Page 1


Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl


Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010) Uitgifte volgend clubblad: Inleveren kopij: E-mailadres redactie: Website NTC De Wiltsangh: Algemeen e-mailadres: Uitvoering clubblad:

rond 15 mei 2010 v贸贸r 3 mei 2010, uitsluitend via e-mail redactie@ntcdewiltsangh.nl www.ntcdewiltsangh.nl info@ntcdewiltsangh.nl in eigen beheer plus De Kopieerderij te Nunspeet

BESTUUR: Voorzitter: Penningmeester: P.R.: Secretariaat:

Herman v.d. Gronden Henk van Diggelen Michiel Waterman Ans van den Nagel Postbus 84 8070 AB Nunspeet Jeugdzaken: Onno Vijsma Kantine: Henk Kalle Recreatie Voor Allen: Marco Joosse (vacant) Wedstrijden: Hend van der Horst Facilitaire Zaken: Sander Joosse

vgmc@wxs.nl henk.vandiggelen@hetnet.nl casawater@planet.nl vdnagel@hetnet.nl

tel. 256550 tel. 254961 tel. 251532 tel. 252732

vijsma.hoe@wxs.nl h.kalle@chello.nl marcojoosse@orange.nl hendvdhorst@kpnplanet.nl joosse_28@hotmail.com

tel. 06-21214323 tel. 254201 tel. 263001 tel. 254889 tel. 263552

COMMISSIES: Redactiecommissie: Matthijs van de Gronden Jan Auko Knol Ginus Voorintholt Tim van Weelden

R.V.A.-commissie: Marco Joosse vz. (vacant) Esther van Brederode Arnout Joosse Jan Riesebos Joris-Jan Stigter

Kantinecommissie: Henk Kalle vz. Kees van Egmond Marti Koopman Sabine Weber

Wedstrijdcommissie: Hend van der Horst vz. Jan Beek Karel Bus Hans Bijlstra Jaco Mazier Joke Nab Stephan v.d. Veen

Facilitaire Zaken: Sander Joosse vz. Roy Bos Gerard Kuipers Henk Buitenhuis Ronald van Lent Gert van Dijk Bas Maat Mark Engels Caspar Norg Frans Joosse Henk v.d. Streek Henk Kalle Jaap Voogt

Jeugdcommissie: Onno Vijsma vz. Rian Bongers Kevin Gardenbroek Kees van Marle Rob Moerer Ingrid Pieterson

Ledenadministratie: Rob de Jong tel. 252773

Lief- en leedcommissie: Rineke de Jonge, tel. 261377 Irma van Ommen, tel. 253955

Distributie keycards: Henk Nieuwdorp tel. 251610

DIVERSEN: Trainer: Jaap van Pelt tel. 06-10368316 jaapvanpelt1@kpnmail.nl

n.a.w.-gegevens: Tennispark De Wiltsangh Sportlaan 5 8072 CA Nunspeet Tel. 251793

Bankrelatie: Rabobank Rek.nr. 1541.87.232

N.B.: Opzegging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk v贸贸r 4 december 2010 bij het secretariaat

3


Inhoudsopgave Van de redactiecommissie .................................................................................... 6 Van de voorzitter ................................................................................................... 7 Van de facilitaire commissie ................................................................................. 9 Van de nieuwe secretaris: Ans van den Nagel - Bos.......................................... 10 Van de penningmeester ...................................................................................... 11 Van de wedstrijdcommissie ................................................................................ 12 Openingstoernooi ................................................................................................ 12 Activiteitenkalender (vervolg op pagina 19) ........................................................ 14 Inschrijfformulier zomertraining ........................................................................... 15 PR + Voorjaarscompetitie = Sponsorkansen ...................................................... 21 Ingezonden bericht van Wim Kemper ................................................................. 22 WANTED (de vereniging is op zoek naar vrijwilligers) ....................................... 24 Van de kantinecommissie ................................................................................... 26 Kantinedienstrooster ........................................................................................... 28 Jaarkalender 2010 .............................................................................................. 26

5


Van de redactiecommissie Na een lange witte winter is de sneeuw weer verdwenen. Voor velen waarschijnlijk een opluchting. Hoewel sommigen de witte wereld best zullen missen, moet u ook maar zo denken: we zijn nog maar een paar weken verwijderd van de opening van het buitenseizoen en het traditionele openingstoernooi. De banen worden zomerklaar gemaakt, de competities weer opgestart. Tennisjaar 2010 kan beginnen! In deze Let zullen diverse nieuwe bestuursleden zich presenteren. Ook is er informatie te vinden over het ophalen van de nieuwe tennispasjes. Daarnaast bevindt zich in het midden weer het opgaveformulier voor de zomertraining. U zult ook een bijlage aantreffen. Hierin wordt het beleidsplan van de Wiltsangh voor de komende jaren geschetst. Neem het gerust even door. Eventuele op- en aanmerkingen kunt naar Hend van der Horst sturen. Ook willen we graag even wijzen op pagina 24: de vereniging is nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. Wordt u er daar ĂŠĂŠn van? We wensen iedereen een fijn zomerseizoen toe met hopelijk veel zon en weinig regen. De redactie. Oja, nog even voor de studenten: De afgelopen periode stond in het teken van het opladen van je ov-chipkaart. Dat was voor velen nogal problematisch door onder andere falende apparatuur en slechte communicatie. We beloven je, dat het volgende in ieder geval een stuk gemakkelijker zal gaan: neem bij het ophalen van je tennispasje even je studenten - ov(chip)kaart, collegekaart of bewijs van inschrijving mee. Je krijgt dan een flinke korting op de contributie van de Wiltsangh! Zie ook: pagina 27.

