Page 1


Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl


Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 25e jaargang nr. 4 (juli 2011) Uitgifte volgend clubblad: Inleveren kopij: E-mailadres redactie: Website NTC De Wiltsangh: Algemeen e-mailadres: Uitvoering clubblad:

rond 15 september 2011 v贸贸r 4 september 2011, uitsluitend via e-mail redactie@ntcdewiltsangh.nl www.ntcdewiltsangh.nl info@ntcdewiltsangh.nl in eigen beheer plus De Kopieerderij te Nunspeet

BESTUUR: Voorzitter: Secretariaat:

Herman v.d. Gronden Corina van de Pol Postbus 84 8070 AB Nunspeet Penningmeester: Henk van Diggelen Projectmanager: Marco Kok Wedstrijden: Hend van der Horst Jeugdzaken: Niels van der Helm Recreatie Voor Allen: Arnout Joosse Kantine: Henk Kalle Facilitaire Zaken: Sander Joosse

vgmc@wxs.nl corina-vdp@kpnmail.nl

tel. 0341-256550 tel. 06-12724879

henk.vandiggelen@hetnet.nl marco_m_kok@yahoo.com hendvdhorst@kpnplanet.nl niels@ducasque.nl rva@ntcdewiltsangh.nl h.kalle@chello.nl joosse_28@hotmail.com

tel. 0341-254961 tel. 06-53429232 tel. 0341-254889 tel. 0341-261644 tel. 06-15590686 tel. 0341-254201 tel. 0341-263552

COMMISSIES: Redactiecommissie: Matthijs van de Gronden Jan Auko Knol Ginus Voorintholt Michiel Waterman (PR) Tim van Weelden

R.V.A.-commissie: Arnout Joosse vz. Esther van Brederode Marco Joosse Jan Riesebos Joris-Jan Stigter

Kantinecommissie: Henk Kalle vz. Kees van Egmond Marti Koopman Sabine Weber

Wedstrijdcommissie: Hend van der Horst vz. Jan Beek Karel Bus Hans Bijlstra Jaco Mazier Joke Nab Stephan v.d. Veen

Facilitaire Zaken: Sander Joosse vz. Roy Bos Henk Kalle Patrick Bus Gerard Kuipers Henk Buitenhuis Ronald van Lent Gert van Dijk Bas Maat Mark Engels Henk v.d. Streek Frans Joosse Jaap Voogt

Jeugdcommissie: Niels van der Helm vz. Rian Bongers Kevin Gardenbroek Kees van Marle Rob Moerer Ingrid Pieterson

Ledenadministratie: Rob de Jong tel. 0341-252773 rag.de.jong@hccnet.nl

Lief- en leedcommissie: Rineke de Jonge, tel. 0341-261377 Jos Joosse, tel. 0341-254244 Irma van Ommen, tel. 0341-253955

Distributie keycards: Henk Nieuwdorp tel. 0341-251610

DIVERSEN: Tennisschool: Tennisschool Chris Dijkhuizen Albert Neuhuyslaan 14 8072 HL Nunspeet Tel: 06-30706315

n.a.w.-gegevens: Tennispark De Wiltsangh Sportlaan 5 8072 CA Nunspeet Tel. 0341-251793

Bankrelatie: Rabobank Rek.nr. 1541.87.232

N.B.: Opzegging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk v贸贸r 3 december 2011 bij het secretariaat 3


Inhoudsopgave Van de redactiecommissie .................................................................................... 6 Van de voorzitter ................................................................................................... 7 2e Nunspeets bedrijventoernooi ............................................................................ 9 Open dag jeugd tennisclub De Wiltsangh ........................................................... 10 Familietoernooi bij N.T.C. De Wiltsangh ............................................................. 11 Foto‘s familietoernooi .......................................................................................... 12 Bal- en slagvaardigheid bij Tennisclub De Wiltsangh ......................................... 14 Competitie jeugd N.T.C. De Wiltsangh ............................................................... 16 Ladies Day .......................................................................................................... 20 Laatste serie lessen zomertraining ..................................................................... 20 Activiteitenkalender (vervolg op pagina 27) ........................................................ 22 Inschrijfformulier clubkampioenschappen ........................................................... 24 Klaverjasseizoen 2010 - 2011............................................................................. 29 Uitslagen thuisblijverstoernooi ............................................................................ 30 50-plustoernooi: Verslag van een topdag (9 juni 2011) ...................................... 32 N.T.C. De Wiltsangh kijkt terug op succesvol 50-plustoernooi ........................... 33 Sponsoren 50-plustoernooi ................................................................................. 36 Najaarscompetitie ............................................................................................... 36 Van de wedstrijdcommissie ................................................................................ 37 Winnaars Rabo Open 2011 ................................................................................ 39 Sponsor in de spot: New Vitality ......................................................................... 40 Kantinedienstrooster ........................................................................................... 43 Jaarkalender 2011 .............................................................................................. 46

5


Van de redactiecommissie Hoorde u die plof op de mat? Nee, het was niet de nieuwe Otto, de Neckermanngids of het telefoonboek, het was ―gewoon‖ de nieuwe Let... Vorig jaar hadden we in het julinummer nog een recordaantal van maar liefst 44 pagina‘s (natuurlijk weten jullie dat allemaal nog). Dat record is dit jaar verbroken, mede dankzij de vele foto‘s en stukjes die we van alle commissies hebben ontvangen. In het bijzonder willen we hiervoor de jeugdcommissie en de organisatie van het 50-plustoernooi bedanken (al is dit laatste een vrolijke selectie geworden, we hadden maar liefst 102 foto‘s om uit te kiezen). Na een stukje over het succesvolle tweede Nunspeets bedrijventoernooi, openen we de Let met maar liefst 10 pagina‘s over onze jongste leden: open dag, familietoernooi, bal- en slagvaardigheid, voorjaarscompetitie, … alles zit er in! Verder treft u ook het inschrijfformulier voor de Dutch Hair clubkampioenschappen 2011 in het midden van deze Let aan en tevens willen we de dames er even attent opmaken dat de Ladies Day ook weer voor de deur staat. In het laatste stuk van de Let o.a. veel foto‘s van het geslaagde 50-plustoernooi. Ook is onze razende reporter Ginus Voorintholt naar de sportschool geweest. Niet om te trainen, maar wel om New Vitality te belichten. Zijn ―workout‖ hiervan leest u op pagina 40. Op de valreep kwam de uitslag van het thuisblijverstoernooi nog binnen. Deze is opgenomen op pagina 30. In de volgende Let leest u uiteraard meer over dit toernooi. We wensen iedereen een fijne zomer toe en we willen de groep die voor ons tennist nog bedanken voor alle gezelligheid van de afgelopen weken. Zonnige groeten, De redactie.

6


Van de voorzitter Het buitenseizoen is al weer halverwege, waarbij wij met heel erg mooi weer begonnen en nu met wisselend weer in Nunspeet gemiddeld aan de goede kant zitten. De voorjaarscompetities zitten er weer op, de maaltijden op zaterdag en zondag waren weer een succes. Dank aan al die mensen die hieraan hebben meegewerkt. Voor de zondagmaaltijden wil ik toch apart Willem Jan Biegnolé bedanken. Het leverde ook nog een kampioen op de zondag op, te weten ons mixed team bestaande uit Hilda, Marian, Hans en Branco. Zij wisten alle wedstrijden te winnen en dat was nodig ook, omdat de concurrent meer punten had. Maar met de volle winst zijn ze terecht de kampioenen. Op zaterdag deed team Morgernstern aangevuld met Stephan, Geert en Arnout hetzelfde, met de volle winst en ook de meeste punten. Nog een compliment voor Thijs die tijdens de kampioenswedstrijd tegen een pratende, soms schreeuwende, aparte en ongebruikelijk ludieke tegenstander speelde, maar rustig bleef en won! Ook in de zomeravondcompetities en de jeugdcompetities waren er successen, dit vindt u in de Let terug. Namens het bestuur feliciteren wij alle kampioenen, met nu ook dit seizoen kampioenen bij de jeugd in de diverse categorieën. Maar iedereen die heeft meegedaan bedankt, want meedoen en plezier is één, winnen is twee en kampioen worden een extra beloning en stimulans. De commissies waren weer druk met de competities en het zeer geslaagde open toernooi en seniorentoernooi. Dan is het ook leuk als dit alles succesvol en geslaagd verloopt. Dit geldt ook voor het bedrijventoernooi, wat dit keer gelukkig buiten kon worden gespeeld en de winnaars een zomerbedrijvenlidmaatschap opleverde. Ook heeft dit tot nieuwe (zomer)leden geleid en de zomerledenactie is weer een succes. Jammer was dat wij tijdelijk wat problemen hadden met de tijdelijke pasjes, maar dit lijkt nu verholpen met dringend verzoek aan nieuwe leden hun tijdelijke pasjes zo spoedig mogelijk om te ruilen tegen hun KNLTB-pas als zij hierover bericht ontvangen. Terwijl ik dit schrijf is het thuisblijverstoernooi nog gaande en dit verloopt zoals gewoonlijk succesvol, alleen had het wat voller mogen zijn, maar dit komt waarschijnlijk door de vroege start en dito sluiting van de inschrijving van het toernooi. Dit heeft een aantal vaste deelnemers en ook zomerleden verrast, hoewel het duidelijk stond aangegeven. Voor zomerleden en nieuwe leden willen wij eind augustus of begin september een gecombineerde slotdag/startersdag zien te organiseren. Wij zullen de leden per mail informeren en we zullen ze ook via onze hopelijk operationele vernieuwde website en publicatieborden in ons clubgebouw hiervan op de hoogte brengen. Verder komen wij nog met een voorstel aan zomerleden om lid te blijven. Ook dit zullen wij via de mail en website onder de aandacht brengen.

