Page 1


Kemalettin AKSĂ–Z

SektĂśrĂźmĂźzĂźn en yaygÄąn ve en gßçlĂź basÄąn yayÄąnÄą olarak; sektĂśrĂźmĂźzĂź yakÄąndan takip ederek sektĂśrĂźn nabzÄąnÄą tutmayÄą, ulaČ™tÄąÄ&#x;Äą son teknolojiyi ve bir çok ticari bilgiyi gĂśzler ĂśnĂźne sermeyi, globalleČ™en dĂźnyamÄązdaki sektĂśrĂźmĂźzle ilgili tĂźm fuar, organizasyon ve etkinlikleri Ăśnemsiyor, sizlere bu geliČ™meleri bizzat sunmanÄąn hazzÄąnÄą yașĹyoruz.

,661

SektĂśrdeki Sesiniz Olmaya Devam Ediyoruz

0Ăş0$57<$<,1&,/,.YH25*$1Ăş=$6<21 6$17Ăş&/7'Ăť7Ăş$GĂ&#x2014;QD

Ä°mtiyaz Sahibi Kemalettin AKSĂ&#x2013;Z YayÄąn KoordinatĂśrĂź ve Sorumlu YazÄą Ä°Č&#x2122;leri MĂźdĂźrĂź Kadir AKSĂ&#x2013;Z kadir@winartproje.com Reklam DepartmanÄą Demet HOČ&#x2DC;AFĂ&#x2021;I demet@winartproje.com Handan AKSĂ&#x2013;Z handan@winartproje.com

Bu yÄąlÄąn son çeyreÄ&#x;inde sektĂśrĂźmĂźzle ilgili tĂźm geliČ&#x2122;melerin yer aldÄąÄ&#x;Äą, katÄąldÄąÄ&#x;ÄąmÄąz ve katÄąlacaÄ&#x;ÄąmÄąz fuarlarÄąn, toplantÄąlarÄąn, konferanslarÄąn vb. tĂźm etkinliklerin haberlerini siz deÄ&#x;erli okuyucularÄąmÄązla bir kez daha buluČ&#x2122;turuyoruz.

Ă&#x2013;zden KURMA pazarlama@winartproje.com

Yurtiçinde 10-12 Ekim tarihleri arasÄąnda Ä°stanbul Fuar Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde dĂźzenlenen AlĂźminyum sektĂśrĂźnĂźn Ăśnemli buluČ&#x2122;malarÄąndan biri olan UluslararasÄą Aluminyum Teknolojileri, Makina ve Ă&#x153;rĂźnleri Ä°htisas FuarÄą ALUEXPO, 12-16 Ekim tarihlerinde TĂźyap Fuar ve Kongre Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde dĂźzenlenen Mobilya Yan Sanayi, AksesuarlarÄą, Orman Ă&#x153;rĂźnleri ve AhČ&#x2122;ap Teknolojisi FuarÄą Ä°ntermob ve 1-2 KasÄąm tarihlerinde Ä°stanbul Fuar Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde dĂźzenlenen uzun yÄąllardÄąr Avrupaâ&#x20AC;&#x2122;daki baČ&#x2122;arÄąsÄą ile tanÄąnmÄąČ&#x2122; ve uluslararasÄą bir marka haline gelen Architect@Work, etkinliklerine katÄąlÄąm saÄ&#x;ladÄąk.

Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com T: +49 170 92 38666

YurtdÄąČ&#x2122;Äąnda ise Fuar Ă&#x2013;zel SayÄąmÄąz ile 23-26 Ekim tarihleri arasÄąnda bu yÄąl 2. si dĂźzenlenen Cezayir SIFFP KapÄą, Pencere, Cephe FuarÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda, 4-8 KasÄąm tarihleri arasÄąnda gerçekleČ&#x2122;en ve 2 yÄąlda bir dĂźzenlenen sektĂśrĂźn Ăśnemli buluČ&#x2122;malarÄąndan biri olan Fransa/Paris Batimat YapÄą FuarÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda tek TĂźrk yayÄąn kuruluČ&#x2122;u temsilciliÄ&#x;imizle yer alarak global pazarlardaki sektĂśr profesyonelleriyle bir araya geldik. Son sayÄąlarÄąmÄązla 20-21 KasÄąm tarihlerinde Pullman Hotelâ&#x20AC;&#x2122;de gerçekleČ&#x2122;ecek olan TĂźrk-Arap YapÄą, Ä°nČ&#x2122;aat Malzemeleri ve Teknolojileri FuarÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda, 28-30 KasÄąm tarihlerinde Ä°stanbul CNR Expo Fuar Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde dĂźzenlenecek R+T Panjur, Tente, KapÄą, GeçiČ&#x2122; Sistemleri FuarÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda ve 4-7 AralÄąk tarihlerinde TĂźyap Fuar ve Kongre Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde dĂźzenlenecek PlastEuraisa Plastik FuarÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda yerimizi alarak yerli ve yabancÄą firmalara dergilerimizin daÄ&#x;ÄątÄąmÄąnÄą gerçekleČ&#x2122;tireceÄ&#x;iz. 2019 yÄąlÄąnÄąn sonlarÄąna yaklaČ&#x2122;Äąrken Win&ARTProje ve ALU&Art Dergileri olarak bu yÄąl kendimize belirlediÄ&#x;imiz hedeďŹ&#x201A;er doÄ&#x;rultusunda tamamlamaya devam ediyoruz. SektĂśrdeki geliČ&#x2122;meleri yakÄąndan takip eden tek TĂźrk yayÄąn kuruluČ&#x2122;u olarak 2020 yÄąlÄąnda da uluslararasÄą fuar, organizasyon, konferans vb etkinliklere katÄąlmaya devam edeceÄ&#x;iz. TarafsÄązlÄąk ilkesinden ĂśdĂźn vermeden devam ettiÄ&#x;imiz yayÄąncÄąlÄąk hayatÄąmÄązda bizden desteÄ&#x;ini esirgemeyen siz sektĂśr paydaČ&#x2122;larÄąmÄąza teČ&#x2122;ekkĂźrlerimizi sunar; 2020 yÄąlÄąnÄąn tĂźm sektĂśrĂźmĂźze saÄ&#x;lÄąklÄą, huzurlu ve bol kazançlÄą bir yÄąl olmasÄąnÄą dileriz.

Web Master AydoÄ&#x;an A. GĂ&#x153;RSOY editor@winartproje.com

GĂźrcistan Temsilcisi Abdulmutalim TEMÄ°RAK Ä°ran Temsilcisi Hamed SARCHAMI Nijerya Temsilcisi Mehmet KASAP YayÄąn DanÄąČ&#x2122;ma Kurulu GALSÄ°AD YĂśn. Krl. BČ&#x2122;k. Celalettin KIRBOZ YĂźksek Mimar (MBA) Ersoy Ă&#x2021;AKIR Ankara CamcÄąlar ve Ă&#x2021;erç. Der. BČ&#x2122;k. Fikret YILMAZ Kompozit San. Der. G. Sekreteri Ä°smail HakkÄą HACIALÄ°OÄ&#x17E;LU YĂźk. MĂźh. Mimar Levent AKSĂ&#x153;T Makina MĂźh. Nevin GĂ&#x153;NEY TOK Dr. YĂźk. MĂźh. O. Muzaffer TAMER Mimar Osman GĂ&#x153;DĂ&#x153; YĂźk. MĂźh. Mimar YaČ&#x2122;ar MARULYALI Ă&#x2013;Ä&#x;retim Ă&#x153;yesi - YĂśnetim DanÄąČ&#x2122;manÄą Dr. Fatih ANIL YatÄąrÄąm ve DÄąČ&#x2122; Ticaret UzmanÄą FÄąrat GĂ&#x2013;K Bilgi Ä°Č&#x2122;lem BĂźlent BABATAČ&#x2DC; Merkez: 0SIBOHB[J$E5Â&#x2018;OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFĹ&#x201A;45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS %DVNĂ&#x2014;,Ă MUĂ S4BOBU#BTÂ&#x2018;NFWJ -JUSPT:PMV.BUCBBDÂ&#x2018;MBS4JU;#;#5PQLBQÂ&#x2018;;FZUJOCVSOVĹ&#x201A;45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\Ă&#x2014;QODQĂ&#x2014;U.DSĂ&#x2014;SHQFHUHoDWĂ&#x2014;FHSKHFDP\DOĂ&#x2014;WĂ&#x2014;P U QJUXEXQX LoHUHQ$O PLQ\XPVHNW|U QH\|QHOLNWLU

(.Ăş0.$6,0<Ă&#x2014;O6D\Ă&#x2014;

$/8 $UW%FSHJTJOEFZBZÂ&#x2018;OMBOBOZB[Â&#x2018; GPUPË&#x2DC;SBGWFEFSHJNJ[CĂ OZFTJOEF IB[Â&#x2018;SMBOBOSFLMBNUBTBSÂ&#x2018;NMBSÂ&#x2018;J[JOTJ[LVMMBOÂ&#x2018;MBNB[WFBMÂ&#x2018;OUÂ&#x2018;ZBQÂ&#x2018;MBNB[ :B[Â&#x2018;MBSEBLJHĂ&#x161;SĂ Ě&#x201E;MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBSÂ&#x2018;OTPSVNMVMVË&#x2DC;VmSNBMBSBBJUUJS $/8 $UW%FSHJTJCBTÂ&#x2018;OZBZÂ&#x2018;ONFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTĂ&#x161;[WFSNJĚ&#x201E;UJS %FSHJNJ[Ă DSFUTJ[PMBSBLEBË&#x2DC;Â&#x2018;UÂ&#x2018;MNBLUBEÂ&#x2018;S


icindekiler 132

112

120 26

102

18 Architect@Work Fuar’ındaydık

102

Sima Alüminyum Büyümeye Hız Kesmeden Devam Ediyor

110

Bașarılı Bir Aile Șirketi: Demsaș Metal A.Ș.

112

İDDMİB, Fransa Batimat Fuarı’nda

MARDAV, RAVABER ve STOPER Firmaları, RAVAGO Bina Çözümleri Markası Altında Birlești

120

HISİAD, 1. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleștirdi

68

Riva Çiçek Restaurant

122

ACP Yapı ile Çözüme Kolay Ulașın

92

Mehmet KAYA; “Her Zaman Daha İyinin Peșindeyiz”

98

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’na Büyük İlgi

14 18 26 40

126 132

ALUEXPO 2019, 6. Kez Yerli ve Yabancı Ziyaretçilerle Buluștu Rıdvan BALIKÇI; “Avrupa’da Neredeyse Olmadığımız Ülke Yok”

Ersoy ÇAKIR; Mimari Sistemlerin, Rekabet Üstünlüğü Olușturulması Açısından Önemi Salt Cam Geleneksel Aile Bulușması Yapıldı


04-08 KASIM 2019 FRANSA BATÄ°MAT FUARI


04-08 KASIM 2019 FRANSA BATÄ°MAT FUARI


04-08 KASIM 2019 FRANSA BATÄ°MAT FUARI


Sektör

10

ALUTEAM ALUEXPO Fuarı’na ve ALUS’09 Sempozyumu’na Katıldı ALUTEAM, 10-11-12 Ekim 2019 tarihleri boyunca devam eden ALUEXPO Fuarında GALSİAD ile birlikte yer alırken eş zamanlı olarak düzenlenen ALUS’09 sempozyumunda da Fatih Mehmet Sultan Vakıf Üniversitesi’ni temsil etti. alüminyum sektörü ilgililerinin bir araya geldiği fuar kapsamında ayrıca ALUS’09 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu düzenlendi. TALSAD Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, TÜBİTAK Marmara Araștırma Merkezi ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi ișbirliği ile 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleștirilen sempozyuma ilgi oldukça yoğundu.

Bu yıl düzenlenen ALUEXPO 2019 Uluslararası Aluminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı 10-12 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleștirildi. ALUTEAM fuarda Girișimci Alüminyum ve Sanayici İș Adamları Derneği ile aynı standı paylaștı. Alüminyum sektörünü bir araya getiren organizasyon, 10 Ekim Perșembe Günü T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna

TURAGAY’ın da katıldığı açılıș töreni ile bașladı. Üç gün boyunca devam eden ALUEXPO 2019’da ekiplerinden alanında uzman kișiler tarafından karșılanan sektör temsilcileri merkezlerinde kullanılan üretim metotları ve geliștirilen projeler ile ilgili bilgilendirildi. Türkiye ve Avrasya Bölgesi olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen

ALUS’09 süresince her boyutuyla alüminyum sektörü ile akademik dünyayı aynı platformda bir araya getirme ve endüstriye yön verecek bilimsel ve teknolojik gelișmeleri uluslararası bir ortamda paylașma hedefi kapsamında pek çok oturum düzenlendi. FSMVÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi YILMAZ ve ALUTEAM araștırmacıları üniversiteyi temsil etti. “Alüminyum Pazarı, Fiyatlandırma ve Ticaret” konulu oturumda ALUTEAM Müdürü Dr. Ebubekir KOÇ bașkanlık ederken aynı vakitlerde Prof. Dr. Fevzi YILMAZ “Yerküremiz Kaynaklarının Kullanımı, Sürdürülebilirlik ve Alüminyum” konulu sunum gerçekleștirdi. Gün boyu devam eden etkinlikler kapsamında öğleden sonra ALUTEAM araștırmacılarından Yașar AKÇA’nın “Ekstrüzyon Preslerinde Enerji Yönetimi” konulu sunumunun ardından “Effects of Retrogression and Reaging (RRA) on the Mechanical and Physical Properties in Aluminum Alloys 7050 and 7075” konulu araștırma Dr. Öğrt. Üyesi Gökhan ÖZER’in sunumuyla ALUS’09’da izleyicisiyle buluștu. ALUTEAM Attended ALUEXPO Fair and ALUS’09 Symposium ALUTEAM took part with GALSIAD in ALUEXPO Fair which was held on 10-11-12 October 2019 and represented Fatih Mehmet Sultan Foundation University in ALUS’09 symposium which was organized as synchronize.


Sektör

12

ASTEL Projesi Kapsamında Düzenlenen Cephe Akademi Mesleki Gelișim Eğitimleri Bașladı ALUTEAM bünyesinde geliştirilen Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarı Projesi eğitim faaliyetleri açılış dersleri değerli hocaların katılımıyla gerçekleştirildi.

ALUTEAM, akademinin araștırma kapasitesi ile sanayinin üretim tecrübesini birleștirerek, alüminyum üretimi yapan firmaların katma değeri yüksek alanlarda farklılașmalarını sağlayacak ürün geliștirme faaliyetlerine katkıda bulunuyor. Bu kapsamda bașlatılan Cephe Akademi Mesleki Gelișim Eğitimleri ilk dersi ile uygulanmaya bașladı. Hafta içi akșam 18:30 ile 22:00 saatleri arasında yapılan dersler üç gün boyunca devam edecek șekilde programlandı. Açılıș konușmasını ALUTEAM Müdürü Dr. Ebubekir KOÇ’un yaptığı ve eğitmenlerden Karakalem Cephe Tasarım Genel Müdürü Nevin Güney TOK’un da yer aldığı ilk ders FSMVÜ hocalarından Doç.Dr.Genco BERKİN tarafından yürütüldü. Sektör çalıșanlarının yanı sıra bu alanda eğitimine devam eden öğrencilere yönelik olarak verilmeye bașlayan mesleki gelișim eğitimleri için olușturulan eğitmen kadrosu akademi ve sanayi dünyasını bir araya getirecek șekilde tasarlandı. Salı, Çarșamba ve Perșembe günleri merkezlerinde sürdürülecek olan dersler yaklașık olarak dört ayda tamamlanacak. Eğitim müfredatı Cephe Sistemlerine

Giriș, Cephe Sistemleri, Cephe Tasarım ve Etüt, Statik, Malzeme, Proje Hazırlama Teknikleri, İmalat ve Montaj Teorileri, Standartlar ve Testler, Kalite Kontrol ve son olarak Pratik Uygulama bașlıklarında on farklı dersten olușuyor. Alanında uzman eğitmenlerin sunumlarının ardından dersler soru cevap bölümleriyle de ilgi uyandırıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile yürütülen program tamamen ücretsiz olarak katılımcıların hizmetine sunuluyor. Sektör kümelenmesi de sağlayacak eğitim faaliyetleri sayesinde önemli bir boșlukta doldurulmuș olacak. Bir diğer ifade ile Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarı Projesi (ASTEL) kapsamında bașlatılan eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Cephe Akademi ve kurulumu bașlayan sistem testleri laboratuvarları sayesinde alüminyum sanayicilerin ve cephe uygulamacılarının temel ihtiyaçlarını karșılayacak uluslararası standartlara uygun bir altyapı teșkil edilmiș olacak. ASTEL Projesi Nedir? İstanbul Kalkınma Ajansı’nın TR10/18/ YMP/0038 kodlu Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarı Projesi (ASTEL),

İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir. Proje, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Girișimci Alüminyum Sanayici ve İșadamları Derneği, İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçılar Birliği iș birliği sayesinde geliștirilmiștir. Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği ve Türkiye Alüminyum Sanayiciler Derneği’nin katkısıyla da geliștirilmeye devam edilmektedir. Proje kapsamında bilgi temelli yapı sistemlerinin geliștirilmesi, yaygınlaștırılması için kurulan “Cephe Akademi” ile çalıșmaların profesyonel bir eğitim programını tamamlayarak gerçekleștirilecek olan test faaliyetleri sayesinde birbirini destekleyen ve büyüten bir yapı olușturulacaktır. Façade Academy / Vocational Development Trainings Have Been Commenced Within the Scope of ASTEL Project Opening course of the training activities within the scope of the Aluminum Building Systems Testing and Training Laboratory Project, having been developed within ALUTEAM, was delivered by the attendance of the lecturers.


01-02 KASIM 2019 ARCHITECT@WORK FUARI


Sektör

16

Akpa Alüminyum ALUEXPO Fuarı’nda Alüminyum sektörünün Türkiye’deki en önemli etkinliklerinden ALUEXPO 2019 Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Akpa Alüminyum, 180 metrekarelik standında alüminyum sektörüne getirdiği yenilikler ile bu sene de ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı ve ürün gruplarıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle istikrarlı büyüme konusunda ciddi anlamda planlama yapan Akpa Alüminyum, katılım gerçekleștirdiği fuar organizasyonlarının yanı sıra, gerçekleștirmiș olduğu yatırım ve proje çalıșmaları ile zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Müșterilerinin ürün kalitesi ve performans beklentilerini, yenilikçi anlayıșıyla sürekli geliștirerek, müșteri memnuniyetlerini artırmayı ilke edinen Akpa Alüminyum yönetimi; ALUEXPO Fuarı’nda markalarının sergilemiș olduğu bașarısını, önümüzdeki yıllarda da artırarak devam edeceğini ifade etti. Ayrıca; “Fuar organizasyonları sayesinde kapasite artırımlarımız ve müșteri beklentilerinin hangi noktada olduğunu belirleyebiliyoruz. Özellikle çözüm ortaklarımızın yer aldığı bölgede daha üretken, aynı zamanda daha güçlü bir yapıda olabilmeleri için yenilikleri takip etmek adına bu fuar çalıșmalarına katılımlarımız büyük önem arz ediyor. İSO 500’de ve Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı arasında yer alan bir firma olarak ülkemizin her zaman daha ileriye gitmesi için üzerimize düșen sorumlulukların bilincindeyiz.” dedi.

Akpa Alüminyum at ALUEXPO Fair ALUXEXPO 2019 - International Aluminum Technologies, Machinery and Products Trade Fair - one of the most important events of the Aluminum industry in Turkey, was held on October 10-12, 2019 at the Istanbul Fair Center. At its 180 square meter stand, Akpa Alüminyum was greatly admired by the visitors and attracted attention with its product range also this year thanks to its innovations introduced to the aluminum industry.


Röportaj

18

Sima Alüminyum Büyümeye Hız Kesmeden Devam Ediyor “Biz Seykoç grubu olarak üst yönetim kadromuzun hedeflerinden olan “Kendini Yenilemek” hedefini reel olarak yaşıyoruz. O nedenle yapılan hiçbir yatırım ve büyüklüğü sizlere sürpriz gelmesin. Kendimizi yenileyerek yürümeye devam ediyoruz ve edeceğiz” diyen Sima Alüminyum Genel Koordinatörü Celalettin KIRBOZ ile bir röportaj gerçekleştirdik. potansiyeli ile Sima gurubuna Avrupa ve dünyada yer açacak bir yapılanmaya yelken açmıș bulunuyoruz. Üretim grubumuz olan dövme, derin çekme, talașlı imalat ve döküm proseslerine ilave olarak extrusion ve tüp yatırımımız bu șekilde dünya rekabetine açılacak konuma ulașacaktır. Firmanızın sektöre sunduğu ürün grupları hakkında bilgi verir misiniz? Makine sektöründen, uzay, havacılık, savunma, raylı sistemler, deniz araçları, otomotiv ve nükleer sektörlerine hitap edecek geniș bir ürün yelpazesi ile Türkiye Alüminyum sektörünün önde kurulușlarından olarak halen bulunduğu noktayı büyüyerek devam ettirecektir.

Seykoç grubundan bahseder misiniz? Seykoç Alüminyum bilindiği üzere uzun yıllardır Türkiye Alüminyum sektörüne servis merkezi olarak hizmet vermekte idi. Halen bu iștigal konumuzu hem lokasyon olarak çoğaltarak hem de büyüterek devam etmekteyiz. Özellikle Ankara Sincan Organize içerisinde satın aldığımız yeni yerimizde Seykoç İstanbul lokasyonunda verdiğimiz tüm hizmetleri vermekteyiz. İstenen ölçülerde ve șekillerde talep edilen spectlerde, alașımda malzemeyi, istenen adrese yurtiçinde bir gün gibi kısa bir sürede ulaștırdığımız gibi; iki lokasyonda da slap dilimleme yöntemi ile dünyanın en gelișmiș ve hassas cihazlarını,

makinalarını kullanarak Alurex markası ile müșterilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. Yine iki lokasyonumuzda da ileri ısıl ișlem proseslerimiz ile müșterilerimize ham malzemenin ișlenmesini takiben kazandırılması gereken mekanik özelliklere ulașmakta yardımcı olmak üzere ısıl ișlem hatlarımız hizmet vermektedir. Sima Alüminyum olarak yine Türkiye de ilk olan bir üretim sistemine ilk adımımızı atmıș bulunmaktayız. Dört yıldır süren bu yapılanma ve Ar-Ge faaliyetleri sonucunda sistemi büyütmeye ve geliștirmeye yönelik yeni hedeflerimizi ortaya koyarak Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde satın aldığımız 20.000 m² alanda büyüyen hedefleri ve

2020 yılı hedef, plan ve beklentilerinizden bahseder misiniz? 2020 yılı grubumuz için tam bir kabuk değiștirme ve gelișim yılı olacaktır. Yeni bașlayacağımız yatırımımız, onun devreye alınması ile hız kesmeyecek bir ivme ile Türkiye Alüminyum sektörünün asli oyuncularından olmayı ve rolü daha önce de dile getirdiğimiz üzere Avrupa ve dünyada da sürdürmeyi tam olarak hedeflemekteyiz. Biz Seykoç grubu olarak üst yönetim kadromuzun hedeflerinden olan “Kendini Yenilemek” hedefini reel olarak yașıyoruz. O neden ile yapılan hiçbir yatırım ve büyüklüğü sizlere sürpriz gelmesin. Bu bizim “Kalite, Müșteri Memnuniyeti, Ar-Ge, Güven” gibi hiç vazgeçmediğimiz temel prensiplerimiz arsında olmuștur. Geçmișten alınacak en büyük fayda olan tecrübe ile geleceğe kendimizi yenileyerek yürümeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Biz sektöre ve müșterilere problem üreten değil, onların problemlerinin çözüm unsuru olarak hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bizim grubumuz ile irtibata geçen her


Röportaj

20

müșterimiz muhakkak bir sorununa çözüm bulmaktadır. Sunduğumuz teknoloji, kalite, taviz vermeden üzerinde durduğumuz konulardır. 2020 yılı içinde yurtiçinde ve yurtdıșında katılım sağlayacağınız fuarlar nelerdir? Önümüzdeki dönemlerde üretim gruplarımız ile ilgili olan birçok fuarda bizleri elbette bulacaksınız bu hem kendimizi sektörün içerisinde bilinir ve görünür tutmak hem de grup olarak sektörümüze verdiğimiz önem gereği bu tip organizasyonları desteklemek amaçlıdır. Bu tip olușumlar desteklendiği sürece sektöre bir șeyler kazandıracağı gerekliliğinin farkındayız. 2019 yılını sektörümüz açısından değerlendirir misiniz? İçerisinde bulunduğumuz yıl grubumuz için normal geçirdiğimiz bir yıl oldu. Elbette negatif göstergeleri olan bir ekonomide hasar almadan yürümek mümkün değildir. Ancak biz bu zor süreci yeni ürün gruplarına ve yeni yatırımlar ile destekleyerek olması gerekenden daha rahat geçirdik diyebiliriz. Bu elbette firmanın kendi gücü ve yetișmiș ekibi ile çok doğru orantılı bir süreçtir. Bu böyle de devam edecektir. Biz rakiplerimize göre pozisyon almıyoruz. Biz kendi projelerimiz ile yürüyoruz. Hiçbir firmanın veya kișinin yaptıkları, düșündükleri bizlerin önünde asla olmaz. Biz hedeflerini kendi içerisinde koyan, yapacaklarına kendi bilgi ve tecrübesi ile karar veren bir yapıya sahibiz. Bu yapı da bizi doğru zamanda doğruyu ișler yapmaya götürüyor. Bundan sonra da bu böyle devam edecek. Sima Aluminum Continues to Grow Constantly “As Seykoç Group, we are actually realizing the goal set for the senior management team, i.e. “Renew Yourself”. For that reason, any investment and its size should not surprise you. We do and will continue to tread on our path by renewing ourselves”, says Celalettin KIRBOZ, General Coordinator of Sima Aluminum during an interview we held with him.


