Issuu on Google+

INSIDE NO. 9

RADICAAL?!


9

16 2

INHOUDSOPGAVE

10

GELOOF

04 Van het bestuur 16 Overdenking

INSPIRATIE 09 10 18

Mijn favoriet Mijn recept Ichthus likes

LEVEN

06 Bestuursupdate 07 Bevrijdingsfestival 08 Mededelingen 12 Kringweekend kring kip 13 Brasavontuur van 23 april 14 Intern 15 Extern 20 SNVT 2014 22 The Passion

INSIDE NO 9


VAN DE REDACTIE E

n dan is het alweer mei! Persoonlijk vind ik de weken echt voorbij vliegen, waar blijft de tijd!? Ik kan me nog zo goed herinneren dat bestuur Verduijn werd ingestemd en nu staat het volgende kandidaatbestuur alweer te trappelen om aan de slag te gaan. Ik ben benieuwd wat de uitslag tijdens de volgende ALV zal zijn. Het einde van dit ichthusjaar is al bijna in zicht en wat was het een mooi jaar! Wat zijn er weer veel hoogtepunten en geweldige activiteiten voorbij gekomen. Alleen al in de afgelopen weken, we hebben mogen genieten van het paasfeest, mooie GIGA’s, de geslaagde brasactie, het bevrijdingsfestival, het SNVT en noem maar op. In deze inside vind je van een aantal van

deze dingen ook verslagen terug. Daarnaast lees je in de overdenking hoe God rust en kracht geeft en ons zo wanneer dat nodig is, helpt om door te gaan. Janine Kleinjan vertelt over haar favoriete bijbeltekst, Johanna over hun kringweekend en Else den Hertog geeft je haar recept voor een heerlijke appelcrumble. Voordat het einde van dit ichthusjaar in zicht komt staat er ons nog wat groots te wachten, namenlijk Expeditie Ichthus! Eindelijk worden we lid van Ichthus Landelijk, mis het niet! Als laatste willen we je nog even attenderen op de vrijwilligersavond van 15 mei, zet het in je agenda! Wil je een verslag over één van deze dingen schrijven? Schroom niet en stuur het naar inside@ichthuszwolle.nl.

NAMENS DE INSIDE.COM, DAVID

COLOFON ALGEMEEN INSIDE is een uitgave van Christelijke studentenvereniging Ichthus Zwolle bestemd voor de leden en donateurs van Ichthus Zwolle. NUMMER Nummer 09, 12 Mei 2014 Ichthus Zwolle 2013-2014 jaar XXXII, jaargang 1 HOOFDREDACTEUR David Kamp REDACTIE Inside.com 2013-2014 Anneke van Vulpen, Natanya Schenk, David Kamp, Sander den Otter, Willemijn den Harder EMAIL-

C.S.V. ICHTHUS ZWOLLE

ADRES inside@ichthuszwolle.nl (Betreft: Mijn favoriet, verslagen, Ichthus Likes, Mijn recept, Overdenking) SECRETARIAAT Secretaris 2013-2014 Nanet Uitbeijerse, secretaris@ichthuszwolle.nl (Betreft: Mededelingen, Van het bestuur, Intern, Extern, Bestuursupdate, Overige/advertenties) DEADLINE VOLGENDE INSIDE 24 Mei 2014 BEELDREDACTIE EN VORMGEVING Willemijn den Harder

3


VAN HET BESTUUR “Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als u heeft gezondigd, wij hebben een advocaat bij de Vader! Christus Jezus, de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonden. ’’ 1 Johannes 2:1, 2 .

