Page 1

KORTWEG FLASH

Driemaandelijks tijdschrift van het Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Erkenningsnummer. P206416 - Afgiftekantoor Brussel 1 - Kortweg Flash nr. 51 - juli - augustus - september 2013 Verantwoordelijke Uitgever: Mireille Corteville, p/a Antwerpselaan 30, 1000 Brussel Tel. 02 218 44 88 & Fax 02 217 70 06 - E-mail: hans.vanrompaey@willemsfonds.be

Willemsfonds laat Herman Teirlinck niet los! doet als museum en tentoonstellingsruimte. Een ontmoetingsplek van kunstenaars en bewogen intellectuelen. Een ‘bedevaartsoord’ voor Teirlinckliefhebbers en al wie de Vlaamse letteren een warm hart toedraagt.

Laten we maar met de deur in huis vallen; de deur van het Herman Teirlinck-huis in Beersel …. Want ja, we zijn boos! Erg boos! Op wie? Op de gemeente Beersel, een welvarend, uit de Brabantse kluiten gewassen dorp in de groene gordel rond de hoofdstad. Een Vlaamse gemeente met mooie villawijken en rijke inwoners. Een riant oord met een eeuwenoud kasteel, heerlijke Geuze en een schat ... De schat van Beersel is – inderdaad - het laatste woonhuis van Herman Teirlinck, dat reeds decennia dienst

zoveel onverschilligheid aan de dag legt voor zijn literair erfgoed? Nog niet zolang geleden werd in Londerzeel toch ook het geboortehuis van Gerard Walschap gesloopt ...

Herman Teirlinck behoort tot de belangrijkste intellectuelen, die België in de voorbije 20ste eeuw heeft voortgebracht. Een erudiet man, geboren op het einde van de 19de eeuw, met een doordachte, prangende visie op de toekomstgerichte ontwikkeling van het internationaal theaterleven en het literair klimaat van de 20ste eeuw. Auteur, dichter, essayist, docent, flamingant, taalminnaar en sociaal geëngageerd, progressief-liberaal denker. De blijvende herinnering aan wat Herman Teirlinck betekent voor Vlaanderen en België moet bewaard blijven en in eer hersteld worden. Het kan toch niet dat Vlaanderen

Als de Vlaamse Gemeenschap de legitieme ambitie koestert om een gerespecteerde, welvarende Europese regio te zijn, dan is het ook hun zaak om tevens die culturele elementen en figuren te koesteren, die kracht en vorm gaven en nog steeds geven aan de sociale ontvoogdingsstrijd en de culturele ‘verheffing’ van de Vlaamse gemeenschap. Wie ijvert voor respect voor de eigen taal en cultuur, begint best met ook respect te betuigen aan de eigen taal en cultuur. Want geen respect zonder zelfrespect. Mireille De Winter-Corteville, Voorzitter Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest & Herman Mennekens, ondervoorzitter Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest en secretaris Herman Teirlinck Stichting.

“Herman Teirlinck, een noodzaak in ons klimaat” Hugo Claus

Lezingenaanbod OKTOBER - DECEMBER

Voor een boeiende lezing moet u de komende maanden bij het Willemsfonds zijn! Ons aanbod bestaat uit:

2 NOVEMBER 2013: Wandeling met gids op de Heizelvlakte

10/10/2013 - Een kwestie van splinters: voorstelling nieuwe poëziebundel met dichters die uit hun werk citeren. 12/10/2013 - Moord in de bib: Lezing door misdaadauteur Toni Coppers over hoe je een misdaadroman kan schrijven.

15 NOVEMBER 2013: Geleid bezoek aan ‘Henri Van de Velde :

Passie - Functie - Schoonheid’

12 OKTOBER 2013: Het Betere Boek

MEER INFO: ZIE AGENDA PAGINA 4

17/10/2013 - Andreas Vesalius: Lezing door Paul Broos over Versalius, auteur van De Humani Corporis Fabrica en een man die onuitwisbaar zijn stempel heeft gedrukt op de wetenschap, gebaseerd op waarneming en onderzoek. 18/11/2013 - De geniale mislukking van de barok: Geert Boxstael vertelt over deze kunsthistorische stijl; de rechtstreekse uitloper van de contrareformatie die zich niet altijd ontwik-

