Page 1


Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl


Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 25e jaargang nr. 1 (januari 2011) Uitgifte volgend clubblad: Inleveren kopij: E-mailadres redactie: Website NTC De Wiltsangh: Algemeen e-mailadres: Uitvoering clubblad:

rond 15 maart 2011 v贸贸r 1 maart 2011, uitsluitend via e-mail redactie@ntcdewiltsangh.nl www.ntcdewiltsangh.nl info@ntcdewiltsangh.nl in eigen beheer plus De Kopieerderij te Nunspeet

BESTUUR: Voorzitter: Penningmeester: P.R.: Secretariaat:

Herman v.d. Gronden Henk van Diggelen Michiel Waterman Ans van den Nagel Postbus 84 8070 AB Nunspeet Jeugdzaken: Onno Vijsma Kantine: Henk Kalle Recreatie Voor Allen: Arnout Joosse Wedstrijden: Hend van der Horst Facilitaire Zaken: Sander Joosse

vgmc@wxs.nl henk.vandiggelen@hetnet.nl casawater@planet.nl vdnagel@hetnet.nl

tel. 0341-256550 tel. 0341-254961 tel. 0341-251532 tel. 0341-252732

vijsma.hoe@wxs.nl h.kalle@chello.nl rva@ntcdewiltsangh.nl hendvdhorst@kpnplanet.nl joosse_28@hotmail.com

tel. 06-21214323 tel. 0341-254201 tel. 06-15590686 tel. 0341-254889 tel. 0341-263552

COMMISSIES: Redactiecommissie: Matthijs van de Gronden Jan Auko Knol Ginus Voorintholt Tim van Weelden Michiel Waterman

R.V.A.-commissie: Arnout Joosse vz. Esther van Brederode Marco Joosse Jan Riesebos Joris-Jan Stigter

Kantinecommissie: Henk Kalle vz. Kees van Egmond Marti Koopman Sabine Weber

Wedstrijdcommissie: Hend van der Horst vz. Jan Beek Karel Bus Hans Bijlstra Jaco Mazier Joke Nab Stephan v.d. Veen

Facilitaire Zaken: Sander Joosse vz. Roy Bos Gerard Kuipers Henk Buitenhuis Ronald van Lent Gert van Dijk Bas Maat Mark Engels Caspar Norg Frans Joosse Henk v.d. Streek Henk Kalle Jaap Voogt

Jeugdcommissie: Onno Vijsma vz. Rian Bongers Kevin Gardenbroek Kees van Marle Rob Moerer Ingrid Pieterson

Ledenadministratie: Rob de Jong tel. 0341-252773 rag.de.jong@hccnet.nl

Lief- en leedcommissie: Rineke de Jonge, tel. 0341-261377 Jos Joosse, tel. 0341-254244 Irma van Ommen, tel. 0341-253955

Distributie keycards: Henk Nieuwdorp tel. 0341-251610

DIVERSEN: Trainer: Jaap van Pelt tel. 06-10368316 jaapvanpelt1@kpnmail.nl

n.a.w.-gegevens: Tennispark De Wiltsangh Sportlaan 5 8072 CA Nunspeet Tel. 0341-251793

Bankrelatie: Rabobank Rek.nr. 1541.87.232

N.B.: Opzegging lidmaatschap schriftelijk (graag via mail) v贸贸r 3 december 2011 bij het secretariaat.

3


Inhoudsopgave Van de redactiecommissie .................................................................................... 6 Van de voorzitter ................................................................................................... 7 Sinterklaastennis 2010 ........................................................................................ 10 Sportret ............................................................................................................... 12 Oliebollentoernooi jeugd 2010 ............................................................................ 13 Karel Bus onderscheiden .................................................................................... 16 Oliebollentoernooi 2010 ...................................................................................... 16 Activiteitenkalender ............................................................................................. 18 Rabo clubkasfonds: elke stem is geld waard ...................................................... 21 Van de wedstrijdcommissie ................................................................................ 22 Lief en leed.......................................................................................................... 23 Van de penningmeester ...................................................................................... 23 Van de kantinecommissie (nieuwe passen) ...................................................... 23 Ophalen KNLTB-passen van nieuwe leden ........................................................ 26 Jazz in the clubhouse (vrijwilligersavond) ........................................................... 28 Clubliederen ........................................................................................................ 30 Kantinedienstrooster ........................................................................................... 32 Jaarkalender 2011 .............................................................................................. 34

5


Van de redactiecommissie HAPPY NEW YEAR! De redactie wenst alle leden een gezond en tennisrijk 2011 toe. Blijf dit jaar vooral veel mooie foto’s en stukjes sturen. Proost!! namens de redactie. Waar we ook op kunnen proosten is op ons clubblad, de Let. Als alle gegevens kloppen, dan bestaat het blad dit jaar maar liefst 25 jaar! Wij als redactie drinken daar nog even lekker op verder. Een nieuw jaar betekent ook weer dat de Algemene Ledenvergadering eraan gaat komen, dus vindt u als bijlage bij deze Let de stukken. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Redactielid Ginus Voorintholt

Verder bevat deze Let nog meer belangrijke informatie. Zo zijn daar de data voor het ophalen van de KNLTB-pasjes, de jaarkalender voor 2011, belangrijke informatie over de kantinediensten in het nieuwe jaar, belangrijke informatie van de wedstrijdcommissie, info over het klaverjassen, ‌ Neem de Let dus even goed door. Daarnaast kijken we terug op het altijd weer gezellige oliebollentoernooi: zowel van de jeugd als van de senioren. Het was weer zeer geslaagd. Dat geldt ook voor het Sinterklaastoernooi van de jeugd. De organisatie was top! En wie organiseert, die is vrijwilliger en wordt beloond met een geslaagde vrijwilligersavond. Ook daarover leest u alles in deze Let. Maak er een mooi jaar van! De redactie.