Röportaj

22

Prestijli Projelerin Adresi Albond “Albond dünyada dikkat çeken bilinen ve aranan bir marka oldu, bu bizim için gurur kaynağıdır” diyen Albond Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü Gülüm BİNDEBİR ve Commercial Director Mr. Guido PEDRINELLİ’ye röportaj sorularımızı yönelttik. 2019 yılı içinde yurtiçinde ve yurtdıșında katılım sağladığınız fuarlar nelerdir? Ürünümüz ve hedef pazarlarımız açısından odaklandığımız BAU, BATIMAT gibi birkaç fuara katıldık.

Katıldığınız Paris Batimat Fuarı’nı değerlendirir misiniz? Açıkçası modern iletișim kanallarının hızla geliștiği ve yaygınlaștığı günümüzde ürünlerinizi her an sergileyebildiğiniz ve her gün yeni bir șeyler sunma imkanına sahip olduğunuz için fuarlara olan ilgi gün geçtikçe azalmaktadır. Potansiyel müșteriler ve firmalar daralan piyasalarda biraz daha konzervatif davranabiliyor. Bu nedenle de fuarlara olan ilgi her yıl giderek azalıyor. Daha önceki senelerde çok daha büyük olan fuarın bu sene alan olarak daha da küçüldüğü ve gelen ziyaretçi sayısındaki ciddi azalıș gözden kaçmadı. Fuarda sergilediğiniz ürünler ve yenilikleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Her fuarda olduğu gibi yeni ürünlerimizi ziyaretçilerle paylașmaya çalıștık. Albond biliyorsunuz sertifikasyon ve ürün testleri açısından ülkemizde en geniș kapsama sahip olan tek ürün ve tek markadır.

2020 yılı içinde yurtiçinde ve yurtdıșında katılım sağlayacağınız fuarlar nelerdir? Aynı stratejimizi devam ettiriyoruz. İlgi duyduğumuz hedef pazarlardaki fuarlara katılmaya devam edeceğiz.

Fransa ürün sertifikasyonumuz ve test raporlarımız tamamlandı ve onaylandı. Șu anda Fransa’da onaylı tek Türk markası olduğumuzu açıklıkla ifade edebiliriz. Bu nedenle fuar bizim açımızdan önemli idi ve bunu potansiyel müșterilerimizle paylașma fırsatı bulduk.

2019 yılını markanız ve sektörümüz açısından değerlendirir misiniz? Sektörde çok iyi bilinen bir nokta Albond markasının konumu durușu ve liderliğidir. Firma olarak bu konuda çok hassas ve dikkatliyiz. En son bildiğiniz gibi șirketimizin unvanını da ALBOND ALUMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ș. olarak değiștirdik. Kalite ve yüksek performans adına yaptığımız tüm yatırımlar sayesinde, artık prestijli projelerde Albond markasını her geçen gün biraz daha fazla görmekteyiz. Albond dünyada dikkat çeken bilinen ve aranan bir marka oldu, bu bizim için gurur kaynağıdır. 2020 yılı hedef, plan ve beklentilerinizden bahseder misiniz? 2020 yılında iç pazarda stabil bir seyir olacağını belki küçük bir büyüme olabileceğini öngörüyoruz. Özellikle ihracatta yakaladığımız ivmeyi koruyarak, yine prestijli projelerle marka bilinirliğimizi arttırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Albond: The Address of Prestigious Projects We asked our interview questions to Albond International Sales and Marketing Manager, Gülüm BİNDEBİR and Commercial Director Mr. Guido PEDRINELLI, who stated as follows: “Albond has become a well-known and sought-after brand all around the world, which is a source of pride for us.”


Sektör

24

IQ Alüminyum, Architect at Work İstanbul’da Mekanlarınıza kaliteli ve yenilikçi ürünler sunan IQ Alüminyum, 1-2 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Architect at Work İstanbul Fuarı’nda yer aldı.

Teknolojiyi yakından takip ederek farklı tasarımlarla mekanları güzelleștiren, mimaride kișisel tarzın uygulanmasına olanak sağlayan ürünleri ile dikkat çeken IQ Alüminyum, uzun yıllardır Avrupa’daki bașarısı ile tanınmıș ve uluslararası bir marka haline gelen Architect at Work’te mimarlar, tasarımcılar, sanatçılar ve daha birçok profesyonelle bir araya geldi. Açık, dürüst ve samimi bir çalıșma ortamı yaratarak, uzun süreli iș birliktelikleri olușturan ve en önemlisi profesyonel bayi ağı ile müșteri

memnuniyetini en yüksek düzeyde tutan IQ Alüminyum’un tüm vizyonunu yansıttığı standına bu yıl da ilgi büyüktü. IQ Alimünyum, tasarım ve teknolojiyi biraraya getirerek geniș açıklıklar için uygulanan katlanır kapı sistemi Vival Plus ile ilgi odağı oldu. IQ Alüminyum Satıș ve Pazarlama Müdürü Hakan NURHAN Architect at Work İstanbul’da yer almaktan duyduğu memnuniyeti belirtirken “Profesyonellerle bir arada olmak, onlar ile fikir alıșverișinde bulunmak bizi mutlu

etti. Bu platformların hem bize hem de ziyaretçilere çok faydası olduğu düșüncesindeyim. Fuara katıldığımız Vival Plus’a olan ilginin büyüklüğü ise bizi ayrıca sevindirdi” dedi.

IQ Aluminum Is At Architect At Work İstanbul Offering quality and innovative products to your locations, IQ Aluminum attended Architect at Work İstanbul Fair, having been organized on November 1st-2nd at İstanbul Fair Center.


Röportaj

26

Bașarılı Bir Aile Șirketi: Demsaș Metal A.Ș. Demsaş Metal A.Ş.’nin Çorlu’da bulunan fabrikasında gerçekleştirdiğimiz ziyarette Demsaş Metal Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÇOKYAŞAR firmaları, ürünleri ve yatırımları hakkında bilgiler verdi. üretmeye bașladık. Alfa Metal’de zaman içerisinde büyüyerek bugün iki fabrika da toplam 8.500 ton/ay üretim kapasitesine ulașmıș durumda. Demsaș Alüminyum 1.000 ton/ay kurulu kapasite ile hizmet vermektedir. Ayrıca kendi bünyemizdeki eloksal tesisinde 450 ton/ay, elektrostatik boya tesisinde 350 ton/ay kapasite ile üretim yapmaktayız.

Firmanızdan bahseder misiniz? Öncelikle biz bir aile șirketiyiz. Kurucular iki kardeș olan Ahmet ÇOKYAȘAR ve Mehmet ÇOKYAȘAR dır. 1963 yılında Adana’da inșaat malzemesi olan ağır nalburiye, tel, çivi, kazma, kürek, oluklu sac ve bunun gibi ürünlerin satıșı ile faaliyete bașladık. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Antep, Urfa, Maraș, İskenderun, Hatay, Mersin gibi geniș bir bölgede ticaret faaliyetlerinde bulunduk. 15 senelik Adana ticaret hayatından sonra ticaretimize İstanbul’da devam

etme kararı aldık. Eyüp’te galvanizli tel ve çivi üretimi ve Eminönü’ndeki nalburiye mağazamız ile İstanbul’daki ticaretimize adım atmıș olduk. 1984’te de Avcılar’da alüminyum profil üretimi yapmaya bașladık. 1990 yılında Silivri/ Değirmenköy’deki yeni fabrikamıza tașındık. Avcılar’daki bașlangıç ile birlikte 35 yıldır; Değirmenköy’deki fabrikamızda da 30 yıldır alüminyum profil üretiyoruz. Daha sonra 2003 yılın da İstanbul/ Hadımköy’deki Alfa Metal ile bir ortaklık gerçekleștirerek kendi hammaddemizi de

Değirmenköy’deki alüminyum ve galvanizli tel fabrikamız ve Hadımköy’deki alüminyum billet döküm fabrikamız dıșında, Adana’da da 3.500 Ton/ ay kapasiteli galvanizli tel ürettiğimiz bir fabrika ve ayrıca Düzce’de de 2.000 ton/ay kapasiteyle çalıștığımız yüksek karbonlu endüstriyel tel ve çelik halat yaptığımız bir fabrikamız var. Değirmenköy’de Özyașar tel fabrikamızdaki 10.000 ton/ay kapasite ile birlikte, grubumuz yaklașık 15.500 ton/ay galvanizli tel üretim kapasitesine sahip olup bu üretiminin yaklașık %80’lik kısmını ihraç etmektedir. Alüminyum


Röportaj

27

alan, Adana’daki fabrikamız ise 12.000 m2 açık alana 8.000 m2 kapalı alan olarak faaliyet göstermektedir. Adana’daki fabrikamızın kapasitesini büyütmek ve modernize etmek amacı ile 24.000 m2 yeni fabrika arazimizde inșaat çalıșmalarına bașladık. Geçen yıl yatırım kararı alınıp bu yıl içerisinde inșaatı bașlanan yeni galvanizli tel fabrikamızı da Arnavutluk’ta kuruyoruz. Özetle șunu söyleyeyim Türkiye’de ve yurtdıșında yatırımlarımız hızla devam ediyor. Ürün gruplarınızdan bahseder misiniz? Alüminyum olarak çok değișik çeșitlerde ve renklerde ürünlerimiz var. Piyasa ürünlerinden daha ziyade butik ve müșterinin ihtiyacına uygun özellikli ürünler üretmeye çalıșıyoruz. Fabrikalarınızdaki çalıșanlarınızdan bahseder misiniz? Toplamda 900 ile 1.000 arası çalıșanımız var. Sayılar sektörün ihtiyacına göre, üretim kapasitesine göre değișiyor. Firmanız açısından 2019 yılını değerlendirir misiniz? 2018 Ağustos krizinden sonra müthiș bir panik oluștu. Biz de o dönemde bir acil durum eylem planı olușturduk. Bir takım tedbirler aldık ve hayata geçirdik. Böylece sıkıntısız bir șekilde yılı tamamladık. Aynı eylem planını 2019’da da devam ettiriyoruz. Piyasanın durumuna ve genel konjonktüre göre planlamamızı yapıp ișlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Mutluyuz.

bölümün de ise dökümde yaklașık olarak %30, profil üretimin de ise %50 civarında ihracat yapıyoruz. Özyașar Tel olarak İSO 500’e girdik. Yeni yatırımlarımızın da devreye girmesi ile bu sıralamadaki yerimizi daha da yukarı tașımak istiyoruz. Alüminyum döküm fabrikamız bu yıl İSO ikinci 500 de kendisine yer buldu. Alüminyum profil üretimin de üretim yelpazemiz oldukça geniș. Mobilya,

dekorasyon, reklam sektörü, kapıpencere-doğrama ve cephe sektörleri çalıștığımız alanlar. Genelde bazı sektörler için butik üretim yapıp müșterimize kullanım așamasına gelmiș ürün sunmaya çalıșıyoruz. Fabrikamız, entegre bir tesis olup alüminyum ekstrüzyon üretimi, kendi kalıphanesi, eloksal ve boya tesisi, alüminyum mekanik ișlem ünitesi ile müșterilerine alüminyum profil konusun da her türlü hizmeti verebilecek durumdadır. Çorlu’daki fabrikalarımız 110.000 m2 açık alan 60.000 m2 kapalı

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Kendi ișimizi kendimiz yürütüyoruz. Ama devletin desteğini, az da olsa beklediğimizi belirtmeliyim. Sadece bizim sektör için değil, bütün sektörler için aynı șeyi söyleyebilirim.

A Successful Family Business: Demsaș Metal A.Ș. Mr. Mehmet ÇOKYAȘAR, the Chairman of the Board of Demsaș Metal, provided information about their company, products and investments during our visit at Demsaș Metal A.Ș.’s factory in Çorlu.


23-26 EKİM 2019 CEZAYİR SIFFP KAPI-PENCERE FUARI


23-26 EKİM 2019 CEZAYİR SIFFP KAPI-PENCERE FUARI


23-26 EKİM 2019 CEZAYİR SIFFP KAPI-PENCERE FUARI


Sektör

34

Kale Kilit Moskova Temsilciliği ile Hem Rusya’da Hem Bölgede Hızlı Büyüyecek Güvenliğin lider markası Kale Kilit, Rusya’da büyümek, ardından çevre ülkelerde genişlemek için Moskova Temsilciliğini hizmete açtı.

Rekabetin ve aynı zamanda fırsatların en üst seviyede olduğu ülkede yeni hizmete giren temsilcilikle yeni projeler geliștirilmesi, rekabetin yakından takip edilmesi ve pazarlama çalıșmalarının yerinden yönetilmesi planlanıyor. Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın ilk ve tek entegre güvenlik șirketi Kale Endüstri Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kale Kilit, Rusya ve ardından çevre ülkelerde daha hızlı büyümek için Moskova’yı üs olarak seçti. 1993 yılından bu yana Rusya’da bayileri aracılığıyla faaliyet gösteren Kale Kilit, pazarı yakından takip edip hızlı aksiyon almak adına Rusya’da bir Temsilcilik Ofisi hizmete açtı. Kale Kilit; Rusya pazarında kilit/silindir ürün kategorisinin yanı sıra kapı ve pencere sistemleri gruplarında mevcut ve yeni bayileriyle de yeni dönemde ișbirliğini artırarak sürdürecek. Rekabetin ve aynı zamanda fırsatların en üst seviyede olduğu ülkede yeni hizmete giren ofis ile yeni projeler geliștirilmesi, rekabetin yakından takip edilmesi, ürünlerde yeniliğe gidilmesi, ürün çeșitliliğinin artırılmasıyla pazarlama çalıșmalarının yerinden yönetilmesi planlanıyor.

Sedat ÖZGÜR: “Moskova Ofisi ile Rusya’da İș Hacmimizi Çift Haneli Büyüteceğiz.” Kale Kilit marka bilinirliğinin Rusya’da üst seviyede bulunduğuna dikkat çeken Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Bașkanı Sedat ÖZGÜR, “Rusya, Kale Kilit olarak ürün ve dağıtım kanalı çeșitliliğimizin en zengin olduğu ülke. Çelik, ahșap, alüminyum, PVC kapı kilitlerimiz ve silindirlerimiz pazarda geniș kabul görüyor. Moskova’da açılan ofisimiz sayesinde yerinden yönetim prensibiyle 2023’e kadar iș hacmimizde her yıl çift haneli büyüme hedefliyoruz” dedi. Rusya ofisinin temsilcilik olarak hizmet vereceğini ve ișaret eden Sedat ÖZGÜR, “Rusya’yı bir merkez gibi düșünüp bölge ülkelerini Moskova’dan

yönetmeyi planlıyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde planladığımız yeni bölgesel temsilciliklerle çevre ülkelerdeki etkimizi de artıracağız. Özellikle Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan Avrasya Gümrük Birliği Üyeleri olduğu için Rusya’daki ticari trendler bu ülkeler tarafından da takip ediliyor” diye konuștu. Kale Kilit Shall Grow Rapidly Both in Russia, and in the Region by Its Moscow Liaison Office Leader brand of security, Kale Kilit has put its Moscow Liaison Office in order to grow in Russia at first, then to expand to the neighboring countries.


10-12 EKİM 2019 TÜRK KOMPOZİT ZİRVESİ


Sektör

40

MARDAV, RAVABER ve STOPER Firmaları, RAVAGO Bina Çözümleri Markası Altında Birlești RAVAGO Bina Çözümleri; 8-10 Kasım 2019 Tarihlerinde Antalya da düzenlenen lansman organizasyonu ile Mardav, Ravaber Yapı ve Stoper Yapı markalarını aynı çatı altında birleştirdi.

İnșaat sektörünün tecrübeli markası Mardav Yalıtım, ülkemizin ve bulunduğu coğrafyanın en büyük tașyünü üreticisi olan Ravaber Yapı ve Bitümlü su yalıtım membranı üretiminin önde gelen markası Stoper Yapı olarak bu üç büyük șirketler artık Ravago Grubu’nun İnșaat ve Yalıtım sektöründe, üretim, satıș ve dağıtım hizmetleri sunan iș kolu “RAVAGO Bina Çözümleri” adı ile sektöre hizmet verecektir. Ravago Bina Çözümleri’ lansman toplantısının mottosu olan “Hızlı - Verimli - Güvenli” ile Grup ilerleyen süreçlerde, günümüz koșullarının da gerekliliği olan, daha hızlı performans, kazançlı, verimli

ve güvenli ticaret anlayıșı ile sektördeki yoluna devam edecektir. Bu büyük dönüșümü Ravago Grup, 8-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Sueno Deluxe Hotel’de yerli - yabancı müșterileri, tedarikçileri ve iș ortaklarının katılımıyla coșkulu bir lansman organizasyonu ile paylaștı. Toplantıda yeni dönem stratejilerini misafirleri ile paylașan Ravago Türkiye Yönetim Kurulu Bașkanı Mehmet ONUR ve Ravago Bina Çözümleri Ticari Direktörü Alper DOĞRUER’in yanısıra, Prof. Dr. Özgür DEMİRTAȘ Türkiye ve Dünya Ekonomisi’ni anlatan sunumuyla misafirlerin büyük beğenisini kazandı.

Organizasyonun 2.günü tedarikçi sunumları ve ürün eğitimleriyle devam ederken, toplantı sonrasında tüm misafirlerimizin katılımıyla motivasyon aktiviteleri düzenlendi. Gala Gecesi’nde 2018 Yılı Ciro Ödülleri sahiplerini buldu ve keyifli bir Betül Demir konseriyle gece sona erdi.

MARDAV, RAVABER AND STOPER, Merged under “RAVAGO Building Solutions” Brand RAVAGO Building Solutions united Mardav, Ravaber Yapı and Stoper Yapı brands under the same roof with the launch event held in Antalya on November 8-10, 2019.


Ürün

42

İșleme Gücü En Üst Seviyede 3+1 eksenli CNC işleme merkezi olan GARNET XS, -90, 0 ve +90 sabit açılarında işlem yapabilen spindle sayesinde farklı ölçülerdeki alüminyum ve PVC profilleri işleyerek kullanıcılarına geniş yelpazede çözümler sunuyor.

GARNET XS Alüminyum ve PVC profillerin freze, su tahliye kanalı açma, delme, markalama, kertme ișlemlerini bir arada yaparken, aynı zamanda farklı profiller üzerinde standartların dıșında özel ișlemler yapmak için geliștirildi. Müșterilerine kolay çözümler sunmaya odaklanan GARNET XS, sahip olduğu 5,5 kW gücündeki otomatik takım değiștirmeli spindle motoru sayesinde gücü ve hassasiyeti birleștirerek ișlem kapasitesini kullanıcıların hayal gücüne bırakıyor. Dahili 8+1’li otomatik takım magazini sayesinde takım değiștirip farklı ișlemeler yaparken zamandan tasarruf sağlıyor. Mengenelerini tamamen otomatik olarak pozisyonlayabilen GARNET XS, kullanıcısının iș yükünü tamamen üzerine alıyor. Çift dayama sistemi sayesinde 3000 mm üzerindeki profilleri ișleyebilen GARNET XS ișleme alanında otomatik takım soğutma, uzaktan ağ bağlantısı, Ethernet ve USB üzerinden veri aktarımı gibi verimliliği artıran teknolojik özellikleri ile kullanıcıların beğenisini topluyor. Top Level Machining Power GARNET XS, a 3+1 axis CNC machining center, offers a wide range of solutions to its users by machining aluminum and PVC profiles of different sizes by means of the spindle that can operate at fixed angles of -90, 0 and +90.


Röportaj

44

SUNSET Yeni Ürünleri ile R+T Turkey Fuar’ında Tuncay Cam - Sunset Jaluzi ile yaptığımız röportajda firma yetkilisi Timuçin TUNCAY firmaları hakkında bilgiler verdi. Röportajda 2019 yılının firmaları için fırsat yılı olduğundan bahseden TUNCAY, yaptıkları yatırımlar ve geliştirdikleri projeler ile 2020 yılının Sunset Jaluzi yılı olacağını söyledi. ülkemizde ve yurt dıșında önemli bir pazar payı olușturduk. 10 kișilik mühendis kadromuz ile Ar-Ge çalıșmaları yaparak teknolojik alt yapımızı sürekli geliștiriyoruz. 2015 yılında Șișecam yetkili üretici bayiliği aldık ve müșteri portföyümüzü genișlettik. Isıcam üretimi haricinde aylık 800010000 m2 arası jaluzi üretimi yapmaya devam ediyoruz. Șu anda İstanbul Dudullu OSB’de bulunan 5000 m2 fabrikamızda 60 kișilik kadromuz ile üretim yaparak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya gayret ediyoruz.

Öncelikle Sunset Jaluzi – Tuncay Cam hakkında bilgi verir misiniz? Firmamız 1984 yılında İstanbul – Kadıköy ilçesinde kurulușuna bașlamıștır. Bașladığımız ilk yılda Sahrayıcedit bölgesinde bir doktor muayenehanesine cam bölmeler ve dıștan takılan jaluzi uygulaması yapmamızı istedi. Uygulamayı yaptık fakat o yıllarda yollarda asfalt olmadığından dolayı muayenehanenin pencereleri açıldığında dıșarıdaki toz toprak içeriye giriyor ve jaluzileri

kirletiyordu. Muayenehane sahibi Doktor Murat DÜLGER’in ‘jaluziler toz tutuyor burası muayenehane, bu șekilde olmaz’ șikayeti üzerine jaluziyi iki camın arasında çalıștırma fikrini geliștirdik. Sonrasında o yılların teklonojisiyle yaptığımız Ar-Ge ve çalıșmalar sonucunda standart jaluzilerden farklı olarak tamamı ile teknik resimleri, Ar-Ge çalıșmaları ve sistemi kendimize ait olan Sunset Jaluzi sistemini geliștirdik. Böylelikle çift cam arası jaluzi sistemini Türkiye de ilk üreten firma olarak

Kullandığınız camların özellikleri hakkında bilgiler verir misiniz? Çift Cam Arası Jaluzi; iki veya daha çok sayıda cam plakanın arasına fabrika șartlarında jaluzi ünitesi ve ortam basıncına uygun kuru hava veya gazları barındıracak șekilde bir araya getirilmesi ile olușur. Ürünlerimiz ısıcamın içinde olduğu için herhangi bir șekilde kirlenme, deformasyon, arıza ve temizlik gibi dezavantajlar yaratmadan uzun yıllar kullanım imkanı sunmaktadır. Ürünlerimizin 2 ana özelliği bulunmaktadır; 1. Güneș ve Görüntü Kontrolü Isıcamın arasında olan jaluzi slaytları öne veya arkaya doğru eksenel hareket


Röportaj

46

haricinde müșterilerine özel nitelikli ürünler sunarak ürün gamlarını ve hitap ettikleri müșteri kesimini genișletmiș oluyorlar. Kullanıcılar Sunset ürünlerini kullandığı takdirde, hem yalıtımlı cam (Isıcam) ihtiyacını karșılıyor hem de perde kullanım gereksinimi ortadan kaldırıyor.

ile çalıștırılarak güneș ıșığını istediğiniz açıda kontrol etme imkanı sunar ve kapalı konuma getirildiğinde görüntüyü kestiği için görüntü kontrol imkanı sunmaktadır. 2. Isı yalıtımı, Ses Yalıtımı ve Güvenlik Çift Arası Jaluzi ünitesinin iç-dıș camları temperli ve lamine camlar kullanılarak güvenlik, Low-E ve Solar Low-E camları kullanılarak ısı kontrolü, akustik lamine camlar kullanılarak ses izolasyonu arttırılabilmektedir. Ürünlerinizin bayilerinize ve kullanıcılara faydalarını anlatır mısınız? Bayilerimiz Sunset ürünlerini tercih ettiklerinde hem yüksek kar marjları elde edebiliyorlar, hem de herkesin yaptığı gibi standart cam veya pencere satıșı

Katılacağınız R+T Fuarı hakkında neler söylemek istersiniz? Katılacağımız R+T fuarını daha çok yeni ürünlerimizi tanıtım amaçlı geçirmeyi planlıyoruz. 2019 yılı ortasında yeni projelerimize bașladık. 2020 ilk çeyreğine doğru tamamlamayı hedefliyoruz. Müșterilerimizin karșısına yepyeni bir Sunset olarak dünya standartlarında yeni ürünler ile çıkacağız. 2019 yılı firmanız açısından nasıl geçti? Değerlendirir misiniz? 2019 Yılı içinde inșaatların hız kesmesi hatta durma noktasına gelmesi bizi de etkiledi fakat tedbirlerimizi 2019 yılı bașında aldığımız için bu olumsuzluklardan fazla etkilenmedik. Yurt içi satıșlarının eksiğini yurt dıșı ile telafi ettik. Sonuç olarak 2019 yılı bizim için kayıp bir yıl olmadı aksine giderlerimizi kısarak makine parkımızı ve üretim kalitemizi arttırıcı adımlar attık. Ayrıca mevcut çalıșanlarımızın arasına genç mühendisleri katarak mevcut eğitim seviyesini oldukça yükselttik. 2020 yılı hedef, plan ve beklentilerinizden bahseder misiniz? 2020 Yılı bizim için bir atılım yılı olacak. 2019 yılının son çeyreğinde bașladığımız verimlilik arttırma çalıșmalarımız ve yeni modellerimizin satıșına bașlamamız SUNSET JALUZİ yi daha üst seviyeye çıkaracaktır. 2020 hedeflerimiz arasında 2019 ciro rakamımızı en az %50 arttırmak ve yurt dıșı satıșlarımızın ciro içindeki payını %40 seviyesine çıkartmak bulunmaktadır. SUNSET is at R+T Turkey Fair with New Products In our interview with Tuncay Cam - Sunset Jaluzi, company official Mr. Timuçin TUNCAY provided information about the company. Mr. TUNCAY stated in the interview that 2019 was an opportunity year for their company and said that 2020 will be the year of Sunset Jaluzi with their investments and projects.


