Issuu on Google+

  Ontwerp 

  Bosch parade 

 

 

 


Vanaf 2010 legt elke derde week van juni een hedendaagse stoet van   kunstzinnige creatie een route over Bossche wateren af. Een parade die recht 

doet aan de creativiteit van de schilder Jheronimus (of Jeroen) Bosch. Het  publiek kan de drijvende, peddelende en wadende optocht vanaf de oevers en   op een aantal tribunes volgen.   Voor de stoet putten de professionele makers – beeldend kunstenaars,  vormgevers, componisten, regisseurs, choreografen etc.‐  inspiratie uit het    werk en gedachtegoed van Bosch. Hun creaties ontstaan in samenwerking met    amateurkunstbeoefenaars, (sport)verenigingen en enthousiaste vrijwilligers.   

 

De (Jeroen) Bosch Parade is een initiatief van Stichting Jheronimus Bosch 500. 

               

  Boschparade: Marc Eysink Smeets, Misjel van Gerwen, Stephan Grilis, Jasja van Zelst   Een tweede ontwerp voor de  parade van 2010, van een  onbekende kunstenaar.  Mogelijk is het werk niet  gerealiseerd want het is (op  deze foto na) niet meer terug te  vinden op de website  www.boschparade.nl 

 


Geglazuurde kolom in een  woning van Friedensreich  Hundertwasser 

      Fresco van een urn met  bloemen 

      Schilderij De droom van  Salvador Dali 

                  Andere inspiratiebronnen voor dit ontwerp, verzameld op het internet.                             Drijflichaam voor de armen  Synchroon zwemmen  Victoriaanse tuinvaas, te koop  op het internet 

 

 

 

      Zogenaamde airtubes, als  inspiratie voor de armen 

              Stilleven met druiven van de  Bosschenaar Willem Verbeet 


Eerste potloodschets voor een ontwerp voor een  vaartuig in de Bosch Parade in Den Bosch, een  varende optocht geïnspireerd op de schilderijen van  Jeroen Bosch.  

 

 

 

Mijn ontwerp is geen letterlijk citaat uit één van de  schilderijen. Maar de lange, slanke ledematen in  combinatie met de overvloed aan verleidingen zijn  onmiskenbare elementen uit zijn werk. 

 

De hele installatie moet worden gemonteerd op  vlot dat door drijflichamen vlak onder de  wateroppervlakte drijft.  

 

 

 

Het vlot moet worden voortgeduwd door duikers .  Een alternatief is het monteren van een aantal  waterfietsen, die tevens kunnen zorgen voor  beweging van de armen.    

 

 

              Detail uit de Tuin der Lusten  van Jeroen Bosch 

     Boschparade:    De urn des overvloeds   

   ontwerp 2010, uitvoering ? 

    

              Fontein(?) uit de Tuin der  Lusten van Jeroen Bosch 

Inspiratiebronnen voor het  ontwerp, uit  de Tuin der  Lusten  van Jeroen Bosch 

 


Details van de Staalmeesters  van Rembrandt voor de hoed 

      Schotse doedelzak 

      Groot formaat transparante  strandband 

              De buitenzijde van het triptiek  Tuin der Lusten van Bosch 

              Gravure van een pestdokter  van Thomas Bartholin 

              Detail van de staart van een  schorpioen 

               Kunststof drijvers voor  visnetten 

 

 

 

      Een kapot gewaaide paraplu  voor de ‘vliezen’ in de vleugels

      Andere inspiratiebronnen voor dit ontwerp, verzameld op het internet. 

 

      Bamboestokken voor het  geraamte van de vleugels 

      Sinister plague doctor zelf  maak masker, van de website  van Creeppasta 

              Drinkende man op een ei, van  Pieter Brueghel de oudere 

              Schilderij van een onbekende  navolger van Jeroen Bosch 


Mijn tweede ontwerp voor de Bosch parade. Dit  ontwerp is ‐ anders dan het eerste ‐  wel direct  geïnspireerd op de schilderijen van Jeroen Bosch.   In veel van zijn werken komen eieren of andere  blaasachtige vormen voor (zie de afbeeldingen  hieronder). En vaak worden deze vormen bevolkt  door vreemde figuren.  In mijn ontwerp laat ik het ei bewonen door een  zogenaamde pestdokter en een (onzichtbare)  doedelzakspeler. In de tijd van Jeroen Bosch  heerste in Europa de pest; mogelijk is Bosch zelf  gestorven aan deze ziekte. En het klaaglijke geluid  van een doedelzak wordt vaak geassocieerd met de  dood.   Het ei wordt aangedreven door een fluister  elektromotor en kan worden bestuurd met de  staart (roer) en door het optrekken dan wel laten  zakken van de vleugels. 

Eivormen  in het werk van   Bosch  (Tuin der lusten)    

 

 

      Boschparade:    Het pest‐ei   

   ontwerp 2010, uitvoering ? 


Design: Bosch parade