Page 1

No. 5/09

Beroemd in De Baarsjes: Hester Vlamings

Veilig gevoel

dankzij goede buren

10 + 11 oktober Open Atelier Route!


INHOUD

Goede buren? Een veilig gevoel!

6

BEROEMD IN DE BAARSJES: Hester Flamings

12

Olympia Circus

7

Lambriex onderweg

3

Krt

4

Een nieuwe fase, een nieuw plein

8

De straat op

9

Evenementen

10

Admiralengracht

13

Over de grens

16

Het winkeltje van..

18

Wie Wat Waar

19

De favoriete plek van...

Op weg naar west 15

20

De tijd dat je meewarig aangekeken wordt als je zegt dat je in De Baarsjes woont is voorbij. Bij de start van het stadsdeel waren grote delen van De Baarsjes niet leefbaar. Twintig jaar investeren in betere huizen, schonere straten, veiligheid, maatschappelijke participatie, onderwijs en sociale samenhang heeft zijn vruchten afgeworpen. De trend is naar boven en die moeten we vasthouden. Daarom moeten we blijven investeren in De Baarsjes als woonbuurt. Ook als ons stadsdeel op 1 mei 2010 opgaat in het nieuwe stadsdeel Amsterdam West. Onze ambitie voor De Baarsjes staat in de begroting voor 2010. Prioriteit krijgen veiligheid, opnieuw onderwijs en jeugd, het opknappen van straten, de Jan Evertsenstraat, ondernemerschap, zorg en maatschappelijke participatie. We willen dat u zich veilig voelt in uw buurt. Daarom meer toezicht, de aanpak van overlast op straat en rondom coffeeshops en het opsporen van hennepplantages. Veel straten zijn al opgeknapt. Pareltje van afgelopen jaar is de Slatuinenweg. In de Postjesbuurt en de Chassébuurt is het werk in uitvoering. We willen dat de weg naar school zo veilig mogelijk is. Baarsjesouders vinden de kruising Admiraal de Ruijterweg-Jan Evertsenstraat - Witte de Withstraat gevaarlijk. Die gaan we veiliger maken.

COLOFON Uitgave: Stadsdeel De Baarsjes Hoofdredactie: Edwin Raap Vormgeving & illustraties: Manoverboord.eu Drukwerk: Joh. Enschedé Concept & productie: Movement Wim Salis Omslagfoto: Teksten: Movement

2

Ambitieus op naar West

VERDER IN DIT NUMMER: Foto: Richard Mouw

B

De Baarsjes

Baarsjes Berichten / NO 5 / oktober 2009

14

OKC-serie

Onze ‘buurtsuper’ de Jan Evertsenstraat heeft het zwaar. De crisis hakt er in. En ook de Postjesweg is kwetsbaar. Daarom nog meer inspanningen om goede winkels en horeca naar ons toe te halen. Creatieve ondernemers kunnen rekenen op een warm welkom. Voor jongeren werken we aan stageplaatsen in het winkelgebied. Het basisonderwijs in De Baarsjes zit in de lift. Meer en meer kinderen maken een goede start. Voor jongeren gaan we door met talentontwikkeling. Nieuw is Olympia Circus dat een breed scala van activiteiten biedt. Voor gezinnen met jongeren die overlast veroorzaken komt er een programma voor de moeders. Om ze uit hun isolement te halen en hun opvoedingstaak beter aan te kunnen. ‘Er op af’ blijft onze werkwijze. We zijn er als dat nodig is. Niet altijd met panklare oplossingen, wel altijd met een luisterend oor en de wil om samen met u oplossingen te zoeken. Onze plannen realiseren we zonder schulden te maken. Met dank aan de Wijkaanpak. Deze gelden uit Den Haag stellen ons in staat de inhaalslag voort te zetten. Nog even en dan is De Baarsjes een gewone Amsterdamse buurt in Amsterdam West.

Godfried Lambriex Stadsdeelvoorzitter Lees ook ‘Lambriex onderweg’ op www.baarsjes.nl/blog

B

Baarsjes Berichten / NO 5 / oktober 2009

3


B

AfvalpunT

KRT

Open Atelier Route Dit weekend (10 en 11 oktober) is de Open Atelier Route! Kom naar centrale expositie in de Chassékerk (Chasséstraat 62), bekijk kunstwerken en bezoek galeries en ateliers in de buurt. De kerk is zaterdag en zondag open van 12.00-18.00 uur. Rondom het altaar is een tentoonstelling van beeldend kunstenaars uit De Baarsjes, waarmee het Henry Hudsonjaar wordt gevierd. U kunt meedoen aan de verkiezing van het beste, mooiste, gekste, leukste of meest ontroerende kunstwerk over de ontdekkingsreizen van Henry Hudson, de zeevaarder die 400 jaar geleden de oceaan overstak naar wat nu New York heet. De feestelijke prijsuitreiking door een Nederlandse Hudsondeskundige is op zondag 11 oktober vanaf 18.00 uur in de Chassékerk. Er zijn heerlijke Amerikaanse hapjes en drankjes.

Burgerzaken paar dagen dicht Alle Amsterdamse stadsdelen en diensten gaan over op een nieuw computersysteem voor burgerzaken. Om dit mogelijk te maken zijn alle loketten voor burgerzaken gesloten op vrijdag 13 november vanaf 12.00 uur en maandag 16 november de hele dag. Dit betekent dat u op deze dagen niet bij het loket van De Baarsjes langs kunt gaan, maar ook niet bij het loket van een ander stadsdeel. Vanaf 17 november is het loket burgerzaken weer gewoon open. Houdt u wel rekening met iets langere wacht­ tijden; doordat de loketten dicht zijn geweest zijn er de eerste dagen meer klanten. De verwerking van aangiftes via het digitale loket zal de eerste dagen ook iets langer duren.

