Page 1

Amsterdam.nl

Nieuwsmagazine van de Gemeente Amsterdam n jaargang 10 n december 2009 n www.amsterdam.nl

12

Nieuwe Amsterdamse energie p.4 8 Welkom bij DWI

11 Met Stadspas in decembersfeer

16 Groene enveloppen


Amsterdam werkt aan de weg Op deze pagina vindt u informatie over werken aan de weg. Dit is geen totaaloverzicht maar een selectie van werkzaamheden op belangrijke doorgaande wegen. Meer informatie vindt u op www.bereikbaar.amsterdam.nl. Kijk voor informatie over omleidingen van het openbaar vervoer op www.gvb.nl. WESTERPARK HAARLEMMERWEG HE

HAARLEMMERWEG

BRA PA R N D TK

R.

W EG NSE-

ROKIN

E A‘VE

IJK TELD

H‘LEMMERMEERWSTR.

LSTR AAT

JAN TOOROPSTR

ER EV STO

REM

RS KA D E

AMS

R.

EINN

G

NIN

TEL

HOBBEMAKADE

EST

G

WE KO

AMS

E UD

ND

ERL

VO

ST AD H O

BA

O ERT

OV

ARK ELP

LE

N VA

OM

NS

AT

RA

ST

SE ID

T RAA

SURINAMEPLEIN

DE

HA

.

ST IJK RD DE

AT

TRA

ERS

K KIN

OU

SC

DE

TR IXS

BIL

OO

SE

NG DE

EG FDW HOO

JOH. HUIZINGALAAN

PR

R.

QST

RC CLE

POSTJESWEG

PLESMANLAAN

IN

ADE

STR.

.

TSEN EVER

RN MA

JAN

CORN. LELYLAAN

KA

. STR

VIJZE

N ALE

NA SS

EERL AAN

NG JAN VA

PR.

K

.

RU ITE RK AD E

RI

SLOT ERM

LENSTRAAT AN G A JAN V

LSTR

SLOTERPLAS

DE

ND

OËL

N

HE

G. R

AA G ERWE IJT RU

BUR

A10

TLAA

AUK

LUG

DE

G. D EV

L

BUR

J TI

AD M IR

. . K A A R T: W W W. R O U T E C R A F T. C O M

1

3

Burgemeester De Vlugtlaan

De weg krijgt een nieuwe inrichting tussen de Slotermeerlaan en de Haarlemmerweg. Doorgaand autoverkeer tussen de Haarlemmerweg en het kruispunt Slotermeerlaan met de Burgemeester De Vlugtlaan rijdt in beide richtingen via de Willem Schermerhornstraat en de Burgemeester Roëllstraat. Ook voor bussen en fietsers gelden andere routes. Half december is deze fase klaar.

2

Oostoever

-

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer werkt aan de herinrichting van het circuit Oostoever. Doorgaand auto- en fietsverkeer op het traject Noordzijde / Oostoever rijdt via de tijdelijk aangelegde weg aan de kant van de Sloterplas. Autoverkeer vanuit de Jan Evertsenstraat in de richting van de Noordzijde rijdt via de Jan Tooropstraat, Jan van Galenstraat, Burgemeester Roëllstraat en de Burgemeester Rendorpstraat. Eind maart 2010 is het werk klaar.

Admiraal de Ruijterweg

Het GVB repareert het spoor op de Admiraal de Ruyterweg tussen de Jan van Galenstraat en de M.H. Trompstraat. Autoen vrachtverkeer richting de Jan van Galenstraat rijdt via de Willem de Zwijgerlaan. Fietsers volgen de gele borden en rijden via de buurtstraten. Vrijdag 18 december zijn de werkzaamheden klaar.

4

Jacob Obrechtstraat

Waternet vervangt in verschillende fasen de riolering in de Jacob Obrechtstraat tussen de Van Breestraat en de Van Eeghenstraat inclusief de kruising met de Willemsparkweg. In de eerste fase werkt de aannemer tussen de Willemsparkweg en de Van Eeghenstraat. Doorgaand fietsverkeer van en naar het Vondelpark kan langs de werkzaamheden blijven rijden. Deze eerste fase duurt tot ongeveer half december waarna in januari de volgende fase start.

5

De Ruyterkade

De aannemer start eind november met het plaatsen van het stalen frame van de kap voor het nieuwe busstation achter het

Centraal Station en werkt indien nodig, de hele week tussen 22.00 en 06.00 uur. Vanwege de veiligheid rijdt doorgaand autoverkeer op dit tijdstip in beide richtingen via de Kattenburgerstraat en de Prins Hendrikkade. Fietsers rijden via de Oostertoegang, Prins Hendrikkade en de Droogbak. Voetgangers lopen via het Stationsplein. Het werk is in het voorjaar van 2010 klaar.

6

Europaboulevard (niet op kaart)

In Stadsdeel Zuideramstel zijn delen van de Europaboulevard in slechte staat, boomwortels zijn door de riolering gegroeid waardoor water op de rijweg blijft staan. Waternet en de gemeente voeren in verschillende fasen reparaties uit. Vanaf eind november werkt de aannemer op de Europaboulevard tussen de Van Nijenrodeweg en de De Boelelaan. Autoverkeer kan steeds in één richting langs het werkterrein, de andere richting rijdt een aangepaste route via de De Boelelaan, Van Leijenberghlaan, Van Nijnenrodeweg of omgekeerd. Half januari zijn de werkzaamheden klaar.

Meer informatie? Kijk iedere dag naar HET VERKEER op AT5. Bezoek ook www.bereikbaar.amsterdam.nl voor actuele verkeersinformatie.

Neem gratis een abonnement op de wekelijkse nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich aanmelden via: www.bereikbaar.amsterdam.nl


amsterdam.nl • december 2009 • 3

Nieuwe Amsterdamse energie... p.4 ...voor een Nieuw Amsterdams Klimaat. Amsterdam kijkt vooruit naar Amsterdam in 2025: stad van de toekomst met een Nieuw Amsterdams Klimaat. Een aantrekkelijke stad waar bewoners, werknemers, bedrijven en organisaties zich graag vestigen.

Met de Stadspas in decembersfeer p.11 Jubileumactie: Gratis schaatsen, poffertjes en drankje bij de ijsbaan op het Leidseplein. Verder korting op het Wereldkerstcircus in CarrĂŠ, Best of Gospel in het Concertgebouw, een 10-rittenkaart bij de Jaap Eden IJsbanen en kerstuitjes van de Dagtochtenspecialist.

Groene enveloppen: gemeentebelastingen p.16 Van Amsterdammers voor Amsterdam: de gemeentebelastingen. Niemand vindt het leuk, maar belastingen zijn nou eenmaal noodzakelijk. Zo kan onze stad functioneren zoals wij dat met z’n allen graag zien. Op p.16 leest u alles over inhoud van de groene enveloppen van 2010.

8 Welkom bij DWI n 10 Een goede buur n 20 De Burger(monitor) spreekt n 23 Nieuws voor jongeren met een XXXS-kaart n

Colofon Jaargang 10, nummer 12, december 2009 • Amsterdam.nl is een uitgave van de directie Communicatie, afdeling Media en Concerncommunicatie • Amstel 1 • Postbus 202 • 1000 AE Amsterdam. • E-mail: magazine@amsterdam.nl. • Internet: www.amsterdam.nl • Telefoon: 14 020 • Hoofdredactie: Mark Plekker • Redactie: Edwin van Eis • Redactioneel coÜrdinator: Djoe Lan Tan • Aan dit nummer werkten mee: Willemijn van der Kolk, (Movement) • Vormgeving: Wonderworks, Haarlem • Druk: Dijkman Offset (Diemen) • Productie: Movement (Amsterdam) • Verspreiding: TNT Post • In nieuwsmagazine Amsterdam.nl staan voorlichtingsartikelen en publiekscampagnes van gemeente Amsterdam. Daarnaast kunnen in het magazine advertenties opgenomen zijn van niet aan de gemeente gelieerde partijen. Aan de inhoud van het magazine kunnen geen rechten worden ontleend • Coverbeeld: Edwin van Eis. • Amsterdam.nl 1 van januari wordt van 22 t/m 25 december huis-aan-huis verspreid door TNT. • Klachten over de bezorging? Bel Antwoord op tel. 14 020 • Advertentieverkoop: Adformix BV • Tel. 0888 777 888 • Peter Hazenberg en Hanneke Toorenent • amsterdam@adformix.com • www.adformix.com

Dit product is gedrukt op FSC-papier.

