Page 1

© 2011 – side nr. 1


UDFORDRING

”Hvordan opfatter og forbruger danskerne kategorien for færdiglavet suppe og hvilken styrke har Tulips brand MOU på markedet?”

© 2011 – side nr. 2


© 2011 – side nr. 3


Tulip er markedsleder i suppekategorien og ønskede at løfte dette ansvar ved at finde nye indsigter, der kan vækste kategorien og Tulips brand MOU til nye niveauer. Den aktuelle udfordring bestod således i at bedømme kategorien og MOUs position i et visionært lys i forhold til hvordan danske forbrugere forholder sig til kategorien og hvorledes MOU performer.

Indsigt til at navigere bedre Selvom Tulip er markedsleder med MOUsuppe og har historisk indsigt i suppekategorien, var aktuel dybdegående indsigt i markedet efterspurgt af Tulip i forhold til hvordan forbrugerne opfatter og bruger færdiglavet suppe og i det hele taget hvordan forbrugerne tager de forskellige mærker til sig herunder Tulips mærke MOU.

© 2011 – side nr. 4

Konkurrence & vækst Konkurrencen mellem fødevaremærkerne er stærkt stigende – ikke kun i Danmark, men også i resten af Europa - med tiltagende fokus på pris hos forbrugerne. Tulip ville gerne kunne navigere bedst muligt i dagens markedssituation og havde derfor behov for netop den viden og indsigt, der skal til, for at styrke og udvikle sin position yderligere – både som brand og inden for kategorien.

Udfordringen Hvordan tilgås et stort kategoristudie på fødevareområdet, så det fungerer analysemetodisk? I et omfangsrigt og todelt analysestudie, kombinerede Wilke etnografiske interview med præference og trade-off analyse (conjointanalyse). Denne tilgang med feltinterview i indkøbsmiljøet og i hjemmet hos brugerne, samt en dybdegående kvantitativ analyse, satte Tulip i stand til at opnå en 360O dyb indsigt i kategorien og forbruget.


Analysen har skabt et solidt fundament for Tulips forståelse af suppemarkedet i Danmark. Den har givet tungtvejende indsigt i markedet og vil bidrage til yderligere udvikling af MOU og Tulips position på suppemarkedet. Per Bregendahl, Media- og analysechef Tulip Food Company

© 2011 – side nr. 5


© 2011 – side nr. 6


Kort om Wilke Wilke er en virksomhed i sund vækst, vi er ambitiøse og stiller høje krav til vores arbejde. Vi har siden 1999 leveret analyser og rådgivning til virksomheder og organisationer i ind- og udland.

© 2011 – side nr. 7

Hos Wilke får du viden og værktøjer i samme pakke. I vores analyser koncentrerer vi os om at skabe brugbare svar, løsninger og muligheder, frem for kedelige data og genfortællinger.

Vi værdsætter en konstruktiv dialog og rådgiver gerne om, hvordan du kan anvende analyseresultaterne til at bringe din virksomhed videre.


Porter’s 5 forces

Effektivitet KONKURRENCE ER KING

Hos Wilke tror vi på at konkurrencekraft er livsnerven i enhver virksomhed. Evnen til at konkurrere gør os hurtigere, smartere, klogere, enklere og mere cool. Konkurrence inspirerer os til at tænke på fremtiden, som inspirerer os til at tænke på verden. Det er behov, der driver markeder, ikke produkter, priser eller teknologiske landvindinger. Hos Wilke skaber vi indsigt i menneskers behov. Indsigter som fører til vinderløsninger og en mere konkurrencedygtig forretning.

© 2011 – side nr. 8

Udvikling

Konkurrence

Lydhørhed

Kvalitet


Flere cases på hjemmesiden Du kan finde flere cases på wilke.dk

Få en personlig præsentation Kontakt os hvis du vil vide mere om denne case.

Odense Jens Benzons Gade 54B 5000 Odense C

Morten Schrøder Direktør Tlf 33 26 71 26

© 2011 – side nr. 9

Wilke a/s Tlf. 70 10 20 80 E-mail: wilke@wilke.dk

København Overgaden Neden Vandet 9C 1414 København K

Wilke case - Tulip  

Hvordan opfatter og forbruger danskerne kategorien for færdiglavet suppe og hvilken styrke har Tulips brand MOU på markedet?”