Page 1

MAGAZINE

#1 MAART 2018

Nicolette van Dam bezoekt projecten in Sri Lanka Investeren in gezondheidszorg voor Nepal

TOEKOMST


INHOUD

2

Wilde Ganzen Magazine #1 Maart 2018

INHOUD NIEUWE PROJECTEN

04 15 Structurele veranderingen Afgelopen jaar vierde Wilde Ganzen haar 60-jarig bestaan. Ook na 60 jaar is de armoede de wereld nog niet uit. Ik heb ook niet de illusie dat ons dat op korte termijn gaat lukken. Het terugdringen van armoede is namelijk een complex probleem. Maar met de projecten die u en ik steunen zijn we gelukkig in staat om mensen al wel concreet te helpen. Toch moet er meer gebeuren. Onderzoeker Sara Kinsbergen van de Radboud Universiteit in Nijmegen pleit op pagina 11 voor structurele veranderingen. Terecht zegt ze dat kleine particuliere initiatieven niet alleen goed moeten samenwerken met een lokale organisatie, maar dat ze samen ook de overheid, bedrijven en inwoners zelf op hun verantwoordelijkheden moeten wijzen. Met een waterpomp los je een klein probleem op. Heel belangrijk. Maar het grotere probleem van de drinkwatervoorziening is een taak van het land zelf. Een mooi voorbeeld van een stichting die actief bezig is de overheid bij haar projecten te betrekken, is stichting KidsCare Kenia. Zij helpt kwetsbare kinderen en vraagt de regering van Kenia om ook haar (financiële) verantwoordelijkheid te nemen. Twee medewerkers van Wilde Ganzen waren er begin dit jaar op werkbezoek om te kijken hoe wij kunnen ondersteunen in lokale fondsenwerving, trainingen en het aanspreken van de lokale overheid. Zo willen we ook op lange termijn dieper gaande veranderingen voor elkaar krijgen en de afhankelijkheid van buitenlandse hulp verminderen. Robert Wiggers Adjunct-directeur Wilde Ganzen

Nepal: zes dagen door de bergen lopen voor een vroedvrouw Nepal: naaiatelier voor honderd vrouwen

MOOIE RESULTATEN

07 14

Cambodja: hoe een koe welvaart en hoop brengt Malawi: feestelijke opening kraamkliniek door Gouden Gans winnaar Passion for People

06

INTERVIEW

08

PROJECT VAN DE WEEK

11

VERDIEPING

12

REISVERSLAG

16

ONZE DONATEUR

Abdisalam Ali zet zich in voor Somalië. “Als ik jongeren een toekomst kan bieden, voel ik mij voldaan”

Overzicht van alle projecten op tv in de komende maanden

Onderzoeker Sara Kinsbergen heeft drie tips voor effectieve armoedebestrijding

Nicolette van Dam op bliksembezoek in Sri Lanka

Ellen Ooms: “Oog hebben voor anderen en proberen wat aan een situatie te doen vind ik belangrijk”

Wilde Ganzen bestrijdt armoede. Onze manier is uniek. We steunen bevlogen Nederlanders die in verre landen kleine projecten opzetten, samen met mensen ter plaatse. Wij helpen met kennis, ons netwerk en geld. Samen geven we particuliere projecten professionele daadkracht. Duurzaam en zichtbaar. Wilde Ganzen brengt uw bijdrage waar die nodig is: bij mensen die willen ontsnappen aan armoede.


Wilde Ganzen Magazine #1 Maart 2018

3

KORT

Colofon

850 kaarten voor Ana Cal Choc

Wilde Ganzen Magazine verschijnt 4 keer per jaar.

In het vorige magazine van Wilde Ganzen vroegen wij u mee te werken aan een verrassing voor Ana Cal Choc in Guatemala. Zij voert daar met de organisatie Adicay een waterproject uit, waardoor dit jaar 912 mensen de beschikking krijgen over schoon drinkwater bij hun huis. Maar liefst 850 donateurs hebben een kaartje gestuurd om haar succes te wensen bij de realisatie van dit mooie project. Zo konden wij een postzak vol steunbetuigingen en reacties aan haar overhandigen. Ana Cal Choc was erg geroerd. Heel hartelijk dank voor uw medewerking!

Redactie Jane Poerwoatmodjo, hoofdredacteur a.i. Marten Groen, tekstschrijver Nienke Mauritz, Paulien Groen

Eén van de inzenders van een kaart is Ellen Ooms. Een interview met haar leest u op de achterkant van dit magazine.

Aan dit nummer werkten mee Yvonne Bles, Birgit Deuss, Mark van Hemert, Robert Wiggers, WWAV Eindredactie, bladmanagement & productie Arjen Duijts, Global Village Media, Amsterdam Fotografie Birgit Deuss (cover), Leonard Fäustle, Flickr cc, Hollandse Hoogte, Wilde Ganzen Vormgeving René Mohrmann, Amsterdam Beeldbewerking Frans Rappange, Scanvisie Drukwerk Joh. Enschedé, Amsterdam

Introductie Frame, Voice, Report! Op zaterdag 7 april is er in Utrecht een lanceringsbijeenkomst over het nieuwe programma Frame, Voice, Report! Een programma waarmee we organisaties, waaronder particuliere initiatieven, financieel en praktisch gaan steunen om hun positieve verhaal en resultaten in Nederland en Vlaanderen te delen. Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar frame@wildeganzen.nl.