7

>>


Ons heeft het bericht bereikt dat Frank Dekker aan een ernstig mountainbikeongeval een zware nekkwetsuur heeft overgehouden en bij dit ongeluk ook alle geluk van de wereld heeft gehad dat het niet erger is afgelopen. Hij zal voorlopig nog moeten revalideren in Haren, heb ik begrepen en van hieruit wensen wij hem beterschap en sterkte en dit laatste geldt ook voor zijn familie. Wij gaan nu even een rustige periode in. De trainers houden vakantie en wij hebben mogen constateren dat Chris Dijkhuizen met Jaap van Pelt succesvol aan de slag is en verwachten hierdoor ook een verdere groei van onze vereniging, waarbij Kees van Marle met extra aandacht voor de jeugd- en zomerleden ook weer fantastisch bezig is voor onze vereniging, met voor de jeugd een zeer actieve jeugdcommissie als steun en toeverlaat en hierbij behorende vrijwilligers, veelal ouders van de leden. De revitalisering van sportcomplex de Wiltsangh staat nu op de politieke agenda. Betere ontsluiting, verlichting en parkeren staan op de agenda om vermoedelijk ook te worden uitgevoerd. Ons verzoek van 2 jaar terug om de ontsluiting ook te koppelen aan de rondweg en aandacht te vragen voor de veiligheid van parkeren, verlichting wegen en fietspaden met betere bereikbaarheid van ook ons park, staat dus nu op de agenda. Of de andere wensen van de verenigingen op het complex en de politieke wensen het gaan halen, zal uit nader onderzoek moeten blijken. Als vereniging hebben wij onze medewerking toegezegd en gaan open de gesprekken in. Wij zitten in een zetel omdat wij eigenaar zijn van ons complex, maar hebben aangegeven dat dit geen blokkade behoeft te vormen als de plannen passen in onze lange termijnplanning en beleidsplan, waarbij het laatste woord altijd aan de leden(vergadering) is. Ik heb Theo Appels geregeld gecomplimenteerd met het bestuur van toen dat besloten heeft de grond aan te kopen en niet te huren/pachten van de gemeente. Hiervan heeft deze vereniging al veel plezier gehad, maar dit kan en zal nu tot in lengte van jaren de basis blijven vormen van een gezonde vermogenspositie. Dat is wat anders dan een liquiditeitspositie, dus van de beschikbare middelen. Daarvoor zullen wij met een sluitende begroting moeten blijven werken en fondsen moeten blijven vormen voor onze doelstellingen. Groei van leden en behoud van leden blijft voor ons allemaal hierbij erg belangrijk en het binnenhalen en houden van sponsoren ook! Mocht u nog op vakantie gaan, dan wens ik u een hele goede vakantie en ook weer een veilige thuiskomst. Voor wie in Nunspeet vakantie vieren zou ik zeggen: geniet van deze prachtige omgeving en van ons tennispark! Ik hoop dat veel leden na de vakantieperiode zullen meedoen aan onze clubkampioenschappen en ik hoop ook dat de nieuwe kantine-inrichting is gerealiseerd. Herman van de Gronden Voorzitter

8


2e Nunspeets Bedrijventennistoernooi een groot succes! Op 17 juni meldden 64 enthousiaste deelnemers van 21 bedrijven zich voor het 2 e Nunspeets Bedrijventennistoernooi. Voorzitter Herman had ons gerust gesteld: Door een opklaring vanaf de Azoren zou het tot 23.00 uur niet al te veel regenen. Vol goede moed gingen wij dan ook van start. Op alle 7 banen werd fanatiek gestreden om de eer. Tussen de wedstrijden door kon er ―genetwerkt‖ worden onder het genot van een heerlijke maaltijd verzorgd door een van onze grote toernooisponsors Delicio, van onze eigen Michiel Waterman. Om de kelen te smeren konden de deelnemers aan de bar zich melden bij onze vrijwillige barbemanning. Esther Boas, Ineke de Man, Ilke en Willem-Jan Biegnolé stonden daar paraat. Geweldig dat zij het visitekaartje van onze club wilden zijn en zich daar belangeloos in het zweet hebben gewerkt. Grote klasse! Aan het einde van de avond werden de prijzen uitgereikt. De winnaars van de poule kregen een bedrijvenlidmaatschap voor 2 personen voor de zomermaanden. Voor iedere deelnemer stond een ―goodiebag‖ klaar, verzorgd door de hoofdsponsor van het toernooi: Arnout Joosse, met zijn bedrijf JSK Groep. De twee andere bedrijven die bereid waren om te sponsoren waren VGMC van onze eigen voorzitter Herman van der Gronden en Broekhuis auto‘s uit Harderwijk. De vereniging is deze bedrijven uiteraard zeer erkentelijk! Het geld moet nog geteld worden, maar het staat al vast dat het toernooi, naast goede publiciteit bij het Nunspeetse bedrijfsleven, ook een mooie bijdrage levert aan onze clubkas. Mocht je onverhoopt dit toernooi gemist hebben en wil je op de hoogte blijven van eventuele andere activiteiten voor bedrijven, mail dan naar rva@ntcdewiltsangh.nl. Op naar het 3e NBTT! Patrick Bus, Arnout Joosse en Caspar Norg.

Leden met tijdelijke ledenpassen opgelet!!! Ben je in het bezit van een tijdelijke ledenpas en heb je bericht gehad dat je je KNLTB-pas op kunt halen? Ruil je pas dan UITERLIJK DINSDAG 19 JULI om! Na deze datum worden de tijdelijke passen van desbetreffende leden geblokkeerd en is het NIET meer mogelijk om af te hangen en dus te tennissen. 9


Open dag jeugd tennisclub De Wiltsangh Afgelopen zaterdag (14 mei, red.) werd onder stralende weersomstandigheden op het tennispark van de `Wiltsangh` een open dag gehouden voor de jeugd. De jeugd kon in het kader van het KNLTB project ‗Zonder jouw is er geen bal aan‘ kennismaken met de tennissport.

Overleg met tennisleraar Kees van Marle

De open dag viel samen met de racketochtend, die iedere zaterdag van 10.00 tot 11.30 uur voor de jeugd gehouden wordt. Hier kunnen ze samen onder begeleiding gezellig tennissen. Tijdens de open dag kon de jeugd tennisspelletjes doen, zelf tennissen en kijken naar demonstratiepartijen.

Wil je ook eens kennismaken, kom dan op zaterdag naar de racketochtend op de Wiltsangh, rackets en ballen zijn aanwezig. Je mag gratis een aantal keren meedoen.

In de rij voor het slaan van mooie ballen!

Grotere en kleinere deelnemers

Oefening voor de allerkleinste met een klein net

Het publiek 10


Familietoernooi bij N.T.C. De Wiltsangh Op Hemelvaartdag was bij de tennisvereniging het jaarlijkse familietoernooi, voorheen bekend als ouder- en kindtoernooi. Er waren dit jaar 22 dubbels die zich hadden ingeschreven voor dit gezelligheidstoernooi, georganiseerd door de Jeugdcommissie. De meeste deelnemers waren dan ook jeugdleden met één van hun ouders, een enkel seniorlid had zich ingeschreven met zijn/haar kind. Zoals het hele voorjaar al het geval is, zaten ook deze dag de weersomstandigheden mee. Op deze zonovergoten dag was het naast de baan nog prettiger toeven dan op de baan. Kees en Kevin openen het toernooi

Dat er op het tennispark tegenwoordig een automatische sproeifunctie is ingesteld, was een verrassing voor de spelers die op dat moment op de baan stonden. Het werd een welkome onverwachte pauze. Iedereen wist meteen wat die zoemer betekende die enkele minuten eerder afging. Tussendoor hebben Fred en Ingrid Pieterson een heerlijke lunch verzorgd. Op het gravel werd er, ondanks het vriendschappelijke karakter van het toernooi, soms stevige strijd geleverd. De deelnemers waren in 5 poules ingedeeld, rekening houdend met leeftijd en sterkte. De poulewinnaars van het toernooi waren: Poule A: Kaj en Kees van Marle Poule B: Sterre en Frank Dekker Poule C: Joost Kamp en Rian Bongers Poule D: Daniel en Rob Buijs Poule E: Robbert van Hal en Inge Devos De ‗prijsuitreiking‘ bestond aan het einde van de dag uit een grote verloting met voor ieder jeugdlid een prijs.

11


Foto’s Familietoernooi

Jill en Heike in actie

Nelson en Brenda

Maartje en Nancy

Kirsten en haar moeder

Nieuw op de baan! Automatische sproei-installatie

Tennisleraar Chris was er ook

12


Fred en Ingrid verzorgden de lunch...

