Wilde Ganzen Magazine nr 3, augustus 2020

Page 1

magazine september 2020 - nr. 3

De beste zorg voor moeder en kind in Tanzania

Onderwijs is dé sleutel voor een betere toekomst

“Het begint met mensen lokaal opleiden” Noodhulp voor de meest kwetsbaren


2 inhoud Arts Caroline wil de beste zorg voor moeder en kind in Tanzania

In ’t kort:

900.000 euro van de Postcode Loterij pag. 6

pag. 4

Onze project­adviseurs op bezoek bij een school in Oeganda pag. 7

Puzzel mee en win een boek over ­magische plekken op de wereld pag. 12

Sociaal werker Steven in India:

“Onderwijs is hun enige kans” pag. 10

Al meer dan 200 projecten geholpen door het Wilde Ganzen Coronafonds pag. 14

Donateur en directeur NCOI Eric vindt het overdragen van kennis belangrijk

pag. 13

Honderden watertanks voor veilig handen wassen pag. 16

Bedankt voor uw steun!


welkom 3

Op eigen benen Wat is het mooi wanneer mensen ­zelfvertrouwen ­hebben, zelf verantwoordelijkheid nemen en ­eigen­­­handig in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Als hulporgani­ satie steunt Wilde Ganzen mensen die in armoede leven. Tegelijk willen we dat deze mensen niet a ­ fhankelijk blij­ ven van onze hulp, maar op eigen benen kunnen staan. Daarom steunen we het liefst eenmalige, kortdurende projecten met een duidelijk eindresultaat. Die projecten financieren we via kleine ontwikkelings­ organisaties ter plekke. Als we willen dat mensen ­uiteindelijk op eigen benen kunnen staan, dan moet dat ook gelden voor hun organisaties. Maar hoe realiseer je dat? Hoe voorkom je dat plaatselijke ontwikkelings­ organisaties jarenlang hun hand moeten ophouden en aan een ‘infuus’ hangen van buitenlandse hulp?

In een afgelegen gebied in Zimbabwe is een gebrek aan leraren. Door speciaal voor docenten huizen te bouwen, hopen ze mensen te vinden die voor langere tijd op de school blijven werken. pag. 8

Als Wilde Ganzen hebben we hier een uniek antwoord op gevonden met ons trainingsprogramma Change the Game Academy. Daarin leren lokale organisaties hoe ze een achterban kunnen opbouwen en hoe ze succesvol kunnen fondsenwerven in hun eigen omgeving. Zo blijkt dat zelfs heel arme dorpsgemeenschappen samen en op eigen kracht prachtige projecten voor elkaar krijgen. Zonder hulp vanuit het buitenland! Dat zien we graag. In vakjargon heet dit ‘community philanthropy’. We zijn er apetrots op dat de Nederlandse overheid deze bena­ dering waardevol vindt en besloten heeft eraan bij te dragen. Daarmee hopen we dat veel andere hulporgani­ saties, grote financiële donoren en zelfs overheden deze benadering gaan omarmen en ondersteunen. Zodat we écht werk kunnen maken van onafhankelijkheid en duurzaamheid. Kees de Jong directeur Wilde Ganzen


4 ons verhaal in Tanzania

Heldin van de Van heinde en verre komen vrouwen naar het Sengerema Ziekenhuis in Tanzania. Ze weten: dit is een veilige plek voor de geboorte van mijn kind. Caroline Mtani werkt er al dertig jaar. Bij haar draait alles om de beste zorg voor moeder en kind.

