Page 1

Amsterdam.nl

Nieuwsmagazine van de Gemeente Amsterdam n jaargang 10 n november 2009 n www.amsterdam.nl

11

Mantelzorgers verdienen een bedankje p.12 4 Uw oude auto is geld waard

10 Waar gaat in 2010 het geld naartoe?

15 Aanbiedingen Stadspas


Amsterdam werkt aan de weg G

Op deze pagina vindt u informatie over werken aan de weg. Dit is geen totaaloverzicht maar een selectie van RWEG werkzaamheden op belangrijke doorgaandeTRwegen. ANSFORMATOMeer informatie vindt u op www.bereikbaar.amsterdam.nl. TASM ANST R. Kijk voor informatie over omleidingen van het openbaar vervoer op www.gvb.nl. WESTERPARK

HAARLEMMERWEG HE

HAARLEMMERWEG

DE

N ALE

R. NG SE

LSTR

BRA PA R N D TK

REM

W EG NSE-

E A‘VE

IJK TELD

H‘LEMMERMEERWSTR.

RS KA D E

AMS

EINN

G

NIN

TEL

HOBBEMAKADE

R.

G

WE KO

VIJZE

ER EV STO OO

AMS

E UD

ND

ST AD H O

EST ERL

VO

ARK ELP

BA

O

ERT

OV

NS

.

LE

N VA

SURINAMEPLEIN

OM

DE

HA

TR IXS

SE ID

AAT

JOH. HUIZINGALAAN

OU

SC

DE

AT

RA

ST

STR

POSTJESWEG

PLESMANLAAN

IJK

EG

AT

TRA

ERS

K KIN

RD

FDW

DE

BIL

HOO

JAN TOOROPSTR

.

RC CLE

RN MA

DE

J

CORN. LELYLAAN

IN

AUK NA SS .

R QST

STR.

SEN VERT AN E

SLOTERPLAS

KA

. STR

ROKIN

NG JAN VA

AAT

.

K

LSTR

RI

OËL

PR.

ND

G. R

RK AD E

HE

BUR

LENSTRAAT AN G A JAN V

RU ITE

PR

N

RWEG

EERL AAN

TLAA

AA E IJT RU

SLOT ERM

A10

ADE

LUG

DE

G. D EV

L

BUR

J TI

AD M IR

. . K A A R T: W W W. R O U T E C R A F T. C O M

1

Van Nijenrodeweg en Europaboulevard (niet op kaart)

In Stadsdeel Zuideramstel zijn delen van de Europaboulevard en de Van Nijenrodeweg in slechte staat, doordat boomwortels door de riolering zijn gegroeid, waardoor water op de rijweg blijft staan. Waternet en de gemeente werken in verschillende fasen aan het herstel hiervan. Vanaf begin november werkt de aannemer op de Van Nijenrode weg tussen de Van Leijenberghlaan en de Europaboulevard. Autoverkeer in de richting van de Europaboulevard rijdt via de Van Boshuizenstaat. Half januari zijn de werkzaamheden klaar.

2

Burgemeester De Vlugtlaan

De weg krijgt een nieuwe inrichting tussen de Slotermeerlaan en de Haarlemmerweg. Autoverkeer tussen de Haarlemmerweg en het kruispunt Slotermeerlaan/Burgemeester De Vlugtlaan rijdt in beide richtingen via de Willem Schermerhornstraat en de Burgemeester Roëllstraat. Ook voor bussen

en fietsers gelden andere routes. Half december verandert de situatie.

3

Circuit Oostoever

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer werkt aan de herinrichting van het circuit Oostoever. Doorgaand auto- en fietsverkeer op het traject Noordzijde / Oostoever rijdt via de tijdelijk aangelegde weg aan de kant van de Sloterplas. Autoverkeer vanuit de Jan Evertsenstraat in de richting van de Noordzijde rijdt via de Burgemeester van der Pollstraat.

4

Jan Evertsenstraat

Stadsdeel Slotervaart en de kabel- en leidingbeheerders werken in de Jan Evertsenstraat tussen de Staalmeesterlaan en de Orteliuskade. Autoverkeer kan in beide richtingen via de trambaan langs de werkzaamheden blijven rijden. Fietsers rijden via het fietspad aan de overzijde. In december is het werk uitgevoerd.

5

Amstelveenseweg

6

Jacob Obrechtstraat

De Amstelveenseweg wordt vernieuwd tussen de Zeilstraat en de Sophialaan. Doorgaand autoverkeer richting de Overtoom volgt een andere route via de Zeilstraat, de Haarlemmermeerstraat en het Surinameplein. Fietsers rijden via de SaxenWeimarlaan. Half november is dit gedeelte van het werk klaar.

Waternet vervangt in verschillende fasen de riolering in de Jacob Obrechtstraat tussen de Van Breestraat en de Van Eeghenstraat, inclusief de kruising met de Willemsparkweg. De aannemer begint tussen de Willemsparkweg en de Van Eeghenstraat. Doorgaand fietsverkeer van en naar het Vondelpark kan langs de werkzaamheden blijven rijden. Dit deel duurt tot ongeveer half december.

Meer informatie? Kijk iedere dag naar HET VERKEER op AT5. Bezoek ook www.bereikbaar.amsterdam.nl voor actuele verkeersinformatie.

Neem gratis een abonnement op de wekelijkse nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich aanmelden via: www.bereikbaar.amsterdam.nl


amsterdam.nl • november 2009 • 3

nieuwamsterdamsklimaat p.4 Goed nieuws voor de Amsterdamse autobezitter. Vanaf 1 oktober biedt de gemeente een aantal voordelige nieuwe regelingen aan. Tegelijk dragen de regelingen bij aan een gezonde, leefbare en bereikbare stad.

Met Stadspas over de grens p.15 Iedereen met een Stadspas kan gratis naar het IDFA, of naar ‘made in Britain’ in het Tassenmuseum. Verder de virtuele grens over? Maak gebruik van de jubileumactie 20 jaar Stadspas: gratis Wereldagenda en prijsvraag met kans op een wereldreis in Amsterdam!

Begroting 2010 p.10

Foto: CĂŠcile Obertop

Amsterdam geeft in 2010 â‚Ź 5,6 miljard uit. De belangrijkste uitgaven gaan naar nieuw beleid: er is â‚Ź 20,2 miljoen structureel beschikbaar en â‚Ź 128,5 miljoen incidenteel. Waar gaat het geld naartoe?

8 Dag van de dialoog n 12 Mantelzorgers verdienen een bedankje n 19 Ring A10 fileproof n 20 Bewoners in de hoofdrol bij wijkaanpak n 22 Betere buren n 24 Nieuws van DWI n 28 Werken in Westpoort n 31 Nieuws voor jongeren met een XXXS-kaart n

Colofon Jaargang 10, nummer 11, november 2009 • Amsterdam.nl is een uitgave van de directie Communicatie, afdeling Media en Concerncommunicatie • Amstel 1 • Postbus 202 • 1000 AE Amsterdam. • E-mail: magazine@amsterdam.nl. • Internet: www.amsterdam.nl • Telefoon: 14 020 • Hoofdredactie: Mark Plekker • Redactie: Edwin van Eis • Redactioneel coÜrdinator: Djoe Lan Tan • Aan dit nummer werkten mee: Chris Bos, Willemijn van der Kolk, Mario Verhoeven (Movement), Jos Sinnema. • Vormgeving: Wonderworks, Haarlem • Druk: Dijkman Offset (Diemen) • Productie: Movement (Amsterdam) • Verspreiding: TNT Post • In nieuwsmagazine Amsterdam.nl staan voorlichtingsartikelen en publiekscampagnes van gemeente Amsterdam. Daarnaast kunnen in het magazine advertenties opgenomen zijn van niet aan de gemeente gelieerde partijen. Aan de inhoud van het magazine kunnen geen rechten worden ontleend • Coverbeeld: Malou van Breevoort voor Bureau mr Cooper. • Amsterdam.nl 12 van december wordt van 24 t/m 27 november huis-aan-huis verspreid door TNT. • Klachten over de bezorging? Bel Antwoord op tel. 14 020 • Advertentieverkoop: Adformix BV • Tel. 0888 777 888 • Peter Hazenberg en Hanneke Toorenent • amsterdam@adformix.com • www.adformix.com

Dit product is gedrukt op FSC-papier.

$

 !  " # !"!#! 

    ### %    # !

Vragen over Stadspas(aanbiedingen)? Bel ma t/m vr 10.00-12.00 uur: tel. 020 552 3810, www.stadspas.nl


4 • amsterdam.nl • november 2009

Een schone en leefbare stad - nu en in de toekomst - dat willen we allemaal. Amsterdam werkt daarom hard aan een Nieuw Amsterdams Klimaat met gezonde lucht en een beter klimaat.

In 2025 moet de CO2-uitstoot in Amsterdam met 40% zijn verminderd ten opzichte van 1990. Daarnaast moet Amsterdam voldoen aan de wettelijke normen voor de luchtkwaliteit.

Dat betekent dat we op grote schaal moeten overschakelen op duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en elektrisch vervoer. www.nieuwamsterdamsklimaat.nl

nieuwamsterdamsklimaat Goed nieuws voor de Amsterdamse autobezitter. Vanaf 1 oktober biedt de gemeente een aantal voordelige nieuwe regelingen aan. Tegelijk dragen de regelingen bij aan een gezonde, leefbare en bereikbare stad. Op deze pagina’s leest u meer over deze regelingen, ze zijn overigens niet verplicht.

De drie nieuwe regelingen op een rij: n De 

nationale en Amsterdamse sloopregeling. Bij deze regeling wordt de auto ingeruild bij een erkend autobedrijf voor een nieuwere, schonere auto. De slooppremie wordt in mindering gebracht op het aankoopbedrag, bovenop de nationale slooppremie.

 e regelingen voor autodelen en D openbaar vervoer. Als Amsterdammers hun parkeervergunning inleveren, krijgen ze een gratis OV-abonnement voor drie maanden en een autodeelvoucher van € 300.

Foto: iStock

n De auto de deur uit-premie. Voor Amsterdammers die geen auto meer willen en hun oude auto laten slopen. Hiervoor kunnen zij een premie krijgen. Voorwaarde is dat ze hun parkeervergunning inleveren. n

De nationale en Amsterdamse sloopregeling De nationale sloopregeling is ingegaan op 29 mei 2009. Deze regeling biedt een slooppremie voor oude auto’s. Voorwaarde is dat de oude auto wordt ingeleverd en een ‘jongere’ auto wordt gekocht. Jongere, modernere auto’s zijn minder belastend voor het milieu. Amsterdam heeft daarnaast vanaf 1 oktober 2009 een eigen regeling:

Overzicht slooppremies

Nationale Amsterdamse sloopregeling sloopregeling Categorie 1 - personen- en bestelauto’s € 750 € 500 benzine/lpg en van BJ* t/m 1989 € 250 Categorie 2 - personen-/bestelauto’s € 1.000 benzine/lpg en van BJ* 1990 t/m 1995 € 750 Categorie 3 - bestelauto’s diesel met € 1.000 een bruto voertuiggewicht <1800kg en van BJ* t/m 1999 Categorie 4 - bestelauto’s diesel met € 1.750 € 1.000 een bruto voertuiggewicht ≥1800kg en van BJ* t/m 1999 € 500 Categorie 5 - personenauto’s diesel € 1.000 en van BJ* t/m 1999 * met BJ (bouwjaar) wordt bedoeld: datum eerste toelating

Totaal € 1.250 € 1.250 € 1.750

€ 2.750

€ 1.500


amsterdam.nl • november 2009 • 5

de Amsterdamse sloopregeling. Amsterdammers kunnen vanaf 1 oktober bovenop de nationale slooppremie een extra bedrag van de gemeente Amsterdam krijgen. De regeling duurt uiterlijk tot eind 2010, maar stopt eerder wanneer het geld op is.

