__MAIN_TEXT__

Page 1


,661

Verimli Fuarlar Geçirmenizi Dileriz

0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 6$17ú&/7'û7ú$G×QD İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ

Kemalettin AKSÖZ

'VBSMBS CJSÎPL mSNB UBSBG‘OEBO àSàO HSVQMBS‘O‘O TFSHJMFOEJ˘J TFLUÚS QSPGFTZPOFMMFSJ JMF àSFUJDJMFSJO CVMV̄UV˘V LÚQSà OJUFMJ˘J UB̄‘ZBO UJDBSFUJ HFMJ̄UJSNF QMBUGPSNMBS‘E‘S #V UJDBSJ QMBUGPSNMBSEB TFSHJMFOFO àSàO HSVQMBS‘O‘O ZBO‘OEB TFLUÚSàO VMB̄U‘˘‘ TPO JOPWBUJG HFMJ̄NFMFS EF UBLJQ FEJMNFLUFEJS #J[MFS EF 8JO"351SPKF WF "-6"SU %FSHJMFSJ PMBSBL GVBSMBS‘ CBT‘OUPQMBOU‘MBS‘O‘ ÚEàMUÚSFOMFSJOJZBL‘OEBOUBLJQFEFSFLZFSFM WF VMVTMBSBSBT‘ UJDBSJ QMBUGPSNMBSEB TFLUÚSàNà[F ZÚO WFSFO FULJOMJLMFSJO OBC[‘O‘UVUNBZBEFWBNFEJZPSV[ "MNBOZB /JKFSZB łSBOWF(àSDJTUBOàMLFMFSJOEFCVMVOBOUFNTJMDJMJLMFSJNJ[ JMF TJ[MFSJ EBIB HFOJ̄ LJUMFMFSF VMB̄U‘S‘ZPS JISBDBUB WF JISBDBU ZBQNBL JTUFZFOTFLUÚSQBZEB̄MBS‘N‘[BEFTUFLPMVZPSV[ :‘M‘OJMLÎFZSF˘JOEFłSBO%P8JOUFDI 1PMPOZB#VENB 6LSBZOB*OUFSCVJME GVBSMBS‘OEB:VSUE‘̄‘½[FM4BZ‘N‘[‘OEB˘‘U‘N‘O‘HFSÎFLMF̄UJSEJL:VSUE‘̄‘ ½[FM 4BZ‘N‘[ JMF EF $F[BZJS #BUJNBUFD 4‘SCJTUBO 4FFCCF (àSDJTUBO $BVDBTVT -BHPT 5IF #JH  #B˘EBU *SBLCVJME 'BT 5IF #JH ,BIJSF 5IF #JH  "EEJT#VJME GVBSMBS‘OEB TFLUÚS QSPGFTZPOFMMFSJZMF CJS BSBZB HFMFDF˘J[ 8JO"351SPKFWF"-6"SU%FSHJMFSJNJ[JOTPOTBZ‘MBS‘JMFZVSUJÎJOEFłŌBBU ,POVU,POGFSBOT‘OEB "EBOBłŌBBU'VBS‘OEBZVSUE‘̄‘OEBJTF"MNBOZB .àOJI#"6:BQ‘'VBS‘OEBZFSJNJ[JBME‘L 4FLUÚSàNà[àOCBTL‘BEFEJWFEB˘‘U‘NB˘‘ZMBFOÎPLUBLJQFEJMFOEFSHJMFSJ PMNB Ú[FMMJ˘JOJ V[VO Z‘MMBSEBO CFSJ LPSVZBO 8JO"351SPKF WF "-6"SU %FSHJMFSJNJ[JOZFOJTBZ‘MBS‘JMFCJSMJLUFCVZ‘MLF[IB[‘SMBE‘˘‘N‘['VBS½[FM 4BZ‘N‘[‘.BSUUBSJIMFSJBSBT‘OEB3FFE5àZBQUBSBG‘OEBO5àZBQ 'VBS WF ,POHSF .FSLF[JOEF Eà[FOMFOFO "WSVQBO‘O JLJODJ 5àSLJZFOJO JTF FO CàZàL JIUJTBT GVBS‘ PMBO "WSBTZB 1FODFSF ,BQ‘ $BN 'VBS‘OEB WF "MàNJOZVN 1SPmM $FQIF 4JTUFNMFSJ"LTFTVBSMBS‘ ½[FM #ÚMàNàOEF TJ[MFSMF CVMV̄UVSBDB˘‘[ àO à[FSJOEF àMLFEFO JO à[FSJOEF TFLUÚS QSPGFTZPOFMJOJO CJS BSBZB HFMFDF˘J GVBSEB D\U× GHUJL WF D\U× VWDQG JMF LBU‘M‘N HÚTUFSFDF˘J[ Salon 2 - 223A, Salon 9 – 904, Salon 14 - 1402B OPMV TUBOUMBS‘N‘[EBO ZFOJ TBZ‘MBS‘N‘[‘ JODFMFZFCJMJS GVBSB WF TFLUÚSFEBJSHÚSà̄MFSJOJ[JCJ[JNMFQBZMB̄BCJMJSTJOJ[ #V TBZ‘MBS‘N‘[ JMF "WSBTZB ,BQ‘ 1FODFSF $BN 'VBS‘O‘O BSE‘OEBO %JZBSCBL‘S:BQ‘ 4BNTVO:BQ‘ ,POZBłŌBBU #VSTB:BQ‘GVBSMBS‘OEBZFS BMBSBLTFLUÚSZBL‘OEBOUBLJQFUNFZFEFWBNFEFDF˘J[ 4J[MFSJOEFTUF˘JJMFTFLUÚSEFCJSJMLJHFSÎFLMF̄UJSFSFL"WSBTZB1FODFSF ,BQ‘ $BN "MàNJOZVN'VBS‘OBLBU‘MBOWF[JZBSFUFEFOmSNBMBS‘OGPUP˘SBnBS‘O‘O ZFSBME‘˘‘$OEPdDO×üPDP×]×CVZ‘MLF[ZBZ‘OBIB[‘SMBZBSBLłTUBOCVM :BQ‘'VBS‘OEBLJTUBOE‘N‘[EBOmSNBMBSBEB˘‘U‘N‘O‘HFSÎFLMF̄UJSFDF˘J[

Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü Handan AKSÖZ handan@winartproje.com Reklam Departmanı Kadir AKSÖZ kadir@winartproje.com Özden KURMA pazarlama@winartproje.com Web Master Aydoğan A. GÜRSOY editor@winartproje.com Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com T: +49 170 92 38666 Gürcistan Temsilcisi Abdulmutalim TEMİRAK İran Temsilcisi Hamed SARCHAMI Nijerya Temsilcisi Mehmet KASAP Yayın Danıșma Kurulu GALSİAD Yön. Krl. Bșk. Celalettin KIRBOZ Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Bșk. Fikret YILMAZ Kompozit San. Der. G. Sekreteri İsmail Hakkı HACIALİOĞLU Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK Dr. Yük. Müh. O. Muzaffer TAMER Mimar Osman GÜDÜ Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI Öğretim Üyesi - Yönetim Danıșmanı Dr. Fatih ANIL Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFł45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS %DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ$OPLQ\XPVHNW|UQH\|QHOLNWLU

û8%$70$57<×O6D\×

8JO"351SPKFWF"-6"SU%FSHJMFSJNJ[JZBL‘OEBOUBLJQFUUJ˘JOJ[JÎJOTJ[ EF˘FSMJEPTUMBS‘N‘[BUF̄FLLàSMFSJNJ[JJMFUFSFL TUBOEMBS‘N‘[B[JZBSFUJOJ[EFO POVSEVZBDB˘‘N‘[‘CFMJSUNFLJTUFSJN)FQJNJ[JOWFSJNMJCJSGVBSHFÎJSNFTJOJ UFNFOOJFEFS J̄MFSJOJ[EFCB̄BS‘MBSEJMFSJN $/8 $UW%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS $/8 $UW%FSHJTJCBT‘OZBZ‘ONFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[WFSNJ̄UJS %FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


icindekiler 16

74

102

168 14

152

38

14

İhracatını Sürekli Olarak Arttıran Firma: Alfa Metal

88

Ali Natık BUDA; “İstanbul’un En Güzel Camisini Yaptık”

16

AlKop’tan Sektöre İhtisas Meslek Lisesi

94

İnșaat ve Konut Konferansı Gerçeklești

20

Türk Yapı Sektörü Dünyanın En Büyük Fuarında Buluștu

102

Yeni Yașam Alanlarınızın Mimarı: Amanos

38

Durușu ve Kalitesiyle Fark Yaratan Marka: Albond

116

Münih BAU 2019 Fuarı Rekor Kırdı

48

Teknolojiyi Yakından Takip Eden Firma: Asistal Alüminyum

152

Sait DÜZYURT; “Ana Hedefimiz Üretim ve İhracattır”

74

TALSAD Genel Kurul’da Üyeleri İle Bir Araya Geldi

154

Arfen İhtiyaçlarınıza Çözüm Üretir

80

BAKİEL Sektör ve URGE Projesi Toplantısı Gerçeklești

168

GALSİAD, 2019’un İlk Genel Kurul Toplantısını Gerçekleștirdi


Sektör

10

Technoform, Bau Munich 2019 Fuarı’na Katıldı Technoform 14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Münih’te düzenlenen BAU Munich 2019 Fuarı’na katıldı. Yapı sektöründe dünyanın en büyük ve en tanınmış fuarlarından biri olan BAU fuarı bu yıl yine çok yüksek bir katılımla ziyaretçilerini ağırladı.

Technoform, BAU fuarında yeni logo ve tek marka altında toplanmıș olan ürünlerini sergiledi. Stand içerisinde yer alan görsel sunumlar ve ürün numuneleri ile son dönemde gerçekleștirilen yeni tasarım ürünler ve teknik çözümler farklı hikaye bașlıkları altında ziyaretçilere tanıtıldı. ( Isı yalıtımı – Optimize edilmiș Uf değeri, Anti Bimetal – Çoklu çözümler, Leed Platinium Sertifikası – Deloitte Tower, C2C Gold Sertifikası, Sanal Ürün Geliștirme-Çözüm desteği, Sürme Kapılar- Güvenilir çözüm ortağı, Renkli profiler, ASA GF- Yüksek UV dayanımı, vb…) Technoform’un geleneksel hale gelen “Müzede Bir Gece” etkinliği bu

yıl, 16 Ocak Çarșamba akșamı Münih Deutsche Museum’da gerçekleștirildi. Dünyanın pek çok yerinden etkinliğe katılan davetliler, ilginç sunumları beğeni ile izlediler. Bu yıl sürdürülebilirlik ve akıllı cephe uygulamaları hakkında ziyaretçilere bilgiler verildi. Önce DGNB GmbH yöneticisi Johannes KREİßİG bir açılıș konușması gerçekleștirdi. Onun ardından MVRDV firması yöneticisi Jan KNİKKER bina tasarımında sürdürülebilirlik ve akıllı cephe uygulamaları hakkında bir sunum gerçekleștirdi. KNİKKER sunumda; proje tasarımlarında, bina çözümlemelerine nasıl yaklaștıklarını, yașam alanlarını tasarlarken sürdürülebilirlik, çok fonksiyonlu kullanım, mimari bütünlük, enerji tasarrufu, modern ve çağdaș

yorum, kent ve doğa arasında pozitif bir denge kurulması gibi öncelikler doğrultusunda tasarımları nasıl planladıklarını ve uyguladıklarını ilginç örnekler ile davetlilere anlattı. Sunumda tanıtılan bina uygulamaları ve proje așamaları davetlilerin büyük ilgisini çekti. Technoform participated in Bau Munich 2019 Fair Technoform participated in the BAU Munich 2019 Fair held in Munich between 14-19 January 2019. BAU, one of the world’s largest and most well-known fairs in the building sector, hosted its visitors again this year with a very high attendance.


Röportaj

14

İhracatını Sürekli Olarak Arttıran Firma: Alfa Metal 30 yıllık engin birikimi, alüminyum döküm sektöründeki duayen özelliği, kaliteli üretim mantalitesi ve zamanında hizmet anlayışını kalifiye personeliyle birleştirerek alt yapısında toplayan Alfa Metal Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali BAKANER’e röportaj sorularımızı yönelttik. belirli bir konuya yönelik olması, katılımcı firmalara ilgili talebi doğrudan, kısa sürede ve en etkili biçimde yakalama imkânı vermekte; bu sayede de hem satıș hem tanıtım açısından önemli kazanımlar elde edilmesini sağlamaktadır. Bu açıdan fuarlar, tanıtım kapsamlı olmakta ve katılımcıların etkili satıș grafiğinin birebir pazarlama ilișkileri ile artmasına aracılık etmektedir. Alfa Metal Alüminyum San. Ve Tic. A.ș Yönetim Kurulu Bașkanı Ali BAKANER

Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlamaktasınız? Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kurulușu arasında yer alan firmamız, alüminyum ekstrüzyon firmalarının talepleri doğrultusunda 90, 100, 110, 127, 140, 152, 178 gstave 202 mm gibi değișik çaplarda ve yine isteğe göre uluslararası normlardaki 6005, 6060, 6063, 6082, 6463 ve benzeri alüminyum alașımları șeklinde yüksek kalitede billet üretmeye devam etmektedir. Müșterilerine layık oldukları en kaliteli billeti sunabilmek için dünyanın en modern döküm sistemi olan Amerikan “Wagstaff AirSlip Hot Top Billet Casting System” ile döküm yapmaktadır. 2018 yılında yapmıș olduğunuz yatırımlar ve yeni ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz? 2018 yılında üretime bașlayan yeni tesisimizle birlikte kapasitemizi 110.000 ton/yıla çıkarmıș bulunmaktayız. Böylece üretim, kapasite ve satıș hasılatı bakımından ciddi bir büyüme sağlamıș durumdayız. Birincil ve ikincil alüminyum billet üretiminde Wagstaff döküm sistemi ve son teknoloji homojenizasyon fırınlarıyla

Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda adından bahsettirmeyi bașarmıștır. Ürün gruplarınızın bulunduğu yurtiçi ve yurtdıșı pazarlarınızdan bahseder misiniz? İhracatını son yıllarda sürekli olarak artıran firmamız, yeni pazarlara yönelerek müșteri portföyünü genișletmeyi hedeflemektedir. Avrupa Birliği üyesi ve adayı, Afrika kıtasının gelișmekte olan yirmi farklı ülkesine ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Yurtiçi ve yurtdıșı katılım sağladığınız / katılmayı planladığınız fuarlar nelerdir? Fuarları sektörümüz ve firmanız açısından değerlendirir misiniz? Yurtdıșı fuar organizasyonlarına katılarak teknolojik gelișmeleri ve yenilikleri yakından takip edeceğiz. Yeni pazarlara yöneleceğiz ve yurtdıșı müșteri portföyünü genișleterek ihracatımızı artıracağız. Türkiye alüminyum sektörünün tanıtım gücünü kullanabilmesi için yurtiçi ve yurtdıșı fuarlarına yoğun katılım sağlanmalıdır. Fuarlar, mal ve hizmet üreticilerinin ve tüketicilerinin belli zaman ve mekân dilimi içerisinde buluștukları bir pazar niteliği tașımaktadır. Fuarların

Company that continuously increases its exports: Alfa Metal We conducted an interview with Mr. Ali BAKANER who is the Chairman of Alfa Metal Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ș. company which is the veteran in the aluminum casting sector with its’ 30 years of experience, featuring and combining quality production logic and timely service understanding with its qualified personnel and infrastructure.


Röportaj

16

AlKop’tan, Sektöre İhtisas Meslek Lisesi Alüminyumcular Kooperatifi (AlKop) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Natık Buda ile 2019-2020 eğitim/öğretim döneminde açılacak meslek lisesi ve kuracakları vakıf hakkında konuştuk. cephenin tamamlayıcısı cam üzerine eğitim verilecek. Burası 16 dersliği olan, 6 katlı Anadolu Meslek Lisesi olacak. Bu okulun yapımı sırasında maddi bakımdan biraz zorlandığımız için bazı firmalar bize çok büyük destek verdiler. Okulun pencere profilleri için Schüco, pencereleri için Aygün Alüminyum; iç bölmeler için Hilal Alüminyum ve Saray Alüminyum; panjur ve perdeler için Özdil Panjur; makineler için Yılmaz Makine firmaları okulumuza ürünleriyle bağıșta bulundular.

AlKop’un kurulușundan bahseder misiniz? Alüminyum doğrama ișleri yapan firmaların iștirakleriyle 33 sene evvel benim tarafımdan kurulmuș bir kuruluștur. Bu sürede üyelerimize ișyeri yaptık, teslim ettik ve burada birçok alüminyum doğrama firmaları faaliyette bulundu. Bazı firmalar daha büyük yerlere geçtiler, bazı firmalar da hala burada hizmet vermeye devam ediyor. Bu kooperatifte kaç tane ișyeri mevcut? Burada 300’e yakın ișyeri bulunuyor. AlKop’ta kurduğunuz meslek lisesi hakkında bilgi verir misiniz? Biz, bu ișten ekmek yedik ve ülkeye de yararımız olsun istedim. Bu nedenle AlKop’un elindeki bazı imkanları bu mesleğe faydalı olmak için kullanmaya karar verdik. 2 tane önemli eser yaptık: okul ve cami. Okulu Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol çerçevesinde yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının projesi, Alüminyum Doğrama Meslek Lisesi’ne uygun düșmediği için, biz kendi mimarımıza özel bir proje çizdirdik bu okul için. Bu özel projede, alt katta atölyeleri,

derslikleri, çok amaçlı salonu olan; dıșarıda yeșil alanları ve spor alanları bulunan Sanayi Sitesi içerisinde bir örnek okul olarak tasarladık. Daha önce, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İhtisas Meslek Lisesi yoktu. Milli Eğitim Bakanlığının yönetmelik değișikliği yaptı ve bizim okulumuz, İhtisas Meslek Lisesi olacak. Burada sadece alüminyum cephe, kapı-pencere, otomatik kapı, panjur, alüminyum kaynak ve alüminyum

Peki bu okulda hangi dersler okutulacak? Yaptığımız kapsamlı toplantılar sonucu okulun ders programını yaptık. Bașlıklar halinde belli olan derslerin, șimdi altının doldurulması gerekiyor. Uzun yıllardır birlikte çalıștığım arkadașlarımla önümüzdeki günlerde toplantılar düzenleyip, ders kitabı niteliğinde olacak içerikler hazırlayacağız. Mesela malzeme bilgisi, montaj bilgisi, imalat gibi konuların içeriklerini belirleyeceğiz ve bunları kitaplaștıracağız. Bu, bir ilk olacak. Bu okulun Türkiye’ye örnek olacağını düșünüyorum.


Röportaj

18

de bunu alüminyum doğrama olarak yaptığınızda elde edilecek katma değerin ne kadar olacağını düșünün. Bu okuldan mezun olan sertifikalı bir elemanın yaptığı doğramaları düșünün. Buradan çıkan çocuklar yurtdıșında her alüminyum doğrama firmasında iș bulabilecek nitelikte olacak. Çünkü hem iși bilecek hem de elinde diploması olacak. Burada șantiyelere kadar gidip ișin her așamasını öğreteceğiz. Yani burası katma değeri yükseltir ve dıșarıya dahi usta gönderir.

Sektörümüzün bașlıca istekleri arasında yer alan teknik eleman yetiștirme talebini karșılamıș olacağız. 2019-2020 eğitim/öğretim döneminde okulumuz açılacak. Ben de Milli Eğitim Bakanlığından șöyle bir ricada bulundum: Buraya gelecek meslek hocalarını gençlerden seçin. Çünkü burada onları eğiteceğim; onlarla birlikte müfredat

çalıșması yapacağız, fabrikalara geziler düzenleyeceğiz. Dolayısıyla Bakanlıktan 5-6 tane mesleğe yeni bașlayan öğretmen istedim, onlar da bu talebimi karșılayacaklarını söylediler. Bugün yüksek oranda alüminyum profil ihracatı yapıyoruz. Bu ihracattan yaratılan katma değer ne kadar? Bir

Ben sadece bu ișle meșgul olacağım artık. Kooperatif, yapması gerekenleri yaptı, görevlerini tamamladı. Elimizde sadece bir miktar mal varlığı kaldı. Ben de aynı zamanda bir hukukçu olarak ne yapabilirim diye düșündüm. Yapacağımız toplantı sonucu oybirliği sağlanırsa bir vakıf kuracağız ve kooperatifin bütün mal varlığını vakfa devredeceğiz. Vakıf, gelirinin %80’ini okul, %20’sini cami için kullanılacak. Bu projenin bütün izinlerini aldık. Kat maliklerinin seçtiği 3 tane yönetici var bu sitede. Onlardan biri de benim. Bu kișiler aynı zamanda vakfın da yöneticileri olacak. Böylece oldukça adil olacak. Vakıf da 3-5 kișiyle kolaylıkla kuruluyor, 3 kișiyle de yönetilecek. Vakfın ișleyiși iyice oturunca da ben emekliye ayrılacağım ki gençlere yer açılsın. Sohbetiniz ve verdiğiniz bilgiler için teșekkür ederiz. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Ziyaretiniz için teșekkür ederim. Win&ARTProje ve ALU&Art Dergileriniz sektör için güncel bilgi kaynağı. Sektöre verdiğiniz hizmetlerden dolayı sizleri tebrik eder, bașarılarınızın devamını dilerim. “We will export workers abroad with this school” We talked with Ali Natık Buda, the Chairman of the Board of Directors of Aluminum Cooperative (AlKop), regarding the vocational high school that will be opened in the 2019-2020 academic year and the foundation they plan to establish.


Sektör

20

Türk Yapı Sektörü Dünyanın En Büyük Fuarında Buluștu İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), dünyanın en büyük yapı malzemeleri fuarı olan Bau München Fuarı’na hem Türk yapı malzemeleri sektörü ile info stant katılımı gerçekleştirdi hem de İDDMİB üyesi firmalardan oluşan sektörel ticaret heyeti düzenledi. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin ÖZTİRYAKİ Bau München’in İDDMİB bünyesinde yer alan hemen hemen bütün alt sektörlerin ticari ilişki kurabileceği bir platform olduğuna işaret ederken, Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar URFALILAR da İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, İsrail, Çin ve Hindistan başta olmak üzere önemli katılımcılarla buluştuklarını ifade etti. Muhasip Üyesi Ayșegül ÇAPAN’ın da heyete eșlik ettiğini anlatan İDDMİB Bașkanı Tahsin ÖZTİRYAKİ, “Heyetin ilk günü BMW fabrikasına tur düzenlendi. İkinci gün Messe Munich ICM binasında 9 firmanın katılımıyla 37 adet ikili iș görüșmesi gerçekleștirildi. Üçüncü gün ise Bau Munich 2019 Yapı Fuarı ziyaret edildi. Fuar ziyareti ile katılımcı firmalar satın almacılarla biraraya gelerek önemli görüșmeler gerçekleștirdi” dedi.

İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) bünyesinde faaliyet gösteren Türk yapı malzemeleri sektörü, Almanya’nın Münih șehrinde iki yılda bir düzenlenen ve sektörün en eski ve en büyük fuarı olan Bau Munchen fuarına sektör tanıtım standı ile katıldı. 66 Türk firmasının da yer aldığı fuarla ilgili görüșlerini açıklayan Türk Yapı Malzemeleri Sektör Bașkanı Serdar URFALILAR, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, İsrail, Çin ve Hindistan bașta olmak üzere katılımcılarla buluștuklarını ifade etti. Fuara 45 ülkeden 250 binden fazla ziyaretçinin geldiğini kaydeden Urfalılar, bunların 70 bin kadarının mimar, müteahhit ve satın almacı olduğuna dikkat çekti. Yüzlerce Firma Sırada Sektörel tanıtım standını Türkiye Münih Bașkonsolosu Mehmet GÜNAY ile Türkiye Ticaret Atașesi Ayman Ertem ÇOBAN’ın da ziyaret ettiğini kaydeden İDDMİB Yönetim Kurulu Bașkanı Tahsin

ÖZTİRYAKİ, kendilerinin de İDDMİB Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte bütün Türk firmalarının standlarına ziyaret gerçekleștirdiklerini belirtti. Yapı malzemeleri sektörü olarak Bau München gibi prestijli bir fuarda yer alan Türk firmalarına destek olmak ve yer alamayan Türk firmalarının da tanıtımını yapmak için Almanya’ya gittiklerini anlatan ÖZTİRYAKİ, “Hali hazırda dünyadan yüzlerce firma bu fuarda yer alabilmeyi beklerken, Türkiye’den ise 35’e yakın firma bekleyen firmalar arasında bulunuyor. İhracatçı Birliği olarak sektör çerçevesinde yer aldığımız fuarlarda hem Türkiye imajını yerleștirmek hem de tüm dünyadan gelen uluslararası ziyaretçilerin algılarında yer edinmeyi hedefliyoruz” dedi. Almanya’ya giden sektörel ticaret heyetinde ise metal sektöründe faaliyet gösteren 10 firmadan 11 firma temsilcinin yer aldığını ve İDDMİB Bașkan Yardımcısı Çetin TECDELİOĞLU ile Yönetim Kurulu

Sektör İhracatı %17 Arttı Öte yandan yapı sektörü ile ilgili rakamları paylașan Serdar URFALILAR, sektörün geçtiğimiz yıl miktarda %7’lik bir ihracat artıșı kaydettiğini söyledi. Değerde ise %17’lik artıșa ulaștıklarını kaydeden URFALILAR, toplam ihracatın 22 milyar dolara ulaștığını ifade etti. URFALILAR, “Değer olarak en fazla ihracatı yapılan ürün grubu demir çelik bazlı ürün grubundan tel ve çit, örgü kafes ürün grupları ve prefabrik yapı ürün grupları olarak sıralanıyor. En çok ihracat yaptığımız ülkeler ise Almanya, İngiltere ve Amerika” ifadelerini kullandı. Turkish Building Sector Met At The World’s Biggest Fair Istanbul Iron and Non-Ferrous Metals Exporters Association (IDDMIB) has participated with an info stand to the Bau München Fair, the world’s largest building materials fair with the Turkish Building Materials Sector and also IDDMIB organized a sectoral trade delegation consisting of member companies. IDDMIB Chairman Tahsin ÖZTİRYAKİ points out that Bau München is a platform for almost all subsectors within the body of IDDMIB to establish business relations.Building Materials Sector President Serdar URFALILAR said that they also met with important participants from Italy, Britain, Germany, Spain, Israel, China and India.


Sektör

22

Reynaers Alüminyum Dünyanın En Büyük Yapı Fuarı Bau’da İnovatif Ürünleriyle Fark Yarattı Avrupa’nın önde gelen Pencere, Kapı ve Cephe Sistemleri markası Reynaers Alüminyum, 14-19 Ocak tarihlerinde Münih’te düzenlenen BAU 2019 fuarında inovatif ürünlerini tanıttı.

İki yılda bir Almanya’nın Münich kentinde düzenlenen ve katılımcıların yeniliklerini tanıttıkları BAU Fuarı, 14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçeklești. Dünyanın en büyük yapı fuarı olan

BAU’ya dünya ve Avrupa’dan 500’ün üzerinde firma katıldı. BAU’ya daha önceki yıllara göre Türk katılımcıların ilgisi de oldukça yoğundu. Türkiye, fuarda rekor katılımcı firma sayısı ile üçüncü,

fuarı ziyaret eden Türk sayısı ile dördüncü ülke oldu. Türkiye’den 50 firmanın katıldığı fuarı ziyaret eden Türklerin sayısı da 3179 olarak belirtildi. Reynaers Türkiye Bayileri de Fuardaydı Reynaers, firmaların ihracata yönelik yeni ilișkiler geliștirmesi açısından da önemli bir platform olan BAU’da en son teknoloji ile ürettiği inovatif ürünlerini ve dijital uygulamalarını tanıttı. 40 ülkede aktif yapılanması olan Reynaers, dünyanın farklı ülkelerinden katılan satıș ve pazarlama temsilcileri ile fuarda yerini aldı. Açıldığı ilk saatlerden itibaren yoğun ilgi gören BAU’da, Reynaers sektör profesyonellerini, nihai tüketicileri, mimarları, mühendisleri ve cephe danıșmanlarını ağırladı, yeniliklerini anlattı. Reynaers Türkiye’nin beraberinde götürdüğü birçok iș ortağı ve Türkiye’den ziyarete gelen bayileri standı gezerek yeni ürünler hakkında detaylı bilgi edindi.


Sektör

24

mimari çözümleri hayata geçirmek için tasarlanan, oldukça gelișmiș bir VR simülasyon alanı olan Reynaers Avalon tanıtıldı. “The World Of Reynaers’’ “Reynaers Dünyası’’ Uygulaması da Fuardaydı… Stanttaki bir diğer vurgu ise dijital inovasyona odaklanılmasını canlı bir șekilde gözler önüne seren “The World of Reynaers” (Reynaers Dünyası) uygulaması. Bu yenilikçi dijital uygulama, ziyaretçilerin birçok boyutta geniș bir yelpazede çözümler üretmesine yardımcı olacak nitelikte. Uygulama, multimedya teknolojisini kullanarak bilgi paylașımına yeni yollar açmak için ziyaretçilere yeni bir bakıș açısı getiriyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar, kombinasyonları test etmek için ürün renklerini, açılıș türlerini ve diğer tasarım özelliklerini değiștirerek sanal ortamda kullanım deneyimi yașıyor. Yeni Sürme Sistem Cp 155(-Ls) Slim Chicane İlk Kez Fuarda Tanıtıldı Reynaers’in standında özellikle farklı performans, fonksiyon ve tasarım seçenekleri ile tanıtılan kapı, pencere ve sürme sistemleri çok dikkat çekti. Reynaers’in standında Masterline 8 panel kapıları, Masterline 10 Serisi, mimarların cephelerde en çok tercih

ettiği Hi-finity sürme sistem, Hi-finity’nin bir alt segmenti olarak ifade edilen SlimPatio 68 sürme sistem, maksimum düzeyde camlı alanlar yaratmak üzere tasarlanmıș yalıtımlı, klasik sürme sistemi Concept Patio® 155, ilk kez Bau’da lanse edilen yeni sürme sistemi CP 155(-LS) Slim Chicane, giydirme cephe sistemlerinin tamamı ve özellikle

Reynaers Aluminum made a difference with innovative products in the world’s largest construction fair at Bau Europe’s leading Window, Door and Facade Systems brand, Reynaers Aluminum, introduced its innovative products at BAU 2019 in Munich on January 14-19.


Sektör

28

Saray Alüminyum, Yurtdıșı Fuar Takvimini BAU 2019 ile Açtı Ürünlerini önemli yurtiçi ve yurtdışı fuarlarında sektör profesyonelleriyle buluşturmaya devam eden Saray Alüminyum, yıla Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen uluslararası yapı, inşaat malzemeleri ve mimari sistemler fuarı BAU 2019 ile başladı.

İnșaat sektörüne 40 yıldır hizmet veren, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen alüminyum üreticileri arasında yer alan Saray Alüminyum, 14-19 Ocak tarihleri arasında Münih’te düzenlenen uluslararası yapı fuarı BAU 2019’da, ürünlerini sektör profesyonellerinin beğenisine sundu. Coğrafyaya ve İklime Özel Çözümler İki yılda bir gerçekleșen ve dünyanın en büyük yapı fuarı olan BAU’ya bu sene, 45 ülkeden 2.250 șirket katıldı. Farklı segment markaları ile mimari alüminyum sistemler konusunda çok çeșitli çözümler sunan Saray Alüminyum; yüksek hava, su ve rüzgar dayanım performanslarına sahip sistemleri, ses ve ısı yalıtımı konusunda farklı iklim ve coğrafyalara yanıt veren ideal çözümleri, A2, B1 ve B2 yangın sınıflarında uluslararası sertifikalara sahip alüminyum kompozit panelleri, Avrupa pazarının istekleri doğrultusunda tasarlanan kıș bahçesi ve pergola gibi tamamlayıcı ürünleri ile fuar süresince yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Tasarımları ile Mimarlardan Tam Not Aldı Üstün kaliteli ürünleri ve hızlı termin ilkesi ile inșaat sektörünün önemli çözüm ortakları arasında yer alan Saray Alüminyum, BAU 2019’da yer alan standında pazara sunduğu tüm sistemleri sergiledi. Fuarın öne çıkan ürünleri arasında, konut ve restoranlar

için önemli çözümler sunan biyoklimatik sistemler, veranda ve gölgeleme elemanları ile, korten ve beton efektli alüminyum kompozit paneller özellikle mimarlardan büyük beğeni topladı. Yüksek performans değerlerine sahip Smart Slide sürme sistemi, 1500 Pa su geçirimsizlik değeri ile sektörde bir ilki gerçekleștirken; fuarda lanse edilen ICON84-HI sistemleri, içerisindeki

odacıklı bariyer yapısı ve özel dolgular ile öne çıkan diğer ürünler arasında yer aldı. “Ürünlerimiz 50’yi Așkın Ülkede Kullanılıyor” Geçtiğimiz yıl yurtdıșı yetkili bayi ağını genișleterek ihracata yönelik önemli bir hamle gerçekleștiren Saray Alüminyum, 2019’da bu alana yönelik çalıșmalarına hız kazandıracak. Saray ürünlerinin dünyada 50’yi așkın ülkede tercih edildiğini belirten Saray Grup Yönetim Kurulu Üyesi Talin SARAYLI DİKİCİ, “Yurt dıșında özellikle büyük mimari projeler tarafından tercih ediliyoruz. Bunlar arasında çok katlı binalar, gökdelenler, endüstriyel binalar, kamu binaları, tüneller, havaalanları, hastaneler, AVM’ler, stadyumlar, tren ve metro istasyonları, oteller bulunuyor. Örneğin Gürcistan’ın Batum kentinde Porta Batumi Tower, Bosna Hersek’in Ilidža kentinde Hotel Hills, İspanya’nın Valencia kentinde La Rambleta tiyatro binası Saray Alüminyum’un ürünleriyle inșa edildi.” șeklinde konuștu. Saray Aluminum Opened Abroad Fair Calendar withBAU 2019 Saray Aluminum, which continues to bring its products together with the sector professionals in important domestic and international fairs, started the year with BAU 2019, the international building, construction materials and architectural systems fair in Munich, Germany.


Ürün

36

İstemediğiniz Her Șey Naturoll Panjur Sistemi ile Evinizden Uzak Dursun Isı, ses ve ışık yalıtımının yanı sıra güvenliği arttırdığı için de sıkça tercih edilen panjur sistemlerinin kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Üstün teknolojisi ve yüksek kalitelisi ile Naturoll panjur sistemleri kullanıcılar için alternatif çözümler üretiyor.

Özellikle yaz ve kıș aylarında ısı yalıtımı ile güvenliğe sağladığı katkı amacıyla kullanılan panjur sistemleri her geçen yıl kullanıcılar tarafından daha çok tercih ediliyor. Klasik tasarımlarla beraber son dönemde yeni teknolojilerle üretilen sistemler binalara estetik bir görünüm de kazandırıyor. ASAȘ’ın, Panjur ve Kepenk Üretim Tesislerinde üretilen Naturoll panjur sistemleri; yaz aylarında güneș ıșınlarını engelleyerek klima tüketiminin en aza indirilmesine, kıș aylarında ise içerideki sıcak havayı uzun süre hapsederek ısınma maliyetlerinin düșürülmesine yardımcı oluyor. Yine ASAȘ bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alüminyum Yassı Mamuller Üretim Tesisinde üretilen alüminyum levhalar kullanılarak tasarlanan poliüretan dolgulu lameller ile yüksek ısı yalıtımı sağlanarak uzun

vadede kullanıcılara tasarruf imkânı sunuluyor. Farklı bütçeler için alternatifli çözümler sunan Naturoll Panjur ve Kepenk sistemlerinde, Motoroll marka motor ve otomasyon sistemlerinin entegrasyonu ile panjurlar istenilen zamanda otomatik olarak kumanda edilebiliyor. Evde / iș yerinde olunmadığı zamanlarda, akșam vakitlerinde panjurların kapatılması aynı zamanda güvenlik açısından da hırsızlığa karșı caydırıcı bir rol oynuyor. Evine sonradan panjur taktırmak isteyenlerin tercih edebileceği alüminyum dıștan takma panjurlar olarak adlandırılan sistemlerin yanı sıra; duvara sıfır olarak monte edilebilen PVC’den üretilen ve doğrama ile birlikte monte edilen Monoblok Panjur Sistemleriyle farklı ihtiyaçlar için çeșitli model alternatifleri sunuluyor. Aynı zamanda

farklı renk ve desen (ahșap desenli ve düz renk) seçenekleriyle Naturoll Panjur ve Kepenk Sistemleri kullanıldığı mekana uygun olarak çözümler sunuyor. ASAȘ; Naturoll markası ile pazara sunduğu panjur ve kepenk sistemleriyle müșterilerine güneșten koruma, kișisel gizlilik (mahremiyet) ve gürültü azaltma, hașerelerden koruma, enerji tasarrufu ve güvenliğe kadar pek çok alanda avantaj sunuyor. Everything You Don’t Want Will Stay Away From Home With the Naturoll Shutter System It is becoming more and more common to use shutter systems, which are preferred because heat, sound and light insulation as well as increased safety. With its superior technology and high quality, Naturoll shutter systems produce alternative solutions for users.


Röportaj

38

Durușu ve Kalitesiyle Fark Yaratan Marka: Albond “Ülkenin en büyük problemi cari açık. Bizim Albond olarak cari açığa katkımız yaklaşık net 50 milyon dolar civarındadır (hammadde ithalatının kesilmesi ve devamında ihracat artışımızla). Bu hem ithalat hem ihracat açısından böyle. Boyalı alüminyumu Hollanda’dan ithal ederken kendimiz üretmeye başladık. İthalatı kestik, aynı zamanda da ihracat yapıyoruz. Bu katkının çok önemli olduğunu düşünüyorum ve ekip olarak bunula gurur duyuyoruz. Bizim için 2 temel şey var. Birincisi ülkemizin bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmaya çalışıyoruz. İkincisi ise ithalatı minimize etmek. Bu iki husus için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu anlamda bizimle birlikte mücadele veren bütün iş ortaklarımıza da teşekkür ediyoruz” diyen ALBOND Genel Müdürü Rıdvan BALIKÇI ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Firmanızı ve sizi tanıyabilir miyiz? 1970’lerden beri reklam sektöründe faaliyet gösteren Peker Ailesi 2011 yılında Sistem Grup’tan ayrılarak Kemah Group olarak yollarına devam ettiler. Kemah

ismi ile devam edilmesinin nedeni ise șudur: Peker Ailesi Erzincan’ın Kemah ilçesinden ve memleketlerine çok bağlı, vatanını seven insanlar ve bu ismi uygun gördüler. Sizin de bildiğiniz gibi aile

1960’lardan beri bu sektörün içindeler, sektörü, bu malzemeyi çok iyi biliyorlar. 2002’den beri Albond olarak var olduğumuz bu sektörde 2005’ten beri de üretici olarak yolumuza devam ediyoruz. Kompozit panel üretimini Türkiye’de yapan ilk firmalardanız. Dolayısıyla sektörde bu konuda öncülük yapmıș hatta hala da birçok konuda öncülük yapan bir firmayız. Buradaki tesisimizi 2011’de tamamladık ve üretime bașladık. 80 dönüm arazi üzerinde ofis binalarımız da dahil olmak üzere 40 bin m² kapalı alanda üretim yapıyoruz. 4 tane kompozit panel üretim hattımız var. Teorik olarak yaklașık 7,5 milyon üretim kapasitemiz var. Yaklașık 20 bin ton kapasiteli bir boya hattımız var. Türkiye’de kompozit üreticileri arasında böyle bir boya hattı ilk. Biz bu anlamda hep öncülük yapmıș olduk. Rakiplerimizden biri de böyle bir yatırım yaptı ama bu tesis her haliyle Türkiye’deki ilk tesislerden biriydi. Bununla beraber tamamlayıcı yatırımlar olarak boy kesme ve dilme dediğimiz en daraltma ve panjur malzemesi üretebilme adına buna katkı sağlayacak hatlarımız da var. Aynı zamanda herhangi bir renk talep edildiğinde üretebileceğimiz bir boya tesisimiz var. Boya üretim tesisi biraz da tehlikeli bir ifade aslında. Çünkü dünyada çok iyi boya üreten firmalar


Röportaj

39

boș bıraktık, önemsemiyoruz anlamına gelmiyor. Bugün, ülkemiz için verilebilecek en iyi mücadele ihracata ağırlık vermektir. Șunu da eklemek isterim; bizim fabrikamızda üretilip paketlenen malzeme siparișe göre iç ya da dıș piyasaya sürülür, iç-dıș piyasa için ayrı üretim yapılmaz. Dolayısıyla hem iç hem de dıș piyasada, kaliteden ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz.

var. Acaba onlar gibi kaliteli bir boya mı; bu, nasıl bir boya diye sorular geliyor insanların aklına. Biz burada Fransız Beckers firması ile birlikte bir tesis kurduk. Hammaddeler ve formüller tamamen onlara ait; biz burada ihtiyacımız olanı anında üretebilecek esnekliğe ulaștık. Bu anlamda baktığınızda entegre bir tesis burası. Yani kompozit panel, cepheye, çatıya gidecek kaplama malzemesi ve herhangi bir yangın sınıfında ihtiyaç ne ise hepsini üretebileceğimiz bir tesise sahibiz. Ben 2007 yılından beri Albond’un genel müdürü olarak bu grupta yer alıyorum. O dönemlerde üretim hattımız vardı, çok daha küçük bir alanda faaliyet gösteriyorduk. O gün dahi bizim öncelikli hedefimiz ihracatta bașarılı olmaktı. Hiçbir Türk firmasının cesaret edemeyeceği adımlar attık. Kompozit panelde en kolay pazar Türki cumhuriyetler, Irak, İran vs. iken biz özellikle Avrupa için uğraștık. Muhakkak o pazarları da boș bırakmadık ama özellikle hedefimiz Avrupa oldu. Bunun için sertifikalarla uğraștık, bizim için zor bir süreçti; ama bu bize bașarıyı da getirdi. Bizim Avrupa’da neredeyse olmadığımız ülke yok. Almanya çok zor bir pazar, orada yokuz. Almanya biraz monopol bir bölge. Türkiye’de bile hala yurtdıșı marka takıntısını değiștiremediğimiz firmalar var. Hele bu șartlarda bu üzücü bir durum. Burada bize çok güvenemiyorlar; hâlbuki biz çok açık bir firmayız, üretimi birlikte yapmayı dahi öneriyoruz. Bu konuda iddialıyız, birçok firmayı ikna ettiğimizi düșünüyorum. Tabii hala direnen firmalar oluyor, bu farklılık da bizim hoșumuza gidiyor. Bizi inovasyona, gelișmeye zorluyor.

Biliyorsunuz İhracatçılar Birliği her yıl ödül dağıtıyor. Biz de her yıl ödül alıyoruz. Diyoruz ki kompozit panelde birincilik ödülü aldık ama kompozit panel diye bir grup yok. Rakiplerimizin hepsi alüminyum profille, aksesuarla beraber bir șeyler satıyorlar. Dolayısıyla biz bu haliyle dahi ihracatta onların önündeyiz. Doğal olarak kompozit panelde ihracat birincisiyiz diyoruz. Șu anda ciromuzun %50’sini ihracattan yapıyoruz. Önümüzdeki yıl bu oranın %70’e yakın olacağını düșünüyoruz. Bu önemli bir rakam. Șu anda 60 ülkede markamızın tescilini yaptık, diğer ülkelerde tescil sürecimiz devam ediyor. Yine yanlıș hatırlamıyorsam 60’ın üzerinde ülkeye satıș yaptık. Dolayısıyla 60’ın üzerinde ülkeye markamız girdi. Bu, Türkiye’yi

Örneğin, teknik ekibimiz zaman zaman, uygulayıcı firmalara, bayilere usta ziyaretleri gerçekleștirir. Bu ziyaretlerde herkesin söylediği șey aynı: “Albond’u tezgâha koyduğumuz anda ișlememiz çok bașka, biz bu konuda çok mutluyuz.” Dediğim gibi ihracatta da tüm bu hassasiyetleri göstermek bize bașarıyı getirdi. Örnek olarak hep veririm; Bolivya’ya bir hastaneye 30 bin m² malzeme anlașması yaptık. Yine Șili Santiago havaalanında bizim malzemelerimiz kullanılıyor. Güney Amerika’da da tanınıyoruz. Ruanda’da stat projesine malzeme sattık. Nijerya’da bir üniversite kampüsünde Albond kullanıldı. Bunlar bizim için çok önemli noktalar. Bunun yanında Türkiye’de de çok önemli projelerde varız. 3. Havaalanı inșaatında, çatı dahil 650 bin m² malzememiz kullanıldı. Danıșmanlık firması İngiliz’di ve çok ciddi talepleri vardı. Ancak biz o projede kompozitte kabul edilen tek yerli markaydık. Bunlar bizim için gurur kaynağı. Șu sıralar popüler olan A2 sınıfı dediğimiz yanmaz bir malzeme var. Biz bu ürünü üretirken sürekli ve periyodik yanma testi yapıyoruz. Neticede bu ürün bir formülden olușuyor. Bir grup


Röportaj

40

hammadde var içinde. Oradaki bir yanlıșlık ileride size çok büyük sıkıntılar yașatabilir. Biz Albond markasına zarar gelmesini istemeyiz. Bunun için testleri bünyemizde yapmak üzere yatırımımızı da gerçekleștirdik. Çok sık testler yapıyoruz. Bunun dıșında Fransa’da yaklașık 2,5 yıldır süren sertifikasyon așamasının sonuna geldik ve çok ciddi bir sertifika sürecini tamamlamak üzereyiz. Bu sertifikalara sahip olmak hem ciddi maliyet olușturuyor, hem de zaman alıyor. Bayrağımızı daha da yukarılarda dalgalandırmak için, en iyisi olmak için yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Doğal olarak da bu adımlar bizi diğer firmaların önüne tașıyor. Yani bu anlamda Albond; durușuyla, kalitesiyle sektörde farklı bir marka. 2018 yılını değerlendirir misiniz, 2019’dan beklentileriniz nelerdir? 2018 zor geçti, 2019 da zor geçeceğe benziyor; fakat biz elimizden geldiğince, bu ișin hakkını vererek yolumuza devam edeceğiz ve bu zorluğu hep birlikte așacağız, diye düșünüyorum. Londra Metal Borsası’na bağlı olduğumuz için dolara endeksli malzeme satıyoruz. Doların etkisiyle ciromuzda ciddi büyüme oldu. Ama normal șartlar altında büyüme miktar bazında daha çok ihracatımız da oldu. İç satıș miktarları maalesef geçen yıl 2017’nin altında kaldı. 2018’de ilk 6 ay bütçenin üstünde bir seyir izlemiștik. 6. aydan sonra krizin ortaya çıkması ile ister istemez içerideki talep çok ciddi bir yara aldı. İç piyasayı, önceki yıllara göre %75-80 aralığında bitirdik. 2018’de iç piyasada birçok prestijli projede yer aldık. Hastane projelerinin birçoğunda vardık. Yine 3. Havaalanı projesinde vardık ki bu, bizim için gurur kaynağıdır. Özetlemek gerekirse ihracatta isteklerimize ulașırken, iç piyasa biraz durgun geçti.

