Page 1

Hjortetakken Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps Program for Februar 2018 – Maj 2018 -


Hjortespring gruppe netop nu Nu er det 2018, og vi er godt i gang med spejderarbejdet i grenene. Lige snart er der vinterferie, og så skal vi afholde årets grupperådsmøde, der svarer til generalforsamlingen i andre foreninger. Efter i mange år at have holdt rådsmødet under spisningen på vores familieweekend har vi denne gang valgt at holde det en hverdagsaften i Herlevs nye Foreningshus. Samtidig holder vi fastelavn med tøndeslagning for spejderne, så alle voksne kan deltage. Spejderne skal nok klare sig. Ved at holde rådsmødet for sig får vi nogle nye muligheder på den sidste del af familieweekenden. Det bliver spændende, hvad forældreklanen finder ud af at bruge den tid til. Jeg er sikker på, at vi har noget at glæde os til. Vi har ofte skrevet om behovet for forældreopbakning her i Hjortetakken. Der er heldigvis mange, der gerne og ofte hjælper til, men på et par områder halter det lidt. Mest presserende er det for vores loppemarkeder, hvor vi har vores største indtægtskilde efter de kommunale tilskud og kontingentindbetalinger. Det er helt essentielt for at kunne drive en forening som vores, at vi har disse supplerende indtægter. Meld dig derfor til næste loppemarked, så du kan gøre en indsats for, at vi kan fortsætte med vores aktiviteter for dit barn. En sidegevinst kan være, at du synes, at det er både sjovt og hyggeligt. Det er vi mange, der synes . Sidste år havde vi rekordomsætning for vores loppemarkedssalg, og også juletræssalget gav rekordomsætning (bedste salg af de to år vi har været i gang ). Se evt. mere om forventningerne til dig som forældre på vores hjemmeside under Bliv Spejder http://hjortespring.spejder.dk/blivspejder. Forsidebillede: Det traditionelle gruppebillede fra juleweekenden


Grupperådsmøde (Generalforsamling)

Indbydelse til Grupperådsmøde for Hjortespring Gruppe, Det Danske Spejderkorps, onsdag d. 21. februar kl. 18, i ”Foreningshuset” Gammel Klausdalsbrovej 436 Vi har i år valgt at afholde Grupperådsmødet samtidig med afholdelse af fastelavn (se separat arrangement). På mødet skal der udover godkendelse af regnskab og budget også vælges bestyrelsesmedlemmer blandt forældre, ledere og de unge medlemmer. Der er i år behov for at få valgt et par ekstra suppleanter. Den fulde invitation, dagsorden og regnskab kan hentes i kalenderen for onsdag den 21. februar senest 3 uger før mødets afholdelse på hjemmeside under Om Gruppen / Bestyrelsen. Har du lyst til at være med i bestyrelsen?

Bestyrelsen holder møde ca. 4 gange om året. Vi forventer i løbet af det næste år at komme igang med hyttebyggeriet, så der bliver behov for ekstra krafter til at støtte op om dette og de øvrige aktiviteter hvor bestyrelsen sammen med forældre klanen er involveret. Vi vil derfor gerne udvide bestyrelsen med ekstra suppleanter der kan være bindeled mellem forskellige udvalg og bestyrelsen. Fokus områder og udvalg vil blive fastlagt på det. første bestyrelsesmøde

Dagsorden ifølge korpsets regler: a. valg af dirigent og referent. b. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen medsærlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. c. fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. d. behandling af indkomne forslag. e. væsentlige beslutninger om gruppens fremtid,herunder: f. fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmerunder hensyntagen til § 14, stk. 5 g. valg til bestyrelsen h. valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet i. valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet j. valg af revisor og evt. en revisorsuppleant. k. beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50. l. eventuelt


Hytterne og vores området Græsslåningslauget søger flere hjælpere både til i år og næste år. Selv en lille indsats kan være en stor hjælp. Se mere på hjemmesiden eller kontakt Jens Ole på Jens2Ole@hotmail eller info@hjortespringspejder.dk. Hyttesituationen. Der arbejdes fortsat på at få gjort projektbeskrivelsen færdig, så vi kan begynde at søge hjælp til finansiering af hytteprojektet. Hyttefar eller Hyttemor. Gode omgivelser og en hytte, der fungerer, er væsentligt for det gode spejderarbejde, vi gerne vil tilbyde alle vores børn og unge. Vil du være med til at sikre det, så overvej at blive Hyttefar eller Hyttemor. Det kan også være, at du kan undvære et par timer til en enkelt opgave, eller måske kan du have lyst til at komme hos os jævnligt 1-2 gange om måneden og påtage dig en rolle som Materialeforvalter, Bjørneklosdræber, Græsslåer eller andet. Se mere på http://hjortespring.spejder.dk/LilleIndsatsStorHjaelp. Regnvejr hindrede ikke en stor indsats ved hyttevedligeholdelsesdagen.