Hoeveel slooppremie is er? In de tabel op de linkerpagina staan de premies.

De regeling stelt voorwaarden aan de oude en aan de jongere auto. Kijk voor de voorwaarden op www.nieuwamsterdamsklimaat.nl. Ook kan de autohandelaar hierbij helpen. Let op: de APK van de oude auto moet nog drie maanden geldig zijn als een jongere auto wordt aangeschaft.

Foto: UNCOATED

Alleen RDW-erkende autobedrijven handelen de aanvragen voor de nationale en Amsterdamse slooppremie af. Amsterdammers kunnen met hun oude auto naar het autobedrijf van hun keuze gaan, de oude auto inleveren en in plaats daarvan een jongere auto kopen. De slooppremie wordt direct afgetrokken van het totale aankoopbedrag. Men krijgt de slooppremie dus als een soort ‘korting’ op de nieuwe auto. Hier staan ook alle voorwaarden. Let op: de APK moet nog drie maanden geldig zijn als de auto wordt ingeleverd.

De autobezitter levert de auto in bij een erkend sloopbedrijf. Van dit bedrijf krijgt hij een vrijwaringbewijs. Dit is nodig voor de subsidieaanvraag. De auto de deur De auto de deur uit-premie uit-premie kan worden aangevraagd met Deze regeling is bedoeld voor Amsterhet formulier op www.nieuwamsterdamsdammers die hun auto wegdoen en géén klimaat.nl. Nadat de aanvraag is gedaan, vervangende auto willen kopen. Zij ontvangt de aanvrager binnen acht weken krijgen een premie van de gemeente een beslissing. Daarna wordt de eventuele Amsterdam als ze hun oude auto bij een premie binnen twee weken op de ARN-erkend sloopbedrijf laat slopen. betreffende bankrekening bijgeschreven. Voorwaarde is dat mensen hun parkeervergunning, als ze die hebben, inleveren. Autodelen en openbaar vervoer In ruil hiervoor krijgen ze een autodeelte- Voor mensen die hun parkeervergunning inleveren, kent Amsterdam twee goed van € 300 en een gratis OVregelingen: een regeling voor autodelen abonnement voor drie maanden ter én een regeling voor openbaar vervoer. waarde van € 300 terug. Mensen die van beide regelingen In onderstaande tabel staan de auto gebruik maken, hebben een voordeel ter de deur uit-premies. waarde van maar liefst € 600.

Hoe kunt u de premie krijgen?

De auto de deur uit-premie wordt rechtstreeks aan Amsterdammers zelf uitgekeerd. Wat moet u doen? Controleer eerst of de auto aan alle voorwaarden voldoet. Dat kan eenvoudig met de kentekenchecker op www.nieuwamsterdamsklimaat.nl.

Bij autodelen kunnen mensen op elk moment gebruikmaken van een auto zonder dat ze zelf een auto bezitten. De deelauto heeft een vaste parkeerplaats dus is er nooit een parkeerprobleem. De gebruiker kan de auto 24 uur per dag reserveren, zelfs tot een kwartier voor vertrek. In Amsterdam zijn al ruim 900 deelauto’s. En het worden er steeds meer. Ook het huren van een auto kan in Amsterdam heel goed. Mensen die minder dan 10.000 kilometer per jaar rijden zijn vaak voordeliger uit als ze een autodeelabonnement nemen en daarnaast voor een lange rit, een weekend of een vakantie een auto huren. Iemand die alleen in een deelauto of huurauto rijdt, maakt bewuster gebruik van de auto. Autodelers dragen op deze manier bij aan de verbetering van de bereikbaarheid en de luchtkwaliteit.

Autodelen

Openbaar vervoer

Tot eind 2009 kunnen mensen, tegen inlevering van hun parkeervergunning, een autodeelvoucher ter waarde van € 300 ontvangen. Deze voucher is te besteden bij een van de autodeelbe‑ drijven in de stad.

Mensen kunnen ook in ruil voor hun parkeervergunning, bovenop de autodeelvoucher, een gratis OV-abonnement ter waarde van € 300 aanvragen. Hiermee kan drie maanden gratis worden gereisd met het openbaar vervoer in de stad.

Auto de deur uit-premie Personenauto, benzine/lpg, bouwjaar t/m 1989 Personenauto, diesel, bouwjaar t/m 1995

Premie € 500 € 1.000

Bij inlevering van de parkeervergunning ontvangen aanvragers een ‘driesterrenabonnement’ van het GVB. Het abon-


6 • amsterdam.nl • november 2009

Hans Gerson demonteert eerste auto voor Amsterdamse sloopregeling

nement is geldig voor reizen in maximaal drie aansluitende zones, waarvan één de centrumzone is. Mensen kunnen zelf kiezen welke aansluitende zones het best bij ze passen. Dit abonnement is geldig voor diensten van het GVB, Arriva, Connexxion en NS. Er kan dus binnen heel Amsterdam mee gereisd worden. Na de drie maanden ontvangt de aanvrager die in aanmerking komt van het GVB een vervolgaanbod met een korting van 15% op een OV-jaarabonnement.

Autodeelregeling en OV-abonnement aanvragen? Mensen die gebruik willen maken van deze regelingen kunnen terecht bij een loket van de Dienst Stadstoezicht (DST) of PCH Parkeerservices (PCH), in het stadsdeel waar de parkeervergunning geldig is. Bij het inleveren van de parkeervergunning kan worden aangegeven of er interesse is in één of beide regelingen.

 erst moet het aanvraagformulier voor E het OV-abonnement worden ingevuld. Daarna gaat de aanvrager met het formulier naar het GVB om het product op de OV-chipkaart te laden. n De autodeelvoucher kan worden ingeleverd bij een van de autodeelorganisaties in Amsterdam. n

Proefperiode De regelingen voor autodelen en openbaar vervoer kunnen risicoloos worden uitgeprobeerd. Bevalt het niet, dan kunnen mensen na een half jaar de parkeervergunning weer terugkrijgen, zonder op de wachtlijst voor parkeervergunningen te komen. Hiervoor geldt één voorwaarde: men moet een half jaar lang een abonnement op autodelen hebben gehad, óf het gratis drie maanden OV-abonnement met nog eens drie maanden hebben verlengd. Na twee jaar verloopt deze zogenaamde “spijtoptantenregeling”.

Bent u geïnteresseerd in de regelingen? Op www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/ sloopregeling vindt u meer informatie. Op de website staan ook de meest gestelde vragen en antwoorden.


amsterdam.nl • november 2009 • 7

nieuwamsterdamsklimaatnieuws Duurzaamheid speelt landelijk een steeds grotere rol. Een van de maatregelen die vanuit de overheid werd genomen is het verbod op gloeilampen. Nuon helpt Amsterdammers hierbij een handje. En om het appartementeigenaren makkelijker te maken hun eigen huis te verduurzamen, organiseerde VvE Belang een gratis informatiedag in de RAI.

Enthousiaste reacties bij VvE Belang Als woningeigenaar kun je snel beslissingen nemen over het verduurzamen van je huis. Heel anders is dat voor bewoners van een appartement, want beslissingen moeten worden goedgekeurd door alle leden van de vereniging van eigenaren (VVE). Reden voor VvE Belang, Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren om onlangs een informatiedag in de RAI te organiseren.

Amsterdam gloeilampvrij Om Amsterdammers te helpen de stad gloeilampvrij te maken bedacht Nuon een sympathieke actie. Inwoners kunnen gedurende de eerste twee weken van november hun gloeilamp inruilen bij de Nuon Energiewinkel. Iedereen krijgt er een gratis spaarlamp mee, en kan met korting meerdere lampen mee naar huis nemen. Als Amsterdam landelijk de meeste gloeilampen inzamelt, krijgt de gemeente van Nuon 50 energieboxen. Het pakket bevat, naast spaarlampen uiteraard, allerlei producten om energie in huis te besparen, zoals een waterbespaarder en standbykiller. De boxen kan Amsterdam vervolgens cadeau doen aan de inwoners. Wilt u ook zo’n energiebox? Lever dan in ieder geval begin november uw gloeilampen in bij Nuon. De resultaten van de actie worden bekendgemaakt op www.nieuwamsterdamsklimaat.nl.   De gloeilamp inruilweken zijn van 31 oktober tot 14 november. Kijk op www.nuon.nl voor meer informatie.

Fred Schuurs, directeur van VvE Belang: “Het is erg jammer als enthousiaste bewoners hun appartement niet kunnen verduurzamen door tussenkomst van de VVE. Doel van onze bijeenkomsten was dan ook te laten zien hoe je het aanpakt. We hebben een 10-stappenplan ontwikkeld om het proces dat je met z’n allen moet doorlopen weer te geven. Het begint allemaal met de intentie om in het gebouw energie te besparen en te bekijken wat precies de mogelijkheden zijn.” De andere stappen omvatten onder

andere draagvlak creëren en financiering. Schuurs: “Het kostenaspect is wellicht het belangrijkste. Op onze website www.energievve.nl hebben we een rekenvoorbeeld gemaakt van een appartementencomplex. Je ziet dat investeren in energiebesparing een rendement geeft van zo’n 2 tot 3 keer de rente op een spaarrekening. Goede reden dus om te investeren.” Een tweede reden om te verduurzamen is wooncomfort: een goed geïsoleerd appartement met bijvoorbeeld dubbel glas, tochtstrips en vloerisolatie woont prettiger. Daarnaast verhoog je ermee de waarde van je huis. “Goed als je het ooit weer gaat verkopen. En je werkt natuurlijk mee aan een beter milieu. We kregen veel goede reacties. Mensen willen echt aan de slag en gelukkig zijn er subsidies. Die subsidies zijn overigens niet oneindig.” Wethouder Marijke Vos was ook aanwezig: “Ze nodigde me uit om een VVE-subsidieregeling op te zetten voor Amsterdam. Hopelijk komt die er snel!”


8 • amsterdam.nl • november 2009

Dag van de Dialoog De Dag van de Dialoog wordt dit jaar op 5 november georganiseerd. Door de hele stad staan dialoogtafels waaraan Amsterdammers met elkaar praten en ervaringen uitwisselen. Het thema van deze 7e editie in Amsterdam: dialoog digitaal.

De zin en onzin van nieuwe media

Digibeten en digijunks

We mailen, bellen, sms’en, bloggen, podcasten, linken, Googlen en Twitteren. Althans, velen van ons zijn zakelijk of privé, onbewust of bewust, digitaal actief en onderzoeken de mogelijkheden van nieuwe media zoals Hyves, MSN, Youtube en Web2.0.

Deze en andere vragen onderzoeken we aan de dialoogtafels op de 7e Dag van de Dialoog in Amsterdam. De Stichting Amsterdam Dialoog nodigt alle digibeten en digijunks uit om mee te praten over ‘Dialoog Digitaal’. Door de hele stad staan dialoogtafels waaraan samen met andere Amsterdammers over de nut en noodzaak van nieuwe media wordt gesproken. De Dag van de Dialoog in Amsterdam is op 5 november, tijdens de Nationale Week van de Dialoog.

Maar wat voegen deze nieuwe communicatievormen toe aan onze samenleving? Creëert het nieuwe ontmoetingen en contact of zorgt het juist voor uitsluiting van groepen in onze samenleving? En wat mis je als je (nog) niet meedoet? Is het een gemak of een verplichting, is het een schending van privacy of biedt het juist transparantie?

Aanmelden kan via www.amsterdamdialoog.nl en als je nog vragen hebt, neem dan contact op met Zuhal Elmas of Saner Korkmaz, tel. 020 670 7700 of info@amsterdamdialoog.nl.

Online meedoen Je kunt vanaf nu meepraten via de digitale fora: www.amsterdamdialoog.hyves.nl Of twitter mee: volg het via A_damdialoog.

Doe mee!

