__MAIN_TEXT__

Page 1


,661

)XDUODUÖQ9D]JHoLOPH]L 'HUJLOHULPL]

0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 6$17ú&/7'û7ú$G×QD İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ

Kemalettin AKSÖZ

'VBSMBS CJSÎPL mSNB UBSBG‘OEBO àSàO HSVQMBS‘O‘O TFSHJMFOEJ˘J TFLUÚS QSPGFTZPOFMMFSJ JMF àSFUJDJMFSJO CVMV̄UV˘V LÚQSà OJUFMJ˘J UB̄‘ZBO UJDBSFUJ HFMJ̄UJSNFQMBUGPSNMBS‘E‘S#VUJDBSJQMBUGPSNMBSEBTFSHJMFOFOàSàOHSVQMBS‘O‘O ZBO‘OEB TFLUÚSàOVMB̄U‘˘‘TPOJOPWBUJGHFMJ̄NFMFSEFUBLJQFEJMNFLUFEJS 3&&%5àZBQUBSBG‘OEBOHFSÎFLMF̄UJSJMFOWF"WSVQBO‘OJLJODJ 5àSLJZFOJOJTF FOCàZàLJIUJTBTGVBSMBS‘PMBO"WSBTZB1FODFSF ,BQ‘ $BN'VBSMBS‘ "MàNJOZVN½[FM#ÚMàNàJMFCJSMJLUFàMLFEFOEFOGB[MBNBSLBWF NBSLBUFNTJMDJMJ˘JOJOLBU‘M‘N‘ZMBTBMPOEBUBNLBQBTJUFHFSÎFLMF̄UJSJMJZPS :FSMJ WF ZBCBOD‘ TFLUÚS QSPGFTZPOFMMFSJOJ CJS BSBZB HFUJSNF IFEFmZMF Eà[FOMFOFO GVBS EàOZBO‘O GBSLM‘ OPLUBMBS‘OEBO łTUBOCVMB HFMFDFL PMBO BM‘NIFZFUMFSJOFEFCVMV̄NBOPLUBT‘PMNBZ‘BNBÎM‘ZPS"ZO‘[BNBOEBGVBS LBQTBN‘OEB ZBQ‘TFLUÚSàOEFOIJ[NFUBMBOÚOFNMJJISBDBUΑTFLUÚSMFSEF QFODFSF DBN LBQ‘ BMàNJOZVNTFLUÚSàOàOHFSÎFLQPUBOTJZFMJOJHÚSNF TFLUÚSàWFEJOBNJLMFSJZBL‘OEBOUBO‘NBWFEBIBGB[MBLBUNBEF˘FSMJIJ[NFU BMBCJMNF̄BOT‘OBLBWV̄VZPS #BT‘O UPQMBOU‘MBS‘O‘O ÚEàM UÚSFOMFSJOJO TFLUÚS [JSWFMFSJOJO ZBL‘O UBLJQÎJTJ PMBO "-6"SU WF 8JO"35 1SPKF %FSHJMFSJNJ[ ZFSFM WF VMVTMBSBSBT‘ UJDBSJ QMBUGPSNMBS‘OEBWB[HFÎJMNF[MJEFSZBZ‘OLVSVMV̄VPMBSBLTFLUÚSàNà[FZÚO WFSFONBSLBMBS‘OOBC[‘O‘UVUNBZBEFWBNFEJZPS "-6"SUWF8JO"351SPKF%FSHJMFSJFLJCJNJ[ZVSUJÎJOEFFOÚOFNMJTFLUÚS CVMV̄NBMBS‘BSBT‘OEBZFSBMBOłTUBOCVM,BQ‘ łTUBOCVM8JO.FUBM8PSLJOH "EBOBłŌBBUWFZVSUE‘̄‘OEBJTF#"6"MNBOZB:VSU%‘̄‘½[FMTBZ‘N‘[ JMFEFłSBO%P8JOUFDI 1PMPOZB#VENB:BQ‘ 5àSLNFOJTUBO:BQ‘łŌBBU 4FOFHBM:BQ‘4FODPO łSBO#VJMEFY 6LSBZOB:BQ‘$PONBD $JEEF5IF#JH  #BU‘NBU 3VTZB 'VBSMBS‘OEB ZFS BMBSBL TJ[ TFLUÚS QSPGFTZPOFMMFSJZMF CJS BSBZBHFMNFG‘STBU‘ZBLBMBE‘ (FÎFOZ‘MMBSEBPMEV˘VHJCJCVZ‘MEBZVSUJÎJOEF3&&%5àZBQUBSBG‘OEBO Eà[FOMFOFO"WSBTZB,BQ‘ 1FODFSF$BN'VBS‘OEBWFF̄[BNBOM‘PMBSBL HFSÎFLMF̄UJSJMFDFL "MàNJOZVN ½[FM #ÚMàNàOEF 5àSLJZFOJO WF EàOZBO‘O GBSLM‘CÚMHFMFSJOEFOHFMFOZFSMJZBCBOD‘TFLUÚS[JZBSFUÎJMFSJZMF5àZBQ'VBS WF,POHSF.FSLF[JOEFCVMV̄VZPSPMBDB˘‘["ZS‘DB3 5'VBS‘ łTUBOCVM8JO 0UPNBTZPO 4BNTVOłŌBBU #VSTB:BQ‘ "OLBSB:BQ‘EFDPPS'VBSMBS‘OEB EB ZFS BMBSBL TJ[ EF˘FSMJ ÎÚ[àN PSUBLMBS‘N‘[ JMF CJS BSBZB HFMFDF˘J[ :VSUE‘̄‘OEBJTF:VSU%‘̄‘½[FMTBZ‘N‘[JMF4‘SCJTUBO4FFCCF $F[BZJS #BUJNBUFD #JH /PSUI "GSJDB 1SPKFDU 2BUBS 1SPKFDU -àCOBO (àSDJTUBO $BVDBTVT'VBSMBS‘OEBZFSBMBSBLÚOFNMJQSPKFMFSFJN[BN‘[‘BUBDB˘‘[ 4FLUÚSàNà[àOFOÎPLUBLJQFEJMFOEFSHJMFSJPMNBÚ[FMMJ˘JOJV[VOZ‘MMBSEBO CFSJ LPSVZBO "-6"35 WF 8JO"35 1SPKF EFSHJMFSJNJ[ JMF CJSMJLUF 'VBS ½[FM4BZ‘N‘[‘.BSUUBSJIMFSJBSBT‘OEB5àZBQ'VBSWF,POHSF .FSLF[JOEF 6DORQ 6WDQG $ 6DORQ 6WDQG WF 6DORQ 6WDQG&EFJODFMFZFCJMJS GVBSBWFTFLUÚSFEBJSHÚSà̄MFSJOJ[JCJ[JNMF QBZMB̄BCJMJSTJOJ[ "-6"SUWF8JO"351SPKFEFSHJMFSJNJ[JZBL‘OEBOUBLJQFUUJ˘JOJ[JÎJOTJ[ EF˘FSMJEPTUMBS‘N‘[BUF̄FLLàSMFSJNJ[JJMFUFSFL±BOBLLBMF;BGFSJOJOZ‘M EÚOàNàOEFCB̄UB(B[J.VTUBGB,FNBM"UBUàSLWFTJMBIBSLBEB̄MBS‘PMNBL à[FSF WBUBO‘OCÚMàONF[CàUàOMà˘àWF5àSLNJMMFUJOJOIV[VSWFHàWFOMJ˘J JÎJO IBZBUMBS‘O‘ GFEB FUNFLUFO ÎFLJONFZFO B[J[ ̄FIJUMFSJNJ[J NJOOFU WF TBZH‘ZMBBO‘ZPSV[

Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü Handan AKSÖZ handan@winartproje.com Reklam Departmanı Kadir AKSÖZ kadir@winartproje.com Özden KURMA pazarlama@winartproje.com Editör Nükhet KÜÇÜK haber@winartproje.com Web Master Aydoğan A. GÜRSOY editor@winartproje.com Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com T: +49 80312315930 - +49 170 92 38666 F: +49 80312315931

Yayın Danıșma Kurulu Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI Mimar Osman Güdü (Araștırmacı-Yazar) Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR İsmail Hakkı HACIALİOĞLU / Kompozit Der. Fikret YILMAZ / Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Baș Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFł45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS %DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ$OPLQ\XPVHNW|UQH\|QHOLNWLU

û8%$70$57<×O6D\× $/8 $UW%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS $/8 $UW%FSHJTJCBT‘OZBZ‘ONFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[WFSNJ̄UJS %FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


icindekiler 168

96

84

72

36 34

104

16

Alüminyum Sektöründe Markalașma Süreci İnovasyon İle Doğru Orantılıdır

30

“Machine Code’dan Üretime”

34

Saray Alüminyum Ürünleri Almanya’da Sergilendi

36

Amanos Group, BAU 2017 Fuarı’ndan Memnun Döndü

50

Antimikrobiyal ve Antiviral Formülasyonların Geliștirilmesi ve Yapı Malzemelerinin Üretiminde Kullanılması

72

“Biz Sistem Alüminyum Olarak, Sektörümüzün Geleceğinden Umutluyuz”

84

“Akıllı Vidalar, Memnun Müșteriler”

88

“İstikrarlı Büyüme Trendine Devam Ediyoruz”

96

Burçin BİLKAY; “Her Alanda Liderliğe Koșuyoruz”

104

“Biz Fiyat ile Rekabeti Değil, Kalite ve Hız ile Rekabeti Benimsiyoruz”

130

24-27 Ocak İran Tahran Dowintech Fuarı

134

“Makrowin’de Uluslararası Kalite Standartları Çerçevesinde Üretim Yapılmaktadır”

168

“2017 Avrasya Cam ve Pencere Fuarı Sektörü Bir Araya Getiriyor”

180

“2016 Yılında Sizleri Temsilen, Profesyonel Platformlarda Birlikteydik”


Röportaj

14

“Kriz Dönemlerinde Firmalar Dinamik Yapılarıyla Güçlü Kalabilir’’ “Kriz dönemlerinde firmalar dinamik yapılarıyla güçlü kalabilir’’ diyen Alfa Metal Yönetim Kurulu Başkanı Ali BAKANER; Kriz dönemlerinde bir çıkış noktası bulabilmek için yeni pazarların, yeni iş ortaklarının araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Bununla birlikte tüm sektörlerin kendi içinde dayanışmasını artırmasına vurgu yaptı. süreçte yenilikçi yatırımlar ve gerçekçi analizlerle hedefe en kısa sürede ulașmak Alfa Metal Alüminyumun öncelikli hedefidir.

Markanızın Türkiye’deki yatırımlarına değinir misiniz? 2017 yılında tamamlanacak yeni yatırımlarımızla döküm kapasitemizi % 90 oranında artıracağız. 2016 yılında Ar-Ge çalıșmalarına ve reorganizasyon faaliyetlerine ağırlık verdik. Yurt dıșı fuar organizasyonlarına katılarak teknolojik gelișmeleri takip ettik. Alfa Metal’in yurt içi ve yurt dıșı pazarlarındaki bașarı grafiğini değerlendirir misiniz? Firmamız, alüminyum biyet imalatında uzun yıllardır piyasanın emektar ve belirleyici firmalarından olmuștur. İç piyasadaki tecrübemizi yeni yatırımımızla taçlandırıp uluslararası markalașma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu

Önümüzdeki günlerde katılmayı planladığınız fuar organizasyonları söz konusu mu? Fuarların markanıza yansımaları hakkında görüș bildirir misiniz? Dünyanın en önemli endüstri fuarlarından biri olarak kabul edilen Aluminium Düsseldorf 2016 Fuarı’na 29 Kasım 1 Aralık 2016 tarihleri arasında güçlü ve yetkin bir șekilde katılım sağladık. Dünya pazarındaki iș ortakları, katılımcılar ve sektöre ilgi duyan müșterilerle sağlam bağlar kurarak fuarda amaçladığımız hedeflere ulaștık. 10 - 12 Ocak 2017 tarihleri arasında Orlando/ABD Uluslararası Yapı ve İnșaat Teknolojileri Fuarı’na iștirak ettik. 27 - 30 Mart 2017 tarihleri arasında Cidde/Suudi Arabistan Yapı Fuarı’na, 8 - 11 Mayıs 2017 tarihlerinde arasında Doha/Katar Yapı Fuarı’na ve 2017 yılı içerisinde gerçekleșecek olan Tahran/İran Yapı Fuarı’na katılmayı planlıyoruz. Bu fuarlar ile birlikte dünya pazarından daha büyük pay almayı hedeflemekteyiz. 2017 yılında pazarda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? İhracatını son yıllarda sürekli artıran firmamız yeni pazarlara yönelerek 2017 yılında müșteri portföyünü genișletmeyi hedeflemektedir.

Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Kriz dönemlerinde firmalar dinamik yapılarıyla güçlü kalabilir. Olușan yeni piyasaya ayak uydurabilenler yoluna devam edebilir. Ayakta durabilmek için sektör yetkililerinin kurumsal kaynak planlaması ve inovasyona yatırım yapmıș olmaları gerekir. Yenilikçilik ve yenilenme, durgunluk döneminde geçmiș tecrübeleri ve sahip olunan donanımı yeni fikirlerle birleștiren yeni bir girișim noktasıdır. Kriz dönemleri șirketleri yeni arayıșlara zorlar. Bir çıkıș noktası bulabilmek için yeni pazarların, yeni iș ortaklarının araștırılması gerekir. Aynı zamanda piyasa kendi içinde dayanıșmayı artırmalıdır. Bireysel olarak krizi fırsata çevirmek düșünülmemeli, ülke çıkarları düșünülmelidir. Vatandașlar olarak gücümüz yettiğince elimizi tașın altına koymalıyız. Yatırım yapmaktan korkmamalı, daha fazla istihdam sağlamalı ve üretimlerimizi verimli bir șekilde artırmalıyız. Sanayimiz, hep beraber ayakta durursak güçlü kalacaktır. Zor günlerin sancısının, iyi günlerin bașlangıcı olduğunu unutmamak gerekir. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Sektörümüzün ilkeli yayın kurulușu dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeyi bașarılı buluyor, șahsınız nezdinde sizi ve değerli ekip arkadașlarınızı tebrik ediyoruz. “Companies can stay strong with dynamic structures during periods of crisis” Ali BAKANER, the chairman of the Board of Directors of Alfa Metal emphasized the necessity of realization of enterprise resource planning by the authorities of the industry to benefit from opportunities after stating that “Crisis periods are opportunities for accomplished people”. In addition, he emphasized the necessity of research for new markets and new business partners to find an exit point for crisis periods.


A

lüminyum, özellikle inșaat, otomotiv, dayanıklı tüketim, ulaștırma ve ambalaj sektörleri bașta olmak üzere endüstrinin ve yeni teknolojilerin de gelișmesiyle her geçen gün kullanımı artan bir ürün. Dünyadaki alüminyum tüketiminin yıllar içinde artması ve önümüzdeki 10 yıl içinde sektörün yılda yüzde 5 ile 7 arasında büyümesi öngörülüyor. Bu büyüme öngörüleri, önemli bir ihracat potansiyeli olan Türkiye alüminyum sektörü için de bir fırsat. Bu fırsatı değerlendiren Türkiye, gelișmiș ülkelere kıyasla daha düșük olan kiși bașına düșen alüminyum kullanımını artırma fırsatı da yakalayacak. Dünyadaki toplam alüminyum pazarının büyüklüğü 130 milyar dolar, Türkiye alüminyum sektörünün büyüklüğü ise yaklașık 4 milyar dolar ve dünya alüminyum pazarından yüzde 3.25 pay alıyor. Önemli bir büyüme potansiyeline sahip olan ve Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri haline gelen alüminyum sektörünün gelișiminin sürdürülebilirliği için, teknolojik altyapının güçlendirilmesi önem kazanıyor. Bunun yolu ise inovatif çalıșmalara ağırlık vermekten, Ar-Ge yatırımlarının artırılmasından geçiyor. Sektörün gelișmesi, Türkiye’nin alüminyum konusunda bir marka haline gelmesi, dünyada daha da saygın bir yer edinebilmesi için önemli. Böylece dünyada kalite, nitelik ve çeșitlilikte üretimi ile önemli bir ticaret hacmi kazanmıș olan alüminyum sektörü, marka imajını güçlendirdiği takdirde uluslararası pazarlarda daha da rekabetçi hale gelecek.

Birincil Alüminyum Üretiminde Çin Lider Konumda Dünyada 2014 yılında 53 milyar 127 milyon ton birincil alüminyum üretildi. Birincil alüminyum üretimi, dünya toplam alüminyum ticaretine paralel bir yapı gösterdi. Dünyada yașanan ekonomik krizler, birincil alüminyum üretiminin düșmesine, dünya ticaretin-

de ise ithalat ve ihracat dengesinin bozulmasına yol açtı. 2014 yılında 27,5 milyon ton ile dünyanın en büyük birincil alüminyum üretimini yapan Çin, dünya üretiminin yüzde 52’sini gerçekleștirdi. Avrupa ve Amerika’da yıllar içinde birincil alüminyum üretimi azalırken Çin son 20 yıl içinde üretimini katlayarak artırdı ve

dünyanın en büyük birincil alüminyum üreticisi oldu. Son 14 yılda alüminyum sektöründe ortalama her yıl yüzde 6’lık bir büyüme yașanan dünyada 2014 yılı itibari ile 57,3 milyon dolar değerinde 24,9 milyon ton alüminyum hammadde ithalatı gerçeklești. En büyük alüminyum hammadde ithalatı yapan ülkeler sırasıyla ABD, Japonya, Almanya, Hollanda, Kore, İtalya ve Türkiye’dir. Türkiye 2014 yılında dünya alüminyum hammadde ithalatının yüzde 4.4’ünü gerçekleștirerek 7’nci sırada yer aldı. Türkiye 2014 yılında 2,5 milyar dolar değerinde, 1,9 milyon ton alüminyum hammadde ithalatı yaptı. Dünya alüminyum satıșlarında ilk üçe sırasıyla


Ekstrüzyon ürünlerinden farklı olarak yassı mamul ihracatının yapıldığı ilk beș ülke Avrupa ülkeleridir. Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda yașanan siyasi ve ekonomik belirsizlikler alüminyum pazarlarına da etki etti, bu etki bir önceki sene kaydedilen büyüme oranlarını yavașlattı.

Türkiye Alüminyum Sektörünün Gelișimi

Çin, Almanya ve ABD yer alıyor. Türkiye dünyadaki toplam alüminyum satıșının yüzde 1.5’ini gerçekleștirerek 21’inci sırada yer alıyor. Bugün dünyada alüminyum ithalatı yapan birinci ülke Almanya iken onu ABD ve Japonya takip ediyor. Türkiye, toplam dünya alüminyum ithalatından yüzde 2 pay alarak 15’inci sırada yer alıyor. Türkiye en büyük birincil alüminyum ithalatını Rusya’ya yapıyor, ardından Tacikistan, Katar ve Birleșik Arap Emirlikleri gibi ülkeler geliyor.

Dıș Ticarette En Büyük Kalem, Birincil Alüminyum Türkiye’nin alüminyum dıș ticaretinde yıllar içinde en büyük kalemi, birincil alüminyum ithalatı oldu ve bu kalem toplam alüminyum ithalatının yaklașık yüzde 80’inini olușturuyor. Türkiye ithal ettiği alüminyum miktarının yüzde 60’ı kadar alüminyumu ihraç ediyor. Ülkemiz alüminyum hammadde ihtiyacının yüzde 95’ini ithal ederek ara-mamul ve son mamul seviyelerinde dünyada önemli ihracatçı ülkeler arasına girdi. Türkiye alüminyum üretimi ve ihracatının en güçlü olduğu yarı-mamul üretim sektörleri olan ekstrüzyon sektöründe dünya ticaretinin yüzde 4’ünü gerçekleștiriyor ve dünyada 7’nci sırada yer alıyor. Yassı mamulde Türkiye dünya ticaretinin yüzde 2.2’si ile dünyada 11’inci sırada, alüminyum folyo ihracatında da yüzde 2.5 pay ile 7’nci sırada yer alıyor. Yassı mamulde de en büyük ihracat Almanya’ya yapılıyor.

Ülkemizde alüminyum sektörü, özellikle Seydișehir Alüminyum Tesisleri’nin devreye alınması ile birlikte hızlı bir üretim ivmesi kazandı. 1950’lı yıllarda üretim malları grubunda yer almaya bașlayan alüminyum, döküm sanayi ve iletken teli olarak bașlayan üretim sürecine, alüminyum mutfak kapları ve bu kapların üretiminde kullanılan yassı mamullerle birlikte ekstrüzyon sanayi ve diğerleri ile devam etti. 1980’li yıllardan itibaren ülkemize gelmeye bașlayan Uzakdoğu malı ekstrüzyon preslerinin düșük yatırım maliyeti ve alüminyumun sanayi içinde kendisine hızla ikame ürün olarak alan açması, ekstrüzyon kapasitesini hızla artırdı. Avrupa’da ișçilik maliyetlerinin yüksek olması, bizlerden çok önce çevre kanunları ve yaptırımlarının uygulamaya konulması Avrupa’da özellikle kirli ve kimyasal içerikli imalatı zor veya maliyetli hale getirdi. Bu da Türkiye alüminyum sanayisinin pazarda güçlenmesine neden oldu.


Sektör

20

Kale’den Münih Çıkarması Türkiye’de güvenliğin lideri Kale Kilit, Almanya Münih’te gerçekleşen BAU 2017 Yapı ve İnşaat Fuarı’na katıldı. Dünyanın önde gelen markalarının katıldığı global fuarda Türkiye’yi temsil eden Kale’nin inovatif, nitelikli ve yenilikçi ürünleri ziyaretçilerden tam not aldı.

sistemi, kaldır sür sistem, Kale safir çift açılım, Luna Alüminyum çift açılım, Multitek açılım sistem, Safir çift kanat kilitli kapı sistem, Aral kilitli sistemleri ve Kato motorlu sistem gibi güvenlikte çığır açan ürünlerini ziyaretçilerle bulușturdu.

Global Fuara Türkiye Damgası

Güvenlikle ilgili her alanda entegre ürünler ve hizmetler sunan, sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli global markalarından biri olan Kale Kilit, Almanya Münih’te düzenlenen uluslararası arenadaki en önemli ve kapsamlı fuarlardan biri olan BAU 2017 Yapı ve İnșaat Fuarı’na katıldı. Dünyanın dört bir yanından firmaların görücüye çıktığı Münih’teki fuarda, Kale Kilit ve Kale Kapı Pencere’de zengin ve yenilikçi ürün yelpazesiyle yerini aldı. Fuara, Kale Kilit ve Kale Kapı Pencere ürünleri ile katılan Kale, özellikle kilit silindir grubunu, lüks seri ürünleri ve elektronik kilitlerini, alüminyum ve PVC pencere gruplarını, yarı otomatik devrilmeli sürme

Kale Kilit yetkilileri fuar katılımıyla ilgili, “Almanya Münih’te düzenlenen BAU 2017 Yapı ve İnșaat Fuarı, bu alandaki en önemli ve kapsamlı fuarlardan biri. Dünyanın her yerinden önde gelen firmalar bu fuara katılarak, yabancı pazarlardaki paylarını artırmak amacıyla ürünlerini sergiliyorlar, sektördeki son gelișmeleri yerinde görme imkânı buluyorlar. Biz de dünyada 100’den fazla ülkeye ihracat yapan bir holding olarak böylesi global bir fuara katılmaktan, Türkiye’yi temsil etmekten ve markamızın gördüğü ilgiden çok memnunuz. Sadece bir ürün gamını sergilemeyi değil, herkesin kazanç sağlayabileceği ürünlerle Türk Malı kalitesini pekiștirmeyi de hedefledik. Kale Kilit olarak markamızı, sektörümüzü ilgilendiren gerek yurt içindeki gerek yurt dıșındaki fuar ve organizasyonlarda tüketicilerimizle ve iș ortaklarımızla bulușturmaya devam edeceğiz” dedi.

Kale Showed up in Munich Kale Kilit, which is the leader of security in Turkey, has participated in BAU 2017 Building and Construction Fair that is realised in the city of Munich in Germany. Kale, which represented Turkey at the global fair to which the leading global brands participated, has received full marks from the visitors as relating with their innovative, quality, and new products.


Sektör

26

Șișecam Topluluğu 400 Milyon TL’lik Yatırımla Cam Elyaf Üretim Tesisi Kuracak Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, 2017 yılında da yatırımlarına hızla devam ediyor. Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu, yaklaşık 400 milyon TL’lik bir yatırımla cam elyafı üretim tesisi kurma kararı aldı. Șișecam Topluluğu Yönetim Kurulu Bașkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, konuya ilișkin olarak yaptığı açıklamada, otomotiv ve teknik tekstil bașta olmak üzere ülkemizin lokomotif sektörlerinin temel girdisi olan cam elyafı alanında stratejik bir yatırım kararı aldıklarını belirterek, “Bașlangıçta yıllık 70 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni yatırımız sayesinde ülkemizin cam elyafı ithalatını ikame etmeyi ve bașta bor olmak üzere yerel kaynaklarımızı katma değerli ürünlere dönüștürmeyi hedefliyoruz” dedi. Șișecam Topluluğu’nun gerek yeni yatırımlar gerekse ortaklık ve satın alma hamleleriyle büyümeye devam ederek, Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüğünün altını çizen KIRMAN, “1935’te ülkemizin cam sanayini kurmak ve geliștirmek misyonuyla kurulan Topluluğumuz, aradan geçen 80 yılı așkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmıș ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiștir. Bugün ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçte köklü kurumlara düșen temel görevin yatırıma ve üretime kararlılıkla devam etmek olduğu bilinciyle yeni bir yatırımın daha kararını almıș bulunuyoruz. Söz konusu yatırımın açıklanan yeni stratejik teșvikler kapsamındaki imkânlardan da yararlanmak suretiyle daha da verimli bir hale geleceğine inanıyoruz. Türkiye’ye güveniyor, birlik ve beraberlik içinde her zamankinden daha fazla çalıșmamız gerektiğini düșünüyoruz” diye konuștu. Düzcam, cam ev eșyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileșiklerini kapsayan iș kollarında küresel bir oyuncu olan Șișecam Topluluğu, yeni yılda da yatırımlarına hızla devam ediyor. Șișecam


Sektör

28

Topluluğu yaklașık 400 milyon TL’lik bir yatırım ile 70 bin ton/yıl kapasiteli bir cam elyaf tesisi kurmak amacıyla gerekli çalıșmalara bașladı. Yeni yatırım Șișecam Topluluğu bünyesindeki Soda Sanayii A.Ș. tarafından gerçekleștirilecek. Șișecam Topluluğu Yönetim Kurulu Bașkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, konuya ilișkin olarak yaptığı açıklamada, bugün 21 bini așkın çalıșanı, 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeye ulașan satıșlarıyla uluslararası ölçekte bir Topluluk olduklarına dikkat çekerek, “Bugün dünyanın cam ev eșyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beșinci büyük üreticisiyiz. Ayrıca düzcamda Avrupa’nın bir numarasıyız. Krom kimyasallarında dünya lideri olmamızın yanı sıra dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer alıyoruz” dedi.

“Türkiye’ye Güveniyor, Ülkemiz İçin Değer Yaratmayı Sürdürüyoruz” Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, Topluluğun ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yoluna devam ettiğini ifade ederek, șunları kaydetti: “Topluluğumuz gerek yeni yatırımlar gerekse ortaklık ve satın alma hamleleriyle büyümeye devam ederek, ülkemiz için değer yaratmayı sürdürmektedir. 1935 yılında ülkemizin cam sanayini kurmak ve geliștirmek misyonuyla kurulan Topluluğumuz, aradan

geçen 80 yılı așkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmıș ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiștir. Bugün ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçte köklü kurumlara düșen temel görevin yatırıma ve üretime kararlılıkla devam etmek olduğu bilinciyle yeni bir yatırımın daha kararını almıș bulunuyoruz. Söz konusu yatırımın açıklanan yeni stratejik teșvikler kapsamındaki imkânlardan da yararlanmak suretiyle daha da verimli bir hale geleceğine inanıyoruz. Türkiye’ye güveniyor, birlik ve beraberlik içinde her zamankinden daha fazla çalıșmamız gerektiğini düșünüyoruz.”

“İthalatı İkame Edecek, Lokomotif Sektörlere Girdi Sağlayacak Stratejik Bir Yatırım” Otomotiv ve teknik tekstil bașta olmak üzere ülkemizin lokomotif sektörlerinin temel girdisi olan cam elyafı alanında stratejik bir yatırım kararı aldıklarını belirten Ahmet Kırman, “Türkiye’nin cam elyafı ithalatı yıllık 60 bin tonun üzerine çıkmıș

durumda. Yapacağımız yeni yatırım ile bu ithalatı önemli ölçüde ikame edeceğimizi öngörüyoruz. Ana hammaddelerimizden biri kaolen diğeri ise bor. Ülkemizin yerel kaynaklarını katma değerli ürünlere dönüștürmek için yaptığımız çalıșmalar bizi gururlandırıyor” diye konuștu.

“Șișecam Kompozit Sektörünün Gelișmesinde Öncü Rol Üstlenmiștir” Șișecam Topluluğu’nun kompozit sanayinin temel girdilerinden olan cam elyafı segmentinde 1974 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirten Ahmet KIRMAN șöyle devam etti: “Șișecam bugün ülkemizde 4,1 milyar TL’lik bir hacme ulașan kompozit sektörünün kurulmasında ve gelișmesinde öncü rol üstlenmiștir. Ülkemizin lokomotif sektörlerinin yanı sıra son dönemde rüzgâr enerjisi, elektronik, havacılık, uzay ve savunma sanayileri açısından da büyük önem tașımaktadır. Üretim kapasitesi bașlangıçta yıllık 70 bin ton olarak planlanan ve 2018 ikinci yarısında devreye girmesi öngörülen yeni yatırımızla bașta ülkemiz kompozit sektörü olmak üzere tüm girdi verdiğimiz sektörler için değer yarmayı amaçlıyoruz.”

Șișecam Group will Establish a Glass Fiber Production Facility with an Investment Worth 400 million TL Șișecam Group, which is a global player in all basic areas of glass like sheet glass, household glassware, glass packaging, and glass fiber, continues to make investments in 2017. Șișecam Group, which is among the most well-established institutions in Turkey, has taken a decision to establish a glass fiber production facility worth nearly 400 million TL.