4

INSIDE NO 9


RADICAAL?! rect daarna staat er namelijk dit: ‘En als u heeft gezondigd, wij hebben een advocaat bij de Vae afgelopen tijd heb ik gelezen in de brief der! Christus Jezus, de rechtvaardige. Hij is een van Johannes. In deze brief staat het thema ‘Geverzoening voor onze zonden’. (1 Johannes 2:2) loofszekerheid’ centraal. Een prachtig thema, omdat het ons verzekerd Gods oneindige liefde. Johannes brengt Gods boodschap radicaal: “Als Maar ook een heftig thema, omdat het onderwe zeggen dat we met hem verbonden zijn, terscheid maakt tussen gelovigen en ongelovigen. wijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.” Maar ook is hij vervuld van Gods volheid in liefde en genade: “Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad”. (1 Johannes 1:6,7)

D

IS LEVEN TOT DE EER VAN GOD HET DOEL VAN JOU LEVEN?

In 1 Johannes wordt duidelijk dat je geloofszekerheid kunt hebben. Je kunt écht weten of Jezus ook voor jouw zonden heeft geleden. Hoe dan? Door verschillende verzen waarin de contrasten tussen geloof en ongeloof helder worden. Allereerst het vers hierboven: “Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt”. (1 Johannes 2:1) Is dát het doel van jou leven? Leven met God, tot Zijn eer, door Hem zo min mogelijk pijn te doen? De opdracht ‘opdat u niet zondigt’ is radicaal en tegelijkertijd ook vol van Gods liefde. Want als je faalt mag je weten dat Jezus voor je pleit. Di-

C.S.V. ICHTHUS ZWOLLE

LEVEN VAN GODS LIEFDE EN GENADE Ik hoop dat deze mix, een radicaal geloof en leven vervuld van Gods liefde en genade ook in jouw geloof zichtbaar is! Op die manier zul je steeds meer begrijpen en ervaren van de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van Gods liefde! ‘Heilig hen in Uw waarheid, Uw woord is de waarheid.’

JANNINE

5


BESTUURSUPDATE DISCUSSIETAFEL Het nieuwe initiatief de discussietafel is inmiddels geweest. We hebben een goed gesprek/ discussie gehad over het meerjarenbeleid van IFES, het nieuwe orgaan van Ichthus en de statuten. Tof dat jullie er waren! ALV Op donderdag 22 mei zal er weer een algemene ledenvergadering zijn. Als bestuur zijn we druk bezig met het voorbereiden van de punten van deze ALV. Er staan weer een heel interessante zaken op de agenda, waaronder de presentatie en stemming kandidaat-bestuur. KLT anavond is er weer een kringleiderstoerusting. Naast de kringleiders kunnen ook Ichthianen die geïnteresseerd zijn in kringleiderschap komen kijken. Onze kringcoördinator heeft de kringleiderstoerustingsavond voorbereid. CHILLWEEKEND Als bestuur hebben we het weekend van koningsdag een chillweekend gehad. Het was heerlijk om naast alle vergaderingen die we dit jaar gehad hebben ook eens een heel weekend met elkaar te chillen.

INCASSO Zoals je misschien wel gemerkt hebt is er voor deze periode nog geen incasso geweest. Omdat nog niet alle benodigde financiële gegevens er waren is het iets verlaat. Onze penningmeester is druk bezig om het zo snel mogelijk rond te krijgen. OPEN KRING Aanstaande donderdag begint Bijbel en Borrel. Deze open kring wordt vanuit Ichthus georganiseerd en is bedoeld om met mensen in gesprek te gaan over het geloof. Onze kringcoördinator en Bram organiseren deze vier avonden. Als je nog geïnteresseerden weet, stuur ze vooral door naar hen. IFES-MEDEWERKER Aangezien Joël wegens een medische ingreep een tijdje uit de roulatie is, zal Corine komende tijd ons aanspreekpunt zijn vanuit IFES. ZWEMBAD WINDESHEIM De extern vertegenwoordiger had het privilege om rondgeleid te worden in het nieuwe zwembad van Windesheim. :)

DIESBORREL DRONTEN Onze extern vertegenwoordiger en onze penningBRASACTIE meester zijn donderdag 8 mei naar de diesborrel Tijdens afgelopen brasactie, waarbij we 4 bestuurs- van Alpha Dronten geweest. Hierbij hebben ze leden van NSZ hebben gebrast, heeft onze extern onze vereniging vertegenwoordigd en een mooie vertegenwoordiger namens Ichthus gespeecht. speech gehouden voor alle aanwezigen.

