Page 1


Adverteren in ons clubblad? Neem contact op met Michiel Waterman via redactie@ntcdewiltsangh.nl


Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 25e jaargang nr. 6 (november 2011) Uitgifte volgend clubblad: Inleveren kopij: E-mailadres redactie: Website NTC De Wiltsangh: Algemeen e-mailadres: Uitvoering clubblad:

uiterlijk 10 januari 2012 v贸贸r 2 januari 2012, uitsluitend via e-mail redactie@ntcdewiltsangh.nl www.ntcdewiltsangh.nl info@ntcdewiltsangh.nl in eigen beheer plus De Kopieerderij te Nunspeet

BESTUUR: Voorzitter: Secretariaat:

Herman v.d. Gronden Corina van de Pol Postbus 84 8070 AB Nunspeet Penningmeester: Henk van Diggelen Projectmanager: Marco Kok Wedstrijden: Hend van der Horst Jeugdzaken: Niels van der Helm Recreatie Voor Allen: Arnout Joosse Kantine: Henk Kalle Facilitaire Zaken: Sander Joosse

vgmc@wxs.nl corina-vdp@kpnmail.nl

tel. 0341-256550 tel. 06-12724879

henk.vandiggelen@hetnet.nl marco_m_kok@yahoo.com hendvdhorst@kpnplanet.nl niels@ducasque.nl rva@ntcdewiltsangh.nl h.kalle@chello.nl joosse_28@hotmail.com

tel. 0341-254961 tel. 06-53429232 tel. 0341-254889 tel. 0341-261644 tel. 06-15590686 tel. 0341-254201 tel. 0341-263552

COMMISSIES: Redactiecommissie: Matthijs van de Gronden Jan Auko Knol Ginus Voorintholt Michiel Waterman (PR) Tim van Weelden

R.V.A.-commissie: Arnout Joosse vz. Esther van Brederode Marco Joosse Jan Riesebos Joris-Jan Stigter

Kantinecommissie: Henk Kalle vz. Kees van Egmond Marti Koopman Sabine Weber

Wedstrijdcommissie: Hend van der Horst vz. Jan Beek Karel Bus Hans Bijlstra Jaco Mazier Joke Nab Stephan v.d. Veen

Facilitaire Zaken: Sander Joosse vz. Roy Bos Henk Kalle Patrick Bus Gerard Kuipers Henk Buitenhuis Ronald van Lent Gert van Dijk Bas Maat Mark Engels Henk v.d. Streek Frans Joosse Jaap Voogt

Jeugdcommissie: Niels van der Helm vz. Rian Bongers Kevin Gardenbroek Kees van Marle Rob Moerer Ingrid Pieterson

Ledenadministratie: Rob de Jong tel. 0341-252773 rag.de.jong@hccnet.nl

Lief- en leedcommissie: Rineke de Jonge, tel. 0341-261377 Jos Joosse, tel. 0341-254244 Irma van Ommen, tel. 0341-253955

Distributie keycards: Henk Nieuwdorp tel. 0341-251610

DIVERSEN: Tennisschool: Tennisschool Chris Dijkhuizen Albert Neuhuyslaan 14 8072 HL Nunspeet Tel: 06-30706315

n.a.w.-gegevens: Tennispark De Wiltsangh Sportlaan 5 8072 CA Nunspeet Tel. 0341-251793

Bankrelatie: Rabobank Rek.nr. 1541.87.232

N.B.: Opzegging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk v贸贸r 3 december 2011 bij het secretariaat 3


Inhoudsopgave Van de redactiecommissie .................................................................................... 6 Van de voorzitter ................................................................................................... 7 Dankbetuiging ..................................................................................................... 11 Najaarscompetitie jongens t/m 12 jaar ............................................................... 12 Jongens t/m 12 jaar tegen Daisy 1 ..................................................................... 12 Najaarscompetitie jeugd NTC De Wiltsangh ...................................................... 12 Driekwartcompetitie ............................................................................................ 13 Sportret - Mark Hogervorst ................................................................................. 14 Activiteitenkalender ............................................................................................. 16 Revitalisering park De Wiltsangh ........................................................................ 19 Data Wintercompetitie ......................................................................................... 19 Van de wedstrijdcommissie ................................................................................ 20 Functiebeschrijving lid wedstrijdcommissie ........................................................ 21 Van de facilitaire commissie ............................................................................... 22 Mededeling racketavond- en ochtend ................................................................. 22 Vrijwilligersavond 2011/2012 .............................................................................. 23 Nieuwjaarsreceptie ............................................................................................. 23 Uitslagen Dutch Hair clubkampioenschappen 2011 ........................................... 23 Sponsor in de spot: Supermarkt Jumbo ............................................................. 24 Oliebollentoernooi 2011 ...................................................................................... 27 Kantinedienstrooster ........................................................................................... 28 Jaarkalender 2011/2012 ..................................................................................... 30 5