12-16 EKİM 2019 İNTERMOB FUARI


12-16 EKİM 2019 İNTERMOB FUARI


12-16 EKİM 2019 İNTERMOB FUARI


Sektör

54

Assan Alüminyum, ALUEXPO Fuarı’na Katıldı Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren, Assan Alüminyum, bu yıl 6.sı düzenlenen ALUEXPO Fuarı’nda yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı.

Assan Alüminyum’dan yapılan açıklamaya göre, geleceği tüketmeden üretiyoruz mottosuyla üretim faaliyetlerine devam eden șirket sürdürülebilirliğe odaklanan iș süreçleriyle dikkati çekti. Bu yıl altıncısı düzenlenen ve alüminyum sektörünün önemli organizasyonları arasında yer alan Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı ALUEXPO, 10-12 Ekim’de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçeklești. Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini bir araya getiren ve 10 binin üstünde ziyaretçinin buluștuğu fuarda Assan Alüminyum, 386 metrekarelik sürdürülebilirlik odaklı standında katılımcılarla buluștu. Assan Alüminyum, fuarda sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan nasıl sürdürülebilirliği sağladığını ve beraberinde alüminyumun yüzde 100 geri dönüștürülebilir doğasına dikkati çekti. “Alüminyum %100 geri dönüștürülebilir, çevre dostu ürün” Açıklamada görüșlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal GÜNGÖR, alüminyumun %100 geri dönüștürülebilir, çevre dostu bir ürün olduğunu belirtti.

GÜNGÖR, sözlerini șöyle sürdürdü: “Alüminyum, yapısı gereği doğayla dost bir ürün. Assan Alüminyum olarak alüminyumun bu özelliğinden maksimum fayda yaratıyoruz. Geri dönüșüm tesisimizde dönüșüm faaliyetlerini en etkin biçimde gerçekleștiriyoruz. Kibar Holding olarak United Nations Global Compact (UNGC) imzacısıyız ve șirket süreçlerimizde de sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kendimize ilke edindik. Gelecek nesillere daha yașanılası bir dünya bırakmak adına gayret gösteriyoruz” açıklamasında bulundu. “Ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarda üzerimize düșen sorumluluğun daha fazlasını yapmaya çalıșıyoruz.” GÜNGÖR, Assan Alüminyum bünyesinde yer alan yenilenebilir enerji üretim tesislerinde, üretim tesislerinin bir senelik elektrik enerjisi tüketiminin neredeyse tamamı kadar temiz enerji ürettiklerini belirtti. Alüminyumun stratejik bir ürün olduğunu ve kullanım oranının gelișmișlik göstergesi olduğunu belirten GÜNGÖR, șunları kaydetti: “Alüminyum stratejik bir ürün, sektörümüz geliștikçe Türkiye de gelișecek. Bu gelișime hız kazandırmak için 30 yılı așkın süredir gayret gösteriyoruz. Assan Alüminyum olarak,

Türkiye’de sektörün öncüsü, folyo üretim kapasitemizle Avrupa’nın en büyük üç üreticisinden biri, global alüminyum pazarının da en önemli aktörlerinden biri konumundayız. Ürünlerimizi 70’ten fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Ana değerlerimiz olan güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmamız ve müșteri odaklı çalıșma anlayıșımız sayesinde bugün Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkeleri bașta olmak üzere dört kıtaya ihracat yapıyoruz. Yurt dıșında büyüme ve global bir marka olma stratejimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Avrupa odağımızı korumaya devam ederken, Kuzey Amerika’daki faaliyetlerimizi de güçlendirmeyi hedefliyoruz. Batı Avrupa ülkeleri bizim ana ihracat pazarlarımız olmaya devam edecek. Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, gelișmiș Uzakdoğu ülkeleri ise yeni derinleșeceğimiz pazarlar olacak.”

Assan Alüminyum attended the ALUEXPO Fair Assan Alüminyum, an affiliate of Kibar Holding, introduced its new products and technologies during the 6th ALUEXPO Fair held this year.


Sektör

58

TECDELİOĞLU: “Bizde Çarklar Hareket Ettikçe Türkiye Ekonomisi Durmaz” Fransa Paris’te düzenlenen Batimat Fuarı’nda İDDMİB Başkan Yardımcısı Çetin TECDELİOĞLU’nun Fransa pazarına ilişkin görüşlerini aldık.

İDDMİB Bașkan Yardımcısı Çetin TECDELİOĞLU, Fransa pazarının önemine ișaret ederek, “Bunca yıl Fransızlara Fransız kaldık. Avrupa ile ikili ilișkilerimizde her zaman ikinci plandaydık ama lojistik yakınlığımızdan, gümrük birliğimizden, çevre ülkelerdeki ilișkilerimizden Fransızlar ister istemez bizlerle çalıșmak durumunda kaldı. Bundan sonraki dönemde bizler de kültür yakınlığımızı kullanarak özellikle Fransa’nın ağırlığının çokça hissedilebildiği Cezayir, Fas ve Tunus gibi ülkelerle serbest ticaret anlașmaları ile ticaretimizi zenginleștireceğiz” ifadelerini kullandı.

Demir ve demir dıșı olarak sektörel kümelenmeyi çok güzel sağladıklarına değinen TECDELİOĞLU, temsil ettiği hırdavat sektörüne yönelik șu görüșleri paylaștı: “Alüminyum doğramadan dıș cepheye, hırdavattan bağlantı elemanlarına kadar iyi bir kümelenme sağladık. Biz katma değer farkını sektör kümelenmesi ile yaratıyoruz. İç piyasada inșaata bağlı sektörler çok daraldı ama ihracata dayalı olan endüstri, makine, otomotiv daha az daralan sektörlerimiz hareketliliğini korudu. Hırdavat olarak 8 milyar dolara yakın ihracatımız var ve bunun 3,5-4 milyar dolarlık kısmını

Avrupa coğrafyası alıyor. Ayrıca biz katma değerli ürünler satıyoruz, kilogram bașına 4,7 dolara ulaștık. Bu neredeyse Türkiye ortalamasının 4 katına denk geliyor. Sektör olarak yapı malzemeleri sektörünün ayrılmaz bir parçasıyız. TECDELİOĞLU: “Turkish Economy Won’t Halt As Long As Our Wheels Turn” We gained opinions regarding French market from İDDMİB Deputy Chairman, Çetin TECDELİOĞLU, at the Batimat Fair organized in Paris, France.


Sektör

60

Temiz Hava Teknoloji Markası Sercair, Türkiye Pazarında Büyümeye Devam Ediyor! Kapalı alanlarda daha kaliteli bir yaşam alanı yaratmak hedefiyle, Türk girişimciler tarafından ABD’de yazılım alt yapısı geliştirilen Sercair, Kasım itibariyle bayi hedefine ulaştı. 2020’de, bayi sayısını 200’e çıkarmayı hedefleyen Sercair’in birbirinden farklı hava temizleme cihazlarının görevini tek bir teknolojide birleştiren akıllı çözümleri, restoran ve kafelerin ihtiyaçları çerçevesinde yepyeni bir inovasyonla birleşti. Kafe ve restoranlara özel olarak üretilen Sercair Core Pure, daha güçlü fan sistemi ve sigara dumanını dışarıya atmaya programlanmış teknolojisiyle markanın bayileri tarafından da büyük ilgi gördü. Türkiye pazarında geniş bayi ağı ve yepyeni teknolojik ürünleriyle dikkat çeken marka, Avrupa ve Amerika pazarında da görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Sercair, 2020’de 200 Bayiye Ulașmayı Hedefliyor! Türkiye’de İstanbul, İzmir ve Ankara’yı pilot bölge olarak seçen ve üç yıllık süreçte hedefledikleri geniș bayi ağı sayına ulașan Sercair, 2020 yılı sonunda bu sayıyı 200’e çıkarmayı ve dünya genelinde 1.000’e yakın iștirake ulașmayı hedefliyor. Sercair’in iç mekân hava temizliği sektöründe nasıl bir gelișim göstereceği ise tüm sektör öncüleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Sercair’den, Havalandırma Sorunuyla Uğrașan Kafe ve Restoranlara Büyük Konfor Özellikle kıș aylarında iç mekânların havalandırması konusunda çeșitli zorluklarla karșı karșıya kalan restoran ve kafelerin, hem müșterilerin konforunu bozan hem de büyük enerji kaybına neden alan problemlerine, Sercair’in yeni teknolojisi CORE PURE modeli yepyeni bir temiz hava konforu vaat ediyor. Akıllı cihazlarla ölçümlenebilir temiz hava teknolojisiyle, restaurant ve kafe

Sercair Dünya Pazarında da Görücüye Çıkıyor Almanya’da ve ABD’de sektör öncüsü firmalarla distribütörlük anlașması imzalayan ve dünya lideri markalarla private label anlașması yapan firmanın geliștirdiği akılcı çözüm, bașta hava kirliliğinin ön plana çıktığı ülkeler olmak üzere tüm dünyada sektörü yatırımcılarının merceğine girdi. Yurt dıșı faaliyetleri kapsamında, geçtiğimiz yaz Atlanta’da Glass Build America fuarına katılan ve burada gördüğü büyük ilginin yanı sıra, fuarın en teknolojik ürünü seçilen hava temizleme çözümlerini tanıtma fırsatı bulan Sercair, Kasım 2019’da AMERİKA’da düzenlenecek Green Build fuarında’nda, Ocak 2020’de ise Las Vegas’ta CES Fuarı’nda, 2020 Mart ayında Nürnberg’de düzenlenecek Fensterbau Fuarı’nda ve Türkiye’deki Avrasya 2020 fuarına görücüye çıkacak.

müșterilerinin kaliteli zaman geçirmesini de sağlayan Sercair Core, maliyet faktörü açısından ișletmecilerin de yüzünü güldürüyor. Sercair, Clean Air Technology, Developed by Turkish Entrepreneurs, Expands into the US and European Markets by a 30 Million-Lira Giant Investment! Sercair the software infrastructure of which has been developed by Turkish entrepreneurs for the purpose of creating high-quality indoor living spaces made a fast entry into air cleaning market in Turkey and the world. 40% of the 30-million TL investment of Sercair, the only innovative and patented product that combines the functions of different air cleaning devices in a single technology was spent for the R&D process.


Makale

62

Č&#x2DC;irket BirleČ&#x2122;meleri ve Fonlarla OrtaklÄąk Dr. Fatih ANIL Ă&#x2013;Ä&#x;retim Ă&#x153;yesi YĂśnetim DanÄąČ&#x2122;manÄą Ăźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki piyasalara girmek isteyen bĂźyĂźk gruplar, iČ&#x2122;e aile Č&#x2122;irketi olarak baČ&#x2122;layÄąp bĂźyĂźyen iČ&#x2122;letmeler ile stratejik veya finansal ortaklÄąklar kuruyor. Peki, bu ortaklÄąk modellerinden hangisi ne tĂźr avantajlar saÄ&#x;lÄąyor?

T

GeliČ&#x2122;en, Ăśzellikle de iç piyasasÄą canlÄą olan ekonomiler, uluslararasÄą fonlarÄąn ilgisini çekiyor. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de birçok aile iČ&#x2122;letmesi belirli bir bĂźyĂźmeye ulaČ&#x2122;tÄąktan sonra Ăźlkemizde iç piyasaya girmek isteyen bĂźyĂźk gruplarÄąn ilgisini cezp ediyor. SĂśz konusu gruplar stratejik ortak olabilecekleri gibi finansal ortak olarak da satÄąn almaya gidebiliyor. Ă&#x2013;ncelikle stratejik ortaklÄąk veya finansal ortaklÄąk arasÄąnda bir karar veriliyor. Stratejik ortaklÄąk; aynÄą sektĂśrde faaliyet gĂśsteren iČ&#x2122;letmesini ve markasÄąnÄą daha da bĂźyĂźtmek isteyen ve uzun dĂśnemli ortaklÄąk amacÄąyla pazar payÄąnÄą daha da arttÄąrarak, know-how paylaČ&#x2122;ÄąmÄą yapabilecek, sinerji yaratacak ortaklÄąklardÄąr. Finansal ortaklÄąk ise ortak olunacak Č&#x2122;irketin faaliyet gĂśsterdiÄ&#x;i sektĂśrle alakalÄą olmadan, sadece finansal destek saÄ&#x;layarak kurulan ortaklÄąklar yapÄąsÄądÄąr. Ä°ki ortaklÄąk arasÄąndaki baČ&#x2122;lÄąca fark, finansal ortaklÄąkta kÄąsa dĂśnemde kârlÄąlÄąk hesaba katÄąlarak ortaklÄąÄ&#x;Äąn baČ&#x2122;ladÄąÄ&#x;Äą andan itibaren exit yani diÄ&#x;er bir deyiČ&#x2122;le çĹkÄąČ&#x2122; planlarÄąnÄąn hazÄąrlanmasÄądÄąr. Finansal ortaklÄąk mali kazanç Ăźzerine odaklanÄąr ve kârlÄąlÄąÄ&#x;Äą yakaladÄąÄ&#x;Äą anda hisselerin satÄąČ&#x2122;ÄąnÄą hedeďŹ&#x201A;er. Oysa stratejik ortaklÄąklar çok uzun yÄąllar sĂźrebileceÄ&#x;i gibi bu yapÄąda sĂźreklilik esastÄąr. Finansal fonlarÄąn ortaklÄąkta kalÄąČ&#x2122; sĂźreleri ortalama 3-5 yÄąl olarak hesaplanÄąr. OrtaklÄąÄ&#x;Äąn ne Č&#x2122;ekilde kurulabileceÄ&#x;ine karar verildikten sonra muhtemel adaylarla gĂśrĂźČ&#x2122;meler baČ&#x2122;lar. Genelde bu noktada danÄąČ&#x2122;manlÄąk Č&#x2122;irketleri veya danÄąČ&#x2122;man devreye girer ve uygulamada olduÄ&#x;u gibi çoÄ&#x;unlukla danÄąČ&#x2122;man kiČ&#x2122;i ve kuruluČ&#x2122;larÄąn tavsiyeleri doÄ&#x;rultusunda adÄąmlar atÄąlmaya baČ&#x2122;lanÄąr. Fonlar dediÄ&#x;imiz Ăśzel sermaye Č&#x2122;irketleri (PE) Ăśzellikle Č&#x2122;irketin kârlÄąlÄąÄ&#x;Äąna odaklanÄąrlar, çßnkĂź amaç kÄąsa sĂźrede en bĂźyĂźk getiriyi elde etmektir, burada EBÄ°TDA (FAVOK) dediÄ&#x;imiz faiz amortisman ve vergi Ăśncesi kârlÄąlÄąÄ&#x;Äąn hÄązlÄą bĂźyĂźtĂźlmesi hedeďŹ&#x201A;eniyor. Ä°Č&#x2122;letmeniz ve markanÄąz her ne kadar kuvvetli ve bĂźyĂźk olsa da finansal alÄącÄą deÄ&#x;er belirlerken, Ăśncelikle EBÄ°TDA marjÄą ve tutarÄą Ăźzerinden deÄ&#x;er belirlenir. DeÄ&#x;er Ăźzerinde konuČ&#x2122;ulabilir bir orana gelindiÄ&#x;inde en Ăśnemli konu ĂśnĂźmĂźzdeki 3-5 yÄąllÄąk dĂśnem için hazÄąrlanmÄąČ&#x2122; savunulabilir ve tutarlÄą kayda

deÄ&#x;er bĂźyĂźme ĂśngĂśren iČ&#x2122; planÄąnÄąz ve onun savunulmasÄą olur. SaÄ&#x;lÄąklÄą bir ortaklÄąk için geçmiČ&#x2122; yÄąllara dĂśnĂźk finansal veriler Č&#x2122;effaf, tutarlÄą ve denetlenmiČ&#x2122; olmalÄą, bilgi alÄąČ&#x2122;veriČ&#x2122;inde potansiyel ortaÄ&#x;a her tĂźrlĂź bilgi detaylÄą Č&#x2122;ekilde izah edilmeli ve yĂśnetim tek ses olarak temsil edilmelidir. TĂźm bu sĂźreç danÄąČ&#x2122;manlar, mali kurumlar ve hukuk servisindeki avukatlarÄąn desteÄ&#x;iyle birlikte 6-12 aylÄąk sĂźreçte sonuçlanabilir. Ă&#x2013;zel sermaye Č&#x2122;irketleri (PE) ortak olduklarÄą Č&#x2122;irketlere yeni bir vizyon getirir, bu vizyonun bir parçasÄą olan kurumsal yĂśnetim ve raporlama sistemi, genel ekonomiye de katkÄą saÄ&#x;lar. Bu katkÄą, sermaye piyasalarÄąnÄąn geliČ&#x2122;mesi ve kurumsal Č&#x2122;irketlerin çoÄ&#x;almasÄą Č&#x2122;eklinde karČ&#x2122;ÄąmÄąza çĹkar.

YĂśnetimin RotasÄą t0MVNMV Her koČ&#x2122;ulda hayata ve ekosisteme olumlu bakalÄąm. t#BTJU YapacaÄ&#x;ÄąmÄąz iČ&#x2122;leri mĂźmkĂźn olduÄ&#x;u kadar basit ve pratik yapma yoluna gidelim, Apple modellerinde olduÄ&#x;u gibi. t:FOJMJL YaptÄąÄ&#x;ÄąmÄąz iČ&#x2122;te, ister ĂźrĂźn ister hizmet olsun farklÄą ve yeni bir Č&#x2122;eyler yapalÄąm. t"LUJG SĂźrekli çevremizi izleyelim ve hareketli olalÄąm.


Makale

64

10 Yıkıcı Teknoloji Celalettin KIRBOZ Girișimci Alüminyum Sanayicileri ve İș Adamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı adıl SİVRİ’ye de bu soruyu sordum: “Büyük fotoğrafta yıkıcı teknolojileri nasıl tarif etmek gerekir?” Bahçeșehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi & Pazarlama Yüksek Lisans Programları Koordinatörü Dr. Selçuk TUZCUOĞLU’nun bir makalesini tavsiye etti. Hemen açıp okudum.

F

“10 yıkıcı teknoloji”yi șöyle özetliyordu: 1- Yapay Zeka: Sorun çözme karar verme ve öğrenme gibi insansı davranıșların algoritmalar yardımıyla bilgisayarlar tarafından da yapılabilir hale gelmesine yapay zeka adı veriliyor. Örneğin bilgisayarlar, hastalık semptomlarını doktorlardan daha bașarılı șekilde değerlendirip teșhis koyuyor, mahkeme kararlarını avukatlardan daha detaylı analiz edip, savunma stratejileri geliștirebiliyor. 2- Blochain: Zincirleme bir modelle ișleyen, izlenen ama müdahale edilemeyen bir teknoloji olan Blockchain, bir merkeze bağlı olmadan çalıșabiliyor. Bitcoin gibi sanal para birimlerinin yaratılması ile gündeme gelen Blockchain; sigortacılıktan, tașımacılığa, bankacılıktan otomobil kiralamaya kadar güven prensibine dayanarak ișleyen tüm sektörlerde radikal değișikliklere yol açması bekleniyor. 3- 3D Yazıcılar: “En fazla sektörü etkilemesi” beklenen alan... Alıșılagelmiș üretim sektörünün tüm yapısını altüst edebilir, bir sektöre odaklanmıș, sadece bir tür ürünün üretimini yapan fabrikaların ortadan kalkmasına sebep olabilir. Çünkü, dev 3D yazıcılarla donatılmıș bir fabrikada bugün otomobil, yarın tekne, ertesi gün de mobilya üretebilirsiniz. Daha küçük ürünler ise fabrikalarda değil, evlerdeki daha küçük boyutlu 3D yazıcılarda üretileceği için zaten fabrikalara gerek kalmayacak. 4- Sesle Komut Verilen Akıllı Asistanlar (CHATBOT’LAR): Bütün büyük teknoloji șirketleri bu alanda kendi markalarını yarattıklarına göre Chatbot’lar geleceğin en parlak teknoloji alanı olabilir. Bu aletler hem bulut teknolojisi kullanarak bilgi veriyor, hem elektronik alıșveriș imkanı sağlıyor, hem de kișisel asistan hizmeti veriyor. Akıllı evlerin ve ofislerin sesle yönetilmesine imkan sağlıyor.

iletișim kurabiliyor. Evden otomobile, fabrikalardaki makinelerden, ev aletlerine bu kadar çok șey birbirine bağlanınca da ortaya çıkan veri miktarına Big Data (Büyük Veri) demekten bașka bir çare kalmıyor. Bu da start-up’ların kurulmasına ve yeni iș alanlarının açılmasına neden oluyor. 6- Sanal ve Artırılmıș Gerçeklik: İngilizce kısaltmaları AR ve VR olan bu teknoloji șu an itibari ile ağırlıklı olarak eğlence amaçlı kullanılıyor. Örneğin șimdiye kadar büyük ekranlarda izlediğiniz sinema, maç konser gibi etkinlikler çok daha canlı ve 3 boyutlu șekilde AR/VR ekranlarla izlenecek. Seyahat etmekten çekinen birçok kiși dünyanın dört bir köșesini AR/VR gözlüklerle deneyimleyecek. 7- Bulut Bilișim: Kișisel bilgisayarlarda tutulan bilgilerin, herkesin erișimine açık ortak platformlarda tutulması, birçok yazılımın bireysel olarak satın alınmasının önüne geçecek. Ya da her türlü bilginizi bulutta tuttuğunuz için dıș bellek ünitelerine gerek kalmayacak. 8- Drone’ler: Henüz hava trafiğine nasıl entegre edileceği tam olarak tespit edilemediği için sadece deneme uçușlarına izin verilen insansız hava tașıtı drone’lar, ürün sevkiyatından, insan tașımacılığına kadar bir çok alanda kullanılacağı için etkisi bir çok sektörde hissedilecek. Bu durumda da taksi șoförlerinden, kurye șirketlerine kadar birçok ișletme için de yıkıcı etki yapmıș olacak. 9- Ses ve Yüz Tanıma Teknolojileri: Bu teknoloji öncelikle güvenlik ihtiyacı sebebiyle ortaya çıkmıștı. Ama daha sonraki dönemde bilgisayar insan iletișimi ve pazarlama amaçlı olarak da kullanılmaya bașladı. 10- Giyilebilir Cihazlar: Nano teknoloji ile üretilmiș çip ve bilgisayarların kolda veya vücutta tașınması ya da giysilere entegre edilmiș șekilde kullanılması “Wearable Tech” yani “Giyilebilir Teknoloji” olarak isimlendiriliyor. Özellikle sağlık alanında, vücut verilerinin çiplerle ölçülüp eș zamanlı olarak otoritelerle paylașılması, halihazırda bu ölçümleri yapıp yorumlayan laboratuvarlara alternatif yaratacak.

İnsanlık çok farklı bir yerde! 5- Nesnelerin İnterneti ve Büyük Veri: Nesnelerin interneti (IoT) kavramı, çevremizdeki elektronik aletlerin internet üzerinden data alıșverișinde bulunabilmesi için kullanılıyordu. Son zamanlarda bir de Internet of Everything (IoE) yani “Her șeyin interneti” kavramı ortaya çıktı. Artık makineler, insanlar ve nesneler her șey birbiri ile

Okuduğum bilimsel bir makalede insanın var olușundan 1945 yılına kadar yapılanları x olarak kabul etmiști. 1945 – 2010 arasında yapılanları 9x, sonrasındaki her yılı da mevcudun iki katı olarak değerlendiriyordu. Bu yıkıcı teknolojiler geldikten sonra insanlığın nerelere gideceğini düșünemiyorum bile...


SEYAD Genel Kurul Hazırlıkları Bașladı 2000 yılında kurulan Sektörel Yayıncılar Derneği SEYAD 2020 Ocak ayında yapılacak Genel Kurul için hazırlıklara başladı.