2019 için ise bir șeyler söyleyebilmek çok zor, hatta kâhin olmak lazım. Ekonomistlerin bir kısmı çok olumsuz tablolar çizerken, bir kısmı daha iyi șeyler söylüyor. Kısaca bilemiyoruz, yorum yapmak cidden çok zor. Bir de maalesef bakıș açıları herkesin kendi siyasi görüșlerini yansıtan türde. Nesnel yorumlara ulașmak çok güç! Kısaca, 2019’da ne olur, çok bir șey öngöremiyoruz. Siyasi durum her șeyi etkiliyor, ekonomi de etkileniyor. Dolayısıyla biz de ekonomik anlamda net bir öngörüde bulunamıyoruz. Biz 2019 ile ilgili iç piyasada ciddi bir daralma bütçeledik. Bütçe yaparken önceki yılların %50’si oranında bir bütçe öngördük; fakat maalesef kırılganlık bazen öngörülmez sonuçlar doğurabiliyor. Ancak 2019 ikinci yarıdan itibaren yukarıya doğru bir ivme olacağını; fakat bunun çok hızlı değil de birkaç yıl içinde ancak 2017’ler seviyesine ulașılabileceğini düșünüyoruz. Çalıșan sayınız ne kadar? Șu anda 180 çalıșanımız var. Yurtiçinde ve yurtdıșında fuarlara katılıyor musunuz? Yurtiçindeki fuarlara katılmıyoruz; çünkü bizim için pek verimli geçmiyor. Daha farklı etkinlikler yapmaya çalıșıyoruz. Her yıl 2 tane önemli yapı fuarı yapılıyor ve herkes aslında bundan șikayetçi çünkü hangisine ne yenilik yapacağız? Bunların biri bir yıl, diğeri de bir sonraki yıl olsa firmalar bu fuarlara çok daha iyi hazırlanabilir. Zaten dünyada da büyük yapı fuarlı 2 yılda bir yapılıyor çünkü firmalar bu fuarlara ancak hazırlanabiliyor. Burada, dönem dönem kendi bayilerimizle toplantılar yapıyoruz, yeniliklerimiz varsa onları konușuyoruz. Kısaca yurtiçinde yapı fuarına katılmıyoruz, katılmayı da çok

düșünmüyoruz açıkçası. Ancak fuarların yapısı değișirse, fuarlar daha makul, verimli olabilecek șekilde düzenlenirse, belli bir zamana yayılarak yapılırsa o zaman tekrar katılmayı düșünebiliriz. Yurtdıșında ise birçok yapı fuarına katılıyoruz. Fuarlar tabii ki önemli, biz de özellikle önemli bulduğumuz fuarlara katılıyoruz. Ülkemizi ve markamızı en iyi șekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Eklemek istedikleriniz nelerdir? Siyasilerin, ekonomistlerin hep söylediği bir șey var: Ülkenin en büyük problemi cari açık. Bizim Albond olarak cari açığa katkımız yaklașık net 50 milyon dolar civarındadır (hammadde ithalatının kesilmesi ve devamında ihracat artıșımızla). Bu hem ithalat hem ihracat açısından böyle. Boyalı alüminyumu Hollanda’dan ithal ederken kendimiz üretmeye bașladık. İthalatı kestik, aynı zamanda da ihracat yapıyoruz. Bu katkının çok önemli olduğunu düșünüyorum ve ekip olarak bunula gurur duyuyoruz. Bizim için 2 temel șey var. Birincisi ülkemizin bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmaya çalıșıyoruz. İkincisi ise ithalatı minimize etmek. Bu iki husus için elimizden gelen her șeyi yapıyoruz. Bu anlamda bizimle birlikte mücadele veren bütün iș ortaklarımıza da teșekkür ediyoruz.

The Brand that Makes Difference with its Stance and Quality: Albond We interviewed with Rıdvan BALIKÇI, DirectorGeneral of ALBOND, having stated that, “Current deficit is the foremost problem of the country. As Albond, our net contribution to the current deficit amounts to nearly $ 50 million (thanks to the halt of the raw material imports, and the increase in our exports). The situation is the same in terms of both import and export. While we used to import dyed aluminum from the Netherlands, we have begun manufacturing it on our own. We not only halt imports, but also do export. We are all proud of this contribution we deem very critical. We take 2 issues serious. The first one is the flag our nation, which we try to raise it all around the world. The second is to minimize the imports. We are doing the best we can on these two issues. We therefore deliver our thanks to all our business partners, who stand together with us in this cause of ours”.


Röportaj

42

CEPHEDER Faaliyetlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor CEPHEDER Yönetim Kurulu Başkanı Adil BAŞTANOĞLU’nu dernek merkezinde ziyaret edip dernekleri ile ilgili bilgiler aldık. Halihazırda 25 üyemiz bulunmaktadır, söylemek gerekirse; Austrotherm, Fixa Yapı Kimyasalları, Ișıklar İnșaat, Panelsan, Mavi Mekanik Cephe, Arimeks, Rheinzink, FDF Danıșmanlık, FYT Mühendislik, AGS Metal, Dörken, Knauf Ins., Ejot Tezmak, NLSS Mühendislik, Tosca Facade, HSM Alü., GRC Fiberton, Pulver, Fischer, Novawood, Hüseyin Gürsoy Mimari Çözümler, Alcam Cam Cephe Sistemleri ile üniversite öğretim görevlisi üyelerimiz MSGS Öğr. Gör. Doç. Dr.Ümit ARPACIOĞLU, İTÜ Öğr. Gör. Prof Dr. Nil TÜRKERİ ile İTÜ Öğr. Gör. Yrd. Doç. Dr. Cem ALTUN’ dur.

Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? 1955 yılında Ankara’da doğdum. Gazi Eğitim Enstitüsü ve Hacettepe Eğitim Fakültesi’nden 1975 yılında mezun oldum. 1980’de ise Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu diploması aldım. 1982’de Arımeks Mühendislik’i kurdum. 36 senedir Arımeks’in Genel Müdürlüğünü yapıyorum. 2007-2011 yılları arasında 3. ve 4. dönem ÇATIDER Yönetim Kurulu Bașkanlığı görevini üstlendim. 8. Dönem de ÇATIDER Yönetim Kurulu Bașkanı seçildim. Aynı zamanda CEPHEDER (Cephe Sanayici ve İș İnsanları Derneği)’in kurucu bașkanı ve İMSAD Yönetim Kurulu Üyesiyim. Gönüllü olarak çatı sistemleri eğitimi öğretmenliği yapıyorum. CEPHEDER’in yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? CEPHEDER (Cephe Sanayici ve İș İnsanları Derneği), cephe sistem bileșenleri, uygulamaları, gelișmeleri, standartları konularında, kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek için bu konuda çalıșmalar yapan üretici, distribütör, uygulamacı firma, cephe danıșmanları ve akademisyenleri bir araya getirerek 24 Temmuz 2018

İstanbul’da kurulan sivil toplum örgütüdür. CEPHEDER, cephenin mimari-statikșehircilik-estetik yönü ile ilgilenerek ve bu alana bütünleșik olarak bakmayı amaç edinmiștir. İlk yönetim kurulu üyeleri; Bașkan Adil BAȘTANOĞLU, Bașkan yardımcısı Barıș ERDEM, Sayman Üye Yașar ȘENAL, Yönetim kurulu üyesi Özgür UZELTÜRK, Yönetim kurulu üyesi Ali Haydar GÜLER’dir.

Sektördeki firmaların derneğinize üye olması için aranan nitelikler nelerdir? Üyelik süreci nasıl ilerlemektedir? Üyelerimizin; İș yașamında çevresini saran tüm kiși ve kurulușlara karșı dürüst davranan, haksız rekabet sayılacak uygulamalara katılmayan, tüketici haklarını koruyan, yasa dıșı ya da suç sayılabilecek hiçbir faaliyette bulunmayan, çalıșanları ile olan ilișkilerinde, dürüstlük, șeffaflık, eșitlik ilkelerine bağlı kalan, tüm faaliyetlerini çevreye zarar vermeden ve çevreyi koruma bilinci içinde gerçekleștiren markalar olmasını istiyoruz. Üyelerimizi yaptıkları ișe göre 6 gruba ayırıyoruz: Üretici, Küçük Üretici (KOBİ), Uygulayıcı, Distribütör, Akademisyen, Cephe Sistem Danıșmanı. Bașvuran firmaların üye olabilmeleri için en az iki üyemizden tavsiye mektubu alması, yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılacak oylamada kabul görmesi gerekmektedir. CEPHEDER’de șu ana kadar yapılan faaliyetlerden ve derneğin gelecek hedeflerinden bahseder misiniz? Henüz çok yeni kurulan bir derneğiz ve gelecekte yapmak istediğimiz çok çalıșma var.


Röportaj

44

CEPHEDER YK BaÅ&#x;kanı Adil BAÅ&#x17E;TANOÄ&#x17E;LU; BaÅ&#x;kan Yard. BarıÅ&#x; ERDEM; Sayman Yasar SENAL; YK Ã&#x153;yesi Ã&#x2013;zgür UZELTÃ&#x153;RK; YK Ã&#x153;yesi Ali Haydar GÃ&#x153;LER; Genel Sekreter Cüheyda ALTINOK.

t5à SLJZFEFDFQIFMFSEFPMNBTÂ&#x2018; HFSFLFOTUBOEBSUMBSÂ&#x2018;CFMJSMFNFL QSPKFMFSEFÃ&#x161;OFSJMFODFQIFMFSJOTPLBLWF LFOUHÃ&#x161;SàOUàMFSJOJFMEFFUNFL BMUZBQÂ&#x2018; WFFTUFUJLLPOVTVOVHàOEFNFUBÅ&#x2014;Â&#x2018;NBL HFMJÅ&#x2014;FOUFLOPMPKJMFSMFTPLBLTJMVFUMFSJOJ WFCàUàOMFÅ&#x2014;JLDFQIFMFSJÃ&#x161;ODFEFO QSPKFMFOEJSNFLy #VTUBOEBSUMBSÂ&#x2018; CFMJSMFSLFOEJļFSàMLFMFSEFZBQÂ&#x2018;MBO Ã&#x17D;BMÂ&#x2018;Å&#x2014;NBMBSÂ&#x2018;JODFMFZJQ 5àSLJZFÅ&#x2014;BSUMBSÂ&#x2018;OB BEBQUBTZPOVOVTBļMBNBL t0MVÅ&#x2014;UVSVMBODFQIFTUBOEBSUMBSÂ&#x2018;OB VZHVOFļJUJNMFSEà[FOMFZFSFLCJMJOÃ&#x17D;MJ VZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018;ZBZHÂ&#x2018;OMBÅ&#x2014;UÂ&#x2018;SNBL CVLPOVEB àOJWFSTJUF NFTMFLLVSVMVÅ&#x2014;MBSÂ&#x2018;WFSFTNJ LVSVNMBSJMFJÅ&#x2014;CJSMJļJZBQNBL t:VSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;CFO[FSTJWJMUPQMVN LVSVMVÅ&#x2014;MBSÂ&#x2018;ZMBPSUBLÃ&#x17D;BMÂ&#x2018;Å&#x2014;NBMBSZBQBSBL

CJMHJWFEFOFZJNMFSJO5à SLJZFZF BLUBSÂ&#x2018;MNBTÂ&#x2018;OÂ&#x2018;UFNJOFUNFL tÃ&#x192;MLFÃ&#x17D;BQÂ&#x2018;OEBNBM[FNF JÅ&#x2014;Ã&#x17D;JMJL FOFSKJ UBTBSSVGV EÃ&#x161;WJ[UBTBSSVGVTBļMBZBDBL GBBMJZFUMFSEFCVMVONBL ZFOJWFÃ&#x17D;BļEBÅ&#x2014; DFQIFBOMBZÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;PMVÅ&#x2014;UVSNBL ½SOZFÅ&#x2014;JM EJLFZDFQIFMFS FOFSKJàSFUFODFQIFMFS IBSFLFUMJDFQIFMFSHJCJy

t.FTMFLZFUFSMJMJLMFSJOJOCFMJSMFONFTJ WFEFOFUMFONFTJLPOVMBSÂ&#x2018;OEBÃ&#x17D;BMÂ&#x2018;Å&#x2014;NBMBS ZBQNBL t4FLUÃ&#x161;Sà OEJTJQMJOMFSBSBTÂ&#x2018;UPQMBOUÂ&#x2018;MBS ZBQNBTÂ&#x2018;OBÃ&#x161;ODàMàLFUNFL NJNBS JOÅ&#x2014;BBU NàIFOEJTJHJCJ

t:VSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;GVBSMBSBTFLUÃ&#x161;Sà OCJSBSBEB EFSOFLÃ&#x17D;BUÂ&#x2018;TÂ&#x2018;BMUÂ&#x2018;OEB HFOJÅ&#x2014;NBSLB EBļÂ&#x2018;MÂ&#x2018;NÂ&#x2018;JMFàMLFHFOFMJOJUFNTJMFEFCJMFDFL Å&#x2014;FLJMEFLBUÂ&#x2018;MÂ&#x2018;NÂ&#x2018;OÂ&#x2018;TBļMBNBL

Ã&#x2021;ATIDER ve CEPHEDER iÈ&#x2122;birliÄ&#x;inden bahseder misiniz? 6[VODBCJSEÃ&#x161;OFN±"5*%&3IFN Ã&#x17D;BUÂ&#x2018;IFNEFDFQIFTFLUÃ&#x161;Sà LPOVMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018; FMFBMBOCJSEFSOFLPMEV-BLJODFQIF TFLUÃ&#x161;SàOàOIFNNBM[FNFÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJMJļJ IFNEFVZHVMBNBÅ&#x2014;FLJMMFSJBÃ&#x17D;Â&#x2018;TÂ&#x2018;OEBO CàZàNFTJ LPOVMBSÂ&#x2018;OGBSLMÂ&#x2018;MBÅ&#x2014;NBTÂ&#x2018; EFUBZMÂ&#x2018;DBJODFMFONFTJHFSFLMJMJļJJMF $&1)&%&3JOLVSVMNBTÂ&#x2018;JÃ&#x17D;JOZPMB Ã&#x17D;Â&#x2018;LUÂ&#x2018;L Ä&#x152;LJGBSLMÂ&#x2018;EFSOFLPMNBLJMFCJSMJLUF TFLUÃ&#x161;SMFSJOCJSCJSJOJUBNBNMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;TÂ&#x2018; PMEVļVOBWFZBQÂ&#x2018;MBDBLFULJOMJLWC HJCJÃ&#x17D;BMÂ&#x2018;Å&#x2014;NBMBSEBJÅ&#x2014;CJSMJļJZBQNBMBSÂ&#x2018; HFSFLUJļJOFJOBOÂ&#x2018;ZPSV[ DeÄ&#x;erli vaktinizi ayırdıÄ&#x;ınız için teÈ&#x2122;ekkür ederiz. Eklemek istediÄ&#x;iniz bir konu, üzerinden geçmek istediÄ&#x;iniz bir husus var mı? ;JZBSFUJOJ[EFOEPMBZÂ&#x2018;CBÅ&#x2014;UBTJ[MFSF PMNBLà[FSF8JO"351SPKFWF"-6"SU %FSHJMFSJFLJCJOJ[FUFÅ&#x2014;FLLàSFEFSJN Activities of CEPHEDER Continues With Full Speed! We visited Chairman of Ã&#x2021;ATIDER and CEPHEDER, Mr. Adil BAÈ&#x2DC;TANOÄ&#x17E;LU at the associationâ&#x20AC;&#x2122;s headquarters and received information about their associations.


Röportaj

48

Teknolojiyi Yakından Takip Eden Firma: Asistal Alüminyum “Genel olarak İnşaat, mimari uygulamalar, elektrik, makine-sanayi, mobilya sektörü, beyaz eşya sektörü, otomotiv gibi sektörlere profil üretimi konusunda hizmet vermekteyiz” Asistal Alüminyum Teknik Ofis ve Ar-Ge Yöneticisi Yüksek Mimar Ayla ÇELİK ile bir röportaj gerçekleştirdik. Müdürlüğü ile ona bağlı Menderes șubesi ile yurtiçinde satıșa ağımız bulunmakta. Yurtdıșında da depolarımız ve bayilerimiz var özellikle Bulgaristan Sofya ve Irak da bölgede etkin satıș ağına sahip bayilerimiz ile hizmet vermekteyiz. Genel olarak İnșaat, mimari uygulamalar, elektrik, makine-sanayi, mobilya sektörü, beyaz eșya sektörü, otomotiv gibi sektörlere profil üretimi konusunda hizmet vermekteyiz.

Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi’nde de Ankara bașta olmak üzere, yaygın satıș ağına sahip olan Asistal Alüminyum, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup, 44.500 m²’lik açık alan üzerinde 22.500 m²’lik kapalı alana kuruludur. Son teknolojik gelișmeleri takip eden fabrikamızda 1 adet 4 inç, 1 adet 6 inç 1 adet de 7 inç 3 farklı kuvvet ve büyüklüğe sahip preslerimizde farklı ebatlarda profil üretim taleplerini karșılamaktayız. Aylık 1250 ton, yıllık 15.000 ton üretim kapasitesine sahip fabrikamızda EN AW 6060-6063, EN AW 6082-6005-6061 alașımlarının yanı sıra EN AW 3003 ve EN AW 5754 gibi özel alașımlarla da üretim yapılabilmektedir. Mayıs ayı sonu gibi 5 inç’lik 4. presimizi faaliyete geçecek olup, onunla birlikte aylık üretim kapasitemiz 1.600 ton olarak artacaktır. En son teknolojik gelișmelere göre yenilenen ve kapasitesi artırılan Elektrostatik toz boyama ve ahșap transfer kaplama

tesisimiz de 7,50 mt kadar profillere yüzey ișlem uygulanabilmektedir. Boyama tesisimizde aylık 1000 ton, yıllık ise 12.000 ton profil boyanabilmekte. Aylık ahșap transfer kaplama kapasitemiz 150 ton, yıllık ise 1.800 tondur. Max 7 mt profillere eloksal kaplama yapılabilen tesisimizde, eloksal kaplama kapasitemiz aylık 1100 ton, yıllık 13.200 ton dur. Kalite standartları çerçevesinde üretim yapılan çevreye duyarlı tesisimizde, 15m³/ saat kapasiteli (360 m³/gün) kimyasal arıtma ünitemiz ile geri kullanılabilir su elde edilebilmektedir. Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Firmamız üretim fabrikası Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu olup, kendi bünyesine bağlı bölge müdürlükleri ile müdürlüklere bağlı depo ve satıș mağazaları ile hizmet vermektedir. Çorlu genel merkez, merkeze bağlı Çorlu Yeni Sanayi, Edirne, Keșan, Tekirdağ, Lüleburgaz, Çerkezköy șubeleri, Yenibosna İstanbul Bölge Müdürlüğü ile ona bağlı Pendik șube, İzmir Bölge

Ağırlıklı olarak inșaat sektöründeyiz, alüminyum Mimari Sistemler (kapı-pencere sistemleri, cephe sistemleri, katlanır kapı ve sürme sistemler, ofis bölme sistemleri), dıș mekan çözümlerine ait sistemler ( tek camlı ve ısı camlı cam balkon sistemleri, tek camlı ve ısı camlı giyotin sürme sistemler, bioklimatik pergola, panjur sistemleri) ile bu sistemlerin aksesuarları, diğer tamamlayıcı ürünler olarak nitelendirdiğimiz kutu profiller, menfez profilleri, panjur profilleri, küpește profilleri, güneș kırıcı profiller gibi standart profiller ile müșterilerimize hizmet vermekteyiz. Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlamaktasınız? Belli bir tek ürün ile ön planda olduğumuzu söylemek doğru olmaz. Farklı bölgelerde farklı ülkelerde talepler değișmekte buna bağlı olarakda ön plana çıkan ürünlerimiz değișkenlik göstermekte. Balkanlarda oval ve ekonomik serilerimiz TE56 ve TE62 ön plana çıkarken soğuk bölgelerde TH68 ve TH78 gibi hem ısı değeri hem de profil et kalınlığı fazla olan sistemlerimiz ön plana çıkmakta. Afrika ve Irak gibi sıcak ülkelerde yalıtımsız sistemlerimizin satıș oranları daha fazla olmakta. Yine yurtiçinde Ege ve Akdeniz gibi tatil yerlerinin fazla olduğu gerek yurtiçi gerek yurtdıșında katlanır kapı FDT62, kaldır-sür sistemimiz LS60 ve SL38T sistemlerimiz, normal sürme sistemlerimiz ile ön plana çıkmaktayız.


Röportaj

50

Basılı kataloğa gerek yok, internet ortamındaki PDF kataloğumuzdan faydalanabilirsiniz. Bu uygulamaya Arttırılmıș gerçeklik, İngilizce karșılığı ile ‘Augmented Reality’ deniliyor. Türkiye’de bu alanda sektörel bazda bir ilke imza attık. Bașka hiçbir alüminyum sistem firmasında bu tarz bir katalog uygulaması yok șu an için. Mutlaka takipçilerimiz olacaktır ama önemli olan bir ilke imza atmaktı. Markanızın kalite politikası ve sürdürülebilirlik yaklașımı hakkında neler söylemek istersiniz? Bu anlamda Entegre Yönetim Sistemi Politikamız sanırım sorunuzu cevaplayacaktır.

