Page 1


Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl


Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 5 (september 2010) Uitgifte volgend clubblad: Inleveren kopij: E-mailadres redactie: Website NTC De Wiltsangh: Algemeen e-mailadres: Uitvoering clubblad:

rond 15 november 2010 v贸贸r 1 november 2010, uitsluitend via e-mail redactie@ntcdewiltsangh.nl www.ntcdewiltsangh.nl info@ntcdewiltsangh.nl in eigen beheer plus De Kopieerderij te Nunspeet

BESTUUR: Voorzitter: Penningmeester: P.R.: Secretariaat:

Herman v.d. Gronden Henk van Diggelen Michiel Waterman Ans van den Nagel Postbus 84 8070 AB Nunspeet Jeugdzaken: Onno Vijsma Kantine: Henk Kalle Recreatie Voor Allen: Arnout Joosse Wedstrijden: Hend van der Horst Facilitaire Zaken: Sander Joosse

vgmc@wxs.nl henk.vandiggelen@hetnet.nl casawater@planet.nl vdnagel@hetnet.nl

tel. 256550 tel. 254961 tel. 251532 tel. 252732

vijsma.hoe@wxs.nl h.kalle@chello.nl rva@ntcdewiltsangh.nl hendvdhorst@kpnplanet.nl joosse_28@hotmail.com

tel. 06-21214323 tel. 254201 tel. 06-15590686 tel. 254889 tel. 263552

COMMISSIES: Redactiecommissie: Matthijs van de Gronden Jan Auko Knol Ginus Voorintholt Tim van Weelden

R.V.A.-commissie: Arnout Joosse vz. Esther van Brederode Marco Joosse Jan Riesebos Joris-Jan Stigter

Kantinecommissie: Henk Kalle vz. Kees van Egmond Marti Koopman Sabine Weber

Wedstrijdcommissie: Hend van der Horst vz. Jan Beek Karel Bus Hans Bijlstra Jaco Mazier Joke Nab Stephan v.d. Veen

Facilitaire Zaken: Sander Joosse vz. Roy Bos Gerard Kuipers Henk Buitenhuis Ronald van Lent Gert van Dijk Bas Maat Mark Engels Caspar Norg Frans Joosse Henk v.d. Streek Henk Kalle Jaap Voogt

Jeugdcommissie: Onno Vijsma vz. Rian Bongers Kevin Gardenbroek Kees van Marle Rob Moerer Ingrid Pieterson

Ledenadministratie: Rob de Jong tel. 252773

Lief- en leedcommissie: Rineke de Jonge, tel. 261377 Irma van Ommen, tel. 253955

Distributie keycards: Henk Nieuwdorp tel. 251610

DIVERSEN: Trainer: Jaap van Pelt tel. 06-10368316 jaapvanpelt1@kpnmail.nl

n.a.w.-gegevens: Tennispark De Wiltsangh Sportlaan 5 8072 CA Nunspeet Tel. 251793

Bankrelatie: Rabobank Rek.nr. 1541.87.232

N.B.: Opzegging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk v贸贸r 4 december 2010 bij het secretariaat

3


Inhoudsopgave Van de redactiecommissie .................................................................................... 6 Van de voorzitter ................................................................................................... 7 Voorjaarscompetitie Jeugd 2011 ........................................................................ 10 Competitie Senioren 2011 .................................................................................. 10 Van de trainer...................................................................................................... 11 Hartelijk welkom! ................................................................................................. 11 Van de Facilitaire Commissie ............................................................................. 12 Activiteitenkalender (vervolg op blz. 23) ............................................................. 14 Inschrijfformulier competitie 2011 (Senioren) ..................................................... 16 Inschrijfformulier training winter 2010/2011 ........................................................ 19 Inschrijfformulier jeugdcompetitie 2011 .............................................................. 21 Doe mee aan toernooien (en doe verslag) ......................................................... 25 Heren Zondag tegen Heren Zaterdag 3 .............................................................. 26 Mededeling competitieteams .............................................................................. 27 Sportret ............................................................................................................... 28 Traditioneel slecht weer tijdens het Invitatietoernooi .......................................... 29 Dank bij blessureleed .......................................................................................... 29 Van de wedstrijdcommissie ................................................................................ 30 Klaverjassen 2010/2011 ..................................................................................... 30 Kantinedienstrooster ........................................................................................... 31 Jaarkalender 2010 .............................................................................................. 34

5


Van de redactiecommissie Het is deze maand eens een creatieve Let geworden. Dit komt door de vele aanwezige formulieren. Met onderstaand stappenplan komt het echter helemaal goed! 1: Blader naar het midden van de Let. 2: Haal het bovenste A4’tje eruit, je hebt nu de opgave voor de trainingen in je handen. 3: Haal het nu bovenste A4’tje eruit, je hebt nu de opgave voor de competities in je handen. 4: Haal het nu bovenste A4’tje eruit, je hebt nu de activiteitenkalender in je handen die je weer op het prikbord kan prikken. 5: Als je er nu nóg een A4’tje uithaalt, heb je de bijdragen van Sander en Michiel in handen en tevens de Let bijna geheel uit elkaar getrokken... Soms gaat er wel eens iets mis. In de Let van juli stond op blz. 10/11 dat Laurens Hup met zijn vader Sander mee deed aan het Ouder & Kindtoernooi. Zijn vader blijkt echter Andre te heten. Bij deze onze verontschuldigingen. Verder wensen we de deelnemers veel succes met de najaarscompetitie en maken we u erop attent dat u foto’s en stukjes voor de volgende Let tot 1 november in kunt sturen. De redactiecommissie.