4

Jongeren Service Punt Ben je tussen de 12 en 23 jaar? Op zoek naar een leuke baan, de juiste opleiding of een interessante stage om je school af te ronden? Tijd om bij het Jongeren Service Punt (JSP) binnen te stappen! Ze zijn expert op het gebied van jouw toekomst en hebben een groot netwerk. Er zijn regelmatig spreekuren en themabijeenkomsten en ook met vragen over vrije tijd, sport en cultuur kun je er terecht. Als je dat wilt anoniem en altijd gratis. Openingstijden: Maandag en woensdag: 13.00-17.00 uur, dinsdag en donderdag: 9.00-17.00 uur. JSP, Witte de Withstraat 100. JSPAmsterdam@Sagenn.nl, tel. 020 845 3566

Als u verhuist zijn er altijd spullen die u liever niet meeneemt naar uw nieuwe woning. Of u bent gewoon aan het opruimen komt spullen tegen die u weg wilt doen. Dan is het wel zo makkelijk als u daar meteen vanaf kunt! Dat kan bij het Afvalpunt bij u in de buurt. Van maandag tot en met zaterdag van 8.00-17.00 uur. Het kost helemaal niets, maar het levert wel wat op: een schone stad en een beter milieu. Bijna alles wat u brengt wordt hergebruikt. In De Baarsjes zijn twee Afvalpunten: Apparaatje vervangen? Seineweg 1 of Henk Sneevlietweg 22. www.afval.amsterdam.nl

Bij het Afv alp meteen van unt ben je je oude af. Kijk op www.a

fval.amsterda

m.nl voor

Stem voor de beste tent van De Baarsjes! Wat is uw favoriete café, restaurant of cafetaria in De Baarsjes? Van 26 oktober tot en met 29 november kunt u stemmen via www.baarsjes.nl/horecapublieksprijs en via sms. Er zijn drie categorieën: restaurant, café, en cafetaria/lunchroom. Binnen elke categorie wordt een winnaar gekozen. Als u stemt op uw favoriete horecatent maakt u kans op een waardebon, te besteden bij één van de drie winnende horecagelegenheden. De winnaars worden maandag 30 november bekendgemaakt. Als u per sms wilt door­ geven wie uw favoriet is: sms naar 2255 met de tekst ‘categorie (restaurant, café of cafetaria), spatie, naam van horeca­ gelegenheid’.

Gratis! op=op

het dichtst

bijzijnde

Opkomen voor jezelf Veel vrouwen doen niet wat zij zelf het liefste willen. Ze doen wat anderen willen omdat ze bang zijn anders niet aardig gevonden te worden. Wilt u leren beter voor uzelf op te komen? Doe mee met de assertiviteitgroep. In twaalf bijeenkomsten leren vrouwen ‘nee’ te zeggen en iets te weigeren. Op te komen voor hun eigen mening en wensen, en kritiek te krijgen en te geven. Maar ook complimenten te geven en te ontvangen. De assertiviteitsgroep is voor vrouwen van 20 jaar tot ongeveer 55 jaar. De groep start binnenkort in Dienstencentrum Oud-West, Borgerstraat 52b. Aanmelden kan nu al. Meer informatie: mw. J. Vonk, tel. 020 580 0058 of mw. Y. Sjouke, tel. 020 607 1580.

B

Baarsjes Berichten / NO 5 / oktober 2009

Wie luistert ziet meer Ook leuk tijdens de Open Atelier Route: de cultuurkaart van de Chassébuurt. Op de ene kant is de kunst en cultuur van de Chassébuurt kleurrijk in kaart gebracht; alle mogelijke galeries, ateliers, kunstuitingen en culturele weetjes staan er vermeld. Op de andere kant staan de luisterpunten van de audiotour Ecoutez Chassé. Met de plattegrond en een MP3-speler kun je al luisterend de buurt verkennen. De plattegrond en audiotour zijn vanaf 10 oktober verkrijgbaar bij Treffers op Admiraal de Ruijterweg 38 - 40 (hoek Willem de Zwijgerlaan). Dagelijks open vanaf 11.00 uur, op zondag vanaf 15.00 uur. De mp3-spelers zijn op vertoon van legitimatiebewijs te leen, maar je kunt ook alles via www.baarsjes.nl/chasse op je eigen mp3-speler downloaden.

5


De inzet van straatcoaches geeft Baarsjesbewoners een veiliger gevoel. Dat blijkt uit antwoorden van het digitale panel. Ook goede buren zijn erg belangrijk voor een veilig gevoel, vindt een meerderheid van het

Goede buren? Een veilig gevoel! De veiligheid in De Baarsjes is het afgelopen jaar toegenomen, vindt bijna 30% van de 267 leden van het digitale panel. In juli beantwoordden zij vragen over de veiligheid in het stadsdeel. De toename van de veiligheid is vooral toe te schrijven aan het optreden van de straatcoaches, volgens 41% van de mensen die vinden dat het veiliger is geworden. Daarentegen vindt 14% van de ondervraagden juist dat de veiligheid in De Baarsjes is afgenomen. En dat komt vooral door de aanwezigheid van groepen jongeren, vinden verreweg de van meesten van hen (73%). Goede buren Alles bij elkaar voelen de deelnemende panel­ leden zich behoorlijk veilig in De Baarsjes. Gemiddeld geven ze een 6,9 voor het stadsdeel, een 7,2 voor hun buurt en zelfs een 7,8 voor hun straat. Hoe dichter bij huis, hoe veiliger mensen zich voelen, zo lijkt het. Dat sluit ook aan bij de antwoorden op een andere vraag: wat draagt bij aan uw gevoel van veiligheid? ‘Goede, vriendelijke buren’ scoort dan het hoogst: 55% vindt dat heel erg belangrijk. Goede tweede is ‘een schone straat’ met 53%. Bewoners hard nodig Het komend jaar wordt het panel nog een paar keer gevraagd naar de veiligheid. ‘Het is misschien geen 100% representatieve steekproef,’ 6

zegt veiligheidscoördinator Paul Berkers, ‘maar het heeft wel een signaalfunctie. Zo kunnen we in ieder geval de vinger aan de pols houden en krijgen we een indruk of bepaalde maatregelen effect hebben.’ ‘Voor een veilige buurt hebben we de bewoners hard nodig,’ beaamt stadsdeelvoorzitter Godfried Lambriex. ‘Daarom informeren we regelmatig naar hun wensen en zorgen. Als er iets gebeurt willen we dat mensen dat melden bij de politie of bij het stadsdeel. Politie, straatcoaches en stadsdeel: we kunnen allemaal ons werk beter doen met een beetje hulp van de bewoners.’