Platform Amsterdam Dialoog

Alle Amsterdammers zijn de afgelopen tijd opgeroepen om zelf een dialoogtafel te organiseren. Je kiest een geschikte plek, nodigt 6 tot 8 mensen uit en zorgt dat er een gespreksleider is die de dialoogtraining heeft gevolgd. De termijn voor aanmelden als organisator is verlopen, maar aanmelden als deelnemer kan nog! Wees er wel snel bij, het kan nog tot maandag 2 november.

De Dag van de Dialoog is een initiatief van het Platform Amsterdam Dialoog, dat bestaat uit bedrijven, maatschappelijke organisaties, de gemeente Amsterdam, Politie Amsterdam Amstelland en scholen die samenwerken aan de binding in de stad. Meer informatie over de Dag van de Dialoog is te vinden via www.amsterdamdialoog.nl

Amsterdam Dialoog Digitaal is een van de vele dialooginitiatieven die in de Nationale week van de Dialoog van 2-8 november wordt georganiseerd. De Dag van de Dialoog is in 2001 voor het eerst in Rotterdam gehouden en vindt sinds 2004 ook jaarlijks in Amsterdam plaats. Tijdens de Nationale week van de Dialoog doen zo’n 50 steden mee. De Nationale Week van de Dialoog is een initiatief van Artikel 1 en Nieuwe Maan en wordt landelijk ondersteund door Albert Heijn, Nederlandse Rode Kruis, Ymere, Oranje Fonds, COC Nederland, Brahma Kumaris en Rabobank. Voor meer informatie over Nederland in Dialoog zie www.nederlandindialoog.nl


amsterdam.nl • november 2009 • 9

Ook de politie organiseert dialoogtafels. Dialoog met het publiek is voor de politie onontbeerlijk om hun werk goed te kunnen doen. Digitale communicatie is daarbij steeds belangrijker. “De animo voor de dialoogtafels is groot onder medewerkers en directie van de ongeveer 2500 bedrijven die in ons gebied zitten. We hebben tegen de vijftig mensen benaderd en hebben vier tafels met ieder zo’n acht à negen deelnemers. Ook gebruikers van onder andere Ruigoord doen mee. Zij hebben weer een heel andere kijk op het gebied dan mensen die hier werken”, zegt Hans van Rooijen, buurtregisseur werkzaam bij het politieteam Havens in het tweede district. Dit politieteam bestaat uit zo’n 35 mensen die over een groot gebied met vooral bedrijven en havens waken. Team Havens verzorgt de politiezorg in heel Westpoort. Tijdens de dialoogtafel van vorig jaar kwam dan ook de vraag: “Waarom Team Havens en geen Team Westpoort?”

Westpoort Hans van Rooijen coördineert net als in 2008 namens de politie de dialoogtafels in Westpoort, waar zijn team de politiezorg verleent. Van Rooijen: “Het is goed dat de politie zich laat zien, de contacten actueel houdt. En, we krijgen hier ook contact met mensen die we anders niet zien.”

Vier dialoogtafels zijn er georganiseerd voor 5 november. Twee tafels tijdens een vaarronde op de rondvaartboot van het Havenbedrijf en twee bij het maandblad Elsevier. Verder schuift de politie onder andere in Westpoort aan bij een door Nieuwe Maan, Adviseurs Maatschappelijke Vernieuwing, georganiseerde dialoogtafel. Op de boot praat de wijkteam chef met directieleden van risicobedrijven en de buurtregisseur met een aantal vertegenwoordigers van bedrijven. Bij Elsevier schuift een politievoorlichter aan bij mensen van het maandblad, het Mediacollege en

anderen om te praten over digitale media. Verder praat de recherche van het team met een aantal bedrijven waarmee ze dit jaar contact hebben gehad.

Veiligheid Het onderwerp van de Dag van de dialoog is dit jaar digitalisering. “De politie is gericht op veiligheid. Daarbij is dialoog onontbeerlijk; de veiligheid bewaken en vergroten doe je met z’n allen. Daarom hebben wij altijd al zoveel mogelijk contact met bedrijven en particulieren in ons gebied. Sinds vorig jaar doen we dat onder andere met een digitale nieuwsbrief. Verder kan het publiek ook op postcode per e-mail meldingen krijgen van risico’s of andere bijzonderheden in hun buurt. Opgeven kan via www.buurtalert.nl trouwens. We willen altijd graag de ervaringen van mensen horen. Elke mogelijkheid tot dialoog grijpen wij aan. Dit jaar zijn we met name benieuwd naar terugkoppeling over of we op de goede weg zijn met de digitalisering. Vorig jaar hebben we in ieder geval veel bruikbare opmerkingen gekregen aan de dialoogtafel.”

Uitnodiging Doe mee aan de Amsterdamse Dag van de Dialoog op 5 november Thema: Dialoog Digitaal.


10 • amsterdam.nl • november 2009

Begroting 2010 Amsterdam geeft in 2010 € 5,6 miljard uit. De belangrijkste uitgaven gaan naar nieuw beleid; er is € 20,2 miljoen structureel beschikbaar en € 128,5 miljoen incidenteel. Waar gaat het geld naartoe? En wat merkt Amsterdam van de crisis? Duurzaamheid

Foto: Cécile Obertop

De nadrukkelijke keuze van dit college voor duurzaamheid komt niet in gevaar. Ook omdat hiervan een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid uit gaat. Daarom blijven voor duurzaamheid en klimaat de voorgestelde investeringen overeind en zijn mogelijkheden gevonden voor specifieke projecten als het investeren in energiebesparingen in de bestaande woningvoorraad van € 1,5 miljoen en verbeteren van het binnenklimaat in scholen van € 3,4 miljoen.

Armoedebestrijding Voor armoedebestrijding is juist in deze tijd veel extra geld vrijgemaakt: € 16 miljoen. Daarmee komt het totale bedrag dat voor armoedebestrijding beschikbaar is op € 63,7 miljoen. Schuldhulpverlening voor jeugd en activering om mensen niet blijvend in armoedesituaties te laten terechtkomen, krijgen daarbij prioriteit.

Veiligheid Voor veiligheid komt er minder geld uit Den Haag. Het college heeft extra geld uitgetrokken om door te gaan met het bestrijden van criminaliteit en overlast. Er komt € 1 miljoen extra om de misstanden in de taxibranche te bestrijden. Het schoonvegen van de Wallen gaat door. Het college stelt grenzen: geen geduld voor misdadigers die de samenleving ontwrichten. In totaal wordt voor € 30 miljoen in veiligheid geïnvesteerd.

Als de zon schijnt, gaat de bloem draaien

Jeugd Amsterdam blijft investeren in de toekomst van kinderen, onder andere via programma’s als Kinderen Eerst. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren geeft Amsterdam in 2010 € 3,5 miljoen uit. In totaal investeert Amsterdam voor € 25 miljoen in Jeugd. Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen bij Bureau Jeugdzorg trekt Amsterdam € 1 miljoen uit om te zorgen dat kinderen sneller geholpen kunnen worden.

Werk en inkomen Om Amsterdammers aan de slag te houden, worden maatregelen genomen om de arbeidsmarkt en het onderwijs te stimuleren. Daarom komt er € 10,7 miljoen extra budget

beschikbaar voor re-integratie. Ook komt er € 2 miljoen extra beschikbaar voor werkgevers om 1.500 Amsterdammers die door de crisis niet snel aan het werk kunnen actief te houden in de non-profit sector met een stagevergoeding.

Evenementen Amsterdam wil veilig en gastvrij blijven voor bewoners en bezoekers. Het college heeft op diverse plekken geld vrijgemaakt voor evenementen als Sail, de start van de Giro en Koninginnedag. Niet alleen omdat evenementen bij de stad horen, maar ook omdat ze een belangrijke aanjagende functie kunnen hebben. Op het terrein van sport blijft aandacht voor de Olympische ambitie. Voor grote evenementen in de stad is totaal € 1,4 miljoen beschikbaar.


amsterdam.nl • november 2009 • 11

Economische crisis Volgend jaar begint de gemeente de gevolgen van de crisis al langzaam te merken. Er is dan € 37 miljoen minder te besteden dan het college eind juni bij de voorjaarsnota dacht. Dit komt omdat meer mensen een uitkering hebben aangevraagd en er minder wordt verdiend aan toeristenbelasting en erfpacht. Ook teruglopende dividenduitkeringen van bijvoorbeeld Schiphol en tegenvallende opbrengsten van het Afval Energie Bedrijf zorgen voor minder geld. De gemeentebegroting bedraagt in totaal € 5,6 miljard. Een groot deel komt van het Rijk. Ook het Rijk bereidt flinke bezuinigingen voor. Amsterdam kan dus ook minder geld uit Den Haag verwachten.

Na 2010 In maart 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en treedt er een nieuw college aan. Wethouders Asscher en Van Poelgeest ontwikkelen voorstellen om de stad de komende jaren financieel gezond te houden. Daarbij valt te denken aan bezuinigingen en het verhogen van belastingen. De voorstellen moeten er begin volgend jaar zijn.

De volledige Begroting 2010 kunt u downloaden op: www.amsterdam.nl. Ga naar Foto: Edwin van Eis

Gemeente > volg het beleid > veel gebruikt > financiën. Tallship vaart Amsterdam binnen

Hoe wordt de begroting vastgesteld? Op 7 oktober 2009 vond de Staat van de Stad plaats. Tijdens deze bijzondere raadsvergadering stond Burgemeester Cohen stil bij de huidige staat van de stad. Wethouder Asscher sprak hierna over de inhoud van de Begroting 2010 en overhandigde deze daarna aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Hierna kregen de fractievoorzitters de gelegenheid te reageren. Op 28 en 29 oktober vonden de financiële beschouwingen plaatst. De begroting werd toen ook door de gemeenteraad officieel vastgesteld. In de commissievergaderingen van november en december overleggen de raadsleden met de wethouders over specifieke onderwerpen. U kunt inspreken tijdens deze vergaderingen. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.amsterdam.nl > gemeente > gemeenteraad. Op 16 en 17 december vinden de slotbeschouwingen plaats waarna de 1e Begrotingswijziging volgt. Ook deze vergadering kunt u bijwonen (er is geen inspreekmogelijkheid).


12 â&#x20AC;˘ amsterdam.nl â&#x20AC;˘ november 2009

Mantelzorgers verdienen een bedankje Zorgt u langdurig voor een familielid, vriend of buurvrouw die chronisch ziek of hulpbehoevend is? Dan bent u een mantelzorger en zet de gemeente Amsterdam u graag in het zonnetje. Vraag het bedankje aan en ontvang een bioscoopbon of bloemenbon. U verdient een bedankje Als mantelzorger staat u altijd voor een ander klaar, maar wanneer hebt u voor het laatst wat leuks gedaan? De gemeente Amsterdam wil u bedanken voor uw belangeloze inzet. Daarom geeft de gemeente u een bioscoopbon of een bloemenbon cadeau. Verwen uzelf met een avondje naar de film of een mooi boeket om uw huis mee op te vrolijken. De keuze is aan u.

Mantelzorger? En hoe gaat het nu met u? Als mantelzorger zorgt u altijd voor een ander. Maar wat doet u als u zelf een hulpvraag heeft? Ga voor informatie en advies naar het Loket Zorg en Samenleven bij u in de buurt. Daar kunt u ook een adviesgesprek aanvragen als u hulp nodig heeft bij ingewikkelde zaken zoals wet en regelgeving. Een loketadviseur helpt u verder en verwijst u als het nodig is door naar een maatschappelijk werker, een zorginstelling of een andere instantie.

Meer informatie Wilt u meer informatie over mantelzorg of wilt u het bedankje aanvragen? Ga dan naar www.mantelzorg.amsterdam.nl of vul onderstaand aanvraagformulier in en verstuur deze naar Dienst Zorg en Samenleven.

