__MAIN_TEXT__

Page 1

MVO Beleid


Voorwoord Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een actueel thema dat bij veel bedrijven een grote rol speelt. Zo ook bij Wiltec. Wiltec neemt graag de verantwoordelijkheid voor de effecten die de bedrijfsactiviteiten hebben op mens en milieu. MVO is dan ook een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. In dit boekje leest u daar meer over. Wiltec werkt volgens ISO 26000, een internationale richtlijn waarmee het MVO-bewustzijn van een organisatie wordt vastgelegd. Wiltec is dan ook gecertificeerd voor het MVO-beleid, waarbij de MVO inspanningen gemeten en inzichtelijk gemaakt worden Meer weten? Neemt u dan ook eens een kijkje op www.mvo-wiltec.nl.

Inhoudsopgave

1

1

Voorwoord

3

Bedrijfsethiek

5 - 9

Milieu (omgeving)

11 - 15

Kwaliteitsborging

15

Best Managed Company

17 - 19

Personeelsbeleid

21

Producten en diensten

23

Maatschappij


Bedrijfsethiek Binnen de Wiltec organisatie gelden specifieke richtlijnen voor het omgaan met medewerkers, klanten, leveranciers en overige instanties en organisaties. In een intern handboek zijn hiervoor specifieke kaders opgesteld. Van medewerkers wordt dan ook te allen tijde verwacht dat zij op de hoogte zijn van deze richtlijnen; en naleving hiervan in acht nemen. In de dagelijkse bedrijfsvoering betekent dit met name dat er bewust gekeken wordt naar de impact van te geven adviezen aan onze klanten (dus adviezen niet enkel gedreven door commerciĂŤle belangen, maar vanuit een onafhankelijk adviserende rol); en dat er omgangsnormen en -waarden gehanteerd worden in de interne en externe communicatie. Ook ten opzichte van leveranciers kent Wiltec haar rol. Zo betaalt Wiltec haar rekeningen in principe altijd binnen 8 dagen. Mede hierdoor heeft Wiltec een D&B rating 1 ontvangen, voor leveranciers en klanten een zekerheid van zaken doen met een gezonde en integere organisatie. Een vertrouwenscommissie is in het leven geroepen om incidenten en onregelmatigheden op te vangen; en hierop te acteren middels voorstellen naar directie en management ter verbetering en bijstelling van het beleid.

3


Milieu (omgeving) 1/3 Een bewust milieubeleid is onderdeel van de bedrijfsvoering van Wiltec. Om dit te concretiseren, wordt deze ambitie vertaald naar jaarlijkse doelstellingen. Hierbij wordt er gewerkt met een in eigen huis ontwikkeld milieu-management-systeem, dat gecertificeerd is conform ISO 14001. Bij het nemen van alle interne maatregelen staat bronbestrijding voorop, zoals dit in de milieuwetgeving is vastgelegd (ALARA „as low as reasonably achievable”). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het milieubeleid ligt in een hiërarchische lijn van directie, divisiemanagers en medewerkers. De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van het milieubeleid, de uitvoering hiervan ligt bij de VG&M-functionaris. Op de volgende pagina’s vindt u een aantal maatregelen die wij consequent nemen om duurzaam te ondernemen.

5


Milieu (omgeving) 2/3

7

Het wagenpark is voor een groot gedeelte omgezet naar brandstofbesparende modellen met groene energielabels (zoals Bluemotion, BlueEfficiency of Hybride auto’s). Waar dat nog niet gebeurd is, zal deze stap waar mogelijk gezet worden bij vervanging.

Om het aantal te rijden kilometers te verminderen, wordt werk waarvoor een fysiek klantbezoek niet noodzakelijk is zoveel mogelijk verzorgd door binnendienst medewerkers. Denk hierbij aan telefonisch overleg of het uitvoeren van kleine reparaties (deze producten worden dan verstuurd i.p.v. een bezoek door een monteur). Om dit op grote schaal door te voeren heeft Wiltec in 2007 een grootschalig Contact Center opgestart, waardoor de taken van de buitendienst verplaatst worden naar de binnendienst. Dit voorkomt dus een hoop onnodig gereden kilometers.