Bewonerspanel Caroline Vonk, deelnemer bewonerspanel: ‘Ik woon al zeventien jaar in De Baarsjes en ben eigenlijk altijd betrokken geweest bij de buurt. Ik vind het goed dat het stadsdeel waarde hecht aan onze mening. Daarom zit ik sinds twee jaar in het bewonerspanel. Af en toe krijg ik digitale vragenlijsten. Bij de open vragen leef ik me helemaal uit! Ik vind het leuk dat het stadsdeel achteraf altijd laat weten wat ze met onze antwoorden hebben gedaan.’

Foto: Olympia Circus

Foto: Wim Salis

panel.

Olympia Eenwielers, salto’s, een trapeze en koorddansers, kinderen kijken hun ogen uit bij het circus. Lijkt het je leuk om het zelf te leren? Bij Olympia Circus krijg je de kans! Sinds twee jaar zit het Olympia Circus in buurthuis De Tulp, Postjeskade 200. Met stadsdeel De Baarsjes organiseren ze voor jong en oud verschillende workshops. Docenten en jonge talenten treden ook op tijdens evenementen, zoals Party in the Park, Koninginnedag en het Rembrandtparkfestival. Loop eens binnen… Op de woensdagmiddag is iedereen van zes tot twaalf jaar welkom bij de workshop Circusinloop. Maak kennis met acrobatiek, jongleren of steltlopen. Plezier maken staat voorop! En zo kunnen kinderen uit de buurt hun talenten ontwikkelen. Als groep werk je toe naar echte voorstellingen voor publiek. De docenten van de workshops doen zelf ook voorstellingen. Frans Paul la Crois is professioneel acrobaat. ‘Lol hebben is het belangrijkst, maar wie weet zijn kinderen heel goed en willen ze zelfs optreden. Die kinderen krijgen de mogelijk-

heid om mee te doen aan Talenttraining. Hierbij leer je hoe je moet optreden voor publiek.’ Er zijn nog veel meer workshops, zoals Breakdance, Streetdance en Robotica. Volwassenen kunnen ontspannen door middel van Acro-yoga. U begint met een groepsmeditatie, daarna met de acro-yoga; rekken en strekken in tweetallen. De workshop wordt afgesloten met een Thaise massage. It’s showtime! Olympia Circus is in het hele land te zien en ook in te huren met onder andere: De Varende Lieden (middeleeuws Circus), Gymnastiek anno 1928, Roman et Romana (Romeins acrobatiek), Da Vinci (duo acrobatiek), Break Dance, St. Nicolaas show (Circus Pieten) en niet te vergeten de Jeugd Circusvoorstellingen. Op de website staan foto’s en clips van de shows. Nieuwsgierig? Houd voor optredens www.olympia-circus.nl in de gaten of bel of e-mail Frans Paul la Crois, tel. 06 2673 0324, franspaul@olympia-circus.nl.

Ook in het bewonerspanel? Kijk op www.baarsjes.nl > digitaal bewonerspanel.

B

Baarsjes Berichten / NO 5 / oktober 2009

7


Foto’s: Wim Salis

De straat op Het Mercatorplein krijgt een make-over tot huiskamer en hotspot voor jong en oud. De parkeergarage wordt verbouwd en er komt meer ruimte voor groen en terrassen. BaarsjesBerichten vroeg aan drie bewoners: wat vindt u ervan?

Een nieuwe fase, een plein

nieuw

Koningin Beatrix kan zich de vorige opknapbeurt van het Mercatorplein misschien nog herinneren. Zij was tien jaar geleden aanwezig bij de feestelijke heropening van het plein. Waarom is er nu alweer met een flinke onderhoudsbeurt begonnen? ‘Tien jaar geleden was er een heel andere situatie’, stelt Ab Cherribi. ‘Toen ging het slecht met De Baarsjes. Er was een belangrijke investering nodig om het stadsdeel aantrekkelijker te maken. Daar is de afgelopen jaren hard aan gewerkt en het is prima gelukt, dat kan iedereen zien. De Baarsjes zit nu in een nieuwe fase en daarbij past ook een nieuw plein.’ Ezelsoor gladgestreken Samen met jongeren uit de buurt hanteerde Ab Cherribi begin september de slopershamer. Het opstaande dak van de parkeergarage moest eraan geloven. ‘Het ezelsoor was wel een speels element, maar deed toch een beetje afbreuk aan de ruimtelijkheid van het plein’, zegt de portefeuillehouder. Inmiddels is de aanpassing van de rest van de parkeergarage begonnen. Garage De garage wordt de komende maanden helemaal opgeknapt. Portefeuillehouder parkeren Coos Hoebe: ‘De parkeergarage voldoet maart volgend jaar weer aan alle moderne eisen. Bovendien kunnen ook bewoners met een parkeervergunning er 8

parkeren. Daardoor wordt de garage efficiënter gebruikt en kunnen we bovengronds parkeerplaatsen opheffen. Dan kunnen we de omliggende straten en stoepen mooier inrichten, onder andere in de Cabralstraat.’

Nieuw plein Het plein wordt er straks alleen maar mooier op, voorspelt Ab Cherribi. ‘Er komt mooie nieuwe bestrating, er komen nieuwe banken, nieuwe lampen en extra groen. En als klap op de vuurpijl krijgt het Mercatorplein een horecapaviljoen. Zo wordt het echt een plek waar je als buurtbewoner voor je plezier heengaat.’

Margreet de Heer: ‘Ik was eerlijk gezegd helemaal niet op de hoogte van de opknapbeurt. Ik vind het ook niet echt nodig. Ik woon sinds twee jaar in De Baarsjes en het plein heeft gewoon wel iets. Een horeca paviljoen lijkt mij wel gezellig. In het stadsdeel mis ik gezellige terrasjes.’

Informatiewinkel Tijdens de opknapbeurt blijven de winkels aan het Mercatorplein gewoon bereikbaar. Bewoners en ondernemers kunnen met al hun vragen over de werkzaamheden terecht bij de speciale informatiewinkel op de Cabralstraat 40hs (tel. 020 589 2759, e-mail: infomercatorplein@ baarsjes.amsterdam.nl). Daar zijn ook brochures over het hele project verkrijgbaar en wie wil kan er de bouwtekeningen bekijken. Volgens de planning is

‘Met vrienden ben ik vaak op het Mercatorplein te vinden. Ik kom hier bijna dagelijks om te voetballen of te praten. Ik ben blij dat “het Ezelsoor” gesloopt wordt, want veel kinderen doen er trucjes met hun fiets of skateboard op en dat zorgde voor ongelukken.’

Ferrier en Pedro: Ferrier: ‘Op dit moment ontbreekt het op het plein aan gezelligheid. Ik heb de tekeningen voor het vernieuwde Mercatorplein al gezien en door meer groen, bankjes en een restaurant zal de sfeer zeker een stuk verbeteren. Ik hoop dat er een gezellige bistro komt om lekker te eten en als het mooi weer is op het terras te zitten.’

Foto’s: Wim Salis

Het ezelsoor is al verleden tijd. Ondertussen wordt het Mercatorplein verder gestript en daarna wordt het weer netjes aangekleed. Dat maakt het plein straks groener, levendiger en gezelliger. En dat is precies het extraatje dat De Baarsjes nog nodig heeft, vindt portefeuillehouder Ab Cherribi.

Devrim:

B

Baarsjes Baarsjes Berichten / NO 5 / oktober 2009

9 9


EVENEMENTEN

Foto: Wim Salis

Sportbuurtwerk

Diverse activiteiten voor jong en oud, zoals vrouwenfitness, funboksen en softtennis. Ook veel activiteiten in de speeltuinen van De Baarsjes: Plan West, Mercator, Columbusplein en De Krommert. Kijk voor het volledige programma op www.baarsjes.nl/sport.

Elke week in De Baarsjes: maandag

18-20 uur

dinsdag

Kickboksen dames (8 - 18 jaar) De Meidoornschool

17-18.30 uur Paaltjesvoetbal (10 - 13 jaar)

De Tagerijn

17-18.30 uur Funboksen (7 - 14 jaar)

Corantijn

18.30-20 uur Funboksen (14 - 21 jaar)

Corantijn

19-21 uur

Jongerenvoetbal (14+)

Tagerijn

15-17 uur

Sportparty (7 - 12 jaar)

Blauw-Witsporthal

18-20 uur

Kickboksen dames (8 - 18 jaar) De Meidoornschool

17-18.30 uur Paaltjesvoetbal (7 - 11 jaar)

woensdag

donderdag 19-21 uur

Jongerenvoetbal (14+)

De Tagerijn De Tagerijn

17-18.45 uur Funboksen (7 - 21 jaar)

Corantijn

vrijdag

12-13 uur

Blauw-Witsporthal

zaterdag

10.15-11 uur Peuterdans (2 - 4 jaar)

De Meidoornschool

11.15-12 uur Peuterdans (2 - 4 jaar)

De Meidoornschool

11-12 uur

De Tagerijn

13-14.30 uur Paaltjesvoetbal /

Softtennis (23+)

Bigfun4kids (6 - 11 jaar)

14-16 uur

De Tagerijn Futsal 3 - 3 (7 - 12 jaar)

Knallen / Futsal 3 - 3 (16+)

Club 8 www.club-8.nl Elke vrijdag en zaterdag (en soms ook donderdag) feest in Club 8!

De Baa

Activiteiten Zondag 18 oktober, 10-17 uur. Herfstbraderie in de Jan Evertsenstraat

Kunst Zaterdag 10 en zondag 11 oktober, 12-18 uur. Open Atelier Route De Baarsjes. Centrale Expositie in de Chassékerk. Bekijk kunstwerken en bezoek ateliers en galeries in de buurt.

Restaurant café Edel Elke vrijdag en zaterdag ‘Edel borrelt’ met diverse DJ’s.

Ouderen Hudsonhof, Hudsonhof 1 - 9 Fitness: van ma t/m vr. Bingo: elke 3e zondag van de maand, 12-17 uur. Hobby’s: elke woensdag 10-12 uur kaarten maken, 14-16 uur hobbyclub. Verder maandelijks tal van activiteiten. Let op de aankondigingen in etalage Hudsonhof en bibliotheek Mercatorplein! Meer informatie en aanmelden voor activiteiten: Bert Ensing, tel. 020 683 9129. Nieuw Vredenburgh, Postjesweg 125 Spelletjes: elke do 10-11.30 uur: klaverjassen, sjoelen, rummikub. Open inloop. Koken: elke 1e en 3e vrijdag van de maand: menu maken, boodschappen doen, koken, eten. Week vooraf opgeven bij Mathilde Celie, tel. 020 683 1991.

Meneer De Wit Witte de Withstraat 8, www.meneerdewit.com Galerie De Stoker Witte de Withstraat 124, www.destoker.nl Expositieruimte MLB Witte de Withstraat 32A, www.mlbgalerie.nl Kijk voor alle galeries in De Baarsjes op www.baarsjes.nl/galeries

De Tagerijn

Uit in De Baarsjes

st!

Brui rsjes

Olympia Circus Maak kennis met acrobatiek, jongeleren of steltlopen. Voor kinderen van 6 - 12 jaar. Iedere woensdagmiddag in De Tulp, Postjeskade 200. Informatie: www.olympiacircus.nl

Er zijn veel meer activiteiten in Nieuw Vredenburgh, te veel om op te noemen! Kijk in de maandelijkse nieuwsbrief, op te halen in de hal van Nieuw Vredenburgh of neem contact op met Mathilde Celie mcelie@cordaan.nl, tel. 020 683 1991. Ook voor aanmelden. Bestevaer, Jan van Galenstraat 107G Kaarten maken: elke di 10-13 uur Elke wo 12-12 lunch (vooraf opgeven) en 13-17 uur spelletjesmiddag Meer informatie en aanmelden voor activiteiten: Ingrid Bakker, tel. 020 616 5422.

Kijk voor meer activiteiten op: www.baarsjes.amsterdam.nl. Zelf ook een activiteit aanmelden? Mail dan naar: blad@baarsjes.amsterdam.nl.

10

B

Baarsjes Berichten / NO 5 / oktober 2009

11


B

s: eroemd in De Baarsje

Hester Vlamings

Pas toen ze de schoenen van Lola Pagola* zag wist ze het: ik ga schoenen ontwerpen! Twintig jaar later heeft ze vanuit haar huis in De Baarsjes een eigen bedrijf met jaarlijks een eigen schoenencollectie en collecties voor diverse klanten. En ze kan ook dat ene paar unieke droomlaarzen voor je laten maken.

Waarom De Baarsjes? Tijdens mijn studie woonde ik op vele plekken in Amsterdam maar ben uiteindelijk in Utrecht gaan wonen. Toch wilde ik op een moment weer terug naar Amsterdam. Sinds drie jaar woon ik in de Van Walbeeckstraat en daar ben ik nog steeds zo blij mee. Het heeft hier de allure van de Rivierenbuurt! Ik ga er nooit meer weg. Het bevalt je dus? In deze straat is het heerlijk rustig. Iedereen kent elkaar, het is net een dorp. Samen met de buurvrouwen vegen we ons stoepje, mijn boekhouder zit op de hoek, er woont een top-kapster boven me en bij de buurtsuper doe ik mijn boodschappen. Alle buren zeggen elkaar gedag. Kortom: een ideale buurt. Waar ben je op dit moment mee bezig? Ik moet over 2 weken in Italië mijn collectie voor winter 2010/11 uitwerken en de eerste voorstellen inleveren voor zomer 2011. Verder start volgende week de eerste les van de nieuwe opleiding Industrieel Schoen Ontwerpen, waar ik bij betrokken ben. Die cursus moet het werk van ontwerpers beter 12

laten aansluiten op de vraag uit de schoenenindustrie. Waaraan herken je een echte Hester Vlamings schoen? Ik werk veel met een speciale wikkelsluiting. Mijn schoenen worden gedragen door warmhartige, eerlijke, zelfbewuste vrouwen die zich niets aantrekken van wat de mode voorschrijft en zich onderscheiden door hun eigen stijl. Je kunt mijn schoenen vinden bij La Beuf op de Zeedijk en daarnaast in veertien andere winkels in Nederland. Wat wil je in de toekomst als ontwerper bereiken? Bekend worden in het buitenland. In New York en Tokyo willen ze mijn schoenen heel graag hebben, daar werk ik nu aan. www.hestervlamings.com

‘Verbeter de gracht, begin bij jezelf’, zeiden bewoners op een avond over de Admiralengracht. En op de vraag om slogans te verzinnen kwamen nog veel meer leuke ideeën: I am Admiralengracht: Of: Praal en pracht aan de Admiralengracht.

Foto: Wim Salis

Acteurs, muzikanten, dansers of soapsterren: steeds vaker kiezen bekende kunstenaars voor De Baarsjes als woon-/werkplek. Wat trekt hen? Schoenen­ ontwerpster Hester Vlamings legt uit.

Admiralengracht grijpt kansen Voor bewoners, bestuurders en ambtenaren zijn workshops georganiseerd om van gedachten te wisselen over de Admiralengracht. Het gebied moet een groene en recreatieve openbare ruimte worden. Hoe pak je dat aan? Wat zien de bewoners graag verbeterd? Tijdens de workshops werd naar antwoorden gezocht. De uitkomsten van de workshops worden verwerkt in een plan voor de Admiralengracht. Mogelijkheden Iedereen is het er wel over eens: er is veel meer mogelijk met de gracht. Er kunnen bijvoorbeeld steigers komen zodat bootjes kunnen aanmeren. En de gracht kan wat gezelliger aangekleed worden met meer groen en straatmeubilair. Met maatregelen als deze kan de Admiralengracht voor de buurt een goede plek worden om te recreëren.

Korte termijn Op korte termijn zien de bewoners graag dat er alvast een kleine onderhoudsbeurt plaatsvindt. Het gaat dan met name om het verwijderen van fietskettingen die om bomen zitten, het opruimen van fietswrakken en het opknappen van bankjes. Het stadsdeel gaat de onderhoudsbeurt binnenkort uitvoeren. Lange termijn Het stadsdeel onderzoekt op dit moment op welke plekken in De Baarsjes misschien een ondergrondse parkeergarage kan komen. Een van die plekken is de Admiralengracht, onder het water. De stadsdeelraad besluit waarschijnlijk in oktober of een garage onder de Admiralengracht verder wordt onderzocht. Zodra dat duidelijk is worden alle bewoners goed geïnformeerd.

* Lola Pagola was tot eind jaren ‘90 een succesvol en vooruitstrevend Nederlands damesschoenenmerk.

B

Baarsjes Berichten / NO 5 / oktober 2009

Wensen bewoners De bewoners hebben goede ideeën om het gebied rondom de gracht te verbeteren. Vooral de vele fietswrakken, oude bootjes en hondenpoep zien zij graag verdwijnen. En met meer verlichting aan de gracht, meer groen, meer fietsenrekken en gezellige bankjes ziet het er straks een stuk beter uit. De bewoners zien het wel zitten: gezellig aan picknicktafels langs het water, mooie vlonders met buurtbewoners die kunnen vissen... Meer informatie www.baarsjes.amsterdam.nl > Wonen & bouwen

Klankbordgroep Tijdens de werkzaamheden hoort stadsdeel De Baarsjes graag uw mening. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de klankbordgroep, via Bonnie van Oosterwijk, tel. 020 589 2585. 13