Contactgegevens Wilde Ganzen Heuvellaan 36 1217 JN Hilversum 035 - 625 10 30 IBAN: NL53 INGB 00000 40000 t.n.v. Stichting Wilde Ganzen/IKON info@wildeganzen.nl Wilt u ons magazine niet meer per post ontvangen? Laat het ons weten via info@wildeganzen.nl. VOLG ONS OP: www.wildeganzen.nl @WildeGanzenNL facebook.com/wildeganzen

Informatiemiddag Heeft u vragen over het opstellen van een testament? Wilde Ganzen organiseert een informatiebijeenkomst op dinsdag 10 april om 13.30 uur op ons kantoor in Hilversum. Mr. Juliette Nijenhuis legt als gecertificeerd executeur graag uit wat haar rol is en waar u allemaal aan moet denken bij het regelen van een testament. Hans Baltussen van stichting Passion for People komt meer vertellen over de bouw en de inrichting van een kraamkliniek in Malawi. Vorig jaar won deze stichting de Gouden Gans Verkiezing. Over het project leest u meer op pagina 14. Graag aanmelden via Emmy Janssen: emmy@wildeganzen.nl of 035-8700281.

Wij worden gesteund door de deelnemers aan de


NIEUW PROJECT

4

Nepal

5.500

Zes dagen door de bergen lopen voor een vroedvrouw De jonge Chinkala Sunar (17) uit Nepal is zwanger. Zij wil dolgraag bevallen in een kliniek. “Dan ben ik zeker dat mijn kindje en ik in goede handen zijn”, zegt ze. Haar zorgen zijn begrijpelijk: in deze streek overleeft één op de twaalf moeders het kraambed niet.

C

hinkala heeft geluk: in haar dorp is er sinds kort een kliniek. Maar de meeste bewoners van de regio Humla moeten zes dagen lopen om bij een gezondheidspost te komen. Een bijna onmogelijke opgave voor bijvoorbeeld hoogzwangere vrouwen. Humla ligt in het hooggebergte van Nepal. Nergens ter wereld wonen mensen zo hoog en zo geïsoleerd. Het gebied is alleen lopend of per helikopter te bereiken. “Er is nauwelijks zorg of onderwijs”, zegt Krijn de Best van de Nederlandse Stichting Nepal. “Eén op de drie kinderen wordt niet ouder dan vijf jaar. Veel kinderen sterven aan ziektes die makkelijk te genezen zijn, zoals diarree en mazelen. Ook zijn veel mensen ondervoed.”

“Er ligt een prachtig plan om hier een kliniek voor moeder- en kindzorg te bouwen” Gastvrij en zorgzaam “Ik heb mijn hart verloren aan het land en aan de mensen”, zegt Krijn. “Ze zijn betrokken, gastvrij en zorgzaam. In de afgelopen 25 jaar hebben we al veel geïnvesteerd in onderwijs en gezondheidszorg. En ik leerde Jeroen van den Bergh kennen.” Jeroen is betrokken bij de lokale organisatie The Nepal Trust.

“We ontdekten dat de lokale mensen en Stichting Nepal dezelfde droom hebben”, vertelt hij. “Inmiddels ligt er een prachtig plan om met steun van Wilde Ganzen hier een kliniek voor moeder- en kindzorg te bouwen in het dorp Maspur. Daar is voor de 5.500 inwoners nog helemaal geen gezondheidszorg. Het dorp ligt centraal en is vanuit de hele Humla-regio in maximaal twee dagen lopend te bereiken. In de kliniek komt ook een medische hulppost voor basisgezondheidszorg en eerste hulp. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven over moeder- en kindzorg.” Medische zorg is hard nodig “Nepal is een van de armste landen ter wereld”, zegt Jeroen. “En Humla is het armste gebied in Nepal. Mede door de slechte bereikbaarheid heeft de overheid hier nooit kunnen investeren in gezondheidszorg. Na de verwoestende aardbeving van 2015 is de kans daarop helemaal verdwenen: alle aandacht van de overheid gaat uit naar dichtbevolkte en toeristische gebieden. Gebieden zoals Humla waren al slecht af, maar krijgen nu nóg minder aandacht. Deze kliniek is hier echt heel hard nodig, zowel voor de medische zorg als voor de voorlichting.” Dat laatste vindt ook de zwangere Chinkala: “Zelf weet ik dat ik niet veel kinderen wil krijgen” zegt ze. “A small family is a happy family. Maar in ons dorp weten de meesten nog niets van gezinsplanning.” ■

Wilde Ganzen Magazine #1 Maart 2018

€ 150.000


Wilde Ganzen Magazine #1 Maart 2018

NIEUW PROJECT

5

Veel kinderen sterven aan ziektes die makkelijk te genezen zijn. Helpt u mee om goede gezondheidszorg in het hooggebergte van Nepal mogelijk te maken? Vul de antwoordkaart in of geef via NL53 INGB 00000 40000 t.n.v. Stichting Wilde Ganzen/IKON

Meer informatie over dit project op onze website: wildeganzen.nl/ projecten/kliniek-nepal


6

INTERVIEW

Wilde Ganzen Magazine #1 Maart 2018

Om radicalisering tegen te gaan en jongeren te behoeden voor een gevaarlijke vlucht naar Europa, zet Abdisalam Ali (52) zich in voor Somalië. “Als ik jongeren een toekomst kan bieden, voel ik mij voldaan.”