$

 !  " # !"!#! 

    ### %    # !

Vragen over Stadspas(aanbiedingen)? Bel ma t/m vr 10.00-12.00 uur: tel. 020 251 8251, www.stadspas.nl


4 • amsterdam.nl • december 2009


amsterdam.nl • december 2009 • 5

Voor een Nieuw Amsterdams Klimaat – nu aan de slag! Amsterdam kijkt vooruit naar Amsterdam in 2025: stad van de toekomst met een Nieuw Amsterdams Klimaat. Een aantrekkelijke stad waar bewoners, werknemers, bedrijven en organisaties zich graag vestigen.

Verbetering van de luchtkwaliteit, een ambitieus klimaatbeleid en Amsterdamse innovatiekracht zijn noodzakelijk voor een gezond, leefbaar en bereikbaar Amsterdam. Met een goede economische positie in 2025, en 40% minder CO2-uitstoot dan in 1990. Om daar te komen zijn we nu aan de slag. Gemeente, bewoners, ondernemers, bedrijven. Wat doet u voor een Nieuw Amsterdams Klimaat?

Als u wil weten wat u zelf als ondernemer of bewoner zelf kan bijdragen aan een Nieuw Amsterdams Klimaat, kijk dan op www.nieuwamsterdamsklimaat.nl. Er zijn allerlei dingen die u zelf kunt doen, zoals het plaatsen van een zonnepaneel of duurzame boiler. De gemeente helpt ook een handje. Bewoners die hun parkeervergunning inleveren, krijgen daar in ruil daarvoor een gratis OV-abonnement

Portefeuillehouders Coos Hoebe (stadsdeel de Baarsjes) en Dirk de Jager (stadsdeel Westerpark) verstrekten 2 november de eerste milieuparkeervergunning aan Ewout (foto, midden) bij het Hugo de Grootplein.

Foto Katrien Mulder

Wat kan ik zelf doen?

Het bedrijf Zonnefabriek installeert zonnepanelen.

voor drie maanden terug, en tot eind van het jaar daar bovenop nog eens 300 euro autodeeltegoed. Bent u ondernemer? Voor u is er onder andere het MKBenergieloket. Of het nu gaat om het (mede)organiseren van een klimaatproject, het aanbieden van duurzame marktkansen, of om het ontzorgen van uw bedrijf op energiegebied: het energieloket helpt uw bedrijf op weg.

zijn. Veel van de doelen die Amsterdam op klimaatgebied wil bereiken, zijn alleen te halen als er op een andere manier met energie wordt omgegaan. Het gaat dan niet alleen om het vervangen van traditionele bronnen, het gaat ook om bewuster en duurzamer gebruik van energie.

Bij het vernieuwen van de energielevering hoeft Amsterdam niet te wachten op anderen, of afhankelijk te zijn van grote De gemeente Amsterdam werkt op energiebedrijven. Ze kan er ook zelf aan allerlei gebieden samen met bedrijfslebijdragen dat Amsterdammers en ven en bewoners aan een Nieuw Amsterdams Klimaat. Welke gebieden dit bedrijven omschakelen in denken en doen. Bijvoorbeeld door alternatieve, zijn leest u hieronder! duurzame bronnen als warmteopslag, Energie stadswarmte, zonnepanelen, wind en Amsterdam wil een duurzame topstad biomassa voor zoveel mogelijk mensen Sla om


Foto’s: archief Amsterdam.nl

6 • amsterdam.nl • december 2009

bereikbaar te maken. Of door het netwerk aan te passen, zodat er niet alleen energie afgenomen kan worden, maar ook geleverd. Bovendien is er het gemeentelijk Afval Energie Bedrijf (AEB): nu al goed voor een vermeden CO2-uitstoot van ongeveer 350 kiloton per jaar. Dit zal verder oplopen tot maar liefst 550 kiloton per jaar! Het AEB levert groene stroom aan bijvoorbeeld alle trams, verkeerslichten en openbare verlichting in Amsterdam.

Vervoer Auto’s, vrachtwagens en boten zorgen niet alleen voor de uitstoot van CO2, maar ook voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. Deze stoffen hebben een slechte invloed op de kwaliteit van de

lucht, en zodoende ook op de gezondheid van de Amsterdammers. Om ervoor te zorgen dat de lucht schoner wordt, is een flink aantal maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat Amsterdammers zich schoner door de stad gaan bewegen. Minder vaak met voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen zoals benzine. Vaker met openbaar vervoer of fiets. Of met elektrisch vervoer, want dat is schoon, stil én zuinig. Elektrisch vervoer levert per direct een belangrijke bijdrage aan een verbetering van de luchtkwaliteit en het leefklimaat. Daarnaast zijn er veel kansen voor lokale ondernemers om bij de snelle ontwikkeling van elektrisch vervoer betrokken te raken. Amsterdam zet daarom flink in op elektrisch.

Bouwen en wonen De Amsterdamse huishoudens zorgen gezamenlijk voor 34% van de totale Amsterdamse CO2-uitstoot. In huis wordt bijna de helft van de uitstoot veroorzaakt door het verwarmen van woningen en het gebruik van warm water. De andere helft komt door elektriciteitsverbruik. In Amsterdam staan bijna 380.000 woningen. Jaarlijks komt daar 1% aan nieuwbouw bij. De nieuwbouw moet vanaf 2015 klimaatneutraal zijn. Maar ook de bestaande woningen moeten energiezuiniger en duurzamer worden. Dat kan ook, want in huis kun je heel veel energie besparen. Hiervoor zoekt de gemeente de samenwerking met de woningcorporaties. Zij


amsterdam.nl • december 2009 • 7

beheren 50% van de Amsterdamse woningvoorraad. Voor kantoren, bedrijfspanden en scholen geeft de gemeente Amsterdam zelf het voorbeeld. In 2015 zijn alle gemeentelijke kantoren - zowel oudbouw als nieuwbouw – klimaatneutraal. Op diverse plekken, bijvoorbeeld het nieuwe stadsarchief, de openbare bibliotheek en het stadsdeelkantoor van Oost-Watergraafsmeer, is hier al werk van gemaakt.

Green IT Amsterdam ligt op het mondiale kruispunt van het dataverkeer. Veel bits en bites die via het internet de wereld overgestuurd worden, doen eerst een Amsterdams datacentrum aan voor ze hun weg naar een bestemming elders vervolgen. Datacentra zorgen door hun hoge energieverbruik voor ongeveer 6 % van de Amsterdamse CO2-uitstoot. Het is een voorzichtige schatting, maar niet moeilijk in te denken dat dit in de toekomst flink kan stijgen. Het aantal ICT-bedrijven in de stad neemt nog jaarlijks toe, net als het wereldwijd gebruik van internet en het verzenden en opslaan van data. Vandaar dat de gemeente en de grote Amsterdamse bedrijven elkaar hebben opgezocht om te kijken wat nodig is en welke energiebesparende mogelijkheden er zijn. Voor een Nieuw Amsterdams klimaat, nu en de toekomst. Wilt u weten wat u kunt doen voor een Nieuw Amsterdams Klimaat? Kijk op www.nieuwamsterdamsklimaat.nl.


8 • amsterdam.nl • december 2009

Welkom bij DWI! Werk vinden of aan het werk blijven, dat is goed voor iedereen én voor de stad. Daarom helpt de Dienst Werk en Inkomen (DWI) Amsterdammers op diverse manieren. Zeker in deze tijd staat DWI graag voor u klaar. Bijvoorbeeld voor:

Amsterdammers graag met het vinden van werk of met het volgen van een opleiding. Dus ook als u geen uitkering Mensen die nog niet direct Jongeren heeft, bent u welkom bij DWI! Bel voor aan het werk kunnen Voor jongeren tussen de 15 en 27 jaar meer informatie (020) 346 3636 of Er zijn allerlei mogelijkheden voor die even niet weten wat ze willen met download de folder ‘Geen uitkering? mensen die nog niet direct aan het werk school of werk, heeft DWI Jongerenloket- Tóch naar DWI’ van kunnen en die niet veel contacten ten. Bel voor een afspraak: www.dwi.amsterdam.nl. De folder ligt buitenshuis hebben. DWI heeft trajecten (020) 346 3636 of download de brochure ook op het Werkplein. waar zij op hun eigen tempo naar betaald ‘Jongeren’ van www.dwi.amsterdam.nl. Mensen die onzeker zijn werk worden begeleid. Dit zijn zogeDe brochure ligt ook op het Werkplein. over hun baan noemde Sociale Activeringsplekken (SAP) Mensen zonder uitkering Mensen die onzeker zijn of zij hun werk en Maatschappelijke Activeringsplekken DWI is er niet alleen voor mensen met wel kunnen behouden, krijgen bij vragen (MAP). Bent u klant van DWI? Vraag dan een bijstandsuitkering. Wij helpen alle over vacatures en uitkeringen persoonlijk uw klantmanager om meer informatie. advies op de Werkpleinen. Zij kunnen bij ons terecht voor een cv-check, sollicitatietraining en advies over omscholing. Kijk voor meer informatie op: www.werk.nl. Bent u geen klant van DWI? Bel dan met (020) 346 3636.

