Page 1

Việt Nam A

J

O

U

R

Dansk Vietnamesisk Forening · Hiệp Hội Hữu Nghị Đan-Việt · Nr 3 · 2016 · 41 årgang

KAMPEN OM HAVET Striden om Det Sydkinesiske Hav

Læs også: • Historiske besøg - Slaget om Vietnam • Udsatte børn - Tro på fremtiden • Kurt og Sang - Nationale helte


Việt Nam A

J

O

U

INDHOLD

R

Redaktion|: Inger V. (ansv.): inger@vnajour.dk Morten Rasmussen, Hong Nguyen, Niels Asbjørn Voss Oversættere: Leny Landegent, Heidi Senderovitz, og Majbrit Sunesen Grafisk tilrettelæggelse og billedredaktion: Lasse Jesper Pedersen Forsidebillede: Asia Maritime Transparancy Initiative Redaktionen er afsluttet 18. oktober Deadline nr. 4-2016: 1. november 2016

Dansk Vietnamesisk Forening Lærdalsgade 7, 2300 København S

• • • • • • • • • • • • • •

Brev fra formanden _________________________________________ 3 Marou Chokolade __________________________________________ 4 På besøg i Dien Bien Phu ____________________________________ 6 Nyt fra Hospitalsindsamlingen _______________________________ 10 Nyt fra Shelterindsamlingen _________________________________ 11 Striden om det Sydkinesiske hav _____________________________ 12 Valg 22. maj ______________________________________________ 14 Disctrict Tonkin____________________________________________ 14 Nyt projekt om økologisk produktion af landbrugsvarer i Vietnam ___ 15 Kurt og Sang truet med udvisning ____________________________ 16 Ốp La restaurantanmeldelse _________________________________ 18 Opskrift__________________________________________________ 19 Obama lover hjælp til at rydde ueksploderede bomber i Laos ______ 20 Kort Nyt _________________________________________________ 21

Kontortid: Kontortid efter aftale Tlf. tid hverdage kl. 09-19.00: 38 86 07 01 ellers telefonsvarer der aflyttes dagligt www.davifo.dk Foreningens formål er at befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam og fremme venskabet mellem danskere og vietnamesere. 1 årigt medlemsskab: 215 kr. inkl. blad 160 kr. for unge under uddannelse, pensionister og andre ubemidlede. Yderligere medlemmer af samme husstand: 60 kr. hver 600 kr. for organisationer.

*

1) anføre hele dit telefonnummer i tekstfeltet – så vi kan ringe dig op 2) ring til nummeret først og læg dit navn på telefonsvareren, og om beløbet er til kontingent, bidrag til Hospitals- eller Shelterindsamlingen, eller noget helt fjerde.

Abonnement uden medlemsskab: 110 kr. årligt Giro: Reg. nr. 1551 konto 229-18 00 Foreningens formand: Jonas WS Andersen: tlf. 26 12 06 45 Forslag til foredrag og andre aktiviteter modtages gerne Annoncepriser (1 år/4 numre): 1 side: 12.000 kr., 1/2 side 6000 kr., 1/4 side 4000 kr, 1/8 side 1500 kr. Tillæg for side 2, 3, 5 & 24: 20%, Tillæg for færre indrykninger end 4: 20% Tryk: Christensen Grafisk Oplag: 500

ISSN · 1902-4428 Side 2

Når du indbetaler penge til DVF via MobilePay skal du være opmærksom på, at vi som forening ikke kan se dit telefonnummer, da du er beskyttet af persondataloven Derfor er det vigtigt du husker ENTEN at:

Tusind tak for dit bidrag!

SHELTER INDSAMLINGEN

Hjælp udsatte børn i Vietnam

Ved at yde et bidrag til shelterindsamlingen støtter du det pædagogiske abejde med udsatte børn og unge i Ho Chi Minh City. De indsamlede midler går ubeskåret til at dække udgifterne ved blandt andet at drive Litte Rose Warm Shelter. Gennem en tryg og kompetent indsats får omsorgssvigtede og misbrugte piger og drenge en ny start på livet.

WWW.SHELTERCOLLECTION.ORG · SHELTERCOLLECTION@HOTMAIL.COM FACEBOOK: THE SHELTER COLLECTION


Brev fra formanden:

Fred er en mærkesag Kære medlemmer af DVF og bidragydere til vores indsamlinger Spændingerne omkring Det Sydkinesiske Hav truer ikke blot den regionale sikkerhed, men også danske og verdenssamfundets interesser. Alligevel får konflikten kun sporadisk opmærksomhed i Danmark. Det sætter DVF på en særlig opgave. I skrivende stund har Kina og Rusland annonceret en fælles flådeøvelse i det farvand, som herhjemme er kendt under navnet Det Sydkinesiske Hav. Vietnameserne kender det som Østhavet, og på Filippinerne går det under navnet Det Vestfilippinske Hav. Ikke færre end seks lande gør krav på øgrupperne, Paracel og Spratly i det omstridte farvand. Først og fremmest Vietnam, Kina og Filippinerne. Dertil kommer, at USA er dybt involveret i konflikten, som bli-

ver mere og mere højspændt, og nu har Rusland altså også valgt at sejle ind konfliktens øje. Situationens alvor taget i betragtning, undrer det, at den ikke tiltrækker sig større opmærksomhed herhjemme. Der er trods alt tale om en konflikt, som kan bringe verdens tre største militærmagter i åben konfrontation. Konflikten er et eksempel på, at selv i disse terrortider kan konventionel krig stadig udgøre en reel trussel mod vores sikkerhed. Mod samhandel. Mod verdensfred. Mod en lovende fremtid for kommende generationer. For DVF er fred en mærkesag. Det er i fredsbevægelsen foreningen har sine rødder, og det er genopbygningen efter Vietnamkrigen

og en bedre fremtid for Vietnams børn, som har defineret DVFs arbejde igennem 40 år. Derfor ser bestyrelsen det også som DVFs opgave at arbejde for en fredelig løsning på konflikten om Det Sydkinesiske Hav. En løsning i overensstemmelse med international lov. Derfor har DVF nu i flere år forsøgt at råbe både danske og internationale myndigheder op. I 2014 med en opfordring til Danmarks regering om at arbejde aktivt for en fredelig løsning. I 2015 med en tilsvarende appel til FNs generalsek retær Ban Ki Moon og formanden for FNs generalforsamling, Mogens Lykketoft. Ligeledes skrev DVFs næstformand, Sophus Vørsing i 2014 et debatindlæg i Jyllandsposten, og senest har jeg selv

haft et debatindlæg i Information i juli måned i år.

er helt bevidste om, hvad der er på spil i denne konflikt.

Det seneste indlæg tog udgangspunkt i en dom fra FN-domstolen i Haag, som afslog Kinas historiske krav på Paracel-øerne. I indlægget argumenterede jeg for, at netop Danmark har en særlig interesse i, at det internationale samfund står sammen om at insistere på at international lov respekteres.

Fraværet af dansk opmærksomhed omkring konflikten understreger blot at DVF stadig har en vigtig rolle at udfylde 40 år efter Vietnamkrigens afslutning. Vi må og vil til stadighed skabe opmærksomhed, formidle nyt om konflikten og arbejde for den fred, som har skabt grobund for voksende velstand og for øget samarbejde og venskab mellem danskere og vietnamesere.

Dette skyldes, at Danmark selv risikerer at ende i en lignende konflikt med Rusland om territoriale krav på Arktis. Får stormagter lov til at ignorere international lov, kan Danmark være ilde stedt. At Rusland nu vælger at vise sin støtte til Kina – som ikke vil anerkende dommen fra Haag - viser blot, at strategerne på Kreml,

Med venlig hilsen,

Jonas Wirke Schlein Andersen, Formand DVF

KONTAKT: E-MAIL: FORMAND@DAVIFO.DK | TLF. 26 12 06 45


MAROU CHOKOLADE TEKST | WILFRED GLUUD

I udkanten af Ho Chi Minh City ligger en chokoladefabrik der ejes af to franskmænd. Da de konstaterede i 2010 at Vietnam eksporterede alle de dyrkede kakaobønner, startede de en chokoladefabrik i 2011.

F

abrikken ligger 40 minutters bilkørsel nord for Saigons centrum. Ejerne hedder Samuel Maruta og Vincent Mourou. Marou, første chokoladeproducent Kakao blev først introduceret i Vietnam af kolonimagten Frankrig sent i 1800 tallet, men blev en fiasko. Efter Vietnamkrigen var slut i 1975 plantede man kakaotræer for at sælge chokolade til Sovjetblokken, men inden træerne gav afkast, var Berlin-muren faldet og med den Sovjetblokken. Marou er den første fabriksfremstillede chokolade baseret i Vietnam, og arbejder tæt sammen med farmere, kooperativer og kakaoeksperter. Man vil gøre vietnamesisk chokolade til en bredt anerkendt betegnelse for gourmet chokolade. En af grundene til at firmaet Marou besluttede at lave en fabrik i 2011 er fordi Vietnam er et

land, der deler sin rigdom også med befolkningen i landdistrikterne. Den vietnamesiske økonomi har de seneste mere end 20 år baseret sig på et dynamisk landbrug, hvor små landmænd bliver hjulpet og opmuntret til at udvikle nye afgrøder som kaffe, cashewnødder, og kakao i de seneste 5 år. Marou producerer fem forskellige chokolader, fra fem forskellige kakaofarme i det sydlige Vietnam. Min personlige favorit er Lam Dong 74 %, en fin afrundet chokolade med en delikat smag af krydderier. Den lille kakaofarm ligger i Lam Dong provinsen ca. 20 km syd for Bao Loc by. Kakaofarmene Marou anvender kun udvalgt kakao, dyrket af farmere som dyrker kakaotræer i skyggen af højere frugttræer som kokosnød eller cashewnød træer. Familieejede kakaofarme eller koope-

rativer er grundlaget for Marou fabrikkens unikke chokolade. Det går godt for alle Marous kakaofarme, men arbejdet med at plukke frugterne og tørre kakaobønnerne er stadig besværligt. Alle de farmere som leverer til Marou kan læse og skrive, og de ved også hvordan man tæller og regner. Disse farmere har et rimeligt godt liv og for det meste får deres børn en universitetsuddannelse. Så vi er meget langt væk fra ekstrem fattigdom som man kan læse om i forhold til kakaolandbrug i lande i Afrika, nogle sydamerikanske lande eller Haiti. Faktisk er problemet i de kommende år at sikre at nogen vil overtage kakaofarmene, når den nuværende generation af farmere går på pension. Marou's yngste kakaofarmer er i 40'erne og flere af farmerne nærmer sig 65 år. www.marouchocolate.com

HVOR KAN MAN KØBE MAROU I DANMARK? District Tonkin Dronningens Tværgade 12, 1302 København Mikkel Bryggersgade 2, 1460 København. Søberg Chokolade Hadsundvej 20, 9000 Aalborg (også Internetbutik).