Van de redactiecommissie @BestLid / @BesteSponsor, Voor u ligt alweer de laatste #Let van het jaar. Nog een paar weken en het gezellige #Oliebollentoernooi, georganiseerd door de @RVA, begint weer. Doet u ook gezellig mee? #durftevragen Misschien bent u ietwat van slag van deze introductie, maar de Let moet ook met zijn tijd meegaan. We zullen u geruststellen, we gaan u in de toekomst echt niet lastigvallen met deze ‘Twittertaal’. Echter, zoals u in deze Let kunt lezen, is het de bedoeling om de Let te gaan digitaliseren. Hierover moet nog formeel een besluit genomen worden op de ledenvergadering. Mocht u geen beschikking hebben over Internet, dan zullen wij voor u voor een passende oplossing zorgen. U hoeft de Let dus niet te missen! In het stukje van de voorzitter leest u meer hierover. Als we het dan toch over digitale zaken hebben, sinds kort is de nieuwe website van de vereniging online! Uiteraard zal uw clubblad hier ook op verschijnen. Ook nu al is een digitale kopie van het blad hier te vinden. Kijk dus eens op www.ntcdewiltsangh.nl. Graag feliciteren we onze clubkampioenen Max Kraak en Karin Zoet met het door hen behaalde resultaat. De volledige uitslagen vindt u elders in deze Let. Verder staan er in deze editie een paar belangrijke oproepen. Zo willen we u graag even wijzen op een oproep van het bestuur omtrent de revitalisering van het sportpark (pagina 19). De wedstrijdcommissie is daarnaast op zoek naar een nieuw lid (pagina 21). De vereniging hoopt op uw reacties. De vaste rubrieken Sponsor in de Spot en Sportret keren in dit nummer ook weer terug. Deze keer belichten we Supermarkt Jumbo en jeugdlid Mark Hogervorst. Tot slot nog even een belangrijke mededeling over het volgende nummer. Zoals ieder jaar verschijnt dit nummer vroeg in de maand, in verband met de bijgeleverde stukken van de ledenvergadering. De deadline is al op 2 januari, net na de drukke feestdagen dus. Er is geen tijd om dan te wachten op vertraagde stukken. We willen u dus met klem adviseren om uw stukken indien mogelijk voor de Kerst toe te sturen. Dan kunt u het ook niet vergeten en kunnen wij de Let snel afhandelen. Wij wensen u allen een hele fijne decembermaand toe, alvast gelukkige feestdagen en een heel voorspoedig 2012! We hopen u terug te zien tijdens de nieuwjaarsborrel op vrijdag 6 januari. De redactie

6


Van de voorzitter Toen de vorige LET tijdens de clubkampioenschappen bij de drukker was, bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van ons lid Bram Munnik. Voor mij was hij vroeger meneer Munnik en dan gaan je gedachten toch even terug in de tijd. Dan besef je weer hoe snel de tijd gaat en ook doorgaat. De tijd wacht op niemand! Op de tennisbaan kwam ik Bram niet zoveel tegen, hij tenniste veelal op vaste tijdstippen overdag met zijn maatjes. Wij wensen zijn familie, vrienden en tennismaatjes alle sterkte toe om dit verlies te dragen. Hierop aansluitend kan ik melden dat de lief- en leedcommissie het steeds drukker krijgt, hetgeen helaas inherent is aan de vergrijzing van ons ledenbestand. Als bestuur zijn wij heel blij met deze commissie, omdat wij via hen ook laten zien een vereniging te zijn! Deze LET komt uit in alweer de Sinterklaastijd. Toch kon er nog tot zijn komst buiten worden gespeeld. Misschien maar eens vragen of hij volgend jaar nog wat later kan komen. Het binnenseizoen is nu echt begonnen en de winteractiviteiten al eerder. De wintercompetitie is weer van start gegaan, maar helaas was de animo van wedstrijdteams om in de winter tegen elkaar te spelen op de vrije zaterdagen, als er geen wintercompetitie meer is, bedroevend. Het toont nog maar eens aan dat wij met betrekking tot de weekenden toch moeten gaan nadenken over een andere exploitatie van onze hal door de vele leegloopuren! Het opzetten en meedoen aan de FTO Hallencompetitie is ook al niet geslaagd. Er zijn nog wat ideeĂŤn die het bestuur nog verder uitgewerkt wil zien, zoals de mogelijkheid van familietennis in het weekend, ouders met kinderen, meer uitwisselingen met andere verenigingen en een wintercompetitie met de diverse gemeentelijke tennisverenigingen, mogelijk uitgebreid met omliggende plaatsen, dan wel meer bedrijfsactiviteiten in de weekenden. Ook valt te denken aan (vaste) verhuur van bijvoorbeeld 2 banen in de weekenden. In de ledenvergadering zal de exploitatie van de hal en de mogelijkheid van andere exploitatie aan de orde komen. Wat ook zeker aan de orde zal komen is de ontwikkeling met betrekking tot de revitalisering van sportcomplex De Wiltsangh. Ik verwijs u naar een oproep in de LET om hieraan mee te werken en mee te denken (pagina 19, red.). Onze nieuwe site is in de lucht en er wordt nu gewerkt aan het updaten en verdere beheer van de site. De opzet is dat deze site meer en meer tot een interactief middel wordt voor en door de leden. Een werkgroep houdt zich hiermee nu bezig en wij zijn Arnout Joosse van de JSK Groep BV bijzonder dankbaar voor zijn inzet en sponsoring van deze site. De entree van ons park 7