...die gretig werd afgenomen...

...door jong...

...en oud

Groepsfoto van alle deelnemers

13


Bal- en slagvaardigheid bij Tennisclub De Wiltsangh Afgelopen zaterdag (25 juni, red.) vond voor de jeugd de bal- en slagvaardigheidsochtend plaats. Bijna 30 kinderen deden mee aan diverse behendigheidsspelletjes en tennisvaardigheden, zoals minitennis, pionnentennis, tennis met zeer grote zachte ballen, ballenkanon, dropshots, etc. Vanwege het slechte weer moest uitgeweken Chris Dijkhuizen geeft instucties worden naar de bij minitennis tennishal, waar het evenement ook prima plaats kon vinden. Na afloop werden de certificaten uitgereikt in de kantine. De ochtend stond onder leiding van de tennisleraren van de Wiltsangh: Chris Dijkhuizen en Kees van Marle.

Foto van alle deelnemers

Kees van Marle geeft training

Er was ook drinken met wat lekkers

Kom jij ook op de RACKETOCHTEND? Elke zaterdag van 10.00 - 11.30 uur m.u.v. schoolvakanties voor alle kinderen van De Wiltsangh Elke zaterdagmorgen is er voor alle kinderen van De Wiltsangh racketochtend. Onder leiding van 1 of 2 volwassenen wordt er dan met de kinderen gespeeld. De oudere kinderen kunnen samen een wedstrijdje spelen, de jongere kinderen krijgen de ballen door de volwassene(n) aangespeeld. Het is leuk om wat extra te oefenen en eens met andere kinderen te spelen.

14


Competitie jeugd N.T.C. De Wiltsangh Deze keer een verslag meisjesteam t/m 12 jaar.

van

het

Een verrassende promotie was het resultaat van de eerste competitiehelft voor het meisjesteam t/m 12 jaar. Dat betekent dat het team voor de tweede competitiehelft bij de sterkere teams is ingedeeld. Dat was voor de meisjes vorige week geen belemmering om vol gas te geven. In een uitstekende wedstrijd Even rust tussen de partijen met veel strijd werd dan wel met 2-4 verloren van het Apeldoornse Daisy, maar ze konden allemaal met opgeheven hoofd de baan verlaten. Topper van de dag was weer Gulliko Barro die zowel haar enkel- als dubbelpartij wist te winnen.

Gulliko Barro in haar enkelpartij

Beau Bronkhorst en Isa Vijsma in hun dubbelpartij

De uitslagen van de andere jeudteams van de afgelopen week: Jongens t/m 10 jaar : De Punt 1 – Wiltsangh 1 6-0 Meisjes t/m 14 jaar : Strokel 2 – Wiltsangh 1 1-5 Meisjes t/m 14 jaar : Wapenveld 1 – Wiltsangh 2 6-0 Gemengd t/m 17 jaar : Sprenklaar 1 – Wiltsangh 1 0-5

15


Tenniscompetitie zit er op! Gisteren vond op het sportpark van NTC De Wiltsangh de laatste competitiewedstrijd van het voorjaar plaats. Het eerste meisjesteam t/m 14 jaar sloot af met een knappe 6-0 zege op Elburg. Hieronder het totaaloverzicht van alle jeugdteams van onze verenging. GEMENGD T/M 17 JAAR Jorian de Mots, Astrid van den Outenaar, Kaj van Marle, Evelien van Marle, Bernd Hoekzema, Sarah Pieltjens Halverwege de competitie stond het team al op de eerste plaats. Dat hebben ze vast weten te houden. De laatste wedstrijd tegen Strokel 1 is met 5-0 gewonnen, waarmee zij kampioen zijn geworden. 6007 zaterdag morgen Open klasse Gemengd t/m 17

1 WILTSANGH 1 2 STROKEL 1 3 DE MATEN 2 4 SPRENKELAAR 1

6 6 6 6

29 18 8 5

MEISJES T/M 14 JAAR 1e TEAM Het team met Ena Porovic, Maartje Grootes, Romee van der Kleij, Jill Angel en invaller Beau Bronkhorst speelden hun voorlaatste wedstrijd (moeten nog inhalen tegen Elburg) tegen Nijkerk en moesten winnen om nog kans te maken op de eerste plaats. Dat lukte helaas niet. Nijkerk ging met een 2-4 naar huis. Onze meiden houden hiermee wel de 2e plaats. Een knappe prestatie. 6512 zaterdag morgen Open klasse Meisjes t/m 14

1 NIJKERK 1 2 WILTSANGH 1 3 ELBURG 1 4 STROKEL 2

6 6 6 6

32 26 9 5

MEISJES T/M 14 JAAR 2e TEAM In dit team spelen Henny van Straaten, Sophie Moerer (10 jaar!) en de zusjes Elise en Esmee Slager. Ze werden door de KNLTB wel heel erg zwaar ingedeeld en dat bracht ze, ondanks af ent toe fantastisch spel, niet verder dan de laatste plaats.

16


6511 zaterdag morgen Open klasse Meisjes t/m 14

1 STROKEL 1 2 SPRENKELAAR 1 2 WAPENVELD 1 4 WILTSANGH 2

6 6 6 6

34 17 17 4

MEISJES T/M 12 JAAR Beau Bronkhorst, Isa Vijsma, Maud Kok en Gulliko Barro zijn na de promotie zwaar op de proef gesteld. Twee duidelijk sterkere tegenstanders. De laatste wedstrijd tegen Wezep ging net aan verloren. Erg goed spel, maar toch laatste in deze poule. EINDSTAND POULEFASE 2: 8435 woensdag middag Open klasse Meisjes t/m 12

1 WAPENVELD 1 2 DAISY 1 3 WEZEP 1 4 WILTSANGH 1

3 3 3 3

18 10 4 4

JONGENS T/M 10 JAAR Met Joost Kamp, Bjรถrn van der Helm, Morrison Angel en Quinten de Jong. Ook gepromoveerd en eveneens een paar zware wedstrijden gehad. Maar door een mooie 4-2 overwinning op Quick ook beslag weten te leggen op een derde plek. Een knappe prestatie! EINDSTAND POULEFASE 2: 8731 woensdag middag Open klasse Jongens t/m 10

1 DE PUNT 1 2 STROKEL 1 3 WILTSANGH 1 4 QUICK-A 1

3 3 3 3

18 8 6 4

MINI EN DRIEKWART TEAMS Bij de Wiltsangh spelen ook nog 3 teams in de mini- en driekwartcompetitie. En ook die doen het erg goed, getuige een 1e, een 2e en een 3e plaats in de ranglijsten. Deze teams spelen op speciale kleine baantjes, of op grote banen die maar voor de helft of driekwart worden gebruikt. Het zijn de jongste kinderen die hieraan meedoen.

17

>>


Team 1 Mini Joost Kok en Daniel Buis hebben het fantastisch gedaan! 4 keer 8-0 gewonnen en 1 keer 7-1. Dan kun je niets anders zijn dan kampioen! 9703 vrijdag middag Open klasse Mini

1 WILTSANGH 1 2 STROKEL 1 3 ELBURG 1 4 SWIFTERBANT 4

5 5 4 4

39 24 17 14

Team 2 Mini Het team van Geraldine Ax, Tim van de Ruitenbeek en Tim Fhijnbeen hebben de tweede plaats halverwege de competitie verruild voor de eerste plaats. Het tweede kampioensteam van onze vereniging en dat in hun eerste jaar. Een superprestatie! 9704 vrijdag middag Open klasse Mini

1 WILTSANGH 2 2 IRMINLOO 1 2 WEZEP 2 4 HEERDE 1

5 5 5 4

35 27 27 13

Team 1 Driekwart: Met Julia van der Laan, Maebel Frens en Jasmijn Buis een keurige vierde plaats. Goed gespeeld! 9806 vrijdag middag Open klasse Driekwart

1 EPE 1 2 SWIFTERBANT 2 3 WEZEP 1 4 WILTSANGH 1

5 5 5 5

26 26 11 10

18


Kees van Marle coacht "zijn" (Mix t/m 17) pupil Evelien

Beau Bronkhorst hier in actie voor de Meisjes t/m 14

Beau Bronkhorst en Gulliko Barro (Meisjes t/m 12)

Maartje Grootes in actie (Meisjes t/m 14 team I)

Elise Slager in actie voor Meisjes t/m 14 team II

Jorian de Mots (Mix t/m 17)

Sophie Moerer speelt haar enkelspel (Meisjes t/m 14 team II)

19

Sarah Pieltjens (Mix t/m 17) gaat serveren

Maud Kok en Isa Vijsma (Meisjes t/m 12) vegen de lijnen


Ladies Day 2011 Het is al een traditie van jaren en we willen deze graag voortzetten. Daarom nodigen wij alle ‗ladies‘, jonge en iets oudere, van onze tennisclub uit om ook dit jaar weer in te schrijven voor deze bijzonder gezellige dag. Dit jaar is donderdag 8 september vastgesteld om elkaar te treffen op het gravel en naast een gezellige pot tennis zal ook de innerlijke mens niet worden vergeten. Er hangt vanaf begin augustus een lijst in de kantine om je aan te melden, want we willen graag weten hoeveel ‗ladies‘ mee willen doen. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar. De kosten voor deze dag zijn €8,-. Wij gaan ervoor en nu jij nog… Ann, Joke, Marja en Wil.