Side 4


ARTIKEL | MAROU CHOKOLADE

NYT SHOWROOM I SAIGON

OPEN

I sommeren 2016 åbnede en ny butik i Saigon syd for Ben Thanh Marked i nordenden af Calmette Street i nr. 169. Der er både butik og cafè og der produceres også chokolade med en gammel kakaorister fra 1930erne. Der er også ansat en fransk kok som laver croissanter og lignende, så man kan købe varm kakao med fransk bagværk

Billede fra et besøg på Marou chokoladefabrik i Vietnam

Side 5


ARTIKEL | PÅ BESØG I DIEN BIEN PHU

F

ormålet var at få lejlighed til ved selvsyn at få et indtryk af dette sted, over 60 år efter at de franske kolonistyrker her blev besejret af den vietnamesiske befrielsesbevægelse Viet Minh.

Dette er et af det 20. århundredes vigtigste slag, der markerede afslutningen på den Første Indokina-krig (1946 - 1954) og på det franske koloniherredømme i hele Indokina. Det var en stor inspiration for befolkningerne i de stadigt koloniserede dele af den 3. verden, at en bondehær kunne overvinde en indflydelsesrig kolonimagt. Den franske kolonimagt led sit endelige nederlag den 7. maj 1954 efter 57 dages belejring. I juli 1954 blev Geneve-aftalerne indgået, der afviklede Frankrigs engagement i hele Indokina og midlertidigt delte Vietnam ved den 17. breddegrad. Selv om det ikke betød afslutningen på vestlige interesser og intervention i Vietnam, betød det franske nederlag selvstændighed for de indokinesiske lande og lagde grunden til en helt ny fremtid for Vietnam. Dien Bien Phu - en lille provinshovedstad Dette var et meget interessant besøg. Dien Bien Phu gør det muligt at kombinere et besøg på steder af stor historisk interesse med

Side 6

ture ud i det meget smukke landskab omkring byen. Dien Bien Phu kan også anbefales som udgangspunkt for et besøg i hele det bjergrige nordvestlige Vietnam, et smukt område beboet af etniske minoriteter. Rejsen fra Hanoi til Dien Bien Dhu er på 486 km og gøres enten med fly (to gange dagligt), med bus eller lejet bil med chauffør. I så tilfælde er dette minimum en to dages rejse over Son La, men gennem fantastiske bjerglandskaber og pas. Dien Bien Phu var i 1954 et meget lille sted med en fransk garnison beliggende i den 18 km lange og 5 km brede Muong Thanh-dal omkring Nam Yum-floden med omkringliggende landsbyer beboet af etniske minoriteter. Garnisonen bestod fortrinsvis af et stort fæstningsanlæg med bunkere og underjordiske løbegrave opført af de franske kolonistyrker i 1953 med henblik på at kunne tilføje Viet Minh et knusende nederlag. Til trods for at Dien Bien Phu i dag er blevet provinshovedstad i provinsen Dien Bien, er det overraskende, hvor lille og stille den stadig forekommer. Det officielle tal er 22.400 indbyggere. Byen består af en lang hovedgade - en slags boulevard - med butikker og en række sideveje, hvor der er et par store hoteller. En af disse sideveje fører over Muong Thanh-broen til lufthavnen, tæt ved hovedgaden, og andre ud i det omkringliggende lave bjergterræn. I 1954 var dette bjergterræn ufremkommelig

jungle, og det var herfra Viet Minh organiserede deres belejring af og angreb på de franske stillinger i Dien Bien Phu, herunder som den sidste A1 Højen, som franskmændene kaldte ”Eliane”, opkaldt efter en af de franske øverstkommanderende de Castries’ elskerinder, med sit netværk af skyttegrave. Denne er i dag rekonstrueret og ligger så at sige midt i byen næsten lige ved siden af hovedgaden. Også Christian de Castries kommandobunker er blevet genskabt, og et tilgroet krater er hvor den øverste franske Artilleri-kommandant Pirot begik selvmord af fortvivlelse og skam over ikke, at kunne besvare ilden fra Viet Minh på grund af utilstrækkelige forsyninger. Bortset fra en gruppe franskmænd, der kun overnattede en enkelt nat og ikke havde planer om at se stederne for det franske nederlag, var der ingen andre udlændinge end os to på det store hotel - Muong Thanh Hotel - hvor vi opholdt os de tre dage, vi var i byen. Besøg på de historiske steder og ture i bjergene Det er især vietnamesiske turister, der besøger byen og hovedattraktionerne, der knytter sig til slaget i 1954: Viet Minhs tilholdssteder, franske bunkers, et interessant historisk museum, og krigsmindesmærker, herunder også en stor mindeplads for de faldne vietnamesere, hvoraf mange har fået en sten til minde. Der blev også


PÅ BESØG I HVOR VIETNAMS FREMTID DIEN BLEV AFGJORT I 1954 BIEN PHU

Vi besøgte Dien Bien Phu, en provinsby i det nordvestlige Vietnam nær grænsen til Laos, i slutningen af februar 2016. TEKST | INGER V. JOHANSEN FOTO | WIKIPEDIA & AFP

Viet Minh mistede op mod 25.000 mand, mens over 13.000 soldater på den franske side blev enten dræbt eller taget til fange. FOTO | Wikipedia

30 år efter slaget ved Dien Bien Phu opført et krigsmindesmærke for de 3.000 faldne franske styrker, der ligger begravet i rismarkerne. Det fik vi ikke at se. Området i og omkring Dien Bien Phu bebos af talrige etniske minoriteter, især H’mong og Thai. Der er dog også flyttet mange vietnamesere til området og byen, hvor de i dag udgør flertallet af indbyggerne. På trods af udmærkede hoteller i byen, er Dien Bien Phu ikke helt rustet til udenlandske turister endnu. Det viste sig overordentligt svært, for ikke at sige umuligt, at skaffe en engelsktalende guide. Ligesom kun ganske få lokale forstår engelsk. Men det er muligt at få arrangeret både rundrejser i det bjergrige nordvestlige Vietnam – over byerne Muong Lay og Lai Chau - og et besøg ved grænsen til Laos. I det nordvestlige Vietnam overnatter man i hoteller i bjergområderne bygget i de etniske minoriteters stilarter. Det er også muligt at komme videre til det turistkendte Sa Pa i de høje bjerge op mod den kinesiske grænse. Der går bus til Sa Pa fra Dien Bien Phu, og turen kan gøres på en dag, hvis man vil det, men afhængigt af vej- og vejrforhold. Viet Minh’s tilholdssteder Det lykkedes for os med det danske turistbureaus (C&C Travel, som desværre kun havde fået en halv aftale i stand) og hotelpersonalets assistance at finde en bil med en ikke-engelsktalende

chauffør. Og ved hjælp af vores forudgående kendskab til slaget ved Dien Bien Phu, lykkedes det også at få en rigtig god tur til området bag højdedragene ca. 35 km fra byen i Muong Phankommunen, hvor vi besøgte mindesmærker og Viet Minhs gamle tilholdssteder. Flere af disse steder er der skiltning på engelsk. Man kan vandre fra parkeringspladsen med et lille museum ad en stenbelagt sti ca. 1-2 km., i sin tid brugt til at transportere forsyninger til Viet Minh, og se den berømte General Vo Nguyen Giaps hovedkvarter, en primitiv hytte hvor han boede og arbejdede. Der er også andre hytter i nærheden og underjordiske gange til andre steder i området, hvor hans stabschef og andre samt kinesiske vejledere holdt til i 1953-54. Man skiftede hovedkvarter undervejs og sørgede af sikkerhedsmæssige hensyn for ikke at være placeret samme sted. Hytterne og stierne er i dag renoveret, men de er tro kopier. Et blodigt slag Slaget ved Dien Bien Phu, der varede fra marts til maj 1954, var overordentligt blodigt. Viet Minh mistede op mod 25.000 mand - ud af en styrke på måske 100.000 mand og 100.000 hjælpestyrker og bærere. Samtlige 13.000-15.000 soldater på den franske side - vietnamesiske og nordafrikanske kolonistyrker, den franske hærs elitestyrker og fremmedlegionen - blev enten dræbt eller taget til fange.

Den franske General Henri de Navarre blev i 1953 øverstbefalende for de franske kolonistyrker i Indokina og havde fået i opdrag at få Frankrig ud af Vietnam på en måde, der reddede Frankrigs ære. Han lod i november 1953 etablere en garnison i den afsidesliggende dal ved Dien Bien Phu, midt i et Viet Minh-domineret område. Henri de Navarre håbede dermed at kunne lokke Viet Minh ud af deres skjulesteder i bjergene og slå dem ved hjælp af overlegen vestlig militærtaktik og –udstyr, og hermed også at standse en Viet Minh-offensiv, der var på vej i det nærliggende Laos. Men Viet Minh havde fordelen ved at forskanse sig i junglen bag højdedragene rundt om byen, mens den franske garnison blev opført i de lave bakker i dalen. Krigen havde længe stået i stampe, og den var stærkt upopulær i den franske befolkning. Viet Minh var med sin guerillataktik en overlegen modstander, der allerede i 1950 havde bemægtiget sig hele grænseområdet op til Kina, hvorfra man modtog forsyninger. Dette havde derfor været det primære indsatsområde for Viet Minh. I 1952 var halvdelen af landsbyerne i Den Røde Flods delta kontrolleret af Viet Minh. General Vo Nguyen Giaps kinesiske rådgivere havde anbefalet ham at slå hurtigt til mod de franske kolonitropper allerede i januar 1954. Giap vidste, at en sejr over de franske styrker her ville være af afgørende politisk betydning for de Side 7


ARTIKEL | PÅ BESØG I DIEN BIEN PHU

8 April1954: Den Franske general de Castries taler med en officer, mens de kigger på et kort i deres underjordiske hovedkvarter. Ni dage senere faldt garrisionen til Vinh Minh. FOTO | AFP

7 Maj 1954: En Vietnamesisk soldat vifter et flag efter at have indtaget den franske kommando central i Dien Bien Phu. Kampene begyndte d. 13 marts, 1954, og 56 dage senere, den 7 maj, rejste de overlevende fra den franske garrision det hvide flag for at signalere enden på en af de største slag i det 20 århundrede. FOTO | AFP