Speciaal voor jongeren: Wél een diploma, maar nog géén baan? Heb je een diploma in een commerciële of administratieve studierichting en lukt het niet om een baan te vinden? Dan is een traineeship in de uitzendbranche voor jou een goede start. Uitzendbureaus in Amsterdam en omgeving stellen deze traineeplaatsen beschikbaar voor jongeren tot 27 jaar. Tijdens deze stage krijg je een stagevergoeding van de gemeente. Ben je een enthousiaste teamspeler, representatief, klant- en servicegericht, spreek je uitstekend Nederlands en heb je een hbo- of mbo-diploma in een commerciële of administratieve studierichting? Neem dan contact op met Vacatureservice Amsterdam, (0800) 525 2525 of mail je cv met motivatie naar info@vacatureservice.amsterdam.nl, onder vermelding van: Trainee uitzendbranche.

Mensen met een uitkering die een eigen bedrijf willen beginnen Team Zelfstandigen van DWI helpt mensen met een bijstands- of WWuitkering die voor zichzelf willen beginnen. Zij kunnen hier terecht voor leningen van een bedrijfskapitaal, begeleiding en inkomensondersteuning na de start van hun bedrijf. Ook ondernemers met financiële problemen kunnen bij team Zelfstandigen hulp krijgen. Bel team Zelfstandigen voor meer informatie: (020) 346 3667 of download de brochure ‘Een eigen bedrijf’ van www.dwi.amsterdam.nl. De brochure ligt ook op het Werkplein.


amsterdam.nl • december 2009 • 9

Laag inkomen en toch goed verzekerd blijven? Amsterdammers met een laag inkomen kunnen zich extra goedkoop verzekeren tegen ziektekosten. Dat is belangrijk, want iedereen kan ziek worden en zorg is duur. Daarom biedt de gemeente u net als vorig jaar een goedkope zorgverzekering. Iedereen in Nederland moet zich verzekeren tegen ziektekosten. In elk geval moet u een basisverzekering afsluiten. Dat staat in de wet.

130% van het sociaal minimum is (zie tabel hieronder), kunt u wél 10% korting krijgen, zowel op het basispakket als op de aanvullende verzekeringen.

Wat is onze collectieve zorgverzekering?

Wat zijn de premies?

De collectieve zorgverzekering van de gemeente Amsterdam is een basisverzekering plus een aanvullende verzekering.

Voor wie is onze collectieve zorgverzekering? Onze collectieve zorgverzekering is er voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum (zie tabel voor bedragen). Maar hebt u een laag inkomen en is het net iets teveel om aan onze collectieve zorgverzekering mee te doen? Als uw inkomen tussen de 110 en

De premies van de zorgverzekering waren op het moment van het drukken van Amsterdam.nl nog niet bekend. Kijk voor meer informatie op onze website: www.dwi.amsterdam.nl.

Hoe aanvragen? Klanten van DWI krijgen automatisch eind november een aanvraagformulier voor onze collectieve zorgverzekering. Bent u geen klant van DWI en doet u (nog) niet mee en/of kreeg u geen aanvraagformulier? Vraag het dan snel aan bij DWI via (020) 346 3684. Als u al meedoet, hoeft u niets te doen. U blijft dan meedoen in 2010.

Gezinssamenstelling

110%

130 %

Norm alleenstaande

€ 947,32

€ 1119,59

Norm alleenstaande ouder

€ 1218,00

€ 1439,46

Norm volledig gezin

€ 1353,35

€ 1599,42

Bel voor meer informatie met (020) 346 3684 of kijk op www.dwi.amsterdam.nl


10 • amsterdam.nl • december 2009

COLUMN Jan Visser is medewerker voorlichting van Beterburen, een organisatie voor buurtbemiddeling. Buurtbemiddelaars helpen gratis bij het oplossen van ruzie tussen u en uw buren.

Intieme geluiden In het voorgesprek met mevrouw Denker vertelt ze over geluidsoverlast van de bovenbuurvrouw: “We wonen in gehorige huizen en natuurlijk hoor je wel eens wat van elkaar.”

Opleiding Rijbewijzen Rij-instructiebewijzen - Vaarbewijzen

San Verkeersopleidingen/ Verkeersschool Nelen

Amsterdam Tel. 020-6633773 www.sanbv.nl of www.nelen.nl

“Toen we hier in 1954 kwamen wonen, denderden er wel 15 kinderen in het trappenhuis. Maar je kende elkaar en iedereen had evenveel last van elkaar, dus het bleef in evenwicht. We liepen niet bij elkaar de deur plat, maar het was achteraf gezien een leuke tijd met veel saamhorigheid.” Het leek duidelijk: een mevrouw die met een goed gevoel terugdenkt aan de gezelligheid van de jaren vijftig. Mijn collega-bemiddelaar kreeg ook al zo’n nostalgische blik in zijn ogen. Enige dagen later zaten we met mevrouw Denker en haar buurvrouw Simone de Vaarder om de tafel. Het had haar kleindochter kunnen zijn. Simone was er een half jaar geleden komen wonen. Ze begreep niets van de klachten van mevrouw Denker. “Ik loop niet op hakken door het huis, ik ben overdag niet thuis, ik kijk weinig televisie en ik heb niet eens een geluidsinstallatie. Kunt u wat preciezer zijn, wat hoort u en wanneer?” Mevrouw Denken schoof wat ongemakkelijk op haar stoel en zei met een moeilijk gezicht: “Ja, eh, ik vind het wel pijnlijk om te moeten zeggen, eh, het is ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat. In de slaapkamer”, voegde ze er betekenisvol aan toe. “Wat hoort u dan?” drongen wij aan. “Nou ja, je hoort haar kreunen en het bed piept”. “O, u bedoelt intieme geluiden”, hielp mijn collega gevat. “Ja,” zuchtte mevrouw Denker. Simone schaterde het uit: “Ah, nou begrijp ik het. Dan zit ik op mijn roeimachine, ik train voor de Nederlandse kampioenschappen. Ik kan niet altijd het water op, dus heb ik zo’n apparaat.” Mevrouw Denker zette grote ogen op en keek beschaamd. “Geeft niet hoor”, zei Simone. “Ik zal er wat olie in de scharnieren doen. En ook een pleister op mijn mond!” Daarop schoot ook mevrouw Denker in de lach. Heeft u een conflict met de buren? Bel Beterburen, tel. 020 689 1859 Of kijk op www.beterburen.nl


Sadi a

IdeeNieuws

december

Stadspasactie: 1 december t/m 10 januari. Prijs: schaatshuur € 4,50, drankje € 2,50, poffertjes € 4,00; met de december/ januaribon gratis. Locatie: Leidseplein. Bereikbaar met o.a. tram 1, 2, 5, 6, 7 en 10. Open: dagelijks 10.00-23.00 uur. Meer info: www.kermisplaza.nl/ijsbaanleidseplein. met de december/ januaribon

gratis

k ie uz M

Tropenmuseum

Stadspas 20 jaar! aar! Stadspas bestaat 20 jaar. Dat gaan we vieren, samen met u! Elke maand vindt u op deze plek een extra aantrekkelijke aanbieding.

Zwieren en zwaaien op het Leidseplein Kom voor ouderwetse gezelligheid naar de ijsbaan op het Leidseplein! Mooier, groter, gezelliger en toegankelijker dan ooit. Sfeervolle verlichting en versiering, gezelligheid, eten en drinken, alles is aanwezig voor een heerlijk middagje of avondje uit. De ijsbaan is gratis toegankelijk, dus dat is mooi meegenomen. Maar wilt u er een echt uitje van maken, neem dan uw december/januaribon mee. Daarmee kunt u gratis schaatsen huren en krijgt u bovendien gratis warme chocomel of frisdrank en een portie poffertjes. Zo lekker was ijspret nog nooit!