Makale

30

โ€œMachine Codeโ€™dan รœretimeโ€ Yฤฑlmaz ZENGER

ยด%XJยQWDVDUร–PQHGLU"ยตVRUXVXWร–SNร–ยดVDQDWQHGLU"ยตJLELFHYDSODQPDVร– ]RU ELU VRUX 7DVDUร–P KHP WHRULN KHP VL\DVDO RODUDN SHNoRNHWNL\HDoร–NYHWHNELUWDQร–PODPD\HWHUVL]%XQHGHQOH WDVDUร–Pร–Q HJHPHQOLN DODQร–Qร– oL]PH oDEDVร– VRQ GHUHFH |QHPOL %X WHULP JHQHOGH HQGยVWUL\HO ยUยQOHULQ SODQODQPDVร– YH WDVDUODQPDVร–DQODPร–QGDNXOODQPDNWDYHWDVDUร–PFร–Qร–QWHUFLKOHULQGHQ oRNPDO]HPHQLQยUHWLPWHNQLรฉLQLQYHGHVRUXQODUร–QWHUFLKOHULQL |QHoร–NDUร–\RU 7DVDUร–Pร–PLPDUOร–รฉร–YHGLรฉHUVDQDWGDOODUร–Qร–GDLoLQHNDWDUDN\DUDWร–Fร–ELUรงHPVL\HH\OHPYDUVD\DUVDNoRNWHPHOELULOHWLรงLPH\OHPLROGXรฉXQXJ|UยUย]7DVDUODPD\ร–|รฉUHQPHNWDVDUร–Pร–LOHWLรงLP LoLQHQHWNLQELoLPGHNXOODQPD\ร–|รฉUHQPHNWLU%LUWDVDUร–P\DSร–Wร– ELUQHVQHGHรฉLOELUGHQH\LPGLU7DVDUร–PQHVQHOHUHGHรฉLOLOLรงNLOHUHEDNPD\ร–|รฉUHWLU %LUNDo\ร–O|QFHELOLPYHWDVDUร–Pร–QNDUรงร–Oร–NOร–LOLรงNLOHULQLHWNLOH\LFL HQHUMLVLQLVRUJXOD\DQ'HVLJQDQGWKH(ODVWLF0LQGEDรงOร–NOร–oRN LOJLQo ELU VHUJL\L 1< GD 0RPD GD JH]GLP 6HUJL ELUH\ RODUDN IL]LNVHOQHVQHOHULQIDUNร–QDYDUร–รงร–Pร–]ODPHNkQ]DPDQYHQHVQHOHULQJHUoHNQLWHOLNOHULDUDVร–QGDNLPDNDVร–QQDVร–OKร–]ODDoร–OGร–รฉร–Qร– J|VWHUL\RU'LMLWDOPHWDIRUODUร–QJHUoHN\DรงDPER\XWODUร–QDX]DQร–รงร– oRN FLGGL ELU GXUXP g]HOOLNOH EXJยQยQ JHQo LQVDQODUร– LoLQ WHNQRORMLHNUDQร–QJHUoHรฉL\OH\DรงDPร–QJHUoHรฉLQLD\ร–UWHGLOHPH] Nร–Oร–\RUWDVDUร–PFร–EXRODรฉDQยVWยGLQDPLรฉLQ\RUXPOD\ร–Fร–Vร–QDGHรฉLO N|UยN|UยQHX\JXOD\ร–Fร–Vร–QDG|QยรงPH\ROXQGD7DVDUร–PGDNLEX \HQLYHNHVNLQG|QยรงยPEX\HQLOLNEROOXรฉXWDVDUร–PODUร–GHรฉHUOHQGLUPHGHNL NULWHUOHUL GH IDUNOร–ODรงWร–Uร–\RU %LU QHVQHQLQ D\Dรฉร– ย]HULQGHGXUDELOHQJHUoHNELUWDVDUร–PQHVQHVLRODELOPHVLEX D\DNDUDVร–QGDNLLOLรงNLQLQNDOLWHVL\OHEDรฉOร–Gร–U7DVDUร–PEXD\DNODUGDQELULGLUYHGLรฉHUOHULGHPDO]HPHYHยUHWLP\|QWHPLGLU %HQ7ยUNL\HยทGHQYH\XUWGร–รงร–QGDQSHNoRNWDVDUร–PFร–Qร–QWDVDUร–Pร–Qร–QยUHWLPLoLQSURWRWLSOHULQL\DSร–\RUXPNLEXQODUEHQLPLoLQoRN GHรฉHUOL GHQH\LP Iร–UVDWODUร– dยQNย WDVDUร–P WDVDUร–PFร–Qร–Q HOLQGHQ oร–NWร–รฉร–QGDoRรฉXNH]ELUDUDEDQร–QGร–รงJ|UยQยรงยJLELGLU2QXKร–] \DSDFDNJยYHQOLELUDUDFDG|QยรงWยUPHNLoLQยUHWLPHG|QยNELU WDVDUODPDJHUHNLU7DVDUร–PFร–EXVยUHFLHQD]ร–QGDQNDEDFDKD\DOHGLSWDVDUร–Pร–Qร–WDVDUร–PVยUHFLQGHRODVร–PDO]HPHYHยUHWLP รงDUWODUร–\OD RODELOGLรฉLQFH Vร–QDPDOร–Gร–U *ยQยPย]GH ELOJLVD\DUOD PRGHOOHPHQLQ NHVWLUPHOHULQLQ รงร–PDUร–NOร–รฉร–\OD EX oRรฉX NH] J|] DUGร–HGLOL\RU รชOLรงNLGHROGXรฉXPWDVDUร–PFร–ODUร–QGD\DNร–QGDQELOGLรฉLJLELPDO]HPH NRQXVXQGD RODQDNODUร–P oHUoHYHVLQGH SHN oRN GHQH\VHO PDO]HPHP YH JHOLรงWLUGLรฉLP ยUHWLP \|QWHPOHULP YDU 7DVDUร–Pร–Q HQ รงLรงNLQ IDNDW HQ ]D\ร–I KDONDVร– RODQ NLWOHVHO ยUHWLP LOJL DODQร–P Gร–รงร–QGD hUHWLPLQ JHOHFHรฉH G|QยN ELU SURMHNVL\RQX NLWOHVHO ยUHWLPLQFXVWRPPDGHGHQLOHQNLรงL\H|]HOยUHWLPLQNDUรงร–Vร–QGD

รงLPGLGHQ|UQHรฉLQWHNVWLOYHHOHNWURQLNWHQEDรงOD\DUDNKร–]ODHUL\HFHรฉLQLQDOW\DSร–Vร–X]XQ]DPDQGร–UROXรงPDNWD *HoPLรงWHKH\NHOWร–UDรงUHVVDPPLPDUKHU\DUDWร–Fร–PDO]HPHVLQL YHยUHWLP\|QWHPOHULQLHQL\LELOHQKDWWDELU\HUHNDGDURQODUร–GD WDVDUOD\DQNLรงLLGL*ยQยPย]HJHOLUNHQEXLOLรงNLED]ร–DODQODUGD QHUGH\VHWยPย\OHNRSWX%XQXQHQPDVXPJHUHNoHVLWHNQRORML GHYULPL\OHEDรงOD\DQPDO]HPHYHยUHWLP\|QWHPOHULQLQEDรงG|QGยUยFยJHOLรงPHVLGLU%XG|QยรงยPGHHรฉLWLPLQ\DQร–Vร–UDELOJLVD\DUODPRGHOOHPHWHNQLNOHULQLQEย\ยVยGHHWNLQGLUYHJHOHFHNWH GDKDGUDPDWLNELUG|QยรงยPGHEL]LEHNOL\RU 0HNDQLNNRQWUROยQWDULKLVDQร–ODQGDQoRNGDKDHVNLOHUHGD\DQร–U 2\VDJยQยPย]ยUHWLPLQLQWHPHOL0HNDQLNNRQWUROGHQ1ยPHULN NRQWUROHG|QยรงยPGยU\ร–Oร–QGD/RQGUDยทGD,OIRUGILUPDVร–QGD UHQNOLIRWRHPLV\RQXDUDรงWร–UPDFร–Vร–RODUDNoDOร–รงPD\DEDรงODGร–รฉร–P LONJยQ5HQNOLNkรฉร–WEDQ\RVXQDNLP\DVDOODUร–J|QGHULSJHULHPLS WD]HOHPHNJLELoRNEDVLWELULรงOHYLPLNURSURVHV|UNRQWUROOยELU VLVWHPOH&RPSXWHUQยPHULNNRQWURO\DSDELOHQELUGHYFLKD]GD EHQLLQVDQODPDNLQDDUDVร–LOHWLรงLPNXUDELOHQELUGLOLQYDUOร–รฉร–QGDQ 0DFKLQHFRGHยทGDQoRNHUNHQKDEHUGDUHWWLYH\DรงDPร–Pร–QVH\ULQLYHLOJLDODQODUร–Pร–GHรฉLรงWLUGL 1XPHULF &RQWURO ยทOHULQ รชQJLOWHUHยทVLQGH GHOLNOL EDQWODUOD WHNVWLO PDNLQDODUร–Qร–Q NRQWURO HGHUHN EDรงODGร– $UGร–QGDQ ELOJLVD\DUODUร–QGHYUH\HJLUPHVL\OH&RPSXWHU1XPHULFFRQWURO&1& LOHยUHWLP|QFHPHNDQLNNHVLFLXoODUGDKDVRQUD\D\Jร–QELoLPGH OD]HU ร–รงร–QODUร–\OD hUHWLPGH VRQ GHUHFH KH\HFDQ YHULFL ELU VยUHoEDรงODWWร–6HNVHQOHULQRUWDVร–QGDLVHOD]HUร–รงร–Qร–JHUoHNELU ยUHWLPGHYULPLQLQHNVHQLQHWDรงร–\DQYH6WHUHROLWKRJUDSK\GHQLOHQ ELU \|QWHPGH ยUยQย ร–รงร–QOD VHUWOHรงHQ UHoLQH UH]LQ LoLQGH LQFHFLNNDWPDQODUODWHNGHIDGDROXรงWXUGX

$UGร–QGDQ UH]LQ \HULQH KHU WยUOย PHWDO WR]XQX NXOODQDELOHQ /D]HU 6LQWHULQJ \|QWHPL JHOGL %X VRQ GHUHFH HWNLOH\LFL ยUHWLPH 7ยUNL\HยทGHQoRNoDUSร–Fร–ELU|UQHNELUHVWHWLNX]PDQร–RODQ2SHUDW|U'RNWRU<DNXS$9รฆ$5%XUXQLoLQ|]HOELURSHUDV\RQ\|QWHPLQLQPXFLGLXOXVODUDUDVร–ELUGHรฉHUYHD\Qร–]DPDQGDWDVDUร–PFร–YHยUHWLFL.HQGL|]HOWDVDUร–Pร–DPHOL\DWEร–oDNODUร–Qร–WLWDQ\XP WR]XNXOODQDQ/D]HU6LQWHULQJ\|QWHPLLOHยUHWL\RU J|UVHO YH GยQ\DSD]DUร–QDVXQX\RU%XJยQOHUGHGHWDNร–WDVDUOD\ร–SDOWร–QWR]XQGDQยUHWPHNLoLQ\HQLELUVLVWHPHVDKLSROPDNย]HUH


Makale

32

LSOLN NXOODQร–\RU %LU DUDรงWร–UPD \ร–Oร–QD JHOLQGLรฉLQGH EX PDNLQDODUร–QWยPGยQ\DGDPLO\DUWRQWHUPRSODVWLNWยNHWHFHรฉLQL |QJ|Uย\RUรฆXDQGDLQWHUQHWWHVWOX]DQWร–Oร–ยUHWLOPH\HKD]ร–UPLO\RQODUFDoRรฉXDQODPVร–]ยFUHWVL]PRGHOYDU %X JHOLรงPH SURIHV\RQHO \DUDWร–Fร– D]ร–QOร–รฉD EDรฉร–PVร–] ยUHWLP \DSDELOPH Iร–UVDWร– \DUDWร–UNHQ WHOHIRQD \HUOHรงHQ NDPHUDODUOD WHSH \DSVDGDVDQDORUWDPGDNDODQJ|UยQWยo|SOยรฉยQHNDUรงร–QEX ยUHWLPOHU IL]LNVHO ELU o|SOยN \DUDWDFDN รชQWHUQHWWHNL o|SOยรฉยQ QHVQHOHULQL HQ ID]OD HรฉLS EยNHUHN V|]GH |]JยQOHรงWLUHUHN EXJยQFHSWHOHIRQODUร–\OD\DSร–ODQODUDEHQ]HUNHQGLWDVDUร–PQHVQHOHULQLยUHWLSELUJHUHNVLQPHNDUรงร–ODPDKD\DOLGRรฉUXWDVDUร–PODUร– EXo|SOยNWHGDKDGD]RUIDUNHWWLUHFHN(Q|QHPOLVLGHWRSOXP JLWWLNoHGDKDGยรงยNGย]H\GH\DSร–WODUOD\HWLQPH\HDOร–รงWร–Uร–ODFDN

$\Uร–FDELU(SVRQSULQWHUร–QQRUPDOIRWRNRSLNkรฉร–WODUร–QDoLIWWDUDIOร– \DSWร–รฉร–EDVNร–ODUร–'SULQWHUDGร–Qร–QJHUoHN|UQHรฉLDODQPDNLQDGD VDGHFHER\DQPร–รงDODQODUD\DSร–รงWร–Uร–Fร–SยVNยUWยSELUDOWNDWPDQD SUHVOH\LS \DSร–รงWร–Uร–S VRQUD HWUDIร–Qร– NHVLS D\ร–UDUDN KDVWDODUร–Qร–Q Nkรฉร–WWDQPDVNODUร–Qร–\DSDQELUVLVWHPGHNXOODQร–\RU

&HS WHOHIRQXQXQ J|UยQWย\H SRSยOHU VDQDWร–Q VDQDWD \DSWร–รฉร– HWNL\L EX WHNQRORMLQLQ GH WDVDUร–P QHVQHOHULQH \DSDFDรฉร–QGDQ NRUNDUร–P 'DKD GยรงยN \DUDWร–Fร– NDOLWH\OH \HWLQPH QH ELUH\OHUH QHWRSOXPD\DUDUVDรฉODU%XยUHWLPGHYULPLQL\DNODรงร–N\ร–OGร–U GHUVOHULPGH NRQIHUDQVODUร–PGD VDYXQXS \ยFHOWLS ยUHWLPL KD\DO HGHPH\HFHรฉLPL] ELU ER\XWD WDรงร–\DFDรฉร–Qร– NLรงLVHO ยUHWLPLQ HQ VDรฉODPSODWIRUPXROGXรฉXQXYHRQXWLFDULR\XQODUร–QLWLEDUVร–]Nร–OPDVร–QGDQNRUXPDPร–]JHUHรฉLQLVDYXQX\RUXP $\Qร–VLVWHPLQoRNEย\ยNER\XWOXODUร–|UQHรฉLQPHWUH\ยNVHNOLNWH GHOWD T SULQWHU dLQOLOHULQ PW [PW[PWยทOLN SULQWHUร– WHNQRORMLN\HQLOLNOHUGHLoHUHQ0DPPRWK'SULQWHUJLELยUยQOHULQ oRรฉDOPDVร–Qร–3DWHQWNRUXPDVยUHVLVRQODQPDVร–\OD/D]HU6LQWHULQJIL\DWODUร–Qร–QJHULOHPHVLQLยONHPL]GHGHSDUDOHOJHOLรงPHOHULQ Kร–]ODQPDVร–Qร– NL LOJLQo JHOLรงPHOHU YDU ELUH\OHUH VHUYLV YHUHFHN NLรงL\H G|QยN ยUHWLP SODWIRUPODUร–Qร–Q \D\Jร–QODรงร–S IL\DWODUร–Q GยรงHFHรฉLQLXPX\RUXP *HOLรงPHPLรงWRSOXPODURODQDNODUร–Qร–EXGRรฉUXOWXGDWยNHWPH]VH EX VDQD\L GHYULPLQLQ DOWร–QGD FLGGL ELoLPGH H]LOLUOHU 7DVDUร–PD EDรงND ELU ND]DQo DPDoOร– VDOGร–Uร–GD WHNVWLOGH ROGXรฉX JLEL \ร–OOร–N PRGD \DUDWPD oDEDVร– +ROODQGDOร– ELU NDGร–Q 7UHQG PHG\XPX JLEL NRPLN Vร–IDWODUOD SD]DUODQร–\RU $รฉ]ร–QGD JHYHOHGLรฉL GRรฉDO PDO]HPH ELUH\VHO ยUHWLP =RZ IXDUร–QGD VHUJL\L J|UGยP J|UVHO รชQVDQODUร–DKODNVร–]FDDYODPD\DoDOร–รงDQYHJHUoHNOLรฉL ROPD\DQ ELU NXUJX 7DVDUร–P IXDUODUร–Qร– GRODรงร–S \HQL HรฉLOLP GL\H PRGD EHOLUOHPH\H oDOร–รงร–S NHรงLIOHULQL ILUPDODUD SD]DUODPD oDEDODUร– GD ยUยQOHUL GDKD ID]OD EHQ]HรงWLUPH\H KL]PHW HGLS GDKDID]ODDQODPVร–]ยUHWLPLYHWยNHWLPLSRPSDODPDNWDQEDรงND ELULรงH\DUDPD].LWOHVHOยUHWLP\DSDQILUPDODUร–QยUยQOHUL]DWHQ \HWHULQFH EHQ]HรงL\RU %HQFH EX ILUPDODU \XNDUGD V|]ยQย HWWLรฉLPJHOLรงPHOHUHNXODNODUร–Qร–Doร–SNDSDVLWHOHULQLQELUNHQDUร–QGDQ EDรงOD\DUDNNLWOHVHOOLNWHQNLรงLVHOOLรฉHGRรฉUXQDVร–ODoร–ODELOHFHNOHULQL NXUJXODPDNGDKDD]ยUHWHUHNGDKDoRNND]DQPD\ร–|รฉUHQPHN ]RUXQGDODUgUQHรฉLQ7XULVWLNRWHOOHULQ\ร–OGD\HQLOHQPHVLNXUDOร–Qร–\ร–ODoHNHUHNWDVDUร–PFร–ODUร–QYHPRELO\DILUPDODUร–Qร–Q|QยQย Doร–ODFDรฉร–Qร–VDYXQPDNVDYXUJDQOร–รฉร–QJHUHNVL]WยNHWLPLQHUGHPLQLVDYXQPDNWร–U%XGDKDNDOLWHOLGHQNDoร–Qร–SGDKDNDOLWHVL]OH \HWLQPH\HDOร–รงPDPร–]ร–]RUODU

%XJยQ JHUoHN DGร– )XVHG 0DWHULDO 'HSRVLWLRQ RODQ YH oDUSร–Wร–ODUDN'3ULQWLQJDGODQGร–UPDVร–\ODWRSOXPXQGLOLQHGยรงยUยOHQYH QHUGH\VHFHSWHOHIRQXIL\DWร–QDKHPHQKHULรง\HULQHKDWWDKHPHQ KHU HYH VRNXOPD\D oDOร–รงร–ODQ EX ยUHWLP VDGHFH WHUPR SODVWLN

0RGDGD ELOH NDUรงร– PRGD $QWLIDVKLRQ GHQHQ YH HQ SRSยOHU ยUยQย -HDQ SDQWRORQ RODQ |QHPOL ELU DODQ YDUGร–U 'LNNDW HGHUVHQL]HQWHOHNWยHO\ย]H\L\ยNVHNSHNoRNNLรงLDรฉร–UOร–NOร–RODUDNVDQDWoร–ODU ELU WDU] EHOLUOHU YH KHU RUWDPD D\Qร– Nร–\DIHWOH NDWร–Oร–UODU .|\OHUGHQNHQWOHUHNLWOHOHUGHGHGRรฉDOOร–NWDQND\QDNODQDQEHQ]HU ELU GXUXP J|UยOยU 0RGD RODQร–Q DOWร– JL\VL GH ELOH ERรงDOPD \ROXQGDLNHQYHWHNQRORMLNLรงL\HG|QยNยUHWLPOHPRELO\DWDVDUร–P YHยUHWLPLGkKLOKHUDODQร–Q|QยQยEX\|QGHDoDFDNLNHQWDVDUร–PFร–ODUGDยUHWLFLNXUXOXรงODUGD\ย]OHULQLQHUH\HG|QHFHNOHULQL L\LFHGยรงยQPHOLOHU


Sektör

34

Saray Alüminyum Ürünleri Almanya’da Sergilendi Yapı ve inşaat sektörünün önemli oyuncularından Saray Alüminyum, sektörün dikkat çeken organizasyonlarından BAU 2017 Yapı ve İnşaat Fuarı’ndaki yerini aldı. Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen fuarda Saray Alüminyum, İspanya’dan Güney Afrika’ya 55 ülkeye ihraç ettiği zengin ürün portföyünü sergiledi. 99’unun ihraç edildiği PVC Kapı, Pencere Sistemleri, Alüminyum Sürme Kapı Sistemleri, Alüminyum Giydirme Cephe Sistemleri, Çatı, Ișıklık Sistemleri, Sabit, Kayar ve Katlanır Güneș Kırıcı Sistemleri, Saray Cotta, Cephe Kaplama Sistemi ve daha pek çok inovatif Saray Alüminyum ürünü de sektörle buluștu. Saray Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Murat SARAYLI, “Ülkenin önemli bir ithalat kalemi olan A2 Yanmazlık Sınıfı kompozit paneli yerli üretimle tersine çevirdik ve üretimimizin % 50’sini yurt dıșına ihraç ediyoruz. BAU 2017 Yapı ve İnșaat Fuarı’nda da, İspanya’dan Güney Afrika’ya 55 ülkeye ihraç ettiğimiz ürünlerimizi sergiledik. Yeni teknolojilerin takibi ve yeni ürünlerin sektörle bulușturulması misyonumuzla, yapı ve inșaat fuarlarına katılımı sektörümüzün gelișimi için oldukça önemli buluyor ve fuarları yakından takip ediyoruz. Yurt içi ve yurt dıșındaki sektörümüzle alakalı hemen hemen tüm fuarlara katılım gösteriyor, Saray ürünlerini sergiliyor ve ilgilileriyle bir araya getiriyoruz. Sektördeki yeniliklerin nabzının tutulduğu bu fuarlarda, standımıza ve ürünlerimize gösterilen yoğun ilgi bizi oldukça memnun ediyor” dedi.

Geliștirdiği yenilikçi ve öncü iç ve dıș cephe çözümleriyle, 1980 yılından bugüne inșaat sektörüne hizmet veren Saray Alüminyum, yeni teknolojilerin takibi ve yeni ürünlerin sektörle bulușturulması misyonuyla, yurt içi ve yurt dıșı yapı ve inșaat fuarlarını yakından takip ediyor. Saray Alüminyum, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen ve sektörün dünyadaki tüm ilgilerinin yenilikleri takip etmek için ziyaret ettiği BAU Yapı ve İnșaat Fuarı’nda da yerini aldı.

Saray Alüminyum fuarda, kompozit panelden alüminyum kapı pencere sistemlerine varan zengin ürün portföyünü sergiledi. Türkiye’de üretimi ilk kez Saray Alüminyum tarafından gerçekleștirilen ve ihraç edilen A2 Yangın Sınıfı alüminyum kompozit paneller, B1 ve NANO (kendiliğinden temizlenen/antigraffiti) yüzey kalitesine sahip alüminyum kompozit paneller gibi sektör için oldukça önemli malzemeler Saray Alüminyum standında yer aldı. Ayrıca, çeșitli șekil ve büyüklükteki profillerin yanı sıra, üretimin yaklașık yüzde

Products of Saray Aluminium are Exhibited in Germany Saray Aluminium, which is one of the important players in the building and construction sector, has taken its place at BAU 2017 Building and Construction Fair, which is one of the attention-grabbing organisations of the sector. At the fair which is organised in the city of Munich in Germany, Saray Aluminium has exhibited their rich product portfolio which they export to 55 countries ranging from Spain to Southern Africa.


Röportaj

36

Amanos Group, BAU 2017 Fuarı’ndan Memnun Döndü Amanos Group Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerem YILMAZ ile gayet başarılı geçen Almanya BAU 2017 Fuarı sonrası gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “Avrupa dâhil olmak üzere yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarlara katılarak satışlarımızı artırıcı pazarlama faaliyetlerimiz devam etmektedir. İran, Almanya, Azerbaycan ve Ukrayna’daki ofislerimiz ile buradaki faaliyetlerimiz yakından izlenmektedir” dedi. deneyim birikimleri yanında ülkesine yararlı olabilmenin heyecanı içindeyiz. Önümüzdeki 2017-2018 yılı içerisinde cam balkon ve kıș bahçesi, özellikle “Açılır Tavan” sistem uygulamaları ve havuz kapama sistemleri ile ilgili Ar-Ge çalıșmaları ve üretimler tamamlanarak kalite belgeli ürünlerimiz piyasadaki yerlerini alacaktır.

Yeni ürünleriniz hakkında bilgi paylașır mısınız? Amanos Group olarak sürme cam balkon, katlanır cam balkon ve kıș bahçesi ürünlerimizin yanında çok yakında inovatif ve montaj kolaylığı

sağlayan sağlam ürünler sunacak olmanın onuru ve gururu içindeyiz. Amanos Group Kurucusu ve Yönetim Kurulu Bașkanı Kerem YILMAZ ve Amanos Gölgelendirme A.Ș.’deki iș ortağı Ferda BEYAZIT sektördeki bilgi,

Türkiye’deki yatırımlarınıza, faaliyetlerinize ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? Halen Amanos Group olarak, Kayra Metal satıș firmamız ile alüminyum kompozit, alüminyum profil sistemleri ve aksesuarları satıșı yapılmaktadır. Firmamız Asaș, Astaș, Akpa, Saray ve Albond gibi ülkemiz sektöründeki değerli fabrikaların bayisi konumundadır. Ayrıca distribütörlüğünü yaptığımız İspanyol Stac firması ve Kavin Hardware Solutions markası ile aksesuar çözümleri üretmekteyiz.


Röportaj

38

İhracat noktalarınızı öğrenebilir miyiz? Satıșlarımızın bir kısmını bölge ülkeleri ve Afrika pazarındaki ihracatımız olușturmaktadır. Yurt içi ve yurt dıșı Avrupa dâhil fuarlara katılarak satıșlarımızı artırıcı pazarlama faaliyetlerimiz devam etmektedir. İran, Almanya, Azerbaycan ve Ukrayna’daki ofislerimiz ile buradaki faaliyetlerimiz yakından izlenmektedir. BAU 2017 Fuarı’na dair görüș bildiriminde bulunur musunuz? Bu yıl Avrupa’nın konusunda lider fuarı olan BAU 2017 Fuarı’na Amanos Building Systems olarak standımızla katılım sağlayarak, Avrupa pazarındaki yerimizi güçlendirmeyi hedefledik. BAU 2017 gerek yeni müșteriler kazanmak açısından, gerekse var olan müșterilerimiz

ile yakın ilișkiler kurma noktasında verimli bir sürece katkı sağladı. Fuar sonunda yaptığımız değerlendirme ve geri dönüșler verimli bir fuar yașadığımızı ve ilerleyen günlerde ihracat hacmimizi artıracağını göstermektedir. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Yașanan veya yașanabilecek ekonomik krizlerden sektörümüzün en son ve en az etkilenecek sektörler arasında olduğunu düșünerek yatırım ve Ar-Ge çalıșmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ayrıca Almanya’da BAU 2017 Fuarı’nda tek Türk basın sponsoru olarak dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Proje’yi görmekten duyduğumuz memnuniyeti dile getirerek, yayın hayatınızda bașarılar temenni ederiz.

Amanos Group, Came Back from BAU 2017 Fair as Being Content During the interview we had with Kerem YILMAZ, being Founder and Board Chairman of Amanos Group, after the Germany BAU 2017 Fair which has been very successful, he said: “Our marketing activities aiming to increase our sales by participating in domestic and foreign fairs, including Europe, are continuing. Our offices in Iran, Germany, Azerbaijan, and Ukraine and our activities in these places are being closely monitored.”


Tek Türk Medya Partneri Olarak Fuarı’nda Yer Aldık Dünyanın önemli fuarlarından sayılan BAU 2017 Yapı ve İnşaat Fuarı, 16-21 Ocak 2017 tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlendi. İki yılda bir düzenlenen BAU 2017 Fuarı bu yıl 45 ülkeden yaklașık 2.120 firmayı ağırladı. 250 binin üzerinde profesyonel ziyaretçisi ile Avrupa’nın prestijli Yapı ve İnșaat Fuarı olarak kabul edilen BAU 2017’de Türkiye’den 50 firma katılımcı olarak yer aldı. 185 bin metrekare alanda gerçekleștirilen BAU 2017’de dört tema öne çıktı. Bu temalar ‘Dijital Dizayn, İnșaat ve Yönetim’, ‘Akıllı Cepheler’, ‘2020 Yașam ve İnșaat’ ve ‘Akıllı Binalar’.

BAU 2017 Fair has Attracted Attention with the Number of Visitors BAU 2017 Building and Construction Fair, which is among the most important fairs in the world, is realised between the 16th and 21th of January, 2017 in the city of Munich in Germany.


16-21 Ocak Almanya Münih BAU Yapı Fuarı


16-21 Ocak Almanya Münih BAU Yapı Fuarı


16-21 Ocak Almanya Münih BAU Yapı Fuarı


16-21 Ocak Almanya Münih BAU Yapı Fuarı


Röportaj

50

Antimikrobiyal ve Antiviral Formülasyonların Geliștirilmesi ve Yapı Malzemelerinin Üretiminde Kullanılması Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Kurucusu aynı zamanda Bölüm Başkanı Fikrettin ŞAHİN ‘Kontrol Edilebilir Antimikrobiyal ve Antiviral Formülasyonların Geliștirilmesi ve Yapı Malzemelerinin Üretiminde Kullanılması’ konulu teknolojik çalışma hakkında röportaj sorularımızı yanıtlayarak; hedefinin tüm canlı gruplarının hayatında olası kontaminasyon risklerinin tamamen devre dışı bırakabilecek teknolojileri geliştirmek olduğunu sözlerine ekledi. Röportaj: Nükhet KÜÇÜK Röportajımıza sizi ve okulunuzu tanıyarak bașlayabilir miyiz? Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nün kurucusuyum, șu anda da bölüm bașkanlığını yürütmekteyim. Bölüm olarak genetik ile biyomühendisliği birleștirdiğimiz bir bölüm. Genetik mühendisliği ile ilgili eğitim ve Ar-Ge çalıșmaları ile birlikte biyoteknolojinin bütün uygulama alanlarında eğitim, Ar-Ge ve teknoloji geliștirme çalıșmalarını yürütmekteyiz. Kurumsal olarak da kendimizin geliștirdiği teknolojik alanların üretimini de gerçekleștirebiliyoruz. Bölüm olarak biz 2004 yılında eğitim çalıșmaları yapmak üzere kurulmuș bir bölümüz. Burası Türkiye’nin ilk genetik ve biyomühendislik bölümüdür. 2007 yılında okulumuzda araștırma ve öğrenci yetiștirmeye yönelik master programını da bașlatmıș bulunmaktayız. 2011 yılında da doktora programımızı açtık. Șu anda da Türkiye’nin genetik ve biyomühendislik bölümleri içerisinde hem lisans öğrencisi açısından, hem de yüksek lisans doktora programı açısından Türkiye’nin en büyük bölümüyüz. Bașka üniversite bünyesinde bu bölüm söz konusu mu? Biz kurulduktan bir süre sonra birçok üniversite bünyesinde genetik ve biyomühendislik bölümünün varlığından söz edebiliriz. Ne hedeflediğinize değinir misiniz? Genetik ve biyomühendislik bölümünde insan ve biyolojik sistemlerle ilgili bütün teknolojiler hedeflenir. Malzemeden bașlayıp, insanoğlunun ve canlı sistemlerinin ihtiyaç duyduğu bütün teknolojiler diyebiliriz. Șöyle de açıklayabiliriz; insan açısından düșünecek olursanız ilaç sanayisi, yeni ilaçların geliștirilmesi çalıșmaları ve Ar-Ge

çalıșmalarının üretilmesi noktası, gıda sektörü açısından düșünecek olursak; yeni gıda sektörünün geliștirilmesi, kullandığımız gıdaların insan genetiği ile ilgili olan uyumluluğu, aynı zamanda insan olarak kullanmıș olduğumuz evimizde, hastanemizde, okulumuzda, toplu tașıma araçlarında bulunan yüzeylerin insan sağlığı açısından nasıl sağlıklı konuma getirilir noktasında bütün teknolojik çalıșmalar hedeflenmektedir. Diğer canlılar açısından; yem teknolojileri geliștirmek, tarımla ilgili olarak; bütün GDO dedikleri ürünlerin geliștirilmesi, üretilmesi ya da tarımsal biyoteknolojileri hedeflenmektedir. Dolayısı ile hayata yönelik ne var ise malzemeden ürüne kadar bütün süreçleri ve son ürüne kadar ürün kullanımı ile ilgili olarak olası çıkabilecek biyolojik süreçlerle ilgili her türlü bilimsel çalıșmayı yapan ve teknolojik gelișmeleri üreten alan hedeflenmektedir.