kelde in de richting van het vooropgestelde doel. Werd het een stijl en strijd die niettegenstaande zijn initiële intentie naar secularisatie leidde? 19/11/2013 - Atheïsme als basis voor de moraal: Lezing en boekvoorstelling door Dirk Verhofstadt. 21/11/2013 - Denis Diderot: Erik W. Elst geeft een lezing over de man die het begrip encyclopedie uitvond. 16/12/2013 - Bachs laatste reis: Jos Meersmans kruipt in de huid van Bachs oudste zoon Wilhelm Friedemann, die in mei 1747 samen met zijn vader de reis onderneemt Potsdam-Berlijn om een bezoek te brengen aan de Koning Frederik de Grote van Pruisen. Schitterende muziekfragmenten illustreren het hele verhaal. Meer info over de datum, plaats, afdeling en prijs van deze lezingen vindt u in de agenda op pagina 4.


Prestigieuze voorstelling dichtbundel in vernieuwd Muntpunt!

O

p donderdag 10 oktober stellen we met veel trots ons nieuwe boek “Een kwestie van splinters, Vers uit Brussel 2” voor, een dichtbundel met Nederlandstalige gedichten uit de hoofdstad. Na het succesverhaal van “Vers uit Brussel” besloten Kurt Deswert en Herman Mennekens om een tweede editie uit te brengen. Ze verzochten Brusselaars om hun poëzie in te sturen en deze oproep werd massaal opgevolgd. Daardoor zijn in deze nieuwe bundel de werken van maar liefst 27 dichters terug te vinden.

De bundel bevat gedichten van: Frantz Ariën, Nathalie Cools, Jan Crabbé, Frank De Crits, Nick Defour, Kurt Deswert, Elsa Duprez, Cecile Ghesquiere, Suzanne Honée, Mia Joosten, Dennis Mariën, Philippe Meersman, Herman Mennekens, Ghislaine Meyns, Marianne G. Missenden, Yvo Peeters, Peter Platel, Ghislaine Raets, Ingrid Reynders, Chris Severyns, Ann Steeman, Hans Van De Casseye, Eddy Van Nieuwenhuyzen, Alain Vanclooster, Mietje Vansina, Walter Vereertbrugghen en Dirk Volckaerts

Iedereen is van harte welkom op de boekvoorstelling in het Literair salon van Muntpunt. Men kan er tevens de fototentoonstelling bewonderen met foto’s die ook in het boek zijn opgenomen over Brussel en Brusselaars. Nadien wordt een hapje en een drankje aangeboden om deze feestelijke aangelegenheid af te sluiten. Als u zal komen, gelieve dit dan voor maandag 7 oktober te laten weten via 0497 / 85 25 91 of kurtdeswert@hotmail.com .

Bezoek het Brusselse Stadhuis in de trouwzaal. Met tal van schilderijen, b e e ld h o u w w e r ke n en wandtapijten die ons herinneren aan de plaatselijke en nationale episodes van onze geschiedenis is het alvast één van de prachtigste decors van het land.

H

et Stadhuis van Brussel, een meesterwerk van de gotische architectuur uit de 15e eeuw, is één van dè bezienswaardigheden op de Grote Markt. Naast het fantastische mooi ogende exterieur, is echter ook het interieur zeker het ontdekken waard. U vindt er verschillende stijlen in terug, zoals de Lodewijk XIV-stijl in de vergaderzalen en neogotiek

Brussels schepen Els Ampe leidt u gratis rond in dit, door de UNESCO tot werelderfgoed uitgeroepen, gebouw en biedt u nadien een drankje aan. Het bezoek, georganiseerd door WF Laken, vindt plaats op zaterdag 30 november om 14.00 uur. Inschrijven kan via info@elsampe.be of 02 / 549 65 22. Het aantal plaatsen is beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap.

COLOFON Redactie:

Johan Basiliades, Kurt Deswert, Mireille De Winter-Corteville, Herman Mennekens & Hans Van Rompaey

2 KORTWEGFLASH

Lay-out:

Kurt Deswert & Hans Van Rompaey

juli - augustus - september 2013

Henri Van de Velde

PASSIE - FUNCTIE - SCHOONHEID

D

e retrospectieve tentoonstelling over het leven en werk van Henri Van de Velde is dit najaar een absolute must om te bezoeken. De architect kende grote internationale faam door zijn bouwwerken, waaronder de Boekentoren in Gent en Villa Bloemenwerf in Ukkel, maar ook zijn meubels, zilverwerk, juwelen en andere creaties werden zeer bekend. Uit zijn uitgebreide memoires hebben onderzoekers het creatieve denkproces gereconstrueerd dat aan de basis lag van zijn kunstwerken. Om dit toe te lichten worden meer dan vijfhonderd objecten tentoon

gesteld waardoor zijn genie en deskundigheid als kunstschilder, architect en designer op een boeiende wijze wordt aangetoond aan de bezoeker. “Topexpo van veelzijdig kunstenaar. Henry van de Velde was meer dan een architect. Een expositie in het Jubelpark benadrukt zijn veelzijdigheid. Ze brengt sleutelwerken en speelt ze uit in een unieke opstelling. Absolute top.” - De Standaard, 12/09/2013