, e g i d n u k s o Verl

‘Ik ga naar West en ik neem mee...’ Onder dat motto hebben De Baarsjes, Westerpark, Bos en Lommer en Oud-West hun bewoners gevraagd welke bagage ze mee willen nemen naar het nieuwe stadsdeel West. Alle vier de deelraden gaan ‘Op weg naar West’. Daarom is op straat en tijdens fusiebijeenkomsten advies gevraagd aan de echte experts uit West: bewoners en organisaties.

p e o r e b r e d n een bijzo

www.baarsjes.nl/okc

Kinderwens Bent u nog niet zwanger, maar heeft u wel een kinderwens? Ook dan kunt u voor advies bij het verloskundigenteam terecht. Tel. 020 615 2035 of www.vroedvrouwen-amsterdam-west.nl Meer weten over de triple P-methode? Kijk op: www.positiefopvoeden.nl

14

Wat doen we met die informatie? De opgehaalde bagage en ballast wordt gebruikt bij het opbouwen van het nieuwe stadsdeel West. Ze gaan als uitgangspunt dienen bij de definitieve inrichting van de nieuwe stadsdeelorganisatie. Op 29 oktober worden de resultaten aan iedereen gepresenteerd op een slot­ conferentie in Podium Mozaïek. U bent van harte welkom en kunt daar kennismaken met andere bewoners, organisaties en politici van het nieuwe stadsdeel West.

na eg ar

t*

Op w

Foto: Wim Salis

B

Baarsjes Berichten / NO 5 / oktober 2009

r be to ok 009 2

st We * t

Magalhaensplein 2 tel. 020 555 5842

in een koffer gedaan en alle ballast in een kliko gedeponeerd.

Op w

Opvoedingscursussen Binnenkort starten er weer diverse cursussen, zoals de zwangerschapscursus “Blije moeders, Blije baby’s” en de oudercursus “Leer je baby kennen”.

Wijsheid uit het westen Wat gaat goed en wat kan beter? Wilt u een loket om de hoek? Heeft u ideeën over bewonersparticipatie? Wordt iedereen goed betrokken bij de politiek? En werkt inspreken wel? Slechts een greep uit de vragen. Op 17 september werden deze op de avond in De Baarsjes beantwoord. Dit leverde een indrukwekkende ‘ik neem mee-lijst’ op met zaken als buurtgericht werken, de avondopenstelling van het stadsdeelkantoor en het opknappen van de wijken. Ook de toegankelijkheid van bestuurders en de coördinator van het netwerk 12+ mochten mee in de koffer. Wat beter kan: de service via het 14 020-nummer en de uitvoering van de subsidieverordening voor vrijwilligersorganisaties. Aan het eind van de avond werd symbolisch alle bagage

t*

Jeugdconsulente MEE Amstel en Zaan Bij de jeugdconsulent van MEE Amstel en Zaan kunt u als ouder van een kind met een handicap of chronische ziekte terecht voor informatie, advies en ondersteuning.

r be to ok 009 2

is bes

Homestart Jonge gezinnen die een moeilijke periode doormaken, kunnen niet altijd terecht bij een bekende in de buurt. Bij het project Homestart steunen vrijwilligers jonge gezinnen en helpen bij praktische zaken, zoals kinderen verzorgen, spelen en administratie.

na eg ar

hu

Eetspreekuur Het eetspreekuur is voor ouders van kinderen met overgewicht. De diëtist is op vaste tijdstippen op woensdagochtend (in de oneven weken) bereikbaar voor advies en consult.

is b e s

In de praktijk Een zwangere vrouw komt ongeveer tien keer op controle in de praktijk. Als het zover is zijn er drie mogelijkheden: een van de verloskundigen begeleidt de bevalling thuis of in het ziekenhuis; bij complicaties wordt de zorg aan de gynaecoloog overgelaten. De verloskundige komt drie keer langs. Ruth: ‘Verloskundige zijn is een heel bijzonder beroep. We maken prachtige momenten mee en hebben vaak met gelukkige mensen te maken. We voelen ons allemaal op onze plek in De Baarsjes.’ Na de tiende dag wordt de zorg overgedragen aan de huisarts en het consultatiebureau.

Nieuwe diensten

st We * t

De kleine praktijk bestaat uit vier verloskundigen: Ruth van Nie, Kristel Peters, Nina Ghijsen en Eva de Voogt en tijdelijk Lotte ten Brinke. De praktijk wordt bewust klein houden, zodat een goede individuele begeleiding mogelijk is. Een persoonlijke benadering en het opbouwen van een vertrouwensband vinden de dames belangrijke aspecten van de verloskundige zorg.

Op weg naar West

hu

Op Magalhaensplein 2 zit het Ouder- en Kindcentrum (OKC). U vindt hier alles wat te maken heeft met de gezondheid, opvoeding en ontwikkeling van uw kinderen. In BaarsjesBerichten laten we zien wat het OKC te bieden heeft. Dit keer nemen we een kijkje bij het verloskundigenteam.

Slotconferentie in Podium Mozaïek: 29 oktober vanaf 19.30 uur, Bos en Lommerweg 191.

Stuur een kaartje Heeft u de avonden gemist en wilt u toch laten weten wat u belangrijk vindt? Of wilt u weten wat er al door anderen is geadviseerd? Kijk dan op de website van De Baarsjes of stuur uw prangende eisen en wensen naar west@amsterdam.nl. Of stuur een ansichtkaart. Haal deze ansichtkaart op bij de balie van het stadsdeelkantoor en stuur ‘m aan het nieuwe stadsdeel West. Op de kaart is ruimte voor uw tips en wensen aan het nieuwe stadsdeel West.

15


Waar: Brug Postjesweg-Kinkerstraat Wie: PvdA-ers Genieve Sijlbing van De Baarsjes en Floris Vels van Oud-West.

Genieve: Dan moet je ook eens kijken bij Café Cook. Dat heeft net twee nieuwe eigenaren en dat heeft toegevoegde waarde. Lekker eten, goede bediening en een leuk terras. Een mooie, rustige plek in De Baarsjes.

Over de grens

Foto: Jessie Hillebrand

Kennen jullie elkaars stadsdeel?