6

INSIDE NO 9


BEVRIJDINGSFESTIVAL

ook toevallig. Toen we een mooi plekje hadden ee allemaal, hier gevonden, konden we even een kleine imgenieten van Douwe pressie van het beBob en een biertje. In vrijdingsfestival afgemijn geval een sapje nalopen maandag! Nou tuurlijk. Na de gebruimoet je even weten, kelijke selfies waagden ik was eigenlijk helewe nog een paar danspasmaal niet van plan om jes en toen Cornelie met naar het festival te gaan. haar broertje en vrienden Totdat ik mama Willemijn zich verwijderden van de groep en Cornelie zich feestelijk zag vond ik het ook wel weer welleuitdossen. Toen besloot ik hetzelftjes geweest. Kon ik eindelijk geniede te doen en nadat we gezellig op de ten van de warmte van de trui waarin ik de stoep hamburgers en pizza hadden gegeten, hele avond al had lopen zweten (volgens Cornelie gingen we op weg. Na een lange wandeling van 3 minuten kwamen we aan op de plaats van bestemming. Het moesten we ons maar warm aankleden, want het werd koud). was behoorlijk druk en we worstelden ons een weg naar vo- Dus, al met al een gezellig festival met gezellige mensen. ren. Onderweg struikelden we nog bijna over Wendy, dat was

H

JONNEKE

C.S.V. ICHTHUS ZWOLLE

7


MEDEDELINGEN 8

BIDPUNTEN

• Vrijwilligersavond • Kandidaat-bestuur, ALV5 • Kringleiderstoerusting, mensen die er over nadenken om volgend jaar kringleider te worden.

AGENDA

DANKPUNTEN • Kandidaat-bestuur • Mooi SNVT

12/05 Krinleiderstoerusting Het Vliegende Paard, Menza 13/05 Kring Thuis 15/05 Vrijwilligersavond 19/05 Inloopuurtje voor ALV Molenweg 275 20/05 Kring Indaba & thuis 22/05 ALV 5: Instemmen kandidaatbestuur Menso Alting 24/05 Expeditie Ichthus + toetreding Alpha 23/05 -26/05 Overdrachtsweekend 26/05 Commissievoorzittersvergadering 2 Het Vliegende Paard, Menza 27/05 Kring Thuis 28/05-1/06 Live it! De Betteld, Zelhem 28/05-1/06 Hemelvaartsweekend

VERJAARDAGEN 12/05 Jeroen L. (20) 21/05 Christine (20) 25/05 Roelfke (20)

BIDDEN EN DANKEN MET: // LEENDERT // ILSE // LEX // RUBEN

INSIDE NO 9


MIJN FAVORIET HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. 3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. 4 Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle. 5 U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. 6Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. 7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. 9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, 10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. (Psalm 139) De psalm draagt een prachtige boodschap in zich; Een Vader die ons kent. Hij kent je, doorgrondt je, is vertrouwd met je. Zijn aanwezigheid hoeft niet opgespoord te worden. Hij is er, altijd en overal. Zijn kennis over jou hoeft niet betwijfelt te worden. Hij was er bij jou vorming. De Vader kent je. Laat niet los. Laat je niet vallen. Als levensreiziger ben je onderweg. Onderweg naar Gods koninkrijk. God strekt Zijn hand uit. Een hand die een pad legt. Hij, als vader, blijft niet aan de zijlijn staan. Nee, Hij reist mee. God beweegt om je heen. Zijn Geest gaat uit naar jou. Een psalm die dicht bij mij staat. Opnieuw en opnieuw verwonder ik mij. Het laat mij stilstaan bij Zijn oneindige aanwezigheid. Ga ik op weg, Hij merkt het op. Hij is vertrouwd met mijn wegen. Dit alles kun je alleen ervaren door overgave aan God. Hij geeft je de focus op het ‘echte’ doel waar voor je leeft: Het bewandelen van het pad dat eeuwig is!

