Page 1


Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl


Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 3 (mei 2010) Uitgifte volgend clubblad: Inleveren kopij: E-mailadres redactie: Website NTC De Wiltsangh: Algemeen e-mailadres: Uitvoering clubblad:

rond 15 juli 2010 v贸贸r 29 juni 2010 (let op: vroeg!), uitsluitend via e-mail redactie@ntcdewiltsangh.nl www.ntcdewiltsangh.nl info@ntcdewiltsangh.nl in eigen beheer plus De Kopieerderij te Nunspeet

BESTUUR: Voorzitter: Penningmeester: P.R.: Secretariaat:

Herman v.d. Gronden Henk van Diggelen Michiel Waterman Ans van den Nagel Postbus 84 8070 AB Nunspeet Jeugdzaken: Onno Vijsma Kantine: Henk Kalle Recreatie Voor Allen: Marco Joosse (vacant) Wedstrijden: Hend van der Horst Facilitaire Zaken: Sander Joosse

vgmc@wxs.nl henk.vandiggelen@hetnet.nl casawater@planet.nl vdnagel@hetnet.nl

tel. 256550 tel. 254961 tel. 251532 tel. 252732

vijsma.hoe@wxs.nl h.kalle@chello.nl marcojoosse@orange.nl hendvdhorst@kpnplanet.nl joosse_28@hotmail.com

tel. 06-21214323 tel. 254201 tel. 263001 tel. 254889 tel. 263552

COMMISSIES: Redactiecommissie: Matthijs van de Gronden Jan Auko Knol Ginus Voorintholt Tim van Weelden

R.V.A.-commissie: Marco Joosse vz. (vacant) Esther van Brederode Arnout Joosse Jan Riesebos Joris-Jan Stigter

Kantinecommissie: Henk Kalle vz. Kees van Egmond Marti Koopman Sabine Weber

Wedstrijdcommissie: Hend van der Horst vz. Jan Beek Karel Bus Hans Bijlstra Jaco Mazier Joke Nab Stephan v.d. Veen

Facilitaire Zaken: Sander Joosse vz. Roy Bos Gerard Kuipers Henk Buitenhuis Ronald van Lent Gert van Dijk Bas Maat Mark Engels Caspar Norg Frans Joosse Henk v.d. Streek Henk Kalle Jaap Voogt

Jeugdcommissie: Onno Vijsma vz. Rian Bongers Kevin Gardenbroek Kees van Marle Rob Moerer Ingrid Pieterson

Ledenadministratie: Rob de Jong tel. 252773

Lief- en leedcommissie: Rineke de Jonge, tel. 261377 Irma van Ommen, tel. 253955

Distributie keycards: Henk Nieuwdorp tel. 251610

DIVERSEN: Trainer: Jaap van Pelt tel. 06-10368316 jaapvanpelt1@kpnmail.nl

n.a.w.-gegevens: Tennispark De Wiltsangh Sportlaan 5 8072 CA Nunspeet Tel. 251793

Bankrelatie: Rabobank Rek.nr. 1541.87.232

N.B.: Opzegging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk v贸贸r 4 december 2010 bij het secretariaat

3


Inhoudsopgave Van de redactiecommissie .................................................................................... 6 Van de voorzitter ................................................................................................... 7 Jeugd Wekelijks verslag tennisjeugd ............................................................................. 10 Openingstoernooi 2010 ....................................................................................... 10 Verslag van de meisjes t/m 12 jaar ..................................................................... 12 Uitslagen van 7 april van de woensdagmiddagcompetitieteams ........................ 12 Verslag jeugd jongens t/m 12 jaar ...................................................................... 13 Verslag van de wedstrijd Laakhuisje 1 - Wiltsangh 2 ........................................ 14 Opening nieuwe jeugdseizoen ............................................................................ 14 Sportret ............................................................................................................... 15 Junior tegen senior ............................................................................................. 16 Activiteitenkalender ............................................................................................. 18 Van de kantinecommissie ................................................................................... 21 Een tennisclub uit Nunspeet ............................................................................... 22 PR & de media .................................................................................................... 24 Klaverjasmarathon .............................................................................................. 25 Klaverjascompetitie ............................................................................................. 25 Van de facilitaire commissie ............................................................................... 26 Mededelingen bestuur ........................................................................................ 26 Maak kennis met tennis ...................................................................................... 27 Wintercompetitie ................................................................................................. 28 Kantinedienstrooster ........................................................................................... 30 Jaarkalender 2010 .............................................................................................. 34

5


Van de redactiecommissie Allereerst willen we de jeugdcommissie hartelijk bedanken voor de enorme bak werk, waarmee ze ons hebben opgezadeld (lees dit vooral met heel veel sarcasme, we vinden het namelijk hartstikke leuk dat jullie ons platgemaild hebben met stukjes en foto’s). Alle stukjes zijn, zoals gewoonlijk, bij elkaar geplaatst in het begin van de Let. Verder in deze Let aandacht voor allerlei activiteiten van afgelopen winter (de wintercompetitie, de klaverjasmarathon, de klaverjascompetitie), een stukje over een tennisclub uit Nunspeet en niet te vergeten: de nieuwe kantinedienstroosters! In verband met de zomervakantie is de deadline voor de kopij van de eerstvolgende Let iets vroeger dan normaal, namelijk al op 29 juni! Als het goed is kunnen dan nog net stukjes over en de uitslagen van de Rabo Open aangeleverd worden. Indien dit ernstige problemen oplevert, graag even mailen, dan bekijken we of er een oplossing mogelijk is. Een fijn voorjaar toegewenst! De redactie.

6


Van de voorzitter Het buitenseizoen is alweer in volle gang en er is hard gewerkt door de Gresbo en de vrijwilligers om alles op tijd klaar te krijgen voor de start van de competitie. Een groot compliment aan allen die hieraan meegewerkt hebben en dat dit is alles op tijd is gelukt. De begin april gestarte competities zijn alweer ruim halverwege en gelukkig ziet het er naar uit dat wij dit jaar wel kampioenen mogen gaan begroeten. U kunt via onze site of rechtstreeks via www.knltb.nl de uitslagen en standen volgen van onze teams door de "voorjaarscompetitie midden voorjaar 2010" aan te klikken voor de op zaterdag en door de week spelende teams. Voor de zondagteams gaat u naar "Perrysport KNLTB Landelijk 2010" en de woensdagmiddagjeugd vindt u terug onder "woensdagmiddagjeugd midden voorjaar 2010". Uiteraard moet u ook even onze verenigingsnaam invullen en als u geen teamnummer ingeeft, dan krijgt u alle teams te zien. Ook zou het leuk zijn als u de teams eens komt ondersteunen op ons park. Voor wij het weten is het alweer tijd voor ons open Wiltsangh Rabo Open Toernooi van 21 juni tot en met 27 juni. Doe mee en schrijf op tijd in of kom gezellig kijken. In de kantine zal een gesponsord groot TV-scherm worden geplaatst om ook niets van het WK-Oranje-voetbal te hoeven missen. In deze Let staan ook 2 bestuursmededelingen die ik even hier wil noemen: 1 Het afhangbord zal worden aangepast met betrekking tot BAANNUMMERING HAL. Omdat het verwarring kan geven dat wij zowel buiten als binnen de banen 1 t/m 4 hebben, worden de binnenbanen vernummerd tot Hal 11 t/m 14. Dus toch baan 1 t/m 4, maar met een eentje ervoor. Dit is vooral tijdens het buitenseizoen prettig als er ook naar de hal kan of moet worden uitgeweken. 2 Wij hebben met onze trainer Jaap van Pelt evaluatiegesprekken gevoerd, dit ook in samenwerking met een aantal ouders en de jeugdcommissie. Hier zijn wat afspraken gemaakt over lesinhoud, de structuur en communicatie, zodat leerlingen en ouders weten hoe de trainer de lesopbouw en te behandelen aandachtspunten invult. Omdat het voor de trainer niet altijd eenvoudig is om tijdens de lessen, die elkaar opvolgen, met ouders te praten, heeft hij een telefonisch spreekuur aangeboden waarbij hij voor overleg en ook eventuele vragen, dan wel les nemen en lesindeling, beschikbaar zal zijn op maandagen van 11.00 tot 12.00 uur. Het telefoonnummer van Jaap van Pelt treft u op blad 1 in de Let aan. Indien noodzakelijk, zal de trainer op de club een vervolgafspraak met u/jou plannen.

