Promotie boek en ho'oponopono kaarten

Page 1


Drieluik Ho’oponopono Ho’oponopono is de meest simpele, snelste en leukste manier om terug te keren naar de Goddelijke Inspiratie. Je hebt er niemand bij nodig, je kunt het zelf doen, het kost niets en problemen verdwijnen voor je er erg in hebt. Dit drieluik bestaat uit een theorieboek, geschreven op verzoek van Ihaleakala Hew Len en twee romans Pua en Mia. Het geeft diep inzicht in het oeroude proces van vergeving en legt helder uit hoe je het kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Het boek is vormgegeven door Peter Beemsterboer en wordt gedrukt door drukkerij Libertas Pascal in Utrecht.

Het boek is te bestellen via willem@willemvreeswijk.com en kost 23,50 euro excl. verzendkosten.

Ihaleakala Hew Len geeft al ruim dertig jaar workshops en lezingen over Ho’oponopono in de hele wereld, onder meer voor de Verenigde Naties en Unesco. Tienduizenden mensen hebben zijn workshops bezocht. Willem Vreeswijk is initiatiefnemer/oprichter van de stichting New Financial Forum en hoofdredacteur van VVP. Hij is geautoriseerd om wereldwijd workshops over Ho’oponopono te geven. Zo gaf hij tweedaagse workshops in Nederland, Roemenië, Duitsland, Slowakije en Japan. Ook geeft hij introductieworkshops, persoonlijke consults en is hij in te schakelen voor cleaning werk.

Geïnspireerd door het gedachtegoed van Ho'oponopono tekende en ontwierp Bibi Smissaert een set Ho’oponopono wenskaarten. De set van vier kaarten (I love you, I’m sorry, Please forgive me, Thank you) wordt geleverd met witte enveloppen en kost 13 euro, excl. verzendkosten en is te bestellen via bibi@bluebottle.nu of willem@willemvreeswijk.com. De kaartjes zijn ook los te bestellen en kosten dan 3,75 euro per stuk.

Bibi Smissaert ging begin dit jaar van start met haar eigen onderneming Blue Bottle publicaties en publiceerde in maart 2016 haar eerste boek 'Het begin' ( https://issuu.com/brigitteissuu/docs/bibi_hetbegin ).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.