31 Ekim 2019 Perșembe günü gerçekleșen Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısına, İsmail CEYHAN, Asrin Bakır GERÇEK, Ahmet PELİT, Mesut KUL, Kenan ANIL, Vahit MAHMATLI, Tezcan MAHMATLI, Kemalettin AKSÖZ, Nesip UZUN katıldı. Toplantı gündeminde yer alan bașlıklarda; 2019 yılı Yönetim Kurulu çalıșmaları hakkında Bașkan İsmail CEYHAN katılımcıları bilgilendirdi; Yönetim Kurulunun aldığı kararla son üç Yönetim Kurulu toplantısının üyelere açık olarak düzenleneceğini açıkladı. Ayrılan üç üye yerine üç yeni firmanın üyemizin olduğu, üye kartlarının yenilendiği, dernek hesabımızdaki bakiyenin vadeli hesaba yatırıldığı bilgisi paylașıldı. Genel Kurul’a Yönetim Kurulu olarak getireceğimiz Tüzük değișiklikleri görüșüldü; üye tanımlamalarımız gözden geçirilecek, her șirketten ikinci üyenin katılımı için düzenleme yapılacak. Fahri üyelerimizin artırılması (meslekten ayrılan eski bașkanlarımızın fahri üye olması) sağlanacak. İnternet Yayıncıları Derneği ile temasa geçilecek. Dijital yayınların, web siteleri ve portalların üyelik koșulları belirlenecek ve bu bașlıklarda yeni düzenleme ve TÜZÜK değișikliği önerisi Kasım ayı toplantısında görüșmeye açılacak. Üyelerimizin ve meslektașlarımızın SEYAD web sitesi ve sosyal medya hesaplarını aktif kullanması için, üye firmaların derneğimizin mail adreslerine gönderdikleri haberlerin web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanması önerildi. Bașkan İsmail CEYHAN ve Yönetim Kurulu üyeleri, Asrin Bakır GERÇEK, Kenan ANIL, Ahmet PELİT’in gelecek dönem Yönetim Kurulu’nda görev almayacaklarını beyan etmelerinin ardından, yeni yönetimde görev alabilecek arkadașların adı istișare edildi. Preparations for the General Assembly of SEYAD Started Founded in 2000, SEYAD, the Association of Sectoral Publishers, has started the preparations for the General Assembly to be held in January 2020.


Sektör

70

6. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı Yapıldı 6. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı, 10-12 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. araç, raylı sistemler, beyaz eșya, savunma, ulaștırma, ambalaj, enerji, makine, ev ve mutfak eșyası ve daha birçok üretici sektörden 1.789 yabancı 10.058 yerli olmak üzere toplam 11.847 sektör ilgilisi ziyaret etti.

Türkiye’de 27 yıldır metalurji sektörünün önde gelen fuarlarını organize eden Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ș. tarafından 6.sı gerçekleștirilen Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı, ALUEXPO 2019, 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nin 9, 10 ve 11 inci hollerinde gerçeklești. Fuar, hem katılımcı hem de ziyaretçi bazında bu yıl da bașarısını yeniledi. Her tekrarında büyüyerek kapsamını genișleten fuarın ulaștığı uluslararası ilgi, katılımcıların büyük bölümünün ALUEXPO 2021 için bugünden rezervasyonlarını yenilemesini sağladı. Kapsamı Genișleyen Fuar, Katılımcı ve Ziyaretçi Sayılarında İlerlemeye Devam Etti 6 milyar dolara yakın pazar ve yaklașık 3 milyar dolarlık ihracat büyüklüğüne sahip alüminyum sektörünü bulușturan uluslararası fuar, bu yıl kapsamını genișleterek, daha büyük sergileme

alanında, daha çok firma ve daha fazla ziyaretçi ile buluștu. Gördüğü yoğun ilgi ile aylar öncesinden stantların tamamı dolan fuarda, süregelen katılımcıların yanı sıra pek çok yeni firma sektörle bulușmak için ALUEXPO 2019’da yerini aldı. Bu yıl 80 yeni katılımcıyı bünyesine katan ALUEXPO, 35 ülkeden 397 katılımcı ile kendi rekorunu yeniledi. 216 yabancı, 397 katılımcısı ile en son gerçekleștirilen 2017 fuarına göre yabancı katılımcı sayısında %38, toplam katılımcı sayısında %24 artıș fuarın hareketliliğine yansıdı. Aluexpo 2019 ziyaretçi sayısında da hedeflerine ulaștı. Katılımcılar ziyaretçilerin niteliği ve etkinliğinden memnun olarak, ziyaretçiler de fuarda sergilenen ürün ve teknolojilerin yüksek niteliği ve çeșitliliğinden memnun olarak Aluexpo’dan ayrıldılar. Fuarı alüminyum hammadde, mamül ve yarı mamül üreticileri ve tedarikçileri olmak üzere yoğun olarak alüminyum ürün kullanan inșaat ve yapı, otomotiv, ticari

9. Uluslararası Aluminyum Sempozyumu; alus09 ALUEXPO 2019 fuarı ile eș zaman ve mekanda TALSAD, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi – METEM ve TÜBİTAK MAM ișbirliği ile 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu – ALUS’09 da gerçekleștirildi. Sempozyum, EAAvrupa Alüminyum Birliği, GLAFRI Global Alüminyum Folyo Üreticileri Birliği , GDA Alman Alüminyum Birliği, CRU, IAI Uluslararası Alüminyum Enstitüsü ve Aluminium International, ALUTEAM’in de ișbirliğinde, uluslararası katılım ve içerikle programlandı. ALUS’09’da, ulusal ve uluslararası alanda sektörün önde gelen isimleri, uzmanlar ve akademisyenlerden olușan 300’u așkın konușmacı yer aldı. Sempozyumda düzenlenen 3’ü açılıș panelinde olmak üzere toplam 13 oturumla, alüminyum sektörü, küresel ve ulusal, bölgesel ölçeklerde tüm yönleri ile ele alındı. Sempozyumda ayrıca 83 bildiri ile sektörün bașarılı çalıșmaları paylașıldı. Alüminyum sektörünün uluslararası arenadaki bulușma platformuna dönüșen ALUS’09, sektörün ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda ele alındığı oturumlarıyla, Türkiye’nin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceğine dair önemli bir projeksiyon da olușturdu.

6. International Aluminum Technologies, Machinery and Products Special Fair was Held 6. International Aluminum Technologies, Machinery and Products Special Fair was held on October 10-12 at the Istanbul Fair Center.


10-12 EKÄ°M 2019 ALUEXPO FUARI


10-12 EKÄ°M 2019 ALUEXPO FUARI


10-12 EKÄ°M 2019 ALUEXPO FUARI


10-12 EKÄ°M 2019 ALUEXPO FUARI


10-12 EKÄ°M 2019 ALUEXPO FUARI


10-12 EKÄ°M 2019 ALUEXPO FUARI


10-12 EKÄ°M 2019 ALUEXPO FUARI


10-12 EKÄ°M 2019 ALUEXPO FUARI


10-12 EKÄ°M 2019 ALUEXPO FUARI


10-12 EKÄ°M 2019 ALUEXPO FUARI


10-12 EKÄ°M 2019 ALUEXPO FUARI


10-12 EKÄ°M 2019 ALUEXPO FUARI


Röportaj

92

“Her Zaman Daha İyinin Peșindeyiz” “Aluexpo 2019 Fuarı’nda Gençkayalar Metal ile yaptığımız röportajda sorularımızı yanıtlayan CEO Mehmet KAYA şirketleri açısından Aluexpo fuarının çok başarılı, verimli, önemli bir fuar olduğunu ve şirket olarak katıldıkları ilk fuar olmasına rağmen çok büyük bir ilgi ve alaka gördüklerini dile getirdi. Aluexpo 2019 Fuarı ve AlusO9 Sempozyumu’nda emeği geçen bașta TALSAD olmak üzere tüm Alüminyum Sektörümüze bu nitelikle fuar organizasyonu için çok teșekkür ediyorum. Fuarda sergilediğiniz ürünler ve yenilikleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Aluexpo 2019 Alüminyum Fuarı’nda aylık 1.200 ton kapasiteye sahip olan geri dönüșüm tesisimizin ürünleri olan 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, 8xxx serileri Alüminyum T-İngot külçe ve EN AB ve EN AC Alașımlı Alüminyum Külçe ürünlerimizi sergileme fırsatımız oldu. Bu ürünlerimize ilginin oldukça yoğun olması ile birlikte, önemli bir kazanımımız da fabrikalarında alüminyum cüruf, talaș v.b gibi alüminyum hurda çıkan firmaların bu hurdalarını bizim geri dönüșüm tesisimizde fason ișçiliği yaptırmak isteklerini gördük. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etmiș oldu. Katıldığınız İstanbul Aluexpo Fuarı’nı değerlendirir misiniz? Aluexpo 2019 Fuarı șirketimiz açısından çok bașarılı, verimli ve önemli bir fuar oldu. Șirket olarak katıldığımız ilk fuar olmasına rağmen hakikaten çok büyük bir ilgi ve alaka gördük. Gerek yurtiçi ve gerekse yurtdıșından birçok misafirimizi ağırlama imkanını elde ettik. İș ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile varolan dostluklarımızı ve birlikteliğimizi daha da perçinleștirmekle birlikte, yeni iș ortakları ve yeni tedarikçiler edinme imkanını bulduk. Ayrıca yurtdıșından gelen ciddi bir ziyaretçi firma yoğunluğunu müșahede ettik. Bu firmalar ile diyaloglarımız bașladı; çok kısa sürede neticelerini de görmeyi umut ediyoruz. Aluexpo 2019 Fuarı ile eș zamanlı yapılan AlusO9 Sempozyumu da çok bașarılı, seçilen konular ve tebliğlerde gayet verimliydi. 


Röportaj

94

2019 yılı içinde yurtiçinde ve yurtdıșında katılım sağlayacağınız fuarlar nelerdir? Almanya Düsseldorf Alüminyum Fuarı ile ilgili bir çalıșma yürütüyoruz. Aynı zamanda inșallah Aluexpo 2021’de de fuarda tekrar yerimizi alacağız. 2019 yılını markanız ve sektörümüz açısından değerlendirir misiniz? 2019’da özelikle dünya genelinde ekonomik, politik, siyasi sıkıntıların olması elbette ülkemiz açısından da bazı noktalarda birtakım kısmi yavașlamalara yol açsa da bunların geçici olduğunu ve 2020’nin 2019’dan daha iyi olacağını düșünüyorum. Çünkü kendi sektörümüz olan Alüminyum Geri Dönüșüm giderek önem kazanıyor, dünyada primary Alüminyumun üretim maliyeti, enerji maliyeti, çevre faktörü gibi etkenler ciddi bir giderler yekününü teșkil etmektedir. Dolayısıyla Geri Dönüștürülmüș Alüminyumun değeri giderek daha fazla önem arzediyor. Ve Türkiye’de kiși bașı alüminyum kullanım oranı da her geçen gün artmakta. Dolayısıyla 2020 yılı 2019’dan daha iyi geçecek bizim açımızdan. 2020 yılı hedef, plan ve beklentilerinizden bahseder misiniz? 2020 yılı veya ilerisi için hedeflerimizi belirleyen șey, neye ihtiyaç duyduğumuzdur. Tesisimizin aylık 1.200 ton alüminyum cüruf, talaș v.b. alüminyum hurda geri dönüșüm kapasitesi mevcut. Öncelikli hedef Türkiye’de alüminyum cüruf, talaș, folyo gibi alüminyum hurdası çıkan tüm üreticiler ile diyaloglarımızı geliștirerek birlikte nasıl çalıșabilirizin cevabını bulmaktır. Akabinde yeni yatırımlar ile kapasitemizi her geçen gün arttırmaktayız. 2019 da aylık 1.200 ton olan kapasitemizi 2020’de 1.500 tona çıkarmaktır. Daha iyisi, daha ilerisi, daha ötesi nasıl olabilir sorusunu sorup iș ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile birlikte büyümektir hedefimiz... “We always pursue the better” Mehmet KAYA, CEO, Gençkayalar Metal, who gave us an interview at Aluexpo 2019 Fair said that Aluexpo was very successful for their company, and was very efficient, and although it was the first fair their company attended, the company attracted great interest and attention.”


Sektör

98

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’na Büyük İlgi 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu 10-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy’de ALUEXPO 2019 - 6. Uluslararası Aluminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. ALUEXPO Fuarı 261’i yabancı olmak üzere toplam 397 firmanın katılımı, ALUS’09 sempozyumu ise toplam 561 kayıtlı izleyicinin katılımı ile gerçekleștirildi. 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu, bu yıl 10 tanesi uluslararası kuruluș olan toplam 22 sponsor ve 8 adet destekleyen kurulușun finansal katkılarıyla gerçeklești. Sempozyum ve Fuar açılıșı çok geniș bir katılım ile 10 Ekim Perșembe günü planlandığı gibi saat 10:30’da açıldı. Sempozyum onur konuğu olarak Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna TURAGAY, fuar ve sempozyumun açılıșına katıldı, açılıș sonrası fuara katılan șirketleri ve standları ziyaret etti.

Sempozyuma yurtdıșından toplamda 6 davetli konușmacı katıldı ve sempozyum açılıș panelinde “Özel Oturum”larda sunum yaptı. Bu sunumlar așağıda listelenmiș olup yoğun bir katılım ile izlenmiștir. Özel oturumlarda salonlar tamamen dolu olarak gerçeklești. Alüminyumun Geleceği ve Yeni Uygulama Alanları Tartıșıldı Sempozyuma katılan ve açılıș oturumunda sunum yapan Avrupa Alüminyum Birliği (European Aluminium) Genel Direktörü Dr.Gerd GÖTZ ve Almanya Alüminyum Birliği (GDA) Genel Sekteri Marius BAADER, sunumlarında alüminyumun geleceği, yeni uygulama alanları, Avrupa piyasası ve otomotiv sektöründe alüminyum gibi pek çok konuda katılımcılarla önemli bilgiler paylaștılar.


Sektör

100

Sayılarla ALUSâ&#x20AC;&#x2122;09 tCJMEJSJCBÅ&#x2014;WVSVTV tCJMEJSJZBZÂ&#x2018;OÂ&#x2018; tà BÃ&#x17D;Â&#x2018;MÂ&#x2018;Å&#x2014;QBOFMJPMNBLà[FSFUPQMBN PUVSVN tTÃ&#x161;[MàTVOVN tQPTUFSTVOVNV t:VSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBOEBWFUMJLPOVÅ&#x2014;NBDÂ&#x2018; tVMVTMBSBSBTÂ&#x2018;UFCMJļ t1MBUJO4QPOTPS t"MUÂ&#x2018;O4QPOTPS t(àNàÅ&#x2014;4QPOTPS t5FLOPMPKJ4QPOTPSV t%FTUFLMFZFO,VSVMVÅ&#x2014; t"-64Ã&#x161;ODFTJOEFWFTFNQP[ZVN TàSFTJODFUPQMBNBMÂ&#x2018;OBOLBZÂ&#x2018;UTBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018; t5PQMBN[JZBSFUÃ&#x17D;JLBZÂ&#x2018;UTBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018; 0OMJOFLBZÂ&#x2018;UEBIJM t%BWFUMJLBZÂ&#x2018;UTBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018; t%FMFHFLBZÂ&#x2018;UTBZÂ&#x2018;TÂ&#x2018; tTUBKCBÅ&#x2014;WVSVTV TALSAD Yeni Ã&#x153;yeleriyle Büyümeye Devam Ediyor EFOCFSJWBSMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;OÂ&#x2018;TàSEàSFO 5àSLJZFOJOFOFTLJWFLÃ&#x161;LMàBMàNJOZVN TFLUÃ&#x161;SUFNTJMDJTJ5"-4"%ZFOJàZFMFSJZMF HàDàOFHàÃ&#x17D;LBUÂ&#x2018;ZPS"-64&/"MàNJOZVN 1SPGJM4BOWF%Â&#x2018;Å&#x2014;5JD"Ä&#x;WF":%& "MàNJOZVN4BOBZJWF5JDBSFU"Ä&#x; 5FNNV[BZÂ&#x2018;JUJCBSJZMF 0/"5"MàNJOZVN 4BO5JD"Ä&#x;"ļVTUPTBZÂ&#x2018;JUJCBSJZMF 5"-4"%BJMFTJOFLBUÂ&#x2018;MEÂ&#x2018;

VOTVSVPMNBZBEFWBNFEFDFL:FOJ TFÃ&#x17D;JMFO"WSVQB1BSMBNFOUPTV LBSCPO FNJTZPOMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OB[BMUÂ&#x2018;MNBTÂ&#x2018;ZÃ&#x161;Oà OEFLJ QPMJUJLBTÂ&#x2018;OÂ&#x2018;EBIBEBHàÃ&#x17D;MFOEJSFSFL TàSEàSFDFL#VEVSVNBMàNJOZVN TFLUÃ&#x161;SàJÃ&#x17D;JOZFOJGÂ&#x2018;STBUMBSPMVÅ&#x2014;UVSVZPSWF HFSJEÃ&#x161;OàÅ&#x2014;àNLPOVTVOVOWFÃ&#x161;OFNJOJO BSUNBZBEFWBNFUNFTJCFLMFOJZPS t"MNBOZBWFÄ&#x152;UBMZBFLPOPNJTJOEFLJ ZBWBÅ&#x2014;MBNBBMàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOàWF PUPNPUJWQB[BSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;PMVNTV[FULJMFNFZF EFWBNFEJZPSZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OEB"#PUPNPUJW QB[BSÂ&#x2018;OEBZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;LMàLCJSEBSBMNB CFLMFOJZPS#VEBSBMNBZBSBļNFO PUPNPUJWFOEàTUSJTJOEFBMàNJOZVN UàLFUJNJJTFBZOÂ&#x2018;PSBOEBB[BMNBZBDBļÂ&#x2018; Ã&#x161;OHÃ&#x161;SàMàZPS0UPNPCJMàSFUJDJMFSJOJO HJEFSFLBMàNJOZVNBMBÅ&#x2014;Â&#x2018;NMBSÂ&#x2018;OBHFÃ&#x17D;NF FļJMJNJ QB[BSEBLJCVPMVNTV[HFMJÅ&#x2014;NFZJ EFOHFMJZPS TALSADâ&#x20AC;&#x2122;dan Ã&#x2013;Ä&#x;rencilere Destek t"#OF±JOLBZOBLMÂ&#x2018;BMàNJOZVN 6MVTMBSBSBTÂ&#x2018;"MàNJOZVN JUIBMBUÂ&#x2018;"WSVQB"MàNJOZVN#JSMJļJOJOFO 4FNQP[ZVNVOB5àSLJZFOJOGBSLMÂ&#x2018; Ã&#x161;OFNMJHàOEFNLPOVTV"#OJOUPQMBN JMMFSJOEFLJàOJWFSTJUFMFSEFOUPQMBN BMàNJOZVNJUIBMBUÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OZBLMBÅ&#x2014;Â&#x2018;LTJOJ BEFUPUPCàTMFMJTBOTWFZàLTFLMJTBOT ±JOLBZOBLMÂ&#x2018;àSFUJNMFSPMVÅ&#x2014;UVSVZPS:FOJ Ã&#x161;ļSFODJMFSJHFUJSJMFSFLTFNQP[ZVNWF GVBSBLBUÂ&#x2018;MNBMBSÂ&#x2018;TBļMBOEÂ&#x2018;#VTàSFÃ&#x17D;UF TFÃ&#x17D;JMFO"WSVQB1BSMBNFOUPTVOF[EJOEF Ã&#x161;ļSFODJMFSF JOTBOLBZOBLMBSÂ&#x2018;V[NBOMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;O MPCJÃ&#x17D;BMÂ&#x2018;Å&#x2014;NBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;TàSEàSFO"WSVQB EFTUFļJZMF5"-4"%UBSBGÂ&#x2018;OEBOIB[Â&#x2018;SMBOBO "MàNJOZVN#JSMJļJ±JOFLBSÅ&#x2014;Â&#x2018;EBIBTFSU i4UBK#BÅ&#x2014;WVSV'PSNVwEBļÂ&#x2018;UÂ&#x2018;MEÂ&#x2018;½ļSFODJMFS UFECJSMFSJOBMÂ&#x2018;ONBTÂ&#x2018;WFBOUJEBNQJOH UBSBGÂ&#x2018;OEBOEPMEVSVMBOUPQMBNBEFU VZHVMBNBTÂ&#x2018;JÃ&#x17D;JOBLUJGÃ&#x17D;BMÂ&#x2018;Å&#x2014;NBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018; GPSN CJSFYDFMMJTUFTJPMVÅ&#x2014;UVSVMBSBL TàSEàSàZPS 5"-4"%àZFMFSJOFEBļÂ&#x2018;UÂ&#x2018;MNBLà[FSF UPQMBOEÂ&#x2018; 5"-4"%PMBSBL"WSVQBÃ&#x192;MLFMFSJ TALSAD Avrupa Alüminyum BirliÄ&#x;i Toplantısına Katıldı 5"-4"%"WSVQB"MàNJOZVN#JSMJļJOJO &LJNBZÂ&#x2018;OEBZBQÂ&#x2018;MBOPMBļBOUPQMBOUÂ&#x2018;TÂ&#x2018;OB LBUÂ&#x2018;MEÂ&#x2018;"MàNJOZVN4FLUÃ&#x161;SàOàOZPļVO LBUÂ&#x2018;MÂ&#x2018;NÂ&#x2018;JMFHFSÃ&#x17D;FLMFÅ&#x2014;FOUPQMBOUÂ&#x2018;MBSEB EàOZBBMàNJOZVNQB[BSÂ&#x2018;OEBLJHFMJÅ&#x2014;NFMFS 0UPNPUJWFOEàTUSJTJOEFLJHFMJÅ&#x2014;NFMFS IBEEFMFNFWFFLTUSà[ZPOQB[BSMBSÂ&#x2018;OEBLJ HFMJÅ&#x2014;JNMFSFWF"WSVQB,PNJTZPOVOEB EFļFSMFOEJSNFTàSFÃ&#x17D;MFSJEFWBNFEFO ±JOLBZOBLMÂ&#x2018;JUIBMBUMBSÂ&#x2018;OEVSVNV EFļFSMFOEJSJMEJ"WSVQB"MàNJOZVN #JSMJļJOJOPMBļBOUPQMBOUÂ&#x2018;TÂ&#x2018;OEBPSUBZB Ã&#x17D;Â&#x2018;LBOÃ&#x161;OFNMJCBÅ&#x2014;MÂ&#x2018;LMBSÅ&#x2014;Ã&#x161;ZMF t(FSJEÃ&#x161;OàÅ&#x2014;àNWFTàSEàSàMFCJMJSMJL "WSVQB"MàNJOZVNQB[BSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OÃ&#x161;OFNMJ

TFLUÃ&#x161;S%FSOFLMFSJOJO(FOFM4FLSFUFSMFS UPQMBOUÂ&#x2018;TÂ&#x2018;OBLBUÂ&#x2018;MBSBL "#à MLFMFSJOJO BMàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SEFSOFLMFSJJMFZBLÂ&#x2018;O JÅ&#x2014;CJSMJļJWFJMFUJÅ&#x2014;JNBļÂ&#x2018;NÂ&#x2018;[Â&#x2018;HFMJÅ&#x2014;UJSNFZF EFWBNFEJZPSV[#VLBQTBNEBTFLUÃ&#x161;S EFSOFLMFSJCVQMBUGPSNMBSEBZBSBSMÂ&#x2018; Ã&#x161;SOFLMFSJQBZMBÅ&#x2014;Â&#x2018;ZPSWFZBLÂ&#x2018;OJÅ&#x2014;CJSMJļJ HFMJÅ&#x2014;UJSJZPSMBS Great Interest in the 9th International Aluminum Symposium The 9th International Aluminum Symposium was held between October 10-11 at Istanbul Fair Center, YeÈ&#x2122;ilköy, concurrently with ALUEXPO 2019 - The 6th International Aluminum Technologies, Machinery and Products Trade Fair.


Röportaj

102

ALUEXPO 2019, 6. Kez Yerli ve Yabancı Ziyaretçilerle Buluștu Türkiye’de 27 yıldır metalurji sektörünün önde gelen fuarlarını organize eden Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından 6.sı gerçekleştirilen Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı – ALUEXPO 2019 ve 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu – ALUS’09, 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nin 9, 10 ve 11 inci hollerinde gerçekleşti. Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Kurucusu ve Genel Müdürü İbrahim ANIL’a fuarda röportaj sorulamrımızı yönelttik. Aluexpo’ya Kimler, Hangi Ülkelerden Katılıyor? Bașta TALSAD üyeleri olmak üzere Türk alüminyum üreticileri profil, levha, folyo, döküm, dövme, hadde, külçe, çubuk gibi bitmiș veya yarı bitmiș alüminyum ürünler ve alüminyumun farklı endüstriler için șekillendirilmiș üretimleri ile; global metalurji sektörünün önde gelen uluslararası ve yurtiçi tedarikçi firmaları alüminyum ürünler, alüminyum üretim teknolojileri ve ham, yardımcı maddelerin yanı sıra sarf malzemeleri ile yer aldılar.

