Page 1

GINSHICEL MH SELÜLOZİK KALINLAŞTIRICI ILE MÜKEMMEL BOYALAR


1

TANITIM


SU BAZLI BOYALAR & KAPLAMALAR İÇİN GLENSHIEL MH

Su bazlı lateks boyaların hareketli dünyasında çok önemli bir katkı GINSHICEL MH Selülozdur. Bundan başka yüksek verimili koyulaştırıcılar olmakla, bu tip katkılar aynı zamanda diğer faydalı özellliklerde

bir dizi

sağlıyor ki, mesla fırça-yeteneği, sarkma direnci, emülsiyon, süspansiyon güç, vb, ve çok iyi bir renk uyumu sağlarken, dünyada bu tür koyulaştırıcılar bir çok boya üreticiler arasında son decrece popülerdir.

2


ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

GINSHICEL MH Selüloz koyulaştırıcıları çeşitli viskozite derecelerinde üretiliyor. Bu sürümler belirli uygulamalarda performansını optimize etmek için sulu çözelti viskozite ve şişme zamanın esas farklılığıdır.GINSHICEL MH Selüloz koyulaştırıcıları sınıfının her viskozite numarası ortalama iki seviyesinde sulu çözelti viskozitesine karşılık geliyor. Yerel teknik satış temsilcisi veya dağıtıcısı özel uygulamalar için en uygun tipinin seçilmesi konusunda size yardımcı olmaktan mutluluk duyar. Güvenilir kalınlaşma kareketiliği Hareketince viskozite aralığı GINSHICEL MH selülozik koyulaştırıcılarının her sınıfı için boya imalat sürecinde parti parti tekrar koyulaşmağı sağlar. Dağılım kolaylığı GINSHICEL MH selülozik koyulaştırıcılarının kolaylığı hazır boyaya parti ilave edilir. Çözümleri de hızlı birşekilde sıcak ya da soğuk su kullanarak simplemixing ekipmanı ile hazırlanabilir.

3


Uzatılmış Raf Ömrü

Mükemmel Uygulama Özellikleri

Pigment dispersiyonu ve süspansiyonu uzun

Boya koyulaştırıcıları GINSHICEL MH selülozik

sürüli

saklama sırasında boyada korunur.

koyulaştırıcılar ile yalan sahte-plastik ve fırça,

Büzülme ve enzimatik bozulması nedeniyle

rulo, ped, ya da çok az damlayan sıçrayan veya

emülsiyon kırılması küçülür veya yokolur, reng

püskürtme ile verimli birşekilde uygulanabilir.

kayar gibi.Viskozite geniş bir sıcaklık dalgalanma-

Mükemmel akış ve yayılma elde edilebilir, artı ku-

larına stabildir.

ruduktan sonra super ıslak fırçaya dayanıklı.

Formülasiyon da çok yönlülük

Enzim Dirençi

GINSHICEL MH selülozik koyulaştırıcıları iyonik

GINSHICEL MH selülozik koyulaştırıcıları yüksek

değiller ve pH aralığının 2 den 12`i aralığında

enzime dayanıklıdır, hatta biyo stabil hidroksietil

kullanıla bilirler. Bu, çeşitli ticari lateksler veya

selüloz dan(HEC) daha fazla, ve böylece benzer

yaygın olarak kullanılan boya çoğu diğer madde-

selüloz eterleri en iyi sınıf saklama stabilitesini

ler ile uyumludur, buraya çözünür tuzlarıya da

sunuyoruz.

yüksek elektrolit seviyeleri ile çok sayıda reaktif pigmentler,katkı maddeleri, vebileşenler de dahildir.

4


BOYA ÜZERİNEDE GINSHICEL ETKİSİ

GINSHICEL MH selülozik koyulaştırıcıları sadece koyulaştırıcı gibi kullanılmaz, aynı zamanda boya endüstrisinde reoloji düzenleyici ve dengeleyici gibi kullanılır ve özelliklere önemli ölçüde katkıda bulunur, örneğin elektrik gizleme, fırça yeteneği, tesviye, sarkma direnci, açık zaman, fırçalama direnci, saklama stabilitesi ve sıçrama direnci. Bu baş funkusiondur ve bir kesme inceltme reoloji modifiye edicisi oluyoki GINSHICEL bir çok özellikleri etkiliye bilir. Gücü ve Fırça yeteneğini gizleme Kesme-inceltme olarak, GINSHICEL MH selülozik koyulaştırıcılar büyük ölçüde fırça yeteneğine katkıda bulunuyor.Yüksek viskoziteli türleri, düşük viskozite türlerine göre daha büyük bir kesme inceltme davranışı verir, bu eğer son boya viskozitesi ile aynı ise, boya uygulama için harcanan çaba, yüksek viskozite GINSHICEL ile yapılan olanlar için daha az olacak anlamına geliyor.