“Ik wil met praktische oplossingen Somalië vooruit helpen”

I

n 2017 is met steun van Wilde Ganzen een groot jongerencentrum gebouwd in de stad Garowe. “We willen een kenniscentrum zijn, trainingen aanbieden en jongeren leren met elkaar in discussie te gaan”, legt Abdisalam enthousiast uit. “De kinderen hier zijn slim, maar ook bescheiden. Wij helpen ze met onderwijs en leren ze hoe ze zichzelf beter kunnen presenteren.” Een mooi voorbeeld is Abdulkader Elmi. Abdisalam: “Abdulkader komt uit een arm gezin, hij begon met veel motivatie als vrijwilliger voor onze stichting te werken en gaat nu, mede dankzij trainingen die hij heeft kunnen volgen, als projectmedewerker aan de slag.”

“Het is belangrijk dat jongeren in Somalië blijven en daar hun toekomst opbouwen” Kansen Abdisalam is een van die tienduizenden vluchtelingen die de afgelopen decennia vanuit Somalië naar Nederland zijn gevlucht. De toekomst in zijn geboorteland was uitzichtloos: geen centraal gezag, armoede onder de vele nomaden door langdurige droogte en onderwijs was en is maar voor weinigen toegankelijk. In 1991 kwam hij in Nederland terecht, studeerde bedrijfseconomie en vond een baan als boekhouder bij de gemeente Amsterdam. Nu voelt Abdisalam zich verantwoordelijk voor de jeugd in Somalië. “Acht van de tien jongeren wil net als ik destijds wegvluchten. Maar de grenzen van Europa zijn gesloten. Het is belangrijk dat ze in Somalië blijven en daar hun toekomst opbouwen. Ik wil ze met onze stichting hierbij helpen. Ze hebben kansen nodig, een opleiding.” In 1995 is hij een van de oprichters van stichting Kaalo Nederland. Met financiële ondersteuning van Wilde Ganzen zijn er sindsdien in Somalië waterreservoirs aangelegd, huizen gebouwd en visserijprojecten gestart. Ook is er een ziekenhuis gerenoveerd en is vorig jaar het jongerencentrum geopend.

Abdisalam Ali (foto hierboven) is ontzettend blij met het nieuwe jongerencentrum (links).

Ontwikkeling Het hart van Abdisalam ligt inmiddels op twee plekken. “Ik voel me ontzettend welkom in Nederland. Mijn eigen kinderen groeien hier in alle vrijheid op.” Maar ook Somalië is belangrijk voor hem. “Ik blijf me voor dit land inzetten”, vertelt hij bevlogen. Met praktische oplossingen wil hij het land vooruit helpen. “De Indische Oceaan is rijk aan vis. Maar door de hete zon is de vangst vaak al bedorven voordat die aan land wordt gebracht. Met een nieuw visserijproject willen we in 2018 in de deelstaat Puntland meer mensen leren vissen en faciliteiten voor koeling en bewerking van vis leveren. Somalië is niet arm”, zegt hij tot besluit. “Door de oorlog is er alleen veel te weinig kennis. Daarom is de ontwikkeling van deze jonge mensen heel belangrijk.” ■


MOOI RESULTAAT

Wilde Ganzen Magazine #1 Maart 2018

Cambodja

140

7

‘Koeienbank’

Hoe een koe welvaart en hoop brengt Sommige ontwikkelingsprojecten zijn briljant in al hun eenvoud: geef een arm gezin op het platteland van Cambodja een koe in bruikleen en het kalfje dat daarna wordt geboren, mogen ze houden. Carola Käller van stichting Hopeful Children Center vertelt over het succes.

Boeren krijgen met hun kalfje meer inkomsten

Carola Käller bij koe Devi, die een tweeling kreeg. Cambodjanen geloven dat een tweeling extra geluk en voorspoed brengt.

Hoe werkt de ‘koeienbank’? “Het concept is simpel en bestond al in Cambodja. Een gezin krijgt een koe die ze goed moet verzorgen. Het dier wordt gedekt en als er een kalf wordt geboren, wordt dat eigendom van de familie. De koe gaat daarna door naar een ander gezin.”

Hoeveel families heb je blij kunnen maken? “Met de financiële steun van Wilde Ganzen hebben we dertig koeien gekocht, voor dertig families. Er zijn inmiddels 22 kalfjes geboren, waarna de koeien van deze families naar andere gezinnen zijn gegaan. Als een dier ziek wordt of onvruchtbaar is, krijgen de families van ons een nieuwe koe. Elk dier krijgt een naam en we geven de koe een chip, waardoor we haar kunnen blijven volgen.”

“Er zijn al 22 kalfjes geboren” Waarom is een koe belangrijk? “Een koe brengt welvaart, hoop en status. Het dier wordt gebruikt als trekdier voor de kar of ploeg op de rijstvelden en de uitwerpselen van de koe zijn mest voor de onvruchtbare grond. De prijzen voor een koe zijn flink gestegen, waardoor boeren geld kunnen verdienen als ze hun eigen dier verkopen of er mee doorfokken. Dit geeft de mensen hoop op een betere toekomst.