Fuarla ilgili genel bilgi verir misiniz? Altıncı kez Alüminyum sektörünün tamamını bir araya getirmeyi hedefleyen ALUEXPO 2019 Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı’mız yani ALUEXPO 2019, 10-12 Ekim 2019 tarihinde Yeșiköy’de, İstanbul Fuar Merkezi’nin 9,10 ve 11. yeni salonlarında bașarıyla gerçekleșecekti. Avrasya Bölgesi’nde lider ve Dünya’nın alanında sayılı fuarlarından olan ALUEXPO 2019 alüminyum sektörünün önde gelen derneği TALSAD - Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği ve TMMOB Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası tarafından da destekleniyor. Bu yıl Avrupa Alüminyum Birliğinin de Aluexpo’da varlığı, fuarın ve Türk Alüminyum sektörünün etkinliğinin ve küresel farkındalığının yükseldiğini göstermekte. 6 milyar dolara yakın pazar ve yaklașık 3 milyar dolarlık ihracat büyüklüğüne sahip alüminyum sektörünü bulușturan uluslararası fuar, bu yıl kapsamını genișleterek, daha büyük sergileme alanında, daha çok katılımcı firmayı, daha fazla ziyaretçi ile bulușturdu. ALUEXPO2019 Katılımda Rekor Kırdı Bu sene Aluexpo için rekorlar senesi; 181 yerli, 34 ülkeden 216 yabancı olmak üzere toplam 397 firma, 9.197 m² net stand alanında sergileme yaptılar. Bu sayılar gelmiș geçmiș en yüksek katılımcı ve stand alanı değerleri oldu. Bir önceki Aluexpo’ya göre; katılımcı sayısında % 24, net stand alanında %8, fuarda yer alan yabancı firma sayısında ise %38 büyüme gerçekleștirdik. Yoğun ilgi ile aylar öncesinden stantlarımızın tamamı dolan fuarımızda, süregelen katılımcıların yanı sıra pek çok yeni firma sektörle bulușmak için ALUEXPO 2019’da yerini aldı. 80 yeni katılımcıyı

Aluexpo 2019 da 179 Türk firmamız ve katılımcı sayısına göre sıraladığımızda 60 Alman, 30 Çin Halk Cumhuriyeti, 27 İtalya, 13 İngiltere, 13 ABD olmak üzere toplam 34 ülkeden 397 katılımcı yer aldı.

bünyesine katan ALUEXPO 2019, 35 ülkeden 397 katılımcı ile kendi katılımcı rekorunu yeniledi. 216 yabancı, 397 katılımcısı ile en son gerçekleștirilen 2017 fuarına göre yabancı katılımcı sayısında %38, toplam katılımcı sayısında %24 artıș ile büyümesini sürdürdü. Aluexpo 2019 ziyaretçi sayısında da hedeflerine ulaștı. Katılımcılar ziyaretçilerin niteliği ve etkinliğinden memnun olarak Aluexpo’dan ayrıldılar. Fuarı alüminyum hammadde, mamül ve yarı mamül üreticileri ve tedarikçileri olmak üzere yoğun olarak alüminyum ürün kullanan inșaat ve yapı, otomotiv, ticari araç, raylı sistemler, beyaz eșya, savunma, ulaștırma, ambalaj, enerji, makine, ev ve mutfak eșyası ve daha birçok üretici sektörden 1.789 yabancı 10.058 yerli olmak üzere 11.847 ilgili ziyaret etti.

Fuar Kapsamında 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu Gerçekleștirildi Aluexpo 2019 fuarı ile eș zaman ve mekanda, TALSAD, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası eğitim merkezi METEM ve Tübitak MAM ișbirliği ile 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu gerçekleștirildi. Sempozyum ’da sektörün önde gelen isimleri, uzmanlar ve akademisyenler alüminyum sektörü ile ilgili teknolojik gelișmeleri tanıtarak, sektörde yașanan problemlerin çözümü konusunda katılımcılarla bilgi ve görüș paylașımında bulunmak için etkin bir ortam yaratıldı. Sempozyum, sektörü ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda irdelerken yeni gelișmeler hakkında bilgi sunup Türkiye’nin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceğine projeksiyon olușturdu. 9. Uluslararası Alüminyum sempozyumu, EAAAvrupa Alüminyum Birliği, IAI Uluslararası Alüminyum Enstitüsü, GLAFRI Global Alüminyum Folyo Üreticileri Birliğinin de destekleriyle uluslararası düzeyde içerikle


Röportaj

103

programlandı. Avrupa Alüminyum Birliği Direktörü ve GDA Alman Alüminyum Birliği Genel Müdürü de konușmaları ile sempozyum da yer aldılar. Sempozyum için ayrılan 3 konferans salonunda, simültane tercüme sistemi ile İngilizce sunușları izlemek mümkün oldu. Alus09 un bașarısını sağlayan özverili çalıșmaları için bașta Sempozyum Yürütmek Komitesi olmak üzere TALSAD, METEM ve TUBİTAK MAM yönetimlerine teșekkür ediyorum. Bu fuarın sektör açısından önemini anlatır mısınız? Alüminyum dünyasının tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir platform olma noktasına gelen ALUEXPO, sektörün önde gelen uzmanlarıyla, yeni yatırımlar için Türkiye’nin potansiyel fırsatlarını değerlendirmek isteyen yabancı firmalar ve aynı zamanda farklı ülkeler ile iș birliği yapmak isteyen yerli firmalar için eșsiz fırsatlar yaratıyor. Yeni üretim teknolojilerin de katkısıyla her alanda kullanımı günden güne artarak büyüyen ticari hacmi ile alüminyum dünyasını keșfetmek ve sektörde yașanan gelișmelerden haberdar olmak isteyen iș insanları ve yatırımcılar için de kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Endüstri devam eden bir devinimi içinde her dönem gelișiyor. 3 Boyutlu katmanlı üretim teknolojileri, Endüstri 4.0, robotlar, yapay zeka, gelișmiș bilișim uygulamaları üretimde verimliliği artırırken, Döngüsel ekonomiye odaklı uygulamaların teșvik edilmesiyle çevreye duyarlı, kaynak verimliği

odaklı yenilikler fuarlarımızda sektörle bir araya geliyorlar. Türk alüminyum sanayi sektörünün Avrupa ve Dünya çapında gücünü kanıtlamıș, modern yatırımları ile küresel iddiası yüksek bir sanayi dalı olması Aluexpo’nun geleceğine motivasyon katmakta. Bu yılki fuarın öncekilerden ayrıșan yanları neler oldu? Ankiros un 28 yıldır süren bașarısı ile yürüttüğü hizmet, doğru katılımcıyı doğru ziyaretçi ile en verimli șekilde bir araya getirebilmek olmuștur. Katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin kaynaklarını doğru yönlendirmek için doğru ve nitelikli ziyaretçiler ile bulușturmak bașarı kriterimizdir. Ankiros’un Metalurji sektöründe 30 yıla yaklașan tecrübe, bilgi birikimi ve bağlantılarıyla beraber yaptığımız fuarların süregelen bașarı hikayeleri en önemli ayrıcalığımızdır. Aluexpo katılımcılarımız bu nedenle 3 günlük sahne süresince beklentilerini karșılamıșlar, bașarılı, olumlu geri dönüșler almıșlardır. Alüminyum un çok geniș üretim, kullanım, araștırma alanlarına etkin ulașım için modern tanıtım, pazarlama uygulamalarını da hayata geçirerek, dijital imkanları katılımcı ve ziyaretçilerin etkinlikleri için yoğun șekilde kullanmaya bașlamıș bulunmaktayız. Alüminyum kullanıcı sektörlere özel davetler ve tanıtımlar yaptık, Savunma ve Havacılık Sanayi Kümeleri, Otomotiv ve

Ticari Araç üreticileri ve Tedarikçileri, Raylı sistemler araçları üreticileri, Gemi Yat deniz araçları üretici sektörler, Tıbbı Medikal cihazlar ve Hastane Donanımı üreticileri, Mimari uygulama üreticileri, Ev ve Mutfak Eșyaları, Mobilya, Beyaz Eșya, Aksesuar, Kapı Pencere, İnșaat, Yapı, Dekorasyon, Elektrik Elektronik, Aydınlatma, Güneș ve Rüzgar Enerjisi, Ambalaj, Tarım ve Hayvancılık ekipmanları üreticileri, Gıda endüstrisi uygulamaları gibi alüminyumun girdiği tüm endüstri alanlarına Aluexpo daveti göndermiș ve çok geniș bir endüstri alanına Aluexpo’yu duyurmayı bașardık. Sektörel medya kanallarını da uzun yıllardır katılımcı ve ziyaretçi amacıyla etkin olarak kullanıyoruz. Ziyaretçilerimizin alüminyumla ilgili tüm ihtiyaçlarına cevap bulacakları bir ortamı hayata geçirmeyi sağladık. Yurt dıșından gelișmiș ana sanayi kurulușlarının ülkemizin üretim yeteneklerine olan ilgisi artarken Aluexpo’ya da yansımalarına șahit olduk. Her tekrarında yenilikleri içeren Aluexpo’da bu yıl Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği’ nin etkinlikleri öne çıktı. 1971 yılında kurulmuș olan TALSAD ın üyesi olduğu Avrupa Alüminyum Derneği, etkinliklerimizi yakından izlemekte, katkıda bulunmakta. Sektörün Türkiye’deki mevcut durumunu değerlendirir misiniz? Aluminyum metalürjisi ve teknolojileri görece olarak metaller arasında en genç olanı. Tüm bununla beraber alüminyum un


Röportaj

104

dünyanın en önemli 3 fuarından biri haline gelmesindeki en büyük etkenlerden biri ticaretin gelișmesini sağlayacak ağ imkanlarını sağlıyor olușudur. Aluexpo’nun tercih edilmesinin bir bașka sebebi de fuarın modern iș akımları ve teknolojilerin gelișmiș platformu olmasıdır.

hafifliği ve dayanımı temelinde, malzeme üzerinde yapılan Ar-Ge ve akademik çalıșmalar ile kullanım alanı sürekli artmakta, tüketici pazarı da sürekli büyümekte. Üretim teknolojileri alanındaki hızlı değișimleri Aluexpo’ larda yakından izleniyor. Türkiye yatırım büyüklüğü ile alüminyum un tüm üretim ve kullanım alanlarında coğrafyanın lideri durumunda. Sanayileșmenin, üretimin önemli bacakların birisi haline gelen alüminyum metalürjisinin parlak geleceği bu alanda yatırımları teșvik etmeye devam ediyor.

üretim alanlarında büyümenin süreceğini düșünüyoruz. Aluexpo fuarının ilgi alanını olușturan metalürji sanayi sektörünün ekonomik büyüklüğünün 50 milyar USD’nin üzerinde olduğunu söylemek hiç de yanlıș olmayacaktır. Yatırımların hem alüminyumun kullanımı hem de üretimi alanlarında büyüyeceği, bu alandaki teknoloji ve teçhizat ile sarf malzemeleri üretiminde de yatırımların devam edeceğini düșünüyoruz. Her Aluexpo öncekinden büyüyerek gerçeklești, 2021 için de büyümemizin devam edeceğine inanıyorum.

Sektörün önümüzdeki kısa ve orta vadede geleceği nasıl görüyorsunuz? Fuar bu sürece nasıl etki edecek? Metallerin kalkınmadaki stratejik önemi yüzlerce yıldır devam etmektedir. Türkiye’nin toplam ihracatının %50 den fazlasının metaller ve metal yoğun üretim sektörleri sayesinde gerçekleșiyor. Son 10 yıl içinde gerçekleșen sanayi yatırımları ile önümüzdeki yakın ve orta gelecek içinde metallere dayalı, metal yoğun

ALUEXPO 2021’de Alüminyum sektörünü neler bekliyor? ALUEXPO sektörden aldığı güç ile dünya’nın dört bir yerinden gelen alüminyum üreticilerinin ve tedarikçilerinin vazgeçilmez bulușma noktası oldu. İlki 2009’da organize edilen ALUEXPO’nun, sektörle paralel olarak kısa sürede büyük gelișme göstererek, alüminyum konusunda büyüklük açısından

2021 çalıșmalarımız bașladı, katılımcı ve ziyaretçi anketlerimizin ve karșılıklı mülakatlarımızın analizi, destekçi kurulușlarımızın hedefleri önümüzdeki fuarı daha etkin kılabilmek için yol haritamızı hazırlıyoruz. 2021 Ekim ayının ilk haftalarında Aluexpo’nun süregelen bașarısını devam ettirerek gerek katılımcılarımız gerekse ziyaretçilerimiz için yine çok verimli bir fuar deneyimi yașatmak üzere çalıșmalarımıza bașladık. Tüm sanayi sektörlerini, mühendisleri, mimarları, tasarımcıları, startup ları, girișimcileri, yatırımcıları Aluminyum dünyasındaki fırsat ve imkanları izlemek için, Aluexpo’yu izlemeye davet ediyoruz. ALUEXPO 2019 meets Local and International Visitors for the 6th Time ALUEXPO 2019, the 6th International Aluminum Technologies, Machinery and Products Trade Fair and ALUS’09, the 9th International Aluminum Symposium, organized by Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ș., the organizer of the reputable fairs of the metallurgy sector in Turkey for the last 27 years, were held at Halls No.9, 10, and 11 Istanbul Fair Center between October 10 - 12, 2019. İbrahim ANIL, Founder and General Manager of Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ș. answered our questions during an interview we held at the fair.


Röportaj

106

Uluslararası Hırdavat, Nalburiye ve El Aletleri Fuarı Mitex 2019 Uluslararası Hırdavat, Nalburiye ve El Aletleri Fuarı hakkında merak edilen tüm detayları HISİAD Başkanı Çetin TECDELİOĞLU ile konuştuk. bir ithalat azalıșı beklemekteyiz. Ayrıca 2019 yılı içerisinde sektörel anlamda Amerika, Rusya, Meksika, Almanya, Polonya ve BAE kendimize hedef ülkeler olarak belirledik ve bu ülke fuarlarına gerek milli katılımlarla ve gerekse farklı projelerimiz kapsamında ticaret heyetleri düzenleyeceğiz.

Türkiye hırdavat sektörünün mevcut durumunu ele alırsak (faaliyet yürüten firma sayısı, istihdam, üretim, yatırımlar sektörün toplam büyüklüğü vb. konular çerçevesinde) karșımıza çıkan tabloyu rakamsal verilerle değerlendirir misiniz? Hırdavat sektörünün mevcut görünümü olarak bakıldığında șuan Dünya sektör ihracatı 200 Milyar USD seviyesindedir. Dünya genelinde en fazla ihracat yapan 3 ülke sırasıyla 31 Milyar USD ile Çin, 20 Milyar USD ile Almanya ve 13 milyar USD ile ABD gelmektedir. Türkiye 2018 içerisinde gerçekleștirdiği 7.2 Milyar USD ile dünya genelinde 23.sırada yer almakta ve dünya geneli ihracattan ancak %1 pay alabilmektedir. Üretim anlamında Türkiye genelinde 13 bin üzerinde ihracatçı ve imalatçı firma bulunmaktadır. Bu firmalarımızın da iș gücü piyasasına 650 bin civarında bir istihdam yarattığını söyleyebiliriz Türkiye hırdavat sektörü 2018 yılında üretim ve tüketim, toplam ciro, ithalat ve ihracat ile toplam büyüklük bakımından nasıl bir performans sergiledi? Bu konular çerçevesinde 2019 yılsonu ve sonrasına dair

öngörülerinizi somut veriler dâhilinde aktarır mısınız? (Tablo 1) Sektör ihracatı 2018 yılı içerisinde bir önceki yıla göre %13 artıșla 7.2 Milyar USD olarak gerçekleșmiștir. İthalat olarak 6,7 milyar USD ile bir önceki yıla %7 düșüș yașanmıștır. Metal Hırdavat sektörünün 2019 Ocak-Eylül döneminde yılında en çok ihracat yaptığı ülke Almanya olurken, ayrıca Almanya’ya gerçekleștirilen ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre %29,9’luk bir artıș gözlenmiștir. Türkiye’nin Metal Hırdavat sektöründe en çok ithalat yaptığı ülke Çin Halk Cumhuriyeti olurken, yapılan ithalat geçen yıla göre % 8 azalmıștır. Türkiye’nin ithalatında en ciddi artıș oranı ise % 10,9 ile Güney Kore’den yapılan ithalatta gerçekleșmiștir. Türkiye’nin ithalatında en ciddi düșüș ise % 13,2 ile Tayvan’dan yapılan ithalatta gerçekleșmiștir. Sektörel olarak 2019 yılı sonunda ihracatta %11’lik bir artıș ve ithalatta ise artan gözetim uygulamaları ve Türkiye geneli üretim artıșına bağlı olarak %8’lik

METAL HIRDAVAT SEKTÖR İHRACATI (Tablo 1)

TOPLAM

2017

2018

2019 (Ocak-Eylül)

$6.414.280.634

$7.253.302.804

$5.439.977.103

Varsa sektörün ihracat/ithalat çalıșmalarıyla ilgili bilgi verir misiniz? Sektördeki üretimin yüzde kaçı ihracata aktarılıyor? Özellikle son dönemde Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yașanan siyasi ve sosyal olaylardan dolayı sektörün ihracat pazarlarınızda bir değișiklik oldu mu, olduysa da yeni hedef pazarları öğrenebilir miyiz? Metal Hırdavat sektörü olarak 20192020 yılı içerisinde yeni yatırımlar, yeni pazarlar arayıșı içerisinde olacağız, bu konuda sektörümüz, inșaat, otomotiv, enerji ve maden sektörlerinin gelișim gösterdiği pazarlarda da etkili olmaktadır. Örneğin, Türkiye 2017 yılının 3.çeyreğinde Sanayi sektörlerinde %14,8 ve İnșaat sektöründe %18,7 büyüme kaydetmiștir, bu büyüme de ister istemez ikame ürünleri de içerisinde barındıran Metal Hırdavat sektörüne yansımıștır. Dolayısıyla ürün bazında farklı bir sektörün yükseliși dolaylı yoldan sektörümüzü de etkilemektedir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yașanan gerek siyasi ve gerekse sosyal olaylardan ötürü sektörümüzün bölgeye yaptığı ihracatta da kan kaybetmekteyiz. Söz konusu ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve döviz yetersizliği de bu ülkeleri korumacı politikalara yönlendiriyor. Hem tarife artıșına hem de tarife dıșı engellerin artıșına tanık olmaktayız. Bu kan kaybını bașta Rusya pazarı olmak üzere ABD, Meksika, Avrupa pazarlarına yönelerek gidermeye çalıșıyoruz, bu konuda da belirlediğimiz hedef ülke fuarlarına gerek milli katılımlarla ve gerekse sektörel ticaret heyetlerimizle ilișkilerimizi geliștirmeye gayret gösteriyoruz. Kasım ayında


Röportaj

107

katılacağımız MITEX 2019 fuarı da bu yolda attığımız adımlardan bir tanesidir. Metal Hırdavat konusunda Türkiye’nin mevcut durumunu dünya ölçeğinde değerlendirirsek karșımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Türkiye’nin dünya genelindeki konumunu daha da güçlendirmek ve rekabet avantajını artırmak amacıyla yapılması gerekenleri somut verilerle aktarır mısınız? Dünyada toplam sektörel ihracat yıllık 200 milyar USD civarındadır. Türkiye bu ihracattan %3.5’lik payla 7.2 milyar USD ile yer almaktadır. Bu konuda dünya çapında en büyük oyuncular Çin, Almanya ve ABD’dir ancak ABD’de sektörel olarak 13 milyar USD ihracat ve 24 milyar USD ithalat ile sektörel açık vermektedir. Bu konuda ülkenin ithalatında Çin önemli bir yere sahiptir, diğer sektörlerde de olduğu gibi. Türkiye ise bu yarıșta 23.sırada yer almaktadır. Bu ülkeleri gerek ürün miktarı ve gerekse ihracat değer bazında yakalamamız için öncelikli olarak Ar-Ge ve inovasyon gibi sektörde ürün gamında fark yaratacak atılımlara girișilmelidir. Bu kapsamda itiraf etmeliyiz ki Ar-Ge konusunda maalesef gerekli dikkati gerek sektör olarak ve gerekse ülke olarak henüz gösteremediğimiz inancındayız. Bu konuda Ar-Ge harcamalarımız 2016 yılı içerisinde 6,6 Milyar USD ile GSYİH’nın %1 ine denk gelmektedir, ABD’de bu oran %2,8, Çin’de %2,7 ve güney Kore’de ise %4,2 seviyesindedir. Sadece Volkswagen firmasının 2016 yılı Ar-Ge yatırımı 15 Milyar USD, Samsung 14 Milyar USD ve Toyota ise 11 Milyar USD’dir. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımız 2023 yılı ihracat hedeflerimiz için de önem

tașımaktadır. Bu konuda ülke olarak, 2023 yılı 500 Milyar USD ihracat, 70.000 ihracatçı sayısı ve 45 serbest ticaret anlașması hedeflemekteyiz. Bu hedeflerin önünü açacak en önemli yol yenilikçi yatırımlardan geçmektedir. Sektörde karșılaștığınız sorunlar ve bu sorunlara dair çözüm önerilerinizi aktarır mısınız? Küresel ekonomik sorunlar hammadde taleplerini nasıl etkiliyor? Özellikle yasal mevzuatlar konusunda gelinen son durum hakkında kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz? Metal Hırdavat (Vida, cıvata gibi…) bașta olmak üzere, çeșitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu, 20mm ve üzeri çelik filmașin üretiminin desteklenmesi. (20 mm üzeri çelik kangal filmașin üretimi ülkemizde ne yazık ki yapılamamaktadır; bu konuda filmașin üretimi yapan firmaların desteklenmesi gerektiğini düșünüyoruz. Ayrıca, kayıt dıșı üretimin etkili denetimlerle önlenmesi de gerekmektedir. Genellikle birçok sektörde yașanan bir sorun olmakla birlikte, özellikle El aletleri sektörümüzde kayıt dıșı olarak yurt dıșından getirilen standart dıșı ve düșük kaliteli ürünlerin satıșları büyük bir sorun teșkil etmektedir. Kayıt altında olup vergisini tam veren sanayicilerimiz bu haksız rekabetten olumsuz etkilenmektedir. Bu soruna çözüm olabilecek, piyasa denetimlerinin etkinleștirilmesi, denetimlerin standartlar yönünden ve mali kayıtlar yönünden yapılması, cezaların caydırıcı olması sanayicilerimizi ve kayıt altında faaliyet gösteren firmalarımızı güçlendirecek ve kayıt dıșılığı önemli ölçüde önleyecektir. Sektörünüzün Rusya pazarı konusunda planları ve Kasım ayında düzenlenecek MITEX – El Aletleri ve

Hırdavat fuarı konusunda da bilgi verir misiniz? Rusya 140 milyon üzerinde nüfusu, 14 bin USD üzerindeki kiși bașı milli geliri ve yıllık 15 milyar USD civarındaki hırdavat ithalatı ile hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. 2015 yılında uçak krizi ile bozulan ilișkilerimizin yavaș yavaș düzeldiğini ve temmuz ayında hususi ve hizmet pasaportu sahiplerine vizenin kalkmasıyla yine ilișkilerin eski haline döneceğini düșünüyoruz. Bu kapsamda Rusya hırdavat sektöründe Türkiye’den 190 Milyon USD gibi ciddi ithalatı söz konusu, ancak dünya geneli ithalatına karșılaștırıldığında daha önümüzde uzun bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca sektör vergileri de %3-15 civarında olması da cazip bir pazar haline getiriyor. Rusya pazarına giriș kapılarından biri olduğunu düșündüğümüz MITEX fuarı da sektörümüze bu anlamda katkı yapacağı görüșündeyiz. Fuara 2018 yılında 500’e yakın firma katılım sağladı ve 20 bine yakın kiși tarafından ziyaret edildi. Fuara Türkiye’den de sektörü temsilen HISAD (Hırdavat Sanayici ve İșadamları Derneği), Anadolu Yapıșkanlı Bantlar ve Ambalaj San., Avon İș Güvenliği Malzemeleri, İzeltaș El Aletleri, Konya Saraylı Madeni Eșya firmalarımız katılım sağlıyor. Biz tabiki bu sayının yeterli olmadığı görüșündeyiz ve 2020 yılında düzenlenecek fuara ilișkin ülkemiz adına milli katılım düzenleyerek gerek sektör gerekse ülke ilișkilerimizi daha ilerilere tașıyacağız. MITEX 2019 International Trade Fair of Tools, Equipment and Technology We talked to Çetin TECDELİOĞLU, President of HISIAD, about the most-wondered-details about Mitex 2019 - International Trade Fair of Tools, Equipment and Technology.


Sektör

108

ALUTEAM, AMC TURKEY Eklemeli İmalat Konferansı’nda ALUTEAM’in organizasyonu destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı “AMC TURKEY” Eklemeli İmalat Konferansı gerçekleşti. 17-18 Ekim tarihlerinde Green Park Hotel Pendik’te gerçekleşen konferans Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Sabancı Üniversitesi (SÜ), Gazi Üniversitesi (GÜ) ve Marmara Üniversitesi’nden (MÜ) akademisyenlerin önderliğinde ve Türk Eklemeli İmalat Birliği çatısı altında hazırlandı.

Konferansın genel sekreterliğini ise ALUTEAM Dr. Öğr. Üyesi M. Safa YILMAZ yürüttü. Savunma Sanayii Bașkan Yardımcısı Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ’nin açılıș konușması ve TAMA Bașkanı Prof. Dr. Bahattin KOÇ’un hoș geldiniz konușmasının ardından konferans ilk oturumuyla bașladı. Türk Eklemeli İmalat

Birliği’nin (TAMA) desteklediği, sanayi sektörünün de büyük ilgi gösterdiği etkinlikteki ana konușmacılar Prof. JeanPierre KRUTH, Stefan RİTT ve Prof. Paulo Jorge Da Silva BARTOLO olurken, davetli konușmacılar ise Dr. Eujin PEI, Dr. Ali Gökhan DEMİR, Prof. Adam CLARE ve Dr. Bandar ALMANGOUR oldu.