6


Van de voorzitter Wij staan weer aan het begin van het buitenseizoen en dat komt nog beetje vreemd over na al die sneeuw en ijslagen. De goot van onze hal liep hierdoor behoorlijke schade op. De ledenvergadering is succesvol verlopen met de presentatie van ons beleidsplan “werving en behoud van leden�. Dit plan treft u bij deze Let aan en is ook na te lezen op onze website. Wij zien de reacties hierop met belangstelling tegemoet en kijken uit naar de aanmelding van leden die zich willen inzetten om dit plan tot een succes te maken. In deze Let treft u een oproep aan voor meerdere functies en activiteiten. Tijdens de bestuursvergadering hebben wij afscheid genomen van een aantal bestuurs- en commissieleden en mochten wij conform de voorstellen ook weer nieuwe bestuurs- en commissieleden welkom heten die zich in de Let zullen gaan voorstellen. Om al een start te maken met wervingsactiviteiten worden er 2 trajecten opgestart. Zowel voor de jeugd als voor 55+ worden tennisacties opgezet met een proeflidmaatschap met een aantal proeflessen en begeleiding op racketochtenden/-avonden. Wij willen hiermee eind mei gaan beginnen. De voorbereidingen zijn nu gestart. De jeugdcommissie pakt de tennisactie voor jeugd op en het bestuur gaat dit in samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) oppakken. Ook zomerleden kunnen zich weer aanmelden en wij hebben besloten dit wat betaalbaarder en dus aantrekkelijker te maken met 50 euro voor seniorenleden en 25 euro voor jeugdleden, voor de periode 1 juni - 31 augustus. Zij krijgen een proeflidmaatschap. Verheugend nieuws is ook dat wij bijna rond zijn met een grote sponsor, welke wij vrijwel zeker als hoofdsponsor welkom mogen heten. Het contract is op een haar na getekend. U zult dit ook wel gaan merken aan uitingen op het park en naamgeving van evenementen: het gaat hier om onze Rabobank Nunspeet. Het is een 3-jarig contract, waarover wij en ook de Rabo enthousiast zijn. Van beide kanten een uitdaging hiervan een succes te maken, want wij willen met onze sponsors meer toe naar een samenwerking met een wisselwerking, waarbij wij onze faciliteiten op verantwoorde wijze ook kunnen inzetten voor sponsoren. Zo is er een tennisavondje voor de medewerkers van sponsor Dutch Hair georganiseerd (de dag dat ik dit schrijft zal dit plaatsvinden). Op de achterzijde van de Let ziet u al de eerste resultaten van het bijna afgeronde contract met de Rabobank.

7

>>


Tijdens het afhalen van de pasjes zal u gevraagd worden uw huidige e-mail adres op te geven, zodat wij u ook op deze wijze vlot en efficiënt kunnen bereiken. De website zal ook worden vernieuwd en meer interactief worden en dus een communicatiemiddel zijn voor en door de leden, waarbij wij ook een link willen maken naar het afhangsysteem om te kunnen kijken naar de bezetting van de banen. Het afhangen moet gewoon in de kantine plaatsvinden. Mocht u nog over een tijdelijk pas beschikken, dan verzoeken wij u deze bij het afhalen van uw pas in te leveren. Teveel tijdelijke pasjes worden vaak niet ingeleverd en dat is heel vervelend i.v.m. het willen werven van nieuwe leden en tijdelijke leden. Wij krijgen maar een beperkt aantal tijdelijke pasjes en hebben deze de komende tijd hard nodig. Wij zien ons anders genoodzaakt kosten in rekening te brengen bij niet inleveren van een tijdelijke pas. Omdat het buitenseizoen weer van start gaat vragen wij weer uw aandacht alleen op daartoe bestemde plaatsen uw auto te parkeren en dus niet langs de weg. Misschien een paar meter meer lopen, maar het zal u maar gebeuren dat de hulpverleners hierdoor ons park niet of te laat kunnen bereiken. Ik wens u mede namens het bestuur, alle commissies en vrijwilligers een fantastisch mooi buitenseizoen toe met veel zon en vele genoeglijke uurtjes op ons park. Uiteraard wens ik alle zo noodzakelijke vrijwilligers veel plezier van hun inzet toe en daaraan kunnen alle leden een bijdrage leveren. De competitieteams succes en dit jaar rekenen wij op meer kampioenen en op (weer) behoud van het 1e klasseschap van ons 1e heren-zaterdagteam. Plezier en sportiviteit staan voorop en de teams waarderen het zeer als ons park volstroomt met toeschouwers. De kantinecommissie en onze penningmeester ook! Herman van de Gronden. TENNISACTIE SCHOOLJEUGD De actie ziet er als volgt uit: 1. We bieden de kinderen een “100 dagen proeflidmaatschap” aan (21-05-2010 t/m 28-08-2010). 2. Ze krijgen de eerste weken 5 tennislessen vanuit de jeugdcommissie. 3. Deelname aan de racketochtenden onder begeleiding van de jeugdcommissie en hun vrijwilligers. 4. Vrij gebruik van ons park tijdens het lidmaatschap. 5. Een racket wordt eventueel ter beschikking gesteld. De wervingsactie op de scholen loopt van 28-03-2010 tot 30-04-2010. Na het proeflidmaatschap kan men besluiten lid te worden. Om de drempel laag te houden bieden wij dit aan voor slechts € 25,-. 8