Krijgt het project nog een vervolg? “Mensen in Nederland kunnen een koe adopteren via onze site hopefulchildren.org. Sinds ik in 2006 als toerist voor het eerst in Cambodja kwam heeft de armoede me aangegrepen en wilde ik actief iets doen om een bijdrage te leveren aan de opbouw van het land. Ik ben nu drie maanden per jaar in Cambodja en zet vooral onderwijsprojecten op. Zo ben ik nu bezig met het aanleggen van speeltuinen, bibliotheken, waterpompen en sanitaire voorzieningen voor een aantal scholen in het zuidwesten van Cambodja.” ■


PROJECT VAN DE WEEK

8

Wilde Ganzen Magazine #1 Maart 2018

WILDE GANZEN OP TV Iedere week zamelen wij op televisie geld in voor één specifiek project. Hieronder een korte samenvatting van ieder Project van de Week. Wilt u een project steunen? Gebruik dan de machtigingskaart hiernaast of maak uw bijdrage over naar rekening NL53 INGB 00000 40000 t.n.v. Stichting Wilde Ganzen/IKON. U kunt natuurlijk ook direct online doneren via wildeganzen.nl. Hartelijk dank, uw bijdrage betekent veel voor mensen die in armoede leven. Kijk op onze website of in de tv-gids voor de actuele uitzendtijden.

India

Eén miljoen fruitbomen voor de regio Jalihal De Nederlandse stichting Jalihal en hun Indiase partner YPS willen in India één miljoen fruitbomen gaan planten. Met een slimme techniek kunnen deze bomen met weinig water groeien in de kurkdroge regio Jalihal. De oogst van het fruit helpt 110 boeren aan een inkomen en gezond voedsel. Een bijkomend effect is dat de bomen erosie van het land tegengaan. Doneert u ook een boom?

4 MAART 11:55

Kenia

Sociaal economisch

110

€ 91.445

Betaalbare leningen voor zeven revalidatieklinieken In het westen van Kenia zijn veel inwoners onbekend met fysiotherapie. Patiënten leven daardoor onnodig met lichamelijke ongemakken. Met dit project ondersteunen we zeven revalidatieklinieken, zodat zij meer mensen kunnen helpen met betere zorg. In samenwerking met KMET en de IISAH Foundation willen we zo 1.575 patiënten helpen. Geeft u de revalidatiesector in Kenia een steuntje in de rug?

11 MAART 11:55

Bangladesh

Zorg en welzijn

1.575

€ 50.550

Dagbehandelcentrum voor kinderen met een beperking Het dagbehandelcentrum in Phulbari in Bangladesh is nog jong, maar nu al uit z’n jas gegroeid. Om het snel toenemende aantal kinderen, dat met hun ouders de weg naar het centrum vindt, goede zorg, therapie en advies te kunnen bieden is een nieuwe locatie nodig die voor iedereen goed bereikbaar is. Helpt u stichting Physci en ADD met de aanschaf van de grond?

18 MAART 11:55

Ghana

Zorg en welzijn

165

€ 48.000

Bouw kraamkliniek in Ghana Bij een zorgcentrum in Bulango in Ghana is grote behoefte aan een kraamkliniek. Vrouwen moeten nu voor bevallingen grote afstanden overbruggen om bij een regionaal ziekenhuis te komen. Bij complicaties worden patiënten nog eens twintig kilometer vervoerd over moeilijk te berijden zandpaden. Help stichting Awinbobo bij de bouw van een nieuwe kraamkliniek.

25 MAART 11:55

Gezondheidszorg

300

€ 48.852


Wilde Ganzen Magazine #1 Maart 2018

Zambia

PROJECT VAN DE WEEK

9

Nieuwe kraamkamer met zonnepanelen In gezondheidskliniek Kanyanga Mission Health Centre in Zambia heeft de huidige kraamkamer maar twee bedden. Jaarlijks bevallen hier 450 vrouwen. Als er meer dan twee vrouwen tegelijk moeten bevallen, worden er matrassen op de grond gelegd. Helpt u mee om, samen met stichting Educaid, een nieuwe kraamkamer te realiseren? De vrouwen zijn dan verzekerd van betere zorg en hun baby’s van een goede start.

1 APRIL 10:42

India

Gezondheidszorg

840

€ 48.636

Van dagloner naar gekwalificeerd aircomonteur In India heeft Wilde Ganzen vijf jaar geleden samen met stichting Sari en de lokale organisatie VTRC een technische school gebouwd. Met succes: de leerlingen uit de laagste kasten vinden al een goede baan voordat hun opleiding is afgerond! De school wil graag uitbreiden met de studies lasser en aircomonteur. Help mee om jaarlijks 200 leerlingen klaar te stomen voor een mooie toekomst.

