Page 1

Bewegwijzering 

Ontwerp 


TU Delft Facilitair Management & Vastgoed: Etty van der Leij (intern opdrachtgever), Willem Jager (ontwerp)  Fotomanipulatie van de  belettering op schuifdeuren  van de vergaderzalen in het  gebouw van de directie  Facilitair Management &  Vastgoed van de TU Delft. 

    

 Binnenbewegwijzering     ontwerp 2008, niet uitgevoerd    


gebouw  

03

Als manager infrastructuur en terreinen was ik niet  alleen verantwoordelijk voor het onderhoud en  beheer van het terrein en de ondergrondse infra,  maar moesten soms ook plannetjes gemaakt  worden. 

building

Een van de leukste projecten was het ontwerpen  van een tijdelijke bewegwijzering voor de TU‐wijk. 

    

 Bewegwijzering     ontwerp 2008‐2009, niet uitgevoerd 

   

 Restyle Group Nederland: Ivar Hannessen ●  TU Delft: Jeanneke Bruggeling, Willem Jager  Bestemmingszuil (links) en wegwijzer (rechts) voor de TU Delft  ontwikkeld samen met Restyle Group Nederland (RGN) uit  Almelo. De aanpassing van bestaande standaard Modulex  zuilen in combinatie met nieuw ontworpen wegwijzers was  bedoeld als een tijdelijke bewegwijzering tijdens de  werkzaamheden in de TU‐wijk: de omvorming tot een park en  de aanleg van een tramlijn.  

Voorstel voor uitbreiding van het bewegwijzeringsysteem van  de TU Delft (zie links) naar het Technopolis Innovation Park,  ten zuiden van de TU‐wijk. Dit project is voortijdig gestopt  vanwege het opgaan van Technopolis in de ontwikkeling van  het Science Port Holland, met een ander logo en andere  huiskleuren. 

Design: Signage / Bewegwijzering  
Design: Signage / Bewegwijzering  

My designs for waywinding (inside and outside) for Delft University of Technology / Mijn ontwerpen voor bewegwijzering (binnen en buiten) va...

Advertisement