Willemsfonds Woluwe bezoekt de tentoonstelling met een gids op vrijdag 15 november 2013 om 10.30 uur, de prijs bedraagt 15 euro.

Guggenheim in Brussel

W

out Wilgenburg heeft overal geëxposeerd: zelfs het Guggenheim in New York heeft ooit een expositie aan hem gewijd! Nu worden zijn werken tentoongesteld in het Goudblommeke van Papier. Ontdek deze kunstenaar die sterk bij de Cobra-beweging aanleunt en die sinds jaar en dag in Schaarbeek woont. WF Jette bezoekt de expo op 24 oktober om 17.30 uur en Herman Mennekens is de gids van dienst. Nadien

wordt u een drankje aangeboden door de afdeling.


Michel Bartosik: blijvend inspirerend

Kristalhelder?

H

eeft u zich ooit al eens afgevraagd waar uw afvalwater naartoe stroomt? Het antwoord is: naar het waterzuiveringsstation Aquiris Brussel-Noord in Haren. Het afvalwater van maar liefst 1,4 miljoen mensen wordt doorheen een immens riolen- en collectorennetwerk naar deze plaats geleid, waar het in verschillende stappen wordt gereinigd. Van daar uit wordt het als helder water terug naar de Zenne gevoerd. Willemsfonds Neder-over-Heembeek organiseert een gratis geleid bezoek aan deze site.

Z Aquiris Brussel-Noord Afspraak op dinsdag 22 oktober 2013 om 10.15 uur aan Aquiris, Vilvoorsebaan 450, Haren. Inschrijven kan tot en met 15 oktober bij Denise De Boeck-Vergeylen: denise.vergeylen@telenet.be of 0476 / 85 73 50.

Hallo meneer de uil!

W

illemsfonds Woluwe trekt op 18 oktober het bos in voor een heuse uilenwandeling. Vanuit het gemeenschapscentrum De Bosuil (Witherendreef 1 in Overijse) vertrekken we om 18.00 uur om in het Zoniënwoud uilen te spotten. Ervaren boswachter Dirk Raes zal ons gidsen. Wil je ook kennismaken met dit mooie en intelligente dier, tevens hèt symbool van het Willemsfonds, neem dan deel aan deze bijzondere activiteit. De kostprijs bedraagt 5 euro en achteraf wordt een drankje voorzien. Inschrijven kan bij Kurt Deswert, 0497 / 85 28 91 of kurtdeswert@hotmail.com. Stevig schoeisel is aangeraden.

oals een goede leerkracht je kan bijblijven, kan een inspirerende docent je voor het leven tekenen. Zo iemand was ongetwijfeld Michel Bartosik. Professor Bartosik gaf les aan generaties studenten Germaanse Filologie aan de VUB (en de ULB). Hij liet niemand onverschillig. Zijn warme stem, zijn welhaast enigmatische stijl van spreken en doceren en de voorname bescheidenheid waarmee hij zijn visies verwoordde, gaven vorm aan een uitzonderlijke persoonlijkheid. Bartosiks mondelinge examens waren momenten van ware introspectie, geïnspireerd door de literaire kennis en ervaringen die hij welhaast ongemerkt zo treffend kon overbrengen. Hij was een Dichter pur sang. Zowel op papier, als in het ware leven. Hij leek immer zoekend. Kwetsbaar starend naar woorden, tastend naar inspirerende stemmingen. Een beetje onbereikbaar ook, een man die zijn woorden wikte en woog. Zijn dichtwerk was schaars en leek broos. In 2008 overleed Michel Bartosik. Hij was net geen 60. De Antwerpse Pink Poet, zoon van een Poolse vader, was plotseling niet meer. Nu verschijnt (eindelijk) ‘Schroomruil. Verzamelde gedichten’ van

Michel Bartosik. Een verdiende hommage aan deze minzame poëet en hopelijk ook een (her) ontdekking van het schaarse, maar kostbare dichtwerk van een veel te jong gestorven mentor. Het Poëziecentrum en het Letterenhuis stellen ‘Schroomruil’ voor op zaterdag 12 oktober 2013 om 14.30 uur voorgesteld. Deze voorstelling vindt plaats in het Letterenhuis te Antwerpen. De voorstelling is gratis, maar reserveren is noodzakelijk via sara.rouges@poeziecentrum.be Het boek kan via hetzelfde mailadres besteld worden.

