Page 1

Tekst: Peder Bjerge Foto: Søren M. Osgood

P ENSION

Få op til 45 procent

mere i livrente årligt Markedet for livrenter er så uigennemskueligt, at du risikerer at få en meget mindre årlig udbetaling som pensionist, end du ellers ville kunne have fået. Vi taler om forskelle på helt op imod 20.000 kr. om året på en opsparing på 1 mio. kr. fra laveste til højeste udbetaling. Markedet er uigennemskueligt for almindelige forbrugere, mener eksperter.

Markedet for livrenteprodukter rummer både gode og dårlige produkter. Så du skal se dig godt for, oplyser Hans Henrik Bloksgaard, som er partner i Willis Tower Watson. 40

p e n g e & p r i v a t ø k o n o m i juli 2018 penge.dk

penge.dk juli 2018 P e n g e & p r i v a t ø k o n o m i

41


P ENSION

Livrenten er rigtig god for mange mennesker, fordi den bliver udbetalt, lige så længe man lever. Og det er jo de færreste af os, der kender sidste udløbsdato. Per Strøm, pensionschef i Handelsbanken.

P

ensionsmidler opsparet på en livrente, kan give dig vidt for­skel­lige udbetalinger alt afhængigt af, hvilket livrenteprodukt, du har brugt. Den bedste livrente giver dig det første år 59.000 kr. pr. mio. opsparede kr. pr. år, mens den dår­ligste efter­lader dig med blot 40.500 kr. pr år. Altså en forskel på knap 20.000 kr. – eller 45,6 pct. – i forskel på det dårligste og det beds­te produkt. Det viser en analyse fra forsikrings­mægler­­ virk­som­heden Willis Tower Watson. »Der er en kæmpe forskel på, hvad man får ud af den samme mio. kr. Tænk bare på, hvis du kunne forøge din almindelige løn med godt 45 pct. for nøjagtig det samme arbejde,« siger Hans Henrik Bloksgaard, der er partner i Willis Tower Watson. Desværre er du som pensionsopsparer på, hvad han betegner som »Herrens mark med et uigennemtrængeligt krat«, hvis du selv skal finde ud af, hvad der er det bedste livrenteprodukt. »Markedet er uigennemtrængeligt. Det er rigtigt svært selv at finde frem til de rigtige leverandører, fordi du skal langt og dybt ned i principperne for kalkulation af ydelser. Det er ikke alle forundt at kende vejen hertil,« siger Hans Henrik Bloksgaard. Dette forhold går nærmest stik imod den almindelige opfattelse, nemlig at en liv­rente er en fast og sikker udbetaling, du kan regne med, uanset hvor længe du nu lever. Til gengæld ophører livrenten, når du dør. Sikkert og enkelt. Hvor svært kan det lige være? Men desvær­re er denne del af pensionsverdenens produktpalette ikke helt så simpel at gå til.

Livrente udbetales hele livet

Der er mange forhold at tage stilling til, før du køber en livrente. Alle sammen har de stor betydning for, hvor meget du har at gøre med, når du en dag går på pension. En livrente er nemlig en del af den samlede pakke for langt de fleste mennesker, der sparer op til pension – Som oftest kombineret med en rate­ pension, hvor du i 2018 maksimalt kan indskyde 54.700 kr. med fradrag efter arbejdsmarkedsbidrag. Det øvrige kan du ind­ betale på en livrente, hvor der ikke er en øvre grænse for, hvor meget du kan indsætte med skattefradrag, hvis du gør det via en arbejds­giver­admi­ni­streret pensionsordning. Både Hans Henrik Bloksgaard og Per Strøm, pensionschef i Handelsbanken, er enige om, at det optimale for langt de fleste er at kombinere livrente med andre former for opsparing. Særligt fordi mange pensionister i den første tid, efter de har trukket sig 42