“I

k ben zelf een ­moeder”, vertelt Caroline. Waarmee ze wil zeggen dat ze heel goed de blijdschap, maar ook de angst begrijpt van zwangere vrouwen en kersverse moeders. Haar eigen kinderen zijn inmiddels volwassen, maar op haar werk neemt ze nog ­iedere dag de zorg voor haar reke­ ning van heel veel zieke baby’s. “Dertig jaar geleden ben ik ­begonnen als kraamverzorgster. Na de ­geboorte van mijn tweede kind besloot ik dokter te worden.” Geen gemakkelijke keuze, want om haar diploma te halen moest ze haar gezin in de steek laten en twee jaar lang wonen en studeren in de

Sengerema en het coronavirus Hoe stop je een virus als er niet eens voldoende zeep is? In het Sengerema Ziekenhuis proberen ze patiënten en het personeel zo veilig mogelijk te ­houden. Met steun van het Wilde Ganzen Coronafonds zijn scanners gekocht om de temperatuur van mensen te kunnen meten, is beschermende kleding aangeschaft en hebben de zorgmedewerkers extra training gekregen.


5

zorg Tanzania

Gezondheid

1.500

€ 76.667

“Ik heb de eer om moeders en pasgeboren kinderen de best mogelijke zorg te geven” stad Mwanza. “Na mijn terugkeer in ­Sengerema kreeg ik nog twee kin­ deren en had ik de eer om moeders en pasgeboren kinderen de best mogelijke zorg te geven.”

Speciale baby-afdeling

En dat is een enorme uitdaging. Sengerema ligt in een arm en geïsoleerd gebied. Er waren ­weinig ­middelen. Couveuses van hout werden als een soort doe-het-zelf­­ -­project in elkaar gezet. Baby’s werden warm gehouden met gloei­ lampen. Er was te weinig kennis om bij complicaties een pasgeborene in leven te houden. Sterftecijfers waren hoog. “Met steun uit Nederland hebben we vijf jaar geleden een afdeling gebouwd speciaal voor baby’s die ernstig ziek zijn”, vertelt Caroline. Zelf geeft ze leiding aan het me­ disch personeel op deze afdeling. “We kunnen nu zoveel meer. We hebben speciale bedden, couveuses, medicijnen en zuurstofapparaten.”

Uitbreiding nodig

Dankzij deze gespecialiseerde hulp is het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen met veertig procent gedaald. De goede naam van het ziekenhuis zorgt ook voor meer p ­ atiënten. Dokters uit de wijde omgeving sturen zwangere vrouwen met problemen door naar het ­Sengerema Ziekenhuis. “Onze afdeling is berekend op 500 opna­ mes per jaar. Nu zijn het er al meer dan 1.500 per jaar”, legt Caroline uit. “Met als gevolg dat er te weinig bedden zijn, er altijd veel te veel mensen in de kleine ruimte zijn en ons personeel het te druk heeft.” Samen met stichting Vrienden ­Sengerema Hospital steunt ­Wilde Ganzen de uitbreiding van de afdeling voor ernstig zieke baby’s. Caroline: “Met extra ruimte, meer apparatuur en training aan onze zorgmedewerkers kunnen we straks meer moeders en kinderen helpen en de zorg naar een nog hoger niveau tillen.”

Het Sengerema Ziekenhuis piept en kraakt onder het gewicht van het eigen succes. Met uw steun kunnen Caroline en haar team elk jaar 1.500 moeders en kinderen helpen. Kijk op wildeganzen.nl/steuntanzania


6 in 't kort 900.000 euro van de Postcode Loterij De Nationale Postcode Loterij schenkt dit jaar een recordbedrag van maar liefst 376 miljoen euro aan goede doelen. Wilde Ganzen is een van de gelukkigen: wij krijgen 900.000 euro! Een prachtig bedrag waar we alle deelnemers aan de Postcode Loterij erg dankbaar voor zijn. Wij gebruiken de schenking voor onze organisatie en de verdere uitbouw van ons programma Change the Game Academy, waarmee we overal ter wereld aanpakkers trainen en coachen om lokaal fondsen te werven en op te komen voor hun rechten in eigen land. Meer lezen? changethegameacademy.org

384

57

projecten

landen

Even terugkijken

Weet u het nog?