Van de facilitaire commissie Als ik dit stukje schrijf is het eind februari en zit er misschien een eind te komen aan deze winter, waarin we niets te klagen hebben gehad over de hoeveelheid sneeuw die is gevallen. De sneeuw heeft inmiddels plaatsgemaakt voor regen en af en toe een zonnetje. Dat de lente maar gauw mag komen. Sinds de algemene ledenvergadering van dit jaar heb ik de taken overgenomen van Jaap Voogt m.b.t. de facilitaire zaken binnen de vereniging. Uiteraard niet alleen, maar met ongeveer het grootste clubje vrijwilligers binnen onze vereniging. Gelukkig blijft Jaap nog actief binnen de commissie, zodat hij mij nog met raad en daad kan bijstaan. Vanaf deze plaats wil ik Jaap dan ook hartelijk danken voor de gedane diensten van de afgelopen jaren. De meeste leden van de vereniging kennen mij wel, maar voor diegene die mij niet kennen zal ik me in het kort even voorstellen. Mijn naam is Sander Joosse, 38 jaar en getrouwd met Meta. Ik ben woonachtig en werkzaam in Nunspeet en afkomstig uit een echte tennisfamilie. Al meer dan 30 jaar ben ik lid van deze vereniging en speel competitie in het eerste herenteam op de zaterdag in de 1 ste klasse. De strenge winter heeft voor onze vereniging nogal wat gevolgen gehad, waar alleen onze gasleverancier blij van werd. Deze vulde namelijk om de 2 weken de gastank voor de verwarming van de hal. Door de enorme hoeveelheid sneeuw die is gevallen, is de dakgoot van de hal ontzet. Binnenkort zal gestart worden met de reparatie hiervan. De voorbereidingen van het buitenseizoen zijn in volle gang. Door de strenge winter is het te hopen dat de buitenbanen op tijd open kunnen. Wanneer dit zal zijn, zullen we kenbaar maken op de site www.ntcdewiltsangh.nl en op de aanplakbiljetten in de kantine. Mocht het ’s nachts nog vriezen, dan mag er ’s morgens niet op de buitenbanen gespeeld worden. Het komende buitenseizoen zullen er op baan 1 en 2 nieuwe lijnen en nieuwe netpalen worden geplaatst. Tevens willen we dit voorjaar de betonnen wand van baan 1 en 2 voorzien van een nieuwe verflaag. Wij proberen wij het park mooi te houden, u toch ook ? Namens de facilitaire commissie, Sander Joosse

9


Van de nieuwe secretaris: Ans van den Nagel - Bos Nunspeet, 25 februari 2010 Sinds de algemene ledenvergadering van 26 januari jl. ben ik de nieuwe secretaris van onze tennisvereniging. Vorig jaar oktober heeft Lies Bos mij benaderd om haar op te volgen. Na enige tijd nadenken heb ik besloten om mij hiervoor beschikbaar te stellen. Reden hiervoor is vooral het plezier in het tennis en de goede contacten die ik ervaar als ik op ons tennispark verblijf. Ik ben nu bijna 7 jaar lid en heb in die jaren al van veel faciliteiten gebruik gemaakt en ik besef maar al te goed dat, om al die faciliteiten mogelijk te maken, er veel enthousiaste vrijwilligers nodig zijn. En die zijn er gelukkig ook. Daarom wil ik nu ook mijn bijdrage leveren om het tennissen en het verblijf op ons park zo plezierig mogelijk te maken. Lies Bos heeft het werk keurig verzorgd aan mij overgedragen, waarvoor nog mijn hartelijke dank. Wij hebben als nieuw bestuur onze eerste vergadering al weer achter de rug en we hebben allemaal goede zin en moed om samen onze tennisvereniging op een goede manier te laten functioneren. We hebben een prachtig beleidsplan en ik zie dan ook een mooie toekomst voor onze vereniging. Uiteraard zullen wij ook wel eens een beroep op u doen en ik hoop dat u dan net zo enthousiast wordt als wij. Voor wie nog meer van mij wil weten: ik ben een geboren en getogen Nunspeetse, al ruim 28 jaar getrouwd met Evert-Jan, wij hebben 3 kinderen. De oudste, Eline (25), is vorig jaar getrouwd met Dries en zij verwachten half maart hun eerste kindje. Hopelijk dus nog een mooie functie voor mij erbij als oma. Alwin (22) woont en werkt in Utrecht en Eva (17) werkt momenteel fulltime bij de Super. Eva heeft ook 2 jaar getennist naast korfballen, maar korfballen deden mijn kinderen met veel plezier. Wie weet raken ze ook nog eens met het tennisvirus besmet‌ Ik werk op woensdag en donderdag op de Beatrixschool in Ermelo in een combinatiegroep 1/2 , dus met kleuters en met veel plezier. In 2002 heb ik mijn Pabo-diploma gehaald na 4 jaar deeltijdstudie en sinds die tijd werk ik op de Beatrixschool. Wij zijn lid van de Protestantse Gemeente Nunspeet aan de Driestweg, waar ik als kringcontact actief ben en zo bezoekjes afleg en af en toe activiteiten help organiseren.