Ophalen KNLTB-pasjes Senioren Zaterdag Zaterdag Maandag Maandag

19 maart 26 maart 28 maart 11 april

van 16.00 - 18.00 uur van 16.00 - 18.00 uur van 19.00 - 20.00 uur van 19.00 - 20.00 uur

Jeugd Zaterdag 19 maart van 16.00 - 18.00 uur Zaterdag 26 maart van 16.00 - 18.00 uur 6


Van de voorzitter Het is alweer 2011 als ik deze bijdrage voor de 1 e LET van dit jaar schrijf. Ik wens daarom u allen een heel goed 2011 toe met gezondheid, voorspoed, geluk en vele sportieve sportmomenten, uiteraard bij voorkeur op ons tennispark. Gezondheid en voorspoed zijn geen vanzelfsprekende zaken. De lief en leedcommissie weet hier alles van met maar liefst 16 bezoeken in de maand december. Het wordt enorm gewaardeerd (en niet alleen door de (ex)-leden die dit aangaat, maar ook door het bestuur ) dat er leden zijn die dit willen en kunnen doen. Wij zijn er trots op en dankbaar voor dat wij ook op deze wijze een vereniging kunnen en mogen zijn. In de publicaties van de KNLTB (zie pagina 8, red.) las ik dat Karel Bus de erepenning heeft ontvangen voor al zijn jarenlange verdiensten voor de bond als bondsgedelegeerde. Een hele eer en een terechte onderscheiding, die ook op onze vereniging uitstraalt. Karel, naast onze oprechte felicitaties wensen wij jullie ook sterkte toe nu jij het wat rustiger aan mag en ook moet gaan doen. In deze LET treft u weer als bijlage de uitnodiging voor de ledenvergadering aan, die wij als bestuur en commissies van harte bij u aanbevelen, want ook nu staan er weer belangrijke zaken op de agenda waarover u kunt meepraten en meebeslissen! Ik ga hier niet herhalen wat al in de uitnodiging met bijlagen staat, maar ik wil wel vermelden dat wij blij zijn met de terugkomst van tennisschool Chris Dijkhuizen, die ook zal gaan samenwerken met onze huidige trainer, Jaap van Pelt en onze ‘interne’ trainer Kees van Marle. Wij hopen en verwachten dat dit ook de ledengroei en het aantal leden, dat gaat lessen, ten goede zal komen. Ook omdat het aanbod in, wanneer u les kunt nemen, zal toenemen. Wij wensen Chris Dijkhuizen heel veel plezier bij onze vereniging en dat hij het, samen met Jaap en Kees, maar heel druk mag krijgen! Ook wil ik hier vermelden dat wij in het bestuur op verzoek van Michiel Waterman zijn PR-functie hebben ondergebracht bij de redactiecommissie. Dit bespaart Michiel vergaderingen waarmee hij ten aanzien van de PR/Marketing weinig kon doen. Het bestuur heeft de nieuwe functie ingesteld van projectmanager. Het klinkt wellicht zwaar beladen, maar ik kan u berichten dat dit ook zo is. Ontwikkelingen op gebied van revitalisering sportcomplex De Wiltsangh, de rondweg, energieproject, werving en behoud van leden en uitvoeren onderdelen uit het beleidsplan vergen een projectmatige aanpak. Wij zijn heel blij dat wij tijdens de vergadering Marco Kok mogen voorstellen als kandidaat voor deze nieuwe bestuursfunctie. Ik heb zelf twee hele plezierige gesprekken met Marco mogen voeren en dat was wederzijds. Ik heb er alle vertrouwen in dat de samenwerking en het uitvoeren van projecten heel goed gaat verlopen. Marco zal 7

>>


zich op de vergadering en in de volgende LET, als hij wordt gekozen, nader aan u voorstellen. Het bestuur en de commissies zijn naast de voorbereiding van de ledenvergadering ook druk doende met de voorbereiding van het buitenseizoen, want voor wij het weten staan wij weer op gravel. Maar daar gaan nog heel wat werkzaamheden van ook de facilitaire commissie aan vooraf. Het binnenseizoen wordt, zoals nu gepland staat, afgesloten met een open toernooi in de hal. Daar is het bestuur heel blij mee en het hoopt dat dit een permanent karakter gaat krijgen indien dit succesvol verloopt. Dus doe mee! Eind januari komt een installatiebureau ons dak van de hal inspecteren om te beoordelen of het geschikt is voor zonnepanelen! Indien dit positief uitpakt zullen Sander Joosse, Roy Bos en Patrick Bus zitting nemen in deze projectgroep, die dan gecoördineerd gaat worden door onze nieuwe projectmanager en gaat samenwerken met omliggende verenigingen en de gemeente Nunspeet. Samen met Henk van Diggelen en Hend van der Horst hebben wij een bespreking gevoerd met wethouder Edward van der Geest en Jan Carlo Bos van de gemeente. Dit was een eerste inventarisatie in het kader van de revitalisering van Sportcomplex De Wiltsangh, waarvoor een masterplan zal worden gemaakt. Naast bedreigingen i.v.m. de rondweg dicht langs de banen 4 en 5, biedt dit ook volop mogelijkheden die onderzocht zullen moeten worden. Zo bieden de ‘bedreigingen’ ook kansen, ook op betere ontsluiting van ons park en verbetering van de verkeersveiligheid. Graag tot ziens op de algemene ledenvergadering, waarbij ik nog vermeld dat in de bestuurskamer één uur voor het begin de volledige jaarrekening ter inzage zal liggen, want het is niet mogelijk de gehele jaarrekening als bijlage bij deze LET te voegen. U kunt dan ook al vragen stellen. Een hartelijke groet, Herman van de Gronden Voorzitter

Nieuwsbrief KNLTB – November 2010 Karel Bus zilver Wegens zijn zeer langdurige verdienste voor de tennissport in district Gelderland en daaraan voorafgaand binnen zijn vereniging, is Karel Bus onderscheiden met de zilveren districtsspeld. Karel neemt eind dit jaar afscheid als coördinator Toernooien van de districtscommissie Wedstrijdtennis. Ook zal de Gelderse Masters zijn laatste districtstoernooi zijn waar hij in de wedstrijdleiding zit.

8


Oenenburgweg 82. Voor een afspraak belt u 0341-256025 of gaat u naar www.thijsvoerman.nl en maak zelf uw afspraak on-line.