Son yıllarda yatırım olarak hız kazandırdığımız dıș mekan sistemlerimiz (bioklimatik pergola, panjur ve giyotin sistemleri) ile de adımızı duyurmaya bașladık. Türkiyede sektörel olarak ilk olduğumuz 3D ürün kataloğumuz da bu anlamda bizi diğer firmalardan bir adım öne tașıyan diğer çalıșmamız oldu. 3D kataloğunuzdan bahsedebilir misiniz? Artık bilișim çağındayız ve hayatımızın her safhasında yer almakta. Biz de teknolojik yenilikleri sektörümüze nasıl etkili olarak adapte edebilirizi sorgularken popülaritesi son yıllardan artan Sanal Gerçeklik ten faydalanmak istedik. Sanal gerçekliği kendimize nasıl adapte edebilirizi kurguladık ve 3D olarak yeni kataloğumuzu

hazırladık. Yaklașık 25-30 tane sistemimiz var. Müșterilerimiz sistemlerimizi üç boyutlu kesit olarak görmek istiyor. Hepsinin kesitini hazırlayıp tașımamız ve sunmamız özellikle uzak mesafelerde bulunan müșterilerimize ulaștırmak adına zor. Buradan yola çıkarak arttırılmıș gerçeklik yazılımını kataloğumuza uyguladık ve sistemlerimize ait üç boyutlu kesit görüntülerini sanal ortama aktardık. Bu sanal görüntülerin algılanabilmesi için de bir yazılım firmasına uygulama hazırlattık. Google Store ve App Store’lardan indirebileceğiniz uygulamamız ile her türlü akıllı telefonunuzu, tabletinizi kullanarak kataloğumuz üzerinden 3 boyutlu olarak ürünleri görüntüleyebilirsiniz. Bu uygulamanın en önemli özelliği de 3D olan ürün görsellerini 360 derece hareket ettirip, her açıdan detayları görebilmeniz. Bunun için dünyanın öbür ucundaki müșterinize sistemleri gösterebiliyorsunuz.

- Dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü koșulsuz müșteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda alüminyum profil ürünleri üretmek. - Ulusal/ Uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uymak. - Tüm faaliyetlerimizi insan ve çevre odaklı sürekli gözden geçirmek. Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, iș kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileștirme çalıșmalarını yapmak. - Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak için çalıșanlarımızın bilinç ve sorumluluğunu geliștirip yaygınlaștırmak. - Süreçlerimizi risk odaklı yaklașım ile yönetip, sürekli iyileștirmek.


Röportaj

52

- Ürün emniyeti ve ürün sorumluluğu kapsamında ürünlerimizin üretiminde ve kullanımında ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar nedeniyle müșteri zinciri içinde yer alan tüm firma ve șahısların üretim faaliyetlerinin, mallarının ve canlarının zarar görmesini engellemek-en aza indirgemek amacıyla uygulanacak reaksiyonları ve yetki sorumlulukları belirlemek.

faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Yeni lojistik binamızın alt yapı çalıșmaları bașladı, 2019’da da devam edecek. Üretim hattı ve depolama olarak tam otomasyona geçmeyi planlıyoruz, bu amaçla çalıșmalara bașladık, 2019 sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz.

- Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak. - Yașam döngüsü yaklașımı ile atıkların azaltılmasını, ayrıștırılarak yeniden kullanımını, geri dönüșümünü ve gerekli olanların yasal ber tarafını sağlamak. - Tüm rakip ve paydașlarımıza örnek olmak. Teknolojik gelișmeler, toplumun talep, beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iș sağlığı iș güvenliği uygulamalarımızı sürekli gözden geçirerek, iyileștirmek. Yurtiçinde ve yurtdıșında katılmayı planladığınız / katılım sağladığınız fuarlar nelerdir? Yurtiçinde her sene Kapı-Pencere Fuarına katlıyoruz. Yurtdıșında 2018- Eylül ayında Ukrayna Windol’viv fuarına katıldık, ilk defa katıldığımız bir fuardı, çok verimli geçti. 2019’da da yine mart ayında KapıPencere Fuarına katılacağız. 2019 için bașka fuar katılım planımız yok șu an için. İhracat noktalarınız ile birlikte önümüzdeki dönemlerde hangi ülkeler ile ticari ilișkiler geliștirmeyi plandığınızı ifade eder misiniz? Asistal Alüminyum olarak balkanlar bașta olmak üzere, Avrupa, Ortadoğu, Orta Amerika, Afrika ülkeleri dahil 30’a yakın ülkeye ihracat yapmaktayız. Bu ülkelerin çoğunda uygulama yapan bireysel müșterilerimiz olmakla beraber, bayimiz olarak satıș profili yüksek, depolara sahip șubelerimizde bulunmakta. 2018 yılını nasıl geçirdiniz ? 2018 tüm ticari sektör ve firmaları etkileyen önemli döviz dalgalanmalarının yașandığı sıkıntılı bir yıl olarak hepimizin hafızalarında yer etti. Bu kriz sürecini aldığımız stratejik kararlarla sıkıntısız ve küçülmeye gerek kalmadan yönetebildik.

Bu anlamda ihracata ağırlık verdik. 2017’ye göre kıyasladığımızda yurtiçi pazarında %7, yurtdıșı pazarında da % 10,7’lik artıș ile 2018 yılını genel olarak verimli geçirdik. Alüminyum mimari sistem satıșlarımız da belirgin artıșlarımız oldu. Mevcut sistemlerimiz de güncelleme ve geliștirme çalıșmalarına devam ettik. Aksesuar anlamında da sektörün güçlü, gerek yurtiçi gerek yurtdıșı firmalar ile çalıșmalarımızı arttırıp kalitemizi yükseltmeye devam ettik. Ürün gamımıza yeni sistemler ekleyerek her alanda çözüm alternatiflerimizi arttırdık. Boyahanemizi yeniledik. En son teknoljik gelișmelere sahip yeni fırınımız, düșük enerji ve gaz tüketimi ile çevreye olan duyarlılığımızı bir adım daha ileri tașımakla beraber, verimliliğimizi en üst seviyeye çıkarmamızda önemli rol oynadı. 2. termik fırınımızın kurulumunu tamamladık. Otomotiv sektöründe de önemli adımlar atıp sektörün öncü firmaları ile çalıșıp ihracatımızı bu anlamda da güçlendirdik. Mekanik ișlem bölümünü de faaliyete geçirmiștik 2017’de. 2018’de çalıșmalarımız artarak devam etti. Özellikle Almanya bașta olmak üzere birçok ülkeye mekanik ișlem görmüș ürün olarak hizmet veriyoruz. 2019 yılına yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? 2019’da üretime kapasitemizi ve kalitemizi artırmaya yönelik planlamalarımız var; ekstrüzyonda 5 inçlik 4. presimizi yılın ilk 6 ayı içinde yani mayıs sonu gibi

İhracatımızı arttırmak yönelik çalıșmalara 2019’da da devam etmek istiyoruz. İhracattaki müșterilerimiz sistem bazında bize daha çok güveniyorlar. Gerek mimari gerekse diğer sektörel özel profil çözüm taleplerinde de bizimle çalıșmak istiyorlar. Firmamızın kurulduğu günden itibaren bu güveni oturtmak için çalıștık ve bașardık da, bu çok önemliydi. 2019’da bunun üstüne koyarak, sistemlerimizi hem aksesuar, hem de genel anlamda daha fazla nasıl geliștirebiliriz diye düșünüyoruz. Bunun için Ar-Ge ekibimiz gerek yurtiçi gerek yurtdıșı fuarları, firmaları takip edip gelișmeleri kendi bünyemizde de hayata geçirerek, müșterilerimizin taleplerini karșılamayı hedefliyoruz. Bunun yanında otomasyon sektörü var, hizmet verdiğimiz diğer sektörler var, onlarla ilgili çalıșmalarımız da devam ediyor. Șu anda Almanya gibi büyük bir ülkeye mekanik ișlem profil satıyoruz. Üretim kapasitemizi arttırmak için de yatırımlarımız devam ediyor. Minimum enerji maliyeti ile üretim ve buna bağlı olarak çevre duyarlılığımız 2019’da da hedefimiz müșterilerimiz nezdinde bizim için önemli olan terminleri zamanında yapabilmek, hedef fiyatları tutturabilmek, yüksek üretim kalitesini sağlamak, hizmet ve servis kalitemizi arttırmak, çalıșanlarımız için daha huzurlu çalıșma ortamı ve yeni istihdam sağlamak 2019 hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Company Which Follows the Technology Closely: Asistal Aluminum We realised an interview with Asistal Aluminum Technical Office and R & D Office’s Manager, Master Architect Ayla ÇELİK who said ‘‘We are providing profile production services to the sectors such as, construction, architectural applications, electricity, machinery-industry, furniture, white goods and automotive.’’


13-17 ȘUBAT 2019 ADANA İNȘAAT FUARI


Sektör

56

tremco illbruck Avrasya Pencere Kapı Cam Fuarında: Çiftcam Sızdırmazlık Sistemlerinden Hava Geçirmez Cepheye ve Pasif Yangın Korumasına Kadar Tüm Çözümler tremco illbruck, İstanbul Avrasya Pencere Kapı ve Cam Fuarları 2019’da hızlı, güvenilir, kolay uygulanır ve son teknoloji ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak için 14. Salon 1404 no’lu standında katılımcıları bekliyor olacak. illbruck olarak sizlere inovatif, sürdürülebilir ve en yüksek kalitede çözümler sunmakta; sizler için daha hızlı, daha güvenli ve kolay kullanılabilecek ürünler üretmekteyiz. Ürünlerimiz en son yasal gereklilikleri karșılamakta – ve hatta bu gerekliliklerin ötesine geçmektedir. Standımızdaki TREMCO, illbruck ve Nullifire istasyonlarında cevap bulabileceğiniz bazı sorular: t 4USàLUàSFMZBQ‘ŗU‘SNBTJTUFNMFSJWF çiftcam sızdırmazlık sistemlerinde inovatif çözümler nelerdir? t $BNMBS‘O DFQIFMFSJOWFBZS‘JOŗBBU bölümlerinin detaylı izolasyon planlamasına nasıl bașlarım? t )BWBHFÎJSNF[MJLWFZBOH‘OLPSVNB gereksinimlerini nasıl karșılarım? tremco illbruck, sizlere sunduğu yüksek kalite, güvenilir çözümler ve akıllı alternatifler ile projelerinize nasıl değer katabileceğinizi görüșmek için sizi standına bekliyor. Köln merkezli yenilikçi üreticinin eșsiz TREMCO, illbruck ve Nullifire markaları, kapsamlı hizmetleri ve mükemmel ürünleriyle 6-9 Mart 2019 tarihleri arasında Tüyap fuar merkezinde yer alacaktır. tremco illbruck tüm yenilikleri ile 14. Salon, 1404 no’lu stantta.

Daha İyi Binalar- Bașarı Ayrıntıda Gizlidir tremco illbruck ile daha güvenilir yapılar. Avrupa, Afrika ve Asya genelinde toplam 1.100’ün üzerinde çalıșanı bulunan tremco illbruck, dünyanın önde gelen sızdırmazlık ve kaplama malzemesi üreticilerinden biri olan RPM International Inc.’nin bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Süreçlerimizden elde edilen benzersiz derin bilgi birikimini temel alarak dört teknoloji merkezimizdeki tremco illbruck ekipleri illbruck, TREMCO, Nullifire ve PACTAN markaları için öncü ürünler üretmektedir. Bu markaların nihai amacı her zaman müșterilerimiz için en kaliteli çözüm önerilerini üretmektir. tremco

tremco illbruck is in Eurasia Window Door Glass Fair: All Solutions from Double Glazing Systems to Airtight Façade and Passive Fire Protection tremco illbruck will be waiting the participants at our stand numbered 1404 located in 14th Hall in 2019 Istanbul Eurasia Window Door and Glass Fairs, to introduce our latest technology products and services which are fast, reliable, easy to apply.


Sektör

66

Özçelik Makina’da Tasarım Merkezi Devri Bașladı! PVC ve Alüminyum profil işleme makinaları üreten ve sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Özçelik Makina, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması hedefiyle ortaya koyduğu teşvik desteğini alarak “Tasarım Merkezi” unvanının sahibi oldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5746 sayılı Araștırma, Geliștirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında özel sektörde, tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavușturulması için, ürün veya ürünlerin ișlevselliğini artırma, geliștirme, iyileștirme ve farklılaștırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin arttırılması, tasarım personeli ve nitelikli ișgücü istihdamının arttırılmasını desteklemeyi ve teșvik etmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda firmaları değerlendirmeye tabi tutarak gerekli yeterlilikleri sağlayanlara Tasarım Merkezi olma ayrıcalığı tanıyor. 1980 yılında, 25 m² bir atölyede alüminyum ve PVC profil ișleme makineleri ile sektöre giriș yapan Özçelik Makina, günümüzde 17.000 m² modern ve tam entegre üretim tesisine sahip. Alüminyum ve PVC profillerin ișlenmesinde kullanılan makinelerin yanı sıra; alüminyum kompozit panel, demir ve çelik profil gibi farklı endüstriyel ürünlerin

ișlenmesine imkan sağlayan nitelikli makineleri de ekleyerek 70’in üzerinde makine çeșidiyle 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihraç gerçekleștiriyor. Ulusal ve uluslararası pazarda önemli bir makina üreticisi olan Özçelik Makina Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın tabi tuttuğu değerlendirmeden tam not alarak Tasarım Merkezi unvanının sahibi oldu. PVC ve Alüminyum profilleri ișleme makinaları imalatı yapan ilk Tasarım Merkezi olmanın heyecanını yașadığını belirten Özçelik Makina Genel Müdürü Hasan ÖZÇELİK: “Tasarım Merkezi unvanını almak bizim için gurur ve heyecan verici bir gelișme oldu. Özçelik makinenin odak noktasında her zaman, tüm yenilik ve gelișmelerin global pazarda rekabet edebilecek standartlarda ve güçte olma ilkesi vardır. Bu ilke ıșığında olușturduğumuz hedeflerimize kendi kaynaklarımızla ulașma gayreti içerisindeyiz. Bu unvanın, ürünlerimizi uluslararası standartlarda geliștirme sürecine ivme kazandıracağını düșünüyorum” açıklamasını yaptı.

Türk mühendislerin uluslararası düzeyde mesleki yetkinliğe sahip olduğunu vurgulayan Özçelik Makina tasarım merkezi yöneticisi Tacettin KAYNAK: “Özçelik Makina olarak Türk makina sektörünü dünyada temsil etmek için önemli bir adayız ve bu doğrultuda sorumluluklarımızı yerine getirmek için özveriyle çalıșıyoruz. Tasarım Merkezi unvanı eșliğinde faydalı model ve patent sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, tasarım merkezi olmanın verdiği ayrıcalıkları kullanarak üniversite ve sanayi iș birliği kapısını aralayacağımızı ve akademik çalıșmalarda bulunacağımızı söyleyebilirim” ifadesinde bulundu.

Özçelik Machinery’s DESIGN CENTER Has Started! Özçelik Machinery, which is one of the leading companies in the sector producing PVC and Aluminum profile processing machines, became the owner of the ‘’Design center’’ title with the support of the Ministry of Science, Industry and Technology with the aim of achieving an internationally competitive structure for the country’s economy.


Ürün

68

ALCOR - II C İle Gücü, Hızı ve Teknolojiyi Keșfet! Verimliliği arttıran yüksek kesim ve işleme kapasitesi, yüksek hızda eksen hareketleri ve firesiz kesim imkânı sunan ALCOR – II C ile gücü, hızı ve teknolojiyi keşfedin. Daha fazla verim odağıyla tasarlanan ALCOR-II C, 10 adet profil besleme kapasitesi ve seri ișleme imkân sağlayan konveyör yapısıyla verimli bir çalıșma fırsatı sunarken, 30° ile 150° arasındaki her açıda kesim yapabilen 550 mm çapında testereye sahip kesim ünitesiyle kullanıcılarına geniș kesim imkanı tanıyor. Windows tabanlı, dokunmatik ekranlı endüstriyel PC ve kolay kullanılabilen pratik ara yüzü, uzaktan erișim ve ağ bağlantısı, Ethernet ve USB üzerinden veri aktarımı gibi teknolojik özellikleriyle büyük kolaylık sağlıyor. 10 eksenli CNC ișleme merkezi olan ALCOR - II C birbirinden bağımsız olarak çalıșabilen üniteleri sayesinde en az zamanda en yüksek verimi elde edilebilmesi için tasarlandı. PVC ve alüminyum profillerin kesim, freze, su tahliye kanalı açma, delme, markalama ișlemlerini bir arada yaparak kullanıcısına

kaliteli çözümler sunuyor. ALCOR - II C farklı açılarda konumlanmıș 4 adet spindle motoru sayesinde profilin 4 yüzeyinde sınırsız ișlem yapabilme imkânına sahip. Üst spindle 0° – 45° açıları arasındaki her açıda ișlem yapabilirken, ön spindle 45° – 135° açıları arasındaki tüm açılarda ișlem yaparak profil üzerinde ișlem esnekliği sağlıyor.

Explore Power, Speed and Technology with ALCOR - II C! Discover power, speed and technology with the ALCOR - II C, which offers high cutting and processing capacity, high-speed axis movements and no-wastage cutting.

İșinde Titiz Olanlara “SIRIUS” Minimum boyuttaki çerçeveleri bile kaynatabilen SIRIUS kullanıcısının ihtiyacına yönelik çözümler sunuyor. zamanlı haberleșme, elektronik termostat sayesinde 0°C - 350°C arasında sıcaklık ayarlama, ișlem programlama ve geniș hafıza kapasitesi gibi önemli teknolojik özellikleri ile operatörün iș yükünü büyük ölçüde hafifletir.

Otomatik PVC kaynak ve temizleme hattı SIRIUS; plastik profillerin dört köșesini aynı anda kaynaklama ve kaynak sonrası profilde olușan çapakları temizleme ișlemlerini en verimli hale getirmek için tasarlandı. SIRIUS, birbirinden bağımsız iki ayrı temizleme ünitesi sayesinde profilin alt, üst, iç ve dıș yüzeylerini temizleyerek plastik

profilleri hazır pencere haline getirir. Kaynak ișlemi sonrasında otomatik çerçeve boșaltma ünitesi, robot sistemiyle profilin temizleme ünitesine hızlı aktarımı, profil bekletme ve soğuma ünitesi özellikleri sayesinde üretimin artmasını sağlayacak nitelikte zaman tasarrufu olușturur. Ayrıca; kaynak zamanı ayarı ve dijital kontrollü ısıtma, iki makine arası gerçek

Renkli ve beyaz profiller için ayrı temizleme bıçakları ve 11 adet otomatik profil temizleme bıçağına sahip olan SIRIUS, ișini büyük bir titizlikle yapan kullanıcılardan tam not alıyor.

“SIRIUS” for those who are meticulous in their work! We offer solutions for the needs of SIRIUS users who can even weld minimum size frames.


GALSİAD, İlklere İmza Atmaya Devam Ediyor GALSİAD, sektöre yine bir ilki kazandırıyor. Uzun zamandır ALUTEAM ile birlikte üzerinde çalıştıkları projelerden olan ASTEL Alüminyum cephe, doğrama sistemleri test merkezi nihayet hayata geçiriliyor. İSTKA tarafından desteklenen ve ALUTEAM ile proje ortağı olunan bu çalışma kapsamı daha da genişletilerek İDDMİB de projeye dahil edildi.

Ülkemizde hem kurumsal anlamda bir meslek kurulușu, ihracatçılar birliği ve hem de bir vakıf üniversitesinin projenin içerisinde olması, yine bugüne kadar Alüminyum sektörüne tüm çalıșmalarında prototipten, tasarıma ve imalata her așamada destek vermiș, test ve analizlerin yapılabildiği alt yapıya sahip olan Alüminyum Test Eğitim ve Araștırma Merkezimizin kontrolünde olacak bu çalıșma, bir taraftan da 15 mt hedef test yüksekliği ile ülkemizin konusunda tek kurulușu olacak. Proje kapsamının genișletilmesi ve kapsama küpește korkuluk testleri, PÜKAB ile yapılan görüșmeler sonucunda planlanan aksesuar test üniteleri vb. sistemlerin ilave edilmesi de projelerin kapsamındadır. Astel, pazara hem yurtdıșı bağımlılığından kurtulma șansı getirecek, hem de pazardaki rekabet kurallarında düzenleyici rol oynayacak alt yapıyı sağlayacaktır. Bilindiği üzere standartı olmayan halen birçok ürün mevcuttur. Bu ürünler bir test așamasına tabi tutulamadığından bireysel olarak, bir standart olușturmak imkansız hale gelmektedir. Test merkezi ile eș zamanlı bașlatılacak çalıșmalar ile standart pazara sunulacaktır. 20. Avrasya Pencere Fuarının içerisinde Alüminyum Özel Bölümünde proje lansmanı yapılacaktır. Astel’in kurulum așamasında sektörün her kademesinden bilgi ve görüș alınmıștır. Bu așamada konu ile ilgili tüm görüșler dinlenmiștir ve dinlenmeye devam edecektir. Lansman sonrası daha detaylı bilgilendirme tüm sektöre yapılacaktır. GALSİAD Continues to Sign Firsts GALSİAD gives the sector a new first. The ASTEL Aluminum facade, joinery systems testing center, which is one of the projects they have been carrying out with ALUTEAM for a long time, is finally being implemented. The scope of this study which is supported by ISTKA and carried out with ALUTEAM which is a project partner, was further expanded and included IDDMIB in the project.


