Page 1

Nieuwe directeur Werkpad ........................... Pag. 6

Hoortoestel brengt intimiteit terug in relatie ........................... Pag. 9

Flamenco Para los sordos...............Pag. 11

Te weinig logopedisten beheersen spraakafzien...................... Pag. 15

2010 - Jaargang 5 - nr. 2

Alles voor de basket...................... Pag. 17

WWW.ZICOTV.NL

Geen winkelwagen meer tegen de kuiten ALMERE - In tegenstelling tot Nederland komen ze in Angelsaksische landen veel vaker voor: signaalhonden. In Engeland en de VS is het nut van deze honden voor dove en slechthorende mensen op grote schaal bewezen. In Nederland waren er wel beperkt mogelijkheden om een signaalhond op te leiden, maar dat was vooral individueel initiatief. De visie om signaalhonden op te leiden bij de gebruikers en hen daarbij te begeleiden door een overkoepelende organisatie leidde er in 2005 toe dat Jessica Soomers en Teus Tijsseling de Stichting Signaalhond in het leven riepen. Na vijf jaar van succes heeft het bestuur van de Stichting besloten om verder te gaan professionaleren. Het idee van signaalhond staat in Nederland eigenlijk nog in de kinderschoenen. Bestuurslid Pieter van Woudenberg zegt hierover: "Er is nu een beroepskracht voor de trainingen en we kunnen beschikken over een gediplomeerde hondengedragstherapeut. We staan klaar om veel meer doven en slechthorenden te begeleiden met het opleiden van hun signaalhond. Door het ontbreken van standaarden had in het verleden de sig-

Johan Stoopendaal met signaalhond Lobbes

naalhond niet altijd dezelfde kwaliteit." Hoeveel signaalhonden er op dit moment hun werk doen voor doven en slechthorenden is bij Van Woudenberg niet be-

kend. Via de Stichting Signaalhond zijn op dit moment tien honden geaccrediteerd. Gezien de ervaringen in andere landen zijn echter een veel grotere aantallen mogelijk. In een aantal landen is het voor een signaalhond verplicht om een oranje hesje te dragen. In Nederland is dit nog niet het geval. De Stichting Signaalhond adviseert leden om, vooral tijdens het reizen, de hond een herkenbaar oranje hesje te laten dragen. Zelf is Van Woudenberg ook in het bezit van een signaalhond. "Ik heb Scooter sinds oktober 2006. Er is veel verschil met de situatie voor oktober 2006, want ik heb er een maatje bij. Ook signaleert zij veel meer geluiden dan met electronika mogelijk is." En dat geldt niet allen voor binnen. "Doordat Scooter ook buitenshuis signaleert, geeft het ook een veilig gevoel. Denk bijvoorbeeld aan het signaleren van een heftruck achter mij in de bouwmarkt. En ook het 'alleen' gaan kamperen en rustig gaan slapen is weer een optie. De ekster in de boom zie ik nu ook, omdat de hond door zijn opleiding veel meer dan gefixeerd is op geluiden. Aan de houding van de hond kan ik veel afleiden, daarna hoef ik alleen maar in dezelfde richting te kijken als de hond. Natuurlijk kan dat ook wel met een gewone hond, maar een signaalhond is op dit punt veel duidelijker." Niet alleen het contact met de welees verder op pag. 3

DovenShoah: voor zover wij tot nu toe weten ‘Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam (Yad Vashem) geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden.’ (Jesaja 56:5). Een tekst uit het Oude Testament die altijd verbonden zal blijven met een van de gruwelijkste en donkerste perioden van de menselijke geschiedenis: de Shoah. Een verhaal dat niet verloren mag gaan en waaraan steeds weer nieuwe hoofdstukken aan toegevoegd worden. De Stichting DovenShoah wil het lot van dove, joodse slachtoffers vastleggen en onder de aandacht brengen. Op 17 oktober van dit jaar wordt er een herdenkingsmonument geplaatst in het Amsterdam Hortusplantsoen. Dit plantsoen ligt tegenover de J.C. Ammanschool, waarvandaan dove Joodse kinderen en docenten zijn weggevoerd. Dat er een apart monument komt voor dove joden, of is het Joodse doven, heeft sterk te maken met de aparte positie die deze mensen innamen. Hilde Salverda, projectcoördinator bij Stichting DovenShoah, verwoordt het als volgt: “Het verschil tussen doof en andersoortige handicaps is communicatie. Als blinde kun je bijvoorbeeld nog heel goed communiceren met de niet-gehandicapten om je heen. Voor doven is dat geheel anders; er ontgaat doven gewoon heel veel

omdat de hen omringende wereld hun taal niet beheerst. Dat had ook in oorlogstijd heel veel praktische consequenties. Als je niets hoort en er gaat een luchtalarm, dan moet je maar hopen dat je op een andere manier gewaarschuwd wordt. Datzelfde geldt bij razzia’s. Als er achter je rug een razzia plaatsvindt, heb je daar als dove geen weet van omdat je het niet ziet.” De Stichting DovenShoah vermoedt dat dove joden, vanwege hun handicap, meer betrokken waren bij de dovengemeenschap dan bij de Joodse gemeenschap. Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog was de mate van geïnformeerdheid binnen de dovengemeenschap niet bijster groot. Het was een gemeenschap op zichzelf. DovenShoah neemt dan ook aan dat veel doven, dus ook Joodse lees verder op pag. 5


DE 3 STAPPEN NAAR EEN TOPKWALITEIT HOORTOESTEL PROFESSIONELE HOORZORG VOOR EEN EERLIJKE PRIJS

1

HOORTEST BIJ SPECSAVERS

2

KIES UW DRAAGSTIJL

VANAF

Bezoek een van onze volledig MBO-gediplomeerde audiciens voor een gratis en vrijblijvende hoortest.

€0

Hoe draagt u het liefst uw toestel? Wilt u het hoortoestel ‘in het oor’ dragen of wilt u het hoortoestel ‘achter het oor’ dragen. Bij Specsavers worden geen extra kosten berekend voor een draagstijl. Dat maakt de keuze wel zo makkelijk.

In het oor

Achter het oor

Lichte tot gemiddelde slechthorendheid.

Alle soorten slechthorendheid.

3

Achter het oor, luidspreker in gehoorgang

Achter het oor, open aanpassing Voor oren die niet afgesloten mogen worden.

Voor de kleinste typen hoortoestellen.

KIES UW TYPE HOORTOESTEL Specsavers heeft een groot aanbod van hoortoestellen die gecombineerd kunnen worden met de bovenstaande draagstijlen. Samen met de audicien vindt u altijd het voor uw situatie optimale toestel. In de Elite collectie ontvangt u trouwens 2 hoortoestellen voor de prijs van 1.

Groep

Gratis

advance

100

200

300

400

500

600

700

800

Aantal frequentiekanalen

2

4

4-6

7-8

7-12

8-16

16

12-16

Waarde voor geld

Elite 2 voor 1

Handmatige volumeregeling Richtinggevoelig inschakelbaar Reductie fluitgeluiden Preventie fluitgeluiden Reductie achtergrondgeluiden Gegevens uitleesbaar Windruisonderdrukking Afstandbediening mogelijk Automatisch richtinggevoelig Automatische volumeregeling Spraak en ruis regeling Lifestyle regeling Oor naar oor draadloos (E2E) Oplaadbaar mogelijk Bluetooth functionaliteiten Omgeving herkenning

Tarieven:* voor 1 hoortoestel

€0

€0

€ 53,50

€ 253,50

€ 453,50

voor 2 hoortoestellen

€0

€0

€ 107,00

€ 507,00

€ 907,00

* Tarieven zijn geldig tot 31 december 2010, onder voorbehoud van prijswijzigingen en incl. de minimale vergoeding vanuit de basisverzekering. Kijk voor de dichtstbijzijnde winkel op www.specsavers.nl www.specsavers.nl © 2010 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

n.v.t.

n.v.t.

€ 857,00

€ 1.157,00

n.v.t. € 1.357,00


Het Sein - pag. 3 vervolg artikel: Signaalhond

ding. Deze begeleiding wordt uitgevoerd door hondentrainers die een applicatiecursus signaalhond hebben gevolgd. Ook hebben deze trainers inzicht in de problemen die bij doofheid en slechthorendheid een rol spelen.

reld om hem heen is voor Pieter van Woudenberg verbeterd. Ook het contact met onbekende mensen is veranderd. "Voordat ik een signaalhond had, was het eerste contact met vreemden vaak negatief, want ik ben doof en heb een gebruiksaanwijzing. Met Scooter is het positief. Zij waarschuwt mij voor allerlei geluiden en dat vinden mensen doorgaans leuk. Het accent bij het begin van een kennismaking ligt dan bij een oplossing en niet op een handicap." Niet elke hond is geschikt als signaalhond, maar dat is niet gekoppeld aan een specifiek ras. Belangrijk is dat de hond goed reageert op geluiden, sociaal en betrouwbaar is en natuurlijk een goede gezondheid heeft. Wel is het van belang dat de hond niet ouder is dan twee jaar. De selectie voor signaalhonden wordt bij de Stichting Signaalhond uitgevoerd volgens de richtlijnen van Assistance Dogs Europe. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationale ervaringen met signaalhonden. Van een signaalhond worden andere vaardigheden verlangt dan van een ander hulphond zoals bijvoorbeeld een blindegeleidehond. Zo mag een blindegeleidehond zich niet laten afleiden door geluiden, terwijl een signaalhond er juist wel op moet reageren. Een signaalhond moet juist het signaleren van geluiden voorrang geven boven het commando van de geleider. Als de hond in de mand

wordt gestuurd en de bel gaat, dan moet de bel worden gesignaleerd.

huis en een hond is een maatje; een lichtflitser of trilapparaat niet."

Een hond kan ook veel meer dan technische hulpmiddelen en is veel flexibeler. Pieter van Woudenberg licht dit verder toe: "Een hond kan veel verschillende geluiden aangeven en is in principe niet beperkt tot de deurbel en de telefoon. Denk aan de gsm/sms, waterkoker, magnetron, koffiezetapparaat, senseo, iemand die je naamt roept, iemand die meneer/mevrouw roept in de wachtkamer, de brievenbus, iemand doet het tuinhekje open, vallende voorwerpen en vreemde geluiden in en om het huis. De hond kan ook geluiden van de computer signaleren, zoals het binnenkomen van een chatbericht. Veel van deze geluiden zijn niet te signaleren met elektonica. Een hond is ook mee te nemen en doet zijn werk ook buitens-

Dat laatste, dat maatje, kan juist ook een reden zijn om geen signaalhond te nemen. Zoals niet elke hond signaalhond kan worden, is niet iedere dove of slechthorende geschikt als begeleider. Als iemand het niet prettig vindt om bijna altijd een hond bij zich te hebben, moet men er niet aan beginnen. "Op het werk kan een signaalhond ook heel nuttig zijn, maar dat kan niet bij elk soort werk. Uitgangspunt in de Nederlandse wet is dat een hulphond op het werk wordt geaccepteerd. Uitzonderingen zijn mogelijk als de werkgever de rechter kan overtuigen."