Sinterklaastennis 2010 Het lijkt zo net in het nieuwe jaar 2011 alweer een ‘eeuwigheid’ geleden, maar in het begin van de decemberfeestmaand deed Sinterklaas een bezoek aan onze tennisvereniging tijdens de traditionele racketochtend, op zaterdag 4 december omgedoopt tot Sinterklaastennis. Vergezeld door een tweetal pieten en vooraangekondigd door 3 heuse tennispietjes. Nadat Sint een kijkje had genomen in de hal, om zelf eens te zien wat een racketochtend is, heeft hij plaats genomen in de kantine, waar nog wat aandacht werd besteed aan sportieve hoogtepunten van een aantal van onze tenniskinderen. Uiteraard werd er uit volle borst zingend afscheid genomen van de Goedheiligman. Omdat hij zo warm is ontvangen en een zwak heeft voor de tennisjeugd, komt Sinterklaas ook dit jaar weer (zaterdag 3 december 2011) naar onze tennisvereniging.

Tennispietjes

Ook enkele kinderen hadden passende kleding voor Sinterklaastennis

Tennispietjes "klieren" op de baan

10


Scheidend JC-voorzitter Onno Vijsma heet de Sint welkom

Sinterklaas gaat de hal in

Zijn bezoek werd in de kantine voortgezet

En de kinderen luisterden ademloos

De kampioenen van de Wiltsangh Meisjes Driekwart competitie

11


Sportret Hoe heet je? Ik heet Stefan Nijman. Wanneer en waar ben je geboren? Ik ben geboren op 24 juni 1994 in het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Wat vind je leuk aan tennis? En hoe lang doe je dit al? Ik vind het een leuke sport, vooral een dubbelspel omdat je elkaar dan kunt stimuleren en oppeppen. Ik tennis nog niet zo lang, nog maar twee jaar. Wat zijn je hobby’s naast tennis? Naast tennis doe ik ook aan zaalvoetbal, maar eigenlijk vind ik alle sporten interessant. Wie is je favoriete tennisster? Of wie is je grote voorbeeld? Echt een favoriete speler heb ik niet. Wel is onze trainer Jaap van Pelt mijn grote voorbeeld. Wat zijn je overwinningen? Zoals ik al eerder heb verteld, tennis ik nog niet zolang, waardoor ik dus ook nog niet veel wedstrijden heb gespeeld. Wanneer train je en met wie? Ik train op vrijdagavond van half zeven tot half acht in een groep van acht over een aantal banen in de hal. Het is een leuke groep, waar ik met veel plezier tennis. Wat is je lievelingseten? Pizza en Kebab. Wat is je favoriete muziek? Rock en Metal. Wat wil je later worden? Ik volg de opleiding sport en bewegen op Landstede in Harderwijk en ik loop stage bij Jaap van Pelt voor tennis en ook nog stage bij de korfbalclub. Ik wil graag gymleraar worden. Heb je nog ideeÍn voor de jeugdcommissie? Nee, niet zo direct.

12


Dat wilde ik nog even kwijt. Dat de trainer Jaap van Pelt een heel goede trainer is!!! Aan wie geef jij het stokje door? Ik geef het stokje door aan Mirjam Foppen.

Oliebollentoernooi jeugd 2010 In de laatste week van het jaar hield de Jeugdcommissie van NTC De Wiltsangh haar jaarlijkse oliebollentoernooi. Het toernooi was dit jaar voor het eerst “open� en dat resulteerde in een aantal inschrijvingen van tennisvereniging Hulshorst. Onder winterse omstandigheden (sneeuw, kou en oliebollen) begonnen de eerste partijen rond half 12. Het toernooi kende 30 inschrijvingen en er werd gespeeld in dubbels. Er waren 4 verschillende poules, waarbij bij de indeling rekening was gehouden met leeftijd. De spannende strijd werd nog even onderbroken voor een gezamenlijke lunch in de kantine, maar in de loop van de middag was het uiteindelijk zover dat de poulefinales konden worden gespeeld. De uiteindelijke winnaars zijn geworden: Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4

Naomi Fidder en Merel Schenk Hadassah Fidder en Gulliko Barro Joost Kok en Daniel Buis Bernd Hoeksema en Stefan Nijman

13

(Hulshorst) (Hulshorst / Wiltsangh) (Wiltsangh) (Wiltsangh)


Foto’s: oliebollentoernooi jeugd 2010

Joost Kok

Ena Porovic en Eva Sleeking

Hadassah Fidder en Gulliko Barro

Merel Schenk en Naomi Fidder

Praatje in de kantine

Uitslagen melden bij toernooileider kevin Gardenbroek

14


In de kantine lekker spelletjes doen tussen de partijen door

Of lekker tekenen en kleuren

Prijsuitreiking Daniel Buis en Joost Kok

Prijsuitreiking Naomi Fidder en Merel Schenk

Prijsuitreiking Bernd Hoeksema en Stefan Nijman

Prijsuitreiking Gulliko Barro en Hadassah Fidder

15


Karel Bus onderscheiden Tijdens de kaderdag, c.q. dank-je-wel-dag, van het district Gelderland is Karel onderscheiden met de zilveren districtspeld. Hij ontving deze speld omdat hij na tien jaar afscheid nam als Coördinator Toernooien van de Districtscommissie Wedstrijdtennis. Omdat ik Karel kende als voorzitter van de wedstrijdcommissie van de ‘Wiltsangh’ en wist hoe goed hij was, droeg ik hem tien jaar geleden voor deze functie voor. Zijn perfectie bleek steeds weer tijdens de jaarvergaderingen van het district. De statistieken die Karel dan weer had gemaakt klopten altijd als een .... juist als een BUS!!! Of het nu ging over het aantal toernooien die wel of niet waren Links districtsvoorzitter Albert ten Have, doorgegaan,het aantal deelnemers, rechts Karel Bus. het aantal walk-overs of andere relevante zaken; alles werd correct weergegeven. Meestal zo goed dat je als voorzitter van het district bijna nooit een vraag kreeg over toernooien. Ik wil Karel dan ook namens de tennisvereniging ‘de Wiltsangh’ feliciteren met deze zilveren speld. In het bijna veertigjarig bestaan van onze vereniging is hij de eerste die deze onderscheiding heeft verdiend. Theo Appels.