7

>>


De actie van "Maak Kennis met Tennis" voor jeugd en senioren lijkt een succes te gaan worden. Kees van Marle, dan inmiddels gediplomeerd tennisleraar, zal de 5 gratis kennismakingslessen verzorgen. Ook zomerleden zouden hiervan gebruik kunnen maken. In het najaar start de wervingsactie onder voortgezet onderwijs en er zijn contacten met de St. Welzijn voor Ouderen Nunspeet om acties te gaan opzetten om ook 50+ meer in beweging te krijgen. Wij hopen zo de eerste stappen te zetten naar een ledengroei richting de 600 leden, ĂŠĂŠn van de speerpunten uit ons beleidsplan. Jammer is dat wij op het beleidsplan maar heel weinig reacties hebben gehad. Blijkbaar onderschrijft een grote meerderheid dit plan, maar wij zouden reacties toch zeer op prijs stellen. Op 28 april zou er overleg plaatsvinden met de gemeente en omliggende verenigingen over onder andere de aanleg van de rondweg Nunspeet-Oost. Vanwege pas laat bekend worden van het coalitieakkoord en coalitieprogramma, is dit overleg uitgesteld. Net als de rondweg Oost, vanwege bezwaren Natura 2000. Wij zijn wel blij dat in het coalitieakkoord staat dat de rondweg Oost prioriteit heeft (i.v.m. betere ontsluiting sportcomplex De Wiltsangh) en ook dat de verouderde toegangswegen naar en verlichting van de sportaccommodaties op de Wiltsangh eveneens vernieuwing behoeven! Deze programmapunten kunnen deels samenlopen. De mogelijke realisatie van een multifunctionele sportaccommodatie op de Wiltsangh staat voor 2014 gepland met voorafgaand een inventarisatie van de haalbaarheid hiervan. Welke kansen dit onze vereniging biedt wachten wij rustig af, maar het zal de politiek duidelijk moeten zijn dat wij banen niet kunnen afhangen op niet zichtbare afstand en dat wij grondeigenaren zijn van ons park en de hal, dit in tegenstelling tot de meeste andere verenigingen. Dus een multifunctionele locatie buiten zichtveld van onze banen is voor ons geen optie. Dit alles neemt niet weg dat wij altijd openstaan voor vernieuwingen en plannen en hieraan graag willen meewerken en meedenken in het belang van de sportverenigingen op het sportcomplex De Wiltsangh en onze vereniging in het bijzonder, maar ook eisen zullen en moeten stellen. Ik wens jullie allen fijne, sportieve en gezellige tijden op ons mooie park toe, waarbij ik afsluit met de complimenten aan de kantinecommissie voor uitbreiding van het assortiment en de maaltijdverzorging met vrijwilligers tijdens de competitiewedstrijden in het weekend! Samen moeten wij het maken en doen! Samen zijn en staan wij sterker! Herman van de Gronden

8


Oenenburgweg 82. Voor een afspraak belt u 0341-256025 of gaat u naar www.thijsvoerman.nl en maak zelf uw afspraak on-line.


Wekelijks verslag tennisjeugd De tenniscompetitie voor de kinderen is op 31 maart met een vooruitgeschoven wedstrijd begonnen. Er is aan de teams gevraagd om de kinderen iedere week 1 verslag, door een speler zelf geschreven, in te laten leveren. Deze week het verslag van Joost Kamp en Ticho Meester. Zij speelden voor het eerst van hun leven een echte wedstrijd. “Woensdag 31 maart begon de competitie voor ons. Het was heel leuk. We moesten tegen Hulshorst. Ze waren heel goed, maar wij waren net iets beter. De singles hebben we met 3-1 gewonnen en de dubbels met 2-0. Dus de eindstand 5-1 voor Nunspeet. We hebben zin in de volgende wedstrijd in Apeldoorn, dat is 14 april. Groetjes Joost en Ticho”

Openingstoernooi 2010 Zaterdag 27 maart vond bij NTC De Wiltsangh het openingstoernooi voor de jeugd plaats. Omdat de buitenbanen nog in gereedheid gebracht moesten worden, vond het toernooi in de hal plaats, ondanks het toch redelijke weer. Het plezier onder de 19 ingeschreven jeugdleden was er niet minder om. Er is gestreden in vier poules van verschillende leeftijden en sterkten. Tussen ’s ochtends 10 en ’s middags 15 werden er in totaal 46 partijen gespeeld. Het toernooi werd natuurlijk afgesloten met een prijsuitreiking, waarbij kinderen en ouders massaal aanwezig waren om de winnaars van de bekers en medailles met een geweldig applaus extra te belonen.

10


De eindstanden: POULE JONGER DAN 9 JAAR 1. Jasmijn Buis (midden) 2. Joost Kok (rechts) 3. Daniël Buis (links)

POULE A 9 TOT 12 JAAR 1. Quinten de Jong (rechts) 2. Gulliko Barro (midden) 3. Morris Angel (links)

POULE B 9 TOT 12 JAAR 1. Sophie Moerer (midden) 2. Daniël Kok (links) 3. Elise Slager (rechts)

POULE OUDER DAN 12 1. Jorian de Mots (boven) 2. Astrid van den Outenaar (links) 3. Kaj van Marle (onder)