ALUTEAM ekibinden Hamaid M. KHAN ilk oturumda sunum yapan araștırmacılar arasındaydı. Ardından merkez araștırmacılarının da arasında olduğu “Influence Of Hot Isostatic Pressing And Subsequent Heat Treatment On Mechanical Properties Of Direct Metal Laser Sintered ALSI10MG Alloy”


Sektör

109

üretim teknolojilerini tanıttıkları alanlar da düșünülmüștü. Bu stant alanları katılımcılara, bir araya gelip üretilen ürünler üzerine sohbet etme imkanı sundu. Eklemeli imalat teknolojisinin gelișimi için gerekli olan geniș network ağının temellerinin atıldığı AMCTURKEY, ulusal ve uluslararası çalıșmalarca referans gösterilebilecek bir organizasyon olma özelliği ile son buldu. Neden Eklemeli İmalat Teknolojisi? Teknolojinin geldiği son nokta imalat yöntemlerinde de değișimi beraberinde getirmektedir. Her geçen gün artan ihtiyaçlar karșısında sınırlı kalan kaynaklar, daha verimli kullanım için alternatif üretim metotlarının gelișmesine zemin hazırlamaktadır. Bu kapsamda üreticilere

zaman, hammadde, maliyet ve kalite avantajı sağlayan yeni üretim yöntemleri sanayinin ana gündemini olușturmaktadır. Katmanlı imalat, 3D yazıcı teknolojisi olarak da bilinen eklemeli imalat; havacılık, savunma, otomotiv, tıp ve enerji sektörleri bașta olmak üzere çeșitli sanayi sektörlerindeki üretim faaliyetleri için klasik yöntemlere meydan okuyan nitelikte bir teknolojidir.

isimli çalıșma katılımcılara sunuldu. Öte yandan konferansın ikinci gününde ALUTEAM araștırmacılarından Burçin ÖZBAY, Mustafa Enes BULDUK, Gürkan TARAKÇI, Gökhan ÖZER, Zafer Çağatay ÖTER ile Mert COȘKUN’un çalıșma ekibinde olduğu bilimsel araștırmaların sunumları yapıldı. Ayrıca merkez Müdürü Ebubekir KOÇ ise konferans kapsamındaki bir oturumda bașkanlık görevini yürüttü. FSMVÜ Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Fevzi YILMAZ ve

GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ da konferansın misafirleri arasındaydı. Ermaksan, TEİ, EOS, Coșkunöz Holding, Aselsan, Roketsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii gibi pek çok firmanın çeșitli sponsorluklarda destek olduğu konferansa ilgi büyüktü. Eklemeli imalat alanında araștırmaların sunulduğu oturumlarla iki gün boyunca süren organizasyon kapsamında, firmaların

ALUTEAM at AMC TURKEY Additive Manufacturing Conference AMC TURKEY, which ALUTEAM is one of the organizations that support the organization, has participated in the Additive Manufacturing Conference. The conference which was held at Green Park Hotel Pendik on October 17-18, organized under the leadership of academicians from Fatih Sultan Mehmet Foundation University (FSMVU), Sabancı University (SU), Gazi University (GU) and Marmara University (MU) and the Turkish Additive Manufacturing Association.


Röportaj

110

“Avrupa’da Neredeyse Olmadığımız Ülke Yok” “Yurt içi ve yurt dışında satış yaptığımız her noktada marka bilinirliliğimizin artmış olmasından, şirket ismi ve marka karışıklıklarını gidermek için şirketimizin ismini Albond Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak değiştirdik. Bu isim değişikliği markalarımızı tek marka çatısı altında birleştirme kararımız gibi önemli bir adımdır.” diyen Albond firmasının Genel Müdürü Rıdvan BALIKÇI ile bir röportaj gerçekleştirdik. Irak, İran vs. iken biz özellikle Avrupa için uğraștık. Muhakkak o pazarları da boș bırakmadık ama özellikle hedefimiz Avrupa oldu. Bunun için sertifikalarla uğraștık; ama bu bize bașarıyı da getirdi. Bizim Avrupa’da neredeyse olmadığımız ülke yok. Türkiye’de bile hala yurtdıșı marka takıntısını değiștiremediğimiz firmalar var. Hele bu șartlarda bu üzücü bir durum. Hâlbuki biz çok açık bir firmayız, üretimi birlikte yapmayı dahi öneriyoruz. Bu konuda iddialıyız, birçok firmayı dönüștürdüğümüzü düșünüyorum. Tabi hala direnen firmalar oluyor, bu farklılık da bizim hoșumuza gidiyor. Bizi inovasyona, gelișmeye zorluyor.

Firmanızın yapılanmasından ve ürün gruplarınızdan bahseder misiniz? 2002’den beri Albond olarak var olduğumuz bu sektörde 2005’ten beri de üretici olarak yolumuza devam ediyoruz. Kompozit panel üretimini Türkiye’de yapan ilk firmalardanız. Dolayısıyla sektörde bu konuda öncülük yapmıș hatta hala da birçok konuda öncülük yapan bir firmayız. Çorlu’daki tesisimizi 2011’de tamamladık ve ilk üretime bașladığımızda bir olan kompozit panel hattını ikiye çıkardık ve bunlara ilave olarak bir bobin boyama hattı ile üretime bașladık. 80 dönüm arazi üzerinde ofis binalarımız da dahil olmak üzere 40 bin m² kapalı alanda üretim yapıyoruz. Șu anda 4 tane kompozit panel üretim hattımız var. Teorik olarak yaklașık 7,5 milyon üretim kapasitemiz var. Yaklașık 20 bin ton kapasiteli bir boya hattımız var. Türkiye’de kompozitçiler arasında böyle bir boya hattı ilktir. Biz

bu anlamda hep öncülük yapmıș olduk. Bununla beraber tamamlayıcı yatırımlar olarak boy kesme ve dilme dediğimiz en daraltmada ve panjur malzemesi üretebilme adına buna katkı sağlayacak hatlarımız da var. Aynı zamanda herhangi bir renk talep edildiğinde üretebileceğimiz bir boya tesisimiz var. Bu anlamda baktığınızda entegre bir tesis burası. Yani kompozit panel, cepheye gidecek kaplama malzemesi ve herhangi bir yangın sınıfında ihtiyaç ne ise hepsini üretebileceğimiz bir tesise sahibiz. 2007’de 1 tane kompozit panel üreten makinemiz vardı, çok daha küçük bir alanda faaliyet gösteriyorduk. O gün dahi bizim öncelikli hedefimiz ihracatta bașarılı olmaktı. Hiçbir Türk firmasının cesaret edemeyeceği adımlar attık. Kompozit panelde en kolay pazar Türki ülkeler,

2015 yılında hep düșündüğümüz ve tüm iș ortaklarımızın da bizden beklediği kararı alarak tüm markalarımızı Albond çatısı altında birleștir. Ürün özelliklerine göre 9000, 7000 ve 5000 serileri ile yolumuza devam ettik. Daha sonra iș ortaklarımızdan gelen talep ve piyasa koșulları gereği 2017 yılında SIGN ve 6000 serilerinin üretimine bașladık. 9000, 7000 ve 6000 serileri inșaat sektörü için, 5000 ve SIGN serileri reklam sektörü için üretilen ürünlerimizdir. Șu anda 60 ülkede markamızın tescilini yaptık, diğer ülkelerde tescil sürecimiz devam ediyor. Yine yanlıș hatırlamıyorsam 60’ın üzerinde ülkeye satıș yaptık. Dolayısıyla 60’ın üzerinde ülkeye markamız girdi. Bu, Türkiye’yi boș bıraktık, önemsemiyoruz anlamına gelmiyor. Kompozit panel üretimine bașladığımız ilk günden beri çalıștığımız tüm firmaları iș ortağımız olarak gördük. İlk ișe bașladığımızda sayısı çok az olan firma sayısını bölgesel bayilikler vererek arttıtdık. Yurt içindeki her noktaya satıș yapabilceğimiz bayiler olușturduk. Yurt içinde bölge bayileri ile sadakata dayalı bir ticaret politikası ile hareket ediyoruz. Bu nedenle ilk bașladığımız günkü samimiyetle ilișkilerimiz devam ediyor. Bu günlere gelmemizde hepsinin


Röportaj

111

bizimle birlikte ayrı ayrı emekleri var. Bazı renkleri ve desenleri yurt içi iș ortaklarımızın talepleri ile katoloğumuza koyduk. Yurt içinde belki ilk olarak biz denize sıfır birkaç projede 20 yıl garanti verdiğimiz renk üretimleri yaptık. Ahșap desenlerde tüm ticari kaygılara rağmen hala 4 kat boya ile üretim yapıyoruz. Tüm serilere baktığımızda bu kadar renk çeșitliliği hiçbir firmada yok diyebiliriz. Bölgesel fuarlara katıldık iș ortaklarımızla ve markamızın bilinirliğini arttırmak için çaba gösterdik. Bu güne geldiğimizde görüyoruz ki doğru iș ortakları ile çalıșmıșız. Bugün, ülkemiz için verilebilecek en iyi mücadele ihracata ağırlık vermektir. Dolayısıyla hem iç hem de dıș piyasada, kaliteden ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. Șu sıralar popüler olan A2 diye bir malzeme var. Yanmaz malzeme olarak geçiyor. Biz bu ürünü üretirken çok sayıda yanma testi yapıyoruz. Neticede bu ürün bir formülden olușuyor. Bir hammadde var içinde. Oradaki bir yanlıșlık ileride size çok büyük sıkıntılar yașatabilir. Biz Albond markasına zarar gelmesini istemeyiz. Bunun için testleri gerçekleștirebileceğimiz cihazı edindik. Her palette ürünleri teste tabi tutuyoruz. Bunu Türkiye’de yapan hiçbir firma yok. Bunun dıșında Fransa’da yaklașık 3 yıldır süren test așamasının sonunda sertifikamızı almıș bulunuyoruz. Bayrağımızı daha da yukarılarda dalgalandırmak için, en iyisi olmak için yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu adımlar bizi diğer firmaların önüne tașıyor. Gerçekleștirdiğiniz unvan değișikliğiniz hakkında bilgi verir misiniz? Uzun zamandır düșündüğümüz bir konuydu. Bu nedenle doğru zamanın olduğunu düșündüğümüz 2019 yılı ortalarında șirketimizin isminin Albond Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ș. olması için resmi bașvurmuzu yaptık. 19 Eylül 2019 tarihinde de kararımızın Ticari Sicil Gazetesi’nde yayınlanması ile firma ismimiz Albond Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ș. olarak değișmiș oldu.

Bu kararı almamızdaki en büyük nedenlerden biri artık yurt içi ve yurt dıșında satıș yaptığımız her noktada marka bilinirliliğimizin artmıș olması ve șirket ismi marka vb karıșıklıkları gidermek idi. Bu isim değișikliği markalarımızı tek marka çatısında birleștirme kararımız gibi önemli bir adımdır. Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Yukarıda da ifade ettiğim gibi biz Alüminyum Kompozit Panel’i basit bir panel olarak görmüyoruz. Paneli olușturan boyalı alüminyum üst yüzeyinden, iç kısmını olușturan farklı çekirdek malzemelerine kadar araștırmalar, çalıșmalar yapıyoruz. Türkiye’de tüm sektörleri kapsayan yaklașık 1000 Ar-Ge merkezi var. Bunlardan biri de biziz. Albond Ar-Ge merkezi kadrosu sadece panel ve panel bileșenleri üzerinde çalıșıyor. Alüminyum Kompozit Panelin farklı montaj uygulamaları altındaki davranıșlarını da inceliyoruz. Bu teste de gerek var mı? diyeceğiniz farklı testler de yaptırıyoruz. Mesela İsviçre laboratuvarlarında “dolu dayanımına” karșı yaptırdığımız testler var. Ne bileyim Fransa laboratuvarlarında yaptığımız dünyadaki farklı zonlara karșı deprem dayanımını gösteren “sismik test”ler de var… Bunun gibi bir sürü dünyanın farklı laboratuvarlarıyla, test kurulușlarıyla çalıșıyoruz. Alüminyum kompozit panelin çevresel faktörlerden (sıcaklık, nem, rüzgar, korozyon, yağmur, çöl..vb) uzun

yıllar dayanımlarını sağlayacak testler yapıyor ve yaptırıyoruz. Bunları sağlayacak test standardlarıyla yetinmeyip kendi bünyemizde çok daha sıkı, çok daha dar toleranslı standardlar olușturuyor ve uyguluyoruz. Örnek vermem gerekirse, renk ton farklılığı için solid bir renk de Türkiye ve Avrupa standardı Renk farklılığını 1’den küçük olmalı șeklinde tanımlamıșken, bizim Albond bünyesinde bu değer 0,5 tir. Bunun gibi örnek uygulamalarımız çoktur. Hatta bașka bir örnek vermem gerekirse; yine uzun yıllar dayanımı sağlamayı simüle edecek bir cihaz bile yaptık. Bu çalıșmalar hep geleceğe yapılan yatırımlardır. Bunlar için gerçekten çok ciddi maliyetler ödüyoruz ve ödemeye de devam edeceğiz. Çünkü ALBOND’un sadece bir panel markası olmaktan öte olduğuna inanıyoruz. Albond olarak büyük düșünüyor ve adımlarımızı büyük atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teșekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mıdır? Biz Albond Ailesinin bu yola çıkarken bir amacı vardı. Markamızı uluslararası bilinen ve tercih edilen bir marka yapmak. Bunun için uğraș veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Son olarak web sitemizin ve kataloglarımızın yüzünü değiștirmek ve daha rahat kullanabilir olması için bir çalıșma yapıyoruz. Yakın zamanda bu çalıșmalarımızı da iș ortaklarımız ve sektörümüzle paylașıyor olacağız. “There are almost no countries where we haven’t been in Europe.’’ We have changed our company name to Albond Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ș in order to eliminate the confusion of the company name and brand because of our increased brand awareness at every point we made sell in Turkey and abroad. We have conducted an interview with Rıdvan BALIKÇI, the General Manager of Albond which he said “This change of name is an important step, such as our decision to combine our brands under a single brand.’’


Sektör

112

İDDMİB, Fransa Batimat Fuarı’nda 4-8 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenen Batimat Fuarı’na 12’si İDDMİB milli katılımla olmak üzere toplam 50 Türk firması katıldı. durumda Afrika ülkelerine yapılan ihracatın toplam yapı sektörü ihracatı içerisindeki payının %12 civarında olduğunu kaydetti. Türk yapı sektörünün Türkiye ihracatının içerisindeki payının %13 civarında olduğuna ișaret eden URFALILAR, “2014 senesinde 24 milyar dolar kadar ihracatımız vardı. Bu rakamla sektör ihracatında dünyadaki ihracatçı ülkeler sıralamasında ilk 10’a giriyorduk. Daha sonra biraz gerileme yașadık. Son durumda geçtiğimiz sene yaptığımız 22 milyar dolar ihracatla dünya sıralamasında 12’nci sıradayız. Bu seneyi de en az 22 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

Fuara dair görüșlerini aldığımız İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Sektör Bașkanı Serdar URFALILAR, İDDMİB Bașkan Yardımcısı Çetin TECDELİOĞLU ve İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ayșegül ÇAPAN Türk firmalarına olan ilgilen memnun olduklarını dile getirdiler. Türk ihracatçılar Afrika’nın kapısını Fransa’dan aralayacak Paris’te düzenlenen dünyanın en büyük ikinci yapı fuarı Batimat’a katılan Türk firmaları Afrika pazarının kapısını Fransa’dan araladı. Fuara Afrika ülkelerinden çok önemli bir katılım olduğuna ișaret eden İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği üyesi (İDDMİB) Türk Yapı Malzemeleri Sektör Bașkanı Serdar URFALILAR, “Bizim fuarı önemsememizdeki sebeplerin bașında bu ilgi yer alıyor. Hedefimiz sadece Avrupa ya da Fransa değil, Afrika’daki Fransa etkisi altındaki Fransızca konușan ülkeler” dedi. Paris’te bu sene 60’ıncısı düzenlenen Uluslararası İnșaat Endüstrisi Fuarı’na (Batimat Paris) İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB)’in düzenlediği milli katılımla 12 firma, toplam ise 50 Türk firması katıldı. Dünyanın en büyük ikinci yapı fuarı olan organizasyonu 350 bin kiși ziyaret etti.

Hedef Fransızca Konușan Afrika Ülkeleri Türk Yapı Malzemeleri Sektör Bașkanı Serdar URFALILAR, fuara gelen ziyaretçilerin ağırlıklı olarak Afrika ülkelerinden olduğuna dikkat çekerek, Türk firmaları olarak organizasyona verdikleri önemin bu ilgiden kaynaklandığını söyledi. Fuardaki esas hedefin Fransa veya komșu ülkeleri olmadığını vurgulayan URFALILAR, Afrika’daki Fransa etkisi altındaki Fransızca konușan ülkeleri odaklarına aldıklarını belirtti. URFALILAR, mevcut

İthalatın İki Katı İhracat Dünyada yapı sektöründe çok hızlı bir büyüme beklenmediğini kaydeden Urfalılar, Türkiye’nin dünyadaki ihracattan çok daha iyi gittiğini belirtti. Yapı sektörünün cari fazla veren bir sektör olduğuna dikkat çeken URFALILAR, “Geçtiğimiz senelere de baktığımızda ihracatımız ithalatımızın neredeyse iki katı. Bu sene ekim sonu ihracatımız 17 milyar dolara yakındı, ithalatımız ise 8 milyar dolar seviyesindeydi. Bölgemizdeki en kaliteli yapı malzemesini biz yapıyoruz. Çok iyi bir noktaya geldik. Avrupalılar artık bizi fiyatımız dolayı değil de kalitemizden dolayı tercih ediyorlar” diye konuștu.


Sektör

113

Latin Amerika’nın da son dönem öne çıkan hedef pazarlardan biri olduğunu belirten URFALILAR, Meksika’daki fuara milli katılım sağladıklarını ve Türk mallarına karșı çok ciddi bir talep gördüklerini belirtti. Meksika ABD’nin arka bahçesi olduğunu ve Türkiye için büyük önem arz ettiğini anlatan URFALILAR, Meksika’ya mal satmanın tüm bölgeye ulașmak anlamına geldiğini kaydetti. Sektör olarak bölgeye sadece fuar organizasyonları ile değil; heyetlerle de ziyaretler gerçekleștiriyoruz. Devletimiz bu bölgelere yüksek teșvikler veriyor. Firmaların bu teșvikleri kullanarak bu pazarı tecrübe edinmeleri gerektiğine inanıyorum, dedi. Brexit Türk Yapı Sektörü İçin Büyük Fırsat Yapı sektörü ihracatında Polonya, Hollanda ve İngiltere ile ciddi bir rekabet halinde olduklarını anlatan URFALILAR, ancak Brexit ile beraber dengelerin değișeceğini ve bir boșluk olușacağını vurguladı. URFALILAR, șöyle devam etti: “Avrupa Birliği’nden ayrıldıklarında özellikle AB’den ciddi ithalat yaptıkları ülkelerle özel bir anlașma yapmazlarsa beklenti yapı malzemesi fiyatları yükseleceği yönündedir.. Biz güzel bir anlașma yaparak İngiltere’ye girebilirsek AB’den boșalan pazarı doldurabiliriz. Șu anda çok yakın temastayız. İngiltere’de önümüzdeki ayda ticaret odalarını ziyaret edeceğiz. Birmingham’da düzenlenen ve içerisinde yapı ile ilgili her șeyin olduğu bir etkinliğe 3 kez katılım gösterdik. Ancak hala firmalarımızın sayısı çok az. Biraz daha artırmamız lazım.”

Türkiye’nin yurtdıșındaki gücünün artması için Türk müșavirlerin de güçlendirilmesi gerektiğini belirten URFALILAR, “Bizim öncü birliğimiz Türk müșavirleri. Ticaret müșaviri sayımızı artırmamız gerekiyor. Bizim Ticaret Bakanlığı’na bir önerimiz oldu ve ticaret müșavirlerinin içerisine sektörlerimizi temsil eden birer tane, bütçesini bizim karșıladığımız sektör uzmanları koymak istedik. Özellikle hedef pazarlar için bunun değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi. “Fransızlara Fransız Kaldık” İDDMİB Bașkan Yardımcısı Çetin TECDELİOĞLU da Fransa pazarının önemine ișaret ederek, “Bunca yıl Fransızlara Fransız kaldık. Avrupa ile İkili ilișkilerimizde her zaman ikinci plandaydık. Ama lojistik yakınlığımızdan, gümrük birliğimizden, çevre ülkelerdeki ilișkilerimizden Fransızlar ister istemez bizlerle çalıșma durumunda kaldılar. Bundan sonraki dönemde bizlerde kültür yakınlığımızı kullanarak özellikle Fransa’nın ağırlığının çokça hissedilebildiği Cezayir, Fas ve Tunus gibi ülkelerle ticareti serbest ticaret anlașmaları ile ticaretimizi zenginleștireceğiz “ dedi. Demir ve demir dıșı olarak sektörel kümelenmeyi çok güzel sağladıklarını ifade eden TECDELİOĞLU, temsil ettiği hırdavat sektörü için “Alüminyum doğramadan dıș cepheye, hırdavattan bağlantı elemanlarına kadar iyi bir kümelenme sağladık. Biz katma değer farkını sektör kümelenmesi ile yaratıyoruz. İç piyasada inșaata bağlı sektörler çok daraldı; ama

ihracata dayalı olan endüstri, makine, otomotiv daha az daralan sektörlerimiz hareketliliğini korudu. Hırdavat olarak 8 milyar dolara yakın ihracatımız var ve bunun 3,5-4 milyar dolarlık kısmını Avrupa coğrafyasını alıyor. Ayrıca biz katma değerli ürün satıyoruz, kg bașı 4,7 dolara ulaștık. Neredeyse Türkiye’nin 4 katıyız. Sektör olarak Yapı Malzemeleri Sektörünün ayrılmaz bir parçasıyız” diye konuștu. “Türkiye Ekonomisinin En Önemli Çarkını Olușturuyoruz” İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ayșegül ÇAPAN da birliğimize ait sektörler olarak iș birliği yapıp ortak hedef çerçevesinde hareket ettiklerini belirterek, “Alüminyum, metal hırdavat bakır ve yapı sektörü gibi sektörlerle aynı fuarları ziyaret edip, birbirimizi destekliyoruz ve tamamlıyoruz. Bütün sektörlerimiz hep bir adım öteye gidiyor ve birlikten kuvvet doğuyor. İDDMİB olarak Türkiye ekonomisinin en önemli yapı tașını olușturuyoruz. Bizim nihai ürünlerimiz sanayi için ara ürünü olușturmaktadır. Bizde çarklar hareket ettikçe Türkiye ekonomisi durmaz. Birliğimizin hedef pazarları Ticaret Bakanlığımızın belirlemiș olduğu öncelikli ülkelerle örtüșmektedir” dedi.

İDDMİB at the Batimat Fair in France A total of 50 Turkish companies participated 12 of which were with IDDMİB national participation to the Batimat Fair, which was held in Paris, France on November 4-8.


Röportaj

114

Sistem Makina Endüstriyel Fırınlar, Aluexpo Fuarı’na Katıldı Sistem Makina Endüstriyel Fırınlar Pazarlama Mühendisi Aylin ÇİVİCİ ile katıldıkları Aluexpo Fuarını, ürün gamını, ürünlerindeki yenilikleri, 2019 yılı içinde katıldıkları ve katılmayı planladıkları fuarları, 2019 yılı değerlendirmelerini ve 2020 yılından beklentilerini konuştuk. Katıldığınız İstanbul Aluexpo Fuarı’nı değerlendirir misiniz? İstanbul’da altıncısı düzenlenen ve her iki yılda bir yapılan Aluexpo Fuarı’na Sistem Makina Endüstriyel Fırınlar olarak 2013 yılından beri katılmaktayız. Fuar her seferinde bașarılarına bașarılar katmakta. Ziyaretçi sayılarının artıșlarında zaten raporlarla sunulmuș durumda. Buna ek olarak yapılan konferanslarda da her ne kadar bizim katılmaya fırsatımız olmasa da epey faydalı konulara değiniliyor. Hem sektörden yerli ve yabancı ziyaretçiler, hem de üniversitelerde ki ilgili bölümlerin öğrencileri tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Firmamız açısından değerlendirmek gerekirse, biz gayet verimli görüșmeler gerçekleștirdik. Ayrıca fuarın 2. günü 41. yılımıza binaen öğleden sonra 16.00 gibi müzikli bir kokteyl yaparak tüm ziyaretçilerimiz ile hoș ve eğlenceli vakitler geçirdik. Buradan da bir kez daha bizi ziyaret eden - edemeyen herkese șahsım ve Sistem Makina adına teșekkür ediyorum.