6


Van de voorzitter De tijd vliegt en als deze Let bij u in de bus of op de mat valt is de zomer alweer bijna voorbij. Mocht u op vakantie zijn geweest dan hoop ik dat dit een fijne vakantie was en dat u niet met ongewenste “zwembaden” te maken heeft gehad. Maar de trap afdalen naar de kleedkamers in ons complex kan eveneens ongewenste gevolgen hebben. Het is een capriolentrap! Arnold van Schie weet hierover mee te praten. De knie uit de kom en een ziekenauto die buiten het hek moest blijven. Over het op slot zijn van dit hek bij ingang vanaf de parkeerplaats wordt nu discussie gevoerd hoe dit op te lossen. Arnold zei terecht toen ik hem belde dat het nu maar om knie ging, maar als… Voorlopig loopt Arnold nog op krukken, bij deze ook langs deze weg sterkte en beterschap. “Gelukkig is die trap van de gemeente!” zei ik tegen Arnold! De zomer stond ook in het teken van veel zomerleden! Fantastisch, zoveel als er meededen met het thuisblijverstoernooi en ook goed om te zien dat in juni t/m augustus ons park beter en gezellig gevuld was dankzij deze leden. Als dank en blijk van waardering mogen zij ook meedoen aan de clubkampioenschappen en een aantal leden heeft al ondervonden dat het niveau van veel zomerleden verrassend goed is. Ik heb niet mee kunnen doen aan het thuisblijverstoernooi, maar ben wel 3 keer wezen kijken en het was een erg gezellig en geslaagd toernooi. Proficiat deelnemers en ook voor de RVA en de Kantinecommissie! De zomerleden hebben van het bestuur een aanbod ontvangen om lid te blijven met 1 maand korting voor 2010 als zij ook voor 2011 volledig lid blijven. Met de zomerleden stond onze teller zelfs op 584 leden en dat is een record sinds lange tijd mailde Rob de Jong enthousiast! Met dus ook een compliment voor de beleidsplancommissie! Wij hopen natuurlijk dat vele van de zomerleden blijven en anders dat wij hen volgend jaar weer mogen begroeten als zomerlid! En in de toekomst als KNLTB-lid van onze vereniging! Wij staan weer aan de vooravond van het binnenseizoen, maar eerst nog de clubkampioenschappen en najaarscompetities en het najaar kan mooi zijn in dit land. Zo lang het kan, blijven de buitenbanen open. Dan wil ik nu een ander belangrijk punt aan de orde stellen. Wij hebben vanuit en binnen het bestuur een Technische Commissie (TC) aangesteld. Die hebben wij toch al zult u nu denken? Dat klopt, maar dit is de Facilitaire Commissie geworden. De nieuwe TC gaat zich vooral bezig houden met tennis en hoe u beter kunt worden door les te nemen. Dit laatste is natuurlijk een beetje zwart wit, maar dan weet u wat de TC gaat doen, namelijk ons tennisbeleid t.a.v. trainingen en trainingsaanbod als doelstelling zien te realiseren. Dus keuzes in trainingsaanbod en trainers! U kunt hierbij denken aan lessen voor starters, gevorderden, competitiespelers jeugd en senioren, seniorenlessen, hoe leer ik 7

>>


dubbelen etc. Daarom wordt ook gevraagd bij de inschrijving voor de competitie 2011 aan te geven of een team competitietrainingen zouden willen volgen. Voor de jeugd wordt dit al voorbereid tegen geringe kosten. Voor competitietrainingen willen wij bij voldoende belangstelling een specifiek trainingsaanbod doen. De kosten zijn afhankelijk van voldoende aanmeldingen hiervoor. Als vereniging zou het goed zijn als competitieteams naast training met hun eigen team, ook een aantal keren als team trainen met een ervaren trainer gericht op het spelen van een competitiewedstrijd. Als single en zeker als dubbel. Als u uw ogen goed de kost heeft gegeven op ons park, dan hebt u gezien dat onze facilitaire commissie weer veel werk heeft verzet. Meer dan een compliment waard! Ook zal de wijnkeuze in onze kantine veranderen en als wijnliefhebber doen de keuzes die gemaakt zijn, en die ik dus ken, mij veel deugd. Wij vernemen graag uw reacties. Ik hoop dat wij gezellige en sportieve clubkampioenschappen hebben of hebben gehad als deze Let uitkomt en dat wij in onze hal met veel plezier de winter doorkomen met het verzoek aan de leden om, bij afhangen in de winter aan het begin van de avond, even in de hal te kijken welke banen vrij zijn, omdat het afhangsysteem niet al te lang de historie laat zien. Er worden dan banen afgehangen die bespeeld worden, terwijl er vrije banen zijn. Dit geeft soms veel ergernis, maar is simpel te voorkomen. Eerst even kijken in de hal, een kleine moeite! Ik wens u allen een fijn binnenseizoen en doet u vooral mee aan onze wintercompetitie op zaterdag! Herman van de Gronden

Oproep jeugdcommissie Onno Vijsma stopt aan het einde van het jaar met zijn werkzaamheden in de jeugdcommissie. Derhalve is de jeugdcommissie op zoek naar een nieuwe voorzitter. Bent u begaan met het welzijn van de jeugd binnen onze vereniging en wilt u hieraan een bijdrage leveren, neem dan contact op met Onno Vijsma ( tel. 06-21214323 ) of ĂŠĂŠn van de andere leden van de jeugdcommissie.

8


Oenenburgweg 82. Voor een afspraak belt u 0341-256025 of gaat u naar www.thijsvoerman.nl en maak zelf uw afspraak on-line.