Hvad der skete og Hvad skal ske

Se Facebook og hjemmesiden

Skumring for børn – Gourmet mad på spejdermanér – 7. oktober

Korpsrådsmøde i november og planlægningsweekend i januar

Rådsmøde og fastelavn/tøndeslagning for spejderne – 21. februar Familieweekend – 16-18. marts Køb og Salg / Gruppe Buff, T-shirt (Ko-trøje) m.m. http://hjortespring.spejder.dk/KobSalg Forældreklanen for alle jer, der gerne vil lidt mere http://hjortespring.spejder.dk/foraeldreklan Om Gruppen / Vores hytter og område http://hjortespring.spejder.dk/LilleIndsatsStorHjaelp.


Juleweekend – 12-14. november


Familiespejd (3 år – BH klasse) På seneste Familiespejdmøde var temaet julemad til fuglene, og der var selvfølgelig også noget (æbleskiver) til spejderne. Se billeder på https://www.facebook.com/hjortespring/

Program for Familiespejd Møde bestemte søndage kl. 10.00-12.00

Mødedatoer for første halvår 2018 er:  Uge 4 - 28. januar  Uge 8 - 25. februar  Uge 11 -17. marts. Familieweekend  Uge 14 - 8. april  Uge 18 - 6. maj  Uge 22 - 3. juni Følg også med på http://hjortespring.spejder.dk/familiespejd


Minisiden Kære spejdere og forældre Vi er kommet godt i gang efter en dejlig lang juleferie! I de kommende måneder vil vi bevæge os lidt væk fra vores rejser, så vi kan komme til at tage nogle færdighedsmærker. Lederne har bestemt, at vi tager håndværksmærket, teltmærket og ”Det store naturtjek” i bronze. Det er vigtigt, at spejderne kommer til minimum to af møderne inden for de forskellige mærker, da de ellers ikke kan nå at lave de ting, man skal for at få mærket. Vi er fortsat udendørs til alle møder. Tag derfor tøj på efter vejret – der er ikke meget ved at være til spejdermøde, når man er ved at fryse måsen af i shorts og snevejr. Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen d. 16.-18. marts, hvor vi skal på familieweekend, d. 4.-6. maj, hvor der er divisionsturnering OG d. 18.21. maj, hvor vi tager på pinselejr. Der kommer en officiel invitation ud til alle arrangementer. Hvis I synes, at to weekender er vel meget i den samme måned, ønsker vi os, at I prioriterer pinselejren. ”Hvad med sommerlejr?!”, tænker I måske. Ukrudt har for første gang i 22 år valgt at tage på en fire uger lang sommerferie, der desværre betyder, at der ikke bliver tid til en sommerlejr. Derfor tager vi på pinselejr i stedet, så vi stadig kan komme ud i teltene og komme til at lugte af bål. Hvis I er så uheldige ikke at kunne komme til et af vores møder, så husk at melde afbud til Ukrudt (gerne på SMS) så vi ved, hvorfor I ikke kommer! Mange spejderhilsner Sommer, Mads, Tudse, Termit og Ukrudt (2568 5450),

Husk at følge, like og dele vores Facebook opslag, når du ser noget spændende. Det giver god opmærksomhed om spejdergruppen.


Mini program (1.-3. klasse) Møde onsdag kl. 18.00-19:30 Februar 7 14 21 28

Savbevis og generel opsamling VINTERFERIE Fælles fastelavn (info kommer senere) Tænkedag – husk en tokrone for hvert påbegyndt spejderår

Marts 7 14 16-18 21 28

Vi tager håndværksmærket Håndværksmærke Håndværksmærke Familieweekend Håndværksmærke PÅSKEFERIE

April 4 11 18 25

Flyvemaskiner Helikopter Papirflyvere og luftballoner Sct. Georgsdag Drager

Maj 2 4-6 9 16 18-21 23 30

Klar til lejr – vi tager teltmærket Teltmærke Divisionsturnering KRISTI HIMMELFARTSFERIE Teltmærke Pinselejr VI HOLDER FRI EFTER PINSELEJR Teltmærke

Juni 6 13 20 27

Det store naturtjek Hvad er et naturtjek? Vi tjekker naturen ud Mangler vi at tjekke noget? Sommerferieafslutning