Oliebollentoernooi 2010 Het oliebollentoernooi van 2010 is op dinsdag 28 december jl. weer succesvol verlopen. Dertig deelnemers hadden zich aangemeld om tussen kerst en oud & nieuw even wat lichaamsbeweging te krijgen. Dat er tussen de wedstrijden door gretig oliebollen werd gegeten, hoort er natuurlijk bij. Het is zeker al vaker gezegd, maar wat een luxe zo’n tennishal om ondanks de sneeuw lekker in te tennissen. De winnaars van de drie poules gingen er met een heerlijke fles rode wijn van door. Volgend jaar staat dit toernooi zeker weer op de activiteitenkalender! De RVA 16


Titel Tekst


Activiteitenkalender Januari 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 14 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 22 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 3-4 ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 25 Algemene ledenvergadering om 20.00 uur Vrijdag 28 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————Februari 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 5 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 3-4 ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 11 Klaverjassen vanaf 20.00 uur Zaterdag 12 Filmavond (JEUGD) ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 19 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 3-4 ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 25 Klaverjassen vanaf 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————Maart 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 5 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 3-4 ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 12 Klaverjasmararthon van 12.00 - 24.00 ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 18 Jongerenavond vanaf 19.00 uur (JEUGD) 3 Zaterdag 19 Openingsochtend van 10.00 - 11.30 uur (JEUGD) ? Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 3-4 Ophalen KNLTB-pasjes van 16.00 - 18.00 uur ————————————————————————————————————————–————Vrijdag 25 Klaverjassen vanaf 20.00 uur Zaterdag 26 Ophalen KNLTB-pasjes van 16.00 - 18.00 uur ————————————————————————————————————————–————Maandag 28 Ophalen KNLTB-pasjes van 19.00 - 20.00 uur ————————————————————————————————————————–————April 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————Zaterdag 2 Openingstoernooi van 11.00 - 16.00 (JEUGD) 6 ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 5 Dames dinsdagcompetitie (start) 2 Woensdag 6 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (start) (JEUGD) 4 Donderdag 7 Dames donderdagcompetitie (start) 2 Vrijdag 8 Vrijdagcompetitie (start) 2 Openingstoernooi 6 Mini Driekwartcompetitie van 16.30 - 18.00 (JEUGD) 4 Zaterdag 9 Zaterdagcompetitie (start) 7 Zaterdagcompeititie van 9.00 - 13.00 (start) (JEUGD) 4 Zondag 10 Zondagcompetitie (start) 6 ————————————————————————————————————————–————18


januari - april 2011 April 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————Maandag 11 Ophalen KNLTB-pasjes van 19.00 - 20.00 uur Dinsdag 12 Dames dinsdagcompetitie 2 Woensdag 13 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (JEUGD) 4 Donderdag 14 Dames donderdagcompetitie 2 Vrijdag 15 Vrijdagcompetitie 2 Mini Driekwartcompetitie van 16.30 - 18.00 (JEUGD) 4 Zaterdag 16 Zaterdagcompetitie 7 Zaterdagcompeititie van 9.00 - 13.00 (JEUGD) 4 Zondag 17 Zondagcompetitie 6 ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 19 Dames dinsdagcompetitie 2 Woensdag 20 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (JEUGD) 4 Donderdag 21 Dames donderdagcompetitie 2 Vrijdag 22 Vrijdagcompetitie 2 Mini Driekwartcompetitie van 16.30 - 18.00 (JEUGD) 4 Zaterdag 23 Zaterdagcompetitie 7 Zaterdagcompeititie van 9.00 - 13.00 (JEUGD) 4 Zondag 24 Zondagcompetitie 6 ————————————————————————————————————————–————Dinsdag 26 Dames dinsdagcompetitie 2 Woensdag 27 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (JEUGD) 4 Donderdag 28 Dames donderdagcompetitie 2 Vrijdag 29 Vrijdagcompetitie 2 Mini Driekwartcompetitie van 16.30 - 18.00 (JEUGD) 4 Zaterdag 30 Zaterdagcompetitie 7 Zaterdagcompeititie van 9.00 - 13.00 (JEUGD) 4 ————————————————————————————————————————–————Mei 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————Zondag 1 Zondagcompetitie 6 ————————————————————————————————————————–————Doorlopend gedurende het seizoen (senioren) Racketwisselen: Iedere maandagavond vanaf 19.30 uur Iedere vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur

Banen 4 4

Doorlopend gedurende het seizoen (jeugd) Racketwisselen: Iedere zaterdagochtend van 10.00 uur - 11.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)

Banen 3

————————————————————————————————————————–————De activiteiten zijn volledig aangevuld t/m april 2011. Van mei is een selectie weergegeven. Achterin vindt u de volledige jaarkalender voor 2011. De kalender is onder voorbehoud van wijzigingen en typ- of zetfouten. ————————————————————————————————————————–————N.B. Als alle buitenbanen bezet zijn door activiteiten kan in de hal vrij getennist worden met de juiste schoenen. ————————————————————————————————————————–————19


Rabo clubkasfonds: elke stem is geld waard Rabobank Noordwest-Veluwe wil haar leden een actieve rol geven in het toekennen van sponsorgelden. Daarom gaat de bank van start met het CLUBKASFONDS. Het idee in een notendop: Rabobankleden kunnen via internet stemmen op de vereniging van hun keuze. Rabobank Noordwest-Veluwe is sinds jaar en dag één van de grootste sponsoren binnen onze regio. Elk jaar steunt de bank diverse initiatieven, verenigingen en projecten. In 2011 wordt een gedeelte van de winst van de bank (een bedrag tussen de 30.000 en 60.000 euro) uitgekeerd via het nieuwe CLUBKASFONDS. Met de lancering van het fonds komt er een eind aan eenmalige sponsoring van verenigingen. Sponsoring waarbij een meerjarige overeenkomst is gesloten tussen de bank en een vereniging (sponsorcontracten) blijven wel bestaan. Onze vereniging heeft zo’n meerjarige overeenkomst. Elke stem is geld waard Verenigingen die zich hebben aangemeld bij het CLUBKASFONDS hebben de hoogte van het te ontvangen sponsorbedrag gedeeltelijk in eigen hand. Onze vereniging heeft zich hiervoor aangemeld. Hoe meer stemmende Rabobankleden de vereniging weet te verzamelen, hoe meer sponsorgeld men krijgt. Het totale sponsorbedrag van het CLUBKASFONDS wordt op basis van het behaalde percentage stemmen verdeeld. De bijdrage van het CLUBKASFONDS komt als extra bedrag boven het bedrag van het meerjarige sponsorcontract. Wie komt in aanmerking? Om in aanmerking te komen voor een uitkering in 2011, konden verenigingen zich tot 12 november aanmelden voor het fonds. Deelnemende verenigingen zijn klant bij de Rabobank en voldoen aan de Rabobank-sponsorcriteria. Nu staan we voor de opgave om zoveel mogelijk Rabobankleden op onze hand te krijgen. Dat mogen leden van de Wiltsangh zijn, maar ook vrienden, kennissen, familieleden of buurtgenoten die Rabobanklid zijn. Kijk wie je kunt motiveren om op de Wiltsangh te stemmen. Stemperiode: 14 tot 28 februari 2011 Nadat de verenigingen enkele maanden de tijd krijgen om ‘campagne’ te voeren, breekt het uur van de waarheid aan: de feitelijke stemperiode. Van 14 tot 28 februari 2011 kunt u, als lid van de Rabobank Noordwest-Veluwe, via internetbankieren stemmen op de vereniging van uw keuze. Alle leden ontvangen kort voor de stemperiode bericht over hoe dat werkt. Kort na de stemming zal de Rabobank de sponsorbedragen bekend maken en uitkeren aan de verenigingen. Informatie Meer informatie over het clubkasfonds is www.rabobank.nl/nwveluwe. Voor informatie inzake lidmaatschap kunt u terecht bij uw lokale Rabobank. 21