10


Tennissen doe ik zo’n 3 keer per week. Ik zit al bijna 6 jaar op les met veel plezier. Sinds een paar jaar zit ik in een DD-competitieteam met Debby, Rian, Gisela en Brenda. We begonnen met zomeravondcompetitie op woensdag, daarna de najaarscompetitie op zaterdag erbij en daarnaast doen we dit jaar ook nog mee met de voorjaarscompetitie op zondag. In het zomerseizoen speel ik diverse toernooien in de regio, vaak DD, soms ook GD of DE. Afgelopen 2 seizoenen heb ik ook aan de wintercompetitie meegedaan. Als er dan soms nog weinig te tennissen is, dan kan ik gelukkig altijd naar de racketochtend op vrijdag en soms ga ik naar de racketavond op maandag. Al met al maak ik dus goed gebruik van alle mogelijkheden die er zijn als tennislid van onze vereniging. Vandaar dat ik nu ook maar eens iets terug doe in de vorm van secretaris. De secretaresseopleiding van Schoevers, die ik 30 jaar geleden heb gedaan, komt hierbij natuurlijk goed van pas. In mijn overige vrije tijd ga ik graag fietsen, kamperen, weekendjes naar zee en af en toe loop ik ook nog hard. Mocht u nog meer van mij of van onze tennisvereniging willen weten, kom dan gerust naar me toe. U mag me ook altijd bellen of mailen voor informatie. Wij wonen al 28 jaar aan de Korteweg 6, 8071 CR Nunspeet, tel. 0341-252732, email: vdnagel@hetnet.nl.

Van de penningmeester In april beginnen de nieuwe lessen weer. Zoals is besproken in de laatste algemene vergadering worden de lesgelden bij aanvang van de lesperiode geïnd. Dat zal dus in de maand april plaatsvinden. De incasso zal 50 % bedragen van het lesgeld. Direct na de zomervakantie zal het restand van het lesgeld worden geïnd. U wordt verzocht om bij de eerste les uw formulier (compleet ingevuld) in te leveren. Oproep De huidige administrateur heeft te kennen gegeven zijn werkzaamheden per 1 april te beëindigen. Graag zou ik opnieuw een hulp willen hebben voor de administratieve werkzaamheden. Dit houdt in, dat u alle incasso’s en betalingen verricht via de bank. Tevens houdt u de betalingen bij via een boekhoudprogramma. Hiervoor staat een computer ter beschikking. Wie dit zou willen doen of nog nadere informatie wenst kan contact met mij opnemen. Henk van Diggelen (penningmeester).

11


Van de wedstrijdcommissie De wedstrijdcommissie is in 2010 gestart in een nieuwe samenstelling. Wij zijn verheugd om Jaco Mazier als nieuw lid in onze commissie welkom te mogen heten. Jan Beek heeft zijn voorzitterstaak overgedragen aan Hend van der Horst. Jan blijft wel aan als lid van onze commissie. De voorbereidingen voor de voorjaars- en zomeravondcompetitie 2010 zijn weer in volle gang. De competitieteams zijn ingeschreven bij de KNLTB, vanaf 9 maart zijn de indelingen op internet te raadplegen. Zorg ervoor dat u uw nieuwe pasje voor de aanvang van de competitie hebt opgehaald. Op de ledenvergadering is besloten om bij de thuiswedstrijden gratis welkomstkoffie aan te bieden. Om die reden is het teamgeld met â‚Ź 15,00 verhoogd. Voor de teamcaptains is op 18 maart 2010 om 19.30 uur in ons clubgebouw een informatieavond georganiseerd. Op deze avond worden de KNLTB-bescheiden en de ballen uitgereikt. Wij rekenen erop dat alle captains of een plaatsvervanger aanwezig zijn. De captains van de (buiten KNLTB-verband) te spelen veteranencompetitie worden afzonderlijk geĂŻnformeerd. Er zijn 2 teams ingeschreven. Voor deze competitie zijn we nog op zoek naar enkele deelnemers. De wedstrijden vinden plaats op dinsdag (thuis) en donderdagavond (uit). Van maandag 21 juni t/m zondag 27 juni wordt het open toernooi van de Wiltsangh gespeeld. Bij grote deelname kan het voorweekend worden ingepland. Dit toernooi krijgt de naam: RABO OPEN. Zoals u wellicht weet is de Rabobank onze nieuwe hoofdsponsor. U kunt ons helpen met het krijgen van een goede bezetting, door competitietegenstanders te motiveren om aan ons toernooi mee te doen. Wij wensen u een sportief jaar 2010. Namens de wedstrijdcommissie, Hend van der Horst. Openingstoernooi Op vrijdag 2 april openen we het buitenseizoen 2010 traditiegetrouw weer met het Openingstoernooi. Je kunt je inschrijven voor Gemengd Dubbel via rva@ntcdewiltsangh.nl of via de inschrijflijsten in de kantine.