Laatste serie lessen zomertraining Na de zomervakantie volgen de laatste lessen van het zomerseizoen. De lessen van de trainers starten echter niet in dezelfde week.

 De lessen van Jaap van Pelt starten in de week van maandag 15 augustus.  De lessen van Chris Dijkhuizen starten in de week van maandag 29 augustus. - Vacature De tennisvereniging is op zoek naar een nieuwe ledenadministrateur (m/v) om vanaf begin 2012 de ledenadministratie op zich te nemen. Beschrijving van de taken:  Bijhouden van de ledenadministratie van de vereniging. O.a. verwerken van aan- en afmeldingen en aanvraag / afgifte van KNLTB-pasjes.  Afgifte en beheer van tijdelijke pasjes.  Periodiek voorzien van bestuur en commissies van de mutaties via een besloten Gmail-account. Er is een vervanger beschikbaar bij afwezigheid en vakanties. Als vrijwilliger bij De Wiltsangh help je mee aan het succes van de vereniging. Je beloning is een hoop waardering en een uitnodiging voor de vrijwilligersavond. Lijkt het je leuk om deze taak uit te voeren of wil je meer weten? Neem dan even via e-mail of telefoon contact op met het secretariaat. 20


Titel Tekst


Activiteitenkalender Augustus 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 20 Invitatietoernooi 7 ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 27 Clubkampioenschappen (13+) (start) (JEUGD) 6 Zondag 28 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 ————————————————————————————————————————–————Maandag 29 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Dinsdag 30 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Woensdag 31 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Pupillenkampioenschappen t/m 12 jaar van 14.00 - 18.00 uur (JEUGD) 7 ————————————————————————————————————————–————September 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————Donderdag 1 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Vrijdag 2 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Zaterdag 3 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Zondag 4 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 ————————————————————————————————————————–————Maandag 5 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Dinsdag 6 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Woensdag 7 Dutch Hair Clubkampioenschappen (start) 7 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Donderdag 8 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Ladies day 7 Vrijdag 9 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 Clubkampioenschappen (13+) (JEUGD) 6 Zaterdag 10 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 Clubkampioenschappen (13+) (slot) (JEUGD) 6 Feestavond en afsluiting clubkampioenschappen (JEUGD) Zondag 11 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 ————————————————————————————————————————–————Maandag 12 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 Dinsdag 13 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 Woensdag 14 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 Donderdag 15 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 Vrijdag 16 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 Zaterdag 17 Dutch Hair Clubkampioenschappen 7 Najaarscompetitie (start) 4* Zondag 18 Dutch Hair Clubkampioenschappen (slot) 7 Najaarscompetitie (start) (JEUGD) 4* ————————————————————————————————————————–————Maandag 19 Najaarscompetitie (start) 7* Vrijdag 23 Jongerenavond vanaf 19.00 uur (JEUGD) 4 Zaterdag 24 Najaarscompetitie 4* Zondag 25 Najaarscompetitie (JEUGD) 4* ————————————————————————————————————————–————Maandag 26 Najaarscompetitie 7* ————————————————————————————————————————–————-

22


Dutch Hair Clubkampioenschappen 2011 voor SENIOREN Van woensdag 7 september t/m zondag 18 september

Opzet 2011:

Deelname is mogelijk voor seniorleden (18 jaar en ouder) en de jeugdkampioenen 2010 voor 1 onderdeel, onder voorwaarde dat zij ook aan de jeugdkampioenschappen 2011 deelnemen.

 

Zowel de singles als de dubbels worden in poules gespeeld.

Veteranen 50+ kunnen meedoen in de heren en dames dubbel en de gemengd dubbel. (geen indeling in sterkte!) Bij geringe deelname wordt samengevoegd met de 18+. Wil je dit niet, dan gaarne vermelden bij opmerkingen op het opgaveformulier.

Je speelt mee voor het clubkampioenschap per inschrijvingscategorie. Het inschrijvingsformulier is elders in deze Let opgenomen.

Wedstrijdreglement Clubkampioenschappen 2011

  

Je kunt voor ten hoogste 2 onderdelen inschrijven.

Deelnemers moeten zich 15 minuten voor aanvang van de partij melden. Bij te laat komen kan een walk-over het gevolg zijn.

De partijen worden gespeeld om twee gewonnen sets. Bij calamiteiten kan de wedstrijdcommissie besluiten de derde set als super tiebreak (tot 10) te spelen. Voorts kan bij grote tijdnood worden overgegaan op korte sets door te beginnen bij 2-2 en de 3e set als super tiebreak te spelen. Dit alles steeds ter beoordeling van de wedstrijdcommissie.

De prijsuitreiking op de laatste zondag is onderdeel van het toernooi. Niet aanwezig is……. geen prijs.

 

Het uitreiken van een 2e prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers per categorie.

Zorg ervoor dat je de schoenen voor de hal bij je hebt. Voor uitwijk bij slecht weer of planningsproblemen.

Verhinderingen: - Bij inschrijving voor 2 onderdelen is 1 verhindering toegestaan. - Bij inschrijving voor 1 onderdeel zijn 2 verhinderingen toegestaan. - Bij dubbels worden niet gelijke verhinderingen opgeteld. - In het finale weekend zijn geen verhinderingen toegestaan.

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per onderdeel per deelnemer.

Bij de dubbels moeten beide partners inschrijven. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de wedstrijdcommissie categorieën samenvoegen of laten vervallen.

Onder degenen die bij de prijsuitreiking aanwezig zijn wordt een verloting gehouden met prachtige prijzen.


INSCHRIJFFORMULIER DUTCH HAIR CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2011 Achternaam Voornaam Geboortedatum Speelsterkte Telefoon

enkel

dubbel

Thuis: Mobiel: Schrijft in voor:

DE 0 DE (5,6) 0 DE (7)

HE 0 HE (3,4) 0 HE (5,6)

DD 0 DD (5,6) 0 DD (7)

HD 0 HD (3,4) 0 HD (5,6)

GD 0 GD (3,4) 0 GD (5,6)

0 DE (8,9)

0 HE (7)

0 DD (8,9)

0 HD (7)

0 GD (7)

0 HD (8,9)

0 GD (8,9)

0 HD (50+)

0 GD (50+)

0 HE (8,9) 0 DD 50+ Naam partner DD HD GD

Let op partners moeten zelf ook inschrijven! Verhinderin-

Datum

Tijd

1 2 Opmerkingen:

Inleveren in het clubhuis in de witte brievenbus, uiterlijk op maandag 29 augustus 2011 tot 18.00 uur. Er liggen ook inschrijfformulieren in het clubhuis bij de affiches.


aug. - nov. 2011 Oktober 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 1 Najaarscompetitie 4* Zondag 2 Najaarscompetitie (JEUGD) 4* ————————————————————————————————————————–————Maandag 3 Najaarscompetitie 7* Zaterdag 8 Najaarscompetitie 4* Zondag 9 Najaarscompetitie (JEUGD) 4* ————————————————————————————————————————–————Maandag 10 Najaarscompetitie 7* Zaterdag 15 Najaarscompetitie 4* Echtparen-/scharreltoernooi 7 Zondag 16 Najaarscompetitie (JEUGD) 4* ————————————————————————————————————————–————Maandag 17 Najaarscompetitie 7* Zaterdag 22 Najaarscompetitie 4* Zondag 23 Najaarscompetitie (JEUGD) 4* ————————————————————————————————————————–————Maandag 24 Najaarscompetitie 7* Zaterdag 29 Najaarscompetitie (slot) 4* Zondag 30 Najaarscompetitie (slot) (JEUGD) 4* ————————————————————————————————————————–————Maandag 31 Najaarscompetitie (slot) 7* ————————————————————————————————————————–————November 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————Wintercompetitie (data nog niet bekend) 3 ————————————————————————————————————————–————* Aantal banen geldt alleen indien buiten gespeeld kan worden. Indien naar de hal moet worden uitgeweken gelden er andere regels. Doorlopend gedurende het seizoen (senioren) Racketwisselen: Iedere maandagavond vanaf 19.30 uur Iedere vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur

Banen 6 7

Doorlopend gedurende het seizoen (jeugd) Racketochtend: Iedere zaterdagochtend van 10.00 uur - 11.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)

Banen 3

————————————————————————————————————————–————De activiteiten zijn volledig aangevuld t/m november 2011. Achterin vindt u de volledige jaarkalender voor 2011. De kalender is onder voorbehoud van wijzigingen en typ- of zetfouten. ————————————————————————————————————————–————N.B. Als alle buitenbanen bezet zijn door activiteiten kan in de hal vrij getennist worden met de juiste schoenen. ————————————————————————————————————————–————-

27


Oenenburgweg 82 Voor een afspraak belt u 0341-256025 of gaat u naar www.thijsvoerman.nl en maak zelf uw afspraak on-line.