te vinden klant worden

op: en


Van de wedstrijdcommissie De zomeravondcompetitie Ook in 2011 organiseert regio Midden voor het district Gelderland de zomeravondcompetitie. Een competitie die vooral gekenmerkt wordt door het gezelligheidskarakter, geen promotie / degradatie kent, wat minder rivaliteit dan de voorjaarscompetitie en waarbij lange en leuke rally's belangrijker zijn dan een 6-0 6-0 overwinning. Deelname is mogelijk voor spelers van 18 jaar en ouder, waarbij de peildatum ligt op 31-12-2011. Er is (al jaren) geen dispensatie nodig voor het spelen in zowel voorjaars- als zomeravondcompetitie! Enkele belangrijke aandachtspunten voor de zomeravondcompetitie van 2011: In 2011 zullen de klassebenamingen zoals deze tot afgelopen jaar gebruikelijk waren (5/6/7, 7/8 en 8/9) komen te vervallen en zal er ingeschreven worden op gemiddelde teamsterkte. Vervolgens kunnen er 3 of 4 klasses gevormd worden, waardoor er nog meer op sterkte kan worden gespeeld. Zo is niet de sterkste speler uit het team bepalend voor de klasse waarin gespeeld moet worden, maar het geheel van spelers. De VCL dient per team de spelers op te geven, op basis waarvan het team in een klasse wordt ingedeeld. De puntentelling is vorig jaar gewijzigd, bij een stand van 1-1 in sets wordt er een 3e set in de vorm van een normale tie-break gespeeld. Speeldagen Woensdagavonden, te weten: 18 en 25 mei, 1, 8, 15 en 22 juni. In onderling overleg mag ook op een andere dag of avond gespeeld worden, mits deze dag of avond maar ligt vóór de oorspronkelijke speeldag. Poules van 7 teams spelen een halve competitie (éénmaal tegen elke tegenstander) en hebben 29 juni als extra speeldag, waarbij elk team 1 van de 7 speeldagen vrij is. Inhalen vóór de eerstvolgende speeldag, uiterlijk 1 week na de laatste speeldag. Aanvang: 19.00 uur. Elk team speelt 3 thuis- en 3 uitwedstrijden. De inschrijving bij de KNLTB dient uiterlijk 4 maart 2011 gedaan te zijn. Inschrijvingen die na deze datum worden gedaan, worden op een wachtlijst geplaatst en zullen voor zover mogelijk nog worden opgenomen. Wel geldt dan in dat geval het verhoogde inschrijfgeld. Teams die zich al hebben opgegeven, hoeven dit op grond van het vorenstaande niet nogmaals te doen.

22


Haltoernooi De wedstrijdcommissie is momenteel aan het bekijken of we voorafgaand aan het buitentennis op 26 en 27 maart een binnentoernooi met deelname van omliggende verenigingen kunnen organiseren. Wij hopen u via postering en in de volgende Let hierover nader te informeren. Vriendelijk groetend, Hend van der Horst.

Lief en leed Omdat ook bij onze tennisvereniging de vergrijzing toeslaat, hebben wij dit jaar veel aandacht moeten besteden aan leden die allerlei blessures en andere ongemakken kregen. Ook voor de kerst hebben wij minstens 15 mensen bezocht en we hopen dat we niemand vergeten zijn. Gelukkig met de hulp van Jos Joosse. Zij bleek van onschatbare waarde voor onze commissie. Wij zijn daarom erg blij dat zij ons team wil komen versterken, bovendien is het gemakkelijk i.v.m. lange vakanties. Nu hopen we natuurlijk niet dat er nog meer blessures komen en we nog iemand moeten aantrekken. Het liefst zien wij dat er in 2011 veel vrolijke leden blessurevrij kunnen tennissen. Weet u onverhoopt toch iemand die in de lappenmand zit, u kunt altijd met een van ons bellen, zodat wij een kaart kunnen sturen. Een hartelijke groet, Irma, Rineke en natuurlijk onze duizendpoot Jos.