5


Ama aynı zamanda, bu kesme-inceltme, fırça-

meye karşı dayanıklı, daha kolay temizlene bilir

lama sırasında inceltme üzerinde yolaça bilir, tek

olan, ancak aynı boya viskozitesine ulaşmak için

geçişte yaş film yapı kalınlığını ve elektirik gizle-

daha fazla doz gerektirir. Genel olarak, suda

mesini azaltır.

çözünür selülozik kıvamlaştırıcılardır yeniden

Tesviye vs Sag Direnç Daha önce açıklandığı gibi düşük viskoziteli GINSHICEL MH

selülozik koyulaştırıcısı ile

yapılan boya, daha çok fırçalama gerektirir, fakat incelmede daha az kayma daha iyi tesviye performans anlamına gelir – sarkma direncinin düşürücü maliyetle.Yüksek viskozite iyi sarkma

suda eriye biliyorlar, böylece daha yüksek konsantrasyonu, ovma direnci zayıflatma eğilimindedir. Ayrıca GINSHICEL MH sınıfları herhangi HEC sınıflarından daha az hidrofilik ve HEC’e kıyas en çok daha dayanıklıdır. Saklama stabilitesi: büzülme önleyici vs enzimatik Koruma

direncine yolaçar, hem daha düşük tesviye per-

Saklama stabilitesi boya kalitesi yargılamak için

formansı.

en önemli kriterlerden biridir.

Fırçalama direnci vs sıçratma direnci

Büzülme (pıtıhlaşma) müşteriler arasında başlıca

Düşük viskoziteli GINSHICEL MH selülozik koyulaştırıcı, daha az kesme inceltmesi olarak, kirlen-

şikayettir. Yüksek viskoziteli GINSHICEL ürünleri mükemmel koyulaştırıcı verimliliği nedeniyle yeterli süspansiyon güç sağlayarak büzülmenin 6


üstesinden gelir.Tüm selülozik koyulaştırıcılar enzim faaliyetine bağlı viskozite kaybına tabidir.GINSHICEL MH daha dayanıklı olmasına rağmen, şimdiden GINSHICEL MH düşük viskoziteli türleri yüksek viskozite türleri daha az viskozite kaybı görülür.

7


2

UYGULAMA REHBERİ

8


GINSHICEL MH selülozik koyulaştırıcıları dünyanın bir çok boya üreticileri tarafından değiştirilmesi ya da diğer koyulaştırıcı ile birlikte yaygın olarak kabul edilmiştir, örneğin HEC veya birleştirici koyulaştırıcları. GINSHICEL MH, su bazlı boyatüm malzemeler gibi, kıvam bir çok diğer türlerine göre dağıtmalsı ve çözünmesi için daha kolay olmasına rağmen, ek olarak işlem ve koşullara uygun bir performansa ulaşmak için dikkat edilmelidir.

9


DİSPERSİYON, FESİH VE KÖPÜK KONTROLÜ

GINSHICEL MH`in dispersiyon ve fesihi GINSHICEL MH selülozik koyulaştırıcıları SD ile (yüzey tedavi, gecikmiş hidrasyon)değişikliyi dağıtmak çok kolay – sadece soğuk su ekleyin ve karıştırın. Yapışkanlık gelişme başlangıcında dispersiyona yardımcı olmak için 30 dakikaya kadar gecikmeli ve hatta diğer malzemelerle karışmalı. Amonyum hidroksit gibi pH tampon viskozite gelişim süreci etiklenmesi amacıyla 8,5- 9`a kadar çözeltinen pH değerini ayarlamak için ilave edilebilir. Organik solvent ve su aynı zamanda yüksek bir konsantrasyonda bir çözelti içerisinde GINSHICEL MH dağıtmak için kullanılabilir.Bu konsantre bulama genellikle yaklaşık 35 dakika raf ömrüne sahiptir. Köpük kontrolü GINSHICEL MH selülozik koyulaştırıcıları sulu çözeltilerde köpük oluştura bilir, ve köpük polipropilenglikol gibi ticari olarak temin edilebilen köpük gidericiler arasında bir takım tarafından çok etkili bir şekilde kontrol edilebilir.