Voorjaarscompetitie Jeugd 2011 In het midden van de Let vinden jullie het inschrijfformulier voor de voorjaarscompetitie 2011. Wanneer je je opgeeft, wordt er van je verwacht dat je de opgegeven speeldagen aanwezig bent. Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij het organiseren van de competitie en het is ook niet leuk voor je tegenstanders en teamgenoten wanneer je niet komt opdagen. Het is daarom belangrijk dat je dit formulier bespreekt met je ouders en dat zij het ondertekenen. Wil je wel competitie spelen, maar kun je niet alle dagen, dan kun je je opgeven als reservespeler/speelster. Kruis dan aan op welke dagen je wel kunt spelen. De bijdrage voor de competitie bedraagt € 10,-- . Van ouders wordt verwacht dat zij één keer rijden bij een uitwedstrijd en daarbij aanwezig blijven. Speeldata Woensdag: 6, 13, 20 april en 11, 18, 25 mei Zaterdag: 9, 16, 23 april en 7, 14, 21, 28 mei Zondag: 10, 17, 25 april en 8, 15, 22, 29 mei Let op: De zondagcompetitie is alleen voor de jeugd die geboren is in 1997 of later met eventueel dispensatie voor diegene die in 1996 geboren zijn. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Kees van Marle, tel. 0341262975 of stuur een e-mail naar c.vanmarle@chello.nl

Competitie Senioren 2011 In het midden van de Let vind je het inschrijfformulier voor de seniorencompetitie 2011. De captain is verantwoordelijk voor de opgave van zijn team. Hij/zij vult 1 formulier in met daarop alle namen van de deelnemers. Is er geen captain aangewezen, dan bepaalt het team wie de captain wordt. Bij terugtrekken van een team t/m januari 2011 betaalt het team € 113,--, terugtrekken vanaf 1 februari 2011 kost € 227,--. Voor de veteranencompetitie, welke vooraf gaat aan de zomeravondcompetitie, zal in januari 2011 de deelname worden geïnventariseerd. Bij individuele opgave kunnen we geen garantie geven dat je competitie kunt spelen. We noteren je als reserve. Geef s.v.p. aan voor welke competitie je reserve wilt zijn. Je kunt meerdere keuzes aankruisen. Wat je het liefst zou willen spelen geef je het cijfer 1 enz.

10


Van de trainer Beste leden, Het is heel erg fijn dat wij zoveel nieuwe leden erbij hebben gekregen met de ‘nieuwe ledenactie’ afgelopen zomer. Vooral voor beginners is het goed om de eerste 2 á 3 jaar wekelijks intensief te trainen om zo de goede techniek c.q. basisslagen in het systeem te krijgen. Ook het komende winterseizoen zijn er volop lesmogelijkheden op de dinsdag, woensdag en de vrijdag. Zowel junioren ('s middags) als senioren kunnen zich weer opgeven. Uiteraard zijn de competitieteams ook weer van harte welkom. Geef u snel op via het inschrijfformulier, want vol is vol! Mocht je nog vragen hebben, dan ben ik maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur telefonisch te bereiken op nummer 06-10368316. Tennisgroet, Jaap van Pelt

Hartelijk welkom! Sinds februari 2010 heeft N.T.C. de Wiltsangh maar liefst 29 nieuwe leden mogen begroeten! Wij hopen dat zij inmiddels hun weg op onze vereniging hebben gevonden. Een heel hartelijk welkom aan: Boy Vriend Martijn Sips Paulien Schmeitink Bernadette Voerman Roemer Hinlopen Henri van Oosten Johan Vervoorn Bertus v.d. Hardenberg Corine v.d. Hardenberg Freddy Smit

Perry Nab Astrid Mud Jacco Frens Alfred van Zalk Stijn Hinlopen Eric Lucas Marina Piket Gerrit-Jan v.d. Harderberg Daan v.d. Hardenberg Job van den Hazel

11

Cor Erbé Michiel Welmers Margo Mulder Henk Huysing Jan Bos Karin van Olst Petra van Olst Chris Foppen Dineke Krooneman


Van de Facilitaire Commissie Nog even en het buitenseizoen is weer ten einde. We kunnen dan weer volop gebruik gaan maken van onze hal. In principe blijven de buitenbanen geopend tot het gaat vriezen; de weersomstandigheden bepalen dus wanneer dat zal zijn. Het onderhoud van de buitenbanen zal vanaf de maand oktober nihil zijn. Onze groundsman Henk van Ommen blijft echter wel andere werkzaamheden verrichten. Zelf hebben de commissieleden niet stilgezeten. Zo is de tribune bij baan 5 opnieuw voorzien van nieuwe bestrating en hebben de bielzen plaatsgemaakt voor betonnen randen. Hierdoor hopen wij voor langere tijd geen onderhoud meer te hoeven plegen aan het onderste gedeelte van de tribune (zie foto’s). Misschien was het u al opgevallen, maar met een ingenieus systeem zijn de scoreborden tegenwoordig bevestigd aan de netpalen. Dus geen omgevallen scoreborden meer bij een harde wind. Voor de terrasdeur is gekozen voor een ander systeem. Het kwam te vaak voor dat de terrasdeur wel werd geopend, echter niet werd afgesloten. Dit is nu verleden tijd. U kunt ten alle tijden vanuit de kantine naar de banen, de terrasdeur valt hierna vanzelf in het slot. Het heeft een paar jaar geduurd, maar uiteindelijk is de overkapping bij baan 2 (rokershok) voorzien van verlichting. Nee dames, geen sfeervolle hanglamp, maar een oerdegelijke buitenlamp. Met als 1 doel: licht in de duisternis. Zodra er weer projecten zijn afgerond, zullen wij dat d.m.v. een stukje in de LET kenbaar maken. Veel tennisplezier toegewenst, De Facilitaire Commissie 12