Een jaar geleden vroegen wij u een kaartje te sturen naar de zusters Josy Nko en Willy van Mer in Kameroen. Ze zijn er bijzonder blij mee. De inrichting van de kliniek is ook gelukt: bedden en medische apparatuur zijn mede dankzij uw steun aangeschaft. Bedankt!

In ons Jaarverslag en Jaarmagazine geven wij een overzicht van alle activiteiten van 2019, en een toelichting op onze financiĂŤn. Ga naar wildeganzen.nl/jaarverslag Voor meer actueel nieuws: ga naar wildeganzen.nl


gelukt! 7

Groei en bloei in arme regio van Oeganda Met nieuwe klaslokalen en het opzetten van spaargroepen, hoopt een basisschool in Noord-Oeganda dat meer ouders hun kinderen door laten leren. Projectadviseurs Imke Straaten en Marit van Liere bezochten dit jaar de basisschool Ogoro PS in het district Otuke.

Oeganda

Onderwijs

863

Welke problemen rond onderwijs spelen er in het arme Otuke? Imke: “In deze regio is het voor ­ouders een hele opgave om hun kinderen naar school te sturen. Ze moeten schoolgeld sparen en geld uitgeven aan uniformen en boeken. Lang niet iedereen kan dat, waar­ door soms maar enkele kinderen uit een gezin naar school kunnen. Je ziet ook vaak aan het begin van een nieuw schooljaar dat klassen nog maar halfvol zitten, omdat ouders het schoolgeld nog niet betaald hebben.” Marit: “De stichting Otuke Harvest Foundation klopte bij ons aan voor de renovatie van deze basisschool. Het halve dak was eraf gewaaid, er zaten gaten in de vloer waar kinde­ ren in konden vallen en de toiletten waren nodig aan renovatie toe.”

Wat is er inmiddels bereikt met het project? Imke: “De ouders zitten in spaar­ groepen: ze sparen samen en ­worden getraind in het runnen van een eigen onderneming. Zit er genoeg geld in de pot, dan krijgen ze een lening. Zo worden landbouw­ projecten opgezet en naaiateliers, mensen komen tot groei en bloei.” Marit: “Door te investeren in onder­ wijs in deze arme regio én doordat de ouders meer geld hebben dankzij de spaargroepen, kunnen meer kin­ deren naar school. Zo kan deze regio zich gaan ontwikkelen.” Imke: “Mensen krijgen weer hoop op een betere toekomst en stimuleren hun kinderen daardoor ook meer om door te leren. Daar doen we het voor.”

Op wildeganzen.nl/oegandareis vertellen Imke en Marit wat ze geleerd hebben van hun reis en vertellen aanpakkers Joseph en Ambrose wat zij van hun bezoek vonden.


8 projecten in beeld

Iedere zondag op tv Iedere zondag rond 12.55 uur zamelen wij op televisie geld in voor één specifiek project. U kunt een van onderstaande projecten steunen. Gebruik dan de machtigingskaart hiernaast. Of maak uw bijdrage over op rekening NL53 INGB 0000 040 000 t.n.v. Stichting Wilde Ganzen/ IKON o.v.v. de naam van het project en het land. Online doneren kan ook via wildeganzen.nl.

27 september Bosnië en Herzegovina

De weduwen van Srebrenica Veel weduwen van ­Srebrenica komen op leeftijd. Sommigen zijn hulp­behoevend, allemaal dragen ze een diepe pijn en een groot trauma met zich mee. Vaak leven ze afgelegen in barre omstan­ digheden. Met de bouw van een klimaatneutraal zorgcentrum geven wij ze een warm thuis.

6 september Suriname

13 september Tanzania

20 september Libanon

4 oktober Zuid-Afrika

Nieuwe start basisschool In Suriname wil het dorp Matta graag een nieuwe start maken na jaren van achteruitgang. De basis­ school gaan we renoveren en leerkrachten en ouders krijgen trainingen in het begeleiden van moeilijk lerende kinderen. Helpt u mee?

Hulp aan ernstig zieke baby’s

Veilige plek voor kinderen Twee jaar geleden hielp Wilde Ganzen al bij de uitbreiding en renovatie van een kinderopvang in een Palestijns vluchtelingen­ kamp in Libanon. Nu willen we dit project graag afronden met de laatste werkzaamheden.

Onderwijs en dagbesteding Een centrum voor mensen met een beperking in een township in Zuid-Afrika, wil graag een nieuw ge­ bouw. Hiermee hopen ze in aanmerking te komen voor subsidie van de overheid en om meer mensen te kunnen ondersteunen.

ees het verhaal van L Caroline op pagina 4.


september – november 2020 11 oktober Indonesië

8 november Sri Lanka

22 november India

Beter milieu op Java Klimaatverandering en milieuvervuiling hebben een grote invloed op de prachti­ ge natuur op Java, Indone­ sië. Een beter milieu begint bij onderwijs voor kinderen. Daarom willen we graag een centrum voor klimaat­ onderwijs renoveren.

Wegwerken wachtlijst Een goedlopende ‘preschool’ voor kleuters in Sri Lanka moet nodig uitgebreid worden. Er is nu een wachtlijst en dat is ­jammer, want zonder goede voorbereiding is het voor de kinderen daar moeilijk de basisschool af te maken.

Water en stroom Een school voor kinderen met een beperking in India, wil graag een constante water- en stroomtoe­ voer voor de moestuin en klaslokalen. Met de aanleg van een waterput en het plaatsen van zonnepanelen helpen we de school enorm.

18 oktober Malawi

15 november Zimbabwe 5 oktober India

Meisjesschool in India ees het verhaal van L Steven op pagina 10. Hoger onderwijs voor meiden Zusters uit India willen een middelbare school bouwen voor meisjes in Malawi. Draagt u een steentje bij, zodat deze meiden straks meer zelfvertrouwen krijgen en beter voor hun toekomstige gezin kunnen zorgen?

1 november Peru

Tweetalig onderwijs In Peru is Spaans de offici­ ële taal. Maar in de dorpen in de berggebieden spreken ze de Incataal Quechua en dat zorgt voor leerachter­ standen, discriminatie en problemen op de arbeids­ markt. Tweetalig onderwijs moet daar verandering in brengen.

Huizen voor leraren In twee dorpen in een ­afgelegen gebied in ­Zimbabwe hebben ze ­moeite om leerkrachten te vinden voor hun scholen. Door huizen voor ­docenten te bouwen, hopen ze mensen te vinden die voor langere tijd aan de school verbonden blijven.

Voor meer informatie over deze nieuwe projecten: wildeganzen.nl/ projecteninbeeld

9


10 ons verhaal in India Meisjes uit arme gezinnen in India gaan vaak niet naar school. Alle aandacht gaat naar de zonen, want die kunnen werk vinden en zorgen voor inkomen. Meisjes worden uitgehuwelijkt, soms al op 13- of 14-jarige leeftijd. Maar niet als het aan Steven Vidyaakar ligt.

Onderwijs is de sleutel


11

India

Onderwijs

400

€ 313.527

tot onafhankelijkheid

S

teven is sociaal werker in een voorstad van Chennai. Hij komt op voor meisjes die kinderarbeid moeten doen of die het slacht­ offer zijn van geweld of seksueel misbruik. “Onderwijs is voor deze meiden de enige kans om uit de armoede te komen. Onze organi­ satie Udavum Karangal zoekt ze op in de sloppenwijken en probeert ze naar de basisschool te krijgen.” Duizenden kinderen hebben zo al onderwijs gekregen. Helaas zag Steven wel een volgend probleem: “De meeste meisjes mogen niet doorleren. Ouders kunnen het schoolgeld niet betalen of vinden vervolgonderwijs niet belangrijk.”