İșlem Fırınlarında da oldukça iddialıyız, gerek tüketimler açısından, gerek kalite ve satıș sonrası hizmetler açısından Avrupa ile oldukça ciddi bir rekabet içerisindeyiz. Biyet Tav (ısıtma) fırınlarında ise dünyadaki en iyi tüketim değerlerine sahibiz. 16 metreküplere kadar doğalgaz tüketimlerimizi düșürdük. Enerjinin birkaç kez kullanımını zaten çok iyi bir șekilde yapıyorduk, sıradaki çalıșmalarımız ise hibrit sistemler üzerine olacak. Son dönemlerde ise Alüminyum Ergitme Tesisleri üzerine ciddi emekler harcamaktayız, bu ürün kolunda da firmamız hem Ar&Ge çalıșmalarına devam etmekte, hem de pazarlama faaliyetlerini arttırmıș durumda.

Fuarda sergilediğiniz ürünler ve yenilikleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Biz fuarda ürün sergileme yapmıyoruz; fakat sektördeki bilinirliğimiz ile marka haline gelmiș bir firmayız zaten. Isıl

2019 yılı içinde yurtiçinde ve yurtdıșında katılım sağladığınız fuarlar nelerdir? Sistem Makina Endüstriyel Fırınlar bilindiği gibi hem alüminyum sektörü hem de demir-çelik sektöründe hizmet vermektedir. Biz son 3 – 4 yıldır, firmamız için yoğun șekilde tanıtım faaliyetleri yapmaktayız. Özellikle fuarlar anlamında


Röportaj

115

dünyanın her tarafını gerek ziyaretçi gerekse katılımcı olarak gezmekteyiz. 2019 yılı içerisinde Fastener Fair (Stuttgart), Future Aluminium Forum (Polonya), Fenibat (Brezilya), Aluminum USA (Nashville / Amerika), Aluexpo (İstanbul) Fuarlarına katıldık; bunların haricinde birçok organizasyona da ziyaretçi olarak katılım sağladık. 2019 yılını markanız ve sektörümüz açısından değerlendirir misiniz? Sektördeki yerli firmalar ülkemiz için tüm gücüyle çalıșarak yatırımlarına devam etmekte, biz de firmamız için aynı șekilde yatırımlarımıza devam etmekteyiz. 2019 yılı bașlarında ortalama 55 personel iken bugün 70 kiși olduk. Ek idari bina yaptırma çalıșmalarına bașladık. Üretim sahamıza da çeșitli makine yatırımları yaparak üretimimizi hızlı ve verimli bir șekilde yapabilecek hale getirdik. Bunun dıșında çeșitli Tübitak ve Kosgeb projeleri yazdık. Tasarım Merkezi bașvurusunda bulunduk. Tüm gücümüzle önce ülkemizin sonra firmamızın daha bașarılı ve refah dolu geleceği için çalıșıyoruz. 2020 yılı hedef, plan ve beklentilerinizden bahseder misiniz? 2020 yılı için halihazırda 2019 yılından devreden projelerimiz var. İlk 6 ay firmamız için devreye alma çalıșmaları ile bașlayan yoğun bir süreç olacak. Fuarlar ve benzeri organizasyonlarda yine aynı yoğunluğu ile devam edecek tabii ki. Hedef pazar olarak Alüminyum sektörü için Amerika kıtasını belirledik. Yoğun bir șekilde pazarlama faaliyetlerimiz de devam ediyor. Tasarım Merkezi onayımızı da bir aksilik olmaz ise 2020 yılında alacağız. Umarız ki vatanımız, milletimiz ve tüm sanayiciler için hayırlı ve bașarılı bir yıl olur. Sistem Makina Industrial Furnaces Attended Aluexpo Fair We interviewed with the Marketing Engineer of Sistem Makina Industrial Furnaces, Aylin ÇİVİCİ, and talked about the Aluexpo Fair they attended, their product range, their innovations therein, the fairs they attended, and have planned to attend in 2019, their assessments regarding 2019, and about their expectations from 2020.


Röportaj

118

“Akpa Alüminyum Olarak Daima Bir Adım Öndeyiz” Alüminyum ekstrüzyon öncü kuruluşlarından biri olan Akpa Alüminyum Satış Direktörü Turgut ÇALIŞKAN ile gerçekleştirdiğimiz röportajda Paris Batımat Fuarı, bayilikleri, ürünleri, marka yenilikleri, önümüzdeki yıl katılacakları fuarlardan ve 2020 yılı beklentilerinden bahsettik.

Katıldığınız Paris Batımat Fuarı’nı değerlendirir misiniz? Akpa Alüminyum olarak sektör fuarlarını önemsiyor, gerek üreticiler gerekse yerli ve yabancı müșterilerle etkileșim sağlaması açısından fuarların markamıza katma değer yarattığını düșünüyoruz. Makine, cam, alüminyum, aksesuar vb. ürünlerinin bir araya gelmesi sayesinde sektörün șu anki durumunu ve yeniliklerini bir arada görme, inceleme ve fikir edinme fırsatını yakalamıș oluyoruz. Sektörle ilgili Türkiye’de var olan tüm yenilikleri de bu vesileyle yurtdıșında tanıtmıș oluyoruz. Yurtiçi ve yurtdıșı firmaların her sene bu büyük fuarda bir araya

gelmesi, firmaların ve ziyaretçilerin bu fuarda birbirleriyle kaynașması, yapılan sohbetler ve bilgi alıșverișinden kaynaklanan verimin bașka bir yerde yakalanacağını düșünmüyorum. Fuarda sergilediğiniz ürünler ve yenilikleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Paris Batımat Fuarı’nda daha önce olduğu gibi alüminyum profil mimari sistemleri, cephe sistemleri, kapı pencere sistemleri, kompozit panel ürünlerimiz sergilendi. Yeni olarak OP40 Ofis Bölme, SH110 Motorlu Giyotin, WG70 Kıș Bahçesi, SS60 Kayar Panjur sistemlerimizi müșterilerimize sunduk.

2019 yılı içinde yurtiçinde ve yurtdıșında katılım sağladığınız fuarlar nelerdir? Akpa Alüminyum olarak bu yıl yurtiçinde Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarı; Yapı Fuarı ve Aluexpo Fuarı’na yurtdıșında ise Batımat Paris Fuarı’na katıldık. 2020 yılı içinde yurtiçinde ve yurtdıșında katılım sağlayacağınız fuarlar nelerdir? 2020 yılında yurtiçinde her yıl olduğu gibi 4-7 Mart tarihlerinde Tüyap’ta gerçekleșecek olan Avrasya Kapı, Pencere, Cam Fuarına katılıyoruz. 2. Holdeki standımızda tüm bayilerimizle


Röportaj

119

bulușacağız. Yurtdıșında da 6-8 Ekim 2020 tarihlerinde Almanya’da yapılan Aluminium Fuarı’na katılacağız. 2019 yılını markanız ve sektörümüz açısından değerlendirir misiniz? Akpa Alüminyum olarak bu yıl için hedeflerimizi tamamlayabilmek için yoğun bir performans sergiledik. Bu yoğun temponun sonucunda bașarılı olduk, hedeflerimize ulaştığımız bir yıl olarak 2019’u uğurluyoruz. 2019’u sektörek olarak değerlendirecek olursak biz, inșaat sektörüne ürün temin eden bir birimiz ve dolayısıyla inșaat sektörü ile paralel bir ivmemiz var. İnșaat sektöründe yașanan tüm gelișmeler veya dalgalanmalar etkilerini doğal olarak bizim ticaretimizde de gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye alüminyum pazarını doğal olarak inșaat pazarı ile birlikte değerlendirmek gerekir. Son yılların yükselen ivmesinin aksine, geçtiğimiz senenin ortasından bu yana herkesin malumu olan ekonomik değișimler haliyle bizleri de etkiledi. Bizim gibi büyük oranda kura yani dövize bağımlı ekonomilerde kur artıșı ithal girdide fiyat artıșına sebep olur, ithal girdinin fiyatı artınca bu genel maliyetlerin artmasına sebep olur, maliyetler artınca satıș fiyatları artar, satıș fiyatlarının

artması enflasyona sebep olur, enflasyon da hem doğrudan hem de dolaylı etkileri sebebiyle talebin düșmesine sebep oluyor.

dikkatli ve daha özenli ticaret yapmayı gerektiriyor. 2020 yılında bayi ağımızı özellikle henüz yetkili bayimizin olmadığı illere yatırım yaparak genișleteceğiz ve 33 yıldır müşterilerimizin bize duydukları

2020 yılı hedef, plan ve beklentilerinizden bahseder misiniz? Bizler hem yașanan olumsuz ekonomik șartların bir dengeye oturmasını diliyoruz, hem de değișmekte olan pazar koșullarına uyum sağlayacak yeni çözümler üzerinde çalıșmalarımızı sürdürüyoruz. Ekonomimizde önemli bir yere sahip olan alüminyum sektörümüzün hem yurtiçinde hem de yurtdıșında daha yapacak çok iși var. Ancak az önce bahsettiğim malum ekonomik durum tabi bu seneyi daha

güvenin karşılığını vermeye devam edeceğiz.

“We, As Akpa Aluminum, Are One Step Ahead At All Times” In the interview we made with Turgut ÇALIȘKAN, the Sales Director of Akpa Aluminum, one of the leading aluminum extrusion companies, we talked about Paris Batımat Fair, their vendors, products, and brand novelties, the fairs they would like to attend next year, and about their expectations from the year 2020.


Sektör

120

HISİAD, 1. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleștirdi Hırdavat sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD), Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Genel Kurul Toplantısı’na ziyarette bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Bașkanı Șekib AVDAGİÇ, “ HISİAD, hırdavat sektörünü çok güçlü bir șemsiye altında topladı ve sektörü bir araya getirdi. Sektörlerin bir arada olmasını İTO olarak önemsiyoruz.” dedi. HISİAD Bașkanı Çetin TECDELİOĞLU ise konușmasında șunlara değindi: “HISİAD, hırdavat sektöründe lider, üretim ve ihracat yapan firmalarımızı bir araya getirmek ve ortak bir çatı altında bulușturmak üzere birkaç ay önce tüm üyelerimizin özverili çalıșmaları ile kuruldu. HISİAD, temsil kabiliyeti yüksek sektörün tüm paydașlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini bürokrasiye tașıyan ve ülke ihracatını gerek Eximbank finansmanları ile gerekse KOSGEB destekleri ile ve Tüm Odalarımız ile koordineli bir șekilde en üst seviyelere

tașımayı hedefliyor. Kısa süre içinde yapmıș olduğumuz çalıșmalar hep bu ana hedef doğrultusunda șekillendi. Günümüze kadar olușturulamayan bir birlikteliği tüm üyelerimizin desteği ve katılımı ile 3-4 ay gibi kısa bir sürede el ele vererek hayata geçirdik. Türkiye Hırdavat sektörü olarak yaklașık olarak 14 bin firma, 700 bine yakın istihdam ve toplam 7,7 milyar USD’Iik ihracat ile Türkiye ihracatının yaklașık olarak %5’ini gerçekleștiren bir sektör olmanın gururunu duyuyoruz. Bu rakamlar doğrudan üretici ve ihracatçı firmalarımızın 2018 yılı verilerine göre olușturduğumuz rakamlardır.


Sektör

121

Buna ilaveten tedarikçisi olduğumuz inșaat enerji otomotiv ve kamu sektörlerini de hesap ettiğimizde rakamların çok daha yukarılara tașınacağı da așikardır. Yine Hırdavat sektörü olarak; 7.7 Milyar dolar ihracatın yanında 6,7 Milyar USD ithalat ile ülkemize cari fazla verdiren bir sektörüz, sektör olarak birim fiyatlarımız 5,37 USD/Kg. olarak gerçekleșmektedir, bu rakam Türkiye ortalaması olan 1,38 USD/Kg’ın yaklașık 4 katıdır. Dünya’da sektörümüzün toplam ihracatı 200 milyar doların üzerindedir bundan en büyük payı ise Almanya ve Çin bașta olmak üzere ABD, İtalya, Fransa, Japonya ve G.Kore gibi ülkeler almaktadır. Türkiye ise 7.7 Milyar USD ile tüm dünya genelinde 23. sırada yer almaktadır. Derneğimizin temel amaçlarından biri de bu sıralamada hızla yukarılara tırmanmak. Kurulușumuzdan bu yana 5 aylık kısa bir süre geçmesine rağmen; TÜYAP’ta tüm sektör paydașlarımıza tanıtım toplantısı yaptık. Armatür Derneği ile güçIerimizi birleștirmek adına protokol imzaladık bunu diğer dernek ve ișbirliği kurulușları ile arttırarak devam ettireceğiz. Yurtdıșı dernekleri ile de aynı șekilde olacak. İTO ve İSO ziyaret ederek sektörümüzün tanıtımını yaptık. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB Genel Müdürünü ziyaret ederek

derneğimizin tanıtımını yaptık. Ve șimdi de bu faaliyetlerin güçlenerek ve artarak devam etmesi için Genel Kurulumuzu gerçekleștiriyoruz. Konușmamı bizlere sağladığınız destek ve güvene teșekkür ederek bitirmek istiyorum, bundan sonraki faaliyetlerimiz, sektörümüz ve ülkemiz menfaatine artarak devam edecektir.”

HISİAD Held 1st Ordinary General Assembly The Association of Hardware Industrialists and Businessmen (HISİAD), aiming to gather the hardware sector under a singel roof, held the Ordinary General Assembly Meeting.


Röportaj

122

ACP Yapı ile Çözüme Kolay Ulașın “Gözünüz Arkada Kalmasın” sloganıyla yurtiçi ve yurtdışında uluslararası alanda söz sahibi bir firma olan ACP Yapı Elemanları ile yaptığımız röportajda Şirket Müdürü Erhan KARABAĞ sorularımızı cevapladı.

Firmanızın dünden bugüne yapılanması, faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? ACP Yapı Elemanları belli prensipler üzerinde kurulmuș ve bu çizgisinde yoluna devam eden bir firma. Öncelikle sloganımız “Gözünüz Arkada Kalmasın”. Müșteri ve çözüm odaklı bir firmayız. Bize verilen siparișlerin, anlașması yapılan uygulama projelerinin asıl hedefi müșterinin gözü arkada kalmadan ișlerinin uygulamalarının gerçekleștirilmesi, malzeme siparișlerinin talebe uygun șekilde zamanında tesliminin gerçekleștirilmesi. Eğitimlerimizi, insan kaynakları eğilimini tamamen bu esaslara göre değerlendiriyoruz. Ticaretle uğrașan herkesin bașarılı olabilmesi için öncelikle kendisine șu soruyu sorması gerekir; bu ürünü bașka yerlerden de tedarik edebilmek mümkün iken müșteri neden benim firmamdan temin etmeyi tercih etsin? Burada firmanız adına kurgulayabileceğiniz birçok rekabet etkeni ya da müșteri tercih sebebi ortaya çıkıyor. Hedefim en ucuz olmak, hedefim en uzun vadede satıș yapabilmek, en

hızlı ürün teslimi gerçekleștirebilmek, en kaliteli hizmeti sunabilmek gibi. Bu yönelimler doğrultusunda da kendinize bir müșteri portföyü ediniyor ve eğer çizginizi muhafaza ediyorsanız da sizin yöneliminiz doğrultusunda size değer veren bir müșteri portföyünüz olușuyor. Biz de baștan prensiplerimizi “Gözünüz Arkada Kalmasın” olarak belirleyerek aslında ortaya zor bir iddia koymuștuk. Ancak geldiğimiz noktada kendi kapsamımızda yurtiçi ve yurtdıșında kendimizi kabul ettirdiğimiz bir müșteri portföyü olușmuș durumda. Biz de bu değer yargısına sahip müșteri portföyümüzü geliștirerek șirketimizi uluslararası alanda söz sahibi bir firma olma yolunda yavaș fakat emin adımlarla devam ediyoruz. Hem ișlevsellik hem de tasarım açısından sistemlerinizin yapılara sağladığı fayda nedir? Firmaların ticari faaliyetleri esnasında ortaya koyduğu gücün kaynağı öncelikle kendi çalıșma prensiplerine uygun tedarikçiler, insan kaynakları ve müșteri portföyü olarak 3 kademede

değerlendirilebilir. Bu ana tașıyıcı kolonları çok güçlü ve sağlam olması sizin de prensipleriniz doğrultusunda faaliyetlerinize devam ettirebilmeniz açısında son derece önemli. Bu doğrultuda firmamızın bu yıl 6. yılını kutladık, kurulum așamasından bugüne kadar hem doğru tedarikçilerle çalıșma gayreti içerisinde olduk. Her konuda hizmet aldığımız ana tedarikçiler olsun, tali tedarikçiler olsun hepsi firmamızın prensipleri ile uyumluluk göstermektedir. Șu anda birçok alanda faaliyet göstermekteyiz. Otomatik kapı sistemleri, kapı donanım aksesuarları, cam aksesuarları, pencere ve kapak açma motorları, yangın dayanımlı alüminyum camlı kapı pencere sistemleri, yangın dayanımlı cephe sistemleri bunlardan bazıları. Bu ürün portföyümüzün en önemli ortak noktası üst sınıf projelere hitap etmesi ve tamamlayıcı nitelikte özellikler göstermesi. Takibimizde olan hastane, otel, havalimanı, iș merkezi, alıșveriș ve yașam merkezi, rezidans projelerine yönelik olarak estetik, kaliteli, projesine


Röportaj

123

ve iș programına uygun olarak hizmet sunmaktayız. Bu projelerde en önemli ihtiyaçlardan birisi olan doğru ürünün doğru yerde kullanılması konusunda da destek sağlamak adına teknik kadromuz proje, teknik özellik montaj detayları konusunda çalıșmalar yapmakta müșterilerimize destek sağlamaktayız. Müșterilerinize projelerine özel hizmet ve çözümleriniz var mı? Bu konuda nasıl bir yol izliyorsunuz? Aslında bir projenin takip süreci daha projelendirme safhasında bașlıyor. Proje ihtiyaçları ile ilgili olarak bize danıșılması ya da bizim tespit ettiğimiz proje safhasındaki ișlerle ilgili olarak öncelikle müșteri ihtiyaçları belirleniyor ve bu ihtiyaçlara yönelik olarak ürün ve detaylar konusunda bilgi aktarımı sağlanıyor. İșin gerçekleșmesi sahasına gelindiğinde ne istediğini netleștirmiș bir müșteriye teklif sunmak, anlașma yapmak ve anlașma sonunda ișin tamamlanmasını takiben müșteri memnuniyeti sağlamak son derece mümkün oluyor. Devam eden projelere yönelik olarak bir takip sistematiğimiz, ayrıca bir de uzun yıllar sektörde bulunmamız sebebiyle diyalogda olduğumuz müșterilerimizden bize gelen talepleri alıyoruz. Talepler eğer projelendirme safhasında netleștirilmiș ise tekliflendirme ve detay çözümleri safhasına geçmek mümkün oluyor. Değil ise projenin talebine uygun ürün önerileri ve detay çözümleri konusunda destek sağlıyoruz. Malzeme satıșı yapsak dahi uygulama detayları , talep edilmesi durumunda yerinde destek hizmeti de sunuyoruz. Kuzu Effect yaptığınız çalıșmayı anlatır mısınız? Burada hangi ürününüzle projeye nasıl bir çözüm sundunuz? Kuzu Effect projesi Ankara ili Oran semtinde devam etmekte olan alıșveriș ve yașam merkezi. Konum olarak Ankara’nın en iyi lokasyonlarından birisi denebilir. Ön cephesi ODTÜ ormanlarına bakmakta. Burada birkaç

konu ile ilgili talebe istinaden çözüm üretme imkanımız oldu. Alıșveriș merkezi bünyesinde teras çıkıșlarına șeffaf cam katlanır sistemler talep edildi. Dormakaba HSW katlanır cam sistemler ile çözüm ürettik. Aynı zamanda bu katlanır cam sistemlerin üzerinde kıșın kapalı durumda iken kullanılmak üzere Dormakaba Es 200 Easy otomatik kapı montajları gerçekleștirildi. Sistem yazın açık kıșın kapalı olacak șekilde tasarlandı ve uygulaması son așamaya getirildi. Bununla birlikte yangın dayanımlı kapılarında yer alan panik kaçıș aksesuarlarının tedariği de șirketimiz tarafından yapıldı. Bunun yanında Dormakaba KTV 3 döner kapı uygulamaları ile verimli giriș çıkıș kapıları uygulaması gerçekleștirilmiș oldu. Ankara’da ve Türkiye genelinde birçok alıșveriș merkezine çözümler sunduk ürün montajları gerçekleștirdik. Bunlardan bazılarını burada ifade etmek gerekir ise Sivas Prime Mall, Ankara Ankamall, Ankara Metromall, Ankara Next Level, Ankara Atakule AVM, Ankara Maidan Rezidans, Ankara Mahall Rezidans, İstanbul Zorlu Center, Antalya Agora AVM bu kapsamda sayılabilecek referanslarımızdan bir kısmı. Bursa Șehir Hastanesi’ne hangi ürünlerinizle çözüm sundunuz? RMİ Rönesans uhdesinde yapımı devam eden Bursa șehir hastanesinden önce yine aynı firmanın Adana ve Elazığ hastane projelerinde de otomatik kapı sistemlerimiz ile hizmet sunmuștuk. Bursa Șehir Hastanesinde de Dormakaba marka ES200 EASY model otomatik kapı sistemlerimiz ile projemizi tamamladık, teslimlerimizi gerçekleștirdik. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü’nde nasıl bir çalıșma yaptınız? Ankara’da 2 adet Șehir Hastanesi bulunmakta. Bir tanesi Bilkent Șehir Hastanesi șu anda faaliyete geçmiș vaziyette. Bu proje kapsamında farklı mahallerde toplam 320 adet otomatik kapımız mevcut. Devam etmekte olan bir diğer proje olan Etlik Șehir Hastanesi

kapsamında mevcut 2600 adet otomatik kapı sözleșmesi firmamız tarafından imzalanmıș olup imalat ve montajları devam etmektedir. Divan Hotel’de hangi ürünleriniz ile yer aldınız? Bu projeye sağladığınız fayda nedir? Diyarbakır’da Divan Otel ve aynı dönemde bir de Batı Hastanesi otomatik kapıları ile ilgili projelerimiz gerçekleștirildi. Divan Otel girișinde döner kapı, iç mahallerde otomatik yana kayar kapılar, Batı Hastanesi projemizde de yine giriș otomatik döner kapı, otomatik yana kayar kapılar, teleskopik kapılar, hermetik kapılar uygulaması gerçekleștirildi. 2019 yılında yol haritanız ne olacak? Hedef ve planlarınızı öğrenebilir miyiz? 2019 yılında en önemli gelișme satın almıș olduğumuz fabrika binamıza tașınmamız olacak. Șu anda mevcut çalıșma sistemimize uygun hatta bir adım daha öteye tașıyacak nitelikte kendi binamızın tadilatları devam etmektedir. Ayrıca yurtdıșı satıșlara ve proje takibine biraz daha fazla önem verdiğimiz bir yıl. Șu anda Ortadoğu bölgesinde yangın dayanımlı alüminyum sistemler ve yangın dayanımlı otomatik kapılar ile ilgili olarak çalıșmalar yapmaktayız. Sözleșmemiz imzalandı, resmi makamlardan onaylarımız alındı. Malzeme sipariș așamasındayız, 5 ay içerisinde tamamlanacak proje ile birlikte yurtdıșında gerçekleștirmiș olduğumuz en büyük projemizi de tamamlamıș, bu konuda da ciddi deneyimler elde etmiș olacağız. Reach Solution Easily with ACP Construction In our interview with ACP Construction Elements, a company that has a say in the international arena at home and abroad with the slogan of “Gözünüz Arkada Kalmasın” (don’t be worrying yourself), Company Manager Erhan KARABAĞ answered our questions.


Makale

124

Sektör Mensuplarına Hitaben Celalettin KIRBOZ Girișimci Alüminyum Sanayicileri ve İș Adamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı ncelikle sizler ile geçtiğimiz günlerde Bilim Sanayi Bakanlığımız nezdinde bulunan ve tarafımın üyesi olduğu Türkiye Metal Teknik Komitesi toplantısına ait birkaç notu paylașmak isterim. Bilindiği üzere her platformda bölgesel teșviklerin, Teknokent ve Ar-Ge merkezlerinin ișleyiș bakımından eksik olduğunu dile getirmekteyim. Elbette son derece gerekli ancak eksikler ve farklı faydalar ile kullanılmaya da bir o kadar açık sistemler. Bu sistemler tamamen bu milletin paraları ile kurulan olușumlar. Neden halen Teknokentlerde bugüne kadar yapılan yatırımalar verilen muafiyetler ve buradan elde edilen kazançların, yine asli hedefi olan patentlenme ve sanayileșme miktarları açık değil? Buralarda bulunan firmaların gelir vergisi dengesi nasıl ve kimler tarafından kontrol ediliyor? Aynı șekilde firmalar nezdinde olușturulan ve özellikle makine, ekipman ve cihaz anlamında nerede ise tamamen yurt dıșı bağımlısı olan bu merkezler sektörel bazlı gerekiyorsa tek lokasyon branșlașmak yerine her tesisin içine kurulma tarafında çaba sarf ediliyor? Biz buna örnek olarak ALUTEAM kurduk șu anda nerede ise bütün ülke Alüminyum sanayisi buradan hizmet alabiliyor. Bölgesel teșvikler ile neden sanayicimiz bu bölgeler dıșında eski yatırım yapmıș sanayicilerimiz ile haksız rekabete sokuluyor? Bugün sektörde karlılık bu teșvik anlayıșı ile kazanılan vergi, istihdam, enerji avantajlarının toplamı kadar para kazanmıyor. Dolayısı ile devlet eli ile destekli rakipler çıkarılıyor önceden yatırım yapmıș sanayicimize. Bu sistem belki siyasi olarak verimli gözükse de reel piyasada hiç olumlu sonuçlar doğurmuyor. Elbette olsun bölgesel destek ama farklı ürün grubu için olsun, kapasitesi olmayan ișler için olsun. Yatırım teșvik bile bu konuda çok eleștiriye açık. Kapasite fazlası olan iș kollarında verilen bu yatırım teșvikleri sanayinin önünü rekabette tamamen kapatmaktadır. Olan üretim kapasitesine artırım yaparak ya karlılıklar düșürülerek firmaların sürdürülebilirliği zayıflatılmakta ya da tamamen piyasadan çekilerek arkasında bir makine ekipman hurdalığı bırakmaktadır. Bu sistemlerin iyi analiz edilerek tekrar düzenlenmesi bizim görüșümüz dür. Bu kapsamda METALTEK te yapılan yatırım teșvik sunumları çok önemli bir çalıșma olmuștur. En azından stratejik yatırım konusunda yapılan çalıșmalar ilerisi için umut vericidir. İlerleyen süreçte bu komisyonda yapılan çalıșmalar hakkında daha detaylı sizlere aktarımda bulunacağım.