Activiteitenkalender September 2010 Banen ————————————————————————————————————————–————Maandag 13 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Dinsdag 14 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Woensdag 15 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Pupillenkampioenschappen t/m 12 jaar van 14.00 -17.00 (JEUGD) Donderdag 16 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Vrijdag 17 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Zaterdag 18 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Najaarscompetitie (start) Zondag 19 Dutch Hair Clubkampioenschappen (slot) 7 Clubkampioenschappen (13+) (slot) (JEUGD) 6 ————————————————————————————————————————–————Maandag 20 Najaarscompetitie (start) Woensdag 23 Lady’s Day 7 Zaterdag 25 Najaarscompetitie ————————————————————————————————————————–————Maandag 27 Najaarscompetitie ————————————————————————————————————————–————Oktober 2010 Banen ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 2 Najaarscompetitie Echtparen/scharreltoernooi 7 ————————————————————————————————————————–————Maandag 4 Najaarscompetitie Vrijdag 8 Jongerenavond vanaf 19.00 uur (JEUGD) 4 Klaverjassen vanaf 20.00 uur Zaterdag 9 Najaarscompetitie ————————————————————————————————————————–————Maandag 11 Najaarscompetitie Zaterdag 16 Najaarscompetitie ————————————————————————————————————————–————Maandag 18 Najaarscompetitie Vrijdag 22 Klaverjassen vanaf 20.00 uur Zaterdag 23 Najaarscompetitie (slot) ————————————————————————————————————————–————Maandag 25 Najaarscompetitie (slot) ————————————————————————————————————————–————Wintercompetitie (data nog niet bekend) 3 ————————————————————————————————————————–————November 2010 Banen ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 12 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————14


sept. 2010 – febr. 2011 November 2010 Banen ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 26 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————Wintercompetitie (data nog niet bekend) 3 ————————————————————————————————————————–————December 2010 Banen ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 10 Jongerenavond vanaf 19.00 uur (JEUGD) 3 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 28 Oliebollentoernooi van 11.00-15.00 uur (JEUGD) 4 Oliebollentoernooi 4 ————————————————————————————————————————–————Wintercompetitie (data nog niet bekend) 3 ————————————————————————————————————————–————Januari 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 7 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 14 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 28 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————Wintercompetitie (data nog niet bekend) 3 ————————————————————————————————————————–————Februari 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 11 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 25 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————Wintercompetitie (data nog niet bekend) 3 ————————————————————————————————————————–————Doorlopend gedurende het seizoen (senioren) Racketwisselen: Iedere maandagavond vanaf 19.30 uur Iedere vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur

Banen 6 7

Doorlopend gedurende het seizoen (jeugd) Racketwisselen: Iedere zaterdagochtend van 10.00 uur - 11.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)

Banen 3

————————————————————————————————————————–————De activiteiten zijn (voor zover bekend) volledig aangevuld t/m febr. 2011. Achterin vindt u de volledige kalender voor 2010. De kalender is onder voorbehoud van wijzigingen en typ- of zetfouten. ————————————————————————————————————————–————23


Laan 26, 8071 JA Nunspeet Tel. 0341-258272, fax 0341-260414


Doe mee aan toernooien (en doe verslag) Rondom de voorjaarscompetitie doen een aantal teams nog wel eens hun best om uw PR-man te informeren over het wel en wee in de poule. Daarvoor en daarna droogt die informatiestroom op. Dat is jammer. Zo lijkt het voor de buitenwacht of tennis zich concentreert op die paar weken in april en mei. Wat ik als één van de leuke aspecten van tennis ervaar, is dat je het hele jaar door zowel lokaal, regionaal als landelijk aan allerlei toernooien mee kunt doen. Met name lokaal is dat extra leuk. Je komt vaak bekenden tegen van de Wiltsangh of spelers van clubs waar je in eerdere jaren al strijd mee hebt geleverd. In toernooien of in een competitie. Ook de ‘netwerkfactor’, voor diegenen die daar profijt bij kunnen hebben, valt niet te onderschatten. Tenslotte levert spelen bij buurclubs goodwill op voor de Wiltsangh, wat ons enigszins wegkwijnende open toernooi ten goede zou kunnen komen. Als je daarom single, double of mixed deel neemt aan een toernooi en je boekt daar een leuk resultaat (!) laat dat dan aan ondergetekende weten. Uiteraard het liefst met beeldmateriaal en zo snel mogelijk na deelname. Anders vervliegt de nieuwswaarde weer net zo snel als gravel op een droge baan. Zie ook mijn informatie in de LET van mei j.l. Zijn er nog andere PR-wetenswaardigheden? Een eerdere oproep van mijn kant aan betrokken leden met een eigen bedrijf of in een (commerciële) functie, om a) bordsponsor te worden en/of b) met suggesties te komen om andere vormen van sponsoring te ontwikkelen, heeft niet tot enige respons geleid. Daarom een herhaalde oproep. Zonder je tot iets verplicht te voelen uiteraard, maar denk eens na of bordsponsoring bij jouw organisatie past. Of kom met een suggestie die dan wel past binnen het PR-beleid van jouw bedrijf. Misschien kunnen we samen iets bedenken dat fondsen genereert, waarmee we de club kunnen ondersteunen. Een club van 100 bijvoorbeeld, gekoppeld aan een specifiek project. Ook kun je de LET gebruiken voor advertenties. Niet alleen het hele jaar door. Ook is het mogelijk om een éénmalige advertentie te plaatsen ter ondersteuning van een actie, jubileum, nieuwsfeit, e.d. Bel of mail mij gerust voor de details. Michiel Waterman Bestuurslid PR

OPROEP Wie heeft de sleutelbos die normaliter op de frisdrankenautomaat lag? Deze is al enige tijd zoek. Kijk eens of deze per ongeluk in uw tennistas zit.