Side 8


PÅ BESØG I DIEN BIEN PHU | ARTIKEL

efterfølgende fredsforhandlinger, der på dette tidspunkt allerede var fastsat med start i Geneve i april/ maj 1954. Men han havde store betænkeligheder ved at slå hurtigt til mod den stærke franske fæstning i Dien Bien Phu, netop fordi det kunne betyde meget store tab for hans guerillahær. Og han endte derfor med i sidste øjeblik at vælge at lade sine guerillastyrker belejre den franske garnison, inden man startede det afgørende slag den 13. marts 1954. Selv om Viet Minh led meget store menneskelige tab under slaget ved Dien Bien Phu, ville det givetvis have været større, hvis man havde forsøgt med et frontalangreb allerede i januar 1954. Manglende forsyninger lammer de franske kolonistyrker Det franske nederlag skyldtes først og fremmest tiltagende forsyningsproblemer, men også et kolonialt overmod hos de franske hærledere, der havde undervurderet både Viet Minhs muligheder for at skaffe miltære forsyninger og General Giaps militærtaktiske evner. Fra december 1953, hvor Giap kaldte til generel mobilisering, og frem, transporterede 100.000-200.000 kvinder og mænd artilleri og antiluftskyts og andre nødvendigheder til Viet Minhs tilholdssteder ved Dien Bien Phu over flere hundrede kilometer. Andre forsyninger blev bragt fra Kina. De militære forsyninger kom i mindre dele, som efterfølgende samledes og opstilledes. På grund af det tæt bevoksede jungle terræn var det umuligt for franskmændene at opdage Viet Minhs artilleri og anti-luftskyts. Det var Viet Minhs anti-luft-

skyts, der vanskeliggjorde forsyninger til de franske styrker, hvis befæstninger i forvejen var alt for svage, da man i sit overmod ikke havde regnet med alvorlige Viet Minh-angreb. Deres eneste forsyningsvej var ad luftvejen, men Viet Minhs bombardementer koblet med dårlige vejrforhold med silende regn og mudder - april monsunen satte ind - lukkede lufthavnen, og den eneste mulighed for forsyninger og forstærkninger var herefter med faldskærm. Viet Minhs alliance med de etniske minoriteter i hele det nordvestlige Vietnam sikrede mange af deres forsyninger. Det var i høj grad dem, der transporterede dele af militærudstyr og antiluftskyts på deres cykler og æsler på stier op gennem de lave højdedrag til Viet Minh. Efter de første egentlige bombardementer den 13. marts 1954 sendtes bølge efter bølge af regulære Viet Minh styrker i angreb. Dette endte i en brutal artilleriduel mellem parterne med mange døde. Frankrigs bitre nederlag Stadigt flere af de franske stillinger faldt under artilleribeskydningen. Viet Minh gravede skyttegrave og tunneller for at komme stadig tættere på de franske stillinger og overrumple dem. Til sidst endte de med kun at stå over for stillingen ved A1 Højen, den stærkeste af alle 49 stillinger i fæstningsanlægget, som Viet Minh flere gange forgæves havde søgt at indtage. Fra den 22. April kontrollerede Viet Minh også landingsbanen ved luftbasen og afskar hermed franskmændene totalt fra forsyninger. Det

betød også at forsyninger med faldskærm til de franske kolonistyrker faldt i hænderne på Viet Minh. Frankrig søgte i sidste øjeblik om hjælp hos USA, der havde leveret forsyninger undervejs, i form af B-52 bombeangreb med atomvåben. Men Dwight D. Eisenhower afslog. Hermed var det slut for de franske kolonistyrker i Dien Bien Phu. Ved A1 Højen/”Eliane” foregik de sidste hårde kampe. Her var der en underjordisk bunker, som Viet Minh til sidst gravede en tunnel ved og sprængte i luften med sprængstoffer for at kunne indtage den. Dette efterlod et kæmpe krater, som kan ses den dag i dag. Museet Det kan varmt anbefales at besøge det historiske museum i byen, hvor forløbet af såvel belejring som af slaget ved Dien Bien Phu kan studeres nærmere. Der er skiltning på engelsk. Her er kort, fotos og model af slagmarken, og tableauer (bl.a. interaktive), der viser Viet Minh soldater i forskellige situationer, samt transport af udstyr til Viet Minh på stierne gennem bjergene. Der er også forskellige genstande udstillet, bl.a. den franske øverstkommanderende de Castries’ badekar, som han havde medbragt sammen med sin sekretær, som blev tvunget til at forlade Dien Bien Phu da situationen blev for farlig. Geneve-aftalerne Fredskonferencen i Geneve omhandlede såvel konflikten i Korea og Indokina. Den indledtes den 8. maj 1954, dagen efter afslutningen på slaget ved Dien Bien Phu med

fokus på Indokina. Her deltog de stridende parter fra Indokina samt stormagterne England, USA, Kina, og Sovjetunionen. Vedtagelserne på fredskonferencen var vage konkrete skriftlige formuleringer - få skrev under. Blandt de mundtlige erklæringer var de vigtigste: • Etablering af våbenstilstand i hele regionen • Deling af Vietnam ved den 17. breddegrad • Parlamentsvalg eller folkeafstemning om genforening af Vietnam skulle afholdes inden udgangen af juli 1956, men blev ikke effektueret på grund af modstand fra USA og Sydvietnams regering, der var bange for at Ho Chi Minh ville blive ny leder af et samlet Vietnam. Fra guerilla til regulær hær I forbindelse med slaget ved Dien Bien Phu var Viet Minh-styrkerne blevet en regulær hær. Det blev konkluderet af en britisk militærhistoriker Martin Windrow, at dette var ”første gang, at en antikolonial uafhængighedsbevægelse havde gennemgået en udvikling i alle stadier fra guerilla til en konventionelt organiseret og udstyret hær, der var i stand til at besejre en vestlig besættelsesmagt i et regulært slag”. Han beskrev sejren over Frankrig som ”første skridt ned ad vejen der endte med de sidste helikopteres afgang fra den amerikanske ambassade i Saigon i april 1975.”

Henvisninger • • • • • •

Dansk Vietnamesisk Forenings hjemmeside: www.davifo.dk ”Turen går til Vietnam”, Politikens Forlag 2015, forfatter: Niels Fink Ebbesen Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Dien_Bien_Phu Lonely Planet: www.lonelyplanet.com/vietnam/northwest-vietnam/dien-bien-phu http://factsanddetails.com/southeast-asia/Vietnam/sub5_9a/entry-3342.html Artikel om Vo Nguyen Giap: VietNam Ajour 2013/1: www.davifo.dk/sites/default/files/userfiles/file/pdf/vna-2012-1-giap.pdf

Side 9


nyt fra:

Hospitalsindsamlingen Tekst af Annette Winther | Foto af Jan Cadovius

Kære medlemmer og bidragsydere En af de mest noble mænd, jeg har kendt, forbereder sig på at gå på pension. Ikke fordi han føler sig for gammel i embedet, ikke fordi han er udslidt og træt – ikke engang af egen lyst. Kun fordi han fylder 60 år – aldersgrænsen for kommunalt og statsligt ansatte embedsfolk (55 år for kvinder) i Vietnam. Dette kan man synes om eller ikke, i visse tilfælde er det fint, og jeg er sikker på, den lille spinkle affaldsdame, som dag ud og dag ind skubber sin ladvogn op og ned ad bakker og samler affaldet, glæder sig på sin 55-års-fødselsdag. Alligevel vil jeg håbe på et vist frivillighedsprincip, så ikke så megen erfaring og dygtighed bliver sendt af sted. På den anden side er der mange unge, der kan glæde sig over at få plads i systemerne. Det drejer sig om direktøren for- og lægen på Bao Loc General Side 10

Tidligere direktør hos Bao Loc General Hospital, dr. Thien

Hospital, dr. Thien. Det hospital, som I, kære medlemmer af Dansk Vietnamesisk Forening og I, kære bidragsydere, gennem nu 8 år har støttet. En støtte som patienter, pårørende og personale, med direktøren i spidsen, vil være evigt taknemmelige for. En støtte, som har sat hospitalet i stand til at holde liv i for tidligt fødte babyer, at sætte patienter i stand til igen at finde talens brug, i en del tilfælde at redde liv og i langt de fleste tilfælde gøre livet bedre.

punkt betragtet som ”et udørkshospital”, hvor man tvangsplacerede unge, nyuddannede læger, som i flere tilfælde – efter udstået tvangsophold – skyndte sig til de større byer. Ikke dr. Thien. Han besluttede sig for at blive i Bao Loc og for at forbedre de sundhedsmæssige og behandlingsmæssige forhold.

Der er naturligvis kræfter i gang for at sikre, at en ny direktør kommer på plads samtidig, så der ikke opstår et vacuum, og der sikret en vis kontinuitet.

Udover støtte fra DVF fostrede han idéen om at lade alt personale investere en del af deres løn i udstyr. Når dette udstyr blev brugt på den lille private hospitalsfløj, genererede det tilbagebetaling til investorerne – på dette felt er al støtte fra DVF naturligvis undtaget.

Dr. Thien har været læge, derefter vicedirektør og sluttelig direktør på hospitalet, siden han afsluttede sit studium i 1982. Bao Loc hospital blev på det tids-

I 2004 forsvarede dr. Thien sin doktorafhandling, som viste nye metoder mod malaria – disse bruges nu over hele Vietnam, og har vist sig højst effektive.

Privat er dr. Thien et hyggeligt, venligt og positivt menneske. Han samler venner og bekendte og har været en fantastisk alenefar for sine to tvillingedrenge, der i dag fremstår som to unge, høflige og initiativrige unge mænd. Jeg personlig vil savne dr. Thien på hospitalet, men håber at kunne bevare kontakten med ham både i Vietnam og måske i Danmark og i hvert fald pr. mail, og så håber jeg på et lige så fint og gavnligt samarbejde med den nye direktør på Bao Loc General Hospitalet.


nyt fra:

Shelterindsamlingen Tekst af Af Jonas WS Andersen

Surveys sætter fokus på Vietnams udsatte børn Livsvilkårene for Vietnams udsatte børn har hidtil været et underbelyst emne. Med tre surveys om Ho Chi Minh Citys udsatte børn sætter DVF og Ho Chi Minh City Child Welfare Association fokus på emnet.