JANINE KLEINJAN C.S.V. ICHTHUS ZWOLLE

9


MIJN RECEPT

Eens in de zoveel tijd laten we in deze rubriek een Ichtiaan aan het woord die zijn of haar favoriete recept met ons deelt. Deze week: Overheerlijke Apple Crumble van Else den Hertog

10

INSIDE NO 9


BOODSCHAPPENLIJSTJE // 4 stevige appels (bijvoorbeeld Granny Smith) // 40 gram suiker // 75 gram boter // 75 gram suiker // 150 gram bloem // boter om in te vetten // evt. kaneel

APPEL CRUMBLE STAP 1

Verwarm de oven voor op 200 graden

STAP 2

Haal de schillen van de appels en snijd de appels in dunne schijfjes. Meng vervolgens de appelschijfjes in een kom met suiker en eventueel kaneel.

STAP 3

Kneed vervolgens in een andere kom de boter, bloem en suiker. Zo krijg je mooie kruimels.

STAP 4

Stop de appels in een ingevette ovenschaal en strooi de kruimels eroverheen.

STAP 5

30 minuten in de oven en smullen maar!

EETSMAKELIJK!

P.S. Heb jij ook een lekker recept wat je graag deelt met heel Ichthus? Stuur een berichtje naar inside@ichthuszwolle.com, en wie weet staat jou recept in de volgende inside!

TIP:

Apple Crumble in combinatie met slagroomijs MMM‌..

C.S.V. ICHTHUS ZWOLLE

11


KRINGWEEKEND KRING KIP Afgelopen weekend hadden wij, kring Kip, voor de tweede keer kringweekend. Dit keer hadden we een ruimte in Wapenveld waar we mochten verblijven, de plek waar Germa gewoond heeft. De rit er naar toe was al superleuk! In de verkeerde richting fietsen, smalle paadjes door het bos nemen, hoge heuvels beklimmen en zo meer. Gelukkig konden we onze spullen bij David in de auto doen. Op vrijdagavond hebben we wraps gegeten en verder hebben we het rustig aan gedaan met een filmpje, drankjes en spelletjes De volgende dag hebben we eerst heerlijk uitgeslapen. De sportieve mensen onder ons starten

de dag met hardlopen en even later kwamen ook de anderen uit bed en kon de brunch beginnen. In de middag zijn we naar Wissel (Epe) gefietst en hebben daar onze talenten kunnen tonen bij het midgetgolven. We hadden heerlijk weer. De zaterdagavond hebben we weer doorgebracht op de bank. Zondagochtend hebben we een pinkstergemeente in Wapenveld bezocht. Het was een toffe dienst en de mensen waren erg aardig en gastvrij. Onze laatste maaltijd in Wapenveld bestond uit AGV: aardappelen, groeten en vlees. Laat in de middag zijn we weer richting Zwolle gefietst. Al met al was het een supertof en gezellig kringweekend! :)