25


Heren Zondag tegen Heren Zaterdag 3 29 augustus was het dan zover: ‘de clash der superieuren’, ook wel the ‘title of titans’ of de ‘Nunspeetse Championsleague’-finale, stond geagendeerd: Heren Zondag tegen Heren Zaterdag 3!!!! Net zoals bij het voetbal zijn alle kenners het erover eens: het zaterdagniveau ligt normalerwijs beduidend hoger dan het tennisniveau op zondag. Echter, wegens diverse, duistere redenen, kwam dit krachtsverschil de afgelopen twee jaar niet helemaal tot uiting, waardoor het zondagteam ‘s ochtends met de nodige bravoure aan de koffie en het gebak verscheen. Grote afwezige bij het zondagteam, naast een aantal belchinezen, was Rinus Groeneveld, die zijn tennismotivatie in Azië aan het zoeken is ( Ronaldo werd in zijn beste dagen ook wel eens naar Brazilië toegestuurd om weer op te laden ). Aangemoedigd door minimaal drie weken intensief haat-mail verkeer, ( sommige mensen hebben het niet druk ), gecombineerd met een trainingskamp op hoogte ( barkruk tijdens het invitatietoernooi ), was de wedstrijd van te voren behoorlijk op scherp gezet. Het was aan Joop en Wim Jan om onder een enorme druk aan hun partij te beginnen. Iedereen was het erover eens, dat het een kwestie van tijd was voordat één van de twee zou bezwijken onder deze druk, maar dat het al na 15 minuten zou gebeuren… Nee, dat hadden zelfs de kenners niet verwacht… Gelukkig voor de Zaterdag wist Joop wel raad met dit buitenkansje en de eerste partij was in de tas. Na een lange, intensieve analyse concludeerden de spelers terecht dat Wim Jan bezweken was door het feit dat hij de dag ervoor intensief bezig was geweest aan de voorbereiding voor de afterparty. En het moet gezegd worden: het eten was weer voortreffelijk. Chapeau Bieg! Overigens inspireerde Joop met zijn uitmuntende tennispartij al zijn teamleden, waardoor alle singles tussen de regenpartijen door in het voordeel van het zaterdagteam uitvielen. Eric D, Eric N, Jaco en ondergetekende haalden de broodnodige sets binnen tegen respectievelijk Gerko, Henk, Mike en Willem. De wedstrijd was gespeeld!!!!!!! Om de formaliteiten af te ronden, werden de dubbelpartijen nog in de hal afgewerkt, waarbij Joop en Eric N hun sportieve plicht nakwamen om derhalve Gerko en Willem ook nog een euforisch momentje te laten beleven. Jaco en Serge toonden echter geen emoties en werkten zakelijk de volgende overwinning af tegen Mike en Henk.

26


U zult begrijpen dat er naderhand weinig meer over tennis gepraat werd en des te meer over Ajax, PSV, satĂŠ, patat, Irish Coffee, andere versnaperingen ( wat een commotie als blijkt dat daar geen alcohol in hoeft te zitten ) en, speciaal voor Gerko, ook nog over Feijenoord. Al met al weer een geslaagde dag die zeker herhaald gaat worden!!!!! Serge van der Kruijk

Mededeling competitieteams In 2011 wil het bestuur aan competitieteams de mogelijkheid bieden om specifiek competitietrainingen te volgen voor aanvang van en tijdens de competitie. Voor de jeugd wordt dit al voorbereid, omdat wij dit tegen geringe kosten willen doen. Voor de senioren zijn er ook voorbesprekingen geweest hoe dit te kunnen invullen. Maar het bestuur kan van alles voorbespreken, maar als teams geen belangstelling hebben, wat ons zeer zou verbazen, dan hoeven wij dit niet verder voor te bereiden. Daarom wordt bij de teamopgave voor de competities in 2011 gevraagd of het team interesse heeft in competitietrainingen zonder hiermee verplichtingen aan te gaan. Als bestuur, en zeker de nieuwe TC, denken wij dat het goed is als teams heel gerichte wedstrijdtrainingen krijgen. Daarom gaan wij bij de jeugd dit zeker aanbieden en dus invoeren. Wij blijven als vereniging recreatief tennis en plezier in tennis voorop stellen, maar het nemen van lessen, ook competitiegericht, kan dit plezier enorm verhogen, zowel voor de competitiespeler als de recreatieve speler! Dus meldt u als team aan voor de competitietrainingen! Het bestuur

27


Sportret Hoe heet je? Ik heet Mechiel van Manen. Wanneer en waar ben je geboren? Ik ben geboren op 26 november 1995 in Zwolle. Wat vind je leuk aan tennis? En hoe lang doe je dit al? Ik vind het een leuke sport omdat je het alleen kunt doen (single), maar ook met meer personen. Ik ben niet echt op prestatie ingesteld, ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik tennis nu vier jaar met heel veel plezier. Wat zijn je hobby’s naast tennis? Naast tennis doe ik ook aan zeilen en ik mag ook graag achter de computer grafische modellen ontwikkelen. Wie is je favoriete tennisster? Of wie is je grote voorbeeld? Roger Federer is mijn favoriet en ook mijn groot voorbeeld. Wat zijn je overwinningen? Zoals al eerder verteld, vind ik het spelen belangrijker en daar beleef ik ook veel plezier aan. Wanneer train je en met wie? Ik trainde op vrijdagavond van half zeven tot half acht in een groep van 8 over een aantal banen in de hal. Wat is je lievelingseten? Chinees. Wat is je favoriete muziek? Indi-Rock. Wat wil je later worden? Ik wil graag in een creatieve baan werkzaam zijn en dat kan een eigen bedrijf zijn of bijvoorbeeld bij een designbureau. Heb je nog ideeën voor de jeugdcommissie? Ja, is het mogelijk om voor jeugdintroducés andere prijzen te berekenen? Dat wilde ik nog even kwijt? Dat de trainer Jan Jaap een goede kerel is!!! 28


Aan wie geef jij het stokje door? Ik geef het stokje door aan Stefan Nijman.