Juniorsiden SĂĽ er vi kommet i gang med 2018, og vi ser frem til endnu et sjovt og lĂŚrerigt spejderhalvĂĽr. Programmet bestĂĽr stort set af aktiviteter, der vil gøre spejderne klogere pĂĽ de kundskaber, som man ofte bruger i forbindelse med løb og andre spejderaktiviteter. Vi beder alle om at huske at pakke sig ind efter vejrets forhold, da der som spejder ikke findes dĂĽrligt vejr – kun forkert pĂĽklĂŚdning. đ&#x;˜‰ Bliv leder Egentlig ville vi gerne have haft lidt flere aktiviteter i programmet, men de lederressourcer, vi har lige nu, gør at vi har mĂĽttet begrĂŚnse os lidt. Vi vil derfor godt opfordre alle til at sige til, hvis man godt kunne tĂŚnke sig at prøve krĂŚfter med at deltage i juniorgrenen som voksen. RĂĽbĂĽndsknob, bĂĽl og telte kan man ogsĂĽ lĂŚre som voksen, sĂĽ man behøver ikke at have vĂŚret spejder tidligere, hvis blot man har lyst til at lave sjove aktiviteter sammen med spejderne, og de andre ledere. Hvis man har lyst til at deltage som voksen sammen med juniorerne, mĂĽ man meget gerne tage fat i en af juniorlederne (se bagsiden af bladet). Farvel til Sunny Sunny nĂĽede ikke at vĂŚre med os lĂŚnge, inden hun desvĂŚrre blev nødt til at forlade os igen. Det skyldes, at hun skal ud at rejse i den anden halvdel af hendes sabbatĂĽr. Hun sender dog de bedste hilsner og hĂĽber, at hun kan kigge forbi, nĂĽr hun nu en gang vender hjem igen! Hvis I ikke kan komme til spejder sĂĽ husk at melde afbud ď Š De bedste spejderhilsner Abu (2480 8478) og Spurv (3049 6513)


Junior program Torsdag 18:00 – 20:00

Februar 8 feb. 15 feb. 22 feb.

Spejdermøde Vinterferie – ingen spejder Fastelavn

Marts 1 mar. 8 mar. 15 mar. 22 mar. 29 mar.

Naturmøde Taske møde - Hvordan pakker man en spejdertaske Bålmøde 1 Bålmøde 2 Skærtorsdag – ingen spejder

April 5 apr. 12 apr. 19 apr. 26 apr.

Besnøringer 1 Besnøringer 2 Upcykling Sank Georg

Maj 3 maj. 10 maj. 17 maj. 24 maj. 31 maj.

Turbospejd Kristi Himmelfartsdag – ingen spejder Lagkageløb Spejdermøde Sommerlejr

Juni 7 jun. 14 jun. 21 jun. 28 jun.

Hygge og sommerferieafslutning Sommerferie Sommerferie Sommerferie

Se også periodens program på http://hjortespring.spejder.dk/junior


Troppens side Med det nye år kommer en masse nye og kreative ideer. Efter en god juleferie er vi klar til at give den gas med nye fede projekter. Vi fortsætter som tidligere med, at troppen selv er med til at planlægge deres halvårsprogram med et par ansvarspersoner til hvert møde for, at de på denne måde, alle kan få øvet sig i at planlægge og udføre projekter. Troppen har besluttet at afholde en kollektiv uge i perioden 17-23. februar, hvor de bor sammen i hytten, mens de ellers varetager deres daglige gøremål, som skole, lektier, osv. Det er blevet besluttet at troppen tager til Thurøbund spejdercenter til sommer i uge 27 (30. juni til 7. juli). Det er efterhånden en del år siden, vi sidst var her, og vi glæder os meget til at komme tilbage. Det er et søspejder-center, så vi kommer til at finde vores indre vandhund frem, og læse op på alle de sø-relaterede knob og knuder. Hilsen Tropslederne, Camilla og Anders


Troppens program Møde mandag kl. 18.30-20.30

Februar

April

5. Tropsmøde

2. Påske

12. Tropsmøde

6-8. Tropsweekend

17-23. Kolle-uge

9. Tropsmøde

19. Tropsmøde

16. Tropsmøde

26. Tropsmøde

23. Tropsmøde 30. Tropsmøde

Marts

Maj

2-4. Plat kursus

4-6. Divisionsturnering

5. Tropsmøde

7. Bygge spabad

12. Tropsmøde

14. Bygge spabad

16-18. Familieweekend

21. Pinse

19. Tropsmøde

28. Bruge spabad (+besøg)

26. Påske Programmet er i denne omgang lidt mangelfuldt, da vi ikke har planlagt halvårsprogram med troppen endnu. Vi vil derfor sørge for at opdatere programmet på hjemmesiden, så snart vi har det på plads. Se også periodens program på http://hjortespring.spejder.dk/trop


Klanens side Nu er Juleferien ved at være stilnet af, og vi kan derfor se frem til et spændende nyt år fyldt med spejder. Vi er en aktiv klan med faste møder hver uge. Vi prøver så vidt muligt at holde en masse ting sammen ud over spejder og tage på så mange weekender som muligt. I klanen er der både tid til det spejderfaglige og det spejdersociale, vi prøver blandt andet at lave aktiviteter med andre klaner. Vi arbejder generelt i henholdsvis projekter/temaer, det kunne fx være Børnetema eller Tropsmøde projekt. Vi skal blandt andet prøve kræfter med bushcraft, upcykling og ordentlig brandslukning. Vi glæder os til at se jer Spejderhilsner Klanen