JOHANNA VAN DER STEEGE

12

INSIDE NO 9


HET BRASAVONTUUR VAN 23 APRIL A

ls brascommissie hebben we 23 april de brasactie voorbereid en gepromoot. Voor sommige Ichtianen was dit een vage activiteit en bleef het mysterieus wat we gingen doen. We hadden graag meer informatie gegeven, maar zoals James Bond zei: ‘if we told you, we had to kill you’. Hoe meer Ichtianen precies hadden geweten wat we gingen doen, hoe meer kans er was dat dit zou uitlekken naar de vereniging die het slachtoffer werd: NSZ. Even leek dit ook het geval…: Een dag voor de brasactie werd door de Externus van NSZ het bericht gepost dat er wel wat meer gebrast mocht worden en ontvoert binnen Zwolle. Wist hij dat we wat van plan waren, en heeft de vereniging maatregelen genomen? Dit was de spanning die we met ons meenamen op de avond van woensdag 23 april. Om 19:00 uur, nou ja 19:15 uur, stond een groep Ichtianen aan de achterkant van het klooster. Alsof we van de geheime dienst waren kregen we een briefing over het ontvoeren van de bestuursleden van NSZ. We zouden proberen om zoveel mogelijk bestuursleden te ontvoeren. We werden opgedeeld in drie groepen: één groep bleef achter om de gebraste personen te bewaken en op te vangen en twee groepen gingen met de auto op pad om bestuursleden te ontvoeren. Elk groep had een map waarop stond: TOP SECRET. Hierin stonden de gegevens van de bestuursleden die de groep moest proberen te ontvoeren. Na het bedenken van een plan gingen de twee teams op weg. De derde groep nam plaats met een lekker bakkie leut in de keuken van Bram in het klooster. Om 19:45 uur werd er gebeld en de hele groep viel stil. Het eerste bestuurslid was gepakt! Iedereen slaakte een zucht van opluchting dat we in ieder geval één bestuurslid hadden weten te pakken. De avond kon in ieder geval niet meer fout gaan. De kloostergroep snelde naar beneden naar de diepste en donkerste kamer in de kelder van het klooster. De plek waar we de bestuursleden gevangen zouden houden. Met blinddoek om

werd de Abactis (secretaris) van NSZ naar de kelder begeleid en door een groep Ichtianen gezelschap gehouden. De avond was nog jong en de groep ging weer op pad. Dit keer besloot ik ook mee te gaan. Wij gingen eerst voor de Questor (penningmeester) maar die was helaas niet thuis. Toen gingen we voor de Praeses (voorzitter) maar we wisten dat zij niet makkelijk mee zou gaan. Een sterke vrouw die al de nodige ervaring had opgedaan in ontvoerd worden zal zich niet zomaar voor een derde keer laten mee nemen. Wij stonden in de flat waar zij zou moeten wonen en konden het huisnummer niet vinden. Net toen Jacco in een helder moment het nummer had gevonden zei Jannine: Ze zit in de lift!! Met de hele groep liepen we vrolijk de lift in waardoor Lianne geen kant meer op kon. We brachten haar naar het klooster. Al snel volgde de ontvoering van de Internus, maar een NSZ’er had ons gezien. Als een lopend vuur ging door de vereniging NSZ dat er een bestuurslid was ontvoerd. Als laatste poging gingen we met beide groepen naar het huis van de Externus. Met meerdere NSZ’ers als huisgenoten hadden we verwacht dat dit geen makkelijke strijd zou worden. De Externus echter wou wel mee maken hoe zo’n ontvoering bij Ichthus er aan toe gaat, dus liet hij de deur voor ons open. In een poging toch te ontsnappen, probeerde hij tevergeefs weg te rennen. Hij werd gepakt en weggereden naar de eindlocatie: de ZHTC sociëteit . Hier brachten we met enige strijd de rest van de bestuursleden heen. Daar kwam NSZ met ongeveer 20 leden haar bestuursleden ophalen. Ze hebben getekend om 3 teams te leveren voor het SNVT, met die belofte lieten we de bestuursleden gaan. Daarna werden er verhalen uitgewisseld tussen NSZ’ers en Ichthianen hoe zo’n kleine vereniging zo’n mooie actie voor elkaar heeft gekregen. Het was een mooie avond waarin we dichter naar elkaar zijn toegegroeid als leden en met onze broeders en zusters binnen Zwolle.

NAMENS DE BRAS.COM, INGE C.S.V. ICHTHUS ZWOLLE

13


INTERN

VERVANGING STILTEWEEKEND Omdat het Stilteweekend niet door gaat heeft de Comco gekeken naar een mogelijke vervanging van het weekend d.m.v. een stiltedag. Helaas is het door de drukke planning van Ichthus in mei en juni niet mogelijk om een geschikte zaterdag te vinden. Daarom is er besloten om de stiltedag niet door te laten gaan. We vinden dit zelf erg jammer maar hopen dat het in het volgende Ichthusjaar doorgezet kan worden.

