Page 4

Tulip er markedsleder i suppekategorien og ønskede at løfte dette ansvar ved at finde nye indsigter, der kan vækste kategorien og Tulips brand MOU til nye niveauer. Den aktuelle udfordring bestod således i at bedømme kategorien og MOUs position i et visionært lys i forhold til hvordan danske forbrugere forholder sig til kategorien og hvorledes MOU performer.

Indsigt til at navigere bedre Selvom Tulip er markedsleder med MOUsuppe og har historisk indsigt i suppekategorien, var aktuel dybdegående indsigt i markedet efterspurgt af Tulip i forhold til hvordan forbrugerne opfatter og bruger færdiglavet suppe og i det hele taget hvordan forbrugerne tager de forskellige mærker til sig herunder Tulips mærke MOU.

© 2011 – side nr. 4

Konkurrence & vækst Konkurrencen mellem fødevaremærkerne er stærkt stigende – ikke kun i Danmark, men også i resten af Europa - med tiltagende fokus på pris hos forbrugerne. Tulip ville gerne kunne navigere bedst muligt i dagens markedssituation og havde derfor behov for netop den viden og indsigt, der skal til, for at styrke og udvikle sin position yderligere – både som brand og inden for kategorien.

Udfordringen Hvordan tilgås et stort kategoristudie på fødevareområdet, så det fungerer analysemetodisk? I et omfangsrigt og todelt analysestudie, kombinerede Wilke etnografiske interview med præference og trade-off analyse (conjointanalyse). Denne tilgang med feltinterview i indkøbsmiljøet og i hjemmet hos brugerne, samt en dybdegående kvantitativ analyse, satte Tulip i stand til at opnå en 360O dyb indsigt i kategorien og forbruget.

Wilke case - Tulip  

Hvordan opfatter og forbruger danskerne kategorien for færdiglavet suppe og hvilken styrke har Tulips brand MOU på markedet?”