Black Gospel in het Concertgebouw Het unieke koor van The Very Best of Black Gospel komt dit jaar eenmalig naar Nederland. De beste gospelzangers van de Verenigde Staten vormen het meest gevraagde gospelkoor van Europa. De leden maakten jarenlang deel uit van de befaamde Harlem Gospel Singers en werkten samen met wereldsterren van formaat. Tijdens dit concert klinken uiteraard klassiekers als Oh Happy Days, Amen en Whole World. De oprechte overtuiging van de zangers maakt dat dit uitzonderlijke concert jong en oud beroert.

Datum en aanvang: zaterdag 5 december om 20.30 uur. Prijs: 1-plus € 49,50/ 1e rang € 42/ 2e rang 35,50; met de Stadspas € 24,75/ € 21/ € 17,25; met de december/januaribon € 14,50/ € 7/ € 0,50. Korting geldt niet op 3e rang. Adres: Concertgebouw, Concertgebouwplein 2-6. Bereikbaar met tram 5 en 24 (halte Museumplein). Reserveren: tel. 0900 671 83 45 (€ 1 per gesprek) o.v.v. Stadspasactie. Meer info: www.concertgebouw.nl. met de december/ januaribon

€ 35 korting


www.stadspas.nl

AT5 teletekst pagina 333 & 334

Lekker op stap in december

Ray Christian

Boek een decemberuitje bij De Dagtochtenspecialist om alvast in feeststemming te komen. ■ Kerstshoppen in Keulen Vergeet u bij uw Glühwein niet om een kerstbeker te vragen! Data: vrijdag 4, donderdag 10, dinsdag 22 december. Vertrek: 8.00 uur vanaf Stadhuis. Daar terug om 20.00 uur. Prijs (incl. vervoer): € 23; met de Stadspas € 21; met de december/januaribon € 13. ■ Kerstshoppen in Valkenburg De grootste ondergrondse kerstmarkt! Data: woensdag 16, dinsdag 21 december. Vertrek: 9.00 uur vanaf Stadhuis. Daar terug om 20:00 uur. Prijs (incl. vervoer en toegang Gemeentegrot): € 25; met de Stadspas € 23; met de december/januaribon € 15.

Wereldkerstcircus viert jubileum Het Wereldkerstcircus in Carré viert dit jaar zijn vijfentwintigjarig jubileum! Voor magie in de piste zorgt 's werelds snelste illusionist Hans Klok. Uit Moskou komt het springplanknummer Kovgar en er zijn fietsacrobaten uit China. Grote sensatie is de vliegende trapezeact uit Korea, met maar liefst twee viervoudige salto’s! Dit jubileumprogramma bewijst dat circus van wereldniveau springlevend is! Stadspasactie: maandag 21 december, dinsdag 22 december, woensdag 23 december en vrijdag 1 januari om 12.00 en 16.00 uur, woensdag 30 december alleen 12.00 uur. Prijs: Loge € 57/ ringloge € 52/ balkon € 47/ toneelloge € 43/ 1e galerij € 38/ 2e € 34; met de Stadspas € 49,50/ € 44,50/ € 39,50/ € 35,50/ € 30,50/ € 26,50; met de december/januaribon € 42/ € 37/ € 32/ € 28/ € 23/ € 19 (de korting geldt niet op 3e galerij). Adres: Koninklijk Theater Carré, Amstel 115-125. Bereikbaar met o.a. tram 10 en 7 (halte Weesperplein). Kaartverkoop: tel. 0900 252 52 55 (€ 1,30 per gesprek) of kassa Carré (dagelijks 16.00- 20.00 uur). Reserveren o.v.v. Stadspas. Meer info: www.stardusttheatre.com met de december/ januaribon

€ 15 korting

Gratis boeken bij Leeshal Oost! Stadspasactie: 1 december 2009 t/m 31 januari 2010. Adres: Commelinstraat 53 (bij de Dappermarkt). Bereikbaar met o.a. tram 14 en 9 en bus 22. Open: dinsdag t/m zaterdag 9.0017.30 uur. Meer info: tel. 668 25 28.

met de december/ januaribon

gratis

■ Lichtjestour Duizenden lampjes verlichten Landsmeer en Den Ilp! Data: donderdag 17, vrijdag 18, maandag 21 en dinsdag 22 december. Vertrek: 18.30 uur vanaf Stadhuis, 19.00 uur vanaf Buikslotermeerplein. Daar terug om 22.15 / 22.00 uur. Prijs: (incl. vervoer en 1x koffie met gebak) € 18; met de Stadspas € 16, met de december/januaribon € 8.

Reserveren: tel. 461 00 47. Meer info: www.dedagtochtenspecialist.nl. met de december/ januaribon

€ 10 korting

Leeshal Oost is een begrip in Amsterdam-Oost. Al ruim 53 jaar vindt u hier, vlakbij de Dappermarkt, alle soorten tweedehands boeken, tijdschriften, strips en nog veel meer. Houdt u van lekker snuffelen in stapels en bakken? Dan moet u vooral eens langsgaan bij Leeshal Oost. Ook voor kinderen is er van alles te vinden: leesboekjes (ook voor beginnende lezertjes), strips, maar ook jeugdliteratuur. Tegen inlevering van de december/januaribon kunt u voor € 6,50 gratis tweedehands boeken uitzoeken. Als u de boeken uit heeft en weer netjes inlevert bij de Leeshal, mag u voor de helft (dus € 3,25) nieuwe boeken uitzoeken.

Ave Maria Kerstconcert in Westerkerk Na het grote succes van het vorig jaar, is er opnieuw een Ave Maria Kerstconcert. Het orkest bestaat uit jonge, getalenteerde musici uit de Staatsfilharmonie Banatul Timisoara. Samen met het buitengewoon begaafde koor, dat uitsluitend bestaat uit solisten die cum laude afstudeerden, zorgen zij voor een onvergetelijk concert. Laat u meevoeren op de prachtige klanken en kom op sfeervolle wijze in de kerststemming!

Data en tijden: woensdag 16 en donderdag 17 december om 20.00 uur. Prijs (exclusief reserveringskosten van ca. € 2 per kaart): € 45; met de Stadspas € 22,50; met de december/januaribon € 10. Adres: Westerkerk, Prinsengracht 281. Bereikbaar met de tram 14 en 17 (halte Westerkerk). Kaartverkoop: AUB Ticketshop, Stadsschouwburg, Leidseplein 26. Meer info: www.ejbentertainment.com. met de december/ januaribon

€ 10

Stadspas IdeeNieuws is een uitgave van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling l Redactie: DMO, team Stadspas, Postbus 1650, 1000 BR Amsterdam l Telefoon 251 82 51 (werkdagen 10.00-12.00 uur) l E-mail: info@stadspas.nl


december

www.stadspas.nl

Gratis naar Van Goghs brieven De tentoonstelling Van Goghs brieven. De kunstenaar aan het woord geeft een indringend beeld van Vincent van Gogh als briefschrijver en kunstenaar. Het Van Gogh Museum toont ruim 120 originele brieven in nabijheid van de werken waar hij over schreef. De belangrijke documenten worden vanwege hun kwetsbaarheid en lichtgevoeligheid zelden getoond. Vincent van Gogh was een fervent briefschrijver. De brieven vertellen in een directe, meeslepende stijl het verhaal van zijn bewogen leven, zijn hechte band met zijn broer Theo, en van de ontwikkeling van zijn werk. De meer dan 120 jaar oude originele documenten met de vele mooie briefschetsen verbinden de kunstenaar én de briefschrijver met elkaar.

Muziek uit Mali in het Tropentheater Bako Dagnon wordt wel het best bewaarde geheim van de traditionele Malinese Mande muziek genoemd. De grote Ali Farka Touré ging regelmatig bij haar te rade als hij meer wilde weten over bepaalde liederen over voorouders, jagers en koningen. Zelf brak zij pas twee jaar geleden door met het album Titati. Geboren in een familie van griots, die zingend de lokale geschiedenis en tradities doorgeven, is zij ongeëvenaard als vertolkster van traditionals. Maar net als Farka Touré laat Dagnon ook invloeden uit de Malinese popmuziek toe. Laat u verrassen door Bako Dagnon en haar muzikanten!