En interviewundersøgelse af 50 børn fra to sheltre i Ho Chi Minh City, Vietnam, løfter sløret for en hverdag fuld af trusler mod deres helbred, velfærd og sikkerhed. Men undersøgelsen viser også, at de tror på en bedre fremtid. De interviewede børn i alderen 9-18 år. Fælles for dem alle er, at de har måttet forlade deres familier, som ikke har kunnet tage sig af dem, og nu lever i henholdsvis et drenge- og et pigeshelter i Ho Chi Minh City, forklarer Freddy K. Pedersen, bestyrelsesmedlem i DVF og projektkoordinator på foreningens projekt Børns Rettigheder. Stoffer, slaverarbejde og seksuelt misbrug - Der er tale om sårbare børn, som risikerer at ende på gaden, hvis ikke de får hjælp og omsorg, fortsætter Freddy, og med risikoen for at ende på gaden følger en

række alvorlige trusler mod deres sikkerhed og helbred. Selv fremhæver børnene især tre ting, som de er bange for. Det gælder risikoen for at ende i stofmisbrug, at ende i en form for slavearbejde, samt at blive udsat for seksuelt misbrug. I alt 44,7% af de adspurgte nævner en af disse tre trusler som den største mod deres sikkerhed. Andre trusler som også nævnes er blandt andet sygdom, at ende i kriminalitet, blive kidnappet og at blive udsat for vold. Vejen til en bedre fremtid - Den gode nyhed er, at shelterpersonalet er i stand til at give børnene troen på, at de selv kan gøre noget for at forbedre deres liv, slutter Freddy K. Pedersen. Undersøgelsen viser nemlig også, at shelterbørnene tror på en bedre fremtid. Når børnene bliver

spurgt, hvad de anser for vigtigst for dem er de mest hyppige svar ’et godt helbred’ og ’et godt job’ og ’en lovende fremtid’. At de også er bevidste om vejen dertil fremgår af, at de nævner ’skolegang og erhvervstræning’ og ’mad og sikkert husly’ som deres mest presserende behov. Et underbelyst emne Undersøgelsen er én ud af tre undersøgelser, som udover shelterbørnene skal afdække livsvilkårene for gadebørn og migrantbørn i Ho Chi Minh City. De tre undersøgelser bliver gennemført af DVFs projektpartner i Vietnam, NGOen, Ho Chi Minh City Child Welfare Association (HCWA), med økonomisk og teknisk støtte fra DVF. Undersøgelserne er en del af DVFs og HCWAs projekt ”Børns Rettigheder”.

WAs fremtidige arbejde med at hjælpe udsatte børn, og dels skal de bruges til oplysning om børnenes vilkår til myndigheder og offentlighed. Et emne som er stærkt underbelyst i Vietnam. Fyraftensmøde i København Resultaterne af undersøgelserne skal især anvendes i Vietnam, men Dansk Vietnamesisk Forening afholdte den 22. September et fyraftensmøde for interesserede københavnere om emnet. Her redegjorde Freddy K. Pedersen for udkommet af undersøgelserne, og Sepideh Foroosh fra Shelterindsamlingen fortalte efterfølgende de 16 fremmødte om arbejdet med rehabiliteringen af de udsatte piger på Little Rose Warm Shelter.

Resultatet af undersøgelserne skal dels danne grundlag for HCSide 11


ARTIKEL | STRIDEN OM DET SYDKINESISKE HAV

STRIDEN OM DET SYDKINESISKE HAV

E

fter at Den Internationale Domstol i Haag afviste Kinas krav på store dele af Det Sydkinesiske Hav, fortsætter spændingerne i området. USA har foruden diplomatisk indblanding sendt militær i form af fly og skibe til området, som skal sikre navigationsfriheden og garantere fri adgang til betydningsfulde handelsruter i Det Sydkinesiske Hav. Dommen fra Haag Retten til Det Sydkinesiske Hav er aldrig før blevet afgjort. Filippinerne lagde i 2013 sag an mod Kina efter længere tids stridigheder om retten til det omstridte hav. Tirsdag den 12. juli i år afgjorde Den Internationale Domstol i Haag sagen. Afgørelsen siger, at Kina ikke har krav på Det Sydkinesiske Hav. Dermed bryder Kina de internationale regler, når landet fisker

Side 12

TEKST | NIELS ASBJØRN VOSS

tæt på Filippinerne, Vietnam og Malaysia og bygger militærbaser på bl.a. Spratly-øerne. Afgørelsen er juridisk bindende, hvilket vil sige at dommen ikke kan ankes. Her skal det tilføjes at domstolen i Haag ikke har nogen sanktionsmuligheder, og det er altså op til de berørte parter at implementere dommen. Det er ikke uden grund, at Det Sydkinesiske Hav er omdrejningspunkt for en konflikt af denne størrelse. Havet menes at give adgang til store mængder olie- og gasressourcer, samt store områder der vil være en guldgrube for fiskeindustrien. Dertil vil magten over regionen betyde adgang til vigtige handelsruter, hvor store dele af verdens fragtskibe sejler igennem.

sident Xi Jinpings regering og det kommunistiske parti nu med en stor politisk hovedpine, for afgørelsen er et politisk nederlag. Derfor fremsatte den kinesiske udenrigsminister en erklæring som fastslår, at afgørelsen ikke anses som værende uden værdi. Samtidig udtalte talsmanden for forsvarsministeriet i Kina, Yang Yujun: ”We have wine if friends come, and we have shotguns to greet wolves”, med henblik på USA’s fortsatte tilstedeværelse i området. Det ser dermed ikke ud til at Kina, der fortsætter udbygningen af kunstige øer i området, vil ændre kurs i forhold til Det Sydkinesiske Hav, men at landet tværtimod begynder at vise tænder.

Kinas reaktion På grund af afgørelsen fra Haag står præ-

Styrket samarbejde med Rusland Rusland og Kina igangsatte i september en


ARTIKEL | STRIDEN OM DET SYDKINESISKE HAV

Der bliver patruljeret på kryds og tværs af nationale territorier i Det Sydkinesiske Hav, hvor Kina på det seneste har oprustet kraftigt og flere steder, i strid med Haagkonventionen, har etableret radarstationer i de omstridte områder ud for Spratly Øerne. Billedet som er frigivet fra Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) på Washington's Center for Strategic and International Studies, viser kineserne tilsyneladende i færd med at bygge radarstationer på Cuarteron Reef. Foto | Asia Maritime Transparency Initiative

En navigationsfrihed der skal sikre fri adgang til vigtige skibs- og flyhandelsruter, samt adgang til amerikanernes egen flåde. Kina beskylder derfor USA for at hvirvle unødige spændinger op i området, samtidig med at Kina benægter enhver form for aggressiv adfærd i Det Sydkinesiske Hav, på trods af at de den seneste tid har intensiveret bebyggelse af øer og militærbaser, samt øget aktiviteten i regionen. Senest tog Obama stridighederne om det sydkinesiske hav op under ASEAN-topmødet (Association of Southeast Asian Nations) i Laos. Her udtalte Obama at ”vi (USA red.) vil forsætte arbejdet med at sikre at stridighederne bliver løst fredeligt”, og sagde om afgørelsen i Haag at ”den vil hjælpe med at afklare de maritime rettigheder i Det Sydkinesiske Hav”. Kinas viceudenrigsminister, Liu Zhenmin, ser i en kommentar dette som et forsøg på at presse de regionale lande omkring Det Sydkinesiske Hav til at opretholde den fjendtlige tone over for Kina, hvilket Zhenmin under mødet gav udtryk for ikke var passende til et ASEAN-topmøde. fælles militæroperation i Det Sydkinesiske Hav, som et tegn på deres voksende militære samarbejde, i kølvandet på regionenes territorielle stridigheder. Et af formålene med øvelsen er at teste landingsoperationer på øer og rev, hvilket ses som et tegn på et fælles forsvar af de områder, Kina vil have krav på. Militæroperationen er den største øvelse de to lande har udført sammen siden deres første årlige søfartsøvelse i 2012. Dertil udtrykte Putin under G-20 topmødet i Hangzhou i september, at Rusland støtter op om Kinas syn på afgørelsen fra Haag som værdiløs. Ruslands interesse for Kinas krav på Det Sydkinesiske Hav kan bunde i, at det vil besværliggøre USA’s placering af militærbaser og affyringsramper til missiler i området, og dermed afværge en fremtidig trussel mod Rusland. Det er svært definitivt at sige hvad man skal

konkludere ud fra Kinas og Ruslands samarbejde i Det Sydkinesiske Hav, men det kan dog formodes at det vil komplicere USA’s interesser om at sikre navigationsfriheden i regionen. Hvor står USA efter afgørelsen fra Haag? USA, der i årevis har patruljeret Det Sydkinesiske Hav, bakker op om afgørelsen og vil altså ikke anerkende Kinas krav på området. USA siger at de ikke tager parti i territorielle stridigheder, men har sendt militærskibe og fly ned til området der, ifølge Reuters, jævnligt passerer gennem Det Sydkinesiske Hav tæt forbi øerne i regionen, for at vise at de ikke støtter op om Kinas krav. Samtidig har USA, sammen med Filippinerne, udført militærøvelser på øen Palawan i Filippinerne. USA selv kalder det operationer, der skal sikre navigationsfriheden i regionen.