‘Kontrol Edilebilir Antimikrobiyal ve Antiviral Formülasyonların Geliștirilmesi ve Yapı Malzemelerinin Üretiminde Kullanılması’ hususunda bizimle neler paylașmak istersiniz? Küf, maya ve bakteri gibi mikroorganizmalar ve viral ajanlar bilinen bütün yüzeylerde bulunabilirler. Bu tür mikroorganizma ve ajanlardan bazıları insan, hayvan ve bitkiler üzerinde görülen enfeksiyon hastalıklarına neden olan birincil veya fırsatçı patojenlerdir. Mikroorganizmalar bulundukları ortamlarda mineral, ahșap, metalik, polimerik veya kompozit yüzeylere kolayca tutunurlar. Yüzeylerde bulunan inorganik ve organik besinleri kullanarak çoğalan mikroorganizmalar özellikle hastane ortamındaki savunma sistemi baskılanmıș ve savunma sistemi kuvvetli olmayan bireylerde hastalıklara neden olurlar. Yüzeylerden insanlara solunum, doğal açıklıklar, deri ya da beslenme yolu ile giriș yapan mikroorganizma ve ajanlar, hastane dıșındaki yașam alanlarında görülen çevresel kaynaklı hastalıklara, salgınlara, akut ve kronik alerjik reaksiyonlara sebep olurlar. Ayrıca mikroorganizmalar kolonize olduğu yapı malzemelerinin yüzeylerinde biyolojik korozyonlara neden olurlar ve malzemelerin ekonomik ömrünü azaltırlar. Günümüzde yașam koșullarının değișmesi ve bireylerin zamanlarının çoğunu ev dıșında geçirmeleri, değișen beslenme alıșkanlıkları, toplu tașımanın yaygın olarak kullanılması ve uluslararası seyahat olanaklarının artması gibi nedenler, mikroorganizmaların toplu yașam alanlarında kolayca bireyden bireye bulașmasına ve her yıl yeni pandemilere neden olurlar. Mikroorganizmaların ve/veya ajanların riskli yüzeylerden yok edilebilmesi için antibiyotikler, antiseptikler, dezenfektanlar ve sentetik ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak bu ürünlere karșı patojenlerin zamanla direnç geliștirdikleri ve uygulanıldığı yüzeylerde


Röportaj

52

kısa sürede parçalanarak etkinliklerini kaybettikleri bilinmektedir. Bu nedenle uzun süreli etkili olabilecek yeni antimikrobiyal ve antiviral formülasyonların geliștirilmesi ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılmasının son derece önemli ve gerekli olduğu kabul edilmektedir. Son yıllarda benimde bașkanlığını yaptığım Genetik ve Biyomühendislik bölümümüzde yürütülen bilimsel çalıșmaların sonucu bitki, insan ve çevre dostu olan birçok antimikrobiyal ve antiviral formülasyon geliștirilmiș ve farklı yapı malzemelerinin üretiminde bașarıyla kullanılmıștır. Geliștirilen yeni ve uzun ömürlü antimikrobiyal ve antiviral yapı malzemeleri, sağlık, gıda, tarım, tekstil ve savunma sektöründe kullanıma sunulmuștur.

konusu ise o kullanım alanında bilimsel test sonuçlarını görmek istiyor. Tarafsız laboratuvarlarca yapılan test sonuçlarını görerek ürünün içeriğine sizin öngörmüș olduğunuz yeni teknolojik içeriğe yer vermek istiyor. Dolayısı ile geliștirdiğiniz teknoloji hangi bakanlık ile ilgili ise o bakanlığın; Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Savunma Bakanlığı v.s onay sürecinden geçmektedir.

Bu geliștirdiğiniz projenin ÜR-GE sonrası lansesinde ürün üzerinde açıklama/detaylandırma zorunluluğu mevcut mu? Elbette ki böyle bir zorunluluk söz konusudur. Hem dünyada hem de Türkiye’de bu alandaki ürün gruplarını ticarileștirirken nasıl ruhsatlandıracağınızla ilgili sonuçlar sözkonusudur. Mesela yapı malzemeleri ile ilgili bakanlığa bilgi vermek zorundasınız. Bakanlık yeni yapı malzemeleri geliștiriyorsanız ve onun kullanım alanı söz

Hedeflerinize ve geliștirdiğiniz teknolojinin avantajlarına da değinir misiniz? Hedefime değinecek olursam; tüm canlı grupların hayatında olası kontaminasyon risklerinin tamamen devre dıșı bırakabilecek teknolojileri geliștirmek. Bizim geliștirdiğimiz teknolojinin avantajına değinecek olursam; bütün canlıların yașamını riske eden patojen grupların hepsini hedef almaktadır. Dolayısı ile amacımız anti bakteriyel bir yüzey elde etmek değil, anti

Geliștirilen ürünün stabilite süreci hakkında da bilgi verir misiniz? Stabilite sürecini; geliștirilen söz konusu ürünün ömrünün ne kadar olduğunu, kullanım koșullarının ne olduğunu yapmıș olduğunuz Ar-Ge ve ÜR-GE çalıșmaları sonucunda belirleyebilmektesiniz.

mikrobiyal bir yüzey elde etmek. Mikro organizmaların tamamını kontrol eden bir yüzey elde etmek. Bununla birlikte de canlı sağlığını riske etmemek. Bu sebep ile oldukça akıllı bir teknoloji geliștirdiğimizi gururla ifade edebiliriz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Projemize haber desteği sağlayarak, okurlar ile paylașma fırsatı veren ALU&Art ve Win&ART Proje Dergisi yönetim ve ekibine teșekkürlerimi iletir, yayın hayatınızda bașarılar temenni ederim. Development of Antimicrobial and Antiviral Formulations Usage of Building Materials in Production Yeditepe University Department of Genetics and Bioengineering also responded to our interview questions about the technological study on the topic of “Development of Controllable Antimicrobial and Antiviral Formulations and Their Use in the Production of Building Materials” by the Head of Department Fikrettin ȘAHİN; Adding that the goal is to develop technologies that can completely disable the risk of possible contamination in the lives of all living groups.


Sektör

56

ASAȘ, Sürekli Gelișim ve Hayat Boyu Eğitim İçin ASAȘ Akademi’yi Kurdu Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasında 91. sırada yer alan, Avrupa’daki lider üreticilerden biri olan ASAŞ; tüm çalışanları ve etkileşimde olduğu tüm paydaşları için mesleki ve bireysel gelişimi hedefleyen bir oluşumun temellerini attı. Sürekli gelişimi arayarak mükemmele yolculuk hedefiyle ve sürekli öğrenmenin toplumların gelişmesine sağladığı katkının bilinciyle ASAŞ, eğitim ve gelişime verdiği desteği ASAŞ AKADEMİ çatısı altında, daha da geliştirerek yürütme kararı aldı.

Firma; yönetim kurulu bașkanı ve üyeleri, genel müdür ve üst yönetim ekibinin de katılımı ile ASAȘ AKADEMİ’nin açılıșını yaptı. Program, Genel Müdür Sn. Bülent Akif Atabay’ın açılıș konușması ile bașlayıp, Yönetim Kurulu Bașkanı Sn. Safa Bayar Yavuz’un ASAȘ AKADEMİ bünyesinde verdiği ilk eğitim olan “ASAȘ’ın Tarihçesi ve Liderlik” konulu eğitimi ile devam etti. Sakarya bölgesinde yer alan son teknoloji ile donatılmıș 5 üretim tesisinin ihtiyaçları da gözetilerek teknik eğitimler için olușturulan “ASAȘ AKADEMİ Teknik Eğitim Atölyesi” de aynı gün ASAȘ ailesine kazandırıldı. Teknik atölyeye ASAȘ’ın en eski çalıșanı olan ve halen Yönetim Projeleri Grup

Müdürü olarak görevine devam eden Alaattin Doğru’nun ismi verildi. ASAȘ; çalıșanlarının yetkinliklerini iç ve dıș eğitimlerle geliștirmek, kariyer basamaklarında ilerlerken ihtiyaç duydukları kișisel ve mesleki desteği sağlamak amacıyla çıktığı bu yolda, geleceğin yöneticilerini de kendi bünyesinde yetiștirmeyi hedefliyor. Bu yeni yaklașımıyla ASAȘ; sadece kendi çalıșanlarının değil tedarikçilerinin ve bayilerinin de gelișimi için eğitim programları hazırlıklarını sürdürüyor. Çalıșanlarının çocuklarını da unutmayan ASAȘ, “Sanat Eğitimi” ile bireysel farkındalık ve gelișimi erken yașlardan bașlayarak desteklemeyi hedefliyor.

ASAȘ, has Established ASAȘ Academy for Continuous Development and Life Long Education ASAȘ, which is ranked as 91th among the 500 Biggest Industrial Institutions in Turkey and one of the leading producers in Europe, has established ASAȘ AKADEMİ for targeting the occupational and individual development of all of their employees and their partners.


Sektör

60

Metsan Marka Yönetimi İle Farklılık Yaratıyor Metsan Marka ve Satınalma Direktörü Cem KOMAR gerçekleştirdiğimiz söyleşide, “Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar olarak; bir marka ortaya çıkardığımızda bu marka ile farklılaşmayı, müşterilerimize tutarlılık ve güven aşılamayı, ürün ile müşterilerimiz arasında bir bağ oluşturmayı, pazar konumumuzu güçlendirmeyi ve markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz” dedi. “Daha İyisini Nasıl Sunarız?” Sorusuna Yanıt Arıyoruz Cem KOMAR konușmasında; “Marka kimliğimiz, firmamızın var olan özellikleri, katkıları, faydaları, performansı, kalitesi, tecrübesi ve markaya sahip olduğumuzdaki değeri ve müșterilerimizin gözünde nasıl algılandığımızın özüdür. Biz, marka oluștururken, öncelikle marka kimliğimizi net bir șekilde belirlemek adına, müșterilerimizi, rakiplerimizi ve kendimizi analiz ettik. Tüm pazarlama tekniklerinin bir ürüne, ürün grubuna veya markaya uygulanması anlamına gelen marka yönetimi ile amaçladığımız ürünlerimizin algılanan değerini artırmak ve bu sayede marka değerimizin artmasıdır. Metsan Endüstriyel Yapıștırıcılar olarak EMS Dubell, EMS Force Super Glue, EMS Force Engineering Adhesive, EMS EX-Themp, EMS Thermofilm, EMS Mix & Mould, EMS MULTIBOND ve EMS Undercoat olmak üzere üretimini gerçekleștirdiğimiz toplam 8 markamız bulunuyor. Markalarımızın ambalajından etiketi ve iletișimine kadar olan süreçte korunması ve güçlenmesi hedeflemektedir” dedi.

markamızı iyileștirme yoluna gitmeyi ilke edindik” diyerek devam etti. Cem KOMAR; Yurt dıșından aldığımız bilgilerle logosundan ambalajına, ürün kalitesiyle dünya pazarında markamıza bir yer sağlamıș durumdayız. 25 yıldır taviz vermediğimiz “mutlak kalite, mutlak dürüstlük ve mutlak güvenilirlik” prensiplerimizin bugüne gelmemizde en önemli etken olduğunu biliyoruz. Bu geçen süre zarfında bașladığımız her yeni ișe içimizdeki heyecanı kaybetmeden odaklanıyor ve “Daha iyisini nasıl sunarız?” sorusuna yanıt arıyoruz ifadelerini kullandı. Marka yönetimi ile müșterilerimiz ile doğru ve etkin bir iletișim kurmaya azami özen göstererek müșterilerimizin markamızı tercih etmesi, satın aldıkları üründen tatmin olmaları ve aynı markayı tekrar tekrar satın almalarını hedefliyoruz diyen KOMAR sözlerine; “Müșterilerimizin markamız ile ilgili memnun oldukları yönleri, varsa memnuniyetsizlikleri, beklentileri, satın alma sırasında ve sonrasında yașayabileceği sorunlar gibi müșterilerden geri bildirim yoluyla aldığımız bilgileri markalarımızı yönetirken göz önüne alarak yenilik yapmayı, firmamızı ve

Metsan Üretim Departmanı, İșçi Sağlığı ve İș Güvenliği Eğitimini Tamamladı Eğitim programı kapsamında Metsan Üretim Departmanı Personeli Genel İș Güvenliği & İșçi Sağlığı ve Kimyasallar ile Çalıșmanın Genel Kuralları bașlıklı eğitim seminerlerine katıldılar. Seminer sonrasında üretim tesisleri denetlenerek yapılacak iyileștirmeler ve düzenlemeler gözden geçirildi. İșçi sağlığı ve iș güvenliği hakkında farkındalığın artırılması ve iș kazalarının sıfıra indirilmesi hedefine ulașmak için çalıșmalar aralıksız devam ediyor. 2017 yılı eğitim planını kapsamında eğitim seminerleri yıl boyunca devam edecek.

Metsan is Creating a Difference with Their Brand Management In the interview we held with him, Metsan Brand and Purchasing Director Cem KOMAR said: “When we create a brand as Metsan Industrial adhesives, we target to create difference with this brand, to provide consistency and reliability to our clients, to establish a bond between our product and our clients, to strengthen our market status, and to proceed in branding with solid steps.”


SektĂśr

1

XP ve XT CNC Ä°Č&#x2122;leme Teknolojileri YapÄą ve endĂźstriyel imalat sektĂśrĂźnde sĂśz sahibi olan Ä°no Makine AlĂźminyum ve PVC Kesim - Ä°Ĺ&#x;leme Makineleri, CNC Profil Ä°Ĺ&#x;leme Merkezleri ve cephe imalatÄąna yĂśnelik CNC Panel Ä°Ĺ&#x;leme Merkezi taleplerini karĹ&#x;Äąlamaya devam ediyor. XT SERÄ°SÄ° XT XT XT XT

2165 1665 1640 1535

Ekipmanlar 6.500x2.100mm. 6.500x1.600mm. 4.000x1.600mm. 3.500x1.500mm.

Referans dayama sistemi: Makine baČ&#x2122;Äąnda, ortasÄąnda ve yanlarÄąnda pnĂśmatik referans pinleri. CAD-CAM ProgramÄą: Ä°nocam Panel optimizasyon yazÄąlÄąmÄą

YĂźksek hÄązlÄą iČ&#x2122;leme kafasÄą, vakum tabla, referans pistonlarÄą ve toz emme tertibatÄąyla donatÄąlmÄąČ&#x2122; Gantry eksen çalÄąČ&#x2122;an CNC ROUTER.

Toz Emme TertibatÄą: 1.600 m3 / saatlik toz emici ve elastik hortum

GĂśvde:

Makine çalÄąČ&#x2122;ma tablasÄą: t.FUBMLPOTUSĂ LTJZPOĂ TUĂ QPMZFTUFS alaČ&#x2122;ÄąmlÄą fitilsiz ve MDFâ&#x20AC;&#x2122;siz vakum tabla

Tamamen metal profil ve platina çelik konstrĂźksiyon. Ă&#x2013;n gerilim giderme iČ&#x2122;lemi ve ÄąsÄąl iČ&#x2122;lem yapÄąlmÄąČ&#x2122; metal gĂśvde.

Freze Motoru:

3.500 m3 / saatlik toz emici ve çelik borulu tesisat (opsiyonel)

t$/$LPOUSPMMĂ Ă&#x17D;PLMVWBLVNCĂ&#x161;MNFTJÄ&#x152;Ĺ&#x2014;MFOFDFLQBOFMFCBEÂ&#x2018;OB gĂśre vakum bĂślmelerinin kendini otomatik ayarlamasÄą.

t6GBLQBSĂ&#x17D;BMBSÂ&#x2018;EBSBIBUJĹ&#x2014;MFZFCJMNFLJĂ&#x17D;JOĂ&#x161;[FMUBCMBUFSUJCBUÂ&#x2018; YĂźksek devirli ana freze motorlarÄą seramik yataklÄą, Hava soÄ&#x;utmalÄą, ISO 30 adaptĂśre uygun. Ä°Č&#x2122;e ilk baČ&#x2122;lama anÄąnda yataklarÄą otomatik BĂźyĂźk tabla avantajlarÄą: ÄąsÄątma sistemi. tÂąJGUJTUBTZPOĂ&#x17D;BMÂ&#x2018;Ĺ&#x2014;NBQSFOTJCJJMFCJSQBOFMJĹ&#x2014;MFOJSLFOEJÄźFSJOJO Eksenel Ă&#x2013;zellikler: deÄ&#x;iČ&#x2122;tirebilme. Panel yĂźkleme boČ&#x2122;altma zamanlarÄąnÄąn optimize edilmesi X Ekseni: Gantry Ă&#x2021;ift Motor Teknolojisi Helisel Kramayer DiČ&#x2122;li 65 mt./dk. KĂśprĂź hareketi için iki adet paralel çalÄąČ&#x2122;an redĂźktĂśrlĂź 3 Profil iČ&#x2122;leme opsiyonu: t7BLVNUBCMBĂ [FSJOFCBÄźMBOÂ&#x2018;Q Nm AC servo motor. sĂśkĂźlebilen pnĂśmatik mengene sistemiyle Profillerin ĂźstyĂźzeyden iČ&#x2122;lenebilmesi. Y Ekseni: RedĂźktĂśrlĂź AC servo motor sistemi 3 Nm Helisel Kramayer DiČ&#x2122;li 65 mt/dk. Makine Ăźzerinde iČ&#x2122;lenebilecek malzemeler: AlĂźminyum Kompozit Panel, Paslanmaz Ă&#x2021;elik Kompozit Panel, Kompkat laminat panel, Z Ekseni: Frenli AC Servo motor sistemi 3 Nm, enerji kesildiÄ&#x;inde 20 mm et kalÄąnlÄąÄ&#x;Äąna kadar saf alĂźminyum panel, Akrilik panel, kafanÄąn parça Ăźzerine yÄąÄ&#x;ÄąlmasÄąnÄą engeller. 30 mt./dk. MDF, ahČ&#x2122;ap ve benzeri paneller. Z ekseni 25/10 vidalÄą mil ile tahrik edilir. Ă&#x2013;n yĂźklemeli yataklar kullanÄąlmaktadÄąr. Ă&#x2021;ift istasyon iČ&#x2122;leme ĂśzelliÄ&#x;i olan vakum tabla toplam 13 ayrÄą vakum bĂślmesine sahiptir. Vakum bĂślmeleri iČ&#x2122;lenecek olan panel ebadÄąna gĂśre kendini otomatik olarak ayarlamaktadÄąr. 2 ayrÄą istasyondaki vakum sistemi ve referans dayama pinleri otomatik olarak kendini ayarlamakta operatĂśrĂźn inisiyatifine hiçbir Č&#x2122;ey kalmamaktadÄąr. Freze kafasÄąnÄą taČ&#x2122;Äąyan kĂśprĂź sistemi iki baČ&#x2122;Äąnda iki adet redĂźktĂśrlĂź servo motor ile 0,1 mm./1m. Hassasiyette hareket etmektedir. XT SERIES / 18.000 rpm Ä°lk takÄąmla derzleme yaptÄąktan sonra takÄąm deÄ&#x;iČ&#x2122;tirme magazininden kesme takÄąmÄąnÄą alarak ebatlama iČ&#x2122;lemini yapar. XQ SERIES / 24.000 rpm 8â&#x20AC;&#x2122;li servo pnĂśmatik takÄąm deÄ&#x;iČ&#x2122;tirme sistemi.


!, ,øėg9%2 %3øh "%,' )2 6!2$

xt 2165

6.500 x 2.100 mm.

xt 1665

6.500 x 1.600 mm.

xt 1640

4.000x 1.600 mm.

xt 1535

3.500 x 1.500 mm.

XP 4000

3.000 mm.

XP 7000

6.000 mm.

XPA 8000 7.000 mm. XPA 1000

12.000 mm.

!,)ė ,øėg9%2 %3øh "%,' )2 6!2$

Satış: info@ino.com.tr Servis: servis@ino.com.tr

İno Makine Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Oruçreis Mh., Giyimkent 13. Sk. 52/A, 34235 Esenler – İstanbul / Türkiye Tel: +90 (212) 629 21 21 Fax: +90 (212) 629 06 18 www.ino.com.tr


Sektör

2

XP SERİSİ XP

4000

3.000 mm.

XP

7000

6.000 mm.

XPA

8000

7.000 mm.

XPA

1000

12.000 mm.

Yüksek hızlı ișleme kafası, vakum tabla, referans pistonları ve toz emme tertibatıyla donatılmıș Gantry eksen çalıșan CNC ROUTER.

Çift istasyon ișleme özelliği olan vakum tabla toplam 13 ayrı vakum bölmesine sahiptir. Vakum bölmeleri ișlenecek olan panel ebadına göre kendini otomatik olarak ayarlamaktadır. 2 ayrı istasyondaki vakum sistemi ve referans dayama pinleri otomatik olarak kendini ayarlamakta operatörün inisiyatifine hiçbir șey kalmamaktadır. Freze kafasını tașıyan köprü sistemi iki bașında iki adet redüktörlü servo motor ile 0,1mm./1m. Hassasiyette hareket etmektedir. XP4000/5’li Makine bașına yerleștirilmiș takım değiștirme.

Gövde:

XP7000/8’lİ servo pnömatik takım değiștirme sistemi.

Tamamen metal profil ve platina çelik konstrüksiyon. Ön gerilim giderme ișlemi ve ısıl ișlem yapılmıș metal gövde.

Ekipmanları

Freze Motoru:

Referans dayama sistemi: Makine bașında ve arkasında pnömatik referans pinleri.

Yüksek devirli ana freze motorları seramik yataklı, Hava soğutmalı, Pnömatik profil sıkma ekipmanları: Profil ebadına göre ISO 30 adaptöre uygun. İșe ilk bașlama anında yatakları otomatik genișliği değișebilen ricit mengeneler. Gerektiğinde arka dayama ve pistonları demonte ederek 600 mm genișliğe kadar parça ısıtma sistemi. bağlayabilme imkânı.

Eksenel Özellikler:

X Ekseni: Gantry Çift Motor Teknolojisi Helisel Kramayer Dișli 65 mt./dk. Köprü hareketi için iki adet paralel çalıșan redüktörlü 3 Nm AC servo motor. Y Ekseni: Redüktörlü AC servo motor sistemi 3 Nm Helisel Kramayer Dișli 65 mt/dk. Z Ekseni: Frenli AC Servo motor sistemi 3 Nm, enerji kesildiğinde kafanın parça üzerine yığılmasını engeller. 30 mt./dk. Z ekseni 25/10 vidalı mil ile tahrik edilir. Ön yüklemeli yataklar kullanılmaktadır.

Talaș tahliye konveyörü: İșleme esnasında düșen talașları otomatik olarak tahliye eden motorlu sistem. CAD-CAM Programı: İnocam profil optimizasyon yazılımı Makine çalıșma tablası


Sektör

66

Sektör Duayeni Çuhadaroğlu’ndan 3 Yeni Proje Projeye özgü çözümler, uzun ömürlü ve kaliteli ürünler, her iklime uygun geniş ürün yelpazesi ile 62 yıldır sektör duayeni Çuhadaroğlu, inşaat sektöründe yeni projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yapımına 2014 yılında Kadıköy’de bașlanan Türkiye’nin en büyük, kentsel dönüșüm projelerinin tek ofis projesi olma özelliği tașıyan Business İstanbul Projesi, gayrimenkul sektörünün önemli yatırımcılarından olan Rönesans Gayrimenkul’ün Maltepe’de hayata geçirdiği Leed Gold sertifikasyonu adayı, Piazza Projesi ve İstanbul Topkapı’da inșa edilen, İș GYO ve Nef’in ortak çalıșması olan 60 bin metrekare cepheye sahip, 35 bine yakın ișletmenin yer aldığı, İnİstanbul Projesi sektör duayeni Çuhadaroğlu ile el sıkıștı. Çuhadaroğlu; ‘Durmak Yok, Yola Devam Diyor’ Ülkemizde yașanan terör olayları, menfur darbe teșebbüsü ve yılsonu itibariyle dolar kurundaki artıșa rağmen, tüm yatırımlarına ara vermeden devam eden ve mimari çözümler ürettiği projelerine her geçen gün yenilerini ekleyen Çuhadaroğlu; 2016 yılında halka arz edilen ilk önemli firma

olmanın ve gösterdiği bașarının devamını istikrara bağlıyor. 62 yıldır sektörde yarattığı güven algısını, bașardıkları ișleri yenilikçi bir bakıș açısı ve geleneksel disiplinle devam ettirdiklerini söyleyen Çuhadaroğlu Grubu Genel Müdürü Kenan ARACI “Çuhadaroğlu Grubu olarak yașanan menfur darbe teșebbüsüne rağmen, planladığımız șekilde yatırımlara ara vermeden devam ediyoruz. Ocak 2017 itibari ile tamamlanacak tesisimizde 250.000 m² alüminyum kapı, pencere ve cephe sistemleri imalatı yapabilecek kapasiteye ulașacağız. Üretim teknolojileri kabiliyetlerimizi geliștirmekle birlikte, ürün geliștirme ve inovasyon gücümüzü de artırdık. Son 10 yılda Çuhadaroğlu olarak önemli bir dönüșüm yașadık. Üretim kabiliyetlerimizi geliștirdikten sonraki süreçte üreten ve talep bekleyen bir firma olmaktan ziyade, son yıllarda ağırlık verdiğimiz müșteri ve pazar odaklı yaklașımı benimsedik. Bu yaklașım sayesinde, müșteri beklenti ve ihtiyaçlarını daha yakından takip ve

analiz ediyoruz. Sahaya daha çok çıkıyor, sahadan gelen müspet, menfi eleștiriler doğrultusunda pazar ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ürün ve günümüzde satıș için en önemli argüman olan destek hizmetlerini geliștirmeyi sürdürüyoruz. Bu interaktif yaklașımımızı Ar-Ge, teknik destek ve inovasyon gücümüzle birleștirerek ürün portföyümüze tașıdık. Sektörde bu anlamda fark yaratmaya devam ediyoruz ve edeceğiz de” diyor.

3 New Projects from Çuhadaroğlu, the Doyen of the Sector Çuhadaroğlu, the doyen of the sector for 62 years with project-specific solutions, long-lasting and quality products, wide range of product suited to all climates continues to make its mark with new projects in construction sector.


16-19 È&#x2DC;UBAT ADANA YAPI FUARI


Röportaj

72

“Biz Sistem Alüminyum Olarak, Sektörümüzün Geleceğinden Umutluyuz” Sistem Alüminyum Mimari Sistemler Satış Müdürü Erdoğan YILMAZ gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “İstenilen ölçülerde alüminyum kompozit panel üretebiliyor, müşterilerimize çok çeşitli renk ve desen seçenekleri sunabiliyoruz. Bu özelliğimiz; farklı, çarpıcı ve estetik değeri yüksek bir tasarım gerçekleştirmek isteyen mimarların hayal güçlerinin önündeki sınırları kaldırıyor” dedi. ALUTECH Sistem Serileri markası ile cephe sistemleri, yalıtımlı-yalıtımsız doğrama, sürme, korkuluk, ıșıklık, çelik takviyeli cephe, kompozit ve taș kaplama alt tașıyıcı sistemlerini kapsamaktadır. ALUTECHBOND Alüminyum Kompozit Panel ise B2, B1 ve A2 sınıflarında ürettiğimiz alüminyum kompozit panel ürünlerimizin markasıdır. Dıș ve iç cephe uygulamaları için metalik renkli, mat renkli, ahșap desenli ve hayal edebileceğiniz her renkte kompozit panellerimiz bulunmaktadır. İstenilen ölçülerde panel üretimi yapılabilmekteyiz. Yıllık 4.500.000 m² kapasitesi olan iki üretim hattı ile tüm projelere optimum çözümler sunmaya hazırız.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 1986 yılında İTÜ Elektrik Mühendisliğinden mezun olduktan otomotiv yan sanayi șirketlerinin satıș departmanlarında yönetici olarak çalıștım. Son iki yıldır alüminyum sektöründe profesyonel iș hayatımı sürdürüyorum. Hedefim otomotivde edindiğim bu yoğun deneyimi Sistem Alüminyum’a tașımak. Sistem Alüminyum 1994 yılında alüminyum profil imalatı ile sektöre giriș yapmıș ve kurulduğu günden itibaren büyümeye devam ederek, 2013 yılında 70.000 m² kapalı alana sahip Çorlu Fabrikası’nı faaliyete geçirmiș. Bugün Çorlu Üretim Tesisimiz, dökümhaneden bașlayıp, kalıp üretimi, alüminyum profil imalatı, elektrostatik toz boya, ahșap desen kaplama, eloksal, mekanik ișlem, kompozit panel imalatı ve nihai

uygulamaları da bünyesinde bulunduran entegre bir tesis halini almıștır. Genel Müdürlüğümüz İstanbul-Hadımköy’de bulunuyor. Her biri alanında uzman, toplamda 500’ü așkın beyaz yaka ve mavi yaka çalıșanımız ile müșterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz. Üretimini veya satıșını gerçekleștirdiğiniz ürünler ve markalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Alutech Sistem Serisi ve Alutech Bond Alüminyum Kompozit Panel markalarımızdan bahsetmek isterim. Bu markaları ve ürünlerimizi anlatmadan önce özellikle belirtmem gerekir ki; alüminyum sistem serileri ve kompozit panel ürünlerimizin seri üretimlerine bașlamadan önce, titizlikle tamamlanan yoğun bir Ar-Ge süreci geçirdik. Bu önemli çalıșmalar sonucunda alüminyum profil ve alüminyum kompozit panelde

Üretim tesisinizden biraz bahsedebilir misiniz? Çorlu’da 2013 yılında açılan üretim tesisimiz günümüzün koșullarına göre modernize edilmiș, önemli teknolojik donanımlara sahip bir üretim tesisidir. Yıllık üretim kapasitemiz 27.000 ton, dolayısıyla bu denli büyük bir tesisin otomasyon yatırımları șirketimiz için önemli ve önceliklidir. Kalıphanemiz; CNC ișleme merkezleri, modern tezgâhları, uzman kadrosu ile mevcut üretimimizi desteklemektedir. Müșterilerimizin talepleri doğrultusunda siparișlerini aldığımız özel profillerin kalıp üretimi de modern ekipmanlarla burada gerçekleștiriyoruz. 14.000 adedin üzerinde kalıp arșivimiz bulunmaktadır. Mevcutta yıllık 7.000 ton olan Statik Toz Boya tesisimizin kapasitesi 2017 ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanacak yeni yatırımımız ile 12.000 tona çıkarılacak. Boya tesisimizde standart RAL renklerinin yanı sıra müșterimizin özel renk talepleri


Röportaj

74

de karșılanmaktadır. Çorlu’da geliștirilerek devreye alınan boyahane ünitemizde 8 metre boya sahip profiller proses edilebilmektedir. 2006 yılında faaliyete geçen Eloksal tesisimiz de Çorlu fabrikamızda yenilendi. Son teknolojiye sahip, müșterilerimizin talep ettiği özel renklerin de çalıșıldığı yeni eloksal tesisimizle birlikte yıllık eloksal kapasitemizi 24.000 tona çıkarttık. Alternatif yüzey kaplaması olarak 2010 yılında faaliyete geçen Ahșap Transfer Kaplama bölümümüzde özel renk ve desen çalıșmaları yapılabilmektedir. 2010 yılında kurulan Mekanik İșlem Merkezimizde müșterilerimizden gelen talepler doğrultusunda profil yüzeyine delme, havșalı delme, boșaltma, CNC ișlemleri, hassas kesim, açılı kesim, punch ile delme, matkapla delme, fitil v.b. ișlemleri uygulanabilmektedir. Rusya’da ortaklığına sahip olduğunuz bir tesisiniz daha var, doğru mudur? Doğru, Rusya pazarına daha yakından ve kendi dinamikleri ile hizmet verebilmek için yaptığımız bir yatırım. Yıllık profil üretim kapasitesi 24.000 ton olan

tesisimizin 13.000 ton statik boya, 7.200 tonda yıllık eloksal yapabilme hacmi var. Rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza değinir misiniz? Müșterilerimizin geri bildirimlerinden yola çıkmak gerekirse bizim en belirgin özelliğimiz, müșterilerimizle yan yana ve çözüm ortağı olarak çalıșmamızdır. Bunu nasıl sağlıyoruz derseniz çözüm odaklı ve iç müșteri hassasiyeti ile çalıșan bir fabrika ve çok bașarılı bir ürün geliștirme departmanı ile. Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedef ve projelerinizi, pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? Biz Sistem Alüminyum olarak, sektörümüzün geleceğinden umutluyuz. Çünkü Avrupa’da kiși bașına alüminyum kullanımı 45 kg iken Türkiye’de bu miktar 14 kg’dır. İçinde bulunduğumuz pozitif rekabet ortamı, günün sonunda fiyat/kalite dengesini belirliyor. Ancak yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da bir takım ekonomik ve siyasi sorunların olduğunu ve küresel risklerin arttığını inkâr etmek anlamsız olacaktır. Elbette varlığımızı en iyi

șekilde sürdürmek için Sistem Alüminyum olarak biz de üretim ve yönetim stratejilerimizi sürekli olarak gözden geçiriyor ve yeniliyoruz. Yapılması gereken, sanayi üreticileri olarak mümkün olanın en iyisini, optimum fiyat ile üretmeye çalıșmak, bunun için Ar-Ge & ÜRGE faaliyetlerine ağırlık vermek, ve elbette üretim tesislerine yatırım yapmaktır. Mimari Sistemlerde cephe giydirme ve doğrama sektörü bildiğiniz gibi artık, yenilikçi ve farklı ürünler üretme eğiliminde. Hem teknik açıdan ses ve ısı yalıtımı, yanmazlık, dayanıklılık gibi özelliklere sahip, hem de göze hitap eden estetik değeri yüksek yapılar inșa etmek adına gelen taleplere, çeșitlilik arz eden bir ürün gamı ile cevap vermek șart. Biz Sistem Alüminyum olarak 14.000 çeșidin üzerindeki geniș ürün yelpazemiz ile sektörde yerimizi her geçen gün daha da güçlendirmekteyiz. Bu durum bizi sektörümüzde rakiplerimizden ayırıyor ve bize büyük bir avantaj sağlıyor. Gelen siparișlerin zamanında üretilmesi ve gönderilmesi, bizim titizlikle takip ettiğimiz bir diğer süreç. Sektörün mevcut durumunu değerlendirirken bu


Röportaj

76

18. Avrasya Pencere Fuarı 8-11 Mart 2017 tarihleri arasında, Tüyap’ta olacak. Stant numaramız 1405 /B. Tüm fuar ziyaretçilerini standımıza bekleriz. Son olarak, șirketiniz adına 2016 yılı değerlendirmeleriniz ve 2017 yılına dair hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Hepimizin bildiği gibi 2016 hem dünya hem de özellikle Türkiye için her açıdan çok özel ve kritik bir yıldı. Ülkemizin yașadığı siyasi ve ekonomik olaylardan dolayı 2015 sununda yaptığımız 2016 planlarımızı bir miktar revize ettik. Fakat yine tüm olumsuzlara rağmen satıș olarak bizim için çok bașarılı geçen 2015 yılı ile aynı rakamları sağladık. 2017 yılı ilk çeyreğinde yeni boya tesisimizi ve A2 kompozit panel yatırımlarımızı tamamlıyoruz. 2017 yılında hedefimiz 2016 ya göre ortalama % 20 büyümek. En önemlisi bu hedefi gerçekleștirirken hem șirket içi organizasyonumuzu hem de bayi ağımızı yarınlara hazırlamak.

konuya da değinmek isterim. Piyasada bulunan büyük ve orta ölçekli birçok firma, bu olumsuz durumu maalesef hem iç pazardaki hem de dıș pazardaki müșterilerine yașatıyor. Bizim için en önemli konu ‘Müșteri Memnuniyeti’dir. Bu konuda müșterilerimize siparișten sevkiyata kadar yüksek kalite de hizmet vermek ve bunun sürekliliğini sağlamak ana hedefimizdir. Özellikle yurt dıșına ihracat yapan firmaların teslimat sürelerini geciktirmesi, zaten Türk firmalarına soru ișaretleri ile yaklașan yabancı müșterileri ürkütüyor. Sistem Alüminyum’un 36 ülkeye ihracat yapıyor olması, dıș piyasada da ne kadar itibarlı bir firma olduğunun ispatıdır diyebilirim. 70.000 m2’lik kapalı alanda kurulu üretim tesisimiz ile Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kurulușu arasında yerimizi almaktan gurur duyuyoruz.