Het laatste pandjeshuis van Belgie

De heizelvlakte verkennen

I

W

n het jaar 1618 opende in België het eerste pandjeshuis Berg van Barmhartigheid in de Lombardstraat in Brussel. Het bleef er tot 1860, waarna het verhuisde naar de SintGisleinstraat, waar men tot op de dag van vandaag actief is.

at bevond zich op de huidige Heizelvlakte voor Leopold II? Wat waren zijn plannen met de vlakte? Wat na zijn overlijden? Wat waren de Staat, de gemeente Laken en de Stad Brussel ermee van plan voor de Expo 1935 en erna? Welke uiteenlpende visies op de urbanistische ontwikkeling koesterde men voor de Expo 58? En wat gebeurde er daarna tot op vandaag? Wim Van der Elst, voorzitter van de Geschieden Heemkundige kring van Laken (LACA) brengt het relaas.

Berg van Barmhartigheid werd opgericht als een sociale instelling waar mensen geld op pand konden lenen. Zo moest de bevolking niet langer geld lenen aan enorme interesten, zoals toendertijd de gewoonte was. Ook in andere steden rezen na 1618 pandjeshuizen uit de grond, maar zij sloten één na één de deuren. De Brusselse Berg van Barmhartigheid was dus niet alleen het eerste pandjeshuis, het is ook het enige overblijvende pandjeshuis in België. Is dit dan een relikwie uit het verleden en een voorbijgestreefde instelling? Zeker niet. Heden worden jaarlijks zo’n 29.000 leningen toegekend, goed voor een totaalbedrag van meer dan € 18 miljoen. Van deze leningen wordt 95% terugbetaald door de leningen, de andere 5% wordt verkocht op openbare veilingen.

Berg van Barmhartigheid Brussel Bent u geïnteresseerd om kennis te maken met Berg van Barmhartigheid? Neem dan deel aan het gratis geleid bezoek op dinsdag 19 november om 10.00 uur in de Sint-Gisleinstraat 1923. Na de rondleiding en een uitleg over de instelling en het gebouw zal ook een veiling worden bijgewoond.

En wat brengt de toekomst? Hoe zal de Heizelvlakte de komende jaren veranderen? Paleis 12 werd een muziektempel, wat met de andere gebouwen op de site? Henri Dineur, Voorzitter van VZW Tentoonstellings-

parken en CEO EXCS NV, belast met het uitvoeren van het Masterplan op de Heizelvlakte vertelt het ons. We spreken op zaterdag 2 november 2013 om 14 uur af aan de uitgang van metro Heizel (kant van de Keizerin Charlottelaan). We krijgen eerst een uiteenzetting (binnen), waarna een wandeling volgt doorheen de site. Het hele bezoek duurt 2 uur. Prijs: € 5 voor leden (€ 8 voor niet-leden). Inschrijven kan te telefoneren naar 02 / 549 65 22 of te mailen naar info@elsampe.be en vervolgens het bedrag met vermelding van naam en aantal personen over te schrijven op rekeningnummer BE77 7350 2885 3242. Organisatie: Willemsfonds Laken, Davidsfonds Laken en LACA.

Informatie en inschrijvingen: Myriam De Lille - 0479 / 60 10 51

KORTWEGFLASH

juli - augustus - september 2013

3


SAMEN UIT - AGENDA WFJette

WF Anderlecht

Info: Ann Brusseel 02 552 45 47 info@annbrusseel.be

Info: Stefan De Latte 0494 47 82 62 stefan@delatte.be

Debat “Cultuur en onderwijs: een koud kunstje?”, met o.a. Ann Brusseel, Johan Braeckman, Peter Hermans, Stefan Perceval en Marc Reugebrink 03/10/2013, 19.00 u. - M-Museum, Vanderkelenstraat 28, Leuven, i.s.m. M-Museum, Magda en CANON Cultuurcel, gratis