Van de penningmeester Contributie 2011 Na goedkeuring van de ALV, zal medio februari 50% van het lidmaatschap per incasso worden ge誰nd. Indien u het afgelopen jaar van banknummer bent gewijzigd, wilt u dit z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie. Dit voorkomt onnodig extra werk. In mei zal de resterende 50% per incasso worden verstuurd. Tennislesgeld Eind januari zal het tweede gedeelte van het tennislesgeld per incasso worden ge誰nd. Dit is de periode tot en met week 11. Henk van Diggelen 23


Van de kantinecommissie Graag willen wij u er op wijzen dat halverwege maart de KNLTB-pasjes voor 2011 zullen worden uitgegeven en wel op de volgende dagen: Zaterdag 19-03 van 16.00 – 18.00 uur Zaterdag 26-03 van 16.00 – 18.00 uur Maandag 28-03 van 19.00 – 20.00 uur Maandag 04-04 van 19.00 – 20.00 uur Hoe kom ik aan mijn nieuwe pas? Op de tafels liggen stickers met kantinediensten. U zoekt diensten uit, minimaal 8 á 9 uur en hiermee gaat u naar de tafel met daarop de beginletter van uw achternaam, waar u na afgifte van de door u gekozen kantinediensten uw nieuwe KNLTB-pas krijgt. Er is een aparte tafel voor de jeugd, 70-plus, afkoop en commissieleden. U kunt uw diensten afkopen met een bedrag van € 45,-. (Maar liever niet ………) Heeft u ná bovenstaande 4 data de pas om een dringende reden nog niet kunnen afhalen, dan leest u in de volgende Let waar dat eventueel nog kan. Heeft u geen nieuwe pas opgehaald, dan is er na 15 april ook geen mogelijkheid om af te hangen en dus om te tennissen! Ook kan er niet worden deelgenomen aan competities. Verder heeft u de verplichting, wanneer u om welke reden dan ook niet in staat bent uw kantinedienst te draaien, ZELF voor vervanging te zorgen! Dit moet u uiteraard wel melden bij het betreffende hoofd kantinedienst. Welke leden zijn vrijgesteld van kantinediensten? Commissie- en bestuursleden; jeugdleden die op 1 april 2011 nog geen 18 jaar zijn en 70-plussers. U leest het goed: 70-plus! Het afgelopen jaar hebben we, bij wijze van proef, alle 65-plussers vrijgesteld van het draaien van kantinediensten. Echter, er waren te veel diensten niet vervuld, zodat we u (helaas) hard nodig hebben! Alternatieve diensten Er zijn enkele “alternatieve diensten”, voor diegenen die niet achter de bar kunnen / willen staan. Bijvoorbeeld:  Schoonmaakdienst.  “Hapjes”-dienst tijdens competities en toernooien.  Enkele bardiensten overdag tijdens toernooien en competities. Verder komt het toch aan op het draaien van avonddiensten. Als u graag één van bovenstaande diensten wilt vervullen, adviseren wij u vooral direct de eerste zaterdag aanwezig te zijn.

24


Keycard Momenteel zijn we bezig met een proef dat u met uw eigen keycard het rolluik kunt openen als u kantinedienst heeft. Een aantal mensen heeft al met deze methode kennis gemaakt. Tot nu toe werkt het systeem voortreffelijk! Met dank aan Henk Nieuwdorp. Per 1 februari zullen we dan ook uitsluitend op deze wijze gaan werken en hoeft u dus niet meer eerst een pas op te halen! Dit heeft uiteraard wel consequenties:  Als u zelf geen keycard heeft, moet u toch bij het dienstdoende kantinehoofd een pasje ophalen! Sommige gezinnen maken gebruik van 1 keycard. Deze staat echter altijd op naam van één van de gezinsleden. Wij adviseren elk seniorlid dan ook een eigen keycard aan te schaffen. Dit kan tegen betaling van € 10,- borg bij Henk Nieuwdorp ( tel.: 251610 ).  Als u ruilt met iemand anders, kan die persoon het luik niet openen. Het betreffende hoofd van de kantinedienst kan dan het pasje van die ander activeren. Dus, bij ruilen, altijd doorgeven! Wij zijn erg blij met dit systeem en gaan ervan uit dat de leden dit ook zullen zijn. Het scheelt enorm veel tijd als je niet eerst het pasje ergens op moet halen! Nieuwe handleiding kantinedienst Er is een nieuwe handleiding gemaakt, waarin de nodige procedures zijn beschreven. Deze ligt achter de bar. Ook is hier ruimte om op- en aanmerkingen te noteren. Bijvoorbeeld wanneer bij binnenkomst de kantine niet op de juiste manier is afgesloten, de keuken niet opgeruimd was, e.d. Ook wanneer er geconstateerd wordt dat er iets (bijna) op is, graag melden! U helpt ons hier enorm mee. Tot slot Vindt u het leuk om achter de bar te staan? En wilt u dit best vaker doen dan 8 á 9 uur per jaar? Meldt u aan als doortapper!! Dit is een leuke groep mensen die het geen probleem vinden om zo’n keer of 6 á 8 per jaar een kantinedienst te draaien. En dan vooral bij drukke gelegenheden, zoals competities en toernooien. Ook wordt u dan uitgenodigd om de vrijwilligersavond bij te wonen. Wij zouden er blij mee zijn!! Ook zijn we naarstig op zoek naar nog een lid voor onze kantinecommissie. Wie voelt er iets voor in ons team mee te denken / doen? Wij zijn met z’n viertjes en dat is eigenlijk te weinig. Voor info, schroom niet één van ons te benaderen. Henk, Sabine, Kees en Marti

25


Ophalen KNLTB-passen van nieuwe leden Beste nieuwe tennisleden, Misschien heb je het gemerkt, maar je tijdelijke pas is geblokkeerd, omdat je KNLTB-pas al geruime tijd bij Rob de Jong klaar ligt om opgehaald te worden. Daarom nu het vriendelijke, doch wel dringende verzoek om je KNLTB-pas zo spoedig mogelijk bij Rob de Jong op te halen en de tijdelijke pas in te leveren. Je krijgt dan ook â‚Ź 10,00 statiegeld retour en je hoeft tot 1 april a.s. geen kantinediensten te draaien, tenzij je dat nog graag wilt natuurlijk. Met je nieuwe pas kun je dan ook weer afhangen om te tennissen. Op dinsdagavonden tussen 19:00 en 19:30 uur houdt Rob inloopspreekuur. Mensen die dan beslist niet kunnen mogen bellen om een andere afspraak te maken. R.A.G. de Jong Bremhoek 48 8072KA Nunspeet Tel: 0341-252773 / 06-47140201 Het betreft de KNLTB passen van onderstaande personen: -

Geraldine Ax Sander van de Gronden Daan van den Hardenberg Corine van den Hardenberg Shanna Hilferink Roelina van Ittersum Dineke Krooneman Anne Mieke van Ravenshorst Richard Rutgers Hannes Schild

De tijdelijke passen zijn eigendom van de vereniging en wij hebben de tijdelijke passen weer nodig voor nieuwe leden en komende acties. Mocht je je pas inmiddels al wel opgehaald hebben, dan is dit bericht natuurlijk niet meer voor jou van toepassing. Alvast bedankt, ook namens Rob de Jong, Ans van den Nagel.