14

PRAISE UNITED ZWOLLE Ga jij naar Praise United Zwolle? Geef je dan bij het opgeven aan dat je via Ichthus hier ben gekomen met de code ICHTUSNWS. Ichthus krijgt dan 10% van het kaartje! Meer informatie is te vinden op: www.at-music.nl www.facebook.com/ATMusicnl Promo: https://www.youtube.com/ watch?v=QtuNLtH0Fi4

VACATURE Ichthus Landelijk is op zoek naar iemand die een promotiefilmpje kan maken. Dit filmpje moet gedraaid kunnen worden op landelijke promotie-evenementen zoals de EO Jongerendag en Opwekking. Kun jij ons helpen? Het filmpje zal ongeveer dertig seconden worden, waarin in een aantal kernwoorden wordt weergegeven wat Ichthus is. Zo hopen we meer naamsbekendheid voor Ichthus te genereren, en daardoor meer leden te werven. Lijkt het je leuk om je hiervoor in te zetten? Mail dan naar intern@ichthuslandelijk.nl. EXPEDITIE ICHTHUS - Feest om te vieren dat Alpha en Ichthus samen Ichthus worden! :) - Hele dag (en nacht) de mogelijkheid om op te trekken met andere toffe Alphanisten & Ichthianen en andere verenigingen/mensen beter te leren kennen. - Zaterdag 24 mei - zondag 25 mei - Je hebt de keus overdag te komen of gezellig te blijven kamperen met andere leuke mensen tot zondag - Camping de Heigraaf in Woudenberg - Het staat vooral bekend als een heerlijke chille en relaxte dag, waarbij we elkaar ontmoeten en gewoon kunnen genieten. - Overdag is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, kennis te maken en te relaxen. ‘s Avonds is er een heerlijke praise, ceremonie en feest (voor de mensen die blijven slapen). - Alle maaltijden zijn inbegrepen. - Prijs: €25,- (incl. overnachting), daggasten: €15,-. - Opgeven kan al door te mailen naar: expeditie@ichthuslandelijk.nl

INSIDE NO 9


Deze vraag hoef je niet in je eentje te beantwoorden! Er zijn andere mensen die zich dit afvragen of hebben afgevraagd en met wie je in gesprek kan gaan. Het idee is om een groep te beginnen onder de werknaam LGBT-C: een groep Zwolse (en omgeving) jongeren die zelf met vragen rondom geloof en homoseksualiteit bezig zijn. We willen op 21 of 28 mei ’s avonds bij elkaar komen, samen eten, kennismaken en met elkaar nadenken over hoe&wat: hoe vaak willen we bij elkaar komen? Willen we eten of niet eten van tevoren? Welke onderwerpen willen we met elkaar bespreken? Als je interesse hebt, neem dan even contact op met Cornelie (cornelievanwesterlaak[at] gmail.com) of Marjolijn en Nienke (wasdom[at]kloosterzwolle.nl). De datum is in overleg met degenen die erbij zouden willen zijn. Tijd en plaats zijn wel bekend: Je bent vanaf 18.00 van harte welkom in ’t WasdoM, Assendorperdijk 8. Om 18.30 eten we met elkaar en begint de avond. Hopelijk tot ziens!

C.S.V. ICHTHUS ZWOLLE

EXTERN

LGBT-C AVOND Geloof en homoseksualiteit: hoe verhouden die twee zich met elkaar voor jou?

FEEST ICHTHUS LEIDEN Het jaarlijkse feest van Ichthus Leiden komt er weer aan! Op 15 mei hopen wij een feestje te bouwen om het leven te vieren, met als thema (en dresscode) Black & White. Natuurlijk is een feestje niet compleet zonder een groot aantal mede-Ichthianen van onze broeder- en zusterverenigingen. Daarom wil ik jullie en jullie verenigingsleden van harte uitnodigen om er met ons een geweldige avond van te maken.