Het vernieuwde MedRx Ultimate Office+ De MedRx Avant-serie bestaat uit high tech, pc-gebaseerde audiologische meetapparatuur, die gehooronderzoeken en aanpassingen naar een hoger niveau brengt. Progress Hearing introduceert de vernieuwde MedRx Ultimate Office+, een unieke portable lichtgewicht combinatie, bestaande uit de A2D+ module, een complete tweekanaals diagnostische audiometer en de vernieuwde REM Speech+-module (12,5x12,5x 3 cm per module). De REM Speech+-module is uitgebreid met binaurale Live Speech Mapping, vernieuwde oplichtende oor-indica-

toren, die voorzien zijn van het nieuwe Sure-Probe™-microfoonsysteem, met eenvoudig te verstellen "Ear Loop design". Het vernieuwde probe tube retentie-ontwerp zorgt voor een zeer comfortabele plaatsing van de probe tube in vrijwel iedere gehoorgang. De REM Speech+-module is tevens standaard voorzien van bijv. 3D Speech Mapping, Hearing Loss Simu-lator en Master Hearing Aid. Voor meer informatie of een vrijblijvende productdemonstratie: Progress Hearing BV, 010-5121039 of info@progresshearing.nl

Wettelijk gezien is een signaalhond een hulphond en geniet daardoor bijzondere bescherming. Zo is een signaalhond vrijgesteld van hondenbelasting en mag een gemeente ook geen onnodige beperkingen opleggen aan hulphonden. Van Woudenberg noemt als voorbeeld een signaalhond die niet aan de lijn was. De gemeente eiste dit wel. Volgens de rechtelijke uitspraak, die uiteindelijk volgde, diende de gemeente het loslopen van de hond binnen een straal van vijfhonderd meter van de woning te gedogen, mits de hond losloopt in de directe nabijheid van de begeleider. Ook mogen winkels en restaurant hulphonden niet weigeren, tenzij in de voor iedereen toegankelijke ruimte voedsel wordt bereid. Dit kan in de praktijk anders uitpakken dan op het eerste gezicht gedacht. Zo mag bijvoorbeeld een slager een hulphond niet weigeren, omdat het verplicht is het vlees in een afgesloten ruimte klaar te maken waar de klanten niet mogen komen. En zoals gezegd, op het werk moet het weigeren van een hulphond voldoende gemotiveerd worden. Een allergische collega is voor de rechter lang niet altijd een geldige reden om de hond op het werk te verbieden. De basistraining van een signaalhond duurt over het algemeen één tot anderhalf jaar. Jaarlijks neemt de Stichting Signaalhond examens af. Niet alleen van de hond wordt het een en ander verwacht, ook van de gebruiker wordt minstens basiskennis verwacht over de verzorging van de hond en het signaleren. Als aan de exameneisen is voldaan krijgt de hond met zijn geleider een certificaat en een legitimatiebewijs voor het komende jaar. Maar eigenlijk blijft de hond voortdurend in opleiding en training. Doordat de gebruiker zijn hond opleidt en weet hoe dat moet, kan de signaalhond steeds nieuwe dingen aangeleerd krijgen. De Stichting Signaalhond begeleidt de oplei-

Mensen zien honden vaak als hun 'gelijke', een signaalhond is ook een maatje, maar moet er niet sprake zijn van een gezagsverhouding? Pieter van Woudenberg gaat hier op in en zegt dat het belangrijk is dat de signaalhond hun baasje ziet als een betrouwbare metgezel. "Wederzijds respect en vriendschap maakt dat de hond graag voor zijn baasje werkt. Ik denk dat een signaalhond beter wordt gewaardeerd dan een gewoon huisdier. De functie van een signaalhond maakt dat je vaker samen optrekt en ook samen meer meemaakt. Daardoor kan de band sterker worden. Het is wel belangrijk dat er leiding gegeven wordt aan de hond. Het is niet zo dat de baas en hond gelijkwaardig zijn. Zonder de juiste leiding kan een hond vervelend en zelfs agressief worden." De gezagsverhouding maakt ook dat een signaalhond voor een kind wel kan, maar lastig is en altijd onder begeleiding van een volwassene. De Stichting Signaalhond denkt dat kleine kinderen zelf geen hond kunnen opleiden. "De hond moet zich op één baas kunnen richten. Als een ouder mee zou helpen met de opleiding is de kans erg groot dat de hond bij de ouder gaat signaleren. Bovendien zijn kinderen nogal snel afgeleid en gaan vaak liever spelen; met de hond of met vriendjes en vriendinnetjes. Een 'kant-en-klare' hond zou eventueel een oplossing kunnen zijn. Onze doelstelling is het helpen van mensen hun eigen hond op te leiden tot signaalhond. Als ons wordt gevraagd een signaalhond voor een kind op te leiden, willen we graag bekijken wat er nodig is."

De kosten voor een signaalhond zijn wel hoger dan die van een gewone hond. Om te beginnen zijn er natuurlijk de normale kosten van voeding, verzorging en dierenarts. Daar komen dan de kosten van de Stichting Signaalhond bij. Voor de begeleiding is er een uurtarief exclusief reiskosten en het lidmaatschap van de Stichting. Daarnaast zijn er voor leden één keer per twee maanden gratis groepstrainingen, maar de reiskosten zijn voor de deelnemers zelf. "De kosten van de begeleiding kunnen eventueel betaald worden vanuit een PGB, een PersoonsGebonden Budget", aldus Van Woudenberg. "Daarnaast staat de signaalhond sinds vorig jaar op de vergoedingenlijst van verschillende ziektekostenverzekeraars. Dat betekent dat kosten, in principe, door de ziektekostenverzekering kunnen worden betaald. Op dit moment is Stichting Signaalhond bezig om erkend te worden bij de verzekeraars. Als dat lukt wordt behalve de hond zelf en zijn training ook de lopende kosten, zoals eten en dierenarts, vergoed." De Stichting Signaalhond wordt gefinancieerd uit het lidmaatschap, giften en sponsoring. Hoofdsponsor van Stichting Signaalhond is de winkelketen Beter Horen. Zo is er een gezamenlijke folder over signaalhonden en wijst Beter Horen soms kliënten door naar de Stichting. De sponsoring betekent voor Stichting Signaalhond ook erkenning voor het werk dat ze doet. Op de opmerking of een signaalhond wellicht stigmatiserend werkt, antwoord Pieter van Woudenberg dat het uiteindelijk een eigen keuze is van iemand om zich gestigmatiseerd te voelen. "Hoe je daar zelf over denkt is belangrijker dan hoe anderen over jou denken. De reacties op mijn signaalhond zijn bijna altijd heel leuk. Veel mensen kennen de signaalhond niet en willen meer weten. Na een korte uitleg krijg je heel positieve reacties. Een signaalhond staat voor een positieve oplossing en daar past het beeld van een stigmatiserende hulphond niet bij. Het is juist heel handig. Mensen weten dat er iets is als je een hulphond bij je hebt en reageren anders als je ze niet hoort. Bijvoorbeeld, als het druk is in de supermarkt, dan hebben mensen meer geduld als je een herkenbare hulphond bij je hebt. Ik krijg met de hond erbij niet meer het winkelwagentje tegen mij aan als ik niet reageer op de vraag van iemand of die er even langs mag en ik, vanwege mijn doofheid, niet kan reageren." Voor meer informatie: www.signaalhond.org

Gebarencafé Den Bosch Elke eerste vrijdag van de maand, van 20.00 tot 24.00 uur. Adres: Cafe Bar Le Duc (bovenetage), Korenbrugstraat 7, 5211 EG Den Bosch. Info bij Diënne Kamphuis (IvD): tel: 073-558 8111, teksttel: 073 - 558 8378. E-mail: info@ivd.nl

Gebarencafé Nijmegen Elke tweede vrijdag van de maand, van 20.00 tot 02.00 uur. Adres: Café Muk, Daalsedwarsweg 21-23, 6521 EE Nijmegen. Toegang gratis. Email: nijmegen@gebarencafe.nl


Het Sein - pag. 4 ken door de unieke surround sound beleving die u weer midden in het leven zet. U bent zich meer bewust van de hele geluidswereld en u kunt genieten van de volle, heldere en meer gedetailleerde geluidskwaliteit.

Geef uw oren de surround sound beleving GN ReSound, internationaal producent van kwalitatief hoogwaardige hooroplossingen, lanceert deze maand de ReSound Live. Deze onzichtbare design hooroplossing biedt slechthorenden een ongekende geluidservaring. ervaart heldere geluiden met veel hoge tonen, zoals bij fluitende vogels en rijkere laag-frequente geluiden zoals een spinnende kat. De surround sound beleving betekent genieten van geluid zoals geluid bedoeld is.

U hoeft niet langer langs de zijlijn te staan maar kunt weer volledig deelnemen en geluiden ervaren zoals ze bedoeld zijn. Geluiden in vol detail. Geluiden rondom. Surround sound. Design ReSound Live is verkrijgbaar in verschillende kleine uitvoeringen met aantrekkelijk vormgegeven design. Praktisch onzichtbaar te dragen voor welke uitvoering u ook kiest. Kijk voor meer informatie op www.resound.nl.

BREDA - Luidsprekerfabrikant Kalkmann Audio BV uit Breda brengt een luidspreker op de markt die tinnitus bij luisteraars kan maskeren. De nieuwe luidspreker van Kalkmann Audio stelt mensen, die last hebben van tinnitus, in staat om op de juiste frequentie een compenserend achtergrondgeluid te creëren. Dit is mogelijk in een huiselijke of werkomgeving en zelfs op reis. Hierdoor ervaren zij niet meer continu het hinderlijke oorsuizen. Zij kunnen zich beter concentreren en tot rust komen. Kalkmann Audio ontwikkelde eerder al een gepatenteerde technologie die geluid op een natuurlijke, heldere en onvervormde manier weergeeft. Deze luidsprekers bleken bijzonder geschikt te zijn voor mensen met gehoorproblemen. Maar ook voor videoconferenties en in rumoerige openbare ruimtes. Klanten met tinnitus zeggen hiervan geen last meer te hebben als zij luisteren naar het geluid uit deze luidsprekers. Dit heeft het bedrijf ertoe gebracht een specifieke luidspreker te bouwen voor het maskeren van tinnitus. De luidsprekers van Kalkmann Audio zijn te koop bij Multi Care Systems (MCS) in Hoofddorp. MCS levert een totaalpakket aan hulpmiddelen aan slechthorenden en doven. Daarbij is de installatie van hulpmiddelen, service en hulp op afstand inbegrepen. Door de luidsprekers te verkopen via MCS wil Kalkmann Audio zijn producten toegankelijker maken en de service verhogen voor klanten met gehoorproblemen. MCS verkoopt producten via de eigen webshop (www.multicaresystems.nl), zorgverzekeraars en audiciens.

Het is net als de overgang van een stereo-set naar een surround sound systeem. ReSound Live™ doet de zintuigen ontwa-

De mogelijkheden van het CIBS-systeem:

Meervoudige communicatie

Enkelvoudige communicatie

&,%6Ö¨Ö &200LGWÖ ,QWHOOLJHQWÖ %OXHWRRWKÖ 6\VWHHP

Surround sound by ReSound Aan de basis van ReSound Live staat een zeer geavanceerd technologisch platform gebaseerd op onze revolutionaire surround sound processor. ReSound Live is de eerste hooroplossing die beschikt over een surround sound processor. Net als het menselijk oor maakt deze techniek het mogelijk om eerst hoge (treble) en lage (bass) tonen te scheiden en deze vervolgens te mixen zodat een rijke en natuurlijke geluidsbeleving ontstaat. U

Versta wat er gezegd wordt in alle omstandigheden Door de geavanceerde directionele geluidstechnologie inclusief de nieuwe eigenschap AutoScope™ zoomt ReSound Live automatisch in op gesprekken in rumoerige omgevingen. U kunt gemakkelijker horen waar geluiden vandaan komen en genieten van het voeren van een gesprek, zelfs in moeilijke luistersituaties, zoals een druk restaurant. U kunt het gesprek met de persoon vóór u blijven volgen, terwijl u ook de ober of de persoon naast u kunt verstaan. Kortom, u blijft uzelf bewust van uw omgeving.

Nieuwe luidspreker maskeert oorsuizen

MP3-SPELER: Draadloze muziekoverdracht

ALLEGRO: Draadloze microfoon

ALARMSYSTEEM: Automatische signalering van rookalarm, deurbel, babymonitor, enz.

LIBERTO: Gecombineerde tafel- en directionele microfoon met zoomfunctie TV: Draadloze ontvangst van tv-geluid via de audiostreamer naar de Maestro

RADIO/HiFi: Draadloos ontvangen van HiFi en radiogeluid via de audiostreamer

www.progresshearing.nl

COMPUTER: Draadloze ontvangst van PC-geluid zoals van spelletjes, muziek, online radio, Skype en VoIP

MOBIELE TELEFOON: Draadloos voeren van een telefoongesprek en luisteren naar muziek

VASTE TELEFOON: Draadloze ontvangst van geluid via de vaste telefoon of via de Tango Bluetooth (Tango VII)

MAESTRO-NEKLUS: Gebruik van de Maestro-neklus, door meerdere slechthorenden tegelijkertijd, maakt de onderlinge communicatie eenvoudiger

8>7H9G669ADO:8DBBJC>86I>: ALLES WAT U NODIG HEBT VOOR VERSTERKT GELUID IN HET DAGELIJKSE LEVEN!

www.commidt.com


Het Sein - pag. 5 vervolg artikel: Dovenshoah

doven, weinig meekregen over de wereldpolitiek en de gevolgen daarvan.

tory, is van groot belang voor het achterhalen van slachtoffers. “Via het Centraal Joods Overleg had een meneer van Portugese Joodse afkomst van ons gehoord”, vervolgt Salverda, “hij nam contact op, want hij herinnerde zich dat zijn opa ook doof was. Hij was benieuwd of we hem hadden weten te achterhalen. Dat bleek niet het geval omdat zijn opa privéles gevolgd had. Maar we konden wel een naam toevoegen aan ons bestand.”

Binnen de dovengemeenschap speelden Joodse doven een belangrijke rol. De eerste dovenvereniging in Nederland, de Algemene Nederlandse Dovenvereniging Guyot, werd in 1884 door dove Joden opgericht. Maar ook de inspirerende sociale gedachtegang van Hartog Zegerius, oud-voorzitter van deze vereniging en omgebracht in de oorlog, hoort vermeld te worden. Zegerius wilde dat doven verantwoording zouden nemen voor elkaars positie: leerplicht voor doven; eigen sociale werkvoorziening; een armenfonds. De vereniging ‘Guyot’ had vanaf 1934 een eigen gebouw, waar veel dovenclubs onderdak vonden. Hoewel de meeste leden van het bestuur van de vereniging en de clubs van Joodse afkomst waren, werd er niet over godsdienstige zaken gesproken en stond het lidmaatschap open voor alle gezindten.