Sektör

74

TALSAD Genel Kurul’da Üyeleri İle Bir Araya Geldi TALSAD Genel Kurul Toplantısı 21 Şubat 2019 tarihinde üyelerin yoğun katılımıyla Raffless Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantı, saygı durușundan sonra TALSAD Yönetim Kurulu Bașkanı Ali KİBAR’ın açılıș konușması ile bașladı. Öncelikle tüm üyelere katılımlarından dolayı teșekkürlerini sunan Ali KİBAR, “Tüzük değișikliği, yeni üyelerimiz ve 2019 yılı bütçesi gibi önemli gelișmeleri sizlerle paylașmak, daha sık bir araya gelebilmek ve önemli kararları daha geniș bir platform içinde alabilmek için bugün burada toplanmıș bulunuyoruz” dedi. KİBAR konușmasında, Türk Alüminyum sektörünün Avrupa için önemini vurgulayarak Avrupa Komisyonu nezdinde TALSAD ve üye șirketler olarak yürüttükleri faaliyetlerin önemini vurgulayarak 2019 yılının tüm üyelerimiz ve alüminyum sektörü için bașarılı ve verimli bir yıl olması dileklerini ifade eden Ali KİBAR, tüm katılımcılara TALSAD’a olan destek ve katkılarından ötürü bir kez daha teșekkürlerini sundu. Toplantıyı yönetmek üzere Divan Bașkanlığı’na Ali Natik BUDA, üyeliklere ise Pelin ARSLAN ve Kemal Sami KABUKÇU önerilerek oy birliği ile kabul edildi. Divan Heyeti’nin seçimin ardından Divan Bașkanı Yönetim Kurulu faaliyet raporunu sunmak üzere Genel Sekreter Erol METİN’i kürsüye davet etti. TALSAD’ın bir önceki Genel Kurul’dan itibaren yapılan çalıșmaları hakkında üyeleri bilgilendirici bir sunum yapan METİN, TALSAD’ın yeni yapılanma

TALSAD’ın kurucularından Asım KİBAR ve Celal BAȘER, Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Onursal Üye olarak seçildi. Asım KİBAR, kürsüye teșrif ederek bu TALSAD Onursal üyeliğinden duyduğu memnuniyeti belirterek bütün katılımcılara teșekkürlerini iletti. Dilek ve temenniler kısmında söz alan Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan YEȘİLOVA alüminyum sektöründe oldukça önemli bir gelișme olan Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal GÜNGÖR’ün GLAFRI’ye (Global Alüminyum Folyo Üreticileri İnsiyatifi) ikinci kez Bașkan olarak seçilmesi konusunu dile getirerek kendisini tebrik etti. sürecinde kurumsallașan, gelișen ve değișen yüzünü olușturan fuar ve organizasyonlar, TALSAD tanıtım ve kurumsal kimlik çalıșmaları, Teknik Komiteler, Alüminyum Sektör Raporu, Kamu Kurumları ile ilișkiler, 9.Uluslararası Alüminyum Sempozyumu, yeni üyeler, planlanan faaliyetler hakkında üyeleri bilgilendirdi. Toplantıda TALSAD’ın 2018 bütçe gerçekleșme durumu üyeler ile paylașıldı ve 2019 bütçesi üyelerce oybirliği ile onaylandı. TALSAD Tüzüğünde, alüminyum sektörünün daha geniș bir yelpaze içinde temsilini amaçlayan değișiklik maddeleri ile devam etti ve bütün kararlar oy birliği ile alındı.

İyi dilek ve temennilerin ardından TALSAD Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Bașkanı Ali KİBAR’ın TALSAD ailesine yeni katılan Hannover-Messe ANKİROS Fuarcılık, AKPA Alüminyum ve VIG Metal’e plaketlerini vermesi ile bașarılı bir șekilde sonlandı. Yoğun gündem konularının görüșülüp, konușulduğu ve bütün kararların oy birliği ile alındığı bu önemli bulușma, toplu fotoğraf çekimi ve kokteyl ile tamamlandı. TALSAD Members Gathered at the General Assembly Meeting TALSAD’s General Assembly Meeting was convened at Raffless Hotel on 21.02.2019 with maximum attendance of its members.


Sektรถr 76


Sektรถr 78


Sektör

80

BAKİEL Sektör ve URGE Projesi Toplantısı Gerçeklești İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) tarafından düzenlenen alt sektör toplantıları kapsamında; BAKİEL Sektör ve URGE Projesi Toplantısı 26 Șubat tarihinde Dıș Ticaret Kompleksi VIP Salonu’nda gerçekleștirildi.

Toplantıya, bağlantı ekipmanları, kilitler, el aletleri ve mobilya aksesuarları sektörünün ihracatçısı üye firmaların temsilcileri katılım gösterdi. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Prof.Dr. Figen YILDIRIM uluslararası pazarlama konusu hakkında katılımcılara bilgiler verdi.


Röportaj

84

Sava Firması ile Profesyonel Anlayıș İzmit’te “Sava İzmit metal olarak hedefimiz, istikrar güven ve kalite politikası çerçevesinde, sahip olduğumuz esneklik ve marjinal özelliklerimiz ile müşterilerimize yüksek kalitede de hizmet sunmak hedeflerimiz arasındadır” diyen Sava İzmit Metal Firmasından Erhan SARIHAN ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Firmamız Türkiye’nin sayılı büyük firmalarından olan Asaș Alüminyum AȘ ve Sistem Alüminyum AȘ bayiliğine sahip olup, müșteri memnuniyetini projelerimiz öncesinde ve sonrasında inceleyerek önemli dönüșler almak, güçlü ve kaliteli kadromuz ile almıș olduğumuz siparișleri en kısa süreli terminlerle müșterilerimize eksiksiz teslim etmek ve çalıșmalarımızı hedeflemiș olduğumuz politikalarla yürütmektir.

Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Firmamız Kocaeli ilinin Bașiskele ilçesinde kurulmuș olup; 500 m² kapalı alanda hizmet vermektedir. Tecrübeli ve profesyonel ekibi ile hassas toleranslı, özel alașımlı, üstün nitelikli alüminyum profillerin, sektörün önde gelen firmalarından olan Asaș Alüminyum

ve Sistem Alüminyum bayiliği altında toptan satıșını gerçekleștirmektedir. Mimari alüminyum profiller, dıș cephe sistemleri, küpește sistemleri, cam balkon sistemleri ile kompozit levha ve aksesuar malzemelerini, müșterilerimizin imalatına entegre ederek profesyonel hizmet anlayıșı içerisinde faaliyet göstermektedir.

İzmit Bölgesindeki konumunuzdan bahseder misiniz? Firmamız kurulușunun ilk yıllarından itibaren Kocaeli ve çevre illerde kısa sürede müșteri pörtföyünü artırarak müșterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi hedef belirlemiștir. Müșteri talepleri doğrultusunda ürün çeșitliliğini günden güne artırarak bölgenin profesyonel ürün tedarikçisi konumuna gelmiștir.


Röportaj

86

2018 yılını markanız ve sektörümüz açısından değerlendirir misiniz Bilindiği üzere 2018 yılının 2. yarısından itibaren yașanan ekonomik daralma sebebi ile sektörümüz açısından beklenen seviyede gerçekleșmeyen ticaret hacmimizin, 2019’dan itibaren beklenen düzeye geleceğini düșünüyoruz. Biz de bu konuda elimizden geleni hem ürün fiyatları, hem de ürün çeșitliliği olarak yapacağımızı açıkça buradan sizler vasıtasıyla taahhüt ediyoruz. 2019 yılı hedef, plan ve beklentilerinizden bahseder misiniz? Sava İzmit metal olarak hedefimiz, istikrar güven ve kalite politikası çerçevesinde, sahip olduğumuz esneklik ve marjinal özelliklerimiz ile müșterilerimize yüksek kalitede de hizmet sunmak; müșterilerimizin her türlü profil ihtiyaçlarını tecrübeli kadromuz sayesinde piyasa koșullarındaki sıkıntılara rağmen engellere takılmadan karșılayabilmek; mevcut piyasa koșullarını en uygun hale getirip müșteri pörtföyünü daha da genișletmek ihracata yönelik çalıșmalarımızı hızlandırmak hedeflerimizdendir.

Professional Understanding is in İzmit with Sava Company We realised an interview with Erhan SARIHAN from the Sava İzmit Metal Compny who said ‘’As Sava Izmit Metal, our goal is to provide high quality service to our customers with our flexibility and marginal characteristics within the frame of stability, trust and quality policy.


Röportaj

88

“İstanbul’un En Güzel Camisini Yaptık” “İddia ediyorum yaptırdığımız cami, iç dekorasyon ve dış mekan düzenlemesi olarak bana göre İstanbul’un en güzel camilerinden biri” diyen Alüminyumcular Kooperatifi (AlKop) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Natık BUDA; yaptırdıkları camii ile ilgili bilgiler verdi. Yaptırdığınız camiden biraz bahseder misiniz? AlKop’u alüminyum sektörüne hizmet veren firmaların iștirakleriyle 33 sene evvel kurduk. Bu kooperatif bize çok fayda sağladı. Biz de AlKop’un elindeki bazı imkanları bu mesleğe faydalı olmak için kullanmaya karar verdik ve iș yerleri dıșıda 2 tane önemli eser daha yaptık: okul ve cami. İddia ediyorum yaptırdığımız cami, iç dekorasyon ve dıș mekan düzenlemesi olarak bana göre İstanbul’un en güzel camilerinden biri. Çok güzel bir cami oldu. İçine giren herkes hayran kalıyor. Mimari açıdan da çok iyi bir eser oldu. Mihrabı özel bir mermerden yapıldı.


Röportaj

90

Kuran-ı Kerim’den 5 ayetin Kufi yazıyla Arapçasının ve Türkçe mealinin olduğu levhalar var. Ayakkabılıkları anahtarlı. Cuma günleri alt kat da üst kat da doluyor. Camiye gelenlere ücretsiz temiz çorap da dağıtıyoruz. Cami için açılıș yapmayı düșünüyor musunuz? Açılıș yapmaktan pek hoșlanmıyorum ancak caminin açılıșını İstanbul’un en

güzel Kuran okuyan hafızı ile yapmayı planlıyoruz. Bize zaman ayırdığınız için teșekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mıdır? Ziyaretiniz için ben teșekkür ederim. Win&ARTProje ve ALU&Art Dergileri ile sektöre verdiğiniz hizmetlerden dolayı sizleri kutlar, bașarılarınızın devamını dilerim.

“We have created the most beautiful mosque in Istanbul.” Ali Natık Buda, the Chairman of the Board of Directors of Aluminum Cooperative (AlKop) gave information about the mosque they got constructed and the foundation they plan to establish as stated as follows: “I would like to declare that, in my opinion, this mosque is the most beautiful mosque in Istanbul in terms of its interior decoration and outdoor arrangement”


Sektör

94

İnșaat ve Konut Konferansı Gerçeklești Eventuum’un organize ettiği, inşaat sektörünün VIP buluşma noktası kabul edilen İnşaat ve Konut Konferansı, 15 Ocak 2019 Salı günü İstanbul Sheraton Grand Hotel Ataşehir’de gerçekleşti. Sektör duayenleri, șirket sahipleri ve üst düzey profesyonellerin katılımıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen konferans, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Düzenlendiği ilk yıl 2012’den bugüne 1.500’ü așkın șirketi ağırlayarak alanında kendi rekorunu kıran İnșaat ve Konut Konferansı, sektörünün “VIP Bulușma Adresi” olarak kabul ediliyor. İnșaat ve Konut Konferansı organizatörü Eventuum Genel Müdürü Pınar KOPUZ,

“Ülke ekonomisindeki yeri ve önemi yadsınamayacak boyutta olan Türk inșaat sektörünün dinamizminden aldığımız güçle 7 yıldır düzenlediğimiz konferans, sektöre sağladığı büyük katkılar sebebiyle heyecan içinde beklenen bir bulușmaya dönüștü. Her yıl artan katılımla sektöre yön veren ve projeksiyon çizen konferansımıza bu yıl da büyük ilgi var. Yine birbirinden değerli konușmacıları ve katılımcıları ağırladık. İnșaat sektörüyle ilgili yatırımcı, uygulayıcı ve tüm karar vericileri bir araya getirerek

ișbirliği fırsatlarına ve bilgi alıșverișine zemin olușturduk” dedi.

Construction And Housing Conference Took Place The Construction and Housing Conference, which is organized by Eventuum as the VIP rendezvous point of the construction sector, took place at İstanbul Sheraton Grand Hotel Atașehir on January 15th, 2019, Tuesday.


Röportaj

102

Yeni Yașam Alanlarınızın Mimarı: Amanos Kayra Metal A.Ş. ve Amanos Mimari Yapı Sistemleri A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkanı Kerem YILMAZ ile firmalarının yapılanmaları, ticari faaliyetleri, ihracatları, gelecek yıllardaki planları hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Yurtiçinde ve yurtdıșında katılım sağladığınız / katılmayı planladığınız diğer fuarlar nelerdir? 6-9 Mart tarihlerinde gerçekleșecek olan 2019 Avrasya Kapı ve Pencere Fuarı’na katılacağız.

Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? 28 yıllık sektör deneyimine sahibim. Sırasıyla Yılmazlar Alüminyum San. Tic. Ltd. Ști’nde Genel Koordinatör, Nur Alüminyum San. Tic. Ltd. Ști’de Satıș Müdürü olarak çalıștım. Halen Kayra Metal A.Ș ve Amanos Mimari Yapı Sistemleri A.Ș’nde Yönetim Kurulu Bașkanı olarak çalıșma hayatıma devam ediyorum.

İhracat noktalarınızdan ve hedeflerinizden bahseder misiniz? 30 farklı ülkeye ve çok farklı müșteri grubuna hitap etmekteyiz. Hedefimiz Avrupa pazarından gölgelendirme sistemlerimizle gerekli payı almaktır.

Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Ticari faaliyetine 2006 yılında bașlayan șirketimiz çeyrek asırlık bilgi birikimi ve deneyimini, esnek ve dinamik yapısını Amanos markası ile birleștirip dünya çapında projelerde bașarıyla yer alıyor. Kayra Metal A.Ș., profil, sistem profilleri, cephe kaplama sistemleri, kompozit panel, ofis bölme sistemleri, güneș kontrol sistemleri ve aksesuarları ile ulusal ve uluslararası müșterilerine yüksek kaliteli ürünleri, kısa sürelerde, ekonomik çözümlerle sunan bir firmadır. Uzman ve deneyimli kadrosu, yüksek teknoloji ekipmanları ile donatılmıș 5.500 m² kapalı alana sahip tesisi ile Kayra Metal A.Ș. müșterilerine; mimari tasarım, proje yönetimi, imalat ve lojistik hizmetleri veriyor. Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlamaktasınız? Tasarım tescilleri firmamıza ait mimari ve gölgelendirme sistemleri kapsamında, cephe, ıșıklık, kapı ve pencere, kayar kapı, içe ve dıșa katlanır kapı, motorlu ve manuel seçenekleri ile düșey sürme, açılır tavan, veranda, çit, cephe kaplama, kompozit panel, ofis bölme, güneș kontol sistemleri, bu sitemlere ait aksesuarlar, diğer sektörlere yönelik farklı geometrik yapılara sahip alüminyum profiller ve aksesuarları ile marka bilinirliğimizi sağlamaktayız. Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? Kayra Metal A.Ș. olarak; Ar-Ge, üretim

ve satıștaki gücümüzle projelere çözüm üretmek için çalıșıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda yenilikçi, çağdaș bir anlayıș ile müșterilerimizin ürün kalitesi ve performans beklentilerini sürekli karșılayarak memnuniyeti arttırmaktayız. Bu süreçte ișçi sağlığı ve iș güvenliği ile ilgili tüm çevresel ve yasal gereklere de uymaktayız. Ocak ayında katıldığınız Münih BAU Fuarı’nda sergilediğiniz ürünler hakkında bilgi verir misiniz? Fuarı firmanız açısından değerlendirir misiniz? Ocak ayında gerçekleșen Münih BAU 2019 Fuarı’na gölgelendirme sistemlerimizin içinde yer alan SSA Cam Sürme, VRA 160 Veranda, SRA 140 Motorlu Cam Tavan, GSA 130 Motorlu Düșey Sürme Sistemlerimizle katıldık. Sistemlerimizin birbirlerine entegre olma özelliğini kullanıp yeni yașam alanları olușturma sürecinde örnek modüller olușturup, bu yașam alanlarını sergilemek, tasarımcı uygulamacı ve genel ziyaretçilerle bulușturmak ve gelen olumlu geri dönüșlere tanık olmak bizler için heyecan ve gurur vericiydi.

2018 yılını firmanız ve sektörümüz açısından değerlendirir misiniz? İnșaat sektörü için 2018 yılı zorlu bir yıl oldu. Dövizdeki yükseliș, Türk lirasındaki değer kaybı, seçim öncesi yașanan belirsizlik ve ihracat yaptığımız pazarlardaki istikrarsızlıklara rağmen 2018 yılını satıș olarak beklentilerimiz doğrultusunda tamamladık. İnșaat sektörüne devam eden hükümet desteği, sektörün gelișimi konusunda pozitif bir etki yaratacaktır. 2019 yılı hedef, plan ve beklentilerinizden bahseder misiniz? Türkiye’deki tüm firmalar gibi ihracat odaklı çalıșmak ve kendimize yeni pazarlar açarak yola devam etmek gibi planlarımız bulunuyor.

The Architect of Your New Living Areas: Amanos In Kayra Metal A.Ș. and Amanos Mimari Yapı Sistemleri A.Ș, we realized a conversation with Chairman of the Board of Directors, Kerem YILMAZ about the structuring, commercial activities, exports and plans of the companies in the years to come.


Sektör

104

Sürdürülebilir Ahșap Cephe Tasarımı için Rehber, Technowood Yapı sektöründe kullanılan ahşabın elde edilmesi için, olgunlaşması 100 yılı aşan yetişkin ağaçlar kesiliyor. Kesilen ağaç yerine genç fidelerin dikilmesi metodu olan sürdürülebilir ormancılık (sustainable forestry) günümüzde sıklıkla uygulansa da, bugünden 100 yıla kadar olan süreçte öngörülemez ahşap tüketim seviyesi hesaba katılmıyor. Technowood, FSC (Orman Yönetim Konseyi) şartlarına uygun sürdürülebilir ormancılık pratiğini, dayanıklı materyallerin doğal ahşapla kaplanması metoduna dayanan devrimsel nitelikteki teknolojileriyle birleştiriyor. Böylece yüksek ve bilinçsiz tüketim problemine de çözüm getiriyor. Referanslardan Bir Tanesi: Tasigo Thermal Hotel Projesi

Tasigo Thermal Hotel

GAD Architecture imzası tașıyan ve Eskișehir’de bulunan Tasigo Thermal Hotel projesinde Technowood ürünleri tercih edildi. Yapılan ön araștırmada, büyük projenin inșası için gerekli ahșap materyal için 22,234 ağaç kesilmesi gerektiği tespit edildi. Fakat Technowood teknolojisi ve ürünlerinin kullanılmasıyla, aynı ihtiyaç 477 ağaçla karșılandı. Büyük oranda ormanlık alan tahrip edilmekten kurtuldu.

Özellikle cephelerde ahșabın tercih edilmesi durumunda ortaya çıkan yüksek sayıda ağaç tahribatının önüne geçerek, hem masif ahșaptan daha dayanımlı hem de daha çevre dostu bir çözüm tercih edebilirsiniz. Günümüzün hızlı betonlașma yönelimiyle doğadan uzaklașan, nefes almayan tasarımlarda bir artıș söz konusu oldu. Doğal malzemelerin, uzun süreli kullanımlarda sıkıntı yaratmayan ürünlerin cephelerde tercih edilmesi hem tasarımcı hem de kullanıcılar için daha cazip hale geliyor. Ahșabın sıcaklığı ve cephelerde yarattığı zarif algı ile cephe tasarımında aradığınız esnekliği ve memnuniyeti yakalarken sürdürülebilir bir çizgide kalabilirsiniz.

Cephelerde İnovasyon Technowood, en zor șartlara karșı yüksek dayanıklılığa sahip olması nedeniyle Dubai, Katar gibi çöl iklimine sahip birçok bölgedeki çeșitli projelerde güçlü referanslar edinebildi. Yağmurla kendini temizleyen, șișmeyen,

Guidelines for Sustainable Wooden Facade Design, Technowood

çatlamayan doğal ahșaptan üretilmiș Technowood, 3 Boyutlu verniği sayesinde en zorlu koșullarda bile doğal ahșap görünümünü korur, bakım sürelerini uzatarak ișletme maliyetini düșürür ve ahșabın yangına karșı direncini arttırır. %100 doğal ahșap kaplama olan Technowood kullanıcılara, A2 Sınıfı Yangın Direnci Sertifikasına sahip tek doğal ahșap malzeme olma özelliğini sunuyor.

In order to obtain wood used in the building sector, adult trees with maturation exceeding 100 years are cut. Although the sustainable forestry method, which is the method of planting young seedlings instead of the cut tree, is often applied today, the unpredictable amount of wood consumption is not taken into account in the process from today to 100 years. Technowood combines sustainable forestry practice in accordance with the requirements of the FSC (Forest Management Council) with revolutionary technologies based on the method of coating durable materials with natural wood. Thus, it brings a solution to the problem of high and unconscious consumption.


Sektör

110

Kale Endüstri Holding İlk Konsept Mağazasını Hizmete Açtı Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın ilk ve tek entegre güvenlik şirketi olan Kale Endüstri Holding; Kale Kilit, Kale Alarm, Kale Çelik Kapı, Kale Çelik Kasa, Kale Yangın Kapısı ve Kale Pencere Sistemlerinden oluşan tüm entegre güvenlik ürünlerini bir arada sergilediği ilk konsept mağazasını Ayazağa’daki Vadistanbul’da hizmete açtı. șekilde tasarladık. Tüketicilerin yanı sıra burada yurtiçi ve yurtdıșı misafirlerimizi de ağırlayacağız. Bu kapsamda tüm Türkiye’deki bayilerimizi üç farklı organizasyonda ağırlayarak; hem yeni konsept mağazamızı tanıttık hem de 2019 hedeflerimizi anlattık. Entegre güvenlik vizyonumuzu yansıtan ve ilkini hayata geçirdiğimiz konsept mağazaların sayısını artırmayı planlıyoruz” diye konuștu.

Yaklașık 40 yıldır faaliyet gösterdiği İstanbul Güngören’deki yönetim ofisini, geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul, Ayazağa’daki Vadistanbul’a tașıyan Kale Endüstri Holding; entegre güvenlik ürünlerini bir arada sergilediği ilk konsept mağazasını, genel merkezinin de bulunduğu aynı binada hizmete açtı. Ziyaretçiler yaklașık 450 m2‘lik konsept mağazada yeni ürün ve teknolojileri görmenin yanı sıra tüm ürünleri verilen hizmete uygun olarak tasarlanan özel odalarda deneyimleme imkanı bulacak. “Kale’nin Entegre Güvenlik Vizyonunu Yansıtıyor” Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Bașkanı Sedat ÖZGÜR, “Kale Endüstri Holding kurulduğu günden beri tüm aksiyonlarının merkezinde müșteri memnuniyeti olacak șekilde faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda 2016 yılında bașlattığımız değișim ve dönüșüm sürecinin sonuçlarından biri olarak, ilk konsept mağazamızı

Kale Endüstri Holding Launches Its First Concept Store

Vadistanbul’da açtık. Bu yeni model sayesinde müșteri odağımızı daha da artırarak, tüketicilerimize birebir dokunma imkânı bulacağız. Konsept mağazamızı; alarmdan kapı kilidine, çelik kapıdan çelik kasaya ve pencere sistemlerine kadar müșterilerimizin tüm ürünlerimizi deneyimleyebileceği

Kale Endüstri Holding, the first and only integrated security company of Turkey and Turkey’s neighboring region launched its first concept store in Vadistanbul in Ayazağa, where has been exhibited all integrated security products such as Kale Kilit (Kale Locks), Kale Alarm, Kale Çelik Kapı (Kale Steel Doors), Kale Çelik Kasa (Kale Steel Safes), Kale Yangın Kapısı (Kale Fire Doors) and Kale Pencere Sistemleri (Kale Window Systems).