Önümüzdeki günlerde katılmayı planladığınız fuar organizasyonları söz konusu mu? Fuarların markanıza yansımaları hakkında görüș bildirir misiniz? 8-11 Mart 2017 tarihleri arasında 18. Avrasya Pencere Fuarı’na katılacağız. Bu yıl fuarda alüminyum profil ve alüminyum kompozit panel ürünlerimiz ile yerimizi alacağız. Özellikle A2 yanmaz kompozit paneller, bu yıl satıșına bașladığımız önemli ürünlerimizden biri olacak. Bu ürünümüzü ziyaretçilerimizle tanıștırmak için heyecan duyuyoruz. Elbette pencere ve kapı sistemleri ürünlerimizi de atlamamak lazım. Fuarda her yıl olduğu gibi bu yıl da yine büyük bir stant alanımız olacak. Fuar ziyaretçileri standımızda birçok ürünümüzü inceleyebilecek ve teknik anlamda bilgi alma fırsatını yakalayacak. Biz tüm satıș ve ÜRGE ekibi olarak fuar boyunca standımızda ziyaretçilerimizi ağırlamaktan ve tüm sorularını yanıtlamaktan memnuniyet duyacağız.

Fiyat ve vade birçok ișletmenin seçtiği en kolay rekabet yolu fakat asla yetmiyor. Asıl önemli olan verdiğiniz hizmetin kalitesi. Büyüyen șirketlerde bu konu hep ihmal edilir. Sistem Alüminyum ailesi olarak bu konuda șimdiye kadar sektörümüzde farkımızı hissettirmișiz. Bu yıl bütün süreçlerimizi hızla gözden geçiriyoruz. Amacımız hep birlikte büyüyerek bugünlere birlikte ulaștığımız bayilerimize ve müșterilerimize bugüne kadar sağladığımız doğru, hızlı, tam zamanında ve kaliteli hizmeti bize yakıșan biçimiyle artırarak sürdürmek.

“We are Hopeful from the Future of Our Sector, as System Aluminium” In the interview we held with him, sales Manager of System Aluminium Architectural Systems, Erdoğan YILMAZ said: “We can produce aluminium composites in the requested dimensions and we can provide various colour and design options to our clients. This feature that we have, removes the obstacles in front of imagination power of architects who wish to create designs which are highly different, attractive, and aesthetical”.


Plise Sineklikte Üretim Nasıl Artırılır Ferruh ÇİFTÇİ Șafaks Metal Șafaks Metal olarak yaklașık 20 yıldır sineklik üretmekte, aksesuarlarını imal etmekte ve satıșını yapmaktayız. Yirmi yıldır ürünlerimiz piyasada. Hala aynı tip ve bu mekanizmalarımızdan kullanılan satıșta olan modellerimiz mevcut. Ancak son yıllarda pazarda plise sinekliğin etkinliği oldukça artmıștır. Firmamızda buna uyarak plise sineklik üretimi ve malzemeleri satıșına hız vermiștir. İstikrarlı olarak da pazarını genișletmekte, müșterilerinin bu konuda memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Firmamız bu konuda ürün portföyünü genișletmekte ve müșterilerine nasıl daha fazla üretim yaptırırım sorusuna cevap aramaktadır. İște bu konuda yaptığımız çalıșmalar sonucu makina parkımızda da yaptığımız değișiklikler ile satmakta olduğumuz plise sineklik tüllerini üreticilere ipi, șeridi takılı olarak sunmaya devam etmektedir. İșin esası; üreticinin standardını kendinin belirlemesi yani satmıș olduğumuz tül boylarında minimum firelere göre kesme paylarını ayarlayıp gerisini bize bırakması. Birinci așama üretici satıșta olan tül boylarımızdan seçimini yapacak (2 m - 2.2 m - 2.4 m - 3 m). İkinci așamada ise tül katsayısını belirlemek ve her iki baștan bırakılacak boșluğu tespit etmek. Son olarak ise kaç adet ip atılacak onu bildirmektir. Bu șekilde imalatçı kısa süren sineklik döneminde büyük zaman alan tül kesme șeritleme kușgözü basma ve ipleme zamanlarından kurtulmakta günlük maksimum 25-30 adet olan üretimi minimum ikiye hatta üçe çok rahatça katlamaktadır. Ayrıca usta eleman gereksinimini tamamen kaldırmaktadır. Bu hizmetle firmamız üreticimizin her zaman yanındadır. Firmaların tülü ille bizden alması da sorun değildir, fason olarak da bu hizmeti verebilmekteyiz. Değerli müșterilerimize her iki șekilde de hizmet verebileceğiz.


Sektör

82

Metsan Ürünleri Tunus Pazarıyla Bulușuyor Metsan Tunus merkezli Thermeco firması ile yurt dışı temsilciliklerine bir yenisini daha ekledi. Vajdi Bey, endüstriyel amaçlı olmakla birlikte bireyin kullanımına da açık bir ürün olan ve geniș bir pazar payı bulunan EMS Force 800 Serisi ürünün Tunus pazarında kolaylıkla yer edineceğini vurguladı.

İran, Cezayir ve Suudi Arabistan’da bulunan temsilciliklerine geçen ay bir yenisini daha ekleyen Metsan, 20 - 23 Aralık tarihlerinde Thermeco firması ile temsilcilik anlașması yapmak üzere, Avrupa ile Arap dünyası arasında bir köprü vazifesi gören Kuzey Afrika ülkesi Tunus’taydı. Yatırımcılara Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki daha büyük pazarlara giriș imkânı sunan Tunus pazarını yerinde inceleme fırsatı elde eden Metsan, bu ziyareti sırasında Thermeco Tunus ile karșılıklı firma tanıtımlarını gerçekleștirdi. 2007 yılında kurulan Thermeco, 9 yıldır su arıtma sistemleri ve endüstriyel pompalar konusunda ithalat yapmakta olan bir firma. 25 çalıșanı ile beraber satıș, montaj ve satıș sonrası teknik destek hizmeti veriyor. Tunus genelinde seçkin 100 müșteri ile çalıștıklarını ifade eden șirketin ithalat ve personel eğitimi sorumlusu Bassem Bey, güvenli bir strateji izleyerek mevcut müșterilere daha iyi hizmet vermeyi öncelik edindiklerini ifade ediyor. İșlerini titizlikle yapan Thermeco firması, kaliteli ürün ve kaliteli teknik hizmet anlayıșını benimsemiș. Kendileri emin olmadıkları hiçbir ürünü müșterilerine sunmuyorlar. Thermeco firma ziyareti esnasında EMS Force 55 Serisi Boru Sızdırmazlık Ürünlerinin, EMS Dubell Kimyasal Dübel ve EMS Force 800 Serisi Hızlı Yapıștırıcı ürün gruplarının teknik ve detaylı sunumlarını uygulamalı olarak gösteren Metsan

yetkilileri; Tunus pazarında “teflon likit” adıyla bilinen 55 Serisi ürün avantajları sayısı giderek artmakta olan sunum katılımcılarının oldukça ilgisini çekti. Sorucevap faslı ve doğru uygulama örneklerinin gösterilmesinin ardından, katılımcılar Metsan ürünlerini hem ambalaj, hem marka ve isim seçimi, tasarımı açısından çok beğendiklerini, performans açısından da beğendiklerini ve müșterilerinin de üründen çok memnun olduklarına dair geri dönüș aldıklarını ifade ettiler. Thermeco için güçlü hedefler belirlemiș olan firma sahibi Vajdi Bey, ciro hedeflerine ulașabilmek için farklı ürün gruplarına da ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi. Bu bağlamda sunum sırasında en çok ilgilerini çeken ürünlerden biri de 800 Serisi Metsan ürünü oldu. Kullanım alanlarını uygulamalı olarak gösterilen serideki ürünlerin farkları ayrı ayrı açıklandı. Ürünlerin uygulama bașarısından etkilenen

Sunum sırasında kimyasal dübelin hâlihazırda Tunus piyasasında kullanımda olduğunu, farklı markalar tarafından kullanıldığı öğrenildi. Pazarda yaygın olarak popüler olan bașka bir markanın adıyla tanınan kimyasal dübel ürününün Tunus pazarında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu karșılıklı konușmalar sırasında fark edildi. Thermeco firma sahibi Vajdi Bey, Metsan’ın kimyasal dübeldeki rekabet gücünün net bir șekilde farkına vardığını belirtti. Thermeco’da hem elemanları hem müșterileri ile duygusal bir bağ olușturan firma sahibi Vajdi Bey; hizmet, ürün kalitesi ve profesyonel yönetim anlayıșı ile rekabet üstü bir değer elde etmiș. Sosyal medya iletișimine de oldukça önem veren ve aktif olarak kullanan Thermeco ile Metsan birçok açıdan birbirine çok benziyor. Metsan kurucu ortaklarından İbrahim ÇABUK, bu benzerliğin her iki firmanın da uzun dönemli menfaatleri açısından çok avantajlı bir durum olduğunu belirtti. Tunus pazarı için Metsan marka hedeflerinin belirlendiği bu görüșmede, Thermeco firması ile karșılıklı olarak imzalanan sözleșmenin ardından, Thermeco ve Metsan güçlü çalıșma șartlarında mutabık kaldı. Metsan Products are Meeting with Tunisian Market Metsan, which added a new one to their representations in Iran, Algeria, and Saudi Arabia, was in Tunisia, being a country that serves as a bridge between Europe and Arabic countries, between the 20th and 23rd of December, in order to make representation agreement with Thermeco company. Metsan, which found the opportunity to investigate Tunisian market, providing the chance to enter the bigger markets in European Union, Middle East and Northern Africa to the investors, has realised company introductions mutually with Thermeco Tunisia.


Röportaj

84

“Akıllı Vidalar, Memnun Müșteriler” Tekno Bağlantı Elemanları Yönetim Kurulu Üyesi Nihat TECDELİOĞLU gerçekleştirdiğimiz söyleşide markalarının 2017 yılı hedeflerine değinerek; “Hedefimiz müşteri odaklı çalışarak kapasitemizi en az % 15 artırmak. Katıldığımız yurt içi ve yurt dışı fuarları en iyi şekilde değerlendirerek müşteri portföyümüzü geliştirmek” dedi.

Markanızın faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Tecde Grup’un bağlantı elemanları sektöründe üretime yönelik yatırımlardan ikincisi 1998 yılında kurulan Tekno Bağlantı Elemanları Pazarlama ve Ticaret Limited șirketidir. İstanbul’da faaliyetlerine bașlayan șirket 2010 yılında Malatya’da fabrika yatırımı yapmıștır. Fabrika

alanımız toplam 40.000 metrekare açık alan üzerinde, 27.000 metrekare kapalı entegre tesislerinde 200 personeli ile üretim gerçekleștirmektedir. Marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınız nelerdir? Markamız sunta vidası, matkap uçlu vida, alçıpan vidası, trapez-panel

vidaları, sac vidası, somun ve cıvata üretme kabiliyetine sahiptir. 2.9 mm ile 22 mm çap arası standart ve özel bağlantı elemanlarını, son teknoloji dövme tezgâhlarında soğuk șekillendirme metoduyla üretmektedir. Müșterilerinden gelen talepler doğrultusunda, tüm yüzey ișleme, tel çekme ve ara tav ișlemlerini kendi bünyesinde yapabilmektedir. Rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza değinir misiniz? Tekno Bağlantı Elemanları Pazarlama ve Ticaret Limited Șirketi sahip olduğu mühendislik ve dizayn departmanı sayesinde tüm kalıp dizayn ve tasarımlarını özel yazılım ve simülasyon eșliğinde yapar. Tekno Bağlantı Elemanları Pazarlama ve Ticaret Limited Șirketi bünyesinde bulunan 1 adet continue tip PLC kontrollü fırında karbonitrasyon ve ıslah tipi ısıl ișlemlerini yapmaktadır.


Röportaj

86

Tekno Bağlantı Elemanları Pazarlama ve Ticaret Limited Șirketi bünyesinde bulunan 1 adet tam otomatik Elektro Çinko Kaplama tesisi ile Șeffaf (Beyaz), Mavi, Sarı, Siyah Pasivasyon kaplamalar ve ebatlarına uygun olarak paketlemeleri yapılabilmektedir. Üretim için gerekli olan tüm prosesleri kendi bünyesinde entegre olarak gerçekleștirebilmesi Tekno Bağlantının önemli avantajlarındandır. Tekno Bağlantı Elemanları müșterilerine istendiği takdirde sahip olduğu 4 adet seçme makineleriyle hatasız parça sevk etmeyi taahhüt etmektedir, ayrıca akredite kalite kontrol laboratuvarıyla yaptığı

ürünler ile ilgili her türlü hammadde, mekanik, kimyasal testler yapabilmektedir. Pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? Tekno Bağlantı yeni yatırımlarına müșterilerinin ihtiyaçlarını Türkiye’de üreterek, katma değer katarak, kısa sürede teslim edebilmek adına devam edecektir. Ürettiği ürünleri mobilya, yapı, pencere, beyaz eșya, makine, elektrik ve diğer birçok sektöre hitap etmektedir. Bu sektörler ile ilgili fuarlara katılarak müșteri taleplerini son kullanıcısından öğrenebilmektedir.

Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedeflerinizi değerlendirir misiniz? Bizim 2017 yılı için hedefimiz müșteri odaklı çalıșarak kapasitemizi en az %15 artırmak. Katıldığımız yurt içi ve yurt dıșı fuarları en iyi șekilde değerlendirerek müșteri portföyümüzü geliștirmek istiyoruz. Tekno Bağlantının misyonu geliștirdiği ürünleri müșterilerinin kullanımına en uygun șartlarda sunarak onlara destek olabilmek ve sorunlarını çözebilmektir. Birlikte gerçekleștirilen projelerde teknik bilgi ve tecrübesini yansıtarak yardımcı olmaktır. Vizyonumuz gelișen teknolojileri takip ederek müșterilerimize en iyi ürünü düșük maliyetler ile sunarak onların çözüm ortağı olabilmektir. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeyi beğeni ile takip ediyor, bașarılı ve etik yayın ahlakınızı takdir ediyor, șahsınız ve değerli ekip arkadașlarınızı tebrik ediyoruz. “Smart Screws, Satisfied Customers” In the interview we held with him, Board of Member Tekno Bağlantı Elemanları, Nihat TECDELİOĞLU mentioned their targets for year 2017 and he said: “Our target is to work as customer focused and to increase our capacity by at least %15. We are aiming to utilise domestic and foreign fairs in the best way and to improve our client portfolio.”


Röportaj

88

“İstikrarlı Büyüme Trendine Devam Ediyoruz” Dolar Panjur Firma Sahibi Alpaslan KARAOT gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “1996’dan beri istikrarlı büyüme sergileyen firmamız, 2017 yılında da mevcut pozisyonunu koruyarak, kaliteden ödün vermeden başarılı çalışmalarına devam edecektir. Hedefimiz sıfır sorun, sıfır şikâyettir” dedi.

Markanızın dünden bugüne sergilemiș olduğu gelișim sürecini değerlendirir misiniz? Firmamız 1996 yılında kurulmuș olup, faaliyete geçișinden beri PVC panjur, kurșun geçirmez cam sistemleri, alüminyum doğrama ve dıș cephe sektörlerinde imalat ve satıș yaparak bașarılı hizmetlerine yenilerini ekleyerek istikrarlı adımlarla büyüme trendine devam eden bir șirkettir. Bunu yaparken de müșteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz.

Üretimini ve/veya satıșını yaptığınız ürün gruplarınızdan bahseder misiniz? PVC panjur, alüminyum doğrama sektöründe imalat ve satıș yapmaktayız. Bunların yanı sıra dıș cephe kompozit kaplama ve silikon cephe, cam cephe kaplama, kıș bahçesi ve kurșun geçirmez cam sistemleri uygulamalarımız söz konusu. Faaliyet alanlarınızı ve referanslarınızı hangi marka ve kurumlar olușturuyor? Marka olarak PVC’de REHAU bayisiyiz. Panjur sistemlerinin çözüm noktası Alusel, Motor ise Fransız Somfy’dir. Cephede ise Asaș ve Çuhadaroğlu ile çalıșmaktayız. 21 yıldan bu yana ısıcamda vazgeçilmezimiz Șișecam Trakya cam uygulamasını tercih etmekteyiz. 2017 yılı için belirlemiș olduğunuz hedefleriniz, beklentileriniz ve bu doğrultuda gerçekleștireceğiniz yatırımlar, projeler nelerdir? Dolar Panjur olarak 2017 yılında mevcut pozisyonumuzu koruyarak, kalitemizden

ve bașarımızdan ödün vermeden çalıșmalarımızı yürütmek istiyoruz. 1996’dan beri istikrarlı olarak büyüdük ve büyümeye devam edeceğiz. Müșteri memnuniyetini ön planda tutan bir șirketiz. Hedefimiz sıfır sorun, sıfır șikâyet. Sizin özellikle vurgulamak istediğiniz farklı bir detay var mı? Dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeye yayın hayatında bașarılar dileyerek, teșekkürlerimizi iletiriz.

“We Go Along with the steady growth Trend” “Our company which grows steadily from 1996, will continue its successful works in 2017 by preserving its current position and without sacrificing quality. We aim not to face with any problems and complaints”says Alpaslan KARAOT the owner of Dolar Panjur on our interview.


Röportaj

90

“Pazarda Tek Üretici ve Uygulamacı Firmayız” Baransan A.Ş. kuruluşu olan MB Makina Makina Mühendisi Murat BARAN gerçekleştirdiğimiz söyleşide MB Makina’nın Konveyör Sistemlerinde, Lineer Hareket Sistemlerinde ve Sigma Profil Sistemlerinde üretim ve ekipman tedariki sağladığını ifade etti. Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedef ve projelerinizi, pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? 2017-2018 yılı için en önemli atılımımız lineer hareket sistemlerinde yaptığımız yatırımlar ve buradaki ürün ağacında yapacağımız yenilikler olacaktır. Bunun dıșında yeni ürünlerin de yılın ikinci yarısında yeni markalarımızla duyurulması planlanmaktadır.

Baransan iștiraki olan yeni markanız MB Makina’nın faaliyetleri, nerede konumlandığı v.s hakkında bilgi paylașır mısınız? Üretici firma Baransan A.Ș. kurulușu olan MB Makina, Konveyör Sistemlerinde, Lineer Hareket Sistemlerinde ve Sigma Profil Sistemlerinde üretim ve ekipman tedariki sağlamaktadır. İstanbul șubemizde faaliyet gösteren MB Makina, Murat BARAN (Makina Mühendisi & MBA) koordinatörlüğünde yürütülmekte olup ve ürün ağacına yapılan Ar-Ge çalıșmaları ile yenilerin sürekli eklendiği bir kurulușumuzdur. Markanızın Türkiye’deki yatırımlarına, teknolojik yenilenme sürecine, yeni yapılanma ve yeni ürün alternatiflerinize değinir misiniz? Konveyör sistemlerinde tasarımları tamamlanan ve patentleri bulunan ürünlerimiz sayesinde ithal edilen ürünler karșısında rekabet edebilecek düzeydeyiz.

Bu ürünlerimizle böylece ithal mallara karșı ülkemiz için yerli malı bir ürün olarak katkıda bulunmuș olmaktayız. Yerel ve global pazardaki bașarı grafiğinize ve sektördeki öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Tamamıyla alüminyum profil sistemleri kullanılarak üretimi yapılan ürünlerimizle, pazarda tek üretici ve uygulamacı firma olarak bulunmaktayız. Bu avantajımızı en iyi șekilde kullanarak ülkemizin önde gelen en büyük firmalarını da portföyümüze katmıș bulunmaktayız, bu avantajı ülkemizde değerlendirdiğimiz gibi yurt dıșında da gayet iyi kullanmaktayız. Geliștirmeyi planladığınız hedef pazarlarınızı öğrenebilir miyiz? Ar-Ge’si devam eden yeni bir kaç çalıșmamız daha bulunmaktadır, șuan patent serüveninde olan bu ürünlerimizi de önümüzdeki zamanlarda duyurmuș oluruz.

Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Șuan tamamen tüm değerlendirmemiz bu konu üzerinde toplanmaktadır. Tek sektöre sesleniyor olmak kriz döneminde büyük bir risk barındırır, bu sebeple farklı sektörlere seslenebileceğimiz ürünler üzerinde sürekli çalıșmaktayız ve yatırımlara bu misyonla devam etmekteyiz. Buradaki stratejimiz ile sıkıntı yașayacağımız kollar olursa en azında diğer kollardan bu krize direnç göstermiș olacağız. Kriz dönemlerinde yapılacak mantıklı yatırımların bizlere uzun süreli bir getiri sağlayacağına inanıp, yatırımlara devam edilmesini öneririz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Sektörümüzün en önemli yayın kurulușu dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeyi takip ediyor, bașarılı ve etik yayın ahlakınızı takdir ediyor, șahsınız ve değerli ekip arkadașlarınızı tebrik ediyoruz. “We are the Only Producing and Implementing Company in the Market” Murat BARAN, who is Machine Engineer at MB Machinery company, which is a subsidiary of Baransan A.Ș., has stated in the interview we held with him that MB Machinery company deals with production and supply of equipment as relating with Conveyor Systems, Linear Movement Systems, and Sigma Profile Systems.


Röportaj

92

DNG Yağmur, Yeni Ürün Gruplarıyla Sektöre İvme Kazandıracak DNG Yağmur Yapı ve Bağlantı Elemanları A.Ş. Genel Müdürü Özgür Emre ÖZTÜRK gerçekleştirdiğimiz söyleşide yurt içinde Avrasya Kapı Pencere ve Yapı Fuarı’nda, yurt dışında ise Avrupa’nın en büyük Bağlantı Elemanları Fuarlarından biri olan Stuttgart Fastener Fair’de yer alacaklarını ifade etti. Fuarlarından biri olan Stuttgart Fastener Fair’de standımızı açacağız. Yine yıl içinde Yapı Fuarı’nda da yer alacağımızı ifade edebiliriz.

Firmanızın günümüz faaliyetlerine ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? Firmamız Bağlantı Elemanları ve Yapı Malzemeleri sektöründe faaliyet gösteriyor ve bu alandaki firmalara hizmet veriyor. PVC, alüminyum, alçıpan, mobilya, havalandırma, makine ve benzer bir sürü sektöre yönelik üretimimiz ve satıșımız var. Ürün gruplarımız arasında; matkap uçlu vidalar, ispanyolet vidaları, alçıpan vidaları, sunta vidaları, cıvata, somun, dübel, sıva filesi, derz bandı, sineklik ve yapı kimyasalları grupları var. Bu ürün gruplarına yakın zamanda yeni ürünler de eklenerek büyüyecek. Üretim, iç satıș, ihracat rakamlarınız ile birlikte ticari ilișkiler geliștirmeyi planladığınız ülkeler hakkında bilgi verir misiniz? DNG Yağmur üretim ve ithalat kanalına sahip bir firma. Üretici firmamız Yağmur Vida ve ithalat firmamız DNG’nin birlikteliğinden doğan DNG Yağmur sektöre taze bir kan getirecek. Üretim konusunda son rakamlara göre fabrikamız Yağmur Vida İstanbul’da adet ve tonajda lider durumda. DNG Yağmur’un kuruluș amacı; üretimden ve ithalat kanalından olușan ürün portföyünü

paydașlarına iyi kalite ve dürüst ticaret mantığıyla sunmak. Bașlangıcımız bu hedefi doğrular nitelikte. İhracatta hedef ülkelerimiz Rusya, Romanya, Bulgaristan, İran ve Almanya. Önümüzdeki dönemde katılım sağlamayı düșündüğünüz fuar organizasyonları söz konusu mu? Mart ayında Tüyap’ta düzenlenen Avrasya Kapı Pencere Fuarı’nda olacağız. Ardından ihracat hedefimize uygun olarak Avrupa’nın en büyük Bağlantı Elemanları

Markanızın pazardaki bașarı grafiğine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Bizim temel farklılığımız; ithalat ve üretim konusunda yıllara dayanan tecrübemizin avantajıyla etkin ve kaliteli üretim ve kaliteli ürün ithalatını harmanlamamız. Üretim hattımızın büyüklüğü ve kendi ısıl ișlemimize sahip olmamız üretim așamasında birçok sorunu ortadan kaldırmamıza yardımcı oluyor. İthal hammadde kullanımımız da malzeme kalitesine doğrudan etki eden unsurlardan. Grup firmalarımızdan ithalat alanında çalıșan DNG; hem bu konuda hem de ithal vida, cıvata, yapı kimyasalları konusunda DNG Yağmur’un ana tedarikçisi. 2017 yılında pazarda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yapar mısınız? 2016 yılı ülkemiz için zor bir süreçti. 2017 yılında krizlerin fırsatlara


Röportaj

94

dönüșeceği, ülkenin yeniden sağlıklı yatırım ve ticaret ortamına kavușacağı konusunda inancımız tam. Firmamız için öngördüğümüz; yılın ilk yarısında pazarda marka bilinirliğini olușturmak, kalite algımızı oturtmak olacaktır. İkinci yarısında ise hem iç, hem de dıș piyasaya dönük satıșımızı doğru bir ivmelenme ile artırmak olacaktır. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Krizler fırsatları da beraberinde getirir. Ülkemiz zor bir sene geçirdi. Ancak tüm bu sorunları așacak bir potansiyele sahibiz. Burada ișletmelere düșen görev; yatırım ve ticaret ortamından kesinlikle ayrılmamak ve tam da bu dönemde yatırımlarına hız vermek olacaktır. Ülkemiz Avrupa için bulunmaz bir kaynak niteliğinde. İç piyasanın daraldığı dönemlerde potansiyelimizin bir kısmını dıș piyasaya dönmek hem ișletmeleri rahatlatacaktır, hem de ülkeye döviz girdisi sağlayacaktır. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? 2017’nin ülkemiz ve sektörümüze güzellikler getirmesini diliyor, ALU&Art ve Win&ART Proje dergilerine yayın hayatında bașarılar temenni ediyoruz. “DNG Yağmur, will gain momentum in the sector with new product groups” DNG Yağmur Yapı ve Bağlantı Elemanları A.Ș. General Manager Özgür Emre OZTURK stated that they will take place at the Stuttgart Fastener Fair, which is one of the biggest Fittings Exhibitions of Europe, at the Eurasian Door Window and Construction Fair in Turkey and abroad.


Röportaj

96

Burçin BİLKAY; “Her Alanda Liderliğe Koșuyoruz” Mardav Yalıtım Birim Direktörü İnşaat Mühendisi Burçin BİLKAY gerçekleştirdiğimiz söyleşide; markalarının 27 yıllık tecrübe ve uzmanlığı ile yalıtım sektörünün lider markası olduklarını ifade etti. Röportaj: Nükhet KÜÇÜK

Dünyaca ünlü ısı yalıtım markaları olan Dow-Styrofoam, Ravaber ve çeșitli tedarikçilerce sağlanan tamamlayıcı ürünler ile olușturulan sigortalı ve garantili Mantolama Sistemleri ile sektöre hizmet verdiklerini ifade eden BİLKAY; bu alandaki markalarının RockManto, EPS Manto, Blue Safe Mavi Kale olduğunu belirtti. Kurulduğu günden bu yana satıșını gerçekleștirdiği ve uygulaması yapılan dıș cephe ısı yalıtımı ve çatı ısı yalıtımı sistemleri ile çevreye ve ülke ekonomisine uzun soluklu katkı sağladıklarını sözlerine ekledi. Türkiye Genelinde 300 Satıș Noktamızın Varlığından Söz Edebiliriz 1989 yılında ilk temelleri atılmıș olan markamızın ana iștigal konusu yalıtımdır diyen BİLKAY; “Isı, su, ses, yangın ve bunun gerektirdikleri diğer ișlerle cephede, çatıda, alt yapıda faaliyet gösteren bir satıș ve pazarlama firmasıyız. Markamızın bütün kıtalarda varlığından söz ederken, Türkiye genelinde ise 300 satıș noktamızın mevcut olduğunu ifade etmeliyiz. Yalıtım adına kullanılabilen bütün ürün gruplarımızı bayilerimiz kanalıyla son kullanıcının hizmetine sunmaktayız. Silikon da bunlardan bir

tanesi, taș yünü de bunlardan bir tanesi, PVC sentetik örtülerde bunlardan bir tanesi diyebiliriz. 6 ana grupta, 21’den fazla marka ile çalıșmaktayız. Sektöründe önde gelen firmalarından da bir tanesiyiz. Merkezimiz İstanbul olmakla birlikte Ankara ve İzmir’de ofislerimiz var. Antalya, Adana, Kayseri, Ordu’da home office çalıșan arkadașlarımız mevcut” dedi. Ürün Gamımızı Genișleterek, Türkiye Pazarına Ağırlık Vereceğiz Bundan önceki yıllarda daha güçlü ihracat rakamlarına sahiptik diyen BİLKAY; “Eskiden Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, İran, Irak, Suriye, Ürdün, Filistin, İsrail, Mısır, Libya çok güçlü

İnșaat sektörüne sunduğu ürün ve hizmetler ile her zaman lider konumda olan Mardav Yalıtım, satıș ve dağıtımını yaptığı ürün gruplarıyla sektörün tercihi olmaya devam ediyor.