Klaverjasseizoen 2010 – 2011 Nu het verslag van de competitie en de klaverjasmarathon. Er gaan vast mensen denken: nou ja, moet dat nu nog, het is alweer juli. En ja, daar hebben we natuurlijk over nagedacht en doen dit niet zo maar. Voor je het weet is: deze mooie zomer al weer lang voorbij. En is het weer oktober, en ja agenda bij de hand 14 oktober is de 1e klaverjasavond weer. De competitie: We hadden deze winter in totaal 20 deelnemers. Echter, met veel verhinderingen. Dit betekende dat we gemiddeld 3 tafels op een avond hadden. Met het mes op tafel werd niet gespeeld, hoewel de tongen soms scherp konden zijn met het nabespreken van een pot. Maar ja, ik zeg altijd maar: achteraf kiek je een koe in de konte. Degene die de poedel speelde op de avond, zorgde de keer erop voor de hapjes. Betaald vanuit de kas, zeker geen hoog bedrag maar er werd altijd weer iets lekkers op tafel gezet met veel variatie. En als klap op de vuurpijl had Willem Jan Biegnole de laatste avond zijn heerlijke satÊ klaargemaakt. De uitslag: 1e Sabine Weber, 2e Jan Riesebosch, 3e Willem Jan Biegnole Daarnaast hebben we ook een roem- en marsklassement die gewonnen werd door niemand minder dan Roel Lubberts. En Roel, inderdaad, dan wordt kaarten weer leuk, zoals je altijd zegt als het kleintje boer weer gelukt is. De Marathon: Zaterdag 12 maart ging deze om 12 uur van start. 13 deelnemers, echt het minimum, de 1e marathon was nog minimaal 20 deelnemers. Echter, we hadden besloten om het wel door te laten gaan. Dit jaar hadden we voor het eerst ook het herendubbel / damesdubbel / mixed dubbel ingevoerd. Dit betekende dat je je als 2 tal inschreef en beiden de helft speelde. Samengevat: 13 deelnemers, maar de gezelligheid was er niet minder om. Enkel de muziek die gedraaid werd, was al hartstikke goed en ieder genoot 29

>>


hiervan. Degene die dit verzorgde: complimenten, klasse en topgaaf. Zoals gewoonlijk is ons streven om een leuke prijzenpot te hebben. Dit was ook dit jaar weer het geval. Dit is alleen mogelijk, omdat we jaarlijks worden gesponsord en dus ook dit jaar weer. Sponsor is Mike Meyers met zijn bedrijf D&M BOUW. Jaarlijks worden wij voorzien van een heerlijke Chinese maaltijd. Mike bedankt, dankzij jou kunnen we een mooie prijzenpot presenteren. De uitslag: 1e Sabine Weber, 2e Esther Boas, 3e Marlies de Vreught. Ook hier hadden we een hoogste roem- en marsuitslag en was Mien Klopman de beste. Nu hoor ik jullie denken: alleen maar vrouwen? Terwijl klaverjassen toch een mannensport is? Ja, wat moet ik hier voor (on)zinnigs op zeggen? De tijd dat vrouwen alleen maar theedrinken, breien en haken is voorbij!!!! Tenslotte: (ik hoop dat jullie nog niet doorgebladerd hebben) wil ik een ieder die een beetje kan klaverjassen uitnodigen voor het seizoen 2011 – 2012. Degene die niet kan klaverjassen: op internet zijn tegenwoordig veel sites waar het makkelijk te leren valt, bijv. www.spelpunt.nl. En als je de basis onder de knie hebt, dan leer je de rest bij ons. Heb je vragen, je kunt altijd Sabine Weber of mij aanspreken of bellen. Groeten organisatie, Sabine Weber en Aart Pluim

Uitslagen thuisblijverstoernooi Hieronder volgen de uitslagen van het thuisblijverstoernooi. Meer hierover leest u in de volgende editie van de Let. HE: HD1: HD2: DD: GD1: GD2: GD3:

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Mike Meijers Rob Alkema & Stefan van Beek Kees van Egmond & Ton Kuypers Annie v.d. Streek & Wilma Stoffelen Dochter & vader van der Veen Thea Alkema & Gerard Couprie Voerman & Voerman 30


31


50-plustoernooi: Verslag van een topdag (9 juni 2011) Het is zo langzamerhand al een traditie, ons 50-plustoernooi. In de hele regio wordt dit toernooi gehouden en ik moet zeggen, uit eigen ervaring, dat Nunspeet een zeer goede naam heeft op dit gebied. De organisatie was dit jaar, en hopelijk ook het volgende jaar, in handen van Gerard Couprie en zijn maten. Hij heeft er een heel stel om zich heen verzameld en is heel goed in delegeren… en ik moet vaststellen, het werkt. Zesenvijftig 50-plussers hadden zich opgegeven, waarvan tien uit de regio, maar deze ‗buitenstaanders‘ behoren zo langzamerhand tot de vaste bezetting op dit toernooi. Om te beginnen stond om 9.30 uur in een feestelijk versierde kantine al een rij deelnemers om zich in te schrijven. Ze kregen allemaal een tasje uitgereikt met allerlei hulpmiddelen om deze dag tot een goed einde te brengen… vitaminepillen, gel voor stijve spieren, een kompasje om de richting te bepalen van de bal en met een polszweetbandje van Garage Wensink kwam het helemaal goed. Kom er maar eens op! Achter de bar stonden Henk en Lies iedereen te voorzien van koffie met gebak. In de keuken stond Hilda steeds maar de potten te vullen. Het gebak werd gesponsord door Bakker Bart en Limburgia had een bijdrage voor de prijzentafel. Ook Sporthuis Karssen nam een gedeelte van de prijzen voor zijn rekening. Nu we toch aan het namen noemen zijn, mogen we het bed en breakfast ‗De Droomhoeve‘ en Demisol niet vergeten. Zonder sponsoren is zo‘n toernooi toch een stuk minder leuk. We speelden drie kwartier en soms twee keer direct achter elkaar in een poule van vier of vijf. Er werd leuk gespeeld en er was één regel waar iedereen zich aan hield: de bal is in als hij in is en de bal is uit als hij uit is!!! Dit was een goede afspraak en voorkwam veel gedoe en boze gezichten… De 5-sterrenlunch werd verzorgd door Bas Maat en zijn vriend/cateraar uit Leersum van restaurant Darthuizen. Ik moet zeggen: ze mogen blijven, want het 32


was erg smakelijk en zeer gevarieerd. Een tomaten-/basilicumsoepje in een champagneglas is toch een culinair hoogstandje. Deze lunch werd muzikaal ondersteund door onze toetsenist Wout FleddÊrus. Aan het eind van de middag werd de prijsuitreiking en de nazit opgeluisterd door het Wiltsanghcombo, speciaal voor deze dag samengesteld, bestaande uit voornoemde Wout, Rinus Plakke, Chris Steketee en Henk Slats .De heren brachten een leuk stuk muziek ten gehore, wat uitstekend paste bij deze doelgroep van 50plussers. De traditie van aardbeien met slagroom werd voortgezet, heerlijk‌ zonder EHEC. De belangrijkste speler van deze dag, die zich geregeld liet zien, was de zon! Namens alle deelnemers, wil ik Gerard en zijn medeorganisatoren hartelijk bedanken voor de uitstekende organisatie van dit sportieve evenement. Volgend jaar ben ik, en velen met mij, weer van de partij. Wil Knol

N.T.C. De Wiltsangh kijkt terug op succesvol 50-plustoernooi Onder ideale weersomstandigheden werd op donderdag 9 juni jl. op de gravelbanen van T.V. De Wiltsangh het 50-plustennistoernooi gespeeld. Vanuit de gehele regio kwamen de deelnemers naar het fraai aangeklede tennispark. Na de inschrijving werd een ieder welkom geheten door toernooileider Gerard Couprie. Gespeeld werd er in de dames- en herendubbel en de zogenaamde mixdubbel. Zowel binnen als buiten de banen was sprake van een goede en sportieve sfeer. De horeca met topkok Bas Maat en zijn staf droegen zorg voor een grandioos buffet. De overigens goed gevulde prijzenpot werd mede mogelijk gemaakt door diverse lokale sponsoren. Aan het eind van de middag konden de poulewinnaars hun prijs in ontvangst nemen. Nadien bleef het nog lang gezellig op het terras van de Wiltsangh, waar een combo onder leiding van Wout Fledderus voor de muzikale omlijsting zorgde.

33


34


35


Sponsoren 50-plustoernooi Elders in de Let is een prachtig verslag te lezen van Wil Knol. Wij vragen nog even de aandacht voor onze geweldige sponsoren: 1. 2. 3. 4.

Bed en Breakfast de Droomhoeve Demisol installatiebureau Bakker Bart Hans Karssen Teamsport en Fitness 5. Reisboekenwinkel de Ontdekking (Amersfoort) 6. Vitaminestore (Amersfoort) 7. Slijterij Heyda 8. IJssalon het IJscafe 9. Nissan Dealer vd Bunte 10. Wensink Mercedes 11. Limburgia Bedankt!! Thea, Louise, Hilda, Wout, Bas, Lies, Henk en Gerard en alle deelnemers.

