x2122;un kurulduÄ&#x;u gĂźnden bugĂźne Ăśnemli yatÄąrÄąmlardan kronolojik olarak bahsedecek olursak; t ZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEBXFCTJUFTJĂ [FSJOEFO on line alĂźminyum profil ve aksesuarlarÄąnÄą satÄąČ&#x2122;a çĹkararak bir ilke imza atmÄąČ&#x2122;tÄąr. t ZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEBZVWBSMBLBLTFTVBSMBSÂ&#x2018;O yanÄą sÄąra kare aksesuarÄąn Ăźretimine baČ&#x2122;lamÄąČ&#x2122;tÄąr.

Konmetsanâ&#x20AC;&#x2122;da kalite bir ayrÄącalÄąk deÄ&#x;il, standarttÄąr. Standart bir kalite çizgisinde Ăźretim yapan iČ&#x2122;letmemizde kalite çĹtasÄą sĂźrekli yĂźkselmektedir. Kalitenin yanÄą sÄąra mĂźČ&#x2122;teri istek ve beklentilerine zamanÄąnda çÜzĂźm Ăźretme felsefesi ile hareket eden Konmetsan için koČ&#x2122;ulsuz mĂźČ&#x2122;teri memnuniyeti temel hedeftir. GĂźven ve deÄ&#x;er oluČ&#x2122;turduÄ&#x;umuz mĂźČ&#x2122;teriler bizler için çok Ăśnemli. Firma prensibi olarak en Ăśnemli ilkemiz mĂźČ&#x2122;teri memnuniyetidir. MĂźČ&#x2122;terilerimiz ile sadece ticari birliktelik iliČ&#x2122;kisi içerisinde hareket etmiyoruz. Onlarla yÄąllar sĂźrecek dostluklarÄąn temelini atÄąyoruz. OnlarÄąn kazandÄąÄ&#x;ÄąnÄą kendi kazandÄąÄ&#x;ÄąmÄąz gibi gĂśrerek hareket ediyoruz. BaČ&#x2122;arÄą azim gerektirir, azim ise irade. BazÄą hedeďŹ&#x201A;er, baČ&#x2122;arÄąsÄąz olmaya da deÄ&#x;er. Gerçek baČ&#x2122;arÄą, baČ&#x2122;arÄąsÄąz olma korkusunu yenebilmektir. Yurt içi ve yurt dÄąČ&#x2122;Äą pazarÄąnda etkinliÄ&#x;ini ve verimliliÄ&#x;ini sĂźrekli artÄąran, uzmanlÄąk alanÄąnda kendi yĂśntemlerini sĂźrekli geliČ&#x2122;tiren, sektĂśrĂźn ĂśncĂźlĂźÄ&#x;ĂźnĂź yapan, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin gĂźvenilir ve saygÄąn bir kuruluČ&#x2122;u olarak geleceÄ&#x;e emin adÄąmlar ile ilerliyoruz.


Röportaj

72

“Kurumsal Yapımız İle Geleceğe İmzamızı Atıyoruz” Standart Cıvata A.Ş. Satınalma Sorumlusu Müge AYDİNÇ söyleşimizde; “Kaliteli hizmet anlayışımız,

markanın değerine değer katan kurumsal yapımız ve gelişimimizle önümüzdeki dönemde de rakiplerimizden ayrılacağız” dedi. STD olarak bizi dinamik tutan devamlı atılım içerisinde bulunmamızdır. MS vida üretim tesisimizin üretim tonajını ve çeșitliliğini artırmaktayız. Bununla birlikte yeni sektörlere açılmakta ve bulunduğumuz sektörlere olan ürün/ hizmet ağımızı genișletmekteyiz. Standart Cıvata olarak hizmetimiz, kalitemiz, stok gücümüz ve tecrübeli ekibimizle rekabeti öne çıkarmak hedefindeyiz. Fiyat rekabetinin içinde olmayıp sürdürülebilir hizmet ve kalitemizle pazarda var olacağız. Tecrübeli kadromuzla da bunları destekleyip sektörde liderliğimizi sürdüreceğiz. 1982 yılından bugüne, dünya teknolojilerini anbean takip ederek kendimizi sürekli yeniledik. Sürekli değișime ve iyileștirmeye dayalı hizmet felsefemiz ile yeniliğe ve değișime öncülük ettik. Bağlantı elemanları sektörünün standartlarını belirledik. Uygun fiyat, yüksek kalite ve zamanında teslim konularında verdiğimiz her sözün arkasında durduk. STD olarak 35 yılı așkın sektör tecrübemiz ve Türkiye sanayi haritasını çok iyi bilen uzman ekibimizle, modern tesislerimizde özel ürün taleplerinize sunduğumuz anlık çözümlerle müșterilerimize hizmet

İnovasyon hayatımızın olmazsa olmaz kavramı haline geldi. Bu yüzden STD olarak çalıșanlarımıza yatırım yapmak ve kaliteli ürün ve hizmet anlayıșından ödün vermeden, gelișen teknoloji șartlarına ayak uydurarak müșterilerimizin beklentilerini karșılamak önceliğimizdir. Tüm ürün ve hizmetlerimiz Standart Cıvata güvencesindedir. Satıș öncesi ve satıș sonrası sağladığımız “STD Çözüm Araçlarımız”ı müșterilerimizin hizmetine sunmuș bulunuyoruz. Aynı zamanda sık müșteri ziyaretlerimiz ile birebir olarak talepler ile ilgilenmekteyiz.

vermeye devam etmekteyiz. Türkiye genelinde yerleșik pazarlama kadromuz ile Avrupa bașta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bağlantı elemanları sektörüne yön veren global ve güçlü bir firma olarak hedeflerimize hız kesmeden ilerliyoruz.

Geleceğe birlikte sağlam adımlar atabilmek için sadakat ve güven içerisinde çalıșmaktayız. Kuruluș yılımızdan (1982) bu yana hedefimiz değer olușturmak, kalıcı olmak ve paydașlarımız ile birlikte fayda yaratmaktır. STD/ Standart Cıvata markası kurumsal ve nihai müșteriye dokunabilen bir marka. Sadece hizmetlerimiz ya da ürünlerimizle değil, müșterilerimizle birebir kurduğumuz ilișkiler de önemli. Yıllardır çalıștığımız sektörel grup müșterilerimiz bulunuyor. Hizmet kalitemizin ön planda olmasının yanı sıra marka “Standart” olduğu için de ürünlerimizi tercih ediyorlar. Bu, yıllarca güvenle kurulmuș bir aidiyet duygusu ve bu güven de beraberinde kaliteyi ve sadakati getiriyor. “Çözümün bir parçası” olmayı sloganlaștıran Standart Cıvata iç ve dıș piyasada kurulduğu günden bugüne emin adımlarla ilerleyen bir firma. Kaliteli hizmet anlayıșımız, markanın değerine değer katan kurumsal yapımız ve gelișimimizle önümüzdeki dönemde de rakiplerimizden ayrılacağımız görüșündeyiz.


Röportaj

74

“A’da Z’ye, Hayatın Her Yerinde” Alüminyum ekstrüzyon tesisiyle hitap ettiği sektör, ürün ve firmalar açısından ilklere imzasını atan Burak Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah DEMİR yeni yatırım, Ar-Ge ve otomasyon sistem yatırımlarıyla hedeflere hızla ilerlediklerini ifade etti. Elit Projelerde Burak İmzası Alüminyum sektöründe bașarılarla geçen 33 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Abdullah DEMİR, markalarının sürekli yükselen trendiyle dikkat çektiklerini, sektördeki konumlarını sağlamlaștırdıklarını, yurt içinde ve yurt dıșında elit birçok projeye imza attıklarını sözlerine ekledi. “Mimari Sistemler ve Endüstriyel Alanda İlklerin Markasıyız” Burak Alüminyum’un endüstriyel ürünler ve alüminyum mimari sistemler olmak üzere iki ana faaliyet alanına sahip olduklarına vurgu yapan DEMİR; cephe giydirme, kapı pencere ve sürme sistemler bașta olmak üzere bir yapıdaki tüm alüminyum ihtiyaçlarına cevap verebilen firma konumunda bulunduklarını ifade ederek, ayrıca otomotiv, ısıtma - soğutma, beyaz eșya ve makine sanayi bașta olmak üzere endüstriyel alanda da faaliyet gösterdiklerini dikkatlere sundu. Kalite ve Otomasyon Yüksek Önem Arz Ediyor Alüminyum ekstrüzyon sektörüne yaptığı yatırımlarla ile hizmet veren Burak Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah DEMİR tesislerinde ișçi sağlığı güvenliği, kalite ve otomasyon çalıșmalarına yüksek önem gösterdiklerini ifade etti. “Yapsa Yapsa Burak Alüminyum Yapar” Dedirtmek İstiyoruz Burak Alüminyum’un hedeflerine değinen DEMİR; markamız varlığını ispatladığı sektörde daha ekonomik, daha sağlıklı, daha kaliteli ve verimli projelere imzasını atmak için mücadele etmektedir. Burak Alüminyum’un en önemli kriteri müșterilerine çözüm ortağı olma anlayıșıdır. Dolayısıyla bu anlayıșla yola çıkıldığında sektör içerisinde “Yapsa yapsa Burak Alüminyum yapar” sloganı bizimle özdeșleșir. Bizi bir adım önde tutabilecek en önemli özelliğimiz üretim kalitemizdir. Biz sektörümüze ve çözüm


Röportaj

75

“From A to Z, in every aspect of life” Abdullah DEMİR, board member of Burak Alüminyum stated that they are moving closer to their targets with R&D and automation system investments as Burak Alüminyum is breaking grounds in regards to products and companies with its aluminium extrusion facilities. ortaklarımıza bir tek; “Yapsa yapsa Burak Alüminyum yapar” dedirtmek istiyoruz. Fuarların İki Yılda Bir Düzenlenmesini Temenni Ediyoruz Burak Alüminyum’un katılım sağlayacağı fuar organizasyonlarına da değinen Abdullah DEMİR; “Malumunuz yıllardır Tüyap Kapı Pencere, YEM İstanbul-Ankara-İzmir Yapı ve Aluexpo Fuarları’na katılım gösterdik. Mimari sistemler ile ilgili düzenlenen bu fuarlarda sistemlerimizi geliștirdikçe; biz Burak Alüminyum olarak bir yıl gibi kısa bir sürede sistem geliștirmenin doğru olmadığını gördük. En azından 1,5 - 2 yıl geçmesi gerekiyor. Dolayısı ile bu yıl aldığımız bir karar ile șimdilik YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul Yapı Fuarı’na katılma kararı aldık” dedi. DEMİR; “Belki ileriki dönemlerde Burak Alüminyum olarak alüminyum fuarı olarak ifade edilen Aluexpo Fuarı’na katılabiliriz. “Ülkemiz Vizyonuna Katkı Sunmalıyız” Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı konusunda Yüksek Lisans yapmaya

bașladığını ifade eden Abdullah DEMİR; “İș yoğunluğum ve diğer yoğunluklardan arta kalan dönemlerde çeșitli dernek ve SİAD’larda aktif görev almaya ve sektörümüze genç bir bakıș açısıyla katkı sunma çalıșmalarına devam edeceğime değinebilirim. İTO’nun sektör komitesinde ve İDDMİB’de de çeșitli görevlerde sektörün geleceğine katkı sunma çabalarım oldu. Sektörün temsilcilerinin bu dernek ve SİAD’larda aktif rol alarak ülkemiz vizyonuna katkı sunmaları gerekliliğine dikkat çekmek istiyorum” dedi. Burak Alüminyum 2023 Vizyonu Belirlendi Burak Alüminyum’un 2023 vizyon çalıșmalarına da değinen DEMİR; “Devletimizin 2023 yılı ve sonrası için hedefleri söz konusu. Bizim de devletimizin vizyonu doğrultusunda planlamıș olduğumuz kendi marka vizyonumuz mevcut. Bu vizyon çalıșmaları doğrultusunda bu yılı tamamlamayı planlamaktayız. Hâlihazırda istihdam seferberliği konusunda son iki yıldır yeni çalıșma arkadașlarımız ailemize katılmıș oldu.


Sektör

76

Tekirdağ Valisi Mehmet CEYLAN’ı Makamında Ziyaret Etti (GALSİAD) Girişimci Alüminyum ve Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin KIRBOZ, GALSİAD İcra Kurulu Üyesi – Sistem Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan YEREKABAN ve ALU&Art ve Win&ART Proje Dergisi İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ ile birlikte Tekirdağ Valisi Mehmet CEYLAN’ı makamında ziyaret etti. Teknoloji İl Müdürümüz Fahrettin AKÇAL bu konudaki olumlu görüșlerini Valimiz Mehmet CEYLAN ile paylaștılar. Tekirdağ ilinin stratejik alüminyum malzeme üretimi konusunda bir üs haline getirilmesi, burada birlikte paydașlar ile güdümlü projelerin hayata geçirilmesi adına çalıșmalara hız verilerek daha çok toplantıların yapılması isteği dile getirildi” dedi.

GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ görüșmede; “Sayın Valimiz ile geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Valiliği ev sahipliğinde gerçekleșen alüminyum sektörü il toplantısı konusunda istișarede bulunarak, gelecekte birlikte yapılabilecek çalıșmaları görüștük. Tekirdağ ilinde yapılması planlanan ve ALUTEAM

ile uzun zamandır çalıșmalarını yaptığımız eğitim programımızın bölgesel olarak burada gerçekleștirilmesinin uygunluğunu paylaștık. Valimiz bu konuda tam destek vereceklerini bizlere iletti. İcra Kurulu Üyemiz Ayhan YEREKABAN böyle bir çalıșmada șahsi ve ișletme olarak destek olmaya hazır olduklarını belirttiler. Bilim Sanayi ve

Vali Mehmet CEYLAN ise; “İlimizde faaliyet gösteren sanayi kurulușları arasında önemli bir yere sahip olan alüminyum sektörünün gelișmesi, ürün gamının ve kalitesinin artırılması için Üniversite-Sanayici ișbirliğini çok önemli buluyoruz. Hem ilimiz ekonomisine, hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı, sanayimizin gelișmesini ve milli sanayi bilincinin olușmasını hedefliyoruz. Bu bilinçle gerçekleștirdiğimiz görüșmeye katılımlarınızdan dolayı teșekkür ediyorum” dedi.

GALSİAD; Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin AKÇAL’ı Makamında Ziyaret Etti (GALSİAD) Girișimci Alüminyum ve Sanayici İș Adamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ, Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin AKÇAL’ı makamında ziyaret ederek; alüminyum sektöründe Tekirdağ ilinde yapılan çalıșmalar, alüminyum ile ilgili Ar-Ge merkezlerinin kurulması ve sektöre sağlayacağı katkılar hakkında görüș alıș verișinde bulundu. Alüminyum sektörünün önemine değinen Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin AKÇAL, “Dünyada alüminyum; demir ve çelikten sonra en çok kullanılan metal durumunda olup, havacılık, savunma, elektrik-elektronik, gıda, ilaç, otomotiv, makine vb. birçok sektörde kullanılmaktadır. Dünya ekonomisinin ortalama büyüme hızı yüzde 3’lerde

iken, bu alüminyum sektöründe gelecek 10 yılda yüzde 5-7 arasında büyüme beklenmesi hususları sektör açısından önemli olup, büyük bir gelișim potansiyeli barındırmaktadır” dedi.

AKÇAL; “İlimizde sektörde 30 kadar faaliyet gösteren firma bulunmakta olup, ülke bazında bakıldığında Tekirdağ, ülkemizin en önemli alüminyum üretim üslerinden biri durumundadır. Amacımız; ülkemizin Ar-Ge ve yüksek teknoloji üreten kurumlarına yönelik daha nitelikli ve katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlamak (aynı zamanda ithalatı azaltmak) ve bu amaçla bu firmaları ihtiyaç duyduğu alüminyum parça ve ürünleri sanayiciye tanıtmaktır. Bunun yanında üniversitelerden; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde bulunan Alüminyum Test Eğitim ve Araștırma Merkezi’nden de gereken her türlü desteği (eğitim, test, verimlilik) almak, aynı bölgede yer alan firmaların da birbirlerini tanımak gibi hedeflerimiz mevcuttur” dedi.


Röportaj

78

“Hedeflerimize Yönelik Direkt Çalıșmalar Yapmaktayız” BKS Cam Balkon Sistemleri yöneticileri röportaj sorularımızı yanıtlayarak; firma işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. ve ihracat noktalarınızı öğrenebilir miyiz? BKS Katlanır, Sürgülü ve Asma Sistemler konusunda kendi bașına adeta bir odak noktasına çevrilmiștir. Taklit ürünlerin piyasayı sarması bir taraftan çok üzücü bir durum olsa da, BKS en çok taklidi yapılan (yapılamayan diyelim biz buna) markadır. BKS profili, BKS tekerleği gibi terimler marka bilinirliğimizi kısa yoldan tanımlıyor ve piyasada ürünler bu adla isteniyor.

Röportajımıza șirketinizi tanıyarak bașlayabilir miyiz? Șirketimiz cam balkon sektörüne; 2000’li yılların bașında kendi logosu altında yapılan ürünlerinin kalitesi ve hizmet odaklı çalıșmalarıyla, müșteriye güven sağlayan bir marka olarak kısa sürede hızlı bir giriș yapmıștır. BKS entegre sistemler halinde pazara sunulan farklı cam balkon çeșitlerini olușturan profil ve aksesuarların üretimini gerçekleștirerek, toptan satıș yönlü alt bayii prensibiyle çalıșan bir șirkettir. Türkiye’nin doğusundan batısına her ilde mevcut bayilerimiz ve dünya genelinde 50’ye yakın ülkeye yapılan (2017 verilerine göre) ihracatımız cam - balkon sektöründe önemli bir markaya dönüșmemizin ve bugünkü konumumuzun ispatı olarak da tanımlanabilir. Firmanızın günümüz faaliyetlerine, markanızın pazardaki bașarı grafiğine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Faaliyet alanımız çerçevesiz cam balkon sektörüdür. 350’nin üzerinde plastik enjeksiyon ve 100’e yakın ekstrüzyon kalıbı ile giderek artan ve

750’nin üzerinde ürün çeșidi, 3.000’nin üzerinde yarı mamul ile cam balkon sektöründe özgü tasarımlarla ürün üretimi gerçekleștirmekteyiz. Cam balkon sisteminde șuan kullanılan güncel ürünlerin birçoğunun üretiminde öncü olan BKS Katlanır Cam Sistemleri aynı zamanda Ar-Ge çalıșmaları ile sürekli alt yapısını yenilemektedir. Bunun yanı sıra cam balkon sektöründe 2007’den beri online alıș-veriș ve sektörde bir ilk olan online çizim programını yalnızca müșterilerine değil, bu ișle ilgilenen herkesin kullanımına sunmuștur. Günümüzde rekabet edebilir düzeyde gelișmișliğe ulașmak için firmaların sürekli kendilerini yenilemesi ve farklı teknikler geliștirmesi gerekmektedir. Çünkü sıradan șeyler artık insanların ilgisini çekmemekte ve insanlar ürünlere değil fikirlere para harcamaktadır. Bu yüzden inovatif ürünlerimiz ve yenilikçi fikirlerimizle mutlaka bir adım öne çıkmayı bașardığımızı söyleyebilirim. Marka bilinirliğini sağladığınız ürün gamınız, üretim kapasiteniz

BKS olarak, üretimin tek bașına yeterli olmadığı bir devirde yașadığımızın bilincindeyiz ve bu bilinçle yola çıkarak Reklam ve Pazarlama konularında da direkt müșteriye nüfus eden çalıșmalar yapmaktayız. Yurt dıșı fuarlarda ürünlerimizin büyük ilgi görmesi bizi gururlandırmanın yanı sıra müșteri portföyümüzü genișletmemize de yardımcı olmaktadır. Yurt içi piyasalarda güvenirliği bir șekilde sağlayan firmalar mutlaka vardır, ama bunun yanı sıra dünyaya nüfus etmek bence bir bașarıdır. Farklı ülkelerden BKS ürünlerinin talep edilmesi bu bașarımızın kanıtı ve doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Bugün Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu, Afrika ve Kafkaslarda yaygın bir șekilde her evde olmayı bașarıyorsak, bu bizim ayrıcalığımızdır. Planlanan/hayata geçirilen yatırımlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Her geçen gün büyüyen ve gelișen ișgücü, bünyemizde çalıșkan ve verimli arkadașlarımızı bulundurmamız ileriye yönelik en güzel yatırımımız olduğunu düșünüyoruz. Çalıșanımız ne kadar mutluysa biz de o kadar üretken oluruz kanısındayız. Șu an tasarım așamasında olan ve Türkiye’de henüz bulunmayan yeni sistemlerimiz mevcut. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan


Röportaj

80

bu ürünlerimizin gerçek anlamda ses getireceğine inanıyoruz. Yatırımlarımız genelde yeni sistemler olușturma bazlı olduğu için bunları somut veya rakamsal verilerle vurgulamamız doğru olmaz. Katılım sağladığınız fuarlar söz konusu mu? Fuarların markanıza yansımaları hakkında neler söylemek istersiniz? Daha önceleri fuar katılımları firmalar için gönüllü bir eylem olarak algılanıyordu. Ama günümüzde tüm iddialı markaların fuarlarda bulunmaları biraz zorunluluğa dönüșmüș durumda. Çünkü tanıtmadan tanınmak biraz zor bir olgu. Bu yüzden bütçemizin el verdiği kadar yurt içi ve yurt dıșı fuarlarda boy göstermeye çalıșıyor ve pazarlama planlarımızda fuarlara yer veriyoruz. Fuarlar uzun dönemli bir yatırım aracıdır, kısa sürede bir faydası yok gibi gözükse de, uzun zamanda mutlaka yatırım olarak firmalara geri dönecektir. Çünkü bir müșteri yüz yüze görüșmeyi, sunumu ve en önemlisi etkileyici ürün gamını asla unutmaz. Bunun dıșında, yurt dıșında yıllarca uzaktan görüșüp belki de yüzünü göremediğimiz bayilerimiz oluyordur, fuarlarda yüz yüze görüșme imkânının olması iș birliklerini güçlendirici bir etkiye sahiptir. Üretici ve satıș sonrası hizmet sağlayıcı bir firma olarak fuarların hem bayilerimize, hem de bizlere potansiyel imkânlar sunduğunu düșünüyoruz. Çünkü biz ne kadar güçlü olursak, bayilerimiz de bizden o kadar güç alır ve daha verimli sonuçlar sergilerler. Sektörünüzün mevcut konumu ve geleceği hakkında görüș bildirmek ister misiniz? Bu cümleyi kısa ve yormayacak bir șekilde yanıtlamak isterdim: BKS yıllardır

var ve yıllar sonrada var olacaktır. Bu bizim müșterilerimize güven telkin eden, güveni vurgulayan bir noktamızdır. Müșterinin örneğin, 10 yıl sonra bozulan bir parçayı değiștirmek istediğinde üretici firmayı bulamama gibi bir durumla karșı karșıya gelmesi gerçek anlamda kötü bir sürprizdir. Mevcut konumumuzu dikkate alırsak, bu bir nevi geleceğe yönelik taahhüdümüzü sessiz bir șekilde ifade ediyordur. BKS her gün büyüyen ve gelișen bir marka olarak yıllar sonra da siz değerli insanların hizmetinde olmaya devam edecektir. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Bu biraz hassas bir konu ve her șirketin bu konuda farklı bir politikası olduğunu düșünüyorum. Piyasada mevcut birçok büyük ve küçük ölçekli firmalar vardır. İș dünyası kendi içinde bir rekabet alanı, yani bir yarıș meydanı gibidir. Tutunamayan șirketler zamanı geldiğinde ve yarıșı geçemediğinde elenip giderler. Bu sebeple, faaliyet alanı ne olursa olsun firmaların pazara etik șekilde nüfus etmeleri gerektiğine inanıyoruz, bașka firmalara zarar vermeden, kendi kazancını sağlayacak bir șekilde çıkması lazım bu rekabet ortamından. Biz farkımızı her zaman sunarız, eğer bu karșı tarafa mantıklı geliyorsa bizim onu fırsata çevirmemize gerek kalmadan o bizi fırsata çevirecektir. Çünkü sonuçta tek ișimiz üretmek ve satmak değil, aksine satıș sonrası müșteri memnuniyeti bizi bir ürünü satmaktan daha çok ilgilendiriyor. İnsan faktörü çok önemli etken bizim için, bu yüzden müșterilerle ilișkileri dostça tutmayı bașarırsak, ürünlerimiz zaten kendi kendini satacaktır.

Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Eklemek istediğim, piyasa bilincinde olan her firma rekabet ortamlarında koșul fark etmeksizin dürüst șekilde hareket ederse, bu hepimizin ekonomimize bașarılı șekilde katkıda bulunmamızı, istihdamı verimli șekilde yönetmemizi, yerel ve uluslararası pazarlarda daha uzun süre tutunabilmemizi ve ülkece hep birlikte gelișmemizi sağlar. Firma olarak prensip ve değerlerimiz her ortamda hem çalıșanlarımız, hem bizler tarafından korunup saklanmaktadır. Bizler hep BKS olarak kalabilmek için misyon ve vizyonumuzu göz önünde bulundurarak hedeflerimize yönelik direkt çalıșmalar yapmaktayız. Umarız hep sizler için var olur, Türkiye’mizi ve dünyayı güzel balkonlarımızla süslemeye devam ederiz! Ayrıca ilginize sonsuz teșekkür eder, yayın hayatınızda bașarılar temenni ederiz.

“We are conducting Direct Works to achieve our Targets” The executives of BKS Cam Balkon Sistemleri answered our questions in the interview and informed us regarding company operations and activities.


Makale

82

Oradaydım; “Marș Mira 2017” Alpena Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İNAL’ın kaleminden; Barıș Yürüyüșü 2017 Bir belgesel kanalında Boșnaklara 1992-1995 yılında Sırplar tarafından Türk (Müslüman) oldukları için uygulanan vahșet ve soykırımın; 12 yıldır ‘3 günlük 78 km’lik ‘Marș Mira’ (Barıș Yürüyüșü) ve 4’üncü gün gerçekleștirilen defin ve anma etkinlikleriyle binlerce kișiyle tamamlandığını görünce 13’üncüsü 2017’de yapılacak programa katılmaya karar vermiștim. Boșnak șehitlerini onlarla birlikte saygıyla anmak, yakınlarının acısını paylașmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek, birazda hayatlarına dokunmak hayatımda yaptığım en anlamlı ișlerden biri oldu belki de. Șehitlerin mekânı cennet, ruhları șad olsun. Herkesin en az bir kez; belki de hayatlarını ve bazı șeyleri anlamayı bașlatacak bu etkinliğe katılması dileğiyle… Șubat ayında bir yurt dıșı seyahatinde rehberimiz olan Boșnak Ahmed-i Nejat… Lütfen Bosna’yı yalnız bırakmayın, her fırsatta gelin sizlere ihtiyacımız var demiști. Șimdi onu daha çok anlıyorum. 20. yüzyılda hümanizmin beșiği (!) olan Avrupa’nın göbeğinde, binlerce Müslüman Boșnak’ın Birleșmiș Milletler korumasındayken maruz kaldığı ve tüm dünyanın seyirci kaldığı utanç abidesi soykırım, Srebrenica Boșnak Soykırımı 22. yılında ve yine binlerce dünya vatandașı tarafından hep birlikte kınandı. Srebrenica Bosna Hersek’in doğusunda bulunan; bașkent Saraybosna’ya 132 km, Sırbistan sınırına 10 km uzaklıkta olan bir kenttir. Coğrafi konumu ve doğal kaynakları nedeniyle de tarih içinde önem tașımıș bir kenttir. 1992-1995 yıllarında Yugoslavya’nın parçalanma sürecinde yașanan savaș öncesi nüfusunun % 75,2 Müslüman Boșnaklardan, % 22,7’si Sırplardan olușan küçük bir Müslüman șehriyken; savaș sonrası Srebrenitsa’da Sırp ordusu tarafından gerçekleștirilen soykırım sonrası bu oran tam tersine dönmüș, Sırplar çoğunluk durumuna gelmiș, büyük Sırbistan hayallerine yaklașmıșlardır. 1992’de bașlayan ve üç yıl boyunca devam eden Bosna Savașı, aralıklarla

sürmektedir. Savaștan önce bölgede beraber barıș, huzur ve kardeșlik içinde yașayan Sırp, Hırvat ve Boșnak milletleri, emperyalist güçlerin etkisi ile artık çatıșmakta ve bu yangın bir türlü sönmemektedir. 1995 Temmuz’unda küçük bir Müslüman șehri olan Srebrenitsa’da tarihin en büyük, en acımasız ve en insanlık dıșı olaylarından birisi yașanır. Hem de bu vahșet bütün dünyanın gözü önünde yașanır ve BM’ler ve hümanizmin beșiği olduğunu savunan Avrupa’da dâhil olmak üzere kimse kılını kıpırdatmaz. Savaș bașladıktan sonra Srebrenitsa, BM bünyesindeki Hollanda Barıș Gücü askerleri tarafından korunmaya bașlanmıș ve “güvenli bölge” ilan edilmiștir. Bu nedenle; KuzeyBosna’daki Sırplardan kaçan Boșnak siviller hayatta kalabilmek umuduyla Srebrenitsa’ya kaçar ve 10.000 olan nüfus bu sığınma sürecinden sonra 30.000’i așkın kișiyi barındırmaya bașlar. Sığınmacı Boșnak Müslümanlar șehrinin içinde büyük bir akü fabrikası içinde yirmi beș gün çok ağır șartlarda yașam mücadelesi verirler. Fakat bundan daha zor olan, Birleșmiș Milletlerin yaptığı alçaklığa katlanmaktır. 8 Temmuz 1995’te Sırp ordusu Srebrenitsa’yı kușatır ve Hollanda Barıș Gücü’nden Boșnakları teslim etmelerini isterler. BM bünyesindeki Hollandalı komutan BM’lerden destek ister ancak 1995 Mayıs ayında imzalanan; İngiliz, Fransız ve ABD

arasında yapılan gizli anlașma uyarınca BM’ler yardım göndermez ve Boșnak kardeșlerimiz Sırplara teslim edilir, adeta öldürmeleri için... Sırp caniler tarafından, komutan Radko Mladiç’in emriyle, önce on binlerce kadın ve çocuk, otobüslerle fabrikadan alınır ve bilinmeyen bașka bir yere nakledilir. Özellikle kadınlar nakil esnasında insanlıktan nasibini almamıș Sırp askerler tarafından tecavüz ve taciz bașta olmak üzere, birçok insanlık dıșı muameleye tabi tutulurlar. 12-80 arasındaki erkekler de akü fabrikasında kalır ve kaçmasınlar diye ayakkabıları alınır. Bu erkeklerin büyük kısmı fabrikada kurșuna dizilerek katledilir. Çıplak ayakla kaçmayı bașaranların yine büyük çoğunluğu yolda pusu kurularak öldürülür ve bu șehitler bazen topluca, bazen de 15-20 kișilik gruplar halinde ve kamyonlarla ölüm çukurlarına götürülürler. Öldürürken bazen kurșuna dizme, bazen yakma ve bazen de diri diri gömmek gibi insanlık dıșı yöntemler uygulanır. Resmi kayıtlara göre üç gün içinde 8.372 kiși katledilir, gayri resmi olmayan kayıtlara göre ise sayının 15 binden fazla olduğu belirtilmektedir. 11 Temmuz 2017’de, yani 22 yıl sonra bile hâlâ cesetlerin önemli bir bölümü bulunamamıștır. Kaçan Boșnaklardan çok azı kurtulabilmiș ve hayatta kalabilmiștir. ‘Marș Smitri’ (Ölüm Yürüyüșü) denen ve Potoçari’den bașlayıp Nezuk Köyü’nde biten yürüyüșün tersi bugün ‘Marș Mira’ (Barıș Yürüyüșü) olarak anılmakta olup 8-9-10 Temmuz tarihlerinde 3 günlük etapta yaklașık 78 km olarak aynı güzergâhtan yapılmakta olup 11 Temmuz tarihinde defin töreni ve anma programı ile sonlandırılmaktadır. Srebrenica Boșnak Soykırımı; çoğu Müslüman oldukları için Boșnakları Türk olarak adlandıran ve “Türklerden intikam aldık” sloganıyla dișlerini birbirine vuran Sırp ordusu ve çeteleri aracılığı ile gerçekleștirilmiștir. 78 Km 3 Gün Temmuz Sıcağında… Güneș altında, dağlarda, çamurda sıcak asfaltta, tozda, bazen susuz, bazen de aç durmadan ortalama her gün 11 saat yürüdük. Geceleri çadırlarımızda yardımlașarak geçirdik 4 kamp noktasında...


Makale

84

Sabah ilahiler eșliğinde hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra açılıș konușmalarını takiben yola koyulduk. Herkesin elinde, sırt çantalarına asılı Türk ve Bosna bayrakları gurur kaynağımızdı. 23 km’lik Nezuk-Liplje arası yol benim gibi sporla pek ilgisi olmayan katılımcıları oldukça yordu; akșam soluğu Kızılhaç tedavi çadırında aldık su toplayan ayaklarımıza ilk tedaviler yapıldı…

Birbirimizin eksiklerini tamamladık; yaralı, su toplamıș, patlamıș ayaklarımıza pansuman yaptık en önemlisi onları anlamaya çalıștık, onlar aç susuz ve çıplak ayakları ve mermiler altında sadece bir kısmı bu yolu tamamlayabildiler. O yol öyle bir yoldu ki; çocukların annelerine “çocukları küçük kurșunlarla öldürürler değil mi anne” diye sordukları yol… Mavi kelebekleri izledik; Srebrenitsa mavi kelebeklerin hazin öyküsüne sahiptir. Bugüne kadar tespit edilen 500 kadar toplu mezarın 300 kadarı mavi kelebekler yardımı ile ortaya çıkarıldı. O yüzden mavi kelebeklerin hikâyesi çok yürek yaralayıcıdır. Bosna Hersek’te bulunan toplu mezarların üzerinde mavi kelebeklerin uçtuğu fark edilmiș, bir iki derken bunun tesadüf olmadığı anlașılmıș. Durum biraz incelendiğinde toplu mezarların olduğu yerlerdeki toprağın yapısının değiștiği, mezarların üzerinde farklı bitkiler oluștuğu ve bu bitkilerin kokusunun mavi kelebekleri çektiği anlașılmıștır. Birçoğumuz için hüzün dolu olan bu olay Bosnalı kardeșlerimiz için bir umuttu. Sadece sevdiklerinden bir iz, bir kemik parçası, elbisesinden bir kalıntı bulmak umudu ile binlerce kiși günlerce mavi kelebekleri izlemeye bașladı. Birçoğunun ömrü mavi kelebeğin peșinde geçti... Yol arkadașlarımızın çoğu Boșnak; yakınlarını șehit verenler o günleri yașayanlar ve yakınları olmak üzere, ülkemizden katılanlar; Marș Mira Türkiye, Ahbap Grubu, Haydarpașa Srebrenitsa Gençlik Treni, Bursa Belediyesi ve birçok ülkeden İran, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Alman ve hatta beni enerjisiyle șașırtan Șilili 65 yașlarında bir katılımcı idi, kendisine hayran kaldım. İlk gün Nezuk Köyü’nde yaptığımız kamptan sabah ezan vakti uyanıp çadırlarımızı toplayıp nakil aracına teslim ettik.

İkinci gün 28 km’lik Liplje – Mravinjçi arası zorlu etap orman içi ve arazi șartları yoğunluktaydı. Gün içerisinde bizi canlı tutan yol boyunca köylerinde heyecanla; onları yalnız bırakmadığımız için minnet duygusuyla; kaybettikleri eșleriyle içmekten çok keyif aldıkları Boșnak kahvesi bașta olmak üzere, çay, meșrubat, soğuk kuyu kavun karpuz ve bahçelerinden topladıkları ne varsa erik, elma, armut, salatalık ikram ettiler, evlerini en önemlisi gönüllerini açtılar. Çocuklar minik elleriyle șeker, su ikram ettiler. Yolumuzu, zorumuzu kolay eylediler. Üçüncü ve son gün 27 km’lik MravinjçiPotoçari arası çoğunlukla Sırp köyleri ve bölgesinden geçtiğimiz için yolda bizleri motive eden mola noktaları güler yüzlü anneler, nineler çok azınlıktaydı bir ara susuzluktan perișan olduğumu hatırlıyorum. Bir yol arkadașım matarasında kalan bir su bardağı kadar olan suyun yarısını hiç tereddüt etmeden benimle paylaștı. Yol boyunca bizlere destek veren, gıda ve içecek dağıtımı yapan uluslararası kurulușlar; özellikle lokma dağıtımı yapan Türkiye izcilik federasyonuna teșekkürü borç bilirim. Potoçariye akșam saatlerinde ancak varabildik. Tüm gruplar; yaklașık 5.000 kiși ilçeye varmıș, gözü yașlı nineler, anneler, bacılar, kardeșler tarafından karșılanmamız duygu yüklü bir andı. Mezarlıkta Fatihalarımızı okuyup kamp alanına geçtik. Kamp alanımız evini ve gönlünü bize açan ülkemiz kulüplerinin birinde basketbol oynayan Boșnak bir kardeșimizin bahçesiydi. Kendisi ve ailesine müteșekkiriz. Bizi biz yapan ortak değerlerimizin bașında gelir camilerimiz ve mezarlarımız... Anıt mezarlar, șehitlikler ve en acısı da hain kalleș ve tüm dünyanın gözü önünde gözü dönmüșlerin utanç abidesi toplu mezarlar... Her türlü duygu yoğunluğu ile ziyaret ettik, Fatiha okuduk ve çoğu zaman da engel olmayanlara ve yapanlara lanet okuduğumuz bölgelerden geçtik. Anladım

ki gerçekten güçlü ve merhametli bir Türkiye’ye ihtiyacı var dünyadaki mazlum ve güçsüzlerin. “Yüreği yaralı analar”, göz göze geldiğimiz anda birçoğu ile gözlerimi kaçırmak zorunda kaldım. İçin için ağladıklarını ve vahșetin izini okuyordum gözlerinden... Ve ben de sessizce ağlıyordum, çoğu zaman bu yüzyılda böyle bir vahșete engel olamadığımız için…

“Srebrenitsa Çiçeği” Beyaz bașörtülü anneler, nineler ve ortada yeșil örtüsü ile șehit edilen masumlar betimlenmiștir. Bugün 11 Temmuz 2017. Soykırımın 22’inci yılı. Bu yıl 71 aile daha hasretine son verecek. 22 yılda 6.575 șehit huzura kavuștu. Kalanların aranıp bulunması belki de yıllar sürecek. Öğlen yapılan tören ve kılınan cenaze namazı sonrası son bir yıl içerisinde bulunan toplu mezarlardan çıkarılan kemiklere yapılan DNA testi sonrası kimlikleri tespit edilen 71 șehit son yolculuklarına uğurlandı. Bazılarının defin töreni bulunan bir kol kemiğine yapıldı ki bu çok hazindi, ama yakınları için Fatiha okuyacak ve ziyaret edecekleri bir kabir var artık. Siz hiç bir yakınınızı defin etmek için 22 yıl beklediniz mi? Birçok aile 22 yıl sonra umut ve azimle toprak altında yatan șehitlerinin bulunmasını bekliyor. Lütfen gidin görün ve bir daha Srebrenitsalar yașanmasın diye toplumsal bilinç yaratmaya çalıșın… Unutma, unutturma Srebrenitsa 1995… Not; Kamp süresi ve zorlu yolda ekmeğini suyunu paylaşan, çadırlarımızı kurmamıza yardım eden, duygularımızı paylaştığımız Marş Mira Türkiye 2017 ve Ahbap Grubu’na, Sn. Mehmet Akif GÖĞÜSGEREN ve Sn. Tahir Caner BEŞOK ile rehberimiz Mirza MUSIÇ ve ekibine hayatımın enlerinden birini yaşattıkları için minnettarım…


Sektör

88

İlk Türk Ticaret Merkezi Tahran’da Açıldı Tahran’daki Türk Ticaret Merkezi’nin açılış törenine Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ ile Türk ve İranlı iş adamları katıldı. 4.500 metrekarelik bir alanda kurulan merkez, Tahran’da açılan ilk yabancı ticaret merkezi özelliğini taşıyor.

İran ve Türkiye’nin rakip değil birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu belirten ZEYBEKCİ, “İran ve Türkiye, sadece İran’daki veya sadece Türkiye’deki değil, aynı zamanda da üçüncü ülkelerdeki, yani iki ülkenin de kültür coğrafyası dediğimiz üçüncü ülkelerdeki çok büyük iș birliği potansiyelini birlikte değerlendirebilme kabiliyetine sahip iki ülke” șeklinde konuștu. Türkiye’nin İlk Yurt Dıșı Ticaret Merkezi ZEYBEKCİ, Tahran’daki ticaret merkezinin yurt dıșındaki en önemli Türk ticaret merkezlerinden biri haline geleceğini söyleyerek; “Ama hassasiyetle șunu belirteyim, burası bir perakende satıș șirketi değil. Burası distribütörlerin alımlarının yapıldığı, toptan satıș ve ihracatlarının yapıldığı ve hatta buradaki arkadașlarımızın ithalat bağlantılarını gerçekleștirdikleri bir ticaret merkezi olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin İran ile serbest ticaret anlașmasının gerçekleștirilmesi olduğunu anımsatan ZEYBEKCİ, “Her șeyin serbest olduğu, tüm alıșverișin hiçbir kısıtlamaya tabii olmadığı bir sürece girmek. Eminim bunu da gerçekleștireceğiz” dedi.

Rıza NİMETZADE ile heyetler arası görüșmede bulundu.

Hedef 50 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Bakan ZEYBEKCİ, iki ülkenin hedeflediği ticaret hacmi için “Cumhurbașkanımızın ve İran Cumhurbașkanının bize koymuș olduğu hedef 30 milyar dolarlık dıș ticaret hacmine ulașmak, ardından 50 milyar dolarlık dıș ticaret hedefine doğru yol almak” dedi.

ZEYBEKCİ, “Tercihli ticaret konusuna uzun vadeli bakıyoruz ve asıl hedefimiz tüm ticaretin ve tüm ürünlerin serbest hale getirilmesidir. Öncelikli hedef, sınır bölgelerindeki iki tarafın birbirinin tüm ihtiyacını karșılamasıdır” dedi.

Asıl Hedef Tüm Ticaretin Serbest Hale Getirilmesi Ekonomi Bakan ZEYBEKCİ, Tahran’daki temasları kapsamında, İran İletișim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eș Bașkanı Mahmud VAİZİ ve İran Maden, Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed

Mahmud VAİZİ ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan ZEYBEKCİ, uzun vadede İran’la tüm ticaretin serbest hale getirilmesini amaçladıklarını söyledi.

First Turkish Commercial Center was opened in Tehran Nihat ZEYBEKCİ, the Ministry of Economy and Iranian businessmen participated to the opening ceremony of Turkish Commerce Center in Tehran. The center established over 4500 square meters is the first foreign commercial center in Tehran.


Makale

92

Dünya Alüminyum Ticareti ve Gelișmeler Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

2

015’ten sonra alüminyumun fiyatı -1500 $/ton mertebelerinde seyretmiștir ve dünyada birçok firmada kapasite kullanımı % 60 seviyesinin altına düșmüștür. Alüminyum üretim tesislerinde yüzlerce ișçi ișini kaybetmiștir. ABD’de 2011’de 14 olan büyük alüminyum üretim tesisleri sayısı bugün 5’e inmiștir. Bu 5 fabrikanın da yalnızca 2’si tam kapasite ile çalıșmaktadır. Üç ana üreticinin üretimi durdurmasından dolayı 2016 yılında alüminyum ithalatı bir önceki yıla göre % 18 oranında artmıștır (4.5D5.4 milyon metrik tona). Çalıșanlar ve aileleri stres yüklüdür. Her seviyedeki alüminyum sektör çalıșanı LME (Londra Metal Borsası) bilgilerini akıllı telefonla sürekli takip etmektedir.” Yukarıda ABD için verilen bilgiler The Economist’in 17 Haziran 2017 sayısında yayınlanan (sahife 62-63) makaleden (Trade policy: Testing Trump’s Metal) alınmıștır. ABD Bașkanı Trump, “Paslanan fabrikalarımızı tekrar çalıștıracağız” diyerek imalat sanayiinde içe dönme politikasını “Amerika’da üret, Amerikalıyı çalıștır” söylemiyle kuvvetlendirmiștir. Bugünlerde ABD’de küresel ekonomi karșıtı yaklașım ve tartıșmalar sürmektedir. Metal fiyatları zamana bağlı olarak zigzag șeklinde tepeler ve dipler gösterir. Bu emtia piyasasının ön görülmesi zor bir özelliğidir. Șekil 1’de birincil alüminyum nakit alıcı fiyatları grafiği verilmiștir. Burada, 2800 $/ton ile 1000 $/ ton fiyat aralığı görülmektedir. Düșük vadi ve yüksek tepeler șașırtıcıdır. Birincil alüminyumda üretim düșüșü genellikle kaliteli ikincil alüminyum üretim artıșı tarafından dengelenir. Dıș faktörler de fiyatlarda belirleyicidir. Enerji, birincil alüminyum üretiminin ana etkeni olup çevre düzenlemeleri üreticileri yormaktadır. (Șekil-1) Nisan 22’de șikâyet üzerine ABD’de alüminyum ve çelik ticareti ile ilgili inceleme bașlatıldı. 26 Nisan 2017’de Trump yönetimi, alüminyum endüstrisinde haksız ticaret ve istismarı sorușturma için resmi adım attı. Özellikle Çin, hedef tahtası yapıldı. Çin endüstrisini fonluyor ve așırı kapasiteyi teșvik ediyor. Geçen yıllarda Çin’de iç tüketim azaldığı halde üretim patladı. 2001’de WTO’ya (Dünya Ticaret Örgütü) üye olan Çin’in küresel üretim payı % 14’den 2016’da % 54‘e çıktı. Șekil 2, dünya alüminyum üretiminin coğrafi bölgelere göre dağılımını vermektedir. Birincil alüminyum üretiminde Çin’i Körfez ülkeleri takip etmekte, Güney Amerika ve Afrika’nın payı ise oldukça düșüktür.

Șekil 1. Alüminyum alașımları 2007 – 2017 nakit alıcı fiyatları (https://www.lme.com/en-gb/metals/non-ferrous/aluminium-alloy/).

Çin’deki alüminyum üretim hacmi küresel fiyatı çok etkiler. 2015’te Çin’deki yüksek üretim Çin tüketimi ile uyușmadığından fiyatlar çok düștü. İșçi çıkarma olmasın diye Çin’de üretim yüksek tutuldu, ihracat arttı. Çin’in bu anlayıșı süreceğinden dolayı Merrill Lynch, 2020 için alüminyum arz fazlasını % 8 olarak vermiștir. (Șekil-2)

Șekil 2. 2016 Dünya birincil alüminyum üretimi (http://www.world-aluminium.org/statistics).


Makale

94

1964 yılından beri ABD Ticaret Kanunu 232. maddesi çerçevelerinde bugüne dek 26 inceleme yapılmıștır. Bu incelemelerden 19’u (% 73’ü) sonuçsuz kalmıștır. Trump yönetimi yeni incelemede “Ulusal güvenliği tehdit” yorumu yaparak alüminyum ithalatına sınır koymak istemektedir. Bu yolla ABD’de, iș kaybı önlenecektir. Yeni yönetime göre alüminyum ile ulusal güvenlik ilișkilidir. Ticaret Bakanı Wilbur ROSS “ABD’de ordu için yüksek saflıkta alüminyum üreten tesis 1 tanedir” diyerek eylemi güçlendirmeye çalıșmaktadır. Gerçekten de yüksek saflıkta alüminyumu bölgesel katılașma teknolojisi ve teçhizatı ile üretilir. Bu yolla birincil metaldeki empürite ve katıșkılar alınmıș olur. Her fabrikada ise bu sağlanamaz. ABD ordusu F-18, F-35 gibi savaș uçakları ve füzeler için yüksek saflıkta alüminyuma ihtiyaç duymaktadır. Alüminyum stratejik metal olarak kabul edilmiș ve ulusal güvenlik açısından önemli görülmüștür. ABD Ferro Alașımlar Cemiyeti çok istediği halde, bunu krom, manganez ve silisyumu ferro alașımlar için kabul ettirememiștir.

görüldüğü gibi Çin’in 2016 ABD ithalatındaki payı (yaklașık 400 bin ton) azdır. Bu yıl (2017) Çin’in ABD’ye yarı mamul alüminyum ihracatı arttı. Bazı satıcılar % 15 ihracat vergisinden kurtulmak için ham ürünleri yanlıș sınıf kodu kullanarak, ișlenmiș alüminyum șeklinde göstermektedirler. Baskılar sonucunda Çinli yetkililer WTO’ya kapasite azaltma konusunda bildirimde bulundular. Bunun sonuç alıcılığı șüphe götürmektedir. Küresel pazara ilave alüminyum kapasitesi sızmaktadır. ABD’deki alüminyum oyuncuları Trump’ın ne yapacağını tam kestiremiyorlar ve WTO argümanının daha diplomatik çözüm önerdiğini düșünüyorlar. ABD’li üreticiler ne istediklerinde açıklar; öz olarak “sadaka yok, dengeli oyun” diyorlar.