p e n g e & p r i v a t ø k o n o m i juli 2018 penge.dk

tilbage fra arbejdsmarkedet, f.eks. gerne vil ud at rejse lidt mere eller nyde livet på andre måder. Senere, når helbredet skranter, falder forbruget som oftest. Og her er det så en fordel at have sin liv­rente at falde tilbage på. »Livrenten er rigtig god for mange mennesker, fordi den bliver udbetalt, lige så længe man lever i modsætning til f.eks. en rate­ pension. Og det er jo de færreste af os, der kender sidste udløbs­ dato. Det giver en tryghed, som man ikke finder i nogle af de andre pensionsprodukter,« siger Per Strøm. Men han understreger, at en livrente er et komplekst produkt at overskue, hvorfor du skal holde tungen snorlige i munden, når du vil finde en god ordning, som passer til din livssituation. I årene mens du sparer op, er livrenten enkelt og overskueligt at forholde sig til. Her skal du blot finde det pensionsselskab, der har det bedste afkast og de laveste omkostninger. Her gælder det først og fremmest om at få pengene til at yngle mest muligt. Udfordringen kommer først, når livrenten skal udbetales.

Overvej dit behov nøje

Når du begynder at komme tæt på det tidspunkt, hvor der skal tegnes en livrente, skal du begynde at se dig for i markedet efter det rigtige livrenteprodukt. Her gælder det som noget af det første at gøre sig klart, hvilken type livrente, du ønsker dig. Er du single og har ingen børn, kan du uden videre vælge den simple livrente, hvor du får udbetalt et beløb resten af din levetid, uanset hvor længe du måtte leve. Til gengæld er pengene tabt, når du dør. Denne model giver for samme indbetaling den største årlige ydelse. »Du bliver belønnet for at begrænse udbetalingen til dig selv. Jeg har mødt ægtepar, der sagtens kunne leve med det, fordi deres pensionsopsparinger hver især var tilstrækkelige. Her kan man sige, at folk vælger at satse på, at de lever længe,« siger Per Strøm. Hvis ikke du kan acceptere den risiko for at miste pengene, kan du få en garanti, der sikrer udbetaling i nogle år, uanset om du som køber af livrenten er i live eller død. Men det er ikke gratis. Den årlige udbetaling falder med 10 pct. i forhold til den simple livrenteydelse. Men er du f.eks. gift, kan du vælge at tilkøbe en forsikrings­ ordning, der betyder, at livrenten bliver udbetalt til din ægte­ fælle efter din død. Det betyder, at udbetalingen vil falde til godt 74 pct. af den oprindelige ydelse på den simple livrente. penge.dk juli 2018 P e n g e & p r i v a t ø k o n o m i

43


P ENSION

Hvert år får din opsparing et tillæg for de kunder, der er døde. Det hedder livsbetinget tillæg, som afdækker, at du får de afdødes penge. Hans Henrik Bloksgaard, partner i forsikringsmæglerselskabet Willis Towers Watson.

Har man sådan en, og dør ægteparret f.eks. samtidig i en trafik­ ulykke, ophører livrenteudbetalingen. Og pengene er tabt. Livrente med ægtefælledækning kan du dog også tilkoble en garanti, der sikrer udbetaling i en årrække til børnene. Ifølge Hans Henrik Bloksgaard reducerer den dog udbetalingen til godt 68 pct. af det, du ellers kunne få udbetalt i den simple livrente.

Sådan finder du den bedste livrente

Når du har fundet ud af, hvilken form for livrente du har brug for, står du overfor den næste hurdle, nemlig hvordan du finder det bedste livrenteprodukt på markedet. Hans Henrik Bloksgaards konklusion er, at det er uhyre svært for almindelige forbrugere at gennemskue markedet. »Størrelsen af livrente er meget afhængig af, hvor længe pen­ sions­selskabet forventer, at du lever. Hvis det forventer, at du ikke lever længe, kan du få en høj ydelse. Forventer du at leve længe, får du en lav ydelse som livrente,« siger han. Hans Henrik Bloksgaard minder om, at hvis der er tale om men­nesker, som har lagt smøger på hylden, dyrker motion hver dag og spiser gulerødder i hobetal, bliver de ældgamle.