Amsterdan laat haar mantelzorgers niet in de kou staan


amsterdam.nl • november 2009 • 13

Amsterdam heeft 25 Loketten Zorg en Samenleven. Hier kunt u terecht met al uw vragen over wonen, zorg en welzijn. Kijk voor een loket bij u in de buurt op www.zorgensamenleven.amsterdam.nl.

Waar komt mantelzorg vandaan? Lang geleden was er een Romeins officier die Martinus heette. Op een koude winteravond was hij met zijn vrienden op weg naar Amiens. Zij reden te paard. Bij de stadspoort kwamen zij een in lompen gehulde bedelaar tegen die beefde van de kou. Martinus had geen geld bij zich, maar hij sneed met zijn zwaard zijn mantel in tweeën. Hij gaf de helft aan de bedelaar, zonder zich iets aan te trekken van het gelach van zijn vrienden. En zo is het woord mantelzorg ontstaan.

✂ Vraag het bedankje aan! U bent een mantelzorger en woont in Amsterdam of kent een mantelzorger die in Amsterdam woont. Vraag dan het bedankje aan. Vul hieronder uw gegevens in. Vraagt u het bedankje voor iemand anders aan? Vul dan de gegevens in van de persoon voor wie u het bedankje aanvraagt. Naam Email Adres Postcode Woonplaats Keuze bedankje Bioscoopbon Bloemenbon

Ik word in de toekomst graag op de hoogte gehouden van informatie over mantelzorg

ja nee

Stuur de volledig ingevulde bon (postzegel niet nodig) in een envelop naar: Dienst Zorg en Samenleven T.a.v. afdeling communicatie Antwoordnummer 119 1100 WC Amsterdam Zuidoost


14 • amsterdam.nl • november 2009

wie wat waar Stadsdelen

Amsterdam-Noord Buikslotermeerplein 2000 tel. 14 020 www.noord.amsterdam.nl

Bos en Lommer Bos en Lommerplein 250 tel. 14 020 www.bosenlommer.amsterdam.nl

Centrum Amstel 1, tel. 14 020 www.centrum.amsterdam.nl

De Baarsjes Baarsjesweg 224 tel. 14 020 www.baarsjes.amsterdam.nl

Geuzenveld-Slotermeer Plein ’40-’45 nr. 1 tel. 14 020 www.geuzenveld.amsterdam.nl

Oost-Watergraafsmeer Oranje-Vrijstaatplein 2 tel. 14 020 www.oost-watergraafsmeer.nl

Osdorp Osdorpplein 1000 tel. 020 518 0800 www.osdorp.amsterdam.nl

Oud-West Kwakersstraat 3 tel. 020 252 3511 www.oudwest.amsterdam.nl

Oud-Zuid Karel du Jardinstraat 65 en Koninginneweg 1 tel. 14 020 www.oudzuid.amsterdam.nl

Slotervaart Pieter Calandlaan 1 tel. 14 020 www.slotervaart.amsterdam.nl

Westerpark Haarlemmerweg 8-10 tel. 020 581 0311 www.westerpark.amsterdam.nl

Zeeburg Cruquiusweg 5 tel. 020 608 0711 www.zeeburg.nl

Zuideramstel

Dienst Persoons- en Geo-informatie Stadhouderskade 85 tel. 14 020 www.dpg.amsterdam.nl

President Kennedyplantsoen 1-3 tel. 14 020 www.zuideramstel.amsterdam.nl

Informatiecentrum De Zuiderkerk voor Ruimte, Bouwen, Wonen

Zuidoost

Zuiderkerkhof 72 tel. 14 020 www.zuiderkerk.amsterdam.nl

Anton de Komplein 150 tel. 020 252 5000 www.zuidoost.amsterdam.nl

Verkeer en Vervoer Binnenwaterbeheer Amsterdam

De Ruijterkade 6 tel. 14 020 www.bba.amsterdam.nl

Bureau Stadsregie Nieuwe Uilenburgerstraat 59 tel. 020 556 5358 www.werkaandeweg. amster­­­dam.nl

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Nieuwe Vaart 5-9 tel. 14 020 www.ivv.amsterdam.nl

Werk

Dienst Werk en Inkomen Weesperstraat 113 tel. 020 346 3636 www.dwi.amsterdam.nl Werkpleinen - Noord: Klaprozenweg 91 - Centrum/Oost: Weesperstraat 117 - Zuid/Oud-West: Cornelis Troostplein 23 2e Hugo de Grootstraat 45b Banstraat 5 - Zuidoost: Flierbosdreef 2-12 -W  est: Jan van Galenstraat 323

Wonen

Dienst Wonen Jodenbreestraat 25 tel. 14 020 www.wonen.amsterdam.nl

Waternet Korte Ouderkerkerdijk 7 tel. 0900 9394 (lokaal tarief) www.waternet.nl

Dienst Milieu en Bouwtoezicht tel. 14 020 www.dmb.amsterdam.nl

Bel voor vragen aan de gemeente 14 020 of ga naar www.amsterdam.nl/antwoord

Stadsbank van Lening Oudezijds Voorburgwal 300 tel. 14 020 www.sbl.nl

Economische Zaken Weesperstraat 89 tel. 14 020 www.ez.amsterdam.nl

Zorg en welzijn

Dienst Zorg en Samenleven Weesperstraat 105A tel. 14 020 www.zorgensamenleven. amsterdam.nl

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Weesperstraat 101 tel. 14 020 www.dmo.amsterdam.nl

Geneeskundige en Gezondheidsdienst

Amsterdam.nl

Servicenummer: 0900 8011 www.gvb.nl

Daniël Goedkoopstraat 7-9 tel. 14 020 www.stadstoezicht.amsterdam.nl

Bijlmerplein 395 tel. 14 020 www.gemeentebelastingen. amsterdam.nl

Adverteren in

GVB

Stadstoezicht

Dienst Belastingen

Nieuwe Achtergracht 100 tel. 14 020 www.gezond.amsterdam.nl

Haven Amsterdam De Ruijterkade 7 tel. 020 523 4500 www.portofamsterdam.nl

Geld

Nieuwsmagazine van de Gemeente Amsterdam

Oplage 325.000 exemplaren, frequentie 12 x per jaar, verspreiding gratis h-a-h via TNT post

Uitgever

Gemeente Amsterdam • www.amsterdam.nl

Advertentieverkoop Adformix BV Robijnstraat 96 1812 RB Alkmaar Tel. 0888 777 888 Fax 0888 777 800 • amsterdam@adformix.com • www.adformix.com

Redactionele formule

Het informeren van de inwoners en ondernemers in Amsterdam over het wel en wee van hun stad en gemeente. Zowel in algemene zin als over speciale regelgeving.

Voor wie

Alle inwoners en ondernemers in de gemeente Amsterdam.

Verspreiding

h-a-h verspreiding (TNT post), en kan ook afgehaald worden bij de stadsdeelkantoren.


k zie Mu Afran

IdeeNieuws

Paleis op de Dam

november

Maak kans op Stadspas 20 jaar! een Wereldreis in Amsterdam! Stadspas bestaat 20 jaar. Dat gaan we vieren, samen met u! Elke maand vindt u op deze plek een extra aantrekkelijke aanbieding.

Gratis Wereldagenda van Amsterdam 2010! Omdat Stadspas 20 jaar bestaat mogen we reisjes weggeven! Er zijn wereldreizen door China, Suriname en de Oriënt. U wordt steeds ergens in Amsterdam met een drankje ontvangen en bezoekt bijvoorbeeld een winkel of werkplaats, doet een workshop, komt bij iemand thuis en krijgt een rondleiding bij een tempel of moskee. Ten slotte krijgt iedereen souvenirs mee naar huis. Wilt u ook op reis in eigen stad? Beantwoord dan de volgende vraag: Hoeveel nationaliteiten telt Amsterdam? Schrijf het goede antwoord op een briefkaart en stuur die vóór 15 november naar Stadspas, Antwoordnummer 10202, 1000 PA Amsterdam of mail naar stadspas@stadspas.nl. Vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer en Stadspasnummer te vermelden. Onder de goede inzendingen verloot Wereldreis in Amsterdam 5 x 2 reizen! Meer info: www.wereldreisinamsterdam.nl.

Wegens groot succes in de herhaling: de Wereldagenda! Deze prachtige agenda geeft een overzicht van de belangrijkste feestdagen, festivals, markten, winkels en restaurants in de stad. Er is elke dag wat te beleven in Amsterdam: van Sail tot strandfeesten en van Kwakoe tot het Open Roots Festival. Natuurlijk mét een handig agendagedeelte met twee pagina’s per week en een Amsterdamse adressenlijst. Verder komen Amsterdammers aan het woord: van burgemeester Job Cohen tot stadsdichter Moustafa Stitou. Deze kleurrijke agenda is met uw november- of decemberbon gratis af te halen bij álle Openbare Bibliotheken van Amsterdam. Voor uzelf of als origineel Sinterklaas- of kerst­cadeau! En als u toch in de bieb bent, wordt dan meteen gratis lid!

Stadspasactie: 1 november t/m 31 december. Prijs: € 12,95; met de november- of decemberbon gratis. Afhalen: bij de Openbare Bibliotheek bij u in de buurt. Kijk voor locaties en gratis lidmaatschap met de Stadspas op www.oba.nl. Meer info: tel. 676 17 16 of www.wereldagendavanamsterdam.nl.

met de november- of decemberbon

gratis


www.stadspas.nl

Gratis naar IDFA Van 19 t/m 29 november staat het Rembrandtplein in het teken van de 22e editie van IDFA: het grootste documentaire filmfestival ter wereld. Tien dagen lang worden de nieuwste internationale documentaires vertoond in Pathé Tuschinski en Pathé de Munt. Of het nu het levensverhaal is van een spion tijdens de Koude Oorlog of de zoektocht van ouders naar een genezing voor hun autistische kind, de documentaires hebben één ding gemeen: het zijn allemaal verhalen uit en over de werkelijkheid. Dit jaar krijgt u op vertoon van uw Stadspas € 2,50 korting op alle IDFA films. Met uw novemberbon kunt u zelfs gratis naar een film van uw keuze!

AT5 teletekst pagina 333 & 334

Anton Mauve in Teylers Museum en Singer Laren De ‘Meester van het zilveren licht’, zo staat Anton Mauve, de neef en leermeester van Vincent van Gogh bekend. Hij is een van de belangrijkste schilders van de Haagse School. Aangezien zijn oeuvre enorm uitgebreid is, slaan Teylers Museum en Singer Laren nu de handen ineen: elk organiseren ze een deel van de tentoonstelling. Teylers Museum richt zich onder meer op de periode die Mauve doorbracht in Haarlem – waar hij opgroeide - en op zijn bekendste leerling: Van Gogh. Singer Laren concentreert zich op Mauves Larense periode en de invloed die hij uitoefende op Gooise kunstenaars.

met de novemberbon

gratis

met de novemberbon

gratis

Bezoek Made in Britain Bezoek in november de tentoonstelling Made in Britain in Tassenmuseum Hendrikje en ontdek de hedendaagse Engelse ontwerpers zoals Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Stella McCartney en Lulu Guinness en merken zoals Mulberry en Burberry. Engelse ontwerpers staan bekend om hun vakmanschap, kwaliteit en aandacht voor traditie die ze combineren met modern design. Meer weten over Tassenmuseum Hendrikje? Reserveer dan een plaats voor de lezing in de grote

Stadspasactie: 19 t/m 29 november. Kaartje: € 8,50, met de Stadspas € 6, met de novemberbon gratis. Programmamagazine bestellen: via tel. 627 33 29 of www.idfa.nl bij MyIDFA. Kaartverkoop: vanaf vrijdag 13 november bij de festivalkassa’s in Cineac, Reguliersbreestraat 31-35. Bereikbaar met tram 4, 9, 16, 24, 25 (halte Muntplein). Meer info: www.idfa.nl.