ABD alüminyum tüccarları alüminyumun güvenlikle ilișkilendirilmesini korumacılık olarak görmektedir. Trump yönetimi duyurusundan 1 gün sonra Harbor Alüminyum Șirketi “Amerikalı üreticiler talebin 1/3 ünü karșılar. Üreticilerimiz Savunma bakanlığı ihtiyacının ise 3 katını rahatça üretir” diyerek Trump yönetimine karșı çıkmıșlardır. Kapatılan bir fabrika 1 yıldan daha uzun süre sonra tekrar devreye girer. 2015’te kapatılan bir alüminyum fabrikası 200 ișçisini geri çağırmıștır. Bunlara rağmen ABD’de iç üretici çok olmadığından fiyatı yine de yabancılar belirler. Tarifeler ve alüminyum fiyatını artıran herhangi bir adım alüminyum kullanıcılarını incitecektir. Örneğin oto endüstrisi ucuz dıș alüminyum girdisi olmaz ise ileri derecede etkilenecektir. Kanada, Rusya, BAE ve Çin tarafından ABD’ye satılan alüminyum inșaat, otomotiv, içecek kutuları gibi ulusal güvenlikle ilgisi olmayan alanlarda kullanılır. Trump’ın “Önce Amerika” politikası güçlükleri de yanında getirir. Kanada’nın bu yıl Mart ayı boyunca ürettiği birincil alüminyum 800 bin metrik tona yakın çıkmıștır. ABD üretimi ise 180 bin tonun biraz üstündedir. Gerçek șu ki, küresel pazarda ABD ve Kanadalı oyuncular birlikte hareket etmektedir. Çinin yüksek kapasitesi ve buna karșı Trump’ın korumacılığı arasında ilișki zayıftır. ABD’nin alüminyum ithalatının yarısı Kanada menșelidir, Çin ise sadece % 6’sını olușturmaktadır. Șekil 3’de verilen tablo bu gerçeği tümüyle yansıtmaktadır. Endüstride Kanada’ya karșı atılacak adım ise ABD üreticileri tarafında sıcak karșılanmıyor. Kanada’ya karșı tarife, yerli üreticileri nefeslendirir, bu Çini etkilemez. (Șekil-3) Obama yönetimi geçmiște daha doğru bir yol izledi. WTO’yu devreye soktu. Yönetim Çin’in alüminyum sübvansiyonunu konu etmiștir. Sonuç olarak, Çin ya sübvansiyondan vazgeçecek ya da WTO’dan ambargo tehdidi yașayacaktır. WTO ambargosu öne çıksa da etki boyutu ABD için yetersiz kalacaktır. Șekil 3’te

Șekil 3. 2016 yılı ABD alüminyum ithalatı (Milyon ton) Dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Türkiye’de, alüminyum sanayii diğer metal sanayilerinden yıllık 2 kat daha hızla büyümektedir. Alüminyum hammadde ithalatında 7. büyük küresel ekonomi olduğumuzdan dolayı (Dünya alüminyum ithalatında % 4-5’lik pay) yukarıda verilen ABD eksenli bilgi çok önemlidir. Șekil 3’de verilen hammadde sağlayan ülke sıralaması ve stratejiler Türkiye için tartıșılmalı ve yol haritası çıkarılmalıdır. Sektör kurulușlarına (GALSİAD gibi) ve araștırma merkezlerine (FSMVÜ Alüminyum Test Eğitim Araștırma Merkezi gibi) büyük görev düșmektedir.

Teșekkür: Arșiv ve literatür çalıșmasından dolayı Metalurji Yüksek Mühendisi Yașar AKÇA’ya (ALUTEAM) teșekkür ederim.


Sektör

98

Geleneksel Personel Motivasyon Gezisi Antalya’da Gerçeklești Ulusan Alüminyum tarafından her yıl geleneksel hale getirilen motivasyon gezilerinden biri daha; 12 -14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Selge Beach Resort’de gerçekleşti. İdari, üretim personeli ve firma müdürleri olmak üzere 104 kișiyi Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Selge Beach Resort”de ağırlayan Ulusan Alüminyum Yönetimi; bu yıl ki motivasyon gezisinde amacımız; “Firmamızın katma değerine değer katan personelimize geçen bir yılın yorgunluğunu unutturmak, yeni bir çalıșma yılını daha enerjik ve moralli geçirmelerini sağlamak, firmamızın kendilerine değer verdiğini göstermek amacı ile düzenlenmiștir” dedi. Motivasyon gezisinin ilk günü firmada yapılan kahvaltı sonrası Mercedes

The Traditional Personnel Motivation Trip was organized in Antalya A traditional motivation trip conducted every year by Ulusan Alüminyum was organized at Selge Beach Resort located at Antalya, Manavgat between 12th and 14th May, 2017.

403 model otobüs ve firmaya ait özel araçlarla yola çıkıldı. Yolculuk esnasında mola yapılan yerlerde personele çay ve meyve ikramlarında bulunuldu. Her șey dâhil olarak rezerve yapılmıș Selge Beach Resort’e ulașıldıktan sonra Ulusan Alüminyum ekibi odalarına konaklamaları ve dinlenmeleri için çekildi. 2 gece 3 gündüz süren geleneksel Ulusan Alüminyum motivasyon gezisi süresince hem otel içinde, hem de otel dıșında tarihi yerlerin ziyareti gerçekleștirildi. Oldukça keyifli ve güzel anılara șahitlik eden Ulusan Alüminyum

Yönetim Kadrosu ve ekibi bu tür gezilere fırsat buldukça devam edeceklerini ifade ederek, bașarılı bir iș hayatının birlikte elde edildiğini dile getirdiler.


Sektör

104

GALSİAD Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Gerçeklești (GALSİAD) Girișimci Alüminyum Sanayicileri ve İș Adamları Derneği Olağan Genel Kurulu 10.06.2017 tarihinde iki liste olarak yapılarak, kazanan liste mensubu dernek üyelerine yönetimi olușturma görevi verilmiștir. GALSİAD Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yönetim Kurulu Bașkanı Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı İcra Kurulu Bașkanı İcra Kurulu Üyesi İcra Kurulu Üyesi Genel Sekreter Muhasip Üye Üye Üye Üye -

Seçilen yeni yönetim kurulu 07.07.2017 tarihinde toplanarak ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleștirmiștir. Bu toplantı neticesinde görev dağılımı gerçekleșen yeni yönetim bundan sonraki yapılacak

Celalettin KIRBOZ Zeki AKBULUT Zafer TOPAL Kerem YILMAZ Murat ÇIĞLI Ali BAKANER Ayhan YEREKABAN Mehmet M. AKKURT Mehmet DİȘİKARA Gökhan ÇOKYAȘAR K. Cenk ARSLAN Mehmet ÖNCEL Hamdi YAVUZ

olan çalıșmaları da detaylı șekilde tartıșarak hızla çalıșmalarına bașlamıștır. Buna göre yeni görev dağılımları dikkatinize sunulmuștur.

Alco Metal A.Ș. Zahit Alüminyum A.Ș. Eksenal Kayra Metal Seykoç Alüminyum A.Ș. Alfa Metal A.Ș. Sistem Alüminyum A.Ș. Akkurt Makina İstek Eloksal Alüminyum Demsaș Alüminyum A.Ș. Arslan Alüminyum A.Ș. Almesan Alüminyum A.Ș. Yavuz Alüminyum A.Ș.

The Duty Assignation of Board of Directors of GALSİAD was realized In the Ordinary General Assembly of Entrepreneur Aluminum Industrialists and Businessmen and Businesswomen Association (GALSİAD), two lists were made on 10/06/2017 and the members in the winning list were assigned to set up the management. The new board of directors met on 07/07/2017 and realized the first meeting of the board of directors. The new management with duty assignation completed in this meeting discussed the works to be conducted in detail and started their activities promptly.


Sektör

106

Alüminyum Cephe Tasarımı - 2 Konulu Mesleki Eğitim Gerçekleștirildi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM), İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) işbirliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile yürütülmekte olan Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Güdümlü Projesi kapsamındaki mesleki eğitimler devam ediyor.

Karakalem Cephe Danıșmanlık’tan Nevin GÜNEY TOK’un sunumuyla ALUTEAM konferans salonunda gerçekleșen “Alüminyum Cephe Tasarımı” eğitiminin ikinci turu 19 Temmuz 2017 Çarșamba günü gerçekleștirildi. Eğitimde; cephe sistemlerinde yüklerin belirlenmesi, önemi, tanımı ve hesaplamaları ile bina yüksekliklerine göre cephe ve profil tasarımında dikkat edilecek hususlar ve nedenleri konuları incelendi. İnteraktif șekilde ilerleyen eğitim boyunca katılımcılar soru ve fikirlerini paylaștılar.

The Occupational Training: Aluminum Facade Design was Completed The occupational training in scope of Aluminum Test Training and Research Center Directed Project continues with the support of Fatih Sultan Mehmet Foundation University, Aluminum Test Training and Research Center (ALUTEAM), Istanbul Ferrous and Nonferrous Metals Exporter Union (İDDMİB), Entrepreneur Aluminum Industrialists and Businessmen Union (GALSİAD) and Istanbul Development Agency (İSTKA).


SektĂśr

108

Statik Toz Boya UygulamalarÄą Konulu Mesleki EÄ&#x;itim GerçekleČ&#x2122;tirildi Fatih Sultan Mehmet VakÄąf Ă&#x153;niversitesi, AlĂźminyum Test EÄ&#x;itim ve AraĹ&#x;tÄąrma Merkezi (ALUTEAM), Ä°stanbul Demir ve Demir DÄąĹ&#x;Äą Metaller Ä°hracatçĹlarÄą BirliÄ&#x;i (Ä°DDMÄ°B), GiriĹ&#x;imci AlĂźminyum Sanayici ve Ä°Ĺ&#x; AdamlarÄą DerneÄ&#x;i (GALSÄ°AD) iĹ&#x;birliÄ&#x;i ve Ä°stanbul KalkÄąnma AjansÄą (Ä°STKA) desteÄ&#x;i ile yĂźrĂźtĂźlmekte olan AlĂźminyum Test EÄ&#x;itim ve AraĹ&#x;tÄąrma Merkezi GĂźdĂźmlĂź Projesi kapsamÄąndaki mesleki eÄ&#x;itimler devam ediyor. 27 Temmuz 2017 PerČ&#x2122;embe gĂźnĂź Ä°BA Kimya Teknik Servis YĂśneticisi Emin DEMÄ°RCANâ&#x20AC;&#x2122;Äąn sunumuyla â&#x20AC;&#x153;AlĂźminyum SektĂśrĂźnde Statik Toz Boya UygulamalarÄąâ&#x20AC;? mesleki eÄ&#x;itimi gerçekleČ&#x2122;tirildi. ALUTEAM konferans salonunda gerçekleČ&#x2122;en eÄ&#x;itime çok sayÄąda firma, akademisyen ve ĂśÄ&#x;renciler katÄąldÄą. EÄ&#x;itimde; t &MFLUSPTUBUJLUP[CPZBOFEJS /FEFO VZHVMBOÂ&#x2018;S t 5P[CPZBĂ&#x161;ODFTJVZHVMBOBOZĂ [FZĂ&#x161;O iČ&#x2122;lemlerin amacÄą, tĂźrleri, testleri ve iČ&#x2122;lem kontrolleri, t &MFLUSPTUBUJLUP[CPZBNBTJTUFNMFSJ avantaj, dezavantaj ve kullanÄąm alanlarÄąnÄąn tanÄąmlanmasÄą, t ,VMMBOÂ&#x2018;MBOFLJQNBOMBSÂ&#x2018;OBTLÂ&#x2018; GÂ&#x2018;SÂ&#x2018;O ve kabin etkileČ&#x2122;imleri ve etkilerinin tanÄąmlanmasÄą, t 6MVTBMWFVMVTMBSBSBTÂ&#x2018;TUBOEBSUMBSÂ&#x2018;OFEJS t 5P[CPZBEBĂ&#x161;[FMĂ SĂ OMFS t 4UBUJL5P[CPZBTJTUFNMFSJCBLÂ&#x2018;N UFLOJLMFSJWFHFOFMZBQÂ&#x2018;MBOIBUBMBSWC gibi konular incelendi.

Vocational Training on Static Powder Coating Applications The occupational training in scope of Aluminum Test Training and Research Center Directed Project continues with the support of Fatih Sultan Mehmet Foundation University, Aluminum Test Training and Research Center (ALUTEAM), Istanbul Ferrous and Nonferrous Metals Exporter Union (Ä°DDMÄ°B), Entrepreneur Aluminum Industrialists and Businessmen Union (GALSÄ°AD) and Istanbul Development Agency (Ä°STKA).