Expo “Schilderijen en etsen uit de collectie van Jef Mennekens” tijdens Sainctelette 17 28/09/2013, 13.00 u. - huisvandeMens brussel, Sainctelettesquare 17, Brussel. I.s.m. deMens.nu en alle vrijzinnige verenigingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Betere Boek 12/10/2013 - Liberaal Archief, Kramersplein 23, Gent. Er zal per trein in groep worden vertrokken vanuit station Brussel-Zuid

Boekvoorstelling “Vers uit Brussel 2 - Een kwestie van splinters.” 10/10/2013, 19.30 u. - Muntpunt, i.s.m. Muntpunt, WF Schaarbeek - Evere - Sint-Joost-ten-Node, WF Woluwe & deMens.nu

Leve de Geus: Boekvoorstelling en lezing “Atheïsme als basis voor de moraal” door Dirk Verhofstadt 19/11/2013, 20.00 u. - huisvandeMens Brussel, Sainctelettesquare 17, Brussel. I.s.m. UPV, HVV & Masereelfonds

WF Brussel-centrum

Info: Thomas Flebus 0475 46 96 16 thomas.flebus@yahoo.fr

WF Ganshoren

Info: Lionel Bajart 0475 95 59 61 liobajart@hotmail.com Op de koffie met Luc Verhuyck, anekdotische reisverhalen over Rome, Firenze en Venetië 24/10/2013 - GC De Zeyp, i.s.m. vtbKultuur, Davidsfonds, GC De Zeyp & LDC De Zeyp, € 5/4

Expo Wout wilgenburg met rondleiding door Herman Mennekens 24/10/2013, 17.30 u. - Goudblommeke van Papier

WF Koekelberg

Deelname aan de LVV-debat “Radicalisme en terrorisme in België - ‘onze jongens’ in de heilige oorlog.” 01/10/2013, 18.00 u. – NH Hotel Grote Zavel, Bodenbroekstraat 2/4, Brussel Nuit Blanche. 05/10/2013, 19.00 u. - Poelaertplein, Brussel

Visetentje 11/10/2013, 19.00 u. - GC Essegem, i.s.m. Open VLD Jette & Liberale Vrouwen

Info: Sigurd Vangermeersch 0498 853 215 s.vangermeersch@gmail.com Blauw ontbijt met gastspreker 29/09/2013, 9.00 u. – GC De Platoo, € 8, i.s.m. WF Sint-AgathaBerchem Feesteditie Leeskriebels 14/10/2013, 15.30 u. - GC De Platoo. I.h.k.v. Tiendaagse van het Woord, de jonge feestvierders krijgen een boek Talk of the town 29/11/2013, 9.00 u. - GC De Platoo Quiz “Het vernieuwde Simonisplein”. 02/12/2013, 14.00 u. - GC De Platoo

HET WILLEMSFONDS STAAT VOOR EEN 160-JARIGE TRADITIE IN VERNIEUWING, CULTUUR EN MENSELIJKE WAARDEN. Wil u ook lid worden van het Willemsfonds Brussel Hoofdstedelijk Gewest? Dat kan, door € 15 te storten op rekeningnummer BE39 0010 2817 2819, met vermelding ‘Lidgeld 2013” U ontvangt dan onze tijdschriften en krijgt informatie over en korting op tal van socioculturele activiteiten. Antwerpselaan 30 - 1000 Brussel 02 218 44 88 hans.vanrompaey@willemsfonds.be www.willemsfondsbrussel.be

4 KORTWEGFLASH

WF Laken

Info: Els Ampe 02 549 65 22 (kantooruren) info@elsampe.be Zonder-Deur-Dag 12/10/2013, 10.00 u. – GC Nekkersdal, i.s.m. GC Nekkersdal en de andere Lakense verenigingen Geleide wandeling: “De Heizelvlakte, een blik op toekomst en verleden.” 02/11/2013, 14.00 u. - Uitgang metro Heizel, Keizerin Charlottelaan, Laken, i.s.m. Davidsfonds en LACA Bloemmardineviering: lezing over Heilwig Bloemaerts 25/11/2013, 20.00 u. – Raad VGC, Lombardstraat 67, Brussel Geleid bezoek aan het Brusselse stadhuis 30/11/2013, 14.00 u. - Stadhuis, Grote Markt, Brussel, gratis (beperkt aantal plaatsen, snel inschrijven is noodzakelijk)