De Stichting DovenShoah werkt geheel met vrijwilligers. Op dit moment zijn het er een twaalftal, maar Salverda hoopt dat er in de toekomst meer bijkomen. Ook omdat de Stichting steeds vaker gebruik wil gaan maken van internet.

Salverda: “Binnen de dovengemeenschap staat het doofzijn centraal, niet iemands afkomst. Daarom is het ook nog nauwelijks bekend welke belangrijke rol Joodse doven hebben gespeeld binnen de dovengemeenschap. Dat is ook een belangrijk facet van ons onderzoek. Bekendheid te geven aan het verhaal dat bijna niemand wist en weet.”

in de gaskamers. De enige dove Joodse overlevende is, voor zover bekend, Anna Vos-van Dam. Zij overleefde Auschwitz dankzij haar nicht, die de gebarentaal beheerste.

Het bestuurlijk gat dat de weggevoerde dove joden achterlieten, was groot voor de dovengemeenschap. Pas in de ’60-er jaren van de vorige eeuw kwam de dovengemeenschap weer tot leven, echter zonder dove joden. Deze verdwenen bij aankomst in de vernietigingskampen linéa recta

Het monument voor de omgebrachte dove Joden is een vertrekpunt om het verhaal te vertellen en te reconstrueren. Want veel is nog onbekend. Nooit opgetekend of vastgelegd. Ook niet door de Duitsers, ondanks hun imago van ‘gründlichkeit’. Hilde Salverda is daar heel kort over:

“De Duitsers waren heel nauwkeurig in het registreren van alles, maar of iemand doof of horend was, werd niet opgetekend. Doven behoorden tot de eerste groep die afgevoerd werd naar de gaskamers.” Ook over de onderduiksituatie is nauwelijks iets bekend. “We weten dat een aantal echt kleine kinderen en baby’s nog wel aan een onderduikadres konden komen. Voor volwassenen was dat al heel moeilijk. Dove onderduikers waren een extra groot risico omdat dove mensen zichzelf niet kunnen horen. Hoe extra lastig is het wanneer je stil moet zijn als je niet weet wat geluid maakt en je jezelf niet kunt horen. We weten niet om hoeveel mensen het gaat en bij wat we op dit moment wel weten, zeg ik er altijd bij: voor zover we nu weten.” Deze laatste woorden blijven als een rode draad door de antwoorden van Hilde Salverda lopen. Het ontbreekt de Stichting DovenShoah aan exacte cijfers. Op welke wijze achterhaal je de aantallen dove Joden die in de oorlog weggevoerd zijn, als niet werd bijgehouden of iemand doof was. De Stichting DovenShoah maakt gebruik van de leerlingenregistratie van doveninstituten en vergelijkt deze gegevens met die van Yad Vashem, het herinneringscentrum aan de Shoah, waar alle slachtoffers een naam hebben gekregen.

Oproep! De Stichting DovenShoah roept mensen op om hun herinneringen aan dove Joodse personen met de Stichting te delen. Iedereen die weet heeft van dove Joodse slachtoffers van het naziregime wordt gevraagd om dit te melden. Op deze manier hoopt de Stichting DovenShoah zoveel mogelijk namen van slachtoffers te achterhalen. Contact kan worden opgenomen via info@dovenshoah.nl

De Stichting DovenShoah wil in samenwerking met het Auschwitz Comité ook reizen naar Auschwitz organiseren. Mede omdat het historisch besef zo’n 65 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog tekenen van slijtage begint te vertonen. Hilde

Maar Salverda maakt het probleem al snel duidelijk: “Er was nog geen leerplicht voor het speciaal onderwijs. Dat betekent dat heel veel dove mensen geen onderwijs hebben ontvangen. Veel kinderen uit joods religieuze kring kregen thuisonderwijs. Over aantallen zijn geen gegevens bekend. Wij proberen nu ook via allerlei organisaties en internet mensen te bereiken die ons namen kunnen geven. Namen van familieleden, van kennissen, buren; van dove joden die weggevoerd zijn.” De mondelinge geschiedenis, oral his-

Naast het tastbare monument in het Hortusplantsoen moet er ook een Digitaal Monument komen. Deze website wordt een verzamelpunt van kennis over de Tweede Wereldoorlog en het beleid van de nazi’s met betrekking tot gehandicapten en met name dove Joden. Het lot van de dove Joodse mensen tijdens het naziregime. Daarnaast is er ook aandacht voor de rol die Joden hebben gespeeld in de vooroorlogse dovengemeenschap. De Stichting Do-venShoah werkt samen met het Joods Historisch Museum. Het Joods Histo-risch, het Anne Frankhuis en Herdenk-ingscentrum Kamp Westerbork heb-ben de Stichting ook hulp aangeboden op het gebied van de educatieve projecten die de Stichting DovenShoah ontwikkelt.

Salverda is verbijsterd over het bewustzijn van jongeren. “Er is een onderzoek geweest naar wie de persoon Hitler was. Jongeren konden daarbij kiezen uit een aantal opties, waaronder voetbaltrainer. Je wilt niet weten hoeveel mensen, dat was schokkend, dachten dat Hitler een voetbaltrainer was geweest. Dat is toch niet te geloven!”

Monument De onthulling van het monument voor de weggevoerde dove Joden vindt plaats op 17 oktober 2010. Deze datum is met het bestuur van stadsdeel Centrum afgesproken. Het monument wordt gemaakt door de 86-jarige beeldhouwster en voormalig verzetsstrijdster Truus Menger. Het is een bewuste keuze van de Stichting DovenShoah om het monument niet te betalen uit subsidies maar door bijdragen vanuit de dovengemeenschap en de Joodse gemeenschap en een ruime kring betrokkenen daar om heen. De totale kosten van het monument, inclusief sokkel en plaatsing, wordt geraamd op 35 duizend euro. Op dit moment is er nog een financieel gat van 8 duizend euro. De Stichting DovenShoah gaat er vanuit dat dit bedrag voor 17 oktober binnen zal zijn. Mensen die willen bijdragen kunnen dit doen op bankrekeningnummer 46.77.19.233 t.n.v. Stichting DovenShoah, Amsterdam.


Het Sein - pag. 6

Nieuwe directeur Werkpad

Nottingham schrapt voorzieningen voor doven

Hans van Grieken is benoemd tot de nieuwe directeur van Werkpak BV. Hij volgt hiermee Evelien Ribbens op, die eind vorig jaar afscheid van de organisatie had genomen. Werkpad is een landelijk opererend re-integratiebedrijf en jobcoachorganisatie en is ontstaan uit een fusie van Bartiméus Re-integratie, Begeleid Werken, Arbeidscentrum Viataal BV en Bureau Arbeid. Werkpad opereert voor de speciale doelgroep, afgeleid van haar moederorganisaties Kentalis, Bartiméus en Auris, namelijk mensen met beperkingen in horen, zien en communicatie. Van Grieken heeft het eerste halfjaar van de fusie die tot Werkpad leidde zelf intensief meegemaakt. Over zijn stap zegt Van Grieken: “Het afgelopen jaar heb ik wederom ontdekt dat er nog veel leuk, boeiend en zinvol werk te doen is in andere sectoren. Maar de sociale zekerheid heeft me nooit losgelaten en ik had weinig bedenktijd nodig nadat ik gevraagd werd om Werkpad te leiden.” De nieuwe directeur van Werkpad was eerder directeur van Fama en Arbeidscentrum Viataal BV. Tevens was hij destijds jarenlang bestuurslid van de branchevereniging Boaborea. Vorig jaar heeft Hans Van Grieken bij de Koninklijke Kentalis onder anderen ICT-projecten ondersteund en de nieuwe afdeling Kentalis@on mede opgericht waardoor de doelgroep meervoudig gehandicapten binnen en buiten Kentalis de nodige ondersteunende communicatie gaat krijgen. Werkpad is blij dat Van Grieken de directiestoel wil bezetten en verwacht dat zijn enthousiasme, kennis en netwerken nieu-

we kansen zullen aanboren voor nog meer duurzame arbeidsplaatsen voor de cliënten van Werkpad.

cialiseerde aandacht waard in onze moderne, complexe en vooral communicatieve maatschappij”, aldus Van Grieken.

“Mede vanuit de visie van onze moederinstellingen Auris, Bartiméus en Kentalis, willen we aandacht blijven vragen voor de arbeidspositie van mensen met beperkingen in horen, zien en communicatie. Mensen met zintuiglijke beperkingen en/of autisme spectrum stoornissen zijn deze extra en gespe-

Sinds Werkpad is begonnen met haar werkzaamheden hebben per jaar zo’n duizend doven, slechthorenden, blinden, slechtzienden en mensen met autisme spectrum stoornissen hun weg naar Werkpad weten te vinden.

HOOGEZAND – Het stadsbestuur van de Engelse plaats Nottingham gaat alsnog schrappen in voorzieningen voor gehandicapten. Ondanks diverse protesten, zo werden bijvoorbeeld de tramlijnen in het centrum bezet door ongeveer 100 doven en mensen in een rolstoel, was het stadsbestuur niet op andere gedachten te brengen. Om 18 miljoen pond (bijna 20 miljoen euro) te besparen, moest er ook gesneden worden in het budget voor de hulp aan gehandicapten. Hierdoor worden van de tien personeelsleden van het team dat hulp biedt aan dove mensen, maar liefst negen op straat gezet. De dovengemeenschap in Nottingham vinden dit een schandelijke aantasting van de hulpverlening aan de doven. Volgens het bestuur van de stad van Robin Hood zijn er geen alternatieven om de besparingen te bereiken. De oppositie vond dat de gemeente wel minder geld aan dure practiviteiten zou kunnen besteden. Volgens de oppositie is het de zorg voor haar inwoners waar de gemeente trots op moet zijn en niet op grote reclameplakkaten waarop dan weer staat dat mensen trots moeten zijn; geen woorden, maar daden.

Gebarencafé Groningen Elke laatste woensdag van de maand, van 20.00 tot 22.00 uur. Adres: Clubhuis voor Doven, Violenstraat 2, Groningen.


Het Sein - pag. 7

De notaris biedt zekerheid Albert Volders (46) noemt zichzelf met enige trots ‘plattelandsnotaris’. Voor hem houdt dat in dicht bij de mensen te staan, jezelf openstellen: “Ik wil graag laagdrempelig werken. Mensen moeten het gevoel hebben op gelijke voet te staan met mij.” Vol enthousiasme vertelt hij over zijn werk, over het toeval dat hij er in is beland. Want oorspronkelijk zou hij voor advocaat gaan studeren. “Het mooie aan mijn beroep, de reden waarom ik ervoor gekozen heb, is omdat ik het contact met mensen zo interessant vind. Het is nooit hetzelfde. Zoveel afwisseling vind je niet snel in een ander beroep.” Onlangs is er door het Trosprogramma Radar onrust ontstaan onder de mensen. Volders heeft het op het moment dan ook behoorlijk druk met het geruststellen van allerlei mensen. Hij vindt het weliswaar goed dat Radar het erfrecht en het belang van een goed testament weer eens onder de aandacht heeft gebracht. Maar volgens hem hebben ze de zaken te eenzijdig belicht. “Zo’n programma moet de dingen natuurlijk ook wat sensationeler neerzetten. Feit is echter dat mensen die in deze eeuw hun testament hebben laten opmaken, normaal gesproken goed zitten. Want sinds 2003 is de regelgeving veranderd. De groep mensen die eventueel wat problemen zou kunnen krijgen, heeft een testament van voor eind jaren negentig. Bovendien gaat het alleen om mensen die zijn getrouwd.” Volders geeft een eenvoudige rekensom om zijn punt te bewijzen: “Stel het totale vermogen is 300.000 euro, de nalatenschap 150.000 euro en je hebt twee kin-

aan toe dat veel van zijn collega’s er al het nodige aan doen om een zo goed mogelijke band met de klanten te kunnen opbouwen. De essentie van zijn beroep is volgens Volders het bieden van zekerheid. “Of het nu om het kopen van een huis gaat of om je testament, wanneer je een notaris in de arm hebt genomen, weet je zeker dat er geen wettelijke kink in de kabel komt.”