8 APRIL 11:55

Bosnië en Herzegovina

Onderwijs Onderwijs

200

€ 24.000

Gezond drinkwater voor 420 oorlogsslachtoffers In de stad Dujé in Bosnië en Herzegovina staat een zorgcentrum waar 420 volwassen bewoners hulp, zorg en onderdak krijgen. Steeds vaker hebben ze er te maken met ‘haperingen’ in de levering van kraanwater of komt er helemaal geen water meer uit de kraan. Het Emmaus Centrum wil daarom graag in samenwerking met stichting Proplan een eigen waterbron aanboren. Met uw bijdrage kan de aanleg snel beginnen.

15 APRIL 11:55

Libanon

Water en sanitatie

420

€ 15.621

Fysiotherapiecentrum voor kinderen In het zuiden van Libanon is een vluchtelingenkamp, waar Palestijnen al zo’n zeventig jaar wonen. In het kamp is een fysiotherapiecentrum voor kinderen die speciale zorg nodig hebben. Dit centrum moet nodig worden opgeknapt. Ook is er een tekort aan nieuwe hulpmiddelen. Help samen met stichting SPIN kinderen met een beperking, die al hun hele leven in een vluchtelingenkamp wonen.

22 APRIL 11:55

Kenia

Zorg en welzijn

180

€ 39.900

Meer voedsel en inkomsten voor de Masai De traditionele bevolkingsgroep van Kenia, de Masai, wil graag haar leefomstandigheden verbeteren. Dit nomadenvolk leeft van de veeteelt, maar heeft last van de klimaatverandering waardoor er lange droge periodes zijn. 46 bewoners slaan de handen ineen en werken samen met de Nederlandse Osotua Stichting. Met uw steun kunnen zij de natuur herstellen, genoeg voedsel verbouwen en hun economische positie verbeteren.

29 APRIL 11:55

Voedselzekerheid

1.647

€ 67.230


PROJECT VAN DE WEEK

10

Zimbabwe

Wilde Ganzen Magazine #1 Maart 2018

Vier scholen in kleine dorpen Voor de uitbreiding van vier scholen in het noordwesten van Zimbabwe vragen wij uw hulp. 1.250 leerlingen profiteren straks van nieuwe voorzieningen en kunnen daardoor hun kennis verbeteren. Samen met de Diaconie Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid willen we onder andere twee centra bouwen waar jongeren landbouwtechnieken kunnen leren. Draagt u een steentje bij?

6 MEI 11:55

Lesotho

Voedselzekerheid

1.250

€ 45.000

Huizen voor kwetsbare families De driejarige Tsepo Lenatha uit Lesotho woont met zijn gezin bij de buren. Zijn eigen huis is al meerdere keren in elkaar gezakt. Toen ook de voordeur niet meer dicht kon en rovers zijn familie overvielen, zijn ze gevlucht. Ze hebben dringend een nieuwe woning nodig. Samen met de stichting Paballong gaan wij Tsepo, zijn familie én nog drie andere gezinnen helpen!

13 MEI 11:55

Sri Lanka

Zorg en welzijn

22

€ 19.296

Oorlogsweduwen hebben drie kleine verzoeken Stichting Havonos en de plaatselijke organisatie The Oblates of Mary willen oorlogsweduwen in Sri Lanka hun zelfstandigheid teruggeven. De vrouwen zelf hebben drie verzoeken ingediend: ze willen graag een vrachtwagen aanschaffen, materiaal om hun pindaproductie te verbeteren en bijles en training voor kinderen die dreigen school te verlaten. Geef deze vrouwen en hun gezinnen een hoopvolle toekomst.

20 MEI 11:55

Nepal

Sociaal economisch

50

€ 21.000

Naaiatelier voor honderd vrouwen In Nepal hebben vrouwen weinig kansen. Ze worden vaak op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Rinsma Nepal Foundation wil samen met Wilde Ganzen een bestaand naaiatelier in Nepal uitbreiden en honderd vrouwen aan een baan helpen, zodat hun situatie sterk verbetert. Wij vragen uw hulp bij de aanschaf van nieuwe naaimachines, het organiseren van trainingen en de uitbreiding van sanitaire voorzieningen.

27 MEI 11:55

Sociaal economisch

51

B e d a n k t v o o r u w g i f t!

€ 73.214


VERDIEPING

Wilde Ganzen Magazine #1 Maart 2018

11

Drie tips voor effectieve armoedebestrijding Het aanleggen van een waterpomp in een afgelegen gebied levert direct resultaat op: mensen hoeven niet meer iedere dag uren te lopen voor veilig drinkwater. Maar is het ook de oplossing voor armoedebestrijding op de lange termijn? Onderzoeker Sara Kinsbergen (35) van de Radboud Universiteit legt uit hoe het volgens haar effectiever kan.

Sara Kinsbergen werkt aan een driejarig onderzoek over particuliere initiatieven, gefinancierd door Wilde Ganzen.

T IP 1 Zorg voor structurele verandering

“Armoedebestrijding combineren met veranderingen op de lange termijn: daar gaat mijn hart sneller van kloppen”

Kinsbergen: “We zien dat particuliere initiatieven zich vooral richten op directe armoedebestrijding. Een waterpomp bouwen helpt. Maar je moet je ook afvragen: waarom is er in dit gebied geen schoon drinkwater? Blijkbaar is er een overheidssysteem dat niet functioneert. Organisaties en hun lokale partners zouden veel meer samen de overheid, bedrijven en bewoners op hun verantwoordelijkheden moeten wijzen. Daarom is de Change the Game Academy van Wilde Ganzen ook zo waardevol. Hier leren deelnemers hoe je lokaal fondsen kunt werven en hoe je de overheid aan kunt spreken. Particuliere initiatieven die directe armoedebestrijding combineren met systeemveranderingen op de lange termijn: daar gaat mijn hart sneller van kloppen!”