En usikker fremtid USA står, sammen med Vesten og de omkringliggende lande i regionen, i en mere eller mindre samlet koalition, der udtrykker interesse for at fortsætte de militære operationer i Det Sydkinesiske Hav. Operationer der på bagrund af dommen i Haag nu kan begrundes som forsvar af international lov. Det er altså muligt at vi i fremtiden vil se stridighederne mellem Kina og den USA-ledede koalition forværres gennem blandt andet miltære provokationer og politiske sanktioner. Spørgsmålet er hvor stor skade Kinas globale omdømme har taget, samt om Kina er for stor en økonomisk spiller at nedlægge sanktioner imod. Spørgsmålet omkring hvad omverdenen vil gøre ved en stormagt som Kina, der ikke vil spille efter samme regler som de fleste andre, står stadig ubesvaret. Side 13


VED VALGET 22. MAJ STEMTE 67 MILLIONER V

algstederne åbnede kl. 05:00 og der var over 69 millioner mulige vælgere. På de fleste af de 91.476 valgsteder var der over 95 procent valgdeltagelse. I Vietnam skal man være 18 år for at stemme og mindst 21 år for at stille op vil valgene. Rundt om i landet har der været holdt mange valgmøder. Der var fire valg samtidigt, til Nationalforsamlingen, provinsparlamenter, distriktsråd samt til kommunalbestyrelser for perioden 2016-2021. Det nye parlament har 496

medlemmer (der var opstillet 870 kandidater), og de 58 provinsparlamenter har 3.908 deputerede. På distriktsniveau blev der valgt 25.179 medlemmer, og til de kommunale råd 291.273 medlemmer. Af Nationalforsamlingens 496 medlemmer er 86 fra etniske minoriteter, 113 er kvinder og 71 under 40 år. 317 blev valgt for første gang og der er 2 selv-nominerede medlemmer. Antallet af parti-medlemmer er det største nogensinde med 475 eller 95,8 procent. Næsten 100 medlemmer af kommunistparti-

En vietnameser går forbi en plakatreklame for parlamentsvalget i Vietnam den 22/05/2016. Foto | Reuters

ets centralkomite, inklusive alle 19 medlemmer af politbureauet. Den nye regerings 17 ministre blev alle valgt og den nye premierminister fik den højeste valgprocent med 99,48 procent i sin valgkreds. Der var 162 selv-nominerede kandidater, inklusive dissidenter, bloggere og kendte mennesker, men efter flere runder "afklaring" med Vietnams Fædrelandsfront fik kun 11 lov at opstille og af dem blev 2 valgt. For første gang havde folk i midlertidig forvaring og dem der

var i tvungen narkotika afvænning mulighed for at afgive deres stemme. På hospitalerne kom man rundt med stemmebokse til sengeliggende patienter. Over 30.000 indsatte i fængslerne havde også mulighed for at stemme, og modtog lister med kandidater inden valget. Kilde: VietnamNet, Toui Tre News

DISTRICT TONKIN - NY RESTAURANT

D en 22. august åbnede en ny Bánh Mi sandwichrestaurant i København. Restauranten er på 200 kvm og ligger i Mikkel Bryggers Gade 2 - lige ved siden af Grand biografen Dronningens Tværgade 12, 1302 København K

Side 14

Der er karakteristiske vietnamesiske el-ledninger i loftet, så man føler, at man sidder ved et gadekøkken i det travle Hanoi. Menuen er baseret på autentiske opskrifter fra Vietnam, der var fransk koloni i omkring 100 år, så koriander, ris nudler og vietnamesisk kaffe går hånd i hånd med baguettes og café au lait. District Tonkins báhn mi sandwiches er

en god grund til at besøge Mikkel Bryggers Gade. Men man kan også få risnudelsalat, tre slags supper inklusive Vietnams berømte Pho nudelsuppe med oksekød. Restauranten i kælderen i Dronningens Tværgade 12 i København eksisterer stadig.


ARTIKEL | ØKOLOGISKE FØDEVARER

Nyt projekt om økologisk produktion af landbrugsvarer i Vietnam

På trods af kraftige nedskæringer i DANIDAs ulandshjælp er det gennem CISU lykkedes ADDA at få bevilliget endnu et projekt til fremme af økologisk produktion af grøntsager i Vietnam. En samarbejdsaftale om projektet mellem VOAA (Vietnameese Organic Agricultural Association) og ADDA blev underskrevet d. 25. April 2016 af projektkoordinator Fr. Arafa Khatib. TEXT OG FOTO | OVE GEJL CHRISTENSEN

Dette vil forhåbentligt føre til flere udviklingsprojekter i Nordvietnam, hvor behovet er enormt.

TEGNING | LAZI.VN

D

a der er en kraftig stigning i efterspørgslen af økologiske fødevarer, har VOAA indgået et samarbejde med ADDA om yderligere udvikling af produktionen af økologiske fødevarer til især storbyer i den nordlige del af Vietnam. VOAA er en økologisk forening, der blev etableret som et af resultaterne af det tidligere økologiske projekt ”Organic Agriculture Project”, som løb i perioden 2004-2012 og var finansieret af Danida. Et andet resultat af ”Organic Agriculture Project”, som tidligere har været omtalt i News and Views, var anerkendelsen af et certificeringssystem PGS (Participatory Guarantee System of Organic Products), så forbrugerne kan være sikre på, at det vitterligt er økologiske produkter, de køber, når PGS mærket er påført produktet. PGS mærket er en stor succes, og derfor ønsker VOAA med hjælp fra ADDA at sprede den økologiske produktion og PGS certificering til nye områder i Vietnam. Efter afslutning af ”Organic Agriculture Project” administrerer VOAA nu PGS i hele Vietnam. Yderligere oplysninger

om PGS kan findes på https://sites.google.com/site/pgsvietnam Landmænd lærer at sikre afsætning I projektet lærer landmændene vigtigheden af samarbejde ved såvel planlægning og afsætning af avlen. Der er behov for en organiseret og sikret afsætning af produkterne, så landmanden kender de økonomiske betingelser. Produktionen af økologiske produkter sker for det meste efter aftale med køberne. Dermed er såvel afsætning som pris sikret. Produkterne bliver afhentet af indkøberne, så landmændene kan bruge tiden i marken og ikke på transport til markedet på en knallert. ADDA vil styrke landbefolkningernes sundhed og økonomi ADDAs ansatte i Vietnam glæder sig til at komme i gang med projektet, der vil styrke samarbejdet mellem de forskellige interessenter i Vietnam. Dette vil forhåbentligt føre til flere udviklingsprojekter i Nordvietnam, hvor behovet er enormt. Landbefolkningen har ikke fået stor

del i den økonomiske udvikling, der ellers finder sted i Vietnams storbyer, hvor det er industriproduktionen, der tegner den økonomiske udvikling. Så der er stadig behov for udviklingshjælp til især det bjergrige nordlige Vietnam, hvor bønderne forsøger at overleve på meget små landbrug, og hvor dyrkningsforholdene er meget vanskelige. Derfor er det dejligt, at ADDA kan være med til at styrke udviklingen af sunde fødevarer, som udover sundheden også vil forbedre bøndernes

Officide ruptatia doluptatia volla sequia di volest ut volum, occae volleni que la sitatus solenis.

økonomiske vilkår. Men der er lang vej endnu. Forurenet jord og vand samt dårlig infrastruktur er et problem for økologisk produktion. ADDA har gennem flere private donationer, som supplement til DANIDAs bevilling, støttet mange mindre projekter med etablering af brønde og infrastruktur i flere landsbyer. Men der er behov for meget mere. Side 15


KURT OG SANG TRUET MED UDVISNING Kurt Lender Jensen mødte sin vietnamesiske kone Sang i Vietnam og de har været har gift i 24 år. Kurt er nu 79 år og Sang 69 og de lever af Kurts folkepension i en lille by i Vestjylland. Kurt har bygget 24 hængebroer i Vietnam med støtte fra Danmarks ambassade. Desuden har han bygget fem skoler og fire daghjem uden at modtage løn. TEKST & FOTO | WILFRED GLUUD Kurt og Sang ser nyheder fra Vietnam i deres hjem i Nørre Bork, syd for Tarm, den 5. august 2016. Foto | Wilfred Gluud

F

ru Sang Lender Jensens opholdstilladelse i Danmark udløb 2. august, men Kurt kan ikke undvære sin kone, og hvis hun udvises, flytter de tilbage til Vietnam. Sang skal udvises af Danmark, fordi myndighederne ikke mener at Kurts folkepension er tilstrækkeligt til at forsørge dem begge. Mandag 1. august var Sang og Kurt til møder med den kommunale sagsbehandler i Tarm samt på politistationen i Holstebro sammen med Kurts nevø Tage. Efterfølgende er der søgt om familiesammenføring i Udlændingestyrelsen i København, hvor sagsbehandlingen tager fra 2 måneder til 1 år. Uden Sang som medhjælper og kok havde Kurt ikke kunne bygge 24 hængebroer med støtte fra Danmarks ambassade i Hanoi. Eller fem skoler og fire daghjem. Sang var uundværlig som medhjælper samt kok til dem der arbejdede på projekterne. På hængebroprojekterne kunne der være så mange der arbejdede at Sang måtte betale en ekstra dame for at hjælpe med madlavningen. Kurt fik tilnavnet "Den hvide vietnameser" som er han er stolt af. Han fik også tilnavnet "Vietnams svigersøn" for sine uegenyttige projekter for lokale vietnamesere, hvor han ikke modtog løn. Flyttet til Danmark i maj 2016 Kurt er nu 79 år og Sang 69. De er begge friske og ved godt mod. De har efter flere besværligheder nu endeligt fået sig et hjem i Danmark og købt hus i Nørre Bork i det vestjyske nær Tarm og Skjern. Her er selvfølgelig en stor dejlig grund til, hvor Sang kan dyrke sine jordbær og grøntsager samt holde høns.

Side 16

Nu er det så bare deres største ønske, at Sang får en permanent opholdstilladelse, og at de kan få lov at være i fred og udleve deres drømme i Nørre Bork. 1992-94 Kurt møder Sang Det hele begyndte på havnen i Hvide Sande in 1992, hvor Kurt var fisker. En vietnamesisk familie mødte op på havnen for at købe fisk, og Kurt var den eneste, der ville sælge til dem. Det udviklede sig, og de blev venner. ”Da de skulle på ferie i Vietnam, spurgte jeg, om ikke de ville have mig med, for jeg havde, skønt jeg havde sejlet i det meste af verden som sømand i mine unge dage, aldrig været i Vietnam.” ”På et tidspunkt mødte jeg Sang, der havde en bod ved vejen i Long Khang, en lille by omkring 80 kilometer nordøst for Saigon. Jeg tog tilbage til Danmark, men jeg kunne ikke glemme hende, så jeg vendte hurtigt tilbage til Vietnam” husker Kurt, ”Jeg var dernede tre-fire gange inden for kort tid, og det endte med, at vi blev gift”. Senere i 1993 var de på familiebesøg i provinsen Lam Dong. På et møde med det lokale kommunistparti blev det besluttet, at Kurt skulle bygge en skole. Hele projektet kostede 105.000 kr. Det blev med tiden til fem skoler, hvoraf den største har plads til 2.500 elever. Byggeprojekter i massevis Tilbage i Danmark tænkte på de mange steder i Vietnams landdistrikter, hvor befolkningen manglede broer, eller hvis der var en bro, var den faldefærdig og farlig at gå på. I Vietnam i 1995 byggede Kurt den første hængebro 25 km nord for Bao Loc i den centrale

højlandsprovins Lam Dong. Kurt ledede en gruppe på 40 arbejdere, mens Sang arbejdede som tolk og kok. Efter kun 25 dage blev den første bro færdig. Den strakte sig 65 meter og var 1,2 meter bred. Den dag broen åbnede for trafik, bad en ældre kvinde Kurt om at tage hendes hånd når de krydsede broen. Hun brast i tårer af glæde og udtalte "Jeg har ikke været i stand til passere denne kløft i 20 år". Kurt og Sang tilbragte denne gang syv år i Vietnam, travlt beskæftiget med at bygge 24 solide hængebroer. De var på kontrakt med Danmarks ambassade i Hanoi som støttede de 24 hængebroer økonomisk. I de efterfølgende år byggede Kurt adskillige skoler, børneinstitutioner og dagskoler for handicappede i mange forskellige vietnamesiske provinser – overalt med Sang som hjælper og støtte. Sang's opholdstilladelse I 1994 havde Sang uden videre fået opholdtilladelse da parret flyttede til Danmark, men efter at senere i flere omgang tog til Vietname for at varetage deres byggeprojekter, var det, efter stramninger af udlændingelovgivningen, ikke længere nemt at få fornyet opholdstilladelsen. Parret besluttede i 2010 at bosætte sig permanent i Vietnam. De ville købe en lille jordlod, hvor de kunne tilbringe resten af deres liv sammen. Men tingene gik ikke så glat, som de havde forventet; de forsøgte fire gange at købe en jordlod, men det mislykkedes hver gang. I 2013 brugte de deres resterende opsparing på at købe et jordlod på en sandet bakke i Chi Cong kommune, ca. 100 km syd for Phan Ram by. Her byggede