In 2010 fuseren De Baarsjes, Oud-West, Westerpark en Bos en Lommer. BaarsjesBerichten zoekt de grenzen op en praat daar met raadsleden over de fusie.

Vergaderingen /

Genieve: Oud-West is levendig, met veel bedrijvigheid. De markt brengt gezelligheid, het winkelaanbod is beter dan in De Baarsjes. Oud-West is wel wat groen-arm, maar dat vind ik als echt stadsmens eigenlijk niet zo erg. Bij een stad horen stenen pleinen. Floris: Waar wel veel groen is: op het WG-terrein. Dat is echt een prachtige plek. Als je tussen de oude gebouwen van dat voormalig ziekenhuis loopt, krijg je zin om er heel lang te blijven hangen.

En hoe zie jij De Baarsjes? Floris: Het verschilt nogal van Oud-West. Dat lijkt soms al af te zijn, het moet alleen nog maar beheerd worden en je kunt er weinig nieuws ontwikkelen. Terwijl er in De Baarsjes nog van alles aangepakt kan worden. Zoals de Chassébuurt, volgens mij een wat mindere buurt. Maar de Baarsjes heeft ook een rijkdom aan culturen en veel mooie plekken, zoals het Sieraad. Toen ik voor het eerst in restaurant Edel kwam, dacht ik: dit moeten we ook in Oud-West hebben.

Raad en Commissies

Heeft u een mening over zaken die in De Baarsjes spelen of over een onderwerp dat op de agenda van de raad of een commissie staat? Spreek dan in tijdens de vergaderingen op de volgende data:

OKTOBER Dinsdag 6 Raadscommissie Onderwijs Dinsdag 13 Raadscommissie Stadsdeelwerken en Wonen Donderdag 27 Raad Dinsdag 29 Vanaf 19.30 uur in Podium Mozaïek (Bos en Lommerweg 191) Slotconferentie ‘Op weg naar West’ over de fusie van de stadsdelen.

DECEMBER Dinsdag 3 Raadscommissie Onderwijs Woensdag 4 Begrotingscommissie Stadsdeelwerken en Wonen Dinsdag 10 Commissie Onderwijs Dinsdag 17 Commissie Stadsdeelwerken en Wonen Dinsdag 24 Begrotingsraad Woensdag 25 Reserve Begrotingsraad

Het vergaderschema is te vinden op www.baarsjes.amsterdam.nl/raadsinformatie

16

Welke slechte eigenschap van je stadsdeel wil je weggooien? Floris: We hebben in Oud-West last van auto’s die in de woonstraten parkeren maar in Centrum gaan stappen. Het zou mooi zijn als we daar vanaf kunnen, bijvoorbeeld doordat er een goede Park&Ride langs de ring komt. Genieve: Ons gebrek aan expertise bij welzijnswerk. Bij het aanbesteden van het jongerenwerk is daardoor van alles fout gegaan, maar ook wel bij andere aanbestedingen. Als klein stadsdeel hebben we daarvoor eigenlijk te weinig kennis in huis. Dat gaat beter als we fuseren.

Genieve: Het onderwijsbeleid. Daar is De Baarsjes goed in. Voor kinderen van 0-4 is het met het Ouder- en Kindcentrum goed geregeld, er zijn gratis voorscholen en de basisscholen en het stadsdeel werken erg goed samen. Daar kunnen de andere stadsdelen wel wat van leren.

Welk onderwerp verbindt De Baarsjes en Westerpark? Floris: Beide stadsdelen moeten oppassen voor het Jordaan-effect. Dat de wijk veryupt en de oude bewoners zich niet meer thuis voelen. Willen we een gemengde wijk blijven en niet een soort Oud-Zuid worden, dan moeten we dat aanpakken. Genieve: Volgens mij valt dat wel mee. Wijken hebben hun eigen dynamiek, die moet je zoveel mogelijk op zijn beloop laten. Maar misschien vind ik dat wel omdat het in De Baarsjes nog niet zo’n vaart loopt.

En wat wil je bewaren? Floris: Oud-West pakt de zaken wijkgericht aan en kan dat ook goed. We hebben goede wijkcoördinatoren en wijkwethouders die aparte wijken in de gaten houden en aanspreekpunt zijn als er mensen ideeën hebben over hun wijk.

Aanmelden Meld u aan via: griffie@baarsjes.amsterdam.nl of 020 589 2440. U kunt meer informatie over het inspreken vinden op onze website: www.baarsjes.nl/inspreken. Op de avond van de vergadering kunt u zich tot vlak voor de vergadering nog aanmelden bij de griffier. Alle vergaderingen worden gehouden in de raadszaal en beginnen om 20.00 uur. Er kunnen vergaderingen verplaatst of extra ingepland zijn. Let ook op de aankondiging in de advertentie van het Amsterdams Stadsblad.

B

Inzage stukken U kunt de stukken voor de vergaderingen inzien op onze website: www.baarsjes.nl/ raadsinformatie of bij: de informatiebalie van het stadsdeelkantoor, Baarsjesweg 224 Buurthuis De Tagerijn, Balboastraat 18 Buurtpunt Chassé, Van Kinsbergenstraat 36 Openbare bibliotheek, Mercatorplein 89

Baarsjes Berichten / NO 5 / oktober 2009

Stadsdeelraad In Stadsdeelraad De Baarsjes zijn vier partijen vertegenwoordigd. U kunt contact opnemen met: PvdA: Rik Winsemius, tel. 06 4594 4253 GroenLinks: Sven Meeder, sven.meeder@gmail.com D66: Shanta Singh, 020 623 4429, shanta@dds.nl VVD: Tamara Serno of Gertjan Neerhof, vvd@baarsjes.amsterdam.nl

17


Wie

Wat

Stadsdeelkantoor Baarsjesweg 224 Postadres: Postbus 9410 1006 AK Amsterdam Tel. 14 020 Fax. 020 616 8146 E-mail: stadsdeel@baarsjes.amsterdam.nl www.baarsjes.amsterdam.nl Openingstijden Burgerzaken en Parkeerloket maandag 9-17 uur / dinsdag 13-20 uur woensdag 9-17 uur / donderdag 13-20 uur vrijdag 9-17 uur

Waar Ouderen Consultatiebureau Hudsonhof 1-9 Open: Woensdagmorgen en vrijdagmiddag Voor ouderen vanaf 60 jaar gratis consult! Afval Voor vragen of meldingen over huis-, bedrijfs­ afval, grof en chemisch afval kunt u bellen met het stadsdeel. Buurtbemiddeling Voor gratis hulp aan bewoners om te bemiddelen bij burenconflicten. Tel. 06 4341 2244, E-mail: buurtbemiddeling@yahoo.com.