Münih BAU 2019 Fuarı Rekor Kırdı İki yılda bir Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen BAU Fuarı bu sene 14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Dünya’nın mimari, malzeme ve sistemler statüsünde lider ticaret fuarı olarak anılan BAU, 2019 yılında rekor kırdı. İlk kez bu yıl 200.000 metrekarelik bir sergi alanında 45 ülkeden 2.250 katılımcı inșaat sektörüne yönelik ürünlerini ve çözümlerini sergiledi. Almanya dıșından gelen ziyaretçilerin 150’den fazla ülkeden 85.000 seviyesine çıkarak ziyaretçi sayıları 250.000’e ulaștı. Neredeyse 70.000 katılımcıyla dört ziyaretçiden biri mimari, mühendislik ve planlama alanlarından geldi. Messe München Genel Müdür Yardımcısı Reinhard PFEIFFER; “BAU 2019’un bașarısından çok memnunuz. Bina otomasyonu ve BAU Bilișim sektöründeki ziyaretçilerin yoğun

ilgisi, dijitalleșmenin tüm konusunun artık zemin kazandığını ve nihayet inșaat sektöründe yer aldığını gösteriyor. BAU 2019 için belirlediğimiz ana temalar ile dijital dönüșüme odaklandık. Dijitalleșmenin inșaat sektöründeki artan önemi göz önüne alındığında Messe München olarak Alman yapı yazılımı derneği Bundesverband Bausoftware - BVBS ile birlikte yeni bir ticaret fuarı konsepti olan digitalBAU’yu sunduk” dedi. digitalBAU ilk defa 11-13 Șubat 2020 tarihleri arasında Köln’de gerçekleșecek. Bir sonraki BAU Fuarı ise 11-16 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleșecek.


14-19 OCAK ALMANYA MÜNİH BAU YAPI FUARI


14-19 OCAK ALMANYA MÜNİH BAU YAPI FUARI


14-19 OCAK ALMANYA MÜNİH BAU YAPI FUARI


14-19 OCAK ALMANYA MÜNİH BAU YAPI FUARI


14-19 OCAK ALMANYA MÜNİH BAU YAPI FUARI


Ürün

128

Serge Ferrari İle Çağdaș Mimaride Cepheler Yeniden Keșfediliyor

Copyright: Fabric Structure

Serge Ferrari dünya çapında mimarların en iddialı projelerinde başarıyla kullanılıyor. Hindistan’dan Yeni Zelanda’ya ve Angola’ya kadar, dünya genelinde birçok yüksek profilli ve iddialı inşaat projeleri Serge Ferrari uzmanlığından faydalanıyor.

Bugün çağdaș mimaride cephe, sadece bir binanın simgesi veya imzası değil, aynı zamanda birçok zorluğun da çözümü olarak kabul ediliyor. Mimarlar için cepheler geniș bir araștırma alanıdır. Estetik olarak doku, șekil, renk aranılan önemli niteliklerdendir. Kullanılan malzemelerin seçiminde aynı derecede önemlidir. Bu malzemelerin güneșten korunma, ısıl düzenleme, ıșık geçirgenliği ve iç ve dıș görünürlük açısından standartları karșılamaları gerekir. Dünyanın dört bir yanındaki mimarlar, proje yöneticileri ve uygulamacılar, yeni veya yeniden yapılandırma projeleri için yenilikçi, rekabetçi, görsel olarak hoș, dayanıklı, etkin ve verimli ürün ve çözümler arayıșındadır.

Serge Ferrari’nin Frontside çözümleri ofisler, karma kullanımlı projeler, alıșveriș merkezleri, konut projeleri, kamu binaları, hastaneler, okullar, garajlar, ve benzeri her türlü bina cephesinin ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Frontside View 381, Serge Ferrari’nin özel patentli Précontraint teknolojisi kullanılarak üretilen bir esnek kompozit membrandır. En belirgin nitelikleri șunlardır: t5BTBS‘NWFVZHVMBNBEBZBSBU‘D‘ özgürlük; t :àLTFLFTOFLMJLWFIBWBŗBSUMBS‘OB karșı direnç (rüzgar, dolu, UV); t 6[VOWBEFEFTBļMBNM‘L EBZBO‘LM‘M‘LWF boyutsal kararlılık; t *T‘ZBM‘U‘N‘WFQBSMBNBÚOMFZJDJLPSVNB t 0MBļBOàTUàEà[HàOZà[FZ HFSHJOMJL hafiflik ve geri dönüștürülebilirlik

Direnç ve Dayanıklılık Serge Ferrari’nin patentli Précontraint® teknolojisi, kumașın üretim boyunca sürekli çift eksenli gerginlikte tutulduğu bir süreçtir. Bu eșsiz süreç t :àLTFLNFLBOJLEJSFOÎ t 0MBļBOàTUàEBZBO‘LM‘M‘L t ,VSVMVNEBOTPOSBHBSBOUJFEJMFOBŗ‘S‘ düzlük sunar. Ayrıca, Frontside View 381, halka açık alanlar için her geçerli güvenlik standardını karșılamaktadır- yangın direnci için B-s2, d0 değeri. Görsel ve Termal Konfor Mikro delikli doku kullanımı, termal radyasyonu azaltmak ve sera etkisini önlemek için en verimli çözümdür. Güneșin sıcaklığının yüksek bir yüzdesi, binaya ulașmadan önce durdurulur (duvarlar, pencereler ve diğer açıklıklar). Güneșten korunma, daha fazla konfor sağlar, içerideki sıcaklık değișimlerini


Copyright: Fabric Structure

Ürün

130

Frontside View 381 Renkler ve özellikler Parlak Gri Gümüș Metal Arduvaz Siyah Kaktüs Yeșil Tarçınlı Bakır Küllü Sarı Dövülmüș Metal

Çikolata Kahverengi İlkbahar Yeșili Alev Kırmızısı Kum Bejı Vișne Rengi Sütlü Yeșil Baharatlı Altın Kabak Portakal

(RT2012, BREEAM, Leed, HQE, vb.) zorunluluklarını karșılamak için ideal bir ürün haline getiriyor.

Ișık ve Güneș Performansı (EN14501’e göre) TS:% olarak güneș geçirgenliği RS:% olarak güneș yansıması AS:% olarak güneș soğrulması TS + RS + AS = olay enerjisinin% 100’ü TV n-h: Görünür hemisferik ıșığın% cinsinden geçirgenliği gtote: Toplam güneș faktörü, cam D: düșük emisyonlu yumușak kaplamalı yansıtıcı çift cam (4 + 16 + 4; Argon ile dolu alan - g = 0.32 - U = 1.1)

önler ve klimalarda enerji tasarrufu sağlar. Malzemenin dokuma sıklığı, doğal ıșığı tamamen bloke edilmeden filtre edilerek geçmesine izin verir.

parçalar veya büyük kesintisiz uzantılar, özel tasarımların dijital baskısı, görüntü projeksiyonu ve ıșık gösterileri bunlardan sadece bazılarıdır.

Çok İșlevli ve Çok Yönlü Frontside View 381, hem yeni projeler hem de yenileme projeleri gibi her türlü binayı kapsayacak șekilde daha geleneksel inșaat malzemeleri (beton, ahșap, cam, metal, alüminyum) ile kolayca eșleștirilebilir. Bu membran iddialı cephe tasarımlarına (ofisler, otoparklar, kültür kurumları vb.) ilham verme özelliğini kanıtlamıștır. Hem esnek hem de son derece dayanıklı, çok yönlü bu ürün çok yüksek tasarım ve uygulama kolaylığı sağlar. Bir binanın tümünü veya belirli kısımlarını kaplayan çokgen

Enerji Verimliliği Bu ürün bir binanın enerji verimliliğini artırmaya katkıda bulunur. Frontside View 381’in optik ve güneș performansı, önemli ölçüde dengelenmiș termal köprüleme sağlayarak klima bağımlılığını azaltır ve RT2012 derecesini elde etmek için yeterli bir araç sunar (Fransa’nın yeni inșaat projeleri için mevcut enerji verimliliği standardı). Tüm bu termal konfor, daha akıllı enerji kullanımı, biyoiklimsel tasarım, yalıtım vb. özellikleri Frontside View 381’i günümüzün sürdürülebilir bina standartlarının

Ekonomik ve Hafif Malzemenin hafif ve düșük yoğunluğu da tașıyıcı yapıların ağırlıklarının azalması ve hafifliklerine katkıda bulunur. Ürünle kaplı metal bir yapıdan yapılmıș bir cephenin ağırlığı, çerçeve dahil 5 kg / m2’yi geçmez. Ürünün hafif ağırlığı daha hızlı montaj sağlar, böylece imalat ve montaj maliyet ve sürelerini etkin bir șekilde düșürür, süreci kısaltır. Membranın dokusu ve yapısı, kirlenmeyi (lekeler, su lekeleri) en aza indirmeye ve çevre kirliliğine karșı direncini artırmaya katkıda bulunur. Bu tip kumașlarla kaplı cepheler neredeyse hiç bakım gerektirmez, böylece bakım masrafları da azalır. Rediscovering Facades in Contemporary Architecture with Serge Ferrari Serge Ferrari is used successfully in the most ambitious projects of architects worldwide. From India to New Zealand and Angola, many high-profile and ambitious construction projects around the world benefit from the expertise of Serge Ferrari.


Sektör

140

Rescara Elite Markasının Ombrae Ürünü ile Dıș ve İç Mekânlarda Fark Yaratın En gelişmiş sistem tasarımları ve yüzey malzemeleri ile her zaman sektöre yenilikler sunan ASAŞ, teknik anlamdaki uzmanlığını estetikle birleştiriyor.

ASAȘ’ın RESCARA Elite markası altında pazara sunduğu yeni Ombrae ürünü; özgün tasarımı sayesinde ortaya çıkan yansıtma etkisi ile düzlemsel yüzeylerde üç boyut efekti olușturarak, dıș ve iç cephe tasarımlarını farklı bir boyuta tașıyor. Yanma direnç sınıfı A2 ve üzeri olan cephe kaplama sistemleri sunan Rescara Elite markasının Skypanel Sistemleri; soğuk cephe kaplamaları, dekoratif soğuk cephe kaplamaları ve dekoratif duvar kaplamaları için farklı tiplerde birçok çözüm sunuyor. Skypanel ürün gruplarınından en yenisi olan Ombrae ürünleri hem yangına karșı dayanımı ile güvenlik avantajı sağlarken, hem de esnek tasarım imkânlarıyla estetik beklentilere yanıt veriyor. Binaların yapısal bütünlüğünü korumanın yanı sıra, cephe tasarımlarının da kalıcı bir izlenim bırakması gerektiğine inanan ASAȘ, bu amaçla dünyanın en

saygın tasarımcılarıyla ișbirliği yapıyor. Çalıșmalarını Kanada’da sürdüren sanatçı Roderick Quin tarafından tasarlanan Ombrae’nin sahip olduğu eșsiz yapısal imgeleme teknolojisi kullanılarak șekillenen mimari cepheler, tüm diğer yapılardan ayrıșıyor. Bilgisayarlı dijital ișleme yöntemiyle tasarlanan ve son teknolojiyle üretilen panellerin yüzeyindeki 3 boyutlu pikseller, ıșığın çeșitli tonlarını yansıtarak cephelerde geometrik desenlerden gerçekçi fotoğraflara uzanan sınırsız uygulama seçeneği sunuyor ve her proje adeta eșsiz bir sanat eserine dönüșüyor. Ombrae ürünü ile dıș cephelerde projenin konseptine uygun olarak tasarımlar hayata geçirilirken; güneș ıșığının levhadaki deliklerden süzülmesiyle hem iç mekanın aydınlatılması sağlanmakta hem de levha üzerindeki desenin yarattığı gölge ile tasarımın yansımaları iç mekanda da görülmektedir. Özellikle yapılarda enerji verimliliğinin öneminin artmasıyla; kontrollerinin

de kritik bir konu haline gelmesiyle, Ombrae’nin hava akımını yönlendirme, ısı yer değiștirmesi, gürültü engelleme gibi özellikleri ile de sektörde ürün seçiminde aranan niteliklerde ön sıralarda yer alıyor. İlk defa 2018 İstanbul Yapı Fuarında ziyaretçilerin beğenisine sunulan Ombrae, benzersiz tasarımıyla sektör profesyonellerinden büyük ilgi gördü. Her yıl sektördeki en yeni tasarımların tanıtıldığı rafine bir etkinlik olarak düzenlenen Architect@work fuarında mimarların beğenisine sunulan Ombrae, en yenilikçi ürünlerden biri seçildi. Make a Difference in Outdoor and Indoor Spaces With The Ombrae Product of the Rescara Elite Brand ASAȘ offers innovations to the sector with the most advanced system designs and surface materials and combines its technical expertise with aesthetics.


23-26 OCAK 2019 Ä°RAN TAHRAN DO-WINTECH FUARI


23-26 OCAK 2019 Ä°RAN TAHRAN DO-WINTECH FUARI


Röportaj

152

“Ana Hedefimiz Üretim ve İhracattır” Hilal Alüminyum Genel Müdürü Sait DÜZYURT ile firmalarının yapılanmaları, ihracat ve ithalatları, yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.

Bildiğimiz üzere Hilal Alüminyum köklü bir șirket. Alüminyum sektöründen su sektörüne kadar hizmet veriyorsunuz. Firmanızı bir de sizden dinleyebilir miyiz? “Bir günlük ömre iki günlük kazanç” lazım atasözünden yola çıkarak bünyesinde 4 șirketi barındıran Hilal Șirketler Grubu, 1986’dan bu yana yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Ana firmamız Hilal Alüminyum, Çağlayan/Hürriyet Mahallesi’nde, 9 katlı sanayi marketiyle, Alkop Alüminyumcular Sitesi’ndeki deposuyla, Edirne Organize Sanayi Bölgesi’nde 16 bin m² kapalı alanıyla, 72 bin m²’lik sanayi arsası ve pres hatlarıyla entegre bir tesis olma yolunda ilerlemektedir. Edirne Organize Sanayi’deki fabrikamızda ağırlıklı olarak ihracata yönelik üretim yapılmaktadır. 2018 yılında ürettiğimiz ürünlerin %75’ini ihraç ettik, %25’ini ise iç piyasadaki belli bașlı müșteri gruplarımıza verdik. Sektörümüze daha fazla hizmet verebilmek için 16 bin m²’lik kapalı alanımızı 45 bin m²’ye çıkartmayı ve pres hatlarımızın sayılarını kademe kademe arttırmayı planlıyoruz.

İhracatınızdan ve ihracat hedeflerinizden bahseder misiniz? İhracat olarak șu anda 44 ülkede yapılanmamız var. Bu 44 ülkeyi 2019’un sonuna kadar 55 ülkeye, 2020’de ise 70 ülkeye çıkmasını hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında ise 100 ülkeyi geçerek alüminyum sektöründe Türkiye’nin sayılı entegre firmalarından biri olmak istiyoruz. 2019 yılında ihracatımızı %85-90 seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. Ana hedefimiz üretim ve ihracattır. Diğer șirketleriniz ile ilgili bilgi verir misiniz? Diğer 3 șirketimizden de bahsedecek olursak; Uzmaksan Alüminyum, üretmiș olduğu Alüminyum profilleri ile Türkiye genelinde sanayi, mobilya ve reklam sektörlerine hizmet vermek üzere 1998 yılında faaliyete bașlamıștır. 3. firmamız da Galaksi Dıș Ticaret Șirketi’dir. İthalatçı bir șirkettir. Avrupa’dan Uzakdoğu’dan ürünler ithal etmektedir. Bu ürünler ağırlıklı olarak alüminyum levha, kompozit panel ve

alüminyum aksesuarlarıdır. İthal edilen ürünlerin bir kısmını Türkiye pazarına diğer kısmını da transit ticaret yolu ile yurt dıșındaki müșteri gruplarına sunulmaktadır. 4. șirketimiz olan Zambak Su, 1995 tarihinde faaliyete bașlamıștır. Alüminyum ile hem kurulduğu yer hem de sektör olarak tam tersi bir seyir alanı çizse de Șile’deki modern dolum tesisi ve profesyonel pazarlama ağı ile İstanbul içinde belirli bilinirliliği olan bir markadır. Hali hazırda yurtdıșına 2 ülkeye ihracat yapmaktadır. Bu șirketimizde de ana amacımız ihracatımızın %90 seviyelerine ulașmasıdır. Katılım sağladığınız fuarlar nelerdir? Yurtiçi ve yurtdıșı olmak üzere sektörümüzle ilgili yılda yaklașık 15 fuara katılım göstermekteyiz. İTO’daki ve Alkop’taki görevlerinizden ve sosyal sorumluluk projelerinizden bahseder misiniz? Alkop Alüminyumcular Sitesi’nin kurucusu Rahmetli Ahmet ÇUHADAROĞLU, Yönetim Kurulu


Röportaj

153

alüminyum motifleriyle, ıșıklandırmasıyla, estetik ve mimari yönden İstanbul’un en güzel camilerinden biri olduğunu düșünüyorum. Bu vesile ile cami yapımında emeği geçen tüm firmalara ve Alkop Yönetim Kurulu Bașkanı Sayın Ali Natık BUDA’ya bir kez daha teșekkür etmek isterim. İstanbul Ticaret Odası’nda 11 yıl Meslek Komitelerinde görev aldım akabinde 12 yıl meclis üyeliği görevinde bulundum. Meclis üyeliği görevim sırasında bir teklifte bulundum. Olumlu yönde kabul görerek İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde Cephe Yapı Tasarım Mühendisliği bölümü olușturma kararı alındı.

Bașkanı ise Ali Natık BUDA’dır. 1984’te arazisi alınan Alkop, faaliyetlerine devam etmektedir. Ben her ne kadar Alkop yönetiminde olmasam da Cami Derneği olarak 2007 yılında cami için ayrılan yerin temelini atmak için alüminyum sektöründen dostlarımızla, sevgili peygamberimizin “Hayırda yarıșın” sözünden hareketle bir araya geldik. Yardıma istekli kiși ve kurumlardan ağırlıklı olarak inșaat malzemeleri bağıșı, kısmi olarak da nakit bağıș alarak 1.130 m2 taban oturumlu camimizin temelini attık.

Alkop yönetimi ise bu durumu kendi aralarında değerlendireceklerini ve cami derneği olarak bize bir dönüș yapacaklarını bildirdiler. Sağ olsunlar olumlu geri dönüș yaptılar. Bizim temele harcadığımız 700 bin TL’nin dıșında camimizin tamamlanabilmesi için Alkop yönetimi de yaklașık 6 milyon TL katkıda bulundu. Camimizin, Selçuklu ve Osmanlı’yı andıran mimarisiyle, iki tane zarif minaresiyle, içerisinde bulunan alüminyum cnc tezgahlarında ișlenmiș

Gelișmiș ülkeler cephe yapı tasarımında hangi gelișmiș teknikleri kullanmıșsa biz de o yoldan gideceğiz ve binalarımızın statik hesapları yapılırken yurtdıșına harcanan dövizimizin de bir kısmı artık yurtdıșına çıkmayacak, ülkemizde kalacaktır. Edirne’deki fabrikanızı ziyaretim sırasında öğrendim, size orada da cami projesi teklif edilmiș. Bu konuyla ilgili bilgi verir misiniz? Alkoptaki camiiye nazaran daha küçük, 750 m2. 2019 Mayıs ayında inșallah caminin temelini atacağız ve 2029 yılında da camimizi tamamlayarak ibadete açmayı hedefliyoruz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teșekkür ederiz. Son olarak bahsetmek istedikleriniz nelerdir? Hem Genel Merkezimizi hem de Edirne’deki fabrikamızı ziyaretinizden dolayı teșekkür ediyorum. Win&ARTProje ve ALU&Art Dergilerinizle sektörümüze ve ihracata katkı sağlamak adına yaptığınız çalıșmalardan, verdiğiniz emeklerden dolayı sizi ve ekibinizi kutluyor, bașarılarınızın daim olmasını temenni ediyorum.

“Production and Exportation are the Two Main Goals of Ours” Alkop yönetim kurulu Başkanı Ali Natık Buda’nın önerisiyle bu mesleğe faydalı olmak için bir İhtisas Meslek Lisesi kurulmasına karar verildi. 2019-2020 öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak olan Alkop’taki okulumuzdan mezun olan başarılı öğrenciler İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesindeki Cephe Yapı Tasarım Mühendisliği bölümünde eğitimlerine devam edebilecekler. Bu da cumhuriyetimizin 100. yılı 2023’te gerçekleşecek. Cami derneği olarak, Alkop yönetiminin bize sağladığı katkı ve desteğin aynısını biz de okula az da olsa maddi ve manevi olarak katkıda bulunmaya çalıştık.

We interviewed with the Director-General of Hilal Aluminum, Sait DÜZYURT, on the issues regarding the structuring of their companies, their import and export transactions, and on the social responsibility projects they are carrying on.


Röportaj

154

Arfen İhtiyaçlarınıza Çözüm Üretir “Arfen Grup firmalarının aktif kalitesi, işletme sermayesi ve özkaynakları oldukça güçlü olduğu için üretime ve satışa hiç ara vermeden tüm firmalarımızda büyümemizi sürdürdük. Batan firmalar, Konkordato ilan eden firmalar derken oldukça stresli günler tüm işadamlarına özsermayenin bir firma için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı” diyen Arfen Firmasının yetkilisi Bülent DÖNMEZ ile söyleşi gerçekleştirdik. Röportajımıza bașlarken sizi tanıyabilir miyiz? Arfen grup șirketleri kurucu ortağıyım. 1993 İTÜ İnșaat mezunuyum.Uzun yıllardır hem ticaret ve hem de sektörümüzle ilgili teknolojik konularda çalıșmalarım var.

de olsa bir fitil ihtiyacını bile, kendi tesislerimizde ürettiğimiz için teslim hızımız ve operasyonel giderlerimizin azlığı sebebiyle fiyat avantajımızdır. Ocak ayında katıldığınız Münih BAU Fuarı’nda sergilediğiniz ürünler hakkında bilgi verir misiniz? Fuarı firmanız açısından değerlendirir misiniz? BAU2019 Fuarı firmamız açısından oldukça verimli geçti. Yukarıda belirttiğimiz bütün ürünlerimizi neredeyse sergileme imkanı bulduk. Özellikle Almanya dıșından da yabancı ziyaretçinin çokluğu sebebiyle iș bağlantılar ı açısından olumlu geçtiği kanaatindeyim.