deren. Na verrekening en aftrek van drempels en met een goed testament, is er dan rond de 1200 euro successierechten verschuldigd. Dat staat in geen vergelijk met de grote bedragen die bij Radar gesuggereerd werden. Maar als je je niet zeker voelt van je zaak, zou ik je aanraden eens een afspraak met de notaris te maken.” Dat Volders inderdaad laagdrempelig werkt, blijkt uit het feit dat hij gratis het testament van mensen nakijkt op eventuele gebreken, hun ook kosteloos adviseert op eventueel verder te ondernemen stappen. Bovendien heeft hij lange tijd een gehoorgestoorde collega gehad; hij weet dus hoe hij op een laagdrempelige manier, zonder dure woorden, ingewikkelde dingen duidelijk moet maken. Zijn klanten zijn regelmatig wat oudere mensen, zodat hij heeft geleerd met auditieve handicaps om te gaan. “In mijn vak draait het om communicatie. Ik heb ervoor geleerd en moet de mensen daarna precies duidelijk kunnen maken waarom ze bepaalde dingen per testament moeten regelen. Als mensen bij me weg gaan, moeten ze duidelijk weten wat ik als notaris voor ze kan betekenen. Is dat niet duidelijk, dan heb ik mijn werk

niet goed gedaan. Voor mensen met een gehoorstoornis is het extra belangrijk dat zij duidelijk worden voorgelicht, omdat ze al zoveel moeite hebben met communicatie. Ik heb dan ook geleerd om duidelijk en langzaam, met mijn gezicht naar de mensen te praten. Verder ben ik van plan een cursus gebarentaal te gaan volgen.” Volders heeft wat kritiek op sommige collega’s. Deze zouden moeite heb-

HOREN IS BELEVEN

ben met aan de ene kant hun onafhankelijke positie en aan de andere kant toch als mens naar de mensen te luisteren. “Natuurlijk moet je als notaris boven de partijen staan, maar dat betekent niet dat je de mensen hooghartig moet benaderen.” Albert Volders zou willen dat er in de opleiding tot notaris wat meer aandacht werd besteed aan de communicatie met klanten, maar voegt er

om moeten gaan. Helaas zijn hoorproblemen voor veel mensen een dagelijks dilemma. De hedendaagse technieken maken het gelukkig mogelijk om weer zo optimaal mogelijk van het gehoor te kunnen genieten. Laat u adviseren bij Hoorstudio Strating! Wij bieden u een breed assortiment moderne hoortoestellen en andere geavanceerde hulpmiddelen waarmee uw gehoor spectaculair kan worden verbeterd.

U kunt bij ons o.a. terecht voor: ˜ '0Gratis hoortest in geluidsdichte cabine. ˜ 4+,$.+,8'0&+0(14/#6+'18'4*11461'56'..'0T ˜ 4+,$.+,8'0&+0(14/#6+'18'44#0&#22#4#6774T ˜ +&'11615%12+'8#0&')'*114)#0)'0*'6641//'.8.+'5T Wilhelminalaan 6 2405 ED Alphen a/d Rijn Tel. 0172-474242 info@hoorstudiostrating.nl

˜ '*1148'4.+'55+/7.#614T ˜ '%10&12+0+10T ˜ #<14)T

Sterrenlaan 172 2402 BC Alphen a/d Rijn Tel. 0172-501822 info@hoorstudiostrating.nl

www.hoorstudiostrating.nl

.....verbetert de kwaliteit van leven Hoorstudio Strating is leverancier voor alle zorgverzekeraars

Het laten opmaken van een testament kost rond de tweehonderdvijftig euro per persoon (bij een huwelijk heb je er dus twee nodig), maar dan heb je zekerheid over de nalatenschap. En dat is toch ook wel wat waard.”

Ester Zaat zoekt sponsoren TILBURG – Ze wil zo graag de eerste Nederlandse deelneemster aan het EK Cross voor doven worden, maar het benodigde geld ontbreekt nog. Esther Zaat denkt ruim duizend euro nodig te hebben. De meeste kosten worden gemaakt vanwege de reis- en verblijfskosten en de verzekeringen.

Horen, een onmisbaar geschenk waar we zuinig mee

Hij vindt het jammer dat mensen soms het idee hebben dat notarissen graaiers zijn: “Wij moeten ons per notaris verzekeren voor honderd miljoen euro. Dat kost al snel vijftienduizend euro per jaar aan premie. Bovendien bieden wij – vergeleken met andere landen – de beste kwaliteit voor de laagste prijs. Daarnaast besteden wij ook veel tijd aan het voorlichten van mensen. Het gaat niet alleen om het krabbeltje onder een document. Ik heb ook de ervaring dat mensen na een gesprek met mij wel weten dat wij notarissen geen graaiers zijn. We werken hard voor ons geld en mensen krijgen iets zeer belangrijks voor hun geld terug.

Het EK Cross wordt gehouden in het Roemeense Baile Felix, gelegen in het westen van het land tegen de Hongaarse grens en vindt plaats op 23 en 24 april. Aan het EK doen atleten uit verschillende landen mee, zoals Italië, Engeland Duitsland, Letland, Finland, Rusland, de Oekraïne en natuurlijk Roemenië zelf. Volgens Zaat zijn er veel dove atleten afkomstig uit Rusland, die op professionele wijze met hun sport bezig zijn. In Nederland zijn er geen specifieke wedstrijden voor doven. Cross is een erg zware sportdiscipline. Esther Zaat beoefent de sport sinds 2009. Ze vindt een parcours over heuvels en door zandkuilen erg lastig vanwege het losse zand. Dat loopt zwaar. Toch houdt de atlete wel van een pittige wedstrijd, maar dan het liefst in bos en veld. Zaat is lid van de Tilburg Road Runners, TRR, en traint bij de Drunense Atletiek Klub DAK in Drunen. Ze is al enige tijd bezig met de voorbereidingen op de EK Cross en doet dit onder leiding van haar trainer Eddy Martoredjo. In november vorig jaar liep ze op een cross in de Drunense duinen precies 21 minuten op de 4.200 meter. Op de vijf kilometer op de atletiekbaan zette Zaat een tijd neer van 24.55 minuten. Daarnaast werd de Tilburgse in augustus 2009 derde bij de dames tij-

dens een gedeeltelijke triatlonwedstrijd, bestaande uit de onderdelen zwemmen en lopen. Haar beste tijd liep ze tijdens een vrouwen Master boven de 40 jaar. Over de tien kilometer liep ze 49 minuten. Haar verwachting op de EK is dat ze hoopt haar persoonlijk record te verbeteren. Voor Esther Zaat telt op het EK Cross in Baile Felix dat het meedoen belangrijker is dan het winnen. De atlete vindt het jammer dat in Roemenië niet in leeftijdsklassen gelopen wordt, zoals bij wedstrijden voor horende atleten wel het geval is. Ze moet nu tegen jongere wedstrijdloopsters strijden. Gedurende haar verblijf zal ze worden begeleid door Ton Vlasveld, in het dagelijks leven werkzaam bij de GGMD en zelf ook doof. Hoewel de meeste tijd momenteel op gaat aan de voorbereidingen voor het EK Cross wil Zaat ook graag wedstrijden organiseren voor doven. Ze is daarvoor bezig met het kijken of er doven zijn die in Nederland mee willen lopen. Belangrijkste punt op dit moment is echter de bekostiging van de reis naar het EK in Roemenië. Esther Zaat is nog op zoek naar mensen die een steentje bij willen dragen. Voor informatie of financiële ondersteuning rekeningnummer 2980357 van de ING-bank, kan men mailen naar: em.zaat@home.nl.


Superklein. sŽůůĞĚŝŐŝŶŚĞƚŽŽƌ͘

&ƵƐĞǁŽƌĚƚǀŽůůĞĚŝŐŽŶnjŝĐŚƚďĂĂƌŝŶŚĞƚŽŽƌŐĞĚƌĂŐĞŶĞŶnjŝƚƚŽĐŚƌĚĞǀŽůƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘ ĞŐƌŽƚĞŽŶƚůƵĐŚƟŶŐ;ŽƉĞŶĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐͿƐƚĂĂƚŐĂƌĂŶƚǀŽŽƌĞĞŶnjĞĞƌŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞůƵŝƐƚĞƌĞƌǀĂƌŝŶŐ͘ &ƵƐĞŝƐŵĞƚĞĞŶŐĞďƌƵŝŬƐŬůĂĂƌĞŶďŝũŚĞƚĞĞƌƐƚĞďĞnjŽĞŬĚƵƐĚŝƌĞĐƚƵŝƚƚĞƉƌŽďĞƌĞŶ͊ Meteen gebruiksklaar. Diverse prijsklassen. KŶŐĞŬĞŶĚĞƉƌĞƐƚĂƟĞƐĞŶĐŽŵĨŽƌƚ͘

www.unitron.com/nl


Het Sein - pag. 9

Hoortoestel brengt intimiteit terug in relatie HOOGEZAND- Komt een man bij de dokter: “Dokter. Mijn seksleven is niet zo goed.” Dokter: “Neem dan ook een hoortoestel.” Zo zal het in de praktijk wel niet gaan, maar in een Australisch onderzoek onder driehonderd doven en slechthorenden ouder dan 65 jaar, gaf één op de tien aan dat hun seksleven was verbeterd door het gebruik van hoortoestellen. Het onderzoek werd gedaan door een gerenommeerd Australisch onderzoeksbureau in opdracht van Deafness Forum Australia, een in 1993 opgerichte organisatie voor doven en slechthorenden. In 2007 werd er door Australian Hearing, een van de grootste dienstverleners ter wereld op het gebied van het gehoor, geconstateerd dat

mensen met een hoorprobleem ook vaak aan een of meer symptomen van depressiviteit leden. Mensen die op latere leeftijd te maken krijgen met hoorproblemen raken ook vaak in een sociaal isolement. Niet alleen wat de maatschappij betreft, en het verlies van vrienden en kennissen. Dikwijls zorgt het gehoorprobleem tevens voor moeilijkheden in gezinsverband en binnen relaties. Intimiteiten, bijvoorbeeld, worden minder makkelijk gewisseld als de ‘zoete, lieve woordjes’ op luidere toon uitgesproken worden. “Driekwart van de mensen gaf aan dat door het gebruik van een hoortoestel de intieme gesprekken met hun partner makkelijker werden”, stelt Janette Thorburn, audioloog bij de Australian Hearing. “Het geeft aan welke positieve effecten er zijn op

Progress Hearing introduceert de Conversor Pro De aandacht voor speciale producten die ontwikkeld zijn om het hoortoestel extra ondersteuning te geven in moeilijke hoorsituaties, is de laatste jaren sterk gegroeid. Met de introductie van de Pro brengt Conversor Ltd, na jaren van research een totaal vernieuwd en sterk verbeterd FM-systeem op de markt.

iemands sociaal leven en voor diens relatie wanneer een hoorprobleem goed wordt aangepakt en begeleid.” Meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek vond dat door het gebruik van hoortoestellen hun sociale leven er op vooruit was gegaan. En tweederde van de ondervraagden zei dat ze makkelijker in contact kwamen met familie en bekenden. Hoorverlies kan tot isolement en zelfs depressie leiden, maar een goed hoortoestel kan dit doorbreken. Janette Thorburn zegt dat: “iedereen boven de 60 jaar wordt door Australian Hearing aangemoedigd om eens in de twee jaar het gehoor te laten testen”. Het levert meer op dan alleen maar een beter seksleven.

Begin dit jaar heeft de CI Stichting Leiden haar nieuwe website gelanceerd. Tevens heeft de stichting ook haar eerste digitale nieuwsbrief verzonden. De CI Stichting Leiden is opgericht op 12 augustus 2009. Na een paar jaar geopereerd te hebben onder toezicht van het Circle team van het LUMC is de stichting zelfstandig geworden. Het bestuur en de medewerkers van de stichting zijn CI dragers, partners van CI dragers en ouders van kinderen met een CI. Zij weten als geen ander hoe het is te leven met een CI. Het ontwikkelen van de website en nieuwsbrief en de oprichting van de stichting is mede mogelijk gemaakt door: Fonds 1818, Beter Horen, Cochleair en iBuro. Meer informatie over het CI, voor CI dragers, ouders van kinderen met een CI en iedereen die (nog) geen CI heeft, is te vinden op: www.cileiden.nl.

Nieuwe website CI Stichting Leiden

Als opvolger van de Conversor heeft de Pro een geheel vernieuwd ergonomisch design en is eenvoudig in gebruik. De Pro is een neklus gebaseerd FM-systeem, dat werkt via de ringleiding in het hoortoestel en is voorzien van een omni- en directionele microfoon, die de gebruiker in staat stelt om hinderlijke achtergrondgeluiden te elimineren.

Speels in aanraking met geluiden

Een grote toegevoegde waarde is het eenvoudig instellen voor meerdere gebruikers tegelijk, ideaal op scholen, bij rondleidingen en andere groepssituaties. De Pro heeft een sterk verbeterde helderheid en volume en is voorzien van squelch. De Pro wordt standaard geleverd in een luxe reisetui met internationale reisstekkers, audiokabels en scart-TV-adapter.