Stadspasactie: 1 t/m 30 november. Prijs: Teylers € 7, Singer Laren € 12; met de novemberbon gratis toegang bij een van beide musea. Bovendien ontvangt u in Teylers Museum een kortingsbon à € 4 voor Singer Laren of in Singer Laren een kortingsbon à € 2 voor Teylers Museum. Adres: Singer Laren, Oude Drift 1, Laren. Vanaf station Hilversum NS: buslijn 109 (halte Laren, Singer Museum), van daar 1 minuut lopen naar het museum. Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem. Vanaf station Haarlem is het ongeveer 10 minuten lopen. Meer info: www.teylersmuseum.nl of www.singerlaren.nl.

stijlkamer van het museum. U wordt dan ontvangen met koffie of thee. Na de lezing kunt u op eigen gelegenheid de tentoonstelling bezoeken.

Stadspasactie: 1 t/m 30 november. Lezingen: woensdag 4, maandag 16, donderdag 26 en maandag 30 november 11.00-11.30 uur. Toegang: € 6,50; met de Stadspas € 5; met de novemberbon gratis toegang en gratis lezing met koffie. Adres: Herengracht 573, Centrum. Bereikbaar met tram 9 (halte Rembrandtplein), tram 4, 16, 24 en 25 (halte Vijzelstraat), metro 51, 53 en 54 (halte Waterlooplein). Reserveren voor de lezing noodzakelijk: tel. 524 64 52 of reserveringen@tassenmuseum.nl Meer info: www.tassenmuseum.nl. met de novemberbon

gratis

Stadspas IdeeNieuws is een uitgave van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling l Redactie: DMO, team Stadspas, Postbus 1650, 1000 BR Amsterdam l Telefoon 251 82 51 (werkdagen 10.00-12.00 uur) l E-mail: info@stadspas.nl


november

www.stadspas.nl

Open! Koninklijk Paleis Amsterdam Als Stadhuis van Amsterdam ontworpen, nu in gebruik als Koninklijk Paleis en een van de meest gezichtsbepalende gebouwen van Amsterdam: het Paleis op de Dam. Het wordt onder meer gebruikt tijdens staatsbezoeken, voor Nieuwjaars‑ recepties en voor andere officiële ontvangsten. Na een grondige restauratie is het Paleis weer open voor publiek. Voel u klein in de immense Burgerzaal, bewonder de enorme kroonluchters en de marmeren

vloer met wereldbollen naar kaarten Joan Blaeu en dwaal door gangen en kamers. Het vernieuwde paleis is een bezoek meer dan waard! Toegang: € 7,50; met de Stadspas € 6,50. Kinderen t/m 5 jaar gratis. Adres: Dam. Bereikbaar met alle trams richting centrum (halte Dam). Open: dinsdag t/m zondag 12.00-17.00 uur, behalve als er Koninklijke evenementen zijn. Kijk voor een overzicht van de evenementen op de website. Meer info: tel. 620 40 60 of www.paleisamsterdam.nl.

met de Stadspas

Modern Times van Charlie Chaplin met live filmmuziek De eerste helft van de 20e eeuw is een schatkamer voor de filmliefhebber. Op 13 november staat een van de topstukken uit die periode op het programma: Charlie Chaplins Modern Times. Zijn films moesten het nog zonder geluidsband stellen. Niet dat dat als een probleem werd gezien: het bood juist de kans live muziek bij de beelden te maken. Bijna elke bioscoop beschikte destijds over een groot pijporgel. Het Orgelpark blaast deze prachtige traditie nieuw leven in. De muziek van specialist Jörg Abbing en zijn studenten tovert de concertzaal tijdens Chaplins film bijna ongemerkt om tot een echte jaren ’30 bioscoop.

Datum: vrijdag 13 november om 13.13 uur. Prijs: € 12,50; met de Stadspas € 7,50; met de novemberbon gratis. Adres: Orgelpark, Gerard Brandtstraat 26, Oud-Zuid. Bereikbaar met tram 1 (halte Jan Pieter Heijesstraat). Reserveren gewenst: via tel. 515 81 11 (maandag t/m vrijdag 14.00-17.00 uur) Meer info: www.orgelpark.nl. met de novemberbon

gratis

€ 6,50

Oratoriumkoor Eigen Wijs zingt werken van Mendelssohn Op zondag 29 november voert Oratoriumkoor Eigen Wijs werken uit van Felix Mendelssohn. Mendelssohn kwam uit een joodse familie, die ervoor koos protestant te worden. Hij kwam al op jonge leeftijd in aanraking met werken van Bach. Na het dirigeren van de Matthäuspassion en werken van Händel kon het niet uitblijven dat hij door de geestelijke koormuziek werd beïnvloed en er een bijdrage aan wilde leveren. Tijdens dit concert staan Psalm 42 en 115, Verleih uns Frieden en Lauda Sion op het programma.

Datum en aanvang: zondag 29 november om 15.15 uur. Prijs: € 21; met de Stadspas € 18; met de novemberbon € 10. Adres: Dominicuskerk, Spuistraat 12, Centrum. 10 minuten lopen vanaf Centraal Station. Reserveren: tel. 639 03 50. Tevens kaartverkoop in de Dominicuskerk vanaf een half uur voor aanvang van het concert. Meer info: www.eigenwijs.nu. met de novemberbon

€ 10

Nieuw! De Soepwinkel Vlakbij de Albert Cuyp, in een van de gezellige zijstraatjes van de markt, kunt u op elk moment van de dag voordelig eten. De Soepwinkel heeft heerlijke soepen, quiches, taart en broodjes uit eigen keuken. Bij mooi weer kunt u terecht op het gezellige terras. De Soepwinkel schenkt Illy-koffie en heeft een ruime keuze uit diverse bieren en wijnen. Meenemen van broodjes en soepen is ook mogelijk. De Soepwinkel verzorgt ook uw picknickmand! Een klein vegetarisch menu van soep, quiche en een drankje kost € 7,90, een niet-vegetarisch menu kost € 8,40. Met de Stadspas krijgt u 10% korting.

Stadspaskorting: 10%. Adres: 1e Sweelinckstraat 19f, Oud-Zuid. Bereikbaar met tram 3 (halte Sarphatipark). Meer info: www.soepwinkel.nl of tel. 673 22 93. met de Stadspas

10% korting

Wie komt in aanmerking voor de gratis Stadspas? l Cliënten DWI l Cliënten UWV met toeslag volgens de Toeslagenwet l Kwijtschelding Dienst Belastingen l Wajong-gerechtigden l Personen die een taal- en inburgeringscursus volgen die door de gemeente wordt betaald l 65-plussers


www.stadspas.nl

AT5 teletekst pagina 333 & 334

Maak kans op de Stadspas shopper! Wilt u de Stadspasaanbiedingen elke maand in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan voor de Stadspas nieuwsbrief! Opgeven gaat heel eenvoudig: ga naar www.stadspas.nl, klik op aanmelden nieuwsbrief en vul uw e-mailadres in. Naast de maandaanbiedingen ontvangt u ook een aantal keer per maand een last-minute nieuwsbrief. Daarin staan exclusieve en aantrekkelijke aanbiedingen met minstens 50% korting. Zo had u de afgelopen maanden gratis naar jazzconcerten in Panama gekund of met 50% korting naar een film- en theatervoorstelling in het Tropentheater. Mis al die kortingen dus niet en geef u snel op voor de Stadspas nieuwsbrief. Elke tiende aanmelder krijgt een vrolijke Stadspas boodschappentas cadeau en elke vijfentwintigste aanmelder ontvangt een USB-stick van 2Gb!

Woeste Hoogten in Stadsschouwburg Theater Artemis laat u een voorstelling zien gebaseerd op Emily Brontës passievolle boek Wuthering Heights. Op het afgelegen landgoed Woeste Hoogten hebben Cathy en broer Patrick een vredig bestaan. Dan verschijnt Heathcliff. Met hem breekt de ruige natuur onstuimig hun leven binnen. Patrick pest hem vreselijk, maar Cathy voelt zich juist tot de vondeling aangetrokken. Als Cathy voor de meer verfijnde Edgar kiest, verdwijnt Heathcliff uit haar leven, verteerd door woede en zucht naar wraak. U ziet een jonge cast in een woest aantrekkelijke voorstelling, om uw hart te verwarmen in de donkerste dagen van het jaar. Datum: woensdag 18 november om 20.00 uur. Prijs: 1e rang € 17, 2e rang € 15; met de novemberbon: € 7/ € 5. Adres: Stadsschouwburg, Leidseplein 26. Bereikbaar met o.a. tram 1, 2 en 5 (halte Leidseplein). Reserveren: via tel. 624 23 11, onder vermelding van Stadspasactie. Meer info: www.ssba.nl.

met de novemberbon

€ 10 korting

Actie: elke tiende aanmelder ontvangt Stadspas boodschappentas, elke vijfentwintigste aanmelder krijgt USB-stick. Meer info: www.stadspas.nl. boodschappentas

USB-stick

gratis gratis

Ko! in Theater Bellevue In een verzorgingshuis draait een oude handelsreiziger eindeloos langspeelplaten met interviews van Ko van Dijk. Op tv speelt hij videobanden af van de acteur. Langzaam maar zeker wordt hij Ko van Dijk. Ko van Dijk was een van de belangrijkste Nederlandse acteurs van de 20e eeuw. Hij speelde vele rollen op het toneel, in televisieseries, speelfilms en hoorspelen. Dick van den Heuvel schreef voor toneelgroep Stichting Beeldenstorm een stuk dat een authentiek beeld schetst van de toneelspeler, een passievol acteur met een weerbarstig karakter, wiens liefde voor theater ook veel persoonlijke offers kostte. Met Titus Muizelaar, John Leddy, Daan Schuurmans en Lieke Rosa Altink. Regie Titus Tiel Groenestege. Data en tijden: vrijdag 6 en zaterdag 7 november om 20.30 uur, zondag 8 november om 15.00 uur. Prijs: € 18,50; met de Stadspas € 16; met de novemberbon € 8,50. Reserveren: tel. 530 53 01. Locatie: Theater Bellevue, Leidsekade 90, Centrum. Bereikbaar met tram 1, 2, 5, 7 en 10 (halte Leidsplein). Meer info: www.theaterbellevue.nl. met de novemberbon

€ 8,50

Niet-meer-zo-piepshow in de Meervaart Wist u al dat u bij de Meervaart met de maandbon € 10 korting krijgt op een voorstelling naar keuze in die maand? Ga bijvoorbeeld naar de Niet-meer-zo-piepshow, een bonte zondagmiddagshow voor iedereen die lekker wil lachen. Samen met maandelijks wisselende artiesten veegt u alle rimpels glad! De tekst is van Eli Asser. Clous van Mechelen, Marjolein Meijers (van de Berini's), Saskia ­Huybrechtse en vele anderen verrassen u met nieuwe sketches en liedjes, die u zullen doen verlangen naar de ouderdom. Want dan begint het leven pas echt! Op het programma staat stijldansen, live muziek, de (Over the) Topstars talentenjacht en interviews. Online bestellen met de Stadspasbon is helaas niet mogelijk. Datum en aanvang: zondag 29 november, 27 december, 31 januari, 28 februari 11 april en 16 mei om 14.30 uur of 14.45 uur.       Prijs: € 15; met de maandbon € 5. Reserveren: tel. 410 77 77 of kaartverkoop@meervaart.nl. Adres: Meer en Vaart 300, Osdorp. Bereikbaar met o.a. tram 1 (halte Meer en Vaart) en 17 (halte Ruimzicht). Meer info: www.meervaart.nl. met de maandbon

€ 10 korting


amsterdam.nl • november 2009 • 19

Vermindering reistijd op ring A10 Amsterdam Noord-Holland is met Amsterdam en de luchthaven Schiphol één van de pijlers van de Nederlandse economie. Een regio met veel bezoekers, toerisme en werkgelegenheid. De A10, de Ring van Amsterdam, heeft dagelijks gemiddeld een half miljoen auto’s te verwerken. Om de ring draaiend te houden en de regio bereikbaar, hebben Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland unieke en creatieve maatregelen ingezet. Maatregelen die in nog geen enkel Europees land in deze omvang worden gebruikt. Dit alles om uw reistijd op de A10 te verbeteren.