Traditioneel slecht weer tijdens het Invitatietoernooi Sommige tradities op onze mooie vereniging zijn al jaren oud, sommige tradities zie je zo maar ontstaan, zo ook het slechte weer tijdens het Invitatietoernooi. Ook vorig jaar was het namelijk bar en boos. Gelukkig beschikken we over een tennishal, zodat we de deelnemers niet meer naar huis hoeven te sturen of speelkaarten hoeven uit te delen. De RVA had zelfs ter voorbereiding een dubbel schema gemaakt, één voor in de hal en één voor buiten, waardoor we op alles waren voorbereid. En de buienradar stond de hele dag aan. Bijna 25 koppels hadden zich inschreven dit jaar en zij werden verwend met een uitgebreide lunch die goed in de smaak viel. De puntentelling hadden we dit jaar overboord gegooid, waardoor iedereen in de prijzen kon vallen. De winnaars van de loterij gingen er vandoor met een heerlijke Argentijnse rode wijn. Doet u volgend jaar weer mee? Wij adviseren dan om zowel binnen- als buitenschoeisel mee te nemen, want het kan wel eens gaan regenen volgend jaar. Arnout Joosse

Dank bij blessureleed Het is nu eind augustus, 4 weken na mijn ongelukkige val van het trapje naar de kleedkamers, waarbij de knieschijf van zijn plaats schoot. Er zit nog een grote brace om mijn rechterbeen, maar door intensieve fysiotherapie, hoop ik die binnenkort in te ruilen voor een soepelere knieondersteuning. Maar eerst en vooral wil ik bedanken voor al de goede hulp die ik die maandagmorgen kreeg. Het is gevaarlijk om namen te noemen, maar een paar toch: Thea, Annie, Kees, Martha en Ginus en al die anderen die me moed in kwamen spreken. Ook de vele telefoontjes later, ook de voorzitter belde ’s avonds al, hebben me gesteund bij mijn herstel. Ook de lief en leed commissie liet van zich horen! Volgens de fysiotherapeut staat er 3 maanden voor deze blessure, maar 10 oktober gaan we weer naar Nairobi om op de kleinzoons te passen. Dat is na 10 weken en dat gaat zeker lukken. Nogmaals bedankt allemaal, hopelijk zien jullie me dit jaar nog weer op de tennisbaan. Arnold van Schie 29


Van de wedstrijdcommissie Na een periode van relatieve rust, na onze Rabo Open, zijn op het moment dat ik dit schrijf de Dutch Hair clubkampioenschappen in volle gang. Daarna start de najaarscompetitie en voor je het weet is er weer een tennisseizoen verstreken. Dit betekent voorbereiden op de competitie 2011. Elders in deze Let is het inschrijfformulier voor de verschillende competities opgenomen. Het is dus zaak om nu alvast na te denken over uw plannen voor de competitie 2011. Namens de wedstrijdcommissie, Hend van der Horst

Klaverjassen 2010/2011 Wie? Waar? Wanneer? Hoe laat? Hoe duur?

Leden van onze vereniging en introducĂŠs! In de kantine van NTC De Wiltsangh Elke 2e en 4e vrijdag van oktober 2010 t/m maart 2011 20.00 uur â‚Ź 3,- per avond Speeldata: 8 22 12 26 10 7

oktober oktober november november december januari

2010 2010 2010 2010 2010 2011

14 28 11 25 11 25

januari janauri februari februari maart maart

2011 2011 2011 2011 2011 2011

Als je van gezelligheid houdt en ook nog een beetje kunt klaverjassen, dan wil je dit niet missen! We spelen 4 rondjes van 12, op z’n Amsterdams. Tot 8 oktober! Aart & Sabine

30


Kantinedienstrooster Let op: Vanaf heden moet de keycard opgehaald worden bij Sabine Weber op de Jan van Vuurenstraat 10. Bij afwezigheid van Sabine kan de key-card worden opgehaald bij de familie BiegnolĂŠ. Hoofd kantinedienst attendeert u indien mogelijk - een paar dagen voor u dienst heeft op uw dienst en waar het pasje moet worden opgehaald. HOOFD KANTINEDIENST Sabine Weber, tel. 0341-261289

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10

Datum ma 13 sep 2010 di 14 sep 2010 wo 15 sep 2010 do 16 sep 2010

Naam Uhm M.G.J.M. van Riesebos L. Leutscher R.J. Grit H.

Begintijd 19:30 19:30 19:30 19:30

Eindtijd 23:59 23:59 23:59 23:59

Telefoon 0341-257189 0654-261423 0341-258041 0642-458890

HOOFD KANTINEDIENST Kees van Egmond, tel. 0341-251750 Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 Datum ma 20 sep 2010 ma 20 sep 2010 ma 20 sep 2010 di 21 sep 2010 wo 22 sep 2010 do 23 sep 2010 do 23 sep 2010 do 23 sep 2010 za 25 sep 2010 ma 27 sep 2010 ma 27 sep 2010 di 28 sep 2010 wo 29 sep 2010 do 30 sep 2010 za 2 okt 2010 za 2 okt 2010 za 2 okt 2010 za 2 okt 2010

Begintijd 9:30 12:30 19:30 19:30 19:30 9:00 9:00 19:30 15:00 9:30 12:30 19:30 19:30 19:30 12:00 12:00 17:30 17:30

Naam Man D. de Filart C.M.B. Woude M.A. van der Plakke-Toom M.G. Horijon J.J. Mosterd H. Beek-Huisman C.T. Heemskerk M.C.W. Hulscher M.J. Man J.W. de Man D. de Plakke-Toom M.G. Hardeman D.E.F. Vos A.J. de Lammerts van Bueren Y.G. Schootbrugge G. van de Pluim A. Groeneveld M.

