Page 1

Van Ghentkazerne 

Projectmanagement 


hindernisbaan touw/klimbaan 

garage/       magazijn/               werkplaatscomplex 

uitbreiding sporthal 

uitbreiding legeringsgebouw 

Luchtfoto van de Van Ghentkazerne in Rotterdam (bron Google maps 2010), met daarop aangegeven de belangrijkste projecten  waaraan ik gewerkt heb als projectmanager. 

Korps Mariniers / Marinestaf: Quinten de Wijn, Jolanda Laval 

Eind jaren 80 van de vorige eeuw werd door de Marinestaf besloten, om de Van Ghentkazerne in  Rotterdam te herbestemmen tot Mariniers Opleidingscentrum (MOC). De volledige eerste opleiding van  het Korps Mariniers moest op de Van Ghentkazerne gaan plaatsvinden.   Op grond van deze taak was herinrichting van het complex noodzakelijk. Als eerste stap in dit proces werd  door mijn toenmalige werkgever DGW&T Zuid‐Holland een structuurplan opgesteld, waaraan ik ook heb  meegewerkt. Vervolgens werd een groot aantal bouwprojecten opgestart en uitgevoerd, waarvan enkele  onder mijn leiding (zie de foto’s). 


Legenda A. Doorgaande laanbeplanting       langs het historische Toepad  B. Bosplantsoen naar het buur‐       terrein (autosloperij)  C. Bosplantsoen naar terrein       Hoge filters  D. Open terrein met dijktalud       naar terrein Hoge filters  E. Hoge populierenrij met       watergang  F. Restant watergang  G. Huidige hoofdontsluiting  H. Nevenontsluiting Sporthal  I.   Restanten van historische        populierenschermen 

Mijn analyse van de vooral landschappelijke structuurelementen op de Van Ghentkazerne, als input  voor het structuurplan 

DGW&T Zuid‐Holland: Hugo Polderman, Fred Liauw, Willem Jager, Fons Bongers    V.l.n.r.:  ‐ het begin van de nieuwe     hindernisbaan  ‐ één van de hindernissen en  ‐ de 20m hoge klimtoren   


Legeringsgebouw op de Van Ghentkazerne, naar ontwerp van  Elffers & Partners Rotterdam 

Van de eveneens door mij gerealiseerde uitbreiding van de  sporthal en de bouw van het werkplaats/garage/magazijncomplex  zijn helaas geen foto’s beschikbaar. 

Structuurplan (aangepaste versie 1996) voor de Van Ghentkazerne in Rotterdam (samen met Fred Liauw)

Legeringsgebouw:  Elffers Partners Architecten: Ab de Groot • Bedrijfsrestaurant: Van den Broek & Bakema: Jan van Iersel  Links: Eigen gemaakte  maquette schaal 1:100 van  mijn schetsontwerp voor het  bedrijfsrestaurant annex  messgebouw. Een variant van  dit ontwerp is uitgewerkt door  Van den Broek & Bakema (Jan  van Iersel) en gerealiseerd.  Rechts: detail van de entree. 

    

 Projecten Van Ghentkazerne     1990 ‐ 1996    

Ontw. & proj.man.: Van Ghentkazerne  

Structuurplan en verdere projecten voor de Van Ghentkazerne in Rotterdam

Advertisement