>>


wordt binnenkort ook vernieuwd en de nieuwe kantine-inrichting begint vorm te krijgen. De ‘tekentafel’ is verlaten en we zijn nu aanbeland in het offertestadium, nadat een aantal stoelen zijn getest op comfort en praktisch in gebruik en toch gezellig en sfeerscheppend! Jaap Voogt en Henk Kalle hebben hier al heel wat vrije uurtjes in zitten en zij zijn er nog niet, maar het tussenresultaat mag er zijn. Zij zullen hun werkgroep nog uitbreiden voor verdere uitvoering en invoering van de herinrichting met ook aanpassingen in de verdere aankleding en kleurstellingen. Zij gaan niet over 1 nacht ijs en dat moet ook niet, als wij weer jaren plezier willen hebben van de herinrichting. Het bestuur heeft in principe besloten om de LET zoveel mogelijk digitaal te gaan verspreiden. Voor de redactie scheelt dit heel veel werk in de huidige opmaak, bovendien kan de opmaak digitaal veel eenvoudiger verfraaid worden. De volgende LET zal nog in de oude stijl zijn, dit ook in verband met de uitnodiging voor de ledenvergadering van 24 januari 2012. Leden waarvan wij geen mailadres hebben, ontvangen een print van de digitale versie in de bus. Wij schatten de kostenbesparing rond de 4000 euro op jaarbasis, maar op de ledenvergadering hebt u nog inspraak in dit voorstel van het bestuur. U hebt vermoedelijk in de media gelezen dat wij een sponsorcontract voor de ballen zijn aangegaan! Altijd gedacht dat dit voor andere sporten was, maar heel ludiek worden de ballen bedrukt met het logo van de sponsor Uniglobe MTC Travel van ons lid Jacco Merhorst. Wij zijn Jacco daar heel erkentelijk voor en de komende 3 jaar is hij als sponsor aan ons verbonden. Jacco heeft ook aangeboden mee te willen denken en doen aan meer sponsoractiviteiten en wat is beter dan dat dit vanuit de sponsoren gaat worden opgezet. Dit samen met onze uit te breiden PR/Marketing-commissie, waar Stephan van Beek de gelederen, ook als bestuurslid, wil komen versterken. Hij zal tijdens de ledenvergadering worden voorgesteld. Er valt veel meer win-win te halen met en tussen sponsoren en daar gaat deze commissie mee aan de slag. Wij zijn blij met alle sponsoren en zij moeten dit ook met ons zijn en blijven! Van onze achterburen de GPS tot en met de adverteerders op ons park en in de LET en uiteraard de Rabobank. Voor de clubkas kunnen leden van de Rabo straks weer stemmen. En ook niet-leden van onze vereniging kunt u warm maken een stem op ons uit te brengen. In deze tijden van broekriem aanhalen telt iedere stem! Het worden weer drukke tijden voor het bestuur en de commissies om de ledenvergadering en het nieuwe buitenseizoen voor te bereiden. Vergeet niet in te schrijven voor het oliebollentoernooi en noteer alvast 2 data!! Op vrijdag 6 januari om 20.00 onze nieuwjaarsreceptie! Ja op vrijdag, omdat de zaterdagen tegenvallen qua belangstelling! En op 21 januari de vrijwilligersavond! U ziet, de voorbereidingen voor 2012 zijn al in volle gang en ik sluit af met u een fijne Sinterklaas te wensen en nog meer hele fijne feestdagen en een gezond, voorspoedig en sportief 2012. Herman van de Gronden

8


Titel Tekst


Dankbetuiging Nunspeet, 30 oktober 2011. Dag Irma, Jos en Rineke, Hartelijk dank voor jullie medeleven. Ja, het is allemaal nog onwerkelijk. Alles verliep heel plotseling. Een hartoperatie kwam onverwacht, de drie dagen daarna ging het eigenlijk heel goed met Bram en toen ineens in de nacht een heftige bloeding en dat was het. Hij heeft het zelf nauwelijks gemerkt. Jullie hebben namens ‘de Wiltsangh’ geschreven en jullie medeleven betuigd. Mag ik in deze brief ook iedereen bedanken? De tennisvrienden van ‘de Wiltsangh’ hebben mij niet vergeten. Ik werd overstroomd met meeleven en betrokkenheid. Dat heeft mij veel goed gedaan. Iedereen heel veel dank! Irma, Jos en Rineke, dank voor jullie meeleven! Hartelijke groeten, Hannie Klaverjassen 2011/2012 Wie? Waar? Wanneer? Hoe laat? Hoe duur?

Leden van onze vereniging en introducés! In de kantine van NTC De Wiltsangh Elke 2e en 4e vrijdag van oktober 2011 t/m maart 2012 20.00 uur € 3,- per avond Speeldata: 25 09 23 13 27

november december december januari januari

2011 2011 2011 2012 2012

10 24 09 23 23

februari februari maart maart maart

2012 2012 2012 2012 2012

Als je van gezelligheid houdt en ook nog een beetje kunt klaverjassen, dan wil je dit niet missen! We spelen 4 rondjes van 12, op z’n Amsterdams. Aart & Sabine

11


Najaarscompetitie jongens t/m 12 jaar Team: Bjorn van der Helm, Sal Walterman, Morris Angel, Joost Kamp, Joep Husken, Quinten de Jong Na 2 seizoenen gespeeld te hebben t/m 10 jaar in de voorjaarscompetitie, deed dit team nu voor het eerst mee met de najaarscompetitie. Nu zelfs in de categorie t/m 12 jaar. In de eerste wedstrijd tegen Daisy 1 was dat direct te merken, een enkele tegenstander was bijna een kop groter. Er werd goed gestreden, maar helaas werd er toch met 4-0 verloren. De volgende wedstrijden ging het steeds iets beter, af en toe werd er al een puntje gepakt. Het bleek ook dat de sterkste tegenstanders in de eerste wedstrijden zaten. Een groot verschil met de voorjaarscompetitie is ook dat er in het najaar alleen maar dubbels gespeeld worden. Leerzaam, maar moeilijk. De laatste 2 wedstrijden tegen Daisy 2 en Zutphen werden winnend afgesloten. De laatste zelfs met 4-0. De beloning: hamburgers en friet. Uiteindelijk zijn ze verdienstelijk derde geworden in de poule. Gefeliciteerd jongens! Vriendelijke groet, Rian Bongers

Jongens t/m 12 jaar thuis tegen Daisy 1 Dit team (Joep, Sal, Quinten, Joost, Morris en Bjorn) speelde voor het eerst t/m 12 jaar en voor het eerst een echte dubbelcompetitie. Zelf zijn ze (nog) 10 en zelfs 9 jaar. De tegenstanders waren in een enkel geval dan ook een paar koppen groter. Maar ook hier zagen we goed tennis en werd er strijd geleverd. Helaas werd de eerste wedstrijd nog verloren. Op naar de volgende. Succes.