11


Verslag van de wedstrijd meisjes tot en met 12 jaar: Wapenveld 1 – Wiltsangh 1 Wij spelen met ons vieren de woensdagmiddagcompetitie voor meisjes tot en met 12 jaar. Ena, Maartje en Romée zijn inmiddels 12 jaar en Jill binnenkort. Op speeldag 2 speelden wij in Wapenveld. Wij hadden van onze trainer Jaap al gehoord, dat het een heel goede club is. Gelukkig was Jill, die vorige week ziek was, er weer bij. Ze waren inderdaad goed. Romée, Ena en Jill hebben er hard voor gevochten. Bijna elke set kwam tot 3-3, maar helaas verloren ze op het laatst. Maartje maakte het helemaal spannend. Er waren lange rally’s, maar ze verloor uiteindelijk in 3 sets. Ook de 2 dubbels hebben wij net verloren. Wij vonden het wel gezellig in Wapenveld en weten ook dat die meiden van Wapenveld niet alleen lessen, maar ook aparte competitietraining krijgen. Op naar de volgende wedstrijd tegen Elburg! Op de foto het meisjesteam van de Wiltsangh.

v.l.n.r.: Ena Porovic, Romee van der Kleij, Maartje Grootes en Jill Angel

De overige uitslagen van de tennisjeugd: Jongens t/m 10: Meisjes t/m 12: Meisjes t/m 12: Jongens t/m 12:

Desi Apeldoorn 1 Wapenveld 1 Wiltsangh 2 Wiltsangh 1

– – – –

Wiltsangh 1 Wiltsangh 1 Hulshorst 1 Wapenveld 1

5-1 6-0 2-4 2-4

Uitslagen van 7 april van de woensdagmiddagcompetitieteams Meisjes t/m12 jaar: Meisjes t/m12 jaar: Jongens t/m 12 jaar:

Wiltsangh 1 Laakhuisje 1 Epe 2

– – – 12

Sprenkelaar 1 Wiltsangh 2 Wiltsangh 1

5-1 5-1 5-1


Verslag jeugd jongens tot en met 12 jaar Mijn naam is Jesse Admiraal. Ik ben negen jaar oud en ik tennis sinds mijn vierde. Dit is het tweede jaar dat ik in de competitie meespeel. Ik zit nog met vier andere jongens in het team tot twaalf jaar. Ik zit met Daniël Kok, Quinten Dekker, Sal Waterman en Bouwdewijn Baaij in het team. We begonnen om half twee op tennisvereniging De Wiltsangh in Nunspeet te spelen. En dat was heel leuk, maar ik vond het jammer dat ik twee keer had verloren. We moesten allemaal een single spelen en ik moest ook nog dubbelen! Helaas hebben wij geen puntje kunnen scoren en verloren we met 6 tegen 0, maar we speelden dan ook tegen de koplopers! De dubbel speelde ik met Sal. We vonden het allemaal leuk en daar gaat het eigenlijk om.

Sal Waterman in actie

v.l.n.r.: Jesse Admiraal, Boudewijn Baaij, Sal Waterman en Daniël Kok

Overige uitslagen: Jongens t/m 10 jaar: Meisjes t/m 12 jaar: Meisjes t/m 12 jaar:

Kuilenberg 2 Wiltsangh 1 Strokel 1

– – –

13

Wiltsangh 1 Elburg 2 Wiltsangh 2

4-2 6-0 6-0


Verslag van de wedstrijd Laakhuisje 1 – Wiltsangh 2 We hebben de eerste wedstrijd gespeeld. Dat ging goed, maar we hebben wel verloren met 5-1. De dubbel van mij met Sophie is de partij die is gewonnen. Er waren aardige kinderen en ouders en we hadden heel mooi weer. Isa Vijsma

v.l.n.r. Elise Slager, Sophie Moerer, Esmee Slager en Isa Vijsma

Isa en Sophie in hun gewonnen dubbelpartij

Opening nieuwe jeugdseizoen Vanmorgen is bij NTC De Wiltsangh met een gezellige samenkomst voor de jeugd het “nieuwe seizoen” geopend. In de kantine zijn de jeugdleden en hun ouders door de Jeugdcommissie ontvangen en heeft iedereen uitleg gekregen over wat er dit seizoen te gebeuren staat. Met het oog op herkenbaarheid, heeft de vereniging de mogelijkheid geboden de kinderen van de vereniging een sweater aan te laten schaffen. De club zorgde voor een positieve impuls door het eerste exemplaar te verloten. Gulliko Barro was de gelukkige winnares. Na de bijeenkomst in de kantine was er de traditionele racketochtend voor de jeugd. Ben jij jonger dan 14? Kom dan ook eens vrijblijvend meedoen! Iedere zaterdagochtend buiten de schoolvakanties. Voor informatie mail je vijsma.hoe@wxs.nl of bel je even naar 06-21214323. Binnenkort start de vereniging een superaantrekkelijke actie onder de jeugd van de lagere school. Hierover later meer.

14


Sportret Hoe heet je? Ik heet Laurens Hup Wanneer en waar ben je geboren? Ik ben geboren op 22 december 1995 in het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Wat vind je leuk aan tennis? En hoe lang doe je dit al? Ik vind het een leuke sport, waarbij veel gezelligheid is en ook het spelen in een competitie vind ik heel leuk. Jammer genoeg spelen we dit jaar geen competitie. Wat zijn je hobby’s naast tennis? Naast tennis zit ik veel achter de computer voor bijv. het maken van webpagina’s. Wie is je favoriete tennisster? Of wie is je grote voorbeeld? Roger Federer is mijn favoriet en ook mijn grote voorbeeld. Wat zijn je overwinningen? Ik heb een paar jaar competitie gespeeld en daarin wel gewonnen, maar ik heb nog geen groot toernooi gewonnen. Wanneer train je en met wie? Ik trainde op vrijdagavond van half zeven tot half acht in een groep van 8 op een aantal banen in de hal. We krijgen leuk tennisles van onze trainer Jan Jaap. Wat is je lievelingseten? Heel simpel: PIZZA Wat is je favoriete muziek? De muziek van de top 40. Wat wil je later worden? Een duidelijk antwoord: Piloot Heb je nog ideeën voor de jeugdcommissie? Nee, niet iets speciaals. Dat wilde ik nog even kwijt Weet ik niet. Aan wie geef jij het stokje door ? Ik geef het stokje door aan Mechiel van Manen. 15