Wat verandert er? n Toeritdoseerlichten

voor betere doorstroming Op de meeste toeritten naar de A10 zijn toeritdoseerlichten geplaatst, zodat het verkeer gelijkmatiger de snelweg op rijdt. Deze toeritdoseerlichten gaan aan als de A10 dreigt vol te lopen. U zult dan - als u op de toerit naar de A10 rijdt - even op het groene licht moeten wachten, maar daarna rijdt u beter door en wordt uw reistijd gemiddeld genomen korter. n Panelen in de berm geven informatie over reistijd Digitale panelen in de berm geven informatie over de actuele reistijd. Als een bepaalde route erg druk is, dan geeft een informatiepaneel verschillende routes aan. Bijvoorbeeld via welke route u het snelst naar het centrum van Amsterdam rijdt. De informatiepanelen staan zowel langs de A10 als langs enkele wegen in Amsterdam. n Andere instelling verkeerslichten Om ervoor te zorgen dat de dichtst bijzijnde kruispunten vóór de toeritdoseerlichten niet vastlopen, zijn de verkeerslichten op die kruispunten verbonden met de toeritdoseerlichten. Als een toeritdoseerlicht aan gaat, dan worden de verkeerslichten automatisch zo ingesteld dat de kruispunten niet geblokkeerd raken. Voor het openbaar

vervoer zijn extra maatregelen getroffen. Zij hoeft niet voor het toeritdoseerlicht te stoppen. Dat geldt ook voor het ­door­gaand verkeer in andere richtingen dan de A10. n Aanpassingen aan rijstroken Op enkele locaties in Amsterdam, zoals de Gooiseweg, Henk Sneevlietweg en de Verlengde Stellingweg is de indeling van de rijbaan veranderd. Ook zijn rijstroken voor de verkeerslichten verlengd. n Verkeersteam van specialisten Een verkeersteam van specialisten houdt in de gaten of alles goed gaat en grijpt in wanneer dat nodig is.

Planning Eind september 2009 zijn de toeritdoseerlichten op de toeritten van de A10 Noord (S114 t/m S117) en A10 Zuid (S108 t/m S110) in gebruik genomen. Daarna volgen de toeritdoseerlichten naar de A10 Oost en de A10 West. De verwachting is dat begin november alle toeritdoseerlichten werken. Op borden in de berm staat aangegeven hoeveel

auto’s per rijstrook door groen mogen rijden.

Samenwerkende partijen Samenwerkende partijen bij dit project zijn Rijkswaterstaat, provincie NoordHolland, gemeente Amsterdam en Stadsregio Amsterdam.

Verkeersmanagement en FileProof De gemeente Amsterdam werkt hard aan stedelijk verkeersmanagement voor een bereikbare en leefbare stad. Dit project hoort daarbij. Voor Rijkswaterstaat maakt het project onderdeel uit van het programma FileProof, filevermindering op de korte termijn, van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Doel van dit programma is het vergroten van de bereikbaarheid en het verbeteren van de doorstroming van het verkeer. Meer informatie? Kijk op www.fileproof.nl/ringa10 of bel 0800 - 8002 (gratis)


20 • amsterdam.nl • november 2009

Verbeter je buurt

Foto: Katrien Mulder

Amsterdammers zitten niet stil, Amsterdammers maken wat van hun buurt. Dat levert de meest uiteenlopende activiteiten op, waaronder het Transvaaljournaal dat op de Dag van de Wijkaanpak de prijs ‘Bewonersinitiatief van 2009’ won.

Dag van de Wijkaanpak

Wat hebben de Chassébuurt in De Baarsjes, de Kolenkitbuurt in Bos en Lommer en de Transvaalbuurt in Oost-Watergraafsmeer met elkaar gemeen? Het zijn drie van de zeventien buurten die vallen onder de Amsterdamse wijkaanpak. Extra aandacht en extra investeringen moeten daar leiden tot verbetering van de buurt op allerlei gebied: onderwijs, werken, wonen, integreren en veiligheid. Stadsdelen en corporaties slaan daarvoor de handen ineen, maar ook voor bewoners is een belangrijke rol weggelegd. Daarom is er in elke buurt

Bewonersinitiatief 2009

van het Bewonersinitiatief 2009. Een onafhankelijke jury had vooraf vijf initiatieven ge­nomineerd, op basis van criteria als blijvend effect, toegankelijkheid, het aantal buurtbewoners dat meedoet, uitvoerbaarheid en enthousiasme van de initiatiefnemers.

Die wijkaanpak werkt. Het afgelopen jaar zijn er dankzij de bewonersbudgetten ruim vijfhonderd initiatieven van de grond gekomen. Een aantal daarvan kreeg volop aandacht tijdens de Dag van de Wijkaanpak, die op 25 september is gehouden in Het Sieraad in De Baarsjes. Hoogtepunt was de verkiezing

Uiteindelijk was het woord aan het publiek en dat koos het Transvaaljournaal als winnaar. Dat leverde initiatiefnemer Hicham Aoulad-Said niet alleen de eer op, maar ook een cheque van € 1.500, te besteden aan het Transvaaljournaal, of juist aan een nieuw initiatief.

een speciaal budget voor bewonersinitiatieven. Bewoners met een plan voor een bewonersinitiatief kunnen zodoende ondersteuning krijgen, in de vorm van geld of begeleiding.

Meer informatie Heb je een idee waar de buurt van opknapt, waardoor het gezelliger wordt, veiliger of gemakkelijker om elkaar te ontmoeten? Elke buurt in de Amsterdamse wijkaanpak heeft zijn eigen bewonersbudget dat bij het stadsdeel aan te vragen is. Op de website www.wijkaanpak.amsterdam.nl staat meer informatie over bewonersinitiatieven in de wijkaanpak.


amsterdam.nl • november 2009 • 21

Foto: Katrien Mulder

Foto: Vandoorn photography

Foto: Vandoorn photography

Genomineerde Initiatieven

Budgetmarkt Stadsdeel De Baarsjes alle buurten

Uit met de mannen Stadsdeel Osdorp Zuidwest Kwadrant

Schaakproject voor kinderen Stadsdeel Zeeburg Indische Buurt

“De kredietcrisis raakt mensen met een krappe beurs extra hard”, is de ervaring van Laura Papendorp van de werkgroep Samen Meedoen. “We wilden een gezellige dag organiseren met niet alleen een kleding- en rommelmarkt, maar ook een informatiemarkt. De markt was succesvol door de combinatie van een goede sfeer, leuke koopjes workshops en slimme tips. “Mensen die doorgaans niet zo snel de weg vinden naar bepaalde organisaties konden daar nu rechtstreeks mee in contact komen.”

Bert Kollerie organiseert cultureeleducatieve uitstapjes voor mannen in Osdorp. “Voor vrouwen in de buurt werd al veel georganiseerd, maar voor mannen nauwelijks.” Dus deelde hij flyers uit, sprak hij buurtbewoners aan, praatte hij met pastoren, legde hij imams uit wat hij wilde doen en plaatste hij een oproep in De Westerpost. Een groep van veertig Osdorpers heeft inmiddels een aantal uitstapjes gemaakt, naar het Utrechtse Spoorwegmuseum, het museum ‘Van Speeldoos tot Pierement’, museum de Cruquius en de St. Bavokerk. Zodoende maakten mannen met heel diverse achtergronden kennis met cultuur en met elkaar. Bert Kollerie: “Je moet een thema hebben dat alle mannen aanspreekt.”

Mustapha el Jarmouni wil alle kinderen in Zeeburg leren schaken. “Het is goed voor hun denkvermogen en hartstikke leuk om te doen.” In zes maanden hebben dertig kinderen zich ingeschreven bij Schaakclub Zeeburg. “Schaken heeft ook een positieve invloed op schoolprestaties en gedrag. Kinderen worden er rustig van. Ze leren om problemen op te lossen en vooruit te denken.” Bovendien is het een speelse manier om culturen bij elkaar te brengen. “Achter het schaakbord tellen leeftijd of afkomst niet meer.”

In de Wieringenwaardstraat legden Inge Stuijf en Hannelore Bohl samen met kinderen en ouders een grote kruidentuin aan. De buurtbewoners gebruiken de kruiden uit de tuin en helpen mee om de tuin te onderhouden. “Hier kunnen ze eerlijk tuinieren en dat is goed om te ontstressen”, aldus Inge Stuijf. “De tuin brengt buurtbewoners op een leuke manier samen en geeft ze meer verantwoordelijkheidsgevoel voor het groen in de buurt.”

En de winnaar: Transvaaljournaal Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer - Transvaalbuurt De Transvaalbuurt doet het slecht in de pers. Hicham Aoulad-Said: “Veel mensen denken dat het hier gevaarlijk is, terwijl de bewoners het juist een hele fijne en vrolijke omgeving vinden. We willen de realiteit laten zien.” Vandaar het Transvaaljournaal. Pakweg zestien jongeren van 12 tot 20 jaar brengen hun buurt letterlijk en figuurlijk in beeld. Onder de naam “buurtjournaal” zijn de films op Youtube te zien. Iedere eerste donderdag van de maand worden ze op de lokale zender Salto vertoond. De buurt reageert erg positief. “Mensen zijn blij met optimistisch nieuws over hun wijk. En het is leuk om elkaar zo te leren kennen.”

Foto: Vandoorn photography

Foto: Vandoorn photography

Wortelen in je buurt! Stadsdeel Amsterdam-Noord - Nieuwendam Noord


22 • amsterdam.nl • november 2009

COLUMN Jan Visser is medewerker voorlichting van Beterburen, een organisatie voor buurtbemiddeling. Buurtbemiddelaars helpen gratis bij het oplossen van ruzie tussen u en uw buren.