Firmanızın yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Arfen Grup șirketlerinin temeli 1999 yılında Arfen İnșaat Ltd.Ști ile atıldı. Firmamız ilk olarak Dilatasyon profilleri üretimi ve uygulaması iși ile sektöre adım attı. Daha sonra ürün çeșitliliğimiz artırarak sırasıyla Arfen Köprü ve Yapı Teknolojileri Firmamızı ve son olarkta Arfen Alüminyum San. Ve Ticaret A.Ș.’yi kurduk. Bugün yaklașık olarak 15.000 m² kapalı alanda Hadımköy, Çorlu ve Dilovası fabrikalarımızda 200’e yakın çalıșanımızla ülkemiz ekonomisine hizmet ediyoruz. Hangi ürün gruplarınız ile marka bilinirliğinizi sağlamaktasınız? Arfen bugün yapı sektöründe en çok bina dilatasyon profilleri, köprü genleșme derzler ve mesnetleri, duvar koruma bantları, alüminyum gövdeli paspas sistemleri, ayarlanabilir kapı kasaları, cam baza sistemleri, menfez sistemleri

ve giydirme cephe alt konstrüksüyoları üretimi ve satıșı ile bilinmektedir. Ürünlerinizin bașarısını garantileyecek rekabetçi avantajlarınız nelerdir? En önemli rekabetçi özelliğimiz, ürünlerimizin neredeyse tamamını kendi fabrikalarımızda ürettiğimiz ve küçük

Yurtiçinde ve yurtdıșında katılım sağladığınız / katılmayı planladığınız diğer fuarlar nelerdir? Bugüne kadar 25’den fazla ülkede Uluslararası Yapı fuarlarına katılmıș bir firmanın yöneticisi olarak gerçekten gururluyuz. Yine bu yıl Pakistan ve Șili fuarlarına katılımımız olacak. İhracat noktalarınızdan ve hedeflerinizden bahseder misiniz? İhracatta yakın ülkeler bașta olmak üzere neredeyse elliye yakın ülke ile


Röportaj

156

temasımız var ve bu ülkelerle ilișkilerimiz artırarak devam etmeği hedefliyoruz. 2018 yılını firmanız ve sektörümüz açısından değerlendirir misiniz? Zor bir yıldı. Özellikle Ağustos - Eylül döneminde hızlı karar almanın ve firmanızın bașında olmanızın çok önemli olduğu sıradıșı bir kur atağı izledik. Tabi bu bizler gibi firmalarda, bir miktar kur zararı olușmasına sebep oldu. Arfen Grup firmalarının aktif kalitesi, ișletme sermayesi ve özkaynakları oldukça güçlü olduğu için üretime ve satıșa hiç ara vermeden tüm

firmalarımızda büyümemizi sürdürdük. Batan firmalar, Konkordato ilan eden firmalar derken oldukça stresli günler tüm ișadamlarına özsermayenin bir firma için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. 2019 yılı hedef, plan ve beklentilerinizden bahseder misiniz? Üç șirketimizle büyüyerek devam etmek. Özellikle Alüminyum üretiminde daha fazla söz sahibi olmak. Bu yıl özel alașımlı profiller konusunda daha fazla müșterimize hizmet etmeyi planlıyoruz.

Değerli vaktinizi ayırdığınız için teșekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mıdır? Sektörden herkese tavsiyem Arfen Alüminyum A.Ș. web sayfasını incelemesidir. Çünkü bu sitemizde bir çok sistem için akıllı çözümler kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Kendi kalıphanemiz ile müșterilerimizin isteklerine hızlı ve kaliteli çözümler sunuyoruz. Bizim mottomuz ‘ARFEN ÇÖZÜM ÜRETİR’dir. Yani bize insanlar Arfen ne üretir șeklinde bir soru sorduğunda bizim cevabımız Arfen yedi adet plastik ekstruderi, onlarca presi, çelik profil üretimleri, alüminyum ekstruderi ile plastik, alüminyum, çelik üretir vs. yerine “Arfen Sizin İhtiyaçlarınıza Çözüm Üretir” șeklinde cevaplıyoruz. Buradan tüm alüminyum sektörünün paydașlarına tavsiyem sadece fiyat odaklı rekabet yerine kaliteye biraz daha odaklanan bir rekabet anlayıșının sektörümüzde yerleșmesi için çabalarımız artırmak yönündedir.

Arfen Produces Solutions to Your Needs “As Arfen Group companies ‘asset quality, working capital and shareholders’ equity are very strong, all of our companies continued to grow without interrupting production and sales. Stresfull days with Companies’ bankrupcies, and companies that declare concordat reminded to all businessmen once again how important is the equity capital to a company ‘’ said Mr. Bülent DÖNMEZ who is the authorized officier of the Arfen Company and we conducted an interview with him


Makale

158

UNESCO Dünya Mirası Listesindeki “Kemikler Evinin” Öyküsü Hülya Uğuz YEDİEVLİ Ekonomist, Gayrimenkul Geliștirme Uzmanı Gayrimenkul Geliștirme Akademisi Kurucusu

860’larda sanayileșme ile Barselona’nın nüfusu hızla artar; șehir yeniden planlanır. Șehrin önemli aileleri, Barselona’nın gelișen Paseo de Gracia Bulvarında bir katında ikamet etmek, diğer katlarını kiraya vermek amacıyla apartmanlar yaptırmaya bașlarlar. 1877 yılında Gaudi’nin öğretmenlerinden biri olan Emilio Salas Cortés tarafından bulvarda inșa edilen bir bina, 1903’te tekstil fabrikatörü Mr. Josep Batlló Casanovas ve eși tarafından satın alınır. Bu yapı, olağanüstü özelliklere sahip olmayan; bir bodrum, bir zemin, dört oturum katı, bir çatı katı olmak üzere 7 katlı, arkasında bir de terası bulunan klasik bir binadır.

1

“Kemikler Evi”, Casa Batlló; Satın alma sonrası aile, binanın yıkılıp tekrar inșa edilmesini istemiș; mimar Gaudi sadece yenilenmenin yeterli olacağına onları ikna etmiștir. Bina, 1905-1907 yıllarında ișverenin arzularını dikkate alıp mevcut bina üzerinde restorasyon yapılarak yeniden tasarlanır. Bu maksatla binanın tüm ön yüzü yıkılır, ön cephe biraz öne açılan șekilde yapılır; iç kullanım planı da tamamen değiștirilir. Projelerinde binaları heykel gibi düșünen Gaudi, bu binanın bütün detaylarını özgün tasarlamıștır. Gaiudi’nin eseri olan bina, büyük bir sanat eseri olmasına karșılık aynı zamanda inanılmaz fonksiyonel ve modern karakteriksel özellikleriyle 20.yüzyılın mimari trendlerinin habercisi olmuștur. Gaudi’nin en önemli tasarım kriterleri, estetikle beraber yașayanlara konforlu bir iç ortam sunulması, fonksiyonellik, ergonomi, enerji ve suyun verimli kullanımıdır. Bu kriterlerin sağlanması için bina cephesi, binanın iç bölümlemesi, mobilyalar, kapılar, pencereler, camlar, kapı kolları, merdivenler gibi her unsurun tasarımı yapılmıștır. Her zaman ilhamını doğadan alan Gaudi, Casa Batlio’da yaratıcılığını kullanarak özgün bir çalıșma yapmıștır. O zamana kadar hiçbir mimarın cesaret edemediği derecede canlı renklerin kullanıldığı, çok yenilikçi, neșeli ve çarpıcı bir tasarım yapmıș, binayı bir sanat eserine dönüștürmüștür. Binanın dıș duvarları, girintili çıkıntı görüntü verebilmek için yeniden tasarlanıp, alçıyla sıvanarak renkli cam diskler, seramiklerden olușan mozaik ișlemelerle döșenen rengarenk bir atmosferdir. İșlenmiș demir kalıplarla tek parça olarak yapılan balkon korkulukları, maske șeklindedir. Balkonlarında kemik görünümlü sütunlar vardır. Alt pencerelerdeki sütunlar da ince uzun kıvrımlı yapıları ve eklemi andıran ara formlarıyla iskelet yapısını andırmaktadırlar. Dıș cephe görüntüsünde dikkat çeken bu unsurlar nedeniyle bina, “Kemikler Evi” olarak ünlenmiștir. Yapının çatısı da dıș cephe gibi mimari açıdan çalıșılmıș bir kısımdır. Bir sürüngen görünümünde olan çatı, kimilerine göre bir dragonu kimilerine göreyse bir dinozoru temsil etmektedir. Gaudi, binanın içinde bir iç ek merdiven yaparak Batlló ailesinin ve kiracıların merdivenlerini birbirinden ayırmıș,


Fotoğraf : ©Hülya Uğuz Yedievli

Makale

160

dayanıklı demir korkuluklarla özel bir giriș yapmıștır. Batlio ailesinin katına çıkarken büyük bir hayvanın omurgasını andıran devasa tahta merdivenleri, kemerli tavanlarıyla ve kaplumbağa kabuklarını andıran aydınlatmasıyla sanki deniz içinden yukarıya doğru yüzüyormuș gibi hissedilir. Binanın artistik olarak çok güzel olmasının yanı sıra odalar da çok fonksiyonel șekilde tasarlanmıștır. Her türlü iç ve dıș tasarım, mobilyalar ve bina parçalarının ergonomisi vb. her șey çok ince detaylarına kadar düșünülmüș ve tasarlamıștır. İlhamını doğadan ve organik formlardan alan Gaudi, Passeig de Gràcia’ya bakan salonun tavan, kapı ve pencerelerinde; yuvarlak ve düzensiz formlar, kapı ve pencerelerde mavi-yeșil tonlardaki cam malzemelerle Barselona’ya hayat veren denizin yorumunu öne çıkarmıștır. Böylece günün farklı saatlerinde güneșin eğiminin değișmesi ile harika renk huzmelerinin odaya dolması sağlanmıștır. Odanın pencereleri kaldırıp – indirilerek açılabilir șekilde ağaç çerçevelerden yapılmıștır. Pencere tirizi veya pervazı kullanılmamıștır, böylece bütün camlar açıldığında panoramik görüntüye sahip olunmaktadır. Pencerelerin dıșı ince Montjuic kum tașından yapılmıș kemiği andıran zarif sütunlarla ve çeșitli modern çiçek desenleriyle süslenmiștir. Salonun ihtiyaca göre kapılarının açılıp kapanması ile büyüyebilmesi ve küçülebilmesi mümkündür; böylece evde formların devamlılığı ve akıșı gözlemlenebilmektedir. Binada iç avlunun varlığını Gaudi pasif güneș mimarisini kullanabilmek için bir avantaja döndürmüștür. İç avluyu, aydınlatmak kıșın içeriyi sıcak tutmak, yazın denizden veya dağdan gelen esintileri binanın içine almak için sera olarak tasarlamıștır. Gaudi, orjinal bir havalandırma sistemi kurmuștur. Evin içindeki ve dıșındaki pencereler farklı șekillerde açılarak istenildiği zaman dıșardan hava gelmesini sağlamaktadır. Gerektiğinde pencereler kapatılarak içerdeki ısı korunur. Bu sistemin en büyük özelliği pencerelerin istenildiği kadar açılarak

kullanılabilmesiydi. Böylece Gaudi, enerji etkinlik ve konfor unsurunu çok estetik bir șekilde sağlamıștır. Binanın ıșığı yeterince alabilmesi ve havalandırmanın doğal yollardan yapılabilmesi için planlanmıș olan avlu; cepheleri, șekilleri ve renkleriyle șölensel bir görünüme sahiptir. En tepede demirle birleștirilmiș geniș çatı penceresinin camlarından ıșık bir șelaleden dökülürcesine tüm binayla bulușur. Binanın iç avlusuna tepeden gelen gün ıșığını iç mekanlara dağıtmak için Gaudi çok önemli iki çözüm bulmuștur. Bunlardan birincisi gelen ıșığı iç mekanlara ulaștırabilmek için en alt katlarda duvarlar açık mavi tonlarında cilalı çinilerle döșenir; ıșığın fazla gelmemesi için duvarların rengi üst katlara çıkıldıkça koyulașmaya bașlar. Diğer bir çözüm ise iç avludaki pencerelerin büyüklükleridir; alt katların daha fazla ıșık ihtiyacı dikkate alınarak daha geniș pencereler yapılmıș, doğal ıșığın girmesi için hafif yukarı doğru bakar șekilde konumlandırılmıșlardır. Üst katlara doğru pencereler küçülür, böylece ıșığın düzenli dağılımı sağlanır. Binanın çatısı bir ejderhanın arka görüntüsü șeklindedir, farklı renklerde kiremitler kullanılarak hayvanın omurgası canlandırılmıștır. Kiremitlere verilen metalik görüntülü yeșilden – koyu mavi – mor – kırmızı- pembeye renk geçiși adeta canavarın yașayan formuna benzetmek içindir. Gaudi, dıș cephe ve iç mimarideki tasarım ve uygulamaları ile alıșılagelmiș bir binayı Barselona’nın sembollerinden birisine dönüștürdü. Bina istisnai evrensel değeri nedeniyle 1984’te UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıștır. Kaynaklar Barselona Teknik Gezi Notları, 2018 https://mahdiarg.files.wordpress.com/2011/10/casa-batllo-case-study-formdiagram.pdf http://www.mimdap.org/?p=156621


Sektör

162

TALSAD’dan Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne Ziyaret Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa GÜMÜŞ ve ekibini 29 Ocak 2019 tarihinde makamında ziyaret etti. ihracat ve gümrük ișlemlerinin ișleyiși hakkında önemli bilgiler verdi. Sektörün ihracat yeteneği, ülke ekonomisine olan katkısı ve önemli sektör sorunları hakkında Sayın Mustafa GÜMÜȘ ve ekibine bilgi sunuldu.

TALSAD üyeleri Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal GÜNGÖR, Asaș Alüminyum Genel Müdürü Derya HATİBOĞLU, Kibar Holding Ankara temsilcisi Yunus ȘİRİN ve TALSAD Genel Sekreteri Erol METİN’den olușan temsilci heyet, sektör konularını görüșmek ve karșılıklı bilgi alıșverișinde bulunmak üzere Gümrükler Genel Müdürlüğü ile bir toplantı yaptı. Toplantıda, alüminyum sektöründeki gümrük ișlemleri ile ilgili süreçler hakkında görüșüldü. Gümrükler Genel Müdürü

A Visit to General Directorate of Customs from TALSAD Mustafa GÜMÜȘ, yeni hükümet sistemi sonrasında Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ithalat,

Aluminum Industrialists Association of Turkey, visited the Customs General Director Mustafa GÜMÜȘ and his crew in his office on January 29, 2019.

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu Toplantısı Yapıldı TALSAD tarafından 10-11 Ekim tarihlerinde CNR Expo Center’da gerçekleştirilecek 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’nun Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu Toplantıları yoğun katılımla, 9 Şubat Cumartesi günü yapıldı.

Toplantı, sabah kahvaltıyla bașladı. Assan Alüminyum Genel Müdürü ALUS’09 Yürütme Kurulu Bașkanı Göksal GÜNGÖR’ün açılıș konușmasıyla devam etti. METEM Koordinatörü Hüseyin SAVAȘ’ın ALUS’09 sunumunun ardından TALSAD Genel Sekreteri Erol METİN moderatörlüğünde, bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleștireceğimiz sempozyumu daha bașarılı ve daha etkin hale getirebilmek için değerli ALUS’09 Bilim Kurulu ve Danıșma Kurulu üyelerinin görüșleri alındı. Sıfır Atık, endüstri 4.0, inovasyon, dijitalleșme, geri dönüșüm, savunma sanayi, otomotiv sektörü, üniversite-sanayi ișbirliği konuları

toplantıda öne çıkan bașlıklar arasında yer aldı. Toplantı boğaz manzaralı mekanda yenilen öğle yemeği ile son buldu. İki yılda bir gerçekleșen Alüminyum Sempozyumlarının 9’uncusunu TALSAD Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, TÜBİTAK Marmara Araștırma Merkezi ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi METEM ișbirliği ile 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Yeșilköy-İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleșecek. Sempozyum, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu kez tam bir Uluslararası Sempozyum

olarak düzenlenecek. Sempozyum, aynı tarihlerde Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ș. tarafından düzenlenecek olan ALUEXPO Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile eș zamanlı olarak yapılacak. 9. International Aluminum Symposium Meeting Held Scientific Committee and Advisory Board Meetings of the 9th International Aluminum Symposium to be held on October 10-11 by TALSAD at CNR Expo Center were held with an intensive participation on Saturday, February 9th.


Makale

166

İșletmeler Açısından Orta Gelir Tuzağı Dr. Fatih ANIL Yönetim Danıșmanı www.fatihanil.com irketler boyutunda orta gelir tuzağı konusuna baktığımızda sistemin, özellikle KOBİ denen küçük-orta boy ișletmelerin birçoğunun belirli bir ciro büyüklüğünde yıllar itibarıyla kaldığını ve gelișemediğini görüyoruz. Özellikle aile firmalarından olușan KOBİ’ler, belli bir büyüklüğün ötesine geçmekte zorlanıyorlar, diğer bir deyișle büyüme anlamında istenen sıçramayı gerçekleștiremiyorlar.

Ș

Kendi yapısı ve sektör boyutuna göre belli bir ciro ve büyüklükte takılıp sıçrama yapılarak kırılma noktasının așılamaması birçok bașlık altında toplanabilir. Sermaye yetersizliği bir tarafa bırakılırsa, yeni ürün ve yeni pazarlar geliștirecek șekilde büyüme sağlayamamak ana sorun olarak karșımıza çıkmaktadır. Burada özellikle nitelikli iș gücü sorunu, Ar-Ge’ye ayrılan pay, dıșa açılmada yetersizlik gibi sorunlar öne çıkıyor. Bașta nitelikli iș gücü istihdam etmekte görülen isteksizlik ve maliyet öngörülen KOBİ’lerde karșılașılan en önemli problemlerin bașında geliyor. Aile ișletmesi birçok iși kendi bireyleriyle çözmeye çabalıyor veya yetkin olmayan iș gücü ile yol almaya çalıșıyor. Profesyonel destek almadıklarından KOBİ’lerin çok azı bir üst ciro baremine geçebiliyor. Büyük çoğunluğu kurumsallașma ve marka olușturma anlamında profesyonel destek almadığı için yenilikleri ve dünya pazarını takip etmekten uzak kalıyor ve hayat evresini KOBİ olarak sürdürmekten ileri gidemiyor.

KOBİ olup da daha sonra büyük ölçeğe geçen firmalara ve markalara baktığımızda nitelikli iș gücü ve ürün geliștirmeye önem verip markaya yatırım yapan kurulușlar olduğunu görüyoruz. Burada önemli olan yöneticilerin veya kurucu ortakların vizyon ve dünya görüșleri, yenilikleri takip etmeleri, müșteri ve pazar odaklı düșünmeleri, sosyal medyaya gereken önemi vermeleri tüm bunlara bağlı olarak da inovatif düșüncenin ön plana çıktığını görüyoruz. Orta ölçekte birkaç yıl üst üste aynı ciro büyüklüğünde takılmıș kalmıș firmaların gerekli yatırımları yapmadığı, pazar odaklı düșünüp global ölçeği hedeflemediklerinden ancak günü kurtarmaya çabaladıklarını görüyoruz. Ülkelerin orta gelir tuzağında olduğu gibi ișletmeler de marka ve teknoloji geliștirip katma değer yaratamadıklarından, özellikle gelișmekte olan ülkelerin orta gelir tuzağına düșüldüğünde ilgili ülkelerin birçok firmasında da benzer özellikleri görüyoruz. Orta gelir tuzağını așmıș Güney Kore gibi önceleri Türkiye ile benzer yapıya sahip ülkelerin üst gelir segmentine geçmesinde, firma ve markaların desteklenmesiyle bunu bașardıklarını görüyoruz. Güney Kore örneğinde olduğu gibi șirketlerin teknoloji, Ar-Ge ve marka geliștirme konuları desteklenmeli ve rekabet gücü kazanmıș farklılığını göstermiș markalarla dünya pazarlarında ölçeği yakalayarak mikro ve makro anlamda üst gelir seviyesine geçme bașarısını sağladığını görüyoruz.


Sektör

168

GALSİAD, 2019’un İlk Genel Kurul Toplantısını Gerçekleștirdi Girişimci Alüminyum ve Sanayici İşadamları Derneği’nin 2019 yılı ilk genel kurulu yapıldı. GALSİAD, 2019 yılıyla ilgili sektöre kazandıracakları konusunda yine çok önemli konularda çalışmalar yapmak üzere yola çıktı.

karșılığını görüyor. Yönetiminde İSO, İTO ve İMMİB temsilcilerinin bulunmasının, derneğin çalıșmalarını çok faydalı sonuçlara götürdüğünü ifade eden GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ, bir sektör kurulușunun oda ve birliklerde doğru temsil edilmesinin öneminin bu șekilde daha da iyi anlașıldığını ifade etti. Yapılan yönetim kurulunun tüm sektöre ve ülkeye hayırlı olması dilekleriyle toplantı sonlandırıldı.

GALSİAD; özellikle Astel Cephe ve Sistem Test Merkezi’nin kurulumu, savunma sanayi, havacılık, uzay ve raylı sistemler ile ilgili çalıșmalarda sektör adına teknik toplantılar yaparak daha reel neticeler ile sektör firmalarının bu iș gruplarında bașarılı olmasının yolunu açmayı hedefliyor. Dernek, yeni dahil olan üyeler ile her geçen gün daha da

güçleniyor. GALSİAD, ALUTEAM’de yapılan çalıșmalara verdiği desteği arttırarak devam ettiriyor. Mart ayında düzenlenecek 20. Avrasya Pencere Fuarı ve içerisinde organizasyonunu üstlendiği “Alüminyum Özel Bölümü” çalıșmalarına son hızla devam eden GALSİAD, çıktığı yolda sektöre yaptığı tüm desteklerin sektör tarafından olumlu bir șekilde

GALSİAD has held the first General Assembly of 2019 Girișimci Alüminyum ve Sanayici İșadamları Derneği (Businessmen’s Association of Aluminum Entrepreneurs and Industrialists) has held the first General Assembly of 2019. GALSİAD has set out to work on very important issues about what it will bring to the sector in 2019.