Najaarscompetitie jeugd NTC de Wiltsangh Afgelopen twee weekenden zijn de najaarscompetities gestart voor de jeugd van de tennisclub. Zowel de jongste jeugd in de driekwartcompetitie als de oudere, t/m 12 en t/m 17 jaar, doet mee aan deze competitie van de KNLTB. Er wordt zowel uit als thuis gespeeld. De vooruitgang van de spelers en speelsters t.o.v. de voorjaarscompetitie was goed te zien. Er werd goed gestreden, gewonnen en helaas toch ook een enkele partij verloren. 12


Driekwartcompetitie Aanstaande vrijdag is voor de driekwartspelers de laatste wedstrijd. Wiltsangh 1 (Julia van der Laan en Geraldine Ax) speelt thuis tegen Epe. Wiltsangh 2 (Daniel Fidder en Joost Kok) speelt thuis tegen Swifterband. Wiltsangh 3 (Jasmijn Fidder en Maebel Frens) speelt uit tegen Wezep. Wiltsangh 4 (Tim van de Ruitenbeek, Mees Wolfsen en Quintijn Norg) speelt thuis tegen Vaassen. Team 1, 2 en 3 staan allemaal op de tweede plaats en kunnen nog makkelijk kampioen worden.

Geraldine Ax tijdens haar partij

Wiltsangh 3, Quintijn en Tim

Julia van der Laan tijdens haar partij

Wiltsangh 1, Gerladine en Julia

Wiltsangh 2, Daniel en Joost

13


Sportret - Mark Hogervorst Hoe heet je? Ik heet Mark Hogervorst. Wanneer en waar ben je geboren? Ik ben geboren op 6 april 1998 in het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Wat vind je leuk aan tennis? En hoe lang doe je dit al? Ik vind het een leuke sport om te doen en gezellig met een stel vrienden te spelen. Ik tennis nu vier jaar. Wat zijn je hobby’s naast tennis? Naast tennis heb ik niet direct een andere hobby. Ik ga naar school in Nunspeet, ik zit op de Veluvine. Wie is je favoriete tennisster? Of wie is je grote voorbeeld? Echt een favoriete speler heb ik niet en ook niet echt een voorbeeld voor mij. Wat zijn je overwinningen? Zoals ik al eerder heb verteld tennis ik nog maar vier jaar. Ik heb wel eens competitie gespeeld, maar niet direct veel gewonnen. Wanneer train je en met wie? Ik train op vrijdagavond van half zeven tot half acht in een groep van 8 over een aantal banen in de hal. Het is een leuke groep, waarin ik met veel plezier tennis. Wat is je lievelingseten? Pizza. Wat is je favoriete muziek? Ik kan niet zeggen wat echt mijn favoriete muziek is, ik vind veel muziek wel leuk. Wat wil je later worden? Ik wil later graag architect worden, maar dat duurt nog wel even. Heb je nog ideeÍn voor de jeugdcommissie? Nee, niet zo direct. Dat wilde ik nog even kwijt? Weet ik niet. Aan wie geef jij het stokje door ? Ik geef het stokje door aan Isa Vijsma. 14


Onze Jeugdcommissie komt graag in het bezit van oude tennisschoenen die niet meer passen, maar nog in goede staat verkeren. U kunt deze op de stelling in de hal plaatsen.


Activiteitenkalender November 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 25 Klaverjassen vanaf 20.00 uur Zaterdag 26 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 4 ————————————————————————————————————————–————December 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 3 Sinterklaastennis van 10.00 uur tot 12.00 uur (JEUGD) 4 ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 9 Jongerenavond vanaf 19.00 uur (JEUGD) 3 Klaverjassen vanaf 20.00 uur Zaterdag 10 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 4 ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 23 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 27 Oliebollentoernooi 4 Woensdag 28 Oliebollentoernooi van 11.00 uur - 15.00 uur (JEUGD) 4 Oliebollentoernooi (eventuele uitloop) 4 ————————————————————————————————————————–————Januari 2012 Banen ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 6 Nieuwjaarsreceptie van 20.00 - 22.00 uur ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 13 Klaverjassen vanaf 20.00 uur Zaterdag 14 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 4 ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 21 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 4 Vrijwilligersavond ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 24 Ledenvergadering Vrijdag 27 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————Februari 2012 Banen ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 4 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 4 ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 10 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 18 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 4 ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 24 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————-

16


nov. 2011 - mrt. 2012 Maart 2012 Banen ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 3 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 4 ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 9 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 17 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 4 ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 23 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————Doorlopend gedurende het seizoen (senioren) Racketwisselen: Iedere maandagavond vanaf 19.30 uur Iedere vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur

Banen 4 4

Doorlopend gedurende het seizoen (jeugd) Racketochtend: Iedere zaterdagochtend van 10.00 uur - 11.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)

Banen 3

————————————————————————————————————————–————De activiteiten zijn (voor zover bekend) volledig aangevuld t/m maart 2012. Achterin vindt u de volledige kalender voor 2011. De kalender is onder voorbehoud van wijzigingen en typ- of zetfouten. ————————————————————————————————————————–————N.B. Als alle buitenbanen bezet zijn door activiteiten kan in de hal vrij getennist worden met de juiste schoenen. ————————————————————————————————————————–————-

Aantal banen op de activiteitenkalender Op deze activiteitenkalender en op de jaarkalender achterin wordt bij diverse activiteiten het aantal banen vermeld. We willen graag even opmerken dat dit aantal slechts een indicatie is! Indien dat nodig is, kan van het weergegeven aantal afgeweken worden. Wijzigingen zullen meestal ook op het mededelingenbord in het clubhuis vermeld worden.

17


Oenenburgweg 82 Voor een afspraak belt u 0341-256025 of gaat u naar www.thijsvoerman.nl en maak zelf uw afspraak on-line.