Blaffende honden “Goedemorgen, met Beterburen.” Het is 9.00 uur en de telefoon rinkelt al. “Ja, met mevrouw Kapitein, ik heb uw nummer van het Meldpunt Zorg en Overlast, die zeiden dat u me kunt helpen, want ik heb zo’n last van de honden van de buren.” “Nou mevrouw”, antwoord ik, “vertelt u eerst uw verhaal, dan kunnen we daarna samen kijken wat we eraan kunnen doen.” Mevrouw Kapitein steekt een beetje gehaast van wal. “Ik ben hier net met mijn vriend komen wonen. We hebben lang gezocht naar een mooie woning, die dachten we gevonden te hebben. Maar nu beginnen ‘s ochtends om 6.45 uur de honden van de buren verderop te blaffen, ze worden dan namelijk in de tuin gezet. Het zijn kleine beestjes, maar een herrie dat ze maken! Of het elke dag gebeurt? Ja. Door de week hebben we er niet zo’n last van. Maar in het weekend willen we uitslapen, dat is toch niet zo gek?” “Nee mevrouw, dat kan ik me goed voorstellen”, bevestig ik. En ik vraag of ze de bewoners er al over heeft aangesproken. “Nee, we wonen hier pas en ik merk dat er erg op je gelet wordt. Ik ken hier nog niemand. Wanneer ik nu al meteen ga klagen zullen ze denken dat ik een vervelend mens ben. Ik weet echt niet hoe ik dit moet aanpakken.” “Ik merk dat u nog niet kennis heeft gemaakt met uw buren, is het niet een idee om bij ze aan te kloppen en ze op de koffie uit te nodigen? Dan leren jullie elkaar een beetje kennen, een mooi begin om goede buren te worden. Als u ze dan een paar dagen later vriendelijk groet en over het geblaf begint, is de kans groot dat u er rustig met ze over kunt praten.” “Denk u echt?” vraagt mevrouw Kapitein weifelend. “Heel zeker”, zeg ik. “En als het niet lukt kunnen we u alsnog helpen met een bemiddeling, maar het is toch veel beter als u het zelf kunt oplossen?” Heeft u een conflict met de buren? Bel Beterburen, tel. 020 689 1859 Of kijk op www.beterburen.nl


amsterdam.nl • november 2009 • 23

Loketten Burgerzaken dicht op 13 en 16 november Alle Amsterdamse stadsdelen en diensten gaan over op een nieuw computersysteem voor burgerzaken. Om dit mogelijk te maken zijn alle loketten Burgerzaken gesloten op vrijdag 13 november vanaf 11 uur en maandag 16 november de hele dag. Wat betekent dit voor u? n Dit betekent dat u op deze dagen niet bij het loket Burgerzaken van uw stadsdeel langs kunt gaan, maar ook niet bij het loket van een ander stadsdeel. n Vanaf 17 november is het loket Burgerzaken weer gewoon open. Houdt u wel rekening met iets langere wachttijden! Doordat de loketten anderhalve dag dicht zijn geweest, zijn er de eerste dagen meer klanten. n Als u een paspoort met spoed op vrijdag 13 november aanvraagt, kunt u deze pas op dinsdag 17 november ophalen. n U kunt voor sommige producten uw aanvraag natuurlijk ook indienen via het digitale Loket

Gratis digitaal nieuws op maat Via links wordt u rechtstreeks naar het voor u relevante nieuws geleid. Snel, makkelijk en actueel. Wilt u net als 7.000 andere Amsterdammers bijblijven? Surf naar www.amsterdam.nl, stel uw informatieprofiel op en ontvang nieuws en actuele berichten van en over Amsterdam.

Edwin van Eis

n Gemeentelijk nieuws n Nieuws van de stadsdelen n Nieuws naar onderwerp n Nieuws geselecteerd op straat of stadsdeel n Selectief

(www.loket.amsterdam.nl). De verwerking van uw aanvraag zal na het sluitingsweekend wel iets langer duren. Wij vragen u: n om uw paspoort/identiteitskaart of uw rijbewijs bijtijds aan te vragen, en vóór vrijdag 13 november op te halen, tenzij de loketmedewerker aangeeft dat deze pas na 16 november opgehaald kan worden. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl Afdeling Burgerzaken/Publiekszaken Gemeente Amsterdam

Nieuwsgierige Amsterdammers kunnen zich gratis abonneren op AmsterdamMail. Op basis van uw persoonlijke informatie‑ behoefte krijgt u elke week nieuws van de gemeente op maat gesneden en voor u geselecteerd.

AmsterdamMail is een nieuwsberichtenservice voor iedereen met toegang tot internet. Als u zich abonneert, ontvangt u wekelijks via de mail hoofdpunten uit het nieuws en verwijzingen naar verschillende websites. Het bericht verwijst alleen naar informatie waarin u geïnteresseerd bent, omdat het is samengesteld op basis van uw persoonlijk profiel. Hierin geeft u aan over welke onderwerpen u informatie wilt ontvangen. Uiteraard kunt u uw profiel op ieder moment aanpassen.

AmsterdamMail, maatwerk voor wie bij wil blijven


24 • amsterdam.nl • november 2009

Lastige formulieren? De Formulierenbrigade helpt! Hebt u moeite met het aanvragen van een voorziening? Of vindt u het moeilijk om uw belastingformulieren in te vullen? De Formulierenbrigade kan u helpen. De Formulierenbrigade helpt u om uit te zoeken waar u recht op hebt én geeft hulp bij het invullen van aanvraagformulieren. Denk bijvoorbeeld aan formulieren voor: n Langdurigheidstoeslag n Plusvoorziening 65+ n PC-voorziening n Scholierenvergoeding n huurtoeslag n kwijtschelding gemeentebelasting en nog veel meer

De hulp is gratis De hulp van de Formulierenbrigade is gratis. Bovendien is de hulp voor iedereen. Dus voor u, maar ook voor bijvoorbeeld iemand anders uit uw familie of vriendenkring. De Formulierenbrigade heeft al veel Amsterdammers geholpen. De brigade had in 2008 maar liefst 24.329 gesprekken. Er zijn 16.499 formulieren ingevuld, waarvan ruim 5.000 belastingformulieren.

Wist u dat… De hulp van de Formulierenbrigade levert soms meer op dan mensen verwachten. Zo vroeg Bert (42) hulp bij het invullen van een formulier voor een kindgebondenbudget. Zijn puberdochter was in januari bij hem komen wonen. ”De mevrouw van de Formulierenbrigade die mij hielp, vertelde dat ik ook nog recht had op 3 andere regelingen: de alleen‑ staande-ouderkorting, de aanvullende alleenstaande-ouderkorting, en – omdat ik parttime werk – de inkomensafhankelijke combinatie‑ korting. Ik had nog nooit van die regelingen gehoord. Alles bij elkaar scheelt me dit een hoop geld per maand!”

Waar zit de Formulierenbrigade? U vindt de Formulierenbrigade in alle Amsterdamse stadsdelen. Als u moeilijk loopt of als u ziek bent, dan kan een medewerker ook bij u thuis komen. Kijk voor een lijst met adressen op www. dwi.amsterdam.nl > ik heb weinig geld of bel met (020) 346 3636.

Eén van de deelnemers aan het traject van de Formulierenbrigade is Astrid. Zij werkt op Werkplein Centrum/Oost van DWI en heeft er plezier in: “Ik houd van het contact met mensen. Het is fijn om ze te helpen met armoedevoorzieningen. En hoewel ik merk dat mensen steeds beter op de hoogte zijn van allerlei voorzieningen, hebben ze toch vaak hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het uitzoeken of ze ergens voor in aanmerking komen of bij het invullen van formulieren. Het geeft voldoening als er iemand blij de spreekkamer uitloopt bij me.”

Informatie over leren en werken bij de Formulierenbrigade?

Afspraak maken? Wilt u geholpen worden door de Formulierenbrigade? Bel dan voor het maken van een afspraak met (020) 346 3636. De medewerkers van de Formulierenbrigade helpen u graag!

…de Formulierenbrigade ook een re-integratietraject is voor de klanten van DWI en werkloze Amsterdammers zonder uitkering (Niet Uitkeringsgerechtigden, ook wel NUG genoemd)? Dat betekent dat u geholpen wordt door een klant van DWI. Dit traject is een combinatie van leren en werken.

De Formulierenbrigade aan het werk

Hebt u interesse in het traject van de Formulierenbrigade en bent u klant van DWI? Vraag dan aan uw klantmanager of het iets is voor u. Bent u een Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG)? Dan kunt u voor meer informatie bellen met DWI, (020) 346 3636. Tip: Wilt u zelf op internet uitzoeken of u misschien recht hebt op een of meer voorzieningen? Kijk dan op www.berekenuwrecht.nl.


amsterdam.nl • november 2009 • 25

5001 redenen tegen jeugdwerkloosheid De werkloosheid onder jongeren stijgt harder dan werkloosheid onder oudere werknemers. Ook DWI doet er alles aan om de jongeren te helpen een goede keus te maken tussen werken, leren of een combinatie daarvan. In het najaar wordt weer een stijging van werkloosheid onder jongeren verwacht. De gemeente Amsterdam, waaronder DWI, heeft daarom met gemeenten in de buurt en het UWV WERKbedrijf een Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid opgesteld. Met dat plan proberen we de jeugdwerkloosheid te verkleinen.

Aan het werk De gemeente maakt afspraken met werkgevers om jongeren traineeplaatsen te kunnen bieden: een werkplek waar de

jongeren aan hun werkvaardigheden kunnen blijven werken. Zo hoeven ze niet thuis te zitten en vullen ze tegelijk hun cv aan. Daarnaast kunnen meer jongeren naar een plek waar ze werken en leren tegelijk.

en opleidingenmarkten door de stad. Hier kunnen jongeren zich inschrijven voor opleidingen of gelijk solliciteren bij verschillende leerwerkbedrijven en werkgevers. Ook kunnen ze een beroepskeuzetest doen of hun cv laten checken.

Jongerenloketten: school of werk

Wilt u meer weten over de Jongerenloketten van DWI? Bel (020) 346 3636 voor een afspraak, kom langs bij een van de Werkpleinen of kijk op www.dwi.amsterdam.nl

Jongeren tussen de 15 en 27 jaar die niet weten wat ze moeten doen met school of werk, kunnen bij het Jongerenloket van DWI terecht. Om die jongeren te vinden, organiseren de Jongerenloketten banen-

Vanaf 1 oktober helpt het Jongerenloket jongeren tot 27 jaar Per 1 oktober gaat de wet WIJ in Amsterdam in. WIJ staat voor Wet investeren in jongeren. Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar gaan leren of werken. Deze jongeren kunnen vanaf

1 oktober bij het Jongerenloket terecht als ze geen baan hebben, geen opleiding volgen en geen uitkering hebben. De jongeren krijgen van de gemeente scholing of een baan aangeboden. Tot nu toe was het

Jongerenloket er alleen voor jongeren tot 23 jaar. Klanten van DWI tussen 23 en 27 jaar, die een bijstandsuitkering ontvangen, vallen binnen de overgangsregeling. Voor hen verandert er voorlopig niets.

Vraag ‘m snel aan, het kan nog tot 1 december 2009!


26 • amsterdam.nl • november 2009

Praat mee op Forum Amsterdam


Amsterdam.nl/tv In opdracht van de gemeente maakt AT5 wekelijks een nieuwe aflevering van het programma Amsterdam.nl/tv. Achtergrondreportages, nieuws, de agenda: Amsterdam.nl/tv houdt u op de hoogte van alle gemeentelijke ontwikkelingen.

Via dit magazine, de website ĂŠn de tv kunt u het gemeentelijke nieuws volgen. Uitzendtijden dinsdag: 18.59 eerste uitzending van nieuwe aflevering woensdag:

17.12

donderdag:

23.16

vrijdag:

17.12

zaterdag:

19.40

zondag:

23.39

maandag:

23.16


28 • amsterdam.nl • november 2009

Westpoort bruist In Westpoort wonen nauwelijks mensen. Werken doen er des te meer: dagelijks zo’n 42.000. Waarschijnlijk zijn dit er in 2020 zelfs fors meer. Westpoort wordt steeds interessanter. Als vestigingslocatie voor bedrijven én voor Amsterdammers die er een kijkje nemen.

Fotografie: Haven Amsterdam

station Sloterdijk kan daarna verdwijnen. “Dat wordt dan ingericht als aangenaam verblijfsplein”, zegt Cis Apeldoorn, adjunct directeur van Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam. “Dit wordt het echte hart van Teleport. We koersen op studentenhuisvesting, hotels, congresfaciliteiten en horeca. Hotelontwikkelaars hebben hun oog al op Teleport laten vallen, want de verbindingen met Schiphol, de RAI en het centrum zijn uitstekend. Een internationale hotelketen gaat bij het Hemboogstation het grootste congreshotel van Nederland bouwen.”

Gouden driehoek Westpoort, met de haven, de bedrijventerreinen Sloterdijk I, II en III en kantorengebied Teleport, is een belangrijke pijler onder de Amsterdamse economie. Amsterdammers die hier niet zelf hun brood verdienen, profiteren indirect van de bedrijvigheid. Bijvoorbeeld doordat de gemeente inkomsten heeft uit de gronduitgifte en havengelden. Door de crisis is de bedrijvigheid nu minder, maar zodra de economie aantrekt zijn de vooruitzichten gunstig. Haven Amsterdam verwacht dat de overslag in het havengebied in 2020 is verdubbeld.