12


Activiteitenkalender Maart 2010 Banen ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 20 Openingsochtend van 10.00-11.30 (JEUGD) ? Wintercompetitie 3 Ophalen KNLTB-pasjes van 16.00-18.00 uur* ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 26 Klaverjassen vanaf 20.00 uur Zaterdag 27 Openingstoernooi van 11.00-16.00 uur (JEUGD) 6 Ophalen KNLTB-pasjes van 16.00-18.00 uur* ————————————————————————————————————————–————Maandag 29 Ophalen KNLTB-pasjes van 19.00-20.00 uur* ————————————————————————————————————————–————April 2010 Banen ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 2 Openingstoernooi 7 Zaterdag 3 Zaterdagcompetitie (start) 7 Zaterdagcompetitie van 9.00 - 13.00 uur (start) (JEUGD) 7 ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 6 Veteranencompetitie (start) 2 Dames dinsdagcompetitie (start) 2 Woensdag 7 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (start) (JEUGD) 7 Donderdag 8 Dames donderdagcompetitie (start) 2 Vrijdag 9 Vrijdagcompetitie (start) ? Zaterdag 10 Zaterdagcompetitie 7 Zaterdagcompetitie van 9.00 - 13.00 uur (JEUGD) 7 Zondag 11 Zondagcompetitie (start) 6 ————————————————————————————————————————–————Maandag 12 Ophalen KNLTB-pasjes van 19.00-20.00 uur* Dinsdag 13 Veteranencompetitie 2 Dames dinsdagcompetitie 2 Woensdag 14 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (JEUGD) 7 Donderdag 15 Dames donderdagcompetitie 2 Vrijdag 16 Vrijdagcompetitie ? Zaterdag 17 Zaterdagcompetitie 7 Zaterdagcompetitie van 9.00 - 13.00 uur (JEUGD) 7 Zondag 18 Zondagcompetitie 6 ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 20 Veteranencompetitie 2 Dames dinsdagcompetitie 2 Woensdag 21 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (JEUGD) 7 Donderdag 22 Dames donderdagcompetitie 2 Vrijdag 23 Vrijdagcompetitie ? Zaterdag 24 Zaterdagcompetitie 7 Zaterdagcompetitie van 9.00 - 13.00 uur (JEUGD) 7 Zondag 25 Zondagcompetitie 6 ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 27 Veteranencompetitie 2 Dames dinsdagcompetitie 2 Woensdag 28 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (JEUGD) 7 Donderdag 29 Dames donderdagcompetitie 2 Vrijdag 30 Vrijdagcompetitie ? ————————————————————————————————————————–————14


Oenenburgweg 82. Voor een afspraak belt u 0341-256025 of gaat u naar www.thijsvoerman.nl en maak zelf uw afspraak on-line.


maart – mei 2010 Mei 2010 Banen ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 1 Zaterdagcompetitie 7 Zaterdagcompetitie van 9.00 - 13.00 uur (JEUGD) 7 Zondag 2 Zondagcompetitie 6 ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 4 Veteranencompetitie 2 Dames dinsdagcompetitie 2 Woensdag 5 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (JEUGD) 7 Donderdag 6 Dames donderdagcompetitie 2 Vrijdag 7 Vrijdagcompetitie ? Zaterdag 8 Zaterdagcompetitie 7 Zaterdagcompetitie van 9.00 - 13.00 uur (JEUGD) 7 Zondag 9 Zondagcompetitie 6 ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 11 Veteranencompetitie 2 Dames dinsdagcompetitie 2 Woensdag 12 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (JEUGD) 7 Donderdag 13 Dames donderdagcompetitie 2 Ouder/kind toernooi van 10.00-15.00 uur (JEUGD) 7 Vrijdag 14 Vrijdagcompetitie ? Zaterdag 15 Zaterdagcompetitie 7 Zaterdagcompetitie van 9.00 - 13.00 uur (JEUGD) 7 Zondag 16 Zondagcompetitie 6 ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 18 Veteranencompetitie 2 Dames dinsdagcompetitie 2 Woensdag 19 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (JEUGD) 7 Zomeravondcompetitie (start) 4 Donderdag 20 Dames donderdagcompetitie 2 Vrijdag 21 Vrijdagcompetitie ? Jongerenavond vanaf 19.00 uur (JEUGD) 4 Zaterdag 22 Zaterdagcompetitie 7 Zaterdagcompetitie van 9.00 - 13.00 uur (JEUGD) 7 Zondag 23 Zondagcompetitie 6 ————————————————————————————————————————–————* = Ook voor jeugd Doorlopend gedurende het seizoen (senioren) Racketwisselen: Iedere maandagavond vanaf 19.30 uur Iedere vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur

Banen 6 7

Doorlopend gedurende het seizoen (jeugd) Racketwisselen: Iedere zaterdagochtend van 10.00 uur - 11.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)

Banen 3

————————————————————————————————————————–————De activiteiten zijn volledig aangevuld t/m 23 mei 2010. Achterin het blad vindt u de volledige jaarkalender voor 2010. De kalender is onder voorbehoud van wijzigingen en typ- of zetfouten. ————————————————————————————————————————–————N.B. Als alle buitenbanen bezet zijn door activiteiten kan in de hal vrij getennist worden met de juiste schoenen. ————————————————————————————————————————–————19


Laan 26, 8071 JA Nunpeet Tel. 0341-258272, fax 0341-260414


PR + Voorjaarscompetitie = Sponsorkansen Op PR-gebied is er de afgelopen maanden behoorlijk wat beweging geweest. Zo is er een inhaalslag gemaakt met betrekking tot de administratie van alle bordsponsorcontracten. Sommige contracten dateerden nog uit de tijd van Tom Okker (voor de jeugd: dat is de opa van Richard Kraijcek) en de goede oude Gulden (u weet: hĂŠt betaalmiddel van de 20e eeuw). Voordeel: inzicht, up to date info, contact met de sponsors. Nadeel: sommigen zagen dit in deze tijden van kritisch besteden als een mooi uitstapmoment. Voordeel: dat biedt weer ruimte voor nieuw bloed. Hetzelfde geldt voor de LET. Er is gewerkt aan de kwaliteit van de advertenties, hetgeen soms ten koste is gegaan van de grootte. (en dus de inkomsten). Voordeel: er is weer meer keuze om op de pagina naar keuze een plekje te krijgen.