Så i selskaber med den slags kunder får du ikke særligt meget i livrente for de samme penge i forhold til pensionsselskaber med kunder, der har livsstilssygdomme. Derfor giver det ifølge ham god mening at kigge efter de pensionsselskaber, hvor det forventes, at kunderne lever kortere end i de andre selskaber. Men selv om det kan lyde simpelt, er det for de fleste almin­de­ lige forbrugere meget vanskeligt – hvis ikke umuligt – at finde de selskaber, understreger Hans Henrik Bloksgaard. Her gør man som almindelig forbruger bedst i at alliere sig med en rådgiver til at finde det rigtige selskab. For lever man længere end, pensionsselskabets aktuar har regnet sig frem til, får man flere penge udbetalt, end man har sparet op. Men hvor kommer de penge fra, kunne man fristes til at spørge. »Hvert år får din opsparing et tillæg for de kunder, der er døde. Det hedder livsbetinget tillæg, som afdækker, at du får de afdødes penge,« siger Hans Henrik Bloksgaard. Men hvor meget kan udbetalingen på din livrente svinge? Den bedste livrente opnås ikke blot ved at vælge et selskab, der forventer, at kunderne har en kort levealder. Og her kommer vi til et andet element, mange ikke er opmærksomme på.

husk dette før du tegner en livrenteaftale Afkast Pensionsselskabets omkostninger og afkast.

Udbetaling til familie Lige inden du skal på pension, skal du beslut­te, om livrenten kun skal gælde dig – eller om den også skal udbetales til din ægtefælle og børn efter din død. Husk, at jo flere men­nesker, der skal omfattes af livrenten, jo lavere bliver din årlige udbetaling.

Med en livrente skal du overveje, om du vil bruge den til at spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud under dine nærmeste. Men husk, at det koster på dine udbetalinger. 44

p e n g e & p r i v a t ø k o n o m i juli 2018 penge.dk

Udbetaling Du skal gøre op med dig selv, om du er meget til lave livrenteudbetaling og høj stabi­litet på udbetalingen, eller du er mere

til højere udbetaling og mere udsving på størrelsen af udbetalingen. Hvis du sparer i en livrente med en gennemsnitsrente, er der mere sikkerhed og garanti for del­­ele­men­ terne end i opsparing med markeds­rente. Forskellen kan sammen­lignes med vores lån i realkreditten, som enten kan køre med fast rente eller variabel rente.

Beløbsstørrelser Gør dig klart, hvordan dit liv som pensionist skal være. Typisk vil du som pensionist gerne nå at opleve alt det, der ikke var tid til, mens job, børn og hus optog hverdagen. Senere hen er energien og helbredet ofte mere til at tage det roligt. Det kan pege i retning af at vælge en livrente med en høj udbetaling i begyndelsen og en lavere regu­le­ring senere hen. Det bestemmes af ydelsesrenten.

Valg af selskab

Når der er styr på punkterne ovenfor, er det tid til at finde det selskab, som har det produkt, der passer bedst til dig: • Kig efter den største udbetaling – altså hvor længe de forskellige selskabers a­ktuarer beregner kundernes levealder. • Se efter, hvilke selskaber der låser rest­ levealderen og ydelsesrenten fast under udbetaling. • Tjek, hvilke selskaber der udjævner afkas­ tet og dermed reducerer udsvingene i stør­rel­sen af din udbetaling, så du ikke mær­ker udsvingene på de finansielle mar­ keder så meget. • Undersøg, hvilke selskaber der giver det bedste afkast og har de laveste omkost­ ninger, når dine udbetalinger er begyndt. Det har betydning for reguleringen af din livrenteydelse. penge.dk juli 2018 P e n g e & p r i v a t ø k o n o m i

45

Kilde: Willis Tower Watson.

Når du skal vælge livrente, er der en række vigtige pejlemærker, du kan holde dig for øje, fordi de er vigtige, mens du sparer op:


P ENSION

Mange tror, at en livrente er en fast årlig udbetaling, men det er det langt fra til­fældet. De fleste livrenter svinger år for år alt efter det afkast, pensionsselskabet får på den opsparing, du har indbetalt. Stør­rel­sen af udsvingene afhænger af produktet og din valgte investerings­profil i livrenten. Vælger du et klassisk gennemsnitsrente-produkt, hvor afkastet er udjævnet, og udbetalingen er med en garanti for en minimumsudbetaling, er udsvingene små. I disse livrenter er den forventede restlevealder og den rente, der benyttes ved fastlæggelse af den årlige udbetaling, låst fast. Til gengæld er ydelsen som oftest lav. Vælger du i stedet et markedsrenteprodukt, er afkastet ikke udjævnet, og udsving afhænger af din valgte investeringsprofil, og derfor kan udsvingene være store. Her er den forventede restlevealder og forrentningen variabel i de fleste selskaber. »Det vil sige, at kunderne kan faktisk opleve, at den årlige udbetaling kan ændre sig. Hvis selskabet finder ud af, at rest­ levetiden er steget, så nedsættes ydelsen. Vi har set eksemp­ler på, at kunders livrente faldt 25 pct. i månedlig udbe­taling,« siger Hans Henrik Bloksgaard. Han anbefaler, at du leder efter pensionsselskaber, der låser udbetaling og levealder fast, når udbetalingen begynder. Men i sidste instans gælder det om at finde et pensionsselskab, der har en udbetalingsprofil, der passer til det liv, du gerne vil have som pensionist. Vil du gerne have mest muligt udbetalt, mens du stadig er ved godt helbred, skal du søge efter en livrenteordning med en høj ydelsesrente. Så i stedet for en lav startudbetaling med kraftig regulering, får du en høj startudbetaling med en beskeden regulering.

Fleksibilitet er et nøgleord

»Fleksibilitet giver god mening i mange af livets forhold. Det gælder også, når vi taler om pensionsudbetaling. Men det rejser mange spørgsmål og giver en stor usikkerhed hos opsparerne. Generelt famler mange folk i blinde,« siger Hans Henrik Bloksgaard. Ifølge ham giver den usikkerhed ofte en anledning til forkerte beslutninger, som f.eks. når folk veksler deres ratepensioner til livrenter. Men har du først foretaget dette skifte, kan du ikke gøre det om. Det er låst fast. Det er kun muligt at veksle fra ratepension til livrente. Ikke omvendt. »Jeg synes, at du skal være varsom med at gøre det. Jeg mener, at det er vigtigt at holde en så stor fleksibilitet som muligt i sin pensionsopsparing,« siger Hans Henrik Bloksgaard. Han peger desuden på, at de nye muligheder med at etablere 30-årige ratepensioner kan friste mange. Men da du på en ratepension ikke får mere udbetalt end det, der er blevet sparet op, og de færreste lever 30 år efter de er gået på pension, bør du overveje, om en livrente ikke er en bedre løsning. 46

p e n g e & p r i v a t ø k o n o m i juli 2018 penge.dk

Brug kort livrente som en privat førtidspension Du har arbejdet hårdt hele livet. Ofte langt ud over de normale 37 timer om ugen. Og nu ville det være rart at kunne stoppe med at arbejde lidt tidligere end sædvanligt. Her er en såkaldt kort livrente en mulighed, hvis du i forvejen sparer op til pensionen i en klassisk livsvarig livrente, der udbetaler mere end 10.700 kr. årligt. Det fremgår af pensionsbeskatningslovens p­aragraf 5A. Her kan du spare op til at dække det hul der opstår i dine indtægter, hvis du går på pen­ sion, før du kan få udbetalt din folkepension. »Der er tale om en ophørende livrente, der løber indtil du når folkepensionsalderen. Det ligner en ef­ terløn, der giver en mulighed for at gå lidt tidligere fra arbejdsmarkedet,« siger Per Strøm, pensions­ chef i Handelsbanken. Hvis du f.eks. holder op med at arbejde, når du er 64 år, og først kan få folkepension, når du fylder 68 år, kan du spare op til at dække de manglende indtægter i en såkaldt kort livrente. I 2018 var det maksimale beløb, du årligt kan få udbetalt på en kort livrente 131.200 kr. Samtidig er den omfattet af loftet for indbetalinger på 54.700 kr., der gælder for ratepensioner.

penge.dk juli 2018 P e n g e & p r i v a t ø k o n o m i

47

Profile for Willis Towers Watson

Penge & Privatøkonomi  

Få op til 45 procent mere i livrente årligt

Penge & Privatøkonomi  

Få op til 45 procent mere i livrente årligt

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded