Page 1

Sta versteld ... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.


WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN?

1

WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden. Wij zoeken voor u die persoon die perfect matcht met uw bedrijf of organisatie. Het uitgangspunt hierbij is duurzame tewerkstelling en maatschappelijk engagement.

2

WIJ BIEDEN DE JUISTE ONDERSTEUNINGSMETHODIEKEN OP MAAT VAN UW MEDEWERKERS EN LEIDINGGEVENDEN WEB is deskundig in HRM-methodieken voor uitvoerende werknemers en leidinggevenden. Ontwikkelingsgericht competentiemanagement is daarbij het uitgangspunt. WEB ondersteunt werkgevers en werknemers door middel van opleiding, begeleiding en coaching. Daarnaast helpen we u bij de uitwerking van een integrale innovatieve arbeidsorganisatie.

3

U KAN BOUWEN OP MEER DAN 20 JAAR EXPERTISE WEB deelt meer dan 20 jaar ervaring. In 1992 werd WEB opgericht op initiatief van het Strategisch Plan Kempen. Sindsdien groeide WEB flink van een kleine organisatie tot een solide, maar flexible onderneming met iets meer dan 300 professionele medewerkers. 2


WEB, UW PARTNER VOOR... SCREENING EN SELECTIE

4

TRAINING EN OPLEIDING

5

ERVARINGSBEWIJS OPLEIDER/ BEGELEIDER IN ORGANISATIES EN BEDRIJVEN

6

COACHING • •

7 7

JOBCOACHING OP DE WERKVLOER TAALCOACHING OP DE WERKVLOER

LOOPBAANBEGELEIDING

8

OUTPLACEMENT

9

ORGANISATIE-ONTWIKKELING

10

ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING • ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING • TECHNISCHE ONDERSTEUNING • ONDERHOUD VAN UW KANTOORGEBOUWEN

11 12 12

CONTACTGEGEVENS

13

3


SCREENING & SELECTIE Wij ondersteunen u op verschillende manieren in dit proces: INSTROOM WERKNEMERS • Gratis toeleiding van gescreende kandidaten • Opzoeken van interessante tewerkstellingsmaatregelen voor deze kandidaten • (Mee) uitvoeren van selectiegesprekken COACHING BIJ: • Opmaak functiebeschrijvingen, competentieprofielen en vaca tures • Assessments en screening van kandidaten • Training in het voeren van selectiegesprekken, competentie gericht interview, ... • ...

INTERESSE? Neem contact op met Wim Van Ammel op het nummer 014 46 27 19 of mail webconsult@webwerkt.be

4


TRAINING & OPLEIDING WEB biedt volgende mogelijkheden voor groepstrainingen of individuele coachings: • •

HR-trainingen: competentiegericht werken, peterschap, personeelsgesprekken (POP-gesprekken, functioneringsgesprek, ontwikkelingsgesprek, verzuimgesprek, …), coachen en leidinggeven op de werkvloer, … Trainingen voor werknemers: communicatie, feedback geven, werken in team, PC-initiatie,…

WEB is erkend dienstverlener KMO-portefeuille pijler opleiding DV. 0107197. Hierdoor betaalt u maar 50 % van de opleidingskosten. De trainingen en opleidingen zijn op maat van uw bedrijf. De kostprijs varieert in functie van groepsgrootte, duur en frequentie.

INTERESSE? Neem contact op met Wim Van Ammel op het nummer 014 46 27 19 of mail webconsult@webwerkt.be

5


ERVARINGSBEWIJS OPLEIDER/ BEGELEIDER WEB is erkend testcentrum voor het ervaringsbewijs “opleider/ begeleider in bedrijven en organisaties”. Dankzij de financiering van het Europees Sociaal Fonds kunnen we binnen de looptijd van het project, kosteloos assessments afnemen in het kader van dit ervaringsbewijs. Werkgevers die een werknemer met dit ervaringsbewijs tot mentor aanstellen, kunnen voor bepaalde doelgroepen een RSZ-korting van € 800/ kwartaal/ werknemer genieten.

INTERESSE? Neem contact op met Wim Van Ammel op het nummer 014/ 46 27 19 of mail webconsult@webwerkt.be Meer info via onze website: www.webwerkt.be (HR-ondersteuning/ervaringsbewijs)

6


COACHING JOBCOACHING OP DE WERKVLOER Onze coaches focussen op motivatie, werkattitudes, omgangsvormen en communicatieve vaardigheden. Een goede communicatie en werkrelatie tussen werknemer en direct leidinggevende dragen immers bij tot rendement en arbeidstevredenheid. De jobcoach houdt steeds rekening met de belangen en behoeften van uw onderneming.

TAALCOACHING OP DE WERKVLOER Bij taalcoaching leggen we de focus op het versterken van de taal- en communicatieve vaardigheden van anderstalige werknemers. Onze coach betrekt actief de werknemer, zijn leidinggevende en zijn collega’s in dit proces. Job -en taalcoaching is gratis voor werknemers die minder dan 12 maanden in dienst zijn en behoren tot één van volgende kansengroepen: allochtoon, kortgeschoold, 50+, mensen met een arbeidshandicap.