Tom Okker

Ook fijn is dat er in het bestuur meerdere mensen zich met het benaderen van adverteerders en sponsors bezighouden. Als lokale ondernemer is dat vaak lastig om zelf te doen. Voor je het weet kom je weliswaar via de achterdeur binnen bij een sponsor, maar betaal je door kortingen via je eigen voordeur weer terug. En de functie PR in het bestuur is leuk, maar nu ook weer niet zo leuk dat ik persoonlijk de club wil subsidiĂŤren. Beter is het dan ook als op gebied van acquisitie zich daar mensen mee bezig houden die geen eigen bedrijf hebben in Nunspeet e.o. of niet meer in het actieve arbeidsproces bezig zijn. Dat voorkomt een vermenging van prioriteiten en belangen. Wat is nu de conclusie van dit alles? Er is ruimte voor bordsponsoren en adverteerders. Denk daar over na als je richting de voorjaarscompetitie bezig bent met bijv. shirtsponsoring. Denk niet alleen aan je eigen poloshirt of trainingsbroek, maar ook aan de club. Laat tijdig aan mij weten dat je een nieuwe sponsor hebt, dan kan de club hem/haar benaderen voor het volledige arsenaal aan mogelijkheden. Meldt dat ook bij het aangaan van contacten, dat men ook nog door de club wordt gebeld. Een warme aanbeveling van jouw kant is beter dan een koud telefoontje. Verder gezocht: senior account manager M/V voor het leggen en onderhouden van contacten met het lokale bedrijfsleven. Deze onbezoldigde functie geniet een grote mate van zelfstandigheid, maar valt onder het bestuurslid PR. Hiermee

21

>>


wordt nauw samengewerkt en daaraan gerapporteerd. Onder de primaire arbeidsvoorwaarden valt een jaarlijkse vrijwilligersavond. Secundaire voorwaarden zijn verder niet bespreekbaar. Het aantal uren is variabel, het gaat vooral om resultaat. De ideale kandidaat is verbaal zowel sterk als correct, heeft commerciële ervaring, veel tijd en een gezonde bloeddruk. Mobiele telefoon, internet, e-mail en eigen vervoer zijn een pré. Voor info over deze functie belt of mailt u met ondergetekende. Bij gelijke geschiktheid worden extra kansen geboden aan moeilijk plaatsbare arbeidsdoelgroepen. Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt gewaardeerd. Met vriendelijke groet, Michiel Waterman Bestuurslid PR NTC de Wiltsangh.

Ingezonden bericht van Wim Kemper Beste tennisvrienden, Zoals sommigen reeds hebben opgemerkt ben ik nu al weer geruime tijd afwezig geweest in verband met een akelige tennisarmblessure die maar niet snel wilde genezen. En nu was het (bijna) zover, dat ik het plan had om in april, wanneer de buitenbanen weer open gaan, weer te beginnen. Echter, ook dit wordt weer uitgesteld, omdat ik heel plotseling en onverwachts ben gevraagd om voor enige tijd terug te komen naar Australië. Omdat wij daar zo lang hebben gewoond en ons hart daar nog steeds (een beetje) ligt, konden wij zo’n uitnodiging niet weigeren. En nu ga ik dus aan het einde van februari plotseling naar Brisbane (Queensland) om daar tot einde juli (2010!) te werken. Natuurlijk gaan we daarna ook nog even het continent oversteken naar Darwin en West-Australie, dus je zult mij pas in september weer op de baan zien. Hopelijk heb ik dan al een beetje tennis kunnen spelen in Brisbane, want ik ben bang dat ik het spelletje anders een beetje verleerd zal zijn. Ik wens jullie een fijn en succesvol tennisseizoen toe met veel zon en veel plezier. Tot ziens in september! Mochten er tijdens onze afwezigheid nog interressante nieuwtjes zijn te melden, dan kun je ons bereiken op kemper.wim@planet.nl, want via de webmail blijven wij alles lezen wat naar ons toekomt! Wim Kemper.