Meer lezen over dit onderwerp?

T IP 2

Op wildeganzen.nl/onderzoek-PI vindt u een uitgebreid gesprek met Sara Kinsbergen.

Begin vroeg met nadenken over het einde van je project “Een project beginnen is vaak makkelijker dan er mee stoppen. Sommige

mensen met een kleinschalig project hebben slapeloze nachten van de verantwoordelijkheid: ‘Ik kan niet morgen stoppen, want dat heeft gevolgen voor veertig kinderen…’. Je moet ruim op tijd beginnen met het toewerken naar het einde van de samenwerking. Bespreek met je lokale partner hoe ze daar de financiering willen regelen als de geldstroom uit Nederland stopt.”

T IP 3 Donateurs, focus je niet alleen op de korte termijn “Een donateur wil op korte termijn resultaten zien, terwijl veranderingen op lange termijn niet direct resultaat opleveren. Voor veel organisaties is dat een bron van frustratie. Als je problemen bij de wortel wilt aanpakken, zal je investeringen moeten doen die minder zichtbaar zijn. Het is belangrijk dat stichtingen hun donateurs meenemen en alles stap voor stap uitleggen: het probleem is complex, de politieke situatie is ingewikkeld, het kan mislukken, het kost geld en ik kan er niet altijd foto’s van maken.” ■


12

REISVERSLAG

Wilde Ganzen Magazine #1 Maart 2018

Bliksembezoek aan Sri Lanka Uit het dagboek van Nicolette van Dam

Eind 2017 reist presentatrice Nicolette van Dam naar Sri Lanka om daar opnames te maken voor het programma Bestemming van de Nationale Postcode Loterij. Ze bezoekt er drie projecten die door Wilde Ganzen gesteund worden en houdt een dagboek bij. 11 oktober 2017 We gaan vandaag opnames maken in Raalte. Welk goed doel zit daar? Ik ontmoet Sieni Schouten. Zij vertelt me vol enthousiasme dat ik naar Sri Lanka ga om projecten te bezoeken van haar stichting Havonos. Gaaf, ik ga naar Sri Lanka! 10 november 2017 We staan op Schiphol. Ik ben heel benieuwd naar de kleinschalige

projecten van Wilde Ganzen. Ik vind het vooral bijzonder dat er Nederlanders bij betrokken zijn, die in hun vrije tijd projecten uitvoeren met lokale mensen. En ik ben benieuwd naar Sri Lanka zelf, het moet erg mooi zijn. Zin in! 11 november 2017 We komen aan in de stad Trincomalee, waar we worden opgewacht door meneer Francis, projectmanager bij de lokale stichting Caritas. Met hem gaan

we naar de opening van een kleuterschool. Kleuteronderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en het geeft de ouders meer vrijheid om te werken. De kinderen zijn even geĂŻntimideerd door de grote camera. Maar al snel komen ze los. Ik ontmoet hier Erik Koning. Hij bezoekt Sri Lanka voor ACNS, de Nederlandse stichting die de bouw van deze school mogelijk heeft gemaakt. We mogen meehelpen om de openingsceremonie met ouders en kinderen voor te bereiden. De ceremonie gaat gepaard met veel bloemen, Hindoestaanse rituelen en zang en dans. Heel kleurrijk!


Wilde Ganzen Magazine #1 Maart 2018

REISVERSLAG

13

12 november 2017 We varen een stukje over een prachtige lagune naar Kokilai. Hier heeft de tsunami flink huisgehouden en is men nog maar net gewend aan vrede, na dertig jaar oorlog. Vader Segar, van de lokale stichting Oblates of Mary, brengt ons naar Ranjini Ravinthiran, een oorlogsweduwe. Zij doet mee aan het werkgelegenheidsproject dat de paters voor weduwen hebben opgezet: het verbouwen van pinda’s. Emotioneel vertelt zij haar verhaal. We zijn er allemaal stil van als we horen wat Ranjini heeft meegemaakt. In het gemeenschapshuis, dat met hulp van stichting Havonos is gebouwd, maken we kennis met een aantal weduwen.