10


STABLİTE VE UYUMLULUK

Viskoziteyi stabilizelemek Su bazlı boya mikro-organizmalar gelişmek için ideal sıcaklık saklama, beslenme bolluğu ve bir hafif alkali çözeltisi nedeniyle ideal bir yer sağlıyor. Bu gibi mikro-organizmaların boya kirlenme, viskozite azalması, ve emülsiyon kırılmasına yol açabilir. GINSHICEL MH selülozik koyulaştırıcılarının çok iyi enzimdirenci daha iyi saklama stabilitesine rağmen, hala biyositler veya biyo-inhibitorsat (fenolihtiva eden koruyucu hariç)boya üretim d ö n g ü s ü n ü n b a ş ı n d a e k l e y e re k m i k ro organizma büyümesini engellemek için iyi bir fikirdir. Reng uyumluluğu Genel olarak GINSHICEL MH Selüloz koyulaştırıcılarının bir kaç universal renklendirici sistemleri ile çok iyi bir renk uyumluluğu vardır. Çok az pigment sistemlerinde dağıtıcı pigmentler üzerinden GINSHICEL MH Selüloz koyulaştırıcıları üzerine hareket eder, pigment kümelenmesine neden olur, boya gerçekten fırçalanmaya kadar daha açık renkli görünüm yapar. İki pigment bariz sorunludur: Organik portakal ve Karbazol Violet (dioksazin Violet).Bununy erine, pyrazolone Orange, Dinitraniline Portakal ve Monastralmor (Quinacridone Violet) tam uyumluluk ile kullanılabilir.

11


3

UYGULAMALAR VE SINIFLAR GINSHICEL Grade

Broofield LV Viscosity (cps)

Natrosol* Equivalent

Cellosize** Equivalent

MH 592-SD

7000

-

QP100M-V

MH 336-SD

6000

HHR

QP100MH

MH 256-SD

4400

HHR

QP100MH

MH 133-SD

3300

H4R

MH 96-SD

2500

HR

QP52000H

MH 64-SD

2200

HR

QP40000H

MH 53-SD

1100

MHR

QP15000H

MH 37-SD

6500***

MR

QP4400H

***: Tested at 2% 12


UYGULAMALAR

Bir boyut tüm uymuyor, ne de su bazlı kaplama bir tür her koşulda uyumsağlar. Bu yüzden bize iç, dış, düz çatı yansıtıcı (aynı zamanda "elastomerik kaplama" olarak da bilinir), farklı binderler, doku ve dolgu maddeleri gerekiyor.

Bu tür her bir boyalamanın farklı kalın-

laşma ve reolojik özellikleri ihtiyacı var ve bütün bunlar GINSHICEL MH selülozik kıvam farklı sınıflarda tarafından sunulmaktadır. Örneğin, fabrika yapımlı prim renkli boyalar gibi onun iyi kirletmek direnci, tesviye performans ve iyi bir kat film kalınlığı için MH 37-SD olarak GINSHICEL MH selülozik kıvam daha düşük viskozite sınıflarda kullanmanız gerekiyor; beyaz primerler MH 336-SDə`nin etklili sınıflarında

koyulaşdırması gibi yüksek viskozite

kullanıla bilir: beyaz sanayi, düz çatı yansıtıcı su

yalıtım kaplama, veya püskürtülebilir boyalar son derece yüksek kalınlaşma verimlilik, uygulama sıcaklık stabilitesi ve yüksek reolojik davranış kesme-inceltme için böyle MH 592-SD gibi ultra yüksek viskoziteli sınıflarda kullanabilir. Aşağıdaki tabloda her bir uygulamaya uygun ürünlerin sıra ve tavsiye edilen doz listeleri bulunmaktadır.