NTC De Wiltsangh

16


Activiteitenkalender Mei 2010 Banen ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 11 Veteranencompetitie 2 Dames dinsdagcompetitie 2 Woensdag 12 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (JEUGD) 7 Donderdag 13 Veteranencompetitie 2 Dames donderdagcompetitie 2 Ouder/kind toernooi van 10.00 - 15.00 uur (JEUGD) 7 Vrijdag 14 Vrijdagcompetitie ? Zaterdag 15 Zaterdagcompetitie 7 Zaterdagcompetitie van 9.00 - 13.00 uur (JEUGD) 7 Zondag 16 Zondagcompetitie 6 ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 18 Veteranencompetitie 2 Dames dinsdagcompetitie 2 Woensdag 19 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (JEUGD) 7 Zomeravondcompetitie (start) 4 Donderdag 20 Veteranencompetitie (slot) 2 Dames donderdagcompetitie 2 Vrijdag 21 Vrijdagcompetitie ? Jongerenavond vanaf 19.00 uur (JEUGD) 4 Zaterdag 22 Zaterdagcompetitie 7 Zaterdagcompetitie van 9.00 - 13.00 uur (JEUGD) 7 Zondag 23 Zondagcompetitie 6 ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 25 Dames dinsdagcompetitie (slot) 2 Woensdag 26 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (slot) (JEUGD) 7 Zomeravondcompetitie 4 Donderdag 27 Dames donderdagcompetitie 2 Vrijdag 28 Vrijdagcompetitie (slot) ? Mini- en driekwartcompetitie (start) (JEUGD) ? Zaterdag 29 Zaterdagcompetitie (slot) 7 Zaterdagcompetitie van 9.00 - 13.00 uur (slot) (JEUGD) 7 Zondag 30 Zondagcompetitie (slot) 6 ————————————————————————————————————————–————Juni 2010 Banen ————————————————————————————————————————–————Woensdag 2 Zomeravondcompetitie 4 Donderdag 3 Dames donderdagcompetitie (slot) 2 Vrijdag 4 Mini- en driekwartcompetitie (JEUGD) ? Zaterdag 5 Feestavond en afsluiting competitie (JEUGD) ————————————————————————————————————————–————Woensdag 9 Zomeravondcompetitie 4 Vrijdag 11 Mini- en driekwartcompetitie (slot) (JEUGD) ? Zaterdag 12 Bal & slagvaardigheid van 10.00 - 12.00 (JEUGD) 4 ————————————————————————————————————————–————Woensdag 16 Zomeravondcompetitie 4 Donderdag 17 Senior-plus eendagstoernooi voor 50+ vanaf 11.00 5 ————————————————————————————————————————–————-

18


mei – augustus 2010 Juni 2010 Banen ————————————————————————————————————————–————Maandag 21 Wiltsangh Rabo Opentoernooi (cat. 4,5,6,7 en 8) (start) ? Dinsdag 22 Wiltsangh Rabo Opentoernooi (cat. 4,5,6,7 en 8) ? Woensdag 23 Wiltsangh Rabo Opentoernooi (cat. 4,5,6,7 en 8) ? Zomeravondcompetitie (slot) 4 Donderdag 24 Wiltsangh Rabo Opentoernooi (cat. 4,5,6,7 en 8) ? Vrijdag 25 Wiltsangh Rabo Opentoernooi (cat. 4,5,6,7 en 8) ? Zaterdag 26 Wiltsangh Rabo Opentoernooi (cat. 4,5,6,7 en 8) ? Zondag 27 Wiltsangh Rabo Opentoernooi (cat. 4,5,6,7 en 8) (slot) ? ————————————————————————————————————————–————Maandag 28 Thuisblijverstoernooi (start) 7 Dinsdag 29 Thuisblijverstoernooi 7 Woensdag 30 Thuisblijverstoernooi 7 ————————————————————————————————————————–————Juli 2010 Banen ————————————————————————————————————————–————Donderdag 1 Thuisblijverstoernooi 7 Vrijdag 2 Thuisblijverstoernooi 7 ————————————————————————————————————————–————Maandag 5 Thuisblijverstoernooi 7 Dinsdag 6 Thuisblijverstoernooi 7 Woensdag 7 Thuisblijverstoernooi 7 Donderdag 8 Thuisblijverstoernooi 7 Vrijdag 9 Thuisblijverstoernooi (slot) 7 ————————————————————————————————————————–————Augustus 2010 Banen ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 28 Invitatietoernooi 7 ————————————————————————————————————————–————September 2010 Banen ————————————————————————————————————————–————Woensdag 8 Pupillenkampioenschappen t/m 12 jaar van 14.00 -16.00 (JEUGD) 6 ————————————————————————————————————————–————Doorlopend gedurende het seizoen (senioren) Racketwisselen: Iedere maandagavond vanaf 19.30 uur Iedere vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur

Banen 6 7

Doorlopend gedurende het seizoen (jeugd) Racketwisselen: Iedere zaterdagochtend van 10.00 uur - 11.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)

Banen 3

————————————————————————————————————————–————De activiteiten zijn volledig aangevuld t/m augustus 2010. Achterin het blad vindt u de volledige jaarkalender voor 2010. De kalender is onder voorbehoud van wijzigingen en typ- of zetfouten. ————————————————————————————————————————–————-

19


Laan 26, 8071 JA Nunpeet Tel. 0341-258272, fax 0341-260414


Van de kantinecommissie Key-card bardienst ophalen bij Theo Kousbroek: een vast item binnen de vereniging. Bijna ieder lid heeft weleens het pasje bij Theo opgehaald. Vorige maand is Theo verhuisd. Theo, hartelijk dank voor de vele vrije uurtjes die je aan de vereniging hebt besteed, als je in de buurt ben kom dan even aan. Gelukkig hebben wij Sabine bereid gevonden om de functie van Theo naast haar functie binnen de KC erbij te nemen. Bij afwezigheid van Sabine kan de key-card worden opgehaald bij de familie Biegnolé. Wim-Jan en Ilke, bedankt. Hoofd kantinedienst attendeert u - indien mogelijk - een paar dagen voor u dienst heeft op uw dienst en waar het pasje moet worden opgehaald. Herhaaldelijk blijkt het opgegeven telefoonnummer niet te kloppen; geef a.u.b. een gewijzigd nummer aan ons door. Nieuw KNLTB pasje: Er zijn nog een aantal pasjes niet opgehaald. Zonder pasje kunt u geen baan reserveren en kunnen de nog in te plannen bardiensten niet ingevuld worden. Indien u nog niet in de gelegenheid bent geweest om het pasje af te halen, kunt u contact opnemen met Henk Kalle (0341-254201). Regel dit snel. Wij als KC willen de bardiensten anders aan betaalde krachten geven, hetgeen inhoudt dat er 45 euro van uw bankrekening afgeschreven gaat worden. Het is nu de drukste tijd van het jaar voor de KC, zonder u geen bar. Wij willen u bij deze hartelijk danken voor uw medewerking. Wij zien vrolijke gezichten, een goede invulling en een vlot verloop van het bargebeuren. Bardienst algemeen: Afgelopen maanden hebben wij als KC een aantal keren geconstateerd, dat aan het begin van de bardienst de koelkasten niet aangevuld waren, de bar en keuken niet lekker schoon waren, de afvalbak in de kantine propvol zat met etenswaren (denk aan ongediertebestrijding), de afwasmachine uitgezet was (aan laten staan!), etc. De KC gaat de “Informatiemap voor de bardienst” vernieuwen en de taken waar u als bardienst verantwoordelijk voor bent beter beschrijven. De map vindt u in het kastje onder de kassa. Kantinecommissie: De KC kan nog wel een lid gebruiken. Als u ook eens wat extra’s voor uw club wilt doen, dan is dit een prima gelegenheid om u op te geven als commissielid. Maak dit kenbaar bij Henk kalle, Sabine Weber, Marti Koopman of Kees van Egmond. Tevens willen wij u erop attent maken dat u, als u klachten heeft over de kantine, dit bij bovenstaande personen kenbaar kunt maken. We doen ons best, maar het kan altijd beter. De Kantinecommissie.