Sektör

110

“Çok Yakında Yeni Fabrika Binamızda Hizmetinizdeyiz” edebilmemiz ancak bu șekilde mümkün olabilecektir.” ORHAN; “2018 yılının sonunda tamamlanmasını planladığımız tam otomasyona geçiș așamasına % 100 Türk mühendisler ve makine üreticilerinin desteği ile geliștirilmiș makine ve sistemlerle bașladık ancak ilerleyen dönemde global makine üreticileri de sürece dâhil olacaktır. Eylül ayından itibaren mevcut kapasitemizi tam dört kat artırmıș olarak yeni tesisimizde üretim yapmaya bașlayacağız. 2018 yılı sonunda ise tam otomasyona geçiș ile birlikte kapasitemizi iki kat daha artırmıș olacağız” dedi.

Metsan, Eylül ayı bașında yeni fabrika binasında üretime bașlıyor. Çok yakında Metsan yönetim merkezi de yeni binaya tașınarak çözüm ortaklarına buradan hizmet vermeye devam edecek. Yeni üretim tesisleri ve yeni yatırımlar ile ilgili bilgi aktarımında bulunan firma kurucu ortağı Erdal ORHAN, “Endüstride 4.0

yani daha açık ifade ile tam otomasyona geçiș bizim için olmazsa olmaz bir șart haline geldi”, diyerek söze bașlıyor ve ekliyor: “Yeni fabrika binamızın seçiminden, makine ve ekipman yatırımlarımıza kadar tüm detayları buna göre planlayarak adımlarımızı attık. Global rakiplerimiz ile rekabet

“Birlikte Daha Güçlü Büyüyeceğiz” Metsan ailesi genișlemeye devam ediyor. Uzman ve deneyimli kadrosuna Büșra TÜRKOĞLU ÜNAL (İnsan Kaynakları Uzmanı) ve Sevgi GEMİCİ (İdari İșler Personeli) katılmıș bulunuyor. Kendilerine hoș geldin diyen Metsan ailesi; birlikte daha donanımlı, daha sağlam ve daha güçlü bir șekilde büyümeyi temenni etmektedir.

Atılan adımların çok yoğun bir mesai ve finansman kaynağı kullanılarak gerçekleștiğini bildiren ORHAN; “Bütün bu yorgunluklarımızın bir karșılığı elbette bulunuyor, ülkemiz adına elde edilen tüm bu kazanımlarımız ürün kalitesi ve rekabet gücü ile dünyada söz sahibi olan global bir șirketi meydana getiriyor ve buna değiyor” dedi.

“15 Temmuz Șehitlerini Rahmetle Anıyoruz”

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da ülkemize yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden șehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anıyoruz diyen Metsan Yönetimi; “Birlik olmadan dirlik olamayacağının bilinciyle, barıș ve huzur ortamı içerisinde, farklılıklarından beslenerek büyüyen ve gelișen Türkiye için tüm gücümüzle çalıșmaya devam edeceğiz” dedi.


SektĂśr

112

Ä°SO â&#x20AC;&#x153;TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin Ä°kinci 500 BĂźyĂźk Sanayi KuruluČ&#x2122;u-2016â&#x20AC;? AraČ&#x2122;tÄąrmasÄąnÄąn SonuçlarÄąnÄą AçĹkladÄą Ä°stanbul Sanayi OdasÄą (Ä°SO), â&#x20AC;&#x153;TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin Ä°kinci 500 BĂźyĂźk Sanayi KuruluĹ&#x;u AraĹ&#x;tÄąrmasÄąâ&#x20AC;?nÄąn 2016 yÄąlÄą sonuçlarÄąnÄą açĹkladÄą. 2016 yÄąlÄąnda Ä°SO Ä°kinci 500 BĂźyĂźk Sanayi KuruluĹ&#x;u sÄąralamasÄąna 100 yeni firma girdi. Bunlardan 77â&#x20AC;&#x2122;si geçen yÄąlki 1000 bĂźyĂźk kuruluĹ&#x;un dÄąĹ&#x;Äąndan geldi. 23 kuruluĹ&#x; ise 2015 yÄąlÄąnda Ä°SO 500 içinde yer alÄąp, bu yÄąl Ä°SO Ä°kinci 500â&#x20AC;&#x2122;e gerileyen Ĺ&#x;irketlerden oluĹ&#x;tu. Ä°SO Ä°kinci 500 arasÄąna giren sektĂśr temsilcilerimiz de bu listede yer aldÄą.

Ä°stanbul Sanayi OdasÄą YĂśnetim Kurulu BaČ&#x2122;kanÄą Erdal BAHĂ&#x2021;IVAN, araČ&#x2122;tÄąrma sonuçlarÄąna iliČ&#x2122;kin Č&#x2122;unlarÄą sĂśyledi: â&#x20AC;&#x153;2016 hem kĂźresel ekonomi hem de Ăźlkemiz açĹsÄąndan zor bir yÄąldÄą. 2015 yÄąlÄąndaki yĂźzde 2,7â&#x20AC;&#x2122;lik bĂźyĂźmenin ardÄąndan geçen yÄąl yĂźzde 2,4â&#x20AC;&#x2122;e gerileyen global bĂźyĂźme Ăźlkemizdeki firmalarÄąn performanslarÄąnÄą da sÄąnÄąrladÄą. Ancak bu sÄąnÄąrlama KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;ler için daha etkili oldu. Bu dÄąČ&#x2122;sal faktĂśrĂźn yanÄąnda Ăśzellikle, 2016â&#x20AC;&#x2122;da yaČ&#x2122;adÄąÄ&#x;ÄąmÄąz hain darbe giriČ&#x2122;iminin yÄąlÄąn ikinci yarÄąsÄąndaki ekonomik faaliyetlerde yarattÄąÄ&#x;Äą olumsuz etkiyi de gĂśz ardÄą edemeyiz. Nitekim Ä°SO 500â&#x20AC;&#x2122;de gĂśrdĂźÄ&#x;ĂźmĂźz gibi; bĂźyĂźk Č&#x2122;irketler, çok uluslu yapÄąlarÄą, pazar çeČ&#x2122;itlilikleri, gßçlĂź sermaye yapÄąlarÄą ve inorganik bĂźyĂźme olanaklarÄą ile geliČ&#x2122;me hÄązlarÄąnÄą gĂśreceli olarak koruyabildiler. Fakat Ä°kinci 500 verilerine baktÄąÄ&#x;ÄąmÄązda; dÄąČ&#x2122; pazarlarda geniČ&#x2122;leme sĂźrecine girmiČ&#x2122; olan ve gĂśrece olarak sermaye birikimleri daha sÄąnÄąrlÄą kalan KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;lerimizin, ekonomik yavaČ&#x2122;lamalardan daha çok etkilendiÄ&#x;ini gĂśrmekteyiz.

Yine Ä°SO 500â&#x20AC;&#x2122;e gĂśre KOBÄ° Ăślçekli Č&#x2122;irketlerin yer aldÄąÄ&#x;Äą Ä°kinci 500 Č&#x2122;irketlerinin kârlÄąlÄąk rasyolarÄąnda da, mali dalgalanmalarÄąn etkisiyle dĂźČ&#x2122;ĂźČ&#x2122;ler gĂśrĂźlĂźyor. Ä°SO 500â&#x20AC;&#x2122;de olduÄ&#x;u gibi Ä°SO Ä°kinci 500â&#x20AC;&#x2122;de de mali borçlarda ve Ăśdenen faizlerde ciddi artÄąČ&#x2122;lar yaČ&#x2122;andÄąÄ&#x;ÄąnÄą gĂśrĂźyoruz. Finansman maliyetleri, Ä°kinci 500â&#x20AC;&#x2122;de de Č&#x2122;irket karlÄąlÄąklarÄą Ăźzerinde olumsuz etkisini sĂźrdĂźrĂźyor. Ă&#x2013;lçek bĂźyĂźtmek, rekabetçiliÄ&#x;ini arttÄąrmak ve pazarÄąnÄą geniČ&#x2122;letmek için bĂźyĂźk çaplÄą yatÄąrÄąmlara ihtiyacÄą olan ve sermaye birikimi nispeten sÄąnÄąrlÄą olan KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;ler açĹsÄąndan kurlardaki yĂźkseliČ&#x2122; ve yĂźksek faiz ortamÄą, hiç kuČ&#x2122;kusuz, dev Č&#x2122;irketlere kÄąyasla daha zorlayÄącÄądÄąr. BĂźtĂźn bu olumsuzluklara karČ&#x2122;Äąn Ä°SO Ä°kinci 500â&#x20AC;&#x2122;de umut veren geliČ&#x2122;melerin de olduÄ&#x;unu sĂśyleyebilirim. Sanayicilerimiz 2016 yÄąlÄąnda tĂźm zorluklara raÄ&#x;men esas faaliyetlerine odaklanabilmiČ&#x2122;tir. Bu baÄ&#x;lamda net satÄąČ&#x2122;lara oranla faaliyet karlÄąlÄąklarÄąnÄą yĂźzde 8,5â&#x20AC;&#x2122;ten yĂźzde 9,4â&#x20AC;&#x2122;e çĹkarmayÄą baČ&#x2122;armÄąČ&#x2122;tÄąr. Finansman giderlerini nispeten daha etkin yĂśneten Ä°kinci 500 Č&#x2122;irketleri, mali borçlarda da vade yapÄąsÄąnÄą kÄąsmen iyileČ&#x2122;tirmiČ&#x2122;lerdir. Ä°kinci 500â&#x20AC;&#x2122;Ăź oluČ&#x2122;turan Č&#x2122;irketlerin Ăśzellikle istihdam verilerine de dikkat çekmek istiyorum. Bu Č&#x2122;irketlerimiz, istihdamlarÄąnÄą arttÄąrÄąrken, asgari Ăźcret dĂźzenlemesinin de etkisiyle Ăźcretlerinde belirgin bir artÄąČ&#x2122; yaratmÄąČ&#x2122;lardÄąr. 2016 gibi zorlu bir senede sanayinin ve sanayicimizin gĂśstermiČ&#x2122; olduÄ&#x;u performansÄą takdirle karČ&#x2122;ÄąlÄąyoruz.â&#x20AC;? Ä°SO Ä°KÄ°NCÄ° 500 LÄ°STESÄ°NE GÄ°REN SEKTĂ&#x2013;R TEMSÄ°LCÄ°LERÄ°MÄ°Z t "MGB.FUBM"MĂ NJO4BOWF5JD"Ä&#x; t "TTBO1BOFM4BOWF5JD"Ä&#x; t "TUBĹ&#x2014;"MĂ NJOZVN4BOWF5JD"Ä&#x;

t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

"UJLFS.FUBMÄ&#x152;UIBMBUÄ&#x152;ISBDBUWFÄ&#x152;NBMBU 4BO5JD"Ä&#x; #FUB,JNZB4BOWF5JD"Ä&#x; #VSBL"MĂ NJOZVN4BOWF5JD"Ä&#x; $BN&MZBG4BOBZJJ"Ä&#x; $BN.FSLF[J4BOWF5JD"Ä&#x; ÂąVIBEBSPÄźMV.FUBM4BOBZJWF 1B[BSMBNB"Ä&#x; %FLPSBM"MĂ NJOZVN4BOWF5JD"Ä&#x; %Ă [DF$BN4BOWF5JD"Ä&#x; &MCB#BOU4BOWF5JD"Ä&#x; &SEPÄźBOMBS"MĂ NJO4BOWF5JD"Ä&#x; )BUJQPÄźMV1MBTUJL:BQÂ&#x2018;&MFNBOMBSÂ&#x2018; 4BOWF5JD"Ä&#x; Ä&#x152;#",JNZB4BOWF5JD"Ä&#x; ,PNQFO17$:BQÂ&#x2018;WFÄ&#x152;OĹ&#x2014;BBU .BM[FNFMFSJ4BOWF5JD"Ä&#x; ,VSUPÄźMV#BLÂ&#x2018;S,VSĹ&#x2014;VO4BOBZJ"Ä&#x; 1.4.FUBM1SPGJM"MĂ NJOZVN4BOWF 5JD"Ä&#x; 1BOEB"MĂ NJOZVN"Ä&#x; 4DIPUU0SJN$BN4BOWF5JD"Ä&#x; 4JLB:BQÂ&#x2018;,JNZBTBMMBSÂ&#x2018;"Ä&#x; 4JTUFN.FUBM:BQÂ&#x2018;3FLMBN.BM[FNFMFSJ WFÄ&#x152;OĹ&#x2014;BBU4BO5JD"Ä&#x; 7F(F)BTTBT,Ă&#x2030;ÄźÂ&#x2018;UWF:BQÂ&#x2018;Ĺ&#x2014;UÂ&#x2018;SÂ&#x2018;DÂ&#x2018;#BOU 4BOWF5JD"Ä&#x; 7Ä&#x152;(.FUBM4BO5JD-UEÄ&#x;UJ :BWV["MĂ NJOZVN4BOWF5JD"Ä&#x; :Â&#x2018;MEÂ&#x2018;[$BN4BOWF5JD"Ä&#x; ;BIJU"MĂ NJOZVN4BOWF5JD"Ä&#x;

ISO Represented the Results of â&#x20AC;&#x153;Turkeyâ&#x20AC;&#x2122;s Second 500 Big Industry Companies-2016â&#x20AC;? Research The Chamber of Commerce of Istanbul (ISO) represented the 2016 results of â&#x20AC;&#x153;Turkeyâ&#x20AC;&#x2122;s Second 500 Big Industry Companiesâ&#x20AC;?. In 2016, 100 new companies entered ISO Second 500 Big Industry Companies. 77 of these companies came from outside of the 1000 biggest companies of last year.