22


De vereniging is op zoek naar vrijwilligers voor de onderstaande vacatures:

FinanciĂŤle administratie Voorzitter RVA RVA leden voor 50+-activiteiten Nieuwe ledencommissie voor werving en behoud van leden als onderdeel van de RVA Uitbreiding PR-commissie.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het bestuur en de commissies. Uw reacties kunt u sturen naar het secretariaat. We zien met belangstelling uw reacties tegemoet. Het bestuur


Van de kantinecommissie: Binnen de KC hebben zich wat verschuivingen voorgedaan. Louise Hilferink is gestopt, Sabine Weber heeft het voorzitterschap overgedragen aan Henk Kalle. Sabine blijft net als Kees van Egmond en Marti Koopman lid van de KC. Even voorstellen Voor de mensen die mij niet of alleen van gezicht kennen: ik ben Henk Kalle en sedert een aantal jaren actief lid van de vereniging, woonachtig in Nunspeet aan de Mozartlaan 36, getrouwd en 2 kids. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Adviseur/Unix-specialist bij de ICT-afdeling van het KNMI. In het kort bestaan mijn werkzaamheden uit het “Up and Running” houden van die delen van de infrastructuur, zowel hardware als specifieke software, die externe klanten 7x24 van informatie voorziet. Bijv. het Weeralarm, de website www.knmi.nl, lucht- & zeevarenden (het voorzien van weersinformatie, routering van A naar B), Buienradar, ANWB, etc., etc. Ik ben bij onze tennisvereniging tevens lid van de facilitaire dienst (voorheen technische commissie) en zit ook in de zgn. “doortappers”. (Doortapper = iemand die het leuk vindt om achter de bar te staan en zorgt voor een vlotte afhandeling bij bestellingen van klanten en die wij als KC kunnen inzetten bij drukke en belangrijke evenementen op de tennisvereniging. Tevens wordt van jou verwacht dat je minimaal 6 bardiensten in het seizoen draait en dat je bereid bent om extra in te vallen indien nodig.) Vrijdag 19 maart 2010 (vanaf 20:00 uur) is de jaarlijkse doortappersavond. Hiermee wil de KC haar waardering overbrengen aan deze groep vrijwilligers. Ook is de avond toegankelijk voor mensen die zich willen opgeven om deze groep te versterken. Je bent van harte welkom. Pasjes uitreiking: Zoals jullie in de vorige Let hebben gelezen kunnen de KNLTB pasjes voor het nieuwe seizoen 2010 opgehaald worden op: -

zaterdag zaterdag maandag maandag

20 maart 27 maart 29 maart 12 april

2010 (16:00 - 18:00 uur) 2010 (16:00 - 18:00 uur) 2010 (19:00 - 20:00 uur) 2010 (19:00 - 20:00 uur)

Let op: vanaf 1 april kan alleen afgehangen worden met deze nieuwe pasjes! Werkwijze pasjes ophalen Om in het bezit van je pasje te komen, zul je eerst een aantal bardiensten moeten inplannen of moeten aangeven dat je de bardiensten wilt afkopen. Voor het

26


inplannen zullen richtlijnen aanwezig zijn en voor het afkopen dien je 45 euro contant af te rekenen. Vrijgesteld van bardiensten zijn leden die zich in de volgende situatie bevinden: -

Leden die in 2010 de leeftijd van 65 bereiken of ouder zijn; Bestuursleden; Aantal commissieleden; Jeugdleden tot 18 jaar; Leden die tijdens de zaterdagcompetitie de maaltijd en het uitserveren hiervan verzorgen. De kosten hiervan worden natuurlijk vergoed. We zijn nog wel op zoek naar leden die dit leuk vinden. De competitie start al op 3 april dus enige spoed is gewenst. Je kunt je hiervoor aanmelden bij: Sabine Weber Tel: 0341-261289 Email: sweber@versatel.nl

Tevens zal je gevraagd worden om je gegevens op de aanwezige ledenlijst te controleren c.q. aan te passen en/of aan te vullen. Studenten opgelet (red.) Vanaf dit jaar geldt er voor studenten een studententarief. Neem tijdens het ophalen van de pasjes even je OV-studenten(chip)kaart mee of een collegekaart / bewijs van inschrijving. Het contributiegeld wordt in mei verrekend. Introductie voor nieuwe leden Voor nieuwe leden zal er, afhankelijk van het aantal, 1 รก 2 dag(en) een introductie op het tennispark georganiseerd worden. Mocht je belangstelling hebben voor deze introductie, dan kun je jezelf opgeven bij Henk Kalle (0341254201 / h.kalle@chello.nl). Doe dit in ieder geval voor 30 maart 2010. Nieuwe biertap We hebben een nieuwe biertap, genaamd DAVID, aangeschaft, waarmee een ieder altijd een goed biertje kan tappen. Voor het verwisselen van de vaten is een handleiding aanwezig. Tevens is er een beschrijving aan de binnenkant van de koeling onder de tap. Opm.: naast de koeling (links) staat een CO2-(koolzuur)-fles. Als deze vervangen moet worden, ALTIJD eerst de fles dichtdraaien voor het ontkoppelen. Wanneer deze te vervangen? Als er geen bier meer uit het vat komt en het gewicht van het biervat nog verraadt dat er bier in zit.

27


Kantinedienstrooster HOOFD KANTINEDIENST Marti Koopman, tel. 0341-263346 Datum ma 15 mrt 2010 wo 17 mrt 2010 do 18 mrt 2010 za 20 mrt 2010 za 20 mrt 2010

Begintijd 19:00 19:30 19:30 14:00 15:30

Keycard halen: Treubstraat 149 Naam Fidder H.J. Boer E. de Heemskerk M.C.W. Foppen K.A. Bakker W.