15


OVERDENKING Bijbelteksten over rust

16

INSIDE NO 9


ONTVANG VAN GOD

VREDE MET JE OMSTANDIGHEDEN

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. (Matteüs 11:28-30)

Ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. (Filippenzen 4:11b-13)

Maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en ver- In mijn zwakheid ben ik sterk. (2 Korintiërs 12:9-10) lies de moed niet. (Johannes 14:27) Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4:6-7)

KRACHT OM DOOR TE GAAN Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. (Jesaja 40:31)

LEVENSHOUDING HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. (Psalm 131:1-2)

ROELFKE C.S.V. ICHTHUS ZWOLLE

17


ICHTHUS

LIKES

INGE

Kring KIP is super aan het genieten :D

HARMKE

Laatste keer gebedstrio #gebedstrioselfie

18

INSIDE NO 3


ERNA

Kringlegkruisje op kringweekend! #Batavia #Lelystad

ALFRED-HUMOR

INGE

We hebben twee NSZers gebrast! Op naar de volgende... Kom vanavond zien hoe NSZ zijn bestuursleden komt halen om 22:30 in de ZHTC soos aan de Thomas a Kempisstraat 13!!!

C.S.V. ICHTHUS ZWOLLE

“Mark, hoe heet je wanneer je veel blaadjes en takken hebt? Park van Woud!” “Bernadette, hoe heet je wanneer je een ezel bent? Bernadette Balkema!” “Jacco, hoe heet je als je naar een gala gaat? Jacco Das” “Jacco, hoe heet je wanneer je niet aan de beurt wil komen? Jacco Pas” “Iris, hoe heet je als je er helemaal klaar mee bent? Iris Hou Nou Eens Op Man! “Roelfke, hoe heet ja als je in een salade zit? Roelfke Huttenkaas” “Bernadette, hoe heet je als je graffiti gaat spuiten? Bernadette Kalken Maar” “Bernadette, hoe heet je als je je moeder de hele dag bespiedt? Bernadette Stalkenma” “Jenita, hoe heet je wanneer je naar de evangelische kerk gaat? Jenita in de Heer!” “Jenita, hoe heet je wanneer je druk bent? Jenita in de Weer

19


SNVT

2014

20

INSIDE NO 9


C.S.V. ICHTHUS ZWOLLE

21


THE PASSION E

en veel besproken, jaarlijks terugkerend, fenomeen onder de (christelijke) Nederlandse bevolking. Met de meningen verdeeld en de verwachtingen laag of hoog gestemd stond The Passion 2014 op de planning. Na de oproep in de Facebookgroep zijn we met zijn zessen naar de Vismarkt in Groningen gegaan. Na een geplande tussenstop bij Ichthus Groningen, om daar heerlijk te eten, kwamen we rond kwart over 7 aan bij een overvolle Vismarkt. In de stromende regen tussen enthousiaste mensen, roepend naar de mensen voor zich dat de paraplu toch echt aan de kant moest, hebben we ruim een uur gewacht. Na een korte introductie, het oefenen van het roepen ‘’kruisig Hem’’ en een mooie val op het podium was het dan eindelijk half 9.

Het programma was mooi opgezet en goed te volgen vanaf het plein. Het verhaal dat werd verteld was duidelijk, krachtig en kwam aan bij de mensen. Door de ondersteuning van hedendaagse muziek werd het allemaal bij elkaar een bijzondere gebeurtenis om mee te maken. Vooral het moment waarop wij als publiek moesten roepen ‘’Kruisig Hem’’ was voor mij een bijzonder moment. Want als je erover nadenkt, had jij in die tijd niet het zelfde geroepen? Toen het nog om het echte moment ging, en niet om een waar gebeurd verhaal dat wordt nagespeeld. Na een mooie afsluiting met het nummer kijk omhoog, die indrukwekkend was gemaakt door grote Spotlights te gebruiken richting de donkere lucht, raad ik je zeker aan om de uitzending terug te kijken!

CHRISTINE SYTSMA

22

INSIDE NO 9


INSIDE NO.9 Radicaal?!