UTRECHT - Begin dit jaar is het Circle-spel in een werkboekvorm plus CD uitgebracht. Circle omdat de deelnemende kinderen in een hele of halve cirkel zitten en omdat de letters staan voor ‘Cochlear Implantation en Rehabilitation Centrum Leiden – Effatha’, waar het spel mede ontwikkeld is. Het Circle-spel is een muziekstimuleringsprogramma voor kinderen met een CI.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Progress Hearing BV, 010-5121039 of info@progresshearing.nl.

In 2006 begonnen Ruud Mourik, musicus en Patricia Gulpen, logopedist/ spraak- en taalpatholoog met de ontwikkeling van het spel. Na een testfase van het spel in de praktijk zijn muziek, teksten en bijbehorende activiteiten nu gebundeld in een werkboek. Logopedisten, muziek- en overige leerkrachten kunnen het Circle-spel gebruiken bij de hoorrevalidatie en voor muzieklessen van kinderen met een CI. Door middel van het programma wordt de gehoorontwikkeling gestimuleerd en de muziekbeleving bij kinderen vergroot. Voor kinderen, maar ook volwassenen met een CI, is muziek een kakofonie aan geluid en erg lastig om naar te moeten luisteren. De in-

Gebarencafé Zwolle Elke tweede vrijdag van de maand, van 20.30 tot 23.30 uur. Adres: Irish Pub Sally O’Briens, Sassenstraat 40, Zwolle. Internet: www.geocities.com/ gebarencafezwolle

strumenten, de ritmiek, verschil in toonhoogte zijn niet eenvoudig te duiden. Na het buitenland, waar al diverse programma’s verkrijgbaar zijn die door middel van specifieke training de muziekbeleving bij kinderen en volwassenen met CI bevordert, is een dergelijk programma nu ook voor Nederland ontwikkeld. Het Circle-spel is uitgebreid met diverse liedjes en de muziekmannetjes Hola en Lanko en het emotiemannetje Emon. Door gebruik te maken van diverse speelse elementen wordt niet alleen interesse voor muziek, maar ook een algemeen bewustzijn voor geluiden bijgebracht. Doordat de kinderen zelf instrumenten mogen bespelen, zoals belletjes, djembé’s en woodblocks, raken ze gewend aan de geluiden die deze instrumenten voortbrengen. Ze leren dat er verschil is in geluid, zoals

hoog en laag en hard en zacht. Door beweging en zang van de ‘doe-liedjes’ wordt ook aandacht besteed aan spraakherkenning. De ontwikkelaars van het Circle-spel denken dat door het plezier in het spel de interesse voor geluid bij de kinderen zal toenemen; dat door het nadoen en naspelen ook het auditieve geheugen geoefend wordt. Ook is het zingen van een liedje een prima methode om spraak te oefenen. Het werkboek is ingedeeld in drie verschillende niveaus. Welk niveau gekozen dient te wor-

den is mede afhankelijk van de leeftijd en de taakgerichtheid van het kind. Niveau A is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van anderhalf jaar en werkt spelenderwijs. Voor niveau B moeten kinderen in staat zijn om eenvoudige opdrachten uit te kunnen voeren. Het derde en laatste niveau, niveau C is voor kinderen vanaf de leeftijd van vijf jaar. Zij moeten kunnen reflecteren op de structuur van de muziek en de taal. Door de brede opzet van het programma is het Circle-spel niet alleen geschikt voor kinderen met een CI, maar kan het ook gebruikt worden bij lessen voor kinderen met een andere auditieve beperking en kinderen met een spraaktaalprobleem. Stichting Hear the World doneert aan scholen met dove en slechthorende leerlingen een werkboek en CD van het Circle-spel. Hear the World is als onafhankelijke stichting in het leven geroepen door Phonak en wil mensen bewust maken van het belang van een goed gehoor. Ook steunt de stichting educatieve projecten voor kinderen met gehoorproblemen.


HOREN IS BELEVEN

GEZOCHT: AUDICIENS Hoorstudio Strating brengt kwaliteit terug in de audicienpraktijk. Middels een nieuwe franchiseformule bieden we voordelen voor audicien èn consument. Zonder inbreng van eigen geld en met een gegarandeerd inkomen in de eerste 2 jaar, kunnen vakbekwame audiciens rekenen op de ruime ervaring en alle mogelijke steun van Hoorstudio Strating. Hoorstudio Strating zoekt ondernemende audiciens met gedeelde kijk op kwaliteit in de provincies Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Rob, Sylvia of Peter.

OMDAT WIJ DENKEN DAT HET BETER KAN Meer informatie? Hoorstudio Strating t.a.v. Rob van Esch Postbus 665 2400 AR Alphen aan den Rijn Tel +31(0)6 222 354 18

.....verbetert de kwaliteit van leven

franchise@hoorstudiostrating.nl

www.hoorstudiostrating.nl

Hoorstudio Strating is leverancier voor alle zorgverzekeraars

Adelante audiologie & communicatie biedt onderzoek, advies en behandeling aan: • kinderen en volwassenen met gehoorproblemen • volwassenen die leren omgaan met tinnitus (oorsuizen) • kinderen met taalproblemen of dyslexie Bij veel behandelingen van gehoorproblemen komen verschillende disciplines samen: audiologie, logopedie, orthopedagogie, psychologie, maatschappelijk werk en creatieve therapie. Haal het beste uit jezelf: daar streven wij naar, bij onze clienten maar minstens zozeer uit onze eigen zorg! Adelante audiologie & communicatie heeft diverse locaties in Limburg en is actief in de poliklinieken van ziekenhuizen en ambulante begeleiding. Zie www.adelante-zorggroep.nl voor meer informatie of bel 045 - 528 29 00.


Het Sein - pag. 11

FUSE geeft doorbraak in hoortoestelbranche Vergoeding voor voor Unitron

De visie van Edward Tie

een tweede CI of erkenning van Gebarentaal?

Unitron Hearing is hard op weg om één van de meest innovatieve hoortoestelfabrikanten in de branche te worden door regelmatig met unieke oplossingen de branche te verrassen. Unitron breekt nu definitief door met haar meest recente innovatie voor lichte tot gemiddede gehoorverliezen: FUSE.

De horende mensen denken dat erkenning van Gebarentaal niet nodig is. Ze nemen aan dat dove kinderen die een CI krijgen een betere toekomst zullen krijgen dan de oude generaties doven. Over de noodzaak van Gebarentaal wordt flink gediscussieerd. De dovengemeenschap raadt vergoeding van een tweede CI sterk af. Ze willen de vergoeding tegenhouden, omdat een tweede CI de dovencultuur kan bedreigen. Terwijl de ouders van dove kinderen juist een vergoeding voor een tweede CI willen.

De grootste wens van hoortoesteldragers is nog altijd om een klein toestel geheel in het oor te dragen dat niemand kan zien. De afgelopen jaren was echter de tendens juist naar micro-toestellen die achter het oor gedragen worden (ook wel microAHO’s genoemd). Deze micro-AHO’s zijn weliswaar tegenwoordig bijzonder klein, maar zijn nog wel zichtbaar voor de omgeving. Deze micro-AHO’s zijn zo populair omdat het diverse audiologische voordelen biedt die met de kleine in-het-oortjes lastig op te lossen zijn. Problemen met de eigen stem, fluiten (rondzingen) en pasvorm (draagcomfort) zijn de meest bekende.

Voordelen van een tweede CI Veel dove kinderen en laatdove volwassenen krijgen standaard één CI, het eerste CI. Daarmee missen ze het ‘richtinghoren’, het ‘verstaan’ in een luide omgeving en kunnen ze zelf geen onbekende geluiden herkennen zonder hulp. Het geluid van de muziek was teleurstellend en klinkt niet zo prachtig. De geluiden via het eerste CI klinken robotachtig. Je hoort alleen mono-geluid, net als het geluid dat uit de oude geluidskaart van een oude computer kwam. Ze kunnen niet goed verstaan als ze in een groep mensen verkeren. Daarvoor moeten ze nog steeds de gebarentolken of schrijftolken inschakelen. Het gaat wel lukken wanneer ze met één persoon zouden spreken. Je moet er ook veel energie insteken om het gesprek goed te kunnen verstaan en te volgen. In Engeland, Noorwegen, de VS, Duitsland en België wordt het tweede CI vergoed. CI-teams verwachten dat de meeste dove kinderen met een tweede CI naar het reguliere onderwijs gaan. Dove kinderen met een tweede CI zullen ook steeds betere resultaten behalen. Ook zullen veel laatdove volwassenen met een tweede CI normaal kunnen functioneren, als het tweede CI goed werkt. Het bevordert dat ze weer terug naar hun oude werkplek willen. Ook zal de muziek prachtig klinken. Het ‘richtinghoren’ wordt beter en geluiden worden beter herkenbaar. De smaak van de muziek hangt natuurlijk wel af van persoon. Een goede investering voor een tweede CI levert besparing op, zoals tolkkosten, uitkeringen en kosten voor speciaal onderwijs. Daarom steunen laatdoven en de ouders van dove kinderen de lobby van het OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie) tegen het standpunt van het CvZ (College van Zorgverzekeringen). Inmiddels heeft het OPCI een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden om het tweede CI te vergoeden. Het standpunt van het CvZ was om de voor vergoeding voor een tweede CI af te wijzen, omdat de meerwaarde van een tweede CI onvoldoende was onderzocht. Bedreiging dovencultuur wordt nog groter. Door de opkomst van het eerste CI ontstond er al een scheurtje in de dovenwereld. Een verouderde ‘regeling hoortoestellen’ zorgde ervoor dat de dovencultuur verder wordt verscheurd. In recente jaren zijn er al een paar welzijnstichtingen verdwenen. Handtheater wordt binnenkort al opgeheven. Het veroorzaakt een enorme revolutie op dovenscholen. De dove leraren willen Gebarentaal aan dove CI-kinderen geven. Sommige CI-kinderen praten steeds meer met elkaar en gebruiken steeds minder de gebarentaal. Veel ouders sturen hun dove kind naar een slechthorendenschool of reguliere school in plaats van naar een dovenschool. Bij deze scholen krijgen ze meestal geen gebarentaallessen. De dove leerlingen met CI spreken al lang met elkaar in ‘gewone’ taal. De dovenscholen krijgen steeds minder dove leerlingen. Daarom hebben ze besloten om geen dove leraren meer aan te nemen. Daardoor hebben dove leraren minder kansen om een werkplek binnen de dovenwereld te vinden. De opkomst van het tweede CI zal volgens mijn verwachting een ware revolutie veroorzaken. Daardoor zullen dovenscholen moeten sluiten wegens een daling van het aantal dove leerlingen. De dove leerlingen moeten zodoende langer reizen naar overgebleven dovenschool. Het tweetalige dovenonderwijs zal waarschijnlijk minder kans krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom willen veel culturele doven dat de Nederlandse Gebarentaal in de grondwet moet worden geplaatst, zodat de positie van Gebarentaal flink versterkt wordt. Veel culturele doven vinden dat dove kinderen recht op Gebarentaal moeten krijgen. Inmiddels heeft het Nederlandse kabinet al grondwettelijke wijzigingsvoorstellen voor de status van het Nederlands en het Fries naar de Raad van State gestuurd. Een voorstel over de vergoeding voor een tweede CI en een wijzigingsvoorstel om Nederlandse Gebarentaal in de grondwet op te nemen, moeten zo snel mogelijk worden aangenomen zodat de ontwikkeling van Gebarentaal en ontwikkeling van het tweede CI gelijke kansen en een gelijke behandeling krijgen. Edward Tie

Unitron heeft met FUSE een nieuwe categorie hoortoestel geïntroduceerd: de crossover. FUSE heeft het beste van beide: de audiologische voordelen van de micro-AHO’s en het cosmetische voordeel van de kleine in-het-oortjes. Hierbij speelt niet alleen de uiterst

kauwt, slikt, geeuwt, lacht – alledaagse dingen. Dit garandeert optimaal draagcomfort. geavanceerde chip een rol; de unieke vormgeving maakt het mogelijk het beste van beide te combineren. Om tot dit unieke product te kunnen komen, heeft Unitron vele duizenden scans van oorafdrukjes bestudeerd en op basis hiervan een flexibele behuizing ontwikkeld die bij zeker 80% van de slechthorenden past. Deze oorafdrukjes worden normaliter tijdens de eerste afspraak door de audicien gemaakt en opgestuurd naar de fabrikant om er een op maat gemaakt oorstukje van te laten maken. Dit is niet meer nodig met FUSE. U kunt FUSE direct uitproberen bij de audicien. Tevens is FUSE gemaakt om te kunnen bewegen in de gehoorgang. Het is ‘s werelds eerste hoortoestel met een flexibel knikpunt dat meebeweegt met de natuurlijke bewegingen van uw gehoorgang wanneer u praat,

Fuse is leverbaar in diverse prijsklassen. Bij de volautomatische hoortoestellen van FUSE kunt u ook kiezen voor meer persoonlijke controle. Daarom is een optionele Smart Control afstandsbediening verkrijgbaar, waarmee u de instellingen zelf kunt aanpassen aan iedere luistersituatie. Met deze afstandsbediening heeft u een uniek stukje techniek in handen; het is de enige afstandsbediening waarmee u tijdens een gesprek de spraak naar voren kunt halen met de comfort-clarity balans. In plaats van het verhogen van alle geluiden (wat met een traditionele volumeregelingen gebeurt) haalt u nu alleen de helderheid van spraak naar voren en wordt achtergrondlawaai tevens juist extra onderdrukt. Herkent u zich in het bovenstaande? Dan is FUSE iets voor u. Kijk voor meer informatie op www.unitron.com/nl of informeer bij uw audicien.