Gemeenschap profiteert

Om te voorkomen dat deze meisjes alsnog jong trouwen of slecht betaald werk moeten doen, richtte Steven het Jeevan Community College op. “Hier leren ze niet alleen een vak, we leren ze ook Engels, ze krijgen computerles en leren hoe je met mensen om moet gaan.” En met succes: al meer dan 800 meiden zijn inmiddels afgestudeerd en de meesten hebben gelijk een goede baan gevonden als verpleegkundige of bijvoorbeeld kledingontwerper. “Met een eigen inkomen zijn ze onafhankelijk, voelen ze zich sterker en hebben ze meer aanzien. En nog belangrijker: deze vrouwen verbeteren vervolgens het leven van hun gezin. Zo profiteert uiteindelijk de hele gemeenschap.”

Groter gebouw

Een goede opleiding en een diploma waarmee je gelijk een mooie baan kan vinden: dat willen graag meer meis­ jes! Daarom wil Steven zijn school uitbreiden. Het oude schoolgebouw is te klein en vervallen. Met uw steun kan er een nieuwe school gebouwd worden, waar straks jaarlijks 400 meiden (en ook een paar jongens) klaargestoomd worden voor een toekomst waarin ze zelf hun dromen waar kunnen maken. Helpt u mee? kunt dit mooie project steunen. U Kijk op de antwoordkaart in dit magazine en online op wildeganzen.nl/projecten

Drie oud-leerlingen vertellen:

Lerares Priya “Ik had een leven dat geen enkel meisje zou mogen hebben. Op mijn zeventien­ de dwongen mijn ouders me om te trouwen. Ik heb gesmeekt of ik een opleiding mocht gaan volgen, maar het antwoord was 'nee'. Een jaar later beviel ik van een zoon en nog eens twee jaar later pleegde mijn man zelfmoord. Als weduwe heb je totaal geen toekomst en zit je vast bij je schoon­ familie. Toen ik hoorde van het ­Jeevan Community College heb ik gelijk gebeld en ik werd er met liefde ­ontvangen. Met succes heb ik er mijn opleiding afgerond en nu ben ik trots om een lerares te mogen zijn van meer dan vijftig kinderen.”

Lerares Savita Begum ”Mijn moeder werkt als huis­ houdster, maar verdiende niet eens genoeg om er dagelijks van te kunnen eten. Mijn vader is een alcoholist. Met drie meiden in huis, was er voor ons geen kans om naar school te gaan. Op een dag kreeg ik een folder van het Jeevan Community College en dat zag ik als mijn grote kans. De docenten gaven mij zelfvertrouwen, ik kreeg een opleiding tot lerares en geef nu zelf les aan kinderen in onze buurt.”

Verpleegkundige Lavanya ”Toen ik klein was moest ik stoppen met school omdat ik ziek werd. Een vriendin ver­ telde me een paar jaar later over het Jeevan Community College en daar kreeg ik mijn opleiding als verpleegkundige. Udavum Karangal heeft ook een ziekenhuis gebouwd in onze buurt en daar werk ik nu. Ik zie de toekomst zonnig in.”