Najaarscompetitie In de najaarscompetitie spelen dit jaar 9 teams van De Wiltsangh:

 Op zaterdagochtend/-middag spelen twee dubbelteams in de categorie 18+: Dames Dubbel 18+ en Gemengd Dubbel 18+.

 Op zondagochtend/-middag spelen twee jeugdteams (enkelspel): Jongens t/m 12 jaar en Jongens t/m 18 jaar.

 Op maandagochtend spelen vijf dubbelteams in de categorie 50+: Twee Heren Dubbel 50+ en drie Gemengd Dubbel 50+. Bij goed weer zijn er over het algemeen ongeveer twee banen per team beschikbaar. Dit is als indicatie in de activiteitenkalender doorgevoerd. Indien echter naar de hal moet worden uitgeweken wordt het aantal banen beperkt. Het is dan dus niet zo dat twee teams ineens alle vier de banen mogen opeisen. Alle spelers veel succes toegewenst!

36


Van de wedstrijdcommissie De afgelopen 3 maanden zijn een aantal competities beëindigd en is ons Rabo Open gespeeld. We kunnen terugzien op uitstekend weer en hoewel we over een fantastische hal beschikken, in deze tijd van het jaar gaat niets boven buiten spelen. Niet iedereen zal het met mij eens zijn, maar zelf kom ik graag rood van het stof van de baan, dus voor mij hoef je niet te sproeien. Voor het behoud van de banen en de belijning is een frequente sproeibeurt echter een must. Als je voor de competitie een aantal keren bij andere verenigingen te gast bent, waardeer je steeds meer onze uitstekende faciliteiten, dit hoor je ook van ploegen die bij ons te gast zijn. Uiteraard blijft altijd wat te wensen over, we proberen dit mede in samenhang met de door de gemeente geïnitieerde revitalisering te verbeteren. In dit kader heeft een delegatie van de gemeenteraad op 28 mei, tijdens de competitiewedstrijden, ons park bezocht. Op deze wijze hebben ze het live-gebeuren van onze club kunnen proeven. Om het gastvrije karakter van onze club te benadrukken, hebben we dit jaar voor het eerst de ‗gastteams‘ die bij ons hun kampioenschap haalden, voorzien van een kleine attentie. Dit is goed gevallen en voor herhaling vatbaar. De wedstrijdcommissie heeft het plan opgevat om onze competitieteams één keer in oktober en één keer in november tegen elkaar te laten spelen op zaterdagen waarop de wintercompetitie de hal niet gebruikt. Hoe we dit moeten gaan opzetten, wordt op dit moment bekeken. We hopen in de Let van september hier wat meer over te kunnen zeggen. Vergeet vooral niet u op te geven voor de Dutch Hair Clubkampioenschappen, voor een ieder is er wel een categorie waarin hij/zij zich kan bewijzen. Voor zover u nog op vakantie gaat, wenst de wedstrijdcommissie u een prettige vakantie toe. Voorjaarscompetitie De voorjaarscompetitie heeft 2 kampioenen opgeleverd. Het zaterdagteam heren 4e klasse van Arnout Joosse wist, met een klinkende overwinning van 6-0 tegen Wezep, op de laatste competitiedag duidelijk te maken wie de sterkste in deze poule was. Het zondagteam gemengd dubbel 3e klas 35+ van Hans Grit moest de laatste dag nog echt aan de bak. Zij zijn kampioen geworden door alles te winnen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat Hilda en Marjan in een zinderende 3setter voor het kampioenschap hebben gezorgd. De voorjaarscompetitie speelde zich weer af in een gezellige sfeer met veel terrasbezetting. De kantinecommissie en degenen die voor maaltijden en hapjes hebben gezorgd, worden langs deze weg nogmaals hartelijk bedankt. Zomeravondcompetitie 2011 Er was dit jaar veel belangstelling voor deelname aan de zomeravondcompetitie, in totaal 6 teams. Dat was ook de reden, dat er op de woensdag geen 37

>>


buitenbanen beschikbaar waren om vrij te spelen. Het was echt zomeravondweer, dus alles is buiten gespeeld. Een uitzondering was de laatste speeldag, die toch ook al samenviel met het RABO Open. Dus toch al weinig banen. Rond 18.00 uur zette een korte maar hevige bui de banen blank. De eerste ronde van het toernooi ging de hal in. Daarna wat veegwerk met de netten, zon en wat geduld en met enige vertraging konden de 3 teams van de zomeravond alsnog hun wedstrijden opstarten. Door wat creatief planwerk, gebruik van de hal en medewerking van de spelers/speelsters kon de competitie en ook het toernooi tijdig worden afgewerkt. Er was ook nog tijd voor een (kampioens)borrel en wat hapjes. Er werd dit jaar in klasses gespeeld, waarbij rekening werd gehouden met het teamgemiddelde qua sterkte en een speelsterktebeperking. Dat was even opletten met het inschakelen van reserves. De resultaten: 2e klasse (GD): Team van Kees van Marle werd in hun poule overtuigend kampioen met 21 punten. In een andere poule had het team van Hans Grit het moeilijk en uiteindelijk moesten ze genoegen nemen met een 4e plaats. 3e klasse (GD): Team van Hans Vriend kampioen. De beslissing viel pas op de laatste speeldag. Ondanks verlies op de laatste speeldag werden ze toch kampioen. 3e klasse (DD): Team van Debby Ollebek moest tot de laatste dag wachten voor de eindstand duidelijk was. Elburg werd kampioen en het team van Debby net tweede. Jammer. 3e klasse (DD): Team van Annekee van de Woude kwam in een andere poule uit. Vorig jaar kampioen. Dit jaar helaas geen herhaling, ze werden 4e. 4e klasse (DD): Een nieuw team onder aanvoering van Ellen Fidder. Jong en enthousiast en het resultaat mocht er zijn, het eerste jaar meteen kampioen met 20 punten. Fantastische prestatie. De 3 kampioensteams van harte gelukgewenst. Heeft de wijn gesmaakt? De andere teams volgend jaar meer succes toegewenst. Wiltsangh Rabo Open In tegenstelling tot wat de weergoden voorspelden, hebben we onder goede weersomstandigheden ons Wiltsangh Rabo Open kunnen spelen. Het spitsuur op de woensdag was snel in normale banen geleid. We hebben rond de 120 deelnemers gehad, wat een aanzienlijk stijging t.o.v. 2010 betekent, toen hadden we 85 deelnemers. De door onze hoofdsponsor, de Rabobank, ter beschikking gestelde giftbag, welke nog door Zwem- en recreatiecentrum de Brake en Intersport Meijers royaal werd aangevuld, viel bij de deelnemers goed in de smaak. Het is altijd weer een hele opgave om alle partijen op tijd gespeeld te krijgen. Op de finaledag wisten Kevin en Colin er bijna geen einde aan te krijgen. Jammer dat Colin vanwege een blessure moest opgeven. Wij hopen dat alle deelnemers 38


volgend jaar weer van de partij zijn. Wat is een dergelijk toernooi zonder dat de hapjes en drankjes goed verzorgd zijn. Door een uitstekende verzorging van onze kantinedienst en het hapjesteam bestaande uit Carolien Beek, Ans van de Nagel, Joan Barneveld, Hinke Galema, Wout Fledderus en Louise Hilferink werd het een zeer ―smakelijk‖ toernooi. Een overzicht van de winnaars per categorie treft u elders in deze Let aan. Dutch Hair Clubkampioenschappen Van 7 t/m 18 september worden onze Dutch Hair clubkampioenschappen gespeeld. Het spelen is in vele categorieën mogelijk. Dus eigenlijk is er geen enkele reden te bedenken om u hiervoor niet in te schrijven. In deze Let is een inschrijvingsformulier opgenomen, vergeet dit niet in te vullen. Namens de Wedstrijdcommissie, Hend van der Horst.