Flamenco para los sordos ROTTERDAM - Mirjam Bloem, oprichtster en eigenaresse van Flamenco Rosa de Compás, gaat dit seizoen een flamencodansles opzetten voor mensen die doof of slechthorend zijn. De lessen worden begeleid door een tolk Nederlandse Gebarentaal en een percussionist. Flamenco is de expressieve zang en dans die vooral in het zuiden van Spanje wordt beoefend. In de meest elementaire uitvoering wordt de zang begeleid door een ritmisch geklop, het ‘knippen’ van de vingers en handgeklap. Een ander kenmerk voor de flamenco zijn de bijzondere klan-

ken, die soms Arabisch aandoen. Het is op dit moment nog niet bekend op welke dag deze exclusieve flamencoles gegeven gaat worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit op een zaterdagmiddag zijn. Bloem is tevens opzoek naar mensen die haar kunnen ondersteunen bij dit bijzondere initiatief. Op dit moment is er al een behoorlijk netwerk, maar mensen die ideeën of tips hebben kunnen zich bij haar melden. Het emailadres van Mirjam Bloem is; info@rosadecompas.nl. www.rosadecompas.nl


Streukens Hooroplossingen laat u weer genieten van de geluiden om u heen Wij beschikken over de allerkleinste en meest geavanceerde hooroplossingen, van budget tot hightech. Loop gerust eens binnen voor advies of maak een afspraak voor een gratis gehoortest. Met 14 vestigingen in Limburg is er altijd een audicien van Streukens Hooroplossingen bij u in de buurt. Kwaliteit is in alles wat wij doen het uitgangspunt en staat met afstand op de eerste plaats. Limburgs vakmanschap sinds 1950. Altijd dichtbij voor Advies & Service.

Bezoek ons om te kijken of dit toestel ook voor Ăş geschikt is!

Echt Gelrestraat 11 T 0475-47 06 63

Heerlen Geerstraat 24 T 045-571 40 90

Kerkrade Kapellaan 13a T 045-546 32 41

Maastricht Grote Gracht 22 T 043-321 27 31

Orbis Medisch Centrum Dr. H. van der Hoffplein 1 T 046-410 61 84

Simpelveld Dorpstraat 14a T 045-544 66 12

Vaals Maastrichterlaan 84 T 043-306 48 05

Geleen Rijksweg Centrum 22 T 046-474 32 13

Hoensbroek Nieuwstraat 13 T 045-528 10 09

Landgraaf Raadhuisplein 9 T 045-533 08 74

Maastricht-Heer Akersteenweg 106 T 043-356 19 79

Roermond Kruisherenstraat 4 T 0475-33 88 44

Sittard Rijksweg Noord 90 T 046-451 42 34

Valkenburg L. v/d Maessenstraat 13 T 043-601 62 81

www.streukens.nl 001-SEIN-0110-F


Het Sein - pag. 13

HearingCoach toonaangevend in gehoorzorg HearingCoach richt zich op het behoud van een goed gehoor bij mensen die blootgesteld worden aan te luide muziek, machine- en omgevingslawaai, maar ook aan chemische stoffen, zoals oplosmiddelen en koolstofmonoxide, die schadelijk zijn voor het gehoor. Belangrijke risicogroepen zijn jongeren, muzikanten en werknemers in tal van sectoren, waaronder de chemie, landbouw, brandweer, defensie, metaal- en houtbewerking. In 2003 werd gestart met het project HearingCoach. Het vernieuwende van de aanpak was dat de kennis van diverse disciplines in één persoon werden samengebracht. HearingCoaches zijn audiologen die zich hebben gespecialiseerd in het organiseren, uitvoeren en evalueren van het integraal gehoorzorgprogramma. Naast deskundigheid op het gebied van geluid- en gehoormetingen zijn de HearingCoaches ook bedreven op het terrein van preventie. Door de combinatie van preventie en curatieve zorg zijn er voor de afnemer van de zorg verschillende voordelen. Er is één herkenbaar aanspreekpunt; er is sprake van eenduidig, coherent beleid; de financiën zijn transparant en de administratieve lasten worden beperkt. Om het risico op gehoorschade onder controle te brengen, maken Hearing Coaches gebruik van de 4-leaf Clover Method. Bij deze methode wordt actie ondernomen op vier terreinen, namelijk geluid, gehoorbescherming, gehoor en gedrag. De bevindingen worden gepresenteerd in het HC-Management Report. Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan om het risico op gehoorbeschadiging onder controle te houden. Hierbij wordt rekening gehouden met de cultuur van het bedrijf. Ten slotte wordt het HC-Certificaat aan het management overhandigd. In samenwerking met de Universiteit Gent is de OHC-Scan ontwikkeld om gehoorschade vroegtijdig te ontdekken. Met behulp van deze scan wordt mogelijke gehoorschade al zichtbaar gemaakt nog voordat deze te zien is op een audiogram. De OHC-Scan is gebaseerd op de techniek van ‘Oto Akeostische Emissie’, waarmee het functioneren van uitwendige haarcellen wordt vastgesteld. HearingCoach verzorgt via de Hearing Academy seminars over deze Oto Akoestische Emissie. Hierbij gaat het om de wetenschappelijke achtergrond en de toepassingsmogelijkheden. In maart 2010 worden er in de regio Leuven en in de regio Eindhoven twee seminars gegeven. Voor meer informatie: www.hearingcoach.com

EHBO-cursus voor doven De Belgische plaats Grimbergen, even ten noorden van Brussel, claimt dat zij de eerste gemeente ter wereld is waar een EHBO-cursus voor doven wordt gegeven. Het initiatief van het Rode Kruis in Grimbergen vult een leemte in het aanbod van cursussen EHBO. De eerstehulpcursus zal simultaan worden vertaald in gebarentaal. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis Grimbergen zal een erkende tolk de lessen van de basiskennis Eerste Hulp Bij Ongelukken live vertalen, zodat ook dove mensen weten wat je mag en kan doen wanneer iemand bij een ongeval betrokken is geraakt. Tijdens de lessen wordt de cursisten op poppen geleerd hoe te reanimeren en hoe levens te redden. Voor de tolk hoeft slechts één uur te

worden betaald door de dove deelnemers. De overige lesuren komen

op conto van het Rode Kruis afdeling Grimbergen.

Samen uit eten: gezellig! UTRECHT - Van het één komt het ander, zo luidt het gezegde. Dat geldt ook voor het gebarenrestaurant dat in 2007 is ontstaan. Deze krant is een uitgave van Het Sein Postbus 148, 9600 AC Hoogezand Telefoon 0598-351866 Fax 0598-351865 E-mail: info@het-sein.nl

• COLOFON •

Coördinatie: Felix van Dijk Redactie: Jan Drent Journalistieke bijdrage: Marcello Russo Vormgeving: Giovanni Bardie DTP: Rutger Jan Strijker Regio Noord Brabant, Limburg Separate Verspreiding; Richting alle verwijzers in de provincie, zoals; huisartsen, logopedisten, Arbodiensten, bejaardenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen. Landelijke verspreiding iedere maand; Audiologische centra, audiciens (STAR, HINK, Losse audiciens en ketens), alle dovenscholen, alle KEGGvestigingen, alle Viataal-vestigingen, alle Auris-vestigingen, alle Oorakelvestigingen, alle Stichting MEE-vestigingen, alle dovenclubhuizen, abonnees, alle belangrijke organisaties op het gebied van het gehoor (bv Dovenschap, Swedoro), alle provinciale bestuursleden NVVS, hoortoestelleveranciers, fabrikanten, Case-managers re-integratie, gehoorbeschermingleveranciers en ziekenhuizen afdelingen KNO. Aan de inhoud van de teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van artikelen en foto’s uit deze krant, mag alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever. Vijfde jaargang © 2010

Het begon ermee dat er in de Domstad Utrecht elke tweede donderdag van de maand het gebarencafé wordt georganiseerd. Nu ging een groepje jongeren, voordat ze het café bezochten, met elkaar gezellig samen een hapje eten. Omdat ze het allemaal erg leuk vonden, werd besloten om dit samen uit eten structureel te gaan organiseren. Dat was de geboorte van het gebarenrestaurant en sindsdien wordt het eenmaal in de maand gehouden. Elke maand wordt een restaurant uitgekozen dat men wil gaan uitproberen. Zeven dagen van te voren worden de jongeren, doven, slechthorenden en CI-ers, uitgenodigd. De plaats waar men elkaar dan ontmoet is het Centraal Station te Utrecht. Van daaruit gaat de gezamenlijk stoet rich-

ting restaurant waar gereserveerd is. Zelf zeggen ze dat het elke keer weer raak is en heel gezellig om met elkaar te wapperen en te kletsen. En uiteraard is het een geweldige manier om elkaar beter te leren kennen. Elke maand doen er weer verschillende jongeren aan mee, afkomstig uit de diverse windstreken van het land.

Vanwege het succes in Utrecht willen de organisatoren graag een landelijke verbreding van het initiatief. Belangstellenden kunnen een mailtje sturen naar: Gebarenrestaurant@gmail.com. Ook is het gebarenrestaurant te vinden op hyves. Surf dan naar http://gebarenrestaurant.hyves.nl.


Het Sein - pag. 14

Beeldbemiddeling in real time bewegingsscherp beschikbaar HOOGEZAND - Nederland gaat eindelijk, onder druk van de Europese Unie, werk maken van de richtlijn om telecommunicatie volledig toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, zoals doven en slechthorenden. Tot dusver kende de Nederlandse Telecommunicatiewet geen enkele speciale regels hierover. Voormalig staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken kondigde begin februari op een bijeenkomst in het Museum voor Communicatie aan dat het in 2011 wettelijk geregeld moet zijn dat mensen met een beperking betaalbare en aangepaste toegang kunnen hebben tot telecommunicatievoorzieningen. Dat de staatssecretaris van PvdA-huize is afgetreden en het kabinet Balkenende demissionair is, verandert niets aan deze aanpassing van de wetgeving. Het Europees Parlement en de Europese Ministerraad hebben einde 2009 overeenstemming bereikt over een aanpassing van de Europese Universele Dienstrichtlijn uit 2002. Daarin werd al uitgesproken dat mensen met een handicap een functioneel gelijkwaardige toegang moeten hebben tot de communicatiediensten, maar wat miste was een harde verplichting aan de lidstaten. Over een dergelijke verplichting is nu dan overeenstemming bereikt.

druk bezig om de Nederlandse wet daarop aan te passen. Het streven is om deze wetgeving voor de zomer van 2011 afgerond te hebben. Deze datum wordt ook door de Europese regelgeving genoemd. Het moet wettelijk geregeld worden dat doven en slechthorenden gebruik kunnen maken van, onder meer, een beeldbemiddelingsdienst. Via deze beeldbemiddeling kan een dove of slechthorende, via een tolk, te telefoneren met een horende. In de meeste gevallen wordt dan een tolk gebeld en aan hem, in gebarentaal, uitgelegd wat de bedoeling is. De tolk neemt vervolgens contact op met diegene die gebeld moet worden en gaat bellen namen de dove.

De technische ontwikkelingen staan echter niet stil. Beelddesk.nl (nog niet online tijdens de testfase), een onderdeel van ZiCoTV producties en een grotere gemeente in het noorden van Nederland gaan experimenteren met een beeldbemiddelingsdienst die in real time zowel beller, gebelde als ook tolk in beeld kan brengen. Het contact komt niet via een omweg tot stand, maar vindt rechtstreeks plaats. Door het rechtstreeks contact is er een directe communicatie mogelijk. Eventuele misverstanden worden daarbij uitgesloten. De beeldbemiddelingsdienst werkt met een gewone pc en webcam en geeft een bewegingsscherp en hoog gedetailleerd beeld. Omdat het systeem ook met picture-in-picture kan werken is een gesprek met meerdere deelnemers mogelijk. Omdat het systeem op een gewone pc met een gewone webcam werkt, is het voor iedereen betaalbaar en het vergt geen grote aanpassingen aan de computer. Door gebruik te maken van

een laptop en een dongel kan de beeldbemiddelingsdienst overal worden gebruikt en is men niet gebonden aan een vaste lijn. De wetgeving komt er aan, het beeldbemiddelingssysteem van de toekomst is er al.