Kurt flere huse og han og Sang boede her, desillusionerede over hvad Vietnam gav dem til gengæld for deres indsats: Korrupte embedsmænd, svindlende ejendomsmæglere og hønsetyve. Brobyggende nationale helte Heldigvis tog en lokal mand affære og oplyste om deres problemer, så den landsdækkende avis Thanh Nien i Ho Chi Minh City hørte om parrets problemer. Avisen besøgte Kurt og Sang og bragte 16. juni 2014 en artikel med titlen “Vietnam er fascineret af brobyggende vietnamesisk-dansk ægtepar”. Artiklen medførte parret en berømmelse som nationale helte i Vietnam. Sagen blev nu pinlig for de lokale myndigheder i Ninh Thuan provisen, og i september 2014 blev Kurt og Sang indbudt til at møde Folkekomiteens næstkommanderende. Her fik de overrakt skøde til deres grund på 2.150 kvadratmeter. Dokumentet giver eksklusive og overdragelige brugsrettigheder til den sandede ejendom frem til 2064. Parret var nu lokale borgere med officielle papirer. Men provinsmyndighederne fortsatt med at chikanere Kurt og Sang, så i 2016 besluttede de at sælge brugsretten til grunden og de huse som Kurt har opført. Det lykkedes og i maj 2016 kom de til Danmark, men heller ikke her viste de sig at være velkomne. Den nærmeste tid vil vise om de bliver nødt til at forlade Nørre Bork og endnu en gang forsøge at slå sig ned i Vietnam. Læs mere detaljeret om Kurt og Sangs historie på DVFs hjemmeside på : www.davifo.dk/bistand/kurtog-sang-24-haengebroer-og-9-skoler


Side 17


RESTAURANTANMELDELSE | ỐP LA

ỐP LA RESTAURANT: Kitschet stil og autentisk mad Den nystartede restaurant Óp La er det helt rigtige sted at besøge, hvis man vil opleve smagen af Vietnam.

TEKST | NIELS ASBJØRN VOSS

p La betyder på vietnamesisk spejlæg. Som den vietnamesiske tjener Kim fortalte, er spejlæg noget alle kan lide; man kan spise det morgen, middag og aften, og så er det ikke mindst let at huske og udtale for dem, der ikke har det store kendskab til det vietnamesiske sprog. Den kitschede vietnamesiske stil Efter at tjeneren tog imod mig og henviste mig til et bord midt i restauranten henne ved vinduet, krævede det ikke mange blikke rundt i restauranten, før minder fra min tid i Vietnam kom frem. Der er ingen tvivl om, at restauratøren gør en dyd ud af autenticitet – både i smag og interiør, og at begge dele bærer præg af hendes kærlighed til landet. Rispapirslamper i alverdens farver importeret fra Hôi An hænger rundt omkring i loftet, billeder af vietnamesiske søer og vandfald udsmykker væggene, og små vietnamesiske træfigurer er med til at gøre besøget til en mere autentisk oplevelse. $ Som anmelder af en restaurant kan man have trang til at kritisere de rødbrune vægpaneler, de gule vægge der med et nærmere blik kunne trænge til

lidt maling og de mange plastik blomster. I min optik er det dog alt sammen med til at skabe den kitschede vietnamesiske stil, som alt sammen er medvirkende til en mere ægte oplevelse.

var pakket ind i et lækkert og sprødt ris-net, og den anden slags var tre velsmagende ruller med svinekød, friske grøntsager og urter. Anbefalelsesværdig er både deres smagfulde Phô Bò (oksekødssuppe), som spises morgen, middag og aften i det nordlige Vietnam. Deres mættende Bò Tái Chanh (oksekødssalat) beståede af rødløg, citronskal, frisk koriander, chili, sesamfrø og ikke mindst lækkert og mørt oksekød. Selvom oksekødssalaten var kødfuld, havde den stadig friskhed og en kraftig smag, der gjorde at det gik rent ind. Hertil bør man foruden Saigon Beer smage deres hjemmelavede vietnamesiske lemonade, som enten kan drikkes som en frisk og let dessert eller som en kold forfriskning, mens man venter på maden.

Betjeningen Betjeningen hos Óp La var i top. Tjeneren var imødekommende og behjælpelig med at forklare de retter på menuen jeg ikke kendte til. Under hver ret kom enten tjeneren (Kim) eller restauratøren (Anna) og spurgte til maden og om jeg var tilfreds. I det hele taget var Anna meget snaksaglig og fortalte gerne om hendes oplevelser i Vietnam. Det eneste minus ved betjeningen var, at jeg synes ventetiden var lang, før første ret kom på bordet. Et godt råd er derfor at ringe forinden og bestille maden, således den er klar, når man ankommer. Autentisk mad Maden Óp La serverede var som de havde lovet - autentisk. Frisk, velsmagende og indbydende – lige som vietnamesisk mad skal være. Til forret fik jeg to slags forårsruller, hvor den ene slags indeholdt reje og krabbe, som

Billede af restauranten Óp La indefra

Prisen for et sådant måltid inklusive drikkevarer er omkring 300 kr. per person, men så kan selvskabets mest sultne gæst også gå hjem mæt og med et smil på læben. Priserne hos Óp La er derfor yderst rimelige, og kvaliteten af råvarerne er taget i betragtning. Til information kan der spares 10% på mad ud af huset, hvilket er meget anvendt af folk i nærmiljøet. Mest af alt må man rose Óp La for at give de besøgende autentisk mad, som netop er det restaurant Óp La udmærker sig ved. Óp La er helt klart anbefalelsesværdig og et besøg værd, hvis man til en overkommelig pris vil have en bid af Vietnam.

Gladsaxevej 130 2860 Søborg Tlf.: 3969 1888 www.oplarestaurant.dk

Side 18


OPSKRIFT | CHÈ ĐẬU XANH

OPSKRIFT | HONG NGUYEN

Mange vietnamesiske desserter stammer fra Frankrig, men Chè đậu xanh er en traditionel vietnamesisk dessert. Den indeholder to kulinariske traditioner fra østen, nemlig brugen af bønner i en sød ret og det at desserten er en suppe. Selvom det ikke er normalt i de vestlige lande, er det meget normalt i det asiatiske køkken at bruge forskellige slags bønner i en sød ret.

FREMGANGSMÅDE 1.

Mungbønnerne lægges i en skål med vand. Vandet skal stå over bønnerne, ca. 2cm. De skal sættes i blød i 3-5timer, og jo længere mungbønnerne blødgøres jo bedre er det.

2.

Mungbønnerne hældes i en 5 liters gryde og tilsæt derefter 5 liter vand. Bønnerne skal koge i ca. 20 minutter, og derefter simre på lavt blus.

3.

Tag et par bønner op fra gryden og tjek om de er bløde. Hvis de ikke er bløde nok, skal de have mere tid over varmen. Sørg for at hælde mere vand i, ellers vil bønnerne brænde på. Hæld de sidste 2 liter vand i gryden.

4.

Til sidst tilsættes 500 g sukker, som skal opløses i massen. Du kan dog variere mængden af sukker efter, hvor sød du vil have desserten.

OPSKRIFT

Chè đậu xanh

INGRIDIENSER (12 personer) • • •

400 g mungbønner 7 liter vand 500 g sukker

TIPS Man kan spise Chè đậu xanh med knust is, og man kan tilsætte andre spændende ingredienser i Chè đậu xanh. For eksempel lotusfrø, jelly og/ eller kokosnødkød i strimler.

Side Side 19


TEXT OG FOTO | PBS NEWSHOUR 6. SEPTEMBER 2016

"Data from a sur vey com in Laos in 2009 indica pleted te that UXO*, including cluste r bombs, have killed or maime d as many as 50,000 civilians in Laos since 1964 (and 20, 000 since 1973, after the war end ed). Over the past two years the re been over one hundre have d new casualties each yea r. About 60% of accidents result in dea 40% of the victims are th, and children. Boys are par ticularl y at risk." - Legacies of War * UXO = Unexploded

OBAMA LOVER P HJÆLP TIL LAOS MED AT RYDDE 80 MILLIONER UEKSPLODEREDE BOMBER

ræsident Obama holdt en tale i Vientiane tirsdag den 6. September, hvor han lovede at USA ville fordoble sit tilskud til minerydning til 90 mio. US dollar over tre år - et relativt lille beløb for USA, men en stor investering for et lille fattigt land som Laos. USA kastede 270 millioner bomber i Laos mellem 1964 og 1973, flere bomber per person end der blevet kastet på noget andet land i verden i nogen krig. De fleste bomber blev kastet på Ho Chi Minh stien, hvor flere grene gik gennem

Side 20

Laos parallelt med grænsen til Vietnam. Den nordvietnamesiske hær brugte den til at transportere tropper og forsyninger til Sydvietnam, hvor man bekæmpede USAs tropper. Bombardementerne var en del af USAs hemmelige krig i Laos, som forblev hemmelig indtil Fred Branfman, USA-hjælpearbejder i Laos, gjorde et stort arbejde for at få krigen gjort offentligt kendt. Obama var en af flere af verdens ledere, der besøgte Laos for at deltage i ASEAN-topmødet. Laos

ordnance

var formand for det regionale forum, og Laos’ kommunistiske regering var for et sjældent øjeblik i rampelyset. For Obama fungerede besøget som slutstenen i hans årelange indsats for at styrke forbindelserne med de sydøstasiatiske lande, der længe har været overset af USA. Denne politik er et centralt element i Obamas forsøg på at flytte USAs diplomatiske og militære ressourcer væk fra Mellemøsten til Asien for at imødegå Kina i regionen og sikre USA fodfæste på voksende markeder.