Röportaj

98

ihracat noktalarımızdı. Son dönemde o bölgelerdeki hareketlilik, siyasi belirsizlik nedeniyle ihracatımız șu anda ölçülmeye değer bir kalem gibi görünmemektedir. Bu bölgelerin dıșında geliștirmeyi planladığımız son pazarlara değinecek olursak, aslında bir yurt dıșı pazarının haricinde iç pazara yönelik çalıșmalara öncelik vermiș durumdayız. Ürün gamımızı genișleterek, Türkiye pazarında ağırlıklı çalıșmalara imzamızı atacağız” dedi. Çevreye Duyarlı ve Çevre Dostu Bir Markayız Mardav’ın yeni logosunda bulunan ağaç ile çevreye duyarlı ve çevre dostu bir șirket olma vurgusunu özenle yapan BİLKAY; doğal enerji kaynaklarının korunmasına katkıda bulunarak ve yalıtım ile sağlanan düșük emisyonlar ile çevrenin korunmasında enerji verimliliğini artırmak adına Mardav Yalıtım’ın önemli bașarılara imza attığını sözlerine ekledi. Farkımız; Önceliklerimizi Belirleyerek Pazara Yön Vermek “Mardav Yalıtım olarak rakiplerden farkımız öncelikleri iyi belirlemek, pazara yön vermek ve geleceği iyi tahmin ederek bu günden hazırlık yapmak. Bu da bizi hep bir adım önde yapıyor” diyen Burçin BİLKAY; biz mantolamada ilk kez sistem çıkaran, ilk kez sisteme garanti veren,

Krizler; dinamik yapısı mümkün, ekonomik yapısı sağlam șirketler için bir fırsattır. Biz Mardav olarak Türkiye’deki her krizde büyüme ivmesi sergiledik. sektöre bilgimizle yön veren bir markayız dedi. Mantolama Pazarı Büyüme İvmesini Sürdürecek Mantolama pazarı özellikle taș yünü anlamında büyümesini sürdürecek diyerek görüș bildiren BİLKAY; “Yaptığımız analizlere göre bugün için taș yünü mantolama toplam pazarından % 10 15’ler gibi bir pay alıyor. Bu payın daha da yükseleceğini öngörmekteyiz. Burada en önemli sorun her zaman olduğu gibi kalitesiz ürünler, yanlıș uygulamalar ve her önüne gelenin kendince bir paket sistem çıkarması. Bunun bir denetim altına alınması lazım. Arkasında bilgi birikimi, fabrika desteği olmayan sadece tesadüfen bir araya getirilmiș ürünlerin paket sistem diye sunulmasının önüne geçilmesi lazım” dedi.

Her Alanda Liderliğe Koșuyoruz Mardav Yalıtım olarak sektördeki büyümemiz aralıksız olarak devam edecek diyerek olumlu görüș bildirimde bulunan Burçin BİLKAY; birçok yeni ve mevcut ürünümüz ile her alanda liderliğe doğru koșuyoruz. Sergilediğimiz bu ivmeyi eğitimli, șirketini seven ekibimiz yanında Türkiye’nin en güçlü dağıtım ağı ve bayilerine borçluyuz. Bizi tercih ettikleri için kendilerine sonsuz teșekkürlerimizi iletiyoruz” dedi. İnsanların Yașamlarına Artı Değer Katacağız Mardav Yalıtım Birim Direktörü İnșaat Mühendisi Burçin BİLKAY son olarak marka vizyonuna değinerek; “Mottomuz; sektörü büyüteceğiz, büyüyen sektörde insanların çözüm ortağı olacağız, çözüm ortağı olduğumuz bu firmalarda da insanların yașamlarına artı değer katacağız” dedi.

Burçin BİLKAY; “We are running for Leadership in all Fields” Burçin BİLKAY, the Civil Engineer and the Director of Insulation Department of Mardav stated that their trademark is the leading trademark in the insulation industry with 27 years of experience and expertise in the conversation we had.


Röportaj

104

“Biz Fiyat İle Rekabeti Değil, Kalite ve Hız İle Rekabeti Benimsiyoruz” Alcas Group Kurucu Ortaklarından Nur Cephe Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah YILMAZ gerçekleştirdiğimiz söyleşide markalarının yatırım planlarını ve ihracat noktalarını değerlendirerek; “Bu yılın ilk çeyreğinde Türk pazarı için geliştirdiğimiz panel cephe serimizi piyasaya süreceğiz. Bu sebeple tesisimiz içerisine bir bonding tesisi kuruyoruz. ABD ve Kanada pazarı için özel seriler geliştiriyoruz. Yine 2017 yılı içerisinde Norveç ve Finlandiya pazarına özel ürünler sürmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Soğuk coğrafyalara özel seriler olacak. Oraya hazır doğrama satmayı hedefliyoruz. Bu konuda yoğun olarak yatırımlarımız devam edecek” dedi. bulunmaktadır. Neredeyse cam dıșında ihtiyaç duyulan her türlü ürünü kendimiz üretmekteyiz. Markanızın pazardaki bașarı grafiğini değerlendirir misiniz? Nur Cephe Sistemleri aldığı tüm taahhütleri “Tek Seferde Doğrusu” ilkesi ile yapmayı hedefler ve gerçekleștirir. Bu prensibimiz bize uzun yıllar sürecek müșteri memnuniyetini getirmektedir. Nur Cephe’nin en büyük reklam ve tanıtım faaliyeti memnun müșterinin referanslarıdır. 26 yıldır bu müșteri memnuniyeti ile büyümektedir.

Sizi tanıyarak sohbetimize bașlayabilir miyiz? 1967 Malatya doğumluyum. Malatya Sanat Okulu ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler - Kamu Yönetimi mezunuyum. Yaklașık 26 yıldır kardeșimle birlikte kurduğumuz Alcas Group șirketlerinde ortak ve yönetici olarak görev almaktayım. Türkiye’deki yatırımlarınıza, faaliyetlerinize değinir misiniz? Nur Cephe Sistemleri 26 yıllık geçmiși ile Türkiye’nin en eski ve köklü mimari alüminyum üretimi yapan firmalarından biridir. Güneșli’de alüminyum profil toptan satıșı yaptığımız dönemlerde nitelikli alüminyum doğrama ve giydirme cephe pazarında gördüğümüz fırsatlar üzerine bu sektöre adım attık. İșimizi dürüstlükten taviz vermeden disiplinli ve çok çalıșarak büyüttük. Sadece İstanbul ve çevresine değil tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz. Türkiye’nin yaklașık 40 vilayetinde

yaptığımız eserler bulunmaktadır. 2002’den itibaren yurt dıșı pazarlarına açıldık. Irak, İran, Kosova, Romanya’da șirketler - ofisler açıp yerel firma olarak faaliyetler sürdürdük. İhracat pazarlarında da ișimizi en iyi șekilde yaparak ülkemize ve firmamıza faydalı olmaya çalıșıyoruz. Firmamız Büyükçekmece/Tepecikte 7.500 m2 açık alan 8.500 m2 kapalı alanda gelișmiș CNC ve makinelerle faaliyet göstermektedir. Mimari ve yönetim ofisimiz de bu binadadır. Bu tesisimizde yaklașık 270 kiși istihdam edilmektedir. Markanızı temsil eden ürün gruplarınıza değinir misiniz? Nur Cephe Sistemleri olarak alüminyum giydirme cephe, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, transparan cephe ișlerinde uzman firmayız. Ancak aldığımız taahhüt ișlerinde metal ve cam üzerine her türlü ișleri yapmaktayız. Bu konuda oldukça iyi bir makine parkımız

Devam eden ișleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Șu anda Cezayir’de 2 adet projemiz devam etmekte. İstanbul’da Seyrantepe Șișli Etfal Hastanesi, Basın Ekspreste Enesler Tekstil merkez binası gibi yaklașık 8 șantiyemiz bulunmaktadır. İstanbul dıșında ve Anadolu’da da toplam 4 șantiyemiz mevcut. Geliștirmeyi planladığınız hedef pazarlarınızı, mevcut ihracat noktalarınızı ve üretim kapasitenizi öğrenebilir miyiz? Nur Cephe olarak yıllardır Ortadoğu ve Balkanlara ağırlıklı ihracat yapmakta idik. Ancak bu pazarlarda artık ciddi sorunlar bulunmakta. Örnek olarak Romanya pazarı 2008 yılındaki krizden bir türlü çıkamadı. Oradaki șirketimizi kriz sonlanıncaya kadar dondurduk. Irak’taki siyasi ve ekonomik kriz had safhaya ulașması üzerine ișler oldukça azaldı. Oradaki șirketimizi kapatmadık ama küçülterek devam ettiriyoruz ki; Irak pazarı 2015 yılına kadar yıllık 8-10 milyon


Röportaj

106

tesisi kuruyoruz. ABD ve Kanada pazarı için özel seriler geliștiriyoruz. Bu seriler yılın ilk serisine kadar bitmiș olacak. Yine 2017 yılı içerisinde Norveç ve Finlandiya pazarına özel ürünler sürmek için çalıșmalarımıza devam etmekteyiz. Soğuk coğrafyalara özel seriler olacak. Oraya hazır doğrama satmayı hedefliyoruz. Yurt içerisinde pazar payımızı daha da azaltıp ihracata yükleneceğiz. Bu konuda yoğun olarak yatırımlarımız devam edecek. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Sektörümüzün ilkeli yayın kurulușu dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeyi takip ediyor, bașarılı ve etik yayın ahlakınızı takdir ediyor, șahsınız nezdinde sizi ve değerli ekip arkadașlarınızı tebrik ediyoruz.

dolar ciro yaptığımız bir pazardı. Yine İran pazarı krizden çok fazla etkilendi. Oradaki ofisimizi de kapattık. Bütün bunlar bizleri yeni pazarlar bulmaya zorladı. Șu anda Cezayir, Kanada, Norveç ve ABD pazarına yoğunlaștık. Cezayir’de 2 adet proje alarak bir ofis açtık. Cezayir’de büyümeyi hedefliyoruz. ABD pazarında ise bir ofis açarak yoğun pazarlama faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Norveç’e Nur Cephe temsilciliği verdik. Bu pazarlardan bu yıl içerisinde iyi ișler alacağımıza inanıyoruz. Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yaparak, 2017-2018 yılı hedeflerinizi, yatırım projelerinizi, pazarda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bizimle paylașır mısınız? Biz firma olarak kurumsallığa inanıyoruz. Bu konuda profesyonelleșme yolunda güzel adımlar attık. Bunu daha da geliștireceğiz. Yatırım ve pazar planlarımız ise șöyle; bu yılın ilk çeyreğinde Türk pazarı için geliștirdiğimiz panel cephe serimizi piyasaya süreceğiz. Bu sebeple tesisimiz içerisine bir bonding Rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Entegre bir tesis olmamıza karșılık pazarda haksız rekabet yapmamak için projelerde daha çok doğramacı kimliğimizi ön plana çıkartıyoruz. Biz fiyat ile rekabeti değil, kalite ve hız ile rekabeti benimsiyoruz. Düșük fiyat maalesef beraberinde kalitesizliği ve aldatmayı getiriyor. Bu konuda müșterilerimizi bilinçlendirmeye yönelik emek harcıyoruz.

“We Adopt Competition with Quality and Speed instead of Competition with Price” Board Chairman of Nur Facade Systems and one of the Founding Partners of Alcas Group , Abdullah YILMAZ, has mentioned in the interview we held with him, about the investment plans for their brands and export locations and he said: “Within the first quarter of this year, we will introduce our panel facade series which we have developed for Turkish market. For that reason, we are establishing a bonding facility in our plant. We are developing special series for USA and Canada markets. Furthermore, we are proceeding with our works in order to introduce special products for Norwegian and Finland markets in 2017. They will be series that are specially designed for cold geographies. We are targeting to sell ready joiner to these places. We are continuing with our investments relating with this subject as heavily”.


Röportaj

110

“Jenerik Marka Yöneticileri SWOT Analizleriyle Stratejilerini Belirlemeli” Makine Yüksek Mühendisi, Türkiye İMSAD Başkan Vekili, Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı, Enka Pazarlama İhracat İthalat Yönetim Kurulu Üyesi Oktay ALPTEKİN röportaj sorularımızı yanıtladı. Geçmiş mesleki tecrübelerini değerlendiren ALPTEKİN; ‘jenerik marka’ olmak kavramına açıklık getirdi. Röportaj: Nükhet KÜÇÜK

Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? Geçmiș mesleki tecrübelerinize de değinir misiniz? İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum. 1975 yılında Pimaș’ta görev almaya bașladım. Ondan öncesinde kısa bir iș hayatım söz konusu olmuștu. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmekteyim. Zaman içerisinde Fransızca ve Rusça’yı da bildiğim diller arasında ekledim. 1975 yılından 2014 yılına kadar tam 39 yıl boyunca Pimaș’ta farklı pozisyonlarda görev aldıktan sonra ayrıldım. Pimaș’ta görev almaya bașladığım yıllarda daha ortada PVC pencere diye bir șey yoktu. Boru ve yağmurlamasulama sektörüne hizmet veriyorlardı. Ben o dönemlerde Pimaș’ın Ar-Ge bölümünde yer alıyordum. Ürünlerin araștırılması-geliștirilmesi pozisyonunu yönetmekteydim. Zaten Pimaș’a

girdiğim yıllarda pencere iși takip edilir noktadaydı. 1979 yılında pencereye yönelik çalıșmalarımız Ar-Ge bölümünde olmamız sebebiyle ben ve birkaç arkadașıma yönlendirildi. Avusturya’da ve Almanya’da araștırmalara ve üretim eğitimlerine katıldık. Avusturya’da bulunan bir firma ile anlașarak kalıplar ve makine ekipmanları alımı yaparak sisteme giriș yaptık. Sonrasında ben bașka bir projeye geçerek Suudi Arabistan’a gittim ve burada PVC boru fabrikası kurduk. Bende bu fabrikada iki yıl satıș müdürü olarak çalıștım. İki yıl sonra ülkeme dönerek, Pimaș’ın Satıș Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıșmalarıma devam ettim. 1989 yıllarında Pimaș boru ișini tamamen bırakarak sadece pencere sektörüne yöneldi. 1994 yılında Rusya’ya giderek orada pencere üretimleri ve satıșları gerçekleștirdik. Bu çalıșma daha sonra Rostov’da bir profil fabrikası

kurulmasına yol açtı. Pimaș’ın Rusya’daki yatırımı olarak yer aldı. 1996 yılında PKD adını verdiğimiz bir șirket kurarak yeni nesil çift açılım ispanyoletleri üretmeye bașladık. Buradan birçok sektöre de kalifiye eleman yetiștirmiș olduk. Daha sonra Almanlar ile ortaklık yaparak G-U markasına devrettik bu markamızı. Ben daha sonra 2001 yılından 2014 yılına kadar Genel Müdür’lük pozisyonunda görev aldım. 2014 yılından sonra sektörün durumunu Enka ile karșılaștırdığımızda Enka’nın sektöre ilgisinin azaldığını fark ettik ve markayı Deceuninck markasına satıșını gerçekleștirdik. Pimaș Türkiye’de ilk yıllarda plastik boruyu tanıtmıș, adına markasının ismini vermiș olan Pimaș 1985 yılından sonra PVC Pencereyi Türkiye’ye tanıtarak Pimapen markasını da bir yerde jenerik marka haline getiren firma oldu. Ben özellikle Pimapen kısmında çalıșma hayatımın çok büyük kısmını geçirmiș oldum. Yaklașık 2,5 yıldır da Enka Grubu bünyesinde bulunan Çimtaș Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ș.’de Yönetim Kurulu Danıșmanı ve Enka Pazarlama İhracat İthalat Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktayım. Toplamda bakacak olursanız yaklașık 41 yıldır Enka Grup bünyesinde görev almaktayım. Enka İnșaat’ın yürütmüș olduğu operasyonlara değinir misiniz? Enka İnșaat’a da değinecek olursak; 1954 yılında taahhüt șirketi olarak kurulmuș, inșaat sektöründe uzmanlașmıș sektörün lider markalarındandır. Enka, Türkiye’nin en büyük inșaat șirketi olmakla beraber, 1982 yılından bu yana ENR En İyi Uluslararası Müteahhitler arasında yer almaktadır.


Röportaj

112

Türkiye’nin en değerli markaları arasında yer alan Enka, 2015 senesi içerisinde, șirketin bașlıca faaliyet alanlarında yürütmüș olduğu operasyonlar ile 4,5 Milyar ABD Doları iș hacmi gerçekleștirmiștir. Enka, 6 Milyar ABD Dolarından fazla piyasa değeri ile Borsa İstanbul (BIST)’de halka arz edilmiștir. Enka, bugüne kadar Türkiye’de toplam 7 Milyar ABD Doları sözleșme bedeli tutarında 121 proje tamamlamıș ve yurt dıșında toplam 35 Milyar ABD Doları sözleșme bedeli ile 376 projeye imza atmıștır. Görev aldığınız Çimtaș Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ș.’deki yapılanmaya ve faaliyetlere değinir misiniz? Çimtaș 1970’lerin bașında kurulmuș olan ve o yıllar Enka İnșaat’ın yapmakta olduğu özellikle fabrika ve bina inșaatlarının çelik ișlerini neden biz yapmıyoruz diye düșünerek kurdukları bir șirket. O yıllardan bu yıllara oldukça büyüme ivmesi göstermiș bir șirket. İstanbul Tuzla’daki tesislerini Gemlik ve Gölcük’e tașımıș bir marka. Yıllar içerisinde birçok șirketten olușur hale gelerek Çimtaș Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ș. olarak günümüz faaliyetlerine devam etmektedir. Referans gösterebileceğimiz projeler olarak; Türkiye’nin en prestijli projelerinden olan Osmangazi Köprüsü’ndeki bütün çelik çalıșmalar Çimtaș tarafından yapılmıștır. Gölcük’de yer alan tersaneden özel bir gemi ile tașınması sağlanmıștır. Ayrıca Mekke’de bulunan dünyanın ikinci uzun kulesi ve üzerinde yer alan saatin tüm çelik konstrüksiyon çalıșmaları yine Çimtaș tarafından yapılmıștır. Yine Moskova’da bulunan büyük çelik binalarının birçoğu Çimtaș tarafından yapılarak kullanıma sunulmuștur. Türkiye’de bulunan rüzgâr santrallerinin ayakları da markamız Çimtaș tarafından yapılarak, yurt dıșına da satıșı söz konusudur. Personel sayımıza değinecek olursak gerçekleștirdiğimiz projeler ile doğru orantılı olarak bu sayı artıș gösterebilir. Çimtaș’ın ayrıca Gemlik’te Serbest Bölge’de yüzde yüzü ihracat olan birkaç șirketi olduğunu da ifade etmeliyiz.

etmek ya da tüketici için yeni talep alanları yaratmak ve dolayısıyla bir kategoriyi yoktan var etmek her ticari markanın rüyasıdır. Öte yandan hayat verilen markanın büyüme evresinde kan kaybetmeden, aksine güçlenerek yola devam edebilmesi ise doğru zamanda, doğru pazarlama hamleleriyle mümkündür.

Bunlardan bir tanesi Çimtaș Boru. Bu șirketimizde de gerek Türkiye’de, gerekse dünyanın birçok yerinde yapılan Termik Santrallerin borulama ișlerini üretir. Çimtaș Hassas İșleme markamızla da gaz tribünlerinin yanma odaları üretimi gerçekleștirilmekte. Bunlar dar toleranslı hassas parçalar. Çok özel alașımlardan üretilmektedir. Dünyanın en modern çelik ișleme merkezleri konumundadır. Bu merkezimizde sadece yerde olan değil gelecekte uçan (uçak) tribünlerinin de üretimi hedeflenmektedir. Bu konuyla ilgili yetkinlik sertifikalarımızın varlığından da söz edebiliriz. Ayrıca Çimtaș Gemi firmamızla da özel gemi üretimlerimiz söz konusu. Mesela elektrik üreten santral gemilerin üretimini yapmaktayız. Dolayısı ile Çimtaș’ı Enka Grup’un içinde yer alan sanayi kurulușu olarak nitelendirebiliriz. Röportajımızın bu noktasında ‘jenerik marka’ olmak kavramına açıklık getirir misiniz? Pazardaki fırsatları, tüketici nezdinde karșılanmayı bekleyen ihtiyaçları tespit

Jenerik marka yöneticilerine düșen; kategorinin rekabetin devreye girmesiyle değișen dinamiklerini doğru okuyup SWOT analizleriyle günün koșulları dâhilinde stratejilerini, hatta belki de ürünlerini revize etme yoluna gitmek, söz konusu ürünü rakiplerden ayrıștıran fonksiyonel faydalarını doğru iletișim stratejileriyle vurgulayarak tüketicinin bilinçlenmesini sağlamak, bayi ve satıș ağını marka algısı hususunda bilgilendirmek ve eğitmek olabilir. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Sektörümüzün ilkeli yayın kurulușu dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeyi bașarılı buluyor, șahsınız nezdinde sizi ve değerli ekip arkadașlarınızı tebrik ediyoruz. Generic Trademark Managers must determine their Strategies with SWOT Analyses Mechanical Engineer Msc Oktay ALPTEKİN, the Deputy Chairman of TÜRKİYE IMSAD, the Counsellor of Board of Directors of Çimtaș Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ș., The Member of Board of Directors of Enka Marketing answered our questions in the interview. Evaluating his previous career experiences, clarified the concept of being “generic trademark”.


Alüminyum Sektörü 2015-2016 Sektör Karșılaștırması Aralık 2015-2016 Karșılaștırması


Alüminyum Sektörü 2015-2016 Sektör Karșılaștırması Aralık Ayı Değerlendirilmesi

Alt Ürün Gruplarında Kasım Dönemi Artıș/Azalıș


Alüminyum Sektörü 2015-2016 Sektör Karșılaștırması Ocak - Aralık Dönemi Değerlendirmesi

Alt Ürün Gruplarında Ocak-Kasım Dönemi Artıș/Azalıș

V. İthalat Değerlendirmesi (Cari ay ithalat değeri olduğundan Kasım olarak alınmıştır.) Kasım 2015 ve Kasım 2016 İthalat Değerlendirmesi


Alüminyum Sektörü 2015-2016 Sektör Karșılaștırması

Ocak -Kasım 2015 ve Ocak-Kasım 2016 İthalat Değerlendirmesi


Alüminyum Sektörü 2015-2016 Sektör Karșılaștırması VI. İthalat ve İhracat Karșılaștırması (Ocak-Kasım 2015/2016)


Röportaj

126

VHS, Avrasya Pencere Fuarı’nda Yeni Ürün Gruplarıyla Dikkat Çekecek VHS Dış Ticaret Müdürü Rıfat BAYSAL gerçekleştirdiğimiz söyleşide Mart ayında gerçekleştirilecek olan Avrasya Pencere 2017 Fuarı’na katılım sağlayacaklarını ifade ederek; “Bilinilir ve güvenilir bir marka olma hedefiyle çıktığımız yolda, edindiğimiz tecrübe ile kaliteden ödün vermeden daima müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Firmanızın günümüz faaliyetlerine ve marka bilinirliğini sağladığınız ürün gruplarınıza değinir misiniz? Firmamız; plastik kapı ve pencereler için kilit barelleri, basit havalandırma ve kilitleme aksesuarları imalatı ile sektöre adım atmıștır. Kapı ve pencere sektöründeki ilerlemelerle birlikte firmamız, üretim süreçleri de geliștirilerek ürün çeșitliliğini artırmıștır. Kapı ve pencere mekanizmaları firmamızın lokomotif ürünlerinden biridir. Yapılarda sistem çözümleri üreten firmamız; kapı ve pencereler için çift açılım ve çift kanat sistemleri, kilit ve kilitleme sistemleri, sürme sistemleri ve benzeri ürün çeșitleriyle sektörün önde gelen aksesuar üreticilerinden biri olmuștur. Önümüzdeki günlerde piyasaya sunmayı planladığınız yeni ürünleriniz, yeni projeleriniz, makine parkuru yatırımlarınız hakkında neler söylemek istersiniz? Firma olarak yeniliklerimiz ve yeni yatırımlarımız bu dönemde de varlığını sürdürüyor. Ürün grubu olarak barel üretimine bașladık ve ürünü çeșitlendirdik. Barel üretimi ve bunun toplanıp paketlenmesine kadar olan prosesi kendi ekibimiz ve Ar-Ge çalıșmalarımızla yaptık. Kilit grubunda da bir takım yeniliklerimiz oldu. Kol grubu döküm grubunda yeni çalıșmalarımızı sürdürüyoruz. Çift açılımda yaptığımız bir takım inovasyonlarımız da bulunmakta. Ürünün daha pratik șekilde montajını sağlayacak yeniliklerin yanı sıra daha farklı ürünlerimiz de var. Bu ürünlerimizi Avrasya Pencere 2017 Fuarı’nda da sergileyeceğiz. Bunun yanında tüm bu ürünleri çıkarmamıza çok büyük fayda sağlayan bir makine

yatırım grubumuz var. İlave teknolojik makineler aldık ve bu makineler Kalıphane ile ilgili olarak CNC ișlemeler, tel erozyonlar gibi makinelerdir. Bizim için en önemlisi otomasyonla ilgili olan kısım. Otomasyonla ilgili ciddi bir yatırım yapıp, mühendisler ile çalıșıyoruz. VHS olarak mekanik, makina ve otomasyon anlamında birçok șeyi kendi bünyemizde yapmaya bașladık. 2017 yılında pazarda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Markanızın gelecekteki vizyonuna vurgu yapar mısınız? Bilinilir ve güvenilir bir marka olma hedefiyle çıktığımız yolda, edindiğimiz tecrübe ile kaliteden ödün vermeden daima müșteri memnuniyetini ön planda tutarak çalıșmalarımıza devam edeceğiz. VHS olarak yeni pazarlarda mümkün olduğunca marka bilinilirliğini artırıcı çalıșmalar, yeni üretimler gerçekleștirmeye devam edeceğiz.

Gelecekte de mevcut durumumuzu en iyi noktalara tașımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde katılım sağlamayı düșündüğünüz fuar organizasyonları hakkında bilgi paylașır mısınız? Her sene düzenli olarak iștirak ettiğimiz, bu sene de Mart ayında gerçekleștirilecek olan Avrasya Pencere 2017 Fuarı’na katılım sağlıyoruz. Ayrıca yurt dıșında gerçekleșen ve bayilerimizin iștirak ettiği fuarlara de ziyaretlerimiz ve desteğimiz her zaman olduğu gibi devam edecektir. Düzenli olarak katılımını gerçekleștirdiğimiz Fensterbau Frontale 2018 hazırlıklarımız da șimdiden bașlamıș durumda. Markanızın yurt içi ve yurt dıșı pazarlarındaki konumunu değerlendirir misiniz? Biz VHS markasını en baștan beri bilinir, güvenilir bir marka yapmayı


Röportaj

128

hedefledik. Bunun da meyvelerini toplamaya bașladık. Ciddi, profesyonel bir kadroya ulaștık. Bu zaman içerisinde kazandığımız bir sonuç oldu.

çalıștığımız bayilerimiz var. Birebir son tüketiciye ürün dağıtımımız kesinlikle yok. Yurt içi ve yurt dıșında belli bașlı profil fabrikaları ile çalıșmaktayız.

çalıșanları için hayırlı ve bol kazançlı olmasını temenni ediyorum. 2017 yılının da sektörümüz açısından hayırlı, bereketli ve çok hareketli bir yıl olmasını diliyorum.

Firmamız, marka bilinilirliğini ve güvenilirliğini gerek yurt içinde gerek yurt dıșında pekiștirmiș bir firmadır.

Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Mart ayında gerçekleștirilecek Avrasya Pencere 2017 Fuarı her sene olduğu gibi bu sene de tam anlamıyla bir sektör bulușması niteliğinde olacak. Her șeyden önce fuarın sektörümüz, sektörümüze hizmet eden tüm firmalar ve sektör

Ayrıca VHS ailesi olarak, sektörümüzü yakından takip eden yayınlarınız ALU&Art ve Win&ART Proje dergilerine bașarılarının devamı ile birlikte teșekkürlerimizi sunuyoruz.

% 95 oranında üretimimizle ihracat yapan bir firmayız. Çalıștığımız ülkelerin hemen hemen hepsinde yıllardır sistemini oturttuğumuz, daha da geliștirmeye

VHS in Eurasia Window Fair Attention to New Product Groups VHS Foreign Trade Manager Rıfat BAYSAL stated that they will participate in Eurasia Window 2017 Fair to be realized in March. “We aim to become a well-known and reliable brand on the road, we continue our work by keeping the front-line of customer satisfaction without sacrificing quality with our experience.”