Stadspasactie: 1 t/m 31 december. Entree: € 12,50; met de Stadspas € 6,25; met de december/januaribon gratis. Adres: Van Gogh Museum, Paulus Potterstraat 7, Oud-Zuid. Bereikbaar met o.a. tram 2, 5, 3 en 12 (halte Van Baerlestraat). Open: dagelijks 10.00-18.00 uur, vrijdag tot 22.00 uur. Meer info: tel. 570 52 00 of www.vangoghmuseum.nl. met de december/ januaribon

gratis

Nieuwe nagels voor de feestdagen? Uw nagels zijn een visitekaartje. Mooi verzorgde handen vallen op en geven een goede indruk. Heeft u gebroken, gescheurde of afgebeten nagels, dan zijn kunstnagels misschien iets voor u. Nails by Els is een professionele nagelstudio waar u terecht kunt voor alle soorten manicurebehandelingen. In december en januari geeft Nails by Els maar liefst € 15 korting op het aanbrengen van een set kunstnagels. De nagels blijven wekenlang mooi. Solar nails, gelnagels, acrylnagels, fiberglasnagels, french manicure: Nails by Els verzorgt het!

Stadspasactie: 1 december 2009 t/m 31 januari 2010. Prijs kunstnagels: € 25; met de Stadspas € 20; met de december/januaribon € 10. Adres: J.M. den Uylstraat 86, Geuzenveld/Slotermeer. Bereikbaar met bus 21 vanaf Amsterdam Centraal. Meer info en afspraak maken: tel. 614 78 65.

met de december/ januaribon

€ 10

Heerlijk schaatsen op Jaap Eden IJsbanen Jaap Eden is dé plek voor echte ijspret! Op de 400 meter buitenbaan kunt u weer volop schaatsen. Maar u kunt natuurlijk ook in de overdekte ijshal terecht. Jaap Eden IJsbanen is plezier voor iedereen. Krabbelende kleintjes maken voor het eerst kennis met een oer-Hollandse sport. En de schaatscracks gaan voor het kampioen-

schap! Met de december/januaribon krijgt u ook dit jaar weer een flinke korting op een 10-rittenkaart. Geen eigen schaatsen? Voor een prijs tussen de € 5,50 en € 11 kunt u schaatsen huren. Dus bind de gladde ijzers onder en beleef sportieve gezelligheid op Jaap Eden IJsbanen!

Datum en tijd: zondag 6 december 15.00 uur. Entree: € 23; met de Stadspas € 19; met de december/januaribon € 8. Reserveren: tel. 568 85 00 (onder vermelding van Stadspas december/ januaribon) Adres: Tropentheater Grote Zaal, Mauritskade 63. Bereikbaar met tram 9 en bus 22 (halte Mauritskade). Meer info: www.tropentheater.nl.

Stadspasactie: 1 december 2009 t/m 28 februari 2010. Prijs 10-rittenkaart: volwassenen € 44; met de december/januaribon € 23. Jeugd t/m 14 jaar € 25,50; met de december/ januari- of kidsbon € 2,60. Adres: Jaap Eden IJsbanen, Radioweg 64, Oost/Watergraafsmeer. Bereikbaar met tram 9 en bus 40, 41, 130, 136, 157 (halte Kruislaan/Middenweg). Meer info: tel. 0900 724 22 87 (€ 0,10 pm) of www.jaapeden.nl.

met de december/ januaribon

met de december/ januaribon

€8

€ 23

Wie komt in aanmerking voor de gratis Stadspas? l Cliënten DWI l Cliënten UWV met toeslag volgens de Toeslagenwet l Kwijtschelding Dienst Belastingen l Wajong-gerechtigden l Personen die een taal- en inburgeringscursus volgen die door de gemeente wordt betaald l 65-plussers


www.stadspas.nl

AT5 teletekst pagina 333 & 334

IJspret met Avercamp in het Rijksmuseum Voor het eerst toont het Rijksmuseum een overzichtstentoonstelling van Hendrick Avercamp, de bekendste schilder van Hollandse winterlandschappen uit de 17e eeuw. Als eerste Nederlandse kunstenaar specialiseerde hij zich in het schilderen van winterlandschappen met ijspret. Ons beeld van het leven in de strenge winters in de Gouden Eeuw wordt na 400 jaar nog altijd bepaald door Avercamps ijsgezichten met prachtige verhalende details van schaatsende paartjes, kinderen die elkaar bekogelen met sneeuwballen of een man

die door het ijs zakt. Naast twintig van zijn beste schilderijen worden in deze tentoonstelling vijfentwintig van zijn mooiste tekeningen uit internationale musea en privécollecties samengebracht.

met de december/ januaribon

Oman in De Nieuwe Kerk

Museum Bait Al Zubair collection, Muscat.

In De Nieuwe Kerk zijn ruim 300 topstukken uit Oman te bewonderen. Door zijn ligging aan internationale handelsroutes zoals die van de VOC, is Oman al eeuwenlang een sterke zeehandelsnatie, net als Nederland. Belangrijke thema’s in de tentoonstelling zijn ook het sultanaat en het ibadisme, een vroege stroming van de islam, waar de meeste Omani toe behoren. Met uw december/januaribon kunt u deze mooie tentoonstelling gratis bezoeken! Meer weten? Kom dan naar de inleiding bij de tentoonstelling. Reserveren is niet nodig. Na de lezing kunt u op eigen gelegenheid de tentoonstelling bezoeken.

Stadspasactie: 1 dec t/m 31 jan. Entree: € 11; met de Stadspas € 5,50; met de december/januaribon gratis. Open: elke dag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-22.00 uur. Adres: Jan Luykenstraat 1. Bereikbaar met tram 2, 5 (halte Hobbemastraat), 7 en 10 (halte Spiegelgracht). Meer info: www.rijksmuseum.nl.

gratis

Vier feest met het Nederlands Philharmonisch Orkest Gratis Wereldagenda van Amsterdam! Wegens groot succes in de herhaling: de Wereldagenda! Deze prachtige agenda geeft een overzicht van de belangrijkste feestdagen, festivals, markten, winkels en restaurants in de stad. Er is elke dag wat te beleven in Amsterdam: van Sail tot strandfeesten en van Kwakoe tot het Open Roots Festival. Natuurlijk mét een handig agenda-gedeelte met twee pagina’s per week en een Amsterdamse adressenlijst. Verder komen Amsterdammers aan het woord: van burgemeester Job Cohen tot stadsdichter Moustafa Stitou. Deze kleurrijke agenda is met uw november- of decemberbon gratis af te halen bij álle Openbare Bibliotheken van Amsterdam. Voor uzelf of als origineel Sinterklaas- of kerstcadeau! En als u toch in de bieb bent, wordt dan meteen gratis lid!

Elk jaar in december verzorgt het NedPho een vrolijk feestconcert. Traditiegetrouw blijft het programma van dit concert geheim, maar natuurlijk worden er zwierige walsen van Strauss sr. gespeeld, want de populariteit van de wals is tenslotte voor een groot deel aan hem te danken. Aan zijn zoon danken we het dat de Weense wals van de danszaal naar het concertpodium werd getild. Tussen alle wervelende walsen en flitsende polka’s van de familie Strauss klinken mooie muzikale verrassingen. En in de pauze wordt u een gratis drankje aangeboden. Het worden weer feestelijke avonden!

Stadspasactie: 1 december t/m 31 januari. Data en aanvang lezingen: maandag, 4, 11, 18 en 25 januari. Aanvang: 10.30 (deur open om 10.00 uur). Entree: € 12; met de Stadspas € 9,60; met de december/januaribon gratis. Adres: De Nieuwe Kerk, Dam. 10 minuten lopen van het Centraal Station, bijna alle trams vanaf CS hebben een halte Dam. Open: dagelijks 10.00 - 18.00 uur, donderdag tot 22.00 uur. Meer info: tel. 638 69 09 of www.nieuwekerk.nl.

Stadspasactie: 1 november t/m 31 december. Prijs: € 12,95; met de november- of decemberbon gratis. Afhalen: bij de Openbare Bibliotheek bij u in de buurt. Kijk voor locaties en gratis lidmaatschap met de Stadspas op www.oba.nl. Meer info: tel. 6761716 of www.wereldagendavanamsterdam.nl.