Winnaars Rabo Open 2011 HE 4 HE 5 DE 5 DD 5

1 2 1 2 1 2 1 2

HE6 HD 6

1 2 1 2

DD 6

1 2

GD 6

1 2

HE 6 35+ HD 6 35+

1 2 1 2

Max Kraak Remon Wierdsma Nathan Strijkert Roelof de Jager Sylvia Teunis Jantina van Sloten Jantina van Sloten Esther Wayer Shanna Hilferink Meta Joosse Kevin Garderbroek Colin Jacobs Roelof de Jager Nathan Strijkert Colin Jacobs Caspar Norg Henny van der Horst Jolanda Smink Ineke de Man J van Schalkwijk Joren de Goede Merinde van de Ven Thijs Morgenstern Simone Vosman Remko van der Horst Ko Oudhof Willem Hoekwater Martin Noordberger Jan Lieman Peter Vos

GD 6 35+ 1 2 HE 7 HD 7

1 2 1 2

DE 7 DD 7

1 2 1 2

HE 7 35+ HD 7 35+

1 2 1 2

GD 7 35+ 1 2 HD 8

1 2

39

Mike Meijers Sabine Weber Henk van der Horst Sonja van der Horst Willem Schild Johan Lolkema Rinus Groeneveld Joop Mazier Bernardo van de Bunte Stephan van de Bunte Sandra Stevens Hinke Galema Marloes van de Veen Bernadette Voerman Rian Bongers Gisela van der Helm Raymond Corbeth Jacques Meuleman Willem Jan Biegnolé Willem Westhof Roy Bos Hans Grit Hans Grit Ellen Fidder Roy Bos Nienke van Bekkum Paul Broekhof Gertan Wllink René van der Molen Freddy Smit


Sponsor in de spot: New Vitality In de rubriek ‗Sponsor in de spot‘ zetten wij een paar keer per jaar een sponsor van onze tennisvereniging in de schijnwerpers. We nemen een kijkje in het bedrijf en vragen waarom de sponsor er nou eigenlijk voor gekozen heeft om de tennisvereniging te sponsoren. Deze keer belichten wij: New Vitality. New Vitality , als je dat leest, dan vraag je je af wat moet ik me hierbij voorstellen? Dus toen ik naar de Harderwijkerweg ging, was het deze vraag die mij bezig hield. In het gesprek met Walter Vendel heb ik hier een heel duidelijk antwoord op gehad. New Vitality is ontstaan naar aanleiding van het lezen van een boek (uit Amerika) over het onderwerp vitaliteit, dat kan worden gerealiseerd door elke week een half uur intensief bepaalde fitnessoefeningen te doen. Gezien de sportachtergrond van Walter was hij hierin enorm geïnteresseerd. New Vitality is gestart in 2005 op een plek in Nunspeet, waar al eerder een sportschool was geweest (van de Meer). Het startteam bestond uit vier personen en het was in de beginperiode niet eenvoudig om de zaak draaiende te houden. Ook de naam ―New Vitality‖ was voor veel mensen te Engels en daardoor onduidelijk. Op dit moment is hiervan geen sprake, elke dag van ‗s morgens tot in de avond is het een drukte van belang, waarbij het personeel (nu 11 man/vrouw in al of geen deeltijd) heel hard bezig is om de ‗klanten‘ te helpen en te ondersteunen. Wat kan New Vitality voor mij als tennisser betekenen, was een logische vraag. Walter zegt heel duidelijk dat zij voor het helpen bij een blessure niet de aangewezen oplossing zijn, hiervoor moet je bij een fysiotherapeut zijn. Wel is het bezoek aan het centrum ter voorkoming van blessures (preventief) heel belangrijk en zinvol. Als doelgroep zijn de mensen van 40 jaar en ouder wel het meest voor de hand liggend, aangezien de kans op blessures bij het ouder worden toeneemt en ook de benadering en de begeleiding van mensen deze groep mensen meer aanspreekt. 40


We kunnen New Vitality opsplitsen in drie invalshoeken: a. Pilates: dit zijn groepslessen, waarbij met een ademhalingstechniek en balletvormen het lichaam sterker wordt, versterking van het core. b. Hypoxi: dit is een afslankmethode, waarbij vooral de buik, billen en bovenbenen worden geactiveerd. c. Power of 10: dit is een unieke personal trainingsmethode die 1 keer per week 30 minuten kost. Altijd onder persoonlijke begeleiding. Alleen of samen met een trainingspartner naar keuze. Ook maakte Walter terecht de opmerking dat bij al deze vormen van fitness een gratis proefles hoort, zodat je rustig kunt proeven van het een en ander, zodat je kunt beoordelen wat het voor jou kan betekenen. Tijdens de rondleiding door het ―zweethok‖, waar heel veel indrukwekkende apparaten staan, geeft hij een demonstratie van hoe er gewerkt wordt. Het was voor mij heel apart om te zien, dat een oefening van twee minuten in een heel rustig tempo zoveel voor je spieren kan betekenen. Walter, bedankt voor het leuke gesprek en de rondleiding en veel succes met New Vitality. Ginus Voorintholt

N.B. Voor geïnteresseerden hieronder een aantal prijzen: POWER of 10 abonnement: SOLO tarief per maand DUO tarief per maand

6 maanden 99,90 euro 79,90 euro

41

12 maanden 89,90 euro 69,90 euro


Kantinedienstrooster In het vervolg kunt u met uw keycard die afgegeven is op uw naam op de dag dat u dienst heeft de bar openen. Heeft u geen Keycard op uw naam, dan dient u de Keycard op te halen bij het desbetreffende hoofd Kantinedienst. HOOFD KANTINEDIENST Sabine Weber, tel. 0341-261289 Datum ma 11 jul 2011 di 12 jul 2011 wo 13 jul 2011

Begintijd 19:30 19:30 19:30

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 (zie boven) Naam Fidder E. Jansma B.J. Gardenbroek J.

Eindtijd 23:30 23:30 23:30

Telefoon 0341-842940 0341-270427 0341-260373

HOOFD KANTINEDIENST Marti Koopman, tel. 0341-263346 Datum do 14 jul 2011 vr 15 jul 2011 di 19 jul 2011 wo 20 jul 2011 do 21 jul 2011 vr 22 jul 2011

Begintijd 19:30 10:30 19:30 19:30 19:30 10:30

Keycard halen: Prins Frederikstraat 30 (zie boven) Naam Gardenbroek J. Schreuder W.H. Grit L.C. Jansma B.J. Gardenbroek J. Schreuder W.H.

Eindtijd 23:30 12:00 23:30 23:30 23:30 12:00

Telefoon 0341-260373 0341-262586 0341-256781 0341-270427 0341-260373 0341-262586

HOOFD KANTINEDIENST Henk Kalle, tel. 0341-254201 Datum di 26 jul 2011 wo 27 jul 2011 vr 29 jul 2011 ma 1 aug 2011 di 2 aug 2011 wo 3 aug 2011 vr 5 aug 2011

Begintijd 19:30 19:30 10:30 19:30 19:30 19:30 10:30

Keycard halen: Mozartlaan 36 (zie boven) Naam Brederode E. van Pieterson I.A. Schreuder W.H. Kraak M. Haaren H.V. van Hoeven J.H.R. Schreuder W.H.

Eindtijd 23:30 23:30 12:00 23:30 23:30 23:30 12:00

Telefoon 0614-442804 0341-252239 0341-262586 0616-552215 0341-279317 0341-843401 0341-262586

HOOFD KANTINEDIENST Kees van Egmond, tel. 0341-251750 Keycard halen: Beethovenlaan 97 (zie boven) Datum ma 8 aug 2011 di 9 aug 2011 wo 10 aug 2011 do 11 aug 2011 vr 12 aug 2011 ma 15 aug 2011 di 16 aug 2011 wo 17 aug 2011 do 18 aug 2011 vr 19 aug 2011 za 20 aug 2011 za 20 aug 2011 za 20 aug 2011 za 20 aug 2011

Begintijd 19:30 19:30 19:30 19:30 10:30 19:30 19:30 19:30 19:30 10:30 12:00 12:00 17:30 17:30

Naam Kraak M. Hogenhout A. Hardenberg G.J. van den Evers L. Schreuder W.H. Hardenberg G.J. van den Hogenhout A. Kok R.M. Gemert E.M. van Schreuder W.H. Kruijk S.R. van der Jong I.E.A. de Nijboer E.A.G. Hulscher M.J.

43

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:30 12:00 23:30 23:30 23:30 23:30 12:00 17:30 17:30 23:00 23:00

Telefoon 0616-552215 0341-251953 0341-256714 0341-260766 0341-262586 0341-256714 0341-251953 0630-018755 0341-252025 0341-262586 0622-221039 0641-016402 0341-250122 0648-645707


HOOFD KANTINEDIENST Sabine Weber, tel. 0341-261289

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 (zie boven)

Datum ma 22 aug 2011 di 23 aug 2011 wo 24 aug 2011 do 25 aug 2011 vr 26 aug 2011 ma 29 aug 2011 di 30 aug 2011 wo 31 aug 2011 do 1 sep 2011 vr 2 sep 2011 za 3 sep 2011 za 3 sep 2011 za 3 sep 2011 za 3 sep 2011

Naam Leutscher R.J. Evers L. Boer E. de Gemert E.M. van Schreuder W.H. Klasen-Kuiper B. Kok R.M. Klasen-Kuiper B. Quist J.M. Schreuder W.H. Olst P.M. van Olst C.J. van Nab P. Foppen C.E.