Revitalisering park de Wiltsangh Denk en werk mee aan onze toekomst! De gemeente heeft aangegeven om in drie verschillende werkgebieden de revitalisering van het park De Wiltsangh ter hand te nemen. Deze gebieden zijn: 1. Infrastructuur, zoals wegen, verlichting, ontsluiting. 2. Voorzieningen, zoals kwaliteit accommodaties en welke faciliteiten beschikbaar moeten zijn. Denk hierbij aan schaatsbaan, etc. Ook zal worden bekeken op welke wijze faciliteiten gemeenschappelijk door de verenigingen gebruikt kunnen worden. 3. Beheer. Nadat Infrastructuur en Voorzieningen meer vorm hebben gekregen, zal een werkgroep beheer worden geformeerd om te bezien op welke wijze het beheer ingevuld gaat worden. In eerste instantie zal een plan voor de hiervoor genoemde gebieden worden gemaakt. Dit plan is een coproductie van gemeente en sportverenigingen. Vanuit onze vereniging zou inbreng worden geregeld door Marco Kok. Door drukke werkzaamheden is hij echter niet in staat om hieraan invulling te geven. We hebben echter Joop Mazier bereid gevonden om ten aanzien van punt 1 Infrastructuur, de honneurs waar te nemen. Voor punt 2 doet Hend van der Horst dit, Herman van de Gronden neemt punt 3 voor zijn rekening. Vanuit de vereniging zal echter meegedacht moeten worden over de gewenste ontwikkelingen voor onze club, zodat we een breed gedragen visie kunnen neerleggen. Wie is in staat en bereid om met ons mee te denken? Wil(t) je/u hierin een rol vervullen, neem dan contact op met Joop, Hend of Herman. Voor de inhoud van de taken van de werkgroep verwijzen wij naar de Opdracht Projectgroepen en voor o.a. het tijdschema naar de presentatie revitalisering, deze kunt u vinden op onze vernieuwde site. Het Bestuur

Data Wintercompetitie De wintercompetitie is op de volgende dagen: 26 november, 10 december, 14 januari, 21 januari, 4 februari, 18 februari, 3 maart en 17 maart. Er wordt gebruik gemaakt van vier banen van 13.00 uur tot 17.40 uur.

19


Van de wedstrijdcommissie Dutch Hair Clubkampioenschappen De animo om mee te doen aan de clubkampioenschappen was vrij beperkt. Door de samenvoeging van onderdelen waren er soms geen goede verhoudingen in de speelsterkte. Ook degenen die te zwaar waren ingedeeld, hebben zich sportief van hun taak gekweten, alhoewel er geen echte kansen waren om langs deze weg clubkampioen te worden. De wedstrijdcommissie zal op en rond de algemene ledenvergadering een enquête houden om uw mening te vragen over clubkampioenschappen in de toekomst. Het weer en de sfeer waren prima en de kantinecommissie heeft zich met hapjes en drankjes in optima forma van haar taak gekweten, hiervoor is een bijzonder woord van dank op zijn plaats. De saté op de slotdag viel bij de aanwezigen zeer in de smaak. Dankzij onze sponsoren, de Rabo, GPS, Dutch Hair, Wim de Kaste, Hans Karssen, Bono Traffics, Suurmond B.V. en Heineken was het mogelijk om dit evenement goed verzorgd binnen de financiële kaders te organiseren. Karin Zoet en Max Kraak zijn onze clubkampioenen, de overige kampioenen zijn elders in deze LET opgenomen. Najaarscompetitie Helaas zijn er in de najaarscompetitie geen kampioenen gevallen. Dit zag er wel naar uit, het team van Cornelia Peters had de laatste speeldag nog 1 punt nodig om kampioen te worden. Na een verbeten strijd met LTVL, waarvan twee partijen met een tiebreak werden beslecht in het voordeel van LTVL, kon ik met mijn flessen wijn weer naar huis. Ik heb ze maar zelf betaald en opgedronken. Haltoernooi Het is de bedoeling om van 9 t/m 11 maart 2012 wederom een haltoernooi te organiseren. De voorbereidende werkzaamheden worden op korte termijn gestart en via de daarvoor geldende kanalen zal publicatie plaatsvinden. Zet dit weekend alvast in je agenda. Onderlinge ontmoeting Wiltsangh-teams De oproep voor de onderlinge ontmoeting tussen Wiltsangh-competitieteams heeft geleid tot een tweetal aanmeldingen. Derhalve moesten we helaas besluiten dit geen doorgang te laten vinden. Voorjaarscompetitie In de vorige Let is het aanmeldingsformulier competities 2012 opgenomen. De uiterste datum van inlevering (12 november) is tussen de wal en het schip gevallen. Voor zover u of uw captain dit nog niet heeft gedaan: spoed u richting Jaco Mazier. 20


Vacature lid wedstrijdcommissie Hieronder is een functiebeschrijving opgenomen voor uitbreiding van onze commissie. Wij willen graag de samenstelling wat verjongen. Wie pakt deze uitdaging op? Ballensponsor Wij zijn blij te kunnen melden dat we volgend jaar spelen met ballen voorzien van opdruk Uni Globe MTC Travel, het bedrijf van Jacco Methorst. Zij sponsoren ons voor 3 jaar. Algemeen Het jaar is alweer bijna om en we bereiden ons voor op het nieuwe seizoen. Het is uitzonderlijk dat we in november nog op gravel aan het spelen zijn. De wedstrijdcommissie dankt een ieder voor de sportieve deelname aan toernooien en competities in 2011 en rekent op een sportief 2012. Namens de wedstrijdcommissie, Hend van der Horst.

Functiebeschrijving lid wedstrijdcommissie De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren en het goed laten verlopen van competities, waarvan de meeste in KNLTB-verband, en toernooien. We zoeken aanvulling voor onze commissie met iemand die zich op termijn bezighoudt met de organisatie van toernooien. Het lid wedstrijdcommissie houdt zich op hoofdlijnen bezig met de volgende taken:

 Het aanmelden van toernooien bij de KNLTB.  Het geven van bekendheid aan toernooien d.m.v. plaatsing op toernooi.nl en     

postering en mailing. Het afstemmen met de kantinecommissie inzake een goed verloop van de catering. Het onderhouden van contacten met toernooisponsors en het binnenhalen van sponsorgelden en giftbags, etc. Het (doen) verzorgen van contacten met de pers. Het plannen van de wedstrijden en contact onderhouden met de deelnemers. Volgt een cursus verenigingstoernooileider bij de KNLTB. 21