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 18:00 17:30

Telefoon 0341-253817 0651-522373 0341-252452 0341-258599 0341-252715

HOOFD KANTINEDIENST Sabine Weber, tel. 0341-261289 Datum ma 22 mrt 2010 vr 26 mrt 2010 za 27 mrt 2010 za 27 mrt 2010 ma 29 mrt 2010 di 30 mrt 2010

Begintijd 19:00 19:30 15:30 15:30 19:00 19:30

Keycard halen: Treubstraat 149 Naam Fidder H.J. Klopman-Peek W.A. Borsboom-Esselink F. Bakker W. Wentzel-Prins H.J. Riesebos L.

Eindtijd 23:30 23:59 18:30 18:30 23:30 23:30

Telefoon 0341-253817 0341-454708 0341-254694 0341-252715 0341-261129 0654-261423

Kantinediensthoofden Aangezien de kantinediensten voor het komende jaar nog ingedeeld moeten worden, kunnen we alleen de kantinediensthoofden voor de komende periode vermelden. Maandag 22 maart Maandag 5 april Maandag 19 april Maandag 3 mei

-

zondag 4 april zondag 18 april zondag 2 mei zondag 16 mei

Sabine Weber Henk Kalle Kees van Egmond Marti Koopman

tel. 261289 tel. 254201 tel. 251750 tel. 263346

De keycard kan worden opgehaald bij Theo Kousbroek op Treubstraat 149.

28


Jaarkalender 2010 Senioren Elke maandagavond vanaf 19.30 uur racket wisselen Elke vrijdagochtend vanaf 09.30 uur racket wisselen Zaterdag Zaterdag Maandag Vrijdag Zaterdag Dinsdag Dinsdag Donderdag Vrijdag Zondag Maandag Woensdag Donderdag ?? ?? Maandag Zaterdag ?? Zaterdag Maandag Donderdag Zaterdag ?? Dinsdag

20 maart 27 maart 29 maart 02 april 03 april 06 april 06 april 08 april 09 april 11 april 12 april 19 mei 17 juni ?? juni ?? juni 28 juni 28 aug. ?? sept. 18 sept. 20 sept. ?? sept. 02 okt. ?? okt. 28 dec,

Ophalen KNLTB-pasjes van 16.00-18.00 uur Ophalen KNLTB-pasjes van 16.00-18.00 uur Ophalen KNLTB-pasjes van 19.00-20.00 uur Openingstoernooi Start zaterdagcompetitie t/m 29 mei Start veteranencompetitie t/m 20-5 Start dames dinsdagcompetitie t/m 25 mei Start dames donderdagcompetitie t/m 3 juni Start vrijdagcompetitie t/m 28 mei Start zondagcompetitie t/m 30 mei Ophalen KNLTB-pasjes van 19.00-20.00 uur Start zomeravondcompetitie t/m 23 juni Senior-plus eendagstoernooi voor 50+ Opentoernooi (cat. 4,5,6,7 en 8) (datum nog niet bekend) Bedrijventoernooi (datum nog niet bekend) Start thuisblijverstoernooi t/m 9 juli (excl. weekend) Invitatietoernooi Start clubkampioenschappen t/m (datum nog niet bekend) Start najaarscompetitie t/m 23 oktober Start najaarscompetitie t/m 25 oktober Lady’s Day (datum nog niet bekend) Echtparen/scharreltoernooi Start wintercompetitie (data nog niet bekend) Oliebollentoernooi

Aantal banen 6 7

7 7 2 2 2 6 4 5 7 7

7 7 3 4

Jeugd Elke zaterdagochtend

Racket wisselen van 10.00-11.30 uur

Zaterdag

20 maart

Zaterdag

27 maart

Maandag Zaterdag Woensdag Maandag Donderdag Vrijdag Vrijdag Zaterdag Zaterdag Vrijdag Woensdag Vrijdag Vrijdag Dinsdag

29 maart 03 april 07 april 12 april 13 april 21 mei 28 mei 05 juni 12 juni 03 sept. 08 sept. 08 okt. 10 dec. 28 dec.

Openingsochtend van 10.00-11.30 Ophalen KNLTB-pasjes van 16.00-18.00 uur Openingstoernooi van 11.00-16.00 uur Ophalen KNLTB-pasjes van 16.00-18.00 uur Ophalen KNLTB-pasjes van 19.00-20.00 uur Start zaterdagcompetitie t/m 26 mei van 09.00-13.00 uur Start pupillencompetitie t/m 26 mei vanaf 13.30 Ophalen KNLTB-pasjes van 19.00-20.00 uur Ouder/kind toernooi van 10.00-15.00 uur Jongerenavond vanaf 19.00 uur Start mini- en driekwart competitie t/m 11 juni Feestavond en afsluiting competitie Bal & slagvaardigheid van 10.00-12.00 uur Clubkampioenschappen (13+) t/m zondag 19 september Pupillenkampioenschappen t/m 12 jaar van 14.00-16.00 uur Jongerenavond vanaf 19.00 uur Jongerenavond vanaf 19.00 uur Oliebollentoernooi van 11.00-15.00 uur

Aantal banen 3

6 7 7 7 4 4 6 6 4 3 4

N.B. Als alle buitenbanen bezet zijn door activiteiten kan in de hal vrij getennist worden met de juiste schoenen. 30


Gespecialiseerd in technische onderdelen. Ook ‘s maandags en dinsdags tussen 19.00 en 20.00 uur geopend.

Pascalweg 9 - 8071 SE Nunspeet Tel. 0341-262866


Let maart 2010  
Let maart 2010  

Clubblad van NTC De Wiltsangh - Maart 2010

Advertisement