* Mulighed for at udvide rejsen med besøg i Laos fra 11/1 til 15/1 og med hjemkomst til Frankfurt 16/1. Ialt 21 dage, PRIS 3.450 euro


Vietnam KORT NYT SMÅØER I SYDVIETNAM FORSVINDER DA EROSION TRUER MILLIONER AF MENNESKER

Cao Van Ba mistede halvdelen af sin 2 hektar store frugtplantage på den lille ø Son på grund af de sidste års erosion. Den 66-år gamle frugtavler fortæller de lokale medier at: "Øen plejede at være på mere end 100 hektar, men nu er der kun cirka 60 hektar tilbage". Den lille ø Hau, som ligger i en biflod til Mekong floden, var engang kendt for sin frugtbare jord og frodige frugtplantager, men i det seneste årti er mere end 200 af de 300 familier flyttet på grund af erosionen, siger medierne. Erosionen er et problem som mange andre småøer også oplever ved Hau-floden - ukontrolleret sandgravning og dæmninger oppe ad floderne er hovedårsagerne. Ca Doi øen, for eksempel, er fuldstændigt udslettet. Den 20 hektar store ø plejede at strække sig 4 km i Can Tho Thot Not distriktet - nu er den helt forsvundet. Ifølge de lokale myndigheder var der kun 6 hektar af øen tilbage i 90’erne før den helt forsvandt. Medierne advarer også om alvorlige erosionsproblemer ved andre småøer i Hau-floden, såsom Long Phu Thuan og Tay i Dong Thap provinsen og Cho Moi i An Giang provinsen. Myndighederne i Dong Thap og An Giang siger at tusindvis af familier fra de erosionsramte områder skal genhuses. Ifølge Ministeriet for Landbrug og Landdistrikter mister Mekong-deltaet hvert år 500 hektar

Efterhånden som erosionen er blevet værre, har indbyggere i de mest udsatte områder været nødt til at bruge sten og sandsække for at beskytte deres hjem. FOTO | Thuy Binh @ IPS

jord. De officielle instanser har afmærket 265 truede erosions områder som strækker sig over 50 km langs med flodbredden. Ved året 2050 formodes 1 million mennesker i deltaet at være ramt af erosion og tab. Årsagerne findes oppe ad floden Eksperterne siger at dæmninger oppe ad floden i nabolandene har haft skadelige konsekvenser for erosion, landbrugsjord og biodiversitet i Mekong-deltaet. Et sidste skridt i denne retning er Laos' banebrydende åbning af vandkraftværket Don Sahong og næste år er der planer om at bygge et til, Pak Beng.Tidligere i 2012 startede landet med at bygge det kontroversielle Xayaburi-projekt. Duong Van Ni, lektor ved Can Tho Universitet, siger at vandkraftdæmninger i Laos vil have ødelæggende konsekvenser for Vietnams Mekong-delta. "Truslen er mærkbar og deltaet kan bryde helt sammen og det vil gå ud over millioner af menneskers levebrød," siger han.

PARTILEDER I HO CHI MINH CITY OPFORDRER FAGFORENINGER TIL AT ORGANISERE STREJKER Sekretæren i partikomiteen i Ho Chi Minh City vil have fagforeninger fra hele byen til at blive mere effektive til at organisere lovlige strejker – et ønske, der har medført en del debat. Da Dinh La Thang mødtes den 23. august med formanden for det Kommunale Arbejderforbund, Tran Kim Yen, under sit besøg hos Tan Thuan Export Processing Zone i Distrikt 7, stillede han hende et overraskende spørgsmål. “Har fagforeningerne under dit forbund nogensinde organiseret en strejke med succes?” spurgte den kommunale partileder. Det eneste, Yen kunne svare, var “aldrig.” Thang sagde derpå, at hvis det nogensinde skulle lykkes at gennemføre en succesfuld, fagforeningsstøttet strejke, skulle Arbejderforbundet “udvise stort mod.” “Jeg er informeret om, at alle tidligere arbejdskonflikter er opstået på arbejdernes helt eget initiativ,” sagde partilederen. “Det er værd at bemærke, at de fleste af arbejdernes krav er blevet opfyldt som følge af strejkerne. Det tyder på, at deres krav er berettigede.” Dette fører hen til et større spørgsmål, tilføjede han, om, hvorfor arbejdsgiverne kun har accepteret kravene, når arbejderne gik i spontan strejke, hvorimod de forhandlinger, som blev indledt af fagforeningerne, som regel er faldet til jorden. “Så hvorfor arrangerer fagforeningerne ikke lovlige strejker?” spurgte han. Selvom de var overraskede over det dristige spørgsmål, udtrykte nogle af deltagerne i mødet med Thang deres uenighed med hans synspunkt. Tran Thanh Hong, vicedirektør for Tan Thuan Co. Ltd., lagde ikke skjul på sit syns-

punkt om hellere at undgå en strejke end at have en succesful spontan strejke. “Jeg synes, at fagforeningerne burde forsøge at udvikle en mekanisme, hvor arbejderne kan få opfyldt deres krav uden at skulle gå i strejke,” sagde Hong til partilederen. “Spontane strejker kan være berettiget i visse tilfælde, men i andre får de alvorlige konsekvenser, hvilket kun er farligt,” sagde han. For at undgå disse konsekvenser, tilføjede Hong, er det nødvendigt med en dygtig fagforeningsleder og en ordentlig strejkeprocedure. “Der har været strejker, der varede syv dage, men til syvende og sidst var der ingen leder,” sagde han. Thang sagde, at problemet er, at arbejderne aldrig anser fagforeningsfolkene som deres ledere. “Vi er nødt til at tage dette alvorligt,” sagde han. Yen, formand for byens Arbejderforbund, sagde, at hvis arbejderne kan opnå det, de vil, gennem ulovlige strejker, vil det føre til en dårlig præcedens med flere spontane strejker til følge. “Arbejderforbundet vil fortsætte med at arbejde for at sikre, at fagforeningerne ude i firmaerne er i stand til at beskytte deres medlemmers rettigheder der,” lovede Yen. Tuoi Tre News, 23. august 2016 Arbejdere fra Pou Yuen Vietnam samles for at forhandle med embedsmænd fra fagforeningen på deres fabrik under en strejke i Ho Chi Minh City, Marts 2015 FOTO | REUTERS

Thanh Nien News, 23. august 2016

POLITIET STORMER SAIGONS STØRSTE PIRATKOPIERINGSVIRKSOMHED. Falske dvd- og cd-forhandlere omkring Saigon vil formentlig opleve et fald i forsyningerne, eftersom politiet i Saigon for nylig foretog en razzia i byens "største illegale kopieringsvirksomhed ". Razziaen fandt sted om formiddagen den 7. august i en butik på To Ngoc Van gaden i distrikt 12, rapporterer VnExpress. Da politiet trængte ind i lokalerne afslørede de titusinder af ulovlige cd’er og dvd’er samt fremstillingsudstyr til en værdi af millioner af dollars. Ifølge myndighederne, var fabrikken i stand

2 · 2016

til at kopiere omkring 15.000 dvd'er og musikcd'er per dag. Politiet har undersøgt sagen i flere måneder, selv om hjernen bag operationen ikke var på fabrikken under razziaen. Ifølge nyhedskilder fortsætter salget af ulovligt kopierede cd’er og dvd’er, på samme niveau på trods af flere lignende razziaer fra myndighederne side. Saigoneer, 12. august 2016

A

J

O

U

R

Side 21


KORT NYT Vietnam KRAV OM KOMPENSATION FOR TAB AF FISK OG SKALDYR SOM FØLGE AF GIFTUDLEDNING Regeringen er blevet bedt om at forlange af det taiwanesiske firma, Hung Nghiep Formosa Ha Tinh Steel Co. Ltd., at de kompenserer for de tab, som de lokale har lidt, da firmaet udledte giftholdigt vand i havet i april måned. I et forslag sendt til regeringen og ministerierne for Landbrug og Landudvikling, MARD, og for Industri og Handel siger den vietnamesiske forening af fiskeeksportører og producenter, VASEP, at lokale fisk- og skaldyrsfirmaer har lidt betydelige tab, efter at mange internationale kunder har annulleret kontrakter på grund af tvivl om fiskeprodukternes kvalitet og om, hvorvidt de kan være forurenet med tungmetaller. Samtidig er mange vietnamesere på hjemmemarkedet stadig bekymret over kvaliteten af fiskeprodukterne. Derfor køber de ikke de produkter, der stammer fra den centrale region. Firmaer og fiskere har ikke kunnet sælge deres produkter, så de har måttet opbevare dem på køl og betale ekstra for elektricitet, opbevaring og lønninger. Sagen har fået fiskerne til at frygte for deres levebrød. Mange af dem tør ikke fiske, siger VASEP.

“Firmaernes indkøb er indtil nu faldet med 60 procent sammenlignet med den samme periode sidste år,” siger VASEP, hvis medlemmer på landsplan tæller 270 fisk- og skaldyrsproducenter og eksportører. VASEP peger på South Ha Tinh Sea Products Import-Export JSC (Shatico) i Ky Anh-distriktet i Ha Tinh-provinsen som et eksempel på et lokalt firma, der har lidt betydelige tab. Firmaet købte 228 tons fiskeprodukter i de første otte måneder i år – et fald på mere end 60% sammenlignet med samme periode sidste år. Tran Dinh Nam, formand og direktør for Shatico, siger, at hans firma i år indtil nu har tjent 1.4 mio. USD, en tilbagegang fra sidste år på 1 mio. USD. “Mange fiskere er endnu ikke taget afsted, så mit firma må muligvis indstille driften fra september til december. I mellemtiden skal vi betale omkostninger til vores medarbejdere og hjemlige partnere,” siger Nam. VASEP forventer, at regeringen forlanger, at ministerierne skaber støtteforanstaltninger og hjælper firmaer med import af produkter for at opretholde deres drift. Ifølge MARD er der mere end 16.000

fiskerbåde i de fire provinser, hvoraf 12.000 har mindre motorer på under 90 HK. Efter massedøden blandt fiskene efter den forurenede udledning fra stålproducenten Formosa Ha Tinh in april tog de fleste både ikke ud at fiske, fordi ressourcerne i havet næsten var brugt op. Ministeriet har anbefalet regeringen at støtte fiskerne til at bygge både med en motorkapacitet på mellem 90 og 400 HK, idet det vil hjælpe dem til at fiske længere ude med bedre resultat. Vietnam Breaking News, 26. august 2016

Det taiwanesiske firma Formosa er under anklage for at have forårsaget en forurening, der har betyder massiv fiskedød, og sygdom FOTO | Vietnam Breaking News

Efterfølgende har landbrugsministeriet forbudt alt fiskeri i en zone på 1,5 kilometer ud fra kysten i et område på i alt 800 kvadratkilometer i provinserne Ha Tinh, Quang Binh og Thua Thien-Hue (red.)