21


Een tennisclub uit Nunspeet Uit de informatie van de tennisclub uit Nunspeet in de jaren 1940 tot 1945 wil ik nog vertellen over het fenomeen “ballotage” binnen deze vereniging. In de verslagen wordt dit gegeven behandeld onder het hoofdstuk “nieuwe leden”. Notulen van de vergadering op 31 maart 1939 Ieder lid heeft het recht om nieuwe leden voor te stellen, waarover na ballotage door de leden zal worden beslist en zal een nieuw lid worden aangenomen, indien bij schriftelijke stemming blijkt, dat minstens 2/3 deel der leden zich hier voor verklaren. De ballotage van nieuwe leden kan alleen geschieden, indien deze minimaal 5 malen op de tennisbaan door een der leden zijn geïntroduceerd. Notulen van de vergadering op 22 april 1941 Vastgesteld wordt dat er thans door het bedanken van de heer Dekker en de heer en mevrouw Blok, nog 20 leden zijn, waarvan 1 buitenlid. Als nieuwe leden worden voorgesteld mevrouw IJzerman, mevrouw Duburg-Romer en de heer en mevrouw Boersma. Mevrouw IJzerman wordt terstond als lid aangenomen, omdat zij vroeger reeds lid is geweest, terwijl de andere voorgestelde personen eerst elk vijf maal moeten worden geïntroduceerd overeenkomstig de bestaande regeling, waarna er in de volgende bijeenkomst over zal worden gestemd. Notulen van de vergadering op 24 juli 1941 Uitslag van de schriftelijke stemming per brief over het voorstel van de heer Roepers om de heer en mevrouw Schouten-Verweij tot lid te laten toetreden. Uitgebracht 14 stemmen, waarvan 1 blanco, 2 tegen en 11 voor; en na verlenging nog 2 voor en 2 blanco; in totaal 13 voor, 3 blanco, 2 tegen en drie biljetten niet binnengekomen. Voor aanname 14 stemmen vereist! Notulen van de vergadering op 27 augustus 1941 De uitslag van de stemming over het lidmaatschap van de heer en mevrouw Schouten-Verweij als hierboven vermeld, wordt medegedeeld. Algemeen is men van gevoelens, dat de berekening van de stemmen, zoals destijds in de vergadering van 31 maart 1939 is vastgesteld, vooral ten aanzien van blanco stemmen niet juist is. Op voorstel van het bestuur wordt met algemene stemmen besloten het stemmen over nieuwe leden in het vervolg te doen geschieden op de volgende wijze: De stemming over nieuwe leden kan geschieden in een vergadering of per brief, beiden bij gesloten ongetekende stembiljetten. Bij stemming in een vergadering is nodig, dat ten minste 2/3 gedeelte van de leden (al of niet aanwezig) er voor is, met dien verstande, dat de leden, die blanco stemmen, niet meetellen voor de berekening van het 2/3 gedeelte. Bij stemming per brief, waarbij de stembiljetten ten minste een week tevoren moeten zijn toegezonden, geldt dat vereist is 2/3 gedeelte van de gestemd hebbende leden, met dien verstande, dat ook hier de leden die blanco stemmen 22


niet meetellen voor de berekening van het 2/3 gedeelte. Ten aanzien van de heer en mevrouw Schouten-Verweij wordt besloten over te gaan tot een nieuwe stemming per brief, waarbij de nieuwe bepalingen zullen gelden. De biljetten worden terstond uitgereikt en moeten dus voor donderdag 4 september a.s. bij de secretaris-penningmeester ingeleverd zijn. Notulen van de vergadering gehouden op 17 maart 1943 De heer IJzerman stelt voor de volgende leden voor te dragen en wel: De heer en mevrouw Langhout en de heer en mevrouw Ristjouw. Na enige discussie wordt besloten de voorgestelde personen 5x te doen introduceren, zodat alle leden gelegenheid krijgen de spelkwaliteiten van de resp. voorgedragen nieuwe leden te beoordelen. De introducties moeten plaats gehad hebben voor 15 mei en er zal op 15 mei of zodra mogelijk daarna door de leden worden gestemd over het evt. toelaten van de voorgedragen leden of enkele daarvan. Notulen van de vergadering gehouden op 11 april 1944 De voorzitter deelt mede, dat mevr Olthuis als lid heeft bedankt, zodat momenteel de club bestaat uit 12 damesleden, 1 damesbuitenlid, 12 herenleden en 1 herenbuitenlid, totaal 26 leden. Spreker deelt mede dat verder 9 personen verzocht hebben om als lid te worden voorgedragen, waaronder ook mevr. Perelaer. Door de vergadering wordt bezwaar gemaakt het ledenaantal momenteel uit te breiden in verband met het zeer beperkt aantal ballen, dat beschikbaar is, doch wordt door de vergadering met algemeen stemmen besloten voor mevr. Perelaer, als zijnde oudlid, een uitzondering te maken en deze als lid weder aan te nemen. Verder wordt met algemene stemmen besloten onder de huidige omstandigheden geen nieuwe leden aan te nemen, doch zullen echtgenoten van leden, woonachtig te Nunspeet, kunnen worden ge誰ntroduceerd. Notulen van de vergadering gehouden op 8 maart 1946 Er zijn verscheidene aanvragen om lid te worden o.a. van mevr. Roepers, mej. Blankkart, de hr. en mevr. v. Nierop, de hr. en mevr. Huisingh en mevr. Smit. Mevr. Roepers en mej. Blankkart kunnen direct lid worden, daar zij vroeger al lid zijn geweest, de anderen kunnen eerst op proef spelen. Daar er verscheidene leden van de club niet of heel weinig komen spelen, is het beter er weer nieuwe leden bij te nemen. De heer Schouten stelt voor om de leden in teams te verdelen en die tegen elkaar te laten spelen. Slot Ik heb met veel plezier al deze notulen doorgelezen en ik kom tot de simpele conclusie dat het gezegde "die goeie ouwe tijd" bij de tennissport zeker NIET opgaat. De mogelijkheden die wij nu hebben om lid te worden van een tennisvereniging zijn totaal verschillend van de periode 1939-1946. Ginus Voorintholt 23