24-27 OCAK Ä°RAN TAHRAN DOWINTECH FUARI


24-27 OCAK Ä°RAN TAHRAN DOWINTECH FUARI


Röportaj

134

“Makrowin’de Uluslararası Kalite Standartları Çerçevesinde Üretim Yapılmaktadır” Makrowin Pazarlama ve Satış Müdürü Yasemin CANPOLAT gerçekleştirdiğimiz söyleşide 2017 yılında Amortisörlü Mafsallı Tente, Elegance Cam Balkon Sistemleri ve piyasada bulunan Rolling Roof Sistemi ile ön planda olmayı planladıklarını ifade etti. partnerimiz olan Asaș Alüminyum ile çalıșmalarımıza devam ediyoruz. Markanıza geçmișten günümüze kadar birçok ürün geliștirerek yenilikler kattınız. Bunlara değinerek; 2017 yılında satıș politikanızı hangi ürünleri öne alarak yapmayı planladığınızı ifade eder misiniz? Hareketli Küpește Lifting sistemimizde artık motorlu, ısı camlı sistem de yapmaya bașladık. Bu sistemde kullanmıș olduğumuz çelik halat sayesinde ölüm tehlikesi kesinlikle yașanmamaktadır. Piyasada kullanılan triger kayıșıdır. Bizim farkımız ise sistemde herhangi bir sorun olduğunda; kasma yaparak, cam çapraz olarak durmaktadır. Bu da ürünümüzü hayati açıdan güvenli hale getirmektedir. Sektörünüz açısından rekabetin arttığı bir ortamda sizleri diğer markalardan ayıran unsurları değerlendirir misiniz? 2002 yılından itibaren hizmet veren Makrowin markalar grubu; birçok sorunun yanıtını yaptığı yenilik ve ürün geliștirmeler ile proaktif çözümler sağlayarak veren ve tamamı kendisine özel (know –how olan) patentli ürünleriyle sektöre gururla öncülük yapan bir firma konumuna gelmiștir. Ar-Ge departmanımız mevcuttaki ürünlerimiz ile ilgili ürün geliștirmeleri ve yeni ürün ile ilgili çalıșmaları kesintisiz devam ettirmektedir. Bu bağlamda patentli ürünümüz olan Rolling Roof sisteminin panellerini ısı yalıtıma çevirdik, panellerimize artık spot ıșık da takılabiliyor. Makrowin Branda sisteminde bilmiyorum biliyor musunuz sadece tașıyıcılarda spot ıșıklar kullanılıyordu yeni dönemde kumașlarımızın profillerinde de LED ıșıklar kullanabilmekteyiz. Hatta 20 cm LED’ler kullanmaya bașladık. Brandanızı topladığınızda

bile mekânınızı aydınlatabiliyorsunuz. Bizim için en önemli unsurlardan biri de kullanmıș olduğumuz özel kutularımız; 100 x 150 – 100 x 200 – 100 x 300 alüminyum profillerimizdir. Kesinlikle üretimimizde hurda malzemeden çekim yapılmaz. Duymușsunuzdur medyada, basında veya ana haber bültenlerinde… öyle profiller kullanılıyor ki; çökmeler yașanıyor ve maalesef sonu hüsran ölümler, yaralanmalar oluyor. Bu yüzden

Türkiye’de Cam Balkon konusunda birçok ilke imza atarak sektörün en geniș portföy ağına sahip firmalardan biri haline gelen Makrowin’de; Uluslararası Kalite Standartları çerçevesinde üretim yapılmaktadır. Yeni serimiz Elegance sistemimizde Isı Camlı 6 mm - 8 mm - 10 mm camlar kullanılabilmektedir. Sistemdeki kullanılan ayar kasası sayesinde 2.5 cm așağı yukarı rahatça ayarlama yapılabilir ayar kasası aynı


Röportaj

136

herhangi bir arızada 50 - 60 TL gibi bir tutar ödenerek tekrar kullanıma devam edilebilmektedir. 2017 yılında; Amortisörlü Mafsallı Tentelerimiz, Elegance Cam Balkon Sistemimiz ve piyasada bulunan Rolling Roof Sistemimizi ön plana almayı planlıyoruz. Makrowin marka bilinirliğinde pazarlama ve satıș süreçlerinde nasıl bir yol izliyor? Sizce markanızı beğenilen marka yapan etkenler nelerdir? Kalitemiz, satıș öncesi ve sonrası sağlamıș olduğumuz destek ile müșteri memnuniyetini sağlamak öncelikli hedefimizdir. zamanda sistemin terazisiz ortamda montaj kolaylığı sağlamaktadır. Sistem üstten tașımalıdır. Her katta 4 adet rulman kullanılır, 2 farklı üst teker tașıma görevi görürken, rulman bulunmayan alt tekerleri kanatlara kılavuz etmektedir. Çıkıș yolundaki boynuz boyunun küçük olmasından dolayı hanımlar artık perde takabilecektir. Kilit sistemi gizlidir. İlk kanatta kullanılan fișek yay sayesinde sistem kapandığında otomatik olarak kitlenmektedir. Aynı zamanda çocuk emniyet kilidi görevi de göstermektedir. Alt kasa çıkıș yoluna takılan PVC kilit sayesinde sistem hırsızlığa karșı da emniyetlidir. Sistemde kullanılan köșe takozları montajın kolay yapılabilme avantajı sağlar. Alt kasada bulunan su tahliye kanalları sayesinde su almama garantisi verilir. Tek camlı sistemde; kanat ve cam arasında bulunan boșluk sayesinde

yağmur suyu veya yoğunlașmadan olușabilecek damlacıklar așağı doğru süzülerek doğrudan su tahliye kanallarına iner, alt kasadaki tahliye deliklerinden dıșarı atar. Yine tek camlı sistemimizde özel paslanmaz vida ve yüzük sayesinde silikon kullanımına ihtiyaç gerektirmeden cam ve kanat birleșiminin yapılması ile imalat ve montaj kolaylığı sağlar. Bu yılki en önemli ürünümüz; “Amortisörlü Mafsallı Tente.” Piyasada o kadar çok firma var ki bizim bu firmalardan farkımız sistemlerimizin tamamında amortisör kullanılmasıdır. Piyasadaki ürünlerin tamamında kolların içinde yaylar kullanılmaktadır ve yaylarda zaman içinde yașanan sıkıntı olduğunda tadilat yapılamamakta ve sistem direkt çöp olmakta ve bu da önemli kayıplara yol açmaktadır. Dolayısı ile milli servetimizden gitmektedir. Bizim kullandığımız kollar amortisör yardımıyla çalıșmakta ve

Makrowin markasını tercih eden müșterilerimiz ürün yelpazesinin geniș olușu olsun, ürünlerin her birini tamamlayıcı olması olsun, bașka bir markaya ihtiyaç gereği olmadan tüm ürünlerimizle ihtiyaçlarını tek çatı altında toplamasının verdiği büyük avantaj sağlamakta ve bu da beraberinde bizi tercih edilir hale getirmektedir. Makrowin’i beğenilen marka yapan her ürünümüzün kalitesi ve her ürünümüzün montaj kolaylığıdır. Ürünlerimizin arkasındayız… ve bu nedenle de Makrowin garantisini tereddütsüz vermekteyiz. Makrowin Pazarlama ve Satıș Müdürü olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Geçmiște olduğu gibi gelecekte de sektörde birçok ilkin öncüsü olmayı hedefliyoruz. Bize markamızı tanıtma fırsatı verdiğiniz için teșekkür eder, dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeye yayın hayatında bașarılar temenni ederiz.

“Makrowin International Quality Standards Framework Production is in progress” Makrowin Marketing and Sales Manager Yasemin CANPOLAT stated that in 2017 we plan to become front-line with the Shock Absorber Tent, Elegance Glass Balcony Systems and Rolling Roof System on the market. “Amortisörlü Mafsallı Tente”

“A Plus Alüminyum Taşıyıcı”


Sektör

138

Gayrimenkul Sektörünün En Seçkin Bulușması

5. İnșaat ve Konut Konferansında 2017 Yılı Kentsel Dönüșüm Yılı İlan Edildi Türk gayrimenkul sektörüne yön veren oyuncular, 5. İnşaat ve Konut Konferansı’nda bir araya geldi. Sektörün en seçkin buluşması olarak kabul edilen, 5. İnşaat ve Konut Konferansı’nda; gayrimenkul sektöründe yaşanan değişimler, şehirleşme ve çevrecilik, enerji verimliliği, kentsel dönüşüm projelerinin önemi, marka şehirler, pazardaki yeni eğilimler, zorlaşan rekabet koşulları ve çözüm önerileri gibi pek çok konu masaya yatırıldı.

Türk gayrimenkul sektörünün önde gelen yatırımcılarının ve profesyonellerinin bir araya geldiği 5. İnșaat ve Konut Konferansı Marriot Hotel Asia’da düzenlendi. Eski çevre ve șehircilik bakanlarından İdris GÜLLÜCE ve Erdoğan BAYRAKTAR ile İNDER Yönetim Kurulu Bașkanı Nazmi DURBAKAYIM’ın açılıșını yaptığı konferans, Türk gayrimenkul sektörünün en seçkin bulușması kabul ediliyor. Bugüne kadar toplam 900’ü așkın șirketi ağırlayarak gayrimenkul sektörünün en geniș katılımlı konferansı unvanını aldı. Eventuum’un organize ettiği 5. İnșaat ve Konut Konferansı’nın açılıș

konușmasını yapan İNDER Yönetim Kurulu Bașkanı Nazmi DURBAKAYIM “İNDER olarak (İstanbul İnșaatçılar Derneği) 50. yılımız olan 2017’yi kentsel dönüșüm yılı olarak ilan ettik. Ülkemizdeki yıllık konut ihtiyacı, riskli yapı dönüșümleri, evlilikler, boșanmalar ve ailelerde genç bireylerinin yalnız oturma ihtiyaçları ile yatırım amacıyla alınanları topladığımızda 900 bin civarında bir rakama ulașılıyor. Ancak 2016’da satılan konut miktarı 1 milyon 250 bin. Bu da ihtiyacın üzerinde bir talep olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu rakamı 2017’de 1 milyon 500 bin olarak göreceğimize inanıyorum.

Eski Çevre ve Șehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE, bazı kimseler tarafından iddia edildiği gibi konut sektöründe balon olmadığını belirterek, özellikle İstanbul’un çok ciddi göç aldığını, batıdan göçün teșvik edilmesine rağmen buraya göçün engellenemediğini söyledi. GÜLLÜCE, emlak balonu gibi densiz laflarla algı operasyonlarıyla piyasa olușturmaya çalıșıyorlar dedi. “Göç devam ettiği sürece her yıl İstanbul bir Eskișehir nüfusu kadar büyüyor. Binalarımıza baktığımızda yüzde 65’ den fazlası eski ve ekonomik ömrünü tamamlamıș durumda. Her evlenen kendi evine çıkıyor. Gece gündüz çalıșsak da konut ihtiyacını gideremeyiz. Onun için


Sektör

140

balon söylemleri algı operasyonudur. Bu algı bașka ülkelere yapılsaydı çoktan giderlerdi. Bu ülkeye yapılmak istenen her șeye rağmen ne güçlü bir ülke olduğumuzu gösterdik çok șükür” dedi. Eski Çevre ve Șehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR, inșaat malzemesinin katma değerinin yüzde 80’inin Türkiye’ye ait olduğunu belirterek, “Çok daha kaliteli ve ucuz malzemeler üretirsek enerji ithalatına harcadığımız parayı buradaki ihracatla kapatabiliriz” dedi. BAYRAKTAR, Türkiye’nin amiral gemisinin inșaat olduğunu belirterek, sektörün diğer ülkelerdeki petrol ve doğalgaz kadar önemli olduğunu söyledi. BAYRAKTAR, Türk inșaat sektörünün dünyada birçok alanda birinci olduğunun altını çizerek, “İnșaat sektörü beton yatırımıdır, bunları durdurun’ diyenler haindir. Derdimiz sadece konut, inșaat, köprü, yol yapmak değil. Biz bu iși en iyi yapanız. Dünyanın her yerine gideceğiz müșavirlik firmalarımızla. Dünyada 50 bin kiși çalıștıran müșavirlik firmaları var. Bunlar üstlendiği projelerde de kendi ülkelerinin ürünlerini kullanıyor. Biz de inșaat malzemelerimizi kullanacağız oralarda” diye konuștu. Konferansta konușma yapan Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı Doğan DAĞ, “Dünyada nüfus hızla artıyor. Artan nüfusla birlikte barınma ihtiyacı da artıyor. BM raporuna göre, 2050’de dünya nüfusunun yüzde 66’sı kentli olacak. Barınmada değișim artık sadece bir ev değil her ihtiyacın karșılandığı yașam alanları kurmayı gerektiriyor. Kentsel dönüșüm projelerinde buna önem verilmesi alt yapı ve master planlarının doğru kurgulanması gerekir” dedi. Babacan Yapı Yönetim Kurulu Bașkanı İbrahim BABACAN konușmasında; 2016 yılı sektör açısından inișli çıkıșlı bir yıl oldu. Kasım ayında açıklanan konut satıș rakamlarının geçe yılın satıș rakamlarını yakaladı. Yașanan her türlü olumsuz tablo ve güçlüklere rağmen böyle bir satıș bașarısı yakalamak sektörün ne kadar güçlü olduğunu göstergesidir. GYODER ve Emlak Konut’un düzenlediği faiz ve vade kampanyalarına destek veren inșaat firmalarının 2017’de aynı șekilde destek olacağına inanıyorum” dedi.

Ağaoğlu Șirketler Grubu Grup İș Geliștirme Bașkanı Burak KUTLUĞ, “Yabancı Yatırımcının Güvenini Artıran Düzenlemeler Neler Olmalı” bașlıklı yaptığı konușmada, yabancıya satıșta rekabetçiliği teșvik edecek 5 öneride bulundu. KUTLUĞ, “Kurumlar vergisi ve gelir vergisi anlamında diğer alternatif ülkelere nazaran rekabetçi teșviklerin sunulması, doğrudan yabancı yatırımcının maliyetini azaltmak ve getirisini yükseltmek için konut alımlarında KDV istisnası getirilmesi, döviz kazandırıcı hizmet kapsamında yabancıya damga ve harç istisnası sağlanması, yabancı yatırımcıların da daha yüksek getiri elde edebilmeleri amacıyla kaldıracı daha kolay kullanmasının sağlanması ve gayrimenkule dayalı finansal enstrümanların sadece bireysel çabalarla değil tanıtım faaliyetleri kapsamında topyekun özendirilmesi gerekiyor” diye konuștu. NEF İcra Kurulu Üyesi Bülent KOZLU, Türkiye Gayrimenkul sektörünün gelișimi ve uluslararası kurumsal yatırım giriși konusunda konușma gerçekleștirdi. Ceylan İnșaat Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı Ozan CEYLAN, Türk İnșaat Kültürü ve Rekabetin İyileștirilmesi nasıl olmalı konularında açıklama yaparken Türkiye’nin güncel politik durumuna değindi. Mimar ve Mühendisler Grubu Denetim Kurulu Bașkanı Kadem EKȘİ, programda gerçekleștirdiği ‘Herkes İçin Șehir’ isimli sunumda șöyle konuștu: “Șehirler aslında bizim habitatımız, yașam alanımız, yașam ortamımız. Balıklar suda nasıl yașıyorlarsa bizlerde șehirlerde yașıyoruz. Dolayısıyla yașamımız için ihtiyaç duyduğumuz tüm gereksinimlerimizi yașadığımız șehir ortamında sağlıyoruz. Șehirleri netice itibariyle bizler inșa edip geliștiriyoruz. Șehirlerin inșa süreci tamamen kendi doğal seyrine bırakılırsa, insanlar da kendi kișisel yaklașım ve ihtiraslarına göre șehri șekillendiriyorlar. Kapitalizm bizi dizi, film ve reklamla yoğuruyor. Üzerimize yoğun bir șekilde gelen seküler, tüketici, gösterișçi, bireyci ve kapitalist propagandanın etkisi altındayız ve bunun farkında olmalıyız, zira bu propaganda önce bizim fikir, düșünce ve yașayıșımızı sonra da șehirlerimizi etkiliyor. Șehircilik metrekare maliyeti ile satıș arasındaki farkı hesaplamak değildir. Șehirler hesap vermez, mimarlar ve mühendisler hesap verir” dedi.

Yiğit IDK Group Türkiye Satıș Direktörü Ozan KIVILCIM, kentsel dönüșüm süreci boyunca yatırımcıyı destekleyecek, tüketiciyi koruyacak reformlar konularında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çevre Dostu Yeșil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Selçuk ÖZDİL, çevre dostu binalara bütünsel bakıș; Yüksek verimli binalar, yașanabilir çevre, sağlıklı insanlar konusunda kapsamlı bilgiler paylaștı. Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Yener GÜR’EȘ, Yapılar șehre nasıl değer katar? Konulu oturumu ile çeliğin önemine dikkat çekerek geleceğin sürdürülebilir yeșil șehirleri için çelik kaçınılmazdır șeklinde konuștu. Enerji Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı Cihan KARAMİK ise binalarda enerji verimliliği çalıșmalarında son durum hakkında bilgi paylaștı. Eventuum Genel Müdürü Pınar KOPUZ düzenlenen konferans ile ilgili “Gayrimenkul ve inșaat sektörünün nabzını tuttuğumuz 5. İnșaat ve Konut Konferansı’nda bu yıl da büyük çaplı bir organizasyon gerçekleștirdik. Sektöre yön veren kurum ve kurulușların deneyimleri ve beklentilerinin aktarıldığı konferans, her yıl daha da ilgi çekiyor. Bizler de ekip olarak böylesine büyük çaplı bir organizasyonu düzenlemekten gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

At 5th Construction and Housing Conference, being the Most Prestigious Meeting in the Real Estate Sector, Year 2017 has been Selected as the Urban Transformation Year Players giving direction to Turkish real estate sector, came together at 5th Construction and Housing Conference. At 5th Construction and Housing Conference, which is seen as the most prestigious meeting of the sector, various topics like changes lived through in the real estate sector, urbanisation and environmentalism, energy efficiency, importance of urban transformation projects, brand cities, new tendencies in the market, difficult competitive conditions, and solution recommendations are brought to the table.


Sektรถr 142


Makale

144

“Ekonomi Her Zaman Eğrilerden Olușur” Celalettin KIRBOZ Girișimci Alüminyum Sanayicileri ve İș Adamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı

D

ünyada dolar son üç ayda % 2 yükselirken ülkemizde % 25 değer kazandı. Son üç ayda doların değișim miktarına göre hesaplanır ise ülkemizde doların 3,20 seviyesinde olması gerekiyordu. Bir yılda doların artıșı % 30’u aștı bu elbette doların yanında doların fiyatlama yaptığı altını da etkiledi. Bu artıșlar maalesef insanımızın fakirleștiği konusunda yargı olușmasına neden oluyor. Bu durumda mali yapılarını stabil tutabilmek adına altın ve dolar alımına yöneliyorlar. Döviz borçluları aynı șekilde borçlarını ödeyebilmek adına buldukları nakitler ile dolar alımına yöneliyorlar. Bu durumda bu talepler döviz açığımızı büyüterek devam ediyor. Bu durumdan çıkmak elbette mümkün ancak yapılmaması gereken her șeyi tozpembe göstermemektir. Güçlü kararlı ekonomik kararlar alabilmektir. Sanayiciyi elbette buna bağlı olarak piyasayı rahatlatmak șarttır. İș hayatı rahatlar ise parkende ve piyasa çalıșmaya bașlar ve rahatlar. Bu ortamda hiçbir kısım rahatlayamaz ve bu ortamdan çıkamaz. Piyasa nasıl rahatlar elbette sıcak para giriși ile șu anda tüm piyasalar tahsilat güçlüğü ve nakit darlığından șikâyetçi. İșsizlikten șikâyetçi olan firma nakit sıkıșıklığı șikâyeti olanların yanında problem olarak gözükmüyor. Bankalar risk almamak adına kredileri iyice sıktılar ve sıkmaya devam ediyorlar. Bankalar olmadan piyasaya sıcak para girmesi mümkün değildir. Uzun zamandan beri dile getirdiğimiz kredi sisteminin açılması, yeni teșvik ve destek sistemlerinin çalıștırılması çok önemlidir. Hep birlikte sanayi çarklarını her geçen gün daha da hızlandıracak șekilde çevirmeliyiz. Șunu unutmayalım hiç kimse bize getirip bu durumdan çıkıș

kaynağı sunmayacak bizim çıkıșımız yine bizim içimizde olacak. Devletimizin bu süreçte bankaları en azından devlet bankalarını risk almaya yönlendirmesi önemlidir. Üreticiye ve esnafımıza direk olmasa da en direk yöntemler ile destek vermesi, rekabet gücümüzü artıracak TEV, gümrük vergileri vb. maliyetlerimizi direkt kaldıramıyor ise mahsuplar ile de olsa sektörü sübvanse etmelidir. Ucuz hammadde girdisine yol açacak toplu alımlarda bizleri desteklemektedir. Belli Bölgelerde değil tüm ülkede teșvikleri uygulayarak toplu bir kalkınma hareketine geçilmesini sağlamak, beklentimizdir. Bu ülkenin sanayicisi gerçekten elini değil tüm vücudunu tașın altına koymuștur. Yapılacak her iyileștirmeye misli ile cevap verecek durumdadır. Ancak bu günlerde muhakkak desteğe ihtiyacı vardır. Maalesef bu desteği alamadığı takdirde de çok daha fazla çaba sarf edecek imkânsızlıklar içerisinde mücadeleye devam edecektir. Özellikle ihracat kısmına verilecek destekler ile ülkeye döviz girișinde hızlanma ve buna dayalı sıcak para piyasaya ineceği kanaatimiz vardır. Ekonomi her zaman eğrilerden olușur, kırılma ve iniș çıkıșlar hep vardı ve olacak ancak gerekli sürelerde ayağa kalkmaz ve iniș veya yatay hareket devam eder ise bu yașanan sürece bağlı yükseliș çizgisinde gecikerek gelecektir. Daha iyi, daha güçlü piyasalara hep birlikte ulașmak dileği ile saygılarımı sunarım.


Sektör

150

“Firmalarımız Doğru Fuar Yapmasını Öğrenmek Durumundalar” GALSİAD – Girişimci Alüminyum Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin KIRBOZ gerçekleştirdiğimiz söyleşide 8-11 Mart 2017 tarihinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarı bünyesindeki Uluslararası Avrasya Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri & Alüminyum Özel Bölümü’nü ve fuarın sektöre yansımalarını değerlendirdi. hesaplar isek bunun yüzde yirmisi 60-80 bin ton yapar, bunu 50 bin ton /yıl olarak hesaplayalım. İște olmayan bir malzeme Ar-Ge sonucunda sektörümüze bu kadar bir ilave alan yaratmıș. Bunun yanına mobilya, cam sistemleri, vb. konulduğunda ciddi oranda bir ilave mal imalat ve satıșı potansiyeli doğmuștur. Elbette yassı mamul içinde özellikle mutfak sektörüne yönelik çalıșmalar, cephe ve reklam sektöründeki çalıșmalar toplamda ciddi artıșlar sağlamıștır. Bütün malların tanıtıldığı ve anlatıldığı yerler ise temelde fuarlardır.”

“Bizce Kötü Fuar Olmaz” “Tanıtım ve Pazarlama Faaliyeti İçin Önem Teșkil Ediyor” Girișimci Alüminyum Sanayicileri ve İș Adamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ; “Dernek olarak destek verdiğimiz fuarlarımızdan olan 18. Avrasya Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri & Alüminyum Özel Bölümü organizasyonu sektörümüz için önemli yer teșkil etmektedir. Alüminyum sektörü nihai ürün tasarımı, geliștirilmesi, uygulaması gittikçe önem kazanmaktadır. Uzun süredir üzerinde durduğumuz ve destek verdiğimiz Ar-Ge faaliyetleri, test, araștırma çalıșmaları neticesi geldiğimiz bu noktada sektörde etkisini göstermeye bașlamıștır. Detaylı çalıșmaların sonucu olan ürünlerinde pazara ve piyasaya tanıtılması yöntemlerinden birisi fuarlardır. Unutulmamalıdır ki fuarlar sadece ürün satıșı yapılan noktalar değil firmanın ve ürünün de vizyonunun tanıtıldığı alanlardır. Piyasa içerisinde olduğumuz sürede yıllarca hiçbir gelișme kat etmeden yürüyen fabrikalar olduğunu gördüğümüz gibi üretici olmadan sistem, ürün geliștiren onlarca firma da gördük ve halen görüyoruz. Buradan bakıldığında bu ürünlerin sergilenmesi, tanıtım ve

pazarlama faaliyeti için en önemli nokta fuarlardır” dedi.

“Sistem Geliștiren Firmalar Fuarlardan Olumlu Dönüyor” KIRBOZ; “Firmalarımız doğru fuar yapmasını öğrenmek durumundalar. Aynı ürün gamı, aynı kavram ile sürekli fuar yaparak hem fiziki ve hem de maddi olarak yorulan firmalarımız var. Elbette fuarlardan çok olumlu sonuçlar alamıyorlar. Bunun yanında ürün geliștiren, sistem geliștiren firmalar için fuarların son derece olumlu geçtiğini biliyoruz. Evet, Türkiye’de alüminyum sektörü halen Aldoks üretiyor ve satıyor. Ancak dikkat edilirse bu sistem bile ovalleștirildi, ısı yalıtımla ekonomik ısı yalıtım uygulaması yapıldı, farklı ișleme ve montaj metotları ile önü açılarak satıșı devam etti. İște ince nokta bu ürünü geliștirmektedir. Bugün profil fabrikalarının nerede ise hepsi küpește sistemi üretiyor. Tahminlerimize göre de bu sistemin üretimde ortalama % 20’ler de bir yeri var. Peki; bundan 15 yıl önce nasıldı bu durum; böyle bir ürün yoktu. Bugünden yola çıkarak ülkemiz ekstrüzyon üretimini 300 - 400 bin ton / yıl en alt değerden

‘Bizce kötü fuar olmaz’ diyen GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı, “Fuar katılımcı firmanın kendini geliștirmesi ile firmaya katkı sağlar. Biz GALSİAD olarak bu anlamda firmalarımıza tasarım așamasından ilk örnek, endüstriyel prototip, kalıpsız ürün üretimi, nihai ürün üretim mühendisliği, üretilen ürünün test analizlerine kadar her așamada hizmet sunuyoruz. Firmalarımız bize geldiğinde sadece kafalarında bir proje ile geliyorlar, biz bunun ürüne dönüșmesi ve ürün sonrasındaki tüm testlerine kadar her așamayı birlikte planlayarak gerçekleștiriyoruz. Zaten bir sektör sivil toplum kurulușunun da yapması gereken bu hizmetleri vermektir. Bu fuarın tüm sektöre, katılımcı, ziyaretçi sektör temsilcilerine hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

“Our Companies Need to Know the Right Fair” GALSİAD - Chairman of Entrepreneur Aluminum Industrialists’ and Businessmen’s Association, Celalettin KIRBOZ, made an announcement at the International Eurasian Window, Shutter, Facade Systems & Aluminum Special Section within the Eurasian Door, Window and Glass Fair to be held at Tüyap Fair and Congress Center on 8-11 March 2017 and the sector reflects the fair.


Sektör

152

Messe Stuttgart, Türkiye’deki Ortaklığının Tüm Hisselerini Satın Aldı Messe Stuttgart, İstanbul merkezli Türkiye’deki ortaklığının kalan hisselerini de satın aldı. Messe Stuttgart, şimdiye kadar hisselerin % 60’ına sahipti. Önceki yönetici ortağı Hakan GENÇOĞLU’nun emekli olmasıyla Messe Stuttgart kalan % 40’lık hisseyi de satın aldı. Messe Stuttgart Bașkanı Roland BLEINROTH, bu adımın arkasındaki gerekçeyi șu sözlerle anlattı: “Türkiye bizim için güçlü bir pazara sahip olan önemli bir ekonomik bölge. Bu bölgenin Stuttgart’taki ticaret fuarlarımız için önemli bir kaynak pazar olmaya devam edeceğine de inanıyoruz. Bu satın alma ile uzun dönemli taahhüdümüzü ortaya koyuyoruz. Müșterilerimiz bunu çok iyi anlıyor ve takdir ediyor.” Hakan GENÇOĞLU danıșman olarak görev alacak ve Türk fuarcılığında sahip olduğu yılların tecrübesini ve bağlantılarını paylașmaya devam edecek. 1 Ocak’tan itibaren Messe Stuttgart Ares Fuarcılık’ın Genel Müdürü olarak Ufuk ALTINTOP atandı. Eylül 2015’ten bu yana Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdüren 45 yașındaki ALTINTOP, șirketteki yapı ve süreçlere zaten așina. İșletme mastırına sahip olan yeni yöneticimiz ALTINTOP, Türk fuarcılık sektöründe 15 yılı așkın süredir çalıșıyor: Hanover Fairs İstanbul için 2000 yılından bu yana uluslararası satıș ve pazarlamanın da aralarında olduğu farklı alanlarda çalıșan ALTINTOP, 2005’ten 2015 yılına kadar bu șirkette

ticaret fuarı. Ibatech’in Ankara ve İzmir’de de yan etkinlikleri bulunuyor. Dünya genelinde aktif olan Messe Stuttgart, 50 ülkede bağlı kurulușlar ve dıș temsilciliklerinden olușan bir ağa sahip. Sonuç olarak Stuttgart’taki ticaret fuarlarına daha fazla katılımcı ve ziyaretçi sağlanmakla kalınmıyor, yurt dıșında da etkinlikler organize ediliyor. Messe Stuttgart, bunlara ek olarak önde gelen uluslararası ticaret fuarlarına Almanya’nın çeșitli șekillerde resmi olarak ortak katılımını da düzenli olarak organize ediyor. Genel Müdür Yardımcısı sıfatıyla görev alıyordu. Messe Stuttgart, 2010 yılından bu yana Türkiye’de ortaklığı aracılığıyla temsil ediliyor. Messe Stuttgart Ares Fuarcılık; panjur, kapı ve güneșten koruma sistemleriyle ilgili bölgenin öncü fuarı R+T Turkey’i İstanbul’da organize ediyor. Stuttgart’taki dünyanın önde gelen R+T fuarının bir dalı olan R+T Turkey, 2013’ten bu yana iki yılda bir gerçekleștiriliyor. Ibatech, Türkiye ve çevre ülke pazarları için pastacılık ve șekerleme alanlarında lider bir

Messe Stuttgart, has Purchased All of the Shares of the Partnership in Turkey Messe Stuttgart, has purchased the remaining shares of partnership in Turkey, with main center being in İstanbul. Messe Stuttgart, was the owner of 60% of the shares till now. As Hakan GENÇOĞLU, being the previous management partner, got retired, Messe Stuttgart purchased the remaining shares of 40%.


Global sektör bulusması

27 Subat – 3 Mart 2018 Messe Stuttgart, Almanya www.rt-expo.com


Teknik

154

Cephelerde Kristal Saydamlığı İçin Șeffaf Silikonlar

Șekil 1

Pınar ÇETİN

Genel Bilgiler

Son 30 yılda cam kaplama ve cephe teknolojisindeki büyük gelișmeler, doğal gün ıșığı ve enerji verimli sistemlerin entegrasyonu gibi kullanıcı menfaatlerine önem verirken, talep edilen estetiği sunan, tamamen cam kaplama sürdürülebilir tasarımları da mümkün kılmıștır.

ve rıhtım da dâhil olmak üzere șehrin panoramik görüntüsünü sunan büyüleyici bir galeri olușturmaktadır. Aan de Stroom Müzesi, tekli olarak cam kaplama yapılmıș, serigraflı, s-biçimli cam panolarının kompleks dizilimi nedeniyle fevkalade zorlayıcı bir proje olmuștur. Bu sıra dıșı tasarım, büyük cam panoları desteklemek üzere, 5,5 m x 2 m x 12 mm ebatlarında derin u-kanallı çerçevelerin kullanımını gerekli kılmıștır. Derzin derinliği ve kırılması durumunda camın tüm yükünü telafi etme yeteneği dolayısıyla, iki taraflı yapıșma için Dow Corning® 993 Strüktürel Cephe Silikonu onaylanmıștır.

Strüktürel cam cepheler, örneğin noktasal sabitleme kullanarak, görünür hatları azaltarak ve yüzey dokusunu ve dıș cam cephesinin gerginliğini yumușatarak, çıplak metalin azaltıldığı mimari tasarımlara olanak sağlar. Aan de Stroom Müzesi’nde (Șekil 1) kullanılan altı metre yüksekliğindeki cam kaplama alanlar, nehir

Camın dikey kenarları, Dow Corning® 791 Silikon Sızdırmazlık Mastiği ile yalıtılmıștır. Bu sızdırmaz derzlerin, bitișik cam panellerin yakınlığı dolayısıyla olușan sürekli yükle birlikte, ısıl genleșme ve rüzgâr yükü nedeniyle olușan dinamik hareketleri de telafi etmesi gerekmektedir.

Cephe, tam anlamıyla konsepti ve çevresiyle olan entegrasyonuna verilen büyük önemle; bir binanın yüzü ve sahibinin ya da mimarının imzasıdır.


Teknik

156

Șeffaf camlar arasındaki bağlantı elemanları olan bu sızdırmazlık derzleri son derece gerekli olmalarına rağmen, kullanılan sızdırmazlık mastikleri hem yeterince șeffaf, hem de dayanıklı olamamaları nedenleriyle, cephe șeffaflığını en üst seviyeye getirmek ve iç-dıș ortamlar arasındaki görsel engelleri ortadan kaldırmak üzere devam eden mimari arayıșta, geriye kalan son görünür darboğazı temsil etmektedirler (Șekil 2).

Kristal Saydamlığında Cephe Silikonları Modern mimari trendlerin gereksinimlerine cevap vermek için Dow Corning, birkaç yıldır bir dizi saydam silikon yapıștırma teknolojilerinin geliștirilmesi için çalıșmaktadır.

Dow Corning® TSSA –Șeffaf Strüktürel Cephe Silikonu Cephelerin dıș yüzeyleri için kullanılan ve zaten iyi tanınan TSSA, optik olarak saydam ve yüksek mukavemete sahip silikon bir filmdir. 1 mm’lik kalınlığı ile bu yapıștırıcı film, ilave ölü yük desteği gerektirmeksizin, camı metale strüktürel olarak birleștirmek üzere tasarlanmıștır.