Data en aanvang: zaterdag 19 en dinsdag 22 december om 20.15 uur. Prijs: 1e rang € 42,50/ 2e € 39,50/ 3e € 27,50; met de Stadspas: € 24,50/ € 22,50/ € 16,50; met de december/ januaribon € 17,50/ € 15/ € 12,50. Adres: Concertgebouw, Concertgebouwplein 2-6. Bereikbaar met tram 5 en 24 (halte Museumplein). Reserveren: via tel. 0900 671 83 45 (€1 per gesprek). Meer info: www.orkest.nl.

met de december/ januaribon

met de december/ januaribon

met de december/ januaribon

gratis

gratis

€ 15 - € 25 korting


“ IK ZIT NIET BIJ DE MOBIELE EENHEID, MAAR IK VEEG MET GEMAK DE ARENA SCHOON.” Amsterdam Arena Martin, voorman afdeling reiniging Begeleid door Pantar Amsterdam

WIE IS PANTAR AMSTERDAM? Pantar Amsterdam begeleidt mensen op weg naar een ongesubsidieerde baan. Iedereen is bij ons aan het werk. We begeleiden meer dan 9.000 mensen bij 800 werkgevers en in onze eigen productiebedrijven, zodat mensen hun capaciteiten verder ontwikkelen. Pantar Amsterdam heeft personeel in veel disciplines. Op onze website ziet u de mogelijkheden. www.pantaramsterdam.nl Waarmee kunnen we u van dienst zijn? re-integratie / detachering / arbeidsparticipatie


16 • amsterdam.nl • december 2009

Als inwoner en ondernemer van de gemeente Amsterdam betaalt u gemeentelijke belastingen. Deze belastingen worden geheven om inkomsten te krijgen waarmee voorzieningen in de stad kunnen worden betaald.

Lokale belastingen 2010 Ook in 2010 ontvangt u één aanslagbiljet waarop de gemeentelijke belasting­ soorten, en de daarbij behorende verschuldigde bedragen staan vermeld. Dit is het gecombineerde aanslagbiljet.

Op het gecombineerde aanslagbiljet staan maximaal vier belastingsoorten: ■ Onroerende-zaakbelastingen (OZB) ■ Roerende ruimtebelasting (RRB) ■ Rioolrecht (RIOE) ■ Afvalstoffenheffing voor woningen (AFV) en reinigingsrecht voor bedrijven (REIN)

en het onderhoud van het riool. Een deel van de belastinginkomsten gaat direct naar waar het geld voor bedoeld is, zoals de riool- en afvalstoffenheffing. Het andere deel van de inkomsten, zoals uit de heffing van de onroerende-zaakbelasting, gaat naar de algemene middelen van de gemeente Amsterdam.

Waarom betaalt u gemeentelijke belastingen?

Niet betaald? Executieverkoop.

Om de stad leefbaar en veilig te houden is geld nodig. Een deel van dit geld komt uit de gemeentelijke belastingopbrengst. Het geld dat u betaalt, wordt dus weer ingezet voor uw eigen leefomgeving, namelijk Amsterdam. Als inwoner van Amsterdam betaalt u gemeentelijke belastingen. De gemeente heft belastingen om voorzieningen in de stad te betalen. Voorbeelden van voorzieningen waar de gemeente voor zorgt zijn: parken en plantsoenen, wegen, theaters en kunstinstellingen, de bibliotheek, straat­verlichting, ophalen van het huisvuil

Als u geen belasting betaalt en daardoor uw maatschappelijke verplichtingen niet nakomt, dan neemt de gemeente Amsterdam maatregelen om het bedrag alsnog te innen. De Dienst Belastingen legt bij wanbetalers beslag op auto’s en inboedels. Bij particuliere wanbetalers zal er in eerste instantie geprobeerd worden beslag te leggen op loon of uitkering. Als wanbetalers 28 dagen na inbeslagname van hun auto of andere spullen hun belastingschuld nog niet hebben betaald, wordt o.a. overgegaan tot executoriale verkoop via www.executieveiling.nl.

NIET IEDEREEN wordt aangeslagen voor alle bovenstaande belastingsoorten. Voor welke belastingsoorten u wel wordt aangeslagen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie: bent u huurder of eigenaar, is het een woning of bedrijfs­ ruimte enzovoort.


amsterdam.nl • december 2009 • 17

gemiddelde waardestijging in Amsterdam is 1,3%. De stijging in Amsterdam is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. In onderstaande grafiek is gemiddelde waarde-ontwikkeling van woningen in geheel Nederland, volgens de gegevens van het Kadaster en CBS, weergegeven. U vraagt zich wellicht af waarom de gemeente geen rekening heeft gehouden met de dalende markt na 1 januari 2009. Er zijn belangrijke redenen waarom de gemeente dat niet heeft gedaan. De gemeente zou daarmee in strijd handelen met de Wet WOZ. Die schrijft voor dat de WOZ-waarde in 2010 moet zijn vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2009. De Waarderingskamer ziet nauwgezet toe op correcte toepassing van de wettelijke voorschriften. Dit is belangrijk omdat de WOZ-waarde niet alleen wordt gebruikt voor de onroeDe eigenaren van onroerende zaken Gemiddelde Waardestijging rende zaakbelastingen, maar ook voor De Dienst Belastingen van de Gemeente andere heffingen. Ook wordt de (woning of bedrijfspand) en gebruikers Amsterdam heeft uw woning gewaarvan bedrijfspanden krijgen jaarlijks te WOZ-waarde maatschappelijk steeds deerd in overeenstemming met de regels breder gebruikt. Zo zijn er verstrekkers maken met de WOZ en de OZB. van de Wet WOZ. Dat betekent dat de In de wet Wet waardering onroerende van (hypothecaire) leningen die de WOZ-waarde is bepaald aan de hand van WOZ-waarde als uitgangspunt nemen en zaken (Wet WOZ) is vastgelegd hoe de verkoopcijfers van vergelijkbare typen gemeente de waarde van woning of verzekeraars die de WOZ-waarde woningen in de gemeente of bedrijfspand bepaalt. De onroerende hanteren voor de brandverzekering. buurgemeente(n). zaakbelasting (OZB) wordt berekend op De Wet WOZ schrijft ook voor dat de basis van deze waarde. WOZ-waarde in 2010 moet zijn vastgeElk jaar nieuwe WOZ-waarde steld naar het waardeniveau van uw De Wet WOZ schrijft dus voor dat de woning op 1 januari 2009. Die waarde gemeente de waarde van de onroerende kan hoger of lager zijn dan de vorige zaken vaststelt en bepaalt dat alle WOZ-waarde met waardepeildatum 1 belanghebbenden - eigenaren van januari 2008. In de eerste helft van 2008 onroerende zaken (woning of bedrijfswas nog sprake van een prijsstijging. Die pand) en gebruikers van bedrijfspanden stijging wordt niet geheel ongedaan - op de hoogte worden gesteld van deze gemaakt door de daling in de tweede waarde. De WOZ-waarde wordt vastgehelft van 2008. De waarde van uw Relatie WOZ-waarde en tarieven steld voor een bepaalde periode. Deze woning op 1 januari 2009 is dus wellicht OZB periode heet WOZ-tijdvak. Het huidige hoger dan op 1 januari 2008. De De waardeontwikkeling van uw woning tijdvak betreft het belastingjaar 2010. heeft slechts een beperkte invloed op de Sinds 2007 wordt er namelijk jaarlijks Prijsindex woningen hoogte van uw aanslag onroerende gewaardeerd. Voor 2010 geldt een zaakbelastingen (OZB). Dat heeft te nieuwe waarde gebaseerd op de waarde116,0 maken met de wijze waarop de gepeildatum 1 januari 2009. Dat wil zeggen 114,0 meente de hoogte van de OZB-tarieven dat de WOZ-waarde die uw woning of 112,0 bepaalt. De hoogte van de tarieven is bedrijfspand op 1 januari 2009 had, voor 110,0 veelal afhankelijk van de gemeentelijke 2010 de basis vormt voor ondermeer 108,0 financiële begroting voor het komende hoeveel OZB u moet betalen. De voor jaar. De gebruikelijke praktijk van de 2010 vastgestelde WOZ-waarde die van 106,0 afgelopen jaren is dat bij een stijgende toepassing is voor uw woning(en) of 104,0 WOZ-waarde de OZB-tarieven worden bedrijf staat vermeld op de beschikking. 102,0 verlaagd. Maar bij een dalende WOZwaarde stijgen de OZB-tarieven. Het Let op! Huurders van woningen hebben van een stabiele bron van betalen geen OZB. Zij krijgen dan inkomsten speelt daarbij voor de ook geen WOZ-waarde toegestuurd. Bron: Prijsindex bestaande koopwoningen van Kadaster en CBS gemeente een belangrijke rol. ja nu ar i2 00 9

ja nu ar i2 00 8

WOZ & OZB

ja nu ar i2 00 7

Edwin van Eis

Belang bij WOZ-waarde


18 • amsterdam.nl • december 2009

Edwin van Eis

Afvalstof­ fenheffing U betaalt afvalstoffenheffing (AFV) voor het inzamelen en verwerken van uw huishoudelijke afval. De kosten en tarieven hiervoor worden jaarlijks vastgesteld door het stadsdeel waarin u woont en variëren dus per stadsdeel. Bent u ondernemer? Dan betaalt u reinigingsrecht voor het ophalen en verwerken van het bedrijfsvuil.