PR en de media De relatie tussen NTC De Wiltsangh en de media is op zich prima. We weten elkaar te vinden en met regelmaat mogen we ons verheugen in redactionele ruimte. Andersom adverteert de Wiltsangh met enige regelmaat in de lokale kranten. Bij de redactionele aandacht is het begrip ‘nieuwswaarde’ wel van belang. Omdat we qua competitieniveau niet in de allerhoogste regionen meedraaien, is het soms lastig de redactie voor onze resultaten te interesseren. Wat daarbij meespeelt, is dat kopij op zijn vroegst op zondag kan worden aangeleverd, vooropgesteld dat de competitiespelers daarvoor de moeite nemen. Wordt de kopij later aangeleverd, dan kan het niet meer worden opgenomen in de krant van die week. En een week later is de nieuwswaarde weer beduidend minder. Vicieuze cirkel? Nee, je moet er gewoon creatief mee omgaan. De nieuwswaarde mag dan voor de krant van belang zijn, voor de Wiltsangh is vooral de exposure van belang. Leuk voor de club, leuk voor de spelers en leuk voor eventuele sponsoren. Hoe creëer je nieuwswaarde? Zorg dat de informatie wat breder is dan alleen informatie over je team. 1) Maak het onderwerp wat groter door bijvoorbeeld de teams in je poule ook te omschrijven. Of melding te maken van een strijd tussen jouw team en het team van een buurgemeente. Door het onderwerp groter te maken, is de kans dat een redactie het aanspreekt ook groter. 2) Relateer aan een opvolgende gebeurtenis. Door niet alleen het verleden en heden te beschrijven, maar ook de toekomst, blijft je tekst langer actueel. 3) Een goede foto spreekt aan. Een goede sportfoto is altijd close-up, straalt actie uit en laat in één beeld veel zien. Bijvoorbeeld speler, tegenstander en bal. Maak bijvoorbeeld eens een mooie foto van een dubbelspelrally aan het net. Sowieso moet een foto voor de krant minimaal 500 kb grootte hebben. Bijgaand twee foto’s: linksboven de foto van een team op een rijtje…. dodelijk saai (maar wel leuk voor het clubarchief). De rechterfoto is helemaal goed. Blijf tekst en beeld bij mij aanleveren, want ten slotte: ANY PR IS GOOD PR. Vriendelijke groet, Michiel Waterman Bestuurslid PR 24


Klaverjasmarathon 13 februari 2010 weer een gedenkwaardige dag. Weer zo’n dag met allemaal gezellige mensen een kaartje leggen voor een kleine 12 uur. Valt best mee, je wordt de hele dag onderhouden met allerlei heerlijke hapjes en drankjes (die drankjes betaal je wel zelf natuurlijk). We starten altijd om een uurtje of half één, na de speech van Aart. Zo ook deze keer met zijn zeventienen. Elke ronde een speler over, deze komt dan de bar een beetje doen, wat hapjes en gezellig meekijken. En zo rond de klok van 18:00 een heerlijk Chinees buffet, zoals altijd gesponsord door Mike Meijers van D&M Bouwdakkapellen. Was weer super verzorgd. Bedankt Mike van D&M. Daarna weer verder met een heerlijk kopje koffie of wat anders en nog even door tot 00:30. Dan steken onze organisatoren even de hoofden bij elkaar en komen ze met de uitslag. Dit jaar is de marathonkampioen: Sander Joosse, gevolgd door Johan Bultman en op de 3e plaats Janny Kluinhaar. Het leuke is, dat behalve de prijzen voor de beste 5, er ook een prijs is voor de meeste pitten (alle slagen halen in een spel van 8 slagen) en de meeste roem (dat leg ik niet uit). Echter, twee laatst genoemde prijzen zijn altijd voor degenen die nog niet in de prijzen zijn gevallen. Zo hebben mensen meer prijs, snappie. Uiteraard worden de overwinningen nog even gevierd en wachten we vervolgens weer geduldig (nou ja) op de marathon van 2011. Sabine, Aart, collega-kaarters en D&M bouw bedankt!! En tot de volgende keer, Wim-Jan

Klaverjascompetitie Zult u waarschijnlijk denken, schrijft die Biegnolé nou weer over die competitie omdat die gewonnen heeft. Nou dat heb ik niet! Waarom dan wel, omdat ik de enige ben die kan schrijven. Nee ook dat niet. Ik schrijf dit, omdat ik enthousiast ben, het gezellig vind en vooral de organisatie wil bedanken in de vorm van Sabine en Aart. Zij staan toch elke keer maar weer klaar op hun vrije avond(en) om het een aantal mensen gezellig te maken en van de straat of hun partner weg te houden. 10 avonden bepaalden de winnaar van het klassement. En het was weer spannend op al die avonden. Na elke keer was er uiteraard een winnaar en een eervolle laatste plaats. De winnaar ging er met een dagprijs vandoor. Deze mocht 25

>>


dan de prijzen voor de volgende keer kopen. En de verliezer mocht hapjes maken voor de volgende keer. Zeer content waren we met twee laatste prijzen voor Henk Kalle (niet lullig bedoeld, Henk), wat waren de gevulde eitjes van hem lekker. En niet alleen van Henk, maar ook van Johan Bultman. Die heeft me toch ook heerlijke hapjes meegenomen (dank aan Marian). Niet alleen zat er erg veel smaak aan bij beiden, maar ook een bijdrage extra. Op 26 maart was het in elk geval zover dat de winnaar bekend werd gemaakt. Dit jaar is dat geworden: Jan Docter. Nogmaals van harte Jan. Dan zult u zich nu wel afvragen: "En die BiegnolĂŠ dan?". Die werd dit jaar eens lekker 2 e. Sabine en Aart, nogmaals hartelijk dank en komend seizoen maar weer. Wim-Jan.

Van de facilitaire commissie Het buitenseizoen is inmiddels gestart en de facilitaire commissie heeft in de tussentijd niet stilgezeten. De dakgoot van de hal is gemaakt en voorzien van sneeuwremmers om een dergelijk voorval in de toekomst uit te sluiten. Al met al een aardige kostenpost. De banen 1 en 2 zijn voorzien van nieuwe netten en belijning en de achterwand heeft een nieuw kleurtje gekregen. Tevens is de container bij baan 4 voorzien van een nieuwe kleur. Er zijn nog wel wat projecten die we als commissie willen realiseren. Hierover zullen wij u nader informeren. Oproep Heeft u nog oude rackets waarmee nog best wel te tennissen valt ?? Wij hebben een 2de bestemming voor uw oude racket. U kunt uw oude racket inleveren in de ton in de kantine.

Mededelingen Bestuur 1 Het afhangbord zal worden aangepast met betrekking BAANNUMMERING HAL. Omdat het verwarring kan geven dat wij zowel buiten als binnen de banen 1 t/m 4 hebben, worden de binnenbanen vernummerd tot Hal 11 t/m 14. Dus toch baan 1 t/m 4, maar met een eentje ervoor. Dit is vooral tijdens het buitenseizoen prettig als er ook naar de hal kan of moet worden uitgeweken. 2 Trainer Jaap van Pelt heeft van 11.00 tot 12.00 uur op maandagen telefonisch spreekuur betreffende de planning en evaluatie van zijn lessen voor leden, leerlingen en ouders. Voor telefoonnummer, zie blad 1 van de Let. Het Bestuur 26