“Ik vind het bijzonder dat er Nederlanders zijn die in hun vrije tijd projecten uitvoeren met lokale mensen” Zij hebben elkaar daar ontmoet en delen hun verhalen. Bij het graf dat de paters hebben aangelegd voor de overleden Cor Schouten bel ik met Sieni, Cors weduwe die in Nederland verblijft. Ik mag haar vertellen dat Wilde Ganzen een nieuwe aanvraag voor dit project heeft goedgekeurd. Met deze steun kunnen de weduwen hun pindaproductie uitbreiden. Blijdschap alom! 13 november 2017 In Negombo ontmoet ik Jan van der Steen en Chaminda Fernando van stichting Kansarmen Sri Lanka. Samen hebben zij meer dan 300 watervoorzieningen gebouwd. Ik ben vooral nieuwsgierig naar de samenwerking tussen de heren. De een woont in Nederland en de ander hier in Sri Lanka. Tijdens een bezoek aan een school is het effect van hun werk te zien: er zijn goede sanitaire voorzieningen en een

Nicolette van Dam: “Wat een kleurrijk en mooi land is Sri Lanka toch!”

irrigatiesysteem voor de schooltuin waar kinderen schoffelen en groenten planten. Het schoolhoofd is heel trots op de goede watervoorziening en vol enthousiasme laten de kinderen in de tuin zien wat ze geleerd hebben. Vanavond laat vliegen we - met een goed gevoel - terug naar huis. Een bliksembezoek vol indrukken. Petje af voor wat Erik en Francis, Sieni met vader Segar en Jan en Chaminda met steun van Wilde Ganzen hebben bewerkstelligd. Ik ben er trots op dit in onze speciale uitzending te mogen laten zien. ■

Bestemming zondagavond 25 maart op RTL4 (Tijdstip nog onbekend)

Met dank aan de deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij. Wilde Ganzen is een van de goede doelen die door de Nationale Postcode Loterij gesteund worden.


14

MOOI RESULTAAT

Wilde Ganzen Magazine #1 Maart 2018

Familieconcept uniek in Malawi

Ook de vaders zijn welkom in de nieuwe kraamkliniek! In maart 2017 won Passion for People de Gouden Gans Verkiezing van Wilde Ganzen. We zijn nu een jaar verder en in die tijd is er veel gebeurd. Er is een kraamkliniek met vier verloskamers gebouwd in Malawi en met het gewonnen bedrag wordt de kliniek ingericht.

Feestelijke opening Het is 1 december 2017. Vandaag is het zover: de kraamkliniek gaat open. Van heinde en ver komen mensen aangelopen of gereden. Opvallend veel chiefs (dorpsoudsten) komen naar deze bijzondere dag om met eigen ogen te zien wat hun lokale vakmannen hebben gebouwd voor hun gemeenschap. “Ik heb nog nooit zo’n mooi gebouw gezien!”, verzucht een van de chiefs hardop. De vormgeving en de kleurstelling van de nieuwe kraamkliniek vindt hij zelfs mooier dan die van de prachtige supermarkt in de stad (op drie uur rijden).

“Met hulp van Wilde Ganzen kunnen we echt het verschil maken tussen leven en dood” Trots op hun kindje De chiefs zien met eigen ogen hoe modern en goed de faciliteiten zijn. Het gebouw is zelfvoorzienend met eigen warmwateraanvoer en maakt gebruik van zonne-energie. Bijzonder is het familievriendelijke concept. De kliniek is zo ingericht dat ook mannen bij de bevalling betrokken kunnen zijn, hetgeen niet gebruikelijk is in Malawi. De Nederlands/ Malawiaanse Stichting Bouwen heeft het hele bouwtraject begeleid. Hierbij zijn lokale vakmensen en arbeiders ingezet. De kliniek is daardoor echt een project van de lokale gemeenschap en ze zijn dan ook heel erg trots op hun ‘kindje’.

€ 10.000 voor inrichting verloskamers “Met het prijzengeld van de Gouden Gans zijn we nu de verloskliniek aan het inrichten”, zegt Han Knol, voorzitter van Passion for People. “Iedere kamer krijgt een zuurstofvoorziening, voor de baby als deze in nood is. En we schaffen apparatuur aan om de harttoontjes van de baby in de baarmoeder en weeën bij de moeder te registreren. Ook zijn er onderzoeklampen nodig voor aan de plafonds en maken we de kille ruimte familievriendelijk door deze verder aan te kleden. De verloskamers staan al zolang op het verlanglijstje van het Trinity Hospital. Met hulp van Wilde Ganzen kunnen we echt het verschil maken tussen leven en dood.” ■

Winnaar Gouden Gans In de Gouden Gans Verkiezing van Wilde Ganzen staan projecten tegen armoede centraal. Stichting Passion for People uit Boxmeer krijgt in 2016 de meeste stemmen van het Nederlandse publiek en wint € 10.000.

WILDE GANZEN

GOUDEN GANS 2016


Wilde Ganzen Magazine #1 Maart 2018

Nepal

NIEUW PROJECT

51

15

€ 73.214

Naaiatelier voor honderd vrouwen in Nepal In Nepal hebben vrouwen weinig kansen. Ze moeten luisteren naar de oudste man van het gezin en worden vaak op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Rinsma Nepal Foundation wil samen met Wilde Ganzen honderd vrouwen aan een baan helpen, zodat hun situatie sterk verbetert. Dick Beumer komt al twintig jaar in Nepal om er ontwikkelingswerk te doen, de laatste jaren als bestuurslid van de Rinsma Nepal Foundation. “Rinsma Modeplein in Gorredijk is een van de grootste modewinkels van ons land”, vertelt hij. “Zij wilden in Nepal graag een project steunen dat vrouwen een goede kans geeft op een betere toekomst. Zo begonnen we eind 2013 met de aanleg van een naaiatelier in het dorp Charpane, in het uiterste zuidoosten van Nepal.”