Sektör

114

Endüstri 4.0’da Tehditleri Fırsata Çevirelim Endüstri 4.0’ın tehditlerin yanı sıra çok büyük fırsatları da beraberinde getirdiğini belirten Kibar Holding CEO’su Tamer SAKA, “Gerçekçi olmak mecburiyetindeyiz. Yeni endüstri devrimine yetişen ülkeler küresel rekabette öne çıkıyor. Biz de artık bu alanda aksiyon alarak, önceliklerimizi bir an önce belirleyip, hızlı bir şekilde ilerlemeliyiz” dedi.

Endüstri 4.0’ın özelinde düzenlenen ve Sanayi Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün de katıldığı CEO Club toplantısında “Değișim Bașlıyor mu?” panelinde bir konușma yapan Kibar Holding CEO’su Tamer SAKA, dünyada 24 trilyon dolarlık bir pazar olușturan Endüstri 4.0’a dünyada ve Türkiye’de verilen önemden bahsetti. Șirket olarak kendilerinin de önceliklerine Endüstri 4.0’ı koyduklarını belirten Tamer SAKA, bunun temel nedeninin “rekabetçilik” olduğunu ifade etti. Endüstri 4.0’ın doğru uygulanması halinde ciddi maliyet avantajı sağlandığını vurgulayan Tamer SAKA, “Bu dönüșümü yakalayan șirketler küresel rekabette öne çıktı” dedi. Üçüncü endüstri devriminin sonuna doğru üretim merkezlerinin hızla batıdan doğuya kaydığına dikkat çeken Tamer SAKA, Türkiye’nin bu dönemde katma değerli sektörleri çekmede bașarılı olamadığını söyledi. ‘Nasıl’ Kadar ‘Neyi’ Ürettiğinize de Dikkat Edin Türkiye’nin Endüstri 4.0 konusunda çok büyük tehdit ve aynı zamanda çok büyük bir fırsat ile karșı karșıya olduğunu belirten Tamer SAKA, “Gerçekçi olmak mecburiyetindeyiz. Gerekli önlemleri almalıyız. Endüstri 4.0 konusunda eksikliklerimiz var. Bunu olușturmak, uygulamak ve anlamlandırmak zaman alan bir süreç. Artık bu alanda mutlaka aksiyon almamız lazım. Belki hepsini

ve üniversitelerine sağlanması gerekiyor” dedi. Bu değișimin temelinde insan kaynağı olduğu için, eğitim ve devletin yatırım teșvik programlarının önem arz ettiğine dikkat çeken Tamer SAKA, “İmalat sanayinin verimlilik düzeyini artırmak için teknolojinin yanında insan kaynağının da etkin bir șekilde kullanılması gerekiyor. Bu doğrultuda; kamu destekleri ile kurulacak olan Ar-Ge, Ür-Ge merkezleri ile teknolojik gelișimin altyapısının hazırlanması ve özellikle inovatif ve katma değerli ürünlere yönelim sanayinin sürdürülebilirliği ve büyümesi için temel stratejik yaklașım olacaktır. Eğitim ve yatırım teșvik alanlarında programlar niteliklendirilmeli, hedef sanayi alanlarına özel kurgulamalar yapılmalı” șeklinde konuștu.

aynı anda yapmamız zor olacak, ancak önceliklerimizi belirleyip, hızlı șekilde ilerlememiz gerekiyor” dedi. Son 1015 yılda insan hayatını kolaylaștıran teknolojilerin Endüstri 4.0’ın temelini olușturduğunu vurgulayan Tamer SAKA, 3 yıl sonra Endüstri 4.0 tarafında konușan değil, uygulayan ve yaptığı bașarılı örnekleri anlatan örnek bir șirket olmayı amaçladıklarını açıkladı. Tamer SAKA ayrıca, Türkiye’de ve dünyada global rekabette söz sahibi olmak için ‘nasıl’ kadar ‘neyi’ ürettiğinize de dikkat etmeniz gerektiğini söyledi. Değișimin Temelinde İnsan Var Türkiye’nin dünya ile rekabet eder hale gelmesi ve yeni sanayi devriminin parçası olması için bütün bu yatırımlara ve yenilikçi adımlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tamer SAKA, “Türk șirketlerinin Ar-Ge’ye yatırım yapması, nitelikli iș gücünün ülkemizde tutulabilmesi ve bilim adamı yetiștirecek olanakların Türk gençlerine

Türkiye’nin İlk Endüstri 4.0 Özellikle Esnek Ambalaj Yatırımı Türkiye’nin en köklü sanayi gruplarından biri olan Kibar Grubu’nun metal, otomotiv, ambalaj, inșaat malzemeleri, gayrimenkul, lojistik, enerji, gıda ve hizmet sektörlerinde bünyesindeki 22 șirketi ile faaliyet gösterdiğini belirten Tamer SAKA, “Dünyadaki dönüșüme paralel olarak, katma değer yaratan alanlara ve akıllı ürünlere yatırım yapıyoruz. Grup șirketlerimiz satıșlarının yüzde 60’ını ihracattan elde ediyor. Dolayısıyla global boyutta güçlü aktörler olarak büyüme ve kârlılıkta yoğun bir rekabet içerisinde faaliyetlerini sürdürüyorlar” dedi. Lets Turn Threats into Oppurtunities in Endüstri 4.0 Tamer SAKA, CEO of Kibar Holding stated that that Endüstri 4.0 brings many opportunities in addition to threats and added “We have to be realistic. The countries catching the new industry revolution leads the global competition. We must now take actions in this field and determine our priorities and swiftly move forward”.


Makale

118

3D]DUD*LULรง%HOJHOHULQLQ 'HVWHNOHQPHVL Firat Gร–K Genel Mรผdรผr E.F.M Mรผhendislik Ltd. ศ˜ti.

Yararlananlar: Tรผrk Ticaret Kanunu hรผkรผmleri oHUoHYHVLQGHWLFDULYHVร–QDLIDDOL\HWWHEXOXQDQYH7ยUN Ticaret Kanunuโ€™nunยทยQFยPDGGHVLQGHEHOLUWLOHQ NROHNWLINRPDQGLWDQRQLPOWGYHNRRSHUDWLIรงLUNHWOHU

Kรผresel Tedarik Zinciri Yetkinlik ProjesiNDSVDPร–QGD รงLUNHWOHULQD]DPLELUSURMHVLSURMHGHEHOLUWLOHQYH*HQHOJH NDSVDPร–QGDNLJLGHUOHUL\ร–OVยUHVLQFHRUDQร–QGDYH WRSODPGD$%''RODUร–QDNDGDUGHVWHNOHQLU

3D]DUD*LULรผ%HOJHOHUL'HVWHรนLoHUoHYHVLQGHรงLUNHWOHULQ (.'HVWHN.DSVDPร–QGDNL3D]DUD*LULรง%HOJHOHUL /LVWHVLQGH\HUDODQEHOJHOHUHLOLรงNLQDOร–PJLGHUOHUL RUDQร–QGDYHรงLUNHWEDรงร–QD\ร–OOร–N$%''RODUร–ยทQD NDGDUGHVWHNYHULOLU

$NUHGLWH(GLOPLรผ.XUXP.XUXOXรผYH$NUHGLWDV\RQ .XUXOXรผXWDQร–PODUร–8\JXODPD(VDVODUร–*HQHOJHVLยทQGH \DSร–OPร–รงROXS$NUHGLWDV\RQ.XUXOXรงODUร–,$) ,QWHUQDWLRQDO $FFUHGLWDWLRQ)RUXP ($ (XURSHDQ&RRSHUDWLRQ )RU$FFUHGLWDWLRQ ,/$& ,QWHUQDWLRQDO/DERUDWRU\ $FFUHGLWDWLRQ&RRSHUDWLRQ YHLOH1$1'2 1HZ $SSURDFK1RWLร€HGDQG'HVLJQDWHG2UJDQL]DWLRQV ,QIRUPDWLRQV\VWHPWDUDIร—QGDQWDQร—QDQDNUHGLWDV\RQYH YH\DRQD\ODPDNRQXVXQGD\HWNLOLNXUXOXรงODUร–

8]PDQOร—NDODQร—QGDNLNRQXODUDLOLรผNLQROXรผWXUGXรนX NULWHUOHUXOXVODUDUDVร—NDEXOJ|UPยรผEDรนร—PVร—] |UJยWOHUYHYH\DEX|UJยWOHULQX]PDQOร—NDODQร—QGDNL NRQXODUDLOLรผNLQRODUDNODERUDWXYDUODUร—PXD\HQHYH YH\DEHOJHOHQGLUPHNXUXOXรผODUร—Qร—GHรนHUOHQGLUPHN \HWNLOHQGLUPHNYHGHQHWOHQPHNDPDFร—\OD JHUoHNOHรผWLUPHNDPDFร—\OD|UJยWWDUDIร—QGDQ DNUHGLWDV\RQ\HWNLVLYHULOHQNXUXPNXUXOXรผODUร—

%HOJHVHUWLILNDGHVWHรชLoHUoHYHVLQGHDรจDรชร–GDEHOLUWLOHQ gider tรผrleri desteklenir. D 0ยUDFDDWYHGRNยPDQLQFHOHPHJLGHUOHUL E %HOJHOHQGLUPHWHWNLNJLGHUOHUL

7DUDIร–QGDQYHULOHQEHOJHVHUWLILNDYH\DWHVWDQDOL] UDSRUXQXQ7ยUN7LFDUHW0ยรงDYLUOLรฉL$WHรงHOLรฉLยทQLQRQD\ร– DUDQPD]

F รชON\ร–ODDLWEHOJHNXOODQร–PยFUHWL o 7HVWDQDOL]UDSRUXJLGHUOHUL G =RUXQOXND\ร–WยFUHWOHUL

%HOJHVHUWLILND\ODLOLรงNLOHQGLULOHPH\HQWHVWDQDOL]UDSRUODUร– GDLOJLOLยONH\HEXUDSRUODLKUDFDW\DSร–OGร–รฉร–Qร–QWHYVLNL ND\Gร–\ODGHVWHNNDSVDPร–QDDOร–QPร–รงWร–U

H 7DUร–PยUยQOHULDQDOL]LQHLOLรงNLQVDรฉOร–NVHUWLILNDยFUHWL I 

7DUร–PยUยQOHULDQDOL]LQHLOLรงNLQDNUHGLWDV\RQยFUHWL

%HOJHVHUWLร€NDGHVWHรนLoHUoHYHVLQGHDรผDรนร—GDEHOLUWLOHQ JLGHUWยUOHULGHVWHNOHQPH] D (รฉLWLPYHGDQร–รงPDQOร–NKL]PHWOHUL

6LVWHPEHOJHYHVHUWLILNDVร–KDULFLQGHNLEHOJHVHUWLILNDODUร–Q yenilemeJLGHUOHULELU|QFHNLEHOJHVHUWLILNDODUร–QJHoHUOL ROGXรฉXWDULKDUDOร–รฉร–QGDDGร–QDEHOJHGย]HQOHQHQรงLUNHW YH\DRUJDQLNEDรฉร–EXOXQDQรงLUNHWWDUDIร–QGDQLKUDFDW JHUoHNOHรงWLULOGLรฉLQLQWHYVLNLKDOLQGHGHVWHNOHQHELOLU

E <ROPDVUDIODUร– F *|]HWLPEHGHOL o 7DUร–PยUยQOHULQHLOLรงNLQPXD\HQHยFUHWOHUL

2UJDQLN%Dรช'HVWHNEDรงYXUXVXQGDEXOXQDQรงLUNHWLQYH\D รงLUNHWKLVVHVLQLQHQD]ยทLQHVDKLSRUWDN\DGDRUWDNODUร–Q HQD]RUDQร–QGDRUWDNROGXรฉXรงLUNHWLLIDGHHGHU


Makale

120

Cephe Tipleri Nevin GÜNEY TOK Makine Mühendisi Geçen sayıda yazdığımız cephe sistemlerinin devamı olarak bu sayıda cephe tiplerinden bahsedeceğiz. Silikon Cephe Silikon Cephe Sistemi dıșarıdan bakıldığında bütün bir cam görüntüsü sergiler. Alüminyum düșey ve yatay tașıyıcı profillerle alt konstrüksiyon olușturur ve dıșardan görünmez. Camın kesintisiz görüntüsünü sağlayabilmek için iki cam arasındaki açıklıklarda silikon dolgu ve fitil fuga kullanılır. Bütün fitiller EPDM malzemeden yapılmıștır. Olușan görüntü, camın sadeliğini ve asaletini vurgulayarak müșterilerin beğenisi kazanır. Tercihe göre kanat profili uygulaması yapılarak dıșardan fark edilmeyen ve dıșarı doğru açılan gizli kanat mekanizmaları yerleștirilebilir. İmalatı ve montajı hızlı ve kolay olur. Silikon cephelerde çıkıntılı detaylar olmadığı için montaj sonrası temizlik ve bakımı rahattır.