Burgerlijke stand is dagelijks open tot 16 uur. Digitaal bewonerspanel Wilt u ook bijdragen aan een leuk en levendig De Baarsjes? Meldt u dan aan bij het digitaal bewonerspanel via: www.baarsjes.amsterdam.nl/panel

het winkeltje van... Stichting Beleyes

18

Postjesweg

HANDHAVING Vragen of meldingen over verwijdering van fietswrakken, milieuregels, verkeerd aangeboden huisvuil, bel ma t/m vr tussen 12-13 uur.

Postjeskade

Sinds kort verkopen we een voorleesapparaat dat Nederlandse én Turkse teksten voorleest. Dit is goed nieuws voor Nederlanders van Turkse afkomst met een leeshandicap, die kunnen nu ook Turkse teksten lezen. De meeste hulpmiddelen worden vergoed door zorgverzekeraars. Kijk voor meer informatie eens op www.beleyes.nl of kom een keer langs in de winkel op de Hoofdweg 135.’

Wijksteunpunt Wonen Huurders kunnen hier terecht voor gratis informatie, advies en ondersteuning op het gebied van huren en wonen. Columbusplein 1-hs, 1057 TS Amsterdam Inloopspreekuur: ma 14-16 en do 19-21 uur. Tel. 020 412 1537, www.wswonen.nl. Foto: Wim salis

Hilmar: ‘Hulpmiddelen voor visueel gehandicapten zijn vooral te koop via internet, maar als je slecht ziet - of helemaal niet kunt zien - heb je daar niet veel aan. Daarom hebben we Stichting Beleyes opgericht. Klanten kunnen de hulpmiddelen hier beter bekijken en uitproberen. En omdat de werknemers zelf ook visueel gehandicapt zijn kunnen ze goed adviseren. Uit het hele land komen mensen langs, vaak maken ze er dan meteen een gezellig dagje Amsterdam van.

135

Hoofdweg

Drie slechtziende ondernemers richtten vier jaar geleden Beleyes op. In de winkel van Hilmar de Vries zijn artikelen te koop voor blinde of slechtziende mensen. In heel Europa is Beleyes de enige plek waar visueel gehandicapten langs kunnen komen voor hulpmiddelen en informatie.

Stadsdeelwerf Voor vragen of meldingen over asbest, GFT, bestrating en groen. Openingstijden: 7.30-16 uur. Tel. 14 020.

B

Baarsjes Berichten / NO 5 / oktober 2009

Dienstencentrum De Baarsjes Hulp bij het oplossen van diverse problemen mbt uw woning, belastingen, sociale uitkeringen, financiële kwesties, overlijden, scheiden, relaties, opvoeding, werkloosheid, ziekte, eenzaamheid of materiële problemen. Of voor hulp met allerlei klussen rond het huis. Bezoekadres: Baarsjesweg 224, 5e etage Telefonisch spreekuur ma t/m vr 9-17 uur Tel. 020 589 1390, e-mail: dienstencentrum-debaarsjes@raster-madi.nl www.dienstencentrum-debaarsjes.nl MERCATORPOST Zowel telefonisch als aan de balie kunt u hier terecht voor: Meldpunt Zorg & Overlast Overlast: als u (extreme) geluidsoverlast van uw buren ondervindt, Zorg: als u zich zorgen maakt over iemand in uw omgeving of een beroep wilt doen op het Maatschappelijk Steunsysteem, Huiselijk geweld: als u zelf of iemand in uw omgeving te maken hebt met huiselijk geweld. Wij helpen u op weg naar een oplossing en bekijken samen wat er gedaan kan worden. Als het nodig is, schakelen wij voor u hulp in van andere instanties. Bezoekadres: Mercatorpost, Mercatorplein 49, Amsterdam Tel. 020 589 1979, mercatorpost@baarsjes.amsterdam.nl

19


De favoriete plek van… Cosima Scheuten

In mijn pauze kan ik direct voor de deur op het houten bankje zitten en genieten van het prachtige uitzicht. Bij mooi weer wil ik weleens mijn eigen chi kung training op het plantsoen doen.

20

De sfeer is rondom het plein zo leuk en vriendelijk. Veel buren kennen elkaar, en een paar keer per jaar organiseert de buurt een feest. Met kerst staat er zelfs een grote boom die we samen optuigen!

Ook op de achterpagina? Dat kan! Heb jij een favoriete plek in De Baarsjes en wil jij daar op de foto? Stuur een e-mail naar: blad@baarsjes.amsterdam.nl en vertel waarom dat jouw favoriete plek is. Laat ook je naam, adres en telefoonnummer achter. Wie weet sta jij de volgende keer op de achterpagina!

Foto: Jessie Hillebrand

Mijn favoriete plek in De Baarsjes is het Kortenaerplein. Ik werk er als coach, masseur en geef chi kung lessen. Het is een gezellige en rustige oase in de stad. Een van de weinige plekken in het stadsdeel waar kinderen nog op gras kunnen spelen, waar geen auto’s rijden en zelfs een fontein staat. Het plein is mooi ontworpen en beschut, omgeven door nieuwbouw met erachter een van de oudste en mooiste straatjes die ik ken, de Slatuinenweg.

baarsjesberichtennr.5  

Beroemd in De Baarsjes: Hester Vlamings Open Atelier Route! No. 5/09 10 + 11 oktober

baarsjesberichtennr.5  

Beroemd in De Baarsjes: Hester Vlamings Open Atelier Route! No. 5/09 10 + 11 oktober

Advertisement