Hondenbelasting

Kwijtschelding

Ieder jaar moet u voor uw hond(en) hondenbelasting betalen. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening bent u verplicht ervoor te zorgen dat uw hond de penning zichtbaar draagt. Heeft u nog geen aangifte gedaan en de hondenbelasting voor dit jaar nog niet betaald, doe dan nu snel aangifte. Dit kan via de website www.baasjebraaf.nl maar ook telefonisch via tel. 020 652 4808.

Mensen die een laag inkomen hebben, zoals mensen met een bijstandsuitkering of alleen AOW, kunnen kwijtschelding aanvragen van een aantal gemeentelijke belastingen. In de folder over kwijtschelding staan normbedragen en een rekenschema. Hiermee kunt u bepalen of u eventueel in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Deze folder is verkrijgbaar bij Dienst Belastingen, stadsdeelkantoren, stadhuis of bibliotheek. U kunt de folder ook downloaden vanaf onze website: www.dienstbelastingen. amsterdam.nl.

Otto Heijst

Rioolheffing De rioolheffing is een heffing die eigenaren van woningen, woonboten en bedrijfspanden betalen voor de directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering of voor een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie. Men betaalt rioolheffing voor het onderhoud en vernieuwing van de gemeentelijke riolering. Rioolheffing wordt geheven per zelfstandige woning, woonboot of bedrijfspand (object). Hierbij maakt het niet uit of dat object groot of klein is; per jaar wordt een vast tarief berekend voor elk object.


Betty den Exter-Blokland

amsterdam.nl • december 2009 • 19

Meer informatie over gemeentelijke belastingen In deze Amsterdam.nl zijn niet alle belastingen voor particulieren en ondernemers behandeld. Meer informa­ tie over deze belastingen en andere zaken vindt u op onze website: www.dienstbelastingen.amsterdam.nl Bellen: via Antwoord

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de Dienst Belastingen.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Dienst Belastingen. Dit contact verloopt via Antwoord, de nieuwe service U kunt langskomen: van de gemeente Amsterdam, waar alle Met de medewerkers van de PubliekserAmsterdammers terecht kunnen met vice heeft u, als u op kantoor langskomt, vragen aan de gemeente Amsterdam. het eerste contact. We maken het graag Het telefoonnummer van Antwoord is gemakkelijk voor u en streven ernaar om 14 020. u op een snelle en eenvoudige wijze Let op! U hoeft geen 020 ervoor te antwoord te geven en u behulpzaam te toetsen. Het telefoonnummer bestaat zijn. slechts uit vijf cijfers. Telefonisch bereikSuggesties voor verbetering zijn uiteraard baar van maandag t/m vrijdag van 8.30 altijd welkom. tot 17.00 uur. Bijlmerplein 395 1102 DK Amsterdam Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 16.00 uur

Naast een bezoek aan ons kantoor, kunt u de afdeling Klantenservice voor al uw vragen, suggesties of opmerkingen ook bereiken door te e-mailen naar algemeen@dbga.amsterdam

of via de post: Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam Kijk op de website van Dienst Belastingen: www.dienstbelastingen.amsterdam.nl

Edwin van Eis

Contact


20 • amsterdam.nl • december 2009

Burgermonitor 2009

Wat vinden Amsterdammers van de stad? Jaarlijks wordt de stemming in de stad gepeild met de Burgermonitor. Kent de Amsterdammer het stads- en deelraadbestuur; hoe kijkt men naar andere groepen in de stad en wat zou u doen als u burgemeester zou zijn? De Burgermonitor is voor de gemeente een handig middel om de stemming in de stad te peilen. Jaarlijks krijgt een flinke steekproef vragen voorgelegd over bijvoorbeeld de stadspolitiek en de onderlinge verbondenheid. In 2009 zijn er geen schokkende verschuivingen, maar wel een paar doorzettende trends.

Wie is wie in de politiek? Net als voorgaande jaren blijft de bekendheid van de Amsterdamse partijen en politici laag. Iets meer dan een derde, 37%, van de Amsterdammers kan minimaal één stedelijke wethouder bij naam noemen. Wethouder Asscher wordt hierbij het vaakst genoemd. Slechts 6% kent een gemeenteraadslid. Vorig jaar was dit nog 8%. De stadsdeelvoorzitters zijn bekender. Eén op de vijf Amsterdammers weet wie zijn stadsdeelvoorzitter is. Fatima Elatik

(Zeeburg) wist dit jaar Els Iping van stadsdeel Centrum uit de top 3 van bekende stadsdeelvoorzitters te stoten. Elatik staat nu op de derde plaats. Een derde van de Zeeburgers kent haar naam. Bekendste stadsdeelbestuurder is Ahmed Marcouch van Slotervaart (53%), gevolgd door Elvira Sweet van Zuidoost (38%).

Foto’s Edwin van Eis.

Politieke interesse Misschien vanwege de spraakmakende stadsdeelvoorzitter en de landelijke aandacht voor het stadsdeel, verschilt de interesse van bewoners voor de stadsdeelpolitiek per stadsdeel. In Centrum en Zeeburg is men het meest geïnteresseerd in de stadsdeelpolitiek (60%). In Slotervaart was vorig jaar een stijging in belangstelling te zien (van 45% naar 61%). Die stijging is in 2009 niet doorgezet. Nu heeft nog 54% belangstelling voor de lokale politiek. Stadsbreed heeft de helft van de Amsterdammers interesse

in de stadsdeelpolitiek. GeuzenveldSlotermeer en Amsterdam-Noord scoren hier het laagst; iets meer dan 40%.

Nu verkiezingen? Twee derde van de Amsterdammers (67%) zou zeker gaan stemmen als er morgen gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn. Eén vijfde (19%) zou misschien gaan stemmen en 8% zeker niet. Ervaring leert dat in verkiezingsjaren de animo om te gaan stemmen hoger is. In 2006 bijvoorbeeld gaf bijna 80% aan zeker te gaan stemmen.

Als u burgermeester van Amsterdam zou zijn... Een goed onderwerp voor de verkiezingstrijd is veiligheid. In het onderzoek werd gevraagd: “Als u burgermeester van Amsterdam zou zijn, wat zou u dan als eerste in de stad willen veranderen?” Eén van de tien Amsterdammers komt dan met een idee dat te maken heeft


amsterdam.nl • december 2009 • 21

met de bestrijding van criminaliteit en onveiligheid. Veranderingen op het gebied van parkeerbeleid (bijv. meer parkeerplaatsen, minder hoge parkeer­ tarieven), het verkeer (o.a. verkeersgedrag, verkeersveiligheid verbeteren, minder opbrekingen, binnenstad autovrij maken) en de Noord/Zuidlijn stoppen worden elk door 5% van de Amsterdammers genoemd. Eén op de twintig Amsterdammers vindt dat er niets hoeft te veranderen.