Recomended GINSHICEL MH Grade

Interior Paint

Premium

High Solids

and Primers Interior Paint Exterior Paint

Flat Roof Reflective Coating

Sprayable

Dosage

Paint

(KG / M3)

Stormer Viscosity (KU)

MH 37-SD

x

5.76

98

MH 53-SD

x

5.10

98

x

4.56

98

4.07

98

3.84

97

MH 96-SD

x

MH 133-SD

x

x

MH 256-SD

x

x

x

MH 336-SD

x

x

x

x

MH 592-SD

x

x

x

x

13


4

AMBALAJ, KULLANMA VE GÜVENLİK

14


Paketleme

Yok edilmesi

GINSHICEL MH selülozik koyulaştırıcı Tüm

Biyolojik bozulma oraının çok yavaş olmasına

sınıfları PE kaplama ve ısı sızdırmaz kapak açıl-

rağmen, Glenshiel MH selülozik koyulaştırıcılar

ması ile 25 kilogram çok katlı kapak kağıt tor-

atık / toprakta herhangi bir tehlike oluşturmazlar.

balarda paketlenir. 1200 kilogralık bir sipariş ya-

Bunların parçalanma davranışı ve çevresel etkil-

parken her bir ürünün PE streç-şal paletleme

eri buğday unu veya talaş`a benzer. 5 günlük,

mevcut oluyor.

10 günlük ve 20 günlük BOD testleri hiçbir

On palletli, toplam 12 metrik ağları (net ağırlık), 20`lik

konteynerlere sığabilir. 40`lık Genel

Amaçlı Konteyner için, 24 metrik ton (net ağırlık) takılabilir.

Saklama GINSHICEL MH selülozik koyulaştırıcıları performansı üzerinde olumsuz etkisi olmadan orijinal, kesintisiz ambalajında bir yıllık bir süre için saklanabilir. Yoğunlaşmamış nemli bir ortamda iki yıllık kesintisiz saklama üzerinde yapılan testler

değer vermesine rağmen, aktif çamur

güncel

atıksu arıtma tesisinde 20 gün içinde % 90`den daha fazala dağılma ve temizlenme gösterir. Ayrıca, testlerinde GINSHICEL MH Selüloz koyulaştırıcıları sudaki yaşam için ABD EPA ve ASTM kurallarına göre yapılmış, kullanılan en yüksek test konsantrasyonlarında, hiçbir toksik etki Daphnia magna veya Sazan minnowları için görülmemiştir.

Sağlık ve Kullanım & Güvenlik

görünen viskoziteni % 20 daha az azalma gös-

GINSHICEL ürünlerini kullanma veya her hangi

terir.

bir işlemden önce , sitemizde bulunan Güvenlik

Uzun vadeli saklama kararlılığı için, Celsius en fazla 35 derece altında saklanmalı, orijinal palet yapılandırmasında saklamak, ve en fazla% 80

Bilgi Formlarını güvenlik tedbirlerinin uygulanam bilmesinden emin olmanız için tekrar gözden geçirib anlamanız gerkiyor.

youğunlaşmayan nem oranında saklanmasını tavsiye ederiz. Diğer organik maddler gibi GINSHICEL MH selülozik koyulaştırıcılar dıa Peroksitler veya diğer oksitleyici maddeler yanında saklanmamalıdır.

15


Dünya Çapındaki Bağlantılar: info@haishenchem.com Web sitesi: www.ginshicel.com
 www.haishenchem.com GINSHICEL ® şirketi Zhejiang Haishen Chemical Co Ltd şirketinin tescilli ticari markasıdır.
 GINSHICEL selülozik koyulaştırıcıları Zhejiang Haishen Kimya Ltd Şirketi tarafından üretilmekte ve pazarlanmaktadır.

DİKKAT: Satıcı veya başkalarına ait herhangi bir patent özgürlüğü anlaşması bulunmamaktadır. Çünki kullanım koşulları ve geçerli yasalar bir bölgeden diğerine gore farklı olabilir ve zamanla değişebilir. Müşteri ürün ve bu belgedeki bilgilerin Müşterinin kullanım için uygun olduğunu ve müşterinin işyerinin ve atık uygulamalarının sağlanması için yasa ve diğer kamu yasalarına

uygun olup olmadığını belirlemek için sorumludur. Satıcı, bu belgedeki bilgiler için zorunlu ya da sorumlu

değildir. HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA DOLAYLI TÜM GARANTİLER AÇIKÇA REDDEDİLMİŞTİR. *Natrosol Ashland Özel Malzemeler`NİN bir ticari markasıdır
 ** Cellosize Dow Kimya`nın bir ticari markasıdır

16

Great paints with ginshicel mh (turkish)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you