Wilde Ganzen Magazine nr 3, september 2021

Page 10

10 ons verhaal in Zambia

Wat je erin pompt, krijg je dubbel en dwars terug! In het oosten van Zambia leven veel mensen van de landbouw. In een half jaar valt er hier echter geen druppel water. De gezinnen raken zo in de problemen. De oplossing: lokale waterpompen, gemaakt door mensen uit de buurt.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.