Wintercompetitie 31-10-2009 t/m 20-03-2010 Op zaterdag 20 maart speelden we de laatste wintercompetitiewedstrijden. Er is met stijl, allure en vooral sportief geknokt voor een plaatsje op het erepodium. Winnaars in groep 1 waren: Wilma Stoffelen en Hend van de Horst, groep 2: Thea Alkema en Gerard Couprie en in groep 3: Bep Schoneveld en Jan-Auko Knol. Deze “krasse” sportievelingen of hun ”vaste” invallers werden in het zonnetje gezet en ontvingen een lekker flesje wijn. Van harte proficiat allemaal! We kijken terug op een geslaagd en gezellig toernooi met ruim voldoende deelname en invallers op wie we regelmatig beroep konden doen. Dank voor jullie flexibiliteit. Denkend aan de vele zeer koude en sneeuwrijke zaterdagen, waren we maar wat blij met onze mooie tennishal, ondanks de nostalgische herinneringen van het buitentennis op mateco met handschoenen, rode druppelneuzen, glijpartijen, jachtbitter en erwtensoep na afloop. Ook nu was er na afloop van de partijen voldoende aandacht voor de inwendige mens en brachten we vele gezellige uurtjes door aan de bar. Er is heel wat afgekletst, geleuterd en vooral gelachen. Als afsluiting was er aandacht voor organisator Jan Riesebos die, als dank voor de vele uurtjes die hij er in heeft gestoken, een mooie fles wijn ontving. Ook ondergetekende werd in het zonnetje gezet met een prachtig, door Annie Smale vervaardigd, bloemstuk. Hartelijk dank allemaal! Hierna was er een overheerlijk Chinees buffet voor alle spelers en vaste invallers en werd er nog lang en gezellig nagetafeld en geborreld, met dank aan de extra baruurtjes van superbarman Klaas Foppen. We wensen iedereen een mooi zomerseizoen toe en rekenen ook volgend jaar weer op jullie enthousiaste en vooral sportieve deelname. Hetty van de Schootbrugge

28


29


Kantinedienstrooster Let op: Vanaf heden moet de keycard opgehaald worden bij Sabine Weber op de Jan van Vuurenstraat 10. Bij afwezigheid van Sabine kan de key-card worden opgehaald bij de familie BiegnolĂŠ. Hoofd kantinedienst attendeert u - indien mogelijk - een paar dagen voor u dienst heeft op uw dienst en waar het pasje moet worden opgehaald. HOOFD KANTINEDIENST Marti Koopman, tel. 0341-263346

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10

Datum ma 10 mei 2010 di 11 mei 2010 wo 12 mei 2010 wo 12 mei 2010 do 13 mei 2010 do 13 mei 2010 vr 14 mei 2010 vr 14 mei 2010 za 15 mei 2010 za 15 mei 2010 za 15 mei 2010 za 15 mei 2010 za 15 mei 2010 za 15 mei 2010 zo 16 mei 2010 zo 16 mei 2010 zo 16 mei 2010 zo 16 mei 2010

Naam Vosselman A. Groeneveld J.M. Morgenstern M.J. Horijon J.J. Groeneveld M. Smith-van 't Hul M. Devos I.R. Kappe-Schothans G. Docter M.J. Barneveld J.G.C. Pluim A. Geenen A. van Uhm M.G.J.M. van Meijers M.P. Devos I.R. Duijvenvoorde A.C.J. van Sehic S. Foppen K.A.

Begintijd 19:30 19:30 13:30 19:30 9:30 12:30 9:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 17:00 17:00 10:30 10:30 11:30 15:30

Eindtijd 23:30 23:30 17:00 23:30 12:30 16:30 12:00 16:00 21:00 17:00 21:00 17:00 23:00 23:00 11:30 11:30 15:30 19:30

Telefoon 0341-252597 0341-260413 0341-257761 0341-260639 0654-693641 0341-256123 0341-254552 0341-258230 0341-251066 0341-252594 0341-257602 0341-261917 0341-257189 0612-708767 0341-254552 0341-264064 0341-253069 0341-258599

HOOFD KANTINEDIENST Sabine Weber, tel. 0341-261289

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10

Datum ma 17 mei 2010 di 18 mei 2010 di 18 mei 2010 di 18 mei 2010 wo 19 mei 2010 wo 19 mei 2010 do 20 mei 2010 vr 21 mei 2010 vr 21 mei 2010 di 25 mei 2010 wo 26 mei 2010 wo 26 mei 2010 do 27 mei 2010 do 27 mei 2010 do 27 mei 2010 za 29 mei 2010 za 29 mei 2010 za 29 mei 2010 za 29 mei 2010 za 29 mei 2010 za 29 mei 2010

Naam Eindtijd Gemert E.M. van 23:30 Hilferink L. 13:00 Hilferink L. 17:00 Groeneveld J.M. 23:30 Klasen-Kuiper B. 17:00 Leutscher R.J. 23:00 Gemert-Hollemans R.M. van 23:30 Man J.W. de 12:00 Man J.W. de 16:00 Riesebos L. 23:30 Kramer B 17:00 Veldkamp H. 23:00 Duijvenvoorde A.C.J. van 13:00 Filart C.M.B. 17:00 Heemskerk M.C.W. 23:30 Hovius M. 21:00 Maaskant M. 21:00 Barneveld J.G.C. 17:00 Riesebos J.C. 17:00 Uhm M.G.J.M. van 23:00 Meijers M.P. 23:00

Begintijd 19:30 9:00 13:00 19:30 13:30 18:30 19:30 9:00 12:00 19:30 13:30 18:30 9:00 13:00 19:30 12:00 12:00 12:00 12:00 17:00 17:00

30

Telefoon 0341-252025 0341-252097 0341-252097 0341-260413 0525-662661 0341-258041 0341-263333 0341-256603 0341-256603 0654-261423 0644-049651 0622-693683 0341-264064 0341-262926 0341-252452 0341-250122 0341-840073 0341-252594 0341-257342 0341-257189 0612-708767


zo 30 mei 2010 zo 30 mei 2010 zo 30 mei 2010 zo 30 mei 2010

10:30 10:30 11:30 15:30

Groeneveld-Beelen M. Groeneveld J.M. Sehic S. Nijboer E.A.G.

11:30 11:30 15:30 19:30

0341-260413 0341-260413 0341-253069 0341-250122

HOOFD KANTINEDIENST Kees van Egmond, tel. 0341-251750 Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 Datum ma 31 mei 2010 di 1 jun 2010 wo 2 jun 2010 do 3 jun 2010 ma 7 jun 2010 di 8 jun 2010 wo 9 jun 2010 wo 9 jun 2010 wo 9 jun 2010 wo 9 jun 2010 wo 9 jun 2010 do 10 jun 2010 za 12 jun 2010

Begintijd 19:30 19:30 18:30 19:30 19:30 19:30 9:00 9:00 9:00 9:00 18:30 19:30 9:30

Naam Eindtijd Gemert E.M. van 23:30 Zwaan-van Ouwendorp M.G. de 23:30 Riesebos J.C. 23:00 Konings M.A. 23:30 Pater M. de 23:30 Morgenstern M.J. 23:30 Olst H.H. van 12:00 Mulder T.H.C. 12:00 Bijlstra-Bisschop G.C. 12:00 Theunissen A 12:00 Riesebos J.C. 23:00 Morgenstern J.F.J. 23:30 Ouwendorp A. van 12:30

Telefoon 0341-252025 0341-842826 0341-257342 0341-251991 0341-252605 0341-257761 0341-261115 0341-251388 0341-251454 0341-258153 0341-257342 0341-257761 0622-798262