“Het is de bedoeling dat het atelier over vijf jaar zonder onze hulp zelfstandig verder gaat” Maximaal zes uur werken per dag “Inmiddels werken er al 49 vrouwen uit verschillende dorpen in de omgeving. Ze werken maximaal zes uur per dag, verdienen genoeg om hun gezin mee te onderhouden en houden tijd over voor andere taken”, legt Beumer uit. “De leeftijd waarop deze jonge vrouwen nu worden uitgehuwelijkt is omhoog gegaan van 15, 16 jaar naar gemiddeld 22 jaar. Je ziet de vooruitgang. Kwamen de vrouwen in het begin lopend naar het atelier, nu staan er allemaal fietsen voor de ingang. Een slimme ondernemer is daardoor gestart met een fietsenzaak in het dorp. En je ziet overdag veel minder kinderen op straat, want onze medewerksters sturen hun kinderen naar school. Voorheen konden ze het schoolgeld niet betalen.” Het naaiatelier maakt

Helpt u mee deze honderd vrouwen een vak te leren en een goed salaris te verdienen? Vul de antwoordkaart in of geef via NL53 INGB 00000 40000 t.n.v. Stichting Wilde Ganzen/IKON

Dit project op tv: ZONDAG 27 MEI 11:55 uur

kleding voor de lokale markt. Vooral veel schooluniformen en trainingspakken. “Het is de bedoeling dat het atelier over vijf jaar zonder onze hulp zelfstandig verder gaat. Daar heb ik ook vertrouwen in”, vertelt Beumer. “De beheerders hebben al veel geleerd over hoe je onderhandelingen moet

Vrouwen verdienen hier, met zes uur werken per dag, genoeg om hun gezin te onderhouden

voeren met afnemers van de kleding en over het bijhouden van de administratie.” De winst die het atelier maakt, wordt in het project geïnvesteerd. Uitbreiding van het naaiatelier Dit jaar breidt het atelier zijn activiteiten uit, zodat straks twee keer zoveel vrouwen een eigen inkomen verdienen. Wij vragen dan ook uw hulp bij de aanschaf van nieuwe naaimachines, het organiseren van trainingen aan groepen vrouwen om naaien en breien te leren en de uitbreiding van onder andere de sanitaire voorzieningen. ■


ONZE DONATEUR Naam Ellen Ooms Leeftijd 58 jaar Woonplaats Apeldoorn

“Mijn reis door Sri Lanka liet een diepe indruk achter”

Steunt ons via Een maandelijkse gift

In de zomer van 2016 maakt Ellen Ooms een groepsreis door Sri Lanka, samen met haar man en zoon van vijftien. In haar reisgezelschap zit een gezin dat een familie in Sri Lanka ondersteunt. De indrukken en verhalen die deze reis opleveren doen haar besluiten Wilde Ganzen te steunen.

Werk Was fysiotherapeut in een revalidatiecentrum. Is nu vrijwilliger in een inloophuis voor mensen met kanker

“Wat een prachtig land is Sri Lanka”, vertelt Ellen enthousiast. “Ik kreeg er een heel warm gevoel bij. We kwamen in contact met mensen uit onze groep die rechtstreeks hulp bieden aan een gezin in het land. Na afloop van onze rondreis bleven deze mensen nog wat langer om dat Sri Lankaanse gezin weer op te zoeken. Dat verhaal heeft diepe indruk op mij gemaakt.” Oog voor anderen “Geheel toevallig kwam een paar weken later een jonge vrouw namens Wilde Ganzen bij ons aan de deur met de vraag of ik donateur wilde worden. Dat werd een heel leuk gesprek bij ons in de tuin. Wilde Ganzen had ik wel eens op televisie gezien. Wat mij vooral aanspreekt zijn de kleinschalige projecten en dat mensen in de landen daar zelf aan het werk gaan om die projecten te realiseren. Ook vind ik het prachtig dat Wilde Ganzen mensen uit Nederland steunt die meehelpen deze projecten uit te voeren. Misschien is het een

druppel op een gloeiende plaat, maar je moet ergens beginnen. Oog hebben voor anderen en proberen wat aan een situatie te doen vind ik belangrijk.”

“Wat mij aanspreekt is dat mensen in de landen daar zelf aan het werk gaan om projecten te realiseren” Lichtpuntjes “Zelf werk ik als vrijwilliger in een inloophuis voor mensen met kanker. Wij zorgen voor een warme sfeer en drinken een kopje koffie met gasten die getroffen zijn door kanker en met hun familieleden en naaste vrienden die behoefte hebben aan een praatje en een steun in de rug. In zulke moeilijke omstandigheden vinden mensen dan toch vaak weer kleine lichtpuntjes. Dat maakt mijn werk erg zinvol.” ■

Donateur sinds 2016

Vrije tijd Een enthousiast sporter: twee keer in de week hardlopen door het bos, daarnaast fietsen, wandelen en hockey

Wilt u weten hoe u met hetzelfde geld méér mensen kunt helpen? Profiteer van de voordelen van periodiek schenken. Mail of bel naar Viola van Dalfsen: viola@wildeganzen.nl 035-6260991

Profile for Wilde  Ganzen

Wilde Ganzen Magazine nr 1 Maart 2018  

Wilde Ganzen Magazine nr 1 Maart 2018  

Advertisement