12 puzzel & win

Kruiswoord

Maak kans op dit boek over de mooiste magische ­plekken ter wereld! (Waar magie te vinden is, Uitgeverij Unieboek Het Spectrum). Stuur uw oplossing voor 15 oktober 2020 in via een Kruiswoord Kruiswoord e-mail naar puzzel@wildeganzen.nl Kruiswoord 3-2020. Breng de letters uit de genummerde vakjes overo.v.v. naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. horizontaal 1 horizontaal 1 rattenkruit 6 feest 11 waardeloze dingen 13 steekwapen 1 rattenkruit 6 feest 11 waardeloze dingen 13 steekwapen 15 dorpsplein 17 troefnegen 18 gebonden 21 krankzinnig 15 dorpsplein 18 gebonden 21 krankzinnig 22 regelmaat 24 een en17 troefnegen ander (afk.) 25 luchtig gebak 26 Gede13 22 regelmaat en fout ander (afk.) 25 luchtig(afk.) gebak 26 Gedeputeerde Staten (afk.)24 een 27 grote 30 westerlengte puteerde Staten (afk.) 27 grote fout 30 westerlengte (afk.) 31 inwendig orgaan 32 steekschop 33 uitroep van afkeer orgaan 32 steekschop 33 uitroepbevlievan afkeer 17 34 zeker31 inwendig onderricht 36 roomskatholiek 38 algemene 34 zeker onderricht 36 roomskatholiek 38 algemene ging 40 groente 41 onderwijstype 43 honderd vierkante me-bevlie-22 ging 40 groente 43 honderd vierkante meter 44 jongeren 46 bij de 41 onderwijstype tijd zijnd 47 kortschrift 49 adellijk 44 jongeren 46 bij de tijd zijnd 47 kortschrift 49 adellijk persoonter 51 in meeldraden gevormd poeder 54 muziekgenre 26 persoon 51 in meeldraden gevormd poeder 54 muziekgenre 55 gevaar. 55 gevaar. verticaal 1 nu nogverticaal 2 pennetje met kop 3 roem 4 munteenheid 5 name33 nog 2 pennetje met8 Engelse kop 3 roem 5 namelijk (afk.)1 nu 6 zangnoot 7 gesnapt titel4 munteenheid 9 Siberisch lijk (afk.) 6 zangnoot 7 gesnapt 8 Engelse titel 9 Siberisch naaldbomenwoud 10 zilverkleurig metaal 12 bestaan 14 toe38 naaldbomenwoud 10 zilverkleurig metaal 12 bestaan 14 toegangsbewijs van journalisten 16 deel van het skelet 19 zegangsbewijs van journalisten 16 deel van het skelet nuwziekte 20 gymnastische oefening 23 rijwiel 25 groot on- 19 ze- 43 nuwziekte 20 gymnastische oefening 25 groot ongeval 28 pausennaam 29 plaats op de Veluwe 23 rijwiel 33 vis geval 28 pausennaam 29 plaats op de Veluwewezen 33 vis 47 35 lekkernij voor honden 37 zeer heet 39 onstoffelijk 35 lekkernij44 bezittelijk voor honden 37 zeer heet 39 onstoffelijk 42 welpenleidster voornaamwoord 45 Europe- wezen 42 welpenleidster 44 bezittelijk voornaamwoord 45 Europeaan 48 netto (afk.) 50 van de 52 binnen 53 middelbaar onderwijs. aan 48 netto (afk.) 50 van de 52 binnen 53 middelbaar onder54 wijs.

1

2

3

2

11 14

13

4

3

5

4

5

7

12

11

23

31

19

23

27

26

28

18

19

24

27

39

44

43 48 51

29

10

25 30

41 45

48 53

42

45

49

50

49

41

37

42

46

46 50

53

55

54

30

36

35

52

16

55 © Sanders puzzelboeken © Sanders puzzelboeken

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de ­gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk

14

43

51 14

21 43

24 51

27 21

55 24

36 27

49 55

COLOFON Wilde Ganzen Magazine verschijnt 4 keer per jaar. Redactie Lilian van Adrichem (hoofdredacteur a.i.), Marten Groen (tekstschrijver), Marianne Been, Josje van de Grift, Paulien Groen Aan dit nummer werkten mee Kees de Jong Eindredactie, concept en realisatie Eva van Meijl, Corine van Renswoude, Thecla Visser, Bindinc. Hilversum Vormgeving Wijstudio/Marjolein Rams Fotografie De Beeldredaktie/Sander Koning, Leonard Faüstle en Wilde Ganzen Contactgegevens Wilde Ganzen, Piet Mondriaanlaan 14, 3812 GV Amersfoort, IBAN: NL53 INGB 0000 0400 00 t.n.v. Stichting Wilde Ganzen/IKON, info@wildeganzen.nl, 033-204 5555. Wij zijn te bereiken op werkdagen van 9.00-17.00 uur. Wilt u ons magazine niet meer per post ontvangen? Laat het ons weten via info@wildeganzen.nl. FOTO COVER Een mooie oogst uit de moestuin bij de school in Peru, een van de nieuwe projecten van Wilde Ganzen. Zie pagina 9 (1 november op tv) en wildeganzen.nl/kids. Foto: Stichting HoPe. A R S E E N