Ter bevordering van fietsgebruik verstrekt Wiltec tegen speciale (o.a. fiscale) voorwaarden fietsen aan de medewerkers.

Om het energiegebruik te minimaliseren, is alle verlichting op kantoren gekoppeld aan tijds- en bewegingsmelders. De kantoren zijn opgedeeld in compartimenten voor een goed warmtemanagement. Alle kantoren hebben buitenramen zodat de werkplekken van maximaal daglicht worden voorzien. Om het gebruik van de airconditioning te minimaliseren, zijn de panden voorzien van zonneschermen en ventilatoren. Bovendien heeft Wiltec een aardwarmte-installatie (WKO) laten plaatsen. Deze installatie zorgt op een zeer duurzame manier voor een comfortabele werkomgeving, zowel in de zomer als in de winter. Daarmee realiseert Wiltec maarliefst een energiebesparing van 28% en vermindert de CO2 uitstoot met 18%!

Al het afval wordt gescheiden en waar mogelijk hergebruikt. Zo worden dozen bij goederenontvangst opnieuw gebruikt voor het verzenden van uitgaande zendingen. Slecht bruikbare dozen, alsmede oud-papier, wordt met een speciale kartonversnipperaar verwerkt tot opvulmateriaal waarmee zendingen opgevuld worden.


Milieu (omgeving) 3/3

9

Artikelen die wij in eigen beheer vervaardigen worden voorzien van milieuvriendelijke verpakkingen, zoveel als mogelijk vervaardigd uit hergebruikt materiaal. Aan leveranciers stellen wij zoveel als mogelijk eisen over hoe goederen aangeleverd moeten worden. Onze voorkeur gaat uit naar gerecycled verpakkingsmateriaal en herbruikbare euro-pallets. Hierin hebben we een samenwerkingsverband met lokale bedrijven, die pallets waarop zij goederen ontvangen bij ons afgeven, waarna wij deze kunnen gebruiken in de distributie van onze eigen goederen.

Onze afdeling cabineproducten richt zich o.a. op de vervaardiging van beschermings- en reinigingsproducten in de spuiterijwereld. Onderscheidend vermogen van al deze producten is dat deze op waterbasis gemaakt worden, in tegenstelling tot veel oplosmiddelhoudende alternatieven. Dit is uiteraard goed voor mens en milieu.

Om de papierstroom te reduceren, wordt binnen Wiltec zoveel mogelijk gestreefd naar digitale gegevensstromen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor digitale facturatie, digitale orderbevestigingen, digitale offertes, een intranet met klantgegevens tussen de verschillende vestigingen, digitale salarisverwerking en - loonstroken, digitale fax en een groeiende focus op een online klant-informatievoorziening.

...en nog veel meer grotere en kleine maatregelen ter reductie van de milieubelasting.


Kwaliteitsborging 1/3 Om de kwaliteit van door Wiltec geleverde producten en diensten te onderstrepen en te waarborgen, heeft Wiltec diverse kwaliteitscertificaten en is Wiltec lid van verschillende brancheverenigingen. Wiltec is tevens ISO 9001, 14001 en 26000 gecertificeerd. Het kwaliteitskeurmerk voor veiligheid is vastgelegd in VCA* certificering. Naast bovengenoemde certificeringen is Wiltec nog op de volgende gebieden gecertificeerd:

Alle producten welke worden geleverd, voldoen voor zover van toepassing aan de CE-, EN-, en NEN-normen.