HOOFD KANTINEDIENST Henk Kalle, tel. 0341-254201 Datum ma 14 jun 2010 di 15 jun 2010 wo 16 jun 2010 do 17 jun 2010 do 17 jun 2010 za 19 jun 2010 zo 20 jun 2010 ma 21 jun 2010 ma 21 jun 2010 ma 21 jun 2010 di 22 jun 2010 di 22 jun 2010 di 22 jun 2010 wo 23 jun 2010 wo 23 jun 2010 wo 23 jun 2010 do 24 jun 2010 do 24 jun 2010 do 24 jun 2010 vr 25 jun 2010 vr 25 jun 2010 vr 25 jun 2010 za 26 jun 2010 za 26 jun 2010 za 26 jun 2010 za 26 jun 2010 za 26 jun 2010 zo 27 jun 2010 zo 27 jun 2010 zo 27 jun 2010 zo 27 jun 2010

Begintijd 19:30 19:30 18:30 9:00 9:00 11:00 11:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 9:00 12:00 13:30 13:30 16:30 9:00 9:00 13:30 13:30

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 Naam Gemert E.M. van Morgenstern J.F.J. BiegnolĂŠ I. Bos-van Daalen E.F. Streek-Brink A. van de Roekel J.M. van Bunte H. van de Riesebos J.C. Pluim A. Mulder-van Meerveld A.A. Plakke M.G. Uhm M.G.J.M. van Alkema-Pels T. Mulder T.H.C. Bruyn-Wouters J. de Hilferink L. Mazier J. Mazier J. Debets H.W.M. Bruyn-Wouters J. de Jansma B.J. Hilferink L. Slob J.M. Lammerts van Bueren Y.G. Kuipers-van Bekkum N. Grit H. Bunte H. van de Boas E. Klopman-Peek W.A. Veldkamp H. Boas E. 31

Eindtijd 23:30 23:30 23:00 17:00 17:00 15:00 15:00 23:59 23:59 22:00 23:59 23:59 22:00 22:00 23:59 23:59 23:59 23:59 22:00 23:59 22:00 23:59 13:30 16:30 19:00 19:00 19:00 13:30 16:30 19:00 19:00

Telefoon 0341-252025 0341-257761 0341-261451 0341-551343 0341-256892 0341-270022 0341-257547 0341-257342 0341-257602 0341-258851 0341-251007 0341-257189 0341-254819 0341-251388 0341-254785 0341-252097 0341-262968 0341-840073 0644-008170 0341-254785 0341-270427 0341-252097 0653-593731 0341-253960 0341-262521 0642-458890 0341-257547 0341-262250 0341-454708 0622-693683 0341-262250

>>


zo 27 jun 2010

16:30

Klopman-Peek W.A.

19:00

0341-454708

HOOFD KANTINEDIENST Marti Koopman, tel. 0341-263346 Datum ma 28 jun 2010 ma 28 jun 2010 di 29 jun 2010 wo 30 jun 2010 do 1 jul 2010 vr 2 jul 2010 ma 5 jul 2010 di 6 jul 2010 wo 7 jul 2010 do 8 jul 2010 vr 9 jul 2010

Begintijd 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 Naam Beek P. Beek P. Pater M. de Vos A.J. de Berkouwer M. Konstapel A.M. Konstapel A.M. Berkouwer M. Alkema-Pels T. Leutscher R.J. Bunte H. van de

Eindtijd 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00

Telefoon 0341-251400 0341-251400 0341-252605 0341-252249 0624-765462 0341-250860 0341-250860 0624-765462 0341-254819 0341-258041 0341-257547

HOOFD KANTINEDIENST Sabine Weber, tel. 0341-261289 Datum ma 12 jul 2010 di 13 jul 2010 wo 14 jul 2010 ma 19 jul 2010 di 20 jul 2010 wo 21 jul 2010

Begintijd 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30

do 22 jul 2010

19:30

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 Naam Krijger P.A. Quist-Sandee S.E. Hoeven J.H.R. Krijger P.A. Dijkmans C.J. Hardeman D.E.F. Dijkmans C.J.

32

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30

Telefoon 0620-390453 0341-254298 0341-843401 0620-390453 0341-254781 0341-260157

23:30

0341-254781


Jaarkalender 2010 Senioren Elke maandagavond vanaf 19.30 uur racket wisselen Elke vrijdagochtend vanaf 09.30 uur racket wisselen Zaterdag Dinsdag Dinsdag Donderdag Vrijdag Zondag Woensdag Donderdag Maandag ?? Maandag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Maandag Donderdag Zaterdag ?? Dinsdag

03 april 06 april 06 april 08 april 09 april 11 april 19 mei 17 juni 21 juni ?? juni 28 juni 28 aug. 04 sept. 18 sept. 20 sept. ?? sept. 02 okt. ?? okt. 28 dec.

Start zaterdagcompetitie t/m 29 mei Start veteranencompetitie t/m 20 mei Start dames dinsdagcompetitie t/m 25 mei Start dames donderdagcompetitie t/m 3 juni Start vrijdagcompetitie t/m 28 mei Start zondagcompetitie t/m 30 mei Start zomeravondcompetitie t/m 23 juni Senior-plus eendagstoernooi voor 50+ Wiltsangh Rabo Opentoernooi (cat. 4,5,6,7 en 8) t/m 27 juni Bedrijventoernooi (datum nog niet bekend) Start thuisblijverstoernooi t/m 9 juli (excl. weekend) Invitatietoernooi Start clubkampioenschappen t/m 19 september Start najaarscompetitie t/m 23 oktober Start najaarscompetitie t/m 25 oktober Lady’s Day (datum nog niet bekend) Echtparen/scharreltoernooi Start wintercompetitie (data nog niet bekend) Oliebollentoernooi

Aantal banen 6 7 7 2 2 2 6 4 5 7 7

7 7 3 4

Jeugd Elke zaterdagochtend

Racket wisselen van 10.00-11.30 uur

Zaterdag Woensdag Vrijdag Vrijdag Zaterdag Zaterdag Vrijdag Woensdag Vrijdag Vrijdag Dinsdag

Start zaterdagcompetitie t/m 26 mei van 09.00-13.00 uur Start pupillencompetitie t/m 26 mei vanaf 13.30 Jongerenavond vanaf 19.00 uur Start mini- en driekwart competitie t/m 11 juni Feestavond en afsluiting competitie Bal & slagvaardigheid van 10.00-12.00 uur Clubkampioenschappen (13+) t/m zondag 19 september Pupillenkampioenschappen t/m 12 jaar van 14.00-16.00 uur Jongerenavond vanaf 19.00 uur Jongerenavond vanaf 19.00 uur Oliebollentoernooi van 11.00-15.00 uur

03 april 07 april 21 mei 28 mei 05 juni 12 juni 03 sept. 08 sept. 08 okt. 10 dec. 28 dec.

Aantal banen 3 7 7 4 4 6 6 4 3 4

N.B. Als alle buitenbanen bezet zijn door activiteiten kan in de hal vrij getennist worden met de juiste schoenen.

34


Gespecialiseerd in technische onderdelen. Ook ‘s maandags en dinsdags tussen 19.00 en 20.00 uur geopend.

Pascalweg 9 - 8071 SE Nunspeet Tel. 0341-262866


Let mei 2010  
Let mei 2010  

Clubblad van NTC De Wiltsangh - Mei 2010

Advertisement