F E S T IJ N

L P R U AL RL SA ER EI NA FI E S T IJ N VOLG ONS OP S P E E R L E P RB UR LI LN AK R I A I N E L O SN PV ER EIJ R G EE K www.wildeganzen.nl  @WildeGanzenNL  facebook.com/wildeganzen B wildeganzen R I N K O R G S K B A R A A R S T

D E B L I K G E E E N

NE EE LA OC NA VK RE IJ L OU RN DD EE R E EW AL E GR S S BP LA UD NE D E O O KK LL IE ES R R SK P BS AL A K OH OA KV LO E J RE AU GG ED SK LE AK O A RI E E JD EE UL GE D

G E K C A K E R W L A D E S R K H A V O K E K

10

32

44

51

9

21

29

40

52

8

16

25

35 40

9

21

20

28

34 39

47

20

32 34

7

15

24

31 33

8

15 18

22

6

12

14

17

38

6

Wij worden gesteund door de deelnemers aan de:

10 36

49

10

36

37


onze donateur 13

“Iedere aanpakker die succesvol wordt is er één” Eric Verduyn is directeur Onderwijs bij NCOI. Dit instituut heeft onlangs de Change the Game Academy van Wilde Ganzen officieel erkend.

Ik heb in Gambia gewerkt en daar zag ik mensen bij de bushalte zitten met een accu. Ze waren op weg om veertig kilometer verderop die accu op te laden, zodat ze thuis hun mobiele telefoon kunnen gebruiken. Bijna iedereen daar heeft een mobieltje en dat biedt enorme kansen. Het is ontzettend slim van Wilde Ganzen om daarop in te spelen met online cursussen. Met Change the Game Academy zijn heel gedegen trainingen opgezet voor mensen in ontwikkelingslanden. Bij NCOI zijn we onder de indruk van de inhoudelijke kwaliteit, hoe mensen door de hoeveelheid stof worden geleid en hoe op een hele praktische manier wordt getoetst. Daar geven wij graag onze goedkeuring aan. Zo leren mensen bij de training ‘lokaal fondsenwerven’ hoe ze in eigen land geld op kunnen halen. De praktijk is weerbarstig, maar ik ben een opti­ mistisch mens: iedere lokale aanpak­

Wie? Eric Verduyn Woonplaats Nijmegen Steunt ons als Vaste donateur Werk en hobby’s Directeur Onderwijs bij NCOI. Speelt graag gitaar en houdt van hardlopen en lezen.

ker die dankzij deze training succesvol een project opzet, betaald met lokaal geld, is er één. Het overdragen van kennis – op een hele bescheiden manier – is ook wat me als donateur van Wilde Ganzen aanspreekt. We kunnen met onze westerse ingenomenheid bakken met geld en spullen naar ontwikkelings­ landen sturen en mensen vertellen hoe ze moeten werken, maar dan maak je een grote denkfout. Het gaat erom dat mensen zelf verantwoorde­ lijk blijven voor hun eigen leven. Wie dan slaagt voelt zich trots. En als je dan ook nog eens een diploma krijgt met het stempel van NCOI erop, heb je toch maar mooi formele erkenning op hoog niveau.”

Benieuwd hoe Eric denkt over burgerschap in het Nederlandse onderwijs? Kijk dan op wildeganzen.nl/NCOI


14 actueel

Hulp tot in de kleinste De coronacrisis raakt arme en kwetsbare mensen erg hard. Dankzij de organisaties waar Wilde Ganzen mee samenwerkt, kunnen we direct hulp bieden aan families die dat het meest nodig hebben.