Van de facilitaire commissie Hal Nu de winter zich aandient en het buitenseizoen ten einde is, wordt de hal weer intensief gebruikt. De vrijwilligers die de hal onderhouden hebben in de tussentijd niet stil gezeten. Menig vrij uurtje wordt door deze groep besteed om de hal in prima conditie te krijgen en te houden. Dit gaat natuurlijk niet zonder medewerking van u als lid. Spelen met schone schoenen is hierbij een MUST. Uw tennisschoenen dient u aan EN uit te doen in de hal, alleen zo blijven uw schoenen en de hal schoon! Nooduitgangen hal Dit zijn nooduitgangen en deze mogen alleen bij calamiteiten gebruikt te worden. Menigmaal komt het voor dat deze nooddeuren open staan. Oude meubilair kantine Al enige tijd is een projectgroep bezig om onze kantine te voorzien van nieuw meubilair. Zodra dit nieuwe meubilair geplaatst is, is ons huidige meubilair overbodig. Weggooien is een optie. Mocht u een nieuwe bestemming weten voor dit meubilair dan kunt u dat kenbaar maken door een email te sturen naar joosse_28@hotmail.com o.v.v. oud meubilair. U kunt een keuze maken uit de barkrukken, tafels en rieten stoelen. Hiervoor zullen wij een kleine bijdrage van u vragen. De facilitaire commissie

Mededeling racketavond- en ochtend De racketavond op de maandag wordt steeds beter bezocht en daar zijn wij blij mee. De vrijdagochtend was al meer in trek gekomen en ook dat is een goed teken. Van nieuwe leden of nieuwe bezoekers van met name de maandagavond, kregen wij het advies meer bekend te maken dat er ook op niveau kan worden ingedeeld. Over het algemeen wordt met de speelsterkte al rekening gehouden, maar u kunt uw verzoek gewoon indienen bij degene die de leiding heeft over de indeling van de pasjes. Daarbij mag u ook aangeven dat u het juist prettiger vindt om sterker te worden ingedeeld om hier meer van te leren. De organisatoren van de racketbijeenkomsten willen het u juist naar de zin maken en als u vragen of opmerkingen heeft, schroom dan niet hierover met de leiding contact op te nemen. Bent u tevreden, zeg het dan voort en bent u ontevreden, zeg het ons! Wij nodigen ook van harte nieuwe leden uit de racketbijeenkomsten te bezoeken en de leiding zal graag uw vragen beantwoorden. De RVA en het bestuur. 22


Vrijwilligersavond 2011-2012 Op zaterdag 21 januari 2012 willen wij weer onze jaarlijkse vrijwilligersavond houden. Vorig jaar was dit een beetje in de Sinterklaassfeer met ook een combo, nu zal het een echt winterse avond worden. Maar laat u verrassen, want een verrassing is het voor de organisatoren ook nog. Zet de datum vast in uw agenda en u wordt via uw commissie verder geĂŻnformeerd over en uitgenodigd voor deze avond op de 21e januari 2012. Het bestuur.

Nieuwjaarsreceptie Op vrijdag 6 januari 2012 houdt NTC de Wiltsangh voor haar leden, donateurs, sponsoren en genodigden haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie vanaf 20.00 tot 22.00. U bent van harte uitgenodigd met uw partner om elkaar een gelukkig en sportief 2012 toe te wensen. Wij hopen ook dat ouders van jeugdleden van deze uitnodiging gebruik willen maken. Het bestuur heeft nu gekozen voor de vrijdagavond in plaats van de zaterdagmiddag, omdat deze steeds slechter werd bezocht. Wij hopen met u op onze nieuwjaarsreceptie 2012 het glas te mogen heffen. Het bestuur.

Uitslagen Dutch Hair clubkampioenschappen 2011

Hieronder volgen de uitslagen van de Dutch Hair clubkampioenschappen 2011. Wij feliciteren onze clubkampioenen: KARIN en MAX!

HE 3,4 DE 5,6 HD 5.6 GD 5,6 HE 7 DD 7 GD 7 HD 50+ GD 50+

1. Max Kraak 1. Karin Zoet 1. van Marle/Kuyper 1. Mazier/Joosse 1. Marco Voerman 1. Fidder/Frens 1. V.d. Woude/Methorst 1. Verbeek/de Vries 1. Stoffelen/van de Veen 23

2. Maarten Slob 2. Nancy Grootes 2. Joosse/Morgenstern 2. Voerman/Voerman 2. Willem Schild 2. BiegnolĂŠ /Hilferink 2. Docter/Pluim 2. Engels/Grit 2. Stuurman/Buytenhuis


Sponsor in de spot: Supermarkt Jumbo In de rubriek ‘Sponsor in de spot’ zetten wij een paar keer per jaar een sponsor van onze tennisvereniging in de schijnwerpers. We nemen een kijkje in het bedrijf en vragen waarom de sponsor er nou eigenlijk voor gekozen heeft om de tennisvereniging te sponsoren. Deze keer belichten wij: Supermarkt Jumbo Het heeft een aantal jaren geduurd, maar het is er toch van gekomen. De JUMBO supermarktenorganisatie heeft ook in Nunspeet een winkel geopend, waardoor supermarkt Super de Boer werd opgeheven. Voor het gesprek met de heer Dijkstra heb ik rondgeneusd en rondgekeken in de enorme grote supermarkt, waarbij de enorme variatie van producten voortreffelijk mag worden genoemd. Gelet daarbij op de uitdagende kreet “Wij zijn de goedkoopste” is het bijna niet te geloven wat hier wordt gepresenteerd en vergeet daarbij niet het parkeergemak voor de auto. Onder de bezielende leiding van de heer Dijkstra is de inrichting en opzet van deze nieuwe supermarkt dit jaar gerealiseerd. “Wat is supermarkt JUMBO?”, is mijn vraag in het gesprek met de heer Dijkstra. Het antwoord is enorm en overweldigend. Let op: Wij bieden de klanten de dagelijkse 7 zekerheden!! 1. Euro’s goedkoper *) 2. Service met een glimlach 3. Voor al uw boodschappen 4. Vers is ook echt vers 5. Vlot winkelen 6. Niet tevreden? Geld terug! 7. Uw wensen staan centraal De klant is bij ons nog echt koning! Bij dit antwoord geeft hij een aantal voorbeelden, zoals over de kreet “Euro’s goedkoper”. Deze kreet houdt in dat een klant het product gratis krijgt en de prijs wordt aangepast, wanneer de klant een product bij een andere supermarkt koopt en het daar goedkoper is (uitgezonderd ‘actieartikelen’). 24