Șekil 3

Klasik bir strüktürel cephe silikonu ile karșılaștırıldığında, statik tasarım mukavemeti yaklașık 50 kat daha yüksektir. Delmeyi ve camın mekanik olarak sabitlenmesini gerektiren alternatif sistemlere oranla, akıcı ve yumușak bir tasarıma olanak sağlar. Camın

Press Glass’ın Hırvatistan’daki yeni üretim tesisinin cam cephesinde noktasal sabitleme elemanı olarak, Sadev mimari cam bileșenleri kullanılmıștır. Kendi fabrikasında üretilen temperli lamine camlar 2000’in üzerinde noktadan yine kendi fabrikalarında TSSA film ile yapıștırılmıștır. Yalıtımlı cam paneller delinmediğinden ve bu nedenle de camın bütünlüğü bozulmadığından, gösterișli bir estetik ve tamamen șeffaflık elde edilmiștir. Bu aynı zamanda, camın ağırlığının ve maliyetinin de azalmasına imkân tanıyacak șekilde, cam kalınlığının 25,4 mm’den 17,52 mm’ye düșürülmesine olanak sağlamıștır (Șekil 3). Mukavemet ve yaratıcılığın sınırlarını daha da ileriye tașımak, Eric Owen Moss Architects, California Culver City’deki 8511 Warner Drive projesi için benzeri görülmemiș bir cam tavan tasarladılar. Bükümlü lamine silindir camlar, strüktürel cam tasarımında benzeri görülmemiș çarpıcı bir yapı olușumuna olanak sağlayan bir dizi kablo kafes kirișinin ağ elemanlarını olușturdular (Șekil 4). Projelerini herkesçe tanınır bir hale getirmek için yeni yöntemler geliștirme konusundaki azimleri bu tasarımda oldukça belirgindir. Projede, bir gösteri alanının üzerinde akustik bir tente olușturacak șekilde, 7 fit’ten 14 fit’e kadar olan farklı uzunluklarda 200’e yakın cam silindir kullanmaktadır. Bu kadar dar yarıçaplarda cam ișleyebilmek için kullanılabilen yegane metod olarak silindirler tavlanmıștır ve bu nedenle de, delikler açarak ve cıvatalar kullanılarak monte edilemezler. Tüpün üst kısmı klasik strüktürel silikon ile tasarlanmıștır ve tüpün orta kısmının içindeki bir “Yoke” TSSA ile bağlanmıștır. Yoke, borunun orta kısmını destekleyen çelik bir kablonun üzerine dayanacak șekilde tasarlanmıștır ve kavisli çelik dikdörtgen parçalara TSSA ile yapıștırılmıștır. Cama iliștirilen kavisli bağlantı parçalarının, 305 mm yarıçapa sahip cama kavușabilmesi için ișlenmesi gerekir. Buradaki mühendislik zorluğu, TSSA bağlantısının rüzgar ve sismik olaylar esnasında

Șekil 3-a

Șekil 2

klasik metotla delinmesi ve sabitleme noktasında hava/gaz sızdırmazlığını sağlamak üzere contaların kullanılması zorunluluğunu ortadan kaldırarak, gaz dolumlu yalıtım camının bütünlüğü bozulmasını engeller ve daha üstün bir dayanıklılık ve kullanım ömrü sağlar. Bu nedenle de, cephenin daha fazla oranda sürdürülebilir ısı yalıtımına katkıda bulunur.


Șekil 4

Teknik

158

silindirin iki yarısı arasındaki rotasyonel ve kesme gerilimlerine dayanmasıdır.

Dow Corning® TSSL –Șeffaf Strüktürel Silikon Laminatı Benzer șekilde, nokta ve alan laminasyonu için, iç mekân uygulamalarında kullanılmak üzere saydam bir film de mevcuttur (TSSL). Dayanıklılığı, yüksek mukavemeti ve elastik özellikleri, bilhassa, merdivenlerin, cam kirișlerin strüktürel yapıștırılmasında veya diğer iç mekân dekoratif cam bağlantıları gibi iç mekân uygulamalarında önemli avantajlar sunar. Șekil 5’de cam bir merdivende TSSL’nin kullanılması gösterilmiștir. Paslanmaz çelikten bir L profili, saydam, ince, yüksek mukavemetli silikon TSSL filmi kullanılarak, cam merdiven dizisine lamine edilmiștir. Cam merdivenin cam dizisine yerinde montajı, klasik, manuel uygulanan siyah bir silikonla gerçekleștirilmiștir. Bunun yerine artık, saf cam estetiğini elde etmek üzere, saydam bir yapı yapıștırıcısı olan ve yeni geliștirilen Dow Corning® 2400 Assembly Silicone Sealant kullanılabilir.

Manuel Saydam Uygulamalar İçin Dow Corning 2400 Assembly Silicone Sealant Dayanıklı ve tamamen saydam estetiğin gerekli olduğu özel strüktürel cam tasarımları, hava koșullarına karșı sızdırmazlık uygulaması ve diğer cam-cam veya cam-metal bağlantılar için en son ve dönüm noktası teșkil eden silikon teknolojisi, tek bileșenli, optik olarak tamamen saydam bir silikondur.

gereksinim duyduklarından fabrikada uygulanmak zorundadır. Dow Corning 2400 Mastiğinin 0,14 Mpa’lık dinamik tasarım mukavemeti, klasik yapı silikonlarının değerlerine benzerlik göstermektedir. Dow Corning 2400 Mastiği, +/- % 50’lik verilen hareket kabiliyetinde % 100’den daha fazla bir nihai gerilmeye ulașan yüksek bir mukavemet ve yüksek esneklik sunar. Bu yüksek hareket kabiliyeti ve esneklik sayesinde derz boyutları, klasik yapı cam kaplama mastikleriyle kullanılandan daha incedir. Strüktürel cephe uygulaması 12 x 6 mm² ebatlarında minimum bir derzi gerekli kılarken, silikon bir sıcak eriyik ile 10 x 3 mm² ebadındaki bir derz tasarımı, strüktürel cephe uygulamalarında genellikle meydana gelen yüklere karșı direnç göstermek üzere önerilebilir. Dow Corning 2400 Mastiği, strüktürel cephe için, diğer malzemeler arasında, Dow Corning tarafından onaylanan bütün yüzeylere astarsız yapıșma sağlar. Șu ana kadar elde edilen test sonuçları, klasik bir yapı strüktürel cephe mastiğinin rolünü yerine getirebilmesi için, bu teknolojinin bu potansiyele sahip olduğunu onaylamaktadır. Cam kirișler, dekoratif cam yapıștırma, çift giydirme cepheler ya da cam kolon uygulamaları için, yüksek hareket kabiliyeti ile birlikte mukavemetin ve șeffaflığın bir kombinasyonu özellikle çekici olabilir. Cam kolonun üst ve alt kısmı U kanallı bir profilin içine mekanik olarak sabitlenirken, bu cam kolonlar genel olarak siyah bir strük-

Șekil 6

Șekil 5

Saydam Dow Corning 2400 Mastiği nötr, % 100 silikon bir sıcak eriyiktir. Kürlenme, atmosferdeki nemle etkileșerek elde edilir, buna karșın iç ve dıș mekânlarda kullanılan yüksek mukavemetli silikon filmler (TSSA ve TSSL) kürlenmek için ısıya ve basınca


Teknik

160

Șekil 7

türleri gibi, 3 boyutlu șekiller olușturacak șekilde enjeksiyonla kalıba döküldükleri aydınlatma endüstrisi için özel olarak formüle edilmișlerdir. Özel formülleri, sararmadan, yüksek sıcaklık, UV ve hava șartlarına karșı olan dirençlerini sağlamakta ve mükemmel netlikteki görüș açısını garanti etmektedir. Dahası, çizilmeye karșı olan dirençleri eșsiz olduğundan, bu onları bir fabrikada tașınması kolay bir malzeme haline getirmektedir.

türel silikon kullanılarak, yüksekliği boyunca (uzun kısmı boyunca) cephe camına yapıștırılır. Bu tip bir uygulamada derz, ölü yüke değil, sadece dinamik rüzgâr yüküne maruz kalır ve bu sebeple de Dow Corning 2400 teknolojisi için saydam bir estetik avantaj sağlayabileceği ideal bir uygulamadır (Șekil 6). Bir giydirme cephenin șeffaflığını artırmak üzere Dow Corning 2400 Mastiğinin, hava koșullarına karșı sızdırmazlık sağlayan bir eleman olarak kullanılması olağan bir uygulama olarak kendini gösterecektir (Șekil 7). İki adet yekpare camın uç uça birleștirilmesi eșsiz bir șeffaflık sağlar. UV, sıcaklık ve hava șartlarına karșı dirençli olmasıyla silikon, iç ve dıș mekân uygulamaları için kullanıșlı olduğundan camı cama veya camı metale yapıștırarak pek çok fırsatı da beraberinde getirir. Bunun iyi örneği, strüktürel özellikleri ve hava sızdırmazlığı fonksiyonunu birleștiren ve saydam bir estetiğin elde edilebildiği çift giydirme cephelerdir. Hem strüktürel derzleri, hem de sızdırmazlık derzleri kristal saydamlığındaki silikonlar değiștirmek artık mümkün olduğundan, yalıtımlı cam ünitelerinin (IGU) içindeki çıta ve ikincil mastikler, mükemmel saydamlıktaki cepheleri elde etmede geriye kalan bir sonraki engel haline gelmișlerdir. IGU dayanıklılığı ile ilgili yapılan ilave testler, bu teknolojinin özel yalıtımlı cam tasarımları için ikincil mastik olarak potansiyeli olduğunu göstermektedir. Dow Corning 2400 Mastiğinin bir yalıtımlı cam ünitesinin dikey parçaları üzerinde kullanıldığı ilk denemeler (Șekil 8) gerçekleștirilmiștir. Üst ve alt yatay kısımlarda ise nem alıcı içeren bir çıta, bütil ve mat bir silikon mastik ile klasik bir yalıtım cam tasarımı kullanılmıștır. Bu özel kurulum elbette ki sistemin dayanıklılığını etkileyecektir ve dolayısıyla da, yalnızca iç ve dıș mekân șeffaf cam tasarımlarının niș uygulamaları için uygundur.

Dow Corning optik silikonlarının yelpazesi dâhilinde, yakın zamanda geliștirilen bir malzeme, son derece düșük ıșık sönümlemesi sayesinde özellikle göze çarpmaktadır. Bu ürün, mükemmel șeffaflığı ve eșsiz silikon dayanıklılığı ile birlikte, gerektiği yerlerde cepheye ıșık verebilecek, çok ince, esnek, șeffaf, ıșığı kılavuzlayan filmler üretebilmek için mükemmel bir aday haline gelmektedir. İlk prototipleri bașarılı bir șekilde üretilmiștir (Șekil 9). Hali hazırda, ıșık enjeksiyonu ve ıșık ekstraksiyonu seçenekleri araștırma halindedir.

Sonuç

Șekil 8

Optik Silikonlar - Mimari Aydınlatma Șekil 8’de görülebileceği üzere Dow Corning 2400 Mastiği, șeffaf, kalıplanabilen optik silikonlarla üretilmiș olan șeffaf bir ısıcam çıtası ile kombine edilmiștir. Bu silikonlar, örneğin lensler veya LED aydınlatma arma-

Ara parçaları ve contalar gibi, nispeten daha basit doğrusal aksesuarlarla kullanılmalarının yanı sıra, optik silikonlar, aydınlatmalı cepheleri olan artan sayıdaki binalar için mimari aydınlatmanın yepyeni dünyasını keșfetmemiz için yol göstermektedir. Mimari, toplumsal ve teknolojik değișimler nedeniyle, aydınlatma tasarımı son derece zorlu meydan okumalarla karșı karșıyadır. Uygulanan malzemeler, LED ıșık kaynakları tarafından üretilen yüksek sıcaklığa dayanabilmeli, zorlu çevre koșullarına maruz kalırken cephenin muhtemel kullanım ömrü boyunca da sağlam kalabilmelidir. Gündüz görünür olmamalı ve gece de, gerekli olduğu yerlerde ıșık verimini sağlamak üzere, cephelerin karmașık șekillerini takip edebilmelidir.

Eșsiz estetiği ve șeffaflığı ile birleșen mukavemeti ve dayanıklılığı, mimari tasarım özgürlüğünde yeni bir boyuta kapı açmaktadır. Silikon bazlı yapı cam kaplama çözümleri, modern ticari mimari alanında yaygın bir rol edindiğinden, teknolojinin ve onun uygulamalarının, daha șık ve șeffaf cephe tasarımları ile ortaya atılan zorluklarla bașa çıkabilmek üzere evrimleștiğini görebiliriz. Bu tasarımlar, çoğu durumda yalnızca șeffaf silikon yapıștırma çözümleri ile hayata geçirilebilir. Çözümlerin bu eșsiz bileșimi, daha yüksek tasarım yükü kapasitesini ve kullanım ve performansı geliștiren daha yüksek anlık mukavemet ile bir arada olan, derz hareketine uyum sağlamak üzere yüksek bir hareket kabiliyetini de kapsamaktadır. Bu teknolojiler iyi belirlenmiș mimari tasarım hedefleri yararına, daha görsel ölçülü bir șeffaflık üretebilen yeni tasarım seçeneklerine ve üretim avantajlarına kapı aralamaktadır.

˾ʺ]ÖÕÙÖËÜËÕ ÎÏÜÑÓÝÓÜËÖěÕ͓͑͒͗ÝËãěÝěØÎË

Șekil 9

ãËãěØÖËØ×ěŬÞěÜʺ


Teknik

162

İmar Rantına Yargı Primi Mimar Osman GÜDÜ

K

adıköy’ün önemli yeșil alanlarından, 44.783 m2’lik meteoroloji arazisi maliye hazinesi tarafından özelleștirilerek, kat karșılığı inșaat yapmak üzere ihale edildi. Anadolu yakasının en kalabalık ilçesi olan Kadıköy’ün olası bir depremde toplanacak yeri ve kamuya ait yeșil alanı olan bu yeri 23 Ağustos 2004’de, % 40’ı firmaya, % 60’ı da maliyeye olmak üzere bir inșaat firması ihaleyi aldı. Kadıköy Belediyesinin kamuya ait bu yerin imara açılması ve yoğunluk getireceği sebebi ile yargıya bașvurması sonucu, 11 Ocak 2008’de yürütmenin durdurulması kararı çıktı. Bu karara istinaden Belediye’nin mühürleyip durdurduğu inșaat, hiçbir gerekçe göstermeksizin, bodrum kat ilavesi ile imar alanını da yükseltilip uygulamaya devam etti. Ne yazık ki bu gelișmelere yeni plan değișikliği ile yeni imtiyaz elde eden firmanın bu kez de önünü İ.B.B meclisi açtı. Söz konusu alandaki imar artıșını ortaya koyan plan değișikliği, oy çokluğu ile onaylandı. Kadıköylülerin gözleri önünde tam dört blok 47 kat ile gökyüzünü delercesine bir beton dağı gibi yükseldi ve tamamlandı. Üzerinde devam eden davalar ve halkın tüm itirazlarına rağmen, hazine kendisine ait % 60’lık hisse satıșını da bir ihale ile devredince, aradan tamamen çekilip, kamu yararına kullanılması ve yașatılması gereken bu alanda devletin ticaret çıkarları kamu yararından öne çıkarılarak vatandașa yaratacağı sorunları ile bırakıldı. Özel imar ile bölgedeki yapılașma oranlarının çok üstünde bir yoğunlukla yapılan bu yapılar için % 40 hisse alan müteahhit firma, yürütmeyi durdurma kararı sonucu Kadıköy Belediyesi’nin müdahalesinin haksız olduğu gerekçesi ile

mahkemeye bașvurdu. Bu süre içinde inșaatın tamamlanamaması nedeni ile Kadıköy Belediyesi sorumlu tutularak, “İnșaatın hukuka aykırı ve keyfi eylem ve gecikmeleri” neticesinde İstanbul Anadolu yakası 6. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile Kadıköy Belediyesi 101.859.043.16-TL tazminat ödemeye mahkûm oldu. Karara Belediye Avukatları tarafından yapılan itiraz da reddedildi. Hukuk devleti olan Türkiye’de imar yolsuzluklarının ayyuka çıktığı bir dönemde, toplumun güveneceği en önemli unsur yargı kararları olmalıdır. Bu karar Cumhuriyet tarihinde görülmemiș skandal bir karardır. İmar rantının yasa ile primlenmesi anlamına da gelmektedir. Bu kararın bir üst mahkeme tarafından bozulması olasılığı dahi, alınan bu kararın hukuk sistemi üzerinde bıraktığı lekeyi silemeyecektir. Davada önemli rol oynayan bilirkiși raporu ve bu rapora imza koyanların yașadıkları ülke gerçeklerinden ne kadar uzak bir karara imza atmaları da düșündürücüdür. Son yılların en çok gündemde olan imar rantları konusunun, gerek yönetimler, gerekse onunla ișbirliği içinde olan müteahhit firmaların ne kadar pișkin bir anlayıș ile yürütmesinin ardında ne vardır? Ülke varlıklarının yağma edilmesinin önünü açacak olan bu tür yargı kararları Türkiye’nin geleceğini de ipotek altına alacaktır. Bahsi geçen konu kamuoyunda duyulmuș ve toplumun bilgilenmesine de neden olmuș bir hadisedir. Bu ve buna benzer yüzlerce dosyanın kararların yürütüldüğü günümüz Türkiye’sinde toplumsal barıșın, uzlașının ve huzurun en önemli güvencesi yargıdır. Hangi konuda olursa olsun bağımsız yargı kararlarına, bu gün her zamandan çok ihtiyacımız vardır.


Sektör

164

Adana Cam, Ürün Gruplarını 11. Adana İnșaat 2017 Fuarı’nda Sergiledi 80 yıl ve üç kuşaktır cam ticaretiyle uğraşan Salt Cam’ın kardeş kuruluşu Adana Cam; 16 - 19 Şubat 2017 tarihleri arasında 11. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri İş ve İnşaat Makineleri Fuarı Adana İnşaat 2017’de sektör profesyonelleriyle bir araya geldi.

Müșteri istekleri doğrultusunda, son teknolojiyi kullanarak yüksek kalite ve standartlarda üretim yaparak müșteri memnuniyetini en üst seviyeye tașımayı misyon olarak kabul eden Adana Cam 6.000 m2’lik kapalı alanda ve yeni tesislerinde üretimlerine devam etmektedir. 11. Yapı Malzemeleri ve İnșaat Teknolojileri Fuarı’nda sektör temsilcilerinin dıșında, nihai tüketici olan sivil katılımcılara ürün grupları hakkında bilgiler aktaran Adana Cam yetkilileri, farklı sunum ve lansmanlar ile çözüm ortaklarının da dikkatini çekti. Pencere doğramalarında Isıcam Sistemleri K Serisi veya Isıcam Sistemleri S Serisi olmayan binalardan daire alınması durumunda enerji kaybının % 35 olacağına dikkat çeken Adana Cam yetkilileri; markalarını temsil eden diğer ürünleri temperli ve lamine cam çeșitlerini, kurșuna dayanıklı cam alternatiflerini, Isıcam Sistemleri ve türevlerini de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisine sunarak bașarılı bir

fuar organizasyonuna daha Adana Cam imzasını attı. Tüyap Adana Fuarcılık A.Ș. tarafından, Çukurova Fuarcılık A.Ș. ve Adana Büyükșehir Belediyesi desteği ile düzenlenen Adana İnșaat 2017 Fuarı’nda açılıș kurdelesini birlikte kesen ve Adana Cam standına ziyarette bulunan Adana Valisi Mahmut DEMİRTAȘ’a, Adana Büyükșehir Belediye Bașkanı Hüseyin SÖZLÜ’ye, Adana Sanayi Odası Bașkanı Zeki KIVANÇ’a, Adana Ticaret Odası Bașkanı Atila MENEVȘE’ye, Çukurova Belediye Bașkanı Soner ÇETİN’e ve Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Bașkanı Mustafa Fidan VURSAVUȘ’a teșekkür eden Adana Cam Yönetim Kurulu Bașkanı M. Arif SALT; “Fuar organizasyonları kapsamında sektörün değișimini, gelișmesini izleyerek geleceğe yönelik planlar, programlar yapma șansı elde ediyoruz. Her açıdan faydalı olacak bu fuar organizasyonlarının markamıza, sektörümüze ve ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacağını düșünüyorum” ifadelerini kullandı.

Adana Cam, Product Groups 11. Adana Construction Exhibited at the 2017 Fair Adana Cam, a sister company of Salt Cam, which deals with glass trade for 80 years and three generations; Between 16th and 19th of February, 2017, 11th Construction Materials, Construction Technologies Construction and Construction Machinery Fair, Adana Construction came together with sector professionals in 2017.


Röportaj

168

“2017 Avrasya Cam ve Pencere Fuarı Sektörü Bir Araya Getiriyor” Firmanın son dönemlerdeki çalışmaları ve Tüyap Pencere Fuarı’na yönelik beklentileri ile ilgili görüşlerini aldığımız Salt Cam Şirket Müdürü Mustafa SUNAY; fuarın uluslararası rekabete ayak uydurmaları açısından uluslararası bir organizasyon haline geldiğini ifade etti. Yeni yatırımlarınıza değinir misiniz? Mevcut 2 adet düz temper, 1 adet bombeli temper fırınımıza ilave olarak 2016 yılı sonlarında 1 adet jumbo ebat konveksiyonel temper fırını, temperlenebilir UV dijital baskı makinası; double edger rodaj makinası ile yatay yıkama makinası alınarak müșterilerimizin hizmetine sunulmuștur.

Son dönemdeki çalıșmalarınız hakkında okuyucularımızı bilgilendirir misiniz? Salt Cam 85 yıldır cam ticareti ile uğrașan Türkiye’nin en eski cam firmalarından bir tanesidir. 1965 yılından beri Türkiye Șișecam Düzcam fabrikasının bayisi konumundadır. 1992 yılından itibaren de șirketleșerek, daha da bir kurumsal yapıya kavușmuștur. Mersin’de ilk ısıcam fabrikası, Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk cam ișleme fabrikası Salt Cam tarafından kurulmuștur. Salt Cam, Organize Sanayi Bölgesi’nde 12.500 m² kapalı alanındaki sanayi tesisinin yanında, Mersin’de de 3.500 m² depo alanında müșterilerine hizmet vermektedir. Ayrıca Adana ve çevresine daha iyi hizmet vermek düșüncesiyle 6.000 m² kapalı depo alanında Konveksiyonel Düz Cam ve Bombeli Cam Temperleme Fırını ile ișleme tesisini kurarak hizmete açmıștır. Yine 2013 yılında İstanbul Beylikdüzü’nde 2.500 m² kapalı depo alanında Konveksiyonel Düz Cam ve

Bombeli Cam Temperleme Fırını ile ișleme tesisini kurarak M. Salt Cam Ürünleri San. Tic. ve Ltd. Ști.’yi hizmete açmıștır. Bugün Salt Cam, cam çeșitleri üzerine sektörde talep duyulan tüm malzeme ve ürünlerin satıșını, imalatını gerçekleștirmeyi kendisine görev olarak görmektedir. Salt Șirketler Grubunun cam faaliyetleri sadece bu ürünlerin kendi yerlerinde teslimatı ile bitmiyor. Salt Cam, 40 araçlık Türkiye’nin en büyük lojistik araç filosuyla uygulamacı ve tasarımcıların ürünün yerine teslimine ve montajına da yardımcı olmaktadır. Salt Cam, müșterilerine mal ve hizmetin yanında her türlü tedarik bilgiyi müșterileriyle paylașarak, hem müșterilerinin gelișmesine katkı sağlamakta, hem de son tüketicinin en kaliteli doğru ürünleri kullanmasını sağlamaktadır. Salt Cam, müșterilerimizin değerli katkıları yanında 200 kișilik çok kaliteli çalıșanlarının sayesinde, Türkiye’nin en çok düz cam, buzlu cam ve dekoratif cam satan kurulușudur.

UV dijital baskı makinasından biraz bahseder misiniz? Temperlenebilir dijital baskı teknolojisi ile bilgisayar ortamındaki her türlü çizim, fotoğraf, desen ve grafikler cam yüzeyine kalıcı olarak aktarılabilmektedir. Diğer baskı yöntemlerinden farklı olarak seramik mürekkebin cam ile birlikte temperlenip camın içine nüfuz etmesidir. Sınırsız renk seçenekleri ve en ince detayların yüksek çözünürlükte cama baskı yapabilmesidir. Temperli camın fonksiyonları ile dijital baskı görselliği birleștiren cam baskı teknolojisi diğer baskı yöntemlerinden farkı; solmayan, UV ıșığına her türlü hava șartlarına dayanıklı olmasıdır. Baskılı camlarda arka yüzeyde de aynı görüntü sağlanabildiği için çift yönlü olarak kullanılabilir. Uygulama alanları ise dıș cephe camları, sabit ve hareketli bölmeler, duvar kaplamaları, mobilyalar, seperatörler, fotoselli kapılar, korkuluklar, zemin ve tavan döșemeleri, dușa kabin camları ve mutfak tezgâh arası camları gibi muhtelif yerlerde kullanılabilir. Salt Door Fotoselli Kapı ile ilgili bilgi verir misiniz? Salt Door, Çin menșeli bir üründür. Fakat sıradan bir Çin malı değildir. Bir yıl boyunca bu konuda araștırma yaptık. Çin’deki üç ciddi firma ile bu hususta görüșmeler yaptık ve onlardan numuneler


Röportaj

170

alıp bir yıl boyunca kendi firmamızda bu numuneleri test ettik. Bu testler neticesinde en iyisine karar vererek ciddi bir sermaye ile yedek parçaları da dâhil olmak üzere büyük bir yatırım yaptık. Ürünlerimizin CE ve TSE belgelerini aldık. Daha sonra ürünlerimizi Salt Door adıyla tanıtıp piyasaya sunduk. Piyasadan ciddi șekilde talep gördük. Çünkü her șeyden önce piyasadaki bu tür kapılar çok ciddi fiyatlarla satılmaktaydı. İnsanlar bu kapıların lüks tüketim ürünü olduğunu düșünmekteydi. Biz bu piyasaya dâhil olduktan sonra bu ürünlerin o kadar da pahalıya mal olmadığı görüldü. Bizim ürünlerimiz piyasadaki en kaliteli ve en uygun üründür. Ürünlerin uygulaması konusunda nasıl bir çalıșma gerçekleștiriyorsunuz? Șu anda hiçbir ürün için uygulama yapmamaktayız. Fakat șöyle bir uygulamamız bulunmaktadır: Bu ișe girmek isteyen müșterilerimize Mersin’de eğitim vererek, uygulamalı olarak iși öğretmekteyiz. Biraz da pazarlama ve lojistik alanından bahsedecek olursak, Salt Cam satıșlarımızın yüzde 90’ı pazarlama ağımız ile gerçekleștirilmektedir. Dağıtım ve lojistik olarak en büyük firmalardan biriyiz. Kendi bünyemizde dağıtım yapan 40 araçlık bir lojistik ağına sahibiz. Salt Cam satıșlarımızda Șișecam (Trakya Cam) ürünlerini kullanıyoruz, tesislerimizde ișleyerek katma değer kazandırıyoruz. Avrasya Cam 2017 Fuarı ile ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Fuara bu yıl 153 m²’lik bir alanla 11. kez katılıyoruz. Avrasya Cam Fuarı artık ulusal düzeyden çıkıp, gerçek bir uluslararası fuar düzeyine yükselmiștir. Yurt dıșındaki cam sektörü ile ilgili fuarlara katıldığımızda görüyoruz ki bizim ülkemizdeki fuarların onlardan hiçbir farkı kalmadığı gibi; fiziki ortam, katılımcı firma sayısı, katılan firmaların uluslararası rekabete ayak uydurmaları, katılan ziyaretçi sayısı açısından, yurt dıșındaki fuarlardan daha ileride olduğunu görüyoruz. Avrasya Cam 2017 Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünler hakkında bilgi verir misiniz? Salt Cam olarak fuarda Salt Door Foteselli (radarlı) Kapı, Sertifikalı Kurșuna Dayanıklı Cam, Temperlenebilir UV baskılı

cam, ısıcam malzemeleri ve cam balkon kapatma sistemlerini sergileyeceğiz. Fuara katılma nedenlerimizden biri de Anadolu’dan gelen müșterilerimizle sıcak bir ortamda beraber olmak, onları görmek, yeni müșterilerimizle tanıșmak, fuarda misafir edip sıcak bir çay-kahve ikramı yapmak. Fuarda bizim ziyaretçilerimizin geneli Anadolu’dan geliyor. Artık Anadolu insanı fuarlara, teknolojiye ve bilime çok ciddi ilgi göstermeye bașladı. Bu amaçla da fuarlara mutlaka katılıp, teknolojiyi yakından takip ediyorlar. Müșteri memnuniyeti sizin açınızdan ne ifade ediyor? Üstlendiğiniz projelerde müșteri memnuniyeti için neler yapıyorsunuz? Müșteri memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanabilmesi için öncelikle çalıșan personelimizin șirket içinde ve dıșında yașam kalitesini en üst düzeye çıkarmaya çalıșıyoruz. Ana prensiplerimizden bir tanesi; “Çalıșanınızı memnun etmezseniz o da sizin müșterinizi memnun etmez”dir. Hizmet alan sadece firma müșterisi değil, son tüketicidir. Müșteri memnuniyetini ne kadar üst düzeye çıkarabilirsek yarınlara daha güvenli adımlar atabileceğimizin farkındayız. Fuar beklentilerinizden ve hedeflerinizden bahseder misiniz? Fuardan en büyük beklentimiz;

müșterilerimizle yüz yüze görüșerek, onlarla aramızdaki diyalogun artması ve birbirimizi daha iyi anlayacağımız bir ortam olușmasıdır. Avrasya Cam 2017 Fuarı’nın kapı, cam ve alüminyum gibi sektörlerle birlikte çok yönlü olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık günümüzde camı pencereden ve kapıdan ayıramayız. Bunlar artık iç içe geçmiș sektörler olmușlardır. Pencere Fuarı’nda bu açıdan bakınca; pencerenin, kapının ve camın bir arada olmasını uyum açısından olumlu görüyoruz. Fuara gelen ziyaretçiler açısından da tüm ürün ve markaları bir arada görebilmelerini oldukça önemsiyorum. Fuarın sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, standımızı ziyaret edecek tüm misafirlerimize teșekkür ediyorum. “2017 Eurasia Brings Glass and Window Fair Sector Together” Mr. Mustafa SUNAY, Salt Cam Company Manager, whom we received opinions about the recent studies of the firm and the expectations about Tuyap Window Fair; Expressed that the fair has become an international organization in terms of keeping up with the international competition.


Makale

174

Ekonomide İçe Kapanma Dönemi mi Yașıyoruz! Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

B

üyük sanayi devleri ve servis șirketlerinin uzak doğudaki operasyonları, ekonomi çevrelerinde uzun zamandır tartıșılmaktaydı. Șirketlerin bir kısmı 2000’li yılların bașından itibaren yatırımları ve hizmetleri ana yurda (operasyon merkezlerine) geri getirmișlerdir. İçe kapanma da denen bu süreç birçok nedene dayanır. Bunlardan ilki operasyon maliyetleri ve relatif avantajın yok olmasıdır. İkincisi evrilen teknoloji ve otomasyondur. Üçüncüsü ise ABD Bașkanı TRUMP’ın söylemleri ile ayyuka çıkan ulusal iș gücünü koruma ısrarı ve teröre karșı duruștur.

“Paslanan fabrikalarımızı tekrar çalıștıracağız” diyerek Çin ve Meksika gibi ülkelere de gözdağı vermektedir. 7 Müslüman ülke vatandașları için konan ABD’ye seyahat yasağı 11 Eylül 2001 sendromunun (ABD Terör Saldırısı) DEAȘ paniği ile devam ettiğini göstermektedir. Devletler arasına duvar örme girișimleri ve daha önce kurulan muhtelif ișbirliklerin (NATO gibi) tartıșmaya açılması ülkelerin içlerine kapanmaya bașladıklarının belgesidir. TRUMP, yerli malı üretme-kullanma sürecini söylemleriyle agresif șekilde hızlandırmakta ve kaos olușturmaktadır. Bundan en büyük zararı da ABD görecektir. Bu gidișin kazananı yoktur.