26


Jazz in the clubhouse (vrijwilligersavond) Op 13 november werden de vrijwilligers van onze vereniging verwend met een gezellige avond. Dit om waardering uit te spreken voor het vele werk dat zichtbaar of onzichtbaar door velen is verricht. De avond werd omlijst door een uitstekend jazzbandje en heerlijke hapjes van Delicio. Er heerste een gezellige sfeer en ook Sinterklaas gaf acte de precence. Zowel onze voorzitter als Sinterklaas lieten weten zeer content te zijn met hetgeen in 2010 weer is gedaan. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien, zorg er dus voor dat u volgend jaar ook voor deze avond wordt uitgenodigd. Namens de aanwezigen wil ik Jaap Voogt en Michiel Waterman en de kantinedienst hartelijk danken voor de organisatie. Jullie voelen hem al aankomen: volgend jaar mogen jullie weer‌ Hend van der Horst

28


29


Het clublied

En als toegift...

Te zingen voor en na wedstrijden. Of welke gelegenheid er aanleiding toe geeft. Dit ter verhoging van de tennisvreugde en ter intimidatie van de tegenstander.

Melodie: “Down by the riverside” (Ook bekend onder: “Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar aan de waterkant”)

De… Wilt-sangh, ja daar is het feest Daar valt geen nare klank, Daar vloeit voldoende drank Een rondje waarvoor dank.

Melodie: “Hand in hand kameraden”

Zet hem op, tennisvrienden Op de baan zijn wij de baas, Wij slaan geen dubbel fouten Wij zijn geen houten klaas.

Bij… dag en nacht, wordt er gespeeld Daar op ons tennispark Geen speelt er als een hark Daar op ons tennispark.

Kom maar op, tennisvrienden, De Wiltsangh staat vooraan, Passeerslag en aces, Wij blijven ervoor gaan.

Het… is niet voor de eerste keer, Dat er gewonnen is Wij slaan hard en nooit mis Wij zijn geen kattenpis.

Kom maar op, tennisvrienden, Al jaren een succes, Van hobby tot wedstrijd, We lezen ze de les.

En… ben je dan vrijwililiger Daar op ons tennispark Dat wordt dan gewaardeerd Geen cent wordt uitgekeerd Omdat de kas …. dat ontbeert.

30


Kantinedienstrooster In het vervolg kunt u met uw keycard die afgegeven is op uw naam op de dag dat u dienst heeft de bar openen. Heeft u geen Keycard op uw naam, dan dient u de Keycard op te halen bij het desbetreffende hoofd Kantinedienst. HOOFD KANTINEDIENST Henk Kalle, tel. 0341-254201 Datum ma 10 jan 2011 di 11 jan 2011 wo 12 jan 2011 vr 14 jan 2011 ma 17 jan 2011 ma 17 jan 2011 di 18 jan 2011 wo 19 jan 2011 do 20 jan 2011 za 22 jan 2011

Begintijd 20:30 20:30 20:30 19:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 14:30

Keycard halen: Mozartlaan 36 (zie boven) Naam Uhm M.G.J.M. van Schulz H.J. Bartelink M. Kluinhaar J. Beek P. Beek P. Schulz P.J. Mulder J.W. Veldhuizen J. van Holstege E.B.

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:59 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 19:00

Telefoon 0341-257189 0341-251571 0341-253725 0341-254700 0341-251400 0341-251400 0341-251571 0341-258851 0341-250043 0341-270167

HOOFD KANTINEDIENST Kees van Egmond, tel. 0341-251750 Keycard halen: Beethovenlaan 97 (zie boven) Datum ma 24 jan 2011 di 25 jan 2011 wo 26 jan 2011 do 27 jan 2011 ma 31 jan 2011 di 1 feb 2011 wo 2 feb 2011 do 3 feb 2011 za 5 feb 2011

Begintijd 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 14:30

Naam Wentzel J.H.G. Strijker J.W. Hilferink L. Gorter L.P. Pluim A. Gorter L.P. Quist J.M. Schulz H.J. Jager-Toorman H.W. de

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 19:00

Telefoon 0341-261129 0341-254139 0341-252097 0341-258819 0341-257602 0341-258819 0341-254298 0341-251571 0341-262409

HOOFD KANTINEDIENST Marti Koopman, tel. 0341-263346 Datum ma 7 feb 2011 di 8 feb 2011 wo 9 feb 2011 ma 14 feb 2011 di 15 feb 2011 wo 16 feb 2011 do 17 feb 2011 za 19 feb 2011

Begintijd 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 14:30

Keycard halen: Prins Frederikstraat 30 (zie boven) Naam Hilferink L. Gorter L.P. Hardeman D.E.F. Davidson E. Fraanje J.J. Boer E. de Wentzel J.H.G. Groeneveld-Beelen M.

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 19:00

Telefoon 0341-252097 0341-258819 0341-260157 0341-262950 0341-253374 0651-522373 0341-261129 0341-260413

HOOFD KANTINEDIENST Kees van Egmond, tel. 0341-251750 Keycard halen: Beethovenlaan 97 (zie boven) Datum ma 21 feb 2011 di 22 feb 2011 wo 23 feb 2011 do 24 feb 2011 vr 25 feb 2011 di 1 mrt 2011

Begintijd 20:30 20:30 20:30 20:30 19:30 20:30

Naam Leuveren J. van Schulz P.J. Hilferink L. Heemskerk M.C.W. Joosse, Meta Outenaar R.T. van den 32

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:30 23:59 23:30

Telefoon 0341-262952 0341-251571 0341-252097 0341-252452 0651-298464 0341-842344


za 5 mrt 2011 za 5 mrt 2011 za 5 mrt 2011 za 5 mrt 2011 za 5 mrt 2011

9:00 9:00 9:00 9:00 14:30

Bijlstra-Bisschop G.C. Spijkman J.M. Poot-Nijeboer G.A. Debets H.W.M. Foppen K.A.