Zoom the Sound Met het nieuwe Commidt Intelligente Bluetooth Systeem (CIBS) is Commidt een nieuwe, vooruitstrevende weg ingeslagen op het gebied van draadloze communicatie voor slechthorenden. Het systeem maakt gebruik van de nieuwste Bluetooth-technologie dat de slechthorende in staat stelt om acht verschillende Bluetooth-systemen te matchen met ĂŠĂŠn enkele neklus, genaamd de Maestro, die direct samenwerkt met de Commidt-audiostreamer. Via deze audiostreamer zijn bijvoorbeeld tv, radio, alarmsysteem en deurbel aan de Maestro te koppelen. De Maestro geeft automatisch prioriteit aan het meest gewenste geluid. Bijvoorbeeld tijdens het kijken naar tv krijgt het geluid van de deurbel prioriteit boven het tv-geluid. Bij het luisteren naar audio krijgt bijvoorbeeld de telefoon voorrang. Apparatuur voorzien van Bluetooth is direct met de Maestro te matchen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Progress Hearing BV, 010-5121039 of info@progresshearing.nl.

Op het Ministerie van Economische Zaken is men

Een goed gehoor: eenvoudiger dan u denkt Beltone Change opent geleidelijk de deur naar een goed gehoor Met Beltone Change beschikt u over de nieuwste technologie in een gebruiksvriendelijk hoortoestel met een laag instapniveau.

De Beltone Change is verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment van kleine modellen. Kijk op onze website www.beltone.nl of ga langs bij uw hoortoestelspecialist voor meer informatie.

Beltone Netherlands B.V.

I

Het Hazeland 5-7

I

6931 KA WESTERVOORT

I

Tel: (026) 319 56 00

I

Fax: (026) 319 56 01

I

www.beltone.nl


Wat zeg je! Het geluid van een

Het Sein - pag. 15

gehoorbeschadiging Ik was jong en wilde gewoon lol maken. Toen er op de studentenvereniging een muziekband werd opgericht, meldde ik me aan als drummer; ik had immers twee drumstokjes. Nu moet je niet denken dat ik kon drummen. Ik had een paar lessen gehad van een Jamaicaan die de hele tijd stoned rondliep. De belangrijkste les die ik van hem heb geleerd, is dat een drummer nooit zijn drumsticks moet vergeten. Onze band klonk als een stel kraaien dat ruzie heeft, maar we wisten wel hoe we de stemming erin moesten brengen. We wonnen een wedstrijd en moesten optreden voor een paar honderd man. Terwijl ik nog niet eens een drumstel had. Met snel geleend geld heb ik een goedkope drumkit gekocht en het optreden werd een succes. Pas een aantal bandjes later had ik het geld om een goed drumstel te kopen. Hoe gaat het er aan toe in een repetitieruimte. De gitarist wil de boventoon voeren, de bassist wil daar niet voor onder doen. Dus zetten ze beiden hun versterker een tandje luider. De zanger wil zichzelf kunnen horen, dus die schroeft zijn zang nog een paar graadjes hoger op zijn versterker. Ik als drummer moest gewoon harder slaan. Dacht je dat ik aan mijn gehoor dacht. Denk je echt dat het mij ene moer kon schelen dat ik na een optreden bijna doof was? Immers allerlei geïnteresseerde meisjes die om me heen stonden. En ik merkte van mijn opgelopen gehoorschade ook niets. Ik zette gewoon muziekspeler en televisie wat harder. En als ik mensen af en toe niet verstond, dacht ik: “Sta toch niet zo te mompelen.” Ik heb jarenlang in een zo genoemd ‘subcultureel’ jongerencentrum gewerkt. Ik heb bij bands als Pearl Jam en Nirvana achter de bar gestaan; in dezelfde ruimte als zij hun optreden gaven. Wij deden niet aan gehoorbescherming. Gewoon werken en tegelijkertijd uit je dak gaan. Af en toe stopte iemand sigarettenfilters in zijn oren. Maar alleen omdat de band hem niet beviel. Ik stond twee avonden per week bloot aan de hardste herrie die je maar kunt indenken. Op een keer was er zelfs een zanger die via een megafoon door de microfoon zong. Toen de band de eerste tonen liet horen, was dat zo luid, dat iedereen in het publiek enkele meters naar achteren sprong; weg van de versterkers. En soms deed het ook gewoon pijn aan de oren, maar je wilt als jongere geen mietje zijn. En misschien is het raar, maar ik dacht ook gewoon dat ik mijn oren trainde. Een marathonloper moet veel rennen om goed te worden. Ik dacht dat ik met blootstelling aan hard geluid mijn gehoor trainde. Met getrainde oren zou ik meer lawaai aankunnen. Op zekere dag heb ik oordoppen gekocht. Speciale en nogal dure dingen die precies in je oorschelp passen. In het midden zit een klein gaatje, zodat te harde geluiden worden uitgefilterd, maar je alles nog goed hoort. Eigenlijk onnodig te zeggen dat het toen al te laat was en dat ik ze bovendien veel te vaak vergat. Laatst vroeg mijn huisarts me of ik misschien een audiogram wilde laten maken. Ik heb namelijk een zoem in mijn oren en daarvoor was ik naar de huisarts gegaan. Wilde ik weten hoe zeer mijn gehoor van mijn wilde jaren te lijden had gehad? Nee dus. Ik wilde gewoon druppeltjes of een pil. Maar die zijn er dus niet. Zodat ik iedere dag weer het geluid van een gehoorbeschadiging hoor. Marcello Russo

Te weinig logopedisten beheersen spraakafzien WOERDEN - Slechthorenden, plots- en laatdoven hebben onvoldoende mogelijkheden om spraakafzien (ook wel "liplezen" genoemd) te leren. Dat komt onder meer door een schaarste aan gespecialiseerde logopedisten. Voor veel mensen die slecht horen is spraakafzien onmisbaar in het contact met anderen. Het Nederlands Centrum voor Plotsen Laatdoofheid (NCPLD) zet zich in voor een toename van het aantal deskundige logopedisten, maar heeft daarbij de steun van anderen nodig. Het NC PLD organiseert zorg en ondersteuning aan plots- en laatdoven in heel Nederland. Met de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) en de Stichting Plotsdoven constateert het centrum dat logopedisten met ervaring in het aanleren van spraakafzien steeds moeilijker te vinden zijn. Een aantal logopedisten heeft zich op initiatief van het NC PLD verenigd in een werkgroep om de problemen in kaart te brengen. De situatie is zorgelijk, zo vinden alle betrokkenen. Zo bleek dat de hogescholen het vak spraakafzien hebben geschrapt uit hun logopedie of er slechts minimaal

aandacht aan besteden. Ook kunnen logopedisten nauwelijks goed materiaal over spraakafzien bemachtigen. Als het al in de handel is, is het verouderd of Vlaams. De beroepsvereniging van logopedisten NVLF vindt dat er meer gedaan moet worden aan het verbeteren van de communicatiegerichtheid van doven en slechthorenden. Marjolein Coppens: "Audiologie moet weer een groter onderdeel worden in de opleiding tot logopedist." Om het aantal gespecialiseerde logopedisten te laten toenemen, is het NC PLD in gesprek met de Hogeschool Utrecht over een aparte posthbo-opleiding. Ook heeft het centrum bij verschillende fondsen aangeklopt voor geld om nieuw lesmateriaal te ontwikkelen.

Samenwerking met anderen is hierbij van groot belang. Het NC PLD sluit zich dan ook van harte aan bij de campagne Logopedie en Gehoor van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Spraakafzien wordt in de volksmond ook wel liplezen genoemd, maar dat is niet helemaal correct. Liplezen is wel een belangrijke component, maar bij spraakafzien wordt ook gelet op de gelaatsuitdrukking, gebaren en lichaamstaal.

Tenslotte heeft het NCPLD plannen om een website op te zetten met

De kleinste Phonak ooit! Phonak introduceert Audéo MINI en Audéo SMART, de kleinste Phonak ooit! Met deze twee nieuwe toestellen is er voor ieder wat wils. Audéo MINI is het kleinste hoortoestel op de markt en het werkt volledig automatisch. U hebt er geen omkijken naar. Het kleinste hoortoestel met draadloze functionaliteit is Audéo SMART. Door de drukknop op het toestel kan het programma of het volume gewijzigd worden. Audéo SMART werkt met draadloze accessoires, zoals iCom voor eenvoudig bellen met uw bluetooth GSM en hiermee kunt u het TV geluid direct in uw hoortoestel(len) ontvangen.

daarop alle logopedisten die zijn gespecialiseerd in spraakafzien. Zowel huisartsen, audiologen en andere verwijzers als mensen met een gehoorprobleem kunnen daar hun voordeel mee doen. Al deze projecten verkeren in de beginfase en het is nog lang niet zeker of ze slagen. Het zal in ieder geval nog wel even duren voordat er in heel Nederland voldoende logopedisten zijn om slechthorenden, plotsen laatdoven te kunnen helpen.

Gebarencafé Utrecht Zowel Audéo MINI als Audéo SMART is er in drie prijsniveau’s, met per niveau de bijbehorende specifieke kenmerken. Alle toestellen van de Audéo YES, MINI en SMART bevatten het unieke SoundRecover. Deze technologie maakt alle subtiele geluiden die samen het geluidspanorama vormen weer hoorbaar. Van gefluister van een geliefde tot het fluiten van de vogels. Dankzij Soundrecover kunt u gesprekken weer duidelijk verstaan. Diverse onderzoeken in de hele wereld hebben aangetoond dat zowel volwassenen als kinderen profijt hebben van SoundRecover. Als u het minst opvallende hoortoestel met de meeste kenmerken zoekt, dan heeft u het nu gevonden!

Elke tweede donderdag van de maand, van 20.00 uur tot 01.00 uur. Adres: Cafe Marktzicht, Breedstraat 4, 3512 TW Utrecht, Toegang: gratis. Info: Contactpersoon Johan Stoopendaal. E-mail: info@gebarencafe-utrecht.nl E-mail gebarencafe: mail@gebarencafe-utrecht.nl Internet: www.gebarencafe-utrecht.nl

Gebarencafé Ede Elke derde donderdag van de maand, van 19.30 tot 24.00 uur. Adres: Café Substitute, Nieuwe Stationstraat 27 (Museumplein), 6711 AG Ede. Toegang € 1,50. Info bij Edith Seves: tel: 0318 - 69 81 00, teksttel: 0318 - 69 81 30. E-mail: sprudonk@hetnet.nl


High-Tech heeft er nog nooit zo goed uitgezien.

Audéo MINI en Audéo SMART winnen de iF award

www.phonakpro.nl


SPORT

SIGNAAL

2010 - Maart

WWW.ZICOTV.NL

Alles voor de basket HOOGEZAND - Een tak van sport die binnen de KNDSB in opkomst is, is basketbal. Voortrekker hiervan is Jeroen Melissen. Zelf heeft hij zeventien jaar gebasketbald, waarvan één jaar op eerste divisie niveau. Momenteel speelt hij nog bij WSV in Apeldoorn, maar de trainingen doet Melissen nu samen met de recreanten. Zijn werkzaamheden bij Liever Sportiever uit Arnhem en, in deze dagen vaker als reden genoemd om het wat rustiger aan te doen, wil hij ook tijd hebben voor zijn gezin. Maar de passie voor het basketbal is niet verdwenen. “Tijdens een vergadering van de afdeling volleybal bij de KNDSB, in juni vorig jaar, kwam het idee om met dovenbasketbal te beginnen spontaan in mijn hoofd naar boven. Ik vroeg aan Boris Pavloff, voorzitter van de KNDSB, of hij het een leuk idee vond om eens te proberen of er dove mensen zijn met belangstelling voor basketbal.” Via een oproep naar de diverse rayons van de Nederlandse Basketbalbond en op diverse dovensites kwamen er een stuk of elf belangstellenden naar de eerste training op 1 november van het vorig jaar. Een aantal personen die op dit moment meetrainen, speelden al bij horende basketbalverenigingen. Het plezier dat men heeft is erg groot. Jeroen Melissen zegt hierover: “Zo speelt er een dame die ik al lang via volleybal ken en ik merk dat ze volop geniet van het basketballen met doven; meer nog dan bij het volleybal. Dat vind ik prachtig om te zien.” Op het sportgala Deaf Sports Awards van 21 januari dit jaar kwam Melissen Yvonne de Vries tegen. “Ik deelde op het gala hier en daar wat flyers uit voor het dovenbasketbal en toen sprak zij mij aan. Ze vertelde dat ze in de VS bij de dovenuniversiteit Gallaudet gespeeld heeft. Daar gaat men op een heel andere, maar ook erg professionele manier om met basketbal. Alles moet daar gewoon perfect verlopen, zoals bepaalde houdingen bij het schieten met de bal. Helaas is ze pas aan haar voet geopereerd, waardoor ze

een lange tijd niet kan sporten.” Het grote verschil tussen de VS en Nederland is, volgens Jeroen Melissen, dat de sportbeleving in de VS veel groter en intensiever is dan in ons land. Maar het dovenbasketbal in Nederland beschikt momenteel ook over een grote man van 2.05 meter met

grote naam, namelijk Rob van Essen. Deze Nederlander van Amerikaanse geboorte kwam in 1978 naar Nederland om basketbal te spelen bij onder andere Nashua Den Bosch en Donar in Groningen. Ook kwam Van Essen vijftig keer uit voor Oranje, waar hij ook een aantal keren captain van was en maakte hij deel uit van de ploeg die in 1983 de vierde plek veroverde op het EK. Jeroen Melissen is bijzonder verheugd met de aanwezigheid van Van Essen. “Toevallig ben ik met hem in contact gekomen, via een speler van ons team. Rob is zelf erg enthousiast om de trainingen te leiden. Hij doet dat samen met een tolk en wordt geassisteerd door mijn broer Hans. Hans heeft eenzelfde soort basketbalverleden als ik. Afgesproken is dat de komende trainingen onder leiding blijven staan van Rob.”