Bij het onderwerp ‘Service met een glimlach’ is er naast de normale vriendelijkheid vanaf deze week een nieuwe dimensie toegevoegd, namelijk de bezorgservice, waarbij uw boodschappen thuis worden gebracht en bij besteding van meer dan 75 euro zelfs gratis. Ook over het onderwerp ‘vlot winkelen’ is geen misverstand mogelijk. Als je de vierde wachtende in de rij bent en niet alle kassa’s zijn open.......dan zijn al uw boodschappen gratis! Het assortiment van Jumbo is enorm, plusminus 32.000 artikelen vullen de schappen en het is duidelijk dat er voor elke klant veel mogelijkheden zijn. Als een klant ondanks het enorme assortiment een artikel mist, dan is de eenvoudige oplossing: laat het weten en wij zorgen dat het voortaan in huis is zoals het kopje ‘voor al uw boodschappen’ ook aangeeft. Zo zijn er over elke zekerheid wel anekdotes te vertellen, maar bovenaan staat alleen maar één boodschap en dat is: De klant is koning!!! De organisatie is door de start dit jaar nog behoorlijk nieuw, maar het personeel van supermarkt Super de Boer in Nunspeet is volledig geïntegreerd in deze nieuwe organisatie, wat voor de opbouw van het nieuwe bedrijf een pluspunt was. Alle medewerkers, ongeveer 140 personen fulltime en/of parttime, hebben de cursus, en training 7 zekerheden gevolgd, waarin alle facetten ten aanzien van de filosofie van de Jumboorganisatie zijn verwerkt. Zo is iedere medewerker dan ook in staat om de klant op een uitstekende manier te woord te staan. Mijnheer Dijkstra, het was leuk om via kruipdoor en sluipdoor in het magazijn naar uw kantoor te komen voor dit leuke gesprek, daarvoor mijn dank en uiteraard ook bedankt voor de koffie. Ginus Voorintholt *) Telegraaf boodschappenkar van zaterdag 22 oktober 2011: “Jumbo is de goedkoopste”. 25


Oliebollentoernooi 2011 Geachte tennisvrienden, Dit oergezellige toernooi vindt plaats op dinsdag 27 december aanstaande! Na de kerstdagen is er geen betere manier om even lekker naar buiten te gaan en te bewegen! Tijdens dit toernooi zal er gedubbeld worden. Natuurlijk wordt het geheel weer omlijst met traditionele winterse lekkernijen en een lekker glaasje glühwein! Samen met de top2000. Wanneer is het Oliebollentoernooi 2011? Dinsdag 27 december 2011 vanaf 19:00 uur, bij grote hoeveelheid inschrijvingen kan de woensdag 28 december toegevoegd worden. Hoe kunnen we inschrijven? Per mail naar rva@ntcdewiltsangh.nl vermeld je naam en die van je partner (zonder partner, wij regelen er één). Inschrijving sluit op: 22 december. Mocht je 28 december niet kunnen, laat dat even weten. Meer informatie t.z.t. via de website. Wat zijn de kosten van het toernooi? We vragen voor dit toernooi een kleine bijdrage t.w. €3,50 per persoon. Met enthousiaste groet, RVA Commissie Esther, Jan, Arnout en Joris Jan

27


Kantinedienstrooster In het vervolg kunt u met uw keycard die afgegeven is op uw naam op de dag dat u dienst heeft de bar openen. Heeft u geen keycard op uw naam, dan dient u de keycard op te halen bij het desbetreffende hoofd kantinedienst. HOOFD KANTINEDIENST Henk Kalle, tel. 0341-254201

Keycard halen: Mozartlaan 36 (zie boven)

Datum ma 14 nov 2011 di 15 nov 2011 wo 16 nov 2011 do 17 nov 2011 ma 21 nov 2011 di 22 nov 2011 wo 23 nov 2011 do 24 nov 2011 vr 25 nov 2011 za 26 nov 2011 za 26 nov 2011 za 26 nov 2011 za 26 nov 2011 za 26 nov 2011

Naam Eindtijd Biemond D. 23:30 Vriend-Tool D.M.M. 23:30 Westhof W. 23:30 Hilferink L. . 23:30 Strijker J.W. 23:30 Riesebos L. 23:30 Veen M. van de 23:30 Wentzel J.H.G. 23:30 Joosse M.W. 23:59 Slot H.J. van 't 12:00 Spijkman J.M. 12:00 Debets H.W.M. 12:00 Zwaan-van Ouwendorp M.G. de 12:00 Jager-Toorman H.W. de 19:00

Begintijd 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 19:30 9:00 9:00 9:00 9:00 14:30

Telefoon 0341-257606 0341-253187 0341-258623 0623-898261 0341-254139 0654-261423 0623-749693 0341-261129 0341-263552 0341-256016 06-19056147 0644-008170 0341-842826 0341-262409

HOOFD KANTINEDIENST Kees van Egmond, tel. 0341-251750 Keycard halen: Beethovenlaan 97 (zie boven) Datum ma 28 nov 2011 di 29 nov 2011 wo 30 nov 2011 do 1 dec 2011 di 6 dec 2011 wo 7 dec 2011 do 8 dec 2011 za 10 dec 2011

Begintijd 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 14:30

Naam Uhm M.G.J.M. van Vriend B.J. Slot H.J. van 't Wentzel J.H.G. Vriend B.J. Mulder J.W. Schulz P.J. Jager-Toorman H.W. de