Safety Sign erkenning. Het Safety SignÂŽ mag alleen gevoerd worden door bedrijven die erkend zijn door de Stichting Bedrijfserkenning voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op de werkplek. Periodiek worden de bedrijven die het Safety SignÂŽ certificaat voeren gecontroleerd, zodat u altijd zeker bent van de kwaliteit, vakmanschap en service op het gebied van uw leverancier van arbeidsveiligheid. Wiltec werkt met verschillende (gediplomeerde) specialisten:

11

- 12 adviseurs Persoonlijke Beschermingsmiddelen - 10 VCA*-gecertificeerde onderhoudsmonteurs - 10 BHV-specialisten - 7 Persoonlijke beschermingsmiddelen- en kledingspecialisten - 8 Ateliermedewerkers voor borduringen, transfers en naai-/verstelwerk - 5 ARBO-adviseurs - 3 keurmeesters valbeveiliging - 3 voetspecialisten, waaronder 1 podoloog - 2 schoenspecialisten voor R&D en productontwikkeling - 2 oor- en oogspecialisten - 2 veiligheidskundigen (1 HVK / 1 MVK) - 1 hygiĂŤnespecialist

ISO 9001:2008


Kwaliteitsborging 2/3

Geautoriseerd/gecertificeerd Service Center voor o.a. 3M, Scott/Kemira, Zander, Peltor, North, Malina, Parker, Wilkerson, Sperian, Norgren, Valmy, Dr채ger en Honeywell.

Geautoriseerd importeur en servicecenter van 3M/Peltor gehoorbeschermingen communicatiesystemen.

Gediplomeerd Jrenum/Sonomax partner voor het aanmeten van otoplastieken en gehoorbescherming op maat.

Gediplomeerd Sperian partner voor het aanmeten van veiligheidsbrillen op sterkte.

Gediplomeerde keurmeesters voor het keuren van alle merken valbeveiliging.

Gecertificeerd Graco MCM-distributor Benelux (enige geautoriseerde Graco partner voor de markt MotorCarManufacturing) en Graco CED (Contractor Equipment Division) Partner.

Eigen service medewerkers keuren alle elektrische apparatuur volgens de NEN-3140 norm.

Erkend leerbedrijf Ecabo en VTL (Transport en Logistiek), Kenteq, GOC van leerbedrijven creatieve industrie.

13


Kwaliteitsborging: Best Managed Company 3/3 De strategie, bedrijfsvoering en resultaten van Wiltec worden grondig onder de loep genomen en de conclusie was wederom dat Wiltec voorop loopt in Nederland. Daarom wordt Wiltec al jaren op rij door Deloitte en ING uitgeroepen tot Best Managed Company. Deze titel is een mooie erkenning ĂŠn bevestiging dat Wiltec continu luistert naar haar klanten, meegaat met de veranderende wereld en daar haar producten en diensten op aanpast! Jaarlijks gaan Deloitte en ING op zoek naar de best geleide bedrijven binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf. Daarvoor beoordelen Deloitte en ING de strategie, de bedrijfsvoering, de mate van innovatie en de financiĂŤle resultaten van de deelnemende bedrijven. Het Best Managed Companies programma richt zich o.a. op Nederlandse ondernemingen die een omzet hebben van minimaal vijftien miljoen euro en financieel gezond zijn.

15


Personeelsbeleid 1/2 Wiltec hecht veel waarde aan een goed personeelsbeleid. Onze gedachte is dan ook dat wij alle medewerkers zo veel mogelijk moeten stimuleren om het takenpakket goed uit te voeren, maar ook voldoende kansen moeten bieden voor opleiding en ontwikkeling / doorgroeien. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan de gezondheid en welzijn van de medewerkers, middels het Wiltec Gezondheidsplan; maar ook aan betrokkenheid, middels het Wiltec personeels-communicatieplan. Onderstaand een aantal concrete maatregelen:

17

Binnen Wiltec wordt gewerkt met een standaard Management Development Programma (MDP), waarin jonge professionals in zes fases doelgericht kunnen doorgroeien naar een kaderfunctie. Het doel van het Management Development Programma is het optimaal ontwikkelen van talentvol personeel met een meer dan gemiddelde ambitie.