resse getoond. Maar voor sommigen is het lastig om op zondag naar Ede te komen. De trainingen vinden daar plaats, omdat Ede centraal gelegen is. De kosten van de zaalhuur worden betaald door de KNDSB. “Het zou mooi zijn om ooit als team mee te gaan doen aan een groot dovenbasketbaltoernooi. In januari hebben we meegedaan aan een recreatief toernooi in Wijk bij Duurstee. Dat ging lekker. Maar het is een wens om eens mee te doen aan een dovenkampioenschap. Bij mijn weten is er nog niet veel bekend over dovenbasketbal in Europa; ik probeer hier nog achter te komen. In de VS is er een echte dovencompetitie. Ik ben bang dat dat in Nederland niet echt te realiseren is, maar zegt nooit nooit.” Rob van Essen heeft wel een opmerking gemaakt over de trainingsfrequentie. Op dit moment wordt er nog één keer per maand getraind en dat is eigenlijk wel een beetje weinig. Het belangrijkste is echter dat de teamleden plezier hebben in het basketballen en ook serieus met het spelletje meedoen. “Ik heb tijdens de Werelddovendagen in Bergen op Zoom vorig jaar basketbal geleid en daar ook bewust gekeken of er wat talent rondloopt. Helaas zag ik het daar niet. Maar het zou een idee kunnen zijn om eens basketbalclinics te gaan geven op dovenscholen. Basketbal is echt een leuke, fanatieke teamsport. Je rent er lekker op los, je speelt lekker met de bal, je hebt altijd verdedigende taken, maar ook aanvallende taken.”

Het eerste doel dat Melissen gesteld heeft is om te kijken hoeveel doven en slechthorenden er in Nederland zijn die samen willen trainen en spelen. De animo is groot, want dertig personen hebben inmiddels al inte-

Meedoen!!?? Belangstellenden die graag eens kennis willen maken met dovenbasketbal kunnen zich aanmelden bij Jeroen Melissen: dovenbasketbal@kpnmail.nl. De komende trainingen staan gepland op: - zondag 11 april 2010 - zondag 16 mei 2010 - zondag 6 juni 2010. Er wordt getraind in sporthal ’t Riet in Ede. Tijd: van 13.00 uur tot 15.00 uur.

KNDSB moet stevige organisatie worden SOESTERBERG – Pas begonnen in een nieuwe functie, is het woord aan Wim Poort, sinds kort de nieuwe coördinator sportzaken bij de KNDSB. Voorlopig nog voor acht uur in de week, maar wellicht is in de toekomst uitbreiding mogelijk. In ieder geval heeft Wim Poort zijn baan als projectmanager bij een multinational nog niet opgezegd. “Ik ben pas begonnen en het is een nieuwe functie. Het moet dus nog uitgekristalliseerd worden. Maar in ieder geval wil ik een bijdrage geven aan het professionaliseren van het KNDSB-bestuur. Waar het mogelijk is, diverse sportafdelingen stimuleren.” Poort noemt de samenwerking die de KNDSB met de Squashbond Nederland is aangegaan als voorbeeld. “Men hoopt hierdoor een groter bereik te krijgen binnen de squashwereld. We willen ons namelijk inzetten voor sport voor auditief beperkten. Iedere sportieveling, man of vrouw, die een auditieve beperking vanaf 55 dB heeft, zou lid moeten worden van de KNDSB. De KNDSB wil aandacht geven aan breedtesport en aan topsport.” Zelf moet de doofgeboren 42-jarige coördinator sportzaken nog even nadenken over de doelen die hij voor zichzelf gesteld heeft. “Wat mij aantrok in de functie is dat ik mee wil helpen aan de professionalisering en dat ik zelf ook een sportliefhebber ben.” Wim Poort doet aan golf en squash en was vroeger een waterpoloër. De eerste stap die hij wil nemen in het kader van de professionalisering is om een fundament te leggen voor een stevige organisatie met duidelijke lijnen. Naar buiten toe een uitstraling als een betrouwbare samenwerkingspartner neerzetten. De nieuwe functionaris bij de KNDSB heeft veel bestuurservaring. Maakte deel uit van het bestuur van de KNDSB en was als bestuurder, in verschillende functies, betrokken bij diverse dovensportverenigingen. Wim Poort kan de lessen uit zijn opleiding HBO Management, Economie, Recht ook goed gebruiken bij zijn ondersteunende activiteiten aan sportafdelingen van de KNDSB. “Ik help mee met het organiseren van evenementen en internationale uitzendingen, zoals EK’s, WK’s en internationale toernooien en het adviseren op het gebied van bijvoorbeeld beleid en samenwerking met reguliere sportbonden.” Een terrein waar Poort op dit moment geen rol in speelt zijn de financiën, maar hij heeft er wel een mening over. “Het is zeker een punt die veel aandacht verdient. Ik ben ervan overtuigd dat er ergens geld is doe voor ons bestemd is. Maar de uitdaging is dus deze kanalen te vinden.”


Geef uw oren de surround sound beleving Genieten van geluid zoals geluid bedoeld is. Het is net als de overgang van een stereoset naar een surround sound systeem, ReSound Liveâ&#x201E;˘ doet de zintuigen ontwaken door de unieke surround sound beleving die u weer midden in het leven zet. U kunt gemakkelijker horen waar geluiden vandaan komen en genieten van het voeren van een goed gesprek, zelfs in een rumoerige omgeving. U doet weer volop mee en kunt weer geluiden ervaren zoals ze bedoeld zijn. Geluiden in vol detail. Geluiden rondom. Surround sound.

Kijk voor meer informatie over ReSound Liveâ&#x201E;˘ op www.resound.nl

M500443-BEL-09.09 Rev.A.indd 1

16-09-2009 14:11:16


Het Sein - pag. 19

BEACHVOLLEYBALTOERNOOI

Zaterdag 21 augustus 2010 KDNSB afdeling volleybal organiseert een beachvolleybaltoernooi voor heren en mixteams op het Scheveningse strand. Er wordt met 3 personen per team gespeeld. Er zijn twee onderdelen: heren en een mix (met minimaal 1 dame in het veld). De kosten zijn €27,50 per team.

Wanneer? Zaterdag 21 augustus 2010 Waar? het Scheveningse strand Wie? heren- en/of een mixteam Kosten? €27,50 per team

Interesse? Maak een leuk en gezellig team! Mail of stuur het inschrijfformulier op. Hopelijk tot dan!

afdeling volleybal

INSCHRIJFFORMULIER Team 1: heren / mix *: ____________________________________________ Team 2: heren / mix *: ____________________________________________

Nationaal toernooi DBC-Purmerend PURMEREND - In augustus is het groot feest bij de Deaf Bowling Club Purmerend want op de 11e van die maand bestaat de club precies één jaar. Altijd een felicitatie waard en dat kunt u persoonlijk doen op zaterdag 28 augustus. Op deze dag organiseert DBC-Purmerend namelijk een open bowlingtoernooi voor alle Nederlandse doven-bowlingclubs. Deelname is namelijk uitsluitend voor teams die bij de KNDSB afdeling bowling staan ingeschreven. De wedstrijden beginnen ’s morgens om tien uur en duren tot zes uur ’s avonds. Er wordt gespeeld in voorronde en dubble ronde en uiteindelijk de finale. De totale pinfall van de voorronde wordt meegerekend voor de finale. Er wordt scratch toegepast en de speelwijze is het Europees systeem. Gespeeld wordt volgens het sportregelement van de KNDSB Dovensport en de regels van de Nederlandse Bowling Federatie.

gen van alcoholische dranken. Dat laatste kan, wanneer men dat wil, uiteraard wel op het feest ’s avonds. Daar worden ook de diverse prijzen uitgereikt. De zaal van Partyen Bowlingcentrum Purmerend gaat dan open om acht uur ’s avonds. Iedereen is welkom op het feest van DBC-Purmerend en men kan ‘s avonds ook meedoen aan discobowling. Wel is het belangrijk om zich op tijd aan te melden voor het open toernooi. Dat geldt ook voor discobowling. Belangstellenden kunnen op de website van DBC-Purmerend kijken voor meer informatie over inschrijvingen en de wedstrijden. Het internetadres van de jarige club is: www.dbc-purmerend.nl.

De organisatie meldt dat spelen met een eigen bowlingbal op eigen risico is en dat bowlingkleding verplicht is. Het dragen van een gehoortoestel tijdens de wedstrijden is niet toegestaan, evenals roken en het nutti-

Team 3: heren / mix *: ____________________________________________ * omcirkel wat op je van toepassing is

Naam: _____________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________

Postcode en plaats: ________________________________________________

E-mail adres: _______________________________________________________

Stuur het inschrijfforumlier vóór 8 augustus 2010 naar: KNDSB afd. volleybal p/a dhr F.J. van Druten Caro van Eijcklaan 17 6662 LD Elst Gld. E-mail: f.druten@upcmail.nl

Het bedrag (€27,50 per team) dient overgemaakt worden naar postgironummer: 9374892 tnv. Dhr J.C. Jansen, Welvaartstraat 5, 5684 ZJ Best, onder vermelding van ‘Beachvolleybal 21 augustus 2010’

Gehoorschade door eigen supporters Tijdens de wedstrijd PSV-FC Twente van 20 maart is een jeugdspeler van PSV gewond geraakt aan zijn oor. Het gaat om Rai Vloet, zoon van NEC-trainer Wiljan Vloet. Vloet, die langs het veld stond als ballenjongen, werd geraakt door knalvuurwerk dat vanaf een tribune werd gegooid. In een reactie zegt PSV dat ze het volkomen onbegrijpelijk vindt waarom een enkeling het nodig vindt om de veiligheid van medesupporters en medewerkers van de club in gevaar te brengen. Het is niet voor het eerst dat vanaf de Oosttribune knalvuurwerk wordt gegooid naar het veld. "Rondom het veld zijn vele supporters, ballenjongens, officials, stewards, fotografen, mediamensen en anderen actief die door het gooien van vuurwerk ernstig bedreigd worden in hun veiligheid", aldus een zegsman van de Eindhovense voetbalclub. Rai Vloet houdt waarschijnlijk geen permanente schade aan zijn gehoor op.


Een nieuwe standaard in hoorprestaties

Cochlear Nucleus 5 Systeem De vier innovatieve onderdelen van Nucleus 5 zijn het resultaat van een hele reeks technologische doorbraken bij Cochlear: 1. het dunste cochleaire implantaat - 2. de dunste geluidsprocessor - 3. een handige draadloze bediening 4. de geavanceerde software die ontworpen is voor de beste prestaties en een snelle aanpassing. Cochlear Baha BP100 De Baha BP100 is de meest geavanceerde hooroplossing via beengeleiding met meer dan 25% verbeterde spraakverstaanbaarheid in een rumoerige omgeving1. Het zuivere geluid en de eenvoudige bediening maken van de nieuwe Baha BP100 een echt technologisch juweeltje. Verbondenheid ̐ Wereldmarktleider ̐ Een gepassioneerde visie ̐ Oplossingen voor het leven Bezoek onze website:

www.cochlear.nl en www.cochlear.be 1

Flynn M, Sadeghi A, Halvarsson G, Results of the first clinical evaluation of Cochlear Baha BP100 white paper. Cochlear Bone Anchored Solutions, 2009.

Cochlear en het elliptische logo zijn handelsmerken van Cochlear Limited. Nucleus is een geregistreerd handelsmerk van Cochlear Limited. Baha is een geregistreerd handelsmerk van Cochlear Bone Anchored solutions AB. N33986F ISS1 OCT09 Dutch

Het Sein - maart 2010  
Het Sein - maart 2010  

Het Sein - krant voor doven en slechthorenden maart 2010

Advertisement