Uzaklığı yok eden teknolojiler ve Endüstri 4.0 (nesnelerin interneti) ile bu asrın bașından itibaren geri dönüș ve șirketlerde içe kapanma zaten bașlamıștı. Bașkan TRUMP bunu ülke bazlı olarak ileriye, çok ileriye tașımak istemektedir. Kaosa yol açacak bu gidiș siyasi destekle yayılmakta ve dünyada yeni bloklașmalar olușmaktadır. 21. yüzyılın bașı itibariyle içe dönme (anti küreselleșme) șirket hareketliliklerinde tümüyle görülmektedir. Dünya devleri (GE, Otis, HP, Apple, Caterpillar, Ford vb.) uzak doğudaki üretimleri ABD ve Kuzey Avrupa’ya kaydırmaya bașlamıșlardır. Küresel șirketlerin % 20’ye yakın kısmı yeni kapasite artıșlarını ve yatırımlarını operasyon merkezlerine almıșlardır. Batı dünyası küreselleșme uğruna yașadığı ișsizlikten çok rahatsızdır. Gelișmekte olan ülkelere iș gücü kaptırma, batı ülkelerinde orta sınıf çalıșan ücretini de düșürmüștür. Sadece mavi değil, yabancı beyaz yakalılar da batılı iș gücünü ürkütmüștür. 42 milyon ABD hizmet sektörü çalıșanı iș kaybı tehlikesi altında olduklarından seçimlerde TRUMP’ı desteklemișlerdir.

Adeta kutsanan küreselleșmeden bu noktaya nasıl gelindi? Ülkeler arası birliktelikler neden çatırdıyor? Geçen asrın bașı ile bu asrın bașını kıyaslarsak 4 önemli hususun ortaya çıktığı görülür.

TRUMP’un bașkanlığından önce bașlayan geri dönüșe birkaç örnek: 2000’li yıllarda, süs eșyaları șirketi Chesapeake ve İșitme cihazları kurulușu Sleek Çin’den ABD’ye tașınmıștır. Aynı dönemde, Meksika’dan Ford Otomotiv Ohio Eyaletine, Otis Asansör Güney Caroline Eyaletine tașınmıștır. Elektrikli aletler devi GE hem Çin hem de Meksika’dan üretimini Kentucky Eyaletine tașımıștır. ABD Bașkanı Donald TRUMP’ın aldığı ekonomik ve siyasal kararlar, İngiltere’nin AB’den ayrılması süreci, Kuzey AmerikaKuzey Avrupa dıșı coğrafyalarda yașanan dramlar vb. herkesi șașırtmakta ve yormaktadır. Bașkan TRUMP’ın “Amerikalıdan al, Amerikalıyı çalıștır” sözü ekonomide içe kapanmayı kısaca anti küreselleșmeyi simgelemektedir. Bașkan TRUMP,

Bunlar: i) İnsanlar artık gelirlerinin çoğunu yiyecek ve giyecek için harcamıyorlar. Seyahat, sigorta, tatil, eğlence ve lüks yașam giderleri için yapılan bireysel haörcamalar gün be gün artmaktadır. ii) Ev–kasaba ekonomisinden büyük fabrika–perakendeci eksenli ekonomiye geçilmiștir. iii) Bireylerin eğitim düzeyi yükselmiș, istekler ve zevkler değișmiștir. iv) Genellikle zayıf ekonomilerde (Güney kușak ülkeleri) ekonomik, sosyal ve siyasal çalkantılar aynı kalmıștır. Gelișmiș ekonomilerde yukarıda verilen ilk üç gerçek çok daha çarpıcı ve dikkat çekicidir. Bizim gibi gelișmekte olan ekonomilerde de hızlı bir dönüșüm vardır. Bunu, artan șehirleșme ve mültimedya güdümlü küresel kültür hızlandırmaktadır. Bu ekonomilerde yukarıda verilen 4 unsur da geçerlidir. 100 yıllık zaman diliminde egemen güçlerin müdaheleleri zayıf ekonomi toplumlarını çok yormuștur. Bu toplumlardaki sorunlar çözülemez șekilde büyümüștür. Bu ekonomilerde sıkıntı artmakta ve iç kargașalar ve ülkeler arası huzursuzluklar sürmektedir. Bu ülkelere bașlangıçta menfaat sağlama amacıyla müdahil olan zengin kuzey kușak ülkeleri hüsrana uğramıșlardır. Ağır askeri yük ve mağdur milletlerin itiraz kültürü terörle birlikte zengin ülkeleri panikletmiștir. Batılı güçler kaçıș ve kurtulușu


Makale

176

kapanmakta görmüșlerdir. Doğrusu, ihtiyar dünyamızda terör ve göçler dâhil birçok sevimsizlikler yașanmaktadır.

14- Öğrenen organizasyon ve sürekli gelișme, 15- İnovasyon (Yenilikçilik) için artan baskı,

Endüstri istatistikleri bir insan ömrüne sığabilen değișimi çok ikna edici biçimde vermektedir. Değișim çok hızlıdır. Teknolojinin kendisi de çok hızlı bir șekilde evrilmektedir. Küreselleșme ve içe kapanmanın birlikte konușulduğu yeni dönemde iș dünyamıza ve siyasi erke büyük görevler düșmektedir. Üretim sanayi genelinde rekabet gücünü etkileyen kurumsal gelișim ve küresel değișimler așağıda verilmiștir: 1- Piyasaların küreselleșmesi ve yerelleșmesi, 2- Sermaye piyasalarında küreselleșme ve istikrar baskısı, 3- Klasik organizasyondan, yalın organizasyona geçiș, 4- Ürün kalitesi ile yönetim kalitesi birlikteliği,

16- Ürün tamiri değil, hata olușumunu önleme (prevention-not correction), 17- Sürdürülebilir büyümeyi önemseme (çevre dostu olma). Geçen asrın sonuna doğru, batılı ülkeler ve finans çevreleri küreselleșme ve onun büyüsüne hemen kapıldılar. Onlara göre bu büyük iș,ucuz ișçilik ve milyarlarca yeni müșteri demekti. Çevrecilere, sendikacılara ve anarșistlere göre ise; küreselleșme banker ve ișadamları aracılılığı ile yürütülen bir ABD sömürgeciliğidir. Bugün șașırtan durum ise, ABD’nin güvenlik kaygıları ve artan ülke içi ișsizlik nedeniyle eskiden öncülüğünü yaptığı küresel hareketlilikten vaz geçmesidir. AB’de de iç sorgulama, duruș sorgulaması bașlamıștır.

5- Artan ișletim ve yönetim maliyetleri, 6- Artan ürün farklılașması, 7- Azalan ürün tasarım ömrü, 8- Finansal sermayeden entelektüel sermayeye geçiș, 9- Klasik yönetimden, liderlik esaslı yönetime geçiș, 10- Fiyat eksenli satıștan, müșteri beklentisini sağlayan satıșa geçiș, 11- Zorlașan pazarlama süreçleri, 12- Kısa dönem düșünce ve kardan, uzun dönem planlama ve hedeflere geçiș, 13- Ezber bozma,

Sonuç olarak, küreselleșme kahramanlarını ve kurbanlarını bazen aynı bazen ayrı kamptan seçmektedir. Dünyanın siyasal kutuplașma, inanç ve demografik yapısı güven vermemektedir. Küresel ekonomide (ve sermaye piyasalarında) görülen oynaklık ve korumacılık eğilimleri iș dünyasını yormaktadır. Endüstri 4.0 ile otomatikleșen birçok iș süreci gelișmiș ekonomilere geri dönmektedir. Bu dönüș ABD’nin yeni Bașkanı TRUMP’ın ısrarı ile ivmelenecek ve fakir ülkelerdeki mutsuz insan sayısı artacaktır. Türkiye bu konjektürde önemli ve yeni kararlar almak durumundadır. Siyasi kutuplașmalar ve yeni olușacak/dağılacak bloklașmalar iyi izlenmeli ve doğru yol haritası çıkarılmalıdır. İș dünyamız esnek ve atılımcı yapısıyla doğan durumu iyi analiz etmeli ve iș süreçlerini iyi yönetmelidir. Kısaca, ülkemiz kaynakları, teșvikler ve Ar-Ge planlamaları Endüstri 4.0 ekosistemine göre yönetilmelidir. Dördüncü Endüstri Devrimi asla ıskalanmamalıdır!

(Newsweek’ten)


Teknik

178

Dıș Cephede Malzeme Tercihi Nevin GÜNEY TOK Makine Mühendisi

T

doğal tașlar binalarınızda en prestijli görüntüyü yakalamanızı sağlayan dekoratif cephe kaplama ve yapı malzemeleridir. Doğal tașların gerçek renk çeșitliliği ile üretilen farklı modeller kombinasyonlarınız için oldukça ideal.

Bildiğiniz gibi binalarda dönem dönem birçok dekorasyon malzemesi kullanılıyor. Cam mozaik, amerikan siding vs. șu anda dıș cephe kaplaması olarak kullanılan en revaçta ürünler șüphesiz ki kompozit, köpük söve ve doğal taș. Güzel ve orantılı kombinasyonlarla çok șık dıș cepheler yapılıyor. Șimdi bu kaplama ürünlerini biraz ele alalım.

Kompozit dıș cephe duvar kaplamaya nazaran daha uygun fiyatlı olması sebebi ile son günlerde sıkça tercih edilmeye bașladı. Tarihin en eski yapı malzemesi olan mermerler, travertenler ve diğer doğal tașlardan üretilen fileli filesiz patlatma doğal tașlar șüphesiz yine modası geçmeyen en kalıcı yapı malzemesi olmaya devam edecektir. Dıș cephelerde genellikle balkon, fransız balkon altlarında kullanılmaktadır.

emeli, demiri, betonu sıvası yani kısacası birçok kalemi binanız için en ince ayrıntısına kadar düșünüp yașam alanı inșa ettiniz. Geldi sıra bu yapının nasıl gözükeceğine. İlk intiba her zaman için önemlidir. Yaptığınız ișin kalıcılığı, göz alıcılığı dünyaya geçici de olsa bir mirastır aslında.

Dıș Cephe Kaplama İçin Dekoratif Söve; Fiyat olarak cazip olan bu dıș cephe kaplama malzemesi köpükten üretiliyor. Sadece dekoratif söve ile dekore edilen binalar karton evleri anımsatıyor. Fiyat uygunluğu, hafifliği ve ısı yalıtımına katkı sağlaması avantaj. Bu ürünleri dıș cephenizde kullanırken mutlaka alev almaz olușuna özen göstermeliyiz. Bina Dıș Cephe Kaplaması İçin Patlatma Doğal Taș; Tarihin dokusu, kalıcılığı ve göz dolduran görüntüsü ile

Bina Dıș Cephe Kaplaması İçin Kompozit; Renkli alüminyum levha kaplamasıdır. Kolay ișlenebilir ve uygulanabilir olması renk kartelasının geniș olması sebebi ile tercih edilmektedir. Kompozit cephe kaplamalar doğal taș ile kombin edildiğinde ortaya göz alıcı cepheler çıkartılabilir. Fakat kompozitin fiyatları diğer kaplama malzemelerine göre biraz daha yüksek olduğundan kısıtlı kullanılmaktadır. Ne yazık ki tercihler çoğu zaman bütçeye göre ortaya çıkıyor. İyi bir tasarımcı elindeki bütçeyle doğru malzeme ve tercihlerle güzel ve dikkat çekici tasarımını ortaya çıkarabiliyor.


“2016 Yılında Sizleri Temsilen, Profesyonel Platformlarda Birlikteydik” Mimart Yayıncılık tarafından yayına hazırladığımız ALU&Art - Win&ART Proje Dergilerimiz ile birlikte İstanbul Pencere Fuarı Özel Sayısı ve yurt dışında düzenlenen fuar organizasyonlarında dağıtımını gerçekleştirdiğimiz Yurt Dışı Özel Sayılarımız ile temsil ettiğimiz sektörü yakından takip etmeye ve günümüz teknolojik yenilikleri siz değerli sektör profesyonellerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. 2016 Yılında Katıldığımız ve Dergilerimizin Dağıtımını Gerçekleştirdiğimiz Yurt İçi Fuarları

2016 Yılında Katıldığımız ve Dergilerimizin Dağıtımını Gerçekleştirdiğimiz Yurt Dışı Fuarları

İstanbul Kapı Win Metal Working Adana İnşaat İstanbul Kapı - Pencere - Cam Win Otomasyon Yapıdecoor Ankara Samsun İnşaat Bursa Yapı ve Yaşam Kalıp İstanbul Yapı Konya İnşaat Maktek Avrasya Ankiros Ankara Yapı İntermob İzmir Yapı Antalya Yapı Kauçuk 2016 İstanbul Plast Eurasia

Do-Wintech – İran Fensterbau Frontale – Almanya Moldconstruct – Moldova Made Expo – İtalya Seebbe – Sırbistan Batimatech – Cezayir Erbil Building – Irak Ashgabat Expobuild – Türkmenistan Caucasus Build – Gürcistan Buildexpo Tanzania – Tanzanya Confair – İran Glasstec – Almanya Project - Irak Cairo Build – Mısır Addis Build – Etiyopya Baku Build – Azerbaycan Build Expo Nigeria – Nijerya Siva Best – Cezayir SIB 2016 – Fas Aluminium Dusseldorf – Almanya The Big 5 – Kenya The Big 5 – Dubai Buildexpo – Irak


Onlarca Ülke Yüzlerce Fuar Binlerce Dergi


Teknik

182

Duvar Sistemlerinde Terimler & SÄąnÄąďŹ&#x201A;andÄąrmalar Ersoy Ă&#x2021;AKIR .JNBSJ4JTUFNMFS1SPKF,PPSEJOBTZPO.Ă EĂ SĂ  "4"Ä&#x;"MĂ NJOZVN4BOBZJWF5JDBSFU"Ä&#x; ersoy.cakir@asastr.com

Bina KabuÄ&#x;u Bina iç ortamÄąnÄą toprakaltÄą ve toprak ĂźstĂź dÄąČ&#x2122; ortamdan ayÄąran yapÄą elemanlarÄą bĂźtĂźnĂź; toprak altÄą ve toprak ĂźstĂź dÄąČ&#x2122; duvar sistemi, pencere sistemi, kapÄą sistemi, çatÄą sistemi ve altÄą açĹk, zemine oturan/oturmayan bodrum kat dĂśČ&#x2122;emelerini kapsar.

Cephe Sistemi Bir binanÄąn toprak ĂźstĂź tĂźm yĂźzeyi (dĂźz/teras çatÄą haricinde); toprak ĂźstĂź dÄąČ&#x2122; duvar sistemi, pencere sistemi, kapÄą sistemi, balkon, parapet duvarlarÄą vs...

4- Katman SayÄąsÄąna GĂśre; t 5FL,BUNBOMÂ&#x2018; %FMJLMJCFUPO EFMJLMJUVÄźMBWFZBQPO[BUBĹ&#x2014;Â&#x2018;HJCJ CBĹ&#x2014;LBIJĂ&#x17D;CJSZBMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NUBCBLBTÂ&#x2018;CVMVONBZBOCJSNBTJGEVWBS

t #JSEFO'B[MB,BUNBOMÂ&#x2018; :FLQBSFCJSEVWBSWFBZSÂ&#x2018;DBCJSEÂ&#x2018;Ĺ&#x2014; ZBMÂ&#x2018;UÂ&#x2018;NÂ&#x2018;UBCBLBTÂ&#x2018;PMBOTFSULĂ&#x161;QĂ LWFZBNJOFSBMFMZBnÂ&#x2018;WCEVWBS

5- Kabuk SayÄąsÄąna GĂśre; t 5FL,BCVLMV t #JSEFO'B[MB,BCVLMV CJSCJSJOEFOIBWBLPSJEPSVZMBBZSÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Ĺ&#x2014; CJSEFOGB[MBLBCVLMVEVWBS

DÄąČ&#x2122; Duvar Sistemi Bina iç ortamÄąnÄą toprakaltÄą ve toprak ĂźstĂź dÄąČ&#x2122; ortamdan ayÄąran dĂźČ&#x2122;ey ve dĂźČ&#x2122;eyden 15 dereceye kadar açĹlÄą yĂźzeylerin, dÄąČ&#x2122; yĂźzeyinden iç yĂźzeyine kadar olan tĂźm bileČ&#x2122;enleri ve katmanlaČ&#x2122;ma modelini kapsayan; rĂźzgâr ile deprem gibi yatay yĂźkleri ve dĂźČ&#x2122;ey yĂźkleri taČ&#x2122;Äąyan veya kendi aÄ&#x;ÄąrlÄąÄ&#x;Äąndan baČ&#x2122;ka dĂźČ&#x2122;ey yĂźk taČ&#x2122;Äąmayan yapÄą elemanÄą sistemidir. 3 tiptir; t .BTJG4JTUFN LĂ UMFTJ HĂ&#x161;SĂ OĂ SEFLJCĂ UĂ OIBDNJLBQMBZBO kaplama veya doldurma olmayan) t ÂąVCVL4JTUFN1BOFM4JTUFN DBNDFQIFTJTUFNJ

t ½O:BQÂ&#x2018;NMÂ&#x2018;½O%Ă&#x161;LĂ NMĂ #FUPO1BOFM4JTUFNJ

Duvar Sistemlerinde SÄąnÄąďŹ&#x201A;andÄąrma 1- YĂźk TaČ&#x2122;Äąma Durumuna GĂśre; t :Ă LUBĹ&#x2014;Â&#x2018;ZBO QFSEF EVWBSWTy

t :Ă LUBĹ&#x2014;Â&#x2018;NBZBO QSFLBTU CFUPOWTy 2- Dolu GĂśvdeli - BoČ&#x2122;luklu/Opak - Saydam Durumuna GĂśre; t 0QBL t #PĹ&#x2014;MVLMV t 4BZEBN:BSÂ&#x2018;4BZEBN 3- TaČ&#x2122;ÄąyÄącÄą Sistem YĂźk AktarÄąm Durumuna GĂśre; t #JSJODJM5BĹ&#x2014;Â&#x2018;ZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;4JTUFN CJOBUBĹ&#x2014;Â&#x2018;ZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;TJTUFNJ

t Ä&#x152;LJODJM5BĹ&#x2014;Â&#x2018;ZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;4JTUFN BOBUBĹ&#x2014;Â&#x2018;ZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;Ă&#x161;[FMMJÄźJPMNBZBOGBLBU Ăśzellikle kabuk sistemlerin mimari tasarÄąmÄąnda çok Ăśnemli bir rol oynayan çelik elemanlar olarak deÄ&#x;erlendirilebilir. (Kabuk TJTUFNMFSJOBMUUBĹ&#x2014;Â&#x2018;ZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;TÂ&#x2018;WTy

Kaynaklar; tÄ&#x152;5Ă&#x192;4&.i$FQIF4JTUFNMFSJ1FSGPSNBOT 4UBOEBSUWFÄ&#x17E;BSUOBNF6[NBOMÂ&#x2018;L 4FSUJGJLB1SPHSBNÂ&#x2018;wOPUMBSÂ&#x2018; t4UBOEBSUMBS $& 54& "45. ""."


Teknik

184

Cam ve Cam Mamulleri Sektörü, Kendi Federasyonunu Kurmalı Fikret YILMAZ

C

olușturmaktır. Bugün belge sorunu, yarın dıșardan gelen camların meselesi, bir bașka gün cam ve cam mamullerin Türkiye’de ve dünyadaki olması gereken yere ulașma katkıları için çalıșılacaktır.

Sektörün örgütlü olmayıșı, bazı illerde esnaf odalarının yok denecek kadar az sayıda Ticaret ve Sanayi Odalarında temsil edilen cam ve cam mamulleri sektörü maalesef gerekli örgütlenmeyi sağlayamamıștır. Sektörün birçok sorunları olduğu, ișvereninden çalıșanına herkesin malumudur.

Türkiye çimento sektörünün örgütlenmesi bu konuya ıșık tutması bakımından incelenmesini, araștırılmasını öneririm; örneğin belge sorununu, meslek edindirme birimi ile çalıșarak çözüme ulaștırmıșlardır. Diğer meselelerini çözmek için örgütlü bir yapı vardır. Oysa cam ve cam mamulleri sahipsiz, kimsesiz bir durumda… Gemiyi kurtaran diğerlerine dönüp bakmıyor.

am sektörünün personel sıkıntısını gidermek için gerekli adımlar henüz atılmamıșken, mevcut çalıșanların birçoğunun ustalık belgelerinin olmaması önümüzdeki günler de çok baș ağrıtacak gibi görünüyor.

Ben bu yazımda; çalıșanların belgelerinin olmadığından dolayı ișyerlerini kaybetmeleri, ișverenlerin ise eleman bulamadığı gibi, mevcut olanlarında kaybetme risklerini bir an evvel nasıl bertaraf edebiliriz konusunda fikirlerimi paylașmak istiyorum. Cam ve cam mamullerinin değerli çalıșanları, ișverenleri ve sektörün tüm temsilcilerine birinci önerim; her ilde bir dernek çatısı altında toplanıp daha sonra, Türkiye genelini kapsayan federasyon olușturulması ile kuvvetli bir yapının cam sektörüne kazandırılması olacaktır. Bundan sonra cam ve cam mamullerinde yașanan her sorunu, yeniliği ve sektörün ihtiyaç duyulan konularda çalıșmalar yaparak katkılar sunan bir yapı

Çare var; Șișe Cam, Trakya Cam ve Düzce Cam önderliğinde bir yapı bir an evvel olușturulmalı ve sektörün ihtiyaç duyduğu ve ileriye yönelik gelișimine katkı sağlayacak șekilde bir an önce dernekler kurulup, federasyon olușturulmalıdır. Bu yapılırsa, üreten de tüketende kazanır. Türkiye kazanır! Lütfen geç olmadan değerlerimize değer katalım. Hemen șimdi, herkesi bu konuda çalıșmaya davet ediyorum. Șeffaf ve aydınlık günlerin sağlık, huzur içinde geçmesini dilerim.


DERGiMiZiN DAÄ&#x17E;ILIM PROFiLi

OUR JOURNALâ&#x20AC;&#x2122;S ROUND PROFILE

t 5à SLJZFHFOFMJOEFQSPKFÃ&#x17D;J[FOWFVZHVMBZBONJNBSJPmTMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFLBQÂ&#x2018;oQFODFSFoDFQIFàSFUJNJWFTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;ZBQBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTJTUFNàSFUJDJWFVZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFNBLJOFJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBOWFUFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFDBNJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBO VZHVMBZBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFBLTFTVBSJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;àTUMFOFOWF UFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFJISBDBUWFJUIBMBUZBQBOmSNBMBS t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUNàIFOEJTMFSPEBTÂ&#x2018;WFNJNBSMÂ&#x2018;LPEBMBSÂ&#x2018; t ("-4Ä&#x152;"%(JSJÅ&#x2014;JNDJ"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t "-65&"."MàNJOZVN5FTU&ļJUJNWF"SBÅ&#x2014;UÂ&#x2018;SNB.FSLF[J t 5PQMVLPOVUZBQÂ&#x2018;LPPQFSBUJnFSJ t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[MÂ&#x2018;JÅ&#x2014;ZBQBOJOÅ&#x2014;BBUmSNBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OJMHJMJ EFQBSUNBOMBSÂ&#x2018; t 50,Ä&#x152;5$#BÅ&#x2014;CBLBOMÂ&#x2018;L5PQMV,POVUÄ&#x152;EBSFTJ#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM,POVUÄ&#x152;NBS1MBO4BO7F5JD"Ä&#x; t #BZÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LWFÄ&#x152;TLBO#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBSÂ&#x2018; t 5àNUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018; t 44,Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t .JMMJ&ļJUJN#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5#..,àUàQIBOFTJ t "EBMFU#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t Ä&#x152;/5&4o5àSLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU4BOBZJDJMFSJÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVMÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBUÃ&#x17D;Â&#x2018;MBS%FSOFļJ

t Ä&#x152;.4"% Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t 5Ä&#x152;.4&5à SLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àUFBIIJUÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBSÂ&#x2018;#JSMJļJ t Ä&#x152;.0Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àIFOEFOEJTMFS0EBTÂ&#x2018; t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5àSLJZF(FOÃ&#x17D;Ä&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ  t 5"-4"%o5àSLJZF"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t ":Ä&#x152;%"MàNJOZVN:à[FZÄ&#x152;Å&#x2014;MFN%FSOFļJ t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%o5àNTBOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%oÃ&#x192;SFULFO4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t #àZàLFMÃ&#x17D;JMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018;OBLBZÂ&#x2018;UMÂ&#x2018;BMàNJOZVNmSNBMBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOàOàSFUJDJ JUIBMBUÃ&#x17D;Â&#x2018; EJTUSJCàUÃ&#x161;SmSNBZFULJMJMFSJ t #BTÂ&#x2018;OZBZÂ&#x2018;OPSHBOMBSÂ&#x2018; GVBSDÂ&#x2018;MÂ&#x2018;LÅ&#x2014;JSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBSÂ&#x2018; t :VSUJÃ&#x17D;JWFZVSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBBMàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàZMFJMHJMJmSNBMBSWFÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJ NFTMFLHSVQMBSÂ&#x2018;OEBOÃ&#x161;OFNMJBESFTMFS

t "SDIJUFDUVSBMPGmDFTESBXJOHQSPKFDUTBOEJNQMFNFOUJOHUIFOBMMBSPVOE Turkey. t $PNQBOJFTQSPEVDUJOHEPPSXJOEPXGSPOUBOETFMMJOHJOBMVNJOJVNTFDUPS t "MVNJOJVNTZTUFNQSPEVDFSTBOEJNQMFNFOUPST t .BDIJOFQSPEVDFST TFMMFSTBOETVQQMJFSTJOBMVNJOJVNTFDUPS t $PNQBOJFTQSPEVDJOH TFMMJOHBOEJNQMFNFOUJOHHSBTTJOBMVNJOJVNTFDUPS t $PNQBOJFTQSPEVDJOH TFMMJOHBDDFTTPSJFTJOBMVNJOJVNTFDUPSBOETVQQMJFST t $PNQBOJFTFYQPSUJOHBOEJNQPSUJOHJOBMVNJOJVNTFDUPS t $IBNCFSPGDJWJMFOHJOFFSTBOEDIBNCFSTPGBSDIJUFDUVSF t ("-4Ä&#x152;"%&OUSFQSFOFVS"MVNJOJVN*OEVTSJBMJTZ"OE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t "-65&"."MVNJOVN5FTUJOH5SBJOJOHBOE3FTFBSDI$FOUFS t .BTTIPVTJOHDPOTUSVDUJSFDPPQFSBUJWFT t $PODFSOJOHEFQBSUNFOUTPGCVJMEJOHDPNQBOJFTQSPKFDUCBTFEBMMBSPVOE Turkey t 50,Ä&#x152;531SJNF.JOJTUSZ.BTT)PVTJOH"ENJOJTUSBUJPO t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM)PVTJOH$POTUSVDUJPO1MBOOJOH*OEVTUSZBOE$PNNFSDF Incorporated Company t .JOJTUSZPG1VCMJD8PSLT t "MM*OEVTUSZ$IBNCFSTBDUJWFBMMBSPVOE5VSLFZ t "MMDIBNCFSTPGDPNNFSDF t 44,$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t /BUJPOBM&EVDBUJPO.JOJTUSZ$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t 5#..-JCSBSZ t +VTUJDF%FQBSUNFOU$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t Ä&#x152;/5&45VSLFZ$POTUSVDUJPO*OEVTUSJBMJTU&NQMPZFS4ZOEJDBUF t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVM$POTUSVDUPS"TTPDJBUJPO t Ä&#x152;.4"% #VJMEJOH.BUFSJBMT1SPEVDFST"TTPDJBUJPO

t 5Ä&#x152;.4&5VSLFZ$POTUSVDUJPO$POUSBDUPS&NQMPZFS4ZOEJDBUF t 5.#5VSLFZ$POUSBDUPST6OJPO t 5..0#VOJPOPGDIBNCFSTPGUVSLJTIFOHJOFFSTBOEBSDIJUFDUT t Ä&#x152;.0$IBNCFSTPG#VJMEJOH&OHJOFFST t 50##UVSLJTIVOJPOPGDIBNCFSTBOEDPNNPEJUZFYDIBOHFT t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%UVSLJTIJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5VSLFZ:PVOH#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%JOEFQFOEFOUJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5"-4"%5VSLFZ"MVNJOJVN*OEVTUSJBMJTU"TTPDJBUJPO t ":Ä&#x152;%"MJNJOJVN4VSGBDF.BOJGBDUVSF"TTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%5IF"TTPDJBUJPOPG"MM*OEVTUSJBMJTUBOE#VTJOFTTNFO t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%1SPEVDUJWF*OEVTUSJBMJUTBOE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t &NCBTJFTBOE$POTVMBUFT t "MVNJOJVN$PNQBOZSFHJTUFSFEUPDIBNCFSTPGJOEVTUSZBOEDPNNFSDF t $PNQBOZBENJOJTUSBUPSTPGQSPEVDFST JNQPSUFST EJTUSJCVUPSTJOBMVNJOJVN sector t .FEJBPSHBOT GBJSDPNQBOJFTBOEBEWFSUJTJOHBHFODJFT t $PNQBOJFTJO5VSLFZBOEXPSMEDPODFSOJOHBMJNJOJVNTFDUPSBOEJNQPSUBOU addresses from various occupational groups

2UKDQJD]L&DGGHVL7Ã&#x2014;QD]WHSH6RNDN3DUN$SDUWPDQÃ&#x2014;1R'0DOWHSHú67$1%8/ 7HOÂ&#x2021;)D[

www.aluart.com.tr - info@aluart.com.tr


5HNODPúQGHNV ADANA CAM AKOTHERM AKPA AKPESAN ALCAS ALCO ALFA METAL $/.$5$/h0ê1<80 ALKOLSAN $/0$/h0ê1<80 AMANOS $1.ê526 $50$<$3, $57,0.ê0<$ $57.ê0)8$5&,/,. $6$æ $66$$%/2< $7/$69ê'$ $<.ê0$/h0ê1<80 %$.$<$3, BARANSAN %$<5$0/$5$/h0ê1<80 %('(/2è/8 %ê5(5$/3(1$.6 %ê56$1&$0 BKS CAM &25$/0(7$/ &<))8$5&,/,. d$è$7$<$/h0ê1<80 d(7ê1&ê9$7$ dêd2 '1*<$è085 '2/$53$1-85 'g57(/$/h0ê1<80 '85$/,1( (*(.(3(1. ELANEXPO (56$æ$/h0ê1<80 (;327ê0 *$/6ê$' +$6$/h0ê1<80 +2567./$(6 ,4$/h0ê1<80 ,æ,/'$. ,7$/0$& ê0$7 ê120$.ê1( -87(6$1 KALE .$1$$7$/h0ê1<80 .$5$/h0ê1<80

166-167 45 25 22 13 145 15 Arka Kapak 37     4   Ã&#x2013;n Kapak      24     /RJR  21 $OW%DQW

.$5$.$/(0 .(1$10(7$/ .210(76$1 KORAKS 0$.52:ê1 0$8' 0$<(0$/h0ê1<80 0(5ê'<(1)8$5&,/,. 0(76$1 0.6.$/,3 125039& 2.<$186$/h0ê1<80 ON1 25*$'$7$ g=$/h0ê1<80 Ã&#x2013;ZPLAN 3ê.$6$1 3868/$'(.25$7ê) 57)8$5, 6$',.3/$67ê. SALTCAM 6$5$<$/h0ê1<80 SARL ALFO 6,(*(1,$ 6,50$0(7$/ 6ê67(0$/h0ê1<80 6ê67(00$.ê1$ 62/$5:ê1 62/0$=0$.ê1(.83$ 628'$/ 67$5ê80 æ$)$.6 æê0æ(.$/h0ê1<80 7$/6$' TECHNOFORM TETRADOOR 72526/$5$/h0ê1<80 75$.<$&$0 TREMCO 7h<$3)8$5&,/,. 866ê 867$.2032=ê7 8=81(5 h0ê7$/h0ê1<80 9(+$6 VORNE <$è0859ê'$ <$98=0(7$/ <$98=/$5 <(0)8$5&,/,.

LQIR#DOXDUWFRPWUÂ&#x2021;ZZZDOXDUWFRPWU

  125    $UND.DSDNêoL 127  133 .DWODPDOÃ&#x2013;  172-173 147     gQ.DSDNêoL6Ã&#x2013;UW 11 163  47    23  


Profile for winartaluart

ALU&Art Dergisi sayi 45  

Alüminyum, Cephe, Yapı, Mimari Proje Dergisi.

ALU&Art Dergisi sayi 45  

Alüminyum, Cephe, Yapı, Mimari Proje Dergisi.

Advertisement