INTERESSE? Neem contact op met Chris Dielis op het nummer 014 41 81 01 of mail werkvloerbegeleiding@webwerkt.be

7


LOOPBAANBEGELEIDING Loopbaanbegeleiding is een dienstverlening die zich naar werknemers richt. Geeft een werknemer aan dat hij/zij zich niet meer goed voelt in een functie? Onze loopbaancoach gaat mee op zoek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen. Loopbaanbegeleiding verhoogt het zelfinzicht van de werknemer, geeft een andere kijk op de huidige werk- en leefsituatie en zoekt mee naar uitdagingen en kansen in de huidige job. Ook bekijken we de mogelijkheden tot opleiding om te groeien in de huidige job of in een nieuwe functie. Iedere werknemer met minstens 1 jaar werkervaring heeft om de 6 jaar recht op een loopbaantraject van 8 uur. EĂŠn loopbaancheque is goed voor 4 uur loopbaanbegeleiding en kost 40 euro. Deze kunnen besteld worden via de website: www.vdab.be/loopbaancheques.

INTERESSE? Neem contact op met Chris Dielis op het nummer 014 41 81 01 of mail werkvloerbegeleiding@webwerkt.be

8


OUTPLACEMENT Ook voor een kwalitatief outplacementtraject kan u bij WEB terecht. Samen met de deelnemer tekenen we een traject op maat uit dat nieuwe perspectieven op de arbeidsmarkt biedt. Vanaf het begin zoeken we samen met de deelnemer naar de kortst mogelijke weg naar werk, rekening houdend met zijn mogelijkheden en interesses, de randvoorwaarden ĂŠn de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Zo wordt een maximaal evenwicht tussen vraag en aanbod gerealiseerd. We maken hierbij gebruik van ons eigen opgebouwde netwerk.

INTERESSE? Neem contact op met Chris Dielis op het nummer 014 41 81 01 of mail werkvloerbegeleiding@webwerkt.be

9


ORGANISATIEONTWIKKELING Naast trainingen en opleiding bieden wij u ook ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van uw bedrijf of organisatie. We helpen u graag met het uitwerken van het meest geschikte en innovatieve arbeidsorganisatie-model. Ons aanbod omvat: • Integrale benadering • Slimmer organiseren: zelfsturende teams • Het nieuwe werken • Competentiebeleid • Aanwezigheidsbeleid • Mentorschap-onthaalbeleid WEB is erkend dienstverlener KMO-portefeuille pijler advies DV.A107198. Hierdoor betaalt u maar 50 % van de opleidingskosten. Adviesopdrachten zijn op maat van uw bedrijf. De kostprijs varieert in functie van groepsgrootte, duur en frequentie.

INTERESSE? Neem contact op met Wim Van Ammel op het nummer 014 46 27 19 of mail webconsult@webwerkt.be

10


ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING WEB biedt ondersteunende dienstverlening aan op het gebied van administratie, onderhoud van kantoorgebouwen, allerlei klusopdrachten en technische ondersteuning.

ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING Onze administratieve dienstverlening bestaat onder meer uit: • Opvangen van administratieve piekmomenten op uw werk vloer • Verzorgen van mailings • Input van data • Verwerken van onderzoeksresultaten in een database • Uittypen van dictafoonopnames • Opmaak van documenten in MS Office • .....

11


TECHNISCHE ONDERSTEUNING Onze technische dienstverlening bestaat onder meer uit: • Gratis ophalen van afgeschreven computermateriaal • Organiseren van personeelsverkoop voor uw afgeschreven computermateriaal • Verkopen van afgeschreven computermateriaal tegen democratische prijzen aan OCMW-cliënten • Uitvoeren van allerlei technische opdrachten op uw werkvloer tijdens piekmomenten (bv. magazijn, logistieke taken, help desk, onderhoud van uw computers, …)

ONDERHOUD VAN UW KANTOORGEBOUWEN Onze dienstverlening op het gebied van onderhoud bestaat onder meer uit:

• •

Schoonmaken van uw kantoorgebouwen Uitvoeren van klusopdrachten in uw organisatie

We voeren deze opdrachten uit tegen een correcte prijs. Werken met vzw WEB biedt uw organisatie dus talrijke voordelen: u werkt kostenbesparend, u wint tijd en u creëert mee kansen op tewerkstelling in de Kempen. Uiteraard kunt u rekenen op professioneel en kwalitatief sterk werk.

INTERESSE? Neem contact op met Astrid Janssens op het nummer 014 46 27 17 of mail astridj@webwerkt.be

12


CONTACTGEGEVENS HOOFDZETEL vzw WEB WerkErvaringsBedrijven Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Tel. 014 46 27 10 Fax 014 46 27 11 E-mail: info@webwerkt.be Website: www.webwerkt.be

VESTIGINGSPLAATSEN WEB vzw Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Tel. 014 46 27 10

WEB vzw Atealaan 4P 2200 Herentals Tel. 014 28 20 13

WEB vzw Markt 12/13 2440 Geel Tel. 014 59 15 41

WEB vzw Leopoldstraat 37 B 2800 Mechelen Tel. 015 63 88 01

13


vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout T 014 46 27 10 F 014 46 27 11 info@webwerkt.be www.webwerkt.be

Met medewerking van:

Voorstelling web bedrijven  

WEB deelt meer dan 20 jaar ervaring. In 1992 werd WEB opgericht op initiatief van het Strategisch Plan Kempen. Sindsdien groeide WEB flink v...

Voorstelling web bedrijven  

WEB deelt meer dan 20 jaar ervaring. In 1992 werd WEB opgericht op initiatief van het Strategisch Plan Kempen. Sindsdien groeide WEB flink v...

Advertisement