Het Wiltec Gezondheidsplan is een in 2006 ge誰ntroduceerd initiatief, waarbij de werknemers attent gemaakt worden op een gezonde en verantwoorde levensstijl. Middels verschillende initiatieven wordt dit ook concreet door Wiltec ondersteund, onder andere door:

- Vers fruit op de werkplek - Sporten voor medewerkers - Stoppen-met-roken-programma voor medewerkers


Personeelsbeleid 2/2

Er zijn verschillende mogelijkheden voor opleidingen en cursussen. Intern zijn verschillende opleidingen ontwikkeld om mensen in de praktijk te trainen en op te leiden. Daarnaast wordt mensen regelmatig een externe opleiding geboden in lijn met de functie en persoonlijke ambities.

In de werving- en selectie van het personeel wordt nauw samengewerkt met lokale gemeenten, sociale werkplaatsen en het UWV. Op deze manier worden waar mogelijk mensen ingezet die kansarm zijn op de arbeidsmarkt, danwel langdurig werkloos zijn. De laatste jaren heeft deze samenwerking geresulteerd in (her)plaatsing van verschillende personen door de gehele organisatie, zowel in logistieke-, ondersteunende- en commerciĂŤle functies.

Wiltec werkt intensief samen met verschillende Regionale Opleidings Centra (ROC), en onderwijsinstellingen voor MBO, HBO en WO. Enerzijds voor plaatsing van stagiaires en het bieden van werk-leertrajecten, anderzijds om de instellingen de gelegenheid te bieden om theoretische benaderingen te toetsen in een praktijkomgeving middels cases, traineeships en concrete vraagstukken van de organisatie.

Er wordt veel waarde gehecht aan betrokkenheid van medewerkers. Dit wordt o.a. nagestreefd door een interne kabelkrant waarop dagelijks de laatste ontwikkelingen, noviteiten en mededelingen worden gecommuniceerd. Daarnaast wordt maandelijks een nieuwsbrief verspreid onder het volledige personeel.

19


Producten en diensten In de selectie van leveranciers en producenten worden verschillende overwegingen van maatschappelijk belang meegenomen. Zo werken wij uitsluitend met leveranciers die expliciet bevestigen geen gebruik te maken van kinderarbeid; en tevens goede maatregelen treffen om op een zo’n milieuvriendelijk mogelijk wijze te produceren. Om deze gedachte te onderstrepen is Wiltec lid van de Fair Wear Foundation (FWF); Wiltec koopt 70% van alle beroepskleding in bij FairWear deelnemers, zoals het eigen merk QW3, HaVeP, Tricorp en Fristads. Voor wat betreft de productie die wij in eigen huis verzorgen, werken wij nauw samen met TNO en andere experts op het gebied van productontwikkeling en innovatie.

21


22


Maatschappij Wiltec ondersteunt diverse initiatieven op maatschappelijk gebied. Denk hierbij aan de sponsoring van sportverenigingen, verenigingsinitiatieven of charitatieve instellingen. Daarnaast ondersteunt Wiltec diverse specifieke projecten, zoals kunstprojecten, Kiwani’s (het bouwen van huizen en scholen in Afrika) en verschillende lokale- en nationale evenementen. Alle aanvragen worden zorgvuldig in behandeling genomen en aan het geldende beleid en budget getoetst. Indien gewenst is een overzicht verkrijgbaar van initiatieven die wij in het verleden en momenteel ondersteunen.

Wanneer bij Wiltec gasten worden ontvangen welke een lunch gebruiken, wordt veelal een lunch aangeboden die is bereid door sociale werkplaats IBN. Daarnaast ondersteunt Wiltec als ‘ Vriend van Bernhoven’ de zorg en patientbelangen binnen het regionale ziekenhuis Bernhoven. Ook is Wiltec één van de 25 werkgevers die zich committeert aan en founder is geworden van het AANtWERK platform. AANtWERK heeft tot doel om te laten zien dat sociaal en succesvol zakendoen heel goed samen gaan onder het motto ‘we zijn samen verantwoordelijk voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

23


Profile for Wiltec B.V.

MVO Beleid Wiltec  

MVO Beleid Wiltec  

Profile for wiltec_bv