Eindtijd 12:30 15:30 23:30 23:30 23:30 17:00 17:00 23:30 18:00 12:30 15:30 23:30 23:30 23:30 17:30 17:30 23:00 23:00

Telefoon 0341-256603 0341-262926 0341-252122 0341-251007 0341-260639 0341-251684 0341-251315 0341-252452 0648-645707 0341-256603 0341-256603 0341-251007 0341-260157 0341-252249 0341-253960 0341-257051 0341-257602 0654-693641

HOOFD KANTINEDIENST Henk Kalle, tel. 0341-254201 Datum ma 4 okt 2010 ma 4 okt 2010 ma 4 okt 2010 di 5 okt 2010 wo 6 okt 2010 do 7 okt 2010 vr 8 okt 2010 za 9 okt 2010 za 9 okt 2010 ma 11 okt 2010 ma 11 okt 2010 ma 11 okt 2010

Begintijd 9:30 12:30 20:30 20:30 20:30 20:30 19:30 12:00 15:00 9:30 12:30 20:30

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 Naam Stoffelen W.C.M. Kappe-Schothans G. Wentzel J.H.G. Kok R.M. Mulder J.W. Lammens N.M. Joosse M.C. Duerink T.G. Holstege E.B. Hulscher M.J. Uhm M.G.J.M. van Duijvenvoorde A.C.J. van 31

Eindtijd 12:30 15:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:59 15:00 18:00 12:30 15:30 23:30

Telefoon 0341-256083 0341-258230 0341-261129 06-30018755 0341-258851 0341-842833 0341-263001 0341-270167 0341-270167 0648-645707 0341-257189 0341-264064

>>


di 12 okt 2010 wo 13 okt 2010 do 14 okt 2010 za 16 okt 2010 za 16 okt 2010

20:30 20:30 20:30 12:00 15:00

Groeneveld J.M. Boer E. de Leutscher R.J. Ouwendorp A. van Veldkamp H.

23:30 23:30 23:30 15:00 18:00

0341-260413 0651-522373 0341-258041 0622-798262 0622-693683

HOOFD KANTINEDIENST Marti Koopman, tel. 0341-263346 Datum ma 18 okt 2010 ma 18 okt 2010 di 19 okt 2010 wo 20 okt 2010 vr 22 okt 2010 za 23 okt 2010 za 23 okt 2010 ma 25 okt 2010 ma 25 okt 2010 ma 25 okt 2010 di 26 okt 2010 wo 27 okt 2010 do 28 okt 2010 za 30 okt 2010

Begintijd 9:30 12:30 20:30 20:30 19:30 12:00 15:00 9:30 12:30 20:30 20:30 20:30 20:30 14:30

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 Naam Stoffelen W.C.M. Hulscher M.J. Kok R.M. Groeneveld J.M. Joosse M.C. Duerink T.G. Duerink T.G. Hulscher M.J. Verkleij-Otten T. Davidson E. Veen G. van der Quist-Sandee S.E. Wentzel J.H.G. Jansma B.J.

Eindtijd 12:30 15:30 23:30 23:30 23:59 15:00 18:00 12:30 15:30 23:30 23:30 23:30 23:30 19:00

Telefoon 0341-256083 0648-645707 06-30018755 0341-260413 0341-263001 0341-270167 0341-270167 0648-645707 0341-253710 0341-262950 0341-263394 0341-254298 0341-261129 0341-270427

HOOFD KANTINEDIENST Sabine Weber, tel. 0341-261289 Datum ma 1 nov 2010 di 2 nov 2010 wo 3 nov 2010 do 4 nov 2010 ma 8 nov 2010 di 9 nov 2010 wo 10 nov 2010 do 11 nov 2010 vr 12 nov 2010 za 13 nov 2010

Begintijd 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 19:30 14:30

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 Naam Pluim A. Plakke M.G. Mulder J.W. Lammens N.M. Uhm M.G.J.M. van Strijker J.W. Pieterson J.F. Groeneveld J.M. Joosse, Meta Foppen K.A.

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:59 19:00

Telefoon 0341-257602 0341-251007 0341-258851 0341-842833 0341-257189 0341-254139 0341-252239 0341-260413 0651-298464 0341-258599

HOOFD KANTINEDIENST Kees van Egmond, tel. 0341-251750 Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 Datum ma 15 nov 2010 ma 15 nov 2010 di 16 nov 2010 wo 17 nov 2010 do 18 nov 2010 ma 22 nov 2010 di 23 nov 2010 wo 24 nov 2010 do 25 nov 2010 vr 26 nov 2010 za 27 nov 2010

Begintijd 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 19:30 14:30

Naam Beek P. Beek P. Groeneveld J.M. Biemond D. Vriend J.J.M. Wentzel J.H.G. Biemond D. Jansma B.J. Biemond D. Mouw A. Sehic-Simic V.