I

n Brazilië greep de corona-epidemie de afgelopen maanden snel om zich heen. Het zorgstelsel bezweek op vele plekken. In de grote steden zitten de mensen in de favela’s dicht op elkaar, waardoor het virus zich snel kon verspreiden. In het Amazone­ gebied kreeg de oorspronkelijke bevolking nauwelijks hulp en informatie. Wilde Ganzen werkt in Brazilië al jaren samen met CESE, een ­organisatie die opkomt voor de rechten van bevolkingsgroepen die niet gehoord worden. Dankzij hun grote netwerk konden overal in het land mensen worden bereikt die het zwaar hebben: de zwarte bevolking, inheemse groepen, vrouwen en daklozen. Via het Wilde Ganzen Coronafonds kregen men­ sen tot in de kleinste huizen van de buurt voedselpakketten en zeep. Er werd informatie uitgedeeld en kinderen die niet meer naar school konden kregen thuis opdrachten, zodat ze spelenderwijs bleven leren en bezig bleven.

Elke euro verdubbeld

Dankzij uw steun konden wij met het Wilde Ganzen Coronafonds 227 kleine noodhulpprojecten steunen. Niet alleen in Brazilië, maar in dorpen en steden in vijftig landen. Elke euro die via Particuliere ­Ontwikkelingsinitiatieven (POI) in Nederland werd ingezameld, werd door ons verdubbeld. Aanvragen werden in rap tempo goedgekeurd, zodat aanpakkers over de hele wereld snel in actie konden komen. Ondertussen blijft het coronavirus onvoor­ spelbaar en grijpt het nog steeds om zich heen. Waar op de ene plek een lockdown wordt opgeheven, wordt deze op een andere plek weer ingevoerd. De sociale en economische gevolgen zijn ramp­ zalig voor mensen die in armoede leven. Door massale werkeloosheid en voedseltekorten lopen mensen groot gevaar. Wij blijven deze mensen steunen waar we kunnen, want het coronavirus raakt ons allemaal.

3

4

5


15

huizen van de buurt 1

2

6

1 Op veel markten is het druk waardoor afstand houden ­moeilijk is. Bovendien hadden veel markten geen faciliteiten om handen te wassen. Overal ontstonden creatieve ­oplossingen met kleine kraantjes, zoals hier in Ghana. 2 Noodhulp voor 4.000 ­gezinnen in Marokko. 3 Kinderen in Brazilië krijgen thuiswerk­opdrachten en kleur­ platen, zodat ze ­spelenderwijs ­kunnen blijven leren. Wereldwijd hebben we extra aandacht voor een veilige thuissituatie van kinderen. 4 Mensen met een beperking verdienen extra aandacht. Hier in Sri Lanka komen hulpverleners bij hen thuis. 5 De meisjes op deze school wonen in de sloppen­wijken van Chennai in India. Wekelijks krijgen ze een voedselpakket voor thuis en in de klas krijgen ze naailes. Zo konden ze hun eigen mondkapje maken. 6 In de overvolle townships van Johannesburg wordt voedsel uitgedeeld aan de bevolking.


Duurzaam alternatief

Door de coronacrisis is handen wassen van levensbelang geworden, ook op plekken waar geen waterkraan is. Deze ‘baby calabash’ wordt gemaakt van lokale materialen, is gemakkelijk te repareren en beter voor het milieu dan plastic tanks. In Guinee-Bissau en Kenia staan er inmiddels honderden: in ziekenhuizen, apotheken en op markten. Meer lezen?

wildeganzen.nl/babycalabash

Armoede is een grote vijand van vooruitgang en geluk. Maar het is geen onoplosbaar probleem. Dat bewijzen aanpakkers overal ter wereld; mensen die een kans zien en gewoon beginnen. Wilde Ganzen steunt ze, omdat je armoede samen van onderop kunt doorbreken. Met kleine, slimme projecten zorg je voor cruciale vooruitgang in mensenlevens, buurten en dorpen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.