Klan program Tirsdag 19:00 – 21:00

Februar 6. Vi gøgler (spurv + Tudse) 13. Vinterferiemøde ( Tiger) 20. Vi gøgler (Spurv + Tudse) 27. Jonas brandslukning ( Abu+ Jonas) Marts 6. Børnetema – Karaoke (Ravn+ Daffy) 13. Børnetema – Børnefødselsdag (Abu+ Termit) 16-18. Familieweekend 20. Børnetema – Legeplads ( Id+ Chips) 27. Upcycling - skaf ting (Spurv + Abu) April 3. Upcycling - lav ting ( Spurv + Abu) 10. Upcycling - lav ting ( Spurv + Abu) 16. Tropsmøde upcycling ( Spurv + Abu) 17. Bushcraft (Daffy (+ Daniel)) 24. Bushcraft (Daffy (+ Daniel)) Maj 1. Bushcraft (Daffy (+ Daniel)) 4-6. Sheltertur (Id+ Termit) 8. Klatring ( Spurv+ Abu) 15. ID projekt (ID + Phil + Albus) 22. ID projekt (ID + Phil + Albus) 29. Sommerlejr planlægning (Alle) Juni 5. Sommerlejr planlægning (Alle)


Kontaktliste for DDS Hjortespring gruppe

Mini

Junior

Navn

Adresse

Pnr

By

Telefonnr Mail-adresse

Malene Feldtmann (Ukrudt) Helena-Celine Stevelt (Sommerfugl)

Dalføret 1, 5 Rasmus Rasks Vej 9,2tv

2300 2500

København S Valby

Mads Kessel

Hjortespringvej 89

2730

Herlev

Thomas Kragh-Sander (Termit) Emil (Tudse) Rosendahl Jensen Eva (Spurv) Voetmann Christiansen

Ørslevvej 2 Barupvej 12 Tårnvænget 3

2730 2730 2730

Herlev Herlev Herlev

2568 5450 2157 5880 3131 9531 5240 7252 5150 1519 3049 6513

Mindevej 25

2870

Dyssegård

evavoetmann@gmail.com 2480 8478 pernille.rosenfeldt@gmail.com

Dyrespringvej 32

2730

Herlev

3178 9269 sabildgaard@hotmail.com

Hovedvejen 154, 4 31 Sorgenfrigade 11, 2 tv Tårnvænget 3 Ametystvej 10 Jordbjergvej 7 B Værebrovej 71 Malurthaven 33 Tofteledet 12 Krumstien 16 Værebrovej 113 Tofteledet 12 Gammelgårdsvej 60A-B Konto 4420 / 4480 066 901

2600 2200 2730 2730 2730 2880 2730 2730 2730 2880 2730 2730

Glostrup København N Herlev Herlev Herlev Bagsværd Herlev Herlev Herlev Bagsværd Herlev Herlev

5399 0710 4116 2019 3049 6513 6055 8680 2925 2509 4498 1177 3066 1671 4059 3131

Pernille Rosenfeldt Sunniva (Sunny) Martinsen Abildgaard Camilla Winther Gislinge Trop Anders P Wätjen (Pingo) Eva (Spurv) Voetmann Christiansen Klan Gruppeleder Bo Wilhelmsen Jacob Skads Jeppson Formand: Jens Ole Madsen Bestyrelse Kasserer: Ole Iversen Frank Kofoed Søren Jepsen Suppl.: Kirsten Vang Hendriksen Forældreklan Frank Kofoed Rudelen/Mosehytten Hus Mail sendes til gruppeleder Info/adresse

http://hjortespring.spejder.dk/

me.feldtmann@gmail.com h_c_stevelt@yahoo.dk

kezzel@gmail.com thomas@krag-sander.com emiljensen1@gmail.com

cawgi@hotmail.com anders_anderledes@hotmail.com

evavoetmann@gmail.com ebwilhelmsen@hotmail.com jacob@jjaps.dk jens2ole@hotmail.com olesteen@iversen.mail.dk frankk@kongsbak-lassen.dk

2533 6300 4059 3131 frankk@kongsbak-lassen.dk info@hjortespringspejder.dk

2018 02 Hjortetakken  

Hjortetakken, februar-maj 2018. Gruppeblad for spejderne i DDS Hjortespring Gruppe i Herlev

2018 02 Hjortetakken  

Hjortetakken, februar-maj 2018. Gruppeblad for spejderne i DDS Hjortespring Gruppe i Herlev

Advertisement