Frisse uitstraling De afgelopen jaren is er dan ook flink geïnvesteerd. Gemeente, bedrijven, politie en justitie hebben de handen ineengeslagen voor een schoon, veilig en goed bereikbaar Westpoort. “Kern van de aanpak is extra bestuurlijke en ambtelijke aandacht en een sterkere samenwerking tussen diensten”, zegt coördinerend wethouder Westpoort Freek Ossel. Westpoort kreeg een eigen

politieteam en sinds 2005 daalt het aantal aangiftes. Ook is er veel aandacht voor de openbare ruimte. Zo werd april dit jaar de herinrichting van Sloterdijk I ten noorden van de Transformatorweg afgerond. De opknapbeurt motiveerde ondernemers ook hun bedrijfspand weer een extra verfje te geven. “De nieuwe frisse uitstraling versterkt de populariteit van Sloterdijk I als vestigingslocatie”, zegt Eric Janssen, manager van het Ibis-hotel aan de Transformatorweg. “Waar het voorheen rommelig was, oogt het nu netjes en overzichtelijk. Vooral ’s avonds geeft je dat een veiliger gevoel.” Door beter beheer is Teleport nu zelfs het best onderhouden bedrijventerrein van Amsterdam, zo blijkt uit de kwaliteitsmeting van ondernemersvereniging ORAM.

Ondertussen wordt er in het havengebied 95 miljoen euro geïnvesteerd in het goederenspoor. Zo komt er aan de Aziëhavenweg een geheel nieuw goederenstation. Met de aanleg van de Tweede Coentunnel en de Westrandweg, die eind 2012 klaar moeten zijn, verbetert ook de bereikbaarheid over de weg. Hierdoor kan het Atlaspark in Westpoort zich ontwikkelen tot een nieuw internationaal logistiek knooppunt. Meerdere bedrijven hebben zich alvast gevestigd in deze ‘gouden driehoek’: op een steenworp afstand van de zee- en binnenvaarthavens, vlakbij Schiphol en op zeven kilometer van het centrum van Amsterdam. Als de economie aantrekt, staat Westpoort in de startblokken. Fotografie: Hendriksen Productions

Havenbeeld

Mooie entree Teleport is met het nieuwe station Hemboog een mooie entree rijker. Nu wordt er hard gewerkt aan een nieuw tram- en busstation naast station Sloterdijk. Het huidige busstation voor

Kantoren in Teleport


Fotografie: FREE Nature

amsterdam.nl • november 2009 • 29

Geuzenbos

Nieuwsgierig wat er in Westpoort te zien is? Verken de haven per fiets! Sinds 2008 zijn er vier bewegwijzerde fietsroutes (5-18 km) met informatieborden op markante plekken. Haven Amsterdam organiseert regelmatig fietstours met gids. Er zijn er ook rondvaarten door de haven. Meer weten? www.portofamsterdam.nl.

IJsvogels spotten in het Geuzenbos Ooit lagen er slibvelden voor reststoffen van de suikerfabriek in Halfweg. Tot de gemeente het Geuzenbos in Westpoort in 2006 inrichtte als plas-/draslandschap. Er kwamen paddenpoelen voor de rugstreeppad en een uitkijktoren, vogelkijkplatform en struinpaden voor de natuurrecreant. FREE Nature beheert het Geuzenbos en heeft er Schotse hooglanders en konikspaarden uitgezet. “Die zorgen voor een natuurlijke begrazing”, legt beheerder Arjen Boerman uit. “Bij de paddenpoelen wemelt het ’s zomers van de libelles. Op de vlaktes vind je dan de gevlekte rietorchis, het duizendguldenkruid en zeldzame vlinders zoals het landkaartje.” FREE Nature organiseert in het Geuzenbos veldlessen voor basisschoolleerlin-

gen en excursies voor natuurliefhebbers. Natuurlijk kun je het Geuzenbos ook op eigen houtje verkennen. Een tip? Langs het water tussen het Geuzenbos en recreatiegebied Spaarnwoude zijn vaak ijsvogels te spotten. Kijk op www.freenature.nl voor excursiedata (onder Actueel) en de route naar het bos.

meeste Amsterdammers moeten de boulevard nog ontdekken.

Ondernemers op de winkelboulevard tonen een vooruitziende blik. “Dit gebied is volop in ontwikkeling”, zegt Göran van Tol, commercieel directeur van Woonexpress. “De projectontwikkelaar wil de Huis-, Tuin- en Keukenboulevard Shoppen op de Huis-, Tuinuitbreiden. Dat maakt de boulevard tot en Keukenboulevard een nog aantrekkelijker winkelgebied.” “Lekker ontspannen winkelen is het hier”, Net als bedrijven op de naburige merkt een bezoeker van Huis-, Tuin- en Autoboulevard (van Kwik-Fit tot Van Keukenboulevard aan Sierenborch in Delden Limousine Service) profiteren Westpoort op. “We konden onze auto ondernemers op de winkelboulevard van zelfs gratis voor de deur parkeren.” De de aanleg van de Westrandweg. Van Tol: winkels op de fonkelnieuwe winkelboule- “Die is eind 2012 klaar. Dan zitten we vard, waaronder Beter Bed en Keuken hier, vlakbij één van de op- en afritten, Concurrent, gingen recent open. De op een toplocatie.”

Cultuur opsnuiven in Ruigoord Midden in het industriële havengebied is Ruigoord een groene en culturele enclave. In 2005 kreeg het kunstenaarsdorp een opknapbeurt. De huizen doen dienst als ateliers, de kerk als expositieruimte. Regelmatig zijn er tentoonstellingen, muziekavonden en activiteiten voor kinderen. En natuurlijk is er het jaarlijkse openluchtfestival Landjuweel. Meer weten? Kijk op Woonboulevard http://ruigoord.websites.xs4all.nl Fotografie: Hendriksen Productions

Op ontdekkingstocht door de haven


30 â&#x20AC;˘ amsterdam.nl â&#x20AC;˘ november 2009

Opleiding Rijbewijzen Rij-instructiebewijzen - Vaarbewijzen

San Verkeersopleidingen/ Verkeersschool Nelen

Amsterdam Tel. 020-6633773 www.sanbv.nl of www.nelen.nl

EHBO leren ?

Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken Afdeling Amsterdam Ere-voorzitter: de Burgemeester van Amsterdam

U kunt uw EHBO-diploma halen bij een van de 6 onderafdelingen in Amsterdam. Wij geven elk jaar op 6 locaties in Amsterdam cursussen in de maanden oktober t/m januari. U kiest voor de avond of de plaats die u het best uitkomt. Veel zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van uw opleidingskosten. Aarzel niet langer schrijf nu in! Meld u aan bij de cursusadministratie: Dhr. Chris Cornelisse tel. 0297-521445 of ga naar www.ehbo-amsterdam.nl

Alles weten over Amsterdam? Bezoek www.amsterdam.nl, kijk amsterdam.nl/tv en lees amsterdam.nl/magazine

Sorry, alle loketten Burgerzaken in de gemeente zijn gesloten op: vrijdag 13 november vanaf 11:00 uur; maandag 16 november hele dag Meer weten? Vraag het onze loketmedewerkers of kijk op www.amsterdam.nl.


xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Fame x inx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx première x xxxxxxxxxx xx x x x x x l x x Erwinx x x x x x x x xBxilax x x Voordelig xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx x x xde x naar x x x x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx Krakeling x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xGoedkoop xxxxxxxxx xxx xrnetx? x x x x xnaar x x x xPathé! x Ro os x te in x x en ge x x is hu x x T xOpxdezexpagina xbix xtheexk ka xx x x nx xxxxxxxx x io bl x de x geven wex je info over wat je met jex In x x x x x x x xkanAmsterdam xettexn.x doen. XXXS isx de jongerenkaart van je gratis intern x x x x x x x x x xXXXS-kaart x x x de gemeente voor alle Amsterdammers x x x xxxxxx x12xt/mx xDexkaartxis x 18 jaar. helemaal gratis. x x x x x x x xvan x x x xxxxxxxxxx xxx xxxxx Gratis xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rijles x x x x x xxx x l .n x xs xx xxxx x op in n x da x og L x n? ge x x an tv x x on ef ri x x sb w is e-mail nieu x x xde x van XXXS! x x x x x x x ste x x bex x ‘tx n va x xGrenxatjijx x te og ho op te rs ee x x s al x x x x xxxxxxxxx tijdx bent alx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x x x x x xMooie x x xxxxx x x x x x foto’s x x x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx amsterdam.nl • november 2009 • 31

XXXS jongerenkaart is een initiatief van de Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

or Amsterdamm okt/nov 2009 Pagina vo

ers van 12 t/m 18 jaar

Erwin: De première van Fame bij Pathé Arena was dope!!! Daar zat ik dan, in de zaal met de jury en de dansers van SYTYCD, de acteurs/actrices van de film en andere mensen die ik ooit op tv heb gezien!!!!! Toen de film eindelijk begon, wist ik niet precies wat ik moest verwachten... Ik wist wel dat het een remake is van de dansfilm uit de jaren ‘80. En dansen is natuurlijk mijn ding… dus moet ik hem gewoon zien!! De film was leuk om naar te kijken. Ieder personage had een eigen verhaal over waarom hij/ zij op de kunstacademie zat... Er is veel zang, dans, romantiek en drama te zien + het einde is knalle als een malle!

Geïnteresseerd in toneel en dansvoorstellingen voor en door jongeren? Op vertoon van je XXXS-kaart krijg je € 1 korting op voorstellingen bij Jeugdtheater de Krakeling. Mooi meegenomen!

Met je XXXS-kaart kan je elke dag voor maar € 6,- naar de film bij Pathé! De actie geldt bij films die vóór 20.00 uur beginnen. Elke dag, dus ook in het weekend.

Bij XXXS hoort ook een site die wordt gemaakt door Amsterdammers: Neglisa, Donia, Roos, Erwin en Koen. Marian, Bilal en Muhammet Ali hebben afscheid genomen bij XXXS. Bye, bye en tot snel!! Yassien, Lou, Charlotte, Jordi en Kawtar zijn nieuw bij XXXS. Maak kennis met ze op www.xxxs.nl.

Ben je 17 of 18 jaar? En wil je snel je rijbewijs halen? Bij Verkeersschool Kennedy kan je op vertoon van je XXXS-kaart een gratis les volgen in een rijsimulator rijsimulator. Wel even van tevoren reserveren. Meer info vind je op de site!

Check wat Amsterdammers tussen de 12 en 18 mooi of bijzonder vinden in de stad. Plekken, mensen of gebouwen die nooit mogen verdwijnen. Foto’s van de XXXS-fotowedstrijd worden groot geprojecteerd en tentoongesteld. Nieuwsgierig? Ga naar de Tolhuistuin in Noord om alle foto’s te zien. De entree is gratis en op vertoon van je XXXS-kaart krijg je ook nog eens een gratis frisdrankje!

Kaart kwijt of nooit ontvangen? Ga naar www.xxxs.nl Vragen of opmerkingen over deze pagina? Mail naar redactie@xxxs.nl


32 â&#x20AC;˘ amsterdam.nl â&#x20AC;˘ oktober 2009

Banenbeurs 020

vind je nieuwe baan in de regio vacatures op (v)mbo niveau

Vrijdag 6november Heineken Music Hall

banenbeurs 020.nl Banenbeurs 020 is een regionale banenbeurs voor groot Amsterdam waar werkgevers uit verschillende sectoren en werkzoekenden op (v)mbo niveau elkaar ontmoeten. Voor meer informatie kijk op banenbeurs020.nl

amsterdam.nl112009  
amsterdam.nl112009  

11 Mantelzorgers verdienen een bedankje p.12 4 Uw oude auto is geld waard 10 Waar gaat in 2010 het geld naartoe? 15 Aanbiedingen Stadspas Ni...

Advertisement