Makale

172

Umut Olmayınca Güven, Güven Olmayınca İș Hareketi Olmuyor Celalettin KIRBOZ Girișimci Alüminyum Sanayicileri ve İș Adamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı luslararası Para Fonu (IMF) Bașkanı Christina Lagarda, küresel ekonominin beklentilerin üstünde bir hızla yavașladığına dikkat çekti ve küresel ekonomiyi etkileyen “dört bulutun” olası bir “fırtına” yaratabileceğinin uyarısını yaptı. Bir ordunun savaș öncesi yaptığı askeri eğitim ve tatbikat ile hazırlıklı olması gibi sanayicimiz ve iș adamımız tam da bu konuda son derece hazırlıklı bence. O yüzden çok fazla tedirgin değilim. Zorda kalınca hangi enstrümanları devreye sokacağını, neyi, nerede, nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Piyasayı șahane kokluyor ve olabilecek hareketleri önceden seziyor. Bunların hepsi gerçek. Ancak çözüm değil.

bu dönem sonrasında tüm arama trafiği üretimden pazarlamaya döndü. Șatısın yapılabilmesi için ise kısıtlı pazarda vade seçeneği zorlanmaya bașladı. Çünkü yapacak çok da fazla bir șey kalmamıștı. Aynı sistemlerde üretilen malzemelerde kalite, standart vb. özellikle zaten sağlandığından. Satıșı sağlayacak olan ödeme șekli ve vadeli satıșlar cazip hale geldi. Elbette bu sistemin varlığından bir malın üzerine vade farkı adı altında ek yükleyerek nerede ise iși tefeciliğe vardıran kișiler oldu, birde bu fırsattan yararlanarak piyasada ciddi rakamlarda mal toplayarak bunu çok uygun șartlarda paraya çevirip borcunu bașka bir zamana bırakıp kaybolanlar oldu. Tüm bunlar organize edilen piyasanın sonuçları maalesef.

Bizim her șeyimiz var, bir tek umudumuz yok! Maalesef en önemli, en olması lazım gelen șey yok. Aslında son elli yıldır yașanan tüm olumsuzluklarda vardı “umut”. Neden șimdi bu hale geldi? Umut olmayınca güven, güven olmayınca iș hareketi olmuyor. Nasıl oldu da bu hale geldi bu ekonomi? Aslında ekonomi ikiye ayrıldı. Zaten ayrı idi ama bu kadar net çizgiler ile belirli değildi sistem. Çalıșan ve hayatına devam eden, hesaplı yatırmalar ile doğru büyüyen, önündeki yolların her durumuna göre șekil alabilecek șirketlerimiz var ve onlar devam ediyor. Sancı hesapsız, öngörüsüz, plansız büyüyen șirketlerde.

Sonuç elbette hüsran! Olacak olan ise uzun dönemde kırılma, dökülmeler ve elenmeler ile asıl olan gerçek ișletmeler. Hesabı, kitabı, bilgisi, yatırımı ona göre olanlar kalacak; diğerleri iș hayatına maalesef veda edecek. Aynı müteahhitlerde olduğu gibi 10 daire yapacak kapasitesi olan kiși 100 daireye girdi. Netice elbise büyük geldiğinden biz içerisinde ne kadar düzgün fizikli de olsak kötü duruyoruz.

U

Bir șirketin büyümesi için ne gerekir? Önce talep olmalı normal șartlarda; ama biz talebi beklemeden bize sunulan sermaye ile büyüdük. Bakın zorda olan șirketlere geçmiș olduğumuz 10 yılda kredi kullanan ve inșaat sektöründeki șirketlerdir. Bu sistem kurgulandı, bize sunuldu. Dönelim 2008 sonrasına. Her gün bankacılar așındırdı kapımızı. Çeșitli projeler sundular: “Hadi yatırım yapın, büyüyün, araç alın, makine alın vb.” Her türlü kredi kullandırma yoluna gittiler. İlk yıl ödemesiz ikinci yıl șu kadarını öde, bazen ișin ucunu kaçırdılar, üç yıl ödemesiz vs. gibi. Nereye getirdi bizi bu durum? Sermayeyi bulmușken büyüyelim, pazara sonra bakarız. Malımız olsun satarız. Fazla üretim yapalım sürümden kazanırız. Bu felsefeler ile yaptık yatırımları. Arada yine söyleyeceğim bu bir projedir, bize sunulan. Zorlandık biz bu yola. Kullandık krediyi, büyüdük hiç olmayacak kadar ve hızlı olarak. Sonra bașladı satıș zorluğu. Her șey normal iken pazarlamadan üretime gelen telefon mail trafiği, üretimden pazarlamaya gelmeye bașladı. Allah rahmet eylesin, bir hocamın tezi idi bu. “Pazarlama üretimi arıyorsa satıș vardır, üretim yapılsın diye zorluyordur sistem, üretim pazarlamaya yapıyorsa bu aramayı satın malı diyordur” derdi hocam. Çok doğru bir tespit! İște


Makale

174

Akıllı Cephe Sistemleri Nevin GÜNEY TOK Makine Mühendisi Sanayi Devrimi’yle birlikte hızlı büyüme ve kalkınma çabaları doğal kaynakların bilinçsiz bir șekilde tüketilmesine neden olmuștur. Bu kötü kullanımı ortadan kaldırmak, evrensel, sosyal ve ekonomik bağlamda kalkınma modelleri olușturmak adına sürdürülebilirlik kavramı gündeme gelmiștir. Yapı sektörü bu durumun baș sorumlusu olarak düșünülürse yapım teknolojilerini ve akıllı bina sistemlerini benimsemesi kaçınılmaz oldu.

Bu gibi sebepler mimarları, akıllı cepheye yöneltmiș, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmeleri, ısı kazanç ve kayıplarını dengelemeleri, havayı temizlemeleri gibi özelliklerle tasarımlar yapılmıștır. Böylece fonksiyonel, estetik, ekonomik olma gibi mimari değerlendirme kriterlerinin yanında, günümüz mimarlığında sıkça duyduğumuz sürdürülebilirlik ve ekoloji kriterlerine yönelik olarak da yapı tasarımı da olușmuștur.

Akıllı Binalar, ihtiyacı olan enerjiyi sahip olduğu alt sistemler ile elde edebilen, otomasyon birimleriyle yönetilen binalardır. Binalarda elde edilmek istenen yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak veya minimum enerji ile maksimum kazanç sağlamaktır.

Akıllı cepheler, tek tabakalı ve çift tabakalı cepheler olmak üzere ikiye ayrılır. Tek tabakalı cepheler doğal aydınlatma ve doğal havalandırmayı en iyi derecede kullanarak yapı cephesinden kaynaklanan ısı kayıplarını önlemek için tercih edilmektedir. Bu cephelerde kompozit, seramik, terracotta, cam, gazbeton gibi malzemeler kullanılmaktadır.

Bina cepheleri iç mekân-dıș mekân arasında bir kabuk görevi gören ve en büyük yüzeye sahip olan yapı elemanı olarak enerji kayıplarının en fazla görüldüğü yerdir. Ayrıca cephe enerjinin yanında görsel ve akustik anlamda da ciddi konfor koșullarının sağlanmasında etkilidir. Akıllı binalar, minimum enerji kullanarak maksimim kazancı sağlamaya çalıșırken bu özelliğin cephede sahip olma șartı olmazsa olmazıdır. Akıllı bina cephelerine yinelenebilir kabuk bileșenleri ve düșük gölge katsayılı cam seçimleri, fotovoltaik paneller, rüzgar türbinlerinin cepheye entegre edilmesi, yeșillendirilmiș duvar teknolojileri, güneș kırıcılar ve yağmur suyunu depolayan sistemler ilave edilerek özellikler kazandırılmaktadır. Akıllı yapı cepheleri iç mekânlarda doğal aydınlatma ve doğal havalandırma sağlanabilmekte, binalarda yașayan çalıșan insanların, diğer yapılardaki insanlara göre daha konforlu bir yașam sürdürebilmektedir. Ayrıca cephede kullanılan geri dönüșümlü malzemeler ile maliyet azaltılmakta ve çevreye zarar veren atık maddelerin olușumu engellenmektedir. Dünya enerji krizleri yașamakta ve bu sebeple savașlar yapmaktadır. Buna en büyük etken nüfus artıșı, kentleșmenin yoğunlașması, çevre kirliliği gibi görülmektedir. Dünya genelinde kullanılan enerjinin büyük bir kısmı binaların yapım, ișletim ve yıkım süreçlerinde kullanılmaktadır.

Giydirme cam cephe sistemlerinin uygulandığı binalarda, mekânları ısıtmak için fazla miktarda enerji harcanmaktaydı. Isı kayıplarını önlemek ve harcanan enerjinin boșa gitmemesini sağlamak için çift kabuklu cephe sistemleri ortaya çıkmıștır. Çift kabuklu cephe sistemlerin tüm çeșitleri, bir adet iç katman, bir adet dıș katman ve bu katmanlar arasındaki hava boșluğundan diğer adıyla tampon bölgeden olușturmak ısı kayıplarını azaltmaktadır. Çift kabuk cepheler dıș katman ara boșluğa hava ve ıșık girișine imkân vererek doğal havalandırmayı ve aydınlatmayı sağlamaktadır, istenildiğinde iç katmandaki pencereler açılarak doğal havalandırma, soğutma sağlanmaktadır, gürültü kirliliğini minimum seviyeye indirgemeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca rüzgâr etkisinin fazla olduğu bölgelerde, çok yüksek yapılarda dahi iç kabuktaki pencere açılarak doğal havalandırma yapılmasına olanak sağlamaktadır. Pasif sistemlerle elde edilen enerji sayesinde mekanik sistemlere duyulan ihtiyacı azaltarak bina giderlerini düșürmekte ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Cephelerin akıllı hale gelmesi hem yapı sektörüne hem de ekonomik savașın baș aktristi enerjiyi dengelemede rol oynayacaktır. Ekonominin güçlenmesi üreterek yaratmayla beraber tasarruf ile desteklenmekle sağlanacaktır. Pasif enerjili binaların artarak ekonominin ve çevre sosyal șartlarının güçlenmesi ümidiyle.


Makale

176

Cam Ambalaj: Sağlık için Fikret YILMAZ

am eritme fırınından istenilen renkte, genelde beyaz, yeșil veya bal renginde alınan cam, dinlendirme bölgesi sonuna yerleștirilmiș olan ‘forehearth’ ve ‘feeder’ olarak tanımlanan kanaldan geçirilerek üretim makinesine beslenir.

C

Foreheart’ın esas fonksiyonu, uzun zaman aralığında camın șartlandırılarak benzer ağırlık ve sıcaklıkta sürekli beslenmesini sağlamaktır. Çeșitli en ve uzunluklarda ihtiyaca göre inșa edilmekte olup, 150 ton/ gün kapasiteye kadar çıkan kanallar vardır. Cam, çanağın alt kısmındaki orifisten belli stroklarla bir plancerin itmesi ile akar, kesme bıçakları ile istenilen ağırlıkta damlalar kesilerek oluklar ve kepçe vasıtası ile makineyi besler. Cam ambalaj üretimi ‘IS’ makinesinde gerçekleștirilir. Bu makine, yan yana monte edilen bağımsız seksiyonlardan

olușmaktadır. Her seksiyonda basınçlı hava ile çalıșan mekanizmalar mevcuttur. Bu seksiyonları bir tahrik șaftı birleștirir ve zaman tamburu ayarına bağlı olarak çalıștırır. Damlanın her seksiyona bağlı kalıp içine zaman ayarlı düșmesi ile üretim sürdürülür. Makinede üretim șekillendirmeyi iki kademede gerçekleștirir. Üretilecek cam ambalaj türüne göre “üfleme-üfleme” (blowblow), “pres-üfleme” (pres blow) veya “dar boyunlu pres üfleme” (narrow neck press blow-NNPB) yöntemleri uygulanır ve istenilen șekle uygun șekillendirilir. Üretilen ürünler konveyör ile tavlama fırınlarından geçirilir, çeșitli ikincil ișlemler yapılır, kalite kontrolü tamamlanan ürünler hat sonunda ambalajlanır. Cam ambalaj üretiminde, yeni teknoloji yaratacak radikal gelișmeler beklememekte, bunun yerine makine ve buna bağlı üretim hatlarında iyileștirmeler yapılmaktadır. İyi bir cam dağılımı sağlayan NNPB yöntemiyle üretimin yaygınlașması ürün ağırlıklarını azaltmakta ve maliyet düșüșü sağlamaktadır. Ülkemizde de NNPB yöntemiyle üretim yapılmaktadır.


DERGiMiZiN DAÄ&#x17E;ILIM PROFiLi

OUR JOURNALâ&#x20AC;&#x2122;S ROUND PROFILE

t 5à SLJZFHFOFMJOEFQSPKFÃ&#x17D;J[FOWFVZHVMBZBONJNBSJPmTMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFLBQÂ&#x2018;oQFODFSFoDFQIFàSFUJNJWFTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;ZBQBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTJTUFNàSFUJDJWFVZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFNBLJOFJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBOWFUFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFDBNJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBO VZHVMBZBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFBLTFTVBSJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;àTUMFOFOWF UFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFJISBDBUWFJUIBMBUZBQBOmSNBMBS t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUNàIFOEJTMFSPEBTÂ&#x2018;WFNJNBSMÂ&#x2018;LPEBMBSÂ&#x2018; t ("-4Ä&#x152;"%(JSJÅ&#x2014;JNDJ"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t "-65&"."MàNJOZVN5FTU&ļJUJNWF"SBÅ&#x2014;UÂ&#x2018;SNB.FSLF[J t 5PQMVLPOVUZBQÂ&#x2018;LPPQFSBUJnFSJ t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[MÂ&#x2018;JÅ&#x2014;ZBQBOJOÅ&#x2014;BBUmSNBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OJMHJMJ EFQBSUNBOMBSÂ&#x2018; t 50,Ä&#x152;5$#BÅ&#x2014;CBLBOMÂ&#x2018;L5PQMV,POVUÄ&#x152;EBSFTJ#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM,POVUÄ&#x152;NBS1MBO4BO7F5JD"Ä&#x; t #BZÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LWFÄ&#x152;TLBO#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBSÂ&#x2018; t 5àNUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018; t 44,Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t .JMMJ&ļJUJN#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5#..,àUàQIBOFTJ t "EBMFU#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t Ä&#x152;/5&4o5àSLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU4BOBZJDJMFSJÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVMÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBUÃ&#x17D;Â&#x2018;MBS%FSOFļJ

t Ä&#x152;.4"% Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t 5Ä&#x152;.4&5à SLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àUFBIIJUÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBSÂ&#x2018;#JSMJļJ t Ä&#x152;.0Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àIFOEFOEJTMFS0EBTÂ&#x2018; t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5àSLJZF(FOÃ&#x17D;Ä&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ  t 5"-4"%o5àSLJZF"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t ":Ä&#x152;%"MàNJOZVN:à[FZÄ&#x152;Å&#x2014;MFN%FSOFļJ t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%o5àNTBOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%oÃ&#x192;SFULFO4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t #àZàLFMÃ&#x17D;JMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018;OBLBZÂ&#x2018;UMÂ&#x2018;BMàNJOZVNmSNBMBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOàOàSFUJDJ JUIBMBUÃ&#x17D;Â&#x2018; EJTUSJCàUÃ&#x161;SmSNBZFULJMJMFSJ t #BTÂ&#x2018;OZBZÂ&#x2018;OPSHBOMBSÂ&#x2018; GVBSDÂ&#x2018;MÂ&#x2018;LÅ&#x2014;JSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBSÂ&#x2018; t :VSUJÃ&#x17D;JWFZVSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBBMàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàZMFJMHJMJmSNBMBSWFÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJ NFTMFLHSVQMBSÂ&#x2018;OEBOÃ&#x161;OFNMJBESFTMFS

t "SDIJUFDUVSBMPGmDFTESBXJOHQSPKFDUTBOEJNQMFNFOUJOHUIFOBMMBSPVOE 5VSLFZ t $PNQBOJFTQSPEVDUJOHEPPSXJOEPXGSPOUBOETFMMJOHJOBMVNJOJVNTFDUPS t "MVNJOJVNTZTUFNQSPEVDFSTBOEJNQMFNFOUPST t .BDIJOFQSPEVDFST TFMMFSTBOETVQQMJFSTJOBMVNJOJVNTFDUPS t $PNQBOJFTQSPEVDJOH TFMMJOHBOEJNQMFNFOUJOHHSBTTJOBMVNJOJVNTFDUPS t $PNQBOJFTQSPEVDJOH TFMMJOHBDDFTTPSJFTJOBMVNJOJVNTFDUPSBOETVQQMJFST t $PNQBOJFTFYQPSUJOHBOEJNQPSUJOHJOBMVNJOJVNTFDUPS t $IBNCFSPGDJWJMFOHJOFFSTBOEDIBNCFSTPGBSDIJUFDUVSF t ("-4Ä&#x152;"%&OUSFQSFOFVS"MVNJOJVN*OEVTSJBMJTZ"OE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t "-65&"."MVNJOVN5FTUJOH5SBJOJOHBOE3FTFBSDI$FOUFS t .BTTIPVTJOHDPOTUSVDUJSFDPPQFSBUJWFT t $PODFSOJOHEFQBSUNFOUTPGCVJMEJOHDPNQBOJFTQSPKFDUCBTFEBMMBSPVOE 5VSLFZ t 50,Ä&#x152;531SJNF.JOJTUSZ.BTT)PVTJOH"ENJOJTUSBUJPO t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM)PVTJOH$POTUSVDUJPO1MBOOJOH*OEVTUSZBOE$PNNFSDF *ODPSQPSBUFE$PNQBOZ t .JOJTUSZPG1VCMJD8PSLT t "MM*OEVTUSZ$IBNCFSTBDUJWFBMMBSPVOE5VSLFZ t "MMDIBNCFSTPGDPNNFSDF t 44,$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t /BUJPOBM&EVDBUJPO.JOJTUSZ$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t 5#..-JCSBSZ t +VTUJDF%FQBSUNFOU$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t Ä&#x152;/5&45VSLFZ$POTUSVDUJPO*OEVTUSJBMJTU&NQMPZFS4ZOEJDBUF t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVM$POTUSVDUPS"TTPDJBUJPO t Ä&#x152;.4"% #VJMEJOH.BUFSJBMT1SPEVDFST"TTPDJBUJPO

t 5Ä&#x152;.4&5VSLFZ$POTUSVDUJPO$POUSBDUPS&NQMPZFS4ZOEJDBUF t 5.#5VSLFZ$POUSBDUPST6OJPO t 5..0#VOJPOPGDIBNCFSTPGUVSLJTIFOHJOFFSTBOEBSDIJUFDUT t Ä&#x152;.0$IBNCFSTPG#VJMEJOH&OHJOFFST t 50##UVSLJTIVOJPOPGDIBNCFSTBOEDPNNPEJUZFYDIBOHFT t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%UVSLJTIJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5VSLFZ:PVOH#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%JOEFQFOEFOUJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5"-4"%5VSLFZ"MVNJOJVN*OEVTUSJBMJTU"TTPDJBUJPO t ":Ä&#x152;%"MJNJOJVN4VSGBDF.BOJGBDUVSF"TTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%5IF"TTPDJBUJPOPG"MM*OEVTUSJBMJTUBOE#VTJOFTTNFO t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%1SPEVDUJWF*OEVTUSJBMJUTBOE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t &NCBTJFTBOE$POTVMBUFT t "MVNJOJVN$PNQBOZSFHJTUFSFEUPDIBNCFSTPGJOEVTUSZBOEDPNNFSDF t $PNQBOZBENJOJTUSBUPSTPGQSPEVDFST JNQPSUFST EJTUSJCVUPSTJOBMVNJOJVN TFDUPS t .FEJBPSHBOT GBJSDPNQBOJFTBOEBEWFSUJTJOHBHFODJFT t $PNQBOJFTJO5VSLFZBOEXPSMEDPODFSOJOHBMJNJOJVNTFDUPSBOEJNQPSUBOU BEESFTTFTGSPNWBSJPVTPDDVQBUJPOBMHSPVQT


5HNODPúQGHNV $%**5283 $&3<$3, $'$/.2 $'$1$&$0 $.$/'2 $.'(1ê=&$0 $..8570$.ê1$ $.3$ $.<h=/(5 $/%21' $/&$6 $/&2 $/)$0(7$/ $/.$5$/h0ê1<80 $/.2/6$1 $/36$1$/h0ê1<80 $/8(;32 $/8)285 $/8*/$66 $/80$7 $/80ê67 $0$126 $5',d&$0 $5(;$/h0ê1<80 $5)(0$/h0ê1<80 $50$<$3, $6$æ $6ê67$/ $6<$$.6(68$5 $7$62<$/h0ê1<80 $9.*583 $<$.6(68$5 %$<5$0/$5$/h0ê1<80 %ê5ê.ê0.$/,3%266< %ê56$1&$0 %8/873/$67ê. &%0(7$/ d(7ê1&ê9$7$ dêd2 '(06$1 'ê=$<1<$3, '2è8æ.$/,3 'g57(/.$/,3 (*(.(3(1. (.6(1$ (;327ê0)8$5&,/,. ))3(9(176 *$/6ê$' *gd0(10(7$/ +$0=$$/h0ê1<80 +ê/$/$/h0ê1<80 ,4$/h0ê1<80 ê0$5&$0%$/.21 ê0$7 ê=$/h0ê1<80

$UND.DSDNêoL                           /RJR 

ê=0ê50(76$162/,':(/' .$+( .$1$$7$/h0ê1<80 .$5$.$/(0&(3+( .$53(1.$5$/h0ê1<80 .$<$0(7$/ .(1$10(7$/ .21($; .g35h0(7$/ .8572è/8 .8=(</(5$/h0ê1<80 /$=ê.$75$9(/ 0$.52:,1 0(5ê'<(1)8$5&,/,. 0217,&(//, 125039& 2.<$186$/h0ê1<80 257ê6 g=d(/ê.0$.ê1$ 57785.(< 5(<1$(56 527$0(7$/08/7ê3/(; 6$/7&$0 6$5$<$/h0ê1<80 6$9$0(7$/ê=0ê7 6$<$1/$5$/h0ê1<80 6%<39& 6(<.2d$/h0ê1<80 6,(*(1,$ 628'$/ 67$& 67$5,80'225,80 681*853(1 685.ê0<$ æ$)$.6 æê0æ(.$/h0ê1<80 7$/6$' 7(&+12)250 75(.60$.ê1( 75(0&2,//%58& 7h<$3)8$5&,/,. 8=81(5$/h0ê1<80 h0ê7$/h0ê1<80 9(+$6 9(5$)25=$ 92/.$1$/h0ê1<80 9251( :66 <$3,6$/'(67(. <$98=0(7$/ <(/.(1.$/,3 <(0 =(1.(

LQIR#DOXDUWFRPWUÂ&#x2021;ZZZDOXDUWFRPWU

 /RJR  $OW%DQW  /RJR              6Ã&#x2013;UWgQ.DSDNêoL    gQ.DSDN    $UND.DSDN  


Profile for winartaluart

ALU&Art 57  

ALÜMİNYUM, CEPHE, YAPI, MİMARİ, PROJE DERGİSİ ( ALUMINIUM SIDING ARCHITECTURAL PROJECT MAGAZINE )

ALU&Art 57  

ALÜMİNYUM, CEPHE, YAPI, MİMARİ, PROJE DERGİSİ ( ALUMINIUM SIDING ARCHITECTURAL PROJECT MAGAZINE )

Advertisement