Ö

Daha önceki aktarımlarımızda piyasa güvensizliğinden bahsetmiș idik; Geldiğimiz nokta bizi bu konuda haklı çıkardı. Ancak gerekli tedbirlerin önemli kısmı halen alınmadı. Merkez bankalarından

gelen faiz indirimleri, Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin azalması, ABD-Çin ticaret görüșmelerinde anlașma beklentilerinin artması iyimserliğin kaynakları. Türkiye aleyhine yine ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yaptırımlar bu așamada çok fiyatlamaya dahil edilmiș değil. Ancak olumlu gelișmelerin belli ölçüde fiyatlanması nedeniyle piyasalarda daha temkinli bir görünüm öne çıkmaya bașlamıș durumda. Piyasa diliyle “düzeltme” tabiri daha yerinde olacak. Ancak olumsuz haber akıșı olması durumunda farklı bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Dikkat çeken diğer nokta gerek Türkiye gerekse ABD ve Avrupa merkez bankaları söylemlerinin birbirleriyle çok benzeșmeye bașlaması. Ayrıca düșük faiz politikası uyguluyorlar. Fed Bașkanı POWELL ise “Fed, mevcut politika durușunun muhtemel uygunluğunu sürdüreceğini düșünüyor” dedi. Bu açıklama sonrası benzer algılar Fed için de oluștu. Avrupa Merkez Bankası’nın düșük faiz ve parasal genișlemeden yana tavrı zaten biliniyor. Düșük faiz hem reel ekonomiler hem de borsalar için iyi bir gelișme elbette. Her ne kadar genele yaygın bir hareketten söz etmek zor olsa da reel ekonomideki hareketlenmede payı var. Geçen hafta açıklanan Türkiye dıș ticaret verileri bu açıdan önemli. Ağustos ve Eylüldeki yüzde 1,5 ve 1’lik ithalat artıșları dikkate değer. Temmuzda yüzde 8,5, Haziranda 22.7 düșüșler vardı. Buna karșılık Eylül ihracat artıșı ise 0.3’te kaldı. Ağustos ve Temmuz için bu rakamlar yüzde 1,6 ve 7,9 artıș șeklinde idi. Gittikçe ihracatta azalan bir ivme var. Bunu da özellikle Euro Bölgesi ekonomileri bașta olmak üzere küresel ekonomideki yavașlamaya ve bir miktar da TL’deki değerlemeye vermek gerekir. TÜFE bazlı reel kur endeksinde son aylarda bir artıș söz konusu. 69 seviyesinden 76 seviyesinin üzerine tașındı. Olumlu havanın sürdüğü dıș piyasalarda ise çok fazla dalgalanma görülmüyor. 


Teknik

126

Mimari Sistemlerin; Rekabet Ă&#x153;stĂźnlĂźÄ&#x;Ăź OluČ&#x2122;turulmasÄą AçĹsÄąndan Ă&#x2013;nemi Ersoy Ă&#x2021;AKIR YĂźksek Mimar

lĂźminyum EkstrĂźzyon profil pazarÄąnda yaČ&#x2122;anan yoÄ&#x;un rekabet ve ekonomideki daralma karČ&#x2122;Äąnda firmalar, kaçĹnÄąlmaz olarak rakipleriyle rekabet ĂźstĂźnlĂźÄ&#x;Ăź yarÄąČ&#x2122;Äąna girmiČ&#x2122;lerdir. Fiyat, kalite, gĂźvenirlik, zamanÄąnda teslim gibi faktĂśrlerin firmalar dĂźzeyinde birbirine çok yaklaČ&#x2122;mÄąČ&#x2122; olmasÄą, yĂźkselen ve geliČ&#x2122;en yeni pazarlara hitap eden â&#x20AC;&#x153;Mimari cephe ve doÄ&#x;rama sistemleriâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; kavramÄą Ăźzerinde daha fazla yoÄ&#x;unlaČ&#x2122;masÄą gerekliliÄ&#x;ini gĂźn yĂźzĂźne çĹkarmÄąČ&#x2122;tÄąr. FirmalarÄąn rekabet gĂźcĂź â&#x20AC;&#x153;Mimari cephe ve doÄ&#x;rama Sistemleriâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; konusunda yaptÄąklarÄą Ăźr-ge ve ar-ge yatÄąrÄąmlarÄąna baÄ&#x;lÄą yenilik oluČ&#x2122;turma becerileriyle yakÄąndan ilgilidir. Bu nedenle firmalarÄąn bu konuya yatÄąrÄąmÄą benimsemesi, hem ulusal hem de uluslararasÄą pazarlara girebilmeleri ve orada tutunabilmeleri açĹsÄąndan Ăśnem taČ&#x2122;ÄąmaktadÄąr. AyrÄąca rekabet ĂźstĂźnlĂźÄ&#x;Ăź yaratmada Mimari Sistemler konudaki entelektĂźel bilgiyi kullanma ve yĂśnetme de Ăśnemli bir yere sahiptir. Peter Drucker rekabet ĂźstĂźnlĂźÄ&#x;Ăź kurmak isteyen ekonomilerinde kaynaÄ&#x;ÄąnÄą â&#x20AC;&#x153;doÄ&#x;ru bilgiâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;den aldÄąÄ&#x;ÄąnÄą ifade etmektedir. Bu sebeple doÄ&#x;ru bilgiye ulaČ&#x2122;mak ve bu konuyu iyi bilen profesyonellerle çalÄąČ&#x2122;mak hayati Ăśnem taČ&#x2122;Äąr. Bu tĂźr bir deÄ&#x;iČ&#x2122;imi ve geliČ&#x2122;imi ciddi anlamda fark eden ve gerekli yatÄąrÄąmÄą yapan firmalar, pazara ĂśncĂźlĂźk eden firmalardÄąr ve bu firmalarÄąn yaptÄąÄ&#x;Äą iČ&#x2122; ise Mimari inovasyonâ&#x20AC;&#x2122;dur . Firmalar, Mimari inovasyon sayesinde rekabet avantajÄą elde eder ki, teknoloji ile bilgiyi birleČ&#x2122;tirerek, yeni â&#x20AC;&#x153;Mimari cephe ve doÄ&#x;rama sistemleriâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; piyasaya sĂźrerek rekabet ĂźstĂźnlĂźÄ&#x;Ăź sayesinde pazarÄą ele geçirmesine yardÄąmcÄą olur. MĂźČ&#x2122;terilere yĂśnelik â&#x20AC;&#x153;yeni ve farklÄą sonuçlarâ&#x20AC;? pazarda firmalarÄą her zaman taze tutar. MĂźkerrerlikten ve tek dĂźzelikten sÄąkÄąlmÄąČ&#x2122; yeniye ihtiyaç duyan seçici mĂźČ&#x2122;terilere hitap eder. Yeni, geliČ&#x2122;tirilmiČ&#x2122; tasarÄąm, imalat ve montaj yĂśntemleri ile gĂźnĂźn ihtiyaçlarÄąna cevap veren â&#x20AC;&#x153;Mimari Cephe ve DoÄ&#x;rama Sistemleriâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, pazarÄąn geliČ&#x2122;mesine de katkÄąda bulunur. Yurt dÄąČ&#x2122;Äą taleplerin de artmasÄąnÄą saÄ&#x;lar. DoÄ&#x;ru bilgi ile tasarlanmÄąČ&#x2122; sistemler, mimari fikirleri ortaya çĹkarmaya destek olmak ve bunlarÄą uygulanabilir hale getirmek için yapÄąlan tĂźm çabalarÄą desteklerken, yeniliÄ&#x;in kullanÄąm sĂźrecini, yani ĂźrĂźnĂźn geliČ&#x2122;tirme, uygulama ve transferini de kolaylaČ&#x2122;tÄąrÄąr. MimarlarÄąn hedeďŹ&#x201A;erinin gerçekleČ&#x2122;tirilmesi imkan sunar. Buna paralel olarak ta pazar talepleri artar.

A

Neden Firmalar yeni mimari sistemlere ihtiyaç duyarlar? Ă&#x2021;ĂźnkĂź; t#Ă ZĂ LwTBOBZJQPMJUJLBMBSÂ&#x2018;ZMBJTUFOFOCBĹ&#x2014;BSÂ&#x2018;ZÂ&#x2018;UFLCBĹ&#x2014;Â&#x2018;OB elde edemezler. Yeniliklere ve mĂźČ&#x2122;terilerine sunacaklarÄą doÄ&#x;ru sistemlere ihtiyaçlarÄą vardÄąr.

t:FOJNJNBSJTJTUFNMFS SFLBCFUHĂ DĂ OĂ OBOBIUBSÂ&#x2018;EÂ&#x2018;S t,Ă SFTFMMFĹ&#x2014;NFEFOLBZOBLMBOBOCBTLÂ&#x2018;MBSOFEFOJZMFGJSNBMBSJĂ&#x17D;JO â&#x20AC;&#x153;korunaklÄąâ&#x20AC;? alanlar ciddi oranda azalmaktadÄąr. Gßç noktalarÄąna ihtiyaçlarÄą vardÄąr. t'JSNBMBSÂ&#x2018;ONFWDVUEVSVNVEFWBNFUUJSNFTJWFZFOJMJLMFSFZĂ [ çevirmesi, firmalarÄą dezavantajlÄą konumdan avantajlÄą konuma getirmede yetersiz kalmaktadÄąr. Sonuç olarak, PazarÄąn bĂźyĂźyen ticari kanalÄą teknolojiyle daha fazla entegre hale gelmiČ&#x2122; olan â&#x20AC;&#x153;Mimari cephe ve doÄ&#x;rama sistemleriâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; sektĂśrĂźdĂźr.

Ersoy Ă&#x2021;akÄąr Kimdir? â&#x20AC;&#x2DC;1997 Y.T.Ă&#x153;. MimarlÄąk bĂślĂźmĂź mezunudur. Ä°ngiltere Bath Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nde; Giydirme cephe tasarÄąm ve konstĂźksiyon, Giydirme cephelerde yangÄąn performansÄą, StrĂźktĂźrel performans: YĂźklemeler, StrĂźktĂźrel kontrol ve Eurocode konularÄąnda eÄ&#x;itim almÄąČ&#x2122;tÄąr. 2015 yÄąlÄąnda Ä°TĂ&#x153;â&#x20AC;&#x2122;den Cephe sistemleri uzmanlÄąÄ&#x;Äą eÄ&#x;itimi almÄąČ&#x2122;tÄąr. Ä°TĂ&#x153; tarafÄąndan dĂźzenlenen â&#x20AC;&#x153;Cephe sistemleri: Performans, Standart ve Č&#x2DC;artname UzmanlÄąk Sertifika ProgramÄąâ&#x20AC;? Äąnda 3 yÄąl sektĂśrel eÄ&#x;itmen olarak gĂśrev almÄąČ&#x2122;tÄąr. Fatih Sultan Mehmet Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nde â&#x20AC;&#x153;Mimari uygulamalarda "MĂ NJOZVNWFHFMFDFLUFLJZFSJWF ,Â&#x2018;SLMBSFMJĂ&#x192;OJWFSTJUFTJOEFi(FMFDFÄźJO cephe sistemleriâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; Ăźzerine seminer vermiČ&#x2122;tir. Gebze YĂźksek Teknoloji EnstitĂźsĂźâ&#x20AC;&#x2122;nde cephe sistemleri Ăźzerine misafir eÄ&#x;itmen olarak eÄ&#x;itim vermiČ&#x2122;tir. Fikri ve SÄąnai haklar mahkemesinde sektĂśrel bilirkiČ&#x2122;ilik gĂśrevlerinde bulunmuČ&#x2122;tur. YayÄąnlanmÄąČ&#x2122; yazÄą ve makaleleri vardÄąr. BazÄąlarÄą; Giydirme cepheler ÄąsÄą hesabÄą (2015), Giydirme cephe ve yoÄ&#x;uČ&#x2122;ma & Nem kontrolĂź (2015), Giydirme cephelerde gĂźn ÄąČ&#x2122;ÄąÄ&#x;Äą performansÄą (2015), Mimariâ&#x20AC;&#x2122;de çift cepheler (2014), Movable Solar Shading Systems (2014), Pencereler (2014), Bloom Solar Shading (2014), Liquid Façade (2014), Cam panellerde radyasyon etkileČ&#x2122;imi (2014), AkÄąllÄą cephe sistemleri (2014), Vertical Gargen Facade Systems (2013), Giydirme cephe sistemleri sÄąnÄąďŹ&#x201A;andÄąrma kriterleri (2013), Matrix Façade (2013), Thermometric Façade (2013), Clasification of Facade Systems (2013), Facade Systems Performance Criteria (2013) Giydirme cephelerde enerji verimi (2013), MimarlÄąkta alĂźminyum pencere, kapÄą ve perde duvar sistemleri (2013), Perde duvar sistemleri ve tariďŹ&#x201A;er (2013), Mimari cephelerde alĂźminyum kompozit panel kullanÄąm kriterleri (2007)â&#x20AC;Ś Mimari Sistem evleri, ar-ge ve Ăźr-ge Merkezleri, profil Ăźreticisi fabrikalarÄą, yatÄąrÄąmcÄąlar, mimarlar ve cephe uygulama firmalarÄąna â&#x20AC;&#x153;Mimari Cephe ve DoÄ&#x;rama Sistemi TasarÄąmÄąâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; ve â&#x20AC;&#x153;Mimari Cephe KabuÄ&#x;u DanÄąČ&#x2122;manlÄąk Hizmetleriâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; ve â&#x20AC;&#x153;Teknik DanÄąČ&#x2122;manlÄąkâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; hizmetleri vermektedir.


Makale

128

Yangın ve Yangın Sınıflarında Değerlendirme Nevin GÜNEY TOK Makine Mühendisi

İ

stanbul yangınları meșhur olduğu bir dönemi okuduk duyduk veya yașadık. Tarihi tulumbacılar, kadırgalılar, İstanbul Üniversitesi içeresindeki Yangın kulesi hepsi o döneme ait izleri bugüne tașımaktadır. Günümüzde yangın konusunda neler var diye merak edip İstanbul Büyükșehir Belediyesi İtfaiye Daire Bașkanlığı İstatistik raporlarını incelediğimde ürpertici rakamları gördüm.* 2.MÜDAHALE ÇALIȘMALARI 2.1 İTFAİYE OLAYLAR Tablo 4. 2015 yılında İstanbul’da 26.978 yangın, 1.507 sıkıșmalı trafik kazası, 1.006 sel/su baskını, 5.482 güvenlik tedbirleri, 14.204 can kurtarma, 7.128 diğer itfaiye olayı, 50.342 acil ambulâns çıkıș olmak üzere toplam 106.647 olaya müdahale edilmiștir. Tablo 4.’de görüldüğü üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre %12’lİk artıș ve 2015 yıl sonu itibariyle 2010 yılına göre %53’lük bir artıș meydana gelmiștir. 26.978 yangın 2015 yılına aitti ve her geçen gün bu rakamın arttığı ifade edilmekteydi. Oysaki modern yapılar yangına dayanımlı malzemeler, giydirme cephelerle akıllı binalar bu rakamların düșmesinden çok artmasına sebep olmuș gibi geldi. Evet yönetmelikler olușturulmuș hatta malzeme sınıfları buna göre belgelendirmeler yaratılmıș durumda. Eski binalardaki gibi cepheler pișmiș toprak, kil veya çimento esaslı tuğlalar veya benzeri ürünlerle kaplanmamakta. Daha çok çok katmanlı değișik malzemeler kullanılmaktadır. Doğru katmanlașma yaratıldığında bu binaya yangın için artı özellik kattığı gibi kullanılan malzemelerdeki en ufacık hata kurunun yanında yașta yanar misali tahmin edilenin ötesinden yangın olasılıklarını da doğurabilir. Bu nedenle yangının yayılmasına etken cepheler incelenmesi gereken en önemli cephelerdir. Yüksek oranda yangın riskinde bulunan cepheler yașanan üzücü deneyimler Alüminyum Kompozit Levha ve havalandırmalı

yalıtım kaplamalı sistemlerden oluștuğu gözlenmiștir. (Tablo. 1) Bizler bazen sadece malzemenin A2 veya A1 olmasına bakarak kararlar almaya çalıșıyoruz. Ancak bunu destekleyen ve etkileyen diğer konular ise duman ve yayımcılıktaki özellikleridir. A2,s1,d0 bir malzemem olduğu gibi A2,s2,d0 malzemede olabilir mi sorusunu da beraberinde getiriyor. Bizler bazen yangına tepki ile yangına dayanım birbiri içinde karıștırıyor olabiliriz. Yangına dayanım, bir sistemin veya malzemenin yangına direnç gösterme ve idealde iki bağımsız bölüm arasında yangının ve yanma gazlarının geçișini engelleme yeteneklerini belirlemeyi hedefler. Yangına tepki ise bir sistem veya malzemenin, özellikle insan tahliyesinin çok önemli olduğu, yangının ilk çıkıș anlarında yangın gelișimine ve yayılmasına katkısını ölçen unsurları içerir. Malzemenin tepkisi gelișmekte olan bir yangına, tutușmaya yatkınlığı, açığa çıkaracağı ısı ve alevi tașıma özellikleri ile ne șekilde ve ne seviyede katkıda bulunduğu; yangının gelișme așamasında kontrol altına alınmasında ve insanların yangından uzaklașma kolaylığı açısından çok büyük önem tașır. Malzemenin kimyasal bileșim, kalınlık, renk, yoğunluk yangına tepki performansını etkileyen en önemli değișkenlerdir. Bunların yanında montaj ve sabitleme șekli, kullanılan altlıklar, bırakılan hava boșlukları, açıkta kalan kenarlar ve eklem yerleri son uygulama açısından yangına tepki performansı üzerinde bir hayli etkilidir. Dolayısıyla sadece malzemenin tek renk ve kalınlıkta almıș olduğu belgelendirme montaj ve arkasındaki katmanlara bağlı alınmıș yapı elamanı belgesi olarak düșünülmemelidir. Sistemin tamamı üzerindeki parametreleri ile test edildikten sonra yapı elemanın yanmazlık belge sınıfı alınmalıdır. *

(http://itfaiye.ibb.gov.tr/img/1749111112016__7599298358.pdf)

TS EN 13501-1 standardına göre așağıda sınıflandırmalar açıklanmaktadır. Tablo. 1 Birinci Grup Karakterler A1- Hiç Yanmaz A2- Zor Yanıcı B1, B2 - Zor Alevlenici C, D, E, F, - Normal Alevlenici

İkinci Grup Karakterler

Üçüncü Grup Karakterler

s1 - en az duman, duman yok

d0 - Yanarak damlama yok

s2 - duman kısmen

d1 - Yanarak damlama kısmen

s3 - duman performansı belirlenmemiș

d2 - Performans belirlenmemiș

veya alevlenici


Sektör

132

Salt Cam Geleneksel Aile Bulușması Yapıldı Salt Cam, 4–6 Ekim 2019 tarihleri arasında Mersin Liparis Resort Otel’de bir araya gelen bayilerine bir tatil organizasyonu havasıyla geçen etkinliklerle unutulmaz anlar yaşattı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Salt Cam “Aile Bulușması”nın ilk gününde Salt Cam’da öğle saatlerinde barbekü partisi yapıldı. Akșam saatlerinde canlı müzik eșliğinde vakit geçiren davetlileri, Salt Cam Yönetim Kurulu Bașkanı Metin SALT hoș geldiniz konușmasıyla karșıladı. 2. gün, Metin SALT’ın piyasalar ve sektör üzerine konușmasının ardından ekonomist Cenk İNCEOĞLU’nun ekonomi ile ilgili görüșleri dinlendi ve Trakya Cam Sanayi İș Ortakları Gelișim Müdürü Sefa ERTAN ısı camın enerji verimliliği üzerindeki etkileri için bir konferans verdi. Daha sonrasında

bayiler serbest zamanda eğlenceli saatler geçirme fırsatı da buldu okey ve tavla turnuvaları sonrası dileyen misafirler denize girip tatilin tadını çıkardılar. Akșam saatlerinde gala gecesi için Salt Cam ekibinin hazırlamıș olduğu konser eșliğinde yemek yenildi. Daha sonra çekilișle çeșitli hediyeler dağıtıldı. Dereceye giren müșterilere plaket takdim edildi. Ödül töreninde, yurtiçi ve yurtdıșında sektörümüzü yayınladığı Win&ART Proje, ALU&Art ve Yurtdıșı özel dergileri ile bașarıyla temsil eden Kemalettin AKSÖZ’e de bir plaket verildi. Okey ve tavla turnuvalarının birincilerine de ödülleri

takdim edildi. Canlı müzik ve danslarla eğlence geç saatlere kadar sürdü. Son gün ise öğleden sonra yapılan barbekü partisi ile aile bulușması sona erdi. Seneye tekrar bulușmak dileğiyle davetliler mutlu bir șekilde, enerji depolayarak ayrıldılar. Salt Cam Traditional Family Meeting has Been Done Between 4-6 October 2019 at Mersin Liparis Resort Otel Salt Cam organized an unforgettable avtivity in the atmosphere of holiday with their dealers.


5HNODPúQGHNV ACP YAPI

139

.(36$1.(3(1.

 

ADANA CAM

130-131

.210(76$1

$.3$$/h0ê1<80

/RJR

0(5ê'<(1)8$5&,/,.$.<h=/(5$/h0ê1<80085$70(7$/ALBOND

23

086(52720$6<21ALCAS

13

2.<$186$/h0ê1<80

ALCO METAL

91

$/)$0(7$/$/6(0(7$/ARDIÃ&#x2021; CAM

49

$5)(1$/h0ê1<80$6$æ$/h0ê1<80%ê5ê.ê0.$/,3%266<%ê56$1&$0&$55$0ê0$5/,.d(7ê1&ê9$7$ '(06$1$/h0ê1<80 'g57(/.$/,3 (.67(.$/h0ê1<80 (7ê$/h0ê1<80 (;327ê0/$'ê1 )(167(5%$8)5217$/(g=d(/ê.0$.ê1$3ê.$6$157&+,1$5(1.6$1$/h0ê1<805(1.721$/h0ê1<806$5$<$/h0ê1<806$<$1/$5$/h0ê1<806(5&$ê5

$UND.DSDNêoL

6(<.2d$/h0ê1<806ê67(0$/h0ê1<8062/$5.$8d8.628'$/   

67$5ê80'225,80 æ$)$.60(7$/ æê0æ(.$/h0ê1<80

 gQ.DSDNêoL6Ã&#x2013;UW

TALSAD

99

TECHNOFORM

11

TRAKYA CAM

3375(0&2,//%58&.HORST KLAES

21

781&$<&$06816(7,4$/h0ê1<807h<$3)8$5&,/,.

/RJR

ê=$/h0ê1<808=81(5$/h0ê1<80

*$/6ê$'GENÃ&#x2021; KAYALAR METAL

93

*16$/h0ê1<80+ê/$/$/h0ê1<80

KARAKALEM CEPHE .$53(1.$5$/h0ê1<80 .$<$/$5$/h0ê1<80

129 $OW%DQW 

h0ê7$/h0ê1<80 9251( <$98=0(7$/

LQIR#DOXDUWFRPWUÂ&#x2021;ZZZDOXDUWFRPWU

 gQ.DSDN $UND.DSDN


Profile for winartaluart

ALU&Art SAYI 61  

ALÜMİNYUM, CEPHE, YAPI, MİMARİ, PROJE DERGİSİ ( ALUMINIUM SIDING ARCHITECTURAL PROJECT MAGAZINE ) Alüminyum, Ahşap gibi ürün grubunu içeren...

ALU&Art SAYI 61  

ALÜMİNYUM, CEPHE, YAPI, MİMARİ, PROJE DERGİSİ ( ALUMINIUM SIDING ARCHITECTURAL PROJECT MAGAZINE ) Alüminyum, Ahşap gibi ürün grubunu içeren...

Advertisement