12:00 12:00 12:00 12:00 19:00

0341-251454 06-19056147 0341-253402 0644-008170 0341-258599

HOOFD KANTINEDIENST Sabine Weber, tel. 0341-261289 Datum ma 7 mrt 2011 di 8 mrt 2011 wo 9 mrt 2011 vr 11 mrt 2011 ma 14 mrt 2011 di 15 mrt 2011 wo 16 mrt 2011 za 19 mrt 2011

Begintijd 20:30 20:30 20:30 19:30 20:30 20:30 20:30 14:30

Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 (zie boven) Naam Pluim A. Outenaar R.T. van den Quist J.M. Kluinhaar J. Uhm M.G.J.M. van Fraanje J.J. Jansma B.J. Foppen K.A.

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:59 23:30 23:30 23:30 19:00

Telefoon 0341-257602 0341-842344 0341-254298 0341-254700 0341-257189 0341-253374 0341-270427 0341-258599

HOOFD KANTINEDIENST Henk Kalle, tel. 0341-254201 Datum ma 21 mrt 2011 di 22 mrt 2011 wo 23 mrt 2011 do 24 mrt 2011 za 26 mrt 2011 za 26 mrt 2011 di 29 mrt 2011 wo 30 mrt 2011 vr 1 apr 2011

Keycard halen: Mozartlaan 36 (zie boven)

Begintijd 20:30 20:30 20:30 20:30 10:30 10:30 20:30 20:30 18:30

Naam Hilferink L. Kok R.M. Pieterson J.F. Davidson E. Duerink T.G. Kamp J. Veen G. van der Leeuwen J.E.E.M. van Mouw A.

Eindtijd 23:30 23:30 23:30 23:30 16:30 16:30 23:30 23:30 23:00

Telefoon 0341-252097 06-30018755 0341-252239 0341-262950 0341-270167 0341-258667 0341-263394 0341-256811 0650-217686

REMINDER!!REMINDER!!REMINDER!!REMINDER!! Beste allemaal, als kleine geheugensteun de data voor de eerstvolgende klaverjasavonden! Vrijdag 14 januari 2011 * Vrijdag 28 januari 2011 Wij hopen dat jullie er ook in het nieuwe jaar weer gezellig bij zullen zijn. Tot ziens in januari! De resterende data in 2011 zijn: 11 februari * 25 februari * 25 maart 12 maart (zaterdag) marathon!! De inschrijflijst voor de marathon zal vanaf de ledenvergadering (25-01-2011) in de kantine hangen. Aart & Sabine


Jaarkalender 2011 Senioren Aantal banen Elke maandagavond vanaf 19.30 uur racket wisselen 4 Elke vrijdagochtend vanaf 09.30 uur racket wisselen 4 Dinsdag 25 jan. Algemene ledenvergadering om 20.00 uur Zaterdag 12 maart Klaverjasmarathon van 12.00-24.00 uur Dinsdag 05 april Start dames dinsdagcompetitie t/m 24 mei 2 Donderdag 07 april Start dames donderdagcompetitie t/m 26 mei 2 Vrijdag 08 april Start vrijdagcompetitie t/m 27 mei 2 Vrijdag 08 april Openingstoernooi 6 Zaterdag 09 april Start zaterdagcompetitie t/m 28 mei 7 Zondag 10 april Start zondagcompetitie t/m 29 mei 6 Woensdag 18 mei Start zomeravondcomp. t/m 22 juni (opgave mogelijk tot 4 maart) Donderdag 09 juni Senior plus eendagstoernooi voor 50+ 5 Vrijdag 17 juni Bedrijventoernooi vanaf 18.00 uur 6 Maandag 20 juni Opentoernooi (cat. 4,5,6,7 en 8) t/m 26 juni 7 met evt. voorweekend Maandag 27 juni Start thuisblijverstoernooi t/m 8 juli (excl. weekend) 7 Zaterdag 20 aug. Invitatietoernooi 7 Woensdag 07 sept. Start clubkampioenschappen t/m 18 september 7 Vrijdag 16 sept. Start najaarscompetie t/m 31 oktober (opgave nog mogelijk) Donderdag ?? sept. Lady’s Day (datum nog niet bekend) 7 Zaterdag 15 okt. Echtparen/scharreltoernooi 7 Oktober Start wintercompetitie (data nog niet bekend) 3 Dinsdag 27 dec. Oliebollentoernooi, evt. ook nog woensdag 4 Jeugd Elke zaterdagochtend Zaterdag 12 feb. Vrijdag 18 maart Zaterdag 19 maart Zaterdag 02 april Woensdag 06 april Vrijdag 08 april Zaterdag 09 april Zaterdag 14 mei Donderdag 02 juni Vrijdag 17 juni Zaterdag 25 juni Zaterdag 27 aug. Woensdag 31 aug. Zaterdag 10 sept. Vrijdag 23 sept. Zaterdag 03 dec. Vrijdag 09 dec. Woensdag 28 dec.

Aantal banen Racket wisselen van 10.00-11.30 uur 3 Filmavond Jongerenavond vanaf 19.00 uur 3 Openingsochtend van 10.00-11.30 uur Openingstoernooi van 11.00-16.00 uur 6 Start pupillencompetitie t/m 25 mei vanaf 13.30 uur 4 Start Mini Driekwartcompetitie t/m 20 mei (16.30-18.00 uur) 4 Start zaterdagcompetitie t/m 28 mei (09.00-13.00 uur) 4 Open Dag van 10.00 tot 12.00 uur 6 Familietoernooi van 10.00-15.00 uur 7 Jongerenavond vanaf 19.00 uur 4 Bal & slagvaardigheid van 10.00-12.00 uur 6 Clubkampioenschappen (13+) t/m zaterdag 10 september 6 Pupillenkampioenschappen t/m 12 jaar van 14.00-18.00 uur 7 Feestavond en afsluiting clubkampioenschappen Jongerenavond vanaf 19.00 uur 4 Sinterklaastennis van 10.00 tot 12.00 uur 4 Jongerenavond vanaf 19.00 uur 3 Oliebollentoernooi van 11.00-15.00 uur 4

N.B. Als alle buitenbanen bezet zijn door activiteiten kan in de hal vrij getennist worden met de juiste schoenen. 34


Frans en Esther

Driftweg 51-A 8072 DN Nunspeet 0341-253912


Let januari 2011  

Clubblad van NTC De Wiltsangh - Januari 2011