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 19:00

Telefoon 0341-257189 0652-683582 0341-256016 0341-261129 0652-683582 0341-258851 0341-251571 0341-262409

HOOFD KANTINEDIENST Sabine Weber, tel. 0341-261289

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 (zie boven)

Datum ma 12 dec 2011 di 13 dec 2011 wo 14 dec 2011 do 15 dec 2011 ma 19 dec 2011 di 20 dec 2011 wo 21 dec 2011 do 22 dec 2011

Naam Bruyn-Wouters J. de Vriend J.J.M. Veen M. van de Schulz P.J. Wentzel J.H.G. Hilferink L. Morgenstern M.J. Bunte H. van de

Begintijd 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30

Telefoon 0341-254785 0341-253187 0623-749693 0341-251571 0341-261129 0623-898261 0341-257761 0341-257547

HOOFD KANTINEDIENST Marti Koopman, tel. 0341-263346 Datum di 27 dec 2011 di 27 dec 2011

Begintijd 19:00 19:00

Keycard halen: Prins Frederikstraat 30 (zie boven) Naam Beek P. Bartelink G. 28

Eindtijd 23:00 23:00

Telefoon 0341-251400 0341-253725


ma 2 jan 2012 di 3 jan 2012 wo 4 jan 2012 do 5 jan 2012 za 7 jan 2012 za 7 jan 2012

20:30 20:30 20:30 20:30 15:00 15:00

Rutgers R. Morgenstern M.J. Morgenstern M.J. Wentzel J.H.G. Veldkamp H. Ittersum A.R. van

23:30 23:30 23:30 23:30 19:00 19:00

0341-257761 0341-257761 0341-261129 0622-693683 0638-926938

HOOFD KANTINEDIENST Kees van Egmond, tel. 0341-251750 Keycard halen: Beethovenlaan 97 (zie boven) Datum ma 9 jan 2012 di 10 jan 2012 wo 11 jan 2012 do 12 jan 2012 vr 13 jan 2012 za 14 jan 2012 ma 16 jan 2012 di 17 jan 2012 do 19 jan 2012 za 21 jan 2012

Begintijd 20:30 20:30 20:30 20:30 19:30 14:30 20:30 20:30 20:30 14:30

Naam Rutgers R. Strijker J.W. Mulder J.W. Lammens N.M. Kluinhaar J. Fledderus W. Beek P. Schulz H.J. Asselt T.W. van Foppen K.A.

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:30 23:59 19:00 23:30 23:30 23:30 19:00

Telefoon 0341-254139 0341-258851 0341-842833 0341-254700 0341-253806 0341-251400 0341-251571 0648-260748 0341-258599

HOOFD KANTINEDIENST Henk Kalle, tel. 0341-254201 Datum ma 23 jan 2012 di 24 jan 2012 wo 25 jan 2012 do 26 jan 2012 di 31 jan 2012

Begintijd 20:30 19:30 20:30 20:30 20:30

Keycard halen: Mozartlaan 36 (zie boven) Naam Uhm M.G.J.M. van Leuveren J. van Slot H.J. van 't Davidson E. Bartelink G.

Nieuwjaarsreceptie Op vrijdag 6 januari 2012 houdt NTC de Wiltsangh haar nieuwjaarsreceptie. De aanvang is om 20:00 en het duurt tot ongeveer 22:00. Alle leden zijn van harte uitgenodigd. We zien u graag op 6 januari!

29

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30

Telefoon 0341-257189 0341-262952 0341-256016 0341-262950 0341-253725


Jaarkalender 2011/2012 Senioren Klaverjassen: Elke 2e en 4e vrijdag in de maanden november 2011 t/m maart 2012. Elke maandagavond vanaf 19.30 uur racket wisselen Elke vrijdagochtend vanaf 09.30 uur racket wisselen Zaterdag

29 okt.

Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag Dinsdag

27 dec. 28 dec. 06 jan. 21 jan. 24 jan.

Aantal banen 4 4

Start wintercompetitie (van 13.00 - 17.40) Nog op: 26 nov., 10 dec., 14 jan., 21 jan., 04 feb., 18 feb., 03 mrt., 17 mrt. Oliebollentoernooi, evt. ook nog woensdag Oliebollentoernooi (bij grote hoeveelheid inschrijvingen) Nieuwjaarsreceptie van 20.00 - 22.00 Vrijwilligersavond Ledenvergadering

4 4 4

Jeugd Elke zaterdagochtend

Racketochtend van 10.00 - 11.30 uur

Zaterdag Vrijdag Woensdag

Sinterklaastennis van 10.00 - 12.00 uur Jongerenavond vanaf 19.00 uur Oliebollentoernooi van 11.00 - 15.00 uur

03 dec. 09 dec. 28 dec.

Aantal banen 3 4 3 4

N.B. Als alle buitenbanen bezet zijn door activiteiten kan in de hal vrij getennist worden met de juiste schoenen. Het aantal banen geldt enkel ter indicatie, indien nodig kan door de organisatie besloten worden meer banen te gebruiken. Kijk voor actuele informatie op het mededelingenbord.

Kom jij ook op de RACKETOCHTEND? Elke zaterdag van 10.00 - 11.30 uur m.u.v. schoolvakanties voor alle kinderen van De Wiltsangh Elke zaterdagmorgen is er voor alle kinderen van De Wiltsangh racketochtend. Onder leiding van 1 of 2 volwassenen wordt er dan met de kinderen gespeeld. De oudere kinderen kunnen samen een wedstrijdje spelen, de jongere kinderen krijgen de ballen door de volwassene(n) aangespeeld. Het is leuk om wat extra te oefenen en eens met andere kinderen te spelen. 30


Frans en Esther

Driftweg 51-A 8072 DN Nunspeet 0341-253912


Let november 2011  

Clubblad van NTC De Wiltsangh - November 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you