VIETNAM VINDER TO MEDALJER VED DE OLYMPISKE LEGE

FARMERE I DET SYDLIGE VIETNAM HAR FÅET NYE JOBS TAKKET VÆRE DET STIGENDE HAVVAND

Det vietnamesiske hold rejste hjem fra OL i Rio med en guld- og en sølvmedalje som skytten Hoang Xuan Vinh vandt. Den første olympiske sølvmedalje nogensinde blev vundet af teakwondo-deltager Tran Hieu Ngan i Sydney i 2000. Otte år senere fik vægtløfter Thach Kim Thuan også sølv. Men nu endelig, 64 år efter at Vietnam første gang deltog i OL, blev det til en guldmedalje. Vinh skrev historie som den allerførste vietnamesiske guldmedaljevinder, idet han vandt mændenes konkurrence i 10 m luftpistol den 7. august. Da han to dage senere også sikrede sig sølvmedaljen i mændenes 50 m pistolskydning, sikrede den 42-årige forhenværende militærmand sig en ny rekord ved at vinde to olympiske medaljer, første gang

Stigende havvand og indtrængende saltvand har skadet afgrøder i år, men har samtidig givet landmændene mulighed for at avle rejer på deres rismarker. Efter flere års forsøg på at avle rejer på rismarkerne, er folk i Nguyen Phich kommune nu bedre stillet på trods af klimaændringerne. Omkring 500 fattige husholdninger og etniske minoritetsfamilier fik tildelt jord til at dyrke ris og plante skove i 1992. Men mange af dem måtte give op og rejse på grund af svære levevilkår. Men tingene bliver anderledes nu, efter at landmændene er begyndt at skifte mellem risdyrkning og rejeavl, er de blevet bedre stillet. De mennesker, der forlod deres hjem, er kommet tilbage, mens folk fra andre provinser er flyttet til for at leje jord til dyrkning af ris og avl af rejer, samtidig er rishøsten fordoblet. Ifølge Ca Mau provinsens Institut for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, var udbyttet når landmænd i første omgang begyndte at forsøge at avle rejer lavt, kun 100-200 kilo per hektar. Nu, hvor de har fået erfaring, er udbyttet 320-350 kilo per hektar. I samme periode er udbyttet af ris samtidig steget til 4-4,1 tons per hektar. Tiden fra årsskiftet til maj er den bed-

Side 22

siden Vietnams deltagelse i legene i Helsinki i 1952. Det vietnamesiske hold som deltog i Rio 2016 bestod af 23 atleter, som dystede i atletik, badminton, fægtning, gymnastik, judo, roning, skydning, svømning, vægtløftning, brydning og taekwondo. Tuoi Tre News, 19 august 2016

Hoang Xuan Vinh's pistol, ved den olympisje finale, hvor han blev den første vietnameer nogensinde til at vinde VM guld. FOTO | REUTERS

A

J

O

U

R

ste for dyrkning af rejer. Ris-reje sædskiftet er langt bedre end udelukkende at dyrke ris. Mange landmænd har ofte oplevet misvækst på grund af tidlig indtrængen af saltvand. Det attraktive udbytte har tilskyndet landmændene til at følge den nye dyrkningsmetode. Fra 2010 til 2015 er rejeris arealet i de kystnære områder An Bien, An Minh, Vinh Thuan, Go Quao og Hon Dat i Kien Giang-provinsen steget med 7% om året. Bac Lieu er den tredje provins på Ca Mau halvøen med ris-reje dyrkningsområder på omkring 29.867 hektar. Professor Vo Tong Xuan, der er formand for Nam Can Tho Universitet, mener, at Mekong-flodens delta-provinser skal mindske det nuværende store risdyrknings areal. Landmændene skal ikke opfordres til at dyrke så meget ris længere. "I andre lande dyrker mange landmænd ikke ris, men frugt til at sælge for at kunne købe billige ris fra Vietnam," sagde Professor Vo Tong Xuan. VietNamNet Bridge, 10. august 2016

2 · 2016


Vietnam KORT NYT FOTO TYDER PÅ AT KINA MILITARISERER OMSTRIDTE ØER Nylige satellitfoto viser at Kina har bygget armerede flyhangarer på sine besiddelser i Vietnams Truong Sa (Spratly) øgruppe i det omstridte Sydkinesiske Hav, rapporterede New York Times den 8. august. Der blev ikke observeret militærfly på det tidspunkt billederne blev taget i slutningen af juli, men hangarerne har plads til alle typer jagerfly i det kinesiske luftvåben. Dette viser en analyse af billederne af Washington-baserede Center for Strategiske og Internationale Studier (CSIS) tænketank. Hangarerne er blevet bygget på Chu Thap (Fiery Cross), Xu Bi (Subi) og Vanh Khan (Mischief) Reefs, en del af Truong Sa. Kina gør krav på det meste af det Sydkinesiske Hav, hvor skibsbaseret handel på 5 mia. dollars passerer hvert år. Filippinerne, Vietnam, Malaysia, Taiwan og Brunei har alle overlappende krav. Billederne er dukket op en måneds tid efter at den internationale domstol i Haag dømte imod Kinas omfattende krav i den ressourcerige region, en afgørelse der eftertrykkeligt er blevet afvist af Beijing. USA har opfordret Kina og de andre interessenter til ikke at militarisere deres besiddelser i det Sydkinesiske Hav. Kina har gentagne gange nægtet at gøre dette og hævder at faciliteterne er til civilt og selvforsvarsbrug og kritiserer til gengæld amerikanske patruljer og øvelser for at optrappe spændingerne i regionen.

Men hangarerne viser alle tegn på militær anvendelse og er langt kraftigere end man ville bygge til civile formål," fortæller Gregory Poling, direktør for CSIS's Asia Maritime Transparency Initiative. "De er blevet forstærket for at kunne modstå et angreb”.

På billedet side 12-13 i bladet ses et af de omstridte sattelitfotos, ligesom konflikten behandles mere dybdegående.

Tuoi Tre News, 9. august 2016

En vietnameser demonstrerer mod de Kinesiske krav om rettighederne til Paracel, og Spratly øerne.

VIETNAM VIL BRUGE BAKTERIEINFICEREDE MYG FOR AT UNDGÅ ZIKA-VIRUS

En læge tilser en gravid kvinde på Buon Me Thuot General Hospital i Ho Chi Minh City. Hospitalet er et af flere der tilbyder særlig rådgivning vedr Zika-virus FOTO | Duong Ngoc

Den 19. august besluttede politikere at støtte en plan om at slippe inficerede myg ud i badebyen Nha Trang næste år for at bekæmpe dengue- og Zikavirus. Planen blev præsenteret af en arbejdsgruppe fra Sundhedsministeriet efter at et succesfuldt pilotprojekt havde kørt fra 2013 til 2015. Sundhedsministeriets embedsmænd siger at myggene vil blive sat ud i fire af byens distrikter. Metoden gør brug af en naturlig bakteriestamme med navnet Wolbachia, som lever i insektceller og findes hos 60% af de mest almindelige insekter. Ifølge studierne mindsker man myggenes evne til at overføre både dengue- og

2 · 2016

Følg DAVIFO på Facebook for at være opdateret på de seneste aktiviteter og arrangementer!

Zikavirus ved at inficere insekterne med Wolbachia-virusset. Bakteriet er blevet sat ud i flere lande, såsom Australien, Brasilien og Indonesien, som del af en strategi til bekæmpelse af denguefeber. Forsøget i Vietnam udryddede næsten alle denguetilfælde i Tri Nguyen, en ø som ligger 2 km fra Nha Trangs kyst. På fredagens møde sagde Nguyen Dac Tai, næstformand for folkekomiteen i Nha Trang, at de lokale politikere støtter planen. Han insisterede dog på at planen udføres på en diskret måde. Indtil videre har Vietnam meldt om 3 Zikapatienter, én af dem i Nha Trang.

DAVIFO's Facebookside

statsautoriserede revisorer

En ny verden kan ses fra mange sider…

Thanh Nien News, 20. august 2016

Med 8 afdelinger og 215 medarbejdere, heraf ca. 30 statsautoriserede revisorer, dækker vi hele Danmark. På kontoret i Vordingborg beskæftiger vi 20 medarbejdere. Og med en række specialafdelinger – blandt andet egen skatteafdeling og it-afdeling – kan vi servicere de fleste virksomheder inden for revision og økonomisk rådgivning.

RSM plus kommer hele vejen rundt. Vi tilbyder kompetent sparring, specialiseret indsigt og fremsyn. Kontakt os og kig med.

RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i 94 lande.

www.rsmplus.dk

A

J

O

U

R

statsautoriserede revisorer Vordingborg: Algade 76 4760 Vordingborg Tlf. 5536 5000

Side 23


Afsender: Dansk Vietnamesisk Forening · Lærdalsgade 7 · 2300 København S

Følg DAVIFO på Facebook for at være opdateret på de seneste aktiviteter og arrangementer!

Skobutik, Hantg Gai, Hanoi, Vietnam, 2012 Foto | Lasse Jesper Pedersen

Støt Provinshospitalet i Bao Lôc Vi støtter med udstyr og uddannelse

Støt vores indsamling til Bao Lôc General Hospital i den fattige provins Lam Dong Send dit bidrag til Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam: Giro (1551) 7 00 84 30 Skattefradrag: Bidrag til indsamlingen kan trækkes fra i skatten. Det højeste beløb man kan fratrækkes er 14.500 kr. pr. person. ved indberettet CPR-nr

VietNam ajour 3 - 2016  
VietNam ajour 3 - 2016  
Advertisement