32

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:59 19:00

Telefoon 0341-251400 0341-251400 0341-260413 0341-257606 0341-253187 0341-261129 0341-257606 0341-270427 0341-257606 0650-217686 0341-253069


HOOFD KANTINEDIENST Henk Kalle, tel. 0341-254201 Datum di 30 nov 2010 wo 1 dec 2010 do 2 dec 2010 ma 6 dec 2010 di 7 dec 2010 wo 8 dec 2010 vr 10 dec 2010 za 11 dec 2010 za 11 dec 2010 za 11 dec 2010 za 11 dec 2010 za 11 dec 2010

Begintijd 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 19:30 9:00 9:00 9:00 9:00 14:30

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 Naam Eindtijd Schulz H.J. 23:30 Veldhuizen J. van 23:30 Lammens N.M. 23:30 Uhm M.G.J.M. van 23:30 Slot H.J. van 't 23:30 Quist-Sandee S.E. 23:30 Hulscher M.J. 23:59 Debets H.W.M. 12:00 Veen M. van de 12:00 Slot H.J. van 't 12:00 Zwaan-van Ouwendorp M.G. de 12:00 Ouwendorp A. van 19:00

Telefoon 0341-251571 0341-250043 0341-842833 0341-257189 0341-256016 0341-254298 0648-645707 0644-008170 0623-749693 0341-256016 0341-842826 0622-798262

HOOFD KANTINEDIENST Marti Koopman, tel. 0341-263346 Datum di 14 dec 2010 wo 15 dec 2010 do 16 dec 2010 za 18 dec 2010 di 21 dec 2010 wo 22 dec 2010

Begintijd 20:30 20:30 20:30 14:30 20:30 20:30

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 Naam Groeneveld J.M. Pieterson J.F. Wentzel J.H.G. Jager-Toorman H.W. de Schulz P.J. Boer E. de

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 19:00 23:30 23:30

Telefoon 0341-260413 0341-252239 0341-261129 0341-262409 0341-251571 0651-522373

HOOFD KANTINEDIENST Sabine Weber, tel. 0341-261289

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10

Datum ma 27 dec 2010 di 28 dec 2010 di 28 dec 2010 di 28 dec 2010 ma 3 jan 2011 di 4 jan 2011 do 6 jan 2011 za 8 jan 2011 za 8 jan 2011

Naam Leuveren J. van Klasen-Kuiper B. Beek P. Beek P. Leuveren J. van Outenaar R.T. van den Vriend-Tool D.M.M. Veldkamp H. Foppen K.A.

Begintijd 20:30 19:00 19:00 19:00 20:30 20:30 20:30 15:00 15:00

Eindtijd 23:30 23:00 23:00 23:00 23:30 23:30 23:30 19:00 19:00

Telefoon 0341-262952 0525-662661 0341-251400 0341-251400 0341-262952 0341-842344 0341-253187 0622-693683 0341-258599

HOOFD KANTINEDIENST Kees van Egmond, tel. 0341-251750 Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 Datum ma 10 jan 2011 di 11 jan 2011 wo 12 jan 2011 vr 14 jan 2011 ma 17 jan 2011 ma 17 jan 2011 di 18 jan 2011 wo 19 jan 2011

Begintijd 20:30 20:30 20:30 19:30 20:30 20:30 20:30 20:30

Naam Uhm M.G.J.M. van Schulz H.J. Bartelink M. Kluinhaar J. Beek P. Beek P. Schulz P.J. Mulder J.W.

33

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:59 23:30 23:30 23:30 23:30

Telefoon 0341-257189 0341-251571 0341-253725 0341-254700 0341-251400 0341-251400 0341-251571 0341-258851


Jaarkalender 2010 Senioren Klaverjassen: Elke 2e en 4e vrijdag in de maanden oktober 2010 t/m maart 2011. Elke maandagavond vanaf 19.30 uur racket wisselen Elke vrijdagochtend vanaf 09.30 uur racket wisselen Zaterdag Maandag Donderdag Zaterdag ?? Dinsdag

18 sept. 20 sept. 23 sept. 02 okt. ?? okt. 28 dec.

Aantal banen 6 7

Start najaarscompetitie t/m 23 oktober Start najaarscompetitie t/m 25 oktober Lady’s Day Echtparen/scharreltoernooi Start wintercompetitie (data nog niet bekend) Oliebollentoernooi

7 7 3 4

Jeugd Aantal banen 3

Elke zaterdagochtend

Racket wisselen van 10.00-11.30 uur

Woensdag Vrijdag Vrijdag Dinsdag

Pupillenkampioenschappen t/m 12 jaar van 14.00-17.00 uur Jongerenavond vanaf 19.00 uur Jongerenavond vanaf 19.00 uur Oliebollentoernooi van 11.00-15.00 uur

15 sept. 08 okt. 10 dec. 28 dec.

6 4 3 4

N.B. Als alle buitenbanen bezet zijn door activiteiten kan in de hal vrij getennist worden met de juiste schoenen.

Kom jij ook op de RACKETOCHTEND? Elke zaterdag van 10.00 - 11.30 uur m.u.v. schoolvakanties voor alle kinderen van De Wiltsangh Elke zaterdagmorgen is er voor alle kinderen van De Wiltsangh racketochtend. Onder leiding van 1 of 2 volwassenen wordt er dan met de kinderen gespeeld. De oudere kinderen kunnen samen een wedstrijdje spelen, de jongere kinderen krijgen de ballen door de volwassene(n) aangespeeld. Het is leuk om wat extra te oefenen en eens met andere kinderen te spelen.

34


Gespecialiseerd in technische onderdelen. Ook ‘s maandags en dinsdags tussen 19.00 en 20.00 uur geopend.

Pascalweg 9 - 8071 SE Nunspeet Tel. 0341-262866

Frans en Esther

Driftweg 51-A 8072 DN Nunspeet 0341-253912


Let september 2010  

Clubblad van NTC De Wiltsangh - September 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you