Transparan Cephe Transparan Cephe modern mimari anlayıșına sahip ve oldukça estetik bir yapıdadır ve çerçevesiz bir camlama tekniğidir. Diğer sistemlerden farkı; cephe kaplama malzemesi olarak șeffaf cam ve alt tașıyıcı sistemler de alüminyum yerine paslanmaz materyallerden olușmasıdır. Camın özel paslanmaz cam veya çelik tutucularla tașıyıcı sisteme bağlandığı yapıdır. Bu sistemde camlar paslanmaz rotillerle dört kenarından delinerek tutturulmuș olan ısıcam veya lamine tek camlar tașıyıcı çelik konstrüksiyona mekanik olarak bağlanmaktadır. Sızdırmazlık için camlar arasındaki yatay ve düșey derzler ultraviyoleye dayanımlı, yüksek esneklikte silikonlar ile yalıtılabilmektedir. Cam kalınlıkları, yapının genișlik ve yüksekliğine göre çıkan hesaba uygun seçilir. Amacı gün ıșığından maksimum düzeyde faydalanmak ve iç mekânı açığa çıkarmaktır.


DERGiMiZiN DAÄ&#x17E;ILIM PROFiLi

OUR JOURNALâ&#x20AC;&#x2122;S ROUND PROFILE

t 5à SLJZFHFOFMJOEFQSPKFÃ&#x17D;J[FOWFVZHVMBZBONJNBSJPmTMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFLBQÂ&#x2018;oQFODFSFoDFQIFàSFUJNJWFTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;ZBQBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTJTUFNàSFUJDJWFVZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFNBLJOFJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBOWFUFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFDBNJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBO VZHVMBZBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFBLTFTVBSJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;àTUMFOFOWF UFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFJISBDBUWFJUIBMBUZBQBOmSNBMBS t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUNàIFOEJTMFSPEBTÂ&#x2018;WFNJNBSMÂ&#x2018;LPEBMBSÂ&#x2018; t ("-4Ä&#x152;"%(JSJÅ&#x2014;JNDJ"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t "-65&"."MàNJOZVN5FTU&ļJUJNWF"SBÅ&#x2014;UÂ&#x2018;SNB.FSLF[J t 5PQMVLPOVUZBQÂ&#x2018;LPPQFSBUJnFSJ t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[MÂ&#x2018;JÅ&#x2014;ZBQBOJOÅ&#x2014;BBUmSNBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OJMHJMJ EFQBSUNBOMBSÂ&#x2018; t 50,Ä&#x152;5$#BÅ&#x2014;CBLBOMÂ&#x2018;L5PQMV,POVUÄ&#x152;EBSFTJ#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM,POVUÄ&#x152;NBS1MBO4BO7F5JD"Ä&#x; t #BZÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LWFÄ&#x152;TLBO#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBSÂ&#x2018; t 5àNUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018; t 44,Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t .JMMJ&ļJUJN#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5#..,àUàQIBOFTJ t "EBMFU#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t Ä&#x152;/5&4o5àSLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU4BOBZJDJMFSJÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVMÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBUÃ&#x17D;Â&#x2018;MBS%FSOFļJ

t Ä&#x152;.4"% Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t 5Ä&#x152;.4&5à SLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àUFBIIJUÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBSÂ&#x2018;#JSMJļJ t Ä&#x152;.0Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àIFOEFOEJTMFS0EBTÂ&#x2018; t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5àSLJZF(FOÃ&#x17D;Ä&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ  t 5"-4"%o5àSLJZF"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t ":Ä&#x152;%"MàNJOZVN:à[FZÄ&#x152;Å&#x2014;MFN%FSOFļJ t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%o5àNTBOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%oÃ&#x192;SFULFO4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t #àZàLFMÃ&#x17D;JMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018;OBLBZÂ&#x2018;UMÂ&#x2018;BMàNJOZVNmSNBMBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOàOàSFUJDJ JUIBMBUÃ&#x17D;Â&#x2018; EJTUSJCàUÃ&#x161;SmSNBZFULJMJMFSJ t #BTÂ&#x2018;OZBZÂ&#x2018;OPSHBOMBSÂ&#x2018; GVBSDÂ&#x2018;MÂ&#x2018;LÅ&#x2014;JSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBSÂ&#x2018; t :VSUJÃ&#x17D;JWFZVSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBBMàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàZMFJMHJMJmSNBMBSWFÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJ NFTMFLHSVQMBSÂ&#x2018;OEBOÃ&#x161;OFNMJBESFTMFS

t "SDIJUFDUVSBMPGmDFTESBXJOHQSPKFDUTBOEJNQMFNFOUJOHUIFOBMMBSPVOE 5VSLFZ t $PNQBOJFTQSPEVDUJOHEPPSXJOEPXGSPOUBOETFMMJOHJOBMVNJOJVNTFDUPS t "MVNJOJVNTZTUFNQSPEVDFSTBOEJNQMFNFOUPST t .BDIJOFQSPEVDFST TFMMFSTBOETVQQMJFSTJOBMVNJOJVNTFDUPS t $PNQBOJFTQSPEVDJOH TFMMJOHBOEJNQMFNFOUJOHHSBTTJOBMVNJOJVNTFDUPS t $PNQBOJFTQSPEVDJOH TFMMJOHBDDFTTPSJFTJOBMVNJOJVNTFDUPSBOETVQQMJFST t $PNQBOJFTFYQPSUJOHBOEJNQPSUJOHJOBMVNJOJVNTFDUPS t $IBNCFSPGDJWJMFOHJOFFSTBOEDIBNCFSTPGBSDIJUFDUVSF t ("-4Ä&#x152;"%&OUSFQSFOFVS"MVNJOJVN*OEVTSJBMJTZ"OE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t "-65&"."MVNJOVN5FTUJOH5SBJOJOHBOE3FTFBSDI$FOUFS t .BTTIPVTJOHDPOTUSVDUJSFDPPQFSBUJWFT t $PODFSOJOHEFQBSUNFOUTPGCVJMEJOHDPNQBOJFTQSPKFDUCBTFEBMMBSPVOE 5VSLFZ t 50,Ä&#x152;531SJNF.JOJTUSZ.BTT)PVTJOH"ENJOJTUSBUJPO t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM)PVTJOH$POTUSVDUJPO1MBOOJOH*OEVTUSZBOE$PNNFSDF *ODPSQPSBUFE$PNQBOZ t .JOJTUSZPG1VCMJD8PSLT t "MM*OEVTUSZ$IBNCFSTBDUJWFBMMBSPVOE5VSLFZ t "MMDIBNCFSTPGDPNNFSDF t 44,$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t /BUJPOBM&EVDBUJPO.JOJTUSZ$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t 5#..-JCSBSZ t +VTUJDF%FQBSUNFOU$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t Ä&#x152;/5&45VSLFZ$POTUSVDUJPO*OEVTUSJBMJTU&NQMPZFS4ZOEJDBUF t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVM$POTUSVDUPS"TTPDJBUJPO t Ä&#x152;.4"% #VJMEJOH.BUFSJBMT1SPEVDFST"TTPDJBUJPO

t 5Ä&#x152;.4&5VSLFZ$POTUSVDUJPO$POUSBDUPS&NQMPZFS4ZOEJDBUF t 5.#5VSLFZ$POUSBDUPST6OJPO t 5..0#VOJPOPGDIBNCFSTPGUVSLJTIFOHJOFFSTBOEBSDIJUFDUT t Ä&#x152;.0$IBNCFSTPG#VJMEJOH&OHJOFFST t 50##UVSLJTIVOJPOPGDIBNCFSTBOEDPNNPEJUZFYDIBOHFT t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%UVSLJTIJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5VSLFZ:PVOH#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%JOEFQFOEFOUJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5"-4"%5VSLFZ"MVNJOJVN*OEVTUSJBMJTU"TTPDJBUJPO t ":Ä&#x152;%"MJNJOJVN4VSGBDF.BOJGBDUVSF"TTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%5IF"TTPDJBUJPOPG"MM*OEVTUSJBMJTUBOE#VTJOFTTNFO t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%1SPEVDUJWF*OEVTUSJBMJUTBOE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t &NCBTJFTBOE$POTVMBUFT t "MVNJOJVN$PNQBOZSFHJTUFSFEUPDIBNCFSTPGJOEVTUSZBOEDPNNFSDF t $PNQBOZBENJOJTUSBUPSTPGQSPEVDFST JNQPSUFST EJTUSJCVUPSTJOBMVNJOJVN TFDUPS t .FEJBPSHBOT GBJSDPNQBOJFTBOEBEWFSUJTJOHBHFODJFT t $PNQBOJFTJO5VSLFZBOEXPSMEDPODFSOJOHBMJNJOJVNTFDUPSBOEJNQPSUBOU BEESFTTFTGSPNWBSJPVTPDDVQBUJPOBMHSPVQT


5HNODPúQGHNV ADANA CAM

122-123

,4$/h0ê1<80AGTA RECORD

69

ê120$.ê1(AKOTHERM

25

KALE

21

$.3$$/h0ê1<80KARAKALEM

$.78$/.$53(1.$5$/0

ALCAS

13

.$<1$.0(7$/ALCO

103

.210(76$1

 

ALFA METAL

15

.25$.6

$/0$/h0ê1<800$.52:,1

$1.$$/h0ê1<800$8'

121 $OW%DQW

 

$1.ê526)8$5&,/,.0(5ê'<(1$56/$1$/h0ê1<80025$/h0ê1<80$57ê0.ê0<$125039&2%$/$/h0ê1<80$57.ê0)8$5&,/,. $6$æ

 

ORGADATA

$7/$69ê'$PROSESTÃ&#x153;RK

%$.$<$3,PÃ&#x153;KAD

%$.8%8,/'%$5$16$16,(*(1,$

%(/*(/(1'ê50(6,50$0(7$/

%ê5(5$/3(1$.66ê67(00$.ê1$

BKS CAM &%$/h0ê1<80

Ã&#x2013;n Kapak $UND.DSDN/RJR

90 

5$'ê$7+(50

60-61

57)8$5

%('(/2è/8

%ê56$1&$0

51

 $UND.DSDNêoL/RJR 

62/$5:,167$5,80'225,80æ$)$.6CORAL METAL

59

æê0æ(.$/h0ê1<806&2$/

d$è$7$3(1TALSAD

d(7ê1&ê9$7$TECHNOFORM

'(.27(.TETRADOOR

125

'2è8æ.$/,3TG EKSPO

126

'g57(/$/h0ê1<80(/$1(;32(50(76$1gQ.DSDNêoL6Ã&#x2013;UW 115 11

75$.<$&$0TREMCO

39

7h<$3)8$5&,/,.(56$æ$/h0ê1<808=81(5$/h0ê1<80

(;327ê0h0ê7$/h0ê1<80*$/6ê$'VEHAS

65

+$6$/h0ê1<80VORNE

35

HORST KLAES

31

<$98=/$5%$8:,1LQIR#DOXDUWFRPWUÂ&#x2021;ZZZDOXDUWFRPWU
Alu&Art dergisi sayi 48  

Alüminyum Cephe Yapı Mimari Proje Dergisi

Advertisement