Omgang tussen verschillende groepen in de stad In de vorige Burgermonitor zagen we dat Amsterdammers positiever waren over andere bevolkingsgroepen dan in de jaren daarvoor. Dit jaar is het beeld echter niet veranderd ten opzichte van 2008. Het minst positieve beeld hebben Amsterdammers van stadsgenoten met een Marokkaanse achtergrond. Dit jaar heeft ruim een derde (35%) een (zeer) negatief beeld van Marokkaanse Amsterdammers. Dat is iets meer dan vorig jaar, maar veel minder dan in de jaren daarvoor (2008 32%, 2007 41%, 2006 45%). Het beeld dat Amsterdammers hebben van hun Antilliaanse, Turkse en Surinaamse stadgenoten is niet anders dan in 2008: 24% denkt (zeer) negatief over Antilliaanse Amsterdammers; 9% denkt (zeer) negatief over Turkse Amsterdammers en 8% van de Amsterdammers denkt (zeer) negatief over Surinaamse stadgenoten. Ook het beeld over de omgang tussen verschillende groepen in de stad is niet

Als u burgemeester van Amsterdam zou zijn, wat zou u dan als eerste in de stad willen veranderen? criminaliteit - onveiligheid parkeerbeleid (meer plek/goedkoper) niets Noord-Zuidlijn (stoppen/inkorten/beter toezicht) verkeer - doorstroom - minder opbrekingen huisvesting (huur- en koopwoningen) minder auto’s in stad / autovrij centrum verloedering groen - milieu openbaar vervoer (beter/meer/gratis) 0

2

4

6

% 10

8

Interesse in stadsdeelpolitiek naar stadsdelen, 2009 Centrum Zeeburg Bos en Lommer Slotervaart Oud-Zuid Zuidoost Osdorp Westerpark De Baarsjes Oud-West Oost-Watergraafsmeer Zuideramstel Geuzenveld-Slotermeer Amsterdam-Noord Amsterdam gemiddeld 0

10

20

veranderd. Marokkanen voelen zich het vaakst gediscrimineerd; 45% wel eens, waarvan 16% vaak. Onder Turkse en Surinaamse Amsterdammers en Amsterdammers die afkomstig zijn uit overige niet-westerse landen voelt ongeveer een

30

40

50

60

70

% 80

derde deel zich wel eens gediscrimineerd.

Media De toegang tot internet neemt nog steeds iets toe in Amsterdam, vooral onder ouderen. Vier van de tien Amsterdammers kennen de website van de gemeente en een zelfde aandeel de website van hun stadsdeel. Er bestaat veel behoefte aan digitale dienstverlening. De lokale tv-zenders nemen af in populariteit, maar AT5 is nog steeds de meest gebruikte bron voor informatie over zaken in Amsterdam. Ook de huis aan huisbladen zijn populair. Van de Amsterdammers is 42% geabonneerd op een krant, daarnaast leest driekwart wel eens een gratis verspreide krant, 8% leest geen enkele krant. Het volledige rapport is te zien op www.amsterdam.nl/burgermonitor.


Zondag 13 december wijzigt de dienstregeling. Amsterdam is voortdurend in ontwikkeling.

en bus 36 en 65 bieden extra vroege ritten

Elk jaar is december dan ook het moment

voor een betere overstap op en van vroege

om onze dienstregeling aan te passen aan

treinen. Tram 1, 2 en 5 en bus 33, 34 en 37

de veranderingen. Zo blijven wij alles en

rijden vaker en bus 15, 41 en nachtbus 359

iedereen in Amsterdam verbinden. De

hebben een gewijzigde route. Wilt u precies

wijzigingen voor dit jaar: bus 60 en 65 zijn

weten wat er verandert? Kijk dan op gvb.nl

nieuwe lijnen. Tram 1, 5, 13, 16, 17 en 24

of in de folder.


xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xnaar xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Gratis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Precious? xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xniex f xx briex uwsx x x x x x x x x x x x x x x x x xGraxtisxe-mxailLx op x inx danx ngen? ogx x x x x x x x x x x x x x x x x x xox ntvax ls a d ij lt a t n x e b j x x xxs.nl en ji x x x x x x x x x x x x x x x x x xxex ‘t x x vanx te g o o h e x d p x o x te x ers x x xx ! xxxxxxxxxx xxxxxxxx S X X X n a v te s x e b x x xxxxx x x x x x x x x x x x x x xDxonxiax x x x x x x x x x xx Goedkoop x x xVoordelig x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x naar Pathé! xxxxx x xkadootjes xxxxxxx kopen? xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x x x xOpxdezexpagina x x je info over wat je met xxxxx x geven x xweXXXS x x x x x x x xjevanx x XXXS-kaart kan doen. is de x jongerenkaart x x x xxxxxxxx dex gemeente Amsterdam voor alle Amsterx x x x x x x x x x xdammers x x x 18 jaar. De kaart is helemaal xxxxxxxxxx x xvanx12xt/mx x x x x x x x xgratis. xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx x x x x x xTxhuisxgexenx t? x x x x x x x rnex intex x x xxxxxx anx x x x x ek kx x x x x x xIxn dx liothex e bib Zin in een x x xxxxxxxx en.x x ettx ternx s inx ratix xxxxxx x je gx x xxxxxxxxxx feestje? x x x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Nog één xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx maand... x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx XXXS jongerenkaart is een initiatief van de Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

or Amsterdamm nov/dec 2009 Pagina vo

De feestdagen staan voor de deur. Waar ga jij je kadootjes kopen? Met je XXXS-kaart krijg je standaard 10%korting bij FAME Music Store op CD’s, DVD’s en games. Waar wacht je op?

ers van 12 t/m 18 jaar

Bij XXXS hoort ook een site die wordt gemaakt door Amsterdammers: Neglisa, Donia, Roos, Erwin, Koen, Yassien, Lou, Charlotte, Jordi en Kawtar. Maak kennis met ze op www.xxxs.nl.

De film Precious gaat over de 16 jarige Claireece ‘Precious’ Jones uit Harlem. Het leven lacht haar niet toe... Ze is in verwachting van haar vader en ze wordt mishandeld door haar moeder. Haar leven verandert onder de hoede van Ms. Rain, een vrouw die haar laat voelen dat ze bijzonder is en talenten heeft. De film draait vanaf 3 december in de bioscoop en JIJ kunt er gratis bij zijn! We geven namelijk 5 x 2 kaarten weg. Doe mee aan de prijsvraag op xxxs.nl!

Met je XXXS-kaart kan je elke dag voor maar € 6,naar de film bij Pathé! De actie geldt bij films die vóór 20.00 uur beginnen. Elke dag, dus ook in het weekend.

Zaterdag 12 december is de laatste Topscore XXXSperience in discotheek Escape (Rembrandtplein).

Op vertoon van je XXXSkaart krijg je gratis frisdrank naar keuze bij een bestelling van een maaltijd bij alle Wok to Walk vestigingen en alle MAOZ vestigingen in Amsterdam. De actie geldt tot 24 december.

Wat kan je verwachten? DJ’s Fanny, FS Green en Flava draaien tijdens de Topscore XXXSperience Club Editie, dus dat wordt dansen, dansen, dansen! Of kom naar de beautycorner voor verschillende workshops, speel sportieve games, geniet van de finalisten van de TX Talentenjacht en de dansers van Full Attraction (Topscore All Stars) of kom naar de fotoshoot en laat je foto bewerken door jonge designers. Alle activiteiten zijn gratis. Het complete programma vind je op de site. Gratis toegang voor jongeren van 12 t/m 16 jaar met een XXXS-kaart. Vooraf aanmelden is verplicht! Er is geen kaartverkoop aan de deur.

Kaart kwijt of nooit ontvangen? Ga naar www.xxxs.nl Vragen of opmerkingen over deze pagina? Mail naar redactie@xxxs.nl


Het hele jaar Amsterdam op zak De agenda en wegwijzer Amsterdam op zak 2010 staat vol handige en belangrijke adressen voor alle Amsterdammers: sportscholen, avondwinkels, eerste hulp, eetcafés, traiteurs, boekhandels, galeries enzovoort. De agenda heeft een overzichtelijke indeling met 7 dagen per 2 pagina’s. Voldoende ruimte dus voor het noteren van al je afspraken. Bovendien heeft iedere week een uitgaanstip!

De nieuwe Amsterdam op zak is voor lezers van Amsterdam.nl t/m december verkrijgbaar voor slechts € 9,95*. Haal de agenda in de betere boekhandel tegen inlevering van deze bon of bestel Amsterdam op zak 2010 op www.lubberhuizen.nl/actie.

slechts

€ 9,95

*Reguliere winkelprijs € 11,90

Uitgeverij Bas Lubberhuizen

amsterdam.nl.12  

Nieuwe Amsterdamse energie p.4 12 8 Welkom bij DWI 11 Met Stadspas in decembersfeer 16 Groene enveloppen Nieuwsmagazine van de Gemeente Amst...