Begintijd 19:30 19:30 19:30 19:30 10:30 19:30 19:30 19:30 19:30 10:30 9:00 9:00 9:00 9:00

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:30 12:00 23:30 23:30 23:30 23:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

Telefoon 0341-258041 0341-260766 0651-522373 0341-252025 0341-262586 0525-662661 0630-018755 0525-662661 0341-254298 0341-262586 0629-023802 0620-490418 0643-758082 0629-023802

HOOFD KANTINEDIENST Marti Koopman, tel. 0341-263346

Keycard halen: Prins Frederikstraat 30 (zie boven)

Datum ma 5 sep 2011 di 6 sep 2011 wo 7 sep 2011 wo 7 sep 2011 wo 7 sep 2011 do 8 sep 2011 do 8 sep 2011 do 8 sep 2011 vr 9 sep 2011 za 10 sep 2011 za 10 sep 2011 zo 11 sep 2011 zo 11 sep 2011 zo 11 sep 2011 ma 12 sep 2011 ma 12 sep 2011 ma 12 sep 2011 di 13 sep 2011 di 13 sep 2011 di 13 sep 2011 wo 14 sep 2011 wo 14 sep 2011 wo 14 sep 2011 do 15 sep 2011 do 15 sep 2011 vr 16 sep 2011 vr 16 sep 2011 vr 16 sep 2011 vr 16 sep 2011 za 17 sep 2011 za 17 sep 2011 zo 18 sep 2011 zo 18 sep 2011 zo 18 sep 2011

Naam Beek P. Plakke M.G. Hilferink L. Plakke M.G. Duerink T.G. Mazier J. Nagel-Bos A van den Maaskant M. Schreuder W.H. Spijkman J.M. Ittersum A.R. van Alkema R. Veldkamp H. Veldkamp H. Alkema R. Hilferink L. Bruyn-Wouters J. de Alkema R. Veen G. van der Sehic-Simic V. Boer E. de Schootbrugge H. van de Hardenberg G.J. van den Schootbrugge H. van de Hulscher M.J. Schreuder W.H. Schootbrugge H. van de Hulscher M.J. Sehic-Simic V. Frens-Commissaris S.E. Lee W van der Lee W van der Bunte J. van de Lee W van der

Begintijd 19:30 19:30 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 10:30 9:00 10:00 13:30 13:30 14:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 10:30 19:00 19:00 19:00 9:00 10:00 12:00 13:30 16:30

44

Eindtijd 23:30 23:30 23:59 23:59 22:00 23:59 22:00 23:59 12:00 13:30 13:00 18:00 18:00 17:00 22:00 23:59 23:59 22:00 23:59 23:59 23:59 22:00 23:59 22:00 23:59 12:00 22:00 23:59 23:59 13:30 13:00 16:30 19:00 19:00

Telefoon 0341-251400 0341-251007 0623-898261 0341-251007 0341-270167 0341-262968 0341-252732 0341-840073 0341-262586 06-19056147 0638-926938 0616-382211 0622-693683 0622-693683 0616-382211 0623-898261 0341-254785 0616-382211 0341-263394 0341-253069 0651-522373 0341-257342 0341-256714 0341-257342 0648-645707 0341-262586 0341-257342 0648-645707 0341-253069 0341-264200 0341-270364 0341-270364 0341-257547 0341-270364


HOOFD KANTINEDIENST Nog onbekend Datum ma 19 sep 2011 ma 19 sep 2011 ma 19 sep 2011 di 20 sep 2011 wo 21 sep 2011 do 22 sep 2011 vr 23 sep 2011 za 24 sep 2011 ma 26 sep 2011 ma 26 sep 2011 ma 26 sep 2011 di 27 sep 2011 wo 28 sep 2011 do 29 sep 2011 vr 30 sep 2011 za 1 okt 2011 za 1 okt 2011 ma 3 okt 2011 ma 3 okt 2011 ma 3 okt 2011 di 4 okt 2011 wo 5 okt 2011 do 6 okt 2011 za 8 okt 2011 za 8 okt 2011 ma 10 okt 2011 ma 10 okt 2011 ma 10 okt 2011 di 11 okt 2011 wo 12 okt 2011 do 13 okt 2011 vr 14 okt 2011 za 15 okt 2011 za 15 okt 2011 za 15 okt 2011 za 15 okt 2011 ma 17 okt 2011 ma 17 okt 2011 ma 17 okt 2011 di 18 okt 2011 wo 19 okt 2011 do 20 okt 2011 za 22 okt 2011 za 22 okt 2011 ma 24 okt 2011 ma 24 okt 2011 ma 24 okt 2011 di 25 okt 2011 wo 26 okt 2011 do 27 okt 2011 vr 28 okt 2011 za 29 okt 2011

Keycard halen: Prins Frederikstraat 30 (zie boven) Begintijd 9:30 12:30 19:30 19:30 19:30 19:30 10:30 13:30 9:30 12:30 19:30 19:30 19:30 19:30 10:30 9:30 13:30 9:30 12:30 20:30 20:30 20:30 20:30 9:30 13:30 9:30 12:30 20:30 20:30 20:30 20:30 19:30 10:00 10:00 17:30 17:30 9:30 12:30 20:30 20:30 20:30 20:30 9:30 13:30 9:30 12:30 20:30 20:30 20:30 20:30 19:30 14:30

Naam Eindtijd Mosterd H. 12:30 Kappe-Schothans G. 15:30 Uhm M.G.J.M. van 23:30 Morgenstern T. 23:30 Morgenstern T. 23:30 Wentzel J.H.G. 23:30 Schreuder W.H. 12:00 Ittersum A.R. van 17:30 Bartelink G. 12:30 Kappe-Schothans G. 15:30 Wentzel J.H.G. 23:30 Morgenstern T. 23:30 Devos I.R. 23:30 Hardenberg G.J. van den 23:30 Schreuder W.H. 12:00 Roekel J.M. van 13:30 Bunte J. van de 17:30 Roekel J.M. van 12:30 Mosterd H. 15:30 Lammens N.M. 23:30 Veen M. van de 23:30 Westhof W. 23:30 Bunte H. van de 23:30 Spijkman J.M. 13:30 Veldkamp H. 17:30 Olst H.H. van 12:30 Duitman G. 15:30 Bekkum N. van 23:30 Hardeman D.E.F. 23:30 Pieterson I.A. 23:30 Lammens N.M. 23:30 Joosse M.C. 23:59 Jong-van der Hurk H.A.A. de 17:30 Schootbrugge G. van de 17:30 Pater M. de 23:00 Pluim A. 23:00 Beek-Huisman C.T. 12:30 Duitman G. 15:30 Uhm M.G.J.M. van 23:30 Riesebos L. 23:30 Olst P.M. van 23:30 Wentzel J.H.G. 23:30 Stoffelen W.C.M. 13:30 Grit L.C. 17:30 Filart C.M.B. 12:30 Duitman G. 15:30 Beek P. 23:30 Kramer B 23:30 Westhof W. 23:30 Bunte H. van de 23:30 Joosse M.C. 23:59 Quist-Sandee S.E. 19:00

45

Telefoon 0341-251684 0341-258230 0341-257189 0341-257761 0341-257761 0341-261129 0341-262586 0638-926938 0341-253725 0341-258230 0341-261129 0341-257761 0341-254552 0341-256714 0341-262586 0341-270022 0341-257547 0341-270022 0341-251684 0341-842833 0623-749693 0341-258623 0341-257547 06-19056147 0622-693683 0341-261115 0525-654332 0341-262521 0341-260157 0341-252239 0341-842833 0341-263001 0341-254427 0341-257051 0341-252605 0341-257602 0341-251315 0525-654332 0341-257189 0654-261423 0629-023802 0341-261129 0341-256083 0341-256781 0341-262926 0525-654332 0341-251400 0644-049651 0341-258623 0341-257547 0341-263001 0341-254298


Jaarkalender 2011 Senioren Elke maandagavond vanaf 19.30 uur racket wisselen Elke vrijdagochtend vanaf 09.30 uur racket wisselen Zaterdag Woensdag Zaterdag Maandag Donderdag Zaterdag Oktober Dinsdag

20 aug. 07 sept. 17 sept. 19 sept. 08 sept. 15 okt. 27 dec.

Aantal banen 6 7

Invitatietoernooi Start Dutch Hair clubkampioenschappen t/m 18 september Start najaarscompetitie t/m 29 oktober Start najaarscompetitie t/m 31 oktober Ladies Day Echtparen-/scharreltoernooi Start wintercompetitie (data nog niet bekend) Oliebollentoernooi, evt. ook nog woensdag

7 7 4* 7* 7 7 3 4

Jeugd Aantal banen 3

Elke zaterdagochtend

Racketochtend van 10.00-11.30 uur

Zaterdag Woensdag Zaterdag Zondag Vrijdag Zaterdag Vrijdag Woensdag

Clubkampioenschappen (13+) t/m zaterdag 10 september Pupillenkampioenschappen t/m 12 jaar van 14.00-18.00 uur Feestavond en afsluiting clubkampioenschappen Start najaarscompetitie t/m 30 oktober Jongerenavond vanaf 19.00 uur Sinterklaastennis van 10.00 tot 12.00 uur Jongerenavond vanaf 19.00 uur Oliebollentoernooi van 11.00-15.00 uur

27 aug. 31 aug. 10 sept. 11 sept. 23 sept. 03 dec. 09 dec. 28 dec.

6 7 4* 4 4 3 4

* Aantal banen geldt alleen indien buiten gespeeld kan worden. Indien naar de hal moet worden uitgeweken gelden er andere regels. N.B. Als alle buitenbanen bezet zijn door activiteiten kan in de hal vrij getennist worden met de juiste schoenen.

Onze Jeugdcommissie komt graag in het bezit van oude tennisrackets en van tennisschoenen die niet meer passen, maar nog in goede staat verkeren. Bel Rian Bongers (tel. nr. 258667). 46


Frans en Esther

Driftweg 51-A 8072 DN Nunspeet 0341-253912


Let juli 2011  
Let juli 2011  

Clubblad van NTC De Wiltsangh - Juli 2011

Advertisement