WF Neder-over-Heembeek

Info: Denise De Boeck-Vergeylen, 0476 85 73 50 denise.vergeylen@telenet.be Geleid bezoek aan waterzuiveringsstation Aquiris 22/10/2013, 10.15 u. – Aquiris, Vilvoordsebaan 450, Haren, gratis (inschrijven voor 16/10/2013) Theaterstuk “Zwijg kleine” 22/11/2013, 20.00 u. - Zaal Familia, Frans Vekemansstraat 131, Haren, € 8,5 Sinterklaashappening met theatershow. 01/12/2013, 14.00 u. - Cultureel Centrum, Gemeenteplein, Strombeek-Bever, € 8

WF Schaarbeek - Evere - SintJoost-ten-Node, Info: Elisabeth Schraepen, 0476 49 68 31 elisbethschraepen@hotmail.com

Os aan ‘t Spit 05/10/2013, 18.00 u. – Omnisportzaal, Oud-Strijderslaan 300, Evere, i.s.m. Open VLD Evere, € 15 (€ 7,5 voor kinderen onder 12 jaar) Boekvoorstelling “Vers uit Brussel 2 - Een kwestie van splinters.” 10/10/2013, 19.30 u. - Muntpunt, i.s.m. Muntpunt, WF Jette, WF Woluwe & deMens.nu Moord in de bib: lezing “Hoe schrijf ik een misdaadroman” door misdaadauteur Toni Coppers 12/10/2013 - Openbare bibliotheek, S. Hoedemaekerssquare 10, Evere Lezing “De geniale mislukking van de barok” door Geert Boxstael. 18/11/2013, 19.45 u. - GC De Markten, i.s.m. De Vlaamse Club, UPV-VUB & Masereelfonds

Lezing “Bachs laatste reis” door Jos Meersmans 16/12/2013, 19.45 u. - GC De Markten, i.s.m. De Vlaamse Club, vtbKultuur & Masereelfonds, gratis

WF Sint-Agatha-Berchem Info: Evelyn Govaert 0476 56 66 12 evelyn.govaert@telenet.be

Blauw ontbijt met gastspreker 29/09/2013, 9.00 u. – GC De Platoo, € 8, i.s.m. WF Koekelberg

WF Woluwe

Info: Kurt Deswert 0497 85 28 91 kurtdeswert@hotmail.com Theater “De idioot”, gespeeld door LAZARUS naar het boek van Dostojewski 07/10/2013, 20.15 u. - GC Kontakt, Ch. Thielemanslaan 93, Sint-Pieters-Woluwe. € 6 Kooklessen voor kinderen (6-10 jaar) in het Nederlands en Frans 09/10/2013, 24/10/2013, 06/11/2013 en 20/11/2013, telkens van 14.30 u. tot 17.00 u., € 20 voor 2 lessen (breng eigen handdoek en keukenschort mee) Boekvoorstelling “Vers uit Brussel 2 - Een kwestie van splinters.” 10/10/2013, 19.30 u. - Muntpunt, i.s.m. Muntpunt, WF Jette, WF Schaarbeek - Evere - Sint-Joostten-Node & deMens.nu Uilenwandeling in het Zoniënwoud. 18/10/2013, 18.00 u. - GC De Bosuil, Witherendreef 1, Overijse, € 5 (incl. drankje) Geleid bezoek tentoonstelling “Henri Van de Velde: Passie - functie - schoonheid”. 15/11/2013, 10.30 u. - Jubelparkmuseum, € 15

WF Zuidoost-Brussel

Info: Lode Van Biervliet 0475 77 13 61 lode.vanbiervliet@skynet.be Actueler dan vandaag: - 17/10/2013: Andreas Vesalius - 21/11/2013: Denis Diderot Deze lezingenreeks over bekende geschiedkundige figuren vindt plaats in het Goudblommeke van Papier, Cellebroersstraat 55, Brussel, telkens om 20.00 u., i.s.m. Davidsfonds, Masereelfonds, Vermeylenkring en vzw Geert van Bruaene, € 6 /4

WF Zuidwest-Brussel Info: Myriam De Lille 02 345 09 39 of 0479 60 10 51

Geleid bezoek aan pandjeshuis Berg van Barmhartigheid 19/11/2013, 10.00 u. - Sint-Gisleinsstraat 19-23, Brussel, gratis

Opmerking: WF Schaarbeek-Evere is nu ook actief in de gemeente SintJoost-ten-Node. De naam is daardoor aangepast, maar het blijft uiteraard wel de Emmanuel Hielafdeling.

juli - augustus - september 2013

Kortweg Flash 51  
Kortweg Flash 51  

Ledentijdschrift van Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest - juni 2013 - nr. 51

Advertisement